MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 10/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 10/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV."

Transkript

1 MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 10/2006 ročník IV. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA výtisků O Veletrh komunální techniky ve Vídni strana 2 O Rekultivační práce v Mostě strana 5 O Hokejová sezóna 2006/2007 strana 7 O Zvýšení nájmu od ledna 2007 strana 8 O Teplo v mosteckých bytech od 3. října strana 15 O Dětský domov dostal dárek strana 18

2 TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU, a.s. Dělnická 164, Most - Velebudice tel.: , fax: Cesta do Vídně Technické služby města Mostu a.s. jsou členy Sdružení komunálních služeb. Toto sdružení každý rok pořádá několik akcí, které slouží k výměně názorů mezi jednotlivými členy, kterými jsou převážně technické služby z Čech a Moravy. Jednou z letošních akcí byl tématický zájezd do Vídně ve dnech spojený s návštěvou veletrhu komunální techniky. Z hlediska velikosti nepatřila výstava k těm největším, ale co do obsahu byla velice zajímavá. Bylo zde možno shlédnout nejen komunální techniku z různých oblastí údržby měst, ale i spoustu prvků, ať už spadajících do tak zvaného intravilánu města (lavičky, koše a podobně) nebo zajímavé atrakce pro dětská hřiště, včetně bezpečnostních povrchů. Ale bylo zde možno shlédnout i vybavení pro opravy komunikací, zábrany z recyklovaných plastů či kanálové vpusti z plastů. Zkrátka vše, co je třeba pro údržbu a rozvoj měst. Po shlédnutí výstavy následovala návštěva zkušebního polygonu veřejného osvětlení firmy Siemens, kde jsme viděli nejmodernější systémy ovládání řízení, včetně nejmodernějších osvětlovacích těles. Po takto vyčerpávajícím dni následovala společná večeře za účasti předních pracovníků firmy Siemens, při níž se hojně diskutovalo o problémech, se kterými se potýkají jednotlivé společnosti a to nejen v oblasti veřejného osvětlení. Následující den jsme absolvovali návštěvu technického muzea ve Vídni, které svým rozsahem sbírek a velikostí patří k největším v Evropě. Bylo zde možno shlédnout několik tématických výstav, které mapují činnost lidstva od jeho začátku až po současnost. Za zmínku stojí expozice vývoje veřejného osvětlení a jeho příslušenství, dále výstava parních strojů, automobilů, nebo komunikační technologie. Všichni účastníci se shodli, že tématický zájezd byl velice zajímavý a že jim pomohl rozšířit si obzory vědění v činnostech, které technické služby zajišťují a zároveň zjistit, jak vše funguje u našich sousedů. Ing.Petr Klimecký, ředitel TSmM a.s. Z veletrhu komunální techniky ve Vídni. Z veletrhu komunální techniky ve Vídni. Z veletrhu komunální techniky ve Vídni. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ - informační periodikum. Vychází jednou za měsíc. Řídí redakční rada ve složení: Pavlína Fupšová (vedoucí redakční rady), Eva Maříková (zástupce ved. red. rady), Bc. Jiří Macan, ing. Bořek Valvoda, ing. Petr Klimecký, ing. Jaroslav Kudrlička, ing. Vladimír Vondráček, ing. Roman Viktora, Dušan Matouš. Místo vydání - Most, č. 10/ ročník IV., náklad výtisků, dáno do tisku Vydává Komunální Informační Servis z.s.p.o. se sídlem v Mostě, Fr. Halase 845/13, IČ: Administrace a příjem inzerce: tel.: , fax: , Rozšiřuje Česká pošta s.p. Most. Výroba: Tiskárna K&B, s.r.o, se sídlem L. Štúra 2456, Most. Registrováno u OÚ v Mostě čj. VV/sdruž./22/6197/02. Registrace MK ČR: E Komunální Informační Servis strana 2

3 Zkušební polygon veřejného osvětlení firmy Siemens Z veletrhu komunální techniky ve Vídni. Atrakce na dětská hřiště. NOVĚ OTEVŘENÁ GALERIE GALLERIKA - Erika Drábková Most, Radniční čp. 1/4A - terasy MmM vedle AZYL BARU tel.: ORIGINÁLY: obrazy, keramika, sklo dámské výtvarně zpracované oděvy stříbrné avantgardní šperky miniatury, upomínkové předměty MALBA PORTRÉTU DLE FOTOGRAFIE NÁVRHY PŘÁNÍ, POZVÁNEK PRODEJ NA SPLÁTKY Komunální Informační Servis strana 3

4 Novinka na koupališti Kromě běžných prací a úprav prováděných během letošní odstávky, přibyla na Aquadromu jedna úplně nová věc. Tou je turbo - solárium Ergoline. Jedná se o nové solárium známého německého výrobce. Solárium má označení Advantage 400 a výkonově se řadí do střední třídy. Je vybaveno 40 ks 160 wattových zářivek a dvěma obličejovými výbojkami. Nové solárko budou provozovat Technické služby. Žetony se budou prodávat na hlavní pokladně a očistu, popř. poradenství zákazníkům budou provádět obsluhy ze sauny. Za zaváděcí cenu 7Kč/min jej návštěvníci budou moci využívat na stejném místě, kde stálo původní solárium Studia Study. Pro první zájemce o opalování bude připravené až začátkem měsíce listopadu. Aquadrom prošel odstávkou V září prošel Aquadrom čtrnáctidenní odstávkou, během které proběhla zároveň i zátěžová zkouška střechy. Monitoring střechy provedla firma Metrostav v souvislosti se změnou klimatických podmínek a každoročním přibývání sněhu. Během zátěžové zkoušky firma instalovala speciální táhla, čímž se zvýšila nosnost střechy o dalších pětadvacet procent. I před zvýšením nosnosti byla střech Aquadromu bezpečná. O zvýšení nosnosti rozhodla firma Metrostav po zkušenostech z loňské zimy, kdy se pod tíhou sněhu vodorovné střechy prolamovaly. Vodní hrad V září přibyla do jednoho z rekonstruovaných venkovních bazénů nová atrakce. Je jím vodní hrad, který byl dovezen z Holandska a spolkl tři a půl miliónu korun. Rekonstrukce dětského bazénu včetně brouzdaliště, kterou provádělo město v letošním roce, tak vyšla na více než pětačtyřicet miliónů korun. Zbývá opravit ještě bazén pro dospělé, na jehož opravu se počítá zhruba se stejnou částkou. Poslední venkovní bazén pro dospělé by měl mít oddělenou část pro plavce a kromě toho také třídráhovou vodní skluzavku. V největším bazénu, kde bude hloubka až do jednoho metru a sedmdesáti centimetrů, budou také tři plavecké dráhy oddělené, aby zde lidé mohli bez problémů plavat. Dále budou provedeny provedou venkovní úpravy trávníků. Miroslav Svoboda, ved. provozu Komunální Informační Servis strana 4

5 Rekultivační práce v Technických službách města Mostu, a. s. Jednou z mnoha činností, kterou se zabývají Technické služby města Mostu a.s, jsou biologické rekultivace ploch zasažených těžbou. Provoz vznikl v roce 1996 při Divizi zeleň, takže můžeme říci, že je stejně starý jako akciová společnost sama. Hlavní náplní provozu jsou zemědělské a lesnické práce na plochách rekultivačních výsypek. Ať už se jedná o samotné založení ploch, což obnáší zatravnění a výsadby lesních sazenic, nebo následnou pěstební péči o již dříve založené porosty. Budu-li konkrétnější, tak zakázka pro nás začíná uzavřením smlouvy, jejíž součástí je již zpracovaný projekt. Při zakládání výsypek je tedy již jasně dáno, jaký charakter bude každá konkrétní plocha mít. Jestli bude plně osázena lesními dřevinami, a tím bude jednou plnit funkci lesa, nebo jsou zalesněné plochy kombinovány se zatravněnými plochami a výsadbou alejových popřípadě okrasných dřevin, čímž získává charakter parků a oddychových zón. Možná by se někomu zdálo, že stačí porost založit a příroda už se postará sama, ale není to tak jednoduché. Než jsou sazenice tak silné, aby se o sebe dokázaly postarat samy, je třeba o ně několik let pečovat. K základním pracím, které se každoročně opakují patří okopávka, ožínání buřeně okolo sazenic, přihnojení, ať už průmyslovými hnojivy, či komposty a nátěr dřevin před zimním obdobím proti okusu zvěří. Za posledních deset let se TSMM podílely na mnoha rekultivacích v bezprostředním okolí Mostu. Rozsah prací, které se na plochách provádějí, je daleko větší, tak jak je na každé konkrétní ploše dáno nebo je v průběhu zakázky potřeba. Většina z nich se provádí ve vegetačním období, což je od března do října, ale ani v zimě se nezahálí. Tam, kde je již porost vzrostlý a dřeviny si konkurují, provádíme prořezávky, u malých sazenic, které vykazují malé přírůstky provádíme tvarový ořez. Na podzim se budou dosazovat sazenice. V rámci provozu rekultivace provádíme dále také menší terénní úpravy pozemků, zakládání trávníků včetně pokládky travních koberců, sadové a parkové úpravy, seče parkových a zemědělských ploch, odstraňování nevhodných dřevin, kácení a probírku porostů, štěpkování dřevního odpadu, frézování pařezů a další. Za deset let působení rekultivačního provozu můžeme konstatovat, že jsme se podíleli na mnoha zakázkách v bezprostředním okolí města Mostu. Začínali jsme rekultivací Růžodolské výsypky, kde jsme například v letech měli v péči přes 230 hektarů ploch, dále jsme se podíleli na rekultivaci Slatinické výsypky, Ervěnického koridoru Šverma, ploch přilehlých k Vodní nádrži Vrbenský ( Matylda ), Rekultivačního parku Velebudice a tak dále. Ve výčtu můžeme pokračovat zakázkami vzdálenějšími od města Mostu, jako byly rekultivace ČSA u Jirkova, Terasy pod kaplemi Jezeří, nebo Barbora 1.máj u Duchcova. Na mnoha místech našeho regionu jsou tedy vidět stopy naší práce. Tam, kde jsme v počátcích naší činnosti vysazovali malé sazeničky lesních dřevin, můžeme dnes vidět vzrostlé stromy. Je to velice uspokojující pohled, když si uvědomíte, že z před několika lety holé pláně je dnes, vaším přispěním, mladý lesní porost. V současné době je naší prioritní zakázkou Střimická výsypka - IV. etapa, kterou jsme převzali do údržby v roce Jedná se o plochu za Kostelním hřbitovem o výměře cca 90 hektarů, která bude součástí rekreační oblasti u Jezera Most. Provádíme zde pěstební péči tak, jak jsem jí již v úvodu popsal, dosazujeme sazenice v místech, kde došlo vlivem špatných klimatických podmínek k úhynům, staráme se o funkčnost odvodňovacích příkopů, sjízdnost komunikací na ploše, atd. Jsme rádi, že se můžeme podílet na obnově krajiny zasažené důlní činností a ostatním průmyslem v našem regionu. Marek Poláček, vedoucí střediska Rekultivace Komunální Informační Servis strana 5

6 Vstup do fitness-centra je v části D zimního stadionu Otevírací doba je denně od 9.00 do hodin. Vstupné 50,- Kč za jednu návštěvu fitness-centra, měsíční permanentka 400,- Kč, permanentka za deset vstupů 400,- Kč. Jedna minuta návštěvy turbo solária 10,- Kč, ceny masáží jsou uvedeny v ceníku. Masáže lze objednat telefonicky na čísle Komunální Informační Servis strana 6

7 Hokejová sezóna 2006/2007 systém soutěží obecně O dvě až tři postupová místa se bude hrát v novém ročníku druhé hokejové ligy a to z toho důvodu, že první liga se pro ročník 2007/08 rozšíří na šestnáct účastníků. O postup se trojice nejúspěšnějších týmů ze tří skupin utká na konci sezony v kvalifikaci a je možné, že si nakonec zajistí účast v druhé nejvyšší soutěži všechny tři celky. Z druhé ligy v nadcházejícím ročníku podobně jako z extraligy a první ligy nikdo nesestoupí. V třetí nejvyšší soutěži vzroste počet zápasů. V jednotlivých skupinách Západ, Střed i Východ se místo 34 kol základní části bude hrát o deset dějství více. Kluby se střetnou každý s každým čtyřkolově. Změnilo se i play off, kde se bude hrát v sérii na tři vítězné zápasy nejdříve dvakrát na ledě lépe postaveného týmu. Dosud se pořadatelství po jednom utkání střídalo. Ve složení skupin došlo ke čtyřem změnám. Ve skupině Střed bude hrát Jindřichův Hradec po sestupu z první ligy, kde ho nahradil Havlíčkův Brod. Ve skupině Východ nahradilo sestupující Uničov Velké Meziříčí. Ve skupině Západ vyměnil Louny Mělník a došlo také k přesunům působiště - Hvězda Praha přenechala právo účasti v soutěži Benešovu. Část kádru Hvězdy přešla i do Mělníku, s nímž klub spolupracoval. Složení skupin: Západ: Junior Mělník, Bad Blue Boys Řisuty, Promotion One Kla- tovy, Vlci Jablonec nad Nisou, UK Slaný, Klášterec, Děčín, Stadion Teplice, Baník Sokolov, Kobra Praha, Hvězda Benešov, Baník Most. Střed: IHC Písek, Strakonice, Žďár nad Sázavou, Tábor, Elektromont Vrchlabí, NED Hockey Nymburk, Vajgar Jindřichův Hradec, ZVVZ Milevsko, Kolínští Kozlové, Chrudim, Benátky nad Jizerou, Spartak Pelhřimov. Východ: TJ Šternberk, Přerov, SKH Drtiči Hodonín, Blansko, Valašské Meziříčí, Slovan Orlová, Kroměříž VTJ, Nový Jičín, Draci Šumperk, Velká Bíteš, Velké Meziříčí, Technika Brno. Kádr mužstva HC BANÍK MOST tvoří: trojice brankářů Hanuljak, Bezunk Hanuljak je kmenovým hráčem HC MOST, s. r. o., kde prokázal v loňském roce velmi dobrou výkonnost. Bezunk je hráč SLAVIA PRAHA, který bude v této hokejové sezóně na hostování v Mostě obránci Zetek (MOST), O. Plaček (MOST), Stutz (MOST), R. Plaček (KLH CHOMUTOV), Březina (SLAVIA PRAHA), Zenk (MOST) útočníci Šulc (KLH CHO- MUTOV), Urban (MOST), Doležal (SLAVIA PRAHA), Růžek (MOST), Nedrda (MOST), Novák (MOST), Gergel (MOST), Karli (MOST), Plachý (MOST), Oliverius (MLADÁ BOLESLAV), Kašík (SPARTA PRA- HA), Švejda (LITVÍNOV), Kašťák (LITVÍNOV). Mužstvo je doplněno vytipovanými mladými hráči HC MOST, s. r. o., kteří se v loňské sezóně osvědčili a mají předpoklad pokračovat a osvědčit se ve vyšší soutěži. Po čtyřech odehraných kolech základní části je mužstvo A mužů HC BANÍK MOST na druhém místě tabulky s devíti body s následujícími výsledky: Benešov Most 2:7 Most Kobra Praha 6:2 Klatovy Most 5:3 Most Teplice 8:2 Pavel Měska, jednatel společnosti HC MOST, s. r. o od hod. Sokolov - Most od hodin Most - Hvězda od hodin Kobra - Most od hodin Most - Klatovy od hodin Teplice Most od hodin Most - Mělník od hodin Klášterec - Most od hodin Most - Slaný Řisuty - Most od hodin Most - Děčín Jablonec - Most od hodin Most - Sokolov Kuchyňské linky na míru Zakázková truhlářská výroba Rekonstrukce koupelen a WC Projekt 3 D Budovatelů 1997 (prostřední sýr - areál KB) Tel + fax Mobil Rozpis mistrovských utkání od hodin Hvězda - Most od hodin Most - Kobra od hodin Klatovy Most od hodin Most - Teplice od hodin Mělník - Most od hodin Most - Klášterec od hodin Slaný - Most od hodin Most - Řisuty od hodin Děčín - Most od hodin Most - Jablonec od hodin Sokolov Most Komunální Informační Servis strana 7

8 MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. J.Skupy 2522, Most tel.: , fax: Prvního zvýšení nájmu se dočkáme od ledna 2007 Pokud patříte mezi občany, kteří žijí v nájemních bytech na které se vztahuje zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu, obdrželi jste v průběhu měsíce září dopis, který obsahoval oznámení o jednostranném zvýšení nájemného. Dopis obdrželi všichni nájemci bytu, v případě manželů oba manželé. Tento postup uplatnila MOSTECKÁ BYTOVÁ,a. s. dle doporučení metodiky Ministerstva pro místní rozvoj. Koncem března 2006 totiž nabyl účinnosti zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu. Po čtyřech letech diskusí a dvou neúspěšných pokusech se konečně zrodil kompromis při řešení problému nájemních vztahů. Tento zákon se vztahuje na asi bytů, což je téměř pětina bytového fondu v České republice, které podléhají regulovanému nájmu. Původně se počítalo, že se nájemné bude zvyšovat o 14,2 procenta za rok v období let Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) rozhodlo, že nově to bude činit 19,2 procent. Toto číslo je však pouhým průměrem, což znamená, že hodnoty v různých koutech České republiky se mohou velice výrazně lišit. Pro výpočet se vychází z velikostní kategorie místa bydliště, v závislosti na počtu obyvatel na základě údajů Českého statistického úřadu o počtu obyvatel k 1. lednu Vlastní navýšení pro lokalitu Mostu je o 10,8 procenta z výše základního nájmu, které dnes činí maximálně 14,16 Kč/m2 plochy bytu měsíčně. Nově bude stanoveno základní nájemné pro rok UKÁZKA PRAKTICKÉHO VÝPOČTU: Byt s aktuálním měsíčním základním nájmem 14,16 Kč za 1 m 2 podlahové plochy bytu, kdy celková plocha pro výpočet základního nájmu je 70 m 2 je v současné době ve výši 991,20 Kč měsíčně. Nově od ledna 2007 bude výše základního nájmu 1 098,30 Kč za m 2 měsíčně. Navýšení bude o 107,10 Kč měsíčně od 1 ledna ve výši 15,69 Kč/ m2 plochy bytu měsíčně. Cílová hodnota, tj. hodnota měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy, kterého bude dosaženo při jednostranném zvyšování nájemného nejdříve k 1. lednu 2010 bude ve výši 21,33 Kč/m2 plochy bytu měsíčně. Základní nájemné nezahrnuje nájemné za vybavení bytu, ani platby za služby spojené s užíváním bytu nebo za vytápění a energie. Povinnost platit zvýšené nájemné pak vzniká dnem, který je uveden v oznámení o zvýšení nájemného, nejdříve však prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po uplynutí 3 kalendářních měsíců od jeho doručení nájemci. Helena Hrbolková bytový úsek Pro přehled uvádíme 10 srovnatelných měst s výší regulovaného nájmu k Město Regulované nájemné do Nájemné v bytě velikosti 68 m 2 Plzeň 25,63 Kč/m Kč Olomouc 25,65 Kč/m Kč Opava 20,35 Kč/m Kč Hradec Králové 20,35 Kč/m Kč České Budějovice 20,35 Kč/m Kč Zlín 19,66 Kč/m Kč Cheb 15,81 Kč/m Kč Třebíč 15,96 Kč/m Kč Karviná 16,10 Kč/m Kč Most 14,16 Kč/m Kč Informace čerpány z internetových stránek Komunální Informační Servis strana 8

9 Vlastníci jednotek se sešli podruhé Risk je zisk, říká se, ale ne vždy se vyplácí. Řeč je o pojištění obecně. Společnost MOSTECKÁ BYTO- VÁ, a.s. má celý svůj majetek pojištěn u Kooperativy, pojišťovny, která byla vybrána na základě poptávkového řízení. Společnost má také sjednáno pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti. Toto pojištění se vztahuje na případy, kdy vlastník skutečně ze zákona zodpovídá za vzniklé škody. Týká se to především přístupových chodníků hlavně v zimním období, střech, kdy může dojít k zatečení do bytu a havárií například závadou na ústředním topení, stupačkách a podobně. Pojištění krádeže nebo loupeže se týká náhrad za odcizení stavebních součástí a příslušenství budov. Ve druhé polovině září a počátkem měsíce října probíhaly druhé schůze Společenství vlastníků jednotek bytových domů bl. 611, 646, 647, 648, 205, 216, 220, 702, 92-93, Schůze organizovala společnost MOSTECKÁ BYTO- VÁ, která byla na jaře tohoto roku zvolena do funkce pověřeného vlastníka všech deseti vzniklých společenství. Shromáždění vlastníků ve všech bytových domech bylo usnášeníschopné. Zúčastnilo se v průměru 80 % vlastníků. Schůze řídil ředitel společnosti za přítomnosti dalších pracovníků MOSTECKÉ BYTOVÉ. Informoval vlastníky o činnostech, které MOSTECKÁ BYTOVÁ, jako pověřený vlastník zajistila za uplynulý půlrok v této funkci. Jedním z bodů jednání byla též případná volba orgánů jednotlivých SVJ. Toto se v polovině z nich povedlo a byl zvolen tří až pětičlenný výbor z řad vlastníků jednotek v domě bydlících. V ostatních domech bude MOSTECKÁ BY- TOVÁ stále ve funkci povřeného vlastníka. Dalším důležitým bodem byla informace o případných možnostech Společenství v oblasti investičních akcí přicházejících do úvahy. Zejména probíhaly diskuse na téma výměny stávajících dožívajících oken za plastová. Výměna oken se podařila odsouhlasit již v jednom společenství, konkrétně se jedná o bl V neposlední řadě si vlastníci odsouhlasili navýšení úhrady do fondu oprav a údržby, měsíční platby za servis vodoměrů a způsob rozúčtování cen u služeb, kde není stanoveno právním předpisem. Schůze vlastníků měly rychlý a dynamický průběh, zejména díky organizační přípravě a konstruktivnímu jednání všech zúčastněných. Martina Šimková úsek nebytových prostor Nebýt pojištěn se nemusí vyplatit Je nutno podotknout, že ne každá škodní událost musí být nutně pojistnou událostí, neboť každou takovou škodu musí posoudit likvidátor pojišťovny. V případech, kdy vznikne škoda způsobená závadou již na zmiňovaném ústředním topení nebo zateče střechou, požádejte písemně prostřednictvím správce nebo přímo na MOS- TECKÉ BYTOVÉ, a.s. o náhradu škody. Následně Vás kontaktuje likvidátor pojišťovny a vyčíslí pojistné plnění, které bude vyplaceno. Při likvidaci škodných událostí spolupracuje naše společnost s firmou Stach&I.P., a.s., která vychází vstříc nám i postiženým nájemníkům. Likvidace pojistných událostí z našeho pojištění odpovědnosti probíhá ve všech případech bez problémů. Je však nutné upozornit na skutečnost, že ne vždy je pojistná událost likvidní z pojištění odpovědnosti vlastníka. Týká se to zejména prasklé přívodní hadičky k vodovodní baterii nebo pračce. Čím dál tím častěji se na nás obracejí nájemníci, kteří někomu způsobili škodu a nemají vlastní pojištění domácnosti. Proto všem nájemcům doporučujeme sjednat si vlastní pojištění domácnosti s připojištěním odpovědnosti za škodu občana v běžném občanském životě, ať předejdete zbytečným dohadům s poškozenými, které v horším případě mohou skončit až u soudu. Ing. Martin Nagy provozní úsek Nerozhodli jste se využít nabídky k odkoupení bytu do osobního vlastnictví? Přemýšlíte nad tím, co bude následovat po lhůtě, kdy můžete využít svého předkupního práva? Předem avizujeme, že se nic nezmění, přesto však máme pro vás alternativní řešení. V poslední době se na akciovou společnost MOSTECKÁ BY- TOVÁ obracejí nájemci bytů, kteří nemají z různých důvodů zájem koupit si byt do osobního vlastnictví v domech určených k prodeji. Nabízí se jim možnost vybrat si byt z nabídky právě uvolněných bytů. Těmto zájemcům akciová společnost nabízí uzavření nájemní smlouvy za stejných podmínek. V případě, že mají uzavřenou nájemní smlouvu na dobu neurčitou, bude s nimi uzavřena stejná nájemní smlouva na dobu neurčitou k bytu, který si vyberou v nabídce. Aktuální nabídka bytů je zveřejněna každý týden na webových stránkách společnosti a na informační tabuli před sídlem společnosti. V případě zájmu o některý takto zveřejněný byt nebude zájemce hradit převzetí závazku, které je uvedeno u zveřejněných bytů. Bližší informace na tel. čísle nebo osobně v sídle společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ,a.s., J.Skupy 2522 v Mostě. Helena Hrbolková bytový úsek UPOZORNĚNÍ PRO VLASTNÍKY - POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD Upozorňujeme všechny vlastníky jednotek v bytových domech bl. 205, 216, 220, 646, 647, 648, 611, 702, 92-93, 93-94, aby si s účinností od zajistili úhradu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, který do konce tohoto roku za ně odvádí MOS- TECKÁ BYTOVÁ. Poplatek pro rok 2006 je ve výši 41,- Kč/měsíc/osobu. Zastupitelstvo města Mostu na svém jednání dne schválilo pro rok 2007 stejnou částku, tj. 492,- Kč/rok/osobu. Poplatek je splatný v pololetních splátkách, a to do a do příslušného roku. V případě platby roční je nutno vždy zaplatit poplatek dopředu. Poplatek se může hradit: 1. Převodem účtu č.ú /0800 V tomto případě je nutné oznámení osob, za které bude placeno a přidělení variabilního symbolu pracovnicemi odd. správy místního poplatku, aby bylo možno po platbě identifikovat, za koho byl poplatek zaplacen 2. Poštovní poukázkou k vyzvednutí na Magistrátu města Mostu I v tomto případě je nutné oznámení osob, za které bude placeno a přidělení variabilního symbolu pracovnicemi odd. příjmů, aby bylo možno po platbě identifikovat, za koho byl poplatek zaplacen 3. V hotovosti v pokladně Magistrátu města Mostu Po předložení seznamu osob, za které je poplatek placen, proběhne platba ihned Při platbě je nutné oznámit za koho byla platba provedena, včetně data narození, z důvodu zaúčtování platby jednotlivým poplatníkům. Další informace získáte na tel. čísle nebo (odbor finanční, Magistrát města Mostu) Martina Šimková, úsek nebytových prostor Komunální Informační Servis strana 9

10 Je placení nájemného normální? Divně položená otázka, alespoň pro většinu z nás. Pro větší část nájemníků je to věcí samozřejmou, věcí běžného života, tak jako úhrada za nákup. Pro druhou část nájemců je to tristní a úsměvná otázka, protože platit nájem a související příslušenství přece normální není a dokonce ani není povinné. Stalo se spíše celonárodním sportem, z jejich pohledu, se úspěšně povinnostem nájemníka vyhýbat a přitom byt bezplatně užívat. Převedeme-li tuto skutečnost do absurdna, zkuste třeba v obchodě požadovat zadarmo chleba, rohlík či mléko. V současné době, kdy téměř každý z obchodů má vlastní ochranku by byla rychle sjednána náprava. A stejně tak, jako nelze v obchodě brát zadarmo, tedy alespoň ne beztrestně, nelze ani užívat byt bez řádného plnění povinností s tím souvisejících. Bohužel v oblasti bydlení je to věcí poněkud zdlouhavou, ve finále pro takového nájemníka ovšem nikoliv příjemnou neboť kdo z nás NABÍDKA VOLNÉHO NEBYTOVÉHO PROSTORU V MAJETKU SPOLEČNOSTI MOSTECKÁ BYTOVÁ, A.S. Prodejna tiskovin, tabáku a sběrna Sazky v bl. 602, čp. 64, ul. Lidická Celková výměra NP: 20 m 2 Rozměry jednotlivých místností: prodejna 14 m 2 sklad 4 m 2 soc. zázemí 2 m 2 Nájemné bude stanoveno dle pravidel společnosti: III. zóna: min. 250,- Kč/m 2 /rok Žádosti se přijímají do Nájemní smlouva bude uzavřena od Další doplňující informace k nabídce volných nebytových prostor na tel. čísle by chtěl skončit vystěhováním prostřednictvím soudního vyklizení. Podíváme-li se na postup společnosti v boji proti dlužníkům nájemného, je samozřejmě postupováno v souladu se zákonem. Dlužné nájemné není potřeba upomínat, neboť povinnost řádně hradit nájemné vyplývá zcela jednoznačně z nájemní smlouvy každého jednotlivého nájemníka. Pokud tato povinnost není plněna, je v podstatě jedno, jak často a v jaké výši jsou žaloby podávány, ale výsledkem jsou, tak jako tak, poplatky z prodlení a související náklady řízení. Poplatek z prodlení je stanoven vyhláškou a není částkou fixní, tzn. stálou a neměnnou, ale činí 2,5 promile denně z dlužné částky. Pro lepší představu je to zhruba 98% původní dlužné částky za rok navíc. Dalším nešvarem určité části nájemníků, je nepřebírání doporučené pošty. Tady by se slušela snad jen poznámka, že i nedoručená pošta se má (dle OSŘ ust. 46, odst. 2, 47, odst. 2, 48 b/ odst. 3, c/odst. 3 v posledním platném zně- M. Šimková, úsek NP Všichni vlastníci bytu i nebytového prostoru, kteří v roce 2006 koupí od MOSTECKÉ BYTOVÉ a.s. bytovou i nebytovou jednotku a k budou jejich vlastníky, stávají se poplatníkem daně z nemovitosti s povinností podat přiznání k dani z nemovitosti. Společné prostory domu jsou zdaněny jednotně bytem a samostatně se nezdaňují. Přiznání k dani z nemovitostí se podává ní) za doručenou, takže dlužníci, kteří si myslí, že nepřevzetím pošty zabrání exekučnímu řízení, jsou na omylu. Naopak. Pokud pronajímatel vužívá všech zákonných možností, jako je výpověď z nájmu bytu a jeho následné vyklizení, případně žaloba o dlužné nájemné, které ve vztahu k neplatícímu, či jinak obtížnému nájemníkovi má, je nutno v poslední řadě zmínit neocenitelnou činnost exekutora. Ten provádí následnou mravenčí práci, kdy dohledá obtížně získatelné informace a následně zajistí kroky k uspokojení pohledávky. Samozřejmě včetně dalších, souvisejících nákladů exekučního řízení. Často se pak stává, že příslušenství pohledávky, je mnohem vyšší, a to především u pohledávek staršího data vzniku. V rámci zjišťování majetku má exekutor možnost vyzvat po vydání usnesení o nařízení exekuce k součinnosti velký okruh subjektů, např. soudy, orgány státní správy a samosprávy, obce a jejich orgány, notáře, právnické a fyzické osoby, tedy finanční úřady, okresní správy sociálního zabezpečení, Policii ČR, Burzu cenných papírů, pošty, pojišťovny, peněžní ústavy atd. Exekuci ukládající zaplacení peněžité částky může zvolený exekutor provést: srážkami ze mzdy přikázáním pohledávky prodejem movitých věcí a nemovitostí, podniku Způsob exekuce ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky se řídí povahou uložené povinnosti. Takovou exekuci lze provést: vyklizením odebráním věci rozdělením společné věci provedením prací a výkonů Exekuci lze vést na patenty, průmyslové vzory, ochranné známky a licence. Exekutor může také postihnout jiná majetková práva, tedy provést exekuci postižením podílu povinného jako společníka nebo komanditisty ve společnosti nebo postižením členských práv a povinností povinného jako člena v družstvu. O způsobu provedení exekuce rozhoduje exekutor a lze ji v jednom exekučním řízení provést více způsoby současně nebo postupně. Ve srovnání se soudním výkonem rozhodnutí přináší provedení exekuce soudním exekutorem řadu nesporných výhod. V návrhu na nařízení exekuce nemusí oprávněný navrhovat konkrétní způsob exekuce, tedy znát do detailu majetkové poměry dlužníka, protože exekutor na základě vlastních zjištění rozhodne o nejúčelnějším způsobu provedení exekuce. Samozřejmě na základě včasných informací oprávněného o majetku povinného roste pravděpodobnost úspěšného provedení exekuce. Exekutor může oproti soudnímu výkonu rozhodnutí vést exekuci více způsoby, a to i současně. Po doručení usnesení o nařízení exekuce nesmí povinný nakládat s veškerým svým majetkem pod sankcí neplatnosti takového právního úkonu. Ing. Ivana Jandová, právní úsek Daň z nemovitosti nejpozději do konce ledna na předepsaném formuláři nejpozději do 31. ledna podle stavu k příslušného roku, a to u berního úřadu, v jehož územním obvodu se nemovitost nachází. Velkou výhodou je, že pro formuláře se nemusí přímo na finanční úřad, ale lze si je stáhnout z internetu. S úhradou daně se nemusí spěchat, je splatná Lenka Rauchová ekonom společnosti Komunální Informační Servis strana 10

11 Výměny oken budou od nového roku se slevou Na základě špatného stavebně - technického stavu oken přistoupilo představenstvo společnosti již v loňském roce k rozhodnutí o postupné výměně všech stávajících dřevěných oken za plastová v domech blok 382 a 525. Z důvodu velkého objemu finančních prostředků, které by si vyžádala kompletní výměna, jsme nuceni investici realizovat po etapách. V první etapě, která byla ukončena v loňském roce, byla vyměněna okna z návětrných stran ve dvou č.p. bl. 382 a třech č.p. bl.525. Před začátkem letošních prázdnin byla realizována II. etapa výměny dřevěných oken včetně meziokenních vložek v bloku 525, č.p V srpnu byla dokončena i další etapa výměny dřevěných oken v bloku 382 a to v č. p a Okna jsou plastová pětikomorová s mikroventilací a termoizolačním dvojsklem DITERM. Součástí dodávek oken jsou i vnější a vnitřní parapety. Instalací nových plastových oken je odstraněno zatékání do bytů okny, samozřejmě se sníží i spotřeba tepla a zvýší uživatelský komfort. Jak bude probíhat výměna v těchto dvou domech v příštích letech, bude záležet mezi jiným na vývoji stále tak nízkého regulovaného nájemného. Rozhodující slovo budou mít samozřejmě orgány společnosti při schvalování ročních plánů údržby. Kromě této investiční výměny oken se vyměňují okna ještě individuelně a to prostřednictvím správců jednotlivých domů. Pokud odborný pracovník zjistí, že dané okno již nelze opravit, dostává se nájemník do pořadníku na výměnu okna. Ty se však provádí jen v omezeném množství. Jana Wachtelová provozní úsek Aby výměny oken postupovaly rychleji než finanční rozpočtové prostředky dovolují, přistoupilo vedení společnosti ještě k jedné možnosti výměny oken a to formou tzv. Slevy z běžného měsíčního nájemného. Tato sleva bude spočívat ve výměně oken na vlastní náklady nájemníka za podmínek daných naší společnosti. Po výměně bude nájemníkovi podle počtu oken zajištěna sleva z běžného měsíčního nájemného a to po dobu 48 měsíců. Při výměně 1ks sleva 100,- Kč; 2ks 200,- Kč; 3ks 300,- Kč a 4 a více ks 400,- Kč z aktuálního předepsaného nájemného. Veškeré podmínky pro tuto variantu výměny oken se slevou z běžného měsíčního nájemného budou k dispozici na MOSTECKÉ BYTOVÉ a.s. a následně u správců domů. Realizace výměny oken s touto slevou bude možno provádět u nájemníků, kteří si požádají o povolení k výměně po Informace pro vlastníky bytu Žádáme vlastníky bytových a nebytových jednotek v bl , 93-94, 205, 216, 220, 611, 646, 647, 648 a 702, kteří dále provedou prodej svých jednotek, aby tuto skutečnost nahlásili v sídle společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, J. Skupy 2522, tel: Toto se týká i změny počtu osob. Tyto informace je potřeba doložit k vyhotovení evidenčního listu s předpisem úhrad příspěvků a záloh na služby spojené s užíváním jednotky. Romana Pavlicová, právní úsek Tentokrát prodej nebytových prostor Prodej nebytových prostor v bytových domech bloků 611, 220, 216, 205, 648, 702, 92-93, probíhá na základě rozhodnutí jediného akcionáře, kterým je město Most. Na rozdíl od prodeje bytů není prodej nebytových prostor rozdělen do tří etap, ale po celou dobu, to znamená po 3 roky, si nájemci s platnou nájemní smlouvou mají možnost koupit nebytový prostor do osobního vlastnictví za jednotnou cenu, která byla stanovena ve výši 5 tisíc Kč/m2. V současné době postupně přechází prodej nebytových prostor do druhé třetiny jeho průběhu. Z celkového počtu 25 možných zájemců požádalo za první rok zatím 10 nájemců o koupi do osobního vlastnictví. Jako první naší nabídky využili nájemci ve II. zóně, tj. z bl. 205, 220, 92-3 a 93-4, kteří zjistili, že mnohem výhodnější je platit poplatek do fondu oprav a údržby, nežli hradit nájemné, které je v některých případech i o 300% vyšší. Vlastníci nebytových prostor platí poplatek do fondu oprav a údržby totiž ve stejné výši za m 2 jako vlastníci bytů. Martina Šimková úsek nebytových prostor Oprava střechy je v plném proudu. Opravy u stovky zahájeny V průběhu září začala oprava střechy na bloku 99, č.p na třídě Budovatelů. Opravena je jak tašková sedlová střecha, tak i rovné střechy na obou věžích, kterými je dům ukončen. Již delší dobu jsme registrovali problémy jako je zatékání do domu, výskyt plísní v bytech pod střechou, neustálé opravy a doplňování taškové krytiny po vichřicích a hnízdících holubech. Dokončení celé opravy bylo hotovo v polovině měsíce října. Nová tašková střecha je z krytiny TON- DACH. Stávající komínová tělesa byla ubourána a zaslepena. Půdní prostor je vyčištěn. Dešťové svody ze střechy zůstaly stávající, žlaby a další klempířské prvky byly nahrazeny novými. Provedena byla rovněž montáž hromosvodů s následnou příslušnou revizí. Druhou opravou, která byla v této lokalitě zahájena, je oprava prvních balkonů a lodžií v bytových domech bl č.p. 2388, bl č.p. 2406,2407, bl , bl č.p. 2408, 2409, které jsou směrovány na třídu Budovatelů. Jedná se celkem o 40 balkónů a lodžií. Při opravě jsou vybourány stávající dlažby, odstraňují se nesoudržné vrstvy omítek. Na každé konstrukci je vyrovnána podlaha, provedena hydroizolační stěrka a jsou nalepeny nové dlaždice. Vyspravují se i čelní omítky balkónů a lodžií, fasády systémem SCHONOX. Nové oplechování je z plechů titanzinku. Provádějí se i opravy uchycení výplně a kotev v železobetonové desce konstrukce. Protože i ostatní balkony v blocích 98, 99 a 100 vykazují obdobné závady, bude se v opravách postupně pokračovat i v příštím roce. Jana Wachtelová provozní úsek Komunální Informační Servis strana 11

12 Komunální Informační Servis strana 12

13 Komunální Informační Servis strana 13

14 Komunální Informační Servis strana 14

15 PRVNÍ MOSTECKÁ, a. s. Stavbařů 32, Most - Velebudice tel.: , fax: Teplo začalo proudit do radiátorů v mosteckých bytech 3. října Topná sezóna 2006/2007 byla zahájena. Teplo začalo do radiátorů v mosteckých bytech proudit v úterý 3. října ve večerních hodinách. Stalo se tak na základě dohody mezi PRVNÍ MOSTECKOU a.s., která je správcem sekundární sítě tepelných rozvodů na území statutárního města, a hlavními odběrateli, tedy MOSTECKOU BYTOVOU a.s. a Stavebním bytovým družstvem Krušnohor. Ti požádali vzhledem k vývoji počasí v posledních dnech o zahájení vytápění svých objektů a následně naše společnost směřovala tuto žádost na United Energy, a.s., z jejíž teplárny v Komořanech je topné médium dodáváno horkovodem jak do Mostu, tak i do sousedního Litvínova. Oproti minulým dvěma letům bylo vytápění v Mostě zahájeno v pozdějším termínu. Zatímco v roce 2005 se začalo topit již 17. září a o rok dříve 22. září, letošní babí léto s teplotami přesahujícími 20 stupňů Celsia vydrželo až do konce měsíce září. Průměrná teplota za celý měsíc dosáhla 18,41 C, přitom v chladném srpnu činila 17,88 C. Co se týká října, v prvních třech dnech tohoto měsíce byly naměřeny teploty 16,16 C, 15,16 C a 13,16 C. Přestože tedy průměrná venkovní teplota neklesla ve dvou po sobě následujících dnech pod 13 stupňů Celsia, jak stanoví příslušná vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky (viz. rámeček), vzhledem k meteorologické předpovědi na následující dny jsme požádali o zahájení dodávky tepelné energie z komořanské teplárny. Zahájení vytápění není z technologického hlediska rozhodně jednoduchou záležitostí a vyžaduje důkladnou přípravu vždyť PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. se stará o celkem 80 výměníkových stanic, 30,2 km průchozích, průlezných a neprůlezných topných kanálů a 14 km kolektorů inženýrských sítí. Okruhy jednotlivých výměníkových stanic jsou najížděny postupně, a to kvůli vyvážení tlaku ze zdroje v Komořanech a aby byly minimalizovány případné výpadky v důsledku skrytých závad. Celý postup je ovládán a sledován z centrálního dispečinku, a to za pomoci nového řídícího systému tepelných zdrojů, který řadu činností v oblasti dodávek tepelné energie pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody díky nejmodernější technice automatizuje. Tak či tak vzhledem k rozsáhlosti primární i sekundární sítě několik hodin trvá, než se teplo z Komořan dostane až do radiátorů v domácnostech. Jestliže tedy bylo vytápění zahájeno 3. října ve večerních hodinách, v praxi to znamená, že se v bytě ohřejete až následující den. Přípravě na topnou sezónu věnuje PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. každoročně velkou pozornost. Pravidelné sledování stavu jednotlivých zařízení a jeho údržba proto probíhá po celý rok, i když maximum prací je vždy realizováno během letní odstávky horkovodu. Nejinak tomu bylo i letos, kdy se pracovalo například na výměnách ventilů, opravách armatur a úpravách potrubních rozvodů tepla pro vytápění a teplé užitkové vody. Cílem je, jak již bylo několikrát řečeno, zajistit stabilní a bezporuchové dodávky tepelné energie v průběhu topného období, kdy je jakýkoliv výpadek pro občany zvláště citlivý. Přes veškerou naši snahu však nikdy nemůžeme vyloučit havárie takříkajíc z vyšší moci pokud ale k takové situaci dojde, vždy urychleně zabezpečíme nápravu, aby omezení dodávek tepla bylo co nejkratší. Karel Pecák, provozně-technický náměstek PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. Výměníkové stanice začaly tepelnou energii z horkovodu transformovat pro dodávky do radiátorů v mosteckých domácnostech v úterý 3. října. Co praví česká legislativa? Podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR č. 245/95 Sb., ve znění novelizace č. 85/98 Sb., začíná otopné období 1. září a končí 31. května následujícího roku. Toto období lze krátit nebo prodloužit po dohodě mezi odběratelem a dodavatelem. Smlouvy na dodávku tepla a teplé užitkové vody mezi PRVNÍ MOSTECKOU a.s. a hlavními odběrateli v Mostě jsou uzavřeny právě na toto období. Rozhodující vliv na topení má ovšem vývoj venkovních teplot. V otopném období můžeme podle vyhlášky zahájit vytápění, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu poklesne pod +13 C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 C pro následující den. Naopak probíhající vytápění jsme povinni na základě vyhlášky omezit nebo přerušit v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu vystoupí nad +13 C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat pokles této teploty pro následující den. Zahájit vytápění však můžeme, i když je průměrná venkovní teplota vyšší než +13 C, ale v tomto případě pouze na žádost či se souhlasem odběratele. Údaje o trendu vývoje venkovní teploty jsou přebírány od Českého hydrometeorologického ústavu. Komunální Informační Servis strana 15

16 Začněte s úsporami přímo ve své domácnosti Slovo energie je v posledních letech skloňováno snad ve všech pádech. Hovoří se o tenčících se zásobách ropy a růstu její ceny na světových trzích, veřejnost i odborníci bedlivě sledují pohyb cen zemního plynu a uhlí, stejně jako postupné zdražování elektřiny. V době, kdy spotřeba energií rapidně roste, je proto na místě se vážně zabývat možnostmi, jak dosáhnout úspor nejen vzhledem k přírodním zdrojům, ale také vůči vlastní peněžence. Co se týká energie pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody, město Most na tom tak zle není (narozdíl od lokalit, kde je k vytápění využíván zemní plyn, popř. elektrická energie). Systémy centrálního zásobování teplem, v našem případě z komořanské teplárny společnosti United Energy, a.s., jsou odborníky považovány za nejspolehlivější a zároveň relativně nejlevnější způsoby dodávky tepla. Přesto i v případě tohoto typu zásobování teplem lze dosáhnout dalších výrazných úspor, a to na straně družstevníků či vlastníků domů. Konkrétně v našem městě je vidět, že to lidé s šetřením energiemi myslí vážně vyměňují se stará dřevěná okna za plastová, opravují se střechy, zateplují se fasády domů. První krok k úsporám však můžete udělat přímo ve svém bytě. Ptáte se jak? Odpověď je jednoduchá: regulací. Většina radiátorů v mosteckých bytech je totiž osazena termostatickými regulačními ventily a zároveň i indikátory spotřeby tepla. Hlavní předností termoregulačních ventilů je, že automaticky udržují teplotu vzduchu Největších úspor tepelné energie lze dosáhnout rekonstrukcí domu spočívající ve výměně oken a zateplení obvodového pláště. Také v Mostě majitelé domů a družstva do těchto úprav v posledních letech investují desítky milionů korun. v místnosti na hodnotě, která je nastavena na jejich hlavici, a podle potřeby sami přivírají, nebo naopak otevírají, přívod tepla do radiátorů. Ventily přitom reagují nejen na změnu venkovní teploty, ale také na případné tepelné zisky ve vytápěné místnosti (např. při vaření či při napuštění vany horkou vodou). Termoventily prostě za všech okolností zajistí, že místnost nebude přetápěna, ale ani nedotápěna, že budete mít v bytě přesně tu teplotu, která odpovídá vašemu pocitu pohody. A tím, že přísun topného média do radiátorů automaticky regulují, zároveň šetří vaše náklady na tepelnou energii. Její spotřebu si ostatně můžete sami zkontrolovat na již jmenovaných indikátorech, jinak také rozdělovačích topných nákladů. Důsledná regulace společně s dalšími opatřeními v čele s výměnou oken a zateplením domu pak může přinést až třetinové úspory spotřebované tepelné energie. Bc. Jiří Macan, technik servisu a služeb PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. Na termoventily zbývají už pouze tři měsíce Přečetli jsme za vás Zhruba jen tři měsíce zbývají na to, aby byly u všech nájemníků i vlastníků bytů a nebytových prostor nainstalovány termostatické ventily, které automaticky regulují dodávku tepla podle nastavené teploty. Opozdilcům hrozí pokuty od Státní energetické inspekce. Vyplývá to z novely zákona o hospodaření energií č. 177/2006 Sb., přijaté v březnu letošního roku. Ve hře je ale ještě návrh KSČM na zrušení této povinnosti. Povinnost zavést termostatické ventily původně uložil zákon již z roku 2000, ale komunističtí poslanci na konci roku 2004 prosadili, že dvoutřetinová většina nájemníků nebo vlastníků bytů v domě se mohla usnést o jiném způsobu regulace. Tato možnost ale byla na jaře letošního roku zrušena s tím, že instalaci je nutno zajistit do konce letošního roku. A jaká je dnes situace s termoventily? Naprostá většina majitelů nájemních domů a rovněž společenství vlastníků bytů je již má. Podle odhadu odborníků jsou byty na sídlištích osazeny termoventily z asi 90 procent a byty ve staré zástavbě ze 70 až 75 procent. Termoventily jsou rozumná věc. Šetří energii, a tak zvyšují komfort bydlení. Měly by být opravdu v každém bytě a nebytovém prostoru, řekl před časem specialista na měření a úspory tepla Karel Bašus. Výhodou ventilů je, že udržují v bytech stálou teplotu, aniž by se jejich majitelé o to museli starat. Mohou například v zimě odjet na několik dní mimo domov bez obav, že v bytě bude teplo, nebo se v něm naopak bude přetápět. Lidé se často brání termoventilům ze strachu, že ventily nebudou řádně fungovat a že budou mrznout. Toho se bojí zejména lidé pod střechou a na severní straně domu. Odborníci ale tvrdí, že k těmto případům dochází jen tehdy, pokud se zavedení ventilů neudělá dobře. Nejprve je nutné připravit projekt a po realizaci otopnou soustavu řádně vyregulovat. Vše je nutné svěřit kvalitní firmě. Úspory tepla díky zavedení termoventilů se odhadují na pět až deset procent. Průměrný náklad na jeden ventil v bytě činí 1000 až 1500 korun. Povinnost zavést ventily může ale být ještě na poslední chvíli zrušena. KSČM totiž ve Sněmovně opět navrhla, aby dvoutřetinová většina nájemníků nebo vlastníků bytů ventily mohla odmítnout. Autor návrhu, bývalý poslanec František Beneš, sice nepopírá, že ventily šetří energii, ale považuje za prioritní, aby lidé nejprve investovali peníze do zateplení domů a bytů a do výměny oken. Zdroj: Právo Komunální Informační Servis strana 16

17 Společnost své sídlo stále zvelebuje Společnost PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. pokračuje v plánovaných úpravách bývalé Ústřední administrativní budovy (ÚAB) v Mostě-Velebudicích, kterou získala do svého majetku v roce V objektu má kanceláře nejen naše firma a sesterská společnost TEPLO MOST a.s., ale sídlí zde i řada dalších subjektů včetně celní správy. Ústřední administrativní budova byla postavena v sedmdesátých letech minulého století, což se samozřejmě odráží i na stavu objektu. Postupná rekonstrukce budovy je však závislá na volných finančních zdrojích, protože v případě PRVNÍ MOSTECKÉ a.s. jsou investice prvořadě směřovány do údržby a rekonstrukce sekundárního systému dodávek tepelné energie pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody, což je naše hlavní podnikatelská činnost. Přesto jsou za poslední rok první krůčky vidět také na našem sídle. Nad vchodem do ÚAB a pod její střechou jsou z dálky vidět světelné poutače s logem naší firmy, rekonstruovali jsme výtahy, během letošních letních prázdnin se opravy dočkalo zničené schodiště a příjemnější prostředí jsme vytvořili též pro naše klienty kanceláře PRVNÍ MOS- TECKÁ a.s. a TEPLA MOST a.s. se dočkaly nového osvětlení a jsou čerstvě vymalovány. Další novinka se týká parkoviště před objektem, které je využíváno nejen firmami sídlícími v ÚAB, ale také mnoha dalšími řidiči z Velebudic. Důsledkem je, že naši klienti často nemají kde své vozidlo odstavit, protože parkoviště je přeplněné. Vzhledem k tomu, že jsme před časem získali tyto pozemky do pronájmu, rozhodli jsme se problém vyřešit změnou volného parkoviště na vyhrazené. V praxi to znamená, že vjezd a výjezd bude uzavřen automatickou závorou, jejíž otevření zajistí čipové karty. Projekt počítá i s kamerovým systémem a hlasovým spojením s vrátnicí, která bude moci případné zvednutí závory ovládat dálkově. V rámci této Vjezd na parkoviště před sídlem PRVNÍ MOSTECKÉ a.s. bude uzavřen závorou. investiční akce bude dále vybudována nová příjezdová komunikace pro zásobování a zamezí se vjezdu na chodníky, které jsou díky těžkým vozidlům značně poničené. Celý projekt je v současnosti ve fázi řízení o stavebním povolení. Jiří Macan, technik servisu a služeb PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. V České ulici je volné jedno místo Společnost PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. se vedle své hlavní činnosti, kterou je provoz, správa a údržba tepelných zařízení na území města Mostu, věnuje také dalším podnikatelským aktivitám včetně správy nemovitostí. Mezi ně patří i pět velkých parkovišť (z toho dvě v majetku města), která nabízejí od 15 do 60 parkovacích míst, a garáže v sedmi výměníkových stanicích. Nájemci na těchto parkovištích mají nejen k dispozici stálé místo pro svého plechového miláčka v přeplněných sídlištích, ale zároveň se o své vozidlo nemusejí obávat, neboť vjezd na parkoviště je zabezpečen branami, jejichž pohyb je od sklonku loňského roku ovládán pomocí dálkového ovládání. V současné době je pro zájemce volné jedno parkovací místo na VS 806/7 v České ulici u restaurace Korbel. Nájemné je zde stanoveno na 714 korun za jeden kalendářní měsíc, na počátku smluvního vztahu je nutno ještě složit zálohu ve výši 1000 korun na dálkové ovládání vstupní brány, která je však po ukončení nájmu vrácena. Zájemci o volná parkovací místa mohou kontaktovat Lucii Ježkovou na telefonním čísle , kde také získají bližší informace. Lucie Ježková, manager jakosti PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. Vy se ptáte, my odpovídáme Podle jakého principu se provádí rozúčtování teplé užitkové vody? Spotřeba TUV se měří ve většině případů na tepelném zdroji. Tam je centrální měřidlo a z něj se získá celková hodnota odběru a podle odečtu údajů bytových vodoměrů se stanoví spotřeba jednotlivých bytů. Je ovšem třeba vědět, že bytový vodoměr je pouze poměrové měřidlo. Celková spotřeba TUV se ve smyslu vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, navazujících na zákon č. 458/2000 Sb., rozpočítává na spotřební složku (70-90 % celkových nákladů dle spotřeby bytových vodoměrů) a základní složku (10-30 % dle plochy bytu). Základní složka představuje náklady na udržení parametrů teplé užitkové vody v rozmezí daném vyhláškou MPO, tj. teplota vody na výtoku u spotřebitele musí být celoročně v rozmezí mezi C, a to v době minimálně od 6.00 do hodin mimo odběrní špičky. Pro dodržení těchto parametrů je nutné udržovat cirkulaci teplé užitkové vody mezi zdrojem a místem odběru. Základní složkou celkových nákladů na teplou užitkovou vodu jsou tedy náklady na provoz technologie zajišťující tuto cirkulaci v rozvodu teplé užitkové vody. (red) Komunální Informační Servis strana 17

18 Dětský domov dostal velmi užitečný dárek V Dětském domově a Školní jídelně v ulici K. H. Borovského v Mostě zažili ve čtvrtek 5. října malou slávu. Za účasti představitelů řady místních firem byl totiž domovu předán vítaný dar automobil Renault Kangoo. Celý tento sociální projekt vymyslela reklamní společnost KOMPAKT s.r.o. Poděbrady a mimo jiných se na něm podílela též PRVNÍ MOS- TECKÁ a.s. Tento projekt jsme rozjeli v roce Inspiraci jsme našli v Německu, kde jsou podobné akce v hodnotě 370 tisíc korun jich nakonec přispělo třicet. Ředitelka domova Marcela Stützová dar velmi vítá. Pro naše potřeby zatím využíváme jedno velké auto, které je už ale starší a má i vysokou spotřebu. S novým vozem budeme moci dopravit děti do nemocnice nebo ze školy, když je nějaký problém, zatímco to staré stále využijeme na akce pro větší počet dětí.. Budeme prostě mobilnější a rychlejší. V sociální sféře není peněz nikdy nazbyt, proto společnosti KOMPAKT Na Renaultu Kangoo je i logo PRVNÍ MOSTECKÉ a.s. Dívky z dětského domova předvedly orientální tance. s.r.o. a všem dalším firmám, které na tento dárek přispěly, patří náš velký dík, prozradila ředitelka. Její malí svěřenci si pak pro zúčastněné představitele mosteckých firem připravili krátký, ale pestrý program děvčata předvedla orientální tance, chlapci zase break-dance a zazněly i dojemné básničky z pera Martiny Vávrové. Každému z hostů pak děti věnovali pozornost z vlastní keramické dílny. K projektu se ráda připojila také PRVNÍ MOSTECKÁ a.s., která se vždy cítila být lokálním patriotem a na nejrůznější sociální projekty, kulturní a sportovní akce každoročně věnuje desítky tisíc korun. Ostatně v loňském roce témuž dětskému domovu přispěla prostřednictvím Nadace Student, která podporuje talentované mladé lidi ze sociálně slabých rodin při studiu na středních a vysokých školách, na nákup nových vánočních stromků a ozdob. Jiří Macan, technik servisu a služeb PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. zcela běžnou záležitostí když je v některé obci dětský domov, ústav pro postižené občany či jiné sociální zařízení, podnikatelé udělají sbírku a zakoupí mu automobil. A protože u nás nic podobného nebylo, rádi jsme se ujali role organizátora, uvedl Miroslav Káninský, majitel společnosti KOM- PAKT s.r.o. O tom, že je projekt úspěšný, svědčí skutečnost, že v Mostě bylo nyní předáno v pořadí již 135. vozidlo. Poděbradská reklamní agentura přitom tuto sociální myšlenku bere i jako součást své práce. Stejně jako naši pracovníci dokáží prodat reklamní mapy, umí sehnat také peníze na dobrou věc. Vždy je to ale práce na několik měsíců, dodal Miroslav Káninský s tím, že v případě mosteckého dětského domova sbírku organizovali obchodní zástupci Jaromír a Kristina Pourovi. Osloveno přitom bylo více než dvě stě firem, na Renault Kangoo Klíče nového auta převzala od ředitele společnosti KOMPAKT s.r.o. Miroslava Káninského ředitelka domova Marcela Stützová. Komunální Informační Servis strana 18

19 Komunální Informační Servis strana 19

20 PŘEHLED KULTURNÍHO DĚNÍ Městské divadlo Most Velká scéna :00 hodin - LUCERNA Jiráskova Lucerna je v českém profesionálním i amatérském divadelnictví ojedinělým fenoménem. Nenajde se u nás snad divadlo či soubor, kde by nebyla tato pohádkově laděná hra, jež měla premiéru roku 1905 v pražském Národním divadle, nastudována a uvedena :00 hodin - POPRASK NA LAGUNĚ Temperament, rvačky, pračky, hádky a usmiřování v klasické komedii ze slunné Itálie :00 hodin - MY FAIR LADY Slavná hudební komedie o proměně květinářky v okouzlující dámu. Malá scéna :00 hodin - NA POŘÍČÍ DÍTĚ KŘIČÍ Kabaretní program sestavený z písniček pražské periferie :00 hodin - NA POŘÍČÍ DÍTĚ KŘIČÍ Kabaretní program sestavený z písniček pražské periferie. Divadlo rozmanitostí :00 hodin - VODNICKÉ PUTOVÁNÍ Putování vodníka Švertáska za zázračnou kapkou vody vychází z pokladnice krušnohorských pohádek a pověstí. Pro děti od čtyř let :00 hodin - BROUCI ANEB THE BE- ATLES (PREMIÉRA) :00 hodin - PYTLÍK BILBO aneb CES- TA JENOM TAM... Pohádkový příběh hobita Pytlíka Bilba a jeho dobrodružná cesta za pokladem, v novém zpracování knihy J. R. R. Tolkiena pro malé diváky. Hra je dramatizována podle stejnomené knihy J.R.R. Tolkiena :00 hodin - KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA Pohádka o chytré rybářově dceři, která s vtipem vyřeší královské hádanky. Příběh o tom, že chytrost nemusí být pouze výsadou bohatých a mocných. Určeno pro děti od čtyř do deseti let. MOJE PRÁCE ZA MNE MLUVÍ Hana Jeníčková Chci vás opět zastupovat. Věřím, že i z 24. místa na kandidátce číslo 4 se mi to s vaší pomocí podaří. Dejte mi prosím svůj preferenční hlas. Docela velké divadlo hodin - JAK CHODIL KUBA ZA MARKYTOU a HRNEČKU VAŘ Dvě veselé pohádky hraje Divadlo Rozmanitostí. Host, vstupné 50,- Kč hodin - ČERT A KÁČA Velká činoherní pohádka se zpěvy a tanci o hubaté Káče, která se nelekla ani celého pekla. Napsala Jana Galinová, hudba a texty písní Jan Turek, scéna, masky a loutky Milena Dubšíková, kostýmy Dagmar Březinová. V titulních rolích Lenka Lavičková a Robert Stodůlka, dále hraje celé DVD. Režie Jurij Galin. 59. repríza, vstupné 50,- Kč. Meduza Most hodin - DVD Litvínov - Labutí princezna, velký sál. Komunální Informační Servis strana 20

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 6-7/2007 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník V.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 6-7/2007 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník V. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 6-7/2007 ročník V. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Aquadrom čeká úspěšnou letní sezónu strana 4 O Nábor mladých

Více

číslo 4 / 2013 ročník XI. FOTO: Tomáš Železný Vychází v celém Ústeckém kraji.

číslo 4 / 2013 ročník XI. FOTO: Tomáš Železný Vychází v celém Ústeckém kraji. číslo 4 / 2013 ročník XI. 6 Festival Young for Young v Mostě počtvrté 11 Z Čech až na konec světa od Jakuba k Jakubovi 12 Dlouhá zima zbrzdila čištění města 16 Opravy na bytových domech v letošním roce

Více

RAVODAJ "..'" I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat?

RAVODAJ ..' I ~ $]1. MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? "..'" I ~ RAVODAJ STAVEBNíHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MíR TEPLICE 33.Číslo - duben 2002 MÝTY O BYTOVÝCH DRUŽSTVECH Je čeho se obávat? Čas od času proběhne v médiích zpráva, jak složitá je situace bývalých členů

Více

Vychází v celém Ústeckém kraji.

Vychází v celém Ústeckém kraji. číslo 2 / 2011 ročník IX. 6 Divadlo připraví český muzikál i britský bulvár 12 Uklízecí maraton odstartuje v dubnu 15 Úřad práce pomáhá lidem z venkova 16 Nájemci bytů a nebytových prostorů se stávají

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT číslo 2 únor 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Aktuální informace o přestavbě objektu Kamínky 3 strana 3 Výsledky volby prezidenta

Více

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah:

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah: pro členy družstva Dočkáme se nových bytů? Stavební bytová družstva stavěla již od sedmdesátých let 19. století. Dodnes existují nástupci v podobě "Obecně prospěšných bytových družstev", tzv. Lidová bytová

Více

Nisa odnesla témûfi pûl miliardy

Nisa odnesla témûfi pûl miliardy roãník 19, ãíslo fiíjen 2010 10 cena 12 Kã Koncerty pro Hrádek vynesly bezmála 200 tisíc Největší akcí letošního hrádeckého léta se místo městských slavností stal koncert Díky vám jsme nad vodou. Nabitý

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Září 2009 cena: 9 Kč Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí více str. 9 MC KOBLÍŽEK Rodičovské ladění, projekt podpořený EU více str. 18 Na novoborském Pivobraní

Více

číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Když přijde Mikuláš strana 4 7 Informace z radnice strana 8 Omyly českých spotřebitelů

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 22015 Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní předání titulu Partnerská škola Českého volejbalového svazu na třetím ročníku

Více

Ročník VI Číslo 2 únor 2005

Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Sněhová nadílka v ulici Svatopluka Čecha v únoru 2004 foto: Jiří Šírek Plán rozvoje města Kojetín ZPRÁVA O PLNĚNÍ PROGRAMU HOSPODÁŘSKÉHO, SOCIÁLNÍHO A KULTURNÍHO ROZVOJE MĚSTA

Více

ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU. Kalendář ČZS 2015

ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU. Kalendář ČZS 2015 ČÍSLO 2/201 4 ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU Hotel Černigov Sněm Českého zahrádkářského svazu Ve dnech 28. 29. listopadu se uskuteční první sněm ČZS. Sněm se bude s ohledem na vyšší počet účastníků

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

pravodaj SBD Chomutov Dlužníci převlečení za piráty mohou potopit jinak stabilní loď Válka o vodu... ceny rostou do nebe

pravodaj SBD Chomutov Dlužníci převlečení za piráty mohou potopit jinak stabilní loď Válka o vodu... ceny rostou do nebe Z Válka o vodu... ceny rostou do nebe Řekli byste, že boj o vodu zuří snad jen v zemích sužovaných suchem? V Česku stačí sledovat faktury za vodné a stočné. V této válce nejde o vyschlá hrdla lidí, ale

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl. MùSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem číslo 15 říjen - prosinec 2002 Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.cz Primátorem

Více

Léto začalo shromážděním delegátů

Léto začalo shromážděním delegátů pro členy a klienty Stavebního bytového družstva POKROK 02 I 2015 Obsah Konalo se shromáždění delegátů 2-5 Ekonomické výsledky SBD POKROK 6-7 Nové projekty družstevní výstavby 8-10 Daniel Novák: Členství

Více

3/2015. Experti najdou tisíce důvodů, proč to nejde. Pak jdi a udělej to. J. A. Baťa. Výstroj hokejového brankáře. Antonín Baťa. Hrob Dominika Čipery

3/2015. Experti najdou tisíce důvodů, proč to nejde. Pak jdi a udělej to. J. A. Baťa. Výstroj hokejového brankáře. Antonín Baťa. Hrob Dominika Čipery Experti najdou tisíce důvodů, proč to nejde. Pak jdi a udělej to. J. A. Baťa 3/2015 Antonín Baťa 8 Výstroj hokejového brankáře 12 Hrob Dominika Čipery 19 staré fotky 2 1 Vážení čtenáři, s měsícem březnem

Více

Volba prezidenta republiky

Volba prezidenta republiky Ať třináctka je šťastná! Sklonek roku je časem dobré vůle, děkování a přání do roku příštího. Když jsme zvažovali, koho oslovíme, aby za celý 27členný kolektiv zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou pozdravil

Více

Staroměstské náměstí str. 6. Hřiště Slovanka str. 11. Oprava divadla str. 17

Staroměstské náměstí str. 6. Hřiště Slovanka str. 11. Oprava divadla str. 17 Staroměstské náměstí str. 6 Hřiště Slovanka str. 11 Oprava divadla str. 17 2 Krátce z města i magistrátu OBČANSKÉ sdružení Spokojený domov, které poskytuje terénní sociální služby pro seniory a zdravotně

Více

V soutěži Cesty městy zvítězily kruhové křižovatky

V soutěži Cesty městy zvítězily kruhové křižovatky Zpravodaj Města Litomyšle 6. října 2009 Ročník XIX. 10 Žádost na Revitalizaci zámeckého návrší podána Po mnoha měsících příprav byla v úterý 15. září předána žádost o podporu projektu s názvem Revitalizace

Více

Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny

Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 1 31. ledna 2014 ZDARMA Nové stroje v Czech Coal Power Humeco má za sebou úspěšný rok Exkluzivní rozhovor Pavla Tykače pro Důlní noviny Vršanská uhelná: Ohlédnutí

Více

Letiště získá novou tvář

Letiště získá novou tvář MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků ověřeno auditorskou firmou Ročník 3 číslo 11 24. 11. 2005/ Pro občany Karlovarského kraje ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Letiště získá

Více

Masopustní rej okouzlil malé i velké

Masopustní rej okouzlil malé i velké Ročník XIX. Číslo 3 Čtvrtek 31. března 2011 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 13 Kč Zasedání Zastupitelstva města Semily se uskuteční 11. dubna 2011 od 17 hodin v divadelním sále budovy radnice

Více

Zatím bude pfieveden jen trojlístek

Zatím bude pfieveden jen trojlístek INFORMAâNÍ MùSÍâNÍK PRO OBâANY MùSTA ÚNOR 2002 Veletrh MIPIM 2002 zaãíná v Cannes uï pfií tí mûsíc Investiãní svûtové fórum Již pošesté se město Ostrava představí ve francouzském Cannes na veletrhu nemovitostí

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

Láska je láska pondělí 25. 9. 2006 v 19:00 v městském kulturním středisku

Láska je láska pondělí 25. 9. 2006 v 19:00 v městském kulturním středisku Zpravodaj města Chropyně 09/2006 Obsah: - Informace Svazu důchodců ČR - Z jednání rady města - Ohlédnutí za poutí na Ukrajině - Z jednání Zastupitelstva - Osiřelá Sluneční zátoka - Cesta kolem světa za

Více