MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 10/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 10/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV."

Transkript

1 MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 10/2006 ročník IV. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA výtisků O Veletrh komunální techniky ve Vídni strana 2 O Rekultivační práce v Mostě strana 5 O Hokejová sezóna 2006/2007 strana 7 O Zvýšení nájmu od ledna 2007 strana 8 O Teplo v mosteckých bytech od 3. října strana 15 O Dětský domov dostal dárek strana 18

2 TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU, a.s. Dělnická 164, Most - Velebudice tel.: , fax: Cesta do Vídně Technické služby města Mostu a.s. jsou členy Sdružení komunálních služeb. Toto sdružení každý rok pořádá několik akcí, které slouží k výměně názorů mezi jednotlivými členy, kterými jsou převážně technické služby z Čech a Moravy. Jednou z letošních akcí byl tématický zájezd do Vídně ve dnech spojený s návštěvou veletrhu komunální techniky. Z hlediska velikosti nepatřila výstava k těm největším, ale co do obsahu byla velice zajímavá. Bylo zde možno shlédnout nejen komunální techniku z různých oblastí údržby měst, ale i spoustu prvků, ať už spadajících do tak zvaného intravilánu města (lavičky, koše a podobně) nebo zajímavé atrakce pro dětská hřiště, včetně bezpečnostních povrchů. Ale bylo zde možno shlédnout i vybavení pro opravy komunikací, zábrany z recyklovaných plastů či kanálové vpusti z plastů. Zkrátka vše, co je třeba pro údržbu a rozvoj měst. Po shlédnutí výstavy následovala návštěva zkušebního polygonu veřejného osvětlení firmy Siemens, kde jsme viděli nejmodernější systémy ovládání řízení, včetně nejmodernějších osvětlovacích těles. Po takto vyčerpávajícím dni následovala společná večeře za účasti předních pracovníků firmy Siemens, při níž se hojně diskutovalo o problémech, se kterými se potýkají jednotlivé společnosti a to nejen v oblasti veřejného osvětlení. Následující den jsme absolvovali návštěvu technického muzea ve Vídni, které svým rozsahem sbírek a velikostí patří k největším v Evropě. Bylo zde možno shlédnout několik tématických výstav, které mapují činnost lidstva od jeho začátku až po současnost. Za zmínku stojí expozice vývoje veřejného osvětlení a jeho příslušenství, dále výstava parních strojů, automobilů, nebo komunikační technologie. Všichni účastníci se shodli, že tématický zájezd byl velice zajímavý a že jim pomohl rozšířit si obzory vědění v činnostech, které technické služby zajišťují a zároveň zjistit, jak vše funguje u našich sousedů. Ing.Petr Klimecký, ředitel TSmM a.s. Z veletrhu komunální techniky ve Vídni. Z veletrhu komunální techniky ve Vídni. Z veletrhu komunální techniky ve Vídni. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ - informační periodikum. Vychází jednou za měsíc. Řídí redakční rada ve složení: Pavlína Fupšová (vedoucí redakční rady), Eva Maříková (zástupce ved. red. rady), Bc. Jiří Macan, ing. Bořek Valvoda, ing. Petr Klimecký, ing. Jaroslav Kudrlička, ing. Vladimír Vondráček, ing. Roman Viktora, Dušan Matouš. Místo vydání - Most, č. 10/ ročník IV., náklad výtisků, dáno do tisku Vydává Komunální Informační Servis z.s.p.o. se sídlem v Mostě, Fr. Halase 845/13, IČ: Administrace a příjem inzerce: tel.: , fax: , Rozšiřuje Česká pošta s.p. Most. Výroba: Tiskárna K&B, s.r.o, se sídlem L. Štúra 2456, Most. Registrováno u OÚ v Mostě čj. VV/sdruž./22/6197/02. Registrace MK ČR: E Komunální Informační Servis strana 2

3 Zkušební polygon veřejného osvětlení firmy Siemens Z veletrhu komunální techniky ve Vídni. Atrakce na dětská hřiště. NOVĚ OTEVŘENÁ GALERIE GALLERIKA - Erika Drábková Most, Radniční čp. 1/4A - terasy MmM vedle AZYL BARU tel.: ORIGINÁLY: obrazy, keramika, sklo dámské výtvarně zpracované oděvy stříbrné avantgardní šperky miniatury, upomínkové předměty MALBA PORTRÉTU DLE FOTOGRAFIE NÁVRHY PŘÁNÍ, POZVÁNEK PRODEJ NA SPLÁTKY Komunální Informační Servis strana 3

4 Novinka na koupališti Kromě běžných prací a úprav prováděných během letošní odstávky, přibyla na Aquadromu jedna úplně nová věc. Tou je turbo - solárium Ergoline. Jedná se o nové solárium známého německého výrobce. Solárium má označení Advantage 400 a výkonově se řadí do střední třídy. Je vybaveno 40 ks 160 wattových zářivek a dvěma obličejovými výbojkami. Nové solárko budou provozovat Technické služby. Žetony se budou prodávat na hlavní pokladně a očistu, popř. poradenství zákazníkům budou provádět obsluhy ze sauny. Za zaváděcí cenu 7Kč/min jej návštěvníci budou moci využívat na stejném místě, kde stálo původní solárium Studia Study. Pro první zájemce o opalování bude připravené až začátkem měsíce listopadu. Aquadrom prošel odstávkou V září prošel Aquadrom čtrnáctidenní odstávkou, během které proběhla zároveň i zátěžová zkouška střechy. Monitoring střechy provedla firma Metrostav v souvislosti se změnou klimatických podmínek a každoročním přibývání sněhu. Během zátěžové zkoušky firma instalovala speciální táhla, čímž se zvýšila nosnost střechy o dalších pětadvacet procent. I před zvýšením nosnosti byla střech Aquadromu bezpečná. O zvýšení nosnosti rozhodla firma Metrostav po zkušenostech z loňské zimy, kdy se pod tíhou sněhu vodorovné střechy prolamovaly. Vodní hrad V září přibyla do jednoho z rekonstruovaných venkovních bazénů nová atrakce. Je jím vodní hrad, který byl dovezen z Holandska a spolkl tři a půl miliónu korun. Rekonstrukce dětského bazénu včetně brouzdaliště, kterou provádělo město v letošním roce, tak vyšla na více než pětačtyřicet miliónů korun. Zbývá opravit ještě bazén pro dospělé, na jehož opravu se počítá zhruba se stejnou částkou. Poslední venkovní bazén pro dospělé by měl mít oddělenou část pro plavce a kromě toho také třídráhovou vodní skluzavku. V největším bazénu, kde bude hloubka až do jednoho metru a sedmdesáti centimetrů, budou také tři plavecké dráhy oddělené, aby zde lidé mohli bez problémů plavat. Dále budou provedeny provedou venkovní úpravy trávníků. Miroslav Svoboda, ved. provozu Komunální Informační Servis strana 4

5 Rekultivační práce v Technických službách města Mostu, a. s. Jednou z mnoha činností, kterou se zabývají Technické služby města Mostu a.s, jsou biologické rekultivace ploch zasažených těžbou. Provoz vznikl v roce 1996 při Divizi zeleň, takže můžeme říci, že je stejně starý jako akciová společnost sama. Hlavní náplní provozu jsou zemědělské a lesnické práce na plochách rekultivačních výsypek. Ať už se jedná o samotné založení ploch, což obnáší zatravnění a výsadby lesních sazenic, nebo následnou pěstební péči o již dříve založené porosty. Budu-li konkrétnější, tak zakázka pro nás začíná uzavřením smlouvy, jejíž součástí je již zpracovaný projekt. Při zakládání výsypek je tedy již jasně dáno, jaký charakter bude každá konkrétní plocha mít. Jestli bude plně osázena lesními dřevinami, a tím bude jednou plnit funkci lesa, nebo jsou zalesněné plochy kombinovány se zatravněnými plochami a výsadbou alejových popřípadě okrasných dřevin, čímž získává charakter parků a oddychových zón. Možná by se někomu zdálo, že stačí porost založit a příroda už se postará sama, ale není to tak jednoduché. Než jsou sazenice tak silné, aby se o sebe dokázaly postarat samy, je třeba o ně několik let pečovat. K základním pracím, které se každoročně opakují patří okopávka, ožínání buřeně okolo sazenic, přihnojení, ať už průmyslovými hnojivy, či komposty a nátěr dřevin před zimním obdobím proti okusu zvěří. Za posledních deset let se TSMM podílely na mnoha rekultivacích v bezprostředním okolí Mostu. Rozsah prací, které se na plochách provádějí, je daleko větší, tak jak je na každé konkrétní ploše dáno nebo je v průběhu zakázky potřeba. Většina z nich se provádí ve vegetačním období, což je od března do října, ale ani v zimě se nezahálí. Tam, kde je již porost vzrostlý a dřeviny si konkurují, provádíme prořezávky, u malých sazenic, které vykazují malé přírůstky provádíme tvarový ořez. Na podzim se budou dosazovat sazenice. V rámci provozu rekultivace provádíme dále také menší terénní úpravy pozemků, zakládání trávníků včetně pokládky travních koberců, sadové a parkové úpravy, seče parkových a zemědělských ploch, odstraňování nevhodných dřevin, kácení a probírku porostů, štěpkování dřevního odpadu, frézování pařezů a další. Za deset let působení rekultivačního provozu můžeme konstatovat, že jsme se podíleli na mnoha zakázkách v bezprostředním okolí města Mostu. Začínali jsme rekultivací Růžodolské výsypky, kde jsme například v letech měli v péči přes 230 hektarů ploch, dále jsme se podíleli na rekultivaci Slatinické výsypky, Ervěnického koridoru Šverma, ploch přilehlých k Vodní nádrži Vrbenský ( Matylda ), Rekultivačního parku Velebudice a tak dále. Ve výčtu můžeme pokračovat zakázkami vzdálenějšími od města Mostu, jako byly rekultivace ČSA u Jirkova, Terasy pod kaplemi Jezeří, nebo Barbora 1.máj u Duchcova. Na mnoha místech našeho regionu jsou tedy vidět stopy naší práce. Tam, kde jsme v počátcích naší činnosti vysazovali malé sazeničky lesních dřevin, můžeme dnes vidět vzrostlé stromy. Je to velice uspokojující pohled, když si uvědomíte, že z před několika lety holé pláně je dnes, vaším přispěním, mladý lesní porost. V současné době je naší prioritní zakázkou Střimická výsypka - IV. etapa, kterou jsme převzali do údržby v roce Jedná se o plochu za Kostelním hřbitovem o výměře cca 90 hektarů, která bude součástí rekreační oblasti u Jezera Most. Provádíme zde pěstební péči tak, jak jsem jí již v úvodu popsal, dosazujeme sazenice v místech, kde došlo vlivem špatných klimatických podmínek k úhynům, staráme se o funkčnost odvodňovacích příkopů, sjízdnost komunikací na ploše, atd. Jsme rádi, že se můžeme podílet na obnově krajiny zasažené důlní činností a ostatním průmyslem v našem regionu. Marek Poláček, vedoucí střediska Rekultivace Komunální Informační Servis strana 5

6 Vstup do fitness-centra je v části D zimního stadionu Otevírací doba je denně od 9.00 do hodin. Vstupné 50,- Kč za jednu návštěvu fitness-centra, měsíční permanentka 400,- Kč, permanentka za deset vstupů 400,- Kč. Jedna minuta návštěvy turbo solária 10,- Kč, ceny masáží jsou uvedeny v ceníku. Masáže lze objednat telefonicky na čísle Komunální Informační Servis strana 6

7 Hokejová sezóna 2006/2007 systém soutěží obecně O dvě až tři postupová místa se bude hrát v novém ročníku druhé hokejové ligy a to z toho důvodu, že první liga se pro ročník 2007/08 rozšíří na šestnáct účastníků. O postup se trojice nejúspěšnějších týmů ze tří skupin utká na konci sezony v kvalifikaci a je možné, že si nakonec zajistí účast v druhé nejvyšší soutěži všechny tři celky. Z druhé ligy v nadcházejícím ročníku podobně jako z extraligy a první ligy nikdo nesestoupí. V třetí nejvyšší soutěži vzroste počet zápasů. V jednotlivých skupinách Západ, Střed i Východ se místo 34 kol základní části bude hrát o deset dějství více. Kluby se střetnou každý s každým čtyřkolově. Změnilo se i play off, kde se bude hrát v sérii na tři vítězné zápasy nejdříve dvakrát na ledě lépe postaveného týmu. Dosud se pořadatelství po jednom utkání střídalo. Ve složení skupin došlo ke čtyřem změnám. Ve skupině Střed bude hrát Jindřichův Hradec po sestupu z první ligy, kde ho nahradil Havlíčkův Brod. Ve skupině Východ nahradilo sestupující Uničov Velké Meziříčí. Ve skupině Západ vyměnil Louny Mělník a došlo také k přesunům působiště - Hvězda Praha přenechala právo účasti v soutěži Benešovu. Část kádru Hvězdy přešla i do Mělníku, s nímž klub spolupracoval. Složení skupin: Západ: Junior Mělník, Bad Blue Boys Řisuty, Promotion One Kla- tovy, Vlci Jablonec nad Nisou, UK Slaný, Klášterec, Děčín, Stadion Teplice, Baník Sokolov, Kobra Praha, Hvězda Benešov, Baník Most. Střed: IHC Písek, Strakonice, Žďár nad Sázavou, Tábor, Elektromont Vrchlabí, NED Hockey Nymburk, Vajgar Jindřichův Hradec, ZVVZ Milevsko, Kolínští Kozlové, Chrudim, Benátky nad Jizerou, Spartak Pelhřimov. Východ: TJ Šternberk, Přerov, SKH Drtiči Hodonín, Blansko, Valašské Meziříčí, Slovan Orlová, Kroměříž VTJ, Nový Jičín, Draci Šumperk, Velká Bíteš, Velké Meziříčí, Technika Brno. Kádr mužstva HC BANÍK MOST tvoří: trojice brankářů Hanuljak, Bezunk Hanuljak je kmenovým hráčem HC MOST, s. r. o., kde prokázal v loňském roce velmi dobrou výkonnost. Bezunk je hráč SLAVIA PRAHA, který bude v této hokejové sezóně na hostování v Mostě obránci Zetek (MOST), O. Plaček (MOST), Stutz (MOST), R. Plaček (KLH CHOMUTOV), Březina (SLAVIA PRAHA), Zenk (MOST) útočníci Šulc (KLH CHO- MUTOV), Urban (MOST), Doležal (SLAVIA PRAHA), Růžek (MOST), Nedrda (MOST), Novák (MOST), Gergel (MOST), Karli (MOST), Plachý (MOST), Oliverius (MLADÁ BOLESLAV), Kašík (SPARTA PRA- HA), Švejda (LITVÍNOV), Kašťák (LITVÍNOV). Mužstvo je doplněno vytipovanými mladými hráči HC MOST, s. r. o., kteří se v loňské sezóně osvědčili a mají předpoklad pokračovat a osvědčit se ve vyšší soutěži. Po čtyřech odehraných kolech základní části je mužstvo A mužů HC BANÍK MOST na druhém místě tabulky s devíti body s následujícími výsledky: Benešov Most 2:7 Most Kobra Praha 6:2 Klatovy Most 5:3 Most Teplice 8:2 Pavel Měska, jednatel společnosti HC MOST, s. r. o od hod. Sokolov - Most od hodin Most - Hvězda od hodin Kobra - Most od hodin Most - Klatovy od hodin Teplice Most od hodin Most - Mělník od hodin Klášterec - Most od hodin Most - Slaný Řisuty - Most od hodin Most - Děčín Jablonec - Most od hodin Most - Sokolov Kuchyňské linky na míru Zakázková truhlářská výroba Rekonstrukce koupelen a WC Projekt 3 D Budovatelů 1997 (prostřední sýr - areál KB) Tel + fax Mobil Rozpis mistrovských utkání od hodin Hvězda - Most od hodin Most - Kobra od hodin Klatovy Most od hodin Most - Teplice od hodin Mělník - Most od hodin Most - Klášterec od hodin Slaný - Most od hodin Most - Řisuty od hodin Děčín - Most od hodin Most - Jablonec od hodin Sokolov Most Komunální Informační Servis strana 7

8 MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. J.Skupy 2522, Most tel.: , fax: Prvního zvýšení nájmu se dočkáme od ledna 2007 Pokud patříte mezi občany, kteří žijí v nájemních bytech na které se vztahuje zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu, obdrželi jste v průběhu měsíce září dopis, který obsahoval oznámení o jednostranném zvýšení nájemného. Dopis obdrželi všichni nájemci bytu, v případě manželů oba manželé. Tento postup uplatnila MOSTECKÁ BYTOVÁ,a. s. dle doporučení metodiky Ministerstva pro místní rozvoj. Koncem března 2006 totiž nabyl účinnosti zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu. Po čtyřech letech diskusí a dvou neúspěšných pokusech se konečně zrodil kompromis při řešení problému nájemních vztahů. Tento zákon se vztahuje na asi bytů, což je téměř pětina bytového fondu v České republice, které podléhají regulovanému nájmu. Původně se počítalo, že se nájemné bude zvyšovat o 14,2 procenta za rok v období let Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) rozhodlo, že nově to bude činit 19,2 procent. Toto číslo je však pouhým průměrem, což znamená, že hodnoty v různých koutech České republiky se mohou velice výrazně lišit. Pro výpočet se vychází z velikostní kategorie místa bydliště, v závislosti na počtu obyvatel na základě údajů Českého statistického úřadu o počtu obyvatel k 1. lednu Vlastní navýšení pro lokalitu Mostu je o 10,8 procenta z výše základního nájmu, které dnes činí maximálně 14,16 Kč/m2 plochy bytu měsíčně. Nově bude stanoveno základní nájemné pro rok UKÁZKA PRAKTICKÉHO VÝPOČTU: Byt s aktuálním měsíčním základním nájmem 14,16 Kč za 1 m 2 podlahové plochy bytu, kdy celková plocha pro výpočet základního nájmu je 70 m 2 je v současné době ve výši 991,20 Kč měsíčně. Nově od ledna 2007 bude výše základního nájmu 1 098,30 Kč za m 2 měsíčně. Navýšení bude o 107,10 Kč měsíčně od 1 ledna ve výši 15,69 Kč/ m2 plochy bytu měsíčně. Cílová hodnota, tj. hodnota měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy, kterého bude dosaženo při jednostranném zvyšování nájemného nejdříve k 1. lednu 2010 bude ve výši 21,33 Kč/m2 plochy bytu měsíčně. Základní nájemné nezahrnuje nájemné za vybavení bytu, ani platby za služby spojené s užíváním bytu nebo za vytápění a energie. Povinnost platit zvýšené nájemné pak vzniká dnem, který je uveden v oznámení o zvýšení nájemného, nejdříve však prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po uplynutí 3 kalendářních měsíců od jeho doručení nájemci. Helena Hrbolková bytový úsek Pro přehled uvádíme 10 srovnatelných měst s výší regulovaného nájmu k Město Regulované nájemné do Nájemné v bytě velikosti 68 m 2 Plzeň 25,63 Kč/m Kč Olomouc 25,65 Kč/m Kč Opava 20,35 Kč/m Kč Hradec Králové 20,35 Kč/m Kč České Budějovice 20,35 Kč/m Kč Zlín 19,66 Kč/m Kč Cheb 15,81 Kč/m Kč Třebíč 15,96 Kč/m Kč Karviná 16,10 Kč/m Kč Most 14,16 Kč/m Kč Informace čerpány z internetových stránek Komunální Informační Servis strana 8

9 Vlastníci jednotek se sešli podruhé Risk je zisk, říká se, ale ne vždy se vyplácí. Řeč je o pojištění obecně. Společnost MOSTECKÁ BYTO- VÁ, a.s. má celý svůj majetek pojištěn u Kooperativy, pojišťovny, která byla vybrána na základě poptávkového řízení. Společnost má také sjednáno pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti. Toto pojištění se vztahuje na případy, kdy vlastník skutečně ze zákona zodpovídá za vzniklé škody. Týká se to především přístupových chodníků hlavně v zimním období, střech, kdy může dojít k zatečení do bytu a havárií například závadou na ústředním topení, stupačkách a podobně. Pojištění krádeže nebo loupeže se týká náhrad za odcizení stavebních součástí a příslušenství budov. Ve druhé polovině září a počátkem měsíce října probíhaly druhé schůze Společenství vlastníků jednotek bytových domů bl. 611, 646, 647, 648, 205, 216, 220, 702, 92-93, Schůze organizovala společnost MOSTECKÁ BYTO- VÁ, která byla na jaře tohoto roku zvolena do funkce pověřeného vlastníka všech deseti vzniklých společenství. Shromáždění vlastníků ve všech bytových domech bylo usnášeníschopné. Zúčastnilo se v průměru 80 % vlastníků. Schůze řídil ředitel společnosti za přítomnosti dalších pracovníků MOSTECKÉ BYTOVÉ. Informoval vlastníky o činnostech, které MOSTECKÁ BYTOVÁ, jako pověřený vlastník zajistila za uplynulý půlrok v této funkci. Jedním z bodů jednání byla též případná volba orgánů jednotlivých SVJ. Toto se v polovině z nich povedlo a byl zvolen tří až pětičlenný výbor z řad vlastníků jednotek v domě bydlících. V ostatních domech bude MOSTECKÁ BY- TOVÁ stále ve funkci povřeného vlastníka. Dalším důležitým bodem byla informace o případných možnostech Společenství v oblasti investičních akcí přicházejících do úvahy. Zejména probíhaly diskuse na téma výměny stávajících dožívajících oken za plastová. Výměna oken se podařila odsouhlasit již v jednom společenství, konkrétně se jedná o bl V neposlední řadě si vlastníci odsouhlasili navýšení úhrady do fondu oprav a údržby, měsíční platby za servis vodoměrů a způsob rozúčtování cen u služeb, kde není stanoveno právním předpisem. Schůze vlastníků měly rychlý a dynamický průběh, zejména díky organizační přípravě a konstruktivnímu jednání všech zúčastněných. Martina Šimková úsek nebytových prostor Nebýt pojištěn se nemusí vyplatit Je nutno podotknout, že ne každá škodní událost musí být nutně pojistnou událostí, neboť každou takovou škodu musí posoudit likvidátor pojišťovny. V případech, kdy vznikne škoda způsobená závadou již na zmiňovaném ústředním topení nebo zateče střechou, požádejte písemně prostřednictvím správce nebo přímo na MOS- TECKÉ BYTOVÉ, a.s. o náhradu škody. Následně Vás kontaktuje likvidátor pojišťovny a vyčíslí pojistné plnění, které bude vyplaceno. Při likvidaci škodných událostí spolupracuje naše společnost s firmou Stach&I.P., a.s., která vychází vstříc nám i postiženým nájemníkům. Likvidace pojistných událostí z našeho pojištění odpovědnosti probíhá ve všech případech bez problémů. Je však nutné upozornit na skutečnost, že ne vždy je pojistná událost likvidní z pojištění odpovědnosti vlastníka. Týká se to zejména prasklé přívodní hadičky k vodovodní baterii nebo pračce. Čím dál tím častěji se na nás obracejí nájemníci, kteří někomu způsobili škodu a nemají vlastní pojištění domácnosti. Proto všem nájemcům doporučujeme sjednat si vlastní pojištění domácnosti s připojištěním odpovědnosti za škodu občana v běžném občanském životě, ať předejdete zbytečným dohadům s poškozenými, které v horším případě mohou skončit až u soudu. Ing. Martin Nagy provozní úsek Nerozhodli jste se využít nabídky k odkoupení bytu do osobního vlastnictví? Přemýšlíte nad tím, co bude následovat po lhůtě, kdy můžete využít svého předkupního práva? Předem avizujeme, že se nic nezmění, přesto však máme pro vás alternativní řešení. V poslední době se na akciovou společnost MOSTECKÁ BY- TOVÁ obracejí nájemci bytů, kteří nemají z různých důvodů zájem koupit si byt do osobního vlastnictví v domech určených k prodeji. Nabízí se jim možnost vybrat si byt z nabídky právě uvolněných bytů. Těmto zájemcům akciová společnost nabízí uzavření nájemní smlouvy za stejných podmínek. V případě, že mají uzavřenou nájemní smlouvu na dobu neurčitou, bude s nimi uzavřena stejná nájemní smlouva na dobu neurčitou k bytu, který si vyberou v nabídce. Aktuální nabídka bytů je zveřejněna každý týden na webových stránkách společnosti a na informační tabuli před sídlem společnosti. V případě zájmu o některý takto zveřejněný byt nebude zájemce hradit převzetí závazku, které je uvedeno u zveřejněných bytů. Bližší informace na tel. čísle nebo osobně v sídle společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ,a.s., J.Skupy 2522 v Mostě. Helena Hrbolková bytový úsek UPOZORNĚNÍ PRO VLASTNÍKY - POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD Upozorňujeme všechny vlastníky jednotek v bytových domech bl. 205, 216, 220, 646, 647, 648, 611, 702, 92-93, 93-94, aby si s účinností od zajistili úhradu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, který do konce tohoto roku za ně odvádí MOS- TECKÁ BYTOVÁ. Poplatek pro rok 2006 je ve výši 41,- Kč/měsíc/osobu. Zastupitelstvo města Mostu na svém jednání dne schválilo pro rok 2007 stejnou částku, tj. 492,- Kč/rok/osobu. Poplatek je splatný v pololetních splátkách, a to do a do příslušného roku. V případě platby roční je nutno vždy zaplatit poplatek dopředu. Poplatek se může hradit: 1. Převodem účtu č.ú /0800 V tomto případě je nutné oznámení osob, za které bude placeno a přidělení variabilního symbolu pracovnicemi odd. správy místního poplatku, aby bylo možno po platbě identifikovat, za koho byl poplatek zaplacen 2. Poštovní poukázkou k vyzvednutí na Magistrátu města Mostu I v tomto případě je nutné oznámení osob, za které bude placeno a přidělení variabilního symbolu pracovnicemi odd. příjmů, aby bylo možno po platbě identifikovat, za koho byl poplatek zaplacen 3. V hotovosti v pokladně Magistrátu města Mostu Po předložení seznamu osob, za které je poplatek placen, proběhne platba ihned Při platbě je nutné oznámit za koho byla platba provedena, včetně data narození, z důvodu zaúčtování platby jednotlivým poplatníkům. Další informace získáte na tel. čísle nebo (odbor finanční, Magistrát města Mostu) Martina Šimková, úsek nebytových prostor Komunální Informační Servis strana 9

10 Je placení nájemného normální? Divně položená otázka, alespoň pro většinu z nás. Pro větší část nájemníků je to věcí samozřejmou, věcí běžného života, tak jako úhrada za nákup. Pro druhou část nájemců je to tristní a úsměvná otázka, protože platit nájem a související příslušenství přece normální není a dokonce ani není povinné. Stalo se spíše celonárodním sportem, z jejich pohledu, se úspěšně povinnostem nájemníka vyhýbat a přitom byt bezplatně užívat. Převedeme-li tuto skutečnost do absurdna, zkuste třeba v obchodě požadovat zadarmo chleba, rohlík či mléko. V současné době, kdy téměř každý z obchodů má vlastní ochranku by byla rychle sjednána náprava. A stejně tak, jako nelze v obchodě brát zadarmo, tedy alespoň ne beztrestně, nelze ani užívat byt bez řádného plnění povinností s tím souvisejících. Bohužel v oblasti bydlení je to věcí poněkud zdlouhavou, ve finále pro takového nájemníka ovšem nikoliv příjemnou neboť kdo z nás NABÍDKA VOLNÉHO NEBYTOVÉHO PROSTORU V MAJETKU SPOLEČNOSTI MOSTECKÁ BYTOVÁ, A.S. Prodejna tiskovin, tabáku a sběrna Sazky v bl. 602, čp. 64, ul. Lidická Celková výměra NP: 20 m 2 Rozměry jednotlivých místností: prodejna 14 m 2 sklad 4 m 2 soc. zázemí 2 m 2 Nájemné bude stanoveno dle pravidel společnosti: III. zóna: min. 250,- Kč/m 2 /rok Žádosti se přijímají do Nájemní smlouva bude uzavřena od Další doplňující informace k nabídce volných nebytových prostor na tel. čísle by chtěl skončit vystěhováním prostřednictvím soudního vyklizení. Podíváme-li se na postup společnosti v boji proti dlužníkům nájemného, je samozřejmě postupováno v souladu se zákonem. Dlužné nájemné není potřeba upomínat, neboť povinnost řádně hradit nájemné vyplývá zcela jednoznačně z nájemní smlouvy každého jednotlivého nájemníka. Pokud tato povinnost není plněna, je v podstatě jedno, jak často a v jaké výši jsou žaloby podávány, ale výsledkem jsou, tak jako tak, poplatky z prodlení a související náklady řízení. Poplatek z prodlení je stanoven vyhláškou a není částkou fixní, tzn. stálou a neměnnou, ale činí 2,5 promile denně z dlužné částky. Pro lepší představu je to zhruba 98% původní dlužné částky za rok navíc. Dalším nešvarem určité části nájemníků, je nepřebírání doporučené pošty. Tady by se slušela snad jen poznámka, že i nedoručená pošta se má (dle OSŘ ust. 46, odst. 2, 47, odst. 2, 48 b/ odst. 3, c/odst. 3 v posledním platném zně- M. Šimková, úsek NP Všichni vlastníci bytu i nebytového prostoru, kteří v roce 2006 koupí od MOSTECKÉ BYTOVÉ a.s. bytovou i nebytovou jednotku a k budou jejich vlastníky, stávají se poplatníkem daně z nemovitosti s povinností podat přiznání k dani z nemovitosti. Společné prostory domu jsou zdaněny jednotně bytem a samostatně se nezdaňují. Přiznání k dani z nemovitostí se podává ní) za doručenou, takže dlužníci, kteří si myslí, že nepřevzetím pošty zabrání exekučnímu řízení, jsou na omylu. Naopak. Pokud pronajímatel vužívá všech zákonných možností, jako je výpověď z nájmu bytu a jeho následné vyklizení, případně žaloba o dlužné nájemné, které ve vztahu k neplatícímu, či jinak obtížnému nájemníkovi má, je nutno v poslední řadě zmínit neocenitelnou činnost exekutora. Ten provádí následnou mravenčí práci, kdy dohledá obtížně získatelné informace a následně zajistí kroky k uspokojení pohledávky. Samozřejmě včetně dalších, souvisejících nákladů exekučního řízení. Často se pak stává, že příslušenství pohledávky, je mnohem vyšší, a to především u pohledávek staršího data vzniku. V rámci zjišťování majetku má exekutor možnost vyzvat po vydání usnesení o nařízení exekuce k součinnosti velký okruh subjektů, např. soudy, orgány státní správy a samosprávy, obce a jejich orgány, notáře, právnické a fyzické osoby, tedy finanční úřady, okresní správy sociálního zabezpečení, Policii ČR, Burzu cenných papírů, pošty, pojišťovny, peněžní ústavy atd. Exekuci ukládající zaplacení peněžité částky může zvolený exekutor provést: srážkami ze mzdy přikázáním pohledávky prodejem movitých věcí a nemovitostí, podniku Způsob exekuce ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky se řídí povahou uložené povinnosti. Takovou exekuci lze provést: vyklizením odebráním věci rozdělením společné věci provedením prací a výkonů Exekuci lze vést na patenty, průmyslové vzory, ochranné známky a licence. Exekutor může také postihnout jiná majetková práva, tedy provést exekuci postižením podílu povinného jako společníka nebo komanditisty ve společnosti nebo postižením členských práv a povinností povinného jako člena v družstvu. O způsobu provedení exekuce rozhoduje exekutor a lze ji v jednom exekučním řízení provést více způsoby současně nebo postupně. Ve srovnání se soudním výkonem rozhodnutí přináší provedení exekuce soudním exekutorem řadu nesporných výhod. V návrhu na nařízení exekuce nemusí oprávněný navrhovat konkrétní způsob exekuce, tedy znát do detailu majetkové poměry dlužníka, protože exekutor na základě vlastních zjištění rozhodne o nejúčelnějším způsobu provedení exekuce. Samozřejmě na základě včasných informací oprávněného o majetku povinného roste pravděpodobnost úspěšného provedení exekuce. Exekutor může oproti soudnímu výkonu rozhodnutí vést exekuci více způsoby, a to i současně. Po doručení usnesení o nařízení exekuce nesmí povinný nakládat s veškerým svým majetkem pod sankcí neplatnosti takového právního úkonu. Ing. Ivana Jandová, právní úsek Daň z nemovitosti nejpozději do konce ledna na předepsaném formuláři nejpozději do 31. ledna podle stavu k příslušného roku, a to u berního úřadu, v jehož územním obvodu se nemovitost nachází. Velkou výhodou je, že pro formuláře se nemusí přímo na finanční úřad, ale lze si je stáhnout z internetu. S úhradou daně se nemusí spěchat, je splatná Lenka Rauchová ekonom společnosti Komunální Informační Servis strana 10

11 Výměny oken budou od nového roku se slevou Na základě špatného stavebně - technického stavu oken přistoupilo představenstvo společnosti již v loňském roce k rozhodnutí o postupné výměně všech stávajících dřevěných oken za plastová v domech blok 382 a 525. Z důvodu velkého objemu finančních prostředků, které by si vyžádala kompletní výměna, jsme nuceni investici realizovat po etapách. V první etapě, která byla ukončena v loňském roce, byla vyměněna okna z návětrných stran ve dvou č.p. bl. 382 a třech č.p. bl.525. Před začátkem letošních prázdnin byla realizována II. etapa výměny dřevěných oken včetně meziokenních vložek v bloku 525, č.p V srpnu byla dokončena i další etapa výměny dřevěných oken v bloku 382 a to v č. p a Okna jsou plastová pětikomorová s mikroventilací a termoizolačním dvojsklem DITERM. Součástí dodávek oken jsou i vnější a vnitřní parapety. Instalací nových plastových oken je odstraněno zatékání do bytů okny, samozřejmě se sníží i spotřeba tepla a zvýší uživatelský komfort. Jak bude probíhat výměna v těchto dvou domech v příštích letech, bude záležet mezi jiným na vývoji stále tak nízkého regulovaného nájemného. Rozhodující slovo budou mít samozřejmě orgány společnosti při schvalování ročních plánů údržby. Kromě této investiční výměny oken se vyměňují okna ještě individuelně a to prostřednictvím správců jednotlivých domů. Pokud odborný pracovník zjistí, že dané okno již nelze opravit, dostává se nájemník do pořadníku na výměnu okna. Ty se však provádí jen v omezeném množství. Jana Wachtelová provozní úsek Aby výměny oken postupovaly rychleji než finanční rozpočtové prostředky dovolují, přistoupilo vedení společnosti ještě k jedné možnosti výměny oken a to formou tzv. Slevy z běžného měsíčního nájemného. Tato sleva bude spočívat ve výměně oken na vlastní náklady nájemníka za podmínek daných naší společnosti. Po výměně bude nájemníkovi podle počtu oken zajištěna sleva z běžného měsíčního nájemného a to po dobu 48 měsíců. Při výměně 1ks sleva 100,- Kč; 2ks 200,- Kč; 3ks 300,- Kč a 4 a více ks 400,- Kč z aktuálního předepsaného nájemného. Veškeré podmínky pro tuto variantu výměny oken se slevou z běžného měsíčního nájemného budou k dispozici na MOSTECKÉ BYTOVÉ a.s. a následně u správců domů. Realizace výměny oken s touto slevou bude možno provádět u nájemníků, kteří si požádají o povolení k výměně po Informace pro vlastníky bytu Žádáme vlastníky bytových a nebytových jednotek v bl , 93-94, 205, 216, 220, 611, 646, 647, 648 a 702, kteří dále provedou prodej svých jednotek, aby tuto skutečnost nahlásili v sídle společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, J. Skupy 2522, tel: Toto se týká i změny počtu osob. Tyto informace je potřeba doložit k vyhotovení evidenčního listu s předpisem úhrad příspěvků a záloh na služby spojené s užíváním jednotky. Romana Pavlicová, právní úsek Tentokrát prodej nebytových prostor Prodej nebytových prostor v bytových domech bloků 611, 220, 216, 205, 648, 702, 92-93, probíhá na základě rozhodnutí jediného akcionáře, kterým je město Most. Na rozdíl od prodeje bytů není prodej nebytových prostor rozdělen do tří etap, ale po celou dobu, to znamená po 3 roky, si nájemci s platnou nájemní smlouvou mají možnost koupit nebytový prostor do osobního vlastnictví za jednotnou cenu, která byla stanovena ve výši 5 tisíc Kč/m2. V současné době postupně přechází prodej nebytových prostor do druhé třetiny jeho průběhu. Z celkového počtu 25 možných zájemců požádalo za první rok zatím 10 nájemců o koupi do osobního vlastnictví. Jako první naší nabídky využili nájemci ve II. zóně, tj. z bl. 205, 220, 92-3 a 93-4, kteří zjistili, že mnohem výhodnější je platit poplatek do fondu oprav a údržby, nežli hradit nájemné, které je v některých případech i o 300% vyšší. Vlastníci nebytových prostor platí poplatek do fondu oprav a údržby totiž ve stejné výši za m 2 jako vlastníci bytů. Martina Šimková úsek nebytových prostor Oprava střechy je v plném proudu. Opravy u stovky zahájeny V průběhu září začala oprava střechy na bloku 99, č.p na třídě Budovatelů. Opravena je jak tašková sedlová střecha, tak i rovné střechy na obou věžích, kterými je dům ukončen. Již delší dobu jsme registrovali problémy jako je zatékání do domu, výskyt plísní v bytech pod střechou, neustálé opravy a doplňování taškové krytiny po vichřicích a hnízdících holubech. Dokončení celé opravy bylo hotovo v polovině měsíce října. Nová tašková střecha je z krytiny TON- DACH. Stávající komínová tělesa byla ubourána a zaslepena. Půdní prostor je vyčištěn. Dešťové svody ze střechy zůstaly stávající, žlaby a další klempířské prvky byly nahrazeny novými. Provedena byla rovněž montáž hromosvodů s následnou příslušnou revizí. Druhou opravou, která byla v této lokalitě zahájena, je oprava prvních balkonů a lodžií v bytových domech bl č.p. 2388, bl č.p. 2406,2407, bl , bl č.p. 2408, 2409, které jsou směrovány na třídu Budovatelů. Jedná se celkem o 40 balkónů a lodžií. Při opravě jsou vybourány stávající dlažby, odstraňují se nesoudržné vrstvy omítek. Na každé konstrukci je vyrovnána podlaha, provedena hydroizolační stěrka a jsou nalepeny nové dlaždice. Vyspravují se i čelní omítky balkónů a lodžií, fasády systémem SCHONOX. Nové oplechování je z plechů titanzinku. Provádějí se i opravy uchycení výplně a kotev v železobetonové desce konstrukce. Protože i ostatní balkony v blocích 98, 99 a 100 vykazují obdobné závady, bude se v opravách postupně pokračovat i v příštím roce. Jana Wachtelová provozní úsek Komunální Informační Servis strana 11

12 Komunální Informační Servis strana 12

13 Komunální Informační Servis strana 13

14 Komunální Informační Servis strana 14

15 PRVNÍ MOSTECKÁ, a. s. Stavbařů 32, Most - Velebudice tel.: , fax: Teplo začalo proudit do radiátorů v mosteckých bytech 3. října Topná sezóna 2006/2007 byla zahájena. Teplo začalo do radiátorů v mosteckých bytech proudit v úterý 3. října ve večerních hodinách. Stalo se tak na základě dohody mezi PRVNÍ MOSTECKOU a.s., která je správcem sekundární sítě tepelných rozvodů na území statutárního města, a hlavními odběrateli, tedy MOSTECKOU BYTOVOU a.s. a Stavebním bytovým družstvem Krušnohor. Ti požádali vzhledem k vývoji počasí v posledních dnech o zahájení vytápění svých objektů a následně naše společnost směřovala tuto žádost na United Energy, a.s., z jejíž teplárny v Komořanech je topné médium dodáváno horkovodem jak do Mostu, tak i do sousedního Litvínova. Oproti minulým dvěma letům bylo vytápění v Mostě zahájeno v pozdějším termínu. Zatímco v roce 2005 se začalo topit již 17. září a o rok dříve 22. září, letošní babí léto s teplotami přesahujícími 20 stupňů Celsia vydrželo až do konce měsíce září. Průměrná teplota za celý měsíc dosáhla 18,41 C, přitom v chladném srpnu činila 17,88 C. Co se týká října, v prvních třech dnech tohoto měsíce byly naměřeny teploty 16,16 C, 15,16 C a 13,16 C. Přestože tedy průměrná venkovní teplota neklesla ve dvou po sobě následujících dnech pod 13 stupňů Celsia, jak stanoví příslušná vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky (viz. rámeček), vzhledem k meteorologické předpovědi na následující dny jsme požádali o zahájení dodávky tepelné energie z komořanské teplárny. Zahájení vytápění není z technologického hlediska rozhodně jednoduchou záležitostí a vyžaduje důkladnou přípravu vždyť PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. se stará o celkem 80 výměníkových stanic, 30,2 km průchozích, průlezných a neprůlezných topných kanálů a 14 km kolektorů inženýrských sítí. Okruhy jednotlivých výměníkových stanic jsou najížděny postupně, a to kvůli vyvážení tlaku ze zdroje v Komořanech a aby byly minimalizovány případné výpadky v důsledku skrytých závad. Celý postup je ovládán a sledován z centrálního dispečinku, a to za pomoci nového řídícího systému tepelných zdrojů, který řadu činností v oblasti dodávek tepelné energie pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody díky nejmodernější technice automatizuje. Tak či tak vzhledem k rozsáhlosti primární i sekundární sítě několik hodin trvá, než se teplo z Komořan dostane až do radiátorů v domácnostech. Jestliže tedy bylo vytápění zahájeno 3. října ve večerních hodinách, v praxi to znamená, že se v bytě ohřejete až následující den. Přípravě na topnou sezónu věnuje PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. každoročně velkou pozornost. Pravidelné sledování stavu jednotlivých zařízení a jeho údržba proto probíhá po celý rok, i když maximum prací je vždy realizováno během letní odstávky horkovodu. Nejinak tomu bylo i letos, kdy se pracovalo například na výměnách ventilů, opravách armatur a úpravách potrubních rozvodů tepla pro vytápění a teplé užitkové vody. Cílem je, jak již bylo několikrát řečeno, zajistit stabilní a bezporuchové dodávky tepelné energie v průběhu topného období, kdy je jakýkoliv výpadek pro občany zvláště citlivý. Přes veškerou naši snahu však nikdy nemůžeme vyloučit havárie takříkajíc z vyšší moci pokud ale k takové situaci dojde, vždy urychleně zabezpečíme nápravu, aby omezení dodávek tepla bylo co nejkratší. Karel Pecák, provozně-technický náměstek PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. Výměníkové stanice začaly tepelnou energii z horkovodu transformovat pro dodávky do radiátorů v mosteckých domácnostech v úterý 3. října. Co praví česká legislativa? Podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR č. 245/95 Sb., ve znění novelizace č. 85/98 Sb., začíná otopné období 1. září a končí 31. května následujícího roku. Toto období lze krátit nebo prodloužit po dohodě mezi odběratelem a dodavatelem. Smlouvy na dodávku tepla a teplé užitkové vody mezi PRVNÍ MOSTECKOU a.s. a hlavními odběrateli v Mostě jsou uzavřeny právě na toto období. Rozhodující vliv na topení má ovšem vývoj venkovních teplot. V otopném období můžeme podle vyhlášky zahájit vytápění, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu poklesne pod +13 C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 C pro následující den. Naopak probíhající vytápění jsme povinni na základě vyhlášky omezit nebo přerušit v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu vystoupí nad +13 C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat pokles této teploty pro následující den. Zahájit vytápění však můžeme, i když je průměrná venkovní teplota vyšší než +13 C, ale v tomto případě pouze na žádost či se souhlasem odběratele. Údaje o trendu vývoje venkovní teploty jsou přebírány od Českého hydrometeorologického ústavu. Komunální Informační Servis strana 15

16 Začněte s úsporami přímo ve své domácnosti Slovo energie je v posledních letech skloňováno snad ve všech pádech. Hovoří se o tenčících se zásobách ropy a růstu její ceny na světových trzích, veřejnost i odborníci bedlivě sledují pohyb cen zemního plynu a uhlí, stejně jako postupné zdražování elektřiny. V době, kdy spotřeba energií rapidně roste, je proto na místě se vážně zabývat možnostmi, jak dosáhnout úspor nejen vzhledem k přírodním zdrojům, ale také vůči vlastní peněžence. Co se týká energie pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody, město Most na tom tak zle není (narozdíl od lokalit, kde je k vytápění využíván zemní plyn, popř. elektrická energie). Systémy centrálního zásobování teplem, v našem případě z komořanské teplárny společnosti United Energy, a.s., jsou odborníky považovány za nejspolehlivější a zároveň relativně nejlevnější způsoby dodávky tepla. Přesto i v případě tohoto typu zásobování teplem lze dosáhnout dalších výrazných úspor, a to na straně družstevníků či vlastníků domů. Konkrétně v našem městě je vidět, že to lidé s šetřením energiemi myslí vážně vyměňují se stará dřevěná okna za plastová, opravují se střechy, zateplují se fasády domů. První krok k úsporám však můžete udělat přímo ve svém bytě. Ptáte se jak? Odpověď je jednoduchá: regulací. Většina radiátorů v mosteckých bytech je totiž osazena termostatickými regulačními ventily a zároveň i indikátory spotřeby tepla. Hlavní předností termoregulačních ventilů je, že automaticky udržují teplotu vzduchu Největších úspor tepelné energie lze dosáhnout rekonstrukcí domu spočívající ve výměně oken a zateplení obvodového pláště. Také v Mostě majitelé domů a družstva do těchto úprav v posledních letech investují desítky milionů korun. v místnosti na hodnotě, která je nastavena na jejich hlavici, a podle potřeby sami přivírají, nebo naopak otevírají, přívod tepla do radiátorů. Ventily přitom reagují nejen na změnu venkovní teploty, ale také na případné tepelné zisky ve vytápěné místnosti (např. při vaření či při napuštění vany horkou vodou). Termoventily prostě za všech okolností zajistí, že místnost nebude přetápěna, ale ani nedotápěna, že budete mít v bytě přesně tu teplotu, která odpovídá vašemu pocitu pohody. A tím, že přísun topného média do radiátorů automaticky regulují, zároveň šetří vaše náklady na tepelnou energii. Její spotřebu si ostatně můžete sami zkontrolovat na již jmenovaných indikátorech, jinak také rozdělovačích topných nákladů. Důsledná regulace společně s dalšími opatřeními v čele s výměnou oken a zateplením domu pak může přinést až třetinové úspory spotřebované tepelné energie. Bc. Jiří Macan, technik servisu a služeb PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. Na termoventily zbývají už pouze tři měsíce Přečetli jsme za vás Zhruba jen tři měsíce zbývají na to, aby byly u všech nájemníků i vlastníků bytů a nebytových prostor nainstalovány termostatické ventily, které automaticky regulují dodávku tepla podle nastavené teploty. Opozdilcům hrozí pokuty od Státní energetické inspekce. Vyplývá to z novely zákona o hospodaření energií č. 177/2006 Sb., přijaté v březnu letošního roku. Ve hře je ale ještě návrh KSČM na zrušení této povinnosti. Povinnost zavést termostatické ventily původně uložil zákon již z roku 2000, ale komunističtí poslanci na konci roku 2004 prosadili, že dvoutřetinová většina nájemníků nebo vlastníků bytů v domě se mohla usnést o jiném způsobu regulace. Tato možnost ale byla na jaře letošního roku zrušena s tím, že instalaci je nutno zajistit do konce letošního roku. A jaká je dnes situace s termoventily? Naprostá většina majitelů nájemních domů a rovněž společenství vlastníků bytů je již má. Podle odhadu odborníků jsou byty na sídlištích osazeny termoventily z asi 90 procent a byty ve staré zástavbě ze 70 až 75 procent. Termoventily jsou rozumná věc. Šetří energii, a tak zvyšují komfort bydlení. Měly by být opravdu v každém bytě a nebytovém prostoru, řekl před časem specialista na měření a úspory tepla Karel Bašus. Výhodou ventilů je, že udržují v bytech stálou teplotu, aniž by se jejich majitelé o to museli starat. Mohou například v zimě odjet na několik dní mimo domov bez obav, že v bytě bude teplo, nebo se v něm naopak bude přetápět. Lidé se často brání termoventilům ze strachu, že ventily nebudou řádně fungovat a že budou mrznout. Toho se bojí zejména lidé pod střechou a na severní straně domu. Odborníci ale tvrdí, že k těmto případům dochází jen tehdy, pokud se zavedení ventilů neudělá dobře. Nejprve je nutné připravit projekt a po realizaci otopnou soustavu řádně vyregulovat. Vše je nutné svěřit kvalitní firmě. Úspory tepla díky zavedení termoventilů se odhadují na pět až deset procent. Průměrný náklad na jeden ventil v bytě činí 1000 až 1500 korun. Povinnost zavést ventily může ale být ještě na poslední chvíli zrušena. KSČM totiž ve Sněmovně opět navrhla, aby dvoutřetinová většina nájemníků nebo vlastníků bytů ventily mohla odmítnout. Autor návrhu, bývalý poslanec František Beneš, sice nepopírá, že ventily šetří energii, ale považuje za prioritní, aby lidé nejprve investovali peníze do zateplení domů a bytů a do výměny oken. Zdroj: Právo Komunální Informační Servis strana 16

17 Společnost své sídlo stále zvelebuje Společnost PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. pokračuje v plánovaných úpravách bývalé Ústřední administrativní budovy (ÚAB) v Mostě-Velebudicích, kterou získala do svého majetku v roce V objektu má kanceláře nejen naše firma a sesterská společnost TEPLO MOST a.s., ale sídlí zde i řada dalších subjektů včetně celní správy. Ústřední administrativní budova byla postavena v sedmdesátých letech minulého století, což se samozřejmě odráží i na stavu objektu. Postupná rekonstrukce budovy je však závislá na volných finančních zdrojích, protože v případě PRVNÍ MOSTECKÉ a.s. jsou investice prvořadě směřovány do údržby a rekonstrukce sekundárního systému dodávek tepelné energie pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody, což je naše hlavní podnikatelská činnost. Přesto jsou za poslední rok první krůčky vidět také na našem sídle. Nad vchodem do ÚAB a pod její střechou jsou z dálky vidět světelné poutače s logem naší firmy, rekonstruovali jsme výtahy, během letošních letních prázdnin se opravy dočkalo zničené schodiště a příjemnější prostředí jsme vytvořili též pro naše klienty kanceláře PRVNÍ MOS- TECKÁ a.s. a TEPLA MOST a.s. se dočkaly nového osvětlení a jsou čerstvě vymalovány. Další novinka se týká parkoviště před objektem, které je využíváno nejen firmami sídlícími v ÚAB, ale také mnoha dalšími řidiči z Velebudic. Důsledkem je, že naši klienti často nemají kde své vozidlo odstavit, protože parkoviště je přeplněné. Vzhledem k tomu, že jsme před časem získali tyto pozemky do pronájmu, rozhodli jsme se problém vyřešit změnou volného parkoviště na vyhrazené. V praxi to znamená, že vjezd a výjezd bude uzavřen automatickou závorou, jejíž otevření zajistí čipové karty. Projekt počítá i s kamerovým systémem a hlasovým spojením s vrátnicí, která bude moci případné zvednutí závory ovládat dálkově. V rámci této Vjezd na parkoviště před sídlem PRVNÍ MOSTECKÉ a.s. bude uzavřen závorou. investiční akce bude dále vybudována nová příjezdová komunikace pro zásobování a zamezí se vjezdu na chodníky, které jsou díky těžkým vozidlům značně poničené. Celý projekt je v současnosti ve fázi řízení o stavebním povolení. Jiří Macan, technik servisu a služeb PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. V České ulici je volné jedno místo Společnost PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. se vedle své hlavní činnosti, kterou je provoz, správa a údržba tepelných zařízení na území města Mostu, věnuje také dalším podnikatelským aktivitám včetně správy nemovitostí. Mezi ně patří i pět velkých parkovišť (z toho dvě v majetku města), která nabízejí od 15 do 60 parkovacích míst, a garáže v sedmi výměníkových stanicích. Nájemci na těchto parkovištích mají nejen k dispozici stálé místo pro svého plechového miláčka v přeplněných sídlištích, ale zároveň se o své vozidlo nemusejí obávat, neboť vjezd na parkoviště je zabezpečen branami, jejichž pohyb je od sklonku loňského roku ovládán pomocí dálkového ovládání. V současné době je pro zájemce volné jedno parkovací místo na VS 806/7 v České ulici u restaurace Korbel. Nájemné je zde stanoveno na 714 korun za jeden kalendářní měsíc, na počátku smluvního vztahu je nutno ještě složit zálohu ve výši 1000 korun na dálkové ovládání vstupní brány, která je však po ukončení nájmu vrácena. Zájemci o volná parkovací místa mohou kontaktovat Lucii Ježkovou na telefonním čísle , kde také získají bližší informace. Lucie Ježková, manager jakosti PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. Vy se ptáte, my odpovídáme Podle jakého principu se provádí rozúčtování teplé užitkové vody? Spotřeba TUV se měří ve většině případů na tepelném zdroji. Tam je centrální měřidlo a z něj se získá celková hodnota odběru a podle odečtu údajů bytových vodoměrů se stanoví spotřeba jednotlivých bytů. Je ovšem třeba vědět, že bytový vodoměr je pouze poměrové měřidlo. Celková spotřeba TUV se ve smyslu vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, navazujících na zákon č. 458/2000 Sb., rozpočítává na spotřební složku (70-90 % celkových nákladů dle spotřeby bytových vodoměrů) a základní složku (10-30 % dle plochy bytu). Základní složka představuje náklady na udržení parametrů teplé užitkové vody v rozmezí daném vyhláškou MPO, tj. teplota vody na výtoku u spotřebitele musí být celoročně v rozmezí mezi C, a to v době minimálně od 6.00 do hodin mimo odběrní špičky. Pro dodržení těchto parametrů je nutné udržovat cirkulaci teplé užitkové vody mezi zdrojem a místem odběru. Základní složkou celkových nákladů na teplou užitkovou vodu jsou tedy náklady na provoz technologie zajišťující tuto cirkulaci v rozvodu teplé užitkové vody. (red) Komunální Informační Servis strana 17

18 Dětský domov dostal velmi užitečný dárek V Dětském domově a Školní jídelně v ulici K. H. Borovského v Mostě zažili ve čtvrtek 5. října malou slávu. Za účasti představitelů řady místních firem byl totiž domovu předán vítaný dar automobil Renault Kangoo. Celý tento sociální projekt vymyslela reklamní společnost KOMPAKT s.r.o. Poděbrady a mimo jiných se na něm podílela též PRVNÍ MOS- TECKÁ a.s. Tento projekt jsme rozjeli v roce Inspiraci jsme našli v Německu, kde jsou podobné akce v hodnotě 370 tisíc korun jich nakonec přispělo třicet. Ředitelka domova Marcela Stützová dar velmi vítá. Pro naše potřeby zatím využíváme jedno velké auto, které je už ale starší a má i vysokou spotřebu. S novým vozem budeme moci dopravit děti do nemocnice nebo ze školy, když je nějaký problém, zatímco to staré stále využijeme na akce pro větší počet dětí.. Budeme prostě mobilnější a rychlejší. V sociální sféře není peněz nikdy nazbyt, proto společnosti KOMPAKT Na Renaultu Kangoo je i logo PRVNÍ MOSTECKÉ a.s. Dívky z dětského domova předvedly orientální tance. s.r.o. a všem dalším firmám, které na tento dárek přispěly, patří náš velký dík, prozradila ředitelka. Její malí svěřenci si pak pro zúčastněné představitele mosteckých firem připravili krátký, ale pestrý program děvčata předvedla orientální tance, chlapci zase break-dance a zazněly i dojemné básničky z pera Martiny Vávrové. Každému z hostů pak děti věnovali pozornost z vlastní keramické dílny. K projektu se ráda připojila také PRVNÍ MOSTECKÁ a.s., která se vždy cítila být lokálním patriotem a na nejrůznější sociální projekty, kulturní a sportovní akce každoročně věnuje desítky tisíc korun. Ostatně v loňském roce témuž dětskému domovu přispěla prostřednictvím Nadace Student, která podporuje talentované mladé lidi ze sociálně slabých rodin při studiu na středních a vysokých školách, na nákup nových vánočních stromků a ozdob. Jiří Macan, technik servisu a služeb PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. zcela běžnou záležitostí když je v některé obci dětský domov, ústav pro postižené občany či jiné sociální zařízení, podnikatelé udělají sbírku a zakoupí mu automobil. A protože u nás nic podobného nebylo, rádi jsme se ujali role organizátora, uvedl Miroslav Káninský, majitel společnosti KOM- PAKT s.r.o. O tom, že je projekt úspěšný, svědčí skutečnost, že v Mostě bylo nyní předáno v pořadí již 135. vozidlo. Poděbradská reklamní agentura přitom tuto sociální myšlenku bere i jako součást své práce. Stejně jako naši pracovníci dokáží prodat reklamní mapy, umí sehnat také peníze na dobrou věc. Vždy je to ale práce na několik měsíců, dodal Miroslav Káninský s tím, že v případě mosteckého dětského domova sbírku organizovali obchodní zástupci Jaromír a Kristina Pourovi. Osloveno přitom bylo více než dvě stě firem, na Renault Kangoo Klíče nového auta převzala od ředitele společnosti KOMPAKT s.r.o. Miroslava Káninského ředitelka domova Marcela Stützová. Komunální Informační Servis strana 18

19 Komunální Informační Servis strana 19

20 PŘEHLED KULTURNÍHO DĚNÍ Městské divadlo Most Velká scéna :00 hodin - LUCERNA Jiráskova Lucerna je v českém profesionálním i amatérském divadelnictví ojedinělým fenoménem. Nenajde se u nás snad divadlo či soubor, kde by nebyla tato pohádkově laděná hra, jež měla premiéru roku 1905 v pražském Národním divadle, nastudována a uvedena :00 hodin - POPRASK NA LAGUNĚ Temperament, rvačky, pračky, hádky a usmiřování v klasické komedii ze slunné Itálie :00 hodin - MY FAIR LADY Slavná hudební komedie o proměně květinářky v okouzlující dámu. Malá scéna :00 hodin - NA POŘÍČÍ DÍTĚ KŘIČÍ Kabaretní program sestavený z písniček pražské periferie :00 hodin - NA POŘÍČÍ DÍTĚ KŘIČÍ Kabaretní program sestavený z písniček pražské periferie. Divadlo rozmanitostí :00 hodin - VODNICKÉ PUTOVÁNÍ Putování vodníka Švertáska za zázračnou kapkou vody vychází z pokladnice krušnohorských pohádek a pověstí. Pro děti od čtyř let :00 hodin - BROUCI ANEB THE BE- ATLES (PREMIÉRA) :00 hodin - PYTLÍK BILBO aneb CES- TA JENOM TAM... Pohádkový příběh hobita Pytlíka Bilba a jeho dobrodružná cesta za pokladem, v novém zpracování knihy J. R. R. Tolkiena pro malé diváky. Hra je dramatizována podle stejnomené knihy J.R.R. Tolkiena :00 hodin - KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA Pohádka o chytré rybářově dceři, která s vtipem vyřeší královské hádanky. Příběh o tom, že chytrost nemusí být pouze výsadou bohatých a mocných. Určeno pro děti od čtyř do deseti let. MOJE PRÁCE ZA MNE MLUVÍ Hana Jeníčková Chci vás opět zastupovat. Věřím, že i z 24. místa na kandidátce číslo 4 se mi to s vaší pomocí podaří. Dejte mi prosím svůj preferenční hlas. Docela velké divadlo hodin - JAK CHODIL KUBA ZA MARKYTOU a HRNEČKU VAŘ Dvě veselé pohádky hraje Divadlo Rozmanitostí. Host, vstupné 50,- Kč hodin - ČERT A KÁČA Velká činoherní pohádka se zpěvy a tanci o hubaté Káče, která se nelekla ani celého pekla. Napsala Jana Galinová, hudba a texty písní Jan Turek, scéna, masky a loutky Milena Dubšíková, kostýmy Dagmar Březinová. V titulních rolích Lenka Lavičková a Robert Stodůlka, dále hraje celé DVD. Režie Jurij Galin. 59. repríza, vstupné 50,- Kč. Meduza Most hodin - DVD Litvínov - Labutí princezna, velký sál. Komunální Informační Servis strana 20

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu:

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu: Smlouva č. NÁJEMNÍ SMLOUVA NS 1) Městská část Praha 3 se sídlem Havlíčkovo nám. č. 9, Praha 3 zastoupená zástupcem starosty panem PhDr. Matějem Stropnickým (dále jen pronajímatel) 2) Pan, paní, manželé

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2015 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2014 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2014 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

2 Vymezení pojmů. Pro účely této vyhlášky se rozumí

2 Vymezení pojmů. Pro účely této vyhlášky se rozumí VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001 č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010

Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010 Zápis ze schůze Výboru Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích, konané dne 27.10.2010 Přítomni: p. Milan Slavíček předseda p. Zdeněk Lážek místopředseda pí. Lenka Dúpalová členka výboru

Více

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ

CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ e-mail: teplozlin@volny.cz www.teplozlin.cz CENTRÁLNÍ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VE ZLÍNĚ CZT ve Zlíně má dlouholetou tradici. Zdroj tepla původně jako energetický zdroj Baťových závodů, dnes Alpiq Generation (CZ)

Více

POZVÁNKA. 15. listopadu 2011

POZVÁNKA. 15. listopadu 2011 Společenství Plickova 571 a 572 Plickova 572/1, 149 00 Praha 4 IČ: 27405320 www.naseplickova.over.cz POZVÁNKA na 6.výroční shromáždění Společenství Plickova 571 a 572, které se koná v úterý dne 15. listopadu

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

čl. l Předmět a rozsah úpravy

čl. l Předmět a rozsah úpravy Z Á S A D Y pro stanovení výše nájemného z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a místností nesloužících k bydlení (garáže) (1) Tyto zásady upravují

Více

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov Holoubkov 196 Mobil: 724 221 907 338 01 HOLOUBKOV E-mail: m.balda@seznam.cz Zápis ze 2. schůze shromáždění SVJ domu č.p. 196, 197 Holoubkov

Více

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o.

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o. Panelová výstavba domu v Prostějově, na ulici Dolní 28 byla dokončena v roce 1970. Panelový dům byl dostavěn s 60-ti bytovými jednotkami, dvěma prádelnami a dalším zázemí pro potřeby bydlících. V roce

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Krátké představení výzkumného úkolu a použité metody Rámcový popis opatření Ekonomika opatření

Více

Pasivní panelák a to myslíte vážně?

Pasivní panelák a to myslíte vážně? Centre for renewable energy and energy efficiency Pasivní panelák a to myslíte vážně? Ing. Karel Srdečný Výzvy blízké budoucnosti Č. Budějovice listopad 2012 Krátké představení výzkumného úkolu a použité

Více

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Čl. I Smluvní strany Bytové družstvo Vršovická 60 a 62

Více

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002 Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh Směrnice č. 3/2002 pro rozúčtování nákladů za spotřebované teplo pro vytápění, za spotřebovanou TUV a za VaS v domech spravovaných

Více

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky

SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Bytové družstvo IMOBILIEN se sídlem : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 SMLOUVA o přidělení družstevní jednotky Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující strany : jméno, příjmení : rodné

Více

Divize Jih Tábor Písek J. Hradec Žďár n/s Havl. Brod Pelhřimov

Divize Jih Tábor Písek J. Hradec Žďár n/s Havl. Brod Pelhřimov ~ 1 ~ Divize Západ Sokolov Klášterec n/o Děčín Bílina Řisuty Klatovy Divize Střed Jablonec Vrchlabí Trutnov Kolín Nymburk Kobra Praha Divize Jih Tábor Písek J. Hradec Žďár n/s Havl. Brod Pelhřimov Divize

Více

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar 1 Obec Nadějkov NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar Smluvní strany: 1) Obec Nadějkov, okres Tábor, IČO 00249891, zastoupená starostou obce Zdeňkem Černým jako pronajímatel a 2) Václav Strouhal, bytem Nadějkov čp.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Úvod Směrnice upravuje vztahy mezi družstvem a členy nájemci družstevních bytů, členy vlastníky bytů, nečleny vlastníky

Více

Smlouva o nájmu bytu Smlouva číslo :../.. SZ ÚMČ Praha 15...

Smlouva o nájmu bytu Smlouva číslo :../.. SZ ÚMČ Praha 15... Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva byt standartní Smlouva o nájmu bytu Smlouva číslo :../.. SZ ÚMČ Praha 15... Městskou částí Praha 15 se sídlem Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10 Horní Měcholupy

Více

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Tento Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví VYHLÁŠKA kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, 251 65

Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, 251 65 Půjčovna kol a koleběžek v Legner Hotelu Zvánovice, Zvánovice 154, 251 65 Obchodní podmínky 1: Uzavřením nájemní smlouvy o nájmu sportovního vybavení vyjadřuje nájemce souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU Alfa, s.r.o., IČO 487 22 131 sídlem Václavské náměstí 25, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 22. května 2009 7. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v Integrovaném operačním programu prioritní osa 5 NÁRODNÍ PODPORA ÚZEMNÍHO ROZVOJE oblast

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

ELIOD liga mladšího dorostu - skupina Západ - rozpis soutěže 1. část

ELIOD liga mladšího dorostu - skupina Západ - rozpis soutěže 1. část ELIOD liga mladšího dorostu - skupina Západ - rozpis soutěže 1. část 1. kolo 07. 09. 2014 neděle 8001 HC Ústí nad Labem Piráti Chomutov C. :. 8002 HC Děčín HC Junior Mělník. :. 8003 HC Kobra Praha HC Baník

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Výtah elektrická energie hrazeno ve službách dle počtu nahlášených osob v bytové jednotce *). Spotřeba

Více

Pronájem lukrativních kancelářských, bytových a obchodních prostor v budově České pojišťovny v centru města Humpolce.

Pronájem lukrativních kancelářských, bytových a obchodních prostor v budově České pojišťovny v centru města Humpolce. Pronájem lukrativních kancelářských, bytových a obchodních prostor v budově České pojišťovny v centru města Humpolce. 1 Vážení obchodní přátelé, touto cestou se Vám dovolujeme představit a nabídnout naše

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek bytového domu konané dne 4. 11. 2014 od 19.00

Více

Ekonomická a technicko-správní činnost

Ekonomická a technicko-správní činnost Ekonomická a technicko-správní činnost Příloha č. 1 1. Oblast ekonomická 1.1. Předpisy a evidence plateb 1. Vedení evidence vlastníků bytů a nájemců nebytových a společných prostor. 2. Vedení evidenčních

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách.

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách. Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301 Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smluvní strany: Městské kulturní středisko Klatovy se sídlem Domažlická 767, 339 01 Klatovy III IČ: 075060 zastoupené ředitelkou Ing. Věrou Schmidovou, na

Více

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu vydává tato pravidla pro odborné použití ustanovení 6, zákona č.67/2013sb., kterým se upravují některé

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Den konání: 24. října 2012 Místo konání: Základní škola, Blanenská 1, Brno-Jehnice Přítomni: Předseda družstva:

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

Materiál č. 02/OFR/06. Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu

Materiál č. 02/OFR/06. Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu Důvodová zpráva Zastupitelstvu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jsou předkládány žádosti o prominutí poplatků a úroků z prodlení. dluh za byt č. X v domě 30. dubna XXXX, Ostrava-Moravská Ostrava

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Služby Hnojník,o.p.s. 73953 Hnojník č.p.222 IČ:29458242

Služby Hnojník,o.p.s. 73953 Hnojník č.p.222 IČ:29458242 Služby Hnojník,o.p.s. 73953 Hnojník č.p.222 IČ:29458242 Pravidla a ceník poskytování obecně prospěšných služeb : Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Druhy poskytovaných obecně prospěšných služeb 3. Všeobecná

Více

Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015

Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015 Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015 V celkovém objemu příjmů a výdajů vedlejší hospodářské činnosti jsou výnosy a náklady pro rok 2015 navrhovány následovně: I. Příjmová část rozpočtu: Výnosy rozpočtu

Více

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DALŠÍHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ

USNESENÍ O NAŘÍZENÍ DALŠÍHO DRAŽEBNÍHO JEDNÁNÍ č.j. 144 EX 21937/12-96 ev. č. opr. 3260064562 Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením exekuce

Více

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 1 - Zahájení členské schůze Předseda představenstva p. V.Strupek přivítal přítomné členy BD

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015 č.j.: 361/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 27.05.2015 Pronájem garážového stání č. 27.25, Sabinova 8/278, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

květen 2012 Z p r á v a o hospodaření společnosti za rok 2011

květen 2012 Z p r á v a o hospodaření společnosti za rok 2011 květen 2012 Z p r á v a o hospodaření společnosti za rok 2011 Osnova Hospodaření společnosti v roce 2011 Výsledky hospodaření Přehled výnosů Komentář k vybraným položkám výnosů Přehled nákladů Komentář

Více

č. 2/2015 Výzva k instalaci měřičů ve zbývajících jednotkách. Termíny pro zbývajících 16 jednotek jsou na webu SVJ. Žádáme o součinnost vlastníků.

č. 2/2015 Výzva k instalaci měřičů ve zbývajících jednotkách. Termíny pro zbývajících 16 jednotek jsou na webu SVJ. Žádáme o součinnost vlastníků. Zápis ze schůze výboru Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I Podkovářská č.p. 933 č. 2/2015 Datum schůze: 23.2.2015 Místo jednání: Praha Přítomni: M. Glogar (MG), M. Tintěra (MT), B. Zemanová (BZ),

Více

Protože se mi z nich tají dech.

Protože se mi z nich tají dech. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP315 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 5. 2015. Minimální hodnota

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

Výměna oken, vrat a vnějších dveří objektu Požární zbrojnice v Nové Roli čp. 264

Výměna oken, vrat a vnějších dveří objektu Požární zbrojnice v Nové Roli čp. 264 K DOPISU ZN. / ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE / LINKA: NOVÁ ROLE DNE: 686/2013-NR Dicá / 353176315 7.5.2013 Zadavatel Město Nová Role, zastoupené paní Jitkou Pokornou, starostkou města, se sídlem Chodovská

Více

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Druh dokumentace: Odborný posudek Objednatel: Společenství pro dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Dukelských hrdinů 2614/7, 690 02 Břeclav Akce: Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI číslo odhadu 013 09 ExÚ HB objednávka odhadu ze dne 3.6.2009 místní šetření proběhlo dne 19.6.2009 za účasti paní bydlící v bytové jednotce jméno a adresa objednatele odhadu

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

c) poskytováním teplé užitkové vody - dodávka centrálně připravované teplé užitkové vody konečným spotřebitelům,

c) poskytováním teplé užitkové vody - dodávka centrálně připravované teplé užitkové vody konečným spotřebitelům, 372/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 12. října 2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody

Více

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru

Společenství vlastníků jednotek Litoměřická 405/9, Praha 9-Prosek. Zápis ze zasedání výboru Zápis ze zasedání výboru Datum: 1. 7. 2010 18:30 Místo jednání: výměník, Litoměřická 405/9 Přítomen: Yveta Bravencová František Debnár Hana Marková Roman Zajíc Nepřítomen: Angel Dončev Přizván: pan a paní

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

č. 1/2014 Zápis ze schůze výboru Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I Podkovářská č.p. 933

č. 1/2014 Zápis ze schůze výboru Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I Podkovářská č.p. 933 Zápis ze schůze výboru Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I Podkovářská č.p. 933 č. 1/2014 Datum schůze: 21.1.2014 Místo jednání: Praha Přítomni: M. Glogar, P. Samohejl, L. Hončlová, B. Zemanová,

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

Věc: Žádost o vyvěšení dražební vyhlášky

Věc: Žádost o vyvěšení dražební vyhlášky EXEKUTORSKÝ ÚŘAD PRAHA 10 Mgr. Richard Bednář soudní exekutor Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10, (vchod z ulice Hostivařská) č.j. 003 EX 405/07-63 k č.j. 4 Nc 2000/2007-5 Uvádějte vždy naší sp. zn.:

Více

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3330/244/11-1 - o ceně : Bytu č. 1066/12 v č.p. 1066, v bloku domů složeném z domů č.p. 1066, 1067 a 1068 na pozemcích p. č. 2349, 2350 a 2357, v katastrálním území 775258 Střekov. Okres : CZ0427 Ústí

Více

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Správa bytových objektů Výnosy jsou v převážné míře tvořeny předpisem nájemného z bytových a nebytových prostor

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE JůůůBILEJNÍ TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013 KUPTE 3 PÁRY & NA NEJLEVNĚJŠÍ PÁR DODATEČNĚ KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR 25 % 50 % SLEVA SLEVA Podzim v ležérním stylu 999.-Kč 1 116 515 vel. 36 42 1 116 517

Více