ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015"

Transkript

1 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2015 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: Tel. a fax spojení: , spojení: Ředitelka: Ing. Jiřina Adámková Zástupce ředitelky: Martin Červený 1

2 KOMENTÁŘ 1. EKONOMICKÉ VÝSLEDKY 1.1. Prodej bytů K bylo ve vlastnictví města 726 bytů. Od do bylo prodáno 13 bytů v domech, kde již funguje SVJ. Z toho 6 bytů bylo prodáno prostřednictví realitní kanceláře. Celkové tržby činily tis. Kč, náklady 314 tis. Kč. Náklady na prodej bytů tvoří: ,- Kč daň z převodu nemovitostí ,- Kč odměna realitní kancelář ,- Kč mandátní odměna SNK Při účtování dochází k určitému časovému nesouladu. V tržbách je zaúčtována prodejní cena bytů, kde byl prodej již zapsán do katastru nemovitostí. V nákladech je zaúčtována skutečně zaplacená daň z nemovitostí, která se hradí až po vyměření finančním úřadem do 3 měsíců po prodeji Správa nemovitého majetku V tabulce č. 1 je uveden přehled hospodaření za I. pololetí 2015 v porovnání s rozpočtem a skutečností předchozích dvou let. V tabulce č. 2 je uveden přehled výnosů a nákladů za sledované období v rozdělení na bytový a nebytový fond. Příjmy V položce dotace a příspěvky jsou zaúčtovány příspěvky občanů, kterým byl přidělen byt v domech zvláštního určení v celkové částce 254 tis. Kč. Dále je zde uvedena dotace Ministerstva kultury ČR - Program regenerace městských památkových zón ve výši 150 tis. Kč, určená na financování oprav komínů v domech č.p. 59 a63/i. V položce ostatní výnosy se jedná zejména o příjmy z uhrazených nákladů řízení a kolků. Dále pak přefakturované náklady za opravy hrazené dle smlouvy nájemci. Rovněž je zde zaúčtována tržba za prodej odpadu z bouraného domu č.p. 299/II ve výši 21 tis. Kč. Výdaje Náklady na neobsazené prostory zde jsou zaúčtovány stálé platby za elektřinu a plyn, náklady na teplo a společné prostory za neobsazené byty a nebytové prostory, srážková voda za volné nebytové prostory. Náklady na opravy nižší čerpání je z důvodu nejasnosti realizace zateplení objektů 391-3/III, Koldinova u. a 692/IV, Suvorovova ul. Je vytvářena určitá finanční rezerva. Pokud by byla dotace přislíbena, bude v letošním roce realizováno zateplení celého objektu /III. Pokud ne, bude v letošním roce provedeno alespoň zateplení štítových stěn. PD byla v předchozím období pro žádost o dotaci Zelená úsporám, která není letos vyhlášena pro bytové domy. V současné době probíhají práce na projektové dokumentaci na akci zateplení domu 692/IV, Suvorovova ul. Tato akce by byla realizována i v případě, že by dotace nebyla přiznána. 2

3 Jmenovité akce v I. pololetí byly zrealizovány dvě akce, které byly zajišťovány ve spolupráci s ORM, a to demolice objektů 298 a 299/II, Gorkého ul. v celkové částce tis. Kč a oprava komínů na č.p. 58/I v celkové částce 218 tis. Na obě akce bylo vypsáno výběrové řízení podle pravidel Města Klatovy. Podíly nákladů na opravy ve společenství zde se účtuje tvorba dohadných položek a jejich zúčtování bude účtováno až v II. pololetí. Ostatní náklady zde jsou vykázány náklady na soudní poplatky, úroky z úvěru a bankovní poplatky. Náklady na ostatní služby tvoří: na údržbu zeleně 53 tis. Kč poštovné 26 tis. Kč revize 58 tis. Kč plyn, hydranty, hasicí přístroje, kotle exekuce a vyklizení 5 tis. Kč vrátní, zajištění VPP 95 tis. Kč ostraha 59/I 184 tis. Kč ostraha 743/III 145 tis. Kč zajištění veřejně prospěšných prací projektová dokumentace 45 tis. Kč ostatní 155 tis. Kč přenos EPS, právní pomoc + náklady soudních řízení, SIPO, 2. PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍ NÁKLADŮ NA OPRAVY V I. POLOLETÍ Byty 184/I rekonstrukce bytu č tis. Kč 191/I změna vytápění bytu č. 3 (kotel + rozvody) 120 tis. Kč 391/III oprava střechy 82 tis. Kč 393/III rekonstrukce bytu č. 11 vč. vybudování koupelny 147 tis. Kč 3/II vložkování komínů (odstranění závad z revize) 160 tis. Kč 2.2. Nebytové prostory 23/I výměna rozvodů a WAW vč. vybílení 81 tis. Kč 59/I oprava střechy a oplechování 64 tis. Kč 59/I oprava a nátěr fasády 87 tis. Kč 65/II opravy NP vč. vložkování komína 154 tis. Kč Celková částka oprav v objektech v přidružených obcích (osadní výbory, hasičské zbrojnice ), činila 109 tis. Kč. Křištín 20 materiál na výměnu podlah (prováděno svépomocí) 75 tis. Kč Štěpánovice výměně el. ohřívače v hasičské zbrojnici 4 tis. Kč Točník 74 oprava vrat, oprava střechy, likvidace kalu 30 tis. Kč (zbývající požadované akce jsou připraveny k realizaci ve II. pololetí) 3. POHLEDÁVKY Z OBCHODNÍHO STYKU K PO SPLATNOSTI 3

4 Ke dni činila celková výše neuhrazených pohledávek z vystavených faktur po splatnosti ,- Kč. Vesměs se jedná o pohledávky za nájemníky, většinou jde o vyfakturované náklady na exekuční vyklizení a vymalování bytu a jeho úklid po vystěhování. Z celkové částky nedoplatků: uhrazeno v průběhu července 1.036,- upomenuto 7.083,- uzavřené splátkové ujednání 876,- podána žaloba na zaplacení ,- přihlášeno do insolvenčního řízení ,- exekuční řízení ,- 4. VÝVOJ NEUHRAZENÝCH POHLEDÁVEK Z TITULU NÁJEMNÉHO 4.1. Nedoplatky nájemného u bytů a na úhradách za služby - po splatnosti k ,- k ,- k ,- z toho pohledávky za osobami, kde: nájemní vztah trvá k ,- k ,- k ,- nájemní vztah skončil k ,- k ,- k ,- Z celkové částky nedoplatků: uhrazeno v průběhu července ,- upomenuto ,- upomínka před výpovědí ,- probíhá výpovědní doba nebo je podána žaloba na vyklizení ,- uzavřené splátkové ujednání ,- podána žaloba na zaplacení ,- exekuční řízení ,- přihlášeno do dědického řízení ,- přihlášeno do insolvenčního řízení , Nedoplatky nájemného za nebytové prostory a úhradách za služby - po splatnosti k ,- k ,- k ,- z toho pohledávky za osobami, kde: nájemní vztah trvá k ,- k ,- k ,- nájemní vztah skončil k ,- k ,- k ,- Z celkové částky nedoplatků: 4

5 uhrazeno v průběhu července ,- upomenuto ,- splátkové ujednání 2.866,- podaná žaloba na zaplacení ,- exekuční řízení ,- 6. PAVILON SKLA V průběhu I. pololetí navštívilo expozici návštěvníků. Otevřeno bylo nepřetržitě a to v období: leden duben 10:00 16:00 hod květen červen 9:00 17:00 hod 1000 PASK - návštěvnost I. pol osob leden únor březen duben květen červen Náklady na provoz Náklady na běžný provoz činily celkem 331 tis. Kč. Nejvyšší položku představují mzdové náklady zaměstnány jsou 3 pokladní a 1 uklízečka. Spotřeba energie přenastavením vzduchotechniky se podařilo náklady na elektrickou energii snížit. Servisní práce po zimním období bylo nutné nechat vyměnit filtry vzduchotechniky. Původní filtry byly vyčištěny a je možné je opět znovu použít. Ostatní služby v této položce jsou také zahrnuty i náklady na propagaci, to jednak na úpravy webových stránek, zejména vypracování anglické a německé verze (včetně nákladů na předklad), umístění bannerů a práce grafika na vytvoření pracovních listů pro děti a mládež, inzeráty, letáky, programy. zpracovala: Ing. J. Adámková, Správa nemovitostí Klatovy 5

6 SPRÁVA MAJETKU MĚSTA Tabulka č. 1 PŘEHLED EKONOMICKÝ VÝSLEDKŮ ZA I. POLOLETÍ 2015 v tis. Kč tržby z nájemného pokuty a penále dotace + příspěvky ostatní výnosy ROZPOČET SKUTEČNOST I/2015 skutečnost skutečnost 2015 % plnění I/2014 I/ ,89% ,00% ,80% ,00% příjmy celkem ,86% náklady na volné prostory opravy a udržování pojistné škody opravy - jmenovité akce podíly nákladů na opravy do SVJ mandátní odměna za správu ostatní služby (revize, PD, zeleň,vyklízení...) ostatní náklady splátky úvěrů 125/V /IV splátka půjčky FRB zápočet oprav provedených nájemcem ,31% ,61% ,92% ,07% ,27% ,07% ,25% ,05% ,63% ,12% výdaje celkem stav Bytového a NP fondu k ,84% PRODEJ BYTŮ ZA I. pol 2015 skutečnost I/2015 skutečnost I/2014 skutečnost I/2013 výnosy celkem náklady celkem ZISK

7 SPRÁVA MAJETKU MĚSTA Tabulka č. 2 v tis. Kč % Bytový a nebytový fond plán rok 2015 skutečnost I/2015 plán/ skuteč plán/ skuteč byty nebyty byty nebyty byty nebyty tržby z nájemného BJ ,2% tržby z nájemného NBJ ,6% pokuty a penále ,0% příspěvky a dotace ,8% ostatní výnosy ,0% příjmy CELKEM ,7% 51,6% náklady na neobsazené prostory ,9% 62,7% opravy a udržování ,6% 40,7% jmenovité akce ,3% 11,5% podíly nákladů na opravy do SVJ ,1% mandátní odměna za správu ,7% 50,2% ostatní služby (revize,zeleň, PD, vyklízení,) ,2% 33,0% ostatní náklady ,3% splátky úvěrů 125/V /IV ,1% 50,0% splátka půjčky FRB ,6% zápočet oprav provedených nájemcem ,0% výdaje celkem ,5% 38,8% rozdíl Jmenovité akce v tis. Kč plánované skutečnost byty NP byty NP demolice Větrovny - 299/II hydroizolace 9/IV 1500 výměna výtahů 832/III 2000 oprava komínů 59/I a 63/I

8 SPRÁVA MAJETKU MĚSTA Příloha č.3 PASK - PAVILON SKLA v tis. Kč rozpočet skutečnost % plnění Provozní náklady 2015 I. pol Spotřeba materiálu ,0% Spotřeba energie ,5% Prodané zboží ,2% Opravy a udržování 1 Servisní práce ,1% Mzdové náklady ,4% Mandátní odměna SNK ,6% Odměna kurátorka ,2% Ostatní služby ,3% Pojištění ,0% celkem ,7% rozpočet skutečnost % plnění Tržby 2015 I. pol Výnosy z prodeje služeb ,8% Výnosy z prodaného zboží ,0% celkem ,0% Příspěvek na provoz ,3%

Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015

Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015 Návrh rozpočtu VHČ MČ Praha 15 na rok 2015 V celkovém objemu příjmů a výdajů vedlejší hospodářské činnosti jsou výnosy a náklady pro rok 2015 navrhovány následovně: I. Příjmová část rozpočtu: Výnosy rozpočtu

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Účetnictví bytových družstev

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/30 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 00 05 07 84 DIČ: CZ 00 05 07 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka

Více

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 je zpracován v souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření a dle Rámcových parametrů pro

Více

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Správa bytových objektů Výnosy jsou v převážné míře tvořeny předpisem nájemného z bytových a nebytových prostor

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 Komentář k rozvaze A. Stálá aktiva V roce 2014 došlo k poklesu stálých aktiv z 2.332.423 tis. Kč na 2.316.135 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný

Více

Komentář k plnění rozpočtu ČSV, o. s. k 31. 12. 2013

Komentář k plnění rozpočtu ČSV, o. s. k 31. 12. 2013 Komentář k plnění rozpočtu ČSV, o. s. k 31. 12. 2013 I. Náklady Náklady v roce 2013 byly ovlivněny uloženým penále za zadržené finanční prostředky dotace za roky 2005-2007 ve výši 2 387 tis. Kč a koncem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. 2014 Bod jednání 5 a) Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany

uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany Mandátní smlouva strana 1 z 16 Příkazní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (dále jen smlouva)

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

I. Příjmy a výdaje města Blansko

I. Příjmy a výdaje města Blansko ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA BLANSKO NA OBDOBÍ 2015 2017 0 I. Příjmy a výdaje města Blansko Rozpočtový výhled je dle 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, pomocným

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K POLOLETNÍ ZPRÁVA TOMA, a.s. 1. pololetí 2008 POPISNÁ ČÁST A MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 30.6.2008 (nekonsolidovaná, v souladu s IAS/IFRS) 1 / 43 Úvod společnost TOMA, a.s. TOMA, a.s. (Továrna Obuvnických

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31. 12. 2011 I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

Statutární město Pardubice

Statutární město Pardubice Statutární město Pardubice ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2008 (bez městských obvodů) ZmP 16.6.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PARDUBIC ZA ROK 2008 OBSAH : NÁVRH ROZDĚLENÍ PŘEBYTKU

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Město Lanškroun 120328_ 51_ 02 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 23 Počet listů příloh: 37 Čj.: MULA 7344/2012 V Lanškrouně 12.03.2012 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bělov Bělov 77 768 21 Kvasice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna

Více