AKCIOVÉ TRHY - ANALÝZA VNITŘNÍ HODNOTY. Komerční banka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKCIOVÉ TRHY - ANALÝZA VNITŘNÍ HODNOTY. Komerční banka"

Transkript

1 - Komerční banka

2 ČESKÁ REPUBLIKA AKCIOVÉ TRHY - BANKOVNICTVÍ Komerční banka ZVÝŠIT VÁHU (vůči indexu PX 50) ANALYTIK Petr Kalina BLOOMBERG KOMB CP (+420) CENA ( ) Kč VNITŘNÍ HODNOTA Kč Domníváme se, že Komerční banka bude v nejbližších letech vykazovat stabilně vysoké čisté zisky. Tyto čisté zisky budou zkreslovány masivním rozpouštěním rezerv a opravných položek vytvořených v období privatizace banky. S tím, jak bude okolo roku 2005 postupně efekt přeoprávkování vyprchávat, začnou se ve větší míře projevovat provozní vlivy hospodaření banky. Podle platné české legislativy musí Komerční banka do konce roku 2005 převést do specifických opravných položek, použít na pokrytí ztrát nebo rozpustit přibližně 8,5 mld. Kč všeobecných rezerv. Mezi nejvýznamnější rizika investice do akcií Komerční banky patří zhoršení ekonomických podmínek emitentů investičního portfolia CDO/CLN, současná relativně slabá prodejní schopnost Komerční banky a ukončení státní podpory při řešení nestandardních úvěrů v garantovaném portfoliu Komerční banka Kč PX 50 relativně VIII-02 X-02 XII-02 II-03 Klíčové ukazatele e 2003f 2004f 2005f 2006f EPS 66,6 230,5 245,0 227,7 239,4 240,0 DPS 12,0 92,2 98,0 91,1 95,8 120,0 P/E 31,8 9,2 8,7 9,3 8,9 8,8 ROAE (v %) 11,6 30,7 25,8 20,8 19,4 17,6 P/BV 3,4 2,4 2,1 1,8 1,6 1,5 Čistá úr. marže (%) 3,7 3,3 3,1 3,0 2,9 2,9 Cost/Income v % 63,3 56,5 52,6 50,4 47,6 45,5 Akcie Komerční banky oceňujeme metodou cílování P/BV. Na základě této metody kalkulujeme vnitřní hodnotu na Kč. Domníváme se, že o dalších růstových perspektivách akcií Komerční banky rozhodne přijatá dividendová politika. Informace o akciích Počet akcií tis. ks Tržní kapitalizace mil. Kč Váha v PX 50 18,42 % PPF BURZOVNÍ SPOLEČNOST A.S. 1/12

3 OBSAH PŘEDPOVĚĎ POLOŽEK ÚČETNÍCH VÝKAZŮ 3 Rozvaha Komerční banky a komentář 3 Výsledovka Komerční banky a komentář 4 Vývoj garantovaného portfolia, ostatních rezerv a opravných položek 5 Vývoj čisté úrokové marže 6 FINANČNÍ ANALÝZA A CÍLOVÉ INDIKÁTORY KB 7 Finanční analýza 7 Srovnání s cílovými indikátory Komerční banky 8 OCENĚNÍ AKCIÍ KOMERČNÍ BANKY 8 Cílování P/BV pomocí dvoustupňového DDM 8 Poznámky k parametrům modelu 9 Cílování P/BV pomocí P/BV = (ROE-growth)/(Cost of equity-growth) 9 Ocenění metodou excess return 10 Ocenění banky jako firmy 10 Rizika investice do akcií Komerční banky 11 ZÁVĚR A DOPORUČENÍ 11 KONTAKTY 12 PPF BURZOVNÍ SPOLEČNOST A.S. 2/12

4 PŘEDPOVĚĎ POLOŽEK ÚČETNÍCH VÝKAZŮ Rozvaha Komerční banky a komentář Komerční banka - rozvaha - IAS v mil. Kč e % r/r 2003f % r/r 2004f % r/r 2005f 2006f Hotovost a pohledávky vůči centrální bance ,7 % ,5 % ,5 % Pohledávky za bankami ,6 % ,5 % ,0 % Cenné papíry k obchodování ,6 % ,0 % ,0 % Pohledávky z hodnoty finančních derivátů ,1 % ,0 % ,0 % Pohledávky za ČKA ,0 % ,0 % ,0 % 0 0 Úvěry klientům, čisté ,0 % ,5 % ,5 % Cenné papíry k prodeji ,6 % ,0 % ,0 % Cenné papíry držené do splatnosti ,0 % 970 1,0 % ,0 % Ostatní aktiva ,7 % ,0 % ,0 % Majetkové účasti ,0 % ,0 % ,0 % Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek ,0 % ,0 % ,0 % Aktiva celkem ,3 % ,1 % ,6 % Závazky vůči bankám ,0 % ,8 % ,0 % Závazky vůči klientům ,4 % ,5 % ,0 % Závazky z finančních derivátů ,0 % ,0 % ,5 % Dluhopisy ,7 % ,0 % ,1 % Ostatní pasiva ,0 % ,0 % ,5 % Podřízený dluh ,9 % Pasiva celkem ,2 % ,6 % ,4 % Základní kapitál ,0 % ,0 % ,0 % Emisní ážio, rezervy a fondy ,9 % ,4 % ,3 % Vlastní kapitál celkem ,8 % ,7 % ,4 % Pasiva a vlastní kapitál celkem ,3 % ,1 % ,6 % Zdroj: Komerční banka, odhady PPF Burzovní společnost Na naši projekci rozvahy měly rozhodující vliv následující faktory: Tempo růstu objemu celkových aktiv Komerční banky se v letošním roce podle našeho názoru zrychlí z 4,3 % (2002/2001) na 5,1 %, resp. na 5,6 % v roce Toto zrychlení bude taženo zejména růstem objemu klientských obchodů a mezibankovních operací. Komerční banka v polovině května roku 2003 dokončí zpětný odkup podřízeného dluhu v celkovém objemu 200 milionů dolarů. Tento podřízený dluh pochází z roku 1998, tehdy měl Komerční bance pomoci dostát požadavkům kapitálové PPF BURZOVNÍ SPOLEČNOST A.S. 3/12

5 přiměřenosti. Vzhledem k vysokým úrokovým nákladům tohoto dluhu (do poloviny května % p.a.) a současné vysoké kapitálové přiměřenosti banky není divu, že Komerční banka využije možnosti předčasného splacení zbytku tohoto závazku. Z rozvahy by měla v nejbližších letech vypadnout také mimořádná položka pohledávek za Českou konsolidační agenturou (ČKA), která je v bilanci Komerční banky z období státní pomoci tomuto peněžnímu ústavu. Poskytnuté státní záruky v období privatizace banky se vztahují na ztráty z úvěrů banky, jejichž splatnost dosahuje v některých případech až do roku Vzhledem k současným tlakům Evropské komise, která má problém s uznáním jakéhokoliv čerpání státních prostředků soukromými firmami v budoucnosti, očekáváme vyřešení otázky pohledávek bank za ČKA v období vstupu České republiky do Evropské unie. Výsledovka Komerční banky a komentář Komerční banka P&L - IAS, mil. Kč % r/r 2003f % r/r 2004f % r/r 2005f 2006f Čisté úrokové výnosy ,2 % ,3 % ,8 % Čisté poplatky a provize ,9 % ,6 % ,1 % Zisk/ztráta z obchodování ,1 % ,0 % ,0 % Ostatní provozní výnosy ,9 % ,5 % ,5 % Celkové provozní výnosy ,1 % ,2 % ,8 % Administrativní (provozní) náklady ,8 % ,8 % ,6 % Odpisy a tvorba ostatních rezerv ,8 % ,0 % ,0 % Celkové provozní náklady ,3 % ,2 % ,4 % Zisk před tvorbou rezerv a OP ,5 % ,9 % ,7 % Tvorba rezerv a OP ,9 % ,1 % ,0 % Zisk před zdaněním ,4 % ,6 % ,3 % Daň z příjmů ,3 % ,5 % ,9 % Čistý zisk ,1 % ,3 % ,0 % Zdroj: Komerční banka, odhady PPF Burzovní společnost Předpokládáme, že pro rentabilitu Komerční banky bude v následujícím období rozhodující vývoj výnosových položek a zejména saldo tvorby a rozpouštění rezerv a opravných položek. Oba dva faktory jsou detailněji rozebrány v dalším textu. Z dalších položek je podstatný vývoj celkových provozních nákladů zde si v loňském roce Komerční banka vytvořila polštář, ze kterého může čerpat v dalších letech. Loňským meziročním poklesem celkových provozních nákladů o 15,3 % již Komerční banka v podstatě splnila svůj cíl pro období , v průběhu kterých očekává, že CAGR (Compounded annual growth rate) neboli roční průměrná (geometrický průměr) změna provozních nákladů v tomto období zaznamená pokles o 5 %. V letošním roce proto předpokládáme stagnaci položky a její mírný růst v roce následujícím. Zdražování služeb, ke kterému Komerční banka přistupuje v součinnosti s dalšími velkými bankami v sektoru a růst její mimopodnikové klientely pak v příštích letech podle našeho názoru povedou k výraznému růstu objemu čistých poplatků a provizí, a to nejméně o 8 % ročně. Posledním zdražením osobních návštěv a fixních poplatků v únoru 2003 Komerční banka následovala Českou spořitelnu a ČSOB. PPF BURZOVNÍ SPOLEČNOST A.S. 4/12

6 Vývoj garantovaného portfolia, ostatních rezerv a opravných položek Vývoj rezerv, OP, NPL - Komerční banka v mil. Kč e Opravné položky (OP) a rezervy garantovaného portfolia (GP) OP a rezervy celkem Státní pomoc (GP) Úvěry klientům Úvěry pod spec. kontrolou (NPL) Nominální hodnota pohledávek (GP) NPL/ Úvěry klientům v % 33,7 % 26,3 % 22,4 % 21,2 % 20,1 % Specifické OP (GP) Specifické OP (celkem) Všeobecné rezervy (GP) Všeobecné rezervy (celkem) Opravné položky/npl v % 41,7 % 61,8 % 66,0 % 67,6 % 65,9 % Nepokryto Disponibilní výše zástav Celkové krytí (OP + stát. pomoc) v % 81,8 % 111,9 % 122,5 % 126,3 % 120,3 % Zdroj: Komerční banka, odhady a výpočty PPF Burzovní společnost, a.s. Existence garantovaného portfolia Komerční banky a jeho specifický režim znesnadňuje projekci dlouhodobého vývoje celkových rezerv a opravných položek banky. Státní garance pokrývá ztráty do maximální výše 20 mld. Kč, které mohou vzniknout do konce roku 2003 ve spojitosti s vybranými klasifikovanými angažovanostmi banky. Garance pokrývá čistou angažovanost (nominální hodnota snížená o vytvořenou specifickou opravnou položku). Garance bude vypořádána v první polovině roku 2004 v penězích nebo státních dluhopisech. Objem všeobecných rezerv a opravných položek garantovaného portfolio na celkových rezervách Komerční banky je velmi podstatný, na konci září 2002 dosahoval v případě všeobecných rezerv přibližně 52 %, resp. 29 % celkových specifických rezerv. Podle platné české legislativy musí Komerční banka do konce roku 2005 Vývoj zisku a tvorby OP - KB (mil. Kč) převést do specifických opravných položek, použít na Zisk před tvorbou OP pokrytí ztrát nebo rozpustit přibližně 8,5 mld. Kč Tvorba rezerv a OP Čistý zisk všeobecných rezerv (stav k 30. září 2002). Vzhledem k lepšímu než očekávanému vývoji státem garantovaného portfolia (i ostatních NPL) lze v období let očekávat průběžné rozpouštění podstatné části těchto 0 všeobecných rezerv. Toto rozpouštění by mělo postupně f 2004f 2005f 2006f pozitivně ovlivňovat celkovou rentabilitu Komerční banky. Přes příznivý vývoj státem garantovaného Zdroj: KB, odhady PPF Burzovní společnost portfolia banka v posledních dvou letech vytvořila na ztráty z tohoto portfolia všeobecné rezervy v objemu 4,4 mld. Kč, což je o 200 mil. Kč více, než při uzavření smlouvy o garanci na konci roku Pro rok 2003 odhadujeme rozpouštění celkových všeobecných rezerv banky (včetně rezerv PPF BURZOVNÍ SPOLEČNOST A.S. 5/12

7 garantovaného portfolia) v objemu cca 2 mld. Kč v závislosti na dalším vývoji garantovaného portfolia a zachování současné vysoké konzervativnosti banky při krytí potenciálních ztrát z úvěrů. Celkový vývoj salda rozpuštěných a vytvořených položek bude v dalším období určujícím faktorem pro vývoj čistého zisku Komerční banky. Předpokládáme vytvoření kladného celkového salda rezerv a opravných položek v roce 2003 v objemu 1,1 mld. Kč. Od roku 2004 očekáváme narůstající negativní vliv nově vytvářených opravných položek na čistý zisk banky. Vzhledem k dosud slabé prodejní schopnosti týmu Komerční banky předpokládáme vyšší tlak vedení banky na růst objemu poskytovaných úvěrů, který ale bude narážet na zpřísněná kritéria oddělení credit risk managementu. Srovnatelnost minulých, současných a budoucích čistých zisků Komerční banky však vzhledem k rozdílnému vlivu opravných položek nepovažujeme za příliš dobrou. Lepší vypovídací schopnost pro získání obrázku o zlepšení rentability Komerční banky má podle zisku před tvorbou opravných položek. Pro další období se domníváme, že stabilní příznivý vývoj zisku před oprávkami bude tažen růstem objemu úvěrů (zejména v retailovém bankovnictví) a výrazným růstem příjmů banky z poplatků a provizí. Tyto dva pozitivní vlivy budou mírně znehodnoceny klesajícím či stagnujícím vývojem čisté úrokové marže banky. Vývoj čisté úrokové marže Vývoj čisté úrokové marže (NIM) f 2004f 2005f 2006f Průměrná hodnota úrokových aktiv (AIEA) Úrokový výnos % 7,9 % 6,6 % 6,1 % 5,9 % 5,7 % 5,5 % Úrokové výnosy v mil. Kč Prům. hodnota úrokových pasiv v mil. Kč Úrokový náklad v % 4,1 % 3,3 % 3,3 % 3,2 % 3,1 % 3,1 % Úrokové náklady v mil. Kč Čisté úrokové výnosy v mil. Kč NIM na AIEA v % 3,7 % 3,3 % 3,1 % 3,0 % 2,9 % 2,9 % Zdroj: Komerční banka, odhady PPF Burzovní společnost V nejbližších letech očekáváme pokračování trendu poklesu čistých úrokových marží z uplynulých let, tempo tohoto poklesu by však mělo výrazně zpomalit. Předpokládáme, že na začátku roku 2004 dojde k obratu úrokového cyklu a Česká národní banka začne postupně zvyšovat své základní sazby. Přesto se nedomníváme, že obrat trendu vývoje úrokových sazeb povede k růstu úrokových spreadů dosahovaných Komerční bankou. Očekáváme totiž zostření konkurenčního boje na českém bankovním trhu, což povede k dalšímu poklesu úrokových sazeb z úvěrů. Management Komerční banky si nevyhnutelnost klesajícího trendu čistých úrokových marží uvědomuje, proto jedním z cílových indikátorů je zvyšování podílu čistých poplatků a provizí na Vývoj čisté úrokové marže - KB ( %) v ,0% 3,5% 3,0% 2,5% e 2003f 2004f 2005f 2006f Zdroj: KB, odhady PPF Burzovní společnost celkových provozních výnosech. Cílem Komerční banky je tento podíl zvýšit v období o 9 %. V našich předpovědích uvažujeme s pomalejším růstem tohoto podílu (7 %). PPF BURZOVNÍ SPOLEČNOST A.S. 6/12

8 FINANČNÍ ANALÝZA A CÍLOVÉ INDIKÁTORY KB Finanční analýza Komerční banka (IAS) e 2003f 2004f 2005f 2006f Čistý zisk na akcii v Kč (EPS) 66,6 230,5 245,0 227,7 239,4 240,0 Dividenda na akcii v Kč 11,5 92,2 98,0 91,1 95,8 120,0 Vlastní jmění/akcie (NAV) (EPS + odpisy) / akcie 128,6 274,0 290,6 277,1 292,6 295,9 P/E 31,8 9,2 8,7 9,3 8,9 8,8 Cena / NAV 3,4 2,4 2,1 1,8 1,6 1,5 Hrubý dividendový výnos 0,5 % 4,3 % 4,6 % 4,3 % 4,5 % 5,7 % Dividendový výplatní podíl 17,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 40,0 % 50,0 % (EPS + odpisy) / cena akcie 6,1 % 12,9 % 13,7 % 13,1 % 13,8 % 14,0 % Rentabilita vlastního kapitálu (ROAE) 11,6 % 30,7 % 25,8 % 20,8 % 19,4 % 17,6 % Rentabilita aktiv (ROAA) 0,6 % 2,0 % 2,1 % 1,8 % 1,8 % 1,7 % Čistá úroková marže 3,7 % 3,3 % 3,1 % 3,0 % 2,9 % 2,9 % Provozní náklady/ provozní výnosy 63,3 % 56,5 % 52,6 % 50,4 % 47,6 % 45,5 % Čistý zisk na zaměstnance v Kč Výnosy na zaměstnance v tis. Kč Provozní náklady na zaměstnance v tis. Kč Podíl čistých úrokových výnosů na prov. výnosech 54,6 % 55,1 % 54,1 % 53,0 % 51,9 % 50,7 % Podíl čistých poplatků na provozních výnosech 35,3 % 36,8 % 37,3 % 37,7 % 38,3 % 38,9 % Zdroj: Komerční banka, odhady PPF Burzovní společnost V nejbližších letech očekáváme postupný pokles ukazatele rentability vlastního kapitálu (ROAE) ze současných zhruba 30 % pod 20 % po roce Předpokládáme totiž, že současnou rekordní úroveň čistého zisku Komerční banky nebude banka schopna zvyšovat tempem jakým poroste vlastní jmění banky. Čistý zisk, výnosy i provozní náklady přepočtené na zaměstnance však v nejbližším období podle našeho názoru porostou. Ukazatele na zaměstnance vycházejí z našeho předpokladu poklesu počtu zaměstnanců Komerční banky ze současného stavu přibližně zaměstnanců na zaměstnanců do konce roku 2004, což je v souladu s cílem vedení banky. PPF BURZOVNÍ SPOLEČNOST A.S. 7/12

9 Srovnání s cílovými indikátory Komerční banky Vzhledem k tomu, že jsou známy cílové indikátory Komerční banky, pokusili jsme se srovnat, jak naše Cílové indikátory KB v období Cíl KB PPF (e) předpoklady vývoje položek rozvahy a výkazu zisků a ztrát odpovídají těmto cílovým indikátorům. Nesdílíme zejména optimismus Komerční banky ohledně průměrného růstu (CAGR) celkových tržeb v období o 5 % Celkové tržby (CAGR, ) Podíl růstu poplatků na růstu tržeb ( ) Tržby/zaměstnanec (CAGR, ) Celkové prov. náklady KB (CAGR, ) 5,0 % 9,0 % 15,0 % -5,0 % 2,8 % 7,0 % 13,5 % -4,7 % (předpokládáme necelá 3 %). Toto naše očekávání je Celkový pokles počtu zam. v období ,0 % -24,0 % podpořeno zejména velmi slabým výsledkem celkových provozních výnosů za rok 2002 (-5,1 %). S tím souvisí také nižší očekávání růstu objemu bilance, tato položka však může být v budoucnu významně ovlivněna realizovanými repo operacemi. V našich projekcích také předpokládáme, že Komerční banka nesplní ukazatel ROE v roce Zde je Provozní náklady na zam. (CAGR, ) Provozní náklady/provozní výnosy (v 2004) Růst objemu bilance (CAGR, ) ROE (2004) 4,0 % 50,0 % 8,0 % 25,0 % 5,2 % 50,4 % 5,0 % 20,8 % však třeba dodat, že odhad objemu rozpuštěných opravných položek v roce 2004 může být nepřesný a cíl ROE při vyšším rozpouštění oprávek splněn. OCENĚNÍ AKCIÍ KOMERČNÍ BANKY Cílování P/BV pomocí dvoustupňového DDM Přestože vedení Komerční banky dosud nespecifikovalo svou budoucí dividendovou politiku, domníváme se, že akcionáři Komerční banky mohou očekávat v následujících letech poměrně tučné dividendové výnosy. Vede nás k tomu nejen znalost současné dividendové politiky Société Générale (SG vyplácí % čistého zisku), ale i další faktory. Komerční banka nepotřebuje a v nejbližších letech nebude potřebovat zvýšení kapitálu, neočekáváme ani významný růst současného relativně nízkého objemu majetkových účastí a hmotného majetku, s výjimkou pravděpodobného stěhování pražské centrály z městského centra. Výplata vyšší dividendy vzhledem ke snížení objemu zadržených zisků také snižuje celkovou výši vlastního kapitálu banky a pomůže vedení Komerční banky k dosahování stabilně vysoké úrovně rentability vlastního jmění. Předpokládáme, že dividendový výplatní poměr dosáhne v období %, v dalším období (výplata dividendy v roce 2007 a následujících) pak 50 % disponibilního zisku. Při cílování ukazatele P/BV využijeme tendence ukazatele P/BV růst úměrně s růstem ROE. Tato závislost je snadno Cílování P/BV (dvoustupňový DDM) pozorovatelná, bohužel však nebere v úvahu ostatní fundamenty bank, například jejich rizikový profil. Použití metody P/BV v investiční analýze je (zejména pro bankovní sektor) často vyhledávané, neboť účetní hodnota vlastního jmění poskytuje relativně stabilní měřítko hodnoty, které lze využít při odhadech tržní hodnoty. Cílové P/BV Komerční banky kalkulujeme pomocí dvoustupňového dividendového Cílové P/BV 2003 Vlastní jmění 2003e mil. Kč Počet akcií v ks Cílová hodnota 2003 (Kč) Současná hodnota (Kč) 2, diskontního modelu (DDM). Dvoustupňové modely používáme v této analýze proto, neboť se domníváme, že se Komerční banka PPF BURZOVNÍ SPOLEČNOST A.S. 8/12

10 nachází v období mimořádně vysokého růstu bankovních výnosů, zisků a vyplácených dividend, které by mělo podle našeho názoru vrcholit přibližně na konci roku Na základě této metody kalkulujeme cílovou cenu akcií Komerční banky na konci roku 2003 na Kč, současnou vnitřní hodnotu na Kč. Poznámky k parametrům modelu Odhad investory požadovaného výnosu provedeme na základě modelu CAPM. Za bezrizikový výnos (risk-free rate) považujeme nominální výnos českého státního dluhopisu se splatností v roce Upravená beta je odhadem budoucí bety a vychází z předpokladu, že aktuální beta bude v průběhu dalších let postupně konvergovat k jedné. Pro Komerční banku používáme pro historickou betu týdenní hodnoty volatility v období po privatizaci banky (od července 2001 do současnosti). Prémii za tržní riziko jsme stanovili na 6 % s ohledem na fakt, že Česká republika je kandidátskou zemí Evropské unie. Investory požadovaný výnos pro investici do akcií Komerční banky s použitím těchto vstupů kalkulujeme na 11,3 %. Odhad požadovaného výnosu CAPM a parametry DDM Risk-free rate Růst KB v období Dlouhodobý růst po roce 2006 Výplatní poměr v první fázi Výplatní poměr v druhé fázi Beta pro období Beta pro období po roce 2006 Riziková prémie (obě období) 4,145 % 12,5 % 7,5 % 40 % 50 % 1,2 1,2 6,0 % Pro období uvažujeme s průměrným růstem Požadovaný výnos v první fázi 11,3 % Komerční banky (g) ve výši 12,5 %, kterou vypočteme dosazením námi predikovaných ukazatelů pro toto růstové období do vzorce g = ROE*(1 - výplatní poměr). Hodnota Požadovaný výnos ve druhé fázi Dlouhodobě udržitelné ROE 11,3 % 15,0 % g vyjadřuje tzv. udržitelnou míru růstu zisků Komerční banky, neboli maximální míru, jakou mohou zisky banky růst bez dalších akvizic nebo investic. Po roce 2006 vypočteme hodnotu g v závislosti na dlouhodobě udržitelném ROE Komerční banky a zvýšení výplatního poměru na 50 %. Za dlouhodobě udržitelnou hodnotu ROE Komerční banky po roce 2006 dosadíme 15 %, což je dlouhodobý průměr rentability kapitálu bank v západní Evropě. Tato průměrná hodnota zohledňuje růst konkurenčního prostředí po roce 2006, kdy Česká republika pravděpodobně bude členem Evropské unie. Cílování P/BV pomocí P/BV = (ROE-growth)/(Cost of equity-growth) Cílovat touto metodou ukazatel P/BV lze pouze v obdobích s konstantním vývojem vstupů vzorce. Pro Komerční banku jej tedy využijeme pro období po roce Hodnotu akcie vypočtenou pro tento rok poté diskontujeme požadovaným výnosem kapitálu do současnosti. Fáze výpočtu ROE - growth 7,50 % CoE - growth 3,85 % Cílové P/BV ,95 Vlastní jmění 2006e (mil. Kč) Diskontování hodnoty Počet akcií v ks Na akcii v Kč Cíl na konci roku 2003 (Kč) Současná vnitřní hodnota (Kč) PPF BURZOVNÍ SPOLEČNOST A.S. 9/12

11 Pomocí této metody kalkulujeme cílovou hodnotu Komerční banky na konci roku 2003 na Kč, současnou hodnotu pak na Kč. Tato metoda však na rozdíl od předchozí metody nezohledňuje jednotlivá období růstu Komerční banky. Ocenění metodou excess return Metoda excess return předpokládá, že hodnota banky je dána sumou kapitálu investovaného v současné době a současnou hodnotou korunových dodatečných výnosů, které banka vygeneruje v budoucnu. Vlastní dodatečné výnosy jsou dány rozdílem mezi rentabilitou vlastního kapitálu a náklady tohoto kapitálu, tento rozdíl je vztažen k investované hodnotě vlastního kapitálu. Koncept této metody je obdobný postupu kalkulace metodou residual income. Ocenění excess return (data v mil. Kč) 2003f 2004f 2005f 2006f Terminal value Čistý zisk Náklady vlastního kapitálu (VK) Dodatečný výnos VK Kumulovaný požadovaný výnos - index 1,11 1,24 1,38 1,54 Současná hodnota (SH) Počáteční hodnota VK Požadovaný výnos VK 11,3 % 11,3 % 11,3 % 11,3 % 11,3 % Náklady vlastního kapitálu Na základě aktuální předpovědi rozvahy a výsledovky Komerční banky kalkulujeme současnou vnitřní hodnotu akcie Komerční banky metodou excess return na Kč/akcie. Metodu považujeme za vhodnou alternativu cílování P/BV pro ocenění Komerční banky. Současná hodnota terminal value Suma SH VK + SH Počet akcií ks Současná hodnota v Kč Ocenění banky jako firmy Snaha oceňovat banky jako firmy, tedy např. metodou diskontovaných volných peněžních toků, naráží na několik úskalí. Výši dluhu je u finančních institucí obtížné definovat a měřit, což činí výpočet hodnoty banky jako firmy nebo výpočet nákladů kapitálu nepřesným. Pokusili jsme se zvolit metodu diskontovaných volných peněžních toků akcionářům, která s dluhem nepočítá (DFCFE). I tato metoda však naráží na některé překážky, jako je např. odhad nezbytných investic do pracovního nebo fixního kapitálu, které u bank nahrazují zejména investice do lidského kapitálu a přiměřené náklady na udržení kapitálové přiměřenosti. Odhad změn provozního kapitálu banky pomocí meziročních změn provozních položek aktiv a pasiv považujeme v případě bank za nevhodný. Ocenění banky tržní hodnotou jednotlivých aktiv rovněž naráží na problém výše čistého dluhu banky a nedostatku relevantních údajů ke všem aktivům banky. Veškeré odhady vstupů metodou diskontovaných volných peněžních toků tak směřují k odhadování volných peněžních toků jako dividend tedy dividendový diskontní model. PPF BURZOVNÍ SPOLEČNOST A.S. 10/12

12 Rizika investice do akcií Komerční banky Prodejní schopnost obchodníků banky je dosud slabá a KB tak ztrácí vybudované tržní podíly v některých aktivitách. Rizika investice do portfolia CDO/CLN jsou v současné době dobře pokryta, případné zhoršení ekonomických podmínek emitentů může vést k nutnosti posílit toto krytí. Státní podpora při řešení nestandardních úvěrů vyprší na konci roku Je otázkou, zda se do té doby podaří bance vytvořit silné a kvalifikované zázemí oddělení credit risk managementu. ZÁVĚR A DOPORUČENÍ Za nejvhodnější metodu pro ocenění akcie Komerční banky považujeme metodu cílování P/BV pomocí dvoustupňového dividendového diskontního modelu. Na základě této metody kalkulujeme cílovou cenu Komerční banky na konci roku 2003 na Kč, současnou vnitřní hodnotu na Kč. Domníváme se, že o dalších růstových perspektivách akcií Komerční banky rozhodne přijatá dividendová politika. Přestože tuto dividendovou politiku vedení Komerční banky dosud nespecifikovalo, očekáváme, že se akcionáři Komerční banky mohou těšit v následujících letech na vysoké dividendy. Předpokládáme, že dividendový výplatní poměr dosáhne v období %, v dalším období (výplata dividendy v roce 2007 a následujících letech) pak 50 % disponibilního zisku. Polštář všeobecných rezerv, které bude Komerční banka postupně do konce roku 2005 rozpouštět, by měl přinést v tomto období výraznou stabilitu vykazovaných zisků. S tím, jak bude okolo roku 2005 postupně efekt přeoprávkování vyprchávat, začnou se ve větší míře projevovat provozní vlivy hospodaření banky. Námi kalkulovaná současná vnitřní hodnota akcií Komerční banky představuje přibližně 15% prémii vzhledem k současné tržní ceně. Měníme proto naše dřívější doporučení na zvýšit váhu akcií Komerční banky vůči indexu PX 50. PPF BURZOVNÍ SPOLEČNOST A.S. 11/12

13 KONTAKTY Blüher Anne-Francoise Kalina Petr Lembák Jiří Morozov Dmitrij Chief Analyst Makroekonomické prostředí ČR Consumer Cyclical, Financial, Industrial, Erste Bank, Komerční banka Consumer Non-cyclical, Healthcare, Philip Morris ČR Český akciový trh, Technology, Telecommunications, České radiokomunikace, Český Telecom (+420) (+420) (+420) (+420) Pohl Martin Makroekonomické prostředí USA a EU (+420) Tregler Karel Basic Materials, Oil & Energy, Utilities, ČEZ, Unipetrol (+420) Poznámka: Veškeré grafy a výnosy akcií či indexů jsou uváděny v národních (lokálních) měnách. Zdrojem dat jsou společnosti Bloomberg a Reuters. Tento dokument slouží pouze pro informativní účely. PPF burzovní společnost a.s. neodpovídá za přesnost a úplnost informací uvedených v tomto materiálu. Jednotlivá doporučení jsou názorem daného analytika. PPF burzovní společnost a.s. nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé třetím osobám v důsledku využití informací z tohoto dokumentu. PPF BURZOVNÍ SPOLEČNOST A.S. 12/12

14

ČESKÝ AKCIOVÝ TRH - MĚSÍČNÍ KOMENTÁŘ ERSTE BANK

ČESKÝ AKCIOVÝ TRH - MĚSÍČNÍ KOMENTÁŘ ERSTE BANK ČESKÝ AKCIOVÝ TRH - MĚSÍČNÍ KOMENTÁŘ ERSTE BANK Erste Bank SNÍŽIT VÁHU (vůči indexu PX 50) 2. 7. 2003 ANALYTIK Petr Kalina BLOOMBERG RBAG CP (+420) 261 319 514 CENA (30. 6. 2003) 2 427 Kč kalinap@ppf.cz

Více

AKCIOVÉ TRHY - KOMENTÁŘ. České radiokomunikace

AKCIOVÉ TRHY - KOMENTÁŘ. České radiokomunikace AKCIOVÉ TRHY - KOMENTÁŘ České radiokomunikace ČESKÁ REPUBLIKA AKCIOVÉ TRHY - KOMENTÁŘ Telekomunikační služby České radiokomunikace ZACHOVAT VÁHU (vůči indexu PX 50) 23. 07. 2003 ANALYTIK Dmitrij Morozov

Více

ČESKÝ AKCIOVÝ TRH - MĚSÍČNÍ KOMENTÁŘ ČEZ

ČESKÝ AKCIOVÝ TRH - MĚSÍČNÍ KOMENTÁŘ ČEZ ČESKÝ AKCIOVÝ TRH - MĚSÍČNÍ KOMENTÁŘ ČEZ AKCIOVÉ TRHY ČERVENEC 2003 ČEZ ZVÝŠIT VÁHU (vůči indexu PX 50) 2. 7. 2003 ANALYTIK Karel Tregler BLOOMBERG CEZ CP (+420) 261 319 081 CENA (30. 6. 2003) 105,64 Kč

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Analýzy a doporučení. Nové ocenění Komerční banka, a.s.

Analýzy a doporučení. Nové ocenění Komerční banka, a.s. Analýzy a doporučení Komerční banka, a.s. Nové ocenění Komerční banka, a.s. Nové doporučení: držet Původní doporučení: držet Nová cílová cena: 4 301 Kč Původní cílová cena: 4 079 Kč 2.1.2014 Komerční banka,

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za 3 čtvrtletí 2001 Vývoj úvěrového portfolia. 12. listopadu 2001

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za 3 čtvrtletí 2001 Vývoj úvěrového portfolia. 12. listopadu 2001 Česká spořitelna Neauditované konsolidované IAS výsledky za 3 čtvrtletí 2001 Vývoj úvěrového portfolia 12. listopadu 2001 Story, Mise & Vize Story Mise Transformujeme Českou spořitelnu tak, aby přinášela

Více

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC Praha, 12. květen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2011 1 : UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC V 1. čtvrtletí 2011 udržitelný čistý

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK Tisková zpráva Praha, 26. února 2010 Provozní zisk České spořitelny za rok 2009 vzrostl o téměř 15 % na 26,62 mld. Kč (IFRS), konsolidovaný čistý zisk se zvýšil o takřka 6 % 1 na 12,02 mld. Kč Česká spořitelna

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK)

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK) Čtvrtletní rozvaha - Aktiva Základní rozvaha - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) V Praze dne 10. 8. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) Za první pololetí 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši bezmála 6 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 10. listopad 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za tři čtvrtletí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Za tři čtvrtletí 2011

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci

CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci CONSUS investiční fond, a. s. v likvidaci Popisná část pololetní zprávy: Jmenování likvidátora CONSUS investiční fond, a. s. v stoupil na základě usnesení valné hromady ze dne 30. 12. 2003 dnem 1. 1. 2004

Více

Oceňování komerčních bank

Oceňování komerčních bank Oceňování komerčních bank V první řadě je důležité si uvědomit, že banka je velmi specifický podnikatelský subjekt, a že při jejím oceňování nemůžeme použít obecné postupy používané při oceňování běžných

Více

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Konsolidovaný čistý zisk (IFRS) České spořitelny za 1. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostl o 20,7 % na 3,8 mld. Kč, provozní zisk zůstal na úrovni kolem 6,6 mld. Kč Česká

Více

28.6.2013. Komerční banka, a.s. Nové doporučení - akumulovat Předešlé doporučení koupit Nová cílová cena 4079,- Kč Předešlá cílová cena 4212 Kč

28.6.2013. Komerční banka, a.s. Nové doporučení - akumulovat Předešlé doporučení koupit Nová cílová cena 4079,- Kč Předešlá cílová cena 4212 Kč 13.8.13 Snižujeme naše doporučení na akcie společnosti Komerční banka, a.s. na stupeň držet z původního akumulovat a ponecháváme naší cílovou cenu na hodnotě 4079,- Kč. Důvodem pro snížení našeho doporučení

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Obsah Nejdůležitější údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky Kvalita úvěrového portfolia

Více

Kapitálová struktura podniku. cv. 5

Kapitálová struktura podniku. cv. 5 Kapitálová struktura podniku cv. 5 Kapitálová struktura Struktura zdrojů, z nichž vznikl majetek podniku. Vlastní kapitál vložil majitel a je nositelem rizika. Cizí kapitál vložili věřitelé. Vlastní zdroje

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2014 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999 ČESKÁ EKONOMIKA V PRVNÍM ČTVRTLETÍ 1999 Česká ekonomika procházela i v prvním čtvrtletí roku 1999 recesí, neboť doznívaly efekty restriktivních politik

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1 Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 14 115 20 Praha 1 tel. +420 261 351 111 www.csob.cz Praha 31. října TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí se ziskem 7,87 mld. 1 Provozní výdaje pod kontrolou,

Více

Analýzy a doporučení. Doporučení: Akumulovat Cílová cena: 582 Kč. Aktualizace cílové ceny a doporučení. Erste Group Bank AG - 1 -

Analýzy a doporučení. Doporučení: Akumulovat Cílová cena: 582 Kč. Aktualizace cílové ceny a doporučení. Erste Group Bank AG - 1 - Analýzy a doporučení Aktualizace cílové ceny a doporučení Erste Group Bank AG Doporučení: Akumulovat Cílová cena: 582 Kč AKCIE ERSTE BANK Nové doporučení: Akumulovat Předešlé doporučení: Držet Cílová cena:

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

FINANČNÍ ANALÝZA A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED

FINANČNÍ ANALÝZA A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED FINANČNÍ ANALÝZA A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED VRATISLAV SVOBODA, J&T BANKA A.S. PRAHA 26.11.2013 1 Obsah Bilance (rozvaha) společnosti Akcie a dluhopisy Co se odehrává na finančních trzích v současné

Více

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu,

krize Babický, M.A. 30. června 2009 Ředitel odboru analýz finančního trhu, Investování ve světle finanční krize RNDr. Vítězslav V Babický, M.A. Ředitel odboru analýz finančního trhu, Česká národní banka 30. června 2009 Hlavní projevy globáln lní krize 2 Nedostatek důvěry na finančních

Více

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 ATLANTA SAFE a.s. OBSAH STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 STRATEGICKÉ CÍLE PRO ROK 2011 12 ÚDAJE O DŮLEŽITÝCH

Více

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12

OBSAH PŘÍLOHY STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 ATLANTA SAFE a.s. OBSAH STRANA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 VYBRANÉ ÚDAJE A INFORMACE O SPOLEČNOSTI 5 VÝKLAD K UPLYNULÉMU A PŘEDPOKLÁDANÉMU VÝVOJI 12 STRATEGICKÉ CÍLE PRO ROK 2015 12 ÚDAJE O DŮLEŽITÝCH

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 9. srpen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO V 1. pololetí 2011 skupina

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio Analýzy a doporučení Analýza společnosti Exxon Mobil Společnost Exxon Mobil Corporation se zabývá výzkumem, těžbou, distribucí a prodejem ropy, zemního plynu a ropných produktů. Také se podílí na těžbě

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

Doprava a spoje České radiokomunikace, a.s.

Doprava a spoje České radiokomunikace, a.s. - Ocenění Doprava a spoje České radiokomunikace, a.s. Zachovat váhu (vůči indexu PX-50) Česká republika Analytik: Dmitrij Morozov Tel.: + 420 261 31 9064 morozov@ppf.cz www.ppf.cz 2. ledna 2003 Bloomberg:CSRD

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Ministerstvo financí České republiky

Ministerstvo financí České republiky Ministerstvo financí České republiky ODBOR ŘÍZENÍ STÁTNÍHO DLUHU A FINANČNÍHO MAJETKU Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia PROSINEC 2008 Ministerstvo financí předkládá šestnáctou Čtvrtletní

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY

PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY PETR SKLENÁŘ TECHNIKY INVESTOVÁNÍ A INVESTIČNÍ TIPY RIZIKO A HORIZONT URČUJÍ NÁSTROJE A TECHNIKU Rizikový profil Investiční horizont Technika Aktiva Dynamický Balancovaný Konzervativní Dlouhodobý -roky

Více

Zpráva o hospodaření k 30. červnu 2003. Komerční banka, a. s.

Zpráva o hospodaření k 30. červnu 2003. Komerční banka, a. s. Zpráva o hospodaření k 30. červnu 2003 2003 Komerční banka, a. s. 1,28 Komerční banka poskytovala služby celkem 1,28 milionu klientům, z toho 0,98 milionu tvoří fyzické a 0,30 milionu právnické osoby.

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2009 Investiční společnost IČO Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Investiční společnost Dne Zpracovatel

Více

AKCIOVÉ TRHY - ANALÝZA SEKTORU INDUSTRIALS

AKCIOVÉ TRHY - ANALÝZA SEKTORU INDUSTRIALS - INDUSTRIALS ZÁPADNÍ EVROPA A USA AKCIOVÉ TRHY - INDUSTRIALS Výhled sektoru ZÁPADNÍ EVROPA: SNÍŽIT VÁHU (vůči indexu DJ STOXX 600) USA: ZACHOVAT VÁHU (vůči indexu S&P 500) 13.2.2003 ANALYTIK Petr Kalina

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 Datum uveřejnění: 31. července 2009 Obsah Úvod... 3 Základní údaje... 3 Předmět podnikání... 3 Činnosti skutečně vykonávané... 4 Činnosti omezené nebo vyloučené...

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus Výnosové metody oceňování podniku Tomáš Buus Jsou schopny zachytit dynamiku vývoje podniku hodnotu nehmotných aktiv (know-how, fungující organizační struktura, schopnosti manažerů, dobré jméno) V současnosti

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2011 čistý zisk 5 478 milionů Kč Praha, 3. srpna 2011 Skupina Komerční banky vykázala za prvních šest měsíců roku 2011 čistý zisk ve výši 5 478 milionů

Více

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s.

Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s. Pololetní zpráva otevřeného podílového fondu ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 3 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH a) základní

Více

P O L O L E T N Í ZPRÁVA

P O L O L E T N Í ZPRÁVA P O L O L E T N Í ZPRÁVA K 30. 6. 2012 Prohlášení emitenta Emitent prohlašuje, že údaje uvedené v této pololetní zprávě jsou pravdivé a emitent provedl všechna šetření, která na něm lze rozumně požadovat,

Více

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30.

Pololetní zpráva. Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 30. Pololetní zpráva Bridge nemovitostního otevřeného podílového fondu, FINESKO investiční společnost, a.s. zpracovaná k 0. červnu 200 a) Název podílového fondu a ISIN Bridge nemovitostní otevřený podílový

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Ke dni 31. března 2009

Ke dni 31. března 2009 Povinně zveřejňované Informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 31. března 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

Analýzy a doporučení

Analýzy a doporučení Fio Analýzy a doporučení Analýza společnosti FORTIS Belgická společnost Fortis patří k předním finančním institucím v Evropě. Zaměřuje se na bankovní služby a pojištění jak pro drobnou klientelu, tak pro

Více

Analýzy a doporučení. First Niagara Financial Group, Inc. Nové ocenění First Niagara. Doporučení: Prodat Cílová cena: 7,6 USD

Analýzy a doporučení. First Niagara Financial Group, Inc. Nové ocenění First Niagara. Doporučení: Prodat Cílová cena: 7,6 USD Analýzy a doporučení First Niagara Financial Group, Inc. Nové ocenění First Niagara Doporučení: Prodat Cílová cena: 7,6 USD Z důvodu růstu cen akcií společnosti First Niagara Financial Group snižujeme

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 31. srpna 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více