Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za 3 čtvrtletí 2001 Vývoj úvěrového portfolia. 12. listopadu 2001

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za 3 čtvrtletí 2001 Vývoj úvěrového portfolia. 12. listopadu 2001"

Transkript

1 Česká spořitelna Neauditované konsolidované IAS výsledky za 3 čtvrtletí 2001 Vývoj úvěrového portfolia 12. listopadu 2001

2 Story, Mise & Vize Story Mise Transformujeme Českou spořitelnu tak, aby přinášela přidanou hodnotu svým klientům, aby byla zisková a přinášela nadprůměrné výnosy. Využíváme a zhodnotíme zkušenosti Erste Bank a dalších evropských a amerických bank. Podílíme se a přispíváme k hospodářskému růstu České republiky v době příprav na členství v EU. Pomáháme našim klientům zlepšit jejich finanční život. Vize Jsme banka pro drobné bankovnictví, která zajišťuje profesionální a vysoce kvalitní finanční produkty a služby klientům motivuje a dostatečně odměňuje svoje zaměstnance je odpovědným partnerem všude, kde podniká a podporuje hospodářský růst země zajišťuje nadprůměrné výnosy akcionářům 2

3 Vývoj procesu transformace Září milníky Zahájení implementace nového firemního designu nové logo, změna označení poboček zahájena Zavedení a centralizace vnitřního systému SAP (moduly finanční a majetkové účetnictví, kontroling a správa majetku) 24x7 Klientské centrum Nové balíčky produktů Pokračování rengineeringu procesů na pobočkách Strategie Finanční skupiny - spuštění Jednorázového životního pojištění Zahájena rekonstrukce poboček do podoby příjemné pro klienty Zavedení bankovního systému Symbols pro korporátní bankovnictví a finanční trhy (zavedeno v listopadu 2001) 3

4 Výhled na rok 2001 ROE: 6,5 7,0% Ukazatel Cost / Income ratio: okolo 70% Počet zaměstnanců: 12,000 Dokončeno sjednocení poboček Dokončen reengineering poboček centralizace činností Vytvořen Client Relationship koncept 4

5 Cíle na rok 2002 ROE 18% C/I ratio < 70% Přepočtený počet pracovníků 10,800 5

6 Shrnutí hlavních událostí 3. čtvrtletí 2001 Zaveden nový firemní design nové logo Uplatněny první opce smlouvy o ring-fencingu (aktiva v objemu 7,9 mld. Kč převedena do Konsolidační banky) Transformace Konsolidační banky na Českou konsolidační agenturu s dopadem na úvěrové portfolio (přesun z úvěrů finančním institucím do úvěrů klientům) Klientské centrum otevřeno v Prostějově (24x7) Top Programy úspěšně pokračují Zaveden centrální systém SAP Počet pracovníků poklesl na ze ke konci roku 2000 a z ke konci roku 1999 (pro forma upraveno o Erste Bank CR) 6

7 Neauditované konsolidované hospodářské výsledky podle IAS za 3. čtvrtletí 2001

8 Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát za 3 čtvrtletí 2001 hlavní body Čistý zisk meziročně vzrostl o 280,2% na mil. Kč Provozní zisk se zvýšil v meziročním srovnání o 12% na mil. Kč Čistý úrokový výnos meziročně vzrostl o 22,5% na mil. Kč Čisté poplatky a provize zaznamenaly meziroční nárůst o 41,1% na mil. Kč Provozní náklady se v meziročním srovnání zvýšily o 17% na mil. Kč (po úpravě o akvizici EBCR a doúčtování bonusů za rok 2000 nárůst jen o 10,5% ) Ukazatel ROE dosáhl 6,8%; ROA 0,42% Čistá úroková marže na stabilní hodnotě 3,0% Ukazatel Cost/Income dosáhl 70,5% 8

9 Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát IAS, konsol., mil. Kč * Změna v % Čistý úrokový výnos ,5 Čistá tvorba ROP k úvěrovým rizikům ,4 Čistý příjem z poplatků a provizí ,1 Čistý zisk z obchodních operací ,7 Všeobecné provozní náklady ,0 Ostatní provozní výsledky ,4 Zisk před zdaněním ,8 Daň ,7 Zisk/(ztráta) účetního období před menš. podíly ,8 Menšinové podíly ,4 Zisk/(ztráta) účetního období po menš. podílech ,2 * Akvizice Erste Bank ČR se uskutečnila k 1. říjnu

10 Čistý úrokový výnos - konsolidovaný mil. Kč Čistý úrokový výnos % * Hlavní důvody: Úrokové výnosy Nárůst objemu celkových aktiv o 35 mld. Kč Restrukturalizace portfolií cenných papírů (více než 30 mld. Kč z CP určených k obchodování přesunuto do úročených aktiv) Úrokové náklady Úspory z konzervativní cenové politiky v oblasti primárních vkladů Pokračující příznivá změna ve struktuře vkladů směrem k málo nákladným produktům (objemy na běžných účtech meziročně vyšší o 10 mld. Kč) IAS, konsol., mil. Kč * Změna v % Přijaté úrokové výnosy ,0 - z pohledávek za bankami ,2 - z pohledávek za klienty ,4 - z cenných papírů ,9 - ostatní úrokové výnosy ,7 Placené úrokové náklady ,6 - za závazky k bankám ,9 - za závazky ke klientům ,9 - za cenných papírů ,7 - ostatní úrokové náklady ,9 10

11 Čistý příjem z poplatků a provizí - konsolidovaný mil. Kč Čistý příjem z poplatků a provizí ,1% Hlavní důvody: Přecenění produktů (duben 2001) Zrychlení dynamiky úvěrových aktivit: příjmy z poplatků z úvěrů fyzickým osobám a z hypoték Zavedeno nové schéma kompenzace u sociálních úvěrů (nárůst příjmů z poplatků o 120 mil. Kč) * IAS, konsol., mil. Kč * Změna v % Přijaté poplatky a provize ,2 - z úvěrů ,7 - z platebních transakcí ,8 - obchodování s cennými papíry ,7 - ostatní ,4 Placené poplatky a provize ,6 - z úvěrů 0-1 n/a - z platebních transakcí ,0 - obchodování s cennými papíry ,7 - ostatní ,0 11

12 Čistý zisk z obchodování - konsolidovaný mil. Kč Čistý zisk z obchodování ,7% * Hlavní důvody: Mimořádný příjem cca 500 mil. Kč z vypořádání úvěrových derivátů uzavřených v roce 2000 (Ukrajina a Rusko) Podstatné změny ve struktuře portfolia cenných papírů - výrazně nižší objem portfolia cenných papírů určených k obchodování vzhledem k přísnějším limitům tržních rizik a aplikaci IAS 39 (negativní dopad do čistého zisku z obchodování s cennými papíry cca 150 mil. Kč) IAS, konsol., mil. Kč * Změna v % Z obchodování s cennými papíry ,6 Z derivátových operací ,1 Z operací s cizími měnami ,1 Ostatní ,5 12

13 Všeobecné provozní náklady - konsolidované mil. Kč Všeobecné provozní náklady % * Hlavní důvody: Akvizice EBCR (cca 420 mil. Kč) Pokračující proces transformace 10% navýšení platů (leden 2001) Doúčtování 220 mil. Kč do personálních nákladů roku 2000 IAS, konsol., mil. Kč * Změna v % Personální náklady ,1 Nakupované výkony ,5 Odpisy ,3 13

14 Transformační náklady a investice mld. Kč Vynaloženo 2000 Vynaloženo 01/01-09/01 Plán 10/01-12/01 Plán 2002 Plán 2003 Celkem Investice do IT * 0,8 1,5 1,2 4 1,9 9,4 Restrukturalizace a modernizace poboček * 0 0,3 0,5 1,3 1,9 4,0 Personální náklady 0 0,3 0,1 0,5 0,5 1,4 Marketing 0 0,1 0,2 0,1 0 0,4 Celkem (bez Restrukturalizační rezervy) 0,8 2,2 2 5,9 4,3 15,2 Restrukturalizační rezerva 0,4 0,5 0,6 0,3 0 1,8 * bude odpisováno 14

15 Restrukturalizační rezerva mil. Kč Zůstatek k Uzavírání poboček 51 Výměna softwarového vybavení 507 Předčasné uvolňování pronajatých prostor 150 Odstupné 488 Odprodej nepotřebného majetku 225 Skutečně čerpané náklady celkem 441 Uzavírání poboček 1 Výměna softwarového vybavení 330 Předčasné uvolňování pronajatých prostor 0 Odstupné 108 Odprodej nepotřebného majetku 2 Zůstatek k Uzavírání poboček 50 Výměna softwarového vybavení 177 Předčasné uvolňování pronajatých prostor 150 Odstupné 380 Odprodej nepotřebného majetku

16 Vývoj finančních ukazatelů % 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 ROE 6,9 6,8 6,1 1,8 0, % ROA % Čistá úroková marže * % Cost/Income * Poměr čistého úrokového výnosu k hrubým průměrným aktivům 16

17 Konsolidovaná rozvaha k hlavní body Celková aktiva se zvýšila* o 8,2% na 472,4 mld. Kč Úvěry klientům vzrostly* zejména pod vlivem transformace KoB z bankovního na nebankovního klienta na 175,9 mld. Kč Vklady se zvýšily* o 8,1% na 386,5 mld. Kč Kapitálová přiměřenost podle BIS dosáhla 16,4% Nové účetní postupy a aplikace IAS 39 změnily strukturu portfolií cenných papírů (pokles Cenných papírů určených k obchodování ve prospěch Finančních investic) * Srovnání k 31. prosinci

18 Konsolidovaná rozvaha (1/2) IAS, konsol., mil. Kč Změna v % Aktiva celkem ,23 Pokladní hotovost, vklady u emisních bank ,01 Pohledávky za bankami ,43 Pohledávky za klienty ,43 - Opravné položky k úvěrům ,14 Cenné papíry určené k obchodování ,31 Investiční cenné papíry ,59 Finanční investice ,11 Ostatní aktiva ,14 18

19 Konsolidovaná rozvaha (2/2) IAS, konsol., mil. Kč Změna v % Pasiva celkem ,23 Závazky k bankám ,26 Závazky ke klientům ,12 Emise obligací ,19 Podřízený dluh ,00 Ostatní pasiva ,29 Menšinové podíly ,20 Vlastní jmění ,39 19

20 Kapitálová přiměřenost Kapitálová přiměřenost podle ČNB mateřská banka, mil. Kč Tier I Tier I + Tier II Požadavek na kapitál A (na rizikově vážená Požadavek na kapitál B (na tržní riziko) Kapitálová přiměřenost Tier I 9,5% 9,3% 11,6% Kapitálová přiměřenost Tier I+II 13,7% 12,9% 15,3% Kapitálová přiměřenost podle BIS ČS Finanční skupina, mil. Kč Tier I Tier I+II Rizikově vážená aktiva Požadavek na kapitál na tržní riziko Kapitálová přiměřenost Tier I 13,3% 12,7% 13,1% Kapitálová přiměřenost Tier I+II 17,7% 16,0% 16,4% 20

21 Čistý zisk vybraných dceřiných společností IAS, mil. Kč Změna v % Stavební spořitelna ČS ,8 Investiční společnost ČS ,1 Leasing ČS ,3 Penzijní fond ČS n/a Pojišťovna ČS 0 72 n/a Sindat Consulting ČS ,0 Factoring ČS n/a 4 n/a 21

22 Úvěrové portfolio České spořitelny

23 Úvodem Dokončení reklasifikace a vypořádání první Put/Call opce se plně odráží ve výsledcích za třetí čtvrtletí 2001 Vytváření nové úvěrové kultury pokračuje: zaveden vnitřní 10 stupňový klasifikační systém dokončena centralizace vymáhání pohledávek zavedeny nové schvalovací limity pro drobné bankovnictví Tvorba rezerv a opravných položek v souladu s očekáváním 23

24 Úvěrové portfolio Celkový vývoj portfolia ČS, a. s. CAS Změna mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % 1. Úvěry klientům ,4% ,7% ,0% 2. Úvěry bankám ,6% ,3% ,3% Celkem ,0% ,0% ,6% Úvěry za Konsolidační bankou ve výši 40,2 mld. Kč byly v souvislosti s její transformací na Českou konsolidační agenturu přesunuty z kategorie Úvěry bankám do kategorie Úvěry klientům Všechny úvěry bankám jsou klasifikovány ČNB 1 (standardní) 24

25 Úvěrové portfolio Úvěry klientům (ČS) Struktura a vývoj úvěrového portfolia CAS Změna mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % 3Q Dobrá banka ,6% ,8% ,6% 4,0% 1.1. Korporátní portfolio ,0% ,3% ,7% 4,7% 1.2. Retailové portfolio ,6% ,5% ,9% 3,2% 2. Špatná banka ,4% ,2% ,0% -28,6% 3. Česká konsolidační agentura ,4% 3. Celkem (1+2+3) % % % 27,6% Objem úvěrů ve Špatné bance klesl v důsledku vypořádání put/call opce s KoB Celkový nárůst úvěrů ve třetím čtvrtletí 2001 byl způsoben: růstem hypotečních úvěrů o 17,6% (54,0% za období leden září 2001) (trh zaznamenal nárůst o 23,2%, za období leden srpen 2001*) růstem úvěrů městům a obcím o 3,1% (32,8% za období leden září 2001) (trh zaznamenal pokles o 0,1%, za období leden srpen 2001*) * Zdroj: Bankovní statistika, leden - srpen

26 Úvěrové portfolio Úvěry klientům (ČS) 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Klasifikované úvěry (ČNB 2-5) 36,6% Vysoce rizikové úvěry (ČNB 3-5) 27,1% 22,7% 16,3% 18,0% 15,4% 8,1% 6,1% Úvěry klientům celkem Dobrá banka Pro forma - bez ČKA Kvalitu úvěrového portfolia ovlivňuje zejména: transformace Konsolidační banky na Českou konsolidační agenturu přesun úvěrů v rámci Put / Call opce splácení starých a poskytování nových úvěrů Změny ve sledovaném období (3Q 2001) nárůst standardních úvěrů o +3.8% (pro forma bez ČKA) pokles klasifikovaných úvěrů o 20.9% pokles vysoce rizikových úvěrů o 23.4% 26

27 Statistika nových úvěrů Noví korporátní klienti a malé a střední firmy od ledna 2000 do září 2001 (ČS) Noví korporátní klienti a malé a střední firmy od ledna 2000 do září 2001 (ČS) CAS, mil. Kč Počet klientů Objem úvěrů Opravné položky Zástavy Počet klientů v % Objem úvěrů v % Změna objemu úvěrů ve 3Q 2001 Celkem ,0 31, ,7 100,0% 100,0% 15,5% ČNB 1 Standardní ,9 0, ,9 91,2% 95,7% 16,2% ČNB 2 Sledované ,1 1,9 293,5 7,6% 3,6% 6,8% ČNB 3 Nestandardní 10 24,3 0,6 23,3 0,7% 0,3% -41,5% ČNB 4 Pochybné 2 4,9 0,9 2,5 0,1% 0,1% 206,3% ČNB 5 Ztrátové 5 29,8 28,4 1,5 0,4% 0,3% 0,8% Objem nově poskytnutých úvěrů dosáhl ve 3Q 2001 výše 1,2 mld. Kč (213 případů) Kvalita úvěrů poskytnutých novým klientům v roce 2000 a v roce 2001 měřená podílem vysoce rizikových úvěrů je uspokojivá (0,7% k proti 0,9% k ). 27

28 Rezervy a opravné položky Leden - září 2001 IAS, mil. Kč Konsolidováno Mateřská banka Rezervy k úvěrům a pohledávkám celkem specifické obecné na podrozvahové položky Čerpání rezerv a opravných položek celkem na úvěry a pohledávky za bankami na úvěry a pohledávky za klienty na ostatní úvěrová rizika (podrozvaha) Dopad rezerv a opravných položek do výsledovky Pro dceřiné společnosti byly vytvořeny rezervy ve výši 63 milionů Kč. 28

29 Náklady na riziko Bilance k (v mld Kč) Tvorba rezerv (v mld. Kč) Náklady na riziko Dobrá banka 143,38 1,91 1,33% Retail 45,95 1,14 2,48% Korporátní klienti 97,43 0,77 0,79% Špatná banka 21,44-0,21-0,97% Náklady na riziko u retailu odrážejí zejména jednorázová historická rizika opravná položka pro osobní záruky na úvěry v kategorii ČNB 5: 814 mil. Kč opravná položka na kontokorenty na sporožirech: 226 mil. Kč Opravné položky u korporátních klientů pak souvisí s nejistotami ohledně hodnoty zástav 29

30 Rezervy a opravné položky Vývoj Rezervy a opravné položky ČS Čistá alokace, mil. Kč ,6% 2,4% 1,1%

31 Příloha

32 Makroekonomická situace e 2002f Reálný HDP (meziroční růst, %) -2,2-0,8 3,1 3,5 3,0 Spotřeba domácností (meziroční růst, %) -2,9 0,7 1,4 3,0 2,5 Tvorba fixního kapitálu (meziroční růst, %) -3,9-4,4 5,2 5,0 4,0 Nominální mzdy (meziroční růst, %) 6,5 7,0 6,6 9,5 8,0 Maloobchodní prodej (meziroční růst, %) -6,7 1,3 4,6 4,3 4,5 Průmyslová výroba (meziroční růst, %) 2,7-3,1 5,2 5,5 4,0 CPI (ke konci roku, %) 6,8 2,5 4,0 4,2 4,0 Nezaměstnanost 7,5 9,4 8,8 8,5 8,3 Export (USD mld.) 26,4 26,4 29,4 32,8 34,4 Import (USD mld.) 28,9 28,5 32,1 36,3 37,8 Obchodní bilance (% HDP) -4,4-3,7-6,7-7,1-5,9 Přímé zahr. investice (USD mld., kumul.) 10,6 15,5 20, Běžný účet platební bilance (% HDP) -1,9-2,0-4,8-5,2-4,3 Deficit státního rozpočtu (% HDP) -1,5-3,0-2,5-2,5-2,0 Zahraniční zadlužení (% HDP) 41,3 44,3 42,6 42,0 41,5 Dluhová služba (% exportu) 14,4 13,3 13,1 11,9 10,5 Intervenční sazba ČNB 9,50 5,25 5,25 5,25 5,25 Krátkodobá úroková sazba (3 měsíce) 9,86 5,60 5,35 4,80 5,40 Dlouhodobá úroková sazba (10 let) 8,4 7,2 7,3 5,6 6,0 Peněžní zásoba (meziroční růst, %) 5,2 8,1 6,5 11,0 9,0 CZK / USD, průměr 32,3 35,1 38,6 38,0 34,8 CZK / USD, konec roku 30,0 35,8 38,7 36,6 33,5 CZK / EUR, průměr 36,2 36,9 35,6 34,1 33,8 CZK / EUR, konec roku 35,1 36,2 34,9 33,7 32,8 32

33 Rozvoj efektivity v bance Počet poboček Počet zaměstnanců Q Q f 2002f 33

34 Top Programy TOP PROGRAMY České spořitelny pro českou ekonomiku TOP PODNIK 10 mld Kč na podporu malých a středních firem, zahájem v dubnu 2001 Přímá podpora ČS: 1,5 mld Kč na úrokové sazby, které jsou o 300 bazických bodů nižší, než tržní průměr TOP PARTNER - 5 let 1 mld Kč, zahájen v listopadu 2000, na sponsoring kulturních, vzdělávacích a sportovních aktivit a na aktivity, které podporují společenský rozvoj země TOP BYDLENÍ 10 mld Kč na hypotéky, zahájen v polovině května 2001 Přímá podpora ČS: 3 mld Kč na úrokové sazby o 300 bazických bodů pod běžným průměrem TOP KAPITÁL -10 let 1 mld Kč, kapitálová účast v rozvíjejících se průmyslových firmách, program bude spuštěn ve druhé polovině roku

35 Kvalita úvěrového portfolia Úvěry klientům (ČS) Kvalita úvěrového portfolia - Úvěry klientům CAS, mil. Kč Objem Cover Objem Cover Objem Cover Podíl ROP Podíl ROP Podíl ROP úvěrů ratio úvěrů ratio úvěrů ratio Úvěry klientům celkem ,0% ,2% ,0% ,0% ,0% ,7% ČNB 1 Standardní ,4% 0 14,2% ,4% 0 14,0% ,3% 0 9,7% ČNB 2 Sledované ,1% ,8% ,5% ,3% ,4% ,6% ČNB 3 Nestandardní ,8% ,8% ,1% ,2% ,2% ,7% ČNB 4 Pochybné ,2% ,1% ,7% ,8% ,8% ,0% ČNB 5 Ztrátové ,5% ,6% ,3% ,0% ,2% ,3% Klasifikované úvěry (ČNB 2-5) ,6% ,8% ,6% ,3% ,7% ,6% Vysoce rizikové úvěry (ČNB 3-5) ,5% ,8% ,1% ,2% ,3% ,7% 35

36 Struktura úvěrového portfolia Úvěry klientům (ČS) CAS Změna mil. Kč % mil. Kč % mil. Kč % 3Q Dobrá banka celkem ,6% ,8% ,6% 4,0% 1.1. Korporátní portfolio ,0% ,3% ,7% 4,7% - velk é podnik y ,3% ,3% ,2% 4,1% - střední podnik y ,3% ,1% ,1% 6,5% - města ,9% ,1% ,8% 7,4% - hypoték y 651 0,5% 985 0,8% ,6% 7,6% 1.2. Retailové portfolio ,6% ,5% ,9% 3,2% - fyzick é osoby ,0% ,3% ,3% 6,9% - sociální úvěry ,4% ,2% ,1% -4,6% - malé a střední podnik ání ,8% ,7% ,1% -7,1% - města ,1% ,8% ,2% -0,1% - hypoték y ,4% ,5% ,1% 19,0% 2. Špatná banka celkem ,4% ,2% ,0% -28,6% 2.1. Reklasifikace ,0% ,6% 0 0,0% -100,0% 2.2. Ring Fencing ,9% ,6% ,6% -28,9% % oprávkované úvěry ,5% ,1% ,4% -2,0% 3. Česká konsolidační agentura ,4% 4. Celkem (1+2+3) % % % 27,6% 36

37 Nová struktura Finanční skupiny České spořitelny 1) Sparkassen Versicherung 44.75% 2) Bayerische Landesbank Girozentrale 39.5% 3) Sindat s.r.o. 49% 37

38 Vývoj ceny akcií ČS 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 0,900 0,800 0,700 0,600 0,500 Vývoj ceny akcie ČS a PX Během roku 2001 (do 8.listopadu, 2001) cena akcií ČS vzrostla o 32,2% na 308,60 Kč; index PX 50 za stejné období klesl o 17,6% na 391 bodu. CS PX - 50

39 Akcionářská struktura Ostatní 27.7% Akcionářská struktura k EBRD 5.9% Erste Bank 52.1% Města a obce 7.4% Česká pojišťovna 6.9% 39

40 Tržní podíly (1/2) k Úvěry klientům ČS 11,6% Primární vklady ČS 23,7% Ostatní 88,4% Celková aktiva ČS 18,2% Ostatní 76,3% Mezibankovní úvěry ČS 13,7% Ostatní 81,8% Hypotéky celkem ČS 14,9% Ostatní 86,3% Ostatní 85,1% 40

41 Tržní podíly (2/2) k Retailové úvěry ČS 35,2% Retailové vklady ČS 32,8% Ostatní 64,8% Hypotéky celkem ČS 14,9% Ostatní 67,2% Ostatní 51,4% Platební karty Ostatní 85,1% Ostatní 45,5% Bankomaty ČS 48,6% ČS 54,5% 41

42 Kontakty na Investor Relations Hana Urbanová ředitelka Investor Relations Česká spořitelna Olbrachtova 1929/ Praha 4 Zbyněk Fišer Tel.: Tel: Fax: Internet: P.O.B. 838, Praha 1 Reuters: SPOPsp.PR 42

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za 1. pololetí 2001 Vývoj úvěrového portfolia. 8. srpna 2001

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za 1. pololetí 2001 Vývoj úvěrového portfolia. 8. srpna 2001 Česká spořitelna Neauditované konsolidované IAS výsledky za 1. pololetí 2001 Vývoj úvěrového portfolia 8. srpna 2001 Shrnutí nejvýznamnějších událostí k 30. červnu 2001 Dokončili jsme proces reklasifikace

Více

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za rok 2001. 22. března 2002

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za rok 2001. 22. března 2002 Česká spořitelna Neauditované konsolidované IAS výsledky za rok 2001 22. března 2002 Hlavní fakta roku 2001 Dokončení transformace viditelné první výsledky Finanční výsledky lepší než očekávané ROE 7,6%

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za rok 2002. 24. března 2003

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IAS výsledky za rok 2002. 24. března 2003 Česká spořitelna Neauditované konsolidované IAS výsledky za rok 2002 24. března 2003 Obsah Hlavní fakta roku 2002 3 Hospodářské výsledky za rok 2002 12 Úvěrové portfolio ČS 27 Výhled na rok 2003 40 Příloha

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2006. 30. října 2006

Česká spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2006. 30. října 2006 Česká spořitelna Neauditované konsolidované IFRS výsledky za 1.-3. čtvrtletí 2006 30. října 2006 Obsah Prezentace 03 Hlavní fakta 3. čtvrtletí 2006 07 Hospodářské výsledky skupiny ČS za 1.-3. čtvrtletí

Více

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK Tisková zpráva Praha, 26. února 2010 Provozní zisk České spořitelny za rok 2009 vzrostl o téměř 15 % na 26,62 mld. Kč (IFRS), konsolidovaný čistý zisk se zvýšil o takřka 6 % 1 na 12,02 mld. Kč Česká spořitelna

Více

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011

Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Tisková zpráva Praha, 28. dubna 2011 Konsolidovaný čistý zisk (IFRS) České spořitelny za 1. čtvrtletí 2011 meziročně vzrostl o 20,7 % na 3,8 mld. Kč, provozní zisk zůstal na úrovni kolem 6,6 mld. Kč Česká

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Praha, 4. srpna 2010 Skupina Komerční banky vytvořila za prvních šest měsíců roku 2010 čistý zisk ve výši 6 482 milionů

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Česká Spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za rok 2004. 14. března 2005

Česká Spořitelna. Neauditované konsolidované IFRS výsledky za rok 2004. 14. března 2005 Česká Spořitelna Neauditované konsolidované IFRS výsledky za rok 2004 14. března 2005 Obsah Prezentující Jack Stack, předseda představenstva a generální ředitel Dušan Baran, místopředseda představenstva

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Obsah Nejdůležitější údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky Kvalita úvěrového portfolia

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 12. května 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2010 ČISTÝ ZISK 3,880 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 3,880 mld. Kč (+26 % meziročně) Čistý zisk udržitelný 2 : 3,615 mld.

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2011 čistý zisk 5 478 milionů Kč Praha, 3. srpna 2011 Skupina Komerční banky vykázala za prvních šest měsíců roku 2011 čistý zisk ve výši 5 478 milionů

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1

TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí 2005 se ziskem 7,87 mld. 1 Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 14 115 20 Praha 1 tel. +420 261 351 111 www.csob.cz Praha 31. října TISKOVÁ ZPRÁVA ČSOB uzavřela 3. čtvrtletí se ziskem 7,87 mld. 1 Provozní výdaje pod kontrolou,

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 10. listopad 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za tři čtvrtletí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Za tři čtvrtletí 2011

Více

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC Praha, 12. květen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2011 1 : UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC V 1. čtvrtletí 2011 udržitelný čistý

Více

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld.

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Tisková zpráva Praha, 28. října 2011 Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Kč Česká spořitelna vykázala za tři čtvrtletí 2011 neauditovaný

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 11,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 11,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Praha, 9. únor 2012 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za rok 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 11,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO V roce 2011 vykázaný zisk skupiny

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999 ČESKÁ EKONOMIKA V PRVNÍM ČTVRTLETÍ 1999 Česká ekonomika procházela i v prvním čtvrtletí roku 1999 recesí, neboť doznívaly efekty restriktivních politik

Více

Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 %

Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 % INFORMACE PRO INVESTORY Védeň, 30. října 2006 Erste Bank zvyšuje zisk ve třetím čtvrtletí o 28 % HLAVNÍ UDÁLOSTI 1 : Čistý úrokový výnos vzrostl z 2 063,5 mil. EUR na 2 261,5 mil. EUR (+9,6%*) Čisté příjmy

Více

Erste Bank zahájila rok 2007 s rekordním výsledkem

Erste Bank zahájila rok 2007 s rekordním výsledkem Vídeň, 30. dubna 2007 Erste Bank zahájila rok 2007 s rekordním výsledkem HLAVNÍ UDÁLOSTI 1 : Čistý úrokový výnos* se zvýšil o 24,8 % z 724,0 mil. EUR na 903,7 mil. EUR (bez zahrnutí BCR o 7,7% na 779,7

Více

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Výsledky hospodaření Volksbank v roce 2007 Prezentuje: Johann Lurf předseda představenstva Volksbank CZ, a.s. Základní ukazatele

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2010 (podle IFRS, neauditované) 30. července 2010, Praha

Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 2010 (podle IFRS, neauditované) 30. července 2010, Praha Česká spořitelna Konsolidované výsledky za 1. pololetí 21 (podle IFRS, neauditované), Praha Gernot Mittendorfer Hlavní fakta 1. pololetí 21 Výsledky České spořitelny za 1. pololetí 21 jsou v souladu s

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) V Praze dne 10. 8. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) Za první pololetí 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši bezmála 6 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Česká spořitelna Prezentace konsolidovaných výsledků za rok 2007 29. února 2008, Praha

Česká spořitelna Prezentace konsolidovaných výsledků za rok 2007 29. února 2008, Praha Česká spořitelna Prezentace konsolidovaných výsledků za rok 27, Praha Gernot Mittendorfer Finanční výsledky Finanční cíle skupiny za rok 27 dosaženy Návratnost kapitálu se od roku 24 zvyšuje Odráží rychlý

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Nárůst počtu klientů, vyšší prodeje produktů drobného bankovnictví Čistý zisk za první čtvrtletí 2014 dosáhl 3,1 miliardy Kč Praha, 7. května 2014 Komerční banka dnes oznámila konsolidovaný čistý zisk

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 9. srpen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. pololetí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 6,2 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO V 1. pololetí 2011 skupina

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zaznamenala silný meziroční růst financování klientů i objemu vkladů, navzdory náročnějšímu prostředí Čistý zisk za první tři měsíce roku 2012 dosáhl 3,5 miliardy Kč Praha, 3. května

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

ČESKÁ EKONOMIKA V 1. POLOLETÍ 2000

ČESKÁ EKONOMIKA V 1. POLOLETÍ 2000 ČESKÁ EKONOMIKA V 1. POLOLETÍ 2000 V prvém pololetí roku 2000 se oživení české ekonomiky, pozorovatelné již od druhého pololetí 1999, mírně urychlilo. Hrubý domácí produkt v prvním čtvrtletí 2000 vzrostl

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 12. listopadu 2004 E M B A R G O D O 07.30 Výsledek za devět měsíců ukazuje silně ziskovou Erste Bank Prvních devět měsíců tohoto roku ukázalo, že jsme na správné cestě k dosažení

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zvýšila objem financování české ekonomiky s nárůstem poskytnutých úvěrů o 13% Čistý zisk za rok 2011 dosáhl 9,5 miliardy Kč Praha, 16. února 2012 KB v roce 2011 výrazně zrychlila

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka hlásí růst objemu vkladů i úvěrů a zvýšení počtu klientů Čistý zisk za tři čtvrtletí 2014 dosáhl 9,7 miliardy Kč Praha, 6. listopadu 2014 Komerční banka dnes oznámila konsolidované hospodářské

Více

INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006

INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006 INFORMACE PRO INVESTORY 28. února 2006 Erste Bank dosáhla v roce čistého zisku v rekordní výši 712 mil. EUR Hlavní události (předběžné údaje) 1 Čistý úrokový výnos se zvýšil z 2 660,3 mil. EUR na 2 794,2

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zaznamenala zrychlení přílivu vkladů a zvýšila objem úvěrů klientům Čistý zisk za první polovinu roku 2012 dosáhl 7,6 miliard Kč Praha, 1. srpna 2012 Objem obchodních aktivit Komerční

Více

E M B A R G O do 7.30

E M B A R G O do 7.30 Tisková zpráva Praha, 30.dubna 2009 E M B A R G O do 7.30 Provozní zisk České spořitelny za 1. čtvrtletí 2009 meziročně vzrostl o více než 10 % na 6,27 mld. Kč, konsolidovaný čistý zisk mírně klesl o necelých

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 14. března 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 14. března 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 14. března 2005 Erste Bank: Předběžné hospodářské výsledky za rok 2004 jsou úspěchem na všech frontách Předběžné výsledky roku 2004 jsou dalším významným mezníkem v hospodářském vývoji

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Více výhod pro klienty, růst objemu úvěrů a vkladů Čistý zisk za prvních devět měsíců roku 2013 dosáhl 9,8 miliardy Kč Praha, 7. listopadu 2013 Komerční banka vykázala ke konci třetího čtvrtletí 2013 meziroční

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční bance nadále roste počet klientů, čistý zisk vzrostl meziročně o 4,0 % Čistý zisk vzrostl meziročně o 4,0 % na 6,6 miliardy Kč Počet klientů KB se zvýšil o 1,7 %, což představuje nárůst o 28 000

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka pokračovala v roce 2012 v růstu provozní výkonnosti a ziskovosti Čistý zisk za rok 2012 dosáhl 14,0 miliardy Kč Praha, 13. února 2013 Objem úvěrů poskytnutých klientům Skupiny KB v roce

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky ohlásila dynamický růst úvěrování o 12%. Čistý zisk za první tři čtvrtletí roku 2011 dosáhl 7 041 milionů Kč Praha, 8. listopadu 2011 Skupina Komerční banky zaznamenala zrychlení

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace I přes náročné prostředí Komerční banka udržela v roce 2014 svůj finanční výsledek Praha, 12. února 2015 Komerční banka dnes oznámila neauditované konsolidované hospodářské výsledky za rok 2014. Velikost

Více

INFORMACE PRO INVESTORY

INFORMACE PRO INVESTORY INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 30. dubna 2008 Erste Bank pokračuje v růstu: rekordní provozní výsledek a nárůst zisku na 315,6 mil. EUR v prvním čtvrtletí 2008 Hlavní události 1 Provozní výsledek dosáhl

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

Tisková zpráva Praha, 29. dubna 2013

Tisková zpráva Praha, 29. dubna 2013 Tisková zpráva Praha, 29. dubna 2013 Klima stagnace v ekonomice ovlivňuje chování klientů, konsolidovaný čistý zisk (IFRS) České spořitelny za 1. čtvrtletí 2013 meziročně poklesl o 5,7 % na 4,20 mld. Kč

Více

Zpráva o hospodaření k 30. červnu 2003. Komerční banka, a. s.

Zpráva o hospodaření k 30. červnu 2003. Komerční banka, a. s. Zpráva o hospodaření k 30. červnu 2003 2003 Komerční banka, a. s. 1,28 Komerční banka poskytovala služby celkem 1,28 milionu klientům, z toho 0,98 milionu tvoří fyzické a 0,30 milionu právnické osoby.

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla Obchodní firma IČ Adresa sídla Ulice Hilleho 1843/6 Obec Brno PSČ 602 00 E-mail Internetová adresa Jméno, příjmení (titul) Funkce vykonávaná pro emitenta martina.skrivankova@atlantik-kilcullen.com www.atlantik-kilcullen.com

Více

Tisková zpráva Praha, 30. října 2014

Tisková zpráva Praha, 30. října 2014 Tisková zpráva Praha, 30. října 2014 Česká spořitelna: Provozní zisk zůstává stabilní, pokračuje zdravý růst úvěrového portfolia, čistý zisk klesl o 2,2 % na 11,23 mld. Kč Česká spořitelna vykázala k 30.

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

2004 Pololetní zpráva. Česká spořitelna, a. s.

2004 Pololetní zpráva. Česká spořitelna, a. s. 2004 Pololetní zpráva Česká spořitelna, a. s. 2004 Pololetní zpráva Obsah Makroekonomický a tržní rámec pro podnikání České spořitelny v 1. pololetí 2004 02 Konsolidované hospodářské výsledky České spořitelny

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2009 Investiční společnost IČO Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Investiční společnost Dne Zpracovatel

Více

Tisková zpráva 28. února 2013

Tisková zpráva 28. února 2013 Tisková zpráva 28. února 2013 Erste Group dosáhla v roce 2012 čistého zisku ve výši 483,5 mil. EUR, ukazatel kapitálové přiměřenosti (CT1) se zlepšil na 11,2 % I. HLAVNÍ UDÁLOSTI Čistý úrokový výnos klesl

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Ke dni 31. března 2009

Ke dni 31. března 2009 Povinně zveřejňované Informace dle Vyhlášky ČNB 123/2007 Sb. Ke dni 31. března 2009 1) Struktura řídících orgánů Evropsko-ruské banky a.s. Jménem Banky jedná představenstvo; za představenstvo navenek jednají

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka oznámila solidní obchodní výsledky Čistý zisk za první čtvrtletí roku 2013 dosáhl v obtížném prostředí 3,2 miliardy Kč Praha, 7. května 2013 Komerční banka dosáhla v prvním čtvrtletí 2013

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK)

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. (v tis. CZK) Čtvrtletní rozvaha - Aktiva Základní rozvaha - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzovaný o opravné položky a oprávky (Σ) Opravné položky a oprávky Údaj kompenzovaný o opravné

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka zvýšila objem vkladů i poskytnutých úvěrů. Čistý zisk za tři čtvrtletí roku 2012 dosáhl 10,9 miliardy Kč. Praha, 8. listopadu 2012 V prostředí, kdy občané i podniky dávají ve svých finančních

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Povinně uveřejňovaná vnitřní informace Publikováno: 29.04.2011 v 16:30 Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Praha / Budapešť, 29. dubna 2011 Dnes zveřejněné auditované

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Pololetní zpráva k 30.06.2006

Pololetní zpráva k 30.06.2006 Pololetní zpráva k 30.06.2006 ENERGOAQUA, a.s. IČ:15503461 Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2006 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více