Zpravodaj obce Dolní Bečva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj obce Dolní Bečva"

Transkript

1 Zpravodaj obce Dolní Bečva LISTOPAD PROSINEC

2 BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM LISTOPAD PROSINEC Bill Miroslav 70 Hruškovský Bohuslav 75 Maléř Stanislav 72 Vavřínová Milada 73 Jurek Josef 79 Štůsek Ivo 74 Kuběnová Miroslava 77 Orságová Marie 80 Havlena Oldřich 70 Růčková Božena 89 Blinka Jan 75 Růčková Štěpánka 84 Kulišťáková Růžena 75 Maléřová Božena 79 Růčka Karel 70 Maléř Jaroslav 72 Kulišťáková Anastázie 83 Hrstková Božena 85 Maléř Bohumír 82 Fusek Jaroslav 73 Fiurášek Václav 70 Divín Stanislav 72 Švihlová Ludmila 70 Vašková Marie 80 Juříčková Zdenka 80 Růčková Eva 76 Pařenicová Zdenka 80 Skalíková Marie 82 Lacina Jan 73 Růčková Anežka 71 Maléřová Ludmila 89 Kuběna Jaroslav 71 Bártková Anna 83 Vavřínová Marie 78 Fajkoš Otakar 87 Závorková Hedvika 71 Paprskář Jan 73 Kulišťáková Jana 70 Tomíček Jan 70 Solanská Drahomíra 77 Milí jubilanti, přejeme Vám, ať se Vás drží veselá nálada. Roky nám rychle utíkají, jak v Bečvě pod strání voda, neprožít každý den naplno, byla by veliká škoda. Vstávejte vždy s radostí, že je tu nové ráno, s nadějí na šťastný den a vše, co v něm bude dáno. Hodně zdraví do dalších let a radostný úsměv na tváři. 2

3 Z OBECNÍHO ÚŘADU Webové stránky obce adresa: Pokud budete mít zájem o vložení informací, inzerátů, fotografií a dalších nabídek, obraťte se na p. Vavřínovou: tel Informace z dění v obci je možno získat i z úřední desky VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNI BEČVA Zvolení členové zastupitelstva obce: SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ: Jméno a příjmení počet hlasů Bc. Mana Pavel 428 Ing. Novosadová Pavla 444 JUDr. Matula Milan 378 Vojkůvka Petr 435 Ing. Solanský Martin 443 Ing. Divín Radek 365 Martyčák Miroslav 392 Ing. Divín Miroslav 423 Krhůtek Michal 416 3

4 KDU ČSL: Jméno a příjmení počet hlasů Ing. Bohušík Petr 392 Dědič Jiří 281 Lažová Eva 272 Štůrala Jan 276 Špatný Petr 262 Mikuda Libor 256 Kompletní výsledky voleb je možné získat na PODĚKOVÁNÍ Sdružení nezávislých kandidátů děkuje občanům za projevenou podporu ve volbách do zastupitelstva obce. Vaše důvěra je pro nás závazkem při naplňování našeho volebního programu. SVOZ ODPADU Netříděný odpad - svozový den čtvrtek Popelnice: , , Tříděný odpad - vždy poslední pondělí v měsíci Plasty (žlutý pytel) Sklo barevné (bílý pytel) Sklo bílé (bílý pytel) Papír (modrý pytel) 4

5 Nápojové kartony (modrý pytel) Kovy (bílý pytel) SKLO TŘIĎTE PODLE BARVY!!! Prosíme občany, aby ekokontejnery využívali ve výjimečných případech, především využívali pytle na tříděný odpad a pokud budou ekokontejnery (zvony) zaplněny, neodkládejte odpad vedle plného ekokontejneru a nahlaste uvedenou skutečnost na OÚ, tel Zavazujte pytle pevně a třiďte odpad dle sortimentu. Děkujeme. ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE Schválení nejvýhodnější nabídky na stavbu Zdravotní středisko - Energetické úspory Rada obce schválila nejvýhodnější nabídku firmy Mézl a Janíček s.r.o., Zašová 170, která splnila zadávací podmínky a nabídla cenu stavebních prací ,- Kč bez DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo Žádosti 1.1. Informace k žádosti pana J. Solanského, Dolní Bečva č. p. 70 o prodloužení vodovodního řádu Rada obce schválila zaslání stanoviska za obec ve věci žádosti o prodloužení vodovodního řádu k rodinným domům č. p. 70, 491, 640, s tím, že žádosti lze vyhovět, pokud si každý žadatel zajistí projektovou dokumentaci, stavební povolení a zajistí realizaci domovní přípojky s dodatečným zařízením na vlastní náklady. Obec nemůže garantovat u těchto rodinných domů odpovídající tlakové poměry v domovní přípojce z technických důvodů. 5

6 1.2. Žádost o odkoupení pozemku Rada obce projednala žádost pana Zdenka Mikundy, Dolní Bečva č. p. 563 o prodej pozemků p. č. 281/5 a 281/12. Rada obce požaduje doložit geometrický plán, ze kterého bude zřejmé skutečné umístění oplocení k pozemku p. č. 281/5 a 281/12. Poté bude o žádosti opětovně jednáno. 2. Rozhodnutí o poskytnutí podpory - Sanace sesuvu a návrh smlouvy o poskytnutí podpory na Sanaci sesuvu od SFŽP Rada obce vzala na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na sanaci sesuvu v lokalitě Březinův dvůr a doporučuje zastupitelstvu obce schválit Smlouvu o poskytnutí podpory dle přílohy. 3. Zaslání registračního listu a rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR - zdravotní středisko Rada obce vzala na vědomí zaslání registračního listu a rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na Zdravotní středisko energetické úspory dle přílohy. 4. Zaslání registračního listu a rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP - obecní úřad Rada obce vzala na vědomí zaslání registračního listu a rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na Obecní úřad energetické úspory dle přílohy. Ro schválila provedení zadávacího řízení na stavbu Obecní úřad energetické úspory s realizací od do Rada schválila komisi pro otevírání obálek ve složení: Mgr. Miroslav Pilařová Ing. Radek Divín Paní Jana Vavřínová Náhradníci: Bc. Pavel Mana, Ing. Pavla Novosadová Rada obce schválila komisi pro výběr nejvýhodnější nabídky ve složení: Mgr. Miroslava Pilařová Bc. Pavel Mana Ing. Radek Divín Ing. Pavla Novosadová Ing. Vladimír Vavřín 6

7 Náhradníci: Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, Ing. Blanka Urbanovská, paní Jana Vavřínová 5. Termín a program mimořádného zastupitelstva obce Rada obce schválila termín konání mimořádného zastupitelstva obce na od 17. hodin s tímto programem: 1. Smlouva o poskytnutí dotace na Dolní Bečva - Sanaci sesuvu v lokalitě Březinův dvůr 2. Půjčky z FRB 3. Různé 6. Stanovisko firmy Unigeo a.s. k části sesuvného území Rada obce vzala na vědomí stanovisko firmy Unigero a.s., Ostrava k postupu sesuvu v lokalitě Březinův dvůr a souhlasí se registrací sesuvného území do geofondu ČR. 7. Smlouvy 7.1. Smlouvy na pronájem hrobových míst č. 27, 106, 254 Rada obce schvaluje smlouvy na pronájem hrobových míst č. 27,106,254 dle přílohy Smlouva na dodávku vody z vodovodu č. 488 Rada obce schvaluje smlouvu na dodávku vody z vodovodu č. 488 dle přílohy. 8. Různé 8.1. Cenová nabídka na výměnu oken v bytě školníka v ZŠ Rada obce souhlasí s výměnou oken a venkovních dveří v bytě školníka s tím, že způsob financování bude dořešen s vedením PO MŠ a ZŠ. Rada obce souhlasí s tím, že nebude prováděno barevné sjednocení fasády tělocvičny s fasádou základní školy z finančních důvodů Realizace nové dlažby před budovou základní školy Rada obce souhlasí s realizací nové dlažby před budovou základní školy v rozsahu dle cenové nabídky firmy Vojkůvka, Dolní Bečva č. p

8 8.3. Zálohy obce na správu domu č. p. 658 a pozemku p. č. st Rada obce revokuje bod ohledně platby záloh obce na náklady spojené se správou a údržbou domu a pozemku. Rada obce schvaluje podílení se obce na nákladech související se správou domu č. p. 658 a pozemku na základě skutečně vynaložených nákladů. RO požaduje doložit plán nákladů na další kalendářní rok vždy do běžného roku. Rada obce schvaluje pojistnou smlouvu na budovu č. p. 658 u Kooperativa pojišťovny dle přílohy. Rada obce vzala na vědomí informace o provedených úpravách v podsklepním prostoru multifunkční budovy Dodatek č.1ke smlouvě o dílo ZŠ Dolní Bečva energetické úspory Rada obce schvaluje dodatek č. 1 ZŠ Dolní Bečva energetické úspory ke smlouvě dílo ze dne dle přílohy a pověřuje starostu obce podpisem dodatku Příkazní smlouva na TDI na stavbu Zdravotní středisko - energetické úspory Rada obce schvaluje příkazní smlouvu na technický dozor na stavbu Zdravotní středisko energetické úspory mezi obcí a Ing. Zdeňkem Volkem, Kunovice 120 dle přílohy a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy Příkazní smlouva na koordinátora BOZP na stavbu Zdravotní středisko - energetické úspory Rada obce schvaluje příkazní smlouvu na koordinátora bezpečnosti práce na stavbu ZS energetické úspory mezi obcí a panem Pavlem Palátem, Zašová 716 dle přílohy a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy Příkazní smlouva na AD na stavbu Zdravotní středisko energetické úspory 8

9 Rada obce schvaluje příkazní smlouvu na autorský dozor na stavbu ZS energetické úspory mezi obcí a Ing. Petrem Vašíčkem, Sluneční 2402, Rožnov pod Radhoštěm dle přílohy a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy Smlouva o účinkování kapela Šajtar Rada obce schválila smlouvu o účinkování na Zemňákobraní dne , mezi obcí a kapelou Šajtar, zastoupenou Hanou Herberkovou, Petruškova 45, Ostrava Vítkovice dle přílohy Smlouva o účinkování ozvučení zábavné akce Rada obce schválila smlouvu o účinkování na ozvučení zábavné akce Zemňákobraní dne , mezi obcí a Milanem Bayerem, Školská 1345, Frenštát pod Radhoštěm dle přílohy Smlouva o účinkování Dechová hudba Horní Bečva Rada schvaluje smlouvu o účinkování na vystoupení na Zemňákobraní dne , mezi obcí a panem Jiřím Blinkou, Horní Bečva č. p. 76, zastupujícím kapelu dechové hudby Smlouva na pronájem hrobových míst č. 211,408 Rada obce schvaluje smlouvu na pronájem hrobových míst č. 211 a 408 dle přílohy a pověřuje starostu obce podpisem smluv. 2. Půjčka z FRB Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit poskytnutí půjčky a smlouvu o poskytnutí půjčky na opravu a modernizaci bytového fondu v obci Dolní Bečva dle nař. Vlády č. 396/2011 Sb., paní Věře Manové, Dolní Bečva č. p. 264 dle přílohy. 3. Různé 3.1. Geotechnické vyjádření k části sesuvného území na Grůniku Rada obce vzala na vědomí geotechnické vyjádření k reaktivaci části sesuvného území v lokalitě na Grůniku vypracované firmou Unigeo, a.s. divize Saneko, Ostrava- Hrabová z 08/ Sanaci sesuvu na Grůniku Rada obce rozhodla zaplánovat v rámci rozpočtu příštího roku 2015 náklad na provedení geotechnického monitoringu sanaci sesuvu na 9

10 Grůniku dle návrhu Ing. Ryšávky z firmy Unigeo Ostrava z Základní škola Dolní Bečva 1.1. Prezentace projektu modernizace sportoviště a dětského hřiště u základní školy a mateřské školy Rada obce byla seznámena s projektem školní hřiště a veřejné sportoviště u ZŠ a dětské hřiště a zahrada u MŠ a doporučuje zastupitelstvu obce zvážit, zda je vhodné pozemek školního hřiště u ZŠ trvale zastavět sportovními prvky dle architektonické studie, které zamezí konání tradiční Antonínské pouti na této ploše. Náhradní plochy pro pouťové atrakce lze využít parkoviště u návsí a travnatou plochu u ZŠ vedle kostela Výměna oken v bytě školníka v Základní škole Dolní Bečva Rada obce schvaluje výměnu oken v bytě školníka a oken severní části budovy C podle cenové nabídky, s tím, že financování akce zajistí základní škola ze svých prostředků Stavební úpravy a zateplení severní strany části budovy C Základní školy Dolní Bečva Rada obce schvaluje stavební úpravy a zateplení severní části budovy C, zazdění 1 ks vrat a osazení dvoukřídlových dveří s nadsvětlíkem podle projektové dokumentace vypracované Ing. Petrem Vašíčkem, Sluneční 2402, Rožnov pod Radhoštěm s tím, že financování akce zajistí základní škola ze svých prostředků Zvýšení kapacity školní družiny v Základní škole Dolní Bečva Rada obce schvaluje zvýšení kapacity školní družiny v základní škole na 40 míst Zvýšení kapacity MŠ Dolní Bečva Rada obce schvaluje zvýšení kapacity MŠ v budově č. p. 578 na 28 10

11 míst. 2. Žádosti 2.1. Žádost o změnu vyučujícího v Základní škole Dolní Bečva Rada obce projednala za účasti ředitele PO MŠ a ZŠ stížnosti na výuku anglického jazyka na I. stupni ZŠ vč. stanoviska komise ŠKS ve věci. Rada obce schválila konání společné schůzky s rodiči, komisí ŠKS, školské rady, starostou obce a ředitelem PO MŠ a ZŠ v pondělí dne v 16. hodin v ZŠ Žádost o vyčištění propustku u Tabulí Rada obce schválila vyčištění nánosů v propustku pod místní komunikaci p. č tlakovou vodou v lokalitě U Tabulí Žádost o povolení krytého parkovacího stání na p. č. 285/7 Rada obce schvaluje umístění krytého parkovacího stání na p. č. 285/7 s tím, že dešťové vody budou likvidovány na vlastním pozemku investora. 3. Smlouvy 3.1. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo sanace sesuvu Rada obce schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na Dolní Bečva - sanaci sesuvu Dolní Rozpitý dle přílohy Smlouvy na pronájem hrobových míst č.96,175,304,341,353 Rada obce schvaluje smlouvy na pronájem hrobových míst č. 96, 175,304,341,353 dle přílohy a pověřuje starostu obce podpisem smluv Smlouvy na dodávku vody z vodovodu č. 162, 272,295, 489,490 Rada obce schvaluje smlouvy na dodávku vody z vodovodu č. 162, 272, 295, 489, 490 dle přílohy, a pověřuje starostu obce podpisem smluv Rámcová dohoda s Telefonicou Czech Republic Rada obce schvaluje Rámcovou dohodu mezi obcí a Telefonica Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4- Michle na služby elektronických komunikací pro OÚ dle přílohy a pověřuje 11

12 starostu obce podpisem dohody Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavbu ZŠ Dolní Bečva energetické úspory Rada obce schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavbu ZŠ Dolní Bečva energetické úspory dle přílohy a pověřuje starostu obce podpisem dodatku smlouvy. 4. Zadávací řízení na zakázku Obecní úřad energetické úspory Rada obce na základě doporučení komise pro výběr nejvýhodnější nabídky na zakázku Obecní úřad energetické úspory schválila firmu Karel Kramoliš, Ostravská 954, Rožnov pod Radhoštěm která nabídla cenu ,- Kč bez DPH. Rada obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo. Rada obce souhlasí s oznámením rozhodnutí zadavatele o námitkách proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky, kterou zaslala firma Mézl a Janíček, s.r.o., Zašová č. p. 174 dle přílohy. 5. Program ZO dne Zpráva kontrolního výboru 2. Zpráva finančního výboru 3. Smlouvy 4. Rozpočtové opatření č Architektonická studie Modernizace sportoviště a dětského hřiště u základní školy 6. Různé 6. Různé 6.1. Cenová nabídka na opravu vodovodního řádu u čerpací stanice Rada obce vzala na vědomí cenovou nabídku na opravu vodovodního řádu u čerpací stanice v podnikatelském areálu (areál bývalého JZD). Vzhledem k finanční náročnosti akce bude realizace zaplánována v rámci rozpočtu obce na rok Rada obce rozhodla řešit nahodilý zákal vody odkalováním vodovodního řádu v Horním 12

13 Rozpitém a v lokalitě U Tabulí, výměnou filtrů osazených obcí v dotčených domovních přípojkách, odpočtem vody do 5 m 3 na odkalení domovní přípojky a vypracováním studie rekonstrukce vodovodního řádu obce Souhlas zřizovatele ZŠ k přijetí finančního daru Rada obce souhlasí s přijetím finančního daru ve výši ,- Kč od Lesů ČR, se sídlem Přemyslova 1106, Hradec Králové za účelem vybavení škol novými učebními pomůckami pro děti MŠ. ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Smlouva o poskytnutí podpory se SFŽP ČR Dolní Bečvasanace sesuvu v lokalitě Březinův dvůr Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí podpory č mezi Státním fondem životního prostředí ČR jako poskytovatelem dotace a obcí Dolní Bečva jako příjemcem dotace o přijetí podpory dotace ve výši ,15 Kč s určením na akci Dolní Bečva sanace sesuvu v lokalitě Březinův dvůr ve znění návrhu poskytovatele dotace ze dne při financování této akce z Evropského fondu pro regionální rozvoj (fondu soudržnosti) ve výši , 55 Kč a za použití vlastních zdrojů ve výši , 55 (na způsobilé výdaje) a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu v termínu do Poskytnutí půjčky a smlouva o půjčce z FRB Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí zápůjčky (půjčky) a smlouvu o zápůjčce (půjčce) na opravy a modernizaci bytového fondu v obci Dolní Bečva podle nařízení vlády č. 396/2011 Sb., paní Věře Manové, bytem Dolní Bečva č. p. 264 ve výši ,- Kč se splatností 5 let podle důvodové zprávy a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy v termínu do

14 Zpráva kontrolního výboru za III. čtvrtletí 2014 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru ZO Ing. Petra Hajdy o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za III. čtvrtletí 2014 a činnosti kontrolního výboru za toto období podle přednesené písemné zprávy s výhradou k bodu č. 4 z 38. Usnesení RO ze dne ve věci zadávacích řízení a refinancování úvěru, kdy je tento úkol nutno považovat za řádně splněný. 2. Zpráva předsedy finančního výboru Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru ZO JUDr. Milana Matuly o činnosti FV za uplynulé období a o proběhlé kontrole pokladny obce podle přednesené písemné zprávy a jejího ústního doplnění. 3. Smlouvy 3.1. Kupní smlouva na prodej pozemku Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu mezi obcí Dolní Bečva jako prodávající a kupujícími manžely Blankou a Janem Janíkovými, bytem Vlčnov117 na prodej obecního pozemku par. č v k. ú. a obci Dolní Bečva (část Kamenné)za prodejní cenu 1.580,- Kč za podmínky, že kupující uhradí výdaje spojené s právními službami, vypracování znaleckého posudku, správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, ověření podpisu a zaplatí daň z nabytí nemovitostí a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy do Smlouva je přílohou usnesení Směnná smlouva na směnu části pozemků Zastupitelstvo obce schvaluje směnnou smlouvu mezi obcí Dolní Bečva a manžely Petrou a Radomírem Kristkovými, bytem Poličná 224 na základě které, obec smění část obecního pozemku p.č podle GP č /20104 jako díl a o vým. 118 m2 ve vlastnictví obce za díl d o vým. 118 m2 z par.č podle téhož GP v SJM manželů Kristkových bez nároku stran na další vypořádání za podmínky, že manželé Kristkovi uhradí výdaje spojené s právními službami, vypracováním znaleckého posudku, 14

15 správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, ověření podpisu a zaplatí daň z nabytí nemovitostí a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy do Smlouva je přílohou usnesení Smlouva o zřízení věcného břemene Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti k nadzemní přípojce NN) v k.ú. Dolní Bečva mezi oprávněnou firmou ČEZ Distribuce a povinnou obcí Dolní Bečva k povinnému pozemku par.č. 2643/1 ve vlastnictví obce v rozsahu podle GP č /2013 s tím, že oprávněná uhradí veškeré náklady s tímto spojené a uhradí na účet povinné jednorázovou náhradu ve výši 1210,- Kč. Smlouva je přílohou usnesení Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku přijetí daru od Ing. Radima Kubečky, Hradišťko 287, Rožnov pod Radhoštěm ve výši ,- Kč poskytovaného za využití obecní komunikace na par.č v obci a k.ú. Dolní Bečva v létě roku 2014 a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy do Smlouva je přílohou usnesení Smlouva o úvěru Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o úvěru č mezi Komerční bankou a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969 a Obcí Dolní Bečva na částku 3064 tis. Kč na financování projektu Dolní Bečva sanace sesuvu v lokalitě Březinův dvůr na předfinancování dotace a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy do Smlouva je přílohou usnesení. 3.6.Smlouva o úvěru Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o úvěru č mezi Komerční bankou a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, č. p. 969 a Obcí Dolní Bečva na částku 3045 tis. Kč na financování projektu Zdravotní středisko energetické úspory na předfinancování dotace a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy do Smlouva je přílohou usnesení. 15

16 3.7. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace pro CHARITU Valašské Meziříčí na zajištění pečovatelské služby včetně dovážky obědů pro občany Dolní Bečvy ve výši ,- Kč pro rok 2014 a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy do Smlouva je přílohou usnesení Dohoda o poskytnutí neinvestiční dotace občanskému sdružení FC Dolní Bečva Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o poskytnutí neinvestiční dotace občanskému sdružení FC Dolní Bečva na zakoupení bezpečné branky v roce 2014 ve výši ,- Kč a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy do Rozpočtové opatření č. 6 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6 zvýšení příjmů o 4455 tis. Kč, zvýšení výdajů o 4455 tis. Kč, příjmy po úpravě tis. Kč, výdaje po úpravě tis. Kč, rozdíl příjmů po úpravě tis. Kč (při úpravě proti původnímu návrhu v navýšení příjmů u pol o 18 tis. Kč a výdajů v par o 18 tis. Kč) dle přílohy. 5. Záměr ZŠ a MŠ Modernizace sportoviště a dětského hřiště Zastupitelstvo obce bere na vědomí záměr ZŠ a MŠ Modernizace sportoviště a dětského hřiště podle důvodové zprávy a doporučuje radě obce ve spolupráci s vedením ZŠ a MŠ tento záměr dopracovat do fáze podkladů pro podání případné žádosti o dotaci při finančně přijatelné spoluúčasti obce. 6. Různé 6.1. Systém náležité péče hospodářského subjektu Zastupitelstvo obce bere na vědomí předloženou metodiku Systém náležité péče hospodářského subjektu LHC obecní lesy Dolní Bečva, kód LHC uvádějícího na vnitřní trh EU dřevo vytěžené na pozemcích hospodářského subjektu a ukládá radě obci a předkladateli správci obecních lesů jeho dopracování a předložení tohoto dokumentu k posouzení na dalším zasedání zastupitelstva obce. 16

17 6.2. Studie rekonstrukce vodovodního řádu v obci Zastupitelstvo obce bere na vědomi zprávu starosty obce o přípravě Studie rekonstrukce vodovodního řádu v obci a informaci o stížnostech občanů v místní části Horní Rozpité na kvalitu vody a možném způsobu řešení těchto stížností Změny územního plánu Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informace místostarostky obce o podaných žádostech na změnu územního plánu Smlouva č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci zdravotní středisko energetické úspory Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí podpory č mezi SFŽP ČR jako poskytovateli dotace a obcí Dolní Bečva jako příjemcem dotace ve výši ,- Kč na akci Zdravotní středisko energetické úspory ve výši , 05 Kč a za použití vlastních zdrojů ve výši , 95 Kč ( na způsobilé výdaje) a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu v termínu do Různé Nabídka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na převod pozemku p.č. 2310/4 z vlastnictví státu do vlastnictví obce Zastupitelstvo obce neschválilo úplatný převod pozemku par. č. 2310/4 v k.ú. Dolní Bečva z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce Dolní Bečva. Zastupitelstvo obce Dolní Bečva schválilo bezúplatný převod pozemku par. č.2310/4 v k.ú. Dolní Bečva z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce Dolní Bečva. 17

18 INFORMACE Z KOMISÍ, OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ, SOUKROMÝCH INICIATIV A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ USPOŘÁDALI JSME Jak jsme měli na Bečvě ZEMŇÁKOBRANÍ To se rok s rokem sejde a přijde podzim, a to se na Valašsku vyorávajů zemňáky. I my na Dolní Bečvě jsme se rozhodli si něco málo o těchto plodinách připomenout a v půlce září jsme si na naší návsi takovou malou slavnost kolem brambor udělali. Přišlo hodně lidí, kteří si nejdříve poslechli vyprávění Jirky Hruškovského jak to s příchodem těch zemňáků na Valašsko vlastně bylo a co to ten zemňák je a jak se správně jmenuje. Zahrála dechovka Josefa Blinky, poslouchali jsme písničky skupiny Nebít. Bečvanští ochotní divadelníci zahráli scénky o Mandelinkách a ze života. Děti si mohly v dětském koutku vyrobit zvířátka z brambor nebo bramborový náhrdelník na krk či barevná razítka. Někteří účastníci neměli strach se přihlásit do soutěže ve škrábání zemňáků. Zájemců bylo tolik, že proběhly dvě rozřazovací kola a ti nejrychlejší pak postoupili do finále, kde už se závodilo o hodnotné ceny valašskou motyku, pletený koš a pytel zemňáků. Také jsme vyhlásili soutěž o největší přinesený zemňák nejeden hospodář prý převrátil svůj sklep, jen aby našel ten největší. Vítězem s této soutěži se stal Tomáš Hruškovský, který přinesl zemňák vážící 600 gramů. Velké a také svým tvarem pěkné kousky přinesli Pavlíčkovi, Solanští, Kulišťákovi z Podhor či Pepa Vojkůvka. A krásné odpoledne pokračovalo se skupinou Z horní, dolní a dál na jih. Kdo měl chuť, koupil si něco dobrého k pití či k jídlu co jiného než bramborové placky, které smažila rodina Porubova, hranolky či 18

19 bramborové spirály pak ve stánku u hasičů, a výborné sladké muffiny z bramborového těsta jenž napekly členky komise. Večer už nám začalo poprchávat, ale i to však nezměnilo chuť k tanci s poslední skupinou Šajtar, která se svými folk-rockovými písničkami bavila až do večerních hodin. Tato akce byla poslední velkou akcí kulturní komise při radě obce ve volebním období Věřím, že kdo se zúčastnil, se také dobře pobavil a rovněž také bude podporovat akce kulturní, sportovní i školské v nadcházejícím období Děkuji komisařům, kteří se se svými nápady, prací a zájmem účastnili v uplynulém období, byli to: Eva Borutová, Eva Hajdová, Jiří Hruškovský, Zuzka Karafiátová, Michal Krhůtek, Milan Matula, Luděk Pavlíček, Michal Petrla, Zdeněk Poruba, Lenka Vašková, Míša Vavřínová, Marta Vojkůvková 19

20 SDH DOLNÍ BEČV 52. ročník Štítu Radhoště Jako tradičně, druhou srpnovou neděli, , proběhla na Dolní Bečvě hasičská soutěž Štít Radhoště. Letos již 52. ročník této nejstarší soutěže na severní Moravě. Soutěže se zúčastnilo celkem 40 týmů. Vítězové získali kromě tučné finanční odměny krásné ručně malované poháry, putovní pohár si pro letošní rok odvezli naši družebníci ze slovenského Martina - Zaturčie. V kategorii žen zvítězily Vigantice, nejrychlejší veteráni byli stejně jako loni Vlčovice. V ranních hodinách probíhá současně se Štítem soutěž mladých hasičů zařazená do okresní ligy. Vítězství si odvezli mladší žáci i starší žáci z Prostřední Bečvy. Tento den si také naše hasičky vybraly ke křtu svého kalendáře. 20

21 DOLNOBEČVANSKÉ HASIČKY NAFOTILY KALENDÁŘ PRO DOBROU VĚC Dobrovolní hasiči jsou odjakživa známi svou ochotou, dobrovolnictvím a přátelským přístupem. Kluci jezdí hasit požáry, likvidovat povodně a jiné živelné pohromy. My holky se věnujeme zejména sportovní činnosti. Máme za sebou spoustu úspěšných závodů v rámci celého Zlínského kraje. Ovšem tentokrát jsme chtěly pomoci i my, a to něčím výjimečným a vyburcovat tak i ostatní občany k solidaritě a dobrému skutku. Naše šikovné hasičky nafotily originální kalendář. DÍKY sponzorům jsme realizovali jeho tisk a celý výdělek prodeje věnujeme postiženému Davídku Luksovi. (http://www.davidluks.cz ;https://www.youtube.com/watch?v=ufrd E74GJh) V neděli před naší tradiční soutěží Štít Radhoště proběhl Křest kalendáře, kterého se ujala významná osobnost fotbalu Radim Kučera vz. jeho ženy. Sponzoři jsou uvedeni i na kalendáři. Děkujeme! Robe, Elektro Pavlica, Koliba Pod Horů, IonBond Czechia, s.r.o., AGH hotel, EP Rožnov pod Radhoštěm, TuLLi-to Gastro Ostřanský, Centrum zpracování plechu - Matušík Josef, Penzion U Blinků, Paulus nerez, Cyklobar Bečva, Antonín Pavlíček - stavební práce, SDH Dolní Bečva, Petr Daněk, Kavárna ALAMEDA, Obchůdek U Čertíka, Podlahové práce Bolcek. Sbor dobrovolných hasičů ŽÁCI UKONČILI SEZONU V POŽÁRNÍM ÚTOKU PRVENSTVÍM V září se uskutečnil poslední závod požárního útoku v Ostravě Michálkovicích, kde starší žáci vyhráli a mladší skončili na 2. místě. 21

22 Celkového hodnocení okresní ligy pohárových soutěží starší žáci skončili na 12. místě, mladší na 10. místě. Žáci se zúčastnili několik závodů v běhu 60m s překážkami, Moravsko-Beskydská 60, z našeho sboru startovalo 14. dětí. Nejlíp se dařilo Anetě Mikudové v kategorii smíšená přípravka, kde skončila na 6. místě. Huslenská 60, zde se zúčastnili pouze 4 závodnici starší dívky Daňková Tereza 6. místo Markéta Vachůnová 15. místo, starší chlapci Vojtěch Kulišťák 12. místo. Přípravka Aneta Mikudová 5. místo. Olomoucký drak, startovalo 9. žáků, nejlíp skončil Tomáš Kretek 9. místo v kategorii smíšená přípravka Šumperský Soptík těchto závodu se zúčastnilo celkem 440 závodníků z celé ČR. Naši skončili v kategorii přípravka Veronika Valchářová 41. místo, Vojtěch Laža neplatný pokus celkem 70 závodníků. Mladší chlapci Tomáš Kretek 52. místo z 90 závodníků. Mladší dívky, Natálie Lažová 33. místo, Aneta Mikudová 36. místo, Pavlína Babincová 60. místo, 70 závodnic. Starší Chlapci Vojtěch Kulišťák 10. místo, Jakub Babinec 48. místo z 96. Starší dívky Tereza Daňková 9. místo, Markéta Vachůnová 76. místo, Nikola Jabůrková 83. místo ze 114 závodnic, Viktorie Chovancová nenastoupila z důvodu zranění při tréninku. Celkové hodnocení družstev mladší žáci skončili na 23. místě, starší na 13. místě. Tento závod byl pro nás poslední, proto jsme začali navštěvovat tělocvičnu ZŠ a připravovat se na mistrovství ČR halové soutěže v Havířově, který se uskuteční v únoru V měsíci září proběhl závod požární všestrannosti. Zde žáci plnili 6 úkolů, střelbu ze vzduchovky, základy topografie, uzlování, požární ochrana, první pomoc a šplh po laně. Starší žáci nesplnili pro zranění všechny disciplíny, proto byli nehodnocení, mladší žáci skončili na 8. místě z 24 družstev. Žáci, kteří by měli zájem navštěvovat kroužek mladých hasičů, se můžou přihlásit u Olgy Křenkové v družině, nebo může přímo přijít na trénink, který máme každý pátek od 15 do 17h v tělocvičně ZŠ. Věková hranice je mladší žáci 5-10let,starší 11-15let,dorost 15-18let. Vedoucí: Mikuda Libor, Babinec Pavel Instruktoři: Kristýna Daňková, Jakub Chovanec 22

23 Závod požární všestrannosti Lešná. Z leva Veronika Valchářová, Aneta Mikudová, Natálie Lažová, Vojtěch Laža, Filip Konečný. Rád bych Vás pozval na přednášku: Geopatogenní zóny trochu jinak v úterý 4. listopadu 2014 Zasedací místnost obecního úřadu Dolní Bečva Začátek je v 17 hodin. V roce 1994 jsem se začal zabývat geopatogenními zónami a jejich vlivem na zdraví. S praxí jsem začal zejména proto, že jsem chtěl mému otci dokázat, že tato profese nemá výrazný podíl na zdraví lidí. Otec se touto profesí zaměstnával mnoho let a snažil se 23

24 mi ukazovat, jaký vliv mají prameny na zdraví lidí. Jako strojař jsem jeho argumentům nevěřil a co se týče víry, byl jsem skeptik. Po mé dvacetileté zkušenosti v tomto oboru už nepochybuji. Každý prostor nás může nějak ovlivňovat, a tím nám způsobovat i zdravotní problémy. Proto je dobré se průzkumem takového místa zabývat obzvláště před koupí domu, bytu, pozemku (před projektovou dokumentací je dobré zmapovat terén) nebo při různých zdravotních problémech. Spodní voda, prameny a mokřiny se negativně projevují na zdraví lidí a zvířat, tyto úkazy lze sledovat na růstu stromů a rostlin. Malé děti jsou citlivější a především místa spánku si vybírají pocitem, proto v postelích často cestují nebo z nich utíkají. Je velmi důležité na tuto problematiku myslet i při plánovaném rodičovství, protože žena v těhotenství reaguje na tyto věci velmi citlivě. V neposlední řadě je také podstatné myslet a zaobírat se historií domu. Jsem aktivní křesťan a často probírám s lidmi problémy, které se dají nazvat duchovními- např. neobyčejné příhody spojené s místem nebo domem, kde lidé žijí. Pokud člověk pociťuje bolesti zad a celkovou únavou při dešti a před deštěm při změně tlaku, tak zpravidla spí na pramenu spodní vody, který má vliv na zdraví. Podobné a jiné problémy se projevují také při úplňku. Přednáška bude s diskuzí a množstvím dalších a konkrétních příkladů. Těším se na setkání s Vámi. Josef Ulehla Josef Ulehla Rokytnice 418, PSČ75104 Tel

25 25

Vážení a milí občané,

Vážení a milí občané, Vážení a milí občané, dovolte, abych Vám podala zprávu o událostech v naší obci. V lednu 2015 byly dokončeny čerpací zkoušky průzkumných vrtů v lokalitě U Rezervoáru a na Kempě. Na Kempě byl proveden 100

Více

www.hornibecva.cz Hnutí DUHA a Obec Horní Bečva vás srdečně zvou na promítání filmu

www.hornibecva.cz Hnutí DUHA a Obec Horní Bečva vás srdečně zvou na promítání filmu Zpravodaj obce Horní Bečva duben 2010 cena: 3,- Kč www.hornibecva.cz Numerologie Ve středu 14. dubna 2010 v 17.00 hodin v Místní knihovně, těšíme se na Vaši návštěvu. Pozvánka na Skřivana Srdečně zveme

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

NASAVRK POZVÁNKA NA 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉ V PONDĚLÍ 16. 9. 2013 V 19.00 HODIN NA ZÁMKU V NASAVRKÁCH

NASAVRK POZVÁNKA NA 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉ V PONDĚLÍ 16. 9. 2013 V 19.00 HODIN NA ZÁMKU V NASAVRKÁCH ZPRAVODAJ Ročník: LIV Číslo: 3/2013 NASAVRK POZVÁNKA NA 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉ V PONDĚLÍ 16. 9. 2013 V 19.00 HODIN NA ZÁMKU V NASAVRKÁCH PROGRAM 1. Úvod, schválení programu jednání, určení

Více

Leden 2013 ãíslo 1 ãtvrtletník ZDARMA

Leden 2013 ãíslo 1 ãtvrtletník ZDARMA Leden 2013 ãíslo 1 ãtvrtletník ZDARMA Info pro občany ZASTUPITELSTVO OBCE METYLOVICE NA SVÉM ZASEDÁNÍ ZE DNE 23. 9. 2013 SCHVÁLILO: ZO Metylovice schvaluje změnu funkčního využití obecního pozemku parc.

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Hodslavský ZPRAVODAJ

Hodslavský ZPRAVODAJ Milé Hodslavjanky, milí Hodslavjané, věříme, že jste vykročili do roku 2015 pravou a přejeme Vám všem pevné zdraví a spokojenost po celý rok. Pokud bude pro naši obec úspěšný alespoň tak, jako byl ten

Více

Kde začíná a kde skončí lidská blbost?

Kde začíná a kde skončí lidská blbost? 461 INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK Příští číslo Vikýře vyjde ve čtvrtek 24. října 4,- Kč Čtvrtek 10. října Za měsíc si krásnolipští turisté připomenou třicet dva let svého trvání. Po celou tu dobu se vedle sportovní

Více

Ani v Krásné Lípě se již nesmí pít alkohol na veřejnosti

Ani v Krásné Lípě se již nesmí pít alkohol na veřejnosti 342 Příští číslo Vikýře vyjde ve krásnolipský půlměsíčník 4,- Kč čtvrtek 22. ledna 8. ledna 2009 Ani v Krásné Lípě se již nesmí pít alkohol na veřejnosti Stejně jako v jiných městech na děčínsku i v Krásné

Více

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl DEF-1.QXD 10.3.2004 09:42 StrÆnka 1 Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl Vážení a milí spoluobčané, dříve než jsme se nadáli, je tu opět nový rok. Nedávno jsme přivítali

Více

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 7 ročník: 33 cena: 10 Kč 8. července 2009 V tomto čísle najdete: Rozpočtový výhled str. 6 ZŠ, MŠ str. 8 12 MO ČRS 1919 2009 str. 20 21 Sport str. 28 32 Carborundum Electrite a.s.

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

ZPRAVODAJ. Smlouvu o budoucí kupní smlouvě o odkoupení části pozemků

ZPRAVODAJ. Smlouvu o budoucí kupní smlouvě o odkoupení části pozemků ZPRAVODAJ Zpravodaj č. 96 vyšel 25. 2. 2009 ZASTUPITELSTVO OBCE 12. zasedání zastupitelstva obce se konalo 8. prosince 2008 v Osvětovém domě v Řepištích. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o kontrole

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA

MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA Obsah F Město Příbor se prezentovalo na Vyšehradě Z jednání rady města a zastupitelstva Dědictví Příbora Obava z nové předsedkyně kontrolního výboru, nebo demonstrace politické moci?

Více

Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1

Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1 ROČNÍK X. ČÍSLO 4 ČTVRTLETNÍK PROSINEC 2008 Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1 Vážení spoluobčané, letošní zima vystřídá podzim dne 21. prosince ve 13 hodin

Více

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA. Nová smuteční síň města

ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA. Nová smuteční síň města ZPRAVODAJ ÚJEZD U BRNA Nová smuteční síň města Prosinec 2012 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY...1 VOLBY DO KRAJSKéHO ZASTuPITELSTVA...2 ÚČET ZA DVA VOLEBNÍ ROKY...3 KRáTÍ NáM DANě...3 ukončené A ROZESTAVěNé

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice Město Sedlec-Prčice podalo v loňském roce žádost o dotaci z Regionálního

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

Dolněmčanský zpravodaj strana 1

Dolněmčanský zpravodaj strana 1 Vážení spoluobčané, přestože letošní zima měla velmi zvláštní průběh a teploty často odpovídaly spíše podzimnímu či jarnímu období, tak teprve nyní končí zimní období i v kalendáři. Příznivé počasí umožnilo

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

Z bývalé školy Komenského vzniká komplex Kardinal

Z bývalé školy Komenského vzniká komplex Kardinal Z P R A V O D A J M Ě S T A 6. října 2010 ČÍSLO 19 ROČNÍK XI ZDARMA Městské zastupitelstvo schválilo založení společné organizace na podporu rozvoje cestovního ruchu Významný krok k dalšímu rozvoji spolupráce

Více

mšenské Potvrdila to mluvčí české pobočky Kalendář akcí Jarní koncert bohužel bez diváků

mšenské Potvrdila to mluvčí české pobočky Kalendář akcí Jarní koncert bohužel bez diváků mšenské n o v i n yročník XXI 4/2015 Cena 10 Kč www.mseno.eu Dobrovolníci vysázeli na Mšensku tisíce jedliček CENNÁ POMOC LESŮM Kokořínsko Většina lidí, kteří se rozhodli pomoci přírodě vysazením mladých

Více

číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Když přijde Mikuláš strana 4 7 Informace z radnice strana 8 Omyly českých spotřebitelů

Více

POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA, které se bude konat 29. 6. 2005 v 15.30 hod. v kulturním domě.

POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA, které se bude konat 29. 6. 2005 v 15.30 hod. v kulturním domě. 1 Petřvaldské noviny č. 5 Informace pro občany Z obsahu: - Zpráva o plnění rozpočtu za rok 2004-37. schůze Rady města Petřvaldu - 17. zasedání zastupitelstva - Oslavy 60. výročí konce 2. světové války

Více

Láska je láska pondělí 25. 9. 2006 v 19:00 v městském kulturním středisku

Láska je láska pondělí 25. 9. 2006 v 19:00 v městském kulturním středisku Zpravodaj města Chropyně 09/2006 Obsah: - Informace Svazu důchodců ČR - Z jednání rady města - Ohlédnutí za poutí na Ukrajině - Z jednání Zastupitelstva - Osiřelá Sluneční zátoka - Cesta kolem světa za

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

Dolnohbitské listy *****

Dolnohbitské listy ***** Dolnohbitské listy ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ HBITY - Dolní Hbity, Horní Líšnice, Jelence, Káciň, Kaliště, Luhy, Nepřejov, Třtí -------------------------------------------------------------- ----------------

Více

Z OBSAHU Informace z radnice str. 2 9 Kultura str. 9 14 Školství str. 14 17 Hasiči str. 18 Články čtenářů str. 18 19 Volný čas str.

Z OBSAHU Informace z radnice str. 2 9 Kultura str. 9 14 Školství str. 14 17 Hasiči str. 18 Články čtenářů str. 18 19 Volný čas str. ř í j e n 2 012 F u l n e c k ý č í s l o 10 z p r a v o d a j Tane ní ve er s Relaxkem V letošním roce vyšlo 1. zá í na sobotu a mnoho d tí si jist oddychlo, že si mohou prodloužit prázdniny a oddálit

Více

ZPRAVODAJ. 17. zasedání zastupitelstva obce se konalo 16. prosince 2009 v Osvětovém domě v Řepištích. Zastupitelstvo obce vzalo na

ZPRAVODAJ. 17. zasedání zastupitelstva obce se konalo 16. prosince 2009 v Osvětovém domě v Řepištích. Zastupitelstvo obce vzalo na ZPRAVODAJ Zpravodaj č. 100 vyšel 24. 2. 2010 ZASTUPITELSTVO OBCE 17. zasedání zastupitelstva obce se konalo 16. prosince 2009 v Osvětovém domě v Řepištích. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: Zprávu o

Více