Zpravodaj obce Dolní Bečva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj obce Dolní Bečva"

Transkript

1 Zpravodaj obce Dolní Bečva LISTOPAD PROSINEC

2 BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM LISTOPAD PROSINEC Bill Miroslav 70 Hruškovský Bohuslav 75 Maléř Stanislav 72 Vavřínová Milada 73 Jurek Josef 79 Štůsek Ivo 74 Kuběnová Miroslava 77 Orságová Marie 80 Havlena Oldřich 70 Růčková Božena 89 Blinka Jan 75 Růčková Štěpánka 84 Kulišťáková Růžena 75 Maléřová Božena 79 Růčka Karel 70 Maléř Jaroslav 72 Kulišťáková Anastázie 83 Hrstková Božena 85 Maléř Bohumír 82 Fusek Jaroslav 73 Fiurášek Václav 70 Divín Stanislav 72 Švihlová Ludmila 70 Vašková Marie 80 Juříčková Zdenka 80 Růčková Eva 76 Pařenicová Zdenka 80 Skalíková Marie 82 Lacina Jan 73 Růčková Anežka 71 Maléřová Ludmila 89 Kuběna Jaroslav 71 Bártková Anna 83 Vavřínová Marie 78 Fajkoš Otakar 87 Závorková Hedvika 71 Paprskář Jan 73 Kulišťáková Jana 70 Tomíček Jan 70 Solanská Drahomíra 77 Milí jubilanti, přejeme Vám, ať se Vás drží veselá nálada. Roky nám rychle utíkají, jak v Bečvě pod strání voda, neprožít každý den naplno, byla by veliká škoda. Vstávejte vždy s radostí, že je tu nové ráno, s nadějí na šťastný den a vše, co v něm bude dáno. Hodně zdraví do dalších let a radostný úsměv na tváři. 2

3 Z OBECNÍHO ÚŘADU Webové stránky obce adresa: Pokud budete mít zájem o vložení informací, inzerátů, fotografií a dalších nabídek, obraťte se na p. Vavřínovou: tel Informace z dění v obci je možno získat i z úřední desky VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNI BEČVA Zvolení členové zastupitelstva obce: SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ: Jméno a příjmení počet hlasů Bc. Mana Pavel 428 Ing. Novosadová Pavla 444 JUDr. Matula Milan 378 Vojkůvka Petr 435 Ing. Solanský Martin 443 Ing. Divín Radek 365 Martyčák Miroslav 392 Ing. Divín Miroslav 423 Krhůtek Michal 416 3

4 KDU ČSL: Jméno a příjmení počet hlasů Ing. Bohušík Petr 392 Dědič Jiří 281 Lažová Eva 272 Štůrala Jan 276 Špatný Petr 262 Mikuda Libor 256 Kompletní výsledky voleb je možné získat na PODĚKOVÁNÍ Sdružení nezávislých kandidátů děkuje občanům za projevenou podporu ve volbách do zastupitelstva obce. Vaše důvěra je pro nás závazkem při naplňování našeho volebního programu. SVOZ ODPADU Netříděný odpad - svozový den čtvrtek Popelnice: , , Tříděný odpad - vždy poslední pondělí v měsíci Plasty (žlutý pytel) Sklo barevné (bílý pytel) Sklo bílé (bílý pytel) Papír (modrý pytel) 4

5 Nápojové kartony (modrý pytel) Kovy (bílý pytel) SKLO TŘIĎTE PODLE BARVY!!! Prosíme občany, aby ekokontejnery využívali ve výjimečných případech, především využívali pytle na tříděný odpad a pokud budou ekokontejnery (zvony) zaplněny, neodkládejte odpad vedle plného ekokontejneru a nahlaste uvedenou skutečnost na OÚ, tel Zavazujte pytle pevně a třiďte odpad dle sortimentu. Děkujeme. ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE Schválení nejvýhodnější nabídky na stavbu Zdravotní středisko - Energetické úspory Rada obce schválila nejvýhodnější nabídku firmy Mézl a Janíček s.r.o., Zašová 170, která splnila zadávací podmínky a nabídla cenu stavebních prací ,- Kč bez DPH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo Žádosti 1.1. Informace k žádosti pana J. Solanského, Dolní Bečva č. p. 70 o prodloužení vodovodního řádu Rada obce schválila zaslání stanoviska za obec ve věci žádosti o prodloužení vodovodního řádu k rodinným domům č. p. 70, 491, 640, s tím, že žádosti lze vyhovět, pokud si každý žadatel zajistí projektovou dokumentaci, stavební povolení a zajistí realizaci domovní přípojky s dodatečným zařízením na vlastní náklady. Obec nemůže garantovat u těchto rodinných domů odpovídající tlakové poměry v domovní přípojce z technických důvodů. 5

6 1.2. Žádost o odkoupení pozemku Rada obce projednala žádost pana Zdenka Mikundy, Dolní Bečva č. p. 563 o prodej pozemků p. č. 281/5 a 281/12. Rada obce požaduje doložit geometrický plán, ze kterého bude zřejmé skutečné umístění oplocení k pozemku p. č. 281/5 a 281/12. Poté bude o žádosti opětovně jednáno. 2. Rozhodnutí o poskytnutí podpory - Sanace sesuvu a návrh smlouvy o poskytnutí podpory na Sanaci sesuvu od SFŽP Rada obce vzala na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na sanaci sesuvu v lokalitě Březinův dvůr a doporučuje zastupitelstvu obce schválit Smlouvu o poskytnutí podpory dle přílohy. 3. Zaslání registračního listu a rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR - zdravotní středisko Rada obce vzala na vědomí zaslání registračního listu a rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na Zdravotní středisko energetické úspory dle přílohy. 4. Zaslání registračního listu a rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP - obecní úřad Rada obce vzala na vědomí zaslání registračního listu a rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na Obecní úřad energetické úspory dle přílohy. Ro schválila provedení zadávacího řízení na stavbu Obecní úřad energetické úspory s realizací od do Rada schválila komisi pro otevírání obálek ve složení: Mgr. Miroslav Pilařová Ing. Radek Divín Paní Jana Vavřínová Náhradníci: Bc. Pavel Mana, Ing. Pavla Novosadová Rada obce schválila komisi pro výběr nejvýhodnější nabídky ve složení: Mgr. Miroslava Pilařová Bc. Pavel Mana Ing. Radek Divín Ing. Pavla Novosadová Ing. Vladimír Vavřín 6

7 Náhradníci: Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, Ing. Blanka Urbanovská, paní Jana Vavřínová 5. Termín a program mimořádného zastupitelstva obce Rada obce schválila termín konání mimořádného zastupitelstva obce na od 17. hodin s tímto programem: 1. Smlouva o poskytnutí dotace na Dolní Bečva - Sanaci sesuvu v lokalitě Březinův dvůr 2. Půjčky z FRB 3. Různé 6. Stanovisko firmy Unigeo a.s. k části sesuvného území Rada obce vzala na vědomí stanovisko firmy Unigero a.s., Ostrava k postupu sesuvu v lokalitě Březinův dvůr a souhlasí se registrací sesuvného území do geofondu ČR. 7. Smlouvy 7.1. Smlouvy na pronájem hrobových míst č. 27, 106, 254 Rada obce schvaluje smlouvy na pronájem hrobových míst č. 27,106,254 dle přílohy Smlouva na dodávku vody z vodovodu č. 488 Rada obce schvaluje smlouvu na dodávku vody z vodovodu č. 488 dle přílohy. 8. Různé 8.1. Cenová nabídka na výměnu oken v bytě školníka v ZŠ Rada obce souhlasí s výměnou oken a venkovních dveří v bytě školníka s tím, že způsob financování bude dořešen s vedením PO MŠ a ZŠ. Rada obce souhlasí s tím, že nebude prováděno barevné sjednocení fasády tělocvičny s fasádou základní školy z finančních důvodů Realizace nové dlažby před budovou základní školy Rada obce souhlasí s realizací nové dlažby před budovou základní školy v rozsahu dle cenové nabídky firmy Vojkůvka, Dolní Bečva č. p

8 8.3. Zálohy obce na správu domu č. p. 658 a pozemku p. č. st Rada obce revokuje bod ohledně platby záloh obce na náklady spojené se správou a údržbou domu a pozemku. Rada obce schvaluje podílení se obce na nákladech související se správou domu č. p. 658 a pozemku na základě skutečně vynaložených nákladů. RO požaduje doložit plán nákladů na další kalendářní rok vždy do běžného roku. Rada obce schvaluje pojistnou smlouvu na budovu č. p. 658 u Kooperativa pojišťovny dle přílohy. Rada obce vzala na vědomí informace o provedených úpravách v podsklepním prostoru multifunkční budovy Dodatek č.1ke smlouvě o dílo ZŠ Dolní Bečva energetické úspory Rada obce schvaluje dodatek č. 1 ZŠ Dolní Bečva energetické úspory ke smlouvě dílo ze dne dle přílohy a pověřuje starostu obce podpisem dodatku Příkazní smlouva na TDI na stavbu Zdravotní středisko - energetické úspory Rada obce schvaluje příkazní smlouvu na technický dozor na stavbu Zdravotní středisko energetické úspory mezi obcí a Ing. Zdeňkem Volkem, Kunovice 120 dle přílohy a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy Příkazní smlouva na koordinátora BOZP na stavbu Zdravotní středisko - energetické úspory Rada obce schvaluje příkazní smlouvu na koordinátora bezpečnosti práce na stavbu ZS energetické úspory mezi obcí a panem Pavlem Palátem, Zašová 716 dle přílohy a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy Příkazní smlouva na AD na stavbu Zdravotní středisko energetické úspory 8

9 Rada obce schvaluje příkazní smlouvu na autorský dozor na stavbu ZS energetické úspory mezi obcí a Ing. Petrem Vašíčkem, Sluneční 2402, Rožnov pod Radhoštěm dle přílohy a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy Smlouva o účinkování kapela Šajtar Rada obce schválila smlouvu o účinkování na Zemňákobraní dne , mezi obcí a kapelou Šajtar, zastoupenou Hanou Herberkovou, Petruškova 45, Ostrava Vítkovice dle přílohy Smlouva o účinkování ozvučení zábavné akce Rada obce schválila smlouvu o účinkování na ozvučení zábavné akce Zemňákobraní dne , mezi obcí a Milanem Bayerem, Školská 1345, Frenštát pod Radhoštěm dle přílohy Smlouva o účinkování Dechová hudba Horní Bečva Rada schvaluje smlouvu o účinkování na vystoupení na Zemňákobraní dne , mezi obcí a panem Jiřím Blinkou, Horní Bečva č. p. 76, zastupujícím kapelu dechové hudby Smlouva na pronájem hrobových míst č. 211,408 Rada obce schvaluje smlouvu na pronájem hrobových míst č. 211 a 408 dle přílohy a pověřuje starostu obce podpisem smluv. 2. Půjčka z FRB Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit poskytnutí půjčky a smlouvu o poskytnutí půjčky na opravu a modernizaci bytového fondu v obci Dolní Bečva dle nař. Vlády č. 396/2011 Sb., paní Věře Manové, Dolní Bečva č. p. 264 dle přílohy. 3. Různé 3.1. Geotechnické vyjádření k části sesuvného území na Grůniku Rada obce vzala na vědomí geotechnické vyjádření k reaktivaci části sesuvného území v lokalitě na Grůniku vypracované firmou Unigeo, a.s. divize Saneko, Ostrava- Hrabová z 08/ Sanaci sesuvu na Grůniku Rada obce rozhodla zaplánovat v rámci rozpočtu příštího roku 2015 náklad na provedení geotechnického monitoringu sanaci sesuvu na 9

10 Grůniku dle návrhu Ing. Ryšávky z firmy Unigeo Ostrava z Základní škola Dolní Bečva 1.1. Prezentace projektu modernizace sportoviště a dětského hřiště u základní školy a mateřské školy Rada obce byla seznámena s projektem školní hřiště a veřejné sportoviště u ZŠ a dětské hřiště a zahrada u MŠ a doporučuje zastupitelstvu obce zvážit, zda je vhodné pozemek školního hřiště u ZŠ trvale zastavět sportovními prvky dle architektonické studie, které zamezí konání tradiční Antonínské pouti na této ploše. Náhradní plochy pro pouťové atrakce lze využít parkoviště u návsí a travnatou plochu u ZŠ vedle kostela Výměna oken v bytě školníka v Základní škole Dolní Bečva Rada obce schvaluje výměnu oken v bytě školníka a oken severní části budovy C podle cenové nabídky, s tím, že financování akce zajistí základní škola ze svých prostředků Stavební úpravy a zateplení severní strany části budovy C Základní školy Dolní Bečva Rada obce schvaluje stavební úpravy a zateplení severní části budovy C, zazdění 1 ks vrat a osazení dvoukřídlových dveří s nadsvětlíkem podle projektové dokumentace vypracované Ing. Petrem Vašíčkem, Sluneční 2402, Rožnov pod Radhoštěm s tím, že financování akce zajistí základní škola ze svých prostředků Zvýšení kapacity školní družiny v Základní škole Dolní Bečva Rada obce schvaluje zvýšení kapacity školní družiny v základní škole na 40 míst Zvýšení kapacity MŠ Dolní Bečva Rada obce schvaluje zvýšení kapacity MŠ v budově č. p. 578 na 28 10

11 míst. 2. Žádosti 2.1. Žádost o změnu vyučujícího v Základní škole Dolní Bečva Rada obce projednala za účasti ředitele PO MŠ a ZŠ stížnosti na výuku anglického jazyka na I. stupni ZŠ vč. stanoviska komise ŠKS ve věci. Rada obce schválila konání společné schůzky s rodiči, komisí ŠKS, školské rady, starostou obce a ředitelem PO MŠ a ZŠ v pondělí dne v 16. hodin v ZŠ Žádost o vyčištění propustku u Tabulí Rada obce schválila vyčištění nánosů v propustku pod místní komunikaci p. č tlakovou vodou v lokalitě U Tabulí Žádost o povolení krytého parkovacího stání na p. č. 285/7 Rada obce schvaluje umístění krytého parkovacího stání na p. č. 285/7 s tím, že dešťové vody budou likvidovány na vlastním pozemku investora. 3. Smlouvy 3.1. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo sanace sesuvu Rada obce schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na Dolní Bečva - sanaci sesuvu Dolní Rozpitý dle přílohy Smlouvy na pronájem hrobových míst č.96,175,304,341,353 Rada obce schvaluje smlouvy na pronájem hrobových míst č. 96, 175,304,341,353 dle přílohy a pověřuje starostu obce podpisem smluv Smlouvy na dodávku vody z vodovodu č. 162, 272,295, 489,490 Rada obce schvaluje smlouvy na dodávku vody z vodovodu č. 162, 272, 295, 489, 490 dle přílohy, a pověřuje starostu obce podpisem smluv Rámcová dohoda s Telefonicou Czech Republic Rada obce schvaluje Rámcovou dohodu mezi obcí a Telefonica Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4- Michle na služby elektronických komunikací pro OÚ dle přílohy a pověřuje 11

12 starostu obce podpisem dohody Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavbu ZŠ Dolní Bečva energetické úspory Rada obce schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavbu ZŠ Dolní Bečva energetické úspory dle přílohy a pověřuje starostu obce podpisem dodatku smlouvy. 4. Zadávací řízení na zakázku Obecní úřad energetické úspory Rada obce na základě doporučení komise pro výběr nejvýhodnější nabídky na zakázku Obecní úřad energetické úspory schválila firmu Karel Kramoliš, Ostravská 954, Rožnov pod Radhoštěm která nabídla cenu ,- Kč bez DPH. Rada obce pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo. Rada obce souhlasí s oznámením rozhodnutí zadavatele o námitkách proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvýhodnější nabídky, kterou zaslala firma Mézl a Janíček, s.r.o., Zašová č. p. 174 dle přílohy. 5. Program ZO dne Zpráva kontrolního výboru 2. Zpráva finančního výboru 3. Smlouvy 4. Rozpočtové opatření č Architektonická studie Modernizace sportoviště a dětského hřiště u základní školy 6. Různé 6. Různé 6.1. Cenová nabídka na opravu vodovodního řádu u čerpací stanice Rada obce vzala na vědomí cenovou nabídku na opravu vodovodního řádu u čerpací stanice v podnikatelském areálu (areál bývalého JZD). Vzhledem k finanční náročnosti akce bude realizace zaplánována v rámci rozpočtu obce na rok Rada obce rozhodla řešit nahodilý zákal vody odkalováním vodovodního řádu v Horním 12

13 Rozpitém a v lokalitě U Tabulí, výměnou filtrů osazených obcí v dotčených domovních přípojkách, odpočtem vody do 5 m 3 na odkalení domovní přípojky a vypracováním studie rekonstrukce vodovodního řádu obce Souhlas zřizovatele ZŠ k přijetí finančního daru Rada obce souhlasí s přijetím finančního daru ve výši ,- Kč od Lesů ČR, se sídlem Přemyslova 1106, Hradec Králové za účelem vybavení škol novými učebními pomůckami pro děti MŠ. ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Smlouva o poskytnutí podpory se SFŽP ČR Dolní Bečvasanace sesuvu v lokalitě Březinův dvůr Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí podpory č mezi Státním fondem životního prostředí ČR jako poskytovatelem dotace a obcí Dolní Bečva jako příjemcem dotace o přijetí podpory dotace ve výši ,15 Kč s určením na akci Dolní Bečva sanace sesuvu v lokalitě Březinův dvůr ve znění návrhu poskytovatele dotace ze dne při financování této akce z Evropského fondu pro regionální rozvoj (fondu soudržnosti) ve výši , 55 Kč a za použití vlastních zdrojů ve výši , 55 (na způsobilé výdaje) a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu v termínu do Poskytnutí půjčky a smlouva o půjčce z FRB Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí zápůjčky (půjčky) a smlouvu o zápůjčce (půjčce) na opravy a modernizaci bytového fondu v obci Dolní Bečva podle nařízení vlády č. 396/2011 Sb., paní Věře Manové, bytem Dolní Bečva č. p. 264 ve výši ,- Kč se splatností 5 let podle důvodové zprávy a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy v termínu do

14 Zpráva kontrolního výboru za III. čtvrtletí 2014 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru ZO Ing. Petra Hajdy o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za III. čtvrtletí 2014 a činnosti kontrolního výboru za toto období podle přednesené písemné zprávy s výhradou k bodu č. 4 z 38. Usnesení RO ze dne ve věci zadávacích řízení a refinancování úvěru, kdy je tento úkol nutno považovat za řádně splněný. 2. Zpráva předsedy finančního výboru Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru ZO JUDr. Milana Matuly o činnosti FV za uplynulé období a o proběhlé kontrole pokladny obce podle přednesené písemné zprávy a jejího ústního doplnění. 3. Smlouvy 3.1. Kupní smlouva na prodej pozemku Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu mezi obcí Dolní Bečva jako prodávající a kupujícími manžely Blankou a Janem Janíkovými, bytem Vlčnov117 na prodej obecního pozemku par. č v k. ú. a obci Dolní Bečva (část Kamenné)za prodejní cenu 1.580,- Kč za podmínky, že kupující uhradí výdaje spojené s právními službami, vypracování znaleckého posudku, správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, ověření podpisu a zaplatí daň z nabytí nemovitostí a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy do Smlouva je přílohou usnesení Směnná smlouva na směnu části pozemků Zastupitelstvo obce schvaluje směnnou smlouvu mezi obcí Dolní Bečva a manžely Petrou a Radomírem Kristkovými, bytem Poličná 224 na základě které, obec smění část obecního pozemku p.č podle GP č /20104 jako díl a o vým. 118 m2 ve vlastnictví obce za díl d o vým. 118 m2 z par.č podle téhož GP v SJM manželů Kristkových bez nároku stran na další vypořádání za podmínky, že manželé Kristkovi uhradí výdaje spojené s právními službami, vypracováním znaleckého posudku, 14

15 správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, ověření podpisu a zaplatí daň z nabytí nemovitostí a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy do Smlouva je přílohou usnesení Smlouva o zřízení věcného břemene Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti k nadzemní přípojce NN) v k.ú. Dolní Bečva mezi oprávněnou firmou ČEZ Distribuce a povinnou obcí Dolní Bečva k povinnému pozemku par.č. 2643/1 ve vlastnictví obce v rozsahu podle GP č /2013 s tím, že oprávněná uhradí veškeré náklady s tímto spojené a uhradí na účet povinné jednorázovou náhradu ve výši 1210,- Kč. Smlouva je přílohou usnesení Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku přijetí daru od Ing. Radima Kubečky, Hradišťko 287, Rožnov pod Radhoštěm ve výši ,- Kč poskytovaného za využití obecní komunikace na par.č v obci a k.ú. Dolní Bečva v létě roku 2014 a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy do Smlouva je přílohou usnesení Smlouva o úvěru Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o úvěru č mezi Komerční bankou a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969 a Obcí Dolní Bečva na částku 3064 tis. Kč na financování projektu Dolní Bečva sanace sesuvu v lokalitě Březinův dvůr na předfinancování dotace a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy do Smlouva je přílohou usnesení. 3.6.Smlouva o úvěru Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o úvěru č mezi Komerční bankou a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, č. p. 969 a Obcí Dolní Bečva na částku 3045 tis. Kč na financování projektu Zdravotní středisko energetické úspory na předfinancování dotace a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy do Smlouva je přílohou usnesení. 15

16 3.7. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace pro CHARITU Valašské Meziříčí na zajištění pečovatelské služby včetně dovážky obědů pro občany Dolní Bečvy ve výši ,- Kč pro rok 2014 a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy do Smlouva je přílohou usnesení Dohoda o poskytnutí neinvestiční dotace občanskému sdružení FC Dolní Bečva Zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o poskytnutí neinvestiční dotace občanskému sdružení FC Dolní Bečva na zakoupení bezpečné branky v roce 2014 ve výši ,- Kč a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy do Rozpočtové opatření č. 6 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6 zvýšení příjmů o 4455 tis. Kč, zvýšení výdajů o 4455 tis. Kč, příjmy po úpravě tis. Kč, výdaje po úpravě tis. Kč, rozdíl příjmů po úpravě tis. Kč (při úpravě proti původnímu návrhu v navýšení příjmů u pol o 18 tis. Kč a výdajů v par o 18 tis. Kč) dle přílohy. 5. Záměr ZŠ a MŠ Modernizace sportoviště a dětského hřiště Zastupitelstvo obce bere na vědomí záměr ZŠ a MŠ Modernizace sportoviště a dětského hřiště podle důvodové zprávy a doporučuje radě obce ve spolupráci s vedením ZŠ a MŠ tento záměr dopracovat do fáze podkladů pro podání případné žádosti o dotaci při finančně přijatelné spoluúčasti obce. 6. Různé 6.1. Systém náležité péče hospodářského subjektu Zastupitelstvo obce bere na vědomí předloženou metodiku Systém náležité péče hospodářského subjektu LHC obecní lesy Dolní Bečva, kód LHC uvádějícího na vnitřní trh EU dřevo vytěžené na pozemcích hospodářského subjektu a ukládá radě obci a předkladateli správci obecních lesů jeho dopracování a předložení tohoto dokumentu k posouzení na dalším zasedání zastupitelstva obce. 16

17 6.2. Studie rekonstrukce vodovodního řádu v obci Zastupitelstvo obce bere na vědomi zprávu starosty obce o přípravě Studie rekonstrukce vodovodního řádu v obci a informaci o stížnostech občanů v místní části Horní Rozpité na kvalitu vody a možném způsobu řešení těchto stížností Změny územního plánu Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informace místostarostky obce o podaných žádostech na změnu územního plánu Smlouva č o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci zdravotní středisko energetické úspory Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí podpory č mezi SFŽP ČR jako poskytovateli dotace a obcí Dolní Bečva jako příjemcem dotace ve výši ,- Kč na akci Zdravotní středisko energetické úspory ve výši , 05 Kč a za použití vlastních zdrojů ve výši , 95 Kč ( na způsobilé výdaje) a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu v termínu do Různé Nabídka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na převod pozemku p.č. 2310/4 z vlastnictví státu do vlastnictví obce Zastupitelstvo obce neschválilo úplatný převod pozemku par. č. 2310/4 v k.ú. Dolní Bečva z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce Dolní Bečva. Zastupitelstvo obce Dolní Bečva schválilo bezúplatný převod pozemku par. č.2310/4 v k.ú. Dolní Bečva z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce Dolní Bečva. 17

18 INFORMACE Z KOMISÍ, OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ, SOUKROMÝCH INICIATIV A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ USPOŘÁDALI JSME Jak jsme měli na Bečvě ZEMŇÁKOBRANÍ To se rok s rokem sejde a přijde podzim, a to se na Valašsku vyorávajů zemňáky. I my na Dolní Bečvě jsme se rozhodli si něco málo o těchto plodinách připomenout a v půlce září jsme si na naší návsi takovou malou slavnost kolem brambor udělali. Přišlo hodně lidí, kteří si nejdříve poslechli vyprávění Jirky Hruškovského jak to s příchodem těch zemňáků na Valašsko vlastně bylo a co to ten zemňák je a jak se správně jmenuje. Zahrála dechovka Josefa Blinky, poslouchali jsme písničky skupiny Nebít. Bečvanští ochotní divadelníci zahráli scénky o Mandelinkách a ze života. Děti si mohly v dětském koutku vyrobit zvířátka z brambor nebo bramborový náhrdelník na krk či barevná razítka. Někteří účastníci neměli strach se přihlásit do soutěže ve škrábání zemňáků. Zájemců bylo tolik, že proběhly dvě rozřazovací kola a ti nejrychlejší pak postoupili do finále, kde už se závodilo o hodnotné ceny valašskou motyku, pletený koš a pytel zemňáků. Také jsme vyhlásili soutěž o největší přinesený zemňák nejeden hospodář prý převrátil svůj sklep, jen aby našel ten největší. Vítězem s této soutěži se stal Tomáš Hruškovský, který přinesl zemňák vážící 600 gramů. Velké a také svým tvarem pěkné kousky přinesli Pavlíčkovi, Solanští, Kulišťákovi z Podhor či Pepa Vojkůvka. A krásné odpoledne pokračovalo se skupinou Z horní, dolní a dál na jih. Kdo měl chuť, koupil si něco dobrého k pití či k jídlu co jiného než bramborové placky, které smažila rodina Porubova, hranolky či 18

19 bramborové spirály pak ve stánku u hasičů, a výborné sladké muffiny z bramborového těsta jenž napekly členky komise. Večer už nám začalo poprchávat, ale i to však nezměnilo chuť k tanci s poslední skupinou Šajtar, která se svými folk-rockovými písničkami bavila až do večerních hodin. Tato akce byla poslední velkou akcí kulturní komise při radě obce ve volebním období Věřím, že kdo se zúčastnil, se také dobře pobavil a rovněž také bude podporovat akce kulturní, sportovní i školské v nadcházejícím období Děkuji komisařům, kteří se se svými nápady, prací a zájmem účastnili v uplynulém období, byli to: Eva Borutová, Eva Hajdová, Jiří Hruškovský, Zuzka Karafiátová, Michal Krhůtek, Milan Matula, Luděk Pavlíček, Michal Petrla, Zdeněk Poruba, Lenka Vašková, Míša Vavřínová, Marta Vojkůvková 19

20 SDH DOLNÍ BEČV 52. ročník Štítu Radhoště Jako tradičně, druhou srpnovou neděli, , proběhla na Dolní Bečvě hasičská soutěž Štít Radhoště. Letos již 52. ročník této nejstarší soutěže na severní Moravě. Soutěže se zúčastnilo celkem 40 týmů. Vítězové získali kromě tučné finanční odměny krásné ručně malované poháry, putovní pohár si pro letošní rok odvezli naši družebníci ze slovenského Martina - Zaturčie. V kategorii žen zvítězily Vigantice, nejrychlejší veteráni byli stejně jako loni Vlčovice. V ranních hodinách probíhá současně se Štítem soutěž mladých hasičů zařazená do okresní ligy. Vítězství si odvezli mladší žáci i starší žáci z Prostřední Bečvy. Tento den si také naše hasičky vybraly ke křtu svého kalendáře. 20

21 DOLNOBEČVANSKÉ HASIČKY NAFOTILY KALENDÁŘ PRO DOBROU VĚC Dobrovolní hasiči jsou odjakživa známi svou ochotou, dobrovolnictvím a přátelským přístupem. Kluci jezdí hasit požáry, likvidovat povodně a jiné živelné pohromy. My holky se věnujeme zejména sportovní činnosti. Máme za sebou spoustu úspěšných závodů v rámci celého Zlínského kraje. Ovšem tentokrát jsme chtěly pomoci i my, a to něčím výjimečným a vyburcovat tak i ostatní občany k solidaritě a dobrému skutku. Naše šikovné hasičky nafotily originální kalendář. DÍKY sponzorům jsme realizovali jeho tisk a celý výdělek prodeje věnujeme postiženému Davídku Luksovi. (http://www.davidluks.cz ;https://www.youtube.com/watch?v=ufrd E74GJh) V neděli před naší tradiční soutěží Štít Radhoště proběhl Křest kalendáře, kterého se ujala významná osobnost fotbalu Radim Kučera vz. jeho ženy. Sponzoři jsou uvedeni i na kalendáři. Děkujeme! Robe, Elektro Pavlica, Koliba Pod Horů, IonBond Czechia, s.r.o., AGH hotel, EP Rožnov pod Radhoštěm, TuLLi-to Gastro Ostřanský, Centrum zpracování plechu - Matušík Josef, Penzion U Blinků, Paulus nerez, Cyklobar Bečva, Antonín Pavlíček - stavební práce, SDH Dolní Bečva, Petr Daněk, Kavárna ALAMEDA, Obchůdek U Čertíka, Podlahové práce Bolcek. Sbor dobrovolných hasičů ŽÁCI UKONČILI SEZONU V POŽÁRNÍM ÚTOKU PRVENSTVÍM V září se uskutečnil poslední závod požárního útoku v Ostravě Michálkovicích, kde starší žáci vyhráli a mladší skončili na 2. místě. 21

22 Celkového hodnocení okresní ligy pohárových soutěží starší žáci skončili na 12. místě, mladší na 10. místě. Žáci se zúčastnili několik závodů v běhu 60m s překážkami, Moravsko-Beskydská 60, z našeho sboru startovalo 14. dětí. Nejlíp se dařilo Anetě Mikudové v kategorii smíšená přípravka, kde skončila na 6. místě. Huslenská 60, zde se zúčastnili pouze 4 závodnici starší dívky Daňková Tereza 6. místo Markéta Vachůnová 15. místo, starší chlapci Vojtěch Kulišťák 12. místo. Přípravka Aneta Mikudová 5. místo. Olomoucký drak, startovalo 9. žáků, nejlíp skončil Tomáš Kretek 9. místo v kategorii smíšená přípravka Šumperský Soptík těchto závodu se zúčastnilo celkem 440 závodníků z celé ČR. Naši skončili v kategorii přípravka Veronika Valchářová 41. místo, Vojtěch Laža neplatný pokus celkem 70 závodníků. Mladší chlapci Tomáš Kretek 52. místo z 90 závodníků. Mladší dívky, Natálie Lažová 33. místo, Aneta Mikudová 36. místo, Pavlína Babincová 60. místo, 70 závodnic. Starší Chlapci Vojtěch Kulišťák 10. místo, Jakub Babinec 48. místo z 96. Starší dívky Tereza Daňková 9. místo, Markéta Vachůnová 76. místo, Nikola Jabůrková 83. místo ze 114 závodnic, Viktorie Chovancová nenastoupila z důvodu zranění při tréninku. Celkové hodnocení družstev mladší žáci skončili na 23. místě, starší na 13. místě. Tento závod byl pro nás poslední, proto jsme začali navštěvovat tělocvičnu ZŠ a připravovat se na mistrovství ČR halové soutěže v Havířově, který se uskuteční v únoru V měsíci září proběhl závod požární všestrannosti. Zde žáci plnili 6 úkolů, střelbu ze vzduchovky, základy topografie, uzlování, požární ochrana, první pomoc a šplh po laně. Starší žáci nesplnili pro zranění všechny disciplíny, proto byli nehodnocení, mladší žáci skončili na 8. místě z 24 družstev. Žáci, kteří by měli zájem navštěvovat kroužek mladých hasičů, se můžou přihlásit u Olgy Křenkové v družině, nebo může přímo přijít na trénink, který máme každý pátek od 15 do 17h v tělocvičně ZŠ. Věková hranice je mladší žáci 5-10let,starší 11-15let,dorost 15-18let. Vedoucí: Mikuda Libor, Babinec Pavel Instruktoři: Kristýna Daňková, Jakub Chovanec 22

23 Závod požární všestrannosti Lešná. Z leva Veronika Valchářová, Aneta Mikudová, Natálie Lažová, Vojtěch Laža, Filip Konečný. Rád bych Vás pozval na přednášku: Geopatogenní zóny trochu jinak v úterý 4. listopadu 2014 Zasedací místnost obecního úřadu Dolní Bečva Začátek je v 17 hodin. V roce 1994 jsem se začal zabývat geopatogenními zónami a jejich vlivem na zdraví. S praxí jsem začal zejména proto, že jsem chtěl mému otci dokázat, že tato profese nemá výrazný podíl na zdraví lidí. Otec se touto profesí zaměstnával mnoho let a snažil se 23

24 mi ukazovat, jaký vliv mají prameny na zdraví lidí. Jako strojař jsem jeho argumentům nevěřil a co se týče víry, byl jsem skeptik. Po mé dvacetileté zkušenosti v tomto oboru už nepochybuji. Každý prostor nás může nějak ovlivňovat, a tím nám způsobovat i zdravotní problémy. Proto je dobré se průzkumem takového místa zabývat obzvláště před koupí domu, bytu, pozemku (před projektovou dokumentací je dobré zmapovat terén) nebo při různých zdravotních problémech. Spodní voda, prameny a mokřiny se negativně projevují na zdraví lidí a zvířat, tyto úkazy lze sledovat na růstu stromů a rostlin. Malé děti jsou citlivější a především místa spánku si vybírají pocitem, proto v postelích často cestují nebo z nich utíkají. Je velmi důležité na tuto problematiku myslet i při plánovaném rodičovství, protože žena v těhotenství reaguje na tyto věci velmi citlivě. V neposlední řadě je také podstatné myslet a zaobírat se historií domu. Jsem aktivní křesťan a často probírám s lidmi problémy, které se dají nazvat duchovními- např. neobyčejné příhody spojené s místem nebo domem, kde lidé žijí. Pokud člověk pociťuje bolesti zad a celkovou únavou při dešti a před deštěm při změně tlaku, tak zpravidla spí na pramenu spodní vody, který má vliv na zdraví. Podobné a jiné problémy se projevují také při úplňku. Přednáška bude s diskuzí a množstvím dalších a konkrétních příkladů. Těším se na setkání s Vámi. Josef Ulehla Josef Ulehla Rokytnice 418, PSČ75104 Tel

25 25

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 38/04/2013- RO U Příloha k usnesení z 38. zasedání rady obce konané dne 29. 4. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík pan Petr Vojkůvka,

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Usnesení ze 42. zasedání rady obce konané ve středu dne 7.8.2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Usnesení ze 42. zasedání rady obce konané ve středu dne 7.8.2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 42/08/2013- RO - U Usnesení ze 42. zasedání rady obce konané ve středu dne 7.8.2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin

z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin 11/07/2015- RO U Příloha k usnesení z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 2/12/2014- ZO- U Příloha k usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Rozpočtové opatření

Více

Příloha k usnesení ze 45. zasedání rady obce konané dne 4. 11. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 45. zasedání rady obce konané dne 4. 11. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 45/11/2013- RO U Příloha k usnesení ze 45. zasedání rady obce konané dne 4. 11. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 9/05/2011-RO U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2011 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin 47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 34/01/2013- RO U Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 41/07/2013- RO U Usnesení ze 41. zasedání rady obce konané dne 1. 7. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

5/06/2011- ZO -U Příloha k usnesení. úřadu

5/06/2011- ZO -U Příloha k usnesení. úřadu z 5.zasedání zastupitelstva úřadu 5/06/2011- ZO -U Příloha k usnesení obce konané dne 20.6.2011 v 16.hodin v zasedací síni obecního Přítomni: dle prezenční listiny Omluven: pan Miroslav Martyčák Ověřovatel:

Více

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

32/11/2012- RO- U Příloha k usnesení z 32. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2012 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

32/11/2012- RO- U Příloha k usnesení z 32. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2012 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 32/11/2012- RO- U Příloha k usnesení z 32. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2012 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka

Více

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce

22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce 22/03/2012- RO-U Příloha k usnesení z 22. zasedání rady obce konané dne 12. 3. 2012 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová,

Více

18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 18/11/2011-RO U Příloha k usnesení z 18. zasedání rady obce konané dne 14. 11. 2011 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Petr Bohušík,

Více

56/06/2014- RO- U Příloha k usnesení z 56. zasedání rady obce konané dne 2. 6.2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana,

56/06/2014- RO- U Příloha k usnesení z 56. zasedání rady obce konané dne 2. 6.2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, 56/06/2014- RO- U Příloha k usnesení z 56. zasedání rady obce konané dne 2. 6.2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

Příloha k usnesení. z 7. zasedání rady obce konané dne 13.4.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin

Příloha k usnesení. z 7. zasedání rady obce konané dne 13.4.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin 7/04/2015- RO-U Příloha k usnesení z 7. zasedání rady obce konané dne 13.4.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

16/09/2011- RO U Příloha k usnesení z 16. zasedání rady obce konané dne 12. 9. 2011 v kanceláři starosty obce

16/09/2011- RO U Příloha k usnesení z 16. zasedání rady obce konané dne 12. 9. 2011 v kanceláři starosty obce 16/09/2011- RO U Příloha k usnesení z 16. zasedání rady obce konané dne 12. 9. 2011 v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová Omluven:

Více

Č. j. 14/03/2012 - ZO - Z Zápis Z 14. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 7. 3. 2012 v zasedací síni OÚ

Č. j. 14/03/2012 - ZO - Z Zápis Z 14. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 7. 3. 2012 v zasedací síni OÚ Program: Č. j. 14/03/2012 - ZO - Z Zápis Z 14. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 7. 3. 2012 v zasedací síni OÚ 1. Kupní smlouvy 2. Usnesení 3. Závěr Zasedání zastupitelstva obce bylo

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Program: 1. Program obnovy vesnice Dolní Bečva 2. Rozpočtové opatření č. 1 3. Různé

Více

Příloha k usnesení z 44. zasedání rady obce konané dne 7. 10. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin

Příloha k usnesení z 44. zasedání rady obce konané dne 7. 10. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin 44/10/2013- RO-U Příloha k usnesení z 44. zasedání rady obce konané dne 7. 10. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin Přítomni: Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Per Vojkůvka, Ing.

Více

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 21. 4. 2015

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 21. 4. 2015 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 21. 4. 2015 Zastupitelstvo města: a) bere na vědomí: 1. Kontrolu usnesení z minulých zasedání splněny body:

Více

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014

Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 Usnesení č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.6.2014 1/17/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 17. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 4/2013 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 4/2013, které se uskutečnilo dne 01.08.2013 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 62/04/2013

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 MĚSTYS NAČERADEC Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 1. Zahájení Přítomno 13 ZM. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení

Více

Kontrola usnesení usnesení č.6/2006

Kontrola usnesení usnesení č.6/2006 Kontrola usnesení Všechna usnesení přijatá v letech 2002 2006 byla ke dni 2.10.2006 nebo budou ke dni voleb splněna. Do dalšího volebního období přechází tato usnesení: usnesení č.6/2006 zpracování dokumentace

Více

Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha- 1. Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze ě - oznámení o zahájení

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 22. dubna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav,

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01 /2015, které se uskutečnilo dne 12. 02. 2015 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 21.5.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 21.5. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 21.5.2014 21/2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Ad 1. Zpráva kontrolního

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Zpravodaj obce Dolní Bečva

Zpravodaj obce Dolní Bečva Zpravodaj obce Dolní Bečva LISTOPAD PROSINEC 2013 1 BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM LISTOPAD PROSINEC Maléř Stanislav 71 Hruškovský Bohuslav 74 Jurek Josef 78 Vavřínová Milada 72 Kuběnová Miroslava 76 Štůsek Ivo

Více

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Z Á P I S č. 4 / 2 0 0 9 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda Přítomni: p. Ohrazda, Trapl,

Více

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1) Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu Valovou

Více

Program: Návrh na usnesení: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3 ve znění

Program: Návrh na usnesení: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3 ve znění 1 Č.j. 6/07/2011 - ZO - Z Zápis Z 6. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 11. 7. 2011 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 3 2. Různé 2. 1. Ţádost SDH Dolní Bečva 2. 2.

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 19. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 12. 10. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) 1 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 17. září 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Zpravodaj obce Dolní Bečva

Zpravodaj obce Dolní Bečva Zpravodaj obce Dolní Bečva ZÁŘÍ ŘÍJEN 2015 1 BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM ZÁŘÍ ŘÍJEN Maléř Svatopluk 74 Škorňová Marie 71 Ostřanská Marie 72 Hrstková Vlasta 87 Kuběnová Marie 76 Krištofová Jindřiška 85 Růčková

Více

Z á p i s č. 1 ze zasedání Rady obce Horní Bečva, konaného dne 20.11.2014. Přítomni: Bc. Rudolf Bernát, starosta

Z á p i s č. 1 ze zasedání Rady obce Horní Bečva, konaného dne 20.11.2014. Přítomni: Bc. Rudolf Bernát, starosta Z á p i s č. 1 ze zasedání Rady obce Horní Bečva, konaného dne 20.11.2014 Přítomni: Bc. Rudolf Bernát, starosta, místostarosta Svatopluk Divín, člen rady Ing. Jaroslav Podešva, člen rady Mgr. Martin Polách,

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 1/18/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 18 zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

Č.j. 22/05/2013 - ZO - Z Zápis Z 22. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 27. 5. 2013 v zasedací síni OÚ

Č.j. 22/05/2013 - ZO - Z Zápis Z 22. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 27. 5. 2013 v zasedací síni OÚ Program: Č.j. 22/05/2013 - ZO - Z Zápis Z 22. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 27. 5. 2013 v zasedací síni OÚ 1. Smlouva o poskytnutí podpory na Stavení úpravy MŠ Dolní Bečva čp. 580

Více

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0 Výpis usnesení - ZÁPIS č. 05 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Hrušky konaného dne 2. 6. 2015 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hrušky Starostka obce, Bc. Jana Filipovičová (dále jen

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172)

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172) 1 U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 18. června 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 66 1910 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 58. schůze rady ze dne 19.11. 2009, z 65. schůze

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013 kancelář starosty 1. (46) Veřejné prostranství mezi školami, k.ú.červený Kostelec Jiří Prouza 2. (47) Optický kabel

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 30.října 2015 U S N E S E N Í ------------------------- z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 17. DUBNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/10/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

Zápis Z 3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 21. 2. 2011 v zasedací síni OÚ

Zápis Z 3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 21. 2. 2011 v zasedací síni OÚ Č.j. 3/02/2011 - ZO - Z Zápis Z 3. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 21. 2. 2011 v zasedací síni OÚ Program: 1. Smlouvy 1. 1. Úvěrová smlouva 1. 2. Kupní smlouva 1. 3. Smlouva o bezúplatném

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Usnesení. přijatá na 6. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.11.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 6. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.11.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 6. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.11.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 347. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

U s n e s e n í. z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015.

U s n e s e n í. z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015. U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015. Usnesení č. 70/2015 Zastupitelstvo obce Zbizuby schvaluje program 5. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení č. 71/2015

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

USNESENÍ z 36. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 15. 3. 2010

USNESENÍ z 36. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 15. 3. 2010 1) Bezpečnostní situace Zastupitelstvo MČ Praha Dolní Měcholupy - informaci strážníka městské policie o situaci v Městské části Praha - Dolní Měcholupy za únor 2010 2) Navýšení kapacity ZŠ - informaci

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

MĚSTYS NAČERADEC USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015

MĚSTYS NAČERADEC USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015 MĚSTYS NAČERADEC 1. Zahájení Přítomno 12 ZM. 1 USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 30. ČERVNA 2015 Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Petr Záviška Ověřovatelé: Becha Petr,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 28. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 9.5.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil: Zdenek

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOKl57101/2011/KŘ-Kl7433 Č.j.: KUOK 1059/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran:6 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách.

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách. Usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 Schvaluje: - Rozpočtové opatření obce Slatiny č. 7/2010 - Podání žádosti o dotaci na MMR z Programu podpory bydlení- podprogram

Více

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2013 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více