podávaná podle 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. v souladu s Vyhláškou 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů za školní rok 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "podávaná podle 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. v souladu s Vyhláškou 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů za školní rok 2010/2011"

Transkript

1 2 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Otrokovice podávaná podle 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. v souladu s Vyhláškou 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů za školní rok 2010/2011 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Gymnázium Otrokovice Zřizovatel školy : Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně Gymnázium Otrokovice patří mezi UNESCO Associated Schools Gymnázium Otrokovice je Smluvní partner Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Jméno ředitele školy: Mgr. Ivo Kramář Statutární zástupce ředitele školy: Mgr. Marie Ondrašíková Kontakt na zařízení: tel.: , fax: , Jméno pracovníka podávajícího informace: Mgr. Marie Ondrašíková Datum zařazení do sítě, rozhodnutí o zařazení: č.j /01-21 Celková kapacita školy a jejích součástí : 435 žáků Všechny obory, které škola vyučovala ve školním roce 2010/2011: Obor Počet tříd Počet žáků Počet žáků Přepočtený počet pedagogických k na třídu podle pracovníků stavu k K/61 Gymnázium , K/601 Gymnázium všeobecné K/41 Gymnázium K/401 Gymnázium ,00 všeobecné K/81 Gymnázium Počet žáků na přepočt. ped. prac. 28,35 13,09 Seznam mimoškolních nebo občanských sdružení při škole: Nadační fond Gymnázia Otrokovice Zástupci žáků každé třídy aktivně pracují ve Studentské radě GO PŘEHLED ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Vyučované obory ve školním roce 2010/2011 podle ŠVP K/41 Gymnázium K/61 Gymnázium K/81 Gymnázium Název ŠVP Štěstí přeje připraveným Moudrost z vědění Pramen moudrosti a vědění

2 3 UČEBNÍ PLÁN GYMNÁZIA OTROKOVICE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 prima 1.O tercie 1.D kvarta 2.D kvinta 3.D sexta 4.D septima 5.D oktáva 6.D 1.A 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B ČJ AJ NJ/FJ/ŠJ LJ vých. k obč ZSV dějepis zem./geo matematika fyzika /1 3/ /1 3/1 3 3 chemie /1 3 3/1 2 3/ /1 3/1 2 2 bio./přír /1 3/1 3/1 2 3/ /1 3/1 2 2 přír. cvičení TV est. vých IVT/IKT děj.umění vol vol vol Volitelné předměty a nepovinné předměty: jazyk latinský, základy administrativy, seminář biologicko-chemický, seminář z biologie, seminář z matematiky, seminář z výpočetní techniky, anglická konverzace, anglický jazyk výběrový, seminář z dějepisu, seminář ze zeměpisu, německá konverzace, seminář z výtvarné výchovy, seminář ze základů společenských věd, seminář z chemie, seminář z ruského jazyka, seminář ze španělského jazyka, francouzská konverzace, seminář z fyziky, matematicko fyzikální seminář. Nepovinné předměty divadlo poezie Variace, sportovní hry, pěvecký sbor, florbal ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011: k datu Počet fyzických osob Přepočtení na plné zaměstnance Interní pracovníci 30 28,387 Osoby zdravotně znevýhodněné 1 0,95

3 4 DALŠÍ ÚDAJE O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011: Poř. číslo Pracovní zařazení Funkce Úvazek Stupeň vzdělání Aprobace 1 Mgr. Ivo Kramář Ř 1 VŠ M/F 26 2 Mgr. Marie Ondrašíková ZŘ 0,5 VŠ KV 25 3 Mgr. Karla Bumbálková ZŘ 1 VŠ M/Ch 32 4 Mgr. Monika Bartíková 1 VŠ NJ/Z 14 5 Mgr. Alžběta Fojtů 1 VŠ AJ/OV 6 6 Mgr. Jana Formánková 1 VŠ ČJ/D 23 7 RNDr. Ing. Vojtěch Drbal D 0,67 VŠ Bi/Ch/G 45 8 Mgr. Pavel Gajdošík 1 VŠ ČJ/NJ 12 9 Mgr. Lenka Hanáková 1 VŠ M/F Pavel Hrstka 1 VŠ ČJ/D Mgr. Žaneta Janečková 1 VŠ AJ/D 6 12 Mgr. Kateřina Kozlová 1 VŠ ČJ/AJ Ing. Martina Krejčiříková 1 VŠ IVT Mgr. Zdeněk Kříž 1 VŠ Z/TV Mgr. Jakub Macek 0,76 VŠ HV PaedDr. Jana Marušáková 1 VŠ NJ/RJ Mgr. Ivana Maťátková 1 VŠ ČJ/FJ/ŠJ Mgr. Dagmar Mynářová 1 VŠ FJ/D Mgr. Milena Novotná 1 VŠ ČJ/AJ Mgr. Jarmila Podlasová 1 VŠ Ch/F MgA. Martin Pavliš 1 VŠ VV 1 22 Ing. Šárka Psíková 1 VŠ Ch Mgr. Pavel Semerák 1 VŠ ZSV/TV Mgr. Pavlína Schillerová 1 VŠ M/TV 9 25 RNDr. Zdeňka Strouhalová D 0,5 VŠ F/M Mgr. Eva Svobodová 1 VŠ ČJ/LJ/ZSV Mgr. Jaroslav Špaček 1 VŠ Bi/Ch 6 28 Mgr. Jaromír Vaněk 1 VŠ TV/Z Mgr. Libuše Vlasáková 1 VŠ M/DG/IVT Mgr. Markéta Vlčková 1 VŠ Bi/Ch 3 Roků ped. praxe (Seznam použitých zkratek : Ř ředitel, ZŘ zástupkyně ředitele, D pedagog důchodce) Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje: Ve škole působilo z pedagogů 12 učitelů s praxí méně než 15 let, což je 40,00%, 7 učitelů s praxí mezi 15 a 25 lety včetně, což je 23,33%, 9 učitelů s praxí nad 25 let, což je 30,00% a 2 pedagogové v důchodovém věku, což je 6,67 %. Pedagogický sbor je stabilního složení. Dochází k postupnému stárnutí pedagogického sboru.

4 5 POŽADOVANÁ APROBOVANOST A STUPEŇ VZDĚLÁNÍ UČITELŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011: (Zahrnuje předměty povinné, volitelné i nepovinné) v % Aprobovanost výuky 99,56 Jeden vyučující Aj má vzdělání pro výuku na ZŠ. NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011: k datu Počet fyzických osob Přepočtené na celé úvazky Interní pracovníci 9 5,975 Interní pracovníci Funkce Stupeň vzdělání 1 Hosp. školy, sam. referentka 1 ÚSO 2 Mzdová účetní 0,5 VŠ 3 Školník, domovník 1,218 SO 4 Uklízečka 0,7 SO 5 Uklízečka 0,4 SO 6 Uklízečka 1 SO 7 Uklízečka 0,5 SO 8 Uklízečka 0,4 SO 9 Knihovnice 0,26 VŠ GARANTI PŘEDMĚTŮ: ČJ, LJ - Mgr. Eva Svobodová AJ - Mgr. Milena Novotná NJ - PaedDr. Jana Marušáková FJ - Mgr. Dagmar Mynářová ŠJ - Mgr. Ivana Maťátková RJ - PaedDr. Jana Marušáková M - Mgr. Karla Bumbálková F - Mgr. Lenka Hanáková Ch - Mgr. Jaroslav Špaček Bi - RNDr. et Ing. Vojtěch Drbal D - p. Pavel Hrstka ZSV, OV - Mgr. Eva Svobodová DG - Mgr. Libuše Vlasáková IVT - Ing. Martina Krejčiříková HV - Mgr. Jakub Macek VV - MgA. Martin Pavliš ZA - Mgr. Marie Ondrašíková Z,GE - Mgr. Zdeněk Kříž TV - Mgr. Zdeněk Kříž

5 TŘÍDNICTVÍ: 6 PRIMA Mgr. Markéta Vlčková TERCIE PaedDr. Jana Marušáková KVARTA Mgr. Zdeněk Kříž KVINTA Mgr. Karla Bumbálková SEXTA Mgr. Pavla Schillerová SEPTIMA Mgr. Kateřina Kozlová OKTÁVA p. Pavel Hrstka 1.A Mgr. Pavel Semerák 2.A Mgr. Lenka Hanáková 2.B Mgr. Pavel Gajdošík 3.A Mgr. Jarmila Podlasová 3.B Mgr. Žaneta Janečková 4.A Mgr. Jaroslav Špaček 4.B Mgr. Eva Svobodová ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (DVPP) A OSTATNÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY Čtenářské kompetence, práce s filmem v hodinách ŠJ - 1 pedagog Pravopis, fonetika, fonietrie a profesor francouzštiny - 1 pedagog Gramatika španělského jazyka - 1 pedagog Vzdělávání vedoucích pracovníků ve Zlínském kraji v projektovém řízení - 1 ředitel Práce s chybou ve výuce ŠJ - 1 pedagog E-learningové metody ve výuce - 2 pedagogové Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků SŠ ve Zlínském kraji s využitím IKT - 2 pedagogové Otevřená věda - 2 pedagogog Konference cizích jazyků - 1 pedagog Školení práce s interaktivní tabulí Activ Studio - 9 pedagogů Vzdělávání pedagogů SŠ ve Zlínském kraji v projektovém řízení - 3 pedagogové Školení učitelů informatiky - 1 pedagog Motivační setkání učitelů NJ - 1 pedagog Doškolovací kurz instruktor snowboardingu - 1 pedagog Informační systém datových schránek - 1 pracovník

6 7 Zaručený elektronický podpis - 1 pracovník Zdaňování mezd a platů - 1 pracovník Změny v sociálním a zdravotním pojištění - 1 pracovník ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ŽÁCI PŘIJATÍ KE STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012: Kód Název Druh studia Počet přihlášených Počet žáků, kteří k zahájili studium K/ K/ K/81 Gymnázium (čtyřleté) Gymnázium (šestileté) Gymnázium (osmileté) D D D DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ: Přijímací zkoušky obsahovaly test obecných studijních předpokladů, test z matematiky a českého jazyka společnosti SCIO. Přijatí žáci následné absolvovali rozřazovací test z cizího jazyka. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ CELKOVÝ PROSPĚCH ŽÁKŮ VE ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011: Prospělo Prospělo Neprospělo s vyznamenáním Gymnázium šestileté Gymnázium čtyřleté Gymnázium osmileté žáků čtyřletého studia neuzavřelo ročník HODNOCENÍ UKONČENÍ STUDIA MATURITNÍ ZKOUŠKA: Počet žáků Prospělo Prospělo Neprospěl/a v posledním ročníku s vyznamenáním (školní část)

7 8 VÝSLEDKY STÁTNÍCH MATURIT PODLE CERMATU

8 9 VYHODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU (MPP) 2010/2011 Školní metodička prevence: Mgr. Marie Ondrašíková Výchovná poradkyně: Mgr. Marie Ondrašíková CÍLE A METODY MPP V RÁMCI MPP ŠKOLA USILUJE: o o výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu a k vývoji zdravé osobnosti žáka o o výchovu žáků k osvojení pozitivního sociálního chování a rozvoje osobnosti o o výchovu žáků vedoucí k odmítání šikany, záškoláctví, gamblerství o o rozvoj osobnosti žáků vedoucí k odmítání závislostí, rasismu, xenofobie a dalších jevů,které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti o o rozvoj dovedností žáků vedoucích k odmítání projevů násilí, vandalismu, kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování, porušování zákona a dalších sociálně patologických jevů METODY ŠKOLY o vytváření pozitivních mezilidských vztahů o vytváření pozitivního sociálního prostředí ve škole o spolupráce školy s Radou školy v oblasti prevence o spolupráce vedení školy se Studentskou radou o vedení žáků k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám o poskytování informací žákům z oblasti prevence o preventivní práce s třídními kolektivy o zavádění zásad preventivní výchovy do výuky do předmětů, ve kterých ji lze uplatnit o citlivé řešení problémových situací souvisejících s výskytem sociálně patologických jevů o vzdělávání pedagogů v oblasti prevence, zvyšování odbornosti studiem odborné literatury, účastí na odborných seminářích, sledováním této problematiky v médiích o shromažďování odborných informací z oblasti prevence o vytváření podmínek pro smysluplné trávení volného času žáků školy o spolupráce s institucemi z oblasti prevence o spolupráce s rodiči v oblasti zdravého životního stylu a prevence o pomoc žákům při výběru profesního zaměření vedoucí k jejich úspěšnosti na trhu práce KONTAKTY, INFORMACE, POMŮCKY o konzultační hodiny metodičky prevence a výchov. poradkyně nejsou pevně stanoveny, konzultace žáků i rodičů jsou možné po domluvě kdykoliv o se svými problémy, návrhy, dotazy a podněty se žáci i rodiče mohou anonymně obracet na zástupce školy em, zástupce školy na tyto podněty reaguje o metodička prevence je v kontaktu s pracovníky MADIO o.s, Poradny pro ženy Zlín, Policie ČR, KPPP Zlín, ÚP Zlín, sociál. odboru MÚ Otrokovice aj., pro potřeby žáků využívá nabídky služeb těchto a podobných institucí, podle potřeby zprostředkovává kontakty žáků s pracovníky těchto institucí; kontaktní adresy jsou vyvěšeny na nástěnce v přízemí školy o videotéka a literatura k této problematice je žákům i pedagogům k dispozici v knihovně o škola spolupracuje se žáky při výběru jejich dalšího vzdělávání a profesního zaměření

9 10 VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI PREVENCE A VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ o účast vých. poradkyně a metodičky na seminářích pořádaných KPPP Zlín o účast na semináři školních metodiků prevence BARVY ŽIVOTA EVALUACE ŽÁKŮ Ve šk. roce 2009/10 se škola zapojila do projektu ZK evaluace žáků 1. a 2. ročníku s využitím evaluačního nástroje Barvy života. Zástupci vedení školy a zástupci pedagogů byli proškoleni pro práci s tímto evaluačním nástrojem. Ve školním roce 2010/2011 gymnázium uskutečnilo druhé testování žáků tříd, které jsou do projektu zapojeni už od šk. roku 2009/10. STUDENTSKÁ RADA Každá třída má 1 2 zástupce ve Studentské radě. Na pravidelných schůzkách 1x týdně řeší zástupci tříd problémy, podněty, připomínky a návrhy žáků školy; po projednání s vedením školy jsou výsledky jednání zveřejněny na nástěnce Studentské rady. Ve spolupráci se Studentskou radou pokračovala škola v plnění smlouvy se společností GTS ALIVE s. r. o. o spolupráci při vyřizování mezinárodně uznávaných studentských dokladů ISIC pro zájemce z řad žáků školy. ZAPOJENÍ ŽÁKŮ ŠKOLY DO PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH ESF A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR Název projektu: Tvorba a realizace vzdělávacího programu v oblasti osobnostní a sociální výchovy a výchovy demokratického občana s propojením do multikulturní a mediální výchovy Po skončení projektu škola realizuje pro žáky osobnostní kurzy (úvodní, průběžné a závěrečné), které z projektu ESF vychází a čerpají. Tyto kurzy jsou vedeny pedagogy školy formou zážitkové pedagogiky. Součástí kurzů jsou outdoorové aktivity, lanové překážky, aktivity podporující environmentální výchovu aj. Ve školním roce 2010/2011 se osobnostních kurzů zúčastnily třídy prima, tercie, 1.A, 2.A. 2.B, sexta. PROJEKT COMENIUS Mezinárodní projekt I will be a student pokračoval ve šk. roce 2010/11 mobilitami do Polska, Itálie, Maďarska a Španělska.

10 11 SPOLUPRÁCE ŠKOLY A ZAPOJENÍ ŽÁKŮ ŠKOLY V ČINNOSTECH JINÝCH ORGANIZACÍ Město Otrokovice (MO) - zapojení žáků školy při organizaci slavnostních akcí a obřadů pořádaných MO Otrokovická BESEDA, s.r.o - žáci školy pomáhají při zajišťování technické pomoci a organizaci Festivalu gymnázií, který tradičně probíhá v Otrokovické BESEDĚ; v tomto kulturním domě probíhají vystoupení studentského divadla VARIACE a pěveckého sboru SENIOR, dům pro seniory Otrokovice - škola spolupracuje s touto organizací na úrovni náboru a zapojení žáků do pomoci klientům této instituce - žáci kvinty byli zapojeni do organizace Hry bez hranic věku Maltézská pomoc - žáci školy jsou zapojeni do dobrovolnické práce organizované Maltézskou pomocí, ve svém volném čase navštěvují otrokovické seniory a vypomáhají otrokovickým teenagerům vozíčkářům, i lidem jinak handicapovaným Sluníčko, dům dětí Otrokovice - pomoc žáků školy při organizování akcí Sluníčka pro děti z Otrokovic (vánoční a velikonoční dílny, Olympiáda dětí mateřských škol) Gymnázium Topoľčany - společensko sportovní setkání učitelů a žáků GO s učiteli a žáky družebního gymnázia v Topoľčanech SPOLUPRÁCE S RODIČI - konzultace s metodičkou prevence a výchovnou poradkyní je možná po předchozí domluvě kdykoliv - škola nabízí pomoc při zprostředkování kontaktů s institucemi prevence, profes.poradenství aj. AKTIVNÍ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU STUDENTŮ NABÍDKA ŠKOLY VARIACE (dramatický soubor) Pěvecký soubor GO Sportovní hry: odbíjená, florbal Výuka latiny PROGRAMY TŘÍD: Prima: osobnostní kurz Den Salvátora beseda Návrat velkých šelem beseda Čas proměn

11 12 Tercie: Kvarta: Kvinta: osobnostní kurz beseda: Sexuální zneužívání, znásilnění program osobnost. výchovy EVVO ZOO Lešná Bobřík informatiky beseda: Nebezpečí AIDS/HIV lyžařský výcvikový kurz beseda Návrat velkých šelem osobnostní kurz Hry bez hranic věku exkurze do Technického muzea v Brně a Anthropos exkurze ČOV exkurze ESF exkurze ESF - Pálava 1. ročník: osobnostní kurz exkurze do Technického muzea v Brně a Anthropos exkurze ČOV S tebou o tobě (beseda pro dívky) exkurze ESF - Pálava 2. ročník + sexta: Bobřík informatiky sexta: pomoc při vánočních dílnách DD Sluníčko Otrokovice exkurze do Technického muzea v Brně a Anthropos zájezd Vánoční Vídeň ekologický pobytový program pro sextu, 2.A, 2.B (ESF) lyžařský výcvik žáků sexty, 2.A, kvinty exkurze na Okr. soud Zlín sexta ekologický pobyt 2.A exkurze ČOV pomoc při Květinovém dnu Ligy proti rakovině exkurze ESF - sexta olympiáda dětí MŠ zapojeni žáci sexty závěrečný osobnostní kurz 3. ročník + septima: sportovně turistický kurz exkurze do Osvětimi Příběhy bezpráví beseda s hosty (pro studenty semináře) beseda s europoslancem Ransdorfem beseda o holocaustu exkurze do Dukovan projekt ESF návštěva UTB 3.A, septima beseda Moderní kosmologie pro 3.A, 3.B Poskytování první pomoci (ČČK) 3.B exkurze ESF Bílý kříž septima, 3.B exkurze ESF Pálava 3.A

12 13 4. ročník + oktáva: historicko vlastivědný zájezd do Prahy exkurze do Osvětimi Jak uspět na trhu práce (ÚP Zlín) - beseda beseda o přijímacím řízení k pomatritním studiu SOCRATES beseda o přihlašování k terciálnímu studiu výchov. poradkyně Příběhy bezpráví beseda s hosty (pro studenty semináře) JEDNORÁZOVÉ AKCE V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU Září 2010 osobnostní kurzy pro primu, tercii a žáky 1. ročníku pomoc žáků 2.A a 2.B při charitativ. akci Den, kdy svítí světlušky sportovně turistický kurz žáků 3. roč. historickovlastivědná exkurze maturitního ročníku do Prahy pomoc žáků při sbírce Světluška pomoc nevidomým dětem účast v okresním kole CORNY atletika - dívky beseda se žáky maturitních ročníků o vysokoškolském st Hry bez hranic věku pomoc žáků kvinty Říjen 2010 exkurze do Osvětimi žáků 3. roč. a septimy společensko sportovní setkání pedagogů a studentů se zástupci družebního gymnázia v Topoľčanech beseda pro 4. roč. a oktávu o terciálním studiu výchovná poradkyně beseda institutu Socrates pro žáky maturitního ročníku exkurze do Osvětimi pro žáky maturitních tříd Listopad 2010 Gaudeamus škola umožnila žákům návštěvu veletrhu vysokoškolského studia koncert cimbálové muziky Réva všechny třídy mimo maturantů Bobřík informatiky žáci kvarty a sexty sportovní utkání v sálové kopané výběr žáků beseda pro studenty dějepis. semináře Příběhy bezpráví beseda s europoslancem Ransdorfem pro žáky 3. roč. a septimy Prosinec 2010 spolupráce žáků sexty s DDM Sluníčko při organizaci vánočních dílen beseda na ÚP Zlín pro žáky maturit. tříd Jak uspět na trhu práce exkurze do Technického muzea v Brně a Anthropos žáci kvinty, 1.A, 2.A zájezd do předvánoční Vídně převážně žáci 2. roč. případně 3. roč. beseda o holocaustu pro žáky septimy abiturientský večírek

13 14 Leden 2011 návštěva divadelního představení (Gogol: Ženitba) všichni žáci školy beseda pro žáky kvarty: Nebezpečí AIDS/HIV beseda pro žáky tercie: Sexuální zneužívání, znásilnění Únor 2011 exkurze do Dukovan žáci 3. roč. a septimy - projekt ESF soustředění Variací soustředění sboru Březen 2011 exkurze do Dukovan žáci 3. roč. a septimy ekologický pobytový program sexta lyžařský výcvikový kurz kvarta ekologický pobyt žáků sexty, 2.A, 2.B účast pěveckého sboru GO na soutěži v Litovli Pythagoriáda lyžařský výcvik (Rakousko) účast žáků v okr. kole Pythagoriády lyžařský výcvik turnaj ve florbalu exkurze do Okresního soudu ve Zlíně ekologický pobyt 2.A (ESF) mobilita projektu Comenius - Maďarsko Duben 2011 festival gymnaziálních souborů Otrokovice 2010 (kulturní a společenské setkání) příprava a účast všech studentů, vystoupení VARIACÍ a sboru velikonoční dílny DD Sluníčka (vybraní žáci) exkurze do Anglie, zúčastní se žáci různých tříd Den Salvátora zúčastní se žáci primy Květen 2011 exkurze ČOV 1.A, 2.A, 2.B, kvinta zapojení žáků 2. roč. do Květinového dne Liga proti rakovině turnaj ve florbalu účast reprezentace žáků exkurze ESF kvinta, sexta EVVO - návštěva ZOO (tercie) Červen 2011 návštěva UTB 3.A, septima zapojení žáků školy do charitativního projektu Šance beseda Moderní kosmologie žáci 3.A, 3.B účast pěveckého sboru na soutěži Tučapského Vyškov beseda ČČK: Poskytování první pomoci žáci

14 15 vystoupení žáků (sbor, Variace, přehlídka modelů vytvořených žáky školy) na konferenci k ukončení projektu Modely olympiáda dětí MŠ pomoc žáků sexty exkurze ESF Bílý kříž pro žáky septimy a 3.B přednáška Návrat velkých šelem pro žáky primy, kvarty osobnostní kurzy: kvarta, sexta exkurze ESF Pálava pro žáky 1.A, kvinty, 3.A Červnové akce: třídenní vzdělávací, kulturní, poznávací a sportovní programy vytvořené pedagogy školy zapojení žáků různých ročníků a tříd podle oblasti jejich zájmu HODNOCENÍ EVVO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA Koordinátor pro environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu: Mgr. Markéta Vlčková Plán EVVO na letošní školní rok byl vytvořen pod vedením koordinátora Mgr. Markéty Vlčkové. Tento plán byl připraven ve spolupráci s vedením školy, vedoucími jednotlivých předmětů a předmětových komisí a byl projednán se všemi členy pedagogického sboru. EVVO je samozřejmě nedílnou součástí celoročního dění na naší škole. HODNOCENÍ DOSAŽENÍ DÍLČÍCH CÍLŮ EVVO PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011: Tercie Žáci tercie navštívili ZOO Lešná a zúčastnili se výukové exkurze v pavilónu opic. Přednáška byla zaměřena na etologii - vědu zabývající se chováním živočichů a ochranu opic na světě. Akce se velmi vydařila, žákům se líbila a v exkurzích a programech nabízených ZOO Lešná budeme i nadále pokračovat. Kvarta Letos naše škola v rámci EVVO spolupracovala s již dříve osvědčeným ekocentrem Čtyřlístek. Toto středisko ekologické výchovy pro naši kvartu připravilo zajímavou přednášku,,odpadov zabývající se odpadovou problematikou Zlínského kraje. Žáci si uvědomili, že skoro vše, co zbude z jakéhokoliv výrobku, se dá recyklovat a opět použít. Přednáška byla doplněna nejen pracovními listy, hrou, ale i diskuzí, během které žáci měli možnost se aktivně zapojit a vyjádřit své názory a postřehy z vlastního života týkající se dané problematiky. I příští rok plánujeme pro budoucí kvartu přednášku s ekologickou tématikou, ať už přes Čtyřlístek nebo jiné ekocentrum. Téma bude vybráno dle aktuální nabídky ekologických středisek. Kvinta, 1. A Studenti navštívili ČOV ve Zlíně - Malenovicích a během exkurze doprovázené odborným výkladem vedoucích pracovníků se seznámili s významem čističky a s technikou a principem čištění odpadních vod. V červnu ještě studenti navštívili CHKO Pálava a Lednicko - valtický areál. Z celodenní exkurze si studenti odnesli informace o těchto místech a seznámili se zdejší květenou a zvířenou. Sexta, 2. A, 2. B Studenti 2. ročníku absolvovali třídenní ekologický pobytový program - Udržitelný rozvoj všemi smysly v ekocentru Veronica v Hostětíně. V průběhu 3 dnů se seznámili s těmito tématy: ochrana klimatu, úspory energie, obnovitelné zdroje, ekologické zemědělství, zodpovědné nakupování, udržitelná doprava, ekologická domácnost ad. Viděli řadu

15 16 modelových ekologických projektů pasivní dům, obecní výtopna na biomasu, kořenová čistírna odpadních vod, solární kolektory, fotovoltaická elektrárna, šetrné veřejné osvětlení a moštárna s bio-produkcí. Program byl mezipředmětově orientovaný, žáci zpracovávali vlastní projekt. Septima, 3. A, 3. B Studenti 3. ročníku se zúčastnili jednodenní exkurze na Experimentální ekologické pracoviště AV ČR Bílý Kříž. Žáci byli obeznámeni s dopadem globálního oteplování na lesní porosty. V rámci exkurze žáci navštívili ochranné sféry s kontrolovaným prostředím. Exkurzí jsme chtěli motivovat žáky k ochraně a tvorbě životního prostředí. Oktáva, 4. A, 4. B Na závěr studia biologie si studenti shrnuli ekologické pojmy a zabývali se problémy ekologie a ochrany životního prostředí. Obecné shrnutí: Jako každoročně i letos třídíme odpady a využíváme je i dále při výuce např. ve výtvarné výchově. Žáci jsou neustále vedeni k šetření energiemi a vodou v běžném školním provozu (zhasínání o přestávkách, krátké a intenzivní větrání atd.). Nadále rozšiřujeme zeleň školy, do jejíž péče jsou postupně zasvěcováni i sami žáci, ať už jako součást výuky (praktická cvičení z biologie pro 1. ročník čtyřletého gymnázia a kvinty šestiletého gymnázia) nebo jako jejich dobrovolná činnost během jejich osobního volna. Žáci pečující o rostliny probírají současně v biologii botaniku, a tudíž jejich teoreticky nabyté vědomosti o rostlinách využívají i v praxi. V rámci biologie rozšiřujeme i zvířectvo chované v učebně biologie. Péče o akvarijní ryby, chameleona, plže či korýše patří u studentů k oblíbeným pracovním činnostem. Budeme se snažit i nadále rozšiřovat sbírky naší fauny a rozvíjet tak u studentů nadšení pro ochranu všech živočichů naší planety. Během roku proběhlo vytipování akcí s environmentální tematikou, kterými bychom se měli v dalších letech zúčastnit (olympiády, soutěže atd.). Osvědčených osobnostních kurzů, které se vždy dotýkají témat ekologie a ochrany životního prostředí, se tentokrát zúčastnili žáci primy, tercie a 1. A. Prvky EVVO se letos objevily i v dalších akcích, např.: v exkurzi žáků do jaderné elektrárny Dukovany, nebo při některých červnových akcích. VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ POCHVALY A OCENĚNÍ: ( 10 VYHLÁŠKY 13/2005 SB., O STŘEDNÍM VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ V KONZERVATOŘI) pochvala ředitele školy - 47 žáků/žákyň pochvala třídního učitele - 33 žáků/žákyň DŮTKY : ( 10 VYHLÁŠKY 13/2005 SB., O STŘEDNÍM VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ V KONZERVATOŘI) důtka třídního učitele - 25 žáků/žákyň důtka ředitele školy - 7 žáků/žákyň

16 17 HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ : ( 30 VYHLÁŠKY 13/2005 SB., O STŘEDNÍM VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ V KONZERVATOŘI) v devíti případech bylo chování klasifikováno jako uspokojivé ve dvou případech bylo chování klasifikováno jako neuspokojivé SOUTĚŽE POČTY ZÚČASTNĚNÝCH ŽÁKŮ VE VYŠŠÍCH KOLECH SOUTĚŽÍ: Název soutěže, přehlídky Okresní kolo Konverzační soutěž v AJ 3 Konverzační soutěž v NJ 1 Oblastní kolo (krajské kolo) Konverzační soutěž ve FJ 2 Konverzační soutěž ve ŠJ 4 Olympiáda v ČJ 4 Olympiáda z F 1 Zemské kolo Ústřední kolo Olympiáda z F - Petr Bilík 1. místo v okresním kole kategorie F Konverzační soutěž v NJ - Pavlína Polanská - 2. místo v okresním kole kategorie IIB Internetová matematická olympiáda - 26 studentů Tělesná výchova - CORNY atletická soutěž družstev dívky 1. místo v okresním kole dívky 1. místo v krajském kole dívky 4. místo v celostátním kole - dívky - sálová kopaná 9 žáků - 1. místo v okrskovém kole ve florbalu - 1. místo v Otrokovické florbalové lize - turnaj ve florbalu (Zlín) 3. místo - Traplický pohár turnaj ve florbalu Rozbal to - sexta, seminář 3. ročník celá třída Bobřík informatiky - sexta. kvinta celé třídy Moje soukromí - 2.A, 2.B, sexta, kvinta kvarta celé třídy Prezentiáda - 1.A, tercie, kvarta, kvinta celé třídy

17 18 Seznam najdi co neznáš - tercie, kvarta celá třída Safer internet - sexta celá třída Školní ajťák - sexta, seminář 3. ročník ZÁJMOVÉ KROUŽKY, DALŠÍ STUDENTSKÉ AKTIVITY VARIACE (dramatický soubor) Sportovní hry (odbíjená) Pěvecký sbor Latinský jazyk Vysoká účast studentů na mimoškolních protidrogových aktivitách a na charitativních akcích viz výše Organizace XLI. festivalu hudebních a recitačních souborů gymnázií cca 550 účastníků Organizace setkání abiturientů školy - cca 350 účastníků Memoriál MUDr. J. Podmolíka běh, in-line; půlmaraton Turnaj v halové kopané, turnaj v odbíjené Soutěže v kopané, turnaj středních škol v košíkové, silový víceboj Vystoupení poetického divadla Variace Organizace návštěv divadelních cyklů třetina žáků školy má abonmá Městského divadla Zlín Stálé sportovní kontakty s Gymnáziem Topoľčany Účast žáků v projektu MF Dnes Studenti čtou a píší noviny uveřejněno 5 příspěvků žáků AKCE PĚVECKÉHO SBORU Vánoční vystoupení pěveckého sboru GO před Otrokovickou BESEDOU Vystoupení pěveckého sboru v kostele v Otrokovicích Přehlídka středoškolských sborů Litovel (bronzové pásmo) Vystoupení na festivalu gymnaziálních souborů Účast na 4. ročníku Festivalu Dr. Antonína Tučapského Vyškov 2011 (stříbrné pásmo) Vystoupení na závěrečné konferenci k ukončení projektu ESF AKCE DIVADELNÍHO SOUBORU VARIACE Vystoupení na festivalu gymnaziálních souborů Vystoupení na závěrečné konferenci k ukončení projektu ESF Vystoupení na kulturních slavnostech města Napajedla zámek

18 19 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČŠI Ve školním roce 2010/2011 neproběhla inspekce ze strany ČŠI. Neproběhla také žádná jiná kontrola. PROJEKTY 1. Modely a modelování v přírodovědných předmětech a jejich srovnání s reálnýmí objekty nebo procesy (projekt CZ.1.07/1.1.08/ , náklady celkem ,33 Kč) Projekt byl ukončen v červnu Gymnázium Otrokovice dále podalo následující projekty: 1. projekt Comenius Partnerství škol s názvem I Will be a Student s celkovou dotací Zapojenými zeměmi a školami jsou: a. POLSKO Střední odborná škola technického zaměření (Vocational or Technical Secondary School) Zespol Szkol Zawodowych w Wodzislawiu Slaskim b. ITÁLIE Střední odborná škola technického zaměření (Vocational or Technical Secondary School) Istituto Professionale Statale Industria e Artigianto P.Gaslini c. MAĎARSKO Střední škola všeobecného zaměření (General Secondary School) Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola d. ŠPANĚLSKO Střední škola všeobecného zaměření (General Secondary School) Instituto de Ensenanza Secundaria San Juan De La Rambla e. TURECKO Střední odborná škola technického zaměření (Vocational or Technical Secondary School) Arif Molu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 2. Inovace výuky přírodovědných a společenskovědních předmětů zaváděním interaktivních prvků a využitím ICT technologií (projekt CZ.1.07/1.1.08/ ) Příjemcem dotace je Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín; Gymnázium Otrokovice je partnerem projektu s finančním příspěvkem.

19 20 ČERVNOVÉ AKCE Gymnázium Otrokovice organizuje každoročně Červnové akce, při kterých si každý žák vybírá aktivitu, která je nabízena pedagogy školy výhradně podle zájmu. Dosahujeme tím zapojení žáků různých tříd do společných činností, nutíme je tím ke komunikaci a kooperaci. Akce slouží nejen ke rozvoji žáků, ale jsou vhodným doplňkem prevence možných zárodků nesnášenlivosti mezi žáky. V době červnových akcí žáci primy absolvovali školní výlet. ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY Výroční zpráva projednána na pedagogické radě Školská rady Gymnázia Otrokovice projednala Výroční zprávu na svém zasedání Datum zpracování zprávy: Mgr. Ivo Kramář ředitel Gymnázia Otrokovice

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Charakteristika školy, vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Gymnázium Děčín, příspěvková organizace Komenského náměstí 4, 405 02, Děčín I Výroční zpráva školní rok 202/203 V Děčíně 5. 0. 203 Základní údaje o škole GYMNÁZIUM DĚČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KOMENSKÉHO

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium, Brno, Křenová 36 říjen 2014 Gymnázium, Brno, Křenová 36 602 00 Brno tel: 543 321 352, 543 211 598 fax: 543 321 352 e-mail: skola@gymkren.cz

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zprávu předkládá Mgr. Ludmila Pavlátová, ředitelka školy Zpráva byla projednána

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň gymnázia Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Ve škole ať cokoli se dělá, ať slouží a napomáhá budoucímu životu. Jan Amos Komenský ŠVP BYL ZPRACOVÁN S PODPOROU

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah: A) Základní údaje o škole... 3 B) Přehled oborů vzdělání... 5 C)

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled učebních

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 (podle vyhlášky 15/2005 Sb.) I. Výroční zpráva o činnosti školy 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa: Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy, Nár. mučedníků

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005/2006

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005/2006 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Slovo ředitele 3 Charakteristika školy 4 Vedení školy, předsedové předmětových komisí a třídní učitelé 7 Absolventi 2006 8 Vzdělávací programy školy 9 Údaje o pracovnících školy 14

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 zpracována dle 10 odst. 3,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice.

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice. Základní škola Strančice, okres Praha východ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního

Více