podávaná podle 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. v souladu s Vyhláškou 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů za školní rok 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "podávaná podle 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. v souladu s Vyhláškou 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů za školní rok 2010/2011"

Transkript

1 2 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Otrokovice podávaná podle 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. v souladu s Vyhláškou 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů za školní rok 2010/2011 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Gymnázium Otrokovice Zřizovatel školy : Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně Gymnázium Otrokovice patří mezi UNESCO Associated Schools Gymnázium Otrokovice je Smluvní partner Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Jméno ředitele školy: Mgr. Ivo Kramář Statutární zástupce ředitele školy: Mgr. Marie Ondrašíková Kontakt na zařízení: tel.: , fax: , Jméno pracovníka podávajícího informace: Mgr. Marie Ondrašíková Datum zařazení do sítě, rozhodnutí o zařazení: č.j /01-21 Celková kapacita školy a jejích součástí : 435 žáků Všechny obory, které škola vyučovala ve školním roce 2010/2011: Obor Počet tříd Počet žáků Počet žáků Přepočtený počet pedagogických k na třídu podle pracovníků stavu k K/61 Gymnázium , K/601 Gymnázium všeobecné K/41 Gymnázium K/401 Gymnázium ,00 všeobecné K/81 Gymnázium Počet žáků na přepočt. ped. prac. 28,35 13,09 Seznam mimoškolních nebo občanských sdružení při škole: Nadační fond Gymnázia Otrokovice Zástupci žáků každé třídy aktivně pracují ve Studentské radě GO PŘEHLED ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Vyučované obory ve školním roce 2010/2011 podle ŠVP K/41 Gymnázium K/61 Gymnázium K/81 Gymnázium Název ŠVP Štěstí přeje připraveným Moudrost z vědění Pramen moudrosti a vědění

2 3 UČEBNÍ PLÁN GYMNÁZIA OTROKOVICE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 prima 1.O tercie 1.D kvarta 2.D kvinta 3.D sexta 4.D septima 5.D oktáva 6.D 1.A 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B ČJ AJ NJ/FJ/ŠJ LJ vých. k obč ZSV dějepis zem./geo matematika fyzika /1 3/ /1 3/1 3 3 chemie /1 3 3/1 2 3/ /1 3/1 2 2 bio./přír /1 3/1 3/1 2 3/ /1 3/1 2 2 přír. cvičení TV est. vých IVT/IKT děj.umění vol vol vol Volitelné předměty a nepovinné předměty: jazyk latinský, základy administrativy, seminář biologicko-chemický, seminář z biologie, seminář z matematiky, seminář z výpočetní techniky, anglická konverzace, anglický jazyk výběrový, seminář z dějepisu, seminář ze zeměpisu, německá konverzace, seminář z výtvarné výchovy, seminář ze základů společenských věd, seminář z chemie, seminář z ruského jazyka, seminář ze španělského jazyka, francouzská konverzace, seminář z fyziky, matematicko fyzikální seminář. Nepovinné předměty divadlo poezie Variace, sportovní hry, pěvecký sbor, florbal ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011: k datu Počet fyzických osob Přepočtení na plné zaměstnance Interní pracovníci 30 28,387 Osoby zdravotně znevýhodněné 1 0,95

3 4 DALŠÍ ÚDAJE O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011: Poř. číslo Pracovní zařazení Funkce Úvazek Stupeň vzdělání Aprobace 1 Mgr. Ivo Kramář Ř 1 VŠ M/F 26 2 Mgr. Marie Ondrašíková ZŘ 0,5 VŠ KV 25 3 Mgr. Karla Bumbálková ZŘ 1 VŠ M/Ch 32 4 Mgr. Monika Bartíková 1 VŠ NJ/Z 14 5 Mgr. Alžběta Fojtů 1 VŠ AJ/OV 6 6 Mgr. Jana Formánková 1 VŠ ČJ/D 23 7 RNDr. Ing. Vojtěch Drbal D 0,67 VŠ Bi/Ch/G 45 8 Mgr. Pavel Gajdošík 1 VŠ ČJ/NJ 12 9 Mgr. Lenka Hanáková 1 VŠ M/F Pavel Hrstka 1 VŠ ČJ/D Mgr. Žaneta Janečková 1 VŠ AJ/D 6 12 Mgr. Kateřina Kozlová 1 VŠ ČJ/AJ Ing. Martina Krejčiříková 1 VŠ IVT Mgr. Zdeněk Kříž 1 VŠ Z/TV Mgr. Jakub Macek 0,76 VŠ HV PaedDr. Jana Marušáková 1 VŠ NJ/RJ Mgr. Ivana Maťátková 1 VŠ ČJ/FJ/ŠJ Mgr. Dagmar Mynářová 1 VŠ FJ/D Mgr. Milena Novotná 1 VŠ ČJ/AJ Mgr. Jarmila Podlasová 1 VŠ Ch/F MgA. Martin Pavliš 1 VŠ VV 1 22 Ing. Šárka Psíková 1 VŠ Ch Mgr. Pavel Semerák 1 VŠ ZSV/TV Mgr. Pavlína Schillerová 1 VŠ M/TV 9 25 RNDr. Zdeňka Strouhalová D 0,5 VŠ F/M Mgr. Eva Svobodová 1 VŠ ČJ/LJ/ZSV Mgr. Jaroslav Špaček 1 VŠ Bi/Ch 6 28 Mgr. Jaromír Vaněk 1 VŠ TV/Z Mgr. Libuše Vlasáková 1 VŠ M/DG/IVT Mgr. Markéta Vlčková 1 VŠ Bi/Ch 3 Roků ped. praxe (Seznam použitých zkratek : Ř ředitel, ZŘ zástupkyně ředitele, D pedagog důchodce) Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje: Ve škole působilo z pedagogů 12 učitelů s praxí méně než 15 let, což je 40,00%, 7 učitelů s praxí mezi 15 a 25 lety včetně, což je 23,33%, 9 učitelů s praxí nad 25 let, což je 30,00% a 2 pedagogové v důchodovém věku, což je 6,67 %. Pedagogický sbor je stabilního složení. Dochází k postupnému stárnutí pedagogického sboru.

4 5 POŽADOVANÁ APROBOVANOST A STUPEŇ VZDĚLÁNÍ UČITELŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011: (Zahrnuje předměty povinné, volitelné i nepovinné) v % Aprobovanost výuky 99,56 Jeden vyučující Aj má vzdělání pro výuku na ZŠ. NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011: k datu Počet fyzických osob Přepočtené na celé úvazky Interní pracovníci 9 5,975 Interní pracovníci Funkce Stupeň vzdělání 1 Hosp. školy, sam. referentka 1 ÚSO 2 Mzdová účetní 0,5 VŠ 3 Školník, domovník 1,218 SO 4 Uklízečka 0,7 SO 5 Uklízečka 0,4 SO 6 Uklízečka 1 SO 7 Uklízečka 0,5 SO 8 Uklízečka 0,4 SO 9 Knihovnice 0,26 VŠ GARANTI PŘEDMĚTŮ: ČJ, LJ - Mgr. Eva Svobodová AJ - Mgr. Milena Novotná NJ - PaedDr. Jana Marušáková FJ - Mgr. Dagmar Mynářová ŠJ - Mgr. Ivana Maťátková RJ - PaedDr. Jana Marušáková M - Mgr. Karla Bumbálková F - Mgr. Lenka Hanáková Ch - Mgr. Jaroslav Špaček Bi - RNDr. et Ing. Vojtěch Drbal D - p. Pavel Hrstka ZSV, OV - Mgr. Eva Svobodová DG - Mgr. Libuše Vlasáková IVT - Ing. Martina Krejčiříková HV - Mgr. Jakub Macek VV - MgA. Martin Pavliš ZA - Mgr. Marie Ondrašíková Z,GE - Mgr. Zdeněk Kříž TV - Mgr. Zdeněk Kříž

5 TŘÍDNICTVÍ: 6 PRIMA Mgr. Markéta Vlčková TERCIE PaedDr. Jana Marušáková KVARTA Mgr. Zdeněk Kříž KVINTA Mgr. Karla Bumbálková SEXTA Mgr. Pavla Schillerová SEPTIMA Mgr. Kateřina Kozlová OKTÁVA p. Pavel Hrstka 1.A Mgr. Pavel Semerák 2.A Mgr. Lenka Hanáková 2.B Mgr. Pavel Gajdošík 3.A Mgr. Jarmila Podlasová 3.B Mgr. Žaneta Janečková 4.A Mgr. Jaroslav Špaček 4.B Mgr. Eva Svobodová ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (DVPP) A OSTATNÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY Čtenářské kompetence, práce s filmem v hodinách ŠJ - 1 pedagog Pravopis, fonetika, fonietrie a profesor francouzštiny - 1 pedagog Gramatika španělského jazyka - 1 pedagog Vzdělávání vedoucích pracovníků ve Zlínském kraji v projektovém řízení - 1 ředitel Práce s chybou ve výuce ŠJ - 1 pedagog E-learningové metody ve výuce - 2 pedagogové Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků SŠ ve Zlínském kraji s využitím IKT - 2 pedagogové Otevřená věda - 2 pedagogog Konference cizích jazyků - 1 pedagog Školení práce s interaktivní tabulí Activ Studio - 9 pedagogů Vzdělávání pedagogů SŠ ve Zlínském kraji v projektovém řízení - 3 pedagogové Školení učitelů informatiky - 1 pedagog Motivační setkání učitelů NJ - 1 pedagog Doškolovací kurz instruktor snowboardingu - 1 pedagog Informační systém datových schránek - 1 pracovník

6 7 Zaručený elektronický podpis - 1 pracovník Zdaňování mezd a platů - 1 pracovník Změny v sociálním a zdravotním pojištění - 1 pracovník ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ŽÁCI PŘIJATÍ KE STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012: Kód Název Druh studia Počet přihlášených Počet žáků, kteří k zahájili studium K/ K/ K/81 Gymnázium (čtyřleté) Gymnázium (šestileté) Gymnázium (osmileté) D D D DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ: Přijímací zkoušky obsahovaly test obecných studijních předpokladů, test z matematiky a českého jazyka společnosti SCIO. Přijatí žáci následné absolvovali rozřazovací test z cizího jazyka. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ CELKOVÝ PROSPĚCH ŽÁKŮ VE ŠKOLE ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011: Prospělo Prospělo Neprospělo s vyznamenáním Gymnázium šestileté Gymnázium čtyřleté Gymnázium osmileté žáků čtyřletého studia neuzavřelo ročník HODNOCENÍ UKONČENÍ STUDIA MATURITNÍ ZKOUŠKA: Počet žáků Prospělo Prospělo Neprospěl/a v posledním ročníku s vyznamenáním (školní část)

7 8 VÝSLEDKY STÁTNÍCH MATURIT PODLE CERMATU

8 9 VYHODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU (MPP) 2010/2011 Školní metodička prevence: Mgr. Marie Ondrašíková Výchovná poradkyně: Mgr. Marie Ondrašíková CÍLE A METODY MPP V RÁMCI MPP ŠKOLA USILUJE: o o výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu a k vývoji zdravé osobnosti žáka o o výchovu žáků k osvojení pozitivního sociálního chování a rozvoje osobnosti o o výchovu žáků vedoucí k odmítání šikany, záškoláctví, gamblerství o o rozvoj osobnosti žáků vedoucí k odmítání závislostí, rasismu, xenofobie a dalších jevů,které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti o o rozvoj dovedností žáků vedoucích k odmítání projevů násilí, vandalismu, kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování, porušování zákona a dalších sociálně patologických jevů METODY ŠKOLY o vytváření pozitivních mezilidských vztahů o vytváření pozitivního sociálního prostředí ve škole o spolupráce školy s Radou školy v oblasti prevence o spolupráce vedení školy se Studentskou radou o vedení žáků k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám o poskytování informací žákům z oblasti prevence o preventivní práce s třídními kolektivy o zavádění zásad preventivní výchovy do výuky do předmětů, ve kterých ji lze uplatnit o citlivé řešení problémových situací souvisejících s výskytem sociálně patologických jevů o vzdělávání pedagogů v oblasti prevence, zvyšování odbornosti studiem odborné literatury, účastí na odborných seminářích, sledováním této problematiky v médiích o shromažďování odborných informací z oblasti prevence o vytváření podmínek pro smysluplné trávení volného času žáků školy o spolupráce s institucemi z oblasti prevence o spolupráce s rodiči v oblasti zdravého životního stylu a prevence o pomoc žákům při výběru profesního zaměření vedoucí k jejich úspěšnosti na trhu práce KONTAKTY, INFORMACE, POMŮCKY o konzultační hodiny metodičky prevence a výchov. poradkyně nejsou pevně stanoveny, konzultace žáků i rodičů jsou možné po domluvě kdykoliv o se svými problémy, návrhy, dotazy a podněty se žáci i rodiče mohou anonymně obracet na zástupce školy em, zástupce školy na tyto podněty reaguje o metodička prevence je v kontaktu s pracovníky MADIO o.s, Poradny pro ženy Zlín, Policie ČR, KPPP Zlín, ÚP Zlín, sociál. odboru MÚ Otrokovice aj., pro potřeby žáků využívá nabídky služeb těchto a podobných institucí, podle potřeby zprostředkovává kontakty žáků s pracovníky těchto institucí; kontaktní adresy jsou vyvěšeny na nástěnce v přízemí školy o videotéka a literatura k této problematice je žákům i pedagogům k dispozici v knihovně o škola spolupracuje se žáky při výběru jejich dalšího vzdělávání a profesního zaměření

9 10 VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI PREVENCE A VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ o účast vých. poradkyně a metodičky na seminářích pořádaných KPPP Zlín o účast na semináři školních metodiků prevence BARVY ŽIVOTA EVALUACE ŽÁKŮ Ve šk. roce 2009/10 se škola zapojila do projektu ZK evaluace žáků 1. a 2. ročníku s využitím evaluačního nástroje Barvy života. Zástupci vedení školy a zástupci pedagogů byli proškoleni pro práci s tímto evaluačním nástrojem. Ve školním roce 2010/2011 gymnázium uskutečnilo druhé testování žáků tříd, které jsou do projektu zapojeni už od šk. roku 2009/10. STUDENTSKÁ RADA Každá třída má 1 2 zástupce ve Studentské radě. Na pravidelných schůzkách 1x týdně řeší zástupci tříd problémy, podněty, připomínky a návrhy žáků školy; po projednání s vedením školy jsou výsledky jednání zveřejněny na nástěnce Studentské rady. Ve spolupráci se Studentskou radou pokračovala škola v plnění smlouvy se společností GTS ALIVE s. r. o. o spolupráci při vyřizování mezinárodně uznávaných studentských dokladů ISIC pro zájemce z řad žáků školy. ZAPOJENÍ ŽÁKŮ ŠKOLY DO PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH ESF A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR Název projektu: Tvorba a realizace vzdělávacího programu v oblasti osobnostní a sociální výchovy a výchovy demokratického občana s propojením do multikulturní a mediální výchovy Po skončení projektu škola realizuje pro žáky osobnostní kurzy (úvodní, průběžné a závěrečné), které z projektu ESF vychází a čerpají. Tyto kurzy jsou vedeny pedagogy školy formou zážitkové pedagogiky. Součástí kurzů jsou outdoorové aktivity, lanové překážky, aktivity podporující environmentální výchovu aj. Ve školním roce 2010/2011 se osobnostních kurzů zúčastnily třídy prima, tercie, 1.A, 2.A. 2.B, sexta. PROJEKT COMENIUS Mezinárodní projekt I will be a student pokračoval ve šk. roce 2010/11 mobilitami do Polska, Itálie, Maďarska a Španělska.

10 11 SPOLUPRÁCE ŠKOLY A ZAPOJENÍ ŽÁKŮ ŠKOLY V ČINNOSTECH JINÝCH ORGANIZACÍ Město Otrokovice (MO) - zapojení žáků školy při organizaci slavnostních akcí a obřadů pořádaných MO Otrokovická BESEDA, s.r.o - žáci školy pomáhají při zajišťování technické pomoci a organizaci Festivalu gymnázií, který tradičně probíhá v Otrokovické BESEDĚ; v tomto kulturním domě probíhají vystoupení studentského divadla VARIACE a pěveckého sboru SENIOR, dům pro seniory Otrokovice - škola spolupracuje s touto organizací na úrovni náboru a zapojení žáků do pomoci klientům této instituce - žáci kvinty byli zapojeni do organizace Hry bez hranic věku Maltézská pomoc - žáci školy jsou zapojeni do dobrovolnické práce organizované Maltézskou pomocí, ve svém volném čase navštěvují otrokovické seniory a vypomáhají otrokovickým teenagerům vozíčkářům, i lidem jinak handicapovaným Sluníčko, dům dětí Otrokovice - pomoc žáků školy při organizování akcí Sluníčka pro děti z Otrokovic (vánoční a velikonoční dílny, Olympiáda dětí mateřských škol) Gymnázium Topoľčany - společensko sportovní setkání učitelů a žáků GO s učiteli a žáky družebního gymnázia v Topoľčanech SPOLUPRÁCE S RODIČI - konzultace s metodičkou prevence a výchovnou poradkyní je možná po předchozí domluvě kdykoliv - škola nabízí pomoc při zprostředkování kontaktů s institucemi prevence, profes.poradenství aj. AKTIVNÍ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU STUDENTŮ NABÍDKA ŠKOLY VARIACE (dramatický soubor) Pěvecký soubor GO Sportovní hry: odbíjená, florbal Výuka latiny PROGRAMY TŘÍD: Prima: osobnostní kurz Den Salvátora beseda Návrat velkých šelem beseda Čas proměn

11 12 Tercie: Kvarta: Kvinta: osobnostní kurz beseda: Sexuální zneužívání, znásilnění program osobnost. výchovy EVVO ZOO Lešná Bobřík informatiky beseda: Nebezpečí AIDS/HIV lyžařský výcvikový kurz beseda Návrat velkých šelem osobnostní kurz Hry bez hranic věku exkurze do Technického muzea v Brně a Anthropos exkurze ČOV exkurze ESF exkurze ESF - Pálava 1. ročník: osobnostní kurz exkurze do Technického muzea v Brně a Anthropos exkurze ČOV S tebou o tobě (beseda pro dívky) exkurze ESF - Pálava 2. ročník + sexta: Bobřík informatiky sexta: pomoc při vánočních dílnách DD Sluníčko Otrokovice exkurze do Technického muzea v Brně a Anthropos zájezd Vánoční Vídeň ekologický pobytový program pro sextu, 2.A, 2.B (ESF) lyžařský výcvik žáků sexty, 2.A, kvinty exkurze na Okr. soud Zlín sexta ekologický pobyt 2.A exkurze ČOV pomoc při Květinovém dnu Ligy proti rakovině exkurze ESF - sexta olympiáda dětí MŠ zapojeni žáci sexty závěrečný osobnostní kurz 3. ročník + septima: sportovně turistický kurz exkurze do Osvětimi Příběhy bezpráví beseda s hosty (pro studenty semináře) beseda s europoslancem Ransdorfem beseda o holocaustu exkurze do Dukovan projekt ESF návštěva UTB 3.A, septima beseda Moderní kosmologie pro 3.A, 3.B Poskytování první pomoci (ČČK) 3.B exkurze ESF Bílý kříž septima, 3.B exkurze ESF Pálava 3.A

12 13 4. ročník + oktáva: historicko vlastivědný zájezd do Prahy exkurze do Osvětimi Jak uspět na trhu práce (ÚP Zlín) - beseda beseda o přijímacím řízení k pomatritním studiu SOCRATES beseda o přihlašování k terciálnímu studiu výchov. poradkyně Příběhy bezpráví beseda s hosty (pro studenty semináře) JEDNORÁZOVÉ AKCE V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU Září 2010 osobnostní kurzy pro primu, tercii a žáky 1. ročníku pomoc žáků 2.A a 2.B při charitativ. akci Den, kdy svítí světlušky sportovně turistický kurz žáků 3. roč. historickovlastivědná exkurze maturitního ročníku do Prahy pomoc žáků při sbírce Světluška pomoc nevidomým dětem účast v okresním kole CORNY atletika - dívky beseda se žáky maturitních ročníků o vysokoškolském st Hry bez hranic věku pomoc žáků kvinty Říjen 2010 exkurze do Osvětimi žáků 3. roč. a septimy společensko sportovní setkání pedagogů a studentů se zástupci družebního gymnázia v Topoľčanech beseda pro 4. roč. a oktávu o terciálním studiu výchovná poradkyně beseda institutu Socrates pro žáky maturitního ročníku exkurze do Osvětimi pro žáky maturitních tříd Listopad 2010 Gaudeamus škola umožnila žákům návštěvu veletrhu vysokoškolského studia koncert cimbálové muziky Réva všechny třídy mimo maturantů Bobřík informatiky žáci kvarty a sexty sportovní utkání v sálové kopané výběr žáků beseda pro studenty dějepis. semináře Příběhy bezpráví beseda s europoslancem Ransdorfem pro žáky 3. roč. a septimy Prosinec 2010 spolupráce žáků sexty s DDM Sluníčko při organizaci vánočních dílen beseda na ÚP Zlín pro žáky maturit. tříd Jak uspět na trhu práce exkurze do Technického muzea v Brně a Anthropos žáci kvinty, 1.A, 2.A zájezd do předvánoční Vídně převážně žáci 2. roč. případně 3. roč. beseda o holocaustu pro žáky septimy abiturientský večírek

13 14 Leden 2011 návštěva divadelního představení (Gogol: Ženitba) všichni žáci školy beseda pro žáky kvarty: Nebezpečí AIDS/HIV beseda pro žáky tercie: Sexuální zneužívání, znásilnění Únor 2011 exkurze do Dukovan žáci 3. roč. a septimy - projekt ESF soustředění Variací soustředění sboru Březen 2011 exkurze do Dukovan žáci 3. roč. a septimy ekologický pobytový program sexta lyžařský výcvikový kurz kvarta ekologický pobyt žáků sexty, 2.A, 2.B účast pěveckého sboru GO na soutěži v Litovli Pythagoriáda lyžařský výcvik (Rakousko) účast žáků v okr. kole Pythagoriády lyžařský výcvik turnaj ve florbalu exkurze do Okresního soudu ve Zlíně ekologický pobyt 2.A (ESF) mobilita projektu Comenius - Maďarsko Duben 2011 festival gymnaziálních souborů Otrokovice 2010 (kulturní a společenské setkání) příprava a účast všech studentů, vystoupení VARIACÍ a sboru velikonoční dílny DD Sluníčka (vybraní žáci) exkurze do Anglie, zúčastní se žáci různých tříd Den Salvátora zúčastní se žáci primy Květen 2011 exkurze ČOV 1.A, 2.A, 2.B, kvinta zapojení žáků 2. roč. do Květinového dne Liga proti rakovině turnaj ve florbalu účast reprezentace žáků exkurze ESF kvinta, sexta EVVO - návštěva ZOO (tercie) Červen 2011 návštěva UTB 3.A, septima zapojení žáků školy do charitativního projektu Šance beseda Moderní kosmologie žáci 3.A, 3.B účast pěveckého sboru na soutěži Tučapského Vyškov beseda ČČK: Poskytování první pomoci žáci

14 15 vystoupení žáků (sbor, Variace, přehlídka modelů vytvořených žáky školy) na konferenci k ukončení projektu Modely olympiáda dětí MŠ pomoc žáků sexty exkurze ESF Bílý kříž pro žáky septimy a 3.B přednáška Návrat velkých šelem pro žáky primy, kvarty osobnostní kurzy: kvarta, sexta exkurze ESF Pálava pro žáky 1.A, kvinty, 3.A Červnové akce: třídenní vzdělávací, kulturní, poznávací a sportovní programy vytvořené pedagogy školy zapojení žáků různých ročníků a tříd podle oblasti jejich zájmu HODNOCENÍ EVVO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A OSVĚTA Koordinátor pro environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu: Mgr. Markéta Vlčková Plán EVVO na letošní školní rok byl vytvořen pod vedením koordinátora Mgr. Markéty Vlčkové. Tento plán byl připraven ve spolupráci s vedením školy, vedoucími jednotlivých předmětů a předmětových komisí a byl projednán se všemi členy pedagogického sboru. EVVO je samozřejmě nedílnou součástí celoročního dění na naší škole. HODNOCENÍ DOSAŽENÍ DÍLČÍCH CÍLŮ EVVO PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011: Tercie Žáci tercie navštívili ZOO Lešná a zúčastnili se výukové exkurze v pavilónu opic. Přednáška byla zaměřena na etologii - vědu zabývající se chováním živočichů a ochranu opic na světě. Akce se velmi vydařila, žákům se líbila a v exkurzích a programech nabízených ZOO Lešná budeme i nadále pokračovat. Kvarta Letos naše škola v rámci EVVO spolupracovala s již dříve osvědčeným ekocentrem Čtyřlístek. Toto středisko ekologické výchovy pro naši kvartu připravilo zajímavou přednášku,,odpadov zabývající se odpadovou problematikou Zlínského kraje. Žáci si uvědomili, že skoro vše, co zbude z jakéhokoliv výrobku, se dá recyklovat a opět použít. Přednáška byla doplněna nejen pracovními listy, hrou, ale i diskuzí, během které žáci měli možnost se aktivně zapojit a vyjádřit své názory a postřehy z vlastního života týkající se dané problematiky. I příští rok plánujeme pro budoucí kvartu přednášku s ekologickou tématikou, ať už přes Čtyřlístek nebo jiné ekocentrum. Téma bude vybráno dle aktuální nabídky ekologických středisek. Kvinta, 1. A Studenti navštívili ČOV ve Zlíně - Malenovicích a během exkurze doprovázené odborným výkladem vedoucích pracovníků se seznámili s významem čističky a s technikou a principem čištění odpadních vod. V červnu ještě studenti navštívili CHKO Pálava a Lednicko - valtický areál. Z celodenní exkurze si studenti odnesli informace o těchto místech a seznámili se zdejší květenou a zvířenou. Sexta, 2. A, 2. B Studenti 2. ročníku absolvovali třídenní ekologický pobytový program - Udržitelný rozvoj všemi smysly v ekocentru Veronica v Hostětíně. V průběhu 3 dnů se seznámili s těmito tématy: ochrana klimatu, úspory energie, obnovitelné zdroje, ekologické zemědělství, zodpovědné nakupování, udržitelná doprava, ekologická domácnost ad. Viděli řadu

15 16 modelových ekologických projektů pasivní dům, obecní výtopna na biomasu, kořenová čistírna odpadních vod, solární kolektory, fotovoltaická elektrárna, šetrné veřejné osvětlení a moštárna s bio-produkcí. Program byl mezipředmětově orientovaný, žáci zpracovávali vlastní projekt. Septima, 3. A, 3. B Studenti 3. ročníku se zúčastnili jednodenní exkurze na Experimentální ekologické pracoviště AV ČR Bílý Kříž. Žáci byli obeznámeni s dopadem globálního oteplování na lesní porosty. V rámci exkurze žáci navštívili ochranné sféry s kontrolovaným prostředím. Exkurzí jsme chtěli motivovat žáky k ochraně a tvorbě životního prostředí. Oktáva, 4. A, 4. B Na závěr studia biologie si studenti shrnuli ekologické pojmy a zabývali se problémy ekologie a ochrany životního prostředí. Obecné shrnutí: Jako každoročně i letos třídíme odpady a využíváme je i dále při výuce např. ve výtvarné výchově. Žáci jsou neustále vedeni k šetření energiemi a vodou v běžném školním provozu (zhasínání o přestávkách, krátké a intenzivní větrání atd.). Nadále rozšiřujeme zeleň školy, do jejíž péče jsou postupně zasvěcováni i sami žáci, ať už jako součást výuky (praktická cvičení z biologie pro 1. ročník čtyřletého gymnázia a kvinty šestiletého gymnázia) nebo jako jejich dobrovolná činnost během jejich osobního volna. Žáci pečující o rostliny probírají současně v biologii botaniku, a tudíž jejich teoreticky nabyté vědomosti o rostlinách využívají i v praxi. V rámci biologie rozšiřujeme i zvířectvo chované v učebně biologie. Péče o akvarijní ryby, chameleona, plže či korýše patří u studentů k oblíbeným pracovním činnostem. Budeme se snažit i nadále rozšiřovat sbírky naší fauny a rozvíjet tak u studentů nadšení pro ochranu všech živočichů naší planety. Během roku proběhlo vytipování akcí s environmentální tematikou, kterými bychom se měli v dalších letech zúčastnit (olympiády, soutěže atd.). Osvědčených osobnostních kurzů, které se vždy dotýkají témat ekologie a ochrany životního prostředí, se tentokrát zúčastnili žáci primy, tercie a 1. A. Prvky EVVO se letos objevily i v dalších akcích, např.: v exkurzi žáků do jaderné elektrárny Dukovany, nebo při některých červnových akcích. VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ POCHVALY A OCENĚNÍ: ( 10 VYHLÁŠKY 13/2005 SB., O STŘEDNÍM VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ V KONZERVATOŘI) pochvala ředitele školy - 47 žáků/žákyň pochvala třídního učitele - 33 žáků/žákyň DŮTKY : ( 10 VYHLÁŠKY 13/2005 SB., O STŘEDNÍM VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ V KONZERVATOŘI) důtka třídního učitele - 25 žáků/žákyň důtka ředitele školy - 7 žáků/žákyň

16 17 HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ : ( 30 VYHLÁŠKY 13/2005 SB., O STŘEDNÍM VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ V KONZERVATOŘI) v devíti případech bylo chování klasifikováno jako uspokojivé ve dvou případech bylo chování klasifikováno jako neuspokojivé SOUTĚŽE POČTY ZÚČASTNĚNÝCH ŽÁKŮ VE VYŠŠÍCH KOLECH SOUTĚŽÍ: Název soutěže, přehlídky Okresní kolo Konverzační soutěž v AJ 3 Konverzační soutěž v NJ 1 Oblastní kolo (krajské kolo) Konverzační soutěž ve FJ 2 Konverzační soutěž ve ŠJ 4 Olympiáda v ČJ 4 Olympiáda z F 1 Zemské kolo Ústřední kolo Olympiáda z F - Petr Bilík 1. místo v okresním kole kategorie F Konverzační soutěž v NJ - Pavlína Polanská - 2. místo v okresním kole kategorie IIB Internetová matematická olympiáda - 26 studentů Tělesná výchova - CORNY atletická soutěž družstev dívky 1. místo v okresním kole dívky 1. místo v krajském kole dívky 4. místo v celostátním kole - dívky - sálová kopaná 9 žáků - 1. místo v okrskovém kole ve florbalu - 1. místo v Otrokovické florbalové lize - turnaj ve florbalu (Zlín) 3. místo - Traplický pohár turnaj ve florbalu Rozbal to - sexta, seminář 3. ročník celá třída Bobřík informatiky - sexta. kvinta celé třídy Moje soukromí - 2.A, 2.B, sexta, kvinta kvarta celé třídy Prezentiáda - 1.A, tercie, kvarta, kvinta celé třídy

17 18 Seznam najdi co neznáš - tercie, kvarta celá třída Safer internet - sexta celá třída Školní ajťák - sexta, seminář 3. ročník ZÁJMOVÉ KROUŽKY, DALŠÍ STUDENTSKÉ AKTIVITY VARIACE (dramatický soubor) Sportovní hry (odbíjená) Pěvecký sbor Latinský jazyk Vysoká účast studentů na mimoškolních protidrogových aktivitách a na charitativních akcích viz výše Organizace XLI. festivalu hudebních a recitačních souborů gymnázií cca 550 účastníků Organizace setkání abiturientů školy - cca 350 účastníků Memoriál MUDr. J. Podmolíka běh, in-line; půlmaraton Turnaj v halové kopané, turnaj v odbíjené Soutěže v kopané, turnaj středních škol v košíkové, silový víceboj Vystoupení poetického divadla Variace Organizace návštěv divadelních cyklů třetina žáků školy má abonmá Městského divadla Zlín Stálé sportovní kontakty s Gymnáziem Topoľčany Účast žáků v projektu MF Dnes Studenti čtou a píší noviny uveřejněno 5 příspěvků žáků AKCE PĚVECKÉHO SBORU Vánoční vystoupení pěveckého sboru GO před Otrokovickou BESEDOU Vystoupení pěveckého sboru v kostele v Otrokovicích Přehlídka středoškolských sborů Litovel (bronzové pásmo) Vystoupení na festivalu gymnaziálních souborů Účast na 4. ročníku Festivalu Dr. Antonína Tučapského Vyškov 2011 (stříbrné pásmo) Vystoupení na závěrečné konferenci k ukončení projektu ESF AKCE DIVADELNÍHO SOUBORU VARIACE Vystoupení na festivalu gymnaziálních souborů Vystoupení na závěrečné konferenci k ukončení projektu ESF Vystoupení na kulturních slavnostech města Napajedla zámek

18 19 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČŠI Ve školním roce 2010/2011 neproběhla inspekce ze strany ČŠI. Neproběhla také žádná jiná kontrola. PROJEKTY 1. Modely a modelování v přírodovědných předmětech a jejich srovnání s reálnýmí objekty nebo procesy (projekt CZ.1.07/1.1.08/ , náklady celkem ,33 Kč) Projekt byl ukončen v červnu Gymnázium Otrokovice dále podalo následující projekty: 1. projekt Comenius Partnerství škol s názvem I Will be a Student s celkovou dotací Zapojenými zeměmi a školami jsou: a. POLSKO Střední odborná škola technického zaměření (Vocational or Technical Secondary School) Zespol Szkol Zawodowych w Wodzislawiu Slaskim b. ITÁLIE Střední odborná škola technického zaměření (Vocational or Technical Secondary School) Istituto Professionale Statale Industria e Artigianto P.Gaslini c. MAĎARSKO Střední škola všeobecného zaměření (General Secondary School) Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola d. ŠPANĚLSKO Střední škola všeobecného zaměření (General Secondary School) Instituto de Ensenanza Secundaria San Juan De La Rambla e. TURECKO Střední odborná škola technického zaměření (Vocational or Technical Secondary School) Arif Molu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 2. Inovace výuky přírodovědných a společenskovědních předmětů zaváděním interaktivních prvků a využitím ICT technologií (projekt CZ.1.07/1.1.08/ ) Příjemcem dotace je Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín; Gymnázium Otrokovice je partnerem projektu s finančním příspěvkem.

19 20 ČERVNOVÉ AKCE Gymnázium Otrokovice organizuje každoročně Červnové akce, při kterých si každý žák vybírá aktivitu, která je nabízena pedagogy školy výhradně podle zájmu. Dosahujeme tím zapojení žáků různých tříd do společných činností, nutíme je tím ke komunikaci a kooperaci. Akce slouží nejen ke rozvoji žáků, ale jsou vhodným doplňkem prevence možných zárodků nesnášenlivosti mezi žáky. V době červnových akcí žáci primy absolvovali školní výlet. ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY Výroční zpráva projednána na pedagogické radě Školská rady Gymnázia Otrokovice projednala Výroční zprávu na svém zasedání Datum zpracování zprávy: Mgr. Ivo Kramář ředitel Gymnázia Otrokovice

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 GYMNÁZIUM OTROKOVICE INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Uchazeči ke vzdělání v obou oborech vzdělání budou konat přijímací testy. Termín konání testů v rámci přijímacího

Více

podávaná podle 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb v souladu s Vyhláškou 15/2005 Sb. za školní rok 2007/2008

podávaná podle 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb v souladu s Vyhláškou 15/2005 Sb. za školní rok 2007/2008 1 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Otrokovice podávaná podle 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb v souladu s Vyhláškou 15/2005 Sb. za školní rok 2007/2008 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Gymnázium Otrokovice

Více

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Uchazeči o studium budou v obou oborech vzdělání konat přijímací testy. Termín konání testů v rámci přijímacího řízení Osmileté

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

podávaná podle 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. v souladu s Vyhláškou 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů za školní rok 2011/2012

podávaná podle 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. v souladu s Vyhláškou 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Otrokovice podávaná podle 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. v souladu s Vyhláškou 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů za školní rok 2011/2012 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018:

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018: prezentace den otevřených dveří 2017 www.gymck.cz Charakteristika gymnázia: Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů 8 20 Počet přijímaných uchazečů pro

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A Z L Í N P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 SRPEN A ZÁŘÍ Plánování besedy pro žáky ročníku Krajský soud ve Konzultace

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation Září 1. Zahájení školního roku 2016/2017 5. 7. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 12. Opravná maturitní zkouška 12. 14. Seznamovací pobyt žáků

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2004 / 2005 obsah Charakteristika školy Zhodnocení současného stavu školy Vzdělávací programy školy Způsob zabezpečení odborné praxe Personální a statistické

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma Září 1. Zahájení školního roku 2015/2016 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy Seznamovací pobyt

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Informace o gymnáziu a přijímacích zkouškách Informace od zástupců společnosti SCIO (čítárna v půdní vestavbě č. dveří 325) Bohatý program

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY EDUCAnet Soukromé gymnázium Brno, o.p.s. Arménská 21, 625 00 Brno - Bohunice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2008/2009 Strana 1 (celkem 12) Tato výroční zpráva je zpracována na základě 10 odst. 3 a

Více