č.6 DNES V LISTECH: ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XIX.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "č.6 DNES V LISTECH: www.zamberk.cz ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XIX."

Transkript

1 ŽAMBERSKÉ LISTY 1 ROČNÍK XIX. Zámecký rybník, foto: Pavel Morávek DNES V LISTECH: POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO MOBILNÍ SVOZ ODPADŮ LIDOVÝ DŮM - OREL VZPOMÍNKA NA RADOVANA LUKAVSKÉHO ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. dubna 2008 č.6

2 2 ŽAMBERSKÉ LISTY Zprávy z radnice ZVEME VÁS na 11. zasedání ZM, které se uskuteční 8. dubna 2008 od hod. v zasedacím sále MěÚ III. poschodí, Nádražní ul.833 Na programu jednání: finance majetek různé Podrobnosti najdete na plakátech a na úřední desce. Výstavba rodinných domů v lokalitě u Albertina v Žamberku Město Žamberk nabízí k odprodeji pozemky k výstavbě rodinných domů v lokalitě u Albertina. Prodejní cena jednotlivých pozemků je 450,- Kč/m 2. Po podání žádosti jsou přímo uzavírány kupní smlouvy, a to nejpozději do 3 měsíců od data podání žádosti, kdy podmínkou uzavření této smlouvy je úhrada celé kupní ceny za předmětný pozemek před podpisem smlouvy. Další podmínky prodeje pozemků: - kupující zaplatí smluvní pokutu ve výši ,- Kč v případě, že neprovede na kupovaném pozemku stavbu rodinného domu a nezkolauduje ji do nebo tento pozemek zcizí povinné ujednání kupní smlouvy pro pozemky prodané do scelování stavebních parcel max. dvě parcely dohromady - současně podaná žádost na sousední parcely max. na dvě parcely - podmínky prodeje pozemků jsou vázány na regulační prvky zástavby. V současné době je volných pouze 5 stavebních parcel. Případné informace je možno získat na tel. č , , nebo přímo v kanceláři majetkového oddělení Městského úřadu v Žamberku, Masarykovo náměstí 166. Ivana Hečková, majetkové oddělení OZNÁMENÍ Od 1. dubna 2008 Kulturu, vzdělávání a sport na Městském úřadě v Žamberku vykonává Zuzana Žváčková. Kontakt: tel Lucie Charfreitagová Vážení, rádi bychom Vás prostřednictvím tohoto dopisu informovali o příležitosti, která se v současné době v regionu nabízí podnikatelům i spolkům k získání dotačních prostředků na realizaci různých projektů. V současné době působí na území mikroregionu Orlicka, v jehož katastru se nachází také město Žamberk, občanské sdružení Místní akční skupina Orlicko. Zakládajícími subjekty tohoto sdružení jsou jak veřejné subjekty (mimo jiné také naše obec), tak podnikatelé. V tomto roce se tato Místní akční skupina (ve zkratce MAS) připravuje na podání žádosti o dotaci z Evropské unie. V případě, že tuto dotaci získá, bude v následujících letech z těchto prostředků poskytovat dotace jednotlivým subjektům, které si podají žádost o podporu svého projektu. Mezi subjekty, které si budou moci podat žádost o dotaci, patří především: - podnikatelé v zemědělství - podnikatelé v lesnictví a souvisejících odvětvích (pilařská výroba) - občanské sdružení (neziskové organizace) Podrobné informace, kdo, kdy a za jakých podmínek může tyto dotační prostředky získat, se můžete dozvědět v kanceláři společnosti REDEA Žamberk s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 555, Žamberk. : Informace pro NNO poskytne slečna Ivana Danielová, tel.: , Další informace o činnosti sdružení se můžete dozvědět také na webových stránkách MAS Jsme přesvědčeni, že tato aktivita, realizovaná Místní akční skupinou Orlicko, je velmi dobrou příležitostí pro drobné podnikatele a spolky k získání dotačních prostředků na realizaci jejich projektů. Využijte této příležitosti a informujte se na informační schůzce, nebo osobně/telefonicky, o možnosti zapojení do výše uvedených aktivit. Ing. Ryan Strnad, 2. místostarosta města KNIHOVNA Městská knihovna v Žamberku získala grant na zakoupení programu na on-line katalog. Nyní si občané mohou z domova zjistit, které tituly knihovna vlastní. na webové adrese: nebo oddíl: kultura a oddíl: Městská knihovna Žamberk. Tyto webové stránky budou průběžně doplňovány a aktualizovány. Za Městskou knihovnu Hana Absolonová, ředitelka MĚSTO ŽAMBERK VYHLAŠUJE DRAŽBU OBJEKTU GARÁŽE S POZEMKY v Nádražní ul. v Žamberku I. KOLO Dražba se bude konat v zasedacím sále zastupitelstva města Žamberka čp od 9.00 hodin. Dražby se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým bydlištěm v ČR nebo právnické osoby se sídlem v ČR. Vyvolávací cena: ,- Kč Dražební jistina: ,- Kč Prohlídka možná od do hod. na místě samém Bližší informace Vám budou na vyžádání předloženy na odboru REÚP, Masarykovo nám.166, Žamberk. INFORMACE na tel , , Ivana Hečková, majetkové oddělení ODPRODEJ MAJETKU Rada města Žamberka č.41/2008 schválila odprodej majetku: P.č. Název Umístění Prodejní cena 1 psací stroj OPTIMA Kč 2 psací stroj Robotron Kč 3 psací stroj Kč 4 psací stroj 100 Kč 5 kancelářský stůl s kontejnerem Kč 6 regálek Kč 7 věšáková stěna Kč 8 stojan pod telefon Kč V případě zájmu můžete kontaktovat pí Ivetu Dytrtovou finanční odbor Města Žamberka (budova radnice) na tel Město Žamberk vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, konkurzní řízení na pozici ředitele/ředitelky Základní školy Žamberk, Nádražní 743 Předpoklady pro výkon dané funkce: - vzdělání a pedagogická praxe dle 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů - znalost školských předpisů a problematiky řízení základní školy - organizační, řídící a komunikační schopnosti - občanská a morální bezúhonnost - způsobilost k právním úkonům - zdravotní způsobilost Uchazeč předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: - jméno, příjmení a titul - datum a místo narození - místo trvalého bydliště - státní příslušnost - číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana - datum a podpis uchazeče - kontaktní spojení (telefon, ) K přihlášce je nutno přiložit: - motivační dopis - strukturovaný životopis - koncepci rozvoje základní školy v rozsahu max. 5 stran A4 - lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele/ky školy - výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce nebo doklad o jeho vyžádání společně s čestným prohlášením o beztrestnosti - úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce a případně doklady o dalším vzdělání) - průkazný doklad o celkovém průběhu získané pedagogické praxe (případně průběh zaměstnání), potvrzený posledním zaměstnavatelem - čestné prohlášení dle 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších úprav (nedokládají uchazeči narození po 1. prosinci 1971) Předpokládaný termín nástupu: Písemné přihlášky včetně příloh doručte nejpozději do na adresu: Starosta města, Mgr. Tomáš Kalous, Masarykovo nám. 166, Žamberk. Telefon: , Obálku označte: NEOTVÍRAT KONKURZ ŘEDITEL/KA ZŠ

3 ŽAMBERSKÉ LISTY 3 Město Žamberk VYHLAŠUJE DRAŽBU NÁJMU BYTU I. kolo dle Pravidel pro pronajímání bytů v majetku města Žamberka Adresa bytu: Žamberk, U Polikliniky 1054, číslo bytu: 6, velikost bytu: 1+3 Nadzemní podlaží: 2 Podlahová plocha vč. sklepa: 84,88 m 2 Základní měsíční nájemné: cca 2 900,- Kč Vratná kauce na byt: ,- Kč Vyvolávací cena: ,- Kč Dražební jistina: ,- Kč Prohlídka bytu je možná v pondělí od do hod. DRAŽBA SE BUDE KONAT 10. dubna 2008 ve hod. v jednací síni MěÚ Žamberk (budova radnice - přízemí) Poslední možnost podání přihlášky do dražby: středa do hod. na MěÚ v Žamberku (budova radnice) k rukám pí Kamily Borovičkové, č. dveří 203 (zde jsou také k vyzvednutí tiskopisy přihlášky do dražby i příslušná pravidla, která dále můžete získat na internetových stránkách ( městský úřad formuláře ) Město Žamberk VYHLAŠUJE DRAŽBU NÁJMU BYTU I. kolo dle Pravidel pro pronajímání bytů v majetku města Žamberka Adresa bytu: Žamberk, U Polikliniky 1059, číslo bytu: 3, velikost bytu: 1+2 Nadzemní podlaží: 1 Podlahová plocha vč. sklepa: 63,41 m2 Základní měsíční nájemné: cca 2 200,- Kč Vratná kauce na byt: ,- Kč Vyvolávací cena: ,- Kč Dražební jistina: ,- Kč Prohlídka bytu je možná v pondělí od do hod. DRAŽBA SE BUDE KONAT 10. dubna 2008 ve hod. v jednací síni MěÚ Žamberk (budova radnice - přízemí) Poslední možnost podání přihlášky do dražby:středa do hod. na MěÚ v Žamberku (budova radnice) k rukám pí Kamily Borovičkové, č. dveří 203 (zde jsou také k vyzvednutí tiskopisy přihlášky do dražby i příslušná pravidla, která dále můžete získat na internetových stránkách ( městský úřad formuláře ) (podrobné informace: úřední deska města) řidiče na rozvoz obědů na zkrácený úvazek. Nástup ihned nebo dle dohody. Další informace na tel , Č. Stanoviště Datum: 21.dubna října Ulice SNP u č.p MOBILNÍ SVOZ ODPADŮ TERMÍNY JARNÍHO A PODZIMNÍHO MOBILNÍHO SBĚRU OBJEMNÝCH A BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ V ŽAMBERKU V ROCE 2008 Datum: 22.dubna října Kyjevská ulice Příčná ulice nám.gen. Knopa u FÚ Tělocvična u gymnázia Parkoviště u Konzumu Jiráskovo náměstí Albertovo náměstí Ul. Do Kotle (autobazar) Park - branka Družstevní ulice parkoviště u Royan, ČOV Betlém - ul. Zkrácená Rozálka Odbor sociálních věcí a zdrav. MěÚ ve spolupráci se SIRIRI o.p.s. pořádá sbírku BRÝLE PRO AFRIKU Mobilní svozy budou opět organizovány zastávkovým způsobem, kdy v jednom jarním a jednom podzimním termínu na všech stanovištích mohou občané předávat obsluze svozové techniky: - objemné odpady které se pro svůj rozměr nebo hmotnost nevejdou do popelnice, např. starý nábytek, matrace, koberce, umyvadla apod. - biologicky rozložitelné odpady větve, rostlinné zbytky, listí, trávu, dřevěné štěpky, odpad z ovoce a zeleniny, piliny, seno, spadané ovoce apod. PŘI MOBILNÍM SVOZU NEBUDOU PŘEBÍRÁNY NEBEZPEČNÉ ODPADY (barvy, domácí a zahradní chemikálie, zářivky, nekompletní elektrovýrobky, baterie a akumulátory, obaly a ostatní předměty znečištěné nebezpečnými látkami). Nebezpečné odpady mohou občané předávat ve Sběrném dvoře v areálu TS ŽAMBERK s.r.o., Zemědělská Provozní doba Sběrného dvora: Úterý 9-13 hod. a hod., v zimním období ( ) do 17 hod. Čtvrtek hod., v zimním období do 17 hod. Sobota 9-15 hod., v zimním období do 13 hod. Za odbor ŽPZE Bc. Alena Hovádková Máte doma nepoužívané dioptrické brýle? Nevíte, co s nimi? Zapojte se s námi do projektu Brýle pro Afriku. Ve Středoafrické republice stojí brýle průměrný roční plat, a jsou tak pro většinu lidí nedostupné. Díky tomuto projektu se mohou brýle dostat k těm, kdo je potřebují a to jsou zejména studenti a žáci, pro které je vada zraku často překážkou ke studiu. Shromážděné brýle před odesláním do Afriky projdou rukama odborníků, kteří je přeměří, vyčistí a označí. Brýle budou odesílány na dvě cílová místa zdravotní ambulance v hlavním městě Bangui a ve městě Bozoum. Zde pracují oční lékaři, kteří zajistí distribuci dovezených brýlí. Brýle přijímáme každý všední den od 8 do 14 hodin na odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ v Žamberku, Nádražní ul. 833, II.poschodí. Sbírka je časově omezena do 31. května Děkujeme za Vaši pomoc. Více informací na tel. čísle Mgr. Dagmar Ducháčková, vedoucí odboru LITERÁRNĚ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ NA TÉMA: NECHCEME BRÁT DROGY aneb DĚTI MĚSTU MĚSTO DĚTEM I v letošním školním roce připravil Odbor sociálních věcí a zdravotnictví při pověřeném MěÚ v Žamberku společně s Komisí pro prevenci kriminality Města Žamberka soutěž pro žáky tříd základních škol, Spec. základní školy a Gymnázia v Žamberku. Cílem soutěže je prostřednictvím dětských literárně výtvarných prací a výstavkou v prostorách MěÚ Žamberk vyprovokovat děti, ale také veřejnost města, co by chtěly, aby se v našem městě změnilo, ale především k zamyšlení nad tím, jak ony samy k tomu mohou přispět, a to ne vždy za pomoci vysokých finančních prostředků, ale pouhou snahou nás všech, vlastní činností a prací. Malováním volnou technikou nebo případným krátkým textem děti vytvoří na dané téma Upoutávku. Soutěž již byla vyhlášena, účastníci odevzdají své práce do Nejlepší práce budou vystaveny v prostorách MěÚ v Žamberku. Vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční v průběhu května v hale MěÚ za účasti představitelů města. Odměnou nejlepším budou věcné ceny a návštěva Výchovného ústavu ve Dvoře Králové nad Labem, Středisku výchovné péče Poklad, které se zabývá problémy mládeže s návykovým látkami, kde se uskuteční prohlídka, seznámení s režimem zařízení a odborná beseda na téma drogy. V druhé části výletu navštívíme plavecký bazén v Hradci Králové. Neváhejte, ještě je čas, zúčastněte se! Bližší informace získáte ve své škole. E. Janebová, kurátorka pro mládež OZNÁMENÍ MS ČČK Žamberk zahajuje pravidelný SBĚR OŠACENÍ od čtvrtka 10.dubna 2008 v suterénu budovy čp v Dukelské ulici. Sběr bude probíhat každý čtvrtek od 14 do 16 hodin. Oblečení musí být čisté!. Římskokatolická farnost v Žamberku pořádá na sobotu 26. dubna 2008 od hod HUMANITÁRNÍ SBÍRKU za účelem poskytnutí materiální pomoci potřebným občanům po celé republice prostřednictvím Diakonie Broumov. Darovat můžete šatstvo, lůžkoviny, přikrývky, závěsy, záclony, látky, vlnu, hračky, školní potřeby. Prosíme noste vše čisté a použitelné na faru v Žamberku, Kostelní 65 garáž. Děkujeme za ochotu pomáhat potřebným. Za římskokatolickou farnost P. Oldřich Kučera v.r

4 4 ŽAMBERSKÉ LISTY Město Žamberk vyhlašuje podle vyhlášky města č. 4/2005 I. kolo výběrového řízení na POSKYTNUTÍ PŮJČEK Z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Žádost o poskytnutí půjčky mohou podávat fyzické nebo právnické osoby, které vlastní obytné budovy v Žamberku a splňují i další podmínky vyhl. č. 4/2005 do Tiskopis žádosti je možno si vyzvednout na finančním oddělení MÚ v Žamberku u pí Janečkové, (budova radnice). Žádost musí obsahovat všechny potřebné údaje včetně příloh (viz vyhláška). Výběrová komise jmenovaná RM pro posouzení jednotlivých žádostí a možností fondu doporučí ZM poskytnutí jednotlivých půjček. O konečném výsledku výběrového řízení rozhodne ZM. O výsledku budou žadatelé písemně informováni. Smlouvy o půjčce s jednotlivými žadateli podle doporučení komise budou uzavřeny do 15 dnů od rozhodnutí ZM. Finanční prostředky budou poskytovány prostřednictvím České spořitelny, a.s., pobočky Žamberk. Půjčky se poskytují na: Obnovu střechy starší 10 let Zřízení plynového, elektrického nebo vytápění z obnovitelných zdrojů náhradou za vytápění tuhými fosilními palivy Zřízení vodovodní přípojky Dodatečnou izolaci domu proti spodní vodě Obnovu fasády domu včetně klempířských konstrukcí Zateplení obvodového pláště domu Vybudování WC nebo koupelny v bytě, ve kterém dosud nebyla zřízena Vybudování nového bytu nástavbou nebo vestavbou Město poskytuje vlastníkům obytných budov nebo bytů úvěry do maximální výše ,- Kč na jeden opravovaný nebo modernizovaný byt a do maximální výše ,- Kč na jeden nově postavený byt. Úroková sazba je 3-4%, lhůta splatnosti je 4-8 let. Úrokové sazby a lhůty splatnosti se řídí dle obecně závazné vyhlášky Města Žamberka č. 4/2005. Bližší informace podá: Olga Janečková, tel Olga Janečková, finanční oddělení Nová služba pro Vás... OCENĚNÍ DOBROVOLNÍKŮ VÝCHODNÍCH ČECH 6.března 2008 byli na tradičním slavnostním ocenění při galavečeru DEN D ve Východočeském divadle v Pardubicích vyhodnoceni mezi 10 nejlepšími dobrovolníky východních Čech i zástupci dvou organizací ze Žamberka. Byli jimi za Svaz postižených civilizačními chorobami (SPCCH) pan František Hladík, dlouholetý člen a bývalý předseda této organizace v Žamberku, a za Svaz diabetiků - územní organizace v Žamberku pan Miroslav Vondřich. Tohoto slavnostního večera se zúčastnily také členky místní organizace SPCCH a starosta města Žamberka Mgr.Tomáš Kalous (viz foto). Slavnostní večer byl důstojným aktem ocenění práce nejen našich členů, ale všech dobrovolníků. Děkujeme. Marek Rybár, místopředseda organizace zleva: M.Vondřich, T.Kalous,F.Hladík Žamberk opět uspěl při oceňování dobrovolníků Ve čtvrtek 6. března 2008 proběhlo ve Východočeském divadle v Pardubicích ocenění práce dobrovolníků slavnostní čtvrtý galavečer Den D Ocenění dobrovolníků východních Čech. Den D pořádá občanské sdružení SKP-Centrum a obecně prospěšná společnost Terra Nostra malebný kraj. Cílem je zviditelnit každodenní práci bezejmenných dobrovolníků, kteří působí v oblasti ekologie, sportu, sociálních věcí, zdravotnictví, či s dětmi a mládeží, a alespoň symbolicky odměnit jejich úsilí. Porota letos vybírala z 55 nominací z Pardubického a Královéhradeckého kraje. Žamberk byl zastoupen třemi nominovanými dobrovolníky paní Jaroslavou Tomanovou, která byla nominována zejména za 10 letou činnost v ČCK a za pomoc při organizování Běhu Terryho Foxe, panem Františkem Hladíkem, nominovaným za 20 let činnosti v zákl. organizaci Zdravotně postižených a SPCCH v Žamberku a panem Miroslavem Vondřichem, který byl nominován za 17 let činnosti ve Svazu diabetiků. Stejně jako v loňském roce jsme si do Žamberka přivezli dvě ocenění opět nejvíce z měst Pardubického kraje. Sošku anděla za svou dobrovolnou činnost obdrželi pan František Hladík a pan Miroslav Vondřich. Gratulujeme. Vážená paní Tomanová, vážený pane Hladíku, vážený pane Vondřichu, velmi si vážíme Vaší práce, kterou bez nároku na odměnu poskytujete ve prospěch ostatních. Děkujeme. Mgr. Dagmar Ducháčková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdrav. HLEDÁME DOBROVOLNÍKY DO PROGRAMU: DOBROVOLNÍCI U OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM DOBROVOLNICKÁ ČINNOST V TVOŘIVÉ DÍLNĚ PŘI SKP-CEDR V ŽAMBERKU Nově otevřená Obuv na Masarykově náměstí 62 v Žamberku Vám nabízí od dětskou,dámskou a pánskou obuv, koženou galanterii, ponožky a punčochové zboží... Po-Pá sobota tel POŽADUJEME: Schopnost komunikace s cílovou skupinou (osoby s duševním onemocněním), výtvarnou a rukodílnou zručnost (keramika, drátkování, výroba šperků). V průběhu dobrovolné činnosti nabízíme dobrovolníkům školení a supervize. Dobrovolníci získají osvědčení o dobrovolné činnosti. Dobrovolníci jsou součástí týmu a doplňují práci profesionálů. Dobrovolníci mají možnost aplikovat své teoretické znalosti a realizovat vlastní projekty. Kontakt: tel , , Lenka Charvátová, vedoucí sociální pracovník

5 ŽAMBERSKÉ LISTY Jak šel čas Lidový dům Orel Jak bylo slíbeno před Vánocemi loňského roku, dnešní díl, zapadající do tématu Tělovýchova v Žamberku, bude věnován Orlovně, která v loňském roce oslavila 80.výročí slavnostního otevření. V druhé polovině 19.století pod vlivem revolučního roku 1848 lze zaznamenat rozmach tělocvičných jednot na celém území Čech. Tato tehdy módní vlna se dotkla i katolických vzdělávacích spolků, u kterých od roku 1896 začaly vznikat tělovýchovné odbory. V našem kraji se hlavním iniciátorem těchto aktivit stalo Všeodborové sdružení křesťanského dělnictva se sídlem v Hradci Králové. V roce 1907 se ustanovila orelská župa pro východ Čech. Rok 1908 je považován za vznik Orla, kdy se spojily jednotlivé tělovýchovné odbory. Název Orel byl převzat od katolíků slovinských. Zájem o jednotu Orel v Žamberku se datuje do roku 1912; k jeho založení došlo až v roce 1914, těsně před začátkem I.světové války. Po odchodu většiny členů na frontu činnost jednoty ustává na dlouhých pět let do roku 1919, kdy opět ožívá jako tělovýchovný odbor katolické jednoty. Cvičívalo se ve skromných poměrech v tehdejším sirotčinci nyní Praktická škola pod zámkem. V roce 1921 je Orel v Žamberku ustanoven samostatnou jednotou a starostou se stal kaplan P.Ignác Doseděl, který na faře zřídil malou tělocvičnu z bývalého chléva. Brzy se však tento prostor stal těsným a započaly první myšlenky na vlastní tělocvičnu. Jednotě se podařilo zakoupit pozemek s domkem pro budoucí stavbu v hodnotě ,- Kč a v průběhu roku 1923 se podařilo jednotě dohodnout s Lidovou záložnou stavbu tělocvičny orlovny společným nákladem. Již v listopadu 1923 byl zadán stavební projekt žamberskému staviteli Eduardu Kovaříkovi, 15.dubna 1924 byla stavba městskou radou schválena a 27.května bylo vydáno stavební povolení. Celkový rozpočet činil ,- Kč z toho ,- poskytla okresní politická správa, potřebný kámen poskytlo město Žamberk z obecního lomu (ul. Pod Skalami). Tělocvična byla postavena během tří let a byla zkolaudována. Dne 28.srpna 1927 po mši svaté proběhlo vysvěcení a slavnostní otevření nové budovy za přítomnosti ministra pošt a telegrafů Dr.F.Noska, poslance lidové strany Ing.J.Dostálka a pozdějšího ministra veřejných prací a preláta Msgr. P.Dr.Gustava Domabyla. Tento slavnostní okamžik byl důstojně oslaven odpolední tělocvičnou akademií a večer divadelním představením. Tělocvična nesla název Lidový dům Orel. Orel v Žamberku, tak jako ostatní podobné spolky a jednoty, se podílel na městském kulturním i sportovním životě. Nové zázemí tomu vydatně pomáhalo. Jeho členové pořádali divadelní představení pro dospělé i děti, sportovní klání, lidové zábavy, avšak bez tance. Zasloužily se o to odbory dramatický, pěvecký, šachový, loutkářský a odbor odbíjené, který začal v Žamberku hrát odbíjenou jako první. Později přibyly odbory stolního tenisu, lehké atletiky. Ve třicátých létech, vzhledem k událostem v Evropě a k nástupu fašismu, se započalo i s brannou výchovou. I když Orel nemohl konkurovat tehdejšímu Sokolu, své místo si v rámci města i celé republiky našel. Události po Mnichovu znamenaly pomalu ustávající činnost a v listopadu 1942 byl výnosem protektorátní moci Orel rozpuštěn a jeho majetek zabaven. V Žamberku k tomu došlo až počátkem března Po válce se Orel v letních měsících r.1945 opět obnovil, ale již nedosáhl předválečné úrovně. Po únorových událostech r.1948 dochází ke sloučení všech tělovýchovných organizací do jednotného Sokola, v Žamberku se tak stalo na jednání 19.července 1948, kdy do výboru Sokola byli kooptováni za Orel pánové Václav Šeps a Rudolf Toman. Tím skončila éra Orla v Žamberku po 32 létech činnosti. V poválečném období sloužila budova Orlovny i nadále tělovýchovným účelům, ale zejména jako nové kino Panorama (tento název jí zůstává do dnešních dní), neboť bylo zrušeno promítání jak v sokolovně, tak i v Divišově divadle. Budova prošla modernizací, kdy došlo k výměně židlí a nepohodlných lavic na balkoně za pevné řady se sklápěcími sedadly. V budově se započalo s denním promítáním. 5 foto: archív V polovině sedmdesátých let, kdy došlo k vnitřním adaptacím v Divišově divadle, se promítání kina stěhuje zpět do divadla a v Panoramě končí. Vzniká zde však kulturní dům Závodního klubu ROH P.Diviše, pamětníci také pamatují na SKP Panorama (Sdružený klub pracujících), který zajišťuje řadu kulturních i politických akcí ve městě. Probíhají zde kurzy, přednášky, vzdělávací programy, vytváří se prostor pro činnost mnoha kroužků (taneční, dramatický, výtvarný a další), pořádají se zde výstavy, lekce tanečních, hudební i jazyková výuka, zábavy, veřejné schůze i soutěžní večery. V malém klubu pod budovou se konaly malé formy poezie, potom zde začínaly hudební skupiny. Další prostory sloužily jako sklad civilní ochrany. V polovině osmdesátých létech minulého století se podařilo vykoupit přilehlou nemovitost, která se stavebně připojila k budově Panoramy, a nový prostor sloužil jako občerstvovací zázemí celého klubu. Z budovy se stal v podstatě kulturní dům, který byl v provozu až do roku Na jeho konci byl prodán do soukromých rukou a v současnosti se v jeho prostorech nachází tržnice. Ing.Vladimír Fabián

6 6 ŽAMBERSKÉ LISTY Z redakční pošty PODĚKOVÁNÍ Opět milé překvapení připravily myslivcům pracovnice školní družiny při ZŠ Nádražní 743 (horní škola) v Žamberku se svými dětmi. Stejně jako v minulém roce, tak i v letošním, zorganizovaly sběr suchého chleba a rohlíků. Myslivcům předaly 6 velkých pytlů i když letošní zima byla mírná, přesto předané krmivo z krmelců mizí a lesní zvěři přichází vhod. Zvěř a my, žamberští myslivci, moc děkujeme všem dětem, jejich rodičům i organizátorkám. Toto je důkazem dobrého vztahu člověka k přírodě i ke zvířatům. S pozdravem a poděkováním žamberští myslivci- myslivecké sdružení Hůrka O BYTECH A JEJICH OBYVATELÍCH Kdyby se nejednalo o prodej bytů, tak by ani občané nevěděli, jaké mají obyvatelé v těchto panelových bytech problémy. Článek, který byl v posledních Žamberských listech uveřejněn, byl zkreslující a vypovídající o tom, jak někdo dokáže pošpinit druhé. Je to rozděleno na několik problémů. Nájemné u soukromníka se řídí svými pravidly, které jsou dohodou nájemce-nájemník. Závady v soukromých bytech řeší nájemce, proto nájemník platí nájem. Výši nájmu určuje nájemce a při těchto nestydatých cenách se jedná někdy o velkou částku. Ale bydlet se musí, platit taky. Bydlení v panelových domech se řídí nájemní smlouvou. V nájmu je částka, která má být určena na údržbu domů. Kolik to vlastně je, jsme se nedozvěděli. Prostě se někde ztratily. Taky je státem poskytovaná částka na údržbu panelových domů. Město Žamberk nedostalo nic? Nebo se to opět někam ztratilo? V panelových bytech se stále platí za kuchyňské linky, které jsou dávno shnilé a tudíž zrekonstruované obyvateli, vestavěné skříně, které už nikde nejsou, sporáky, které nefungují. To, jest-li má někdo několik bytů či domů, je bohužel pravda, ale platí-li nájem, není to vina města, ale systému bydlení. Ne každý si mohl postavit družstevní byt a házet špínu na lidi, kteří bydlí v nájmu není pěkné. Bohužel, důchodci, kteří v nich bydlí, nebydlí za hubičku, ti za hubičku pracovali, v tom je ten rozdíl. Jenomže čas utíká všem stejně, staří budou i ti, kteří dnes o bydlení rozhodují! Město do bytů nedalo nic. Jest-li někde vyměnili vanu nebo WC, to byla povinnost, pronajmout byt v pořádku, okna nejdou rozšroubovat, protože by vypadla skla. Sice byla natřena, ale nezpravena, a jen venkovní. Vnitřní jsme si platili sami. Na to byly určené peníze z nájmu na opravu kde jsou? Že někteří nájemníci neuklízejí? Bohužel i to je pravda. Navíc mají krámy po celých prostorách. Ti nebudou uklízet nikdy a nikdo jim to neporučí. Snaha udržet domy v pořádku je snahou pár lidí, kteří se na ten nepořádek nemohou koukat. Kdyby se město chovalo jako dobrý hospodář, tak se občas přijde do domů podívat, aby vůbec zjistili, co se v jejich domech děje. Jenomže teď, když po zjištění p.mošny vidí pravý obraz bytů a domů, by se měli zamyslet, co zameškali, a netvářili se, jako by bylo vše v pořádku. Pokud budete psát o někom a o něčem, co můžete doložit, neschovávejte se za anonym, je to nedůstojné a hloupé. Jana Vačkářová Pozn.red. Předmětný příspěvek v ŽL č.5 pod zkratkou -vš- byl ke zveřejnění do redakce předán v termínu a řádně podepsán, anonymy nikdy nezveřejňujeme. PĚKNÝ DEN, v příloze Vám zasílám příspěvek do Žamberských listů č. 6. Je to odpověď na článek mně neznámého pisatele/ lky, který mě a nejen mě velice pobouřil. I když jsem si vědom toho, že článek je obsáhlý, věřím, že bude otištěn. Není napsán na politickou objednávku žádné skupiny, ale chci, aby i ti obyvatelé Žamberka, kterých se to bezprostředně netýká, znali skutečnosti, které vyvolaly bouři nevole při prosáknutí navrhované ceny, za kterou by se městem velice dobře a draze udržované byty měly prodávat. Kup si Žamberské listy (č.5), ať se dovíš, jaký jsi darebák, co si neváží velmi levného bydlení, lump, co ničí společný majetek, a bordelář, co neuklízí, a chudák město jen opravuje a opravuje a doplňuje zničené. Na základě těchto slov jsem si tyto ŽL č. 5 koupil. Po přečtení článku MĚSTSKÉ BYDLENÍ aneb jsem usoudil, že pisatel/ka š.v. je hluboce zasvěcený člověk, jehož pohled na nájemní bydlení je více než méně VELMI KRITICKÝ. PROČ? Já nejsem zasvěcen do bydlení u soukromníka, v družstevním bytě nebo bytě v osobním vlastnictví v činžovním bytě, proto o těchto způsobech nájemního bydlení nemohu polemizovat. Jsem však zasvěcen do nájemného bydlení od města, proto se mě kritický pohled zasvěceného člověka hluboce dotkl. Předkládám tedy svůj pohled, sice nekritický, ale 1) v současném nájemním bytě bydlím od roku Tento byt mi byl přidělen jako státní v domě, který vlastnil bytový podnik. Tento dům byl postaven v roce 1987 jako první na sídlišti. První nájemníci se do něj slavnostně stěhovali až v červnu To proto, že tento dům byl po celou dobu výstavby ostatních domů na sídlišti užíván stavební firmou jako ubytovna a skladiště materiálu, nářadí a všeho nepotřebného. Tomu odpovídal i stav opotřebení nového domu a bytů v něm. Tento dům byl jako řada dalších v 1. polovině 90.let bezúplatně převeden na město, které se za hubičku stalo vlastníkem nemalého majetku. Řada z nás v průběhu let tyto byty chtěla odkoupit, ale město se této dojné krávy nechtělo vzdát. 2) proč dojné krávy? Teď budu mluvit za svůj byt a vchod Školská Bohužel si schovávám dokumenty a doklady jen za posledních 10 let, tak můj výčet nebude úplný a nebere v úvahu inflaci a poměr k průměrné mzdě a cenám. Celkově jsem za nájemné od zaplatil ,-Kč. A protože ve vchodu je 12 téměř stejných bytů, tak jen za náš vchod město obdrželo téměř ,-Kč, a za dům se 48 byty víc jak 8mil. 735 tisíc korun. A co za to? Vím, že v 90.letech byla nekvalitně opravena střecha, nainstalována mříž pod schody, a to je tak asi vše. 3) vůbec si nevážím stálých investic do bytu bez ekvivalentního zvýšení nájmu. Vážený vysoce zasvěcený pisateli/ko. Jak rád bych si těch stálých investic vážil, klidně i s tím zvýšením nájmu. Jen by nějaké musely být. Vlastně jsou. Žádost o opravu nekvalitních dřevěných oken, která jsou zkřížena, nejdou dovřít, uniká jimi drahé teplo, které musím platit a jedno se ani nesmí otevřít, protože by vypadlo, podávaná od r.1998 nebyla vyslyšena. Mnozí včetně mě tento kritický stav řešili výměnou oken na vlastní náklady (město se uvolilo vrátit 50% nákladů), ale proč bychom měli modernizovat něco, co nám nepatří? Od počátku vadná elektroinstalace, která se letos projevila výpadkem jedné fáze (nesvítila světla v celém bytě) a to chválabohu, protože při té příležitosti mi byla po 17 letech spravena nebezpečná elektroinstalace v koupelně. To jsou ty stálé investice, které město za mých ,- Kč realizovalo. 4) Váží si město prostředků nájemníků, které za užívání jeho draze nabytého majetku zaplatili? Konkrétně do mého bytu při dešti a větru zatéká spárami pod okny a mezi panely, plesnivějící původní tapety jsem musel odstranit a na vlastní náklady byt vyštukovat. Měsíčně platím nájem i za zařízení bytu: 10,-Kč za sporák, který cca po 14 letech vypověděl službu a protože neměl odslouženo 15 let dle vyhlášky, výměnu jsem byl nucen provést na vlastní náklady. Obdobně je to i s kuchyňskou linkou, stavem bytového jádra atd. Vrátilo by město tyto prostředky, které jsem do jeho majetku investoval, kdybych byt opouštěl? Jak rád bych byt již dříve modernizoval, ale nebyl můj. Závěr: Vážená Rado města Žamberka, s vědomím toho, že léta bydlím za hubičku, chci svůj byt koupit ne za cenu vydupanou, ale rozumnou. Při stanovování ceny berte v úvahu stav bytů a domů, možnosti nejen splácení ceny, ale i nutnost tyto domy a byty za nemalé prostředky revitalizovat a modernizovat. Tedy udělat to, co město jako vlastník a vychvalovaný hospodář mohlo za pomoci fondů EU udělat již dávno. Vyslyšte i hlas těch občanů, kteří bydlí ve svém a celou dobu prostředky do bydlení investují dle svých představ, možností, ale hlavně do svého. PS: vážená/ý š.v., v bytech nebydlí jen sociální rodiny. Mé děti skutečně vlastní byt a postavený RD, které řádně splácí z vlastních příjmů, ale nechápu, jakou to má souvislost s prodejem bytu, ve kterém bydlím já. Uvědomte si i tu skutečnost, že jestli mě paměť neklame, pořizovací cena bytů v panelových domech byla vzhledem k technologii, sériovosti a kvalitě výroby podstatně nižší než tehdy poskytovaná nenávratná půjčka stavebníkům. V návaznosti na Váš článek po poradě s právníkem zvážím i podání trestního oznámení na neznámého pachatele za podněcování k nenávisti vůči skupině osob podle 198a) trestního zákona. Váš článek se totiž dotýká velké skupiny lidí, kteří tak jako já bydlí v panelákových bytech, o jejichž prodeji město uvažuje a jejichž rozumná cena Vám leží v žaludku. Bez pouhých iniciál s pozdravem Ing. Jaroslav Lainz, Školská 1330, Žamberk VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, cílem našeho článku není nikoho obviňovat, zesměšňovat nebo urážet. Chceme Vás jen seznámit s celou anabází procesu prodeje bytů v majetku města. Věříme, že občané, kteří chtějí znát skutečný stav, si udělají nezaujatý názor. V měsíci lednu 2008 byli nájemníci bytů určených k prodeji pozváni na úvodní schůzky ( ) se zástupci města a JUDr. Mošnou, jako administrátorem prodeje. Cílem těchto schůzek bylo podání informací k průběhu prodeje. Jednou z informací byl i Odhad obvyklé ceny, který se pohyboval od Kč po Kč za metr 2. Za využití výhod z Pravidel pro prodej se cena pohybovala od Kč za metr 2, což nebylo, vzhledem ke stavu bytů, přijatelné. Proto vznikl petiční výbor, byla sepsána petice, kterou jsme předali Radě města. Podotýkáme, že vše bylo transparentní a v souladu s právním řádem. Pro efektivnější řešení situace byli řádně zvoleni zástupci nájemníků jednotlivých domů a začali jsme se pravidelně (každé pondělí) scházet. Na tato jednání jsou také zváni zastupitelé byl včetně 6 zastupitelů přítomen i pan starosta. Na tomto jednání pan starosta přiznal, že cena obvyklá, se kterou jsme byli seznámeni, neplatí, protože ji zastupitelstvo neschválilo! Jak tedy mohla být schválena Pravidla pro prodej a koeficient 0,69, aniž byla známa cena obvyklá? Jak se tedy vůbec mohlo s touto cenou počítat? Kdo si dovolil takto jednat bez schválení zastupitelstva? Na základě jakých kalkulací je plánováno 120 milionů z prodeje bytů ve Strategickém plánu města? Dne jednali členové petičního výboru s Radou města. Cílem bylo projednání petice. Je pravda, že obsahem petice bylo navrženo snížení koeficientu z 0,69 na 0,2, ale pouze jako reakce na tzv. ceny obvyklé na jednotlivé byty. Obsahem petice byly také reálné návrhy na řešení situace. V rámci jednání se zastupiteli nám zatím nebylo objasněno, jak došlo k určení takového koeficientu a jak došlo k určení tzv. ceny obvyklé! Kdo tuto cenu stanovil?? Petici projednávala Rada města v souladu se zákonem o obcích, ale proč v článku Rady města v ŽL č.3/2008 bylo zmíněno pouze námi navrhované snížení ceny obvyklé na 20% bez uvedení ceny navrhované městem a dalších souvislostí a bez již zmíněných ostatních, námi navržených změn? Že by to bylo záměrně? Co říká zákon o právu petičním v 2 : Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno. Výkon tohoto práva nesmí být nikomu na újmu. Ptáme se proto, zda nejsme článkem Rady města poškozeni, když je takto manipulováno s obsahem petice a jsou v tisku zveřejněny pouze požadavky, které byly pisatelem vyjmuty z kontextu? Takto se projednává petice? Je morálně správné, takto manipulovat s peticí a podpisy téměř 300 občanů města Žamberka? Proč nebylo informováno zastupitelstvo? Ani o ceně, ani o petici!!! Na článek v ŽL 5/2008 k problematice městského bydlení budeme reagovat po svém! Je jen škoda, že je pisatel anonymní š.v., jinak by si asi jen tak nedovolil udělat z občanů-nájemníků ničemy, co jen drancují, bydlí za hubičku, všechno si vydupou a nutí tak město opravovat a opravovat. Pisatel se odvolává v článku na to, že je dobře obeznámen s bytovou situací ve městě a přitom uvádí, že do prodávaných objektů byly investovány ze strany města nemalé prostředky!!! Přitom

7 ŽAMBERSKÉ LISTY 7 se ale pozapomněl podívat na to, které objekty město dává do pořádku a které objekty jsou městem určeny k prodeji. Pokud byste to udělal, nemohl byste napsat to, co píšete! Již jenom neznalost toho, že město údajně vyměňuje kuchyňské linky, sporáky a podobně, zavádí neznalé občany! Snad můžeme jenom doporučit pisateli prostudování si Strategického plánu města, jak pojednává o zvelebování města pro VŠECHNY občany a kolik peněz je plánováno třeba na oblast bytové výstavby. Také bychom ho chtěli pozvat mezi nás a ukázat mu,v jakém stavu má řádný hospodář, tedy město, svěřený majetek! V jakém stavu jsou prodávané domy!!! A co třeba vzájemný respekt a slušnost? Co závěrem? Jak jsme již zmínili, scházíme se na veřejném místě,v restauraci Jamaica, každé pondělí v 18:00 hod., tak kdo má zájem poznat realitu přímo a ne jen přes Nezávislé Žamberské listy, jste vítáni a nikoho nekousneme! Pokud by Vám vadilo prostředí restaurace, jak naznačil pan starosta na Zastupitelstvu, můžeme se sejít jinde! Třeba v parku!!! V dalších ŽL se Vás pokusíme seznámit s ostatními zážitky a zkušenostmi kolem prodeje, jak to funguje v jiných městech a jak v Žamberku, jak je chápán pojem kulturní prostředí pro jednání nebo dodržování daného slova, provádění odhadů pí Němcovou, zájem zastupitelů atd.atd. Děkujeme. Petiční výbor. Z REDAKCE Dopis uveřejněný v minulých ŽL pod zkratkou š.v.- vzbudil u některých z Vás natolik silné emoce, že jste na toto téma posílali y i telefonovali do redakce. Musím předeslat, že Vaše reakce byly kladné i záporné. Nebudu rozebírat jednotlivé telefonáty a komentovat výše uvedené dopisy, nicméně chci Vám, čtenářům, kteří jste se setkali ať s kladnou nebo negativní reakcí, připomenout každá mince má dvě strany a každý problém má dvě podoby. Nelze naslouchat jen jedné straně a je velké umění najít kompromis. Vše je především o čestné diskusi a přímém jednání. Nechci a ani mi nepřísluší hodnotit toto dění, ale konstatuji, že ŽL byly, jsou a budou pro všechny slušné dopisovatele prostředníkem ke sdělení informací a názorů (i konfrontačních), ovšem s respektem Tiskového zákona. A připomínám důrazně, že anonymy zásadně nezveřejňujeme. Vlasta Pavlousková, odp.red. Dialog na téma byty tímto ukončujeme. Redakční rada ŽL VÁŽENÁ PANÍ FALTUSOVÁ, jak jistě víte, osud Divišova divadla mi lhostejný není, proto se pokusím situaci vysvětlit. V době mého nástupu do pozice ředitele FIDIKa byla divadelní kavárna již dlouhou dobu zavřená a nikdo neměl o prostory zájem. Přesvědčil jsem tedy vlastní manželku, aby i přes další pracovní aktivity divadelku (také jí tak říkám) vzala a zprovoznila. Ale co se nestalo. Vámi zmiňovaná střední a starší generace se přes půl roku stále nevracela. Nezbylo, než kavárnu opět poslat k ledu, nebo přeorientovat. Rozhodl jsem se tehdy pro kompromis. V týdnu necháme kavárnu kavárnou pro všechny generace a páteční, resp. sobotní večery, zde budeme vítat mladší žamberské muzikanty, ochotníky, filmáky, na víkendy přijíždějící studenty a další pravidelné návštěvníky kina a divadla. Tato nastupující kulturní veřejnost ji během pár dnů s nadšením přijala. Co se týče rozbitého okna, vím o něm a osobně dohlédnu na nápravu. Ta ostatní byla ucpána pouze na jeden večer, kdy se z důvodu dočasného zavření klubu konala poměrně hlasitá hudební produkce v salónku, a nebýt této zvukové izolace, rušila by noční klid. Vážně mě velice mrzí Váš názor, že je Divišovo divadlo devastováno. Když spočítám všechen čas a energii, kterou získáváním investic strávím, a podívám se zpětně, co vše se za rok mého působení podařilo, nevím, co na to říci. A půllitr Holba, běžná reklama na každém restauračním zařízení? Ta snad nikomu vadit nemůže. Navíc tato reklama přináší každoroční finanční příspěvek divadlu. Vilém Kout, ředitel FIDIKO Žamberk Z MĚSTSKÉHO MUZEA TEREZA SVATOVÁ - pohotová autorka povídkových cyklů a fejetonů s barvitě vykresleným životem regionu DIVADELNÍ KAVÁRNA Vážená paní Faltusová, navazuji na Váš příspěvek, zveřejněný v ŽL č.5 na str.6 pod názvem Divadelní kavárna. V této záležitosti bych rád předeslal, že osud kavárny v Divišově divadle není lhostejný nikomu z Rady města. Souhlasím s Vámi, že divadelka by měla sloužit jako zázemí pro divadlo, aby po kulturních představeních mohla a hlavně chtěla i střední a starší generace kavárnu navštěvovat, aby kavárnička byla opět místem pro přátelská a rodinná posezení. Nesouhlasím ovšem s tím, že pan Jiří Gramatikopulos odešel z divadelní kavárny z důvodů navyšování nájmů ze strany města. Ze zjištěných skutečností vyplývá, že po celou dobu pronájmu výše uvedený pán platil konstantní nájem a nikdy se ze strany města nejednalo o jeho zvýšení. To, že zmíněný pán (bohužel pro divadelní kavárnu) odešel, byla jeho soukromá volba. Po odchodu pana Gramatikopulose navštívila další provozovatele kavárny (manžele Vojáčkovy) několikrát Krajská hygienická stanice PK Pardubice s výsledkem, že v současných podmínkách nelze teplou kuchyni provozovat. Později nařídila uzavřít i studenou kuchyni, jelikož stávající prostor nevyhovuje novým přísným hygienickým požadavkům. Současný nájemce provozuje kavárnu sice bez provozu kuchyně, ale v souladu s předpisy, což kontroluje Odbor živnostenského úřadu města Žamberka. Provozovatel kavárny má nyní uzavřenu nájemní smlouvu pouze do té doby, než město vloží finanční prostředky na rekonstrukci kuchyně a celé kavárny. Vážená paní Faltusová, děkuji Vám za Váš dopis. Já jsem se Vám i občanům snažil vysvětlit, že osud divadelní kavárny a samozřejmě i celého našeho Divišova divadla není skutečně RM lhostejný. Přejme si, aby se nám co nejrychleji podařilo najít dostatek finančních prostředků, abychom mohli Divadelní kavárnu zrekonstruovat tak, aby opět sloužila účelu, ke kterému byla vybudována, a to všem našim spoluobčanům - bez rozdílu věku. P.S.Vážená paní Faltusová, pokud Vás moje odpověď na Váš otevřený dopis neuspokojila, byl bych velice rád, kdybychom si o problému pohovořili ústně, rád zprostředkuji setkání s ředitelem Fidika a se současným provozovatelem kavárny. Za RM Petr Andrle, 1. místostarosta města Žamberka Tereza Svatová se narodila v Žamberku v rodině hodinářského mistra Františka Alberta a Kateřiny, rozené Zdobnické, dne jako v pořadí deváté z deseti dětí. První měsíce života prožila v domě č.p. 149 v ulicí Pod radnicí. Když v roce 1860 zachvátil Žamberk ničivý požár, vyhořel i dům Albertových a rodina se ocitla ve finanční nouzi. Tehdy se Albertovi rozhodli dát sotva dvouletou Terezku na výchovu do Ústí nad Orlicí k manželům Princovým, kteří si ji jako patnáctiletou osvojili. Rodina Albertových byla s rodinou Princových příbuzensky spjata, navíc je spojovalo vlastenecké smýšlení. Tarsila Princová byla Terezinou tetou. Princovi náleželi k městské nobilitě a malá Tereza u nich vyrůstala ve společensky podnětném prostředí v domě č.p. 86, který se nacházel na náměstí. V Ústí nad Orlicí se dne 12. října roku 1874 provdala za berního úředníka Josefa Svatu. Měli společně čtyři děti Josefa, Tarsilu, Marii a Terezii. Jejich dalším působištěm se stala Mladá Boleslav, kde Josef Svata sloužil jako hlavní berní úředník. Tereza Svatová se vážně začala věnovat literární tvorbě jako dvaadvacetiletá. Své fejetony a povídky hojně publikovala v Národních listech, Květech i Lumíru. Redaktoři těchto časopisů - Jan Neruda, Dr. Servác Heller i Josef Sládek jí psali povzbuzující dopisy a ujišťovali ji o jejím talentu pohotově a barvitě zachytit život regionu. Z korespondence víme, že Tereza Svatová nacházela v dospělém věku podporu nejstaršího bratra prof. Eduarda Alberta. Dokládá to dopis z roku 1884, ze kterého se dozvídáme o desetidenním pobytu Terezy ve Vídni a o obdivu prof. Alberta k jejím literárním ambicím. Tehdy s neskrývanou radostí sděloval svému příteli V. Mazurovi, že pražské noviny otiskly článek, který Terezu Svatovou řadí k předním spisovatelkám českým. Pouto mezi sourozenci bylo později tak těsné, že když v roce 1900 nečekaně prof. E. Albert zemřel, Tereza vnímala tuto ztrátu tak citelně, že bezprostředně po této ráně sama onemocněla a nějaký čas nemohla vůbec psát. Fejetony, povídky i črty ze života Žamberska psala rovněž mladší sestra Terezy - Kateřina Albertová, provdaná Thomová ( ), divadelnice a spoluzakladatelka žamberského muzea. Tereza byla vnímavou pozorovatelkou života lidových i vysoce postavených společenských vrstev. Své povídky vydala ve dvou povídkových cyklech pod názvem Selské črty (Praha 1894) a Črty ze společnosti (Praha 1897). Bylo pro ni příznačné, že pracovala lehce a jen zřídka do již napsaného textu zasahovala. Měla výtečnou paměť pro každý detail, který mohl věrně dokreslit zobrazovanou skutečnost, a vždy usilovala o její pravdivé vykreslení. Aby mohla popsat významné události Žamberka, nechala si je podrobně vyprávět od své babičky a pak pečlivě zaznamenala vše, co zobrazovanou skutečnost dotvářelo. V 90. letech 19. století byl vydán sborníček Skromní a zapomenutí, ve kterém popsala život hudebníka a skladatele Pátera Františka Chaloupky, který se významně zabezpečil o povznesení hudebního života v Žamberku a Klášterci nad Orlicí. Později zveřejňovala své povídky a fejetony rovněž ve Zvonu, Topičově sborníku, Ženských listech, Ladě, Světozoru, Českém světě, Národní politice, Pokroku a Vídeňském deníku. Jejich soupis nemáme, ale lze předpokládat, že počet příspěvků se mohl pohybovat ve stovkách článků. V Našich zájmech byly například otištěny povídky Sněhulák a Vzpomínky na pana astronoma (dánského hvězdáře Theodora Brorsena). Její črty nebyly určeny jen konkrétní skupině čtenářů. Jazyk byl srozumitelný a podání čtivé s morálním a etickým poselstvím. Mohli je číst mladí čtenáři stejně tak jako dospělí, bohatí i chudí. Okolí ji vnímalo jako charismatickou, vzdělanou a vyrovnanou ženu, která dbala na svůj zevnějšek i krásnou postavu, spontánně z ní vyzařovalo kouzlo osobnosti. V r.1921 napsala Dětskou povídku, dále sbírku Horská romantika, Hlasy života, Feuilletony z přítomna i minula a Záhady. Svými krátkými, srozumitelnými a výstižnými črtami si brzy získala široký okruh čtenářů. Po manželově penzionování se rodina přestěhovala do Vysokého Mýta, později, když manžel zemřel, prožívala poslední roky života u své nejstarší dcery ve Vysokém Mýtě ve Foersterově ulici č Zde také zemřela dne po těžké tříměsíční chorobě. Její tělesné pozůstatky byly dne vykropeny v chrámu sv. Vavřince v Mýtě a téhož dne byly podle jejího přání převezeny do Žamberka, kde se týž den konal pohřeb v kapli sv. Vojtěcha, postavené nákladem prof. Eduarda Alberta. Pochována je společně se svým manželem a synem na hřbitově v Žamberku. Dnes se nám možná zdá neuvěřitelné, že její literární činnost čítala podle posledních odhadů více než 600 titulů, ne všechny se však podařilo zachovat. V březnu letošního roku si připomínáme 150. výročí narození této nadané a neobyčejně pilné spisovatelky, která ve své tvorbě dovedla ocenit kulturní hodnoty regionu PhDr. Marie Otavová, ředitelka

8 8 ŽAMBERSKÉ LISTY DUBEN středa hod. ALVIN A CHIPMUNKOVÉ USA - rodinný animovaný, hudební Alvin, Simone a Theodor jsou tři neobyčejné veverky, které nejen že umí mluvit, umí i výborně zpívat. Natočí desku, koncertují, jsou obklopeny davy fanoušků. Pouštějí se i do různých dobrodružství a jsou nezbedné až běda... česky 87min. přístupný 60,- Kč sobota hod. neděle hod. LOVCI POKLADŮ: KNIHA TAJEMSTVÍ USA - dobrodružný, akční Hledač pokladů Ben (Nicolas Cage) je ohromen nálezem chybějících stránek z deníku vraha prezidenta Lincolna. Společně s přítelkyní se vydává na dobrodružství, odhalují další stopy, které hrozí tím, že celé dějiny převrátí vzhůru nohama... širokoúhlý titulky 124 min. přístupný 70,- Kč středa hod. RAMBO: DO PEKLA A ZPĚT USA, Německo - akční, drama, thriller Čtvrtý díl série oblíbeného akčního filmu. Nestárnoucí John Rambo (Sylvester Stallone) opět vezme spravedlnost do svých rukou - a poteče krev. Hodně krve.s.s. jako režisér filmu chce co nejreálněji ukázat hrůzy, které se ve válkách dějí. širokoúhlý titulky 98 min. od 15 let 65,- Kč sobota hod. neděle hod. POKÁNÍ VB - romantický Osudová láska, která v polovině 30. let minulého století spojila napříč třídním systémem aristokraticky krásnou Cecilii (Keira Knightley)a sympatického Robbieho (James McAvoy) jehož jediným majetkem byla inteligence, se díky zlovolnému nařčení mění v tragédii...natočeno podle románu Iana McEwana. titulky 122 min. od 15 let 60,- Kč středa hod. MONSTRUM USA - thriller Párty na počest Roba Hawkinse se zvrtne ve chvíli, kdy do města dorazí obrovské monstrum. Nastává panika, všichni v nastalém chaosu utíkají... Svědectví o všem podává jediná digitální kamera a ti, kdo jsou na živu a mají sílu točit... titulky 84 min. od 15 let 60,- Kč FILMOVÝ KLUB čtvrtek hod. ČLOVĚK Z MRAMORU Polsko - drama Legendární film s protisocialistickým charakterem. Sledujeme pohnutý osud úderníka 50. let v šílenství doby. Usilovnost a nadšení doby jej vynese do funkce, vědomí přirozené morálky a spravedlnosti jej přivede do vězení... titulky 150 min. od 12 let FK 35,- Kč, ostatní 45,- Kč čtvrtek hod. - Klub Uhelna VŠICHNI DO JEDNOHO ČR - tragikomedie Šestice hráčů uzavřená ve sklepě nemá sebemenší možnost úniku. Účastní se brutální, o to však populárnější televizní reality show typu Válka. česky 106 min. přístupný FK 35,-Kč, ostatní 45,- Kč čtvrtek hod. ŠŤASTNÉ MÍLE Austrálie - dobrodružná komedie, drama Kdesi na australském pobřeží přistane indonéská rybářská loď s pasažéry z Kambodže a Íráku, kteří se pokoušejí ilegálně dostat do země. Oklamáni se ocitají na kraji pouště tři stovky kilometrů od nejbližšího města... titulky 105 min. od 12 let FK 45,- Kč, ostatní 55,- Kč Zveme Vás do divadla... pátek hod. SETKÁNÍ V POUŠTI (L.K.Semrádová, P. Osuský) DS Diviš Žamberk a DDM Animo Co je silnější, láska, boj nebo pohádka? To řeší hlavní postavy hry, vše je podbarveno orientálními rytmy. Můžete se těšit na tři sólové tanečnice, pět tanečních skupin a na malé překvapení na závěr. vstupné 70,- Kč, majitelé permanentky zdarma pátek hod. PRACHY? PRACHY! (Ray Cooney) DS Tyl Králíky Nález kufříku s obrovským množstvím peněz rozmetá soužití spořádaného manželského páru. Vidina bohatství rozpoutá neuvěřitelný řetězec lží, úskoků, výmluv a vydírání... Režie Zdeněk Němeček. vstupné 70,- Kč, majitelé permanentky zdarma pátek hod. JEDENÁCTÉ PŘIKÁZÁNÍ (F.F.Šamberk) DS Zdobničan Vamberk Komedie plná nedorozumění plynoucích ze zapření stavu manželského. Režie Alena Joachimsthalerová. vstupné 70,- Kč, majitelé permanentky zdarma pátek hod. SLOVANSKÉ NEBE - DS Diviš Žamberk Komedie, kde uvidíte, jak nám slovanští bohové darovali kus nebe a jak vznikly Čechy. Režie Ivana Šrámková. vstupné 70,- Kč, majitelé permanentky zdarma pátek hod. - klub Uhelna SLÁVEK KLECANDR RECITÁLOVÝ KONCERT Vstupné pouze na koncert: 40,- Kč (vstupné na divadlo + koncert: 70,- Kč) ZVEME VÁS NA VERNISÁŽ A VÝSTAVU V neděli 13. dubna 2008 v hod. se uskuteční v kostele ČCE v Letohradě vernisáž výstavy fotografií Daniela Popeláře (Ne)obyčejný svět, doplněná o výstavu Kouzlo origami jeho ženy Renaty. Výstava bude otevřena ve všední dny od hod. až do 24. dubna po domluvě i dopoledne. PS Kunvald ve spolupráci se ZŠ a MŠ Kunvald pořádá 11. ročník pochodu pro malé i velké Z POHÁDKY DO POHÁDKY V sobotu 3. května 2008 Start mezi hodinou na Salaši v Kunvaldě V případě špatného počasí bude akce probíhat v sokolovně.

9 ŽAMBERSKÉ LISTY 9 SPOLEČENSKÁ RUBRIKA MANŽELSTVÍ UZAVŘELI Radovan Piňos, Chrudim Jana Fendrychová, Dlouhoňovice David Syrový, Žamberk Alena Jechová, Rokytnice v O.h. BLAHOPŘEJEME Petra Šulcová, matrikářka Jiří Dostálek 87 let 17. listopadu Jaroslava Kalousová 86 let Krčmářova Vlastimila Vitáková 84 let Klostermannova Jozef Mičko 84 let Fučíkova Věra Fiedlerová 82 let Nádražní Jaroslava Julišová 82 let Mánesova Věra Pešková 82 let Do Kotle Libuše Hynková 82 let Pionýrů Věra Horáková 81 let Pionýrů Jaroslav Pešan 81 let 28. října Zdena Klennerová 81 let Nádražní 657 VZPOMÍNÁME Marie Žídková 86 let Pionýrů Miroslava Tomanová 88 let Mánesova Vlasta Trejtnarová 70 let U Polikliniky Marie Kubešová 91 let Dvořákova 600 Čest jejich památce! Edita Pálková, evidence obyvatel DĚKUJEME V neděli 9.března 2008 jsme se naposledy rozloučili s paní Marií Kubešovou ze Žamberka. Zemřela v požehnaném věku 91 let. Děkuji všem za vyslovená slova útěchy a projevenou podporu. Ondřej Nistor a ostatní přátelé DĚKUJEME pohřební službě D. Janata za citlivý přístup a bezchybnou organizaci posledního rozloučení s naší maminkou a babičkou paní Jarmilou Bartoňovou. Rodina Václavkova ZE SPOLEČNOSTI VZPOMÍNÁME 12.dubna 2008 uplyne 10 let od úmrtí pana Mgr. Jiřího Bělohlávka, bývalého profesora Gymnázia v Žamberku. Stále vzpomíná rodina Bělohlávkova 17. dubna 2002 zemřel Ing.Václav Churavý, zakládající člen Územní organizace Svazu diabetiků v Žamberku. Do své smrti pracoval ve funkci jednatele organizace. Vzpomínáme na něj, neboť to byl dobrý člověk a kamarád. Miroslav Vondřich, předseda ÚO DIA Česko čte Čapka O PEJSKOVI A KOČIČCE V týdnu od 10. do 14. března 2008 probíhala v Městské knihovně v Žamberku akce s názvem O pejskovi a kočičce. Knihovnu navštívily děti z místní Speciální základní školy a ZŠ. Děti byly seznámeny s knihovnou a její činností, poté jim knihovnice četly pohádky a příběhy od Josefa Čapka. Děti také vytvářely obrázky pejsků a kočiček. Výtvarné práce jsou vystaveny v čítárně knihovny do konce dubna, kde si je mohou všichni prohlédnout. V odpoledních hodinách navštěvovaly knihovnu děti ze družiny. Za MK Marie Gregorová, DiS BLAHOPŘEJEME V měsíci dubnu oslaví své narozeniny členové výboru místní organizace SPCCH v Žamberku pánové Jiří Valach a Miroslav Machálek. Přejeme hodně zdraví a osobní pohody do dalších let. Děkujeme jim za dobře vykonanou práci ve výboru organizace. Miroslav Vondřich, předseda SPCCH KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ PRO MLÁDEŽ Zahájení září 2008 sál Dlouhoňovice Cena 900,-Kč PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁ od března 2008 Hana Michaličková, Šanderova 1254, Žamberk Tel , Vzpomínka na Václava Tháma Jak se to občas stává, jsou v životě setkání, která se stávají prvními a bohužel zároveň i posledními. Mne toto potkalo v případě setkání s divadelním bardem panem prof. Radovanem Lukavským 20. června roku Toho dne jsem měl tu čest odvézt Mistra divadelního umění domů do Prahy po jeho vystoupení zde v Žamberku, které proběhlo při příležitosti oslav jednoty bratrské. Nesmírně si vážím těch necelých dvou hodin, které trvala cesta a pan Lukavský onoho horkého červnového večera vydržel dost dlouho, i přes značnou únavu, vyprávět a trpělivě odpovídat na mé zvídavé dotazy. A tak jsem měl možnost se dozvědět, jak skutečně Vlasta Burian pomáhal českým hereckým vlastencům za protektorátu a jak celý poválečný proces s ním byl nespravedlivý. A také, že přijetí role poručíka Kota ve slavném filmu Král Šumavy, bylo podmíněno takovou úpravou textu, s kterou se vnitřně pan Lukavský ztotožnil a kterou nepovažoval za propagandistickou ve vztahu k tehdejšímu režimu. Nejvíce však vzpomínal na báječnou hereckou partu, která se točila kolem natáčení seriálu F.L.Věk, kde ztvárnil postavu Václava Tháma. Natáčení, tehdejších dobrodružných filmů Smrt v sedle a Větrná hora (50. léta minulého století) považoval za příjemné vytržení ze všedního života. Rovněž velmi krásně mluvil o svých hereckých kolezích Janu Pivcovi, Svatopluku Benešovi, Vlastě Fabiánové a spoustě dalších. Prostě na prkna co znamenají svět a co obohatila jeho život nedal dopustit. Dozvěděl jsem se toho velmi moc zajímavého z herecké branže i jeho strastiplného života, než zde lze vypsat. Pan profesor Lukavský po více než hodině cesty při nájezdu na novou dálnici za Hradcem Králové ukolébán monotonním zvukem čtyřproudovky lehce usnul a dal tak odpočívat svému unavenému srdci z horkého dne. Při příjezdu na Černý Most na kraji Prahy se probudil a hned poté, co zjistil, že je již téměř doma mi poděkoval za bezpečnou a klidnou cestu. Odpověděl jsem: Ne, Vy nemáte za co děkovat, já děkuji Vám. 10. března 2008 v odpoledních hodinách jsem přijal se smutkem zprávu, že srdce, které odpočívalo onoho červnového večera cca 30 cm odemne, již dotlouklo. Čest Vaší památce pane Radovane Lukavský - Václave Tháme. Ing. Fabián Vladimír

10 10 ŽAMBERSKÉ LISTY Velký kulový 2008 Dámský klub RosáLie Ve středu se uskutečnila přednáška na téma Základy čínské medicíny. Paní Votočková nám přednosti této medicíny představila na vlastních úspěšných příkladech a doporučila, jak začít s vnitřní očistou organizmu. Nejlepší čas je nyní, na jaře, po měsíčním úplňku. Za Dámský klub Zdenka Kroulíková RC POHODA SOUTĚŽ ZDRAVÍ NA TALÍŘI Vytvořte doma nějaké zdravé a chutné jídlo (moučník, obložené mísy, hlavní chod fantazii se meze nekladou) a přineste je v pondělí v 16:00 do RC Pohoda. Proběhne zde zdravá hostina se slavnostním vyhodnocením nejlepšího pokrmu. První tři místa budou odměněna věcnými cenami. S sebou přineste recept patřící k Vašemu výtvoru. Vstupenkou na hostinu je vlastní zdravý pokrm. KURZ SKLENĚNÉ MOZAIKY NA DŘEVĚNÝ TALÍŘ 10. dubna od 17:00 hodin v RC Pohoda Žamberk Pomocí práce se sklem a spárovací hmotou si vytvoříte z obyčejného dřevěného talíře skvělý originál. V ceně kurzu je zahrnut veškerý materiál (barevná skla, pomůcky, spárovací hmota, talíř), káva nebo čaj a odměna pro lektorku. Kurzem vás zkušeně provede Jana Gajdošová. Cena kurzu je 240 Kč. KLUB BEZ KLÍČE do 4. dubna v Klubu zavřeno (Burza) 07. dubna 11. dubna - Kreslení na sklo 14. dubna dubna - Kytičky z pedigu Za RC Pohoda Žamberk Lenka Krejčí Nadešel konečně onen víkend! Do kluboven v Remízku doputovali skauti ze Žamberka, ale i z blízkého okolí jako třeba z České Třebové, Červené Vody a dokonce i ze Štítů, aby zde strávili pátek a sobotu ( ) plnou adrenalinu, soutěžení, úctyhodných sportovních výkonů či prověřování skautských i neskautských znalostí a dovedností. Stejně jako loni se tu totiž konaly dlouho očekávané závody Velký kulový, které pořádá skautské středisko Žamberk. Soutěž je výjimečná v tom, že se jí účastní roveři a rangers (tzn. skauti a skautky starší 15 let), kteří se již nemohou účastnit běžných závodů. Takže se můžou vyblbnout třeba i dospělí skauti. Samotný závod se skládal ze dvou částí páteční noční a sobotní denní etapy. V pátek bylo naším cílem oběhnout sedmnáct předem určených míst v Žamberku, kde jsme měli vypátrat nějaké informace. Ty nám pomohly s vyluštěním šifry, kterou jsme dostali na startu. Během putování městem jsme hráli dvě doprovodné hry: směňovali jsme propisku s kolemjdoucími za jakékoliv věci. V závěru se obodoval počet výměn a cennost donesených předmětů. Dalším úkolem bylo zjišťovat číslo soupeřících skupin, které měl jeden ze soutěžící trojice připevněno na hrudi. I to po doběhnutí do cíle pořadatelé patřičně ohodnotili. Sobotní část probíhala podobně. Dostali jsme mapu s vyznačenými stanovišti. Bylo na nás, jakou trasu si zvolíme. Občas doslova vedla cestou necestou, polem nepolem Na stanovištích nás čekala spousta různých úkolů, jako například: luštění šifry, vědomostní test, hledání přívěšku, střílení z praku, měření azimutu, kreslení panoramatického obrazu krajiny a také jsme prověřovali svoji manuální zručnost, fyzickou zdatnost, schopnost orientovat se v mapě nebo jen umět se dívat okolo sebe. V cíli přišli na řadu opět rozhodčí, aby naše výkony obodovali. A jaké je naše hodnocení z pohledu soutěžícího? Závody byly úžasné! Oceňujeme dokonalou práci pořadatelů a všech, kteří se do přípravy Velkýho kulovýho zapojili. Jsme rádi, že jsme mohli ukázat, co v nás je. A ještě větší radost máme z toho, že dvě žamberská družstva neudělala ostudu. Z deseti družstev obsadila totiž skvělé 1. a 4. místo! V dalších ročnících snad budeme stejně úspěšní Za Středisko Junáka Žamberk Eva Tarantová a Hanka Polanská DĚTSKÝ VÝTVARNÝ TÁBOR v Žamberku na statku U Krtka v Helvíkovicích a v okolí Žamberka ubytování ve 2-4 lůžkových pokojích 150,-Kč/den + plná penze 70,-Kč/den. Hlavní program pro děti: kresba, malba v přírodě. Dopolední a odpolední blok výuky výtvarného oboru (min.6 hod.denně). Zbytek dne: hry, přednášky pro zájemce, relaxace, procházky Věková kategorie: 7-10 let, let, let Speciální nabídka pro rodiče: možnost ubytování (v blízkém okolí či přímo na statku) Garantem tábora: Sdružení Art-Libri a Luboš Kosohorský člen Svazu výtvarných umělců ČR Lektoři:BcA.Denisa Belzová Bauckmanová Luboš Kosohorský MgA.Lenka Kosohorská Cena tábora při plném počtu dětí: 1320, ,-registrační poplatek na dítě (v případě sourozenců se platí pouze za mladší dítě) = 1820,- Kč (v ceně jsou zahrnuty i veškeré výtvarné potřeby a materiály použité během kurzu). OMEZENÝ POČET MÍST! BLIŽŠÍ INFORMACE: Luboš Kosohorský, tel , Závazné přihlášky zasílejte na adresu: Luboš Kosohorský, Dukelská 889, Žamberk nebo na odkazy na: Zálohu 900,-Kč je nutné zaplatit do konce května Bankovní spojení: ČS /0800 Variabilní symbol: příjmení dítěte DDM INFORMUJE Běh na Rozálku V pátek proběhne již 10. ročník běžeckého závodu, který se stal již tradiční akcí prvních květnových dní. Je otevřen pro všechny zájemce od předškolních dětí až po dospělé. Start předškoláci (kaple sv. Rozálie), od ostatní (muzeum), cíl u Tyršovy rozhledny. Trať - nezpevněné parkové cesty, délka 900 m, převýšení 40 m. Podrobné informace - další Žamberské listy, plakáty. Vladimíra Valdová, DiS. - ředitelka závodu, DDM ANIMO Mateřská škola Čtyřlístek a Mateřská škola Sluníčko, Žamberk vyhlašují zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách na školní rok Zápis se koná na obou MŠ ve stejných termínech ve středu 9. a 16. dubna 2008 od hod. do hod. Bližší informace o zápisu poskytne: Hana Marešová, ředitelka MŠ Čtyřlístek, tel Blanka Reková, ředitelka MŠ Sluníčko, tel

11 ŽAMBERSKÉ LISTY 11 Žáci učiliště rozvíjí tradice Žáci internátu Odborného učiliště a Praktické školy v Žamberku připravili i v letošním roce již tradiční kulturní pásmo na oslavu vítání jara a vynášením Morany (smrtky zimy) ze vsi. V neděli 9. dubna 2008 se společně s místními obyvateli Betléma a okolí Žamberka rozloučili se zimou a recitací, zpěvem a tancem přivítali tolik očekávané jaro. Již devět let každou Smrtnou neděli všichni společně, velcí, malí, mladí, staří i handicapovaní zpívají a tančí, aby ukázali, že se dovedou radovat z krásné tradice. Žáci z různých koutů kraje, studující na učilišti, vystupovali s velkým nadšením a dokázali, že umí radost nejen přijímat, ale také rozdávat. Za PŠ a OU Tyršova, Mgr. František Martykán, zást.ředitele AMERICKÉ ŠKOLSTVÍ Věříme, že každý z Vás určitě něco o americkém způsobu vyučování slyšel. I my jsme něco před naším odjezdem věděli, ale i přesto nás stále po šesti měsících spousta věcí překvapí.děti začínají školu, stejně jako u nás, v šesti letech. Takzvaná Elementary school je na pět let. Poté žáci pokračují do Middle school, která je na tři roky. Není to ale jako u nás, jen přechod na vyšší stupeň. Jiná budova, jiní učitelé, vlastní skříňky. A zatímco Elementary schools mají v Rice Lake pět, Middle school je jen jedna. Proto se už v šesté třídě vytvoří jeden velký ročník okolo dvou set lidí, kteří potom společně pokračují na všemi očekávanou čtyřletou střední školu zvanou High school. Střední škola je víceméně obecná a pro všechny povinná. Snaží se tím ulehčit život studentů, kteří se tak nemusí ve čtrnácti letech rozhodnout, čím v budoucnosti chtějí být. Možná jste slyšeli, že studenti si sami vybírají předměty. To je pravda a není. K tomu, aby odmaturovali, potřebují 26 kreditů. Půl kreditu rovná se jedno čtvrtletí. Z toho mají předepsané předměty, které si musí vzít. Ty se skládají z angličtiny, matematiky, americké historie, světové historie, americké literatury, fyziky, chemie, biologie a tělocviku. I přesto jim ale zbývá spousta volného místa pro zajímavé a zábavné předměty, jako je keramika, vaření nebo rybaření. Myslíme, že každý z exchange studentů se před odjezdem do Rice Lake bojí toho, jak zvládne celé vyučování v angličtině. Ani my jsme na tom nebyli jinak. Ale po naší zkušenosti věříme, že pokud se budete snažit v jakémkoliv předmětu, který si vyberete, vždy budete v desítce nejlepších. Protože všichni studenti chodí do stejné školy, předpokládá se, že chytřejší studenti si vyberou těžší předměty a ti méně nadaní si zvolí lehčí předměty. To ale bohužel ne vždy nefunguje. První čtvrtletí začíná, na rozvrhu máte zoologii, keramiku, americkou historii a angličtinu. Ve třídě Vás vítá usmívající se učitel. A jedny z prvních vět, které uslyšíte, budou: Já respektuji Vás, Vy respektujte mě, nebo Kdykoliv něčemu nerozumíte, přihlaste se, přijďte před školou nebo po škole a já Vám to znovu vysvětlím. A k našemu údivu to opravdu takhle funguje. Učitelé nikdy neztrácejí svůj úsměv, vše vysvětlují znovu a znovu, dokud tomu opravdu všichni neporozumí. Na testy Vám dají neomezeně mnoho času. K dispozici mají počítač propojený s promítací plochou, televizi, dvd přehrávač, rádio. Celkově se finanční možnosti škol velmi liší od těch našich v Čechách. Ve výuce dávají hodně místa vlastnímu poznání, vyhledání informací, prezentacím, laboratorním pracím, tvoření, skupinovým pracím, opakování a filmům.ve třeťáku a čtvrťáku studenti píší test, který se počítá jako přijímací zkouška na všechny vysoké školy. Test mohou zopakovat kolikrát chtějí, čím dříve a lépe, tím větší mají šanci dostat se na dobrou školu. První dva roky na vysoké škole jsou víceméně znovu obecné a poté se studenti specializují v oboru, kterému se chtějí věnovat. A náš názor na americké školství? Těžko říci. Kéž by se dalo vzít od každého něco. My se toho učíme ve škole až moc, těch informací, které si musíme zapamatovat a za chvíli zapomeneme. A oni se toho neučí dostatečně. My si celé hodiny píšeme poznámky, které si potom musíme doma zapamatovat. Oni se učí, kde informace najít a jak je užít. Ale určitě je to velká zkušenost, za kterou jsme moc rádi. Dáša a Vendula Okresní závod v gymnastice V sobotu se v hale Gymnázia Žamberk uskutečnil Okresní závod ASPV (Asociace Sport Pro Všechny). Z celého bývalého okresu Ústí nad Orlicí se nedostavil žádný jiný oddíl, takže se závod odehrál jen v režii našeho Oddílu SG při DDM ANIMO Žamberk. Zúčastnilo se 15 dívek v pěti kategoriích. VÝSLEDKY : Mladší I. : 1. Blažková Sabinka 35,10 2. Šrolerová Nikolka 32,40 3. Stejskalová Veronika 31,40 4. Pachelová Anička 29,30 Mladší II. : 1. Šrolerová Terezka 36,30 2. Olšarová Veronika 34,60 3. Adamcová Nikolka 23,80 Starší I. : 1. Jedličková Veronika 31,70 Starší II. : 1. Cábová Veronika 36,10 Pospíšilová Žaneta 36,10 2. Krčmářová Anežka 35,30 Dorostenky : 1. Pachlová Veronika 34,70 2. Pauková Eva 34,50 3. Výprachtická Šárka 31,20 4. Štěpanovičová Markéta 30,90 Morana odplula pryč V neděli 9. března 2008 byla do řeky Divoké Orlice vhozena Morana, symbolizující smrtku nebo zimu. Také letos vyrobili slaměnou figuru žáci z OU a PrŠ v Tyršově ulici a navlékli ji do starých šatů. Pod vedením vychovatelek secvičili pásmo z tanečků a písniček s doprovodem kytary pro přihlížející průvod. Vycházelo se již tradičně i s oslem Matějem z Betléma. Cesta podél řeky za rachotu obří velikonoční dřevěné řehtačky rychle ubíhala. Oslík vozil na svém hřbetě kluky i holčičky, odrostlejší děti mu nabízely mrkev z maminčiných zásob. Za polojasného odpoledne došla asi stovka mladých i starších až k odbočce do Polska, kde byla Morana shozena z mostu. Několik odvážných chlapců běželo po břehu a podle vyprávění pamětníků po ní zkoušeli házet kameny. Morana se ale nepotopila a plavala dál za vodáky, kteří se plavili na lodích, jako by už bylo dávno jaro. Není se co divit, vždyť pohled na bledulky, sněženky a další modré i žluté kytičky rozkvetlé před několika týdny svědčí o tom, že zima (přišla-li vloni vůbec nějaká) už je dávno pryč Vlaď ka Šulcová Všechny dívky si umístěním do 4. místa zajistily postup do krajské soutěže, která se uskuteční 12. dubna 2008 ve Svitavách. Přejeme mnoho sportovního ště stí v krajském finále. Mgr. Jan Buňata ved. odd. SG

12 12 ŽAMBERSKÉ LISTY SPORT BASEBALL METEORS BASEBALL TEAM ŽAMBERK Baseball je strhující hra, která v začátcích není náročná na drahé technické vybavení. Stačí pálka, míček, rukavice a můžete hrát. Dobrý výsledek závisí na správném zhodnocení a využití rozehraných herních situací, což právě není závislé na materiálním vybavení. Ernest Hamingway kdysi řekl : Baseball jsou nejrychlejší šachy na světě. Od letošního jara zahajuje pod záštitou DDM Animo Žamberk činnost baseballový tým Meteors. Hledáme proto chlapce ve věku let se zájmem o tuto pálkovací hru. Přihlásit se můžete na na tel nebo přímo v DDM Animo. V současné době připravujeme hřiště, na kterém budeme hrát a trénovat. Bude sice pouze provizorní, ale časem snad budeme moci udělat úpravy. Kdo by nám chtěl jakýmkoli způsobem pomoci v přípravách nebo se i celkově zapojit do chodu týmu, může mne kontaktovat na uvedeném telefonním čísle. Rádi bychom Vás prostřednictvím Žamberských listů pravidelně informovali o dění v tomto sportu. Současně Vás budeme seznamovat s pravidly této krásné hry. Dnes zahájíme vysvětlením principu hry. Letošní celorepubliková Extraliga baseballu startuje 11.dubna 2008 v hodin na Městském baseballovém stadionu v Brně zápasem Draci Brno Technika Brno. Ve finálních přípravách je také Akademické mistrovství světa v baseballu, které proběhne července 2008 na hřištích v Brně, Ostravě, Olomouci, Blansku a Chocni. Pravidla baseballu 1: Princip hry: Cílem družstva na pálce je vždy získat co nejvíce bodů ( oběhů ). Pokud se hráči podaří odpálit a oběhnout mety, získává pro své družstvo jeden bod. Obvykle se nepodaří oběhnout všechny mety najednou, proto hráč zůstane na jedné z met (stane se běžcem ) a pokouší se postoupit dál až na domácí metu po odpalu dalších pálkařů. Snahou družstva v poli je naopak co nejdříve vyřadit ( vyautovat ) povoleným způsobem tři hráče soupeře. Vyautování ( aut ) má dvojí význam, a to vyřazení hráče ze hry a po třetím vyautování soupeře končí jeho útok a družstva si vymění role na hřišti - polaři jdou pálit a pálkaři jdou do pole. Příště se budeme věnovat kapitole 2: Hřiště a družstvo. Milan Džurban-kouč, Martin Mozer-kouč TJ Sokol Líšnice pořádá v sobotu TURISTICKÝ POCHOD <LÍŠNICKÝ PUCHÝŘ> VII. ročník: Cestou k táboru ve stopách husitů Trasy km, pěšky i na kolech! Start sokolovna Líšnice 8:00-10:00 Cíl tamtéž do 17:00, startovné 20,- Kč Každý účastník obdrží oplatek a čaj na trase. U sokolovny bude připraveno posezení s možností občerstvení. Na malé i velké turisty se těší pořadatelé! Pozvánka na vycházku Územní organizace diabetiků v Žamberku pořádá 17.dubna 2008 vycházku Zámeckým parkem. Zveme všechny členy a rodinné příslušníky. Sraz je ve hod. na Masarykově nám. u kašny. Miroslav Vondřich, předseda organizace DIA MOTOCROSS Gold Fren Cup BASKETBAL Záboří n. Labem Žamberk Vranov u Brna Benátky n. J. Opatov u Svitav Trutnov Chotěboř Třemošnice tel PP HRADEC KRÁLOVÉ - BK GYMNÁZIUM ŽAMBERK 48:79 Střelci: Mlynář 15, Týče 13, Roček 12, Beran 12, Valenta 12, Junk 9, Šeda 4, Lorenc 2. BK GYMNÁZIUM ŽAMBERK TJ SPŠ NÁCHOD 107 :42 Střelci: Roček 17, Valenta 17, Mlynář 14, Beran 14, Hübner 12, Šeda 10, Junk 8, Týče 7, Pásler 4, Lorenc 2, Šmirous BK GYMNÁZIUM ŽAMBERK TJ SPŠ NÁCHOD 139 : 14 Střelci: Beran 29, Mlynář 19, Pásler 18, Roček 18, Valenta 17, Šmirous 14, Týče 12, Junk 8, Šeda 4. Z důvodu jarních prázdnin se soupeř dostavil pouze se 6 hráči, z čehož 3 byli ještě žáci, takže zápas se odvíjel v tréninkovém tempu, hráči pravidelně střídali a zahráli si zejména ti, kteří se na palubovku tak často nedostanou. Hráči se šetřili na Hradec Králové, který je relativně silnější a mohl dělat v domácím prostředí problémy. Musím hráče pochválit, že se mladičkému soupeři nesnažili basketbal znechutit, měli s nimi soucit a nechali jim dostatek prostoru k zakončení. I tak to bylo Vraždění neviňátek. PP HRADEC KRÁLOVÉ - BK GYMNÁZIUM ŽAMBERK 31:78 Střelci: Roček 22, Mlynář 21, Junk 11, Valenta 8, Týče 8, Beran 4, Šeda 2, Šmirous 2. Ke druhému utkání jsme nastoupili po krátké přestávce. Hráči se museli přizpůsobit zcela jinému rytmu než s Náchodem a do tempa se dostávali celou polovinu zápasu. Za BK Žamberk Ing.Petr Vojta KLUB ČESKÝCH TURISTŮ PŘIPRAVIL PRO LETOŠNÍ ROK AKCE PŘÍSTUPNÉ ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI DUBEN SETKÁVÁNÍ 2008 pořádá KČT SOPOT- NICE a obec POTŠTEJN otevření nových poznávacích okruhů na Velešově, Kapradi kulturní program, výstava vlakem do Potštejna NA DROZDOVSKOU PILU pořádá KČT ÚSTÍ N. ORL. účast na cykloturistické akci. KVĚTEN PŘES TŘI HRADY pořádá KČT TJ SOPOTNICE účast na akci pěšky nebo na kole, start v Sopotnici nebo v Žampachu OKOLO ROZHLEDNY pěší výlet k rozhledně na Křížovou horu - vlakem do Červené Vody. ČERVEN LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ PUTOVÁNÍ RAISOVÝM KRAJEM pořádá KČT LÁZNĚ BĚLOHRAD LET KČT ústřední oslavy - PRAHA kulturní program vlakem DEN V SEDLE výlet po nových cyklostezkách na kole z Letohradu do Brandýsa n. Orl ŘETŮVSKÝ PEDÁL pořádá KČT TJ ÚSTÍ N. ORL. a TJ SOKOL ŘETŮVKA účast na cykloturistické akci K PRAMENI ŘÍČKY BĚLÉ cyklovýlet Žamberka přes 100 km LITICE 2008 ZAHÁJENÍ PRÁZDNIN tradiční výlet s posezením a opékáním. SRPEN TÝDEN TÁBOŘENÍ A VÝLETŮ tábořiště VOCHTÁNKA u Divoké Orlice stanování s koupáním, výlety a soutěžemi pro děti i dospělé. ZÁŘÍ DĚSIVÉ DĚJINY V DĚTENICÍCH autobusový zájezd zámek, středověká krčma s programem pro drsňáky KRKONOŠE - SNĚŽKA autobus. zájezd. ŘÍJEN BROUZDÁNÍ VE SPADANÉM LISTÍ - vlakem do Brandýsa n. Orl. - pěší výlet přes Polom do Sopotnice. LISTOPAD ZA POSLEDNÍM PUCHÝŘEM pořádá KČT Lokomotiva Teplice přihlášky do konce dubna BROUZDÁNÍ VE SPADANÉM LISTÍ - vlakem do Kostelce n. Orl. - pěší výlet přes Záměl do Potštejna. PROSINEC SKOBÁCKÉ PUTOVÁNÍ pořádá Sbor pro záchranu hradu Lanšperka a pivnice U Skoby - ÚSTÍ N. ORL. účast na trasách pro pěší MEMORIÁL JINDŘICHA JANOVCE - pěší výlet do okolí Žamberka s posezením. Připravujeme další akce, se kterými Vás seznámíme v průběhu roku. Sledujte naši informační skříňku v podloubí na náměstí. KONTAKTNÍ MÍSTO informace získáte u Ing. J. Kulicha v novinovém stánku na sídlišti. Všechny akce jsou přístupné veřejnosti, a pokud není v propozicích uvedeno jinak, nevybírají se žádné účastnické poplatky ani startovné. Budeme rádi, pokud nám pomůžete s organizací a přípravou akcí. Zveme nové zájemce do našich řad. Za výbor odboru KČT Žamberk Petr Friml, předseda odboru

13 ŽAMBERSKÉ LISTY TENIS DRUHÝ KVALITNĚ OBSAZENÝ TURNAJ MUŽŮ V ŽAMBERSKÉ TENISOVÉ HALE Podle původně přihlášených sliboval turnaj ještě větší kvalitu, ale někteří se těsně před uzávěrkou odhlásili, jiní nedorazili. Vítězem se stal rakouský hráč ve službách trutnovského tenisu Christoph Hödl. Neztratili se ani domácí hráči. Muži hráčů dvouhra 7 kat., čtyřhra 6 kat. čtvrtfinále: K.Kaleta Ra.Neugebauer (oba TOSK) 6:3,6:2, K.Zahradník (LTC Pard.) M.Bezdíček (LTC Vys.Mýto) 6:2,6:0, P.Beneš (LTC Pard.) J.Konývka (TC Litomyšl) 6:2,6:0, Ch.Hödl (Loko Trutnov) O.Abrahám (TSM Vysočany) 6:2.6:0 semifinále: K.Zahradník K.Kaleta 6:0,6:1 Ch.Hödl P.Beneš 6:3,6:1, Finále: Chr.Hödl K.Zahradník 6:2,6:0. Finále čtyřhry: Zahradník, Hipský (ÚO) Kašpar (VŠB Ostrava), Miřejovský (ÚO) 6:2,5:7,7:6. HALOVÝ TURNAJ DOROSTENCŮ 15. a Turnaj skončil vítězstvím Kamila Kalety, polské posily TOSK z Bystrice Kladské, vyhrál dvouhru a se svým bratrem Piotrem i čtyřhru. 17 hráčů 4 kategorie Semifinále dvouhry: R.Vopálka (Litomyšl) P.Hübner (Č.Lípa) 3:0 scr. K.Kaleta (TOSK) J.Junek (Turnov) 6:1,6:1. Finále: Kamil Kaleta P.Vopálka 6:2,6:2 Finále čtyřhry: P. a K.Kaletové Was (Trutnov), Vopálka 6:2,7:5. mcva- PRONAJMU zateplené prostory v Žamberku, ul.polní (za kasárny) k podnikání 150 m 2 + kancelář, šatna + soc.zařízení. Vhodné jako dílna. Možnost manipulace s vysokozdvižným vozíkem. Volné od května Kontakt: ŘÁDKOVÁ INZERCE NABÍZÍM VÝUKU AJ a FJ individuální formou. Důraz na samostatnou tvorbu vět. Kontakt: tel KOUPÍM STARÉ ZNÁMKY,OBÁLKY, POHLEDNICE, BANKOVKY A MINCE, celé sbírky, větší množství i pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti, nejvyšší možné ceny. Kontakt: tel PŘENECHÁM do trvalého užívání pozemek v sadě Míru s malou chatkou - v Žamberku. Zn. Ihned volný. Kontakt: tel PRODÁM řadový RD v Žamberku v Macharově ul. (na podměstí). Kontakt: tel PRODÁM blatníky na Škodu Pravý a levý zadní blatník, levý přední blatník + prahy. Vše nové. Cena : DOHODOU. Kontakt: tel PRODÁM podkrovní byt v Žamberku (108 m 2 ), volný od června - července Cena za 1m ,-Kč. Kontakt: tel ČSOB pojišťovna přijme externí spolupracovníky pro poradenskou činnost a prodej finančních a pojišťovacích produktů holdingu ČSOB z oblasti Žamberska. Odborné zaškolení a finanční podpora v začátku zajištěna. Zkušenosti s prodejem vítány. Kontakt: tel Hubněte zdravě a trvale! Bližší informace: Kontakt: tel SHÁNÍM nebytový prostor v Žamberku za účelem zřízení malířského ateliéru. Kontakt: tel VÝUKA NĚMČINY - kurzy pro děti - přípravné kurzy k maturitě - individuální výuka NJ INFORMACE: nebo PRONAJMU NEBYTOVÉ PROSTORY v centru Žamberka 3,5 místnosti + kuchyňka, příruční sklad, sociální zařízení, slunný balkon s výhledem na město, více telefonních a internetových.linek. Vhodné na kanceláře apod. Cena: ,-Kč/měsíc + el. a voda. Kontakt: tel

14 14 ŽAMBERSKÉ LISTY Praktické zahradní traktory Husqvarna Zahradní traktory bez diskuze dobývají české zahrady. Údržba travnaté plochy větší než 600 m 2 zabere vlastníkovi tolik času, že běhání za klasickou sekačkou se stává minulostí. Navíc kombinace traktoru a mulčování úplně odstraňuje problémy, kam s posekanou trávou. Švédská Husqvarna jde ale dál. Proč mít zahradní traktor celou zimu v garáži, když ho lze vybavit zimním příslušenstvím a využít ho i k pohodlnému odstraňování sněhové nadílky? Ceny traktorů od Kč ČISTĚNÍ AUTOMOBILŮ Najdete nás nově v Havlenově ul. Pivovarský dvůr (bývalé ČSAD) v Žamberku PROVÁDÍME: kompletní vyčištění interiéru a odborné ošetření karoserie Vašeho automobilu NABÍZÍME: možnost vyčištění koberců i sedací soupravy ve Vašem bytě. Informace na tel Cena je uvedena včetně DPH a nabídka je platná pro rok Navštivte naši prodejnu: Roman Býček, Havlenova 10, Žamberk, tel , , NEJRYCHLEJŠÍ, NEJLEVNĚJŠÍ, NEJKVALITNĚJŠÍ AUTOŠKOLA V ŽAMBERKU AUTOŠKOLA TRANS Žamberk provádí výuku skupin A, B, B+E kondiční jízdy držitelů řidičského oprávnění a školení. Kontakt: , Petra Vojtová, DiS. textilní výtvarnice a oděvní návrhářka STYLING, KONZULTACE, NÁVRH, REALIZACE ODĚVŮ A DOPLŇKŮ Pionýrů 1334, Žamberk mobil: BAŇKOVÁNÍ, MASÁŽE, Reiki, Kineziologie ONE BRAIN A. Lyčková, tel Jablonné n/o, Potoční 267 Oznamuji svým sou asným i budoucím klient m otev ení nového poradenského místa Masarykovo nám. 86 (nad cukrárnou), Žamberk Otevírací doba: Po St t ostatní dny dle dohody Poskytujeme kompletní finan ní poradenství - životní a majetková pojišt ní, investice do podílových fond, penzijní p ipojišt ní se státním p ísp vkem. Filip Andrš tel Novinka pojišt ní poplatku p i pobytu v nemocnici!

15 ŽAMBERSKÉ LISTY 15

16 16 ŽAMBERSKÉ LISTY ELoo - ELEKTRA CHLÁDEK s.r.o., Havlíčkovo nábřeží 332, Žamberk PRODEJ-SERVIS-OPRAVY pračky-myčky-sporáky-boilery lednice-mrazáky-elektrospotřebiče prodej náhradních dílů - elektronika ODVOZ DO 20 km ZDARMA Otevřeno: po - pá , sobota 8-11 Tel.+fax: Tel , , Žamberk, Masarykovo nám. 171 tel.: PRODÁM Škoda FAVORIT 136 L bílá barva, r.v.1989, zimní i letní pneumatiky s disky, zahrádka, tažné zařízení, STK do r Cena: DOHODOU Kontakt: tel Finanční a realitní kancelář poradenské služby Ing. Světlana Neknězová tel Ing. Petr Novotný tel hypotéky - přeúvěrování hypoték - soukromé úvěry - konsolidace úvěrů - stavební spoření - podnikatelské úvěry - životní pojištění - penzijní připojištění - realitní činnost - ekonomické analýzy Uzávěrka č.7 3. dubna do hod., vyjdou 15. dubna 2008 ŽAMBERSKÉ LISTY - čtrnáctideník, řídí Redakční rada, red. V. Pavlousková, MK ČR E Vydavatel: Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČO: Náklad ks, cena 10,- Kč. Redakce cz, tel.: Tiskárna Kerschbaum, tel

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 3/99 o vytvoření a použití účelového peněžního fondu - Fondu rozvoje bydlení na území města Klobouky u Brna Městské zastupitelstvo v Kloboukách u Brna schválilo

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora.

Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora. Příloha k usnesení č. 1644/38/06 Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora. Zastupitelstvo města se v souladu se zákonem č. 128/2000

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Rady města Hořice č. RM/19/18/2015

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 1. Identifikační číslo: 2. Kód: 3. Pojmenování životní situace: Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 4. Základní informace k životní situaci: Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice,

Více

V Y H L Á Š K A č. 29

V Y H L Á Š K A č. 29 V Y H L Á Š K A č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e ze dne 6. května 1996 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Líbeznic Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu:

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu: Město Vamberk Název dokumentu: Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ Číslo dokumentu: OS14 Vydání č.: 2 Počet výtisků: 1 Účinnost od: 17.06.2015 Platnost

Více

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu V Y H L Á Š K A O B C E H A V L O V I C E č. 2/97 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Havlovice Obecní zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. h

Více

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 17. 09. 2007 usnesením č. 131/2007 usneslo vydat dle

Více

V Y H L Á Š K A č. 1/2000

V Y H L Á Š K A č. 1/2000 V Y H L Á Š K A č. 1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu na území obce ZÁBOŘÍ. Obecní zastupitelstvo obce Záboří schválilo dne 2.června 2000 na základě

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o vytvoření Fondu rozvoje bydlení a jeho užití Městské zastupitelstvo podle 14, odst. 1, písm. e a podle 36, odst. 1, písm. f zákona o obcích č. 367/90 Sb. v platném

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany Zastupitelstvo města Slatiňany vydává dne 6. 4. 2005 v souladu s 84 odst.

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod

Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Zápis z řádného zasedání Z0 dne 14.4. 2014, zahájeno v 18.00 hod., ukončeno v 19.00 hod Přítomni: 7 Hosté: Mgr. Josef Kozlovský Ověřovatelé: Ing. Miloš Rydval, Markéta Počekajlová Omluveni: Radka Kittelová,

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách.

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách. Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301 Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu M ě s t o BLŠANY Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu Zastupitelstvo města Blšany na svém zasedání dne 9. března 2011 Usnesením č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA MĚSTO OSTROV O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A č. 5/1996, O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA Město Ostrov dle 16 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705

Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705 OPIS Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705 Vážený pane starosto, 26. července 2010 pro mne a mojí manželku končí

Více

Znalecký posudek č. 678/2013

Znalecký posudek č. 678/2013 Znalecký posudek č. 678/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1424/111 v objektu čp. 1424, ulice Tádžická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

Výzva k podání nabídky na. Realizaci stavby Víceúčelový sál Střední školy informatiky a služeb ve Dvoře Králové nad Labem, Wolkerovo nábřeží 132

Výzva k podání nabídky na. Realizaci stavby Víceúčelový sál Střední školy informatiky a služeb ve Dvoře Králové nad Labem, Wolkerovo nábřeží 132 Výzva k podání nabídky na Realizaci stavby Víceúčelový sál Střední školy informatiky a služeb ve Dvoře Králové nad Labem, Wolkerovo nábřeží 132 pro projekt Modernizace a změna užívání dílen na víceúčelový

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5655-65/2015. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 65/12-117

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5655-65/2015. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 65/12-117 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5655-65/2015 o obvyklé ceně nájemního vztahu váznoucího k bytu č.001 v budově č.p.1309 realizované na pozemku p.č.638 v katastrálním území Libeň (kód:730891), obec Praha. Objednavatel

Více

Bytové družstvo Svitavy, Školní 335/5

Bytové družstvo Svitavy, Školní 335/5 Podle směrnice č.1/2013 Bytového družstva Svitavy pro nájem uvolněných bytů vyhlašuje Bytové družstvo Svitavy, Školní 335/5 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 1/2014 - obnovené na získání nájmu uvolněného bytu 1. Předpokládaný

Více

Město Tábor Odbor správy majetku města Žižkovo nám.3, Tábor ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU Z FONDU PODPORY A ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA TÁBORA

Město Tábor Odbor správy majetku města Žižkovo nám.3, Tábor ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU Z FONDU PODPORY A ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA TÁBORA Město Tábor Odbor správy majetku města Žižkovo nám.3, Tábor ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU Z FONDU PODPORY A ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA TÁBORA 1) Žadatel Fyzická osoba: Jméno a příjmení: Rodné číslo:.. Bydliště:

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska (úplné znění) Rada města Hlinska schválila v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu 117D0260 Podpora bydlení 2013 - s nevyhlášeným stavem nebezpečí nebo nouzovým stavem, C. Dotační titul č. 3 příspěvek 30 tis. Kč na opravu bytu

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI číslo odhadu 013 09 ExÚ HB objednávka odhadu ze dne 3.6.2009 místní šetření proběhlo dne 19.6.2009 za účasti paní bydlící v bytové jednotce jméno a adresa objednatele odhadu

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

Město Hranice HLAVA PRVNÍ. Čl. I. Obecná část

Město Hranice HLAVA PRVNÍ. Čl. I. Obecná část Město Hranice ZÁSADY postupu při úkonech obce v souvislosti s převodem nemovitých věcí schválené Zastupitelstvem města dne 24.4.2015 pod usnesením č. ZM 13/05/2015 HLAVA PRVNÍ Čl. I. Obecná část 1 Seznam

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Finanční podíl Statutárního města Liberec na obnově kulturních památek v rámci Programu

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NÁJMU BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBECNÍM DOMĚ S BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBCI STARÉ MĚSTO, JAMNICKÁ 505

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NÁJMU BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBECNÍM DOMĚ S BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBCI STARÉ MĚSTO, JAMNICKÁ 505 PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NÁJMU BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBECNÍM DOMĚ S BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V OBCI STARÉ MĚSTO, JAMNICKÁ 505 Úvodní ustanovení 1. Prožít klidné stáří je přáním každého občana a s tímto

Více

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008

U S N E S E N Í. z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 U S N E S E N Í z 35. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 18. března 2008 ****************************************************************************************** 157 Rada města Zlatých Hor

Více

Srovnávací tržní analýza

Srovnávací tržní analýza Srovnávací tržní analýza 1/6 Srovnávací tržní analýza Ladislav Jandáček ladislav.jandacek@re-max.cz +420 727 832 834 Klient : Potanková Jaroslava Nemovitost : Prodej bytové jednotky Adresa : Čimická 2

Více

Znalecký posudek č. 509/2012

Znalecký posudek č. 509/2012 Znalecký posudek č. 509/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1329/3 v objektu čp. 1329, ulice V Olšinách, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

Znalecký posudek č. 648

Znalecký posudek č. 648 Znalecký posudek č. 648 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 657/25 v objektu čp.657, ulice Gruzínská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1392/1,

Více

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY

STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ PROGRAM PANEL 2013 + / STARTOVNÍ PODMÍNKY PANEL 2013 + (NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 468/2012 Sb.) - Příjem žádostí od 11. ledna 2013 - Finanční zdroje 210 mil. Kč startovací rozpočet

Více

OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000

OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000 OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Loukov a m. č. Libosváry Obecní zastupitelstvo v Loukově schválilo na svém jednání

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

24. INFORMACE STAROSTY

24. INFORMACE STAROSTY Starosta 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 16. 12. 2009 Bod pořadu jednání: 24. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Lukáš

Více

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 PRAVIDLA o pronajímání bytů z majetku města Mimoň a Mimoňské komunální a.s. Stran:

Více

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3330/244/11-1 - o ceně : Bytu č. 1066/12 v č.p. 1066, v bloku domů složeném z domů č.p. 1066, 1067 a 1068 na pozemcích p. č. 2349, 2350 a 2357, v katastrálním území 775258 Střekov. Okres : CZ0427 Ústí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

PROGRAM PRO DĚTI. Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti. PROGRAM PRO DĚTI ČTVRTEK, 3. května Divadlo J. K. Tyla 9:00 10:00 Animo TV Oblíbené večerníčky 1 (české znění) Výběr těch nejpopulárnějších večerníčků, které byly odvysílány od roku 1965 až do současnosti.

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 Obce Morkovice - Slížany o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Obce Morkovice - Slížany -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav Podprogram stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací při živelních pohromách v roce 2013, při nichž byl vyhlášen nouzový stav 1 nebo stav nebezpečí 2 pro příslušné území. I. Cíl podpory Cílem

Více

Zápis. z 13. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 15.6. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 13. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 15.6. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 13. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 15.6. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, p. Jeník, Mgr. Janík, MUDr. Blažek, p. Fořt JUDr. Marková - právnička

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození Prezenční razítko podatelny PŘIHLÁŠKA na pronájem bytu - veřejné losování květen 2014 Žádám(e) tímto Radu městské části Praha 10 o pronájem bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu v nemovitosti svěřené

Více

Analýza stížností, připomínek a podnětů za rok 2014

Analýza stížností, připomínek a podnětů za rok 2014 Analýza stížností, připomínek a podnětů za rok 2014 Počet podání: Celkem bylo podáno 5 různých podání. Počet podavatelů: Nebyl přijat ani jeden anonym. Všechny stížnosti podali klienti. Počet stížností:

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 3. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 11.03.2013 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka, Jana

Více

Místo pro podací razítko

Místo pro podací razítko Místo pro podací razítko ŽÁDOST O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU v městské části Brno - Židenice 1. ŽADATEL O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU Příjmení: Jméno: Roz.: Datum narození: Stav: St. obč.: ulice, číslo domu obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/2012. O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 942/31 v obci Lovosice, ul. Osvoboditelů, k.ú. Lovosice, okres Litoměřice.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/2012. O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 942/31 v obci Lovosice, ul. Osvoboditelů, k.ú. Lovosice, okres Litoměřice. ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/2012 O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 942/31 v obci Lovosice, ul. Osvoboditelů, k.ú. Lovosice, okres Litoměřice. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: De -

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. Ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM Příspěvková organizace (zřízená podle 86 odst. 1, zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění) MOSKEVSKÁ 15, 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM IČ: 71009361 DIČ: CZ71009361 Oznámení

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: zastoupený: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 40801 Rumburk IČ: 00261602, DIČ: CZ00261602 Darkem Švábem, místostarostou města Vyzývá uchazeče k předložení

Více

Zápis č. 16/2014. paní Alena Kurincová, paní Kateřina Chwistková, pan Josef Kubičík, pan RNDr. Oldřich Vysloužil

Zápis č. 16/2014. paní Alena Kurincová, paní Kateřina Chwistková, pan Josef Kubičík, pan RNDr. Oldřich Vysloužil Zápis č. 16/2014 Ze zasedání bytové komise, která se konala dne 16.června 2014 v zasedací místnosti Městského úřadu Tovární 1287 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014

Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014 Pravidla pro pronajímání bytů v majetku a správě CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s. schválena na zasedání představenstva dne 20.02.2014 usnesením č. 635/14 Jana Vaňhová v.r. předseda představenstva PRAVIDLA pro pronajímání

Více

ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně

ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně ZÁSADY pro uzavírání smluv o nájmu bytu v domě s pečovatelskou službou, K Penzionu 120, Dolní Lutyně I. Úvodní ustanovení 1. Těmito zásadami se stanoví pravidla pro uzavírání nájemních smluv k obecním

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více