Průvodce hypotečním úvěrem Olga Křepelková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce hypotečním úvěrem Olga Křepelková"

Transkript

1 E-kniha pro žadatele o hypoteční úvěr Průvodce hypotečním úvěrem Olga Křepelková

2 O knize Kde se vzala, tu se vzala HYPOTÉKA Proces hypotéky od A do Z Co můžu financovat hypotékou? Zajištění a objekt úvěru Požadavky na žadatele, aneb co musí splňovat má osoba... Chyba! Záložka není definována. 2.4.! BONITA!... Chyba! Záložka není definována Výše hypotečního úvěru... Chyba! Záložka není definována Úrokové sazby... Chyba! Záložka není definována Čerpání... Chyba! Záložka není definována Splácení hypotéky... Chyba! Záložka není definována Další zajištění úvěru... Chyba! Záložka není definována Co vše nám hypotéka může dále nabídnout?... Chyba! Záložka není definována Neúčelová hypotéka americká hypotéka... Chyba! Záložka není definována. 3. Závěrečné shrnutí... Chyba! Záložka není definována. 4. Jsme u konce... Chyba! Záložka není definována. Příloha... Chyba! Záložka není definována.

3 O knize Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, Průvodce hypotečním úvěrem slouží pro budoucí žadatele (fyzické osoby) a současné účastníky hypotečních úvěrů, jako materiál, který jim slouží ke kompletnímu seznámení s problematikou hypotečních úvěrů. Čtenář získá přehled o hypotékách, od přípravy až po realizaci samotného úvěru. Tato e- kniha obsahuje obecné informace, s kterými by měl být každý žadatel obeznámen před začátkem řízení hypotečního úvěru. Doplňuji termín obecné informace, poněvadž přesné informace si určuje každá banka individuálně. Kniha je záměrně psána formou, pro každého člověka tak, aby mu bylo toto téma nadmíru srozumitelné. Je určena především pro ty, kteří se ve světě financí a finanční terminologii běžně nepohybují. Kniha poslouží jako kompletní příprava pro žadatele a zejména pro lepší orientaci při výběru správné hypotéky, pro něho samotného, na hypotečním trhu, upřesní si priority a další požadavky. Na tuto knihu navazuje E-pracovní sešit, jehož vyplněním se připravíte na kompletní sestavení prvního návrhu řešení vašeho finančního záměru. Přeji Vám pohodovou četbu. Olga Křepelková autor

4 1. Kde se vzala, tu se vzala HYPOTÉKA Historie hypotečního bankovnictví Konec 17.století - Anglie vznik prvních hypotečních bank. 18.století střední Evropa vznik prvních hypotečních bank vznik 1. hypoteční banky v českých zemích. Hypoteční banka Království českého v Praze. Banka pro získání úvěru na domovní a pozemkový majetek. Období mezi 1. a 2. světovou válkou bylo naše hypoteční bankovnictví koncipováno po rakouském a německém vzoru zemských bank fungujících jako veřejnoprávní ústavy obnovení hypotečního bankovnictví v našem bankovním systému. Nedochází však ke skutečnému rozvoji z důvodů nedokonale propracovanému systému rozvoj hypotečního bankovnictví zavedením nového zákona č.84/1995 Sb., o dluhopisech prudký nárůst zájmu o hypotéky vstoupil v platnost zákon č.190/2004 Sb., o dluhopisech. Platný do současnosti. Charakteristickým znakem hypotečního úvěru považujeme jeho způsob zajištění, kterým je zástavní právo k nemovitosti. Hypoteční úvěry se řídí zákonem o dluhopisech č.190/2004 Sb. Vyřízení hypotečního úvěru lze rozdělit na 3 základní fáze, tj. přípravná, schvalovací a realizační.

5 PŘÍPRAVNÁ FÁZE Shrnutí základních požadavků a parametrů Sestavení finančního plánu Prostudování patřičných informací k hypotečnímu úvěru Výběr bankovní instituce Soupis patřičných dokladů pro vyřízení Příprava Žádosti o úvěr + předložení patřičných dokladů SCHVALOVACÍ FÁZE Bankovní instituce má určitý čas pro posouzení žádosti- prověřuje správnost a úplnost všech uvedených údajů Banka hodnotí: bonitu klienta; investiční záměr (účel a výše úvěru); vhodnost a hodnota zástavy Rozhodnutí banky pro nebo proti schválení hypotečního úvěru V případě schválení hypotečního úvěru dokumentace a instrukcí Výzva k podepsání úvěrové smlouvy příprava kompletní smluvní REALIZAČNÍ FÁZE Čerpání hypotečního úvěru Po vyčerpání hypotečního úvěru oznámení o ukončení čerpání a stanovení definitivní výše anuitní splátky (v případě anuitního splácení) Splátky v pravidelných intervalech Výpisy od banky

6 2. Proces hypotéky od A do Z Pojďme si nyní projít hlavní a nejdůležitější obsah této knihy. Tj. hlavní zásady kompletního procesu hypotečního úvěru. Po prostudování jednotlivých kapitol, si převeďte jednotlivé tematiky na svůj vlastní, konkrétní případ. Výsledkem bude kompletní příprava pro Vaši vlastní hypotéku, kterou využijete při zpracování žádosti o úvěr. Během četby si zapisujte veškeré informace nebo otázky, které vás napadnou, co vám bude neustále vrtat hlavou. Následně se Vám budou tyto podněty velice hodit, až budete dojednávat podmínky hypotéky. Docílíte tím k nastavení hypotéky maximálně ve svůj vlastní prospěch. Doporučení: Pro zapisování poznámek si vyplňte E-pracovní sešit, který jste obdrželi v e- mailu, společně s touto E-knihou. Pracovní sešit se dotazuje na veškeré nutné informace, které jsou nutné pro sestavení návrhu řešení. Zapište si vše co vás napadne!

7 2.1. Co můžu financovat hypotékou? Nebo-li účel úvěru, zahrnuje vše, co lze financovat hypotékou. Díky současné verzi zákonu č.190/2004 Sb., o dluhopisech, máme dnes možnost zafinancovat i účely nepřímo související s nemovitostí. KOUPĚ koupě nemovitosti, včetně spoluvlastnického podílu koupě nemovitosti i z dražby a případných i dalších plateb souvisejících s nabytím vlastnictví k nemovitosti převod družstevního bytu z vlastnictví bytového družstva do osobního vlastnictví klienta úhrada rozdílu cen nemovitostí při jejich směně úhrada kupní ceny splacením úvěru prodávajícího Modelový příklad: Kupuji byt, na kterém vázne původní hypotéka současného vlastníka. Má hypotéka, koupí bytu, splatí jeho hypotéku. VÝSTAVBA Hlavním předpokladem je splnění podmínek: V průběhu řízení úvěru, musí být předloženy doklady prokazující oprávnění provést stavbu, tj. buď: o Stavební povolení o Stavební ohlášku o Územní rozhodnutí nebo územní souhlas Po dokončení stavby klient předloží doklad prokazující oprávnění užívat stavbu

8 STAVEBNÍ ÚPRAVY Terénní úpravy pozemku Výstavba/stavební úprava příslušenství (dílna, terasa, krb, bazén, ad.), které je pevně spojeno s pozemkem financované nemovitosti Vybavení pevně spojeno s nemovitostí (kuchyňská linka včetně vestavěných spotřebičů, vestavěné skříně, podlahy, vytápění, ad.) Dostavba, přestavba, rekonstrukce, modernizace, opravy, přístavby, nástavby, vestavby Připojení stavby k veřejným sítím VYPOŘÁDÁNÍ VLASTNICKÝCH VZTAHŮ Podkladem je dokument, na jehož základě k vypořádání dochází Dohoda o vypořádání společného jmění manželů (SJM) Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví Rozhodnutí soudu o vypořádání dědictví Modelový příklad: Při rozvodu manželů vyplacení podílu ze společné nemovitosti jednoho z manželů. SPLACENÍ ÚVĚRU REFINANCOVÁNÍ Splacení dříve poskytnutých bankovních úvěrů

9 !POZOR! NA ZPĚTNÉ ÚČELOVÉ DOLOŽENÍ (FAKTURACE)- platí především u spotřebitelských úvěrů - prokázání, že finanční prostředky byly použity účelově na osobní bydlení; individuální přístup ÚHRADA JIŽ PROVEDENÝCH INVESTIC (zpětné proplacení)!pozor! NA ZPĚTNÉ ÚČELOVÉ DOLOŽENÍ (FAKTURACE,SMLOUVY) Zpětné proplacení nabytí vlastnického práva k nemovitosti Koupě nemovitosti Majetkové vypořádání Dražba Převod členských práv, povinností a členského podílu v bytovém družstvu Převod družstevního bytu do osobního vlastnictví Od data úhrady neuplynulo více než 12 měsíců Lze zkombinovat s jakýmkoliv jiným povoleným účelem hypotéky. VÝROBA ENERGIE Pokud je účelem financovat výrobu elektrické energie, musíme rozlišovat zda-li je určena k vlastní spotřebě nebo výhradně k podnikání (distribuci). Lze financovat z úvěru? Připojení do rozvodů v objektu, přebytky do distribuční sítě. Tj. většina produkce je spotřebována v rámci objektu a případné přebytky jsou prodávány distribučním společnostem. ANO Elektrárny bez napojení na distribuční síť. Tj. veškerá energie je spotřebovávána v objektu. ANO

10 Přímé připojení do rozvodné sítě (bez napojení do rozvodů objektu). Tj. veškerá elektřina dodávána buď přímo do distribuční sítě nebo prodávána obchodníkovi s elektrickou energií. NE ROZESTAVĚNÁ NEMOVITOST Účel úvěru je na koupi rozestavěné nemovitosti. Požadavky: Vyjádření žadatele z jakých prostředků dokončí nemovitost + doložení existence těchto finančních prostředků. Doplněno vyjádřením odhadce/technika banky. Posuzuje náklady na dostavbu kupované rozestavěné nemovitosti do stavu ke kolaudaci. ÚPLATNÝ PŘEVOD ČLENSKÝCH PRÁV, POVINNOSTÍ A ČLENSKÉHO PODÍLU V BYTOVÉM DRUŽSTVU Vyrovnání závazků při převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu K žádosti o úvěr musí být doložena dohoda o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu. Tato dohoda musí obsahovat úplatu (tzv.cena za družstevní byt). Zástavní právo je zřízeno k jiné než předmětné nemovitosti (družstevní byt) ve vlastnictví nebo podílovém vlastnictví žadatele.

11 2.2. Zajištění a objekt úvěru Nejprve si vysvětlíme rozdíly mezi pojmy účel, objekt a zajištění. Tyto termíny jsou si na první pohled velice podobné, ale v řešení hypotéky se značně od sebe liší. Často nepochopení těchto výrazů v nás vyvolává řadu nejasností. Cílem je seznámit se s principem rozdílu objekt, který je účelem hypotéky a objekt pro zajištění hypotéky. Ne ve všech případech je jeden objekt pro účel i zajištění. Účel vše co můžeme hypotékou zafinancovat. Dnes máme možnost financovat i potřeby nepřímo související s investicí do nemovitosti (viz.kap.2.1.). Objekt v případě přímé investice do nemovitosti, na které typy objektů, můžeme využít hypotéku. Zajištění hlavní zásada hypotéky. Typ nemovitosti, kterou mohu dát do zástavy ve prospěch banky v průběhu hypotečního úvěru.!pozor! Objekt, který je účelem hypotéky a objekt pro zajištění se v některých kritériích liší! Vhodné objekty pro úvěr Stavební pozemek (určen pro výstavbu níže uvedených objektů) Bytová jednotka v osobním vlastnictví Bytová jednotka v družstevním vlastnictví Rodinný dům včetně příslušenství Nemovitost sloužící k individuální rekreaci musí mít vždy evidenční číslo Bytový dům Mobilní domek - musí být zapsán v katastru nemovitostí a mít přiřazeno číslo evidenční nebo číslo popisné

12

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Možnosti financování vlastního bydlení Financing options for own building Rozkydalová Dana Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že

Více

mhypotéka Zásady poskytování hypotečních úvěrů Platnost a účinnost od: 07.06.2011 1 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ POJMY 1.1.POJEM HYPOTEČNÍ ÚVĚR 1.2.DRUHY HYPOTEČNÍCH ÚVĚRŮ 1.3.ŽADATEL 1.3.1. Parametry Žadatele 1.3.2.

Více

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky...

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1 Financování vlastního bydlení... 4 1.1 Hypotéka... 4 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... 7 1.1.3 Podmínky poskytnutí státní podpory...

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství.

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství. Masarykova univerzita Právnická fakulta Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Právní úprava hypotečních úvěrů (Legal Regulation of Mortgages)

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Vývoj hypotečního trhu v České republice The Development of the Mortgage Market in the Czech republic Bc. Lenka Nováková Plzeň 2013 Čestné

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Iva Kavulová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Studijní

Více

I. Základní parametry AKCENTA úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA úvěrů I. Základní parametry AKCENTA úvěrů Výše úvěru : 300.000 Kč až 50.000.000 Kč Úroková sazba : 7,9 % až 16,1 % p.a. Max. výše úvěru : do 75 % hodnoty tržní ceny nemovitosti (Praha, krajská města / bonita

Více

Účinná od 7. dubna 2015

Účinná od 7. dubna 2015 Účinná od 7. dubna 2015 Obsah: 1. Úvod... 5 2. Kdo zpracovává hypoteční úvěry... 5 3. Žadatel... 5 3.1. Pravidla pro úvěrování žadatelů z rizikových zemí s ověřitelnými příjmy v ČR... 11 3.2. Warning systém...

Více

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Bankovní institut vysoká škola Praha Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Diplomová práce Bc. Jan Sedláček Leden, 2010 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Hypoteční

Více

SROVNÁNÍ NABÍDKY PŮJČEK NA BYDLENÍ V ČR

SROVNÁNÍ NABÍDKY PŮJČEK NA BYDLENÍ V ČR Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Peněžnictví SROVNÁNÍ NABÍDKY PŮJČEK NA BYDLENÍ V ČR Comparison of offers of housing loans in the Czech Republic Bakalářská práce Vedoucí

Více

Bankovní instituce a možnosti financování

Bankovní instituce a možnosti financování Bankovní instituce a možnosti financování Bankovní instituce a možnosti financování Na českém finančních trhu se pohybuje mnoho subjektů a tudíž i výběr jimi nabízených produktů je pestrý a téměř nekonečný.

Více

M E T O D I K A. Obsah: Úvod 4

M E T O D I K A. Obsah: Úvod 4 M E T O D I K A pro uplatnění zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech (zákon o podpoře výstavby družstevních

Více

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Definice některých pojmů

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Definice některých pojmů Obchodní podmínky pro poskytování hypotečních spotřebitelských úvěrů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým

Více

pronajmout prodat, koupit

pronajmout prodat, koupit Jak správně pronajmout prodat, koupit dům či byt Kateřina Ronovská, Lenka Dobešová Filip Melzer, Miloslav Hrdlička 153 Obsahuje vzory smluv a podání Jak správně pronajmout, prodat, koupit dům či byt Kateřina

Více

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2012 þÿ M o~ n o s t

Více

Americké hypotéky na českém bankovním trhu

Americké hypotéky na českém bankovním trhu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Americké hypotéky na českém bankovním trhu Bakalářská práce Autor: Adéla Mikšovská Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová Praha

Více

Přehled podpor v oblasti bydlení

Přehled podpor v oblasti bydlení Opatření Podpora hypotečního úvěrování pro mladší 36 let (úroková ) Příjemce do 36 let 1 až 4 procentní body podle průměrné výše úrokových sazeb, max. do výše úvěru 800tis. Kč v případě bytu, 1,5 mil.

Více

Realitní slovník. Čerpání jednorázové - Poskytnutí dohodnutých finančních prostředků v jedné částce na účet klienta, nebo jiný klientem určený účet.

Realitní slovník. Čerpání jednorázové - Poskytnutí dohodnutých finančních prostředků v jedné částce na účet klienta, nebo jiný klientem určený účet. Realitní slovník Nechcete být zaskočeni neznámými pojmy? Koukněte se na přehled nejpoužívanějších slov v realitním odvětví a rozšiřte své znalosti. Anuita - Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce.

Více

Dokumentace podprogramu

Dokumentace podprogramu Odbor financování územních rozpočtů a programové financování --------------------------------------------------- Č.j. MF-37902/2014/12-1201 Dokumentace podprogramu PODPROGRAM 298213 - Podpora rozvoje a

Více

Hypoteční bankovnictví v podmínkách české ekonomiky

Hypoteční bankovnictví v podmínkách české ekonomiky APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2005 ŠÁRKA ČECHLOVSKÁ Hypoteční bankovnictví v podmínkách české ekonomiky 1. Historie hypotečního úvěru v českých zemích Zastavování nemovitostí jako zdroj dlouhodobého financování má

Více

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Studentské úvěry Student loans Petra Kulmonová Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou na téma Studentské úvěry

Více

Vybrané údaje o bydlení 2013. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz

Vybrané údaje o bydlení 2013. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz Vybrané údaje o bydlení 2013 Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Vybrané údaje o bydlení 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Odbor politiky bydlení Ústav územního rozvoje Praha, květen

Více

BONITA KLIENTA. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bakalářská práce. Sidorenko Tatiana

BONITA KLIENTA. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bakalářská práce. Sidorenko Tatiana Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů BONITA KLIENTA Bakalářská práce Autor: Sidorenko Tatiana Studijní obor: Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Zbyněk Kalabis Praha Duben,

Více

2.1.3. Banka poskytuje tři základní druhy Úvěrů: účelový, neúčelový a pro účely refinancování. Druh Úvěru je uveden ve Smlouvě o úvěru.

2.1.3. Banka poskytuje tři základní druhy Úvěrů: účelový, neúčelový a pro účely refinancování. Druh Úvěru je uveden ve Smlouvě o úvěru. Strana 1 of 12 PRODUKTOVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO HYPOTEČNÍ ÚVĚRY (dále jen Podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny 1.1.1. Tyto Podmínky upravují pravidla pro poskytování účelových

Více

Municipality v KB Municipální finance od A do Z

Municipality v KB Municipální finance od A do Z Municipality v KB Municipální finance od A do Z Obsah Úvod Představení Komerční banky Produkty a služby pro municipality Platební styk Balíček municipality..............................................

Více

Ekonomický význam úvěru

Ekonomický význam úvěru Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Ekonomický význam úvěru Bakalářská práce Autor: Iuliia Sadovykh Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Ivana Šímová Praha Duben, 2011 Prohlášení:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s.

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. A B 1 Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. ISBN: 978-80-86961-28-6 2 OBSAH 1 Úvod...4 2 Všeobecný pohled

Více