Vyroční zpráva Annual report

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyroční zpráva Annual report"

Transkript

1 2012 Vyroční zpráva Annual report

2

3 Vyroční zpráva Annual report 3

4

5 1. Obsah 1. Content 1. Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva 6 1. Foreword by the chairman of the board of directors Foreword by the chairman of the board of directors 6 2. Údaje o společnosti 2.1 Základní údaje Management společnosti Corporate data 2.1 Key data Company s management Informace o akcionáři společnosti Informace o akcionáři společnosti Information on the company s shareholder Information on the company s shareholder Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 4.1 Obchodní činnost Likvidace pojistných událostí Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Zajištění a zahraniční vztahy Personální oblast Solventnost Záměry pro rok Následné události Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu 66 a Obchodního zákoníku Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu 66 a Obchodního zákoníku Zpráva dozorčí rady Zpráva dozorčí rady Zpráva auditora Zpráva auditora Účetní výkazy včetně přílohy 8.1 Rozvaha (v tis. Kč) Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) Přehled o změnách vlastního kapitálu (v tis. Kč) Příloha účetní závěrky Report on business activities of the company 4.1 Business activities Settlement of claims Motor third party liability insurance Reinsurance and international relations Human resources Solvency Objectives for Subsequent events Report on relations between related parties pursuant to 66 a of the commercial code Report on relations between related parties pursuant to 66 a of the Commercial Code Report of the supervisory board Report of the supervisory board Auditor s report Auditor s report Financial statements including notes 8.1 Balance sheet (in thousands of Czech crowns TCZK) Profit and loss account (in thousands of Czech crowns TCZK) Statement of changes in equity (in thousands of Czech crowns TCZK) Notes to the financial statements 46 5

6 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 1. Foreword by the chairman of the board of directors Vážení obchodní přátelé, Dear business partners, Ing. Petr Baný předseda představenstva a generální ředitel Chairman of the Board of Directors and CEO rok 2012 byl pro naši společnost velmi náročným. Důvodem bylo jednak zahájení procesu implementace nového informačního systému a jednak několik významných majetkových škod. Právě díky těmto škodám však byly prověřeny procesy oddělení likvidace pojistných událostí a také kvalita zajištění rizik v naší společnosti. V obou případech Triglav pojišťovna, a.s., obstála. Nyní ji čeká dokončení implementace nového informačního systému, jehož spuštění plánujeme na 1. ledna Rok 2012 zakončila naše společnost s hrubým předepsaným pojistným ve výši 687 mil. Kč, což znamená 1,9 % meziroční nárůst. I nadále se nám dařilo v oblasti podnikatelských rizik, kde se náš meziroční nárůst vyšplhal na 13 %. Pro letošní rok připravujeme hned několik novinek, od nichž očekáváme, že naší společnosti zajistí ještě vyšší meziroční nárůst právě v tomto sektoru. Pokud se jedná o hospodářské výsledky naší společnosti za rok 2012, byl celkový auditovaný výsledek kvůli výše zmiňovaným škodám záporný. I přes pokles ratingu z A- na BBB+ prokázala v roce 2012 Skupina Triglav, jejíž je Triglav pojišťovna součástí, svoje finanční zdraví. Podle auditovaných výsledků totiž vygenerovala zisk bezmála 90 mil. EUR před zdaněním. Skupina Triglav dosáhla hrubého předepsaného pojistného ve výši 936 mil. EUR, což představuje 5 % meziroční pokles. The year 2012 was for Triglav pojišťovna, a.s. a demanding year marked by implementation of the new information system on one side, and by several cases of significant property damage incurred on the other side. This put the processes applied by the Claims Settlement Department as well as the quality of our company re-insurance under test. In both cases, Triglav pojišťovna, a.s. stood the test very well. The ne t challenging task is to complete the implementation of the new information system that we would like to launch on 1st January At the end of 2012 our company s gross premium written amounted to 687 Million CZK, which represents the interim increase of 1.9 per cent. We continued to do well in the area of corporate risks, where our interim increase reached up to 13 per cent. We are going to introduce several innovations into the market this year and we e pect that they will contribute to an even higher interim increase in this area. As far as the total audited results of Triglav pojišťovna, a.s. in 2012 are concerned, our company s activities resulted in the loss due to the property damage mentioned here above. Despite the fact that the company s rating decreased from A- to BBB+, the Triglav Group (whose member Triglav pojišťovna, a.s. is) proved its financial health in The audited results of the whole Triglav Group showed profit before ta of almost 90 Million EUR. The gross premium written of Triglav Group amounted to 936 Million EUR, which represents an interim decrease of 5 per cent. In 2013, the whole Triglav Group (including Triglav pojišťovna, a.s.) would like to concentrate on profitable business deals. Our company located in the Czech Republic is therefore going to 6 Vyroční zpráva 2012 Annual Report 2012

7 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 1. Foreword by the chairman of the board of directorsa Rok 2012 zakončila naše společnost s hrubým předepsaným pojistným ve výši 687 mil. Kč, což znamená 1,9 % meziroční nárůst. At the end of 2012 our company s gross premium written amounted to 687 Million CZK, which represents the interim increase of 1.9 per cent. Celá skupina, a tedy i Triglav pojišťovna, a.s., se chce v roce 2013 ještě více zaměřit na profitabilní obchody. V případě naší společnosti v ČR se budeme ještě více soustředit na podnikatelská rizika, kde stále vidíme tržní potenciál. Abychom dosáhli vytýčených cílů, chystáme nové produkty pro sektor SME (malé a střední podniky). K našim hlavním metám patří dosažení profitability již ze základního předmětu podnikání, tedy z pojišťování. Dalším úkolem, který si dlouhodobě klademe, je zajištění růstu podílu na pojistném trhu. V neposlední řadě si uvědomujeme nutnost kontinuálně zvyšovat kvalitu služeb pro naše klienty i makléře. Očekávám, že letošní rok bude stejně náročný jako rok Musíme dokončit implementaci nového informačního systému a plnit cíle našich akcionářů. Čeká nás opětovné zlepšování produktů a služeb pro klienty i zkvalitňování servisu pro obchodní partnery. Tento rok tak bude náročný především pro naše zaměstnance. Přesto jako životní optimista očekávám zlepšení ziskovosti, zkvalitnění našich služeb a růst podílu na neživotním pojistném trhu. Závěrem bych velmi rád poděkoval všem našim obchodním partnerům za spolupráci a našim zaměstnancům za vynaloženou snahu. Velké díky samozřejmě patří i našim klientům za jejich věrnost. focus more on the corporate risks where we anticipate a great market potential. To achieve the planned goals, we are preparing new products for SME (Small and Middle Enterprises) sector. One of our main objectives is to reach profitability already from the core of business, i.e. insurance. Another of our long term objectives is to provide for the increase of our company s market share. Last but not least we are well aware of the necessity to continually increase the quality of our services for both, our clients as well as our brokers. I anticipate that this year will be as demanding as We have to complete the implementation of the new information system and achieve the goals set by our shareholders. It is generally e pected that we will manage to keep improving our products and services for our clients and increasing the quality of the services we provide to our business partners. This year will be a challenging one, especially for our employees. For myself I am an optimist and therefore I e pect higher profitability, increase in the quality of services we provide as well as increase of our non-life insurance market share. In the very conclusion, I would like to e press my thanks for good cooperation to all our business partners as well as to our employees for their efforts. My thanks, of course, belong also to our clients for their loyalty.... Ing. Petr Baný předseda představenstva generální ředitel... Ing. Petr Baný Chairman of the Board of Directors CEO 7

8 2. Údaje o společnosti 2. Corporate data 2.1 Základní údaje 2. 1 Key data Obchodní firma: Triglav pojišťovna, a.s. Trade name: Triglav pojišťovna, a.s. Sídlo: Brno, Brno-město, Novobranská 544/1, PSČ Registered office: Brno, Brno-město, Novobranská 544/1, PSČ Identifikační číslo: ID number: Vznik společnosti: Zápis do obchodního rejstříku byl proveden dne 3. září 1996 u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3365 Incorporation: Recorded in the Commercial Register on 3 September 1996 kept by the Brno Regional Court in, Section B, Entry 3365 Základní kapitál: ,- Kč, splaceno 100 % Registered capital: CZK 360,000,000; 100 % paid up Akcie: ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě ,- Kč v zaknihované podobě. Akcie na jméno jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem dozorčí rady. Shares: 3,600 registered shares with nominal value of CZK 100,000. Registered shares can only be transferred with prior consent of the Supervisory Board. Akcionář: Jediným akcionářem společnosti je TRIGLAV INT, holdingová společnost, d.d. se sídlem Lublaň, Miklošičeva cesta 19, Slovinská republika, IČO , číslo 2010/42371 Krajského soudu v Lublani. Shareholder: The sole shareholder of the Company is TRIGLAV INT, holdingová společnost, d.d. with registered office in Ljubljana, Miklošičeva cesta 19, Slovenian Republic, Id. No , No. 2010/42371 at the Regional Court in Ljubljana. Zastupování společnosti: Dle obchodního rejstříku jménem společnosti navenek jednají a společnost zavazují společně předseda představenstva a jiný člen představenstva. Listiny o právních úkonech za společnost podepisuje předseda představenstva a jiný člen představenstva společně tím způsobem, že k vypsané nebo jakkoliv předtištěné obchodní firmě společnosti nebo otisku razítka připojí každý svůj podpis s uvedením funkce v představenstvu. Representing the Company: According to the Commercial Register, the Chairman together with one other member of the Board of Directors represent the Company in front of the third parties. Legal documents are signed on behalf of the Company by the Chairman and one other member of the Board of Directors in such a way they sign their signatures alongside their position within the Board and the written or printed name of the Company. 8 Vyroční zpráva 2012 Annual Report 2012

9 2. Údaje o společnosti 2. Corporate data Kontaktní místa: Generální ředitelství a Oblastní agentura Brno Novobranská 544/ Brno tel: (info linka), (generální ředitelství) fa : , (generální ředitelství) http: Contacts: Corporate headquarters and Regional agency Brno Novobranská 544/ Brno tel.: (info line), (corporate headquarters) fa : , (corporate headquarters) http: Oblastní agentura Praha Sokolovská 86/ Praha 8 tel: fa : Regional agency Prague Sokolovská 86/ Prague 8 tel.: fa : Obchodní místo Praha 4 Na Strži 1837/9 (budova centrály ÚAMK ČR) Praha 4 tel.: Sales point Prague 4 Na Strži 1837/9 (ÚAMK ČR headquarters building) Praha 4 tel.: Obchodní místo Praha 9 Kurta Konráda 500/6 (budova BP Autoservis) Praha 9 tel.: mobil: Sales point Prague 9 Kurta Konráda 500/6 (BP Autoservis building) Praha 9 tel.: mobil: Oblastní agentura České Budějovice Pražská České Budějovice tel: fa : Regional agency České Budějovice Pražská České Budějovice tel.: fa : Oblastní agentura Plzeň Perlová Plzeň tel: fa : Regional agency Plzeň Perlová Plzeň tel.: fa :

10 2. Údaje o společnosti 2. Corporate data Oblastní agentura Pardubice Masarykovo náměstí Pardubice tel: fa : Regional agency Pardubice Masarykovo náměstí Pardubice tel.: fa : Oblastní agentura Ostrava Havlíčkovo nábřeží Ostrava tel: fa : Regional agency Ostrava Havlíčkovo nábřeží Ostrava tel.: fa : Oblastní agentura Liberec Sokolovské nám. 310/ Liberec tel: fa : Regional agency Liberec Sokolovské nám. 310/ Liberec tel.: fa : Oblastní agentura Olomouc Sokolská 586/ Olomouc tel: Regional agency Olomouc Sokolská 586/ Olomouc tel.: Vyroční zpráva 2012 Annual Report 2012

11 2. Údaje o společnosti 2. Corporate data 2.2 Management společnosti 2.2 Company s management Organizační strukturu společnosti tvoří generální ředitelství členěné na jednotlivé úseky a samostatné odbory a dále podřízené oblastní agentury. Management společnosti reprezentují: The organisational structure of the Company consists of the headquarters divided into individual departments and independent units as well as subordinated regional agencies. The Company s management is represented by: Ing. Petr Baný předseda představenstva a generální ředitel Ing. Petr Baný Chairman of the Board of Directors and CEO Dr. Ing. Petr Mikulenka, MBA člen představenstva, ředitel ekonomické a finanční části společnosti Dr. Ing. Petr Mikulenka MBA Member of the Board of Directors and CFO Petr Štaffa ředitel administrativní a provozní části společnosti do Petr Štaffa COO till 31 May 2013 Bc. Milena Moravcová obchodní ředitelka od Bc. Milena Moravcová Sales Director from 18 February 2013 Ing. Jan Coufal ředitel alternativní distribuce Ing. Jan Coufal Director of Alternative Distribution 11

12 3. Informace o akcionáři společnosti 3. Information on the company s shareholder Jediným akcionářem Triglav pojišťovny, a.s. je společnost TRIGLAV INT, holdingová společnost, d.d., která je součástí skupiny Triglav, v níž je vedoucí složkou největší slovinská pojišťovna ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. provozující pojišťovací činnost již od roku Hodnota upsaného kapitálu této pojišťovny činí EUR. V souladu s udělenou licencí provozuje ZAVAROVALNICA TRIGLAV ve spolupráci se svými ovládanými slovinskými dceřinými společnostmi činnosti neživotního a životního pojištění, zdravotního pojištění, penzijního připojištění, dále zajišťovací činnost a vedlejší činnosti, zejména správu investičních fondů a finančního majetku a činnost bankovnictví. Pojišťovnám skupiny Triglav se daří trvale udržovat vysoký tržní podíl na slovinském pojistném trhu, který za rok 2012 dosáhl úrovně 36,2 %. Z uvedeného tržního podílu představuje zdravotní pojištění 4,5 % a zbývajících 31,7 % připadá na všechny ostatní provozované činnosti. Mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor s Ratings Services udělila skupině Triglav dne 15. února 2013 rating BBB+. V hodnoceném roce měla skupina Triglav kapitálovou účast s podílem od 68,94 % do 100,00 % v deseti společnostech s licencí pro provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti, jejichž výsledky jsou zahrnovány do konsolidovaných účetních výkazů podle metody úplné konsolidace. Jedná se o společnosti, které spolu s konečným akcionářem, společností ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., tvoří skupinu Triglav: The sole shareholder of Triglav pojišťovna, a.s. is the company TRIGLAV INT, holdingová společnost, d.d. which is a part of Triglav Group. The largest Slovenian insurance company ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. which has been performing insurance activities since 1900 is the leading company of the group. The value of subscribed capital of the insurance company is EUR 73,701,392. In accordance with the granted licence, the company provides in cooperation with its controlled Slovenian companies non-life and life insurance, health insurance, pension funds, reinsurance and performs other supporting activities, mainly administration of investment funds and financial assets and banking activities. Insurance companies of Triglav Group are successful in permanent keeping of a high share in the Slovenian insurance market, which reached 36.2 % in From the mentioned market share, the health insurance represents 4.5 % and the rest of 31.7 % relates to all other operated activities. The international rating agency Standard & Poor s Ratings Services awarded Triglav Group the rating BBB+ on 15 February In the assessed year, the Triglav Group had capital interest from % to % in ten subsidiaries with licences for insurance or reinsurance activities. The financial results of these subsidiaries are included in consolidated financial statements according to the full consolidation method. These subsidiaries together with the ultimate shareholder (ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.) are forming Triglav Group: 12 Vyroční zpráva 2012 Annual Report 2012

13 3. Informace o akcionáři společnosti 3. Information on the company s shareholder Pozavarovalnica Triglav Re, d.d., Lublaň, Slovinsko majetkový podíl 100,00 % Pozavarovalnica Triglav Re, d.d., Ljubljana, Slovenia share % Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Koper, Slovinsko majetkový podíl 100,00 % Triglav, Zdravstvena zavarovalnica, d.d., Koper, Slovenia share % Triglav pojišťovna, a.s., Brno, Česká republika majetkový podíl 100,00 % Triglav pojišťovna, a.s., Brno, Czech Republic share % Triglav Osiguranje, a.d.o., Banja Luka, Bosna a Hercegovina majetkový podíl 100,00 % Triglav Osiguranje, a.d., Banja Luka, Bosnia and Herzegovina share % Triglav Osiguranje, d.d., Záhřeb, Chorvatsko majetkový podíl 99,76 % Triglav Osiguranje, d.d., Zagreb, Croatia share % Triglav Osiguranje, a.d., Bělehrad, Srbsko majetkový podíl 97,10 % Triglav Osiguranje, a.d., Beograd, Serbia share % Lovćen Osiguranje, a.d., Podgorica, Černá Hora majetkový podíl 94,95 % Lovćen Osiguranje, a.d., Podgorica, Montenegro share % Lovćen životna osiguranja, a.d., Podgorica, Černá Hora majetkový podíl 94,95 % Lovćen životna osiguranja, a.d., Podgorica, Montenegro share % Triglav Osiguruvanje, a.d., Skopje, Makedonie majetkový podíl 73,38 % Triglav Osiguruvanje, a.d., Skopje, Macedonia share % Triglav Osiguranje, d.d., Sarajevo, Bosna a Hercegovina majetkový podíl 68,94 % Triglav Osiguranje, d.d., Sarajevo, Bosnia and Herzegovina share % Kromě těchto společností má ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. kapitálovou účast s různým majetkovým podílem v řadě závislých firem s jinou než pojišťovací nebo zajišťovací činností. Skupina Triglav předepsala v roce 2012 hrubé pojistné ve výši 936,3 mil. EUR. Hrubé náklady na pojistná plnění dosáhly částky 613,8 mil. EUR. Čistá výše rezervy na nezasloužené pojistné poklesla o 23,1 mil. EUR a čistá výše rezervy na pojistná plnění klesla o 19,7 mil. EUR. Za hodnocené účetní období skupina vykázala čistý zisk ve výši 73,2 mil. EUR (2011: 47,5 mil. EUR). Apart from these companies, ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. has capital interest with varied share in other dependent firms performing other than insurance and reinsurance activities. Triglav Group prescribed gross premiums of EUR million in Gross claim e penses reached the amount of EUR million. Net amount of provision for unearned premiums decreased about EUR 23.1 million and net amount of provision for outstanding claims decreased about EUR 19.7 million. In the considered period, the group reported net result in amount of EUR 73.2 million (2011: EUR 47.5 million). 13

14 Vyroční zpráva Annual report 2012 Integrita je patrná v morálním jednání, etickych hodnotách, uprednostnování čestného jednání jak společnosti, tak i jejich zamestnancu Identita naší obchodní značky

15 Integrity demonstrated by strong ethical and moral conduct, a strong commitment to honesty and fairness in all aspects of the conduct of the company and its employees 15

16 4. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 4. Report on business activities of the company Triglav pojišťovna, a.s. vyprodukovala v roce 2012 hrubé předepsané pojistné v celkovém objemu téměř 687 mil. Kč. Na uvedeném výsledku v realizaci tohoto výkonového ukazatele se 85,8 % podílelo pojištění motorových vozidel (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a ostatní druhy pojištění motorových vozidel) a zbývající část připadá na majetková, odpovědnostní a ostatní pojištění. In 2012, the gross premium written by Triglav pojišťovna, a.s. amounted to almost CZK 687 million. The motor vehicle insurance (motor third party liability insurance and other classes of motor vehicle insurance) contributed most to the here above result and represents 85.8 % of the total premium written. The remaining part relates to property insurance against fire and other damage, liability insurance and other insurance classes. 4.1 Obchodní činnost Obchodní činnost byla realizována zejména prostřednictvím smluvních pojišťovacích zprostředkovatelů (90,2 %) a současně také přímým prodejem zabezpečovaným vlastními zaměstnanci (6,1 %) a online prodejem (3,0 %). V prodeji pojistných produktů byly také využívány alternativní cesty formou spolupráce s vybranými společnostmi (0,7 %). 4.1 Business activities Business was realized mainly through contractual insurance brokers (90.2 %) and simultaneously also by direct sale provided for by company s employees (6.1 %) and by on-line sales (3.0 %). For sales of insurance products, also alternative sales channels (selling in cooperation with selected companies) were used (0.7 %). 16 Vyroční zpráva 2012 Annual Report 2012

17 Vývoj struktury předepsaného hrubého pojistného podle skupin odvětví za uplynulé 3 roky ukazuje následující grafické znázornění: The development of the gross written premium structure by industry groups for the last 3 years is shown in the chart below: 66,5 % pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla tis. Kč 19,3 % pojištění motorových vozidel ostatní druhy tis. Kč 8,8 % pojištění požáru a ostatních škod na majetku tis. Kč 4,7 % pojištění odpovědnosti za škodu tis. Kč 0,5 % úrazové pojištění tis. Kč ,5 % Motor third party liability insurance 457,592 TCZK 19,3 % Motor vehicle insurance other classes 132,608 TCZK 8,8 % Property insurance against fire and other damage 60,309 TCZK 4,7 % Liability insurance 32,150 TCZK 0,5 % Accident insurance 3,462 TCZK 0,2 % cestovní pojištění tis. Kč Celkem tis. Kč 0,2 % Travel insurance 1,066 TCZK Celkem 687,187 TCZK 69,1 % pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla tis. Kč 18,3 % pojištění motorových vozidel ostatní druhy tis. Kč 7,0 % pojištění požáru a ostatních škod na majetku tis. Kč 5,1 % pojištění odpovědnosti za škodu tis. Kč 0,4 % úrazové pojištění tis. Kč ,1 % Motor third party liability insurance 465,369 TCZK 18,3 % Motor vehicle insurance other classes 123,564 TCZK 7,0 % Property insurance against fire and other damage 47,511 TCZK 5,1 % Liability insurance 34,573 TCZK 0,4 % Accident insurance 2,956 TCZK 0,1 % cestovní pojištění 573 tis. Kč Celkem tis. Kč 0,1 % Travel insurance 573 TCZK Total 674,546 TCZK 75,7 % pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla tis. Kč 18,3 % pojištění motorových vozidel ostatní druhy tis. Kč 3,6 % pojištění požáru a ostatních škod na majetku tis. Kč 2,1 % pojištění odpovědnosti za škodu tis. Kč 0,3 % úrazové pojištění tis. Kč ,7 % Motor third party liability insurance 514,998 TCZK 18,3 % Motor vehicle insurance other classes 124,258 TCZK 3,6 % Property insurance against fire and other damage 24,366 TCZK 2,1 % Liability insurance 13,993 TCZK 0,3 % Accident insurance 1,771 TCZK 0,0 % cestovní pojištění 223 tis. Kč Celkem tis. Kč 0,0 % Travel insurance 223 TCZK Total 679,609 TCZK 17

18 4. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 4. Report on business activities of the company 4.2 Likvidace pojistných událostí V roce 2012 došlo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku ke zvýšení vyřízených škodných případů o 6,0 %. Pro zvládnutí zvýšené pracnosti likvidačního procesu byly vytvořeny odpovídající personální a materiálně technické podmínky ve vnitřní likvidační službě a současně pokračovala na tomto úseku e terní smluvní spolupráce. Šetření a vyřizování hlášených škod bylo realizováno především kmenovými zaměstnanci pojišťovny a v potřebné míře prostřednictvím makléřských a dalších specializovaných společností na smluvním základě. Objem nákladů v hrubé výši vynaložených na výplatu pojistných plnění po promítnutí realizovaných příjmů z regresních pohledávek se meziročně zvýšil o 18,5 %. Škodný podíl měřený podílem čisté výše nákladů na pojistná plnění k čisté výši zaslouženého pojistného dosáhl hodnoty 80,1 % a proti loňskému roku vykázal zvýšení o 11,5 %. 4.2 Settlement of claims In 2012, the amount of settled claims increased about 6.0 % compared to the same period of last year. To handle the increased demand of the claim settlement process, the adequate personnel and material conditions within the internal claim settlement service were created. At the same time, e ternal contractual cooperation continued in this field. The reported claims were investigated and settled mainly by the Company s employees and where needed by brokers and other specialized companies on contractual basis. The gross amount of costs incurred for claims paid after deduction of revenues from recourse compensations increased on year-on-year basis by 18.5 %. The loss ratio e pressed by proportion of net amount of outstanding claims e penses to net earned premium reached 80.1 %. Compared to the last year, it represents an increase by 11.5 %. 18 Vyroční zpráva 2012 Annual Report 2012

19 Porovnání vývoje nákladů na pojistná plnění v hrubé výši podle skupin pojištění ukazuje následující grafické znázornění: The comparison of e penses on outstanding claims in gross amounts without influence of change in the provision for outstanding claims by individual insurance classes is shown in the chart below: 59,4 % pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla tis. Kč 24,4 % pojištění motorových vozidel ostatní druhy tis. Kč 13,9 % pojištění požáru a ostatních škod na majetku tis. Kč 2,2 % pojištění odpovědnosti za škodu tis. Kč 0,1 % úrazové pojištění 622 tis. Kč ,4 % Motor third party liability insurance 286,609TCZK 24,4 % Motor vehicle insurance other classes 115,985 TCZK 13,9 % Property insurance against fire and other damage 66,306 TCZK 2,2 % Liability insurance 10,557 TCZK 0,1 % Accident insurance 622 TCZK 0,0 % cestovní pojištění Celkem tis. Kč 0,0 % Travel insurance Total 476,079 TCZK 68,5 % pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla tis. Kč 27,7 % pojištění motorových vozidel ostatní druhy tis. Kč 3,0 % pojištění požáru a ostatních škod na majetku tis. Kč 0,7 % pojištění odpovědnosti za škodu tis. Kč 0,1 % úrazové pojištění 431 tis. Kč ,5 % Motor third party liability insurance 274,976 TCZK 27,7 % Motor vehicle insurance other classes 111,313 TCZK 3,0 % Property insurance against fire and other damage 12,157 TCZK 0,7 % Liability insurance 2,900 TCZK 0,1 % Accident insurance 431 TCZK 0,0 % cestovní pojištění Celkem tis. Kč 0,0 % Travel insurance Total 401,777 TCZK 67,7 % pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla tis. Kč 25,3 % pojištění motorových vozidel ostatní druhy tis. Kč 6,1 % pojištění požáru a ostatních škod na majetku tis. Kč 0,8 % pojištění odpovědnosti za škodu tis. Kč 0,1 % úrazové pojištění 251 tis. Kč ,7 % Motor third party liability insurance 279,805 TCZK 25,3 % Motor vehicle insurance other classes 104,638 TCZK 6,1 % Property insurance against fire and other damage 25,200 TCZK 0,8 % Liability insurance 3,399 TCZK 0,1 % Accident insurance 251 TCZK 0,0 % cestovní pojištění Celkem tis. Kč 0,0 % Travel insurance Total 413,293 TCZK 19

20 4. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 4. Report on business activities of the company 4.3 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Triglav pojišťovna, a.s. na základě udělené licence provozuje pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla od roku V hodnoceném roce byl zaznamenán meziroční pokles objemu předepsaného pojistného o 1,7 %. Tržní podíl pojišťovny dosáhl na konci roku 2012 úrovně 2,3 % (zdroj: ČAP). Na základě rozhodnutí shromáždění členů České kanceláře pojistitelů a v souladu se zákonem č. 168/1999 Sb., ve znění jeho doplňků snížila pojišťovna rezervu na závazky Kanceláře o 2,3 mil. Kč, takže její stav ke konci roku dosáhl částky 156,8 mil. Kč. 4.4 Zajištění a zahraniční vztahy Veškeré proporcionální zajištění bylo pro rok 2012 realizováno ve stanovených sekcích v rozsahu tří kvótových a tří e cedentních zajišťovacích smluv uzavřených se slovinskou zajišťovnou Pozavarovalnica Triglav Re, d.d., která je sesterskou společností společnosti TRIGLAV INT, holdingová společnost, d.d. S uvedenou zajišťovnou byla také uzavřena neproporcionální zajišťovací smlouva ke krytí škodného nadměrku u katastrofických majetkových škod a neproporcionálního škodného nadměrku u pojištění odpovědnosti (obecná odpovědnost, odpovědnost za výrobek a profesní odpovědnost) ve formě fakultativní zajišťovací smlouvy. K zajištění škodného nadměrku v pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla byla sjednána neproporcionální zajišťovací smlouva prostřednictvím zajišťovacího makléře Aon Benfield Praha a.s. Je možno konstatovat, že veškerá rizika vyplývající z pojistného kmene společnosti byla v roce 2012 chráněna zajistným programem poskytujícím dostatečnou ochranu před škodami jakéhokoliv rozsahu, včetně katastrofických škod. 4.3 Motor third party liability insurance Triglav pojišťovna, a.s. has been providing motor third party liability insurance on the basis of a granted license since In the year under consideration, the volume of premium written decreased on the year-on-year basis by 1.7 %. At the end of 2012, the company s market share reached 2.3 % (source: the Czech Insurance Association). Based on the decision of the meeting of members of the Czech Bureau of Insurers and in accordance with the Act No. 168/1999 Sb. (Coll.), as amended, the insurance company decreased a provision for the liabilities of the Czech Bureau of Insurers about CZK 2.3 million. The total amount of the provision thus reached CZK million at the end of the year. 4.4 Reinsurance and international relations In 2012, proportional reinsurance cover protecting the whole non-life portfolio within the range of 3 quota share and 3 surplus treaties was concluded directly with the Slovene reinsurance company Pozavarovalnica Triglav Re, d.d., which is the sister company of Triglav INT, holdingová společnost, d.d. This reinsurance company also provided non-proportional reinsurance cover for property insurance (Catastrophic E cess of Loss) and for liability insurance (in the form of Facultative E cess of Loss treaty). The class of MTPL insurance was protected by the E cess of Loss reinsurance treaty concluded through the reinsurance broker Aon Benfield Praha a.s. It is possible to state the risks arising from the portfolio of the Company were sufficiently protected against losses of all scales (including catastrophic losses) by the reinsurance programme in Vyroční zpráva 2012 Annual Report 2012

Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 30.9.2014

Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 30.9.2014 Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 30.9.2014 1 Údaje o Triglav pojišťovně, a.s. Obchodní firma Právní forma Triglav pojišťovna, a.s. akciová společnost Sídlo Novobranská 544/1 Brno 602 00 www.triglav.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Výroční zpráva Annual report I. Obsah i. Content I. Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva 6 I. Foreword by the chairman of the board of

Více

Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 31.3.2015

Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 31.3.2015 Čtvrtletní zpráva Triglav pojišťovny, a.s. k 31.3.2015 1 Údaje o Triglav pojišťovně, a.s. Obchodní firma Právní forma Triglav pojišťovna, a.s. akciová společnost Sídlo Novobranská 544/1 Brno 602 00 www.triglav.cz

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 6. 2015

Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 6. 2015 Čtvrtletní zpráva DIRECT pojišťovny, a. s. k 30. 6. 2015 1 Údaje o DIRECT pojišťovně, a.s. Obchodní firma DIRECT pojišťovna, a. s. Právní forma akciová společnost Sídlo Novobranská 544/1 Brno 602 00 www.direct.cz

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 I. OBSAH nadpis nadpis CONTENT I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 5 II. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 7 1. Základní údaje 7 2.

Více

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015 Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 31.3.2015 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 30.04.2015 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo Obchodní firma:

Více

Údaje o MetLife pojišťovně a.s., o složení akcionářů, o skupině, jejíž je součástí a o její činnosti včetně finančních ukazatelů

Údaje o MetLife pojišťovně a.s., o složení akcionářů, o skupině, jejíž je součástí a o její činnosti včetně finančních ukazatelů Údaje o MetLife pojišťovně a.s., o složení akcionářů, o skupině, jejíž je součástí a o její činnosti včetně finančních ukazatelů Základní údaje MetLife pojišťovna a.s. Sídlo: Praha 2, Londýnská 41, PSČ

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

Základní údaje o pojišťovně. Údaje o členech dozorčí rady

Základní údaje o pojišťovně. Údaje o členech dozorčí rady ERGO pojišťovna,a.s. 140 00 Praha 4 - Michle, Vyskočilova 1481/ 4 Telefon: +420 221 585 111 Telefax: +420 221 585 555 info@ergo.cz, www.ergo.cz Pojišťovna ERGO pojišťovna, a.s. (dále jen "pojišťovna")

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Rozhodnutím jediného akcionáře z 12. 6. 2015 došlo ke změně obchodního jména společnosti z Triglav pojišťovna, a.s. na DIRECT pojišťovna, a.s. Tato výroční zpráva se vztahuje k období,

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

STAV KE DNI: 30. 06. 2015 (ROZHODNÝ DEN)

STAV KE DNI: 30. 06. 2015 (ROZHODNÝ DEN) INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ PODLE 82 ODST. 7 ZÁKONA Č. 277/2009 SB., O POJIŠŤOVNICTVÍ (ZPOJ), V SOULADU S USTANOVENÍM 29 AŽ 31 VYHLÁŠKY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 434/2009 SB., KTEROU SE PROVÁDĚJÍ NĚKTERÁ USTANOVENÍ

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Stav ke dni: 30. září 2014 (rozhodný den)

Stav ke dni: 30. září 2014 (rozhodný den) Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 Zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v souladu s ustanovením 29 až 33 Vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona

Více

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11 OBSAH Úvod...................................................... 11 ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace 1 Pojišťovnictví a jeho postavení v 20. a 21. století...............

Více

Základní údaje o činnosti společnosti. Čtvrtletní zpráva ke dni 30. 6. 2014. D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.

Základní údaje o činnosti společnosti. Čtvrtletní zpráva ke dni 30. 6. 2014. D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. Čtvrtletní zpráva ke dni 3. 6. 214 D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. Čtvrtletní zpráva ke dni 3. 6. 214 1 Obsah 1. Základní informace o pojišťovně... 3 2. Údaje o akcionářích pojišťovny... 7 3. Údaje

Více

United Energy Trading, a.s. Praha 1, Washingtonova 17, PSČ 110 00

United Energy Trading, a.s. Praha 1, Washingtonova 17, PSČ 110 00 United Energy Trading, a.s. Praha 1, Washingtonova 17, PSČ 110 00 IČ/Company identification number: 27 38 66 43 DIČ/Tax identification number: CZ27386643 Tel./Phone: +420 221 666 222 Fax/Fax: +420 221

Více

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

Vyrocni zprava 2002 29.9.2003 11:19 Stránka 1. výroční zpráva annual report 2002

Vyrocni zprava 2002 29.9.2003 11:19 Stránka 1. výroční zpráva annual report 2002 Vyrocni zprava 22 29.9.23 11:19 Stránka 1 výroční zpráva annual report 22 Vyrocni zprava 22 29.9.23 11:19 Stránka 2 Vyrocni zprava 22 29.9.23 11:19 Stránka 3 OBSAH CONTENTS 4 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní přátelé, čtvrtým rokem mám tu čest Vám předložit jménem představenstva R.JELINEK GROUP SE výroční

Více

Představenstvo společnosti Air Bank a.s.

Představenstvo společnosti Air Bank a.s. Představenstvo společnosti Air Bank a.s. se sídlem v Praze 11, Chodov, Hráského 2231/25, PSČ: 148 00, IČ: 290 45 371, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16013

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Výroční zpráva Annual Report 2013. MetLife pojišťovna a.s.

Výroční zpráva Annual Report 2013. MetLife pojišťovna a.s. Výroční zpráva Annual Report 2013 MetLife pojišťovna a.s. MetLife pojišťovna a.s. Sídlo: V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1 Identifikační číslo: 45794944 Předmět podnikání: pojišťovnictví Rozvahový den:

Více

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ dr. Malíková 1 Výběr z témat 1. Vymezení pojmů (úkoly pojišťoven, základní terminologie, účetní legislativa, oceňování majetku pojišťoven,

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní přátelé, třetím rokem mám tu čest Vám předložit jménem představenstva společnosti R.JELINEK GROUP

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2011

Výroční zpráva / Annual Report 2011 AXA pojišťovna a.s. Výroční zpráva / Annual Report 2011 more than/standards Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku 2012... 6 Informace o společnosti... 8 Informace o aktivitách v oblasti výzkumu

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2013

Výroční zpráva / Annual Report 2013 Výroční zpráva / Annual Report 2013 Část A / Part A Česká spořitelna penzijní společnost, a. s. VZ Czech E189023 2013 www.domena.cz Vývoj nejdůležitějších ekonomických ukazatelů / Financial Summary tis.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Blíž klientům Closer to Customers

Blíž klientům Closer to Customers Blíž klientům Closer to Customers Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2007 Pojistné produkty ČP ZDRAVÍ umožňují klientům kompenzovat nedostatek finančních prostředků v době nemoci.

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Účetnictví I (UCT I) Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity: 6

Více

Výroční zpráva Annual Report 2012

Výroční zpráva Annual Report 2012 Výroční zpráva Annual Report 2012 MetLife pojišťovna a.s. PNTS MetLife pojišťovna a.s. Sídlo: Londýnská 41, 120 21 Praha 2 Identifikační číslo: 25114344 Předmět podnikání: pojišťovnictví Rozvahový den:

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 31. 12. 2014

Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 31. 12. 2014 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 31. 12. 2014 HVP, a. s. 30.4.2015 Údaje o Hasičské vzájemné pojišťovně k 31. 12. 2014 Obchodní firma: Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Právní forma: akciová společnost

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. 1. o investiční společnosti Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 31. 12. 2008 Datum uveřejnění: 30. 4. 2009 Obchodní

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. Informace o ING pojišťovně, a.s. (dále také jen pojišťovna ) podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen ZPOJ ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č.

Více

Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Základní údaje o investiční společnosti: Obchodní firma: Raiffeisen investiční společnost a. s. IČ: 29146739 Sídlo: Hvězdova 1716/2b,

Více

POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a. s.

POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a. s. POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a. s. Výroční zpráva Annual report Obsah Table of Contents 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Profil společnosti 10 Hlavní úspěchy roku 12 Vedení společnosti 14 15 16

Více

Report On Business Activity. Zpráva o podnikatelské činnosti QUALITY CONTROL SYSTEM SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI RELATIONSHIP WITH THE ENVIRONMENT

Report On Business Activity. Zpráva o podnikatelské činnosti QUALITY CONTROL SYSTEM SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI RELATIONSHIP WITH THE ENVIRONMENT Zpráva o podnikatelské činnosti Report On Business Activity SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI Dohledový audit prováděný na kontrolu dodržování systému řízení jakosti nezjistil žádná pochybení. Normy ISO jsou dodržovány

Více

Výroční zpráva 2008. Servisní pojišťovna a.s.

Výroční zpráva 2008. Servisní pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2008 Servisní pojišťovna a.s. Obsah Úvodní slovo 4 Vrcholové orgány pojišťovny 5 Výsledky společnosti v grafech a číslech 6 Zálohy, pohledávky a závazky 7 Ekonomické informace a výsledky

Více

Údaje o Allianz pojišťovně k 30. červnu 2014

Údaje o Allianz pojišťovně k 30. červnu 2014 Údaje o Allianz pojišťovně k 30. červnu 2014 Obsah Údaje o Allianz pojišťovně 03 Organizační struktura pojišťovny 04 Dozorčí rada 06 Představenstvo 07 Údaje o osobách, které jsou ve vztahu k pojišťovně

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Quarterly Performance Report 31.3.2015

Quarterly Performance Report 31.3.2015 Quarterly Performance Report 31.3.2015 Česká pojišťovna a.s. Quarterly Performance Report 30.9.2013 Content Description of the Company... 3 Corporate Governance... 6 Company s shareholders structure...

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Publikováno duben 2010 Published April, 2010

Publikováno duben 2010 Published April, 2010 Publikováno duben 2010 Published April, 2010 2 0 0 9 OBSAH CONTENT 1 OBSAH 1 1. Obsah... 3 2. Úvodní slovo... 7 3. Údaje o společnosti... 13 4. Finanční výsledky... 23 5. Auditorská zpráva... 29 6. Výrok

Více

Údaje k 31. 3. 2015 UNIQA pojišťovna, a.s.

Údaje k 31. 3. 2015 UNIQA pojišťovna, a.s. Údaje k 31. 3. 2015 UNIQA pojišťovna, a.s. Q1 Obsah Údaje o pojišťovně 2 Údaje o akcionáři 6 Údaje o struktuře skupiny 6 Údaje o činnosti pojišťovny 8 Příloha finanční část 10 Údaje o pojišťovně Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Obsah. S E R V I S N Í P O J I ŠŤOVNA A.S. Stránka 2

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Obsah. S E R V I S N Í P O J I ŠŤOVNA A.S. Stránka 2 Výroční zpráva 2010 Servisní pojišťovna a.s. Obsah Úvodní slovo 3 Vrcholové orgány pojišťovny 4 Zálohy, pohledávky a závazky 5 Ekonomické informace a výsledky Rozvaha pojišťovny 6 Ekonomické informace

Více

Údaje k 31. 12. 2014 UNIQA pojišťovna, a.s.

Údaje k 31. 12. 2014 UNIQA pojišťovna, a.s. Údaje k 31. 12. 2014 UNIQA pojišťovna, a.s. Q4 Obsah Údaje o pojišťovně 2 Údaje o akcionáři 6 Údaje o struktuře skupiny 6 Údaje o činnosti pojišťovny 8 Příloha finanční část 10 Údaje o pojišťovně Základní

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Účetnictví II (UCT II) 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity:

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Výroční zpráva 2005 Sídlo:

Výroční zpráva 2005 Sídlo: Výroční zpráva 2005 Sídlo: Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo tel.: +420 596 664 033 Mírové nám. 3d/519 fax: +420 596 664 034 703 00 OSTRAVA - VÍTKOVICE e-mail: adriaway@adriaway.cz www.adriaway.cz

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

Údaje o Allianz pojišťovně k 30. září 2013

Údaje o Allianz pojišťovně k 30. září 2013 Údaje o Allianz pojišťovně k 30. září 2013 S vámi od A do Z Allianz pojišťovna, a. s. Obsah Údaje o Allianz pojišťovně 3 Organizační struktura pojišťovny 4 Dozorčí rada 6 Představenstvo 8 Údaje o osobách,

Více

Výroční zpráva / Annual Report. Komerční pojišťovna, a. s.

Výroční zpráva / Annual Report. Komerční pojišťovna, a. s. Výroční zpráva / Annual Report 2002 Komerční pojišťovna, a. s. 752 Jednou z nejvýznamějších událostí roku 2002 bylo navýšení základního kapitálu společnosti na 752 milionů Kč. 2,54 % Podle statistiky České

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s.

výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s. výroční zpráva annual report 2013 BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s. 2 OBSAH TABLE OF CONTENTS 1 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 2 Profil společnosti 5 3 Hlavní úspěchy roku 2013 8 4 Vedení společnosti

Více

Zpráva o hospodaření. Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012

Zpráva o hospodaření. Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012 Zpráva o hospodaření Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. za rok 2012 1 Obsah /Content 1. Obsah... 4 2. Úvodní slovo... 5 3. Údaje o společnosti...14 4. Finanční výsledky...23 5. Auditorská zpráva...31 6.

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

DODATEK PROSPEKTU Č. 1

DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let DODATEK PROSPEKTU Č. 1 Hlavní manažer Československá obchodní

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Výroční zpráva 2012 www.servisnipojistovna.cz 2012

Výroční zpráva 2012 www.servisnipojistovna.cz 2012 Výroční zpráva 2012 www.servisnipojistovna.cz 2012 Obsah Úvodní slovo 3 Vrcholové orgány pojišťovny 4 Zálohy, pohledávky a závazky 5 Ekonomické informace a výsledky Rozvaha pojišťovny 6 Ekonomické informace

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Výroční zpráva 2006 Sídlo:

Výroční zpráva 2006 Sídlo: Výroční zpráva 2006 Sídlo: Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo tel.: +420 596 664 033 Mírové nám. 3d/519 fax: +420 596 664 034 703 00 OSTRAVA - VÍTKOVICE e-mail: adriaway@adriaway.cz www.adriaway.cz

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. Informace o Investiční společnosti České spořitelny, a.s., dle ustanovení 206 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 123/2007 Sb. ke dni: 30. 6. 2009 Datum uveřejnění: 10. 8. 2009 1. o investiční společnosti Obchodní

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Zpráva o hospodaření. Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s. za rok 2013

Zpráva o hospodaření. Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s. za rok 2013 Zpráva o hospodaření Hasičské vzájemné pojišťovny, a. s. za rok 2013 Obsah 1 1. Obsah... 5 2. Úvodní slovo...6 3. Údaje o společnosti...10 4. Finanční výsledky... 17 5. Auditorská zpráva...22 6. Výrok

Více

SKUTEČNOST V ÚČETNÍM OBDOBÍ Běžném Minulém RESULT IN THE ACCOUNTING PERIOD Current Previous

SKUTEČNOST V ÚČETNÍM OBDOBÍ Běžném Minulém RESULT IN THE ACCOUNTING PERIOD Current Previous PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ZA OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2010 DO 31. PROSINCE 2010 CASH-FLOW STATEMENT FOR THE PERIOD BETWEEN JANUARY 1, 2010 AND DECEMBER 31, 2010 (v celých tisících Kč) (in thousands CZK) SKUTEČNOST

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Údaje o Allianz pojišťovně k 31. březnu 2012

Údaje o Allianz pojišťovně k 31. březnu 2012 Údaje o Allianz pojišťovně k 31. březnu 2012 S vámi od A do Z Allianz pojišťovna, a. s. Obsah Údaje o Allianz pojišťovně 3 Organizační struktura pojišťovny 4 Dozorčí rada 6 Představenstvo 8 Údaje o osobách,

Více

Výroční zpráva 2008 Sídlo:

Výroční zpráva 2008 Sídlo: Výroční zpráva 2008 Sídlo: Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo tel.: +420 596 664 033 Mírové nám. 3d/519 fax: +420 596 664 034 703 00 OSTRAVA - VÍTKOVICE e-mail: adriaway@adriaway.cz www.pojistovna-adria.cz

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2011

Výroční zpráva / Annual Report 2011 2011 Výroční zpráva / Annual Report 2011 Záložka s klíčovými údaji / Open Flap for Key Figures Název kapitoly Název další kapitoly Individuální účetní závěrka Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2011

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky ABN AMRO STRUCTURED INVESTMENTS FUNDS Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky Société d investissement à capital variable 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855

Více