Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p."

Transkript

1 Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

2 Letiště Praha, s.p.

3 Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil společnosti Úvodní slovo generální ředitelky Významné události roku 2005 a 2006 Orgány společnosti a její management Company Profile CEO s Statement Significant Events of 2005 and 2006 Directors and Officers Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku Výsledky hospodaření Spolupráce s leteckými společnostmi Komerční aktivity Provoz letiště Investice Handling Informační technologie Bezpečnost Lidské zdroje Životní prostředí Interní audit Zpráva dozorčí rady Report on the Company s Business Activities and Assets Financial Results Cooperation with Airlines Commercial Activities Airport Operations Investments Handling Information Technology Security Human Resources Environment Internal Audit Supervisory Board Report Finanční část Výrok auditora Rozvaha v plném rozsahu k Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k Přehled o peněžních tocích k Příloha účetní závěrky k / /67 Financial Section Auditor s Report Balance Sheet Long Form as of 31 December 2005 Income Statement Long Form for the Year Ended 31 December 2005 Cash Flow Statement for the Year Ended 31 December 2005 Notes to the Financial Statements for the Year Ended 31 December 2005 Vybrané provozní ukazatele Výklad zkratek a pojmů Identifikační údaje společnosti Selected Operating Indicators Glossary of Terms and Abbreviations Identification Information

4 Naším cílem je být špičkovou prestižní destinací a přirozeným přestupním bodem v Evropě. We aim to be a top-class, prestigious destination and natural hub in Europe. Profil společnosti Company Profile Letiště Praha, s.p. (dále též Letiště Praha či podnik ), je státní podnik, jehož zřizovatelem je Ministerstvo dopravy České republiky. Státní podnik Česká správa letišť byl dne 30. září 2005 přejmenován na Letitě Praha, s.p. Hlavním důvodem pro změnu názvu byl přechod regionálních letišť v Karlových Varech, Brně a Ostravě na kraje v roce Nový název Letiště Praha, s.p., tak lépe a srozumitelněji vystihuje podstatu činnosti podniku. Letiště Praha, s.p., vykonává činnost správce a provozovatele civilního veřejného mezinárodního Letiště Praha a pečuje o jeho rozvoj. Poskytuje služby cestující a necestující veřejnosti, leteckým společnostem, přepravcům a ostatním uživatelům letiště. Zajišťuje bezpečnost letecké dopravy včetně výkonu bezpečnostní, záchranné a požární služby. Poskytuje a pronajímá zařízení v objektech, které má ve správě, a to hlavně pro odbavování cestujících a jejich zavazadel, odbavování zboží a pošty, parkování a obsluhu letadel. Řídí provoz na letišti a přiděluje stání pro odbavení letadel. Pronajímá i další prostory letiště pro komerční využití. Letiště Praha, s.p. (hereinafter also referred to as Letiště Praha or Company ) is a state enterprise founded by the Ministry of Transport of the Czech Republic. On 30 September 2005, the state enterprise Česká správa letišť (Czech Airports Authority) was renamed Letiště Praha, s.p. The main reason for the name change was that the regional airports in Karlovy Vary, Brno and Ostrava transferred to the management of their respective regions in Therefore, the new name of Letiště Praha, s.p. offers a better and clearer indication of the Company s core activities. Letiště Praha, s.p. is the administrator and operator of the international civil Prague Airport and is responsible for the airport's development. It offers services to the travelling and non-travelling public, airlines, carriers and other airport users. It is responsible for the safety of air transport, including the provision of security, rescue and fire services. It provides and lets facilities in the structures under its management, mainly for the handling of passengers, baggage, goods and mail, as well as parking and aircraft servicing. It manages airport operations and allocates stands for aircraft handling. It also lets other airport premises for commercial use. 2

5 3

6 Úvodní slovo generální ředitelky Vážení obchodní přátelé a partneři, uplynulý rok byl pro naše letiště nejen bohatý na události, ale byl i rokem mimořádně příznivým z pohledu jak obchodního, tak i finančního. Za loňský rok prošlo pražským letištěm poprvé více než 10 milionů cestujících rekordní počet v rámci nových zemí Evropské unie. Dosáhli jsme nejvyššího zisku, umístili jsme se na prvním místě v soutěži World Airport Awards 2005 v sekci Nejlepší letiště střední/východní Evropy. V září 2005 se podnik přejmenoval z České správy letišť, s.p., na Letiště Praha, s.p. Na nové jméno navazuje i nové logo v národních barvách korespondujících s barvami národního dopravce Českých aerolinií a.s. Během minulého roku se podařilo dokončit historicky největší investiční projekt na letišti a zároveň jeden z největších projektů v České republice, Projekt EUropa výstavba Terminálu Sever 2. Projekt byl realizován bez jakékoliv státní finanční podpory a státní garance. Financující Evropská investiční banka a konsorcium mezinárodních bank poskytující bankovní garanci za úvěr ocenily nejen dokončení projektu v termínu, ale i dodržení rozpočtu, resp. dosažení podstatných úspor. Dokončením nového terminálu zahájilo pražské letiště novou kapitolu své historie. Jsme přesvědčeni o reálnosti naší šance dále posílit postavení Letiště Praha jako důležité letecké křižovatky ve středo- a východoevropském regionu. Díky stabilitě a úspěšnosti a v neposlední řadě i díky péči podniku o pracovní podmínky patříme k významným a atraktivním zaměstnavatelům v Praze, ve Středočeském kraji a jeho okolí. Celkem 450 nově přijatých zaměstnanců rozšířilo celkový počet pracovníků na lidí. Letiště Praha si je vědomo své role i zodpovědnosti v partnerství s obcemi a městskými částmi sousedícími s letištěm. Na protihluková opatření vydalo Letiště Praha v roce 2005 více než 104 miliony korun, celkově investovalo více než 437 milionů korun. 4

7 CEO s Statement Dear Business Friends and Partners, The past year was packed with events for the airport and was exceptionally good from the sales and financial aspects. Last year, more than ten million passengers passed through Prague Airport for the first time in any one year a record among the new EU Member States. We posted our highest profit and came first in the World Airport Awards 2005 in the section Best Airport in Central/Eastern Europe. In September 2005, the Company changed its name from Česká správa letišť, s.p. to Letiště Praha, s.p. The new name is accompanied by a new logo in the national colours of the Czech Republic and matching the colours of Czech Airlines, the national carrier. Last year, we managed to complete the largest ever investment project at the airport and one of the largest projects anywhere in the Czech Republic the EUropa Project North 2 Terminal Construction. This project was implemented without any financial assistance from the state or government guarantees. The European Investment Bank, as the financing institution, and the consortium of international banks providing the bank guarantee for the loan, appreciated not only that the project was completed on time but also that it kept within the budget and made significant savings. The opening of the new terminal heralded a new era in the history of Prague Airport. We are convinced that we have a chance to reinforce the status of Prague Airport as an important aviation crossroads in Central and Eastern Europe. As a result of our stability and success, and the care the Company invests in working conditions, we are a significant and attractive employer in Prague, Central Bohemia, and the surrounding area. The 450 new recruits pushed up the total number of employees to 2,152. Prague Airport is aware of its role and responsibility in partnerships with municipalities and municipal wards neighbouring the airport. In 2005, Prague Airport spent more than CZK 104 million on noise abatement measures; in all, it has invested more than CZK 437 million in this field. 5

8 Letiště Praha vstoupilo do roku 2006 jako obchodně úspěšný a finančně silný podnik, investičně dostatečně vybavený, s velmi dobrým renomé jak v provozní, tak bezpečnostní oblasti. Vysoký standard služeb za velmi nízké letištní poplatky přitahuje jak tradiční síťové dopravce, tak low-cost dopravce. Z Prahy dnes vedou přímé letecké linky do téměř 120 destinací a dopravní spojení zajišťuje 53 pravidelných dopravců. V roce 2006 patří mezi naše hlavní priority zavádění moderních systémů odbavování jak internetového, tak prostřednictvím samoobslužných odbavovacích kiosků. Společně s Řízením letového provozu ČR, s.p., zvyšujeme kapacitu stávajících dráhových systémů letiště. Současně budeme pokračovat v intenzivní přípravě výstavby paralelní dráhy, která uleví podstatné části obyvatel města Prahy od hlukové zátěže. Její realizaci by měl napomoci mimo jiné i zákon o výstavbě paralelní dráhy, který koncem roku 2005 schválil Parlament České republiky. V roce 2006 projde letiště procesem certifikace provozní bezpečnosti prováděným Úřadem pro civilní letectví. Ráda bych poděkovala za spolupráci všem našim obchodním partnerům, především však leteckým společnostem a cestujícím. Za výsledky našeho podniku a jeho úspěšnost vděčíme v podstatné míře jim a současně našim zaměstnancům, jejich kvalifikovanosti, pracovnímu nasazení i vstřícnosti k potřebám zákazníků i podniku. Za ně i za sebe mohu slíbit, že uděláme vše pro to, aby Letiště Praha bylo nadále oblíbeným východiskem cest nebo místem návratu cestujících z celého světa. Ing. Hana Černochová generální ředitelka 6

9 Prague Airport entered 2006 as a commercially successful and financially powerful enterprise, with solid capital and a high reputation in operations and security. The high standard of services at low airport taxes is appealing for traditional network carriers and low-cost carriers. Prague is now a hub flying to almost 120 destinations, with flights operated by 53 regular carriers. In 2006, one of our main priorities this year is to introduce modern handling systems online and via the automatic check-in booths. We are keen to continue working closely with Řízení letového provozu ČR, s.p., the air traffic control company, to increase the capacity of the airport's existing runway systems. At the same time, we will continue our intensive preparations for the construction of a parallel runway to lessen the noise levels suffered by many inhabitants of Prague. Greater progress should be made following the approval of the Act on the Construction of a Parallel Runway by the Parliament of the Czech Republic at the end of In 2006, the airport will undergo operating security certification, carried out by the Civil Aviation Authority. I would like to thank all our business partners especially airlines and passengers for their cooperation. The results and success achieved by the Company can be attributed in large measure to these partners and to the skills and commitment of our employees and their willingness to help customers and their employer. I promise, personally and on their behalf, that we will do our utmost to ensure that Prague Airport remains a popular departure point or place to return to for passengers from around the world. Hana Černochová Chief Executive Officer 7

10 8 Významné události roku 2005 a 2006

11 Letiště Praha expandující svět mezi nebem a zemí Prague Airport an expanding world between Heaven and Earth Significant Events of 2005 and 2006 Významné události roku 2005 Leden Rekordně narostl počet cestujících ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku. Letiště Praha odbavilo o 28 % více pasažérů. China Airlines spojila Prahu v rámci cargo dopravy s Abu Dhabi ve Spojených arabských emirátech. Únor Letecká společnost InterSky zavedla spojení s německým Friedrichshafenem. Březen Letní letový řád vstoupil v platnost 27. března. Cestujícím nabídl další rozšíření počtu destinací a linek. Celkový počet nalétávaných destinací v letní sezoně 2005 činil 112, počet vypravovaných linek meziročně narostl o 14 %. Do Prahy začali létat dva noví dopravci. Praha byla poprvé spojena pravidelnými cargo lety s belgickým Liege, které je třetím největším cargo letištěm v Evropě. České aerolinie otevřely pravidelné spojení do Sarajeva. V prvním čtvrtletí letiště odbavilo celkem pasažérů, což v meziročním srovnání znamenalo nárůst o 17,7 %. Duben SUN-AIR of Scandinavia zavedlo pravidelné letecké spojení mezi Prahou a Billundem. Thomsonfly otevřelo pravidelnou linku do britského Doncasteru. Norwegian Air Shuttle spojilo Prahu s Bergenem. Od 1. dubna se změnila sazba za hlukové poplatky progresivněji se zvýšila sazba pro hlučná letadla. Květen Letiště Praha získalo první místo v mezinárodní soutěži World Airport Awards 2005 v sekci Nejlepší letiště střední/východní Evropy. České aerolinie obnovily spojení mezi Prahou a Minskem a zavedly pravidelné lety do Skopje. Červen Letiště Praha, s.p., slavnostně otevřelo dokončenou stavbu pojezdových drah pro rychlé odbočení dráhy RWY 06/24. Díky této stavební úpravě byla kapacita dráhového systému navýšena na Significant events of 2005 January Compared to the same month of the previous year, there is a record rise in the number of passengers. Prague Airport handles 28% more passengers. China Airlines forges a cargo transport connection between Prague and Abu Dhabi in the United Arab Emirates. February InterSky introduces a connection with Friedrichshafen, Germany. March The summer timetable begins on 27 March. It offers passengers more destinations and flights. The total number of destinations covered in the 2005 summer season is 112; the number of routes rises by 14% year on year. Two new carriers start flying to Prague. For the first time, Prague is associated with regular cargo flights to Liege, Belgium, which is the third largest cargo airport in Europe. Czech Airlines opens a regular connection to Sarajevo. In the first quarter, the airport handles 2,023,652 passengers, equivalent to 17.7% growth year on year. April SUN-AIR of Scandinavia introduces scheduled flights between Prague and Billund. Thomsonfly opens a regular route to Doncaster, UK. Norwegian Air Shuttle establishes a connection between Prague and Bergen. The noise tax rates change from 1 April, rising progressively for the noisier aircraft. May Prague Airport comes first in the World Airport Awards 2005 in the section Best Airport in Central/Eastern Europe. Czech Airlines resumes the route between Prague and Minsk and introduces scheduled flights to Skopje. June Letiště Praha, s.p. officially opens the completed rapid exit taxiways for the runway RWY 06/24. This construction project raises the runway system capacity from 34 to 38 takeoffs/landings per hour. 9

12 38 pohybů za hodinu z původních 34. Odbaveno bylo rekordních pasažérů, což je o 13,7 % více než v červnu 2004 a dvojnásobek v porovnání s červnem V prvním pololetí bylo odbaveno cestujících, tj. o 15 % více než ve srovnatelném období předchozího roku. Ministr dopravy odvolal generálního ředitele Ing. Martina Kačura a řízením podniku pověřil Ing. Hanu Černochovou, která byla následně jmenována generální ředitelkou. Červenec České aerolinie obnovily po pěti letech spojení s Žilinou na Slovensku. Srpen Do provozu byl v rámci projektu EUropa uveden Prst C s deseti východy, který je součástí Terminálu Sever 2. S Úřadem pro civilní letectví byla uzavřena dohoda o certifikaci veřejného mezinárodního Letiště Praha týkající se provozní bezpečnosti. Tímto krokem bylo zajištěno plnění závazků vyplývajících z Mezinárodní úmluvy o civilním letectví, kterou Česká republika přijala. Září Pro veřejnost byla zprovozněna další část projektu EUropa výstavba Terminálu Sever 2, a to první podlaží spojovacího objektu a Prstu C. V Prstu C bylo otevřeno 8 nových obchodních prostor. Počet cestujících, kteří na pražské letiště přilétli či z něj odlétli za tři čtvrtletí roku, činil celkem osob, což je 13,5procentní nárůst ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Obchodní název Česká správa letišť, s.p., se změnil na Letiště Praha, s.p. Říjen Letiště Praha zavedlo v souvislosti s novým názvem i nové logo. V prostorách Terminálu Sever 1 byla zprovozněna služba bezdrátového připojení k internetu. Ve spodní části Prstu C Terminálu Sever 2 byly zprovozněny další tři nové východy k letadlům. Listopad Na Letišti Praha byl odbaven desetimiliontý cestující. Překročením této hranice během jednoho roku se letiště zařadilo do kategorie velkých evropských letišť. České aerolinie rozvinuly vnitrostátní leteckou přepravu zavedením pravidelných letů z Prahy do Brna s četností 12x týdně. Letiště Praha snížilo výši jednotkové ceny přistávacího poplatku na 150 Kč za tunu maximální vzletové hmotnosti letadla. Prosinec Autobusy Airport Express začaly spojovat letiště s nádražím Praha - Holešovice; navazují na společné vlakové spoje Českých drah a Českých aerolinií. Byla podepsána nová kolektivní smlouva na období Byl ukončen proces výměny letištních identifikačních karet dle nařízení vlády č. 31/ prosince byl schválen zákon o dráze 06R/24L Letiště Praha, který nabyl účinnosti k 30. prosinci Úřad pro civilní letectví vydal 12. prosince kolaudační rozhodnutí, kterým se povoluje k trvalému užívání Terminál Sever 2. Rozhodnutí nabylo právní moci 16. prosince Letiště Praha odbavilo historický počet cestujících a pohybů letadel. Celkový nárůst počtu cestujících v roce 2005 ve srovnání s rokem 2004 činil 11,1 % a 10,5 % činil nárůst pohybů letadel. A record 1,069,325 passengers are handled, up by 13.7% on June 2004 and double compared to June In the first half of the year, 4,852,631 passengers are handled, i.e. 15% more than in the same period of the previous year. The Minister for Transport removes the Chief Executive Officer Martin Kačur and places the management of the Company in the hands of Hana Černochová, who is subsequently appointed the Chief Executive Officer. July Czech Airlines renews the connection with Žilina, Slovakia, after a five-year hiatus. August As part of the EUropa project, the ten-gate Pier C, which is part of North 2 Terminal, is put into operation. An agreement is concluded with the Civil Aviation Authority on the certification of the public Prague International Airport as regards operating safety. This move safeguards the fulfilment of obligations under the Convention on International Civil Aviation, which has been adopted by the Czech Republic. September Another part of the EUropa project (North 2 Terminal construction) is opened to the public the first floor of the connecting building and Pier C. Eight new retail premises are opened in Pier C. Over the first three quarters of the year, 8,329,089 passengers arrive at or depart from Prague Airport, a 13.5% rise compared to the same period of the previous year. Česká správa letišť, s.p. changes its name to Letiště Praha, s.p. October Prague Airport introduces a new logo to accompany the new name. A WiFi Internet service is put into operation in North 1 Terminal. In the lower part of Pier C in North 2 Terminal, another three gates are put into operation. November The ten millionth passenger is handled at Prague Airport. By overstepping this threshold in the space of a single year, the airport ranks among the large European airports. Czech Airlines develops the national air transport network by setting up a route from Prague to Brno, with twelve regular flights a week. Prague Airport reduces the unit price of the landing fee to CZK 150 per tonne of maximum takeoff weight. December Airport Express coaches start running between the airport and Prague-Holešovice Station as part of a transport link set up by Czech Rail and Czech Airlines. A new collective agreement is signed covering the period. The process of replacing airport identity cards is completed in accordance with Governmental Order No 31/2005. On 2 December, the Act on the construction of the runway 06R/24L at Prague Airport is approved and enters into effect on 30 December On 12 December, the Civil Aviation Authority issues an approbation decision permitting the full-time use of North 2 Terminal. This decision becomes effective on 16 December Prague Airport handles its highest ever numbers of passengers and takeoffs/landings 10,777,020 passengers and 160,213 takeoffs/landings. Compared to 2004, the total increase in passenger numbers in 2005 is 11.1%; takeoffs/landings are up 10.5%. 10

13 Významné události roku 2006 do data uzávěrky výroční zprávy Leden 13. ledna byla za účasti předsedy vlády České republiky Jiřího Paroubka a ministra dopravy ČR Milana Šimonovského slavnostně otevřena veřejná část nového Terminálu Sever ledna prezident Václav Klaus zahájil provoz a otevřel tranzitní prostor terminálu pro cestující schengenského prostoru. Letiště Praha tak splnilo podmínku budoucího členství České republiky v schengenském prostoru, kterou je umožnit oddělení letů mezi státy Schengenské dohody od ostatních mezinárodních letů. Letiště Praha, s.p., podepsalo na základě výsledků veřejného výběrového řízení tříletou smlouvu o provozování přepravních služeb taxi se společností AAA radiotaxi s. r. o. Letiště Praha, s.p., a Městský úřad Prahy 6 společně vyhlásily soutěž o Nejšetrnějšího leteckého dopravce k životnímu prostředí. Únor Letiště Praha, s.p., uzavřelo smlouvy o spolupráci s nízkonákladovým leteckým dopravcem SkyEurope Airlines, který si v Praze otevřel svou domovskou bázi. Březen Letecká společnost easyjet Switzerland zavedla novou linku z Prahy do Basileje. Duben České aerolinie zavedly novou linku do ukrajinské Oděsy. SkyEurope Airlines spojily Prahu s Nice, Paříží - Orly a Neapolí. Letiště Praha, s.p., stanovilo pravidla a zavedlo novou proceduru odbavení cestujících po internetu. Pražské letiště zaznamenalo nárůst počtu přepravených cestujících o 14 % ve srovnání s dubnem loňského roku. Letištěm prošlo lidí. Květen 1. května padl historický rekord letištěm prošlo tento den k odletu pasažérů a počet odletů a příletů se vyšplhal na 549. Již v květnu překročil počet cestujících odbavených za jediný měsíc jeden milion, zatímco v roce 2005 byla tato hranice překonána až v červnu. Kapacita letištního dráhového systému byla díky spolupráci s Řízením letového provozu České republiky, s.p., navýšena o dalších 5 % na 40 odletů a příletů za hodinu. Červen Letiště Praha, s.p., instalovalo na obou terminálech samoodbavovací kiosky. Dvakrát týdně propojila Prahu a Dubrovník společnost SkyEurope Airlines. 27. června byl podepsán dodatek k Guarantee Facility Agreement, ve kterém se prodlužuje garance za úvěr Evropské investiční banky a zároveň snižuje sazba úroku za tuto garanci. Za první pololetí bylo odbaveno cestujících, tedy o 5,5 % více v porovnání se stejným obdobím předchozího roku. Červenec 1. července nabyla účinnosti novela zákona o civilním letectví. Nový dopravce IMAIR Airlines začal létat do ázerbájdžánského Baku. Flightline Espana spojila Prahu s Bilbaem. Significant Events of 2006 (up to the Annual Report Publication Date) January On 13 January, the public part of the new North 2 Terminal is officially opened in the presence of the Czech Prime Minister, Jiří Paroubek, and the Minister for Transport, Milan Šimonovský. On 17 January, President Václav Klaus launches operations and opens the transit area of the terminal for passengers within the Schengen Area. Prague Airport thus meets the requirement for the Czech Republic s future participation in the Schengen Area, i.e. flights between Schengen countries are separate from other international flights. Based on the results of a public tender, Letiště Praha, s.p., signs a three-year contract with AAA radiotaxi s. r. o. on the operation of taxi services. Letiště Praha, s.p. and Praha 6 Municipal Authority announce a competition for the Most Environmentally-Friendly Air Carrier. February Letiště Praha, s.p. concludes cooperation agreements with the low-cost airline SkyEurope Airlines, which opens its headquarters in Prague. March easyjet Switzerland introduces a new connection from Prague to Basle. April Czech Airlines launches a new service to Odessa, Ukraine. SkyEurope Airlines starts offering flights between Prague and Nice, Paris - Orly and Naples. Letiště Praha, s.p. sets rules and introduces new procedures for online check-ins. There is a 14% increase in the flow of passengers at Prague Airport compared to April ,529 people pass through the airport. May A record is broken on 1 May on this day, 25,691 passengers make departures from the airport, and the number of departures and arrivals climbs to 549. In May, the number of passengers handled in one month exceeds one million; in 2005 this threshold was not reached until June. The capacity of the airport s runway system increases by a further 5% to 40 departures and arrivals per hour thanks to cooperation with Řízení letového provozu České republiky, s.p. June Letiště Praha, s.p. installs automatic check-in kiosks at both terminals. SkyEurope Airlines starts operating a flight between Prague and Dubrovnik twice a week. On 27 June, an addendum to the Guarantee Facility Agreement is signed, in which the guarantee for the loan from the European Investment Bank is extended and the interest rate charged on the guarantee is reduced. In the first half of the year, 5,117,759 passengers are handled, i.e. 5.5% more than in the same period of the previous year. July On 1 July, an amendment to the Civil Aviation Act enters into effect. The new IMAIR Airlines starts flying to Baku, Azerbaijan. Flightline Espana starts operating a service between Prague and Bilbao. 11

14 Orgány společnosti a její management Directors and Officers Statutárními orgány podniku jsou generální ředitel a dozorčí rada. Generální ředitel Statutárním orgánem je generální ředitel, který řídí činnosti podniku a rozhoduje o všech jeho záležitostech, pokud nejsou zákonem vyhrazeny do působnosti zakladatele. Jmenuje ho a odvolává ministr nebo vláda v těch případech, kdy si toto právo vyhradí. Generální ředitel jmenuje a odvolává zástupce ředitele podniku, který v době nepřítomnosti ředitele zastupuje v plném rozsahu. Vydává také organizační řád podniku, který upravuje vnitřní organizaci podniku. Generální ředitel informuje dozorčí radu a zodpovídá se jí. Funkci generální ředitelky vykonává Ing. Hana Černochová. Do 21. června 2005 vykonával funkci generálního ředitele Ing. Martin Kačur. The Company s governing bodies are the Chief Executive Officer and the Supervisory Board. Chief Executive Officer The governing body is the Chief Executive Officer, who manages the Company s operations and makes decisions on all Company matters, except those legally in the competence of the founder. The Chief Executive Officer is appointed and removed by a minister, or by the government in those cases where it reserves this right. The Chief Executive Officer appoints and removes the Company s deputy director, who represents the Chief Executive Officer in full in his/her absence. The CEO also issues the Company s organization rules, which regulate the internal organization of the Company. The Chief Executive Officer provides information to and is accountable to the Supervisory Board. Hana Černochová is the Chief Executive Officer. Until 21 June 2005, the Chief Executive Officer was Martin Kačur. 12

15 Ing. Jiří Kubínek Ing. Pavel Vinohradník David Čermák Dozorčí rada Dozorčí rada Letiště Praha, s.p., je zřízena na základě zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů. Dozorčí rada má devět členů, z nichž tři jsou zaměstnanci podniku, kteří byli zvoleni zaměstnanci podniku, a šest členů bylo jmenováno zakladatelem. Podle jednacího řádu dozorčí rady Letiště Praha, s.p., schváleného zakladatelem, jsou všichni členové dozorčí rady jmenováni a voleni na dobu pěti let. Jednání dozorčí rady se konají zpravidla jednou za měsíc. Dozorčí rada schvaluje v rozsahu, který určuje zakladatel, zásadní otázky koncepce rozvoje Letiště Praha, s.p., nakládání s majetkem státu svěřeným podniku k podnikatelské činnosti (mimo svěřený majetek) a schvaluje auditora. Projednává výroční zprávu, roční finanční plán, pololetní hospodářské výsledky a pravidla pro zřizování dalších fondů Letiště Praha, s.p. Přezkoumává roční účetní závěrku podniku i návrh na rozdělení použitelného zisku (vypořádání ztráty). Své stanovisko předkládá generálnímu řediteli a zakladateli. Dohlíží na hospodaření s fondy Letiště Praha, s.p., na výkon působnosti generálního ředitele, na uskutečňování podnikatelské činnosti, zejména zda je v souladu s právními předpisy a se zakladatelskou listinou. Supervisory Board The Supervisory Board of Letiště Praha, s.p. is set up in accordance with Act No 77/1997 on state enterprises, as amended. The Supervisory Board has nine members, of whom three are Company employees elected by their fellow workers, and six members are appointed by the founder. Under the rules of procedure of the Supervisory Board of Letiště Praha, s.p., approved by the founder, all members of the Supervisory Board are appointed and elected for a five-year tenure. Supervisory Board meetings are held on a regular monthly basis. The Supervisory Board approves (in the scope determined by the founder) fundamental issues concerning the development policy of Letiště Praha, s.p., the management of state assets entrusted to the Company for its business activities (besides the assets per se), and approves the auditor. It discusses the annual report, the annual financing plan, the half-year financial results and the rules for setting up other funds at Letiště Praha, s.p. It examines the Company s annual financial statements and the proposal for the distribution of disposable profit (coverage of loss). It delivers its opinions to the Chief Executive Officer and the founder. It supervises the management of the funds set up by Letiště Praha, s.p., the exercise of powers by the Chief Executive Officer, and the running of business activities, primarily to ensure compliance with legal regulations and the memorandum of association. 13

16 Ing. Josef Sedláček Ing. Marek Škrna, Ph.D. Ing. Jaromír Štolc Složení dozorčí rady k datu uzávěrky výroční zprávy Členové jmenovaní ministrem dopravy České republiky: Ing. Jiří Kubínek předseda dozorčí rady Ing. Pavel Vinohradník místopředseda dozorčí rady David Čermák Ing. Josef Sedláček Ing. Marek Škrna, Ph.D. Ing. Jaromír Štolc Členové volení zaměstnanci Letiště Praha, s.p.: JUDr. Ladislav Fiala Ing. Tomáš Rohlena Jaroslav Růžička Composition of the Supervisory Board as at the annual report publishing date Members appointed by the Minister for Transport of the Czech Republic: Jiří Kubínek Chairman of the Supervisory Board Pavel Vinohradník Vice-Chairman of the Supervisory Board David Čermák Members of the Supervisory Board Josef Sedláček Marek Škrna Jaromír Štolc Members elected by employees of Letiště Praha, s.p.: Ladislav Fiala Tomáš Rohlena Jaroslav Růžička 14

17 JUDr. Ladislav Fiala Ing. Tomáš Rohlena Jaroslav Růžička K 25. srpnu 2005 došlo ke změně členů dozorčí rady. Z členství v dozorčí radě byli odvoláni předseda JUDr. Josef Turecký, místopředseda Ing. Jan Havelka a členové Ing. František Marejka a JUDr Daniela Kovalčíková. Novými členy dozorčí rady byli jmenováni Ing. Jiří Kubínek, Ing. Pavel Vinohradník, Ing. Petr Knobloch a Ing. Josef Sedláček. Dozorčí rada zvolila svým předsedou Ing. Jiřího Kubínka a místopředsedou Ing. Pavla Vinohradníka. K 30. červnu 2006 byli z funkcí členů dozorčí rady odvoláni Ing. Petr Knobloch a Ing. Vladimír Fajt. Ke stejnému datu byli do funkcí členů dozorčí rady jmenováni Ing. Marek Škrna, Ph.D., a David Čermák. As at 25 August 2005, changes were made to the Supervisory Board membership. Josef Turecký (Chairman), Jan Havelka (Vice-Chairman) and František Marejka and Daniela Kovalčíková (members) were removed from the Supervisory Board. Jiří Kubínek, Pavel Vinohradník, Petr Knobloch and Josef Sedláček were appointed as new members of the Supervisory Board. The Supervisory Board elected Jiří Kubínek as its Chairman and Pavel Vinohradník as its Vice-Chairman. As at 30 June, Petr Knobloch and Vladimír Fajt (members) were removed from the Supervisory Board. Marek Škrna and David Čermák were appointed as members of the Supervisory Board on the same date. 15

18 Výkonná organizační struktura a vrcholový management Organizační struktura k 31. prosinci 2005 Organizational structure as at 31 December 2005 Ing. Hana Černochová Generální ředitelka Chief Executive Officer Ing. Jiří Veigert, MBA Úsek správa majetku USM Asset Management Section USM Ing. Petr Hloušek Úsek letištní provoz ULP Airport Operations Section ULP Ing. Petr Brávek Úsek ekonomicko-finanční UEF Economic and Finance Section UEF Ing. Martin Hlava Úsek bezpečnostní UBE Security Section UBE Ing. Dalibor Šťáhlavský Úsek rozvoj a výstavba URV Development and Construction Section URV Ing. Jiří Valášek Úsek informační technologie UIT Information Technology Section UIT Mgr. Radek Matějek Odbor právní, pozemky, dokumentace PPD Legal, Land and Documentation Department PPD JUDr. Lydie Zahradníčková Úsek personální UPE Human Resources Section UPE Ing. Milan Roušar Odbor marketing MAR Marketing Department MAR Ing. Jiří Haken Odbor obchodní OBD Commercial Department OBD Ing. Ivan Sedlák Odbor interního auditu AUD Internal Audit Department AUD 16

19 Executive Organizational Structure and Top Management Organizační struktura ke dni uzávěrky výroční zprávy Organizational structure as at the annual report publishing date Ing. Hana Černochová Generální ředitelka Chief Executive Officer Ing. Petr Brávek Divize ekonomických a IT služeb EIT Economic and IT Services Division EIT Ing. Dalibor Šťáhlavský Divize rozvoje a správy majetku RSM Asset Development and Management Division RSM Ing. Jiří Pos Divize obchodu, marketingu a provozu leteckých služeb OMP Aviation Services Sales, Marketing and Operation Division OMP Ing. Martin Hlava Divize bezpečnosti BZP Security Division BZP Mgr. Radek Matějek Odbor právních služeb PRA Legal Services Department PRA Ing. Petr Brávek, pověřený řízením Odbor řízení lidských zdrojů RLZ Human Resources Management Department RLZ Ing. Ivan Sedlák Odbor interního auditu AUD Internal Audit Department AUD 17

20 Ing. Hana Černochová Ing. Petr Brávek Ing. Dalibor Šťáhlavský Užší vrcholový management ke dni uzávěrky výroční zprávy Ing. Hana Černochová generální ředitelka Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty národohospodářské. Po studiích se profesně realizovala v oblasti finančnictví u společností První brněnská strojírna, COOP BANKA, COOP INVEST a ŽS Brno. Působila jako ředitelka rozvoje obchodních vztahů korporátní pobočky ČSOB v Brně a jako finanční ředitelka obchodního holdingu Agrotec. Do podniku Česká správa letišť, s.p., nastoupila v lednu 2005 na pozici náměstkyně generálního ředitele pro Úsek ekonomický a finanční, v témže roce byla jmenována generální ředitelkou podniku Česká správa letišť, s.p. Ing. Petr Brávek ředitel Divize ekonomických a IT služeb, pověřen vedením Odboru řízení lidských zdrojů Absolvent Elektrotechnické fakulty Českého vysokého učení technického v Praze, Bankovního institutu a kurzů Euromoney Strategy Management a Operations Management. Od roku 1994 se specializoval na oblast bankovnictví. Jako člen představenstva HVB Bank se podílel na fúzi bank, na jejímž základě v roce 2002 vznikla HVB Bank Czech Republic, a.s. V podniku Letiště Praha, s.p., pracuje od 17. října K 1. březnu 2006 byl jmenován ředitelem Divize ekonomických a IT služeb a pověřen i vedením Odboru řízení lidských zdrojů. Ing. Dalibor Šťáhlavský ředitel Divize rozvoje a správy majetku Absolvent Stavební fakulty Českého vysokého učení technického v Praze, oboru pozemní stavby. V letech pracoval ve společnosti Farmtec. Do České správy letišť, s.p., nastoupil 1. února 1998 na pozici vedoucího Útvaru investice a opravy. V roce 2002 byl jmenován náměstkem generálního ředitele pro Úsek výstavby Terminálu Sever 2. Náměstkem generálního ředitele pro Úsek rozvoj a výstavba byl jmenován v roce Do funkce ředitele Divize rozvoje a správy majetku byl jmenován s účinností od 1. března Executive management as at the annual report publishing date Hana Černochová Chief Executive Officer A graduate of the Faculty of National Economics, University of Economics, Prague. On completing her studies, she developed her career in finance at První brněnská strojírna, COOP BANKA, COOP INVEST and ŽS Brno. She went on to join ČSOB as the business relations director of the Brno corporate branch, and the sales holding Agrotec as chief financial officer. She moved to Česká správa letišť, s.p. in January 2005, where she was hired as the Deputy CEO responsible for the Economic and Financial Section; in the same year she was appointed as the Chief Executive Officer of Česká správa letišť, s.p. Petr Brávek Director of the Economic and IT Services Division, charged with the caretaker management of the Human Resources Management Department He graduated from the Faculty of Electrical Engineering, Czech Technical University, Prague, the College of Banking, and took courses in Euromoney Strategy Management and Operations Management. Since 1994 he has specialized in banking. As a member of the Board of Directors of HVB Bank, he contributed to a merger of banks which resulted in the formation of HVB Bank Czech Republic, a.s. in He joined Letiště Praha, s.p. on 17 October On 1 March 2006, he was appointed as the Director of the Economic and IT Services Division and was charged with the caretaker management of the Human Resources Management Department. Dalibor Šťáhlavský Director of the Asset Development and Management Division Graduated in Surface Structures at the Faculty of Civil Engineering, Czech Technical University, Prague. Between 1996 and 1998, he worked at Farmtec. He joined Česká správa letišť, s.p. on 1 February 1998 as the manager of the Investments and Repairs Department. In 2002, he was named the Deputy CEO responsible for the North 2 18

21 Ing. Jiří Pos Mgr. Radek Matějek Ing. Martin Hlava Ing. Jiří Pos ředitel Divize obchodu, marketingu a provozu leteckých služeb Absolvent Strojní fakulty Českého vysokého učení technického v Praze, oboru technologie letecké výroby. Dvacet let působil ve společnosti České aerolinie, kde od října 2002 zastával funkci viceprezidenta pro pozemní provoz. V jeho kompetenci bylo řízení pozemního provozu v celé síti a odbavování cestujících i letadel na pražském letišti, Catering ČSA a prodej Duty Free. Ředitelem Divize obchodu, marketingu a provozu Letiště Praha, s.p., byl jmenován k 1. červenci Mgr. Radek Matějek ředitel Odboru právních služeb Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Rozsáhlé zkušenosti získal během šestiletého působení v oblasti civilního letectví ve státním podniku Česká správa letišť. V tomto období byl kromě jiného zodpovědný za zadávání veřejných zakázek a podílel se na projektech převodů regionálních letišť v České republice. V roce 2004 se stal vedoucím právního oddělení společnosti Letiště Praha, s.p. Do funkce ředitele Odboru právních služeb byl jmenován 1. března Ing. Martin Hlava ředitel Divize bezpečnosti Absolvent Vysoké školy zemědělské v Praze a speciálního kurzu v FAA (Federal Aviation Administration) zaměřeného na Aviation Security Management (Management letecké bezpečnosti). Svou pracovní kariéru zahájil u Cizinecké a pohraniční policie ČR, kde v letech působil v Odboru speciálních činností a v letech pracoval jako vedoucí ozbrojených bezpečnostních doprovodů letadel. V podniku Česká správa letišť, s.p., pracuje od 3. září Do funkce ředitele Divize bezpečnosti byl jmenován 1. března Terminal Construction Section. In 2003, he was appointed the Deputy CEO responsible for the Development and Construction Section. He became the Director of the Asset Development and Management Division on 1 March Jiří Pos Director of the Aviation Services Sales, Marketing and Operation Division A graduate in Aircraft Production Technology at the Faculty of Mechanical Engineering, Czech Technical University, Prague. He spent 20 years at Czech Airlines, where he was appointed vicepresident responsible for ground operations in October He was in charge of ground operations throughout the network and for passenger and aircraft handling at Prague Airport, Czech Airlines Catering and duty free sales. He was made Director of the Sales, Marketing and Operation Department of Letiště Praha, s.p. on 1 July Radek Matějek Director of the Legal Services Department Graduated from the Faculty of Law, Charles University, Prague. He gained far-reaching experience during his six years working in the field of civil aviation at Česká správa letišť, s.p. During this time, he was responsible inter alia for public procurement and he contributed to the projects drawn up for the transfer of the regional airports in the Czech Republic. In 2004, he became the Head of the Legal Unit at Letiště Praha, s.p. He was appointed the Director of the Legal Services Department on 1 March Martin Hlava Director of the Security Division A graduate of the Prague Institute of Agriculture and of a special course in FAA (Federal Aviation Administration), focusing on Aviation Security Management. His career began with the Czech Foreign and Border Police, where he worked in the special operations department between 1991 and 1996 and as the chief of air marshals between 1996 and He joined Česká správa letišť, s.p. on 3 September He was appointed the Director of the Security Division on 1 March

22 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku Report on the Company s Business Activities and Assets 20

23 Výsledky hospodaření Financial Results Dynamický rozvoj Letiště Praha, s.p., v roce 2005 se projevil v jeho finančním hospodaření dosažením historicky nejvyššího zisku. Za základ pokračujících příznivých finančních výsledků Letiště Praha, s.p., v roce 2005 lze považovat i nadále dynamický růst provozních výkonů letiště. Tempo růstu se pohybovalo ve dvouciferné oblasti 11,1 %. Poprvé byla překročena hranice 10 milionů odbavených cestujících. Kombinace růstu ekonomiky České republiky a turistiky směřující do/z České republiky dlouhodobě vytváří příznivé klima pro růst letecké dopravy. Státní podnik k tomuto rozvoji přispívá efektivním hospodařením, které umožňuje udržovat poplatky pro letecké dopravce a cestující na dlouhodobě stabilní úrovni a v oblasti přistávacích poplatků sazby postupně snižovat. Výše poplatků na Letišti Praha je také na konkurenceschopné úrovni ve srovnání s okolím a vytváří atraktivní obchodní podmínky pro letecké společnosti. Letiště tak splnilo všechny úkoly stanovené zakladatelem Ministerstvem dopravy České republiky. Hospodářský výsledek roku 2005 před zdaněním dosáhl hodnoty téměř tří miliard korun, konkrétně 2,94 mld. Kč, po zdanění 2,17 mld. Kč. Tento výsledek byl jednak důsledkem mimořádně příznivého hospodaření podniku a jednak byl ovlivněn významnými faktory. Podnik byl nucen na základě interního auditu a kontroly ministerstva dopravy přehodnotit zaúčtování části oprav majetku realizovaných v letech a současně přehodnotit tvorbu zákonných rezerv na opravy majetku. Výsledkem těchto opatření bylo rozpuštění vytvořených rezerv na opravy majetku ve výši 833 mil. Kč. Na základě podání dodatečných daňových přiznání podnik odvedl dodatečnou daň z příjmů ve výši 404 mil. Kč. Tyto účetní operace se však neprojevily na zlepšení cash flow, dodatečně zaplacená daň vytvořené cash flow snížila. Navzdory dodatečně zaplaceným daním z příjmů i vytvoření rezervy na úhradu penále ve výši 113 mil. Kč zaznamenalo hospodaření podniku pozitivní trend i po úpravě výsledků o mimořádné vlivy; upravený hospodářský výsledek před zdaněním dosáhl rovněž historické hodnoty 1,85 mld. Kč a meziročně vzrostl o 25,7 %. Upravený hospodářský výsledek po zdanění ve výši 1,43 mld. Kč vzrostl o 44,8 % oproti roku The dynamic development of Letiště Praha, s.p. in 2005 was manifested in its financial performance, when it posted its highest ever profit. The basis of the continuing sound financial performance of Letiště Praha, s.p. in 2005 was the dynamic growth of operations at the airport. The rate of growth was in double figures (11.1%). For the first time, the threshold of ten million handled passengers was exceeded. The combination of growth of the Czech Republic s economy and tourism headed into and out of the Czech Republic has been a long-standing factor in the upbeat climate for an expansion in air transport. The Company contributes to this development by means of efficient management, making it possible to maintain airline and passenger taxes at a stable level and gradually reduce the landing fee rates. The fees charged at Prague Airport are competitive compared to other airports in the vicinity and create attractive business conditions for airlines. The airport thus met all of the tasks set by the founder the Ministry of Transport of the Czech Republic. The profit before tax in 2005 was just shy of three billion crowns, i.e. CZK 2.94 billion, and after tax amounted to CZK 2.17 billion. This result can be attributed to the exceptionally sound management of the Company and the influence of significant factors. Based on an internal audit and inspection by the Ministry of Transport, the Company was forced to revise the reporting of some of the asset repairs conducted in and to reassess the creation of statutory provisions for asset repairs. These measures resulted in the reversal of asset repair provisions totalling CZK 833 million. In accordance with the additional tax returns submitted, the Company paid additional income tax of CZK 404 million. However, these accounting operations were not manifested in improved cash flow; the additional tax reduced cash flow. In spite of the additionally paid income tax and the creation of a provision for a penalty of CZK 113 million, the Company s finances continued to pursue their positive trend even after the adjustment of results for exceptional influences; the adjusted earnings before tax came to a record CZK 1.85 billion, rising 25.7% year on year. The adjusted earnings after tax were CZK 1.43 billion, a rise by 44.8% compared to

24 V roce 2005, zejména v období před otevřením spojovacího objektu a Prstu C, byla kapacita odbavovacích prostor letiště maximálně využita a fixní náklady s ní spojené byly ve vazbě na jednotku výkonu minimální. V souvislosti s přípravou otevření spojovacího objektu a prstu C v září 2005 a vlastního Terminálu Sever 2 v lednu 2006 však bylo nutné již v průběhu roku začít přijímat a školit nové zaměstnance pro oblast bezpečnosti a provozu, aby otevření nových prostor bylo plynulé a bezproblémové. Otevření části nových prostor umožnilo zvrátit trend snižování objemu výnosů z komerčních aktivit, které v závěru roku začaly růst. Výsledky za rok 2005 jsou poprvé výsledky samostatného Letiště Praha, s.p. V roce 2004 zahrnovaly výsledky hospodaření podniku také hodnoty za regionální letiště, která byla od České správy letišť, s.p., oddělena v polovině roku Nicméně vzhledem k objemu výkonů a obratu těchto letišť, popř. hospodářského výsledku (vliv cca 10 mil. Kč) tím není srovnání obou roků nijak významně ovlivněno. Přidaná hodnota vytvořená podnikem stoupla o 6,9 % z 2,98 mld. Kč v roce 2004 na 3,19 mld. Kč v roce Hodnota aktiv podniku dosáhla v souvislosti s postupným uváděním částí projektu výstavby Terminálu Sever 2 výše 33,6 mld. Kč, což znamená meziroční nárůst 5,5 mld. Kč (+19,6 %). Dále stoupl podíl cizích zdrojů na pasivech podniku, když byly čerpány další tranše na financování výstavby nového terminálu. Hodnota podílu cizích zdrojů dosáhla úrovně 27,7 % ve srovnání s 22,3 % v roce Čerpání úvěru od Evropské investiční banky (EIB) ke konci roku 2005 dosáhlo výše 6,35 mld. Kč. Úvěrová smlouva byla mezi Českou správou letišť, s.p., a EIB uzavřena v roce Financování výstavby se jako aranžéři garance úvěru od EIB účastní ABN AMRO Bank N.V., Bank Austria Creditanstalt a HSBC Bank a syndikát dalších 11 mezinárodních bank. Letiště Praha, s.p., také splnilo všechny povinnosti vyplývající z úvěrové smlouvy a garanční smlouvy včetně plnění stanovených finančních kovenantů. In 2005, especially in the period prior to the opening of the connecting building and Pier C, the capacity of the airport s handling area was exploited to the full, and the fixed costs connected with these operations were kept to a minimum if measured on a unit of performance basis. However, the preparations for the opening of the connecting building and Pier C in September 2006, and the opening of North 2 Terminal in January 2006, necessitated plans to recruit and train security and operating staff during the year in order to ensure the smooth, hitch-free opening of the new premises. The opening of part of the new structure made it possible to reverse the trend of falling revenues from commercial activities, which started rising at the end of the year. The 2005 results are the first year in which the results solely of Letiště Praha, s.p. are reported; in 2004 and before, the Company s financial results included the values reported by regional airports (which were hived off from Česká správa letišť, s.p. in mid-2004). Never-theless, considering the volume of performance and turnover at these airports, as well as their earnings (an aggregate influence of approximately CZK 10 million), this fact does not overly affect comparisons of the two periods. Value added generated by the Company was up by 6.9% from CZK 2.98 billion in 2004 to CZK 3.19 billion in By virtue of the gradual introduction of parts of the North 2 Terminal construction project, the value of the Company s assets came to CZK 33.6 billion, i.e. year-on-year growth was CZK 5.5 billion (+19.6%). The share of external resources in the Company s liabilities continued to rise as further tranches were drawn down to finance the construction of the new terminal. The share of external resources was 27.7%, up from 22.3% in The drawdown of credit from the European Investment Bank (EIB) at the end of 2005 came to CZK 6.35 billion. The loan agreement between Česká správa letišť, s.p. and the EIB was con- Vývoj hospodaření (mil. Kč) Developments in earnings (CZK millions) hospodářský výsledek po zdanění / profit (loss) after tax provozní hospodářský výsledek / operating profit , , , , ,3 559,1 686,6 900,4 881,1 933,8 988,4 404,5 572,5 528, ,5 422,6 229,9 305,5 297,8 273, Poznámka: V roce 2005 se jedná o výsledek po očištění od daňových kontrol. Note: In 2005, the results are adjusted for tax inspections. 22

25 Výhled do roku 2006 Rok 2006 je prvním rokem plného provozu komplexu objektů Terminálu Sever 2. Počet odbavených cestujících překročí hranici 11 milionů cestujících a tempo růstu poklesne pod dvoucifernou úroveň. Naplno se projeví zvýšení fixních nákladů podniku v oblasti odpisů nových investic a finančních nákladů na financování těchto investic. Tyto náklady skokově vzrostou o stovky milionů korun. To povede také ke snížení produkce zisku, který je přesto očekáván v úrovni před zdaněním v hodnotě téměř 1 mld. Kč. Rozhodujícím úkolem pro podnik proto bude využití tohoto významného potenciálu zvýšené kapacity odbavovacích prostor jak pro získání nových dopravců, tak pro komerční účely. Bude ukončeno čerpání úvěru od Evropské investiční banky na výstavbu terminálu. Letiště Praha, s.p., předpokládá nižší čerpání úvěru oproti původním záměrům, a to v řádu stovek milionů korun. Důvodem jsou úspory oproti původnímu rozpočtu projektu a také lepší finanční hospodaření letiště. Na základě těchto výsledků letiště dosáhlo prodloužení platnosti bankovní garance za tento úvěr a vylepšení finančních podmínek, za kterých je garance poskytována. V roce 2006 bude Letiště Praha, s.p., pokračovat v přípravě výstavby paralelní dráhy RWY 06R/24L, která je nyní klíčová pro další rozvoj letiště a pro plné využití odbavovacích kapacit terminálu. Důležitou součástí příprav bude jednak pokračující výkup pozemků pro její výstavbu a jednak posuzování této stavby z pohledu dopadu na životní prostředí. Z pohledu Letiště Praha dojde její výstavbou k výraznému zlepšení životního prostředí velké části obyvatel Prahy, kteří jsou nyní ovlivněni hlukem z provozu na dráze 13/31, jejíž využití bude po otevření nové dráhy minimalizováno. Podrobné údaje o hospodaření jsou součástí účetní závěrky a zprávy auditora, uvedených ve finanční části této výroční zprávy. cluded in ABN AMRO Bank N.V., Bank Austria Creditanstalt and HSBC Bank, plus a syndicate of eleven other international banks, have participated in the financing of the construction work as head guarantors of the loan from the EIB. Letiště Praha, s.p. also complied with all obligations under the loan agreement and guarantee contract, including the fulfilment of set financial covenants. Outlook for 2006 This year (2006) is the first year of full operation of the North 2 Terminal complex. The number of passengers passing through the airport will be more than eleven million, and the rate of expansion will fall to single-digit growth. The full force of the hike in the Company s fixed costs in the depreciation of new investments, combined with the financial expense of financing these investments, will be felt. These costs will surge by hundreds of millions of crowns. This will lead to a reduction in the generation of earnings; even so, profit before tax is forecast to stand at almost a billion crowns. A key task for the Company will therefore be to tap the significant potential offered by the increased capacity of the handling areas, both to attract new carriers and to use the premises for commercial purposes. The drawdown of credit from the European Investment Bank to construct the terminal will come to an end. Prague Airport expects to use less credit, running into several hundred million crowns, than the original plans. The reason for this is the savings that have been made compared to the original project budget and the Company s improved financial management. Based on these results, the Company renewed the validity of the bank guarantee for this credit and improved the financial terms under which the guarantee is made. In 2006, Letiště Praha, s.p. will continue to prepare the construction of a parallel runway, RWY 06R/24L, which is now essential for the further development of the airport and for the full use of the terminal s handling capacities. Important elements of the preparations will be the ongoing purchase of land for construction purposes, and an assessment of the project to determine the environmental impact it will have. In the opinion of Prague Airport, the construction of the runway will make a significant improvement to the environment for many of Prague s inhabitants who are currently affected by noise from the operation of runway 13/31, use of which will be minimized after the new runway is opened. Detailed information about the Company s financial performance is part of the financial statements and auditor s report in the financial section of this annual report. 23

26 Aktivní rozvíjení spolupráce s leteckými společnostmi je základem pro budoucnost Letiště Praha. The cornerstone of Prague Airport s future is the active development of cooperation with airlines. Spolupráce s leteckými společnostmi 24

27 Cooperation with Airlines Síťoví, nízkorozpočtoví, charteroví a cargo dopravci jsou bezesporu nejdůležitějšími partnery Letiště Praha, s.p. Dlouhodobé rozvíjení a zkvalitňování spolupráce letiště a leteckých společností je základem pro budoucnost pražského letiště. Dynamický rozvoj letiště, jeho mnohem výraznější zákaznická orientace, stále se zvyšující atraktivita České republiky jako dovolenkové destinace a v neposlední řadě také rekordní růst české ekonomiky přispěly k tomu, že zájem dopravců o Letiště Praha neustále vzrůstá. Nárůst provozních výkonů Letiště Praha by nebyl možný bez podpory zřizovatele podniku, Ministerstva dopravy České republiky, a Odboru civilního letectví MD ČR. Pro Letiště Praha, s.p., je rovněž klíčová spolupráce se státním podnikem Řízení letového provozu České republiky a Úřadem pro civilní letectví. Úspěchy v koordinaci kroků se zmíněnými partnery jsou nesporným základem pro pozitivní rozvoj letecké dopravy na pražském letišti jak v národním, tak především v evropském kontextu. Pražské letiště se stává subjektem, který udává směr rozvoje letecké dopravy v regionu střední a východní Evropy. Atraktivností svého pobídkového programu získává další dopravce, a tím také navyšuje počet cestujících, pohybů letadel a přepraveného množství nákladu. Network, low-cost, charter and cargo carriers are easily the most important partners of Letiště Praha, s.p. The long-term development and improvement of cooperation between the airport and airlines is the cornerstone for the future of Prague Airport. The dynamic development of the airport, its much greater customer orientation, the increasing appeal of the Czech Republic as a holiday destination and the record growth of the Czech economy have all contributed to the steadily rising interest of carriers in Prague Airport. The expansion in Prague Airport s operations would not be possible without the support of the Company s founder, the Ministry of Transport of the Czech Republic, and in particular its Civil Aviation Department. For Letiště Praha, s.p., cooperation with the state-controlled air traffic control enterprise Air Navigation Services of the Czech Republic and the Civil Aviation Authority is also a key factor. Success in the coordination of steps with these partners provides a solid platform for the positive development of air transport at Prague Airport in a national and, especially, European context. Prague Airport is starting to lead the way in the development of air transport in Central and Eastern Europe. The attractiveness of its incentive programme is winning over further carriers and thus increasing the number of passengers, the number of aircraft arrivals and departures, and the volume of cargo carried. 25

28 Letiště Praha, s.p., zřídilo od 1. září 2005 nový Odbor marketingu, který řídí a rozvíjí formy spolupráce s leteckými společnostmi, subjekty cestovního ruchu a příslušnými státními institucemi. Jeho cílem je zejména: aktivně propagovat výhody provozování pravidelných a nepravidelných letů z pražského letiště rozvinout pobídkovou obchodní politiku Letiště Praha, s.p., ve vztahu k provozovatelům pravidelné dopravy cestujících a nákladu dlouhodobě zvyšovat počty dopravců operujících na Letišti Praha soustředit se na získání dopravců operujících dálkové lety z pražského letiště propagovat letiště jako ideální transferový bod zvyšovat povědomí o Letišti Praha jako o tzv. sekundárním evropském hubovém letišti, a to především ve vztahu k Českým aeroliniím a alianci SkyTeam pružně reagovat na aktuální trendy v oblasti letištního marketingu a v neposlední řadě sledovat kroky konkurenčních letišť. Letiště Praha, s.p., nabízí a prezentuje pražské letiště jako moderní a vysoce technicky vyspělý transportní bod, který dokáže nabídnout vysokou kvalitu provozních a bezpečnostních služeb všem leteckým společnostem. Pražské letiště je v regionu díky své poplatkové politice rovněž nejatraktivnějším letištěm z pohledu nákladů pro letecké společnosti. Spolupráce Letiště Praha, s.p., a Českých aerolinií Národní dopravce České aerolinie je pro Letiště Praha, s.p., klíčovým partnerem, který reprezentuje 47 % provozních výkonů letiště v roce Snahou Letiště Praha, s.p., je maximálně vycházet vstříc potřebám Českých aerolinií z hlediska stálého zlepšování provozních podmínek. Cílem Letiště Praha, s.p., je podpora jak stávajících, tak nových linek Českých aerolinií a posílení vnímání silného partnerství mezi pražským letištěm a Českými aeroliniemi u široké veřejnosti. Letiště Praha je pro České aerolinie zároveň transferovým bodem. Proto je jeho snahou nabídnout cestujícím rychlý, pohodlný přestup, a dlouhodobě tak budovat a zvyšovat transferový potenciál pražského letiště. Praha je nejvýznamnějším transferovým letištěm (tzv. hub) ve střední a východní Evropě, na cestě ze Severní Ameriky, západní a jižní Evropy a Středomoří směrem na východ. To koresponduje s rozvojem linek Českých aerolinií do Ruska, zemí bývalého Sovětského svazu a na Blízký východ, které mají z obchodního hlediska stále větší význam. SkyTeam na pražském letišti Letecké společnosti sdružené v alianci SkyTeam dlouhodobě zvyšují tržní podíl Letišti Praha, který v roce 2005 dosáhl 56 % provozních výkonů. Pražské letiště se tak stává transferovým bodem nejen pro cestující Českých aerolinií, ale všech dopravců aliance SkyTeam, kteří do Prahy operují Air France, KLM Royal Dutch Airlines, Alitalia, Aeroflot Russian Airlines a Korean Air. Spolupráce Letiště Praha, s.p., a Travel Service, a.s. Významným obchodním partnerem letiště je domácí letecká společnost Travel Service, a.s., specializující se na charterovou dopravu. Tato společnost se v roce 2005 stala druhým největším dopravcem na pražském letišti a zároveň obhájila prvenství v segmentu přepravy cestujících v oblasti nepravidelné dopravy. K jejím aktivitám se řadí rovněž nízkorozpočtová letecká přeprava Smart Wings, jejíž popularita mezi klienty stále stoupá. On 1 September 2005, Letiště Praha, s.p. started operating a new Marketing Department, which is responsible for managing and developing forms of cooperation with airlines, tourism entities and the competent government institutions. Its primary objectives are: actively promoting the benefits of running scheduled and charter flights from Prague Airport developing the incentive-based sales policy of Letiště Praha, s.p. in relation to the operators of regular passenger and cargo carriers increasing the numbers of carriers operating at Prague Airport in the long term concentrating on the acquisition of carriers operating long-haul flights from Prague Airport promoting the airport as an ideal transfer point raising awareness of Prague Airport as a secondary European hub, especially in relation to Czech Airlines and the SkyTeam Alliance responding flexibly to current trends in airport marketing and monitoring steps taken by rival airports. Letiště Praha, s.p. offers and presents Prague Airport as a modern, highly technologically developed transport point that can provide top quality operating and security services to all airlines. Prague Airport is also the most attractive airport in the region due to its low-cost fee policy for airlines. Cooperation between Letiště Praha, s.p. and Czech Airlines The national carrier Czech Airlines is a key partner for Letiště Praha, s.p. and accounted for 47% of the airport s operations in Letiště Praha, s.p. strives to comply as much as possible with Czech Airlines requirements in terms of consistent improvements to operating conditions. The goal of Letiště Praha, s.p. is to support existing and new Czech Airlines routes and reinforce general awareness of this powerful partnership between Prague Airport and Czech Airlines. Prague Airport is also a transit point for Czech Airlines. Therefore it endeavours to offer passengers a prompt, comfortable transfer, thus fostering and enhancing the transit potential of Prague Airport in the long term. Prague is the most important hub in Central and Eastern Europe for flights from North America, West and Southern Europe, and the Mediterranean towards the East. This is in line with the development of Czech Airlines routes to Russia, former Soviet Union countries and the Middle East, which are becoming increasingly significant for business. SkyTeam at Prague Airport Airlines in the SkyTeam Alliance have been increasing their market share at Prague Airport in the long term, accounting for 56% of operations in As a result, Prague Airport is becoming a hub not only for the passengers of Czech Airlines, but of all SkyTeam Alliance carriers operating flights to Prague Air France, KLM Royal Dutch Airlines, Alitalia, Aeroflot Russian Airlines and Korean Air. Cooperation between Letiště Praha, s.p. and Travel Service, a.s. A major business partner of the airport is the domestic airline Travel Service, a.s. specializing in charter travel. In 2005, this company became the second largest carrier at Prague Airport and defended its number-one position in chartered passenger transport. Its operations include low-cost air transport via Smart Wings, which is becoming increasingly popular among clients. 26

29 Orientace na domovské dopravce V roce 2005 a v první polovině roku 2006 zažilo pražské letiště zásadní změny ve struktuře domovských dopravců. Provozní výkony letiště v zimní sezoně roku 2005 ovlivnilo zastavení provozu letecké společnosti Charter Air (původně Fischer Air), na jejíž majetek byl následně vypsán konkurz. Výpadek tohoto domovského dopravce se podařilo úspěšně nahradit příchodem společnosti SkyEurope Airlines, která se stala třetím domovským dopravcem operujícím v segmentu nízkoroz-počtového produktu. Tato letecká společnost se rozhodla bázovat v Praze letadla B nové generace. České aerolinie, Travel Service, a.s., a SkyEurope Airlines jsou v roce 2006 domácími dopravci na Letišti Praha. Jejich obchodní aktivity jsou základem úspěšného rozvoje letecké přepravy na letišti. Spolupráce se stávajícími leteckými společnostmi Letiště Praha, s.p., buduje úzké vztahy s dalšími stávajícími společnostmi, které jsou založeny na maximalizaci možnosti spolupráce mezi letištěm a příslušnou leteckou společností v oblastech provozních, technických, obchodních a marketingových aktivit. Přestože je pražské letiště domovem pro letecké společnosti sdružené v alianci SkyTeam, značný podíl na provozních výkonech reprezentují rovněž další aliance. Významným zákazníkem pražského letiště je Star Aliance, jejíž tržní podíl v roce 2005 činil téměř 10,7 %. Star Aliance zastupují vedle společnosti Lufthansa, která se stala čtvrtým nejúspěšnějším dopravcem z pohledu počtu přepravených cestujících, společnosti Austrian Airlines, Scandinavian Airlines System, LOT Polish Airlines, TAP Air Portugal a SWISS International Air Lines. Aliance oneworld a její největší zástupce na pražském letišti British Airways přepravily v roce 335 tis. cestujících. Spolu s dalšími členy oneworld operujícími do Prahy, leteckými společnostmi Aer Lingus a Finnair, bylo dosaženo rekordního počtu 470 tis. odbavených cestujících. Podíl nízkorozpočtových dopravců na provozních výkonech letiště v roce 2005 přesáhl 17 %. Nejúspěšnějším dopravcem byl v tomto tržním segmentu easyjet Airline Company, který operuje z Prahy sedm destinací a v roce 2005 se stal třetím největším dopravcem z hlediska počtu odbaených cestujících. Celkový počet cestujících na palubách easyjet přesáhl 733 tis. Druhý největší nízkorozpočtový dopravce bmibaby přepravil 314 tis. cestujících. Následován byl Smart Wings s 228 tis. cestujícími. Noví dopravci na Letišti Praha Rok 2005 i první polovina roku 2006 byly úspěšné z pohledu příchodů nových leteckých společností, které se rekrutovaly zejména ze segmentu nízkorozpočtových dopravců. Noví dopravci v roce 2005: SUN-AIR of Scandinavia InterSky Noví dopravci v roce 2006 do data uzávěrky výroční zprávy: easyjet Switzerland SkyEurope Airlines Condor Flugdienst Danish Air Transport Fly Me Sweden IMAIR Airlines Flightline Espana Focus on domestic carriers In 2005 and in the first half of 2006, Prague Airport experienced major changes in the structure of domestic carriers. In the 2005 winter season, the airport s operations were affected by the discontinuance of the activities of Charter Air (originally Fischer Air), which was declared bankrupt. The gap created by the folding of this domestic carrier was successfully filled by the arrival of SkyEurope Airlines, which became the third domestic carrier operating in the low-cost segment. This airline decided to base its next-generation B aircraft in Prague. In 2006, the domestic carriers operating out of Prague Airport are Czech Airlines, Travel Service, a.s. and SkyEurope Airlines. Their business activities are the cornerstone of the successful development of air transport at the airport. Cooperation with existing airlines Letiště Praha, s.p. nurtures close relations with other airlines based on maximizing the opportunity for cooperation between the airport and the relevant airline in terms of operating, technical, sales and marke-ting activities. While Prague Airport is home to airlines in the SkyTeam Alliance, other airlines also make up a significant share of operating output. One of Prague Airport s major customers is Star Alliance, which reported a market share of almost 10.7% in Besides Lufthansa, which became the fourth most successful carrier in terms of passengers carried, Star Alliance also represents Austrian Airlines, Scandinavian Airlines System, LOT Polish Airlines, TAP Air Portugal and SWISS International Air Lines. Alliance oneworld and its largest representative at Prague Airport British Airways carried 335,000 passengers in Along with other members of oneworld operating flights to Prague, i.e. Aer Lingus and Finnair, a record number of 470,000 passengers were handled. The share of low-cost airlines in the airport s operations was more than 17% in The most successful carrier in this market segment was easyjet Airline Company, which runs seven destinations from Prague, and in 2005 became the third largest carrier in terms of the number of passengers handled. The total number of passengers on board easyjet aircraft was more than 733,000. The second largest low-cost airline was bmibaby, carrying 314,000 passengers, followed by Smart Wings, which carried 228,000 passengers. New carriers at Prague Airport In terms of the arrival of new airlines on the scene recruited primarily from the low-cost segment 2005 and the first half of 2006 were successful periods. New carriers in 2005: SUN-AIR of Scandinavia InterSky New carriers in 2006 (up to the annual report publication date): easyjet Switzerland SkyEurope Airlines Condor Flugdienst Danish Air Transport Fly Me Sweden IMAIR Airlines Flightline Espana 27

30 Nové destinace Roky 2005 a 2006 přinesly rozšíření počtu destinací, které mají pravidelné přímé spojení s Prahou. Nové destinace v roce 2005: Liege operuje TNT - cargo Abu Dhabi operuje China Airlines - cargo Friedrichshafen operuje InterSky Bergen operuje Norwegian Air Shuttle Billund operuje SUN-AIR of Scandinavia Doncaster operuje Thomsonfly Minsk operují České aerolinie Bergamo operuje Smart Wings Sarajevo operují České aerolinie Skopje operují České aerolinie Žilina operují České aerolinie Brno operují České aerolinie Nové destinace v roce 2006 do data uzávěrky výroční zprávy: Basilej operuje easyjet Switzerland Oděsa operují České aerolinie Nice operuje SkyEurope Airlines Paříž - Orly operuje SkyEurope Airlines Neapol operuje SkyEurope Airlines Dubrovník operuje SkyEurope Airlines Baku operuje IMAIR Airlines Bilbao operuje Flightline Espana Změna incentivního systému pro letecké společnosti Na podzim roku 2005 byl schválen nový incentivní program pro rok Incentivní program zahrnuje nejen změnu základních sazeb přistávacích poplatků, ale rovněž podmínky pro dosažení významných slev na přistávacích poplatcích pro nová pravidelná letecká spojení. Dlouhodobým cílem tohoto projektu je podpořit dopravce, kteří otevřou nové dálkové linky hlavně do destinací v Severní Americe, jihovýchodní Asii, v jižní Evropě, Středomoří a na Blízkém východě. Incentivní politika Letiště Praha, s.p., byla rozšířena na dvouletý koncept podpory pro letouny do 100 t maximální vzletové hmotnosti a tříletý program pro letouny nad 100 t maximální vzletové hmotnosti. Tento krok je pro dopravce jasným signálem o dlouhodobé kontinuální podpoře jejich činnosti ze strany Letiště Praha, s.p. Incentivní program respektuje doporučení IATA a předpisy ICAO. Prezentace pražského letiště na veletrzích Letiště Praha, s.p., spolupracuje nejen s leteckými společnostmi, ale i s dalšími subjekty působícími v cestovním ruchu jak v České republice, tak v zahraničí. Pražské letiště se v roce 2005 začalo pravidelně prezentovat na veletrzích a konferencích, což umožňuje představit je nejen z pohledu dopravního, ale také jako vstupní bránu do hlavního města České republiky Prahy. V roce 2005 a 2006 bylo letiště představeno na několika mezinárodních akcích. Mezi nejdůležitější projekty patřila účast na MIPIM World Property Market v Nice, IATA 118th Schedules Conference ve Vancouveru nebo Routes Conference v Dubaji. New destinations There was an expansion in the number of destinations with regular direct connections to Prague in 2005 and New destinations in 2005: Liege operated by TNT - cargo Abu Dhabi operated by China Airlines - cargo Friedrichshafen operated by InterSky Bergen operated by Norwegian Air Shuttle Billund operated by SUN-AIR of Scandinavia Doncaster operated by Thomsonfly Minsk operated by Czech Airlines Bergamo operated by Smart Wings Sarajevo operated by Czech Airlines Skopje operated by Czech Airlines Žilina operated by Czech Airlines Brno operated by Czech Airlines New destinations in 2006 (up to the annual report publication date): Basle operated by easyjet Switzerland Odessa operated by Czech Airlines Nice operated by SkyEurope Airlines Paris - Orly operated by SkyEurope Airlines Naples operated by SkyEurope Airlines Dubrovnik operated by SkyEurope Airlines Baku operated by IMAIR Airlines Bilbao operated by Flightline Espana Change in the airline incentive system In autumn 2005, a new incentive programme was approved for The incentive programme includes not only a change to the standard landing fee rates, but also conditions enabling new regular routes to achieve significant discounts in landing fees. The long-term objective of this project is to support carriers opening up new long-haul routes, mainly to destinations in North America, Southeast Asia, Southern Europe, the Mediterranean and the Middle East. The incentive policy implemented by Letiště Praha, s.p. was expanded to include a two-year support policy for aircraft up to with a maximum takeoff weight of up to 100 tonnes and a three-year programme for aircraft with a maximum takeoff weight of more than 100 tonnes. This is a clear signal to carriers that they can expect long-term, continuous support for their operations from Letiště Praha, s.p. The incentive programme respects the recommendations of IATA and the regulations of ICAO. Presentations of Prague Airport at trade fairs Letiště Praha, s.p. cooperates not only with airlines, but also with other entities active in tourism in the Czech Republic and abroad. In 2005, Prague Airport started presenting itself regularly at trade fairs and conferences, enabling it to profile not only as a transport facility, but also as the gateway to Prague, the Czech capital. In 2005 and 2006, the airport featured in several international projects. Key projects included participation in MIPIM World Property Market v Nice, the IATA 118th Schedules Conference in Vancouver and the Routes Conference in Dubai. 28

31 Letiště Praha, s.p., zahájilo úzkou spolupráci s agenturou CzechTourism a bude společně prezentováno na řadě veletrhů: CITM (China International Travel Market) Šanghaj Ferienmesse Vídeň Fitur Madrid CBR Mnichov MITT Moskva Nový vizuální styl společnosti Se změnou názvu Letiště Praha, s.p., souvisí i změna jeho vizuální identity, zejména loga podniku. Grafický symbol Letiště Praha je ve své základní podobě červenomodrý a barevností odpovídá českým národním barvám. Logo představuje dráhu, zároveň je to prvek znázorňující spojení z pražského letiště do různých destinací celého světa. Jde o centrální bod v rámci Evropy ztvárněný z perspektivy, která vyjadřuje pohled do budoucna, rozvoj a dynamiku letiště. Výhled do konce roku 2006 V letní sezoně 2006 se zvyšuje počet destinací, do kterých se z pražského letiště létá, na 118. Počet leteckých společností, které zde pravidelně operují (mimo 5 pravidelných cargo dopravců), vzroste na 58. V zimní sezoně 2006 očekává pražské letiště příchod dalších osmi nových dopravců a otevření sedmi leteckých spojení do nových destinací. Nová pravidelná letecká spojení do nových destinací, příchody dalších dopravců a zvyšující se provozní výkony jsou potvrzením správnosti zvoleného marketingového plánu pro rok Letiště Praha, s.p. started working closely with CzechTourism and they plan to hold joint presentations at a number of trade fairs: CITM (China International Travel Market) Shanghai Ferienmesse Vienna Fitur Madrid CBR Munich MITT Moscow New corporate visual style The change of name to Letiště Praha, s.p. has been accompanied by a change in visual identify, especially the Company logo. The standard form of Prague Airport s graphic symbol is red and blue, thus matching the Czech national colours. The logo represents a runway, and is an element illustrating the connection from Prague Airport to various destinations throughout the world. It is a central point within Europe formed by prospects expressing the outlook, development and dynamism of the airport. Outlook to the end of 2006 In the 2006 summer season, the number of destinations to which Prague Airport flies, has risen to 118. The number of airlines operating here on a regular basis (except the five regular cargo carriers) will go up to 58. In the 2006 winter season, Prague Airport is expecting a further eight new carriers to make their bow here and a further seven new destinations to be established. The scheduled flights to new destinations, the arrival of further carriers, and an expansion in operations confirm the correctness of the marketing plan selected for

32 Mapa destinací/map of Destinations platní členové Schengenské dohody full members of the Schengen Agreement Trondheim země připravené na vstup do schengenského prostoru countries prepared for accession to the Schengen Area země mimo schengenský prostor countries outfide the Schengen Area Bergen Oslo Gothenburg Stockholm Helsinki St Petersburg Tallinn Cork Belfast Dublin Riga Glasgow Billund Edinburgh Newcastle Copenhagen Vilnius Leeds Doncaster Hamburg Manchester Nottingham Warsaw Amsterdam Berlin Birmingham Hannover Cardiff London Dortmund Bristol Düsseldorf Prague Airport Brussels Cologne Krakow Luxembourg Karlovy Vary Ostrava Paris Frankfurt Brno Žilina Košice Basel Stuttgart Sliač Munich Bratislava Friedrichshafen Vienna Lyon Budapest Zurich Geneve Ljubljana Milan Venezia Zagreb Marseille Nice Bologna Belgrade Split Sarajevo Minsk Chisinau Bucharest Bilbao Madrid Barcelona Rome Napoli Dubrovnik Sofia Skopje Thessaloniki Lisboa Palma de Malorca Athens Tunis Monastir Malta Heraklion Tenerife Las Palmas Spojené arabské emiráty/united Arab Emirates Jižní Korea/South Korea Tchaj-wan/Taiwan Dubai Taipei Seoul 30

33 Dopravci/Carriers Moscow Kiev Odessa Istanbul Larnaca Beirut Tel Aviv Cairo USA a Kanada/USA and Canada Toronto Tbilisi Samara Baku Yerevan Kuwait Montreal Ekaterinburg Aer Lingus Limited Aeroflot Russian Airlines Aerosvit Airlines Air Europa Linea Aereas Air France Air Malta Air Moldova Alitalia Austrian Airlines bmibaby British Airways Bulgaria Air Jet2 Condor Flugdienst Czech Airlines China Airlines Danish Air Transport Lufthansa EL AL Israel Airlines easyjet Airline Company easyjet Switzerland Finnair Flightline Espana Flybaboo Fly Me Sweden Flyglobespan Germanwings IMAIR Airline InterSky JAT Airways KLM Royal Dutch Airlines Korean Air LOT Polish Airlines Malev Hungarian Airlines Norwegian Air Shuttle Pulkovo Aviation Enterprise Scandinavian Airlines System SN Brussels Airlines SkyEurope Airlines Sterling Airlines SUN-AIR of Scandinavia SWISS International Air Lines TAP Air Portugal Thomsonfly Smart Wings Tunisair Turkish Airlines Ural Airlines New York 31

34 Komerční aktivity Commercial Activities Komerční aktivity jsou pro letiště druhým největším zdrojem příjmů a představují 32 % z dosažených výnosů Letiště Praha, s.p. V roce 2005 dosáhly výnosy z komerčních aktivit hodnoty 1,42 mld. Kč. Jedná se zejména o činnosti spojené s pronájmem nebytových prostor pro obchodní účely, jako jsou kanceláře a sklady, ale i o pronájem ploch pro účely reklamy a pronájem pozemků. Součástí obchodních aktivit je také poskytování pronájmu přepážek pro odbavení cestovních kanceláří. Komerční výnosy dále tvoří výnosy ze salonků, provozovaných parkovišť, restauračních provozů, prodeje pohonných hmot, energií, vody i spojů. Pronájem prostor v Terminálu Sever 2 V roce 2005 se podařilo zvrátit negativní vývoj v oblasti tržeb z pronájmů komerčních prostor a provizí, které v roce 2004 navzdory růstu počtu cestujících klesaly. V roce 2005 bylo uzavřeno celkem 24 nových smluv, zejména na pronájem nebytových obchodních ploch, přepážek cestovních kanceláří a reklamních ploch. Rok 2005 byl poznamenán stavební přípravou na rozšíření obchodních prostor v souvislosti s otevíráním Terminálu Sever 2. Práce probíhaly tak, aby v roce 2006 bylo otevřeno téměř šedesát nových obchodních prostor prodejen a dvanáct nových gastronomických zařízení. Budoucí obchodní partneři byli z větší části vybráni již v předchozích letech. V dříve otevřené části Terminálu Sever 2, Prstu C, bylo v září 2005 otevřeno deset nových prodejen a dvě gastronomické provozovny. Současně České aerolinie otevřely novou prodejnu typu Travel Value ve spojovacím objektu Terminálu Sever 2. Dalších 60 nových obchodních prostor bylo otevřeno 17. ledna 2006 při zprovoznění celého Terminálu Sever 2. Commercial activities are the second largest source of income for the airport and account for 32% of the revenues reported by Letiště Praha, s.p. In 2005, revenues from commercial activities stood at CZK 1.42 billion. These activities are mainly connected with the letting of non-residential premises for business purposes (as offices and warehouses) and the leasing of advertising surfaces and land. These business activities also include the letting of check-in counters to travel agencies. Commercial revenues are also generated by income from lounges, car parks, restaurants, and sales of fuel, energy, water and communications. Letting of premises in North 2 Terminal In 2005, the Company managed to reverse the negative trend in revenues from the letting of commercial premises and commissions, which had dropped in 2004 despite the increased numbers of passengers. In 2005, 24 new contracts were signed, mainly for the leasing of non-residential commercial premises, booths for travel agencies and advertising space. Last year was also affected by the structural preparations to expand the commercial premises in connection with the opening of North 2 Terminal. Work progressed at such a pace that in 2006 almost sixty new retail outlets and twelve new catering facilities were opened. Many of the business partners had already been selected in previous years. In September 2005, ten new retail outlets and two catering facilities started operating in North 2 Terminal Pier C, which opened ahead of schedule. At the same time, Czech Airlines opened a new Travel Value outlet in the North 2 Terminal connecting section. A further 60 commercial units were opened on 17 January 2006 when the whole of North 2 Terminal was put into operation. 32

35 Našim klientům vycházíme vstříc širokou nabídkou a vysokou úrovní služeb v příjemném prostředí. We comply with our clients needs by offering a wide range and high standard of services in a pleasant setting. V listopadu 2005 bylo vypsáno veřejné výběrové řízení na pronájem některých neobsazených obchodních prostor v Terminálu Sever 2, které bylo uzavřeno v prosinci 2005 na jeho základě byl pro většinu nabízených prostor vybrán nový nájemce. Tento způsob výběru nájemců byl realizován v rámci nového schváleného konceptu politiky v oblasti komerčních výnosů, který je založen na transparentních, otevřených výběrových řízeních, umožňujících oproti minulosti účast všech zájemců, kteří splní kvalifikační požadavky. Kritériem pro výběr nových nájemců je jednak vhodnost předloženého podnikatelského záměru a jednak nabízená cena. Tato kritéria optimálně sledují základní požadavky na komerční aktivity na letišti: optimální a atraktivní nabídku zboží a služeb pro cestující a finanční efekt pro letiště. V roce 2005 letiště rovněž negociovalo některé málo výhodné smlouvy uzavřené v minulosti tak, aby jejich nově nastavené podmínky reflektovaly tržní podmínky a letiště získalo spravedlivou cenu. Výhled do roku 2006 Na základě smluv o smlouvách budoucích bylo v roce 2006 do data uzávěrky výroční zprávy uzavřeno celkem 68 nových smluv, z toho 54 smluv na pronájem komerčních prostor Terminálu Sever 2. Celkově má tedy Letiště Praha, s.p., uzavřeno 282 nájemních smluv na nebytové prostory. V roce 2006 se Odbor komerčních aktivit zaměří na zlepšení nabídky zboží a služeb v rámci celého komplexu pražského letiště a zpřístupnění možnosti provozování této činnosti všem zájemcům. Letiště zpracovalo ve spolupráci s renomovaným poradcem analýzu stávající nabídky zboží a služeb a koncept optimalizace využití obchodních prostor, aby marketingový mix byl optimální jak z pohledu nabídky pro cestující, tak z pohledu výnosů dosahovaných letištěm. Dalším cílem pro tento rok je zlepšení servisu cestujícím, zatraktivnění prostor letiště, vybudování dětských koutků tak, aby pro děti i jejich rodiče byl čas strávený na letišti co nejpříjemnější. In November 2005, a public tender was held to lease some of the vacant commercial units in North 2 Terminal; this tender, which ended in December 2005, resulted in new tenants being selected for most of the space on offer. This method of selecting lessees was implemented as part of the new approved concept of commercial revenue policy, which unlike the past is based on transparent, open tenders facilitating the participation of all candidates who meet the eligibility requirements. The criteria for the selection of new tenants are the expediency of the business plan presented in the tender and the price offered. These criteria offer an optimal way of pursuing the essential requirements of commercial activities at the airport: an ideal and attractive range of goods and services for passengers and financial benefit for the airport. In 2005, the airport also renegotiated several contracts concluded in the past that were disadvantageous for the airport; the new terms of these contracts reflect market conditions and ensure that the airport receives a fair price. Outlook for 2006 Based on agreements on future contracts, by the annual report publication date 68 new contracts has been concluded in 2006, 54 of which were leases for commercial premises in North 2 Terminal. In all, Letiště Praha, s.p. has concluded 282 non-residential leases. In 2006, the Commercial Activities Department will focus on improving the range of goods and services throughout Prague Airport and on giving all interested parties the chance to operate here. In cooperation with a renowned adviser, the airport has conducted an analysis of the current range of goods and services and a concept to optimize the use of commercial areas, so that the marketing mix is optimal in terms of what is offered to passengers and what income is generated for the airport. Another goal for this year is to improve passenger service, make the airport premises more attractive, and set up children s corners so that the time spent by children and their parents at the airport is as pleasant as possible. 33

36 34 Provoz letiště

37 Airport Operations Provozní výsledky Počet cestujících odbavených v roce 2005 je historickým rekordem pražského letiště. Letiště Praha, s.p., se tak svými výkony zařadilo do vyšší kategorie světových letišť, odbavujících více než 10 milionů pasažérů v průběhu jednoho roku. V procentuálním vyjádření jde o 11,1% nárůst. Nejsilnější provoz zajišťovalo letiště v červnu, červenci, srpnu a září 2005, kdy počet cestujících v každém měsíci přesáhl 1 milion pasažérů a počty pohybů letadel přesahovaly Výrazný meziroční nárůst zaznamenaly i další klíčové ukazatele. Počet pohybů letadel na pražském letišti dosáhl v roce 2005 hodnoty , zatímco za dvanáct měsíců roku 2004 to bylo jen pohybů. V roce 2005 tedy vzrostl objem provozu letadel o 10,5 %. V roce 2005 letiště odbavilo celkem tun nákladu a pošty, což je výsledek téměř srovnatelný s předchozím rokem 2004, kdy se tento provozní ukazatel zastavil na hodnotě tun. Letní sezona 2005 byla pro Letiště Praha přelomovým obdobím s dynamickým růstem výkonů. Rozšíření odbavovacích kapacit letiště využili letečtí dopravci, kteří nabídli celou řadu nových letů a destinací. Zimní sezona 2005/2006 byla poznamenána výraznými negativními klimatickými vlivy. Pražské letiště evidovalo 47 dnů se spadem sněhu a 13 dnů s tvorbou námrazy. Na letištní plochy celkově napadly téměř 2 metry sněhu (192,7 cm), což představuje 65% nárůst oproti minulé sezoně a zároveň rekord za celé sledované období uplynulých 14 let. Zima 2005/2006 byla mimořádně dlouhá a bohatá na sníh a kladla velké nároky na údržbu letištních ploch. Přesto byl celkový počet hodin, po které muselo být letiště uzavřeno, stejný jako v podstatně mírnější zimní sezoně 2004/2005. Takto úspěšně zvládnout náročnou zimní údržbu se podařilo především díky důsledné letní přípravě, detailní prověrce techniky i přípravě zázemí. Operating results The 10,777,020 passengers handled in 2005 is a record for Prague Airport. This performance promoted Letiště Praha, s.p. to a higher category of global airports handling more than ten million passengers per year. Expressed as a percentage, the increase was 11.1%. The airport was busiest in June, July, August and September 2005, when the number of passengers in each month was more than a million and the number of landings/takeoffs was more than 15,000. Other key indicators also registered a significant year-on-year rise. The number of landings/takeoffs at Prague Airport in 2005 was 160,213, a rise on the 144,962 recorded for the whole of In 2005, the volume of aircraft operations was therefore up by 10.5%. In 2005, the airport handled 51,730 tonnes of cargo and mail, which is comparable to 2004, when this operating indicator was 52,086 tonnes. The 2005 summer season was a breakthrough period for Prague Airport as it recorded a dynamic surge in output. Airlines exploited the expanded handling capacities at the airport by offering many new flights and destinations. The 2005/2006 winter season was affected by the very bad weather conditions. Prague Airport recorded 47 days of snowfall and 13 days of ice-forming conditions. Almost two metres of snow fell on the airport surfaces (192.7 cm, which is 65% more than in the previous season), which is the highest level since records began 14 years previously. The 2005/2006 winter season was exceptionally long and reported large amounts of snow; this placed great demands on the maintenance of airport surfaces. Even so, the total number of hours over which the airport had to remain closed was the same as in the much milder 2004/2005 winter season. This difficult winter maintenance was carried out successfully mainly due to thorough preparations in the summer, detailed inspections of the technology and equipment, and the preparation of background requirements. 35

38 Zvýšení dráhové kapacity Dne 16. června 2005 Letiště Praha, s.p., slavnostně uvedlo do provozu nově vybudované pojezdové dráhy pro rychlé odbočení z dráhy RWY 06/24 a rovněž nové pojezdové dráhy pro letadla pojíždějící na vzlet. Cílem bylo zkrátit dobu obsazení dráhy RWY 06/24 jednotlivými letadly, a zvýšit tak kapacitu současného dráhového systému v situaci, kdy pražské letiště zatím nemá k dispozici paralelní dráhu. Průběh stavebních prací byl zkoordinován se státním podnikem Řízení letového provozu České republiky, aby jejich dopad na provoz letiště a akustickou situaci v okolí letiště, zejména v hustě obydlených částech Prahy 5, 6, 13 a 17, byl co nejmenší. Uvedené stavební úpravy umožnily okamžité zvýšení hodinové kapacity drah o 4 pohyby (vzlety nebo přistání) za hodinu a staly se základním kamenem pro zvyšování kapacity do budoucna. Letiště Praha, s.p., tak mělo možnost v silných letních měsících 2005 přijmout a odbavit více letadel ve srovnání s loňským rokem a uspokojit rostoucí poptávku dopravců. Navíc tato kvalitativní změna pojezdového systému spolu s následnými úpravami postupů na straně ŘLP ČR, s.p., umožnila v první polovině roku 2006 další zvýšení dráhové kapacity o dva pohyby na stávajících 40 pohybů za hodinu (zvýšení kapacity o 5 %) s potenciálem k dalšímu navyšování. Increase in runway capacity On 16 June 2005, Letiště Praha, s.p. officially launched the operation of a new rapid exit taxiways off the RWY 06/24 runway, and a new taxiways for aircraft preparing for takeoff. The aim was to reduce the time that the runway RWY 06/24 was occupied by individual aircraft, and as such to increase the capacity of the current runway system in a situation where Prague Airport does not yet have a parallel runway at its disposal. The building work was coordinated with the air traffic control state enterprise Air Navigation Services of the Czech Republic in order to minimize the impact on airport operations and the noise situation around the airport, especially in the densely inhabited districts of Praha 5, 6, 13 and 17. These structural modifications immediately increased the hourly capacity of the runways by four takeoffs/landings and became the cornerstone of higher capacity in the future. Letiště Praha, s.p. had the opportunity to receive and dispatch more aircraft in the busy summer months of 2005 compared to the previous year and thus satisfy the rising demand among carriers. What is more, this qualitative change in the taxiway system, combined with subsequent alterations to procedures by the air traffic controller ŘLP ČR, s.p., facilitated another increase in runway capacity by two landings/takeoffs in the first half of 2006 to a total of 40 landings/takeoffs per hour (a rise in capacity by 5%), with the potential for further rises. Vybrané provozní ukazatele meziroční 2005 meziroční změna změna Počet odbavených cestujících na Letišti Praha ,9 % ,1 % Počet odbavených tun MTOW na Letišti Praha ,5 % ,1 % 36

39 Zvyšování provozní bezpečnosti V roce 2005 pokračovalo Letiště Praha, s.p., ve spolupráci se státním podnikem Řízení letového provozu České republiky v instalaci dalších funkcí systému A-SMGCS (Advanced Surface Manoeuvering Guidance and Control System), který podstatnou měrou přispívá k zajištění bezpečného provozu letadel a vozidel na provozní ploše letiště, a to zejména v případě provozu za špatného počasí mlhy či hustého sněžení. Letiště Praha, s.p., se zároveň aktivně podílelo na vývoji nových funkcí systému A-SMGCS v rámci celoevropského výzkumného projektu EMMA (European Airport Movement Management by A-SMGCS). Vývoj a testování nových funkcí probíhaly nezávisle na třech evropských letištích, v Miláně, Toulouse a v Praze. Letiště Praha bylo v dosažených výsledcích hodnoceno jako nejúspěšnější. Letiště Praha, s.p., a Úřad pro civilní letectví uzavřely v srpnu 2005 dohodu o certifikaci veřejného mezinárodního Letiště Praha z hlediska provozní bezpečnosti, a zajistily tak plnění závazků vyplývajících z mezinárodní úmluvy o civilním letectví, které Česká republika přijala. Certifikace klade přísné požadavky na soulad provozního zabezpečení a odbornou způsobilost letištního personálu se standardy ICAO (Mezinárodní organizace pro civilní letectví), aby byla zajištěna vysoká míra provozní bezpečnosti civilní letecké dopravy. Dohoda zavazuje oba subjekty ke spolupráci, upravuje její závazný harmonogram a definuje zásady procesu certifikace. Jejím cílem je zavedení komplexního certifikovaného systému řízení provozní bezpečnosti a jakosti na pražském letišti v roce Improved operating safety In 2005, Letiště Praha, s.p. continued cooperating with Řízení letového provozu České republiky, s.p. on the installation of further functions within the A-SMGCS system (Advanced Surface Manoeuvering Guidance and Control System), which makes a significant contribution to the safe operation of aircraft and vehicles on the airport operating surface, especially in bad weather conditions (fog or heavy snowfall). Letiště Praha, s.p. also contributed actively to the development of new functions within the A-SMGCS system as part of the pan-european research project EMMA (European Airport Movement Management by A-SMGCS). The development and testing of new functions took place independently at three European airports in Milan, Toulouse and Prague. Prague Airport s results were evaluated as the most successful. In August 2005, Letiště Praha, s.p. and the Civil Aviation Authority concluded an agreement on the certification of the public Prague International Airport confirming its operating safety, and thus ensured the fulfilment of commitments under the Convention on International Civil Aviation as adopted by the Czech Republic. This certification places stringent requirements on the compliance of operating security and the professional competence of airport personnel with standards issued by the ICAO (International Civil Aviation Organization ) to ensure a high degree of operating safety for civil air transport. This agreement commits both parties to cooperate with each other, regulates the binding schedule of cooperation and defines the principles of the certification process. The goal is to introduce a comprehensive certified system for the management of operating safety and quality at Prague Airport in Selected Operating Indicators year-on-year 2005 year-on-year change change Number of passengers handled at Prague Airport 7,463,120 9,696, % 10,777, % Number of MTOW tonnes handled at Prague Airport 2,744,070 3,607, % 3,973, % 37

40 Rozšiřováním letištní kapacity posilujeme svou pozici v evropském regionu. We are strengthening our position in the European region by expanding the airport s capacity. 38

41 Terminál Sever 2 North 2 Terminal Terminál Sever 1 North 1 Terminal Investice Investments Projekt EUropa Terminál Sever 2 Nejvýznamnější událostí roku 2005 bylo dokončení stavby Terminálu Sever 2, který byl uveden do provozu dle plánovaného harmonogramu kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci 16. prosince Slavnostní otevření se uskutečnilo 13. ledna 2006 za účasti nejvyšších představitelů vlády a otevření pro veřejnost dne 17. ledna 2006 za přítomnosti prezidenta republiky. Vzhledem k úsporám nákladů ve výši 1,65 mld. Kč, které vznikly při výběrových řízeních, se podařilo pokrýt z úvěru od Evropské investiční banky i některé dodatečné projekty, s jejichž realizací se počítalo až v následujícím období. Nový terminál umožnil zvýšit kapacitu pro odbavení cestujících o 5 milionů ročně z původních 7 na 12 milionů. Doplněním technologie třídírny a zvýšením počtu odbavovacích přepážek a nástupních mostů lze v budoucnu kapacitu letiště zvýšit na 15 milionů cestujících za rok a přistavěním dalšího prstu D až na 20 milionů. Terminál Sever 2 byl budován s ohledem na budoucí členství České republiky v schengenském prostoru. Všechny potřebné prvky jsou v budově terminálu zakomponovány a splňují stanovená kritéria. Terminál Sever 2 je stavbou významnou, architektonicky atraktivní a technologicky špičkově vybavenou. Jeho dokončení bude mít pozitivní dopad nejen na rozvoj Letiště Praha, ale i na rozvoj cestovního ruchu v celé České republice. EUropa Project North 2 Terminal The most significant event of 2005 was the completion of North 2 Terminal, which was put into operation according to schedule the building approbation decision entered into force on 16 December The official opening took place on 13 January 2006 and was attended by the highest government representatives; it was opened to the public on 17 January 2006 in the presence of the President of the Republic. Because of the savings made during the tenders, amounting to CZK 1.65 billion, several additional projects planned for implementation at a later date could be covered out of the loan from the European Investment Bank. The new terminal will increase the passenger handling capacity by five million per year from the original seven million to twelve million passengers. In the future, additional sorting facility technology and extra check-in desks and boarding bridges can increase the airport capacity to 15 million passengers per year, and the addition of another pier, Pier D, would push up the potential capacity to 20 million passengers. North 2 Terminal was built with consideration for the Czech Republic s future incorporation into the Schengen Area. All the necessary elements have been built into the new terminal building and meet the set criteria. North 2 Terminal is an important, attractively designed and technologically top-class building. The completion of this building will have a positive impact on the development of Prague Airport and on the development of tourism throughout the Czech Republic. 39

42 Základní údaje o projektu Investor: Letiště Praha, s.p. Kapacita odbavení zavazadel kusů/hod., s možností rozšíření na kusů/hod. Počet odbavovacích přepážek 60 v I. etapě, s možností rozšíření na celkový počet 100 Financování Plánovaný objem investice: 10 mld. Kč Investiční náklady: 8,35 mld. Kč Úspora: 1,65 mld. Kč Termíny výstavby Zahájení stavebních prací: září 2002 Dokončení: prosinec 2005 Hlavní dodavatelé Skanska CZ a.s. Strabag a.s. HOCHTIEF VSB a.s. ŽS Brno, a.s. Metrostav, a.s. Doprastav, a.s. VanDerLande Basic project information Investor: Letiště Praha, s.p. Baggage handling capacity 3,500 units per hour, with the potential to expand to 5,000 units per hour Number of check-in desks 60 in the first stage, rising to a total of 100 Financing Planned investment volume: CZK 10 billion Capital costs: CZK 8.35 billion Saving: CZK 1.65 billion Construction dates Commencement of construction work: September 2002 Completion: December 2005 Main contractors Skanska CZ a.s. Strabag a.s. HOCHTIEF VSB a.s. ŽS Brno, a.s. Metrostav, a.s. Doprastav, a.s. VanDerLande Technické řešení obestavěný prostor (m 3 ) zastavěná plocha (m 2 ) Terminál Sever Spojovací objekt Prst C Celkem Technical solution built-up space (m 3 ) built-up area (m 2 ) North 2 Terminal 546,315 28,690 Connecting building 219,276 16,455 Pier C 126,260 8,050 Total 891,851 53,195 40

43 Další investiční akce roku 2005 Úprava hlavní dráhy RWY 06/24 Zásadním projektem rozšíření leteckých ploch bylo zvýšení kapacity hlavní dráhy RWY 06/24 v obou směrech výstavbou pojezdových drah pro rychlé odbočení (rapid exit taxiway). Ta výrazně pomohla zvýšit kapacitu dráhového systému efektivnějším uvolněním dráhy. Výstavba byla největším zásahem do dráhového systému od jeho založení. Úprava sestává ze zcela nové pojezdové dráhy pro rychlé odbočení RET L, výrazně upravené (zcela přeložené) pojezdové dráhy pro rychlé odbočení RET D a vybudování pojezdových drah TWY G a TWY Z včetně nových odmrazovacích stání na TWY Z a TWY A. Protože byla stavba realizována za plného provozu letiště a došlo k zásahům do systému a kabeláže samotné dráhy, jednalo se o provozně velmi náročné dílo, které však Letiště Praha, s.p., realizovalo ve velmi krátkém čase. Celková investice činila 324 mil. Kč. Odbavovací plocha D1 Pro vyrovnání kapacit mezi jednotlivými základními komponenty letiště doplnil podnik počet odbavovacích ploch. To bylo v souladu s rozvojovými plány letiště provedeno výstavbou zcela nové odbavovací plochy. Tato plně vybavená plocha umožňuje odbavení až sedmi letadel kategorie C v režimu vytlačování. Její součástí již je i pojezdový pruh. Také tato stavba byla úspěšně provedena za plného provozu letiště. Podobně jako odbavovací plocha D1 rozšiřuje i nové stání letadel kapacitu areálu Sever v zóně Cargo u terminálu společnosti Menzies. Rozšíření a modernizace kombinované čistírny Rozvoj Letiště Praha je podmíněn rozšířením a modernizací stávající letištní infrastruktury. Mezi tyto typy staveb se jednoznačně zařazuje modernizace a rozšíření kombinované čistírny odpadních splaškových a kontaminovaných srážkových vod pro areál Jih. V roce 2005 bylo investováno do přípravy a I. etapy výstavby 50 mil. Kč. Other investment projects in 2005 Adjustment to the main runway RWY 06/24 A fundamental project in expanding the operating area was the increase in the capacity of the main runway, RWY 06/24, in both directions by constructing rapid exit taxiways. This will significantly increase the capacity of the runway system through more efficient runway availability. This construction work was the largest intervention in the runway system since its establishment. The adjustments involve the new rapid exit taxiway RET L, the significantly modified (entirely re-laid) rapid exit taxiway RET D, and the construction of the taxiways TWY G and TWY Z, including new de-icing stands on TWY Z and TWY A. Because the project was implemented while the airport remained fully operational and there were interventions in the runway system and cabling, this was very difficult work, but Letiště Praha, s.p. coped with it in a very short time. The total investment came to CZK 324 million. Apron D1 To level out the capacity between the individual basic components of the airport, Letiště Praha, s.p. added to the number of aprons. This was carried out, in line with the airport s development plans, by constructing brand new aprons. These fully equipped areas can accommodate up to seven Category C aircraft in the displacement process. It includes an aircraft stand taxilane. This project was also successfully completed while the airport remained in full operation. As with Apron D1, the new standing area expands the capacity of the North complex in the Cargo zone by the Menzies terminal. Expansion and modernization of the combined water treatment The development of Prague Airport requires the expansion and modernization of the current airport infrastructure. One of these projects is clearly the modernization and expansion of the combined sewage water and contaminated rainwater treatment plant for the South complex. In 2005, CZK 50 million was invested in project preparation and the first stage of construction. 41

44 Investiční akce roku 2006 Přesun hasičské stanice Sever a stavba pobočné hasičské stanice Tyto akce byly v roce 2005 započaty a jsou z velké části rozpracovány. Nové objekty umožní letišti dosažení nově požadovaných parametrů záchranného systému, zejména požadovaných dojezdových časů a dohledů. Podstatné je také vyladění záchranného systému pro nový dráhový systém. Protože se jedná o technologicky velmi složité stavby, je dokončení plánováno na závěr roku Nádrže leteckých pohonných hmot V souvislosti s rozvojem provozu na letišti je nutno upravovat i kapacity výdeje leteckého paliva. V tomto roce Letiště Praha, s.p., započalo s výstavbou dvou nových nádrží o kapacitě 2x 1600 m 2 a návazných technologií. Parkoviště D Tato stavba je realizována po náročných koordinačních procesech v roce Po dokončení bude k dispozici 850 nových parkovacích míst pro klienty letiště, která jsou nezbytná při dalším zvyšování kapacity letiště. Nová dráha Výstavba nové paralelní dráhy RWY 06R/24L Nejdůležitější akcí, která je v současné době připravována, je projekt výstavby dráhy RWY 06R/24L, rovnoběžné s dráhou 06/24. V rámci přípravy pokračuje koordinace s okolními stavbami, kterými jsou: silnice I/6, úsek Praha Pavlov silniční okruh kolem Prahy, st. č. 518 Ruzyně Suchdol kolejové propojení letiště Praha modernizace železniční trati Praha - Ruzyně Kladno - Ostrovec, II. etapa. Technologické vybavení v oblasti radionavigačních zařízení je průběžně konzultováno s Řízením letového provozu České republiky, s.p. Výstavba nové paralelní dráhy RWY 06R/24L je významná z pohledu dopadu na životní prostředí. V souladu s Přílohou č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (EIA) vypracovalo proto Letiště Praha, s.p., Oznámení k záměru a předložilo tento dokument Ministerstvu životního prostředí České republiky, které zahájilo zjišťovací řízení. V prosinci roku 2005 dospělo ministerstvo životního prostředí k závěru, že je nutné zpracovat dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí, v níž budou zohledněny a vypořádány všechny relevantní požadavky na doplnění, připomínky a podmínky, které byly uvedeny v došlých vyjádřeních dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků, občanských sdružení i jednotlivých občanů. Investment projects in 2006 Relocation of the North Fire Station and Construction of a Branch Fire Station These projects were launched in 2005 and have progressed well. The new structures will enable the airport to achieve newly required parameters in its rescue system, especially the required callout times and supervision. Tuning the rescue system in readiness for the new runway system is also important. Because these are technologically highly complex projects, construction is planed for the end of Aviation fuel tanks As operations at the airport develop, the aviation fuel dispensing capacities need to be modified. This year, Letiště Praha, s.p. began constructing two new tanks with a capacity of 2x 1,600 m 2 and the related technology. Car Park D This project is being implemented in the wake of demanding coordination processes in On completion, 850 new parking spaces will be available for airport clients; these are necessary to cope with the airport s rising capacity. New runway Construction of a new parallel runway (RWY 06R/24L) The most important project currently being prepared is a project for the construction of the runway RWY 06R/24L, to run parallel with runway 06/24. The preparations include coordination with adjacent projects, i.e.: Road I/6, Prague Pavlov section Prague ring road, Land Parcel No 518 Ruzyně Suchdol airport rail link to Prague modernization of the railway track from Praha - Ruzyně to Kladno - - Ostrovec, Stage Two. Technological satellite navigating equipment is being discussed with Řízení letového provozu České republiky, s.p. The construction of the new parallel runway RWY 06R/24L is significant from the aspect of the environmental impact. In accordance with Annex No 4 to Act No 100/2001 on environmental impact assessments, as amended, Letiště Praha, s.p. drew up a Notification of Intent, which it submitted to the Ministry of the Environment of the Czech Republic; the Ministry then instituted a screening process. In December 2005, the Ministry of the Environment concluded that environmental impact documentation would be required, in which all relevant requirements regarding additional information, comments and suggestions, and conditions raised in statements received from the competent administrative authorities, territorial self-governing units, civic associations and individuals would be considered and resolved. 42

45 Handling Handling Na pražském letišti poskytují služby odbavení cestujících a letadel handlingové společnosti České aerolinie, Menzies Aviation a Útvar handling Letiště Praha, s.p. Útvar handling poskytuje služby zákazníkům od roku 1999 v obou zmíněných oblastech. V roce 2005 byla největším zákazníkem Útvaru handling společnost Travel Service, a.s., která rovněž provozuje nízkorozpočtovou společnost Smart Wings. Dalšími významnými zákazníky byly především letecké společnosti provozující nepravidelnou dopravu Tunisair, Nouvelair, Karthago Airlines nebo SunExpress. Z řad nízkorozpočtových dopravců byly v roce 2005 získány do portfolia zákazníků Útvaru handling společnosti InterSky, Helvetic nebo Malmo Aviation. Dalšími významnými zákazníky jsou dopravci TAP Air Portugal a Air Europa Linea Aereas. Negativní vliv na výnosy mělo rozhodnutí společnosti Helvetic přerušit lety do Curychu a ukončení provozu leteckých společností Hélios, V-Bird a EUJet. Přesto se v roce 2005 podařilo dosáhnout výnosů z odbavení letadel a cestujících ve výši 90 mil. Kč. V provozní sezoně 2005 byla zákazníkům Útvaru handling nově nabídnuta služba odmrazování letadel, která byla v minulosti objednávána od dalších smluvních partnerů. Útvar handling tak může nabídnout kompletní portfolio služeb svým zákazníkům. V roce 2006 očekává Útvar handling nárůst celkových výnosů ze služeb poskytovaných zákazníkům. Toto navýšení je dáno především aktivní obchodní politikou, jejímž výsledkem jsou noví zákazníci SkyEurope Airlines, Flightline Espana nebo GirJet. At Prague Airport, passenger and aircraft handling services are provided by the handling companies Czech Airlines and Menzies Aviation, as well as the Handling Department of Letiště Praha, s.p. The Handling Department has provided services to customers since 1999 in both these areas (passengers and aircraft). In 2005, the largest customer of the Handling Department was Travel Service, a.s. which also operates the low-cost airline Smart Wings. Other significant customers were airlines operating charter flights, including Tunisair, Nouvelair, Karthago Airlines and SunExpress. In 2005, the Handling Department took over the handling requirements of low-cost carriers such as InterSky, Helvetic and Malmo Aviation. Other significant customers are TAP Air Portugal and Air Europe Linea Aereas. Revenues were hit by a decision of Helvetic to halt flights to Zurich, and by the discontinuance of the operations of Hélios, V-Bird and EUJet. Despite this, in 2005 revenues from aircraft and passenger handling still came to CZK 90 million. In the 2005 operating season, the Handling Department offered its customers an aircraft deicing service, which had previously been ordered from other contractual partners. The Handling Department can thus offer a complete service portfolio to customers. In 2006, the Handling Department expects to report a rise in revenues from services provided to customers. This increase can be attributed primarily to the active sales policy, which has resulted in new customers SkyEurope Airlines, Flightline Espana and GirJet. 43

46 Informační technologie Information Technology Pracovníci Odboru informačních technologií se podíleli na bezproblémovém otevření Terminálu Sever 2 a zvládli instalaci a oživení nejmodernějších systémů a jejich uvedení do provozu. Mezi nejsložitější práce patřilo uvedení do provozu nové automatické třídírny zavazadel, propojené s Terminálem Sever 1 a vybavené špičkovou technologií pro bezpečnostní kontrolu zapsaných zavazadel, zcela nové systémy odbavení cestujících i zobrazování informací pro cestující. Letiště Praha rovněž uvedlo do provozu unikátní systém kamerového dohledu se záznamem informací. Pokračovala modernizace stávajících počítačových, komunikačních, elektronických i bezpečnostních systémů. Letiště se tak rozvíjelo harmonicky jak novou výstavbou, tak modernizací podpůrných a řídicích systémů. Zvláštní zmínku si zaslouží projekty modernizace páteřní datové sítě, rozšíření optické a strukturované kabeláže, které umožnily zlepšení přístupnosti a spolehlivosti provozních systémů, ale také moderní komunikaci pro naše partnery a zákazníky. K dalším významným projektům patřilo rozšíření a modernizace centrální provozní databáze, nasazení systému pro řízení a přidělování zdrojů letiště a v neposlední řadě i významná modernizace a rozšíření neveřejné telefonní sítě, bezdrátové připojení k internetu pro cestující a zlepšení systémů navádění letadel na stání. Spolupráce s dalšími partnery Odbor informačních technologií úspěšně spolupracuje v dodávkách služeb a technologií se smluvními partnery a dalšími subjekty, mezi které patří například České aerolinie, státní podnik Řízení letového provozu České republiky, SITA a další. Members of staff from the Information Technology Department contributed to the hitch-free opening of North 2 Terminal and coped with the installation, resumption and commencement of the operation of cutting-edge systems. The more intricate work included the commencement of the operation of a new automatic baggage sorting facility interconnected with North 1 Terminal and fitted out with top-class technology for security checks of checked-in baggage, and new systems for passenger handling and for displaying passenger information. Prague Airport also started operating a unique system of camera surveillance with recorded information. Work continued on the modernization of the existing computer, communication, electronic, and security systems. As a result, airport development was balanced, with new construction on the one hand, and the modernization of support and control systems on the other. A special mention should be reserved for projects to modernize the backbone data network and the expansion of optic and structured cabling, improving the accessibility and reliability of the operating systems and facilitating modern communication for partners and customers. Other significant projects included the expansion and modernization of the central operating database, the installation of a system for the management and allocation of airport resources, and the significant modernization and development of a private telephone network, WiFi Internet access for passengers, and an improvement in the system used to navigate aircraft to their stalls. Cooperation with other partners The Information Technology Department successfully cooperates in the supply of services and technology with contractual partners and other entities, including Czech Airlines, Řízení letového provozu České republiky, s.p., and SITA. 44

47 Výhled do roku 2006 Mezi nejvýznamnější úkoly roku 2006 v oblasti informačních technologií patří instalace samoodbavovacích kiosků CUSS, díky kterým získají cestující možnost odbavit se na jednom místě bez ohledu na leteckou společnost, se kterou cestují. Dalším důležitým projektem je dokončení systému RMS (Resource Management System), který výrazně napomůže zkvalitnit řízení a využití provozních systémů a infrastruktury letiště. V roce 2006 byla vyhlášena veřejná zakázka na dodání systému Enterprise Resource Planning (ERP), jehož implementace bude započata do konce tohoto roku. Outlook for 2006 Key information technology tasks for 2006 include the installation of CUSS automatic check-in kiosks, which give passengers the chance to check in at a single point, irrespective of the airline they are flying with. Another important project is the completion of the Resource Management System (RMS), which will significantly improve the quality of the management and use of the airport s operating systems and infrastructure. In 2006, a tender was advertised for the supply of an ERP (Enterprise Resource Planning) system, the implementation of which will commence by the end of the year. 45

48 Bezpečnost Security Zajištění bezpečnosti a ochrany před protiprávními činy Letiště Praha, s.p., plně dodržuje bezpečnostní požadavky nařízení evropských směrnic, standardy a doporučení ICAO a dále národní legislativu pro oblast bezpečnosti civilního letectví Národní bezpečnostní program ochrany civilního letectví a jeho dodatky A, B a C. Požadavky mezinárodní a národní legislativy v oblasti bezpečnosti civilního letectví byly zapracovávány do dokumentu Bezpečnostní program letiště, který byl předložen ke schválení Úřadu pro civilní letectví. Tento program byl novelizován v souvislosti s postupnou dostavbou nových prostor areálu Sever. Certifikace Letiště Praha, s.p. V roce 2005 byl zahájen proces osvědčování Letiště Praha, s.p., dle leteckého předpisu L-14. Významným cílem roku 2006 bude splnění podmínek pro získání Osvědčení provozní způsobilosti od ÚCL. Bezpečnostní školení Na základě akreditace Ministerstva dopravy České republiky a v souladu s dodatkem B, Národním programem bezpečnostního výcviku České republiky, jsou prováděna integrovaná a aktualizační bezpečnostní školení všech řadových zaměstnanců Letiště Praha, s.p., a specializovaná školení pro bezpečnostní pracovníky Útvaru ostrahy letiště, Útvaru bezpečnostní kontroly a bezpečnostního managementu. Školení jsou zajištována také na letištích v Ostravě, Bratislavě, Košicích, ve Sliači, Popradu a v Žilině. Audit Evropské komise V červnu 2005 se na letišti uskutečnila inspekce týmu Evropské komise k ověření naplňování požadavků evropské legislativy, jež upravuje ochranu civilního letectví před protiprávními činy. Ensuring security and protection from unlawful activity Letiště Praha, s.p. fully respects the security requirements laid down in European directives, ICAO standards and recommendations, and national legislation for civil aviation security the National Security Programme of Civil Aviation Protection, and its annexes A, B and C. The requirements of international and national legislation regarding the civil aviation safety have been incorporated into the document Airport Safety Programme, which was presented to the Civil Aviation Authority for approval. This programme was updated to take account of the gradual completion of the new North complex premises. Letiště Praha, s.p. certification In 2005, a process was launched to certify Letiště Praha, s.p. in accordance with aviation regulation L-14. A significant goal in 2006 will be to meet the conditions for Operating Competence Certification from the Civil Aviation Authority. Safety training Based on accreditation from the Ministry of Transport of the Czech Republic and in line with addendum B National Security Training Programme of the Czech Republic integrated and continuously updated safety training is provided to all rank-and-file employees of Letiště Praha, s.p.; specialized training is given for security staff from the Airport Security Department, the Security Control Department and Security Management. Training programmes are also run at the airports in Ostrava, Bratislava, Košice, Sliač, Poprad and Žilina. European Commission audit In June 2005, a European Commission team conducted an inspection to ensure fulfilment of the requirements of European legislation regulating civil aviation protection from unlawful activity. 46

49 Nárůst počtu bezpečnostních pracovníků v souvislosti s otevřením Terminálu Sever 2 V průběhu celého roku 2005 probíhal rozsáhlý nábor zaměstnanců k Divizi bezpečnosti, zejména do Útvaru bezpečnostní kontroly a Útvaru ostrahy letiště, tak aby po jejich výcviku a nezbytném zapracování byl dostatek bezpečnostních pracovníků pro úkoly ve vztahu k připravovanému otevření nového Terminálu Sever 2 a přilehlých prostor. Během roku 2005 bylo přijato, vycvičeno a zaškoleno 258 nových zaměstnanců, což představuje vůči počátku roku nárůst o více než 53 %. Záchranná a požární služba V roce 2005 bylo započato s výstavbou nové pobočné stanice záchranné a požární služby. Nepřetržitá služba zajistí dosažení zásahového času na dráze do dvou minut ze současných minut tří. Zprovoznění je plánováno na druhou polovinu roku Byla zahájena výstavba centrální hasičské stanice s předpokládaným termínem dokončení ve 4. čtvrtletí roku Nová stanice bude samozřejmě lépe technicky vybavená a bude koncipována tak, aby vyhovovala i provozu letiště rozšířenému o plánovanou paralelní dráhu. Rise in the number of security officers following the opening of North 2 Terminal Throughout 2005, the Security Division ran an extensive staff recruitment process, mainly for the Security Control Department and the Airport Security Department so that, once the new employees were training and assigned, there would be enough security personnel to cope with tasks related to the opening of the new North 2 Terminal and adjacent areas. During 2005, 258 new employees were hired and trained, which is a rise by more than 53% on the start of the year. Rescue and fire service In 2005, work started on the construction of a new Branch Fire Station of the rescue and fire service. This non-stop service will ensure that intervention time in the runway is a maximum of two minutes, down from the current three minutes. This station should be put into operation in the second half of The construction of a Central Fire Station was launched; this project is planned for completion in the fourth quarter of The new station will, of course, be better equipped with technology and better designed so that it complies with the operations of the airport once it has been expanded by the planned parallel runway. 47

50 We are fostering attractive conditions and building great facilities for the provision of professional services. Vytváříme atraktivní podmínky a budujeme silné zázemí pro poskytování profesionálních služeb. 48

51 Lidské zdroje Human Resources Z hlediska personálního řízení patřil rok 2005 mezi nejvýznamnější a současně nejnáročnější za dobu dosavadní existence podniku. Procesy a činnosti zajišťované personálním úsekem byly zaměřeny na úspěšnou realizaci personální a sociální politiky vycházející z cílů stanovených Letištěm Praha, s.p., pro rok Personální řízení se vyznačovalo zejména profesionálním výběrem nových zaměstnanců, zvýšením úlohy liniových manažerů při realizaci personálních činností, rozvojem postojů zaměstnanců, a to především v oblasti jejich identifikace s podnikem. Výsledkem těchto aktivit je zvýšený zájem ze strany veřejnosti o zaměstnání u Letiště Praha, s.p., a upevnění jeho pozice atraktivního zaměstnavatele. Celkový evidenční stav zaměstnanců k 31. prosinci 2005 činil osob. V porovnání s rokem 2004 se evidenční stav zvýšil o 456 zaměstnanců, jednalo tedy o navýšení o 21,2 %. Základním důvodem tohoto nárůstu byla nutnost obsadit nové pracovní pozice pro zajištění řádného provozu Terminálu Sever 2, dokončeného na počátku roku V zájmu získání nových zaměstnanců byl 31. března 2005 uskutečněn Den otevřených dveří, v jehož rámci měli uchazeči o zaměstnání možnost seznámit se s prostředím nového terminálu. Celkem bylo uzavřeno 688 nových hlavních pracovních poměrů. Pracovní poměr v roce 2005 ukončilo 230 zaměstnanců. Rok 2005 byl také rokem ve znamení přípravy změn spojených s procesní optimalizací podniku v roce Základním cílem optimalizačního procesu bylo navržení nové organizační struktury Letiště Praha, s.p., s účinností od 1. března Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců Oblast vzdělávání byla orientována vedle základních kvalifikačních školení především na jazykovou přípravu vybraných profesních skupin, rozvoj manažerských a komunikačních dovedností. Důraz byl rovněž kladen na systematické vzdělávání v oblasti environmentální politiky. From the aspect of human resources management, 2005 was one of the most significant and most demanding periods in the history of the Company. The procedures and activities run by the human resources section focused on the successful implementation of the human resources and social policy, based on the goals set by Letiště Praha, s.p. for Human resources management is distinguished in particular by the professional selection of new employees, the increased role of frontline managers in running personnel matters, and the development of the attitude of employees, especially as regards identifying with the Company. The result of this activity is increased interest among the public in becoming an employee of Letiště Praha, s.p.; this reinforces the Company s status as an attractive employer. The total number of employees registered at the Company as at 31 December 2005 was 2,152. Compared to 2004, this was a rise by 456 employees (21.2%). The key reason for this surge was the need to fill vacancies to ensure the due operation of North 2 Terminal, completed at the beginning of In the interests of recruiting new employees, an Open Day was held on 31 March 2005 to give candidates the chance to learn about the new terminal. In all, 688 new full-time employees were taken on. This was countered by 230 employees leaving the Company in Last year was also a period of preparation for changes connected with the process optimization of the Company in The fundamental goal of the optimization process was to draft a new organizational structure for Letiště Praha, s.p. with effect as of 1 March Employee training and development Besides basic skills training, training programmes focused on the language proficiency of selected professional groups and the development and managerial and communication skills. An emphasis was also placed on systematic training in environmental policy. 49

52 Zaměstnanecké výhody a sociální politika Sociální politika Letiště Praha, s.p., je koncipována tak, aby především příznivě motivovala zaměstnance, vytvářela spokojenost a stabilitu mezi zaměstnanci a současně vyhovovala jejich momentálním potřebám. Zaměstnanci mají standardní denní pracovní dobu v délce 7,5 hodiny. Dále mohou čerpat dovolenou, jejíž délka je prodloužena o jeden týden. Celková doba dovolené činí pro všechny zaměstnance 5 týdnů za kalendářní rok. O nadprůměrnosti poskytování zaměstnaneckých výhod prostřednictvím fondu kulturních a sociálních potřeb Letiště Praha, s.p., vypovídá jednak různorodost produktů, jednak hodnota jejich poskytování a počet čerpání. V roce 2005 byly zaměstnancům poskytovány z fondu kulturních a sociálních potřeb tyto zaměstnanecké výhody: příspěvek na stravování ve výši 11 Kč na jedno jídlo denně, na jehož čerpání bylo vynaloženo celkem Kč, 38 bezúročných půjček na bytové a stavební účely v celkové výši Kč, 968 příspěvků na rekreaci, kulturu a tělovýchovu ve výši Kč na osobu v celkové výši Kč; z toho v 606 případech se jednalo o příspěvek pro děti do 15 let, příspěvky na dary při životních a pracovních výročích čerpáno 190 příspěvků v celkové výši Kč, sociální výpomoc čerpána v hodnotě Kč. Z fondu kulturních a sociálních potřeb bylo v roce 2005 vyčerpáno celkem Kč. Mezi benefity poskytované zaměstnancům patřily: příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění, který byl poskytován zaměstnancům, příspěvek zaměstnavatele na soukromé životní pojištění byl poskytován zaměstnancům. Fringe benefits and social policy The social policy of Letiště Praha, s.p. has been designed to motivate employees, to foster satisfaction and stability among employees, and to meet their needs. The standard daily working time for employees is 7.5 hours. They can also take leave that is one week more than the statutory minimum. Therefore, the total leave for all employees is five weeks per calendar year. The superior standard of fringe benefits via the welfare fund of Letiště Praha, s.p. is underlined by the heterogeneity of products, their value, and the number of times they are used. In 2005, employees received the following fringe benefits from the welfare fund: a food allowance of CZK 11 per meal per day; CZK 3,551,000 was expended on this allowance, 38 interest-free loans for housing and building purposes, totalling CZK 2,138,000, 968 allowances for recreation, culture and sport amounting to CZK 3,000 per person, totalling CZK 8,071,000; of this, in 606 cases the allowance was granted for children up to the age of 15, allowances for gifts to mark employees private and work anniversaries 190 allowances totalling CZK 875,000, social assistance of CZK 110,000. In 2005, the total sum drawn from the welfare fund was CZK 12,608,000. The benefits provided to employees included: employer contributions to pension funds, provided to 1,318 employees, employer contributions to private life assurance policies, provided to 1,162 employees. 50

53 Vzhledem k ukončení platnosti kolektivní smlouvy k 31. lednu 2005 bylo na podzim 2005 zahájeno intenzivní kolektivní vyjednávání, jehož výsledkem bylo uzavření nové kolektivní smlouvy pro období od 1. ledna 2006 do 31. prosince Smlouva je základem pro spolupráci vedení podniku s odborovou organizací Letiště Praha, s.p. Součástí nové smlouvy jsou také sociální podmínky zaměstnanců. Cíle pro rok 2006 dokončení optimalizačních procesů jednotlivých organizačních jednotek zavedení nového systému odměňování a hodnocení zaměstnanců rozvoj dalšího vzdělávání zaměstnanců jako nezbytné součásti kariérního růstu decentralizace odpovědnosti a pravomocí integrace činností do ucelených komplexních procesů As the collective agreement had expired on 31 January 2005, in autumn 2005 intensive collective bargaining was launched which resulted in the conclusion of a new collective agreement for the period from 1 January 2006 to 31 December This agreement is the basis for cooperation between the Company management and the trade unions at Letiště Praha, s.p. The new agreement includes social conditions for employees. Objectives for 2006 completion of the optimization processes of individual organizational units implementation of a new system of employee remuneration and evaluation development of the further education of employees as a prerequisite for career advancement decentralization of responsibilities and competences integration of activities into coherent comprehensive processes 51

54 Životní prostředí Environment Letiště Praha, s.p., se řídí environmentální politikou, na jejímž základě plynou do ochrany životního prostředí každoročně nemalé částky; pokládá ji za důležitou součást své činnosti a tento aspekt také zohledňuje jak ve svých investičních záměrech, tak v současných provozech. Letiště Praha, s.p., v roce 2005 investovalo do nových ekologických opatření, staveb a technologií s nimi souvisejících částku v celkové výši 531 mil. Kč. Nejdůležitější projekty Realizace protihlukových opatření Mezi již pravidelné činnosti Letiště Praha, s.p., lze zahrnout investování finančních prostředků na realizaci protihlukových opatření v ochranném hlukovém pásmu Letiště Praha, s.p., které dosáhly od roku 1998 do konce roku 2005 celkové výše 437 mil. Kč. Recertifikační audit environmentálního managementu Zavedený systém environmentálního managementu (EMS) prošel v roce 2005 úspěšně recertifikačním auditem po třech letech od vydání certifikátu. Certifikační orgán TŰV CZ s.r.o. potvrdil podniku (tehdy ještě Česká správa letišť, s.p.) na následující tři roky používání moderních postupů řízení ochrany životního prostředí při provozu a rozvoji letiště v souladu s normou ISO Do konce května 2006 se muselo Letiště Praha, s.p., vypořádat s požadavky revidované normy ISO 14001, a proto od počátku roku 2006 došlo k úplné revizi interních dokumentací souvisejících s dalším udržováním systému EMS. Zároveň bylo zahájeno naplňování programů přijatých vedením Letiště Praha, s.p., k realizaci, případně zdokonalování úrovně nově nastaveného systému. Sponzoring Letiště Praha, s.p., si uvědomuje důležitost spolupráce s obcemi a městskými částmi hlavního města Prahy, které se nacházejí v blízkosti areálu letiště a jsou dotčeny jeho činností a leteckým provozem. Proto jim podnik poskytuje dary na realizaci projektů k ochraně a zlepšování životního prostředí. V roce 2005 bylo uvolněno formou darů na konkrétní projekty 20 mil. Kč. Uvedená hodnota byla rozdělena mezi 12 obcí (12 mil. Kč) a pět pražských městských částí sousedících s letištěm (8 mil. Kč). Podrobnější informace o přijatých postupech a opatřeních na ochranu životního prostředí jsou uvedeny v samostatné publikaci Zpráva o životním prostředí Letiště Praha, s.p. abides by an environmental policy which entails large-scale investment in environmental protection every year; the Company considers this to be an important area of its operations and takes this aspect into account in its investment plans and current operations. In 2005, Letiště Praha, s.p. invested CZK 531 million in new ecological measures, structures and related technologies. Most important projects Implementation of noise abatement measures The regular activities of Letiště Praha, s.p. include investment in noise abatement measures in the noise protection zone set up around Letiště Praha, s.p.; this funding amounted to CZK 437 million between 1998 and the end of Recertification audit of environmental management The established environmental management system (EMS) successfully underwent a recertification audit in 2005, three years after being awarded the certificate. The certifying authority, TŰV CZ s.r.o., confirmed the use of modern environmental protection management processes in the operation and development of the airport at the Company (then still Česká správa letišť, s.p.) over the next three years in accordance with ISO Letiště Praha, s.p. had until the end of May 2006 to satisfy the requirements of the revised standard ISO 14001, and therefore from the outset of 2006 internal documentation connected with the further maintenance of the EMS system was reviewed. At the same time, work started on the implementation of programmes adopted by the management of Letiště Praha, s.p. to implement and refine the standard of new EMS settings. Sponsorship Letiště Praha, s.p. is aware of the importance of cooperation between municipalities and municipal wards in the City of Prague which are located near the airport complex and are affected by its activities and air operations. In this respect, the Company provides them with gifts to implement projects of environmental protection and improvement. In 2005, CZK 20 million was released in the form of gifts for specific projects. These funds were distributed among 12 municipalities (CZK 12 million) and five municipal wards in Prague neighbouring the airport (CZK 8 million). More detailed information on procedures applied and measures taken to protect the environment are specified in the separate publication Environmental Report

55 Interní audit Internal Audit V roce 2005 byl ve státním podniku Letiště Praha zřízen nový Odbor interního auditu, jehož hlavním úkolem je poskytovat podniku objektivní a nezávislé posouzení stavu procesů a celkového chování podniku. Dále pak zjišťovat, zda rozhodnutí a opatření přijatá managementem jsou v souladu s platnou legislativou i s nejlepší praxí, a také ověřovat, zda stav identifikace a zvládání rizik v podniku je přiměřený jeho současným i budoucím potřebám. Díky tomuto opatření došlo v roce 2005 ke značné úspoře finančních prostředků a k optimalizaci mnoha vnitřních činností. Souběžně s vytvářením institucionálních podmínek pro efektivní fungování Odboru interního auditu v rámci Letiště Praha, s.p. (příprava metodik a statutu spolu s naplňováním personálních kapacit), byly připraveny a do konce roku 2005 dokončeny čtyři auditní akce. Na základě zjištění z těchto auditů bylo managementem schváleno a částečně již i realizováno 25 nápravných opatření pro zdokonalení vnitřního řídicího a kontrolního systému a zlepšení informovanosti vedení podniku. In 2005, a new Internal Audit Department was set up at Prague Airport to provide the Company with objective, independent assessments of the state of processes and overall conduct of the Company. It is also responsible for determining whether the decisions and measures adopted by the management comply with legislation in force and with best practice, and for examining whether risk detection and management at the Company is in line with current and future requirements. Thanks to these measures, considerable savings were made in 2005 and many internal operations were optimized. Parallel to the formation of the institutional conditions required for the efficient functioning of the Internal Audit Department at Letiště Praha, s.p. (the preparation of methodology and statutes and the filling of personnel capacities), four auditing goals were prepared and completed by the end of Based on the findings of these audits, the management approved and partially implemented 25 remedial measures to refine the internal management and control system and improve the level of information supplied to the Company s management. 53

56 Zpráva dozorčí rady Supervisory Board Report Stanovisko dozorčí rady Letiště Praha, s.p., k roční účetní závěrce za rok 2005 Dozorčí rada státního podniku Letiště Praha na svém zasedání dne 21. července 2006 přezkoumala v souladu s 13 písm. b) zákona č. 77/1999 Sb., o státním podniku, v platném znění roční účetní závěrku Letiště Praha, s.p., za rok 2005 s výrokem bez výhrad. Dozorčí rada Letiště Praha, s.p., na svém zasedání dne 21. července 2006 přezkoumala v souladu s 13 písm. b) zákona č. 77/1999 Sb., o státním podniku, v platném znění návrh na rozdělení zisku za rok 2005 a souhlasí s tím, že nerozdělený zisk bude zúčtován jako navýšení nerozděleného zisku minulých let, tedy jako navýšení vlastního kapitálu státního podniku. V Praze dne 25. července 2006 Opinion of the Supervisory Board of Letiště Praha, s.p. on the financial statements for 2005 At its meeting on 21 July 2006, the Supervisory Board of Letiště Praha, s.p. reviewed in compliance with Section 13(b) of Act No. 77/1999 on state enterprises, as amended, the financial statements of Letiště Praha, s.p. for 2005, with the verdict unqualified. At its meeting on 21 July 2006, the Supervisory Board of Letiště Praha, s.p reviewed in compliance with Section 13(b) of Act No. 77/1999 on state enterprises, as amended the proposal of the distribution of the 2005 profit, and agrees that the retained earnings will be recorded in the accounts as an increase in profit carried forward from previous years, i.e. as an increase in the Company s equity. Prague, 25 July 2006 Ing. Jiří Kubínek předseda dozorčí rady Jiří Kubínek Chairman of the Supervisory Board 54

57 Finanční část Financial Part 55

58 Výrok auditora Zakladateli státního podniku Letiště Praha, s.p.: Ověřili jsme účetní závěrku státního podniku Letiště Praha, s.p., k 31. prosinci Za sestavení této účetní závěrky je zodpovědné vedení státního podniku Letiště Praha, s.p. Naším úkolem je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl audit tak, aby získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce. Audit též zahrnuje posouzení použitých účetních metod a významných odhadů uplatněných vedením a dále zhodnocení vypovídající schopnosti účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně a poctivě zobrazuje majetek, závazky, vlastní kapitál a finanční situaci státního podniku Letiště Praha, s.p., k 31. prosinci 2005 a výsledky jeho hospodaření za rok 2005 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. Aniž bychom vyjadřovali výhradu, chtěli bychom upozornit na následující skutečnosti: 1. Rezervy na protihluková opatření, soudní spory a jiná podnikatelská rizika, jak jsou uvedeny v odstavci 11, byly vytvořeny vedením podniku na základě odhadu jejich výsledného dopadu na podnik. Vzhledem k povaze těchto rizik však nelze vyloučit, že se tyto odhady mohou významně lišit od skutečnosti. 2. Jak je dále uvedeno v odstavcích 4b, 16 a 21, vedení podniku v roce 2005 zaktivovalo náklady na opravy z let ve výši tis. Kč na technická zhodnocení dlouhodobého majetku. Tato aktivace v čisté výši tis. Kč (tj. po odečtení dopočtených odpisů) byla zaúčtována do mimořádných výnosů roku Vedení podniku dále rozpustilo rezervy na opravy dlouhodobého majetku ve výši tis. Kč. Toto rozpuštění bylo promítnuto do změny stavu rezerv ve výsledovce. Tyto účetní operace, včetně souvisejících daňových dopadů, měly významný vliv na výsledek hospodaření podniku za rok Ověřili jsme také účetní závěrku státního podniku Letiště Praha, s.p., dříve Česká správa letišť, s.p., k 31. prosinci 2004 a Naše zpráva z 4. března 2005 obsahovala zdůraznění skutečnosti týkající se rizik vyplývajících z právních sporů a restitučních nároků, protihlukových opatření a dalších podnikatelských rizik. Naše zpráva z 31. března 2004 obsahovala výrok s výhradou týkající se hodnoty regionálních letišť a dále zdůraznění skutečnosti týkající se rizik vyplývajících z právních sporů a restitučních nároků. Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je zodpovědné vedení podniku. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných souvislostech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Účetní informace obsažené ve výroční zprávě jsme sesouhlasili s informacemi uvedenými v účetní závěrce k 31. prosinci Jiné než účetní informace získané z účetní závěrky a z účetních knih podniku jsme neověřovali. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru jsou účetní informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných souvislostech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. Ernst & Young Audit & Advisory, s.r.o., člen koncernu osvědčení č. 401 zastoupený partnerem Magdalena Součková auditor, osvědčení č června 2006 Praha, Česká republika 56

59 Auditors Report To the founder of Letiště Praha, s.p.: We have audited the financial statements of the state enterprise Letiště Praha, s.p. as at 31 December These financial statements are the responsibility of the management of the state enterprise Letiště Praha, s.p. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Act on Auditors, International Standards on Auditing and applicable clauses of the Chamber of Auditors of the Czech Republic. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion. In our opinion, the financial statements present, in all material respects, a true and fair view of the assets, liabilities, equity and financial position of the state enterprise Letiště Praha, s.p. as at 31 December 2005 and the financial results for the year then ended in accordance with accounting principles generally accepted in the Czech Republic. Without qualifying our opinion we draw attention to the following matters: 1. The management established reserves for noise abatement measures, legal disputes and other business risks, as listed in Note 11, based on the estimate of their ultimate impact on the enterprise. However, owing to the nature of these risks, the estimate may differ significantly from the actual situation. 2. As further discussed in Notes 4b, 16 and 21, in 2005, the management capitalized repair costs of CZK 270,838 thousand as capital expenditures of fixed assets in 2000 through A net capitalized amount of CZK 211,751 thousand (i.e. less any related depreciation charge) was credited to extraordinary revenues of In addition, the management reversed reserves of CZK 832,536 thousand established for repairs of tangible fixed assets. The reversal was reflected in the balance of changes in reserves in the income statement. These accounting transactions, including their tax consequence, had a material impact on the profit of the enterprise for We also audited the prior year financial statements of the state enterprise Letiště Praha, s.p., formerly Česká správa letišť, s.p., as at 31 December 2004 and 31 December 2003, respectively. Our report thereon dated 4 March 2005 included an emphasis of matter paragraph referring to the risks arising from legal disputes, restitution claims, noise abatement measures and other business risks. Our report thereon dated 31 March 2004 was qualified for the value of regional airports and emphasized the matters related to the risks associated with legal disputes and restitution claims. We have also audited the consistency of the annual report with the above-mentioned financial statements. The management of Letiště Praha, s.p. is responsible for the accuracy of the annual report. Our responsibility is to express, based on our audit, an opinion on the consistency of the annual report with the financial statements. We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing and the related implementation guidance issued by the Chamber of Auditors of the Czech Republic. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance as to whether the information presented in the annual report that describes the facts reflected in the financial statements is consistent, in all material respect, with the financial statements. We have checked that the accounting information presented in the annual report is consistent with that contained in the audited financial statements as at 31 December Our work as auditors was confined to checking the annual report with the aforementioned scope and did not include a review of any information other than that drawn from the audited accounting records of the Company. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion. Based on our audit, the accounting information presented in the annual report is consistent, in all material respects, with the above-mentioned financial statements. Ernst & Young Audit & Advisory, s.r.o., člen koncernu License No. 401 Represented by the partner Magdalena Soucek Auditor, License No June 2006 Prague, Czech Republic 57

60 58 Rozvaha v plném rozsahu k (v tis. Kč) Balance Sheet Long Form as of 31 December 2005 (CZK 000) AKTIVA CELKEM A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ MAJETEK B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 1 Zřizovací výdaje 2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3 Software 4 Ocenitelná práva 5 Goodwill 6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1 Pozemky 2 Stavby 3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 4 Pěstitelské celky trvalých porostů 5 Základní stádo a tažná zvířata 6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B.III. Dlouhodobý finanční majetek B.III. 1 Podíly v ovládaných a řízených osobách 2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 4 Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkám pod podstatným vlivem 5 Jiný dlouhodobý finanční majetek 6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek C. OBĚŽNÁ AKTIVA C. I. Zásoby C. I. 1 Materiál 2 Nedokončená výroba a polotovary 3 Výrobky 4 Zvířata 5 Zboží 6 Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 2 Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 3 Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem 4 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 5 Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy) 6 Jiné pohledávky 7 Odložená daňová pohledávka C.III. Krátkodobé pohledávky C.III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 2 Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 3 Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem 4 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 6 Stát daňové pohledávky 7 Ostatní poskytnuté zálohy 8 Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy) 9 Jiné pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek C.IV. 1 Peníze 2 Účty v bankách 3 Krátkodobé cenné papíry a podíly 4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek D. OSTATNÍ AKTIVA PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV D. I. Časové rozlišení D. I. 1 Náklady příštích období 2 Komplexní náklady příštích období 3 Příjmy příštích období

61 TOTAL ASSETS STOCK SUBSCRIPTION RECEIVABLE FIXED ASSETS Intangible assets Foundation and organization expenses Research and development Software Patents, royalties and similar rights Goodwill Other intangible assets Intangible assets in progress Advances granted for intangible assets Tangible assets Land Constructions Separate movable items and groups of movable items Perennial crops Livestock Other tangible assets Tangible assets in progress Advances granted for tangible assets Gain or loss on revaluation of acquired property Financial investments Subsidiaries Associates Other long-term securities and interests Brutto Korekce Netto Netto Netto Loans to subsidiaries and associates Other long-term investments Long-term investments in progress Advances granted for long-term investments CURRENT ASSETS Inventory Materials Work in progress and semi-finished production Finished products Livestock Goods Advances granted for inventory Long-term receivables Trade receivables Receivables from subsidiaries Receivables from associates Receivables from partners, co-operative members and participants in association Unbilled revenue Other receivables Deferred tax asset Short-term receivables Trade receivables Receivables from subsidiaries Receivables from associates Receivables from partners, co-operative members and participants in association Social security and health insurance Due from government tax receivables Other advances granted Unbilled revenue Other receivables Short-term financial assets Cash Bank accounts Short-term securities and interests Short-term financial assets in progress OTHER ASSETS TEMPORARY ACCOUNTS OF ASSETS Accrued assets and deferred liabilities Prepaid expenses Prepaid expenses (specific-purpose expenses) Unbilled revenue

62 PASIVA CELKEM A. VLASTNÍ KAPITÁL A. I. Základní kapitál A. I. 1 Základní kapitál 2 Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 3 Změny základního kapitálu A. II. Kapitálové fondy A. II. 1 Emisní ážio 2 Ostatní kapitálové fondy 3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A.III. 1 Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond 2 Statutární a ostatní fondy A.IV. Výsledek hospodaření minulých let IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 2 Neuhrazená ztráta minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) B. CIZÍ ZDROJE B. I. Rezervy B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 2 Rezerva na důchody a podobné závazky 3 Rezerva na daň z příjmů 4 Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů 2 Závazky k ovládaným a řízeným osobám 3 Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 5 Přijaté zálohy 6 Vydané dluhopisy 7 Směnky k úhradě 8 Dohadné účty pasivní (Nevyfakturované dodávky) 9 Jiné závazky 10 Odložený daňový závazek B.III. Krátkodobé závazky B.III. 1 Závazky z obchodních vztahů 2 Závazky k ovládaným a řízeným osobám 3 Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 4 Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 5 Závazky k zaměstnancům 6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 7 Stát daňové závazky a dotace 8 Přijaté zálohy 9 Vydané dluhopisy 10 Dohadné účty pasivní (Nevyfakturované dodávky) 11 Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci B.IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 2 Krátkodobé bankovní úvěry 3 Krátkodobé finanční výpomoci C. OSTATNÍ PASIVA PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV C. I. Časové rozlišení C. I. 1 Výdaje příštích období 2 Výnosy příštích období 60

63 TOTAL EQUITY & LIABILITIES EQUITY Basic capital Registered capital Own shares and own ownership interests (-) Changes in basic capital Capital funds Share premium (agio) Other capital funds Gain or loss on revaluation of assets and liabilities Gain or loss on revaluation of company transformations Reserve funds, (indivisible fund) and other funds created from profit Legal reserve fund/indivisible fund Statutory and other funds Profit (loss) for the previous years Retained earnings for the previous years Accumulated loss of previous years Profit (loss) for the year (+/-) LIABILITIES Reserves Reserves created under special legislation Reserve for pensions and similar obligations Reserve for corporate income tax Other reserves Long-term liabilities Trade payables Liabilities to subsidiaries Liabilities to associates Liabilities to partners, co-operative members and participants in association Advances received Bonds payable Notes payable Unbilled deliveries Other liabilities Deferred tax liability Current liabilities Trade payables Liabilities to subsidiaries Liabilities to associates Liabilities to partners, co-operative members and participants in association Liabilities to employees Liabilities arising from social security and health insurance Due to government taxes and subsidies Advances received Bonds payable Unbilled deliveries Other liabilities Bank loans and borrowings Long-term bank loans Short-term bank loans Borrowings OTHER LIABILITIES TEMPORARY ACCOUNTS OF LIABILITIES Accrued liabilities and deferred assets Accruals Deferred income

64 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k (v tis. Kč) Income Statement Long Form for the Year Ended 31 December 2005 (CZK 000) I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží + Obchodní marže II. Výkony II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 2 Změna stavu zásob vlastní činnosti 3 Aktivace B. Výkonová spotřeba B. 1 Spotřeba materiálu a energie B. 2 Služby + Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1 Mzdové náklady C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4 Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 2 Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F. 2 Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů I. Převod provozních nákladů * Provozní výsledek hospodaření VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku VII. 1 Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku K. Náklady z finančního majetku IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů P. Převod finančních nákladů * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q. 1 splatná Q. 2 odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti S. 1 splatná S. 2 odložená * Mimořádný výsledek hospodaření Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) Výsledek hospodaření před zdaněním 62

65 Revenue from sale of goods Cost of goods sold Gross margin Production Revenue from sale of finished products and services Change in inventory produced internally Own work capitalized Production related consumption Consumption of material and energy Services Value added Personnel expenses Wages and salaries Bonuses to members of company or cooperation bodies Social security and health insurance Other social costs Taxes and charges Amortization and depreciation of intangible and tangible fixed assets Revenue from sale of intangible and tangible fixed assets and materials Revenues from sale of intangible and tangible fixed assets Revenue from sale of materials Net book value of intangible and tangible fixed assets and materials sold Net book value of intangible and tangible fixed assets sold Materials sold Change in reserves and provisions relating to operations and in prepaid expenses (specific-purpose expenses) Other operating revenues Other operating expenses Transfer of operating revenues Transfer of operating expenses Profit or loss on operating activities Revenue from sale of securities and interests Securities and interests sold Income from financial investments Income from subsidiaries and associates Income from other long-term securities and interests Income from other financial investments Income from short-term financial assets Expenses related to financial assets Gain on revaluation of securities and derivatives Loss on revaluation of securities and derivatives Change in reserves and provisions relating to financial activities Interest income Interest expense Other finance income Other finance cost Transfer of finance income Transfer of finance cost Profit or loss on financial activities Tax on profit or loss on ordinary activities due deferred Profit or loss on ordinary activies after taxation Extraordinary gains Extraordinary losses Tax on extraordinary profit or loss due deferred Extraordinary profit or loss Transfer of share of profit or loss to partners (+/-) Profit or loss for the year (+/-) Profit or loss before taxation

66 Přehled o peněžních tocích k (v tis. Kč) Cash Flow Statement for the Year Ended 31 December 2005 (CZK 000) Peněžní toky z provozní činnosti Z. Výsledek hospodaření za běžnou činnost bez zdanění (+/-) A.1. Úpravy o nepeněžní operace A.1. 1 Odpisy stálých aktiv, pohledávek a opravné položky k nabytému majetku A.1. 2 Změna stavu opravných položek A.1. 3 Změna stavu rezerv A.1. 4 Kurzové rozdíly A.1. 5 (Zisk)/ztráta z prodeje stálých aktiv A.1. 6 Úrokové náklady a výnosy A.1. 7 Ostatní nepeněžní operace (např. přecenění na reálnou hodnotu do hospodářského výsledku, přijaté dividendy) A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu, placenými úroky a mimořádnými položkami A.2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu A.2. 1 Změna stavu zásob A.2. 2 Změna stavu obchodních pohledávek A.2. 3 Změna stavu ostatních pohledávek a přechodných účtů aktiv A.2. 4 Změna stavu obchodních závazků A.2. 5 Změna stavu ostatních závazků, krátkodobých úvěrů a přechodných účtů pasiv A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, placenými úroky a mimořádnými položkami A.3. Placené úroky A.4. Placené daně A.5. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými položkami A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B. 1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv B. 2. Příjmy z prodeje stálých aktiv B. 3. Přijaté úroky B. 4. Přijaté dividendy B*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Peněžní toky z finanční činnosti C.1. Změna stavu dlouhodobých závazků a úvěrů C.2. 1 Dopady změn základního kapitálu na peněžní prostředky C.2. 2 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku C.2. 3 Dopad ostatních změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky C*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období 64

67 Cash flows from operating activities Profit or loss on ordinary activitie s before taxation (+/-) Adjustments to reconcile profit or loss to net cash provided by or used in operating activities Depreciation and amortization of fixed assets, write-off of receivables and adjustment to acquired property Change in provisions Change in reserves Foreign exchange differences (Gain)/Loss on disposal of fixed assets Interest expense and interest income Other non-cash movements (e.g. revaluation at fair value to profit or loss, dividends received) Net cash from operating activities before taxation, changes in working capital and extraordinary items Change in non-cash components of working capital Change in inventory Change in trade receivables Change in other receivables and in prepaid expenses and unbilled revenue Change in trade payables Change in other payables, short-term loans and in accruals and deferred income Net cash from operating activities before taxation, interest paid and extraordinary items Interest paid Tax paid Gains and losses on extraordinary items Net cash provided by (used in) operating activities Cash flows from investing activities Purchase of fixed assets Proceeds from sale of fixed assets Interest received Dividends received Net cash provided by (used in) investing activities Cash flows from financing activities Change in long-term liabilities and long-term loans Effect of changes in basic capital on cash Dividends or profit sharing paid Effect of other changes in basic capital on cash Net cash provided by (used in) financing activities Net increase (decrease) in cash Cash and cash equivalents at beginning of year Cash and cash equivalents at end of year

68 Příloha účetní závěrky k POPIS SPOLEČNOSTI Letiště Praha, s.p., dříve Česká správa letišť, s.p. (dále jen podnik či státní podnik ) je státním podnikem, který vznikl dne a sídlí v Praze 6, K Letišti 6/1019, PSČ , Česká republika, identifikační číslo Hlavním předmětem činnosti podniku je: výkon činnosti správce a provozovatele (vč. údržby a rozvoje) veřejného mezinárodního letiště Praha - Ruzyně, pronájem zařízení v objektech ve správě podniku pro účely odbavování cestujících, zboží a pošty na letišti, zejména přidělování stojánek, parkování a obsluha letadel, odbavení cestujících a jejich zavazadel, přeprava nákladů a poštovních zásilek ve všech fázích a přeprava cestujících, jejich zavazadel a nákladů z letadel a do letadel, zajišťování bezpečné letecké dopravy na letišti včetně bezpečnostní, záchranné a požární služby, poskytování služeb a jiných činností pro cestující i necestující veřejnost, přepravce, letecké dopravce, provozovatele a ostatní uživatele letišť. Předmět činnosti byl k datu upraven Rozhodnutím ministerstva dopravy č. j. 803/ PRIV, kterým bylo vydáno Úplné znění zakládací listiny státního podniku Česká správa letišť a dále Rozhodnutím ministerstva dopravy č. j. 639/ PRIV, kterým byl vydán Statut státního podniku Česká správa letišť, dnes Letiště Praha, s.p. Aktualizace základních dokumentů byla provedena v návaznosti na změny, které byly realizovány na základě zákona č. 166/2004 Sb. ze dne o převodu některého majetku, se kterým je státní podnik Česká správa letišť příslušný hospodařit z vlastnictví České republiky do vlastnictví některých krajů. Zakladatelem podniku je Ministerstvo dopravy a spojů České republiky. V letech podnik snížil kmenové jmění ze tis. Kč na tis. Kč (viz odstavec 10) a to z důvodů převodu regionálních letišť na Moravskoslezský, Jihomoravský a Karlovarský kraj, a dále z důvodu změn v určeném majetku vyplývajících z vydání pozemků v restitucích, z upřesňování výměr vložených pozemků, z bezúplatných převodů mezi podnikem a zakladatelem či jinými státními institucemi, atd. Tyto změny byly reflektovány v nové zakládací listině státního podniku, která změnila výši kmenového jmění podniku na tis. Kč. Nová výše kmenového jmění byla zapsána do Obchodního rejstříku dne V roce 2005 byly dále provedeny následující významné změny v zápisu do obchodního rejstříku: dne došlo ke změně názvu podniku z Česká správa letišť, s.p. na Letiště Praha, s.p. Sídlo a identifikační číslo zůstalo nezměněno dne byla Ing. Hana Černochová jmenována do funkce generální ředitelky Členové statutárních orgánů k : Statutární orgány a management Od do byl generálním ředitelem podniku Ing. Martin Kačur. V období od do byla pověřena řízením podniku Ing. Hana Černochová, která byla jmenována generální ředitelkou. Dále ke dni došlo ke změně členů dozorčí rady. Z členství v dozorčí radě byli odvoláni předseda JUDr. Josef Turecký, místopředseda Ing. Jan Havelka a členové Ing. František Marejka a JUDr. Daniela Kovalčíková. Novými členy dozorčí rady byli jmenováni Ing. Jiří Kubínek, Ing. Pavel Vinohradník, Ing. Petr Knobloch a Ing. Josef Sedláček. Dozorčí rada zvolila svým předsedou Ing. Jiřího Kubínka a místopředsedou Ing. Pavla Vinohradníka. 66

69 Notes to Financial Statements for the Year Ended 31 December DESCRIPTION OF THE ENTERPRISE Letiště Praha, s.p., formerly Česká správa letišť, s.p. ( the Enterprise or the State-Owned Enterprise ) is a state-owned enterprise incorporated on 1 June 1995 in the Czech Republic. Its registered office is located at K Letišti 6/1019, Prague 6, zip code: , Czech Republic, and its business registration number (IČ) is The Enterprise is involved in the following activities: management and operations (including maintenance and development) of the public international airport Praha-Ruzyně, rent of facilities on premises managed by the Enterprise for the purposes of the check-in of passengers and dispatch of goods and mail at airport, in particular the allocation of aircraft stands, aircraft parking and servicing, the check-in and clearance of passengers and their luggage, the carriage of cargo and postal consignments at all phases, and the transfer of passengers, their luggage and cargo to and from aircraft, ensuring that air transport at the airport is safe, including the provision of security, rescue and fire services, provision of services and other activities for the traveling and non-traveling public, carriers, air transporters, operators and other airport users. As at 16 December 2004, the scope of business was adjusted by the Ministry of Transport Decision ref. No. 803/ PRIV issuing the Complete Wording of the Deed of Foundation of the State Enterprise Česká správa letišť, and by the Ministry of Transport Decision ref. No. 639/ PRIV issuing the Bylaws of the State Enterprise Česká správa letišť, currently Letiště Praha, s.p. The principal documents were updated based on the changes which were implemented pursuant to Act No. 166/2004 Coll., dated 25 March 2004, on the transfer of certain assets, which the State Enterprise Česká správa letišť was authorized to manage, from the ownership of the Czech Republic to the ownership of certain regions. The Ministry of Transport and Communications is the founder of the Enterprise. In the period from 1997 through 2005, the Enterprise decreased its ordinary capital from CZK 17,699,931 thousand to CZK 15,776,056 thousand (see Note 10) as a result of the transfer of regional airports to the Moravskoslezský, Jihomoravský and Karlovarský regions, and as a result of the changes in certain assets arising from, for example, return of land to original owners within a restitution process, detailed information about the areas of contributed land, free-of-charge transfers between the Enterprise and the founder or other state institutions, etc. These changes were reflected in a new Deed of Foundation of the State-Owned Enterprise which changed the Enterprise s ordinary capital amount to CZK 15,779,056 thousand. The new amount of the ordinary capital was recorded in the Commercial Register on 8 April The following additional changes were made to the Commercial Register entry of the Enterprise in 2005: On 30 September 2005, the Enterprise s its name was changed from Česká správa letišť, s.p. to Letiště Praha, s.p. The registered office and business registration No. remained unchanged. On 30 September 2005, Ing. Hana Černochová was appointed the Chief Executive Officer. Members of the statutory bodies as at 31 December 2005 were as follows: Statutory bodies and management Ing. Martin Kačur served as the Chief Executive Officer from 1 January 2004 to 21 June From 22 June 2005 to 31 August 2005, Ing. Hana Černochová was the acting as Chief Executive Officer of the Enterprise; on 1 September 2005, she was appointed the Chief Executive Officer. The following changes were made to the Supervisory Board as at 25 August 2005: JUDr. Josef Turecký and Ing. Jan Havelka were removed as the chairman and vice-chairman, respectively, of the Supervisory Board. Ing. František Marejka and JUDr. Daniela Kovalčíková were removed as Supervisory Board members. Ing. Jiří Kubínek, Ing. Pavel Vinohradník, Ing. Petr Knobloch and Ing. Josef Sedláček were appointed new Supervisory Board members; Ing. Jiří Kubínek and Ing. Pavel Vinohradník were elected the new chairman and vice-chairman, respectively, of the Supervisory Board. 67

70 Dozorčí rada Předseda: Místopředseda: Člen: Člen: Člen: Člen: Člen: Člen: Člen: Ing. Jiří Kubínek Ing. Pavel Vinohradník Ing. Petr Knobloch Ing. Josef Sedláček Ing. Jaromír Štolc Ing. Vladimír Fajt Ing. Tomáš Rohlena Jaroslav Růžička JUDr. Ladislav Fiala K byly rozdělením Úseku obchodního a právního zřízeny odbory Obchodní a Právní, pozemky a dokumentace, dále vznikly odbory Marketing a Vnitřní audit. Od (a k ) měl podnik následující organizační strukturu: Statutární orgán Ing. Hana Černochová Kancelář statutárního orgánu Úsek správa majetku USM Ing. Jiří Veigert, MBA Úsek letištní provoz ULP Ing. Petr Hloušek Úsek ekonomicko finanční UEF Ing. Petr Brávek Úsek bezpečnostní UBE Ing. Martin Hlava Úsek rozvoj a výstavba URV Ing. Dalibor Šťáhlavský Úsek informační technologie UIT Ing. Jiří Valášek Odbor právní, pozemky, dokumentace Mgr. Radek Matějek Úsek personální UPE Věra Šťovíčková Odbor marketingu MAR Ing. Milan Roušar Odbor obchodní OBD Ing. Jiří Haken Odbor interního auditu AUD Ing. Ivan Sedlák Terminál 2 Sever Nárůst letecké dopravy na letišti Praha - Ruzyně vyvolal potřebu rozšíření letiště. V rámci projektu EUropa byl vybudován Terminál 2 Sever, který byl zprovozněn ve dvou etapách v září 2005 budovy tzv. Prstu C a Spojovacího objektu, samotný Terminál 2 Sever byl zprovozněn v lednu Na financování projektu EUropa podepsal podnik s Evropskou investiční bankou smlouvu o poskytnutí úvěru do výše 9 miliard Kč. Zbylé prostředky pro financování výstavby plynou z vlastních zdrojů podniku. Podmínkou poskytnutí úvěrových zdrojů z Evropské Investiční Banky ( EIB ) bylo vystavení bankovní garance, jejíž výše se mění podle výše čerpání úvěru. Aranžéry garance byly ABN AMRO Bank N.V., Bank Austria Creditanstalt a HSBC Bank a syndikát dalších 11 mezinárodních bank (viz odstavec 18). 68

71 Supervisory Board Chair: Vice-chair: Member: Member: Member: Member: Member: Member: Member: Ing. Jiří Kubínek Ing. Pavel Vinohradník Ing. Petr Knobloch Ing. Josef Sedláček Ing. Jaromír Štolc Ing. Vladimír Fajt Ing. Tomáš Rohlena Jaroslav Růžička JUDr. Ladislav Fiala As of 1 August 2005, the Commercial and Legal Section was divided into the Commercial Dept. and Legal, Land and Documentation Dept. In addition, Marketing Dept. and Internal Audit Dept. were established. From 17 October 2005 (and as at 31 December 2005), the Enterprise s organizational structure was as follows: Statutory Body Ing. Hana Černochová Secretariat Property Management Section Ing. Jiří Veigert, MBA Airport Operations Section Ing. Petr Hloušek Economic and Finance Section Ing. Petr Brávek Security Section Ing. Martin Hlava Development and Construction Section Ing. Dalibor Šťáhlavský Information Technology Section Ing. Jiří Valášek Legal, Land and Documentation Dept. Mgr. Radek Matějek HR Section Věra Šťovíčková Marketing Dept. Ing. Milan Roušar Commercial Dept. Ing. Jiří Haken Internal Audit Dept. Ing. Ivan Sedlák Terminal 2 North The increase in the number of flights at the Prague-Ruzyně Airport called for its extension. Terminal 2 North was built as part of the EUropa Project and put in operation in two stages Pier C, including the connecting building, was opened in September 2005, while the Terminal 2 North main building was opened in January To finance the EUropa Project, the Enterprise entered into a loan contract worth CZK 9 billion with the European Investment Bank ( EIB ). The rest of required funds is covered by the Enterprise s own resources. The enterprise can draw the EIB loan against issuing a bank guarantee the amount of which changes according to the loan amount drawn. The guarantee was issued by ABN AMRO Bank N.V., Bank Austria Creditanstalt and HSBC Bank and by the syndicate of another 11 international banks (see Note 18). 69

72 Převod regionálních letišť Na základě zákona č. 166/2004 Sb. ze dne o přechodu některého majetku, se kterým je státní podnik Česká správa letišť příslušný hospodařit z vlastnictví České republiky do vlastnictví některých krajů byly vydány následující instrukce: Rozhodnutí ministra dopravy ze dne o přechodu vybraného majetku do majetku Jihomoravského kraje, Moravskoslezského kraje a Karlovarského kraje ( Rozhodnutí ) Dopisy zakladatele podniku č. j. 391/ PRIV 2, č. j. 393/ PRIV 2, č. j. 394/ PRIV 2, kterými bylo uloženo generálnímu řediteli Česká správy letišť, s.p. zajistit provedení mezitimní účetní závěrky podniku ke dni , provést aktualizaci inventurních výstupů a zajistit jejich realizaci vůči nabyvateli. S účinností od přešly: část podniku, ke které měl podnik právo hospodaření a kterou tvořila samostatná organizační složka letiště Karlovy Vary - Olšová Vrata na Karlovarský kraj část podniku, ke které měl podnik právo hospodaření a kterou tvořila samostatná organizační složka letiště Ostrava - Mošnov na Moravskoslezský kraj do všech práv a povinností souvisejících s částí podniku, kterou tvořila samostatná organizační složka Brno - Tuřany, vstoupil Jihomoravský kraj jako pronajímatel podniku. V návaznosti na Rozhodnutí provedl státní podnik Česká správa letišť mezitimní účetní závěrku ke dni a bylo vydáno vnitropodnikové opatření generálního ředitele č. 12/04 Převod regionálních letišť k zajištění převodu ekonomicko-personální agendy. Účetní stavy předávaného majetku a závazků jednotlivých regionálních letišť byly ověřeny inventarizacemi provedenými ke za účasti zástupců krajů a následně převedeny na zmiňované kraje. Vzhledem k charakteru převodu majetku a závazků daného výše uvedeným zákonem a Rozhodnutím, jímž zároveň došlo zakladatelem k odnětí práva hospodaření podniku s tímto majetkem a závazky, byl převod na kraje zaúčtován jako snížení kmenového jmění (základního kapitálu) podniku. Pro rychlejší a jednodušší převod letiště do majetku krajů byly navíc uzavřeny trojstranné smlouvy mezi: a) Podnikem, provozovatelem letiště, a Moravskoslezským krajem, b) Podnikem, provozovatelem letiště, a Karlovarským krajem. 2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky k němu ve znění platném pro rok 2005, 2004 a OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2005, 2004 a 2003 jsou následující: a) Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související. Dlouhodobý nehmotný majetek nad 40 tis. Kč je odepisován do nákladů na základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku. b) Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek nad 20 tis. Kč se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Úroky a další finanční výdaje související s pořízením se zahrnují do jeho ocenění. Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů. 70

73 Transfer of Regional Airports Pursuant to Act No. 166/2004 Coll., dated 25 March 2004, on the transfer of certain assets, which the State Enterprise Česká správa letišť is authorized to manage, from the ownership of the Czech Republic to the ownership of some regions, the following instructions were issued: the Minister of Transport Decision dated 31 May 2004 on the transfer of selected assets into the assets of the Jihomoravský, Moravskoslezský and the Karlovarský regions (the Decision ), the Enterprise s founder s letters ref. No. 391/ PRIV 2, ref. No. 393/ PRIV 2, ref. No. 394/ PRIV 2, through which the Chief Executive Officer of Česká správa letišť, s.p. is required to ensure the preparation of the Enterprise s interim financial statements as at 30 June 2004, the update of inventory-check outputs and their implementation for an acquirer. Effective as of 1 July 2004, the following items were transferred: the Enterprise s part, to which the Enterprise had a right of management and which consisted of a separate branch Karlovy Vary - Olšová Vrata Airport, was transferred to the Karlovarský region, the Enterprise s part, to which the Enterprise had a right of management and which consisted of a separate branch Ostrava - Mošnov, was transferred to the Moravskoslezský region, the Jihomoravský region, as the lessor, entered into all rights and obligations related to the Enterprise s part, which cosisted of separate branch Brno - Tuřany. Pursuant to the Decision, Česká správa letišť, s.p. compiled interim financial statements as at 30 June 2004 and the Chief Executive Officer s internal measure No. 12/04 Transfer of Regional Airports was issued in order to ensure the transfer of the economic and personnel issues. Net book values of transferred assets and liabilities of individual regional airports were reviewed through inventory checks as at 30 June 2004 that were observed by representatives of the respective regions and, subsequently, they were transferred to the foregoing regions. Owing to the nature of assets and liabilities transfer as given in the above Act and in the Decision, the transfer to the regions was recorded as a decrease in the Enterprise s ordinary (basic) capital. In addition, to make the transfer of the airports to the regions ownership prompt and easier, trilateral agreements were entered into between: a) the Enterprise, the future airport operator and the Moravskoslezský region, b) the Enterprise, the future airport operator and the Karlovarský region. 2. BASIS OF PRESENTATION OF THE FINANCIAL STATEMENTS The accompanying financial statements were prepared in accordance with the Czech Act on Accounting and the related guidelines as applicable for 2005, 2004 and Explanation Added for Translation into English These financial statements are presented on the basis of accounting principles and standards generally accepted in the Czech Republic. Certain accounting practices applied by the Enterprise that conform with generally accepted accounting principles and standards in the Czech Republic may not conform with generally accepted accounting principles in other countries. 3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES The accounting policies applied by the Enterprise in preparing the 2005, 2004 and 2003 financial statements are as follows: a) Intangible Fixed Assets Intangible fixed assets are valued at their acquisition cost and related expenses. Intangible fixed assets with a cost exceeding CZK 40 thousand are amortized over their estimated useful lives. b) Tangible Fixed Assets Purchased tangible fixed assets with a cost exceeding CZK 20 thousand are recorded at their acquisition cost that consists of purchase price, freight, customs duties and other related costs. Interest and other financial expenses incurred in the construction of tangible fixed assets are also capitalized. The costs of technical improvements are capitalized. Repairs and maintenance expenses are expensed as incurred. 71

74 Odpisování Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Předpokládaná životnost je stanovena takto: Počet let Stavby Stroje, přístroje a zařízení 4 20 Dopravní prostředky 4 12 Inventář 6 12 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 2 U majetku, na němž bylo v roce 2004 nebo 2005 provedeno technické zhodnocení a došlo zároveň k prodloužení doby životnosti na základě odhadu odborných úseků (útvarů), jsou odpisy vypočteny ze zůstatkové ceny zvýšené o cenu technického zhodnocení a zůstatkové doby životnosti. c) Finanční majetek Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech. d) Zásoby Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami, u zásob stejného druhu s použitím metody váženého aritmetického průměru. Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, clo, provize atd.). e) Pohledávky Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu. f) Vlastní kapitál Kmenové jmění podniku se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku městského soudu. Případné zvýšení nebo snížení kmenového jmění o kterém rozhodla dozorčí rada, a které nebylo ke dni účetní závěrky zaregistrováno, se vykazuje jako změny kmenového jmění. Ostatní kapitálové fondy jsou tvořeny státními dotacemi na kapitálové dovybavení v minulých letech. Od roku 2005 se do ostatních kapitálových fondů dále zahrnuje majetek bezúplatně nabytý od jiného státního podniku nebo od organizační složky státu oceněný reprodukční pořizovací cenou, vydání pozemků v rámci restitucí, změna ocenění pozemků nabytých vkladem zakladatele, ke které došlo zpřesněním výměry pozemků v katastru nemovitostí. Změna hodnoty pozemku je vypočítána jako násobek rozdílu původní a nové výměry pozemku a ceny za metr čtvereční pozemku v registru majetku. Státní podnik tvoří podle Zákona č. 77/1997 Sb., v platném znění, rezervní fond tvořený ročními příděly ve výši 10 % z čistého zisku a fond kulturních a sociálních potřeb podle vyhlášky č. 310/1995 v platném znění základním přídělem ze zisku ve výši 2 % z ročního objemu nákladů zaúčtovaných na mzdy ve smyslu 3 odst. 1. Podnik dále eviduje fond odměn, jehož zůstatek je bez pohybu od roku 1995, kdy byl jeho nevyčerpaný zůstatek převeden z příspěvkové organizace na státní podnik. g) Cizí zdroje Podnik vytváří zákonné rezervy ve smyslu zákona o rezervách a rezervy na ztráty a rizika v případech, kdy lze s vysokou mírou pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín plnění při dodržení věcné a časové souvislosti. Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách. Dlouhodobé i krátkodobé úvěry se vykazují ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho roku od rozvahového dne. Podmíněné závazky, které nejsou vykázány v rozvaze z důvodu vysoké nejistoty při stanovení jejich výše, titulu nebo termínu plnění, jsou popsány v odstavci 11 a 18. h) Operativní leasing Na základě rozhodnutí vedení podniku z roku 2003 a 2004 byly uzavřeny smlouvy o operativním leasingu na osobní a užitkové automobily a leasing zálohovacího serveru. Podnik účtuje pronajatém majetku tak, že zahrnuje roční splátky do nákladů. 72

75 Depreciation Depreciation is calculated based on the acquisition cost and the estimated useful life of the related asset. The estimated useful lives are as follows: Years Constructions Machinery and equipment 4 20 Vehicles 4 12 Furniture and fixtures 6 12 Other tangible fixed assets 2 With respect to the assets, which underwent technical improvements in 2004 or 2005 and whose useful lives were extended based on an estimate provided by technical sections (departments), depreciation expense is calculated from net book values, increased by the cost of technical improvements, over the remaining useful lives. c) Financial Assets Short-term financial assets consist of liquid valuables, cash in hand and at bank. d) Inventory Purchased inventory is stated at actual cost; inventory items of the same type are stated using the weighted average method. Costs of purchased inventory include acquisition-related costs (freight, customs, commission, etc.). e) Receivables Both long- and short-term receivables are carried at their realizable value after provision for doubtful accounts. Additions to the provision account are charged to income. f) Equity The ordinary capital of the Enterprise is stated at the amount recorded in the Commercial Register maintained in the Municipal Court. Any increase or decrease in the ordinary capital, which was approved by the Supervisory Board, but not entered in the Commercial Register as at the financial statements date, is recorded through changes in ordinary capital. Other capital funds consist of government subsidies for the capital contributions made in prior years. Beginning in 2005, other capital funds also include assets contributed free of charge by another state enterprise or by a government body, which are valued at their replacement cost, land handed back in restitution, remeasurement of land contributed by founders, whose area was corrected in the Real Estate Register. The new value of land is calculated as the difference between the original and new land area multiplied by the price per square meter stated in the asset register. The State-Owned Enterprise creates, in accordance with Act No. 77/1997 Coll., as amended, a legal reserve fund by a yearly allocation of 10% of profit after tax, and, in accordance with Decree No. 310/1995, as amended, a cultural and social needs fund by a basic allocation of 2% of yearly costs of wages pursuant to Section 3, para. 1. In addition, the Enterprise keeps a benefits fund, which has had no movement since 1995 when its unused balance was transferred from a state-budget organization to a state-owned enterprise. g) Reserves and Liabilities The State-Owned Enterprise creates legal reserves within the meaning of the Act on Reserves and reserves for losses and risks if the related purpose, amount and timing can be reliably estimated and the accrual and matching principles are observed. Long-term liabilities and current liabilities are carried at their nominal values. Long-term and short-term loans are recorded at their nominal values. Any portion of long-term debt, which is due within one year of the balance sheet date, is regarded as short-term debt. Contingent liabilities that are not recorded in the balance sheet because significant uncertainties exist with respect to the amount, title or timing of the expected outflow of benefits are described in Notes 11 and 18. h) Operating Leases Following the decision of the Enterprise s management made in 2003 and in 2004, the operating lease contracts for passengers and utility cars and for a back-up server were entered into. The Enterprise records leased assets by expensing the annual lease payments. 73

76 i) Devizové operace Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách denním kurzem České národní banky a k rozvahovému dni byly oceněny kurzem platným k vyhlášeným Českou národní bankou. Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do výnosů nebo nákladů běžného roku. j) Účtování výnosů a nákladů Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí. Podnik účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí všech rizik, ztrát a znehodnocení, které jsou ke dni sestavení účetní závěrky známy. k) Daň z příjmů Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy atd.). Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami aktiv a pasiv z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmů s přihlédnutím k období realizace. l) Dotace Rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ČR byly na zařízení výtopna sever pro rok 2005 alokovány emisní povolenky, jejichž bezúplatné nabytí je účtováno jako pořízení nehmotného neodepisovaného majetku souvztažně s účtem přijatých dotací a oceněno reprodukční pořizovací cenou. Spotřeba povolenek je účtována jako snížení nehmotného majetku do ostatních provozních nákladů a současně jako zúčtování přijaté dotace do ostatních provozních výnosů. V roce 2003 a 2004 byla podniku poskytnuta dotace na výstavbu dlouhodobého majetku (výstavba Pohraniční veterinární stanice) ve výši tis. Kč. Tato stavba byla financována z vlastních zdrojů, z dotace od fondu Phare ve výši tis. Kč a z dotace ze státního rozpočtu ČR ve výši tis. Kč. V roce 2004 byla dále podniku poskytnuta dotace ze státního rozpočtu ČR na provoz veterinární stanice ve výši tis. Kč. Skutečné náklady byly nižší než přidělená dotace, proto podnik v roce 2005 vrátil tis. Kč do státního rozpočtu ČR. Na základě rozhodnutí přijatého vedením podniku a schváleného dozorčí radou byly v letech 2005 a 2004 podle rámcové smlouvy poskytnuty zájmovému Sdružení právnických osob dotčených provozem letiště Praha - Ruzyně dary ve výši tis. Kč a tis. Kč. Tyto dary byly zaúčtovány do ostatních provozních nákladů. 74

77 i) Foreign Currency Transactions Assets and liabilities whose acquisition or production costs were denominated in foreign currencies are translated into Czech crowns at daily exchange rates published by the Czech National Bank. On the balance sheet date, monetary items are adjusted to the exchange rates published by the Czech National Bank as at 31 December. Realized as well as unrealized exchange rate gains and losses were charged or credited, as appropriate, to income for the year. j) Recognition of Revenues and Expenses Revenues and expenses are recognized on an accrual basis, that is, they are recognized in the periods in which the actual flow of the related goods or services occurs, regardless of when the related monetary flow arises. The Enterprise recognizes as an expense any additions to reserves for or provisions against risks, losses or physical damage that are known as at the financial statements date. k) Income Tax The corporate income tax expense is calculated based on the statutory tax rate and book income before taxes, increased or decreased by the appropriate permanent and temporary differences (e.g. non-deductible reserves and provisions, entertainment expenses, differences between book and tax depreciation, etc.). The deferred tax position reflects the net tax effects of temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for corporate income tax purposes, taking into consideration the period of realization. l) Subsidies Pursuant to the decision of the Ministry of Environment of the Czech Republic, the heating plant north was allocated emission allowances for The emission allowances were granted free of charge, recognized as acquisition of intangible fixed assets with a corresponding entry to the granted subsidy account and were valued at replacement cost. The use of emission allowances is charged to other operating revenues through the disposal of intangible fixed assets and, at the same time, as the reversal of a subsidy to other operating revenues (ie. Tax neutral). In 2003 and 2004, the Enterprise was granted a subsidy of CZK 51,565 thousand for the construction of tangible fixed assets (a border veterinary station). This construction was funded by the Enterprise s internal resources, by a CZK 38,565 thousand subsidy from the Phare fund, and by a CZK 13,000 thousand subsidy from the Czech Republic state budget. In 2004, the Enterprise was granted a subsidy of CZK 2,061 thousand from the Czech Republic state budget for the operations of the border veterinary station. As actual costs were lower than the subsidy, the Enterprise returned CZK 1,059 thousand to the state budget in Pursuant to management s decision approved by the Supervisory Board, a community of legal entities affected by the operations of Prague - Ruzyně Airport was granted, on the basis of a framework agreement, donations of CZK 20,000 thousand and CZK 10,000 thousand in 2005 and 2004, respectively. These donations were charged to other operating expenses. 75

78 4. DLOUHODOBÝ MAJETEK a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč) POŘIZOVACÍ CENA Počáteční Přírůstky Vyřazení Převod Převody Konečný zůstatek na kraje zůstatek Software Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Celkem Celkem Celkem OPRÁVKY Počáteční Odpisy Prodeje, Vyřazení Převod Konečný Účetní zůstatek likvidace na kraje zůstatek hodnota Software Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Celkem Celkem Celkem Jiný dlouhodobý nehmotný majetek k tvoří povolenky na emise a preferenční limity v reprodukční ceně tis. Kč (viz odstavec 3l). Souhrnná výše drobného nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila k , 2004 a 2003 v pořizovacích cenách tis. Kč, tis. Kč a tis. Kč. Rozhodující investice do dlouhodobého nehmotného majetku v roce 2005 představuje nový software a licence pořízené v souvislosti s výstavbou nového Terminálu 2 Sever. b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč) POŘIZOVACÍ CENA Počáteční Přírůstky Vyřazení Nálezy Převod Převody Konečný zůstatek z inventury na kraje zůstatek Pozemky Stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář Jiný dlouhodobý hmotný majetek Umělecká díla Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Celkem Celkem Celkem

79 4. FIXED ASSETS a) Intangible Fixed Assets (in CZK thousands) COST At beginning Additions Disposals Transfers Transfers At end of year to regions of year Software 70,865 (10,894) 76, ,922 Other intangible fixed assets 12,729 (9,285) 3,444 Intangibles in progress 17,787 74,744 (1,275) (76,951) 14, Total 88,652 87,473 (21,454) 154, Total 65,933 23,838 (1,119) 88, Total 54,257 11,756 (80) 65,933 ACCUMULATED AMORTIZATION At beginning Amortization Cost of sales Disposals Transfers At end Net book of year of year or liquidation to regions of year value Software (47,010) (18,904) (3,899) 10,894 (58,919) 78,003 Other intangible fixed assets 3,444 Intangibles in progress 14, Total (47,010) (18,904) (3,899) 10,894 (58,919) 95, Total (38,404) (9,049) 443 (47,010) 41, Total (25,870) (12,614) 80 (38,404) 27,529 Other intangible fixed assets as at 31 December 2005 include emission allowances and preference limits with a replacement value of CZK 3,444 thousand (see Note 3l). The total value of small intangible fixed assets, which are not reflected in the accompanying balance sheet, was CZK 5,228 thousand, CZK 7,457 thousand and CZK 8,986 thousand at acquisition cost as at 31 December 2005, 2004 and 2003, respectively. In 2005, major investments in intangible fixed assets include software and licenses acquired in connection with the construction of Terminal 2 North. b) Tangible Fixed Assets (in CZK thousands) COST At beginning Additions Disposals Items identified Transfers Transfers At end of year in stocktaking to regions of year Land 14,384, ,345 (229,449) 14,814,380 Constructions 8,570,196 (19,886) 3,051 3,033,724 11,587,085 Machinery and equipment 1,788,811 (25,457) 5,972 1,032,625 2,801,951 Vehicles 681,218 (1,009) 117, ,592 Furniture and fixtures 63,380 (1,130) 7,508 69,758 Other tangible fixed assets 34,548 (1,009) 8,824 47,355 89,718 Art works and collections Tangibles in progress 3,767,633 5,754,832 (4,237,166) 5,285,299 Advances for tangibles 3,527 (1,646) 1, Total 29,294,157 6,414,177 (277,940) 17,847 35,448, Total 28,481,816 3,366,645 (135,399) (2,418,905) 29,294, Total 27,650, ,258 (144,990) 28,481,816 77

80 Důležitým zařazeným dlouhodobým hmotným majetkem v roce 2005 jsou níže uvedené stavby a zařízení: Terminál 2 Sever Spojovací objekt Terminál 2 Sever Prst C Terminál 2 Sever související stavby (kolektor hlavní transformační stanice, zavazadlový tunel, kolektor Prstu C, kolektor Spojovacího objektu, obslužné komunikace...) Rapid Exit úprava dráhového systému pro rychlé odbočení letadel vč. osvětlení, odvodnění, atd. Pojezdová dráha Z Nástupní mosty Dopravní prostředky (letištní zametač, autobus, sněhová fréza, letištní postřikovač) V roce 2005 zrealizoval podnik označení části majetku čárovými kódy. Fyzická inventura majetku roku 2005 byla provedena inventarizačními komisemi Letiště Praha, s.p., za účasti externí společnosti Dantem s.r.o. V průběhu roku 2005 došlo v podniku k těmto významným úbytkům dlouhodobého hmotného majetku v důsledku jeho zastaralosti, nefunkčnosti nebo nepotřebnosti: ovládání světelného zabezpečovacího zařízení silnoproudé rozvody komunikace rentgen HI-Scan. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek zahrnuje především stavby související s druhou částí Terminálu 2 Sever, která byla zprovozněna 1. polovině roku Jsou to: hlavní budova Terminálu 2 Sever třídírna zavazadel komunikace včetně estakády zastávka autobusů Další významné stavby obsažené v nedokončeném dlouhodobém hmotném majetku jsou především: Paralelní dráha RWY 06R/24L Odbavovací plocha D1 Pobočná hasičská stanice K eviduje podnik v rozvaze pozemky v celkové hodnotě tis. Kč o celkové výměře m 2. U pozemků evidovaných v rozvaze k ve výši tis. Kč byla jejich účetní hodnota určena podle vyhlášky 393/1991 Sb. v roce 1991 a tato hodnota se stala součástí kmenového jmění (základního kapitálu) podniku. Reálná hodnota těchto pozemků se však od účetní hodnoty může odlišovat. V průběhu roku 2005 podnik odkoupil nové pozemky v hodnotě tis. Kč, z toho pro pozemky v hodnotě tis. Kč byl do konce roku 2005 podán návrh na vklad do katastru nemovitostí, vlastnické právo však nebylo k zapsáno. Na základě Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí ze správy Pozemkového fondu ČR byly v roce 2005 podniku bezúplatně převedeny pozemky v hodnotě tis. Kč, které byly v účetnictví oceněny na základě znaleckého posudku. Tato transakce byla zaúčtována oproti účtu ostatních kapitálových fondů (viz odstavec 10). V roce 2005 došlo ke změně výměry pozemků nabytých vkladem zakladatele zaměřením jejich skutečných hranic, resp. ke změně jejich hodnoty. Tato změna výměry se projevila snížením hodnoty předmětných pozemků o tis. Kč. Pozemky v hodnotě tis. Kč byly Katastrem nemovitostí celé nebo zčásti odepsány z LV Letiště Praha, s.p., z důvodu nedostatečné podpory vlastnického práva. Obě tyto transakce byly zaúčtovány oproti účtu ostatních kapitálových fondů (viz odstavec 10). Podnik má k pozemky zatížené věcným břemenem v pořizovacích cenách tis. Kč, což činí 1,14 % jejich účetní hodnoty. K , 2004 a 2003 souhrnná výše drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze činila v pořizovacích cenách tis. Kč, tis. Kč a tis. Kč. Podnik rozpustil v roce 2005 zákonnou rezervu na opravy dlouhodobého hmotného majetku ve výši tis. Kč (viz odstavec 11). Součást pořizovacích cen dlouhodobého majetku ve výši tis. Kč tvoří technická zhodnocení, které byly v roce 2005 vyloučeny z účtů oprav a udržování z let (viz odstavec 21). 78

81 Major assets put in use in 2005 include the following buildings and equipment: Terminal 2 North Connecting building, Terminal 2 North Pier C, Terminal 2 North related constructions (collector, main transformer station, baggage tunnel, Pier C collector, connecting building collector, access and servicing roads...), Rapid Exit modification of the runway system to include rapid exit taxiway, including lighting, draining, etc. Taxiway Z Boarding gates Vehicles (runway sweeper, bus, rotary snow plough, aircraft sprinkler). Certain assets were equipped with bar codes in Stocktaking boards of Letiště Praha, s.p., supported by Dantem s.r.o., performed physical stocktaking of the 2005 assets. Major decreases of tangible fixed assets in 2005 due to their being obsolete, non-functional or excess were as follows: Light safety system control Heavy-current distribution system Access road HI-Scan roentgen Tangibles in progress consist, in particular, of constructions related to the second part of Terminal 2 North, which was put in use in the second half of These are the following: Terminal 2 North main building Baggage sorting room Access road, including flyover bridge Bus stop In addition, tangibles in progress include the following construction projects: RWY 06R/24L parallel runway D1 apron Subsidiary fireman station The Enterprise recognized land in the total amount of CZK 14,814,380 thousand (the total area of 9,949,170 sq. meters) in the accompanying balance sheet as at 31 December With respect to the land carried in the amount of CZK 13,869,608 thousand in the accompanying balance sheet as at 31 December 2005, the carrying amount was determined in 1991 based on regulation No. 393/1991 Coll. and was included in the ordinary capital (basic capital) of the Enterprise. However, the real value of the land may differ from its carrying value. The Enterprise purchased new land with a total value of CZK 132,543 thousand in By the year-end, the Enterprise filed a proposal for a Real Estate Register entry with respect to land with the value of CZK 15,282 thousand; however, no ownership rights were registered as at 31 December Pursuant to a contract for the free-of-charge transfer of real estate by Pozemkový fond ČR (the State Land Fund of the Czech Republic), the Enterprise received land with the total value of CZK 526,802 thousand free of charge in 2005; the carrying values of the land are based on an expert appraisal. The transaction was recognized to the Other capital funds account (see Note 10). In 2005, the area as well as value of certain plots of land contributed free-of-charge by the founder was restated as their actual borders were newly surveyed. The restatement resulted in the decrease of the carrying value of the land by CZK 42,989 thousand. The Real Estate Register deleted, fully or partly, plots of land with a total value of CZK 183,772 thousand from the deed of ownership of Letiště Praha, s.p., as the ownership right is not sufficiently supported. Both these transactions were recognized to the Other capital funds account (see Note 10). As at 31 December 2005, land with a value of CZK 169,551 thousand was encumbered by easement, which represents 1.14% of the total carrying value of the land. The total value of small tangible fixed assets, which are not reflected in the accompanying balance sheet, was CZK 162,837 thousand, CZK 122,113 thousand and CZK 123,550 thousand at acquisition cost as at 31 December 2005, 2004 and 2003, respectively. In 2005, the Enterprise reversed a statutory reserve of CZK 832,536 thousand established for repairs of tangible fixed assets (see Note 11). Tangible fixed assets with a cost of CZK 270,838 thousand represent technical improvements that were excluded in 2005 from repairs and maintenance accounts pertaining to (see Note 21). 79

82 OPRÁVKY Počáteční Odpisy Prodeje, Vyřazení Nálezy Převod Konečný Opravné Účetní zůstatek likvidace z inventury na kraje zůstatek položky hodnota Pozemky Stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář Jiný dlouhodobý hmotný majetek Umělecká díla 577 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Celkem Celkem Celkem Společnost upravila ocenění dlouhodobého hmotného majetku vzhledem k jeho nižší hodnotě prostřednictvím opravné položky na vrub nákladů (viz odstavec 7). Část odpisů ve výši tis. Kč týkající se odpisů technických zhodnocení, které byly v roce 2005 vyloučeny z účtů oprav a udržování z let jsou v přiložených finančních výkazech vykázány v řádku mimořádných výnosů (viz odstavec 21). Dále byl do odpisů dlouhodobého majetku zaúčtován jednorázový odpis likvidovaného majetku ve výši tis. Kč, který je ve výše uvedených tabulkách oprávek vykázán ve sloupcích prodeje a likvidace. c) Dlouhodobý finanční majetek (v tis. Kč) Přehled o pohybu dlouhodobého finančního majetku: Zůstatek Přírůstky Úbytky Převod Zůstatek Přírůstky Úbytky Zůstatek k na kraje k k Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Celkem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly byly k převedeny v rámci převodu majetku letiště Ostrava z České správy letišť, s.p. na Severomoravský kraj a představovaly 2 akcie (2% podíl) v nominální hodnotě 70 tis. Kč za akcii ve společnosti Free Zone Ostrava, a.s. 5. ZÁSOBY Ocenění nepotřebných, zastaralých a pomaluobrátkových zásob se snižuje na prodejní cenu prostřednictvím účtu opravných položek, který se v přiložené rozvaze vykazuje ve sloupci korekce. Opravná položka byla stanovena vedením společnosti na základě obrátkovosti a očekávané budoucí využitelnosti zásob (viz odstavec 7). 80

83 ACCUMULATED DEPRECIATION At Depre- Cost of Disposals Items Transfers At end Provisions Net book beginning ciation sales or identified in to regions of year value of year of year liquidation stocktaking Land 14,814,380 Constructions (2,509,618) (359,517) (3,421) 19,886 (3,051) (2,855,721) (428) 8,730,936 Machinery and equipment (1,229,848) (211,599) (728) 25,457 (5,972) (1,422,690) 1,379,261 Vehicles (432,558) (53,993) (24) 1,009 (485,566) 312,026 Furniture and fixtures (35,039) (9,076) (174) 1,130 (43,159) 26,599 Other tangible fixed assets (24,429) (14,720) (19) 1,009 (8,824) (46,983) 42,735 Art works and collections 577 Tangibles in progress 5,285,299 Advances for tangibles 1, Total (4,231,492) (648,905) (4,366) 48,491 (17,847) (4,854,119) (428) 30,593, Total (4,673,500) (527,215) (18,820) 112, ,008 (4,231,492) 25,062, Total (4,212,837) (573,150) (1,684) 114,171 (4,673,500) (7,467) 23,800,849 The Enterprise has adjusted the carrying value of certain tangible assets for diminution in value through a provision charged against income (see Note 7). Depreciation of CZK 59,087 thousand relating to technical improvements that were excluded in 2005 from repairs and maintenance accounts pertaining to was credited to extraordinary revenues in the accompanying financial statements (see Note 21). In addition, depreciation of tangible fixed assets includes the write-off of disposed assets of CZK 4,852 thousand, which is presented in the Cost of sales and liquidation column in the accumulated amortization table. c) Long-Term Financial Investments (in CZK thousands) Summary of changes in long-term financial investments (in CZK thousand): Balance Additions Disposals Transfers Balance Additions Disposals Balance as at to regions as at as at 31/12/ /12/ /12/2005 Other long-term securities and interests 200 (200) Total 200 (200) As at 30 June 2004, other long-term securities and interests were transferred as part of the transfer of the Ostrava Airport assets from Česká správa letišť, s.p. to the Severomoravský region and represented 2 shares in Free Zone Ostrava, a.s. (2% interest) with a nominal value of CZK 70 thousand per share. 5. INVENTORY Excess, obsolete and slow moving inventory has been written down to its estimated net realizable value by a provision account. The provision is determined by management based on inventory turnover and its utilization in the future (see Note 7). 81

84 6. POHLEDÁVKY Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, byly v roce 2005, 2004 a 2003 vytvořeny opravné položky na základě jejich dobytnosti a časové struktury (viz odstavec 7). K , 2004 a 2003 pohledávky po lhůtě splatnosti více než 180 dní činily tis. Kč, tis. Kč a tis. Kč. Společnost dále z důvodu nedobytnosti, zamítnutí konkurzu a vyrovnání či neuspokojení pohledávek v konkurzním řízení atd. odepsala do nákladů v roce 2005, 2004 a 2003 pohledávky ve výši tis. Kč, tis. Kč a tis. Kč. K měl podnik dlouhodobé pohledávky ve výši tis. Kč, které se vztahovaly k dlouhodobému pronájmu letiště Brno - Tuřany. Tyto pohledávky nebyly úročeny a jejich lhůta splatnosti byla stanovena v rozmezí od roku 2002 do roku Při převodu regionálních letišť v roce 2004 byly tyto pohledávky převedeny na Jihomoravský kraj. Dohadné účty aktivní zahrnují především nevyfakturované obratové nájemné z pronájmu nebytových prostor. 7. OPRAVNÉ POLOŽKY Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv (uvedených v odstavci 4, 5 a 6). Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč): Opravné Zůstatek Tvorba Zúčtování Převod Zůstatek Tvorba Zúčtování Zůstatek položky k: k opravné opravné na kraje k opravné opravné k položky položky 2004 položky položky 2005 dlouhodobému majetku zásobám pohledávkám zákonné pohledávkám ostatní Zákonné opravné položky se tvoří v souladu se zákonem o rezervách a jsou daňově uznatelné. 8. KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech. Podnik zřídil účet dluhové služby na základě Smlouvy o poskytnutí záruky ze dne Na tento účet Letiště Praha, s.p. převádí ke každému čerpání úvěru finanční částku ve výši 50% ročního úrokového dluhu. Účet slouží k zajištění závazků ve vztahu k jistině a úhradě úroků úvěru poskytnutého EIB. Účet je úročený individuální úrokovou sazbou. Letiště Praha, s.p. s tímto účtem nemůže disponovat, protože slouží jako záruka garančním bankám. K měl podnik na účtu dluhové služby s omezeným disponováním zůstatek tis. Kč. 9. OSTATNÍ AKTIVA Náklady příštích období dále zahrnují především časové rozlišení pojištění, služeb a předplatného odborného tisku a jsou účtovány do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší. V souvislosti se zařazením části Terminálu 2 Sever do majetku, se podnik rozhodl, pro věrnější zobrazení skutečnosti, časově rozlišit náklady spojené s pořízením dlouhodobého majetku v pořizovací ceně od 500 Kč do Kč na 2 roky. K bylo v této souvislosti v nákladech příštích období obsaženo tis. Kč. Příjmy příštích období zahrnují zejména vyúčtování přijatých záloh na energie a jsou účtovány do výnosů období, do kterého věcně a časově přísluší. 82

85 6. RECEIVABLES In 2005, 2004 and 2003, provisions against outstanding receivables that are considered doubtful were charged to income based on the receivable aging and recoverability analysis (see Note 7). Receivables overdue for more than 180 days totaled CZK 29,880 thousand, CZK 24,569 thousand and CZK 27,734 thousand as at 31 December 2005, 2004 and 2003, respectively. In addition, the Enterprise wrote off irrecoverable receivables of CZK 10,985 thousand, CZK 6,720 thousand and CZK 35,686 thousand in 2005, 2004 and 2003, respectively, due to cancellation of bankruptcy proceedings, unsatisfying the claims in bankruptcy proceedings, etc. As at 31 December 2003, the Enterprise had CZK 280,416 thousand of long-term receivables relating to a long-term lease of the Brno - Tuřany Airport. These receivables are interest-free and mature from 2002 to The receivables were transferred to the Jihomoravský region as part of the transfer of regional airports in Unbilled revenue represents, in particular, rent of leased non-residential premises. 7. PROVISIONS Provisions reflect a temporary diminution in value of assets (see Notes 4, 5 and 6). Changes in the provision accounts (in CZK thousands): Provisions Balance Additions Deductions Transfers Balance Additions Deductions Balance against: as at to regions as at as at 31/12/ /12/ /12/2005 Fixed assets 7,467 (7,467) Inventory 2,658 (1) 2,657 4,583 7,240 Receivables legal 13,415 4,180 (3,387) (876) 13,332 8,792 (8,521) 13,603 Receivables other 14,457 (2,334) (886) 11,237 39,257 50,494 Legal provisions are created in compliance with the Act on Reserves and are tax deductible. 8. SHORT-TERM FINANCIAL ASSETS Short-term financial assets consist of liquid valuables, cash in hand and at bank. Pursuant to the contract on the provision of a guarantee dated 7 November 2003, the Enterprise opened a debt service account. For each drawing, Letiště Praha, s.p. transfers amounts representing 50% of annual interest debt service to this account. The account is used to secure liabilities in relation to the principal and to pay interest accrued on the loan granted by EIB. Letiště Praha, s.p. may not use this account as it serves as guarantee for guarantee banks. As at 31 December 2005, the Enterprise had a balance of CZK 66,993 thousand in this debt service account being restricted in use. 9. OTHER ASSETS Prepaid expenses include in particular insurance, services and professional press subscription, which are charged to income for the year in which they were incurred. In connection with putting the Terminal 2 North in use, the Enterprise decided to capitalize the expenses incurred in the acquisition of fixed assets with a cost from CZK 500 to CZK 20,000 over two years in order to give a true and fair view. Prepaid expenses reflecting this measure totaled CZK 11,790 thousand as at 31 December Unbilled revenues include, in particular, the settlement of advances received for energies, which are recognized into income for the year in which they were earned. 83

86 10. VLASTNÍ KAPITÁL Kmenové jmění podniku činí k tis. Kč. V letech podnik snížil postupně základní kapitál z tis. Kč na tis. Kč. Tyto změny byly k zapsány v obchodního rejstříku. V roce 2005, 2004 a 2003 došlo k následujícím změnám účtů vlastního kapitálu (v tis. Kč): Zůstatek Zvýšení Snížení Zůstatek Zvýšení Snížení Zůstatek k k k Kmenové jmění Ostatní kapitálové fondy Zákonný rezervní fond FKSP a fond odměn Změny v ostatních kapitálových fondech v roce 2005 jsou způsobeny především bezúplatným převodem pozemků ze správy Pozemkového fondu ČR, upřesněním výměr pozemků nabytých vkladem zakladatele a dále odepsáním pozemků k LV Letiště Praha, s.p. z důvodu nedostatečné podpory vlastnického práva (viz odstavec 4b). Snížení kmenového jmění v roce 2004 zahrnuje zejména převod majetku a závazků regionálních letišť na kraje (viz níže). Ostatní kapitálové fondy zahrnují: státní dotace na kapitálové dovybavení v minulých letech, hodnotu pozemků bezúplatně nabytých od Pozemkového fondu ČR v roce 2005 stanovenou na základě znaleckého posudku, hodnotu odpovídající snížení výměr pozemků nabytých vkladem zakladatele, vzniklého upřesněním hranic pozemků v katastru nemovitostí hodnotu pozemků vymazaných Katastrem nemovitostí z LV Letiště Praha, s.p. z titulu nedostatečné podpory vlastnického práva. Zakladatelem bylo schváleno následující rozdělení zisku za roky 2004, 2003 a 2002 (v tis. Kč) Zisk roku Příděl do rezervního fondu ostatních fondů Převod nerozděleného zisku Nerozdělený zisk k Zisk roku Příděl do rezervního fondu ostatních fondů Převod nerozděleného zisku Nerozdělený zisk k Zisk roku Příděl do rezervního fondu ostatních fondů Převod nerozděleného zisku Nerozdělený zisk k Převod majetku a závazků na kraje Dopad převodu majetku a závazků v roce 2004 na jednotlivé kategorie (viz odstavec 1) byl následující: Převod- Brutto Korekce Netto Dlouhodobého nehmotného majetku Dlouhodobého hmotného majetku Finančních investic Zásob Dlouhodobých pohledávek Krátkodobých pohledávek Krátkodobého finančního majetku Krátkodobých závazků Celkem

87 10. EQUITY The Enterprise s ordinary capital was CZK 15,779,056 thousand as at 31 December From 1997 through 2005, the Enterprise gradually decreased the basic capital from CZK 17,699,931 thousand to CZK 15,779,056 thousand. These changes were entered in the Commercial Register as at 31 December The movements in the capital accounts during the 2005, 2004 and 2003 fiscal years were as follows (in CZK thousands): Balance Increase Decrease Balance Increase Decrease Balance as at as at as at 31/12/ /12/ /12/2005 Ordinary capital 17,624, (1,848,417) 15,776,519 2,537 15,779,056 Other capital funds 1,403,617 1,403, ,802 (231,985) 1,698,434 Legal reserve fund 402,823 93, ,204 98, ,046 Cultural and Social Needs Fund and Bonus Fund 18,421 12,963 (14,078) 17,306 13,090 (12,608) 17,788 Movements in Other capital funds in 2005 mainly arise from the free-of-charge transfer of land by the State Land Fund of the Czech Republic, restatement of land area acquired by founder s contribution, and from the deletion of plots of land from the deed of ownership of Letiště Praha, s.p., due to insufficient supportability of ownership rights (see Note 4b). The decrease in ordinary capital in 2004 includes, in particular, transfers of assets and liabilities of regional airports to regions (see below). Other capital funds include the following: Government subsidies for capital contributions made in prior years, Value of land acquired free of charge from the State Land Fund of the Czech Republic in 2005; the value is based on an expert appraisal, Value of land reflecting the reduction of the area of land contributed the founder; the reduction is due to the re-surveying of actual borders, Value of land deleted by the Real Estate Register from the deed of ownership of Letiště Praha, s.p., as the ownership right is not sufficiently supported. The founder approved the following profit distribution for 2004, 2003 and 2002 (in CZK thousands): Profit for ,757 Allocation to legal reserve fund (52,876) other funds (10,729) Undistributed profits added to retained earnings (465,152) Retained earnings as at 31/12/2003 2,282,282 Profit for ,812 Allocation to legal reserve fund (93,381) other funds (11,708) Undistributed profits added to retained earnings (828,723) Retained earnings as at 31/12/2004 3,111,005 Profit for ,414 Allocation to legal reserve fund (98,841) other funds (13,090) Undistributed profits added to retained earnings (876,483) Retained earnings as at 31/12/2005 3,987,488 Transfer of Assets and Liabilities to the Regions The impact of assets and liabilities on individual categories (see Note 1) in 2004 was as follows: Transfer- Gross Adjustment Net Intangible fixed assets 1,119 (443) 676 Tangible fixed assets 2,418,905 (876,008) 1,542,897 Financial investments Inventory Long-term receivables 279, ,967 Short-term receivables 21,233 (1,764) 19,469 Short-term financial assets 10,317 10,317 Current liabilities (11,838) (11,838) Total 2,720,717 (878,215) 1,842,502 85

88 11. REZERVY Změny na účtech rezerv (v tis. Kč): Rezervy Zůstatek Tvorba Zúčtování Zůstatek Tvorba Zúčtování Zůstatek k rezerv rezerv k rezerv rezerv k zákonné ostatní Zákonná rezerva na opravy majetku byla v roce 2005 na základě rozhodnutí vedení podniku v plné výši rozpuštěna. Ostatní rezervy jsou vytvořeny na protihluková opatření na základě závazného posudku hygienika hl. m. Prahy k územnímu rozhodnutí o vyhlášení ochranného hlukového pásma letiště Praha - Ruzyně na území hlavního města Prahy a některých okolních obcí. Ostatní rezervy dále zahrnují rezervy na podnikatelská rizika na základě odhadu odborných útvarů a rezervu na zaměstnanecké požitky, které podnik vyplácí zaměstnancům u příležitosti významných životních jubileí a při odchodu do starobního důchodu na základě kolektivní smlouvy. Detail ostatních rezerv k (v tis. Kč): Ostatní rezervy Zůstatek k Na protihluková opatření Na soudní spory a jiná podnikatelská rizika Na zaměstnanecké požitky Celkem Dále podnik evidoval soudní spory ve věci obchodních sporů a restitučních nároků či jejich částí ve výši tis. Kč, tis. Kč a tis. Kč k , 2004 a 2003, u nichž se management podniku domnívá, že budou z hlediska podniku úspěšné a tudíž na ně nebyly vytvořeny rezervy. V roce 2005 se jednalo o následující případy: restituční spory, u nichž se management domnívá, že budou z hlediska podniku úspěšné, a které by v případě negativního výsledku znamenaly pro podnik nutnost vydat pozemky v účetní hodnotě tis. Kč a zaplatit soudní výlohy v odhadované hodnotě 420 tis. Kč, ostatní soudní spory, které v současné době letiště vede, které se však netýkají restitučních nároků a u nichž podnik neočekává negativní výsledek. Tyto soudní spory by v případě negativního výsledku znamenaly pro podnik náklady v odhadované výši tis. Kč. V případě, že by podnik nebyl úspěšný v současně probíhajících restitučních sporech, byl by nucen odkoupit vydané pozemky od restituentů zpět, protože se nacházejí na území letiště. V některých případech již podnik restituční spor prohrál a příslušné pozemky nejsou v jeho majetku. Podnik podal žalobu na určení vlastnictví k pozemkům a v případě, že neuspěje, bude nucen, protože se pozemky nacházejí v území letiště, pozemky od jejich vlastníků vykoupit zpět. 12. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY Dlouhodobé závazky obsahují odložený daňový závazek (viz odstavec 16). 13. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY Společnost eviduje k tis. Kč splatných závazků pojistného na sociální a zdravotní zabezpečení, které byly uhrazeny v lednu v řádném termínu. Dohadné účty pasivní zahrnují především nevyfakturované dodávky stavebních prací a služeb, a jsou účtovány do majetku, resp. do nákladů v období, do kterého věcně a časově přísluší. 86

89 11. RESERVES The movements in the reserve accounts were as follows (in CZK thousands): Reserves Balance as at Additions Deductions Balance as at Additions Deductions Balance as at 31/12/ /12/ /12/2005 Legal 1,066, ,873 (666,186) 832,536 (832,536) Other 663, ,426 (166,145) 1,022,021 65,345 (372,963) 714,403 The management decided to fully reverse the legal reserve for the repairs of tangible fixed assets in Other reserves comprise reserves for noise abatement measures created pursuant to a binding opinion of the Chief Health Officer of the City of Prague on a zoning and planning decision establishing the noise protection zone of the Prague - Ruzyně Airport in the territory of the City of Prague and certain surrounding municipalities. In addition, other reserves include reserves for business risks established based on the estimates prepared by technical sections and a reserve for employee benefits granted to employee on the basis of the collective bargaining agreement upon their celebrating jubilees or upon their retirement. The breakdown of other reserves as at 31 December 2005 (in CZK thousands): Other reserves Balance as at 31/12/2005 Noise abatement measures 268,554 Legal disputes and other business risks 433,015 Employee benefits 12,834 Total 714,403 In addition, the Enterprise recorded legal disputes regarding business litigations and restitution claims or parts thereof in the amount of CZK 403,065 thousand, CZK 237,745 thousand and CZK 218,345 thousand as at 31 December 2005, 2004 and 2003, respectively, in respect of which the Enterprise s management believes that they will be resolved in favor of the Enterprise and, therefore, no related reserves were created. These were the following cases in 2005: Restitution claims, in respect of which the Enterprise s management believes that they will be resolved in favor of the Enterprise. Should they not be resolved as assumed, the Enterprise shall have to return land with the carrying value of CZK 302,485 thousand and pay lawsuit expenses estimated at CZK 420 thousand. Other legal disputes, not relating to restitution claims, to which the Enterprise is currently a party and in respect of which the management does not anticipate unfavorable outcome. Should the disputes not be resolved in favor of the Enterprise, the estimated costs incurred by the Enterprise in the disputes would be CZK 100,160 thousand. Should the Enterprise not be successful in pending restitution claims, the Enterprise would have to buy the returned land from owners granted the land in a restitution process as the land is located at the airport territory. The Enterprise has already lost some of the above restitution claims and the respective land is no more in its possession. The Enterprise has filed an action to determine the title to the land. If the Enterprise loses the case, it will have to repurchase the land from its owners as the land is located in the territory of the airport. 12. LONG-TERM LIABILITIES Long-term liabilities included a deferred tax liability (see Note 16). 13. CURRENT LIABILITIES As at 31 December 2005, the Enteprise had liabilities of CZK 43,841 thousand owing to social security and health insurance premiums, which were paid in due time in January. Unbilled deliveries represent, in particular, unbilled supplies of construction work and services, which are capitalized or charged to income, as appropriate, for the year in which they were incurred. 87

90 14. BANKOVNÍ ÚVĚRY A FINANČNÍ VÝPOMOCI Banka Termíny/ Úroková Částka Částka Částka Částka Částka Částka Podmínky sazba v cizí v tis. Kč v cizí v tis. Kč v cizí v tis. Kč měně měně měně Bankovní úvěry 3M EURIBOR z roku / % tis. EUR Překlenovací úvěr 1/2004 2,34 % Úvěr EIB 3M PRIBOR 12/ max. 0,13 % Celkem Splátka v následujícím roce Splátky v dalších letech Úvěr ČSOB (bankovní úvěr z roku 1995) Ke dni byl splacen úvěr, poskytnutý na základě Smlouvy o poskytnutí úvěru pro zabezpečení financování výstavby a rekonstrukce terminálu pro odbavení cestujících na letišti Praha Ruzyně, uzavřené dne Poslední splátka činila tis. Kč. V návaznosti na tuto skutečnost byla v lednu 2005 uhrazena poslední osmina poplatku dle Smlouvy o podmínkách převzetí závazků Ministerstva financí ČR za splacení úvěru poskytnutého České správě letišť, s.p. dne Překlenovací úvěr Překlenovací úvěr na úhradu výstavby Terminálu 2 Sever v celkové poskytnuté výši 450 mil. Kč byl splacen v lednu 2004 z čerpaného úvěru EIB (viz níže). Úvěr EIB Dne byla podepsána Smlouva o financování mezi Evropskou investiční bankou a Českou správou letišť, s.p. Na základě této smlouvy EIB poskytuje podniku možnost čerpání dlouhodobého investičního úvěru až do výše 9 mld. Kč, který lze použít výhradně na financování projektu Terminál 2 Sever. Začátek čerpání úvěru byl a do konce roku 2004 byl úvěr čerpán v celkové výši tis. Kč. V roce 2005 byl úvěr čerpán ve výši tis. Kč. K tedy činí výše čerpaného úvěru tis. Kč. Zahájení splácení jistiny čerpaného úvěru je podle harmonogramu plánováno na v pravidelných pololetních splátkách. Částky splátek k úhradě jsou vyjádřené procentním podílem 2,63% z objemu vyčerpaného úvěru. Výjimkou je poslední splátka, dle smlouvy o úvěru má být provedena k a připadá na ni podíl 2,69%. Náklady na úroky vztahující se k bankovním úvěrům za rok 2005, 2004 a 2003 činily tis. Kč, tis. Kč a tis. Kč z toho bylo tis. Kč, tis. Kč a tis. Kč zahrnuto do pořizovací ceny majetku. 15. OSTATNÍ PASIVA Výdaje příštích období zahrnují především nevyúčtované úroky z úvěru a poplatky spojené s úvěrem a jsou účtovány do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší. Výnosy příštích období zahrnují zejména časově rozlišené úhrady nájemného a podílu odběratelů na zvýšení příkonu el. Energie na letiště. Jsou účtovány do výnosů období, do kterého věcně a časově přísluší. 88

91 14. BANK LOANS AND BORROWINGS Bank Terms Interest Amount Amount Amount Amount Amount Amount /Conditions rate in foreign in CZK in foreign in CZK in foreign in CZK currency thousands currency thousands currency thousands Bank loans 3M EURIBOR EUR 18,299 from / % thousand 592,984 Bridge loan 1/ % 450,000 3M PRIBOR EIB loan 12/ max. 0.13% 6,350,000 3,350,000 Total 6,350,000 3,350,000 1,042,984 Less current portion 1,042,984 Net 6,350,000 3,350,000 ČSOB Loan (bank loan from 1995) As at 20 December 2004, the loan, which had been granted based on the loan contract made on 22 June 1995 to ensure the financing of construction and reconstruction of passenger check-in terminal at the Prague-Ruzyně Airport, was repaid. The last installment was CZK 75,730 thousand. Following this fact, in January 2005 the last one-eights of the fee was paid pursuant to the contract dated 26 June 1995 for the terms and conditions of assumming the liabilities of the Ministry of Finance of the Czech Republic for the payment of loan granted to Česká správa letišť, s.p. Bridge loan The total bridge loan of CZK 450 million granted for the Terminal 2 North construction was repaid from the EIB loan in January 2004 (see below). EIB loan On 10 April 2003, a contract for financing was made between the European Investment Bank and Česká správa letišť, s.p. Pursuant to this contract, EIB provides the Enterprise with an option to use a long-term investment loan up to CZK 9 billion, which may solely be used for the financing of the Terminal 2 North Project. The loan drawing started on 16 January 2004 and a loan amount of CZK 3,350,000 thousand was outstanding by the end of A loan amount of CZK 3,000,000 thousand was drawn in As a result, the total loan amount outstanding as at 31 December 2005 was CZK 6,350,000 thousand. According to the payment schedule, the loan principal repayment should start on 15 June 2009 in the form of regular half yearly installments. The amounts of installments due are expressed as a percent share, which is 2.63% of the loan amount having been outstanding. Pursuant to the loan contract, the last installment represents an exception as it should be paid as at 15 December 2027 and it accounts for a 2.69% share. The interest expense relating to bank loans for 2005, 2004 and 2003 was CZK 94,313 thousand, CZK 52,474 thousand and CZK 43,430 thousand, respectively, of which CZK 62,682 thousand, CZK 34,246 thousand and CZK 1,012 thousand, respectively, were capitalized as part of construction of tangible fixed assets. 15. OTHER LIABILITIES Accruals include in particular unbilled loan interest and fees relating to this loan, which are charged to income for the year in which they were incurred. Deferred income includes in particular deferred payments of rent and consumer proportionate share in an increase of power input supplied to the airport, which are recognized into income for the year in which they were earned. 89

92 16. DAŇ Z PŘÍJMŮ v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Zisk před zdaněním Nezdanitelné výnosy Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy Neodečitatelné náklady Tvorba opravných položek Tvorba rezerv Ostatní (např. náklady na reprezentaci, manka a škody) Investiční úleva 10 % dlouhodobý hmotný majetek Dary Zdanitelný příjem Sazba daně z příjmu 26 % 28 % 31 % Daň Ostatní oprava daně, sleva na dani Dodatečná daňová povinnost Splatná daň V roce 2005 podal podnik dodatečná daňová přiznání za roky , v souvislosti s přehodnocením oprav dlouhodobého majetku jako technická zhodnocení (viz odstavec 4b) a v souvislosti s rozpuštěním rezerv na opravy, na jejichž základě mu vznikla dodatečná daňová povinnost ve výši tis. Kč. Celá tato částka byla podnikem uhrazena v roce K vytvořil podnik rezervu na penále vyplývající z dodatečných daňových přiznání ve výši tis. Kč. Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy v daňovém přiznání neobsahuje účetní odpisy technického zhodnocení, které vyplynuly z dodatečných daňových přiznání. Tyto odpisy jsou vykázány jako součást mimořádných výnosů (viz odstavec 21) a v daňovém přiznání jsou obsaženy v řádku ostatních neodečitatelných nákladů. Podnik nemá k evidované daňové nedoplatky. V roce 2003, 2004 a 2005 podnik účtoval o vypočtené dani z příjmů formou rezervy na daň z příjmů. Zálohy na daň z příjmů placené během roku jsou vykázány jako snížení této rezervy. K převyšují zálohy splatnou daň z příjmu a tento rozdíl je vykázán v krátkodobých pohledávkách. Společnost vyčíslila odloženou daň následovně (v tis. Kč): Položky Odložená daňová Odložený Odložená daňová Odložený Odložená daňová Odložený odložené daně pohledávka daňový závazek pohledávka daňový závazek pohledávka daňový závazek Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou dlouhodobého majetku Ostatní přechodné rozdíly: OP k pohledávkám OP k zásobám OP k dlouhodobému majetku Kurzové rozdíly Rezervy Celkem Netto K , 2004 a 2003 společnost zaúčtovala odložený daňový závazek ve výši tis. Kč, tis. Kč a tis. Kč z titulu přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami aktiv a pasiv z hlediska účetnictví a stanovením základu daně z příjmu. 90

93 16. INCOME TAXES (in CZK thousands) (in CZK thousands) (in CZK thousands) Profit before taxes 2,935,833 1,468,455 1,305,911 Non-taxable revenues (280,027) (5,772) (431,950) Differences between book and tax depreciation (487,926) (124,605) (120,518) Non-deductible expenses Creation of provisions 44,268 (9,802) 24,582 Creation of reserves (1,140,154) 358, ,000 Other (e.g. entertainment expenses, shortages and losses) 171, ,623 7,319 10% relief on tangibles (14,800) (13,855) Gifts (20,000) (10,030) Taxable income 1,223,843 1,768,350 1,354,489 Current income tax rate 26% 28% 31% Tax due 318, , ,892 Other (tax corrections and tax relief ) (40,850) (11,670) 1,582 Tax due on amended tax returns 2000 to ,560 Current tax expense 680, , ,474 In 2005, the Enterprise filed amended tax returns for the years 2000 to 2003 resulting in an additional tax liability of CZK 403,560 thousand arising from the reclassification of fixed assets repairs to technical improvements (see Note 4b) and the release of reserves for repairs. This amount was paid up in As at 31 December 2005, the enterprise created a reserve for a tax penalty of CZK 112,525 thousand relating to the amended tax returns. The difference between book and tax depreciation in the tax return does not reflect book depreciation of technical improvements arising from the amended tax returns. Such depreciation is included in extraordinary gains (see Note 21) and in the caption Other non-deductible expenses in the tax return. As at 31 December 2005, the Enterprise recorded no tax arrears. In 2003, 2004 and 2005, the Enterprise accounted for the income tax payable through the account of reserves. The unsettled advances for income tax are shown as a decrease in this reserve. As at 31 December 2005, the advances balance is in excess of the current tax expense and this difference is included in short-term receivables. The Enterprise quantified deferred taxes as follows (in CZK thousands): Deferred Deferred Deferred Deferred Deferred Deferred Deferred tax items tax asset tax liability tax asset tax liability tax asset tax liability Difference between net book value of fixed assets for accounting and tax purposes (349,903) (259,039) (254,973) Other temporary differences: Provision against receivables 11,358 2,921 4,048 Provision against inventory 1, Provision against fixed assets 103 (2,091) Foreign exchange differences (16,479) (29,885) (46,619) Reserves 75,700 (88,238) (94,208) Total 88,899 (366,382) (91,850) (288,924) (101,091) (301,592) Net (277,483) (197,074) (200,501) As at 31 December 2005, 2004 and 2003, the Enterprise recorded a deferred tax liability of CZK 277,483 thousand, CZK 197,074 thousand and CZK 200,501 thousand, respectively arising from temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for corporate income tax purposes. 91

94 17. LEASING Společnost má najatý dlouhodobý majetek, o kterém se neúčtuje na rozvahových účtech (viz odstavec 3h). Majetek najatý společností formou operačního leasingu k , 2004 a 2003 (v tis. Kč): Popis Termíny Výše Výše Výše Pořizovací nájemného nájemného nájemného cena v roce 2005 v roce 2004 v roce 2003 u majitele Osobní a užitkové automobily měsíců Zálohovací server 12 splátek/3 roky Záznamové zařízení 12 splátek/3 roky Smlouvy na výše uvedené leasingy jsou uzavřeny se společnostmi ČSOB Leasing, SPEED LEASE a Hewlett-Packard. Ačkoliv jsou leasingy smluvně upraveny jako operativní leasing, u některých z nich má podnik možnost, nikoliv však povinnost, předmět leasingu po uplynutí doby leasingu odkoupit. 18. MAJETEK A ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE Finanční závazky podniku vyplývající ze Smlouvy o financování uzavřené s EIB (viz odstavec 1 a 14) byly zajištěny bankovní garancí vystavenou syndikátem ručitelských bank. Platnost této bankovní garance je do Aktuální výše garance odpovídá výši nesplacených závazků podniku. Poměrná část nákladů na garanci je do doby zařazení související investice (Terminálu 2 Sever) kapitalizována na účet nedokončených investic. Poměrná část nákladů na garanci související s částí Terminálu 2 Sever, která byla kapitalizována v roce 2005 je součástí zařazeného dlouhodobého majetku. Podnik má sjednány tyto druhy pojištění: 1. s Českou pojišťovnou, a.s. pojištění majetku all risk, závažných havárií 2. s Allianz pojišťovnou, a.s. pojištění odpovědnosti za škodu 3. s AIG CZECH REPUBLIC pojišťovnou, a.s., a Českou pojišťovnou, a.s. pojištění majetku proti krádeži a vloupání, proti živelním pohromám 4. s AIG CZECH REPUBLIC pojišťovnou, a.s., Allianz pojišťovnou, a.s., Českou pojišťovnou, a.s., Kooperativa pojišťovnou a.s., a Generali pojišťovnou, a.s. stavební pojištění Terminálu 2 Sever 5. s Kooperativa pojišťovnou, a.s. zákonné povinné ručení a havarijní pojištění automobilů. 19. VÝNOSY Rozpis výnosů společnosti z běžné činnosti (v tis. Kč): Letecký provoz Obchodní činnost Výnosy celkem Převážná část výnosů společnosti za rok 2005 je soustředěna na 8 hlavních zákazníků v oblasti letecké přepravy letecké společnosti. Převážná část výnosů z obchodní činnosti je soustředěna na hlavní zákazníky v souvislosti s provozem letiště Praha Ruzyně nájemce nebytových prostor. Veškeré výnosy jsou realizovány v České republice. Z celkových výnosů v roce 2004 a 2003 se tis. Kč a tis. Kč vztahovalo k regionálním letištím, které byly v roce 2004 převedeny na kraje (viz odstavec 1). V roce 2004 evidoval podnik ve výnosech dotace na provozní účely přijaté ze státního rozpočtu ve výši tis. Kč (viz odstavec 3l). 92

95 17. LEASES The Enterprise leases fixed assets, which are not recorded on the balance sheet (see Note 3h). Assets which are being used by the Enterprise under operating leases as at 31 December 2005, 2004 and 2003 consist of the following (in CZK thousands): Description Terms Expense Expense Expense Cost in 2005 in 2004 in 2003 Passenger and utility cars months 6,167 2, ,736 Back-up server 12 installments/3 years ,785 Recording device 12 installments/3 years Contracts for the above leases are made with ČSOB Leasing, SPEED LEASE and Hewlett-Packard. Although the leases are contracted in the form of operating lease, with respect to some of them the Enterprise has an option, not an obligation, to purchase a leased item after the respective lease contract expires. 18. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES The Enterprise s financial liabilities arising from the contract for financing made with EIB (see Notes 1 and 14) were secured with a bank guarantee issued by a syndicate of guarantee banks. This bank guarantee expires on 15 June The guarantee s actual amount corresponds to the actual amount of the Enterprise s outstanding liabilities. Until the related investment (Terminal 2 North) is put in use, the proportional share of guarantee costs is capitalized and posted in tangibles-in-progress account. The proportional share of guarantee costs relating to the part of Terminal 2 North, which was capitalized in 2005, is included in fixed assets put in use. The Enterprise has the following types of insurance policies: 1. with Česká pojišťovna, a.s. all risk property insurance, major accident insurance 2. with Allianz pojišťovna, a.s. third-party insurance 3. with AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a.s. and Česká pojišťovna, a.s. property insurance against theft and burglary, natural disaster insurance 4. with AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a.s., Allianz pojišťovna, a.s., Česká pojišťovna, a.s., Kooperativa pojišťovna, a.s. and Generali pojišťovna, a.s. construction insurance for Terminal 2 North 5. with Kooperativa pojišťovna, a.s. driver s third party insurance and car accident insurance. 19. REVENUES The breakdown of revenues on ordinary activities is as follows (in CZK thousands): Air traffic operations 3,000,276 2,779,282 2,381,311 Commercial activities 1,424,341 1,430,683 1,403,044 Total revenues 4,424,617 4,209,965 3,784,355 In 2005, the Enterprise s revenues were concentrated primarily with 8 main customers in the airline industry. The revenues of Enterprise s commercial activities were concentrated primarily with main customers in connection with the operations of the Prague-Ruzyně Airport lessees of non-residential premises. All revenues are realized in the Czech Republic. In 2004 and 2003, amounts of CZK 57,080 thousand and CZK 123,092 thousand, respectively of total revenues accounted for the regional airports, which were transferred to the regions in 2004 (see Note 1). Subsidies received from the government for maintaining the Enterprise s operations were CZK 2,061 thousand in 2004 (see Note 3l). 93

96 20. OSOBNÍ NÁKLADY Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč): Celkový Členové Celkový Členové Celkový Členové počet řídících počet řídících počet řídících zaměstnanců orgánů zaměstnanců orgánů zaměstnanců orgánů Průměrný počet zaměstnanců Mzdy Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady Osobní náklady celkem Managementu ani členům dozorčí rady nebyly poskytnuty půjčky, úvěry, záruky ani žádná ostatní plnění. Managementu jsou poskytnuta motorová vozidla pro soukromé účely na základě uzavřených dohod o používání motorových vozidel, dále je managementu, stejně jako dalším zaměstnancům, hrazeno penzijní připojištění ve výši 3% tarifní mzdy a životní pojištění. Podnik dále vyplácí zaměstnancům jednorázové odměny při příležitosti významných životních jubileí a při odchodu do starobního důchodu (viz odstavec 11). 21. VÝZNAMNÉ POLOŽKY ZISKŮ A ZTRÁT Tržby z prodeje materiálu tvoří především tržby z prodeje leteckých a automobilových pohonných hmot. Ostatní provozní výnosy obsahují zejména zúčtování emisních povolenek. Ostatní provozní náklady tvoří zejména pojistné, odpisy pohledávek a spotřeba emisních povolenek. Mimořádné výnosy tvoří především částka tis. Kč, představující položky, které byly při přípravě dodatečných daňových přiznání za roky a řádného daňového přiznání za rok 2004 vyloučeny z účtu oprav a byly přehodnoceny na technické zhodnocení stávajícího majetku. Tato částka je ponížena o hodnotu odpisů vyplývajících z této zpětně navýšené hodnoty majetku a spadajících do let v hodnotě tis. Kč (viz odstavec 4b). 22. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI V průběhu roku 2006 pokračuje pořizování pozemků pro výstavbu dráhy 24L/06P. Dne byla slavnostně otevřena hlavní budova (hala) Terminálu 2 Sever, odbavovací plocha D1, příjezdová komunikace s estakádou a konečná autobusů MHD. V březnu 2006 byla čerpána poslední tranše investičního úvěru ve výši 1,2 mld. Kč. K došlo k následující organizační změně: Název složky Zkratka Vedoucí pracovník Kancelář GŘ KGŘ JUDr. Ing. Jiří Špička Divize obchodní, marketingu a provozu leteckých služeb OMP Do Ing. Milan Roušar, od pověřen řízením Ing. Petr Hloušek Divize rozvoje a správy majetku RSM Ing. Dalibor Šťáhlavský Divize ekonomických a IT služeb EIT Ing. Petr Brávek Divize bezpečnosti BZP Ing. Martin Hlava Odbor právních služeb PRA Mgr. Radek Matějek Odbor řízení lidských zdrojů RLZ Do paní Věra Šťovíčková, od pověřen řízením Ing. Petr Brávek Odbor komunikace VVK Mgr. Veronika Sedláčková Odbor interního auditu AUD Ing. Ivan Sedlák V květnu 2006 podnik uhradil penále doměřené Finančním úřadem z titulu dodatečných daňových přiznání ve výši 112,5 mil. Kč (viz odstavec 16). 94

97 20. PERSONNEL AND RELATED EXPENSES The breakdown of personnel expenses is as follows (in CZK thousands): Total Members of Total Members of Total Members of personnel managerial personnel managerial personnel managerial bodies bodies bodies Average number of employees 1, , , Wages and salaries 659,876 15, ,359 10, ,008 10,142 Social security and health insurance 231,165 5, ,455 2, ,119 3,550 Social cost 16, , ,774 2,637 Total personnel expenses 907,971 21, ,868 14, ,901 16,329 No loans, guarantees or other benefits were provided to the management or supervisory board members. The management is entitled to use the Enterprise cars for private purposes. The Enterprise is paying to management as well as other employees a pension insurance in the amount of 3% of salary, and life insurance. The Enterprise pays to the employees one-time rewards on the occasion of their important life anniversaries or retirement (see Note 11). 21. SIGNIFICANT ITEMS OF INCOME STATEMENT Revenues from the sale of material include primarily revenues from the sale of aircraft and automobile fuel. Other operating revenues include primarily settlement of emission allowances. Other operating expenses include insurance premiums, write-offs of receivables and utilization of emission allowances. Extraordinary gains include CZK 270,838 thousand, representing the items, which were eliminated from the account of repairs during the preparation of amended tax returns for the years 2000 to 2003 and the annual tax return for the year 2004 and were reclassified under technical improvements of the existing assets. This amount is decreased by CZK 59,087 thousand, which represents the depreciation arising from the above increased asset value and pertaining to the years 2000 to 2004 (see Note 4b). 22. SUBSEQUENT EVENTS In 2006, the land acquisition continues for the construction of runway 24L/06P. On 17 January 2006, there was a gala opening of the new building (hall) of Terminal 2 North, apron D1, arrival road, including elevated road, and bus terminal of city public transport. In March 2006, the last tranche of the investment loan was used in the amount of CZK 1.2 billion. As at 1 March 2006, the organizational structure has been changed as follows: Description Code Executive Officer General Manager Office KGŘ JUDr. Ing. Jiří Špička Division of Business, Marketing and Airport Operation OMP Ing. Milan Roušar until 17 May 2006, from 18 May 2006 Ing. Petr Hloušek acting director Division of Development and Property Management RSM Ing. Dalibor Šťáhlavský Division of Economic and IT services EIT Ing. Petr Brávek Security Division BZP Ing. Martin Hlava General Counsel Department PRA Mgr. Radek Matějek Human Resources Department RLZ Věra Šťovíčková until 31 March 2006, from 1 April 2006 Ing. Petr Brávek acting director Public Relations Department VVK Mgr. Veronika Sedláčková Internal Audit Department AUD Ing. Ivan Sedlák In May 2006, the Enterprise paid a penalty of CZK million additionally assessed by the Financial Authority due to supplementary tax returns (see Note 16). 95

98 23. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (VIZ PŘÍLOHA 1) Přehled o peněžních tocích byl zpracován nepřímou metodou. Společnost nebrala v úvahu žádné peněžní ekvivalenty. 24. PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU (VIZ ODSTAVEC 10) Sestaveno dne Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Ing. Hana Černochová Osoba odpovědná za účetnictví: Ing. Petr Brávek Osoba odpovědná za účetní závěrku: Ing. Libor Beroušek 96

99 23. STATEMENT OF CASH FLOWS (SEE SCHEDULE 1) The cash flow statement was prepared under the indirect method. The Enterprise did not consider any cash equivalents. 24. STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY (SEE NOTE 10) Prepared on 20 June 2006 Signature of accounting unit s statutory body: Ing. Hana Černochová Person responsible for accounting: Ing. Petr Brávek Person responsible for financial statements: Ing. Libor Beroušek 97

100 Vybrané provozní ukazatele Selected Operating Indicators Vývoj počtu cestujících Number of passengers Vývoj počtu pohybů letadel Number of landings/takeoffs

101 10 nejfrekventovanějších destinací všech dopravců dle počtu cestujících v roce 2005 Ten most popular destinations of all carriers by passenger numbers in 2005 Paris/Ch. De Gaulle London/Heathrow Frankfurt Amsterdam London/Gatwick London/Stansted Madrid Moscow/Sheremetyevo Zurich Manchester nejfrekventovanějších destinací síťových dopravců dle počtu cestujících v roce 2005 Ten most popular destinations of network carriers by passenger numbers in 2005 Paris/Ch. De Gaulle London/Heathrow Frankfurt Amsterdam Moscow/Sheremetyevo Zurich Dublin Brussels Madrid Milan

102 10 nejfrekventovanějších destinací nízkorozpočtových dopravců dle počtu cestujících v roce 2005 Ten most popular destinations of low-cost carriers by passenger numbers in 2005 London/Gatwick London/Stansted Manchester Bristol Newcastle Dortmund Leeds Glasgow Paris/Ch. De Gaulle Belfast nejfrekventovanějších destinací charterových dopravců dle počtu cestujících v roce 2005 Ten most popular destinations of charter carriers by passenger numbers in 2005 Hurghada Monastir Burgas Djerba Heraklion Antalya Tel Aviv Sharm El Sheikh Thessaloniki Madrid

103 Počet cestujících v jednotlivých měsících Number of passengers by month leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec January February March April May June July August September October November December Srovnání vývoje počtu odbavených cestujících na konkurenčních letištích Comparison of numbers of passengers handled at rival airports Prague Warsaw Budapest Vienna Poznámka: Letiště Praha, s.p., zaznamenává mimořádně vysoké nárůsty provozních výkonů a je největším letištěm v zemích, které se v roce 2004 připojily k Evropské unii. V porovnání s konkurenčními letišti v regionu Varšavou a Budapeští dosahuje většího počtu odbavených cestujících. Zároveň je zajímavé porovnání s Vídní: v roce 1994 Praha představovala 36 % provozu Vídně a v roce 2005 již téměř 68 %. Pražské letiště tedy úspěšně začíná soutěžit s letištěm ve Vídni. Note: Letiště Praha, s.p. is recording exceptionally high leaps in operating performance and is the largest airport in any of the countries which joined the European Union in Compared to rival airports in the region Warsaw and Budapest it has the largest number of passemgers handled. A comparison with Vienna also makes for interesting reading: in 1994, Prague s operations were at 36% of the level in Vienna, a figure which had risen to almost 68% by Therefore Prague Airport is starting to compete successfully with the airport in Vienna. 101

104 Výklad zkratek a pojmů Glossary of Terms and Abbreviations A-SMGCS CAODB CUSS kiosky ČSL, s.p. EIA EIB hub IATA ICAO MD ČR MTOW PATOM ŘLP ČR, s.p. SITA ÚCL pokročilý systém pozemního řízení a navádění centrální databáze letiště samoobslužné odbavovací kiosky pro cestující Česká správa letišť, s.p. posouzení vlivu na životní prostředí Evropská investiční banka název užívaný pro uzlové letiště Mezinárodní asociace leteckých přepravců Mezinárodní organizace pro civilní letectví Ministerstvo dopravy České republiky maximální vzletová hmotnost pravidelné setkání zástupců Letiště Praha, s.p., s nájemci nebytových prostor Řízení letového provozu České republiky, státní podnik letecká komunikační síť Úřad pro civilní letectví A-SMGCS CAODB CUSS kiosks ČSL, s.p. EIA EIB hub IATA ICAO MD ČR MTOW PATOM ŘLP ČR, s.p. SITA ÚCL Advanced Surface Movement Guidance and Control System Central Airport Database self check-in for passengers Česká správa letišť, s.p. environmental impact assessment European Investment Bank name used for a crucial airport link International Air Transport Association International Civil Aviation Organization Ministry of Transport of the Czech Republic maximum take-off weight Prague Airport Tenant Operation Meeting Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (Air Traffic Control) air transport communications network Civil Aviation Authority 102

105 Identifikační údaje společnosti Identification Information Letiště Praha, s.p. Právní forma: státní podnik zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka Zakladatel: Ministerstvo dopravy České republiky IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: HVB Bank Czech Republic, a.s. nám. Republiky 3a, č.p Praha 1 Číslo účtu: /2700 Bankovní spojení: ABN AMRO BANK N.V. Lazarská 3/ Praha 1 - Nové Město Číslo účtu: /5400 Mezinárodní letiště Praha Město: Praha ICAO Location Indicator: LKPR IATA: PRG Provozní doba: H24 Provozovatel: Letiště Praha, s.p. Poštovní adresa: K Letišti 6/ Praha 6 Dálnopisné adresy: SITA PRGCZ7X, PRVCZ7X Telefon: Telefax: Internet: Letiště Praha, s.p. Legal form: state enterprise incorporated in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, Section A, Entry Founder: Ministry of Transport of the Czech Republic Registration number: VAT number: CZ Bank: HVB Bank Czech Republic a.s. nám. Republiky 3a/ Praha 1 Account number: /2700 Bank: ABN AMRO BANK N.V. Lazarská 3/ Praha 1 - Nové Město Account number: /5400 International Prague Airport City: Prague ICAO Location Indicator: LKPR IATA: PRG Operating hours: H24 Operator: Letiště Praha, s.p. Postal address: K Letišti 6/ Praha 6 Telex addresses: SITA PRGCZ7X, PRVCZ7X Phone: Fax: URL:

106 104

107 Konzultace obsahu, design, produkce a výroba: B.I.G. Prague, člen asociační sítě Hill & Knowlton, 2006 Consulting, design and production: B.I.G. Prague, Hill & Knowlton Associate, 2006

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi [ADRESA] V Bruselu dne [DATUM] 2006 Věc: Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi Vážené dámy a pánové, Vaše letecká společnost je významným nízkonákladovým dopravcem. S ohledem

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2007 SPRÁVA LETIŠTĚ PRAHA, S.P. PŘÍJEMNÉ SPOLEČENSKÉ INSPIRATIVNÍ MODERN PLEASURABLE INSPIRATIONAL COMPANIONABLE MODERNÍ ŽIVÉ POHODLNÉ SPOLEHLIVÉ

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Účetnictví I (UCT I) Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity: 6

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 545-0206 Garantující institut: Garant předmětu: Investice a investiční rozhodování Institut ekonomiky a systémů řízení RNDr. Radmila Sousedíková,

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

More experts for the Czech and Slovak financial markets

More experts for the Czech and Slovak financial markets More experts for the Czech and Slovak financial markets Prague, November 26, 2009 After fulfilling rigorous professional and ethical requirements, 13 investment professionals from the Czech Republic and

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz

Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz Vachova 5 602 00 BRNO Czech Republic Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 Email Website office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz Provozní základny HEMS / HEMS Bases: Brno Karkulínova

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce?

Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce? Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce? Ing. Jaromír Pitaš vedoucí Certifikačního orgánu Společnosti pro projektové řízení o.s., Brno jaromir.pitas@unob.cz

Více

Česká správa letišť, s. p. Czech Airports Authority. 2003 Výroční zpráva Annual Report

Česká správa letišť, s. p. Czech Airports Authority. 2003 Výroční zpráva Annual Report Česká správa letišť, s. p. Czech Airports Authority 2003 Výroční zpráva Annual Report Obsah Contents 2 Vybrané ukazatele / Highlights 4 Úvodní slovo generálního ředitele / General Director s Opening Statement

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY Modletice, D1 Roztylská 1860/1, Praha 11 - Chodov PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI THE INVESTMENT OPPORTUNITY PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Objekt Roztylská 1 je kancelářská

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky ABN AMRO STRUCTURED INVESTMENTS FUNDS Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky Société d investissement à capital variable 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

MEZINÁRODNÍ DOPRAVA OSOB

MEZINÁRODNÍ DOPRAVA OSOB MEZINÁRODNÍ DOPRAVA OSOB MANUÁL POVOLOVACÍHO ÍZENÍ NEPRAVIDELNÉ MEZINÁRODNÍ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY PÍLOHY Pílohy (str. 28 44 PÍRUKY MAD) Vzor jízdního listu EU...28 Jízdní list dle vzoru Dohody ASOR...29 Vzor

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority. Vy, rocní zpráva Annual Report 2004

Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority. Vy, rocní zpráva Annual Report 2004 Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority Vy, rocní zpráva Annual Report 2004 1 Obsah Contents 2 Vybrané ukazatele / Highlights 4 Úvodní slovo generálního ředitele / General Director s Opening

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Zdeněk Jelínek zástupce ředitele odbor civilního letectví Ministerstva dopravy 1 Obsah Úvod Základní výkonové

Více

PLATOVÝ. Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012

PLATOVÝ. Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012 PLATOVÝ Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012 Hays Czech Republic, March 2012 ACCOUNTANCY & FINANCE PLATOVÝ PRŮZKUM Základní měsíční mzdy v českých korunách na plnoúvazkové pozice v oboru ACCOUNTANCY

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege.

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Dopravní a logistické služby Transportation

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

OBSAH CONTENT. 02 03 Pohled západní z ulice Pobřežní Western view from Pobřežní Street

OBSAH CONTENT. 02 03 Pohled západní z ulice Pobřežní Western view from Pobřežní Street 03 OBSAH CONTENT 04 HISTORIE RUSTONKY HISTORY OF RUSTONKA 07 O PROJEKTU ABOUT THE PROJECT 08 LOKALITA LOCALITY 09 SPÁDOVÁ OBLAST Catchment Area 10 SITUACE LAYOUT 11 TABULKA PLOCH TABLE OF AREAS 12 2. PODZEMNÍ

Více

DETERMINE projekt Akční program pro veřejné zdraví v praxi

DETERMINE projekt Akční program pro veřejné zdraví v praxi DETERMINE projekt Akční program pro veřejné zdraví v praxi Spolufinancován z 1. Akčního programu 2003 2007 Priorita determinanty zdraví Trvání červen 2007 květen 2010 28 partnerů 27 spolupracujících (

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

1. Úvodní část 1. Introduction

1. Úvodní část 1. Introduction Výroční zpráva / Annual Report 2009 1. Úvodní část 1. Introduction 1.1. Motto společnosti Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

Profil skupiny Český aeroholding Company Profile of Czech Aeroholding Group

Profil skupiny Český aeroholding Company Profile of Czech Aeroholding Group Profil skupiny Český aeroholding Company Profile of Czech Aeroholding Group 2013/2014 Obsah 1. Skupina Český aeroholding... 2 2. Český Aeroholding, a.s... 10 3. Letiště Praha, a. s...14 4. České aerolinie

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague

Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague Vysoká škola III University III (1947) Fotografie 2012 Národní galerie v Praze Photograph 2012 National Gallery in Prague TENTO NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ, VYDANÝ NA PODPORU ČINNOSTI NADAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ROZHLASU

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE KOMPENDIUM 2000 / COMPENDIUM 2000 1 KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE COMPENDIUM OF TOURISM STATISTICS IN THE CZECH REPUBLIC 2000 OBSAH / SUMMARY: KOMPENDIUM 2000 / COMPENDIUM 2000

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Profil Českého aeroholdingu 2012/2013 je vytištěn na papíře certifikovaném organizací FSC.

Profil Českého aeroholdingu 2012/2013 je vytištěn na papíře certifikovaném organizací FSC. PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE 2012/2013 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele 2 Skupina Český aeroholding 4 Struktura skupiny Český aeroholding 6 Významné události skupiny

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

1. Úvodní část 1. Introduction

1. Úvodní část 1. Introduction Výroční zpráva / Annual Report 2013 1. Úvodní část 1. Introduction 1.1. Motto společnosti Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména

Více

The Park V PARKU www.thepark.cz

The Park V PARKU www.thepark.cz POPIS PROJEKTU Prestižní projekt nabízí kanceláře špičkové kvality. Mezi naše nájemníky patří: IBM, BP, Accenture, Computer Associates, Honeywell, Dell, Sun Microsystem, Sony a další. DESCRIPTION The prestigious

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma II.2.1 Reals of the English speaking countries

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC

Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC Zveřejnění ATC hodnot / ATC Publication (MSG 989) Zveřejnění ATC hodnot ATC Publication ATC hodnoty jsou zveřejněny.

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU

BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU 2 2011 B U L L E T I N 2/11 Česká společnost pro mechaniku Asociovaný člen European Mechanics Society (EUROMECH) Předseda Redakce časopisu Jazyková korektura Prof.

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA 2006 LETI Tù PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2006 LETI Tù PRAHA, S.P.

V ROâNÍ ZPRÁVA 2006 LETI Tù PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2006 LETI Tù PRAHA, S.P. V ROâNÍ ZPRÁVA 2006 LETI Tù PRAHA, S.P. ANNUAL REPORT 2006 LETI Tù PRAHA, S.P. 5. DUBNA V ROCE 1937 V 9 HODIN RÁNO P ISTÁLO NA LETI TI V PRAZE-RUZYNI PRVNÍ LETADLO TEHDEJ Í âeskoslovenské LETECKÉ SPOLEâNOSTI

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2 0 0 1 Česká správa letišť, s.p. / Czech Airports Authority Úvodní slovo generálního ředitele 2 Statutární orgány a vedení podniku 4 Zpráva vedení podniku 7 Výhled do budoucnosti

Více

Výroční zpráva 2002 Annual Report Factoring České spořitelny, a. s.

Výroční zpráva 2002 Annual Report Factoring České spořitelny, a. s. Výroční zpráva 2002 Annual Report Factoring České spořitelny, a. s. Finanční skupina České spořitelny Česká spořitelna Financial Group Česká spořitelna, a. s. Consulting České spořitelny, a. s. Corporate

Více

Report On Business Activity. Zpráva o podnikatelské činnosti QUALITY CONTROL SYSTEM SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI RELATIONSHIP WITH THE ENVIRONMENT

Report On Business Activity. Zpráva o podnikatelské činnosti QUALITY CONTROL SYSTEM SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI RELATIONSHIP WITH THE ENVIRONMENT Zpráva o podnikatelské činnosti Report On Business Activity SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI Dohledový audit prováděný na kontrolu dodržování systému řízení jakosti nezjistil žádná pochybení. Normy ISO jsou dodržovány

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

1. Úvodní část 1. Introduction

1. Úvodní část 1. Introduction Výroční zpráva / Annual Report 2012 1. Úvodní část 1. Introduction 1.1. Motto společnosti Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více