Výroční zpráva Gymnázia Ţidlochovice za školní rok 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Gymnázia Ţidlochovice za školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva Gymnázia Ţidlochovice za školní rok 2011/2012 Podle vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění, vypracoval Jiří Kubeš. V Ţidlochovicích dne Č.j. 185/2012. ředitel školy V Ţidlochovicích dne předsedkyně školské rady

2 a) Základní údaje o škole NÁZEV ŠKOLY: Gymnázium, Ţidlochovice, Tyršova 400 ZŘIZOVATEL ŠKOLY: Jihomoravský kraj ADRESA: Tyršova 400, Ţidlochovice PRÁVNÍ FORMA: příspěvková organizace IČ: IZO: IDENTIFIKÁTOR ZAŘÍZENÍ: TELEFON, FAX: WEBOVÉ STRÁNKY: ŘEDITEL ŠKOLY: RNDr. Jiří Kubeš ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY: Mgr. Jitka Veithová CELKOVÁ KAPACITA ŠKOLY: 8 tříd, 250 ţáků CHARAKTERISTIKA ŠKOLY: střední všeobecně vzdělávací škola poskytující úplné střední vzdělání ukončené maturitou ÚDAJE O ŠKOLSKÉ RADĚ: předsedkyně - Ing. Jana Králová členové - Ing. Marie Kozáková Ing. Jaroslav Konečný Petr Trnka Ing. Jan Strouhal Vojtěch Procházka Mgr. Antonín Továrek Mgr. Jana Nováková PhDr. Debora Zemenová Od února do června 2012 se uskutečnilo výběrové řízení na místo ředitele školy. Podle platné legislativy ho vyhlásil zřizovatel školy. Přihlásil se jediný uchazeč, stávající ředitel Jiří Kubeš. Konkurzní komise 22. května 2012 uchazeče do funkce doporučila. 1. června 2012 Rada Jihomoravského kraje schválila Jiřího Kubeše do funkce ředitele Gymnázia Ţidlochovice na dobu určitou, do b) Přehled oborů vzdělávání STUDIJNÍ OBOR: NÁZEV ŠVP: K/801, Gymnázium všeobecné (sexta - oktáva) K/81, Gymnázium (prima - kvinta) Školní vzdělávací program Gymnázia Ţidlochovice - 1 -

3 c) Personální zabezpečení Zaměstnanci gymnázia ve školním roce 2011/2012 Pedagogický sbor: Mgr. Tomáš DRATVA, německý jazyk - dějepis, třídní septimy MgA. Martin FRANZE, hudební výchova Mgr. Karla JAROŠOVÁ, výtvarná výchova Mgr. Maria KARBEROVÁ, matematika RNDr. Jiří KUBEŠ, matematika - zeměpis, ředitel Bc. Hana KUTÁ, zeměpis - biologie Mgr. Hana LACINOVÁ, matematika - fyzika Mgr. Helena MARKOVÁ, český jazyk - základy společenských věd, třídní sexty Mgr. Miroslava NECHVÍLOVÁ, francouzský jazyk - anglický jazyk Mgr. Hana NEJEZCHLEBOVÁ, chemie Mgr. Dagmar NOVÁKOVÁ, anglický jazyk - německý jazyk Mgr. Jana NOVÁKOVÁ, anglický jazyk - občanská výchova Mgr. Jarmila PROKEŠOVÁ, biologie - matematika, třídní tercie Mgr. Hana STRAVOVÁ, matematika - fyzika, třídní kvinty, výchovná poradkyně Mgr. Danuše ŠVARZBERGEROVÁ, český jazyk - dějepis, třídní oktávy Mgr. Antonín TOVÁREK, anglický jazyk - český jazyk, třídní kvarty Mgr. Jitka VEITHOVÁ, německý jazyk - ruský jazyk, zástupkyně ředitele Ing. Karel VITULA, informatika a výpočetní technika - tělesná výchova, správce ICT PhDr. Debora ZEMENOVÁ, anglický jazyk, třídní primy Mgr. Hana ŢAMPACHOVÁ, tělesná výchova - anglický jazyk, třídní sekundy Externí vyučující: PhDr. Hana SUCHÁNKOVÁ, anglický jazyk Ing. Ivan VITULA, náboţenství Nepedagogičtí zaměstnanci: Dana SAŇKOVÁ, hospodářka Milena PAVLASOVÁ, ekonomka - účetní Jaroslav PUKL, školník - údrţbář Jitka LUKLOVÁ, vrátná Květoslava MAZALOVÁ, vrátná Jana HORNÍČKOVÁ, uklízečka Bronislava CHALUPOVÁ, uklízečka Martina NOVÁKOVÁ, uklízečka Zaměstnanci na mateřské nebo rodičovské dovolené: Mgr. Vendula PROVAZNÍKOVÁ, chemie - biologie Mgr. Lucie PAZDERSKÁ, matematika - biologie - 2 -

4 d) Údaje o přijímacím řízení K 15. březnu 2012 se ke studiu do primy 2012/2013 na Gymnáziu Ţidlochovice přihlásilo celkem 54 uchazečů. Mezi přihlášenými bylo 25 dívek a 29 chlapců. První termín (pondělí 23. dubna 2012) si zvolilo 43 uchazečů, druhý termín (úterý 24. dubna 2012) si vybralo 11 uchazečů. O kvalitě uchazečů svědčí skutečnost, ţe samé jedničky mělo v pololetí páté třídy celkem 31 přihlášených ţáků. Přihlášky přišly od ţáků ze 17 základních škol: ZŠ Ţidlochovice, ZŠ Hrušovany u Brna, ZŠ Pohořelice, ZŠ Rajhrad, ZŠ Ţabčice, ZŠ Vranovice, ZŠ Nosislav, ZŠ Bratčice, ZŠ Opatovice, ZŠ Vojkovice, ZŠ Brno - Horníkova, ZŠ Velké Němčice, ZŠ Brno - Hroznová, ZŠ Loděnice, ZŠ Dolní Kounice, ZŠ Syrovice a ZŠ Modřice. V přihláškách měli uchazeči uvedeno trvalé bydliště celkem ve 20 obcích: Ţidlochovice, Hrušovany u Brna, Pohořelice, Rajhrad, Vranovice, Ţabčice, Nosislav, Opatovice, Velké Němčice, Bratčice, Sobotovice, Modřice, Vojkovice, Syrovice, Medlov, Kobylnice, Přísnotice, Němčičky, Loděnice a Holasice. Všech 54 přihlášených uchazečů se dostavilo na řádný termín, nebylo proto nutné organizovat náhradní termín. Testy k přijímacím zkouškám (obecné studijní předpoklady, matematika a český jazyk) připravila společnost SCIO. Maximální počet bodů, které mohl uchazeč v přijímacím řízení získat, byl 150. O přijetí uchazečů rozhodovalo jedno společné pořadí uchazečů z obou termínů konání přijímací zkoušky (po tzv. harmonizaci) stanovené na základě součtu bodů ze všech částí přijímacího řízení. Přijato bylo 30 nejlepších uchazečů. Svůj úmysl vzdělávat se na Gymnáziu Ţidlochovice museli přijatí uchazeči potvrdit doručením zápisového lístku, a to do 10 pracovních dnů. Učinilo tak celkem 26 uchazečů. Čtyři uchazeči zápisový lístek nedodali. Za ně byli přijati čtyři uchazeči následující podle pořadí. 1. kolo přijímacího řízení tak bylo ukončeno 11. května 2012 a případná další kola jiţ nebylo nutné vyhlašovat. Úvodní schůzka rodičů přijatých uchazečů ke studiu do primy ve školním roce 2012/2013 se uskutečnila v úterý 5. června 2012 v hodin. Byli zde seznámeni se studijním plánem a různými organizačními záleţitostmi. Všichni přijatí ţáci ke studiu také nastoupili

5 e) Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků Výsledky vzdělávání ţáků Gymnázia Ţidlochovice ve školním roce 2011/2012 Na začátku školního roku 2011/2012 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 237 ţáků. Jednomu ţáku sexty povolil ředitel školy z důvodu studijního pobytu v USA přerušit studium. Od přestoupil do kvarty jeden ţák. Na konci prvního pololetí školního roku tak bylo klasifikováno celkem 238 ţáků, 82 prospělo s vyznamenáním, 155 prospělo a 1 neprospěl. Všechny zameškané hodiny byly řádně omluveny. V průběhu druhého pololetí jedna ţákyně sekundy z důvodu změny bydliště (od ) přestoupila na jinou školu. V průběhu června bylo také ukončeno přerušení studia ţáku sexty. Na konci druhého pololetí bylo klasifikováno celkem 237 ţáků, 145 prospělo, z toho 92 s vyznamenáním, jeden ţák neprospěl a jednomu ţáku byla odloţena klasifikace do Také ve druhém pololetí školního roku byly všechny zameškané hodiny omluveny. Prospěch a zameškané hodiny ve 2. pololetí školního roku 2011/2012 (V závorce je uveden prospěch a zameškané hodiny v 1. pololetí školního roku 2011/2012.) Třída Počet studentů Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Nehodnoceni Průměrný počet zameškaných hodin na ţáka prima 31 (31) 25 (20) 6 (11) 0 (0) 0 (0) 48 (43) sekunda 29 (30) 15 (17) 14 (13) 0 (0) 0 (0) 53 (41) tercie 30 (30) 13 (13) 17 (17) 0 (0) 0 (0) 42 (33) kvarta 34 (34) 13 (9) 20 (24) 1 (0) 0 (0) 65 (49) kvinta 27 (27) 7 (6) 20 (21) 0 (0) 0 (0) 53 (38) sexta 28 (27) 10 (10) 17 (17) 0 (0) 1 (0) 50 (49) septima 30 (30) 6 (4) 24 (26) 0 (0) 0 (0) 111 (91) oktáva 29 (29) 3 (3) 26 (26) 0 (0) 0 (0) 51 (77) - 4 -

6 Seznam ţáků s vyznamenáním v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Prima: Sekunda: Tercie: Kvarta: Kvinta: Sexta: Septima: Oktáva: Pavlína Blahová, Martin Dvořáček, Adéla Felcmanová, Mona Ghazalová, Lenka Hubáčková, Pavel Hulman, Nela Chalupová, Tereza Janderková, Veronika Konečná, Barbora Králová, Tomáš Křivánek, Tereza Látalová, Klára Motlíčková, Mikuláš Nevídal, Pavlína Nováková, Markéta Ondrášková, Jan Procházka I., Jan Procházka II., František Soudek, Denisa Zouharová Kristýna Bilavčíková, Marek Dvořák, Jan Hroudný, Ilona Chrastilová, Klára Jakubcová, Filip Kiowský, Martin Klement, Markéta Kotlánová, Terezie Maturová, Tereza Ondrůšková, Tereza Singerová, Veronika Srncová, Helena Szostková, Michaela Šedová, Zdeňka Šillerová, Nina Vacková, Barbora Večeřová Ivo Dobrovolný, Veronika Gáčová, Ivana Hnízdová, Ondřej Hoberla, Jan Kugler, Ondřej Nečas, Kateřina Otáhalová, Ivana Rubešová, Ondřej Ryšánek, Václav Vávra, Barbora Zichová, Štěpán Ţák, Barbora Ţilková Josef Dvořák, Kateřina Furchová, Zuzana Hledíková, Milan Hodovský, Kateřina Klaudová, Lenka Králíková, Ondřej Kučera, Michaela Kurková, Jan Zich Anna Bieláková, Soňa Gaborčíková, Tereza Hytychová, Magdalena Kánovičová, Veronika Švecová, Jiří Wróbel Valentina Aulisa, Lenka Cirhanová, Michaela Janíčková, Jiří Musil, Tereza Pavková, Jan Strava, Marcela Teinerová, Kamil Veverka, Anna Zichová, Kateřina Ţáková Markéta Kaluţíková, Nicola Komendová, Vojtěch Procházka, Tomáš Svoboda Blanka Prišťová, Lucie Šedová, Kristýna Zichová Seznam ţáků s vyznamenáním ve 2. pololetí školního roku 2011/2012 Prima: Sekunda: Tercie: Kvarta: Kvinta: Sexta: Septima: Oktáva: Pavel Adam, Pavlína Blahová, Veronika Brychtová, Martin Dvořáček, Adéla Felcmanová, Patrik Matyáš Hanzlík, Mona Ghazalová, Lenka Hubáčková, Pavel Hulman, Nela Chalupová, Tereza Janderková, Veronika Konečná, Barbora Králová, Tomáš Křivánek, Simona Kuncová, Tereza Látalová, Richard Malý, Klára Motlíčková, Mikuláš Nevídal, Pavlína Nováková, Markéta Ondrášková, Jan Procházka I., Jan Procházka II., Vendula Zimová, Denisa Zouharová, Kristýna Bilavčíková, Jan Hroudný, Ilona Chrastilová, Klára Jakubcová, Filip Kiowský, Martin Klement, Markéta Kotlánová, Terezie Maturová, Tereza Singerová, Veronika Srncová, Matěj Strouhal, Helena Szostková, Zdeňka Šillerová, Nina Vacková, Barbora Večeřová Ivo Dobrovolný, Veronika Gáčová, Ivana Hnízdová, Ondřej Hoberla, David Kašpar, Jan Kugler, Ondřej Nečas, Kateřina Otáhalová, Ondřej Ryšánek, Václav Vávra, Barbora Zichová, Štěpán Ţák, Barbora Ţilková Josef Dvořák, Kateřina Furchová, Zuzana Hledíková, Milan Hodovský, Magda Karhánková, Lenka Králíková, Ondřej Kučera, Michaela Kurková, Marek Otýpka, Roman Paták, Adéla Sklenářová, Tran Duc Viet, Jan Zich Anna Bieláková, Soňa Gaborčíková, Tereza Hytychová, Magdalena Kánovičová, Karolína Remundová, Veronika Švecová, Jiří Wróbel Valentina Aulisa, Veronika Benešová, Lenka Cirhanová, Kristýna Hochmanová, Eliška Kleinová, Jiří Musil, Jan Strava, Marcela Teinerová, Anna Zichová, Kateřina Ţáková Markéta Kaluţíková, Nicola Komendová, Vojtěch Procházka, Tomáš Svoboda, Filip Šťastný, Nguyen Ngoc Anh Blanka Prišťová, Lucie Šedová, Kristýna Zichová - 5 -

7 Průměrný prospěch z předmětů ve 2. pololetí školního roku 2011/2012 (V závorce je uveden průměrný prospěch z předmětů v 1. pololetí školního roku 2011/2012.) Ročník: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Celkový prospěch 1,3 (1,4) () (1,6) (1,9) (1,9) 1,6 (1,6) 2,0 (2,0) 2,2 (2,3) Ročník: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. POVINNÉ PŘEDMĚTY: Český jazyk Anglický jazyk (2,2) 1,4 () 2,1 (2,1) (1,6) Německý jazyk - - 2,0 (2,3) 2,0 () 2,2 (2,0) 2,1 (2,4) 2,2 (2,3) 2,3 (2,0) Francouzský jazyk Ruský jazyk - - Občanská nauka Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika (1,2) (1,3) () 1,3 (1,2) 2,7 (2,5) 1,7 (2,0) 2,2 (2,2) 2,2 (2,4) 2,2 (2,4) 1,6 (1,6) 1,9 (2,1) - 2,6 (2,5) (2,1) 2,5 (2,4) 2,5 (2,5) 2,7 (2,6) 2,3 (2,3) 2,7 (3,1) 2,4 (3,0) ,4 (1,9) ,4 (1,3) 1,2 () 1,6 (1,4) (1,4) Chemie - Biologie Informatika a výpočetní technika Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova 1,3 () (1,2) (1,2) 1,2 () () 1,4 (1,7) 2,0 (1,9) (1,6) 1,9 (1,3) (1,3) - (1,3) 1,2 (1,3) (1,7) 1,6 (2,0) (1,6) 2,0 (1,7) (1,6) (1,7) (1,3) () 1,3 () (1,2) - 6-1,7 (1,9) 2,0 (2,4) 1,9 (2,0) (2,0) 2,2 (2,1) (2,1) 1,2 () (1,7) 1,4 (1,3) (1,2) ,1 (2,1) 1,9 (2,0) (2,6) 2,4 (2,3) 2,1 (2,1) 1,9 (1,9) 1,3 () 1,3 () (1,2) 1,3 (1,4) (1,2) 1,6 (1,6) 1,7 (1,6) 1,4 (1,9) 1,7 (1,7) 2,1 (1,7) 1,6 (1,6) 1,3 (1,2) (1,2) () 2,3 (2,1) 2,1 (2,4) (2,2) 2,7 (2,6) 2,7 (2,8) 2,1 (1,7) (1,4) 2,3 (2,5) 2,3 (2,2) - 2,8 (2,8) 2,9 (2,3) - (2,0) ()

8 Ročník: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. VOLITELNÉ PŘEDMĚTY: Cvičení z fyziky - Cvičení z biologie - 1,6 (1,3) Cvičení z matematiky (1,4) - - Cvičení z informatiky Cvičení z chemie Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v německém jazyce Konverzace ve francouzském jazyce Seminář z českého jazyka - - Seminář z výtvarné výchovy 1,9 (1,9) , Seminář ze zeměpisu Seminář z hudební výchovy Seminář z dějepisu Společenskovědní seminář Deskriptivní geometrie Státní zkouška FCE z Aj ,3 1,4 () 2,1 (1,9) 1,4 3,0 (2,0) 1,3 (1,3) 1,7 (2,0) (1,3) 2,0 () (2,4) 1,7 (2,5) 2,9 (3,1) (1,6) () (1,7) - (2,0) (2,3) 2,0 (2,0) 2,8 (2,8) - () 2,2 (2,6) 2,7 (1,3) - 7 -

9 Ţáci a jejich bydliště ve školním roce 2011/2012i Blučina 11 Bratčice 2 Brno 1 Cvrčovice 2 Dolní Kounice 1 Holasice 9 Hrušovany u Brna 32 Kobylí 1 Křepice 2 Ledce 1 Malešovice 2 Medlov 2 Mělčany 1 Měnín 1 Modřice 6 Nosislav 11 Odrovice 1 Opatovice 5 Pohořelice 11 Přísnotice 9 Rajhrad 21 Rajhradice 6 Sobotovice 12 Syrovice 11 Troskotovice 1 Unkovice 5 Vlasatice 1 Vojkovice 12 Vranovice 1 Ţabčice 17 Ţatčany 1 Ţidlochovice

10 Talentovaní ţáci Ve školním roce 2011/2012 na škole studovali 2 mimořádně nadaní ţáci. Oba na niţším stupni základní školy přeskočili jeden ročník a po přijetí na naše gymnázium se jim věnuje péče ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou a zřizovatelem. Mají další individuální hodiny nad rámec běţné výuky, o kterých je vedena evidence. Podrobnosti péče stanovuje jejich individuální plán. Gymnázium má také vypracován pokyn ředitele školy k soutěţím a předmětovým olympiádám. Individuální plány Celkem 9 ţáků studovalo ve školním roce 2011/2012 podle individuálního plánu. Dva z důvodu mimořádné nadanosti, tři z důvodu sportovních aktivit na vrcholové úrovni. Zbývající čtyři ţáci měli individuální studijní plán v 1. pololetí, a to v době jejich příprav na Mezinárodní olympiádu mladých vědců do 16 let v Jihoafrické republice. Pravidla udělování individuálních plánů stanovuje vnitřní předpis. Vzdělávání cizích státních příslušníků Ve školním roce 2011/2012 studovalo na gymnáziu celkem 5 cizinců s občanstvím tří států (Vietnam, Bělorusko, Arménie). Jejich studium probíhalo bez jakýchkoliv problémů běţným způsobem v českém jazyce. Výchovné poradenství Funkci výchovné poradkyně zastávala ve školním roce 2011/2012 Mgr. Hana Stravová. Její práce se týká několika oblastí: profesionální orientace ţáků posledních ročníků, spolupráce s vysokými školami a řešení výchovných problémů. Po celý školní rok probíhá spolupráce výchovné poradkyně s vyučujícími a vedením gymnázia v případech studijních a kázeňských problémů a přestupků proti školnímu řádu a při jejich řešení. S ţáky a rodiči spolupracuje výchovná poradkyně zejména formou individuálních konzultací. Škola má vypracovaný plán výchovného poradenství. Péče o ţáky se zdravotním a sociálním znevýhodněním a s poruchami učení Gymnázium věnuje pozornost ţákům se zdravotním a sociálním znevýhodněním a s poruchami učení. Na začátku školního roku třídní učitelé zjistí formou dotazníků a konzultací s ţáky a rodiči typ a intenzitu znevýhodnění. Podobně škola postupuje i u ţáků s poruchami učení. Škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou a vyuţívá podněty ze zpráv. Třídním učitelem jsou poté informováni i další učitelé. Škola se snaţí hledat vhodné metody a způsoby práce s těmito ţáky tak, aby negativní důsledky všech znevýhodnění byly co nejvíce minimalizovány. Ve školním roce evidovala škola 18 ţáků se zdravotním znevýhodněním, 3 ţáky se sociálním znevýhodněním a 9 ţáků mělo platné vyšetření z pedagogicko-psychologická poradny. Veškeré informace v této oblasti jsou povaţovány za důvěrné

11 Maturitní zkoušky na Gymnáziu Ţidlochovice ve školním roce 2011/2012 Ve školním roce 2011/2012 ukončilo osmý ročník svého studia celkem 29 ţáků oktávy a splnilo tak nutnou podmínku k vykonání maturitní zkoušky. Maturity se jiţ podruhé uskutečnily novým způsobem ve dvou částech. Ve společné části maturovali všichni z českého jazyka a dále si mohli vybrat mezi cizím jazykem nebo matematikou. Na výběr byly také dvě úrovně, základní a vyšší. Zkouška z českého a cizího jazyka měla tři části: didaktický test, písemnou práci a ústní zkoušku. Zkoušku z matematiky tvořil pouze didaktický test. Zájemci mohli sloţit zkoušku také z nepovinných předmětů. Profilová část na naší škole obsahovala dvě zkoušky. Ţáci si mohli vybírat ze 13 předmětů, cizí jazyk a matematiku pouze ti, kteří je neměli ve společné části. Forma těchto zkoušek byla různá: ústní zkouška, písemná zkouška, praktická zkouška, obhajoba maturitní práce nebo kombinace těchto forem. 27 ţáků maturitní zkoušku úspěšně vykonalo, z toho pět ţáků (Nelli Bdoyan, Lenka Dratvová, Josef Hrušat, Jan Ryšavý a Kristýna Zichová) prospělo s vyznamenáním. Dva ţáci neprospěli a budou muset vykonat v září opravnou zkoušku. Je potěšitelné, ţe jiţ druhým rokem všichni ţáci našeho gymnázia úspěšně vykonali ty části maturitní zkoušky (didaktické testy a písemné práce), které jsou hodnoceny centrálně a s nimiţ měli ţáci na některých školách problémy. Kompletní výsledky je moţné vyhledat v níţe uvedených tabulkách. Tabulka č. 1: Předměty Společná část maturitní zkoušky povinné předměty Počet ţáků se známkou Počet ţáků Český jazyk a literatura- základní úroveň Český jazyk a literatura- vyšší úroveň Anglický jazyk- základní úroveň Anglický jazyk- vyšší úroveň Matematika- základní úroveň Matematika- vyšší úroveň

12 Tabulka č. 2: Předměty Společná část maturitní zkoušky nepovinné předměty Počet ţáků se známkou Počet ţáků Anglický jazyk vyšší úroveň Chemie Tabulka č. 3: Předměty Profilová část maturitní zkoušky Počet ţáků se známkou Počet ţáků Základy společenských věd Dějepis Anglický jazyk Fyzika Chemie Biologie Informatika a výpočetní technika Zeměpis Matematika Výtvarná výchova Úspěšnost absolventů u přijímacích zkoušek na vysoké školy Výchovná poradkyně vede evidenci počtu přihlášek na vysoké školy a úspěšnost našich ţáků při nich. Po odchodu ţáků ze školy po maturitních zkouškách je vše zaloţeno na ochotě ţáků a dobrovolnosti poskytnutí údajů. Jde zejména o to, kam skutečně nastoupí a zda školu úspěšně dokončí. Proto jakékoliv statistiky v tomto směru nejsou dostatečně ověřené. Ve školním roce 2011/2012 byli v době slavnostního předávání maturitních vysvědčení všichni ţáci posledního ročníku přijati alespoň na jednu vysokou školu

13 Zhodnocení ročníkových prací ve školním roce 2011/2012 Jiţ popáté měli ţáci sexty a septimy na naší škole povinnost napsat a obhájit ročníkovou práci. Smyslem tohoto úkolu je snaha, aby se ţáci seznámili s pravidly psaní odborné práce a získali první zkušenosti s vytvořením takové práce na středoškolské úrovni. Po zveřejnění témat ročníkových prací měli ţáci za úkol si jedno téma vybrat a do konce října 2011 se přihlásit. Další tři měsíce měli na zpracování tématu a předloţení prvních verzí. Po konzultacích s vedoucími se v únoru práce doplňovaly a zapracovávaly připomínky. V polovině března ţáci ročníkové práce odevzdávali v elektronické a tištěné podobě. Během dubna se pak uskutečnily obhajoby a práce byly ohodnoceny. Celkově lze ročníkové práce hodnotit spíše kladně. Většina ţáků k úkolu přistoupila velmi svědomitě a odevzdala práce kvalitní a na poţadované úrovni. Dva ţáci svou práci přihlásili do Středoškolské odborné činnosti. Oba pak s ní vyhráli okresní kolo, jeden dokonce krajské a v celostátním kole se umístil na 4. místě. Záporným faktem je přístup 11 ţáků septimy, kteří své práce neodevzdali a byli hodnoceni nedostatečnou. Vzhledem k tomu, ţe zkušenosti s psaním samostatné práce ţáci určitě uplatní při studiu na vysokých školách a také ţe obhajoba samostatné práce je jedna z moţných forem profilové maturitní zkoušky, je třeba v dalších letech význam psaní ročníkových prací zvyšovat a ţáky k nim více motivovat. Také účast a úspěchy ve Středoškolské odborné činnosti jsou důleţitým ukazatelem kvality střední školy. Klasifikace ročníkových prácí ve školním roce 2011/2012 Předmět Počet prací Sexta Průměrný prospěch Počet prací Septima Průměrný prospěch Dějepis 5 1,2 5 2,8 Biologie 2 7 3,7 Základy společenských věd 3 1,7 3 2,3 Informatika a výpočetní technika 3 2 5,0 Chemie 3 2, 3,0 Zeměpis 5 1,6 - - Anglický jazyk ,3 Fyzika 1 2 Hudební výchova 1 3,0 1 Tělesná výchova 2 2,0 - - Německý jazyk ,0 Matematika Výtvarná výchova Český jazyk 1 Francouzský jazyk

14 Nejlepší výsledky ţáků Gymnázia Ţidlochovice v předmětových olympiádách a soutěţích ve školním roce 2011/2012 Prima: Jan Procházka I. Mikuláš Nevídal Sekunda: Markéta Kotlánová Martin Klement Michaela Šedová Tercie: Ivo Dobrovolný Ivana Hnízdová Jan Kugler Ondřej Hoberla Martin Ošmera Kvarta: Adéla Sklenářová Michaela Kurková Marek Otýpka Kateřina Furchová Jan Zich 1. místo v okresním kole Pythagoriády, kat. Z6 8. místo v okresním kole Biologické olympiády, kat. D 2. místo v okresním kole Biologické olympiády, kat. D 18. místo v krajském kole Biologické olympiády. kat. D 3. místo v okresním kole Fyzikální olympiády, kat. E 3. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády, kat. B 6. místo v okresním kole Konverzační soutěţe v anglickém jazyce, kat. I.A 1. místo v okresním kole Matematické olympiády, kat. Z7 2. místo v okresním kole recitační soutěţe účast v krajském kole recitační soutěţe 1. místo v krajském kole Astronomické olympiády, kat. E 16. místo v celostátním kole Astronomické olympiády, kat. E 8. místo v okresním kole Fyzikální olympiády, kat. F 1. místo v okresním kole matematické soutěţe Pythagoriáda, kat. Z8 4. místo v okresním kole Fyzikální olympiády, kat. F 7. místo v okresním kole Matematické olympiády, kat. Z8 4. místo v okresním kole Biologické olympiády, kat. C 12. místo v krajském kole Biologické olympiády, kat. C 2. místo v okresním kole Konverzační soutěţe v anglickém jazyce, kat. II.b účast na Mezinárodní olympiádě mladých vědců do 16 let 1. místo v okresním kole Chemické olympiády, kat. D 4. místo v krajském kole Chemické olympiády, kat. D 1. místo v okresním kole Fyzikální Olympiády, kat. E 20. místo v krajském kole Fyzikální Olympiády, kat. E účast na Mezinárodní olympiádě mladých vědců do 16 let 6. místo v okresním kole Chemické olympiády, kat. D 13. místo v krajském kole Chemické olympiády, kat. D 2. místo v okresním kole Fyzikální Olympiády, kat. E 17. místo v krajském kole Fyzikální Olympiády, kat. E 1. místo v okresním kole Biologické olympiády, kat. C 10. místo v krajském kole Biologické olympiády, kat. C 4. místo v okresním kole Matematické olympiády, kat. Z9 13. místo v krajském kole Matematické olympiády, kat. Z9 (úspěšný řešitel)

15 Roman Paták Karel Kugler Lucie Vaňáčková Lenka Králíková Kvinta: Veronika Švecová Anna Bieláková Sexta: Valentina Aulisa Anna Zichová Septima: Vojtěch Procházka Filip Šťastný Oktáva: Jan Ryšavý David Vávra 4. místo v okresním kole Matematické olympiády, kat. Z9 16. místo v krajském kole Matematické olympiády, kat. Z9 4. místo v okresním kole Matematické olympiády, kat. Z9 10. místo v krajském kole Matematické olympiády, kat. Z9 (úspěšný řešitel) 5. místo v okresním kole Olympiády v českém jazyce, kat. ZŠ 6. místo v okresním kole Dějepisné olympiády účast na Mezinárodní olympiádě mladých vědců do 16 let zisk bronzové medaile na Mezinárodní olympiádě mladých vědců do 16 let 8. místo v krajském kole Biologické olympiády, kat. B 2. místo v okresním kole Konverzační soutěţe v angličtině, kat. III. 1. místo v okresním kole Středoškolské odborné činnosti účast v krajském kole Středoškolské odborné činnosti 4. místo v okresním kole Olympiády v českém jazyce, kat. SŠ 1. místo v okresním kole Středoškolské odborné činnosti 1. místo v krajském kole Středoškolské odborné činnosti 4. místo v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti 5. místo v okresním kole Olympiády v českém jazyce, kat. SŠ 5. místo v krajském kole Chemické olympiády, kat. A 39. místo v celostátním kole Chemické olympiády. kat. A 28. místo v krajském kole Logické olympiády f) Prevence sociálně patologických jevů Preventistou sociálně patologických jevů je ve škole Mgr. Tomáš Dratva. Škola má zpracován minimální preventivní program rizikového chování. Během školního roku 2011/2012 nemusela škola řešit závaţné problémy

16 g) Další vzdělávání pedagogických pracovníků Škola má zpracován vnitřní předpis o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, včetně jeho plánu. Přehled dalšího vzdělávání ve školním roce 2011/2012 Zaměstnanec: Stravová Termín: 22. listopadu 2011 Téma: Inovativní prvky ve výuce fyziky a matematiky Délka: 6 h Školitel: Metodický kabinet Člověk a příroda při SSŠ Brno Zaměstnanec: Stravová Termín: Téma. Jak vyučovat finanční gramotnost Délka: 4 h Školitel: KFP Kořený Fichtner Pavlásek, s. r. o., akreditace MŠMT 5984/ Zaměstnanec: Stravová Termín: od Téma: Kariérové poradenství Délka: 2 měsíce Školitel: Národní ústav pro vzdělávání MŠMT, Evropský sociální fond v ČR Zaměstnanec: Marková Termín: 10. října 2011 Téma: Aktuality ve výuce ekonomických témat na gymnáziu Délka: 5 h Školitel: Ing. Petr Klínský, EDUKO NAKLADATELSTVÍ, S. R. O. Zaměstnanec: Marková Termín: 3. května 2012 Téma: Etika a filosofie inovace výuky společenských věd Délka: 5 h Školitel: Mgr. Josef Civín, Academia bohemica, o. p. s. Zaměstnanec: Kutá Termín: Téma: Vizualizace ve výuce zeměpisu Délka: 6 h Školitel: Geografický ústav Přf MU Zaměstnanec: Kutá Termín: Téma: Terénní a projektová výuka - NP Podyjí Délka: 2 dny Školitel: Geografický ústav Přf MU

17 Zaměstnanec: Nechvílová Termín: Téma: Evropský kongres učitelů francouzštiny Délka: 30 h Školitel: Sdruţení učitelů francouzštiny Zaměstnanec: Nechvílová Termín: Téma: Metodický seminář nakladatelství CLE INTERNATIONAL Délka: 4 h Školitel: metodici CLE INTERNATIONAL Zaměstnanec: Nechvílová Termín: a Téma: Hodnocení ústní části maturit Aj, Brno Délka: 8 h Školitel: Cermat, NIDV Brno Zaměstnanec: Nechvílová Termín: Téma. Metodický seminář FJ, Alliance française Brno Délka: 12 h Školitel: metodici z Francie Zaměstnanec: Dratva Termín: Téma: Doškolovací seminář pro instruktory lyţování Délka: 3 dny Školitel: Školicí středisko ČSLŠ Jeseníky, Mgr. Miroslav Fiala Zaměstnanec: Jarošová Termín: Téma: Mezinárodní konference - Jak zprostředkovat umění dětem Délka: 2 dny Školitel: Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Zaměstnanec: Lacinová Termín: 2. prosince 2011 Téma: Geometrie ve výuce na SŠ Délka : 4 h Školitel: MU Brno ve spolupráci s Gymnáziem Brno, tř. Kpt. Jaroše Zaměstnanec: Lacinová Termín: 15. března 2012 Téma: Zadavatel Společná část maturitní zkoušky Délka: 3 h Školitel: Cermat

18 Zaměstnanec: Nováková Termín: 25. listopadu 2011 Téma: Teach Not Test. Příprava studentů na zkoušky (Aj) Délka: 3,5 h Školitel: ILC Czechoslovakia, s.r.o., Brno Zaměstnanec: Nováková Termín: 2. prosince 2011 Téma: Rozšiřování slovní zásoby pouţitím kolokací, Internet ve výuce Aj. Délka: 6 h Školitel: ILC Czechoslovakia, s.r.o., Brno Zaměstnanec: Továrek Termín: duben 2012 Téma: Konzultační seminář k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka Délka: 6 h Školitel: NIDV Brno, Kříţová ul. Zaměstnanec: Veithová Termín: 2 semestry, září květen 2012 Téma: Jazykový kurz Ruština v praxi Délka: 32 hodin Školitel: Filozofická fak. MU Brno, program celoţivotního vzdělávání Zaměstnanec: Ţampachová Termín: 17. ledna 2012 Téma: Zdravý ţivotní styl ve školách z pohledu bezpečnosti Délka: 8 h Školitel: Fakulta sportovních studií MU Zaměstnanec: Ţampachová Termín: 15. února 2012 Téma: Školní maturitní komisař Délka: 13,5 h Školitel: CERMAT Zaměstnanec: Ţampachová Termín: 16. dubna 2012 Téma: Internet in Deutschunterricht Délka: 6 h Školitel: DESCARTES Zaměstnanec: Ţampachová Termín: 10. května 2012 Téma: Bezpečně a hravě na in-line bruslích Délka: 10 h Školitel: Fakulta sportovních studií MU

19 Zaměstnanec: Ţampachová Termín: 25.května 2012 Téma: Výuka bruslení hravě a bezpečně Délka: 10 h Školitel: Fakulta sportovních studií MU Zaměstnanec: Ţampachová Termín: leden 2012 Téma: Inovace zimních výcvikových kurzů Délka: 12 h, e-learningový kurz Školitel: Fakulta sportovních studií MU Zaměstnanec: Švarzbergerová Termín: přednášek Téma: Vzdělávací program Regionální dějiny Délka: 26 h Školitel: Středisko sluţeb školám Zaměstnanec: Švarzbergerová Termín: Téma: Čeština s humorem 1. část Délka: 3 h Školitel: Descartes Zaměstnanec: Švarzbergerová Termín: Téma: Čeština s humorem 2. část Délka: 3 h Školitel: Descartes Zaměstnanec: Zemenová Termín: Délka: 3 hod. Téma: Standardizace na mezinárodní ústní zkoušky FCE (obdoba vyšší úrovně státní maturity), Školitel: Britská rada, hrazeno Cambridgeskou univerzitou a Britskou radou Zaměstnanec: Zemenová Termín: Délka: 2 hod. Téma: Standardizace na mezinárodní ústní zkoušky KET Školitel: Britská rada, hrazeno Cambridgeskou univerzitou a Britskou radou Zaměstnanec: Zemenová Termín: Délka: 2 hod. Téma: Standardizace na mezinárodní ústní zkoušky PET Školitel: Britská rada, hrazeno Cambridgeskou univerzitou a Britskou radou

20 Zaměstnanec: Zemenová Termín: Délka: 2 hod. Téma: Standardizace na mezinárodní ústní zkoušky CAE Školitel: Britská rada, hrazeno Cambridgeskou univerzitou a Britskou radou Zaměstnanec: Zemenová Termín: Délka: 6 hod Téma: Standardizace na mezinárodní ústní zkoušky YLE Školitel: Britská rada, hrazeno Cambridgeskou univerzitou a Britskou radou Zaměstnanec: Nejezchlebová Termín: 16. září 2011 Téma: Demonstrační experimenty na střední škole Délka: 6 h Školitel: Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/ , MU, PřF, Zaměstnanec: Nejezchlebová Termín: 28. listopadu a 3. prosince 2011 Téma: Laboratorní práce na střední škole Délka: 6 h, 6 h Školitel: Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/ , MU, PřF, Zaměstnanec: Nejezchlebová Termín: 13. března 2012 Téma: Zadavatel Délka: 3 h Školitel: CERMAT Zaměstnanec: Nejezchlebová Termín: 23. dubna 2012 Téma: Zadavatel pro ţáky s PUP MZ Délka: 6 h Školitel: CERMAT

21 h) Aktivita a prezentace školy Časový sled uskutečněných akcí od do Září Zahájení školního roku Přednáška agentury Sokrates o studiu na vysokých školách (oktáva) Poznávací zájezd do Anglie (40 ţáků z kvinty aţ oktávy) Podzimní kolo projektu "Studenti čtou a píší noviny" (zájemci ze všech tříd) Přírodovědná soutěţ Ţirafa v rámci Festivalu vědy v Brně (10 ţáků tercie a kvarty) Akademické fórum v Praze (1 ţák septimy) Exkurze za památkami Brna (tercie) Corny Středoškolský atletický pohár v Ivančicích (10 dívek kvinty aţ septimy) Testování Scio, Modul 1 (kvinta) Poznávací zájezd do Vídně (40 ţáků z kvinty aţ septimy) Fotbalový turnaj ZŠ v Hrušovanech (12 chlapců z primy aţ kvarty) Plenární schůze SPG, třídní schůzky a volby do školské rady Říjen Charitativní akce "Koláč pro hospic" Charitativní akce "Postavme školu v Africe" Okresní přebor středních škol ve fotbalu v Hrušovanech (12 chlapců kvinty aţ oktávy) Testování Scio (prima) Prezentace PEF MU (oktáva) Zadávání ročníkových prací (sexta, septima) Přednáška o pracovních pobytech v zahraničí (zájemci ze sexty a septimy) Soutěţ "Přírodovědný klokan 2011" (tercie aţ sexta) Seminář z psychologie na FSS MU v Brně (8 ţáků kvinty) Návštěva Zemského archivu v Brně (10 ţáků sexty a septimy) Prezentace MU Brno v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání (oktáva) Beseda s paní Sosnarovou o ţivotě v sovětském gulagu (sekunda, tercie, kvarta, sexta, septima) Listopad Veletrh pomaturitního vzdělání Gaudeamus v Brně (septima, oktáva) Výstava výtvarných prací ţáků gymnázia v Masarykově kulturním domě Vernisáţ k výstavě výtvarných prací ţáků gymnázia v Masarykově kulturním domě Vzpomínková akce "Krokus" k připomenutí holocaustu (prima) Seminář na FSS v Brně o partnerských vztazích (8 ţáků sexty aţ oktávy) Beseda v Městské knihovně v Ţidlochovicích (prima) Okresní kolo ve florbalu v Těšanech (12 dívek primy a sekundy) Dny vědy v Ústavu přístrojové techniky AV ČR (septima) Školní kolo Chemické olympiády, kat. A (1 ţák oktávy) Exkurze do jaderné elektrárny Temelín (sexta) Konzultace rodičů s vyučujícími Okresní kolo ve florbalu v Pohořelicích (12 ţáků primy a sekundy)

22 Okresní kolo ve florbalu v Pohořelicích (12 ţáků tercie a kvarty) Okresní přebor škol v šachu v Tetčicích (11 ţáků primy aţ oktávy) Den otevřených dveří Školní kolo matematické soutěţe Pythagoriáda (prima aţ tercie) Školní kolo Dějepisné olympiády (16 ţáků tercie a kvarty) Školní "Muzikantská soutěţ" (20 prima aţ sexty) Večerní divadelní představení "Skleněný zvěřinec" v Brně (sexta, septima) Prosinec Mezinárodní olympiáda mladých vědců do 16 let v Durbanu (4 ţáci kvarty a kvinty) Výstava prací Vánoční dekorace v budově školy (prima aţ kvarta) Stuţkovací večírek v Ţidlochovicích (oktáva) Okrskové kolo soutěţe ve šplhu na ZŠ v Ţidlochovicích (8 ţáků primy aţ kvarty) Školní kolo Matematické olympiády, kat. A (5 ţáků septimy a oktávy) Exkurze do Anthroposu v Brně (prima) Krajské kolo Chemické olympiády v Brně, kat. A (1 ţák oktávy) Poznávací zájezd do vánoční Vídně (40 ţáků kvarty aţ oktávy) Beseda o Africe (sekunda) Exkurze na vánoční výstavu v SOU Rajhrad (sekunda) Filozofická soutěţ v Olomouci (2 ţáci septimy) Školní kolo Astronomické olympiády (10 ţáků primy aţ tercie) Exkurze do Dukovan a Dalešic (kvarta) Školní kolo Olympiády v českém jazyce (16 ţáků z tercie aţ oktávy) Návštěva večerního divadelního představení "Mary Poppins" (prima) Bruslení v Ţabčicích (sekunda) Slavnostní přijetí účastníků Mezinárodní olympiády mladých vědců v JAR starostou města (4 ţáci) Leden Okresní kolo středních škol ve florbalu v Ivančicích (12 ţákyň z kvinty aţ oktávy) Lyţařský výcvikový kurz v Jeseníkách (sekunda) Odevzdání domácích úloh matematické olympiády, kat. Z9 (8 ţáků kvarty) Návštěva divadelního představení "Jakyll a Hyde" v Městském divadle Brno (40 ţáků sexty aţ oktávy) Okresní kolo Pythagoriády ve Šlapanicích (15 ţáků primy aţ tercie) Okresní kolo středních škol ve florbalu v Tišnově (12 ţáků z kvinty aţ oktávy) Výukový ekologický program "Dravci" (sekunda) Krajský přebor škol v šachu v Břeclavi (5 studentů sekundy aţ kvarty) Okresní kolo Matematické olympiády ve Šlapanicích, kat. Z9 (5 ţáků kvarty) Den otevřených dveří Krajské přebor středních škol ve florbalu v Ivančicích (12 dívek kvinty aţ septimy) Školní kolo konverzační soutěţe v angličtině, kat. I a II. (10 ţáků primy aţ kvarty) Školní kolo Matematické olympiády, kat. B a C (6 ţáků kvinty a sexty) Návštěva vojenského archívu v Olomouci (2 ţákyně sexty) Výukový program v Ţidovském muzeu v Brně (septima) Školní kolo konverzační soutěţe v angličtině, kat. III. (10 ţáků kvinty aţ septimy) Školní kolo soutěţe v anglickém jazyce English Cup (14 ţáků septimy a oktávy) Celostátní kolo Chemické olympiády v Olomouci, kat. A (1 ţák oktávy) Vydávání výpisu vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2011/

23 Únor Okresní kolo Dějepisné olympiády v Tišnově (5 ţáků tercie a kvarty) Školní kola Biologické olympiády, kat. C, D (11 ţáků tercie aţ kvarty) Školní kola Chemické olympiády, kat. D (11 ţáků tercie a kvarty) Testování informační gramotnosti (kvarta) Okresní kolo Konverzační soutěţe v angličtině v Ivančicích (3 sekundy aţ sexty) Regionální kolo soutěţe v anglickém jazyce "English Cup" v Brně (1 ţákyně septimy) společenský ples Gymnázia Ţidlochovice Výukový program "Václav a Boleslav" v CVČ Kohoutovice (sekunda) Školní kolo Zeměpisné olympiády (23 ţáků primy a sekundy) Virtuální program o finanční gramotnosti (septima) Odevzdání domácích úloh matematické olympiády, kat. Z6, Z7 a Z8 (7 ţáků primy, sekundy, tercie) Školní kolo recitační soutěţe (20 ţáků primy aţ kvarty) Březen Okresní kolo Chemické olympiády, kat. D v Brně (4 ţáci tercie a kvarty) Návštěva divadelního představení "Čarodějův učeň" v divadle Polárka v Brně (prima, sekunda) Okresní kolo recitační soutěţe v Ivančicích (4 ţáci primy aţ kvarty) Beseda s pracovníkem hasičského záchranného sboru (prima) Školní kolo Chemické olympiády, kat. C (4 ţáci tercie aţ kvinty) Výměnný pobyt v lyceu ve francouzském Belfortu (17 ţáků) Beseda o Mexiku (sekunda) Beseda s pracovníkem Hasičského záchranného sboru (prima) Okresní kolo Zeměpisné olympiády v Modřicích (5 ţáků) Odevzdání ročníkových prací (sexta, septima) Matematická soutěţ "Klokan 2012" (prima aţ kvarta + zájemci z ostatních tříd) Obhajoby ročníkových prací (sexta, septima) Návštěva filmového představení v rámci projektu "Jeden svět" (kvarta) Podzimní kolo projektu "Studenti čtou a píší noviny" (zájemci ze všech tříd) Okresní kolo Olympiády v českém jazyce v Modřicích (6 ţáků tercie aţ septimy) Krajské kolo Matematické olympiády v Brně, kat. Z9 (3 ţáci kvarty) Návštěva filmového představení v rámci projektu "Jeden svět" (kvarta) Beseda s Jakubem Vágnerem v Městském kulturním domě (všichni ţáci) Anglické divadelní představení v Brně (kvinta, septima) Okresní kolo Fyzikální olympiády v Ivančicích, kat. E, F (6 ţáků tercie a kvarty) Exkurze do Prahy s biologicko-zeměpisnou tematikou (30 ţáků sexty aţ oktávy) Okresní kolo Biologické olympiády, kat. C, ve Zbýšově (2 ţákyně tercie a kvarty) Přednáška "Čas proměn" (ţákyně primy a sekundy) Přednáška "S tebou o tobě" (ţákyně kvinty a sexty) Duben Večerní divadelní představení "Bídníci" v Městském divadle v Brně (40 ţáků sekundy aţ kvarty) Okresní kolo Biologické olympiády, kat. D, ve Zbýšově (2 ţáci primy a sekundy) Okresní kolo Matematické olympiády ve Šlapanicích, kat. Z6, Z7 a Z8 (7 ţáků primy, sekundy a tercie)

24 Krajské kolo recitační soutěţe v Brně (1 ţák tercie) Okresní kolo Středoškolské odborné činnosti v Zastávce (2 ţáci) Beseda s europoslancem Strejčkem o Evropském parlamentu (sexta, septima) Exkurze do sídla Hasičského záchranného sboru v Brně (prima) Dotazníkové šetření o spokojenosti rodičů a ţáků se školou Konzultace rodičů s vyučujícími Krajské kolo Chemické olympiády, kat. D v Brně (2 ţáci kvarty) Okresní přebor ZŠ ve volejbale v Pohořelicích (8 dívek sekunda aţ kvarta) Školní kolo Fyzikální olympiády Archimediáda, kat. G (sekunda) Přednáška o testech studijních předpokladů na vysoké školy (septima) Poslední zvonění (oktáva) termín přijímacích zkoušek do primy 2012/2013 (43 uchazečů) termín přijímacích zkoušek do primy 2012/2013 (11 uchazečů) Fotografování tříd (všichni studenti) Návštěva výstavy "Pohled Medúsy" v městské galerii v Brně (tercie) Přednáška RNDr. Miroslava Zejdy, Ph.D. "Proměnné dvojhvězdy" (zájemci ze septimy) Výukový program "Velká francouzská revoluce" v CVČ Kohoutovice (tercie) Květen Didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky (oktáva) Exkurze do kovárny v Těšanech a do větrného mlýna v Kloboukách (prima, tercie) Okresní kolo Fyzikální olympiády, kat. G v Ivančicích (10 ţáků sekundy) Exkurze na Špilberk v Brně (kvarta) Soutěţ on-line"angličtinář roku" (10 ţáků sexty a septimy) Exkurze do Prahy (kvarta) Písemné zkoušky profilové části maturitní zkoušky (oktáva) Okrskové kolo atletické soutěţe Pohár rozhlasu v Ţidlochovicích (14 studentů primy a sekundy) Krajské kolo Biologické olympiády, kat. C, v Brně (2 ţákyně kvarty) Okrskové kolo atletické soutěţe Pohár rozhlasu v Ţidlochovicích (14 studentů tercie a kvarty) Minitaneční kurzy v Brně (kvinta) Krajské kolo Středoškolské odborné činnosti v Brně (2 ţáci) Ústní maturitní zkoušky společné i profilové části (oktáva) Organizace Českého dne proti rakovině v Ţidlochovicích (8 ţáků septimy) Přednáška doc. Libora Ţídka, Ph.D. z MU na téma "Globalizace světového hospodářství" (sexta, septima) Krajské kolo Biologické olympiády v Brně, kat. D (1 ţákyně sekundy) Přednáška Mgr. Jana Čuříka z MU na téma "Novináři zblízka" (sexta, septima) Psychologické testy - profesní orientace (sexta) Maturitní večírek v Sobotovicích (oktáva) Červen Celoplošné testování 9. tříd ZŠ a kvart (kvarta) Sportovní vodácký kurz - sjezd řeky Vltavy (17 ţáků septimy) Školní dějepisná soutěţ (sekunda) Informativní schůzka pro rodiče ţáků přijatých do primy Exkurze do vily Tugenthat v Brně (sexta) Exkurze do Památníku písemnictví v Rajhradě (tercie) Školní výlet Hruboskalsko (kvinta)

25 Školní výlet Podyjí (prima) Celostátní kolo Středoškolské odborné činnosti v Kutné Hoře (1 ţák septimy) Exkurze do vily Tugenthat v Brně (kvinta) Psychologické pohovory na profesní orientaci (sexta) Slavnostní přijetí nejlepších ţáků starostou města (32 vybraných ţáků) Slavnostní předávání maturitních vysvědčení na Městském úřadě v Ţidlochovicích (27 absolventů) Školní výlet Máchovo jezero (sexta) Školní výlet Hrubý Jeseník (kvarta) Školní výlet Olomoucko, Litovelsko (tercie) Školní výlet Ţďárské vrchy (sekunda) Návštěva filmového představení "Jana Eyrová" ve Velkých Němčicích (všichni ţáci) Výlety jednotlivých tříd do okolí Ţidlochovic (všichni ţáci) Sportovní den (všichni ţáci) Předávání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2011/2012 Červenec Výměnná brigáda v Trenčíně na Slovensku v rámci projektu přeshraniční spolupráce (3 ţáci tercie a kvinty) i) Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2011/2012 Česká školní inspekce kontrolu neuskutečnila

26 j) Základní údaje o hospodaření Rozpočet školy na rok 2012 Celkem v tis. Kč Dotace: celkem od ÚSC ,40 v tom: provozní dotace od zřizovatele 2 024,00 ostatní dotace ze státního rozpočtu 9 923,40 Trţby za vlastní výkony 15,00 v tom: sluţby včetně pronájmu 10,00 ostatní 5,00 Mimorozpočtové zdroje 100,00 v tom: pouţití fin. fondů 100,00 Z D R O J E C E L K E M ,40 Mzdy celkem 7 159,70 v tom: platy PO pedagogů 6 026,60 OPPP pedagogů 276,10 v tom: platy PO nepedagogů 797,00 OPPP nepedagogů 60,00 Povinné pojištění 2 350,90 v tom: sociální pojištění 1 728,60 zdravotní pojištění 622,30 Příděl do FKSP 68,00 Spotřeba materiálu 610 v tom: ochranné pomůcky 5,00 učebnice a školní potřeby 15,00 knihy, učební pomůcky, tisk 306,80 drobný hmotný majetek 190,00 ostatní materiál 95,00 Spotřeba energie 372,00 v tom: voda 40,00 plyn 220,00 elektrická energie 112,00 Sluţby 952,00 v tom: opravy a udrţování 219,00 cestovné 40,00 sluţby pošt 10,00 sluţby telekom.a radiokom. 40,00 sluţby peněţních ústavů 15,00 nájemné 390,00 konzultační a porad.sluţby 10,00 školení a vzdělávání 30,00 programové vybavení 15,00 ostatní sluţby 183,00 Ostatní sociální náklady 22,00 Jiné ostatní náklady 34,00 Odpisy HIM a NIM 492,00 N Á K L A D Y C E L K E M ,

27 k) Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola nebyla ve školním roce 2011/2012 zapojena do rozvojových ani mezinárodních programů. l) Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení Škola nebyla ve školním roce 2011/2012 zapojena do dalšího vzdělání v rámci celoţivotního učení. m) Realizované projekty financované z cizích zdrojů Ve školním roce 2011/2012 nebyly na škole realizovány projekty z cizích zdrojů. n) Spolupráce s odborovými organizacemi Na škole nevyvíjí činnost ţádná odborová organizace

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Na začátku školního roku 2014/2015 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 229 ţáků. Z toho však jeden ţák poţádal o přerušení studia. V průběhu prvního

Více

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk

Povinné předměty Vyučující Počet hodin za týden Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Přidělení vyučujících v primě: Český jazyk Mgr. Danuše Švarzbergerová 5 Anglický jazyk Mgr. Miroslava Nechvílová 4 Dějepis Zeměpis Mgr. Hana Vybíralová Matematika 5 Fyzika Mgr. Hana Stravová Biologie Mgr.

Více

Výroční zpráva Gymnázia Ţidlochovice za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Ţidlochovice za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Ţidlochovice za školní rok 2013/2014 Podle vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění,

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

Výsledky soutěže Matematický klokan 2014 v okrese Brno-venkov

Výsledky soutěže Matematický klokan 2014 v okrese Brno-venkov Výsledky soutěže Matematický klokan 2014 v okrese Brno-venkov Letošní Matematický klokan proběhl v pátek 21. března v oficiálním celostátním i mezinárodním termínu. Kategorie Matematického klokana zůstávají

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

Harmonogram školního roku 2013/2014

Harmonogram školního roku 2013/2014 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen 29. 6. 1. 9. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 8. 7. nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009

29. 6. 2009. Burza učebnic 29. 6. 2009. Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 29. 6. 2009 Burza učebnic 29. 6. 2009 Moravská Třebová a okolí Ochrana člověka za mimořádných událostí 26. 6. 2009 Olomouc lanové centrum 1. AV, 2. AV 26. 6. 2009 Školní projekt Fyzika je hra 1. A, 6.

Více

Informace pro uchazeče o studium

Informace pro uchazeče o studium Informace pro uchazeče o studium školní rok INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 1. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole do prvního ročníku čtyřletého studia i nižšího stupně osmiletého studia

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo okresní kolo Celosvětová soutěž mladých vědců Intel ISEF Marek Novák mezinárodní

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole do oboru vzdělání 79 42 K/41 Gymnázium se sportovní přípravou pro školní rok 2015/2016, související informace o

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16 A. ČTYŘLETÉ STUDIUM obor 79-41-K/41 V přijímacím řízení bude možno získat nejvýše 150 bodů, z toho: a) za prospěch na základní škole max. 25 bodů b) za přijímací

Více

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 9. dubna 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí

Více

Plán akcí na školní rok 2006/2007

Plán akcí na školní rok 2006/2007 Plán akcí na školní rok 2006/2007 Měsíc Zaměření Zodpovídá Srpen 2006 28. 8. 2006 (Po) - od 9:00 h porada pedagogických pracovníků ŘŠ, - od 10:30 h komisionální zkoušky Členové ZK 29. 8. 2006 - od 9:00

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Komise ANJ Dominika Kuzmová, sexta - vítězství v soutěži nakladatelství Scholastic We are writers, prosinec 2014

Komise ANJ Dominika Kuzmová, sexta - vítězství v soutěži nakladatelství Scholastic We are writers, prosinec 2014 1.pololetí: Komise ANJ Dominika Kuzmová, sexta - vítězství v soutěži nakladatelství Scholastic We are writers, prosinec 2014 Aneta Drápelová, sexta -vítězství v soutěži ESL, prosinec 2014 Cambridgeské

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH školní rok 2005/2006 Uváděna 1. -10. místa v soutěžích podle dostupných výsledkových listin OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 1. kategorie

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOSKOVICE, OKRES BLANSKO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ SRPEN, ZÁŘÍ 2010

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOSKOVICE, OKRES BLANSKO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ SRPEN, ZÁŘÍ 2010 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ SRPEN, ZÁŘÍ 2010 Letní škola projektu Metodologická podpora v oblasti práce se ţáky 16. 20. 8. Sloup Š. Šulcová S. Klimková Projekt ESF Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení školní rok 2015/2016 Sezimovo Ústí 2015 1 Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400. Tyršova 400, 667 01 Židlochovice. Identifikátor školy: 600 014 100

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400. Tyršova 400, 667 01 Židlochovice. Identifikátor školy: 600 014 100 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400 Tyršova 400, 667 01 Židlochovice Identifikátor školy: 600 014 100 Termín konání inspekce: 9. a 10. leden

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Dne 10.10.2011 se uskutečnila v tělocvičně školy první schůzka rodičů ve školním roce 2011/2012. Schůzi vedla p. Eva Válková, která jménem výboru přivítala

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2011/2012 Předpokládané akce, u nichţ ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Sdělení MŠMT čj.: MSMT-10054/2012-23 Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ 1.1 ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

Purkyňovo gymnázium, Strážnice Masarykova 379, 696 62 Strážnice info@gys.cz www.gys.cz

Purkyňovo gymnázium, Strážnice Masarykova 379, 696 62 Strážnice info@gys.cz www.gys.cz Purkyňovo gymnázium, Strážnice Masarykova 379, 696 62 Strážnice info@gys.cz www.gys.cz Příspěvková organizace IČO 61742902 Zřizovatel: Jihomoravský kraj Zpracovala ředitelka školy: PhDr. Jaroslava Večeřová

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

2 Charakteristika školy

2 Charakteristika školy 2 Charakteristika školy 2.1 Velikost školy v Kyjově bylo zaloţeno v roce 1898. Sídlí v budově v centru města. Nejvyšší povolené počty ţáků byly stanoveny na 256 ţáků ve čtyřletém a 512 ţáků v osmiletém

Více

Třída: 1.0 třídní učitel: Mgr. Jana MARŠOUNOVÁ Počet celkem: 30 z toho chlapců: 16 dívek: 14

Třída: 1.0 třídní učitel: Mgr. Jana MARŠOUNOVÁ Počet celkem: 30 z toho chlapců: 16 dívek: 14 1 Třída: 1.0 třídní učitel: Mgr. Jana MARŠOUNOVÁ Počet celkem: 30 z toho chlapců: 16 dívek: 14 BERNARDOVÁ Gabriela, FIŠER Adam, HOLCMAN Alina, HRADEC Filip, JONÁŠOVÁ Natálie, KASKA Matěj, KAVANOVÁ Kateřina,

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014

G y m n á z i u m, P r a h a 5, N a Z a t l a n c e 11. Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 Přijímací řízení pro školní rok 2013-2014 K 25. lednu 2013 vyhlašuje ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2013-2014, 2 termíny přijímacích zkoušek a kritéria

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více