Fotografie dětí v KZ z dětského karnevalu ze dne 22.3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fotografie dětí v KZ z dětského karnevalu ze dne 22.3"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM DUBEN 2009 Č.4 CENA 14,- Kč Fotografie dětí v KZ z dětského karnevalu ze dne 22.3 Ve Středočeském kraji k dnešnímu dni chybí mnoho policistů. Město nemá ale problém, vyrůstá mu již i nová generace policistů.

2 S láskou pro své mazlíčky Možná už jste nás někdy potkali ve městě s černým psem, který na sobě měl bílý reflexní postroj. Někteří z Vás poznali, že se jedná o vodícího pejska, jiní se možná ještě s tímto směrem využití psů nesetkali. I proto bych Vám ráda řekla, jak vlastně příprava takového psa vypadá. Výcvik vodícího psa začíná přibližně ve věku 8 týdnů a trvá přibližně do 18 měsíců. Štěňata jsou od narození učena na kontakt s lidmi, jsou pravidelně brána do ruky a seznamována s okolím. Okolo 8. týdne probíhá test povahy štěňátka, pejsek nesmí být bázlivý ani příliš horlivý, musí sám vyhledávat kontakt s lidmi, musí s klidem snášet nárazové zvuky Po odběru se dostane štěňátko na rok k takzvaným předvychovatelům, lidem, kteří s ním tráví většinu svého volného času a učí ho poznávat vše nové. Pejsek se musí naučit spolehlivě přivolání, chození na prověšeném vodítku či v mírném tahu v postroji, musí být klidný v dopravním ruchu, ani jízda metrem či cestování po eskalátorech mu nesmí dělat problémy. Kromě toho se už jako štěně učí oddělován i od ostatních zvířat. Jeho fixace musí být pouze a jen na člověka, pes by pro něj měl být kamarád. Po rentgenologickém vyšetření (dysplazie loketních kloubů, dysplazie kyčelních kloubů, rentgen ramen), zhruba ve 12 měsících, nastupuje pejsek do výcviku, kde se dolaďují povely, které se naučil v předchozím období a kde se pes učí poslední potřebné úkony jako je hledání lavičky, toalety, převádění přes silnici pouze na zelenou, podávání zvonícího telefonu atd.. Poté ho čeká úkol ze všech nejdůležitější musí úspěšně složit zkoušky vodících psů, aby mohl být svěřen nevidomému člověku, kterému bude partnerem několik dalších let. Málokdo ví, že vodící pes musí zvládat okolo 50 povelů, možná i proto se jich z výcviku mnoho vyřadí. O výcviku vodících psů jsem uvažovala už před dvěma lety, teprve v červnu 2008 jsem se ale seznámila s vedoucí organizace PES PRO TEBE a získala potřebné informace. V září 2008 nám bylo přiděleno štěňátko, černá labradorka Give Redness Harmony Line neboli Blackie. Jako každé štěně se učila chovat ve společnosti lidí i psů, ne vždy to bylo snadné a já bych touto cestou moc ráda poděkovala všem občanům města za shovívavost a obrovskou toleranci. Jelikož už malé štěně musí navštěvovat obchody a učí se ignorovat všechny rušivé vlivy, vyrazili jsme s Blackie do místních obchodů. I tady patří obrovský dík všem podnikatelům a jejich zaměstnancům za bezvadný přístup. Moc mne potěšilo, že jsou mezi kouřimskými obyvateli především lidé, kterým není osud ostatních lhostejný, a kteří chápou, že ač je štěně v postroji možná roztomilé, jeho hlazení a krmení nepřipadá v úvahu. Pokud je v postroji, pracuje a jeho soustředění se musí směrovat pouze a jen na jeho výkon. přinášet nejrůznější předměty denní potřeby klíče, telefon, vodítko, berle a jiné.po celou dobu bydlí samozřejmě pes ve společné domácnosti s lidmi a v čase, kdy je doma sám, musí být 2 Blackie je u nás teď 7. měsíc, ještě nás čekají čtyři společné a já doufám, že se všechno podaří a Blackie bude jednou pomáhat člověku, pro kterého se stane nejen psem, ale především partnerem do společného života, a alespoň z části mu bude kompenzovat jeho velký handicap. Bára Pšeničková bude v i pořádat sdružení PES PRO TEBE výcvik vodících a asistenčních psů.

3 Zápisy zveřejněny: 1. Na úřední desce v přízemí radnice 2. Na internetové adrese Rada města zasedala RM schválila: - nákup 4 sprchových a 4 umyvadlových baterií do umýváren ve sportovní hale. Poplatek za sprchování ve sportovní hale je stanoven na 50 Kč. - z akce Bazárek všeho možného využití výtěžku ve výši 1.855,- Kč RC Knoflíček na nákup relaxačního kola pro nejmenší. - bezplatný nájem v roce 2009 (stejně jako v předešlých letech) divadelním souborům Junioři a Mrsťa Prsťa prostor v kinosále se záze - mím. Částkou za pronájem ve výši Kč přispívá kromě jiných prostředků město daným souborům v roce 2009 na činnost. Zastupitelstvo města zasedalo dne Hlavní téma: Závěrečný účet města za rok 2008 Návrh závěrečného účtu města za rok vypracování Povodňového plánu města Povodňový plán bude zpracován podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů v rozsahu podle Odvětvové technické normy vodního hospodářství TNV firmou Koordinace. Kromě možného nebezpečí z ky a Střebovky bude řešena otázka dešťových vod v Molitorově a v lokalitě Tuba. - vyhlášení záměru prodeje pozemku 2235/1 v k.ú., výměra 1046 m2. - prořezání padajících suchých větví, odstranění nalomených a prořezání větví zasahujících do přilehlých budov u 11 kusů lip před areálem na Střelnici. - nákup šplhací sestavy na zahradu MŠ 64S8 šplhací sestava 8-2 lezecké stěny - hrazda -žebřík -ručkovací žebřík. Cena: včetně DPH cena s montáží a dopravou Kč včetně DPH. Hrazeno ze sponzorských darů! 1) Plnění příjmů a výdajů za rok 2008 Schválený rozpočet (v Kč) Rozpočtová opatření (v Kč) Upravený rozpočet (v Kč) Plnění k (v Kč) % plnění k upraveném u rozpočtu Třída 1 Daňové příjmy , , , ,28 99,34 Třída 2 Nedaňové příjmy , , , ,86 99,30 Třída 3 Kapitálové příjmy , , , ,00 100,00 Třída 4 Přijaté transfery , , , ,50 102,12 Příjmy celkem , , , ,64 100,17 Konsolidace příjmů , , ,00 226,76 Příjmy po konsolidaci , , , ,64 99,53 Třída 5 Běžné výdaje , , , ,71 99,32 Třída 6 Kapitálové výdaje , , , ,81 99,78 Výdaje celkem , , , ,52 99,48 Konsolidace výdajů , , ,00 226,76 Výdaje po konsolidaci , , , ,52 98,91 Saldo: Příjmy - výdaje , , ,88 94,42 Třída 8 - financování , , ,88 94,42 Financování celkem , , ,88 94,42 3

4 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou v příloze výkaz FIN ) Hospodářská činnost města za rok 2008 Město vede hospodářskou činnost pro tato střediska : 1. bytové hospodářství 2. informační centrum 3. sportovní hala 4. obědy v Domově pro seniory u Pražské brány Výsledek hospodaření hospodářské činnosti k činil ztrátu ,42 Kč. Výkaz zisku a ztráty hospodářské činnosti k Náklady : 501 spotřeba materiálu ,96 Kč 502 spotřeba energie ,18 Kč 511 opravy a udržování ,76 Kč 518 ostatní služby ,20 Kč 521 mzdové náklady ,00 Kč 524 Zákonné pojištění ,00 Kč Náklady celkem ,10 Kč Výnosy : 602 tržby z prodeje služeb ,50 Kč 648 zúčtování fondů 556,84 Kč 649 tržby z prodeje majetku ,00 Kč 691 příspěvky a dotace na provoz ,34 Kč Výnosy celkem ,68 Kč Výsledek hospodaření ,42 Kč Krátkodobý úvěr ke dni Na základě smlouvy s Komerční bankou nám byl poskytnut kontokorent krátkodobý úvěr, ve výši ,00 Kč, který bude uhrazen v prvních dnech měsíce ledna Stav na Bú u KB Kolín ke dni ,00 Kč. Dlouhodobý úvěr ke dni V roce 2008 nám Česká spořitelna poskytla dlouhodobý úvěr na 4 roky v celkové výši Kč. Úvěr byl vyčerpán použit na investici Kanalizace + čerpací stanice v roce Stav na úvěrovém účtu činí ke dni ,00 Kč. 3) Stav účelových fondů a finančních aktiv Fond rozvoje bydlení Příjmy fondu tvoří splátky z půjček poskytnutých v minulých letech, výdaje fondu jsou vrácené finanční prostředky do rozpočtu města. Stav k ,49 Kč. Sociální fond Tvorba a čerpání fondu se řídí směrnicí o sociálním fondu č.12/5, schválenou zastupitelstvem města dne , usnesením č. 12. Stav k ,38 Kč. 4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Finanční vypořádání příspěvkových organizací schválené ZM dne Hospodaření PO za rok 2008 (Kč) Mateřská škola Základní škola Miloše Šolleho Rezervní fond Fond reprodukce majetku Fond odměn Odvod zřizovate li Výsledek hospodaření , ,- 0,- 0, , , , ,- 0, ,- CELKEM , , ,- 0, ,- 5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně za rok 2008 Dotace do rozpočtu města za rok 2008 činili celkem ,50 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2008 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotace na sociální dávky ve výši ,- Kč byly vráceny do státního rozpočtu dne

5 poskytovatel ÚZ Účel položka Rozpočet (Kč) Čerpání (Kč) MZE Kanalizace , ,- 100 MK Obnova hradeb , ,- 100 KÚSK 99 Lůžka DpS , ,- 100 KÚSK 99 Investice v DpS , ,- 100 MPSV Sociální služby , ,- 100 KÚSK 91 Investice kanalizace , ,- 100 KÚSK Výkon st.správy , ,- 100 KÚSK 802 Plynofikace SH , ,- 100 KÚSK Sociální dávky , ,- 89,96 KÚSK Volby , , KÚSK SDH , ,00 63,78 Úřad práce Kolín , , , , , ,- KÚSK Státní správa , ,- 100 Obce Úhrada neinv. nákladů, přestupky % , , ) Poskytnuté příspěvky z městského rozpočtu Základní škola Okružní ulice 2.000,00 Kč Pečky - Mašinka 5.000,00 Kč DSO Pečecký region 5.000,00 Kč SO mikroregionu sko ,00 Kč Místní organizace tělesně postižených ,00 Kč Příspěvkové organizaci: Mateřská škola, okres Kolín ,00 Kč Základní škola M. Šolleho ,00 Kč Příspěvek hospodářské činnosti ,34 Kč MAS Podlipansko 3.000,00 Kč Národní síť zdravých měst 2.719,50 Kč SMS ČR 2.817,00 Kč SMO ČR 8.263,40 Kč SHS MČ ČR 1.890,00 Kč Občanské sdružení Prostor ,00 Kč Skauti ,00 Kč ZŠ M. Šolleho 5.000,00 Kč TJ fotbalový oddíl ,00 Kč Závěr zprávy : Nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst.3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) Plné znění této zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2008 je přílohou k závěrečnému účtu. 7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2008 Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech a na základě zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění, o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. 5

6 Rada města zasedala dne RM schválila: - nákup a výsadbu lípy na rozcestí Sítiny Broučkov. - ošetření lip u vodárny První lípa roste v těsné blízkosti kapličky sv. Marie v uzavřeném objektu vodárny. I přes kritický zdravotní stav se jedná o mimořádně hodnotný strom, jehož význam spočívá především v jeho stáří, atmosféře, kterou danou lokalitu obohacuje, a biodiverzitě na něj vázané. Místo vývoje a pravidelného výskytu zvláště chráněných živočichů. Cílem navrženého zásahu je především strom stabilizovat pro dlouhodobé funkční setrvání, podpořit jeho zdravotní stav v neposlední řadě zlepšit provozní bezpečnost. V nabídce je dále zahrnuto ošetření dvou mladších lip v popředí. Návrh opatření: Z důvodu stabilizace je nevyhnutelné provést hluboké sesazení nestabilní odumřelé části. Po stabilizaci torza bude provedeno zapěstování ponechaného obrostu a kořenových výmladků, které mohou v budoucnu nahradit rozpadající se kmen. Zásah bude proveden stromolezeckou technologií přírodě blízkým způsobem, s maximálním zachováním neporušených dutin a odumřelého dřeva. Zbývající dvě lípy budou ošetřeny standardním zdravotním řezem. 6 Doporučení: Zbytečně neodstraňovat mladý obrost kmene, který má zásadní význam pro výživu torza. Sesazovací řez v menší intenzitě opakovat v intervalu cca 4 let, aby se nevytvořila nestabilní sekundární koruna. Pokud je to možné, u lip v popředí odstranit betonové desky pod jejich korunami. Lípy u kapličky redukční řez přírodě blízkým způsobem (1 ks)9.600,- Kč Lípy v popředí Základní zdravotní řez (2 ks) 7.200,- Kč Cena celkem ,- Kč, realizace firma BAOBAB s.r.o. - výrobu produktu pro IC firmou Ogma Čáslav celková cena ,- Kč - reklamní nadčasová skládačka dle specifikace: formát 210 mm x 594 mm 4/4 135 g KL 3x lom kusů - přeložku rozvaděče měření z čp. 291 a rozjištění veřejného osvětlení. Realizace firma Karel Vaníček Enego final za částku Kč. RM vzala na vědomí: Dotace získané městem k Humanit. fond Středočeského kraje (Domov pro seniory) ,- Kč

7 MPSV Program podpory A (Sociál. služby s regionální působností) ,- Kč Ministerstvo kultury (Program regenerace měst, památkových rezervací a městských památkových zón) ,- Kč Fond sportu Středočeského kraje (Posilovna pro sko) ,- Kč POV Středočeského kraje (Plynofikace MŠ) ,- Kč Fond obnovy památek Středočeského kraje (Oprava hradeb na p.č. 338/6) ,- Kč MATEŘSKÁ ŠKOLA Tyršova 598, Ředitelka školy oznamuje, že mateřská škola bude v době od do uzavřena. Kácení stromů příjmy za prodej dřeva RM bere na vědomí příjmy za prodej dřeva v částce 9.225,- Kč. Náklady na pokácení nebezpečných nebo nemocných stromů činily ,- Kč. Vyúčtování městského plesu Příjmy: ,- Kč Výdaje: ,- Kč Zůstatek: ,- Kč Aktualizace územního plánu města Město připravuje aktualizaci územního plánu města. Občané mohou své žádosti, týkající se požadavků na změnu územního plánu, podat na MěÚ do konce prosince Jaroslav Poula vedoucí stavebního úřadu Vážení čtenáři, prosíme Vás o spolupráci při shánění fotografií z dětských karnevalů z minulých let. Fotografie bychom si zapůjčili a vrátili v co nejkratším termínu. Vaše spolupráce nám vždy velice pomohla, proto se i tentokrát těšíme! Fotografie můžete nosit paní starostce nebo H. Jenešové do 2. patra na radnici. Informace z knihovny aneb Kniha mého srdce Půjčovní doba upravená vzhledem k dlouhodobé nemoci paní Boženy Lomové, kterou od zastupuje pan Karel Jäger. 7 Pondělí + středa: Úterý + čtvrtek + pátek: Kontakt: Tel a společenský život/knihovna

8 Hlasujte o svou nejoblíbenější knihu v knihovně přes internet, nebo hlasovacím lístkem Kniha mého srdce je cyklus pořadů České televize a Českého rozhlasu, který probíhá od 4. dubna do října Je zaměřen na propagaci literatury, četby knih a čtenářství obecně. Základní osou celého cyklu zábavních a naučných pořadů je hlasování o nejoblíbenější knihu obyvatel ČR. Základní cíle KMS: Zjištění nejoblíbenějších knih obyvatel České republiky. Zdůraznění významu četby pro vzdělání a každodenní život. Zvýšení potěšení z četby, rozšíření čtenářského výběru literatury. Propagace literatury, knih a jejich vydávání. Městská knihovna připravuje nový knihovní řád, se kterým budete seznámeni v příštím čísle Zpravodaje. Využijte nové služby v knihovně - Ptejte se knihovny Jejím prostřednictvím lze zaslat do knihovny elektronický dotaz, na který do 48 hodin /v pracovních dnech/ dodrží žadatel odpověď ve formě stručné faktografické informace či odkaz na příslušnou literaturu. V případě, že knihovna nemá k dispozici zdroje, ve kterých lze nalézt odpověď, předá dotaz jiné knihovně s příslušnou oborovou orientací a uvědomí o tom tazatele. Dotazy lze zaslat buď prostřednictvím elektronického formuláře, který je dostupný na webových stránkách města, též přes logo Ptejte se knihovny na nebo em na adresu Radka Jirkovská. Čtyři sobotní večery v hlavním vysílacím čase: 4. dubna úvodní zahajovací pořad, výzva k nominačnímu hlasování květen vyhlášení TOP 100 nejoblíbenějších knih, výzva k dalšímu hlasování (přesný termín bude oznámen cca měsíc předem) červen vyhlášení TOP 12 nejoblíbenějších knih a výzva k dalšímu hlasování (přesný termín bude oznámen cca měsíc předem) říjen vyhláší nejoblíbenější knihy 8

9 Problematika rušení trvalého pobytu Problematiku rušení trvalého pobytu upravuje zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů, a to paragrafy 10 a 12. O zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana rozhoduje ohlašovna úřadu ve správním řízení na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek. Zákonnými podmínkami jsou především zánik užívacího práva občana k objektu a faktické neužívání objektu. Jedná se o případ, kdy majitel či uživatel nemovitosti zjistí, že v objektu jsou hlášeny osoby, které zde nebydlí a nemají k nemovitosti ani žádný užívací titul. V takovém případě, zároveň s podáním žádosti o zrušení údaje o místu trvalého pobytu musí oprávněná osoba prokazovat splnění zákonných podmínek. Jako důkazní prostředek mohou sloužit nejen listinné důkazy, ale třeba i výpovědi svědků. Ohlašovna (městský úřad) jako správní orgán samozřejmě i v tomto případě užije správního uvážení a důkazy zhodnotí, vše na základě a za podmínek stanovených správním řádem (zákon 500/2004 Sb.). Přičemž stejně jako správní orgán nezahajuje řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu z úřední povinnosti, tak také nezkoumá, kde se občan skutečně zdržuje. Právní úprava zde pouze administrativně řeší situaci, kdy bylo občanu místo trvalého pobytu úředně zrušeno a kdy si občan sám nezvolil jiné. Po nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení se trvalým pobytem občana stává automaticky ze zákona adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen ( 10, odst. 5 zákona č. 133/2000). Tímto ustanovením se zavádí institut tzv. úřední adresy, která nemusí splňovat podmínky kladené na objekt určený k trvalému pobytu podle 10, odst. 1 zákona. Tato adresa je tak pouhým evidenčním údajem, sloužícím především k administrativním účelům, např. pro některé úkony veřejného práva (vydání osobních dokladů, určení místní příslušnosti ve správním řízení, výkon volebního práva), proto je zcela irelevantní, zda je objekt zkolaudován k bydlení či není. Městský úřad v i k eviduje 27 občanů s trvalým pobytem na čp Milada Kadlecová evidence obyvatel Krásná V září 2009 uspořádá Město tradiční výstavu ve fotografii. Účastnit se mohou všichni, kdo mají rádi toulání našim městem a fotografování. Při hodnocení fotografií bude i známý kolínský fotograf Aleš Eliáš. Hlavní cena fotoaparát Fotografie můžete zasílat e- poštou na adresu: nebo nosit přímo na radnici H. Jenešové do 2. patra, či zanechat v přízemí v pokladně MěÚ. Těšíme se na Vaše příspěvky a přejeme mnoho krásných zážitků při fotografování. 9

10 Projekt Zdravé bydlení V rámci projektu Zdravé bydlení (projekt firmy Renáta Šimová ADAM) provádí odborní poradci již pět let mapování geopatogenních a ostatních škodlivých zón v různých částech České republiky. V současné době se provádí toto mapování i v našem městě. Mapování probíhá formou bezplatného proměření geopatogenních zón v domácnostech, které se do tohoto projektu přihlásí. Odborní poradci provedou proměření a vyplnění protokolu o stavu geopatogenních zón a zároveň poskytnou bezplatnou poradenskou službu a návrh řešení. Všichni odborní poradci jsou vybaveni plnou mocí a na požádání jsou povinni ji předložit. Projekt Zdravé bydlení je zaměřen na zmapování a zjištění vlivu patogenních zón na lidský organismus. Více informací o celkové činnosti sdružení ADAM a projektu Zdravé bydlení je možno získat na Čerpáno z dopisu Renáty Šimové ADAM Každý si zde najde, co potřebuje. V chodbě u samoobsluhy je nová tabule vývěsková služba. Je vyhrazena pro Vaše zprávy, nabídky prodeje či koupě,pro pro různé vzkazy. Využijte tuto možnost rychlého přenosu informací! 4. můžete se zapojit do slosování o 6 kreditů do mobilního telefonu v hodnotě 500,- Kč Rozhodli jste se zúčastnit? Zde je jednoduchý postup: vložte mobilní telefon do speciální obálky vyplněný soutěžní kupon odtrhněte a také vložte do obálky zapojíte se tak do slosování o ceny 1. zalepenou obálku bezplatně odešlete do společnosti ASEKOL Společnost ASEKOL se postará o recyklaci telefonu. Víte, že znovu využito bude až 80% hmotnosti telefonu? Nejprve bude demontován akumulátor, který bude recyklován samostatně. Dále bude demontován displej, který obsahuje nebezpečné látky a bude ekologicky zlikvidován. Kovy budou předány ke zpracování v hutích, plasty si po rozdrcení převezmou další zpracovatelé jako druhotnou surovinu. Majitelům pejsků Sáčky na psí exkrementy si můžete zakoupit u pokladny v přízemí radnice. 1 balení 10,- Kč. Takový nepořádek v našem městě naštěstí nenajdeme!? Máte doma starý mobil? Ještě může být užitečný! Mobilní telefon, který již nepoužíváte, můžete ve speciální obálce (vyzvednete si ji v 2. patře radnice u pí. Jenešové) zdarma odeslat, a tím: 1. snadno se zbavíte nepotřebné věci, která může být ještě užitečná 2. pomůžete slabozrakým a nevidomým (sdružení SONS získá finanční dar v závislosti na počtu sebraných mobilů) 3.ušetříte přírodní zdroje a ochráníte životní prostředí (sebrané mobilní telefony budou ekologicky recyklovány) 4. 10

11 Lednice a mrazáky bez chladícího a mrazícího zařízení nepatří do nebezpečného odpadu! Můžete je odložit každou poslední sobotu v měsíci od 8.00 do 9.00 do technického dvora na náměstí do železa nebo poslední neděli před svůj dům. 4) 8. ročník Turnaje v pozemním hokeji parkoviště před skanzenem, děti, dospělí 5) Květinový den, Český den proti rakovině 6) Je-li Vám let, můžete se zúčastnit od setkání na radnici téma: Pracujeme v týmu. 7) Kuličkiáda, 5. ročník, park Na Hradbách, ) Letnicové slavnosti, setkání nositelů tradic, skanzen, národopisný pořad, ) Vás zveme na návštěvu 5. Muzejní noci, Muzeum ska, na téma: Jak se dříve jedlo, pilo, stolovalo 10) VI. ročník ské stezky, oblastní soutěž v turistických a přírodovědných dovednostech ZŠ Okružní 11) můžete připravit před své domy do 8.00 žluté pytle s plasty a nápojovými kartony a balíky vytříděného papíru. 12) Je-li Vám let, přijďte od na setkání na radnici téma: Pracujeme v týmu. 13) si děti mohou zasoutěžit u rybníka Strašíka na Dětských rybářských závodech, ) přijďte se svými nejmenšími na oslavu MDD pod křídly RC Knoflíček, hřiště u sportovní haly, ) O víkendu 30. a můžeme uklízet všude a od všeho v sobotu je otevřen technický dvůr, v neděli můžeme dát před dům železo a zamést chodník před domem. Nejbližší akce ve městě: Sluníčko po dlouhé zimě vykouklo, a proto se můžete těšit i na celou řadu akcí, např.: 1) Jdeme na to! 2. ročník čištění škarp v k.ú., sraz účastníků v 9.00 před radnicí. 2) Pohlazení od maminky Den matek, v MŠ, ) Bez Knoflíčku ani ránu přijďte s námi oslavit 1. výročí založení rodinného centra a otevření dětského hřiště Knoflíček,

12 Základní škola Okružní Vás zve na Tajemný svět strašidel sklepní prostory radnice otevřeno: po + st: út + čt: pá: Ke shlédnutí budou strašidla všeho druhu a různého původu. Kromě potměšilých strašidýlek a čarodějných zjevení, zde budou i hodní skřítkové. Vyzýváme všechny velké i malé áky, abychom všichni společně v rámci cyklu Umíte se odměnit, aneb Mějme se rádi přispěli svými nápady při akci Vyzdobme hřiště, aneb Vraťme život do Přístavu! aneb Nové plachty, nový směr, nové zážitky Cokoliv, co vytvoříš sám, přináší velikou radost Přineste s sebou: nářadí a náčiní, které Vám pomůže umístit na hřišti Vámi přinešené nebo na místě vyrobené dekorace (fantazii se meze nekladou). (Základními dekoračními prvky, které společně vyrobíme, budou ryby z proutí.) v sobotu 25. dubna 2009 hřiště Přístav u sportovní haly hod. RC Knoflíček 12

13 Srdečně zvu všechny sportovní nadšence na Nedělní cvičení s Radkou Program: Danceaerobik a Bodystyling (posilování) Datum: neděle Čas: 9:30 11:30 hod. Kde: Sportovní hala v i Vstupné: 50 Kč Co s sebou: pevnou obuv, pohodlné oblečení, ručník, dostatek tekutin, povolený doping (čokoláda apod.) V případě dotazů pište na ovou adresu Těší se na Vás Radka J 13

14 Město Vás zve na ČARODĚJNICE Stará nad Lechovým kamenem 30. dubna MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, JDEME NA TO 2. ročník čištění škarp h. před radnicí -mezi h. připraven pro účastníky brigády oběd v restauraci Sokolovna. Pálení čarodějnických ohňů Zábavný program pro děti Občerstvení zajištěno Pro masky zdarma MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, Bez Knoflíčku ani ránu oslava 1. výročí založení rodinného centra a otevření dětského hřiště Knoflíček na hřišti u sportovní haly od

15 Město Vás zve na 8. ročník TURNAJE V POZEMNÍM HOKEJI dopoledne: děti do 15 let odpoledne: dospělí dne (sobota) parkoviště před skanzenem Pravidla Účast nejméně jedné ženy (dívky) v pětičlenném družstvu (u dětí nemusí být). -Hra 1x 6 minuty = zápas. -Při rozehrávání musí být protihráč vzdálen minimálně 1 m. -Brankář může chytat míček do ruky jenom v brankovišti a rozehrát maximálně do půlky hřiště. -Za hrubý faul bude penalta (nájezd). -Bude pískána vysoká hůl (nad ramena). -V brankovišti nesmí stát protihráč. -Získávané body (výhra remíza prohra). Při rovnosti bodů vzájemný zápas. Remíza zápas (pouze místo) náhlá smrt nájezdy. -Střídání hráčů dle pravidel hokeje. Brankářská výstroj: Může: lapačka, vyrážečka, brankářská hokejka, obličejová maska, Přihlášky: (do ) hráčské holenní chrániče, hráčská vesta Nemůže: brankářské betony, brankářská vesta Český den proti rakovině (13. Květinový den) Pořadatel sbírky: Praha Liga proti rakovině Tématické zaměření sbírky: Kolorektální karcinom primární a sekundární prevence. Účel sbírky: Nádorová prevence, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podpora onkologické výchovy, výzkumu a vybavenosti onkologických center. Druhou květnovou středu se bude konat po celé České republice 13. ročník sbírky na pomoc onkologickým pacientům a podporu onkologického výzkumu. Město by se rádo připojilo k tradici a nechalo rozkvést své ulice žlutými kvítky již pošesté. V tento den při setkání s aktivisty budete moci přispět částkou dle svých možností (minimálně však 20 Kč) do uzavřených pokladniček (stejně jako v minulých letech nelze z pokladen nic vybírat a tedy ani rozměňovat nebo vracet drobné mince nazpět). Tradiční odměnou za Vaši solidaritu bude žlutý kvítek měsíčku lékařského se stuhou, jejíž barva je každým rokem jiná. Spolu s ním také obdržíte letáček 15 - Po celou dobu utkání 1 žena (dívka) na hřišti. - Gól neplatí z autu a po faulu. - Ohraničené hřiště. - Hraje se s tenisovým míčkem. seznam hráčů a název družstva dospělých (zápisné za tým 100Kč) a dětí (bez zápisného) přijímá starostka a H. Královská (ve sportovní hale) s informacemi o prevenci nádorového onemocnění střeva, které patří mezi vůbec nejčastější v naší republice a každým rokem jím onemocní dle statistických údajů přibližně lidí, valná část z nich umírá, protože je nádor obvykle diagnostikován až v pozdním stadiu. Česká republika zaujímá neslavné přední místo v celosvětových statistikách výskytu tohoto onemocnění. Veškeré vybrané finanční prostředky budou složeny na účet Ligy proti rakovině u ČSOB a všichni dobrovolníci věnují svůj čas a práci k zajištění sbírky bez nároku na jakoukoliv odměnu. Dvacetikoruna asi nepředstavuje v rozpočtu většiny z nás nijak závratnou částku. Jistě, dá se za ni něco pořídit. Lze ji však také obětovat pro dobrou věc, a tak pomoci člověku, který na tom v daném okamžiku může být mnohem hůře než my. Darováním mince se zřekneme třeba několika cigaret, čokoládové tyčinky, nekoupíme si barevný časopis nebo kávu z automatu. Něco málo si odřekneme. Na druhou stranu však budeme obdarováni Nejen tím žlutým sluníčkovým kvítkem, ale i hřejivým pocitem u srdce, objevíme radost z dávání a třeba se nám podaří prožít nezapomenutelný zážitek, že jsme nezůstali stát stranou, že jsme najednou tak nějak lepší, odhodili jsme vlastní pohodlnost, lhostejnost, prospěch a přispěli k tomu, aby se lidské utrpení na tomto světě

16 dařilo mírnit. Znásobíme dobro v nás. Tohle všechno nás možná může dovést k zamyšlení se nad sebou samým, nad chaosem, spěchem a každodenním stresem, ke krátkému zamyšlení nad tím, co je v životě vlastně důležité. Často nejsme toho schopni a často se také stává, že k tomu dojdeme, až štěstí přestane stát na naší straně. Neboť krutou pravdou je tvrzení onkologických pacientů (ale i všech s těžkou chorobou), že teprve tváří v tvář nemoci, a bohužel i smrti, se radikálně mění žebříček životních hodnot. Najednou nepotřebujeme nové auto, modernější mobil, značkové oblečení, kosmetiku proti vráskám ani zmrzlinový pohár se spoustou šlehačky Potřebujeme se uzdravit a mít naději na další nový den. A tu nám může přinést třeba objevení a uvedení nového léku do praxe. To všechno se do značné míry neobejde bez velkého množství finančních prostředků. Dvacetikoruna není mnoho, ale když se lidé dají dohromady, tak ze spousty drobných darů je dar veliký v loňském roce se během sbírky podařilo nashromáždit Kč. A to rozhodně není málo!... žádný prezident, král, generál či vědec, žádný bankéř, žádný kartel ani obchodní či ropná společnost nemají v ruce klíč k takové moci A nikdo není tak bohatý Má nepřemožitelnou zbraň proti zlu na této zemi laskavé srdce. A také má nepřeberné bohatství tohoto života bohatství soucitné duše. Prosekat se příkrovem nenapravitelného cynismu a mít na to jediný nástroj neústupnou lásku, ukázat cestu, jak léčit rány lidstva, převést příběh samaritána do reality to vše vyžaduje odvahu a víru, jež si v sobě nepřiznáme, ale bez nichž nemůžeme žít (Robert Fulghum) A tak moc prosím, bude-li to jen trochu možné, neodmítejte dobrovolníky, kteří vám půjdou vstříc s květinkami. Snaží se jen prosekat tím příkrovem, snaží se jen o dobro Bohumíra Nováková 16

Návrh závěrečného účtu města Kouřím za rok 2010

Návrh závěrečného účtu města Kouřím za rok 2010 Návrh závěrečného účtu města Kouřím za rok 2010 Město Kouřim, Mírové náměstí 145, 28161 Kouřim IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Návrh závěrečného účtu města Kouřim za rok 2010 1) Plněnípříjmů a výdajů za rok

Více

Závěrečný účet města Kouřim. za rok 2011. Město Kouřim, Mírové náměstí 145,281 61 Kouřim IČ 00235482, DIČ CZ00235482

Závěrečný účet města Kouřim. za rok 2011. Město Kouřim, Mírové náměstí 145,281 61 Kouřim IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Závěrečný účet města Kouřim za rok 2011 Město Kouřim, Mírové náměstí 145,281 61 Kouřim IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Město Kouřim, Mírové náměstí 145, 28161 Kouřim v o IC 00235482, DIC CZ00235482 Návrh závěrečného

Více

Výsledková listina 47. ročník Lipanské stezky

Výsledková listina 47. ročník Lipanské stezky Výsledková listina 47. ročník Lipanské stezky Kategorie: předškolní děti chlapci 60 m Václav Bryndza 1. Kounice 14,42 2007 Matěj Kadeřábek 2. IAK Chocerady 16,86 2007 Jan Jirkovský 3. Praha 18,37 2008

Více

Dubnový zpravodaj obce Čečelovice 2011 PŘIJATÁ USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OZ ČEČELOVICE ze dne 4. 2. 2011 1. OZ projednalo a jednomyslně schválilo rozpočet obce pro rok 2011 dle předlohy s výrokem bez

Více

Návrh závěrečného účtu města Kouřim za rok 2009

Návrh závěrečného účtu města Kouřim za rok 2009 Návrh závěrečného účtu města Kouřim za rok 2009 1) Plnění příjmů a výdajů za rok 2009 Třída 1 Daňové příjmy Třída 2 Nedaňové příjmy Třída 3 Kapitálové příjmy Třída 4 Přijaté transfery Schválený rozpočet

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

ZÁVěRKč fi. UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK

ZÁVěRKč fi. UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK ZÁVěRKč fi ~ UčETOBCE\ MAI~\OTICK ROK 21011 1 2011 Hospodaření Obce Malotice Závěrečný účet obce Obsah: 1) Zpráva o hospodaření obce Malotice za rok 2011 2) Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2013. Závěrečný účet roku 2013 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Zápis č. 3. ze zasedání ZM ze dne 31. 3. 2010 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice.

Zápis č. 3. ze zasedání ZM ze dne 31. 3. 2010 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Zápis č. 3 ze zasedání ZM ze dne 31. 3. 2010 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Přítomni: dle prezenční listiny (8) Další zasedání se bude konat ve středu dne 28. 4. 2010 od 18:00 hod. v sálu radnice

Více

Obec Kuželov Kuželov Hrubá Vrbka IČO

Obec Kuželov Kuželov Hrubá Vrbka IČO Obec Kuželov Kuželov 125 696 73 Hrubá Vrbka IČO 00544701 +420 518 329 824 +420 776 843 620 N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KUŹELOV ZA ROK 2011 ( 17 zákona čs. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013

OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 Obsah závěrečného účtu: I. Úvod II. Údaje o plnění rozpočtu III. Údaje o hospodaření s majetkem IV. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření

Více

Závěrečný účet za rok 2010.

Závěrečný účet za rok 2010. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2010. Závěrečný účet roku 2010 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Závěrečný účet Obce Řenče za rok návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Řenče za rok návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Obec Řenče Řenče 54 IČ: 00257184 Závěrečný účet Obce Řenče za rok 2015 - návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Datum: 9. 5. 2016 Zpracovala:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BATŇOVICE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BATŇOVICE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BATŇOVICE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 Schválený Údaje

Více

Poskytnuté příspěvky z městského rozpočtu v roce 2010

Poskytnuté příspěvky z městského rozpočtu v roce 2010 Přehled dotací v roce 2010 Poskytovatel Účel Čerpání (Kč) KÚSK Hasiči 11.098,- KÚSK Fond Hejtmana SK 50.000,- SZIF Projekt EAFRD 314.452,- MPSV Úřad práce 216.870,- MPSV Sociální dávky 560.000,- MPSV Sociální

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

XV. kouřimské sportovní hry výsledky

XV. kouřimské sportovní hry výsledky XV. kouřimské sportovní hry výsledky Kategorie: chlapci do 5 let Jakub Moskala Kouřim 18:28 1. Albert Neruda Kouřim 25:42 2. Louis Bignall Kouřim 29:38 3. Kryštof Jandečka Pečky 37:63 4. David Pokorný

Více

Závěrečný účet za rok 2009.

Závěrečný účet za rok 2009. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2009. Závěrečný účet roku 2009 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Závěrečný účet Obce Nezdice za rok návrh

Závěrečný účet Obce Nezdice za rok návrh Obec Nezdice Nezdice 46 IČ: 00573370 Závěrečný účet Obce Nezdice za rok 2011 - návrh ( 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Datum: 6.6.2012

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

V Ř E S K O V Á K Březen 2014

V Ř E S K O V Á K Březen 2014 V Ř E S K O V Á K Březen 2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na internetových stránkách obce byly zveřejněny podmínky na připojení nemovitosti na splaškovou kanalizaci, podmínky jsou též v písemné formě

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Viničné Šumice za rok (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Stránka 1 z 6

Návrh závěrečného účtu Obce Viničné Šumice za rok (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Stránka 1 z 6 Návrh závěrečného účtu Obce Viničné Šumice za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Stránka 1 z 6 Obsah: 1.) Rozpočet obce v roce 2014 2.) Stavy na běžných

Více

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 Obec Milíře IČ: 00573639 Milíře čp. 140 347 01 Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31. 12. 2015 1

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice. Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2013:

Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice. Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2013: Občasník obcí Libějovice, Nestanice a Lomec 1/2013 Číslo 1/2013 Obecní úřad Libějovice Leden 2013 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. Starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email: libejovice@tiscali.cz

Více

Závěrečný účet města Kouřim za rok 2012. Město Kouřim, Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IC 00235482, DIC CZ00235482

Závěrečný účet města Kouřim za rok 2012. Město Kouřim, Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IC 00235482, DIC CZ00235482 Záěrečný účet města Kouřim za rok 2012 Město Kouřim, Míroé náměstí 145, 281 61 Kouřim IC 00235482, DIC CZ00235482 1 Obsah: 1) Údaje o plnění příjmů a ýdajů za rok 2012 (Příloha č. 1 a č. 2) 2) Hospodářská

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2015 MĚSTA BOROHRÁDEK ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2015 MĚSTA BOROHRÁDEK ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2015 MĚSTA BOROHRÁDEK ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) Schválený Rozpočtová Upravený Plnění k plnění V Kč Č.Ř. rozpočet opatření

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008. 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008. 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KOBYLNICE ZA ROK 2008 1. Plnění příjmů a výdajů v roce 2008 (v Kč) Schválený Rozpočtová Upravený Plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12.2008 Třida 1 - daňové příjmy 6 000 000 1 303

Více

OÚ Vysočina připravuje:

OÚ Vysočina připravuje: Strana 1 (celkem 8) Občasník Obce Vysočina Dne: 23.1.2013 ZPRAVODAJ č. 1/2013 Vážení spoluobčané, končí leden, první měsíc roku 2013. Rádi bychom Vás seznámili s některými důležitými termíny a akcemi,

Více

Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013

Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013 Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 v Kč Třída 1

Více

Obec Bolešiny Návrh závěrečného účtu

Obec Bolešiny Návrh závěrečného účtu Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 24.2.2014 v elektronické podobě dne: 24.2.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne: v elektronické podobě dne:. Obec Bolešiny Návrh závěrečného

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 1 Přílohy : Příloha

Více

Návrh závěrečného účtu města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu města Městec Králové Návrh závěrečného účtu města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet města Městec Králové na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 Obec Tvarožná Tvarožná 40 664 05 Tvarožná IČ 00282731 Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah závěrečného

Více

Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013

Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013 Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013 Účetní závěrka výsledek hospodaření obce za rok 2013 Rozpočet a jeho plnění : schválený : upravený : skutečnost : Daňové příjmy 13.970.800,-- 13.618.800,-- 12.466.515,31

Více

Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2014 / 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/

Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2014 / 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/ - 1 - Závěrečný účet obce Dětmarovice za rok / 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/ 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok v tis.kč Schválený

Více

Kategorie: Junioři Trať: 3000m

Kategorie: Junioři Trať: 3000m Kategorie: Junioři Trať: 3000m 1. Beshir Robin 4 SK Zdice 10:53,40 2. Reznik Vitalij 6 Čelákovice 10:54,10 3. Málek Albert 13 Kralupy nad Vltavou 11:13,50 4. Pertlík Matěj 11 VK Lysá nad Labem 11:35,40

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Struktura příjmů v roce 2012

Struktura příjmů v roce 2012 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2012 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2012 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Vsichni hlavní závod. Page 1

Vsichni hlavní závod. Page 1 Vsichni hlavní závod 1 Kratochvíl Miloš muž 1975 296 00:39:19 2 Miler st. Jiří muž 1975 265 00:40:29 3 Kupidlovský Daniel muž 4.9.1976 43 00:41:10 4 Smrčka Miloš muž 1954 298 00:42:08 5 Herda Jan muž 5.3.1983

Více

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy:

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

Schválený rozpočet obce na r.2010: Příjmy ,- Kč Výdaje ,- Kč

Schválený rozpočet obce na r.2010: Příjmy ,- Kč Výdaje ,- Kč Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 9.5.2011 v elektronické podobě dne: 9.5.2011 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne: v elektronické podobě dne: Závěrečný účet Obce Mochtín za rok

Více

Závěrečný účet Obce Kotvrdovice za rok 2012

Závěrečný účet Obce Kotvrdovice za rok 2012 Závěrečný účet Obce Kotvrdovice za rok 2012 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2015

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2015 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2015 1 Přílohy : Příloha

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEDROVICE ZA ROK 2015 Účetní uzávěrka výsledek hospodaření obce za rok 2015 Rozpočet obce na r. 2015 Rozpočet na rok 2015 byl schválen dne 18.12.2014 příjmy : 9.742.000,- Kč

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 údaje o hospodaření obce v roce 2012 Rozpočet Obce Malá Štáhle na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem obce dne 14.12.2011 a činil: V příjmech: Ve výdajích:

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Závěrečný účet Obce Ledčice za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Ledčice za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Ledčice za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů) Hospodaření Obce Ledčice v roce 2013 se řídilo v souladu se

Více

město Kaznějov Závěrečný účet za rok 2015 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

město Kaznějov Závěrečný účet za rok 2015 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) město Kaznějov Závěrečný účet za rok 2015 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Údaje o organizaci IČ 00257893 název město Kaznějov sídlo Ke Škále 220, Kaznějov 331 51

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2009

Návrh závěrečného účtu za rok 2009 Návrh závěrečného účtu za rok 2009 Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 ( údaje jsou v Kč) schválený rozpočet upravený rozpočet % výsledek od začátku roku Třída 1 daňové příjmy 3 863 600,- 4 036

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2014:

Termíny svozu komunálního odpadu na rok 2014: Občasník obcí, Nestanice, Černěves a Lomec Tel: 383 382 064 web: www.libejovice.cz Tel. starosta: 606 692 079 email: libejovice@tiscali.cz Knihovna: Pátek 16-17 hod. Veřejný internet: V úředních hodinách

Více

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘE Í OBCÍ TŘEBOVICE A RUDOLTICE

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘE Í OBCÍ TŘEBOVICE A RUDOLTICE Vydáno 3. června 2013 PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘE Í OBCÍ TŘEBOVICE A RUDOLTICE V současné době začínáme s realizací akce Protipovodňová opatření obcí Třebovice a Rudoltice. Na tuto investiční akci naše obec

Více

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2013 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2013 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZM-03-2011 Počet stran: 6 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2010 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2014. Závěrečný účet roku 2014 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2013

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2013 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2013 1 Přílohy : Příloha

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Třída 5 běžné výdaje 9.823,65 13.311,35 13.311.37 Třída 6 kapitálové výdaje 5.510,00 689,99 689,99 Výdaje celkem 15.333,65 14.001,34 14.

Třída 5 běžné výdaje 9.823,65 13.311,35 13.311.37 Třída 6 kapitálové výdaje 5.510,00 689,99 689,99 Výdaje celkem 15.333,65 14.001,34 14. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 29.5.2015 v elektronické podobě dne: 29.5.2015 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZA ROK zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZA ROK zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Statutární město Ostrava Městský obvod Petřkovice Hlučínská 135, 725 29 Ostrava - Petřkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZA ROK 2012 17 zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Zápis č. 10. Přítomni dle prezenční listiny (12) Nesplněná nebo částečně splněná usnesení:

Zápis č. 10. Přítomni dle prezenční listiny (12) Nesplněná nebo částečně splněná usnesení: Zápis č. 10 ze zasedání ZM ze dne 26. 10. 2015 od 18.00 hod., Mírové náměstí 145, v obřadní síni radnice 1. patro Příští zasedání se bude konat 25. 11. 2015 od 18.00 hod., Mírové náměstí 145, v obřadní

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2014 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

OBEC VELKÁ POLOM. Obec Velká Polom Sídlo: Velká Polom, Opavská 58, PSČ: IČO:

OBEC VELKÁ POLOM. Obec Velká Polom Sídlo: Velká Polom, Opavská 58, PSČ: IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VELKÁ POLOM ROK 2014 v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Základní údaje o obci: Název: Obec Velká Polom

Více

Závěrečný účet obce Úlice za rok 2011

Závěrečný účet obce Úlice za rok 2011 Závěrečný účet obce Úlice za rok 2011 V souladu s 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních, rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Úlice závěrečný účet obce za rok 2011 Údaje

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2012 Obec Včelná, Husova 212, PSČ 373 82 Boršov nad Vltavou, IČO 00245607 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VČELNÁ ZA ROK 2012 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 4.5.2011 Začátek : 18,00 hodin Přítomno : viz. prezenční listina v příloze Program: 1. Úvod, schválení programu 2. Kontrola plnění minulých

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

www.slusovice.eu a www.slusovice.cz

www.slusovice.eu a www.slusovice.cz INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE SLUŠOVICE Všechny informace najdete také na webových stránkách www.slusovice.eu a ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉHO ÚŘADU SLUŠOVICE INFORMACE PONDĚLÍ STŘEDA 08:00 08:00 17:00 17:00 Telefon:

Více

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Podkladem pro vypracování závěrečného účtu jsou roční účetní a finanční výkazy obce Třída 1 4 Upravený rozpočet Skutečnost % plnění Celkové příjmy po konsolidaci

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LOVČICE ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LOVČICE ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LOVČICE ZA ROK 2013 Závěrečný účet obce je sestaven v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. Úplná

Více

Závěrečný účet obce Velké Žernoseky za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet obce Velké Žernoseky za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet obce Velké Žernoseky za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Rozpočet příjmů a výdajů obce Rozpočet příjmů a

Více