Fotografie dětí v KZ z dětského karnevalu ze dne 22.3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fotografie dětí v KZ z dětského karnevalu ze dne 22.3"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM DUBEN 2009 Č.4 CENA 14,- Kč Fotografie dětí v KZ z dětského karnevalu ze dne 22.3 Ve Středočeském kraji k dnešnímu dni chybí mnoho policistů. Město nemá ale problém, vyrůstá mu již i nová generace policistů.

2 S láskou pro své mazlíčky Možná už jste nás někdy potkali ve městě s černým psem, který na sobě měl bílý reflexní postroj. Někteří z Vás poznali, že se jedná o vodícího pejska, jiní se možná ještě s tímto směrem využití psů nesetkali. I proto bych Vám ráda řekla, jak vlastně příprava takového psa vypadá. Výcvik vodícího psa začíná přibližně ve věku 8 týdnů a trvá přibližně do 18 měsíců. Štěňata jsou od narození učena na kontakt s lidmi, jsou pravidelně brána do ruky a seznamována s okolím. Okolo 8. týdne probíhá test povahy štěňátka, pejsek nesmí být bázlivý ani příliš horlivý, musí sám vyhledávat kontakt s lidmi, musí s klidem snášet nárazové zvuky Po odběru se dostane štěňátko na rok k takzvaným předvychovatelům, lidem, kteří s ním tráví většinu svého volného času a učí ho poznávat vše nové. Pejsek se musí naučit spolehlivě přivolání, chození na prověšeném vodítku či v mírném tahu v postroji, musí být klidný v dopravním ruchu, ani jízda metrem či cestování po eskalátorech mu nesmí dělat problémy. Kromě toho se už jako štěně učí oddělován i od ostatních zvířat. Jeho fixace musí být pouze a jen na člověka, pes by pro něj měl být kamarád. Po rentgenologickém vyšetření (dysplazie loketních kloubů, dysplazie kyčelních kloubů, rentgen ramen), zhruba ve 12 měsících, nastupuje pejsek do výcviku, kde se dolaďují povely, které se naučil v předchozím období a kde se pes učí poslední potřebné úkony jako je hledání lavičky, toalety, převádění přes silnici pouze na zelenou, podávání zvonícího telefonu atd.. Poté ho čeká úkol ze všech nejdůležitější musí úspěšně složit zkoušky vodících psů, aby mohl být svěřen nevidomému člověku, kterému bude partnerem několik dalších let. Málokdo ví, že vodící pes musí zvládat okolo 50 povelů, možná i proto se jich z výcviku mnoho vyřadí. O výcviku vodících psů jsem uvažovala už před dvěma lety, teprve v červnu 2008 jsem se ale seznámila s vedoucí organizace PES PRO TEBE a získala potřebné informace. V září 2008 nám bylo přiděleno štěňátko, černá labradorka Give Redness Harmony Line neboli Blackie. Jako každé štěně se učila chovat ve společnosti lidí i psů, ne vždy to bylo snadné a já bych touto cestou moc ráda poděkovala všem občanům města za shovívavost a obrovskou toleranci. Jelikož už malé štěně musí navštěvovat obchody a učí se ignorovat všechny rušivé vlivy, vyrazili jsme s Blackie do místních obchodů. I tady patří obrovský dík všem podnikatelům a jejich zaměstnancům za bezvadný přístup. Moc mne potěšilo, že jsou mezi kouřimskými obyvateli především lidé, kterým není osud ostatních lhostejný, a kteří chápou, že ač je štěně v postroji možná roztomilé, jeho hlazení a krmení nepřipadá v úvahu. Pokud je v postroji, pracuje a jeho soustředění se musí směrovat pouze a jen na jeho výkon. přinášet nejrůznější předměty denní potřeby klíče, telefon, vodítko, berle a jiné.po celou dobu bydlí samozřejmě pes ve společné domácnosti s lidmi a v čase, kdy je doma sám, musí být 2 Blackie je u nás teď 7. měsíc, ještě nás čekají čtyři společné a já doufám, že se všechno podaří a Blackie bude jednou pomáhat člověku, pro kterého se stane nejen psem, ale především partnerem do společného života, a alespoň z části mu bude kompenzovat jeho velký handicap. Bára Pšeničková bude v i pořádat sdružení PES PRO TEBE výcvik vodících a asistenčních psů.

3 Zápisy zveřejněny: 1. Na úřední desce v přízemí radnice 2. Na internetové adrese Rada města zasedala RM schválila: - nákup 4 sprchových a 4 umyvadlových baterií do umýváren ve sportovní hale. Poplatek za sprchování ve sportovní hale je stanoven na 50 Kč. - z akce Bazárek všeho možného využití výtěžku ve výši 1.855,- Kč RC Knoflíček na nákup relaxačního kola pro nejmenší. - bezplatný nájem v roce 2009 (stejně jako v předešlých letech) divadelním souborům Junioři a Mrsťa Prsťa prostor v kinosále se záze - mím. Částkou za pronájem ve výši Kč přispívá kromě jiných prostředků město daným souborům v roce 2009 na činnost. Zastupitelstvo města zasedalo dne Hlavní téma: Závěrečný účet města za rok 2008 Návrh závěrečného účtu města za rok vypracování Povodňového plánu města Povodňový plán bude zpracován podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů v rozsahu podle Odvětvové technické normy vodního hospodářství TNV firmou Koordinace. Kromě možného nebezpečí z ky a Střebovky bude řešena otázka dešťových vod v Molitorově a v lokalitě Tuba. - vyhlášení záměru prodeje pozemku 2235/1 v k.ú., výměra 1046 m2. - prořezání padajících suchých větví, odstranění nalomených a prořezání větví zasahujících do přilehlých budov u 11 kusů lip před areálem na Střelnici. - nákup šplhací sestavy na zahradu MŠ 64S8 šplhací sestava 8-2 lezecké stěny - hrazda -žebřík -ručkovací žebřík. Cena: včetně DPH cena s montáží a dopravou Kč včetně DPH. Hrazeno ze sponzorských darů! 1) Plnění příjmů a výdajů za rok 2008 Schválený rozpočet (v Kč) Rozpočtová opatření (v Kč) Upravený rozpočet (v Kč) Plnění k (v Kč) % plnění k upraveném u rozpočtu Třída 1 Daňové příjmy , , , ,28 99,34 Třída 2 Nedaňové příjmy , , , ,86 99,30 Třída 3 Kapitálové příjmy , , , ,00 100,00 Třída 4 Přijaté transfery , , , ,50 102,12 Příjmy celkem , , , ,64 100,17 Konsolidace příjmů , , ,00 226,76 Příjmy po konsolidaci , , , ,64 99,53 Třída 5 Běžné výdaje , , , ,71 99,32 Třída 6 Kapitálové výdaje , , , ,81 99,78 Výdaje celkem , , , ,52 99,48 Konsolidace výdajů , , ,00 226,76 Výdaje po konsolidaci , , , ,52 98,91 Saldo: Příjmy - výdaje , , ,88 94,42 Třída 8 - financování , , ,88 94,42 Financování celkem , , ,88 94,42 3

4 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou v příloze výkaz FIN ) Hospodářská činnost města za rok 2008 Město vede hospodářskou činnost pro tato střediska : 1. bytové hospodářství 2. informační centrum 3. sportovní hala 4. obědy v Domově pro seniory u Pražské brány Výsledek hospodaření hospodářské činnosti k činil ztrátu ,42 Kč. Výkaz zisku a ztráty hospodářské činnosti k Náklady : 501 spotřeba materiálu ,96 Kč 502 spotřeba energie ,18 Kč 511 opravy a udržování ,76 Kč 518 ostatní služby ,20 Kč 521 mzdové náklady ,00 Kč 524 Zákonné pojištění ,00 Kč Náklady celkem ,10 Kč Výnosy : 602 tržby z prodeje služeb ,50 Kč 648 zúčtování fondů 556,84 Kč 649 tržby z prodeje majetku ,00 Kč 691 příspěvky a dotace na provoz ,34 Kč Výnosy celkem ,68 Kč Výsledek hospodaření ,42 Kč Krátkodobý úvěr ke dni Na základě smlouvy s Komerční bankou nám byl poskytnut kontokorent krátkodobý úvěr, ve výši ,00 Kč, který bude uhrazen v prvních dnech měsíce ledna Stav na Bú u KB Kolín ke dni ,00 Kč. Dlouhodobý úvěr ke dni V roce 2008 nám Česká spořitelna poskytla dlouhodobý úvěr na 4 roky v celkové výši Kč. Úvěr byl vyčerpán použit na investici Kanalizace + čerpací stanice v roce Stav na úvěrovém účtu činí ke dni ,00 Kč. 3) Stav účelových fondů a finančních aktiv Fond rozvoje bydlení Příjmy fondu tvoří splátky z půjček poskytnutých v minulých letech, výdaje fondu jsou vrácené finanční prostředky do rozpočtu města. Stav k ,49 Kč. Sociální fond Tvorba a čerpání fondu se řídí směrnicí o sociálním fondu č.12/5, schválenou zastupitelstvem města dne , usnesením č. 12. Stav k ,38 Kč. 4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Finanční vypořádání příspěvkových organizací schválené ZM dne Hospodaření PO za rok 2008 (Kč) Mateřská škola Základní škola Miloše Šolleho Rezervní fond Fond reprodukce majetku Fond odměn Odvod zřizovate li Výsledek hospodaření , ,- 0,- 0, , , , ,- 0, ,- CELKEM , , ,- 0, ,- 5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně za rok 2008 Dotace do rozpočtu města za rok 2008 činili celkem ,50 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2008 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotace na sociální dávky ve výši ,- Kč byly vráceny do státního rozpočtu dne

5 poskytovatel ÚZ Účel položka Rozpočet (Kč) Čerpání (Kč) MZE Kanalizace , ,- 100 MK Obnova hradeb , ,- 100 KÚSK 99 Lůžka DpS , ,- 100 KÚSK 99 Investice v DpS , ,- 100 MPSV Sociální služby , ,- 100 KÚSK 91 Investice kanalizace , ,- 100 KÚSK Výkon st.správy , ,- 100 KÚSK 802 Plynofikace SH , ,- 100 KÚSK Sociální dávky , ,- 89,96 KÚSK Volby , , KÚSK SDH , ,00 63,78 Úřad práce Kolín , , , , , ,- KÚSK Státní správa , ,- 100 Obce Úhrada neinv. nákladů, přestupky % , , ) Poskytnuté příspěvky z městského rozpočtu Základní škola Okružní ulice 2.000,00 Kč Pečky - Mašinka 5.000,00 Kč DSO Pečecký region 5.000,00 Kč SO mikroregionu sko ,00 Kč Místní organizace tělesně postižených ,00 Kč Příspěvkové organizaci: Mateřská škola, okres Kolín ,00 Kč Základní škola M. Šolleho ,00 Kč Příspěvek hospodářské činnosti ,34 Kč MAS Podlipansko 3.000,00 Kč Národní síť zdravých měst 2.719,50 Kč SMS ČR 2.817,00 Kč SMO ČR 8.263,40 Kč SHS MČ ČR 1.890,00 Kč Občanské sdružení Prostor ,00 Kč Skauti ,00 Kč ZŠ M. Šolleho 5.000,00 Kč TJ fotbalový oddíl ,00 Kč Závěr zprávy : Nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst.3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) Plné znění této zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2008 je přílohou k závěrečnému účtu. 7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2008 Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech a na základě zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění, o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. 5

6 Rada města zasedala dne RM schválila: - nákup a výsadbu lípy na rozcestí Sítiny Broučkov. - ošetření lip u vodárny První lípa roste v těsné blízkosti kapličky sv. Marie v uzavřeném objektu vodárny. I přes kritický zdravotní stav se jedná o mimořádně hodnotný strom, jehož význam spočívá především v jeho stáří, atmosféře, kterou danou lokalitu obohacuje, a biodiverzitě na něj vázané. Místo vývoje a pravidelného výskytu zvláště chráněných živočichů. Cílem navrženého zásahu je především strom stabilizovat pro dlouhodobé funkční setrvání, podpořit jeho zdravotní stav v neposlední řadě zlepšit provozní bezpečnost. V nabídce je dále zahrnuto ošetření dvou mladších lip v popředí. Návrh opatření: Z důvodu stabilizace je nevyhnutelné provést hluboké sesazení nestabilní odumřelé části. Po stabilizaci torza bude provedeno zapěstování ponechaného obrostu a kořenových výmladků, které mohou v budoucnu nahradit rozpadající se kmen. Zásah bude proveden stromolezeckou technologií přírodě blízkým způsobem, s maximálním zachováním neporušených dutin a odumřelého dřeva. Zbývající dvě lípy budou ošetřeny standardním zdravotním řezem. 6 Doporučení: Zbytečně neodstraňovat mladý obrost kmene, který má zásadní význam pro výživu torza. Sesazovací řez v menší intenzitě opakovat v intervalu cca 4 let, aby se nevytvořila nestabilní sekundární koruna. Pokud je to možné, u lip v popředí odstranit betonové desky pod jejich korunami. Lípy u kapličky redukční řez přírodě blízkým způsobem (1 ks)9.600,- Kč Lípy v popředí Základní zdravotní řez (2 ks) 7.200,- Kč Cena celkem ,- Kč, realizace firma BAOBAB s.r.o. - výrobu produktu pro IC firmou Ogma Čáslav celková cena ,- Kč - reklamní nadčasová skládačka dle specifikace: formát 210 mm x 594 mm 4/4 135 g KL 3x lom kusů - přeložku rozvaděče měření z čp. 291 a rozjištění veřejného osvětlení. Realizace firma Karel Vaníček Enego final za částku Kč. RM vzala na vědomí: Dotace získané městem k Humanit. fond Středočeského kraje (Domov pro seniory) ,- Kč

7 MPSV Program podpory A (Sociál. služby s regionální působností) ,- Kč Ministerstvo kultury (Program regenerace měst, památkových rezervací a městských památkových zón) ,- Kč Fond sportu Středočeského kraje (Posilovna pro sko) ,- Kč POV Středočeského kraje (Plynofikace MŠ) ,- Kč Fond obnovy památek Středočeského kraje (Oprava hradeb na p.č. 338/6) ,- Kč MATEŘSKÁ ŠKOLA Tyršova 598, Ředitelka školy oznamuje, že mateřská škola bude v době od do uzavřena. Kácení stromů příjmy za prodej dřeva RM bere na vědomí příjmy za prodej dřeva v částce 9.225,- Kč. Náklady na pokácení nebezpečných nebo nemocných stromů činily ,- Kč. Vyúčtování městského plesu Příjmy: ,- Kč Výdaje: ,- Kč Zůstatek: ,- Kč Aktualizace územního plánu města Město připravuje aktualizaci územního plánu města. Občané mohou své žádosti, týkající se požadavků na změnu územního plánu, podat na MěÚ do konce prosince Jaroslav Poula vedoucí stavebního úřadu Vážení čtenáři, prosíme Vás o spolupráci při shánění fotografií z dětských karnevalů z minulých let. Fotografie bychom si zapůjčili a vrátili v co nejkratším termínu. Vaše spolupráce nám vždy velice pomohla, proto se i tentokrát těšíme! Fotografie můžete nosit paní starostce nebo H. Jenešové do 2. patra na radnici. Informace z knihovny aneb Kniha mého srdce Půjčovní doba upravená vzhledem k dlouhodobé nemoci paní Boženy Lomové, kterou od zastupuje pan Karel Jäger. 7 Pondělí + středa: Úterý + čtvrtek + pátek: Kontakt: Tel a společenský život/knihovna

8 Hlasujte o svou nejoblíbenější knihu v knihovně přes internet, nebo hlasovacím lístkem Kniha mého srdce je cyklus pořadů České televize a Českého rozhlasu, který probíhá od 4. dubna do října Je zaměřen na propagaci literatury, četby knih a čtenářství obecně. Základní osou celého cyklu zábavních a naučných pořadů je hlasování o nejoblíbenější knihu obyvatel ČR. Základní cíle KMS: Zjištění nejoblíbenějších knih obyvatel České republiky. Zdůraznění významu četby pro vzdělání a každodenní život. Zvýšení potěšení z četby, rozšíření čtenářského výběru literatury. Propagace literatury, knih a jejich vydávání. Městská knihovna připravuje nový knihovní řád, se kterým budete seznámeni v příštím čísle Zpravodaje. Využijte nové služby v knihovně - Ptejte se knihovny Jejím prostřednictvím lze zaslat do knihovny elektronický dotaz, na který do 48 hodin /v pracovních dnech/ dodrží žadatel odpověď ve formě stručné faktografické informace či odkaz na příslušnou literaturu. V případě, že knihovna nemá k dispozici zdroje, ve kterých lze nalézt odpověď, předá dotaz jiné knihovně s příslušnou oborovou orientací a uvědomí o tom tazatele. Dotazy lze zaslat buď prostřednictvím elektronického formuláře, který je dostupný na webových stránkách města, též přes logo Ptejte se knihovny na nebo em na adresu Radka Jirkovská. Čtyři sobotní večery v hlavním vysílacím čase: 4. dubna úvodní zahajovací pořad, výzva k nominačnímu hlasování květen vyhlášení TOP 100 nejoblíbenějších knih, výzva k dalšímu hlasování (přesný termín bude oznámen cca měsíc předem) červen vyhlášení TOP 12 nejoblíbenějších knih a výzva k dalšímu hlasování (přesný termín bude oznámen cca měsíc předem) říjen vyhláší nejoblíbenější knihy 8

9 Problematika rušení trvalého pobytu Problematiku rušení trvalého pobytu upravuje zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů, a to paragrafy 10 a 12. O zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana rozhoduje ohlašovna úřadu ve správním řízení na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek. Zákonnými podmínkami jsou především zánik užívacího práva občana k objektu a faktické neužívání objektu. Jedná se o případ, kdy majitel či uživatel nemovitosti zjistí, že v objektu jsou hlášeny osoby, které zde nebydlí a nemají k nemovitosti ani žádný užívací titul. V takovém případě, zároveň s podáním žádosti o zrušení údaje o místu trvalého pobytu musí oprávněná osoba prokazovat splnění zákonných podmínek. Jako důkazní prostředek mohou sloužit nejen listinné důkazy, ale třeba i výpovědi svědků. Ohlašovna (městský úřad) jako správní orgán samozřejmě i v tomto případě užije správního uvážení a důkazy zhodnotí, vše na základě a za podmínek stanovených správním řádem (zákon 500/2004 Sb.). Přičemž stejně jako správní orgán nezahajuje řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu z úřední povinnosti, tak také nezkoumá, kde se občan skutečně zdržuje. Právní úprava zde pouze administrativně řeší situaci, kdy bylo občanu místo trvalého pobytu úředně zrušeno a kdy si občan sám nezvolil jiné. Po nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení se trvalým pobytem občana stává automaticky ze zákona adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen ( 10, odst. 5 zákona č. 133/2000). Tímto ustanovením se zavádí institut tzv. úřední adresy, která nemusí splňovat podmínky kladené na objekt určený k trvalému pobytu podle 10, odst. 1 zákona. Tato adresa je tak pouhým evidenčním údajem, sloužícím především k administrativním účelům, např. pro některé úkony veřejného práva (vydání osobních dokladů, určení místní příslušnosti ve správním řízení, výkon volebního práva), proto je zcela irelevantní, zda je objekt zkolaudován k bydlení či není. Městský úřad v i k eviduje 27 občanů s trvalým pobytem na čp Milada Kadlecová evidence obyvatel Krásná V září 2009 uspořádá Město tradiční výstavu ve fotografii. Účastnit se mohou všichni, kdo mají rádi toulání našim městem a fotografování. Při hodnocení fotografií bude i známý kolínský fotograf Aleš Eliáš. Hlavní cena fotoaparát Fotografie můžete zasílat e- poštou na adresu: nebo nosit přímo na radnici H. Jenešové do 2. patra, či zanechat v přízemí v pokladně MěÚ. Těšíme se na Vaše příspěvky a přejeme mnoho krásných zážitků při fotografování. 9

10 Projekt Zdravé bydlení V rámci projektu Zdravé bydlení (projekt firmy Renáta Šimová ADAM) provádí odborní poradci již pět let mapování geopatogenních a ostatních škodlivých zón v různých částech České republiky. V současné době se provádí toto mapování i v našem městě. Mapování probíhá formou bezplatného proměření geopatogenních zón v domácnostech, které se do tohoto projektu přihlásí. Odborní poradci provedou proměření a vyplnění protokolu o stavu geopatogenních zón a zároveň poskytnou bezplatnou poradenskou službu a návrh řešení. Všichni odborní poradci jsou vybaveni plnou mocí a na požádání jsou povinni ji předložit. Projekt Zdravé bydlení je zaměřen na zmapování a zjištění vlivu patogenních zón na lidský organismus. Více informací o celkové činnosti sdružení ADAM a projektu Zdravé bydlení je možno získat na Čerpáno z dopisu Renáty Šimové ADAM Každý si zde najde, co potřebuje. V chodbě u samoobsluhy je nová tabule vývěsková služba. Je vyhrazena pro Vaše zprávy, nabídky prodeje či koupě,pro pro různé vzkazy. Využijte tuto možnost rychlého přenosu informací! 4. můžete se zapojit do slosování o 6 kreditů do mobilního telefonu v hodnotě 500,- Kč Rozhodli jste se zúčastnit? Zde je jednoduchý postup: vložte mobilní telefon do speciální obálky vyplněný soutěžní kupon odtrhněte a také vložte do obálky zapojíte se tak do slosování o ceny 1. zalepenou obálku bezplatně odešlete do společnosti ASEKOL Společnost ASEKOL se postará o recyklaci telefonu. Víte, že znovu využito bude až 80% hmotnosti telefonu? Nejprve bude demontován akumulátor, který bude recyklován samostatně. Dále bude demontován displej, který obsahuje nebezpečné látky a bude ekologicky zlikvidován. Kovy budou předány ke zpracování v hutích, plasty si po rozdrcení převezmou další zpracovatelé jako druhotnou surovinu. Majitelům pejsků Sáčky na psí exkrementy si můžete zakoupit u pokladny v přízemí radnice. 1 balení 10,- Kč. Takový nepořádek v našem městě naštěstí nenajdeme!? Máte doma starý mobil? Ještě může být užitečný! Mobilní telefon, který již nepoužíváte, můžete ve speciální obálce (vyzvednete si ji v 2. patře radnice u pí. Jenešové) zdarma odeslat, a tím: 1. snadno se zbavíte nepotřebné věci, která může být ještě užitečná 2. pomůžete slabozrakým a nevidomým (sdružení SONS získá finanční dar v závislosti na počtu sebraných mobilů) 3.ušetříte přírodní zdroje a ochráníte životní prostředí (sebrané mobilní telefony budou ekologicky recyklovány) 4. 10

11 Lednice a mrazáky bez chladícího a mrazícího zařízení nepatří do nebezpečného odpadu! Můžete je odložit každou poslední sobotu v měsíci od 8.00 do 9.00 do technického dvora na náměstí do železa nebo poslední neděli před svůj dům. 4) 8. ročník Turnaje v pozemním hokeji parkoviště před skanzenem, děti, dospělí 5) Květinový den, Český den proti rakovině 6) Je-li Vám let, můžete se zúčastnit od setkání na radnici téma: Pracujeme v týmu. 7) Kuličkiáda, 5. ročník, park Na Hradbách, ) Letnicové slavnosti, setkání nositelů tradic, skanzen, národopisný pořad, ) Vás zveme na návštěvu 5. Muzejní noci, Muzeum ska, na téma: Jak se dříve jedlo, pilo, stolovalo 10) VI. ročník ské stezky, oblastní soutěž v turistických a přírodovědných dovednostech ZŠ Okružní 11) můžete připravit před své domy do 8.00 žluté pytle s plasty a nápojovými kartony a balíky vytříděného papíru. 12) Je-li Vám let, přijďte od na setkání na radnici téma: Pracujeme v týmu. 13) si děti mohou zasoutěžit u rybníka Strašíka na Dětských rybářských závodech, ) přijďte se svými nejmenšími na oslavu MDD pod křídly RC Knoflíček, hřiště u sportovní haly, ) O víkendu 30. a můžeme uklízet všude a od všeho v sobotu je otevřen technický dvůr, v neděli můžeme dát před dům železo a zamést chodník před domem. Nejbližší akce ve městě: Sluníčko po dlouhé zimě vykouklo, a proto se můžete těšit i na celou řadu akcí, např.: 1) Jdeme na to! 2. ročník čištění škarp v k.ú., sraz účastníků v 9.00 před radnicí. 2) Pohlazení od maminky Den matek, v MŠ, ) Bez Knoflíčku ani ránu přijďte s námi oslavit 1. výročí založení rodinného centra a otevření dětského hřiště Knoflíček,

12 Základní škola Okružní Vás zve na Tajemný svět strašidel sklepní prostory radnice otevřeno: po + st: út + čt: pá: Ke shlédnutí budou strašidla všeho druhu a různého původu. Kromě potměšilých strašidýlek a čarodějných zjevení, zde budou i hodní skřítkové. Vyzýváme všechny velké i malé áky, abychom všichni společně v rámci cyklu Umíte se odměnit, aneb Mějme se rádi přispěli svými nápady při akci Vyzdobme hřiště, aneb Vraťme život do Přístavu! aneb Nové plachty, nový směr, nové zážitky Cokoliv, co vytvoříš sám, přináší velikou radost Přineste s sebou: nářadí a náčiní, které Vám pomůže umístit na hřišti Vámi přinešené nebo na místě vyrobené dekorace (fantazii se meze nekladou). (Základními dekoračními prvky, které společně vyrobíme, budou ryby z proutí.) v sobotu 25. dubna 2009 hřiště Přístav u sportovní haly hod. RC Knoflíček 12

13 Srdečně zvu všechny sportovní nadšence na Nedělní cvičení s Radkou Program: Danceaerobik a Bodystyling (posilování) Datum: neděle Čas: 9:30 11:30 hod. Kde: Sportovní hala v i Vstupné: 50 Kč Co s sebou: pevnou obuv, pohodlné oblečení, ručník, dostatek tekutin, povolený doping (čokoláda apod.) V případě dotazů pište na ovou adresu Těší se na Vás Radka J 13

14 Město Vás zve na ČARODĚJNICE Stará nad Lechovým kamenem 30. dubna MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, JDEME NA TO 2. ročník čištění škarp h. před radnicí -mezi h. připraven pro účastníky brigády oběd v restauraci Sokolovna. Pálení čarodějnických ohňů Zábavný program pro děti Občerstvení zajištěno Pro masky zdarma MĚSTO KOUŘIM, Mírové náměstí 145, Bez Knoflíčku ani ránu oslava 1. výročí založení rodinného centra a otevření dětského hřiště Knoflíček na hřišti u sportovní haly od

15 Město Vás zve na 8. ročník TURNAJE V POZEMNÍM HOKEJI dopoledne: děti do 15 let odpoledne: dospělí dne (sobota) parkoviště před skanzenem Pravidla Účast nejméně jedné ženy (dívky) v pětičlenném družstvu (u dětí nemusí být). -Hra 1x 6 minuty = zápas. -Při rozehrávání musí být protihráč vzdálen minimálně 1 m. -Brankář může chytat míček do ruky jenom v brankovišti a rozehrát maximálně do půlky hřiště. -Za hrubý faul bude penalta (nájezd). -Bude pískána vysoká hůl (nad ramena). -V brankovišti nesmí stát protihráč. -Získávané body (výhra remíza prohra). Při rovnosti bodů vzájemný zápas. Remíza zápas (pouze místo) náhlá smrt nájezdy. -Střídání hráčů dle pravidel hokeje. Brankářská výstroj: Může: lapačka, vyrážečka, brankářská hokejka, obličejová maska, Přihlášky: (do ) hráčské holenní chrániče, hráčská vesta Nemůže: brankářské betony, brankářská vesta Český den proti rakovině (13. Květinový den) Pořadatel sbírky: Praha Liga proti rakovině Tématické zaměření sbírky: Kolorektální karcinom primární a sekundární prevence. Účel sbírky: Nádorová prevence, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podpora onkologické výchovy, výzkumu a vybavenosti onkologických center. Druhou květnovou středu se bude konat po celé České republice 13. ročník sbírky na pomoc onkologickým pacientům a podporu onkologického výzkumu. Město by se rádo připojilo k tradici a nechalo rozkvést své ulice žlutými kvítky již pošesté. V tento den při setkání s aktivisty budete moci přispět částkou dle svých možností (minimálně však 20 Kč) do uzavřených pokladniček (stejně jako v minulých letech nelze z pokladen nic vybírat a tedy ani rozměňovat nebo vracet drobné mince nazpět). Tradiční odměnou za Vaši solidaritu bude žlutý kvítek měsíčku lékařského se stuhou, jejíž barva je každým rokem jiná. Spolu s ním také obdržíte letáček 15 - Po celou dobu utkání 1 žena (dívka) na hřišti. - Gól neplatí z autu a po faulu. - Ohraničené hřiště. - Hraje se s tenisovým míčkem. seznam hráčů a název družstva dospělých (zápisné za tým 100Kč) a dětí (bez zápisného) přijímá starostka a H. Královská (ve sportovní hale) s informacemi o prevenci nádorového onemocnění střeva, které patří mezi vůbec nejčastější v naší republice a každým rokem jím onemocní dle statistických údajů přibližně lidí, valná část z nich umírá, protože je nádor obvykle diagnostikován až v pozdním stadiu. Česká republika zaujímá neslavné přední místo v celosvětových statistikách výskytu tohoto onemocnění. Veškeré vybrané finanční prostředky budou složeny na účet Ligy proti rakovině u ČSOB a všichni dobrovolníci věnují svůj čas a práci k zajištění sbírky bez nároku na jakoukoliv odměnu. Dvacetikoruna asi nepředstavuje v rozpočtu většiny z nás nijak závratnou částku. Jistě, dá se za ni něco pořídit. Lze ji však také obětovat pro dobrou věc, a tak pomoci člověku, který na tom v daném okamžiku může být mnohem hůře než my. Darováním mince se zřekneme třeba několika cigaret, čokoládové tyčinky, nekoupíme si barevný časopis nebo kávu z automatu. Něco málo si odřekneme. Na druhou stranu však budeme obdarováni Nejen tím žlutým sluníčkovým kvítkem, ale i hřejivým pocitem u srdce, objevíme radost z dávání a třeba se nám podaří prožít nezapomenutelný zážitek, že jsme nezůstali stát stranou, že jsme najednou tak nějak lepší, odhodili jsme vlastní pohodlnost, lhostejnost, prospěch a přispěli k tomu, aby se lidské utrpení na tomto světě

16 dařilo mírnit. Znásobíme dobro v nás. Tohle všechno nás možná může dovést k zamyšlení se nad sebou samým, nad chaosem, spěchem a každodenním stresem, ke krátkému zamyšlení nad tím, co je v životě vlastně důležité. Často nejsme toho schopni a často se také stává, že k tomu dojdeme, až štěstí přestane stát na naší straně. Neboť krutou pravdou je tvrzení onkologických pacientů (ale i všech s těžkou chorobou), že teprve tváří v tvář nemoci, a bohužel i smrti, se radikálně mění žebříček životních hodnot. Najednou nepotřebujeme nové auto, modernější mobil, značkové oblečení, kosmetiku proti vráskám ani zmrzlinový pohár se spoustou šlehačky Potřebujeme se uzdravit a mít naději na další nový den. A tu nám může přinést třeba objevení a uvedení nového léku do praxe. To všechno se do značné míry neobejde bez velkého množství finančních prostředků. Dvacetikoruna není mnoho, ale když se lidé dají dohromady, tak ze spousty drobných darů je dar veliký v loňském roce se během sbírky podařilo nashromáždit Kč. A to rozhodně není málo!... žádný prezident, král, generál či vědec, žádný bankéř, žádný kartel ani obchodní či ropná společnost nemají v ruce klíč k takové moci A nikdo není tak bohatý Má nepřemožitelnou zbraň proti zlu na této zemi laskavé srdce. A také má nepřeberné bohatství tohoto života bohatství soucitné duše. Prosekat se příkrovem nenapravitelného cynismu a mít na to jediný nástroj neústupnou lásku, ukázat cestu, jak léčit rány lidstva, převést příběh samaritána do reality to vše vyžaduje odvahu a víru, jež si v sobě nepřiznáme, ale bez nichž nemůžeme žít (Robert Fulghum) A tak moc prosím, bude-li to jen trochu možné, neodmítejte dobrovolníky, kteří vám půjdou vstříc s květinkami. Snaží se jen prosekat tím příkrovem, snaží se jen o dobro Bohumíra Nováková 16

MĚSÍČNÍ K MĚSTA KOUŘIM BŘEZEN 2010 CENA 14,- K č. Dej každému dni šanci, aby se stal tím nejkrásnějším ve Tvém životě.

MĚSÍČNÍ K MĚSTA KOUŘIM BŘEZEN 2010 CENA 14,- K č. Dej každému dni šanci, aby se stal tím nejkrásnějším ve Tvém životě. MĚSÍČNÍ K MĚSTA KOUŘIM BŘEZEN 2010 CENA 14,- K č Dej každému dni šanci, aby se stal tím nejkrásnějším ve Tvém životě. Č.3 Ulice v proměnách času Kolínská ulice dříve a nyní. Prosíme občany města, kteří

Více

Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku?

Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku? MIMOŇSK 307 KVĚTEN 2013 Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku? Z obsahu Rozpočet města na r. 2013 Stavba průchodu ulic Malá a Mírová Nový Tržní řád města OKÉNKO STAROSTY

Více

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ. periodický tisk MČ Praha 21 z d a r m a. červenec FOTO MĚSÍCE. Chystají se investice str. 2 Děti, sport a hobby str.

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ. periodický tisk MČ Praha 21 z d a r m a. červenec FOTO MĚSÍCE. Chystají se investice str. 2 Děti, sport a hobby str. ÚJEZDSKÝ periodický tisk MČ Praha 21 z d a r m a červenec srpen 2014 ZPRAVODAJ Chystají se investice str. 2 Děti, sport a hobby str. 4-5 ÚZ pokračuje v elektronické verzi na www.praha21.cz Vzhledem k blížícím

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail: meu@meu-police.

číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail: meu@meu-police. 5 Registrační KVĚTEN 2007 Socha sv Václava - text na zadní straně Foto: Oldřich Jenka číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail:

Více

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN LISTY 3 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 3 / 2015 Husovo náměstí ožilo Masopustem Křeslo pro hosta... 1 Sbírka použitého ošacení... 2 Finanční

Více

LEKCE SMÍCHU A ZPĚVU ANEB HUMOR A MUZIKÁL. číslo 7 / červenec 2012. Otevření koupaliště Kaplice 30. 6. Olympiáda v Kaplici

LEKCE SMÍCHU A ZPĚVU ANEB HUMOR A MUZIKÁL. číslo 7 / červenec 2012. Otevření koupaliště Kaplice 30. 6. Olympiáda v Kaplici Ročník XVI ZDARMA číslo 7 / červenec 2012 skok vysoký a hod míčkem. V kategorii starších žáků 2 zlaté medaile ve skoku dalekém i vysokém vybojoval František Cais (ZŠ Fantova). Celkové pořadí škol, které

Více

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ

TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ 1 TĚLOCVIČNA V ŘETOVÉ NEJEN V NOVÉM KABÁTĚ Po dlouhých 35 let sloužila v Řetové sportovcům tělocvična postavená svépomocí částečně z rozebraných dílů ubytovny v České Třebové. Zkolaudována byla v roce

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ DUBEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU ÚZEMNÍ PLÁN STR. 1 XXVI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA STR. 3 ZELENÝ SLOUPEK STR. 14 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Úvodní slovo starosty města

Úvodní slovo starosty města Ročník 22 (32) Blatná 28. ledna 2011 Číslo 1 / strana 1 Čtrnáctideník Cena 7,- Kč Úvodní slovo starosty města Zastupitelstvo města Blatná na svém zasedání 20. 12. 2010 schválilo rozpočet města pro rok

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA HORAŽĎOVICKÝ ÚNOR 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč Z vernisáže v tanečním sále Společenského domu (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Schůze rady...str. 2 Z historie... str. 9 Školství...str. 10 strana 1 Kultura... str.

Více

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Martin Matti Novák, Kolín Jana Válková, Svitavy Emil Olšan, Horní Poříčí Vladislava Paseková, Boskovice

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA. Martin Matti Novák, Kolín Jana Válková, Svitavy Emil Olšan, Horní Poříčí Vladislava Paseková, Boskovice SPOLEČENSKÁ RUBRIKA Mnoho štěstí, lásky a vzájemného porozumění na společné cestě životem přejeme novomanželům, kteří v měsíci listopadu uzavřeli sňatek: Martin Matti Novák, Kolín Jana Válková, Svitavy

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2 Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2014 ROČNÍK XXIV ČÍSLO 281 ZDARMA Přibyslavský kaleidoskop str. 2 Vyplatily se soutěže na výběr dodavatele elektrických energií? str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila!

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Zpravodaj R duben 15_rousinov_duben 08.04.15 9:30 Stránka 1 DUBEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Včera, dnes a zítra Tradice dívčí obchůzky o Smrtné

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj Zpravodaj myně Obsah: Co nás potěšilo, Co nás zděsilo, Vernisáž Představuje se Vám Sdružení nájemníků ČR (SON) Kde budou odměny za jízdu na kole s přilbou? Co připravuje Klub dárců krve Kroměřížska v letošním

Více

Hole ovsko. 6/2010 25. bfiezna 2010 roãník XVI. Velikonoční jarmark v Holešově. Co vy na to, pane starosto? Noční prohlídka zámku

Hole ovsko. 6/2010 25. bfiezna 2010 roãník XVI. Velikonoční jarmark v Holešově. Co vy na to, pane starosto? Noční prohlídka zámku Zahrádkáři v Dobroticích slavili. Str. 4 Vlaďka Dvořáková o Žebrácké opeře. Str. 17 Orfeus vyvolal bouřlivé ovace. Str. 18 a 19 6/2010 25. bfiezna 2010 roãník XVI. Hole ovsko cena 12,- Kã Regionální ãtrnáctideník

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE Vážení spoluobčané, milí Bolatičtí, konec první poloviny roku byl pro mnohé z nás hodně složitý. Více jak týden jsme řešili problém s nedostatkem vody.

Více

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU VRATISLAVICKÝ 4 ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2013 4 PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBERCE 4 BUDOUCNOST ZELENÉHO ÚDOLÍ 5 MODERNIZACE TRAMVAJOVÉ

Více

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19

Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 TITUL VINAŘSTVÍ ROKU 2011 19 DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Z OBSAHU ČÍSLAZOBSAHUZO ROZHOVOR S... TOMÁŠEM TETUREM 8 LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 13 JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP TITUL VINAŘSTVÍ ROKU

Více

Číslo 6 červen 2001. Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci. Z obsahu:

Číslo 6 červen 2001. Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci. Z obsahu: Číslo 6 červen 2001 Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci Z obsahu: * Informace pro občany * Rozhovor s Ing. Droběnou * Významné osobnosti města * Zprávy z mikroregionu - Záříčí a Uhřičice * Anketa

Více