Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí. 1. Název vzdělávací akce: Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka zavádění moderních metod do výuky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí. 1. Název vzdělávací akce: Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka zavádění moderních metod do výuky"

Transkript

1 Nabídka akreditovaných vzdělávacích akcí 1. Název vzdělávací akce: Exkurze do ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka zavádění moderních metod do výuky 1. Obsah akce - podrobný přehled témat výuky: Dvoudenní exkurze do pilotní školy, která již desátým rokem pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu vytvořeného podle RVP ZV. Účastníci se seznámí se vzdělávacím programem školy Umět a znát, abychom si v životě věděli rady, s jeho tvorbou a s podmínkami pro jeho realizaci. Získají inspiraci k zavádění změn ve své škole. Součástí exkurze jsou vzdělávací dílny k dané problematice, hospitace ve výuce, seminář k problematice hodnocení a klasifikace žáků a vlastnímu hodnocení školy. PROGRAM I. den 10:00 18:30 hodin dopoledne: po příjezdu základní informace o škole a jejím vzdělávacím programu, oběd ve školní jídelně odpoledne: dílna Proč měnit školu Ukázka jedné z možných cest jak vytvořit ve škole prostředí, ve kterém se žáci nejen dobře cítí, ale také dosahují velmi dobrých výsledků. Seznámení se školním vzdělávacím programem Umět a znát, abychom si v životě věděli rady, podle kterého probíhá již šestým rokem výuka v Základní škole Chrudim, Dr. J. Malíka. Seznámení s tím, co pozitivního může přinést změna školy (klimatu, atmosféry, vztahů, metod a forem práce) učitelům, žákům a jejich rodičům. prohlídka všech prostor školy s výkladem dílna Metody skupinové práce V dílně si účastníci prožijí skupinovou práci a nastartují se na její použití ve vyučování, uvědomí si potřebu a význam základních životních dovedností nejen ve skupinové práci. II. den 8:00 12:45 hodin první dvě vyučovací hodiny - návštěvy ve třídách podle nabídky možnost sledovat 3-4 vyučovací hodiny projektové vyučování (podle situace) seminář Hodnocení a klasifikace a vlastní hodnocení školy, oběd ve školní jídelně, diskuse s učiteli a vedením školy, závěr návštěvy 2. Vzdělávací cíl: Cílem je poskytnout vyučujícím základních a středních škol informace o výuce na ZŠ Dr. Malíka Chrudim, ( pilotní škola ŠVP), kde jsou používány moderní metody výuky, které vedou k zodpovědnosti žáků. Účastníci zváží výhody a nevýhody, možná úskalí a způsoby jak některým problémům při zavádění některých metod čelit. Účastníci si uvědomí, že změny ve způsobu výuky pomohou žákům získávat kompetence a posilovat spoluzodpovědnost za vzdělání. To připravuje půdu pro budoucí schopnost reagovat na různé zdroje informací a vybírat z nich to, co je podstatné pro jejich zaměstnání. 3. Hodinová dotace: 16 vyučovacích hodin 4. Počet účastníků a upřesnění cílové skupiny pedagogů: 40 účastníků

2 učitelé ZŠ, SŠ 5. Plánované místo konání: ZŠ Chrudim, Dr, J. Malíka 6. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o odborné praxi v oboru: Mgr. Zdeněk Brož Pracovní zkušenosti (Posledních 20 let) 1991 dosud ředitel Základní školy Chrudim, Dr. J. Malíka 2000 dosud lektor dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (externí pozice) Česká školní inspekce, Praha člen odborné komise pro Vývoj inspekční metodiky pro hodnocení ŠVP a jejich souladu s RVP (externí pozice) Výzkumný ústav pedagogický Praha ověřování Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (externí pozice) Okresní úřad v Chrudimi, referát školství Poděbradova, Chrudim -Vedoucí vzdělávacího centra referátu školství Okresního úřadu v Chrudimi - Organizace dalšího vzdělávaní pedagogických pracovníků okresu Chrudim (externí pozice) Školský úřad v Chrudimi, Poděbradova, Chrudim, Vedoucí vzdělávacího centra Školského úřadu v Chrudimi- Organizace dalšího vzdělávaní pedagogických pracovníků okresu Chrudim Vzdělávání a kurzy 2008 instruktor vodní turistiky doškolovací kurz 2007 instruktor lyžování doškolovací kurz 2003 instruktor vodní turistiky kurzy v rámci SIPVZ Projekt I - informační gramotnost 2001 Čtením a psaním ke kritickému myšlení 2000 kurz lektorských dovedností lektor dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogická fakulta v Hradci Králové Učitelství matematiky a základů techniky pro ročník Publikační činnost 2003 Spoluautor knihy Učím s radostí 2002 Spoluautor knihy Ředitelská kuchařka 2007 Spoluautor metodické příručky Autoevaluace Mgr. Ivana Brožová Pracovní zkušenosti (Posledních 20 let) 2002 dosud učitelka Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka učitelka Základní škola Chrudim, Sladkovského mateřská dovolená učitelka Základní škola Chrudim, U Stadionu mateřská dovolená Vzdělávání a kurzy 2008 instruktor vodní turistiky doškolovací kurz 2007 instruktor lyžování doškolovací kurz 2004 instruktor vodní turistiky kurzy v rámci SIPVZ Projekt I - informační gramotnost 2001 Čtením a psaním ke kritickému myšlení 2000 kurz lektorských dovedností - lektor dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogická fakulta v Hradci Králové Učitelství českého jazyka a výtvarné výchovy pro ročník Mgr. Iva Jehličková Pracovní zkušenosti (Posledních 20 let) 1991 dosud učitelka, zástupkyně ředitele školy Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka učitelka Základní škola Chrudim, Školní náměstí mateřská dovolená učitelka Základní škola Chrudim, Husova

3 mateřská dovolená učitelka Základní škola Nasavrky Vzdělávání a kurzy kurzy v rámci SIPVZ Projekt I - informační gramotnost 2001 Čtením a psaním ke kritickému myšlení 2000 kurz lektorských dovedností - lektor dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogická fakulta v Hradci Králové - Učitelství pro první stupeň Mgr. Pavla Sádecká Pracovní zkušenosti (Posledních 20 let) 2003 dosud učitelka Základní škola Chrudim, Dr. J. Malíka učitelka Základní škola Chrudim, Sladkovského mateřská dovolená učitelka Základní škola Chrudim, Sladkovského mateřská dovolená učitelka Základní škola Skuteč, Smetanova Vzdělávání a kurzy 2006 Minimalizace šikany kurzy v rámci SIPVZ Projekt I - informační gramotnost 2001 Čtením a psaním ke kritickému myšlení 2000 Kurz lektorských dovedností lektor dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 2000 Cesty k efektivnější výuce 1999 Klasik - osobnostní a sociální výchova Pedagogická fakulta v Hradci Králové Učitelství výpočetní techniky pro ročník Pedagogická fakulta v Hradci Králové -Učitelství matematiky a fyziky pro ročník 7. Odborný garant: Mgr. Zdeněk Brož Pracovní zkušenosti (Posledních 20 let) 1991 dosud ředitel Základní školy Chrudim, Dr. J. Malíka 2000 dosud lektor dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (externí pozice) Česká školní inspekce, Praha člen odborné komise pro Vývoj inspekční metodiky pro hodnocení ŠVP a jejich souladu s RVP (externí pozice) Výzkumný ústav pedagogický Praha ověřování Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (externí pozice) Okresní úřad v Chrudimi, referát školství Poděbradova, Chrudim -Vedoucí vzdělávacího centra referátu školství Okresního úřadu v Chrudimi - Organizace dalšího vzdělávaní pedagogických pracovníků okresu Chrudim (externí pozice) Školský úřad v Chrudimi, Poděbradova, Chrudim, Vedoucí vzdělávacího centra Školského úřadu v Chrudimi- Organizace dalšího vzdělávaní pedagogických pracovníků okresu Chrudim Vzdělávání a kurzy 2008 instruktor vodní turistiky doškolovací kurz 2007 instruktor lyžování doškolovací kurz 2003 instruktor vodní turistiky kurzy v rámci SIPVZ Projekt I - informační gramotnost 2001 Čtením a psaním ke kritickému myšlení 2000 kurz lektorských dovedností lektor dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogická fakulta v Hradci Králové Učitelství matematiky a základů techniky pro ročník Publikační činnost 2003 Spoluautor knihy Učím s radostí 2002 Spoluautor knihy Ředitelská kuchařka 2007 Spoluautor metodické příručky Autoevaluace

4 Organizační garant: Jana Lemperová, metodik pro vzdělávání Vysočina Education Vzdělání: Gymnázium Třebíč, humanitní zaměření IMS Brno, UTB Zlín, obor: Sociální pedagogika 8. Materiální a technické zabezpečení: Dodá ZŠ Dr. J. Malíka Chrudim 9. Způsob vyhodnocení akce: diskuze, dotazník Na závěr akce účastníci obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávací akce. 10. Kalkulace předpokládaných nákladů /tabulka/ : Počet vyučujících lektorů : 4 Položka Předpokládané náklady Celkové náklady na lektory ,- Náklady na zajištění prostor Hodinová odměna pro 1 lektora včetně odvodů 500,- Ubytování lektorů - Stravování a doprava lektorů - Ubytování, stravování a doprava účastníků ,- Doprava účastníků 9 000,- Stravování a ubytování účastníků Náklady na učební texty 1 800,- Příprava, překlad, autorská práva apod.. Rozmnožení textů, počet stran:30 str. x ,- Režijní náklady 5 800,- Stravné a doprava organizátorů 500,- Ubytování organizátorů 500,- Poštovné, telefony 800,- Doprava a pronájem techniky Propagace 800,- Ostatní náklady 1 200,- Odměna organizátorům 2 000,- Náklady celkem ,- Poplatek za 1 účastníka 2 025,-

5 2. Název vzdělávací akce: Respektovat a být respektován (cyklus seminářů) 1. Obsah akce - podrobný přehled témat výuky: seminář: Postupy při oprávněných nárocích vůči dětem nebo dospělým; Výchova, vzdělávání a základní lidské potřeby Situace, kdy po sobě navzájem něco požadujeme, bývají častým zdrojem nedorozumění a konfliktů, které mají většinou kořeny ve formě, jakou své požadavky sdělujeme. Řešit nějaký problém v negativních emocích je vyčerpávající a málo účinné. Společně s účastníky semináře nejprve analyzujeme některé běžné, leč neefektivní způsoby komunikace oprávněných požadavků a jejich nežádoucí dopady na splnění úkolu, sebeúctu a vzájemné vztahy. V další části semináře se budeme zabývat základními principy efektivní komunikace a nabídneme konkrétní postupy, které v těchto situacích povzbuzují ochotu vyhovět, posilují sebeúctu a představují účinnou prevenci negativních emocí. Základní lidské potřeby jsou společné všem lidským bytostem a jejich nedostatečné uspokojování vede k fyzické, emocionální nebo sociální nepohodě, která mimo jiné ztěžuje také učení. Péče o základní lidské potřeby není proto ve škole něčím navíc, ale jednou z podmínek, aby se z dětí staly tak dobří žáci, jak to odpovídá jejich možnostem. Analýza školy z hlediska toho, jak jsou v ní uspokojovány základní lidské potřeby dětí, učitelů a dalších lidí, kteří do školy přicházejí, může být velmi dobrým výchozím bodem tvorby školního vzdělávacího programu. 2x 7 hodin 3. seminář: Jak jednat s lidmi, kteří jsou v negativních emocích Často se z banální situace rozvine konflikt, protože si nevšímáme emocionálního rozpoložení, které situaci provází, nebo je podceňujeme, ať už jde o vlastní emoce nebo emoce druhých lidí. Na semináři budeme demonstrovat neefektivní i efektivní způsoby, které v takových situacích používáme, a nacvičovat postupy, které pomáhají druhému člověku vyrovnat se svými pocity a zklidnit se natolik, aby bylo možné opět jednat na racionální rovině a řešit problém. 1x 7 hodin 4. seminář: Potřeba dohod a pravidel a jejich vytváření společně s žáky; komunitní kruh a škola Existence smysluplných a srozumitelných pravidel, na jejichž vytváření se můžeme podílet, přispívá k uspokojení našich základních lidských potřeb, především potřeby bezpečí. Pro pocit bezpečí ve třídě a ve škole je důležité, jaká pravidla zde existují, kdo je vytváří, pro koho platí a jaké jsou důsledky jejich porušování. Komunitní kruh považujeme za jednu ze stěžejních metod, které slouží jednak k vytváření soudržnosti, důvěry a dobrých vztahů ve třídě, jednak k sociálnímu, emočnímu a morálnímu rozvoji osobnosti žáků. Na semináři se účastníci naučí, jak komunitní kruh používat, jaká jsou jeho pravidla, jaké platí zásady pro tvorbu otázek do komunitního kruhu a jak řešit problémy, s nimiž se při používání této metody mohou setkat. 1x 7 hodin 5. seminář: Rizika trestů a co namísto nich Většina učitelů je přesvědčena, že potrestat žáka za špatné chování je přímo povinností odpovědného vychovatele. Nevhodné chování žáků nemůže zůstat bez odezvy, touto odezvou však nemusí být tresty. Tresty účinkují jen krátkodobě, učí žáky změnit své chování nikoli proto, že je to tak správné, ale aby se vyhnuly dalším trestům nebo získaly přízeň autority, a mají ještě další velká rizika pro emoční, sociální a morální vývoj dětí. V této lekci se účastníci naučí rozeznat pojem vnitřní a vnější motivace, rozlišovat tresty od přirozených důsledků nějakého nesprávného chování a naučí se používat účinné postupy, jak v takových situacích reagovat. 1x7 hodin 6. seminář: Rizika odměn a pochval ve výchově; jak projevit uznání a ocenění a poskytnout zpětnou vazbu; vnitřní a vnější motivace k učení a práci Řada učitelů vidí, že pochvaly a odměny mají také své nežádoucí účinky. Pochvaly vytvářejí závislost na autoritě a učí dělat věci pro spokojenost druhých lidí, nikoliv pro věc samotnou. Odměny, podobně jako tresty, podkopávají vnitřní motivaci k učení a práci a učí děti chovat se účelově (dělat žádoucí věci, pokud kyne

6 odměna nebo prospěch). Partnerský, respektující vztah k druhým lidem dáváme najevo uznáním, oceněním a poskytováním tzv. zpětné vazby na semináři nabídneme konkrétní postupy, jak je vyjadřovat. 1x 7 hodin 2. Vzdělávací cíl: RVP je postaven na myšlence, že základním cílem a smyslem vzdělávání je získávání klíčových kompetencí. O tom, zda děti budou tyto kompetence skutečně získávat, nerozhoduje jen to, jaké učivo bude učitel ve třídě probírat, ale také to, jaké výukové postupy bude používat a jaké bude celkové klima ve třídě, v němž bude výuka probíhat. Nestačí mít děti rád a mít při jejich výchově a vzdělávání dobré úmysly. Je třeba mít jasno v tom, jaký přístup učitele k žákům, jaké metody práce a jaký způsob komunikace (včetně řešení konfliktních situací) rozvoj klíčových kompetencí žáků podporuje nebo naopak působí proti němu. Podle toho, jaké nástroje používá, může učitel přispívat k rozvoji kompetencí, samostatnosti a zodpovědnosti žáků a k posílení jejich vnitřní motivace k celoživotnímu vzdělávání (k tomu vede například spolupráce dětí při výuce, jejich spoluúčast při rozhodování o věcech, které se jich týkají, oceňování, vedení žáků k sebehodnocení ). Anebo může podporovat závislost na autoritě a na vnější motivaci (typickými nástroji vnější motivace jsou například odměny, pochvaly, tresty, veřejné srovnávání, soutěže ), což kompetentnost žáků naopak snižuje. Význam a přednost tohoto kurzu spočívá v tom, že propojuje obecně platné principy efektivní výchovy a vzdělávání jak se záměry RVP, tak s každodenní praxí, dává účastníkům konkrétní nástroje v podobě metodologických postupů a komunikačních dovedností, které umožňují vést vzdělávání dětí v duchu vzájemného respektu a partnerství a současně dosahovat dobrých vzdělávacích výsledků, nabízené postupy a dovednosti slouží také k účinné prevenci šikany a dalších sociálně patologických jevů, způsob práce na semináři (práce v malých skupinách, společné diskuse) vybaví účastníky řadou dovedností pro týmovou práci v pedagogických sborech při tvorbě školních vzdělávacích programů. 3. Hodinová dotace: 42 (3x dvoudenní seminář = 3x 14 vyučovacích hodin) 4. Počet účastníků a upřesnění cílové skupiny pedagogů: 25 účastníků. Kurz je určen pro pedagogy 2.stupně ZŠ, pedagogy gymnázií, pedagogy SOŠ a SOU. 5. Plánované místo konání: SPŠ Třebíč nebo vybrané školy kraje Vysočina 6. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o odborné praxi v oboru: PhDr. Pavel Kopřiva (1956), psycholog s praxí v oboru klinické psychologie, psychoterapie a poradenství. Ve školství se angažuje od roku Spolupracoval autorsky a lektorsky na projektech Zdravá škola a Zdravá mateřská škola, pro které 9 let připravoval také časopis Ratolest. Podílel se na vypracování programu Učitel ve škole 21. století a kurzů Cesty k efektivnější výuce a Respektovat a být respektován. Je autorem publikace Výchova ke zdraví na základní škole, knihy Naše mateřská škola na cestě ke zdraví (druhý díl modelového projektu Zdravá MŠ) a spoluautorem knihy Program podpory zdraví ve škole. Tatjana Kopřivová (1956), psycholožka s praxí v oboru klinické psychologie, psychoterapie a poradenství. Myšlenkově se podílela na publikacích Výchova ke zdraví na základní škole a Naše mateřská škola na cestě ke zdraví (viz výše), společně s PhDr. Pavlem Kopřivou připravovala pro projekt Škola podporující zdraví časopis Ratolest. Věnuje se problematice komunikace, mezilidských vztahů a emoční inteligence, podílí se na rozvoji vzdělávacího programu pro učitele a veřejnost Respektovat a být respektován.

7 PhDr. Dobromila Nevolová (1946), psycholožka, věnovala se výzkumu osobnosti učitele a tvorbě psychodiagnostických metod. Spolupracovala na mezinárodním programu Zdravá škola, podílela se na překladu publikace WHO Podpora zdraví ve školách. Od r působí jako lektorka ve výcvikových kurzech pro učitele a pro veřejnost. Věnovala se rovněž tvorbě dotazníků k posuzování interpersonálních vztahů ve škole. Je spoluautorkou celoročního programu vzdělávání učitelů Učitel ve škole 21. století a kurzů Cesty k efektivnější výuce a Respektovat a být respektován. PhDr. Jana Nováčková, CSc. (1949), psycholožka, má praxi v poradenské práci i v psychologickém výzkumu. Podílela se na mezinárodním projektu Zdravá škola. Je členkou NEMES a spoluautorkou projektu této skupiny Svoboda ve vzdělávání a česká škola. Publikovala řadu článků v odborném i populárním tisku, které přibližují myšlenky změny školy veřejnosti (seriály Základní lidské potřeby a škola a Slovníček pojmů transformace v časopise Rodina a škola, seriál Mýty ve vzdělávání v Lidových novinách). Přeložila knihu Susan Kovalikové Integrovaná tematická výuka, je spoluautorkou knihy Směřování k základní škole zítřka. Absolvovala pětitýdenní stáž v USA zaměřenou na metody dalšího vzdělávání učitelů. Od r.1990 se věnuje lektorské činnosti. Je spoluautorkou celoročního programu vzdělávání učitelů Učitel ve škole 21. století a kurzů Cesty k efektivnější výuce a Respektovat a být respektován. 7. Odborný garant: PhDr. Pavel Kopřiva (1956), psycholog s praxí v oboru klinické psychologie, psychoterapie a poradenství. Ve školství se angažuje od roku Spolupracoval autorsky a lektorsky na projektech Zdravá škola a Zdravá mateřská škola, pro které 9 let připravoval také časopis Ratolest. Podílel se na vypracování programu Učitel ve škole 21. století a kurzů Cesty k efektivnější výuce a Respektovat a být respektován. Je autorem publikace Výchova ke zdraví na základní škole, knihy Naše mateřská škola na cestě ke zdraví (druhý díl modelového projektu Zdravá MŠ) a spoluautorem knihy Program podpory zdraví ve škole. Organizační garant: Jana Lemperová, metodik pro vzdělávání Vysočina Education Vzdělání: Gymnázium Třebíč, humanitní zaměření IMS Brno, UTB Zlín, obor: Sociální pedagogika 8. Materiální a technické zabezpečení: Zajistí organizátor akce flipchart, okopírované materiály, texty k probraným tématům, vytvořené lektory. 9. Způsob vyhodnocení: Kvantitativní: počet zapojených pedagogů Kvalitativní: autoevaluace, zpětná vazba účastníků kurzu Osvědčení bude účastníkům vydáno po absolvování celého cyklu 11. Kalkulace předpokládaných nákladů /tabulka/: Počet vyučujících lektorů : 2

8 Položka Předpokládané náklady Celkové náklady na lektory ,- Hodinová odměna pro 1 lektora včetně odvodů 700,- Náklady na zajištění prostor Ubytování lektorů Stravování a doprava lektorů Ubytování, stravování a doprava účastníků Náklady na učební texty Doprava účastníků Stravování a ubytování účastníků Příprava, překlad, autorská práva apod.. Rozmnožení textů počet stran : 20 str. x3 x ,- 000,- 600,- 250,- 250, Režijní náklady Stravné a doprava organizátorů Ubytování organizátorů 8 600,- Poštovné, telefony Doprava a pronájem techniky Propagace Ostatní náklady 800,- 800,- 000,- 1 Náklady celkem Poplatek za 1 účastníka Odměna organizátorům za celý cyklus (3 x dvoudenní seminář) 6 000, 850,- 914,- 92 3

9 3. Název vzdělávací akce: Využití IT ve výuce 1. Obsah akce - podrobný přehled témat výuky: 1. Modul 1. lekce Seznámení s ovládáním SW a s jeho výukovými možnostmi (srovnání různých interaktivních tabulí, možností využití, kalibrace, předvedení panelu nástrojů). Možnosti využití hotových materiálů na 2. lekce a) využití lektorem vytvořených pracovních sešitů do CJL, MAT, NEJ a ANJ, využívání různých nástrojů - pero, zvýrazňovač, guma, posun stránek, efekt otáčení stránek), představení funkce psaní textu (vlastní vkládání pracovního sešitu nebo kopírování z jiných zdrojů). b) tvorba prezentace pro učitele MAT, FYZ, technických předmětů pravidla pro vytváření prezentací, vkládání a úprava textů, kopírování z jiných zdrojů, vložení vzorců, tabulek, hypertextových odkazů, vytvoření jednoduchého obrázku, nastavení a uložení, předvedení prezentace, tisk podkladů. 2. Modul 3. lekce a) Seznámení s běžně používanými funkcemi, definování vlastností jednotlivých objektů (otevření nového předváděcího sešitu, vytvoření pozadí pomocí funkce vyplnění, posun, volič a organizátor stránek, vkládání textu a jeho úpravy). b) Animace objektů výběr vhodného objektu a efektu, nastavení animací, pořadí. Vytvoření vlastního animovaného objektu (tabulka, technické schéma, obrázek). Možnosti využití čar a tvarů pro schémata a diagramy. 4. lekce a) Seznámení s běžně používanými funkcemi, definování vlastností jednotlivých objektů (seznámení s knihovnou prostředků, stažení obrázku, popisky podle zadaného vzoru). b) Tabulky, technické a ekonomické výpočty, práce s grafy. Využití propojení aplikací SmartBoard a Excel. 3. Modul 5. lekce a) Využití dalších funkcí (práce s obrázky a fotografiemi, nástroje fotoaparát, clona, reflektor), ukládání a otevírání cvičných předváděcích sešitů. b) Obrázky a video v prezentaci ukázky využití galerie SmartNotebooku v technických předmětech, vyhledání vhodných souborů na internetu, uložení do PC, jednoduché úpravy oříznutí, změna velikosti, vložení do prezentace, možnosti spuštění. 6. lekce a) Vhodné metody výuky, příklady nasazení interaktivní tabule (tvorba vlastních předváděcích sešitů do výuky, metodická podpora lektora), význam a tvorba poznámek na stránce, vkládání odkazů. Předvedení části výuky ve vybraném předmětu účastníci s metodickou podporou lektora. b) Možnosti využití interaktivní tabule v technických předmětech, výhody, nevýhody, tvorba vlastních materiálů a jejich předvedení, metodická podpora lektora. 2. Vzdělávací cíl:

10 ve využívání VT ve výuce a zejména pak efektivnímu využívání Interaktivních tabulí (dále pak IAT) a v tomto směru rozvíjet své dovednosti. Vzhledem k tomu, že se na školách nejčastěji vyskytují IAT typu SMART Board a ACTIVboard a velice často jsou na škole zastoupeny oba typy tabulí, věnuje se tento program právě jim. Účastníci vzdělávací aktivity se po ukončení semináře dovedou orientovat v SW a HW IAT v uživatelské úrovni. Pro pedagogy jsou takto koncipované semináře zdrojem mnoha informací z oblasti obsluhy a využití IAT. Vlastní realizace semináře předpokládá základní znalosti a dovednosti účastníků semináře v oblasti IT odpovídající úrovni PO dle hodnocení úrovní v rámci SIPVZ. Seminář je založen na aktivních činnostech. Tento projekt DVPP přispěje ke zkvalitnění výuky ve školách a otevře učitelům těchto stupňů škol další možnosti využívání VT při své práci. 3. Forma Prezenční 4. Hodinová dotace: 24 hodin 5. Počet účastníků a upřesnění cílové skupiny pedagogů: 20 účastníků Kurz je určen pro pedagogy 2.stupně ZŠ, pedagogy gymnázií, pedagogy SOŠ a SOU 6. Plánované místo konání: SPŠ Třebíč nebo vybrané školy kraje Vysočina 7. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o odborné praxi v oboru: Mgr. Alena Cahová Vzdělání Přírodovědecká fakulta tehdejší UJEP Brno Vyučování všeobecně vzdělávacích předmětů matematika fyzika Kurzy různé kurzy základních a pokročilých dovedností v oblasti IT 2004 školení lektorů modulu ICT ve výuce fyziky 2004 Setkání učitelů matematiky všech typů a škol 2006 Posilování jazykových dovedností v anglickém jazyce 2008 Český učitelský týden v CERN 2009 NIDV lektorský kurz pro Zadavatele a Školní maturitní komisaře 2010 COREL, WYDA VZPRUHA ANJ v nejazykových předmětech, aktivní učení Profesionální praxe Základní škola Rudíkov Učitelka ročník Vedení zájmových kroužků. Oddílová vedoucí letních dětských táborů Střední průmyslová škola Třebíč Učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů matematika, fyzika, výpočetní technika. Tříleté učební obory, učební obory s maturitou a studijní obory strojního, elektrotechnického, počítačového a ekologického zaměření, technické lyceum. Předsedkyně předmětové komise výpočetní techniky.

11 Další aktivity účast na projektu Využití počítače ve výuce fyziky elektronická sbírka příkladů I. a II Lektor kurzů základní a uživatelské úrovně práce s IT Lektor modulu ICT ve výuce fyziky 2006 Počítač ve škole celostátní konference 2010 tutor zadavatelů a ŠMK (NIDV) 2011 metodik CLIL PhDr. Lenka Nechvátalová Vzdělání Filozofická fakulta, Masarykova Univerzita Brno, rozšiřující studium český jazyk a literatura 1985 státní rigorózní zkoušky FF UJEP Brno, titul PhDr Filozofická fakulta UJEP Brno, učitelství ruský jazyk dějepis Zaměstnání, praxe 2009 zástupce ředitele SPŠ Třebíč 1984 učitelka Střední průmyslová škola Třebíč Absolvované semináře, školení Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v praze univerzitní extenze v oboru historie Odborná školení v rámci DVPP, manažerská školení, školení ICT 8. Odborný garant: Mgr. Alena Cahová Vzdělání Přírodovědecká fakulta tehdejší UJEP Brno Vyučování všeobecně vzdělávacích předmětů matematika fyzika Kurzy různé kurzy základních a pokročilých dovedností v oblasti IT 2004 školení lektorů modulu ICT ve výuce fyziky 2004 Setkání učitelů matematiky všech typů a škol 2006 Posilování jazykových dovedností v anglickém jazyce 2008 Český učitelský týden v CERN 2009 NIDV lektorský kurz pro Zadavatele a Školní maturitní komisaře 2010 COREL, WYDA VZPRUHA ANJ v nejazykových předmětech, aktivní učení Profesionální praxe Základní škola Rudíkov Učitelka ročník Vedení zájmových kroužků. Oddílová vedoucí letních dětských táborů Střední průmyslová škola Třebíč Učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů matematika, fyzika, výpočetní technika. Tříleté učební obory, učební obory s maturitou a studijní obory strojního, elektrotechnického, počítačového a ekologického zaměření, technické lyceum. Předsedkyně předmětové komise výpočetní techniky. Další aktivity účast na projektu Využití počítače ve výuce fyziky elektronická sbírka příkladů I. a II Lektor kurzů základní a uživatelské úrovně práce s IT Lektor modulu ICT ve výuce fyziky 2006 Počítač ve škole celostátní konference

12 2010 tutor zadavatelů a ŠMK (NIDV) 2011 metodik CLIL 9. Materiální a technické zabezpečení: Interaktivní tabule SMART Board, ACTIV board, CD se SW, vhodné výukové prostory 10. Způsob vyhodnocení akce: Kvantitativní: počet zapojených pedagogů Kvalitativní: autoevaluace, zpětná vazba účastníků kurzu Na závěr akce účastníci obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávací akce. 11. Kalkulace předpokládaných nákladů /tabulka/ : Počet vyučujících lektorů : 2 Položka Předpokládané náklady Celkové náklady na lektory Hodinová odměna pro 1 lektora včetně odvodů 500 Ubytování lektorů Stravování a doprava lektorů Náklady na zajištění prostor Ubytování, stravování a doprava účastníků Doprava účastníků Stravování a ubytování účastníků Náklady na učební texty Příprava, překlad, autorská práva apod.. Rozmnožení textů 10 str. x 3 moduly x 2 Kč x 20 osob Režijní náklady Stravné a doprava organizátorů Ubytování organizátorů Poštovné, telefony 800 Doprava a pronájem techniky Propagace Ostatní náklady Odměna organizátorům Náklady celkem Poplatek za 1 účastníka Za celý cyklus (6 x půldenní seminář) 2 300

13 4. Název vzdělávací akce: Metody aktivního učení rozvíjející klíčové kompetence 1. Obsah akce: - podrobný přehled témat výuky: a) Klíčové kompetence a jejich rozvíjení jak rozvíjet tvořivost, empatii, flexibilitu, iniciativu, organizační schopnosti, samostatnost a odpovědnost, systémové a kritické myšlení, schopnost rozhodovat se, hodnocení a sebehodnocení, celoživotní učení každé téma bude směrováno k osobnímu rozvoji účastníků i na práci s žáky, praktické příklady metod práce s žáky budou reflektovány z pohledu žáka i učitele b) Metody práce s textem konstruktivistická pedagogika, kritické myšlení, příklady (např. VCHD, klíčová slova, volné psaní, pětilístek, I.N.S.E.R.T., filtr, podvojný deník, myšlenková mapa, brainstorming, čtení s předvídáním, skládankové učení, esej apod.), plánování výuky pomocí třífázového modelu učení E-U-R, dílčí dovednosti, které jsou rozvíjeny metodami práce s textem, hodnocení, plánování výuky pozpátku - každé téma bude směrováno k osobnímu rozvoji účastníků i na práci s žáky, praktické příklady metod práce s žáky budou reflektovány z pohledu žáka i učitele c) Metody řešení problémů a objevování příklady heuristických metod učení (např. analogie, vennovy diagramy, šest myslících klobouků, černá ovce, T-graf, kaga a kawa, kostka ), jak se dobře ptát a rozvíjet tuto schopnost u žáků, heuristické postupy a jejich zákonitosti, třífázový model učení v heuristických postupech, cíle a jejich náročnost Bloomova taxonomie, hodnocení metod řešení problémů a objevování - každé téma bude směrováno k osobnímu rozvoji účastníků i na práci s žáky, praktické příklady metod práce s žáky budou reflektovány z pohledu žáka i učitele Vzdělávací plán bude vždy upraven na základě analýzy vzdělávacích potřeb či očekávání účastníků 2. Vzdělávací cíl: - pojmenovat proč a jak rozvíjet klíčové kompetence - reflektovat s účastníky výstupy z jejich výuky, kdy rozvíjejí klíčové kompetence - seznámit účastníky (popř. s nimi reflektovat jim známé) s metodami práce zaměřenými především na aktivní práci s textem, heuristické metody a metody simulační a hraní rolí - pojmenovat a posoudit hlavní rysy toho, jak dnešní žáci nakládají s informacemi - rozvíjet dovednosti účastníků používat kriteriální hodnocení - seznámit účastníky s třífázovým modelem učení E-U-R a jeho aplikací - Metoda: VÍME/CHCEME VĚDĚT/DOZVĚDĚLI JSME SE - vyzkoušet si v roli žáků lekci naplánovanou pomocí třífázového modelu učení, reflektovat její průběh a způsob vedení - definovat roli žáka a učitele v procesu učení vedoucího k rozvoji klíčových kompetencí - rozvíjet schopnost účastníků efektivně klást otázky, které podporují heuristické učení a nastolují problém - identifikovat nejčastějších potíže při implementaci metod aktivního učení a vytvořit seznam doporučení pro minimalizaci těchto obtíží - rozvíjet dovednosti účastníků funkčně stanovovat cíle výuky

14 - vytvořit aplikace technik práce s textem, heuristických metod učení a simulací do konkrétních předmětů 3. Forma Prezenční 4. Hodinová dotace 16 hodin 5. Počet účastníků a upřesnění cílové skupiny pedagogů: 20 účastníků Kurz je určen pro: a) malé týmy užšího vedení ZŠ a SŠ z jedné školy budou tvořit alespoň 3 osoby - ředitel školy, alespoň jeden zástupce ředitele a další člen pedagogického sboru, koordinátor ŠVP). b) ředitelé škol c) celé pedagogické sbory ZŠ a SŠ, nebo jejich části d) jednotliví zájemci o tuto problematiku z řad pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ 6. Plánované místo konání: Většina seminářů bude probíhat přímo ve školách, které o semináře a dílny projeví zájem, či v pronajatých prostorách v jednotlivých regionech ČR. 7. Jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o odborné praxi v oboru: Mgr. Zdeněk Dlabola vedoucí Sekce vzdělávání ve školství Občanského sdružení JOB Vzdělání: Lidová konzervatoř pro vedoucí dětských divadelních a loutkářských souborů distanční magisterské studium na katedře výchovné dramatiky DAMU Praha krátkodobé výukové programy a semináře na témata: neverbální komunikace, improvizace, dramatická výchova, pohybová výchova, školský management 2002 Kurz Lektorské dovednosti (celkem 25 hodin), financováno MŠMT, pořadatel: Tereza České centrum fundraisingu Kurz pro školitele koordinátorů tvorby ŠVP (24 hodin) - Infra s.r.o. Havlíčkův Brod 2005 Studium mezinárodních ISSA standardů měření kvality pedagogické práce (48 hodin), pořadatel: Step by step ČR Systémy měření kvality I.,II. (32 hodin) LAXUS, Hradec Králové Specializační studium Mentor/ka pedagogických kompetencí, Step by Step ČR, o.s. pod záštitou International Step by Step Association. Praxe a publikační činnost: učitel literárně dramatického oboru ZUŠ Týniště nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí, Dobruška, člen okresních a krajských porot dětského přednesu a divadla učitel na I. i II. stupni SZŠ Vamberk (od r také zástupce ředitelky) ředitel Základní školy Mozaika, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou, nestátní školy, která zaváděla inovativní pedagogické postupy (slovní hodnocení, individualizované

15 a diferenciované vzdělávání, projektové vyučování apod.) ještě před vydáním Národního programu rozvoje vzdělávání v ČR, tzv. Bílé knihy od roku 2000 lektor DVPP v pedagogických centrech zřizovaných MŠMT a v jiných vzdělávacích institucích (např.: INFRA, s.r.o,, Step by step, Praha apod.) Akreditované semináře (na témata Projektové vyučování na prvním stupni ZŠ; Motivace, tvořivý přístup a hra ve slohu a literární výchově; Přednes - součást literární výchovy; Dramatická výchova v ZŠ; Postupy dramatické výchovy v hodinách občanské výchovy aneb Komunikace - prevence šikany, Projektové vyučování na druhém stupni ZŠ, Dramatická výchova v MŠ, Klíčové kompetence a jejich rozvíjení, Metody aktivního učení rozvíjející klíčové kompetence vybaví žáky i potřebnými znalostmi. Jak?, Jak efektivně zavádět, plánovat, řídit a vyhodnocovat kooperativní výuku?, Ten dělá to a ten zas tohle a všichni tomu říkají projekt!, Jak vést žáky k smysluplné sebereflexi a jak žáky hodnotit?, Pedagogickopsychologická východiska výuky založené na metodách a formách aktivního učení, Jak reflektovat vlastní práci, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí apod.) vede ve všech krajích ČR, každoročné pro několik set pedagogů. Většinová část této činnosti je věnována práci s celými pedagogickými sbory, pro něž upravuje metodické postupy a přizpůsobuje je na míru každé škole, a to na základě analytických činností spoluřešitel a lektor vzdělávacího projektu Projektové vyučování na 1. stupni ZŠ, grant MŠMT ČR v rámci Programu podpory inovačních projektů DVPP 2001 odborný garant a spoluautor Sborníku vyučovacích projektů pro 1. stupeň ZŠ autor a realizátor výukových projektů a programů pro žáky a učitele ZŠ (např. Gulliverovy cesty, Živočichopis), které proběhly na desítkách základních škol a podporovaly pedagogy v zavádění projektového vyučování 2001, 2002, 2003, spolupráce s ARTAMA Praha, redaktor Deníku Dětské scény v rámci národní přehlídky Dětská scéna Trutnov od roku 2002 jednatel a člen výboru Občanského sdružení JOB, a dále vedoucí Sekce vzdělávání ve školství Občanského sdružení JOB, která rozvíjí aktivity podporující zavádění kurikulární reformy v ČR a nabízí dlouhodobou systematickou podporu pedagogům při implementaci inovativních výchovných a vzdělávacích strategií autor, realizátor, lektor, hlavní metodik a vedoucí lektorského týmu projektu Projektové vyučování na II. stupni ZŠ financováno Fondem Vysočiny Krajského úřadu Vysočina (120-ti hodinový vzdělávací kurz účastníků) a projektu Klíčové kompetence a projektové vyučování na ZŠ financováno MŠMT ČR (20-ti hodinový vzdělávací cyklus pro 15 pedagogických sborů ZŠ 350 účastníků) lektor dlouhodobého mezinárodního kurzu Využití technik dramatické výchovy v přímé práci s klienty ÚSP Horní Poustevna a Diakoniewerk Oberlausitz e.v realizovaného v rámci projektu Smysluplné trávení společného volného času - divadelní a jiné aktivity, nácvik nonverbální komunikace podpořeného z Českoněmeckého fondu budoucnosti. V rámci této spolupráce školil české a německé sociální pracovníky v dovednostech a metodických postupech zaměřených na přímou práci s klienty ústavů sociální péče autor, realizátor a lektor akreditovaného Programu podpory základních škol při zavádění RVP ZV ti hodinový kurz, který probíhal v různých modifikacích a rozsahu (podle vzdělávacích potřeb) na desítkách základních škol a víceletých gymnáziích, a to pro celé pedagogické sbory, popř. pro jejich části. Součástí této spolupráce byla také konzultační činnost pro vedoucí pracovníky škol a školní metodiky, jejich cílená podpora při procesech souvisejících s implementací inovativních pedagogických postupů.

16 člen lektorského týmu Step by Step Praha, a to také v rámci projektů financovaných z ESF, např. Podpora implementace RVP ZV - rozvoj klíčových kompetencí potřebných pro tvorbu, realizaci a hodnocení ŠVP, a to u učitelů jako jednotlivců i v rámci školních týmů, Vytvoření systému vzdělávání týmů škol, vedoucí k tvorbě školního vzdělávacího programu hlavní lektor Národního projektu Koordinátor, v rámci kterého bylo školeno 3200 koordinátorů tvorby ŠVP v 6 denním školení. Vedl tým 15 expertů (např.: Mgr. Jana Kargerová Ph.D., PhDr. Hana Košťálová, PhDr. Ondřej Hausenblas, PaedDr. Jan Tupý, Mgr. Šárka Miková, Mgr. Ing. Vít Beran, Mgr. Bohumil Zmrzlík) a tento tým pod jeho vedením vytvořil kompletní metodické materiály a lektorské metodické postupy pro podporu kurikulární reformy - při zavádění RVP a ŠVP na základních školách a odpovídajících ročnících víceletých gymnázií. Toto know-how společně předali 80 lektorům, kteří působili jako lektorská základna pro semináře cíleně zaměřené na podporu koordinátorů tvorby školních vzdělávacích programů. Tým těchto a ještě dalších odborníků vedl také při vytváření metodiky a realizaci Akcí na zakázku - metodické podpory pro celé pedagogické sbory s ohledem na specifické zvláštnosti školy v oblastech Hodnocení žáků a autoevaluace školy, Spolupráce se sociálními partnery, Průřezová témata, Vytváření postojů a hodnot u žáků, Individualizace vzdělávací procesu. (pořádal Národní institut dalšího vzdělávání Praha, přímo řízená organizace MŠMT) 2005 externí autor Manuálu pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání, základní metodické příručce Výzkumného ústavu pedagogického v Praze, manuál byl distribuován do všech základní škol a víceletých gymnázií v České republice. od roku 2005 delegát členské asociace O. s. JOB ve Stálé konferenci asociací ve vzdělávání SKAV - seskupení pedagogických asociací, programů a občanských sdružení usilující o podporu a ochranu progresivních změn ve vzdělávání a o zprostředkování výměny informací a komunikace mezi pedagogickými iniciativami, neziskovým sektorem, státní správou, samosprávou a veřejností. V této pozici vedl diskusní skupiny v rámci Otevřených konferencí SKAV na témata autoevaluace škol, zavádění standardů pedagogické práce apod., připomínkoval návrhy novel školského zákona a dalších strategických dokumentů autor manuálu pro lektory (také lektor dlouhodobého kurzu pro lektorskou základnu vedeného na základě tohoto manuálu) Diferenciace cesta ke kvalitnímu kurikulu, vytvořený metodický materiál podporuje zavádění postupů konstruktivistické pedagogiky do českých základních a středních škol zadavatel: Step by Step ČR odborný garant metodické publikace pro pedagogy Nápadník pro rozvoj klíčových kompetencí ve výuce Čechová Barbara, Scio vedoucí lektorského týmu a lektor projektu Projektové vyučování a integrovaná tématická výuka jako podpora zavádění a realizace ŠVP ZV., realizátor ERUDIS o.p.s., partner projektu JOB o.s. (dvouletá podpora ve formě seminářů, dílen, e- learningových lekcí a supervizí vyučovacích projektů pro 34 pedagogických sborů financováno ESF, MHMP, MPSV) autor a obsahový garant e-learningového kurzu Co potřebuje učitel umět a znát, aby úspěšně realizoval vyučovací projekt on-line přístupný kurz na a kurz ve všech důležitých oblastech pedagogické práce podporuje učitele základní škol při implementaci projektového vyučování a integrované tematické výuky člen projektového týmu a lektor v projektu Prostor pro sdílení a vzdělávání učitelů a odborných pracovníků ve školství, realizátor Stálá konference asociací ve

17 vzdělávání (SKAV), financováno ESF a MHMP, jedním z hlavních výstupů projektu je publikace zaměřená na metodiku hodnocení žáků ve školách. od roku 2007 konzultant a mentor pedagogických kompetencí, realizuje individuální podporu užšímu vedení škol a individuální metodickou podporu učitelům v zavádění procesů změn autor e-learningové lekce pro Slovenské národní muzeum (podpora pracovníků muzea při psaní vzdělávacích projektů realizovaných se základními školami), dále spoluautor a metodik 4 e-learningových lekcí pro učitele na Slovensku, v rámci projektu Voda v krajině. Lekce jsou metodickou podporou, která zahrnuje kontext konstruktivistické pedagogiky a její metodiku, konkrétní metodické postupy, pracovní listy apod. související s environmentální problematikou externí spolupracovník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, člen expertní skupiny, která vytváří teze a koncepce národních projektů zaměřených na systémovou podporu školského prostředí autor, vedoucí lektorského týmu a školitel projektu Podpora základních škol při zavádění vyučovacích metod rozvíjejících klíčové kompetence žáků, realizátor ERUDIS o.p.s., partner projektu JOB o.s. (tříletá podpora ve formě seminářů, dílen, e- learningových lekcí a mentoringu pro 11 pedagogických sborů financováno z programu OPVK ESF v Královéhradeckém kraji) Mgr. Jiří Hruška Vzdělání: absolvent pětiletého magisterského studia Pedagogické fakulty v Hradci Králové - obor fyzika/chemie ( ) absolvent dálkového specializačního studia "Komplexně ekologické učivo na středních školách" na Ústavu aplikované ekologie a ekotechniky při VZŠ Praha v Kostelci nad Černými lesy ( ) absolvent týdenního kurzu globální výchovy vedeném prof. D. Selbym z Mezinárodního institutu pro globální výchovu (International Institute for Global Education, University of Toronto) v Křižánkách v dubnu 1994 absolvent týdenní stáže v Mezinárodním institutu pro globální výchovu (International Institute for Global Education, University of Toronto) - Toronto, březen 1996) absolvent sedmiměsíční stáže v centru ekologické výchovy a rozvoje týmové spolupráce - Shaver s Creek Environmental Center při Pennsylvánské státní universitě PENNSTATE v USA (září duben 1996) absolvent dvou kurzů týmové spolupráce pro pedagogy pořádaných Prázdninovou školou Lipnice (1991, 1993) absolvent dvou akreditovaných týdenních kurzů "Letní škola rozvojové pomoci a spolupráce" (Centrum interdisciplinárních studií, Universita Palackého, Olomouc - srpen 1998, srpen 2002) absolvent třídenního kurzu organizace Čtením a psaním ke kritickému myšlení - Reading and Writting for Critical Thinking zaměřeného na financování nevládních neziskových organizací - Estonsko listopad/prosinec 2000 absolvent 9ti denního akreditovaného kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení RWCT (Praha, leden až duben 2001) absolvent týdenního školení v projektu GLOBE (Sdružení TEREZA - Praha, říjen 2001) absolvent dvoudenního školení "Modul 1" k ekologické výchově (SSEV Pavučina - Horní Maršov, podzim 2002)

18 absolvent dvoudenního školení "Zapojení veřejnosti do plánování regionálního rozvoje" (Centrum pro komunitní práci - Otrokovice, březen 2003) absolvent jednodenní dílny "Řeč těla" (lektor: doc. J. Valenta) v Pedagogickém centru (Hradec Králové, leden 2004) absolvent dvoudenního školení "Globální a rozvojové vzdělávání" (Projekt Varianty - Praha, březen 2004) absolvent dvoudenní dílny "Ruční výroba papíru" při Pedagogickém centru Hradec Králové (Rybná nad Zdobnicí, květen 2004) absolvent třídenního semináře nakladatelství INFRA k Rámcovým vzdělávacím programům (Žďár nad Sázavou, listopad 2004 a únor 2005) absolvent dvoudenního semináře ke zdravému životnímu stylu manželů Janíkových, PC Hradec Králové (Telč, listopad 2004) absolvent kurzu "Zavádění Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání do praxe" - tzn. základní a nadstavbové školení pro koordinátory tvorby ŠVP ZV v národním projektu "KOORDINÁTOR" (Národní institut pro další vzdělávání - NIDV) v celkové délce 64 hodin (září až listopad 2005) absolvent specializačního studia pro certifikátory kvality pedagogické práce (standardy ISSA) v časové dotaci 48 hod (Step by Step ČR - Praha,únor až březen 2006) absolvent kurzu k mentoringu (Step by Step ČR - září 2006 až květen 2007) účastník kurzu k mentoringu (v rámci projektu Erudis o.p.s. a JOB o.s. - duben 2009 až listopad 2009) Praxe a publikační činnost: 4 roky učitelská praxe na gymnáziu v Přelouči v letech 1986 až roky jako pedagogický pracovník Ekocentra Pardubice (dnes Ekocentrum PALETA, Pardubice) v letech 1990 až ,5 roku jako pracovník Národního střediska ekologické výchovy EVA se sídlem v Praze (zřizovatel- Nadace EVA) a Českého střediska ekologické výchovy Rýchorská bouda (dnes Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER, Horní Maršov) v letech 1993 až roky jako pracovník pro ekologickou výchovu a osvětu na Magistrátu města Pardubice v letech 1994 až 1999 roční praxe na Fakultní základní škole v Obříství jako učitel přírodovědných předmětů na 2. stupni (leden 2001 až leden 2002) roční praxe na Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER v Horním Maršově (únor 2002 až leden 2003) od r osoba samostatně výdělečně činná jako lektor v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků externí lektor semináře "globální výchova" (v celkové dotaci 30 hod) pro studenty magisterského studia při Katedře sociální a kulturní ekologie Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy (Praha Jinonice, březen až květen 2004, duben až květen 2005, duben až květen 2006, březen až květen 2007, březen až květen 2008, duben až květen 2009) od ledna 2009 spolupracovník Výzkumného ústavu pedagogického Praha a regionální koordinátor pro kraje PU, HK a LB v rámci projektu Metodika II spoluautor programu "Člověk a prostředí" v rámci členství v pracovní skupině pro ekologickou výchovu Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ) v letech 1997 až 1999 spoluautor "Strategie ekologické výchovy z pozice nevládních organizací v ČSFR", Brno 1992

19 8. Odborný garant: Mgr. Zdeněk Dlabola Vzdělání: Lidová konzervatoř pro vedoucí dětských divadelních a loutkářských souborů distanční magisterské studium na katedře výchovné dramatiky DAMU Praha krátkodobé výukové programy a semináře na témata: neverbální komunikace, improvizace, dramatická výchova, pohybová výchova, školský management 2002 Kurz Lektorské dovednosti (celkem 25 hodin), financováno MŠMT, pořadatel: Tereza České centrum fundraisingu Kurz pro školitele koordinátorů tvorby ŠVP (24 hodin) - Infra s.r.o. Havlíčkův Brod 2005 Studium mezinárodních ISSA standardů měření kvality pedagogické práce (48 hodin), pořadatel: Step by step ČR Systémy měření kvality I.,II. (32 hodin) LAXUS, Hradec Králové Specializační studium Mentor/ka pedagogických kompetencí, Step by Step ČR, o.s. pod záštitou International Step by Step Association. Praxe a publikační činnost: učitel literárně dramatického oboru ZUŠ Týniště nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí, Dobruška, člen okresních a krajských porot dětského přednesu a divadla učitel na I. i II. stupni SZŠ Vamberk (od r také zástupce ředitelky) ředitel Základní školy Mozaika, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou, nestátní školy, která zaváděla inovativní pedagogické postupy (slovní hodnocení, individualizované a diferenciované vzdělávání, projektové vyučování apod.) ještě před vydáním Národního programu rozvoje vzdělávání v ČR, tzv. Bílé knihy od roku 2000 lektor DVPP v pedagogických centrech zřizovaných MŠMT a v jiných vzdělávacích institucích (např.: INFRA, s.r.o,, Step by step, Praha apod.) Akreditované semináře (na témata Projektové vyučování na prvním stupni ZŠ; Motivace, tvořivý přístup a hra ve slohu a literární výchově; Přednes - součást literární výchovy; Dramatická výchova v ZŠ; Postupy dramatické výchovy v hodinách občanské výchovy aneb Komunikace - prevence šikany, Projektové vyučování na druhém stupni ZŠ, Dramatická výchova v MŠ, Klíčové kompetence a jejich rozvíjení, Metody aktivního učení rozvíjející klíčové kompetence vybaví žáky i potřebnými znalostmi. Jak?, Jak efektivně zavádět, plánovat, řídit a vyhodnocovat kooperativní výuku?, Ten dělá to a ten zas tohle a všichni tomu říkají projekt!, Jak vést žáky k smysluplné sebereflexi a jak žáky hodnotit?, Pedagogickopsychologická východiska výuky založené na metodách a formách aktivního učení, Jak reflektovat vlastní práci, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí apod.) vede ve všech krajích ČR, každoročné pro několik set pedagogů. Většinová část této činnosti je věnována práci s celými pedagogickými sbory, pro něž upravuje metodické postupy a přizpůsobuje je na míru každé škole, a to na základě analytických činností spoluřešitel a lektor vzdělávacího projektu Projektové vyučování na 1. stupni ZŠ, grant MŠMT ČR v rámci Programu podpory inovačních projektů DVPP 2001 odborný garant a spoluautor Sborníku vyučovacích projektů pro 1. stupeň ZŠ

20 autor a realizátor výukových projektů a programů pro žáky a učitele ZŠ (např. Gulliverovy cesty, Živočichopis), které proběhly na desítkách základních škol a podporovaly pedagogy v zavádění projektového vyučování 2001, 2002, 2003, spolupráce s ARTAMA Praha, redaktor Deníku Dětské scény v rámci národní přehlídky Dětská scéna Trutnov od roku 2002 jednatel a člen výboru Občanského sdružení JOB, a dále vedoucí Sekce vzdělávání ve školství Občanského sdružení JOB, která rozvíjí aktivity podporující zavádění kurikulární reformy v ČR a nabízí dlouhodobou systematickou podporu pedagogům při implementaci inovativních výchovných a vzdělávacích strategií autor, realizátor, lektor, hlavní metodik a vedoucí lektorského týmu projektu Projektové vyučování na II. stupni ZŠ financováno Fondem Vysočiny Krajského úřadu Vysočina (120-ti hodinový vzdělávací kurz účastníků) a projektu Klíčové kompetence a projektové vyučování na ZŠ financováno MŠMT ČR (20-ti hodinový vzdělávací cyklus pro 15 pedagogických sborů ZŠ 350 účastníků) lektor dlouhodobého mezinárodního kurzu Využití technik dramatické výchovy v přímé práci s klienty ÚSP Horní Poustevna a Diakoniewerk Oberlausitz e.v realizovaného v rámci projektu Smysluplné trávení společného volného času - divadelní a jiné aktivity, nácvik nonverbální komunikace podpořeného z Českoněmeckého fondu budoucnosti. V rámci této spolupráce školil české a německé sociální pracovníky v dovednostech a metodických postupech zaměřených na přímou práci s klienty ústavů sociální péče autor, realizátor a lektor akreditovaného Programu podpory základních škol při zavádění RVP ZV ti hodinový kurz, který probíhal v různých modifikacích a rozsahu (podle vzdělávacích potřeb) na desítkách základních škol a víceletých gymnáziích, a to pro celé pedagogické sbory, popř. pro jejich části. Součástí této spolupráce byla také konzultační činnost pro vedoucí pracovníky škol a školní metodiky, jejich cílená podpora při procesech souvisejících s implementací inovativních pedagogických postupů člen lektorského týmu Step by Step Praha, a to také v rámci projektů financovaných z ESF, např. Podpora implementace RVP ZV - rozvoj klíčových kompetencí potřebných pro tvorbu, realizaci a hodnocení ŠVP, a to u učitelů jako jednotlivců i v rámci školních týmů, Vytvoření systému vzdělávání týmů škol, vedoucí k tvorbě školního vzdělávacího programu hlavní lektor Národního projektu Koordinátor, v rámci kterého bylo školeno 3200 koordinátorů tvorby ŠVP v 6 denním školení. Vedl tým 15 expertů (např.: Mgr. Jana Kargerová Ph.D., PhDr. Hana Košťálová, PhDr. Ondřej Hausenblas, PaedDr. Jan Tupý, Mgr. Šárka Miková, Mgr. Ing. Vít Beran, Mgr. Bohumil Zmrzlík) a tento tým pod jeho vedením vytvořil kompletní metodické materiály a lektorské metodické postupy pro podporu kurikulární reformy - při zavádění RVP a ŠVP na základních školách a odpovídajících ročnících víceletých gymnázií. Toto know-how společně předali 80 lektorům, kteří působili jako lektorská základna pro semináře cíleně zaměřené na podporu koordinátorů tvorby školních vzdělávacích programů. Tým těchto a ještě dalších odborníků vedl také při vytváření metodiky a realizaci Akcí na zakázku - metodické podpory pro celé pedagogické sbory s ohledem na specifické zvláštnosti školy v oblastech Hodnocení žáků a autoevaluace školy, Spolupráce se sociálními partnery, Průřezová témata, Vytváření postojů a hodnot u žáků, Individualizace vzdělávací procesu. (pořádal Národní institut dalšího vzdělávání Praha, přímo řízená organizace MŠMT)

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Sborník členských asociací SKAV

Sborník členských asociací SKAV Sborník členských asociací SKAV SKAV, o. s. Praha 2007 Tento Sborník je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hl. m. Prahy. SKAV, o. s., 2007 kolektiv

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Školní vzdělávací program Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Gymnázium čtyřleté, 7941K/41 Gymnázium osmileté, 7941K/81 (vyšší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola,

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5

Kompletní ŠVP. Základní škola Jihlava, Seifertova 5 školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Brána do světa Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE Úvod Česká republika ratifikovala Evropskou chartu regionálních či menšinových

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

Školní vzdělávací program Technické lyceum

Školní vzdělávací program Technické lyceum Projekt je financován ESF a rozpočtem ČR, řídí ho MŠMT, metodicky ho vede Národní ústav odborného vzdělávání Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace Školní vzdělávací program

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 Školní vzdělávací program 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28.

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Pokračování na str. 6

Pokračování na str. 6 z obsahu Zahrada hrou zvítězila v soutěži EDUína Ověřování kvality programů primární prevence Workshopy o vlastním hodnocení škol NSK pomáhá při rekvalifikacích Příloha: Chronologie událostí ve školství

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM Doporučení dle priorit školy a projektu CPIV ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk říjen-listopad 2011 1 1. Východiska pro stanovení priorit ZŠ Bedřicha Hrozného je

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Jak globálně vzdělávat

Jak globálně vzdělávat Jak globálně vzdělávat Katalog materiálů a nástrojů psaných v češtině určených pro globální rozvojové vzdělávání a multikulturní výchovu se zvláštním zřetelem k tématu fair trade Dokument vznikl s finanční

Více

,,Škola příležitostí

,,Škola příležitostí Základní škola T. G. Masaryka Ortenovo náměstí 34, Praha 7 Školní vzdělávací program,,škola příležitostí (2. verze) Motto:,,Dejme příležitost každému dítěti 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 13 1.1. Název

Více

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči:

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Principy efektivní komunikace Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Seminář je zaměřen na vedení efektivní komunikace v situacích, kdy jako zásadní pro výsledek práce

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie ŠKOLA MATRIXU Strana 1 (celkem 169) 1 Obsah... 2 2 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více