Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School"

Transkript

1 Přehled studijních programů Business School Psychology School Praha Německé bakalářské vzdělání Business School 1

2

3 Obsah Content O vysoké škole About the university Hochschule Fresenius v České republice Hochschule Fresenius in the Czech Republic Další kampusy a možnosti studia v Německu More locations and study paths in Germany Výhody Advantages Perspektivy Prospects Soft Skills Soft Skills Mezinárodní rozsah Operate internationally Školy Schools Business School Business School Podnikové hospodářství Business Administration Psychology School Psychology School Business Psychology Business Psychology Požadavky na přijetí a poplatky za studium Entrance requirements and tuition fees Partneři Cooperation partners Alumni-Network Alumni-Network Competence Center Competence Center Kontakt Contact Obsah - Content

4 2 Business School

5 O vysoké škole About the university Hochschule Fresenius Naše tradice od roku 1848 Vaše budoucnost ve třetím tisíciletí Fresenius University of Applied Sciences Our tradition since 1848 your future Hochschule Fresenius je vysoká škola se sídlem v Kolíně, Hamburgu, Mnichově, Idsteinu, Frankfurtu a centra studia v Düsseldorfu, Zwickau a v Praze patří s přibližně studenty a žáky k jedné z největších soukromých vysokých škol v Německu. Mezi její mnohé přednosti patří praktické a inovativní studium, tréninkové kurzy orientované na potřeby trhu práce, využití malých studijních skupin a skvělá spolupráce s partnery, jakož i alumni network rozsáhlý sítˇabsolventů Hochschule Fresenius. Hochschule Fresenius se sídlem v Idsteinu u Wiesbadenu se může chlubit více než 165 letou tradicí. V roce 1848 založil Carl Remigius Fresenius Chemickou laboratoř Fresenius, která se od počátku věnuje jak laboratorní praxi, tak odborné přípravě. Od roku 1971 je Hochschule Fresenius státem uznanou soukromou vysokou odbornou školou, nabízející studium a vyšší vzdělání na fakultách Ekonomika a média, Zdraví a společnost, Chemie a biologie či Design. Bakalářské a magisterské studium na fakultě Ekonomika a média mohou studenti absolvovat v obou formách, buď v denní, anebo dálkové (a to v závislosti na lokalitě) v Kolíně, Hamburgu, Mnichově, Düsseldorfu, Frankfurtu, Idsteinu a v Praze. Na podzim roku 2010 byla Hochschule Fresenius institucionálně akreditována německou vědeckou radou jak pro její rozsáhlou a inovativní nabídku bakalářských a magisterských studijních oborů a její mezinárodní kulturu, tak i vzhledem k jejímu přesvědčivě realizovanému vztahu k praxi. The Fresenius University of Applied Sciences, with its campuses in Cologne, Hamburg, Munich, Idstein, Frankfurt, the study centres in Dusseldorf, Zwickau and Prague and around 8,000 students, is one of Germany s largest and most famous universities. Practical and innovative study and training course contents oriented to the needs of the job market, small study groups and notable cooperation partners, as well as an extensive alumni network, are just some of many benefits offered by the university. From its main campus in Idstein near Wiesbaden, the Fresenius University of Applied Sciences can look back on more than 164 years of tradition. In 1848 Carl Remigius Fresenius founded the Fresenius Chemical Laboratory, which has devoted itself from the very beginning to practical laboratory work as well as education. The university has been an accredited technical university under private governorship since 1971, offering study and advanced education courses at its faculties of Business & Media, Health & Social, Chemistry & Biology as well as Design. At the Faculty of Business & Media, students can attend (depending upon the location) both full time as well as vocational Bachelor and Master s study courses in Cologne, Hamburg, Munich, Dusseldorf, Frankfurt, Idstein and Prague. In autumn 2010, the Fresenius University of Applied Sciences was institutionally accredited by the German Science Council for its broad and innovative range of Bachelor and Master s study courses, its international culture, as well as for its convincingly implemented practical relevance. O vysoké škole - About the university 3

6 Hochschule Fresenius v České republice Hochschule Fresenius in the Czech Republic Náš kampus ve zlaté Praze Praha je hlavní a zároveň největší město České republiky. Její krásu a charakter jasně vystihují její přezdívky Zlaté město nebo i Město věží. Historické centrum Prahy je zapsané v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Mezi hlavní historické památky patří Pražský hrad postavený v 9. století a Karlův most, jeden z nejstarších kamenných mostů v Evropě. Praha se vyznačuje velkým množstvím malých uliček, díky kterým vytváří dojem malého města, ale zároveň jen o pár metrů dál tepe rušné metropolitní centrum. Z kulturního hlediska má Praha mnoho k nabídnutí. Kromě velkého množství památek a muzeí tu najdete i mnoho restaurací. Je také domovem známých hudebníků a umělců, stejně tak i místem, kde v letním období probíhají různé hudební festivaly. Zároveň si můžete vybrat z široké nabídky rekreačních aktivit například kanoistiku nebo objevovat město na Segwayi. Ve Zlatém městě se jednoduše nikdy nebudete nudit! MOŽNOSTI STUDIA VE STUDIJNÍM CENTRU PRAHA Bakalář: Podnikové hospodářství Ekonomická psychologie Fakulta Hospodářství a médií, Pobočka Praha Nárožní 2600/ Praha 5 Česká republika tel.: (+420) Studijní centrum v České rebublice - Our Location in Czech Republic

7 Our campus in the Golden City Often described as the Golden City or the City of a hundred Towers, Prague is not only the capital and also the largest town of the Czech Republic, but also one of the most beautiful cities on earth. Major historical sites include Prague Castle, established in the 9th Century, and Charles Bridge, one of the oldest stone bridges in Europe. Situated on the river Vltava, the extensive historic center of Prague has been included in the UNESCO list of World Heritage Sites since Prague is characterized by a multitude of small and winding old streets, giving it the appearance of a small town. Just few steps away from the Old Town, you will find a busy metropolitan center, though. Culturally the city has a lot to offer. Along with its numerous museums and landmarks, Prague features many restaurants, cafés and pubs and offers an abundance of recreational activities, There is never a dull moment in the Golden City! STUDY PATHS IN Prague Bachelor: Business Administration Business Psychology Faculty of Business & Media at the Fresenius University of Applied Sciences, Prague Nárožní 2600/ Praha 5 Czech Republic tel.: (+420) Studijní centrum v České rebublice - Our Location in Czech Republic 5

8 Další studijní centra a možnosti studia v Německu More locations and study paths in Germany MOŽNOSTI STUDIA Bakalářské: Aplikovaná médiá (Denní studium) Aplikovaná psychologie (Denní studium) Podnikové hospodářství (Denní a dálkové studium) Ekonomie zdraví (Denní studium) International Business Administration (Denní studium) Logistika a obchod (Denní studium) Management médií a komunikace (Denní a dálkové studium) Management turismu, hotelierství a event management (Denní studium) Ekonomická psychologie (Denní a dálkové studium) Obchodní právo (Denní studium) Magisterské: Audit & tax (Postgraduální studium) Business Psychology (Denní studium) Corporate Communication (Denní studium) International Pharmacoeconomics & Health Economics (Denní) Sustainable Marketing & Leadership (Denní studium) Management ve zdravotnictví a ekonomika zdraví (Dálkové studium) Media management & Entrepreneurship (Denní studium) Transport strategy and management (Dálkové studium) STUDY PATHS Bachelor: Applied Media Studies (Full time) Applied Psychology (Full time) Business Administration (Full time and part-time) Business Law (Full time) Health Economics (Full time) Logistics & Retail (Full time) Tourism, Hotel and Event Management (Full time) Media & Communication Management (Full time and part-time) Business Psychology (Full time and part-time) International Business Administration (Full time) KOLÍN Cologne Düsseldorf Frankfurt/ Idstein Hamburk Hamburg MNICHOV Munich praha prague Master: Audit & Tax (for advanced education) Business Psychology (Full time) Corporate Communication (Full time) International Pharmacoeconomics & Health Economics (Denní) Media Management & Entrepreneurship (Full time) Sustainable Marketing & Leadership (Full time) 6 Další studijní centra a možnosti studia v Německu - more locations

9

10 Výhody Advantages Jsme potěšeni vaším zájmem o studijní obory nabízené Hochschule Fresenius. Největší výhody studia na Hochschule Fresenius jsou uvedeny níže jako malá mnemotechnická pomůcka: Vysoká KVALITA VYUČOVÁNÍ na Hochschule Fresenius je neustále zajišťována prostřednictvím pravidelného a intenzivního dohledu v rámci certifikačních, resp. akreditačních procesů vykonávaných různými akreditovanými orgány. Studenti na Hochschule Fresenius mají možnost absolvovat semestr na různých kampusech, jako jsou Idstein, Kolín, Hamburg, Mnichov nebo New York. LETNÍ ŠKOLY: Prostřednictvím letních škol v Kolíně, Hamburgu, Mnichově anebo Idsteinu/Frankfurtu mají studenti možnost získat mezikulturní zkušenosti a rozšířit si svoje vědomosti prostřednictvím workshopů. Během celého studia provází studenty systematická a praktická výměna vědomostí. Jedním z příkladů jsou pravidelně organizované přednášky přednášené hostujícími prominentními osobnostmi ze světa průmyslu a médií. SPOLUPRACUJÍCÍ PARTNEŘI jsou zapojeni do výuky v širokém rozsahu, což hraje významnou úlohu v zajištění vysoké kvality našich výukových metod. Jejich přínos spočívá v propagačních stážích a publikacích na univerzitním intranetu nebo i poskytnutí zkušených pracovníků jako přednášejících. Pro studenty to znamená, že obsah přednášky je úzce propojen s požadavky praxe. Kromě toho mohou studenti již během studia upevňovat své kontakty potřebné pro jejich úspěšný start v kariéře. KOMPETENČNÍ CENTRUM na Hochschule Fresenius nabízí studentům širokou škálu služeb s přidanou hodnotou (např. doplňkové workshopy, jazykové kurzy, pobyty v zahraničí, asistenční služby při nástupu do zaměstnání). 8 Výhody - Advantages

11 Většina přednášek vychází ze soukromé sféry a prakticky propojuje RELEVANTNÍ TÉMATA a nápady. Malé studijní skupiny a individuální dohled vytváří NEFORMÁLNÍ ATMOSFÉRU na Hochschule Fresenius, ve které se studenti neztratí v davu a kde nepředstavují jen identifikační číslo studenta. Ke kultuře učení patří individuální podpora a povzbuzení a nejen výuka. Vyučující a studenti na Hochschule Fresenius pracují s učební platformou ILIAS. Naši přednášející používají tuto platformu jako centrální poskytování studijních materiálů studentům, díky čemuž jsou informace soustředěny na jednom místě. V univerzitních knihovnách jsou studenti schopni se učit a vyhledávat informace bez toho, aby byli něčím rušeni. KNIHOVNY zřízené Hochschule Fresenius společně s knihovnami na státních univerzitách vytvářejí soustavu knihoven nabízejících studentům dodatečný zdroj literatury s možnosti vypůjčení na studium a výukové účely. FLEXIBILNÍ VÝBĚR hlavních studijních oblastí nebo jejich kombinace dává studentům vynikající šanci uspokojit jak jejich pesonální zájmy, tak i jejích profesionální potřeby. Všichni studenti mají možnost při pravidelném studijním plánu získat DALŠÍ KVALIFIKACI pro jejích každodenní pracovní život, jako například cizí jazyky a soft skills, a to účastí na speciálních seminářích. ROVNOMĚRNĚ ROZLOŽENÁ ZÁTĚŽ ze zkoušek do čtyř pevně stanovených termínů během školního roku umožňuje výjimečně vysokému počtu studentů ukončit studium v řádném termínu. Studenti mají možnost specializovat se podle svých osobních zájmů a kariérních cílů. V rámci SPECIALIZACE si musí zvolit dvě studijní oblasti, na které se zaměří. Vybrat si mohou z modulů svého studijního oboru,ale i z modulů jiných studijních oborů z fakulty Ekonomiky a médií. Pro zachování vysoké kvality vzdělávání je HODNOCENÍ UČITELŮ na Hochschule Fresenius realizováno na konci každého semestru. Alumni Network: rozsáhlá SÍŤ KONTAKTŮ, výměny mezi absolventy, aktuálními studenty, učiteli, zaměstnanci a partnery Hochschule Fresenius. Výhody - Advantages 9

12 Výhody Advantages We are pleased about your interest in the study courses offered by the Fresenius University of Applied Sciences. The most significant advantages of a study course at the Fresenius University are listed below as a small memory aid : The high quality of teaching at the Fresenius University of Applied Sciences is permanently assured by means of regular intensive supervision within the scope of certification or accreditation procedures conducted by various accreditation authorities. The Fresenius University of Applied Sciences offers study courses at the Business School, Media School and Psychology School, spread over four campuses at Idstein, Cologne, Hamburg, Munich and Prague as well as study centers in New York and Düsseldorf. This gives students the opportunity, subject to certain conditions, to spend semesters at different locations. Summer Schools: Students have the opportunity to acquire intercultural skills and expand their knowledge through workshops (the summer schools take place in Cologne, Hamburg, Munich or Idstein/Frankfurt) The Fresenius University of Applied Sciences offers state-of-the-art equipment so that students can learn and work purposefully and efficiently. The systematic practical transfer of knowledge accompanies students throughout their entire student career. One example of this are the regularly organised guest lectures given be prominent personalities from the worlds of industry and media. The cooperation partners are involved to a great extent, and thus play their part in assuring the high quality of our teaching activities. Their contributions include advertising internships and jobs on the university s own intranet or sending senior employees as lecturers. For the students, this means that the lecture content is extremely closely intermeshed with industry requirements. Not only that, but they can also establish contacts during the study course for a successful start to their careers, and they learn all about networking at a very early stage. The Competence Center at the Fresenius University of Applied Sciences offers students a wide variety of added-value services (e.g. complementary workshops, language courses, stays abroad, assistance in entering working life, etc.) and supports them in all kinds of different areas. The small study groups and individual supervision create an informal atmosphere at the Fresenius University of Applied Sciences in which the students don t get lost in the crowd and are not just matriculation numbers. The learning culture is characterised by individual support and encouragement and not by a factory-like teaching environment. The majority of the lecturers come from private industry and thus incorporate practically relevant themes and ideas into the teaching. 10 Výhody - Advantages

13 Teaching staff and students at the Fresenius University of Applied Sciences work with the ILIAS learning platform. Our lecturers use this centralised platform to provide their students with teaching material, for example. In the reference libraries, students are able to learn and research without being disturbed. The cooperation arrangements set up by the Fresenius University with libraries at state universities offer students an additional source of literature (with optional lending) for study and learning purposes. A flexible choice or combination of main study areas gives students an excellent chance to accommodate both their personal interests as well as their professional needs. All students have the opportunity, alongside the regular curriculum, to acquire further comprehensive extra qualifications for their daily working life, such as foreign languages and soft skills, by attending special seminars. Four defined examination periods during the study year spread the examination load so well that an exceptionally high number of students successfully conclude the course in the standard period of study. Students have the opportunity to specialise in keeping with their personal interests and career goals. For the two main subject areas that have to be taken, students can choose from the main modules of their own study course together with main modules from another study course at the Faculty of Industry & Media. At the Fresenius University of Applied Sciences, a lecturer assessment is conducted at the end of each semester to safeguard the high quality level of teaching. A deeply rooted network of contacts with the ALUMNI NETWORK. The ALUMNI NETWORK provides for an exchange of knowledge and information between graduates, current students, teaching staff, employees and cooperation partners of the Fresenius University of Applied Sciences. Výhody - Advantages 11

14 Perspektivy Prospects Společnou charakteristikou každého studijního oboru je jeho prakticky orientovaný a inovativní studijní obsah zaměřený na splnění požadavků trhu práce. Ovšem každodenní pracovní život není jen otázkou odborného know-how, ale vyžaduje i další společenské schopnosti jako například manažerské a vyjednávací schopnosti, motivaci a vedení lidí, rétoriku, prezentační dovednosti nebo obchodní etiku. Kromě odborných znalostí a sociálních schopností je dalším stavebním kamenem úspěšné kariéry dobrá znalost cizích jazyků. Naše studijní obory spolu s různými moduly otvírají pro naše absolventy široce diverzifikované spektrum možností v jejich pracovním životě. Pole působnosti absolventů je v obrovském množství průmyslových odvětví a funkčních oborů: Banky a pojišťovny Rozvoj podnikání ve společnostech a pro společnosti Event a kongresový management Facility management Finance a účetnictví Management obchodních cest pro firmy a skupiny Velkoobchod a maloobchod Management infrastruktury Zdravotní pojištění a zdravotní pojišťovny Vzdělávací a výzkumné instituce, doplňkové vzdělávací instituce Poskytovatelé logistických služeb Management řízení ve sportovních klubech a sdruženích Marketingové a komunikační oddělení Koučování Personální poradenství / oddělení / management Farmaceutické společnosti PR, reklamní a designové agentury Rozhlasové a televizní společnosti Daňové poradenství Podnikové poradenství Řízení dopravy Auditorské společnosti Vědecké a výzkumné ústavy a poradenské společnosti. Ve všech těchto profesních oblastech je také možné pracovat na volné noze. The common characteristic of every study course is its practice-oriented and innovative study content focussed on meeting the demands of the job market. However, everyday working life is not just a matter of technical know-how, but also requires different behavioural skills such as management capabilities, negotiation techniques, motivation and leadership, rhetoric, presentation and moderation, gender skills or business ethics. Alongside technical knowledge and social skills, another cornerstone of a successful career is an in-depth knowledge of foreign languages. Our study courses, together with the various main study areas, open up a broadly diversified spectrum of opportunities for our graduates in their working lives. They will find fields of activity in a huge number of industry segments and functional fields: Banks and insurance companies Business development in and for companies Event and congress management Facility management Finance and accountancy Business travel management for companies and groups Wholesalers and retailers Infrastructure management Health insurance schemes and health insurance companies Teaching and research institutions, advanced education institutions Logistical service providers Management tasks in sports clubs and associations Marketing and communication departments Mediation/coaching Human resource consultants/department/management Pharmaceutical companies PR, advertising and design agencies Radio and television broadcasting companies Tax consultants Management consultants Transport carrier management Auditing companies Scientific research institutes and consulting companies Working as a freelancer is also conceivable in all of these occupational fields. 12 Perspektívy - Prospects

15 Soft Skills Soft Skills Kromě odborného know-how profesionální život vyžaduje širokou škálu forem chování. Aby byli studenti optimálně připraveni na pracovní život, studium poskytuje komplexní soft skills: Schopnost komunikace a kontaktu Schopnost pracovat v týmu Motivace a vedení Rétorika Prezentace a moderování Genderové dovednosti Etika v podnikání Alongside technical know-how, everyday working life requires all kinds of behavioural skills. To prepare our students for professional life in the best possible way, our study courses also teach a wide range of soft skills: Communication and contact capability Team and management ability Motivation and leadership Rhetoric Presentation and moderation Gender skills Business ethics Soft Skills - Soft Skills 13

16 Mezinárodní rozsah Operate internationally Mezinárodně se angažujte Učte se cizí jazyky Operate internationally Learn foreign languages Komplexní jazykové znalosti jsou v dnešním profesionálním světě nezbytné. Za účelem co nejlepší přípravy našich studentů na národní i mezinárodní trhy práce jsou anglické jazykové kurzy povinnou součástí našich bakalářských a inženýrských studijních oborů. Porozumění odborným textům, schopnost diskutovat o politických tématech, ekonomické diskuze, psaní vědeckých textů a verbální projev na veřejnosti to jsou některé jazykové schopnosti, které budou studenti ovládat v anglickém jazyce po absolvování studia na Hochschule Fresenius. Při studiu pomáhají naši docenti, kteří mají jak jazykové znalosti, tak jsou i vybaveni odbornými poznatky. Abychom mohli individuálně zohlednit rozdílné jazykové schopnosti našich studentů, nabízíme rozdělovací test a kurzy angličtiny od prvního semestru. Spolu s angličtinou se mohou studenti na Hochschule Fresenius naučit širokému spektru dalších cizích jazyků. Tyto volitelné jazykové kurzy probíhají v malých skupinách podle jednotlivých jazykových úrovní. Podrobné informace o aktuální nabídce jazyků na jednotlivých studijních centrech Hochschule Fresenius poskytuje Competence Center Languages. A comprehensive knowledge of foreign languages is indispensable in the professional world of today. To prepare our students as well as possible for the national and international job markets of the future, English courses are a compulsory component of our Bachelor and Master s study courses. Comprehension of specialised texts, discussing political topics, business negotiations, how to write scientific texts and speak in public these are just some of the English language skills that students will have command of once they have finished their studies at the Fresenius University of Applied Sciences. They will be helped by our lecturers, who excel not only in their linguistic proficiency, but also in their professional expertise. We offer English placement tests and tutorials right from the first semester so that individual language qualifications can be taken into consideration. As well as English, students can also choose from a large number of other foreign languages at the Fresenius University of Applied Sciences. These optional language courses are conducted in small groups at varying linguistic levels. The Competence Center Languages can provide detailed information about the respective language courses available at each campus of the Fresenius University of Applied Sciences. 14 Mezinárodní rozsah - Operate internationally

17 Business School 15

18 Školy Schools V současné době nabízí Hochschule Fresenius bakalářské a inženýrské programy jak v denní formě, tak i ve formě studia spojeného se zaměstnáním, pracovní vzdělávání, vyšší odborné vzdělávání a další vzdělávání v jejím hlavním sídle v Idsteinu a v kampusech v Kolíně, Hamburgu, Mnichově, Frankfurtu, Düsseldorfu, Zwickau a v Praze. Studijní obory jsou zařazené do různých škol: Business School, International Business School, Media School, Psychology School, Medical School, School of Chemistry, Biology & Pharmacy, AMD School of Design a AMD School of Fashion. Toto seskupení do jednotlivých škol podtrhuje zaměření Hochschule Fresenius a jejích fakult (Chemie & Biologie, Zdraví & Společnost, Ekonomika & Média, Design). Tento čistě tržní způsob komunikace nemá žádný vliv na právní rámec Hochschule Fresenius. Školy nenahrazují fakulty, nýbrž slouží marketingovému oddělení k transparentnější a soustředěnější formě prezentování studijních kurzů, jejichž počet v posledních letech prudce narostl, ale především napomáhají splnění požadavků potenciálních a současných studentů. 16 Školy - Schools

19 The Fresenius University of Applied Sciences currently offers Bachelor and Master s programmes as full time and extra occupational study courses, together with professional training courses and advanced training and education courses, at its main location in Idstein and its campuses in Cologne, Hamburg, Munich and Frankfurt, as well at the study centres in Dusseldorf, Zwickau and Prague. Courses are allocated to different schools: Business School, Media School, Psychology School, Medical School, School of Chemistry, Biology & Pharmacy, AMD School of Design and AMD School of Fashion. This grouping into subject fields shifts the university s fields of expertise and those of its faculties (Chemistry & Biology, Health & Social, Economics & Media and Design) increasingly into focus. However, this purely market-oriented communication measure has absolutely no influence on the legal framework of the Fresenius University of Applied Sciences. The schools are not a substitute for the faculties, but enable the university s marketing department not only to present the study courses, which have strongly grown in number over recent years, in the market in a more transparent and focused manner, but also to better meet the needs of prospective and existing students. Školy - Schools 17

20 18 Business School

21 Business School V Business School máte mnoho možností pro studium požadovaného zaměření. Pokud máte zájem o hospodářská témata a o podnikově - hospodářský přehled, je studium na Business School přesně pro vás. V jednotlivých studijních oborech šitých na míru na základě zvolených modulů se budou probírat nejdůležitější základy hospodářsky významných témat. At the Business School you will find a broad range of possibilities to help you decide which study course you should take. If you are interested in business topics and correlations in business management, then the Business School is just the right place for you. During the individual study courses you will learn the key underlying concepts of business-related subject areas in keeping with the main emphasis of your chosen degree. Náš studijní obor na kampusu v Praze Study path in Prague Podnikové hospodářství Business Administration Délka studia: 6 semestrů Začátek studia: V letním a zimním semestru Vysokoškolský německý titul: Bachelor of Arts Kredity: 180 ECTS Studijní obor je akreditovaný v rámci probíhajícího procesu akreditačního systému na Hochschule Fresenius agenturou ACQUIN. Standard period of study: 6 Semester Course start: Summer and winter semesters German Degree: Bachelor of Arts Credits: 180 ECTS In Accreditation (System Accreditation by ACQUIN) Pokud se chcete připravit na kariéru na vysokých pozicích, studijní obor Podnikové hospodářství je přesně tou správnou volbou. The study course in Business Administration is just the right choice for all students who would like to prepare themselves for a career in executive management. OBSAH PŘEDMĚTU V průběhu šesti semestrů získáte hodnotné vědomosti a metody a získáte přehled v následujících oblastech: Podnikové hospodářství Ekonomika Účetnictví Controlling Hospodářské právo Marketing Entrepreneurship Personální management a management projektů Případové studie Management podniku Soft Skills Jazyky Business School Psychology School Podnikové hospodářství - Business Administration Business School 19

22 Business School Psychology School Studijní obor Podnikové hospodářství se bude vyučovat několik večerů v týdnu, ale i přes víkendy. DEGREE COURSE CONTENT Invest in your future and spend six semesters gaining valuable knowledge and learning about methods and correlations in the following fields: Business Administration Economics Accountancy Controlling Commercial law Marketing Entrepreneurship Personnel and project management Case studies Corporate management Soft skills Languages The study course in Business Administration is conducted on evenings as well as on weekends. MODULY Hochschule Fresenius nabízí v bakalářském studijním oboru Podnikové hospodářství dva hlavní studijní moduly: Marketingový management Controlling INTERDISCIPLINARY OPTIONS You can also select main modules available on other study courses to individually organise your studies and put yourself in a better position on the job market. The other main study areas that you can choose from are as follows: Market, advertising and media psychology Organisation psychology and consultation Personnel psychology PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI Absolventům studia se otevírají široké možnosti profesní kariéry, a to nejenom v jejich současném oboru. Získaná kvalifikace jim umožní realizovat se i v ostatních odvětvích nebo v samostatné činnosti. CAREER OPPORTUNITIES Graduates in Business Administration will be able to choose from a broad range of career opportunities. Not only will the qualification enable them to take the next step up the career ladder in their own profession, but they can also qualify themselves as career switchers to other business sectors, start a completely new career or turn freelance. MAIN SUBJECT AREAS The Bachelor study course in Business Administration at the Fresenius University of Applied Sciences offers you the following main study areas: Marketing management Controlling VOLBA INDIVIDUÁLNÍCH MOŽNOSTÍ : Aby se mohl vytvářet individuální studijní plán a zohlednily se profesní zájmy, nabízí se studentům možnost kombinace studijních modulů z ostatních studijních oborů. Další moduly na výběr: Psychologie trhu, reklamy a médií Organizační psychologie a poradenství Personální psychologie na první pohled 6 semestrů Bachelor of Arts 180 ECTS Německé bakalářské vzdělání At a glance 6 semester Bachelor of Arts 180 ECTS 20 Business School Podnikové hospodářství - Business Administration

Únor 2007. February 2007. Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001.

Únor 2007. February 2007. Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001. Únor 2007 Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001. February 2007 The Channel Crossings language agency has obtained certification of its

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information

Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information Akademie výtvarných umění v Praze od historie po současnost Akademie výtvarných umění v Praze byla

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika Asociace vysokoškolských poradců, o. s. a Institut vzdělávání a poradenství Česká zemědělská univerzita v Praze 1. konference s mezinárodní účastí Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2014 21. mezinárodní sympozium s výstavou 2. 5. 12. 2014 21 st International Symposium and Exhibition December 2 5,

Více

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 1 Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 Autoři odpovídají za původnost své práce i za technickou kvalitu dodaných obrazových podkladů.

Více

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region 2014 Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Olomoucký kraj Olomouc region Bílá Voda Záb eh Brodek u Konice Protivanov Hanušovice ŠUMPERK Mohelnice Loštice Konice Javorník

Více

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Report on activities of the Regional Development Agency of the Pardubice Region for 2014 OBSAH / TABLE OF CONTENTS 1. Úvodní

Více

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org 2004 DALTON INTERNATIONAL www.daltoninternational.org CONTENTS / OBSAH 3/ Miloš Šifalda Jana Šancová 4/ Dalibor Lasovský 5/ Ellen C. Stein 7/ Matthew Fleischer 8/ Karel Rýdl 10/ Benjamin Taaffe 12/ Jane

Více

PORADNAPROINTEGRACI COUNSELLINGCENTREFORINTEGRATION

PORADNAPROINTEGRACI COUNSELLINGCENTREFORINTEGRATION KONTAKT SPONZOŘI, PARTNEŘI / SPONSORS, PARTNERS Praha Poradna pro integraci Senovážná 2, 110 00 Praha 1 tel.: 224 233 034, tel./fax: 224 213 426 e-mail: praha@p-p-i.cz www.p-p-i.cz Komunitní multikulturní

Více

Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech

Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Cíle a zaměření projektu

Více

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why???

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? Proč??? Why??? Druhý nejsilnější rozvojový pól České republiky 2 nd fastest developing area of the Czech Republic Statutární město Ostrava, rozlohou 2.

Více

Addvantage 2014 / 2015

Addvantage 2014 / 2015 Addvantage 2014 / 2015 Partnerský program Partnership Programme pro učitele základních a středních škol for primary and secondary school teachers pro školy, instituce a firmy for schools, institutions

Více

Období sklonku letošního školního roku. The last quarter of the 2014-15 school year was one Sunny Canadian s. A Large Trophy Case for Our Gold Cups

Období sklonku letošního školního roku. The last quarter of the 2014-15 school year was one Sunny Canadian s. A Large Trophy Case for Our Gold Cups Pro zlato příště s nůší bronz. Vynikajících výsledků jsme dosáhli i v cambridgeských testech. Dosažená jazyková úroveň žáků našich pátých tříd vyjádřená evropským rámcovým měřítkem B2 je totiž srovnatelná

Více

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu KOMENTÁŘ/COMMENT Vážení čtenáři Dear Readers Vážení čtenáři, toto číslo obsahuje rozsáhlou anketu provedenou mezi osobnostmi členy Fóra pro vysokorychlostní internet. Výsledkem činnosti zmíněného fóra

Více

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004 Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004 Annual Report on the Activities of the Prison Service of the Czech Republic for 2004 Motto: V dobách nejnižší vzdělanosti hájila se spravedlnost

Více

Informace o školách zapojených do projektu Pospolu a jejich spolupráci s firmami. a firmy Pospolu

Informace o školách zapojených do projektu Pospolu a jejich spolupráci s firmami. a firmy Pospolu Informace o školách zapojených do projektu Pospolu a jejich spolupráci s firmami Odborné školy a firmy Pospolu Projekt Pospolu Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi

Více

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR VIZE / VISION Našim cílem je vytvořit příznivé prostředí pro inovační firmy a poskytovat jim služby a prostory umožňující spolupráci

Více

Zimní 19, 566 01 Vysoké Mýto (Česká republika)

Zimní 19, 566 01 Vysoké Mýto (Česká republika) Životopis OSOBNÍ ÚDAJE Špáta Dušan Zimní 19, 566 01 Vysoké Mýto (Česká republika) +420 465 429 692 +420 797 112 233 +420 782 605 022 dusan.spata@seznam.cz www.spata.eu Skype dusan.spata ICQ 797-112-233

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 NA TRHU OD ROKU 1993 IN THE MARKET SINCE 1993 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION

SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION SLOVO ÚVODEM A WORD OF INTRODUCTION Jistou lidskou potřebou je věci i události pořádat, řadit, třídit, zařazovat, dávat do souvislostí, jinými slovy zpřehledňovat. Jak moc je všechna taková činnost pro

Více

UNIVERZITA OBRANY. Manažerská ekonomika a manažerské účetnictví v armádách NATO

UNIVERZITA OBRANY. Manažerská ekonomika a manažerské účetnictví v armádách NATO UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ekonomie Manažerská ekonomika a manažerské účetnictví v armádách NATO Brno 12. a 13. listopadu 2008 Editor: Jakub Odehnal BRNO 2009 Univerzita

Více