Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School"

Transkript

1 Přehled studijních programů Business School Psychology School Praha Německé bakalářské vzdělání Business School 1

2

3 Obsah Content O vysoké škole About the university Hochschule Fresenius v České republice Hochschule Fresenius in the Czech Republic Další kampusy a možnosti studia v Německu More locations and study paths in Germany Výhody Advantages Perspektivy Prospects Soft Skills Soft Skills Mezinárodní rozsah Operate internationally Školy Schools Business School Business School Podnikové hospodářství Business Administration Psychology School Psychology School Business Psychology Business Psychology Požadavky na přijetí a poplatky za studium Entrance requirements and tuition fees Partneři Cooperation partners Alumni-Network Alumni-Network Competence Center Competence Center Kontakt Contact Obsah - Content

4 2 Business School

5 O vysoké škole About the university Hochschule Fresenius Naše tradice od roku 1848 Vaše budoucnost ve třetím tisíciletí Fresenius University of Applied Sciences Our tradition since 1848 your future Hochschule Fresenius je vysoká škola se sídlem v Kolíně, Hamburgu, Mnichově, Idsteinu, Frankfurtu a centra studia v Düsseldorfu, Zwickau a v Praze patří s přibližně studenty a žáky k jedné z největších soukromých vysokých škol v Německu. Mezi její mnohé přednosti patří praktické a inovativní studium, tréninkové kurzy orientované na potřeby trhu práce, využití malých studijních skupin a skvělá spolupráce s partnery, jakož i alumni network rozsáhlý sítˇabsolventů Hochschule Fresenius. Hochschule Fresenius se sídlem v Idsteinu u Wiesbadenu se může chlubit více než 165 letou tradicí. V roce 1848 založil Carl Remigius Fresenius Chemickou laboratoř Fresenius, která se od počátku věnuje jak laboratorní praxi, tak odborné přípravě. Od roku 1971 je Hochschule Fresenius státem uznanou soukromou vysokou odbornou školou, nabízející studium a vyšší vzdělání na fakultách Ekonomika a média, Zdraví a společnost, Chemie a biologie či Design. Bakalářské a magisterské studium na fakultě Ekonomika a média mohou studenti absolvovat v obou formách, buď v denní, anebo dálkové (a to v závislosti na lokalitě) v Kolíně, Hamburgu, Mnichově, Düsseldorfu, Frankfurtu, Idsteinu a v Praze. Na podzim roku 2010 byla Hochschule Fresenius institucionálně akreditována německou vědeckou radou jak pro její rozsáhlou a inovativní nabídku bakalářských a magisterských studijních oborů a její mezinárodní kulturu, tak i vzhledem k jejímu přesvědčivě realizovanému vztahu k praxi. The Fresenius University of Applied Sciences, with its campuses in Cologne, Hamburg, Munich, Idstein, Frankfurt, the study centres in Dusseldorf, Zwickau and Prague and around 8,000 students, is one of Germany s largest and most famous universities. Practical and innovative study and training course contents oriented to the needs of the job market, small study groups and notable cooperation partners, as well as an extensive alumni network, are just some of many benefits offered by the university. From its main campus in Idstein near Wiesbaden, the Fresenius University of Applied Sciences can look back on more than 164 years of tradition. In 1848 Carl Remigius Fresenius founded the Fresenius Chemical Laboratory, which has devoted itself from the very beginning to practical laboratory work as well as education. The university has been an accredited technical university under private governorship since 1971, offering study and advanced education courses at its faculties of Business & Media, Health & Social, Chemistry & Biology as well as Design. At the Faculty of Business & Media, students can attend (depending upon the location) both full time as well as vocational Bachelor and Master s study courses in Cologne, Hamburg, Munich, Dusseldorf, Frankfurt, Idstein and Prague. In autumn 2010, the Fresenius University of Applied Sciences was institutionally accredited by the German Science Council for its broad and innovative range of Bachelor and Master s study courses, its international culture, as well as for its convincingly implemented practical relevance. O vysoké škole - About the university 3

6 Hochschule Fresenius v České republice Hochschule Fresenius in the Czech Republic Náš kampus ve zlaté Praze Praha je hlavní a zároveň největší město České republiky. Její krásu a charakter jasně vystihují její přezdívky Zlaté město nebo i Město věží. Historické centrum Prahy je zapsané v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Mezi hlavní historické památky patří Pražský hrad postavený v 9. století a Karlův most, jeden z nejstarších kamenných mostů v Evropě. Praha se vyznačuje velkým množstvím malých uliček, díky kterým vytváří dojem malého města, ale zároveň jen o pár metrů dál tepe rušné metropolitní centrum. Z kulturního hlediska má Praha mnoho k nabídnutí. Kromě velkého množství památek a muzeí tu najdete i mnoho restaurací. Je také domovem známých hudebníků a umělců, stejně tak i místem, kde v letním období probíhají různé hudební festivaly. Zároveň si můžete vybrat z široké nabídky rekreačních aktivit například kanoistiku nebo objevovat město na Segwayi. Ve Zlatém městě se jednoduše nikdy nebudete nudit! MOŽNOSTI STUDIA VE STUDIJNÍM CENTRU PRAHA Bakalář: Podnikové hospodářství Ekonomická psychologie Fakulta Hospodářství a médií, Pobočka Praha Nárožní 2600/ Praha 5 Česká republika tel.: (+420) Studijní centrum v České rebublice - Our Location in Czech Republic

7 Our campus in the Golden City Often described as the Golden City or the City of a hundred Towers, Prague is not only the capital and also the largest town of the Czech Republic, but also one of the most beautiful cities on earth. Major historical sites include Prague Castle, established in the 9th Century, and Charles Bridge, one of the oldest stone bridges in Europe. Situated on the river Vltava, the extensive historic center of Prague has been included in the UNESCO list of World Heritage Sites since Prague is characterized by a multitude of small and winding old streets, giving it the appearance of a small town. Just few steps away from the Old Town, you will find a busy metropolitan center, though. Culturally the city has a lot to offer. Along with its numerous museums and landmarks, Prague features many restaurants, cafés and pubs and offers an abundance of recreational activities, There is never a dull moment in the Golden City! STUDY PATHS IN Prague Bachelor: Business Administration Business Psychology Faculty of Business & Media at the Fresenius University of Applied Sciences, Prague Nárožní 2600/ Praha 5 Czech Republic tel.: (+420) Studijní centrum v České rebublice - Our Location in Czech Republic 5

8 Další studijní centra a možnosti studia v Německu More locations and study paths in Germany MOŽNOSTI STUDIA Bakalářské: Aplikovaná médiá (Denní studium) Aplikovaná psychologie (Denní studium) Podnikové hospodářství (Denní a dálkové studium) Ekonomie zdraví (Denní studium) International Business Administration (Denní studium) Logistika a obchod (Denní studium) Management médií a komunikace (Denní a dálkové studium) Management turismu, hotelierství a event management (Denní studium) Ekonomická psychologie (Denní a dálkové studium) Obchodní právo (Denní studium) Magisterské: Audit & tax (Postgraduální studium) Business Psychology (Denní studium) Corporate Communication (Denní studium) International Pharmacoeconomics & Health Economics (Denní) Sustainable Marketing & Leadership (Denní studium) Management ve zdravotnictví a ekonomika zdraví (Dálkové studium) Media management & Entrepreneurship (Denní studium) Transport strategy and management (Dálkové studium) STUDY PATHS Bachelor: Applied Media Studies (Full time) Applied Psychology (Full time) Business Administration (Full time and part-time) Business Law (Full time) Health Economics (Full time) Logistics & Retail (Full time) Tourism, Hotel and Event Management (Full time) Media & Communication Management (Full time and part-time) Business Psychology (Full time and part-time) International Business Administration (Full time) KOLÍN Cologne Düsseldorf Frankfurt/ Idstein Hamburk Hamburg MNICHOV Munich praha prague Master: Audit & Tax (for advanced education) Business Psychology (Full time) Corporate Communication (Full time) International Pharmacoeconomics & Health Economics (Denní) Media Management & Entrepreneurship (Full time) Sustainable Marketing & Leadership (Full time) 6 Další studijní centra a možnosti studia v Německu - more locations

9

10 Výhody Advantages Jsme potěšeni vaším zájmem o studijní obory nabízené Hochschule Fresenius. Největší výhody studia na Hochschule Fresenius jsou uvedeny níže jako malá mnemotechnická pomůcka: Vysoká KVALITA VYUČOVÁNÍ na Hochschule Fresenius je neustále zajišťována prostřednictvím pravidelného a intenzivního dohledu v rámci certifikačních, resp. akreditačních procesů vykonávaných různými akreditovanými orgány. Studenti na Hochschule Fresenius mají možnost absolvovat semestr na různých kampusech, jako jsou Idstein, Kolín, Hamburg, Mnichov nebo New York. LETNÍ ŠKOLY: Prostřednictvím letních škol v Kolíně, Hamburgu, Mnichově anebo Idsteinu/Frankfurtu mají studenti možnost získat mezikulturní zkušenosti a rozšířit si svoje vědomosti prostřednictvím workshopů. Během celého studia provází studenty systematická a praktická výměna vědomostí. Jedním z příkladů jsou pravidelně organizované přednášky přednášené hostujícími prominentními osobnostmi ze světa průmyslu a médií. SPOLUPRACUJÍCÍ PARTNEŘI jsou zapojeni do výuky v širokém rozsahu, což hraje významnou úlohu v zajištění vysoké kvality našich výukových metod. Jejich přínos spočívá v propagačních stážích a publikacích na univerzitním intranetu nebo i poskytnutí zkušených pracovníků jako přednášejících. Pro studenty to znamená, že obsah přednášky je úzce propojen s požadavky praxe. Kromě toho mohou studenti již během studia upevňovat své kontakty potřebné pro jejich úspěšný start v kariéře. KOMPETENČNÍ CENTRUM na Hochschule Fresenius nabízí studentům širokou škálu služeb s přidanou hodnotou (např. doplňkové workshopy, jazykové kurzy, pobyty v zahraničí, asistenční služby při nástupu do zaměstnání). 8 Výhody - Advantages

11 Většina přednášek vychází ze soukromé sféry a prakticky propojuje RELEVANTNÍ TÉMATA a nápady. Malé studijní skupiny a individuální dohled vytváří NEFORMÁLNÍ ATMOSFÉRU na Hochschule Fresenius, ve které se studenti neztratí v davu a kde nepředstavují jen identifikační číslo studenta. Ke kultuře učení patří individuální podpora a povzbuzení a nejen výuka. Vyučující a studenti na Hochschule Fresenius pracují s učební platformou ILIAS. Naši přednášející používají tuto platformu jako centrální poskytování studijních materiálů studentům, díky čemuž jsou informace soustředěny na jednom místě. V univerzitních knihovnách jsou studenti schopni se učit a vyhledávat informace bez toho, aby byli něčím rušeni. KNIHOVNY zřízené Hochschule Fresenius společně s knihovnami na státních univerzitách vytvářejí soustavu knihoven nabízejících studentům dodatečný zdroj literatury s možnosti vypůjčení na studium a výukové účely. FLEXIBILNÍ VÝBĚR hlavních studijních oblastí nebo jejich kombinace dává studentům vynikající šanci uspokojit jak jejich pesonální zájmy, tak i jejích profesionální potřeby. Všichni studenti mají možnost při pravidelném studijním plánu získat DALŠÍ KVALIFIKACI pro jejích každodenní pracovní život, jako například cizí jazyky a soft skills, a to účastí na speciálních seminářích. ROVNOMĚRNĚ ROZLOŽENÁ ZÁTĚŽ ze zkoušek do čtyř pevně stanovených termínů během školního roku umožňuje výjimečně vysokému počtu studentů ukončit studium v řádném termínu. Studenti mají možnost specializovat se podle svých osobních zájmů a kariérních cílů. V rámci SPECIALIZACE si musí zvolit dvě studijní oblasti, na které se zaměří. Vybrat si mohou z modulů svého studijního oboru,ale i z modulů jiných studijních oborů z fakulty Ekonomiky a médií. Pro zachování vysoké kvality vzdělávání je HODNOCENÍ UČITELŮ na Hochschule Fresenius realizováno na konci každého semestru. Alumni Network: rozsáhlá SÍŤ KONTAKTŮ, výměny mezi absolventy, aktuálními studenty, učiteli, zaměstnanci a partnery Hochschule Fresenius. Výhody - Advantages 9

12 Výhody Advantages We are pleased about your interest in the study courses offered by the Fresenius University of Applied Sciences. The most significant advantages of a study course at the Fresenius University are listed below as a small memory aid : The high quality of teaching at the Fresenius University of Applied Sciences is permanently assured by means of regular intensive supervision within the scope of certification or accreditation procedures conducted by various accreditation authorities. The Fresenius University of Applied Sciences offers study courses at the Business School, Media School and Psychology School, spread over four campuses at Idstein, Cologne, Hamburg, Munich and Prague as well as study centers in New York and Düsseldorf. This gives students the opportunity, subject to certain conditions, to spend semesters at different locations. Summer Schools: Students have the opportunity to acquire intercultural skills and expand their knowledge through workshops (the summer schools take place in Cologne, Hamburg, Munich or Idstein/Frankfurt) The Fresenius University of Applied Sciences offers state-of-the-art equipment so that students can learn and work purposefully and efficiently. The systematic practical transfer of knowledge accompanies students throughout their entire student career. One example of this are the regularly organised guest lectures given be prominent personalities from the worlds of industry and media. The cooperation partners are involved to a great extent, and thus play their part in assuring the high quality of our teaching activities. Their contributions include advertising internships and jobs on the university s own intranet or sending senior employees as lecturers. For the students, this means that the lecture content is extremely closely intermeshed with industry requirements. Not only that, but they can also establish contacts during the study course for a successful start to their careers, and they learn all about networking at a very early stage. The Competence Center at the Fresenius University of Applied Sciences offers students a wide variety of added-value services (e.g. complementary workshops, language courses, stays abroad, assistance in entering working life, etc.) and supports them in all kinds of different areas. The small study groups and individual supervision create an informal atmosphere at the Fresenius University of Applied Sciences in which the students don t get lost in the crowd and are not just matriculation numbers. The learning culture is characterised by individual support and encouragement and not by a factory-like teaching environment. The majority of the lecturers come from private industry and thus incorporate practically relevant themes and ideas into the teaching. 10 Výhody - Advantages

13 Teaching staff and students at the Fresenius University of Applied Sciences work with the ILIAS learning platform. Our lecturers use this centralised platform to provide their students with teaching material, for example. In the reference libraries, students are able to learn and research without being disturbed. The cooperation arrangements set up by the Fresenius University with libraries at state universities offer students an additional source of literature (with optional lending) for study and learning purposes. A flexible choice or combination of main study areas gives students an excellent chance to accommodate both their personal interests as well as their professional needs. All students have the opportunity, alongside the regular curriculum, to acquire further comprehensive extra qualifications for their daily working life, such as foreign languages and soft skills, by attending special seminars. Four defined examination periods during the study year spread the examination load so well that an exceptionally high number of students successfully conclude the course in the standard period of study. Students have the opportunity to specialise in keeping with their personal interests and career goals. For the two main subject areas that have to be taken, students can choose from the main modules of their own study course together with main modules from another study course at the Faculty of Industry & Media. At the Fresenius University of Applied Sciences, a lecturer assessment is conducted at the end of each semester to safeguard the high quality level of teaching. A deeply rooted network of contacts with the ALUMNI NETWORK. The ALUMNI NETWORK provides for an exchange of knowledge and information between graduates, current students, teaching staff, employees and cooperation partners of the Fresenius University of Applied Sciences. Výhody - Advantages 11

14 Perspektivy Prospects Společnou charakteristikou každého studijního oboru je jeho prakticky orientovaný a inovativní studijní obsah zaměřený na splnění požadavků trhu práce. Ovšem každodenní pracovní život není jen otázkou odborného know-how, ale vyžaduje i další společenské schopnosti jako například manažerské a vyjednávací schopnosti, motivaci a vedení lidí, rétoriku, prezentační dovednosti nebo obchodní etiku. Kromě odborných znalostí a sociálních schopností je dalším stavebním kamenem úspěšné kariéry dobrá znalost cizích jazyků. Naše studijní obory spolu s různými moduly otvírají pro naše absolventy široce diverzifikované spektrum možností v jejich pracovním životě. Pole působnosti absolventů je v obrovském množství průmyslových odvětví a funkčních oborů: Banky a pojišťovny Rozvoj podnikání ve společnostech a pro společnosti Event a kongresový management Facility management Finance a účetnictví Management obchodních cest pro firmy a skupiny Velkoobchod a maloobchod Management infrastruktury Zdravotní pojištění a zdravotní pojišťovny Vzdělávací a výzkumné instituce, doplňkové vzdělávací instituce Poskytovatelé logistických služeb Management řízení ve sportovních klubech a sdruženích Marketingové a komunikační oddělení Koučování Personální poradenství / oddělení / management Farmaceutické společnosti PR, reklamní a designové agentury Rozhlasové a televizní společnosti Daňové poradenství Podnikové poradenství Řízení dopravy Auditorské společnosti Vědecké a výzkumné ústavy a poradenské společnosti. Ve všech těchto profesních oblastech je také možné pracovat na volné noze. The common characteristic of every study course is its practice-oriented and innovative study content focussed on meeting the demands of the job market. However, everyday working life is not just a matter of technical know-how, but also requires different behavioural skills such as management capabilities, negotiation techniques, motivation and leadership, rhetoric, presentation and moderation, gender skills or business ethics. Alongside technical knowledge and social skills, another cornerstone of a successful career is an in-depth knowledge of foreign languages. Our study courses, together with the various main study areas, open up a broadly diversified spectrum of opportunities for our graduates in their working lives. They will find fields of activity in a huge number of industry segments and functional fields: Banks and insurance companies Business development in and for companies Event and congress management Facility management Finance and accountancy Business travel management for companies and groups Wholesalers and retailers Infrastructure management Health insurance schemes and health insurance companies Teaching and research institutions, advanced education institutions Logistical service providers Management tasks in sports clubs and associations Marketing and communication departments Mediation/coaching Human resource consultants/department/management Pharmaceutical companies PR, advertising and design agencies Radio and television broadcasting companies Tax consultants Management consultants Transport carrier management Auditing companies Scientific research institutes and consulting companies Working as a freelancer is also conceivable in all of these occupational fields. 12 Perspektívy - Prospects

15 Soft Skills Soft Skills Kromě odborného know-how profesionální život vyžaduje širokou škálu forem chování. Aby byli studenti optimálně připraveni na pracovní život, studium poskytuje komplexní soft skills: Schopnost komunikace a kontaktu Schopnost pracovat v týmu Motivace a vedení Rétorika Prezentace a moderování Genderové dovednosti Etika v podnikání Alongside technical know-how, everyday working life requires all kinds of behavioural skills. To prepare our students for professional life in the best possible way, our study courses also teach a wide range of soft skills: Communication and contact capability Team and management ability Motivation and leadership Rhetoric Presentation and moderation Gender skills Business ethics Soft Skills - Soft Skills 13

16 Mezinárodní rozsah Operate internationally Mezinárodně se angažujte Učte se cizí jazyky Operate internationally Learn foreign languages Komplexní jazykové znalosti jsou v dnešním profesionálním světě nezbytné. Za účelem co nejlepší přípravy našich studentů na národní i mezinárodní trhy práce jsou anglické jazykové kurzy povinnou součástí našich bakalářských a inženýrských studijních oborů. Porozumění odborným textům, schopnost diskutovat o politických tématech, ekonomické diskuze, psaní vědeckých textů a verbální projev na veřejnosti to jsou některé jazykové schopnosti, které budou studenti ovládat v anglickém jazyce po absolvování studia na Hochschule Fresenius. Při studiu pomáhají naši docenti, kteří mají jak jazykové znalosti, tak jsou i vybaveni odbornými poznatky. Abychom mohli individuálně zohlednit rozdílné jazykové schopnosti našich studentů, nabízíme rozdělovací test a kurzy angličtiny od prvního semestru. Spolu s angličtinou se mohou studenti na Hochschule Fresenius naučit širokému spektru dalších cizích jazyků. Tyto volitelné jazykové kurzy probíhají v malých skupinách podle jednotlivých jazykových úrovní. Podrobné informace o aktuální nabídce jazyků na jednotlivých studijních centrech Hochschule Fresenius poskytuje Competence Center Languages. A comprehensive knowledge of foreign languages is indispensable in the professional world of today. To prepare our students as well as possible for the national and international job markets of the future, English courses are a compulsory component of our Bachelor and Master s study courses. Comprehension of specialised texts, discussing political topics, business negotiations, how to write scientific texts and speak in public these are just some of the English language skills that students will have command of once they have finished their studies at the Fresenius University of Applied Sciences. They will be helped by our lecturers, who excel not only in their linguistic proficiency, but also in their professional expertise. We offer English placement tests and tutorials right from the first semester so that individual language qualifications can be taken into consideration. As well as English, students can also choose from a large number of other foreign languages at the Fresenius University of Applied Sciences. These optional language courses are conducted in small groups at varying linguistic levels. The Competence Center Languages can provide detailed information about the respective language courses available at each campus of the Fresenius University of Applied Sciences. 14 Mezinárodní rozsah - Operate internationally

17 Business School 15

18 Školy Schools V současné době nabízí Hochschule Fresenius bakalářské a inženýrské programy jak v denní formě, tak i ve formě studia spojeného se zaměstnáním, pracovní vzdělávání, vyšší odborné vzdělávání a další vzdělávání v jejím hlavním sídle v Idsteinu a v kampusech v Kolíně, Hamburgu, Mnichově, Frankfurtu, Düsseldorfu, Zwickau a v Praze. Studijní obory jsou zařazené do různých škol: Business School, International Business School, Media School, Psychology School, Medical School, School of Chemistry, Biology & Pharmacy, AMD School of Design a AMD School of Fashion. Toto seskupení do jednotlivých škol podtrhuje zaměření Hochschule Fresenius a jejích fakult (Chemie & Biologie, Zdraví & Společnost, Ekonomika & Média, Design). Tento čistě tržní způsob komunikace nemá žádný vliv na právní rámec Hochschule Fresenius. Školy nenahrazují fakulty, nýbrž slouží marketingovému oddělení k transparentnější a soustředěnější formě prezentování studijních kurzů, jejichž počet v posledních letech prudce narostl, ale především napomáhají splnění požadavků potenciálních a současných studentů. 16 Školy - Schools

19 The Fresenius University of Applied Sciences currently offers Bachelor and Master s programmes as full time and extra occupational study courses, together with professional training courses and advanced training and education courses, at its main location in Idstein and its campuses in Cologne, Hamburg, Munich and Frankfurt, as well at the study centres in Dusseldorf, Zwickau and Prague. Courses are allocated to different schools: Business School, Media School, Psychology School, Medical School, School of Chemistry, Biology & Pharmacy, AMD School of Design and AMD School of Fashion. This grouping into subject fields shifts the university s fields of expertise and those of its faculties (Chemistry & Biology, Health & Social, Economics & Media and Design) increasingly into focus. However, this purely market-oriented communication measure has absolutely no influence on the legal framework of the Fresenius University of Applied Sciences. The schools are not a substitute for the faculties, but enable the university s marketing department not only to present the study courses, which have strongly grown in number over recent years, in the market in a more transparent and focused manner, but also to better meet the needs of prospective and existing students. Školy - Schools 17

20 18 Business School

21 Business School V Business School máte mnoho možností pro studium požadovaného zaměření. Pokud máte zájem o hospodářská témata a o podnikově - hospodářský přehled, je studium na Business School přesně pro vás. V jednotlivých studijních oborech šitých na míru na základě zvolených modulů se budou probírat nejdůležitější základy hospodářsky významných témat. At the Business School you will find a broad range of possibilities to help you decide which study course you should take. If you are interested in business topics and correlations in business management, then the Business School is just the right place for you. During the individual study courses you will learn the key underlying concepts of business-related subject areas in keeping with the main emphasis of your chosen degree. Náš studijní obor na kampusu v Praze Study path in Prague Podnikové hospodářství Business Administration Délka studia: 6 semestrů Začátek studia: V letním a zimním semestru Vysokoškolský německý titul: Bachelor of Arts Kredity: 180 ECTS Studijní obor je akreditovaný v rámci probíhajícího procesu akreditačního systému na Hochschule Fresenius agenturou ACQUIN. Standard period of study: 6 Semester Course start: Summer and winter semesters German Degree: Bachelor of Arts Credits: 180 ECTS In Accreditation (System Accreditation by ACQUIN) Pokud se chcete připravit na kariéru na vysokých pozicích, studijní obor Podnikové hospodářství je přesně tou správnou volbou. The study course in Business Administration is just the right choice for all students who would like to prepare themselves for a career in executive management. OBSAH PŘEDMĚTU V průběhu šesti semestrů získáte hodnotné vědomosti a metody a získáte přehled v následujících oblastech: Podnikové hospodářství Ekonomika Účetnictví Controlling Hospodářské právo Marketing Entrepreneurship Personální management a management projektů Případové studie Management podniku Soft Skills Jazyky Business School Psychology School Podnikové hospodářství - Business Administration Business School 19

22 Business School Psychology School Studijní obor Podnikové hospodářství se bude vyučovat několik večerů v týdnu, ale i přes víkendy. DEGREE COURSE CONTENT Invest in your future and spend six semesters gaining valuable knowledge and learning about methods and correlations in the following fields: Business Administration Economics Accountancy Controlling Commercial law Marketing Entrepreneurship Personnel and project management Case studies Corporate management Soft skills Languages The study course in Business Administration is conducted on evenings as well as on weekends. MODULY Hochschule Fresenius nabízí v bakalářském studijním oboru Podnikové hospodářství dva hlavní studijní moduly: Marketingový management Controlling INTERDISCIPLINARY OPTIONS You can also select main modules available on other study courses to individually organise your studies and put yourself in a better position on the job market. The other main study areas that you can choose from are as follows: Market, advertising and media psychology Organisation psychology and consultation Personnel psychology PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI Absolventům studia se otevírají široké možnosti profesní kariéry, a to nejenom v jejich současném oboru. Získaná kvalifikace jim umožní realizovat se i v ostatních odvětvích nebo v samostatné činnosti. CAREER OPPORTUNITIES Graduates in Business Administration will be able to choose from a broad range of career opportunities. Not only will the qualification enable them to take the next step up the career ladder in their own profession, but they can also qualify themselves as career switchers to other business sectors, start a completely new career or turn freelance. MAIN SUBJECT AREAS The Bachelor study course in Business Administration at the Fresenius University of Applied Sciences offers you the following main study areas: Marketing management Controlling VOLBA INDIVIDUÁLNÍCH MOŽNOSTÍ : Aby se mohl vytvářet individuální studijní plán a zohlednily se profesní zájmy, nabízí se studentům možnost kombinace studijních modulů z ostatních studijních oborů. Další moduly na výběr: Psychologie trhu, reklamy a médií Organizační psychologie a poradenství Personální psychologie na první pohled 6 semestrů Bachelor of Arts 180 ECTS Německé bakalářské vzdělání At a glance 6 semester Bachelor of Arts 180 ECTS 20 Business School Podnikové hospodářství - Business Administration

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Europass Curriculum Vitae

Europass Curriculum Vitae Europass Curriculum Vitae Osobní informace Jméno / Příjmení Adresa trvalého bydliště Krušnohorská 1662, 431 11 Jirkov Mobilní telefon +420 774 200 504 E-mail koprivaj@seznam.cz Národnost Česká Datum narození

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

HLAVNÍ VÝHODY PROGRAMU

HLAVNÍ VÝHODY PROGRAMU VELKÁ BRITÁNIE - Twin Group Společnost Twin Group byla založen v roce 1993, od té doby působí na trhu jako poskytovatel vzdělání a stáží. Za dobu svého fungování získala ve svém oboru řadu ocenění. Díky

Více

TopEmployers.cz. Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele

TopEmployers.cz. Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele TopEmployers.cz Průvodce TOP zaměstnavateli studentů VŠE Vyber si svého zaměstnavatele Každý z nás ví, že na pohovoru je důležité zaujmout a co nejlépe se představit. Ne každý už ví, jakým způsobem toho

Více

STIPENDIA PRO POBYTY V NĚMECKU KAAD

STIPENDIA PRO POBYTY V NĚMECKU KAAD STIPENDIA PRO POBYTY V NĚMECKU - KAAD Východní Evropa program - Katolická akademická služba pro cizince www.kaad.de Stipendia pro křesťanské studenty (po 6. semestru), absolventy vysokých škol a vědecké

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Learning Technologies

Learning Technologies Learning Technologies e-learningový kurz Mgr. Lenka Nováková E-moderator 2012 Co je to Learning Technologies? Learning Technologies for the Classroom je on-line kurz Britské Rady (BC) Kurz představí základní

Více

Studium na Islandu. Tomáš Kubeš

Studium na Islandu. Tomáš Kubeš Studium na Islandu Tomáš Kubeš Odkaz k zapsání www.tomaskubes.net Obsah Délka: 45 minut Témata Proč stojí za to studovat na Islandu? Jak se na Island jako student dostat? Pár tipů jak studium přežít 3

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent 1. Osobní charakteristika - moje koníčky, záliby - denní program, volný čas - životopis - popis

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Liberálně-konzervativní akademie. Liberal Conservative Academy

Liberálně-konzervativní akademie. Liberal Conservative Academy 10 let CEVRO Liberálně-konzervativní akademie 10 years of CEVRO Liberal Conservative Academy Vznik CEVRO Foundation of CEVRO CEVRO vzniklo v srpnu 1999 se základní myšlenkou podporovat ty, kteří chtějí

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Jan Koucký 1. Uplatnění

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

Požadavky trhu práce a praxe v profesním vzdělávání v geoinformatice současná situace v Evropě a u nás Petr KUBÍČEK, Zdeněk STACHOŇ, Milan KONEČNÝ, Tomáš Řezník LGC, MU Brno 16. 5. 2014 Situace na VŠ Málo

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Websites and communication tools IT English Ročník: Identifikace

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Employability of graduates of psychology bachelor study in FF OU

Employability of graduates of psychology bachelor study in FF OU Psychologie a její kontexty 5 (2), 2014, 63 69 Uplatnění absolventů bakalářského studia jednooborové psychologie FF OU Employability of graduates of psychology bachelor study in FF OU Anna Schneiderová

Více

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises.

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises. PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-03 Formal letter - Applying for a job Mr. Gordon TUMI Enterprises 25 Blue Road Reading BT5 8PK Mrs. Wilson

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ Maximální počet bodů: 52 Dosažený počet bodů: % Přečtěte text a odpovídejte, zda tvrzení odpovídá textu (T), nebo je chybné (F): What is a sign language? It is a mode of communication

Více

trendence radius of action

trendence radius of action Czech Total Edition trendence radius of action Professionals School leavers Students over 500,000 participants 27 countries over 1,000 universities 2 3 trendence customers Metodologie: trendence Graduate

Více

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Innovation Infrastructure of the Zlín Region

Innovation Infrastructure of the Zlín Region Innovation Infrastructure of the Zlín Region Vážené dámy, vážení pánové, současná politika Evropské unie a potažmo i České republiky přeje snahám o vytváření příznivého podnikatelského prostředí v regionech.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI

MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI MOŽNOSTI A OMEZENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ REALIZOVANÉ VYSOKÝMI ŠKOLAMI Opportunities and Limits of Further Education of Pedagogical Staff Provided by Universities Lenka Cimbálníková

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. www.vema.cz e-mail: smarda@vema.cz Klíčová slova Informační systém pro řízení lidských zdrojů, portál, personální

Více

Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce?

Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce? Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce? Ing. Jaromír Pitaš vedoucí Certifikačního orgánu Společnosti pro projektové řízení o.s., Brno jaromir.pitas@unob.cz

Více

ANGLICKÝ JAZYK Advertising

ANGLICKÝ JAZYK Advertising ANGLICKÝ JAZYK Advertising www.ssgbrno.cz Vytvořila: Mgr. Jana Macenauerová Adverstising Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na SŠG

Více

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 CZECH REPUBLIC AJ 3 Konverzační témata DUM č. 17 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Public Relations (PR-HGF) Číslo předmětu: 545-0098 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Simona Matušková Kredity:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

More experts for the Czech and Slovak financial markets

More experts for the Czech and Slovak financial markets More experts for the Czech and Slovak financial markets Prague, November 26, 2009 After fulfilling rigorous professional and ethical requirements, 13 investment professionals from the Czech Republic and

Více

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE project no. 2012-1-PL1-LEO05-27456 This project has been funded with support from

Více

ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1

ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1 ZKUŠENOSTI S LMS EDOCEO A LMS MOODLE EXPERIENCE WITH LMS EDOCEO AND LMS MOODLE Eva Jablonská, Hana Rysová 1 ABSTRAKT Na Katedře informačních technologií Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více