Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled. studijních programů. Business School Psychology School Praha. Německé bakalářské vzdělání. Business School"

Transkript

1 Přehled studijních programů Business School Psychology School Praha Německé bakalářské vzdělání Business School 1

2

3 Obsah Content O vysoké škole About the university Hochschule Fresenius v České republice Hochschule Fresenius in the Czech Republic Další kampusy a možnosti studia v Německu More locations and study paths in Germany Výhody Advantages Perspektivy Prospects Soft Skills Soft Skills Mezinárodní rozsah Operate internationally Školy Schools Business School Business School Podnikové hospodářství Business Administration Psychology School Psychology School Business Psychology Business Psychology Požadavky na přijetí a poplatky za studium Entrance requirements and tuition fees Partneři Cooperation partners Alumni-Network Alumni-Network Competence Center Competence Center Kontakt Contact Obsah - Content

4 2 Business School

5 O vysoké škole About the university Hochschule Fresenius Naše tradice od roku 1848 Vaše budoucnost ve třetím tisíciletí Fresenius University of Applied Sciences Our tradition since 1848 your future Hochschule Fresenius je vysoká škola se sídlem v Kolíně, Hamburgu, Mnichově, Idsteinu, Frankfurtu a centra studia v Düsseldorfu, Zwickau a v Praze patří s přibližně studenty a žáky k jedné z největších soukromých vysokých škol v Německu. Mezi její mnohé přednosti patří praktické a inovativní studium, tréninkové kurzy orientované na potřeby trhu práce, využití malých studijních skupin a skvělá spolupráce s partnery, jakož i alumni network rozsáhlý sítˇabsolventů Hochschule Fresenius. Hochschule Fresenius se sídlem v Idsteinu u Wiesbadenu se může chlubit více než 165 letou tradicí. V roce 1848 založil Carl Remigius Fresenius Chemickou laboratoř Fresenius, která se od počátku věnuje jak laboratorní praxi, tak odborné přípravě. Od roku 1971 je Hochschule Fresenius státem uznanou soukromou vysokou odbornou školou, nabízející studium a vyšší vzdělání na fakultách Ekonomika a média, Zdraví a společnost, Chemie a biologie či Design. Bakalářské a magisterské studium na fakultě Ekonomika a média mohou studenti absolvovat v obou formách, buď v denní, anebo dálkové (a to v závislosti na lokalitě) v Kolíně, Hamburgu, Mnichově, Düsseldorfu, Frankfurtu, Idsteinu a v Praze. Na podzim roku 2010 byla Hochschule Fresenius institucionálně akreditována německou vědeckou radou jak pro její rozsáhlou a inovativní nabídku bakalářských a magisterských studijních oborů a její mezinárodní kulturu, tak i vzhledem k jejímu přesvědčivě realizovanému vztahu k praxi. The Fresenius University of Applied Sciences, with its campuses in Cologne, Hamburg, Munich, Idstein, Frankfurt, the study centres in Dusseldorf, Zwickau and Prague and around 8,000 students, is one of Germany s largest and most famous universities. Practical and innovative study and training course contents oriented to the needs of the job market, small study groups and notable cooperation partners, as well as an extensive alumni network, are just some of many benefits offered by the university. From its main campus in Idstein near Wiesbaden, the Fresenius University of Applied Sciences can look back on more than 164 years of tradition. In 1848 Carl Remigius Fresenius founded the Fresenius Chemical Laboratory, which has devoted itself from the very beginning to practical laboratory work as well as education. The university has been an accredited technical university under private governorship since 1971, offering study and advanced education courses at its faculties of Business & Media, Health & Social, Chemistry & Biology as well as Design. At the Faculty of Business & Media, students can attend (depending upon the location) both full time as well as vocational Bachelor and Master s study courses in Cologne, Hamburg, Munich, Dusseldorf, Frankfurt, Idstein and Prague. In autumn 2010, the Fresenius University of Applied Sciences was institutionally accredited by the German Science Council for its broad and innovative range of Bachelor and Master s study courses, its international culture, as well as for its convincingly implemented practical relevance. O vysoké škole - About the university 3

6 Hochschule Fresenius v České republice Hochschule Fresenius in the Czech Republic Náš kampus ve zlaté Praze Praha je hlavní a zároveň největší město České republiky. Její krásu a charakter jasně vystihují její přezdívky Zlaté město nebo i Město věží. Historické centrum Prahy je zapsané v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Mezi hlavní historické památky patří Pražský hrad postavený v 9. století a Karlův most, jeden z nejstarších kamenných mostů v Evropě. Praha se vyznačuje velkým množstvím malých uliček, díky kterým vytváří dojem malého města, ale zároveň jen o pár metrů dál tepe rušné metropolitní centrum. Z kulturního hlediska má Praha mnoho k nabídnutí. Kromě velkého množství památek a muzeí tu najdete i mnoho restaurací. Je také domovem známých hudebníků a umělců, stejně tak i místem, kde v letním období probíhají různé hudební festivaly. Zároveň si můžete vybrat z široké nabídky rekreačních aktivit například kanoistiku nebo objevovat město na Segwayi. Ve Zlatém městě se jednoduše nikdy nebudete nudit! MOŽNOSTI STUDIA VE STUDIJNÍM CENTRU PRAHA Bakalář: Podnikové hospodářství Ekonomická psychologie Fakulta Hospodářství a médií, Pobočka Praha Nárožní 2600/ Praha 5 Česká republika tel.: (+420) Studijní centrum v České rebublice - Our Location in Czech Republic

7 Our campus in the Golden City Often described as the Golden City or the City of a hundred Towers, Prague is not only the capital and also the largest town of the Czech Republic, but also one of the most beautiful cities on earth. Major historical sites include Prague Castle, established in the 9th Century, and Charles Bridge, one of the oldest stone bridges in Europe. Situated on the river Vltava, the extensive historic center of Prague has been included in the UNESCO list of World Heritage Sites since Prague is characterized by a multitude of small and winding old streets, giving it the appearance of a small town. Just few steps away from the Old Town, you will find a busy metropolitan center, though. Culturally the city has a lot to offer. Along with its numerous museums and landmarks, Prague features many restaurants, cafés and pubs and offers an abundance of recreational activities, There is never a dull moment in the Golden City! STUDY PATHS IN Prague Bachelor: Business Administration Business Psychology Faculty of Business & Media at the Fresenius University of Applied Sciences, Prague Nárožní 2600/ Praha 5 Czech Republic tel.: (+420) Studijní centrum v České rebublice - Our Location in Czech Republic 5

8 Další studijní centra a možnosti studia v Německu More locations and study paths in Germany MOŽNOSTI STUDIA Bakalářské: Aplikovaná médiá (Denní studium) Aplikovaná psychologie (Denní studium) Podnikové hospodářství (Denní a dálkové studium) Ekonomie zdraví (Denní studium) International Business Administration (Denní studium) Logistika a obchod (Denní studium) Management médií a komunikace (Denní a dálkové studium) Management turismu, hotelierství a event management (Denní studium) Ekonomická psychologie (Denní a dálkové studium) Obchodní právo (Denní studium) Magisterské: Audit & tax (Postgraduální studium) Business Psychology (Denní studium) Corporate Communication (Denní studium) International Pharmacoeconomics & Health Economics (Denní) Sustainable Marketing & Leadership (Denní studium) Management ve zdravotnictví a ekonomika zdraví (Dálkové studium) Media management & Entrepreneurship (Denní studium) Transport strategy and management (Dálkové studium) STUDY PATHS Bachelor: Applied Media Studies (Full time) Applied Psychology (Full time) Business Administration (Full time and part-time) Business Law (Full time) Health Economics (Full time) Logistics & Retail (Full time) Tourism, Hotel and Event Management (Full time) Media & Communication Management (Full time and part-time) Business Psychology (Full time and part-time) International Business Administration (Full time) KOLÍN Cologne Düsseldorf Frankfurt/ Idstein Hamburk Hamburg MNICHOV Munich praha prague Master: Audit & Tax (for advanced education) Business Psychology (Full time) Corporate Communication (Full time) International Pharmacoeconomics & Health Economics (Denní) Media Management & Entrepreneurship (Full time) Sustainable Marketing & Leadership (Full time) 6 Další studijní centra a možnosti studia v Německu - more locations

9

10 Výhody Advantages Jsme potěšeni vaším zájmem o studijní obory nabízené Hochschule Fresenius. Největší výhody studia na Hochschule Fresenius jsou uvedeny níže jako malá mnemotechnická pomůcka: Vysoká KVALITA VYUČOVÁNÍ na Hochschule Fresenius je neustále zajišťována prostřednictvím pravidelného a intenzivního dohledu v rámci certifikačních, resp. akreditačních procesů vykonávaných různými akreditovanými orgány. Studenti na Hochschule Fresenius mají možnost absolvovat semestr na různých kampusech, jako jsou Idstein, Kolín, Hamburg, Mnichov nebo New York. LETNÍ ŠKOLY: Prostřednictvím letních škol v Kolíně, Hamburgu, Mnichově anebo Idsteinu/Frankfurtu mají studenti možnost získat mezikulturní zkušenosti a rozšířit si svoje vědomosti prostřednictvím workshopů. Během celého studia provází studenty systematická a praktická výměna vědomostí. Jedním z příkladů jsou pravidelně organizované přednášky přednášené hostujícími prominentními osobnostmi ze světa průmyslu a médií. SPOLUPRACUJÍCÍ PARTNEŘI jsou zapojeni do výuky v širokém rozsahu, což hraje významnou úlohu v zajištění vysoké kvality našich výukových metod. Jejich přínos spočívá v propagačních stážích a publikacích na univerzitním intranetu nebo i poskytnutí zkušených pracovníků jako přednášejících. Pro studenty to znamená, že obsah přednášky je úzce propojen s požadavky praxe. Kromě toho mohou studenti již během studia upevňovat své kontakty potřebné pro jejich úspěšný start v kariéře. KOMPETENČNÍ CENTRUM na Hochschule Fresenius nabízí studentům širokou škálu služeb s přidanou hodnotou (např. doplňkové workshopy, jazykové kurzy, pobyty v zahraničí, asistenční služby při nástupu do zaměstnání). 8 Výhody - Advantages

11 Většina přednášek vychází ze soukromé sféry a prakticky propojuje RELEVANTNÍ TÉMATA a nápady. Malé studijní skupiny a individuální dohled vytváří NEFORMÁLNÍ ATMOSFÉRU na Hochschule Fresenius, ve které se studenti neztratí v davu a kde nepředstavují jen identifikační číslo studenta. Ke kultuře učení patří individuální podpora a povzbuzení a nejen výuka. Vyučující a studenti na Hochschule Fresenius pracují s učební platformou ILIAS. Naši přednášející používají tuto platformu jako centrální poskytování studijních materiálů studentům, díky čemuž jsou informace soustředěny na jednom místě. V univerzitních knihovnách jsou studenti schopni se učit a vyhledávat informace bez toho, aby byli něčím rušeni. KNIHOVNY zřízené Hochschule Fresenius společně s knihovnami na státních univerzitách vytvářejí soustavu knihoven nabízejících studentům dodatečný zdroj literatury s možnosti vypůjčení na studium a výukové účely. FLEXIBILNÍ VÝBĚR hlavních studijních oblastí nebo jejich kombinace dává studentům vynikající šanci uspokojit jak jejich pesonální zájmy, tak i jejích profesionální potřeby. Všichni studenti mají možnost při pravidelném studijním plánu získat DALŠÍ KVALIFIKACI pro jejích každodenní pracovní život, jako například cizí jazyky a soft skills, a to účastí na speciálních seminářích. ROVNOMĚRNĚ ROZLOŽENÁ ZÁTĚŽ ze zkoušek do čtyř pevně stanovených termínů během školního roku umožňuje výjimečně vysokému počtu studentů ukončit studium v řádném termínu. Studenti mají možnost specializovat se podle svých osobních zájmů a kariérních cílů. V rámci SPECIALIZACE si musí zvolit dvě studijní oblasti, na které se zaměří. Vybrat si mohou z modulů svého studijního oboru,ale i z modulů jiných studijních oborů z fakulty Ekonomiky a médií. Pro zachování vysoké kvality vzdělávání je HODNOCENÍ UČITELŮ na Hochschule Fresenius realizováno na konci každého semestru. Alumni Network: rozsáhlá SÍŤ KONTAKTŮ, výměny mezi absolventy, aktuálními studenty, učiteli, zaměstnanci a partnery Hochschule Fresenius. Výhody - Advantages 9

12 Výhody Advantages We are pleased about your interest in the study courses offered by the Fresenius University of Applied Sciences. The most significant advantages of a study course at the Fresenius University are listed below as a small memory aid : The high quality of teaching at the Fresenius University of Applied Sciences is permanently assured by means of regular intensive supervision within the scope of certification or accreditation procedures conducted by various accreditation authorities. The Fresenius University of Applied Sciences offers study courses at the Business School, Media School and Psychology School, spread over four campuses at Idstein, Cologne, Hamburg, Munich and Prague as well as study centers in New York and Düsseldorf. This gives students the opportunity, subject to certain conditions, to spend semesters at different locations. Summer Schools: Students have the opportunity to acquire intercultural skills and expand their knowledge through workshops (the summer schools take place in Cologne, Hamburg, Munich or Idstein/Frankfurt) The Fresenius University of Applied Sciences offers state-of-the-art equipment so that students can learn and work purposefully and efficiently. The systematic practical transfer of knowledge accompanies students throughout their entire student career. One example of this are the regularly organised guest lectures given be prominent personalities from the worlds of industry and media. The cooperation partners are involved to a great extent, and thus play their part in assuring the high quality of our teaching activities. Their contributions include advertising internships and jobs on the university s own intranet or sending senior employees as lecturers. For the students, this means that the lecture content is extremely closely intermeshed with industry requirements. Not only that, but they can also establish contacts during the study course for a successful start to their careers, and they learn all about networking at a very early stage. The Competence Center at the Fresenius University of Applied Sciences offers students a wide variety of added-value services (e.g. complementary workshops, language courses, stays abroad, assistance in entering working life, etc.) and supports them in all kinds of different areas. The small study groups and individual supervision create an informal atmosphere at the Fresenius University of Applied Sciences in which the students don t get lost in the crowd and are not just matriculation numbers. The learning culture is characterised by individual support and encouragement and not by a factory-like teaching environment. The majority of the lecturers come from private industry and thus incorporate practically relevant themes and ideas into the teaching. 10 Výhody - Advantages

13 Teaching staff and students at the Fresenius University of Applied Sciences work with the ILIAS learning platform. Our lecturers use this centralised platform to provide their students with teaching material, for example. In the reference libraries, students are able to learn and research without being disturbed. The cooperation arrangements set up by the Fresenius University with libraries at state universities offer students an additional source of literature (with optional lending) for study and learning purposes. A flexible choice or combination of main study areas gives students an excellent chance to accommodate both their personal interests as well as their professional needs. All students have the opportunity, alongside the regular curriculum, to acquire further comprehensive extra qualifications for their daily working life, such as foreign languages and soft skills, by attending special seminars. Four defined examination periods during the study year spread the examination load so well that an exceptionally high number of students successfully conclude the course in the standard period of study. Students have the opportunity to specialise in keeping with their personal interests and career goals. For the two main subject areas that have to be taken, students can choose from the main modules of their own study course together with main modules from another study course at the Faculty of Industry & Media. At the Fresenius University of Applied Sciences, a lecturer assessment is conducted at the end of each semester to safeguard the high quality level of teaching. A deeply rooted network of contacts with the ALUMNI NETWORK. The ALUMNI NETWORK provides for an exchange of knowledge and information between graduates, current students, teaching staff, employees and cooperation partners of the Fresenius University of Applied Sciences. Výhody - Advantages 11

14 Perspektivy Prospects Společnou charakteristikou každého studijního oboru je jeho prakticky orientovaný a inovativní studijní obsah zaměřený na splnění požadavků trhu práce. Ovšem každodenní pracovní život není jen otázkou odborného know-how, ale vyžaduje i další společenské schopnosti jako například manažerské a vyjednávací schopnosti, motivaci a vedení lidí, rétoriku, prezentační dovednosti nebo obchodní etiku. Kromě odborných znalostí a sociálních schopností je dalším stavebním kamenem úspěšné kariéry dobrá znalost cizích jazyků. Naše studijní obory spolu s různými moduly otvírají pro naše absolventy široce diverzifikované spektrum možností v jejich pracovním životě. Pole působnosti absolventů je v obrovském množství průmyslových odvětví a funkčních oborů: Banky a pojišťovny Rozvoj podnikání ve společnostech a pro společnosti Event a kongresový management Facility management Finance a účetnictví Management obchodních cest pro firmy a skupiny Velkoobchod a maloobchod Management infrastruktury Zdravotní pojištění a zdravotní pojišťovny Vzdělávací a výzkumné instituce, doplňkové vzdělávací instituce Poskytovatelé logistických služeb Management řízení ve sportovních klubech a sdruženích Marketingové a komunikační oddělení Koučování Personální poradenství / oddělení / management Farmaceutické společnosti PR, reklamní a designové agentury Rozhlasové a televizní společnosti Daňové poradenství Podnikové poradenství Řízení dopravy Auditorské společnosti Vědecké a výzkumné ústavy a poradenské společnosti. Ve všech těchto profesních oblastech je také možné pracovat na volné noze. The common characteristic of every study course is its practice-oriented and innovative study content focussed on meeting the demands of the job market. However, everyday working life is not just a matter of technical know-how, but also requires different behavioural skills such as management capabilities, negotiation techniques, motivation and leadership, rhetoric, presentation and moderation, gender skills or business ethics. Alongside technical knowledge and social skills, another cornerstone of a successful career is an in-depth knowledge of foreign languages. Our study courses, together with the various main study areas, open up a broadly diversified spectrum of opportunities for our graduates in their working lives. They will find fields of activity in a huge number of industry segments and functional fields: Banks and insurance companies Business development in and for companies Event and congress management Facility management Finance and accountancy Business travel management for companies and groups Wholesalers and retailers Infrastructure management Health insurance schemes and health insurance companies Teaching and research institutions, advanced education institutions Logistical service providers Management tasks in sports clubs and associations Marketing and communication departments Mediation/coaching Human resource consultants/department/management Pharmaceutical companies PR, advertising and design agencies Radio and television broadcasting companies Tax consultants Management consultants Transport carrier management Auditing companies Scientific research institutes and consulting companies Working as a freelancer is also conceivable in all of these occupational fields. 12 Perspektívy - Prospects

15 Soft Skills Soft Skills Kromě odborného know-how profesionální život vyžaduje širokou škálu forem chování. Aby byli studenti optimálně připraveni na pracovní život, studium poskytuje komplexní soft skills: Schopnost komunikace a kontaktu Schopnost pracovat v týmu Motivace a vedení Rétorika Prezentace a moderování Genderové dovednosti Etika v podnikání Alongside technical know-how, everyday working life requires all kinds of behavioural skills. To prepare our students for professional life in the best possible way, our study courses also teach a wide range of soft skills: Communication and contact capability Team and management ability Motivation and leadership Rhetoric Presentation and moderation Gender skills Business ethics Soft Skills - Soft Skills 13

16 Mezinárodní rozsah Operate internationally Mezinárodně se angažujte Učte se cizí jazyky Operate internationally Learn foreign languages Komplexní jazykové znalosti jsou v dnešním profesionálním světě nezbytné. Za účelem co nejlepší přípravy našich studentů na národní i mezinárodní trhy práce jsou anglické jazykové kurzy povinnou součástí našich bakalářských a inženýrských studijních oborů. Porozumění odborným textům, schopnost diskutovat o politických tématech, ekonomické diskuze, psaní vědeckých textů a verbální projev na veřejnosti to jsou některé jazykové schopnosti, které budou studenti ovládat v anglickém jazyce po absolvování studia na Hochschule Fresenius. Při studiu pomáhají naši docenti, kteří mají jak jazykové znalosti, tak jsou i vybaveni odbornými poznatky. Abychom mohli individuálně zohlednit rozdílné jazykové schopnosti našich studentů, nabízíme rozdělovací test a kurzy angličtiny od prvního semestru. Spolu s angličtinou se mohou studenti na Hochschule Fresenius naučit širokému spektru dalších cizích jazyků. Tyto volitelné jazykové kurzy probíhají v malých skupinách podle jednotlivých jazykových úrovní. Podrobné informace o aktuální nabídce jazyků na jednotlivých studijních centrech Hochschule Fresenius poskytuje Competence Center Languages. A comprehensive knowledge of foreign languages is indispensable in the professional world of today. To prepare our students as well as possible for the national and international job markets of the future, English courses are a compulsory component of our Bachelor and Master s study courses. Comprehension of specialised texts, discussing political topics, business negotiations, how to write scientific texts and speak in public these are just some of the English language skills that students will have command of once they have finished their studies at the Fresenius University of Applied Sciences. They will be helped by our lecturers, who excel not only in their linguistic proficiency, but also in their professional expertise. We offer English placement tests and tutorials right from the first semester so that individual language qualifications can be taken into consideration. As well as English, students can also choose from a large number of other foreign languages at the Fresenius University of Applied Sciences. These optional language courses are conducted in small groups at varying linguistic levels. The Competence Center Languages can provide detailed information about the respective language courses available at each campus of the Fresenius University of Applied Sciences. 14 Mezinárodní rozsah - Operate internationally

17 Business School 15

18 Školy Schools V současné době nabízí Hochschule Fresenius bakalářské a inženýrské programy jak v denní formě, tak i ve formě studia spojeného se zaměstnáním, pracovní vzdělávání, vyšší odborné vzdělávání a další vzdělávání v jejím hlavním sídle v Idsteinu a v kampusech v Kolíně, Hamburgu, Mnichově, Frankfurtu, Düsseldorfu, Zwickau a v Praze. Studijní obory jsou zařazené do různých škol: Business School, International Business School, Media School, Psychology School, Medical School, School of Chemistry, Biology & Pharmacy, AMD School of Design a AMD School of Fashion. Toto seskupení do jednotlivých škol podtrhuje zaměření Hochschule Fresenius a jejích fakult (Chemie & Biologie, Zdraví & Společnost, Ekonomika & Média, Design). Tento čistě tržní způsob komunikace nemá žádný vliv na právní rámec Hochschule Fresenius. Školy nenahrazují fakulty, nýbrž slouží marketingovému oddělení k transparentnější a soustředěnější formě prezentování studijních kurzů, jejichž počet v posledních letech prudce narostl, ale především napomáhají splnění požadavků potenciálních a současných studentů. 16 Školy - Schools

19 The Fresenius University of Applied Sciences currently offers Bachelor and Master s programmes as full time and extra occupational study courses, together with professional training courses and advanced training and education courses, at its main location in Idstein and its campuses in Cologne, Hamburg, Munich and Frankfurt, as well at the study centres in Dusseldorf, Zwickau and Prague. Courses are allocated to different schools: Business School, Media School, Psychology School, Medical School, School of Chemistry, Biology & Pharmacy, AMD School of Design and AMD School of Fashion. This grouping into subject fields shifts the university s fields of expertise and those of its faculties (Chemistry & Biology, Health & Social, Economics & Media and Design) increasingly into focus. However, this purely market-oriented communication measure has absolutely no influence on the legal framework of the Fresenius University of Applied Sciences. The schools are not a substitute for the faculties, but enable the university s marketing department not only to present the study courses, which have strongly grown in number over recent years, in the market in a more transparent and focused manner, but also to better meet the needs of prospective and existing students. Školy - Schools 17

20 18 Business School

21 Business School V Business School máte mnoho možností pro studium požadovaného zaměření. Pokud máte zájem o hospodářská témata a o podnikově - hospodářský přehled, je studium na Business School přesně pro vás. V jednotlivých studijních oborech šitých na míru na základě zvolených modulů se budou probírat nejdůležitější základy hospodářsky významných témat. At the Business School you will find a broad range of possibilities to help you decide which study course you should take. If you are interested in business topics and correlations in business management, then the Business School is just the right place for you. During the individual study courses you will learn the key underlying concepts of business-related subject areas in keeping with the main emphasis of your chosen degree. Náš studijní obor na kampusu v Praze Study path in Prague Podnikové hospodářství Business Administration Délka studia: 6 semestrů Začátek studia: V letním a zimním semestru Vysokoškolský německý titul: Bachelor of Arts Kredity: 180 ECTS Studijní obor je akreditovaný v rámci probíhajícího procesu akreditačního systému na Hochschule Fresenius agenturou ACQUIN. Standard period of study: 6 Semester Course start: Summer and winter semesters German Degree: Bachelor of Arts Credits: 180 ECTS In Accreditation (System Accreditation by ACQUIN) Pokud se chcete připravit na kariéru na vysokých pozicích, studijní obor Podnikové hospodářství je přesně tou správnou volbou. The study course in Business Administration is just the right choice for all students who would like to prepare themselves for a career in executive management. OBSAH PŘEDMĚTU V průběhu šesti semestrů získáte hodnotné vědomosti a metody a získáte přehled v následujících oblastech: Podnikové hospodářství Ekonomika Účetnictví Controlling Hospodářské právo Marketing Entrepreneurship Personální management a management projektů Případové studie Management podniku Soft Skills Jazyky Business School Psychology School Podnikové hospodářství - Business Administration Business School 19

22 Business School Psychology School Studijní obor Podnikové hospodářství se bude vyučovat několik večerů v týdnu, ale i přes víkendy. DEGREE COURSE CONTENT Invest in your future and spend six semesters gaining valuable knowledge and learning about methods and correlations in the following fields: Business Administration Economics Accountancy Controlling Commercial law Marketing Entrepreneurship Personnel and project management Case studies Corporate management Soft skills Languages The study course in Business Administration is conducted on evenings as well as on weekends. MODULY Hochschule Fresenius nabízí v bakalářském studijním oboru Podnikové hospodářství dva hlavní studijní moduly: Marketingový management Controlling INTERDISCIPLINARY OPTIONS You can also select main modules available on other study courses to individually organise your studies and put yourself in a better position on the job market. The other main study areas that you can choose from are as follows: Market, advertising and media psychology Organisation psychology and consultation Personnel psychology PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI Absolventům studia se otevírají široké možnosti profesní kariéry, a to nejenom v jejich současném oboru. Získaná kvalifikace jim umožní realizovat se i v ostatních odvětvích nebo v samostatné činnosti. CAREER OPPORTUNITIES Graduates in Business Administration will be able to choose from a broad range of career opportunities. Not only will the qualification enable them to take the next step up the career ladder in their own profession, but they can also qualify themselves as career switchers to other business sectors, start a completely new career or turn freelance. MAIN SUBJECT AREAS The Bachelor study course in Business Administration at the Fresenius University of Applied Sciences offers you the following main study areas: Marketing management Controlling VOLBA INDIVIDUÁLNÍCH MOŽNOSTÍ : Aby se mohl vytvářet individuální studijní plán a zohlednily se profesní zájmy, nabízí se studentům možnost kombinace studijních modulů z ostatních studijních oborů. Další moduly na výběr: Psychologie trhu, reklamy a médií Organizační psychologie a poradenství Personální psychologie na první pohled 6 semestrů Bachelor of Arts 180 ECTS Německé bakalářské vzdělání At a glance 6 semester Bachelor of Arts 180 ECTS 20 Business School Podnikové hospodářství - Business Administration

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Život v zahraničí Studium

Život v zahraničí Studium - Univerzita Rád/a bych se zapsal/a na vysoké škole. Uvést, že se chcete zapsat Rád/a bych se zapsal/a na. Uvést, že se chcete přihlásit na předmět bakalářské studium postgraduální studium doktorské studium

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction

Course description. Course credit prior to NO Counted into average NO Winter semester 0 / - 0 / - 0 / - Timetable Language of instruction Course description Course abbreviation: KAL/CAE2 Page: 1 / 8 Course name: English - Preparation for The CAE 2 Academic Year: 2015/2016 Printed: 16.06.2016 22:02 Department/Unit / KAL / CAE2 Academic Year

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Human resources in the labour market

Human resources in the labour market Human resources in the labour market Education and the labour market in the Czech Republic Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Content Historical overview of the school system, institutional support, education

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ Volná místa KOORDINÁTOR/KA JAZYKOVÉ VÝUKY A OBCHODU (Plzeň) Koordinátor/ka je pravá ruka naší manažerky pobočky, se kterou rád/a a ochotně spolupracuje a sdílí úspěchy. Je člověk, který: je systematický

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Podnikatelství (Podnik) Číslo předmětu: 5450333 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. Kredity:

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Recognized Cambridge English Certificates by universities in the Czech republic

Recognized Cambridge English Certificates by universities in the Czech republic Recognized Cambridge English Certificates by universities in the Czech republic Following information was provided by the Office for studies of individual universities and faculties for the year 2015/

Více

PRACOVNÍ STÁŽE. Podmínky:

PRACOVNÍ STÁŽE. Podmínky: NA STÁŽ S AIESEC PRACOVNÍ STÁŽE Profesní stáže v zahraničních firmách či školách Plat, zahraniční pracovní zkušenost Praxe v oboru, převedení teorie do praxe, vylepšení si CV Od čtyř měsíců do 1,5 roku

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1 Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

International School of Business and Management

International School of Business and Management International School of Business and Management Úvodem Vysoká škola ekonomická v Praze patří mezi nejprestižnější veřejné vysoké školy universitního typu v České republice. Její obor Podniková ekonomika

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) doporučení k uznání státnicových předmětů potvrzuje garant předmětu doporučení k uznání předmětů, které nejsou uvedeny jako státnicové,

Více

S t u d y P l a n W M TS

S t u d y P l a n W M TS Czech University of Life Sciences in Prague (CULS Prague) S t u d y P l a n W M TS Credits: Every student needs at least 120 ECTS for the whole study (about 0 ECTS in every year). Student has 66 ECTS for

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

14,35 - Standardizace portálové platformy MEFANET: den zúčtování s projektem OP VK

14,35 - Standardizace portálové platformy MEFANET: den zúčtování s projektem OP VK Program semináře 14,30 - Úvodní slovo 14,35 - Standardizace portálové platformy MEFANET: den zúčtování s projektem OP VK 15,00 - Modernizace výuky klinického rozhodování: představení vybraných platforem

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Course description. Second Romance language 2 Printed: :05. Course name: Academic Year 2015/2016

Course description. Second Romance language 2 Printed: :05. Course name: Academic Year 2015/2016 Course description Course abbreviation: KRP/DRJ2 Page: 1 / 5 Course name: Second Romance language 2 Academic Year: 2015/2016 Printed: 15.01.2017 11:05 Department/Unit / KRP / DRJ2 Title Second Romance

Více

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Interpersonální komunikace - N832018 Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Obsah: Anotace:

Více

Podpora inovačního podnikání v plzeňském regionu. BIC Plzeň. 4. ročník konference SMART CITY PLZEŇ Digitalizace průmyslu a dopravy

Podpora inovačního podnikání v plzeňském regionu. BIC Plzeň. 4. ročník konference SMART CITY PLZEŇ Digitalizace průmyslu a dopravy 4. ročník konference SMART CITY PLZEŇ Digitalizace průmyslu a dopravy Podpora inovačního podnikání v plzeňském regionu Plzeň 30. března 2016 Business and Innovation Centre služby na podporu inovačního

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA

ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA CZ.1.07/2.2.00/15.0291 ABSOLVENTI FILOLOGICKÝCH OBORŮ DNES A ZITRA 22. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci PhDr. Hana Katrňáková, Ph.D. Kurzy měkkých manažerských dovedností (soft

Více

Systém celoživotního vzdělávání v rezortu Vězeňské služby České republiky

Systém celoživotního vzdělávání v rezortu Vězeňské služby České republiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Práva Systém celoživotního vzdělávání v rezortu Vězeňské služby České republiky Bakalářská práce Autor: Radim Nycz Právní administrativa v podnikatelské sféře

Více

Mgr. Kristýna Solomon, Ph.D. 10%

Mgr. Kristýna Solomon, Ph.D. 10% Název studijního Career Service Typ PZ, povinně volitelné doporučený ročník / semestr Rozsah studijního 13 hod. kreditů 2 10% Career Service represents an optional part of the employability-module, which

Více

MONTHLY PROGRAM DECEMBER 2016 PRAGUE

MONTHLY PROGRAM DECEMBER 2016 PRAGUE MONTHLY PROGRAMDECEMBER 2016 Czechs meeting foreigners and vice versa Discussions, debates, games, trips Informal atmosphere Opportunity to meet new people No need to speak Czech In Prague and Central

Více

Stojan pro vrtačku plošných spojů

Stojan pro vrtačku plošných spojů Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště Kollárova 617, Uherské Hradiště Stojan pro vrtačku plošných spojů Závěrečný projekt Autor práce: Koutný Radim Lukáš Martin Janoštík Václav Vedoucí projektu:

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

AKREDITACE JEDNOTLIVÝCH FOREM STUDIA STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL

AKREDITACE JEDNOTLIVÝCH FOREM STUDIA STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL AKREDITACE JEDNOTLIVÝCH FOREM STUDIA STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL VINŠ VÁCLAV & AKREDITAČNÍ KOMISE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 vins@msmt.cz Abstrakt:

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2. Kód: 238 3107 Semestr: 1

Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2. Kód: 238 3107 Semestr: 1 Název předmětu: Manažerské dovednosti Přednášející: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D. Počet kreditů: 2 Rozsah/zakončení: 1+1 z Typ předmětu: PV Kód: 238 3107 Semestr: 1 Anotace Manažerské dovednosti jsou takové

Více

Studium cizinců v ČR. Study of foreigners in the Czech Republic. Studijní oddělení Domu zahraničních služeb

Studium cizinců v ČR. Study of foreigners in the Czech Republic. Studijní oddělení Domu zahraničních služeb Studium cizinců v ČR Studijní oddělení Domu zahraničních služeb Study of foreigners in the Czech Republic The Study Department of the Centre for International Services O nás Studijní oddělení Domu zahraničních

Více

Learning Technologies

Learning Technologies Learning Technologies e-learningový kurz Mgr. Lenka Nováková E-moderator 2012 Co je to Learning Technologies? Learning Technologies for the Classroom je on-line kurz Britské Rady (BC) Kurz představí základní

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Martin Vrbka 0/14. Institute of Machine and Industrial Design Faculty of Mechanical Engineering Brno University of Technology

Martin Vrbka 0/14. Institute of Machine and Industrial Design Faculty of Mechanical Engineering Brno University of Technology Martin Vrbka Institute of Machine and Industrial Design Faculty of Mechanical Engineering Brno University of Technology 0/14 Outline Aim Courses Employees Budget, cost and profit Classrooms and laboratories

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

SoSIReČR Sociální síť informatiků v regionech České republiky, Peter Vojtáš, MFFUK

SoSIReČR Sociální síť informatiků v regionech České republiky, Peter Vojtáš, MFFUK SoSIReČR Sociální síť informatiků v regionech České republiky, Peter Vojtáš, MFFUK Co mají společné? Použity Google Obrázky 2 Co mají společné? Použity Google Obrázky 3 Spolupráci? Použity Google Obrázky

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

HLAVNÍ VÝHODY PROGRAMU

HLAVNÍ VÝHODY PROGRAMU VELKÁ BRITÁNIE - Twin Group Společnost Twin Group byla založen v roce 1993, od té doby působí na trhu jako poskytovatel vzdělání a stáží. Za dobu svého fungování získala ve svém oboru řadu ocenění. Díky

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : I n t e r e s t i n g J o b Angelina Hunter finished

Více

SGM. Smart Grid Management THE FUTURE FOR ENERGY-EFFICIENT SMART GRIDS

SGM. Smart Grid Management THE FUTURE FOR ENERGY-EFFICIENT SMART GRIDS WHO ARE WE? a company specializing in software applications for smart energy grids management and innovation a multidisciplinary team of experienced professionals from practice and from Czech technical

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Course description. Course name: English for pre-intermediate students 2 Printed: :15. Academic Year 2015/2016

Course description. Course name: English for pre-intermediate students 2 Printed: :15. Academic Year 2015/2016 Course description Course abbreviation: KAA/ANG4U Page: 1 / 5 Course name: English for pre-intermediate students 2 Academic Year: 2015/2016 Printed: 23.02.2017 07:15 Department/Unit / KAA / ANG4U Title

Více