2. Grafickou technikou nemeckého expresionizmu je. a) sieťotlač a koláž. 3. Suprematizmus je umelecký smer, ktorý sa spája s menom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. Grafickou technikou nemeckého expresionizmu je. a) sieťotlač a koláž. 3. Suprematizmus je umelecký smer, ktorý sa spája s menom"

Transkript

1 1. Maľba jedným farebným tónom alebo rôznymi valérmi jednej farby sa nazýva a) polychrómia b) chromatické spektrum c) chromozóm d) monochróm 2. Grafickou technikou nemeckého expresionizmu je a) sieťotlač a koláž b) litografia a monotypia c) akvatinta a suchá ihla d) drevorez a drevoryt 3. Suprematizmus je umelecký smer, ktorý sa spája s menom a) Ilja Kabakov b) Marc Chagall c) Kazimir Malevič d) Alexander Rodčenko 4. Ktoré zo spojení je nesprávne? a) Ľudovít Fulla - Škola umeleckých remesiel b) Cyprián Majerník - informel c) Vladimír Kompánek - Skupina Mikuláša Galandu d) Alex Mlynárčik - akčné umenie a happening 5. Francúzsky básnik Charles Baudelaire bol súčasníkom a interpretom a) Eugèna Delacroixa b) Jeana Dubuffeta c) Pabla Picassa d) Alberta Giacomettiho 6. Autorom knihy Príbeh umenia je a/ Erwin Panofsky b/ Stephen W. Hawking c/ Max Ernst d/ Ernst Gombrich 7. Artes liberales znamená

2 a) sedem slobodných umení, ktoré boli perzonifikované ženskými postavami b) slobodné cechové združenia v období renesancie zakladané v Ríme a Florencii c) politicky angažovanú umeleckú tvorbu d) iný pojem pre umenie vo verejnom priestore mesta 8. Po rozpade rímskeho impéria sa centrom Východu stalo mesto a) Rím b) Ravenna c) Konstantinopolis d) Atény 9.Medzi diela Michelangela Buonarrotiho nepatrí a) Extáza sv. Terézie b) Dávid c) Pieta Rondanini d) Mojžiš 10. Deklarácia nezávislosti USA patrí medzi prvé počiny dejín modernej spoločnosti; v ktorom roku bola vyhlásená? a) 1776 b) 1777 c) 1789 d) Najvýznamnejším centrom výroby brúseného skla od 18. storočia bola krajina a) Nemecko b) Taliansko c) Čechy d) Francúzsko 12. Filmový neorealizmus je spojený najmä a) s Francúzskom b) s Nemeckom c) s Talianskom d) s USA 13. Najstaršie doklady výroby skla sú staré

3 a) najmenej 5000 rokov b) najmenej 1500 rokov c) 1000 rokov d) najmenej 500 rokov 14. Prvým človekom vo vesmíre bol a) J. Gagarin b) J. Koroľov c) N. Armstrong d) J. Glenn 15. Autorom románu Cudzinec je a) André Breton b) Jean Paul Sartre c) Albert Camus d) Boris Vian 16.Bartolomej Slzička je hl. postavou novely a) Plyš b) Rivers of Babylon c) Prútené kreslá d) Ako chutí moc 17.Galéria Ľudovíta Fullu sa nachádza a) v Martine b) vo Zvolene c) v Ružomberku d) v Čičmanoch 18.Uveďte autora, ktorý nepatrí do Generácie 1919 a) Vincent Hložník b) Peter Matejka c) Ladislav Guderna d) Roman Ondák 19. Autorom opery Krútňava je a) Ján Cikker

4 b) Eugen Suchoň c) Giuseppe Verdi d) Georges Bizet 20.Ktorý slovenský sochár je autorom súsošia pamätníka SNP v Banskej Bystrici? a) Ján Kulich b) Jozef Jankovič c) Alexander Trizuljak d) Juraj Meliš 21.Podľa projektu ktorého autora je realizované Krematórium v Bratislave? a) Ivan Matušík b) Ferdinand Milučký c) Vladimír Dedeček d) Fridrich Weinwurm 32.Autorom manifestu surrealizmu je a) André Breton b) Salvador Dalí c) Joan Miró d) Jean Cocteau 22.Ktorý z uvedených autorov nepatrí do zoskupenia Die Brücke? a) Ernst Ludwig Kirchner b) Karl Schmidt- Rottluff c) Edvard Munch d) Emil Nolde 23.Kto je autorom známeho hesla less is bore? a) Charles Jencks b) Robert Charles Venturi c) Charles Willard Moore d) Friedensreich Hundertwasser 24.Ku grafickým médiám patrí a) akvarel b) oceľoryt

5 c) drevorez d) pastel 25.Pojem plenér sa týka a/ krajinomaľby b/ moderných médií c/ sochárskeho portrétu d/ slohového pluralizmu 26. K menu ktorého panovníka sa viaže zrušenie nevoľníctva v Uhorsku? a) Mária Terézia b) Jozef II. c) František I. d) Ferdinand V. 27. S ktorými umelcami sa Ľudovít II. Jagelonsky mohol stretnúť? a) Giotto a Cimabue b) Lucas Cranach st. a Majster Pavol z Levoče c) Johan Lukas Kracker a Franz Anton Maulbertsch d) Johan Kupetzky a Ádám Mányoki 28. Ktoré z bývalých šľachtických sídel dnes slúži ako múzeum krásnych umení? a) Zvolenský hrad b) Hrad Slovenská Ľupča c) Kaštieľ v Haliči d) Kaštieľ v Betlanovciach 29. Jedným zo symbolov Bratislavy sa stala fontána od Viktora Tilgnera pred budovou opery; ako sa volá? a) Kačacia fontána b) Tritón a Nymfa c) Ganymedova fontána d) Spievajúca fontána 30. Medzi evanjelistov nepatrí a) Sv. Jozef b) Sv. Lukáš

6 c) Sv. Matúš d) Sv. Ján 31. Po rozpade Rakúsko- Uhorska vzniká Československá republika; kedy sa tak stalo? a) 1914 b) 1918 c) 1920 d) Koľko rokov od vypuknutia Tridsaťročnej vojny bol podpísaný Vestfálsky mier? a) 10 b) 20 c) 30 d) Rímski historici označujú ako rok založenia Ríma a) 753 pr.n.l. b) 353 pr.n.l. c) 153 pr.n.l. d) 153 n.l. 34. Dielo Stepný vlk napísal a) R. Musil b) H. Hesse c) F. Kafka d) T. Mann 35. Na vládu dynastie Luxemburgovcov sa v Čechách viaže umenie a) románske b) gotické c) renesančné d) barokové 36. Námetom série tapisérií zo 17. storočia v bratislavskom Primaciálnom paláci je a) Trójska vojna b) Dáma s jednorožcom c) Héró a Leandros

7 d) Darovanie srdca 37. Autorom sochy Diskobola bol a/ Polykleitos b/ Leochares c/ Skopas d/ Myrón 38.Iniciátorom absurdného divadla a autorom hry Plešatá speváčka je a/ Simone de Beauvoir b/ Guillaume Apollinaire c/ Eugène Ionesco d/ Paul Eluard 39. Pojem vitráž znamená a/ sklomaľbu b/ sochársko- maliarsky artefakt c/ techniku odlievania d/ textilný druh 40. Predstaviteľom rokokového erotizmu v európskom maliarstve bol a) Francisco Zurbarán b) Maurice Quentin de la Tour c) Jean Honoré Fragonard d) Giovanni Battista Tiepolo 41. Autorom slávneho diela Raňajky v tráve je a) Claude Monet b) Dominique Ingres c) Gustave Courbet d) Eduard Manet 42. Medzi predstaviteľov renesančnej literatúry nepatrí a) Dante Alighieri b) Miguel de Cervantes c) William Shakespear d) Pierre Corneille

8 43. Akvatinta je a) akvarelová technika maľby b) zrnkový lept c) maľba na mokrý povrch d) vodeodolný druh papiera 44. Príchod vierozvestcov Cyrila a Metoda na naše územie sa datuje do roku a) 953 b) 683 c) 638 d) Autorom poémy Slávy dcéra je a) Janko Kráľ b) Ľudovít Štúr c) Ján Hollý d) Ján Kollár 46. Výrok dvakrát do tej istej rieky nevstúpiš je tradične pripisovaný antickému filozofovi, ktorý sa volal a) Herkules b) Hermes c) Herakleitos d) Herodes 47. Autorom Kritiky súdnosti je a) Edmund Husserl b) Immanuel Kant c) Karol Marx d) Friedrich Nietzsche 48. Medzi predstaviteľov osvietenskej estetiky nepatrí a) Freud b) Diderot c) Voltaire d) Burke

9 49. Režisérom filmu Kristove roky je a) Dušan Hanák b) Juraj Jakubisko c) Peter Solan d) Juraj Herz 50. Autor prvej veľkej syntézy dejín výtvarného umenia je a) Johann Joachim Winkelmann b) Alexander Gottlieb Baugarten c) Gotthard Efraim Lessing d) Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling

Přehled moderních básnických směrů přelomu 19. a 20. století ve světové literatuře.

Přehled moderních básnických směrů přelomu 19. a 20. století ve světové literatuře. Moderní básnické směry přelomu 19. a 20. století ve světové literatuře Významní představitelé básnické generace přelomu 19. a 20. století ve světě Francie Charles Baudelaire Paul Verlaine Arthur Rimbaud

Více

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. Pravěké umění rozdělení na Paleolit, Mezolit a Neolit; malířství, sochařství, keramika, megalitické

Více

DĚJINY A KULTURA PhDr. Věra Radváková

DĚJINY A KULTURA PhDr. Věra Radváková DĚJINY A KULTURA PhDr. Věra Radváková NEJSTARŠÍ CIVILIZACE CIVILIZACE PŘEDNÍHO VÝCHODU 3. tisíciletí př.n.l. Sumerové, Akkadové, Babylóňané (území Mezopotámie) EGYPT, INDIE, ČÍNA Starověké kultury byly

Více

Vyobrazení. 1. Mikoláš Aleš: Dva poutníci přicházející do Prahy, pravděpodobně 1869, kresba perem tuší

Vyobrazení. 1. Mikoláš Aleš: Dva poutníci přicházející do Prahy, pravděpodobně 1869, kresba perem tuší Vyobrazení 1. Mikoláš Aleš: Dva poutníci přicházející do Prahy, pravděpodobně 1869, kresba perem tuší 2. Mikoláš Aleš: Zasviť mi ty slunko zlaté na 3. Mikoláš Aleš: Májový triptych poslední z vlasti krok,

Více

Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o., ul. A. Jiráska 1887, Most

Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o., ul. A. Jiráska 1887, Most Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o., ul. A. Jiráska 1887, Most Seznam literárních děl k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury ve školním roce 2015/16 Kritéria pro výběr maturitních

Více

Nacionalizmus. Národ, keď nájde sám seba, žiť bude! -Dr. Jozef Tisa

Nacionalizmus. Národ, keď nájde sám seba, žiť bude! -Dr. Jozef Tisa Nacionalizmus Národ, keď nájde sám seba, žiť bude! -Dr. Jozef Tisa Čo je nacionalizmus? Podstata Vznik Delenie Predstavitelia Konflikty Obsah: Čo je nacionalizmus? natio = národ (lat.) prehnané vlastenectvo;

Více

silné zdi, portál, podpůrné sloupy, klenba valená a křížová, úzká okna, často sdružená

silné zdi, portál, podpůrné sloupy, klenba valená a křížová, úzká okna, často sdružená Kultura a umění 02 DĚJINY KULTURY A UMĚNÍ Otázka číslo: 1 K znakům románské architektury patří: silné zdi, portál, podpůrné sloupy, klenba valená a křížová, úzká okna, často sdružená silné zdi, úzká okna

Více

PŘÍJMENÍ JMÉNO ATELIÉR. U všech otázek je pouze jedna odpověď správná. V případě zatržení dvou políček se daná otázka považuje za nezodpovězenou.

PŘÍJMENÍ JMÉNO ATELIÉR. U všech otázek je pouze jedna odpověď správná. V případě zatržení dvou políček se daná otázka považuje za nezodpovězenou. SKUPINA A PŘÍJMENÍ JMÉNO ATELIÉR U všech otázek je pouze jedna odpověď správná. V případě zatržení dvou políček se daná otázka považuje za nezodpovězenou. 1.Významnou lokalitou prehistorické jeskynní malby

Více

SÚŤAŽ BYSTRÉ OKO 2013

SÚŤAŽ BYSTRÉ OKO 2013 SÚŤAŽ BYSTRÉ OKO 2013 textový zoznam všetkých súťažných diel Pravek Stonehenge v Anglicku Věstonická venuša Egyptské umenie Pyramídy v Gíze Busta Kráľovnej Nefertiti Tri hudobníčky maľba v Naktejovej hrobke

Více

Okruhy pro bakalářské závěrečné zkoušky - ak.rok.2009-2010

Okruhy pro bakalářské závěrečné zkoušky - ak.rok.2009-2010 Okruhy pro bakalářské závěrečné zkoušky - ak.rok.2009-2010 KTDU FaVU, 23. listopadu 2009 1. Umění pravěkých kultur základní charakteristika, periodizace - umění paleolitu v českých zemích a v západní Evropě

Více

Min. 126 Kreditov Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci Ikonografia. 5 2S H 1 Z Chmelinová

Min. 126 Kreditov Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci Ikonografia. 5 2S H 1 Z Chmelinová Študijný plán - Schválený Akademický rok: 2015/2016 Študijný program: AboDU - dejiny - (Jednoodborové štúdium, bakalársky I. st., denná forma) Študijný odbor: 2.1.17. - dejiny a teória garant : doc. PhDr.

Více

Výtvarné umění 1. Otázka číslo: 1. Ve stejné době působili malířsky ve Francii: Camille Corot, Eugéne Delacroix, Honoré Daumier, Théodore Rousseau

Výtvarné umění 1. Otázka číslo: 1. Ve stejné době působili malířsky ve Francii: Camille Corot, Eugéne Delacroix, Honoré Daumier, Théodore Rousseau Výtvarné umění 1 Otázka číslo: 1 Ve stejné době působili malířsky ve Francii: Camille Corot, Eugéne Delacroix, Honoré Daumier, Théodore Rousseau Camille Corot, Honoré Daumier, Eugéne Delacroix, Nicolas

Více

Jak se jmenoval nejvýznamnější španělský lyrik začátku 17. století, zakladatel španělského národního divadla?

Jak se jmenoval nejvýznamnější španělský lyrik začátku 17. století, zakladatel španělského národního divadla? Osobnosti 14 Osobnosti z let 1522-1700 Otázka číslo: 1 Jak se jmenoval nejvýznamnější španělský lyrik začátku 17. století, zakladatel španělského národního divadla? Lope de Vega Calderon de la Barca Miguel

Více

Maturitné okruhy zo slovenského jazyka a literatúry

Maturitné okruhy zo slovenského jazyka a literatúry Maturitné okruhy zo slovenského jazyka a literatúry Literatúra 1.Staroveká literatúra rozdelenie na orientálnu a antickú literatúru, ich charakteristika, hlavní predstavitelia. Dráma v starovekej literatúre.

Více

PŘÍJMENÍ JMÉNO ATELIÉR. 1. Stupňovité věžové stavby budované ve starověké Mezopotámii od sumerského do novobabylonského období se nazývají

PŘÍJMENÍ JMÉNO ATELIÉR. 1. Stupňovité věžové stavby budované ve starověké Mezopotámii od sumerského do novobabylonského období se nazývají OBOR GRAFICKÝ DESIGN SKUPINA A PŘÍJMENÍ JMÉNO ATELIÉR U všech otázek je pouze jedna odpověď správná. V případě zatržení dvou políček se daná otázka považuje za nezodpovězenou. 1. Stupňovité věžové stavby

Více

Matematika test. 1. Doplň do štvorčeka číslo tak, aby platila rovnosť: (a) 9 + = (b) : 12 = 720. (c) = 151. (d) : 11 = 75 :

Matematika test. 1. Doplň do štvorčeka číslo tak, aby platila rovnosť: (a) 9 + = (b) : 12 = 720. (c) = 151. (d) : 11 = 75 : GJH-Prima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Súčet Test-13 Matematika test Na tento papier sa nepodpisuj. Na vypracovanie tejto skúšky máš čas 20 minút. Test obsahuje 13 úloh a má 4 strany. Úlohy môžeš riešiť

Více

Kód volebného obvodu 307. Obvodná volebná komisia zistila tieto výsledky hlasovania: Počet volebných okrskov 133

Kód volebného obvodu 307. Obvodná volebná komisia zistila tieto výsledky hlasovania: Počet volebných okrskov 133 volebného obvodu 307 O D P I S Z á p i s n i c e Obvodnej volebnej komisie o výsledku ania vo volebnom obvode číslo 7 vo voľbách do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja konaných 09.11.2013 Obvodná

Více

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory Celé jméno uchazeče: Test kulturně historických znalostí pro učební umělecké obory 1. Do kterého uměleckého oboru patří stavba chrám sv. Barbory v Kutné Hoře? a) užité umění b) architektura c) malířství

Více

ROMANTISMUS. Bartoníčková Eliška, Tercie C

ROMANTISMUS. Bartoníčková Eliška, Tercie C ROMANTISMUS Bartoníčková Eliška, Tercie C Vznik a charakteristika slohu umělecký a myšlenkový směr časově souběžný s klasicismem a empírem (1.pol.19.stol.) reakce na studenou racionalitu klasicismu příčiny

Více

www.zlinskedumy.cz 1

www.zlinskedumy.cz 1 www.zlinskedumy.cz 1 GOTIKA PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY FRANCIE III. EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky Přehled katedrál ve Francii Katedrála svatého Štěpána v Sens /Sóns/ první gotická

Více

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury vyšší úroveň ve školním roce 2011/2012 (Zpracováno v souladu s katalogem požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky,

Více

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA Studijní běh: 14. semestr Bc. (stud. skup. A, B, C, D) PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA oboru Sociální pedagogika pro období září 2014 leden 2015 Akademický rok 2014/2015 (zimní semestr) Brno 2014 PLÁN STUDIJNÍCH

Více

Mistrovská díla z Albertina Museum a Batlinerovy sbírky

Mistrovská díla z Albertina Museum a Batlinerovy sbírky Mistrovská díla z Albertina Museum a Batlinerovy sbírky 1 Jedna z nejvýznamnějších evropských sbírek manželů Rity a Herberta Batlinerových společně s Museem Albertina poskytla Národní galerii v Praze soubor

Více

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1

Dodanie tovaru a reťazové obchody Miesto dodania tovaru - 13/1 Dodanie u a reťazové obchody Miesto dodania u - 13/1 ak je dodanie u spojené s odoslaním alebo prepravou u - kde sa nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava u osobe, ktorej má byť dodaný, začína

Více

převážně v katolických zemích, protože bylo zatíženo katolickou propagandou

převážně v katolických zemích, protože bylo zatíženo katolickou propagandou 05 Baroko Otázka číslo: 1 Po bitvě na Bílé Hoře (1620) a restauraci císařské moci v Českém království dostává rozsáhlé pravomoci v oblasti školství a vzdělávání řád založený Ignácem z Loyoly Tovaryšstvo

Více

06 Klasicismus, osvícenství

06 Klasicismus, osvícenství 06 Klasicismus, osvícenství Otázka číslo: 1 Klasicismus se datuje do období: 16./17. století 17./18. století 18./19. století Otázka číslo: 2 Centrem klasicismu je: Anglie Itálie Francie Otázka číslo: 3

Více

Preromantismus ve světové literatuře

Preromantismus ve světové literatuře Preromantismus ve světové literatuře Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

PŘÍJMENÍ JMÉNO ATELIÉR. U všech otázek je pouze jedna odpověď správná. V případě zatržení dvou políček se daná otázka považuje za nezodpovězenou.

PŘÍJMENÍ JMÉNO ATELIÉR. U všech otázek je pouze jedna odpověď správná. V případě zatržení dvou políček se daná otázka považuje za nezodpovězenou. OBOR UŽITÉ UMĚNÍ SKUPINA A PŘÍJMENÍ JMÉNO ATELIÉR U všech otázek je pouze jedna odpověď správná. V případě zatržení dvou políček se daná otázka považuje za nezodpovězenou. 1. Hlavní město egyptské Střední

Více

Študent a jeho profesijná odbornosť v praxi

Študent a jeho profesijná odbornosť v praxi Súkromná stredná umelecká škola Hodruša-Hámre Prezentácia projektu Grafické systémy v Odbornom vzdelávaní pod názvom: Študent a jeho profesijná odbornosť v praxi Projekt: Grafické systémy v Odbornom vzdelávaní

Více

1. Emanuel Max, Pomník Františka Josefa z Dietrichsteina, 1859, mramor, Mikulov, Dietrichsteinská hrobka. Foto: Marcela Hrbková

1. Emanuel Max, Pomník Františka Josefa z Dietrichsteina, 1859, mramor, Mikulov, Dietrichsteinská hrobka. Foto: Marcela Hrbková 1. Emanuel Max, Pomník Františka Josefa z Dietrichsteina, 1859, mramor, Mikulov, Dietrichsteinská hrobka. Foto: Marcela Hrbková 2. Emanuel Max, Pomník Františka Josefa z Dietrichsteina, 1859, mramor, Mikulov,

Více

Spoznávame Bratislavu. Vlastiveda, 4. ročník

Spoznávame Bratislavu. Vlastiveda, 4. ročník Spoznávame Bratislavu Vlastiveda, 4. ročník Poloha Bratislavy Bratislava leží v juhozápadnej časti Slovenska. Rozprestiera sa na úpätí Malých Karpát, po oboch brehoch Dunaja Leží v blízkosti Česka, Rakúska

Více

PŘÍJMENÍ JMÉNO ATELIÉR. U všech otázek je pouze jedna odpověď správná. V případě označení dvou políček se daná otázka považuje za nezodpovězenou.

PŘÍJMENÍ JMÉNO ATELIÉR. U všech otázek je pouze jedna odpověď správná. V případě označení dvou políček se daná otázka považuje za nezodpovězenou. SKUPINA C PŘÍJMENÍ JMÉNO ATELIÉR U všech otázek je pouze jedna odpověď správná. V případě označení dvou políček se daná otázka považuje za nezodpovězenou. 1. Archeologická lokalita v rakouském Hallstattu

Více

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE Doc. PhDr. Jiří Šetlík, CSc. (nar. 1929) je uznávaným českým historikem umění. V šedesátých. letech byl vedoucím sbírky moderního umění Národní galerie v Praze a v závěru 60. let

Více

SURREALISMUS. je evropský umělecký směr, ale také životní styl, který usiluje o osvobození mysli, zdůrazňuje podvědomí.

SURREALISMUS. je evropský umělecký směr, ale také životní styl, který usiluje o osvobození mysli, zdůrazňuje podvědomí. SURREALISMUS je evropský umělecký směr, ale také životní styl, který usiluje o osvobození mysli, zdůrazňuje podvědomí. Surrealismus je stále aktivní směr, ačkoli se od původních myšlenek značně vzdálil.

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

PŘÍJMENÍ JMÉNO ATELIÉR. U všech otázek je pouze jedna odpověď správná. V případě označení dvou políček se daná otázka považuje za nezodpovězenou.

PŘÍJMENÍ JMÉNO ATELIÉR. U všech otázek je pouze jedna odpověď správná. V případě označení dvou políček se daná otázka považuje za nezodpovězenou. OBOR DESIGN SKUPINA A PŘÍJMENÍ JMÉNO ATELIÉR U všech otázek je pouze jedna odpověď správná. V případě označení dvou políček se daná otázka považuje za nezodpovězenou. 1. Lokalita s významným dokladem prehistorických

Více

bibliografický súpis

bibliografický súpis Povesti o Jurajovi Jánošíkovi bibliografický súpis 2013 Povesti o Jurajovi Jánošíkovi bibliografický súpis 2013 Úvod A doma povedz, že čo pán, stolica a hrom pokazí, že to valaška z ocele ponapráva na

Více

Zrození a smrt autora Od Giorgia Vasariho k Rolandu Barthesovi. Parmigianino, Vlastní portrét v konvexním zrcadle, cca 1524

Zrození a smrt autora Od Giorgia Vasariho k Rolandu Barthesovi. Parmigianino, Vlastní portrét v konvexním zrcadle, cca 1524 Zrození a smrt autora Od Giorgia Vasariho k Rolandu Barthesovi Parmigianino, Vlastní portrét v konvexním zrcadle, cca 1524 Giorgio Vasari (1511-1574) Malíř, architekt První významný sběratel kreseb Spoluzakladatel

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

PŘÍJMENÍ JMÉNO ATELIÉR. U všech otázek je pouze jedna odpověď správná. V případě označení dvou políček se daná otázka považuje za nezodpovězenou.

PŘÍJMENÍ JMÉNO ATELIÉR. U všech otázek je pouze jedna odpověď správná. V případě označení dvou políček se daná otázka považuje za nezodpovězenou. OBOR UŽITÉ UMĚNÍ SKUPINA A PŘÍJMENÍ JMÉNO ATELIÉR U všech otázek je pouze jedna odpověď správná. V případě označení dvou políček se daná otázka považuje za nezodpovězenou. 1. Lokalita s významným dokladem

Více

Seznam literatury k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury - vyšší úroveň obtížnosti

Seznam literatury k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury - vyšší úroveň obtížnosti Seznam literatury k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury - vyšší úroveň obtížnosti autor název díla rok I. vydání žánr region Česká a světová literatura do konce 18. století Epos o Gilgamešovi 2.

Více

Společensko-historické pozadí po II. světové válce

Společensko-historické pozadí po II. světové válce Společensko-historické pozadí po II. světové válce Elektronické počítačové systémy, Elektronické zpracování informací Společensko-historické pozadí po II. světové válce VY_32_INOVACE_02_01_01 Kultura a

Více

Renezance a humanismus

Renezance a humanismus Renezance a humanismus vz. v Itálii ve 14. st., umělecký směr obrat k člověku, důraz na pozemský život, klesá zájem o víru není ovlivněno církví hl. nositelé: měšťanstvo stává se novou významnou vrstvou

Více

Výsledky majstrovstiev Bratislavského kraja dospelých. Bratislava, Majstri kraja:

Výsledky majstrovstiev Bratislavského kraja dospelých. Bratislava, Majstri kraja: Výsledky majstrovstiev Bratislavského kraja dospelých Bratislava, 13.1.2013 Majstri kraja: Dvojhra muži : Peter Turček Štvorhra muži: Peter Turček, Igor Prievozník Ostatné disciplíny sa pre malý počet

Více

ŽELEZNIČNÁ STANICA ŽILINA

ŽELEZNIČNÁ STANICA ŽILINA ŽELEZNIČNÁ STANICA ŽILINA 1. Železničná stanica 1.1 Poloha ŽST Žilina sa nachádza v blízkosti stanice SAD a organizačne sa zapája do systému verejnej dopravy. Revitalizovaná stanica by potenciálne mohla

Více

ZADANIE 1. PDF vytvorené pomocou súšobnej verzie pdffactory

ZADANIE 1. PDF vytvorené pomocou súšobnej verzie pdffactory ZADANIE 1 Navrhnite databázu pre firmu prevádzkujúcu sieť kinosál, jej tabuľky sú uvedené v zozname. Podľa potreby môžete doplniť ďalšie tabuľky a ich stĺpce: prevádzky (názov, mesto, adresa, počet kinosál,

Více

GIOVANNI GIULIANI (1664 1744)

GIOVANNI GIULIANI (1664 1744) 13. březen 2. říjen 2005 GIOVANNI GIULIANI (1664 1744) Baroko ožívá v Liechtensteinském muzeu II LIECHTENSTEIN MUSEUM Die Fürstlichen Sammlungen www.liechtensteinmuseum.at 13. březen 2. říjen 2005 GIOVANNI

Více

Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra histórie

Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra histórie Príloha D Údaje o pedagogickej činnosti organizácie Semestrálne prednášky: Názov semestr. predmetu: Dejiny Slovenska - 19. a 20. storočie Názov semestr. predmetu: Dejiny Slovenska II Názov semestr. predmetu:

Více

PhDr. Jana Bros-Svobodová. Počátky psané literatury ve světě. Evropská renesanční literatura test

PhDr. Jana Bros-Svobodová. Počátky psané literatury ve světě. Evropská renesanční literatura test Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: PhDr. Jana Bros-Svobodová Počátky psané literatury ve světě Evropská renesanční literatura test Pracovní list nabízí testovací otázky, které

Více

Vybrané kapitoly z dějin filosofie (antika, středověk, novověk, 20. stol)

Vybrané kapitoly z dějin filosofie (antika, středověk, novověk, 20. stol) Vybrané kapitoly z dějin filosofie Obor: křesťanská výchova KFK/VKDF, 2007-2008, semestrální přednáška se cvičením, 2+1 hod., zk ZS: 24.9.-21.12. 2004, 13 týdnů (tel.: 7404; email: ladislav.chvatal@upol.cz)

Více

MATEMATIKA v reálnom živote. Soňa Čeretková Katedra matematiky FPV UKF Nitra

MATEMATIKA v reálnom živote. Soňa Čeretková Katedra matematiky FPV UKF Nitra MATEMATIKA v reálnom živote Soňa Čeretková Katedra matematiky FPV UKF Nitra Ciele a obsah predmetu...vyučovanie by malo viesť k budovaniu vzťahu medzi matematikou a realitou, k získavaniu skúseností s

Více

DOKUMENTÁCIA ČINNOSTI V AKTIVITE

DOKUMENTÁCIA ČINNOSTI V AKTIVITE Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ ZÁKLADNÁ ŠKOLA, LIMBOVÁ 30, ŽILINA Názov projektu: Moderná škola, základ plnohodnotného života Kód ITMS projektu:

Více

ANTIREALISMUS II. Pavel Trtílek ( )

ANTIREALISMUS II. Pavel Trtílek ( ) ANTIREALISMUS II. Pavel Trtílek (12. 12. 2013) vznik 1886 ve Francii jistá návaznost na romantismus odmítavá reakce na popisnost realismu a naturalismu snaha zobrazit nezobrazitelné pomocí symbolů (poodkrýt

Více

Literatura 2. Otázka číslo: 1. Vyber řadu, v které jsou uvedeny jen eposy: Epos o Gilgamešovi, Mahábhárata, Píseň písní. Rámajána, Kniha písní, Védy

Literatura 2. Otázka číslo: 1. Vyber řadu, v které jsou uvedeny jen eposy: Epos o Gilgamešovi, Mahábhárata, Píseň písní. Rámajána, Kniha písní, Védy Literatura 2 Otázka číslo: 1 Vyber řadu, v které jsou uvedeny jen eposy: Epos o Gilgamešovi, Mahábhárata, Píseň písní Rámajána, Kniha písní, Védy Mahábhárata, Rámajána, Epos o Gilgamešovi Otázka číslo:

Více

REKONŠTRUKCIA. Stavebné štýly kedysi a teraz

REKONŠTRUKCIA. Stavebné štýly kedysi a teraz REKONŠTRUKCIA Gotika Klasicizmus Barok Secesia Stavebné štýly kedysi a teraz Kedysi a teraz! Čo sa stane s peknou fasádou budovy, ktorú postavili pred prvou svetovou vojnou, keď budovu treba zatepliť?

Více

UMĚLECKÉ SLOHY. VY_32_INOVACE_160116 10. dubna 2013

UMĚLECKÉ SLOHY. VY_32_INOVACE_160116 10. dubna 2013 UMĚLECKÉ SLOHY VY_32_INOVACE_160116 10. dubna 2013 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Nová. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací materiál

Více

2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! DĚJINY UMĚNÍ DIDAKTICKÝ TEST DUM0D12C0T01 Maximální bodové hodnocení: 97 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 47 úloh. Časový limit pro řešení didaktického

Více

ČÁST 1 - KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ

ČÁST 1 - KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ ČÁST 1 - KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ 1) Tolerování délkových rozměrů soustava tolerancí a uložení ISO, mezní úchylky, rozměrová tolerance, soustava jednotné díry, soustava jednotného hřídele, pravidla pro stanovení

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í RENESANCE

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í RENESANCE RENESANCE ÚLOHA 1: Přečtěte si následující citace. Co o renesanci říkají? Nyní může každý opravdu bystrý duch děkovat bohu, že byl vybrán, aby mohl žít v tomto novém věku tak plném naděje a příslibů, který

Více

Program bohoslužieb vo farnosti Švošov dátum dnes slávime svätá omša úmysel sv. omše Iný program 13.4.2009 Veľkonočný pondelok 8.00 14.4.2009 Veľkonočný utorok 7.00 + Emília 15.4.2009 Veľkonočná streda

Více

Povesti o Bytči a okolí : bibliografický súpis

Povesti o Bytči a okolí : bibliografický súpis Povesti o Bytči a okolí : bibliografický súpis 2012 Povesti o Bytči a okolí : bibliografický súpis 2012 ...Kto by sa mohol pamätať na časy, keď bol zámok v Bytči biednejší ako najchudobnejšia chalupa?

Více

Seznam literárních děl pro maturitní zkoušku 2013

Seznam literárních děl pro maturitní zkoušku 2013 říspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, SČ: 120 00, tel.: 224 255 121 Seznam literárních děl pro maturitní zkoušku 2013 Maturitní zadání k ústní zkoušce (šk. rok 2012/13)

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZŠ Břežany zpracovala v r{mci projektu DUMY: 9. ročník, výtvarn{ výchova Tematický blok: Výtvarné umění autor: Mgr. Alžběta Sousedíkov{ sousedikova.obl@seznam.cz leden 2012 Název projektu: Inovace a zkvalitnění

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková RENESANCE Renesance znamená znovuzrození římské antiky, ne

Více

Starogrécky filozof Demokritos ( pred n.l) Látky sú zložené z veľmi malých, ďalej nerozdeliteľných častíc - atómov

Starogrécky filozof Demokritos ( pred n.l) Látky sú zložené z veľmi malých, ďalej nerozdeliteľných častíc - atómov STAVBA ATÓMU Starogrécky filozof Demokritos (450-420 pred n.l) Látky sú zložené z veľmi malých, ďalej nerozdeliteľných častíc - atómov Starogrécky filozof Aristoteles (384-322 pred n.l) Látky možno neobmedzene

Více

DIVADLO POSTMODERNÍ A POSTDRAMATICKÉ. Vývojové trendy v divadle na konci 20. a na počátku 21. stol.

DIVADLO POSTMODERNÍ A POSTDRAMATICKÉ. Vývojové trendy v divadle na konci 20. a na počátku 21. stol. DIVADLO POSTMODERNÍ A POSTDRAMATICKÉ Vývojové trendy v divadle na konci 20. a na počátku 21. stol. MODERNA / termín, užití termín moderna se používá v různých oblastech historie, politika, umění moderna

Více

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S.

BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. BULLETIN EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI PRO PRÁVNÍ DĚJINY, Z. S. Zvláštní číslo 1 roč. 2 16. březen 2016 ISSN 2464-4889 Vážení členové Evropské společnosti pro právní dějiny, z. s., rádi bychom Vás informovali,

Více

1. Ako sa nazýva umenie, ktoré prevládalo v 18. storočí?(zakrúžkuj správnu odpoveď) A. rokoko B. barok C. gotika D. románske

1. Ako sa nazýva umenie, ktoré prevládalo v 18. storočí?(zakrúžkuj správnu odpoveď) A. rokoko B. barok C. gotika D. románske Pracovný list č.4 Dejepis 18. storočie storočie rozumu ( 7.roč. ŠZŠ 2.hod.). I. 18.storočie je obdobím baroka. Cieľom cirkvi v období baroka bolo odpútať človeka od každodenných starostí, mal sa vrátiť

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 1. alebo spojeného 1. a 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2016/2017 - stav k 31. 5. 2016 ŠKOLA, FAKULTA verejné

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf,příspěvková organizace Bratislavská 2166,407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,tel.+420412372632 Číslo

Více

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ - Výtvarný obor (VO)

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ - Výtvarný obor (VO) VO 1 Antika - řecká architektura *prezentace + výukový plán VO - Základy dějin umění Mgr. Edita Macků 25.9.2013 FM, YŽ, EM, SH VO 2 Antika - řecká architektura **pracovní list + metodika VO - Základy dějin

Více

NEVLASTNÁ VODIVOSŤ POLOVODIČOVÉHO MATERIÁLU TYPU P

NEVLASTNÁ VODIVOSŤ POLOVODIČOVÉHO MATERIÁLU TYPU P NEVLASTNÁ VODIVOSŤ POLOVODIČOVÉHO MATERIÁLU TYPU P 1. VLASTNÉ POLOVODIČE Vlastnými polovodičmi nazývame polovodiče chemicky čisté, bez prímesí iných prvkov. V súčasnosti je najpoužívanejším polovodičovým

Více

Pedagog a umění. pořádané k poctě významného výtvarného pedagoga a teoretika Josefa Vydry ( )

Pedagog a umění. pořádané k poctě významného výtvarného pedagoga a teoretika Josefa Vydry ( ) Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Katedrou dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Vás zve na sympozium s mezinárodní

Více

POSTUP GENEROVANIA ŽIADOSTI O KVALIFIKOVANÝ CERTIFIKÁT POMOCOU PROGRAMU COMFORTCHIP.

POSTUP GENEROVANIA ŽIADOSTI O KVALIFIKOVANÝ CERTIFIKÁT POMOCOU PROGRAMU COMFORTCHIP. POSTUP GENEROVANIA ŽIADOSTI O KVALIFIKOVANÝ CERTIFIKÁT POMOCOU PROGRAMU COMFORTCHIP. V prípade, že sa rozhodnete použiť ako úložisko kvalifikovaného certifikátu čipovú kartu StarCos2.3, musíte si žiadosť

Více

Mgr. Blanka Šteindlerová

Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 42 Anotace Žák se seznámí s pojmem renesance, získá základní informace. Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT =Předmět /téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací

Více

RENESANCE ÚVOD VYMEZENÍ POJMU RENESANCE.

RENESANCE ÚVOD VYMEZENÍ POJMU RENESANCE. RENESANCE ÚVOD VYMEZENÍ POJMU RENESANCE www.zlinskedumy.cz RENESANCE Renaissance - z francouzštiny = znovuzrození, obrození antiky původ slova renesance je italský - rinascimento pojem renesance byl poprvé

Více

ARC-poznávačka -III romantismus-významné stavby full

ARC-poznávačka -III romantismus-významné stavby full ARC-poznávačka -III romantismus-významné stavby full Variace č.: 739 Guggenheimovo muzeum, New York, USA 3.5.200 0:02:4 4 z 59 764 2 vysílač na Ještědu, Liberec, Česká republika 794 3 Habitat, Montreal,

Více

pracovní list pro výkladovou část hodiny Popis a vysvětlení literárních termínů Významní autoři: život a dílo Kontrolní otázky a úkoly

pracovní list pro výkladovou část hodiny Popis a vysvětlení literárních termínů Významní autoři: život a dílo Kontrolní otázky a úkoly SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA MAJA, s.r.o., Viničná 463, Mladá Boleslav VÝUKOVÝ MATERIÁL: JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 8.9.2012 PRO ROČNÍK: 3. OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: VY_32_INOVACE_DUM

Více

Okruhy otázek k závěrečným zkouškám pro obor 8206R050 Restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů v akademickém roce 2015/2016

Okruhy otázek k závěrečným zkouškám pro obor 8206R050 Restaurování a konzervace papíru, knižní vazby a dokumentů v akademickém roce 2015/2016 DĚJINY UMĚNÍ 01/ Antické umění malířství: pompejský styl základní architektonické řád 02/ Raně křesťanské umění ikonografie výzdoby (katakomby, mozaiky) významné stavby a jejich mozaiková výzdoba (Ravenna)

Více

Vývoj grafického umění

Vývoj grafického umění Vývoj grafického umění GRAFIKA Knižní grafika zahrnuje tvorbu ilustrací, ale i typografickou úpravu knih, knižní přebal, frontispis apod. Volná grafika volné listy nemající praktický účel (i umělecká grafika),

Více

KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM UCI NA MAJSTROVSTVÁ SVETA V ROKU 2016 Výkonný Výbor UCI vypracuje kvalifikačný systém každý rok.

KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM UCI NA MAJSTROVSTVÁ SVETA V ROKU 2016 Výkonný Výbor UCI vypracuje kvalifikačný systém každý rok. KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM UCI NA MAJSTROVSTVÁ SVETA V ROKU 2016 Výkonný Výbor UCI vypracuje kvalifikačný systém každý rok. Cestné preteky jednotlivcov Muži Elite Kvalifikačný systém sa bude používať v poradí

Více

Zvedavý Kolumbus súbor pracovných listov pre 3. ročník ZŠ

Zvedavý Kolumbus súbor pracovných listov pre 3. ročník ZŠ Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Více

KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA (po 1. studijním bloku) 2.1. Přehled dějin evropské hudby

KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA (po 1. studijním bloku) 2.1. Přehled dějin evropské hudby KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA (po 1. studijním bloku) 1. Obecná charakteristika První studijní blok je uzavřen komisionální komplexní zkouškou (KZk), jejímž cílem je ověřit předpoklady studenta pro další studium muzikologie.

Více

Motýli/ Entechemie: Milada Vyhnálková, Ondřej Dvořák, Daniel Ondráček, Michaela Foitová, Juraj Háder, Barbora Nesvadbová, Tereza Slavkovská

Motýli/ Entechemie: Milada Vyhnálková, Ondřej Dvořák, Daniel Ondráček, Michaela Foitová, Juraj Háder, Barbora Nesvadbová, Tereza Slavkovská Oxana Smilková Absolutní štěstí mouchy aneb poslední mystifikace Salvadora Dalí studio Marta Premiéra: 12. 10. 2014 Režie: Oxana Smilková Dramaturgie: Oxana Smilková, Dagmar Haladová Výprava, light design:

Více

OBEC LIPTOVSKÁ OSADA

OBEC LIPTOVSKÁ OSADA OBEC LIPTOVSKÁ OSADA 034 73 U Z N E S E N I A zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.9.2010 K bodu č. 3 programu: Výročná správa audítora za rok 2009 U z n e s e n i e č.71/2010 A/ B e r

Více

OBEC BECKOV zoznam ocenených občanov

OBEC BECKOV zoznam ocenených občanov OBEC BECKOV zoznam ocenených občanov 1995 2015 CENA STAROSTU za rok 1995: p. Antonovi Strakovi za obetavú prácu pre rozvoj telovýchovy a športu v našej obci sr. Cecílii Márii Kosecovej za obetavú prácu

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_119_VV9 KUBISMUS. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_119_VV9 KUBISMUS. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_119_VV9 KUBISMUS Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková Kubismus Kubismus je umělecká směr, která se zrodil v Paříži

Více

Cezhraničný rozvod v EÚ

Cezhraničný rozvod v EÚ Cezhraničný rozvod v EÚ Relevantné právne nástroje 1. Nariadenie Rady (ES)č. 2201/2003 z27. novembra 2003 o právomoci auznávaní avýkone rozsudkov vmanželských veciach avo veciach rodičovských práv a povinností,

Více

PhDr. Olga Šimandlová leden - únor 2013. Český jazyk a literatura. Český jazyk a literatura. Světová literatura 20. a 21. století

PhDr. Olga Šimandlová leden - únor 2013. Český jazyk a literatura. Český jazyk a literatura. Světová literatura 20. a 21. století Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Světová

Více

ZÁKLADNÉ ÚDAJE o území navrhovanom na ochranu podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

ZÁKLADNÉ ÚDAJE o území navrhovanom na ochranu podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Príloha č. 5.2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE o území navrhovanom na ochranu podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (kategória): PR Názov chráneného územia: Dunitová skalka

Více

nábytek 10+ 10- Zelenavé lehátko I nábytek vnitřek pravá 10+ Typická secesní barevnost

nábytek 10+ 10- Zelenavé lehátko I nábytek vnitřek pravá 10+ Typická secesní barevnost vnitřek levá Zelenavé lehátko I Typická secesní barevnost Co kdyby vám patřilo toto elegantní lehátko? Inspirujte se na výstavě a přikreslete k němu sami sebe. najdi ve výstavě vnitřek pravá zadní vnitřek

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa vysokoškolského štúdia na akademický rok 2016/2017 - stav k 31. 5. 2016 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita Komenského

Více

Historie 18. Otázka číslo: 1. Mohli se setkat? Tutanchamon a Chammurabi. Alexandr Veliký a Herodes

Historie 18. Otázka číslo: 1. Mohli se setkat? Tutanchamon a Chammurabi. Alexandr Veliký a Herodes Historie 18 Jde čistě o to, jestli se jejich životy časově alespoň maličko překrývaly. V každé sadě otázek je alespoň jedenkrát ano. Vyber jen ty dvojice, které se setkat mohly. Otázka číslo: 1 Mohli se

Více

PALETY s označením EPAL - EUR a IPPC

PALETY s označením EPAL - EUR a IPPC PALETY s označením EPAL - EUR a IPPC Rastlinolekárske požiadavky na drevný obalový materiál, ktorý je použitý ako obalový materiál pri dovoze v zásielkách rôzneho tovaru do EÚ stanovujú ošetrenie a označenie

Více

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády. Krajské kolo Dejepisnej olympiády pre SŠ 8. ročník, školský rok 2015/2016 Písomný test pre kategórie A a B

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády. Krajské kolo Dejepisnej olympiády pre SŠ 8. ročník, školský rok 2015/2016 Písomný test pre kategórie A a B Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Krajské kolo Dejepisnej olympiády pre SŠ 8. ročník, školský rok 2015/2016 Písomný test pre kategórie A a B Odpoveďový hárok Dátum:... Identifikačné číslo žiaka:...

Více

Remeslo má zlaté dno I.

Remeslo má zlaté dno I. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

Seznámení se s výtvarnou kulturou a uměním prostřednictvím obrazně vizuálních vyjádření Sexta a druhý ročník

Seznámení se s výtvarnou kulturou a uměním prostřednictvím obrazně vizuálních vyjádření Sexta a druhý ročník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova výtvarná (EVV) Seznámení se s výtvarnou kulturou a uměním prostřednictvím obrazně vizuálních vyjádření Sexta a druhý ročník 2 hodiny týdně

Více

Přednášky se konají vždy ve středu, a to 1x za 14 dní.

Přednášky se konají vždy ve středu, a to 1x za 14 dní. ESTETIKA PRO SENIORY Semestrální přednáškový cyklus z dějin umění a kultury obsahuje 20 přednášek, rozdělených do 2 skupin (A a B). Absolvovat lze obě skupiny současně. Všechny přednášky jsou doplněny

Více

Lenka Tichá 9-Vý t arná k ultura ult

Lenka Tichá 9-Vý t arná k ultura ult VÝTVARNÁ KULTURA 12. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá DUM Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 2. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více