Nabídka vzdělávání pro veřejnou správu na 1. pololetí 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nabídka vzdělávání pro veřejnou správu na 1. pololetí 2011"

Transkript

1 pro veřejnou správu na 1. pololetí 2011

2 Úvod Úvod Vážení pracovníci ve veřejné správě, vážení zastupitelé, Vzdělávací institut Středočeského kraje Vám představuje svou nabídku vzdělávacích kurzů na období od ledna do června Kurzy jsou určeny pro úředníky veřejné správy jak na obecních a městských úřadech, tak i na úřadech krajských a magistrátních. Stejně tak jsou určeny pro všechny volené zástupce obcí, měst a krajů. Tato nabídka vychází z nových akreditovaných vzdělávacích programů nabízených naším institutem od druhého pololetí roku Vedle mnohaleté úspěšné nabídky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, která může být výběrově vhodná v jednotlivých programech i pro Vás, je tato speciální nabídka nově budovaným pilířem vzdělávání dospělých Vzdělávacího institutu Středočeského kraje. Bude průběžně doplňována a aktualizována dalšími vzdělávacími programy. Informace o nich budou dostupné na našich internetových stránkách a budou též distribuovány elektronickou poštou a prostřednictvím elektronických systémů Středočeského kraje, který je zřizovatelem našeho Institutu. Budu velmi rád, když Vás naše nabídka osloví a naleznete v ní právě ty aktivity dalšího vzdělávání, které Vám budou vyhovovat a odpovídat Vašim potřebám. Věřím, že Vám přinesou množství nových poznatků, vědomostí a dovedností, které významně přispějí k Vašemu profesnímu i osobnímu růstu. Jsem přesvědčen o tom, že brzy oceníte jak kvalitu našich služeb, tak veřejnoprospěšný charakter našeho Institutu, který se projevuje zejména v dostupnosti a přijatelnosti vzdělávacích aktivit pro všechny naše klienty. S přáním mnoha úspěchů Mgr. Jiří Holý ředitel Vzdělávacího institutu Středočeského kraje 4

3 Úvod Obsah Úvod... 3 Obsah... 5 Jak pracovat s katalogem... 6 pro veřejnou správu na 1. pololetí PV - Daně, poplatky... 8 Správa daní a poplatků PV Etika, korupce... 8 Etika úředníka veřejné správy... 8 Korupce v územních samosprávných celcích PV - Evidence obyvatel, matriky, doklady, státní občanství... 8 Správní rozhodování na úseku evidence obyvatel... 8 Zákon o evidenci obyvatel PV - Finance, rozpočet, hospodaření... 9 Finanční kontrola... 9 Finanční hospodaření a rozpočtová pravidla územních samospráv PV - Informační technologie... 9 Datové schránky... 9 Textový editor WORD na uživatelské úrovni... 9 Tabulkový kalkulátor EXCEL na uživatelské úrovni PowerPoint - Počítačová prezentace PV Jazykové vzdělávání Angličtina ve veřejné správě - Modul 1: Veřejná správa a činnost úřadu Angličtina ve veřejné správě - Modul 2: Úřední korespondence a telefonická komunikace Angličtina ve veřejné správě - Modul 3: Etiketa a protokol Angličtina ve veřejné správě - Modul 4: Prezentační dovednosti Angličtina ve veřejné správě - Modul 5: Evropská unie PV - Personalistika, lidské zdroje Odměňování zaměstnanců územních samosprávných celků Systém hodnocení zaměstnanců ve veřejné správě PV - Psychosociální dovednosti, komunikace, prezentace Komunikace s problémovým klientem Obrana proti manipulaci v komunikaci Time management Úřední korespondence formální úprava a pravopis Řízení porad Psychohygiena a prevence syndromu vyhoření PV - Regionální rozvoj Vybrané okruhy z regionálního rozvoje ve veřejné správě PV - Sociální oblast, sociální péče, ochrana dětí Komunitní plánování PV - Správní řád Aplikace správního řádu - řízení v I. stupni Správní řízení ve II. stupni náprava vadných aktů správního orgánu PV - Školství Školství ve veřejné správě v návaznosti na správní řád PV - Veřejná správa Aplikace zákona o obcích v praxi Právní rámec řízení obce pro starosty, místostarosty a zastupitele Petice a stížnosti PV - Veřejné zakázky Veřejné zakázky PV - Vidimace a legalizace Vidimace a legalizace PV - Ostatní Bezpečná obec a město Termínový kalendář vzdělávacích kurzů Realizace kurzů na zakázku Přihlášky: Závazná individuální přihláška Závazná skupinová přihláška 5

4 Úvod Jak pracovat s katalogem Uspořádání katalogu Pro přehlednost a snadnější orientaci při vyhledávání vzdělávacích kurzů je katalog členěn podle tematických oblastí, u každého kurzu je uváděno místo a čas konání a číselný kód kurzu. Součástí katalogu je též stručný přehled všech vzdělávacích kurzů uspořádaný do termínového kalendáře. Přihlášky a podmínky pro přihlašování K přihlášení můžete využít hromadnou nebo individuální přihlášku, kterou najdete na konci katalogu. Elektronická forma přihlášek je k dispozici na našich internetových stránkách. Přihlášku můžete zasílat poštou nebo em. Na přihláškách uvádějte číselný kód kurzu uvedený u místa konání a všechny požadované údaje, které jsou nutné pro vydání osvědčení a pro fakturaci. Veškeré údaje jsou nepřenosné, slouží výhradně pro vnitřní potřebu naší organizace a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Na všechny vzdělávací kurzy je možné zasílat přihlášky v průběhu celého pololetí, a to elektronicky na případně nebo poštou na adresu: Zborovská 11, Praha 5. Včasné zaslání přihlášek (alespoň týden před konáním kurzu) má zásadní vliv na uskutečnění či zrušení kurzu. Pozvánky a informace o vzdělávacím kurzu budou přihlášeným účastníkům zaslány em týden před jeho konáním, případně jim bude zaslána informace o jeho zrušení. Pro dobré fungování této služby Vás prosíme o včasné oznámení jakékoli změny v ových adresách úřadů i jednotlivců. Účastnické poplatky a způsob úhrady U každého kurzu jsou uváděny účastnické poplatky. Faktura / účetní doklad jsou vystavovány až po uskutečnění akce. Platba probíhá bankovním převodem na základě vystavené faktury s rozpisem účasti na jednotlivých vzdělávacích akcích dle prezenčních listin. U vybraných dlouhodobých kurzů je požadována platba předem. Stornovací podmínky Všechny přijaté přihlášky na vzdělávací kurzy jsou závazné. Omluvit neúčast je možno pouze písemně ( em), a to do 7 dnů před konáním akce. U většiny kurzů je možné v tomto termínu zaregistrovat náhradníka. Při předem písemně ( em) neomluvené neúčasti se účtuje stornovací poplatek v plné výši účastnického poplatku. Doklad o účasti na vzdělávacím kurzu Dokladem o účasti je osvědčení o absolvování vzdělávacího kurzu. 6

5 pro veřejnou správu na 1. pololetí

6 01 PV - Daně, poplatky Správa daní a poplatků Cílem vzdělávacího programu je prohloubit znalost zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, a to zejména ustanovení týkajících se činnosti územních samosprávných celků a ustanovení, která doznala zásadních změn oproti původní právní úpravě - zákonu č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Určeno: Úředníkům územních samosprávných celků, kteří vykonávají správní činnosti při správě daní a poplatků, a dalším úředníkům finančních útvarů samosprávných celků Lektor: Dr. Ing. Jiří Peřina Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KÚ Stč. kraje, Praha 5, Zborovská od 09:00h A80 03 PV Etika, korupce Etika úředníka veřejné správy Cílem kurzu je seznámit účastníky s etickými zásadami a etickým kodexem úředníka veřejné správy jako nedílnými součástmi firemní kultury a profesionálního vystupování úředníka. Určeno: Úředníkům územních samosprávných celků dle 2 zák. č. 312/2002 Sb. Lektor: Mgr. Hana Rybková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KÚ Stč. kraje, Praha 5, Zborovská od 09:00h A80 Korupce v územních samosprávných celcích 6,5 hod. Cílem vzdělávacího programu je poskytnout základní informace o problematice korupce a boje proti korupci ve veřejné správě včetně přehledu legislativních opatření (zejm. zákon o střetu zájmů), vymezit úlohu územních samosprávných celků a nevládních organizací při řešení této problematiky. Určeno: Úředníkům územních samosprávných celků dle 2 zák. č. 312/2002 Sb. Cena: 900 Kč Lektor: Mgr. Tomáš Šimek Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KÚ Stč. kraje, Praha 5, Zborovská od 09:00h A80 05 PV - Evidence obyvatel, matriky, doklady, státní občanství Správní rozhodování na úseku evidence obyvatel Vzdělávací program je pojat jako aktualizační kurz zaměřený na aplikaci správního řízení na úseku evidence obyvatel, a to ve vztahu k výkladu zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech. Určeno: Úředníkům územních samosprávných celků, zejména úředníkům zařazeným do ohlašoven a matrik na obcích, a dále úředníkům odborů vnitřních věcí obcí a měst Lektor: Ing. Jana Kovačová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: Ml. Boleslav, Gymn. Dr. J. Pekaře, Palackého od 09:00h G80 Místo: Kolín, SOŠ a SOU stavební, Praţská od 09:00h G81 Místo: Příbram, OA a VOŠ, Na Příkopech od 09:00h G82 Místo: Mělník, VOŠ a Stř. zahradnická škola, Na Polabí od 09:00h G83 Místo: Vlašim, Střední prům. škola, Komenského od 09:00h G84 Místo: Rakovník, Gymnázium Z. Wintra, nám. J. Ţiţky od 09:00h G85 Zákon o evidenci obyvatel Vzdělávací program je pojat jako aktualizační kurz zaměřený na výklad zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, s důrazem na jeho změny a jejich aplikaci v praxi. Výklad bude přizpůsoben složení účastníků kurzu tak, aby důraz ve výkladu byl kladen na to, z jaké pozice dle zákona o evidenci obyvatel účastníci kurzu vystupují a jaké činnosti vykonávají. Určeno: Úředníkům územních samosprávných celků, kteří zabezpečují agendu evidence obyvatel dle zákona o evidenci obyvatel, a to z pozice ohlašoven ve smyslu tohoto zákona, matričních úřadů či obecních úřadů Lektor: Ing. Jana Kovačová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KÚ Stč. kraje, Praha 5, Zborovská od 09:00h A80 8

7 07 PV - Finance, rozpočet, hospodaření Finanční kontrola 6,5 hod. Cílem vzdělávacího programu je seznámit úředníky se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem na jeho dopady na územní samosprávné celky. Určeno: Úředníkům územních samosprávných celků, kteří vykonávají funkce příkazce operace, správce rozpočtu nebo hlavní účetní podle zákona o finanční kontrole Cena: 900 Kč Lektor: Ing. Lenka Borecká Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KÚ Stč. kraje, Praha 5, Zborovská od 09:00h A80 Místo: Benešov, ISŠ technická, Černoleská od 09:00h G80 Místo: Beroun, Gymnázium J. Barranda, Talichova od 09:00h G81 Místo: Kolín, SOŠ a SOU stavební, Praţská od 09:00h G82 Finanční hospodaření a rozpočtová pravidla územních samospráv Vzdělávací program je pojat jako aktualizační a prohlubující kurz zaměřující se na hospodaření a nakládání s majetkem územních samosprávných celků a řešení problémů s tím spojených v praxi. Součástí výkladu jsou aktuální změny v příslušných právních normách, zejm. v zákoně o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v zákoně o účetnictví, v zákoně o obcích a dalších. Určeno: Úředníkům a vedoucím úředníkům územních samosprávných celků, úředníkům vykonávajícím správní činnosti při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jejich přezkum, dalším úředníkům zařazeným do ekonomických a finančních odborů Lektor: Mgr. Helena Peterová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: Ml. Boleslav, Gymn. Dr. J. Pekaře, Palackého od 09:00h G80 Místo: Benešov, ISŠ technická, Černoleská od 09:00h G81 Místo: KÚ Stč. kraje, Praha 5, Zborovská od 09:00h A80 08 PV - Informační technologie Datové schránky Cílem vzdělávacího programu je seznámit úředníky s problematikou datových stránek, která je předmětem zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. Výklad je zaměřen na praktický dopad tohoto zákona na úřady územní samosprávy s vazbou na legislativu o archivnictví a spisové službě. Určeno: Úředníkům a zaměstnancům územních samosprávných celků Lektor: Ing. Mgr. Eva Urbanová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: Rakovník, Gymnázium Z. Wintra, nám. J. Ţiţky od 09:00h G80 Místo: Vlašim, Střední prům. škola, Komenského od 09:00h G81 Místo: Příbram, OA a VOŠ, Na Příkopech od 08:00h G82 Místo: Kolín, SOŠ a SOU stavební, Praţská od 09:00h G83 Místo: Ml. Boleslav, Gymn. Dr. J. Pekaře, Palackého od 09:00h G84 Místo: KÚ Stč. kraje, Praha 5, Zborovská od 09:00h A80 Textový editor WORD na uţivatelské úrovni Cílem kurzu je upevnění základních uživatelských dovedností při práci s textem v textovém editoru Word a získání rozšiřujících uživatelských znalostí a dovedností včetně schopnosti dále dovednosti samostatně rozvíjet. Určeno: Úředníkům územních samosprávných celků a dalším zaměstnancům ve veřejné správě Lektor: Jiří Chytil Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KÚ Stč. kraje, Praha 5, Zborovská od 09:00h A80 Místo: Kolín, Stř. prům. škola strojírenská, Heverova od 09:00h G80 Místo: Beroun, Gymnázium J. Barranda, Talichova od 09:00h G81 9

8 Tabulkový kalkulátor EXCEL na uţivatelské úrovni Cílem kurzu je upevnění základních uživatelských dovedností při práci s tabulkami v tabulkovém kalkulátoru Excel a získání rozšiřujících uživatelských znalostí včetně schopnosti dále dovednosti samostatně rozvíjet. Určeno: Úředníkům územních samosprávných celků a dalším zaměstnancům ve veřejné správě Lektor: Jiří Chytil Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KÚ Stč. kraje, Praha 5, Zborovská od 09:00h A80 Místo: Kolín, Stř. prům. škola strojírenská, Heverova od 09:00h G80 Místo: Beroun, Gymnázium J. Barranda, Talichova od 09:00h G81 PowerPoint - Počítačová prezentace Cílem kurzu je získání základních uživatelských dovedností při vytváření vlastních počítačových prezentací v PowerPointu, a to včetně schopnosti tyto dovednosti dále aktivně samostatně rozvíjet. Obsah kurzu: Zásady úspěšné prezentace, zásady zpracování prezentace - Možnosti tvorby a zpracování prezentací v programu PowerPoint - Dostupné funkce a příklady jejich využití - Tvorba jednoduché prezentace, ukázky možností prezentačního programu - Vytvoření prezentace pomocí šablony Určeno: Úředníkům územních samosprávných celků a dalším zaměstnancům ve veřejné správě Lektor: Jiří Chytil Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KÚ Stč. kraje, Praha 5, Zborovská od 09:00h A80 09 PV Jazykové vzdělávání Angličtina ve veřejné správě - Modul 1: Veřejná správa a činnost úřadu Cílem vzdělávacího programu je zlepšit komunikační schopnosti úředníků v anglickém jazyce a prohloubení znalostí a dovedností ve vybraných tematických oblastech: Modul 1 - Veřejná správa a činnost úřadu - Základní terminologie týkající se veřejné správy, veřejných financí, veřejné politiky, organizačního uspořádání úřadu, úlohy úřadu a jím vykonávaných správních činností v samostatné i přenesené působnosti. Určeno: Úředníkům územních samosprávných celků. Požadavkem pro účast v kurzu je minimální znalost anglického jazyka na úrovni A1. Lektor: Mgr. Lucie Línková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KÚ Stč. kraje, Praha 5, Zborovská od 09:00h A80 Angličtina ve veřejné správě - Modul 2: Úřední korespondence a telefonická komunikace Cílem vzdělávacího programu je zlepšit komunikační schopnosti úředníků v anglickém jazyce a prohloubení znalostí a dovedností ve vybraných tematických oblastech: Modul 2 - Úřední korespondence a telefonická komunikace - Použití anglického jazyka v úřední korespondenci, náležitosti a úprava anglického úředního dopisu, praktické příklady. - Struktura telefonického hovoru z pozice volajícího a volaného, umění naslouchat, klást dotazy a argumentovat, rekapitulace obsahu telefonátu, obtížné situace při telefonování, jejich příčiny a eliminace, způsoby řešení námitek, vhodné reakce. Určeno: Úředníkům územních samosprávných celků. Požadavkem pro účast v kurzu je minimální znalost anglického jazyka na úrovni A1. Lektor: Mgr. Lucie Línková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KÚ Stč. kraje, Praha 5, Zborovská od 09:00h A81 Angličtina ve veřejné správě - Modul 3: Etiketa a protokol Cílem vzdělávacího programu je zlepšit komunikační schopnosti úředníků v anglickém jazyce a prohloubení znalostí a dovedností ve vybraných tematických oblastech: Modul 3 - Etiketa a protokol - Úvod do společenského chování a výchovy, rozbor pojmů, základy etikety v pracovním a společenském styku, seznámení s pravidly stylu oblékání a reprezentace organizace při pracovních společenských příležitostech, zejména při jednáních se zahraničními partnery. Určeno: Úředníkům územních samosprávných celků. Požadavkem pro účast v kurzu je minimální 10

9 Cena: znalost anglického jazyka na úrovni A Kč Lektor: Mgr. Lucie Línková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KÚ Stč. kraje, Praha 5, Zborovská od 09:00h A82 Angličtina ve veřejné správě - Modul 4: Prezentační dovednosti Cílem vzdělávacího programu je zlepšit komunikační schopnosti úředníků v anglickém jazyce a prohloubení znalostí a dovedností ve vybraných tematických oblastech: Modul 4 - Prezentační dovednosti - Celkový pohled na prezentaci a její využití, analýza předmětu prezentace a výběr klíčových bodů, příprava a koncepce prezentace, důležité aspekty, na které je nutné se při kvalitní prezentaci zaměřit, profesionální prezentace prezentujícího a jeho organizace, verbalizace a pohotovost při vyjadřování, řešení různých nestandardních situací. Určeno: Úředníkům územních samosprávných celků. Požadavkem pro účast v kurzu je minimální znalost anglického jazyka na úrovni A1. Lektor: Mgr. Lucie Línková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KÚ Stč. kraje, Praha 5, Zborovská od 09:00h A83 Angličtina ve veřejné správě - Modul 5: Evropská unie Cílem vzdělávacího programu je zlepšit komunikační schopnosti úředníků v anglickém jazyce a prohloubení znalostí a dovedností ve vybraných tematických oblastech: Modul 5 - Evropská unie - Základní terminologie týkající se Evropské unie, symboly EU, pilířová struktura EU, instituce a orgány EU, rozhodování v EU, strukturální fondy EU, zdroje informací o legislativních opatřeních EU (Věstník EU, internetové stránky EU). Určeno: Úředníkům územních samosprávných celků. Požadavkem pro účast v kurzu je minimální znalost anglického jazyka na úrovni A1. Lektor: Mgr. Lucie Línková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KÚ Stč. kraje, Praha 5, Zborovská 11, m od 09:00h A84 20 PV - Personalistika, lidské zdroje Odměňování zaměstnanců územních samosprávných celků Cílem kurzu je výklad aktuální právní úpravy odměňování zaměstnanců a seznámení s obsahem katalogu prací pro zaměstnance veřejných služeb a správy, který nabývá účinnosti od Obsah kurzu: - Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě - Nařízení vlády č. 220/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě Určeno: Úředníkům územních samosprávných celků, zejména vedoucím úředníkům a personalistům Lektor: Mgr. Ivana Nemeškalová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: Benešov, ISŠ technická, Černoleská od 09:00h G80 Místo: Ml. Boleslav, Gymn. Dr. J. Pekaře, Palackého od 09:00h G81 Místo: Praha, Kořenského 10, Praha 5 (v bud. ZŠ) od 09:00h A81 Místo: Kolín, SOŠ a SOU stavební, Praţská od 09:00h G83 Místo: Kladno, Stř. prům. škola stavební a OA, Cyrila Boudy od 09:00h G84 Systém hodnocení zaměstnanců ve veřejné správě Cílem vzdělávacího programu je prohloubit znalosti a dovednosti vedoucích úředníků při hodnocení svých podřízených. Vzdělávací program se zaměřuje na plánování, přípravu a realizaci hodnocení zaměstnanců. Měl by napomoci vedoucím úředníkům osvojit si moderní techniky a nástroje hodnocení a naučit se využít výsledků hodnocení. Určeno: Vedoucím úředníkům a vedoucím úřadů územních samosprávných celků Lektor: Mgr. Ivana Nemeškalová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KÚ Stč. kraje, Praha 5, Zborovská od 09:00h A80 11

10 24 PV - Psychosociální dovednosti, komunikace, prezentace Komunikace s problémovým klientem Kurz se zaměřuje na rozvíjení komunikačních dovedností při zvládání náročných situací v práci s klientem, zaměřuje se na zásady jednání a bariéry v komunikaci, techniky aktivního naslouchání, potenciální zdroje konfliktů aj. Určeno: Úředníkům a zaměstnancům územních samosprávných celků Lektor: Mgr. Hana Rybková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KÚ Stč. kraje, Praha 5, Zborovská od 09:00h A80 Obrana proti manipulaci v komunikaci 8 hod. Cílem vzdělávacího programu je osobnostní a sociální rozvoj úředníků a získání schopnosti sebeobrany proti neetickým metodám v komunikaci, jako je manipulace, demagogie, nepřiměřený nátlak, podvody apod. Určeno: Úředníkům a zaměstnancům územních samosprávných celků, kteří při své činnosti komunikují s osobami používajícími nátlakové jednání Cena: 985 Kč Lektor: Mgr. Tomáš Šimek Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KÚ Stč. kraje, Praha 5, Zborovská od 09:00h A80 Time management Cílem vzdělávacího programu je seznámení úředníků se zásadami efektivního využití času, které jim mohou napomoci předcházet časovým ztrátám, předcházet vzniku stresových situací a umět se vypořádat se stresem a zvládat povinnosti spojené s vedením pracovních týmů. Určeno: Úředníkům a zaměstnancům územních samosprávných celků Lektor: Mgr. Tomáš Šimek Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KÚ Stč. kraje, Praha 5, Zborovská od 09:03h A80 Úřední korespondence formální úprava a pravopis Cílem kurzu je seznámit účastníky s úpravou úřední korespondence podle normy ČSN v aktuálním znění, se změnami ve srovnání s předchozí úpravou, s typy písemností a jejich náležitostmi, se specifiky úřední korespondence, tvorbou úředního dopisu a problematikou elektronické pošty. Určeno: Úředníkům a zaměstnancům územních samosprávných celků Lektor: Ing. Bc. Jarmila Zábranská, Ing. Milena Škorpilová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: Vlašim, Stř. prům. škola, Komenského od 09:00h G80 Lektor: Ing. Hana Matoušková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KÚ Stč. kraje, Praha 5, Zborovská od 09:00h A80 Lektor: Ing. Bc. Jarmila Zábranská, Ing. Milena Škorpilová Termín: Čas: Čís. kód: Místo: Kutná Hora, Jezuitská kolej, Barborská od 09:00h G81 Lektor: Ing. Hana Matoušková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KÚ Stč. kraje, Praha 5, Zborovská od 09:00h A81 Řízení porad Cílem kurzu je praktické zvládnutí základních dovedností potřebných pro efektivní komunikaci na poradě včetně prevence konfliktní komunikace a schopnosti efektivního řešení interpersonálních kontaktů. Teorie problematiky bude doplněna o praktické ukázky a modelové situace. Určeno: Úředníkům územních samosprávných celků, zejména vedoucím úředníkům, vedoucím úřadů a vedoucím pracovních týmů Lektor: Mgr. Hana Rybková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KÚ Stč. kraje, Praha 5, Zborovská od 09:00h A80 12

11 Psychohygiena a prevence syndromu vyhoření Cílem kurzu je osvojení si schopností umožňujících lépe zvládat stres, osvojení si technik obnovení osobních zdrojů - obranných mechanismů osobnosti včetně nácviku relaxačních metod koncentrace a sebekontroly. Určeno: Úředníkům územních samosprávných celků, vedoucím úředníkům, vedoucím úřadů a dalším zaměstnancům ve veřejné správě Lektor: Mgr. Hana Rybková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KÚ Stč. kraje, Praha 5, Zborovská od 09:00h A80 25 PV - Regionální rozvoj Vybrané okruhy z regionálního rozvoje ve veřejné správě 8 hod. Cílem vzdělávacího programu je poskytnout ucelený přehled v oblasti regionalistiky a regionálního rozvoje, úvod do metodologie regionální analýzy a zpracování programu rozvoje měst a obcí. Obsah kurzu: - Regionalistika, teorie regionu, regionální struktura a politika ČR - Úvod do regionální analýzy - Programy rozvoje obcí, měst a regionů - Koncept místního rozvoje Určeno: Úředníkům územních samosprávných celků dle 2 zák. č. 312/2002 Sb. Cena: 985 Kč Lektor: Ing. Pavla Varvažovská Termín: Čas: Čís. kód: Místo: Benešov, ISŠ technická, Černoleská od 09:00h G80 Místo: Kladno, Stř. prům. škola stavební a OA, Cyrila od 09:00h G81 Boudy 2954 Místo: Ml. Boleslav, Gymn. Dr. J. Pekaře, Palackého od 09:00h G82 Místo: Kolín, SOŠ a SOU stavební, Praţská od 09:00h G83 26 PV - Sociální oblast, sociální péče, ochrana dětí Komunitní plánování 6,5 hod. Cílem kurzu je seznámení účastníků s metodou komunitního plánování pro řešení problémů obce se zvláštním zaměřením na poskytovatele sociálních služeb. Obsah kurzu: - Komunitní plán, charakteristiky a zásady komunitního plánování - Jak postupovat při zpracování komunitního plánu - Povinnosti obcí a krajů při plánování sociálních služeb - Komunitní plán jako strategie rozvoje lokality Určeno: Úředníkům územních samosprávných celků, zejména úředníkům sociálních odborů krajského úřadu, městských a obecních úřadů a dalším zájemcům o tuto problematiku z řad poskytovatelů sociálních služeb Cena: 900 Kč Lektor: Bc. David Pospíšil, DiS. Termín: Čas: Čís. kód: Místo: Ml. Boleslav, Gymn. Dr. J. Pekaře, Palackého od 09:00h G80 Místo: Kladno, Stř. prům. škola stavební a OA, Cyrila od 09:00h G81 Boudy 2954 Místo: Kolín, SOŠ a SOU stavební, Praţská od 09:00h G82 Místo: Benešov, ISŠ technická, Černoleská od 09:00h G83 28 PV - Správní řád Aplikace správního řádu - řízení v I. stupni Vzdělávací program je pojat jako aktualizační a prohlubující kurz, který se zaměřuje na výklad aktuálních problémů souvisejících s aplikací zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v průběhu prvoinstančního řízení. Určeno: Úředníkům územních samosprávných celků, kteří při výkonu své funkce postupují podle správního řádu Lektor: JUDr. Svatava Vronská Termín: Čas: Čís. kód: Místo: Praha, Kořenského 10, Praha 5 (v bud. ZŠ) od 09:00h A80 Místo: Kladno, Stř. prům. škola stavební a OA, Cyrila Boudy od 09:00h G80 13

12 Místo: Příbram, OA a VOŠ, Na Příkopech od 09:00h G84 Místo: Kolín, SOŠ a SOU stavební, Praţská od 09:00h G81 Místo: Benešov, ISŠ technická, Černoleská od 09:00h G82 Místo: Ml. Boleslav, Gymn. Dr. J. Pekaře, Palackého od 09:00h G83 Správní řízení ve II. stupni náprava vadných aktů správního orgánu Vzdělávací program je pojat jako aktualizační a prohlubující kurz, který se zaměřuje na výklad aktuálních problémů souvisejících s aplikací zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, při řízení ve II. stupni (odvolací řízení, přezkumné řízení, obnova řízení, exekuce). Určeno: Úředníkům územních samosprávných celků, kteří při výkonu své funkce postupují podle správního řádu Lektor: JUDr. Svatava Vronská Termín: Čas: Čís. kód: Místo: Kladno, Stř. prům. škola stavební a OA, Cyrila od 09:00h G80 Boudy 2954 Místo: Kolín, SOŠ a SOU stavební, Praţská od 09:00h G81 Místo: Mělník, VOŠ a Stř. zahradnická škola, Na Polabí od 09:00h G82 Místo: Benešov, ISŠ technická, Černoleská od 09:00h G83 30 PV - Školství Školství ve veřejné správě v návaznosti na správní řád 8 hod. Cílem vzdělávacího programu je zajistit orientaci úředníků ve správním řízení a seznámit je s problematikou aplikace správního řádu v oblasti školství s návazností na školský zákon. Určeno: Úředníkům územních samosprávných celků, zejména úředníkům odborů školství Cena: 985 Kč Lektor: JUDr. Monika Bayerová, Ph.D. Termín: Čas: Čís. kód: Místo: Kladno, Stř. prům. škola stavební a OA, Cyrila od 09:00h G80 Boudy 2954 Místo: Benešov, ISŠ technická, Černoleská od 09:00h G81 Místo: Ml. Boleslav, Gymn. Dr. J. Pekaře, Palackého od 09:00h G82 Místo: Kutná Hora, Jezuitská kolej, Barborská od 09:00h G83 32 PV - Veřejná správa Aplikace zákona o obcích v praxi 8 hod. Vzdělávací program je pojat jako aktualizační a prohlubující kurz, který se zaměřuje na výklad aktuálních problémů souvisejících s aplikací zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v praxi. Určeno: Úředníkům územních samosprávných celků dle 2 zák. č. 312/2002 Sb. Cena: 985 Kč Lektor: JUDr. Svatava Vronská Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KÚ Stč. kraje, Praha 5, Zborovská od 08:00h A80 Místo: Kladno, Stř. prům. škola stavební a OA, Cyrila od 09:00h G83 Boudy 2954 Místo: Příbram, OA a VOŠ, Na Příkopech od 09:00h G84 Místo: Kolín, SOŠ a SOU stavební, Praţská od 09:00h G80 Místo: Benešov, ISŠ technická, Černoleská od 09:00h G81 Místo: Ml. Boleslav, Gymn. Dr. J. Pekaře, Palackého od 09:00h G82 Právní rámec řízení obce pro starosty, místostarosty a zastupitele Cílem kurzu je objasnit základní povinnosti a kompetence obce a podat ucelený přehled o nejdůležitějších právních normách potřebných pro řízení obce. Obsah kurzu: Postavení obce a její orgány Základní povinnosti obce Působnost obce samostatná a přenesená Úvod do problematiky správního řízení, doručování Úseky výkonu přenesené působnosti (státní správy): - na úseku evidence obyvatel - v oblasti stavebního zákona - v oblasti ekonomické 14

13 - v oblasti životního prostředí - v oblasti pozemních komunikací - na úseku loterií, hracích přístrojů apod. Stížnosti a petice Určeno: Starostům, místostarostům, voleným členům zastupitelstva a vedoucím úřadů Lektor: JUDr. Jaroslava Malá Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KÚ Stč. kraje, Praha 5, Zborovská od 09:00h A80 Místo: Kladno, Stř. prům. škola stavební a OA, Cyrila od 09:00h G80 Boudy 2954 Místo: Rakovník, Gymnázium Z. Wintra, nám. J. Ţiţky od 09:00h G81 Místo: Beroun, Gymnázium J. Barranda, Talichova od 09:00h G82 Místo: Příbram, OA a VOŠ, Na Příkopech od 09:00h G83 Místo: Benešov, ISŠ technická, Černoleská od 09:00h G84 Místo: Kolín, SOŠ a SOU stavební, Praţská od 09:00h G87 Místo: Ml. Boleslav, Gymn. Dr. J. Pekaře, Palackého od 09:00h G85 Místo: Kutná Hora, Jezuitská kolej, Barborská od 09:00h G86 Místo: Mělník, VOŠ a Stř. zahradnická škola, Na Polabí od 09:00h G88 Petice a stíţnosti Cílem kurzu je komplexně seznámit úředníky s vedením agendy stížností, petic a dalších podání obdržených úřady územní samosprávy v návaznosti na platnou legislativu a její aplikaci v praxi. Určeno: Úředníkům územních samosprávných celků, do jejichž kompetence spadá agenda přijímání a vyřizování podání, petic a stížností. Lektor: Mgr. Hana Rybková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KÚ Stč. kraje, Praha 5, Zborovská od 09:00h A80 33 PV - Veřejné zakázky Veřejné zakázky 7 hod. Cílem vzdělávacího kurzu je seznámení se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a jeho aplikací v praxi. Součástí kurzu je i praktický návod jak postupovat při zadání veřejné zakázky prostřednictvím externí firmy - požadavky, kritéria hodnocení apod. Určeno: Úředníkům územních samosprávných celků, kteří v souladu se zákonem o veřejných zakázkách nakládají s finančními prostředky Cena: 935 Kč Lektor: Mgr. Karel Špáda Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KÚ Stč. kraje, Praha 5, Zborovská od 09:00h A80 34 PV - Vidimace a legalizace Vidimace a legalizace Vzdělávací program je pojat jako aktualizační a prohlubující kurz zaměřený na aktuální právní úpravu problematiky vidimace a legalizace, zejména zákon č. 21/2006 Sb., zákon o ověřování, a problematiku autorizované konverze a s tím souvisejících problémů, upravenou zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Určeno: Úředníkům územních samosprávných celků, kteří vykonávají správní činnosti na úseku vidimace a legalizace, a dále vedoucím úředníkům a vedoucím úřadů Lektor: Mgr. Jana Včeláková Termín: Čas: Čís. kód: Místo: KÚ Stč. kraje, Praha 5, Zborovská od 09:00h A80 Místo: Ml. Boleslav, Gymn. Dr. J. Pekaře, Palackého od 09:00h G80 Místo: Rakovník, Gymnázium Z. Wintra, nám. J. Ţiţky od 09:00h G81 Místo: Příbram, OA a VOŠ, Na Příkopech od 08:00h G82 15

14 38 PV - Ostatní Bezpečná obec a město Cílem vzdělávacího programu je poskytnout informace o bezpečnosti a veřejném pořádku v obci a ve městě jako stěžejní součásti péče o všestranný rozvoj území a o potřeby občanů. Součástí programu je i osvojení znalostí o projektech vhodných k ochraně zájmových lokalit a objektů, o kamerových systémech a další zabezpečovací technice. Určeno: Starostům, tajemníkům, úředníkům a dalším zaměstnancům územních samosprávných celků Lektor: JUDr. Tomáš Koníček, JUDr. Pavel Kocábek Termín: Čas: Čís. kód: Místo: Kutná Hora, Jezuitská kolej, Barborská od 09:00h G80 Místo: Beroun, Gymnázium J. Barranda, Talichova od 09:00h G81 Místo: Benešov, ISŠ technická, Černoleská od 09:00h G82 Místo: Ml. Boleslav, Gymn. Dr. J. Pekaře, Palackého od 09:00h G83 Místo: KÚ Stč. kraje, Praha 5, Zborovská od 09:00h A80 16

15 Termínový kalendář vzdělávacích kurzů Termín Název kurzu Kód Místo konání Cena Aplikace zákona o obcích v praxi A80 Praha 985 Kč Právní rámec řízení obce pro starosty, místostarosty a zastupitele Správní rozhodování na úseku evidence obyvatel Právní rámec řízení obce pro starosty, místostarosty a zastupitele Správní rozhodování na úseku evidence obyvatel Právní rámec řízení obce pro starosty, místostarosty a zastupitele A80 Praha 870 Kč G80 Ml. Boleslav 870 Kč G80 Kladno 870 Kč G81 Kolín 870 Kč G81 Rakovník 870 Kč Finanční kontrola A80 Praha 900 Kč Správní rozhodování na úseku evidence obyvatel G82 Příbram 870 Kč Aplikace správního řádu - řízení v I. stupni A80 Praha 870 Kč Právní rámec řízení obce pro starosty, místostarosty a zastupitele Úřední korespondence - formální úprava a pravopis G82 Beroun 870 Kč G80 Vlašim 870 Kč Aplikace zákona o obcích v praxi G83 Kladno 985 Kč Odměňování zaměstnanců územních samosprávných celků G80 Benešov 870 Kč Etika úředníka veřejné správy A80 Praha 870 Kč Datové schránky G80 Rakovník 870 Kč Právní rámec řízení obce pro starosty, místostarosty a zastupitele G83 Příbram 870 Kč Finanční kontrola G80 Benešov 900 Kč Odměňování zaměstnanců územních samosprávných celků Správní rozhodování na úseku evidence obyvatel G81 Ml. Boleslav 870 Kč G83 Mělník 870 Kč Aplikace správního řádu - řízení v I. stupni G80 Kladno 870 Kč Finanční hospodaření a rozpočtová pravidla územních samospráv Právní rámec řízení obce pro starosty, místostarosty a zastupitele Úřední korespondence - formální úprava a pravopis Správní rozhodování na úseku evidence obyvatel G80 Ml. Boleslav 870 Kč G84 Benešov 870 Kč A80 Praha 870 Kč G84 Vlašim 870 Kč Aplikace správního řádu - řízení v I. stupni G84 Příbram 870 Kč 17

16 Termín Název kurzu Kód Místo konání Cena Správa daní a poplatků A80 Praha 870 Kč Datové schránky G81 Vlašim 870 Kč Právní rámec řízení obce pro starosty, místostarosty a zastupitele G87 Kolín 870 Kč Komunitní plánování G80 Ml. Boleslav 900 Kč Řízení porad A80 Praha 870 Kč Aplikace zákona o obcích v praxi G84 Příbram 985 Kč Finanční hospodaření a rozpočtová pravidla územních samospráv Právní rámec řízení obce pro starosty, místostarosty a zastupitele G81 Benešov 870 Kč G85 Ml. Boleslav 870 Kč Aplikace zákona o obcích v praxi G80 Kolín 985 Kč Obrana proti manipulaci v komunikaci A80 Praha 985 Kč Správní rozhodování na úseku evidence obyvatel G85 Rakovník 870 Kč Aplikace zákona o obcích v praxi G81 Benešov 985 Kč Právní rámec řízení obce pro starosty, místostarosty a zastupitele G86 Kutná Hora 870 Kč Aplikace správního řádu - řízení v I. stupni G81 Kolín 870 Kč Datové schránky G82 Příbram 870 Kč Odměňování zaměstnanců územních samosprávných celků A81 Praha 870 Kč Aplikace zákona o obcích v praxi G82 Ml. Boleslav 985 Kč Komunitní plánování G81 Kladno 900 Kč Právní rámec řízení obce pro starosty, místostarosty a zastupitele G88 Mělník 870 Kč Aplikace správního řádu - řízení v I. stupni G82 Benešov 870 Kč Školství ve veřejné správě v návaznosti na správní řád G80 Kladno 985 Kč Veřejné zakázky A80 Praha 935 Kč Datové schránky G83 Kolín 870 Kč Finanční hospodaření a rozpočtová pravidla územních samospráv Úřední korespondence - formální úprava a pravopis A80 Praha 870 Kč G81 Kutná Hora 870 Kč Aplikace správního řádu - řízení v I. stupni G83 Ml. Boleslav 870 Kč Textový editor WORD na uživatelské úrovni A80 Praha 870 Kč 18

17 Termín Název kurzu Kód Místo konání Cena Finanční kontrola G81 Beroun 900 Kč Vidimace a legalizace A80 Praha 870 Kč Angličtina ve veřejné správě Modul 1. Veřejná správa, činnost úřadu Odměňování zaměstnanců územních samosprávných celků Správní řízení ve II. stupni - náprava vadných aktů správního orgánu A80 Praha 870 Kč G83 Kolín 870 Kč G80 Kladno 870 Kč Datové schránky G84 Ml. Boleslav 870 Kč Tabulkový kalkulátor EXCEL na uživatelské úrovni Správní řízení ve II. stupni - náprava vadných aktů správního orgánu Školství ve veřejné správě v návaznosti na správní řád A80 Praha 870 Kč G81 Kolín 870 Kč G81 Benešov 985 Kč Finanční kontrola G82 Kolín 900 Kč Angličtina ve veřejné správě Modul 2. Úřední korespondence a telefonická komunikace A81 Praha 870 Kč Petice a stížnosti A80 Praha 870 Kč Správní řízení ve II. stupni - náprava vadných aktů správního orgánu G82 Mělník 870 Kč Datové schránky A80 Praha 870 Kč Školství ve veřejné správě v návaznosti na správní řád G82 Ml. Boleslav 985 Kč Komunitní plánování G82 Kolín 900 Kč Angličtina ve veřejné správě Modul 3. Etiketa a protokol Vybrané okruhy z regionálního rozvoje ve veřejné správě Textový editor WORD na uživatelské úrovni Odměňování zaměstnanců územních samosprávných celků A82 Praha 870 Kč G80 Benešov 985 Kč G80 Kolín 870 Kč G84 Kladno 870 Kč Zákon o evidenci obyvatel A80 Praha 870 Kč Angličtina ve veřejné správě Modul 4. Prezentační dovednosti Školství ve veřejné správě v návaznosti na správní řád A83 Praha 870 Kč G83 Kutná Hora 985 Kč Vidimace a legalizace G80 Ml. Boleslav 870 Kč Tabulkový kalkulátor EXCEL na uživatelské úrovni Správní řízení ve II. stupni - náprava vadných aktů správního orgánu G80 Kolín 870 Kč G83 Benešov 870 Kč Bezpečná obec a město G80 Kutná Hora 870 Kč 19

18 Termín Název kurzu Kód Místo konání Cena Angličtina ve veřejné správě Modul 5. Evropská unie A84 Praha 870 Kč PowerPoint - Počítačová prezentace A80 Praha 870 Kč Vidimace a legalizace G81 Rakovník 870 Kč Vybrané okruhy z regionálního rozvoje ve veřejné správě G81 Kladno 985 Kč Bezpečná obec a město G81 Beroun 870 Kč Komunitní plánování G83 Benešov 900 Kč Time management A80 Praha 870 Kč Textový editor WORD na uživatelské úrovni G81 Beroun 870 Kč Systém hodnocení zaměstnanců A80 Praha 870 Kč Vidimace a legalizace G82 Příbram 870 Kč Vybrané okruhy z regionálního rozvoje ve veřejné správě G82 Ml. Boleslav 985 Kč Bezpečná obec a město G82 Benešov 870 Kč Tabulkový kalkulátor EXCEL na uživatelské úrovni Úřední korespondence - formální úprava a pravopis Korupce v územních samosprávných celcích G81 Beroun 870 Kč A81 Praha 870 Kč A80 Praha 870 Kč Bezpečná obec a město G83 Ml. Boleslav 870 Kč Komunikace s problémovým klientem A80 Praha 870 Kč Vybrané okruhy z regionálního rozvoje ve veřejné správě G83 Kolín 985 Kč Bezpečná obec a město A80 Praha 870 Kč Psychohygiena, prevence syndromu vyhoření pro úředníky ÚSC A80 Praha 870 Kč Průběžně pro Vás připravujeme a předkládáme k akreditaci další vzdělávací programy, kterými se snažíme reagovat na aktuální potřeby ve veřejné správě či individuální poptávku územních samosprávných celků. O jejich konání Vás budeme informovat elektronicky. 20

19 Realizace kurzů na zakázku Nabízíme moţnost realizace kurzů na objednávku měst a obcí v místě jejich sídla, a to za předpokladu, ţe se kurzu bude účastnit skupina min. 10 účastníků. Můţeme zajistit tyto kurzy: Aplikace zákona o obcích v praxi Aplikace zákona o krajích v praxi Aplikace správního řádu - řízení v I. stupni Správní řízení ve II. stupni náprava vadných aktů správního orgánu Zákon o evidenci obyvatel Správní rozhodování na úseku evidence obyvatel Vidimace a legalizace Přestupkové řízení ve věci veřejného pořádku, občanského soužití a majetku Datové schránky Veřejné zakázky Finanční hospodaření a rozpočtová pravidla územních samospráv Účetnictví ÚSC a jimi zřizovaných příspěvkových organizací, rozpočtová skladba Účetní závěrka ÚSC a jimi zřizovaných příspěvkových organizací Správa daní a poplatků Přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků Finanční kontrola Vybrané okruhy z regionálního rozvoje ve veřejné správě Komunitní plánování Bezpečná obec a město Odměňování zaměstnanců územních samosprávných celků Pracovněprávní vztahy v úřadech územních samosprávných celků Systém hodnocení zaměstnanců Školství ve veřejné správě v návaznosti na správní řád Vedení lidí, práce s lidmi a jejich řízení Řízení porad Motivace zaměstnanců Time management Osobnostní rozvoj řídícího pracovníka Psychohygiena, prevence syndromu vyhoření pro úředníky ÚSC Efektivní komunikace Neverbální komunikace Asertivní komunikace Obrana proti manipulaci v komunikaci Komunikace s problémovým klientem Etika úředníka veřejné správy Korupce v územních samosprávných celcích Úřední korespondence - formální úprava a pravopis Textový editor WORD na uživatelské úrovni Tabulkový kalkulátor EXCEL na uživatelské úrovni PowerPoint - Počítačová prezentace Chybí Vám něco v naší nabídce? Objednali byste rádi nějaký vzdělávací kurz jen pro Váš úřad? Kontaktujte nás na tel.: a 795, mobil: , 21

20 Závazná individuální přihláška Název kurzu: Místo konání: Kód akce: Datum konání: Územní samosprávný celek: Název: Adresa: (ulice čp., místo, PSČ): Bankovní spojení: Osoba oprávněná k přihlašování zaměstnanců na vzdělávací akce, funkce Telefon: IČ: přihlašuje na kurz: Titul, jméno, příjmení: Místo narození: účastníka: Datum narození: Tel. účastníka: Titul, jméno, příjmení: Místo narození: účastníka: Datum narození: Tel. účastníka: Datum Razítko a podpis (pouze v případě zaslání poštou) Vyplněné přihlášky zasílejte em na adresu: Způsob platby: fakturace probíhá zpětně po uskutečnění akce. Na závěr kurzu bude účastníkům vydáno osvědčení o jeho absolvování, a to na základě prezenční listiny a skutečné účasti na vzdělávacím programu.! Při předem písemně ( em) neomluvené neúčasti bude účtována plná cena! Veškeré poskytnuté osobní údaje jsou nepřenosné, slouží výhradně pro vnitřní potřebu VISK a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

21 Závazná skupinová přihláška Název kurzu: Kód akce: Místo konání: Datum konání: Územní samosprávný celek: Název: Bankovní spojení: Adresa: (ulice čp., místo, PSČ): Osoba oprávněná k přihlašování zaměstnanců na vzdělávací akce: IČ: Tel., přihlašuje na kurz tyto úředníky: Titul, jméno, příjmení Místo narození Datum narození účastníka Tel. účastníka Datum Razítko a podpis (pouze v případě zaslání poštou) Způsob platby: fakturace probíhá zpětně po uskutečnění akce. Na závěr kurzu bude účastníkům vydáno osvědčení o jeho absolvování, a to na základě prezenční listiny a skutečné účasti na vzdělávacím programu.! Při předem písemně ( em) neomluvené neúčasti bude účtována plná cena! Veškeré osobní údaje slouží výhradně pro vnitřní potřebu VISK a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček DVPP Další vzdělávání pedagogických pracovníků ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Učitelská angličtina Jazykové a jazykově metodické vzdělávání v AJ

Učitelská angličtina Jazykové a jazykově metodické vzdělávání v AJ Učitelská angličtina Jazykové a jazykově metodické vzdělávání v AJ Zvýšení jazykových kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení ve Středočeském kraji v anglickém jazyce a zkvalitňování

Více

Organizační řád. Vzdělávacího institutu Středočeského kraje

Organizační řád. Vzdělávacího institutu Středočeského kraje Organizační řád Vzdělávacího institutu Středočeského kraje Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků se sídlem Lázeňská 826, 289 12 Sadská Závazný pro: zaměstnance Vzdělávacího institutu Středočeského

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje

Vzdělávací institut Středočeského kraje Úvod Úvod Vážení pracovníci veřejné správy, vážené kolegyně a kolegové, jako každoročně s končícím kalendářním rokem i letos jsme pro vás již v tomto období připravili aktuální nabídku vzdělávacích kurzů

Více

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko

Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Příloha č.1 SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Předmět veřejné zakázky Dodání služeb vzdělávacích kurzů pro zaměstnance Domova Sluníčko Předpokládaný začátek a konec: 1. 3. 2014 31. 5. 2015 Maximální

Více

Vzdělávací aktivity Institutu pro veřejnou správu Praha. Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová, 20. 6. 2012 Aleš Svoboda

Vzdělávací aktivity Institutu pro veřejnou správu Praha. Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová, 20. 6. 2012 Aleš Svoboda Vzdělávací aktivity Institutu pro veřejnou správu Praha Letní škola Zdravých měst Moravská Třebová, 20. 6. 2012 Aleš Svoboda Historie Institutu 1968 zřízen Ministerstvem vnitra ČSR 2000 příspěvková organizace

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání 00. Úvod do studia kurzu Vstupní vzdělávání 01. Průvodce studiem 01. Použité grafické symboly 02.

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání 00. Úvod do studia kurzu Vstupní vzdělávání 01. Průvodce studiem 01. Použité grafické symboly 02. Osnova kurzu Vstupní vzdělávání 00. Úvod do studia kurzu Vstupní vzdělávání 01. Průvodce studiem 01. Použité grafické symboly 02. Představení autorského týmu 01. Veřejná správa 02. Pojetí veřejné správy,

Více

Pardubický kraj - Krajský úřad Komenského nám. 125, Pardubice

Pardubický kraj - Krajský úřad Komenského nám. 125, Pardubice Pardubický kraj - Krajský úřad Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice č. t.: 466 026 191, 466 026 329 e-mail: marcela.brothankova@pardubickykraj.cz fax : 466 026 129 Z Á V A Z N Á P Ř I H L Á Š K A k účasti

Více

Pardubický kraj - Krajský úřad Komenského nám. 125, Pardubice

Pardubický kraj - Krajský úřad Komenského nám. 125, Pardubice Pardubický kraj - Krajský úřad Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice č. t.: 466 026 191, 466 026 329 e-mail: marcela.brothankova@pardubickykraj.cz fax : 466 026 129 Z Á V A Z N Á P Ř I H L Á Š K A k účasti

Více

Katalog vzdělávání 2016 Obsah

Katalog vzdělávání 2016 Obsah Katalog vzdělávání 2016 Obsah Osobnostní rozvoj... 2 1. Prezentační dovednosti... 2 2. Komunikační dovednosti... 2 3. Lektorské dovednosti a kompetence... 2 4. Myšlenkové mapy... 3 IT kurzy... 4 1. Adobe

Více

Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2008

Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2008 Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2008 Identifikační údaje: instituce: Institut pro místní správu Praha, státní příspěvková organizace MV ČR sídlo: Dlážděná 6, Praha 1, PSČ 110 00 kontaktní

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Zvládání náročných a krizových situací v práci pedagoga středních odborných škol od počátku roku 2012 akreditováno Ministerstvem školství,

Více

VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY

VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VYJEDNÁVÁNÍ PRO NÁKUPNÍ ÚTVARY Vyjednávání je základní proces nákupu, který rozhoduje krátkodobě i dlouhodobě

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMIKA PRO MANAŽERY Ekonomické informace tvoří společný jazyk podnikání - úspěchy i prohry se měří pomocí finančních

Více

Zajištění vzdělávacích kurzů II.

Zajištění vzdělávacích kurzů II. Zlínský kraj Zajištění vzdělávacích kurzů II. Stručný popis předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb : Předmětem veřejné zakázky je realizace vzdělávacích kurzů a výcviků pro sociální pracovníky

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606 628 873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAŽERSKÁ EKONOMIKA V KOSTCE Ekonomické informace tvoří společný jazyk podnikání - úspěchy i prohry se měří

Více

ZLÍN. pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

ZLÍN. pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - PROSINEC 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 ZLÍN Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628 873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRÉNINK INTERNÍCH LEKTORŮ Máte možnost získání nezbytně nutné pedagogické minimum pro interní vzdělávání

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ SRPEN

KATALOG SEMINÁŘŮ SRPEN vzdělávací agentura KATALOG SEMINÁŘŮ SRPEN 2013 www.profesim.cz Vzdělávací agentura PROFESIM, akreditovaná instituce MV ČR a MPSV ČR, si Vás dovoluje pozvat na semináře konané v Olomouci a v Brně. Akreditované

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu mobil 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ V PRAXI - ZDRAVÉ SEBEPROSAZENÍ Chcete si získat respekt svých kolegů či klientů? Chcete se

Více

Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2007. Úvod

Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2007. Úvod Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2007 Identifikační údaje: instituce: Institut pro místní správu Praha sídlo: Dlážděná 6, Praha 1, PSČ 110 00 Úvod Institut pro místní správu Praha

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ V PRAXI Jak efektivně řídit projekty je obsahem připraveného kurzu. Účastníkům nabídne postupy,

Více

INTERAKTIVNÍ PERSONÁLNÍ PORTÁL PRO POTŘEBY ZAMĚSTNANCŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ. www.ipepo.cz. Roman Vrba - MVČR

INTERAKTIVNÍ PERSONÁLNÍ PORTÁL PRO POTŘEBY ZAMĚSTNANCŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ. www.ipepo.cz. Roman Vrba - MVČR INTERAKTIVNÍ PERSONÁLNÍ PORTÁL PRO POTŘEBY ZAMĚSTNANCŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ www.ipepo.cz Roman Vrba - MVČR PROJEKT: INTERAKTIVNÍ PERSONÁLNÍ PORTÁL PRO POTŘEBY ZAMĚSTNANCŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ REG.Č. CZ.1.04/4.1.00/38.00002

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení. referent(ka )-účetní Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Rotava, Sídliště 721, 357 01 Rotava vyhlašuje v souladu se zákonem Č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Více

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ČESKÁ ASOCIACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Nabídka vzdělávání Rok 2012 Kurzy jsou určeny pro: sociální pracovníky pracovníky v sociálních službách Středočeský kraj a Praha IČO: 69836698, bankovní spojení: 27-6395270247/0100,

Více

NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO

NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO POVINNOSTI VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI BOZP, CELKOVÝ PŘEHLED DLE AKTUÁLNÍ

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM +Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MANAŽERSKÁ AKADEMIE Cíl kurzu : Cílem vzdělávacího programu je posílení manažerských dovedností liniových a středních

Více

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Stručná anotace jednotlivých programů. UNIV2 1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Pojetí a cíle vzdělávacího programu Program je koncipován

Více

Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42)

Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42) Vzdělávací agentura REMISVIT,z.ú. ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42). Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV Kontakt: PhDr.

Více

Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu , spisová značka U42)

Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu , spisová značka U42) REMISVIT,z.ú. Vzdělávací agentura ( z. ú. - zapsaný ústav vedený u Městského soudu v Praze, datum zápisu 30.5.2014, spisová značka U42) Nabízíme vzdělávání v akreditovaných kurzech u MPSV Poznáváme,, na

Více

NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO

NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606 628 873 NABÍZÍME VÁM KURZ INFORMACE OD SPECIALISTY BOZP ROBERTA KŘEPINSKÉHO PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY 2017 - ZABEZPEČENÍ POVINNOSTÍ ZAMĚSTNAVATELE V

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ SRPEN 2014. www.profesim.cz

KATALOG SEMINÁŘŮ SRPEN 2014. www.profesim.cz KATALOG SEMINÁŘŮ SRPEN 2014 www.profesim.cz Vzdělávací agentura PROFESIM, akreditovaná instituce MV ČR a MPSV ČR, si Vás dovoluje pozvat na semináře konané v srpnu v Olomouci a v Brně. Akreditované semináře

Více

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl..

Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Přehled realizovaných vzdělávacích kurzů v rámci projektu Vzděl.. Číslo kurzu: 1 Všeobecné vzdělávání pracovníků v sociálních službách na území Královéhradeckého kraje Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace dle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Brozura ROZ.indd 1 31.10.05 17:39:54 Partner projektu - Univerzita Hradec Králové Brozura ROZ.indd 2 31.10.05 17:39:55

Více

Vzdělávací institut Středočeského kraje

Vzdělávací institut Středočeského kraje Úvod Úvod Vážené kolegyně a vážení kolegové, konec roku 2013 prý znamená konec složitého období a začátek období lepšího a příjemnějšího, ne tak krizového a problematického, jako bylo období několika let

Více

Informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 1. Oficiální název Obec Tupadly 2. Důvod a způsob založení Nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni 24.11.1990

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PROGRAMU PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY Pobočka Havířov

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PROGRAMU PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY Pobočka Havířov KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PROGRAMU PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY Pobočka Havířov Podzim 2016 www.pestouni.slezskadiakonie.cz Vážené dámy, vážení pánové, v tomto katalogu Vám předkládáme nabídku podzimních vzdělávacích

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců M A K R O - ND spol. s r.o. pro zvýšení jejich adaptability Identifikační údaje zadavatele Zadavatel:

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2013-2014 Obsah a průběh studia: Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských

Více

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě MĚSTO LANŽHOT Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě V souladu s ustanovením 102, odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rada města tento organizační

Více

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PROGRAMU PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY Pobočka Karviná, Orlová

KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PROGRAMU PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY Pobočka Karviná, Orlová KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PROGRAMU PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY Pobočka Karviná, Orlová Podzim 2016 www.pestouni.slezskadiakonie.cz Vážené dámy, vážení pánové, v tomto katalogu Vám předkládáme nabídku podzimních

Více

PAPY METODIKA A SKLADBA ÚČETNICTVÍ 2014 PO ZMĚNÁCH K

PAPY METODIKA A SKLADBA ÚČETNICTVÍ 2014 PO ZMĚNÁCH K Centrum pro vzdělávání pracovníků ve veřejné správě Alfa eduka s.r.o. vzdělávací instituce akreditované Ministerstvem vnitra ČR číslo akreditace AK/I 49/2010 IČ: 29218705 tel.: 516.442.310, mobil 602.568.728

Více

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem.

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem. Vzdělávací agentura JVN www.jvn.cz Ing. Renata Horníčková Mobil: 604 914621 686 01 Uh.Hradiště jvn@ jvn.cz si Vás dovoluje pozvat na čtyřdenní vzdělávací cyklus Personální a mzdové procesy jako strategie

Více

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice OBEC BLATNICE Vnitřní směrnice č.2/2015 Směrnice k finanční kontrole Obec: Blatnice Adresa: Blatnice 132, 675 51 Jaroměřice n. Rok Směrnici zpracoval: Soňa Málová Datum zpracování: 24.4.2015 Směrnici schválil:

Více

3. Procesní řízení Procesní management Procesní řízení Management procesů a změn ve veřejné správě Řízení procesů ve veřejné správě

3. Procesní řízení Procesní management Procesní řízení Management procesů a změn ve veřejné správě Řízení procesů ve veřejné správě Příloha č. 4 Akreditované vzdělávací programy indikativní seznam akceptovatelných obdobných akreditovaných vzdělávacích kurzů 1. Strategie plánování a řízení Vybrané aspekty strategického řízení Strategické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU KANCELÁŘE STAROSTY ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU KANCELÁŘE STAROSTY ZA ROK 2010 MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ODBORU KANCELÁŘE STAROSTY ZA ROK 200 BŘEZEN 20 PŘEDKLÁDÁ: ING. BOŽENA KOŘENKOVÁ VEDOUCÍ OKS I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel/ fax 585 417 828, mobil 723 560 038, e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Efektivní prezentace Úspěšnost

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

VZDĚLÁVÁNÍ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Nabídka školících akcí VZDĚLÁVACÍ AGENTURA - PHDR. JINDŘICH KADLEC Listopad, 2013 Autor: PhDr. Jindřich Kadlec 1 Vážení přátelé, dostává se Vám do ruky aktualizovaná

Více

Kurzy egovernmentových dovedností

Kurzy egovernmentových dovedností Kurzy egovernmentových dovedností Nabídka školení pro 1/2011 12/2011 Kód kurzu: 01.10.01 Czech POINT - Katastr nemovitostí (2 hodiny) Kurz Vás provede krok za krokem postupem při vydání ověřeného výpisu

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 18.01.2017 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

Výzva č. 40 pro předkládání IP 4.1 - Vzdělávání v egon Centrech krajů a obcí s rozšířenou působností. Newsletter

Výzva č. 40 pro předkládání IP 4.1 - Vzdělávání v egon Centrech krajů a obcí s rozšířenou působností. Newsletter Newsletter Obsah Aktualizace kurzů... 3 Informační systém datových schránek v přípravě je kurz Informační systém datových... 3 Word pro začátečníky (egon)... 3 Czech POINT - Autorizovaná konverze dokumentů...

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů

Přehled nejdůležitějších předpisů Sbírka zákonů Přehled nejdůležitějších předpisů Město Třebechovice pod Orebem jedná a rozhoduje zejména podle těchto nejdůležitějších předpisů (v platném znění): Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Usnesení předsednictva

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CO VÁM KURZ PŘINESE?

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CO VÁM KURZ PŘINESE? OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko, 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TIME MANAGEMENT 4. GENERACE

Více

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin.

PhDr. Jindřich Kadlec CENY KURZŮ: Jednotlivé kurzy jsou poskytovány za úplatu. Cena vzdělávacích akcí je stanovena v závislosti na počtu hodin. Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Česká asociace pečovatelské služby připravuje pro rok 2011 řadu zajímavých vzdělávacích akcí. Věříme, že Vás nabídka osloví a absolvování jednotlivých kurzů pomůže Vám

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte!

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! 1.1. Název organizace 0 1.2. 1.3. IČ organizace Právní forma organizace 1.4. ulice, číslo domu Sídlo organizace

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád ÚMČ. Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec Klobásova 9, Brno,

VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád ÚMČ. Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec Klobásova 9, Brno, VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád ÚMČ Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec Klobásova 9, Brno, 625 00 Schválila RMČ s účinností od 1.3. 2012 1 OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační

Více

1. IDENTIFIKACE ŽADATELE (vzdělavatele) Název organizace (vzdělavatele) IČ organizace. Právní forma organizace. Sídlo organizace

1. IDENTIFIKACE ŽADATELE (vzdělavatele) Název organizace (vzdělavatele) IČ organizace. Právní forma organizace. Sídlo organizace k veřejné zakázce Vytvoření informačního systému pro agendu akreditací v rámci projektu Podpora kvality v celoživotním a kvalifikačním vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách 1. IDENTIFIKACE ŽADATELE

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka kurzů Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Přehled kurzů: Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 1) Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL

Více

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Luby Čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád upravuje organizaci Městského úřadu Luby. Určuje jeho organizační strukturu, dělbu práce mezi jednotlivými odbory,

Více

Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2016

Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2016 Studium pro ředitele škol a školských zařízení 2016 Obsah a průběh studia: Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

IČ: 29218705 tel.: 516.442.310, mobil 602.568.728 seminare@alfaeduka.cz DIČ: CZ29218705 fax 516.442.313 www.alfaeduka.cz

IČ: 29218705 tel.: 516.442.310, mobil 602.568.728 seminare@alfaeduka.cz DIČ: CZ29218705 fax 516.442.313 www.alfaeduka.cz Centrum pro vzdělávání pracovníků ve veřejné správě Alfa eduka s.r.o. vzdělávací instituce akreditované Ministerstvem vnitra ČR číslo akreditace AK/I 49/2010 IČ: 29218705 tel.: 516.442.310, mobil 602.568.728

Více

Metodický návrh vzdělávacího programu Adaptační kurz pro zaměstnance vracející se z rodičovské dovolené

Metodický návrh vzdělávacího programu Adaptační kurz pro zaměstnance vracející se z rodičovské dovolené Metodický návrh vzdělávacího programu Adaptační kurz pro zaměstnance vracející se z rodičovské dovolené Cílová skupina: zaměstnanci MěÚ Slaný vracející se z rodičovské Cíl vzdělávacího programu: napomoci

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ LEDEN - ÚNOR 2016 KVĚTEN ČERVEN 2013 VYŠKOV Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

Zadávací dokumentace k zakázce

Zadávací dokumentace k zakázce Zadávací dokumentace k zakázce Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability zaměstnanců EPAVA Olomouc, a.s. a PAPÍRTISK s.r.o. v době hospodářské krize Název zadavatele: EPAVA Olomouc,

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

V žádosti musí být uvedeno:

V žádosti musí být uvedeno: Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu Označení a Obsah položky Uvozovací text 1. Název Obec Věrovany, se sídlem Rakodavy č.p. 325, 78375 Věrovany, okres Olomouc, kraj Olomoucký 2. Důvod

Více

Příloha č. 1 Seznam témat kurzů a požadavky na zpracování kurzů. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Zajištění vzdělávání cílových skupin pro požadované okruhy vzdělávání

Příloha č. 1 Seznam témat kurzů a požadavky na zpracování kurzů. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Zajištění vzdělávání cílových skupin pro požadované okruhy vzdělávání Příloha č. 1 Seznam témat kurzů a požadavky na zpracování kurzů VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Zajištění vzdělávání cílových skupin pro požadované okruhy vzdělávání PROJEKT - Moderní úřad-vzdělávání pro Statutární město

Více

II. Vzdělávání vedoucích úředníků

II. Vzdělávání vedoucích úředníků II. Vzdělávání vedoucích úředníků Cílová skupina a účel vzdělávání: Vzdělávání je určeno pro vedoucí úřadů, krajů, statutárních měst a pro tajemníky obcí s rozšířenou působností. Cílem vzdělávacího programu

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 2. BĚH ŠKOLENÍ Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu ve spolupráci s Kloknerovým ústavem ČVUT v Praze Školení ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH

Více

OBEC VELKÁ POLOM. kategorie osobních údajů. Kategorie subjektů a. Mzdová evidence zaměstnanců Obce Velká Polom zařazených do obecního úřadu

OBEC VELKÁ POLOM. kategorie osobních údajů. Kategorie subjektů a. Mzdová evidence zaměstnanců Obce Velká Polom zařazených do obecního úřadu Zpracovávané osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Účel zpracování Mzdová evidence zaměstnanců Obce Velká Polom zařazených

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko v Č., 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Více

Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. Kategorie příjemců Doba uchování A. B. C. D. E. F.

Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. Kategorie příjemců Doba uchování A. B. C. D. E. F. Úsek tajemníka Městského úřadu Oslavany Informace o zpracování osobních údajů dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších P. č. Účel

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace dle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘESVĚDČIVÁ PREZENTACE Úspěšnost nás všech závisí na našich schopnostech, pracovním nasazení, na výsledcích naší

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu Příloha č. 4 organizačního řádu Podpisová oprávnění 1. Starosta : 1.1. i mající bezprostředně vztah k jeho funkci v souladu se zákonem o obcích, 1.2. i vzniklé z jednání starosty za město, k jejichţ podpisu

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 si Vás dovoluje pozvat na přípravný seminář OZO BOZP (Odborně způsobilá osoba v plnění úkolů v prevenci rizik) a na Zkoušku OZO BOZP Termín

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více