MARKETINGOVÝ KONCEPT NA PODPORU ČESKÉHO SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU A PREZENTACI ČESKÉ REPUBLIKY V ZAHRANIČÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MARKETINGOVÝ KONCEPT NA PODPORU ČESKÉHO SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU A PREZENTACI ČESKÉ REPUBLIKY V ZAHRANIČÍ"

Transkript

1 MARKETINGOVÝ KONCEPT NA PODPORU ČESKÉHO SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU A PREZENTACI ČESKÉ REPUBLIKY V ZAHRANIČÍ

2 ÚVODNÍ SCÉNÁŘ PROJEKTU CONCERTO GLASSICO CONCERTO GLASSICO/ THE CZECH ART OF GLASS Concerto Glassico je projekt na podporu českého sklářského a bižuterního průmyslu a prezentaci České republiky v zahraničí se zvláštním zaměřením na Prahu a tradiční centra sklářské a bižuterní výroby. Projekt může fungovat jak samostatně tak jako nejvýraznější akce a kompletní marketingový nástroj ustavovaného Sdružení sklářských a bižuterních firem, sklářských škol, muzeí a dalších institucí sklářského a bižuterního průmyslu. Projekt se vymezuje oproti řadě dalších existujících akcí spojených s prezentací skla a bižuterie v mnoha směrech. Standardní výstavní a veletržní akce, kterých se sklářské a bižuterní firmy účastní ve Frankfurtu, Miláně či Paříži jsou individuelními prezentacemi, které většinou propagují odděleně výrobky a značku jedné firmy. Concerto Glassico je komplexní, koordinovanou, odvětvovou prezentací českého sklářského a bižuterního průmyslu ve všech souvislostech. Oproti designovým či úzce výtvarně zaměřeným prezentacím představuje výrazné profiremní a proexportní zaměření propojené marketingovými nástroji do konkrétních komerčních aktivit a přímé podpory prodeje. Projekt je koncipován tak aby svými interaktivními nástroji a využitím AV technologií nabídnul databázi kontaktů a umožnil průzkum trhu i spotřebitelské poptávky. Kromě konkrétní nabídky skla, lustrů a bižuterie s vysokou přidanou hodnotou luxusní kategorie má projekt vysoce prestižní charakter prezentací historie a tradic, ukázkami jedinečné ruční práce a zařazením dalších nástrojů, které pomáhají znovuobjevit prestiž a image českého skla a bižuterie (doprovodné akce, přednášky na téma sklo v architektuře, prezentace uměleckých sklářských technik, módní přehlídky bižuterie atd.). Jelikož jádrem prezentace projektu je sklo a bižuterie jako tradiční ikony Česka, je Concerto Glassico ideálním nástrojem podporujícím také státní propagaci a turizmus České republiky. To je také důvod proč o projekt projevila zájem také Česká centra, zařízení MZV ČR, která přislíbila marketingovou a PR podporu. Jejich kontakty a celkový potenciál může být přínosem. Z kooperativní povahy projektu vyplývá také sdílená finanční participace jednotlivých zúčastněných subjektů.

3 ÚVODNÍ SCÉNÁŘ PROJEKTU CONCERTO GLASSICO Marketingový cíl projektu: Cílem projektu je vytvářet předpoklady pro účinnou podporu skláren s významným exportním zaměřením, předpoklady pro zvýšenou podporu a rozšíření exportních možností a tím výraznějšímu naplňování komerčních cílů zúčastněných podniků. Cílem projektu je vytvoření marketingové platformy pro firmy, svazy, školy a instituce českého sklářského a bižuterního průmyslu doma i v zahraničí. Cílem projektu je zvýšit a posílit povědomí o historii českého skla a bižuterie a zviditelnit současný potenciál, jedinečnost a kvalitu, které tato dvě tradiční odvětví českého průmyslu představují. Cílem projektu je vytvořit předpoklady pro rozvoj výroby, podporu exportu a naplnění komerčních cílů zúčastněných subjektů. Jde o to moderním, atraktivním, osobitým způsobem navázat na velké momenty vzepětí našeho sklářského průmyslu po EXPO 58 a EXPO 67, které daly významný impuls nové tvorbě. Pro české sklářství se díky vystoupení na obou světových výstavách otevřel široký tvůrčí prostor pro autentický rozvoj nové výtvarné disciplíny, která se přiblížila aktuálnímu stavu světového moderního umění. Velmi závažným momentem projektu bude jeho teritoriální zaměření na strategicky významné, klíčové trhy, které jsou pro vývoz kvalitního užitkového skla, lustrů a bižuterie perspektivní. Místa konání, teritoriální determinace, která vzejde ze společné diskuze účastníků projektu bude utvářena v souladu se strategií exportní orientace ČR tak jak byla vytvořena pro vládní orgány ČR. Zcela jistě půjde o prioritní a zájmové oblasti našeho exportu. Marketingové nástroje projektu: Základním marketingovým nástrojem je modul Concerto Glassico. Jde o skladebný a přenosný modul, který sestává z několika základních elementů. Modul musí splňovat nároky na co nesnadnější instalaci, demontáž, obslužnost a ekonomickou efektivnost provozu. Organizátoři projektu zajistí také jeho všeobecnou marketingově komunikační podporu. Další nástroje z rejstříku marketing mixu zaměřené přímo na jednotlivé obchodní partnery zúčastněných firem a subjektů partnery (Direkt Marketing, inzerce,pr, Internet atd.) si zajistí v linii svých obchodně-politických a prodejních záměrů účastníci projektu sami. Důležitými nástroji a součástmi projektu budou doprovodné akce (semináře, sympozia, prezentace, přednášky, setkání atd.). Může jít jak o individuelní akce firem tak koordinované, společné akce zastřešené organizátory projektu.

4 ÚVODNÍ SCÉNÁŘ PROJEKTU CONCERTO GLASSICO Marketingová komunikace projektu: Ústřední marketingová komunikace bude probíhat na základě marketingově komunikačního plánu schváleného všemi účastníky projektu. Plán marketingových komunikací zpracuje a předloží organizace pověřená provozováním projektu. Základem a obsahem marketingové komunikace budou veškeré informace a činnosti, které utvářejí obsah projektu. Cíl marketingové komunikace: Vytvořit povědomí českého skla a bižuterie jako jedinečných produktů České republiky, povědomí nástupnictví vyjímečných tradic, historického dědictví, vysokého řemeslného potenciálu, povědomí současné světové extratřídy. V zájmu předvedení žádoucího, širokého spektra a jedinečnosti nabídky skla a bižuterie z Česka bude zvláštní pozornost věnována příběhům jednotlivých značek. Celý projekt bude zaměřen jak na odborné kruhy tak širší veřejnost. Musí splňovat kriteria atraktivnosti aby uspokojil tzv.rodinného návštěvníka a svým názorným edukativním přístupem působil na mladší generaci a školní návštěvy. Z hlediska komerčního je prioritou přitáhnout jak pozornost významných partnerů z oblasti obchodu, průmyslu a kultury tak řadového návštěvníka, který představuje vyšší příjmovou skupinu a je potenciálním zákazníkem pro nákup luxusního, prestižního zboží.

5 ÚVODNÍ SCÉNÁŘ PROJEKTU CONCERTO GLASSICO Nástroje marketingové komunikace: Projekt Concerto Glassico bude vybaven stálými nástroji marketingové komunikace, mezi které patří: Web stránky projektu Tiskové zprávy pro media Centrální brožura projektu Concerto Glassico v tištěné i digitální podobě Náplň AV programů (Historie a současnost sklářské a bižuterní výroby, ukázky sklářských a bižuterních technik, Databáze a komoditní prezentace zúčastněných sklářských firem a dalších institucí, Galerie sklářských a bižuterních výtvarníků atd.) On line komunikace v zemích kam projekt směřuje s využitím všech kontaktů, kterými disponuje v zahraničí státní správa i obchodní partneři. Publicita doprovodných akcí a živých, názorných produkcí projektu (ukázky ruční práce, konference, semináře, přednášky, setkání odborníků, významné návštěvy) Propagace České republiky se zvláštním zaměřením na Prahu a tradiční centra sklářské a bižuterní výroby.

6 ÚVODNÍ SCÉNÁŘ PROJEKTU CONCERTO GLASSICO Cílová skupina: Primární cílovou skupinou je odborná veřejnost, současní i potencionální obchodní partneři, investoři, orgány státní správy, vládní úřady a instituce, hospodářské komory, architekti a architektonická studia, designován studia, odborné a umělecké školy, odborná media. Sekundární cílovou skupinou je široká veřejnost, rodinní návštěvníci, školy, kulturní a společenské organizace, media zaměřená na širokou veřejnost. Charakteristika a zaměření projektu: Jde o projekt putovní a skladebný, který by měl být umístěn v prostorách, které jsou prestižní, atraktivní, snadno přístupné a splňují základní technické podmínky provozu i nároky na bezpečnost. Jeho základními elementy budou: Centrální prostor se sklářskou pecí a živou produkcí Výstavní část 1000 let českého skla a bižuterie (vitriny - skleněné válce, solitéry, podstavce a bannery) VETRACHORD skleněná muzika, interaktivní skleněný objekt, naladěné válcové zvony Interaktivní obrazovky s AV prezentacemi Centrální počítačová databáze pro prezentaci firem, navazování kontaktů a on line business Ukázky a předvádění ruční práce, tvůrčí dílna Maloprodej Exkluzivní butik Doprovodné akce (konference, semináře, přednášky, prezentace)

7 ÚVODNÍ SCÉNÁŘ PROJEKTU CONCERTO GLASSICO Komerční využití: Nedílnou součástí projektu je maloprodej ať už vlastní firemní reprezentací, nebo zapojením zástupců, importérů či jiných obchodních subjektů,vytvořením konsignačního skladu na příslušných trzích atd. Maloprodej by měl probíhat ve stylu luxusního butiku kde každá sklářská a bižuterní firma bude mít svou část a bude v rámci sdíleného modulu řešit zbožovou nabídku. Design prezentace jednotlivých účastníků bude sladěn do jednotného formátu. Kromě vysoce prestižního zboží je třeba pamatovat na řadového návštěvníka nebo návštěvníky ze škol, kteří si budou chtít zakoupit levnější skleněný suvenýr (skleněná figurka, těžítko atd.) Kromě maloprodeje na místě konání je třeba přizvat k obchodní spolupráci prodejní síť zástupců a zákazníků v městě či zemi konání akce, kteří mohou uspořádat prodejní akce a prezentace českého skla ve svých prodejních sítích a tím naši akci doporučovat, podpořit a rozvinout.

8 RÁMCOVÝ MARKETINGOVÝ PLÁN PROJEKTU CONCERTO GLASSICO THE CZECH ART OF CRYSTAL Rámcový marketingový plán na podporu a rozvoj českého sklářského a bižuterního průmyslu vytváří příležitost k proaktivnímu přístupu odvětví k cílovým skupinám na různých trzích přednostního zájmu. Vytvořená platforma je příkladem integrovaného a koordinovaného marketingu směrem do zahraničí, příkladem přímé podpory průmyslu a exportu a aktivizace dosud nevyužívaných marketingových nástrojů. Cílová orientace: Pro cílovou orientaci se nabízejí tři úrovně činnosti úroveň projektu Concerto Glassico korporátní úroveň jednotlivých účastníků projektu obchodní, prodejní úroveň jednotlivých účastníků projektu Bez znalosti marketingových cílů a záměrů jednotlivých členů sdružení se může rámcový marketingový plán projektu zabývat pouze marketingem na úrovní projektu Concerto Glassico a působením na korporátní úrovni a to v případě, že jde o profilování jednotlivých účastníků projektu a podporu image jejich entity v rámci celého projektu. Pokud jde o obchodní úroveň, je ambicí projektu vytvářet pro individuelní a konkrétní obchodní činnost svých členů optimální základnu a podmínky. Rozvoj a realizace konkrétních obchodů je záležitostí každého z členů. Marketing na úrovni projektu má vytvořit prestižní zastřešení. Má jednotlivým členům nabídnout možnost prezentovat se na vysoce prestižní úrovni a v prostředích, které nejsou jednotlivým účastníkům běžně dostupné, v kontextu státní propagace České republiky apod. Sklo, lustry a bižuterie jako produkty své země si takové místo nesporně zaslouží. Možnost využít podpory státní správy a ekonomické diplomacie, jejich nástrojů v zahraničí, počínaje výstavními či prezentačními prostorami, přes ekonomické, politické a společenské kontakty a networking dává příležitost k průzkumu trhů, navazování nových, zajímavých obchodních kontaktů až k individuelnímu prosazování jednotlivých subjektů a značek.

9 Projekt nabízí četné varianty: Projekt Conceto Glassico v kombinaci s prodejem přímo v rámci projektu Projekt Concerto Glassico v kombinaci s maloprodejem v prestižním obchodním domě Projekt Concerto Glassico v kombinaci s maloprodejem v distribuční síti dovozce Projekt Conncerto Glassico v kombinaci se státně propagačními akcemi doprovodnými kulturními akcemi, maloprodejem, semináři, módními přehlídkami, přednáškami a konferencemi atd. V takové kombinaci projekt nabízí základnu, platformu, prostor a organizaci doprovodných komerčních akcí. Komerční zajištění, organizace a realizace maloprodeje je věcí každého z účastníků sdružení. Organizátor projektu může nabídnout partnera, který se na místě konání maloprodeje ujme. Cílové trhy: V úvodní fázi fungování projektu bude nutné vzít v úvahu 12 prioritních a 25 zájmových zemí exportu ČR, perspektivní trhy kde existuje nebo nově vzniká velmi vlivná a movitá vrstva zákazníků pro vysoce kvalitní a luxusní zboží (mezi prioritními zeměmi Ruská federace, ČLR, Indie, USA, Vietnam, Turecko, mezi zájmovými Argentina, Austrálie, Chile, Chorvatsko, Izrael, Japonsko, Kanada, Norsko, Peru, SAE, Švýcarsko atd. Kandiáty pro nasazení projektu jsou i bližší, ekonomicky vyspělé evropské země kde má vysoce kvalitní, prestižní a luxusní zboží svůj tradiční,trvalý trh a zákazníky (Francie, Německo, Anglie, Itálie, Španělsko atd.) Realizace projektu v těchto zemích by nebyla spojena s vysokými dopravními náklady, využila by rozsáhlých kontaktů v nejrůznějších sférách činnosti, zavedené obchodní sítě partnerů k organizaci maloprodeje a umožnila by bezprostředně reagovat na poptávku. Výběr místa konání by probíhal v souladu strategických záměrů MPO a účastníků projektu.

10 Situační analýza: Před rozhodnutím o teritoriálním a komoditním zaměření bude vždy nutné provést celkovou externí analýzu obchodně politických podmínek, analýzu zákaznického a všeobecně tržního segmentu, do kterého směřujeme a v souladu s těmito analýzami provádět úpravy a uzpůsobení projektu daným tržním podmínkám v té které zemi. V součinnosti s externí analýzou probíhá analýza interní. Na jejím základě a konfrontaci se situací na tom kterém trhu se upravuje marketingová strategie (výběr komodit, obchodních partnerů, cenová politika, distribuční politika) i strategie komunikační ( jazykové verze, úprava klíčových sdělení a způsobu oslovení úprava komunikačních materiálů, výběr nástrojů komunikace, úprava expozice či celého projektu) Současná situace sklářského a bižuterního průmyslu signalizuje mírné oživení směrem k výrobě i exportu i když celá řada nebezpečí, které fungování oboru ohrožuje přežívá. Bez pomoci tomuto odvětví je nebezpečí, že náznak slibného vývoje kdy celá řada skláren a bižuterních podniků si uvědomila nezbytnost vyrábět a nabízet zboží vyšší přidané hodnoty, že tato šance bude promarněna. Je zřejmé, že projekt ve prospěch rozvoje sklářského a bižuterního průmyslu přichází v pravou dobu.

11 SWOT analýza: Analýza příslibů a nebezpečí, silných a slabých stránek projektu je užitečná pro eliminaci příliš velkých rizik. Je základem pro formulování komunikační strategie a klíčových sdělení. Problém (hrozba) Malé zkušenosti některých firem v přístupu na zahraniční trhy Malá podpora státního sektoru v přístupu na zahraniční trhy Absence marketingových přístupů a strategií Slabá prezentace v zahraničí Nízké značkové povědomí Omezená distribuční síť Anonymita Deficit výtvarné spolupráce Problémy sklářského školství a učňovství Příležitost (příslib) Stále přežívající povědomí českého skla ve světě Historie a tradice Řemeslná zručnost Argument ruční práce Komplementární v linii propagace ČR, sklo jako produkt své země Fungování jako součást kulturní nabídky země Tvůrčí potenciál Solidní výrobní základna Tradice sklářského školství

12 Vize platformy projektu Concerto Glassico: Napomoci tomu aby v horizontu 5 10 let se české sklo vrátilo na prestižní pozice, které v minulosti zastávalo. Vytvořit povědomí českého skla jako elitního produktu své země, který uspokojí ty nejnáročnější, který je výrazem moderního stylu a nezaměnitelným, specifickým kulturním dědictvím. Prosadit do povědomí název projektu jako elitní seskupení toho nejlepšího co český sklářský průmysl nabízí, jako známku té nejvyšší kvality. Mission Statement platformy projektu Concerto Glassico: Projekt je nositelem standardu moderní,vysoké kvality a jedním z nositelů nástupnických tradic jedinečných 1000 letých tradic českého sklářství a bižuterního průmyslu. Nabízí platformu pro vzájemnou spolupráci českého sklářského a bižuterního průmyslu se všemi organizacemi státní správy, vládními agenturami a institucemi, jejichž úkolem je podpora růstu českého průmyslu a obchodu v zahraničí. Navazuje kontakty a spolupráci s vybranými subjekty v zahraničí. Prosazuje povědomí vysoké kvality českého sklářského a bižuterního průmyslu jednotnou, koordinovanou prezentací. Propaguje sklářské školství a budoucnost oboru. Cílem jeho činnosti je vrátit tomuto průmyslu prestiž a pozici, kterou v minulosti zastával a znovu jej zařadit k významným ikonám komunikace Značky ČR v zahraničí. Rozvíjí strategie směřující k rozvoji výroby,obchodu, zejména exportu a tím k podpoře zaměstnanosti. Cílovou skupinou jsou všichni účastníci, (stakeholders) marketingového procesu, obchodní partneři,obchodní, kulturní a společenské organizace, instituce státní správy a konečně nejširší veřejnost doma i v zahraničí. Projekt Concerto Glassico v sobě má zabudovánu celou řadu dalších doprovodných marketingových nástrojů a nástrojů marketingové komunikace jako jsou obchodně kulturní události, prodejní výstavy, semináře a konference, adresné akce zaměřené na vybrané partnery atd.

13 Cíle: Pod Mission statement se obvykle specifikují cíle. V případě tohoto projektu může jít o kvantifikované údaje jako například zvýšení povědomí o českém křišťálu před a po uskutečnění akce, počet uskutečněných jednání, počet nově navázaných kontaktů, počet vstupů do databáze projektu, počet impaktů v mediích atd. Projekt nemá ve svých možnostech ani kompetencích sledovat konkrétní, jednotlivé komerční výsledky svých účastníků. Co sledovat lze jsou například agregované statistické údaje o vývoji exportu v dané teritoriální relaci. Strategie a taktiky: Typickou sekcí marketingového plánu je strategie a taktika. Strategie oslovuje širší záběr akcí, které jsou fundamentální pro dosažení marketingových cílů a záměrů. Mezi strategické nástroje mohou patřit prodejní výstavy, průzkumové akce, přednášky, setkání odborníků, architektonických studií na dané téma (např. sklo v architektuře či interiéru) Taktika představuje krátkodobé a impulzivní akce jako je příklad návštěva celebrity, specielní návštěvnická prémie, soutěže o ceny, specielní program pro rodiče s dětmi (navlékání bižuterie), dovednostní soutěže atd. Akce: Poslední součástí marketingových plánů bývá Akční plán. Akční plán se zabývá přidělováním konkrétních úkolů a odpovědností, které mají zaručit, že strategické a taktické záměry budou naplněny. Typický akční plán odpovídá na otázky co, kdo a kdy. Jde o prováděcí manuál marketingového plánu. Co nám říká jaké základní elementy k naplnění plánu použijeme (reklamní kampaň, specielní akce, promotion). Kdo nám určuje zodpovědné osoby. Kdy je záležitostí harmonogramu a načasování.

14 Specifika marketingového plánu individuelní marketingový plán: Přestože bude využíván opakovaně (i když s úpravami) jeden projektový modul a fundus, každá akce bude mít v závislosti na teritoriálních a obchodně politických podmínkách jiná specifika. Kromě výše uvedeného rámcového marketingového plánu bude na každou akci s předstihem a na základě průzkumu místních podmínek třeba připravit a šít na tělo individuelní marketingový plán pro danou akci a místo, který umožní co nejpřesnější zacílení, výtěžnost a také měření efektivnosti akce Finanční zajištění marketingového projektu Concerto Glassico : Návrh vychází z finančního schématu kdy stěžejní část vstupních nákladů, tvůrčí práce a výrobu stálého fundusu ponese MPO. Náklady spojené s individuelní akviziční a komerční činností a svými provozními náklady ponese každý z účastníků projektu sám. MPO ČR a další event. instituce státní správy by se podělily o vstupní náklady na scénář a výtvarné řešení celého projektu, které provede studio Createam, s.r.o. Jeho idea je ochráněna autorským zákonem a copyrightem. Projekt Concerto Glassico reprezentuje souborné autorské dílo, které obsahuje výtvarnou i věcně obsahovou,ucelenou koncepci a řešení. Createam s.r.o. je držitelem majetkových práv k tomuto dílu Createam,s.r.o. také provedl registraci domény Na pořízení, realizaci reprodukovatelného, stálého fundusu projektu, bude zřejmě vypsáno MPO výběrové řízení. Výběr a zajištění prestižních míst kde by se projekt Concerto Glassico realizoval by probíhal v součinnosti s MZV ČR, se zastupitelskými úřady ČR v zahraničí a dalšími zařízeními státní správy, které mají své reprezentace v zahraničí a dovedou využít svých kontaktů i existujících bilaterálních úmluv s těmito zeměmi aby zajistily prestižní místa konání akcí zdarma nebo za co nejvýhodnějších podmínek (plocha a propagační podpora zdarma, z prostředků na projekt pak úhrada provozních nákladů) Obvykla délka konání projektu v daných zemích by byla 2 3 týdny. Za jeden rok by se měl projekt uskutečnit minimálně na 2-3 místech ve světě.

15 ÚVODNÍ SCÉNÁŘ PROJEKTU CONCERTO GLASSICO NÁSTIN ŘEŠENÍ Prostorové řešení projektu: Prostorové řešení vychází z principu skladebnosti a vymezuje se na ploše cca 400m 2. Není určen směr prohlídky, návštěvník může do prostoru projektu vstoupit ze kterékoliv strany a stejným způsobem vystoupit. Celý prostor je založen na nízkém podiu z dřevěných fošen, pod kterým procházejí potřebná elektrické vedení osvětlení a příkonů. Centrálním osovým poutačem je podium se sklářskou pecí, živou ukázkou foukání z ruky a vytváření menších objektů. Právě touto podívanou chceme položit důraz na řemeslný a tvůrčí význam ruční práce, kterou se české sklářství v rámci tohoto projektu chce prezentovat. V maximální míře se zde používají stavební prvky vycházející ze sklářské výroby palisády a předěly ze sklářských forem, stylizované dřevěné podstavce pro větší skleněné objekty, dřevěné podium, na kterém stojí sklářská pec. Dřevo jako historicky jedna z nejdůležitějších surovin a prvků při výrobě skla (dřevo, voda, sklářský písek, oheň). Ve dřevěných formách vytvářejících stěny a předěly bude občas ponechána vytvarovaná sklovina, která funkci formy zdůrazní a dokumentuje. Seskupení kulatých vitrín o průměru 65cm a výšce 200cm nejlépe vyhovuje hranami nerušenému pohledu na exponáty. Na jednom okraji vymezené plochy se nachází zóna tvůrčí dílny a ukázek ruční práce, další částečné uzavření plochy představuje prodejní zóna butiku,ze kterou je v uzavřeném prostoru menší příruční sklad zboží a sklářského pracovního nářadí včetně nejnutnějšího občerstvení pro pracující skláře. Z vnější strany zóny prodeje a skladu se nachází otevřené posezení pro organizátory a jejich hosty. Názorná výstava 1000 let českého skla bude opět z důvodu skladebnosti a ekonomiky provozu řešena na bannerech umístěných na palisádách z dřevěných forem a na stěně paravanu, který zakrývá zadní část sklářské pece.

16 Kiosky pro AV prezentace budou umístěny na okraji vymezené plochy aby nebránily koloběhu návštěvníků, zamezily vytváření hloučků v místech provozu a umožnily návštěvníků klidnější interaktivní zážitek. V okrajové zóně bude také umístěna jedna z interaktivních atrakcí Vetrachord, na které mohou návštěvníci zkoušet vytvářet melodie. Exponátovými dominantami se stanou 3-4 výtvarné sklářské objekty, solitery předních sklářských výtvarníků resp. sklářských škol. Jednotlivé prostorové elementy projektu: Sklářská pec centrální prostor Ústřední, centrální prostor projektu Concerto Glassico má tvar kruhového asi 50 cm vysokého podia - jeviště. Dominantou jeviště je malá, funkční sklářská pec. Jelikož samotná pec není tvarově atraktivní, je třeba její přední část zakapotovat scénografickým způsobem tak aby nepřekážela v provozu a zároveň utvářela atraktivní výtvarnou dominantu, kterou je možno také oživit příběhem. Naznačená kapotáž je variací na typ středověké sklářské pece viz dobová rytina Výroba skla ve sklářské huti roku 1550, Jiří Agricola: De re metallica libri, XII, Basilej, r Dominanta a příběh, které se nabízejí je variací na název celého projektu Sklářský koncert. Jejím těžištěm je živá produkce sklářů oživená event některými AV prvky (např.videomapping). Nepřetržitá, živá produkce sklářů, kteří natahují skleněnou hmotu z pece na píšťaly a tvarují sklo nabízí nezaměnitelnou podívanou, sklářský koncert Concerto Glassico. Člověk a odvěké živly, oheň a voda vytvářejí magickým kouzlem skleněné předměty. Pec je žhavým srdcem projektu. Technické nároky na mobilní sklářské pracoviště pro demonstraci ateliérové hutní sklářské tvorby uměleckého charakteru Úvod a popis zařízení (autor Ing. V. Láznička, Vyšší odborná škola sklářská Nový Bor ) Zařízení bude konstruováno jako mobilní ve studeném stavu, rovněž bude v určitých situacích možnost převážet pec s roztavenou sklovinou. Koncepce vychází ze studiových jedno-pánvových pecí a následně malokapacitních bazénových pecí. Vzhledem ke způsobu provozování je vyloučeno použití sklářské pánve. Proto je nutné počítat s nižší kvalitou skloviny. Z předcházejících zkušeností je však možné prohlásit, že tento aspekt v tomto případě v podstatě nehraje roli. Použité kontaktní materiály a max.teploty sice umožňují provádět tavbu ze sklářského kmene případně pelet. S ohledem na charakter využití zařízení se doporučuje používat příslušné čisté střepy. Tento přístup přispěje k prodloužení životnosti pícky. Pro informaci, v r.2007 bylo ve sklářské škole v Novém Boru postaveno podobné zařízení. Celkem

17 tato pec do loňského roku 2012 absolvovala téměř km při 60-ti výjezdech. Navíc byla v uvedeném období rovněž využita k výuce ve školní sklářské huti v Novém Boru. Za zmínku určitě stojí některá téměř kuriozní místa, kam pec zavítala viz příloha projektu. Pec je otápěna jedním nízkotlakým nízko-rychlostním hořákem. Vysoký důraz je kladen na kvalitní izolaci a hmotnost zařízení (z čehož následně vyplývají i nízké spotřeby energie - tyto však jsou ovlivněny způsobem provozování). Vnitřní stavba je konstruována žárobetony a tmely s klasifikační teplotou až 1700 C, což představuje více než dostatečnou rezervu. Následná izolace příslušnými vláknitými i kalcium-silikátovými materiály zajišťuje ideální izolaci při nízkých hmotnostech. Toto zároveň umožňuje použít stahovací konstrukce z dutých ocelových profilů. U pece této koncepce bylo dosaženo skutečných teplot až 1550 C bez zjevných následků. Použité žárobetony a tepelná kapacita vnitřních materiálů dovolují do-tavení skloviny během produkce (přestávky atd.), takže výsledná denní výroba roztavené skloviny je násobná. Dokonalejší technologie zvyšují mobilitu těchto zařízení. Tato koncepce umožňuje převážet tavící agregát na různá místa a předvádět umění sklářů v terénu. Např. po převozu tzv. na teplotě lze obvykle pec do dvou hodin docílit produkční teploty. Použití plynu jako topného média je zejména výhodné pro opětovné nahřívání výrobků. Navíc plynový otop je z hlediska dojmu více efektní (např. v atraktivních exteriérech). Rovněž určitá jednoduchost zajišťuje bezproblémový provoz s minimálním množstvím poruch. Je však nutné dodržovat zásady běžné pro sklářské pece. Tyto poznatky byly učiněny během provozu obdobných typů v předcházejícím období. Plynový otop na druhou stranu vyžaduje striktní dodržování předpisů a zásad. Na druhou stranu je výhoda nízké spotřeby el. energie (max. 150 Wh), v případě el. chlazení do 2 KWh. Což umožňuje instalaci i v netradičních interiérech i exteriérech. Literatura: SMRČEK, A. aj.: Tavení skla. 1.vyd. Jablonec nad Nisou: Česká sklářská společnost, LÁZNIČKA, V.: Ateliérové sklářské pece. Závěrečná práce: Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2009 Personální obsazení 2 mistři a sklářský dorost učňové, žáci, studenti sklářských škol pod vedením mistrů. Je evidentní že výše uvedený druh pece neumožní sklářskou práci uměleckého náročnějšího charakteru ale o to v tomto případě ani tolik nejde. Smyslem prezentace je přiblížit návštěvníkovi magii zrození skleněné hmoty a její tvarování z ruky. To také vymezuje druh produkce, který zde můžeme očekávat. Půjde o menší skleněné objekty. Konečná volba druhu pece vyšla z expertizy technologického odborníka Ing. V. Lázničky z Vyšší odborné sklářské školy v Novém Boru. Celá expertiza a technické detaily jsou obsaženy v příloze scénáře.

18 Výstava 1000 let českého skla: Je nereálné počítat s možností využití originálních historických exponátů a tak prezentace historie bude probíhat názornou formou na bannerech zavěšených na palisádách z dřevěných sklářských forem, na panelových paravanech u zadní strany pece na centrálním jevišti a také v AV kioscích. Po poradě s Muzeem skla a bižuterie v Jablonci je možné zvážit prezentaci některých historických kopií (keltský náramek, gotická číse) a prezentace tradičních výrobních nástrojů (píšťala, sklářské kleště, formy či pánve) Prezentace současné, moderní špičkové produkce zúčastněných skláren proběhne v kulatých skleněných vitrínách (průměr 65cm, výška 200cm). Součástí výstavy bude také několik dominantních objektů z tvorby klasiků českého sklářství jejich následníků a prací nejmladší sklářské generace ze sklářských škol. Sklářských školám, jejich historii i současné činnosti bude věnován významný prostor, kde je možné prokázat sklářskou, řemeslnou a uměleckou zdatnost a budoucnost oboru. Technické otázky sklářského provozu byla konzultována technologem Ing. Lázničkou ze sklářské školy v Novém Boru a představiteli Glass Service p. P. Chmelařem a M. Voldánem. Vetrachord: První jakási skleněná muzika byla vynalezena v roce 1641 a první, dnes již zapomenutý koncert skleněné muziky, provedení skladby Ch. W. Glücka, proběhl v r v Londýně. Kdo jiný by měl oživit po svém způsobu tento hudební exot než čeští skláři. VETRACHORD bude mít podobu skleněných válců laděných do škály a umožní návštěvníkům vytvořit vlastní melodii. VETRACHORD SKLENĚNÁ HUDBA

19 Interaktivní obrazovky s AV prezentacemi : 3 interaktivní, dotykové obrazovky s následujícími programy: Historie a současnost českého sklářství a bižuterie Základní sklářské techniky a nástroje (s event. využitím AV materiálů sklářské školy v Novém Boru a dalších škol) Galerie sklářských a bižuterních výtvarníků event další. Interaktivní obrazovka centrální databáze sklářského a bižuterního průmyslu Centrální počítačová databáze pro prezentaci firem, jejich komodit, pro navazování kontaktů, položení základů pro on line komunikaci a rozvíjení obchodu. Ukázky a předvádění ruční práce, tvůrčí dílna: Rytecká práce Výroba skleněných figurek Předvádění výroby lampových perlí, event.figurek hořák, propan-butanová láhev min.10 kg Návlek a kompletace bižuterie skleněné korálky v nádobkách, návlekový materiál, ukázka kompletace náhrdelníků Pájení kovové kamenové bižuterie, fastování kamenů do surového materiálu, k tomu ukázky hotového zboží už galvanizovaného (technické nároky, hořák s bombou) Předvádění výroby černé skleněné ketlované a šité bižuterie z tyčinek a drobných korálků (www.rexpo.cz ) Předvádění výroby tiffany Předvádění rytí do křišťálového skla přetaženého barevnou vrstvou (Egermann) Tvůrčí dílna návštěvníci si sami vytvoří bižuterii ze skleněných korálků za asistence, event. s pomocí designera

20 Maloprodej Exkluzivní butik: Nabídková kolekce zúčastněných firem. Součástí butiku je menší skladovací prostor pro zboží dodané na konsignační sklad. Maloprodej by byl s největší pravděpodobností svěřen místnímu subjektu s oprávněním k takové činnosti. Výtvarné řešení projektu: Výtvarné řešení expozice vychází ze dřeva jako základního materiálu, ve kterém jsou provedeny všechny zásadní prvky expozice. Kombinace skla a dřeva určuje celkový styl, výrazným stylotvorným prvkem bude využití dřevěných sklářských forem jako výstavního materiálu. U zadní strany pece na podiu bude umístěn panelový paravan. Z jeho vnější strany směrem k návštěvníků budou umístěny čtyři ústřední, výtvarně pojednané plochy. Jedna s textem jako dedikací a holdem českým sklářům, druhá prezentující projekt Concerto Glassico, osobnost skláře a jedinečnost české sklářské školy, třetí s prezentací českého sklářství a čtvrtá prezentující českou výrobu bižuterie. Výtvarně pojednané bannery budou zavěšeny na palisádách ze sklářských forem a budou prezentovat 1000 let historie českého skla a bižuterie. Jedním ze stěžejních výtvarných cílů je sjednotit prezentace všech zúčastněných subjektů při zachování jejich svébytných a typických prezentačních prvků. Jak pro výstavní pojetí tak doprovodné propagační materiály je třeba najít sjednocujícího, společného jmenovatele projektu. Výchozím motivem je logo projektu CONCERTO GLASSICO THE CZECH ART OF GLASS.

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Lucie Majerová JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: B6208

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018 Moravská galerie v Brně Husova 18, 662 Brno Pražákův palác Jurkovičova vila Rodný dům Josefa Hoffmanna Uměleckoprůmyslové muzeum Místodržitelský

Více

Public. relations. Dějiny teorie praxe. Ladislav Kopecký

Public. relations. Dějiny teorie praxe. Ladislav Kopecký Public relations Ladislav Kopecký Dějiny teorie praxe Poděkování za přátelské rady a profesionální připomínky patří Jindřichu Lackovi a Luďce Raimondové. Public relations Ladislav Kopecký Dějiny teorie

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

DESIGN. Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Zuzana Sedmerová a Lenka Žižková 2010

DESIGN. Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Zuzana Sedmerová a Lenka Žižková 2010 Studie o sociálně ekonomickém potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v České republice Zuzana Sedmerová a Lenka Žižková 2010 Studie je vydávána Institutem umění Divadelním ústavem v rámci projektu

Více

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole?

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole? E 3.1 1 Public relations škol P a e d D r. M i l a n B á č a, C e n t r u m š k o l s k é h o m a n a g e m e n t u P e d F U K P r a h a a G y m n á z i u m S v i t a v y B c. T e r e z a B á č o v á,

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ MISTRA TŘEBOŇSKÉHO

CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ MISTRA TŘEBOŇSKÉHO CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ MISTRA TŘEBOŇSKÉHO (CSUMT) Studie Jan Mladovsky Město Třeboň 2013 OBSAH 1) SITUACE 3 2) SPECIFIKA TŘEBOŇSKA 9 3) UMĚNÍ OBNOVY A REGENERACE 11 4) DOCUMENTA13 13 5) CÍLE ART-LED

Více

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová Evropské dimenze vzdělávání Danuše Nezvalová Vzdělávání v Evropě Po prostudování této kapitoly dokážete: srovnat školské systémy v zemích EU na základě vybraných parametrů, pochopit cíle vzdělávání v některých

Více

VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI

VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI VYMEZOVÁNÍDESTINACEA FORMULACEJEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACECESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI VYMEZOVÁNÍ DESTINACE A FORMULACE JEJÍCH CHARAKTERISTIK A ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU V DESTINACI Autoři: RNDr.

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

Role výstav v marketingovém mixu

Role výstav v marketingovém mixu Role výstav v marketingovém mixu I. VELETRHY, EXPOZICE A VÝSTAVY A. Definice B. Typy výstav II. HISTORICKÝ VÝVOJ III. VÝHODY VÝSTAV A. Ekonomický význam výstav B. Význam výstavnictví C. Význam pro návštěvníky

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

ŠKOLA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY 5. Umění na počátku tisíciletí možnosti prezentace

ŠKOLA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY 5. Umění na počátku tisíciletí možnosti prezentace Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta ŠKOLA MUZEJNÍ PEDAGOGIKY 5 Umění na počátku tisíciletí možnosti prezentace Olga Badalíková Financování a řízení kulturních projektů Veronika Jurečková

Více

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?...

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?... Informace o problematice diverzity a Diversity Management Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 2 projektu Diverzita pro OZP, OP LZZ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/12.00069 Zpracoval řešitelský

Více

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34 1 1. ÚVOD DO MARKETINGU 10 1.1 Podstata marketingu 10 1.2 Trh cestovního ruchu a zvláštnosti služeb 11 1.3 Strategické řízení 13 1.4 Marketingové řízení 14 1.5 Marketingový mix 18 1.6 Marketing v informačním

Více

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Certifikovaná metodika Autorský tým: Veronika Mikešová Marie Opatrná a kol. (Kristýna Urbanová, Jarmila Valentová, Jiří Košta, Daniel Bursák, Lucie

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

KONCEPCE JEDNOTNÉ PREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY

KONCEPCE JEDNOTNÉ PREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY KONCEPCE JEDNOTNÉ PREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY Obsah I. Úvod II. Výchozí stav a) organizace činnosti ústředních a ostatních orgánů státní správy b) forma a obsah aktivit orgánů státní správy c) činnost zahraničních

Více

Podnikání v Evropě (Zelená kniha)

Podnikání v Evropě (Zelená kniha) Obsah Úvod 3 1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti 5 2. Výchova k podnikání ve středním vzdělávání 7 3. Podpora podnikání, podnikavosti a podnikatelského myšlení

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

Projekt rozvoje příspěvkové organizace Kulturní zařízení Ostrava-jih využitím marketingových nástrojů. Jarmila Capová

Projekt rozvoje příspěvkové organizace Kulturní zařízení Ostrava-jih využitím marketingových nástrojů. Jarmila Capová Projekt rozvoje příspěvkové organizace Kulturní zařízení Ostrava-jih využitím marketingových nástrojů Jarmila Capová Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Abstrakt česky Klíčová slova: ABSTRACT Abstrakt ve světovém

Více

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra strukturální politiky EU a rozvoje venkova Studijní program: N6208 Ekonomika a management Obor: Strukturální politika EU a rozvoj

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ

UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ 1 ODBORNÝ GARANT: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. AUTOR TEXTU: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. Učební text č. 10 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545

Více

Podnikatelský plán na založení malé firmy

Podnikatelský plán na založení malé firmy Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Podnikatelský plán na založení malé firmy Magisterská diplomová práce Studijní program: Odborná francouzština pro hospodářskou praxi Vedoucí práce: PhDr.

Více