MARKETINGOVÝ KONCEPT NA PODPORU ČESKÉHO SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU A PREZENTACI ČESKÉ REPUBLIKY V ZAHRANIČÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MARKETINGOVÝ KONCEPT NA PODPORU ČESKÉHO SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU A PREZENTACI ČESKÉ REPUBLIKY V ZAHRANIČÍ"

Transkript

1 MARKETINGOVÝ KONCEPT NA PODPORU ČESKÉHO SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU A PREZENTACI ČESKÉ REPUBLIKY V ZAHRANIČÍ

2 ÚVODNÍ SCÉNÁŘ PROJEKTU CONCERTO GLASSICO CONCERTO GLASSICO/ THE CZECH ART OF GLASS Concerto Glassico je projekt na podporu českého sklářského a bižuterního průmyslu a prezentaci České republiky v zahraničí se zvláštním zaměřením na Prahu a tradiční centra sklářské a bižuterní výroby. Projekt může fungovat jak samostatně tak jako nejvýraznější akce a kompletní marketingový nástroj ustavovaného Sdružení sklářských a bižuterních firem, sklářských škol, muzeí a dalších institucí sklářského a bižuterního průmyslu. Projekt se vymezuje oproti řadě dalších existujících akcí spojených s prezentací skla a bižuterie v mnoha směrech. Standardní výstavní a veletržní akce, kterých se sklářské a bižuterní firmy účastní ve Frankfurtu, Miláně či Paříži jsou individuelními prezentacemi, které většinou propagují odděleně výrobky a značku jedné firmy. Concerto Glassico je komplexní, koordinovanou, odvětvovou prezentací českého sklářského a bižuterního průmyslu ve všech souvislostech. Oproti designovým či úzce výtvarně zaměřeným prezentacím představuje výrazné profiremní a proexportní zaměření propojené marketingovými nástroji do konkrétních komerčních aktivit a přímé podpory prodeje. Projekt je koncipován tak aby svými interaktivními nástroji a využitím AV technologií nabídnul databázi kontaktů a umožnil průzkum trhu i spotřebitelské poptávky. Kromě konkrétní nabídky skla, lustrů a bižuterie s vysokou přidanou hodnotou luxusní kategorie má projekt vysoce prestižní charakter prezentací historie a tradic, ukázkami jedinečné ruční práce a zařazením dalších nástrojů, které pomáhají znovuobjevit prestiž a image českého skla a bižuterie (doprovodné akce, přednášky na téma sklo v architektuře, prezentace uměleckých sklářských technik, módní přehlídky bižuterie atd.). Jelikož jádrem prezentace projektu je sklo a bižuterie jako tradiční ikony Česka, je Concerto Glassico ideálním nástrojem podporujícím také státní propagaci a turizmus České republiky. To je také důvod proč o projekt projevila zájem také Česká centra, zařízení MZV ČR, která přislíbila marketingovou a PR podporu. Jejich kontakty a celkový potenciál může být přínosem. Z kooperativní povahy projektu vyplývá také sdílená finanční participace jednotlivých zúčastněných subjektů.

3 ÚVODNÍ SCÉNÁŘ PROJEKTU CONCERTO GLASSICO Marketingový cíl projektu: Cílem projektu je vytvářet předpoklady pro účinnou podporu skláren s významným exportním zaměřením, předpoklady pro zvýšenou podporu a rozšíření exportních možností a tím výraznějšímu naplňování komerčních cílů zúčastněných podniků. Cílem projektu je vytvoření marketingové platformy pro firmy, svazy, školy a instituce českého sklářského a bižuterního průmyslu doma i v zahraničí. Cílem projektu je zvýšit a posílit povědomí o historii českého skla a bižuterie a zviditelnit současný potenciál, jedinečnost a kvalitu, které tato dvě tradiční odvětví českého průmyslu představují. Cílem projektu je vytvořit předpoklady pro rozvoj výroby, podporu exportu a naplnění komerčních cílů zúčastněných subjektů. Jde o to moderním, atraktivním, osobitým způsobem navázat na velké momenty vzepětí našeho sklářského průmyslu po EXPO 58 a EXPO 67, které daly významný impuls nové tvorbě. Pro české sklářství se díky vystoupení na obou světových výstavách otevřel široký tvůrčí prostor pro autentický rozvoj nové výtvarné disciplíny, která se přiblížila aktuálnímu stavu světového moderního umění. Velmi závažným momentem projektu bude jeho teritoriální zaměření na strategicky významné, klíčové trhy, které jsou pro vývoz kvalitního užitkového skla, lustrů a bižuterie perspektivní. Místa konání, teritoriální determinace, která vzejde ze společné diskuze účastníků projektu bude utvářena v souladu se strategií exportní orientace ČR tak jak byla vytvořena pro vládní orgány ČR. Zcela jistě půjde o prioritní a zájmové oblasti našeho exportu. Marketingové nástroje projektu: Základním marketingovým nástrojem je modul Concerto Glassico. Jde o skladebný a přenosný modul, který sestává z několika základních elementů. Modul musí splňovat nároky na co nesnadnější instalaci, demontáž, obslužnost a ekonomickou efektivnost provozu. Organizátoři projektu zajistí také jeho všeobecnou marketingově komunikační podporu. Další nástroje z rejstříku marketing mixu zaměřené přímo na jednotlivé obchodní partnery zúčastněných firem a subjektů partnery (Direkt Marketing, inzerce,pr, Internet atd.) si zajistí v linii svých obchodně-politických a prodejních záměrů účastníci projektu sami. Důležitými nástroji a součástmi projektu budou doprovodné akce (semináře, sympozia, prezentace, přednášky, setkání atd.). Může jít jak o individuelní akce firem tak koordinované, společné akce zastřešené organizátory projektu.

4 ÚVODNÍ SCÉNÁŘ PROJEKTU CONCERTO GLASSICO Marketingová komunikace projektu: Ústřední marketingová komunikace bude probíhat na základě marketingově komunikačního plánu schváleného všemi účastníky projektu. Plán marketingových komunikací zpracuje a předloží organizace pověřená provozováním projektu. Základem a obsahem marketingové komunikace budou veškeré informace a činnosti, které utvářejí obsah projektu. Cíl marketingové komunikace: Vytvořit povědomí českého skla a bižuterie jako jedinečných produktů České republiky, povědomí nástupnictví vyjímečných tradic, historického dědictví, vysokého řemeslného potenciálu, povědomí současné světové extratřídy. V zájmu předvedení žádoucího, širokého spektra a jedinečnosti nabídky skla a bižuterie z Česka bude zvláštní pozornost věnována příběhům jednotlivých značek. Celý projekt bude zaměřen jak na odborné kruhy tak širší veřejnost. Musí splňovat kriteria atraktivnosti aby uspokojil tzv.rodinného návštěvníka a svým názorným edukativním přístupem působil na mladší generaci a školní návštěvy. Z hlediska komerčního je prioritou přitáhnout jak pozornost významných partnerů z oblasti obchodu, průmyslu a kultury tak řadového návštěvníka, který představuje vyšší příjmovou skupinu a je potenciálním zákazníkem pro nákup luxusního, prestižního zboží.

5 ÚVODNÍ SCÉNÁŘ PROJEKTU CONCERTO GLASSICO Nástroje marketingové komunikace: Projekt Concerto Glassico bude vybaven stálými nástroji marketingové komunikace, mezi které patří: Web stránky projektu Tiskové zprávy pro media Centrální brožura projektu Concerto Glassico v tištěné i digitální podobě Náplň AV programů (Historie a současnost sklářské a bižuterní výroby, ukázky sklářských a bižuterních technik, Databáze a komoditní prezentace zúčastněných sklářských firem a dalších institucí, Galerie sklářských a bižuterních výtvarníků atd.) On line komunikace v zemích kam projekt směřuje s využitím všech kontaktů, kterými disponuje v zahraničí státní správa i obchodní partneři. Publicita doprovodných akcí a živých, názorných produkcí projektu (ukázky ruční práce, konference, semináře, přednášky, setkání odborníků, významné návštěvy) Propagace České republiky se zvláštním zaměřením na Prahu a tradiční centra sklářské a bižuterní výroby.

6 ÚVODNÍ SCÉNÁŘ PROJEKTU CONCERTO GLASSICO Cílová skupina: Primární cílovou skupinou je odborná veřejnost, současní i potencionální obchodní partneři, investoři, orgány státní správy, vládní úřady a instituce, hospodářské komory, architekti a architektonická studia, designován studia, odborné a umělecké školy, odborná media. Sekundární cílovou skupinou je široká veřejnost, rodinní návštěvníci, školy, kulturní a společenské organizace, media zaměřená na širokou veřejnost. Charakteristika a zaměření projektu: Jde o projekt putovní a skladebný, který by měl být umístěn v prostorách, které jsou prestižní, atraktivní, snadno přístupné a splňují základní technické podmínky provozu i nároky na bezpečnost. Jeho základními elementy budou: Centrální prostor se sklářskou pecí a živou produkcí Výstavní část 1000 let českého skla a bižuterie (vitriny - skleněné válce, solitéry, podstavce a bannery) VETRACHORD skleněná muzika, interaktivní skleněný objekt, naladěné válcové zvony Interaktivní obrazovky s AV prezentacemi Centrální počítačová databáze pro prezentaci firem, navazování kontaktů a on line business Ukázky a předvádění ruční práce, tvůrčí dílna Maloprodej Exkluzivní butik Doprovodné akce (konference, semináře, přednášky, prezentace)

7 ÚVODNÍ SCÉNÁŘ PROJEKTU CONCERTO GLASSICO Komerční využití: Nedílnou součástí projektu je maloprodej ať už vlastní firemní reprezentací, nebo zapojením zástupců, importérů či jiných obchodních subjektů,vytvořením konsignačního skladu na příslušných trzích atd. Maloprodej by měl probíhat ve stylu luxusního butiku kde každá sklářská a bižuterní firma bude mít svou část a bude v rámci sdíleného modulu řešit zbožovou nabídku. Design prezentace jednotlivých účastníků bude sladěn do jednotného formátu. Kromě vysoce prestižního zboží je třeba pamatovat na řadového návštěvníka nebo návštěvníky ze škol, kteří si budou chtít zakoupit levnější skleněný suvenýr (skleněná figurka, těžítko atd.) Kromě maloprodeje na místě konání je třeba přizvat k obchodní spolupráci prodejní síť zástupců a zákazníků v městě či zemi konání akce, kteří mohou uspořádat prodejní akce a prezentace českého skla ve svých prodejních sítích a tím naši akci doporučovat, podpořit a rozvinout.

8 RÁMCOVÝ MARKETINGOVÝ PLÁN PROJEKTU CONCERTO GLASSICO THE CZECH ART OF CRYSTAL Rámcový marketingový plán na podporu a rozvoj českého sklářského a bižuterního průmyslu vytváří příležitost k proaktivnímu přístupu odvětví k cílovým skupinám na různých trzích přednostního zájmu. Vytvořená platforma je příkladem integrovaného a koordinovaného marketingu směrem do zahraničí, příkladem přímé podpory průmyslu a exportu a aktivizace dosud nevyužívaných marketingových nástrojů. Cílová orientace: Pro cílovou orientaci se nabízejí tři úrovně činnosti úroveň projektu Concerto Glassico korporátní úroveň jednotlivých účastníků projektu obchodní, prodejní úroveň jednotlivých účastníků projektu Bez znalosti marketingových cílů a záměrů jednotlivých členů sdružení se může rámcový marketingový plán projektu zabývat pouze marketingem na úrovní projektu Concerto Glassico a působením na korporátní úrovni a to v případě, že jde o profilování jednotlivých účastníků projektu a podporu image jejich entity v rámci celého projektu. Pokud jde o obchodní úroveň, je ambicí projektu vytvářet pro individuelní a konkrétní obchodní činnost svých členů optimální základnu a podmínky. Rozvoj a realizace konkrétních obchodů je záležitostí každého z členů. Marketing na úrovni projektu má vytvořit prestižní zastřešení. Má jednotlivým členům nabídnout možnost prezentovat se na vysoce prestižní úrovni a v prostředích, které nejsou jednotlivým účastníkům běžně dostupné, v kontextu státní propagace České republiky apod. Sklo, lustry a bižuterie jako produkty své země si takové místo nesporně zaslouží. Možnost využít podpory státní správy a ekonomické diplomacie, jejich nástrojů v zahraničí, počínaje výstavními či prezentačními prostorami, přes ekonomické, politické a společenské kontakty a networking dává příležitost k průzkumu trhů, navazování nových, zajímavých obchodních kontaktů až k individuelnímu prosazování jednotlivých subjektů a značek.

9 Projekt nabízí četné varianty: Projekt Conceto Glassico v kombinaci s prodejem přímo v rámci projektu Projekt Concerto Glassico v kombinaci s maloprodejem v prestižním obchodním domě Projekt Concerto Glassico v kombinaci s maloprodejem v distribuční síti dovozce Projekt Conncerto Glassico v kombinaci se státně propagačními akcemi doprovodnými kulturními akcemi, maloprodejem, semináři, módními přehlídkami, přednáškami a konferencemi atd. V takové kombinaci projekt nabízí základnu, platformu, prostor a organizaci doprovodných komerčních akcí. Komerční zajištění, organizace a realizace maloprodeje je věcí každého z účastníků sdružení. Organizátor projektu může nabídnout partnera, který se na místě konání maloprodeje ujme. Cílové trhy: V úvodní fázi fungování projektu bude nutné vzít v úvahu 12 prioritních a 25 zájmových zemí exportu ČR, perspektivní trhy kde existuje nebo nově vzniká velmi vlivná a movitá vrstva zákazníků pro vysoce kvalitní a luxusní zboží (mezi prioritními zeměmi Ruská federace, ČLR, Indie, USA, Vietnam, Turecko, mezi zájmovými Argentina, Austrálie, Chile, Chorvatsko, Izrael, Japonsko, Kanada, Norsko, Peru, SAE, Švýcarsko atd. Kandiáty pro nasazení projektu jsou i bližší, ekonomicky vyspělé evropské země kde má vysoce kvalitní, prestižní a luxusní zboží svůj tradiční,trvalý trh a zákazníky (Francie, Německo, Anglie, Itálie, Španělsko atd.) Realizace projektu v těchto zemích by nebyla spojena s vysokými dopravními náklady, využila by rozsáhlých kontaktů v nejrůznějších sférách činnosti, zavedené obchodní sítě partnerů k organizaci maloprodeje a umožnila by bezprostředně reagovat na poptávku. Výběr místa konání by probíhal v souladu strategických záměrů MPO a účastníků projektu.

10 Situační analýza: Před rozhodnutím o teritoriálním a komoditním zaměření bude vždy nutné provést celkovou externí analýzu obchodně politických podmínek, analýzu zákaznického a všeobecně tržního segmentu, do kterého směřujeme a v souladu s těmito analýzami provádět úpravy a uzpůsobení projektu daným tržním podmínkám v té které zemi. V součinnosti s externí analýzou probíhá analýza interní. Na jejím základě a konfrontaci se situací na tom kterém trhu se upravuje marketingová strategie (výběr komodit, obchodních partnerů, cenová politika, distribuční politika) i strategie komunikační ( jazykové verze, úprava klíčových sdělení a způsobu oslovení úprava komunikačních materiálů, výběr nástrojů komunikace, úprava expozice či celého projektu) Současná situace sklářského a bižuterního průmyslu signalizuje mírné oživení směrem k výrobě i exportu i když celá řada nebezpečí, které fungování oboru ohrožuje přežívá. Bez pomoci tomuto odvětví je nebezpečí, že náznak slibného vývoje kdy celá řada skláren a bižuterních podniků si uvědomila nezbytnost vyrábět a nabízet zboží vyšší přidané hodnoty, že tato šance bude promarněna. Je zřejmé, že projekt ve prospěch rozvoje sklářského a bižuterního průmyslu přichází v pravou dobu.

11 SWOT analýza: Analýza příslibů a nebezpečí, silných a slabých stránek projektu je užitečná pro eliminaci příliš velkých rizik. Je základem pro formulování komunikační strategie a klíčových sdělení. Problém (hrozba) Malé zkušenosti některých firem v přístupu na zahraniční trhy Malá podpora státního sektoru v přístupu na zahraniční trhy Absence marketingových přístupů a strategií Slabá prezentace v zahraničí Nízké značkové povědomí Omezená distribuční síť Anonymita Deficit výtvarné spolupráce Problémy sklářského školství a učňovství Příležitost (příslib) Stále přežívající povědomí českého skla ve světě Historie a tradice Řemeslná zručnost Argument ruční práce Komplementární v linii propagace ČR, sklo jako produkt své země Fungování jako součást kulturní nabídky země Tvůrčí potenciál Solidní výrobní základna Tradice sklářského školství

12 Vize platformy projektu Concerto Glassico: Napomoci tomu aby v horizontu 5 10 let se české sklo vrátilo na prestižní pozice, které v minulosti zastávalo. Vytvořit povědomí českého skla jako elitního produktu své země, který uspokojí ty nejnáročnější, který je výrazem moderního stylu a nezaměnitelným, specifickým kulturním dědictvím. Prosadit do povědomí název projektu jako elitní seskupení toho nejlepšího co český sklářský průmysl nabízí, jako známku té nejvyšší kvality. Mission Statement platformy projektu Concerto Glassico: Projekt je nositelem standardu moderní,vysoké kvality a jedním z nositelů nástupnických tradic jedinečných 1000 letých tradic českého sklářství a bižuterního průmyslu. Nabízí platformu pro vzájemnou spolupráci českého sklářského a bižuterního průmyslu se všemi organizacemi státní správy, vládními agenturami a institucemi, jejichž úkolem je podpora růstu českého průmyslu a obchodu v zahraničí. Navazuje kontakty a spolupráci s vybranými subjekty v zahraničí. Prosazuje povědomí vysoké kvality českého sklářského a bižuterního průmyslu jednotnou, koordinovanou prezentací. Propaguje sklářské školství a budoucnost oboru. Cílem jeho činnosti je vrátit tomuto průmyslu prestiž a pozici, kterou v minulosti zastával a znovu jej zařadit k významným ikonám komunikace Značky ČR v zahraničí. Rozvíjí strategie směřující k rozvoji výroby,obchodu, zejména exportu a tím k podpoře zaměstnanosti. Cílovou skupinou jsou všichni účastníci, (stakeholders) marketingového procesu, obchodní partneři,obchodní, kulturní a společenské organizace, instituce státní správy a konečně nejširší veřejnost doma i v zahraničí. Projekt Concerto Glassico v sobě má zabudovánu celou řadu dalších doprovodných marketingových nástrojů a nástrojů marketingové komunikace jako jsou obchodně kulturní události, prodejní výstavy, semináře a konference, adresné akce zaměřené na vybrané partnery atd.

13 Cíle: Pod Mission statement se obvykle specifikují cíle. V případě tohoto projektu může jít o kvantifikované údaje jako například zvýšení povědomí o českém křišťálu před a po uskutečnění akce, počet uskutečněných jednání, počet nově navázaných kontaktů, počet vstupů do databáze projektu, počet impaktů v mediích atd. Projekt nemá ve svých možnostech ani kompetencích sledovat konkrétní, jednotlivé komerční výsledky svých účastníků. Co sledovat lze jsou například agregované statistické údaje o vývoji exportu v dané teritoriální relaci. Strategie a taktiky: Typickou sekcí marketingového plánu je strategie a taktika. Strategie oslovuje širší záběr akcí, které jsou fundamentální pro dosažení marketingových cílů a záměrů. Mezi strategické nástroje mohou patřit prodejní výstavy, průzkumové akce, přednášky, setkání odborníků, architektonických studií na dané téma (např. sklo v architektuře či interiéru) Taktika představuje krátkodobé a impulzivní akce jako je příklad návštěva celebrity, specielní návštěvnická prémie, soutěže o ceny, specielní program pro rodiče s dětmi (navlékání bižuterie), dovednostní soutěže atd. Akce: Poslední součástí marketingových plánů bývá Akční plán. Akční plán se zabývá přidělováním konkrétních úkolů a odpovědností, které mají zaručit, že strategické a taktické záměry budou naplněny. Typický akční plán odpovídá na otázky co, kdo a kdy. Jde o prováděcí manuál marketingového plánu. Co nám říká jaké základní elementy k naplnění plánu použijeme (reklamní kampaň, specielní akce, promotion). Kdo nám určuje zodpovědné osoby. Kdy je záležitostí harmonogramu a načasování.

14 Specifika marketingového plánu individuelní marketingový plán: Přestože bude využíván opakovaně (i když s úpravami) jeden projektový modul a fundus, každá akce bude mít v závislosti na teritoriálních a obchodně politických podmínkách jiná specifika. Kromě výše uvedeného rámcového marketingového plánu bude na každou akci s předstihem a na základě průzkumu místních podmínek třeba připravit a šít na tělo individuelní marketingový plán pro danou akci a místo, který umožní co nejpřesnější zacílení, výtěžnost a také měření efektivnosti akce Finanční zajištění marketingového projektu Concerto Glassico : Návrh vychází z finančního schématu kdy stěžejní část vstupních nákladů, tvůrčí práce a výrobu stálého fundusu ponese MPO. Náklady spojené s individuelní akviziční a komerční činností a svými provozními náklady ponese každý z účastníků projektu sám. MPO ČR a další event. instituce státní správy by se podělily o vstupní náklady na scénář a výtvarné řešení celého projektu, které provede studio Createam, s.r.o. Jeho idea je ochráněna autorským zákonem a copyrightem. Projekt Concerto Glassico reprezentuje souborné autorské dílo, které obsahuje výtvarnou i věcně obsahovou,ucelenou koncepci a řešení. Createam s.r.o. je držitelem majetkových práv k tomuto dílu Createam,s.r.o. také provedl registraci domény Na pořízení, realizaci reprodukovatelného, stálého fundusu projektu, bude zřejmě vypsáno MPO výběrové řízení. Výběr a zajištění prestižních míst kde by se projekt Concerto Glassico realizoval by probíhal v součinnosti s MZV ČR, se zastupitelskými úřady ČR v zahraničí a dalšími zařízeními státní správy, které mají své reprezentace v zahraničí a dovedou využít svých kontaktů i existujících bilaterálních úmluv s těmito zeměmi aby zajistily prestižní místa konání akcí zdarma nebo za co nejvýhodnějších podmínek (plocha a propagační podpora zdarma, z prostředků na projekt pak úhrada provozních nákladů) Obvykla délka konání projektu v daných zemích by byla 2 3 týdny. Za jeden rok by se měl projekt uskutečnit minimálně na 2-3 místech ve světě.

15 ÚVODNÍ SCÉNÁŘ PROJEKTU CONCERTO GLASSICO NÁSTIN ŘEŠENÍ Prostorové řešení projektu: Prostorové řešení vychází z principu skladebnosti a vymezuje se na ploše cca 400m 2. Není určen směr prohlídky, návštěvník může do prostoru projektu vstoupit ze kterékoliv strany a stejným způsobem vystoupit. Celý prostor je založen na nízkém podiu z dřevěných fošen, pod kterým procházejí potřebná elektrické vedení osvětlení a příkonů. Centrálním osovým poutačem je podium se sklářskou pecí, živou ukázkou foukání z ruky a vytváření menších objektů. Právě touto podívanou chceme položit důraz na řemeslný a tvůrčí význam ruční práce, kterou se české sklářství v rámci tohoto projektu chce prezentovat. V maximální míře se zde používají stavební prvky vycházející ze sklářské výroby palisády a předěly ze sklářských forem, stylizované dřevěné podstavce pro větší skleněné objekty, dřevěné podium, na kterém stojí sklářská pec. Dřevo jako historicky jedna z nejdůležitějších surovin a prvků při výrobě skla (dřevo, voda, sklářský písek, oheň). Ve dřevěných formách vytvářejících stěny a předěly bude občas ponechána vytvarovaná sklovina, která funkci formy zdůrazní a dokumentuje. Seskupení kulatých vitrín o průměru 65cm a výšce 200cm nejlépe vyhovuje hranami nerušenému pohledu na exponáty. Na jednom okraji vymezené plochy se nachází zóna tvůrčí dílny a ukázek ruční práce, další částečné uzavření plochy představuje prodejní zóna butiku,ze kterou je v uzavřeném prostoru menší příruční sklad zboží a sklářského pracovního nářadí včetně nejnutnějšího občerstvení pro pracující skláře. Z vnější strany zóny prodeje a skladu se nachází otevřené posezení pro organizátory a jejich hosty. Názorná výstava 1000 let českého skla bude opět z důvodu skladebnosti a ekonomiky provozu řešena na bannerech umístěných na palisádách z dřevěných forem a na stěně paravanu, který zakrývá zadní část sklářské pece.

16 Kiosky pro AV prezentace budou umístěny na okraji vymezené plochy aby nebránily koloběhu návštěvníků, zamezily vytváření hloučků v místech provozu a umožnily návštěvníků klidnější interaktivní zážitek. V okrajové zóně bude také umístěna jedna z interaktivních atrakcí Vetrachord, na které mohou návštěvníci zkoušet vytvářet melodie. Exponátovými dominantami se stanou 3-4 výtvarné sklářské objekty, solitery předních sklářských výtvarníků resp. sklářských škol. Jednotlivé prostorové elementy projektu: Sklářská pec centrální prostor Ústřední, centrální prostor projektu Concerto Glassico má tvar kruhového asi 50 cm vysokého podia - jeviště. Dominantou jeviště je malá, funkční sklářská pec. Jelikož samotná pec není tvarově atraktivní, je třeba její přední část zakapotovat scénografickým způsobem tak aby nepřekážela v provozu a zároveň utvářela atraktivní výtvarnou dominantu, kterou je možno také oživit příběhem. Naznačená kapotáž je variací na typ středověké sklářské pece viz dobová rytina Výroba skla ve sklářské huti roku 1550, Jiří Agricola: De re metallica libri, XII, Basilej, r Dominanta a příběh, které se nabízejí je variací na název celého projektu Sklářský koncert. Jejím těžištěm je živá produkce sklářů oživená event některými AV prvky (např.videomapping). Nepřetržitá, živá produkce sklářů, kteří natahují skleněnou hmotu z pece na píšťaly a tvarují sklo nabízí nezaměnitelnou podívanou, sklářský koncert Concerto Glassico. Člověk a odvěké živly, oheň a voda vytvářejí magickým kouzlem skleněné předměty. Pec je žhavým srdcem projektu. Technické nároky na mobilní sklářské pracoviště pro demonstraci ateliérové hutní sklářské tvorby uměleckého charakteru Úvod a popis zařízení (autor Ing. V. Láznička, Vyšší odborná škola sklářská Nový Bor ) Zařízení bude konstruováno jako mobilní ve studeném stavu, rovněž bude v určitých situacích možnost převážet pec s roztavenou sklovinou. Koncepce vychází ze studiových jedno-pánvových pecí a následně malokapacitních bazénových pecí. Vzhledem ke způsobu provozování je vyloučeno použití sklářské pánve. Proto je nutné počítat s nižší kvalitou skloviny. Z předcházejících zkušeností je však možné prohlásit, že tento aspekt v tomto případě v podstatě nehraje roli. Použité kontaktní materiály a max.teploty sice umožňují provádět tavbu ze sklářského kmene případně pelet. S ohledem na charakter využití zařízení se doporučuje používat příslušné čisté střepy. Tento přístup přispěje k prodloužení životnosti pícky. Pro informaci, v r.2007 bylo ve sklářské škole v Novém Boru postaveno podobné zařízení. Celkem

17 tato pec do loňského roku 2012 absolvovala téměř km při 60-ti výjezdech. Navíc byla v uvedeném období rovněž využita k výuce ve školní sklářské huti v Novém Boru. Za zmínku určitě stojí některá téměř kuriozní místa, kam pec zavítala viz příloha projektu. Pec je otápěna jedním nízkotlakým nízko-rychlostním hořákem. Vysoký důraz je kladen na kvalitní izolaci a hmotnost zařízení (z čehož následně vyplývají i nízké spotřeby energie - tyto však jsou ovlivněny způsobem provozování). Vnitřní stavba je konstruována žárobetony a tmely s klasifikační teplotou až 1700 C, což představuje více než dostatečnou rezervu. Následná izolace příslušnými vláknitými i kalcium-silikátovými materiály zajišťuje ideální izolaci při nízkých hmotnostech. Toto zároveň umožňuje použít stahovací konstrukce z dutých ocelových profilů. U pece této koncepce bylo dosaženo skutečných teplot až 1550 C bez zjevných následků. Použité žárobetony a tepelná kapacita vnitřních materiálů dovolují do-tavení skloviny během produkce (přestávky atd.), takže výsledná denní výroba roztavené skloviny je násobná. Dokonalejší technologie zvyšují mobilitu těchto zařízení. Tato koncepce umožňuje převážet tavící agregát na různá místa a předvádět umění sklářů v terénu. Např. po převozu tzv. na teplotě lze obvykle pec do dvou hodin docílit produkční teploty. Použití plynu jako topného média je zejména výhodné pro opětovné nahřívání výrobků. Navíc plynový otop je z hlediska dojmu více efektní (např. v atraktivních exteriérech). Rovněž určitá jednoduchost zajišťuje bezproblémový provoz s minimálním množstvím poruch. Je však nutné dodržovat zásady běžné pro sklářské pece. Tyto poznatky byly učiněny během provozu obdobných typů v předcházejícím období. Plynový otop na druhou stranu vyžaduje striktní dodržování předpisů a zásad. Na druhou stranu je výhoda nízké spotřeby el. energie (max. 150 Wh), v případě el. chlazení do 2 KWh. Což umožňuje instalaci i v netradičních interiérech i exteriérech. Literatura: SMRČEK, A. aj.: Tavení skla. 1.vyd. Jablonec nad Nisou: Česká sklářská společnost, LÁZNIČKA, V.: Ateliérové sklářské pece. Závěrečná práce: Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2009 Personální obsazení 2 mistři a sklářský dorost učňové, žáci, studenti sklářských škol pod vedením mistrů. Je evidentní že výše uvedený druh pece neumožní sklářskou práci uměleckého náročnějšího charakteru ale o to v tomto případě ani tolik nejde. Smyslem prezentace je přiblížit návštěvníkovi magii zrození skleněné hmoty a její tvarování z ruky. To také vymezuje druh produkce, který zde můžeme očekávat. Půjde o menší skleněné objekty. Konečná volba druhu pece vyšla z expertizy technologického odborníka Ing. V. Lázničky z Vyšší odborné sklářské školy v Novém Boru. Celá expertiza a technické detaily jsou obsaženy v příloze scénáře.

18 Výstava 1000 let českého skla: Je nereálné počítat s možností využití originálních historických exponátů a tak prezentace historie bude probíhat názornou formou na bannerech zavěšených na palisádách z dřevěných sklářských forem, na panelových paravanech u zadní strany pece na centrálním jevišti a také v AV kioscích. Po poradě s Muzeem skla a bižuterie v Jablonci je možné zvážit prezentaci některých historických kopií (keltský náramek, gotická číse) a prezentace tradičních výrobních nástrojů (píšťala, sklářské kleště, formy či pánve) Prezentace současné, moderní špičkové produkce zúčastněných skláren proběhne v kulatých skleněných vitrínách (průměr 65cm, výška 200cm). Součástí výstavy bude také několik dominantních objektů z tvorby klasiků českého sklářství jejich následníků a prací nejmladší sklářské generace ze sklářských škol. Sklářských školám, jejich historii i současné činnosti bude věnován významný prostor, kde je možné prokázat sklářskou, řemeslnou a uměleckou zdatnost a budoucnost oboru. Technické otázky sklářského provozu byla konzultována technologem Ing. Lázničkou ze sklářské školy v Novém Boru a představiteli Glass Service p. P. Chmelařem a M. Voldánem. Vetrachord: První jakási skleněná muzika byla vynalezena v roce 1641 a první, dnes již zapomenutý koncert skleněné muziky, provedení skladby Ch. W. Glücka, proběhl v r v Londýně. Kdo jiný by měl oživit po svém způsobu tento hudební exot než čeští skláři. VETRACHORD bude mít podobu skleněných válců laděných do škály a umožní návštěvníkům vytvořit vlastní melodii. VETRACHORD SKLENĚNÁ HUDBA

19 Interaktivní obrazovky s AV prezentacemi : 3 interaktivní, dotykové obrazovky s následujícími programy: Historie a současnost českého sklářství a bižuterie Základní sklářské techniky a nástroje (s event. využitím AV materiálů sklářské školy v Novém Boru a dalších škol) Galerie sklářských a bižuterních výtvarníků event další. Interaktivní obrazovka centrální databáze sklářského a bižuterního průmyslu Centrální počítačová databáze pro prezentaci firem, jejich komodit, pro navazování kontaktů, položení základů pro on line komunikaci a rozvíjení obchodu. Ukázky a předvádění ruční práce, tvůrčí dílna: Rytecká práce Výroba skleněných figurek Předvádění výroby lampových perlí, event.figurek hořák, propan-butanová láhev min.10 kg Návlek a kompletace bižuterie skleněné korálky v nádobkách, návlekový materiál, ukázka kompletace náhrdelníků Pájení kovové kamenové bižuterie, fastování kamenů do surového materiálu, k tomu ukázky hotového zboží už galvanizovaného (technické nároky, hořák s bombou) Předvádění výroby černé skleněné ketlované a šité bižuterie z tyčinek a drobných korálků (www.rexpo.cz ) Předvádění výroby tiffany Předvádění rytí do křišťálového skla přetaženého barevnou vrstvou (Egermann) Tvůrčí dílna návštěvníci si sami vytvoří bižuterii ze skleněných korálků za asistence, event. s pomocí designera

20 Maloprodej Exkluzivní butik: Nabídková kolekce zúčastněných firem. Součástí butiku je menší skladovací prostor pro zboží dodané na konsignační sklad. Maloprodej by byl s největší pravděpodobností svěřen místnímu subjektu s oprávněním k takové činnosti. Výtvarné řešení projektu: Výtvarné řešení expozice vychází ze dřeva jako základního materiálu, ve kterém jsou provedeny všechny zásadní prvky expozice. Kombinace skla a dřeva určuje celkový styl, výrazným stylotvorným prvkem bude využití dřevěných sklářských forem jako výstavního materiálu. U zadní strany pece na podiu bude umístěn panelový paravan. Z jeho vnější strany směrem k návštěvníků budou umístěny čtyři ústřední, výtvarně pojednané plochy. Jedna s textem jako dedikací a holdem českým sklářům, druhá prezentující projekt Concerto Glassico, osobnost skláře a jedinečnost české sklářské školy, třetí s prezentací českého sklářství a čtvrtá prezentující českou výrobu bižuterie. Výtvarně pojednané bannery budou zavěšeny na palisádách ze sklářských forem a budou prezentovat 1000 let historie českého skla a bižuterie. Jedním ze stěžejních výtvarných cílů je sjednotit prezentace všech zúčastněných subjektů při zachování jejich svébytných a typických prezentačních prvků. Jak pro výstavní pojetí tak doprovodné propagační materiály je třeba najít sjednocujícího, společného jmenovatele projektu. Výchozím motivem je logo projektu CONCERTO GLASSICO THE CZECH ART OF GLASS.

NABÍDKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE

NABÍDKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE NABÍDKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE SPOLEK České umění skla The Czech Art of Glass IČ 016 41 417, se sídlem : Praha 5 Klamovka, Plzeňská 113/155 a jeho hlavní marketingový nástroj CONCERTO GLASSICO SPOLEK České

Více

SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007

SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007 SYMPOZIUM UMĚLECKOPRŮMYSLOVÝCH ŠKOL ČESKÉ REPUBLIKY 2007 PROGRAM 8. 6. 1 OBSAH Společné aktivity...2 Program pro účastníky na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské Kamenický Šenov...3 Program pro účastníky

Více

Tisková zpráva Účast na veletrhu designu Maison et Objet, Paříž,

Tisková zpráva Účast na veletrhu designu Maison et Objet, Paříž, Světlá nad Sázavou, leden 2016 Tisková zpráva Účast na veletrhu designu Maison et Objet, Paříž, 22.1. - 26.1.2016 Po velkém úspěchu na loňském zářijovém veletrhu Maison et Objet se BOMMA opět vrací do

Více

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek

Czech Design Week 2015 info@czechdesignweek.cz www.czechdesignweek.cz facebook.com/czechdesignweek Czech Design Week O projektu: Festival chce založit tradici mezinárodně pojaté přehlídky designu, tedy propojení Prahy, českých regionů a zahraničí. Nepůjde jen o klasickou výstavu, ale zároveň o vytvoření

Více

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE Praha, 16. května 2013 Vlastimil Hotař, Technická univerzita v Liberci prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Neformální způsoby propagace zájmu o technické obory SKLO NE/TRADIČNĚ Petra Rydvalová

Neformální způsoby propagace zájmu o technické obory SKLO NE/TRADIČNĚ Petra Rydvalová Neformální způsoby propagace zájmu o technické obory SKLO NE/TRADIČNĚ Petra Rydvalová Cílem příspěvku: je představit připravovanou výstavu Sklo ne/tradičně jako způsob propagace technologií Proč zrovna

Více

Veletrhy a výstavy. III. přednáška

Veletrhy a výstavy. III. přednáška Veletrhy a výstavy III. přednáška Komunikační specifika veletrhů a výstav 1. slouží ke komunikaci informací v daném oboru 2. představují i širší komunikační souvislosti 3. časoprostorová danost 4. působení

Více

Program incomingových misí na podporu rozvoje dvoustranných hospodářských vztahů ČR se zahraničím pro rok 2015

Program incomingových misí na podporu rozvoje dvoustranných hospodářských vztahů ČR se zahraničím pro rok 2015 Program incomingových misí na podporu rozvoje dvoustranných hospodářských vztahů ČR se zahraničím pro rok 2015 Obsah 1 Program incomingových misí: zaměření a cíle... 1 1.1 Definice incomingové mise...

Více

Výstava POHYB VÝRAZ EMOCE / Figury a figurky v českém sklářském umění a řemesle 22. května 4. října 2015, hlavní budova muzea

Výstava POHYB VÝRAZ EMOCE / Figury a figurky v českém sklářském umění a řemesle 22. května 4. října 2015, hlavní budova muzea FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava GLASS X MASS Skleněné vánoční ozdoby pro zámoří do 29. března 2015, Galerie Belveder Výstava ZEMĚ ORNAMENTU Spínadla a šperky z Balkánského poloostrova

Více

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Veletrh DSB Dřevo a stavby Brno je samostatným veletrhem v rámci Stavebních veletrhů

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Prezentace pro klíčové představitele Dostat se o úroveň výše RIS JMK je založena na existenci regionálního inovačního ekosystému Regionální

Více

Dejte minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2015!

Dejte minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2015! Dejte minulosti budoucnost s veletrhem PAMÁTKY 2015! V termínu od 22. do 23. října 2015 se na výstavišti v pražských Holešovicích uskuteční 4. ročník mezioborového veletrhu obnovy, financování, využití

Více

KATALOG * * * * * WWW.MATURITNISKLENICKY.COM INFO@MATURITNISKLENICKY.COM +420 774 669 867

KATALOG * * * * * WWW.MATURITNISKLENICKY.COM INFO@MATURITNISKLENICKY.COM +420 774 669 867 Maturitní Skleničky KATALOG * * * * * WWW.MATURITNISKLENICKY.COM INFO@MATURITNISKLENICKY.COM +420 774 669 867 HISTORIE SKLA? Sklářství je staré výrobní odvětví známé již od starověku. O jeho vzniku se

Více

BUTTERFLY Servis, s.r.o. Podhorská 32, Jablonec nad Nisou, telefon: ,

BUTTERFLY Servis, s.r.o. Podhorská 32, Jablonec nad Nisou, telefon: , BUTTERFLY Servis, s.r.o. Podhorská 32, 466 01 Jablonec nad Nisou, telefon: +420 484847 931, servis@butterfly.cz, www.butterfly.cz Představuje exkluzivní kolekci skleněné mozaiky v barvách drahých kovů.

Více

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST

FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY. Minulost, současnost, vize Hlavní budova muzea, 18. listopadu 2010-15. května 2011 Výstava Otcové města Jablonce VII. Výstava

Více

since 1857 www.moser-glass.com

since 1857 www.moser-glass.com since 1857 www.moser-glass.com since 1857 O zrod sklárny Moser se zasloužil Ludwig Moser (1833 1916), tvořivý a talentovaný rytec, který roku 1857 založil v lázeňském městě Karlovy Vary firmu nesoucí jeho

Více

TRADIČNÍ VELETRH NOVÁ STRATEGIE

TRADIČNÍ VELETRH NOVÁ STRATEGIE TRADIČNÍ VELETRH NOVÁ STRATEGIE Vážení členové Svazu polygrafických podnikatelů, získejte konkurenční výhodu a prezentujte svá tiskovářešení a nabídku sortimentu na největším odborném veletrhu NABÍDKA

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu KRKONOŠE 2020 Karkonosze Projekt všestranného rozvoje regionu Krkonoše včera a dnes Krkonoše jsou nejznámějším českým pohořím. Díky atraktivní přírodě a dobrým klimatickým podmínkám lákají dlouhodobě tisíce

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Díky deseti hudebním festivalům, členům Asociaci hudebních festivalů České republiky, utratili návštěvníci v městech konání festivalů

Více

Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012

Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012 FOTODOKUMENTACE ČINNOSTI VÝSTAVNÍ ČINNOST Výstava DVĚ ZEMĚ DVA DOMOVY DVĚ INSPIRACE. Sklo a obrazy Milana Vobruby Hlavní budova muzea, 20. října 2011-1. dubna 2012 Vernisáž výstavy JAROSLAV BEJVL. MINCE

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Tisková zpráva. Salone del Mobile 14. 19. dubna 2015

Tisková zpráva. Salone del Mobile 14. 19. dubna 2015 Tisková zpráva Salone del Mobile 14. 19. dubna 2015 Výroba skla v naší společnosti je nejmodernější v celé Evropě, v roce 2012 jsme otevřeli zcela novou sklárnu o rozloze 3500 m2. Navazujeme tak na bohatou

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Předmět: Řemeslná činnost

Předmět: Řemeslná činnost Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nepovinné předměty Předmět: Řemeslná činnost Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA Specializace z výtvarné výchovy 2-4 Seznamování s uměním v praxi 2 Teorie výtvarného a samostatně vyhledává informace o dané tematice, autorovi; aktivně se podílí na programu exkurzí; vyjádří vlastní prožitky

Více

Agentura CzechInvest. Regionální kancelář pro Moravskoslezský kraj

Agentura CzechInvest. Regionální kancelář pro Moravskoslezský kraj Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Moravskoslezský kraj Agentura CzechInvest Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

since 1857 www.moser-glass.com

since 1857 www.moser-glass.com since 1857 www.moser-glass.com Ludwig Moser since 1857 2777 2794 H istorie značky Moser je nerozlučně spjata se jménem Ludwig Moser. Právě tento zručný rytec a talentovaný obchodník se roku 1857 zasloužil

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků

19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků 19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků Pro PARTNERY A VYSTAVOVATELE přináší akce příležitost aktivní prezentace svého portfolia produktů a služeb a především novinek před vybranou cílovou

Více

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

SPONZORSKÝ BALÍČEK ROK 2015 SEMINÁŘE

SPONZORSKÝ BALÍČEK ROK 2015 SEMINÁŘE SEMINÁŘE Semináře jsou pravidelné vzdělávací programy, které se konají každý třetí čtvrtek v měsíci v dopoledních hodinách a nabízí jedinečný pohled do problematiky a praxe šetrného stavebnictví v České

Více

Jednání představenstva Asociace

Jednání představenstva Asociace Obsah: Zprávy z jednání představenstva Asociace Noví členové Asociace Rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně uzavřené na období 2008-2010 Nové zkušební zařízení společnosti IKATES, s.r.o.

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Koncept Smart city. Nejdříve dáme tvar našim městům, ty pak dají tvar nám. Jan Gehl. David Bárta, časopis Smart Cities, 18.3.

Koncept Smart city. Nejdříve dáme tvar našim městům, ty pak dají tvar nám. Jan Gehl. David Bárta, časopis Smart Cities, 18.3. Koncept Smart city Nejdříve dáme tvar našim městům, ty pak dají tvar nám. Jan Gehl David Bárta, časopis Smart Cities, 18.3.2015, epraha Bohaté město Růst = obchod Obchod = zastavení se, to odvisí od rychlosti

Více

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 9. MEZINÁRODNÍ PRODEJNÍ FESTIVAL A MEETING POINT SOUČASNÉ ČESKÉ DESIGNOVÉ SCÉNY JEDNOU ZA ROK, PŘED VÁNOCI S TRADICÍ OD ROKU 2007 10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády Čeho chceme tedy strategií dosáhnout? Udržení tempa

Více

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy

- prezentace lokální jedinečnosti ve formě PR kampaně v mediích v rámci Evropy Mise: Dlouhodobě zachovat a podpořit atmosféru tradičních Vánoc s naším Ježíškem. Proměnit roztříštěnou podobu veřejné vánoční atmosféry, skrze jednoznačný symbol Našeho Ježíška a znovu vytvořit kouzlo

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení...

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení... BOUČKOVÁ Jana MARKETING Obsah Úvod... VII Oddíl A Pojetí marketingu a marketingového řízení 1. Podstata marketingu... 3 Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura... 9 2. Strategické marketingové

Více

Výzkumný projekt 14/02/11 Optimalizace sítě ekonomických diplomatů na zastupitelských úřadech

Výzkumný projekt 14/02/11 Optimalizace sítě ekonomických diplomatů na zastupitelských úřadech Výzkumný projekt 14/02/11 Optimalizace sítě ekonomických diplomatů na zastupitelských úřadech Závěrečná zpráva z vědeckého projektu zpracovaného Národním výborem Mezinárodní obchodní komory v České republice

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

GIGANTI.CZ Praha, Česká republika

GIGANTI.CZ Praha, Česká republika Vznik podnikatelského záměru Myšlenka podnikat v tomto oboru se zrodila společně s touhou Národního muzea získat vlastní model oživlého mamuta (Mammuthus primigenius). Skupina vedená paleomodelářem Radkem

Více

KOUZLO STARÝCH MAP. SEMINÁŘ STARÉ MAPY SOUČASNOSTI Možnosti využití starých map, pohled do minulosti i budoucnosti

KOUZLO STARÝCH MAP. SEMINÁŘ STARÉ MAPY SOUČASNOSTI Možnosti využití starých map, pohled do minulosti i budoucnosti KOUZLO STARÝCH MAP SEMINÁŘ STARÉ MAPY SOUČASNOSTI Možnosti využití starých map, pohled do minulosti i budoucnosti Alena Vondráková, Stanislav Popelka 4. 10. 2016 ZLÍN PROČ KOUZLO STARÝCH MAP? staré mapy

Více

23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Komplex veletrhů Mezinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech Mezinárodní veletrh komunálních technologií a služeb Mezinárodní veletrh

Více

Elegantní a kreativní uzávěr pro lihoviny, vodu a oleje

Elegantní a kreativní uzávěr pro lihoviny, vodu a oleje Elegantní a kreativní uzávěr pro lihoviny, vodu a oleje 9/2016 PŘEDSTAVENÍ Vinolok je skleněná zátka pro elegantní a kreativní packaging. Dává značkám možnost vyjádřit jejich jedinečnost tak, jak to žádná

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14. Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu Zelený most mezi školou a praxí environmentální

Více

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Stavební veletrhy Brno 2014 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Novinky pro rok 2014 Zkrácení doby veletrhu středa - sobota Posílení návštěvnosti koncových zákazníků segment B2C změna otevírací doby 10:00

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Bohemian Crystal Closure. Elegantní a originální uzávěr pro víno, alkohol, vodu a olej.

Bohemian Crystal Closure. Elegantní a originální uzávěr pro víno, alkohol, vodu a olej. Bohemian Crystal Closure Elegantní a originální uzávěr pro víno, alkohol, vodu a olej. Vinolok je skleněný uzávěr vyrobený z českého křišťálu. Perfektně těsní a nemá žádný vliv na aroma ani chuť. Vytváří

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

SKLÁŘŮM Z ČECH, KTEŘÍ PROSLAVILI SVOU ZEM NA CELÉM SVĚTĚ

SKLÁŘŮM Z ČECH, KTEŘÍ PROSLAVILI SVOU ZEM NA CELÉM SVĚTĚ SKLÁŘŮM Z ČECH, KTEŘÍ PROSLAVILI SVOU ZEM NA CELÉM SVĚTĚ Sdružení České umění skla THE CZECH ART OF GLASS prezentuje CONCERTO GLASSICO SKLÁŘŮM Z ČECH, KTEŘÍ PROSLAVILI SVOU ZEM NA CELÉM SVĚTĚ Hrdina řeckých

Více

Světová výstava Expo Mezinárodní úřad pro výstavnictví Bureau of International Expositions BIE) Světová výstava Mezinárodní specializovaná výstava

Světová výstava Expo Mezinárodní úřad pro výstavnictví Bureau of International Expositions BIE) Světová výstava Mezinárodní specializovaná výstava Astana Expo 2017 Co je EXPO Světová výstava neboli Expo je velká mezinárodní výstava průmyslu a kultury jednotlivých zemí, pořádaná každých několik let od poloviny 19. století. Souběžně se používá i označení

Více

SOUČASNÉ MOŽNOSTI TIŠTĚNÉHO DIRECT MAILU Možnosti formátů obálek a papírů, atypické folie, 3D direct maily. 14. května 2010 Konference DIRECT MAIL

SOUČASNÉ MOŽNOSTI TIŠTĚNÉHO DIRECT MAILU Možnosti formátů obálek a papírů, atypické folie, 3D direct maily. 14. května 2010 Konference DIRECT MAIL SOUČASNÉ MOŽNOSTI TIŠTĚNÉHO DIRECT MAILU Možnosti formátů obálek a papírů, atypické folie, 3D direct maily 14. května 2010 Konference DIRECT MAIL O ČEM BUDE ŘEČ? Současné vlastnosti a možnosti? Jak zajisti

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy Získávání zakázek jako východisko z krize CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy 2 Český trh se nemůže vyhnout globální krizi. Krize zásadním způsobem mění trh a urychluje trendy nastartované

Více

PREZENTACE LOGO ČR. 16 / 02 / Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova v Praze

PREZENTACE LOGO ČR. 16 / 02 / Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova v Praze PREZENTACE LOGO ČR 16 / 02 / 2012 - Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova v Praze 1 LOGO Logo či logotyp je jedinečný a nezaměnitelný symbol, grafika či jiné jasně rozeznatelné znamení organizace nebo

Více

Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek

Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek Regionální zastoupení Náš závazek ve 30 zemích Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek po celém světě. Toto vyjádření je podpořeno - ve více než 50 pobočkách

Více

Tisková zpráva. Ambiente Frankfurt 13. 17. února 2015

Tisková zpráva. Ambiente Frankfurt 13. 17. února 2015 Tisková zpráva Ambiente Frankfurt 13. 17. února 2015 Výroba skla v naší společnosti je nejmodernější v celé Evropě, v roce 2012 jsme otevřeli zcela novou sklárnu o rozloze 3500 m2. Navazujeme tak na bohatou

Více

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ

VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ VELETRH: ÚČINNÝ MARKETINGOVÝ a OBCHODNÍ NÁSTROJ Jaroslav Bílek, strategický marketing Veletrhy Brno, a.s., 2010 Cíle marketingové kampaně 2 Jaký bývá cíl marketingových kampaní v době krize? Zákazníci

Více

České oficiální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí ZÁSADY

České oficiální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí ZÁSADY ZÁSADY pro organizování a financování národních výstav a českých oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí v roce 2012 Zásady pro organizování a financování českých oficiálních

Více

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_88 Marketingové řízení Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

EXPORTNÍ STRATEGIE 2012-2020 Implementace nové proexportní politiky

EXPORTNÍ STRATEGIE 2012-2020 Implementace nové proexportní politiky EXPORTNÍ STRATEGIE 2012-2020 Implementace nové proexportní politiky Zdeněk Vališ, M.A. Ředitel sekce zahraničního obchodu NÁVAZNOST NA EXPORTNÍ STRATEGII 2012 2020 Zaměření exportní strategie: zjednodušení

Více

Nová syntéza Experimentální kavárna Veletržní palác Dukelských hrdinů 47 170 00 Praha 7

Nová syntéza Experimentální kavárna Veletržní palác Dukelských hrdinů 47 170 00 Praha 7 prezentace Nová syntéza Experimentální kavárna Veletržní palác Dukelských hrdinů 47 170 00 Praha 7 Provozovatel: Sdružení pro výběrovou kávu o.s. Petřvaldská 8 616 00 Brno email.: info@novasynteza.cz www.novasynteza.cz

Více

NABÍDKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE

NABÍDKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE NABÍDKA PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE Šternberk město hodin a času Moravské město Šternberk je zasazeno v půvabném krajinném reliéfu na úpatí Nízkého Jeseníku, 16 km severně od Olomouce. Dominantou města je hrad

Více

www.sypka.cz strana 2

www.sypka.cz strana 2 V www.sypka.cz strana 2 SOBOTA 19. 5. 2012 od 13.30 hodin www.sypka.cz (pozor, nová adresa!) (nová adresa!) strana 7 Bez názvu Záda I., 1992 / 599 Záda II., 1992 / 599 / 519 Bez názvu / 759 Bez názvu,

Více

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE PODMÍNKY ÚČASTI 7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE 4. 8. 12. 2013 KAFKŮV DŮM NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 O DESIGNSUPERMARKETU designsupermarket je mezinárodní festival současného

Více

Interní Projekty SVV 2009 2012/13 SVV 1 SVV 2013-2014/15 SVV 2

Interní Projekty SVV 2009 2012/13 SVV 1 SVV 2013-2014/15 SVV 2 Interní Projekty Společná účast na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí SVV 2009 2012/13 SVV 1 SVV 2013-2014/15 SVV 2 DITTRICHOVA 21 128 01 PRAHA 2 ZELENÁ LINKA PRO EXPORT 800 133 331 INFO@CZECHTRADE.CZ

Více

Realizace modelových kolekcí

Realizace modelových kolekcí Realizace modelových kolekcí výukový modul Renata Pušová HLEDÁNÍ INSPIRACE Inspiraci můžete najít všude kolem vás. Je důležité všechno vnímat. Co se jednomu může zdát hloupé a neuchopitelné, může druhý

Více

EXPOZICE MEZIMáRODNíCH FESTIVALů A FILMU. E X P O Z I C E H I S T O R I E F I L M U A MEZINáRODNíCH FILMOVýCH FESTIVALů

EXPOZICE MEZIMáRODNíCH FESTIVALů A FILMU. E X P O Z I C E H I S T O R I E F I L M U A MEZINáRODNíCH FILMOVýCH FESTIVALů EXPOZICE MEZIMáRODNíCH FESTIVALů A FILMU KARLOVY VARY E X P O Z I C E H I S T O R I E F I L M U A MEZINáRODNíCH FILMOVýCH FESTIVALů LIBRETO INTAR a.s. prosinec 2009 CREATEAM s.r.o. AKCE: KARLOVY VARY PROJEKT

Více

AFB VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER

AFB VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER VELETRHY ABF, A.S. VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER AFB VÁŠ VELETRŽNÍ PARTNER Společnost ABF, a.s. patří již od počátku 90. let mezi Společnost ABF, a.s. patří již od počátku 90. let mezi nejvýznamnější organizátory

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Společnost ABF, a.s. Vás zve k účasti na prodejně prezentačním veletrhu. STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v Letňanech.

Společnost ABF, a.s. Vás zve k účasti na prodejně prezentačním veletrhu. STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v Letňanech. Společnost ABF, a.s. Vás zve k účasti na prodejně prezentačním veletrhu STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY v Letňanech. OBSAH PREZENTACE POŘADATEL VELETRŽNÍ AREÁL CHARAKTERISTIKA VELETRHU NOMENKLATURA BILANCE CENA PLOCHY

Více

B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel

B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel Opatření Vize B.4. Podpora kulturních služeb, sportovních zařízení a zájmové činnosti obyvatel Liberecký kraj bude vytvářet a poskytovat podmínky pro plnohodnotný život podporou činností, které přispívají

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme ADVANCED ENGINEERING UK sektor automobilový, letecký, kompozitní, zpracování kovů, elektroniky Veletrh ADVANCED ENGINEERING se koná každoročně a pod jednou střechou nabízí

Více

Všechno pod kontrolou

Všechno pod kontrolou Všechno pod kontrolou Sociální odpovědnost Stěžejními pilíři sociální udržitelnosti ve společnosti Vetropack jsou: dodržovaný kodex správy a řízení podniku (Corporate Governance), závazný, transparentní

Více

Přehlídka krajových specialit a kuchyně

Přehlídka krajových specialit a kuchyně Přehlídka krajových specialit a kuchyně Základní informace Termín konání: 16. 19. září 2010 Místo: Praha, Kampa Místo na trhu: Tento nový projekt pokrývá a propojuje oblasti, kterým specializovaná akce

Více

HOTELYMPIA EXCEL London, Velká Británie sektor HORECA

HOTELYMPIA EXCEL London, Velká Británie sektor HORECA EXCEL London, Velká Británie Prestižní veletrh HOTELYMPIA se stoletou tradicí je dynamickou čtyřdenní výstavou představující současné trendy napříč celým odvětvím hospitality & catering. V Londýně se střetává

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

butik s d mskou mûdou & autorskou öperkovou biûuteriì

butik s d mskou mûdou & autorskou öperkovou biûuteriì butik s d mskou mûdou & autorskou öperkovou biûuteriì Kdo je E.L.? Společnost zabývající se prodejem dámské společenské módy, sezónní módy a šperkových doplňků z vlastní autorské dílny. E.L. provozuje

Více

MORAVSKÁ GALERIE BRNO. Koncept rozvoje, poslání, cíle a řízení organizace. Obsah

MORAVSKÁ GALERIE BRNO. Koncept rozvoje, poslání, cíle a řízení organizace. Obsah MORAVSKÁ GALERIE BRNO Koncept rozvoje, poslání, cíle a řízení organizace Obsah 1. Úvod 2. Cíle, rozvoj a poslání MG dle státní kulturní politiky 3. Analýza současného stavu 4. Návrhy dalšího rozvoje pro

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ. Druhý kongres finančních profesionálů. Předpokládaný termín: listopad Konferenční centrum City, Praha 4

NABÍDKA PARTNERSTVÍ. Druhý kongres finančních profesionálů. Předpokládaný termín: listopad Konferenční centrum City, Praha 4 Druhý kongres finančních profesionálů NABÍDKA PARTNERSTVÍ Předpokládaný termín: listopad 2016 Délka kongresu: dva dny (pátek+sobota) Místo konání: Konferenční centrum City, Praha 4 Organizátor: Financial

Více

DPN - Digital Proximity Network. Část I Proximity komunikace Zákazníci, kamenné prodejny a nákupy Propojení digitálního a fyzického světa

DPN - Digital Proximity Network. Část I Proximity komunikace Zákazníci, kamenné prodejny a nákupy Propojení digitálního a fyzického světa DPN - Digital Proximity Network Část I Proximity komunikace Zákazníci, kamenné prodejny a nákupy Propojení digitálního a fyzického světa RETAILTrek a.s. Věrnostní programy Strana 1 Nové paradigma komunikace

Více

Interaktivní výstava na motivy knihy HISTORIE EVROPY Renáty Fučíkové.

Interaktivní výstava na motivy knihy HISTORIE EVROPY Renáty Fučíkové. Interaktivní výstava na motivy knihy HISTORIE EVROPY Renáty Fučíkové. Výstava je trojdimenzionálním ztvárněním původní české knihy Historie Evropy obrazové putování od Renáty Fučíkové. Expozice má interaktivní

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

České oficiální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí ZÁSADY

České oficiální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí ZÁSADY ZÁSADY pro organizování a financování českých oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích v roce 2013 Zásady pro organizování a financování českých oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích stanoví

Více

Veletrhy a výstavy si udržují svoji pozici v marketingovém mixu

Veletrhy a výstavy si udržují svoji pozici v marketingovém mixu Veletrhy a výstavy si udržují svoji pozici v marketingovém mixu Český trh veletrhů a výstav klesl, ale veletrhy zejména v období ekonomické krize potvrdily svůj význam v rámci firemní komunikace. 29.4.

Více

ČEB součást proexportní politiky ČR

ČEB součást proexportní politiky ČR ČEB součást proexportní politiky ČR Vznikla 1. 3. 1995 Akciová společnost ve vlastnictví českého státu Tvoří nedílnou součást systému státní proexportní politiky Zajišťuje zejména typy financování, které

Více