Zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně dne 23. dubna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně dne 23. dubna 2012 2"

Transkript

1 Vážení a milí spoluobčané, jednou za čas připadne povinnost napsat úvodník do Fontány i na místostarosty a nyní je tedy řada na mně. Za měsíc duben, tedy od posledního vydání Fontány se událo v našem městě několik akcí. Tou první, kterou bych rád zmínil, byla akce nazvaná Velikonoční dělánky v prostorách Obchodní akademie. Za podpory vedení školy tuto akci zorganizovali zaměstnanci společně se studenty. Tato akce byla určena pro širokou veřejnost, nejen pro obyvatele našeho města. Byla také spojena se dnem otevřených dveří pro případné zájemce o studium. Této akce jsem se s rodinou zúčastnil a potkal jsem se i s mnohými z Vás. Jelikož byl předvelikonoční čas, tak se tvorba zaměřila na pletení pomlázek, malování kraslic a výtvarnou činnost s velikonočními motivy. Všichni jsme si to krásné odpoledne užili, a i když venku občas hustě sněžilo, tak u teplého čaje, kávy a vynikajícího pohoštění nám bylo fajn a návštěvníci tuto akci hodnotili velice kladně. Dne 24. dubna jsem byl přítomen také oficiálního otevření naší nové lékárny. Za přítomnosti ředitele Státních léčebných lázní MUDr. Romana Koudele, starosty města Ing. Jiřího Hradeckého spolu s paní tajemnicí Marcelou Vojtěchovou a pana MUDr. Pavla Petrů jsme popřáli MUDr. Róbertu Hromádkovi a zaměstnankyním lékárny mnoho úspěchů a spokojených návštěvníků. Letošní zima nám také tak trochu zamíchala kartami při jarním úklidu města. Sníh, kterého bylo tento rok mnoho, ještě nedávno místy komplikoval úklidové práce, a tak se na některá místa dostalo až se zpožděním. Avšak v době, kdy budete mít nové vydání Fontány ve svých rukou, již budou práce ukončeny a město bude zase čisté, bez posypového materiálu a nadmíry prachu. Přeji Vám, milí spoluobčané, krásné jaro plné slunce a pohody. Váš 1. místostarosta Michal Honzík Zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně dne 23. dubna

2 Zastupitelstvo města schválilo: zápis ze 17. zasedání zastupitelstva města včetně usnesení a vzalo na vědomí kontrolu plnění uzavření smlouvy (v upravené verzi) o partnerské spolupráci mezi městem Janské Lázně a společností UNITED SPORT PARTNERS s.r.o., včetně udělení souhlasu s užitím znaku města v rámci projektu zveřejnění záměru prodat části pozemku p.p.č. 123/26 v k.ú. J.L. v době úplné uzavírky silnice II/297 průjezd městem a otáčení u centrálního parkoviště pro linku cyklobusů společnosti BusLine a.s. Zastupitelstvo města jmenovalo: pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov tyto členy konkurzní komise: Mgr. Renatu Nehybovou, Mgr. Svatavu Odlovou, Ing. Jiřího France, Mgr. Hanu Vondrovou, Mgr. Milenu Blažkovou, Martina Košťála a Jindřicha Kalivodu Mgr. Svatavu Odlovou předsedkyní konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Zastupitelstvo města odložilo: rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na pečovatelskou službu Oblastní charitě Trutnov Zastupitelstvo města určilo: pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov za zřizovatele dva členy konkurzní komise, a to Martina Košťála a Jindřicha Kalivodu Zastupitelstvo města navrhlo: pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky Obchodní akademie, odborné školy a praktické školy pro tělesně postižené, Janské Lázně, Obchodní 282 za člena konkurzní komise Ing. Jiřího Hradeckého Zastupitelstvo města uložilo starostovi města: požádat žadatele o poskytnutí příspěvku na pečovatelskou službu o informace, zda je klientka v hmotné nouzi, jaké je její postižení a zda je péče oprávněná Zastupitelstvo města souhlasilo: s předloženým návrhem na vzájemné vypořádání pozemků mezi městem Janské Lázně a Státními léčebnými lázněmi Janské Lázně, s.p., vyjma pozemku p.p.č. 83/1 v k.ú. J.L., ze kterého bude oddělen pás o šířce 3 2 metry pro případný chodník s uzavřením smlouvy o věcném břemeni mezi městem Janské Lázně a ČEZ Distribuce, a.s. na pozemek p.p.č. 281/128 v k.ú. Č.H. za 8 tis. Kč a zmocnilo starostu k podpisu smlouvy s předloženou studií stavby garáže a parkovacích ploch u čp. 326 na pozemku p.p.č. 35/8 v k.ú. J.L. s požárně nebezpečným prostorem zasahujícím na pozemek p.p.č. 163/5 v k.ú. Č.H. od vrat garáže v rámci stavby,,hotel Vyhlídka Janské Lázně čp. 151 nástavba, přístavba, garáž, parkování vozidel s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu,,zpevněné plochy na části p.p.č. 163/5 v k.ú. Č.H. pro účely příjezdu ke garáži v rámci stavby,,hotel Vyhlídka Janské Lázně čp. 151 nástavba, přístavba, garáž, parkování vozidel za podmínek: a) zřízení věcného břemene k části pozemku p.p.č. 163/5 v k.ú. Č.H. b) v té bude ustanovení pro budoucí umístění sítí na dotčeném pozemku tak, že si vlastník garáže na své náklady provede rozebrání a zpětné složení povrchu vjezdu c) dokumentace bude doplněna o vyjádření DI Policie ČR a Silničního správního úřadu v Trutnově zvláště ve vztahu k dopravnímu značení d) dokumentace bude řešit umístění nádob na komunální odpad do krytého prostoru. se zařazením pana Honzíka do seznamu uchazečů o pozemek na stavbu rodinného domu v Janských Lázních s umístěním rodinného domu manželů Vojtěchových na pozemcích p.p.č. 14/4, 14/15 a 14/16 v k.ú. J.L. dle předložené studie (MV) POZVÁNKA na 19. zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně, které se koná v pondělí 21. května 2012 od 18 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Janských Lázních. Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná. OZNÁMENÍ Informace o vydání prvního občanského průkazu v 15 letech Povinností občana, který má trvalý pobyt na území České republiky a dosáhl 4

3 věku 15 let, je mít občanský průkaz. Pro splnění této povinnosti je nutné požádat o vydání občanského průkazu nejdříve v den dovršení 15 let věku tak, aby občanský průkaz byl vydán bez správního poplatku, a nejpozději do 30 dnů po dovršení 15 let věku tak, aby se občan nedopustil přestupku. Pokud bude žádost podána ve větším předstihu, občanský průkaz bude vyroben před dovršením 15 let a doba jeho platnosti bude pouze 5 let (občanům starším 15 let se vydává občanský průkaz s dobou platnosti 10 let). Občan by musel zaplatit správní poplatek ve výši 50 Kč, protože by se jednalo o vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let. Z uvedeného vyplývá, že občan, který nebude mít v den dovršení 15 let občanský průkaz, se nedopouští přestupku a má ještě lhůtu 30 dnů na to, aby o vydání občanského průkazu požádal. (VV) OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY Ve dnech : v době od 8:00 do 11:00 hod. Hoffmanovy boudy a okolí v době od 11:00 do 15:00 hod. okolí Zátiší v době od 8:00 do 11:00 hod. Zrcadlovky v době od 11:00 do 15:00 hod. Ludvíkova bouda a okolí ČEZ Distribuce a.s. žádá své zákazníky v souladu s ustanovením 25, osdt.4, písm.d), bod 6 zákona č. 458/2000 Sb. o pochopení pro toto nezbytné omezení a doporučuje provést předem potřebná opatření k zamezení případných škod a odpojit elektrické spotřebiče ze sítě. Bližší informace můžete získat na poruchové lince OZNÁMENÍ VEŘEJNÁ YHLÁŠKA FÚ Trutnov správce daně podle ustanovení 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne do je v budově Finančního úřadu v Trutnově, kancelář č. Dveří 316 patro III. ve dnech pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hod. zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj /12/ , jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovitosti nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně - DAŇ Z NEMOVITOSTI na rok OZNÁMENÍ Městský úřad Janské Lázně zveřejňuje záměr města pronajmout nebytový prostor v čp. 85 Quisisana (prostory doposud používané jako provozovna kadeřnictví a kosmetiky) o celkové výměře 54,43 m² v 1. PP. Nebytové prostory jsou vhodné ke zřízení prodejny, kanceláře, provozovny služeb. Minimální měsíční nájemné činí Kč. Zájemci mohou předložit své nabídky na podatelnu Městského úřadu v Janských Lázních do 18. května 2012 do 11 hodin. Bližší informace MěÚ Janské Lázně, lazne.cz OČKOVÁNÍ PSŮ proti vzteklině ve 14:00-14:20 h. Janské Lázně parkoviště Města u pošty. V této rubrice uveřejňujeme jména janskolázeňských občanů, kteří slaví svá životní jubilea. V měsíci KVĚTNU 2012 oslaví životní výročí: pan ŠTOUDEK Stanislav paní HAVLINOVÁ Anna pan MUDr. SCHAUHUBER Stanislav paní GUTTMANNOVÁ Eva paní KOUBOVÁ Zdeňka Všem oslavujícím srdečně blahopřejeme! Klub důchodců pořádá dne dvoudenní výlet pro důchodce z Janských Lázní do Beskyd a na Slovensko. Program: odjezd dne v 6.00 hod. od kolonády, 1.den: Loštice- muzeum tvarůžků, hrad Bouzov, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm- Valašské muzeum v přírodě nocleh se snídaní, 2.den: Pustevny - Jurkovičovy stavby, Slovensko- Poutní místo Turzovka, Kopřivnice - muzeum aut Tatra. Zájemci se mohou přihlásit do vždy ve středu v klubovně důchodců ve Zdeně čp.15, zároveň musí každý přihlášený zaplatit ubytování se snídaní v ceně 330,- Kč. Bližší informace p.hainiš tel.:

4 Dubnové zprávičky z naší školičky Od vždy v pondělí - pracují děti v keramickém kroužku Hliňák pod vedením Kláry z výtvarné dílny Bosorka a vytvářejí moc pěkné výrobky. V červnu bude uspořádána prodejní výstava. Den Země probíhal na škole již tradičným úklidem okolí školy (20.4). Na malou operu Červená Karkulka nás pozvali studenti obchodní akademie. Děkujeme jim i panu J.Kalivodovi, který zajišťoval hudební doprovod, za krásný zážitek. (23.4.) Divadelní představení Trojlístek pohádek v místním kině, se dětem také líbil. (25.4.) Poslední dubnový den patřil našim malým a milým školním čarodějkám. Nastal opravdu pravý čarodějnický rej. (ŘŠ) Mateřská škola V naší mateřské škole se snažíme dětem nabízet co nejbohatší program, proto každoročně k našim zimním aktivitám patří lyžařský výcvik. Letošní zima se svou bohatou sněhovou nadílkou nám velmi přála.lyžovali jsme od ledna do března celkem 7x. Lyžařská škola K+K a společnost Mega plus nám opět vyšly vstříc.díky jim se děti naučily základům na provázkovém vleku, ti zdatnější se zdokonalily na vleku Formánek. Z celkového počtu 28 dětí v MŠ se lyžování účastnilo 21 dětí. Vyvrcholením výcviku byly lyžařské závody na Černé hoře, kde si pokročilejší lyžaři mohli změřit své síly. Velké poděkování patří paní K.Kočí a její lyžařské škole a společnosti Mega plus za poskytnutí volných jízdenek na vleky i za pozvání na Černou horu.dík také patří i všem rodičům, kteří nám pomáhali. Děkujeme všem, kteří nám pomáhají v dětech probouzet a utužovat kladný vztah ke sportu a těšíme se na další spolupráci. Základní škola a Mateřská škola Janské Lázně vyhlašuje ve dnech ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY Vyzvedávání přihlášek a informace v MŠ Telefon a záznamník : KVĚTEN e- mail : lazne.cz 4.pátek PERFECT DAYS - I ženy mají své dny ČR ŠÚ v 19:30 Režie: Alice Nellis Hrají: I. Chýlková, O. Sokol, Z. Bydžovská, V. Kotek, Čtyřicátnice Erika je atraktivní, vtipná, sebevědomá, ale osamělá. Má luxusní byt, vlastní kadeřnický salon a televizní pořad, ale čím dál víc touží po dítěti. Kupodivu však není schopná navázat známost. Komedie s Ivanou Chýlkovou, přesně charakterizující postavu emancipované a inteligentní ženy, pozdně objevující mateřský pud. Vstupné 60,- přístupný 9. středa HANNA USA, SRN tit. ŠÚ v 19:30 Režie: Joe Wright Hrají: S. Ronanová, E. Bana, C. Blanchettová, T. Hollander,... Thriller, v němž bývalý agent CIA Erik dlouhá léta připravuje v severské pustině titulní hrdinku na střet s jeho někdejší šéfovou, chladnokrevnou a cynickou Marissou. Šestnáctiletá Hanna uprchne ze zajetí a putuje přes Maroko, Španělsko a Francii až do Berlína, kde se má s Erikem opět setkat. V patách jsou jí Marissini zabijáci a ještě před vyvrcholením dramatu dívka o sobě zjistí nečekané skutečnosti. Vstupné 70,- do 12 let nevhodný 11. pátek TWILLIGHT SÁGA: ROZBŘESK - 1. část USA tit. ŠÚ v 19:30 Režie: Bill Condon Hrají: K. Stewartová, R. Pattinson, T. Lautner, B. Burke,... První část závěrečného dílu romantického hororu pro příznivce dekadentně unylého upíra Edwarda, jeho temperamentního soka vlkodlaka Jacoba a obyčejné dívky Belly. Bella a Edward se po velkolepé svatbě dočkají líbánek. Mladá paní rázem otěhotní, což je nečekaná událost pro upírskou rodinu i pro jejich vlkodlačí sousedy, kteří ve zrození bytosti, pocházející ze spojení upíra a ženy tuší hrozbu a porušení křehkého příměří mezi oběma rody. Vstupné 60,- do 12 let nevhodný 16. středa KONEČNÁ UPROSTŘED CESTY SRN tit. v 19:30 Režie: Andreas Dresen Hrají: M.Peschel, S.Kühnertová, T.L.Lemkeová, M.N.Seidel,... Drama vypráví příběh ze života čtyřicátníků. Simone a Frank se dvěma dětmi se právě nastěhovali do nového domu a v tu chvíli se dozvídají tragickou zprávu: Frank má rakovinu a nezbývá mu mnoho času. Tato událost zcela změní praktický chod domácnosti, vztah členů rodiny k otci a pohled na to, co je umírání, láska a sebeobětování. Civilní snímek zachycuje obyčejné i dramatické situace, ve kterých nechybí optimistický náboj. Vstupné 70,- přístupný 8

5 18. pátek ROZCHOD NADERA A SIMIN Írán tit. V 19:30 Režie: Asghar Farhadi Hrají: L. Hatamiová, P.Moadi, S. Hosseini,... V civilně pojatém psychologickém dramatu se rozvíjí osud páru, procházejícího manželskou krizí. Simin se chce rozvést, aby mohla vycestovat do zahraničí. Nader odmítá opustit zemi hlavně kvůli nemocnému otci. Dvojice navíc musí vyřešit, s kým zůstane jejich jedenáctiletá dcera Terme. Těžké dilema je záhy zastíněno jinou událostí: Nader je obviněn z vraždy. Film přináší odlišný obraz současného Teheránu, než jaký si představujeme podle našich médií. Zaměřuje se na psychologii postav, sevřených tamními poměry i muslimskou vírou. Vstupné 60,- přístupný 23. středa MODRÝ TYGR ČR, SRN, SR v 18:00 Režie: Petr Oukropec Hrají: L. Votrubová, J. Wünsch, B. Hrzánová, J. Hartl,.. Malá Johanka žije ve staré chátrající a nostalgicky krásné botanické zahradě uprostřed města s optimisticky naladěnou maminkou Žofií, s kamarádem Matyášem a s jeho otcem, nevrlým správcem Kytkou. Když je jejich svět ohrožen plány bezskrupulózního starosty, chce dívenka zabránit připravovanému zbourání celé čtvrti. V tom jí pomůže modrý tygr, tajemná šelma, která se ve městě objevila. Rodinný film vtipně kombinuje hranou akci s animovanými pasážemi a zaujme především svou poetikou. Vstupné 70,- přístupný 25. pátek POUPATA ČR v 19:30 Režie: Zdeněk Jiráský Hrají: V. Javorský, M. Pikusová, M. Šoposká, J. Láska,... Příběh jedné chudé rodiny se odehrává v nevlídném zimním počasí v ještě nevlídnějším prostředí zpustošené průmyslové krajiny na západě Čech. Ušmudlaný hradlař Jarda je gambler. Jeho děti Agáta a Honza nemají práci; dívka navíc otěhotní s přítelem Matějem, který se kvůli opilosti stane mrzákem. Jardova důvěřivá a dobrácká manželka Kamila dělá uklízečku na nádraží a stále věří, že se jejich životní situace zlepší. Jeden z nejlepších titulů nejen roku 2011 zaznamenává drsnou skutečnost života značné části české populace, přičemž se naštěstí nebrání ani černému humoru. Vstupné 60,- do 12 let nevhodný 30. středa PŘÍLIŠ MLADÁ NOC ČR, Slovinsko v 19:30 Režie: Olmo Omerzu Hrají: M.Pechlát, J.Černý, N.Řehořková, 9 V.Machuta,... Dramatický příběh vypráví o dvou dvanáctiletých klucích, kteří se den po Silvestru náhodně ocitnou na zvláštní oslavě v bytě mladé dívky a ve společnosti dvou dospělých mužů. Děti se v bytě zapomenou, prožijí svoje první setkání s láskou a sexualitou, přestanou vnímat čas a neuvědomí si, že se po nich doma shánějí a pravděpodobně už je hledá policie. Intimní aktuální příběh syrově a autenticky nahlíží na současné partnerské vztahy, přičemž nekompromisně odkrývá jejich prázdnotu. Vstupné 70,- přístupný DĚTSKÝ DEN se bude konat v sobotu 9.června 2012 tradičně na Horní promenádě za Kolonádou. Město Janské Lázně pořádá JANSKOLÁZEŇSKOU SLAVNOST k zahájení letní sezóny promenádních koncertů v sobotu 23.června 2012 Evropským projektem za zkvalitnění výuky cizích jazyků na OAJL Již od se realizuje na Obchodní akademii, obchodní škole a praktické škole pro tělesně postižené v Janských Lázních (dále OAJL) projekt s názvem Zavedení nových metod a forem výuky cizích jazyků na Obchodní akademii v Janských Lázních, který je z 85 % financován z Evropského sociálního fondu Evropské unie a z 15 % z rozpočtu ČR, a jehož celkový 10

6 rozpočet je přibližně 1,3 mil. Kč. Tento projekt byl zařazen mezi deset úspěšných návrhů a jeho ukončení bylo stanoveno na Celý projekt vychází z priorit Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož hlavním smyslem je zvyšování kvality vzdělávání ve školských zařízeních různých stupňů a efektivní zapojení školních znalostí studentů do praxe. Realizací projektu dochází ve vzdělávacím procesu ke zkvalitnění výuky cizích jazyků, v tomto případě jazyka německého a anglického, a to především ve studijním oboru obchodní akademie, který klade na žáky vysoké jazykové požadavky i s ohledem na státní maturity. A jakých atraktivních změn a nových přístupů ve výuce se naši žáci v těchto předmětech realizací projektu dočkají? Moderními technologiemi byly vybaveny dvě učebny, kde je nově umístěn diaprojektor s interaktivní funkcí, vizualizér, ozvučení pro přehrávání zvukových záznamů a nezbytné počítačové vybavení. Nově zpracované digitalizované výukové materiály, ve spojení s novým vybavení, umožní žákům lépe vnímat a pochopit probíranou látku. Tento přístup zajistí žákům vícesmyslové vnímání učiva a dává příležitost k žádanému interaktivnímu pojetí výuky. Dochází k multimedializaci učebnic němčiny a angličtiny a maturitních témat, a tak vzniká interaktivní materiál, s kterým mohou žáci pracovat nejen ve školních lavicích, ale i ve svém volném čase, či v době své školní absence doma. Cílem je vytvářet možnosti pro zkvalitňování výuky zábavnější formou v souladu se zásadou škola hrou. Dalším praktickým výstupem našich aktivit je týdenní stáž rodilých mluvčích v Janských Lázních, kteří budou pracovat s žáky vyšších ročníků v jazykových hodinách i mimo ně a pokusí se překonat přirozený ostych našich studentů z konverzace v cizím jazyce. V závěru musíme poděkovat partnerovi tohoto projektu OA Kostelec nad Orlicí, který působí jako odborný poradce a konzultant při čerpání finančních prostředků ze zdrojů EU a v neposlední řadě též našim učitelům cizích jazyků a celému realizačnímu týmu projektu, jehož hlavní snahou je, aby naši studenti obstáli i přes svůj zdravotní handicap na trhu práce, v ekonomické praxi či získali lepší možnosti studia na vysoké škole. M.K. Velikonoční dělánky Velmi úspěšná akce naší školy, na které se aktivně podílelo asi 46 organizátorů, z toho 32 žáků a 14 zaměstnanců, proběhla v sobotu od 14 do 18 hodin. Akce vznikla společným nápadem, nadšením a přáním, aby se naše škola otevřela veřejnosti a ukázala, že naši žáci, ač postižení a v mnoha směrech znevýhodnění, dokážou předat dětem i dospělým, zdravým i postiženým poselství udržování Velikonočních tradic. Organizátoři dokázali vytvořit nádhernou atmosféru a připravit tak velmi příjemné odpoledne. Děti si vyráběly v přeplněných dílničkách velikonoční výzdobu, odnášely si s nadšením malovaná vajíčka, zápichy do květináčů, pomlázky, perníčky, ubrousky, kuřátka a další. Maminky si vyráběly dekorace z kachlí, zatímco si ratolesti pohráli v pěkně zařízeném hracím koutku s ochotnými a milými dozory. V tělocvičně si děti vyzkoušely mnoho sportovních aktivit našich žáků, o kterých mnohdy jen slyšely. Řádily na vozících, hrály Bocciu, kuželky, floorball. Organizátoři nestíhali sundávat děti ze žebřin, ale i oni si odpoledne užili a z nadšení návštěvníků měli radost. Vyvrcholením celého odpoledne bylo očekávané divadelní představení. Aula doslova praskala ve švech a odměnou pro herce byla velká radost obecenstva, smích dětí a burácející potlesk. Představení se hrálo ještě jednou pro velkou účast a malou kapacitu auly. Výborné koláče, mazance, beránek, jidášky, linecké cukroví a chlebíčky z dílny našich žáků a jejich trpělivých pedagogů byly snědeny před koncem představení. Vyčerpané prodavačky musely smutně oznamovat: Bohužel, už nemáme. Ohlasy lidí byly hned velice kladné. Lidé odcházeli nadšeni. Někteří z nich oslovili organizátory, blahopřáli k úspěchu a zdůraznili význam této akce z hlediska integrace. Integrace zdravé populace, zejména dětí, mezi lidi s postižením. Cituji jednu návštěvnici: Kam se hrabou letáky, brožury, kurzy a přednášky, jedna taková akce přinese dětem mnohem víc. Akce se zúčastnilo mnoho přes 200 lidí, jen v návštěvní knize se objevilo 130 podpisů. Fotografie z této povedené akce naleznete v naší fotogalerii. Jana Honzíková web OA: ogalerie=211 web video na Youtube: 12

7 Břidlicový plyn příležitost pro solidaritu Do konce loňského roku byla v ČR problematika průzkumu a těžby plynu metodou hydraulického štěpení (HF) břidlicových hornin sotva námětem, který vzbuzoval nějakou pozornost. Právě v té době ale začalo kolem břidlicového plynu jiskřit. Královéhradecké pracoviště ministerstva životního prostředí přes nesouhlas devíti měst a obcí a všech pěti dotčených orgánů státní správy vydalo souhlas s vytyčením průzkumného území o ploše 777 km 2 na Broumovsku a Trutnovsku (hranice navrhovaného území končí zhruba 3 km od centra Janských Lázní). Ministerstvo tak nereagovalo z vlastní iniciativy motivované energetickou bezpečností země, nýbrž na žádost BasGas Energia Czech, dceřiné to společnosti nadnárodní firmy Hutton Energy. Přesto, že rozhodnutí bylo obcím doručeno těsně před Vánoci, kdy atmosféra blížících se svátků sama o sobě často otupuje bdělost a navozuje volnější pracovní tempo, vyzvedla většina z nich obsah datových schránek a ve stanovené 15denní odvolací lhůtě podala proti tomuto verdiktu rozklad rozhodnutí proto nenabylo právní moci a problém byl postoupen rozkladové komisi ministra životního prostředí. Ten nakonec dne zrušil souhlas s vymezením průzkumného území. Problém tím nezmizel, celá úřední mašinerie se pouze znovu přesunula na počátek. Zásadním momentem je objasnění důvodu, který zvedl spontánní vlnu odporu. Ten spočívá primárně v riziku kontaminace zdrojů podzemních vod vlivem chemických látek neznámého složení přidávaných do vody, která se čerpá do vrtů hlubokých až několik kilometrů a má z břidlicových vrstev narušených předtím podzemními výbuchy vyhánět zemní plyn k zemskému povrchu. Doprovodným argumentem je zvýšení hlučnosti, prašnosti a změna krajinného rázu v souvislosti s touto těžební technologií. V rozhodování mezi dvěma nesporně důležitými životními potřebami, zemním plynem a vodou dali odpůrci těžby, představitelé 60 měst a obcí regionu, nevládních organizací a občanů včetně hejtmana Bc. Lubomíra France jednoznačnou přednost čisté vodě. Osobně jsem v této věci jednoznačně proti, byť jen průzkumným aktivitám. V tomto smyslu jsem oslovil všechny poslance PČR zvolené v rámci Královéhradeckého kraje, přičemž většina z nich reagovala odmítnutím průzkumných i těžebních prací. Další drobný osobní příspěvek jsem do 13 kampaně vložil sběrem podpisů pod petici na svém pracovišti. I když se problematika bezprostředně netýká katastru našeho Města, domnívám se, že zastupitelstvo by případných schválením vstupu do Koalice STOP HF vyjádřilo bez jakýchkoli závazků či povinností sousedskou solidaritu s občany potenciálně dotčených lokalit. Pokud se o tématu chcete dovědět více, doporučuji například následující zdroje: ČT pořad Nedej se ( ) nedej- se/ /video/ Video ze setkání starostů v Náchodě ( ) Radiožurnál Speciál Martina Veselovského ( ) Ing. Jiří Franc zastupitel Omluva Ing. arch. Vladimíru Smilnickému upřesnění Dne uveřejnily janskolázeňské noviny Fontána můj příspěvek, ve kterém jsem seznámil čtenáře se svými zkušenostmi s tvorbou územního plánu a jeho projednáváním. Příspěvek stejného obsahu jsem pak zveřejnil rovněž na blogu idnes.cz dne V tomto příspěvku jsem použil tvrzení, spekulace, úvahy a přirovnání, která byla nepravdivá a nepatřičná a ve svém důsledku mohly vážně poškodit osobní a především profesní zájmy, postavení a důvěryhodnost práce i konání Ing. arch. Smilnického. Za toto mé jednání se mu hluboce omlouvám. Oddíl Lyžování Sportovního Klubu Janské Lázně Ing. Jiří Franc zastupitel Roční činnost oddílu (v sezóně ) Letošní lyžařská sezónu je u svého konce, se sněhem jsme se rozloučili posledním mazáním na Černé hoře 4. dubna. Končili jsme stylově při hrách a závodem dětí spolu s rodiči, vše samozřejmě na lyžích. V letošním roce rozšířil LO aktivně trénující základnu dětí o 12 nových členů. Celkem je v oddíle lyžování 71 pravidelně trénujících dětí ve věku 5 14 let z Janských Lázní, Svobody nad Úpou a Černého Dolu, kde působí Ski Resort Černá Hora. Během celého roku proběhlo pro tyto naše dětské členy celkem 14

8 605 tréninků po 1,5 hodině, které zajišťoval tým 10 profesionálně vzdělaných trenérů Svazem lyžařů ČR. S tak velkým objemem tréninků jsou spojeny vysoké náklady, které jsou kryty nejen příspěvky obcí a města ale i vlastní činností oddílu. Během jarní a letní přípravy v roce 2011 probíhali tréninky pravidelně 1-2x týdně pro každou skupinu trénujících dětí. Uskutečnili jsme 5 soustředění pro všechny věkové skupiny od nejmenších dětí po žactvo. Celkem se jich zúčastnilo 65 dětí. Na podzim jsme byli 3x na ledovci v Rakousku. V zimě proběhlo celkem 340 tréninků. Děti kategorie předžactva se zúčastnili celkem 13 závodů, v nejstarší kategorii žactvo absolvovalo 24 závodů. Z mladších dětí v kategorii předžáků se na celkově skvělém 4. místě v konkurenci nabitém poháru Amer Fun Cup umístil Dominik Kašpar. Všem závodícím žákům našeho oddílu se podařilo během zimy několikrát nominovat do republikové série Českého poháru. Dva z nich byli nominováni a bodovali stabilně na všech závodech. V krajském přeboru jsou největšími úspěchy konečné 3. místo Báry Bejdákové, 6. místo Viktorie slalomu i v obřím slalomu a umístila se vždy na 5. místě. V závodech místního charakteru okresní a místní přebory již tradičně obsazujeme všechna vítězná místa. Závěrem bychom chtěli jménem oddílu lyžování poděkovat všem trenérům, rodičům, zástupcům zmíněných měst a také partnerům, za podporu naší činnosti. Díky této podpoře se může lyžování věnovat velká skupina dětí. Další informace o činnosti, fotografie a také aktuální informace je možné sledovat na stránkách Za oddíl lyžování Sportovního klubu Janské Lázně Pavel Šedivý, trenér oddílu Dlouhodobě pronajmu byt se soc. zařízením a balkonem v Janských Lázních, 69,5 m2, jihovýchodní orientace. Společná TV anténa pro sat. příjem, možnost připojení k internetu. Tel.: oooo Vydrové, 7. místo Anety Fleischerové a 6. místo Tomáše Matase. V republikové soutěži se nejlépe umístila Bára Bejdáková na konečném 9. místě. Báře se také povedlo mistrovství republiky žáků, kde bodovala ve 15 Autor fotografií na titulní straně: Petr Alina, DiS 16

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Z á p i s č. 17/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 12. 4. 2012

Z á p i s č. 17/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 12. 4. 2012 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 21:00 Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Milan Ptáčník, Jan Rangl, Jan Z 11 členů zastupitelstva

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení ze 17. zasedání dne 3. června 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení ze 17. zasedání dne 3. června 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení ze 17. zasedání dne 3. června 2015 Usnesení RM 1/17/15: s chvaluje program zasedání Rady města Chropyně č. 17. 1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně Usnesení

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 1/2016

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 1/2016 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 1/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 15.1.2016 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. Přítomno: 7 členů

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města M Ě S T O JANSKÉ LÁZNĚ strana 1 (celkem 7) Příloha 5

Zápis ze zasedání zastupitelstva města M Ě S T O JANSKÉ LÁZNĚ strana 1 (celkem 7) Příloha 5 JANSKÉ LÁZNĚ strana 1 (celkem 7) Přítomni: Zápis č. 04/07 ze zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně konaného dne 14. února 2007 v 19,00 hod. na RADNICI Zápis vyhotovila: M. Vojtěchová dne: 19.02.2007

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 27/2016, které se konalo v pondělí dne v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ

USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 27/2016, které se konalo v pondělí dne v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 27/2016, které se konalo v pondělí dne 8. 2. 2016 v 15:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ 1/27/2016-RM Rada města schvaluje program 27. zasedání. 2/27/2016-RM Rada města

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-51-2016 Termín jednání 12. září 2016 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 1/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 14. ledna 2009 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

USNESENÍ. z 27. schůze rady města, která se konala dne 20. prosince 2013 od 09:00 hodin do 10:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 27. schůze rady města, která se konala dne 20. prosince 2013 od 09:00 hodin do 10:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 27. schůze rady města, která se konala dne 20. prosince 2013 od 09:00 hodin do 10:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf Flaška

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík Miroslav,

Více

Usnesení z 21. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 21. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 21. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 1.6.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/21/RM/2015 Kontrola plnění usnesení prodloužení termínu plnění usnesení č. 34/14/RM/2015

Více

Příloha k usnesení z 20. zasedání rady obce konané dne v 16. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 20. zasedání rady obce konané dne v 16. hodin v kanceláři starosty obce 20/01/2016- RO U Příloha k usnesení z 20. zasedání rady obce konané dne 11. 1. 2016 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny. Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 07.07.2014 350/2014 Rada města Lanškroun vzala na vědomí zápis č. 3/2014 z jednání komise pro cestovní ruch a uložila kanceláři starosty a tajemníka

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s ze 4. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 18. dubna 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

Z Á P I S č. 15. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 15. z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 15 z 15. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 2. 5. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 11-2009 z 11. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 9. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 05. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 25.01.2011 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř Zápis č. 1/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř Místo konání: Střezimíř kancelář Obecního úřadu, Střezimíř čp. 110 Doba konání: 25. ledna 2016 od 18:00 Přítomni: Miloš Jelínek, Romana Jiráková,

Více

Pozemek sousedí s nemovitostmi ve vlastnictví žadatele. Pozemek má v nájmu Zemědělské družstvo Jeseník za účelem kosení a sečení.

Pozemek sousedí s nemovitostmi ve vlastnictví žadatele. Pozemek má v nájmu Zemědělské družstvo Jeseník za účelem kosení a sečení. Zápis č. 2 ze zasedání komise pro stanovení prodejní ceny pozemků, konané dne 10.03.2011, v zasedací místnosti MěÚ Jeseník, Tovární 1287/4 Přítomni: Ivo Trsťan, Ing. Stanislav Peša, Roman Peša, Lubomír

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

č.j. SVO/553/2012 Sp. znak: Sk. znak/lhůta: A/10 Zápis z 30. schůze Rady města Svobody nad Úpou konané dne

č.j. SVO/553/2012 Sp. znak: Sk. znak/lhůta: A/10 Zápis z 30. schůze Rady města Svobody nad Úpou konané dne *MESUX000CQAT* č.j. SVO/553/2012 Sp. znak: 101.2.2 Sk. znak/lhůta: A/10 Zápis z 30. schůze Rady města Svobody nad Úpou konané dne 29.2.2012 Jednání Rady města zahájil v 18:00 hodin a dále řídil starosta

Více

Zápis z 14. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. července 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 14. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. července 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 14. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 12. července 2016 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluven: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Bohdan Blažek, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Svésedlice konaného dne 27. září 2016

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Svésedlice konaného dne 27. září 2016 Zápis z 16. zadání Zastupitelstva obce Svédlice konaného dne 27. září 2016 Zadání Zastupitelstva obce Svédlice bylo zahájeno dne 27. 9. 2016 v 19:00 hod. v zadací místnosti budovy obecního úřadu Svédlice,

Více

1. Informativní zpráva - plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k

1. Informativní zpráva - plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ ZPRACOVANÝ NA ZÁKLADĚ OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 21. ŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III (21. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 19.

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf Flaška místostarosta

Více

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka Obec LHOTKA, 739 47, okr. Frýdek-Místek IČ: 00296864, tel. i fax 558661850, e-mail info@obec-lhotka.eu Č.j.: 82/2010 Datum 15. 12. 2010 Záznam o účinnosti Správní orgán, který Změnu č. 1 Územního plánu

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

PROJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ PROGRAMU A USNESENÍ

PROJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH BODŮ PROGRAMU A USNESENÍ Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města Bochov v roce 2013 ze dne 31.1.2013 Místo konání : Infocentrum na radnici v Bochově Předsedající : starosta Miroslav Egert Hodina zahájení : 18.00 hodin Přítomni:

Více

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 2/12/2014- ZO- U Příloha k usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Rozpočtové opatření

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. dubna 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. dubna 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. dubna 2016 č. 101/2016 změnu odpisového plánu pro rok 2016 příspěvkové organizaci Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 2.5. 2011, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: pří zahájení 7 členů, od projednávání

Více

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne Rok 2016 USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne 03.10.2016 Rada města Semily po projednání: 161003/RM/583 kontrolu plnění usnesení Rady města Semily 161003/RM/584 podání žádosti o uzavření

Více

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.) z 10. zasedání Rady města, konaného dne 04.05.2016 od 14.00 hodin v kanceláři

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 72. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 10. prosince (č. 1042/ /72)

- 1 - U S N E S E N Í. z 72. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 10. prosince (č. 1042/ /72) - 1 - U S N E S E N Í z 72. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 10. prosince 2013 (č. 1042/72 1058/72) Přítomní členové rady : I. Mikulica, J. Dřevjaný, Ing. K. Gebauer, Ing. R. Pracuch, R.

Více

Zápis č.8/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod.

Zápis č.8/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod. Zápis č.8/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobrovíz, konaného dne 17.8.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:30 hod. Přítomni: Jana Krupičková, Josef Rákos, Martin Šafr, Ing. Cyril

Více

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 16. 10. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Zápis 16 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž

Zápis 16 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž Zápis 16 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž datum konání: 7. 3. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 6 členů zastupitelstva zapisovatel:

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-27-2015 Termín jednání 14. září 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 21/2014 z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Růžičková Marta, Mgr. Vymětal Antonín, Kučera Jiří, Machač Stanislav,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce 35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne 4. 2. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka,

Více

Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod.

Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod. Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. J. Bednář, V. Černý, Ing. E. Klašková, V. Mátl,

Více

Informace z 1. schůze Rady města Milevska

Informace z 1. schůze Rady města Milevska Informace z 1. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 14. 01. 2015 v 16.00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Ing. Ivan Radosta starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Petr

Více

Zápis Ze 10. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 10. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 10. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 13. 5. 2013 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš

Více

32. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ

32. schůze Rady m.č. Brno- Vinohrady USNESENÍ Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna USNESENÍ z 32. schůze Rady, konané dne 2. listopadu 2016 v zasedací místnosti

Více

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin 47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na květen 2013 Termín: středa 22. 05. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 13.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného. pozvaný host: p. Romana Duranová vedoucí sociálního zabezpečení MÚ Odolena Voda

Z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného. pozvaný host: p. Romana Duranová vedoucí sociálního zabezpečení MÚ Odolena Voda Z á p i s č. 2/2009 Z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 21. ledna 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 7 zapisovatel: Lenka Kučerová pozvaný host:

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ z 8. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 2.3.2016 ve 14.30 hodin v polyfunkčním domě ve Velké Úpě, čp. 236 Přítomni: Alan Tomášek, Zdeněk

Více

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 5. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 10.1. 2011 v 17.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Mgr. Bc. Marek Košut Kučera Jaroslav Gréeová Eva Ing.

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Sp. zn.: MV 26840/2016 OD Ve Vyškově dne 11. 7. 2016 Č. j.: MV 26840/2016 OD/4 Šl VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Městský úřad Vyškov, odbor

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky.

Starostka sdělila, že byl ověřen zápis z předchozího jednání a je vyložen k nahlédnutí a nejsou proti němu námitky. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Damnice konaného dne 24.2.2016 v 16:00 hod. v kanceláři obecního úřadu. Schůzi zahájila starostka obce a všechny přítomné přivítala. Dále konstatovala, že jednání

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne v hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne v hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 20.6.2016 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Michaela Zuczková, Petr Riedel, Jan Ondraczka, Jindřich Mackowski, Roman Pientok,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. KONANÉHO DNE od hod. v Bříze PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ:

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. KONANÉHO DNE od hod. v Bříze PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA KONANÉHO DNE 27. 12. 2010 od 18.30 hod. v Bříze PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: p. Drobný, p. Procházková, p. Řehák, p. Černosta, p. Čutíková, p. Šindelářová, p. Soukup

Více

Zápis č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne

Zápis č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne Zápis č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce konané dne 31. 8. 2011 Přítomní členové ZO: viz. prezenční listina Omluveni: Hosté: viz. prezenční listina Zasedání zastupitelstva obce zahájila pí.

Více

U s n e s e n í z 22. schůze rady města ze dne 11. listopadu 2013

U s n e s e n í z 22. schůze rady města ze dne 11. listopadu 2013 Město Trutnov Zpracováno dne : 11.11.2013 U s n e s e n í z 22. schůze rady města ze dne 11. listopadu 2013 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2013-1214/22 Horská čp. 142 Nebytové prostory

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

ZÁPIS č. 16/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.)

ZÁPIS č. 16/2008 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 17,00 hod. do 20,30 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více