Zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně dne 23. dubna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně dne 23. dubna 2012 2"

Transkript

1 Vážení a milí spoluobčané, jednou za čas připadne povinnost napsat úvodník do Fontány i na místostarosty a nyní je tedy řada na mně. Za měsíc duben, tedy od posledního vydání Fontány se událo v našem městě několik akcí. Tou první, kterou bych rád zmínil, byla akce nazvaná Velikonoční dělánky v prostorách Obchodní akademie. Za podpory vedení školy tuto akci zorganizovali zaměstnanci společně se studenty. Tato akce byla určena pro širokou veřejnost, nejen pro obyvatele našeho města. Byla také spojena se dnem otevřených dveří pro případné zájemce o studium. Této akce jsem se s rodinou zúčastnil a potkal jsem se i s mnohými z Vás. Jelikož byl předvelikonoční čas, tak se tvorba zaměřila na pletení pomlázek, malování kraslic a výtvarnou činnost s velikonočními motivy. Všichni jsme si to krásné odpoledne užili, a i když venku občas hustě sněžilo, tak u teplého čaje, kávy a vynikajícího pohoštění nám bylo fajn a návštěvníci tuto akci hodnotili velice kladně. Dne 24. dubna jsem byl přítomen také oficiálního otevření naší nové lékárny. Za přítomnosti ředitele Státních léčebných lázní MUDr. Romana Koudele, starosty města Ing. Jiřího Hradeckého spolu s paní tajemnicí Marcelou Vojtěchovou a pana MUDr. Pavla Petrů jsme popřáli MUDr. Róbertu Hromádkovi a zaměstnankyním lékárny mnoho úspěchů a spokojených návštěvníků. Letošní zima nám také tak trochu zamíchala kartami při jarním úklidu města. Sníh, kterého bylo tento rok mnoho, ještě nedávno místy komplikoval úklidové práce, a tak se na některá místa dostalo až se zpožděním. Avšak v době, kdy budete mít nové vydání Fontány ve svých rukou, již budou práce ukončeny a město bude zase čisté, bez posypového materiálu a nadmíry prachu. Přeji Vám, milí spoluobčané, krásné jaro plné slunce a pohody. Váš 1. místostarosta Michal Honzík Zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně dne 23. dubna

2 Zastupitelstvo města schválilo: zápis ze 17. zasedání zastupitelstva města včetně usnesení a vzalo na vědomí kontrolu plnění uzavření smlouvy (v upravené verzi) o partnerské spolupráci mezi městem Janské Lázně a společností UNITED SPORT PARTNERS s.r.o., včetně udělení souhlasu s užitím znaku města v rámci projektu zveřejnění záměru prodat části pozemku p.p.č. 123/26 v k.ú. J.L. v době úplné uzavírky silnice II/297 průjezd městem a otáčení u centrálního parkoviště pro linku cyklobusů společnosti BusLine a.s. Zastupitelstvo města jmenovalo: pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov tyto členy konkurzní komise: Mgr. Renatu Nehybovou, Mgr. Svatavu Odlovou, Ing. Jiřího France, Mgr. Hanu Vondrovou, Mgr. Milenu Blažkovou, Martina Košťála a Jindřicha Kalivodu Mgr. Svatavu Odlovou předsedkyní konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Zastupitelstvo města odložilo: rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na pečovatelskou službu Oblastní charitě Trutnov Zastupitelstvo města určilo: pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov za zřizovatele dva členy konkurzní komise, a to Martina Košťála a Jindřicha Kalivodu Zastupitelstvo města navrhlo: pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky Obchodní akademie, odborné školy a praktické školy pro tělesně postižené, Janské Lázně, Obchodní 282 za člena konkurzní komise Ing. Jiřího Hradeckého Zastupitelstvo města uložilo starostovi města: požádat žadatele o poskytnutí příspěvku na pečovatelskou službu o informace, zda je klientka v hmotné nouzi, jaké je její postižení a zda je péče oprávněná Zastupitelstvo města souhlasilo: s předloženým návrhem na vzájemné vypořádání pozemků mezi městem Janské Lázně a Státními léčebnými lázněmi Janské Lázně, s.p., vyjma pozemku p.p.č. 83/1 v k.ú. J.L., ze kterého bude oddělen pás o šířce 3 2 metry pro případný chodník s uzavřením smlouvy o věcném břemeni mezi městem Janské Lázně a ČEZ Distribuce, a.s. na pozemek p.p.č. 281/128 v k.ú. Č.H. za 8 tis. Kč a zmocnilo starostu k podpisu smlouvy s předloženou studií stavby garáže a parkovacích ploch u čp. 326 na pozemku p.p.č. 35/8 v k.ú. J.L. s požárně nebezpečným prostorem zasahujícím na pozemek p.p.č. 163/5 v k.ú. Č.H. od vrat garáže v rámci stavby,,hotel Vyhlídka Janské Lázně čp. 151 nástavba, přístavba, garáž, parkování vozidel s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu,,zpevněné plochy na části p.p.č. 163/5 v k.ú. Č.H. pro účely příjezdu ke garáži v rámci stavby,,hotel Vyhlídka Janské Lázně čp. 151 nástavba, přístavba, garáž, parkování vozidel za podmínek: a) zřízení věcného břemene k části pozemku p.p.č. 163/5 v k.ú. Č.H. b) v té bude ustanovení pro budoucí umístění sítí na dotčeném pozemku tak, že si vlastník garáže na své náklady provede rozebrání a zpětné složení povrchu vjezdu c) dokumentace bude doplněna o vyjádření DI Policie ČR a Silničního správního úřadu v Trutnově zvláště ve vztahu k dopravnímu značení d) dokumentace bude řešit umístění nádob na komunální odpad do krytého prostoru. se zařazením pana Honzíka do seznamu uchazečů o pozemek na stavbu rodinného domu v Janských Lázních s umístěním rodinného domu manželů Vojtěchových na pozemcích p.p.č. 14/4, 14/15 a 14/16 v k.ú. J.L. dle předložené studie (MV) POZVÁNKA na 19. zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně, které se koná v pondělí 21. května 2012 od 18 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Janských Lázních. Zasedání zastupitelstva města jsou veřejná. OZNÁMENÍ Informace o vydání prvního občanského průkazu v 15 letech Povinností občana, který má trvalý pobyt na území České republiky a dosáhl 4

3 věku 15 let, je mít občanský průkaz. Pro splnění této povinnosti je nutné požádat o vydání občanského průkazu nejdříve v den dovršení 15 let věku tak, aby občanský průkaz byl vydán bez správního poplatku, a nejpozději do 30 dnů po dovršení 15 let věku tak, aby se občan nedopustil přestupku. Pokud bude žádost podána ve větším předstihu, občanský průkaz bude vyroben před dovršením 15 let a doba jeho platnosti bude pouze 5 let (občanům starším 15 let se vydává občanský průkaz s dobou platnosti 10 let). Občan by musel zaplatit správní poplatek ve výši 50 Kč, protože by se jednalo o vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let. Z uvedeného vyplývá, že občan, který nebude mít v den dovršení 15 let občanský průkaz, se nedopouští přestupku a má ještě lhůtu 30 dnů na to, aby o vydání občanského průkazu požádal. (VV) OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY Ve dnech : v době od 8:00 do 11:00 hod. Hoffmanovy boudy a okolí v době od 11:00 do 15:00 hod. okolí Zátiší v době od 8:00 do 11:00 hod. Zrcadlovky v době od 11:00 do 15:00 hod. Ludvíkova bouda a okolí ČEZ Distribuce a.s. žádá své zákazníky v souladu s ustanovením 25, osdt.4, písm.d), bod 6 zákona č. 458/2000 Sb. o pochopení pro toto nezbytné omezení a doporučuje provést předem potřebná opatření k zamezení případných škod a odpojit elektrické spotřebiče ze sítě. Bližší informace můžete získat na poruchové lince OZNÁMENÍ VEŘEJNÁ YHLÁŠKA FÚ Trutnov správce daně podle ustanovení 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne do je v budově Finančního úřadu v Trutnově, kancelář č. Dveří 316 patro III. ve dnech pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hod. zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj /12/ , jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovitosti nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně - DAŇ Z NEMOVITOSTI na rok OZNÁMENÍ Městský úřad Janské Lázně zveřejňuje záměr města pronajmout nebytový prostor v čp. 85 Quisisana (prostory doposud používané jako provozovna kadeřnictví a kosmetiky) o celkové výměře 54,43 m² v 1. PP. Nebytové prostory jsou vhodné ke zřízení prodejny, kanceláře, provozovny služeb. Minimální měsíční nájemné činí Kč. Zájemci mohou předložit své nabídky na podatelnu Městského úřadu v Janských Lázních do 18. května 2012 do 11 hodin. Bližší informace MěÚ Janské Lázně, lazne.cz OČKOVÁNÍ PSŮ proti vzteklině ve 14:00-14:20 h. Janské Lázně parkoviště Města u pošty. V této rubrice uveřejňujeme jména janskolázeňských občanů, kteří slaví svá životní jubilea. V měsíci KVĚTNU 2012 oslaví životní výročí: pan ŠTOUDEK Stanislav paní HAVLINOVÁ Anna pan MUDr. SCHAUHUBER Stanislav paní GUTTMANNOVÁ Eva paní KOUBOVÁ Zdeňka Všem oslavujícím srdečně blahopřejeme! Klub důchodců pořádá dne dvoudenní výlet pro důchodce z Janských Lázní do Beskyd a na Slovensko. Program: odjezd dne v 6.00 hod. od kolonády, 1.den: Loštice- muzeum tvarůžků, hrad Bouzov, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm- Valašské muzeum v přírodě nocleh se snídaní, 2.den: Pustevny - Jurkovičovy stavby, Slovensko- Poutní místo Turzovka, Kopřivnice - muzeum aut Tatra. Zájemci se mohou přihlásit do vždy ve středu v klubovně důchodců ve Zdeně čp.15, zároveň musí každý přihlášený zaplatit ubytování se snídaní v ceně 330,- Kč. Bližší informace p.hainiš tel.:

4 Dubnové zprávičky z naší školičky Od vždy v pondělí - pracují děti v keramickém kroužku Hliňák pod vedením Kláry z výtvarné dílny Bosorka a vytvářejí moc pěkné výrobky. V červnu bude uspořádána prodejní výstava. Den Země probíhal na škole již tradičným úklidem okolí školy (20.4). Na malou operu Červená Karkulka nás pozvali studenti obchodní akademie. Děkujeme jim i panu J.Kalivodovi, který zajišťoval hudební doprovod, za krásný zážitek. (23.4.) Divadelní představení Trojlístek pohádek v místním kině, se dětem také líbil. (25.4.) Poslední dubnový den patřil našim malým a milým školním čarodějkám. Nastal opravdu pravý čarodějnický rej. (ŘŠ) Mateřská škola V naší mateřské škole se snažíme dětem nabízet co nejbohatší program, proto každoročně k našim zimním aktivitám patří lyžařský výcvik. Letošní zima se svou bohatou sněhovou nadílkou nám velmi přála.lyžovali jsme od ledna do března celkem 7x. Lyžařská škola K+K a společnost Mega plus nám opět vyšly vstříc.díky jim se děti naučily základům na provázkovém vleku, ti zdatnější se zdokonalily na vleku Formánek. Z celkového počtu 28 dětí v MŠ se lyžování účastnilo 21 dětí. Vyvrcholením výcviku byly lyžařské závody na Černé hoře, kde si pokročilejší lyžaři mohli změřit své síly. Velké poděkování patří paní K.Kočí a její lyžařské škole a společnosti Mega plus za poskytnutí volných jízdenek na vleky i za pozvání na Černou horu.dík také patří i všem rodičům, kteří nám pomáhali. Děkujeme všem, kteří nám pomáhají v dětech probouzet a utužovat kladný vztah ke sportu a těšíme se na další spolupráci. Základní škola a Mateřská škola Janské Lázně vyhlašuje ve dnech ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY Vyzvedávání přihlášek a informace v MŠ Telefon a záznamník : KVĚTEN e- mail : lazne.cz 4.pátek PERFECT DAYS - I ženy mají své dny ČR ŠÚ v 19:30 Režie: Alice Nellis Hrají: I. Chýlková, O. Sokol, Z. Bydžovská, V. Kotek, Čtyřicátnice Erika je atraktivní, vtipná, sebevědomá, ale osamělá. Má luxusní byt, vlastní kadeřnický salon a televizní pořad, ale čím dál víc touží po dítěti. Kupodivu však není schopná navázat známost. Komedie s Ivanou Chýlkovou, přesně charakterizující postavu emancipované a inteligentní ženy, pozdně objevující mateřský pud. Vstupné 60,- přístupný 9. středa HANNA USA, SRN tit. ŠÚ v 19:30 Režie: Joe Wright Hrají: S. Ronanová, E. Bana, C. Blanchettová, T. Hollander,... Thriller, v němž bývalý agent CIA Erik dlouhá léta připravuje v severské pustině titulní hrdinku na střet s jeho někdejší šéfovou, chladnokrevnou a cynickou Marissou. Šestnáctiletá Hanna uprchne ze zajetí a putuje přes Maroko, Španělsko a Francii až do Berlína, kde se má s Erikem opět setkat. V patách jsou jí Marissini zabijáci a ještě před vyvrcholením dramatu dívka o sobě zjistí nečekané skutečnosti. Vstupné 70,- do 12 let nevhodný 11. pátek TWILLIGHT SÁGA: ROZBŘESK - 1. část USA tit. ŠÚ v 19:30 Režie: Bill Condon Hrají: K. Stewartová, R. Pattinson, T. Lautner, B. Burke,... První část závěrečného dílu romantického hororu pro příznivce dekadentně unylého upíra Edwarda, jeho temperamentního soka vlkodlaka Jacoba a obyčejné dívky Belly. Bella a Edward se po velkolepé svatbě dočkají líbánek. Mladá paní rázem otěhotní, což je nečekaná událost pro upírskou rodinu i pro jejich vlkodlačí sousedy, kteří ve zrození bytosti, pocházející ze spojení upíra a ženy tuší hrozbu a porušení křehkého příměří mezi oběma rody. Vstupné 60,- do 12 let nevhodný 16. středa KONEČNÁ UPROSTŘED CESTY SRN tit. v 19:30 Režie: Andreas Dresen Hrají: M.Peschel, S.Kühnertová, T.L.Lemkeová, M.N.Seidel,... Drama vypráví příběh ze života čtyřicátníků. Simone a Frank se dvěma dětmi se právě nastěhovali do nového domu a v tu chvíli se dozvídají tragickou zprávu: Frank má rakovinu a nezbývá mu mnoho času. Tato událost zcela změní praktický chod domácnosti, vztah členů rodiny k otci a pohled na to, co je umírání, láska a sebeobětování. Civilní snímek zachycuje obyčejné i dramatické situace, ve kterých nechybí optimistický náboj. Vstupné 70,- přístupný 8

5 18. pátek ROZCHOD NADERA A SIMIN Írán tit. V 19:30 Režie: Asghar Farhadi Hrají: L. Hatamiová, P.Moadi, S. Hosseini,... V civilně pojatém psychologickém dramatu se rozvíjí osud páru, procházejícího manželskou krizí. Simin se chce rozvést, aby mohla vycestovat do zahraničí. Nader odmítá opustit zemi hlavně kvůli nemocnému otci. Dvojice navíc musí vyřešit, s kým zůstane jejich jedenáctiletá dcera Terme. Těžké dilema je záhy zastíněno jinou událostí: Nader je obviněn z vraždy. Film přináší odlišný obraz současného Teheránu, než jaký si představujeme podle našich médií. Zaměřuje se na psychologii postav, sevřených tamními poměry i muslimskou vírou. Vstupné 60,- přístupný 23. středa MODRÝ TYGR ČR, SRN, SR v 18:00 Režie: Petr Oukropec Hrají: L. Votrubová, J. Wünsch, B. Hrzánová, J. Hartl,.. Malá Johanka žije ve staré chátrající a nostalgicky krásné botanické zahradě uprostřed města s optimisticky naladěnou maminkou Žofií, s kamarádem Matyášem a s jeho otcem, nevrlým správcem Kytkou. Když je jejich svět ohrožen plány bezskrupulózního starosty, chce dívenka zabránit připravovanému zbourání celé čtvrti. V tom jí pomůže modrý tygr, tajemná šelma, která se ve městě objevila. Rodinný film vtipně kombinuje hranou akci s animovanými pasážemi a zaujme především svou poetikou. Vstupné 70,- přístupný 25. pátek POUPATA ČR v 19:30 Režie: Zdeněk Jiráský Hrají: V. Javorský, M. Pikusová, M. Šoposká, J. Láska,... Příběh jedné chudé rodiny se odehrává v nevlídném zimním počasí v ještě nevlídnějším prostředí zpustošené průmyslové krajiny na západě Čech. Ušmudlaný hradlař Jarda je gambler. Jeho děti Agáta a Honza nemají práci; dívka navíc otěhotní s přítelem Matějem, který se kvůli opilosti stane mrzákem. Jardova důvěřivá a dobrácká manželka Kamila dělá uklízečku na nádraží a stále věří, že se jejich životní situace zlepší. Jeden z nejlepších titulů nejen roku 2011 zaznamenává drsnou skutečnost života značné části české populace, přičemž se naštěstí nebrání ani černému humoru. Vstupné 60,- do 12 let nevhodný 30. středa PŘÍLIŠ MLADÁ NOC ČR, Slovinsko v 19:30 Režie: Olmo Omerzu Hrají: M.Pechlát, J.Černý, N.Řehořková, 9 V.Machuta,... Dramatický příběh vypráví o dvou dvanáctiletých klucích, kteří se den po Silvestru náhodně ocitnou na zvláštní oslavě v bytě mladé dívky a ve společnosti dvou dospělých mužů. Děti se v bytě zapomenou, prožijí svoje první setkání s láskou a sexualitou, přestanou vnímat čas a neuvědomí si, že se po nich doma shánějí a pravděpodobně už je hledá policie. Intimní aktuální příběh syrově a autenticky nahlíží na současné partnerské vztahy, přičemž nekompromisně odkrývá jejich prázdnotu. Vstupné 70,- přístupný DĚTSKÝ DEN se bude konat v sobotu 9.června 2012 tradičně na Horní promenádě za Kolonádou. Město Janské Lázně pořádá JANSKOLÁZEŇSKOU SLAVNOST k zahájení letní sezóny promenádních koncertů v sobotu 23.června 2012 Evropským projektem za zkvalitnění výuky cizích jazyků na OAJL Již od se realizuje na Obchodní akademii, obchodní škole a praktické škole pro tělesně postižené v Janských Lázních (dále OAJL) projekt s názvem Zavedení nových metod a forem výuky cizích jazyků na Obchodní akademii v Janských Lázních, který je z 85 % financován z Evropského sociálního fondu Evropské unie a z 15 % z rozpočtu ČR, a jehož celkový 10

6 rozpočet je přibližně 1,3 mil. Kč. Tento projekt byl zařazen mezi deset úspěšných návrhů a jeho ukončení bylo stanoveno na Celý projekt vychází z priorit Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož hlavním smyslem je zvyšování kvality vzdělávání ve školských zařízeních různých stupňů a efektivní zapojení školních znalostí studentů do praxe. Realizací projektu dochází ve vzdělávacím procesu ke zkvalitnění výuky cizích jazyků, v tomto případě jazyka německého a anglického, a to především ve studijním oboru obchodní akademie, který klade na žáky vysoké jazykové požadavky i s ohledem na státní maturity. A jakých atraktivních změn a nových přístupů ve výuce se naši žáci v těchto předmětech realizací projektu dočkají? Moderními technologiemi byly vybaveny dvě učebny, kde je nově umístěn diaprojektor s interaktivní funkcí, vizualizér, ozvučení pro přehrávání zvukových záznamů a nezbytné počítačové vybavení. Nově zpracované digitalizované výukové materiály, ve spojení s novým vybavení, umožní žákům lépe vnímat a pochopit probíranou látku. Tento přístup zajistí žákům vícesmyslové vnímání učiva a dává příležitost k žádanému interaktivnímu pojetí výuky. Dochází k multimedializaci učebnic němčiny a angličtiny a maturitních témat, a tak vzniká interaktivní materiál, s kterým mohou žáci pracovat nejen ve školních lavicích, ale i ve svém volném čase, či v době své školní absence doma. Cílem je vytvářet možnosti pro zkvalitňování výuky zábavnější formou v souladu se zásadou škola hrou. Dalším praktickým výstupem našich aktivit je týdenní stáž rodilých mluvčích v Janských Lázních, kteří budou pracovat s žáky vyšších ročníků v jazykových hodinách i mimo ně a pokusí se překonat přirozený ostych našich studentů z konverzace v cizím jazyce. V závěru musíme poděkovat partnerovi tohoto projektu OA Kostelec nad Orlicí, který působí jako odborný poradce a konzultant při čerpání finančních prostředků ze zdrojů EU a v neposlední řadě též našim učitelům cizích jazyků a celému realizačnímu týmu projektu, jehož hlavní snahou je, aby naši studenti obstáli i přes svůj zdravotní handicap na trhu práce, v ekonomické praxi či získali lepší možnosti studia na vysoké škole. M.K. Velikonoční dělánky Velmi úspěšná akce naší školy, na které se aktivně podílelo asi 46 organizátorů, z toho 32 žáků a 14 zaměstnanců, proběhla v sobotu od 14 do 18 hodin. Akce vznikla společným nápadem, nadšením a přáním, aby se naše škola otevřela veřejnosti a ukázala, že naši žáci, ač postižení a v mnoha směrech znevýhodnění, dokážou předat dětem i dospělým, zdravým i postiženým poselství udržování Velikonočních tradic. Organizátoři dokázali vytvořit nádhernou atmosféru a připravit tak velmi příjemné odpoledne. Děti si vyráběly v přeplněných dílničkách velikonoční výzdobu, odnášely si s nadšením malovaná vajíčka, zápichy do květináčů, pomlázky, perníčky, ubrousky, kuřátka a další. Maminky si vyráběly dekorace z kachlí, zatímco si ratolesti pohráli v pěkně zařízeném hracím koutku s ochotnými a milými dozory. V tělocvičně si děti vyzkoušely mnoho sportovních aktivit našich žáků, o kterých mnohdy jen slyšely. Řádily na vozících, hrály Bocciu, kuželky, floorball. Organizátoři nestíhali sundávat děti ze žebřin, ale i oni si odpoledne užili a z nadšení návštěvníků měli radost. Vyvrcholením celého odpoledne bylo očekávané divadelní představení. Aula doslova praskala ve švech a odměnou pro herce byla velká radost obecenstva, smích dětí a burácející potlesk. Představení se hrálo ještě jednou pro velkou účast a malou kapacitu auly. Výborné koláče, mazance, beránek, jidášky, linecké cukroví a chlebíčky z dílny našich žáků a jejich trpělivých pedagogů byly snědeny před koncem představení. Vyčerpané prodavačky musely smutně oznamovat: Bohužel, už nemáme. Ohlasy lidí byly hned velice kladné. Lidé odcházeli nadšeni. Někteří z nich oslovili organizátory, blahopřáli k úspěchu a zdůraznili význam této akce z hlediska integrace. Integrace zdravé populace, zejména dětí, mezi lidi s postižením. Cituji jednu návštěvnici: Kam se hrabou letáky, brožury, kurzy a přednášky, jedna taková akce přinese dětem mnohem víc. Akce se zúčastnilo mnoho přes 200 lidí, jen v návštěvní knize se objevilo 130 podpisů. Fotografie z této povedené akce naleznete v naší fotogalerii. Jana Honzíková web OA: ogalerie=211 web video na Youtube: 12

7 Břidlicový plyn příležitost pro solidaritu Do konce loňského roku byla v ČR problematika průzkumu a těžby plynu metodou hydraulického štěpení (HF) břidlicových hornin sotva námětem, který vzbuzoval nějakou pozornost. Právě v té době ale začalo kolem břidlicového plynu jiskřit. Královéhradecké pracoviště ministerstva životního prostředí přes nesouhlas devíti měst a obcí a všech pěti dotčených orgánů státní správy vydalo souhlas s vytyčením průzkumného území o ploše 777 km 2 na Broumovsku a Trutnovsku (hranice navrhovaného území končí zhruba 3 km od centra Janských Lázní). Ministerstvo tak nereagovalo z vlastní iniciativy motivované energetickou bezpečností země, nýbrž na žádost BasGas Energia Czech, dceřiné to společnosti nadnárodní firmy Hutton Energy. Přesto, že rozhodnutí bylo obcím doručeno těsně před Vánoci, kdy atmosféra blížících se svátků sama o sobě často otupuje bdělost a navozuje volnější pracovní tempo, vyzvedla většina z nich obsah datových schránek a ve stanovené 15denní odvolací lhůtě podala proti tomuto verdiktu rozklad rozhodnutí proto nenabylo právní moci a problém byl postoupen rozkladové komisi ministra životního prostředí. Ten nakonec dne zrušil souhlas s vymezením průzkumného území. Problém tím nezmizel, celá úřední mašinerie se pouze znovu přesunula na počátek. Zásadním momentem je objasnění důvodu, který zvedl spontánní vlnu odporu. Ten spočívá primárně v riziku kontaminace zdrojů podzemních vod vlivem chemických látek neznámého složení přidávaných do vody, která se čerpá do vrtů hlubokých až několik kilometrů a má z břidlicových vrstev narušených předtím podzemními výbuchy vyhánět zemní plyn k zemskému povrchu. Doprovodným argumentem je zvýšení hlučnosti, prašnosti a změna krajinného rázu v souvislosti s touto těžební technologií. V rozhodování mezi dvěma nesporně důležitými životními potřebami, zemním plynem a vodou dali odpůrci těžby, představitelé 60 měst a obcí regionu, nevládních organizací a občanů včetně hejtmana Bc. Lubomíra France jednoznačnou přednost čisté vodě. Osobně jsem v této věci jednoznačně proti, byť jen průzkumným aktivitám. V tomto smyslu jsem oslovil všechny poslance PČR zvolené v rámci Královéhradeckého kraje, přičemž většina z nich reagovala odmítnutím průzkumných i těžebních prací. Další drobný osobní příspěvek jsem do 13 kampaně vložil sběrem podpisů pod petici na svém pracovišti. I když se problematika bezprostředně netýká katastru našeho Města, domnívám se, že zastupitelstvo by případných schválením vstupu do Koalice STOP HF vyjádřilo bez jakýchkoli závazků či povinností sousedskou solidaritu s občany potenciálně dotčených lokalit. Pokud se o tématu chcete dovědět více, doporučuji například následující zdroje: ČT pořad Nedej se ( ) nedej- se/ /video/ Video ze setkání starostů v Náchodě ( ) Radiožurnál Speciál Martina Veselovského ( ) Ing. Jiří Franc zastupitel Omluva Ing. arch. Vladimíru Smilnickému upřesnění Dne uveřejnily janskolázeňské noviny Fontána můj příspěvek, ve kterém jsem seznámil čtenáře se svými zkušenostmi s tvorbou územního plánu a jeho projednáváním. Příspěvek stejného obsahu jsem pak zveřejnil rovněž na blogu idnes.cz dne V tomto příspěvku jsem použil tvrzení, spekulace, úvahy a přirovnání, která byla nepravdivá a nepatřičná a ve svém důsledku mohly vážně poškodit osobní a především profesní zájmy, postavení a důvěryhodnost práce i konání Ing. arch. Smilnického. Za toto mé jednání se mu hluboce omlouvám. Oddíl Lyžování Sportovního Klubu Janské Lázně Ing. Jiří Franc zastupitel Roční činnost oddílu (v sezóně ) Letošní lyžařská sezónu je u svého konce, se sněhem jsme se rozloučili posledním mazáním na Černé hoře 4. dubna. Končili jsme stylově při hrách a závodem dětí spolu s rodiči, vše samozřejmě na lyžích. V letošním roce rozšířil LO aktivně trénující základnu dětí o 12 nových členů. Celkem je v oddíle lyžování 71 pravidelně trénujících dětí ve věku 5 14 let z Janských Lázní, Svobody nad Úpou a Černého Dolu, kde působí Ski Resort Černá Hora. Během celého roku proběhlo pro tyto naše dětské členy celkem 14

8 605 tréninků po 1,5 hodině, které zajišťoval tým 10 profesionálně vzdělaných trenérů Svazem lyžařů ČR. S tak velkým objemem tréninků jsou spojeny vysoké náklady, které jsou kryty nejen příspěvky obcí a města ale i vlastní činností oddílu. Během jarní a letní přípravy v roce 2011 probíhali tréninky pravidelně 1-2x týdně pro každou skupinu trénujících dětí. Uskutečnili jsme 5 soustředění pro všechny věkové skupiny od nejmenších dětí po žactvo. Celkem se jich zúčastnilo 65 dětí. Na podzim jsme byli 3x na ledovci v Rakousku. V zimě proběhlo celkem 340 tréninků. Děti kategorie předžactva se zúčastnili celkem 13 závodů, v nejstarší kategorii žactvo absolvovalo 24 závodů. Z mladších dětí v kategorii předžáků se na celkově skvělém 4. místě v konkurenci nabitém poháru Amer Fun Cup umístil Dominik Kašpar. Všem závodícím žákům našeho oddílu se podařilo během zimy několikrát nominovat do republikové série Českého poháru. Dva z nich byli nominováni a bodovali stabilně na všech závodech. V krajském přeboru jsou největšími úspěchy konečné 3. místo Báry Bejdákové, 6. místo Viktorie slalomu i v obřím slalomu a umístila se vždy na 5. místě. V závodech místního charakteru okresní a místní přebory již tradičně obsazujeme všechna vítězná místa. Závěrem bychom chtěli jménem oddílu lyžování poděkovat všem trenérům, rodičům, zástupcům zmíněných měst a také partnerům, za podporu naší činnosti. Díky této podpoře se může lyžování věnovat velká skupina dětí. Další informace o činnosti, fotografie a také aktuální informace je možné sledovat na stránkách Za oddíl lyžování Sportovního klubu Janské Lázně Pavel Šedivý, trenér oddílu Dlouhodobě pronajmu byt se soc. zařízením a balkonem v Janských Lázních, 69,5 m2, jihovýchodní orientace. Společná TV anténa pro sat. příjem, možnost připojení k internetu. Tel.: oooo Vydrové, 7. místo Anety Fleischerové a 6. místo Tomáše Matase. V republikové soutěži se nejlépe umístila Bára Bejdáková na konečném 9. místě. Báře se také povedlo mistrovství republiky žáků, kde bodovala ve 15 Autor fotografií na titulní straně: Petr Alina, DiS 16

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení ze 17. zasedání dne 3. června 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení ze 17. zasedání dne 3. června 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení ze 17. zasedání dne 3. června 2015 Usnesení RM 1/17/15: s chvaluje program zasedání Rady města Chropyně č. 17. 1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně Usnesení

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. března 2014 od 18.00 hodin v Lidovém domě

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení spojeného řízení o povolení výjimky s územním a stavebním řízením a pozvání k ústnímu jednání

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ. o zahájení spojeného řízení o povolení výjimky s územním a stavebním řízením a pozvání k ústnímu jednání Městský úřad Jablonné nad Orlicí odbor výstavby a ŽP nám. 5. května čp. 4, 561 64 Jablonné nad Orlicí tel.:465 461 560, fax: 465 461 551, e-mail: vystavba@jablonneno.cz, www. jablonneno.cz, IČ: 00278963

Více

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 2/12/2014- ZO- U Příloha k usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Rozpočtové opatření

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Zřizovatel: Název: Charakteristika školy: Město Janské Lázně ZŠ a MŠ Janské Lázně dvoupodlažní budova, kapacita 50 dětí Vzdělávací program: MŠ pracuje dle vlastního

Více

Usnesení z 68. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.7.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 68. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.7.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 68. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 1.7.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení 68.Rady MČ Praha Zličín Rada MČ Praha Zličín 0.I. projednala aktualizaci návrhu investičních

Více

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 15. 9. 2011 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 15. 9. 2011 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 15. 9. 2011 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Klapka Miroslav,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.11.2009

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.11.2009 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 16.11.2009 Ověřitelé: M. Žabková, O. Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, 9 přítomných zastupitelů Zápis ze dne 19.10.2009

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy

Usnesení UZ č. 18/2010 - Zastupitelstvo schvaluje program jednání dle pozvánky. Schváleno 12 hlasy Usnesení č.2/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Příšovice konaného dne 21.4.2010 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Příšovicích Přítomni : dle prezenční listiny 1) Zahájení

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 22/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 29. 4. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž

Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž Zápis 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v KD Nedaříž datum konání: 10.7. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 6 členů zastupitelstva občané

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 20 ze dne 29. června 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 20 ze dne 29. června 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 20 ze dne 29. června 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnold Vodochodský, pan Pavel Fröde, pan Arnošt Obst, Mgr. Jiří Ringel a Ing. Eva Blažková -

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 3. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, pí Horáková, Mgr. Fialová, Ing. Koždoň,

Více

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 1/23/2012 Rozpočet změna č. 3 Zdůvodnění návrhu usnesení: Změna rozpočtu č. 3 zahrnuje zvýšení rozpočtu

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr.

Zápis č.25. Omluveni: Ing. Jan Beran, Mgr. Pavel Fencl, RNDr. Jana Krejsová, Mgr. Václav Kuneš, Ing. Bohumil Ondřich, MUDr. Zápis č.25 z 25. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 20.4.2004, konaného od 16.00 hodin v prostorách Radničního sálu Staré radnice v Prachaticích Přítomni: Ing. Jan Bauer, Ing. Miroslav Bojanovský,

Více

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Z Á P I S z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 17.9.2014 Přítomno : 5 zastupitelů, dle prezenční listiny, Omluven : Tomáš Rulec, Alena Rejhová - zastupitelé Dále přítomno: 6 občanů,

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová RM doporučuje

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Marek Pieter Mgr. A. Omluveni:

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 29.1.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

Z Á P I S. z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 18. 1. 2012 ve Stožci

Z Á P I S. z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 18. 1. 2012 ve Stožci Z Á P I S z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 18. 1. 2012 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 11. 1. 2012. Jednání

Více

Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2 586 01 JIHLAVA Čj.: 935020/15/2900-11460-304013

Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2 586 01 JIHLAVA Čj.: 935020/15/2900-11460-304013 Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2 586 01 JIHLAVA Čj.: 935020/15/2900-11460-304013 V Jihlavě dne V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Shora uvedený správce daně podle ustanovení 50 odst. 1 zákona č. 280/2009

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 828/2015/STAR ze dne 16. září 2015 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Omluveni: Mgr. Jana Hlináková, Jiřina Mimrová, Ing. Kateřina Poludová Neomluveni: Bc. Alexandra Rybářová, Alena Losová, dipl. um.

Omluveni: Mgr. Jana Hlináková, Jiřina Mimrová, Ing. Kateřina Poludová Neomluveni: Bc. Alexandra Rybářová, Alena Losová, dipl. um. Zastupitelstva města Česká pro výchovu Strana č. 1 / 6 Přítomni: Bc. Eva Vlastníková, Mgr. Gabriela Fišarová (od 17:00), Mgr. Zdeněk Ježák (odchod 17:10), Mgr. Radim Fojtů, Mgr. Tomáš Vlček (odchod 17:10),

Více

Velká hradební 39/61 dne 28.04.2015 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1331885/15/2500-11460-505479

Velká hradební 39/61 dne 28.04.2015 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1331885/15/2500-11460-505479 Finanční úřad pro Ústecký kraj V Ústí nad Labem Velká hradební 39/61 dne 28.04.2015 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1331885/15/2500-11460-505479 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Shora uvedený správce daně

Více

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy. Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk-starosta Přítomni: Jana Čečáková, Josef Hraško ml., Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy. Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk-starosta Přítomni: Jana Čečáková, Josef Hraško ml., Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 06. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 22.02.2011 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin

Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm Přítomni: předseda: Petr Jelínek, Ing. Rudolf Konečný, Bc. Klára Maňáková, Bc.

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015 30/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost Spolku Lungta, Dlouhá 2, Praha 1, IČO: 67775845 (čj. MULA 2791/2015 ze dne 26.01.2015) o připojení

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis Č. 8/20 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 9. 9. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více