VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽAMBERK, 28. ŘÍJNA 581 O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Zpracovala: PaedDr. Hana Štětinová, ředitelka školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽAMBERK, 28. ŘÍJNA 581 O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Zpracovala: PaedDr. Hana Štětinová, ředitelka školy"

Transkript

1 Základní škola Žamberk, 28.října 581 ŽAMBERK PSČ tel., fax , , mobil VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽAMBERK, 28. ŘÍJNA 581 O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: PaedDr. Hana Štětinová, ředitelka školy

2 Výroční zpráva základní školy je zpracována ve smyslu ustanovení 10, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Obsah 1. Základní charakteristika školy Vzdělávací program Výuka cizích jazyků Integrované děti, výchovný poradce Mgr. Helena Čížková Charakteristika školního roku 2013/ Charakteristika tříd Statistika prospěchu a chování za 1. pololetí Statistika prospěchu a chování za 2. pololetí Zaměstnanci školy Charakteristika pedagogického sboru Nepedagogičtí pracovníci Spolupráce se školami v regionu Účast a úspěchy školy ve sportovních a znalostních soutěžích Nejúspěšnější žáci školy Školní vzdělávací exkurze Kulturní akce Žákovský parlament Aktivity žákovského parlamentu Projekt partnerství škol Comenius Aktivity na škole v rámci projektu Viola žákovský pěvecký sbor Další aktivity školy Projekt etické výchovy Na vztazích stavíme Aktivity v rámci projektu Partnerství s Oberschulle Dr. Otto Rindt ze Senftenbergu Organizace 7. ročníku Běhu naděje Projekty realizované v roce 2013: Projekt Peníze do škol Mléko do škol Ovoce do škol Získávání nových žáků Zápis do prvních tříd Získávání nových žáků do 6. ročníků Výchova k volbě povolání, výchovný poradce Mgr. Helena Čížková Aktivity v rámci výchovy k volbě povolání Výsledky přijímacího řízení na střední školy Prevence sociálně patologických jevů...20 školní metodik prevence: Mgr. Renata Vaňousová Aktivity v rámci prevence sociálně patologických jevů:...20

3 23. Environmentální výchova Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Školská rada Školní družina Aktivity školní družiny Spolupráce s rodiči Spolupráce s Městem Žamberk Spolupráce s dalšími organizacemi v regionu Finanční hospodaření školy za kalendářní rok 2013 (Kč) Závěrečné zhodnocení...23

4 1. Základní charakteristika školy Název školy, právní forma: Základní škola Žamberk, 28. října 581, příspěvková organizace Sídlo: Žamberk, 28. října 581 Zřizovatel školy: Město Žamberk Ředitel školy: PaedDr. Hana Štětinová Součásti školy: školní družina Kontakt: škola: Žamberk, 28. října 581 tel.: mobil: www: zs28rijna-zamberk.cz/ školní družina: Žamberk, 28. října 581(1 oddělení) Náměstí Generála Knopa 433 (2 oddělení) tel.: mobil: ZŠ 581 (1 oddělení) mobil: Vzdělávací program ročník Škola pro život školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ročník - Škola pro život školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 3. Výuka cizích jazyků 4

5 ročník Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Konverzace v anglickém jazyce volitelný Německý jazykvolitelný Francouzský jazyk volitelný Počet oddělení Počet žáků Počet oddělení Počet žáků Počet oddělení Počet žáků Počet oddělení Počet žáků Počet oddělení Počet žáků Počet oddělení Počet žáků celkem

6 6

7 Aj - Nj Rj Celkem žáků Aprobovanost výuky 78 % 100 % 100 % 7

8 4. Integrované děti, výchovný poradce Mgr. Helena Čížková Všichni tito žáci jsou integrováni v rámci běžných tříd, kde je jim věnována intenzivní péče třídním učitelem, výchovným poradcem a ostatními vyučujícími. Všichni jsou rovněž pod pravidelným dohledem psychologa z pedagogicko psychologické poradny a pracují podle vlastních vzdělávacích plánů. 8

9 Druh postižení celkem z toho dívek Sluchové postižení 1 1 Zrakové postižení 1 1 Postižení s vývojovými poruchami učení a chování 6 2 9

10 5. Charakteristika školního roku 2013/ Charakteristika tříd 10

11 Počet tříd: 18 Počet oddělení školní družiny: 3 Počet žáků celkem/ dívky: 419/ 206 Počet žáků r.: celkem/ dívky: 220/ 104 Počet žáků r.: celkem/ dívky: 199/ 102 Z toho dojíždějících žáků: 145 Celkem z 19 obcí: Helvíkovice 29 Lukavice 18 Dlouhoňovice 17 Průměrný počet žáků na třídu: 23,3 Průměrný počet žáků na učitele: 15,0 Průměrný počet zam. hodin na žáka: omluvené neomluvené 42,03 0,07 11

12 5. 2. Statistika prospěchu a chování za 1. pololetí 12

13 ročník ročník Ch D Ch D Vyznamenání Pochvala třídního učitele Pochvala ředitele školy Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy stupeň z chování stupeň z chování Neprospěli

14 5. 3. Statistika prospěchu a chování za 2. pololetí 14

15 ročník ročník Ch D Ch D Vyznamenání Pochvala třídního učitele Pochvala ředitele školy Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy stupeň z chování stupeň z chování Neprospěli Neprospěli po opravných zkouškách

16 6. Zaměstnanci školy Charakteristika pedagogického sboru 16

17 1. Andrová Šárka Mgr roč. Zt učitel roč. 2. Appeltauerová Eva Mgr roč. učitel roč. 3. Balcarová Denisa učitelka MŠ vych. ŠD MD 4. Biedlová Zuzana Mgr. F Ch učitel roč. 5. Buňata Jan Mgr. Tv- Pg učitel roč. 6. Cabalková Ivana Ing. Ch Př učitel roč. 7. Čížková Helena Mgr roč. Hv zástupce ředitele ZŠ 8. Čížková Jitka Mgr roč učitel roč. 9. Dombajová Beata Mgr. M - F učitel roč. 10. Dorčincová Alena Mgr roč. učitel roč. 11. Falladová Jana Mgr roč., Aj učitel roč. 12. Frimlová Romana vychovatelství vedoucí vychovatelka ŠD 13. Hájková Ludmila Mgr roč., Aj učitel roč. 14. Hauptmannová Mirka Mgr. Aj - Tv učitel roč. 15. Hillerová Martina Mgr roč. učitel roč. 16. Holeček Luděk Mgr. P ř Ch učitel roč. 17. Klubertová Markéta Vychovatelství vychovatelka ŠD 18. Kohoutová Regina Mgr. Rj- D - Nj učitel roč. 19. Korábová Irena Mgr. Čj - D učitel roč. 20. Králová Marie Mgr roč., Aj učitel roč. MD 21. Malečková Iveta Mgr roč. učitel roč. 22. Marešová Hana Mgr. spec. pedagogika učitel roč. 23. Pachelová Michaela Mgr roč.; Aj učitel roč. 24. Pandulová Eva Mgr. Z Tv učitel roč 25. Smolová (d) Ludmila Mgr. A j - Fj učitel roč. 26. Solničková Drahoslava Mgr. Čj Vv učitel roč. 27. Stejskalová Eva Mgr roč učitel roč 28. Šindelářová Naďa Mgr roč. Hv učitel roč. 29. Štětinová Hana PaedDr. Tv - Bi ředitelka ZŠ 30. Tobešová Zuzana vychovatelství vychovatelka ŠD 31. Vaňousová Renata Mgr. Čj - Ov učitel roč. 32. Viktorová Zdeńka Mgr roč. učitel roč. 33. Žejdlík Jaromír Mgr. Rj Hv - Nj učitel roč. 17

18 6. 2. Nepedagogičtí pracovníci 18

19 Lenka Bečková Jaroslav Tomeš Naděžda Chodcová Veronika Felgrová Miloslava Svatošová Jana Malá Jana Kristková hospodářka školník, údržbář uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka 7. Spolupráce se školami v regionu ZŠ Nádražní 743 Žamberk: - koordinace termínů - vzájemná výpomoc při dozoru nad žáky při akcích mimo bydliště - výměna zkušeností z řízení školy OU a praktická škola Žamberk: - odborná pomoci při práci s integrovanými dětmi, - oboustranná materiálová výpomoc dětský den, sportovní vybavení - koordinace termínů předání budovy Praktické školy pro potřeby školní družiny - přenechání části vybavení budovy Praktické školy Mateřské školy: říjen: zábavné odpoledne pro rodiče a žáky prvních tříd a pro rodiče a předškolák z mateřských škol Sluníčko, Čtyřlístek, Dlouhoňovic a Helvíkovic za účasti jejich patronů žáků 8. tříd - listopad : informace pro MŠ o budoucích prvňáčcích - návštěva 4 pedagogů z naší školy v MŠ Sluníčko - prosinec: návštěva předškoláků z MŠ Sluníčko v 1. třídách, účast ve výuce - leden: návštěva předškoláků z MŠ Kameničná v 1. třídách, účast ve výuce návštěva v MŠ Helvíkovice návštěva v MŠ Dlouhoňovice - červen: Dvorní slavnost, Den dětí 19

20 Gymnázium Žamberk: - vzájemná výpomoc při dozoru nad žáky při akcích mimo bydliště - materiálová výpomoc, zapůjčení hřiště 8. Účast a úspěchy školy ve sportovních a znalostních soutěžích 20

21 Předmět Soutěž Úroveň Učitel Umístění Počet Poznámka žáků Tělesná výchova Přespolní běh okresní H. Štětinová 1. ml. žákyně 20 Letohrad Tělesná výchova Přespolní běh krajské H. Štětinová 2. ml. žákyně 5 Hlinsko Tělesná výchova Halová kopaná IV. kat okrskové J. Buňata 2. st, žáci 12 Gymnázium Žamberk Tělesná výchova Halová kopaná III. kat okrskové J. Buňata 2. ml. žáci 12 Gymnázium Žamberk Tělesná výchova Coca Cola Cup v kopané okrskové J.Buňata 3. st. žáci 12 Česká Třebová Tělesná výchova Plavecká školní liga okresní J.Buňata 1. ml. žactvo 24 Ústí nad Orlicí Tělesná výchova Superfinále v plavání regionální J.Buňata 8 Rychnov n/ Kn. Tělesná výchova 21. ročník Velikonočního školní E. Stejskalová 407 švihadla Tělesná výchova Bsseball okrskové E. 4. třídy Žamberk Appeltauerová, A. Dorčincová Tělesná výchova 20. roč. Vánoční pálka školní J. Buňata 68 Tělesná výchova Hokejbal II. kat okresní E. Pandulová 12 Letohrad Tělesná výchova Hokejbal III. kat okresní J. Buňata 12 Letohrad Tělesná výchova Lední hokej III. kat. okresní J. Buňata 2. ml. žáci 20 Ústí nad Orlicí Tělesná výchova Lední hokej IV. kat. okresní M. 2. st. žáci 20 Ústí nad Orlicí Hauptmanová Tělesná výchova Šachy školní J. Buňata roč. 29 Tělesná výchova Šachy ml. žáci okresní J. Buňata 4 Lanškroun Tělesná výchova Šachy st. žáci okresní J. Buňata 4 Lanškroun Tělesná výchova Vybíjená 6. tříd okrskové J. BUňata ch. a d. 24 Žamberk Tělesná výchova Orientační běh Krajské K. Koblížek 4.. m družstvo(3. 5 Pardubice kolo V. Borovičková 7. T. Procházková 7. Dominik Friml, T. Sourada, I. Kubíčková) Tělesná výchova Vybíjená tříd okrskové J. Buňata M. ch. a d. Pachelová, E. Stejskalová Tělesná výchova Mc Donaldś Cup kopaná okrskové J. Buňata 3. místo 12 Jablonné n/orl. Tělesná výchova Floorbal kat. IV okrsek J. Buňata 1. m 10 Jablonné nad Orlicí Tělesná výchova Floorbal kat. IV okresní J. Buňata 10 Česká Třebová Tělesná výchova Sportovní den školní 396 Anglický jazyk Test your English Školní L. Smolová 1. V. Barnetová 32 Anglický jazyk Nejlepší překladatel (8.- Školní L. Smolová 1. T. Mártincová 32 9.r.) Matematika Pythagoriáda roč. školní Z.Biedlová,, 47 B. Dombajová Matematika Pythagoriáda okresní Z. Biedlová 1. místo- Tomáš Sourada 3. místo Matěj Hucek 4 Ústí nad Orlicí 21

22 Matematika Olympiáda okresní Z. Biedlová 1. místo- Tomáš Sourada Matematika Sudoku školní Z.Biedlová, B. Dombajová Matematika Sudoku okrskové Z.Biedlová 6 4 Ústí nad Orlicí st.; st. Matematika Sudoku okresní Z. Biedlová 4 Vysoké Mýto Matematika Logická olympiáda Republiko Z. Biedlová T. Sourada Praha vé finále Dějepis Olympiáda školní I. Korábová 22 Dějepis Olympiáda okresní I. Korábová A. Motlová, 2 Ústí nad Orlicí 3. m. T. Sourada Dějepis Olympiáda krajské I. Korábová T. Sourada 1 Dramatická výchova recitační soutěž okresní R.Vaňousová 1. T. Sourada, K. Luxová, V. Borovičková, T. Procházková, 4 Ústí nad Orlicí recitační soutěž krajské R.Vaňousová 2 Pardubice Dramatická výchova Český jazyk Olympiáda roč. školní I. Korábová 1. T. Sourada, 2. J. 75 Šeda Český jazyk Olympiáda roč. okresní I. Korábová 3. T. Sourada 11. J. 2 Ústí nad Orlicí Šeda Český jazyk Olympiáda roč. krajské I. Korábová T. Sourada 1 Pardubice Dopravní Dopravní soutěž školní J. Buňata třídy výchova Dopravní Dopravní soutěž okresní J. Buňata 5. třídy 4 výchova Dopravní Dopravní soutěž okresní J. Buňata mladší žáci 8 výchova Dopravní Dopravní soutěž školní DDM ANIMO 1. stupeň výchova Přírodopis Mineralogická olympiáda okresní L. Holeček 5 Přírodopis Přírodovědný klokan školní L. Holeček 1. místo T. 72 Sourada Přírodopis Přírodovědný klokan krajské L. Holeček 1. místo T. Sourada Přírodopis Olympiáda okresní I. Cabalková 2 Přírodopis Informatika Občanská výchova Občanská výchova Občanská výchova Poznávání rostlin, živočichů a neživé přírody okresní I. Cabalková 1. J. Šeda, L. Motlová, 3. L. Barnetová soutěž Finanční okresní J. Buňata 12 gramotnost Saperesoutěž okresní J. Buňata 1. místo 4 Saperesoutěž krajské J. Buňata 2. místo 4 Saperesoutěž republiko vé J. Buňata 4 11 Česká Třebová 22

23 9. Nejúspěšnější žáci školy Tomáš Sourada (8.B) - Cena Města 1.místo v krajském kole - Přírodovědný klokan místo v krajském kole - Logická olympiáda 2013, postup na republikové finále do Prahy 1.místo v okresním kole - Matematická olympiáda místo v okresním kole - Pythagoriáda 2014 Jan Šeda (9.A) 1.místo v regionální soutěži "Poznávání živočichů a minerálů" Lucie Motlová (6.A) 1.místo v regionální soutěži "Poznávání živočichů a minerálů" Lenka Barnetová (9.B) 3.místo v regionální soutěži "Poznávání živočichů a minerálů" Družstvo dívek ve složení Tereza Procházková, Iva Kubíčková, Monika Černohousová, Nikita Kubíčková 2. místo v krajském finále a v Olympiádě dětí a mládeže Pardubického kraje v přespolním běhu 10. Školní vzdělávací exkurze 23

24 Exkurze Ročník Místo Pedagogický dozor Robotický workshop 8. SOU Žamberk Přírodovědná exkurze 8. Liberec I. Cabalková, M.Hauptmannová Projekt Comenius Maďarsko L. Smolová, B. Ševčíková Parlament ČR 9. Praha I. Korábová, B. Dombajová Burza škol 9. Česká Třebová H. Čížková Brána recyklace 9. A OA Kostelec n./ H. Čížková, E. Pandulová Orl. Dějepisná Pražské Benátky 9. A Praha I. Korábová, R. Vaňousová Městská knihovna 5. A Žamberk E. Stejskalová SŠ a SOU automobilní 9. Ústí nad Orl. I. Korábová, B. Dombajová Plantárium 5. Hradec Králové E. Stejskalová, M. Pachelová, J. Čížková Technohrátky Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk 9. B Žamberk B. Dombajová Žákovské parlamenty ZŠ Chrást H. Marešová Úřad práce 9. Ústí nad Orlicí B. Dombajová, H. Čížková, I. Korábová Žákovské parlamenty Jablonné nad Orl. H. Marešová Městská knihovna 2. Žamberk Z. Viktorová, I. Malečková Městská knihovna 1. Žamberk Š. Andrová, M. Hilerová MÚ, krámek řemesel 5. Žamberk E. Stejskalová, M. Pachelová Výměnný pobyt v Vybraní Německo J. Žejdlík, R. Kohoutová Senftenbergu žáci Školní výlet - přírodovědný 2. Staré Hrady Z. Viktorová, I. Malečková, R. Frimlová Školní výlet - ZOO 3. Praha J. Falladová, N. Šindelářová, J. Řeháková Školní výlet - přírodovědný 5. Opočno, Jaroměř E. Stejskalová, M. Pachelová, H. Čížková Školní výlet - přírodovědný 4. Macocha A. Dorčincová, E. Appeltauerová, M. Pachelová Přírodovědná 5. B Rokytnice v Orl. M. Pachelová, J. Řeháková horách. Školní výlet - přírodovědný 7. B, 8. A Jínolice I. Cabalková, M.Hauptmannová, R. Kohoutová Školní výlet - přírodovědný 7. A, 9. A Stříbrný rybník E. Pandulová, R. Vaňousová, H. Čížková, I. Korábová Školní výlet přírodovědný, 1. Litice Š. Andrová, M. Hillerová dějepisný Školní výlet dějepisný 6. Litrady, Nové L. Holeček, Z. Biedlová, J. Buňata Hrady Technohrátky 8. PPŠ Letohrad I. Cabalková Rodný domek P. Diviše 5. B, 3. Helvíkovice M. Pachelová, J. Falladová, N. Šindelářová Školní výlet - přírodovědný 9. B Dolní Čermná B. Dombajová, R. Kohoutová Projekt Comenius Anglie L. Smolová, M. Pachelová, L. Hájková 24

25 11. Kulturní akce 25

26 Září - Beseda o Rice Lake se studenty Gymnázia Žamberk Říjen - Tři pohádky s písničkou - divadlo - Halloween - Koncert slova a hudby Rodné zemi - předávání Ceny města Žamberk - divadlo Listopad - Afrika písničky s texty J. Žáčka - divadlo Prosinec - Vánoční koncert ZUŠ - Vánoční koncert Violy v kostele Leden - Velké podmořské dobrodružství 3D filmové představení v divadle Únor - Nikdy není pozdě divadelní představení - O mědvědu Ondřejovi divadelní představení Březen - Noc s Andersenem Městská knihovna Duben - Hurá, jaro je tady aneb Velikonoce jsou za dveřmi divadelní představení - Výchovný koncert pro 1. třídy divadlo - Americká divočina odborná přednáška promítáním filmu a fotografií divadlo - Výstava jarních majálesových klobouků vestibul školy Květen - Majáles účast na programu módní přehlídka jarních klobouků, Masarykovo náměstí - Jarní koncert Violy v kostele sv. Václava - Mládí tančí taneční představení ZUŠ v divadle Červen - EMA taneční vystoupení v divadle 26

27 12. Žákovský parlament Žákovský parlament byl na naší škole založen v září roku Je tvořen 25 žáky od čtvrté do deváté třídy.. Zástupci tříd byli do parlamentu zvoleni svou třídou v tajných volbách. Slavnostní jmenování jeho členů proběhlo v listopadu 2013 v obřadní síni města Žamberk k výročí 17. listopadu. Koordinátorkou činnosti parlamentu je p. uč. H. Marešová Zvolení žáci berou svou funkci vážně a jsou na ni hrdí. Stávají se komunikačním mostem mezi žáky a pedagogickým sborem Aktivity žákovského parlamentu a) Charitativní činnost: * podzim sbírka na podporu hippoterapie * zima Stavění sněhuláků pro Afriku * celoročně - sbírka PET víček pro Barunku b) Řešení problémů školy: - na podzim roku 2013 zřídil schránku důvěry, kam žáci mohou vhazovat své připomínky k činnosti školy - plní funkci primární prevence, parlamenťáci si více všímají mezilidských vztahů ve škole a to také učí své spolužáky - s konkrétními problémy se obrací zástupci žákovského parlamentu přímo na vedení školy c) Spolupráce s rodiči a širokým okolím - V průběhu školního roku uspořádal třikrát společenskou hru Bingo (včetně občerstvení vlastní výroby) a Zábavné odpoledne, kde se rodiče a přátelé školy mohli vrátit do svých dětských let a osvěžit si své vědomosti ze základní školy. d) Vzdělávání členů žákovského parlamentu Žákovský parlament pořádal dva výjezdy: - první do Chrástu, kde proběhlo setkání školních parlamentů z Pardubického kraje - druhý do Jablonného nad Orlicí, kde členové parlamentu byli proškoleni k činnosti parlamentu. 13. Projekt partnerství škol Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na 27

28 předškolní a školní vzdělávání. Do tohoto projektu se naše škola aktivně zapojila od září Projektovou žádost vypracovala Mgr. Jana Fialová, z důvodů jejího odchodu z naší školy se koordinátorkou stala B. Ševčíková a po jejím odchodu na mateřskou dovolenou Mgr. L. Smolová. Našimi partnerskými školami jsou školy z Norska, Velké Británie, Kypru, Německa, Slovinska a Maďarska. Téma projektu: A Recipe for 21st Century Life Aktivity na škole v rámci projektu : návštěva partnerské školy v Maďarsku, 2 učitelé + 2 žáci - Zdravý životní styl, příprava a výměna receptů jídel mezi partnerskými školami, výroba knihy receptů - Beseda s výživovým poradcem pro žáky - Halloween, Ovocný den na naší škole - Naši skuteční hrdinové - Rodina - Přátelství Párty přátelství : Návštěva škol z partnerských zemí na naší škole a ve městě - Zahrádka na hlavě výroba klobouků, výstava ve vestibulu školy - červen 2014: Výstava klobouků v kavárně - "Dva světy" : Návštěva školy ve VB 14. Viola žákovský pěvecký sbor Sbormistr: Mgr. Jaromír Žejdlík - Inaugurace žákovského parlamentu na radnici - Rozsvícení vánočního stromu na Masarykově náměstí - Vystoupení v Městském muzeu Źamberk - Vánoční koncert v kostele sv. Václava - Vánoční koncert v Libáni - Adventní zpěvy v Praze - Vánoční koncert pro školu - Štědrovečerní koledování Dolní Morava - Koncert v Léčebném ústavu Albertinum - Vzpomínkový večer k 85. Narozeninám P. Ebena v Divišově divadle - Koncert pro sedm států Evropy v zámecké kapli v rámci projektu Comenius - Jarní festival pěveckých sborů v Klášterci nad Orlicí - Jarní koncert v kostele sv. Václava v Žamberku - Jarní koncert pro školu 28

29 15. Další aktivity školy Adaptační pobyt 6. tříd v penzionu Lesanka v Pastvinách: Třídy 6.A i 6.B absolvovaly dvoudenní seznamovací pobyt, jehož cílem bylo začlenit nové žáky do kolektivu třídy, seznámit se s novým kolektivem, monitorování vztahů mezi dětmi a předcházet patologickým jevům ve třídě. Plavecký výcvik pro 3., 4. a 6. ročník: Znalost plavání by měla být nezbytnou součástí přípravy mladého člověka pro život, protože je nezastupitelné ve svých kladných zdravotních dopadech na organismus každého jedince. Z těchto důvodů je zařazen výcvik plavání do ŠVP naší školy. Výcvik probíhá v plavecké učebně v Ústí nad Orlicí, v pondělí 4. třídy, ve čtvrtek 3.a 6. třídy podle ŠVP pod vedením trenérů plavecké školy. Lyžařský výcvik tříd 7. A a 7. B: Lyžařský výcvik proběhl v Říčkách v Orlických horách na chatě Karosa. Náplní lyžařského kurzu byl výcvik na sjezdových lyžích, na snowboardu a na běžeckých lyžích. Součástí kurzu byl i pobyt v zimní přírodě a etická výchova žáků. Školní Mikuláš: - Žáci devátých tříd připravili nadílku pro ročník Sběr : - Sběr papíru 3x za rok, sebráno celkem Sběr kaštanů a žaludů pro Správu Parishových lesů a myslivecké sdružení Březina, Záchlumí v říjnu 2013, sebráno celkem kaštanů kg a žaludú 288 kg - Sběr elektropřístrojů průběžně sebráno celkem 1439 kusů - Sběr nápojových kartonů průběžně sebráno celkem 1024 kg Celoměstská soutěž ve sběru odpadových surovin: - 1.místo za sběr papíru v celkovém objemu kg - 1. místo ve sběru papíru na žáka v celkovém objemu 114, 64 kg - 2. místo za sběr nápojových kartonů v celkovém objemu kg - 2. místo za sběr elektropřístrojů v celkovém objemu , 3 kg Ocenění odpovídá částce ,- Kč. Projekt Prevence zubního kazu Interaktivní program studentů LF Hradec Králové pro 1. až 6. ročníky. Školní ples: - 3. ročník v tělocvičně v Lukavici - Organizátorem byl pedagogický sbor ve spolupráci se SRPDŠ a rodiči jednotlivých tříd 29

30 Noc s Andersenem: - koordinátor akce R. Frimlová - pobyt vybraných žáků přes noc ve škole s pohádkami Sportovní den školy: Sportovní den proběhl na stadióně, k organizaci byla vybrána sobota, aby se této akce mohly zúčastnit také rodiče našich žáků. Před svými rodiči soutěžilo 396 žáků, vítěznými třídami se stali žáci 5. B a 7. B. Dvorní slavnost - Den dětí: eloškolníjiž tradiční zábavné dopoledne plné her a soutěží pro děti spojené s odměnami pro soutěžící. Celou akci organizovali žáci 9.tříd pod vedením svých třídních učitelů. Tématem letošní slavnosti bylo téma Sport Halloween 2013: Žáci 8. A 9. tříd pod vedením vyučující anglického jazyka připravili Halloween pro žáky 1. až 5. ročníků. Vánoční pálka 2013: Celoškolní turnaj ve stolním tenise organizovaný ve vestibulu školy p. uč. J. Buňatou. Velikonoční švihadlo 21. ročník: Tradiční celoškolní soutěž ve skákání přes švihadlo. Výsledky byly vyhlášeny na školním dvoře za účasti všech tříd. Dopravní výchova: Opravní výchova probíhala na škole pod koordinací p. uč. J. Buňaty průběžně celý rok, výsledkem bylo získání průkazu cyklisty žáky čtvrtých ročníků. Pasování prvňáčků na čtenáře: Žáci prvních tříd byli slavnostně pasováni na čtenáře v Městské knihovně Předávání Pamětních listů : Slavnostní předávání Pamětních listů žákům devátých ročníků proběhlo za přítomnosti rodičů na Radnici v Žamberku dne Projekt etické výchovy Na vztazích stavíme 30

31 Hlavním cílem projektu je využivat dobrých zkušeností s předmětem etická výchova, zvláště pak jeho výchovného obsahu, zážitkových forem výuky a výchovného stylu, a tento potenciál přenést do oblastí života ve škole. Koordinátorem projektu je na škole Mgr. Beata Dombajová Aktivity v rámci projektu - v období IX. - XII proběhl na půdě školy akreditovaný čtyřicetihodinový seminář vedený lektorem Ing. J. Macháčkovou (ze spol. Etické Fórum ČR, s.r.o., Praha), který absolvovalo pět zájemců z řad učitelů 1. stupně a tři z 2. - Inovace adaptačního pobytu pro žáky šestého ročníku na základě konzultací a navázání spolupráce s psycholožkou J. Klementovou z PPP Ústí n. O., p. uč. A. Boháčovou ze ZŠ U Dvora v Letohradě, a využitím materiálů o adaptačním soustředění od Mgr. M. Dubce (občan. sdružení Odyssea). - Obohacení našich tradičních školních akcí, patronáty devátých tříd nad prvňáky. - Změny v ŠVP, které mají za cíl připravit prostor pro větší integraci etických prvků do běžné školní výuky. Změny se týkají jednak změn klíčových kompetencí v oblasti sociální a personální, oblasti průřezových témat, začleněním nových témat a změn v rozsahu náplně základních předmětů na 1.st. - Využívání prvků etické výchovy na 1.stupni - Využívání prvků etické výchovy jako formy prevence šikany. 17. Partnerství s Oberschulle Dr. Otto Rindt ze Senftenbergu - Výměnný pobyt vybraných žáků 7., 8. a 9. tříd na partnerské škole Senftenbergu, koordinátoři akce: Mgr. J. Žejdlík a Mgr. R. Kohoutová. 18. Organizace 7. ročníku Běhu naděje 7. ročník Běhu naděje stejně jako každý rok i letos byl organizován ve spolupráci s Městem Žamberk, tratě byly vedeny centrem města a zámeckým parkem. Na organizaci se podílelo 14 učitelů naší školy. Akci koordinovala za školu paní zástupkyně ředitelky Mgr. Helena Čížková. Běhu naděje se zúčastnilo se 392 dětí a dospělých, na boj proti rakovině bylo vybráno 8526,- Kč. 19. Projekty realizované v roce 2013: Evropské projekty OP VK EU Peníze do škol účel. znak Comenius partnerství škol Mléko do škol Ovoce do škol , 70 Kč ,- Kč 31

32 MŠMT Projekty Města Žamberk v roce 2013: Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v ZŠ, Na vztazích stavíme účel.z Zájmová činnost dětí /soutěž ve sběru druhotných surovin/ Mládežnický projekt ekologický Mládežnické projekty zájmové: plavání rozvíjení pohyb.dovedností pěvecký sbor Viola ,- Kč ,- Kč 2 000,- Kč Noc s Andersenem Hravě zdravě Keramika Čtenářský kroužek Angl. jazyk pro 2.r. Senftenberg- návštěva žáků na partnerské škole ,- Kč 7 000,- Kč ,- Kč 1 000,- Kč 1 000,- Kč 2 000,- Kč 1 000,- Kč 1 000,- Kč 6 000,- Kč Projekt Peníze do škol - v rámci projektu ESF 1.4 Vzdělávání pro konkurenceschopnost - podán v březnu schválen MŠMT získána částka ,- Kč - zahájení 1.června 2011: tvorba učebních materiálů, na tvorbě těchto materiálů se podílelo 11 učitelů - ukončení 30. listopadu 2013 závěrečná zpráva Mléko do škol Projekt je uskutečněn pod záštitou a s finanční podporou Evropské unie a České republiky, kdy hlavním cílem projektu je podpořit spotřebu mléka a mléčných výrobků u dětí a dospívající mládeže. - koordinátor: Mgr. Martina Hillerová - prodej mléka 2x týdně o hlavní přestávce Ovoce do škol Projekt je uskutečněn pod záštitou a s finanční podporou Evropské unie a České republiky. Žákům 1. až 5. tříd je distribuováno zdarma ovoce 1x za 14 dní. - koordinátor: Mgr. Helena Čížková 32

33 19. Získávání nových žáků Zápis do prvních tříd Zápis do prvních tříd proběhl 16. ledna 2014, kde bylo zapsáno do prvních tříd naší Školy 41 žáků. Rodiče 10 dětí požádali o odklad. Zápisu do prvních tříd předcházelo několik akcí, na kterých se mohli budoucí prvňáčci se svými rodiči seznámit s prostředím školy, s budoucími třídními učitelkami, s ostatními vyučujícími a se současnými prvňáky. Akce probíhající na naší škole pro budoucí prvňáky: Návštěva budoucích třídních učitelek prvních tříd a třídních učitelek současných prvních tříd v MŠ Sluníčko Zábavné odpoledne pro budoucí a současné prvňáky s rodiči Návštěva budoucích třídních učitelek prvních tříd v MŠ Dlouhoňovice Den otevřených dveří Návštěva předškoláků z MŠ Kameničná v 1. třídách Návštěva předškoláků z MŠ Helvíkovice v 1. třídách Získávání nových žáků do 6. ročníků Při získávání žáků z 5. tříd jsme se orientovali hlavně na malotřídní školy v okolí, ZŠ Líšnice, ZŠ Lukavice, ZŠ Bohousová, ZŠ Nekoř a ZŠ Česká Rybná. Žáci těchto škol se svými učiteli navštívili přímo vyučování. Dne jsme zorganizovali zábavné odpoledne a den otevřených dveří pro žáky 4. a 5. ročníku malotřídních škol Líšnice, Lukavice, Bohousové, Nekoře a České Rybné, ale i všech ostatních zájemců tohoto věku o naší školu. 20. Výchova k volbě povolání, výchovný poradce Mgr. Helena Čížková Na pozici výchovného poradce pracuje zástupkyně ředitelky Mgr. Helena Čížková. Pravidelně se účastní školení pro výchovné poradce, seminářů PPP, udržuje kontakt se školami a firmami z regionu, udržuje kontakt s rodiči a řeší s nimi nastalé problémy. Organizuje pro žáky 9. ročníků informační schůzky k volbě povolání, kterých se účastní zástupci jednotlivých školských zařízení, exkurze na Úřad práce a do různých podniků a firem v okolí. Pravidelně seznamuje rodiče a žáky 9. ročníku s nabídkami školských zařízení a učebních oborů. Od příštího školního roku začne Mgr. Luděk Holeček studovat obor výchovné poradenství, abychom získali pro školu odborně vzdělaného výchovného poradce Aktivity v rámci výchovy k volbě povolání - Exkurze pro výchovné poradce do podniků Bühler a ZEZ - Návštěva ze SPC Praha - Burza středních škol pro žáky 9. ročníku v České Třebové 33

34 - Brána recyklace OA Kostelec nad Orlicí - exkurze do SŠ a SOU automobilní Dukla Ústí nad Orlicí pro žáky 9. ročníku - prezentace možností studia PŠ Letohrad pro žáky 9. Ročníku - Technohrátky Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk pro 9. třídy - Den otevřených dveří pro žáky 8. a 9. tříd s rodiči v Bühleru - Prezentace a možnosti studia na Střední škole obchodu, řemesel a služeb Žamberk - Exkurze na Úřad práce v Ústí nad Orlicí pro vycházející žáky - Den otevřených dveří na Střední škole obchodu, řemesel a služeb Žamberk - prezentace možností studia na Gymnáziu Žamberk pro žáky 9. ročníku - informativní schůzka rodičů vycházejících žáků o podání přihlášek a zápisových lístků na střední školy 21. Výsledky přijímacího řízení na střední školy Přijat na školu: Počet žáků: Gymnázium 4 - leté 5 Gymnázium 8 - leté 10 SOU 14 SOŠ 26 Škola Gymnázium Žamberk 3 Letohradské soukromé gymnázium 1 Biskupské gymnázium Hradec Králové 1 Obchodní akademie a Střední škola cestovního 3 ruchu Choceň Obchodní akademie T. G. Masaryka Kostelec 6 nad Orlicí Česká lesnická akademie Trutnov 1 VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou 3 SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk 6 SPŠCH Pardubice 3 SŠA Ústí nad Orlicí 2 VOŠPg a SPgŠ Litomyšl 1 SPŠE a IT Dobruška 1 SŠUP Ústí nad Orlicí 4 SŠ zahradnická a technická Litomyšl 1 SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky s.r.o. Hradec 3 Králové SŠZV Lanškroun 1 PSŠ Letohrad 2 Konzervatoř Duncan center Praha 1 Konzervatoř Brno 1 VOŠ zdravotnická a SZŠ Hradec Králové 1 34

Základní škola Žamberk, 28.října 581 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010

Základní škola Žamberk, 28.října 581 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Základní škola Žamberk, 28.října 581 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 tel./fax: +420 465 612 518 +420 465 613 090 mobil: +420 608 308 885 +420 777 308 841 e-mail: zs28rijna@orlicko.cz www.zs28rijna-zamberk.cz/

Více

Základní škola Žamberk, 28.října 581 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009

Základní škola Žamberk, 28.října 581 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009 Základní škola Žamberk, 28.října 581 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009 tel./fax: +420 465 612 518 +420 465 613 090 mobil: +420 608 308 885 +420 777 308 841 e-mail: zs28rijna@orlicko.cz www.zamberk-city.cz/zs28rijna

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí školní rok 2012/2013 Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy (viz 7 vyhlášky

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Výroční zpráva za rok 2011 2012

Výroční zpráva za rok 2011 2012 Výroční zpráva za rok 2011 2012 a. Základní údaje o škole, vedení, školské radě Název školy: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí Zřizovatel: Obec Klášterec nad Orlicí

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s předškoláky Zahájení výuky plavání Navázání spolupráce 1.a

Více

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Program v kmenových tř. v době od 9. do 12.00hod: Odborné pracovny v době od 9. do 12.00hod: 2. A Psi pohádka, písnička, povídání o psech Dějepis Historické přírodní

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Základní škola Bukovany. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Bukovany Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název: Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín, příspěvková organizace Adresa školy: 696 31 Bukovany 132 IČO 70984042 Vedení

Více

X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. Svitavy říjen 2011 květen 2012

X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE. Svitavy říjen 2011 květen 2012 X. KRAJSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŽE PARDUBICKÉHO KRAJE Svitavy říjen 2011 květen 2012 Krajské olympiády se zúčastnilo : 43 ZÁKLADNÍCH ŠKOL 28 STŘEDNÍCH ŠKOL Celkem se zúčastnilo 1.430 startujících Regionálních

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Školní rok: 2015/2016

Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE. Školní rok: 2015/2016 Školní rok: 2015/2016 Preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 272738443 E-mail na ředitele Základní

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více