VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽAMBERK, 28. ŘÍJNA 581 O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Zpracovala: PaedDr. Hana Štětinová, ředitelka školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽAMBERK, 28. ŘÍJNA 581 O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Zpracovala: PaedDr. Hana Štětinová, ředitelka školy"

Transkript

1 Základní škola Žamberk, 28.října 581 ŽAMBERK PSČ tel., fax , , mobil VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽAMBERK, 28. ŘÍJNA 581 O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: PaedDr. Hana Štětinová, ředitelka školy

2 Výroční zpráva základní školy je zpracována ve smyslu ustanovení 10, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Obsah 1. Základní charakteristika školy Vzdělávací program Výuka cizích jazyků Integrované děti, výchovný poradce Mgr. Helena Čížková Charakteristika školního roku 2013/ Charakteristika tříd Statistika prospěchu a chování za 1. pololetí Statistika prospěchu a chování za 2. pololetí Zaměstnanci školy Charakteristika pedagogického sboru Nepedagogičtí pracovníci Spolupráce se školami v regionu Účast a úspěchy školy ve sportovních a znalostních soutěžích Nejúspěšnější žáci školy Školní vzdělávací exkurze Kulturní akce Žákovský parlament Aktivity žákovského parlamentu Projekt partnerství škol Comenius Aktivity na škole v rámci projektu Viola žákovský pěvecký sbor Další aktivity školy Projekt etické výchovy Na vztazích stavíme Aktivity v rámci projektu Partnerství s Oberschulle Dr. Otto Rindt ze Senftenbergu Organizace 7. ročníku Běhu naděje Projekty realizované v roce 2013: Projekt Peníze do škol Mléko do škol Ovoce do škol Získávání nových žáků Zápis do prvních tříd Získávání nových žáků do 6. ročníků Výchova k volbě povolání, výchovný poradce Mgr. Helena Čížková Aktivity v rámci výchovy k volbě povolání Výsledky přijímacího řízení na střední školy Prevence sociálně patologických jevů...20 školní metodik prevence: Mgr. Renata Vaňousová Aktivity v rámci prevence sociálně patologických jevů:...20

3 23. Environmentální výchova Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Školská rada Školní družina Aktivity školní družiny Spolupráce s rodiči Spolupráce s Městem Žamberk Spolupráce s dalšími organizacemi v regionu Finanční hospodaření školy za kalendářní rok 2013 (Kč) Závěrečné zhodnocení...23

4 1. Základní charakteristika školy Název školy, právní forma: Základní škola Žamberk, 28. října 581, příspěvková organizace Sídlo: Žamberk, 28. října 581 Zřizovatel školy: Město Žamberk Ředitel školy: PaedDr. Hana Štětinová Součásti školy: školní družina Kontakt: škola: Žamberk, 28. října 581 tel.: mobil: www: zs28rijna-zamberk.cz/ školní družina: Žamberk, 28. října 581(1 oddělení) Náměstí Generála Knopa 433 (2 oddělení) tel.: mobil: ZŠ 581 (1 oddělení) mobil: Vzdělávací program ročník Škola pro život školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ročník - Škola pro život školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 3. Výuka cizích jazyků 4

5 ročník Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Konverzace v anglickém jazyce volitelný Německý jazykvolitelný Francouzský jazyk volitelný Počet oddělení Počet žáků Počet oddělení Počet žáků Počet oddělení Počet žáků Počet oddělení Počet žáků Počet oddělení Počet žáků Počet oddělení Počet žáků celkem

6 6

7 Aj - Nj Rj Celkem žáků Aprobovanost výuky 78 % 100 % 100 % 7

8 4. Integrované děti, výchovný poradce Mgr. Helena Čížková Všichni tito žáci jsou integrováni v rámci běžných tříd, kde je jim věnována intenzivní péče třídním učitelem, výchovným poradcem a ostatními vyučujícími. Všichni jsou rovněž pod pravidelným dohledem psychologa z pedagogicko psychologické poradny a pracují podle vlastních vzdělávacích plánů. 8

9 Druh postižení celkem z toho dívek Sluchové postižení 1 1 Zrakové postižení 1 1 Postižení s vývojovými poruchami učení a chování 6 2 9

10 5. Charakteristika školního roku 2013/ Charakteristika tříd 10

11 Počet tříd: 18 Počet oddělení školní družiny: 3 Počet žáků celkem/ dívky: 419/ 206 Počet žáků r.: celkem/ dívky: 220/ 104 Počet žáků r.: celkem/ dívky: 199/ 102 Z toho dojíždějících žáků: 145 Celkem z 19 obcí: Helvíkovice 29 Lukavice 18 Dlouhoňovice 17 Průměrný počet žáků na třídu: 23,3 Průměrný počet žáků na učitele: 15,0 Průměrný počet zam. hodin na žáka: omluvené neomluvené 42,03 0,07 11

12 5. 2. Statistika prospěchu a chování za 1. pololetí 12

13 ročník ročník Ch D Ch D Vyznamenání Pochvala třídního učitele Pochvala ředitele školy Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy stupeň z chování stupeň z chování Neprospěli

14 5. 3. Statistika prospěchu a chování za 2. pololetí 14

15 ročník ročník Ch D Ch D Vyznamenání Pochvala třídního učitele Pochvala ředitele školy Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy stupeň z chování stupeň z chování Neprospěli Neprospěli po opravných zkouškách

16 6. Zaměstnanci školy Charakteristika pedagogického sboru 16

17 1. Andrová Šárka Mgr roč. Zt učitel roč. 2. Appeltauerová Eva Mgr roč. učitel roč. 3. Balcarová Denisa učitelka MŠ vych. ŠD MD 4. Biedlová Zuzana Mgr. F Ch učitel roč. 5. Buňata Jan Mgr. Tv- Pg učitel roč. 6. Cabalková Ivana Ing. Ch Př učitel roč. 7. Čížková Helena Mgr roč. Hv zástupce ředitele ZŠ 8. Čížková Jitka Mgr roč učitel roč. 9. Dombajová Beata Mgr. M - F učitel roč. 10. Dorčincová Alena Mgr roč. učitel roč. 11. Falladová Jana Mgr roč., Aj učitel roč. 12. Frimlová Romana vychovatelství vedoucí vychovatelka ŠD 13. Hájková Ludmila Mgr roč., Aj učitel roč. 14. Hauptmannová Mirka Mgr. Aj - Tv učitel roč. 15. Hillerová Martina Mgr roč. učitel roč. 16. Holeček Luděk Mgr. P ř Ch učitel roč. 17. Klubertová Markéta Vychovatelství vychovatelka ŠD 18. Kohoutová Regina Mgr. Rj- D - Nj učitel roč. 19. Korábová Irena Mgr. Čj - D učitel roč. 20. Králová Marie Mgr roč., Aj učitel roč. MD 21. Malečková Iveta Mgr roč. učitel roč. 22. Marešová Hana Mgr. spec. pedagogika učitel roč. 23. Pachelová Michaela Mgr roč.; Aj učitel roč. 24. Pandulová Eva Mgr. Z Tv učitel roč 25. Smolová (d) Ludmila Mgr. A j - Fj učitel roč. 26. Solničková Drahoslava Mgr. Čj Vv učitel roč. 27. Stejskalová Eva Mgr roč učitel roč 28. Šindelářová Naďa Mgr roč. Hv učitel roč. 29. Štětinová Hana PaedDr. Tv - Bi ředitelka ZŠ 30. Tobešová Zuzana vychovatelství vychovatelka ŠD 31. Vaňousová Renata Mgr. Čj - Ov učitel roč. 32. Viktorová Zdeńka Mgr roč. učitel roč. 33. Žejdlík Jaromír Mgr. Rj Hv - Nj učitel roč. 17

18 6. 2. Nepedagogičtí pracovníci 18

19 Lenka Bečková Jaroslav Tomeš Naděžda Chodcová Veronika Felgrová Miloslava Svatošová Jana Malá Jana Kristková hospodářka školník, údržbář uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka 7. Spolupráce se školami v regionu ZŠ Nádražní 743 Žamberk: - koordinace termínů - vzájemná výpomoc při dozoru nad žáky při akcích mimo bydliště - výměna zkušeností z řízení školy OU a praktická škola Žamberk: - odborná pomoci při práci s integrovanými dětmi, - oboustranná materiálová výpomoc dětský den, sportovní vybavení - koordinace termínů předání budovy Praktické školy pro potřeby školní družiny - přenechání části vybavení budovy Praktické školy Mateřské školy: říjen: zábavné odpoledne pro rodiče a žáky prvních tříd a pro rodiče a předškolák z mateřských škol Sluníčko, Čtyřlístek, Dlouhoňovic a Helvíkovic za účasti jejich patronů žáků 8. tříd - listopad : informace pro MŠ o budoucích prvňáčcích - návštěva 4 pedagogů z naší školy v MŠ Sluníčko - prosinec: návštěva předškoláků z MŠ Sluníčko v 1. třídách, účast ve výuce - leden: návštěva předškoláků z MŠ Kameničná v 1. třídách, účast ve výuce návštěva v MŠ Helvíkovice návštěva v MŠ Dlouhoňovice - červen: Dvorní slavnost, Den dětí 19

20 Gymnázium Žamberk: - vzájemná výpomoc při dozoru nad žáky při akcích mimo bydliště - materiálová výpomoc, zapůjčení hřiště 8. Účast a úspěchy školy ve sportovních a znalostních soutěžích 20

21 Předmět Soutěž Úroveň Učitel Umístění Počet Poznámka žáků Tělesná výchova Přespolní běh okresní H. Štětinová 1. ml. žákyně 20 Letohrad Tělesná výchova Přespolní běh krajské H. Štětinová 2. ml. žákyně 5 Hlinsko Tělesná výchova Halová kopaná IV. kat okrskové J. Buňata 2. st, žáci 12 Gymnázium Žamberk Tělesná výchova Halová kopaná III. kat okrskové J. Buňata 2. ml. žáci 12 Gymnázium Žamberk Tělesná výchova Coca Cola Cup v kopané okrskové J.Buňata 3. st. žáci 12 Česká Třebová Tělesná výchova Plavecká školní liga okresní J.Buňata 1. ml. žactvo 24 Ústí nad Orlicí Tělesná výchova Superfinále v plavání regionální J.Buňata 8 Rychnov n/ Kn. Tělesná výchova 21. ročník Velikonočního školní E. Stejskalová 407 švihadla Tělesná výchova Bsseball okrskové E. 4. třídy Žamberk Appeltauerová, A. Dorčincová Tělesná výchova 20. roč. Vánoční pálka školní J. Buňata 68 Tělesná výchova Hokejbal II. kat okresní E. Pandulová 12 Letohrad Tělesná výchova Hokejbal III. kat okresní J. Buňata 12 Letohrad Tělesná výchova Lední hokej III. kat. okresní J. Buňata 2. ml. žáci 20 Ústí nad Orlicí Tělesná výchova Lední hokej IV. kat. okresní M. 2. st. žáci 20 Ústí nad Orlicí Hauptmanová Tělesná výchova Šachy školní J. Buňata roč. 29 Tělesná výchova Šachy ml. žáci okresní J. Buňata 4 Lanškroun Tělesná výchova Šachy st. žáci okresní J. Buňata 4 Lanškroun Tělesná výchova Vybíjená 6. tříd okrskové J. BUňata ch. a d. 24 Žamberk Tělesná výchova Orientační běh Krajské K. Koblížek 4.. m družstvo(3. 5 Pardubice kolo V. Borovičková 7. T. Procházková 7. Dominik Friml, T. Sourada, I. Kubíčková) Tělesná výchova Vybíjená tříd okrskové J. Buňata M. ch. a d. Pachelová, E. Stejskalová Tělesná výchova Mc Donaldś Cup kopaná okrskové J. Buňata 3. místo 12 Jablonné n/orl. Tělesná výchova Floorbal kat. IV okrsek J. Buňata 1. m 10 Jablonné nad Orlicí Tělesná výchova Floorbal kat. IV okresní J. Buňata 10 Česká Třebová Tělesná výchova Sportovní den školní 396 Anglický jazyk Test your English Školní L. Smolová 1. V. Barnetová 32 Anglický jazyk Nejlepší překladatel (8.- Školní L. Smolová 1. T. Mártincová 32 9.r.) Matematika Pythagoriáda roč. školní Z.Biedlová,, 47 B. Dombajová Matematika Pythagoriáda okresní Z. Biedlová 1. místo- Tomáš Sourada 3. místo Matěj Hucek 4 Ústí nad Orlicí 21

22 Matematika Olympiáda okresní Z. Biedlová 1. místo- Tomáš Sourada Matematika Sudoku školní Z.Biedlová, B. Dombajová Matematika Sudoku okrskové Z.Biedlová 6 4 Ústí nad Orlicí st.; st. Matematika Sudoku okresní Z. Biedlová 4 Vysoké Mýto Matematika Logická olympiáda Republiko Z. Biedlová T. Sourada Praha vé finále Dějepis Olympiáda školní I. Korábová 22 Dějepis Olympiáda okresní I. Korábová A. Motlová, 2 Ústí nad Orlicí 3. m. T. Sourada Dějepis Olympiáda krajské I. Korábová T. Sourada 1 Dramatická výchova recitační soutěž okresní R.Vaňousová 1. T. Sourada, K. Luxová, V. Borovičková, T. Procházková, 4 Ústí nad Orlicí recitační soutěž krajské R.Vaňousová 2 Pardubice Dramatická výchova Český jazyk Olympiáda roč. školní I. Korábová 1. T. Sourada, 2. J. 75 Šeda Český jazyk Olympiáda roč. okresní I. Korábová 3. T. Sourada 11. J. 2 Ústí nad Orlicí Šeda Český jazyk Olympiáda roč. krajské I. Korábová T. Sourada 1 Pardubice Dopravní Dopravní soutěž školní J. Buňata třídy výchova Dopravní Dopravní soutěž okresní J. Buňata 5. třídy 4 výchova Dopravní Dopravní soutěž okresní J. Buňata mladší žáci 8 výchova Dopravní Dopravní soutěž školní DDM ANIMO 1. stupeň výchova Přírodopis Mineralogická olympiáda okresní L. Holeček 5 Přírodopis Přírodovědný klokan školní L. Holeček 1. místo T. 72 Sourada Přírodopis Přírodovědný klokan krajské L. Holeček 1. místo T. Sourada Přírodopis Olympiáda okresní I. Cabalková 2 Přírodopis Informatika Občanská výchova Občanská výchova Občanská výchova Poznávání rostlin, živočichů a neživé přírody okresní I. Cabalková 1. J. Šeda, L. Motlová, 3. L. Barnetová soutěž Finanční okresní J. Buňata 12 gramotnost Saperesoutěž okresní J. Buňata 1. místo 4 Saperesoutěž krajské J. Buňata 2. místo 4 Saperesoutěž republiko vé J. Buňata 4 11 Česká Třebová 22

23 9. Nejúspěšnější žáci školy Tomáš Sourada (8.B) - Cena Města 1.místo v krajském kole - Přírodovědný klokan místo v krajském kole - Logická olympiáda 2013, postup na republikové finále do Prahy 1.místo v okresním kole - Matematická olympiáda místo v okresním kole - Pythagoriáda 2014 Jan Šeda (9.A) 1.místo v regionální soutěži "Poznávání živočichů a minerálů" Lucie Motlová (6.A) 1.místo v regionální soutěži "Poznávání živočichů a minerálů" Lenka Barnetová (9.B) 3.místo v regionální soutěži "Poznávání živočichů a minerálů" Družstvo dívek ve složení Tereza Procházková, Iva Kubíčková, Monika Černohousová, Nikita Kubíčková 2. místo v krajském finále a v Olympiádě dětí a mládeže Pardubického kraje v přespolním běhu 10. Školní vzdělávací exkurze 23

24 Exkurze Ročník Místo Pedagogický dozor Robotický workshop 8. SOU Žamberk Přírodovědná exkurze 8. Liberec I. Cabalková, M.Hauptmannová Projekt Comenius Maďarsko L. Smolová, B. Ševčíková Parlament ČR 9. Praha I. Korábová, B. Dombajová Burza škol 9. Česká Třebová H. Čížková Brána recyklace 9. A OA Kostelec n./ H. Čížková, E. Pandulová Orl. Dějepisná Pražské Benátky 9. A Praha I. Korábová, R. Vaňousová Městská knihovna 5. A Žamberk E. Stejskalová SŠ a SOU automobilní 9. Ústí nad Orl. I. Korábová, B. Dombajová Plantárium 5. Hradec Králové E. Stejskalová, M. Pachelová, J. Čížková Technohrátky Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk 9. B Žamberk B. Dombajová Žákovské parlamenty ZŠ Chrást H. Marešová Úřad práce 9. Ústí nad Orlicí B. Dombajová, H. Čížková, I. Korábová Žákovské parlamenty Jablonné nad Orl. H. Marešová Městská knihovna 2. Žamberk Z. Viktorová, I. Malečková Městská knihovna 1. Žamberk Š. Andrová, M. Hilerová MÚ, krámek řemesel 5. Žamberk E. Stejskalová, M. Pachelová Výměnný pobyt v Vybraní Německo J. Žejdlík, R. Kohoutová Senftenbergu žáci Školní výlet - přírodovědný 2. Staré Hrady Z. Viktorová, I. Malečková, R. Frimlová Školní výlet - ZOO 3. Praha J. Falladová, N. Šindelářová, J. Řeháková Školní výlet - přírodovědný 5. Opočno, Jaroměř E. Stejskalová, M. Pachelová, H. Čížková Školní výlet - přírodovědný 4. Macocha A. Dorčincová, E. Appeltauerová, M. Pachelová Přírodovědná 5. B Rokytnice v Orl. M. Pachelová, J. Řeháková horách. Školní výlet - přírodovědný 7. B, 8. A Jínolice I. Cabalková, M.Hauptmannová, R. Kohoutová Školní výlet - přírodovědný 7. A, 9. A Stříbrný rybník E. Pandulová, R. Vaňousová, H. Čížková, I. Korábová Školní výlet přírodovědný, 1. Litice Š. Andrová, M. Hillerová dějepisný Školní výlet dějepisný 6. Litrady, Nové L. Holeček, Z. Biedlová, J. Buňata Hrady Technohrátky 8. PPŠ Letohrad I. Cabalková Rodný domek P. Diviše 5. B, 3. Helvíkovice M. Pachelová, J. Falladová, N. Šindelářová Školní výlet - přírodovědný 9. B Dolní Čermná B. Dombajová, R. Kohoutová Projekt Comenius Anglie L. Smolová, M. Pachelová, L. Hájková 24

25 11. Kulturní akce 25

26 Září - Beseda o Rice Lake se studenty Gymnázia Žamberk Říjen - Tři pohádky s písničkou - divadlo - Halloween - Koncert slova a hudby Rodné zemi - předávání Ceny města Žamberk - divadlo Listopad - Afrika písničky s texty J. Žáčka - divadlo Prosinec - Vánoční koncert ZUŠ - Vánoční koncert Violy v kostele Leden - Velké podmořské dobrodružství 3D filmové představení v divadle Únor - Nikdy není pozdě divadelní představení - O mědvědu Ondřejovi divadelní představení Březen - Noc s Andersenem Městská knihovna Duben - Hurá, jaro je tady aneb Velikonoce jsou za dveřmi divadelní představení - Výchovný koncert pro 1. třídy divadlo - Americká divočina odborná přednáška promítáním filmu a fotografií divadlo - Výstava jarních majálesových klobouků vestibul školy Květen - Majáles účast na programu módní přehlídka jarních klobouků, Masarykovo náměstí - Jarní koncert Violy v kostele sv. Václava - Mládí tančí taneční představení ZUŠ v divadle Červen - EMA taneční vystoupení v divadle 26

27 12. Žákovský parlament Žákovský parlament byl na naší škole založen v září roku Je tvořen 25 žáky od čtvrté do deváté třídy.. Zástupci tříd byli do parlamentu zvoleni svou třídou v tajných volbách. Slavnostní jmenování jeho členů proběhlo v listopadu 2013 v obřadní síni města Žamberk k výročí 17. listopadu. Koordinátorkou činnosti parlamentu je p. uč. H. Marešová Zvolení žáci berou svou funkci vážně a jsou na ni hrdí. Stávají se komunikačním mostem mezi žáky a pedagogickým sborem Aktivity žákovského parlamentu a) Charitativní činnost: * podzim sbírka na podporu hippoterapie * zima Stavění sněhuláků pro Afriku * celoročně - sbírka PET víček pro Barunku b) Řešení problémů školy: - na podzim roku 2013 zřídil schránku důvěry, kam žáci mohou vhazovat své připomínky k činnosti školy - plní funkci primární prevence, parlamenťáci si více všímají mezilidských vztahů ve škole a to také učí své spolužáky - s konkrétními problémy se obrací zástupci žákovského parlamentu přímo na vedení školy c) Spolupráce s rodiči a širokým okolím - V průběhu školního roku uspořádal třikrát společenskou hru Bingo (včetně občerstvení vlastní výroby) a Zábavné odpoledne, kde se rodiče a přátelé školy mohli vrátit do svých dětských let a osvěžit si své vědomosti ze základní školy. d) Vzdělávání členů žákovského parlamentu Žákovský parlament pořádal dva výjezdy: - první do Chrástu, kde proběhlo setkání školních parlamentů z Pardubického kraje - druhý do Jablonného nad Orlicí, kde členové parlamentu byli proškoleni k činnosti parlamentu. 13. Projekt partnerství škol Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na 27

28 předškolní a školní vzdělávání. Do tohoto projektu se naše škola aktivně zapojila od září Projektovou žádost vypracovala Mgr. Jana Fialová, z důvodů jejího odchodu z naší školy se koordinátorkou stala B. Ševčíková a po jejím odchodu na mateřskou dovolenou Mgr. L. Smolová. Našimi partnerskými školami jsou školy z Norska, Velké Británie, Kypru, Německa, Slovinska a Maďarska. Téma projektu: A Recipe for 21st Century Life Aktivity na škole v rámci projektu : návštěva partnerské školy v Maďarsku, 2 učitelé + 2 žáci - Zdravý životní styl, příprava a výměna receptů jídel mezi partnerskými školami, výroba knihy receptů - Beseda s výživovým poradcem pro žáky - Halloween, Ovocný den na naší škole - Naši skuteční hrdinové - Rodina - Přátelství Párty přátelství : Návštěva škol z partnerských zemí na naší škole a ve městě - Zahrádka na hlavě výroba klobouků, výstava ve vestibulu školy - červen 2014: Výstava klobouků v kavárně - "Dva světy" : Návštěva školy ve VB 14. Viola žákovský pěvecký sbor Sbormistr: Mgr. Jaromír Žejdlík - Inaugurace žákovského parlamentu na radnici - Rozsvícení vánočního stromu na Masarykově náměstí - Vystoupení v Městském muzeu Źamberk - Vánoční koncert v kostele sv. Václava - Vánoční koncert v Libáni - Adventní zpěvy v Praze - Vánoční koncert pro školu - Štědrovečerní koledování Dolní Morava - Koncert v Léčebném ústavu Albertinum - Vzpomínkový večer k 85. Narozeninám P. Ebena v Divišově divadle - Koncert pro sedm států Evropy v zámecké kapli v rámci projektu Comenius - Jarní festival pěveckých sborů v Klášterci nad Orlicí - Jarní koncert v kostele sv. Václava v Žamberku - Jarní koncert pro školu 28

29 15. Další aktivity školy Adaptační pobyt 6. tříd v penzionu Lesanka v Pastvinách: Třídy 6.A i 6.B absolvovaly dvoudenní seznamovací pobyt, jehož cílem bylo začlenit nové žáky do kolektivu třídy, seznámit se s novým kolektivem, monitorování vztahů mezi dětmi a předcházet patologickým jevům ve třídě. Plavecký výcvik pro 3., 4. a 6. ročník: Znalost plavání by měla být nezbytnou součástí přípravy mladého člověka pro život, protože je nezastupitelné ve svých kladných zdravotních dopadech na organismus každého jedince. Z těchto důvodů je zařazen výcvik plavání do ŠVP naší školy. Výcvik probíhá v plavecké učebně v Ústí nad Orlicí, v pondělí 4. třídy, ve čtvrtek 3.a 6. třídy podle ŠVP pod vedením trenérů plavecké školy. Lyžařský výcvik tříd 7. A a 7. B: Lyžařský výcvik proběhl v Říčkách v Orlických horách na chatě Karosa. Náplní lyžařského kurzu byl výcvik na sjezdových lyžích, na snowboardu a na běžeckých lyžích. Součástí kurzu byl i pobyt v zimní přírodě a etická výchova žáků. Školní Mikuláš: - Žáci devátých tříd připravili nadílku pro ročník Sběr : - Sběr papíru 3x za rok, sebráno celkem Sběr kaštanů a žaludů pro Správu Parishových lesů a myslivecké sdružení Březina, Záchlumí v říjnu 2013, sebráno celkem kaštanů kg a žaludú 288 kg - Sběr elektropřístrojů průběžně sebráno celkem 1439 kusů - Sběr nápojových kartonů průběžně sebráno celkem 1024 kg Celoměstská soutěž ve sběru odpadových surovin: - 1.místo za sběr papíru v celkovém objemu kg - 1. místo ve sběru papíru na žáka v celkovém objemu 114, 64 kg - 2. místo za sběr nápojových kartonů v celkovém objemu kg - 2. místo za sběr elektropřístrojů v celkovém objemu , 3 kg Ocenění odpovídá částce ,- Kč. Projekt Prevence zubního kazu Interaktivní program studentů LF Hradec Králové pro 1. až 6. ročníky. Školní ples: - 3. ročník v tělocvičně v Lukavici - Organizátorem byl pedagogický sbor ve spolupráci se SRPDŠ a rodiči jednotlivých tříd 29

30 Noc s Andersenem: - koordinátor akce R. Frimlová - pobyt vybraných žáků přes noc ve škole s pohádkami Sportovní den školy: Sportovní den proběhl na stadióně, k organizaci byla vybrána sobota, aby se této akce mohly zúčastnit také rodiče našich žáků. Před svými rodiči soutěžilo 396 žáků, vítěznými třídami se stali žáci 5. B a 7. B. Dvorní slavnost - Den dětí: eloškolníjiž tradiční zábavné dopoledne plné her a soutěží pro děti spojené s odměnami pro soutěžící. Celou akci organizovali žáci 9.tříd pod vedením svých třídních učitelů. Tématem letošní slavnosti bylo téma Sport Halloween 2013: Žáci 8. A 9. tříd pod vedením vyučující anglického jazyka připravili Halloween pro žáky 1. až 5. ročníků. Vánoční pálka 2013: Celoškolní turnaj ve stolním tenise organizovaný ve vestibulu školy p. uč. J. Buňatou. Velikonoční švihadlo 21. ročník: Tradiční celoškolní soutěž ve skákání přes švihadlo. Výsledky byly vyhlášeny na školním dvoře za účasti všech tříd. Dopravní výchova: Opravní výchova probíhala na škole pod koordinací p. uč. J. Buňaty průběžně celý rok, výsledkem bylo získání průkazu cyklisty žáky čtvrtých ročníků. Pasování prvňáčků na čtenáře: Žáci prvních tříd byli slavnostně pasováni na čtenáře v Městské knihovně Předávání Pamětních listů : Slavnostní předávání Pamětních listů žákům devátých ročníků proběhlo za přítomnosti rodičů na Radnici v Žamberku dne Projekt etické výchovy Na vztazích stavíme 30

31 Hlavním cílem projektu je využivat dobrých zkušeností s předmětem etická výchova, zvláště pak jeho výchovného obsahu, zážitkových forem výuky a výchovného stylu, a tento potenciál přenést do oblastí života ve škole. Koordinátorem projektu je na škole Mgr. Beata Dombajová Aktivity v rámci projektu - v období IX. - XII proběhl na půdě školy akreditovaný čtyřicetihodinový seminář vedený lektorem Ing. J. Macháčkovou (ze spol. Etické Fórum ČR, s.r.o., Praha), který absolvovalo pět zájemců z řad učitelů 1. stupně a tři z 2. - Inovace adaptačního pobytu pro žáky šestého ročníku na základě konzultací a navázání spolupráce s psycholožkou J. Klementovou z PPP Ústí n. O., p. uč. A. Boháčovou ze ZŠ U Dvora v Letohradě, a využitím materiálů o adaptačním soustředění od Mgr. M. Dubce (občan. sdružení Odyssea). - Obohacení našich tradičních školních akcí, patronáty devátých tříd nad prvňáky. - Změny v ŠVP, které mají za cíl připravit prostor pro větší integraci etických prvků do běžné školní výuky. Změny se týkají jednak změn klíčových kompetencí v oblasti sociální a personální, oblasti průřezových témat, začleněním nových témat a změn v rozsahu náplně základních předmětů na 1.st. - Využívání prvků etické výchovy na 1.stupni - Využívání prvků etické výchovy jako formy prevence šikany. 17. Partnerství s Oberschulle Dr. Otto Rindt ze Senftenbergu - Výměnný pobyt vybraných žáků 7., 8. a 9. tříd na partnerské škole Senftenbergu, koordinátoři akce: Mgr. J. Žejdlík a Mgr. R. Kohoutová. 18. Organizace 7. ročníku Běhu naděje 7. ročník Běhu naděje stejně jako každý rok i letos byl organizován ve spolupráci s Městem Žamberk, tratě byly vedeny centrem města a zámeckým parkem. Na organizaci se podílelo 14 učitelů naší školy. Akci koordinovala za školu paní zástupkyně ředitelky Mgr. Helena Čížková. Běhu naděje se zúčastnilo se 392 dětí a dospělých, na boj proti rakovině bylo vybráno 8526,- Kč. 19. Projekty realizované v roce 2013: Evropské projekty OP VK EU Peníze do škol účel. znak Comenius partnerství škol Mléko do škol Ovoce do škol , 70 Kč ,- Kč 31

32 MŠMT Projekty Města Žamberk v roce 2013: Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v ZŠ, Na vztazích stavíme účel.z Zájmová činnost dětí /soutěž ve sběru druhotných surovin/ Mládežnický projekt ekologický Mládežnické projekty zájmové: plavání rozvíjení pohyb.dovedností pěvecký sbor Viola ,- Kč ,- Kč 2 000,- Kč Noc s Andersenem Hravě zdravě Keramika Čtenářský kroužek Angl. jazyk pro 2.r. Senftenberg- návštěva žáků na partnerské škole ,- Kč 7 000,- Kč ,- Kč 1 000,- Kč 1 000,- Kč 2 000,- Kč 1 000,- Kč 1 000,- Kč 6 000,- Kč Projekt Peníze do škol - v rámci projektu ESF 1.4 Vzdělávání pro konkurenceschopnost - podán v březnu schválen MŠMT získána částka ,- Kč - zahájení 1.června 2011: tvorba učebních materiálů, na tvorbě těchto materiálů se podílelo 11 učitelů - ukončení 30. listopadu 2013 závěrečná zpráva Mléko do škol Projekt je uskutečněn pod záštitou a s finanční podporou Evropské unie a České republiky, kdy hlavním cílem projektu je podpořit spotřebu mléka a mléčných výrobků u dětí a dospívající mládeže. - koordinátor: Mgr. Martina Hillerová - prodej mléka 2x týdně o hlavní přestávce Ovoce do škol Projekt je uskutečněn pod záštitou a s finanční podporou Evropské unie a České republiky. Žákům 1. až 5. tříd je distribuováno zdarma ovoce 1x za 14 dní. - koordinátor: Mgr. Helena Čížková 32

33 19. Získávání nových žáků Zápis do prvních tříd Zápis do prvních tříd proběhl 16. ledna 2014, kde bylo zapsáno do prvních tříd naší Školy 41 žáků. Rodiče 10 dětí požádali o odklad. Zápisu do prvních tříd předcházelo několik akcí, na kterých se mohli budoucí prvňáčci se svými rodiči seznámit s prostředím školy, s budoucími třídními učitelkami, s ostatními vyučujícími a se současnými prvňáky. Akce probíhající na naší škole pro budoucí prvňáky: Návštěva budoucích třídních učitelek prvních tříd a třídních učitelek současných prvních tříd v MŠ Sluníčko Zábavné odpoledne pro budoucí a současné prvňáky s rodiči Návštěva budoucích třídních učitelek prvních tříd v MŠ Dlouhoňovice Den otevřených dveří Návštěva předškoláků z MŠ Kameničná v 1. třídách Návštěva předškoláků z MŠ Helvíkovice v 1. třídách Získávání nových žáků do 6. ročníků Při získávání žáků z 5. tříd jsme se orientovali hlavně na malotřídní školy v okolí, ZŠ Líšnice, ZŠ Lukavice, ZŠ Bohousová, ZŠ Nekoř a ZŠ Česká Rybná. Žáci těchto škol se svými učiteli navštívili přímo vyučování. Dne jsme zorganizovali zábavné odpoledne a den otevřených dveří pro žáky 4. a 5. ročníku malotřídních škol Líšnice, Lukavice, Bohousové, Nekoře a České Rybné, ale i všech ostatních zájemců tohoto věku o naší školu. 20. Výchova k volbě povolání, výchovný poradce Mgr. Helena Čížková Na pozici výchovného poradce pracuje zástupkyně ředitelky Mgr. Helena Čížková. Pravidelně se účastní školení pro výchovné poradce, seminářů PPP, udržuje kontakt se školami a firmami z regionu, udržuje kontakt s rodiči a řeší s nimi nastalé problémy. Organizuje pro žáky 9. ročníků informační schůzky k volbě povolání, kterých se účastní zástupci jednotlivých školských zařízení, exkurze na Úřad práce a do různých podniků a firem v okolí. Pravidelně seznamuje rodiče a žáky 9. ročníku s nabídkami školských zařízení a učebních oborů. Od příštího školního roku začne Mgr. Luděk Holeček studovat obor výchovné poradenství, abychom získali pro školu odborně vzdělaného výchovného poradce Aktivity v rámci výchovy k volbě povolání - Exkurze pro výchovné poradce do podniků Bühler a ZEZ - Návštěva ze SPC Praha - Burza středních škol pro žáky 9. ročníku v České Třebové 33

34 - Brána recyklace OA Kostelec nad Orlicí - exkurze do SŠ a SOU automobilní Dukla Ústí nad Orlicí pro žáky 9. ročníku - prezentace možností studia PŠ Letohrad pro žáky 9. Ročníku - Technohrátky Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk pro 9. třídy - Den otevřených dveří pro žáky 8. a 9. tříd s rodiči v Bühleru - Prezentace a možnosti studia na Střední škole obchodu, řemesel a služeb Žamberk - Exkurze na Úřad práce v Ústí nad Orlicí pro vycházející žáky - Den otevřených dveří na Střední škole obchodu, řemesel a služeb Žamberk - prezentace možností studia na Gymnáziu Žamberk pro žáky 9. ročníku - informativní schůzka rodičů vycházejících žáků o podání přihlášek a zápisových lístků na střední školy 21. Výsledky přijímacího řízení na střední školy Přijat na školu: Počet žáků: Gymnázium 4 - leté 5 Gymnázium 8 - leté 10 SOU 14 SOŠ 26 Škola Gymnázium Žamberk 3 Letohradské soukromé gymnázium 1 Biskupské gymnázium Hradec Králové 1 Obchodní akademie a Střední škola cestovního 3 ruchu Choceň Obchodní akademie T. G. Masaryka Kostelec 6 nad Orlicí Česká lesnická akademie Trutnov 1 VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou 3 SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk 6 SPŠCH Pardubice 3 SŠA Ústí nad Orlicí 2 VOŠPg a SPgŠ Litomyšl 1 SPŠE a IT Dobruška 1 SŠUP Ústí nad Orlicí 4 SŠ zahradnická a technická Litomyšl 1 SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky s.r.o. Hradec 3 Králové SŠZV Lanškroun 1 PSŠ Letohrad 2 Konzervatoř Duncan center Praha 1 Konzervatoř Brno 1 VOŠ zdravotnická a SZŠ Hradec Králové 1 34

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Komenského 1720, 686 03 Staré Město telefon: 702 278 873 zsstmesto@zsstmesto.cz www.zsstmesto.cz bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č.ú. 11631721/0100, IČ: 75022567

Více

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice.

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice. Základní škola Strančice, okres Praha východ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 1 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Školní rok 2012/2013 předkládá 30. 9. 2013 Ing. Ľubica Havelková ředitelka školy 1 O B S A H I. Základní údaje o škole str. 3 II. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje str. 7 III.

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2013 2014 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014 Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 PSČ 580 01 Havlíčkův Brod, telefon + fax 569 429 070, IČO 709 10 961 KB Havlíčkův Brod 128 38 521/0100, e-mail adresa zs.nuselska@worldonline.cz Č.j. 294/2014/ZSNU

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU okres Benešov, příspěvková organizace. za školní rok 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU okres Benešov, příspěvková organizace. za školní rok 2013 2014 Základní škola a mateřská škola Poříčí nad Sázavou okres Benešov, příspěvková organizace, Školní 190, 257 21 Poříčí nad Sázavou IČ: 70 991 634, tel. 317 779 110, e-mail: skolaporici@quick.cz, web: www.zsporicins.cz

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy Školní rok 2012 2013. Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno. Název školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Školní rok 2012 2013. Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno. Název školy Název školy IZO IČO Adresa Ředitel Telefon E-mail www Fax Zřizovatel Adresa zřizovatele Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno 37 76 76 Slaný, Politických vězňů 777 Ing. Věra Bělochová

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Výroční zpráva o činnosti Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice v oblasti pedagogické za školní rok 2011/2012 a v oblasti ekonomické za kalendářní rok 2011 Výroční zpráva

Více