VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽAMBERK, 28. ŘÍJNA 581 O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Zpracovala: PaedDr. Hana Štětinová, ředitelka školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽAMBERK, 28. ŘÍJNA 581 O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Zpracovala: PaedDr. Hana Štětinová, ředitelka školy"

Transkript

1 Základní škola Žamberk, 28.října 581 ŽAMBERK PSČ tel., fax , , mobil VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽAMBERK, 28. ŘÍJNA 581 O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: PaedDr. Hana Štětinová, ředitelka školy

2 Výroční zpráva základní školy je zpracována ve smyslu ustanovení 10, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Obsah 1. Základní charakteristika školy Vzdělávací program Výuka cizích jazyků Integrované děti, výchovný poradce Mgr. Helena Čížková Charakteristika školního roku 2013/ Charakteristika tříd Statistika prospěchu a chování za 1. pololetí Statistika prospěchu a chování za 2. pololetí Zaměstnanci školy Charakteristika pedagogického sboru Nepedagogičtí pracovníci Spolupráce se školami v regionu Účast a úspěchy školy ve sportovních a znalostních soutěžích Nejúspěšnější žáci školy Školní vzdělávací exkurze Kulturní akce Žákovský parlament Aktivity žákovského parlamentu Projekt partnerství škol Comenius Aktivity na škole v rámci projektu Viola žákovský pěvecký sbor Další aktivity školy Projekt etické výchovy Na vztazích stavíme Aktivity v rámci projektu Partnerství s Oberschulle Dr. Otto Rindt ze Senftenbergu Organizace 7. ročníku Běhu naděje Projekty realizované v roce 2013: Projekt Peníze do škol Mléko do škol Ovoce do škol Získávání nových žáků Zápis do prvních tříd Získávání nových žáků do 6. ročníků Výchova k volbě povolání, výchovný poradce Mgr. Helena Čížková Aktivity v rámci výchovy k volbě povolání Výsledky přijímacího řízení na střední školy Prevence sociálně patologických jevů...20 školní metodik prevence: Mgr. Renata Vaňousová Aktivity v rámci prevence sociálně patologických jevů:...20

3 23. Environmentální výchova Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Školská rada Školní družina Aktivity školní družiny Spolupráce s rodiči Spolupráce s Městem Žamberk Spolupráce s dalšími organizacemi v regionu Finanční hospodaření školy za kalendářní rok 2013 (Kč) Závěrečné zhodnocení...23

4 1. Základní charakteristika školy Název školy, právní forma: Základní škola Žamberk, 28. října 581, příspěvková organizace Sídlo: Žamberk, 28. října 581 Zřizovatel školy: Město Žamberk Ředitel školy: PaedDr. Hana Štětinová Součásti školy: školní družina Kontakt: škola: Žamberk, 28. října 581 tel.: mobil: www: zs28rijna-zamberk.cz/ školní družina: Žamberk, 28. října 581(1 oddělení) Náměstí Generála Knopa 433 (2 oddělení) tel.: mobil: ZŠ 581 (1 oddělení) mobil: Vzdělávací program ročník Škola pro život školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ročník - Škola pro život školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 3. Výuka cizích jazyků 4

5 ročník Anglický jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Konverzace v anglickém jazyce volitelný Německý jazykvolitelný Francouzský jazyk volitelný Počet oddělení Počet žáků Počet oddělení Počet žáků Počet oddělení Počet žáků Počet oddělení Počet žáků Počet oddělení Počet žáků Počet oddělení Počet žáků celkem

6 6

7 Aj - Nj Rj Celkem žáků Aprobovanost výuky 78 % 100 % 100 % 7

8 4. Integrované děti, výchovný poradce Mgr. Helena Čížková Všichni tito žáci jsou integrováni v rámci běžných tříd, kde je jim věnována intenzivní péče třídním učitelem, výchovným poradcem a ostatními vyučujícími. Všichni jsou rovněž pod pravidelným dohledem psychologa z pedagogicko psychologické poradny a pracují podle vlastních vzdělávacích plánů. 8

9 Druh postižení celkem z toho dívek Sluchové postižení 1 1 Zrakové postižení 1 1 Postižení s vývojovými poruchami učení a chování 6 2 9

10 5. Charakteristika školního roku 2013/ Charakteristika tříd 10

11 Počet tříd: 18 Počet oddělení školní družiny: 3 Počet žáků celkem/ dívky: 419/ 206 Počet žáků r.: celkem/ dívky: 220/ 104 Počet žáků r.: celkem/ dívky: 199/ 102 Z toho dojíždějících žáků: 145 Celkem z 19 obcí: Helvíkovice 29 Lukavice 18 Dlouhoňovice 17 Průměrný počet žáků na třídu: 23,3 Průměrný počet žáků na učitele: 15,0 Průměrný počet zam. hodin na žáka: omluvené neomluvené 42,03 0,07 11

12 5. 2. Statistika prospěchu a chování za 1. pololetí 12

13 ročník ročník Ch D Ch D Vyznamenání Pochvala třídního učitele Pochvala ředitele školy Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy stupeň z chování stupeň z chování Neprospěli

14 5. 3. Statistika prospěchu a chování za 2. pololetí 14

15 ročník ročník Ch D Ch D Vyznamenání Pochvala třídního učitele Pochvala ředitele školy Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy stupeň z chování stupeň z chování Neprospěli Neprospěli po opravných zkouškách

16 6. Zaměstnanci školy Charakteristika pedagogického sboru 16

17 1. Andrová Šárka Mgr roč. Zt učitel roč. 2. Appeltauerová Eva Mgr roč. učitel roč. 3. Balcarová Denisa učitelka MŠ vych. ŠD MD 4. Biedlová Zuzana Mgr. F Ch učitel roč. 5. Buňata Jan Mgr. Tv- Pg učitel roč. 6. Cabalková Ivana Ing. Ch Př učitel roč. 7. Čížková Helena Mgr roč. Hv zástupce ředitele ZŠ 8. Čížková Jitka Mgr roč učitel roč. 9. Dombajová Beata Mgr. M - F učitel roč. 10. Dorčincová Alena Mgr roč. učitel roč. 11. Falladová Jana Mgr roč., Aj učitel roč. 12. Frimlová Romana vychovatelství vedoucí vychovatelka ŠD 13. Hájková Ludmila Mgr roč., Aj učitel roč. 14. Hauptmannová Mirka Mgr. Aj - Tv učitel roč. 15. Hillerová Martina Mgr roč. učitel roč. 16. Holeček Luděk Mgr. P ř Ch učitel roč. 17. Klubertová Markéta Vychovatelství vychovatelka ŠD 18. Kohoutová Regina Mgr. Rj- D - Nj učitel roč. 19. Korábová Irena Mgr. Čj - D učitel roč. 20. Králová Marie Mgr roč., Aj učitel roč. MD 21. Malečková Iveta Mgr roč. učitel roč. 22. Marešová Hana Mgr. spec. pedagogika učitel roč. 23. Pachelová Michaela Mgr roč.; Aj učitel roč. 24. Pandulová Eva Mgr. Z Tv učitel roč 25. Smolová (d) Ludmila Mgr. A j - Fj učitel roč. 26. Solničková Drahoslava Mgr. Čj Vv učitel roč. 27. Stejskalová Eva Mgr roč učitel roč 28. Šindelářová Naďa Mgr roč. Hv učitel roč. 29. Štětinová Hana PaedDr. Tv - Bi ředitelka ZŠ 30. Tobešová Zuzana vychovatelství vychovatelka ŠD 31. Vaňousová Renata Mgr. Čj - Ov učitel roč. 32. Viktorová Zdeńka Mgr roč. učitel roč. 33. Žejdlík Jaromír Mgr. Rj Hv - Nj učitel roč. 17

18 6. 2. Nepedagogičtí pracovníci 18

19 Lenka Bečková Jaroslav Tomeš Naděžda Chodcová Veronika Felgrová Miloslava Svatošová Jana Malá Jana Kristková hospodářka školník, údržbář uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka uklízečka 7. Spolupráce se školami v regionu ZŠ Nádražní 743 Žamberk: - koordinace termínů - vzájemná výpomoc při dozoru nad žáky při akcích mimo bydliště - výměna zkušeností z řízení školy OU a praktická škola Žamberk: - odborná pomoci při práci s integrovanými dětmi, - oboustranná materiálová výpomoc dětský den, sportovní vybavení - koordinace termínů předání budovy Praktické školy pro potřeby školní družiny - přenechání části vybavení budovy Praktické školy Mateřské školy: říjen: zábavné odpoledne pro rodiče a žáky prvních tříd a pro rodiče a předškolák z mateřských škol Sluníčko, Čtyřlístek, Dlouhoňovic a Helvíkovic za účasti jejich patronů žáků 8. tříd - listopad : informace pro MŠ o budoucích prvňáčcích - návštěva 4 pedagogů z naší školy v MŠ Sluníčko - prosinec: návštěva předškoláků z MŠ Sluníčko v 1. třídách, účast ve výuce - leden: návštěva předškoláků z MŠ Kameničná v 1. třídách, účast ve výuce návštěva v MŠ Helvíkovice návštěva v MŠ Dlouhoňovice - červen: Dvorní slavnost, Den dětí 19

20 Gymnázium Žamberk: - vzájemná výpomoc při dozoru nad žáky při akcích mimo bydliště - materiálová výpomoc, zapůjčení hřiště 8. Účast a úspěchy školy ve sportovních a znalostních soutěžích 20

21 Předmět Soutěž Úroveň Učitel Umístění Počet Poznámka žáků Tělesná výchova Přespolní běh okresní H. Štětinová 1. ml. žákyně 20 Letohrad Tělesná výchova Přespolní běh krajské H. Štětinová 2. ml. žákyně 5 Hlinsko Tělesná výchova Halová kopaná IV. kat okrskové J. Buňata 2. st, žáci 12 Gymnázium Žamberk Tělesná výchova Halová kopaná III. kat okrskové J. Buňata 2. ml. žáci 12 Gymnázium Žamberk Tělesná výchova Coca Cola Cup v kopané okrskové J.Buňata 3. st. žáci 12 Česká Třebová Tělesná výchova Plavecká školní liga okresní J.Buňata 1. ml. žactvo 24 Ústí nad Orlicí Tělesná výchova Superfinále v plavání regionální J.Buňata 8 Rychnov n/ Kn. Tělesná výchova 21. ročník Velikonočního školní E. Stejskalová 407 švihadla Tělesná výchova Bsseball okrskové E. 4. třídy Žamberk Appeltauerová, A. Dorčincová Tělesná výchova 20. roč. Vánoční pálka školní J. Buňata 68 Tělesná výchova Hokejbal II. kat okresní E. Pandulová 12 Letohrad Tělesná výchova Hokejbal III. kat okresní J. Buňata 12 Letohrad Tělesná výchova Lední hokej III. kat. okresní J. Buňata 2. ml. žáci 20 Ústí nad Orlicí Tělesná výchova Lední hokej IV. kat. okresní M. 2. st. žáci 20 Ústí nad Orlicí Hauptmanová Tělesná výchova Šachy školní J. Buňata roč. 29 Tělesná výchova Šachy ml. žáci okresní J. Buňata 4 Lanškroun Tělesná výchova Šachy st. žáci okresní J. Buňata 4 Lanškroun Tělesná výchova Vybíjená 6. tříd okrskové J. BUňata ch. a d. 24 Žamberk Tělesná výchova Orientační běh Krajské K. Koblížek 4.. m družstvo(3. 5 Pardubice kolo V. Borovičková 7. T. Procházková 7. Dominik Friml, T. Sourada, I. Kubíčková) Tělesná výchova Vybíjená tříd okrskové J. Buňata M. ch. a d. Pachelová, E. Stejskalová Tělesná výchova Mc Donaldś Cup kopaná okrskové J. Buňata 3. místo 12 Jablonné n/orl. Tělesná výchova Floorbal kat. IV okrsek J. Buňata 1. m 10 Jablonné nad Orlicí Tělesná výchova Floorbal kat. IV okresní J. Buňata 10 Česká Třebová Tělesná výchova Sportovní den školní 396 Anglický jazyk Test your English Školní L. Smolová 1. V. Barnetová 32 Anglický jazyk Nejlepší překladatel (8.- Školní L. Smolová 1. T. Mártincová 32 9.r.) Matematika Pythagoriáda roč. školní Z.Biedlová,, 47 B. Dombajová Matematika Pythagoriáda okresní Z. Biedlová 1. místo- Tomáš Sourada 3. místo Matěj Hucek 4 Ústí nad Orlicí 21

22 Matematika Olympiáda okresní Z. Biedlová 1. místo- Tomáš Sourada Matematika Sudoku školní Z.Biedlová, B. Dombajová Matematika Sudoku okrskové Z.Biedlová 6 4 Ústí nad Orlicí st.; st. Matematika Sudoku okresní Z. Biedlová 4 Vysoké Mýto Matematika Logická olympiáda Republiko Z. Biedlová T. Sourada Praha vé finále Dějepis Olympiáda školní I. Korábová 22 Dějepis Olympiáda okresní I. Korábová A. Motlová, 2 Ústí nad Orlicí 3. m. T. Sourada Dějepis Olympiáda krajské I. Korábová T. Sourada 1 Dramatická výchova recitační soutěž okresní R.Vaňousová 1. T. Sourada, K. Luxová, V. Borovičková, T. Procházková, 4 Ústí nad Orlicí recitační soutěž krajské R.Vaňousová 2 Pardubice Dramatická výchova Český jazyk Olympiáda roč. školní I. Korábová 1. T. Sourada, 2. J. 75 Šeda Český jazyk Olympiáda roč. okresní I. Korábová 3. T. Sourada 11. J. 2 Ústí nad Orlicí Šeda Český jazyk Olympiáda roč. krajské I. Korábová T. Sourada 1 Pardubice Dopravní Dopravní soutěž školní J. Buňata třídy výchova Dopravní Dopravní soutěž okresní J. Buňata 5. třídy 4 výchova Dopravní Dopravní soutěž okresní J. Buňata mladší žáci 8 výchova Dopravní Dopravní soutěž školní DDM ANIMO 1. stupeň výchova Přírodopis Mineralogická olympiáda okresní L. Holeček 5 Přírodopis Přírodovědný klokan školní L. Holeček 1. místo T. 72 Sourada Přírodopis Přírodovědný klokan krajské L. Holeček 1. místo T. Sourada Přírodopis Olympiáda okresní I. Cabalková 2 Přírodopis Informatika Občanská výchova Občanská výchova Občanská výchova Poznávání rostlin, živočichů a neživé přírody okresní I. Cabalková 1. J. Šeda, L. Motlová, 3. L. Barnetová soutěž Finanční okresní J. Buňata 12 gramotnost Saperesoutěž okresní J. Buňata 1. místo 4 Saperesoutěž krajské J. Buňata 2. místo 4 Saperesoutěž republiko vé J. Buňata 4 11 Česká Třebová 22

23 9. Nejúspěšnější žáci školy Tomáš Sourada (8.B) - Cena Města 1.místo v krajském kole - Přírodovědný klokan místo v krajském kole - Logická olympiáda 2013, postup na republikové finále do Prahy 1.místo v okresním kole - Matematická olympiáda místo v okresním kole - Pythagoriáda 2014 Jan Šeda (9.A) 1.místo v regionální soutěži "Poznávání živočichů a minerálů" Lucie Motlová (6.A) 1.místo v regionální soutěži "Poznávání živočichů a minerálů" Lenka Barnetová (9.B) 3.místo v regionální soutěži "Poznávání živočichů a minerálů" Družstvo dívek ve složení Tereza Procházková, Iva Kubíčková, Monika Černohousová, Nikita Kubíčková 2. místo v krajském finále a v Olympiádě dětí a mládeže Pardubického kraje v přespolním běhu 10. Školní vzdělávací exkurze 23

24 Exkurze Ročník Místo Pedagogický dozor Robotický workshop 8. SOU Žamberk Přírodovědná exkurze 8. Liberec I. Cabalková, M.Hauptmannová Projekt Comenius Maďarsko L. Smolová, B. Ševčíková Parlament ČR 9. Praha I. Korábová, B. Dombajová Burza škol 9. Česká Třebová H. Čížková Brána recyklace 9. A OA Kostelec n./ H. Čížková, E. Pandulová Orl. Dějepisná Pražské Benátky 9. A Praha I. Korábová, R. Vaňousová Městská knihovna 5. A Žamberk E. Stejskalová SŠ a SOU automobilní 9. Ústí nad Orl. I. Korábová, B. Dombajová Plantárium 5. Hradec Králové E. Stejskalová, M. Pachelová, J. Čížková Technohrátky Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk 9. B Žamberk B. Dombajová Žákovské parlamenty ZŠ Chrást H. Marešová Úřad práce 9. Ústí nad Orlicí B. Dombajová, H. Čížková, I. Korábová Žákovské parlamenty Jablonné nad Orl. H. Marešová Městská knihovna 2. Žamberk Z. Viktorová, I. Malečková Městská knihovna 1. Žamberk Š. Andrová, M. Hilerová MÚ, krámek řemesel 5. Žamberk E. Stejskalová, M. Pachelová Výměnný pobyt v Vybraní Německo J. Žejdlík, R. Kohoutová Senftenbergu žáci Školní výlet - přírodovědný 2. Staré Hrady Z. Viktorová, I. Malečková, R. Frimlová Školní výlet - ZOO 3. Praha J. Falladová, N. Šindelářová, J. Řeháková Školní výlet - přírodovědný 5. Opočno, Jaroměř E. Stejskalová, M. Pachelová, H. Čížková Školní výlet - přírodovědný 4. Macocha A. Dorčincová, E. Appeltauerová, M. Pachelová Přírodovědná 5. B Rokytnice v Orl. M. Pachelová, J. Řeháková horách. Školní výlet - přírodovědný 7. B, 8. A Jínolice I. Cabalková, M.Hauptmannová, R. Kohoutová Školní výlet - přírodovědný 7. A, 9. A Stříbrný rybník E. Pandulová, R. Vaňousová, H. Čížková, I. Korábová Školní výlet přírodovědný, 1. Litice Š. Andrová, M. Hillerová dějepisný Školní výlet dějepisný 6. Litrady, Nové L. Holeček, Z. Biedlová, J. Buňata Hrady Technohrátky 8. PPŠ Letohrad I. Cabalková Rodný domek P. Diviše 5. B, 3. Helvíkovice M. Pachelová, J. Falladová, N. Šindelářová Školní výlet - přírodovědný 9. B Dolní Čermná B. Dombajová, R. Kohoutová Projekt Comenius Anglie L. Smolová, M. Pachelová, L. Hájková 24

25 11. Kulturní akce 25

26 Září - Beseda o Rice Lake se studenty Gymnázia Žamberk Říjen - Tři pohádky s písničkou - divadlo - Halloween - Koncert slova a hudby Rodné zemi - předávání Ceny města Žamberk - divadlo Listopad - Afrika písničky s texty J. Žáčka - divadlo Prosinec - Vánoční koncert ZUŠ - Vánoční koncert Violy v kostele Leden - Velké podmořské dobrodružství 3D filmové představení v divadle Únor - Nikdy není pozdě divadelní představení - O mědvědu Ondřejovi divadelní představení Březen - Noc s Andersenem Městská knihovna Duben - Hurá, jaro je tady aneb Velikonoce jsou za dveřmi divadelní představení - Výchovný koncert pro 1. třídy divadlo - Americká divočina odborná přednáška promítáním filmu a fotografií divadlo - Výstava jarních majálesových klobouků vestibul školy Květen - Majáles účast na programu módní přehlídka jarních klobouků, Masarykovo náměstí - Jarní koncert Violy v kostele sv. Václava - Mládí tančí taneční představení ZUŠ v divadle Červen - EMA taneční vystoupení v divadle 26

27 12. Žákovský parlament Žákovský parlament byl na naší škole založen v září roku Je tvořen 25 žáky od čtvrté do deváté třídy.. Zástupci tříd byli do parlamentu zvoleni svou třídou v tajných volbách. Slavnostní jmenování jeho členů proběhlo v listopadu 2013 v obřadní síni města Žamberk k výročí 17. listopadu. Koordinátorkou činnosti parlamentu je p. uč. H. Marešová Zvolení žáci berou svou funkci vážně a jsou na ni hrdí. Stávají se komunikačním mostem mezi žáky a pedagogickým sborem Aktivity žákovského parlamentu a) Charitativní činnost: * podzim sbírka na podporu hippoterapie * zima Stavění sněhuláků pro Afriku * celoročně - sbírka PET víček pro Barunku b) Řešení problémů školy: - na podzim roku 2013 zřídil schránku důvěry, kam žáci mohou vhazovat své připomínky k činnosti školy - plní funkci primární prevence, parlamenťáci si více všímají mezilidských vztahů ve škole a to také učí své spolužáky - s konkrétními problémy se obrací zástupci žákovského parlamentu přímo na vedení školy c) Spolupráce s rodiči a širokým okolím - V průběhu školního roku uspořádal třikrát společenskou hru Bingo (včetně občerstvení vlastní výroby) a Zábavné odpoledne, kde se rodiče a přátelé školy mohli vrátit do svých dětských let a osvěžit si své vědomosti ze základní školy. d) Vzdělávání členů žákovského parlamentu Žákovský parlament pořádal dva výjezdy: - první do Chrástu, kde proběhlo setkání školních parlamentů z Pardubického kraje - druhý do Jablonného nad Orlicí, kde členové parlamentu byli proškoleni k činnosti parlamentu. 13. Projekt partnerství škol Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na 27

28 předškolní a školní vzdělávání. Do tohoto projektu se naše škola aktivně zapojila od září Projektovou žádost vypracovala Mgr. Jana Fialová, z důvodů jejího odchodu z naší školy se koordinátorkou stala B. Ševčíková a po jejím odchodu na mateřskou dovolenou Mgr. L. Smolová. Našimi partnerskými školami jsou školy z Norska, Velké Británie, Kypru, Německa, Slovinska a Maďarska. Téma projektu: A Recipe for 21st Century Life Aktivity na škole v rámci projektu : návštěva partnerské školy v Maďarsku, 2 učitelé + 2 žáci - Zdravý životní styl, příprava a výměna receptů jídel mezi partnerskými školami, výroba knihy receptů - Beseda s výživovým poradcem pro žáky - Halloween, Ovocný den na naší škole - Naši skuteční hrdinové - Rodina - Přátelství Párty přátelství : Návštěva škol z partnerských zemí na naší škole a ve městě - Zahrádka na hlavě výroba klobouků, výstava ve vestibulu školy - červen 2014: Výstava klobouků v kavárně - "Dva světy" : Návštěva školy ve VB 14. Viola žákovský pěvecký sbor Sbormistr: Mgr. Jaromír Žejdlík - Inaugurace žákovského parlamentu na radnici - Rozsvícení vánočního stromu na Masarykově náměstí - Vystoupení v Městském muzeu Źamberk - Vánoční koncert v kostele sv. Václava - Vánoční koncert v Libáni - Adventní zpěvy v Praze - Vánoční koncert pro školu - Štědrovečerní koledování Dolní Morava - Koncert v Léčebném ústavu Albertinum - Vzpomínkový večer k 85. Narozeninám P. Ebena v Divišově divadle - Koncert pro sedm států Evropy v zámecké kapli v rámci projektu Comenius - Jarní festival pěveckých sborů v Klášterci nad Orlicí - Jarní koncert v kostele sv. Václava v Žamberku - Jarní koncert pro školu 28

29 15. Další aktivity školy Adaptační pobyt 6. tříd v penzionu Lesanka v Pastvinách: Třídy 6.A i 6.B absolvovaly dvoudenní seznamovací pobyt, jehož cílem bylo začlenit nové žáky do kolektivu třídy, seznámit se s novým kolektivem, monitorování vztahů mezi dětmi a předcházet patologickým jevům ve třídě. Plavecký výcvik pro 3., 4. a 6. ročník: Znalost plavání by měla být nezbytnou součástí přípravy mladého člověka pro život, protože je nezastupitelné ve svých kladných zdravotních dopadech na organismus každého jedince. Z těchto důvodů je zařazen výcvik plavání do ŠVP naší školy. Výcvik probíhá v plavecké učebně v Ústí nad Orlicí, v pondělí 4. třídy, ve čtvrtek 3.a 6. třídy podle ŠVP pod vedením trenérů plavecké školy. Lyžařský výcvik tříd 7. A a 7. B: Lyžařský výcvik proběhl v Říčkách v Orlických horách na chatě Karosa. Náplní lyžařského kurzu byl výcvik na sjezdových lyžích, na snowboardu a na běžeckých lyžích. Součástí kurzu byl i pobyt v zimní přírodě a etická výchova žáků. Školní Mikuláš: - Žáci devátých tříd připravili nadílku pro ročník Sběr : - Sběr papíru 3x za rok, sebráno celkem Sběr kaštanů a žaludů pro Správu Parishových lesů a myslivecké sdružení Březina, Záchlumí v říjnu 2013, sebráno celkem kaštanů kg a žaludú 288 kg - Sběr elektropřístrojů průběžně sebráno celkem 1439 kusů - Sběr nápojových kartonů průběžně sebráno celkem 1024 kg Celoměstská soutěž ve sběru odpadových surovin: - 1.místo za sběr papíru v celkovém objemu kg - 1. místo ve sběru papíru na žáka v celkovém objemu 114, 64 kg - 2. místo za sběr nápojových kartonů v celkovém objemu kg - 2. místo za sběr elektropřístrojů v celkovém objemu , 3 kg Ocenění odpovídá částce ,- Kč. Projekt Prevence zubního kazu Interaktivní program studentů LF Hradec Králové pro 1. až 6. ročníky. Školní ples: - 3. ročník v tělocvičně v Lukavici - Organizátorem byl pedagogický sbor ve spolupráci se SRPDŠ a rodiči jednotlivých tříd 29

30 Noc s Andersenem: - koordinátor akce R. Frimlová - pobyt vybraných žáků přes noc ve škole s pohádkami Sportovní den školy: Sportovní den proběhl na stadióně, k organizaci byla vybrána sobota, aby se této akce mohly zúčastnit také rodiče našich žáků. Před svými rodiči soutěžilo 396 žáků, vítěznými třídami se stali žáci 5. B a 7. B. Dvorní slavnost - Den dětí: eloškolníjiž tradiční zábavné dopoledne plné her a soutěží pro děti spojené s odměnami pro soutěžící. Celou akci organizovali žáci 9.tříd pod vedením svých třídních učitelů. Tématem letošní slavnosti bylo téma Sport Halloween 2013: Žáci 8. A 9. tříd pod vedením vyučující anglického jazyka připravili Halloween pro žáky 1. až 5. ročníků. Vánoční pálka 2013: Celoškolní turnaj ve stolním tenise organizovaný ve vestibulu školy p. uč. J. Buňatou. Velikonoční švihadlo 21. ročník: Tradiční celoškolní soutěž ve skákání přes švihadlo. Výsledky byly vyhlášeny na školním dvoře za účasti všech tříd. Dopravní výchova: Opravní výchova probíhala na škole pod koordinací p. uč. J. Buňaty průběžně celý rok, výsledkem bylo získání průkazu cyklisty žáky čtvrtých ročníků. Pasování prvňáčků na čtenáře: Žáci prvních tříd byli slavnostně pasováni na čtenáře v Městské knihovně Předávání Pamětních listů : Slavnostní předávání Pamětních listů žákům devátých ročníků proběhlo za přítomnosti rodičů na Radnici v Žamberku dne Projekt etické výchovy Na vztazích stavíme 30

31 Hlavním cílem projektu je využivat dobrých zkušeností s předmětem etická výchova, zvláště pak jeho výchovného obsahu, zážitkových forem výuky a výchovného stylu, a tento potenciál přenést do oblastí života ve škole. Koordinátorem projektu je na škole Mgr. Beata Dombajová Aktivity v rámci projektu - v období IX. - XII proběhl na půdě školy akreditovaný čtyřicetihodinový seminář vedený lektorem Ing. J. Macháčkovou (ze spol. Etické Fórum ČR, s.r.o., Praha), který absolvovalo pět zájemců z řad učitelů 1. stupně a tři z 2. - Inovace adaptačního pobytu pro žáky šestého ročníku na základě konzultací a navázání spolupráce s psycholožkou J. Klementovou z PPP Ústí n. O., p. uč. A. Boháčovou ze ZŠ U Dvora v Letohradě, a využitím materiálů o adaptačním soustředění od Mgr. M. Dubce (občan. sdružení Odyssea). - Obohacení našich tradičních školních akcí, patronáty devátých tříd nad prvňáky. - Změny v ŠVP, které mají za cíl připravit prostor pro větší integraci etických prvků do běžné školní výuky. Změny se týkají jednak změn klíčových kompetencí v oblasti sociální a personální, oblasti průřezových témat, začleněním nových témat a změn v rozsahu náplně základních předmětů na 1.st. - Využívání prvků etické výchovy na 1.stupni - Využívání prvků etické výchovy jako formy prevence šikany. 17. Partnerství s Oberschulle Dr. Otto Rindt ze Senftenbergu - Výměnný pobyt vybraných žáků 7., 8. a 9. tříd na partnerské škole Senftenbergu, koordinátoři akce: Mgr. J. Žejdlík a Mgr. R. Kohoutová. 18. Organizace 7. ročníku Běhu naděje 7. ročník Běhu naděje stejně jako každý rok i letos byl organizován ve spolupráci s Městem Žamberk, tratě byly vedeny centrem města a zámeckým parkem. Na organizaci se podílelo 14 učitelů naší školy. Akci koordinovala za školu paní zástupkyně ředitelky Mgr. Helena Čížková. Běhu naděje se zúčastnilo se 392 dětí a dospělých, na boj proti rakovině bylo vybráno 8526,- Kč. 19. Projekty realizované v roce 2013: Evropské projekty OP VK EU Peníze do škol účel. znak Comenius partnerství škol Mléko do škol Ovoce do škol , 70 Kč ,- Kč 31

32 MŠMT Projekty Města Žamberk v roce 2013: Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v ZŠ, Na vztazích stavíme účel.z Zájmová činnost dětí /soutěž ve sběru druhotných surovin/ Mládežnický projekt ekologický Mládežnické projekty zájmové: plavání rozvíjení pohyb.dovedností pěvecký sbor Viola ,- Kč ,- Kč 2 000,- Kč Noc s Andersenem Hravě zdravě Keramika Čtenářský kroužek Angl. jazyk pro 2.r. Senftenberg- návštěva žáků na partnerské škole ,- Kč 7 000,- Kč ,- Kč 1 000,- Kč 1 000,- Kč 2 000,- Kč 1 000,- Kč 1 000,- Kč 6 000,- Kč Projekt Peníze do škol - v rámci projektu ESF 1.4 Vzdělávání pro konkurenceschopnost - podán v březnu schválen MŠMT získána částka ,- Kč - zahájení 1.června 2011: tvorba učebních materiálů, na tvorbě těchto materiálů se podílelo 11 učitelů - ukončení 30. listopadu 2013 závěrečná zpráva Mléko do škol Projekt je uskutečněn pod záštitou a s finanční podporou Evropské unie a České republiky, kdy hlavním cílem projektu je podpořit spotřebu mléka a mléčných výrobků u dětí a dospívající mládeže. - koordinátor: Mgr. Martina Hillerová - prodej mléka 2x týdně o hlavní přestávce Ovoce do škol Projekt je uskutečněn pod záštitou a s finanční podporou Evropské unie a České republiky. Žákům 1. až 5. tříd je distribuováno zdarma ovoce 1x za 14 dní. - koordinátor: Mgr. Helena Čížková 32

33 19. Získávání nových žáků Zápis do prvních tříd Zápis do prvních tříd proběhl 16. ledna 2014, kde bylo zapsáno do prvních tříd naší Školy 41 žáků. Rodiče 10 dětí požádali o odklad. Zápisu do prvních tříd předcházelo několik akcí, na kterých se mohli budoucí prvňáčci se svými rodiči seznámit s prostředím školy, s budoucími třídními učitelkami, s ostatními vyučujícími a se současnými prvňáky. Akce probíhající na naší škole pro budoucí prvňáky: Návštěva budoucích třídních učitelek prvních tříd a třídních učitelek současných prvních tříd v MŠ Sluníčko Zábavné odpoledne pro budoucí a současné prvňáky s rodiči Návštěva budoucích třídních učitelek prvních tříd v MŠ Dlouhoňovice Den otevřených dveří Návštěva předškoláků z MŠ Kameničná v 1. třídách Návštěva předškoláků z MŠ Helvíkovice v 1. třídách Získávání nových žáků do 6. ročníků Při získávání žáků z 5. tříd jsme se orientovali hlavně na malotřídní školy v okolí, ZŠ Líšnice, ZŠ Lukavice, ZŠ Bohousová, ZŠ Nekoř a ZŠ Česká Rybná. Žáci těchto škol se svými učiteli navštívili přímo vyučování. Dne jsme zorganizovali zábavné odpoledne a den otevřených dveří pro žáky 4. a 5. ročníku malotřídních škol Líšnice, Lukavice, Bohousové, Nekoře a České Rybné, ale i všech ostatních zájemců tohoto věku o naší školu. 20. Výchova k volbě povolání, výchovný poradce Mgr. Helena Čížková Na pozici výchovného poradce pracuje zástupkyně ředitelky Mgr. Helena Čížková. Pravidelně se účastní školení pro výchovné poradce, seminářů PPP, udržuje kontakt se školami a firmami z regionu, udržuje kontakt s rodiči a řeší s nimi nastalé problémy. Organizuje pro žáky 9. ročníků informační schůzky k volbě povolání, kterých se účastní zástupci jednotlivých školských zařízení, exkurze na Úřad práce a do různých podniků a firem v okolí. Pravidelně seznamuje rodiče a žáky 9. ročníku s nabídkami školských zařízení a učebních oborů. Od příštího školního roku začne Mgr. Luděk Holeček studovat obor výchovné poradenství, abychom získali pro školu odborně vzdělaného výchovného poradce Aktivity v rámci výchovy k volbě povolání - Exkurze pro výchovné poradce do podniků Bühler a ZEZ - Návštěva ze SPC Praha - Burza středních škol pro žáky 9. ročníku v České Třebové 33

34 - Brána recyklace OA Kostelec nad Orlicí - exkurze do SŠ a SOU automobilní Dukla Ústí nad Orlicí pro žáky 9. ročníku - prezentace možností studia PŠ Letohrad pro žáky 9. Ročníku - Technohrátky Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk pro 9. třídy - Den otevřených dveří pro žáky 8. a 9. tříd s rodiči v Bühleru - Prezentace a možnosti studia na Střední škole obchodu, řemesel a služeb Žamberk - Exkurze na Úřad práce v Ústí nad Orlicí pro vycházející žáky - Den otevřených dveří na Střední škole obchodu, řemesel a služeb Žamberk - prezentace možností studia na Gymnáziu Žamberk pro žáky 9. ročníku - informativní schůzka rodičů vycházejících žáků o podání přihlášek a zápisových lístků na střední školy 21. Výsledky přijímacího řízení na střední školy Přijat na školu: Počet žáků: Gymnázium 4 - leté 5 Gymnázium 8 - leté 10 SOU 14 SOŠ 26 Škola Gymnázium Žamberk 3 Letohradské soukromé gymnázium 1 Biskupské gymnázium Hradec Králové 1 Obchodní akademie a Střední škola cestovního 3 ruchu Choceň Obchodní akademie T. G. Masaryka Kostelec 6 nad Orlicí Česká lesnická akademie Trutnov 1 VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou 3 SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk 6 SPŠCH Pardubice 3 SŠA Ústí nad Orlicí 2 VOŠPg a SPgŠ Litomyšl 1 SPŠE a IT Dobruška 1 SŠUP Ústí nad Orlicí 4 SŠ zahradnická a technická Litomyšl 1 SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky s.r.o. Hradec 3 Králové SŠZV Lanškroun 1 PSŠ Letohrad 2 Konzervatoř Duncan center Praha 1 Konzervatoř Brno 1 VOŠ zdravotnická a SZŠ Hradec Králové 1 34

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽAMBERK, 28. ŘÍJNA 581 O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Zpracovala: PaedDr. Hana Nosálová, ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽAMBERK, 28. ŘÍJNA 581 O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Zpracovala: PaedDr. Hana Nosálová, ředitelka školy Základní škola Žamberk, 28.října 581 ŽAMBERK PSČ 564 01 tel., fax 465 612518, 465 613090, e-mail: zs28rijna@orlicko.cz mobil 608308885 http://www.zamberk-city.cz/zs28rijna VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽAMBERK, 28. října 581 O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Zpracovala: PaedDr. Hana Štětinová, ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽAMBERK, 28. října 581 O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Zpracovala: PaedDr. Hana Štětinová, ředitelka školy Základní škola Žamberk, 28.října 581 ŽAMBERK PSČ 564 01 tel., fax 465 612518, 465 613090, e-mail: zs28rijna@orlicko.cz mobil 608308885 http://www.zamberk-city.cz/zs28rijna VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Více

PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE NA ŠK. ROK 2012/2013

PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE NA ŠK. ROK 2012/2013 Základní škola Žamberk, 28.října 581, Žamberk 564 01 IČ: 49316834 IZO: 600104273 Tel./fax: +420 465 612 518 +420 465 613 090 Mobil: +420 608 308 885 +420 777 308 841 e-mail: zs28rijna@orlicko.cz www.zs28rijna-zamberk.cz/

Více

Základní škola Žamberk, 28. října 581 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK

Základní škola Žamberk, 28. října 581 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK Základní škola Žamberk, 28. října 581 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 tel.: +420 465 612 518 +420 465 613 090 mobil: +420 608 308 885 +420 777 308 841 e-mail: zs28rijna@orlicko.cz www.zs28rijna-zamberk.cz/

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola Žamberk, 28.října 581 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010

Základní škola Žamberk, 28.října 581 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Základní škola Žamberk, 28.října 581 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 tel./fax: +420 465 612 518 +420 465 613 090 mobil: +420 608 308 885 +420 777 308 841 e-mail: zs28rijna@orlicko.cz www.zs28rijna-zamberk.cz/

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola Žamberk, 28.října 581 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009

Základní škola Žamberk, 28.října 581 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009 Základní škola Žamberk, 28.října 581 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009 tel./fax: +420 465 612 518 +420 465 613 090 mobil: +420 608 308 885 +420 777 308 841 e-mail: zs28rijna@orlicko.cz www.zamberk-city.cz/zs28rijna

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽAMBERK, 28. ŘÍJNA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽAMBERK, 28. ŘÍJNA Základní škola Žamberk, 28.října 581 ŽAMBERK PSČ 564 01 tel., fax 465 612518, 465 613090, e-mail: zs28rijna@orlicko.cz mobil 608308885 http://www.zamberk-city.cz/zs28rijna VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola Žamberk, 28.října 581 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK

Základní škola Žamberk, 28.října 581 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK Základní škola Žamberk, 28.října 581 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2007-2008 tel./fax: +420 465 612 518 +420 465 613 090 mobil: +420 608 308 885 +420 777 308 841 e-mail: zs28rijna@orlicko.cz www.zamberk-city.cz/zs28rijna

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více