Dodatek k dotazníkům : Operacionalizace, reliabilita, validita, design a typy otázek, praktické ukázky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dodatek k dotazníkům : Operacionalizace, reliabilita, validita, design a typy otázek, praktické ukázky"

Transkript

1 UK FHS Historická sociologie, Řízení a supervize (ZS 2013) Kvantitativní metody v praxi / Design kvantitativního výzkumu Dodatek k dotazníkům : Operacionalizace, reliabilita, validita, design a typy otázek, praktické ukázky (poslední aktualizace 13/1/2014) Jiří Šafr jiri.safr(at)seznam.cz

2 Obsah Koncepty, jejich indikátory a měření Operacionalizace znaků, hypotézy a model vztahů Typy otázek v dotazníku dle designu odpovědí Reliabilita a Validita v dotazníku Příklady: Výchovné styly v rodině původu : konceptualizace a operacionalizace, ověření dimenzionality Další příklady - Indikátory pomocí kumulativních indexů Příklad z výuky KMVP na KŘS, FHS (modelový omnibusový výzkum ) KMVP - 4. dodatek 2

3 Koncepty, jejich indikátory a měření (pomocí dotazníku)

4 Rozlišujeme: Výzkumnou otázku Koncept a jeho indikátor(y) Znak (proměnnou) Otázku v dotazníku KMVP - 4. dodatek 4

5 Operacionalizace (připomenutí) Operační definice nevysvětluje jev (od toho je nominální definice), ale dává návod, jak při měření poznáme, kdy jev nastal. kdy přiřadíme znaku určitou hodnotu V operační definici je koncept vyjádřen popisem operací, kterými bude měřen [Disman 1993: 79] Výběr měřitelných indikátorů dle teorie, cíle a kontextu výzkumu riziko redukce informací KMVP - 4. dodatek 5

6 Dva druhy konceptů pomocí intuice jednoduché koncepty, jejichž význam je zřetelný na první pohled. Úsudky, pocity, hodnocení, normy a chování, u nichž je relativně jasné, co se má namysli (např. lidé se chovají určitým způsobem; daná skupina má určité vlastnosti) vymezené pomocí postulátu (postavené na předpokladech) = konstrukty složité koncepty vyžadující explicitní definici. Nezbytná je zde definice (např. etnocetrismus, autoritářství). Komplikovanější koncept je obvykle měřen pomocí vícenásobného přístupu, často jde o několik konceptů pomocí intuice (prakticky pak máme více položek v dotazníku). [Saris, Gallhofer 2007:15-17] KMVP - 4. dodatek 6

7 Měření konceptů v dotazníku Příklad: zájem o politiku (koncept) 1. Pomocí přímé otázky 1.1 Přímá otázka s jednou hlavní dimenzí Jak moc se zajímáte o politiku? Zajímáte se o ni TAZ: ČTĚTE NAHLAS. VYBERTE POUZE JEDNU ODPOVĚĎ Velmi... 1 Dost... 2 Jen trochu... 3 Vůbec ne... 4 (NENABÍZEJTE: Nevím)...8 Jde o koncept pomocí intuice, vycházíme z toho, že všichni jí rozumí stejně a zájem o politiku je jednodimenziální (univerzální), což ale tak nemusí být, proto je vhodnější uvažovat i o více dimenzích. Podle [Saris, Gallhofer 2007:19-27] otázky KMVP jsou z dotazníku - 4. dodatek ESS (Evropský sociální výzkum) 7

8 Měření konceptů v dotazníku Příklad: zájem o politiku (koncept) 1.2 Přímá otázka/y s více dimenzemi, zde dvě dimenze: 1. zájem o vládní a stranickou politiku Jak moc se zajímáte o vládní politiku? Zajímáte se o ni Velmi... 1 Dost... 2 Jen trochu... 3 Vůbec ne zájem o nevládní politiku (NNO) Existuje mnoho organizací, které se snaží o vliv na politická rozhodnutí, např. odbory, zaměstnanecké organizace, organizace na ochranu životního prostředí Jak moc se zajímáte o aktivity těchto organizací? Zajímáte se o ně Velmi... 1 Dost... 2 Jen trochu... 3 Vůbec ne... 4 Jde o koncept pomocí intuice, vycházíme z toho, že všichni jí rozumí stejně a zájem o politiku je jednodimenziální (univerzální), což ale tak nemusí být(!), proto je dobré uvažovat i jiných dimenzích. KMVP - 4. dodatek 8

9 Měření konceptů v dotazníku, příklad: zájem o politiku Absolutní a relativní odpovědi Někteří lidé nemusí vědět jak odpovědět na otázku Jak moc se zajímáte o politiku? Zajímáte se o ni Velmi... 1 Dost... 2 Jen trochu... 3 Vůbec ne... 4 co to znamená jen trochu? Proto lze formulovat místo absolutních odpovědí odpovědi relativní: Jak moc se zajímáte o politiku v porovnání s průměrným občanem v naší zemi? o mnoho více... 1 o trochu více... 2 o trochu méně... 3 mnohem méně... 4 Ale zde zase hrozí, že představa o zájmu o politiku u průměrného občana je u každého jiná. KMVP - 4. dodatek 9

10 Měření konceptů v dotazníku Příklad: zájem o politiku (koncept) 2. Pomocí nepřímého měření (otázek) koncept pomocí postulátu. Vycházíme z předpokladu, že existuje silná spojitost mezi proměnnou, kterou chceme měřit (a je to obtížné) a proměnnou(ými), kterou lze jednoduše měřit (přímá otázka). Zde například můžeme zájem o politiku operacionalizovat pomocí času stráveného sledováním zpráv o politice v médiích. Jde o pasivní jednání. Jenomže vztah zde není dokonalý: lidé se liší v objemu dostupného volného času ( porušená validita), proto je třeba zjistit kolik relativně (v %) věnují z celkového času sledování médií právě politickým zprávám. KMVP - 4. dodatek 10

11 Měření konceptů v dotazníku, příklad: zájem o politiku Nepřímé měření: 1. pasivní jednání 1. Kolik času celkově strávíte během průměrného všedního dne sledováním televize? Vůbec žádný čas... 1 Méně než 1/2 hodiny /2 hodiny až 1 hodinu... 3 Více než 1 hodinu, ale ne více než 1,5 hodiny... 4 Více než 1,5 hodiny, ale ne více než 2 hodiny... 5 Více než 2 hodiny, ale ne více než 2,5 hodiny... 6 Více než 2,5 hodiny, ale ne více než 3 hodiny... 7 Více než 3 hodiny... 8 (NENABÍZEJTE: Nevím) Ještě jednou k vašemu průměrnému všednímu dni. Kolik z času, který věnujete sledování televize, strávíte sledováním zpráv nebo programů o politice a současných událostech? (Odpovědi jsou stejné jako u první otázky.) Následují stejné páry otázek pro poslech rádia, čtení novin a sledování internetu. Operacionalizace znaku zájem o politiku se pak rovná % času stráveného sledování zpráv o politice z celkového času stráveného sledováním médií. KMVP - 4. dodatek 11

12 Měření konceptů v dotazníku, příklad: zájem o politiku Nepřímé měření: 2. aktivní jednání Aktivní jednání můžeme operacionalizovat také pomocí účasti na politických aktivitách (politická participace). Existují různé způsoby, prostřednictvím kterých je možné se pokusit o zlepšení různých záležitostí v České republice nebo jakými lze předejít jejich zhoršování. Udělal(a) jste v posledních 12 měsících některou z následujících věcí? TAZ: ČTĚTE NAHLAS V KAŽDÉM ŘÁDKU VYBERTE JEDNU ODPOVĚĎ Odpovědi: Ano Ne (Nevím) 1 Obrátil(a) se na politika, úředníka státní správy či místní samosprávy 2 Pracoval(a) v politické straně či aktivistické skupině 3 Pracoval(a) v jiné organizaci či sdružení 4 Nosil(a) nebo veřejně vystavil(a) znak/nálepku nějaké kampaně 5 Podepsal(a) petici 6 Účastnil(a) se legální veřejné demonstrace 7 Bojkotoval(a) určité zboží Operacionalizace znaku zájem o politiku se pak rovná součtu aktivit (sumační skóre). Otázkou je, zda jednotlivé aktivity mají mít v tomto indexu stejnou váhu (některé mohou být závažnější než jiné). KMVP - 4. dodatek 12

13 Měření konceptů v dotazníku, příklad: zájem o politiku Komplexní model měření Komplexní model: existuje jedena příčina všech (tří) indikátorů (vzájemná korelace) jedno skóre Zájem o politiku je měřen jako latentní proměnná [Saris, Gallhofer 2007: 27] KMVP - 4. dodatek 13

14 Operacionalizace více indikátorů Závislá proměnná (tu u níž chceme vysvětlit variabilitu hodnot pomocí hodnot jiné nezávislé proměnné) může být měřena pomocí několika dílčích proměnných Tento postup je výhodný vyšší reliabilita a validita Pokud máme více indikátorů zkoumaného jevu (závislé proměnné) a přitom z nich není vytvořen jeden komprehensivní indikátor (např. součtový index), pak musíme mít pro každý dílčí indikátor zvláštní pracovní hypotézy. KMVP - 4. dodatek 14

15 Operacionalizace znaků, hypotézy a model vztahů

16 Operacionální hypotézy & model vztahů Při přípravě pracovních hypotéz je třeba zahrnout do sady hypotéz, také ty hypotézy o proměnných, které by mohly zkreslit naší interpretaci vztahy mezi sledovanými proměnnými. riziko nepravé korelace Tedy hypotézy o všech proměnných, které mohou mít významný vliv na závisle proměnnou a jsou při tom také asociovány s nezávisle proměnnou. [Disman 1993: 85] Pokud to neuděláme při vstupní přípravě výzkumu, tak v nasbíraných datech už zpětně intervenující vlivy nenaměříme! Proto si vždy připravte: model vztahů ve kterém zohledníte možné hlavní intervenující (zprostředkující či propojovací) vlivy KMVP - 4. dodatek 16

17 Příčinné působení (kauzalita) Příčinný model je teoretická hypotéza o tom, jak změna proměnné X způsobuje změnu proměnné Y. Ale do vztahu X a Y může vstupovat i třetí proměnná a to jako buď jako: Mediátor - třetí proměnná, která propojuje příčinu s následkem a nebo Moderátor - třetí proměnná, která modifikuje příčinné působení. [Hendl 2010] Model vztahů KMVP - 4. dodatek 17

18 K čemu je operacionalizace Formulace pracovních hypotéz je testem, zda je výzkum vůbec možný. Pracovní hypotézy jsou důležitým nástrojem pro optimalizaci redukce informací. Výzkum začínáme modelem vztahu + konceptualizací, pracovními hypotézami a operacionalizací znaků a ne formulací otázek do dotazníku. Jinak hrozí, že budeme mít spousty krásných otázek, ale teprve v analýze zjistíme, že pro řadu z nich nemáme použití a přitom nám možná jedna jediná bude chybět k zodpovězení naší výzkumné otázky. [Disman 1993: 85-86] KMVP - 4. dodatek 18

19 Měření jevů a kauzalita KATASTROFOU je přímé ptaní se respondenta na příčinu a následek! Otázka proč (zejména u motivace) do dotazníku nepatří. Odpověď musí badatel hledat sám (ve svém modelu vztahů) a ne ptát se na ní rovnou respondenta. Naměřit hodnoty znaků odděleně a pak hledat vztahy mezi nimi. KMVP - 4. dodatek 19

20 Typy uzavřených otázek v dotazníku dle designu odpovědí

21 Přímé otázky Přímé otázky vedou buď k informacím (o chování, stavu jevu) nebo hodnocení (názory, postoje), mají různý design odpovědí: Nominální (navzájem neuspořádatelné) kategorie, kdy platí, že vybrat lze pouze jednu (např. Ve kterém kraji bydlíte?: Středočeský, Jihočeský, Praha, ) (nejjednodušší varianta) nebo zvláštním případem jsou Vícenásobné výběry odpovědí - mutiple-choice (např. Vyberte ze seznamu 3 hodnoty, které jsou pro Vás v práci důležité.) vyžadují specielní analýzu Seřazení všech položek - ranking, max. do šesti položek (vector questionnaire) Dichotomické odpovědi (např. muž / žena; ano / ne) nebo Škálované odpovědi (posuzovací škály) - škála vyjadřující intenzitu postoje (Ordered response scale či Likert-type ) (např. 1. Rozhodně souhlasím; 2. Spíše souhlasím, ) nebo intenzitu určitého chování (např. Jak často čtete noviny? 1. Denně; 2. Nejméně několikrát za týden; 3. Nejméně jednou za týden;.), jejich zvláštním případem jsou pak Bipolární výroky - respondent se rozhoduje mezi dvěma krajními póly Baterie otázek či maticové otázky (item response battery) - spojení několika otázek se stejnými škálovanými/dichotomickými odpověďmi v pozadí má být operacionální koncept, často z nich pak tvoříme subdimenze pomocí např. součtových KMVP - 4. indexů. dodatek 21

22 Nepřímé otázky Nepřímé otázky používáme nejčastěji pro zjištění citlivých záležitostí/názorů. Neptáme se přímo na názor respondenta ale zdánlivě na názory někoho jiného. projekční otázky projekční otázky s ilustrací test nedokončených vět Anekdotické otázky (příběh a volba řešení) Samotný design otázek souvisí s operacionalizací znaku! KMVP - 4. dodatek 22

23 Škálované odpovědi (Ordered response scale) "Likert-type" scale předpokládáme ordinalitu kategorií (tu je třeba nejprve v pilotáži ověřit!) Proměnná: Ekonomický kapitál (příjmová situace) v rodině původu Jak Vaši rodiče vycházeli v době, kdy vám bylo 14 let se svými příjmy? TAZ: Pokud se respondent nemůže rozhodnout mezi dvěma kategoriemi, zařaďte ho do nižší. TAZ: PŘEDLOŽTE KARTU 1. S penězi stěží vycházeli, před výplatou již mnoho nezbývalo, ani na jídlo, ani na provoz domácnosti. 2. Při běžných výdajích vycházeli docela dobře, ale již nákup oblečení nám působil obtíže. 3. Vycházeli jsme dobře, rodiče leccos uspořili, pouze při nákupu zboží dlouhodobé spotřeby (např. lednička) si museli půjčit či déle spořit. 4. Nákup zboží dlouhodobé spotřeby nečinil velké problémy, nové auto či nákladnější dovolenou jsme si však nemohli dovolit. 5. Ani velmi nákladné nákupy v podstatě nepřevyšovaly možnosti naší rodiny. Neví (kódováno bude např. KMVP jako - 4. dodatek 9) 23

24 Baterie otázek složené otázky skupina dílčích otázek uvedená společnou otázkou/ textem; stejné varianty odpovědí často je v pozadí jedna či více dimenzí určitého konceptu (z odpovědí pak vznikne škála či dílčí škály) Jak moc by dále uvedené skutečnosti ovlivnily Vaše rozhodování při volbě způsobu zabezpečení potřebné péče? KMVP - 4. dodatek 24 Zdroj: [Pracovní materiály k metodice zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně metodiky uživatelských výzkumů (zkoumání vedená uživateli) ]

25 Baterie otázek s výběrem pořadí Kdybyste měl/a vy sám/sama problém s drogou, koho byste vyhledal/a, aby pomohl, dal radu, ap.? Seřaďte podle důležitosti! Zdroj: [Pracovní materiály k metodice zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně metodiky uživatelských výzkumů (zkoumání vedená uživateli) ] Získáme u každého jednoznačné pořadí položek. Lze seřadit také nechat seřadit jen několik položek (např. tři). Lze provádět maximálně u šesti položek. Ty musíme seřadit náhodně. Předchozí variantu s Likertovskými škálami u každé položky (vůbec ne rozhodně ano) lze následně doplnit o výběr nejdůležitější položky. V předchozím příkladě by za baterií náledovala otázka: A která z uvedených skutečností by ovlivnila Vaše rozhodování při volbě způsobu KMVP - 4. dodatek 25 zabezpečení potřebné péče nejvíce? Vyberte jednu nejdůležitější.

26 Projektivní nepřímé otázky Často skrývají pravý důvod, proč se ptáme. Pro choulostivé, intimních problémy, o nichž se lidé neradi vyjadřují. Tam kde předpokládáme, že by respondent odpovídal ať už záměrně nebo povědomě, nepravdivě. Ve formulaci se neptáme přímo na názor respondenta, ale na identifikaci s výpovědí o něčem či někom jiném, s čím se podvědomě ztotožní (fiktivní osoba, skupina, lidé obecně). Příklad: místo Co soudíte o vrchní sestře? Co si ostatní zaměstnanci na vašem oddělení myslí o vrchní sestře? Varianta s obrázky - bublinový test pozor, riziko vlivu individuálních charakteristik kresby KMVP - 4. dodatek 26

27 Test doplňovaných vět TAZATEL předloží bílý list! Něco jiného: Jak vidíte, baví se tu dva dělníci. Dělník na pravé straně byl uprostřed věty přerušen. Co myslíte, že chtěl říci, jak mohla věta končit?. Dotazovaný vystupuje v roli rádce. Reakce však také ukáže, nakolik sám hodnotí nebo odmítá odpovědnost. Odpovědi jsou volné (otevřená otázka) Zdroj: Noelleová 1968: 98 KMVP - 4. dodatek 27

28 Projektivní otázka - bublinový test TAZATEL předloží obrázek! Tady na obrázku rozmlouvají tři rolníci o družstevní prodejně dobytka a o obchodnících dobytkem. Když si přečtete, co říkají: který má podle Vašeho mínění pravdu který říká to, co si sám o tom myslíte: ten levý, uprostřed, nebo ten pravý? Levý L Uprostřed U Pravý P NEJSEM ROZHODNUT Zdroj: Noelleová 1968: 75 Uzavřená otázka (možnost volby ze tří odpovědí) zjišťuje, jaký postoj zaujímá rolník k družstevním prodejnám KMVP - 4. dodatek dobytka, je zastřena formou rozhovoru 28 tří rolníků.

29 Projektivní otázka příklad: postoj k penězům & životní úroveň domácnosti zdroj: [Rodina 89] KMVP - 4. dodatek 29

30 Životní úroveň domácnosti (ČSR 1984): otázka s likertovským typem kategorií zdroj: [TSS 1984] Když se zamyslíte nad současnou životní úrovní své rodiny, co byste o ní mohl/a říci? Vyberte jen jednu z následujících možností: 1 žijeme od výplaty k výplatě, před výplatou již mnoho nezbývá ani na jídlo ani na provoz domácnosti 2. při běžných výdajích obvykle vyjdeme docela dobře, ale již nakup ošacení nám působí obtíže a musíme si vypůjčit nebo vyčerpat úspory 3. s platem vyjdeme docela dobře, můžeme i leccos uspořil, při nákupu zboží dlouhodobé spotřeby však musíme využít půjčky 4. nákup zboží dlouhodobé spotřeby nám většinou nečiní problémy, ale auto nebo nákladnější dovolenou si ještě dlouho nebudeme moci dovolit 5. v současné době můžeme uvažovat i o poměrně nákladných nákupech 6. ani stavba rodinného domku v podstatě nepřevyšuje možnosti naší rodiny. KMVP - 4. dodatek 30

31 Životní úroveň domácnosti: četnosti a rekód na 5 kat. KMVP - 4. dodatek 31

32 Životní úroveň: validita Likertovské škály Vybavenost (index) Příjem domácnosti r = 0,38 r = 0,28 Česká republika 1984 (18-70 let) KMVP - 4. dodatek 32

33 Bipolární výroky Který ze dvou popisů na předložené kartě podle Vás lépe vystihuje vztahy mezi lidmi ve vašem týmu? Zvolte číslo na stupnici, jejíž krajní póly vyjadřují následující výroky. V našem týmu převládá tolerance, rozumný a střízlivý způsob hodnocení různých věcí a snaha o vzájemné porozumění a dohodu. V našem týmu převládají konflikty, v hodnocení málokdy vítězí rozum a střízlivost, přijatá řešení jsou vnucována Pozor na: - Kontinuum výroky se musí vylučovat - Nesmí existovat jiné dimenze (možnosti) -Vždy by měla být k dispozici střední hodnota (lichá škála) KMVP - 4. dodatek 33

34 Bipolární výroky v baterii otázek Zajímalo by nás, jak vidíte Vy sám/a sebe, jak byste se charakterizoval/a. Pomocí následujících stupnic charakterizujte sám /sama sebe, a to z hlediska vždy trochu protichůdných vlastností (žádnou z uvedených charakteristik přitom nepovažujeme ani za vysloveně dobrou, ani za špatnou): Instrukce: předložte KARTU a. Veselý, optimistický Smutný, pesimistický b. Pohodlný, líný Činorodý, podnikavý c. Společenský Uzavřený,samotářský d. Riskující Opatrný e. Zaměřený na minulost Zaměřený na budoucnost f. Aktivní, průbojný Pasivní, vyhýbající se konfliktu g. Spořivý, šetrný Rozhazovačný, štědrý h. Rodinný typ Workoholik, člověk práce i. Idealista, zaměřený na vyšší hodnoty Pragmatik, respektující převážně praktické materiální zájmy a cíle [z výzkumu Aktér 2001, FF UK] KMVP - 4. dodatek 34

35 Některé příklady nevhodných otázek Nejasné vymezení posuzovaného období v poslední době poslední čtyři týdny v uplynulém roce v posledních 12 měsících Formulace se dvojím záporem KMVP - 4. dodatek 35

36 Reliabilita a Validita v dotazníku Abychom získali reliabilní (a díky tomu i alespoň potenciálně validní) míry, měli bychom se subjektů ptát na věci, jež jsou jim relevantní, na něž lze očekávat, že znají odpověď, a naše otázky by měly být zcela srozumitelné, aby byly opakovaně interpretovány stejným způsobem. [Babbie 2001: 141] Standardy dobrých otázek dotazníkového šetření: význam určité otázky a typ odpovědi, jenž bude vyhovovat jejím cílům, by měly být všemi dotazovanými osobami chápány konzistentně a že respondenti by měli být schopni a ochotni provést úkoly požadované pro zodpovězení otázek. [Fowler 1995: 104] [Traxlerová,Rabušic. 2008] KMVP - 4. dodatek 36

37 Příklad operacionalizace Výchovné styly rodičů

38 Operacionalizace - Výchovné styly rodičů Výchovné styly budou operacionalizovány pomocí sady výroků vztahující se k retrospektivnímu ohodnocení situace v rodině, kdy respondent dospíval Sledujeme 3 dimenze výchovných stylů (viz dále) Každá dimenze bude pokryta několika položkami - výroky KMVP - 4. dodatek 38

39 Reliabilita a Validita: příklad Výchovné styly v rodině původu teorie Typologie výchovných stylů D. Baumrindové [1978]. Tři základní přístupy k výchově. 1. Autoritářský (authoritarian): typické je přísné prosazování poslušnosti a nižší míra verbální komunikace. Na jedné straně se ve vztahu k dítěti projevuje ochranářstvím, na straně druhé rodiče neváhají při vzniku konfliktu uplatňovat tresty. 2. Opřený o autoritu (authoritative): vysoká míra komunikace, neustálé vysvětlování jednání a racionalita při řešení problémů. Rodiče se snaží dětem být vzorem a oporou. Chtějí, aby dítě požadavků m dobře rozumělo a vědělo, čemu slouží a proč platí. 3. Volný/pasivní (permissive), projevuje se maximální volnost, požadavky a omezování jsou minimální, trestání je eliminováno. Rodiče nejsou aktivním ovlivňovatelem utvářejícím budoucí jednání dítěte. Předpokládají, že dítě nakonec přijde k rozumu, a samo musí vědět, co chce. Třetí přístup není jednoznačně koherentní, rozlišit je třeba volnost ve smyslu shovívavosti a vysoké míry pochopení a defacto rezignovanost a zanedbávání (pasivita). Druhé zmíněné pojetí výchovy je příznačné pro přístup kdětem volně plovoucí zátky, tedy styl výchovy, který rezignuje na motivaci potomků k aktivnímu přestupu k životu (zejména ve vztahu ke škole), nekladou se velké nároky na dítě, kdy děti jsou v podstatě ponechány samy sobě, rodiče jim příliš nezprostředkovávají kulturní svět a školní látku. Očekávají, že děti si poradí samy [Katrňák 2004]. KMVP - 4. dodatek 39

40 Baterie otázek na výchovné styly rodičů. Zdroj: [Distinkce a hodnoty 2008] Výchozí operacionalizace Stylu (zde verze pro Potomka): 1. Opřený o autoritu, 2. Autoritářský (pevná ruka), 3. Volný/pasivní Když si vzpomenete na své dětství, jak moc se na Vaši rodinu hodí následující charakteristiky? a) Rodiče dbali na to, abych měl/a dobrý prospěch ve škole. b) O rozhodnutích rodičů se nediskutovalo, muselo se poslouchat c) Když po mně rodiče něco chtěli, vysvětlili mi proč d) Rodiče si se mnou hodně povídali e) Rodiče na mě kladli velké nároky f) Rodičům bylo jedno, co dělám g) Rodiče si našli čas na hru a vymýšlení nových zajímavých věcí h) Rodiče se mi snažili porozumět i) Rodiče používali při mé výchově fyzické tresty.* j) Rodiče velmi dbali na dodržování pořádku k) Rodiče mě podporovali za každé situace l) Rodiče chtěli vědět, jak, kde a s kým trávím svůj volný čas (R) m) Rodiče mě nechávali plánovat si věci podle svého * n) Často jsem musel/a pomáhat v domácnosti KMVP - 4. dodatek Určitě ano 2. Spíše ano 3. Spíše ne 4. Určitě ne 9. Neví

41 Když si vzpomenete na své dětství, jak moc se na Vaši rodinu hodí následující charakteristiky? TAZ: PŘEDLOŽTE KARTU TAZ: Pokud byl přístup obou rodičů rozdílný, uveďte ten, který převažoval. a) Rodiče dbali na to, abych měl/a dobrý prospěch ve škole. b) O rozhodnutích rodičů se nediskutovalo, muselo se poslouchat Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne Neví c) Když po mně rodiče něco chtěli, vysvětlili mi proč d) Rodiče si se mnou hodně povídali e) Rodiče na mě kladli velké nároky f) Rodičům bylo jedno, co dělám g) Rodiče si našli čas na hru a vymýšlení nových zajímavých věcí h) Rodiče se mi snažili porozumět i) Rodiče používali při mé výchově fyzické tresty j) Rodiče velmi dbali na dodržování pořádku k) Rodiče mě podporovali za každé situace l) Rodiče chtěli vědět, jak, kde a s kým trávím svůj volný čas m) Rodiče mě nechávali plánovat si věci podle svého n) Často jsem musel/a pomáhat v domácnosti KMVP dodatek

42 Výchovné styly: popisné statistiky (validní N, min/max, průměr směrodatná odchylka) Nejvíce respondentů neodpovědělo Rozumí otázce? Není stigmatizující? Je vůbec relevantní?? KMVP - 4. dodatek 42 Na všechny otázky v baterii odpovědělo 76 % (N listwise 925; z N celkové 1221)

43 Component 1 Výchovné styly: ověření dimenzí dle teorie v PCA (faktorová analýza), všech 13 původních položek O_rozhodnutích_se_nediskutovalo 1,6 Nejednoznačné přiřazení položek: Tresty a Dobrý prospěch. Musel_jsem_často_pomáhat_v_domácnosti 1,2 Kladli_velké_nároky 0,8 Dbali_na_dodržování_pořádku Fyzické_tresty Component 2 0,4 Dbali,_abych_měl_dobrý_prospěch -0,8-0,4 0,4 0,8 1,2 1,6 Když_něco_chtěli,_vysvětlili_proč Podporovali_mě_za_každé_situace Rodiče_si_se_mnou_povídali Snažili_se_porozumět Hry,_vymýšlení_zajím._věcí -0,4-0,8 Bylo_jim_jedno,_co_dělám Nechtěli_vědět,_jak_trávím_volný_čas KMVP - 4. dodatek 43

44 Component 2 Výchovné styly: ověření dimenzí dle teorie v PCA, odladěné řešení pro 11 položek Autoritářský Cronbachovo Alfa jen 0,56! Dbali_na_dodržování_pořádku O_rozhodnutích_se_nediskutovalo Musel_jsem_často_pomáhat_v_domácnosti 0,32 Kladli_velké_nároky 0,16 Poučení z chyb: -Styl opřený o autoritu je zbytečně předimenzovaný (4 položky, vysoké CA) -Styl Autoritářský není příliš koherentní, Fyzické tresty do něj nepatří -Styl Volný/permisivní je poddimenzován (jen 2 položky, později přidána 1 s otočenou škálou) - Ptáme-li se na něco jen těžce uchopitelného a sociálně nedesirabilního (jako zde nevýchova ve Volném stylu) předem uvažujeme více položek; věnujeme zvýšenou pozornost operacionalizaci -0,2-0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Podporovali_mě_za_každé_situace Když_něco_chtěli,_vysvětlili_proč Snažili_se_porozumět Hry,_vymýšlení_zajím._věcí Opřený o autoritu Cronbachovo Alfa 0,84-0,16 Volný/pasivní Cronbachovo Alfa jen 0,59! Bylo_jim_jedno,_co_dělám Nechtěli_vědět,_jak_trávím_volný_čas KMVP - 4. dodatek 44 Component 1

45 Poučení & postup operacionalizace (vícedimenzionálních indikátorů v položkových bateriích) 1. Při konstrukci dotazníku nepodceňujte operacionalizaci! 2. Identifikujte dimenze určitého konceptu na základě teorie. 3. Pro každou dimenzi připravte 1. kroku max. indikátorů. 4. Používejte pozitivní i negativní výroky. 5. Napište si indikátory na kartičky a diskutujte s kolegy (případně použijte nejprve škálovací/seřazovací techniky). 6. Soustřeďte se na nejednoznačné uchopitelné dimenze (v našem příkladu Volný styl výchovy) u nich volte více položek; zkoušejte v pilotáži různé varianty operacionalizace. Když respondenti neví/váhají s odpovědí ptejte se proč. 7. Pořiďte z pilotáže data a ověřte homogenitu/dimenzionalitu (např. PCA, MDS, HIC, CFA) a položkovou reliabilitu (Cronbachovo Alpha). Homogenita/Dimenzionalita: Empiricky (explorativně) identifikované dimenze v datech by měly odpovídat dimenzím v teorii. Položková reliabilita: Cronbach Alpha > 0,7; ale přes 0,9 již ukazuje na to, že máme v dotazníku nadbytečné položky (a otravujeme tak respondenty). 1. Podle toho upravte počet a znění otázek pro finální verzi dotazníku. 2. Po finálním sběru dat nejprve opět ověřte 1. počet platných odpovědí a 2. dimenzionalitu a reliabilitu (body 7 a 8). KMVP - 4. dodatek 45

46 Poučení k operacionalizaci (2) Pokud se z hlediska našeho výzkumu jedná o klíčový koncept (proměnnou/é), pak při měření je než spoléhat na jednu (jednoduchou) otázku použít více indikátorů (otázek v dotazníku) a následně konstruovat komplexnější syntetickou proměnnou/é, např. kompozitní index(y) nebo latentní třídy (typologii) KMVP - 4. dodatek 46

47 Rozhodování o položce, zda patří do indexu Položková reliabilita (např. Cronbachovo alfa), homogenita (např. CFA, PCA). Lze i jednodušeji, pokud máme pochybnost, pak spočítáme index bez této položky a pak spočítáme korelaci s ní. Pokud je vysoká (viz korelace pro ostatní položky), pak jí můžeme do indexu zařadit. KMVP - 4. dodatek 47

48 Další příklady operacionalizace Indikátory pomocí kumulativních indexů

49 Výzkum spokojenosti v práci Výzkum měřil pomocí součtových indexů mj. tyto proměnné Deprese vyvolaná prací Když se zamyslíte nad svojí prací, jak se cítíte? Odpovědi: 4. často, 3. někdy, 2. zřídka, 1. nikdy Cítím se sklíčený a deprimovaný Unavím se bez vážnějšího důvodu Cítím se nervózní, nenacházím klid Jsem podrážděnější, než obvykle bývám Sebeúcta ve vztahu k práci Sám sebe vidíte v práci jako někoho, kdo Bipolární výroky: je 1. Šťastný 7. nešťastný je 1. Úspěšný 7. neúspěšný je 1. Důležitý 7. nedůležitý dělá 1. maximum 7. nedělá maximum KMVP - 4. dodatek 49 Zroj: [Babbie 1995: podle Wharton 1987: 578]

50 Index vše ready vs. home-made Chování v domácnosti, pro ženy: Dělala jste v uplynulých 12 měsících následující věci? Ušila si šaty Šila pro děti Vyměňovala pojistky apod. Drobnou opravu v domácnosti (např. tapetování, natírání) Vařila podle nového receptu Ušila či vybavení pro domácnost (např. přehoz na křeslo). ptáme se položkově: Check list (ano/ne/neodpověděl) nebo škála frekvence KMVP - 4. dodatek 50 Zdroj: [Oppenheim 1976: ], upraveno

51 Postoje k užívání léků (bez předpisu) Máte obvykle doma? Vitamíny Prostředek proti bolesti žaludku Laxativa Léky proti kašli Léky proti bolesti Léky na spaní Nosní kapky Tablety proti bolesti v krku Univerzální antibiotika. KMVP - 4. dodatek 51 Zdroj: [Oppenheim 1976: ], upraveno

52 index orality (habituální oblíbenost) Děláte rád/a následující Kousání nehtů Cucání bonbónů Okusování tužky, propisky Okusování dýmky (pouze pro muže) Připravujete si často speciální delikatesy Žvýkáte žvýkačku Pijete nápoje pomocí brčka Pískáte na prsty KMVP - 4. dodatek 52 Zdroj: [Oppenheim 1976: ], upraveno

53 Příklady a procvičování KMVP, ZS 2009

54 Návrh na modelový omnibusový mini výzkum KŘS FHS Populace: studenti KŘS FHS, 1. ročník Základní soubor: přítomní studenti na KMVP v pátek 6/11/09, 9-11hod. pouze na něj lze zobecňovat závěry výzkumu! Dotazování celého základního souboru nebude proveden výběr Omnibusové dotazníkové šetření s tématy: 1. Motivace ke studiu 2. Antikoncepce 3. Studium a zaměstnání KMVP - 4. dodatek 54

55 Téma 1: Motivace ke studiu (1) RQ: Ovlivňuje motivace studentů úspěšné zakončení studia FHS? nelze testovat, neznáme (zatím) úspěšné zakončení! RQ: Ovlivňuje motivace studentů studijní výsledky (SV)? Obec. hyp.: Motivace nemá vliv na studijní výsledky na BC studiu. nelze testovat, protože nelze měřit motivaci do minulosti! (plánujeme pouze jednorázový průřezový výzkum) RQ: Liší se studijní výsledky (SV) podle charakteru motivace? Na SV má vliv charakter motivace. Prac. hyp.: Na studijní výsledky má větší vliv osobní než pracovní motivace + a to bez ohledu na předchozí SV na BC studiu. kontrolní proměnná KMVP - 4. dodatek 55

56 Téma 1: Motivace ke studiu (2) Prac. Hyp.: Na studijní výsledky má větší vliv osobní než pracovní motivace + a to bez ohledu na předchozí SV na BC studiu. kontrolní proměnná Indikátory a operacionalizace: Problém je indikátor/operacionalizace Motivace Důvod studia Důvod studia (Proč studuje? Studuji, abych ) ve dvou dimenzích: 1. osobní (získal nové vědomosti, zvýšil kvalifikaci/získal VŠ titul, ) a 2. pracovní (vyslán zaměstnavatelem, očekávání postupu,...). Vše velmi problematické! Proto jedině pomocí nepřímého vícerozměrného indikátoru (baterie postojových otázek doplněná o faktické informace) Navíc, do které dimenze bude patřit důvod hledání nového pracovního uplatnění? Studijní výsledky na FHS: průměr známek v povinných kurzech za semestr/ročník. lze zjišťovat dotazníkem, nebo ze záznamů SIS Předchozí studijní výsledky na BC studiu: 1. známka ze závěr. zkoušky (na diplomu) a z diplomky, 2. ukončení v řádném termínu, 3. délka studia. +/- lze zjišťovat dotazníkem, ale i tak je to problematické (např. školy se liší v přísnosti hodnocení, obory nejsou srovnatelné) alternativně lze zařadit také Počet bodů u přijímaček na FHS (to si málokdo pamatuje, ale možná by šlo dohledat v záznamech katedry, jenže to by vyžadovalo, aby výzkum nebyl anonymní) KMVP - 4. dodatek 56

Metody výzkumu. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Metody výzkumu. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Metody výzkumu Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál byl

Více

Výzkumné metody. Metody a techniky výzkumu a jejich aplikace v absolventských pracích vyšších odborných škol. PhDr. Petr Vojtíšek

Výzkumné metody. Metody a techniky výzkumu a jejich aplikace v absolventských pracích vyšších odborných škol. PhDr. Petr Vojtíšek Výzkumné metody Metody a techniky výzkumu a jejich aplikace v absolventských pracích vyšších odborných škol PhDr. Petr Vojtíšek Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání

Více

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Základní informace o využití metodiky Cíl metodiky Řešené otázky Seznámit se s nástroji vedoucími ke kvalitnímu shromažďování

Více

Důvody nezájmu žáků. o přírodovědné a technické obory. Individuální projekt národní Podpora technických a přírodovědných oborů 2010.

Důvody nezájmu žáků. o přírodovědné a technické obory. Individuální projekt národní Podpora technických a přírodovědných oborů 2010. Důvody nezájmu žáků o přírodovědné a technické obory Důvody nezájmu žáků o přírodovědné a technické obory Individuální projekt národní Podpora technických a přírodovědných oborů 2010 zpracoval www.msmt.cz

Více

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Výzkumný tým: Mgr. Miroslav Bocan, garant výzkumu, NIDM Mgr, Hana Maříková, výzkumná pracovnice, NIDM Mgr. Adam Spálenský,

Více

Tato studie vznikla s podporou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR - NPV II (Projekt 2D06009, Nová sociální rizika trhu práce a potřeby

Tato studie vznikla s podporou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR - NPV II (Projekt 2D06009, Nová sociální rizika trhu práce a potřeby Sociálne a politické analýzy 2008, 2, 1, s. 39-71 http://sapa.fvs.upjs.sk ISSN 1337 5555 Proč jsou zaměstnavatelé (ne)spokojení s činností úřadu práce? Jiří Winkler Lenka Klimplová Klára Vrbková Fakulta

Více

«Teorie pro všechny» «SOCIOweb_7_2006»

«Teorie pro všechny» «SOCIOweb_7_2006» «SOCIOweb_7_2006 WEBOVÝ MAGAZÍN PRO VŠECHNY SE ZÁJMEM O SPOLEČ NOST, VE KTERÉ ŽIJEME Editorial Problematika vzdělávání se nikdy nevyčerpá a nikdy nezastará Milí čtenáři, letní červencové číslo Sociowebu

Více

APLIKACE VÝZKUMNÝCH METOD A TECHNIK V KRIMINOLOGII Obecná část

APLIKACE VÝZKUMNÝCH METOD A TECHNIK V KRIMINOLOGII Obecná část INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI APLIKACE VÝZKUMNÝCH METOD A TECHNIK V KRIMINOLOGII Obecná část Martin Cejp Vybrané metody kriminologického výzkumu Svazek 1 Praha 2011 Autor: PhDr. Martin

Více

JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI?

JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI? JAK ČTOU ČESKÉ DĚTI? ANALÝZA VÝSLEDKŮ SOCIOLOGICKÉHO VÝZKUMU Ivan Gabal Lenka Václavíková Helšusová ---------------------------------- Gabal, Analysis & Consulting Na baště sv. Jiří 9, Praha 6 tel. (+420)

Více

Evaluace a přidaná hodnota ve vzdělávání RADIM RYŠKA

Evaluace a přidaná hodnota ve vzdělávání RADIM RYŠKA Evaluace a přidaná hodnota ve vzdělávání RADIM RYŠKA Praha, 2009 Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta ISBN 978-80-7290-423-5 Za podporu a podnětné připomínky při přípravě publikace děkuji Janu

Více

Hodnocení aktivit podpory zdraví

Hodnocení aktivit podpory zdraví Hodnocení aktivit podpory zdraví Vydáno v rámci řešení projektu: Podpora zdraví na úrovni kraje determinanty zdraví a nová zdravotní politika (investice do zdraví) NO/7701-3, OK12 za rok 2003 Obsah: Hodnocení

Více

Interakce učitele a žáků. Dotazník pro žáky. Ilona Gillernová, Lenka Krejčová

Interakce učitele a žáků. Dotazník pro žáky. Ilona Gillernová, Lenka Krejčová Interakce učitele a žáků Dotazník pro žáky Ilona Gillernová, Lenka Krejčová 18 Interakce učitele a žáků Dotazník pro žáky Ilona Gillernová, Lenka Krejčová Interakce učitele a žáků. Dotazník pro žáky.

Více

Typologie dynamiky mentoringového vztahu v programu Big Brothers Big Sisters/Pět P -

Typologie dynamiky mentoringového vztahu v programu Big Brothers Big Sisters/Pět P - Typologie dynamiky mentoringového vztahu v programu Big Brothers Big Sisters/Pět P - závěrečná zpráva z výzkumu na téma: Výchova k dobrovolnictví mentoring Mgr. Tereza Brumovská, M.Sc. Mgr. Gabriela Málková,

Více

3. ZÍSKÁVÁNÍ DAT PRO STATISTICKÝ PROJEKT. 3.1. Získávání dat

3. ZÍSKÁVÁNÍ DAT PRO STATISTICKÝ PROJEKT. 3.1. Získávání dat 3. ZÍSKÁVÁNÍ DAT PRO STATISTICKÝ PROJEKT 3.1. Získávání dat Získávání dat spočívá v získávání, shromažďování a zaznamenávání údajů o statistických jednotkách. Základní metody získávání dat: Získávání dat

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

POUŢÍVÁNÍ POČÍTAČŮ U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU: SOUVISLOSTI S VÝCHOVNÝM STYLEM A POSTOJEM RODIČŮ

POUŢÍVÁNÍ POČÍTAČŮ U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU: SOUVISLOSTI S VÝCHOVNÝM STYLEM A POSTOJEM RODIČŮ Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Bakalářská diplomová práce obor psychologie POUŢÍVÁNÍ POČÍTAČŮ U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU: SOUVISLOSTI S VÝCHOVNÝM STYLEM A POSTOJEM RODIČŮ

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra sociální práce Kristýna Krušinská Celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků ve státní správě České republiky se zaměřením na supervizi Life-long

Více

Věková diskriminace - ageismus: úvod do teorie a výskyt diskriminačních přístupů ve vybraných oblastech s důrazem na pracovní trh

Věková diskriminace - ageismus: úvod do teorie a výskyt diskriminačních přístupů ve vybraných oblastech s důrazem na pracovní trh Věková diskriminace - ageismus: úvod do teorie a výskyt diskriminačních přístupů ve vybraných oblastech s důrazem na pracovní trh Lucie Vidovićová spoluautor empirického výzkumu: Ladislav Rabušic VÚPSV

Více

Finanční příprava na život v důchodu: informovanost, postoje a hodnoty. Milan Šlapák (eds.) Tomáš Soukup Lucie Vidovićová Martin Holub

Finanční příprava na život v důchodu: informovanost, postoje a hodnoty. Milan Šlapák (eds.) Tomáš Soukup Lucie Vidovićová Martin Holub Finanční příprava na život v důchodu: informovanost, postoje a hodnoty Milan Šlapák (eds.) Tomáš Soukup Lucie Vidovićová Martin Holub VÚPSV, v.v.i. Praha 2010 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou

Více

Analytická zpráva. ANALÝZA PODPORY ROZVOJE SOCIÁLNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLÁCH Závěry šetření sociální gramotnosti žáků

Analytická zpráva. ANALÝZA PODPORY ROZVOJE SOCIÁLNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLÁCH Závěry šetření sociální gramotnosti žáků Analytická zpráva Tomáš Protivínský Monika Dokulilová ANALÝZA PODPORY ROZVOJE SOCIÁLNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLÁCH Závěry šetření sociální gramotnosti žáků ANALÝZA PODPORY ROZVOJE SOCIÁLNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLÁCH

Více

www.attavena.cz, info@attavena.cz

www.attavena.cz, info@attavena.cz Obsah tohoto dokumentu je plně v kompetenci realizátora projektu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko Evropské unie a České republiky. ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou

Více

Názory učitelů základních škol na potřebu změn ve školním vzdělávání 1

Názory učitelů základních škol na potřebu změn ve školním vzdělávání 1 ORBIS SCHOLAE, 2013, 7 (1) 79 100 EMPIRICKÉ STUDIE Názory učitelů základních škol na potřebu změn ve školním vzdělávání 1 79 Jana Straková, Vladimíra Spilková, Jaroslava Simonová Univerzita Karlova v Praze,

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák

Metody a formy výuky Hospitační arch. Vojtěch Žák Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák 11 Metody a formy výuky Hospitační arch Vojtěch Žák Metody a formy výuky. Hospitační arch. Vojtěch Žák Odborná recenze: doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.;

Více

VÝZKUM PRACOVNÍCH KOMPETENCÍ OSOB PEČUJÍCÍCH O ČLENA RODINY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

VÝZKUM PRACOVNÍCH KOMPETENCÍ OSOB PEČUJÍCÍCH O ČLENA RODINY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY VÝZKUM PRACOVNÍCH KOMPETENCÍ OSOB PEČUJÍCÍCH O ČLENA RODINY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Milan Valenta, Jan Michalík, leden 2008 Název studie: Výzkum pracovních kompetencí osob

Více

Evaluace popularizačních aktivit regionálních koordinátorů projektu Podpora technických a přírodovědných oborů (IPN PTPO)

Evaluace popularizačních aktivit regionálních koordinátorů projektu Podpora technických a přírodovědných oborů (IPN PTPO) EVALUACE PROJEKTU PODPORA TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ (IPN PTPO) Evaluace popularizačních aktivit regionálních koordinátorů projektu Podpora technických a přírodovědných oborů (IPN PTPO) Výsledky

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Petra Rupertová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Petra Rupertová Studijní obor: Všeobecná

Více

5. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA. Průběžná dlouhodobá (longitudinální) studie účinků podpory OP LZZ na cílové skupiny programu

5. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA. Průběžná dlouhodobá (longitudinální) studie účinků podpory OP LZZ na cílové skupiny programu 5. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA Průběžná dlouhodobá (longitudinální) studie účinků podpory OP LZZ na cílové skupiny programu PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Tato zpráva je výstupem ze zakázky Průběžná dlouhodobá

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR

VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR VÝVOJ PREVALENCE KUŘÁCTVÍ V DOSPĚLÉ POPULACI ČR NÁZORY A POSTOJE OBČANŮ ČR K PROBLEMATICE KOUŘENÍ (OBDOBÍ 1997 2011) VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Autorský kolektiv: MUDr. Hana Sovinová, PhDr. Petr Sadílek, PhDr. Ladislav

Více