blox 1-2 outstanding

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "blox 1-2 outstanding"

Transkript

1

2 blox new AGE of BUSINESS CENTER in prague 6 - outstanding

3 BLOX Diplomat Hotel Prague Telehouse PPF Gate downtown dejvice premium business address - Downtown Dejvice in Prague 6 is a progressing new administrative and commercial location in Prague. The core of Downtown Dejvice consists of the current PPF Gate and Hotel Diplomat buildings. Buildings to come include BLOX, currently under development, and the future project Telehouse. This exceptional location not only enjoys perfect accessibility and proximity to the city centre, but is also surrounded by residential neighbourhoods, such as Hanspaulka, Střešovice, Ořechovka and Bubeneč, which are locations sought after by top management of successful national and multinational companies. DOWNTOWN Dejvice Praha 6 je nově vznikající administrativní a obchodní lokalita Prahy. Základní jádro Downtown Dejvice tvoří stávající budovy PPF Gate a hotel Diplomat. Dalším objektem bude BLOX, který je právě ve výstavbě, a budoucí projekt TELEHOUSE. Tato výjimečná lokalita těží nejenom z perfektní dostupnosti a blízkosti centra města, ale také z faktu, že je obklopena rezidenčními čtvrtěmi, jako jsou Hanspaulka, Střešovice, Ořechovka, Bubeneč, které jsou vyhledávány top managementem úspěšných národních i nadnárodních společností.

4 Dejvice Theathre directions Tennis Courts Sparta Prague 6 - Suchdol, Lysolaje Roztoky Czech Technical University Campus National Technical Library Prague 6 Jug. partyzánů Ha ns p a u lk a directions Václav Havel International Airport R7 Stromovka Park Chomutov, Leipzig Prague 6 Bubeneč - Embassy Quarter Dejvická direction Kladno, Slaný C A D Ar m ády AC Sparta B directions Hradčanská O řechovk a A B Čs. Svatovítská Prague 6 Municipalty Blanka d Mila r y Ho á Blanka é kov Letná Park C Brno, Ostrava Vienna, Bratislava Berlin Warszawa Krakow D St ř e š o v i c e Nový s vět Prague 6 Prague Castle directions R6 Karlovy Vary, Bayreuth D5 Pilsen, Munchen, Frankfurt Government of the Czech Republic Pařížská street Blanka Malá Strana directions Prague 5, Passau, Linz R Rudolfinum Prague Prague direction Old Town Square

5 Jugoslávských partyzánů directions Václav Havel International Airport City ring road Chomutov, Leipzig Evropská Tram lines: 5, 0, 6, 5 Bus lines: 9, 6, 06, 8,, 6, 56, AE Metro line A Dejvická Evropská Vítězné náměstí Československé armády BLOX Tram lines, 5, 8, 0, 6, 5 Praha 6 Town Hall DOWNTOWN DEJVICE DETAIL OF DOWNTOWN DEJVICE Bus lines,80 prague 6 downtown dejvice BLOX _ 6 00 m office space / kancelářských prostor TELEHOUSE _ m office space / kancelářských prostor Diplomat Hotel Prague _ accommodation / ubytování _ conference facilities / konferenční prostory a zázemí PPF Gate _ m office space / m kancelářských prostor _ built by BPD Development team / postaveno týmem z BPD Development

6 outstanding blox building is SUSTAINABLE & SOCIALLY RESPONSIBLE main entrance from Evropská Street / hlavní vstup z Evropské ulice nd entrance from park /. vstup z parku /7 reception / recepce s nepřetržitým provozem monitored access system / kontrolovaný vstup anti-noise barriers / protihlukové bariéry spacious park with mature trees / prostorný park s vzrostlými stromy restaurant (canteen) with terrace / restaurace (kantýna) s terasou retail units facing main boulevard Evropská / obchodní jednotky se parking spaces / 5 parkovacích míst storage space / skladovací prostory terraces on top floors / terasy v posledních patrech heat pumps & AC units / tepelné čerpadla a klimatizační 5 7 lifts ( enable freight transport) / 7 sobních výtahů ( umožnují přepravu nákladů) vstupem z bulváru Evropská jednotky external sun-blinds / vnější žaluzie efficient modular system.5 m / efektivní modul.5 m extensive greenery on roof top / extenzivní zeleň na střeše toilets and equipped kitchenettes / toalety a vybavené kuchyňky

7 SPACE THAt fit for any business main entrance from Evropská Street / hlavní vstup z Evropské ulice entrance from park / vstup z parku office kanceláře retail obchody canteen restaurace common space společné prostory 8 th floor / 8.NP th floor / 7.NP th floor / 6.NP storages sklady 7 6 retail space / obchodní plochy reception / recepce 5 th floor / 5.NP th floor /.NP turnstiles and lifts / turnikety a výtahy rd floor /.NP restaurant with terrace / restaurace s terasou nd floor /.NP café bar st floor /.NP basement / suterén TOTAL / CELKEM

8 nd floor. NP 56 m RD floor. NP 68 m TH floor. NP 65 m 5 TH floor 5. NP 098 m 6 TH floor 6. NP m 7 TH floor 7. NP 7 m 8 TH floor 8. NP 50 m The building offers office units from 00 m to a whole floor (approximately,700 m ). For options involving a vertical connection of floors, we can offer a lease size based on the client s needs and requirements. Budova nabízí kancelářské jednotky od velikosti 00 m až po celé podlaží (cca 700 m ). Při propojení pater, v tzv. vertikálním řešení dispozice, můžeme nabídnout velikost plochy k pronájmu podle požadavků a potřeb klienta.

9 cost efficient offices 5-6 BLOX offers a total of 6,00 m of class A office space on a.5 m module, which ensures the most effective division of areas and their full usability, whether offices are open plan, divided or a combination of both. Office units offer toilets and fully equipped kitchenettes. Our architects and specialists in interior office design are prepared to assist you with a proposal for your ideal office. A high quality security system, including magnetic card access system, helps ensure a safe working environment. BLOX nabízí celkem 6 00 m kancelářské plochy třídy A s modulem,5 m, který zaručuje nejefektivnější dělení plochy a její plnou využitelnost, jak při otevřené dispozici, tak při dělení prostoru na jednotlivé kanceláře, případně při kombinaci obou. Naši architekti a specialisté na interiéry kancelářských prostor jsou připraveni vám pomoci s návrhem vaší ideální kanceláře. Bezpečnost pracovního prostředí je posílena velmi kvalitní bezpečnostní technologií, včetně systému kontroly přístupů magnetickými kartami.

10 smart office solutions 7-8 BLOX is designed to fulfil the strictest criteria from its tenants, and its aim is the highest certification BREEAM OUTSTANDING. The building is equipped with the most modern technology, which constantly monitors the quality of fresh air and ensures a comfortable climate for working, and of course individual temperature regulation is also possible. The large openable windows ensure sufficient daylight and the external blinds protect the interior against heat from sunlight. The building management system guarantees transparent monitoring of energy consumption, both for the entire building and for individual rental units. Our priority is the safety of the tenants. Entry to the building is controlled by turnstiles and magnetic card access system with possible individual settings for each tenant. The reception with security service operates continuously. Kancelářská budova BLOX je navržena tak, aby splňovala ta nejpřísnější kritéria svých nájemců, a jejím cílem je nejvyšší certifikace BREEAM OUTSTANDING. Budova je vybavena nejmodernějšími technologiemi, které neustále monitorují kvalitu čerstvého vzduchu, a tím zajišťují komfortní klima pro práci; samozřejmostí je individuální regulace teploty. Velká otevíratelná okna zajišťují dostatek denního světla a venkovní žaluzie chrání interiér před přehříváním kanceláře. Systém správy budovy garantuje transparentní monitoring spotřeby energií, jak pro celý objekt, tak pro jednotlivé nájemní jednotky. Naší prioritou je bezpečnost nájemců. Vstup do budovy je kontrolován turnikety se systémem magnetických karet s možností individuálního nastavení pro každého nájemce. Recepce s ostrahou má nepřetržitý provoz.

11 class A specifications & standard In general 7 personal lifts ( enable freight transport) openable windows central ventilation and air conditioning of all areas of the building ensured by a system of cooling beams and floor convectors Safety central reception and security service /7 possible access to the office floors via ACS electronic fire alarm system sprinklers in all areas CCTV monitoring the building and Všeobecně 7 osobních výtahů ( umožnují přepravu nákladů) otevíratelná okna centrální vzduchotechnika a klimatizace všech prostor budovy zajištěná systémem chladicích trámů a podlahových konvektorů Bezpečnost centrální recepce a bezpečnostní služba /7 možnost přístupu do kancelářských pater pomocí ACS elektronická požární signalizace sprinklery ve všech prostorách separate controlling of air conditioning its surroundings samostatné ovládání klimatizace po CCTV monitorující budovu a její okolí in.7 m spatial office modules individually controlled external blinds Other prostorových kancelářských modulech,7 m individuálně ovládané vnější žaluzie Ostatní raised floor 5 parking spaces zdvojená podlaha 5 parkovacích míst data, telephone, TV and SAT connections a bicycle storage room with showers and lockers datové, telefonní, TV a SAT připojení úschovna kol se sprchami a šatnami an intelligent building management system a café and restaurant in the ground floor inteligentní systém řízení budov kavárna a restaurace v přízemí 9-0 a diesel generator in case of power outages commercial areas in the ground floor storage areas in the underground floors dieselový generátor pro případ výpadku elektrického proudu obchodní prostory v přízemí sklady v podzemních podlažích outstanding

12 developer & investor DEVELOPER: BPD Development focuses mainly on ensuring quality, in terms of both Architects: DaM architekti Visualisations: Studio Horák Logo & Graphic design: Graffitti Networks Grafix Společnost BPD Development soustřeďuje svůj zájem především na kvalitu, BPD Development Radlická 0/ Praha 5 construction and location. In this project and in several others, it has joined forces with private and institutional investors. Additional BDP Development projects include Telehouse (0,000 m ), Royal Triangle (a luxury residential project in Prague 6) and Lysolaje - zátiší (a set of family a to jak z hlediska vlastních staveb, tak z hlediska jejich umístění. V tomto projektu i v řadě dalších spojila svoje síly s privátními i institucionálními investory. Další projekty BPD Development jsou TELEHOUSE (0 000 m ), ROAYLE TRIANGLE (luxusní rezidenční projekt Praha 6), LYSOLAJE - zátiší houses in Prague 6). (soubor rodinných domů Praha 6). disclaimer DODATEK LEASING AGENTS: Photographs, illustrations and a description of the site, highlighting the parts of the building from the preparation phase of the project. The descriptions and information are not binding Fotografie, ilustrace a popis objektu znázorňují části budovy z doby přípravy projektu. Z tohoto důvodu nejsou popisy a informace závazné a nemusejí nutně - and may not necessarily correspond to the state of the finished building. All dimensions and information regarding distance are specified only for orientation. odpovídat stavu dokončené budovy. Veškeré rozměry nebo údaje o vzdálenosti jsou uvedeny pouze pro orientaci.

13

offices to let / kanceláře k pronájmu Evropská, downtown Dejvice, Praha 6

offices to let / kanceláře k pronájmu Evropská, downtown Dejvice, Praha 6 offices to let / kanceláře k pronájmu Evropská, downtown Dejvice, Praha 6 developer: CERTIFICATION AIMED: outstanding typické podlaží / typical floor kanceláře office obchody retail restaurace canteen

Více

CPICityCenter. Ústí nad Labem

CPICityCenter. Ústí nad Labem CPICityCenter Ústí nad Labem Ústecký kraj disponuje výhodnou polohou u hranic s Německem a současně dobrou vzdáleností od hlavního města Prahy. Region s průmyslovou tradicí, pestrou a zachovalou krajinou,

Více

www.jungmannova15.cz FACT SHEET Location Jungmannova 26/15, Prague 1, 110 00, CZ +50 4 45.952 N, +14 25 19.434 E

www.jungmannova15.cz FACT SHEET Location Jungmannova 26/15, Prague 1, 110 00, CZ +50 4 45.952 N, +14 25 19.434 E FACT SHEET Location Address: GPS: City location: Jungmannova 26/15, Prague 1, 110 00, CZ +50 4 45.952 N, +14 25 19.434 E City centre, 2 minutes from Wencleslaw square Rentable area Total rentable area:

Více

ArgentinskáBusinessCenter

ArgentinskáBusinessCenter Snadná viditelnost Vaší firemní značky Argentinská Business Center je plně prosklená šestipodlažní budova, umístěná na rohu Argentinské ulice a Plynární. Po svém dokončení v polovině roku 2016, umožní

Více

V centru pozornosti The Centre of Attention

V centru pozornosti The Centre of Attention V centru pozornosti The Centre of Attention Havlíčkova Plaza shopping & offi ce center Havlíčkova Plaza shopping & office center Obsah Content Popis projektu / About the project... 5 Lokalita / Location...

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl

Více

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR VIZE / VISION Našim cílem je vytvořit příznivé prostředí pro inovační firmy a poskytovat jim služby a prostory umožňující spolupráci

Více

INVESTOR. PRAHA 4-Modřany

INVESTOR. PRAHA 4-Modřany INVESTOR PRAHA -Modřany Prostory pro vaši firmu Space for Your Company MULTIFUNKČNÍ AREÁL Kanceláře DVAN je mimořádně vhodný jako klidné místo pro kanceláře. Standard vybavení zahrnuje vzduchotechniku

Více

DOCK JE ŽIVOTNÍ STYL DOCK IS A WAY OF LIFE

DOCK JE ŽIVOTNÍ STYL DOCK IS A WAY OF LIFE 1 2 Obsah / Contents VÍCE NEŽ BYDLENÍ MORE THAN JUST A PLACE TO LIVE... DOCK JE ŽIVOTNÍ STYL DOCK IS A WAY OF LIFE 04 UNIKÁTNÍ MÍSTO PRO DOMOV Mezi designem a přírodou, mezi městem a krajinou. Uprostřed

Více

quality architecture gives life another dimension, a prospect that changes common activities into an extraordinary experience...

quality architecture gives life another dimension, a prospect that changes common activities into an extraordinary experience... kvalitní architektura dává životu další rozměr, perspektivu, která povznáší běžné aktivity na nevšední prožitky... quality architecture gives life another dimension, a prospect that changes common activities

Více

Partner in major construction and development projects

Partner in major construction and development projects Partner in major construction and development projects Očekávám, že dlouhodobé úspěchy budou pokračovat Důkazem ekonomicky silné společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. bylo naplnění cílů roku 2012, kdy

Více

Mezonet 3+kk s výhledem na Pražský hrad, 160m2, Praha 5, 15 500 000 Kč A duplex with great view to Prague Castle, 160m2, Smíchov, 15 500 000 Kč

Mezonet 3+kk s výhledem na Pražský hrad, 160m2, Praha 5, 15 500 000 Kč A duplex with great view to Prague Castle, 160m2, Smíchov, 15 500 000 Kč Mezonet 3+kk s výhledem na Pražský hrad, 160m2, Praha 5, 15 500 000 Kč A duplex with great view to Prague Castle, 160m2, Smíchov, 15 500 000 Kč Exkluzivně nabízíme k prodeji slunný mezonetový byt. Jedná

Více

Krásný rodinný dům, 315 m 2, Praha 4 Chodov, 17 000 000 Kč Beautiful family house, 315 sq. m., Praha 4 Chodov, 17 000 000 Kč

Krásný rodinný dům, 315 m 2, Praha 4 Chodov, 17 000 000 Kč Beautiful family house, 315 sq. m., Praha 4 Chodov, 17 000 000 Kč Krásný rodinný dům, 315 m 2, Praha 4 Chodov, 17 000 000 Kč Beautiful family house, 315 sq. m., Praha 4 Chodov, 17 000 000 Kč Zajímavě architektonicky zajímavě řešený zděný dům 7+1 s terasou a zahradou

Více

REZIDENCE SACRE COEUR

REZIDENCE SACRE COEUR RZIDC ACR COUR xkluzivita lokality I bezpečnost I design & kvalita I pohodlí I dětská hřiště I služby I BZPČOTÍ kamerový systém I výhledy o projektu about the project mimořádné místo pro život V lokalitě

Více

Reference References 1/1

Reference References 1/1 Reference References 1/1 2/3 Perspektivní topná technika, která splňuje všechny požadavky Futureproof heating technology for all requirements Celosvětová spotřeba energie se od roku 1970 zdvojnásobila

Více

Charles square center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Karlovo náměstí 10, Praha 2

Charles square center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Karlovo náměstí 10, Praha 2 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease Charles square center Karlovo náměstí 10, Praha 2 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague 1

Více

OFFICE PARK NOVÉ BUTOVICE PRAHA 5

OFFICE PARK NOVÉ BUTOVICE PRAHA 5 PRAHA 5 KANCELÁŘE K PRONÁJMU OFFICE TO LET Bucharova POPIS PROJEKTU Tento objekt se skládá ze 4 budov Umístěn v jedné z hlavních administrativních oblastech Prahy 5 Služby v docházkové vzdáleností (nákupní

Více

www.smart-komerce.cz

www.smart-komerce.cz www.smart-komerce.cz 9x CHYTŘEJI 9x SMARTER 300 nových nízkoenergetických bytů v rámci projektu 300 new low-energy apartments within the project budoucí umělecký, tepající bulvár set to be a busy boulevard

Více

PAVEL HNILIČKA ARCHITEKTI PAVEL HNILIČKA. 1 architecture

PAVEL HNILIČKA ARCHITEKTI PAVEL HNILIČKA. 1 architecture PAVEL HNILIČKA ARCHITEKTI PAVEL HNILIČKA architects 20072013 1 architecture Naším cílem je navrhovat architekturu, která naplní představy klienta a odpovídá nejvyšším profesionálním standardům. Zásadní

Více

In rivers, the water that you touch is the last of what has passed and the first of that which comes; so with present time.

In rivers, the water that you touch is the last of what has passed and the first of that which comes; so with present time. PRAGUE In rivers, the water that you touch is the last of what has passed and the first of that which comes; so with present time. Leonardo da Vinci V HLAVNÍ ROLI PRAŽSKÝ PŘÍSTAV PRAGUE MARINA IN A LEADING

Více

ubytovacích zařízení v České republice Catalogue of the classified accommodation facilities in the Czech Republic

ubytovacích zařízení v České republice Catalogue of the classified accommodation facilities in the Czech Republic 2013 Katalog klasifikovaných ubytovacích zařízení v České republice Catalogue of the classified accommodation facilities in the Czech Republic Národní divadlo, Praha The National Theatre, Prague Katalog

Více

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

ATLAS PŘÍSTUPNOSTI CENTRA MĚSTA BRNA pro osoby s omezenou schopností pohybu. Accessibility Guide of Brno City Centre for People with Limited Mobility

ATLAS PŘÍSTUPNOSTI CENTRA MĚSTA BRNA pro osoby s omezenou schopností pohybu. Accessibility Guide of Brno City Centre for People with Limited Mobility Mapa města / City map 1:2 500 ATLAS PŘÍSTUPNOSTI CENTRA MĚSTA BRNA pro osoby s omezenou schopností pohybu Accessibility Guide of Brno City Centre for People with Limited Mobility Obsah/ Table of contents

Více

Bydlení s nadhledem Living with perspective

Bydlení s nadhledem Living with perspective Bydlení s nadhledem Living with perspective O projektu About the project O projektu Panorama Pražačka je výjimečný rezidenční projekt společnosti CTR group. Nachází se v prémiové pražské lokalitě Pražačka,

Více

We are international practice of architects, masterplanners and designers, established over 50 years ago.

We are international practice of architects, masterplanners and designers, established over 50 years ago. MEZINÁRODNÍ ARCHITEKTI URBANISTÉ DESIGNÉŘI Česká republika International Architects Masterplanners Designers czech republic Contacts Jsme mezinárodní architektonická kancelář založená před 50 lety. Zabýváme

Více

Byty k pronájmu Apartments for rent

Byty k pronájmu Apartments for rent Byty k pronájmu Apartments for rent Masarykovo nábřeží, Praha 1 #406494 Jedinečný, světlý byt (205 m 2 ) v prvním patře historické budovy ve vyhledávané lokalitě Prahy 1 Nové Město. V roce 2013 byl kompletně

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

LEASE AND SALES AND WE SELL PRODEJ A PRONÁJEM WE THINK, CREATE, COMMIT

LEASE AND SALES AND WE SELL PRODEJ A PRONÁJEM WE THINK, CREATE, COMMIT PRODEJ A PRONÁJEM LEASE AND SALES WE THINK, CREATE, COMMIT AND WE SELL Exkluzivní, stylové, výjimečné nemovitosti Profesionální tým makléřů s dlouholetými zkušenostmi Realitní poradenství na vysoké úrovni

Více

O2 l. O4 l. 05 l. Pracovní síly v průmyslové výrobě The workforce in industrial production

O2 l. O4 l. 05 l. Pracovní síly v průmyslové výrobě The workforce in industrial production 1 l 2014 VYDÁNÍ 11 l ISSUE 11 CZ l EN NOVÁ EVROPSKÁ SÍŤ LOGISTICKÝCH A PRŮMYSLOVÝCH PARKŮ PLOCHY PRO VAŠI VÝROBU A SKLADOVÁNÍ FLEXIBILNÍ PROSTOROVÝ KONCEPT IGOR ŠNIRC Leasing Manager IMMOPARK Košice a

Více

HARFA OFFICE PARK KANCELÁŘE K PRONÁJMU OFFICE TO LET ČESKOMORAVSKÁ, PRAHA 9

HARFA OFFICE PARK KANCELÁŘE K PRONÁJMU OFFICE TO LET ČESKOMORAVSKÁ, PRAHA 9 POPIS PROJEKTU Harfa Office Park je projekt skládající z kancelářské budovy o výměře cca 20.000m2 a nákupního centra o výměře 49.000m2 (přes 160 obchodů). Kancelářská byla kolaudována v Q1/2011 a nákupní

Více