Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2008-2009"

Transkript

1 Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem Zpracovala Mgr. Marie Nováková ředitelka školy

2 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Charakteristika školy Škola Zřizovatel Součásti školy Základní údaje o součástech školy Materiálně technické podmínky školy Školská rada Kolegium ředitelky školy Školní parlament PŘEHLED OBORŮ ZÁKL. VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Přehled oborů základního vzdělávání Vzdělávací programy Učební plány RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY Přehled zaměstnanců školy Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci Údaje o pracovnících v souhrnu VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Údaje k zápisu o povinné školní docházce Výsledky přijímacího řízení na střední školy 18 5 VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROCES Počty tříd v ročnících, počty žáků Přehled prospěchu a chování Testování žáků Semináře, besedy, exkurze, výchovné a kulturní pořady pro žáky Školní a výjezdní semináře Hodnocení výchovně vzdělávacího procesu Hodnocení ŠVP Harmonická škola Hodnocení výchovného poradenství Hodnocení činnosti školní družiny Hodnocení činnosti školního klubu Hodnocení plánu ICT Hodnocení plánu environmentální výchovy Nabídka nepovinných předmětů a kroužků PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Přehled účasti a úspěchů v soutěžích Akce pro rodiče a veřejnost SPOLUPRÁCE S PARTNERY ŠKOLY ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ PŘEDLOŽENÉ A REALIZOVANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJŮ KONTROLNÍ ČINNOST VE ŠKOLNÍM ROCE VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZÁVĚR PŘÍLOHY 2

3 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola J.A.Komenského Lysá nad Labem Komenského1534 okres Nymburk fakultní škola MFF UK Praha 1. 1 Charakteristika školy Škola Název školy Základní škola J.A.Komenského Lysá nad Labem, Komenského1534, okres Nymburk Adresa školy Lysá nad Labem, Komenského 1534 IČO IZO Vedení školy ředitelka: Mgr. Marie Nováková zástupkyně ředitelky: Mgr. Yveta Hrušková Kontakt tel.: fax: webové stránky: Zřizovatel Název zřizovatele Město Lysá nad Labem Adresa zřizovatele Lysá nad Labem, Husovo nám. 23 Kontakt tel.: fax: www: Součásti školy kapacita Základní škola 550 Školní družina 150 Školní klub Základní údaje o součástech školy k Součást školy Počet tříd/ Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků Počet žáků na oddělení na třídu/oddělení učitele 1. stupeň ZŠ ,3 20,9 2. stupeň ZŠ ,4 10,8 Školní družina ,2 35,7 Školní klub Komentář: Zvláštní plnění povinné docházky v zahraničí měli 4 žáci. Nižší počet dětí na II.stupni na 1 učitele je způsoben vyšším počtem hodin na třídu (až 31), dělením tříd na jazyky a na volitelné předměty. Školní klub má normativní naplněnost 150 dětí na 1 vychovatelku, proto je její úvazek navýšen z mzdových prostředků školy z 0,3 na 0,5, aby mohl být klub na žádost rodičů v provozu alespoň 15 hodin týdně. 3

4 Základní škola J.A.Komenského v Lysé nad Labem je zařazena do sítě škol s účinností od , její první pavilony B a C byly dány do provozu a během čtyř let se škola rozrostla na současných osm pavilonů A - H. Dne byl škole udělen čestný název Základní škola J.A.Komenského Lysá nad Labem. Ode dne je škola právnickou osobou se samostatnou právní subjektivitou s právní formou příspěvková organizace. Škola může užívat na základě Dohody o vzájemné spolupráci mezi ní a Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy Praha ze dne označení fakultní škola MFF UK. Se snižováním počtu žáků byly prostory školy postupně pronajaty dalším subjektům - ZŠ praktické (ředitel Mgr. P.Tomek), školní restauraci Eurest (vedoucí V.Stehlíková), Obchodní akademii (ředitelka RNDr. I.Dvořáková), zubní lékařce MUDr. J.Duškové a praktické lékařce MUDr. E.Skalické, Pedagogicko psychologické poradně SK OP Nymburk (vedoucí pracoviště PhDr. A.Vaňátková), městské psycholožce PhDr. R.Holubové, kosmetičce E.Tomanové a fyzioterapeutce Mgr. K.Holubové Materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny, knihovny, multimediální učebny Vzhledem k nedostatku financí byla učebna chemie místo nákladné rekonstrukce přestěhována do učebny fyziky (nyní učebna přírodních věd), byl pouze upraven kabinet na tuto učebnu navazující, aby vyhovoval z hlediska BOZP. Odpočinkový areál, hřiště Sportovní zařízení Dílny a pozemky Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů a učeben Nachází se mezi pavilony, včetně hřiště ŠD. 2 tělocvičny, jedna vzhledem ke zničenému podloží parketové podlahy od září 2009 nepoužitelná; sportovní hřiště je dle revizní zprávy vyhovující pro rekreační činnost, je zhotoven projekt na rekonstrukci. 1 dílna ve společné správě se ZŠ praktickou; pozemky škola nemá. Dle vyhlášky 410/2005 Sb. je vyhovující pouze z 90% na I.stupni, na II.stupni nevyhovuje ani jedna učebna. Jedna třída I.stupně se musí od pro nedostatek jakéhokoli nábytku uzavřít, 35 let starý nábytek v učebně Vv je z hlediska BOZP nebezpečný. Vzhledem ke snížení meziročního rozpočtu z KÚ jsou pečlivě vybírány především aktuální věci (nástěnné mapy a přehledy Z, D, Aj, Rj, Fj), PC programy, výuková DVD a CD; řada věcí byla získána z různých grantů a nadací zdarma např. DVD Seznam se bezpečně z portálu Seznam.cz, DVD Štěstí přeje připraveným a knihy Co dělat? kapesní průvodce krizemi od HZS Nymburk. Postupné pořizování nových učebnic dle RVP ZV (Čj na I. a II. stupni, Nj, D a pod.). Všude 35 let starý skříňový nábytek, v kabinetech dle vyhlášky 410/2005 Sb. nevyhovující osvětlení; 4

5 Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou vybavenost pomůckami na dobré úrovni, chybí kvalitnější mikroskopy. 59 PC - z toho 49 přístupných žákům, 55 připojených na vysokorychlostní internet, 4 notebooky, 2 zprovozněné interaktivní tabule, 3 zpětné projektory z toho 1 přenosný, 12 televizí, 11 VHS přehrávačů, 9 DVD přehrávačů, 23 radiomagnetofonů. Za audiovizuální a výpočetní techniku vděčíme obrovské podpoře SRPDŠ a sponzorování jednotlivých rodičů. Investiční rozvoj Opravy a údržba budov jsou plánovány společně s MěÚ v Lysé nad Labem, který je majitelem budov. V období školního roku 2008/2009 byly do jako investice realizovány tyto akce: 1. zateplení a výměna oken na pavilonech E, F, G, zateplení střech pavilonů B a C 2. automatické otvírání hlavního vchodu, čipové zabezpečení vstupu do školy a šaten II.stupně 3. oprava elektroinstalace za ,- Kč v informačním centru a školním klubu. Potřebné investice ve výhledu 1. dokončení projektu na zateplení a výměnu oken ve zbylých pavilonech A, D, H včetně staticky a z BOZP hlediska ohrožujících částí areálu - zednické a malířské práce po výměně oken, nákup žaluzií na sluneční straně pavilonu D 2. rekonstrukce parketové tělocvičny 3. realizace vyhlášky 410/2005 Sb. vybavení tříd školním nábytkem posuvné židle a stoly - malování školy = povinnost každé 3 roky - rekonstrukce hygienického zařízení a šaten v pavilonu E 4. regulační ventily na topná tělesa ve všech pavilonech 5. odstranění havarijního stavu elektrorozvodů a teplovodních kanálů 6. výměna dlaždic na chodbách a WC ve všech pavilonech, které jsou z hlediska BOZP nebezpečné 7. úprava suterénu pavilonu D pro potřeby ŠD 8. rekonstrukce školního sportovního hřiště Z rozpočtu školy na údržbu a z částek získaných z pronájmů byly realizovány ve školním roce 2008/2009 tyto akce v celkové částce ,-Kč: 1. zakoupení dvou repasovaných počítačových sestav do školního klubu v hodnotě Kč ,- 2. zakoupení pěti monitorů do počítačové pracovny a do tříd I.stupně, počítačové soupravy v celkové hodnotě Kč , zakoupení dvou tiskáren v hodnotě 3 780,- Kč vše určeno pro výuku žáků 3. zakoupení promítacího plátna do přízemí pavilonu D, nutné při promítání různých akcích školy v hodnotě 3 650,- Kč 4. zakoupení koberců do prvních tříd a učebny angličtiny - celková cena Kč 6 095,- 5

6 5. dokončení osvětlení učeben výtvarné, hudební výchovy, zhotovení zásuvek na internet, nové osvětlení v učebně pedagogicko psychologické poradny a sborovně - celkem Kč ,- 6. výměna vodovodních baterií v přízemí pavilonu D - celkové částka Kč 5 230,- 7. montáž připojení k internetu v pavilonu D v učebně fyziky celková cena 1 530,- Kč 8. zakoupení scanneru pro výuku žáků v učebně s interaktivní tabulí, scanneru pro vyučující do sborovny celková cena Kč 3 450,- 9. zakoupení fotoaparátu pro výuku digitální fotografie celková cena Kč 5 790,- 10. zakoupení počítačové sestavy pro ekonomické oddělení celková cena Kč ,- 11. nákup počítače jako server k programu Bakalář celková cena Kč ,- 12. nákup lavic pro I. a II.stupeň v celkové částce Kč ,- 13. nákup počítače pro dyslektické děti včetně programů v celkové ceně Kč ,-; z toho ,- Kč poskytnuto KÚ v rámci požadavků škol na zajištění pomůcek technického a kompenzačního charakteru zaměřené na skupiny žáků se zdravotním postižením 14. revize, oprava a nákup čtyř tabulí celková cena Kč ,- 15. nákup nových bran na hlavní vchod celková cena Kč ,- 16. nákup vysavače v ceně Kč 4 010,- 17. výměna baterií na pavilonu D I.poschodí celková cena Kč ,- 18. zednické práce v učebně psychologické poradny Kč ,- 19. instalatérské práce na pavilonu G celková cena Kč 4 891,- 20. rozšíření videotelefonů k zabezpečení školy + čipy na šatny - celková cena Kč ,- 21. nákup laboratorních vah pro chemii celková cena Kč 9 318,- 22. nákup tiskárny pro zástupkyni ŘŠ celková cena Kč 7 487,- 23. PVC ředitelka a zástupkyně školy celková částka Kč ,- 24. zakoupení koberců do tří tříd školní družiny celková cena Kč ,- 25. nákup válendy do školní družiny celková cena Kč 1 900,- 26. nákup prolézačky Housenka na školní hřiště školní družiny celková cena Kč ,- 27. zakoupení počítačové sestavy pro školní družinu - celková cena Kč ,- 28. nákup pružinové houpačky (lev) na hřiště školní družiny celková cena Kč 9 758,- 29. zasíťování internetu pavilonu D celková částka Kč ,- 30. zednické práce opravy maleb, oprava dlažby na pavilonu D I.patro- celková částka Kč 8 500,- 31. zednické práce kabinet chemie celková částka Kč ,- Z toho bylo poskytnuto ,- Kč Městským úřadem Milovice účelová dotace na vybavení nového oddělení ve školní družině. Výhled nutné údržby na rok 2010, hrazené z rozpočtu školy: 1. dva kvalitní počítače pro učitele, zpětný projektor + ozvučení do hudební výchovy I.stupeň (požadováno ČŠI - viz zpráva z března 2007) 2. nové PVC v kabinetech, sborovně 3. malování učebny výtvarné výchovy, chodeb a šaten v pavilonu E 4. opravy na Základní škole, bývalé speciální (výměna lina + podlaha 2 tříd, nátěr radiátorů) 5. osvětlení zářivky v učebně cvičné kuchyně, 1 herně ŠD, na chodbách v šatnách pavilonu E 6. nátěr radiátorů v pavilonu B a ochranné kryty na radiátory 7. zhotovení schodiště v nerovném terénu na hřišti ŠD 8. ostatní údržba- opravy malování, elektro, nátěry, zednické, klempířské a vodoinstalatérské práce Zpracovala L. Hladíková, ekonomka školy 6

7 1.2 Školská rada Datum zřízení Funkce Orgán školy dle 167, školského zákona 561/2004 Sb., umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy. Členové školské rady 2008/2009 Tomáš Sedláček (předseda školské rady), Naděžda Janásová za zřizovatele, Mgr. Yveta Hrušková, Mgr. Jolana Rudolfová za pedagogy; Alice Tomková, Mgr. Bedřich Stehno za zákonné zástupce. Po skončení řádného tříletého funkčního období proběhly dne volby zástupců pedagogů a zákonných zástupců žáků do školské rady. Povinné dvě schůzky byly uskutečněny. Na 1. schůzce nové školské rady dne byl zvolen předsedou p.tomáš Sedláček. Dále byly projednány změny ve Školním vzdělávacím programu Harmonická škola, plány práce na školní rok 2008/2009 a schválena výroční zpráva za rok 2007/2008 a změny ve školním řádu. Dne na druhé schůzce byla především projednána a schválena účast školy na projektu ESF Super Nature výuka anglického jazyka metodou Helen Doron od 1. tříd ve školním roce 2010/2011. Rada byla dále seznámena se situací kolem kauzy elektřina, kolem budoucí rekonstrukce areálu a se systémem generálního klíče. Mgr. B.Stehno zůstává i nadále ve ŠR jako zástupce rodičů, i když byla jeho dcera přijata na Gymnázium Nymburk z 5. ročníku. Zpracovala Mgr.Y.Hrušková, členka školské rady 1.3 Kolegium ředitelky školy Datum zřízení Funkce Poradní orgán ŘŠ (na škole není odborová organizace), tvořený vedoucími metodických sdružení a předmětových komisí, zástupkyní ŘŠ a ekonomkou. Členové kolegia 2008/2009 Mgr.H. Šafářová (MS 1. období I.stupně), Mgr. Z. Nováková(MS 2. období I.stupně), Mgr. J. Rudolfová (PK humanitních předmětů), Mgr. I. Střasličková (PK cizích jazyků), Mgr. Z. Lomáková(PK přírodovědných předmětů), Mgr. H. Fabiánová (PK výchov, školní metodička prevence), J. Mašková (MS ŠD), Mgr. Y. Hrušková (zástupkyně ŘŠ) L. Hladíková (ekonomka) 1.4 Školní parlament Datum zřízení Funkce Zástupci všech tříd od 4. do 9. ročníku, zajišťující vliv 7

8 Členové parlamentu 2008/2009 Koordinátoři práce ŠP žáků na rozhodování o záležitostech školy. 4.A. Linda Krpelánová, Ondřej Vykoukal 4.B. Tomáš Novák, Martina Petrová 5.A. Tereza Stehnová, Iva Petrusová 5.B. Kateřina Faltysová, Barbora Horvatová 6.A. Tomáš Jarolím, Josef Šenkeřík 6.B. Marek Šnajdr, Lucie Rosbergová 7.A. Barbora Jonášová, Alžběta Křížková 7.B. Kateřina Kalivodová, Ivana Hradecká 8.A. Jiří Dědek, Adam Jakubal 9.A. Michal Skuhrovec, Mikuláš Pýcha 9.B. Milan Kábrt (místopředseda ŠP), Tereza Havlenová (předsedkyně ŠP) Mgr. Simona Sabáková, Mgr. Marie Nováková Hodnocení práce Školního parlamentu ZŠ J.A.Komenského Školní rok 2008/2009 byl pro školní parlament velmi náročný. Někteří jeho členové ukázali, že jsou schopni samostatně pracovat. Podařilo se jim pro školu zorganizovat různé akce, které byly velmi zdařilé. Za pomocí jednotlivých tříd proběhl např. tradiční sběr starého papíru a víček, Karneval, 8

9 Vánoční laťka, různé rozhlasové relace a především Vánoční jarmark, který měl veliký úspěch jak u dětí, tak u rodičů. Pokračovalo vydávání školního časopisu J. A. K. se žije.... Vyšla 4 čísla, zpočátku nákladem i 120 výtisků. Peníze utržené za prodej (symbolických 5 Kč) byly opět použity na nákup barvy do tiskárny a na papíry do kopírky. Školní parlament dokázal, že je schopen zorganizovat i větší mediální akci, která se uskutečnila v květnu pod vedením třídy 9.B a to Rekord Omotáme školu gumičkami. Žáci vše od prvního kontaktu s agenturou Dobrý den přes hledání sponzorů až po závěrečné vyhodnocení zorganizovali téměř sami. Akce proběhla v rámci projektového dne Mediální výchova. Jejich práce se téměř podobala manažerské a reklamní činnosti, a proto pro ně měla velký význam nejen z hlediska zkušeností, které načerpali při složité a pečlivé přípravě, ale také z hlediska rozhodování o své budoucí profesi. Vyzkoušeli si roli moderátorů, zvukařů, výtvarníků, prodavačů, organizátorů, administrativní aj. Celý rok byl pro parlament velmi tvůrčí a přínosný. Zpracovala Mgr. S. Sabáková, koordinátor práce ŠP 9

10 2 PŘEHLED OBORŮ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání a) nová soustava Kód Obor vzdělání Zařazené ročníky C/01 Základní škola 1., 2., 3., 6., 7.,8 b) dobíhající soustava Kód Obor vzdělání Zařazené ročníky C/001 Základní škola 4., 5., Vzdělávací programy Vzdělávací program Zařazené ročníky ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j / , 5., 9. ŠVP HARMONICKÁ ŠKOLA (dle Rámcového vzdělávacího 1., 2.,3., 6., 7.,8 programu pro základní vzdělávání, č.j / ) 2.3 Učební plány Vzdělávací program Základní škola, č.j /96-2 Předmět Ročník Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda 1,5 2 3,5 Vlastivěda 1,5 2 3,5 Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Volba povolání 1 1 Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Volitelné předměty Tělesná výchova

11 2.3.2 Školní vzdělávací program Harmonická škola, Povinné Celkem Vzdělávací obor vyučovací ročník ročník ročník ročník ročník předměty Český jazyk Český jazyk a (8+4) literatura Anglický Cizí jazyk jazyk (9+2) Matematika Matematika a Počítačové dovednosti Člověk a jeho svět (22+3) její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Hudební výchova Umění a kultura Výtvarná výchova Tělesná Člověk a zdraví výchova Člověk a svět Člověk a svět práce práce Celková časová dotace Povinné vyuč. předměty 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Celkem Vzdělávací obor Vzdělávací oblast Český jazyk Český jazyk a (16+1) literatura Jazyk a jazyk. Anglický jazyk Cizí jazyk komunikace (12+4) Matematika Matematika a její aplikace (16+1) Počítačové dovednosti Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Dějepis + Výchova k občanství Člověk a společnost Fyzika Fyzika Chemie Chemie Přírodopis Přírodopis Zeměpis celk.22 Zeměpis Hudební výchova Hudební výchova Člověk a příroda Umění a kultura 11

12 Výtvarná výchova Osobnostní výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Povinně volit. předměty Výtvarná celk.10 výchova ( +1) Průřezová témata Výchova ke 3 zdraví Člověk a zdraví Tělesná celk.11 výchova Člověk a svět práce Disponibilní časová dotace Celková časová dotace 12

13 3 RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 3.1 Přehled zaměstnanců školy - fyzické osoby k Počet zaměstnanců celkem na MD Počet učitelů ZŠ na MD Počet vychovatelů ŠD a ŠK na MD Počet správních zaměstnanců ZŠ 7 Komentář Některé vychovatelky pracují na část úvazku zároveň jako učitelky a vychovatelka ŠK je zároveň sekretářkou. Mateřské dovolené: Mgr. Bäumeltová Romana, Bc. Gurrick Lucie, Obstová Jitka, Suchánková Hana, Mgr. Šmídová Markéta, Mgr. Tanglová Martina, Mgr. Trojanová Michaela, Mgr. Zemanová Petra 3.2. Pedagogičtí pracovníci Titul Jméno a příjmení Vzdělání Obor, studium Simeona Betková středoškolské speciální pedagogika Ing. Josef Bodlák vysokoškolské radiotechnický Jana Braultová vyučena atestace školy Collége Saint-Didier (Francie) Mgr. Libuše Digaňová vysokoškolské učitel pro I. stupeň Jana Erbenová vyšší odborné konzervatoř Mgr. Hana Fabiánová vysokoškolské speciální pedagogika Mgr. František Hajný vysokoškolské metodika tělesné výchovy a sportu Mgr. Anna Havelková vysokoškolské učitel pro II. stupeň Mgr. Yveta Hrušková vysokoškolské učitel pro I. stupeň Marie Kracíková středoškolské vychovatelství Michal Krebs středoškolské SPŠS Mgr. Lenka Kremlíková vysokoškolské učitel pro I. stupeň Mgr. Kateřina Lešová vysokoškolské vychovatelství Mgr. Zdeňka Lomáková vysokoškolské matematika - fyzika Jana Mašková středoškolské vychovatelství Mgr. Pavla Michalová vysokoškolské učitelství pro střední školy Mgr. Lukáš Nachlinger vysokoškolské učitel pro speciální školy Mgr. Jana Nováková vysokoškolské učitel pro I.stupeň Mgr. Marie Nováková vysokoškolské učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Zdenka Nováková vysokoškolské učitel pro I. stupeň Mgr. Hana Otradovská vysokoškolské učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Jiří Pinka vysokoškolské učitel pro II. stupeň Kristýna Petrášková středoškolské studentka UK Praha humanitní vědy Mgr. Eva Polášková vysokoškolské učitel pro I. stupeň Mgr. Jolana Rudolfová vysokoškolské učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Štěpánka Řečinská vysokoškolské učitel pro I. stupeň Mgr. Simona Sabáková vysokoškolské učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Eva Sochová středoškolské vychovatelství Miloslava Solusová středoškolské speciální pedagogika 13

14 Mgr. Ivana Střasličková vysokoškolské učitel pro I. stupeň Mgr. Helena Šafářová vysokoškolské učitel pro I.stupeň Mgr. Jana Šenfelderová vysokoškolské učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Bc. Šárka Špačková bakalářské speciální pedagogika Jana Štěpánková středoškolské studentka TU Liberec - vychovatelství Mgr. Dagmar Tanglová vysokoškolské učitel pro II. stupeň Zpracovala L.Hladíková, ekonomka školy Třídní učitelé I.A I.B II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B V.A V.B VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A IX.A IX.B Simeona Betková Mgr. Helena Šafářová Mgr. Eva Polášková Mgr. Štěpánka Řečinská Eva Sochová, od Mgr. Lukáš Nachlinger Mgr. Libuše Digaňová Mgr. Zdenka Nováková Bc. Šárka Špačková Mgr. Hana Fabiánová Mgr. Ivana Střasličková Mgr. Simona Sabáková Mgr. Hana Otradovská Mgr. Jolana Rudolfová Mgr. Pavla Michalová Mgr. František Hajný Ing. Josef Bodlák Mgr. Zdena Lomáková Vyučující bez třídnictví: Jana Braultová, Jana Erbenová, Bc. Lucie Gurrick, Marie Kracíková, Michal Krebs, Mgr. Lenka Kremlíková, Mgr. Kateřina Lešová, Mgr. Jiří Pinka, Mgr. Jana Šenfelderová, Mgr. Helena Šmídová, Mgr. Petra Zemanová, od Eva Sochová, od Mgr. Bedřich Stehno a Kristýna Petrášková Výchovná poradkyně: Mgr. Hana Otradovská Školní metodička prevence: Mgr. Hana Fabiánová Metodička environmentální výchovy: Mgr. Pavla Michalová Metodik ICT: Ing. Josef Bodlák Koordinátorka školního vzdělávacího programu: Mgr. Yveta Hrušková Asistentky pedagoga: Jitka Obstová do , Anna Havelková, Jana Nováková, od Jana Štěpánková, od Jana Braultová Vychovatelky školní družiny a školního klubu: Jana Mašková vedoucí vychovatelka, Mgr. Kateřina Lešová, Hana Suchánková, Jana Štěpánková, Miloslava Solusová 14

15 Pedagogičtí pracovníci podle délky pedagogické praxe (platové třídy a platové stupně) Platový stupeň Let praxe 1 do 2 do 4 do 6 do 9 do 12 do 15 do 19 do 23 do 27 do 32 nad 32 Počet pracovníků Zpracovala L.Hladíková, ekonomka školy Další vzdělávání pedagogických pracovníků Datum Jméno účastníka Název Místo konání Částka celoročně Yveta Hrušková Kvalifikační studium pro ředitele a zástupce ředitele Liberec 5400,- celoročně Šárka Špačková Studium speciální pedagogiky Praha 0,- celoročně Pavla Michalová Koordinátor EVVO Praha 1950,- celoročně Yveta Hrušková Koordinátor ŠVP Liberec 3200,- celoročně Marie Nováková Aktualizace FS1 Praha 0,- celoročně Jana Štěpánková Kurz pedagogické přípravy pro vychovatele Liberec 0,- celoročně Hana Suchánková Kurz pedagogické přípravy pro vychovatele Liberec 0,- celoročně Helena Boubínová Studium SŠ Lysá nad Labem 0,- celoročně Kristýna Petrášková Studium VŠ Praha 0,- celoročně Martina Tanglová Preventivní program sociálně patologických jevů Praha 9000, Šárka Špačková Český jazyk - tvarosloví Jičín 0, Marie Nováková Legislativa 2008 Nymburk 725, Simeona Betková Zdravé zuby Praha 0, Helena Šafářová Seminář matematiky Hradec Králové 0, Ludmila Hladíková Školení PaM Praha 0, Jana Štěpánková Aspergerův syndrom Praha 2450, Ludmila Hladíková Nemocenské dávky Nymburk 0, Ludmila Hladíková Pojištění VZP Nymburk 0, Jana Štěpánková Aspergerův syndrom Praha 0, Yveta Hrušková Super nature - Aj Praha 0, Helena Šafářová Seminář k učebnicím Čj Praha 0, Michal Krebs Seminář Aj Praha 0, Jana Šenfelderová Geografické informační systémy Nymburk 550, Jana Braultová Motivační setkání vyučujících Fj Praha 650, Hana Fabiánová Zdraví 21 Praha 0, Hana Otradovská Rj jako druhý cizí jazyk Praha 1000, Ludmila Hladíková Odměňování zaměstnanců Nymburk 0, Hana Otradovská Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením Praha 1000, Petra Zemanová Interaktivní tabule ve výuce Praha 1000, Hana Otradovská Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením Praha 0, Marie Nováková Výjezdní seminář pro ředitele Loučeň 1800, Jana Braultová Kurz asistenta pedagoga Praha 0, Jana Štěpánková Kurz asistenta pedagoga Praha 0, Yveta Hrušková Standardy učitele Liberec 0, Hana Otradovská Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením Praha 0, Miloslava Solusová Datové schránky Praha 1400,- CELKEM: 30125,- Zpracovala Mgr. Y. Hrušková, ZŘŠ a L.Hladíková, ekonomka školy 15

16 Jednotlivé semináře zaměřené na určitý obor si volili pedagogové v rámci svého Plánu osobního rozvoje, který si připravuje každý pedagog individuálně a projedná jej na začátku školního roku s ředitelkou školy. Přednost v podpoře vzdělávání měli noví perspektivní pedagogové a pedagogové, kteří si rozšiřují kvalifikaci na cizí jazyky, realizaci ŠVP a tvořivé metody práce s dětmi; prohlubování znalostí programu Bakalář; nácvik práce s interaktivními tabulemi. Poznatky ze vzdělávání si předávají pracovníci na metodických sdruženích a v rámci příslušné předmětové komise. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Prioritou školy je studium k výkonu specializovaných činností - koordinátor ŠVP (studuje Mgr.Y.Hrušková) - prevence sociálně patologických jevů (studuje Mgr.M.Tanglová) - koordinátor environmentální výchovy (studuje Mgr.P.Michalová) - koordinátor v oblasti informačních a komunikačních technologií - studium pro asistenty pedagoga (studuje J.Braultová) I dvě vychovatelky začaly v rámci celoživotního učení studovat Kurz pedagogické přípravy pro vychovatele (H.Suchánková, J.Štěpánková). Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů potřebuje získat jedenáct učitelů a dvě vychovatelky. Ukončili jsme dvouletý projekt KRUH SPOLUPRACUJÍCÍCH ŠKOL, hrazený z ESF a MŠMT jako partnerská škola. Projekt, vedený ZŠ Chraštice, byl zaměřen na realizaci a úpravu školních vzdělávacích programů dle RVP ZV. 3.3 Nepedagogičtí pracovníci Jméno a příjmení Zařazení Úvazek Ludmila Hladíková ekonomka 1.00 Miloslava Solusová sekretářka 0.50 Luděk Boubín údržbář 0.50 Luděk Boubín školník 1.00 Helena Boubínová uklízečka 1.00 Miroslava Merhautová uklízečka 1.00 Libuše Nová uklízečka 1.00 Renata Nováková uklízečka 1.00 Zpracovala L.Hladíková, ekonomka školy 3.4 Údaje o pracovnících v souhrnu Přepočtené osoby - průměrný stav Pracovníků celkem 34,69 36,68 z toho mužů 5,00 4,68 žen 29,69 32,00 učitelé a asistenti pedagoga 24,44 26,12 vychovatelé 3,50 3,86 nepedagogičtí pracovníci 6,76 6,70 z toho TH P 1,50 1,50 provozní 5,26 5,20 16

17 Počet nekvalifikovaných učitelů 5 11 ostatních pracovníků 0 0 Noví absolventi uč.studia - nástup 0 0 Počet ostatních učitelů - nástup 7 9 Počet učitelů - odchod 4 9 z toho na MD 1 5 Zpracovala L.Hladíková, ekonomka školy 3.5 Akce pro zaměstnance (hrazeno z FKSP) Příspěvek na obědy v hodnotě 10,- Kč na l oběd po celý školní rok Poskytování půjček na vybavení domácnosti v částce Kč Poskytování příspěvku na dovolenou v částce Kč 1000,- na rok na pracovníka Vstupenky na divadelní představení v Nymburce Miroslav Donutil dne Nákup vitamínů v hodnotě á 1000,- Kč Rekondiční cvičení v hodnotě á 500,- Kč Uspořádání večeře ke Dni učitelů a předvánoční setkání s důchodci a ženami na mateřské dovolené Nákup permanentek do solné jeskyně, plaveckého bazénu v Čelákovicích a permanentky na fyzioterapii dle výběru zaměstnanců Zakoupení daru při 50. výročí věku pracovníka v hodnotě Kč 3000,- Zpracovala L.Hladíková, ekonomka školy 17

18 4 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 4.1 Výsledky zápisu k povinné školní docházce (k ) Počet prvních tříd Počet dětí přijatých do prvních tříd Z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) Počet odkladů pro školní rok 2009/ Výsledky přijímacího řízení na střední školy a) na víceletá gymnázia bylo přijato: z pátého ročníku Ze sedmého ročníku 5 0 b) na střední školy bylo přijato: Gymnázia Střední odborné Střední odborná Neumístění žáci Celkem žáků školy s maturitou učiliště s výučním listem c) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy V devátém ročníku V nižším ročníku 1 0 Zpracovala Mgr.H.Otradovská, výchovná poradkyně Absolventské práce ve školním roce 2008/2009 Celkem 14 žáků 9.ročníku na základě dobrovolnosti zpracovalo absolventskou práci, která je svým rozsahem a formou na úrovni velmi dobré práce studenta střední školy. Téma práce si vybírali žáci podle svých zájmů. Po celou dobu přípravy práce spolupracovali s vyučujícím odpovídajícího oboru, tzv. konzultantem. K veřejné obhajobě před spolužáky a pedagogy byli připuštěni všichni a tito úspěšní absolventi získali již tradiční tričko Certifikovaný absolvent Třída 9.A Jméno téma konzultant Soňa Čadková Zásady fotografování J.Bodlák Natálie Kroupová Něco mezi nebem a zemí M.Nováková Veronika Pilařová Karel IV. M.Nováková Mikuláš Pýcha Den D J.Pinka Michal Skuhrovec Automobilismus Z.Lomáková Zuzana Vlčková Luhačovické prameny J.Bodlák Veronika Zoubková Hitlerovy ženy M.Nováková Třída 9.B Jméno téma konzultant Kristýna Benešová 2.světová válka - koncentrační tábory J.Pinka František Hajný Volejbal a volejbal na naší škole F.Hajný 18

19 Tereza Havlenová Princip činnosti digitálního fotoaparátu J.Bodlák Lucie Křížová Moře z jiného pohledu Z.Lomáková, J.Bodlák Lukáš Pleva Polovodiče J.Bodlák Barbora Suchá Plch lesní (Ohrožený druh zvířat v ČR) Z.Lomáková Šárka Vejsadová Globální oteplování aneb planeta Země v ohrožení Z.Lomáková Zpracovala Mgr.Y.Hrušková, ZŘŠ 19

20 5 VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROCES 5.1 Počty tříd v ročnících, počty žáků k Ročník Počet tříd Počet žáků Celkem v zahraničí Do se počet dětí zvýšil o 8 na I.stupni. 5.2 Přehled prospěchu a chování Ve školním roce 2008/2009 byly ve všech ročnících a předmětech splněny osnovy a dodrženy roční tematické plány. Jejich plnění bylo průběžně kontrolováno nejen vedením, ale i vedoucími MS a PK. V průměru bylo dosaženo ve výchovně vzdělávacím procesu dobrých výsledků. Detailnější přehledy prospěchu a chování žáků školy jsou uvedeny v příloze. 5.3 Testování žáků ve školním roce 2008/2009 Úspěšnost vzdělávacího procesu byla jako každý rok ověřována v celostátních testech SCIO. Žáci 9. ročníku si zkusili typ testů, které si střední školy objednávají u těchto společností jako přijímací zkoušky, i když letos dělali přijímací zkoušky pouze žáci 5. ročníku do primy nižších gymnázií. Společnost CERMAT testy pro ZŠ v tomto roce nezajišťovala. Zúčastnili jsme se pilotního testování všech vědních předmětů a klíčových kompetencí v 3.ročníku (každý test dělalo v republice pouze žáků) a dne pilotního testování na pochopení zadání a rychlost práce v testech v ročníku. Výsledky jsou hodnotné především pro společnost SCIO, pro žáky a rodiče nemají vypovídající hodnotu. Byli jsme také vybráni Českou školní inspekcí k mezinárodnímu výzkumu IOOS na výchovu k občanství v 8.ročníku dne Tyto výsledky nám dosud nebyly sděleny Srovnávací testování 9.r. Srovnávací testování (STZŠ) společnosti SCIO umožňuje zjistit, jaké znalosti, dovednosti a předpoklady ke klíčovým kompetencím mají žáci naší školy. V listopadu 2008 se 55 žáků 9. ročníku mohlo dle své volby zúčastnit projektu STZŠ z českého jazyka (účast 45 žáků), matematiky (34 žáků), obecných studijních předpokladů (49 žáků), angličtiny (15 žáků) a němčiny (3 žáci z celkových 4, kteří se učili Nj jako 1.cizí jazyk). Percentil je počet procent ostatních žáků, které účastník předstihl. Výsledky Český jazyk 9.A percentil 52 9.B percentil 38 OSP 9.A percentil 51 9.B percentil 52 Matematika 9.A percentil 45 20

Výroční zpráva ZŠ B. Hrozného

Výroční zpráva ZŠ B. Hrozného Výroční zpráva ředitele školy byla vypracována na základě školského zákona č. 56/ Sb., v platném znění, podle vyhlášky č. 5/5 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2007 / 2008

V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2007 / 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MLADÁ BOLESLAV Václavkova 1082 V Ý R O Č N Í Z P R Á VA školní rok 2007 / 2008 IZO: 600049248 IČ : 750 34 018 Zpracoval : Mgr. Jan Novotný Datum : 30.9.2008 OBSAH : 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

-----------------------------Mgr. Karel Špecián, ředitel školy

-----------------------------Mgr. Karel Špecián, ředitel školy Výroční zpráva ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk, za školní rok / Výroční zpráva ředitele školy byla vypracována na základě školského zákona č. 56/4 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy, Suchdol okres Kutná Hora školní rok 2013/2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole. 2 2. Charakteristika školy. 3 3. Škola a školská zařízení členění 5 4. Obor vzdělávání a údaje

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více