Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2008-2009"

Transkript

1 Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem Zpracovala Mgr. Marie Nováková ředitelka školy

2 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Charakteristika školy Škola Zřizovatel Součásti školy Základní údaje o součástech školy Materiálně technické podmínky školy Školská rada Kolegium ředitelky školy Školní parlament PŘEHLED OBORŮ ZÁKL. VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Přehled oborů základního vzdělávání Vzdělávací programy Učební plány RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY Přehled zaměstnanců školy Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci Údaje o pracovnících v souhrnu VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Údaje k zápisu o povinné školní docházce Výsledky přijímacího řízení na střední školy 18 5 VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROCES Počty tříd v ročnících, počty žáků Přehled prospěchu a chování Testování žáků Semináře, besedy, exkurze, výchovné a kulturní pořady pro žáky Školní a výjezdní semináře Hodnocení výchovně vzdělávacího procesu Hodnocení ŠVP Harmonická škola Hodnocení výchovného poradenství Hodnocení činnosti školní družiny Hodnocení činnosti školního klubu Hodnocení plánu ICT Hodnocení plánu environmentální výchovy Nabídka nepovinných předmětů a kroužků PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Přehled účasti a úspěchů v soutěžích Akce pro rodiče a veřejnost SPOLUPRÁCE S PARTNERY ŠKOLY ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ PŘEDLOŽENÉ A REALIZOVANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJŮ KONTROLNÍ ČINNOST VE ŠKOLNÍM ROCE VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZÁVĚR PŘÍLOHY 2

3 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola J.A.Komenského Lysá nad Labem Komenského1534 okres Nymburk fakultní škola MFF UK Praha 1. 1 Charakteristika školy Škola Název školy Základní škola J.A.Komenského Lysá nad Labem, Komenského1534, okres Nymburk Adresa školy Lysá nad Labem, Komenského 1534 IČO IZO Vedení školy ředitelka: Mgr. Marie Nováková zástupkyně ředitelky: Mgr. Yveta Hrušková Kontakt tel.: fax: webové stránky: Zřizovatel Název zřizovatele Město Lysá nad Labem Adresa zřizovatele Lysá nad Labem, Husovo nám. 23 Kontakt tel.: fax: www: Součásti školy kapacita Základní škola 550 Školní družina 150 Školní klub Základní údaje o součástech školy k Součást školy Počet tříd/ Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků Počet žáků na oddělení na třídu/oddělení učitele 1. stupeň ZŠ ,3 20,9 2. stupeň ZŠ ,4 10,8 Školní družina ,2 35,7 Školní klub Komentář: Zvláštní plnění povinné docházky v zahraničí měli 4 žáci. Nižší počet dětí na II.stupni na 1 učitele je způsoben vyšším počtem hodin na třídu (až 31), dělením tříd na jazyky a na volitelné předměty. Školní klub má normativní naplněnost 150 dětí na 1 vychovatelku, proto je její úvazek navýšen z mzdových prostředků školy z 0,3 na 0,5, aby mohl být klub na žádost rodičů v provozu alespoň 15 hodin týdně. 3

4 Základní škola J.A.Komenského v Lysé nad Labem je zařazena do sítě škol s účinností od , její první pavilony B a C byly dány do provozu a během čtyř let se škola rozrostla na současných osm pavilonů A - H. Dne byl škole udělen čestný název Základní škola J.A.Komenského Lysá nad Labem. Ode dne je škola právnickou osobou se samostatnou právní subjektivitou s právní formou příspěvková organizace. Škola může užívat na základě Dohody o vzájemné spolupráci mezi ní a Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy Praha ze dne označení fakultní škola MFF UK. Se snižováním počtu žáků byly prostory školy postupně pronajaty dalším subjektům - ZŠ praktické (ředitel Mgr. P.Tomek), školní restauraci Eurest (vedoucí V.Stehlíková), Obchodní akademii (ředitelka RNDr. I.Dvořáková), zubní lékařce MUDr. J.Duškové a praktické lékařce MUDr. E.Skalické, Pedagogicko psychologické poradně SK OP Nymburk (vedoucí pracoviště PhDr. A.Vaňátková), městské psycholožce PhDr. R.Holubové, kosmetičce E.Tomanové a fyzioterapeutce Mgr. K.Holubové Materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny, knihovny, multimediální učebny Vzhledem k nedostatku financí byla učebna chemie místo nákladné rekonstrukce přestěhována do učebny fyziky (nyní učebna přírodních věd), byl pouze upraven kabinet na tuto učebnu navazující, aby vyhovoval z hlediska BOZP. Odpočinkový areál, hřiště Sportovní zařízení Dílny a pozemky Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů a učeben Nachází se mezi pavilony, včetně hřiště ŠD. 2 tělocvičny, jedna vzhledem ke zničenému podloží parketové podlahy od září 2009 nepoužitelná; sportovní hřiště je dle revizní zprávy vyhovující pro rekreační činnost, je zhotoven projekt na rekonstrukci. 1 dílna ve společné správě se ZŠ praktickou; pozemky škola nemá. Dle vyhlášky 410/2005 Sb. je vyhovující pouze z 90% na I.stupni, na II.stupni nevyhovuje ani jedna učebna. Jedna třída I.stupně se musí od pro nedostatek jakéhokoli nábytku uzavřít, 35 let starý nábytek v učebně Vv je z hlediska BOZP nebezpečný. Vzhledem ke snížení meziročního rozpočtu z KÚ jsou pečlivě vybírány především aktuální věci (nástěnné mapy a přehledy Z, D, Aj, Rj, Fj), PC programy, výuková DVD a CD; řada věcí byla získána z různých grantů a nadací zdarma např. DVD Seznam se bezpečně z portálu Seznam.cz, DVD Štěstí přeje připraveným a knihy Co dělat? kapesní průvodce krizemi od HZS Nymburk. Postupné pořizování nových učebnic dle RVP ZV (Čj na I. a II. stupni, Nj, D a pod.). Všude 35 let starý skříňový nábytek, v kabinetech dle vyhlášky 410/2005 Sb. nevyhovující osvětlení; 4

5 Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou vybavenost pomůckami na dobré úrovni, chybí kvalitnější mikroskopy. 59 PC - z toho 49 přístupných žákům, 55 připojených na vysokorychlostní internet, 4 notebooky, 2 zprovozněné interaktivní tabule, 3 zpětné projektory z toho 1 přenosný, 12 televizí, 11 VHS přehrávačů, 9 DVD přehrávačů, 23 radiomagnetofonů. Za audiovizuální a výpočetní techniku vděčíme obrovské podpoře SRPDŠ a sponzorování jednotlivých rodičů. Investiční rozvoj Opravy a údržba budov jsou plánovány společně s MěÚ v Lysé nad Labem, který je majitelem budov. V období školního roku 2008/2009 byly do jako investice realizovány tyto akce: 1. zateplení a výměna oken na pavilonech E, F, G, zateplení střech pavilonů B a C 2. automatické otvírání hlavního vchodu, čipové zabezpečení vstupu do školy a šaten II.stupně 3. oprava elektroinstalace za ,- Kč v informačním centru a školním klubu. Potřebné investice ve výhledu 1. dokončení projektu na zateplení a výměnu oken ve zbylých pavilonech A, D, H včetně staticky a z BOZP hlediska ohrožujících částí areálu - zednické a malířské práce po výměně oken, nákup žaluzií na sluneční straně pavilonu D 2. rekonstrukce parketové tělocvičny 3. realizace vyhlášky 410/2005 Sb. vybavení tříd školním nábytkem posuvné židle a stoly - malování školy = povinnost každé 3 roky - rekonstrukce hygienického zařízení a šaten v pavilonu E 4. regulační ventily na topná tělesa ve všech pavilonech 5. odstranění havarijního stavu elektrorozvodů a teplovodních kanálů 6. výměna dlaždic na chodbách a WC ve všech pavilonech, které jsou z hlediska BOZP nebezpečné 7. úprava suterénu pavilonu D pro potřeby ŠD 8. rekonstrukce školního sportovního hřiště Z rozpočtu školy na údržbu a z částek získaných z pronájmů byly realizovány ve školním roce 2008/2009 tyto akce v celkové částce ,-Kč: 1. zakoupení dvou repasovaných počítačových sestav do školního klubu v hodnotě Kč ,- 2. zakoupení pěti monitorů do počítačové pracovny a do tříd I.stupně, počítačové soupravy v celkové hodnotě Kč , zakoupení dvou tiskáren v hodnotě 3 780,- Kč vše určeno pro výuku žáků 3. zakoupení promítacího plátna do přízemí pavilonu D, nutné při promítání různých akcích školy v hodnotě 3 650,- Kč 4. zakoupení koberců do prvních tříd a učebny angličtiny - celková cena Kč 6 095,- 5

6 5. dokončení osvětlení učeben výtvarné, hudební výchovy, zhotovení zásuvek na internet, nové osvětlení v učebně pedagogicko psychologické poradny a sborovně - celkem Kč ,- 6. výměna vodovodních baterií v přízemí pavilonu D - celkové částka Kč 5 230,- 7. montáž připojení k internetu v pavilonu D v učebně fyziky celková cena 1 530,- Kč 8. zakoupení scanneru pro výuku žáků v učebně s interaktivní tabulí, scanneru pro vyučující do sborovny celková cena Kč 3 450,- 9. zakoupení fotoaparátu pro výuku digitální fotografie celková cena Kč 5 790,- 10. zakoupení počítačové sestavy pro ekonomické oddělení celková cena Kč ,- 11. nákup počítače jako server k programu Bakalář celková cena Kč ,- 12. nákup lavic pro I. a II.stupeň v celkové částce Kč ,- 13. nákup počítače pro dyslektické děti včetně programů v celkové ceně Kč ,-; z toho ,- Kč poskytnuto KÚ v rámci požadavků škol na zajištění pomůcek technického a kompenzačního charakteru zaměřené na skupiny žáků se zdravotním postižením 14. revize, oprava a nákup čtyř tabulí celková cena Kč ,- 15. nákup nových bran na hlavní vchod celková cena Kč ,- 16. nákup vysavače v ceně Kč 4 010,- 17. výměna baterií na pavilonu D I.poschodí celková cena Kč ,- 18. zednické práce v učebně psychologické poradny Kč ,- 19. instalatérské práce na pavilonu G celková cena Kč 4 891,- 20. rozšíření videotelefonů k zabezpečení školy + čipy na šatny - celková cena Kč ,- 21. nákup laboratorních vah pro chemii celková cena Kč 9 318,- 22. nákup tiskárny pro zástupkyni ŘŠ celková cena Kč 7 487,- 23. PVC ředitelka a zástupkyně školy celková částka Kč ,- 24. zakoupení koberců do tří tříd školní družiny celková cena Kč ,- 25. nákup válendy do školní družiny celková cena Kč 1 900,- 26. nákup prolézačky Housenka na školní hřiště školní družiny celková cena Kč ,- 27. zakoupení počítačové sestavy pro školní družinu - celková cena Kč ,- 28. nákup pružinové houpačky (lev) na hřiště školní družiny celková cena Kč 9 758,- 29. zasíťování internetu pavilonu D celková částka Kč ,- 30. zednické práce opravy maleb, oprava dlažby na pavilonu D I.patro- celková částka Kč 8 500,- 31. zednické práce kabinet chemie celková částka Kč ,- Z toho bylo poskytnuto ,- Kč Městským úřadem Milovice účelová dotace na vybavení nového oddělení ve školní družině. Výhled nutné údržby na rok 2010, hrazené z rozpočtu školy: 1. dva kvalitní počítače pro učitele, zpětný projektor + ozvučení do hudební výchovy I.stupeň (požadováno ČŠI - viz zpráva z března 2007) 2. nové PVC v kabinetech, sborovně 3. malování učebny výtvarné výchovy, chodeb a šaten v pavilonu E 4. opravy na Základní škole, bývalé speciální (výměna lina + podlaha 2 tříd, nátěr radiátorů) 5. osvětlení zářivky v učebně cvičné kuchyně, 1 herně ŠD, na chodbách v šatnách pavilonu E 6. nátěr radiátorů v pavilonu B a ochranné kryty na radiátory 7. zhotovení schodiště v nerovném terénu na hřišti ŠD 8. ostatní údržba- opravy malování, elektro, nátěry, zednické, klempířské a vodoinstalatérské práce Zpracovala L. Hladíková, ekonomka školy 6

7 1.2 Školská rada Datum zřízení Funkce Orgán školy dle 167, školského zákona 561/2004 Sb., umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy. Členové školské rady 2008/2009 Tomáš Sedláček (předseda školské rady), Naděžda Janásová za zřizovatele, Mgr. Yveta Hrušková, Mgr. Jolana Rudolfová za pedagogy; Alice Tomková, Mgr. Bedřich Stehno za zákonné zástupce. Po skončení řádného tříletého funkčního období proběhly dne volby zástupců pedagogů a zákonných zástupců žáků do školské rady. Povinné dvě schůzky byly uskutečněny. Na 1. schůzce nové školské rady dne byl zvolen předsedou p.tomáš Sedláček. Dále byly projednány změny ve Školním vzdělávacím programu Harmonická škola, plány práce na školní rok 2008/2009 a schválena výroční zpráva za rok 2007/2008 a změny ve školním řádu. Dne na druhé schůzce byla především projednána a schválena účast školy na projektu ESF Super Nature výuka anglického jazyka metodou Helen Doron od 1. tříd ve školním roce 2010/2011. Rada byla dále seznámena se situací kolem kauzy elektřina, kolem budoucí rekonstrukce areálu a se systémem generálního klíče. Mgr. B.Stehno zůstává i nadále ve ŠR jako zástupce rodičů, i když byla jeho dcera přijata na Gymnázium Nymburk z 5. ročníku. Zpracovala Mgr.Y.Hrušková, členka školské rady 1.3 Kolegium ředitelky školy Datum zřízení Funkce Poradní orgán ŘŠ (na škole není odborová organizace), tvořený vedoucími metodických sdružení a předmětových komisí, zástupkyní ŘŠ a ekonomkou. Členové kolegia 2008/2009 Mgr.H. Šafářová (MS 1. období I.stupně), Mgr. Z. Nováková(MS 2. období I.stupně), Mgr. J. Rudolfová (PK humanitních předmětů), Mgr. I. Střasličková (PK cizích jazyků), Mgr. Z. Lomáková(PK přírodovědných předmětů), Mgr. H. Fabiánová (PK výchov, školní metodička prevence), J. Mašková (MS ŠD), Mgr. Y. Hrušková (zástupkyně ŘŠ) L. Hladíková (ekonomka) 1.4 Školní parlament Datum zřízení Funkce Zástupci všech tříd od 4. do 9. ročníku, zajišťující vliv 7

8 Členové parlamentu 2008/2009 Koordinátoři práce ŠP žáků na rozhodování o záležitostech školy. 4.A. Linda Krpelánová, Ondřej Vykoukal 4.B. Tomáš Novák, Martina Petrová 5.A. Tereza Stehnová, Iva Petrusová 5.B. Kateřina Faltysová, Barbora Horvatová 6.A. Tomáš Jarolím, Josef Šenkeřík 6.B. Marek Šnajdr, Lucie Rosbergová 7.A. Barbora Jonášová, Alžběta Křížková 7.B. Kateřina Kalivodová, Ivana Hradecká 8.A. Jiří Dědek, Adam Jakubal 9.A. Michal Skuhrovec, Mikuláš Pýcha 9.B. Milan Kábrt (místopředseda ŠP), Tereza Havlenová (předsedkyně ŠP) Mgr. Simona Sabáková, Mgr. Marie Nováková Hodnocení práce Školního parlamentu ZŠ J.A.Komenského Školní rok 2008/2009 byl pro školní parlament velmi náročný. Někteří jeho členové ukázali, že jsou schopni samostatně pracovat. Podařilo se jim pro školu zorganizovat různé akce, které byly velmi zdařilé. Za pomocí jednotlivých tříd proběhl např. tradiční sběr starého papíru a víček, Karneval, 8

9 Vánoční laťka, různé rozhlasové relace a především Vánoční jarmark, který měl veliký úspěch jak u dětí, tak u rodičů. Pokračovalo vydávání školního časopisu J. A. K. se žije.... Vyšla 4 čísla, zpočátku nákladem i 120 výtisků. Peníze utržené za prodej (symbolických 5 Kč) byly opět použity na nákup barvy do tiskárny a na papíry do kopírky. Školní parlament dokázal, že je schopen zorganizovat i větší mediální akci, která se uskutečnila v květnu pod vedením třídy 9.B a to Rekord Omotáme školu gumičkami. Žáci vše od prvního kontaktu s agenturou Dobrý den přes hledání sponzorů až po závěrečné vyhodnocení zorganizovali téměř sami. Akce proběhla v rámci projektového dne Mediální výchova. Jejich práce se téměř podobala manažerské a reklamní činnosti, a proto pro ně měla velký význam nejen z hlediska zkušeností, které načerpali při složité a pečlivé přípravě, ale také z hlediska rozhodování o své budoucí profesi. Vyzkoušeli si roli moderátorů, zvukařů, výtvarníků, prodavačů, organizátorů, administrativní aj. Celý rok byl pro parlament velmi tvůrčí a přínosný. Zpracovala Mgr. S. Sabáková, koordinátor práce ŠP 9

10 2 PŘEHLED OBORŮ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání a) nová soustava Kód Obor vzdělání Zařazené ročníky C/01 Základní škola 1., 2., 3., 6., 7.,8 b) dobíhající soustava Kód Obor vzdělání Zařazené ročníky C/001 Základní škola 4., 5., Vzdělávací programy Vzdělávací program Zařazené ročníky ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j / , 5., 9. ŠVP HARMONICKÁ ŠKOLA (dle Rámcového vzdělávacího 1., 2.,3., 6., 7.,8 programu pro základní vzdělávání, č.j / ) 2.3 Učební plány Vzdělávací program Základní škola, č.j /96-2 Předmět Ročník Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda 1,5 2 3,5 Vlastivěda 1,5 2 3,5 Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Volba povolání 1 1 Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Volitelné předměty Tělesná výchova

11 2.3.2 Školní vzdělávací program Harmonická škola, Povinné Celkem Vzdělávací obor vyučovací ročník ročník ročník ročník ročník předměty Český jazyk Český jazyk a (8+4) literatura Anglický Cizí jazyk jazyk (9+2) Matematika Matematika a Počítačové dovednosti Člověk a jeho svět (22+3) její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Hudební výchova Umění a kultura Výtvarná výchova Tělesná Člověk a zdraví výchova Člověk a svět Člověk a svět práce práce Celková časová dotace Povinné vyuč. předměty 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Celkem Vzdělávací obor Vzdělávací oblast Český jazyk Český jazyk a (16+1) literatura Jazyk a jazyk. Anglický jazyk Cizí jazyk komunikace (12+4) Matematika Matematika a její aplikace (16+1) Počítačové dovednosti Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Dějepis + Výchova k občanství Člověk a společnost Fyzika Fyzika Chemie Chemie Přírodopis Přírodopis Zeměpis celk.22 Zeměpis Hudební výchova Hudební výchova Člověk a příroda Umění a kultura 11

12 Výtvarná výchova Osobnostní výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Povinně volit. předměty Výtvarná celk.10 výchova ( +1) Průřezová témata Výchova ke 3 zdraví Člověk a zdraví Tělesná celk.11 výchova Člověk a svět práce Disponibilní časová dotace Celková časová dotace 12

13 3 RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 3.1 Přehled zaměstnanců školy - fyzické osoby k Počet zaměstnanců celkem na MD Počet učitelů ZŠ na MD Počet vychovatelů ŠD a ŠK na MD Počet správních zaměstnanců ZŠ 7 Komentář Některé vychovatelky pracují na část úvazku zároveň jako učitelky a vychovatelka ŠK je zároveň sekretářkou. Mateřské dovolené: Mgr. Bäumeltová Romana, Bc. Gurrick Lucie, Obstová Jitka, Suchánková Hana, Mgr. Šmídová Markéta, Mgr. Tanglová Martina, Mgr. Trojanová Michaela, Mgr. Zemanová Petra 3.2. Pedagogičtí pracovníci Titul Jméno a příjmení Vzdělání Obor, studium Simeona Betková středoškolské speciální pedagogika Ing. Josef Bodlák vysokoškolské radiotechnický Jana Braultová vyučena atestace školy Collége Saint-Didier (Francie) Mgr. Libuše Digaňová vysokoškolské učitel pro I. stupeň Jana Erbenová vyšší odborné konzervatoř Mgr. Hana Fabiánová vysokoškolské speciální pedagogika Mgr. František Hajný vysokoškolské metodika tělesné výchovy a sportu Mgr. Anna Havelková vysokoškolské učitel pro II. stupeň Mgr. Yveta Hrušková vysokoškolské učitel pro I. stupeň Marie Kracíková středoškolské vychovatelství Michal Krebs středoškolské SPŠS Mgr. Lenka Kremlíková vysokoškolské učitel pro I. stupeň Mgr. Kateřina Lešová vysokoškolské vychovatelství Mgr. Zdeňka Lomáková vysokoškolské matematika - fyzika Jana Mašková středoškolské vychovatelství Mgr. Pavla Michalová vysokoškolské učitelství pro střední školy Mgr. Lukáš Nachlinger vysokoškolské učitel pro speciální školy Mgr. Jana Nováková vysokoškolské učitel pro I.stupeň Mgr. Marie Nováková vysokoškolské učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Zdenka Nováková vysokoškolské učitel pro I. stupeň Mgr. Hana Otradovská vysokoškolské učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Jiří Pinka vysokoškolské učitel pro II. stupeň Kristýna Petrášková středoškolské studentka UK Praha humanitní vědy Mgr. Eva Polášková vysokoškolské učitel pro I. stupeň Mgr. Jolana Rudolfová vysokoškolské učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Štěpánka Řečinská vysokoškolské učitel pro I. stupeň Mgr. Simona Sabáková vysokoškolské učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Eva Sochová středoškolské vychovatelství Miloslava Solusová středoškolské speciální pedagogika 13

14 Mgr. Ivana Střasličková vysokoškolské učitel pro I. stupeň Mgr. Helena Šafářová vysokoškolské učitel pro I.stupeň Mgr. Jana Šenfelderová vysokoškolské učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Bc. Šárka Špačková bakalářské speciální pedagogika Jana Štěpánková středoškolské studentka TU Liberec - vychovatelství Mgr. Dagmar Tanglová vysokoškolské učitel pro II. stupeň Zpracovala L.Hladíková, ekonomka školy Třídní učitelé I.A I.B II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B V.A V.B VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A IX.A IX.B Simeona Betková Mgr. Helena Šafářová Mgr. Eva Polášková Mgr. Štěpánka Řečinská Eva Sochová, od Mgr. Lukáš Nachlinger Mgr. Libuše Digaňová Mgr. Zdenka Nováková Bc. Šárka Špačková Mgr. Hana Fabiánová Mgr. Ivana Střasličková Mgr. Simona Sabáková Mgr. Hana Otradovská Mgr. Jolana Rudolfová Mgr. Pavla Michalová Mgr. František Hajný Ing. Josef Bodlák Mgr. Zdena Lomáková Vyučující bez třídnictví: Jana Braultová, Jana Erbenová, Bc. Lucie Gurrick, Marie Kracíková, Michal Krebs, Mgr. Lenka Kremlíková, Mgr. Kateřina Lešová, Mgr. Jiří Pinka, Mgr. Jana Šenfelderová, Mgr. Helena Šmídová, Mgr. Petra Zemanová, od Eva Sochová, od Mgr. Bedřich Stehno a Kristýna Petrášková Výchovná poradkyně: Mgr. Hana Otradovská Školní metodička prevence: Mgr. Hana Fabiánová Metodička environmentální výchovy: Mgr. Pavla Michalová Metodik ICT: Ing. Josef Bodlák Koordinátorka školního vzdělávacího programu: Mgr. Yveta Hrušková Asistentky pedagoga: Jitka Obstová do , Anna Havelková, Jana Nováková, od Jana Štěpánková, od Jana Braultová Vychovatelky školní družiny a školního klubu: Jana Mašková vedoucí vychovatelka, Mgr. Kateřina Lešová, Hana Suchánková, Jana Štěpánková, Miloslava Solusová 14

15 Pedagogičtí pracovníci podle délky pedagogické praxe (platové třídy a platové stupně) Platový stupeň Let praxe 1 do 2 do 4 do 6 do 9 do 12 do 15 do 19 do 23 do 27 do 32 nad 32 Počet pracovníků Zpracovala L.Hladíková, ekonomka školy Další vzdělávání pedagogických pracovníků Datum Jméno účastníka Název Místo konání Částka celoročně Yveta Hrušková Kvalifikační studium pro ředitele a zástupce ředitele Liberec 5400,- celoročně Šárka Špačková Studium speciální pedagogiky Praha 0,- celoročně Pavla Michalová Koordinátor EVVO Praha 1950,- celoročně Yveta Hrušková Koordinátor ŠVP Liberec 3200,- celoročně Marie Nováková Aktualizace FS1 Praha 0,- celoročně Jana Štěpánková Kurz pedagogické přípravy pro vychovatele Liberec 0,- celoročně Hana Suchánková Kurz pedagogické přípravy pro vychovatele Liberec 0,- celoročně Helena Boubínová Studium SŠ Lysá nad Labem 0,- celoročně Kristýna Petrášková Studium VŠ Praha 0,- celoročně Martina Tanglová Preventivní program sociálně patologických jevů Praha 9000, Šárka Špačková Český jazyk - tvarosloví Jičín 0, Marie Nováková Legislativa 2008 Nymburk 725, Simeona Betková Zdravé zuby Praha 0, Helena Šafářová Seminář matematiky Hradec Králové 0, Ludmila Hladíková Školení PaM Praha 0, Jana Štěpánková Aspergerův syndrom Praha 2450, Ludmila Hladíková Nemocenské dávky Nymburk 0, Ludmila Hladíková Pojištění VZP Nymburk 0, Jana Štěpánková Aspergerův syndrom Praha 0, Yveta Hrušková Super nature - Aj Praha 0, Helena Šafářová Seminář k učebnicím Čj Praha 0, Michal Krebs Seminář Aj Praha 0, Jana Šenfelderová Geografické informační systémy Nymburk 550, Jana Braultová Motivační setkání vyučujících Fj Praha 650, Hana Fabiánová Zdraví 21 Praha 0, Hana Otradovská Rj jako druhý cizí jazyk Praha 1000, Ludmila Hladíková Odměňování zaměstnanců Nymburk 0, Hana Otradovská Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením Praha 1000, Petra Zemanová Interaktivní tabule ve výuce Praha 1000, Hana Otradovská Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením Praha 0, Marie Nováková Výjezdní seminář pro ředitele Loučeň 1800, Jana Braultová Kurz asistenta pedagoga Praha 0, Jana Štěpánková Kurz asistenta pedagoga Praha 0, Yveta Hrušková Standardy učitele Liberec 0, Hana Otradovská Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením Praha 0, Miloslava Solusová Datové schránky Praha 1400,- CELKEM: 30125,- Zpracovala Mgr. Y. Hrušková, ZŘŠ a L.Hladíková, ekonomka školy 15

16 Jednotlivé semináře zaměřené na určitý obor si volili pedagogové v rámci svého Plánu osobního rozvoje, který si připravuje každý pedagog individuálně a projedná jej na začátku školního roku s ředitelkou školy. Přednost v podpoře vzdělávání měli noví perspektivní pedagogové a pedagogové, kteří si rozšiřují kvalifikaci na cizí jazyky, realizaci ŠVP a tvořivé metody práce s dětmi; prohlubování znalostí programu Bakalář; nácvik práce s interaktivními tabulemi. Poznatky ze vzdělávání si předávají pracovníci na metodických sdruženích a v rámci příslušné předmětové komise. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Prioritou školy je studium k výkonu specializovaných činností - koordinátor ŠVP (studuje Mgr.Y.Hrušková) - prevence sociálně patologických jevů (studuje Mgr.M.Tanglová) - koordinátor environmentální výchovy (studuje Mgr.P.Michalová) - koordinátor v oblasti informačních a komunikačních technologií - studium pro asistenty pedagoga (studuje J.Braultová) I dvě vychovatelky začaly v rámci celoživotního učení studovat Kurz pedagogické přípravy pro vychovatele (H.Suchánková, J.Štěpánková). Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů potřebuje získat jedenáct učitelů a dvě vychovatelky. Ukončili jsme dvouletý projekt KRUH SPOLUPRACUJÍCÍCH ŠKOL, hrazený z ESF a MŠMT jako partnerská škola. Projekt, vedený ZŠ Chraštice, byl zaměřen na realizaci a úpravu školních vzdělávacích programů dle RVP ZV. 3.3 Nepedagogičtí pracovníci Jméno a příjmení Zařazení Úvazek Ludmila Hladíková ekonomka 1.00 Miloslava Solusová sekretářka 0.50 Luděk Boubín údržbář 0.50 Luděk Boubín školník 1.00 Helena Boubínová uklízečka 1.00 Miroslava Merhautová uklízečka 1.00 Libuše Nová uklízečka 1.00 Renata Nováková uklízečka 1.00 Zpracovala L.Hladíková, ekonomka školy 3.4 Údaje o pracovnících v souhrnu Přepočtené osoby - průměrný stav Pracovníků celkem 34,69 36,68 z toho mužů 5,00 4,68 žen 29,69 32,00 učitelé a asistenti pedagoga 24,44 26,12 vychovatelé 3,50 3,86 nepedagogičtí pracovníci 6,76 6,70 z toho TH P 1,50 1,50 provozní 5,26 5,20 16

17 Počet nekvalifikovaných učitelů 5 11 ostatních pracovníků 0 0 Noví absolventi uč.studia - nástup 0 0 Počet ostatních učitelů - nástup 7 9 Počet učitelů - odchod 4 9 z toho na MD 1 5 Zpracovala L.Hladíková, ekonomka školy 3.5 Akce pro zaměstnance (hrazeno z FKSP) Příspěvek na obědy v hodnotě 10,- Kč na l oběd po celý školní rok Poskytování půjček na vybavení domácnosti v částce Kč Poskytování příspěvku na dovolenou v částce Kč 1000,- na rok na pracovníka Vstupenky na divadelní představení v Nymburce Miroslav Donutil dne Nákup vitamínů v hodnotě á 1000,- Kč Rekondiční cvičení v hodnotě á 500,- Kč Uspořádání večeře ke Dni učitelů a předvánoční setkání s důchodci a ženami na mateřské dovolené Nákup permanentek do solné jeskyně, plaveckého bazénu v Čelákovicích a permanentky na fyzioterapii dle výběru zaměstnanců Zakoupení daru při 50. výročí věku pracovníka v hodnotě Kč 3000,- Zpracovala L.Hladíková, ekonomka školy 17

18 4 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 4.1 Výsledky zápisu k povinné školní docházce (k ) Počet prvních tříd Počet dětí přijatých do prvních tříd Z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) Počet odkladů pro školní rok 2009/ Výsledky přijímacího řízení na střední školy a) na víceletá gymnázia bylo přijato: z pátého ročníku Ze sedmého ročníku 5 0 b) na střední školy bylo přijato: Gymnázia Střední odborné Střední odborná Neumístění žáci Celkem žáků školy s maturitou učiliště s výučním listem c) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy V devátém ročníku V nižším ročníku 1 0 Zpracovala Mgr.H.Otradovská, výchovná poradkyně Absolventské práce ve školním roce 2008/2009 Celkem 14 žáků 9.ročníku na základě dobrovolnosti zpracovalo absolventskou práci, která je svým rozsahem a formou na úrovni velmi dobré práce studenta střední školy. Téma práce si vybírali žáci podle svých zájmů. Po celou dobu přípravy práce spolupracovali s vyučujícím odpovídajícího oboru, tzv. konzultantem. K veřejné obhajobě před spolužáky a pedagogy byli připuštěni všichni a tito úspěšní absolventi získali již tradiční tričko Certifikovaný absolvent Třída 9.A Jméno téma konzultant Soňa Čadková Zásady fotografování J.Bodlák Natálie Kroupová Něco mezi nebem a zemí M.Nováková Veronika Pilařová Karel IV. M.Nováková Mikuláš Pýcha Den D J.Pinka Michal Skuhrovec Automobilismus Z.Lomáková Zuzana Vlčková Luhačovické prameny J.Bodlák Veronika Zoubková Hitlerovy ženy M.Nováková Třída 9.B Jméno téma konzultant Kristýna Benešová 2.světová válka - koncentrační tábory J.Pinka František Hajný Volejbal a volejbal na naší škole F.Hajný 18

19 Tereza Havlenová Princip činnosti digitálního fotoaparátu J.Bodlák Lucie Křížová Moře z jiného pohledu Z.Lomáková, J.Bodlák Lukáš Pleva Polovodiče J.Bodlák Barbora Suchá Plch lesní (Ohrožený druh zvířat v ČR) Z.Lomáková Šárka Vejsadová Globální oteplování aneb planeta Země v ohrožení Z.Lomáková Zpracovala Mgr.Y.Hrušková, ZŘŠ 19

20 5 VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROCES 5.1 Počty tříd v ročnících, počty žáků k Ročník Počet tříd Počet žáků Celkem v zahraničí Do se počet dětí zvýšil o 8 na I.stupni. 5.2 Přehled prospěchu a chování Ve školním roce 2008/2009 byly ve všech ročnících a předmětech splněny osnovy a dodrženy roční tematické plány. Jejich plnění bylo průběžně kontrolováno nejen vedením, ale i vedoucími MS a PK. V průměru bylo dosaženo ve výchovně vzdělávacím procesu dobrých výsledků. Detailnější přehledy prospěchu a chování žáků školy jsou uvedeny v příloze. 5.3 Testování žáků ve školním roce 2008/2009 Úspěšnost vzdělávacího procesu byla jako každý rok ověřována v celostátních testech SCIO. Žáci 9. ročníku si zkusili typ testů, které si střední školy objednávají u těchto společností jako přijímací zkoušky, i když letos dělali přijímací zkoušky pouze žáci 5. ročníku do primy nižších gymnázií. Společnost CERMAT testy pro ZŠ v tomto roce nezajišťovala. Zúčastnili jsme se pilotního testování všech vědních předmětů a klíčových kompetencí v 3.ročníku (každý test dělalo v republice pouze žáků) a dne pilotního testování na pochopení zadání a rychlost práce v testech v ročníku. Výsledky jsou hodnotné především pro společnost SCIO, pro žáky a rodiče nemají vypovídající hodnotu. Byli jsme také vybráni Českou školní inspekcí k mezinárodnímu výzkumu IOOS na výchovu k občanství v 8.ročníku dne Tyto výsledky nám dosud nebyly sděleny Srovnávací testování 9.r. Srovnávací testování (STZŠ) společnosti SCIO umožňuje zjistit, jaké znalosti, dovednosti a předpoklady ke klíčovým kompetencím mají žáci naší školy. V listopadu 2008 se 55 žáků 9. ročníku mohlo dle své volby zúčastnit projektu STZŠ z českého jazyka (účast 45 žáků), matematiky (34 žáků), obecných studijních předpokladů (49 žáků), angličtiny (15 žáků) a němčiny (3 žáci z celkových 4, kteří se učili Nj jako 1.cizí jazyk). Percentil je počet procent ostatních žáků, které účastník předstihl. Výsledky Český jazyk 9.A percentil 52 9.B percentil 38 OSP 9.A percentil 51 9.B percentil 52 Matematika 9.A percentil 45 20

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Helena Hinková ředitelka školy Dalibor Čáp pedagogický zástupce ředitelky Marie Nejedlá Petra Indrová Dagmar Obůrková Ilona Vybíralová

Helena Hinková ředitelka školy Dalibor Čáp pedagogický zástupce ředitelky Marie Nejedlá Petra Indrová Dagmar Obůrková Ilona Vybíralová PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 97/2014 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Anna Dubová 13 10 23 I.B Radka Kopecká

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. 2.1 Úplnost a velikost školy

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. 2.1 Úplnost a velikost školy 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola B. Hrozného Lysá nad Labem je městská škola rodinného typu s dlouholetou tradicí, založená v roce 1745. Poskytuje stupeň základního

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Zřizovatelem Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14,příspěvkové

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2010-2011

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2010-2011 Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2010-2011 Zpracovala Mgr. Marie Nováková ředitelka školy OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 4 1.1 Charakteristika školy.4 1.1.1 Škola... 4 1.1.2 Zřizovatel..

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2007-2008

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2007-2008 Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2007-2008 Zpracovala Mgr. Marie Nováková ředitelka školy OBSAH 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 1.1 Škola.3 1.1.1 Základní údaje o škole... 3 1.1.2 Zřizovatel..

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Schůzka rodičů dětí a žáků MŠ a ZŠ s vedením školy - středa 3. 12. 2008

Schůzka rodičů dětí a žáků MŠ a ZŠ s vedením školy - středa 3. 12. 2008 Schůzka rodičů dětí a žáků MŠ a ZŠ s vedením školy - středa 3. 12. 2008 Program: a) vyhodnocení minulého šk. roku b) plány na šk. rok 2008/09 c) diskuze Přítomni: - rodiče: 2 osoby - J. Vysloužil, M. Polášek

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více

Plán mimoškolních akcí školní rok 2012/2013

Plán mimoškolních akcí školní rok 2012/2013 Název akce - zaměření Termín Třída Zodpovídá Staroboleslavská brána - prohlídka září I.A Volfová Brandýs nad Labem prohlídka zámku září III.A Dlouhá Brandýs nad Labem prohlídka zámku září III.B Šplíchalová

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016 Název funkce Zástupce statutárního orgánu Zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více