Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2008-2009"

Transkript

1 Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem Zpracovala Mgr. Marie Nováková ředitelka školy

2 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Charakteristika školy Škola Zřizovatel Součásti školy Základní údaje o součástech školy Materiálně technické podmínky školy Školská rada Kolegium ředitelky školy Školní parlament PŘEHLED OBORŮ ZÁKL. VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY Přehled oborů základního vzdělávání Vzdělávací programy Učební plány RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY Přehled zaměstnanců školy Pedagogičtí pracovníci Nepedagogičtí pracovníci Údaje o pracovnících v souhrnu VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Údaje k zápisu o povinné školní docházce Výsledky přijímacího řízení na střední školy 18 5 VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROCES Počty tříd v ročnících, počty žáků Přehled prospěchu a chování Testování žáků Semináře, besedy, exkurze, výchovné a kulturní pořady pro žáky Školní a výjezdní semináře Hodnocení výchovně vzdělávacího procesu Hodnocení ŠVP Harmonická škola Hodnocení výchovného poradenství Hodnocení činnosti školní družiny Hodnocení činnosti školního klubu Hodnocení plánu ICT Hodnocení plánu environmentální výchovy Nabídka nepovinných předmětů a kroužků PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Přehled účasti a úspěchů v soutěžích Akce pro rodiče a veřejnost SPOLUPRÁCE S PARTNERY ŠKOLY ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ PŘEDLOŽENÉ A REALIZOVANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJŮ KONTROLNÍ ČINNOST VE ŠKOLNÍM ROCE VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZÁVĚR PŘÍLOHY 2

3 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola J.A.Komenského Lysá nad Labem Komenského1534 okres Nymburk fakultní škola MFF UK Praha 1. 1 Charakteristika školy Škola Název školy Základní škola J.A.Komenského Lysá nad Labem, Komenského1534, okres Nymburk Adresa školy Lysá nad Labem, Komenského 1534 IČO IZO Vedení školy ředitelka: Mgr. Marie Nováková zástupkyně ředitelky: Mgr. Yveta Hrušková Kontakt tel.: fax: webové stránky: Zřizovatel Název zřizovatele Město Lysá nad Labem Adresa zřizovatele Lysá nad Labem, Husovo nám. 23 Kontakt tel.: fax: www: Součásti školy kapacita Základní škola 550 Školní družina 150 Školní klub Základní údaje o součástech školy k Součást školy Počet tříd/ Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků Počet žáků na oddělení na třídu/oddělení učitele 1. stupeň ZŠ ,3 20,9 2. stupeň ZŠ ,4 10,8 Školní družina ,2 35,7 Školní klub Komentář: Zvláštní plnění povinné docházky v zahraničí měli 4 žáci. Nižší počet dětí na II.stupni na 1 učitele je způsoben vyšším počtem hodin na třídu (až 31), dělením tříd na jazyky a na volitelné předměty. Školní klub má normativní naplněnost 150 dětí na 1 vychovatelku, proto je její úvazek navýšen z mzdových prostředků školy z 0,3 na 0,5, aby mohl být klub na žádost rodičů v provozu alespoň 15 hodin týdně. 3

4 Základní škola J.A.Komenského v Lysé nad Labem je zařazena do sítě škol s účinností od , její první pavilony B a C byly dány do provozu a během čtyř let se škola rozrostla na současných osm pavilonů A - H. Dne byl škole udělen čestný název Základní škola J.A.Komenského Lysá nad Labem. Ode dne je škola právnickou osobou se samostatnou právní subjektivitou s právní formou příspěvková organizace. Škola může užívat na základě Dohody o vzájemné spolupráci mezi ní a Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy Praha ze dne označení fakultní škola MFF UK. Se snižováním počtu žáků byly prostory školy postupně pronajaty dalším subjektům - ZŠ praktické (ředitel Mgr. P.Tomek), školní restauraci Eurest (vedoucí V.Stehlíková), Obchodní akademii (ředitelka RNDr. I.Dvořáková), zubní lékařce MUDr. J.Duškové a praktické lékařce MUDr. E.Skalické, Pedagogicko psychologické poradně SK OP Nymburk (vedoucí pracoviště PhDr. A.Vaňátková), městské psycholožce PhDr. R.Holubové, kosmetičce E.Tomanové a fyzioterapeutce Mgr. K.Holubové Materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny, knihovny, multimediální učebny Vzhledem k nedostatku financí byla učebna chemie místo nákladné rekonstrukce přestěhována do učebny fyziky (nyní učebna přírodních věd), byl pouze upraven kabinet na tuto učebnu navazující, aby vyhovoval z hlediska BOZP. Odpočinkový areál, hřiště Sportovní zařízení Dílny a pozemky Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů a učeben Nachází se mezi pavilony, včetně hřiště ŠD. 2 tělocvičny, jedna vzhledem ke zničenému podloží parketové podlahy od září 2009 nepoužitelná; sportovní hřiště je dle revizní zprávy vyhovující pro rekreační činnost, je zhotoven projekt na rekonstrukci. 1 dílna ve společné správě se ZŠ praktickou; pozemky škola nemá. Dle vyhlášky 410/2005 Sb. je vyhovující pouze z 90% na I.stupni, na II.stupni nevyhovuje ani jedna učebna. Jedna třída I.stupně se musí od pro nedostatek jakéhokoli nábytku uzavřít, 35 let starý nábytek v učebně Vv je z hlediska BOZP nebezpečný. Vzhledem ke snížení meziročního rozpočtu z KÚ jsou pečlivě vybírány především aktuální věci (nástěnné mapy a přehledy Z, D, Aj, Rj, Fj), PC programy, výuková DVD a CD; řada věcí byla získána z různých grantů a nadací zdarma např. DVD Seznam se bezpečně z portálu Seznam.cz, DVD Štěstí přeje připraveným a knihy Co dělat? kapesní průvodce krizemi od HZS Nymburk. Postupné pořizování nových učebnic dle RVP ZV (Čj na I. a II. stupni, Nj, D a pod.). Všude 35 let starý skříňový nábytek, v kabinetech dle vyhlášky 410/2005 Sb. nevyhovující osvětlení; 4

5 Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou vybavenost pomůckami na dobré úrovni, chybí kvalitnější mikroskopy. 59 PC - z toho 49 přístupných žákům, 55 připojených na vysokorychlostní internet, 4 notebooky, 2 zprovozněné interaktivní tabule, 3 zpětné projektory z toho 1 přenosný, 12 televizí, 11 VHS přehrávačů, 9 DVD přehrávačů, 23 radiomagnetofonů. Za audiovizuální a výpočetní techniku vděčíme obrovské podpoře SRPDŠ a sponzorování jednotlivých rodičů. Investiční rozvoj Opravy a údržba budov jsou plánovány společně s MěÚ v Lysé nad Labem, který je majitelem budov. V období školního roku 2008/2009 byly do jako investice realizovány tyto akce: 1. zateplení a výměna oken na pavilonech E, F, G, zateplení střech pavilonů B a C 2. automatické otvírání hlavního vchodu, čipové zabezpečení vstupu do školy a šaten II.stupně 3. oprava elektroinstalace za ,- Kč v informačním centru a školním klubu. Potřebné investice ve výhledu 1. dokončení projektu na zateplení a výměnu oken ve zbylých pavilonech A, D, H včetně staticky a z BOZP hlediska ohrožujících částí areálu - zednické a malířské práce po výměně oken, nákup žaluzií na sluneční straně pavilonu D 2. rekonstrukce parketové tělocvičny 3. realizace vyhlášky 410/2005 Sb. vybavení tříd školním nábytkem posuvné židle a stoly - malování školy = povinnost každé 3 roky - rekonstrukce hygienického zařízení a šaten v pavilonu E 4. regulační ventily na topná tělesa ve všech pavilonech 5. odstranění havarijního stavu elektrorozvodů a teplovodních kanálů 6. výměna dlaždic na chodbách a WC ve všech pavilonech, které jsou z hlediska BOZP nebezpečné 7. úprava suterénu pavilonu D pro potřeby ŠD 8. rekonstrukce školního sportovního hřiště Z rozpočtu školy na údržbu a z částek získaných z pronájmů byly realizovány ve školním roce 2008/2009 tyto akce v celkové částce ,-Kč: 1. zakoupení dvou repasovaných počítačových sestav do školního klubu v hodnotě Kč ,- 2. zakoupení pěti monitorů do počítačové pracovny a do tříd I.stupně, počítačové soupravy v celkové hodnotě Kč , zakoupení dvou tiskáren v hodnotě 3 780,- Kč vše určeno pro výuku žáků 3. zakoupení promítacího plátna do přízemí pavilonu D, nutné při promítání různých akcích školy v hodnotě 3 650,- Kč 4. zakoupení koberců do prvních tříd a učebny angličtiny - celková cena Kč 6 095,- 5

6 5. dokončení osvětlení učeben výtvarné, hudební výchovy, zhotovení zásuvek na internet, nové osvětlení v učebně pedagogicko psychologické poradny a sborovně - celkem Kč ,- 6. výměna vodovodních baterií v přízemí pavilonu D - celkové částka Kč 5 230,- 7. montáž připojení k internetu v pavilonu D v učebně fyziky celková cena 1 530,- Kč 8. zakoupení scanneru pro výuku žáků v učebně s interaktivní tabulí, scanneru pro vyučující do sborovny celková cena Kč 3 450,- 9. zakoupení fotoaparátu pro výuku digitální fotografie celková cena Kč 5 790,- 10. zakoupení počítačové sestavy pro ekonomické oddělení celková cena Kč ,- 11. nákup počítače jako server k programu Bakalář celková cena Kč ,- 12. nákup lavic pro I. a II.stupeň v celkové částce Kč ,- 13. nákup počítače pro dyslektické děti včetně programů v celkové ceně Kč ,-; z toho ,- Kč poskytnuto KÚ v rámci požadavků škol na zajištění pomůcek technického a kompenzačního charakteru zaměřené na skupiny žáků se zdravotním postižením 14. revize, oprava a nákup čtyř tabulí celková cena Kč ,- 15. nákup nových bran na hlavní vchod celková cena Kč ,- 16. nákup vysavače v ceně Kč 4 010,- 17. výměna baterií na pavilonu D I.poschodí celková cena Kč ,- 18. zednické práce v učebně psychologické poradny Kč ,- 19. instalatérské práce na pavilonu G celková cena Kč 4 891,- 20. rozšíření videotelefonů k zabezpečení školy + čipy na šatny - celková cena Kč ,- 21. nákup laboratorních vah pro chemii celková cena Kč 9 318,- 22. nákup tiskárny pro zástupkyni ŘŠ celková cena Kč 7 487,- 23. PVC ředitelka a zástupkyně školy celková částka Kč ,- 24. zakoupení koberců do tří tříd školní družiny celková cena Kč ,- 25. nákup válendy do školní družiny celková cena Kč 1 900,- 26. nákup prolézačky Housenka na školní hřiště školní družiny celková cena Kč ,- 27. zakoupení počítačové sestavy pro školní družinu - celková cena Kč ,- 28. nákup pružinové houpačky (lev) na hřiště školní družiny celková cena Kč 9 758,- 29. zasíťování internetu pavilonu D celková částka Kč ,- 30. zednické práce opravy maleb, oprava dlažby na pavilonu D I.patro- celková částka Kč 8 500,- 31. zednické práce kabinet chemie celková částka Kč ,- Z toho bylo poskytnuto ,- Kč Městským úřadem Milovice účelová dotace na vybavení nového oddělení ve školní družině. Výhled nutné údržby na rok 2010, hrazené z rozpočtu školy: 1. dva kvalitní počítače pro učitele, zpětný projektor + ozvučení do hudební výchovy I.stupeň (požadováno ČŠI - viz zpráva z března 2007) 2. nové PVC v kabinetech, sborovně 3. malování učebny výtvarné výchovy, chodeb a šaten v pavilonu E 4. opravy na Základní škole, bývalé speciální (výměna lina + podlaha 2 tříd, nátěr radiátorů) 5. osvětlení zářivky v učebně cvičné kuchyně, 1 herně ŠD, na chodbách v šatnách pavilonu E 6. nátěr radiátorů v pavilonu B a ochranné kryty na radiátory 7. zhotovení schodiště v nerovném terénu na hřišti ŠD 8. ostatní údržba- opravy malování, elektro, nátěry, zednické, klempířské a vodoinstalatérské práce Zpracovala L. Hladíková, ekonomka školy 6

7 1.2 Školská rada Datum zřízení Funkce Orgán školy dle 167, školského zákona 561/2004 Sb., umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy. Členové školské rady 2008/2009 Tomáš Sedláček (předseda školské rady), Naděžda Janásová za zřizovatele, Mgr. Yveta Hrušková, Mgr. Jolana Rudolfová za pedagogy; Alice Tomková, Mgr. Bedřich Stehno za zákonné zástupce. Po skončení řádného tříletého funkčního období proběhly dne volby zástupců pedagogů a zákonných zástupců žáků do školské rady. Povinné dvě schůzky byly uskutečněny. Na 1. schůzce nové školské rady dne byl zvolen předsedou p.tomáš Sedláček. Dále byly projednány změny ve Školním vzdělávacím programu Harmonická škola, plány práce na školní rok 2008/2009 a schválena výroční zpráva za rok 2007/2008 a změny ve školním řádu. Dne na druhé schůzce byla především projednána a schválena účast školy na projektu ESF Super Nature výuka anglického jazyka metodou Helen Doron od 1. tříd ve školním roce 2010/2011. Rada byla dále seznámena se situací kolem kauzy elektřina, kolem budoucí rekonstrukce areálu a se systémem generálního klíče. Mgr. B.Stehno zůstává i nadále ve ŠR jako zástupce rodičů, i když byla jeho dcera přijata na Gymnázium Nymburk z 5. ročníku. Zpracovala Mgr.Y.Hrušková, členka školské rady 1.3 Kolegium ředitelky školy Datum zřízení Funkce Poradní orgán ŘŠ (na škole není odborová organizace), tvořený vedoucími metodických sdružení a předmětových komisí, zástupkyní ŘŠ a ekonomkou. Členové kolegia 2008/2009 Mgr.H. Šafářová (MS 1. období I.stupně), Mgr. Z. Nováková(MS 2. období I.stupně), Mgr. J. Rudolfová (PK humanitních předmětů), Mgr. I. Střasličková (PK cizích jazyků), Mgr. Z. Lomáková(PK přírodovědných předmětů), Mgr. H. Fabiánová (PK výchov, školní metodička prevence), J. Mašková (MS ŠD), Mgr. Y. Hrušková (zástupkyně ŘŠ) L. Hladíková (ekonomka) 1.4 Školní parlament Datum zřízení Funkce Zástupci všech tříd od 4. do 9. ročníku, zajišťující vliv 7

8 Členové parlamentu 2008/2009 Koordinátoři práce ŠP žáků na rozhodování o záležitostech školy. 4.A. Linda Krpelánová, Ondřej Vykoukal 4.B. Tomáš Novák, Martina Petrová 5.A. Tereza Stehnová, Iva Petrusová 5.B. Kateřina Faltysová, Barbora Horvatová 6.A. Tomáš Jarolím, Josef Šenkeřík 6.B. Marek Šnajdr, Lucie Rosbergová 7.A. Barbora Jonášová, Alžběta Křížková 7.B. Kateřina Kalivodová, Ivana Hradecká 8.A. Jiří Dědek, Adam Jakubal 9.A. Michal Skuhrovec, Mikuláš Pýcha 9.B. Milan Kábrt (místopředseda ŠP), Tereza Havlenová (předsedkyně ŠP) Mgr. Simona Sabáková, Mgr. Marie Nováková Hodnocení práce Školního parlamentu ZŠ J.A.Komenského Školní rok 2008/2009 byl pro školní parlament velmi náročný. Někteří jeho členové ukázali, že jsou schopni samostatně pracovat. Podařilo se jim pro školu zorganizovat různé akce, které byly velmi zdařilé. Za pomocí jednotlivých tříd proběhl např. tradiční sběr starého papíru a víček, Karneval, 8

9 Vánoční laťka, různé rozhlasové relace a především Vánoční jarmark, který měl veliký úspěch jak u dětí, tak u rodičů. Pokračovalo vydávání školního časopisu J. A. K. se žije.... Vyšla 4 čísla, zpočátku nákladem i 120 výtisků. Peníze utržené za prodej (symbolických 5 Kč) byly opět použity na nákup barvy do tiskárny a na papíry do kopírky. Školní parlament dokázal, že je schopen zorganizovat i větší mediální akci, která se uskutečnila v květnu pod vedením třídy 9.B a to Rekord Omotáme školu gumičkami. Žáci vše od prvního kontaktu s agenturou Dobrý den přes hledání sponzorů až po závěrečné vyhodnocení zorganizovali téměř sami. Akce proběhla v rámci projektového dne Mediální výchova. Jejich práce se téměř podobala manažerské a reklamní činnosti, a proto pro ně měla velký význam nejen z hlediska zkušeností, které načerpali při složité a pečlivé přípravě, ale také z hlediska rozhodování o své budoucí profesi. Vyzkoušeli si roli moderátorů, zvukařů, výtvarníků, prodavačů, organizátorů, administrativní aj. Celý rok byl pro parlament velmi tvůrčí a přínosný. Zpracovala Mgr. S. Sabáková, koordinátor práce ŠP 9

10 2 PŘEHLED OBORŮ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání a) nová soustava Kód Obor vzdělání Zařazené ročníky C/01 Základní škola 1., 2., 3., 6., 7.,8 b) dobíhající soustava Kód Obor vzdělání Zařazené ročníky C/001 Základní škola 4., 5., Vzdělávací programy Vzdělávací program Zařazené ročníky ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j / , 5., 9. ŠVP HARMONICKÁ ŠKOLA (dle Rámcového vzdělávacího 1., 2.,3., 6., 7.,8 programu pro základní vzdělávání, č.j / ) 2.3 Učební plány Vzdělávací program Základní škola, č.j /96-2 Předmět Ročník Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda 1,5 2 3,5 Vlastivěda 1,5 2 3,5 Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Volba povolání 1 1 Rodinná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Pracovní činnosti Volitelné předměty Tělesná výchova

11 2.3.2 Školní vzdělávací program Harmonická škola, Povinné Celkem Vzdělávací obor vyučovací ročník ročník ročník ročník ročník předměty Český jazyk Český jazyk a (8+4) literatura Anglický Cizí jazyk jazyk (9+2) Matematika Matematika a Počítačové dovednosti Člověk a jeho svět (22+3) její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Hudební výchova Umění a kultura Výtvarná výchova Tělesná Člověk a zdraví výchova Člověk a svět Člověk a svět práce práce Celková časová dotace Povinné vyuč. předměty 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Celkem Vzdělávací obor Vzdělávací oblast Český jazyk Český jazyk a (16+1) literatura Jazyk a jazyk. Anglický jazyk Cizí jazyk komunikace (12+4) Matematika Matematika a její aplikace (16+1) Počítačové dovednosti Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Dějepis + Výchova k občanství Člověk a společnost Fyzika Fyzika Chemie Chemie Přírodopis Přírodopis Zeměpis celk.22 Zeměpis Hudební výchova Hudební výchova Člověk a příroda Umění a kultura 11

12 Výtvarná výchova Osobnostní výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Člověk a svět práce Povinně volit. předměty Výtvarná celk.10 výchova ( +1) Průřezová témata Výchova ke 3 zdraví Člověk a zdraví Tělesná celk.11 výchova Člověk a svět práce Disponibilní časová dotace Celková časová dotace 12

13 3 RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 3.1 Přehled zaměstnanců školy - fyzické osoby k Počet zaměstnanců celkem na MD Počet učitelů ZŠ na MD Počet vychovatelů ŠD a ŠK na MD Počet správních zaměstnanců ZŠ 7 Komentář Některé vychovatelky pracují na část úvazku zároveň jako učitelky a vychovatelka ŠK je zároveň sekretářkou. Mateřské dovolené: Mgr. Bäumeltová Romana, Bc. Gurrick Lucie, Obstová Jitka, Suchánková Hana, Mgr. Šmídová Markéta, Mgr. Tanglová Martina, Mgr. Trojanová Michaela, Mgr. Zemanová Petra 3.2. Pedagogičtí pracovníci Titul Jméno a příjmení Vzdělání Obor, studium Simeona Betková středoškolské speciální pedagogika Ing. Josef Bodlák vysokoškolské radiotechnický Jana Braultová vyučena atestace školy Collége Saint-Didier (Francie) Mgr. Libuše Digaňová vysokoškolské učitel pro I. stupeň Jana Erbenová vyšší odborné konzervatoř Mgr. Hana Fabiánová vysokoškolské speciální pedagogika Mgr. František Hajný vysokoškolské metodika tělesné výchovy a sportu Mgr. Anna Havelková vysokoškolské učitel pro II. stupeň Mgr. Yveta Hrušková vysokoškolské učitel pro I. stupeň Marie Kracíková středoškolské vychovatelství Michal Krebs středoškolské SPŠS Mgr. Lenka Kremlíková vysokoškolské učitel pro I. stupeň Mgr. Kateřina Lešová vysokoškolské vychovatelství Mgr. Zdeňka Lomáková vysokoškolské matematika - fyzika Jana Mašková středoškolské vychovatelství Mgr. Pavla Michalová vysokoškolské učitelství pro střední školy Mgr. Lukáš Nachlinger vysokoškolské učitel pro speciální školy Mgr. Jana Nováková vysokoškolské učitel pro I.stupeň Mgr. Marie Nováková vysokoškolské učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Zdenka Nováková vysokoškolské učitel pro I. stupeň Mgr. Hana Otradovská vysokoškolské učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Jiří Pinka vysokoškolské učitel pro II. stupeň Kristýna Petrášková středoškolské studentka UK Praha humanitní vědy Mgr. Eva Polášková vysokoškolské učitel pro I. stupeň Mgr. Jolana Rudolfová vysokoškolské učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Mgr. Štěpánka Řečinská vysokoškolské učitel pro I. stupeň Mgr. Simona Sabáková vysokoškolské učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Eva Sochová středoškolské vychovatelství Miloslava Solusová středoškolské speciální pedagogika 13

14 Mgr. Ivana Střasličková vysokoškolské učitel pro I. stupeň Mgr. Helena Šafářová vysokoškolské učitel pro I.stupeň Mgr. Jana Šenfelderová vysokoškolské učitel všeobecně vzdělávacích předmětů Bc. Šárka Špačková bakalářské speciální pedagogika Jana Štěpánková středoškolské studentka TU Liberec - vychovatelství Mgr. Dagmar Tanglová vysokoškolské učitel pro II. stupeň Zpracovala L.Hladíková, ekonomka školy Třídní učitelé I.A I.B II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B V.A V.B VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A IX.A IX.B Simeona Betková Mgr. Helena Šafářová Mgr. Eva Polášková Mgr. Štěpánka Řečinská Eva Sochová, od Mgr. Lukáš Nachlinger Mgr. Libuše Digaňová Mgr. Zdenka Nováková Bc. Šárka Špačková Mgr. Hana Fabiánová Mgr. Ivana Střasličková Mgr. Simona Sabáková Mgr. Hana Otradovská Mgr. Jolana Rudolfová Mgr. Pavla Michalová Mgr. František Hajný Ing. Josef Bodlák Mgr. Zdena Lomáková Vyučující bez třídnictví: Jana Braultová, Jana Erbenová, Bc. Lucie Gurrick, Marie Kracíková, Michal Krebs, Mgr. Lenka Kremlíková, Mgr. Kateřina Lešová, Mgr. Jiří Pinka, Mgr. Jana Šenfelderová, Mgr. Helena Šmídová, Mgr. Petra Zemanová, od Eva Sochová, od Mgr. Bedřich Stehno a Kristýna Petrášková Výchovná poradkyně: Mgr. Hana Otradovská Školní metodička prevence: Mgr. Hana Fabiánová Metodička environmentální výchovy: Mgr. Pavla Michalová Metodik ICT: Ing. Josef Bodlák Koordinátorka školního vzdělávacího programu: Mgr. Yveta Hrušková Asistentky pedagoga: Jitka Obstová do , Anna Havelková, Jana Nováková, od Jana Štěpánková, od Jana Braultová Vychovatelky školní družiny a školního klubu: Jana Mašková vedoucí vychovatelka, Mgr. Kateřina Lešová, Hana Suchánková, Jana Štěpánková, Miloslava Solusová 14

15 Pedagogičtí pracovníci podle délky pedagogické praxe (platové třídy a platové stupně) Platový stupeň Let praxe 1 do 2 do 4 do 6 do 9 do 12 do 15 do 19 do 23 do 27 do 32 nad 32 Počet pracovníků Zpracovala L.Hladíková, ekonomka školy Další vzdělávání pedagogických pracovníků Datum Jméno účastníka Název Místo konání Částka celoročně Yveta Hrušková Kvalifikační studium pro ředitele a zástupce ředitele Liberec 5400,- celoročně Šárka Špačková Studium speciální pedagogiky Praha 0,- celoročně Pavla Michalová Koordinátor EVVO Praha 1950,- celoročně Yveta Hrušková Koordinátor ŠVP Liberec 3200,- celoročně Marie Nováková Aktualizace FS1 Praha 0,- celoročně Jana Štěpánková Kurz pedagogické přípravy pro vychovatele Liberec 0,- celoročně Hana Suchánková Kurz pedagogické přípravy pro vychovatele Liberec 0,- celoročně Helena Boubínová Studium SŠ Lysá nad Labem 0,- celoročně Kristýna Petrášková Studium VŠ Praha 0,- celoročně Martina Tanglová Preventivní program sociálně patologických jevů Praha 9000, Šárka Špačková Český jazyk - tvarosloví Jičín 0, Marie Nováková Legislativa 2008 Nymburk 725, Simeona Betková Zdravé zuby Praha 0, Helena Šafářová Seminář matematiky Hradec Králové 0, Ludmila Hladíková Školení PaM Praha 0, Jana Štěpánková Aspergerův syndrom Praha 2450, Ludmila Hladíková Nemocenské dávky Nymburk 0, Ludmila Hladíková Pojištění VZP Nymburk 0, Jana Štěpánková Aspergerův syndrom Praha 0, Yveta Hrušková Super nature - Aj Praha 0, Helena Šafářová Seminář k učebnicím Čj Praha 0, Michal Krebs Seminář Aj Praha 0, Jana Šenfelderová Geografické informační systémy Nymburk 550, Jana Braultová Motivační setkání vyučujících Fj Praha 650, Hana Fabiánová Zdraví 21 Praha 0, Hana Otradovská Rj jako druhý cizí jazyk Praha 1000, Ludmila Hladíková Odměňování zaměstnanců Nymburk 0, Hana Otradovská Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením Praha 1000, Petra Zemanová Interaktivní tabule ve výuce Praha 1000, Hana Otradovská Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením Praha 0, Marie Nováková Výjezdní seminář pro ředitele Loučeň 1800, Jana Braultová Kurz asistenta pedagoga Praha 0, Jana Štěpánková Kurz asistenta pedagoga Praha 0, Yveta Hrušková Standardy učitele Liberec 0, Hana Otradovská Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením Praha 0, Miloslava Solusová Datové schránky Praha 1400,- CELKEM: 30125,- Zpracovala Mgr. Y. Hrušková, ZŘŠ a L.Hladíková, ekonomka školy 15

16 Jednotlivé semináře zaměřené na určitý obor si volili pedagogové v rámci svého Plánu osobního rozvoje, který si připravuje každý pedagog individuálně a projedná jej na začátku školního roku s ředitelkou školy. Přednost v podpoře vzdělávání měli noví perspektivní pedagogové a pedagogové, kteří si rozšiřují kvalifikaci na cizí jazyky, realizaci ŠVP a tvořivé metody práce s dětmi; prohlubování znalostí programu Bakalář; nácvik práce s interaktivními tabulemi. Poznatky ze vzdělávání si předávají pracovníci na metodických sdruženích a v rámci příslušné předmětové komise. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Prioritou školy je studium k výkonu specializovaných činností - koordinátor ŠVP (studuje Mgr.Y.Hrušková) - prevence sociálně patologických jevů (studuje Mgr.M.Tanglová) - koordinátor environmentální výchovy (studuje Mgr.P.Michalová) - koordinátor v oblasti informačních a komunikačních technologií - studium pro asistenty pedagoga (studuje J.Braultová) I dvě vychovatelky začaly v rámci celoživotního učení studovat Kurz pedagogické přípravy pro vychovatele (H.Suchánková, J.Štěpánková). Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů potřebuje získat jedenáct učitelů a dvě vychovatelky. Ukončili jsme dvouletý projekt KRUH SPOLUPRACUJÍCÍCH ŠKOL, hrazený z ESF a MŠMT jako partnerská škola. Projekt, vedený ZŠ Chraštice, byl zaměřen na realizaci a úpravu školních vzdělávacích programů dle RVP ZV. 3.3 Nepedagogičtí pracovníci Jméno a příjmení Zařazení Úvazek Ludmila Hladíková ekonomka 1.00 Miloslava Solusová sekretářka 0.50 Luděk Boubín údržbář 0.50 Luděk Boubín školník 1.00 Helena Boubínová uklízečka 1.00 Miroslava Merhautová uklízečka 1.00 Libuše Nová uklízečka 1.00 Renata Nováková uklízečka 1.00 Zpracovala L.Hladíková, ekonomka školy 3.4 Údaje o pracovnících v souhrnu Přepočtené osoby - průměrný stav Pracovníků celkem 34,69 36,68 z toho mužů 5,00 4,68 žen 29,69 32,00 učitelé a asistenti pedagoga 24,44 26,12 vychovatelé 3,50 3,86 nepedagogičtí pracovníci 6,76 6,70 z toho TH P 1,50 1,50 provozní 5,26 5,20 16

17 Počet nekvalifikovaných učitelů 5 11 ostatních pracovníků 0 0 Noví absolventi uč.studia - nástup 0 0 Počet ostatních učitelů - nástup 7 9 Počet učitelů - odchod 4 9 z toho na MD 1 5 Zpracovala L.Hladíková, ekonomka školy 3.5 Akce pro zaměstnance (hrazeno z FKSP) Příspěvek na obědy v hodnotě 10,- Kč na l oběd po celý školní rok Poskytování půjček na vybavení domácnosti v částce Kč Poskytování příspěvku na dovolenou v částce Kč 1000,- na rok na pracovníka Vstupenky na divadelní představení v Nymburce Miroslav Donutil dne Nákup vitamínů v hodnotě á 1000,- Kč Rekondiční cvičení v hodnotě á 500,- Kč Uspořádání večeře ke Dni učitelů a předvánoční setkání s důchodci a ženami na mateřské dovolené Nákup permanentek do solné jeskyně, plaveckého bazénu v Čelákovicích a permanentky na fyzioterapii dle výběru zaměstnanců Zakoupení daru při 50. výročí věku pracovníka v hodnotě Kč 3000,- Zpracovala L.Hladíková, ekonomka školy 17

18 4 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 4.1 Výsledky zápisu k povinné školní docházce (k ) Počet prvních tříd Počet dětí přijatých do prvních tříd Z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) Počet odkladů pro školní rok 2009/ Výsledky přijímacího řízení na střední školy a) na víceletá gymnázia bylo přijato: z pátého ročníku Ze sedmého ročníku 5 0 b) na střední školy bylo přijato: Gymnázia Střední odborné Střední odborná Neumístění žáci Celkem žáků školy s maturitou učiliště s výučním listem c) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy V devátém ročníku V nižším ročníku 1 0 Zpracovala Mgr.H.Otradovská, výchovná poradkyně Absolventské práce ve školním roce 2008/2009 Celkem 14 žáků 9.ročníku na základě dobrovolnosti zpracovalo absolventskou práci, která je svým rozsahem a formou na úrovni velmi dobré práce studenta střední školy. Téma práce si vybírali žáci podle svých zájmů. Po celou dobu přípravy práce spolupracovali s vyučujícím odpovídajícího oboru, tzv. konzultantem. K veřejné obhajobě před spolužáky a pedagogy byli připuštěni všichni a tito úspěšní absolventi získali již tradiční tričko Certifikovaný absolvent Třída 9.A Jméno téma konzultant Soňa Čadková Zásady fotografování J.Bodlák Natálie Kroupová Něco mezi nebem a zemí M.Nováková Veronika Pilařová Karel IV. M.Nováková Mikuláš Pýcha Den D J.Pinka Michal Skuhrovec Automobilismus Z.Lomáková Zuzana Vlčková Luhačovické prameny J.Bodlák Veronika Zoubková Hitlerovy ženy M.Nováková Třída 9.B Jméno téma konzultant Kristýna Benešová 2.světová válka - koncentrační tábory J.Pinka František Hajný Volejbal a volejbal na naší škole F.Hajný 18

19 Tereza Havlenová Princip činnosti digitálního fotoaparátu J.Bodlák Lucie Křížová Moře z jiného pohledu Z.Lomáková, J.Bodlák Lukáš Pleva Polovodiče J.Bodlák Barbora Suchá Plch lesní (Ohrožený druh zvířat v ČR) Z.Lomáková Šárka Vejsadová Globální oteplování aneb planeta Země v ohrožení Z.Lomáková Zpracovala Mgr.Y.Hrušková, ZŘŠ 19

20 5 VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROCES 5.1 Počty tříd v ročnících, počty žáků k Ročník Počet tříd Počet žáků Celkem v zahraničí Do se počet dětí zvýšil o 8 na I.stupni. 5.2 Přehled prospěchu a chování Ve školním roce 2008/2009 byly ve všech ročnících a předmětech splněny osnovy a dodrženy roční tematické plány. Jejich plnění bylo průběžně kontrolováno nejen vedením, ale i vedoucími MS a PK. V průměru bylo dosaženo ve výchovně vzdělávacím procesu dobrých výsledků. Detailnější přehledy prospěchu a chování žáků školy jsou uvedeny v příloze. 5.3 Testování žáků ve školním roce 2008/2009 Úspěšnost vzdělávacího procesu byla jako každý rok ověřována v celostátních testech SCIO. Žáci 9. ročníku si zkusili typ testů, které si střední školy objednávají u těchto společností jako přijímací zkoušky, i když letos dělali přijímací zkoušky pouze žáci 5. ročníku do primy nižších gymnázií. Společnost CERMAT testy pro ZŠ v tomto roce nezajišťovala. Zúčastnili jsme se pilotního testování všech vědních předmětů a klíčových kompetencí v 3.ročníku (každý test dělalo v republice pouze žáků) a dne pilotního testování na pochopení zadání a rychlost práce v testech v ročníku. Výsledky jsou hodnotné především pro společnost SCIO, pro žáky a rodiče nemají vypovídající hodnotu. Byli jsme také vybráni Českou školní inspekcí k mezinárodnímu výzkumu IOOS na výchovu k občanství v 8.ročníku dne Tyto výsledky nám dosud nebyly sděleny Srovnávací testování 9.r. Srovnávací testování (STZŠ) společnosti SCIO umožňuje zjistit, jaké znalosti, dovednosti a předpoklady ke klíčovým kompetencím mají žáci naší školy. V listopadu 2008 se 55 žáků 9. ročníku mohlo dle své volby zúčastnit projektu STZŠ z českého jazyka (účast 45 žáků), matematiky (34 žáků), obecných studijních předpokladů (49 žáků), angličtiny (15 žáků) a němčiny (3 žáci z celkových 4, kteří se učili Nj jako 1.cizí jazyk). Percentil je počet procent ostatních žáků, které účastník předstihl. Výsledky Český jazyk 9.A percentil 52 9.B percentil 38 OSP 9.A percentil 51 9.B percentil 52 Matematika 9.A percentil 45 20

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

4.1. Učební plán 1.stupně

4.1. Učební plán 1.stupně 4.1. Učební plán 1.stupně 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací předmět Ročník 1. 2. 3. 4.. Celkem předměty Min dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk

Více

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011)

4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4. UČEBNÍ PLÁN (č.j. 10-1/2011) 4.1. Učební plán I.stupeň povinná časová dotace RVP 18-22 18-22 22-26 22-26 22-26 118 14 vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice U Kapličky 761, 342 01 Sušice KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Školní rok

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/09

Výroční zpráva. školní rok 2008/09 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2008/09 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

ZŠ SENOŽATY. školní rok

ZŠ SENOŽATY. školní rok VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZŠ SENOŽATY školní rok 2005 2006 Mgr. Zdeněk Vaněk Zprávu zpracoval: ředitel ZŠ Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk Zpráva byla uzavřena: 31. 08. 2006 Zpráva byla předána: Městskému úřadu-odbor

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Základní školy a Mateřské školy Deštná

Základní školy a Mateřské školy Deštná Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Základní školy a Mateřské školy Deštná OBSAH 1. Účel plánu DVPP ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 2. Základní podmínky dalšího vzdělávání 3. Formy a druhy dalšího vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. 4. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2016/2017 V Chrudimi dne 28.srpna 2016 Mgr.JindřichVyhnánek

Více