Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, Frýdlant / ředitelka Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Věra Dunajčíková, ředitelka školy Školská rada schválila:

2 Základní informace o škole a) název a sídlo školy Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, Frýdlant IČO Identifikátor školy příspěvková organizace b) zřizovatel školy Město Frýdlant, T.G.Masaryka 37, Frýdlant IČO c) vedení školy Mgr. Věra Dunajčíková, ředitelka školy Mgr. Helena Drechslerová, statutární zástupce ředitelky školy telefon: , www stránky: d) školská rada datum zřízení počet členů - 9 kontakt p. Mgr. Hana Kulhavá

3 Obsah 1. Charakteristika školy Základní údaje o součástech školy Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy: Základní údaje o pracovnících školy Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Pedagogičtí pracovníci podle dosaženého vzdělání Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy, údaje o přijímacím řízení na střední školy: Počty zapisovaných podle výsledku zápisu a podle věku Výsledky přijímacího řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu žáků Přehled o chování žáků Údaje o zameškaných hodinách Údaje o integrovaných dětech Z činnosti školy v rámci školního vzdělávacího programu Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Spolupráce školy a dalších subjektů Prezentace na veřejnosti Logopedická poradna Speciální pedagog, poradenské pracoviště školy Volnočasové aktivity Údaje o inspekční činnosti provedené ČŠI Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Závěr Příloha - Výroční zpráva o hospodaření školy

4 1.Rejstřík škol a zařízení Druh školy: Základní škola Resortní identifikátor (IZO): Výuka v cizím jazyce: Ne Nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 1200 Datum zápisu školy do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Kód druhu/typu: B00 Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Ulice Č.p. PSČ Obec Platnost Purkyňova Frýdlant Platné Bělíkova Frýdlant Platné Husova Frýdlant Platné Na škole jsou vyučovány tyto obory vzdělání: Kód oboru C/ C/01 Popis oboru Forma vzdělávání Cizí vyučovací jazyk Délka vzdělávání Kapacita oboru Platnost Dobíhající obor Základní škola denní 9 r. 0 měs Platné Ano Základní škola denní 9 r. 0 měs Platné Ne 4

5 Druh školy: Mateřská škola Resortní identifikátor (IZO): Nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole: 305 Datum zápisu školy do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Ulice Č.p. PSČ Obec Platnost Jiráskova Frýdlant Platné Sídlištní Frýdlant Platné Bělíkova Frýdlant Platné 5

6 Druh školy: Základní umělecká škola Resortní identifikátor (IZO): Výuka v cizím jazyce: Ne Nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 380 Datum zápisu školy do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Kód druhu/typu: F10 Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Ulice Č.p. PSČ Obec Platnost Nádražní Frýdlant Platné Na škole jsou vyučovány tyto obory vzdělání: Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Cizí vyučovací jazyk Platnost 1Z hudební Platné 2Z literárně-dramatický Platné 4Z výtvarný Platné 6

7 Druh školy: Dům dětí a mládeže Resortní identifikátor (IZO): Adresa: Mládeže 907, Frýdlant Výuka v cizím jazyce: Ne Kód druhu/typu: G11 Nejvyšší povolený počet žáků ve školském zařízení: neuvádí se Datum zápisu školy do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Ulice Č.p. PSČ Obec Platnost Mládeže Frýdlant Platné 7

8 Druh školy: Školní družina Resortní identifikátor (IZO): Výuka v cizím jazyce: Ne Kód druhu/typu: G21 Nejvyšší povolený počet žáků ve školském zařízení: 215 Datum zápisu školy do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Ulice Č.p. PSČ Obec Platnost Husova Frýdlant Platné Bělíkova Frýdlant Platné Purkyňova Frýdlant Platné Mládeže Frýdlant Platné 8

9 Druh školy: Školní jídelna Resortní identifikátor (IZO): Kód druhu/typu: L11 Nejvyšší povolený počet stravovaných ve školském zařízení: 356 Datum zápisu školy do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Ulice Č.p. PSČ Obec Platnost Jiráskova Frýdlant Platné Bělíkova Frýdlant Platné Sídlištní Frýdlant Platné 9

10 Druh školy: Školní jídelna - výdejna Resortní identifikátor (IZO): Kód druhu/typu: L13 Nejvyšší povolený počet stravovaných ve školském zařízení: 440 Datum zápisu školy do rejstříku: Datum zahájení činnosti: Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Ulice Č.p. PSČ Obec Platnost Bělíkova Frýdlant Platné Purkyňova Frýdlant Platné 10

11 1. Charakteristika školy Základní škola se nachází ve třech budovách rovnoměrně rozmístěných ve středu města. Od tohoto školního roku došlo k částečné reorganizaci školy s ohledem na nenaplněnost kapacity jednotlivých budov a tím i ztížených podmínek při naplňování odbornosti výuky. Základní škola byla ve dvou budovách uspořádána jako plně organizovaná, tj ročník a v jedné budově byla naplněna pouze 1.stupněm, tj ročníkem. Z této budovy se pak žáci přesouvají na 2.stupeň do nejbližší budovy. Touto částečnou změnou byla podpořena výuka aprobovaných učitelů na 2.stupni. Při základní škole nadále pokračuje přípravná třída pro děti předškolní, která slouží dětem ze sociálně méně příznivého prostředí, školní vzdělávací program je zaměřen na přípravu vstupu do školy. Na podporu vzdělávání dětí a žáků se specifickými poruchami učení máme zřízené poradenské pracoviště školy a logopedickou poradnu (viz dále). Žáci se vzdělávali dle Školního vzdělávacího programu školy čj. 161/2007 z s pozdějšími doplňky. Základní škola je průběžně modernizovaná v rámci finančních možností. V letošním roce nebylo mnoho prostředků na pořízení učebnic, učebních pomůcek, počítačů či dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.. Škola se tento nedostatek finančních prostředků snaží řešit formou projektů z ESF, což přináší další pracovní zátěž nad běžné pracovní povinností s vysokým rizikem řízení těchto projektů ( o projektech bude uvedeno dále). Pedagogický sbor základní školy ale i dalších pracovišť je věkově zastoupené ve všech kategoriích a rovněž kvalifikovanost každým rokem stoupá, učitelé ukončují postupně potřebné vzdělání, v mateřských školách a ve školních družinách je kvalifikace stoprocentní.. V každé budově základní školy jsou oddělení školní družiny, další oddělení pro starší žáky je umístěno v domu dětí a mládeže, který je součástí školy. Žáci mají dále možnost navštěvovat základní uměleckou školu, která je rovněž jedním z pracovišť naší školy. Pro žáky školy je ve dvou budovách zřízená výdejna obědů, kam jídlo dováží Školní jídelna Frýdlant (samostatný právní subjekt, není součástí školy). Třetí budova bezprostředně sousedí s touto jídelnou a tak žáci na obědy přechází přímo tam. Součástí školy jsou ještě 3 mateřské školy v jednotlivých budovách, jejichž kapacita je plně vytížená. Požadavky rodičů pro tento rok, ale zejména pro rok příští, převyšují možnou kapacitu stávajících zařízeních, a proto byl dán podnět zřizovateli na zřízení dalšího oddělení MŠ. 11

12 2. Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola ,4 1. stupeň ZŠ ,88 2. stupeň ZŠ ,68 Školní družina Dům dětí a mládeže Neuvádí se 43 kroužků s 551 účastníky Z toho : 8 kroužků pro předškolní děti 1 kroužek pro mládež Základní umělecká škola hudební obor: 291 žáků výtvarný obor: 23 žáků dramatický obor: 22 žáků MŠ 1 třída speciální z počtu 14 žáků ZŠ 1 přípravná třída + 11 dětí Počet žáků je uveden ze zahajovacího týdne ve školním roce a není shodný s počtem žáků na konci školního roku uvedeného v hodnocení vzhledem k tomu, že dochází k migraci z nejrůznějších důvodů (přestup, stěhování ). 12

13 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy: 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 136 Počet učitelů ZŠ + ZUŠ Počet vychovatelů ŠD a SVČ 8 Počet učitelek MŠ 19 Počet správních zaměstnanců ZŠ,DDM,ZUŠ 20 Počet správních zaměstnanců MŠ 8 Počet správních zaměstnanců ŠJ Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. Stupně Purkyňova Husova Bělíkova Učitelé 1. Stupně Purkyňova Husova Bělíkova Učitelé 2. Stupně Purkyňova Husova Učitelé 2. Stupně Purkyňova Husova Učitelé ZUŠ 81,25 Učitelé ZUŠ 81,25 Učitelky MŠ 100 Učitelky MŠ 100 Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD

14 3.3 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby let let let nad 51 let do důchodového věku v důchodovém věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Pedagogičtí pracovníci podle dosaženého vzdělání Dosažené vzdělání muži ženy celkem % vyučen úplné střední úplné střední odborné vyšší odborné vysokoškolské Celkem

15 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy, údaje o přijímacím řízení na střední školy: 4.1. Počty zapisovaných podle výsledku zápisu a podle věku zapsaní na dané převedení na s žádostí o vzdělávaní podle neuzavřený zápis zapisovaní Číslo škole jinou školu odklad docházky 42 šk. zákona 5letých řádku z toho z toho z toho z toho z toho z toho celkem celkem celkem celkem celkem celkem dívky dívky dívky dívky dívky dívky a b a 5b Poprvé u zápisu Přicházejí po odkladu X X z toho po dodatečném 0102a X X a později 0102b z ř narození c X X X X 42 vzdělávání v zahraniční škole ŠZ 15

16 4.2 Výsledky přijímacího řízení a) víceletá gymnázia: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia soukromá 0 0 gymnázia krajská 16 0 b) SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia Obchodní akademie zdravotní školy Průmyslové školy ostatní střední školy celkem c) soukromé školy : Ostatní střední školy Střední odborná učiliště Celkem:

17 d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 44 8 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku

18 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1. Přehled o prospěchu žáků Ročník Prospěch s vyznamenáním Prospěch prospěl/a Prospěch neprospěl/a Nehodnocen/a Uvolněn/a 1.ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Celkem

19 5.2. Přehled o chování žáků Počet žáků Pochvala třídního učitele Pochvala ředitelky školy Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitelky školy 2.stupeň 3.stupeň 1. stupeň stupeň Celkem Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka školy Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1.stupeň , ,17 2.stupeň ,5 Celkem , ,3 Neomluvená absence byla ihned řešena se zákonnými zástupci a následně dle platné legislativy s OSPOD. Omluvená a opakující se absence byla předána rovněž informativně na OSPOD, případně bylo požadováno potvrzení od lékaře. Absence byla rovněž řešena v rámci smluv s rodiči. Počet neomluvených hodin je údaj, kde jde především o velkou absenci 3 žáků. 19

20 5.4. Údaje o integrovaných dětech Druh postižení Počet žáků a popis ročník Vady řeči 2 žáci, z toho 1 žák má k logopedické vadě ještě ADHD 4. Tělesné postižení 1 žák s dětskou mozkovou obrnou 4. Kombinované postižení 10 žáků s poruchami učeno v kombinaci s ADHD a ADD Vývojové poruchy učení 7 žáků 2.-3., 5., 7., Ostatní integrace 1 žák s Aspergerovým syndromem, 3 žáci jen s ADHD s ADD Celkem integrace: 24 žáků celkem individuálně integrovaných k Z činnosti školy v rámci školního vzdělávacího programu. V letošním roce opět proběhl plavecký výcvik pro žáky 3.tříd a po dvou letech se podařilo uspořádat i lyžařský výcvik na 2.stupni. Některé třídy 1.stupně absolvovaly i školu v přírodě. V letošním roce proběhla diagnostika stavu znalostí a dovednost žáků, žáci 5. a 9.ročníku se zúčastnili projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES) v 5. a 9. ročnících, žáci 4.ročníku se zúčastnili testování PISA. Škola se zúčastnila evropského průzkumu na téma ICT a výuka,atd. 20

21 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů. Ve škole jsou stanoveni 2 metodici prevence patologických jevů, kteří spolu spolupracují a jsou součástí poradenského pracoviště. Prevence sociálně patologických jevů je v naší škole realizována dle vypracovaného Minimálního preventivního programu. Důsledně je řešena problematika záškoláctví dle možností školy v rámci školního řádu. Školní rok jsme zahájili nastavením vhodného klimatu a vztahů v 6. ročnících uspořádáním harmonizačních pobytů s denní docházkou v našem zařízení v domě dětí a mládeže. Tyto harmonizační pobyty připravuje poradenské pracoviště školy pod vedením speciální pedagožky a za spolupráce s třídními učiteli. Na harmonizačních pobytech se osobní účastí podílí všichni pracovníci poradenského pracoviště včetně výchovné poradkyně a metodiků prevence. V rámci projektu EU peníze školám proběhly (dodavatelsky) programy primární prevence na 2.stupni občanským sdružením Maják, se kterým máme již velmi dobrou dlouholetou spolupráci. Programy byly z části realizované ve středisku Maják ( formování skupin žáci 6. a 7.ročníků) a zčásti byly připraveny přednášky s besedou přímo ve škole (témata: AIDS, antikoncepce, krása x poškozování, drogová závislost). Významnou pozornost jsme věnovali rovněž tématu šikana, kdy jsme pokračovali v realizaci preventivních opatření proškolování pracovníků, důkladné šetření nejrůznějších šarvátek mezi žáky za spolupráce s rodiči v rámci projektu MŠMT Smlouvy s rodiči. Velmi významným preventivním opatření se nám jeví kvalitní využívání volného času žáků. Každým rokem se jim proto snažíme nabídnou pestrou paletu zájmových kroužků prostřednictvím domu dětí a mládeže. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. V letošním roce dokončil studium jeden pracovník ke splnění kvalifikačních předpokladů v oboru 1.stupeň se specializací pro hudební výchovu. Studium k prohlubování odborné kvalifikace bylo zaměřeno zejména na proškolení celého sboru s tématy třídnické hodiny, standardy ve vzdělávání, kritické myšlení, poruchy čtenářských dovedností, kázeň přežitkem?, supervize a mnoho dalších. Individuálně se učitelé vzdělávali se zaměřením na svoji odbornost (matematika, aspergerův syndrom, sociometrické šetření, volba povolání,projekt Comenia Script, školení zadavatelů PISA, práce s předškolákem..) Vzdělávání proběhlo v rámci nabídek NIDV, CVLK a v různých projektech (Potřeby učitelů a žáků a inkluze, Moderní učitel, SEV Divizna, Experiment v ZŠ ). K samostudiu slouží učitelská knihovna, časopis Učitelské noviny, Rodina a škola, Moderní vyučování, Prevence, internet, apod. 21

22 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1 Spolupráce školy a dalších subjektů Spolupráce školy je založena na dlouhodobých vztazích s nejrůznějšími subjekty. Jedním ze subjektů je sám zřizovatel, který školu nejen zřizuje, financuje či kontroluje, ale mnohdy ji přizve ke společným aktivitám dětský den, výstava prací žáků, slavnostní ocenění učitelů a žáků za školní rok, týden mobility, atd. Dalšími partnery jsou: v rámci prevence se jedná zejména o OSPOD při MěÚ Frýdlant, Policie ČR, Maják o.s., občanská sdružení na pomoc práce s dětmi Domeček, Festivalový svět Frýdlant, Pedagogicko psychologická poradna v Liberci, Úřad práce nápomocen při kariérovým poradenství vycházejícím žákům, museum (besedy, workshopy), SŠHaL, Gymnázium Frýdlant,Školská rada, velmi významně přispívá k činnosti školy Sdružení rodičů a přátel školy, Čmelák o.s., Nadace Jizerských hor, Nadace škola hrou, Nadace Syner, Divizna, ZOO Liberec, a mnoho dalších. Spolupráce je převážně zaměřena na práci se žáky a obsahuje přednášky na nejrůznější témata, workshopy, ekopobyty, sportovní akce, výměnné pobyty, podporu volnočasových aktivit, apod. Škola má spolupráci i příhraniční s partnerskými školami v Polsku (Korfantow, Nowogrodziec, Zavidov). 22

23 8.2 Prezentace na veřejnosti Škola svoji prezentaci na veřejnosti zahajuje již tradiční akcí v rámci Týdne mobility, kdy na všech stupních školy probíhá projekt s dopravní tématikou. Pro předškoláky a 1.stupeň byly připraveny soutěže a hry v parku, na dopravním hřišti a pro 2.stupeň byl připraven projekt ve škole.tento projekt doprovázela výtvarná soutěž ve spolupráci s městem Frýdlant. V listopadu škola uspořádala 1.ročník veletrhu vzdělávání s názvem FEDUCA, který byl prezentací středních škol pro vycházející žáky.akce se velmi vydařila a v dalším školním roce ji rovněž uspořádáme. V rámci projektu Potřeby učitelů a žáků jsme uspořádali výstavu pro veřejnost s názvem Historie a život Romů v prostorách vstupní haly městské radnice. V prosinci škola uspořádala kulturní program v kině pro rodiče a veřejnost již tradičně pod názvem Zvoneček, který byl přehlídkou tance, zpěvu a recitace žáků. V předvánočním týdnu již tradičně připravila ZUŠ předvánoční koncerty žáků pro veřejnost ve škole, kostele či na radnici. Třída 2.a se zúčastnila reprezentační přehlídky pěveckých sborů v Novém Městě pod Smrkem. Na jaře pěvecký program Zlatá nota a koncerty ZUŠ měly opět velký úspěch u veřejnosti, návštěvnost téměř nestačila kapacitě kina či školy. V měsíci květnu pod záštitou domu dětí a mládeže jsme uspořádali tradiční turistický pochod se soutěžemi Frýdlantská ťapka. V průběhu roku pořádá pracoviště domu dětí a mládeže besedy pro veřejnost cestování po světě, zdravá výživa, zdravý životní styl apod. Společenskou akcí s účasti rodičů je pak kurz společenského tance a výchovy pro vycházející žáky, který je zakončen prezentací na malém školním plese pro žáky, rodiče a veřejnost. Škola se pak prezentuje i účastí žáků v nejrůznějších soutěžích, olympiádách a sportovních klání. Výtvarný obor ZUŠ se zúčastnil např.národní přehlídky výtvarných oborů ZUŠ, kde byla oceněna kolekce prací s postupem na celostátní výstavu ve Šternbergu. Literárně dramatický obor ZUŠ se zúčastnil Evropy ve škole, kde žáci obsadili 1.-3.místa v krajském kole a v celostátním kole 2 žáci obdrželi čestné uznání.ldo se zúčastnilo i mnoha dalších soutěží a přehlídek jako např. Wolkerův Prostějov, Ortenova Kutná Hora Hudební obor dechové nástroje ZUŠ získal výborná umístění, v krajském kole žáci obsadili 1. a 2.místo, v celostátním kole pak 2 žákyně získaly 2.místo a zvláštní cenu poroty obdržel i pan učitel za klavírní doprovody. Žáci základní školy se zúčastnili úspěšně okresních kol s umístěním v dopravní soutěži (2.místo), ve florbalu (2.-4.místo), vybíjená (2.místo). 23

24 8.3 Logopedická poradna Logopedická poradna sídlí v suterénu Domu dětí a mládeže. Rovný přístup ke speciální péči je zajištěn zájemcům ze širokého okolí. Nevýhodou je přístup do budovy a do poradny, který není bezbariérový, což je komplikací pro tělesně postižené klienty. Problém s odborným kvalifikačním obsazením poradny se vyřešil nástupem zkušené učitelky s praxí ve speciální třídě mateřské školy, která nahradila zde krátce působící kvalifikovanou logopedickou asistentku. Činnost poradny probíhala dle stanovených termínů. Děti docházely na základě doporučení pediatrů, foniatrů, psychologů, speciálních pedagogů, učitelů a žádosti rodičů. Vyhověno bylo i požadavkům starších žadatelů, studentům byla umožněna logopedická praxe. Organizování poradenské logopedické péče: paní Dvorská pondělí, paní Paclíková pátek a dvakrát v měsíci v sobotu. Termíny a čas byly vždy vyvěšeny na nástěnce před vchodem do budovy. Poradenský poplatek se neměnil. Za prosté poruchy řeči činil 30,- Kč za jedno sezení, za těžké poruchy komunikace a pro klienty starší 15 let činil 50,-Kč. Logopedickou poradnou stále prochází kolem 200 klientů s rozdílnou diagnostikou (dyslalie, dysfázie, dětská mozková obrna, mentální postižení, opožděný vývoj řeči, poruchy plynulosti řeči, specifické poruchy učení). Výrazným nárůstem je opožděný vývoj řeči a mnohočetná patlavost u dětí. Logopedická práce je pak velmi náročná a vyžaduje dlouhodobou terapii za spoluúčasti rodičů a pedagogů. Ke konci července suterén budovy zasáhla havárie potrubí a došlo k vytopení poradny a dalších prostorů. Kromě pomůcek byl zasažen vodou i počítač.. Pozitiva: velmi dobrá spolupráce s ostatními subjekty (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centra, pediatr, foniatr, učitelé, zejména učitelky mateřských škol) zvýšil se zájem rodičů o poskytování odborné péče Negativa: někteří rodiče přicházejí s dětmi až před nástupem do základní školy, někteří až při potížích dítěte ve škole či školním neúspěchu. Špatné návyky jsou již fixovány a obtížně se odbourávají a napravují. Východiska pro rozvoj speciální péče: dále vyhledávat finanční zdroje na modernizaci pomůcek monitorovat děti s výrazným opožděním řeči a s nesrozumitelným vyjadřováním a jejich včasné zařazení do odborné péče 24

25 8.4 Speciální pedagog, poradenské pracoviště školy Shrnutí pracovní činnosti speciální pedagožky za škol.rok 2011/2012 Školní speciální pedagožka během školního roku vykonávala individuální i skupinovou činnost s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami, vykonávala poradenskou i administrativní činnost a další činnost vztahující se k náplni práce. Během prvních měsíců školního roku zajišťovala vytvoření IVP a kontrolu Generálních souhlasů, v průběhu škol.roku průběžně doplňovala seznamy ped. odborné literatury a seznam reedukačních pomůcek, které má na starosti. Během měsíců října a listopadu se zúčastnila 3 harmonizačních pobytů s žáky 6.tých ročníků. S dětmi prováděla nápravnou činnost na OP ZŠ Purkyňova pracovala s 10 žáky s integrací a se 2 žáky bez integrace, na OP ZŠ Husova se 2 žáky s integrací. Podílela se na sociometrickém šetření na OP ZŠ Husova na 1. stupni a na 2.stupni provedla sociometrické šetření pomocí SORADu a také zpracovala výsledky, které byly dále konzultovány s TU i se třídami. Po celý školní rok probíhaly konzultace se žáky, pedagogy celého pracoviště, rodiči a spolupracovala s dalšími poradenskými pracovníky na škole. Podílela se na různých šetřeních a činnostech se třídami či jednotlivými dětmi při výskytu problematických situací. Účastnila se jednání TU s rodiči a žáky Spolupracovala s dalšími pracovišti PPP, SPC, OSPOD Účastnila se DVPP SORAD, Dotazník Braun B-3, 4, Management školní třídy, Hry s psychologickým obsahem a další vzdělávání probíhající na pracovišti. Shrnutí činnosti poradenského pracoviště za školní rok 2011/2012 Pracovníci porad.pracoviště: Ředitelka školy, 2 metodici prevence, 2 výchovné poradkyně, speciální pedagog. Hlavní náplní poradenského pracoviště bylo zajištění odborného přístupu ke všem dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, tzn. zajištění vytvoření IVP a zajištění nápravy dětí s integrací a také vhodných pedagogických přístupů. Pracovníci se zúčastnili harmonizačních pobytů se žáky 6.ročníků, které se uskutečnily během měsíců října až listopadu. Během tohoto školního roku poradenští pracovníci, zejména pak výchovné poradkyně ve spolupráci s třídními učiteli, zpracovávaly tzv. Ivýpy(individuálně výchovné plány) s dětmi a příp.i s jejich rodiči, při různých výchovných problémech ve škole. V prvním čtvrtletí uspořádala výchovná poradkyně úspěšnou akci FEDUCA, která žákům 9.ročníků a jejich rodičům měla pomoci vybrat vhodné další vzdělávání po ukončení povinné školní docházky. Na pracovišti prezentovali zástupci škol nabídky studijních či učebních oborů. Akce byla úspěšná, navštívilo jí cca 128 zájemců a byla i kladně hodnocena ze strany zúčastněných škol. Během školního roku byly přijaty další nápravné pomůcky a také odborná pedagogická literatura. Bylo provedeno a zpracováno sociometrické šetření ve třídách na všech pracovištích a na obou stupních škol. 25

26 Někteří pracovníci poradenského pracoviště se dále vzdělávali absolvovali např. Kurz SORAD, Braun B-3, 4, kurzy týkající se vedení třídy a také her s psychosociálním obsahem. Byly zajišťovány besedy pro žáky s mnohými zajímavými tématy s odborníky z o.s. Maják. 8.5 Volnočasové aktivity Zajištění volnočasových aktivit probíhá v domě dětí a mládeže a na každé škole ještě ve školních družinách. Školní družina je na každém pracovišti základní školy a jedno oddělení je v domě dětí a mládeže. Zde probíhá činnost dle školního vzdělávacího programu stejně jako v domě dětí a mládeže. Školní družina připravuje pro žáky spontánní i pravidelnou rekreační činnost ( ze všech oblastí výchov, sběr chleba, celoroční soutěže, vycházky do přírody, poznávací aktivity,účast na tradičních akcích Vajíčkovník, v letošním roce uspořádala i týdenní letní tábor). Dům dětí a mládeže je především garantem organizací zájmových kroužků, které nabízí nejen pro žáky školy, ale i pro předškoláky, dospělé a veřejnost. V letošním roce běželo celkem 43 kroužků. O prázdninách jsou pak pořádány pobytové týdenní tábory a tábory s denní docházkou. Zájemci však každým rokem ubývají z finančních důvodů. 9. Údaje o inspekční činnosti provedené ČŠI V letošním roce proběhlo pod vedením ČŠI testování žáků v 5.aA 9.ročnících (viz aktivity). 26

27 10. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů. V letošním roce v dubnu jsme ukončili projekt Učíme se interaktivně, který škole přinesl na platy a vybavení více než 5 milionů. Cílem projektu bylo zlepšení podmínek pro využívání ICT pro žáky a učitele, což se podařilo zčásti. Dalším doplňujícím projektem ESF pro podporu vybavení, individualizaci výuky a vzdělávání realizujeme projekt EU peníze školám, kde bez spoluúčasti škola získala dotaci ve výši 3,5 milionu. Projekt bude pokračovat i v dalším školním roce. Dům dětí a mládeže začal v lednu 2012 realizovat projekt Zvyšování motivace žáků ZŠ Frýdlant ke vzdělávání v technických oborech a řemeslech zkráceně nazvaný Od řemesla k řemeslu. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky. Projekt byl schválen krajskou výběrovou komisí v rámci programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a celková dotace přesahuje 4,5 mil. korun.projekt je určen hlavně pro žáky 2.stupně naší školy. Zajímavou formou by měl motivovat žáky ke vzdělávání v technických oborech a řemeslech tak, aby mohli svůj zájem postupně prohlubovat. Přitom se zaměříme na spolupráci s řemeslníky a středními školami v našem regionu. Naši žáci by měli získat představu o tom, jaké vzdělání mohou po ukončení ZŠ absolvovat, v čem vzdělávání spočívá a co obnáší samotný výkon řemesla nebo technického oboru. V rámci projektu bude DDM organizovat různá setkání, festivaly řemesel, exkurze, workshopy či tvořivé dílny pořádané samotnými žáky. Součástí projektu je také zaměření na praktické vyučování a to rozšířením nabídky volitelných předmětů o 3 rukodělné předměty a na doplňkové vzdělávání pro učitele ve výuce dílenských předmětů. Ukončili jsem i partnerské projekty: Moderní učitel (TU Liberec) byl zaměřen zejména na další vzdělávání učitelů. Potřeby učitelů a žáků a inkluze byl zaměřen na další vzdělávání učitelů, podporu zájmových kroužků (ICT, knihovna, školní klub), vybavení pro děti s poruchami učení, doplnění žákovské i učitelské knihovny knížkami. Mateřské školy pokračují v příhraniční spolupráci v rámci partnerského projektu s městem Nowogrodziec kulturními a sportovními akcemi pro děti. 27

28 Závěr V tomto školním roce jsme zahájili školní rok s novým uspořádáním v budovách základní školy, ve dvou budovách byl zachován ročník, v budově Bělíkova ulice zůstal jen ročník. Uspořádání bylo nutné s ohledem na snižující se stav žáků ( kapacita 1200, žáků cca 780).Školní rok byl náročný vzhledem k přesunu nejen pedagogů, ale i žáků. Pedagogové toto zvládli bez problémů, vytvořily se nové fungující kolektivy s možnosti významnějšího využití aprobací jednotlivých pracovníků (viz tabulka). Žáci změnu rovněž dokázali zvládnout, pro další školní rok se plánuje přesun jen jednoho 5.ročníku na pracoviště Husova. Všem, kterých se změny dotkly učitelům, žákům, rodičům, vedení školy patří velké poděkování za pochopení a zvládnutí celé situace. Rovněž i poděkování zřizovateli, zastoupeného panem starostou, nelze opomenout, s trpělivostí pomáhal řešit nedostatky, nedorozumění, někdy i nepochopení veřejnosti. Nový školní rok pak bude rokem změn ve vedení základní školy, kdy s ohledem na úbytek žáků je nutné hledat rezervy. Věřím, že i v dalším roce se nám společně podaří zvládnout všechny změny, které situace přináší. 28

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 IČO: 63154617 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Počty se uvádějí za každé odloučené pracoviště zvlášť k 30. 6. příslušného roku Počet tříd

Počty se uvádějí za každé odloučené pracoviště zvlášť k 30. 6. příslušného roku Počet tříd 1. Základní údaje Název školy: Mateřská škola U Bertíka Liberec, Purkyňova 458/19, příspěvková organizace Sídlo: PSČ 460 01, Liberec 14, Purkyňova 458/19 Identifikační číslo: 72742747 Odloučené pracoviště:

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-547/07-08. příspěvková organizace Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-547/07-08 Název školy: Základní škola, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace Adresa: Partyzánská 1053, 470 01 Česká Lípa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace tel.: 485106674 telefon+fax.: 485406673 e-mail: muzicekj@volny.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: Bc. Jitka Zrůstová.. podpis

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-93/08-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-93/08-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-93/08-13 Základní škola prof. Vejdovského Litovel, nám. Přemysla Otakara 777 Adresa: nám. Přemysla Otakara

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností

C/ Plány osobní rozvoje na podporu dětí ohrožených školní neúspěšností Plán inkluzivního vzdělávání školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 22, Praha 1 1. Základní údaje Základní škola J. Gutha-Jarkovského je běžnou základní školou v centru Prahy. Už mnoho let

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková - 1 - Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r.

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r. 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027704 IZO 600138097 identifikátor školy 102232733 Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice,

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více