Č. 12 / 2014 X. ROČNÍK. Slovo na úvod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Č. 12 / 2014 X. ROČNÍK. Slovo na úvod"

Transkript

1 Č. 12 / 2014 X. ROČNÍK Slovo na úvod Přeji všem krásný zimní den. Každý rok touto dobou nastává chvíle k zamyšlení, co se v letošním roce podařilo, které plány vyšly, čím byl letošní rok pro naši organizaci významný. Proto mi dovolte pár slov k činnosti Spolku v letošním roce. 1. ledna 2014 jsme přestali být občanským sdružením a stali jsme se spolkem nejen podle názvu, ale i právní formou. Založili jsme dceřinou společnost TrendWork Olomouc s.r.o., která zaštiťuje naše sociální podnikání digitalizaci a call centrum. Navázali jsme perspektivní partnerství s velkou a zkušenou firmou na poli digitalizace dokumentů. Důstojně a za hojné účasti jsme oslavili 20. výročí své existence. Snažili jsme se udržet naše služby na dobré úrovni, sociální podnikání jsme rozvíjeli s důrazem na kvalitu odvedené práce, pokračoval další ročník veřejné sbírky Zasukovaná tkanička, udrželi jsme si podporu široké škály sponzorů a donátorů. A to je pro život každé neziskové organizace hodně důležité. Ale je nutné i odpočívat, odreagovat se od běžných problémů a nabrat nové síly na rok následující. Vánoce jsou časem pohody, dobré nálady, rozjímání a odpočinku. Děkuji svým kolegům za jejich obětavou práci, kterou přispívají ke spokojenosti uživatelů našich služeb. Jejich přičiněním patří Trend vozíčkářů ke spolehlivým poskytovatelům sociálních služeb, k předním organizacím v regionu. Závěrem chci poděkovat všem uživatelům, příznivcům a přátelům Trendu vozíčkářů za to, že nám zachovávají svojí přízeň a důvěru. Všem přeji hezké Vánoce a mnoho pohody v novém roce Alena Ivanová ředitelka - 1 -

2 Informace z Trendu PROVOZNÍ DOBA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A EKONOMICKÉ SEKCE BĚHEM VÁNOC Osobní asistence: Během svátečních dnů nebudou pracovníci přítomni v kancelářích, také budou čerpat řádnou dovolenou. Osobní asistence v terénu bude probíhat i během vánočních svátků. Nepřítomnost pracovníků v kanceláři: Od úterý do pondělí Od středy do čtvrtka Pracovní dny: Pátek pracovní den hlášení požadavků OA od do 9:00 Pondělí pracovní den od 8:00 17:00 doplnění požadavků OA Úterý pracovní den od 8:00 12:00 doplnění požadavků OA Pátek pracovní den hlášení požadavků OA od do 9:00 Také bychom poprosili uživatele, kteří již znají své požadavky, popř. budou potřebovat jiné než stálé asistence, aby to oznámili sociální pracovníkům OA kvůli efektivnějšímu zajištění služby během svátečních dnů. Děkujeme za pochopení. Požadavky lze hlásit na záznamník pevné linky , prostřednictvím u nebo SMS na Sociální rehabilitace: Dovolená od Sociálně právní poradna a půjčovna kompenzačních pomůcek: Dovolená od Ekonomický úsek: 22.12, , a dovolená pracovní den od 8: hod. Těšíme se na další spolupráci v roce Přejeme příjemné prožití vánočních svátků a hodně štěstí po celý nový rok

3 Info sociální rehabilitace a volnočasových aktivit. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PRACOVNÍ TERAPIE PLETENÍ Z PAPÍRU Dne a se v prostorách Spolku Trend vozíčkářů na ulici Lužická 7 uskuteční od 14h do 17h pracovní terapie, ve které budeme plést z papíru košíky nebo jiné zajímavé nádoby. Srdečně zvu nejen uživatele sociální rehabilitace, ale všechny uživatele sociálních služeb Trendu vozíčkářů v Olomouci, aby si přišli uplést něco zajímavého z papíru nebo si s námi posedět a popovídat u dobrého čaje. Přijďte si za námi zpříjemnit den. Na setkání s Vámi se těší Kamila Zábojová a Martina Baranová Bližší informace: Bc. Kamila Zábojová sociální pracovnice služby sociální rehabilitace, půjčovny kompenzačních pomůcek a volnočasových aktivit mobil: Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Lužická 7, Olomouc - 3 -

4 TRENĎÁCKÝ FILMOVÝ KLUB uvádí Promítáme: Návrat do Cold Mountain Kdy?: :30 Kde?: učebna ve Spolku Trend vozíčkářů Olomouc Vstup: ZDARMA Zraněný voják Konfederace Inman (JUDE LAW) se ze strachu o bezpečí své milované Ady (NICOLE KIDMAN) vrací skrze válkou zpustošený Jih zpět na její farmu na Cold Mountain. Na každém kroku jeho trnité a strastiplné cesty se setkává s otroky a rebely, odráží útoky vojáků a lovců lidí a nachází nenadálé spojence i nebezpečné nepřátele. Stejným utrpením prochází také kdysi bezstarostná Ada, která je donucena chránit za pomoci nedůtklivé tulačky Ruby (RENEE ZELLWEGER) farmu svého otce před útoky zdivočelých obyvatel země. Čím blíže se k sobě Inman a Ada dostávají, tím spletitějším se stává jejich společný příběh o touze po domově, míru a lásce uprostřed pekla Americké občanské války. (oficiální text distributora zdroj wwww.csfd.cz) Bližší informace: Mgr. Marie Pijáčková mobil: Spolek Trend vozíčkářů Olomouc, Lužická 7, Olomouc Sociálně-právní poradna informuje ČSSZ objasňuje nejedny mýty o invalidních důchodech Úraz nebo vážná nemoc bohužel mohou zasáhnout do života každého z nás. A někdy s tak vážnými následky, které vedou až k invaliditě. Lidé v této složité životní situaci, kdy nepříznivý zdravotní stav omezuje nebo dokonce znemožňuje jejich pracovní uplatnění, často vychází z mýtů, které kolem invalidních důchodů panují. Jaké polopravdy jsou nejčastější? To objasňuje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

5 1. Pokud jsem byl uznán invalidním, musí mi být přiznán invalidní důchod. Nikoliv. Nárok na invalidní důchod nenastane automaticky s uznanou invaliditou. Nárok na něj vznikne občanovi, který se stal podle posudku posudkového lékaře okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) invalidním pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně a současně získal potřebnou dobu pojištění stanovenou zákonem o důchodovém pojištění. Získání potřebné doby pojištění se nevyžaduje jedině v případě, kdy invalidita vznikla následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Zákon neumožňuje, aby invalidní důchod byl přiznán tomu, kdo již dosáhl věku 65 let nebo splnil podmínky pro řádný starobní důchod. V těchto případech mají lidé možnost požádat o starobní důchod. Pracovníci OSSZ a ČSSZ v praxi poměrně často řeší případy, kdy sice člověk byl uznán invalidním, ale invalidní důchod mu nemohl být přiznán z toho důvodu, že nesplnil důležitou podmínku potřebné doby pojištění. Pokud takový člověk zůstane bez příjmu, lze mu doporučit, aby se obrátil na příslušné kontaktní pracoviště krajské pobočky Úřadu práce ČR. V jeho působnosti je výplata dávek státní sociální podpory, dávek pro osoby se zdravotním postižením a pomoci v hmotné nouzi. Některé situace, kdy byla zamítnuta žádost o důchod pro nesplnění podmínky potřebné doby pojištění, lze řešit pomocí doplacení dobrovolného důchodového pojištění. Účast na dobrovolném důchodovém pojištění může také pomoci k získání nároku na důchod v budoucnu. Odbornou pomoc v těchto případech poskytnou vždy pracovníci OSSZ. 2. O invaliditě rozhoduje diagnóza. Nerozhoduje. Invalidita je definována jako pokles pracovní schopnosti, který nastal z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a to nejméně o 35 %. Invaliditu, resp. její stupeň stanoví posudkový lékař OSSZ na základě posouzení zdravotního stavu z doložených lékařských zpráv. Podle míry poklesu pracovní schopnosti jsou pak rozlišovány tři stupně invalidity. Posouzení invalidity je úzce specializovaný proces, zdravotní postižení (stanovené diagnózy) musí posudkový lékař hodnotit jak jednotlivě, tak ve vzájemných souvislostech. Čili nehodnotí se postižení nebo diagnóza, ale jejich funkční dopad na pokles pracovní schopnosti (v případě invalidního důchodu). 3. Potřebná doba pojištění po nárok na invalidní důchod činí 5 let. Neplatí vždy. Podmínka doby pojištění pro přiznání invalidního důchodu je závislá na věku žadatele. U lidí ve věku nad 28 let činí potřebná doba pojištění 5 roků a zjišťuje se z posledních deseti roků před vznikem invalidity. U osob ve věku do 28 let je potřebná doba pojištění kratší (u osoby do 20 let je kratší než 1 rok, u osoby od 20 do 22 let alespoň 1 rok, u osoby od 22 do 24 let alespoň 2 roky, osoby od 24 do 26 let alespoň 3 roky a u osoby od 26 do 28 let alespoň 4 roky). Podmínka potřebné doby pojištění se považuje za splněnou též, byla-li tato doba získána v kterémkoli období 10 roků dokončeném po vzniku invalidity. U lidí starších 38 let je při nesplnění této podmínky možné splnit podmínku potřebné doby pojištění 10 let v období posledních 20 let před vznikem invalidity (v takovém případě ovšem nelze potřebnou dobu hledat v období dokončeném po vzniku invalidity). Potřebnou dobu lze získat kdykoliv v průběhu zákonem stanoveného období, nemusí být tedy získána bez přerušení

6 Příklad 1: Občan narozený byl uznán invalidním pro invaliditu II. stupně. Vznik invalidity byl stanoven od Vzhledem k tomu, že jde o osobu starší 28 let, potřebná doba pojištění 5 roků se zjišťuje buď z posledních 10 let před vznikem invalidity, anebo z desetiletého období ukončeného po vzniku invalidity. Pojištěnec získal ke dni vzniku invalidity pouze 4 roky a 300 dnů. Chybí mu tedy do potřebné doby pojištění 65 dnů: a) chybějících 65 dnů může získat doplacením dobrovolné důchodového pojištění a to v rozhodném období před vznikem invalidity, tj. od do ; b) chybějící dobu pojištění může také odpracovat po vzniku invalidity, tj. po V tomto případě se bude potřebná doba 5 roků pojištění zjišťovat z posledních 10 let ode dne, kdy si chybějící dobu odpracoval. Bude-li potřebná doba pojištění získána např , rozhodné desetileté období bude stanoveno od do Příklad 2: Občan narozený byl uznán invalidním pro invaliditu I. stupně se vznikem invalidity od Pojištěnec nezískal potřebnou dobu pojištění (5 roků v desetiletém období). Vzhledem k tomu, že se jedná o občana staršího 38 let, podmínka pro nárok na invalidní důchod se bude považovat též za splněnou, jestliže bude získána doba pojištění alespoň 10 roků z posledních 20 let před vznikem invalidity. Pojištěnec v rozhodném období ( ) získal 11 roků a 120 dnů. V tomto případě tudíž byla splněna podmínka pro nárok a přiznání výplaty invalidního důchodu pojištěnci od Invalidní důchod je přiznán natrvalo. To je mylná domněnka. Zdravotní stav zpravidla není neměnný. V průběhu času může docházet k jeho zlepšení nebo naopak ke zhoršení. Z tohoto důvodu posudkový lékař při stanovení invalidity určí také termín kontrolní lékařské prohlídky. Provádí se obvykle v intervalu 1-3 roky na základě závažnosti zdravotního stavu. Podle výsledku kontrolní lékařské prohlídky může dojít ke změně invalidity na nižší nebo vyšší stupeň či posudkový závěr konstatuje, že pokles pracovní schopnosti neodpovídá invaliditě. Občan také může požádat o změnu stupně invalidity, pokud se domnívá, že se změnil jeho zdravotní stav. Výsledkem posouzení však může být i snížení stupně či oduznání invalidity. 5. Invalidní důchod je přiznán automaticky, pokud je člověk rok na nemocenské. Nikoliv. Řízení o přiznání invalidního důchodu se zahajuje výhradně na žádost občana. Pokud se člověk domnívá, že jeho zdravotní stav je dlouhodobě nepříznivý a odpovídá invaliditě, má právo podat žádost o invalidní důchod. Tyto žádosti sepisují OSSZ podle místa trvalého bydliště žadatele. Za občany, kteří kvůli svému zdravotnímu stavu nemohou sami podat žádost o důchod, ji mohou podat jejich rodinní příslušníci. Potřebují k tomu písemný souhlas žadatele o invalidní důchod a potvrzení ošetřujícího lékaře. 6. Pokud člověk nesouhlasí se stanoveným stupněm invalidity, nemá možnost odvolání. Ani toto tvrzení se nezakládá na pravdě. Proti samotnému posudku o uznání/neuznání stupně invalidity sice není možné podat samostatné odvolání, ale tento posudek je základním podkladem pro vydání rozhodnutí ve věci žádosti o invalidní důchod. Teprve poté, kdy člověk obdrží rozhodnutí o invalidním důchodu a nebude souhlasit, může proti němu podat tzv. námitky, a to do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí

7 7. Invalidní důchod při dosažení důchodového věku automaticky ČSSZ přepočítává na starobní. Není pravda. Pokud poživatel invalidního důchodu dosáhne důchodového věku a splní podmínku potřebné doby pojištění, má možnost prostřednictvím OSSZ podat žádost o starobní důchod. Jestliže vypočtený starobní důchod bude vyšší než vyplácený invalidní, bude mu starobní důchod přiznán. V opačném případě občanovi náleží nadále invalidní důchod v původní výši. Lidem, kteří v období, kdy pobírají invalidní důchod (týká se všech stupňů invalidity), dosáhnou 65 let věku, výplata důchodu nezaniká. ČSSZ ho ze zákona automaticky transformuje na důchod starobní. Výše důchodu se touto změnou nemění. 8. Ten, kdo pobírá invalidní důchod, si nemůže přivydělat. Ne. Lidé s přiznaným invalidním důchodem podle svých možností pracovat mohou. Předpisy o důchodovém pojištění neobsahují žádné ustanovení, které by omezovalo výdělkové možnosti poživatelů invalidních důchodů. Poživatelé všech tří stupňů invalidních důchodů tedy mohou využít svůj zbývající pracovní potenciál a podle svých možností pracovat (neboli jsou v možnostech výkonu zaměstnání omezeni svým nepříznivým zdravotním stavem). Fakticky jsou výdělkově omezeni ti pojištěnci, kteří s ohledem na svůj zdravotní stav nejsou schopni výdělečné činnosti ani za zcela mimořádných podmínek. Tato skutečnost je vždy uvedena v rozhodnutí o invalidním důchodu. 9. Pobírání invalidního důchodu se započítává do potřebné doby pojištění pro nárok na starobní důchod. Ano, ale jen v zákonem stanoveném případě, záleží totiž na stupni invalidního důchodu. Pro nárok i výši starobního důchodu se započítává pouze doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně (dříve plného invalidního důchodu). U lidí, kteří pobírají (nebo v určitém období života pobírali) invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně (dříve tzv. částečný invalidní důchod) právní úprava předpokládá, že využijí svůj zbývající pracovní potenciál a budou vykonávat práci, kterou jim jejich zdravotní stav umožní. Pokud ale nevykonávají (nebo nevykonávali) činnost zakládající účast na pojištění, samotné období pobírání tohoto důchodu se do doby důchodového pojištění nepočítá. To může negativně ovlivnit budoucí nárok na řádný starobní důchod nebo jeho výši. 10. Ošetřující lékař doporučuje přiznání invalidního důchodu a konstatuje vznik invalidity. Není pravdou, že ošetřující lékař (odborný či praktický) může potvrdit, že jeho pacient splňuje kritéria pro přiznání invalidního důchodu z důvodu nepříznivého zdravotního stavu. Tuto kompetenci má jen posudkový lékař OSSZ, který při posuzování zdravotního stavu vychází z výsledků vyšetření ošetřujícího lékaře, odborného lékaře a popř. z výsledku vlastního vyšetření. Za tři měsíce vyplatil ÚP ČR v rámci dávek téměř 11 milionů Kč v poukázkách. Během září až listopadu 2014 vyplatil Úřad práce ČR (ÚP ČR) v poukázkách dávek v celkové hodnotě Kč. Nejčastěji obdrželi klienti část příspěvků v této podobě ve Středočeském, Ústeckém a Zlínském kraji. Převzato z Pro Trendy zpravodaj upravila Martina Brožová - 7 -

8 Vaše okénko Mikulášské rozjímání Z mého vozíčkářského pohledu náš Trend vytvořil nejlepší Mikulášskou zábavu, na které jsem byl účastněn. Tělocvična byla plná krásných, nadšených lidí. Vytvářela se různá umělecká díla. Připojili se starší a i mladí rychle obsazovali prázdné židle. Byl to překrásný den, završený tancem, který nám zpříjemnila hudební skupina Sešlost country Olomouc. Tanec plný štěstí, při kterém mužům bolely oči a celé tělo, nám předvedlo studio orientálních tanců AYSUN. Pane bože jak je život krásnej. Jenom ho prožít! Zúčastnit se ho, to je ta krása života, pro kterou žijeme. Do Mikulášského oblečení se oblékl brankář naší České sledgehokejové reprezentace Libor Hulín, který měl po ruce i čerta a anděla. Dárky pak rozzářil oči i srdce každého z nás! Velký dík patří sponzorům a všem lidem, kteří přiložili ruku k dílu. Mějte moc dárků a splněných přání. Vozíčkář Pepa Foto: Marcel Skýba - 8 -

9 DOBRÉ SKUTKY SE MAJÍ KONAT ASPOŇ O VÁNOCÍCH Když tak sleduji předvánoční shon, blázinec, nakupování, reklamy typu: co ještě, ještě pod stromeček?, je mi trochu smutno. Kam se poděl skutečný smysl vánoc? Původně to byly svátky klidu, pohody, radosti a šlo o to, udělat radost každému, vzpomenout si a potěšit i ty, kteří jsou sami, opuštění, ztraceni ve světě. A hlavně ty. Teď myslím na děti v domovech, bezdomovce, osamělé staré lidi, pejsky v útulcích (i to jsou živí tvorové, člověk je domestifikoval, připoutal k sobě a navíc jsou lidi milující) Naštěstí, už se pomalu a jistě stává zvykem vzpomenout si aspoň jedním dárkem na některé z dítek z dětských domovů a to je moc dobře. Pořádají se akce, kde můžete koupit dárek pro děti z domova a na příslušném místě ho odevzdat. Ale vzpomene si někdo i na osamocené babičky a dědečky sedící někde za oknem v domovech důchodců, nebo úplně sami doma? Teď nemyslím na penziony s mobilními starými lidmi, s programem a sváteční večeří. Myslím na ty druhé osamělé, opuštěné, na které i vlastní rodina zapomněla. Co tak udělat jim radost nějakou drobností, maličkostí, přáníčkem? Představte si, jak by se rozzářily jejich staré smutné oči, že si přece jen někdo na ně vzpomněl. Nebo věnovat některému z bezdomovců čepku, šál, rukavice (a vůbec nemusí být nové). Vždyť zima je krutá a teprve začíná. O tom vánoce přece jsou, to je pravý smysl vánoc vzpomenout si a potěšit druhé (nejen rodinu). A co pejsci v útulcích? Taky potřebují naši pomoc. A jsou tak sami. Tak proč neudělat dobrý skutek a nedarovat jim aspoň teplou deku, nebo hračku (a opět vůbec nemusí být nové), nebo balíček piškotů, či žvýkacích tyčinek. Umíte si představit, kolik radosti byste komukoliv z nich udělali? Aspoň o vánocích. Pravda, nejkrásnějším dárkem pro všechny zmiňované by byl láskyplný domov. Ale každého z nich i maličkost, drobnost potěší. Ale nejvíc to, že si na ně někdo vzpomněl. A nemusí to být vždy hmotný dárek. Velkou radost udělá něco, čeho máme všichni na rozdávání a nic nás to nestojí - úsměv, pár milých slov, pohlazení. To přece potěší úplně každého a nestojí nás to vůbec nic. Co tak být k sobě a k druhým milejší, vlídnější, ohleduplnější, pozornější? A potěšit je aspoň o vánocích. Věra Schmídová - 9 -

10 NIKDO NEMÁ BÝT NA VÁNOCE SÁM Zahleděla se ven oknem. Chumelilo, jak už dlouho ne. Konečně budou bílé vánoce, napadlo ji. No jo, ale to zas ani syn nepřijede, vzdychla si. Vnoučata už neviděla asi tři roky, nejezdili za ní ani o vánocích. Proč taky, neměla ani počítač, ani video, nudila se u ní. A snacha? Ta měla v tomto období vždy nejvíce práce šila šaty na nadcházející plesovou sezonu, nemohla si dovolit ztratit ani jeden den. A tak syn už pár let jezdíval vždy na první svátek vánoční za ní sám. Mrzelo ji to, ale zvykla si. Když bude ale taková chumelenice Sedla si do křesla. Po tvářích jí stékaly slzy. Nechtěla plakat, bylo jí ale líto, že bude i o vánocích sama. Nikdo by neměl být na vánoce sám. V tu chvíli někdo zazvonil. Rychle si oči otřela a šla ke dveřím. Otevřela. Když nikoho neviděla, nahlídla ještě na schodiště. Nikdo. Jenom na rohožce přede dveřmi seděl pes a smutně se na ni díval. A ty jsi kdo? Čí? Kdo tě tady zapomněl? Už už chtěla zabouchnout dveře, když si všimla, že pejsek je celý mokrý a chvěje se zimou. Asi ses ztratil, viď. Tak pojď dál. Osuším tě a přečkáš tady tu chumelenici. Když ho vytřela hadrem do sucha, pejsek se stočil do klubíčka a usnul. Uvařila si čaj a načala krabici sušenek. Už několik let na vánoce ani nepekla. Pro koho taky? Ten jeden, dva kousky co snědl syn ke kávě raději koupila. A ona si každý rok koupila na vánoce krabici sušenek, vánoční čaj a voňavou svíčku Ne jako kdysi, když manžel ještě žil a syn byl malý. Zasnila se. To bývaly krásné vánoce. Najednou měla pocit, že se na ni někdo upřeně dívá. Áá! Úplně jsem na tebe, pejsku, zapomněla. Vstala. Ze skříňky vytáhla dvě misky. Do jedné napustila vodu, do druhé.nakrájela kousek kabanosu, co si původně koupila k večeři. Pojď, na! Než se otočila, byly obě misky prázdné. No jo, kdo ví kdy ses ztratil, už jsi měl i hlad, i žízeň, viď. Neboj, jak přestane chumelit, půjdeme hledat tvoji rodinu. Na druhý den chodili spolu chvíli po sídlišti, ale pejsek se nezastavil ani u jednoho domu, ani v jednom nepoznával svůj domov.. Začala se teda ptát kolemjdoucích, jestli ho neznají, jestli neví, komu patří. Lidi jen krčili rameny a kroutili hlavou. Až jedna malá holčička vykřikla: Ano, to je Tim! Pak ale zesmutněla: Oni ho vyhodili. Už ho nechtějí, prý je starý. A mně ho maminka nedovolí. Krutý osud vyhodit někoho z domu jenom proto, že je starý. A ještě k tomu v zimě, v chumelenici. Když přišli k domovním dveřím, pejsek zůstal stát a smutně se na ni koukal Netušil, co s ním teď bude a měl strach.. Přišlo jí ho strašně líto, rozuměla mu. I ona je stará, i ona je sama. Otevřela dveře: Pojď domů, Time. Na vánoce by neměl být nikdo sám. Věra Schmídová

11 Informace z domova i ze světa Zimní kurz na monoski pořádaný Centrem APA (FTK UP) Termín: (příjezd večer) Místo: Kouty nad Desnou, katastr obce Loučná nad Desnou; přímo u konečné zastávky vlaku, kousek od zastávky autobusu. Lyžovat budeme ve Ski areálu Kareš a v Přemyslově. Ubytování: Hotel Dlouhé Stráně- horní budova (bezbariérové pokoje). Nutnost přesouvat se na stravování na dolní budovu. Cena: 1 500,- v ceně ubytování, polopenze (410 Kč noc), vybavení, instruktoři Předem bude potřeba uhradit zálohu (500 Kč), která v případě neúčasti propadne. Zálohu je nutné uhradit do Asistent: 410 Kč/ noc Kč/pobyt Doprava: Každý účastník kurzu se dopravuje do místa konání kurzu sám na vlastní náklady. Možno dopravit se autem parkoviště u hotelu. Možnost dopravit se vlakem nádraží (konečná zastávka) těsně pod hotelem (cca 200 m). Možnost dopravit se autobusem zastávka cca 500 m od odbočky pod hotelem. Další: Kurz se pořádá v rámci předmětu Instruktor monoski. S účastníky lyžařského kurzu budou pracovat studenti, kteří předtím budou náležitě proškoleni, ale doposud nebudou mít licenci. Dohled nad nimi budou mít Instruktoři monoski. Asistence se týká jen pobytu na sjezdovce a lyžování na monoski. V případě zájmu a přihlášení kontaktujte: Radka Bartoňová, tel.: ,

12 Vážení, jménem Klubu českých turistů (KČT) Zábřeh a Sportovního klubu zdravotně postižených KČT Zábřeh se na Vás obracíme s následujícím návrhem: Každé jaro pořádáme pěší a cyklistickou akci Po stopách Eskymo Welzla. Pro příští rok chceme tuto akci otevřít i pro vozíčkáře, nyní jsme ve fázi ověřování zájmu. Dále Vám sdělujeme základní údaje pro případnou účast vozíčkářů na akci. Termín: sobota 11. dubna 2015, dopoledne, čas zahájení a ukončení bude Start a cíl: zpřesněn na začátku nové cyklostezky Lupěné Hněvkov, na začátku trasy železniční miniskanzen, parkoviště Charakter trasy: krásným údolím Mor. Sázavy, hladký asfalt, minimální převýšení Trasa 5 km: Trasa 11 km: Lupěné Hněvkov a zpět, možnost vyhradit trasu jen pro vozíčkáře první část stejná jako 5 km, dále Hněvkov Hoštejn (s minimálním veřejným provozem) a zpět na začátek Prosíme o Vaše vyjádření k následujícímu: 1. Účastnili se někdy vaši vozíčkáři podobné akce? 2. Pokud ano, tak kde, kdy, v jakém počtu (odhadem) a kdo akci organizoval, můžeme dostat kontakt? 3. Můžete kontaktovat s naší nabídkou vaše vozíčkáře a sdělit nám počet, případně jména eventuelních zájemců včetně počtu případných doprovázejících osob? Případně můžeme potenciální zájemce oslovit my, pokud máte možnost nám zaslat kontakty. Kdo všechno návrh obdržel, vyplývá ze záhlaví mailu. 4. Máte pro nás nějaká doporučení a rady? Předem děkujeme za spolupráci S pozdravem za KČT Zábřeh Aleš Kostelka a Helena Kouřilová K sobě blíž! vyzývá seznamka pro handicapované Jeden klik a může vyrůst láska. Sdružení TULIPAN spustilo letos v létě internetovou seznamku pro osoby se zdravotním znevýhodněním nesoucí název K sobě blíž. Na portál se může zaregistrovat kdokoliv bez ohledu na handicap, výhodou je možnost přidat fotku, povědět o sobě vše potřebné. Není také třeba bát se odmítnutí, každý zde přiznává, jaké postižení má, dokonce portál umožňuje i podle různých handicapů v uživatelích hledat

13 Na portálu už jsou stovky inzerátů, tisíce profilů, nové neustále přibývají. Výhodou je i to, že uživatelé si můžou psát na portálu zprávy a být tak v kontaktu. Přes tuto internetovou seznamku mají možnost lidé, ať s handicapem, či zdraví, využít k nalezení toho správného kamaráda, přítele, či partnera. Žít partnerský vztah patří k normálním aspektům života u všech jedinců, bez ohledu na jejich zdravotní znevýhodnění, barvu pleti, vyznání apod. Teď už si zbývá pouze přát řadu rozzářených zamilovaných očí, říkají provozovatelé ze sdružení TULIPÁN. Sdružení pořádá i večírky, kde se můžou lidé ze seznamky potkat na živo. Na tyto seznamovací večírky chodí i běžní lidé, kteří ještě na portálu zaregostrovaní nejsou. Na poslední párty se daly dohromady 3 páry, uvádí pořadatelé. Projekt seznamky byl podpořen od Nadace Via prostřednictvím Fondu T Mobile. Zdroj: vozickar.com Inzerát: Prodám elektrický invalidní vozík Quickie Rumba, výborný stav, vozík se snadno skládá, má nastavitelnou zádovou opěrku, svými rozměry umožní pohyb i ve stísněných prostorách (š.59cm, d.107cm), výška sedu 49 cm, hloubka sedu 43 cm, cena ,-, tel: Napsali a nafotili pro vás: Koutný Michal, Ivanová Alena, Pijáčková Marie, Zábojová Kamila, Baranová Martina, Brožová Martina, Skýba Marcel, Schmidová Věra, Effenberger Pepa a svět internetu. Graficky upravil: Koutný Michal, tel.: Distribuce a info s úsměvem: Miluška Březinová, Alena Třešková a Anička Koziolová. Datum vydání: Počet výtisků: 90 Adresa redakce: Spolek Trend vozíčkářů, Lužická 7, Olomouc, tel: ; doplněk: za obsah a jazykovou korekturu zodpovídá autor článku uzávěrka příštího čísla je 10. ledna

14 Pravidelná křížovka. Tajenku posílejte do konce uzávěrky zpravodaje ( ) na mail nebo sms na číslo , případně osobně v Trendu na Lužické. A výhercem z minulého čísla se stává paní Bohuslava Sokolová. Gratulujeme

15 - 15 -

16 - 16 -

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnosti C-M-T 51 jaro 2015 Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Foto k článku: Rehabilitační pobyt ve FN Motol Rehabilitace stability stoje a chůze na dynamickém chodníku s integrovanými

Více

Občanská poradna Nový Jičín se stala členem Asociace občanských poraden (AOP) Partneři 2009. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje,

Občanská poradna Nový Jičín se stala členem Asociace občanských poraden (AOP) Partneři 2009. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, dovolte mi, abych Vám stále ještě na začátku nového roku popřála hodně zdraví a k němu samozřejmě i patřičný díl osobní pohody a pracovních úspěchů. Poprvé v tomto roce

Více

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému 2010 Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí v roce 2010 Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního

Více

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ... 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

MPSV: Chceme zabránit zneužívání doplatku na bydlení, chystáme změnu legislativy

MPSV: Chceme zabránit zneužívání doplatku na bydlení, chystáme změnu legislativy MPSV: Chceme zabránit zneužívání doplatku na bydlení, chystáme změnu legislativy Snahou ministerstva práce a sociálních věcí je, aby dávky dostávali lidé, kteří je skutečně potřebují. Protože MPSV nechce

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnosti C-M-T 38 zima 2011 Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Víkendové setkání v Mikulově. 1 Milí přátelé, zdravím Vás v předvánočním adventním čase a doufám, že i v této hektické

Více

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Poradenský program

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Poradenský program Nabídka projektových aktivit Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Poradenský program poprvé v tomto roce vám přinášíme aktuality z činnosti na našich detašovaných pracovištích a mnoho novinek ze sociálně

Více

Č. 08/2009 VI. ročník Sbírka Dny zasukovaných tkaniček - 22.9.2009 Vážení uživatelé a členové, v pátek 11.9. proběhla oslava k 15. výročí založení Trendu vozíčkářů a za pár dní nás čeká další významný

Více

16 miniprůvodce po sociální problematice v čr

16 miniprůvodce po sociální problematice v čr 16 miniprůvodce po sociální problematice v čr Zdeňka Vondráčková 16.1 Sociální pomoc a sociální služby Pro většinu pacientů s Parkinsonovou nemocí (PN) a jejich rodiny je velký problém získat konkrétní

Více

Podvojné účetnictví Dotace již jen v podvojném účetnictví.

Podvojné účetnictví Dotace již jen v podvojném účetnictví. ZPRAVODAJ ÚNOR 2011 a k t u a l i t y PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Podvojné účetnictví Dotace již jen v podvojném účetnictví. Je to již 10 měsíců, co vláda České republiky schválila nové Zásady vlády pro poskytování

Více

www.vozickar.com XX. ROÈNÍK

www.vozickar.com XX. ROÈNÍK 3 2011 XX. ROÈNÍK V první řadě jsem plavec, říká úspěšný sportovec V Praze měl premiéru znamenitý dokument o hledání cest k porozumění Kladrubské hry www.vozickar.com LÉČEBNÉ POHYBOVÉ PŘÍSTROJE THERA TRAINER

Více

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012. Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2012 Důležité informace, které byste měli vědět o starobním důchodu STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích

Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký.

Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existuje ještě důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký. PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE v roce 2014 Důležité informace o starobním důchodu v otázkách a odpovědích 2014 STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním z pěti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě

Více

2010 XIX. ROÈNÍK. www.ligavozic.cz

2010 XIX. ROÈNÍK. www.ligavozic.cz www.ligavozic.cz 1 2010 XIX. ROÈNÍK Výherkyně čtenářské soutěže Vozíčkáře 2009 pojede do Františkových Lázní Cestování bez bariér má na železnici zelenou Něco tvořit je jedinečné Časopis vychází s podporou

Více

Bulletin vyškovské služby Poradny pro občanství / Občanská a lidská práva

Bulletin vyškovské služby Poradny pro občanství / Občanská a lidská práva Bulletin vyškovské služby Poradny pro občanství / Občanská a lidská práva Bulletin vyškovské služby Poradny pro občanství / Občanská a lidská práva Milí čtenáři, v prvním čísle našeho bulletinu jsme si

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

Čtvrletní zpravodaj města Úštěk

Čtvrletní zpravodaj města Úštěk Ročník 42 Říjen 2011, číslo 3 Čtvrletní zpravodaj města Úštěk VES VĚDLICE patří k vesnicím, které byly jako poslední připojené k městu Úštěk. Vesnice je rozložena v údolí vodnatého Úštěckého (dříve mukařovského)

Více

Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1

Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1 ROČNÍK X. ČÍSLO 4 ČTVRTLETNÍK PROSINEC 2008 Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1 Vážení spoluobčané, letošní zima vystřídá podzim dne 21. prosince ve 13 hodin

Více

Nemusíte na to být sami

Nemusíte na to být sami Nemusíte na to být sami příručka pro osoby pečující o osobu blízkou Obsah Principy sdílené péče, síť sociálních služeb a možnosti využití dalších běžných služeb, úloha poskytovatelů sociálních služeb 1

Více

Bludný kruh financí. Informační brožura základů finanční gramotnosti MĚSTO KOPŘIVNICE

Bludný kruh financí. Informační brožura základů finanční gramotnosti MĚSTO KOPŘIVNICE Bludný kruh financí Vydal: Městský úřad Kopřivnice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 2012 Neprodejné Tato brožura vznikla v rámci projektu prevence kriminality Bludný kruh financí, který je finančně

Více

DO REALITY. speciální noviny o legislativě. na osoby se zdravotním postižením

DO REALITY. speciální noviny o legislativě. na osoby se zdravotním postižením SKOK číslo 3/2007 8. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro osoby se zdravotním postižením vydává Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (www.nrzp.cz) Reforma veřejných financí a její

Více

číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Informace z radnice strana 6 Univerzální recept na správné sezení neexistuje strana 9 Jsou

Více

Plesová sezona vrcholí

Plesová sezona vrcholí Grantový systém 2003 Uveřejňujeme Zásady pro poskytování grantů z rozpočtu města Rožnova p. R. pro rok 2003. STRANA 3 30 let CHKO Beskydy Před třiceti lety byla založena CHKO Beskydy, přinášíme rozhovor

Více

XXI. ROÈNÍK. Téma: Víra a hendikep Aktuálně: Odškodnění po autonehodách Adrenalin bez bariér. www.vozickar.com

XXI. ROÈNÍK. Téma: Víra a hendikep Aktuálně: Odškodnění po autonehodách Adrenalin bez bariér. www.vozickar.com 2 2012 XXI. ROÈNÍK Téma: Víra a hendikep Aktuálně: Odškodnění po autonehodách Adrenalin bez bariér www.vozickar.com LÉČEBNÉ POHYBOVÉ PŘÍSTROJE THERA TRAINER OD NĚMECKÉ SPOLEČNOSTI MEDICA VÝVOJ NA ZÁKLADĚ

Více

ŠANCE NEVRÁTIT SE. úvodní slovo. Vážení čtenáři,

ŠANCE NEVRÁTIT SE. úvodní slovo. Vážení čtenáři, Vážení čtenáři, ŠANCE NEVRÁTIT SE Václav Havel kdysi řekl. Vyjít z vězení je možná ještě těžší než do něj nastoupit Projekt ŠANCE vymyslela skupina lidí, která si vzala za cíl pomoci vám s návratem do

Více

Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR

Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnosti C-M-T 37 Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Víkendové setkání v Jeseníkách. 1 Milí přátelé, zdravím vás letos již potřetí. Přinášíme Vám nový Bulletin s celou škálou zajímavých

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více