Ultrazvukové hladinové snímače ULS 53

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ultrazvukové hladinové snímače ULS 53"

Transkript

1 průyslová elektronik Ultrzvukové hldinové sníče ULS 53 Určeno pro liitní ezdotykové sníání výšky hldin kplin, kšovitýh pstovitýh hot v otevřenýh i uzvřenýh nádoáh, jíkáh knáleh, žleh pod. Nstvení uď pooí dvou tlčítek, neo gnetiký pere Možnost plike v prostředí s neezpečí výuhu (verze Xi) Optiká indike stvu pooí LED Výstup PNP neo S (proudový spínč) Široký výěr připojení pooí konektorů, kelové vývodky, neo vývodky pro ohrnné hdie S pooí sěrového tryhtýře lze ěřit i proletiká édi (pěnií hldiny, sypké teriály pod.) Ultrzvukové sníče ULS jsou kopktní ěřií zřízení oshujíí elektrokustiký ěnič elektroniký odul. Sníče vysíljí pooí elektrokustikého ěniče řdu ultrzvukovýh ipulsů, které se šíří sěre k hldině. Održená kustiká vln je zpětně ěniče přijt následně zprován v elektroniké odulu. N zákldě doy šíření jednotlivýh pulsů k hldině zpět n zákldě ěřené teploty v nádrži je vypočten ktuální vzdálenost k povrhu hldiny. Výstup sníče ULS je trnzistor PNP s otevřený kolektore neo dvoustvový proudový spínč 4 A / A. Citlivost sníče logiku spínání lze veli jednoduše nstvit uď pooí tlčítek, neo přiložení gnetikého per n itlivé plošky sníče. Sníče jsou díky ezdotykovéu prinipu sníání vhodné liitní ěření výšky hldin tekutin, odpdníh vod, klů, suspenzí, lepidel, pryskyři v nejrůznějšíh otevřenýh i uzvřenýh nádoáh, jíkáh, otevřenýh knáleh neo žleh. Použitelnost pro ěření hldiny sypkýh teriálů je oezená, dohází ke zkráení ěřiího rozshu. Zřízení je vyveno optikou indikí stvu (RUN) i proesu nstvování (STATE). Vyráí se v provedení do norálníh (N) i výušnýh prostorů (Xi). Vrinty sníčů ULS 53_ 1 _ rozsh ěření od,1 do 1, eloplstové provedení, zářič z PVDF, ehniké připojení šrouení G ¾". ULS 53_ 2 _ rozsh ěření od,2 do 2, eloplstové provedení, zářič z PVDF, ehniké připojení šrouení G 1". ULS 53_ 6 _ rozsh ěření od,2 do 6, eloplstové provedení, zářič z PVDF, ehniké připojení šrouení G 1 ½". ULS 53_ 1 _ rozsh ěření od,4 do 1, eloplstové pouzdro, zářič z PVDF, ehniké připojení šrouení G 2 ¼". ULS 53_ _ rozsh ěření od,5 do, eloplstové pouzdro, zářič z PVDF, ehniké připojení příruou z hliníkové slitiny. ULM-53-dt-1.8

2 Vrinty konstrukčního provedení ULS 53_ 1 ULS 53_ 2 ULS 53_ /4 G " 3/4 "" G 3/4" G 1" G 1" 1" G 1" G 1 G ½ 1 " ½ "" G 1 ½" ULS 53_ 1 ULS 53_ 18 x8 18 x8 x8 18 x8 zenií svork Al slitin G2¼ G2¼ G2¼ x1 1 provedení "G" s konektore ISO M12x M12x provedení "C" s konektore M12 M12x provedení "B" s krátkou kelovou vývodkou PG11 provedení "H" s vývodkou pro ohrnnou hdii ULS-53-dt-2.8

3 Zákldní tehniké údje Měřií rozsh 1) Npájeí npětí Proudový oděr ULS 53_ 1 _ ULS 53_ 2 _ ULS 53_ 1 _ ULS 53_ _ ULS 53N _ ULS 53Xi _ S ULS 53N _ P ULS 53_ _ S,1... 1,2... 2,2... 6,4... 1, V DC V DC 12 A rozepnuto 4 A / sepnuto A Výstup proudový ULS 53N _ P Výstup npěťový ULS 53_ _ S Rozlišení trnzistor PNP s otevřený kolektore ( spínný proud 3 A) dvoustvový proud. spínč 4 A / A < 1 Přesnost ěření (z elkového rozshu) Teplotní hy Vyzřoví úhel (-3 db) Mx. rozsh provníh teplot Period vysílání ULS 53_ 1 v olsti,1,2 /,2 1, ULS 53_ 2; 6 ULS 53_ 1; ULS 53_ 1 _ ; 2 _ ; 1 _ ULS 53_ _ ULS 53_ 1 _ ; 2 _ ; 6 _ ULS 53_ 1 _ ; _ ULS 53_ 2 _ ULS 53_ 1 _ ULS 53_ _,3 % /,2 %,15 %,2 %,4% / K C C,6 s 1, s 1,8 s 5, s Průěrování (dle dohody je ožno zěnit) ULS 53_ _ 4 ěření Krátkodoé teplotní náhání Mxiální provozní přetlk (n vyzřoví ploše) Doplňujíí tehniké údje 2) (provedení Xi) ezní pretry +9 C / 1 hod.,1 MP U i =3 V DC; I i =132 A; P i =,99 W; C i =37 nf; L i =,9 H Indike poruh Krytí výpdek eh zákldní reži výpdek eh inverzní reži hldin v rtvé zóně zákldní reži hldin v rtvé zóně inverzní reži 3,75 A / V 22 A / 1,5 V 22 A / 1,5 V 3,75 A / V IP67 Doporučený kel PVC 2 x,75 2 (3 x,5 2 ) Mxiální ztěžoví odpor proudového výstupu Miniální ztěžoví odpor npěťového výstupu při U = 24 V DC při U = 22 V DC při U = V DC R x = 27 Ω R x =18 Ω R x = 9 Ω R in > 1 kω Do prvního ěření od náěhu npájení Proesní připojení Hotnost sníče ULS 53_ 1 _ ; 2 _ ; 6 _ ULS 53_ 1 _; _ ULS 53_ 1 _ ULS 53_ 2 _ ULS 53_ 1 _ ULS 53_ _ ULS 53_ 1 _ ULS 53_ 2 _ ULS 53_ 1 _ ULS 53_ _ 5 s 9 s šrouení se závite G ¾ šrouení se závite G 1 šrouení se závite G 1½ šrouení se závite G 2¼ příru z Al slitiny, kg, kg,25 kg,65 kg 2,8 kg 1) Použitelnost pro ěření hldiny sypkýh teriálů je oezená, dohází ke zkráení ěřiího rozshu. 2) Povolený rozsh tlků v prostoru zón (provedení Xi): 8 ž 11 kp. ULS-53-dt-3.8

4 Klsifike prostor (dle ČSN EN ČSN EN ) ULS 53N _ zákldní provedení pro prostory ez neezpečí výuhu ULS 53Xi 1 _ S ULS 53Xi 2 _ S ULS 53Xi 6 _ S jiskrově ezpečné provedení pro prostory s neezpečí výuhu hořlvýh pr plynů II 1/2G Ex i IIB T5 G/G s izolční převodníke (npř. IRU 4), elý hldinoěr zón 1, čelní část hlvie zón ULS 53Xi 1 _ S jiskrově ezpečné provedení pro prostory s neezpečí výuhu hořlvýh pr plynů II 1/2G Ex i IIA T5 G/G s izolční převodníke (npř. IRU 4), elý hldinoěr zón 1, čelní část hlvie zón ULS 53Xi _ S jiskrově ezpečné provedení pro prostory s neezpečí výuhu hořlvýh pr plynů II 2G Ex i IIA T5 G s izolční převodníke (npř. IRU 4), elý hldinoěr zón 1 Pokyny k instli Sníč se instluje do horního vík nádrže (nádoy) pooí upevňoví tie neo příruy. V přípdě instle v otevřené knále (jíe, žlu pod.), instlujte sníč n konzolu o nejlíže k očekávné xiální hldině. Čelo sníče usí ýt rovnoěžné s ěřenou hldinou. Vyzřovný kustiký signál nesí ýt ovlivňován lízkýi předěty (výztuhy, žeříky, íhdl, nerovnosti pod.), proude npouštěné kpliny, proudění vzduhu, td. Pěn n hldině tluí odrz kustikýh vln, ož ůže způsoit šptnou funkčnost sníče. Pokud je to ožné, zvolte tkové uístění, kde je pěnění nejenší. Chrňte sníč před příý sluneční záření. V přípdě nejsností doporučujee kontktovt výroe. Montáž doporučení < 1,5 > 1 ULS 53 < 1,5 > H - rtvá zón d L Doporučená instle sníče ULS 53 v nádrži x3 - šířk hrdl - výšk hrdl od hrny zářiče ULS 53 1 ~3 < 3 > 1 ULS 53 1; 2; 6 ~3 Instle sníče ULS 53 přes vstupní hrdlo (títo způsoe je ožné nádrž zplnit téěř do xiální výšky) 45 Vzdálenost sníče od stěny nádrže H d L ~3 Instle zřízení io dosh plníího proudění ULS-53-dt-4.8 d > 1/1 (in. ) ~3 45 H 45 H d > 1/12 (in. ) x L d > 1/8 ~3 (in. ) L x ~3 ULS 53 ULS 53 6 ULS 53 2; 1 3 d 3 x d - iniální vzdálenost od stěny nádrže d ~3 x ~3 - xiální dosh sníče

5 Elektriké připojení Připojení prostřednitví konektoru ISO Sníč ULS s type kelové vývodky G se připojují k vyhodnooví jednotká kele o vnější průěru 6 ž 8 (doporučený průřez žil je,5 ž,75 2 ) prostřednitví rozeírtelného konektoru ISO s vnitřníi šrouovýi svorki, který je součástí dodávky. Shé připojení vnitřní pohled n konektor jsou uvedeny vprvo n orázíh Jko ndstndrdní příslušenství lze dodt nerozeírtelný konektor IP67 s PVC kele délky 5. Pohled n konektor ISO Připojení prostřednitví konektoru M12 Sníč ULS s type kelové vývodky C se připojují k vyhodnooví jednotká kele o vnější průěru 6 ž 8 (doporučený průřez žil je,5 ž,75 2 ) prostřednitví konektorové zásuvky se zlisovný kele (délk 2 neo 5 ), neo prostřednitví rozeírtelné konektorová zásuvk ez kelu (viz příslušenství). V toto přípdě kel připojíe n vnitřní piny zásuvky dle orázku níže. Pohled n konektor M12 (BN) Připojení prostřednitví vývodky PG 11, neo vývodky pro ohrnné hdie výstup (BK) (BU) Uístění pinů zásuvky Sníč ULS s type kelové vývodky B neo H se připojují k vyhodnooví jednotká pevně připojený PVC kele. Jko kelové vývodky lze použít PG 11 (B), neo plstové vývodky se šrouení pro ohrnné hdie (H). Shét připojení jsou uvedeny n orázíh vprvo. V BK BK BN (4) ((3) 1) Uout U BU BK (4) ( 2) A Uout U ( 2) V V V BN ( 1) A BU BN BK BN ((1) 2) (4) ( 1) A Uout BK U (3) Připojoví shé vnitřní pohled n konektor BU BU (2) (3) sníče ULS s výstupe typu S (dvoustvový proudový spínč 4 A / A) V A U BK BK (3) (3) BK (4) BU ( 2) (2) Připojoví shé vnitřní pohled n konektor sníče ULS s výstupe typu BN P ( 1) (PNP) s otevřený kolektore BN ( 1) BK (4) A BK (4) Uout BU ( 2) U BN ( 1) BK (3) BU (2) ( 2) Připojoví shé vnitřní pohled n konektor sníče ULS s výstupe typu S (dvoustvový proudový spínč 4 A / A) BK (4) V V A Uout A A V výstup Připojoví shé vnitřní pohled n konektor sníče ULS s výstupe typu P (PNP) s otevřený kolektore BU ( 2) A V V výstup A Připojoví shé WH, BU vnitřní (2) pohled n konektor sníče ULS s výstupe typu S (dvoustvový proudový spínč 4 A / A) BK (3) BU (2) Připojoví shé vnitřní pohled n konektor sníče ULS s výstupe typu P (PNP) s otevřený kolektore Pohled n kelovou vývodku PG11 Pohled n kelovou vývodku pro ohrnné hdie vysvětlivky: BK černá BN hnědá BU odrá ULS-53-dt-5.8

6 Elektriké připojení je ožno provádět pouze v eznpěťové stvu! Vzhlede k ožnéu výskytu elektrosttikého náoje n nevodivýh částeh hldinoěru, je nutno u hldinoěrů ULS 53Xi F, uístěnýh ve výušné prostoru, jejih příruu pooí zeníí svorky uzenit! Tké je tře v elektriké instli nvrhnout provést optření pro snížení účinků sttiké elektřiny n ezpečnou úroveň. Instli do prostorů s neezpečí výuhu je nutno provádět v souldu s norou ČSN EN (Elektriké zřízení pro výušnou plynnou tosféru Část 14: Elektriké instle v neezpečnýh prostoreh jinýh než důlníh) popř. v souldu s dlšíi nori, které se vzthují k dnéu prostoru. Zdroj npájeího npětí y ěl ýt přednostně řešen jko stilizovný zdroj ezpečného npětí 18 V ž 36 V DC ( 3 V DC u verze Xi), který je součástí návzného vyhodnoovího neo zorzovího zřízení. V přípdě silného okolního elektrognetikého rušení, souěhu přívodního kelu se silový vedení, neo jeho délky větší než 3, doporučujee použití stíněného kelu. Nstvení Typ zřízení s nstvení pooí tlčítek Nstvenení ěřiího rozshu se provádí pooí dvojie tlčítek "OFF" "ON". Tlčítko "OFF" slouží pro nstvení eze pro rozepnutí výstupu (verze P), neo pro nstvení proudu 4 A (verze S). Tlčítko "ON" slouží pro nstvení eze pro sepnutí výstupu (verze P), neo pro nstvení proudu A (verze S). Potvrzení hodnot se provádí součsný stiske oou tlčítek po dou 1 se. Průěh nstvovní je indikován ornžovou kontrolkou "STATE". konektor retční šrou tlčítko OFF tlčítko ON kontrolk STATE kontrolk RUN Bližší infore nleznete v návodu k osluze. ultrzvukový ěnič Popis hlvníh částí sníče verze s tlčítky Typ zřízení s nstvení pooí gnet. per Nstvenení ěřiího rozshu se provádí přikládání gnet. per k dvojii itlivýh plošek "OFF" "ON". Citlivá plošk "OFF" slouží pro nstvení eze pro rozepnutí výstupu (verze P), neo pro nstvení proudu 4 A (verze S). Citlivá plošk "ON" slouží pro nstvení eze pro sepnutí výstupu (verze P), neo pro nstvení proudu A (verze S). Pokud je gnetiké pero přidrženo n itlivé ploše dlší 3 s., provede se potvrzení nstvené hodnoty. Průěh nstvovní je indikován ornžovou kontrolkou "STATE". konektor retční šrou itlivá plošk OFF itlivá plošk ON kontrolk STATE kontrolk RUN Bližší infore nleznete v návodu k osluze. ultrzvukový ěnič Popis hlvníh částí sníče verze s hllovýi sondi Signlize stvů poruh kontrolk rv funke "RUN" zelená krátké liknutí (opkuje se podle periody ěření 1-2 s) správná funke, příje eh od ěřené hldiny ryhlé likání ěřená hldin se nhází v "rtvé" zóně sníče neo je znečištěn ultrzvukový ěnič nesvítí sníč není shopen přijít eho. Nesprávná instle neo poruh funke "STATE" ornžová Indike stvu výstupu nesvítí výstup sníče je v rozepnuté stvu (OFF) svítí výstup sníče je v sepnuté stvu (ON) Indike nstvování polé likání signlize nstvování rozepnutého stvu ryhlé likání signlize nstvování sepnutého stvu 3x krátké likání potvrzení ULS-53-dt-6.8

7 Olsti použití Pro liitní sníání výšky hldin tekutin, odpdníh vod, klů, suspenzí, lepidel, pryskyři v nejrůznějšíh otevřenýh i uzvřenýh nádoáh, jíkáh, otevřenýh knáleh neo žleh. Použitelnost pro sníání hldiny sypkýh teriálů je oezená, dohází ke zkráení ěřiího rozshu. Vhodnost použití hldinoěru pro ěření sypkýh teriálů doporučujee konzultovt s výroe. Způso znčení ULS 53 kel (délk kelu v ) jen pro vrinty se způsoe připojení B H ovládí prvky: T nstvení pooí tlčítek M nstvení pooí g. per (MP8) L ez nstvovíh prvků ez LED způso připojení: G konektor ISO C konektor M12 B krátká kelová vývodk PG11 H kelová vývodk pro ohrnnou hdii typ výstupu: P spíní trnzistor PNP s otevřený kolektore S dvoustvový proudový spínč 4 A / A nstvitelný dosh (v d) jen vrinty ez nstvovíh prvků L s type výstupu I U : , (vrint 1 ) 4..., (vrint 2 ) , (vrint 6 ) ,... 1 (vrint 1 )... 2,... (vrint ) proesní připojení: provedení: G trukový závit F příru xiální dosh: 1, , , ,4... 1,5... N prostředí ez neezpečí výuhu Xi prostředí s neezpečí výuhu Příkldy správného oznčení ULS 53N 2 G P G T ULS 53Xi 6 G S B T ULS 53N F P H M ULS 53N 1 G P C L Příslušenství stndrdní v eně sníče 1x těsnění (pro ULS 53_ 1, 2, 6, 1, ) 1x připojoví konektor s krytí IP67 (pro verzi s konektore ISO) 1x gnetiké pero MP-8 (pro typ zřízení, které se g. pere nstvuje) volitelné z přípltek (viz ktlogový list příslušenství) plstové upevňoví tie PUM-G1, PUM-G1,5 PUM-G2,25 sěrové tryhtýře ST G1, ST G1,5 ST G2,25 nerezové neo oelové návrky NN-G1, ON-G1, NN-G1,5 ON-G1,5 zásuvk ELWIKA 412 K PG7 neo ELKA 412 K PG7 připojoví konektor s krytí IP67 (typ GAN-DADE 7A) s kele 5 (pro proudový výstup konektor typu ISO) připojoví konektor s krytí IP67 (typ GAN-DAEE 7A) s kele 5 (pro npěťový výstup konektor typu ISO) ohrnná hdie (pro verzi s vývodkou typu "H") ULS-53-dt-7.8

8 Mteriálové provedení část sníče typová vrint stndrdní teriál Pouzdro všehny plst PP Elektrokustiký ěnič všehny plst PVDF Příru UL_-53_- hliník s povrhovou úprvou (práškový lk) Kelová vývodk, konektor všehny plst PA Ohrn, ezpečnost, koptiilit nevýušnost Sníč je vyven ohrnou proti přepólování npájeího npětí, krátkodoéu přepětí ohrnou proti proudovéu přetížení n výstupu. Ohrn před neezpeč. dotyke je zjištěn lý ezpeč. npětí dle ČSN EN Elektrognetiká koptiilit v souldu s nori ČSN EN 5511/B, ČSN EN ČSN EN ž 6. Nevýušnost typů ULM 53Xi je zjištěn soulde s nori: ČSN EN 679- : 7; ČSN EN : 7 ČSN EN 679- : 7. Nevýušnost je ověřen FTZÚ AO 21 Ostrv Rdvnie, protokol č.: FTZÚ 9 ATEX 119X. N toto zřízení ylo vydáno prohlášení o shodě ve syslu zákon 22/1997 S. pozdějšíh zěn. Dodné elektriké zřízení splňuje poždvky pltnýh nřízení vlády n ezpečnost elektrognetikou koptiilitu. verze 5/15 ULS Dinel jsou registrovné ohrnné znáky společnosti Dinel, s.r.o. ULS-53-dt-8.6 Dinel, s.r.o. U Tesoy Zlín Tel. (entrál Zlín): Tel. (Prh): Fx: (+4) (+4) (+4)

Varianty snímačů. průmyslová elektronika

Varianty snímačů. průmyslová elektronika průyslová elektronik Ultrzvukové hldinoěry ULM 53 Určeno ke spojitéu ěření výšky hldin kplin, kšovitýh pstovitýh hot v otevřenýh i uzvřenýh nádoáh, jíkáh knáleh, žleh pod. Nstvení uď pooí dvou tlčítek,

Více

Varianty snímačů. průmyslová elektronika. K limitnímu snímání hladiny elektricky vodivých i nevodivých kapalin

Varianty snímačů. průmyslová elektronika. K limitnímu snímání hladiny elektricky vodivých i nevodivých kapalin průmyslová elektronik Kpitní hldinové snímče CLS 23 K limitnímu snímání hldiny elektriky vodivýh i nevodivýh kplin Miniturní provedení pro přímou montáž do nádrží, jímek, truek Jednoduhé nstvení pomoí

Více

Ultrasonic level meters ULM 53

Ultrasonic level meters ULM 53 průyslová elektronik Ultrsoni level eters ULM 53 For ontinuous level esureent of liquids (even if polluted), sh nd pste terils in open or losed vessels, sups, open hnnels, et. Vrints of level eter with

Více

Varianty snímačů. průmyslová elektronika

Varianty snímačů. průmyslová elektronika průmyslová elektronika Ultrazvukové hladinoměry ULM 53 Určeno ke spojitému měření výšky hladin kapalin, kašovitých a pastovitých hmot v otevřených i uzavřených nádobách, jímkách kanálech, žlabech apod.

Více

Ult r a z v u ko v é hl a d i n o m ě r y ULM 55

Ult r a z v u ko v é hl a d i n o m ě r y ULM 55 Ult r a z v u ko v é hl a d i n o m ě r y ULM 55 Určeno ke spojitému měření výšky hladin kapalin, kašovitých a pastovitých hmot v otevřených i uzavřených nádobách, jímkách kanálech, žlabech apod. Možnost

Více

ULTRAZVUKOVÉ HLADINOMĚRY ULM 53 NÁVOD K OBSLUZE

ULTRAZVUKOVÉ HLADINOMĚRY ULM 53 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ULTRAZVUKOVÉ HLADINOMĚRY ULM 53 Před prvním použitím snímače si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny bez

Více

ULTRAZVUKOVÉ HLADINOMĚRY ULM 70

ULTRAZVUKOVÉ HLADINOMĚRY ULM 70 ULTRAZVUKOVÉ HLADINOMĚRY ULM 70 Určeno pro kontinuální bezkontaktní měření výšky hladin kapalin a sypkých materiálů Výborně čitelný OLED displej Okamžité zobrazení měřených hodnot Pokročilé inteligentní

Více

Varianty snímačů. průmyslová elektronika

Varianty snímačů. průmyslová elektronika průmyslová elektronika Ultrazvukové hladinoměry ULM 70 Určeno pro kontinuální bezkontaktní měření výšky hladin kapalin a sypkých materiálů Okamžité zobrazení měřených hodnot na OLED displeji Kopírování

Více

Ult r a z v u ko v é hl a d i n o m ě r y ULM 53N

Ult r a z v u ko v é hl a d i n o m ě r y ULM 53N Ult r a z v u ko v é hl a d i n o m ě r y ULM 53N Určeno ke spojitému měření výšky hladin kapalin, kašovitých a pastovitých hmot v otevřených i uzavřených nádobách, jímkách kanálech, žlabech apod. Progresivní

Více

Ultrazvukové hladinoměry ULM 53. Návod k OBSLUZE. průmyslová elektronika

Ultrazvukové hladinoměry ULM 53. Návod k OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika Návod k OBSLUZE Ultrazvukové hladinoměry ULM 53 Před prvním použitím hladinoměru si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje

Více

SINEAX C 402 Hlásič mezních hodnot

SINEAX C 402 Hlásič mezních hodnot pro stejnosměrné proudy neo stejnosměrná npětí Použití SINEAX C 402 (or. 1) se používá především k sledování mezních hodnot při měřeních s proudovými neo npěťovými signály. Signlizce se přitom provádí

Více

Návod k OBSLUZE. průmyslová elektronika. industrial electronics. industrielle elektronik. промышленная электроника

Návod k OBSLUZE. průmyslová elektronika. industrial electronics. industrielle elektronik. промышленная электроника průmyslová elektronika Návod k OBSLUZE industrial electronics industrielle elektronik промышленная электроника Ultrazvukové hladinoměry ULM 53 Před prvním použitím snímače si důkladně přečtěte pokyny uvedené

Více

Příložné hladinové snímače GPLS 25

Příložné hladinové snímače GPLS 25 průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Příložné hladinové snímače GPLS 25 Před prvním použitím snímače si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje

Více

Kapacitní hladinoměry CLM 36

Kapacitní hladinoměry CLM 36 průmyslová elektronika Určeno ke spojitému měření výšky hladin kapalin a sypkých materiálů Široké spektrum použití, přímá montáž do zásobníků, sil, jímek apod. Varianty s lanovou elektrodou nebo s izolací

Více

Varianty snímačů. průmyslová elektronika

Varianty snímačů. průmyslová elektronika průmyslová elektronika Ultrazvukové hladinoměry ULM 70 Určeno ke spojitému měření výšky hladin kapalin, kašovitých a pastovitých hmot v otevřených i uzavřených nádobách, jímkách kanálech, žlabech apod.

Více

KAPACITNÍ HLADINOVÉ SNÍMAČE DLS 27

KAPACITNÍ HLADINOVÉ SNÍMAČE DLS 27 KAPACITNÍ HLADINOVÉ SNÍMAČE DLS 27 Pro limitní měření výšky hladiny kapalných a sypkých látek Univerzální použití (sypké materiály, vodivé a nevodivé kapaliny, agresivní látky, ropné produkty apod.) Přímá

Více

Ultrazvukové hladinoměry ULM 53 Ultrazvukové snímače ULS 53 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

Ultrazvukové hladinoměry ULM 53 Ultrazvukové snímače ULS 53 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Ultrazvukové hladinoměry ULM 53 Ultrazvukové snímače ULS 53 Před prvním použitím hladinoměru si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte.

Více

předběžná data plastové granuláty) a elektricky nevodivých kapalin (rostliné oleje, nafta, benzín), Maximální délka elektrody 1 m.

předběžná data plastové granuláty) a elektricky nevodivých kapalin (rostliné oleje, nafta, benzín), Maximální délka elektrody 1 m. předběžná data průmyslová elektronika Kapacitní hladinoměry DLM 35 Pro kontinuální měření výšky hladiny kapalin nebo sypkých materiálů Široké spektrum použití, přímá montáž do nádrží, nádob, jímek nebo

Více

KAPACITNÍ HLADINOVÉ SNÍMAČE CLS 23

KAPACITNÍ HLADINOVÉ SNÍMAČE CLS 23 KAPACITNÍ HLADINOVÉ SNÍMAČ CLS 23 K limitnímu snímání hladiny elektricky vodivých i nevodivých kapalin Kompaktní miniaturní provedení Jednoduché nastavování pomocí magnetického pera Přímá montáž do nádrží,

Více

Kapa c i t n í h l a d i n o m ě r y CLM 36

Kapa c i t n í h l a d i n o m ě r y CLM 36 Kapa c i t n í h l a d i n o m ě r y CLM 36 Určeno ke spojitému měření výšky hladin kapalin a sypkých materiálů Široké spektrum použití, přímá montáž do zásobníků, sil, jímek apod. Varianty s lanovou elektrodou

Více

KAPACITNÍ SNÍMAČ CLS 53 NÁVOD K OBSLUZE

KAPACITNÍ SNÍMAČ CLS 53 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE KAPACITNÍ SNÍMAČ CLS 53 Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny bez předchozího

Více

KAPACITNÍ HLADINOVÉ SNÍMAČE CLS 23

KAPACITNÍ HLADINOVÉ SNÍMAČE CLS 23 KAPACITNÍ HLADINOVÉ SNÍMAČ CLS 23 K limitnímu snímání hladiny elektricky vodivých i nevodivých kapalin Kompaktní miniaturní provedení Jednoduché nastavování pomocí magnetického pera Přímá montáž do nádrží,

Více

Ultrazvukové hladinoměry ULM 53 Ultrazvukové snímače ULS 53

Ultrazvukové hladinoměry ULM 53 Ultrazvukové snímače ULS 53 průyslová elektronk NÁVOD K OBSZE ltrzvukové hldnoěry M 53 ltrzvukové sníče S 53 Před první použtí hldnoěru s důkldně přečtěte pokyny uvedené v toto návodu pečlvě s jej ushovejte. Výrobe s vyhrzuje právo

Více

KAPACITNÍ HLADINOVÉ SNÍMAČE CLS 23

KAPACITNÍ HLADINOVÉ SNÍMAČE CLS 23 KAPACITNÍ HLADINOVÉ SNÍMAČ CLS 23 K limitnímu snímání hladiny elektricky vodivých i nevodivých kapalin Kompaktní miniaturní provedení Jednoduché nastavování pomocí magnetického pera Přímá montáž do nádrží,

Více

NÁVOD K OBSLUZE JISKROVĚ BEZPEČNÉ NAPÁJECÍ JEDNOTKY

NÁVOD K OBSLUZE JISKROVĚ BEZPEČNÉ NAPÁJECÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE JISKROVĚ BEZPEČNÉ NAPÁJECÍ JEDNOTKY Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny

Více

Jiskrově bezpečné napájecí jednotky. Návod k OBSLUZE. průmyslová elektronika

Jiskrově bezpečné napájecí jednotky. Návod k OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika Návod k OBSLUZE Jiskrově bezpečné napájecí jednotky Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje

Více

PŘÍSLUŠENSTVÍ A DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

PŘÍSLUŠENSTVÍ A DOPLŇKOVÝ SORTIMENT PŘÍSLUŠENSTVÍ A DOPLŇKOVÝ SORTIMENT Návarky NN a ON Pro mechanické upevnění ultrazvukových a kapacitních hladinoměrů ULM, CLM a kapacitních snímačů CLS, DLS. označení pro typ snímače rozměr A rozměr B

Více

Návod k OBSLUZE. průmyslová elektronika

Návod k OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika Návod k OBSLUZE Ultrazvukové hladinoměry ULM 53 Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje

Více

Kapacitní hladinoměr CLM 40 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

Kapacitní hladinoměr CLM 40 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Kapacitní hladinoměr CLM 40 Před prvním použitím hladinoměru si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje

Více

NÁVOD K OBSLUZE JISKROVĚ BEZPEČNÉ NAPÁJECÍ JEDNOTKY

NÁVOD K OBSLUZE JISKROVĚ BEZPEČNÉ NAPÁJECÍ JEDNOTKY NÁVOD K OBSLUZE JISKROVĚ BEZPEČNÉ NAPÁJECÍ JEDNOTKY Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny

Více

Pneumatické pohony do velikosti 750 cm² Typ 3271 Typ 3277 pro integrovanou montáž pozicionéru

Pneumatické pohony do velikosti 750 cm² Typ 3271 Typ 3277 pro integrovanou montáž pozicionéru Pneumtické pohony do velikosti 750 cm² Typ 3271 Typ 3277 pro integrovnou montáž pozicionéru Použití Zdvihový pohon vhodný především pro montáž n ventily konstrukce 240, 250, 280, 290 mikroventil typu 3510

Více

abtech 3 anamet 15 bimed 105 reiku 141 abtech Tiskové chyby v katalogu vyhrazeny.

abtech 3 anamet 15 bimed 105 reiku 141 abtech Tiskové chyby v katalogu vyhrazeny. 3 15 105 11 Vydáno: 3/201 Tiskové hyy v ktlogu vyhrzeny. osh Ateh je Němeká společnost, která se zývá vývojem výroou skříněk do strojního průmyslu. Skříňky se vyznčují svojí kvlitou, pevností, vysokým

Více

Instalační návod. Záložní ohřívač nízkoteplotního monobloku Daikin Altherma EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Instalační návod. čeština

Instalační návod. Záložní ohřívač nízkoteplotního monobloku Daikin Altherma EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Instalační návod. čeština Záložní ohřívč nízkoteplotního monoloku Dikin Altherm EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Záložní ohřívč nízkoteplotního monoloku Dikin Altherm češtin Osh Osh O této dokumentci. O tomto dokumentu... Informce o skříni.

Více

NÁVOD K OBSLUZE HLADINOVÝ SNÍMAČ FLD 48 "MEDÚZA"

NÁVOD K OBSLUZE HLADINOVÝ SNÍMAČ FLD 48 MEDÚZA NÁVOD K OBSLUZE HLADINOVÝ SNÍMAČ FLD 48 "MEDÚZA" Před prvním použitím snímače si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny bez

Více

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Místní zobrazovací jednotka LDU 401 Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje

Více

MaRweb.sk

MaRweb.sk LMK tlustovrstvý keramický sensor čelní membrána tlaková přípojka z nerezové oceli nebo PVDF jmenovitý tlak od 0... 60 mbar do 0... 60 bar LMK byla navržena speciálně pro procesní měřící techniku a pro

Více

montáží směr otáčení při bei Y = 0 V při poloze přepínače 1 resp.0 elektronicky reverzovatelný...

montáží směr otáčení při bei Y = 0 V při poloze přepínače 1 resp.0 elektronicky reverzovatelný... echnický list SF2A-MF Klpkový pohon se zpětným pružinovým chodem, schopný komunikce pro přestvování VZ klpek ve vzduchotechnických klimtizčních zřízeních udov velikost klpky do cc m 2 krouticí moment 2

Více

Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka

Technická dokumentace Ing. Lukáš Procházka Tehniká dokumente ng Lukáš Proházk Tém: hlvní část dokumentu, orázky, tulky grfy 1) Osh hlvní části dokumentu ) Orázky, tulky grfy ) Vzore rovnie Hlvní část dokumentu Hlvní část dokumentu je řzen v následujíím

Více

KAPACITNÍ HLADINOMĚRY CLM 36

KAPACITNÍ HLADINOMĚRY CLM 36 KAPACITNÍ HLADINOMĚRY CLM 36 Určeno ke spojitému měření výšky hladin kapalin a sypkých materiálů Široké spektrum použití, přímá montáž do zásobníků, sil, jímek apod. Varianty s lanovou elektrodou nebo

Více

Obrázek: LHS 21S SYSTEM (viz str ) 7 Profesionální integrace nebo kontrolovaný samostatný provoz

Obrázek: LHS 21S SYSTEM (viz str ) 7 Profesionální integrace nebo kontrolovaný samostatný provoz Ohřívče vzduchu LHS Řd ohřívčů vzduchu LHS pokrývá široký rozsh výkonu od 550 W do 40 kw. Díky této rozmnitosti jsou ohřívče vzduchu LHS vhodné prkticky pro všechny horkovzdušné plikce. Různá provedení

Více

Pájený tepelný výměník XB

Pájený tepelný výměník XB Popis Řd tepelných výměníků XB s mědí pájenou deskou je určen k použití v systémech dálkového vytápění (DH) neo chlzení (DC), npříkld pro výrou užitkové teplé vody, jko pomocné topné stnice k oddělení

Více

Kapacitní přibližovací snímač CPS-24 - návod

Kapacitní přibližovací snímač CPS-24 - návod Kapacitní přibližovací snímač CPS-24 - návod I. Popis Kapacitní přibližovací snímače CPS-24 jsou určeny k detekci přiblížení nebo vyhodnocení pohybu pevných předmětů, k indikaci stavu hladiny neabrazivních

Více

LMK 351. LMK 351 Vestavná sonda

LMK 351. LMK 351 Vestavná sonda LMK 5 Výhody kapacitní keramický senzor bez olejové náplně s vysokou odolností proti agresivním médiím jako jsou kyseliny a louhy nízká teplotní chyba dlouhodobá stabilita provedení Ex: (nerezová tlaková

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt relizovný n PŠ Nové Město nd Metují s finnční podporou v Operční proru Vzdělávání pro konkurencescopnost Královérdeckéo krje Modul 03 - Tecnické předěty In. Jn Jeelík - nuk o rovnováze kplin jejic

Více

Kapacitní hladinoměry CLM 36

Kapacitní hladinoměry CLM 36 MaRweb.sk www.marweb.sk Kapacitní hladinoměry CLM 36 Určeno ke spojitému měření výšky hladin kapalin a sypkých materiálů Široké spektrum použití, přímá montáž do zásobníků, sil, jímek apod. Varianty s

Více

Rozsah nastavení citlivosti 10 až 250 kω Zpoždění výstupů 0,5 až 10 sec. Zatížitelnost kontaktů - max. proud 2 A

Rozsah nastavení citlivosti 10 až 250 kω Zpoždění výstupů 0,5 až 10 sec. Zatížitelnost kontaktů - max. proud 2 A Nástěnné vyhodnocovací jednotky Dvoukanálové pro připojení dvou snímačů nebo sond, dva nezávislé reléové výstupy Integrovaný zdroj napětí pro napájení snímačů a sond Nástěnné provedení, jednoduchá obsluha,

Více

Hladinový snímač FLD 48 "Medúza" NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

Hladinový snímač FLD 48 Medúza NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Hladinový snímač FLD 48 "Medúza" Před prvním použitím snímače si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje

Více

ELEKTRICKY OVLÁDANÉ PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE WE 10

ELEKTRICKY OVLÁDANÉ PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE WE 10 ELEKRICKY OVLÁDNÉ ŘÍMOČRÉ ŠOUÁKOVÉ ROZVÁDĚČE WE WK 499 78 NS ž do 3,5 M ž do 2 dm 3 /min WK 499 78 římočré šoupátkové rozvděče typu WE... ovládné elektromgnety jsou používány k řízení směru proudu kpliny

Více

Pro zabalení zařízení se používají plastové sáčky. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, zabráníte tím nebezpečí udušení.

Pro zabalení zařízení se používají plastové sáčky. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, zabráníte tím nebezpečí udušení. Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-8070D Dříve než zčnete zřízení používt si přečtěte tento Stručný návod k osluze, kde nleznete pokyny pro správné nstvení instlci. Více informcí o použití všech funkcí,

Více

Snímač LMP 331 je určen pro měření tlaků popř. Výšky hladiny kapalin, emulsí a kalů ve speciálních technologických nízká chyba vlivem teploty

Snímač LMP 331 je určen pro měření tlaků popř. Výšky hladiny kapalin, emulsí a kalů ve speciálních technologických nízká chyba vlivem teploty LMP piezoresistivní nerezový sensor čelní membrána hydrostatické měření výšky hladiny čistých kapalin jmenovitý tlak od 0... 00 mbar do 0... 40 bar (0... mh O. do 0... 400 mh O) Snímač LMP je určen pro

Více

Technická data. Všeobecné specifikace. Spínací vzdálenost s n 10 mm

Technická data. Všeobecné specifikace. Spínací vzdálenost s n 10 mm 0102 Objednací název Komfortní řada 10 mm v jedné rovině Příslušenství BF 30 Montážní příruba, 30 mm Technická data Všeobecné specifikace Funkce spínacího prvku NAMUR rozpínací kontakt Spínací vzdálenost

Více

Technická data. Všeobecné specifikace. Spínací vzdálenost s n 8 mm

Technická data. Všeobecné specifikace. Spínací vzdálenost s n 8 mm Objednací název Zvýšená spínací vzdálenost 8 mm v jedné rovině Schválení ATEX pro zónu 2 a zónu 22 Příslušenství BF 8 Montážní příruba, 8 mm EXG-8 Držák pro rychlou montáž, s pevným dorazem Technická data

Více

9 Kladiva, průbojníky, sekáče

9 Kladiva, průbojníky, sekáče Kldiv, průojníky, sekáče Speciální postup při výroě kldiv KAIVO 1. Řezání: n stroji, plochá ocel se nřeže do poždovných tvrů:přesností řezu je zjištěn minimální spotře kvlitního mteriálu. 2. Kování: díly

Více

RPE3-06. Popis konstrukce a funkce HC /2011. Elektromagneticky ovládané rozváděče. Nahrazuje HC /2009

RPE3-06. Popis konstrukce a funkce HC /2011. Elektromagneticky ovládané rozváděče. Nahrazuje HC /2009 Elektromgneticky ovládné rozváděče RE3-06 HC 4010 11/2011 D n 06 p mx 350 br Q mx 80 dm 3 min -1 certifikce CSA D n 06 p mx 320 br 80 dm 3 min -1 Nhrzuje HC 4010 12/2009 4/3, 4/2 rozváděče šoupátkové konstrukce

Více

Konstrukce 250 Pneumatické regulační ventily typ 3251-1 a typ 3251-7. Přímý ventil typ 3251. Provedení podle DIN

Konstrukce 250 Pneumatické regulační ventily typ 3251-1 a typ 3251-7. Přímý ventil typ 3251. Provedení podle DIN Konstrukce 250 Pneumtické regulční ventily typ 3251-1 typ 3251-7 Přímý ventil typ 3251 Provedení podle DIN Použití Regulční ventil pro procesní techniku při vysokých průmyslových poždvcích Jmenovitá světlost

Více

Ultrazvukové hladinoměry ULM 53L. Návod k OBSLUZE. průmyslová elektronika

Ultrazvukové hladinoměry ULM 53L. Návod k OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika Návod k OBSLUZE Ultrazvukové hladinoměry ULM 53L Před prvním použitím hladinoměru si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje

Více

Kapacitní hladinové snímače DLS-27 - návod

Kapacitní hladinové snímače DLS-27 - návod Kapacitní hladinové snímače DLS-27 - návod I. Popis Kapacitní hladinové snímače DLS-27 jsou určeny k limitnímu snímání hladiny kapalných a sypkých látek v nádržích, trubkách, zásobnících, silech, jímkách,

Více

ŠOUPÁTKA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY

ŠOUPÁTKA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ŠOUPÁTKA DOMOVNÍ PŘÍPOJKY přehled Konstrukční hrkteristiky Šoupátk z tvárné litiny měketěsnií klínové s hldkým volným průtokovým knálem přírubová šoupátk šoupátk s ISO hrdly šoupátk závitová vevřoví šoupátk

Více

Hladinoměry Ultrazvukové

Hladinoměry Ultrazvukové Hladinoměry Ultrazvukové Přehled 50 VEGASON série 60 52 Rozměry 57 AL-CS - 49 Hladinoměry Ultrazvukové VEGASON: Bezkontaktní měření ení kapalin a sypkých h materiálů pomocí ultrazvukový vých vln Měřicí

Více

Vazební člen, 6-8 A 38.51/ / vazební člen s elektromechanickým relé, 1P ší ka 6,2 mm, 2P ší ka 14,3 mm

Vazební člen, 6-8 A 38.51/ / vazební člen s elektromechanickým relé, 1P ší ka 6,2 mm, 2P ší ka 14,3 mm Vzební člen, 6-8 A 38.51/61 38.51.3 / 38.61.3 vzební člen s elektromechnickým relé, 1P ší k 6,2 mm, 2P ší k,3 mm - DC AC/DC ovládání - provedení pro dlouhá vedení - integrovný indikční EMC modul - bezpečné

Více

PŘÍSLUŠENSTVÍ A DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

PŘÍSLUŠENSTVÍ A DOPLŇKOVÝ SORTIMENT PŘÍSLUŠENSTVÍ A DOPLŇKOVÝ SORTIMENT NÁVARKY NEREZOVÉ NN A OCELOVÉ ON Pro mechanické upevnění snímačů se závitem. DLS 27; CLS 23 normální provedení provedení se zámkem označení pro snímač A B (mm) C (mm)

Více

Tlakové regulační ventily E/P tlakové regulační ventily Série ED02. Katalogová brožurka

Tlakové regulační ventily E/P tlakové regulační ventily Série ED02. Katalogová brožurka Tlakové regulační ventily E/P tlakové regulační ventily Série ED02 Katalogová brožurka 2 Tlakové regulační ventily E/P tlakové regulační ventily Série ED02 Qn= 120 l/min Přípoj stlačeného vzduchu výstup:

Více

Sensorboxy SRBP, binární

Sensorboxy SRBP, binární hlavní údaje Všeobecné údaje Tyto sensorboxy slouží ke snímání koncových poloh kyvných pohonů v procesní technice, kde se jedná o přepravu, dávkování nebo plnění plynných či kašovitých hmot nebo sypkého

Více

KAPACITNÍ HLADINOMĚRY CLM 36

KAPACITNÍ HLADINOMĚRY CLM 36 KAPACITNÍ HLADINOMĚRY CLM 36 Určeno ke spojitému měření výšky hladin kapalin a sypkých materiálů Široké spektrum použití, přímá montáž do zásobníků, sil, jímek apod. Varianty s lanovou elektrodou nebo

Více

Technická data. Rozměry

Technická data. Rozměry Objednací název 10 mm v jedné rovině Schválení ATEX pro zónu 2 a zónu 22 Příslušenství BF 0 Montážní příruba, 0 mm S Technická data Všeobecné specifikace Spínací funkce Normálně otevřený (NO) Typ výstupu

Více

Kapacitní hladinoměr CLM 40. Návod k OBSLUZE. průmyslová elektronika

Kapacitní hladinoměr CLM 40. Návod k OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika Návod k OBSLUZE Kapacitní hladinoměr CLM 40 Před prvním použitím hladinoměru si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje

Více

Ponorné sondy pro měření hladiny odpadních vod

Ponorné sondy pro měření hladiny odpadních vod TSP M Ponorné sondy pro měření hladiny odpadních vod měření na principu hydrostatického tlaku zajišťuje odolnost proti znečištění, proti korozi a proti vlivu výparů ATEX 0311 sonda je vhodná pro silně

Více

LMK 358 LMK 358. Dělitelná nerezová ponorná sonda. Keramický senzor. Nerezová ponorná sonda

LMK 358 LMK 358. Dělitelná nerezová ponorná sonda. Keramický senzor. Nerezová ponorná sonda LMK 358 Dělitelná nerezová ponorná sonda Keramický senzor Přesnost podle IEC 60770: standard: 0,35 % FSO varianta: 0,25 % FSO Rozsahy od 0... 40 cmh2o do 0... 00 mh2o Přednosti LMK 358 možnost oddělení

Více

DS 4 DS 4. Tlakový spínač pro pneumatiku / vakuovou techniku

DS 4 DS 4. Tlakový spínač pro pneumatiku / vakuovou techniku Tlakový spínač pro pneumatiku / vakuovou techniku nebo 2 spínací výstupy spínací výstupy volně konfigurovatelné přes adaptér nebo programovací zařízení jmenovitý tlak od 0... bar do 0... 0 bar rovněž...

Více

ELEKTRICKY OVLÁDANÉ PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE WE 6 SÉRIE 32

ELEKTRICKY OVLÁDANÉ PŘÍMOČARÉ ŠOUPÁTKOVÉ ROZVÁDĚČE WE 6 SÉRIE 32 ELEKRICKY OVLÁDNÉ ŘÍMOČRÉ ŠOUÁKOVÉ ROZVÁDĚČE WE 6 SÉRIE 32 WK 42 97 velikost 6 do 35 M 8 dm 3 /min WK 42 97 římočré šoupátkové rozvděče typu WE6 ovládné elektromgnety jsou používány k řízení směru proudu

Více

LMK 351 LMK 351. Vestavná sonda

LMK 351 LMK 351. Vestavná sonda LMK 5 kapacitní keramický sensor čelní membrána jmenovitý tlak 0... 40 mbar do 0... 0 bar (0 40 cmh O do 0... 00 mh O) přesnost dle IEC 60770: 0,5 % FSO Další: 0,5 % FSO LMK 5 byla navržena speciálně pro

Více

01-09.7 10.14.CZ Zpětné ventily a zpětné uzavíratelné ventily ZV 226 a ZV 236

01-09.7 10.14.CZ Zpětné ventily a zpětné uzavíratelné ventily ZV 226 a ZV 236 01-09.7 10.14.CZ Zpětné ventily zpětné uzvírtelné ventily ZV 226 ZV 26-1- ZV 226 ZV 26 Zpětné ventily zpětné uzvírtelné ventily 15 ž 200, PN 16, 25 Popis Zpětné ventily ZV 2x6 jsou smočinné uzávěry s vynikjícími

Více

Tlakové regulační ventily E/P tlakové regulační ventily Série ED07. Katalogová brožurka

Tlakové regulační ventily E/P tlakové regulační ventily Série ED07. Katalogová brožurka Katalogová brožurka 2 Qn= 1300 l/min Elektr. přípoj: Přes připojení signálu Přípoj signálu: Vstup a výstup, Zástrčka, M12, - pólový 4 Qn= 1300 l/min 9 Příslušenství Samostatná základová deska, Norma: ISO

Více

LMK 457 LMK 457. Hydrostatické snímače výšky hladiny pro lodní výstroj

LMK 457 LMK 457. Hydrostatické snímače výšky hladiny pro lodní výstroj Hydrostatické snímače výšky hladiny pro lodní výstroj kapacitní keramický senzor materiály: 1.4571; na přání CuNiFe ponorné nebo přírubové provedení jmenovité rozsahy od 0... 40 cmh 2 O do 0 200 mh 2 O

Více

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY S ŘEMENOVÝM PŘEVODEM

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY S ŘEMENOVÝM PŘEVODEM RDIÁLNÍ VENTILÁTORY S ŘEMENOVÝM PŘEVODEM Technická dokumentace číslo : TD 16. platí od: 5 / kontakt : LTEKO s.r.o. Pod ihelnou 454 67 4 Hostomice pod rdy zech Republic telefon: +411 5 1 ; +411 53 1 fax:

Více

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění.

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění. Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN Než zčnete zřízení sestvovt, přečtěte si rožuru Bezpečnostní předpisy pokyny. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze, yste sestvení

Více

Ponorné kalové kanalizační čerpadlo 150 AFHU. Materiálové provedení Hlavní díly čerpadla jsou z těchto konstrukčních materiálů:

Ponorné kalové kanalizační čerpadlo 150 AFHU. Materiálové provedení Hlavní díly čerpadla jsou z těchto konstrukčních materiálů: Použití Ponorné klové čerpdlo 50 AFHU se upltňuje v knlizč ních soustvách, čistírnách odpdních vod, v průmyslových zřízeních, ve stokových sítích, v různých jímcích ojektech k promíchávání čerpání odpdních

Více

THERMOCONT TT-, TV-, TW-, TB-, TL-, TR- SNÍMAČ TEPLOTY

THERMOCONT TT-, TV-, TW-, TB-, TL-, TR- SNÍMAČ TEPLOTY THERMOCONT TT-, TV-, TW-, TB-, TL-, TR- SNÍMAČ TEPLOTY Výrobce: NIVELCO Process Control Co. H-1043 Budapest, Dugonics u. 11. Phone: (36-1) 889-0100 Fax: (36-1) 889-0200 E-mail: sales @nivelco.com www.nivelco.com

Více

KAPACITNÍ HLADINOVÉ SNÍMAČE CLS 23 NÁVOD K OBSLUZE

KAPACITNÍ HLADINOVÉ SNÍMAČE CLS 23 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE KAPACITNÍ HLADINOVÉ SNÍMAČE CLS 23 Před prvním použitím snímače si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny

Více

DMP 343 DMP 343. MaRweb.sk www.marweb.sk. Průmyslový snímač tlaku pro nízké tlaky

DMP 343 DMP 343. MaRweb.sk www.marweb.sk. Průmyslový snímač tlaku pro nízké tlaky MaRweb.sk www.marweb.sk DMP 4 pro nízké tlaky piezoresistivní polovodičový sensor pro neagresivní plyny přesnost dle IEC 60770: 0,5 % FSO jmenovitý tlak od 0... 0 mbar do 0... 000 mbar Snímač tlaku DMP

Více

DMP 343 DMP 343. Průmyslový snímač tlaku. Bez oddělení od média. Přesnost podle IEC 60770: 0,35 % FSO

DMP 343 DMP 343. Průmyslový snímač tlaku. Bez oddělení od média. Přesnost podle IEC 60770: 0,35 % FSO DMP 4 Průmyslový snímač tlaku Bez oddělení od média Přesnost podle IEC 60770: 0,5 % FSO Rozsahy tlaku od 0... 0 mbar do 0... 000 mbar Přednosti vynikající linearita nízká chyba vlivem teploty vynikající

Více

Potrubní systémy. collect: Shromažďovat, pojmout a zachycovat

Potrubní systémy. collect: Shromažďovat, pojmout a zachycovat collect: Shromžďovt, pojmout zchycovt Potruní systémy 132 Potruní systémy Nerezové hrdlové potruí ACO PIPE Úvod Zákldní informce Klíčové vlstnosti 134 135 Rovné potruí Rovné potruí s hrdlem Rovné potruí

Více

ověření Písemné ověření a ústní zdůvodnění

ověření Písemné ověření a ústní zdůvodnění PROFESNÍ KVALIFIKACE Montér lktrikýh rozvěčů (kó: 26-019-H), 42 hoin (z PK1 60 hoin) + zkoušk (8hoin) Zčátk profsního vzělávání 26. 4. 2014; Dtum ukonční 15. 6. 2014 Rozpis výuky Miroslv Chumhl, soot 3.

Více

Montazni navod. 6'x8' - TwinWall Glazing. Approx. Dim. 248x185x209cm / 97¾"x72¾"x82¼" 13.01_Czech_74085

Montazni navod. 6'x8' - TwinWall Glazing. Approx. Dim. 248x185x209cm / 97¾x72¾x82¼ 13.01_Czech_74085 Montzni nvod 6'x8' - TwinWll Glzing Approx. Dim. 2488509cm / 97¾"x72¾"x82¼" 13.01_Czech_74085 CZ DŮLEŽITÉ Předtím, než zčnete sestvovt tento skleník, si pečlivě přečtěte tyto pokyny. Uchovávejte tyto pokyny

Více

VIESMANN. VITOMAX 200-HW Horkovodní kotel pro přípustnou výstupní teplotu vyšší než 120 C Třítahový kotel Topný výkon 0,52 až 2,84 MW

VIESMANN. VITOMAX 200-HW Horkovodní kotel pro přípustnou výstupní teplotu vyšší než 120 C Třítahový kotel Topný výkon 0,52 až 2,84 MW VIESMANN VITOMAX 200-HW Horkovodní kotel pro přípustnou výstupní teplotu vyšší než 120 C Tříthový kotel Topný výkon 0,52 ž 2,84 MW List technických údjů Obj. č. ceny n poptávku Nepltí k dimenzování kotle.

Více

Přímá montáž EFEKTIVNÍ A BEZPEČNÉ UCHYCENÍ PODLAHOVÝCH ROŠTŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky.

Přímá montáž EFEKTIVNÍ A BEZPEČNÉ UCHYCENÍ PODLAHOVÝCH ROŠTŮ. Hilti. Splní nejvyšší nároky. Přímá montáž EFEKTIVNÍ A BEZPEČNÉ UCHYCENÍ PODAHOVÝCH ROŠTŮ Hilti. Splní nejvyšší nároky. Přímá montáž - Efektivní ezpečné Přímá montáž - Efektivní ezpečné Aplike Držáky podlhovýh roštů X-FCM Progrm upevňovíh

Více

Varianty snímačů. předběžný datalist. průmyslová elektronika. Univerzální použití pro limitní snímání výšky hladiny kapalných a sypkých látek

Varianty snímačů. předběžný datalist. průmyslová elektronika. Univerzální použití pro limitní snímání výšky hladiny kapalných a sypkých látek předběžný datalist průmyslová elektronika Kapacitní hladinové snímače DLS 5 Univerzální použití pro limitní snímání výšky hladiny kapalných a sypkých látek Přímá montáž do zásobníků, sil, násypek, nádrží,

Více

LMP 307 LMP 307. Nerezová ponorná sonda pro měření výšky hladiny

LMP 307 LMP 307. Nerezová ponorná sonda pro měření výšky hladiny pro měření výšky hladiny Polovodičový tenzometr s nerezovou oddělovací membránou průměr 27 mm měření výšky hladiny vody a čistých nebo lehce znečištěných kapalin jmenovité rozsahy od 0... 1 mh 2 O do 0...

Více

Měřicí převodník tlaku DMU 10 D provedení pro diferenční tlak

Měřicí převodník tlaku DMU 10 D provedení pro diferenční tlak Měřicí převodník tlaku DMU D provedení pro diferenční tlak DMU D Digitální ukazatel DA DMU D s nasazovacím ukazatelem DA Měřicí převodník tlaku DMU D P1 P2 Výměna filtru Filtr Použití Pro elektronické

Více

Hladinový limitní spínač

Hladinový limitní spínač Hladinový limitní spínač LFFS Smáčené části z nerezu a plastu PEEK Kompaktní konstrukce pro hygienické aplikace, připojení dle standardů 3-A, FDA a EHEDG Přesné spínání bez nutnosti kalibrace Teplota media

Více

1 2 c 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 1 16 17 1 2 c c 18 19 20 21 2 22 23 24 25 26 27 28 d c 29 c 1. ROZKLÁDÁNÍ KONSTRUKCE Odepněte pojistku (). Rozložte konstrukci zvednutím mdl směrem vzhůru, dokud

Více

Tlaková čidla SPAW, s displejem

Tlaková čidla SPAW, s displejem Všeobecné údaje 9 rozsahů tlaku 1 +1 bar až 0 +100 barů 4místný displej LED, dobře čitelný, robustní stupeň krytí IP67 displej otočný o 360 přesnost 1 %, opakovatelná přesnost 0,15 % teplota média 20 85

Více

Test PO - otázky pro ročník 2013/2014

Test PO - otázky pro ročník 2013/2014 Okruh 1 represe Č. Otázk Odp. 1. Proudnii hsič přenáší: ) z opskem huií dolů, pod prvou pží neo v levé rue ) z opskem huií dolů, pod levou pží neo v levé rue ) z opskem huií dolů, pod prvou pží neo v prvé

Více

Radarové hladinoměry GRLM 70 "Miranda"

Radarové hladinoměry GRLM 70 Miranda průmyslová elektronika Radarové hladinoměry GRLM 70 "Miranda" Radarové hladinoměry s vedenou vlnou (princip TDR) Určeno pro spolehlivé měření výšky hladiny nejrůznějších kapalin, sypkých materiálů, kašovitých

Více

průmyslová elektronika

průmyslová elektronika průmyslová elektronika Programovatelné zobrazovací jednotky PDU Pro měření a zobrazování fyzikálních veličin (výška hladiny, teplota, průtok apod.) Pro připojení hladinoměrů s proudovým nebo napěťovým

Více

Hladinový limitní spínač LBFI

Hladinový limitní spínač LBFI Hladinový limitní spínač LBFI s místním nastavením spínacího bodu Spolehlivá detekce hladiny kapalin, granulátů i sypkých materiálů Malá ponorná hloubka Schopnost rozlišení kapaliny a pěny Vhodný i pro

Více

Max. obsah oleje stlačeného vzduchu Pevnost v rázu max. (směr XYZ) Mez únavy při kmitavém napětí (směr XYZ) Odběr klidového proudu

Max. obsah oleje stlačeného vzduchu Pevnost v rázu max. (směr XYZ) Mez únavy při kmitavém napětí (směr XYZ) Odběr klidového proudu Sensorika Tlaková čidla Spínací tlak: - - 2 bar Elektronický Výstupní signál Digitální: 2 výstupy - výstup IO - Link Elektr. přípoj: Zástrčka, M2x, 4 - pólový 233 Certifikáty Naměřená hodnota Zobrazení

Více

LF Elektroinstalační kanály plastové pro universální použití

LF Elektroinstalační kanály plastové pro universální použití LF Elektroinstlční knály plstové pro universální použití Systém je určen pro ukládání vedení v oblsti občnské výstvby, pro knceláře, skldové výrobní prostory gráže dlších objektech ve kterých je vedle

Více

OM 45 4 1/2 MÍSTNÝ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ

OM 45 4 1/2 MÍSTNÝ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ OM 45 4 1/2 MÍSTNÝ DC VOLTMETR/AMPÉRMETR MONITOR PROCESŮ 1 NÁVOD K OBSLUZE OM 45 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Prosím přečtěte si pozorně přiložené bezpečnostní pokyny a dodržujte je! Tyto přístroje by měly být

Více

Elektrické spojovací techniky Elektrické konektory Elektrické konektory série CN1. Katalogová brožurka

Elektrické spojovací techniky Elektrické konektory Elektrické konektory série CN1. Katalogová brožurka Elektrické spojovací techniky Elektrické konektory Elektrické konektory série CN Katalogová brožurka Elektrické spojovací techniky Elektrické konektory Elektrické konektory série CN Elektrický konektor

Více