UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNICORN COLLEGE. Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy"

Transkript

1 UNICORN COLLEGE Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy

2 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy Název: Autor: Jiří Kleibl, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/VYRZPRAV Tel.: (+420)

3 1. OBSAH 1. Obsah Úvod Základní údaje Charakteristika Unicorn College Složení Akademické rady v roce Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol, v mezinárodních organizací, v profesních organizacích Zastoupení žen v akademických orgánech vysoké školy Kvalita a excelence akademických činností Přístup ke vzdělávání, prostupnost, celoživotní vzdělávání Zájem o studium na vysoké škole Studenti v akreditovaných studijních programech Absolventi soukromé vysoké školy Neúspěšní studenti na vysoké škole Využívání kreditního systému Odborná spolupráce s praxí Kvalifikační a věková struktura pracovníků Výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost soukromé vysoké školy Infrastruktura soukromé vysoké školy Kvalita a kultura akademického života Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců Znevýhodněné skupiny uchazečů Mimořádně nadaní studenti Partnerství a spolupráce Ubytovací a stravovací služby Internacionalizace Strategie v oblasti mezinárodní spolupráce Zapojení do mezinárodních vzdělávacích programů a programů výzkumu a vývoje Mobilita studentů a akademických pracovníků oběma směry Nabídka studia v cizích jazycích, společné studijní programy Zajišťování kvality činností realizovaných na vysokých školách Rozvoj vysoké školy Zapojení do Fondu rozvoje vysokých škol Zapojení do programů financovaných ze Strukturálních fondů EU Závěr

4 2. ÚVOD 2.1 Základní údaje Název vysoké školy: Unicorn College s.r.o. Zkratka vysoké školy: UC Sídlo žadatele: V Kapslovně 2/2767, Praha 3 Typ vysoké školy univerzitní neuniverzitní Typ právnické osoby soukromá VŠ - spol. s ručením omezeným 4

5 2.2 Charakteristika Unicorn College Právní postavení Název vysoké školy Unicorn Colege souvisí s názvem jejího zřizovatele Unicorn College, s.r.o., která vznikla v roce 2004, s cílem podnikat v oblasti vzdělávání. Unicorn Colege, s.r.o je dceřinnou společností holdingu UNICORN a.s. zaměřující se na poskytování komplexních služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií. Vysoká škola Unicorn College získala státní souhlas k působení jako soukromá vysoká škola 20. listopadu 2006 rozhodnutím č.j / s akreditací bakalářského studijního programu Ekonomika a management se studijním oborem Ekonomika a management s prezenční formou studia a standardní dobou studia 3 roky na dobu 4 let do 20. listopadu Dne 22. prosince 2006 vysoká škola získala rozhodnutím č.j / /1 akreditaci bakalářského studijního programu Systémové inženýrství a informatika se studijními obory Informační technologie, Management ICT projektů na dobu platnosti do 20. listopadu 2010, forma studia je prezenční, standardní doba studia 3 roky. Dne 17. června 2008 získala vysoká škola akreditaci všech studijních programů a jejich studijních oborů v kombinované formě studia. Organizace školy Organizace školy je zřejmá z následujícího schématu: Organizační jednotky 5

6 Management školy Akademickou část školy představují: rektor, prorektoři, katedry. Poradním orgánem vedení školy je akademická rada. 6

7 2.3 Složení Akademické rady v roce V roce byli členy Akademické rady Unicorn College osobnosti uvedeny v tabulce 1. Jméno a příjmení Společnost Pozice prof. Ing. Jiří Kleibl, CSc. Unicorn College rektor prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc. Interhotel Olympik prezident Ing. Ján Čárný doc. Ing. Oldřich Dědek, CSc. Ing. Vlasta Dolanská JUDr. Lucie Horčičková Mastercard Europe Ministerstvo financí ČR Československá obchodní banka Poštovní spořitelna Advokátní kancelář Bedrna a Horčičková generální ředitel pro Ukrajinu, ČR a Slovensko národní koordinátor pro zavedení eura v ČR výkonná ředitelka advokát Ing. Petr Koblic Burza cenných papírů Praha generální ředitel Ing. František Kostka Ing. Vladimír Kovář Siemens IT Solutions and Services UNICORN generální ředitel generální ředitel a předseda představenstva Ing. Josef Mráz Academy Partners jednatel Ing. Petr Slezák Veoliva Voda Česká republika ředitel lidských zdrojů pro střední Evropu a Rusko doc. Ing. Pavel Švejda, CSc. prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. Společnost vědeckotechnických parků ČR Fakulta podnikohospodářská VŠE v Praze prezident děkan Mgr. Antonín Zelenka Regionální Televizní Agentura ředitel studia Tabulka 1: Složení Akademické rady Unicorn College 7

8 2.4 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol, v mezinárodních organizací, v profesních organizacích Unicorn College byla v roce řádným členem následujících organizací. Organizace Stát Status Česká konference rektorů Česká republika 1x člen Rada vysokých škol Česká republika 1x člen předsednictva 1x člen sněmu 1x člen studentské komory Asociace soukromých vysokých škol Česká republika 1x člen Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí Česká republika 1x čestný člen ICT Unie Česká republika 1x čestný člen Tabulka 2: Zastoupení Unicorn College v organizacích 2.5 Zastoupení žen v akademických orgánech vysoké školy Ženy jsou na Unicorn College zastoupeny v rámci akademických orgánů v Akademické radě Unicorn College. Poměr v zastoupení žen a mužů v Akademické radě je ukázán na obrázku 1. Obrázek 1: Poměr v zastoupení žen a mužů v Akademické radě 8

9 3. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 3.1 Přístup ke vzdělávání, prostupnost, celoživotní vzdělávání Studijní programy Skupiny studijních programů Bakalářské Magisterské Mag. navazující Doktorské Celkem P K P K P K Přírodní vědy a nauky Technické vědy a nauky Zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky Zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky Společenské vědy, nauky a služby Ekonomie Právo, právní a veřejnosprávní činnost Pedagogika, učitelství a sociál. péče Obory z oblasti psychologie Vědy a nauky o kultuře a umění Celkem Tabulka 3: Přehled akreditovaných studijních programů soukromé vysoké školy Pozn.: P prezenční forma, K kombinovaná forma (popř. i distanční, tento údaj uveďte za lomítko u kombinované formy). 9

10 Skupina studijních programů Kurzy orientované na výkon povolání Do 15 hod. Do 100 hod. Více Kurzy zájmové Do 15 hod. Do 100 hod. Více U3V Celkem Přírodní vědy a nauky Technické vědy a nauky Zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky Zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky Společenské vědy, nauky a služby Ekonomie Právo, právní a veřejnosprávní činnost Pedagogika, učitelství a sociál. péče Obory z oblasti psychologie Vědy a nauky o kultuře a umění Celkem Tabulka 4: Přehled počtu kurzů celoživotního vzdělávání soukromé vysoké školy Pozn.: U3V univerzita 3. věku 10

11 Skupina studijních programů Kurzy orientované na výkon povolání Do 15 hod. Do 100 hod. Více Kurzy zájmové Do 15 hod. Do 100 hod. Více U3V Celkem Přírodní vědy a nauky Technické vědy a nauky Zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky Zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky Společenské vědy, nauky a služby Ekonomie Právo, právní a veřejnosprávní činnost Pedagogika, učitelství a sociál. péče Obory z oblasti psychologie Vědy a nauky o kultuře a umění Celkem Tabulka 5: Přehled počtu účastníků kurzů celoživotního vzdělávání na soukromé vysoké škole 11

12 3.2 Zájem o studium na vysoké škole Skupiny studijních programů Počet Podaných přihlášek 1) Přihlášených 2) Přijetí 3) Přijatých 4) Zapsaných 5) Celkem Přírodní vědy a nauky Technické vědy a nauky Zeměděl,-les. a veter. vědy a nauky Zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky Společenské vědy, nauky a služby Ekonomie Právo, právní a veřejnospr. činnost Pedagogika, učitelství a sociál. péče Obory z oblasti psychologie Vědy a nauky o kultuře a umění Tabulka 6: Zájem uchazečů o studium na soukromé vysoké škole 1) Počet všech přihlášek, které VVŠ obdržela. 2) Počet uchazečů o studium, kteří se zúčastnili přijímacího řízení. 3) Počet všech kladně vyřízených přihlášek. 4) Počet přijatých uchazečů. Údaj celkem vyjadřuje počet fyzických osob, ve skupinách oborů jsou zahrnuti vícenásobně přijatí. 5) Počet přijatých studentů, kteří se zapsali ke studiu. 12

13 3.3 Studenti v akreditovaných studijních programech Studenti ve studijním programu Skupiny studijních programů Bak. Mag. Mag. navazující Dokt. Celkem studentů P K P K P K P K Přírodní vědy a nauky - Technické vědy a nauky - Zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky Zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky Společenské vědy, nauky a služby Ekonomie Právo, právní a veřejnosprávní činnost Pedagogika, učitelství a sociál. péče - - Obory z oblasti psychologie - Vědy a nauky o kultuře a umění - Celkem Tabulka 7: Přehled počtu studentů v akreditovaných studijních programech soukromé vysoké školy k

14 3.4 Absolventi soukromé vysoké školy Absolventi ve studijním programu Skupiny studijních programů Bak. Mag. Mag. navazující Dokt. Celkem absolventů P K P K P K P K Přírodní vědy a nauky - Technické vědy a nauky - Zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky Zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky Společenské vědy, nauky a služby Ekonomie Právo, právní a veřejnosprávní činnost Pedagogika, učitelství a sociál. péče - - Obory z oblasti psychologie - Vědy a nauky o kultuře a umění - Celkem Tabulka 8: Přehled počtu absolventů akreditovaných studijních programů soukromé vysoké školy v období od do Unicorn College působí pouze třetím rokem a nemá dosud žádné absolventy. Ti budou na jaře

15 3.5 Neúspěšní studenti na vysoké škole Neúspěšní studenti ve studijním programu Skupiny studijních programů Bak. Mag. Mag. navazující Dokt. Celkem studentů P K P K P K P K Přírodní vědy a nauky - Technické vědy a nauky - Zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky Zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky Společenské vědy, nauky a služby Ekonomie Právo, právní a veřejnosprávní činnost Pedagogika, učitelství a sociál. péče - - Obory z oblasti psychologie - Vědy a nauky o kultuře a umění - Celkem Tabulka 9: Přehled počtu neúspěšných studentů v akreditovaných studijních programů soukromé vysoké školy v období od do Využívání kreditního systému Systém výuky je postaven na logice kreditního systému, vyjadřujících celkovou předpokládanou pracovní zátěž studenta, která je potřebná ke splnění stanovených požadavků pna absolvování předmětu, při koncipování struktury předmětu byla v podstatě respektován struktura základních doména systému ECTS na školách stejného zaměření. U absolventů předpokládáme udělování dodatků k diplomu v anglickém jazyce. 3.7 Odborná spolupráce s praxí Celá koncepce výuky soukromé školy Unicorn College je postavena na principu úzkého spojení výuky a potřeb praxe. Vysoká škola uzavřela partnerství s celou řadou firem, se kterými spolupracuje v řadě oblastí (Allianz, Microsoft, Oracle, Burza cenných papírů Praha, Komerční banka, ČEPS, IBM další). 15

16 Tito partneři se vyjadřují ke struktuře a aktuálnosti obsahu výuky, někteří z nich se rozhodli poskytovat stipendia na uhrazení školného studentům, kteří splní podmínky pro udělení stipendia. Současně již dnes nabízí možnost realizovat ve svých firmách praxe v rámci studia a v případě zájmu studentů i zaměstnání absolventům. Stejný přístup zvolil i zakladatel školy, firma Unicorn a.s. Výuka u předmětů aplikačního charakteru je důsledně spojována s řešením případů z praxe, formou skupinového řešení případových studií nebo miniprojektů. Důsledné uplatňování tohoto přístupu bylo jedním z cílů zakladatele firmy tak, aby absolventi byli plně připraveni na požadavky firemního prostředí a dobře se uplatnili na trhu práce. 16

17 3.8 Kvalifikační a věková struktura pracovníků Věk Akademičtí pracovníci Profesoři Docenti Odb. asist. Asistenti Lektoři Vědečtí pracovníci Celk. Ženy Celk. Ženy Celk. Ženy Celk. Ženy Celk. Ženy Celk. Ženy do 29 let let let let let nad 70 let Celkem Tabulka 10: Věková struktura akademických pracovníků soukromé vysoké školy Personální zabezpečení Celkem Prof. Doc. Ost. DrSc. CSc. Dr., Ph.D., Th.D. Rozsahy úvazků akad. pracovníků do 30 % do 50 % do 70 % do 100 % Tabulka 11: Přehled o počtu akademických pracovníků na soukromé vysoké škole k Výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost soukromé vysoké školy Název grantů, výzkumných projektů, patentů nebo dalších tvůrčích aktivit Unicorn ES Powered Company Zdroj Unicorn Solutions s.r.o. Finanční podpora Kč Tabulka 12: Přehled grantů, výzkumných projektů, patentů a dalších tvůrčích aktivit soukromé vysoké školy Pozn. Ve sloupci Zdroj u grantů uvést: A=mezinárodní a zahraniční granty, B=granty GAČR, C=rezortní ministerské granty (včetně výzkumných záměrů MŠMT, s výjimkou FRVŠ); u ostatních uvést název instituce, která výzkumný projekt zadala. 17

18 3.10 Infrastruktura soukromé vysoké školy Přírůstek knihovního fondu za rok 421 Knihovní fond celkem 1500 Počet odebíraných titulů periodik: 5 - fyzicky 0 - elektronicky (odhad) 4 Otevírací doba za týden 1 (fyzicky) 40 Počet absenčních výpůjček Počet uživatelů Počet studijních míst 45 Počet svazků umístěných ve volném výběru 1500 Tabulka 13: Vysokoškolské knihovny, knihovnicko-informační služby 1) Rozumí se počet otevíracích hodin týdně toho provozu vysokoškolské knihovny, který má nejdelší otevírací dobu. Otevírací doby jednotlivých provozů se nesčítají! Termínem fyzicky se rozumí osobní návštěva knihovny, nikoli elektronická komunikace. 2) Včetně prolongace. 3) Uvádějí se zaregistrovaní uživatelé k , tj fyzické nebo právnické osoby zaregistrované v knihovně, které jsou oprávněné půjčovat si dokumenty z jejího fondu (domů nebo prezenčně) a které během vykazovaného období byly nově zaregistrovány nebo jejich registrace byla obnovena. 4) Uvádějí se pouze tituly periodik, které knihovna sama předplácí (resp. získává darem, výměnou) v papírové nebo elektronické verzi; nezahrnují se další periodika, k nimž mají uživatelé knihovny přístup v rámci konsorcií na plnotextové zdroje 18

19 4. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 4.1 Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců Vedení školy věnuje stálou pozornost řešením sociálních problémů a zlepšování studijních podmínek studentů i zaměstnanců. Zaměstnanci mají nárok na všechny korporátní benefity kmenových zaměstnanců Unicorn a.s. (stravování, možnosti zvýhodněných nákupů v podnikových prodejnách, rekreační pobyty v podnikových chatách v tuzemsku i v zahraničí, jazyková příprava). Řadu z nich mohou využívat i studenti Unicorn College za zvýhodněných podmínek. 4.2 Znevýhodněné skupiny uchazečů Škola nabízí bezbariérový přístup do učeben. 4.3 Mimořádně nadaní studenti Předpokládáme že v případě identifikace skupiny studentů této charakteristiky se těmto studentům nabídnout možnosti intenzivní spolupráce v pracovní činnosti jak ve firmě zakladatele školy, tak i partnerských organizací, které již v tomto směru projevili zájem. V případě potřeby bude možno u této kategorie studentů stanovit individuální studijní plán. Pro až 30 úspěšných studentů s průměrem do 1,5 má škola připravené stipendium, které pokrývá úhradu školného. Pro 3 studijně nejúspěšnějších studenty má škola připravené stipendium, které pokrývá vedle úhrady školného i poskytnutí finančního benefitu Kč / semestr. 4.4 Partnerství a spolupráce Vysoká škola Unicorn College má uzavřeny dohody o spolupráci s řadou firem buď působících v oboru, nebo využívajících informační technologie (Siemens, Microsoft, Komerční banka, Oracle, IBM, Burza cenných papírů Praha). Forma partnerství je koncipována s ohledem na zájmy a potřeby obou stran. Patří tam jak členství v Akademické radě Unicorn College (Burza cenných papírů Praha, Siemens), tak i spolupráce v zabezpečování praxí studentů, spolupráce firemních expertů ve výuce aplikovaných předmětů, nabídka uplatnění absolventů a další. 19

20 4.5 Ubytovací a stravovací služby Škola pomáhá zabezpečovat ubytování studentům v rámci volné kapacity ubytovacích zařízeních jiných škol, totéž platí o možnosti stravovat se v menzách, které jsou vhodné z hlediska časové dostupnosti (Jarov, Italská). Vzhledem k současnému nízkému počtu studentů (1.ročník), nejsou v tomto směru v současné době žádné větší problémy. Jsme si však vědomi, že těmto problémům bude třeba věnovat ještě větší pozornost po dosažení plánované kapacity studentů ve všech ročnících. Lůžková kapacita kolejí VŠ celková Počet lůžek v pronajatých zařízeních Počet podaných žádostí o ubytování k (vysoká škola nemá vlastní koleje) Počet kladně vyřízených žádostí o ubytování k Počet kladně vyřízených žádostí o ubytování v % 100 % Skladba ceny 1 lůžka za 1 měsíc Dotace na ubyt. a strav. studentů z kap. MŠMT Prostředky z jiných zdrojů VŠ Cena pro studenta Cena pro zaměstnance Cena pro ostatní Skladba ceny 1 hlavního jídla Dotace na ubyt. a strav. studentů z kap. MŠMT Prostředky z jiných zdrojů VŠ cena pro studenta Cena pro zaměstnance Cena pro ostatní Celkem Počet hlavních jídel vydaných v roce 2007 Z toho: - Tabulka 14: Péče o studenty - ubytování, stravování Studenti Zaměstnanci VŠ Ostatní

21 5. INTERNACIONALIZACE 5.1 Strategie v oblasti mezinárodní spolupráce Mezinárodní spolupráce je na Unicorn College v současné době na počátku realizace, škola se zapojuje do programu ERASMUS, v jehož rámci jsou realizovány první mobility studentů a pedagogů (v souladu se strategií Unicorn College uvedené ve Výroční zprávě z roku 2008). Dlouhodobým strategickým záměrem školy je intenzivní spolupráce se stávajícími i potenciálními partnerskými univerzitami a institucemi, a to jak v oblasti studentských a zaměstnaneckých mobilit, tak v oblasti výzkumu a vývoje. V roce 2010 plánuje škola zintenzivnění mobilit a navázání první spolupráce v oblasti vědy a výzkumu. Unicorn College se účastní mezinárodních konferencí a to jak pasivně (formou přispěvatele) tak aktivně (formou pořadatele či spolupořadatele). Jako příklad lze uvést účast na mezinárodní konferenci matematických a statistických metod (AMSE ) či spolupořadatelství mezinárodní vědecké konference Urbanus. Dlouhodobou prioritou školy bude umožnit studentům spolupráci na mezinárodních projektech. V tomto směru bude Unicorn College využívat zahraničních aktivit svého zakladatele Unicorn a.s. (Velká Británie, Západní Evropa, Rusko), i členství a funkci předsedy představenstva Unicorn a.s. v Evropské softwarové asociaci v Bruselu. 5.2 Zapojení do mezinárodních vzdělávacích programů a programů výzkumu a vývoje V současnosti nebylo realizováno, v jednání je spolupráce na projektu v rámci programu COST Mobilita studentů a akademických pracovníků oběma směry Vysoká škola je držitelem EUC (Erasmus University Charter) a získala pro akademický rok /2010 ERASMUS grant určený pro mobilitu studentů a akademických pracovníků. Dosud byly uzavřeny tři bilaterální dohody konkrétně s Ecole Superieure de Commerce et Technologie Toulon (Francie), Beykent University (Turecko) a Wurzburg University. Unicorn College předpokládá v roce / studentských a 2 zaměstnanecké mobility oběma směry. 21

22 5.4 Nabídka studia v cizích jazycích, společné studijní programy Vysoká škola nabízí výuku na úrovni bakalářského programu v anglickém jazyce. 22

23 6. ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY ČINNOSTÍ REALIZOVANÝCH NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH Systém hodnocení kvality je systematicky využíván pro ohodnocení kvality výuky jak za za rok, tak v jeho průběhu, a to ve všech jeho strukturách (vnitřní, vnější hodnocení, expertní hodnocení, využití anket i monitorování průběhu výukového procesu). Zvláštní pozornost je věnována objektivitě a náročnosti systému hodnocení studentů i učitelů. Těžiště spatřujeme v aplikovaných přístupech systému vnitřního hodnocení jak ze strany studentů, tak i učitelů a vedení Unicorn College. Postupným cílem je vytvořit předpoklady k aplikaci metod TQM. Jeho základní orientace však není zaměřena zpětně, ale na zabezpečení dynamického rozvoje a zvyšování všech kvalitativních parametrů činnosti. 23

24 7. ROZVOJ VYSOKÉ ŠKOLY 7.1 Zapojení do Fondu rozvoje vysokých škol Tematický okruh Počet přijatých projektů Poskytnuté fin. prostředky v tis. Kč Kapitálové Běžné Celkem A B C E F G Celkem Tabulka 15: Zapojení soukromé vysoké školy do Fondu rozvoje vysokých škol 7.2 Zapojení do programů financovaných ze Strukturálních fondů EU Operační program (název) Opatření (název) Projekt Doba realizace projektu Poskytnutá částka (v tis. ) Kč běžné/kapitálové Poskytnutá částka (v tis.) Kč na rok 2007 běžné/kapitálové Tabulka 16: Zapojení soukromé vysoké školy do programů financovaných z prostředků ze Strukturálních fondů EU 24

25 8. ZÁVĚR Unicorn College se v prvním, druhém i třetím roce existence zaměřila především na kvalitní výukový program a nastavení vnitřních systémů hodnocení tak, aby byl pedagogický proces efektivní a přinášel studentům maximální přidanou hodnotu. Do této oblasti spadá mimo jiné jednotný informační systém, v jehož rámci dochází nejen ke komunikaci mezi pedagogy, vysokou školou a studenty, ale i vytváření e-learningových textů nebo zpracování studentských projektů. Na škole v současnosti studují také zahraniční studenti. Unicorn College v tomto roce zahájila spolupráci se zahraničními univerzitami a podporuje mobilitu studentů i pedagogů v rámci programu Erasmus. Pro příští rok plánuje tyto aktivity výrazně rozšířit. V plánu je také větší důraz na vědecko-výzkumné aktivity školy a spolupráci s domácími univerzitami. Tyto aktivity jsou dalším logickým krokem rozvoje školy. První tři roky působení vysoké školy Unicorn College lze považovat za úspěšné, podařilo se vytvořit a rozeběhnout kvalitní výukový program, který nabízí studentům, díky důrazu na provázanost s praxí,vysokou uplatnitelnost na trhu práce. Studijní program je náročný, o čemž svědčí poměrně vysoké procento ukončených studentů (srovnatelné s veřejnými vysokými školami jako je ČVUT), Unicorn College se postupně profiluje jako elitní soukromá vysoká škola. 25

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2008/2009 Praha únor 2010 O B S A H 1. Úvod 4 1.1 Úplný název soukromé vysoké školy, používaná zkratka názvu, adresa,

Více

Obsah. Výroční zpráva 2011 1

Obsah. Výroční zpráva 2011 1 Obsah 1 Úvod... 2 2 Základní údaje o vysoké škole... 3 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 16 5 Absolventi... 20 6 Zájem o... 22 7 Akademičtí pracovníci... 24

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

výroční zpráva o činnosti

výroční zpráva o činnosti Z:\info\Vyuka\Vyrocni_zprava_EPI\1_uvod_kapitola_1.docnstitut výroční zpráva o činnosti Ing. Oldřich KRATOCHVÍL, Ph.D., Honorary professor, Dr.h.c., MBA Výroční zpráva o činnosti soukromé vysoké školy

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s.

Předkládá a zpracovala : JUDr. Markéta Štalmachová, ředitelka CEVRO Institut, o.p.s. Výroční zpráva vysoké školy CEVRO Institut za akademický rok 2011/2012 Úplný název vysoké školy CEVRO Institut, o.p.s. Adresa vysoké školy Jungmannova 17/28, Praha 1, 110 00 Telefon 221 506 700 e-mail

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 KVĚTEN 2011 1. Úvod Tento dokument je zpracován ve smyslu ustanovení zákona

Více

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5.

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5. O B S A H 1. Úvod 3 2. Základní údaje o vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 13 4. Studenti 21 5. Absolventi 23 6. Zájem o studium 24 7. Akademičtí pracovníci 27

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2012 Základní údaje o předkladateli Název předkladatele: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2015 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. a kol. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s.,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Olomouc červen 2012 1 1. Úvod V únoru roku 2011 uplynulo 65 let od znovuobnovení univerzitního učení v Olomouci. Druhá nejstarší univerzita

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2009 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KUTNÁ HORA VÝROČNÍ ZPRÁVA

ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KUTNÁ HORA VÝROČNÍ ZPRÁVA ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KUTNÁ HORA VÝROČNÍ ZPRÁVA za období od 1. 1. do 31. 12. 2014 (textová část) 1 Předkládá: Zpracovali: prof.. PhDr. Ján LIĎÁK,

Více

Výroční zpráva o činnosti. Univerzity Hradec Králové za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti. Univerzity Hradec Králové za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti Univerzity Hradec Králové za rok 2009 zpracovanou na základě 21 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách k projednání na AS UHK podle 9 odst. 1 písm. d) citovaného zákona

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Schváleno Akademickým senátem VŠCHT

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více

o činnosti Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s. r. o., resp. International ART CAMPUS Prague, s. r. o.

o činnosti Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s. r. o., resp. International ART CAMPUS Prague, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s. r. o., resp. International ART CAMPUS Prague, s. r. o. za období 1. 1. 2013 31. 12. 2013 LITERÁRNÍ AKADEMIE 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VŠB-TUO ZA ROK 2010 Ostrava, květen 2011 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO REKTORA 5 1 OBECNÉ INFORMACE O VŠB - TU OSTRAVA 6 1.1 Kontaktní adresy VŠB-TUO, jejích fakult a univerzitních pracovišť

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové na období 2011 2015 Říjen 2010 Dlouhodobý záměr byl

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. , s.r.o. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ, INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI VYSOKÉ ŠKOLY REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA OBDOBÍ 2011 2015 Praha 2010 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007 KVĚTEN 2006 1. ÚVOD 1.1 Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, se sídlem Národního odboje 17, Ústí

Více

Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost

Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Západomoravské vysoké školy TŘEBÍČ, o.p.s. Třebíč,

Více