Mentální anorexie na základních školách. Je pro učitele stále tabu?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mentální anorexie na základních školách. Je pro učitele stále tabu?"

Transkript

1 Mentální anorexie na základních školách Je pro učitele stále tabu?

2 Zpracovaly: Markéta Indráková, Tereza Hanyášová 3. ročník prezenčního bakalářského studia Ošetřovatelství oboru Všeobecná sestra Odborná konzultace: Mudr. Martina Hunková, Psychiatrická klinika FNOL Didaktická konzultace: PhDr. Danuška Tomanová, CSc. Pedagogická fakulta UP Olomouc, Katedra pedagogiky s celoškolskou působností

3 Obsah: Co vyjadřuje pojem mentální anorexie? Mentální anorexie na postupu Výskyt onemocnění v populaci Které faktory mohou mít vliv na vznik onemocnění, aneb proč někdo zhubne a jiný ne Jak může mentální anorexie probíhat? Jak mentální anorexie vypadá a čeho si všímat? Možnosti boje s anorexií Podívejme se nyní na jídlo z jiného úhlu Záchyt onemocnění aneb i Vy můžete pomoci

4 Následující text je určen pedagogickým pracovníkům vyučujícím žáky základních škol, ale věříme, že může být přínosem i rodinným příslušníkům či kamarádům osob, které s mentální anorexií bojují. Tento text má napomoci k pochopení, co to vlastně mentální anorexie je, proč se objevuje stále častěji a ve stále mladším věku, rovněž vyvrací některé mýty o nemoci a pomáhá pochopit motivaci nemocných. Na následujících stránkách jsme se snažily podat anorexii komplexně, tedy nejen jako prosté odmítání potravy, ale v širokých souvislostech s rodinnými, sociálními a zejména kulturními faktory, bez nichž tuto poruchu nelze chápat. Doufáme, že Vám všem, kteří čtete tyto stránky, budou informace na nich přínosem a že po jejich přečtení budete moci být lépe nápomocni v boji s nemocí u Vašich žáků, dětí či přátel... Co vyjadřuje pojem mentální anorexie? Začněme tedy s tím, co to vlastně mentální anorexie je... Anorexie či mentální anorexie je v lékařské klasifikaci řazena mezi behaviorální symptomy spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory a spočívá v odmítání potravy a zkreslené představě o sobě samém. Jedinec je přesvědčen, že nesplňuje nároky současného světa. Spolu s bulimií se řadí mezi tzv. poruchy příjmu potravy. Mentální anorexie je považována za kulturně podmíněný (culturebound) syndrom nemůže být pochopena mimo svůj specifický kulturní kontext. Poruchy příjmu potravy (PPP) jsou jedním z nejčastějších a pro svůj chronický průběh, závažné somatické, psychické a sociální důsledky také jedním z nejzávažnějších onemocnění dospívajících dívek a žen. U mentální anorexie se v přeneseném smyslu stává drogou potravina. O tom, jak byla náruživá abnormální snaha zhubnout v medicíně dříve chápána, svědčí také zřetelně její odborný název. Slovo anorexia pochází z řečtiny a skládá se z prefixu a (ve smyslu ne, bez) a slova orexie (chuť k jídlu, žádostivost, snaha) = nedostatek chuti k jídlu. V případě mentální anorexie se však o ztrátu chuti k jídlu nejedná. Vzniká zde extrémní averze k potravě, která vyúsťuje do abnormální ztráty hmotnosti ohrožující život. Onemocnění charakterizuje snížení tělesné hmotnosti o 20%, nadměrný strach z opakovaného získání hmotnosti a celkové zkreslené představy o těle. Mnoho vědců došlo k závěru, že anorektičky si nedělají starosti pouze o svůj vzhled nebo tělesnou hmotnost. Mají vážné potíže i kvůli jiným problémům. Většinou mají dojem, že nedokáží zvládat svůj vlastní život tak, jak by chtěly. Proto se soustředí na jedinou oblast, kterou podle svého názoru mohou kontrolovat na svoje tělo. Připadá jim, že mohou dosáhnout dokonalosti jedině v hladovění a v hubnutí. 1

5 Mentální anorexie na postupu Následující text má poukázat na kulturní a mediální podmíněnost mentální anorexie, která hraje v rozvoji onemocnění důležitou roli a je nutné ji v této souvislosti zmínit. Mentální anorexie jako culturebound (kulturně podmíněný) syndrom - móda anorektiček Média dělají ze štíhlosti nejdůležitější znak ženské krásy. Módní ideál nepřímo ovlivňuje zejména snadno zranitelné adolescenty. Ti pak ve štíhlosti vidí cestu ke kráse a k úspěchu a sebekontrolu spojují s kontrolou tělesné hmotnosti. Módní průmysl a sdělovací prostředky jsou odpovědné za šíření názoru, že hodnota člověka je ve štíhlosti a že štíhlost je nejdůležitějším aspektem fyzické přitažlivosti. V současné době proklamované ideální proporce, silueta a hmotnost jsou pro většinu žen biogeneticky nedosažitelné a zdravotně ohrožující. Současná doba přinesla kult krásy hubených žen. Vše začalo v 60. letech vystoupením slavné Twiggy. Přestože v následujících letech se mnohokrát prokázalo, že muži mají obecně raději plnější ženské tvary, hubenost ovládla módu a reklamu. Ženám však tento kult přinesl mnohá strádání. Extrémní hubenost totiž má vliv na snížení sexuální chuti, ale i ženskosti - například hladovějící tělo přestává menstruovat. Fotografové však hubené modelky ještě retušují a zeštíhlují, čímž se efekt násobí. S tím jsou pak konfrontované reálné ženy a dívky, mnoho z nich kultu štíhlosti podlehne, snaží se stále hubnout a končí s mentální anorexií či bulimií. Svět modelingu však úplně neodpovídá požadavkům na ženskou krásu. Návrháři, kteří jsou často homosexuálové, si totiž vybírají chlapecké typy žen. Strach z tloušťky Vyhublost je dnes spojována se zdravím, sebekontrolou, elegancí, společenskou přitažlivostí a mládím. Problém je v tom, že lidské zdraví, krása ani spokojenost nejdou přesně zvážit a změřit a že každé zjednodušené tvrzení může být zneužito. Lidské vnímání je výběrové, což znamená, že každý vidí především to, co se mu hodí a je v souladu s jeho postoji. Jedním z mnoha důvodů strachu z tloušťky je skandalizace obezity. Už malé děti popisují obézní jako líné, hloupé, nešikovné a smutné. Diskriminace a zesměšňování provází obézní i ve škole a práci. V předsudcích vůči obézním nezaostávají ani někteří lékaři a psychologové, jejichž varování před možnými zdravotními a psychickými obtížemi úzce souvisí s tělesnou hmotností posuzovaného. Nepřátelství vůči obézním a strach z tloušťky mohou pramenit i z toho, že nadváhu spojujeme s nedostatkem sebekontroly a silné vůle, a protože je mezi lidmi tendence přeceňovat zdravotní důsledky nadváhy. Dalším významným faktorem, který udržuje a posiluje strach z tloušťky, je dietní průmysl. Komerční dietní programy, ale i stále širší nabídka dietních potravin navozují představu, že jsme bezprostředně ohroženi nadváhou a že jiné než doporučované dietní potraviny jsou nezdravé nebo se po nich tloustne. Pro běžného konzumenta často 2

6 nesrozumitelné odkazy na různé nutriční složky nabízeného zboží vytvářejí iluzi zdraví. Potraviny se sníženým obsahem tuků a energie však méně nasytí a vybízejí tak ke zvýšené konzumaci. Strava, pohyb, volný čas a život vůbec jsou stále více komercionalizovány. Trh a média rozhodují o tom co je vhodné, zdravé a dobré. S vykreslováním nerealistického (příliš vyhublého) ideálu ženské krásy to však média a módní průmysl v posledních letech přehnaly natolik, že stále většímu množství žen začíná tato manipulace vadit a staví se kriticky k omezenému výběru ženských postav prezentovaných médii. Studie z posledních let naznačují, že postava těchto reprezentantek ženské krásy je stále větším počtem žen vnímána jako nerealistická a nezdravá. Společenský teror Příčinu rostoucího počtu poruch příjmu potravy však vidí většina odborníků v rychle se měnící kultuře, která nekriticky oslavuje štíhlost a jednostrannou sebekontrolu. Studie ukazují, že společnost, která se přizpůsobuje západním standardům krásy, velmi rychle začne trpět pocitem tloušťky. Tato nespokojenost pak vede k dietám a v extrémních případech k poruchám příjmu potravy. Módní průmysl, filmy, časopisy a televize rozšiřují názor, že i mírná nadváha je zdraví škodlivá a že štíhlost je nejdůležitějším aspektem fyzické přitažlivosti. Zejména ženy jsou vystaveny stále většímu tlaku sdělovacích prostředků, které je přesvědčují o tom, že nejen krása, ale i jejich osobní štěstí a vlastní hodnota závisí na tom, jak jsou vyhublé. Zdravotní výhody štíhlosti jsou přeháněny, kdežto škodlivým důsledkům omezování v jídle je věnována jen malá pozornost. Přitom tyto vlivy jsou stále destruktivnější a ohrožují stále větší část veřejnosti. Zatímco obyvatelé ekonomicky rozvinutých zemí světa tloustnou, ideál ženské krásy hubne. Pro vyděšené a po dietách tloustnoucí dívky pak může být mentální anorexie nedostižným snem a další hladovky nebo zvracení východiskem z nouze. Naopak v zemích, kde hladovění není dobrovolné, ale je nepříjemnou životní skutečností (a nadváha nepředstavuje estetickou vadu ani mravní selhání), ztrácejí poruchy příjmu potravy onen "estetický" motiv. Anorexie je tedy důsledkem vlivu sociálních a kulturních faktorů, nepříznivých životních událostí, chronických obtíží, nedostatečných sociálních a rozhodovacích dovedností, a nakonec i biologických a genetických faktorů. Nebezpečné diety Poruchami příjmu potravy jsou ohroženy ženy bez rozdílu společenského postavení, rasy i věku. Do souvislosti se vznikem a rozvojem poruch příjmu potravy jsou dávány i poruchy nálady a emocionální problémy. Pokud jde o počátek obtíží, existuje shoda v tom, že negativní sebehodnocení a nedůvěra ve vlastní pocity riziko vzniku těchto poruch významně zvyšují. Ve světě nekriticky oceňujícím vyhublou štíhlost a v období nejistoty dospívání představují hubnutí a sebekontrola v jídle lákavou cestu, jak posílit sebevědomí. Dieta v přestrojení Je zřejmé, že mnoho dívek a mladých žen zaměňuje redukční dietu za normální jídelní režim. Svými postoji a demonstrovaným chováním pak spoluvytváří určitý standard, který posiluje dietní postoje a chování u ostatních, přestože je dlouhodobě neudržitelný. Přibývá tzv. dietářů a anorektických pacientů, kteří svoje nevhodné jídelní návyky prezentují jako racionální a zdravou výživu a popírají, že by chtěli zhubnout. O to obtížnější pak bývá změna jejich návyků. V poslední době je stále velmi populární vegetariánství. Skutečnost, že důvodem i této diety je především strach z 3

7 nadváhy, potvrzují výsledky studie, kde vegetariánskou dietu držely především dívky bojící se nadváhy. Důsledky diet Lidé, kteří drží diety jsou nakonec natolik pohlceni jídlem, kterému se snaží vyhnout, že nedokáží myslet na nic jiného. Výskyt onemocnění v populaci V následujících odstavcích uvádíme některá statistická data a výsledky studií, jež se vztahují k výskytu mentální anorexie v různých věkových kategoriích. Rovněž se můžete seznámit s rizikovými zájmy, které mohou být v budoucnu jedním z alarmujících faktorů, které Vás mohou upozornit na počínající onemocnění Vybraná statistická data Pro Vaši informaci uvádíme několik statistických údajů. Z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) vyplývá, že ročně je v ČR hospitalizováno v průměru kolem 500 pacientek s mentální anorexií. Jejich celkový počet se v posledních letech nijak výrazně nemění. Podle odborníků pět procent anorektiček na následky nemoci umírá. Přibližně z 95 % jsou anorexií postiženy ženy. Naprostá většina z nich je v adolescentním a pubertálním věku, tj. ve věku od 12 do 18 let, i když někdy se porucha může objevit i po čtyřicítce či padesátce.výskyt je ale asi u 1% dospívajících dívek. Stejně tak jsou známy případy o hospitalizování čtyřleté dívenky s diagnózou mentální anorexie. Anorexie ve stále mladších věkových kategoriích Se štíhlou linií si po celém světě dělají těžkou hlavu už šestiletá děvčátka. Nespokojenost s vlastním tělem holčičky začínají projevovat už pouhý rok po nástupu do školy. V poslední době je v souvislosti s rozvojem mentální anorexie v mladších věkových kategoriích zmiňován vliv oblíbené dětské hračky panenky barbie, s jejímiž nefyziologickými parametry se děvčátka srovnávají. Strach z tloušťky a dietní tendence jsou i mezi českými děvčaty dostatečně zřetelné už ve věku 11 let a významným způsobem ovlivňují jejich způsob života a často i zdravotní stav. Podle výzkumu na českých školách vzrostl počet děvčat, která drží dietu mezi 11. a 15. rokem, na více než dvojnásobek. Jen třetina patnáctiletých dívek si myslí, že nepotřebuje držet dietu. Alarmující je i počet mladých děvčat, která ze strachu z tloušťky zvracejí nebo berou projímadla. Velká část dospívajících dívek si už vlastně nedokáže představit jídlo bez strachu z tloušťky a zaměňuje redukční dietu za normální stravovací režim. Kult krásy si začal vybírat oběti už i mezi malými dětmi. Poruchami příjmu potravy podle odhadů trpí dva až sedm procent dospívajících dětí. Podobné varování přinesla i rozsáhlá studie Psychiatrické kliniky pražské 1. lékařské fakulty mezi českými školáky. Celkem 57 procent dívek a 34 procent chlapců v ní uvedlo, že není spokojeno se svým tělem.většina dětí se přiznala, že svou touhu po štíhlejší postavě řeší od dětství redukčními dietami, vynecháváním hlavních jídel, nadměrným cvičením nebo násilným zvracením. 4

8 Přesné statistiky týkající se výskytu mentální anorexie mezi dětmi a mladistvými stále neexistují. Většina dětí s poruchami příjmu potravy totiž svou nemoc před okolím tají a k lékaři nikdy nepřijde. Rizikové zájmové skupiny Je dobré znát pro možný vznik mentální anorexie predisponující koníčky Vašich žáků. Rizikové se jeví být zájmy, u kterých výkon, tělesný vzhled a hlavně hmotnost hrají samy o sobě rozhodující roli. Přednostně ohrožení jsou tedy dívky i chlapci angažující se v modelingu, tanci, baletu či vykonávající sportovní činnosti, u kterých je nutná striktní kontrola hmotnosti - jedná se zejména o žokeje, gymnasty a gymnastky. Které faktory mohou mít vliv na vznik onemocnění aneb proč někdo zhubne a jiný ne Zde se můžete dozvědět něco o tom, proč anorexie vzniká a také proč jí neonemocní každý, kdo inklinuje k častému držení diet Příčiny vzniku mentální anorexie Jak už jsme dříve zmínily, téměř vždy jde o určitou konstelaci vlivu sociokulturních a rodinných faktorů, nepříznivých životních událostí, chronických obtíží, nedostatečných sociálních dovedností a v neposlední řadě i biologických a genetických faktorů. Žádný z faktorů popsaných níže neexistuje izolovaně, je nutné snažit se porozumět komplexní interakci bez vymezování priority. Je dobré se s následujícími příčinnými faktory seznámit, neboť Vás v praxi mohou upozornit na riziko vzniku nebo už rozvíjející se onemocnění. sociální a kulturní faktory: výskyt onemocnění značně vzrůstá od počátku sedmdesátých let minulého století. Bývá uváděno, že mentální anorexie se vyskytuje více ve středních a vyšších socioekonomických vrstvách. Sociální a kulturní tlaky na dodržovaní štíhlosti oslabují sebedůvěru dívek a žen, kterým předkládají zcela nerealistické cíle a nevhodné vzory. Tyto postoje a kognitivní vzory pak snadno vyústí v nadměrnou kontrolu tělesné hmotnosti. biologické faktory: výskyt mentální anorexie v současné populaci je kolem 0,5% až 1%. Predisponujícím faktorem je ženské pohlaví, ženy touto poruchou trpí 10-krát častěji než muži. Nejčastější začátek onemocnění spadá do období mezi rokem. Mentální anorexie se tedy objevuje často v období adolescence, která klade na jedince zvýšené nároky (úkolem je psychosexuální zrání, rozvolňování pout směrem od rodiny, hledání svého místa ve společnosti). Může se vyskytnout také u jedinců mladších desíti let, pak se hovoří o infantilní mentální anorexii. životní události: dvě třetiny postižených dávají anorexii do souvislosti s nějakou životní událostí, spouštěcím faktorem. Nejčastěji jsou zmiňovány narážky na tloušťku a tělesný vzhled, sexuální konflikty, významná životní změna, osobní nezdar nebo nemoc a problémy v rodině nebo odloučení od rodiny. rodinné a genetické faktory: členové rodiny se často přehnaně zaobírají jeden druhým, rodina má potřebu udržet zdání funkčnosti v každém případě, vyhýbá se konfliktům a málokdy řeší spory. Bývá potlačována autonomie dítěte tak, že sociální schopnosti dítěte a jeho vztahy k vrstevníkům jsou narušené. Matky anorektických dívek jsou často přehnaně 5

9 ambiciózní a kladou na dítě nadměrné požadavky. Zvýšené riziko vzniku poruchy je u sester anorektiček a jednovaječných dvojčat. Bylo také poukázáno na to, že často v dětství anorektiček hrají významnou roli prarodiče (výchova babičkou). Populační studie prokázaly, že anorektické dívky ve srovnání s ostatními signifikantně častěji uváděly obezitu a držení diet v rodině. Dále byla v psychologických studiích vyprofilována osobnost tzv. anorektické matky: Literatura uvádí dvojí možný profil osobnosti matky dítěte s mentální anorexií: 1. typ matky - hyperprotektivní... jsou někdy popisovány jako hyperprotektivní a obtěžující (Krch, s.66). Dále byly popsány u anorektických matek ambivalentní mateřské postoje a přílišná závislost matky a dítěte nadměrná symbióza a mateřská kontrola. Neuspokojení matky a její patologická přání vedla k patologickému požadavku dokonalého dítěte (Krch, s.66). 2. typ matky - dominantní matka Slovo dominantní pochází z latinského dominare vládnout, dominátor byl vládce. Dominovat něčemu znamená určovat ráz, dominance jako vlastnost živého tvora je schopnost a snaha vést, řídit, určovat směr. Dominantní matka je tedy matkou vládnoucí, řídící ostatní, iniciativní, aktivně se snažící určovat směr a ovlivňovat dění v rodině podle svých představ. A protože je dominance označení způsobů chování se ve vztazích, potřebuje taková matka pro úspěšnou realizaci své dominance submisivního partnera. Tím může být sexuální partner (manžel, přítel) nebo její dítě. Dominantní matka určuje pravidla, submisivní dítě je naplňuje. Během prvních let se dcera až příliš dokonale přizpůsobila pravidlům a požadavkům své matky, převzala její potřeby za své a na ty vlastní pozapoměla. Puberta s sebou ovšem přinesla radikální požadavek na změnu. Dcera je svým vývojovým stádiem tlačena stávat se ženou, která má stále větší potřebu vnášet do rigidního vztahu s matkou symetrii. Měla by prosazovat vlastní potřeby jenomže ty byly v předchozím období dokonale potlačeny. emocionální faktory: u pacientek se vyskytují úzkostné obsedantní (vtíravé myšlenky) a depresivní příznaky, někdy je mentální anorexie hodnocena jako suicidální (sebevražedná) aktivita či protest proti autoritě. osobnost a další psychické charakteristiky: u dívek s mentální anorexií lze přes mnohé rozdíly nalézt některé společné rysy. Do doby, než začaly doma konflikty kvůli jídlu, to jsou hodné dcery, nadprůměrně inteligentní, dobře se učí. Mají sklon k perfekcionizmu, kromě sportu patří mezi jejich koníčky často ruční práce, bývají dosti kritické ke svému okolí. Hodně se kontrolují, nevyjadřují příliš své pocity (je to pro ně těžké). Anorexie je dále spojena s nízkým sebehodnocením, nadměrnými ambicemi, emoční labilitou, poruchami přizpůsobení se podmínkám dospělosti, které bývají popisovány jako snaha setrvat v dětství, koncentrací na svou osobu. Anorektické dívky mají pocit, že odmítáním jídla se stávají výjimečnými, charakteristická je introverze, úzkost, hysterické rysy, narcistická porucha osobnosti. Jak může mentální anorexie probíhat? Zde se dozvíte, že mentální anorexie nemusí být jen krátkodobou záležitostí spojenou s aktivním hubnutím, ale může mít i chronickou podobu, při které už ke ztrátě hmotnosti docházet nemusí nebo se objevují jen malé hmotnostní odchylky. Také se můžete dočíst, že ne každá anorektička zvrací Formy mentální anorexie: 1. Dělení dle průběhu: Jak ukazuje následující dělení anorexie může probíhat rychle i vlekle a provázet postiženého celý život. 6

10 Akutní pubertální mentální anorexie: akutní forma se vyskytuje v pubertě a postihuje téměř výhradně dívky. Vede k závažnému tělesnému poškození, které bez léčby může skončit fatálně. Část nemocných se i bez léčby vzdá autodestruktivního chování a akceptuje nutnost konzumace určitého, stále však sníženého množství potravy a přechází do chronického stadia. Chronická mentální anorexie: pro ilustraci zmiňujeme i chronickou formu mentální anorexie, při které dochází k akceptaci minimální hmotnosti, může přetrvávat velmi dlouho, protože příbuzní často nezpozorují, že postižený je stále stejně chorobně závislý na sníženém energetickém příjmu, jako v akutní fázi. 2. Dělení dle převažujícího způsobu snižování hmotnosti: Je dobré vědět, že kontrola hmotnosti u anorektiček může probíhat různě. V populaci převažuje názor, že anorektičky zvrací. Může pak vznikat chybný názor, že když dívka (či chlapec) nezvrací ale jinak vykazuje znaky onemocnění, nemá s anorexií co do činění. V následujícím textu Vám chceme ukázat, že existují dva odlišné typy anorektiček či anorektiků, z nichž každý má svůj specifický způsob redukce a kontroly hmotnosti, ale oba typy se mohou i kombinovat. Restriktivní typ mentální anorexie: váhový úbytek je dosažen především omezením příjmu potravy, hladověním nebo přehnaným tělesným cvičením. Pacientky se nepřejídají ani nezvracejí. Bulimický (purgativní) typ: dochází k přísnému omezení příjmu potravy, které je střídáno epizodami záchvatovitého přejídání a zvracení. Jak mentální anorexie vypadá a čeho si všímat? Na mentální anorexii Vás mohou upozornit následujíc skutečnosti, které se obvykle různě kombinují a někdy mohou uniknout Vaší pozornosti. Klíčové příznaky onemocnění: tělesná váha se nachází hluboko pod normálem (BMI pod 17.5) a je na této úrovni dobrovolně udržována, a to i drastickými prostředky. Ty se liší podle typu anorexie (buď převažuje sklon k extrémnímu sportovnímu nasazení nebo zvracení). postižená má intenzivní, patologický strach ze zvyšování hmotnosti. kontrola chování u jídla, přísné omezování příjmu potravy na akceptované minimum k udržení stanovené tělesné hmotnosti nezávisle na apetitu, přesná kontrola množství konzumované potravy, která se provádí odhadem, ale je-li to možné, pomocí váhy a kalorických tabulek. Nezřídka trvají postižení na tom, aby jejich jídla byla připravována odděleně od jídel pro ostatní a pod jejich kontrolou, nebo výlučně jimi samými. Preference jídel s malým obsahem kalorií, zvláště syrových rostlinných potravin bez olejů a tuků. Upřednostňovány jsou nápoje chudé na kalorie. Tendence izolovat se u jídla. endokrinní poruchy dívky v plodném věku ztrácejí menstruaci (pokud neužívají hormonálmí substituci), chlapci potenci. Pokud se porucha vyvine před pubertou nebo v pubertě, zastaví se nebo výrazně zpomalí vývoj sekundárních pohlavních znaků. další symptomy - přehnaná starostlivost o druhé, popírání tělesných signálů, úpadek sil, sociální izolace, pocity nadřazenosti, viny a hanby, sebevražedné jednání, zneužívání léků 7

11 (léky na vyvolání průjmu, odvodňovací léky, léky na snížení chuti k jídlu, inzulin), zkreslování hmotnosti pitím nadměrného množství vody, skrývání se do volného oblečení, v pokročilé fázi typická tvář s voskovým výrazem a nažloutlým až šedým zbarvením kůže, pomalé vláčné pohyby, prominující klouby a kosti. Postižení vlastními silami už nenacházejí východisko, pokud v některých případech nezasáhne včas pud sebezáchovy. Důsledky onemocnění: Sekundárními projevy (důsledky) jsou poruchy metabolismu, kam patří narušení tělesné konzistence (padání vlasů, lámavost nehtů, vypadávání, kažení či tříštění zubů, zrychlené stárnutí kůže, nadměrné ochlupení kůže - tzv.lanugo, vyšší lomivost kostí), zvyšující se vychrtlost v důsledku katabolických procesů, postupný rozpad nervové tkáně způsobující také zhoršení zraku, u dívek a žen může dojít následkem výpadku menzes až ke sterilitě. Nemocná osoba je chorobně zaujata potravou, což vytěsňuje ostatní myšlenky, z čehož plyne ztráta sociálního cítění a následná sociální izolace. Dále se mohou objevit poruchy srdečního rytmu, narušení ledvinných funkcí a různé endokrinologické poruchy - např. poruchy funkce štítné žlázy. Jak může mentální anorexie skončit? Mentální anorexie vede ze všech psychických poruch nejčastěji ke smrti. Uvádí se, že 40 % jedinců se uzdraví, 30 % se zlepší, 20 % se nezlepšuje a přechází do chronického stadia s kolísavým průběhem, asi pět procent se naopak stane obézními, 2-5 % chronických případů končí sebevraždou. Existuje reálné nebezpečí přechodu v mentální bulímii (záchvatovité, nezvladatelné přejídání). Které poruchy mohou být mentální anorexii podobné a lze je s ní zaměnit? Mentální anorexii je třeba odlišit od poruch příjmu potravy, které jsou součástí jiných syndromů a poruch. I když stanovení samotné diagnózy onemocnění je v rukou odborníka, pro zajímavost uvádíme další poruchy příjmu potravy, které mohou mentální anorexii imitovat. Jedná se zejména o: syndrom pervasivního odmítání - je charakterizován odmítáním jíst, pít, mluvit, chodit nebo se o sebe starat. Může být spojen s předchozím zážitkem zneužití, může se vyskytovat u posttraumatické stresové poruchy. syndrom vybíravosti v jídle - vybíravé je v podstatě každé dítě, ale může se stát, že dítě začně odmítat veškerou potravu, nejen původně neoblíbené jídlo. orthorexia nervosa je porucha příjmu potravy, kdy je člověk chorobně zaujat zdravým stravováním a pojmenována byla teprve nedávno. Jak hodnotit hmotnost aneb co je BMI? I když body mass index není ideálním nástrojem pro hodnocení tělesné hmotnosti je v současné době nejužívanějším kriteriem. Výpočet BMI spočívá v tom, že hmotnost v kilogramech dělíme výškou v metrech umocněnou dvěma. 8

12 Například člověk, který měří 170 cm a váží 100 kg, bude svůj BMI počítat takto: BMI = 100 kg/ (1,70 m x 1,70 m) = 34,6 Tabulka pro hodnocení BMI: Klasifikace: BMI Podváha < 18,5 Normální váha 18,5 24,9 Zvýšená váha 25,00 Nadváha 25,0 29,9 Obezita I.stupně 30,0 34,9 Obezita II.stupně 35,0 39,9 Obezita III.stupně 40,0 Možnosti boje s anorexií Nyní se společně podívejme, jak se dá anorexie léčit a dle statistiky ve 40% případů úspěšně vyléčit Jaké jsou způsoby léčby mentální anorexie? Moderní terapie mentální anorexie poskytuje řadu možností, ze kterých lze vybírat s ohledem na individuální situaci postižené osoby. Nejedná se o striktní uniformní přístup k léčbě, ale o nabídku možností terapie. Pro ilustraci uvádíme stručný přehled. Hospitalizace - medicínskými kritérii pro hospitalizaci je váhový úbytek více než 25% tělesné hmotnosti, dehydratace či metabolický rozvrat, zpomalení akce srdeční pod 60 úderů za minutu, srdeční arytmie, depresivní symptomatologie s nebezpečím sebevraždy. Ambulantní terapie klade nároky na rodinu a pedagogické pracovníky, pokud postižený není vyloučen ze školní docházky. Při ambulantní terapii je tedy nezbytné zajistit kontrolu rodičů a ve škole pedagogů nad přijímáním jídla a tekutin. Pro úspěšnou terapii je nutné, aby dobře fungovala spolupráce rodičů a pedagogů, i když samotná léčba je v rukou lékaře. Psychoterapie, poradenství Alternativní formy terapie: skupinová terapie individuální terapie rodinná terapie svépomoc autogenní tréning autohypnóza hipoterapie (terapeutické využití koní), canisterapie (terapeutické využití psů), arteterapie (léčba uměním), ergoterapie (léčba prací) - manuální činnost a možnost soustředit se na něco jiného než na jídlo, má při arteterapii a ergoterapii blahodárné účinky. Při hipoterapii, popř. canisterapii hraje roli fakt, že vztah člověka a zvířete je jiný, než vztah dvou lidí. Pro zvíře je vzhled člověka nepodstatný. Doplňkové možnosti: poradenství pro rodiče osvěta a informace 9

13 Podívejme se nyní na jídlo z jiného úhlu Někdo žije, aby jedl, někdo jí, aby žil, někdo nejí a neuvědomuje si, že možná nepřežije. Jídlo se dá použít i jako prostředek k výchově Jídlo nejen jako na prostředek k obživě... Podívejme se nyní na jídlo trošku jinak, než jen jako na zdroj energie. Napadlo Vás někdy, že jídlo může být i prostředkem k manipulaci, jakýmsi mocenským nástrojem? Manipulativní zacházení s jídlem Slovem "manipulativní" se rozumí takové zacházení či chování, kterým se snažíme změnit chování nebo prožívání někoho jiného, v tomhle případě jiného člena rodiny. Pomocí jídla se může snažit rodič ovládat své dítě a naopak dítě může mít velká vliv na rodiče. Problematika jídla jako odměny a trestu Děti jsou často jídlem odměňovány - dostávají sladkosti v případě, že si je nějak zaslouží. Když ale neposlouchají nedostanou nic - odepření sladkostí tedy může být i trestem. Tak se děti už odmala učí, že jídlo není jen k obživě nebo k příjemným pocitům, ale také k prosazování vůle rodičů. V tomto systému odměn a trestů nastává problém tehdy, je-li na způsob odměňování a trestání prostřednictvím jídla kladen příliš velký důraz. Když se zcela vynechají jiné vhodné způsoby, jak dítě odměnit či potrestat. Co možná děláte špatně i vy... Dalším jevem, který souvisí jak s manipulacemi, tak také s učením sebekontroly, je dojídání - povinnost sníst vše, co je na talíři. S tím také souvisí vyjádření radosti a pochvaly. Dítě se tak učí hned dvě věci. Jednak jasně vnímá, že má v rukou pocity radosti, vzteku nebo nelibosti svých rodičů a učitelů, které záleží na tom, jestli dojí nebo ne. Navíc, množství jídla, které dítě sní nezávisí na jeho potřebách a pocitech hladu či sytosti, ale na úsudku rodičů (či pedagogů ve školních jídelnách - často jde o přenesení kontroly nad stravováním dítěte ve spolupráci s rodiči). Co tedy dělat pro prevenci? Zde si dovolujeme uvést jednu radu, jejímž zdrojem je samozřejmě odborná literatura - odměna a trest pomocí jídla by neměla být příliš častá, jsou i jiné způsoby odměňování a trestání. Dítě by se nemělo nutit za každou cenu vše sníst. Pokud toho sní málo, nemělo by mít možnost dojídat se pak sladkostmi, čímž dítě zjistí jednoduchou věc - když se pořádně nenají, bude mít hlad. Záchyt onemocnění aneb i Vy můžete pomoci... A nyní poslední řádky Pedagogové by měli znát varovné příznaky různých závislostí, například na drogách, cigaretách a alkoholu a rozpoznat i začínající poruchy při přijímání potravy. Na včasném záchytu onemocnění se mimo rodinných příslušníků mohou významnou měrou podílet i pedagogičtí pracovníci, neboť mimo rodinný kruh tráví dítě ve škole značnou část dne. Proto je důležité aby i učitelé znali rizikové faktory vzniku onemocnění, dokázali rozlišit rizikové skupiny dětí a základní příznaky onemocnění a uměli zasáhnout již ve fázi rozvoje onemocnění, případně dát signál rodině. 10

14 Seznam literatury: GERHARD, L. Mentální anorexie: příčiny, průběh a nové léčebné metody. 1. vyd. Praha: Svoboda, s. ISBN KRCH, F.D. et al. Poruchy příjmu potravy: vymezení a terapie. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN Internetové zdroje: BLOG REDAKCE. V nemocnicích přibývá pacientek s anorexií [online], Datum poslední revize , [citováno ] Dostupné z BLOG REDAKCE. Dieta? Od 6-ti let. Anorexie? Od 8. roku!!! [online], Datum poslední revize [citováno ] Dostupné z let-anorexie-od-8-roku BLOG REDAKCE. BMI [online], Datum poslední revize 21. srpna 2006, [citováno ] Dostupné z BLOG REDAKCE. Jak šel ideal krasy [online], Datum poslední revize , [citováno ] Dostupné z BLOG REDAKCE. Orthorexia nervosa [online], Datum poslední revize , [citováno ] Dostupné z KRCH, F.D. Mentální anorexie a bulimie [online], Datum poslední revize neuvedeno, [citováno ] Dostupné z KRCH, F.D. Poruchy příjmu potravy - mezi nadváhou a vyhublostí [online], Datum poslední revize neuvedeno, [citováno ] Dostupné z KULHÁNEK, J., KREJCAR. D. Existuje souvislost mezi výrazně dominantním chováním matky a rozvíjející se mentální anorexií u dítěte v pubertě a adolescenci?[online], Datum poslední revize [citováno ] Dostupné z KULHÁNEK, J. Prevence poruch příjmu potravy [online], Datum poslední revize neuvedeno, [citováno ] Dostupné z 11

15 MALIŠOVÁ, J. Mentální anorexie [online], Datum poslední revize , [citováno ] Dostupné z: med.cz/scripts/index.php.?ac=clanek&idcl=518&idkat=15 PŘISPĚVATELÉ WIKIPEDIE. Anorexie [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2006, Datum poslední revize , 21:52 UTC, [citováno ] Dostupné z Grafická úprava: [online, staženo ] [online, staženo ] [online, staženo ] [online, staženo ] [online, staženo ] [online, staženo ] 12

16 13

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie a mentální bulimie) Anotace Pracovní list se týká problematiky

Více

Poruchy příjmu potravy. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Poruchy příjmu potravy. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Poruchy příjmu potravy Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Psychogenní poruchy příjmu potravy Onemocnění, pro která je charakteristická porucha myšlení a jednání ve vztahu k jídlu a vlastnímu vzhledu

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum: (téma: Změny biolog., psych., soc.)

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum: (téma: Změny biolog., psych., soc.) ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_04 Sada: II. Ověření ve výuce Třída: 8.A Datum: 3.10.2012

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz - poruchy trávení a metabolismu - poruchy způsobené nevhodnou výživou - poruchy způsobené nedostatečnou pohybovou aktivitou nepoměr energetického příjmu a výdeje 1. Příjem energie (určité živiny nebo skupiny

Více

PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY JAKO EDUKAČNÍ PROBLÉM U DOSPÍVAJÍCÍCH. Abstrakt

PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY JAKO EDUKAČNÍ PROBLÉM U DOSPÍVAJÍCÍCH. Abstrakt PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY JAKO EDUKAČNÍ PROBLÉM U DOSPÍVAJÍCÍCH 1 Hosáková J., 2 Tonhauserová E. 1 Slezská univerzita v Opavě, Ústav ošetřovatelství FVP 2 Fakultní nemocnice Hradec Králové Abstrakt Poruchy

Více

STOB. Program Stop obezitě. PhDr. Jana SEVEROVÁ,CSc. Ústav psychologie a psychosomatiky LF MU

STOB. Program Stop obezitě. PhDr. Jana SEVEROVÁ,CSc. Ústav psychologie a psychosomatiky LF MU STOB. Program Stop obezitě PhDr. Jana SEVEROVÁ,CSc. Ústav psychologie a psychosomatiky LF MU Etiologie obezity - ranné dětství Rodinné prostředí - hodnocení vztahu k jídlu u dětí z hlediska matek. Nejistota

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Časná identifikace a intervence v oblasti rizikového chování u dětí a mládeže v primární péči

Časná identifikace a intervence v oblasti rizikového chování u dětí a mládeže v primární péči Časná identifikace a intervence v oblasti rizikového chování u dětí a mládeže v primární péči Dagmar Schneidrová Ústav zdraví dětí a mládeže Katedra preventivního lékařství 3. LF UK v Praze 40 % respondentů

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha A - Reklama Eta-Tragol. Příloha B - Vývoj hospitalizace. Příloha C - Dotazník

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha A - Reklama Eta-Tragol. Příloha B - Vývoj hospitalizace. Příloha C - Dotazník SEZNAM PŘÍLOH Příloha A - Reklama Eta-Tragol Příloha B - Vývoj hospitalizace Příloha C - Dotazník 10 PŘÍLOHA A - Reklama na Eta-Tragol bonbóny Obrázek převzat z knihy Poruchy příjmu potravy od F. D. Krcha

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Tělesné a hormonální změny v dospívání

Tělesné a hormonální změny v dospívání EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Tělesné a hormonální změny v dospívání Vliv

Více

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Problematika dětské obezity Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Obezita = nakupení tukové tkáně = rozdíl oproti obezitě dospělých Na nárůstu hmotnosti se podílí i rozvoj muskulosteletárního systému

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. GPS III. ročník OBEZITA. referát. Jméno a příjmení: Barbora HANDLÍKOVÁ

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. GPS III. ročník OBEZITA. referát. Jméno a příjmení: Barbora HANDLÍKOVÁ Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav GPS III. ročník OBEZITA referát Jméno a příjmení: Barbora HANDLÍKOVÁ Třída: 3. B Datum: 12. 10. 2015 Obezita 1. Vysvětlení pojmu Obezita je civilizační onemocnění,

Více

DOTAZNÍK O VLIVU MÉDIÍ NA BODY IMAGE

DOTAZNÍK O VLIVU MÉDIÍ NA BODY IMAGE DOTAZNÍK O VLIVU MÉDIÍ NA BODY IMAGE Tento dotazník k diplomové práci na téma "Vliv médií na body image se zaměřením na poruchy příjmu potravy" zkoumá vliv médií na vnímání vlastního těla ve společnosti.

Více

Návrhy témat diplomových a bakalářských prací pro akademický rok 2014/2015

Návrhy témat diplomových a bakalářských prací pro akademický rok 2014/2015 Mgr. Michaela HŘIVNOVÁ, Ph.D. Vzdělávací obor Výchova ke zdraví na 2. st. základních škol - pohled žáků i pedagogů. PRO VÍCE STUDENTŮ Výzkum osvojeného kurikula žáky ve výchově ke zdraví na konci 9. ročníku

Více

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Tisková konference 30.7. 2010 Evropská strategie pro prevenci a kontrolu chronických neinfekčních onemocnění Východiska:

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 viz charakteristika ví, jaké faktory ovlivňují stabilitu

Více

Pohybová aktivita a životospráva u adolescentů

Pohybová aktivita a životospráva u adolescentů Oponentský posudek bakalářské práce Pohybová aktivita a životospráva u adolescentů Pavlína Blatná studentka III. ročníku bakalářského studia ošetřovatelství, prezenční forma studia Období dospívání je

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Důsledky poruch příjmu potravy Anotace Pracovní list shrnuje negativní důsledky poruch příjmu potravy a

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

1. Vymezení normality a abnormality 13

1. Vymezení normality a abnormality 13 Úvod 11 1. Vymezení normality a abnormality 13 1.1 Druhy norem 15 Statistická norma 15 Sociokulturní norma 17 Funkční pojetí normality 19 Zdraví jako norma 20 M ediální norma 21 Ontogenetická norma 21

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. RAKOVINA PLIC Její projevy: kašel tzv.

Více

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova

Příloha ŠVP č.2. 5.5.2 Občanská výchova Příloha ŠVP č.2 Ve školním roce 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 se uvedené předměty rozšiřují o tyto očekáváné výstupy a učivo. Jedná se o očekávané výstupy, které byly dříve v předmětu Výchova ke zdraví,

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Vážení a měření nemocných

Vážení a měření nemocných Vážení a měření nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Měření výšky těla, tělesné hmotnosti Růst zvětšování

Více

INFORMOVANOST ŽÁKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY V OBLASTI PORUCH PŘÍJMU POTRAVY A STRAVOVACÍCH NÁVYKU

INFORMOVANOST ŽÁKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY V OBLASTI PORUCH PŘÍJMU POTRAVY A STRAVOVACÍCH NÁVYKU 2. konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, Brno 2006 INFORMOVANOST ŽÁKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY V OBLASTI PORUCH PŘÍJMU POTRAVY A STRAVOVACÍCH NÁVYKU Dagmar PŘINOSILOVÁ Souhrn: Příspěvek je zaměřen na zjištění úrovně informací

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou Mgr. Pavla Erbenová Obezita je stále narůstající břemeno dnešní doby. Epidemie obezity, někdy nazývaná také jako mor třetího tisíciletí, však

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví 6. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová projevuje odpovědný vztah k sobě samému, k vlastnímu dospívání a pravidlům zdravého životního stylu;

Více

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE Projevy dítěte s PCHE Obsah Projevy dítěte s PCHE Charakteristiky vyplývající z definice charakteristiky dle klasifikace školské Internalizovaná, externalizovaná

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-05 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY

ALKOHOL A JEHO ÚČINKY ALKOHOL A JEHO ÚČINKY CO JE TO ALKOHOL? Alkohol je bezbarvá tekutina, která vzniká kvašením cukrů Chemicky se jedná o etanol Používá se v různých oblastech lidské činnosti např. v lékařství, v potravinářském

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v psychiatrických ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2007 2012

Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v psychiatrických ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2007 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 17. 12. 2013 55 Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v psychiatrických ambulantních a lůžkových zařízeních ČR

Více

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze

Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze 21. 11. 2013, Bratislava Inovatívne technológie včasnej prevencie v poradenských systémoch a preventívnych programoch Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní

Více

V ČR je 23% obézních mužů a 22% obézních žen, tj. 1,5mil. obyvatel 50% obyvatel má nadváhu nebo je obézní

V ČR je 23% obézních mužů a 22% obézních žen, tj. 1,5mil. obyvatel 50% obyvatel má nadváhu nebo je obézní Obezita a její vliv na sexuální poruchy MUDr. Dita Pichlerová¹ PhDr. Jitka Herlesová¹ MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.² Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.² ¹OB klinika Praha, ²VFN Praha Spokojenost se sexuálním životem

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

Životní styl školních dětí - studie HBSC 2010 MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Hygienická stanice hl. m. Prahy Národní síť podpory zdraví, o. s.

Životní styl školních dětí - studie HBSC 2010 MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Hygienická stanice hl. m. Prahy Národní síť podpory zdraví, o. s. Životní styl školních dětí - studie HBSC 2010 MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Hygienická stanice hl. m. Prahy Národní síť podpory zdraví, o. s. 1 KD HDM SZÚ, 6 10.2011 Stručně o studii HBSC Studie HBSC (The

Více

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích

Vztahy mezi lidmi a formy soužití vztahy ve dvojici (kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy, manželství, rodičovství) vztahy ve dvojicích Předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 7. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Září, říjen, listopad respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery a

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY

PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY PŘÍPADOVÁ STUDIE ORGANIZACE DENOKINN: PROJEKT DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PODPORY Projekt poskytování sociální péče v domácnosti v oblasti intenzivní paliativní péče. Pilotní projekt realizuje společnost

Více

Péče o pacienty s diagnózami F50.0 F poruchy přijímání potravy v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR

Péče o pacienty s diagnózami F50.0 F poruchy přijímání potravy v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8. 2. 2010 3 Péče o pacienty s diagnózami F50.0 F50.9 - poruchy přijímání potravy v psychiatrických lůžkových zařízeních

Více

Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR

Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR Kunešová M., Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity Endokrinologický ústav, Praha 8.11. 2007 Eurocentrum Praha Výskyt nadváhy a obezity v jednotlivých

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

DRUHY DUŠEVNÍCH PORUCH

DRUHY DUŠEVNÍCH PORUCH DRUHY DUŠEVNÍCH PORUCH Mezi typické duševní poruchy patří: stresové poruchy, poruchy přizpůsobení, úzkostné poruchy, neurotické poruchy, obsesivně kompulzivní syndromy, deprese, manické stavy, bipolární

Více

Bakalářská práce (Bc.)

Bakalářská práce (Bc.) Univerzita Karlova v Praze Fakulta humanitních studií Bakalářská práce (Bc.) PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY u studentek taneční konzervatoře Vedoucí práce: Doc. PhDr. Václav Břicháček Vypracovala: Marie Záhorská

Více

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Nelegální drogy. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Nelegální drogy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová PROBLEMATIKA ZÁVISLOSTÍ "Jakákoliv závislost je špatná,

Více

F Behaviorální syndromy spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktorů F50 poruchy příjmu jídla F51 neorganické poruchy spánku F52 s

F Behaviorální syndromy spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktorů F50 poruchy příjmu jídla F51 neorganické poruchy spánku F52 s Poruchy příjmu potravy MUDr. Helena Reguli F50-59 59 Behaviorální syndromy spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktorů F50 poruchy příjmu jídla F51 neorganické poruchy spánku F52 sexuální

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím programem. Formy působení jsou přizpůsobeny věkovým skupinám dětí. Zaměřuje

Více

Témata prevence ve výuce a konkrétní programy plánované pro šk. rok 2016/17 1. ročník

Témata prevence ve výuce a konkrétní programy plánované pro šk. rok 2016/17 1. ročník Témata prevence ve výuce a konkrétní programy plánované pro šk. rok 2016/17 1. ročník ČS - bezpečně do školy - ochrana člověka ( telefonní čísla) ČJ - když se dítě ztratí, jak se má chovat - kamarádství,

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

www.dietyahubnuti.cz 1

www.dietyahubnuti.cz 1 www.dietyahubnuti.cz 1 101 tipů JAK ZHUBNOUT JEDNOU PROVžDY 101 tipů jak zhubnout 1. vydání Copyright Diety a Hubnutí, ZoneMedia s.r.o., 2014 Návrh obálky a grafická úprava: ZoneMedia s. r. o. (www.zonemedia.cz)

Více

Rehabilitace v psychiatrii. MUDr. Helena Reguli

Rehabilitace v psychiatrii. MUDr. Helena Reguli Rehabilitace v psychiatrii MUDr. Helena Reguli Pojem rehabilitace (ze středověké latiny, rehabilitatio = obnovení) snaha navrátit poškozeného člověka do předešlého tělesného stavu či sociální a právní

Více

Psychosomatika v gynekologii. Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz

Psychosomatika v gynekologii. Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz Psychosomatika v gynekologii Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz Psychosomatická medicína Z řečtiny: psyché (duše) a soma (tělo) Hledá souvislosti mezi: Tělem, tělesnem Psychikou, duší, vědomými

Více

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj. Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj. Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc Neurodegenerativní onemocnění mozku, při kterém dochází k postupné demenci. V patofyziologickém obraze

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

POHYB JAKO PROSTŘEDEK ZÁBAVY A KULTIVACE ČLOVĚKA

POHYB JAKO PROSTŘEDEK ZÁBAVY A KULTIVACE ČLOVĚKA POHYB JAKO PROSTŘEDEK ZÁBAVY A KULTIVACE ČLOVĚKA Václav Bunc UK FTVS Praha Tělo nechť každodenní své hýbání má (J. A. Komenský) Zdraví není všechno, ale bez zdraví je vše ničím (A. Schopenhauer) Pohyb

Více

Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Psychologická problematika nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová Rozdíly mezi postojem nemocného

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás oslovit jménem organizace ABATOP a nabídnout Vaší škole v rámci projektu S úctou k životu přednášky na téma: 1) Co se to se mnou děje? (pro

Více

Institucionální péče vs. náhradní rodinná péče

Institucionální péče vs. náhradní rodinná péče Institucionální péče vs. náhradní rodinná péče Rodiče a rodina v životě dítěte MUDr. Petra Uhlíková Centrum dorostové a vývojové psychiatrie Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN 26. 6. 2012 Rodina a její

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence)

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví 2 Vzdělávací obor: 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy 5 viz charakteristika uvědomuje si shody a rozdíly mezi funkční a dysfunkční

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím programem. Formy působení

Více

Duševně zdravý člověk je

Duševně zdravý člověk je DUŠEVNÍ HYGIENA Duševně zdravý člověk je vyrovnaný samostatný zdravě kritický k sobě i okolí umí jednat s lidmi ovládá a zdravě prožívá své emoce odlišuje skutečnost od snů plní své povinnosti umí odpočívat

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná

Více

Rozhodli jste se snížit. svou váhu? ještě než začnete...

Rozhodli jste se snížit. svou váhu? ještě než začnete... Rozhodli jste se snížit svou váhu? metody léčby nadváhy a obezity, ještě než začnete... JAK HUBNU...NĚKOLIK RAD PRO VAŠE HUBNUTÍ Rozhodli jste se snížit svou váhu. To je skvělé. 60% POPULACE S NADVÁHOU

Více

KONFERENCE Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním dubna 2016

KONFERENCE Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním dubna 2016 KONFERENCE Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním 12. 13. dubna 2016 Konference Aktuální trendy v péči o duševně nemocné, NF-CZ11-BFB-1-053-2016 Podpořeno grantem z Norska. Supported by grant

Více

Stáří. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Stáří. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Stáří Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2010 Mgr. Monika Řezáčová začátek stáří (mezní věk) je obdobím mezi 60/65 rokem života Primární

Více

PREVENCE DĚTSKÉOBEZITY MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE

PREVENCE DĚTSKÉOBEZITY MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE PREVENCE DĚTSKÉOBEZITY MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE P.TLÁSKAL SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU FN MOTOL OBEZITA NEPŘÍZNIVĚ OVLIVŇUJE ZDRAVOTNÍ STAV ČLOVĚKA Kardiovaskulární onemocnění Endokrinní poruchy Metabolické komplikace

Více

Vývojové charakteristiky v předškolním a školním věku. doc.mudr.h.provazníková Ústav zdraví dětí a mládeže

Vývojové charakteristiky v předškolním a školním věku. doc.mudr.h.provazníková Ústav zdraví dětí a mládeže Vývojové charakteristiky v předškolním a školním věku doc.mudr.h.provazníková Ústav zdraví dětí a mládeže Vývoj Vývoj je podmíněn zráním (proces je funkcí určitého programu genotypu) učením (poznání a

Více

1 Zadání ošetřovatelské anamnézy

1 Zadání ošetřovatelské anamnézy 1 Zadání ošetřovatelské anamnézy Cíle pro žáka vysvětlit klíčové pojmy charakterizovat činnosti zdravotnického asistenta při zadávání ošetřovatelské anamnézy seznámit se se zadáním ošetřovatelské anamnézy

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 17, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

PSYCHOSOMATICKÁ MEDICÍNA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

PSYCHOSOMATICKÁ MEDICÍNA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje PSYCHOSOMATICKÁ MEDICÍNA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Květen 2011 Mgr.Olga Čadilová Psychosomatická medicína Psychická složka se účastní

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 0 týdně, povinný Funkce rodiny a rodinné vztahy Žák: charakterizuje rodinné vztahy uvědomuje si rozdílné role členů rodiny - typy rodin, výchova v rodině, náhradní rodinná péče - komunikace v rodině Poznávání

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Akademický rok 2015/2016

KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Akademický rok 2015/2016 KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Akademický rok 2015/2016 Poznámka: V některých případech jde spíše o tematický rámec, tedy konkrétní téma bude vyprofilováno

Více

Identifikátor materiálu: EU - 7 30 Přírodopis, anorexie. Čeština. Prezentace. SMART - tabule. Žák

Identifikátor materiálu: EU - 7 30 Přírodopis, anorexie. Čeština. Prezentace. SMART - tabule. Žák Identifikátor materiálu: EU - 7 30 Přírodopis, anorexie Anotace Prezentace, která seznamuje s poruchou příjmu potravy- anorexii Autor Mgr. Kateřina Dvorská Jazyk Očekávaný výstup Čeština Seznamuje žáky

Více

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog Rodinné Integrační Centrum o.s. Centrum pro autismus z PASti Prodloužená 278, Pardubice 530 09 www.ric.cz, info@ric.cz Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ A MŠ PARDUBICE zkoumané

Více

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov

Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Podpora zdraví v Nemocnici Pelhřimov Mgr. Pavlína Fridrichovská DiS. Koordinátor podpory zdraví Nemocnice Pelhřimov Efektivní strategie podpory zdraví IV. Praha SZÚ 16. 6. 2016 Nemocnice Pelhřimov Nemocnice

Více

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.

Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže. Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent. Specifika užívání návykových látek u dětí a mládeže Mgr. Martina Brožová brozova@os-prevent.cz Občanské sdružení Prevent, z.s. www.os-prevent.cz Závislost u dětí a mladistvých V čem je to jiné? Problematický

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života.

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života. Březen 1 Spánek je nezbytný nejen pro regeneraci duševních a fyzických sil, pro vytváření paměťových stop a tedy pro kognitivní funkce, ale i pro celou řadu metabolických pochodů. Kvalita nočního spánku

Více

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET Praha, 17. 6. 2013 ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET TABÁK KOUŘÍ TŘETINA ČECHŮ A ČTVRTINA ČEŠEK - NEJVÍCE KOUŘÍ MLADÍ LIDÉ Počet kuřáků v České republice neklesá, jejich

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více