Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová"

Transkript

1 Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou Mgr. Pavla Erbenová

2 Obezita je stále narůstající břemeno dnešní doby. Epidemie obezity, někdy nazývaná také jako mor třetího tisíciletí, však i přes všeobecné povědomí na místo rázného sestupu stále získává na síle a stává se tak celosvětovým problémem. Naše společnost se v počtu obézních propracovala na přední místo v celé Evropě.

3 Trochu čísel Svačina a Bretšnajderová (2008) se odkazují na přesná sledování a uvádějí, že výskyt obezity a nadváhy je u nás vyšší než evropský průměr. Dále tento okruh uzavírají tvrzením, že výskyt obezity bude v budoucnu výrazněji stoupat u osob s nižším vzděláním a horším sociálním postavením. Toto potvrzuje i Machová (2009), která píše, že dospělou populaci středního věku postihuje obezita asi ve 20% (BMI > 30), takže můžeme říci, že každý pátý dospělý Čech je obézní.

4 Nadváha a obezita jsou příčinou mnoha civilizačních chorob a také její příčinou dochází ke vzniku řady fyziologických a funkčních poruch. Obezita zvyšuje riziko mortality a stává se tak po kouření druhou nejčastější příčinou úmrtí, které se dá však předcházet. O obezitě můžeme mluvit jako o onemocnění, které vyžaduje komplexní přístup a komplexní léčbu. Všeobecně lze říci, že všechny osoby s BMI vyšším než 30 jsou vždy indikovány k léčbě (Hainer, 2004). Snížení zdravotního rizika i úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění je evidentní již při snížení hmotnosti o 5-10% výchozí hodnoty. (Adámková, 2009)

5 Komplexní přístup Podle Kleinwächterové a Brázdové (2001) stačí k léčbě nadváhy a obezity I. stupně většinou úprava jídelníčku (diety) a zvýšení pohybové aktivity. Při vyšším stupni obezity je nezbytná behaviorální terapie, tj. psychická opora, spočívající ve změně postojů a chování. V nejtěžších případech obezity, kdy jsou vyčerpány všechny možnosti léčby, bývá často jedinou nadějí na trvalé řešení chirurgický zákrok Pohybová aktivita je bezpečným prostředkem prevence obezity a ve spojení s dietním režimem a behaviorální intervencí je základní prvkem léčby obezity

6 Společnost STOB používá komplexní přístup k terapii obezity více než 20 let. Aktivity společnosti STOB jsou Kognitivně-behaviorální založeny právě na metodě přístup kognitivně behaviorální psychoterapie, která byla úspěšně ověřena na mnoha tisících obézních a je i ve světě uznávána za efektivní metodu terapie obezity. (Hainer, 2004) Lekce probíhají převážně ve formě skupinové terapie, kdy vedeme účastníky kurzu k trvalé změně životního stylu - změna v chování zejména v oblasti stravovacích zvyklostí a pohybové aktivity. (Machová, 2009) Málková (2007) vychází z poznatku, že nevhodné stravovací a pohybové návyky jsou naučené a dají se odnaučit. Je však třeba změnit nejen chování, ale i myšlení a emoce, které k nevhodnému chování vedou. K tomu souží tři klasické modely učení a to klasické

7 Jihlavský STOB Intervenční pohybový program, který doplňuje skupinová sezení, je v Jihlavském STOBu rozptýlen do lekcí, které jsou zaměřeny na aktivní pohyb převážně v aerobním zatížení vždy jiného druhu cvičení. Pestrost a jedinečnost každé lekce dává účastníkům kurzu možnost rozhledu. Důraz je kladen na základy, které si je klient může přenést do komerčních lekcí ve fitness centrech. Seznámení s prostředím (někdy velmi specifickým), nářadím, bezpečností.

8 Jihlavský intervenční program Hodnoceno na pětistupňové škále klienty kurzu. Oblíbenost Pohybová aktivita 1 Aqua fitness 1,4 Aerobic Dynamic Kickbox (ADK) 1,5 Spinning (indoor cycling) 1,5 Cvičení na velkých míčích 1,5 Step Aerobic 1,6 Aerobic 1,6 Základy posilování a protahování 1,7 Cvičení dle Mojžíšové 2 Dance Aerobic 2 Orientální tance 2,5 Jóga

9 Pohybová aktivita je bezpečným prostředkem prevence obezity a ve spojení s dietním režimem a behaviorální intervencí je základní prvkem léčby obezity. Hainer (2004) toto tvrzení dokládá výsledky z roku 2002, kdy byl realizován výzkumný záměr 1. LF UK v Praze ( č ) zaměřený na posouzení účinnosti kognitivn ě behaviorální terapie při léčb ě obezity v kurzech snižování nadváhy (bylo vyhodnoceno 67% navrácených dotazník ů 800 žen). Výzkum byl zaměřen na udržení váhového úbytku pražských absolventek kurz ů v rozmezí 2-7 let od jeho dokončení a prokázal, že efektivita kognitivně-behaviorální terapie se neodráží pouze ve váhových úbytcích, ale i ve změn ě a v udržení stravovacích návyk ů. K důležitým výsledkům patří udržení získaných změn v kvalit ě života, které sebou přináší změna životního stylu (tabulka 1.).

10 Tabulka 1: Udržení získaných změn v kvalitě života (Hainer, 2004) Všeobecné zvýšení kvality života Zlepšení vztahu k vlastnímu tělu Dosaženo v kurzu (%) Z toho přetrvává částečn ě(%) Z toho přetrvává zcela (%) Ústup zdravotních problémů Ústup psychických problémů Změna pořadí životních hodnot Rozšíření společenských aktivit

11 Rozhovory a Dotazníkové šetření Po ukončení dvanáctitýdenní komplexní terapie žen s nadváhou a obezitou v rámci jihlavského programu STOB, se potvrdil jeho pozitivní efekt. Došlo ke snížení tělesné hmotnosti klientů a to především úbytkem tukové tkáně při zachování svalové hmoty. Největší podporou každému jednotlivci byla celá skupina, která se scházela k řešení jednotného problému a zbavovala tak klienty ostichu. Také se podařilo prokázat výrazně pozitivní vliv tohoto programu na změnu vnímání vlastního těla probandek, které je velmi významné pro zlepšení psychiky a pozitivního vztahu k vlastnímu tělu.

12 Zdroje 1. ADÁMKOVÁ, V. Obezita Příčiny typy, rizika, prevence a léčba. Brno: Facta Medica, ISBN vydání HAINER, V. aj. Základy klinické obezitologie. Praha: Grada Publishing a.s., ISBN MACHOVÁ, J., KUBÁTOVÁ, d. výchova ke zdraví. Praha, Grada Publishing a.s., 2009, ISBN MÁLKOVÁ, i. hubneme s rozumem, zdravě a natrvalo. Praha: Smart Press, ISBN SVAČINA, š., BRETŠNAJDROVÁ, a. Jak na Obezitu a její komplikace. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008.

13 Děkuji za pozornost Pavla Erbenová