OPEL CORSA. Infotainment System

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPEL CORSA. Infotainment System"

Transkript

1 OPEL CORSA Infotainment System

2

3 Obsah Touch & Connect... 5 CD 30 / CD 30 MP3 Typ CD 30 / CD 30 MP3 Typ Portál mobilného telefónu

4

5 Touch & Connect Úvod... 6 Rádio CD prehrávač Vstup AUX Port USB Hudba Bluetooth Navigácia Telefón Register... 92

6 6 Úvod Úvod Všeobecné informácie... 6 Funkcia pre odraďovanie zlodejov... 7 Prehľad ovládacích prvkov... 9 Obsluha Všeobecné informácie Informačný systém predstavuje moderný systém pre zábavu a informovanosť vo vozidle. Rádio má šesť pamätí na stanice pre AM vlnové pásmo a dvanásť pamätí pre FM vlnové pásmo. Vstavaný audioprehrávač slúži pre vašu zábavu prehrávaním zvukových diskov CD a diskov CD MP3/WMA. Ako ďalšie zvukové zdroje k Informačnému systému môžete pripojiť externé dátové zariadenia, napr. ipod, MP3 prehrávač, USB kľúč alebo prenosný CD prehrávač, buď pomocou kábla, alebo cez Bluetooth. Navigačný systém s dynamickým plánovaním trás vás spoľahlivo nasmeruje až do vášho cieľa a ak bude potrebné, automaticky sa vyhne dopravným zápcham alebo iným problémom. Okrem toho je Informačný systém vybavený portálom mobilného telefónu, ktorý umožňuje pohodlné a bezpečné používanie vášho telefónu vo vozidle. Voliteľne môžete informačný systém ovládať pomocou ovládačov na volante. Premyslené rozmiestnenie ovládacích prvkov, dotykový displej a jasné zobrazenia umožňujú jednoduché a intuitívne ovládanie systému. Dôležité informácie týkajúce sa obsluhy a bezpečnosti premávky 9 Varovanie Informačný systém používajte tak, aby ste mali vozidlo vždy bezpečne pod kontrolou. V prípade pochybností zastavte vozidlo a Informačný systém obsluhujte pri stojacom vozidle. 9 Varovanie Používanie navigačného systému nezbavuje vodiča zodpovednosti za korektné a ostražité správanie

7 Úvod 7 v dopravných situáciách. Príslušné dopravné predpisy musíte vždy dodržať. Údaje (napríklad adresy) zadávajte len keď vozidlo stojí. Ak sú pokyny navigačného systému v rozpore s dopravnými predpismi, platné sú vždy dopravné predpisy. 9 Varovanie V niektorých oblastiach jednosmerné ulice, iné cesty alebo vjazdy (napr. pešie zóny), kam nesmiete vojsť, nie sú označené na mape. V takýchto oblastiach vás informačný systém upozorní správou, ktorú musíte potvrdiť. Musíte venovať zvláštnu pozornosť jednosmerným uliciam, cestám a vjazdom, do ktorých nemáte povolené vojsť. Príjem rádia Príjem rádia môže byť prerušovaný atmosférickými poruchami, šumom, skreslením alebo stratou príjmu z dôvodu zmien vo vzdialenosti od vysielača, príjem z niekoľkých smerov v dôsledku odrazu a tienenia. Funkcia pre odraďovanie zlodejov Zvyčajne je Informačný systém odomknutý a prístupný. V prípade násilného pokusu vybrať Informačný systém sa aktivuje funkcia pre odraďovanie zlodejov a uzamkne systém. V tejto situácii sa musí zadať štvormiestny PIN kód na odomknutie Informačného systému. Poznámky Štvormiestny PIN kód je vytlačený na Car Pass dodaný s dokumentáciou vozidla. Odomknutie Informačného systému Ak je prerušený napájací kábel Informačného systému, napr. ak je odpojený akumulátor vozidla, systém sa uzamkne. Keď sa napájanie obnoví a zapne sa Informačný systém, displej ukáže hlásenie, ktoré indikuje uzamknutie systému. Aby ste Informačný systém odomkli, zadajte váš štvormiestny PIN kód.

8 8 Úvod Poznámky Podrobný popis obsluhy menu pomocou dotykovej obrazovky alebo multifunkčného gombíka Zvoľte tlačidlo obrazovky OK. Zobrazí sa klávesnica pre zadanie PIN kódu. Na pár sekúnd sa zobrazí hlásenie s dôležitou informáciou o bezpečnom používaní Informačného systému. Informačný systém je odomknutý a pripravený znova na požitie. Poznámky Po zadaní nesprávneho PIN kódu sa zobrazí príslušná správa. Informačný systém je stále uzamknutý. Zostávajú dva pokusy na zadanie správneho PIN kódu. Ak zadáte PIN kód nesprávne tri krát, Informačný systém sa uzamkne na jednu hodinu. Predtým ako sa pokúsite o opätovné zadanie správneho PIN kódu musíte počkať jednu hodinu so zapnutým Informačným systémom. 2. Zadajte čísla vášho PIN kódu. Ak je potrebné, už zadané čísla sa môžu vymazať voľbou tlačidla obrazovky Delete (Vymazať). 3. Ak sa zadali všetky čísla, zvoľte tlačidlo OK, čím sa potvrdí vaše zadanie.

9 Úvod 9 Prehľad ovládacích prvkov Prístrojová doska

10 10 Úvod 1 l Rádio: posun nadol v pamäti staníc CD/MP3: krátke stlačenie: preskočí skladbu dozadu; dlhé stlačenie: rýchle pretáčanie dozadu W Deň / Noc / Automatický režim: stlačenie: prepínanie medzi režimami Jas: stlačenie: aktivuje nastavenie; otočenie multifunkčného gombíka: zmena nastavenia m Rádio: posun nahor v pamäti staníc CD/MP3: krátke stlačenie: preskočí skladbu dopredu; dlhé stlačenie: rýchle pretáčanie dopredu Otvor pre CD MAP Zobrazenie mapy R Vysunutie CD NAV Ponuka navigácie TRAF Menu dopravných informácií SETUP Menu nastavenia Multifunkčný gombík Otočenie: označenie tlačidiel alebo položiek ponuky na displeji; nastavenie numerickej hodnoty Stlačenie: výber/aktivácia označeného tlačidla alebo položky ponuky na displeji; potvrdenie nastavenej hodnoty; prepnutie na inú možnosť nastavenia / Ponuka: o jednu úroveň späť Tlačidlá rozhlasových staníc Dlhé stlačenie: uloženie stanice Krátke stlačenie: voľba stanice I Menu telefónu Gombík m Stlačenie: zapne/vypne informačný systém Otočenie: nastavenie hlasitosti MEDIA Zmeniť zdroj zvuku (rádio, CD, AUX atď.) FM-AM Aktivuje rádio alebo zmení vlnové pásmo... 22

11 Úvod 11 Ovládacie prvky zvuku na volante 1 Nastavovacie koliesko: manuálne nastavenie času (pozrite návod na obsluhu vozidla) Tlačidlo q Zmeniť zdroj zvuku (rádio, CD, AUX atď.) Tlačidlo p Telefón pripojený, žiadny aktívny hovor: 1. stlačenie: otvorí menu telefónu; 2. stlačenie: opätovné vytáčanie (ak je dostupné posledné číslo)...83 Krátke stlačenie: potvrdí prichádzajúci hovor; dlhé stlačenie: odmietne prichádzajúci hovor Tlačidlo d Rádio: posun nahor v pamäti staníc CD/MP3: skok na nasledujúcu skladbu Tlačidlo c Rádio: posun nadol v pamäti staníc CD/MP3: skok na predchádzajúcu skladbu o Nastavovacie koliesko Otočenie: nastavenie hlasitosti... 12

12 12 Úvod Obsluha Ovládacie prvky Informačný systém sa ovláda funkčnými tlačidlami, multifunkčnými gombíkmi dotykovou obrazovkou a menu, ktoré sa zobrazujú na obrazovke. Vstupy môžete zadávať cez: centrálnu jednotku na prístrojovom paneli 3 9 ovládacími prvkami na volante 3 9 Zapnutie alebo vypnutie informačného systému Stlačte gombík X krátko. Po zapnutí je aktívny posledný vybratý informačný zdroj. Automatické vypnutie Ak bol informačný systém zapnutý gombíkom X keď bolo zapaľovanie vypnuté, automaticky sa znova vypne 1 hodinu po poslednom vstupe od používateľa. Nastavenie hlasitosti Otáčajte gombíkom X. Na displeji sa zobrazí aktuálne nastavenie. Keď sa informačný systém zapne, platí naposledy nastavená hlasitosť. Ak je hlasitosť stlmená (nastavená ne nulu), zobrazí sa v hornom riadku všetkých hlavných menu symbol \. Hlasitosť citlivá na rýchlosť Ak sa aktivuje funkcia hlasitosti závislej od rýchlosti, pozrite "Nastavenia hlasitosti" nižšie, hlasitosť sa automaticky upraví tak, aby sa prispôsobila hluku vznikajúcej pri jazde a hluku vetra. Prispôsobenie hlasitosti dopravných hlásení (TA) Hlasitosť dopravných hlásení je možné prispôsobiť počas hlásenia pomocou gombíka X. Po dokončení hlásenia alebo pri jeho prerušení sa hlasitosť automaticky nastaví na pôvodné nastavenie. Ďalšie podrobnosti o funkcii TA 3 22 a Prispôsobenie hlasitosti hlasových príkazov (navigácie) Hlasitosť hlasových príkazov môžete prispôsobiť počas hlásenia príkazu pomocou gombíka X alebo pomocou menu nastavenia navigácie, pozrite "Nastavenia hlasitosti" nižšie. Prispôsobené nastavenie sa uloží v Informačnom systéme a bude automaticky použité pre všetky hlasové príkazy v budúcnosti, až kým sa nastavenie opäť nezmení. Prispôsobenie hlasitosti zdrojov vstupu AUX Relatívnu úroveň hlasitosti externých audio zdrojov, napr. prenosný CD prehrávač, môžete prispôsobiť pomocou menu audio nastavení, pozrite "Nastavenia hlasitosti" nižšie. Prispôsobenie hlasitosti telefónu Hlasitosť zvuku telefónu môžete prispôsobiť počas telefonického hovoru pomocou gombíka X.

13 Úvod 13 Prispôsobené nastavenie sa uloží v Informačnom systéme a bude automaticky použité pre všetky telefónne hovory v budúcnosti, až kým sa nastavenie opäť nezmení. Poznámky Keď zmeníte hlasitosť zvuku telefónu, súčasne sa zmení aj hlasitosť vyzváňacieho tónu. Prevádzkové režimy Rádio Stlačením tlačidla FM-AM otvorte ponuku AM, FM1 alebo FM2, alebo meňte zobrazenie medzi týmito ponukami. Detailný popis funkcií rádia Audioprehrávače Stlačením tlačidla MEDIA otvorte ponuku CD, CD MP3, ipod, USB, AUX alebo BLUETOOTH AUDIO (ak sú k dispozícii), alebo meňte zobrazenie medzi týmito ponukami. Podrobný popis: funkcií prehrávača CD 3 28 funkcií vstupu AUX 3 32 funkcií portu USB 3 33 Hudobné funkcie Bluetooth 3 36 Navigácia Stlačením tlačidla NAV otvorte ponuku NAVIGATION (NAVIGÁCIA). Mapu trasy, ktorá ukazuje aktuálnu polohu vozidla zobrazíte stlačením tlačidla MAP. Detailný popis funkcií navigácie Telefón Stlačením tlačidla I otvorte ponuku PHONE (TELEFÓN). Detailný popis funkcií portálu telefónu Prvky ovládania menu Dotyková obrazovka Obrazovka Informačného systému má povrch citlivý na dotyk, ktorý umožňuje priamu interakciu so zobrazovanými ovládacími prvkami menu. Môžete napríklad aktivovať tlačidlo obrazovky ťuknutím naň prstom alebo zmeniť polohu posuvníka na obrazovke jeho posunutím prstom. Výstraha Na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte ostré alebo tvrdé predmety, ako sú guľkové perá, ceruzky a pod. Multifunkčný gombík V prípade, že sa dotyková obrazovka nepoužíva na obsluhu menu, multifunkčný gombík je centrálnym ovládacím prvkom pre všetky menu. Otočenie: výber tlačidla obrazovky alebo položky menu zmena nastavenej hodnoty

14 14 Úvod Stlačenie: aktivácia tlačidla obrazovky alebo položky menu potvrdenie zmenenej hodnoty nastavenia prepnutie rozličných možností nastavenia / (späť) tlačidlo Stlačte tlačidlo / pre návrat zo submenu do ďalšej vyššej úrovne menu. Ak je práve aktívne hlavné menu, napr. menu FM1 alebo CD, stlačenie tlačidla / zobrazí mapu s aktuálnou polohou vozidla. Príklady použitia ponuky Výber a aktivácia tlačidla obrazovky alebo položky menu Na dotykovej obrazovke: Ťuknite na tlačidlo obrazovky alebo položku menu. Príslušná systémová funkcia sa aktivuje alebo sa zobrazí hlásenie, alebo sa zobrazí submenu s ďalšími možnosťami. Pomocou multifunkčného gombíka: 1. Otáčajte multifunkčným gombíkom v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek a vyberte tlačidlo alebo položku menu. Aktuálne vybrané tlačidlo obrazovky alebo položka menu sa zvýrazní. 2. Stlačte multifunkčný gombík, čím sa aktivuje vybrané tlačidlo obrazovky alebo položka menu. Príslušná systémová funkcia sa aktivuje alebo sa zobrazí hlásenie, alebo sa zobrazí submenu s ďalšími možnosťami. Poznámky V hlavnom menu zvuku a telefónu, pozrite príklad nižšie, je možné zvoliť alebo aktivovať tlačidlá obrazovky v spodnej časti menu len pomocou dotykovej obrazovky a nie pomocou multifunkčného gombíka.

15 Úvod 15 Správy Prechádzanie cez dlhý zoznam položiek zoznamu Príklad na menu FM rádia: pomocou dotykovej obrazovky sa môžu vybrať/ aktivovať iba tlačidlá TA, FM List (Zoznam FM) a Tune (Naladiť). Poznámky V nasledujúcich kapitolách budú kroky obsluhy na výber a aktiváciu tlačidla obrazovky alebo položky menu pomocou dotykovej obrazovky alebo multifunkčného gombíka jednoducho popísané ako "... zvoľte... tlačidlo obrazovky..." alebo "... zvoľte... položku menu...". Pred vykonaním systémovej funkcie budete často vyzvaný hlásením, či chcete, aby sa vykonala systémová funkcia, alebo ako sa má systémová funkcia vykonať. Výber a aktivácia tlačidla obrazovky v hlásení funguje rovnako, ako je opísané pre tlačidlá obrazovky v menu. Stlačte tlačidlo /, ak chcete potlačiť takéto hlásenie bez vykonania akejkoľvek systémovej funkcie. Ak je dostupných viac položiek menu, ako sa dá zobraziť na obrazovke, zobrazí sa posuvník. Na dotykovej obrazovke: Ťuknite na tlačidlo posuvníka alebo, alebo presúvajte posuvník prstom nahor alebo dolu, aby ste prechádzali cez položky menu zoznamu.

16 16 Úvod Pomocou multifunkčného gombíka: Otáčajte multifunkčným gombíkom v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek, aby ste prechádzali cez položky menu zoznamu. Úprava nastavenia Rozličné dostupné typy nastavení v rôznych menu nastavení sú zobrazené a opísané nižšie. Príklad: Nastavenia zvuku Na dotykovej obrazovke: Ťuknite na jedno z tlačidiel obrazovky, napr. - alebo +, vedľa nastavenia, ak chcete upraviť toto nastavenie. Pomocou multifunkčného gombíka: 1. Otáčajte multifunkčným gombíkom v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek a vyberte položku menu. 2. Stlačte multifunkčný gombík, čím sa aktivuje vybraná položka menu. Označenie položky menu sa zvýrazní červenou farbou. 3. Otáčajte multifunkčným gombíkom v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek, čím sa upraví nastavenie. 4. Stlačením multifunkčného gombíka potvrdíte upravené nastavenie. Označenie položky menu už nebude zvýraznené červenou farbou. Poznámky V nasledujúcich kapitolách budú kroky obsluhy na upravenie nastavenia na inú voľbu nastavenia pomocou dotykovej obrazovky alebo multifunkčného gombíka jednoducho popísané ako "... upravte... nastavenie...". Príklad: Vyhnúť sa vo vzd. Na dotykovej obrazovke: Ťuknite na tlačidlo - alebo + vedľa nastavenia a upravte toto nastavenie. Pomocou multifunkčného gombíka: Niektoré kroky obsluhy sú popísané v časti "Príklad: Nastavenia zvuku".

17 Úvod 17 Príklad: Nastavenia displeja Na dotykovej obrazovke: Ťuknite na položku menu, čím prepnete na inú možnosť nastavenia. Poznámky Bodky pod nastavením indikujú koľko volieb máte k dispozícii pre toto nastavenie. Pomocou multifunkčného gombíka: 1. Otáčajte multifunkčným gombíkom v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek a vyberte položku menu. 2. Stlačením multifunkčného gombíka prepnete na inú možnosť nastavenia. Poznámky V nasledujúcich kapitolách budú kroky obsluhy na prepínanie nastavenia na inú voľbu nastavenia pomocou dotykovej obrazovky alebo multifunkčného gombíka jednoducho popísané ako "... nastavte... na... 'názov voľby'...". Príklad: Systémové nastavenia Na dotykovej obrazovke: Ťuknite na položku menu, napr.touch Click (Dotykové kliknutie), čím prepnete na nastavenie On (ZAP) alebo Off (VYP). Pomocou multifunkčného gombíka: 1. Otáčajte multifunkčným gombíkom v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek a vyberte položku menu. 2. Stlačením multifunkčného gombíka prepnete na nastavenie On (ZAP) alebo Off (VYP).

18 18 Úvod Poznámky V nasledujúcich kapitolách budú kroky obsluhy na prepínanie nastavenia na On (Zap.) alebo Off (Vyp.) pomocou dotykovej obrazovky alebo multifunkčného gombíka jednoducho popísané ako "... nastavte... na... On (Zap.)..." alebo "... nastavte... na... Off (Vyp.)...". Nastavenia tónu Otvorenie menu AUDIO SETUP (NASTAVENIE ZVUKU): Stlačte tlačidlo SETUP a potom zvoľte tlačidlo obrazovky Audio, alebo ak je hlavné audio menu práve aktívne, napr. menu FM1 alebo CD, stlačte multifunkčný gombík. Poznámky V menu SETUP (NASTAVENIE) nie je možné zvoliť tlačidlo obrazovky Audio, ak je hlasitosť nastavená na nule. Bass (Basy) Použite toto nastavenie, ak chcete zosilniť alebo zoslabiť hlboké frekvencie zvukových zdrojov. Treble (Výšky) Použite toto nastavenie, ak chcete zosilniť alebo zoslabiť vysoké frekvencie zvukových zdrojov. Balance (Vyváženie) Použite toto nastavenie na úpravu hlasitosti rozdelenie medzi ľavými a pravými reproduktormi vo vozidle. Fader (Prelínanie) Použite toto nastavenie na úpravu hlasitosti rozdelenie medzi prednými a zadnými reproduktormi vo vozidle. Nastavenia hlasitosti Prispôsobenie hlasitosti citlivej na rýchlosť Otvorenie menu AUDIO SETUP (NASTAVENIE ZVUKU): Stlačte tlačidlo SETUP a potom zvoľte tlačidlo obrazovky Audio, alebo ak je hlavné audio menu práve aktívne, napr. menu FM1 alebo CD, stlačte multifunkčný gombík.

19 Úvod 19 Poznámky V menu SETUP (NASTAVENIE) nie je možné zvoliť tlačidlo obrazovky Audio, ak je hlasitosť nastavená na nule. Úprava stupňa prispôsobenia hlasitosti: nastavte Speed vol. (Hlasitosť podľa rýchlosti) na hodnotu medzi 0 a 5. 0: žiadna úprava hlasitosti so zvyšujúcou sa rýchlosťou vozidla. 5: maximálna úprava hlasitosti so zvyšujúcou sa rýchlosťou vozidla. Prispôsobenie hlasitosti zdrojov vstupu AUX (pozrite obrázok menu AUDIO SETUP (NASTAVENIE ZVUKU) vyššie) Úprava relatívnej hladiny hlasitosti pre externé audio zdroje, napr. prehrávač CD: nastavte AUX Level (Úroveň AUX) na Quiet (Tiché), Medium (Stredne hlasné) alebo Loud (Hlasné). Prispôsobenie hlasitosti hlasových príkazov (navigácie) Otvorenie menu NAVIGATION SETUP (NASTAVENIE NAVIGÁCIE): stlačte tlačidlo SETUP a potom zvoľte tlačidlo obrazovky Navigation (Navigácia). Ak je Voice Guidance (Hlasové navádzanie) nastavené na Off (VYP), nastavte ho na On (ZAP). Nastavte Voice Vol. (Hlasitosť hlasu) na požadovanú úroveň hlasitosti. Po každej zmene počujete zvukovú odozvu. Systémové nastavenia Rozličné nastavenia a prispôsobenia pre Informačný systém sa môžu vykonať cez menu SYSTEM SETUP (NASTAVENIE SYSTÉMU). Otvorenie tohto menu : stlačte tlačidlo SETUP a potom zvoľte tlačidlo obrazovky System (Systém). Nastavenie displeja Otvorenie menu DISPLAY SETUP (NASTAVENIE DISPLEJA): zvoľte položku ponuky Display (Displej).

20 20 Úvod Jas Nastavenie jasu displeja: nastavte Brightness (Jas) na Very Bright (Veľmi jasný), Bright (Jasný), Medium (Stredne hlasné), Dark (Tmavý) alebo Very Dark (Veľmi tmavý). Režim displeja Nastavenie displeja na aktuálne okolité svetelné podmienky: nastavte Display Mode (Režim displeja) na Day (Deň), Night (Noc) alebo Automatic (Automaticky). Ak je Automatic (Automaticky) aktivované, režim displeja sa automaticky zmení v závislosti od okolitých svetelných podmienok. Smer posuvu Nastavenie smeru posuvu pre výber položky menu pomocou multifunkčného gombíka: nastavte Scroll Direction (Posunúť smer) na [ alebo ]. Nastavenie jazyka Text menu na displeji Informačného systému sa môže zobrazovať v rôznych jazykoch. Keď sa mení jazyk textu menu, podobne sa zmení jazyk hlasových príkazov. Otvorenie menu LANGUAGE (JAZYK): zvoľte položku ponuky Language (Jazyk). Zvoľte požadovaný jazyk pre texty menu. Aktivácia alebo deaktivácia kliknutí pri dotyku Ak je položka menu Touch Click (Dotykové kliknutie) v menu SYSTEM SETUP (NASTAVENIE SYSTÉMU) nastavená na On (ZAP), každé ťuknutie na tlačidlo obrazovky alebo na položku menu sa signalizuje zvukom kliknutia.

21 Úvod 21 Aktivácia alebo deaktivácia systémových zvukov Ak je položka menu System sounds (Systémové zvuky) v menu SYSTEM SETUP (NASTAVENIE SYSTÉMU) nastavená na On (ZAP), nasledujúce použitie alebo systémové akcie sa signalizujú pípnutím. Rádio: ukladanie stanice cez jedno z tlačidiel staníc Prehrávač CD: aktivácia rýchleho pretáčania dopredu alebo dozadu. Navigácia: aktivácia alebo deaktivácia cez tlačidlo obrazovky Voice (Hlas) na displeji mapy. Obnova nastavení na výrobné Obnova všetkých systémových nastavení a pamäte na výrobné nastavenia: zvoľte položku menu Factory settings (Nastavenia z výroby) v menu SYSTEM SETUP (NASTAVENIE SYSTÉMU) a potvrďte nasledujúce hlásenie.

22 22 Rádio Rádio Použitie Vyhľadávanie staníc Rádiový dátový systém (RDS)...24 Použitie Poznámky Na zvolenie alebo aktiváciu tlačidiel obrazovky v spodnej časti menu môžete v rámci menu rádia používať len dotykovú obrazovku. Aktivácia rádia Stlačením tlačidla FM-AM sa otvorí hlavná ponuka rádia. Začne sa príjem naposledy naladenej stanice. Ak sa práve prehráva RDS stanica 3 24, zobrazí sa názov stanice a príslušné programové informácie. Voľba vlnového pásma Stlačením tlačidla FM-AM raz alebo viackrát sa vyberie želané vlnové pásmo. Začne sa príjem naposledy naladenej stanice v danom vlnovom pásme. Ak sa vlnové pásmo zmení z FM1 na FM2 alebo opačne, práve prijímaná stanica zostane aktívna. Ak je práve prijímaná stanica uložená na jednom z tlačidiel staníc , príslušné číslo tlačidla, napr. P3, sa zobrazí vedľa názvu vlnového pásma v hornom riadku menu. Poznámky K dispozícii máte dve menu vlnových pásiem FM, čo vám umožňuje uložiť 12 FM staníc do tlačidiel kanálov 1-6. Zapnutie alebo vypnutie dopravných hlásení (TA) (TA funkcia nie je dostupná pre AM vlnové pásmo) Príjem dopravných hlásení zapnete alebo vypnete tlačidlom obrazovky TA.

23 Rádio 23 Ďalšie podrobnosti o funkcii TA Vyhľadávanie staníc Automatické vyhľadávanie staníc Krátko stlačte tlačidlo l alebo m. Vyhľadá sa a automaticky sa naladí nasledujúca stanica, ktorá môže byť prijatá. Ak sa nenájde iná prijímateľná stanica, znovu sa bude prijímať posledná prehrávaná stanica. Používanie frekvenčného displeja Zvoľte tlačidlo obrazovky Tune (Naladiť). Zobrazí sa frekvenčné pásmo. Stlačte tlačidlo l alebo m (na prístrojovom paneli) a podržte ho stlačené. Uvoľnite tlačidlo, keď zobrazená frekvencia už takmer dosiahla požadovanú frekvenciu. Vyhľadá sa a automaticky sa naladí nasledujúca stanica, ktorá môže byť prijatá. Ak sa nenájde iná prijímateľná stanica, znovu sa bude prijímať posledná prehrávaná stanica. Manuálne ladenie staníc Používanie multifunkčného gombíka. Pokiaľ je hlavná ponuka rádia aktívna: otočte multifunkčný gombík v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek a zmeníte tak frekvenciu príjmu. Používanie frekvenčného displeja Zvoľte tlačidlo obrazovky Tune (Naladiť). Zobrazí sa frekvenčné pásmo. Dostupné možnosti na voľbu požadovanej frekvencie: Poklepte na frekvenčnú stupnicu. Krátko stlačte tlačidlo k alebo l. Stlačte a podržte tlačidlo obrazovky k alebo l. Otočte multifunkčným gombíkom v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek. Zoznam FM staníc V zozname FM staníc sú k dispozícii na výber všetky dostupné rádiové FM stanice v aktuálnom pásme príjmu.

24 24 Rádio Voľbou tlačidla obrazovky FM List (Zoznam FM) zobrazíte zoznam. Položka zoznamu aktuálne prehrávanej FM stanice je zvýraznený červenou farbou. Ak je stanica uložená na jednom z tlačidiel kanálov 1-6, v zozname sa zobrazí príslušný názov vlnového pásma a číslo tlačidla, napr. FM1-P3. Zvoľte zo zoznamu FM stanicu, ktorá sa má prehrávať. Poznámky Duálny tuner informačného systému priebežne aktualizuje zoznam staníc FM v pozadí. Zabezpečí sa tým, napr.to, že zoznam staníc aj počas dlhej cesty vždy obsahuje FM stanice, ktoré sú k dispozícii v danej oblasti. Automatická aktualizácia vyžaduje istý čas, preto sa môže stať, že v prípade náhlej zmeny oblasti príjmu nebudú k dispozícii v zozname staníc všetky stanice, ktoré sú v dosahu. Tlačidlá kanálov 1 6 V každom vlnovom pásme (AM, FM1 a FM2) je možné uložiť šesť staníc, ktoré budú priradené tlačidlám kanálov 1-6. Uloženie stanice 1. Vyberte želané vlnové pásmo. 2. Nalaďte si požadovanú stanicu alebo ju zvoľte zo zoznamu FM staníc. 3. Stlačte a podržte jedno z tlačidiel kanálov až kým nezaznie pípnutie. Príslušné číslo tlačidla, napr.p3, sa zobrazí vedľa názvu vlnového pásma v hornom riadku ponuky. Aktuálne hrajúca stanica sa uloží a v budúcnosti ju možno opätovne zvoliť pomocou tlačidla kanálu. Poznámky Ak nepočujete žiadne pípnutie pri ukladaní stanice, tak sú systémové zvuky deaktivované. Aktivácia systémových zvukov Obnovenie stanice Vyberte požadované vlnové pásmo a potom krátko stlačte tlačidlo kanálu, čím obnovíte príslušnú stanicu. Rádiový dátový systém (RDS) RDS je systém, cez ktorý sa prenášajú doplnkové kódované digitálne informácie k normálnemu FM rádiovému vysielaniu. RDS poskytuje informácie, ako je názov stanice, dopravné informácie a rádio text.

25 Rádio 25 RDS Regional (Regionálne RDS) režim V istých prípadoch niektoré stanice RDS vysielajú odlišné regionálne programy na rôznych frekvenciách. Informačný systém vždy naladí na frekvenciu s najlepším príjmom aktuálne prehrávanej RDS stanice. Ak je RDS Regional (Regionálne RDS) režim aktívny, prijímajú sa len frekvencie aktuálne prijímanej RDS stanice s rovnakým regionálnym programom. Ak je RDS Regional (Regionálne RDS) režim neaktívny, prijímajú sa tiež frekvencie aktuálne prijímanej RDS stanice s rôznymi programami. Aktivácia alebo deaktivácia režimu RDS Regional (Regionálne RDS) Stlačte tlačidlo SETUP a potom zvoľte tlačidlo obrazovky Radio settings (Nastavenia rádia). Zobrazí sa ponuka RADIO SETUP (NASTAVENIE RÁDIA). Nastavte RDS Regional (Regionálne RDS) na hodnotu On (ZAP) alebo Off (VYP). Dopravné hlásenia (TA) Funkcia TA je dostupná v každom režime prevádzky (napr. FM rádio, CD alebo režim navigácie) okrem AM režimu rádia. Ak je TA funkcia zapnutá a Informačný systém prijíma dopravné hlásenia z RDS stanice, aktívny zvukový zdroj bude prerušený. Zobrazí sa oznam a prenáša sa slovné hlásenie informácií. Počas slovného hlásenia sa môže hlasitosť zmeniť otáčaním m ovládača. Dopravné hlásenie sa môže zrušiť voľbou tlačidla obrazovky Cancel (Zrušiť). Po dokončení dopravného hlásenia alebo pri jeho prerušení sa hlasitosť automaticky nastaví na pôvodné nastavenie. Poznámky Ak je režim prevádzky nastavený na iný ako režim rádia (napr. CD alebo režim navigácie), rádio zostáva aktívne v pozadí. Ak posledná zvolená stanica nevysiela dopravné informácie, tak Informačný systém automaticky preladí na stanicu, ktorá vysiela dopravné informácie (dokonca aj keď bolo predtým zvolené vlnové pásmo AM). Takto zabezpečí, aby bolo možné kedykoľvek prijímať dôležité regionálne dopravné informácie bez ohľadu ma zvolený režim prevádzky.

26 26 Rádio Zapnutie alebo vypnutie dopravných hlásení Príjem dopravných hlásení zapnete alebo vypnete tlačidlom obrazovky TA. Keď je zapnutý príjem dopravných hlásení, zobrazí sa TA v hornom riadku všetkých hlavných menu. Ak sa nemôžu prijímať dopravné hlásenia, TA je prečiarknuté. Poznámky Tlačidlo obrazovky TA je k dispozícii vo všetkých zvukových hlavných menu (napr. menu FM1 alebo CD) a v menu TRAFFIC INFO (DOPRAVNÉ INFORMÁCIE). V menu TRAFFIC INFO (DOPRAVNÉ INFORMÁCIE) nie je možné zvoliť tlačidlo obrazovky TA, ak je hlasitosť nastavená na nule. Počúvanie iba dopravných správ Zapnite dopravné hlásenia a úplne stíšte hlasitosť Informačného systému.

27 CD prehrávač 27 CD prehrávač Všeobecné informácie Použitie Všeobecné informácie Prehrávač CD informačného systému dokáže prehrávať zvukové CD a disky CD so súbormi MP3 a WMA. Výstraha Za žiadnych okolností nevkladajte disky DVD, disky CD s priemerom 8 cm alebo CD neštandardného tvaru do prehrávača. Na disky CD nelepte žiadne nálepky. Takéto disky sa môžu zaseknúť v jednotke CD a zničiť ju. Znamenalo by to nákladnú výmenu zariadenia. Dôležité informácie o zvukových diskoch CD a diskoch CD so súbormi MP3/WMA Použité môžu byť tieto formáty diskov CD: CD, CD-R a CD-RW. Použité môžu byť tieto formáty súborov: ISO9660 Úroveň 1, Úroveň 2, (Romeo, Joliet). Súbory MP3 a WMA zapísané v iných ako vyššie uvedených formátoch sa nemusia správne prehrať a ich názvy a názvy ich priečinkov sa nemusia správne zobraziť. Je možné, že zvukové disky CD s ochranou proti kopírovaniu, ktoré nevyhovujú štandardu pre zvukové CD, sa neprehrajú vôbec. Disky CD-R a CD-RW, ktoré nahráte sami, sú citlivejšie na nesprávnu manipuláciu, ako prednahraté disky. Zabezpečte správnu manipuláciu predovšetkým používateľom nahraných diskov CD-R a CD-RW, pozrite nižšie. Je možné, že používateľom nahrané disky CD-R a CD-RW sa neprehrajú vôbec. Na diskoch CD so zmiešaným obsahom (kombinácia zvuku a iných údajov, napr. MP3) sa rozpoznajú a prehrajú iba zvukové stopy. Nezanechávajte odtlačky prstov pri výmene diskov CD.

28 28 CD prehrávač Disky CD vráťte do svojho obalu hneď po vybratí z meniča prehrávača, aby sa ochránili pred poškodením a nečistotami. Nečistoty a kvapaliny na diskoch CD môžu znečistiť šošovky audioprehrávača v zariadení a spôsobiť poruchy. Chráňte disky CD pred priamym slnkom. Pre údaje uložené na diskoch CD so súbormi MP3/WMA platia nasledujúce obmedzenia: Maximálny počet priečinkov/ playlistov: 200. Maximálny počet súborov/skladieb: 800. Podporovaných je minimálne 8 priečinkov v hierarchii hĺbky. Súbory WMA chránené protokolom Digital Rights Management (DRM) z online hudobných obchodov nie je možné prehrávať. Súbory WMA sa môžu bezpečne prehrať, ak boli vytvorené programom Windows Media Player verzie 9 alebo novšej. Platné prípony zoznamov skladieb:.m3u,.pls,.wpl. Údaje v zoznamoch skladieb musia mať tvar relatívnych ciest. Táto kapitola sa zaoberá iba s prehrávaním súborov MP3, keďže práca so súbormi MP3 a WMA je rovnaká. Ak sa načíta disk CD so súbormi WMA, zobrazia sa ponuky pre súbory MP3. Použitie Poznámky Na zvolenie alebo aktiváciu tlačidiel obrazovky v spodnej časti menu môžete v rámci menu CD prehrávača používať len dotykovú obrazovku. Spustenie prehrávania disku CD Zatlačte zvukový alebo MP3 disk označenou stranou nahor do otvoru CD, kým sa nevtiahne. Prehrávanie disku CD sa automaticky spustí a zobrazí sa ponuka CD alebo CD MP3. Ak sa už prehrával vložený disk v prehrávači CD, prehrávanie CD začne na poslednej prehrávanej skladbe. Ak už je CD v jednotke, ale požadované CD menu nie je aktívne: Stlačte raz alebo viackrát tlačidlo MEDIA, aby sa otvorilo audio menu CD alebo CD MP3 a začalo sa prehrávanie CD. Prehrávanie CD začína na poslednej prehrávanej skladbe.

29 CD prehrávač 29 Podľa údajov uložených na zvukovom disku CD alebo MP3 sa na displeji zobrazia rôzne informácie o CD a aktuálnej hudobnej stope. Ak je aktívny normálny režim prehrávania CD (neaktivovaný mix ani režim opakovania, pozrite nižšie): prehrávanie začína znova na prvej skladbe na CD po prehratí všetkých skladieb na CD. Poznámky Priečinky a playlisty uložené na disku MP3 CD sa spracovávajú CD prehrávačom rovnako. Nižšie uvedené popisy pre priečinky na diskoch MP3 CD platia aj pre playlisty. Zastavenie prehrávania CD Zastavenia e prehrávania vloženého CD: otočte hlasitosť na nulu. Znovu spustiť prehrávanie CD: znova zapnite hlasitosť. Výber stopy Počas prehrávania disku CD Zvoľte tlačidlo obrazovky Browse (Prehľadávať), aby ste zobrazili zoznam všetkých stôp na CD. Položka zoznamu aktuálne prehrávanej stopy je zvýraznený červenou farbou. Vyberte želanú stopu. Počas prehrávania CD MP3 Zvoľte tlačidlo obrazovky Browse (Prehľadávať), aby ste zobrazili zoznam všetkých stôp v aktuálne zvolenom priečinku. Položka zoznamu aktuálne prehrávanej stopy je zvýraznený červenou farbou. Voľba iného priečinka (ak je dostupný): zvoľte položku menu Folder Up (Priečinok nahor) (prvá položka v zozname) alebo zvoľte tlačidlo /. Zobrazí sa zoznam priečinkov na disku CD. Vyberte požadovaný priečinok. Zvoľte požadovanú skladbu v priečinku.

30 30 CD prehrávač Skok na nasledujúcu alebo predchádzajúcu stopu Krátko stlačte tlačidlo l alebo m raz alebo viackrát. Rýchly posun dopredu alebo dozadu Stlačením a podržaním tlačidla l alebo m môžete skladbu pretočiť rýchlo dopredu alebo dozadu. Poznámky Aktivácia rýchleho pretáčania vpred alebo vzad je indikovaná pípnutím, ak sú aktivované systémové zvuky Režim mix (náhodne) Počas prehrávania disku CD Ak je aktivovaný režim mix, tak sa všetky skladby na audio CD disku prehrávajú v náhodnom poradí. Režim mix aktivujete alebo deaktivujete zvolením tlačidla obrazovky Mix. Ak je režim mix aktivovaný, zobrazí sa na displeji Mix. Počas prehrávania MP3 CD disku Ak je vložený MP3 CD disk, tak sa všetky skladby v aktuálne zvolenom priečinku alebo na celom CD disku prehrávajú v náhodnom poradí. Stlačte tlačidlo obrazovky Mix jeden alebo viac krát a aktivujte režim Mix folder (Zmiešať priečinky) alebo Mix all (Zmiešať všetko), alebo deaktivujte režim mix. V závislosti od aktivovaného režimu sa zobrazí na obrazovke Mix folder (Zmiešať priečinky) alebo Mix all (Zmiešať všetko).

31 CD prehrávač 31 Režim opakovaného prehrávania Počas prehrávania disku CD Ak je aktivovaný režim opakovaného prehrávania, aktuálna skladba sa bude opakovane prehrávať až kým sa nezruší režim opakovaného prehrávania. Režim opakovaného prehrávania aktivujete alebo deaktivujete zvolením tlačidla obrazovky Repeat (Zopakovať). Ak je režim opakovaného prehrávania aktivovaný, zobrazí sa na displeji Repeat track (Zopakovať skladbu). Počas prehrávania MP3 CD disku Aj je vložený disk MP3 CD, tak sa aktuálna skladba alebo všetky skladby v aktuálne zvolenom priečinku opakovane prehrávajú, až kým sa nezruší režim opakovaného prehrávania. Stlačte tlačidlo obrazovky Repeat (Zopakovať) jeden alebo viac krát a aktivujte režim Repeat track (Zopakovať skladbu) alebo Repeat folder (Zopakovať priečinok), alebo deaktivujte režim opakovaného prehrávania. V závislosti od aktivovaného režimu sa zobrazí na obrazovke Repeat track (Zopakovať skladbu) alebo Repeat folder (Zopakovať priečinok). Zapnutie alebo vypnutie dopravných hlásení (TA) Príjem dopravných hlásení zapnete alebo vypnete tlačidlom obrazovky TA. Ďalšie podrobnosti o funkcii TA Vybratie disku CD Stlačte tlačidlo R. Disk CD sa vysunie z jednotky. Ak po vysunutí disku CD ho neodoberiete, po niekoľkých sekundách sa vtiahne naspäť.

32 32 Vstup AUX Vstup AUX Všeobecné informácie Použitie Všeobecné informácie Použitie Na stredovej konzole vpredu od radiacej páky sa nachádza AUX zásuvka na pripojenie externých zvukových zdrojov. Poznámky Konektor udržujte čistý a suchý. Môžete napríklad pripojiť na vstup AUX prenosný prehrávač CD pomocou konektora 3,5 mm jack. Stlačením tlačidla MEDIA raz alebo viackrát sa aktivuje režim AUX. Audio signál pripojeného audio zdroja sa teraz prenáša cez reproduktory Informačného systému. Hlasitosť môžete prispôsobiť pomocou gombíka m a pomocou nastavovacieho kolieska o na volante. Prispôsobenie nastavenia hlasitosti požiadavkám pripojeného audio zdroja: 3 12.

33 Port USB 33 Port USB Všeobecné informácie Prehrávanie uložených zvukových súborov Všeobecné informácie Na stredovej konzole vpredu od radiacej páky sa nachádza USB zásuvka na pripojenie externých zvukových zdrojov. Poznámky Konektor udržujte čistý a suchý. Do portu USB sa môže pripojiť MP3 prehrávač, USB kľúč, SD karta (pripojená cez USB konektor/ adaptér) alebo ipod. Pri pripojení k portu USB sa môžu rôzne funkcie predchádzajúcich zariadení ovládať pomocou ovládacích prvkov a menu Informačného systému. Poznámky Informačný systém nepodporuje všetky modely MP3 prehrávačov, USB diskov, SD kárt alebo ipod systémov. Dôležité informácie Externé zariadenia pripojené k portu USB musia vyhovovať špecifikácii USB Mass Storage Class (USB MSC). Zariadenia pripojené cez USB sú podporované podľa USB špecifikácie V 2.0. Maximálna podporované rýchlosť: 12 Mbit/s. Podporované sú iba zariadenia so systémom súborov FAT16/FAT32. Jednotky pevných diskov (HDD) nie sú podporované. Rozbočovače USB nie sú podporovanie. Použité môžu byť tieto formáty súborov:

34 34 Port USB ISO9660 Úroveň 1, Úroveň 2, (Romeo, Joliet). Súbory MP3 a WMA zapísané v iných ako vyššie uvedených formátoch sa nemusia správne prehrať a ich názvy a názvy ich priečinkov sa nemusia správne zobraziť. Nasledujúce opatrenia platia pre dáta uložené na externých zariadeniach pripojených k portu USB. Maximálny počet priečinkov/ playlistov: Maximálny počet súborov/skladieb: Maximálny počet súborov/skladieb na jeden priečinok/playlist: Podporovaných je minimálne 8 priečinkov v hierarchii hĺbky. Súbory WMA chránené protokolom Digital Rights Management (DRM) z online hudobných obchodov nie je možné prehrávať. Súbory WMA sa môžu bezpečne prehrať, ak boli vytvorené programom Windows Media Player verzie 9 alebo novšej. Platné prípony zoznamov skladieb:.m3u,.pls,.wpl. Údaje v zoznamoch skladieb musia mať tvar relatívnych ciest. Priečinky a súbory obsahujúce zvukové údaje nesmú mať nastavený atribút Systém. Prehrávanie uložených zvukových súborov MP3 prehrávač, USB kľúč, SD karta Stlačením tlačidla MEDIA raz alebo viackrát sa aktivuje zvukový režim USB. Spustí sa prehrávanie zvukových údajov uložených na zariadení USB. Zvukové dátové zdroje pripojené cez USB sa obsluhujú podobne, ako je opísané pre MP3/WMA CD disky ipod Stlačením tlačidla MEDIA raz alebo viackrát sa aktivuje režim ipod. Spustí sa prehrávanie zvukových údajov uložených na zariadení ipod.

35 Port USB 35 Hlavná obsluhe ipod-u pripojeného cez USB je rovnaká, ako je opísaná pre MP3/WMA CD disky V nasledujúcej časti spomenieme iba tie časti obsluhy, ktoré sa odlišujú od uvedených alebo sú navyše. Zvoľte požadovanú možnosť pre prehliadanie hudby. Nasledujúce kroky obsluhy sú vo väčšine rovnaké, ako je opísané pre výber skladby v priečinkoch na MP3/ WMA CD Prehliadač hudby V závislosti od modelu/verzie pripojeného ipod-u a uložených dát existujú rôzne možnosti pre zvolené a prehrávané skladby. Zvoľte tlačidlo obrazovky Browse (Prehľadávať), aby sa zobrazilo menu s dostupnými možnosťami pre prehliadanie hudby.

36 36 Hudba Bluetooth Hudba Bluetooth Všeobecné informácie Prevádzka Všeobecné informácie Audio zdroje s aktivovaným Bluetooth (napr. hudobné mobilné telefóny, MP3 prehrávače s Bluetooth pripojením, atď.), ktoré podporujú hudobný protokol A2DP, je možné pripojiť bezdrôtovo k Informačnému systému. Dôležité informácie Informačný systém sa pripája len k zariadeniam Bluetooth, ktoré podporujú A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) verziu 1.2 alebo vyššiu. Zariadenie Bluetooth musí podporovať AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) verziu 1.0 alebo vyššiu. Ak zariadenie nepodporuje AVRCP, tak je možné ovládať pomocou Informačného systému len hlasitosť. Pred pripojením zariadenia Bluetooth k Informačnému systému sa zoznámte s jeho používateľskou príručkou pre funkcie Bluetooth. Prevádzka Podmienky Nasledujúce podmienky sa musia splniť, aby sa mohol používať režim hudobného zariadenia Bluetooth Informačného systému. Musí byť aktivovaná funkcia Bluetooth Informačného systému Musí byť aktivovaná funkcia hudobného zariadenia Bluetooth externého telefónu (pozrite používateľskú príručku zariadenia). V závislosti od externého zdroja hudobného zariadenia Bluetooth bude možno potrebné nastaviť zariadenie ako "viditeľné" (pozrite používateľskú príručku zariadenia). Externý zdroj hudobného zariadenia Bluetooth musí byť spárovaný a pripojený k Informačnému systému 3 80.

37 Hudba Bluetooth 37 Aktivácia režimu hudobného zariadenia Bluetooth Skok na nasledujúcu alebo predchádzajúcu stopu Krátko stlačte tlačidlo t alebo v (na prístrojovom paneli). Zastavenie/Ukončenie prehrávania Zvoľte tlačidlo obrazovky z. Opätovné spustenie prehrávania: zvoľte znova tlačidlo obrazovky l. Stlačením tlačidla MEDIA raz alebo viackrát sa aktivuje zvukový režim hudobného zariadenia Bluetooth. Najdôležitejšie funkcie externého audio zdroja je možné teraz ovládať pomocou Informačného systému. Ovládanie pomocou Informačného systému Spustenie prehrávania skladieb Zvoľte tlačidlo obrazovky l.

38 38 Navigácia Navigácia Všeobecné informácie Použitie Zadanie cieľa Navádzanie Dynamické navádzanie Mapy Prehľad symbolov Všeobecné informácie Navigačný systém vás spoľahlivo nasmeruje až do vášho cieľa bez potreby čítania z máp, aj keď vôbec nepoznáte miestne pomery. Ak použijete dynamické navádzanie po trase, pri výpočte trasy sa berie do úvahy aktuálna dopravná situácia. Na tento účel informačný systém prijíma dopravné správy platné v danej oblasti pomocou služby RDS-TMC. Navigačný systém však nemôže brať ohľad na dopravné nehody, obmedzenia dopravy alebo iné problémy, ktoré nastali nedávno (napr. práca na cestách). Výstraha Používanie navigačného systému nezbavuje vodiča zodpovednosti za korektné a ostražité správanie v dopravných situáciách. Príslušné dopravné predpisy musíte vždy dodržať. Ak sú pokyny navigačného systému v rozpore s dopravnými predpismi, platné sú vždy dopravné predpisy. Fungovanie navigačného systému Navigačný systém zisťuje polohu a pohyb vozidla pomocou snímačov. Prejdená vzdialenosť sa určuje na základe signálu z rýchlomera vozidla, zatáčky pomocou gyro-snímača. Poloha sa určuje prostredníctvom satelitov GSP (Global Positioning System). Porovnaním signálov zo snímačov s digitálnymi mapami na SD karte s mapou je možné určiť polohu s presnosťou približne 10 m. Systém je funkčný aj pri slabom príjme GPS, presnosť určovania polohy však bude nižšia. Po zadaní adresy cieľového bodu alebo bodu záujmu (Point of Interest POI) (najbližšia čerpacia stanica, hotel atď.) sa vypočíta trasa od aktuálnej pozície do zvoleného cieľa.

39 Navigácia 39 Navádzanie po trase sa uskutočňuje prostredníctvom hlasových príkazov a smerovej šípky, ako aj pomocou zobrazenia viacfarebnej mapy. Systém dopravných informácií TMC a dynamické navádzanie po trase Systém dopravných informácií TMC prijíma všetky aktuálne dopravné informácie z rozhlasových staníc TMC. Ak je aktívne dynamické navádzanie po trase, tieto informácie sa zohľadnia vo výpočte celkovej trasy. Počas tohto procesu sa trasa vypočítava tak, aby sa vyhlo dopravným problémom, ktoré zodpovedajú vopred definovaným kritériám. Ak sa objaví dopravný problém počas aktívneho navádzania po trase, podľa vopred nastavených podmienok sa objaví správa, či sa má trasa zmeniť. Dopravné informácie TMC sa zobrazia na displeji mapy formou symbolov alebo detailného textu v ponuke TRAFFIC MESSAGES (DOPRAVNÉ SPRÁVY). Systém musí prijímať stanice TMC v danej oblasti, aby mohol používať dopravné informácie TMC. Dynamické navádzanie po trase pracuje iba vtedy, ak sa dopravné informácie prijímajú cez systém dopravných informácií TMC. Funkcia dynamického navádzania po trase je možné deaktivovať, pozrite kapitolu "Navádzanie" Údaje mapy Všetky potrebné údaje mapy sú uložené na SD karte poskytnutej s Informačným systémom. Podrobný popis o manipulácii a výmene SD karty s mapou nájdete v kapitole "Mapy" Použitie Ovládacie prvky a ponuky Najdôležitejšie ovládacie prvky a ponuky pre navigačný systém sú nasledovné: Tlačidlo MAP a zobrazenie mapy Mapu aktuálnej polohy a trasu (ak je navádzanie aktívne) zobrazíte stlačením tlačidla MAP. Podrobný popis informácií zobrazených na obrazovke mapy nájdete v časti "Informácie na obrazovke mapy" uvedenej nižšie. Tlačidlo NAV a ponuka NAVIGATION (NAVIGÁCIA) Stlačením tlačidla NAV otvorte ponuku NAVIGATION (NAVIGÁCIA).

40 40 Navigácia Navigation (Navigácia), čím sa otvorí menu NAVIGATION SETUP (NASTAVENIE NAVIGÁCIE). Ponuka NAVIGATION (NAVIGÁCIA) poskytuje prístup ku všetkým systémovým funkciám pre zadanie cieľa 3 50 a navádzanie trasy Tlačidlo TRAF a ponuka TRAFFIC MESSAGES (DOPRAVNÉ SPRÁVY) Stlačením tlačidla TRAF otvorte ponuku TRAFFIC MESSAGES (DOPRAVNÉ SPRÁVY). Menu TRAFFIC MESSAGES (DOPRAVNÉ SPRÁVY) ukazuje všetky dopravné udalosti na aktuálnej trase (ak je navádzanie na ceste aktívne) a/alebo všetky dopravné udalosti v blízkosti aktuálnej polohy vozidla, pozrite kapitolu "Navádzanie" Tlačidlo SETUP a menu NAVIGATION SETUP (NASTAVENIE NAVIGÁCIE) Stlačením tlačidla SETUP otvorte ponuku SETUP (NASTAVENIE). V tomto menu: zvoľte položku menu Menu NAVIGATION SETUP (NASTAVENIE NAVIGÁCIE) poskytuje rôzne nastavenia pre prispôsobenie navigačného systému. Podrobný popis všetkých dostupných nastavení nájdete nižšie v časti "Nastavenie navigačného systému". Informácie na displeji s mapou Na zobrazenie mapy aktuálnej polohy: stlačte tlačidlo MAP.

41 Navigácia 41 Neaktívne navádzanie po trase Ak nie je spustené navádzanie po trase, zobrazia sa tieto informácie: Vo vrchnom riadku: informácie o aktuálne aktívnom audio zdroji a aktuálnom čase. Mapa okolia aktuálnej polohy. Mapa môže byť zobrazená v rôznych pohľadoch: poklepte na tlačidlo obrazovky Menu (Ponuka) a potom zvoľte položku menu Map Setup (Nastavenie mapy), aby sa otvorilo menu MAP SETUP (NASTAVENIE MAPY), pozrite "Nastavenie zobrazenia mapy" nižšie. Aktuálna poloha indikovaná červeným trojuholníkom. Názov ulice aktuálnej polohy. Body záujmu (POI), napr. benzínové pumpy, parkoviská alebo reštaurácie indikované príslušnými symbolmi. Zobrazovanie bodov záujmu je možné zapnúť alebo vypnúť, pozrite "Nastavenie navigačného systému" nižšie. Kompas indikujúci sever. Aktuálna mierka mapy (zmena mierky: otočte multifunkčným gombíkom). Aktívne navádzanie po trase Ak je spustené navádzanie po trase, zobrazia sa tieto informácie: Vo vrchnom riadku: informácie o aktuálne aktívnom audio zdroji a aktuálnom čase. Tlačidlo obrazovky Voice (Hlas): naposledy oznámený zvukový príkaz zopakujete poklepaním na toto tlačidlo. Na zapnutie alebo vypnutie hlasovej navigácie stlačte tlačidlo obrazovky Voice (Hlas) na niekoľko sekúnd.

42 42 Navigácia Ak sa aktivuje hlasové navádzanie, označenie tlačidla je zobrazené bielou, v inom prípade čiernou farbou. Poznámky Aktivácia/deaktivácia hlasového navádzania je indikovaná pípnutím, ak sú aktivované systémové zvuky Mapa okolia aktuálnej polohy. Mapa môže byť zobrazená v rôznych pohľadoch: poklepte na tlačidlo obrazovky Menu (Ponuka) a potom zvolením položky menu Map Setup (Nastavenie mapy) otvoríte menu MAP SETUP (NASTAVENIE MAPY), pozrite "Nastavenie zobrazenie mapy" nižšie. Aktuálna poloha indikovaná červeným trojuholníkom. Trasa indikovaná modrou čiarou. Konečný cieľ indikovaný čiernou károvanou zástavou. Medzicieľ (priebežný cieľ) indikovaný červenou károvanou zástavou. Body záujmu (POI), napr. benzínové pumpy, parkoviská alebo reštaurácie indikované príslušnými symbolmi, pozrite kapitolu "Prehľad symbolov" Zobrazovanie bodov záujmu je možné zapnúť alebo vypnúť, pozrite "Nastavenie zobrazenia mapy" nižšie. Dopravné udalosti, napr. dopravné zápchy, indikované príslušnými symbolmi, pozrite kapitolu "Prehľad symbolov" Dopravné udalosti sú indikované na zobrazovanej mape len ak je aktivované dynamické navádzanie po trase, pozrite kapitolu "Navádzanie" Na spodnej časti mapy: názov ulice aktuálnej polohy. Na vrchnej časti mapy: názov odporúčanej ulice po nasledujúcej križovatke. Smerová šípka a vzdialenosť k nasledujúcemu menévru. Spôsob zmeny jednotky vzdialenosti nájdete nižšie v časti "Nastavenie navigačného systému". Odhadovaný čas príchodu alebo zostávajúci čas do cieľa. Prepínanie medzi časom príchodu a zostávajúceho času do cieľa: poklepte na zobrazený čas. Zostávajúca vzdialenosť do konečného cieľa. Spôsob zmeny jednotky vzdialenosti nájdete nižšie v časti "Nastavenie navigačného systému". Symbol kompasu indikujúci sever. Ak je aktívny režim dvojdimenzionálnej mapy (pozrite "Nastavenie zobrazenia mapy" nižšie): zobrazenie mapy medzi "severnou orientáciou" a "orientáciou v smere jazdy" prepnete poklepaním na symbol kompasu. Aktuálna mierka mapy (zmena mierky: otočte multifunkčným gombíkom).

43 Navigácia 43 Ak je aktívny režim automatického priblíženia (pozrite "Nastavenie zobrazenia mapy" nižšie): mierka mapy sa upraví (priblíženie/ oddialenie) automaticky navigačným systémom tak, aby zabezpečila spoľahlivé navádzanie po trase. Presúvanie viditeľnej časti mapy Viditeľnú časť mapy je možné ľubovoľne posúvať všetkými smermi. Aktivácia režimu presúvania Poklepte na mapu. Zobrazí sa ponuka SCROLL MAP (POSUNÚŤ MAPU). Režim zobrazenia mapy sa automaticky prepne do dvojrozmerného/severne orientovaného režimu (pozrite "Nastavenie navigačného systému" nižšie), ak už tento režim nie je aktívny. Prvky menu, ktoré nie sú potrebné počas režimu presúvania sú dočasne schované. Poznámky Keď je aktivovaný režim presúvania, tak môžete nastaviť súradnice GPS pre nový cieľ poklepaním na mapu. Podrobný popis Presúvanie viditeľnej časti mapy Posuňte prst po obrazovke v požadovanom smere. Návrat k pôvodnému zobrazeniu mapy Opätovné zobrazenie aktuálnej polohy na mape a opätovná aktivácia pôvodného režimu zobrazenia mapy (ak je to potrebné): stlačte tlačidlo MAP alebo tlačidlo /. Možnosti mapy Otvorenie menu MAP OPTIONS (MOŽNOSTI MAPY): stlačte tlačidlo MAP a potom ťuknite na tlačidlo obrazovky Menu (Ponuka). Nasledujúce možnosti sú k dispozícii: Store Current Position (Uložiť aktuálnu pozíciu): adresa/gps súradnice aktuálnej polohy možno uložiť v adresári pod ľubovoľným názvom. Menu s klávesnicou na zadanie názvu zobrazíte zvolením tejto položky menu.

44 44 Navigácia Zadajte požadovaný názov aktuálnej polohy. Zobrazenie klávesnice na vstup číslic a špeciálnych znakov: zvoľte tlačidlo obrazovky More (Viac). Vymazanie už vložených znakov: zvoľte tlačidlo obrazovky Delete (Vymazať). Adresu alebo GPS súradnice aktuálnej polohy uložíte pod zadaným názvom zvolením tlačidla obrazovky OK. Zadaný názov možno teraz nájsť ako záznam v adresári Show Position Information (Zobraziť informácie o pozícii): zobrazí adresu alebo GPS súradnice aktuálnej polohy. Uloženie zobrazovanej adresy alebo GPS súradníc do adresára: zvoľte tlačidlo obrazovky Save (Uložiť). Show Destination Information (Zobraziť informácie o cieli): zobrazí adresu alebo GPS súradnice ďalšieho medzicieľa (priebežného cieľa, ak je k dispozícii) na trase a/alebo adresu alebo GPS súradnice konečného cieľa. Ak je zobrazená adresa alebo GPS súradnice nasledujúceho medzicieľa: adresu alebo GPS súradnice konečného cieľa zobrazíte zvolením tlačidla obrazovky Dest. (Cieľ). Ak je zobrazená adresa alebo GPS súradnice konečného cieľa: adresu alebo GPS súradnice nasledujúceho medzicieľa (ak je k dispozícii) zobrazíte zvolením tlačidla obrazovky Waypt. (Prejazd. bod). Uloženie zobrazovanej adresy alebo GPS súradníc do adresára: zvoľte tlačidlo obrazovky Save (Uložiť). Map Setup (Nastavenie mapy): zobrazí menu MAP SETUP (NASTAVENIE MAPY), pozrite nižšie. Nastavenie zobrazenia mapy Otvorenie menu MAP SETUP (NASTAVENIE MAPY): stlačte tlačidlo MAP, poklepte na tlačidlo obrazovky Menu (Ponuka) a potom zvoľte položku menu Map Setup (Nastavenie mapy).

45 Navigácia 45 Nasledujúce nastavenia/možnosti sú k dispozícii: Map View (Zobrazenie mapy): prepína medzi dvojdimenzionálnym "plochým" (2D) zobrazením mapy a trojdimenzionálnym "perspektívnym" (3D) zobrazením mapy. V 2D zobrazení mapy môžete prepínať medzi "severne orientovaným" a "v smere jazdy orientovaným" režimom, pozrite Map orientation (Orientácia mapy) nižšie. V 3D zobrazení mapy, je k dispozícii len režim "orientácie v smere jazdy". Map orientation (Orientácia mapy): prepína 2D zobrazenie mapy medzi "severne orientovaným" (north (sever) - hore) a "v smere jazdy orientovaným" (head (aktuálny smer) - hore) režimom. V head (aktuálny smer) - hore režime sa mapa otáča v závislosti na smere jazdy vozidla. Auto Zoom (Automatické priblíženie): ak je nastavený na On (ZAP), mierka mapy sa upraví (priblíženie/oddialenie) automaticky navigačným systémom tak, aby zabezpečila spoľahlivé navádzanie po trase. Show POIs In Map (Zobraziť POI na mape): ak je nastavené na On (ZAP), body záujmu, napr. benzínové pumpy, parkoviská alebo reštaurácie sú indikované príslušnými symbolmi na mape. Map Data Information (Informácie o mapových údajoch): zobrazí názov a verziu údajov mapy uloženej na vloženej SD karte. Nastavenie navigačného systému Otvorenie menu NAVIGATION SETUP (NASTAVENIE NAVIGÁCIE): stlačte tlačidlo SETUP a potom zvoľte položku menu Navigation (Navigácia). Nasledujúce nastavenia/možnosti sú k dispozícii: Map Setup (Nastavenie mapy): zobrazí menu MAP SETUP (NASTAVENIE MAPY), pozrite "Nastavenie zobrazenia mapy" vyššie. Voice Guidance (Hlasové navádzanie): ak je nastavené na On (ZAP), hlasové príkazy (napr. zostávajúca vzdialenosť do ďalšej odbočky, zmeny smeru) sú uvádzané počas navádzania na trasu.

46 46 Navigácia Voice Vol. (Hlasitosť hlasu): ak je aktivované hlasové navádzanie (pozrite vyššie), zmeňte toto nastavenie a prispôsobíte tak hlasitosť hlasových príkazov. Po každej zmene počujete zvukovú odozvu. Position Information (Informácie o pozícii): zobrazí adresu alebo GPS súradnice aktuálnej polohy. Uloženie zobrazovanej adresy alebo GPS súradníc do adresára: zvoľte tlačidlo obrazovky Save (Uložiť). Nasledujúce ďalšie nastavenia/ možnosti sú k dispozícii: Time Display (Zobrazenie času): prepína medzi zobrazením odhadoveného času príchodu a odhadovaného zostávajúceho času jazdy, pozrite "Informácie na displeji s mapou" vyššie. Distance Units (Jednotky vzdialenosti): prepína zobrazené jednotky pre vzdialenosť medzi míľami a kilometrami. POI Warning (Výstraha POI): platí len ak boli používateľom definované body záujmu (POI) s príslušnými výstražnými hláseniami nahrané do Informačného systému, pozrite "Používateľom definované body záujmu" nižšie. Ak je táto voľba nastavená na On (ZAP): keď sa vozidlo blíži k používateľom definovanému bodu záujmu (POI), zobrazí sa príslušné výstražné hlásenie. POI Warning Distance (Výstraha vzdialenosti POI): platí len ak boli používateľom definované body záujmu (POI) a príslušné výstražné hlásenia boli nahrané do Informačného systému, pozrite "Používateľom definované body záujmu" nižšie. Použitím tohto menu môžete definovať pri akej vzdialenosti pred dosiahnutím používateľom definovaného POI sa zobrazí príslušné výstražné hlásenie. Zoznam voliteľných vzdialeností upozornenia na POI zobrazíte zvolením tejto položky menu. Zvoľte požadovanú vzdialenosť upozornenia na body záujmu.

47 Navigácia 47 Nasledujúce ďalšie nastavenia/ možnosti sú k dispozícii: Download my POIs now (Prevziať moje POI teraz): k dispozícii len ak je pripojený k portu USB nejaký USB disk s používateľom definovanými bodmi záujmu (POI), pozrite "Používateľom definované body záujmu" nižšie Načítanie údajov používateľom definovaných bodov záujmu z USB disku, pozrite "Používateľom definované body záujmu" nižšie. Remove User POIs From System (Odstrániť POI užívateľa zo systému): platí len ak boli používateľom definované body záujmu (POI) načítané do Informačného systému, pozrite "Používateľom definované body záujmu" nižšie. Všetky údaje používateľom definovaných bodov záujmu odstránite z Informačného systému zvolením tejto položky menu. Demo Mode (Režim Demo): režim demo umožňuje plánovanie vašej cesty a poskytuje náhľad trasy. Režim demo vyžaduje počiatočnú polohu, ktorá môže byť odlišná od vašej aktuálnej polohy, a cieľ. Nastavenie počiatočnej polohy: pozrite Set Start Location For Demo (Nastaviť začiatočnú pozíciu pre Demo) nižšie. Nastavenie cieľa: použite jeden z obvyklých spôsobov pre vstup cieľa Aktivácia režimu demo: nastavte voľbu menu na On (ZAP). Teraz prebieha simulované navádzanie po trase. Prosím, všimnite si, že v demo režime zobrazovaný odhadovaný čas príchodu do cieľa alebo zostávajúci čas cesty, pozrite "Informácie na displeji s mapou" vyššie, nie je realistický. V demo režime je rýchlosť simulovaného vozidla nerealisticky vysoká, aby sa dosiahol krátky čas simulácie cesty. Návrat k normálnemu navádzaniu na trase: nastavte voľbu menu na Off (VYP). Set Start Location For Demo (Nastaviť začiatočnú pozíciu pre Demo): zobrazí menu pre manuálne zadávanie počiatočnej polohy. Zadajte adresu požadovanej počiatočnej polohy Povolenie alebo zakázanie zobrazovania TMC (dopravných) hlásení Môžete povoliť zobrazovanie TMC hlásení, aj keď nie je aktívne navádzanie po trase. Poznámky Podrobný popis TMC nájdete v kapitole Dynamické navádzanie Stlačte tlačidlo SETUP a potom zvoľte položku menu Traffic messages (Dopravné správy).

48 48 Navigácia Povolenie zobrazovania TMC hlásení Nastavte Dynamic navigation (Dynamická navigácia) na hodnotu Prompt (Výzva). V prípade, ak sa vyskytne dopravná zápcha alebo dopravná nehoda, na displeji sa zobrazí príslušné TMC hlásenie. Zakázanie zobrazovania TMC hlásení Nastavte Dynamic navigation (Dynamická navigácia) na hodnotu Off (VYP) alebo Automatic (Automaticky). Na displeji sa nebudú zobrazovať žiadne TMC hlásenia. Poznámky Informácie o funkciách nastavení Dynamic navigation (Dynamická navigácia), keď je aktívne navádzanie po trase, nájdete v časti Nastavenia pre výpočet trasy a navádzanie v kapitole Navádzanie Používateľom definované body záujmu Okrem pôvodne definovaných bodov záujmu (POI) uložených na SD karte s mapou si môžete vytvoriť vlastné používateľom definované POI, ktoré zodpovedajú vašim špeciálnym osobným potrebám. Po ich vytvorení je možné takéto používateľom definované body záujmu načítať do Informačného systému. Môžete vytvoriť dva rôzne druhy používateľom definované body záujmu: (1) Cieľové body záujmu: Body záujmu, ktoré môžete používať ako ciele pre navádzanie po trase. Pre každý bod záujmu potrebujete definovať GPS súradnice (hodnoty zemepisnej dĺžky a šírky) polohy bodu záujmu a popisný názov. Po načítaní údajov o bodoch záujmu do Informačného systému nájdete názov bodu záujmu (napr. "Michalov dom") v menu pre používateľom definované body záujmu Príslušnú položku menu môžete vybrať ako cieľ pre navádzanie po trase. (2) Upozornenia na body záujmu: body záujmu, na ktoré chcete byť upozornený (napr. každá ostrá zákruta na ceste) pred tým, ako sa približujete k príslušnému bodu. Pre každý bod záujmu potrebujete definovať GPS súradnice (hodnoty zemepisnej dĺžky a šírky) polohy bodu záujmu a popisné výstražné hlásenie. Po načítaní bodov záujmu do Informačného systému a v prípade aktívneho navádzania po trase:

49 Navigácia 49 Keď sa vozidlo približuje k bodu záujmu definovaného GPS súradnicami, zjaví sa príslušné výstražné hlásenie (napr. "Veľmi ostrá zákruta"). Použitím voľby menu POI Warning Distance (Výstraha vzdialenosti POI) v menu NAVIGATION SETUP (NASTAVENIE NAVIGÁCIE), pozrite vyššie, môžete definovať pri akej vzdialenosti pred dosiahnutím používateľom definovaného POI sa zobrazí príslušné výstražné hlásenie. Vytváranie užívateľom definovaných bodov záujmu Pre každý druh bodu záujmu musíte vytvoriť samostatný textový súbor, napr. pomocou jednoduchého textového editora. Cieľové body záujmu 1. Vytvorte textový súbor s ľubovoľným názvom a príponou súboru.asc, napr. TomsDestinationPOIs.asc. 2. Údaje o bodoch záujmu musia byť zadávané do textového súboru v nasledujúcom formáte: Súradnice zemepisnej dĺžky, súradnice zemepisnej šírky, "Názov bodu záujmu [ akýkoľvek komentár ]" Príklad: , , "Michalov dom [ Parková ulica ]" Prosím, všimnite si, že hore uvedený text sa musí zadať v jednom riadku, pozrite si obrázok vyššie. 3. Zistite si požadované GPS súradnice, napr. z topografickej mapy. GPS súradnice musia byť vyjadrené v desiatkových stupňoch, ako je vyobrazené v príklade vyššie. 4. Zadajte súradnice zemepisnej dĺžky a šírky do textového súboru oddelené čiarkami a medzerou. 5. Zadajte ľubovoľný názov pre bod záujmu a ak je to potrebné voliteľný komentár v hranatých zátvorkách. Názov a komentár musia byť uzavreté v úvodzovkách a oddelené od GPS súradníc čiarkou a medzerou.

50 50 Navigácia 6. Zadajte ďalšie údaje bodov záujmu na samostatný riadok pre každý bod záujmu do textového súboru, ako je to popísané vyššie. 7. Uložte textový súbor, napr. na váš lokálny pevný disk. Varovania bodov záujmu Vytvorte samostatný textový súbor s ľubovoľným názvom a príponou súboru.asc, napr. TomsPOIWarnings.asc. Ďalšie kroky na vytvorenie textového súboru s varovaniami bodov záujmu sú rovnaké ako sú popísané pre cieľové body záujmu, pozrite vyššie. Jediný rozdiel je: namiesto vytvorenia názvu (napr. Michalov dom ) musíte vytvoriť výstražné hlásenie (napr. Veľmi ostrá zákruta ). Uloženie textových súborov na USB disk 1. V koreňovom priečinku USB disku: vytvorte priečinok nazvaný "mypois", napr. "F:\myPOIs", kde "F:\" je koreňový priečinok USB disku. 2. V priečinku "mypois" uložte textový súbor s cieľovými bodmi záujmu, napr. "F:\myPOIs \TomsDestinationPOIs.asc". 3. V priečinku "mypois" vytvorte podpriečinok nazvaný "mypoiwarnings". 4. V tomto podpriečniku uložte textový súbor s výstrahami bodov záujmu, napr. "F:\myPOIs\myPOIWarnings \TomsPOIWarnings.asc". Načítanie používateľom definovaných bodov záujmu Pripojte USB disk s vašimi používateľom definovanými údajmi bodov záujmu k portu USB 3 33 Informačného systému. Spustenie načítavania: stlačte tlačidlo SETUP, zvoľte tlačidlo obrazovky Navigation (Navigácia), vyberte položku menu Download my POIs now (Prevziať moje POI teraz) a potom potvrďte zobrazenú správu. Údaje o bodoch záujmu sa načítajú do Informačného systému. Zadanie cieľa Dostupné sú rozličné metódy na nastavenie vášho cieľa pre navádzanie po trase. Stlačením tlačidla NAV otvorte ponuku NAVIGATION (NAVIGÁCIA).

51 Navigácia 51 Menu NAVIGATION (NAVIGÁCIA) poskytuje tri voľby, ktoré môžete použiť pre zadanie cieľa: Destination (Cieľ): otvára menu ENTER DESTINATION (ZADAJTE CIEĽ). Poznámky Ak je navádzanie po trase aktívne, zobrazí sa pred otvorením menu ENTER DESTINATION (ZADAJTE CIEĽ) správa. Najskôr sa musíte rozhodnúť, či chcete pridať medzicieľ (cieľ na trase) k aktuálne nastavenému cieľu, alebo či chcete zameniť aktuálne nastavený cieľ za nový cieľ. Podrobný popis pridávania medzicieľa k cieľu nájdete v kapitole "Navádzanie" Menu ENTER DESTINATION (ZADAJTE CIEĽ) je hlavný bod zadania pre zadávanie a/alebo výber cieľov, pozrite "Priame zadanie adresy" a nasledujúce odseky nižšie. Previous Destinations (Predchádzajúce ciele): zobrazuje zoznam s cieľmi, ktoré už boli použité pri navádzaní na cieľ. Z tohto zoznamu môžete zvoliť zadanie pre nastavenie vášho nového cieľa, pozrite "Výber predchádzajúceho cieľa" nižšie. Home (Domov): zobrazuje menu, ktoré môžete použiť na uloženie adresy ako vašej domácej adresy a/alebo zvoliť vašu už uloženú domácu adresu ako nový cieľ, pozrite "Zadávanie a výber domácej adresy" nižšie. Voľby menu Options (Možnosti), Route (Trasa) a Cancel Route (Zrušiť trasu) sú opísané v kapitole "Navádzanie" Používanie menu s klávesnicami pre zadávanie adresy Keď sa používajú rozličné voľby pre zadávanie adresy, často potrebujete zadať údaje o adrese pomocou menu s klávesnicami. Klávesnice používajú inteligentnú hláskovaciu funkciu, ktorá vyraďuje neexistujúce písmena alebo kombinácie čísiel. Použitie menu s klávesnicami bude opísané nižšie pomocou príkladu zadávania názvu mesta:

52 52 Navigácia Postupne zvoľte písmená pre požadovaný názov mesta. Počas tohto procesu systém automaticky zneprístupní znaky, ktoré sa na nasledujúcej pozícii nemôžu vyskytnúť v názve žiadnej obce. Ak potrebujete zadať písmeno alebo špeciálny znak, ktorý neposkytuje aktuálna klávesnica, stlačte raz alebo viackrát tlačidlo obrazovky More (Viac), pokým sa nezobrazí klávesnica, na ktorej je požadované písmeno alebo špeciálny znak. Koľko klávesníc je dostupných a ktoré písmená alebo špeciálne znaky sú dostupné na klávesniciach závisí od konkrétnej situácie. Ak chcete zmazať už zadané písmená, stlačte raz alebo viackrát tlačidlo obrazovky Delete (Vymazať). Ak systém vo svojej pamäti adries nájde názov mesta, ktorý zodpovedá už zadaným písmenám, tento názov sa zobrazí (šedými písmenami), pozrite obrázok nižšie. V prípade, že zobrazený názov mesta je taký, ako hľadáte, môžete stlačiť tlačidlo obrazovky OK, aby sa priamo priradil tento názov mesta k vašej cieľovej adrese. Číslo v pravom hornom rohu menu ukazuje, koľko názvov miest začínajúcich zadanými písmenami sa našlo v systémovej pamäti adries. Ak je číslo väčšie ako 999, zobrazí sa "> 999", pozrite obrázok vyššie. Zadávaním ďalších písmen sa bude počet názvov miest, ktoré zodpovedajú zadaným písmenám, zvyšovať. Hneď ako sa počet vyhovujúcich názvov rovná alebo je menší ako 5, automaticky sa zobrazí zoznam týchto názvov miest.

53 Navigácia 53 Priame zadávanie adresy Stlačte tlačidlo NAV a potom zvoľte položku menu Destination (Cieľ), aby sa otvorilo menu ENTER DESTINATION (ZADAJTE CIEĽ). Prípadne môžete kedykoľvek stlačiť tlačidlo obrazovky List (Zoznam), aby ste prinútili systém zobraziť zoznam so všetkými názvami miest, ktoré zodpovedajú už zadaným písmenám. V obidvoch prípadoch môžete potom zvoliť položku zoznamu, aby sa príslušný názov mesta priradil k vašej cieľovej adrese. Poznámky Ak systém nájde len jeden názov mesta v pamäti adresára, ktorý zodpovedá zadaným písmenám, nezobrazí žiadny zoznam, ale priamo pridá príslušný názov mesta ako adresu cieľa. Vyberte položku ponuky Enter address (Zadajte adresu). Zobrazí sa ponuka ENTER ADDRESS (ZADAJTE ADRESU). Poznámky Podrobný popis vstupu údajov adresy pomocou klávesnice nájdete v časti "Používanie ponúk pomocou klávesnice pre zadanie adresy", ktorá je uvedená vyššie.

54 54 Navigácia Poznámky Nižšie je uvedený popis vstupu údajov adresy pomocou vstupnej sekvencie: 1.) názov krajiny, 2.) názov obce/smerové číslo, 3.) názov ulice, 4.) číslo domu. Poprípade môžete použiť nasledovnú vstupnú sekvenciu: 1.) názov krajiny, 2.) názov ulice, 3.) číslo domu, 4.) názov obce/smerové číslo. Vykonanie zadania údajov o adrese 1. Zadávanie názvu štátu: Ak je potrebné zadať alebo zmeniť cieľový štát: zvoľte položku menu Country of dest. (Cieľová krajina). Zobrazí sa menu s klávesnicou pre zadanie názvu štátu. Zadajte požadovaný názov štátu. Po vykonaní zadania názvu štátu sa znova zobrazí menu ENTER ADDRESS (ZADAJTE ADRESU). 2. Zadávanie názvu mesta alebo PSČ: Zvoľte položku menu City (Mesto), ak chcete zadať názov alebo PSČ vášho cieľového mesta. Zobrazí sa menu s klávesnicou pre zadanie názvu mesta alebo PSČ. Zadajte názov alebo PSČ požadovaného mesta. Po vykonaní zadania názvu mesta alebo PSČ sa znova zobrazí menu ENTER ADDRESS (ZADAJTE ADRESU). 3. Zadávanie názvu ulice: Zvoľte položku menu Street (Ulica), ak chcete zadať názov vašej požadovanej ulice. Zobrazí sa menu s klávesnicou pre zadanie názvu ulice.

55 Navigácia 55 Zadajte názov požadovanej ulice. Poznámky Pokiaľ nie je zadaný žiadny znak pre názov ulice, môžete zadávanie názvu ulice preskočiť zvolením tlačidla obrazovky Centre (Centrum). Cieľ bude nastavený na centrum mesta a zobrazí sa menu CONFIRM DESTINATION (POTVRDIŤ CIEĽ). Pokračujte na krok 5. Po vykonaní zadania názvu ulice zobrazí systém automaticky zobrazuje menu s klávesnicou pre zadanie čísla domu, pozrite obrázok nižšie. Poznámky V prípade, že systém nevyžaduje číslo domu pre jednoznačné určenie cieľa, nezobrazí sa menu pre vstup čísla domu, ale zobrazí sa menu CONFIRM DESTINATION (POTVRDIŤ CIEĽ). Pokračujte na krok Zadávanie čísla domu: Zadajte požadované číslo domu alebo ak toto číslo nepoznáte, stlačte tlačidlo obrazovky No num. (Žiadne č.). Ak zvolíte tlačidlo obrazovky No num. (Žiadne č.), cieľ sa nastaví na stred cieľovej ulice a zobrazí sa menu CONFIRM DESTINATION (POTVRDIŤ CIEĽ). Pokračujte krokom 5. Ak zadáte číslo domu a toto číslo domu neexistuje, zobrazí sa hlásenie, ktoré poskytuje nasledujúce možnosti: No number (Žiadne číslo): do úvahy sa nezoberie žiadne číslo domu. Get number from list (Prevziať číslo zo zoznamu): zobrazí sa zoznam s dostupnými číslami domov. Zvoľte požadovanú možnosť (tlačidlo obrazovky). Ak zvolíte možnosť No number (Žiadne číslo), zobrazí sa menu CONFIRM DESTINATION (POTVRDIŤ CIEĽ). Pokračujte krokom 5. Ak zvolíte možnosť Get number from list (Prevziať číslo zo zoznamu), zobrazí sa zoznam dostupných čísiel domov a/alebo škála čísiel.

56 56 Navigácia (Posunúť) a (2) Store (Uložiť) opísané vyššie. Zvoľte požadovanú možnosť (tlačidlo obrazovky). Presunutie cieľa do novej polohy: Ak zvolíte na hlásení tlačidlo obrazovky Move (Posunúť), zobrazí sa menu SCROLL MAP (POSUNÚŤ MAPU). Zvoľte položku zoznamu s požadovaným číslom domu alebo škálu čísiel. Zobrazí sa ponuka CONFIRM DESTINATION (POTVRDIŤ CIEĽ). 5. Potvrdenie nového cieľa: Menu CONFIRM DESTINATION (POTVRDIŤ CIEĽ) zobrazuje výrez mapy oblasti okolo už zadanej adresy. Nový cieľ sa indikuje kockovanou vlajkou. Ak chcete ihneď začať navádzanie do zadanej cieľovej adresy, pokračujte krokom 6. Ak chcete (1) presunúť nový cieľ do ďalšej polohy alebo (2) uložiť novú cieľovú adresu do adresára: zvoľte tlačidlo obrazovky Menu (Ponuka). Zobrazí sa hlásenie, ktoré poskytuje možnosti (1) Move Ak je potrebné, môžete posúvať viditeľný výrez mapy ľubovoľným smerom presúvaním vášho prstu na obrazovke a meniť mierku mapy otáčaním multifunkčného gombíka.

57 Navigácia 57 Ťuknite na mapu, aby sa cieľ presunul do novej polohy. Vlajka cieľa sa teraz zobrazuje v novej polohe. Zvoľte tlačidlo obrazovky OK, čím sa potvrdí nová poloha cieľa. Zobrazí sa znova menu CONFIRM DESTINATION (POTVRDIŤ CIEĽ). Ak chcete ihneď začať navádzanie do nového cieľa, pokračujte krokom 6. Uloženie nového cieľa v adresári: Ak chcete uložiť adresu nového cieľa do adresára: zvoľte tlačidlo obrazovky Menu (Ponuka) a potom zvoľte tlačidlo Store (Uložiť) na zobrazenom hlásení. Zobrazí sa menu s klávesnicou pre zadanie názvu. Zadajte požadovaný názov pre už skôr nastavený cieľ. Zvoľte tlačidlo obrazovky OK, aby sa uložila nová adresa cieľa v adresári pomocou už zadaného názvu. Po uložení údajov o adrese do adresára sa znova zobrazí menu CONFIRM DESTINATION (POTVRDIŤ CIEĽ). 6. Spustenie navádzania po trase: V menu CONFIRM DESTINATION (POTVRDIŤ CIEĽ): zvoľte tlačidlo obrazovky Start (Štart), čím spustíte navádzanie po trase do už nastavenej adresy. Navigačný systém vypočíta trasu a potom sa spustí navádzanie po trase. Popis navádzania po trase, pozrite kapitolu "Navádzanie" Používanie adresára Stlačte tlačidlo NAV a potom zvoľte položku menu Destination (Cieľ), aby sa otvorilo menu ENTER DESTINATION (ZADAJTE CIEĽ).

58 58 Navigácia Vyberte položku ponuky Address book (Adresár). Zobrazí sa zoznam všetkých adries (cieľov) uložených v adresári. Zvoľte položku zoznamu Add New Entry (Pridať nové zadanie) (prvá položka v zozname). Zobrazí sa menu s niekoľkými možnosťami pre zadávanie nových adries. Ak sa už zadali všetky údaje o adrese, zobrazí sa menu CONFIRM DESTINATION (POTVRDIŤ CIEĽ). Pomocou adresára môžete pohodlne ukladať adresy vašich obľúbených cieľov a neskôr tieto adresy zvoliť ako ciele pre navádzanie po trase. Pridávanie nových adries (cieľov) V adresári sa môže uložiť až do 50 adries. Ak sa dosiahne maximálny počet adries, musíte pred zadávaním novej adresy vymazať niektorú adresu. Nasledujúce možnosti sú k dispozícii: New Address (Nová adresa): zobrazuje menu pre priame zadanie adresy. Zadávanie požadovaných údajov o novej adrese, pozrite "Priame zadávanie adresy" (kroky 1 až 4) vyššie. Už zadaná adresa sa indikuje kockovanou vlajkou. Ak chcete zmeniť už zadanú adresu pomocou mapy: Voľbou tlačidla obrazovky Move (Posunúť) otvorte menu SCROLL MAP (POSUNÚŤ MAPU).

59 Navigácia 59 Zvoľte tlačidlo obrazovky Save (Uložiť). Zobrazí sa menu s klávesnicou pre zadanie názvu. Ak je potrebné, môžete posúvať viditeľný výrez mapy ľubovoľným smerom presúvaním vášho prstu na obrazovke a meniť mierku mapy otáčaním multifunkčného gombíka. Ťuknite na mapu, aby sa príslušná poloha nastavila ako nová adresa. Kockovaná vlajka sa teraz zobrazuje na tejto novej adrese/ polohe. Zvoľte tlačidlo obrazovky OK, čím sa potvrdí nová poloha cieľa. Zobrazí sa znova menu CONFIRM DESTINATION (POTVRDIŤ CIEĽ). Uloženie novej adresy v adresári: Zadajte požadovaný názov pre položku novej adresy v adresári a zvoľte tlačidlo obrazovky OK, aby sa údaje novej adresy uložili v adresári. From Previous Destinations (Z predchádzajúcich cieľov): zobrazuje zoznam s cieľmi, ktoré už boli použité pri navádzaní na cieľ. Zvoľte predchádzajúci cieľ, ktorý chcete uložiť v adresári. Zobrazí sa menu s klávesnicou pre zadanie názvu. Zadajte požadovaný názov položky novej adresy v adresári a zvoľte tlačidlo obrazovky OK, aby sa údaje novej adresy uložili v adresári. Current Destination (Aktuálny cieľ): uloží aktuálny cieľ v adresári (je dostupné, iba ak je navádzanie po trase aktívne).

60 60 Navigácia Ak chcete uložiť údaje o adrese: pozrite opis vyššie. Current Position (Aktuálna pozícia): uloží aktuálny cieľ do adresára. Ak chcete uložiť údaje o adrese: pozrite opis vyššie. Zobrazí sa menu, ktoré ukazuje informácie o adrese vybranej položky v adresári. Výber adries (cieľov) pre navádzanie po trase, zmena názvu alebo vymazanie adries Vyberte požadovanú položku adresára. Nasledujúce možnosti menu sú k dispozícii: Rename (Premenovať): zobrazí menu s klávesnicou pre zadanie názvu. Zadajte nový názov pre položku v adresári a zvoľte tlačidlo obrazovky OK, aby sa nový názov potvrdil. Del. all (Vymaz. všetko): vymaže všetky položky adresára. Delete (Vymazať): vymaže zvolenú položku adresára. OK: nastaví zobrazenú adresu alebo GPS súradnice ako nový cieľ a spustí navádzanie po trase do tohto cieľa. Popis navádzania po trase, pozrite kapitolu "Navádzanie" 3 68.

61 Navigácia 61 Výber bodu záujmu Bod záujmu (POI) je špecifické miesto, ktoré môže byť zaujímavé, ako napr. čerpacia stanica, parkoviská alebo reštaurácie. V informačnom systéme je bod záujmu definovaný pomocou GPS súradníc (hodnoty zemepisnej dĺžky a šírky) a názvom. Údaje uložené na SD karte s mapou obsahujú veľké množstvo preddefinovaných bodov záujmu, ktoré sú zobrazené príslušnými symbolmi na displeji mapy. Takéto body záujmu si môžete zvoliť ako ciele pre navádzanie po trase. Ak chcete zvoliť bod záujmu: Stlačte tlačidlo NAV a potom zvoľte položku menu Destination (Cieľ), aby sa otvorilo menu ENTER DESTINATION (ZADAJTE CIEĽ). Vyberte položku ponuky Points of interest (Body záujmu). Zobrazí sa ponuka POINTS OF INTEREST (BODY ZÁUJMU). Nasledujúce možnosti menu sú k dispozícii: Restaurants nearby (Reštaurácie v blízkosti): zobrazuje zoznam reštaurácií v okolí aktuálnej polohy. Každá položka zoznamu ukazuje vzdialenosť vzdušnou čiarou a približný smer k príslušnej reštaurácii. Zvoľte položku zoznamu, aby sa zobrazilo menu s podrobnými informáciami o príslušnej reštaurácii.

62 62 Navigácia Ak sa chcete vrátiť do zoznamu reštaurácií: zvoľte tlačidlo obrazovky List (Zoznam). Ak chcete spustiť navádzanie k vybranej reštaurácii: zvoľte tlačidlo obrazovky Start (Štart). Popis navádzania po trase, pozrite kapitolu "Navádzanie" Parking nearby (Parkovanie v blízkosti): zobrazuje zoznam parkovísk v okolí aktuálnej polohy. Ovládacie kroky na spustenie navádzania po trase ku konkrétnemu parkovisku, pozrite pokyny na Restaurants nearby (Reštaurácie v blízkosti) vyššie. Petrol stations nearby (Čerpacie stanice v blízkosti): zobrazuje zoznam čerpacích staníc v okolí aktuálnej polohy. Ovládacie kroky na spustenie navádzania po trase ku konkrétnej čerpacej stanici, pozrite pokyny na Restaurants nearby (Reštaurácie v blízkosti) vyššie. Search near here (Hľadať v blízkosti aktuálneho bodu): poskytuje prístup k všetkým bodom záujmu v okolí aktuálnej polohy. Hlásenie sa zobrazí po výbere položky menu. Ak chcete nájsť špecifický bod záujmu, môžete hľadať pomocou Category (Kategória) alebo Name (Meno). Zvoľte požadovanú možnosť hľadania (tlačidlo obrazovky) na hlásení. Hľadanie podľa kategórie: Po voľbe tlačidla obrazovky Category (Kategória) na hlásení sa zobrazí zoznam kategórií bodov záujmu. Vyberte požadovanú kategóriu. V závislosti od vybranej kategórie sa môže zobraziť zoznam príslušných podkategórií na spresnenie hľadania bodov záujmu. V takýchto prípadoch vyberte požadovanú podkategóriu. Na záver sa zobrazí zoznam bodov záujmu podľa špecifickej kategórie. Ovládacie kroky na spustenie navádzania po trase ku konkrétnemu bodu záujmu, pozrite pokyny na Restaurants nearby (Reštaurácie v blízkosti) vyššie. Hľadanie podľa názvu: Po voľbe tlačidla obrazovky Name (Meno) na hlásení sa zobrazí menu s klávesnicou pre hľadanie bodu záujmu.

63 Navigácia 63 Zadajte názov bodu záujmu alebo časť tohto názvu a potom zvoľte tlačidlo obrazovky List (Zoznam), čím sa spustí hľadanie tohto bodu záujmu alebo jednotlivo pre všetky body záujmu, ktorých názvy obsahujú zadanú kombináciu písmen. Poznámky Ak nezadáte žiadny znak a potom spustíte hľadanie bodov záujmu (POI), systém bude vyhľadávať všetky POI v blízkosti aktuálnej polohy. Počas spusteného hľadania sa zobrazí hlásenie, ako ďaleko od aktuálnej polohy hľadá teraz systém body záujmu. Hľadanie môžete hocikedy zastaviť voľbou tlačidla obrazovky Stop na hlásení alebo môžete počkať, pokým sa nezobrazí zoznam so všetkými nájdenými bodmi záujmu. Ovládacie kroky na spustenie navádzania po trase ku konkrétnemu bodu záujmu, pozrite pokyny na Restaurants nearby (Reštaurácie v blízkosti) vyššie. Search near destination (Hľadať v blízkosti cieľa): poskytujte prístup k všetkým bodom záujmu v okolí aktuálneho cieľa (je dostupné, iba ak je aktívne navádzanie po trase). Ovládacie kroky na hľadanie bodov záujmu a na spustenie navádzania po trase k špecifickému bodu záujmu, pozrite pokyny na Search near here (Hľadať v blízkosti aktuálneho bodu) vyššie. Search in another city (Hľadať v inom meste): poskytuje prístup k všetkým bodom záujmu v rámci vybraného mesta. Ak chcete vybrať mesto, pozrite "Priame zadávanie adresy" (kroky 1 až 2) vyššie. Po výbere mesta môžete hľadať body záujmu v tomto meste pomocou Category (Kategória) alebo Name (Meno), pozrite pokyny na Search near here (Hľadať v blízkosti aktuálneho bodu) vyššie. Výber bodu záujmu definovaného užívateľom Okrem preddefinovaných bodov záujmu, ktoré sú uložené na SD karte s mapou, môžete vytvárať body záujmu definované užívateľom, ktoré spĺňajú špeciálne osobné požiadavky, a sťahovať tieto bodu záujmu do Informačného systému, pozrite kapitolu "Použitie" Ak sa stiahli body záujmu definované užívateľom do Informačného systému, takýto bod záujmu môžete vybrať ako cieľ pre navádzanie po trase. Ak chcete zvoliť bod záujmu definovaný užívateľom:

64 64 Navigácia Stlačte tlačidlo NAV a potom zvoľte položku menu Destination (Cieľ), aby sa otvorilo menu ENTER DESTINATION (ZADAJTE CIEĽ). Vyberte položku ponuky User POIs (Užívateľské POI). Zobrazí sa zoznam všetkých stiahnutých bodov záujmu definovaných užívateľom. Vyberte požadovanú položku zoznamu. Zobrazí sa menu, ktoré ukazuje GPS súradnice a poznámku opisu (ak je dostupná) zvoleného bodu záujmu. Ak sa chcete vrátiť do zoznamu užívateľských bodov záujmu: zvoľte tlačidlo obrazovky List (Zoznam). Ak chcete spustiť navádzanie k vybranému užívateľskému bodu záujmu: zvoľte tlačidlo obrazovky Start (Štart). Popis navádzania po trase, pozrite kapitolu "Navádzanie" Výber cieľa z mapy Táto metóda zadávania cieľov vám umožňuje hľadať nový cieľ posúvaním viditeľnej časti mapy a nastaviť požadovanú polohu nového cieľa ťuknutím na mapu. Ak chcete vybrať cieľ z mapy: Stlačte tlačidlo NAV a potom zvoľte položku menu Destination (Cieľ), aby sa otvorilo menu ENTER DESTINATION (ZADAJTE CIEĽ). Vyberte položku ponuky Destination from map (Cieľ z mapy). Zobrazí sa menu DESTINATION FROM MAP (CIEĽ Z MAPY), ktoré ukazuje mapu oblasti okolo aktuálnej polohy.

65 Navigácia 65 Po voľbe tlačidla obrazovky Save (Uložiť) na hlásení sa zobrazí menu s klávesnicou pre zadanie názvu. Zobrazí sa mapa v dvojrozmernom režime v smere na sever. Viditeľný výrez mapy môžete posúvať ľubovoľným smerom presúvaním vášho prstu na obrazovke. Ak je potrebné, zmeňte mierku mapy otáčaním multifunkčného gombíka. Presúvajte viditeľnú časť mapy, pokým sa nezobrazí oblasť okolo polohy, ktorú hľadáte. Ťuknite na mapu, aby sa nový cieľ nastavil v požadovanej polohe. Kockovaná vlajka teraz indikuje nový cieľ a dole na mape sa zobrazí názov ulice (alebo GPS súradnice) nového cieľa. Zvoľte tlačidlo obrazovky Set (Nastaviť). Zobrazí sa hlásenie, ktoré ukazuje nasledujúce možnosti: Save (Uložiť): uloží údaje o adrese nového cieľa do adresára. Set as (Nastaviť ako) Destination (Cieľ): spúšťa navádzanie po trase do nového cieľa. Zvoľte požadovanú možnosť (tlačidlo obrazovky). Zadajte požadovaný názov pre nový cieľ a zvoľte tlačidlo obrazovky OK, aby sa uložili údaje o adrese nového cieľa v adresári. Po voľbe tlačidiel obrazovky Set as (Nastaviť ako) Destination (Cieľ) na hlásení sa vypočíta trasa do nového cieľa a spustí sa navádzanie po trase. Popis navádzania po trase, pozrite kapitolu "Navádzanie" 3 68.

66 66 Navigácia Výber priesečníka ako cieľa Táto metóda zadávania cieľa pracuje skoro rovnakým spôsobom, ako je opísané v "Priame zadávanie adresy", pozrite vyššie. Namiesto určenia polohy na ulici pomocou čísla domu musíte určiť polohu pomocou priesečníka. Ako vybrať priesečník ako cieľ: Stlačte tlačidlo NAV a potom zvoľte položku menu Destination (Cieľ), aby sa otvorilo menu ENTER DESTINATION (ZADAJTE CIEĽ). Vyberte položku ponuky Intersection as destination (Križovatka ako cieľ). Vykonajte ovládacie kroky 1 až 3 "Priame zadávanie adresy", pozrite vyššie. Po zadaní názvu ulice: Ak existuje len jedna ulica, ktorá križuje už zadanú ulicu, zobrazí sa menu CONFIRM DESTINATION (POTVRDIŤ CIEĽ). Pokračujte ovládacím krokom 5 z časti "Priame zadávanie adresy", pozrite vyššie. Ak existuje 5 alebo menej križujúcich ulíc, zobrazí sa zoznam všetkých križujúcich ulíc. Zvoľte požadovanú ulicu križovania a pokračujte ovládacím krokom 5 z časti "Priame zadávanie adresy", pozrite vyššie. Ak existuje viac ako 5 križujúcich ulíc zobrazí sa menu s klávesnicou na zadanie názvu. Zadajte názov ulice, ktorá križuje už zadanú ulicu, alebo zvoľte tlačidlo obrazovky List (Zoznam), aby sa priamo zobrazil zoznam všetkých križujúcich ulíc. Zvoľte požadovanú ulicu križovania a pokračujte ovládacím krokom 5 z časti "Priame zadávanie adresy", pozrite vyššie. Výber predchádzajúceho cieľa Stlačte tlačidlo NAV a potom zvoľte položku menu Previous Destinations (Predchádzajúce ciele).

67 Navigácia 67 Zobrazí sa zoznam s cieľmi, ktoré sa už predtým používali na navádzanie po trase. Automaticky sa uloží až do 50 predchádzajúcich cieľov. Keď počet predchádzajúcich cieľov prekročí 50, zo zoznamu sa vymaže najstarší cieľ a pridá sa nový. Po výbere predchádzajúceho cieľa v zozname sa zobrazí menu s podrobnou informáciou o adrese (ak je dostupná) alebo GPS súradnice cieľa: Nasledujúce možnosti menu sú k dispozícii: Save (Uložiť): uloží zobrazené údaje o cieli do adresára. Podrobné informácie o adresári, pozrite "Používanie adresára" vyššie. Del. all (Vymaz. všetko): vymaže celý zoznam predchádzajúcich cieľov. Delete (Vymazať): vymaže zobrazený cieľ zo zoznamu predchádzajúcich cieľov. OK: nastaví zobrazenú adresu alebo GPS súradnice ako nový cieľ a spustí navádzanie po trase do tohto cieľa. Popis navádzania po trase, pozrite kapitolu "Navádzanie" Zadávanie a výber domácej adresy Stlačte tlačidlo NAV a potom zvoľte položku menu Home (Domov). Zobrazí sa menu s aktuálne nastavenou domácou adresou alebo GPS súradnice, pozrite obrázok nižšie. Ak sa predtým nenastavila žiadna adresa, oblasť adresy v menu je prázdna. Ak sa už nastavila domáca adresa, toto menu ponúka možnosť pohodlne spustiť navádzanie po trase na vašu domácu adresu.

68 68 Navigácia Nasledujúce možnosti menu sú k dispozícii: Position (Pozícia): vymaže starú domácu adresu (ak je dostupná) a uloží aktuálnu polohu ako novú domácu adresu. Potom sa zobrazia údaje o adrese alebo GPS súradnice aktuálnej polohy. Change (Zmena): zobrazuje menu pre priame zadanie adresy. Používaním tohto menu môžete zadať a uložiť novú domácu adresu, pozrite "Priame zadávanie adresy" vyššie. Stará domáca adresa (ak je dostupná) sa vymaže. Start (Štart): nastaví zobrazenú domácu adresu alebo GPS súradnice ako nový cieľ a spustí navádzanie po trase do tohto cieľa. Popis navádzania po trase, pozrite kapitolu "Navádzanie" Navádzanie Všeobecné informácie Navádzanie po trase poskytuje navigačný systém pomocou vizuálnych pokynov a hlasových príkazov (hlasové navádzanie). Vizuálne pokyny Vizuálne pokyny sa zobrazujú na displeji mapy v menu TRAFFIC INFO (DOPRAVNÉ INFORMÁCIE), vo všetkých audio hlavných menu, napr. menu CD a v menu PHONE (TELEFÓN). Vizuálne pokyny zobrazené na displeji mapy: Vizuálne pokyny zobrazené v menu, napr. rádio menu FM1:

69 Navigácia 69 Podrobné opisy displeja mapy a informácie vizuálneho navádzania po trase, pozrite kapitolu "Použitie" Hlasové príkazy Hlasové príkazy budú oznamovať, ktorým smerom sa má postupovať, keď sa približujete ku križovatke, na ktorej sa má odbočiť. Aby ste aktivovali alebo deaktivovali hlasové navádzanie: dotknite sa tlačidla obrazovky Voice (Hlas) na displeji mapy na pár sekúnd, pozrite obrázok na displeji mapy vyššie. Ak sa aktivuje hlasové navádzanie, označenie tlačidla je zobrazené bielou, v inom prípade čiernou farbou. Ak chcete zopakovať posledný hlasový príkaz: ťuknite na tlačidlo obrazovky Voice (Hlas). Nastavenie hlasitosti hlasu pri ozname hlasových príkazov: otáčajte ovládačom X. Poznámky Aktivácia/deaktivácia hlasového navádzania je indikovaná pípnutím, ak sú aktivované systémové zvuky Ovládanie navádzania po trase cez menu NAVIGATION (NAVIGÁCIA). Stlačením tlačidla NAV otvorte ponuku NAVIGATION (NAVIGÁCIA). Menu NAVIGATION (NAVIGÁCIA) poskytuje tri voľby, ktoré môžete použiť pre riadenie navádzania po trase: Options (Možnosti): otvorí menu ROUTE OPTIONS (MOŽNOSTI TRASY), ktoré poskytuje niekoľko nastavení pre výpočet trasy/ prepočet a navádzanie po trase, pozrite "Nastavenia pre výpočet trasy a navádzania" nižšie. Route (Trasa): otvorí menu ROUTE LIST (ZOZNAM TRASY), ktoré zobrazuje všetky ulice na aktuálnej trase, pozrite "Zobrazenie zoznamu trás" nižšie. Cancel Route (Zrušiť trasu): ruší aktuálne aktívne navádzanie po trase. Ak je pre navádzanie po trase práve nastavený ďalší medzicieľ (bod na trase), hlásenie vás vyzve na rozhodnutie: ak sa má navádzanie po trase aj k medzicieľu, aj ku konečnému cieľu zrušiť, alebo

70 70 Navigácia ak sa má navádzanie po trase zrušiť iba k medzicieľu. Ak zrušíte navádzanie po trase iba k medzicieľu: navigačný systém automaticky prepočíta trasu, aby vás viedol ku konečnému cieľu. Nastavenia pre výpočet trasy a navádzanie Pred spustením navádzania po trase, ale aj keď už je navádzanie aktívne, môžete nastavovať niekoľko kritérií pre výpočet trasy/prepočet a navádzanie po trase. Stlačte tlačidlo NAV a potom zvoľte položku menu Options (Možnosti), aby sa otvorilo menu ROUTE OPTIONS (MOŽNOSTI TRASY). Nasledujúce možnosti menu sú k dispozícii: Dynamic navigation (Dynamická navigácia): zvoľte, či má brať navigačný systém do úvahy TMC (dopravné) hlásenia pre výpočet trasy/prepočet, pozrite kapitolu "Dynamické navádzanie" Dostupné nastavenia: Off (VYP): pre výpočet trasy sa neberú do úvahy žiadne TMC hlásenia. Automatic (Automaticky): pre výpočet/prepočet trasy sa automaticky berú do úvahy všetky TMC hlásenia. Prompt (Výzva): v prípade dopravnej zápchy alebo nehody, o ktorej navigačný systém prijíma TMC hlásenie, budete upozornený hlásením: ak sa má vypočítať náhradná trasa do cieľa alebo ak má zostať predchádzajúca vypočítaná trasa bez zmeny. Hlásenia sa na displeji zobrazia, aj keď je práve aktívny audio režim (napr. AM/FM alebo CD) alebo režim telefónu. Route mode (Režim trasy): zvoľte, či sa má na výpočet navádzania použiť najrýchlejšia, najekonomickejšia, alebo najkratšia trasa. Motorways (Diaľnice) zvoľte, či sa majú diaľnice pri navádzaní po trase vylúčiť alebo použiť. Tolls & Ferries (Mýto a trajekty): zvoľte, či sa chcete pri výpočte trasy do cieľa vyhnúť spoplatneným

71 Navigácia 71 cestám a trajektom, alebo ich využiť, alebo minimalizovať ich využitie. Zobrazenie zoznamu trás Stlačte tlačidlo NAV a potom zvoľte položku menu Route (Trasa), aby sa otvorilo menu ROUTE LIST (ZOZNAM TRASY). Zoznam trás zobrazuje všetky ulice na vypočítanej trase, začínajúc aktuálnou polohou. Každá položka zoznamu môže zobraziť nasledujúce informácie: Názov ulice, diaľnice alebo križovatky. Smerovú šípku alebo symbol diaľnice. Poznámky Ďalší malý červený trojuholník v smerovej šípke alebo znak diaľnice indikuje prebiehajúcu dopravnú udalosť v smere príslušnej cesty alebo diaľnice. Vzdialenosť k nasledujúcej ulici na trase alebo odhadovaný čas potrebný na dosiahnutie nasledujúcej ulice na trase, alebo odhadovaný čas príchodu, keď sa dosahuje nasledujúca ulica na trase. Zobrazované časové informácie závisia od toho, či sa už predtým na displeji mapy zvolil odhadovaný zostávajúci čas jazdy alebo odhadovaný čas príchodu. Ak chcete zmeniť režim času na displeji: stlačte tlačidlo MAP a potom ťuknite na časovú informáciu, ktorá ja pod smerovou šípkou na ľavej strane displeja mapy. Ak chcete zobraziť všetky dostupné informácie o konkrétnej položke na zozname trás: zvoľte túto položku zoznamu. Ovládanie navádzania po trase cez menu TRAFFIC MESSAGES (DOPRAVNÉ SPRÁVY). Stlačením tlačidla TRAF otvorte ponuku TRAFFIC MESSAGES (DOPRAVNÉ SPRÁVY).

72 72 Navigácia Menu TRAFFIC MESSAGES (DOPRAVNÉ SPRÁVY) zobrazuje najbližšiu dopravnú udalosť (ak existuje), napr. dopravnú zápchu na aktuálnej trase. Nasledujúce možnosti menu sú k dispozícii: Block (Blok): použitím tejto položky menu môžete vylúčiť ulice z navádzania po trase, pozrite "Vylúčenie ulíc z navádzania po trase" nižšie. TA: aktivuje alebo deaktivuje príjem dopravných oznamov Route (Trasa): zobrazuje zoznam všetkých dopravných udalostí na aktuálnej trase. Ak chcete zobraziť podrobné informácie o konkrétnej dopravnej udalosti: zvoľte položku zoznamu. All (Všetko): zobrazí všetky dopravné udalosti na aktuálnej trase a okrem toho aj všetky dopravné udalosti v blízkosti aktuálnej polohy vozidla. TMC (dopravné) symboly (pozrite kapitolu "Prehľad symbolov" 3 77), ktoré znázorňujú dopravné udalosti na aktuálnej trase, sú zvýraznené červenou. Vylúčenie ulíc z navádzania po trase Po spustení navádzania po trase môžete vylúčiť ulice z už vypočítanej trasy. Trasa sa môže potom prepočítať, pričom vylúčené ulice predtým sa obídu. Stlačte tlačidlo TRAF a potom zvoľte tlačidlo obrazovky Block (Blok), aby sa otvorilo menu AVOID ROUTE SECTION (VYHNÚŤ SA ČASTI TRASY).

73 Navigácia 73 Nasledujúce možnosti menu sú k dispozícii: Avoid Road Ahead (Vyhnúť sa ceste vpred): otvára menu AVOID ROAD AHEAD (VYHNÚŤ SA CESTE VPRED). Používaním tohto menu môžete vylúčiť prvé najbližšie ulice z aktuálnej mapy definovaním dĺžky vylúčenej časti, ktorá začína z aktuálnej polohy vozidla. Ak chcete vylúčiť najbližšie ulice z trasy: nastavte požadovanú hodnotu Avoid Dist. (Vzdialenosť obch.) a potom zvoľte položku menu Recalculate Route (Prepočítať trasu). Trasa sa prepočíta a vylúčené ulice sa znázornia čiernou čiarou a symbolom "Uzavretá cesta" (pozrite kapitolu "Prehľad symbolov" 3 77) na displeji mapy. Avoid Road In Route List (Vyhnúť sa ceste na zozname trasy): otvára menu znázorňujúce aktuálny zoznam trás. Použitím tohto menu sa vylúči jedna ulica alebo niekoľko za sebou idúcich ulíc (úsek vylúčenia) z aktuálnej trasy. Vylúčenie jednej ulice: zvoľte požadovanú ulicu v zozname. Označenie vybranej ulice je teraz v červenej farbe. Vylúčenie niekoľko za sebou idúcich ulíc: zvoľte prvú a poslednú ulicu z úseku požadovaného vylúčenia. Označenia všetkých po sebe idúcich ulíc v rámci definovaného úseku vylúčenia sú teraz označené červenou farbou. Poznámky V zozname trasy môžete definovať naraz len jednu výnimku pre ulicu alebo štvrť. Ak chcete vylúčiť ulice: zvoľte položku menu Recalculate Route (Prepočítať trasu) (prvá položka v zozname trás). Trasa sa prepočíta a vylúčené ulice sa znázornia čiernou čiarou a symbolom "Uzavretá cesta" (pozrite kapitolu "Prehľad symbolov" 3 77) na displeji mapy.

74 74 Navigácia Use Road Ahead (Použiť cestu vpred): ruší vylúčenie ulíc už vykonaných cez Avoid Road Ahead (Vyhnúť sa ceste vpred). Use Road In Route List (Použiť cestu v zozname trasy): ruší vylúčenie ulíc už vykonaných cez Avoid Road In Route List (Vyhnúť sa ceste na zozname trasy). Pridávanie medzicieľa (bod na trase) do trasy Kedykoľvek počas aktívneho navádzania po trase môžete pridať medzicieľ do vašej trasy. Stlačte tlačidlo NAV a potom zvoľte položku menu Destination (Cieľ) alebo Previous Destinations (Predchádzajúce ciele). Na hlásení, ktoré je teraz zobrazené, zvoľte tlačidlo obrazovky Add waypoint (Pridať prejazdový bod). Zadajte alebo zvoľte cieľ pre medzicieľ, pozrite kapitolu "Zadanie cieľa" Po pridaní požadovaného medzicieľa vypočíta navigačný systém trasu z aktuálnej polohy do tohto nového bodu na trase a trasu z tohto medzicieľa do konečného cieľa. Medzicieľ sa na mape zobrazí červenou kockovanou vlajkou. Po dosiahnutí medzicieľa pokračuje navádzanie po trase navádzaním do koncového cieľa. Poznámky Pre každú jazdu môžete naraz nastaviť len jednu zastávku. Ak je už nejaká zastávka aktívna pri nastavovaní novej zastávky, navádzanie po trase k starej zastávke bude zrušené. Aktivovanie užívateľsky definovaných upozornení na body záujmu Môžete definovať "Upozornenia na body záujmu" pre tie body, na ktoré chcete byť upozornený (napr. každá ostrú zákrutu na ceste) pred tým, ako sa približujete k príslušnému bodu. Definovanie vašich osobných upozornení na body záujmu a ich sťahovanie do Informačného systému, pozrite kapitolu "Použitie" Aktivovanie upozornení na body záujmu: Stlačte tlačidlo SETUP, zvoľte položku menu Navigation (Navigácia) a potom nastavte POI Warning (Výstraha POI) na On (ZAP). Dynamické navádzanie Ak je aktívne dynamické navádzanie po trase, vo výpočte trasy sa zohľadní celá dopravná situácia, ktorú informačný systém prijíma cez TMC. Trasa sa navrhne tak, aby sa zohľadnili všetky dopravné problémy alebo obmedzenia podľa vopred nastavených kritérií (napr. "najkratšia trasa", "vyhnúť sa diaľniciam" atď.). V prípade dopravných problémov (napr. dopravná zápcha, uzavretá cesta) na trase sa zobrazí správa a hlasová správa upozorní na problém.

75 Navigácia 75 Vodič sa môže rozhodnúť, či sa vyhne dopravnému problému prijatím zmeny trasy, alebo pokračuje v jazde cez problémovú oblasť. Dopravné problémy v blízkosti vozidla sú hlásené aj keď navádzanie po trati nie je aktívne. Ak je aktívne navádzanie po trase, systém na základe dopravných informácií pravidelne kontroluje, či by bolo lepšie prepočítať trasu alebo zvoliť alternatívnu trasu zohľadňujúc aktuálnu dopravnú situáciu. Aktivácia a deaktivácia dynamického navádzania po trase, a tiež kritériá pre výpočet trasy, sa vykonávajú v menu ROUTE OPTIONS (MOŽNOSTI TRASY), pozrite kapitolu "Navádzanie" Dynamické navádzanie po trase pracuje iba vtedy, ak sa dopravné informácie prijímajú cez systém dopravných informácií RDS-TMC. Možné meškanie spôsobené problémami v doprave vypočítané informačným systémom je založené na údajoch, ktoré systém prijíma z aktuálne nastavenej stanice RDS-TMC. Aktuálne meškanie sa môže líšiť od vypočítaného meškania. Mapy Všetky údaje na mape, ktoré sa vyžadujú pri používaní navigačného systému, sú uložené na SD karte, ktorá sa dodáva s Informačným systémom. SD karta s mapou Čítačka SD karty Informačného systému dokáže čítať iba SD kartu, ktorá je dodaná špeciálne na použitie s navigačným systémom vozidla. Čítačka SD karty nedokáže čítať žiadne iné karty. Podľa dátumu výroby mapy na SD karte nemusia byť na mape zahrnuté niektoré nové cesty alebo názvy a cesty sa môžu odlišovať od tých, ktoré sa používali v čase výroby mapy. Ak chcete objednať doplnkové SD karty alebo aktualizovať údaje mapy, obráťte sa na partnera Opel. Vyberanie SD karty mapy, pozrite nižšie.

76 76 Navigácia Dôležité informácie o zaobchádzaní s kartou SD Výstraha Nikdy sa nepokúšajte použiť kartu SD, ktorá bola prasknutá, zdeformovaná alebo opravená lepiacou páskou. Môžete tak zničiť zariadenie. S kartou zaobchádzajte opatrne. Nikdy sa nedotýkajte kovových kontaktov. Nepoužívajte žiadne bežné čističe, benzín, riedidlo ani antistatický sprej. Ak je potrebné očistiť SD kartu, použite jemnú handričku. SD kartu neohýbajte. Nepoužívajte žiadnu kartu, ktorá je ohnutá alebo prasknutá. Na žiadny povrchu nič nenalepujte ani po ňom nepíšte. Nenechávajte SD kartu na miestach, ktoré sú vystavené priamemu slnečnému žiareniu alebo vysokým teplotám a vlhkosti. Ak kartu nepoužívate, vždy ju uskladňujte v jej úložnej schránke. Vyberanie SD karty mapy Slot pre SD kartu sa nachádza pod odnímateľným krytom na pravej strane prístrojového panelu. Kryt sa môže vybrať napr. pomocou malej spinky na papier alebo niečím podobným. Odstránenie karty SD Zatlačte vloženú SD kartu, aby sa odistila a potom opatrne vytiahnite kartu zo slotu.

77 Navigácia 77 Vloženie karty SD Opatrne zatlačte SD kartu označenou stranou smerom nahor a so zárezmi na pravej strane (pozrite obrázok vyššie) do slotu SD karty, až kým nezapadne. Na záver znova pripevnite kryt na prístrojový panel, aby sa SD karta a jej slot udržiavali čisté a suché. Prehľad symbolov Symboly navádzania po trase a bodov záujmu Č. Vysvetlenie 1 Aktuálna poloha 2 Konečný cieľ (čierna vlajka) 3 Bod trasy/medzicieľ (červená vlajka) 4 Hotel/Motel 5 Parkovisko Č. Vysvetlenie 6 Čerpacia stanica 7 Reštaurácia Symboly POI (body záujmu) sa zobrazujú na displeji mapy iba vtedy, ak je zapnutý POI displej. Zapnutie POI displeja: stlačte tlačidlo SETUP, zvoľte položku menu Navigation (Navigácia), zvoľte položku menu Map Setup (Nastavenie mapy) a potom nastavte Show POIs In Map (Zobraziť POI na mape) na On (Zap.).

78 78 Navigácia TMC symboly Č. Vysvetlenie 1 Dopravná zápcha 2 Uzavretá cesta 3 Klzká vozovka 4 Práca na ceste 5 Zľadovatelá vozovka 6 Hmla 7 Bočný vietor 8 Zúžená cesta Č. Vysvetlenie 9 Nehoda 10 Nebezpečenstvo 11 Nerovná vozovka TMC (dopravné) symboly sa zobrazujú na displeji mapy iba vtedy, keď je zapnuté dynamické navádzanie pomocou TMC hlásení. Zapnutie dynamického navádzania po trase: stlačte tlačidlo NAV, zvoľte položku menu Options (Možnosti) a potom nastavte Dynamic navigation (Dynamická navigácia) na Automatic (Automaticky) a lebo Prompt (Výzva), pozrite kapitolu "Navádzanie" 3 68.

79 Telefón 79 Telefón Všeobecné informácie Spojenie Bluetooth Núdzové volanie Obsluha Všeobecné informácie Portál telefónu poskytuje možnosť viesť telefonický rozhovor využitím mikrofónu a reproduktora vozidla a obsluhovať najdôležitejšie funkcie mobilného telefónu cez informačný systém vozidla. Ak chcete používať portál telefónu, mobilný telefón musí byť k nemu pripojený cez Bluetooth Nie každý mobilný telefón podporuje všetky funkcie portálu telefónu. Podporované funkcie telefónu závisia od príslušného mobilného telefónu a poskytovateľa siete. Ďalšie informácie o tejto téme nájdete v príručke pre obsluhu mobilného telefónu alebo sa obráťte na svojho poskytovateľa siete. Dôležité informácie týkajúce sa obsluhy a bezpečnosti premávky 9 Varovanie Mobilné telefóny majú vplyv na vaše životné prostredie. Z tohto dôvodu sa pripravili bezpečnostné predpisy a smernice. Pred použitím funkcií telefónu sa preto oboznámte s príslušnými predpismi. 9 Varovanie Použitie funkcie hands-free počas jazdy môže byť nebezpečné, lebo vaša pozornosť je rozptýlená počas telefonovania. Pred použitím funkcie hands-free zaparkujte svoje vozidlo.

80 80 Telefón Dodržujte predpisy platné v krajine, v ktorej sa práve nachádzate. Nezabúdajte, že musíte dodržať predpisy platné v konkrétnej oblasti a vždy vypnite mobilný telefón na miestach, kde je používanie mobilných telefónov zakázané, ak mobilný telefón spôsobuje interferencie alebo môžu nastať nebezpečné situácie. Bluetooth Bluetooth profily HFP 1.1, PBAP, GAP, SDP a SPP sú implementované podľa Bluetooth štandardu 2.0 a portál telefónu je certifikovaný podľa Bluetooth Special Interest Group (SIG). Ďalšie informácie o špecifikácii nájdete na internetovej adrese Zhoda EU R & TTE Týmto prehlasujeme, že tento Bluetooth System Transceiver je v súlade so základnými požiadavkami a ostatnými príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/EC. Spojenie Bluetooth Bluetooth je rádiová norma pre bezdrôtové pripojenie, napríklad mobilného telefónu alebo MP3 prehrávača, k iným zariadeniam. Aby sa mohlo nastaviť Bluetooth pripojenie k Informačnému systému, musí sa aktivovať Bluetooth funkcia a Bluetooth zariadenie sa musí nastaviť na "viditeľné" (režim zisťovania). Ak potrebujete ďalšie informácie, pozrite si príručku v Bluetooth zariadeniu. Pomocou menu BLUETOOTH SETUP (NASTAVENIE BLUETOOTH) sa vykoná párovanie (výmena PIN kódu medzi Bluetooth zariadením a portálom telefónu) a pripojenie Bluetooth zariadení k Informačnému systému. Otvorenie menu BLUETOOTH SETUP (NASTAVENIE BLUETOOTH): stlačte tlačidlo SETUP a potom zvoľte položku menu Bluetooth & telephone (Bluetooth a telefón).

81 Telefón 81 Párovanie Bluetooth zariadenia Dôležité informácie So systémom môžete spárovať až štyri zariadenia. V jednom okamihu môže byť k Informačnému systému pripojené len jedno spárované zariadenie. Párovanie je obyčajne požadované len raz, pokým sa zariadenie nevymazalo zo zoznamu spárovaných zariadení. Vykonanie spárovania 1. V menu BLUETOOTH SETUP (NASTAVENIE BLUETOOTH): nastavte Bluetooth na On (Zap.). 2. Vyberte položku ponuky Pair New Device (Spárovať nové zariadenie). Hlásenie vás vyzve na zadanie PIN kódu "1234" na Bluetooth zariadení. 3. Na Bluetooth zariadení: ak ešte nie je aktivovaná, zapnite Bluetooth funkciu a potom zapnite režim zisťovania (pozrite si príručku k Bluetooth zariadeniu). Na Bluetooth zariadení: ak režim zisťovania nájde Bluetooth jednotku Informačného systému, zobrazí sa CAR HF UNIT. 4. Na Bluetooth zariadení: zvoľte CAR HF UNIT a potom postupujte podľa pokynov na zadanie PIN kódu "1234". 5. Na Bluetooth zariadení: potvrďte zadaný PIN kód. Na displeji Informačného systému: po niekoľkých sekundách sa zobrazí hlásenie, ktoré zobrazí, či sa proces spárovania úspešne vykonal, alebo zlyhal. Ak sa úspešne vykonalo Bluetooth pripojenie: v prípade, že bolo iné Bluetooth zariadenie pripojené k Informačnému systému, toto zariadenie bude teraz odpojené zo systému. Ak zlyhalo Bluetooth pripojenie: spustite znova postup opísaný vyššie alebo si pozrite príručku k Bluetooth zariadeniu. Pripojenie k inému párovému zariadeniu 1. V ponuke BLUETOOTH SETUP (NASTAVENIE BLUETOOTH): zvoľte položku ponuky Select Paired Device (Zvoliť spárované zariadenie). Zobrazí sa zoznam Bluetooth zariadení aktuálne spárovaných k Informačnému systému. Bluetooth zariadenia na zozname, ktoré je aktuálne pripojené k Informačnému systému, je označené 9.

82 82 Telefón 2. Vyberte požadované zariadenie. 3. Na Bluetooth zariadení: ak ešte nie je aktivovaná, zapnite Bluetooth funkciu (pozrite si príručku k Bluetooth zariadeniu). Na displeji Informačného systému: po niekoľkých sekundách sa zobrazí hlásenie, ktoré zobrazí, či sa Bluetooth pripojenie úspešne vykonalo, alebo zlyhalo. Ak sa úspešne vykonalo Bluetooth pripojenie: v prípade, že bolo iné Bluetooth zariadenie pripojené k Informačnému systému, toto zariadenie bude teraz odpojené zo systému. Ak zlyhalo Bluetooth pripojenie, spustite znova postup opísaný vyššie alebo si pozrite príručku k Bluetooth zariadeniu. Odobratie párového zariadenia V ponuke BLUETOOTH SETUP (NASTAVENIE BLUETOOTH): zvoľte položku ponuky Delete Paired Device (Vymazať spárované zariadenie). Zobrazí sa zoznam Bluetooth zariadení aktuálne spárovaných k Informačnému systému. Bluetooth zariadenia na zozname, ktoré je aktuálne pripojené k Informačnému systému, je označené 9. Vyberte požadované zariadenie. Zariadenie sa odobralo zo zoznamu párových zariadení. Núdzové volanie 9 Varovanie Nastavené pripojenie nie je možné zaručiť v každom prípade. Z toho dôvodu sa nespoliehajte výhradne na mobilný telefón, ak ide o životne dôležitú komunikáciu (napr. núdzové volanie pre záchrannú službu). V niektorých sietiach môže byť nutné mať platnú kartu SIM správne vloženú do mobilného telefónu. 9 Varovanie Nezabudnite, že volať a prijímať hovory s mobilným telefónom môžete iba vtedy, keď je v oblasti s dostatočne silným signálom. Za istých okolností núdzové volania

83 Telefón 83 nemôžete uskutočniť v ktorejkoľvek mobilnej sieti; je možné, že určité aktívne sieťové a/alebo telefónne služby znemožnia takéto procesy. Informujte sa u svojho miestneho operátora siete. Číslo núdzového volania môže závisieť od regiónu alebo krajiny. Informujte sa o správnom čísle núdzového volania pre príslušnú oblasť. Vytočte číslo núdzového volania (napr. 112). Vytvorí sa telefonické spojenie s centrom pre núdzové volania. Na otázky personálu servisného centra popíšte svoju núdzovú situáciu. 9 Varovanie Neukončite hovor, kým vás na to nevyzve centrum pre núdzové volania. Obsluha Po vytvorení spojenia Bluetooth medzi vaším mobilným telefónom a informačným systémom mnoho funkcií svojho mobilného telefónu môžete obsluhovať cez informačný systém. Poznámky V režime handsfree operácie s mobilným telefónom, ako napríklad prijatie hovoru alebo nastavenie hlasitosti, zostávajú naďalej možné. Po vytvorení spojenia medzi mobilným telefónom a informačným systémom sa údaje mobilného telefónu prenesú do informačného systému. Toto môže trvať určitý čas v závislosti od mobilného telefónu a množstva dát, ktoré sa budú prenášať. Počas tejto chvíle je obsluha mobilného telefónu cez informačný systém možná len v obmedzenom rozsahu. Poznámky Nie každý mobilný telefón podporuje všetky funkcie portálu telefónu. Preto môžu byť odlišnosti rozsahu funkcií týchto špecifických mobilných telefónov. Ovládacie prvky telefónu Najdôležitejšie ovládacie prvky pre telefón sú nasledujúce: Na prístrojovom paneli m ovládač: otáčaním nastavíte hlasitosť. I tlačidlo: stlačením zobrazíte menu telefónu. Na volante Tlačidlo p: Ak je portál mobilného telefónu neaktívny: prvé stlačenie: zobrazí menu telefónu; druhé stlačenie:

84 84 Telefón opakuje vytáčanie (ak je telefón pripojený a číslo je uložené v zozname volaných čísiel). Ak je portál telefónu aktívny: krátke stlačenie: prijmete prichádzajúci hovor alebo ukončíte aktívny hovor; dlhé stlačenie: odmietnete prichádzajúci hovor. o nastavovacie koliesko: otáčaním nastavíte hlasitosť. Podmienky Nasledujúce podmienky sa musia splniť, aby sa mohol používať handsfree režim Informačného systému. Musí byť aktivovaná funkcia Bluetooth Informačného systému Musí byť aktivovaná funkcia Bluetooth mobilného telefónu (pozrite používateľskú príručku zariadenia). Mobilný telefón sa musí nastaviť na "viditeľný" (pozrite používateľskú príručku zariadenia). Mobilný telefón sa musí spárovať s Informačným systémom Aktivácia handsfree režimu Stlačte tlačidlo I. Na displeji sa objaví ponuka PHONE (TELEFÓN). Ak je mobilný telefón v dosahu Informačného systému, ktorý má svoju funkciu Bluetooth aktivovanú, a je spárovaný s Informačným systémom 3 80, po niekoľkých sekundách sa zobrazí menu zobrazené nižšie. Poznámky Ak sa menu No Telephone Device (Žiadny telefón) nestratí, tak si skontrolujte, či má váš mobilný telefón aktivovanú funkciu Bluetooth a či je spárovaný s Informačným systémom Menu BLUETOOTH SETUP (NASTAVENIE BLUETOOTH) otvoríte: zvoľte tlačidlo obrazovky Connect (Pripojiť).

85 Telefón 85 Mobilný telefón je teraz pripojený k Informačnému systému cez Bluetooth a režim handsfree je aktivovaný. Veľa funkcií mobilného telefónu sa môže teraz ovládať cez menu PHONE (TELEFÓN) (a priradené submenu) a cez špecifické ovládače telefónu na volante, pozrite "Ovládacie prvky na obsluhu telefónu" vyššie a 3 9. Môže trvať určitý čas, pokým sa môžu zvoliť tlačidlá obrazovky Phonebk (Tel. zozn.) a Call lists (Zoznamy hovorov), pretože dáta v telefónnom zozname a v zozname hovorov sa prenášajú do Informačného systému. Podrobné informácie o tomto nájdete v časti "Nastavenie telefónneho zoznamu" nižšie. Inicializácia telefónneho hovoru Používanie telefónneho adresára Kontakty v telefónnom zozname sú uložené s menom a telefónnym číslom. Detaily o sťahovaní telefónneho zoznamu a ďalšie súvisiace informácie o zozname si pozrite v časti "Nastavenie telefónneho zoznamu" nižšie. V menu PHONE (TELEFÓN): zvoľte tlačidlo obrazovky Phonebk (Tel. zozn.), čím sa otvorí menu PHONEBOOK (TELEFÓNNY ZOZNAM). Ak telefónny zoznam obsahuje veľký počet položiek: pozrite "Hľadanie telefónneho čísla" nižšie. Prechádzajte zoznamom položiek telefónneho zoznamu a vyberte požadovaný kontakt. Zobrazí sa menu so všetkými číslami, ktoré sú uložené pre vybraný kontakt. Inicializácia telefónneho hovoru: zvoľte požadované telefónne číslo. Zvolené telefónne číslo sa vytáča. Hľadanie telefónneho čísla Ak telefónny zoznam obsahuje veľký počet položiek, môžete pohodlne hľadať požadovaný kontakt cez menu Search (Vyhľadať).

86 86 Telefón V menu PHONEBOOK (TELEFÓNNY ZOZNAM): zvoľte položku zoznamu Search (Vyhľadať) (prvá položka v zozname). Zobrazí sa ponuka Search (Vyhľadať). Zobrazenie všetkých položiek telefónneho zoznamu, ktoré začínajú konkrétnym písmenom: Zadajte toto písmeno (voľbou tlačidla obrazovky Delete (Vymazať) vymažete zadané písmeno) a zvoľte tlačidlo obrazovky List (Zoznam). Menu PHONEBOOK (TELEFÓNNY ZOZNAM) sa znovu zobrazí a ukazuje položky telefónneho zoznamu, ktoré začínajú zadaným písmenom v mene kontaktu. Zobrazenie jednotlivej položky telefónneho zoznamu: Zadajte prvé písmená mena kontaktu, ktorý hľadáte (zvoľte raz alebo viackrát tlačidlo obrazovky Delete (Vymazať), čím vymažete už zadané písmená). Ihneď po tom, ako systém nájde meno kontaktu, ktorého prvé písmená sa zhodujú so zadanými, zobrazí sa celé meno príslušnej položky telefónneho zoznamu (pozrite obrázok vyššie). Zvoľte tlačidlo obrazovky OK, čím zobrazíte menu so všetkými telefónnymi číslami, ktoré sú uložené pre vybraný kontakt. Poznámky Ak hľadáte položku v telefónnom zozname, ktorá bola uložená len použitím telefónneho čísla alebo obsahuje špeciálne znaky, na zmenu typu klávesnice zvoľte tlačidlo obrazovky 123ÄÖ. Používanie zoznamov hovorov Všetky prichádzajúce, volané alebo zmeškané hovory sú zaznamenávané v príslušných zoznamoch hovorov. V menu PHONE (TELEFÓN): zvoľte tlačidlo obrazovky Call lists (Zoznamy hovorov), čím sa otvorí menu CALL LIST (ZOZNAM HOVOROV). Zvoľte požadovaný zoznam hovorov, napr. Missed Calls (Zmeškané hovory).

87 Telefón 87 Zobrazí sa menu s príslušným zoznamom hovorov. Zobrazí sa menu REDIAL (ZNOVU VYTOČIŤ), ktoré zobrazuje telefónne číslo a ďalšie údaje o kontakte (ak sú dostupné), ktoré patria k poslednému vytáčanému číslu. Inicializácia telefónneho hovoru: zvoľte požadovanú položku zoznamu. Príslušné telefónne číslo sa vytáča. Opätovné vytáčanie telefónneho čísla Posledné vytáčané telefónne číslo sa znovu vytáča. V menu PHONE (TELEFÓN): zvoľte tlačidlo obrazovky Redial (Znovu vytočiť). Inicializácia telefónneho hovoru: zvoľte tlačidlo obrazovky {. Zobrazí sa zvolené telefónne číslo. Manuálne zadávanie telefónneho čísla V menu PHONE (TELEFÓN): zvoľte tlačidlo obrazovky {, čím zobrazíte menu pre manuálne zadanie čísla. Inicializácia telefónneho hovoru: zadajte požadované telefónne číslo (zvoľte tlačidlo obrazovky Delete (Vymazať), čím vymažete už zadané čísla) a potom zvoľte tlačidlo obrazovky OK. Zadané telefónne číslo sa vytáča. Prístup k hlasovej schránke Manuálne zadajte telefónne číslo pripojeného mobilného telefónu, pozrite "Manuálne zadávanie telefónneho čísla" vyššie.

88 88 Telefón Alebo (ak je dostupné menu PHONEBOOK (TELEFÓNNY ZOZNAM)): zvoľte položku hlasovej pošty s telefónnym číslom pripojeného mobilného telefónu (názov tejto položky sa odlišuje v závislosti od mobilného telefónu), pozrite "Používanie telefónneho zoznamu" vyššie. Poznámky V závislosti na operátorovi siete je možné, že bude potrebné zadať prístupový kód hlasovej pošty v mobilnom telefóne, aby bolo možné získať prístup k schránke hlasovej pošty. Prichádzajúci telefónny hovor Ak je v čase prichádzajúceho hovoru aktívny audio režim, napr. rádio alebo CD režim, príslušný audio zdroj sa stíši a zostáva stíšený, pokým sa hovor neukončí. Zobrazí sa hlásenie s číslom volajúceho alebo s menom (ak je dostupné). Odpovedať na hovor: zvoľte zelené tlačidlo obrazovky {. Odmietnuť hovor: zvoľte červené tlačidlo obrazovky }. Druhý prichádzajúci telefónny hovor Ak druhý hovor prichádza počas prebiehajúceho hovoru, zobrazí sa hlásenie s číslom volajúceho alebo s menom (ak je dostupné). Poznámky Ak túto službu Váš operátor umožňuje, pípanie bude navyše signalizovať druhý prichádzajúci hovor. Odpovedať na druhý hovor a ukončiť prebiehajúci hovor: zvoľte zelené tlačidlo obrazovky {. Odmietnuť druhý hovor a pokračovať v prebiehajúcom hovore: zvoľte červené tlačidlo obrazovky }. Funkcie počas telefonického hovoru Počas prebiehajúceho hovoru sa zobrazí menu PHONE (TELEFÓN) znázornené nižšie. Dočasná deaktivácia handsfree režimu (privátny režim) Zvoľte tlačidlo obrazovky Handset (Slúchadlo). V rozhovore sa môže pokračovať pomocou mobilného telefónu. Návrat k handsfree režimu: zvoľte znova tlačidlo obrazovky Handset (Slúchadlo). Poznámky Ak je handsfree režim telefónu dočasne deaktivovaný, označenie tlačidla obrazovky Handset (Slúchadlo) sa zvýrazní oranžovou farbou.

89 Telefón 89 Dočasná deaktivácia mikrofónu Zvoľte tlačidlo obrazovky Mic. off (Mikr. vyp.). Volajúci vás nebude ďalej počuť. Opätovná aktivácia mikrofónu: zvoľte znova tlačidlo obrazovky Mic. off (Mikr. vyp.). Poznámky Ak je mikrofón portálu telefónu deaktivovaný, označenie tlačidla obrazovky Mic. off (Mikr. vyp.) sa zvýrazní oranžovou farbou. Poznámky Pri vypnutom zapaľovaní počas telefonického hovoru zostáva pripojenie aktívne až do ukončenia hovoru. Ukončenie telefónneho hovoru Zvoľte tlačidlo obrazovky }. Znova sa zobrazí hlavné menu telefónu. Nastavenie telefónneho zoznamu Po spárovaní a pripojení mobilného telefónu k Informačnému systému bude automaticky do Informačného systému stiahnutý zoznam z vášho telefónu s telefónnymi číslami a menami (ak sú dostupné). Poznámky V závislosti na počte záznamov telefónneho zoznamu a pripojení mobilného telefónu, môže trvať nahrávanie údajov niekoľko minút. Pokým je mobilný telefón spárovaný s Informačným systémom, telefónny zoznam zostáva trvalo uložený v Informačnom systéme. Ak boli nové položky telefónneho zoznamu uložené na vašom mobilnom telefóne, môžete sťahovať rozšírený telefónny zoznam do Informačného systému cez menu PHONE SETUP (NASTAVENIE TELEFÓNU), pozrite "Sťahovanie telefónneho zoznamu" nižšie. Každá položka telefónneho zoznamu (kontakt) môže mať meno, priezvisko a do päť čísiel s rozličnými kategóriami (napr. "Mobil", "Práca" atď.). Telefónny zoznam môže obsahovať viac informačných prvkov, ktoré nebudú stiahnuté do Informačného systému. Maximálny počet položiek telefónneho zoznamu, ktorý sa môže uložiť do Informačného systému: 2500 položiek s 5 číslami pre položku. Sťahovanie telefónneho adresára Otvorenie menu PHONE SETUP (NASTAVENIE TELEFÓNU): stlačte tlačidlo SETUP, zvoľte položku menu Bluetooth & telephone (Bluetooth a telefón) a potom zvoľte položku menu Telephone settings (Nastavenia telefónu).

90 90 Telefón Vyberte položku ponuky Download Phonebook Now (Prevziať telefónny zoznam teraz). Začína sťahovanie dát z pripojeného mobilného telefónu. Poznámky V závislosti na počte záznamov telefónneho zoznamu a pripojení mobilného telefónu, môže trvať nahrávanie údajov niekoľko minút. Nastavenie triedenia Nastavte Sort Phonebook By (Zoradiť telefónny zoznam podľa) na First Name (Meno) alebo Last Name (Priezvisko), aby sa podľa toho upravilo triedenie položiek telefónneho zoznamu. Nastavenie režimu displeja Bežne sú na mobilných telefónoch k dispozícii dva rozličné telefónne zoznamy: telefónny zoznam na SIM karte mobilného telefónu a zoznam uložený na samotnom telefóne, pozrite používateľskú príručku vášho mobilného telefónu. Ak to je možné, obidva telefónne zoznamy pripojeného mobilného telefónu sa stiahnu do Informačného systému. Môžete nastaviť, či chcete vidieť položky iba z jedného zo stiahnutých zoznamov, alebo či chcete vidieť položky z obidvoch telefónnych zoznamov (ak sú dostupné): Nastavte Phonebook (Telefónny zoznam) na Phone (Telefón), SIM alebo Both (Oboje). Poznámky V prípade, že zvolíte telefónny zoznam, ktorý nebol nahraný z pripojeného mobilného telefónu, tlačidlo obrazovky Phonebk (Tel. zozn.) v menu PHONE (TELEFÓN) nebude možné zvoliť.

91 Telefón 91

92 92 Register A Adresár Aktivácia prehrávača CD Aktivácia rádia B Bluetooth Bluetooth pripojenie Body záujmu užívateľa vytváranie a preberanie výber D Domáca adresa Dopravné hlásenia Dopravné symboly Dotyková obrazovka Dynamické navádzanie F Funkcia pre odraďovanie zlodejov 7 H Hlasitosť citlivá na rýchlosť Hlasové príkazy I Informačný systém hlasitosť citlivá na rýchlosť nastavenia hlasitosti nastavenia tónu nastavenie hlasitosti ovládacie prvky... 9 ovládacie prvky zvuku na volante 9 používanie prístrojový panel... 9 zapnutie M Mapy Medziciele Multifunkčný gombík N Nastavenie hlasitosti Nastavenie navigácie Navádzanie Navádzanie po trase... 68, 74 Navigácia adresár body záujmu domáca adresa dynamické navádzanie fungovanie hlasové príkazy nastavenie navádzanie navádzanie po trase ovládacie prvky používanie predchádzajúci cieľ... 50

93 93 prehľad symbolov priame zadanie adresy pridávanie medzicieľov SD karta s mapou... 38, 75 systém dopravných informácií (TMC) TMC (dopravné) hlásenia vizuálne pokyny vyberanie SD karty mapy vytváranie vlastných bodov záujmu (POI) výber bodov záujmu užívateľa. 50 výpočet trasy zobrazenie mapy zoznam trás Núdzové volanie O Obsluha... 12, 83 Ovládanie hudobného zariadenia Bluetooth P Párovanie Bluetooth zariadenia...80 Port USB dôležité informácie prehrávanie uložených audio súborov Použitie... 22, 28, 32, 39 Použitie informačného systému...12 Použitie navigačného systému Použitie portu USB Použitie prehrávača CD Použitie rádia Použitie vstupu AUX Predchádzajúci cieľ Prehľad ovládacích prvkov... 9 Prehľad symbolov Prehrávač CD aktivácia dôležité informácie používanie Prehrávanie uložených zvukových súborov Prevádzka Pridávanie medzicieľov Pripájanie Bluetooth zariadenia R Rádio Rádiový dátový systém (RDS)..24 aktivácia používanie voľba vlnového pásma vyhľadávanie staníc Rádiový dátový systém (RDS) RDS Regionalizácia S SD karta SD karta s mapou vyberanie zaobchádzanie Spojenie Bluetooth Správy TMC Spustenie prehrávania disku CD..28 Symboly bodov záujmu Systém dopravných informácií T Telefón Bluetooth dôležité informácie funkcie počas telefonického hovoru núdzové volania ovládacie prvky privátny režim telefónny zoznam vytočenie telefónneho čísla zoznamy volaní TMC TMC symboly V Vizuálne pokyny Voľba vlnového pásma... 22

94 94 Vstup AUX konektor používanie Všeobecné informácie , 27, 32, 33, 36, 38, 79 Vyberanie SD karty mapy Vyhľadávanie staníc Výpočet trasy Z Zadanie adresy Zadanie cieľa Zapnutie alebo vypnutie informačného systému Zapnutie rádia Zobrazenie mapy Zoznam trás... 68

95 CD 30 / CD 30 MP3 Typ 1 Úvod Rádio CD prehrávač Vstup AUX Register

96 96 Úvod Úvod Všeobecné informácie Funkcia na odradenie zlodejov Prehľad Ovládanie Nastavenia tónu Nastavenia hlasitosti Všeobecné informácie Informačný systém predstavuje moderný systém pre zábavu a informovanosť vo vozidle. Rádio má deväť pamäťových miest pre automatické ukladanie staníc pre každé dostupné vlnové pásmo (FM, AM). Digitálny procesor zvuku poskytuje viacero prednastavených režimov ekvalizéra pre optimálny zvuk. Integrovaný prehrávač diskov CD vám umožní prehrávanie zvukových diskov CD a diskov CD MP3. K funkciám palubného počítača sa dá pristúpiť aj cez informačný systém. Detaily nájdete v používateľskej príručke k vášmu vozidlu. Okrem toho môžete k informačnému systému pripojiť externý zdroj, ako napr. mobilný telefón. Zdroj zvuku pripojený k vstupu AUX vášho vozidla, napr. prenosný prehrávač diskov CD alebo MP3 prehrávač, môžete prehrávať cez reproduktory informačného systému. Informačný systém môže byť vybavený aj portálom pre mobilný telefón. Voliteľne môžete informačný systém ovládať pomocou ovládačov na volante. Premyslené rozmiestnenie ovládacích prvkov a jasné zobrazenia umožni jednoduché a intuitívne ovládanie systému. Dôležité informácie týkajúce sa obsluhy a bezpečnosti premávky 9 Varovanie Informačný systém používajte tak, aby ste mali vozidlo vždy bezpečne pod kontrolou. V prípade pochybností zastavte vozidlo a Informačný systém obsluhujte pri stojacom vozidle.

97 Úvod 97 Príjem rádia Príjem rádia môže byť prerušovaný atmosférickými poruchami, šumom, skreslením alebo stratou príjmu z dôvodu zmien vo vzdialenosti od vysielača, príjem z niekoľkých smerov v dôsledku odrazu a tienenia. Funkcia na odradenie zlodejov Informačný systém je vybavený elektronickým bezpečnostným systémom na odradenie zlodejov. Informačný systém preto funguje iba vo vozidle, preto je pre zlodeja bezcenný.

98 98 Úvod Prehľad Prehľad ovládacích prvkov na prístrojovom paneli

99 Úvod 99 1 RDS Zobrazenie názvu programu alebo vysielaciu frekvenciu stanice Aktualizácia zoznamu staníc AS Aktivovanie/ Deaktivovanie úrovne pamäte Automatické ukladanie staníc TP Dopravný program REG Zapnutie/Vypnutie regionálnych programov FM/AM Režim rádia/prepínač medzi vlnovými dĺžkami FM a AM Vstup AUX: Prepnutie zdroja zvuku na externý vstup BC Palubný počítač m Rádio: Predchádzajúca strana v pamäti staníc, manuálne a automatické vyhľadávanie staníc CD/MP3: Predchádzajúca skladba, rýchle vyhľadávanie dozadu Zmena hodnôt ponuky Gombík oe Stlačenie: Zapnutie/ vypnutie informačného systému Otočenie: Úprava hlasitosti CD/MP Režim CD/MP Zmena typu zobrazenia Aktivácia/deaktivácia náhodného prehrávania MP3: zobrazí naposledy prehrávaný album OK Potvrdí výber alebo posunie o stranu dopredu v ponuke nastavenia n Rádio: Nasledujúca strana v pamäti staníc, manuálne a automatické vyhľadávanie staníc CD/MP3: Nasledujúca skladba, rýchle vyhľadávanie dopredu Zmena hodnôt ponuky Tlačidlá staníc

100 100 Úvod 13 NASTAVENIA Nastavenia hlasitosti Systémové nastavenia Otvor pre Audio/MP3 disk CD SOUND Zadajte nastavenia zvuku j Vysunutie CD Ovládacie prvky zvuku na volante 1 Nastavovacie koliesko Otočenie: TID (Triple-Info- Display): manuálne vyhľadávanie staníc Otočenie: GID (Graphic- Info-Display): predchádzajúca/ nasledujúca položka cestného počítača, manuálne vyhľadávanie staníc (v kombinácii s cestným počítačom nemá otočenie kolieska funkciu pre rádio) Stlačenie: TID: žiadna funkcia Stlačenie: GID: vyvolanie/ resetovanie cestného počítača, výber položky cestného počítača Tlačidlo q Rádio: Nasledujúca uložená stanica CD: Spustenie prehrávania disku CD MP3: Nasledujúci album Tlačidlo p Prepnutie medzi režimami rádio/cd/mp3 a AUX

101 Úvod Tlačidlo d Rádio: vyhľadávanie smerom nahor, posun dopredu v pamäti staníc CD: Krátke stlačenie: Skok o jednu stopu vpred CD: Dlhé stlačenie: rýchly posun vpred Tlačidlo c Rádio: vyhľadávanie smerom nadol, posun vzad v pamäti staníc CD: Krátke stlačenie: Skok o jednu stopu vzad CD: Dlhé stlačenie: rýchly posun vzad o Otočenie: nastavenie hlasitosti Podržanie: postupná úprava hlasitosti Diaľkové ovládanie na volante má spolu s portálom mobilného telefónu iné funkcie. Pozrite si kapitolu Portál mobilného telefónu. Ovládanie Ovládacie prvky Systém infozábavy sa môže voliteľne ovládať cez: centrálnu jednotku na prístrojovom paneli 3 98 ovládacími prvkami na volante Ovládanie Systému infozábavy sa môže líšiť podľa typu informačného displeja. Dostupné sú dva rozličné informačné displeje: Trojitý informačný displej (TID) a grafický informačný displej (GID). Viac informácií si pozrite v užívateľskej príručke, časť "Informačné displeje". Zapnutie alebo vypnutie informačného systému Stlačte gombík e krátko. Prehrá sa naposledy prehrávaný súbor zdroja zvuku. Zapnutie a vypnutie zapaľovania (automatické zapnutie) Ak je povolená funkcia automatického zapnutia, prostredníctvom zapaľovania sa môže zapnúť a vypnúť aj informačný systém. Toto prepojenie rádia a zapaľovania je prednastavené z výroby, ale dá sa vypnúť. Ak je funkcia automatického zapnutia vypnutá, informačný systém sa zapne iba pomocou tlačidla e alebo vložením disku CD a vypne sa tlačidlom e. Informačný systém sa vypne, ak sa vypne zapaľovanie a bez ohľadu na aktuálne nastavenia automatického zapnutia môže byť zapnuté iba stlačením tlačidla e a vložením disku CD. Automatické spustenie sa zapne vždy, ak sa informačný systém odpojí a opätovne pripojí k napájaniu.

102 102 Úvod Zapnúť/Vypnúť logiku zapaľovania Iba pre TID: 1. Stlačte tlačidlo SETTINGS, aby sa zobrazilo Audio. 2. Stlačte tlačidlo m, aby sa zobrazilo System. 3. Stláčajte OK, pokým sa nezobrazí Ign.Logic ON alebo Ign.Logic OFF (v závislosti od aktuálneho nastavenia). 4. Zvoľte požadovaný stav pomocou tlačidiel m n. Po pár sekundách sa zobrazí Audio a nasleduje príslušný audio zdroj. Po zmene nastavení stlačte znova tlačidlo SETTINGS a prejdite späť o jednu úroveň v menu Settings. Ak chcete po zmene nastavení zobraziť relevantnú funkciu stlačte jedno z funkčných tlačidiel FM/AM, CD/MP3 alebo BC. Iba pre GID: 1. Stlačte tlačidlo SETTINGS, aby sa zobrazilo Audio a System. 2. Stlačte tlačidlo m, aby sa zobrazilo System. 3. Stlačte OK, čím sa zvolí System. 4. Stláčajte m, pokým sa nezobrazí zvolené alebo nezvolené políčko "Ign.Logic" (v závislosti od aktuálneho nastavenia). 5. Stlačte OK, čím sa zmení aktuálne nastavenie. Po zmene nastavení stlačte znova tlačidlo SETTINGS a prejdite späť o jednu úroveň v menu Settings. Ak chcete po zmene nastavení zobraziť relevantnú funkciu stlačte jedno z funkčných tlačidiel FM/AM, CD/MP3 alebo BC. Stláčajte m, pokým sa nezobrazí Main, potom potvrďte s OK, čím opustíte menu Settings. Stláčajte n, pokým sa neobjaví Return, potom potvrďte stlačením OK, čím sa presuniete späť o jednu úroveň v menu Settings. Automatické vypnutie Informačný systém sa sám automaticky vypne hodinu po tom, ako ho zapnete pri vypnutom zapaľovaní. Nastavenie hlasitosti Otáčajte gombíkom o. Ak bola hlasitosť pri vypnutí informačného systému pod úrovňou maximálnej hlasitosti pri zapnutí, hlasitosť ostane na posledne nastavenej hodnote Hlasitosť dopravných správ a vložených externých zdrojov zvuku ostane na minimálnej prednastavenej hodnote Hlasitosť audio zdroja pripojeného cez AUX vstup sa môže nastaviť tak, aby sa prispôsobila hlasitostiam iných audio zdrojov (napr. rádiu) Ak je zapnutý daný zdroj, hlasitosť dopravných správ, externého zdroja zvuku a rádia a CD možno nastaviť samostatne. Hlasitosť citlivá na rýchlosť Ak sa aktivuje funkcia hlasitosti závislej od rýchlosti 3 105, hlasitosť sa automaticky upraví tak, aby sa prispôsobila hluku vznikajúcej pri jazde a hluku vetra.

103 Úvod 103 Externý zdroj K informačnému systému je možné pripojiť externý zdroj, napríklad mobilný telefón alebo navigačný systém. Externý zdroj sa automaticky prepojí cez riadiaci signál z pripojeného zariadenia aj v prípade, ak je Systém infozábavy vypnutý. V tomto prípade sa zobrazí External In. Odporúčame, aby doplnky nainštaloval partner spoločnosti Opel. Vstup AUX Externý audio zdroj, napr. prenosný CD prehrávač, sa môže pripojiť cez AUX vstup vášho vozidla. Stereo zvuk z tohto zdroja sa prehráva v reproduktoroch Systému infozábavy. Konektor sa nachádza v oblasti stredovej konzoly. Vždy skontrolujte, či zostáva AUX vstup čistý a suchý. Aby ste dosahovali čo najlepšiu audio kvalitu, externý audio zdroj by mal byť nastavený na maximálnu hlasitosť. Na jednotkách s výstupom line-out je výstupný signál dostupný pri fixnej zvukovej úrovni a nedá zmeniť. Aby sa vyhlo potlačeniu AUX vstupu, musí byť efektívne výstupné napätie externého audio zdroja nižšie ako 1,5 V. Hlavné zobrazenie Hlavné menu je displej, ktorý sa objaví po zapnutí Systému infozábavy. Displej sa líši v závislosti od úrovne výbavy vozidla. Zobrazené môžu byť nasledujúce informácie: Informácie na trasovom počítači Zobrazenie informácií palubného počítača, ktoré boli vybrané tlačidlom BC. Pozrite si návod na používanie vozidla. Informácie portálu mobilného telefónu Zobrazenie informácií pripojeného portálu mobilného telefónu. Pozrite si návod na obsluhu portálu mobilného telefónu. Informácie o zvuku Zobrazenie nasledujúcich informácií o zvuku: Aktuálne vlnové pásmo alebo AUX/ CD. Aktuálny názov stanice alebo frekvencia stanice, alebo číslo stopy na CD, alebo názov stopy na CD. Ak je zapnutá funkcia regionalizácie, zobrazí sa REG Ak je zapnutá úroveň pamäte automatického ukladania (AS), zobrazí sa AS Ak je zapnutá funkcia RDS, zobrazí sa RDS Ak sú zapnuté dopravné správy, zobrazí sa [TP] alebo [ ] Ak je vložené CD, zobrazí sa buď CD, alebo CD in. Ak sa prehráva disk CD s hudobnými súbormi MP3, zobraz sa tiež MP Ak sa aktivuje Náhodne z CD, zobrazí sa buď RDM, alebo g

104 104 Úvod Vonkajšia teplota Zobrazenie hodnoty aktuálnej vonkajšej teploty. Pozrite si návod na používanie vozidla. Čas Zobrazenie aktuálneho času. Pozrite si návod na používanie vozidla. Informácie systému klimatizácie Pozrite si návod na používanie vozidla. Nastavenia tónu Stlačte tlačidlo SOUND, aby ste vykonali nasledujúce nastavenia: Fader Balance Bass Treble Sound Nastavenie rozdelenia hlasitosti medzi prednými a zadnými reproduktormi 1. Stlačte tlačidlo SOUND. Na displeji sa zobrazí Fader. 2. Hodnotu upravte pomocou m alebo n. Po niekoľkých sekundách sa na displeji znovu objavia naposledy zobrazené informácie. 3. Ak chcete po zmene nastavení zobraziť relevantnú funkciu stlačte jedno z funkčných tlačidiel FM/AM, CD/MP3 alebo BC. 4. Stláčajte tlačidlo SOUND, pokým sa znova nezobrazí posledný aktívny displej. Nastavenie rozdelenia hlasitosti medzi pravou a ľavou stranou 1. Stláčajte tlačidlo SOUND, až kým sa na displeji nezobrazí Balance. 2. Hodnotu upravte pomocou m alebo n. Po niekoľkých sekundách sa na displeji znovu objavia naposledy zobrazené informácie. 3. Ak chcete po zmene nastavení zobraziť relevantnú funkciu stlačte jedno z funkčných tlačidiel FM/AM, CD/MP3 alebo BC. 4. Stláčajte tlačidlo SOUND, pokým sa znova nezobrazí posledný aktívny displej.

105 Úvod 105 Nastavenie Bass a Treble Uistite sa, že sú deaktivované všetky optimalizácie zvuku (pozri časť nižšie Zvuk ). Nastavenia Bass a Treble sa vzťahujú na aktuálny zdroj zvuku a sú uložené samostatne pre FM, AM a CD. 1. Stláčajte tlačidlo SOUND, až kým sa na displeji nezobrazí Bass alebo Treble. 2. Hodnotu upravte pomocou m alebo n. Po niekoľkých sekundách sa na displeji znovu objavia naposledy zobrazené informácie. 3. Ak chcete po zmene nastavení zobraziť relevantnú funkciu stlačte jedno z funkčných tlačidiel FM/AM, CD/MP3 alebo BC. 4. Stláčajte tlačidlo SOUND, pokým sa znova nezobrazí posledný aktívny displej. Sound 1. Stláčajte tlačidlo SOUND, až kým sa na displeji nezobrazí Sound a nastavený farebný odtieň. 2. Zvoľte farbu tónu pomocou m alebo n. Dostupné nastavenia farby tónu sú: Rock, Disco, Classic, Jazz, Vocal a Off. Po niekoľkých sekundách sa na displeji znovu objavia naposledy zobrazené informácie. 3. Ak chcete po zmene nastavení zobraziť relevantnú funkciu stlačte jedno z funkčných tlačidiel FM/AM, CD/MP3 alebo BC. 4. Stláčajte tlačidlo SOUND, pokým sa znova nezobrazí posledný aktívny displej. Nastavenia zvuku v ponuke Settings Alternatívne môžete zmeniť nastavenia pre Fader, Balance a Sound v ponuke Settings: 1. Stlačte tlačidlo SETTINGS. 2. Stláčajte OK, pokým sa nezobrazí príslušná funkcia. 3. Nastavte hodnotu alebo zvoľte farbu tónu (pozri vyššie) pomocou m alebo n. Po niekoľkých sekundách sa na displeji znovu objavia naposledy zobrazené informácie. 4. Stlačte znova tlačidlo SETTINGS a vráťte sa späť o jednu úroveň v menu Settings. 5. Ak chcete po zmene nastavení zobraziť relevantnú funkciu stlačte jedno z funkčných tlačidiel FM/AM, CD/MP3 alebo BC. Nastavenia hlasitosti Stlačte tlačidlo SETTINGS.

106 106 Úvod K dispozícii sú tieto položky ponuky: AUX Vol. hlasitosť vstupu AUX, napríklad prenosný CD prehrávač TA Volume: hlasitosť dopravných správ SDVC: ovládanie hlasitosti citlivej na rýchlosť On Volume: maximálna hlasitosť pi spustení informačného systému Ext. In Vol.: hlasitosť externého zdroja (napríklad pri pripojení mobilného telefónu) AUX Vol. Túto funkciu môžete použiť na nastavenie úrovne hlasitosti vstupu AUX s ohľadom na iné zdroje zvuku (napríklad rádio). Táto funkcia je k dispozícii iba ak je k dispozícii zdroj zvuku vo vstupe AUX. 1. Nastavte hlasitosť externého zdroja zvuku na maximum. 2. Stlačte tlačidlo SETTINGS. 3. Stlačte OK, aby ste zvolili príslušnú funkciu. 4. Hodnotu upravte pomocou m alebo n. Po niekoľkých sekundách sa na displeji znovu objavia naposledy zobrazené informácie. 5. Stlačte znova tlačidlo SETTINGS a vráťte sa späť o jednu úroveň v menu Settings. 6. Ak chcete po zmene nastavení zobraziť relevantnú funkciu stlačte jedno z funkčných tlačidiel FM/AM, CD/MP3 alebo BC. TA Volume Ak je zapnutá funkcia TP, systém štandardne zvýši úroveň hlasitosti dopravných správ. Táto funkcia umožňuje nastavenie minimálnej úrovne hlasitosti dopravných správ. 1. Stlačte tlačidlo SETTINGS. 2. Stlačte OK, aby ste zvolili príslušnú funkciu. 3. Hodnotu upravte pomocou m alebo n. Po niekoľkých sekundách sa na displeji znovu objavia naposledy zobrazené informácie. 4. Stlačte znova tlačidlo SETTINGS a vráťte sa späť o jednu úroveň v menu Settings. 5. Ak chcete po zmene nastavení zobraziť relevantnú funkciu stlačte jedno z funkčných tlačidiel FM/AM, CD/MP3 alebo BC. Hlasitosť sa pre správy nastaví na minimálnu úroveň iba ak je aktuálna úroveň hlasitosti nižšia, ako je nastavená minimálna hlasitosť správ. SDVC Hlasitosť informačného systému sa upraví v závislosti od rýchlosti vozidla, čím sa eliminuje vonkajší hluk. Funkciu SDVC môžete použiť na nastavenie hlasitosti citlivej na rýchlosť. 1. Stlačte tlačidlo SETTINGS. 2. Stlačte OK, aby ste zvolili príslušnú funkciu. 3. Hodnotu upravte pomocou m alebo n. Po niekoľkých sekundách sa na displeji znovu objavia naposledy zobrazené informácie.

107 Úvod Stlačte znova tlačidlo SETTINGS a vráťte sa späť o jednu úroveň v menu Settings. 5. Ak chcete po zmene nastavení zobraziť relevantnú funkciu stlačte jedno z funkčných tlačidiel FM/AM, CD/MP3 alebo BC. On Volume 1. Stlačte tlačidlo SETTINGS. 2. Stlačte OK, aby ste zvolili príslušnú funkciu. 3. Hodnotu upravte pomocou m alebo n. Po niekoľkých sekundách sa na displeji znovu objavia naposledy zobrazené informácie. 4. Stlačte znova tlačidlo SETTINGS a vráťte sa späť o jednu úroveň v menu Settings. 5. Ak chcete po zmene nastavení zobraziť relevantnú funkciu stlačte jedno z funkčných tlačidiel FM/AM, CD/MP3 alebo BC. Maximálna nastavená hlasitosť pri zapnutí sa použije iba ak bola hlasitosť pred vypnutím vyššia ako maximálna hlasitosť pri spustení a informačný systém bol vypnutý minimálne päť minút s vypnutým zapaľovaním. Ext. In Vol. Túto funkciu môžete použiť na nastavenie minimálnej hlasitosti externého zdroja zvuku, napríklad mobilného telefónu. 1. Stlačte tlačidlo SETTINGS. 2. Stlačte OK, aby ste zvolili príslušnú funkciu. 3. Hodnotu upravte pomocou m alebo n. Po niekoľkých sekundách sa na displeji znovu objavia naposledy zobrazené informácie. 4. Stlačte znova tlačidlo SETTINGS a vráťte sa späť o jednu úroveň v menu Settings. 5. Ak chcete po zmene nastavení zobraziť relevantnú funkciu stlačte jedno z funkčných tlačidiel FM/AM, CD/MP3 alebo BC.

108 108 Rádio Rádio Použitie Vyhľadávanie staníc Automaticky uložené zoznamy..110 Rádiový dátový systém (RDS) Použitie Režim rádia Z režimu CD alebo AUX prepnete do režimu rádia nasledujúcim spôsobom: Stlačte tlačidlo FM/AM. Budete počuť naposledy naladenú stanicu. Výber vlnového pásma Informačný systém ponúka dve vlnové dĺžky: FM a AM. Okrem toho majú obe vlnové dĺžky umiestnenie v pamäti pre automatické ukladanie (AS), kde sa stanice automaticky ukladajú Rádio je zapnuté. Krátko stlačte tlačidlo FM/AM. Rádio prepína medzi vlnovými pásmami FM, FM-AS, AM a AM-AS. Zapne a zobrazí sa stanica naposledy vybraného vlnového pásma. Vyhľadávanie staníc Automatické vyhľadávanie Podržte tlačidlo m alebo n stlačené, pokým sa nezobrazí Seek. Hlasitosť rádia je stíšená, pokým sa nenájde stanica. Ak rádio nedokáže nájsť stanicu, automaticky sa prepne na citlivejšiu úroveň vyhľadávania. Ak stále nedokáže nájsť stanicu, nastaví sa posledná aktívna frekvencia.

109 Rádio 109 Manuálne vyhľadávanie staníc Manuálne vyhľadávanie staníc sa používa na naladenie staníc so známymi frekvenciami. Podržte tlačidlo m alebo n stlačené, pokým sa nezobrazí MAN. Hrubé ladenie: Podržte tlačidlo m alebo n stlačené, pokým takmer nedosiahnete želanú frekvenciu. Jemné ladenie: Stlačte m alebo n, pokým nedosiahnete presnú frekvenciu. Ak je funkcia RDS deaktivovaná vo vlnovom pásme FM alebo je aktívne vlnové pásmo AM, stlačenie m alebo n posunie frekvenciu o jednu jednotku. Pamäť staníc Samostatné pamäťové miesta sú k dispozícii pre každé vlnové pásmo (FM, AM): 9 pamäťových miest je k dispozícii pre každé z nasledujúcich vlnových pásiem: FM, FM-AS (automaticky uložené FM stanice), AM, AM-AS (automaticky uložené AM stanice). Pamäťové miesta sa dajú zvoliť priamo v príslušnom vlnovom pásme prostredníctvom tlačidiel predvoľby staníc. Manuálne ukladanie Nalaďte želanú stanicu. Podržte stlačené to tlačidlo predvoľby stanice, na ktoré chcete stanicu uložiť. Rádio sa na chvíľu stíši a zobrazí stanicu, ktorá bola predtým uložená na pamäťovom mieste. Naladená stanica je opäť počuteľná a zobrazená. Stanica je uložená na želanom pamäťovom mieste. RDS on alebo RDS off sa uloží spolu so stanicou. Zoznam staníc Informačný systém ukladá všetky dostupné FM stanice v pozadí. Zoznam dostupných staníc sa aktualizuje automaticky, ak rádio vyhľadáva TP stanicu alebo sa vykonáva automatické ukladanie pomocou funkcie automatického ukladania (AS). Stanice RDS sú zoradené podľa rádiovej spoločnosti v zozname staníc (HR1, HR2...). Aktualizácia zoznamu staníc Stlačte tlačidlo RDS, pokým nebudete počuť potvrdzovací signál.

110 110 Rádio Na displeji sa zobrazí: Memory FM a za tým MEM a priebežná frekvencia. Automaticky uložené zoznamy Aktivovanie/Deaktivovanie úrovne pamäte Stlačte tlačidlo AS. Keď je úroveň AS aktívna, na displeji sa zobrazí AS. Úroveň AS sa dá aktivovať a deaktivovať aj tlačidlom FM/AM Automatické ukladanie (AS) Automatické ukladanie (AS) každej vysielanej stanice je možné vo všetkých vlnových pásmach. Tieto stanice sú uložené v samostatnej AS pamäti. Ak chcete automaticky uložiť stanice, postupujte nasledovne: 1. Vyberte požadované vlnové pásmo. 2. Ak si to želáte, aktivujte/ deaktivujte pre príjem dopravných informácií v pohotovostnom režime Podržte stlačené tlačidlo AS, pokým nebudete počuť potvrdzovací signál. Rádio sa prepne do úrovne AS zvoleného vlnového pásma (FM-AS alebo AM-AS). Automatické ukladanie staníc sa spustilo. 9 staníc s najlepším signálom v rámci zvoleného vlnového pásma sa uloží na pamäťové pozície 1 až 9. Po uložení staníc môžete želanú stanicu zvoliť stlačením príslušného tlačidla stanice. RDS sa zapne automaticky, keď je aktivované automatické ukladanie. Najprv sa uložia všetky prijímané RDS stanice. Ak je pre dopravné informácie zapnuté v pohotovostnom režime pred alebo počas automatického ukladania, rádio zvolí pamäťovú pozíciu so stanicou, ktorá vysiela dopravné informácie, pri dokončení automatického vyhľadávania staníc. Ak je pre dopravné informácie zapnuté v pohotovostnom režime počas automatického ukladania, potom automatické vyhľadávanie staníc zostane aktívne, pokým sa nenájde aspoň jedna stanica, ktorá vysiela dopravné informácie. Ukladanie nových staníc pomocou funkcie AS Ak sa vzdialite z oblasti príjmu uloženej stanice, musia sa uložiť nové stanice. Vyvolanie stanice Želané vlnové pásmo a želaný režim musia byť aktívne Podržte stlačené tlačidlo AS, aby ste prešli na úroveň AS. Zvoľte miesto uloženia pamäťovými tlačidlami.

111 Rádio 111 Rádiový dátový systém (RDS) RDS je služba poskytovaná rádiovými stanicami, ktorá výrazne uľahčuje vyhľadanie požadovaných FM kanálov a umožňuje, aby boli prijímané bez rušenia. RDS je možný iba na FM pásme. Zapnutie alebo vypnutie RDS Ak je RDS zapnutý, RDS funkcie sú aktívne a počas automatického vyhľadávanie staníc sa hľadajú iba RDS stanice. Ak vypnete RDS, deaktivujú sa RDS funkcie a automatické vyhľadávanie staníc nebude hľadať iba RDS stanice. RDS aktivujete stlačením tlačidla RDS. Ak je RDS funkcia zapnutá, zobrazí sa RDS a názov programu RDS stanice. Ak aktuálne zvolená stanica nie je RDS stanica, rádio automaticky vyhľadáva ďalšiu prijímateľnú RDS stanicu. Ak chcete deaktivovať RDS, stlačte znova tlačidlo RDS. Ak nie je RDS funkcia zapnutá, zobrazí sa frekvencia RDS stanice, nezobrazuje sa RDS. Výber RDS stanice RDS musí byť zapnuté. Stlačte m alebo n. Rádio prechádza na ďalšiu RDS stanicu uložené v zozname staníc Vyhľadávanie RDS stanice Pri vyhľadávaní RDS staníc postupujte nasledovne: RDS musí byť zapnuté. Podržte tlačidlo m alebo n stlačené, pokým sa nezobrazí Seek. Hlasitosť rádia je stíšená, pokým sa nenájde stanica.

112 112 Rádio Ak zapnete dopravný program (TP) pred vyhľadávaním staníc, systém bude vyhľadávať iba stanice s dopravným programom. Typ programu (PTY) Mnoho RDS staníc vysiela PTY kód, ktorý popisuje typ programového vysielania (napr.správy). PTY kód umožňuje výber staníc podľa typu programu. Výber typu programu 1. Stlačte tlačidlo SETTINGS. 2. Stláčajte OK, pokým sa nezobrazí PTY. 3. Zvoľte jeden z 29 typov programu, napr. News alebo Entertainment s m alebo n. 4. Podržte stlačené tlačidlo OK, pokým sa nezačne vyhľadávanie staníc. Po spustení vyhľadávania staníc sa objaví displej rádia. Ak rádio nenájde vhodnú stanicu, bude prehrávať stanicu, na ktorú bolo naposledy naladené. Regionálne programy Niektoré RDS stanice vysielajú rôzne regionálne programy na rôznych frekvenciách v určitých časoch. Zapnutie regionalizácie RDS funkcia musí byť zapnutá. Krátko stlačte tlačidlo REG. Na displeji sa zobrazí REG. Automatická regionalizácia Stlačte a podržte niekoľko sekúnd stlačené tlačidlo REG. REG Auto On sa zobrazí na displeji a potom displej ukáže REG. Počas vyhľadávania frekvencie s najlepším príjmom zostáva rádio prehrávať regionálny program, na ktorý je naladené, pokým sa príjem signálu nestáva príliš slabým. Potom prepne na iný regionálny program. Opäť stlačte a podržte tlačidlo REG na niekoľko sekúnd. REG Auto Off sa zobrazí na displeji a potom displej ukáže REG. Počas vyhľadávania frekvencie s najlepším príjmom zostáva rádio prehrávať regionálny program, na ktorý je naladené. Vypnutie regionalizácie Opäť krátko stlačte tlačidlo REG. Na displeji sa už nezobrazuje REG. Rádio umožňuje prepnúť na ďalší regionálny program. Dopravné informácie (TP) Stanice s dopravným programom sú FM RDS stanice, ktoré vysielajú dopravné správy. Stanice, ktoré vysielajú dopravné informácie, rozpoznáte podľa symbolu TP na displeji.

113 Rádio 113 Zapnutie/vypnutie dopravného programu Ak sú aktivované dopravné správy, zobrazí sa [TP] alebo [ ]. Ak aktuálna stanica je stanica dopravného programu, na displeji sa objaví [TP]. Ak aktuálna stanice nie je stanica dopravného programu, rádio bude automaticky vyhľadávať dopravnú stanicu s najlepším príjmom. Na displeji sa nezobrazuje [ ]. Stlačte tlačidlo TP, aby ste zapli TP. Zobrazuje sa [ ]. Funkcia automatického vyhľadávania staníc hľadá iba dopravné správy. Počas automatického vyhľadávania alebo ak nie je možný príjem dopravného programu, zobrazí sa [ ]. Ak je zapnutý pohotovostný režim dopravných správ, počas dopravných správ sa preruší prehrávanie CD. Dopravné správy sa prehrávajú hlasitosťou predvolenou pre službu dopravných správ Stlačte znova tlačidlo TP, čím sa vypne TP. Ďalej sa už nezobrazuje [ ]. Vyhľadávanie stanice s dopravným programom Táto funkcia je možná iba na FM vlnovom pásme. Podržte stlačené m alebo n približne 1 sekundu. Rádio vyhľadáva iba stanice s dopravným programom. Vypočutie si len dopravných informácií Musí byť aktivovaný pohotovostný režim dopravných správ. Otočte gombík o doľava, čím znížite hlasitosť na nulu. Dopravné správy sa prehrávajú pri prednastavenej hlasitosti pre dopravné správy Deaktivácia dopravných informácií Ak chcete vypnúť dopravné správy, napr.počas prehrávania CD, postupujte nasledovne: Stlačte tlačidlo TP. Vysielanie dopravných informácií sa zastaví. Prehráva sa posledná aktuálna stopa na CD/MP3. Pohotovostný režim dopravných správ zostáva zapnutý. Dopravné správy počas aktívneho externého zdroja Externý zdroj (napr.mobilný telefón) má prednosť pre dopravnými správami. Počas telefonického hovoru nebudete počuť ani nebudú zobrazené žiadne dopravné správy.

114 114 CD prehrávač CD prehrávač Všeobecné informácie Použitie Všeobecné informácie Prehrávač CD prehráva štandardné disky CD s priemerom 12 cm. Výstraha Za žiadnych okolností nevkladajte disky DVD, disky CD s priemerom 8 cm alebo CD neštandardného tvaru do prehrávača. Na disky CD nelepte žiadne nálepky. Takéto disky sa môžu zaseknúť v jednotke CD a zničiť ju. Znamenalo by to nákladnú výmenu zariadenia. Formát disku CD musí byť ISO 9660 Úroveň 1, Úroveň 2 alebo JOLIET. Ostatné formáty sa nemusia prehrať správne. Je možné, že zvukové disky CD s ochranou proti kopírovaniu, ktoré nevyhovujú štandardu pre zvukové CD, sa neprehrajú vôbec. Informačný systém prehrá aj disky CD obsahujúce hudobné súbory MP3 a disky so zmiešaným obsahom. Disky CD-R a CD-RW, ktoré nahráte sami, sú citlivejšie na nesprávnu manipuláciu, ako prednahraté disky. Zabezpečte správnu manipuláciu predovšetkým používateľom nahraných diskov CD-R a CD-RW. Pozrite nižšie. Je možné, že používateľom nahrané disky CD-R a CD-RW sa neprehrajú vôbec. V takomto prípade nejde o poruchu zariadenia. Nezanechávajte odtlačky prstov pri výmene diskov CD. Disky CD vráťte do svojich obalov hneď po vybratí z prehrávača CD, aby sa ochránili pred poškodením a prachom. Nečistoty a kvapaliny na diskoch CD môžu znečistiť šošovky prehrávača CD v zariadení a spôsobiť poruchy. Chráňte disky CD pred priamym slnkom.

115 CD prehrávač 115 Pre údaje uložené na diskoch CD so súbormi MP3 platia nasledujúce obmedzenia: V názvoch albumov by nemali byť použité prehlásky ani špeciálne znaky. Platné prípony zoznamov skladieb: m3u, pls. Pri vytváraní (kódovaní) súborov MP3 zo zvukových súborov by mala byť použitá maximálna bitová rýchlosť 256 kbit/s. Informačný systém prehrá iba súbory MP3, ktoré majú príponu.mp3. Na jednom disku CD môže byť uložených 367 skladieb. Skladby navyše sa neprehrajú. Na jednom disku MP3 CD prehrávanom v informačnom systéme môže byť uložených 99 albumov. Albumy môžu byť v informačnom systéme vybrané jednotlivo. Použitie Vloženie CD Disk CD vložte do štrbiny potlačenou stranou smerom nahor. Disk CD sa automaticky zasunie dnu. Nezabraňujte ani nepomáhajte disku CD zasunúť sa. Na displeji sa objaví nápis Read CD a symbol CD, potom sa zobrazí počet skladieb na disku CD. Keď sa začne prehrávať prvá skladba, na displeji sa zobrazí Track 1 a čas prehrávania alebo informácie o skladbe (titul, interpret). V prípade disku MP3 CD sa na displeji rozsvieti symbol MP3 a zobrazí sa názov prvého albumu. Informácie o skladbe (titul, interpret) sa zobrazia okamžite potom, ako sa začne prvá skladba prehrávať. Prehrávanie CD Z režimu rádia na režim disku CD prepnite nasledujúcim spôsobom: Stlačte tlačidlo CD/MP3. Zobrazí sa posledná prehrávaná skladba na disku CD a začne sa prehrávať. Výber skladby Aby ste zvolili skladbu počas prehrávania disku CD, opakovane stláčajte m alebo n, pokým sa nezobrazí požadovaná skladba. Skladba sa prehrá. Rýchle vyhľadávanie dopredu/ dozadu Aby ste našli konkrétny bod na disku CD, postupujte nasledovne: Počúvate skladbu.

116 116 CD prehrávač Podržte tlačidlá m alebo n stlačené, pokým nedosiahnete želaný bod. CD sa prehráva zvýšenou rýchlosťou a so zníženou hlasitosťou. MP3 s rýchlym vyhľadávaním dozadu, vyhľadávanie sa zastaví na začiatku aktuálnej skladby. Výber albumov na diskoch MP3 CD Počúvate skladbu z albumu. Stlačte tlačidlo CD/MP3. Zobrazí sa naposledy prehrávaná skladba z disku CD. Opakovane stlačte m alebo n, pokým sa nezobrazí želaný album. Zobrazí sa a začne sa prehrávať prvá skladba z albumu. Všetky albumy, ktoré neobsahujú súbory MP3 sa automaticky preskočia. Režim náhodného výberu Random CD (Prehrávanie v náhodnom poradí) Keď je zvolené prehrávanie v náhodnom poradí, skladby na disku CD sa budú prehrávať v náhodnom poradí. Trikrát stlačte tlačidlo CD/MP3. Zobrazí sa aktuálne nastavenie prehrávania v náhodnom poradí. Stlačte m alebo n, aby ste zvolili nastavenie. Audio CD: Random on: aktivuje režim prehrávania v náhodnom poradí Random off: deaktivuje režim prehrávania v náhodnom poradí MP3 CD: Random album: Prehrávanie skladieb albumu v náhodnom poradí Random CD: Prehrávanie skladieb na disku CD v náhodnom poradí Random off: deaktivuje režim prehrávania v náhodnom poradí Ak je funkcia prehrávania skladieb v náhodnom poradí aktivovaná, na displeji sa objaví RDM alebo g. Zmena typu zobrazenia Môžu byť zobrazené rôzne informácie. Dva krát stlačte tlačidlo CD/MP3. Na displeji sa zobrazí CD info. Stlačte m alebo n, aby ste zvolili typ zobrazenia. V závislosti od typu disku CD (audio CD s alebo bez funkcie CD text, MP3 CD s alebo bez funkcie názvu skladby (ID3 tag)), sa môže zobraziť nasledovné. Audio CD bez funkcie CD text: Číslo skladby a čas prehrávania Audio CD s funkciou CD text: Názov skladby Názov interpreta Názov disku CD Číslo skladby a čas prehrávania

117 CD prehrávač 117 MP3 CD bez funkcie ID3 tag Názov súboru Číslo skladby a čas prehrávania Názov albumu MP3 CD s funkciou ID3 tag Názov skladby Názov interpreta Názov albumu Číslo skladby a čas prehrávania Disk CD môžete vysunúť aj vtedy, keď je zariadenie vypnuté. Zariadenie sa po vybratí disku CD vypne. Ak disk CD nevyberiete, po chvíli sa zasunie späť do prehrávača. Dopravné informácie v režime prehrávania CD Dopravné informácie môžete prijímať aj počas prehrávania disku CD. Dopravné informácie (TP) Dopravné informácie môžete prerušiť tlačidlom TP a aktuálne CD sa bude prehrávať ďalej. Vybratie disku CD Stlačte tlačidlo j. Na displeji sa zobrazí Eject CD. Ak vysuniete disk CD, aktivuje sa naposledy naladená stanica rádia.

118 118 Vstup AUX Vstup AUX Použitie Použitie Konektor sa nachádza v oblasti stredovej konzoly. Aby ste mohli prehrávať zdroj zvuku pripojený k vstupu AUX vo vozidle, napr. prenosný CD prehrávač, prostredníctvom reproduktorov informačného systému, musí byť zdroj zvuku aktivovaný: Keď je zapnuté rádio. Pripojte zdroj zvuku k vstupu AUX vozidla. Stláčajte tlačidlo FM/AM, až kým sa na displeji nezobrazí AUX. Externý zdroj zvuku sa prenáša cez informačný systém. Aktivujte externý zdroj zvuku a nastavte ho na maximálnu hlasitosť. Zvukový signál zdroja sa prehráva cez reproduktory informačného systému.

119 Vstup AUX 119

120 120 Register A Aktivovanie prehrávača CD Aktualizácia staníc AM AS Automatické vyhľadávanie Automatické vypnutie Automaticky uložené zoznamy..110 B Basy C CD text CD, vložiť CD, vysunúť D Dopravné správy Dopravný program F FM Funkcia na odradenie zlodejov H Hlasitosť Hlasitosť AUX Hlasitosť citlivá na rýchlosť Hlasitosť citlivá na rýchlosť (SDVC) Hlasitosť dopravných správ (TA) 105 Hlasitosť externého zdroja Hlasitosť pri zapnutí Hlavné zobrazenie L Logika zapaľovania M Manuálne ladenie Multifunkčný gombík N Nastavenia hlasitosti Nastavenia tónu Nastavenia zvuku Nastavenie hlasitosti O Ovládanie P Pamäť staníc Použitie , 115, 118 Použitie informačného systému. 101 Použitie prehrávača CD Prehľad PTY

121 121 R Rádiový dátový systém (RDS) Regionálne programy Režim náhodného výberu S Spustenie prehrávania disku CD 115 T TP Typ programu U Uložiť Ú Úroveň automatického ukladania 110 V Vstup AUX , 118 Všeobecné informácie... 96, 114 Vyhľadávanie staníc Vyváženie Výšky Z Zapnutie alebo vypnutie informačného systému Zoslabené Zoznam staníc

122 122

123 CD 30 / CD 30 MP3 Typ 2 Úvod Rádio CD prehrávač Vstup AUX Register

124 124 Úvod Úvod Všeobecné informácie Funkcia na odradenie zlodejov..125 Prehľad Ovládanie Nastavenia tónu Nastavenia hlasitosti Všeobecné informácie Informačný systém predstavuje moderný systém pre zábavu a informovanosť vo vozidle. Rádio má deväť pamäťových miest pre automatické ukladanie staníc pre každé dostupné vlnové pásmo (FM, AM). Digitálny procesor zvuku poskytuje viacero prednastavených režimov ekvalizéra pre optimálny zvuk. Integrovaný prehrávač diskov CD vám umožní prehrávanie zvukových diskov CD a diskov CD MP3. Okrem toho môžete k informačnému systému pripojiť externý zdroj, ako napr. mobilný telefón. Zdroj zvuku pripojený k vstupu AUX vášho vozidla, napr. prenosný prehrávač diskov CD alebo MP3 prehrávač, môžete prehrávať cez reproduktory informačného systému. Voliteľne môžete informačný systém ovládať pomocou ovládačov na volante. Premyslené rozmiestnenie ovládacích prvkov a jasné zobrazenia umožni jednoduché a intuitívne ovládanie systému. Dôležité informácie týkajúce sa obsluhy a bezpečnosti premávky 9 Varovanie Informačný systém používajte tak, aby ste mali vozidlo vždy bezpečne pod kontrolou. V prípade pochybností zastavte vozidlo a Informačný systém obsluhujte pri stojacom vozidle. Príjem rádia Príjem rádia môže byť prerušovaný atmosférickými poruchami, šumom, skreslením alebo stratou príjmu z dôvodu zmien vo vzdialenosti od vysielača, príjem z niekoľkých smerov v dôsledku odrazu a tienenia.

125 Funkcia na odradenie zlodejov Informačný systém je vybavený elektronickým bezpečnostným systémom na odradenie zlodejov. Informačný systém preto funguje iba vo vozidle, preto je pre zlodeja bezcenný. Úvod 125

126 126 Úvod Prehľad Prehľad ovládacích prvkov na prístrojovom paneli

127 Úvod RDS Zobrazenie názvu programu alebo vysielaciu frekvenciu stanice Aktualizácia zoznamu staníc AS Aktivovanie/ Deaktivovanie úrovne pamäte Automatické ukladanie staníc TP Dopravný program REG Zapnutie/Vypnutie regionálnych programov FM/AM Režim rádia/prepínač medzi vlnovými dĺžkami FM a AM Vstup AUX: Prepnutie zdroja zvuku na externý vstup SOUND Zadajte nastavenia zvuku Gombík oe Stlačenie: Zapnutie/ vypnutie informačného systému Otočenie: Úprava hlasitosti CD/MP Režim CD/MP Zmena typu zobrazenia Aktivácia/deaktivácia náhodného prehrávania MP3: zobrazí naposledy prehrávaný album NASTAVENIA Nastavenia hlasitosti Systémové nastavenia Tlačidlá staníc n Rádio: Nasledujúca strana v pamäti staníc, manuálne a automatické vyhľadávanie staníc CD/MP3: Nasledujúca skladba, rýchle vyhľadávanie dopredu Zmena hodnôt ponuky Otvor pre Audio/MP3 disk CD m Rádio: Predchádzajúca strana v pamäti staníc, manuálne a automatické vyhľadávanie staníc

128 128 Úvod CD/MP3: Predchádzajúca skladba, rýchle vyhľadávanie dozadu Zmena hodnôt ponuky j Vysunutie CD Ovládacie prvky zvuku na volante 1 Nastavovacie koliesko Otočenie: Manuálne vyhľadávanie staníc Tlačidlo q Rádio: Nasledujúca uložená stanica CD: Spustenie prehrávania disku CD MP3: Nasledujúci album Tlačidlo p Prepnutie medzi režimami rádio/cd/mp3 a AUX Tlačidlo d Rádio: vyhľadávanie smerom nahor, posun dopredu v pamäti staníc CD: Krátke stlačenie: Skok o jednu stopu vpred CD: Dlhé stlačenie: rýchly posun vpred Tlačidlo c Rádio: vyhľadávanie smerom nadol, posun vzad v pamäti staníc CD: Krátke stlačenie: Skok o jednu stopu vzad CD: Dlhé stlačenie: rýchly posun vzad

129 Úvod o Otočenie: nastavenie hlasitosti Podržanie: postupná úprava hlasitosti Ovládanie Ovládacie prvky Systém infozábavy sa môže voliteľne ovládať cez: centrálnu jednotku na prístrojovom paneli ovládacími prvkami na volante Zapnutie alebo vypnutie informačného systému Stlačte gombík e krátko. Prehrá sa naposledy prehrávaný súbor zdroja zvuku. Zapnutie a vypnutie zapaľovania (automatické zapnutie) Ak je povolená funkcia automatického zapnutia, prostredníctvom zapaľovania sa môže zapnúť a vypnúť aj informačný systém. Toto prepojenie rádia a zapaľovania je prednastavené z výroby, ale dá sa vypnúť. Ak je funkcia automatického zapnutia vypnutá, informačný systém sa zapne iba pomocou tlačidla e alebo vložením disku CD a vypne sa tlačidlom e. Informačný systém sa vypne, ak sa vypne zapaľovanie a bez ohľadu na aktuálne nastavenia automatického zapnutia môže byť zapnuté iba stlačením tlačidla e a vložením disku CD. Automatické spustenie sa zapne vždy, ak sa informačný systém odpojí a opätovne pripojí k napájaniu. Zapnúť/Vypnúť logiku zapaľovania 1. Stlačte tlačidlo SETTINGS, aby sa zobrazilo Ignition. 2. Zvoľte požadovaný stav pomocou tlačidiel m n. Po pár sekundách sa zobrazí príslušný audio zdroj. 3. Ak chcete po zmene nastavení zobraziť relevantnú funkciu stlačte jedno z funkčných tlačidiel FM/AM alebo CD/MP3.

130 130 Úvod Automatické vypnutie Informačný systém sa sám automaticky vypne hodinu po tom, ako ho zapnete pri vypnutom zapaľovaní. Nastavenie hlasitosti Otáčajte gombíkom o. Ak bola hlasitosť pri vypnutí informačného systému pod úrovňou maximálnej hlasitosti pri zapnutí, hlasitosť ostane na posledne nastavenej hodnote Hlasitosť dopravných správ a vložených externých zdrojov zvuku ostane na minimálnej prednastavenej hodnote Hlasitosť audio zdroja pripojeného cez AUX vstup sa môže nastaviť tak, aby sa prispôsobila hlasitostiam iných audio zdrojov (napr. rádiu) Ak je zapnutý daný zdroj, hlasitosť dopravných správ, externého zdroja zvuku a rádia a CD možno nastaviť samostatne. Hlasitosť citlivá na rýchlosť Ak sa aktivuje funkcia hlasitosti závislej od rýchlosti 3 132, hlasitosť sa automaticky upraví tak, aby sa prispôsobila hluku vznikajúcej pri jazde a hluku vetra. Externý zdroj K informačnému systému môžete pripojiť externý zdroj, napr. mobilný telefón. V tomto prípade sa zobrazí External In. Odporúčame, aby doplnky nainštaloval partner spoločnosti Opel. Vstup AUX Externý audio zdroj, napr. prenosný CD prehrávač, sa môže pripojiť cez AUX vstup vášho vozidla. Stereo zvuk z tohto zdroja sa prehráva v reproduktoroch Systému infozábavy. Konektor sa nachádza v oblasti stredovej konzoly. Vždy skontrolujte, či zostáva AUX vstup čistý a suchý. Aby ste dosahovali čo najlepšiu audio kvalitu, externý audio zdroj by mal byť nastavený na maximálnu hlasitosť. Na jednotkách s výstupom line-out je výstupný signál dostupný pri fixnej zvukovej úrovni a nedá zmeniť. Aby sa vyhlo potlačeniu AUX vstupu, musí byť efektívne výstupné napätie externého audio zdroja nižšie ako 1,5 V. Hlavné zobrazenie Hlavné menu je displej, ktorý sa objaví po zapnutí Systému infozábavy. Zobrazené môžu byť nasledujúce informácie: Informácie o zvuku Zobrazenie nasledujúcich informácií o zvuku: Aktuálne vlnové pásmo alebo AUX/ CD. Aktuálny názov stanice alebo frekvencia stanice, alebo číslo stopy na CD, alebo názov stopy na CD.

131 Úvod 131 Ak je zapnutá funkcia regionalizácie, zobrazí sa REG Ak je zapnutá úroveň pamäte automatického ukladania (AS), zobrazí sa AS Ak je zapnutá funkcia RDS, zobrazí sa RDS Ak sú zapnuté dopravné správy, zobrazí sa [TP] alebo [ ] Ak sa vloží CD, zobrazí sa CD. Ak sa prehráva disk CD s hudobnými súbormi MP3, zobraz sa tiež MP Ak sa aktivuje Náhodne z CD, zobrazí sa RDM Vonkajšia teplota Zobrazenie hodnoty aktuálnej vonkajšej teploty. Pozrite si návod na používanie vozidla. Čas Zobrazenie aktuálneho času. Pozrite si návod na používanie vozidla. Nastavenia tónu Stlačte tlačidlo SOUND, aby ste vykonali nasledujúce nastavenia: Fader Balance Bass Treble Sound Nastavenie rozdelenia hlasitosti medzi prednými a zadnými reproduktormi 1. Stlačte tlačidlo SOUND. Na displeji sa zobrazí Fader. 2. Hodnotu upravte pomocou m alebo n. Po niekoľkých sekundách sa na displeji znovu objavia naposledy zobrazené informácie. 3. Ak chcete po zmene nastavení zobraziť relevantnú funkciu stlačte jedno z funkčných tlačidiel FM/AM alebo CD/MP3. Nastavenie rozdelenia hlasitosti medzi pravou a ľavou stranou 1. Stláčajte tlačidlo SOUND, až kým sa na displeji nezobrazí Balance. 2. Hodnotu upravte pomocou m alebo n.

132 132 Úvod Po niekoľkých sekundách sa na displeji znovu objavia naposledy zobrazené informácie. 3. Ak chcete po zmene nastavení zobraziť relevantnú funkciu stlačte jedno z funkčných tlačidiel FM/AM alebo CD/MP3. Nastavenie Bass a Treble Uistite sa, že sú deaktivované všetky optimalizácie zvuku (pozri časť nižšie Zvuk ). Nastavenia Bass a Treble sa vzťahujú na aktuálny zdroj zvuku a sú uložené samostatne pre FM, AM a CD. 1. Stláčajte tlačidlo SOUND, až kým sa na displeji nezobrazí Bass alebo Treble. 2. Hodnotu upravte pomocou m alebo n. Po niekoľkých sekundách sa na displeji znovu objavia naposledy zobrazené informácie. 3. Ak chcete po zmene nastavení zobraziť relevantnú funkciu stlačte jedno z funkčných tlačidiel FM/AM alebo CD/MP3. Sound 1. Stláčajte tlačidlo SOUND, až kým sa na displeji nezobrazí Sound a nastavený farebný odtieň. 2. Zvoľte farbu tónu pomocou m alebo n. Dostupné nastavenia farby tónu sú: Rock, Disco, Classic, Jazz, Vocal a Off. Po niekoľkých sekundách sa na displeji znovu objavia naposledy zobrazené informácie. 3. Ak chcete po zmene nastavení zobraziť relevantnú funkciu stlačte jedno z funkčných tlačidiel FM/AM alebo CD/MP3. Nastavenia zvuku v ponuke Settings Alternatívne môžete zmeniť nastavenia pre Fader, Balance a Sound v ponuke Settings: 1. Stlačte tlačidlo SETTINGS, pokým sa nezobrazí príslušná funkcia a hodnota. 2. Nastavte hodnotu alebo zvoľte farbu tónu (pozri vyššie) pomocou m alebo n. Po niekoľkých sekundách sa na displeji zobrazí príslušný zdroj zvuku. 3. Ak chcete po zmene nastavení zobraziť relevantnú funkciu stlačte jedno z funkčných tlačidiel FM/AM alebo CD/MP3. Nastavenia hlasitosti Stlačte tlačidlo SETTINGS. K dispozícii sú tieto položky ponuky: AUX Vol. hlasitosť vstupu AUX, napríklad prenosný CD prehrávač TA Volume: hlasitosť dopravných správ

133 Úvod 133 SDVC: ovládanie hlasitosti citlivej na rýchlosť On Volume: maximálna hlasitosť pi spustení informačného systému Ext. In Vol.: hlasitosť externého zdroja (napríklad pri pripojení mobilného telefónu) AUX Vol. Túto funkciu môžete použiť na nastavenie úrovne hlasitosti vstupu AUX s ohľadom na iné zdroje zvuku (napríklad rádio). Táto funkcia je k dispozícii iba ak je k dispozícii zdroj zvuku vo vstupe AUX. 1. Nastavte hlasitosť externého zdroja zvuku na maximum. 2. Stlačte tlačidlo SETTINGS. Na displeji sa zobrazí AUX Vol. a nastavená hodnota. 3. Hodnotu upravte pomocou m alebo n. Po niekoľkých sekundách sa na displeji zobrazí AUX. TA Volume Ak je zapnutá funkcia TP, systém štandardne zvýši úroveň hlasitosti dopravných správ. Táto funkcia umožňuje nastavenie minimálnej úrovne hlasitosti dopravných správ. 1. Stláčajte tlačidlo SETTINGS, až kým sa na displeji nezobrazí TA Volume a nastavená hodnota. 2. Hodnotu upravte pomocou m alebo n. Po niekoľkých sekundách sa na displeji zobrazí príslušný zdroj zvuku. 3. Ak chcete po zmene nastavení zobraziť relevantnú funkciu stlačte jedno z funkčných tlačidiel FM/AM alebo CD/MP3. Hlasitosť sa pre správy nastaví na minimálnu úroveň iba ak je aktuálna úroveň hlasitosti nižšia, ako je nastavená minimálna hlasitosť správ. SDVC Hlasitosť informačného systému sa upraví v závislosti od rýchlosti vozidla, čím sa eliminuje vonkajší hluk. Funkciu SDVC môžete použiť na nastavenie hlasitosti citlivej na rýchlosť. 1. Stláčajte tlačidlo SETTINGS, až kým sa na displeji nezobrazí SDVC. 2. Hodnotu upravte pomocou m alebo n. Po niekoľkých sekundách sa na displeji zobrazí príslušný zdroj zvuku. 3. Ak chcete po zmene nastavení zobraziť relevantnú funkciu stlačte jedno z funkčných tlačidiel FM/AM alebo CD/MP3. On Volume 1. Stláčajte tlačidlo SETTINGS, až kým sa na displeji nezobrazí On Volume. 2. Hodnotu upravte pomocou m alebo n.

134 134 Úvod Po niekoľkých sekundách sa na displeji zobrazí príslušný zdroj zvuku. 3. Ak chcete po zmene nastavení zobraziť relevantnú funkciu stlačte jedno z funkčných tlačidiel FM/AM alebo CD/MP3. Maximálna nastavená hlasitosť pri zapnutí sa použije iba ak bola hlasitosť pred vypnutím vyššia ako maximálna hlasitosť pri spustení a informačný systém bol vypnutý minimálne päť minút s vypnutým zapaľovaním. Po niekoľkých sekundách sa na displeji zobrazí príslušný zdroj zvuku. 3. Ak chcete po zmene nastavení zobraziť relevantnú funkciu stlačte jedno z funkčných tlačidiel FM/AM alebo CD/MP3. Ext. In Vol. Túto funkciu môžete použiť na nastavenie minimálnej hlasitosti externého zdroja zvuku, napríklad mobilného telefónu. 1. Stláčajte tlačidlo SETTINGS, až kým sa na displeji nezobrazí Ext. In Vol.. 2. Hodnotu upravte pomocou m alebo n.

135 Rádio 135 Rádio Použitie Vyhľadávanie staníc Automaticky uložené zoznamy..137 Rádiový dátový systém (RDS) Použitie Režim rádia Z režimu CD alebo AUX prepnete do režimu rádia nasledujúcim spôsobom: Stlačte tlačidlo FM/AM. Budete počuť naposledy naladenú stanicu. Výber vlnového pásma Informačný systém ponúka dve vlnové dĺžky: FM a AM. Okrem toho majú obe vlnové dĺžky umiestnenie v pamäti pre automatické ukladanie (AS), kde sa stanice automaticky ukladajú Rádio je zapnuté. Krátko stlačte tlačidlo FM/AM. Rádio prepína medzi vlnovými pásmami FM, FM-AS, AM a AM-AS. Zapne a zobrazí sa stanica naposledy vybraného vlnového pásma. Vyhľadávanie staníc Automatické vyhľadávanie Podržte tlačidlo m alebo n stlačené, pokým sa nezobrazí Seek. Hlasitosť rádia je stíšená, pokým sa nenájde stanica. Ak rádio nedokáže nájsť stanicu, automaticky sa prepne na citlivejšiu úroveň vyhľadávania. Ak stále nedokáže nájsť stanicu, nastaví sa posledná aktívna frekvencia.

136 136 Rádio Manuálne vyhľadávanie staníc Manuálne vyhľadávanie staníc sa používa na naladenie staníc so známymi frekvenciami. Podržte tlačidlo m alebo n stlačené, pokým sa nezobrazí MAN. Hrubé ladenie: Podržte tlačidlo m alebo n stlačené, pokým takmer nedosiahnete želanú frekvenciu. Jemné ladenie: Stlačte m alebo n, pokým nedosiahnete presnú frekvenciu. Ak je funkcia RDS deaktivovaná vo vlnovom pásme FM alebo je aktívne vlnové pásmo AM, stlačenie m alebo n posunie frekvenciu o jednu jednotku. Pamäť staníc Samostatné pamäťové miesta sú k dispozícii pre každé vlnové pásmo (FM, AM): 9 pamäťových miest je k dispozícii pre každé z nasledujúcich vlnových pásiem: FM, FM-AS (automaticky uložené FM stanice), AM, AM-AS (automaticky uložené AM stanice). Pamäťové miesta sa dajú zvoliť priamo v príslušnom vlnovom pásme prostredníctvom tlačidiel predvoľby staníc. Manuálne ukladanie Nalaďte želanú stanicu. Podržte stlačené to tlačidlo predvoľby stanice, na ktoré chcete stanicu uložiť. Rádio sa na chvíľu stíši a zobrazí stanicu, ktorá bola predtým uložená na pamäťovom mieste. Naladená stanica je opäť počuteľná a zobrazená. Stanica je uložená na želanom pamäťovom mieste. RDS on alebo RDS off sa uloží spolu so stanicou. Zoznam staníc Informačný systém ukladá všetky dostupné FM stanice v pozadí. Zoznam dostupných staníc sa aktualizuje automaticky, ak rádio vyhľadáva TP stanicu alebo sa vykonáva automatické ukladanie pomocou funkcie automatického ukladania (AS). Stanice RDS sú zoradené podľa rádiovej spoločnosti v zozname staníc (HR1, HR2...). Aktualizácia zoznamu staníc Stlačte tlačidlo RDS, pokým nebudete počuť potvrdzovací signál.

137 Rádio 137 Na displeji sa zobrazí: Memory FM a za tým MEM a priebežná frekvencia. Automaticky uložené zoznamy Aktivovanie/Deaktivovanie úrovne pamäte Stlačte tlačidlo AS. Keď je úroveň AS aktívna, na displeji sa zobrazí AS. Úroveň AS sa dá aktivovať a deaktivovať aj tlačidlom FM/AM Automatické ukladanie (AS) Automatické ukladanie (AS) každej vysielanej stanice je možné vo všetkých vlnových pásmach. Tieto stanice sú uložené v samostatnej AS pamäti. Ak chcete automaticky uložiť stanice, postupujte nasledovne: 1. Vyberte požadované vlnové pásmo. 2. Ak si to želáte, aktivujte/ deaktivujte pre príjem dopravných informácií v pohotovostnom režime Podržte stlačené tlačidlo AS, pokým nebudete počuť potvrdzovací signál. Rádio sa prepne do úrovne AS zvoleného vlnového pásma (FM-AS alebo AM-AS). Automatické ukladanie staníc sa spustilo. 9 staníc s najlepším signálom v rámci zvoleného vlnového pásma sa uloží na pamäťové pozície 1 až 9. Po uložení staníc môžete želanú stanicu zvoliť stlačením príslušného tlačidla stanice. RDS sa zapne automaticky, keď je aktivované automatické ukladanie. Najprv sa uložia všetky prijímané RDS stanice. Ak je pre dopravné informácie zapnuté v pohotovostnom režime pred alebo počas automatického ukladania, rádio zvolí pamäťovú pozíciu so stanicou, ktorá vysiela dopravné informácie, pri dokončení automatického vyhľadávania staníc. Ak je pre dopravné informácie zapnuté v pohotovostnom režime počas automatického ukladania, potom automatické vyhľadávanie staníc zostane aktívne, pokým sa nenájde aspoň jedna stanica, ktorá vysiela dopravné informácie. Ukladanie nových staníc pomocou funkcie AS Ak sa vzdialite z oblasti príjmu uloženej stanice, musia sa uložiť nové stanice. Vyvolanie stanice Želané vlnové pásmo a želaný režim musia byť aktívne Podržte stlačené tlačidlo AS, aby ste prešli na úroveň AS. Zvoľte miesto uloženia pamäťovými tlačidlami.

138 138 Rádio Rádiový dátový systém (RDS) RDS je služba poskytovaná rádiovými stanicami, ktorá výrazne uľahčuje vyhľadanie požadovaných FM kanálov a umožňuje, aby boli prijímané bez rušenia. RDS je možný iba na FM pásme. Zapnutie alebo vypnutie RDS Ak je RDS zapnutý, RDS funkcie sú aktívne a počas automatického vyhľadávanie staníc sa hľadajú iba RDS stanice. Ak vypnete RDS, deaktivujú sa RDS funkcie a automatické vyhľadávanie staníc nebude hľadať iba RDS stanice. RDS aktivujete stlačením tlačidla RDS. Ak je RDS funkcia zapnutá, zobrazí sa RDS a názov programu RDS stanice. Ak aktuálne zvolená stanica nie je RDS stanica, rádio automaticky vyhľadáva ďalšiu prijímateľnú RDS stanicu. Ak chcete deaktivovať RDS, stlačte znova tlačidlo RDS. Ak nie je RDS funkcia zapnutá, zobrazí sa frekvencia RDS stanice, nezobrazuje sa RDS. Výber RDS stanice RDS musí byť zapnuté. Stlačte m alebo n. Rádio prechádza na ďalšiu RDS stanicu uložené v zozname staníc Vyhľadávanie RDS stanice Pri vyhľadávaní RDS staníc postupujte nasledovne: RDS musí byť zapnuté. Podržte tlačidlo m alebo n stlačené, pokým sa nezobrazí Seek. Hlasitosť rádia je stíšená, pokým sa nenájde stanica.

139 Rádio 139 Ak zapnete dopravný program (TP) pred vyhľadávaním staníc, systém bude vyhľadávať iba stanice s dopravným programom. Typ programu (PTY) Mnoho RDS staníc vysiela PTY kód, ktorý popisuje typ programového vysielania (napr.správy). PTY kód umožňuje výber staníc podľa typu programu. Výber typu programu 1. Stláčajte tlačidlo SETTINGS, pokým sa nezobrazí PTY. 2. Zvoľte jeden z 29 typov programu, napr. News alebo Entertainment s m alebo n. Po spustení vyhľadávania staníc sa objaví displej rádia. 3. Podržte tlačidlá šípok m alebo n, čím sa spustí vyhľadávanie PTY staníc. Ak rádio nenájde vhodnú stanicu, bude prehrávať stanicu, na ktorú bolo naposledy naladené. Regionálne programy Niektoré RDS stanice vysielajú rôzne regionálne programy na rôznych frekvenciách v určitých časoch. Zapnutie regionalizácie RDS funkcia musí byť zapnutá. Krátko stlačte tlačidlo REG. Na displeji sa zobrazí REG. Automatická regionalizácia Stlačte a podržte niekoľko sekúnd stlačené tlačidlo REG. REG Auto On sa zobrazí na displeji a potom displej ukáže REG. Počas vyhľadávania frekvencie s najlepším príjmom zostáva rádio prehrávať regionálny program, na ktorý je naladené, pokým sa príjem signálu nestáva príliš slabým. Potom prepne na iný regionálny program. Opäť stlačte a podržte tlačidlo REG na niekoľko sekúnd. REG Auto Off sa zobrazí na displeji a potom displej ukáže REG. Počas vyhľadávania frekvencie s najlepším príjmom zostáva rádio prehrávať regionálny program, na ktorý je naladené. Vypnutie regionalizácie Opäť krátko stlačte tlačidlo REG. Na displeji sa už nezobrazuje REG. Rádio umožňuje prepnúť na ďalší regionálny program. Dopravné informácie (TP) Stanice s dopravným programom sú FM RDS stanice, ktoré vysielajú dopravné správy. Stanice, ktoré vysielajú dopravné informácie, rozpoznáte podľa symbolu TP na displeji.

140 140 Rádio Zapnutie/vypnutie dopravného programu Ak sú aktivované dopravné správy, zobrazí sa [TP] alebo [ ]. Ak aktuálna stanica je stanica dopravného programu, na displeji sa objaví [TP]. Ak aktuálna stanice nie je stanica dopravného programu, rádio bude automaticky vyhľadávať dopravnú stanicu s najlepším príjmom. Na displeji sa nezobrazuje [ ]. Stlačte tlačidlo TP, aby ste zapli TP. Zobrazuje sa [ ]. Funkcia automatického vyhľadávania staníc hľadá iba dopravné správy. Počas automatického vyhľadávania alebo ak nie je možný príjem dopravného programu, zobrazí sa [ ]. Ak je zapnutý pohotovostný režim dopravných správ, počas dopravných správ sa preruší prehrávanie CD. Dopravné správy sa prehrávajú hlasitosťou predvolenou pre službu dopravných správ Stlačte znova tlačidlo TP, čím sa vypne TP. Ďalej sa už nezobrazuje [ ]. Vyhľadávanie stanice s dopravným programom Táto funkcia je možná iba na FM vlnovom pásme. Podržte stlačené m alebo n približne 1 sekundu. Rádio vyhľadáva iba stanice s dopravným programom. Vypočutie si len dopravných informácií Musí byť aktivovaný pohotovostný režim dopravných správ. Otočte gombík o doľava, čím znížite hlasitosť na nulu. Dopravné správy sa prehrávajú pri prednastavenej hlasitosti pre dopravné správy Deaktivácia dopravných informácií Ak chcete vypnúť dopravné správy, napr.počas prehrávania CD, postupujte nasledovne: Stlačte tlačidlo TP. Vysielanie dopravných informácií sa zastaví. Prehráva sa posledná aktuálna stopa na CD/MP3. Pohotovostný režim dopravných správ zostáva zapnutý. Dopravné správy počas aktívneho externého zdroja Externý zdroj (napr.mobilný telefón) má prednosť pre dopravnými správami. Počas telefonického hovoru nebudete počuť ani nebudú zobrazené žiadne dopravné správy.

141 CD prehrávač 141 CD prehrávač Všeobecné informácie Použitie Všeobecné informácie Prehrávač CD prehráva štandardné disky CD s priemerom 12 cm. Výstraha Za žiadnych okolností nevkladajte disky DVD, disky CD s priemerom 8 cm alebo CD neštandardného tvaru do prehrávača. Na disky CD nelepte žiadne nálepky. Takéto disky sa môžu zaseknúť v jednotke CD a zničiť ju. Znamenalo by to nákladnú výmenu zariadenia. Formát disku CD musí byť ISO 9660 Úroveň 1, Úroveň 2 alebo JOLIET. Ostatné formáty sa nemusia prehrať správne. Je možné, že zvukové disky CD s ochranou proti kopírovaniu, ktoré nevyhovujú štandardu pre zvukové CD, sa neprehrajú vôbec. Informačný systém prehrá aj disky CD obsahujúce hudobné súbory MP3 a disky so zmiešaným obsahom. Disky CD-R a CD-RW, ktoré nahráte sami, sú citlivejšie na nesprávnu manipuláciu, ako prednahraté disky. Zabezpečte správnu manipuláciu predovšetkým používateľom nahraných diskov CD-R a CD-RW. Pozrite nižšie. Je možné, že používateľom nahrané disky CD-R a CD-RW sa neprehrajú vôbec. V takomto prípade nejde o poruchu zariadenia. Nezanechávajte odtlačky prstov pri výmene diskov CD. Disky CD vráťte do svojich obalov hneď po vybratí z prehrávača CD, aby sa ochránili pred poškodením a prachom. Nečistoty a kvapaliny na diskoch CD môžu znečistiť šošovky prehrávača CD v zariadení a spôsobiť poruchy. Chráňte disky CD pred priamym slnkom.

142 142 CD prehrávač Pre údaje uložené na diskoch CD so súbormi MP3 platia nasledujúce obmedzenia: V názvoch albumov by nemali byť použité prehlásky ani špeciálne znaky. Platné prípony zoznamov skladieb: m3u, pls. Pri vytváraní (kódovaní) súborov MP3 zo zvukových súborov by mala byť použitá maximálna bitová rýchlosť 256 kbit/s. Informačný systém prehrá iba súbory MP3, ktoré majú príponu.mp3. Na jednom disku CD môže byť uložených 367 skladieb. Skladby navyše sa neprehrajú. Na jednom disku MP3 CD prehrávanom v informačnom systéme môže byť uložených 99 albumov. Albumy môžu byť v informačnom systéme vybrané jednotlivo. Použitie Vloženie CD Disk CD vložte do štrbiny potlačenou stranou smerom nahor. Disk CD sa automaticky zasunie dnu. Nezabraňujte ani nepomáhajte disku CD zasunúť sa. Na displeji sa objaví nápis Read CD a symbol CD, potom sa zobrazí počet skladieb na disku CD. Keď sa začne prehrávať prvá skladba, na displeji sa zobrazí Track 1 a čas prehrávania alebo informácie o skladbe (titul, interpret). V prípade disku MP3 CD sa na displeji rozsvieti symbol MP3 a zobrazí sa názov prvého albumu. Informácie o skladbe (titul, interpret) sa zobrazia okamžite potom, ako sa začne prvá skladba prehrávať. Prehrávanie CD Z režimu rádia na režim disku CD prepnite nasledujúcim spôsobom: Stlačte tlačidlo CD/MP3. Zobrazí sa posledná prehrávaná skladba na disku CD a začne sa prehrávať. Výber skladby Aby ste zvolili skladbu počas prehrávania disku CD, opakovane stláčajte m alebo n, pokým sa nezobrazí požadovaná skladba. Skladba sa prehrá. Rýchle vyhľadávanie dopredu/ dozadu Aby ste našli konkrétny bod na disku CD, postupujte nasledovne: Počúvate skladbu.

143 CD prehrávač 143 Podržte tlačidlá m alebo n stlačené, pokým nedosiahnete želaný bod. CD sa prehráva zvýšenou rýchlosťou a so zníženou hlasitosťou. MP3 s rýchlym vyhľadávaním dozadu, vyhľadávanie sa zastaví na začiatku aktuálnej skladby. Výber albumov na diskoch MP3 CD Počúvate skladbu z albumu. Stlačte tlačidlo CD/MP3. Zobrazí sa naposledy prehrávaná skladba z disku CD. Opakovane stlačte m alebo n, pokým sa nezobrazí želaný album. Zobrazí sa a začne sa prehrávať prvá skladba z albumu. Všetky albumy, ktoré neobsahujú súbory MP3 sa automaticky preskočia. Režim náhodného výberu Random CD (Prehrávanie v náhodnom poradí) Keď je zvolené prehrávanie v náhodnom poradí, skladby na disku CD sa budú prehrávať v náhodnom poradí. Trikrát stlačte tlačidlo CD/MP3. Zobrazí sa aktuálne nastavenie prehrávania v náhodnom poradí. Stlačte m alebo n, aby ste zvolili nastavenie. Audio CD: Random on: aktivuje režim prehrávania v náhodnom poradí Random off: deaktivuje režim prehrávania v náhodnom poradí MP3 CD: Random album: Prehrávanie skladieb albumu v náhodnom poradí Random CD: Prehrávanie skladieb na disku CD v náhodnom poradí Random off: deaktivuje režim prehrávania v náhodnom poradí Ak je funkcia prehrávania skladieb v náhodnom poradí aktivovaná, na displeji sa objaví RDM. Zmena typu zobrazenia Môžu byť zobrazené rôzne informácie. Dva krát stlačte tlačidlo CD/MP3. Na displeji sa zobrazí CD info. Stlačte m alebo n, aby ste zvolili typ zobrazenia. V závislosti od typu disku CD (audio CD s alebo bez funkcie CD text, MP3 CD s alebo bez funkcie názvu skladby (ID3 tag)), sa môže zobraziť nasledovné. Audio CD bez funkcie CD text: Číslo skladby a čas prehrávania Audio CD s funkciou CD text: Názov skladby Názov interpreta Názov disku CD Číslo skladby a čas prehrávania

144 144 CD prehrávač MP3 CD bez funkcie ID3 tag Názov súboru Číslo skladby a čas prehrávania Názov albumu MP3 CD s funkciou ID3 tag Názov skladby Názov interpreta Názov albumu Číslo skladby a čas prehrávania Disk CD môžete vysunúť aj vtedy, keď je zariadenie vypnuté. Zariadenie sa po vybratí disku CD vypne. Ak disk CD nevyberiete, po chvíli sa zasunie späť do prehrávača. Dopravné informácie v režime prehrávania CD Dopravné informácie môžete prijímať aj počas prehrávania disku CD. Dopravné informácie (TP) Dopravné informácie môžete prerušiť tlačidlom TP a aktuálne CD sa bude prehrávať ďalej. Vybratie disku CD Stlačte tlačidlo j. Na displeji sa zobrazí Eject CD. Ak vysuniete disk CD, aktivuje sa naposledy naladená stanica rádia.

145 Vstup AUX 145 Vstup AUX Použitie Použitie Konektor sa nachádza v oblasti stredovej konzoly. Aby ste mohli prehrávať zdroj zvuku pripojený k vstupu AUX vo vozidle, napr. prenosný CD prehrávač, prostredníctvom reproduktorov informačného systému, musí byť zdroj zvuku aktivovaný: Keď je zapnuté rádio. Pripojte zdroj zvuku k vstupu AUX vozidla. Stláčajte tlačidlo FM/AM, až kým sa na displeji nezobrazí AUX. Externý zdroj zvuku sa prenáša cez informačný systém. Aktivujte externý zdroj zvuku a nastavte ho na maximálnu hlasitosť. Zvukový signál zdroja sa prehráva cez reproduktory informačného systému.

146 146 Register A Aktivovanie prehrávača CD Aktualizácia staníc AM AS Automatické vyhľadávanie Automatické vypnutie Automaticky uložené zoznamy..137 B Basy C CD text CD, vložiť CD, vysunúť D Dopravné správy Dopravný program E External in F FM Funkcia na odradenie zlodejov H Hlasitosť Hlasitosť AUX Hlasitosť citlivá na rýchlosť Hlasitosť citlivá na rýchlosť (SDVC) Hlasitosť dopravných správ (TA) 132 Hlasitosť pri spustení Hlavné zobrazenie L Logika zapaľovania M Manuálne ladenie Multifunkčný gombík N Nastavenia hlasitosti Nastavenia tónu Nastavenia zvuku Nastavenie hlasitosti O Ovládanie P Pamäť staníc Použitie , 142, 145 Použitie informačného systému. 129 Použitie prehrávača CD Prehľad PTY

147 147 R Rádiový dátový systém (RDS) Regionálne programy Režim náhodného výberu S Spustenie prehrávania disku CD 142 T TP Typ programu U Uložiť Ú Úroveň automatického ukladania 137 V Vstup AUX Všeobecné informácie , 141 Vyhľadávanie staníc Vyváženie Výšky Z Zapnutie alebo vypnutie informačného systému Zoslabené Zoznam staníc

148 148

149 Portál mobilného telefónu Úvod Rozpoznávanie hlasu Register

150 150 Úvod Úvod Všeobecné informácie Pripojenie Spojenie Bluetooth Núdzové volanie Ovládanie Mobilné telefóny a vysielačky (CB) Všeobecné informácie Portál mobilného telefónu ponúka možnosť uskutočňovať telefonické hovory prostredníctvom mikrofónu a reproduktorov vozidla a ovládať najdôležitejšie funkcie mobilného telefónu prostredníctvom informačného systému vozidla. Portál mobilného telefónu sa ovláda diaľkovými ovládačmi na volante, systémom rozpoznania hlasu a multifunkčným tlačidlom na rádiu. Operácie vykonávané prostredníctvom ponuky a stav sú zobrazené na informačnom displeji. Skutočnosť, že najdôležitejší obsah displeja telefónu je zobrazený na informačnom displeji vám umožňuje pohodlné ovládanie celého portálu. Mobilný telefón by ste mali používať s exteriérovou anténou jeho zasunutím do adaptéra, ktorý je špecifický pre daný model telefónu. Keď je telefonické spojenie aktívne, zvuk rádia sa vypne. Po ukončení telefonického spojenia sa zvuk rádia opäť zapne. Všeobecné odporúčania pre tieto prevádzkové pokyny Detailné funkčné popisy vášho informačného systému nájdete v prevádzkových pokynoch k vášmu informačnému systému. Informácie o adaptéroch špecifických pre rôzne modely mobilných telefónov získate u vášho predajcu Opel. Nie každý telefón podporuje všetky funkcie portálu mobilného telefónu. Dostupné funkcie telefónu závisia od použitého typu mobilného telefónu a od sieťového operátora. Ďalšie informácie sú uvedené v návode na obsluhu mobilného telefónu a v pokynoch pre špecifický adaptér a môžete ich tiež získať od sieťového operátora. 9 Varovanie Informačný systém používajte tak, aby ste mali vozidlo vždy bezpečne pod kontrolou. V

151 Úvod 151 prípade pochybností zastavte vozidlo a Informačný systém obsluhujte pri stojacom vozidle. Prevádzka mobilného telefónu Mobilné telefóny ovplyvňujú prostredie. Z toho dôvodu boli prijaté bezpečnostné predpisy a nariadenia. S príslušnými predpismi by ste sa mali oboznámiť skôr, ako začnete používať mobilný telefón. 9 Varovanie Použitie funkcie hands-free počas jazdy môže byť nebezpečné, lebo vaša pozornosť je rozptýlená počas telefonovania. Pred použitím funkcie hands-free zaparkujte svoje vozidlo. Dodržujte predpisy platné v krajine, v ktorej sa práve nachádzate. Nezabúdajte, že musíte dodržať predpisy platné v konkrétnej oblasti a vždy vypnite mobilný telefón na miestach, kde je používanie mobilných telefónov zakázané, ak mobilný telefón spôsobuje interferencie alebo môžu nastať nebezpečné situácie. Bluetooth Portál mobilného telefónu podporuje Bluetooth Handsfree Profile V. 1.5 a je určené pre Bluetooth Special Interest Group (SIG). Ďalšie informácie o špecifikácii nájdete na internetovej adrese Kvalifikačný kód Bluetooth portálu mobilného telefónu je B Pri párovaní zariadení by ste mali z bezpečnostných dôvodov zvoliť náhodný kód PIN s najmenej štyrmi číslicami. Potvrdenie o zhode Týmto potvrdzujeme, že portál mobilného telefónu je vyrobený v zhode so základnými požiadavkami a inými dôležitými podmienkami smernice 1999/5/EC. Ovládanie systému rozpoznávania reči Systém rozpoznania hlasu nepoužívajte v prípade núdze, pretože sa váš hlas môže v stresových situáciách zmeniť natoľko, že systém nebude schopný dostatočne rozpoznať hlasové pokyny pre rýchle vytvorenie želaného spojenia. Základňa pre podporu telefónu Kontakty základne udržiavajte bez prachu a nečistôt. Nabíjanie batérií telefónu Okamžite po zapnutí portálu mobilného telefónu a vložení mobilného telefónu do špecifického adaptéra, sa batérie mobilného telefónu začnú nabíjať. Ovládacie prvky Portál mobilného telefónu môžete ovládať diaľkovými ovládačmi na volante, systémom rozpoznania hlasu a multifunkčným tlačidlom na rádiu.

152 152 Úvod Okamžite po zapnutí portálu mobilného telefónu a prihlásení mobilného telefónu, sa na displeji objaví úvodná stránka. Výber funkčných rozsahov v prvom riadku a ďalšie operácie sú popísané nižšie: Systém diaľkového ovládania na volante 1 Nastavovacie koliesko Otočenie: výber položiek ponuky a príkazov Stlačenie: potvrdenie výberu (OK) 2 Tlačidlo q Stlačenie: Výber/vypnutie systému rozpoznania hlasu Tlačidlo p Stlačenie: Prijatie alebo ukončenie telefonického hovoru alebo priamy vstup do zoznamu volaní 4 o Otočenie: nastavenie hlasitosti Ovládanie informačného systému multifunkčným tlačidlom Pozrite si časť Ovládacie prvky na prístrojovej doske v príslušnej príručke k informačnému systému. Portál mobilného telefónu je možné obsluhovať aj pomocou systému rozpoznávania reči

153 Úvod 153 Pripojenie Medzi mobilným telefónom a Systémom infozábavy sa môže vytvoriť pripojenie pomocou: adaptér telefónu Bluetooth pripojenia, pokým mobilný telefón a portál mobilného telefónu podporujú túto funkciu Aby sa pripojenie vytvorilo, portál mobilného telefónu musí byť zapnutý a mobilný telefón prihlásený. Portál mobilného telefónu sa automaticky zapína a vypína spolu s batériou. Ak je batéria vypnutá, môžete zapnúť a vypnúť mobilný telefón cez Systém infozábavy. Ak je batéria vypnutá, prevádzkový čas je obmedzený na jednu hodinu. Pri veľa mobilných telefónoch sa používa adaptér iba ako nabíjačka. V tomto prípade sa musí pripojenie vytvoriť pomocou Bluetooth Informácie a dostupných špecifických adaptéroch telefónu pre váš mobilný telefón môžete získať u vášho partnera Opel. Viac informácií o funkcii Bluetooth vášho mobilného telefónu si pozrite v návode na obsluhu pre váš telefón. Nasadenie špecifického adaptéra telefónu do podstavca S výrobkom sa dodáva špecifický návod montáže pre každý adaptér. Pred montážou adaptéra si prečítajte postup špecifickej montáže v návode. Zapojte adaptér do podstavca Skontrolujte, či sú kontakty správne pripojené. Keď sa nasadzuje adaptér, musíte počuť zvuk kliknutia Ak chcete adaptér vytiahnuť, na podstavci stlačte tlačidlo uvoľnenia. Vloženie mobilného telefónu do špecifického adaptéra telefónu Vloženie mobilného telefónu do adaptéra. Skontrolujte, či sú kontakty správne pripojené. Keď sa nasadzuje mobilný telefón, musíte počuť zvuk kliknutia Ak chcete mobilný telefón vytiahnuť, na adaptéri stlačte tlačidlo uvoľnenia.

154 154 Úvod Spojenie Bluetooth Funkcia Bluetooth na mobilnom telefóne musí byť aktivovaná. Pozrite si návod na obsluhu mobilného telefónu. Bluetooth je štandardné rozhranie pre bezdrôtové spojenie, napr. mobilného telefónu s iným vybavením. Prostredníctvom tohto rozhrania je možné prenášať informácie, ako napr. telefónny zoznam, zoznam volaní, údaje o sieťovom operátorovi a o intenzite signálu. V závislosti od typu vybavenia môžu byť niektoré funkcie obmedzené. Vytvorenie spojenia V hlavnej ponuke zvoľte z vrchného riadku symbol telefónu. Keď je mobilný telefón zasunutý v adaptéri, na displeji sa objaví ponuka telefónu alebo ponuka Bluetooth (Bluetooth). Ak mobilný telefón nie je zasunutý v adaptéri, na displeji sa objaví ponuka Bluetooth (Bluetooth). Vyberte položku ponuky Bluetooth (Bluetooth). Ak bola funkcia Bluetooth deaktivovaná, postupujte nasledovne: 1. Vyberte položku ponuky Bluetooth (Bluetooth). Ak bola funkcia Bluetooth aktivovaná, na displeji sa objavia zostávajúce položky ponuky. 2. Vyberte položku ponuky Bluetooth PIN (PIN-kód Bluetooth). 3. Zadajte náhodný kód PIN pre funkciu Bluetooth a potvrďte ho pomocou OK. Z bezpečnostných dôvodov by ste mali použiť náhodne zvolený kód PIN s najmenej štyrmi číslicami.

155 Úvod Uistite sa, že funkcia Bluetooth mobilného telefónu bola aktivovaná a zariadenie je nastavené na viditeľné. 5. Vyberte položku ponuky Start searching (Spustiť vyhľadávanie). Počas procesu vyhľadávania Bluetooth zariadení je zobrazené slovo Searching... (Vyhľadáva...). Keď sa proces vyhľadávania ukončí, Bluetooth zariadenia sú uvedené v ponuke Found devices (Nájdené zariadenia). 6. Zvoľte požadovaný mobilný telefón. Počas vytvárania spojenia sa na displeji objaví správa The connection will be established... (Vytvorí sa spojenie...). Na displeji mobilného telefónu sa objaví správa Zadajte Bluetooth PIN alebo podobná. 7. Pomocou tlačidiel mobilného telefónu zadajte rovnaký kód PIN pre Bluetooth ako ste zadali pre informačný systém a potvrďte ho pomocou OK. Na displeji mobilného telefónu sa objaví správa Pridať zariadenie medzi známe zariadenia? alebo podobná. 8. Túto správu potvrďte tlačidlami mobilného telefónu stlačením OK. Po úspešnom vytvorení spojenia sa na displeji objaví správa is added to paired devices (je pridáné k párovým zariadeniam). Spojenie medzi mobilným telefónom a informačným systémom je teraz vytvorené. Do zoznamu je možné pridať až do päť zariadení. Ukončenie spojenia 1. V ponuke Bluetooth (Bluetooth) zvoľte Paired devices (Párové zariadenia). Na displeji sa objaví ponuka Paired devices (Párové zariadenia). 2. Zvoľte požadovaný mobilný telefón. Na displeji sa objaví ponuka Bluetooth (Bluetooth).

156 156 Úvod 3. Deaktivujte Connect (Pripojiť). Objaví sa správa Disconnected! (Odpojené!) a po nej opäť ponuka Bluetooth (Bluetooth). 4. Vyberte Remove (Odstrániť). Objaví sa správa Removed! (Odstránené!) a po nej opäť ponuka Bluetooth (Bluetooth). UHP viditeľné Aktivovanie tejto funkcie umožňuje, aby bol portál mobilného telefónu zaznamenaný inými zariadeniami Bluetooth. Takýmto spôsobom môže byť vytvorené pripojenie Bluetooth medzi mobilným telefónom a portálom mobilného telefónu. 1. V ponuke Bluetooth (Bluetooth) zvoľte UHP visible (Viditeľné UHP). Portál mobilného telefónu je viditeľný inými zariadeniami na nasledujúce 3 minúty. 2. Spustite funkciu mobilného telefónu pre vyhľadávanie zariadení Bluetooth (pozri návod na obsluhu mobilného telefónu). Na displeji mobilného telefónu sa objaví správa Zariadenie nájdené: UHP. 3. Spustite funkciu pripojenia mobilného telefónu (pozri návod na obsluhu mobilného telefónu). 4. Zadajte Bluetooth PIN (PIN-kód Bluetooth) do informačného systému). 5. Zadajte Bluetooth PIN na mobilnom telefóne. Bluetooth pripojenie bolo vytvorené medzi mobilným telefónom a informačným systémom. Freespeech (Handsfree) Pripojenie telefónu je aktívne. Posuňte palcový otočný ovládač. Otvorí sa kontextová ponuka. Aktivujte Freespeech (Handsfree). Zvuk sa odosiela do reproduktorov vozidla. Núdzové volanie 9 Varovanie Nastavené pripojenie nie je možné zaručiť v každom prípade. Z toho dôvodu sa nespoliehajte výhradne na mobilný telefón, ak ide o životne dôležitú komunikáciu (napr. núdzové volanie pre záchrannú službu). V niektorých sietiach môže byť nutné mať platnú kartu SIM správne vloženú do mobilného telefónu.

157 Úvod Varovanie Nezabudnite, že volať a prijímať hovory s mobilným telefónom môžete iba vtedy, keď je v oblasti s dostatočne silným signálom. Za istých okolností núdzové volania nemôžete uskutočniť v ktorejkoľvek mobilnej sieti; je možné, že určité aktívne sieťové a/alebo telefónne služby znemožnia takéto procesy. Informujte sa u svojho miestneho operátora siete. Číslo núdzového volania môže závisieť od regiónu alebo krajiny. Informujte sa o správnom čísle núdzového volania pre príslušnú oblasť. Uskutočnenie núdzových hovorov Zadajte číslo núdzového volania (napr. 112). Spojenie s núdzovým telefonickým centrom je vytvorené. Odpovedzte, ak sa vás personál opýta na podrobnosti o stave núdze. Ukončenie núdzových hovorov Vyberte položku ponuky Hang-up (Zavesiť). alebo: Stlačte tlačidlo p. 9 Varovanie Neukončite hovor, kým vás na to nevyzve centrum pre núdzové volania. Ovládanie Úvod Okamžite po vytvorení spojenia medzi mobilným telefónom a informačným systémom prostredníctvom špecifického adaptéru alebo prostredníctvom rozhrania Bluetooth, môžete ovládať mnoho funkcií mobilného telefónu prostredníctvom informačného systému. Napríklad, prostredníctvom informačného systému môžete vytvoriť spojenie s telefónnymi číslami uloženými v mobilnom telefóne alebo meniť telefónne čísla. Spravidla môžete naďalej ovládať systém pomocou mobilného telefónu, napr. prijatím hovoru alebo nastavením hlasitosti. Po vytvorení spojenia medzi mobilným telefónom a informačným systémom sa údaje prenášajú z mobilného telefónu do informačného systému. To môže nejaký čas trvať, v závislosti od značky telefónu. Počas toho môžete mobilný telefón ovládať len v obmedzenej miere prostredníctvom informačného systému. Niektoré telefóny nepodporujú všetky funkcie portálu mobilného telefónu. Výsledkom toho je, že tieto špecifické telefóny môžu fungovať odlišne od funkčného obsahu, ktorý je popísaný v tejto príručke. Pre ďalšie informácie si pozrite pokyny týkajúce sa špecifického adaptéra telefónu.

158 158 Úvod Hovory, ktoré prichádzajú alebo sa uskutočňujú vtedy, keď sa mobilný telefón zasúva do špecifického adaptéra, sa podržia a začnú sa prenášať okamžite potom, ako sa mobilný telefón zasunie do adaptéru. Okrem ovládania pomocou systému diaľkového ovládania na volante môžete niektoré funkcie ovládať aj pomocou systému rozpoznania hlasu Ak sa spojenie vytvorilo prostredníctvom špecifického adaptéru telefónu, funkčnosť mobilného telefónu môže byť obmedzená (s ohľadom na túto problematiku si pozrite pokyny k adaptéru). Ak je pripojenie Bluetooth vytvorené, funkčné možnosti mobilného telefónu môžu byť taktiež obmedzené. Zadanie kódov PIN Keď mobilný telefón zapnete po zasunutí do špecifického adaptéru, stále musíte zadať kód PIN. Informačný systém je zapnutý. Na displeji sa zobrazí No PIN (Žiaden PIN-kód). Z vrchného riadku zvoľte symbol telefónu. Na displeji sa zobrazí Please enter your PIN Code! (Zadajte váš PINkód!). Pomocou palcového ovládača zadajte kód PIN a toto zadanie potvrďte stlačením OK. Kód PIN môžete aj vysloviť pri použití systému rozpoznania hlasu Na displeji sa zobrazí PIN verification, please wait... (PIN-kód sa overuje, počkajte prosím...). Ak kód PIN zadáte trikrát nesprávne, SIM karta sa zablokuje. Na displeji sa zobrazí SIM locked (Karta SIM zamknutá). Zablokovaná SIM karta sa dá odblokovať zadaním kódu PUK prostredníctvom mobilného telefónu. Pozri návod na obsluhu mobilného telefónu. Ak ste zadali správny kód PIN a potvrdili ho, na displeji sa objaví predtým zvolená ponuka. Niektorí sieťoví operátori vám umožňujú vypnúť požiadavku zadania kódu PIN. Ďalšie informácie o tejto problematike nájdete v návode na obsluhu mobilného telefónu alebo si ich môžete vyžiadať od vášho lokálneho sieťového operátora.

159 Úvod 159 Uskutočnenie telefonických hovorov Pri vytáčaní telefónneho čísla máte k dispozícii tri možnosti: vytočenie telefónneho čísla manuálne výber telefónneho čísla z telefónneho zoznamu výber telefónneho čísla zo zoznamu volaní (uskutočnené hovory, prijaté hovory a zmeškané hovory) Dial (Vytočiť) Vytočenie telefónneho čísla manuálne V ponuke telefónu: Vyberte položku ponuky Dial (Vytočiť). Na displeji sa zobrazí Enter No... (Zadajte č....). Zvoľte čísla pre uskutočnenie telefonického hovoru zo spodnej strany displeja a spustite proces vytáčania pomocou Dial (Vytočiť). Telefónny zoznam Po vytvorení spojenia sa telefónny zoznam porovná s dočasným telefónnym zoznamom, ak sa používa rovnaká SIM karta alebo rovnaký telefón. V tom čase nie sú nové zadania zobrazené. Ak ide o inú kartu SIM alebo iný telefón, telefónny zoznam sa načíta znova. Tento proces môže trvať niekoľko minút podľa modelu telefónu. Nové zadania sa uložia až po vypnutí zapaľovania a vybratí kľúča zapaľovania. Výber telefónnych čísiel z telefónneho zoznamu V ponuke telefónu zvoľte položku ponuky Phone book (Telefónny zoznam). Na displeji sa zobrazí zoznam všetkých zadaní v telefónnom zozname. Vyberte požadované zadanie a začnite proces vytáčania. Zadania s viacerými číslami V závislosti od typu telefónu je možné pod jedno zadanie telefónneho zoznamu uložiť viacero čísiel. V Phone book (Telefónny zoznam), zvoľte želané zadanie. Na displeji sa objaví zoznam všetkých čísiel uložených pod týmto zadaním.

160 160 Úvod Zvoľte číslo, ktoré si želáte a spustite proces vytáčania. Filtrovanie Ako pomôcku pri vyhľadávaní zadaní telefónneho zoznamu môžete aktivovať filter: Vyberte položku ponuky Phone book (Telefónny zoznam). Na displeji sa zobrazí zoznam všetkých zadaní v telefónnom zozname. Vyberte položku Filtering (Filtrovanie). Zvolený kontrolný rámček indikuje aktívne filtrovanie. Zadania telefónneho zoznamu sú zoskupené podľa prvých písmen (abc, def,...). Zvoľte zadanie, ktoré si želáte a spustite proces vytáčania. Zoznam hovorov Výber telefónnych čísiel zo zoznamu volaní Vyberte položku ponuky Call list (Zoznam hovorov). Zobrazí sa zoznam posledných volaných telefónnych čísiel. Stav telefónneho čísla (volané, prijaté alebo zmeškané) sa zobrazí v spodnej časti. Vyberte požadované zadanie a začnite proces vytáčania. Prichádzajúce hovory Počas prichádzajúceho hovoru sa zobrazí ponuka výberu pre prijatie alebo odmietnutie hovoru. Prijatie hovorov Vyberte položku ponuky Accept (Prijať). alebo: Stlačte tlačidlo p. Odmietnutie hovorov Vyberte položku ponuky Reject (Odmietnuť). Ukončenie hovorov Aby ste ukončili telefonický hovor, vykonajte nasledovné: Stlačte p. alebo: Posuňte palcový otočný ovládač. Otvorí sa kontextová ponuka. Vyberte Hang-up (Zavesiť).

161 Úvod 161 Funkcie počas telefonického hovoru Niektoré funkcie sú k dispozícii len počas hovoru. Pripojenie telefónu je aktívne. Posuňte palcový otočný ovládač. Otvorí sa kontextová ponuka. K dispozícii sú nasledujúce funkcie: Hang-up (Zavesiť) Táto funkcia ukončí telefonické spojenie. Micro off (Vyp. mikrofón) Táto funkcia vypne mikrofón telefónu. DTMF (Tónové vytáčanie) (tón) Rôzne telefonické služby (napr. hlasové odkazy alebo telefonické bankovníctvo) si vyžadujú zadanie kontrolných tónov. Keď je telefonické spojenie aktívne: Vyberte položku DTMF (Tónové vytáčanie). Zobrazí sa ponuka DTMF (Tónové vytáčanie). Teraz môžete zadať čísla pomocou palcového ovládača. Na spodnej strane displeja zvoľte požadované čísla. Signálne tóny sa teraz odošlú. Freespeech (Handsfree) V prípade mobilného telefónu pripojeného prostredníctvom rozhrania Bluetooth môžete touto funkciou vypnúť funkciu telefonovania bez použitia rúk (hands-free) Tento bod ponuky je neviditeľný, keď je mobilný telefón pripojený k informačnému systému prostredníctvom adaptéra. Mobilné telefóny a vysielačky (CB) Pokyny na inštaláciu a návod na obsluhu Pri inštalácii a obsluhe mobilného telefónu musíte dodržiavať pokyny pre inštaláciu a pokyny uvedené v návode na obsluhu od výrobcu mobilného telefónu a súpravy handsfree. Pri ich nedodržaní môže byť vozidlo nespôsobilé na prevádzku na verejných komunikáciách (EU Smernica 95/54/EG).