KATALOGOVÝ LIST AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ VENTILÁTORY APW PRO PODÉLNÉ VĚTRÁNÍ TUNELŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOGOVÝ LIST AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ VENTILÁTORY APW PRO PODÉLNÉ VĚTRÁNÍ TUNELŮ"

Transkript

1 KATALOGOVÝ LIST AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ VENTILÁTORY APW PRO PODÉLNÉ VĚTRÁNÍ TUNELŮ KM Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 19 Axiální přetlakové ventilátory APW pro podélné větrání tunelů (dále jen ventilátory) jsou určeny pro větrání silničních a železničních tunelů, pro které byly vzduchotechnicky navrženy. Použití v ostatních provozech je možné při splnění prostředí a vhodnosti parametrů. Toto použití je nutné předem projednat s výrobcem ventilátoru. Názvosloví 1. Oběžné kolo 5. Ochranná mříž 2. Rozváděcí skříň 6. Bezpečnostní lana 3. Tlumič hluku s rozváděcími lopatkami 7. Tlumiče vibrací 4. Tlumič hluku 8. Závěsný rám Obr. 1 Hlavní části ventilátorů (kreslen jednosměrný ventilátor) ZVVZ MACHINERY, a.s. Tel: Sažinova 888 Fax: MILEVSKO

2 Popis Ventilátory se řadí do dvou hlavních kategorií: - APWP - jednosměrné - APWR - obousměrné (reverzní) APWP - jednosměrné APWR - obousměrné (reverzní) Obr. 2 Varianty ventilátorů Ventilátory jsou řešeny jako horizontální s ukotvením ke konstrukci stropu tunelu. Ve specifických případech mohou být ukotveny ke stěně tunelu. Případná regulace výkonu ventilátoru je prováděna natáčením lopatek oběžného kola za klidu. Pro tento úkon je nutná demontáž celého ventilátoru ze stopu tunelu a následná demontáž jednoho z tlumičů hluku. Dalším způsobem regulace vzduchotechnických parametrů je, v případě užití frekvenčního měniče, regulace plynulou změnou otáček oběžného kola ventilátoru. Oběžné kolo Základními díly oběžného kola je nosný náboj a oběžné lopatky (6, 9 nebo 12 ks - viz tab. 2). Náboj oběžného kola je vyroben z tvárné litiny, otvory pro uchycení lopatek jsou strojně obrobeny. Lopatky oběžného kola jsou vyrobeny ze slitiny hliníku. Lopatky oběžného kola jsou k náboji připevněny dvojím způsobem - viz tab. 1. Materiály lopatek jsou navrženy pro prostředí silničních tunelů se zvýšeným obsahem CO 2 a NO x. Oběžné kolo je nasazeno přímo na čepu elektromotoru. KM

3 Skříň ventilátoru Skříň ventilátoru je vyrobena z konstrukční uhlíkové oceli jako svařenec. Součástí skříně jsou přivařené patky sloužící pro ukotvení ventilátoru k závěsnému rámu nebo přímo ke stropu tunelu. Skříň je standardně žárově zinkována, dle požadavku zákazníka v objednávce lze skříň vyrobit z nerezavějící oceli. Elektromotor Podle požadavků zákazníka jsou elektromotory vyrobeny tak, aby byly schopny pracovat v případě požáru po dobu požadovanou bezpečnostními předpisy provozovatele. Elektromotor je pevně přišroubován pomocí vlastní příruby k jádru skříně ventilátoru - toto konstrukční provedení uchycení elektromotoru dovoluje k těmto ventilátorům používat elektromotory od různých dodavatelů stejné konstrukční řady: ABB, Loher, Siemens. Krytí elektromotorů je standardně IP55, na vyžádání IP65. Součástí elektromotoru je separátní svorkovnice, standardně je umístěna na vnějším plášti skříně ventilátoru (elektromotor může být dodán bez svorkovnice - v tomto případě je pak nutné uvést požadovanou délku kabelů od pláště skříně ventilátoru). Ložiska a vinutí elektromotorů mohou být kontrolována termistory - v případě požáru je nutné tyto termistory deaktivovat. Tlumiče hluku Standardní délky tlumičů jsou násobky jmenovitého průměru ventilátoru 1xD; 1,6xD nebo 2xD (dle potřeby je možno vyrobit tlumiče jiné délky v rozmezí 1xD až 2xD). Uspořádání hlavních dílů tlumičů se liší pro malé velikosti od D = 500 do D = 630, větší velikosti mají pak rozdílné uspořádaní - viz. obr. 8 a 9. Tlumiče jsou přišroubovány na obě strany skříně ventilátoru. Při určité délce tlumičů - dle tab jsou tlumiče vybaveny pomocným zavěšením v místě hrdla. Vnitřní plášť tlumičů je standardně vyroben z děrovaného pozinkovaného plechu, dle požadavku zákazníka v objednávce je možno dodat tlumič s děrovaným plechem z nerezavějící oceli. Vnější plášť tlumičů je standardně vyroben z pozinkovaného plechu. Prostor mezi děrovaným plechem a pláštěm je vyplněn hlukovou izolací z minerálních vláken, mezi děrovaným plechem a izolací je přilepena tenká textilie ze skelných vláken. Součástí tlumičů jsou aerodynamická hrdla. Podle požadavku zákazníka v objednávce je možno vyrobit celý tlumič z nerezavějící oceli. Ochranné mříže Ochranné mříže jsou pevně připevněny ve vstupní části tlumiče k vstupnímu hrdlu. Použití ochranných mříží snižuje tah a významně zvyšuje hodnoty hladin akustického výkonu - při jejich případném použití je zapotřebí kontaktovat výrobce ventilátorů. Výrobce standardně nedodává tyto ventilátory s ochrannými mřížemi. Bezpečnostní lana Při náhodném uvolnění kotevních šroubů zabrání bezpečnostní lana pádu ventilátoru na vozovku. Výrobce standardně dodává tyto ventilátory s bezpečnostními lany. Pružné uložení Podle požadavku zákazníka muže být uložení ventilátorů řešeno jako pružné dle obr. 3, namísto standardně používaného pevného uložení. V případě použití pružného uložení v kombinaci s regulací plynulou změnou otáček je nutno konzultovat tuto skutečnost s výrobcem ventilátorů - soustavu je zapotřebí naladit s dostatečným frekvenčním odstupem od vlastních rezonančních frekvencí stroje KM

4 Závěsná kotevní konstrukce Závěsná kotevní konstrukce není standardně součástí ventilátoru. Za základní tvar je považován rám dle obr. 4. Tvar a rozměry jsou přizpůsobovány požadavkům zákazníka (tunelový profil, průjezdová výška, atd.) - příkladně jako na obr. 5. Součástí kotevní konstrukce jsou kotvící hmoždinky. Závěsná kotevní konstrukce je standardně žárově zinkována, podle požadavku zákazníka v objednávce lze tuto konstrukci vyrobit z nerezavějící oceli. Tab. 1 ZPŮSOB UCHYCENÍ LOPATEK OBĚŽNÉHO KOLA Velikost ventilátoru D Aerodynamické schéma PAV1 RAV045 RAV Způsob uchycení lopatky oběžného kola Uchycení lopatky přes podložku a jedním centrálním šroubem Uchycení lopatky přes přírubu a čtyřmi šrouby Obr. 3 Pružné uložení KM

5 Obr. 4 Základní varianty závěsné konstrukce Obr. 5 Příklady možných variant závěsné konstrukce Geometrické řady ventilátorů Pro dosažení co nejširšího pásma vzduchotechnických parametrů, a to současně i při zajištění vysoké účinnosti, jsou ventilátory navrženy v kombinaci následujících hledisek: - aerodynamické schéma (profil lopatkování + nábojový poměr) - počet lopatek rotorové řady, případně statorové řady - otáčky elektromotoru, resp. počet pólů elektromotoru Tab. 2 uvádí možné kombinace schválené řady ventilátorů. V případě jednosměrného provedení je schéma PAV1 považováno za výchozí, nicméně lze na základě požadavku zákazníka využít jiného výhodnějšího aerodynamického schématu ventilátorů. V případě otáček elektromotoru je v tabulce uvedena pouze již maximální hodnota KM

6 Tab. 2 GEOMETRICKÉ ŘADY VENTILÁTORŮ Typ ventilátoru APWP APWR Maximální otáčky Aerodynamické schéma PAV1 RAV045 RAV056 oběžného kola Počet lopatek oběžného kola [min -1 ] Velikost ventilátoru 500 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 989 Pracovní podmínky Ventilátory jsou určeny pro dopravu vzdušin bez abrazivních příměsí při teplotě okolí od -20 C do +40 C a relativní vlhkosti vzduchu do 95 %. Ventilátory mohou být umístěny jen v prostředí bez nebezpečí výbuchu. Certifikát teplotní odolnosti Bezpečnostní podmínky pro provoz silničních nebo železničních tunelů dle vydané evropské direktivy 2004/54/EC ukládá výrobci ventilátorů zajistit provozuschopnost ventilátoru při zvýšeném teplotním zatížení, vyvolaným požárem v tunelu. Současně se ukládá povinnost výrobci tuto schopnost ventilátoru doložit certifikátem teplotní odolnosti. Teplotní odolnost ventilátorů byla odzkoušena dle ČSN EN autorizovanou zkušební laboratoří Pavus, a.s. a byl jim udělen příslušný certifikát pro teplotní odolnost F400. Při použití konstrukčního řešení ventilátoru certifikované teplotní odolnosti F400 a současného použití poháněcího elektromotoru spadající do nižší kategorie teplotní odolnosti než-li je kategorie F400 lze toto soustrojí ventilátoru označit a dodávat pro kategorii teplotní odolnosti odpovídající poháněcímu elektromotoru. Ventilátory lze na základě předchozího dodávat s jednou z následujících podmínek teplotní odolnosti dle klasifikace v tab. 3. Tab. 3 KATEGORIE TEPLOTNÍ ODOLNOSTI Třída teplotní odolnosti Teplota [ o C] Funkční doba [min] F 300 dle ČSN EN Minimálně 60 F 400 dle ČSN EN Minimálně o C/120 min 250 Minimálně 120 KM

7 Označování Příklad označení jednosměrného axiálního přetlakového ventilátoru APWP velikosti 800: - s aerodynamickým schématem PAV1 - se jmenovitými otáčkami 2900 min -1 - s délkou tlumičů hluku rovnající se 1,6 násobku velikosti ventilátoru - s teplotní třídou odolnosti F 400 dle ČSN EN vyroben z nerezavějící oceli - s pevným uložením - bez ochranných mříží Ventilátor APWP PAV P / 1,6D KM Název Typ Velikost Aerodynamické schéma Počet lopatek Úhel nastavení Počet pólů elektromotoru (otáčky) Délka tlumiče Číslo podkladu Teplotní odolnost (tab. 4) Povrchová ochrana (tab. 5) Uložení (tab.6) Ochranné mříže (tab. 7) Příklad označení obousměrného axiálního přetlakového ventilátoru APWR velikosti 1400: - s aerodynamickým schématem RAV045 - se jmenovitými otáčkami 1475 min -1 - s délkou tlumičů hluku rovnající se 1 násobku velikosti ventilátoru - s teplotní odolností splňující požadavek na provoz ventilátoru při 250 o C po dobu 120 minut - vyroben z konstrukční uhlíkové oceli s povrchovou ochrannou - s pružným uložením - s ochrannými mřížemi Ventilátor APWR RAV P / 1D KM Název Typ Velikost Aerodynamické schéma Počet lopatek Úhel nastavení Počet pólů elektromotoru (otáčky) Délka tlumiče Číslo podkladu Teplotní odolnost (tab. 4) Povrchová ochrana (tab. 5) Uložení (tab.6) Ochranné mříže (tab. 7) KM

8 Tab. 4 TEPLOTNÍ ODOLNOST První doplňková číslice.1xxx.2xxx.3xxx Třída teplotní odolnosti F 300 (300 o C/60 min) F 400 (400 o C/120 min) 250 o C/120 min Tab. 5 POVRCHOVÁ OCHRANA Druhá doplňková číslice Povrchová úprava.x1xx Galvanické pozinkování 120µm.x2xx Galvanické pozinkování 120µm + epoxidový nátěr.x3xx Nátěr dle specifikace zákazníka.x4xx Antikorové provedení Třetí doplňková číslice.xx0x.xx1x Tab. 6 ZPŮSOB ULOŽENÍ Uložení Pevné Pružné - silentbloky (neodolá teplotě) Tab. 7 OCHRANNÉ MŘÍŽE Čtvrtá doplňková číslice.xxx0.xxx1 Ochranné mříže Bez ochranných mříží S ochrannými mřížemi Technické náležitosti poptávky Technické náležitosti poptávky pro ventilátor: a) v případě, že ventilátorové parametry vyhovují přímo některému z uvedených ventilátorů v kapitole 3: - název a velikost + další jednoznačná označení dle předchozích příkladů - počet kusů - požadovaný tah ventilátoru T (N) - teplota prostředí, případně měrná hmotnost dopravované vzdušiny - požadavek na hluk - případně další jiné požadavky b) v případě, že zákazník nemá jasnou představu o velikosti ventilátoru a případně požaduje několik alternativních řešení: - předpokládaná velikost ventilátoru - počet kusů - požadovaný tah ventilátoru T (N) - teplota prostředí, případně měrná hmotnost dopravované vzdušiny - požadavek na teplotní odolnost - požadavek na hluk - způsob povrchové ochrany - způsob uložení - použití ochranných mříží KM

9 Technické náležitosti poptávky pro elektromotor ventilátoru: - způsob provozu resp. rozběhu (napřímo D; napřímo Y/D; frekvenční měnič; soft starter) - umístění svorkovnice (standardně na plášti ventilátoru) - požadavek na přítomnost termistorů vinutí (souvisí s požadavky na kontrolu provozu ventilátoru) - požadavek na přítomnost teploměrů ložisek (souvisí s požadavky na kontrolu provozu ventilátoru) Technické náležitosti poptávky pro kotvení ventilátoru: - počet kusů - v případě zavěšení ventilátoru dle základního provedení (viz. obr. 5) uvést přesnou specifikaci vzdálenosti osy ventilátoru od stropu - v případě zavěšení ventilátoru odlišného od základního provedení (viz. obr. 5) poskytnout výkresovou dokumentaci řezu tunelu v místě umístění ventilátorů se zakreslením průjezdového profilu - požadovaná jakost materiálu rámu a způsob povrchové ochrany - požadavek na způsob kotvení rámu ke konstrukci tunelu (volba vhodné kotvy) Technické náležitosti poptávky pro požadavky kontroly provozu ventilátoru: - vyspecifikovat požadovanou metodu kontroly chodu ventilátoru a případně její rozsah (počet čidel a jejich umístění) Technické náležitosti objednávky Při objednání ventilátoru určitého provedení a velikosti se v objednávce uvede úplné označení ventilátoru a výkonové hodnoty, potřebné pro vyplnění údajového štítku. Štítky Na každém vyrobeném ventilátoru je umístěn vyplněný údajový štítek (obr. 6), štítek shody CE dle normy ČSN EN (obr. 7) a směrový štítek udávající směr otáčení oběžného kola pro hlavní směr proudění vzdušiny. Obr. 6 Údajový štítek Obr. 7 Štítek shody CE dle normy ČSN EN KM

10 Vzduchotechnické a akustické parametry Vzduchotechnické a akustické parametry jednosměrných ventilátorů APWP. V případě jednosměrného provedení je aerodynamické schéma PAV1 považováno z pohledu vzduchotechnických parametrů za výchozí, nicméně lze na základě požadavku zákazníka využít jiného výhodnějšího aerodynamického schématu ventilátorů. Stejným způsobem je přistoupeno i k akustickým parametrům. Veškeré požadavky na tento typ ventilátoru budou výrobcem poskytnuty na vyžádání. Vzduchotechnické a akustické parametry reverzních ventilátorů APWR. V následujících grafech a tabulkách je uveden výběr několika možných variant reverzních ventilátorů a lze je považovat za orientační. Také zde platí, že lze docílit vzduchotechnických parametrů ventilátoru na základě požadavku zákazníka - změnou počtu oběžných lopatek, změnou nastavení úhlu lopatek daného aerodynamického schématu. Stejným způsobem je nutné uvažovat i s akustickými parametry. Vzduchotechnické parametry ventilátorů APWR Diagram Výkonová oblast ventilátorů APWR Tah [N] Příkon elektromotoru [kw] KM

11 Diagram 2 Tah [N] Výkonová oblast ventilátorů APWR Příkon elektromotoru [kw] Tab. 8 PARAMETRY VYBRANÝCH VENTILÁTORŮ APWR Ventilátor APWR Tah ventilátoru T [N] Velikost Označení Tlumič 1D Tlumič 1,6D Tlumič 2D Hlavní Reverzní Hlavní Reverzní Hlavní Reverzní 500 RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P Pokračuje KM

12 Pokračování tab. 8 Ventilátor APWR Tah ventilátoru T [N] Velikost Označení Tlumič 1D Tlumič 1,6D Tlumič 2D Hlavní Reverzní Hlavní Reverzní Hlavní Reverzní 900 RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P Pokračuje KM

13 Pokračování tab. 8 Ventilátor APWR Příkon elektromotoru P k [kw] Elektromotor Velikost Označení Tlumič 1D Tlumič 2D Rám Výkon Výrobce P [kw] Hlavní Reverzní Hlavní Reverzní Siemens ABB Loher WEG 500 RAV P 2,8 2,8 2,8 2, ,0 * * * * RAV P 3,8 3,9 3,9 4, ,0 * * * * RAV P 5,2 5,3 5,3 5, ,5 * * * * RAV P 6,9 7,2 7,0 7, ,5 * * * * 560 RAV P 7,1 7,4 7,3 7, ,5 * * * * RAV P 10,4 10,6 10,5 10, ,0 * * * * RAV P 13,7 13,9 13,5 13, ,0 * * * * RAV P 17,6 17,8 17,8 18, ,5 * * * * 630 RAV P 10,4 10,7 10,6 11, ,0 * * * * RAV P 14,5 15,0 14,7 15, ,0 * * * * RAV P 18,1 16,9 18,3 17, ,5 * * * * RAV P 20,5 19,6 19,7 19, ,0 * * 710 RAV P 17,5 18,1 17,6 18, ,5 * * * * RAV P 20,4 21,3 20,6 21, ,0 * * * * RAV P 28,4 29,0 28,5 29, ,0 * * RAV P 36,5 35,6 36,7 36, ,0 * * 800 RAV P 21,3 21,5 21,7 21, ,0 * * * * RAV P 29,3 29,6 29,5 30, ,0 * * * * RAV P 34,4 35,6 34,9 37, ,0 * * * * RAV P 42,3 43,8 42,8 44, ,0 * * 900 RAV P 10,5 10,3 10,5 10, ,0 * * * * RAV P 14,4 14,4 14,4 14, ,0 * * * * RAV P 18,2 17,7 17,0 16, ,5 * * * * RAV P 21,4 21,5 22,0 22, ,0 * * * * RAV P 27,7 28,0 28,1 28, ,0 * * * * 1000 RAV P 18,1 18,4 18,3 18, ,5 * * * * RAV P 21,1 21,0 21,8 21, ,0 * * * * RAV P 28,9 28,5 28,8 28, ,0 * * * * RAV P 35,0 35,3 35,2 35, ,0 * * * * RAV P 44,7 44,9 44,6 44, ,0 * * * * 1120 RAV P 21,8 22,1 21,9 22, ,0 * * * * RAV P 29,3 28,6 29,4 28, ,0 * * * * RAV P 35,6 34,5 35,9 34, ,0 * * * * RAV P 42,9 42,5 43,0 42, ,0 * * * * RAV P 54,1 54,5 52,5 53, ,0 * * * * 1250 RAV P 29,9 30,0 29,8 30, ,0 * * * * RAV P 35,2 35,4 35,4 35, ,0 * * * * RAV P 44,9 44,1 45,2 44, ,0 * * * * RAV P 54,1 52,7 54,2 53, ,0 ** * RAV P 74,6 74,8 74,9 75, ,0 * * * * RAV P 87,8 88,1 88,1 88, ,0 * * * * 1400 RAV P 54,1 54,3 54,8 55, ,0 * * * * RAV P 70,4 70,2 70,7 70, ,0 * * * * RAV P 89,0 87,2 89,7 87, ,0 * * * * RAV P 109,0 109,0 109,0 110, ,0 * * * * RAV P 125,0 126,0 126,0 127, ,0 * * * * Pokračuje KM

14 Pokračování tab. 8 Ventilátor APWR Příkon elektromotoru P k [kw] Elektromotor Velikost Označení Tlumič 1D Tlumič 2D Rám Výkon Výrobce P [kw] Hlavní Reverzní Hlavní Reverzní Siemens ABB Loher WEG 1500 RAV P 52,8 52,0 52,8 52, ,0 * * * * RAV P 72,8 73,2 73,3 73, ,0 * * * * RAV P 84,8 85,3 85,6 86, ,0 * * * * 1600 RAV P 52,7 51,5 53,0 51, ,0 * * * * RAV P 72,9 71,8 72,9 72, ,0 * * * * RAV P 88,5 88,8 88,4 88, ,0 * * * * RAV P 104,0 104,0 104,0 105, ,0 * * * * RAV P 123,0 124,0 124,0 126, ,0 * * * * Poznámky k tab. 8 a diagramům 1 a 2: Hodnoty tahu jsou vztaženy pro měrnou hmotnost vzdušiny ρ = 1,2 kg.m -3. V případě jiné požadované hodnoty měrné hmotnosti je nutné provést přepočet hodnot vzduchotechnických parametrů. V takových případech je nutné kontaktovat výrobce. * lze použít elektromotor daného výrobce se standardním rozměrem příruby. ** nutno objednat nestandardní rozměr připojovací příruby elektromotoru, zpravidla menší než je standardní. Výkonová oblast znázorněná v diagramech 1 a 2 platí pro hlavní směr proudění s tlumičem 1,6D. Vliv změny měrné hmotnosti na hodnotu požadovaného příkonu: Každý z uvedených elektromotorů v tab. 8 může být trvale používán při vyšších hodnotách požadovaného výkonu pro případ provozu při nižší teplotě dopravované vzdušiny. Procentuelní nárůst je uveden v tab. 9. Tab. 9 Teplota [ o C] Příkon ventilátoru [%] Reverzibilita ventilátorů APWR Reverzní chod těchto ventilátorů je zajišťován změnou smyslu otáčení (změnou polarity) elektromotoru. Hodnoty tahu uvedené v tab. 8 splňují 100% reverzibilitu ventilátorů. Hodnoty průtoku a tahu uvedené v tab. 8 platí pro hlavní směr proudění vzduchu, tj. elektromotor je ve směru proudění za oběžným kolem (viz. obr. 2). Akustické parametry ventilátorů APWR Hladiny akustického tlaku L pa a akustického výkonu L WA byly měřeny a zde jsou uváděny v tabulkách parametrů dle normy ČSN ISO Hladiny akustického tlaku L pa byly měřeny ve vzdálenosti 10 m v úhlu 45 od svislé osy ventilátoru. Akustické údaje jsou hodnoty změřené v uspořádání tlumič - ventilátor - tlumič bez ochranných mříží. Uvedené hodnoty hladin akustického výkonu a akustického tlaku jsou naměřené hladiny na straně výtlaku při proudění v hlavním směru. Hladiny akustického výkonu a akustického tlaku na straně sání ventilátoru jsou přibližně o 3 db nižší. Hladiny akustického výkonu a hladiny akustického tlaku v reverzním směru u ventilátorů APWR jsou oproti hladinám v hlavním směru o 1-1,5dB vyšší. Hladiny akustického výkonu a akustického tlaku v oktávových pásmech jsou pak k dispozici u výrobce. KM

15 Tab. 10 AKUSTICKÉ PARAMETRY VYBRANÝCH VENTILÁTORŮ APWR Ventilátor APWR Hladina akustického tlaku Hladina akustického výkonu L pa [db] L WA [db] Velikost Označení Tlumič 1D Tlumič 1,6D Tlumič 2D Tlumič 2D 500 RAV P 61,0 59,5 57,5 85,5 RAV P 63,0 61,5 59,5 87,5 RAV P 65,0 63,5 61,5 89,5 RAV P 66,0 64,5 62,5 90,5 560 RAV P 67,5 66,0 64,0 92,0 RAV P 69,0 67,5 65,5 93,5 RAV P 71,0 69,5 67,5 95,5 RAV P 72,5 71,0 69,0 97,0 630 RAV P 70,0 68,5 66,5 94,5 RAV P 72,0 70,5 68,5 96,5 RAV P 72,5 71,0 69,0 97,0 RAV P 73,5 72,0 70,0 98,0 710 RAV P 71,0 69,5 67,5 95,5 RAV P 71,5 70,0 68,0 96,0 RAV P 72,0 70,5 68,5 96,5 RAV P 73,5 72,0 70,0 98,0 800 RAV P 75,0 73,5 71,5 99,5 RAV P 75,5 74,0 72,0 100,0 RAV P 76,0 74,5 72,5 100,5 RAV P 76,5 75,0 73,0 101,0 900 RAV P 64,0 62,5 60,5 88,5 RAV P 66,5 65,0 63,0 90,0 RAV P 67,0 65,5 63,5 90,5 RAV P 68,5 67,0 65,0 93,0 RAV P 70,5 69,0 67,0 95, RAV P 68,0 66,5 64,5 92,5 RAV P 69,0 67,5 65,5 93,5 RAV P 71,5 69,0 67,0 95,0 RAV P 73,5 72,0 70,0 98,0 RAV P 74,5 73,0 71,0 99, RAV P 68,5 67,0 65,0 93,0 RAV P 70,5 69,0 67,0 95,0 RAV P 72,5 71,0 69,0 97,0 RAV P 73,5 72,0 70,0 98,0 RAV P 75,5 74,0 72,0 100, RAV P 70,5 69,0 67,0 95,0 RAV P 71,5 70,0 68,0 96,0 RAV P 73,0 71,5 69,5 97,5 RAV P 74,5 73,0 71,0 99,0 RAV P 76,0 74,5 72,5 100,5 RAV P 77,5 76,0 74,0 102, RAV P 74,0 72,5 70,5 98,5 RAV P 76,0 74,5 72,5 100,5 RAV P 78,0 76,5 74,5 102,5 RAV P 79,0 77,5 75,5 103,5 RAV P 80,5 79,0 77,0 105,0 Pokračuje KM

16 Pokračování tab. 10 Ventilátor APWR Hladina akustického tlaku Hladina akustického výkonu L pa [db] L WA [db] Velikost Označení Tlumič 1D Tlumič 1,6D Tlumič 2D Tlumič 2D 1500 RAV P 72,0 70,5 68,5 96,5 RAV P 74,5 73,0 71,0 99,0 RAV P 77,0 75,5 73,5 101, RAV P 72,5 71,0 69,0 97,0 RAV P 75,0 73,5 71,5 99,5 RAV P 76,0 74,5 72,5 100,5 RAV P 77,5 76,0 74,0 102,0 RAV P 79,0 77,5 75,5 103,5 Hlavní rozměry Rozměry ventilátorů jsou uvedeny na obr. 8 a 9 a v tab. 11, délky tlumičů v tab. 12. Obr. 8 Hlavní rozměry ventilátorů APWP a APWR velikostí 500 až 600 KM

17 Obr. 9 Hlavní rozměry ventilátorů APWP a APWR velikostí 710 až 1600 Tab. 11 HLAVNÍ ROZMĚRY VENTILÁTORŮ APWP A APWR Velikost Aerodynamické L A B C F NxG R S T V W ventilátoru schéma Tlumič Tlumič Tlumič D 1D 1,6D 2D 500 PAV xM RAV PAV RAV PAV xM RAV PAV RAV * RAV PAV RAV * RAV PAV xM RAV * RAV Pokračuje KM

18 Pokračování tab. 11 Velikost Aerodynamické L A B C F NxG R S T V W ventilátoru schéma Tlumič Tlumič Tlumič D 1D 1,6D 2D 1000 PAV xM RAV * RAV PAV xM RAV * RAV PAV RAV * RAV PAV xM RAV * RAV PAV xM RAV * RAV PAV xM RAV * RAV Tab. 12 DÉLKY TLUMIČŮ Velikost Délka tlumiče E / Vzdálenost pomocného zavěšení U ventilátoru D 1D 1,6D 2D /** 750/** 950/** /** 800/** 1050/** /** 950/** 1200/ /** 1120/** 1400/ /** 1250/** 1600/ /** 1400/** 1800/ /** 1600/ / /** 1790/ / /** 2000/ / /** 2240/ / /** 2400/ / /** 2500/ /3200 Poznámky k tab. 11 a 12: * v případě, že bude zavěšení ventilátoru přímo ke konstrukci stropu a současně bude užito pomocného zavěšení tlumiče hluku, bude se hodnota R (vzdálenost patky skříně od osy ventilátoru) rovnat hodnotě V (vzdálenost patky pomocného závěsu tlumiče hluku) ** tlumič je připevněn ke skříni ventilátoru pouze letmo přes přírubu, není použito pomocného závěsu Hmotnost V tab. 13 jsou uvedeny hodnoty hmotností pro varianty lopatkování s maximálním počtem rotorových lopatek. Pro konečné stanovení hmotnosti kompletního ventilátoru nutno kontaktovat výrobce. K ventilátoru bude připočtena hmotnost příslušného elektromotoru, kotevní konstrukce a případně dalšího požadovaného příslušenství. KM

19 Tab. 13 HMOTNOSTI VENTILÁTORŮ Velikost Aerodynamické Hmotnost ventilátoru D schéma Tlumič 1D Tlumič 1,6D Tlumič 2D 500 PAV1 130,- 144,- 153,- RAV ,- 146,- 155,- 560 PAV1 171,- 189,- 200,- RAV ,- 192,- 203,- 630 PAV1 230,- 252,- 267,- RAV ,- 256,- 271,- 710 PAV1 280,- 310,- 340,- RAV ,- 284,- 314,- RAV ,- 315,- 345,- 800 PAV1 360,- 398,- 438,- RAV ,- 364,- 404,- RAV ,- 405,- 445,- 900 PAV1 463,- 511,- 561,- RAV ,- 495,- 545,- RAV ,- 518,- 568, PAV1 553,- 633,- 687,- RAV ,- 591,- 645,- RAV ,- 642,- 696, PAV1 707,- 802,- 857,- RAV ,- 704,- 759,- RAV ,- 815,- 870, PAV1 958,- 1088,- 1178,- RAV ,- 965,- 1055,- RAV ,- 1107,- 1197, PAV1 1270,- 1435,- 1545,- RAV ,- 1280,- 1390,- RAV ,- 1460,- 1570, PAV1 1436,- 1626,- 1756,- RAV ,- 1487,- 1617,- RAV ,- 1655,- 1785, PAV1 1643,- 1858,- 2005,- RAV ,- 1676,- 1823,- RAV ,- 1891,- 2038,- ZVVZ MACHINERY, a.s. Tel: Sažinova 888 Fax: MILEVSKO KM

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KM 12 3336 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 7 Ventilátory radiální vysokotlaké RVM 1600 až 2500 jednostranně

Více

RoofJETT. PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1

RoofJETT. PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1 PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1 Typový klíč RoofJETT Kombinace jednotlivých pozic v typovém klíči jsou možné dle tabulek na str. 8-48. 2 PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 Obsah Typový klíč..................................................

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X A ZÁKLADNÍ INFORMACE... X Použití...X Provozní podmínky...x Materiály a konstrukce...x Rozměrová řada...x Značení...X Elektromotory a jejich ochrana...x TECHNICKÉ PARAMETRY... X, rozměry, hmotnosti...x

Více

Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině.

Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině. KATALOGOVÝ LIST KM 12 1317c PODAVAČE ŠNEKOVÉ Vydání: 8/00 PSC 315 Strana: 1 Stran: 6 Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině.

Více

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY S PŘÍMÝM POHONEM

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY S PŘÍMÝM POHONEM RDIÁLNÍ VENTILÁTORY S PŘÍMÝM POHONEM Technická dokumentace číslo : TD. platí od: / kontakt : LTEKO,spol. s r.o. Pod ihelnou Hostomice pod rdy zech Republic telefon: + ; + fax: + ; + email: odbyt@alteko.cz

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV 484

PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV 484 PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ Přestavitelná výusť VLD/VLV Typ VLD/VLV představuje výusť, která je díky realizovatelným různým obrazům proudění vystupujícího

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 T 2.2/6/TCH/1 Vířivé anemostaty Série VD Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení lineárních vířivých vyústí s pevnými lamelami (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

Vířivé anemostaty. doporučené použití v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m

Vířivé anemostaty. doporučené použití v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m 2/4/TCH/8 Vířivé anemostaty Série RFD doporučené použití v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail

Více

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 65/1-16 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 65/1-16 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití V Chotejně 1/1345 / Praha 1 42774776611 / 42 274 73 59 Datový list: Charakteristiky v 1 2 3 4 34 1 /min - 1 V 27 1 /min - V n= const 1 235 1 /min - 7 V 4 5 1 /min - 5 V 13 1 /min - 4 V 95 1 /min - 3 V

Více

Ventilátory pro vyšší teploty Multibox/T

Ventilátory pro vyšší teploty Multibox/T Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory Ventilátory pro vyšší teploty Multibox/T Jeden ventilátor mnoho alternativ! 2 Ventilátory

Více

SPECIFIKACE. Další upřesňující údaje (umístění, rázy či jiné negativní a nestandardní vlivy, požadavky na dokumentaci apod.):

SPECIFIKACE. Další upřesňující údaje (umístění, rázy či jiné negativní a nestandardní vlivy, požadavky na dokumentaci apod.): Česká republika Česká republika POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ pro kompenzátory kovové Jmenovitá světlost (DN): Max. provozní tlak (bar): Zkušební tlak (bar): Protékající medium: Maximální stavební délka (pokud je

Více

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití V Chotejně 1/1345 12 / Praha 1 42774776611 / 42 274 783 859 Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky 8 41 1 /min - 9 V 358 6 1 /min - 8 V 4 271 1 /min - 6 V 227 1 /min - 5 V 2 184 1 /min - 4 V

Více

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8 EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 a LUN 2132.03-8 Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 Označení dynamospouštěče SDS 08s/F pro objednání: Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 1. Dynamospouštěč LUN 2132.02-8,

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: +421557895701 Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 40-60 F. Výrobní č. Pozice Počet Popis 1 MAGNA3 - F Výrobní č.: 97924267 Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku MAGNA3 více než čerpadlo. Se svou bezkonkurenční účinností, obsáhlým výrobním programem, zabudovanými

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem.

SOFTFLO S55. Softflo S55 určen k větrání nebo chlazení velkých prostor pouze přiváděným vzduchem. Softlo technologie = dvakrát efektivnější dodávka přiváděného vzduchu Softlo technologie tichá a bez průvanu Zabírá dvakrát méně místa než běžné koncová zařízení Instalace na stěnu Softflo S55 určen k

Více

Stropní indukční vyústě

Stropní indukční vyústě T 2.4/6/CZ/4 Stropní indukční vyústě Typ DID-E Jednostranný výfuk vzduchu The art of handling air Chilled Beams No. 09.2.432 Popis Popis 2 Popis funkce 3 Provedení Rozměry 4 Instalace 5 Montáž 6 Definice

Více

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

QHD2 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ

Více

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403.

Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny I podle KM 12 0403. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0773d KONTROLNÍ OTVORY Vydání: 8/07 Strana: 1 Stran: 2 Tento podklad určuje hlavní rozměry, provedení a hmotnosti kontrolních otvorů, které se umisťují do čtyřhranného potrubí skupiny

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

Když je potřebná robustnost a výkonnost ale vždy i dynamičnost a modernost

Když je potřebná robustnost a výkonnost ale vždy i dynamičnost a modernost Když je potřebná robustnost a výkonnost ale vždy i dynamičnost a modernost Nízkonapěťové asynchronní motory s rotorem nakrátko řady 1LE1 Uvážlivá volba pro náročné provozy i pro aplikace všeobecného použití

Více

Zpětné klapky s dvojitým diskem. Těleso z uhlíkové oceli a z nerez oceli Velikosti 50 až 300 mm (2 až 12") PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300

Zpětné klapky s dvojitým diskem. Těleso z uhlíkové oceli a z nerez oceli Velikosti 50 až 300 mm (2 až 12) PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300 Katalogový list 8485.1/3--64 Zpětné klapky MODEL 2000 Zpětné klapky s dvojitým diskem Těleso z uhlíkové oceli a z i i 50 až 300 mm (2 až 12") PN 20/třída 150 a PN 50/třída 300 Použití Průmyslové procesy,

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

Mats Sándor Technical Director. Návody na montáž, obsluhu a údržbu. Prohlášení o shodě

Mats Sándor Technical Director. Návody na montáž, obsluhu a údržbu. Prohlášení o shodě VZT JEDNOTKY NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU Prohlášení o shodě Výrobce Systemair AB Industrivägen 3 SE-73930 Skinnskatteberg SWEDEN Office: +46 222 4 00 Fax: +46 222 4 99 www.systemair.com Výrobce

Více

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03

32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 426 2.98 12.03 SIGMA PUMPY HRANICE ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ, ČLÁNKOVÁ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 32 CVX SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 0642/261 111, fax: 0642/202 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L UPEVŇOVACÍ MATERIÁL 2 UPEVŇOVACÍ MATERIÁL Upevňovací materiál Hmoždinky HM... -3 Hmoždinky HM PE... -3 Hmoždinky HL... -3 Hmoždinky HS... - Hmoždinky HN... - Příchytky distanční... - Příchytky řadové...

Více

DOPORUČENÍ PRO TUHOST ZÁKLADOVÉHO RÁMU SOUSTROJÍ A CHVĚNÍ ELEKTROMOTORU

DOPORUČENÍ PRO TUHOST ZÁKLADOVÉHO RÁMU SOUSTROJÍ A CHVĚNÍ ELEKTROMOTORU Anotace DOPORUČENÍ PRO TUHOST ZÁKLADOVÉHO RÁMU SOUSTROJÍ A CHVĚNÍ ELEKTROMOTORU Ing. Mečislav HUDECZEK, Ph.D. Ing. Jaroslav BRYCHCY HUDECZEK SERVICE, s. r. o., Albrechtice V této práci je řešena problematika

Více

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA

SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA SPIRÁLNÍ ČERPADLA SUPERNOVA KONSTRUKCE Horizontální odstředivá jednostupňová spirální čerpadla na ložiskové konzole s axiálním vstupem a radiálním výstupem, s připojovacími rozměry dle DIN 24255 / EN 733,

Více

Stříška 100 KM 0049/98. Stříška 100 KM 0049/98 - s přírubou. Stříška 100 KM 0049/98 - bez ochranného pletiva

Stříška 100 KM 0049/98. Stříška 100 KM 0049/98 - s přírubou. Stříška 100 KM 0049/98 - bez ochranného pletiva KATALOGOVÝ LIST KM 0049/98b PROTIDEŠŤOVÉ STŘÍŠKY Vydání: 8/07 S OCHRANNÝM PLETIVEM Strana: 1 Stran: 2 Protidešťové stříšky s ochranným pozinkovaným pletivem (dále jen stříšky) se používají pro přívod i

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L UPEVŇOVACÍ MATERIÁL Hmoždinky HM... 101 Hmoždinky HM PE... 101 Hmoždinky HL... 101 Hmoždinky HS... 102 Hmoždinky HN... 102 Příchytky Distanční... 102 Řadové... 102 Oboustranné... 103 Jednostranné... 103

Více

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení Technická informace č. /08 Promat s.r.o. V. P. Čkalova /84 00 Praha 6 Bubeneč tel.: +4 4 30 8 +4 33 334 806 fax: +4 33 333 6 promat@promatpraha.cz Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé

Více

typ: FB2 Diagram tlaku a teploty www.fluidtechnik.eu Průmyslové armatury kulové kohouty Kulový kohout kompaktní DN150 200, PN10 40, ANSI150 300

typ: FB2 Diagram tlaku a teploty www.fluidtechnik.eu Průmyslové armatury kulové kohouty Kulový kohout kompaktní DN150 200, PN10 40, ANSI150 300 Vlastnosti a použití: Pro vodu, páru, tlakový vzduch, vakuum a další plynná a kapalná média s přihlédnutím na odolnost použitých materiálů. Díky konstrukčnímu provedení lze použít i na agresivní plynné

Více

Decentrální větrání školních budov

Decentrální větrání školních budov Decentrální větrání školních budov O společnosti 1919: Dr. Albert Klein, spolupracovník Dr. W. Carriera, USA první patent na technologii indukce 1924: Založení LTG 1. evropská společnost specializující

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Kolektor: SK 218 Objednatel:

Více

AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODSÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) S MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU

AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODSÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) S MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU AXIÁLNÍ PŘÍVODNÍ / ODÁVACÍ VENTILÁTORY VARIO (V) MANUÁLNÍ NEBO AUTOMATICKOU MŘÍŽKOU www.klimavex.cz Přívodné/odsávací ventilátory vhodné pro byty, obchody, kavárny, sportovní střediska, tělocvičny, restaurace,

Více

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products

SED2. Frekvenční měniče. Siemens Building Technologies HVAC Products 5 192 Frekvenční měniče SED2 Frekvenční měniče pro regulaci otáček třífázových motorů na střídavý pro pohon ventilátorů a čerpadel. Rozsah: 0.37 kw až 90 kw ve verzi IP20/21, 1.1 kw až 90 kw ve verzi IP54.

Více

Č SN EN ISO 9001:2001

Č SN EN ISO 9001:2001 ČSN EN ISO 9001:2001 Charakteristika společnosti NOVING byl založen na půdě zaniklého Výzkumu ocelových konstrukcí VÍTKOVIC v roce 1990 a navázal na tradici uvedeného ústavu a mostárny Frýdek-Místek. NOVING

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem

SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Měřící Energetické Aparáty SMART transformátor proudu PTD s děleným jádrem 1/ Účel a použití

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

ZVVZ-Enven Engineering

ZVVZ-Enven Engineering ZVVZ-Enven Engineering, a.s., člen ZVVZ Group, je nositelem know-how a pokračovatelem tradičního dodavatele ZVVZ a.s. všech vzduchotechnických zařízení a jeho systémů pro jaderné elektrárny se všemi potřebnými

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L

U P E V Ň O VA C Í M AT E R I Á L 4 pevňovací materiál Hmoždinky... 4-3 říchytky... 4-5 Závěs pro vodiče... 4-6 Stahovací pásky... 4-8 říchytky stahovacích pásek... 4-9 šechny příchytky, závěsy pro vodiče a stahovací pásky se shodují s

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ Montážní návod NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ OBSAH 1 ZÁKLADNÍ POJMY... 2 2 ULOŽENÍ A PŘIPEVNĚNÍ ROŠTŮ... 3 2.1 ULOŽENÍ... 3 2.2 DOPORUČENÉ ULOŽENÍ ROŠTŮ NA PODPORÁCH MONTÁŽNÍ MEZERY... 3 2.3 PŘIPEVNĚNÍ

Více

FLUIDNÍ DOPRAVNÍK FD RK 12 1533

FLUIDNÍ DOPRAVNÍK FD RK 12 1533 Technické podmínky 1 RK 12 1533 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO FLUIDNÍ DOPRAVNÍK FD RK 12 1533 LEGENDA: 1. Vstupní komora 2. Trouba 3. Provzdušňovací skříň 4. Přípojka provzdušňovacího vzduchu 5. Výstupní

Více

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan.

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan. CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) V1.1 2013/2014 www.zubadan.cz 1/9 Tepelná čerpadla Power Inverter Splitové provedení Jmenovitý

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 V Praze dne 31. března 214 k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka a montáž laboratorního nábytku a vybavení k akci Rekonstrukce laboratoře pro organickou

Více

Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.

Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen. autorizace Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.cz Zodpovědný projektant Ing. Petr Boháč Projektant PBŘ Taťána

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Datum: 1.2.2010 Autor: Ing. Vladimír Valenta Recenzent: Doc. Ing. Karel Papež, CSc. U plynových spotřebičů, což jsou většinou teplovodní kotle a

Více

Větrání průmyslových, komerčních a občanských staveb. Větrání provozů se specifickými požadavky

Větrání průmyslových, komerčních a občanských staveb. Větrání provozů se specifickými požadavky portfolio co děláme Větrání průmyslových, komerčních a občanských staveb Větrání provozů se specifickými požadavky ATEX (nevýbušnost) Seizmická odolnost Čistitelnost a mikrobiální nezávadnost Odolnost

Více

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Kabelové lávky z hliníkové slitiny Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Obsah: stránka Použití...3 Grafy zatížení...4 Dovolené zatížení...5 Hodnoty průhybu... 6 7 Kabelová

Více

Pozice Počet Popis Cena položky

Pozice Počet Popis Cena položky Pozice Počet Popis Cena položky UP 54 B 8 Výrobní č.: 96433883 Čerpadlo je vybaveno sférickým motorem. Ve srovnání s konenčními motory je sférický motor založen na principu permanentního magnetu. Na vyžádání

Více

Ceník/Cenník 2015/2016. Komínové ventilátory, regulace a příslušenství. Platnost od 1.8.2015. Ceny bez DPH

Ceník/Cenník 2015/2016. Komínové ventilátory, regulace a příslušenství. Platnost od 1.8.2015. Ceny bez DPH Ceník/Cenník 2015/2016 Komínové ventilátory, regulace a příslušenství Platnost od 1.8.2015 Ceny bez DPH EBC20 EXHAUSTO Alarm OK Reset Zajistěte si správný komínový tah Exodraft má vedoucí postavení na

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, 276 01 Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_H.3.18 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566,

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA

TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA TEPELNÉ ČERPADLO THERMA V VZDUCH / VODA Řešení pro nový dům i rekonstrukci Výrobky řady THERMA V byly navrženy s ohledem na potřeby při rekonstrukcích (zrušení nebo výměna kotle) i výstavbách nových domů.

Více

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv

Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv ČEZ Distribuce, E.ON ČR, E.ON Distribuce Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kv PNE 34 8250 1. vydání Odsouhlasení normy

Více

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93 0-05.5 04..CZ Regulační ventil najížděcí G 9 -- Výpočet součinitele Kv Praktický výpočet se provádí s přihlédnutím ke stavu regulačního okruhu a pracovních podmínek látky podle vzorců níže uvedených. Regulační

Více

LBC 3482/00 Tlakový reproduktor

LBC 3482/00 Tlakový reproduktor Konferenční systémy LBC 3482/ Tlakový reprodktor LBC 3482/ Tlakový reprodktor www.boschsecrity.cz Vysoce výkonný zvkový měnič Vynikající reprodkce řeči Přizpůsobení pro vnitřní montáž přídavné desky dohled

Více

Pístové kompresory Řada EUROCOMP Dodávané množství 112 až 1050 l/min tlak 10 a 15 bar. www.kaeser.com

Pístové kompresory Řada EUROCOMP Dodávané množství 112 až 1050 l/min tlak 10 a 15 bar. www.kaeser.com Pístové kompresory Řada EUROCOMP Dodávané množství 112 až 15 tlak 1 a 15 bar www.kaeser.com Co očekáváte od svého dílenského kompresoru? Kvalita a hospodárnost řemeslné práce silně závisí na jakosti použitých

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ

Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: SILNIČNÍ VOZIDLA DRUHÝ NĚMEC V. 25.6.2012 Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ Rámy automobilů Rám je základní nosnou částí vozidla. S podvěsy, řízením a příslušenstvím

Více

CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným. ELESA Original design

CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným. ELESA Original design CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným ELESA Original design Technické informace Materiál - Těleso pantu: SUPER-technopolymer, samozhášivý, s vysokou tvrdostí, černá barva. Odolnost proti

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

Čisté prostory. Projekční data. Čisté prostory Okna 01/2004 (CZ) 01/2004 (CZ)

Čisté prostory. Projekční data. Čisté prostory Okna 01/2004 (CZ) 01/2004 (CZ) Čisté prostory Projekční data 01/2004 (CZ) Okna 1 Řez čistým prostorem Legenda: 1- Okno 2 Úvod LVZ, a.s. vyrábí a dodává stěnové panely a stropy pro čisté prostory. Tento projekční podklad slouží pro projekci

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle CHAFFOTEAUX plynové kotle TALIA / TALIA SYSTEM SERELIA NIAGARA C plynové kondenzační kotle TALIA GREEN / TALIA GREEN SYSTÉM TALIA GREEN HP SERELIA GREEN NIAGARA C GREEN

Více

MZK Chomutov s.r.o. Výrobní kapacity Působíme v zastřešených výrobních prostorech o rozloze 2500 m 2 vybavenými mostovými jeřáby.

MZK Chomutov s.r.o. Výrobní kapacity Působíme v zastřešených výrobních prostorech o rozloze 2500 m 2 vybavenými mostovými jeřáby. MZK Chomutov s.r.o. O společnosti Jsme flexibilní a stále se rozvíjející firma působící už od konce 90. let 20. století v oblasti strojírenství, zámečnictví a stavebnictví. V současnosti zaměstnáváme okolo

Více

REVA s.r.o. Katalog 2010-2011. REVA V Chotejně 3, 102 00 Praha 10. E-mail: info@revatech.cz, revatech@revatech.cz, revatech@atlas.

REVA s.r.o. Katalog 2010-2011. REVA V Chotejně 3, 102 00 Praha 10. E-mail: info@revatech.cz, revatech@revatech.cz, revatech@atlas. Katalog 2010-2011 v0, leden 2010 REVA REVA s.r.o. V Chotejně 3, 102 00 Praha 10 : (+420) 272 705 263 fax: (+420) 272 705 263 : (+420) 602 834 227 E-mail: info@revatech.cz, revatech@revatech.cz, revatech@atlas.cz

Více

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Horní Domaslavice : Parcela č. 273, k.ú. horní Domaslavice : Dokumentace pro stavební povolení (tendr) Akce: GENERÁLNÍ OPRAVA STŘECHY NA OBECNÍM DOMĚ č.p.

Více

Příloha č. 3 Technická specifikace

Příloha č. 3 Technická specifikace Příloha č. 3 Technická specifikace PŘÍSTROJ Dva creepové stroje pro měření, jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí teplot od +150 do +1200 C a jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí

Více

Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé

Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé Příslušenství k tepelným čerpadlům NeoRé Čidlo venkovní teploty Tyto odporové snímače teploty jsou určeny pro kontaktní měření teploty plynných látek ve venkovních nebo průmyslových prostorech. Plastová

Více

TD 23.5 SRPEN 2012 SAMBA. sestavné klimatizační jednotky. vzduchotechnika

TD 23.5 SRPEN 2012 SAMBA. sestavné klimatizační jednotky. vzduchotechnika TD 23.5 SRPEN 2012 2012 sestavné klimatizační jednotky vzduchotechnika ZAVĚŠENÍ detail závěsu pro zavěšování a spojování komor ELIMINÁTOR eliminátor pro zachycení vodních kapek u chladících komor PRUŽNÉ...

Více

Ecophon Focus Fixiform E

Ecophon Focus Fixiform E Ecophon Focus Fixiform E Systém Ecophon Focus Fixiform E se použáví k vytvoření zřetelného přechodu mezi různými úrovněmi stropu. Je instalován buď z důvodů inženýrských sítí a jiných provozních instalací

Více

Zařízení vzduchotechniky

Zařízení vzduchotechniky Akce: Investor: Obec Kobylnice Stupeň: DUR + DSP Zařízení vzduchotechniky F 1. 4. 1 Technická zpráva Hlavní projektant: Ing. Kolajová Vypracoval: Ing. Truncová Datum: 2/2012 Číslo paré: - 1 - OBSAH 1.0

Více

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006 TZÚS, s.p., pobočka Praha 1/ Mechanické zkoušky 2/ Klimatické zkoušky 3/ Tepelně technické zkoušky 1/ Mechanické zkoušky odolnost proti svislému zatížení deformace křídla při zatížení svislou silou v otevřené

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 6/4, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-0 č. dokumentace: 0 0 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do

Více