KATALOGOVÝ LIST AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ VENTILÁTORY APW PRO PODÉLNÉ VĚTRÁNÍ TUNELŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOGOVÝ LIST AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ VENTILÁTORY APW PRO PODÉLNÉ VĚTRÁNÍ TUNELŮ"

Transkript

1 KATALOGOVÝ LIST AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ VENTILÁTORY APW PRO PODÉLNÉ VĚTRÁNÍ TUNELŮ KM Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 19 Axiální přetlakové ventilátory APW pro podélné větrání tunelů (dále jen ventilátory) jsou určeny pro větrání silničních a železničních tunelů, pro které byly vzduchotechnicky navrženy. Použití v ostatních provozech je možné při splnění prostředí a vhodnosti parametrů. Toto použití je nutné předem projednat s výrobcem ventilátoru. Názvosloví 1. Oběžné kolo 5. Ochranná mříž 2. Rozváděcí skříň 6. Bezpečnostní lana 3. Tlumič hluku s rozváděcími lopatkami 7. Tlumiče vibrací 4. Tlumič hluku 8. Závěsný rám Obr. 1 Hlavní části ventilátorů (kreslen jednosměrný ventilátor) ZVVZ MACHINERY, a.s. Tel: Sažinova 888 Fax: MILEVSKO

2 Popis Ventilátory se řadí do dvou hlavních kategorií: - APWP - jednosměrné - APWR - obousměrné (reverzní) APWP - jednosměrné APWR - obousměrné (reverzní) Obr. 2 Varianty ventilátorů Ventilátory jsou řešeny jako horizontální s ukotvením ke konstrukci stropu tunelu. Ve specifických případech mohou být ukotveny ke stěně tunelu. Případná regulace výkonu ventilátoru je prováděna natáčením lopatek oběžného kola za klidu. Pro tento úkon je nutná demontáž celého ventilátoru ze stopu tunelu a následná demontáž jednoho z tlumičů hluku. Dalším způsobem regulace vzduchotechnických parametrů je, v případě užití frekvenčního měniče, regulace plynulou změnou otáček oběžného kola ventilátoru. Oběžné kolo Základními díly oběžného kola je nosný náboj a oběžné lopatky (6, 9 nebo 12 ks - viz tab. 2). Náboj oběžného kola je vyroben z tvárné litiny, otvory pro uchycení lopatek jsou strojně obrobeny. Lopatky oběžného kola jsou vyrobeny ze slitiny hliníku. Lopatky oběžného kola jsou k náboji připevněny dvojím způsobem - viz tab. 1. Materiály lopatek jsou navrženy pro prostředí silničních tunelů se zvýšeným obsahem CO 2 a NO x. Oběžné kolo je nasazeno přímo na čepu elektromotoru. KM

3 Skříň ventilátoru Skříň ventilátoru je vyrobena z konstrukční uhlíkové oceli jako svařenec. Součástí skříně jsou přivařené patky sloužící pro ukotvení ventilátoru k závěsnému rámu nebo přímo ke stropu tunelu. Skříň je standardně žárově zinkována, dle požadavku zákazníka v objednávce lze skříň vyrobit z nerezavějící oceli. Elektromotor Podle požadavků zákazníka jsou elektromotory vyrobeny tak, aby byly schopny pracovat v případě požáru po dobu požadovanou bezpečnostními předpisy provozovatele. Elektromotor je pevně přišroubován pomocí vlastní příruby k jádru skříně ventilátoru - toto konstrukční provedení uchycení elektromotoru dovoluje k těmto ventilátorům používat elektromotory od různých dodavatelů stejné konstrukční řady: ABB, Loher, Siemens. Krytí elektromotorů je standardně IP55, na vyžádání IP65. Součástí elektromotoru je separátní svorkovnice, standardně je umístěna na vnějším plášti skříně ventilátoru (elektromotor může být dodán bez svorkovnice - v tomto případě je pak nutné uvést požadovanou délku kabelů od pláště skříně ventilátoru). Ložiska a vinutí elektromotorů mohou být kontrolována termistory - v případě požáru je nutné tyto termistory deaktivovat. Tlumiče hluku Standardní délky tlumičů jsou násobky jmenovitého průměru ventilátoru 1xD; 1,6xD nebo 2xD (dle potřeby je možno vyrobit tlumiče jiné délky v rozmezí 1xD až 2xD). Uspořádání hlavních dílů tlumičů se liší pro malé velikosti od D = 500 do D = 630, větší velikosti mají pak rozdílné uspořádaní - viz. obr. 8 a 9. Tlumiče jsou přišroubovány na obě strany skříně ventilátoru. Při určité délce tlumičů - dle tab jsou tlumiče vybaveny pomocným zavěšením v místě hrdla. Vnitřní plášť tlumičů je standardně vyroben z děrovaného pozinkovaného plechu, dle požadavku zákazníka v objednávce je možno dodat tlumič s děrovaným plechem z nerezavějící oceli. Vnější plášť tlumičů je standardně vyroben z pozinkovaného plechu. Prostor mezi děrovaným plechem a pláštěm je vyplněn hlukovou izolací z minerálních vláken, mezi děrovaným plechem a izolací je přilepena tenká textilie ze skelných vláken. Součástí tlumičů jsou aerodynamická hrdla. Podle požadavku zákazníka v objednávce je možno vyrobit celý tlumič z nerezavějící oceli. Ochranné mříže Ochranné mříže jsou pevně připevněny ve vstupní části tlumiče k vstupnímu hrdlu. Použití ochranných mříží snižuje tah a významně zvyšuje hodnoty hladin akustického výkonu - při jejich případném použití je zapotřebí kontaktovat výrobce ventilátorů. Výrobce standardně nedodává tyto ventilátory s ochrannými mřížemi. Bezpečnostní lana Při náhodném uvolnění kotevních šroubů zabrání bezpečnostní lana pádu ventilátoru na vozovku. Výrobce standardně dodává tyto ventilátory s bezpečnostními lany. Pružné uložení Podle požadavku zákazníka muže být uložení ventilátorů řešeno jako pružné dle obr. 3, namísto standardně používaného pevného uložení. V případě použití pružného uložení v kombinaci s regulací plynulou změnou otáček je nutno konzultovat tuto skutečnost s výrobcem ventilátorů - soustavu je zapotřebí naladit s dostatečným frekvenčním odstupem od vlastních rezonančních frekvencí stroje KM

4 Závěsná kotevní konstrukce Závěsná kotevní konstrukce není standardně součástí ventilátoru. Za základní tvar je považován rám dle obr. 4. Tvar a rozměry jsou přizpůsobovány požadavkům zákazníka (tunelový profil, průjezdová výška, atd.) - příkladně jako na obr. 5. Součástí kotevní konstrukce jsou kotvící hmoždinky. Závěsná kotevní konstrukce je standardně žárově zinkována, podle požadavku zákazníka v objednávce lze tuto konstrukci vyrobit z nerezavějící oceli. Tab. 1 ZPŮSOB UCHYCENÍ LOPATEK OBĚŽNÉHO KOLA Velikost ventilátoru D Aerodynamické schéma PAV1 RAV045 RAV Způsob uchycení lopatky oběžného kola Uchycení lopatky přes podložku a jedním centrálním šroubem Uchycení lopatky přes přírubu a čtyřmi šrouby Obr. 3 Pružné uložení KM

5 Obr. 4 Základní varianty závěsné konstrukce Obr. 5 Příklady možných variant závěsné konstrukce Geometrické řady ventilátorů Pro dosažení co nejširšího pásma vzduchotechnických parametrů, a to současně i při zajištění vysoké účinnosti, jsou ventilátory navrženy v kombinaci následujících hledisek: - aerodynamické schéma (profil lopatkování + nábojový poměr) - počet lopatek rotorové řady, případně statorové řady - otáčky elektromotoru, resp. počet pólů elektromotoru Tab. 2 uvádí možné kombinace schválené řady ventilátorů. V případě jednosměrného provedení je schéma PAV1 považováno za výchozí, nicméně lze na základě požadavku zákazníka využít jiného výhodnějšího aerodynamického schématu ventilátorů. V případě otáček elektromotoru je v tabulce uvedena pouze již maximální hodnota KM

6 Tab. 2 GEOMETRICKÉ ŘADY VENTILÁTORŮ Typ ventilátoru APWP APWR Maximální otáčky Aerodynamické schéma PAV1 RAV045 RAV056 oběžného kola Počet lopatek oběžného kola [min -1 ] Velikost ventilátoru 500 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 989 Pracovní podmínky Ventilátory jsou určeny pro dopravu vzdušin bez abrazivních příměsí při teplotě okolí od -20 C do +40 C a relativní vlhkosti vzduchu do 95 %. Ventilátory mohou být umístěny jen v prostředí bez nebezpečí výbuchu. Certifikát teplotní odolnosti Bezpečnostní podmínky pro provoz silničních nebo železničních tunelů dle vydané evropské direktivy 2004/54/EC ukládá výrobci ventilátorů zajistit provozuschopnost ventilátoru při zvýšeném teplotním zatížení, vyvolaným požárem v tunelu. Současně se ukládá povinnost výrobci tuto schopnost ventilátoru doložit certifikátem teplotní odolnosti. Teplotní odolnost ventilátorů byla odzkoušena dle ČSN EN autorizovanou zkušební laboratoří Pavus, a.s. a byl jim udělen příslušný certifikát pro teplotní odolnost F400. Při použití konstrukčního řešení ventilátoru certifikované teplotní odolnosti F400 a současného použití poháněcího elektromotoru spadající do nižší kategorie teplotní odolnosti než-li je kategorie F400 lze toto soustrojí ventilátoru označit a dodávat pro kategorii teplotní odolnosti odpovídající poháněcímu elektromotoru. Ventilátory lze na základě předchozího dodávat s jednou z následujících podmínek teplotní odolnosti dle klasifikace v tab. 3. Tab. 3 KATEGORIE TEPLOTNÍ ODOLNOSTI Třída teplotní odolnosti Teplota [ o C] Funkční doba [min] F 300 dle ČSN EN Minimálně 60 F 400 dle ČSN EN Minimálně o C/120 min 250 Minimálně 120 KM

7 Označování Příklad označení jednosměrného axiálního přetlakového ventilátoru APWP velikosti 800: - s aerodynamickým schématem PAV1 - se jmenovitými otáčkami 2900 min -1 - s délkou tlumičů hluku rovnající se 1,6 násobku velikosti ventilátoru - s teplotní třídou odolnosti F 400 dle ČSN EN vyroben z nerezavějící oceli - s pevným uložením - bez ochranných mříží Ventilátor APWP PAV P / 1,6D KM Název Typ Velikost Aerodynamické schéma Počet lopatek Úhel nastavení Počet pólů elektromotoru (otáčky) Délka tlumiče Číslo podkladu Teplotní odolnost (tab. 4) Povrchová ochrana (tab. 5) Uložení (tab.6) Ochranné mříže (tab. 7) Příklad označení obousměrného axiálního přetlakového ventilátoru APWR velikosti 1400: - s aerodynamickým schématem RAV045 - se jmenovitými otáčkami 1475 min -1 - s délkou tlumičů hluku rovnající se 1 násobku velikosti ventilátoru - s teplotní odolností splňující požadavek na provoz ventilátoru při 250 o C po dobu 120 minut - vyroben z konstrukční uhlíkové oceli s povrchovou ochrannou - s pružným uložením - s ochrannými mřížemi Ventilátor APWR RAV P / 1D KM Název Typ Velikost Aerodynamické schéma Počet lopatek Úhel nastavení Počet pólů elektromotoru (otáčky) Délka tlumiče Číslo podkladu Teplotní odolnost (tab. 4) Povrchová ochrana (tab. 5) Uložení (tab.6) Ochranné mříže (tab. 7) KM

8 Tab. 4 TEPLOTNÍ ODOLNOST První doplňková číslice.1xxx.2xxx.3xxx Třída teplotní odolnosti F 300 (300 o C/60 min) F 400 (400 o C/120 min) 250 o C/120 min Tab. 5 POVRCHOVÁ OCHRANA Druhá doplňková číslice Povrchová úprava.x1xx Galvanické pozinkování 120µm.x2xx Galvanické pozinkování 120µm + epoxidový nátěr.x3xx Nátěr dle specifikace zákazníka.x4xx Antikorové provedení Třetí doplňková číslice.xx0x.xx1x Tab. 6 ZPŮSOB ULOŽENÍ Uložení Pevné Pružné - silentbloky (neodolá teplotě) Tab. 7 OCHRANNÉ MŘÍŽE Čtvrtá doplňková číslice.xxx0.xxx1 Ochranné mříže Bez ochranných mříží S ochrannými mřížemi Technické náležitosti poptávky Technické náležitosti poptávky pro ventilátor: a) v případě, že ventilátorové parametry vyhovují přímo některému z uvedených ventilátorů v kapitole 3: - název a velikost + další jednoznačná označení dle předchozích příkladů - počet kusů - požadovaný tah ventilátoru T (N) - teplota prostředí, případně měrná hmotnost dopravované vzdušiny - požadavek na hluk - případně další jiné požadavky b) v případě, že zákazník nemá jasnou představu o velikosti ventilátoru a případně požaduje několik alternativních řešení: - předpokládaná velikost ventilátoru - počet kusů - požadovaný tah ventilátoru T (N) - teplota prostředí, případně měrná hmotnost dopravované vzdušiny - požadavek na teplotní odolnost - požadavek na hluk - způsob povrchové ochrany - způsob uložení - použití ochranných mříží KM

9 Technické náležitosti poptávky pro elektromotor ventilátoru: - způsob provozu resp. rozběhu (napřímo D; napřímo Y/D; frekvenční měnič; soft starter) - umístění svorkovnice (standardně na plášti ventilátoru) - požadavek na přítomnost termistorů vinutí (souvisí s požadavky na kontrolu provozu ventilátoru) - požadavek na přítomnost teploměrů ložisek (souvisí s požadavky na kontrolu provozu ventilátoru) Technické náležitosti poptávky pro kotvení ventilátoru: - počet kusů - v případě zavěšení ventilátoru dle základního provedení (viz. obr. 5) uvést přesnou specifikaci vzdálenosti osy ventilátoru od stropu - v případě zavěšení ventilátoru odlišného od základního provedení (viz. obr. 5) poskytnout výkresovou dokumentaci řezu tunelu v místě umístění ventilátorů se zakreslením průjezdového profilu - požadovaná jakost materiálu rámu a způsob povrchové ochrany - požadavek na způsob kotvení rámu ke konstrukci tunelu (volba vhodné kotvy) Technické náležitosti poptávky pro požadavky kontroly provozu ventilátoru: - vyspecifikovat požadovanou metodu kontroly chodu ventilátoru a případně její rozsah (počet čidel a jejich umístění) Technické náležitosti objednávky Při objednání ventilátoru určitého provedení a velikosti se v objednávce uvede úplné označení ventilátoru a výkonové hodnoty, potřebné pro vyplnění údajového štítku. Štítky Na každém vyrobeném ventilátoru je umístěn vyplněný údajový štítek (obr. 6), štítek shody CE dle normy ČSN EN (obr. 7) a směrový štítek udávající směr otáčení oběžného kola pro hlavní směr proudění vzdušiny. Obr. 6 Údajový štítek Obr. 7 Štítek shody CE dle normy ČSN EN KM

10 Vzduchotechnické a akustické parametry Vzduchotechnické a akustické parametry jednosměrných ventilátorů APWP. V případě jednosměrného provedení je aerodynamické schéma PAV1 považováno z pohledu vzduchotechnických parametrů za výchozí, nicméně lze na základě požadavku zákazníka využít jiného výhodnějšího aerodynamického schématu ventilátorů. Stejným způsobem je přistoupeno i k akustickým parametrům. Veškeré požadavky na tento typ ventilátoru budou výrobcem poskytnuty na vyžádání. Vzduchotechnické a akustické parametry reverzních ventilátorů APWR. V následujících grafech a tabulkách je uveden výběr několika možných variant reverzních ventilátorů a lze je považovat za orientační. Také zde platí, že lze docílit vzduchotechnických parametrů ventilátoru na základě požadavku zákazníka - změnou počtu oběžných lopatek, změnou nastavení úhlu lopatek daného aerodynamického schématu. Stejným způsobem je nutné uvažovat i s akustickými parametry. Vzduchotechnické parametry ventilátorů APWR Diagram Výkonová oblast ventilátorů APWR Tah [N] Příkon elektromotoru [kw] KM

11 Diagram 2 Tah [N] Výkonová oblast ventilátorů APWR Příkon elektromotoru [kw] Tab. 8 PARAMETRY VYBRANÝCH VENTILÁTORŮ APWR Ventilátor APWR Tah ventilátoru T [N] Velikost Označení Tlumič 1D Tlumič 1,6D Tlumič 2D Hlavní Reverzní Hlavní Reverzní Hlavní Reverzní 500 RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P Pokračuje KM

12 Pokračování tab. 8 Ventilátor APWR Tah ventilátoru T [N] Velikost Označení Tlumič 1D Tlumič 1,6D Tlumič 2D Hlavní Reverzní Hlavní Reverzní Hlavní Reverzní 900 RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P Pokračuje KM

13 Pokračování tab. 8 Ventilátor APWR Příkon elektromotoru P k [kw] Elektromotor Velikost Označení Tlumič 1D Tlumič 2D Rám Výkon Výrobce P [kw] Hlavní Reverzní Hlavní Reverzní Siemens ABB Loher WEG 500 RAV P 2,8 2,8 2,8 2, ,0 * * * * RAV P 3,8 3,9 3,9 4, ,0 * * * * RAV P 5,2 5,3 5,3 5, ,5 * * * * RAV P 6,9 7,2 7,0 7, ,5 * * * * 560 RAV P 7,1 7,4 7,3 7, ,5 * * * * RAV P 10,4 10,6 10,5 10, ,0 * * * * RAV P 13,7 13,9 13,5 13, ,0 * * * * RAV P 17,6 17,8 17,8 18, ,5 * * * * 630 RAV P 10,4 10,7 10,6 11, ,0 * * * * RAV P 14,5 15,0 14,7 15, ,0 * * * * RAV P 18,1 16,9 18,3 17, ,5 * * * * RAV P 20,5 19,6 19,7 19, ,0 * * 710 RAV P 17,5 18,1 17,6 18, ,5 * * * * RAV P 20,4 21,3 20,6 21, ,0 * * * * RAV P 28,4 29,0 28,5 29, ,0 * * RAV P 36,5 35,6 36,7 36, ,0 * * 800 RAV P 21,3 21,5 21,7 21, ,0 * * * * RAV P 29,3 29,6 29,5 30, ,0 * * * * RAV P 34,4 35,6 34,9 37, ,0 * * * * RAV P 42,3 43,8 42,8 44, ,0 * * 900 RAV P 10,5 10,3 10,5 10, ,0 * * * * RAV P 14,4 14,4 14,4 14, ,0 * * * * RAV P 18,2 17,7 17,0 16, ,5 * * * * RAV P 21,4 21,5 22,0 22, ,0 * * * * RAV P 27,7 28,0 28,1 28, ,0 * * * * 1000 RAV P 18,1 18,4 18,3 18, ,5 * * * * RAV P 21,1 21,0 21,8 21, ,0 * * * * RAV P 28,9 28,5 28,8 28, ,0 * * * * RAV P 35,0 35,3 35,2 35, ,0 * * * * RAV P 44,7 44,9 44,6 44, ,0 * * * * 1120 RAV P 21,8 22,1 21,9 22, ,0 * * * * RAV P 29,3 28,6 29,4 28, ,0 * * * * RAV P 35,6 34,5 35,9 34, ,0 * * * * RAV P 42,9 42,5 43,0 42, ,0 * * * * RAV P 54,1 54,5 52,5 53, ,0 * * * * 1250 RAV P 29,9 30,0 29,8 30, ,0 * * * * RAV P 35,2 35,4 35,4 35, ,0 * * * * RAV P 44,9 44,1 45,2 44, ,0 * * * * RAV P 54,1 52,7 54,2 53, ,0 ** * RAV P 74,6 74,8 74,9 75, ,0 * * * * RAV P 87,8 88,1 88,1 88, ,0 * * * * 1400 RAV P 54,1 54,3 54,8 55, ,0 * * * * RAV P 70,4 70,2 70,7 70, ,0 * * * * RAV P 89,0 87,2 89,7 87, ,0 * * * * RAV P 109,0 109,0 109,0 110, ,0 * * * * RAV P 125,0 126,0 126,0 127, ,0 * * * * Pokračuje KM

14 Pokračování tab. 8 Ventilátor APWR Příkon elektromotoru P k [kw] Elektromotor Velikost Označení Tlumič 1D Tlumič 2D Rám Výkon Výrobce P [kw] Hlavní Reverzní Hlavní Reverzní Siemens ABB Loher WEG 1500 RAV P 52,8 52,0 52,8 52, ,0 * * * * RAV P 72,8 73,2 73,3 73, ,0 * * * * RAV P 84,8 85,3 85,6 86, ,0 * * * * 1600 RAV P 52,7 51,5 53,0 51, ,0 * * * * RAV P 72,9 71,8 72,9 72, ,0 * * * * RAV P 88,5 88,8 88,4 88, ,0 * * * * RAV P 104,0 104,0 104,0 105, ,0 * * * * RAV P 123,0 124,0 124,0 126, ,0 * * * * Poznámky k tab. 8 a diagramům 1 a 2: Hodnoty tahu jsou vztaženy pro měrnou hmotnost vzdušiny ρ = 1,2 kg.m -3. V případě jiné požadované hodnoty měrné hmotnosti je nutné provést přepočet hodnot vzduchotechnických parametrů. V takových případech je nutné kontaktovat výrobce. * lze použít elektromotor daného výrobce se standardním rozměrem příruby. ** nutno objednat nestandardní rozměr připojovací příruby elektromotoru, zpravidla menší než je standardní. Výkonová oblast znázorněná v diagramech 1 a 2 platí pro hlavní směr proudění s tlumičem 1,6D. Vliv změny měrné hmotnosti na hodnotu požadovaného příkonu: Každý z uvedených elektromotorů v tab. 8 může být trvale používán při vyšších hodnotách požadovaného výkonu pro případ provozu při nižší teplotě dopravované vzdušiny. Procentuelní nárůst je uveden v tab. 9. Tab. 9 Teplota [ o C] Příkon ventilátoru [%] Reverzibilita ventilátorů APWR Reverzní chod těchto ventilátorů je zajišťován změnou smyslu otáčení (změnou polarity) elektromotoru. Hodnoty tahu uvedené v tab. 8 splňují 100% reverzibilitu ventilátorů. Hodnoty průtoku a tahu uvedené v tab. 8 platí pro hlavní směr proudění vzduchu, tj. elektromotor je ve směru proudění za oběžným kolem (viz. obr. 2). Akustické parametry ventilátorů APWR Hladiny akustického tlaku L pa a akustického výkonu L WA byly měřeny a zde jsou uváděny v tabulkách parametrů dle normy ČSN ISO Hladiny akustického tlaku L pa byly měřeny ve vzdálenosti 10 m v úhlu 45 od svislé osy ventilátoru. Akustické údaje jsou hodnoty změřené v uspořádání tlumič - ventilátor - tlumič bez ochranných mříží. Uvedené hodnoty hladin akustického výkonu a akustického tlaku jsou naměřené hladiny na straně výtlaku při proudění v hlavním směru. Hladiny akustického výkonu a akustického tlaku na straně sání ventilátoru jsou přibližně o 3 db nižší. Hladiny akustického výkonu a hladiny akustického tlaku v reverzním směru u ventilátorů APWR jsou oproti hladinám v hlavním směru o 1-1,5dB vyšší. Hladiny akustického výkonu a akustického tlaku v oktávových pásmech jsou pak k dispozici u výrobce. KM

15 Tab. 10 AKUSTICKÉ PARAMETRY VYBRANÝCH VENTILÁTORŮ APWR Ventilátor APWR Hladina akustického tlaku Hladina akustického výkonu L pa [db] L WA [db] Velikost Označení Tlumič 1D Tlumič 1,6D Tlumič 2D Tlumič 2D 500 RAV P 61,0 59,5 57,5 85,5 RAV P 63,0 61,5 59,5 87,5 RAV P 65,0 63,5 61,5 89,5 RAV P 66,0 64,5 62,5 90,5 560 RAV P 67,5 66,0 64,0 92,0 RAV P 69,0 67,5 65,5 93,5 RAV P 71,0 69,5 67,5 95,5 RAV P 72,5 71,0 69,0 97,0 630 RAV P 70,0 68,5 66,5 94,5 RAV P 72,0 70,5 68,5 96,5 RAV P 72,5 71,0 69,0 97,0 RAV P 73,5 72,0 70,0 98,0 710 RAV P 71,0 69,5 67,5 95,5 RAV P 71,5 70,0 68,0 96,0 RAV P 72,0 70,5 68,5 96,5 RAV P 73,5 72,0 70,0 98,0 800 RAV P 75,0 73,5 71,5 99,5 RAV P 75,5 74,0 72,0 100,0 RAV P 76,0 74,5 72,5 100,5 RAV P 76,5 75,0 73,0 101,0 900 RAV P 64,0 62,5 60,5 88,5 RAV P 66,5 65,0 63,0 90,0 RAV P 67,0 65,5 63,5 90,5 RAV P 68,5 67,0 65,0 93,0 RAV P 70,5 69,0 67,0 95, RAV P 68,0 66,5 64,5 92,5 RAV P 69,0 67,5 65,5 93,5 RAV P 71,5 69,0 67,0 95,0 RAV P 73,5 72,0 70,0 98,0 RAV P 74,5 73,0 71,0 99, RAV P 68,5 67,0 65,0 93,0 RAV P 70,5 69,0 67,0 95,0 RAV P 72,5 71,0 69,0 97,0 RAV P 73,5 72,0 70,0 98,0 RAV P 75,5 74,0 72,0 100, RAV P 70,5 69,0 67,0 95,0 RAV P 71,5 70,0 68,0 96,0 RAV P 73,0 71,5 69,5 97,5 RAV P 74,5 73,0 71,0 99,0 RAV P 76,0 74,5 72,5 100,5 RAV P 77,5 76,0 74,0 102, RAV P 74,0 72,5 70,5 98,5 RAV P 76,0 74,5 72,5 100,5 RAV P 78,0 76,5 74,5 102,5 RAV P 79,0 77,5 75,5 103,5 RAV P 80,5 79,0 77,0 105,0 Pokračuje KM

16 Pokračování tab. 10 Ventilátor APWR Hladina akustického tlaku Hladina akustického výkonu L pa [db] L WA [db] Velikost Označení Tlumič 1D Tlumič 1,6D Tlumič 2D Tlumič 2D 1500 RAV P 72,0 70,5 68,5 96,5 RAV P 74,5 73,0 71,0 99,0 RAV P 77,0 75,5 73,5 101, RAV P 72,5 71,0 69,0 97,0 RAV P 75,0 73,5 71,5 99,5 RAV P 76,0 74,5 72,5 100,5 RAV P 77,5 76,0 74,0 102,0 RAV P 79,0 77,5 75,5 103,5 Hlavní rozměry Rozměry ventilátorů jsou uvedeny na obr. 8 a 9 a v tab. 11, délky tlumičů v tab. 12. Obr. 8 Hlavní rozměry ventilátorů APWP a APWR velikostí 500 až 600 KM

17 Obr. 9 Hlavní rozměry ventilátorů APWP a APWR velikostí 710 až 1600 Tab. 11 HLAVNÍ ROZMĚRY VENTILÁTORŮ APWP A APWR Velikost Aerodynamické L A B C F NxG R S T V W ventilátoru schéma Tlumič Tlumič Tlumič D 1D 1,6D 2D 500 PAV xM RAV PAV RAV PAV xM RAV PAV RAV * RAV PAV RAV * RAV PAV xM RAV * RAV Pokračuje KM

18 Pokračování tab. 11 Velikost Aerodynamické L A B C F NxG R S T V W ventilátoru schéma Tlumič Tlumič Tlumič D 1D 1,6D 2D 1000 PAV xM RAV * RAV PAV xM RAV * RAV PAV RAV * RAV PAV xM RAV * RAV PAV xM RAV * RAV PAV xM RAV * RAV Tab. 12 DÉLKY TLUMIČŮ Velikost Délka tlumiče E / Vzdálenost pomocného zavěšení U ventilátoru D 1D 1,6D 2D /** 750/** 950/** /** 800/** 1050/** /** 950/** 1200/ /** 1120/** 1400/ /** 1250/** 1600/ /** 1400/** 1800/ /** 1600/ / /** 1790/ / /** 2000/ / /** 2240/ / /** 2400/ / /** 2500/ /3200 Poznámky k tab. 11 a 12: * v případě, že bude zavěšení ventilátoru přímo ke konstrukci stropu a současně bude užito pomocného zavěšení tlumiče hluku, bude se hodnota R (vzdálenost patky skříně od osy ventilátoru) rovnat hodnotě V (vzdálenost patky pomocného závěsu tlumiče hluku) ** tlumič je připevněn ke skříni ventilátoru pouze letmo přes přírubu, není použito pomocného závěsu Hmotnost V tab. 13 jsou uvedeny hodnoty hmotností pro varianty lopatkování s maximálním počtem rotorových lopatek. Pro konečné stanovení hmotnosti kompletního ventilátoru nutno kontaktovat výrobce. K ventilátoru bude připočtena hmotnost příslušného elektromotoru, kotevní konstrukce a případně dalšího požadovaného příslušenství. KM

19 Tab. 13 HMOTNOSTI VENTILÁTORŮ Velikost Aerodynamické Hmotnost ventilátoru D schéma Tlumič 1D Tlumič 1,6D Tlumič 2D 500 PAV1 130,- 144,- 153,- RAV ,- 146,- 155,- 560 PAV1 171,- 189,- 200,- RAV ,- 192,- 203,- 630 PAV1 230,- 252,- 267,- RAV ,- 256,- 271,- 710 PAV1 280,- 310,- 340,- RAV ,- 284,- 314,- RAV ,- 315,- 345,- 800 PAV1 360,- 398,- 438,- RAV ,- 364,- 404,- RAV ,- 405,- 445,- 900 PAV1 463,- 511,- 561,- RAV ,- 495,- 545,- RAV ,- 518,- 568, PAV1 553,- 633,- 687,- RAV ,- 591,- 645,- RAV ,- 642,- 696, PAV1 707,- 802,- 857,- RAV ,- 704,- 759,- RAV ,- 815,- 870, PAV1 958,- 1088,- 1178,- RAV ,- 965,- 1055,- RAV ,- 1107,- 1197, PAV1 1270,- 1435,- 1545,- RAV ,- 1280,- 1390,- RAV ,- 1460,- 1570, PAV1 1436,- 1626,- 1756,- RAV ,- 1487,- 1617,- RAV ,- 1655,- 1785, PAV1 1643,- 1858,- 2005,- RAV ,- 1676,- 1823,- RAV ,- 1891,- 2038,- ZVVZ MACHINERY, a.s. Tel: Sažinova 888 Fax: MILEVSKO KM

Popis Geometrické řady ventilátorů

Popis Geometrické řady ventilátorů KATALOGOVÝ LIST AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ VENTILÁTORY APH PRO PŘÍČNÉ VĚTRÁNÍ TUNELŮ KM 12 2458 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 7 Axiální přetlakové ventilátory APH pro příčné větrání tunelů (dále jen ventilátory)

Více

KATALOGOVÝ LIST KM VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ Vydání: 12/10 RSM 1600 a 2000 Strana: 1 jednostranně sací Stran: 6

KATALOGOVÝ LIST KM VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ Vydání: 12/10 RSM 1600 a 2000 Strana: 1 jednostranně sací Stran: 6 KATALOGOVÝ LIST KM 12 3218 VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ Vydání: 12/10 RSM 1600 a 2000 Strana: 1 jednostranně sací Stran: 6 Ventilátory radiální středotlaké RSM 1600 a 2000 jednostranně sací (dále jen

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 2055/93 VENTILÁTOR AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÝ APL 6000 Vydání: 12/10 pro chladící věže Strana: 1 Stran: 6

KATALOGOVÝ LIST KM 2055/93 VENTILÁTOR AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÝ APL 6000 Vydání: 12/10 pro chladící věže Strana: 1 Stran: 6 KATALOGOVÝ LIST KM 2055/93 VENTILÁTOR AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÝ APL 6000 Vydání: 12/10 pro chladící věže Strana: 1 Stran: 6 Axiální přetlakový ventilátor APL 6000 pro chladící věže (dále jen ventilátor) se používá

Více

KATALOGOVÝ LIST. Tab. 1 PROVEDENÍ VENTILÁTORU První doplňková číslice

KATALOGOVÝ LIST. Tab. 1 PROVEDENÍ VENTILÁTORU První doplňková číslice KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTOR AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÝ APB 2240 pro větrání silničních tunelů KM 2064/94 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 5 Ventilátor axiální přetlakový APB 2240 (dále jen ventilátor) je určen speciálně

Více

KATALOGOVÝ LIST. Tab. 1 PROVEDENÍ VENTILÁTORU První doplňková číslice

KATALOGOVÝ LIST. Tab. 1 PROVEDENÍ VENTILÁTORU První doplňková číslice KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTOR AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÝ APJ 2800 pro větrání silničních tunelů KM 2063/94 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 5 Ventilátor axiální přetlakový APJ 2800 (dále jen ventilátor) je určen speciálně

Více

VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ

VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ KATALOGOVÝ LIST KM 12 2465 VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ Vydání: 12/10 APC 1400 a 1800 Strana: 1 pro větrání metra Stran: 8 Ventilátory se používají pro větrání metra a všude tam, kde je požadována reverzace

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče KM 12 2521 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 6 Ventilátory axiální přetlakové APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče (dále jen

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KM 12 3336 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 7 Ventilátory radiální vysokotlaké RVM 1600 až 2500 jednostranně

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 oboustranně sací

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 oboustranně sací KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 oboustranně sací KM 12 3335 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 9 Ventilátory radiální vysokotlaké RVM 1600 až 2500 oboustranně sací (dále jen

Více

KATALOGOVÝ LIST KM VENTILÁTORY AXIÁLNÍ ROVNOTLAKÉ Vydání: 12/10 ARK D = 710 až 2000 Strana: 1 Stran: 11

KATALOGOVÝ LIST KM VENTILÁTORY AXIÁLNÍ ROVNOTLAKÉ Vydání: 12/10 ARK D = 710 až 2000 Strana: 1 Stran: 11 KATALOGOVÝ LIST KM 12 2324 VENTILÁTORY AXIÁLNÍ ROVNOTLAKÉ Vydání: 12/10 ARK D = 710 až 2000 Strana: 1 Stran: 11 Ventilátory axiální rovnotlaké ARK D = 710 až 2000 (dále jen ventilátory) jsou určeny pro

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 400 až 1250 jednostranně sací

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 400 až 1250 jednostranně sací KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 400 až 1250 jednostranně sací KM 12 3334 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 10 Ventilátory radiální vysokotlaké RVM 400 až 1250 jednostranně sací (dále

Více

KATALOGOVÝ LIST KM VENTILÁTORY AXIÁLNÍ ROVNOTLAKÉ Vydání: 12/10 ARM D = 710 až 2000 Strana: 1 Stran: 12

KATALOGOVÝ LIST KM VENTILÁTORY AXIÁLNÍ ROVNOTLAKÉ Vydání: 12/10 ARM D = 710 až 2000 Strana: 1 Stran: 12 KATALOGOVÝ LIST KM 12 2327 VENTILÁTORY AXIÁLNÍ ROVNOTLAKÉ Vydání: 12/10 ARM D = 710 až 2000 Strana: 1 Stran: 12 Ventilátory axiální rovnotlaké ARM D = 710 až 2000 (dále jen ventilátory) jsou určeny pro

Více

KATALOGOVÝ LIST KM VENTILÁTORY AXIÁLNÍ ROVNOTLAKÉ Vydání: 12/10 ARK D = 2240 až 2800 Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM VENTILÁTORY AXIÁLNÍ ROVNOTLAKÉ Vydání: 12/10 ARK D = 2240 až 2800 Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 2325 VENTILÁTORY AXIÁLNÍ ROVNOTLAKÉ Vydání: 12/10 ARK D = 2240 až 2800 Strana: 1 Stran: 8 Ventilátory axiální rovnotlaké ARK D = 2240 až 2800 (dále jen ventilátory) jsou určeny pro

Více

Názvosloví. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSB 500 až 1250. Hlavní části ventilátorů - pohon na přímo. 1. Rám ventilátoru. 2.

Názvosloví. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSB 500 až 1250. Hlavní části ventilátorů - pohon na přímo. 1. Rám ventilátoru. 2. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSB 500 až 1250 Názvosloví Hlavní části ventilátorů - pohon na přímo 1. Rám ventilátoru 2. Spirální skříň 3. Oběžné kolo 4. Sací hrdlo 5. Sací dýza 6. Elektromotor 7. Těsnění

Více

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVI 315 až 630 jednostranně sací

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVI 315 až 630 jednostranně sací Katalogový list KP 12 3340 Strana: 1/8 VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVI 315 až 630 jednostranně sací Hlavní části: 1. Oběžné kolo 5. Spojka 2. Spirální skříň 6. Elektromotor 3. Hřídel 7. Stolička s rámem 4. Ložisková

Více

Axiální støedotlaké ventilátory

Axiální støedotlaké ventilátory AXV / AXC / AXG Výroba dle požadavku zákazníka Skříň ventilátoru zhotovená z ocelového plechu s následným pozinkováním v ponorné lázni Hliníkové lopatky aerodynamického tvaru Nastavitelný úhel natočení

Více

VENTILÁTORY AXIÁLNÍ APZA

VENTILÁTORY AXIÁLNÍ APZA Katalogový list Strana:1/6 VENTILÁTORY AXIÁLNÍ APZA Hlavní části: 1. Oběžné kolo 5. Difuzor 2. Skříň ventilátoru 6. Elektromotor 3. Rozváděcí lopatky 7. Ochranná mříž 4. Jádro 8. Závěsné dveře (u provedení.1)

Více

Věc: Technická a cenová informace č. NQ 12 0091 (uvádějte ve styku s námi)

Věc: Technická a cenová informace č. NQ 12 0091 (uvádějte ve styku s námi) ZVVZ MACHINERY, a.s. Sažinova 888 399 25 Milevsko Česká republika Vyřizuje: Ing. Veronika Foukalová E-mail: veronika.foukalova@zvvz.cz Tel.: 382 55 2890 Mob.: 737 23 2890 Fax.: 382 55 3194 PROTIS Ostrava

Více

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVK 800 až 1250 jednostranně sací

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVK 800 až 1250 jednostranně sací Katalogový list Strana: 1/9 VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVK 800 až 1250 jednostranně sací Hlavní části: 1. Oběžné kolo 6. Elektromotor 2. Spirální skříň 7. Stolička 3. Hřídel 8. Patka 4. Ložisková skříň 9. Chladící

Více

KATALOGOVÝ LIST VLOŽKY TLUMIČE HLUKU - SPECIÁLNÍ ZESÍLENÉ PROVEDENÍ PRO DOLY

KATALOGOVÝ LIST VLOŽKY TLUMIČE HLUKU - SPECIÁLNÍ ZESÍLENÉ PROVEDENÍ PRO DOLY KATALOGOVÝ LIST VLOŽKY TLUMIČE HLUKU - SPECIÁLNÍ ZESÍLENÉ PROVEDENÍ PRO DOLY KM 0057/04a Vydání: 8/07 Strana: 1 Stran: 4 Speciální provedení zesílené vložky tlumiče hluku (dále jen vložky) slouží k vestavbám

Více

Tab. 1 PROVEDENÍ VLOŽEK. .0 Bez čelních plechů.1 S plechem náběhovým.2 S plechem odtokovým.3 S plechem náběhovým a odtokovým

Tab. 1 PROVEDENÍ VLOŽEK. .0 Bez čelních plechů.1 S plechem náběhovým.2 S plechem odtokovým.3 S plechem náběhovým a odtokovým KATALOGOVÝ LIST KM 12 0490d VLOŽKY TLUMIČE HLUKU Vydání: 8/07 a uspořádání vestavby pro tlumení hluku do čtyřhranného Strana: 1 potrubí skupiny I Stran: 6 Vložky tlumiče hluku (dále jen vložky) jsou základní

Více

Směr otáčení je pro přívod nebo odvod ve smyslu šipky na skříni ventilátoru. Při opačném směru je nutno změnit pořadí fází.

Směr otáčení je pro přívod nebo odvod ve smyslu šipky na skříni ventilátoru. Při opačném směru je nutno změnit pořadí fází. 732 Střešní ventilátory axiální pro odvod a přívod IP65 HCTB, HCTT přívod, typ A odvod, typ B Typ Ø A B C Ø D Ø E F G H 315 640 560 450 315 12 40 70 341 355 760 630 535 355 12 40 80 361 400 760 630 535

Více

Střešní ventilátory axiální pro odvod a přívod IP 65 HCTB, HCTT

Střešní ventilátory axiální pro odvod a přívod IP 65 HCTB, HCTT HCTB, HCTT Typ ØA B C ØD ØE F G H 315 640 560 450 315 12 40 70 341 355 760 630 535 355 12 40 80 361 400 760 630 535 400 12 40 80 361 450 895 710 590 450 14 40 110 410 500 895 710 590 500 14 40 110 410

Více

VĚTRACÍ JEDNOTKY N-RVJ-C

VĚTRACÍ JEDNOTKY N-RVJ-C PODNIKOVÁ NORMA VĚTRACÍ JEDNOTKY PC 12 7336 1. POPIS VĚTRACÍ JEDNOTKY A NÁZVOSLOVÍ Základní částí větrací jednotky N-RVJ- C je radiální oběžné kolo poháněné elektromotorem. Před povětrnostními vlivy je

Více

1. Rám klapky 3. Těsnící lišta 2. List klapky 4. Náboj ovládání. Obr. 1 Hlavní části klapek

1. Rám klapky 3. Těsnící lišta 2. List klapky 4. Náboj ovládání. Obr. 1 Hlavní části klapek KATALOGOVÝ LIST KM 0526/08 KLAPKY KRUHOVÉ Vydání: 11/08 pro jaderné elektrárny Strana: 1 Stran: 7 Klapky kruhové pro jaderné elektrárny (dále jen klapky) jsou určeny k zabudování do kruhového potrubí jaderných

Více

Požární střešní ventilátory CTHT, CTVT 400 C/2 hod

Požární střešní ventilátory CTHT, CTVT 400 C/2 hod CTHT 315-710 CTVT 315-400 CTVT 450-630 Ø AH Ø AV Ø AV 4x Ø F Ø D E C BH 4x Ø F Ø D E C BV 4x Ø F Ø D E C BV Typ Ø AH Ø AV BH BV C Ø D E Ø F 315 762 750 469 564 560 355 450 12 400 850 850 532 608 630 400

Více

Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině.

Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině. KATALOGOVÝ LIST KM 12 1317c PODAVAČE ŠNEKOVÉ Vydání: 8/00 PSC 315 Strana: 1 Stran: 6 Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině.

Více

kuličková ložiska s tukovou náplní na celou dobu životnosti. Na přání lze dodat dvouotáčkové motory nebo nevýbušné provedení.

kuličková ložiska s tukovou náplní na celou dobu životnosti. Na přání lze dodat dvouotáčkové motory nebo nevýbušné provedení. 1144 IP55, 150 C CMT řada 3 ErP ErP conform Typ A B C1 (4*) C1 (6*) D E F G H I K L M N P Q R S T U 355/145 572 713 390 320 231 228 280 133 159 291 367 394 250 445 343 11 420 450 333 137 400/165 632 796

Více

50Hz. Volitelně lze dodat dvouotáčkové motory. Svorkovnice je umístěna na motoru.

50Hz. Volitelně lze dodat dvouotáčkové motory. Svorkovnice je umístěna na motoru. * vzdálenost mezi silentbloky GTLB A B C D E F G H I J K L M N O 031 310 250 33 203 935 591 187 404 292 92 249 952 528 548 379 040 388 312 41 249 1075 744 239 507 363 121 310 1130 653 600 469 045 445 338

Více

Ex - Ventilátory DVEX 315-355

Ex - Ventilátory DVEX 315-355 DVEX 315-355 Regulovatelné otáčky Vestavěné termistorové kontakty Certifikát ATEX Vhodný k odvětrání prostorů přípraven barev, pro nabíjecí stanice akumulátorových baterií a podobná prostředí Spolehlivý,

Více

kuličková ložiska s tukovou náplní na celou dobu životnosti. Na přání lze dodat dvouotáčkové motory nebo nevýbušné provedení.

kuličková ložiska s tukovou náplní na celou dobu životnosti. Na přání lze dodat dvouotáčkové motory nebo nevýbušné provedení. 1142 IP55, 150 C CMT, CMB řada 2 ErP ErP conform Typ A B C1 (2*) C1 (4*) D E F G H I K L M N P Q R S T U 225/90 386 452 248 235 144 140 216 180 128 203 234 256 181 280 279 10 220 250 200 50 250/100 425

Více

1. Rám klapky 4. Ložisko 2. List klapky 5. Páka 3. Čep klapky 6. Táhlo. Obr. 1 Hlavní části klapek

1. Rám klapky 4. Ložisko 2. List klapky 5. Páka 3. Čep klapky 6. Táhlo. Obr. 1 Hlavní části klapek KATALOGOVÝ LIST KM 0525/08 KLAPKY ČTYŘHRANNÉ Vydání: 11/08 pro jaderné elektrárny Strana: 1 Stran: 9 Klapky čtyřhranné pro jaderné elektrárny (dále jen klapky) jsou určeny k zabudování do čtyřhranného

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X Použití...X Provozní podmínky...x Materiál a konstrukce...x Rozměrová řada...x Značení...X TECHNICKÉ PARAMETRY...

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X Použití...X Provozní podmínky...x Materiál a konstrukce...x Rozměrová řada...x Značení...X TECHNICKÉ PARAMETRY... B Filtry kapsové ZÁKLADNÍ INFORMACE... X Použití...X Provozní podmínky...x Materiál a konstrukce...x Rozměrová řada...x Značení...X TECHNICKÉ PARAMETRY... X Parametry, rozměry, hmotnosti...x Charakteristiky

Více

Hluk Hodnoty akustického výkonu jsou uvedeny ve výkonových křivkách. otáčky průtok vzduchu při otáčkách výkon max

Hluk Hodnoty akustického výkonu jsou uvedeny ve výkonových křivkách. otáčky průtok vzduchu při otáčkách výkon max 4 Středotlaké zvukově izolované radiální ventilátory I F0 schválení EN 0- cert. 0-CD-0966 Technické parametry Skříň ventilátoru je z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu, tepelně a hlukově izolovaná,

Více

3. Rozměry a hmotnosti Umístění a zabudování... 9

3. Rozměry a hmotnosti Umístění a zabudování... 9 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení stropních vířivých vyústí malých průměrů s pevnými lamelami (dále jen vyústí) VAPM 125, 160, 200, 250, 315, 400 a stropních vířivých

Více

CBM s asynchronním motorem

CBM s asynchronním motorem 116 Radiální ventilátory ErP ErP conform CBM 7 12 Typ A B C D E F G H I J K L M N O P CBM-7/7 72 6P C VR 27 233 327 38 145 27 225 47,6 314 57 333 28 16,4 8,6 6 187 CBM-9/7 373 4P C VR 36 234 39 381 184

Více

Svorkovnice je umístěna na motoru. Regulace otáček u vybraných typů elektronickými nebo transformátorovými. nebo frekvenčním měničem.

Svorkovnice je umístěna na motoru. Regulace otáček u vybraných typů elektronickými nebo transformátorovými. nebo frekvenčním měničem. 1140 Radiální ventilátory IP, 80 C, 110 C CMT, CMB řada 1 80 C, 110 C trvalý provoz ErP ErP conform Typ A B C1 (2*) C1 (4*) D E F G H I K L M N P Q 120/0 180 20 1 1 74, 72 8 92 10 10 11 12 8 118, 140/0

Více

RoofJETT. PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1

RoofJETT. PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1 PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1 Typový klíč RoofJETT Kombinace jednotlivých pozic v typovém klíči jsou možné dle tabulek na str. 8-48. 2 PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 Obsah Typový klíč..................................................

Více

Divize Ventilátory & Megtec. Ventilátory pro Vás. Ventilátory ZVVZ a.s.

Divize Ventilátory & Megtec. Ventilátory pro Vás. Ventilátory ZVVZ a.s. Divize Ventilátory & Megtec Ventilátory pro Vás Ventilátory ZVVZ a.s. Divize Ventilátory & Megtec Profitcentrum Ventilátory Ve výrobním programu ZVVZ a.s. je rozsáhlá řada axiálních a radiálních ventilátorů,

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Elektrické prvky, schéma zapojení Výpočtové a určující veličiny...

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Elektrické prvky, schéma zapojení Výpočtové a určující veličiny... Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení stropních vířivých anemostatů stavitelných (dále jen anemostatů) VASM 315, 400, 630. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky,

Více

4xØ vybaveny termopojistkou. Vinutí je v tropikalizační úpravě s izolací třídy F. Ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP54.

4xØ vybaveny termopojistkou. Vinutí je v tropikalizační úpravě s izolací třídy F. Ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP54. ekonomické provedení ErP ErP conform CRHB-N, CRHT-N CRVB-N, CRVT-N xø /* xø * p / p Technické parametry Skříň je konstruována pro horizontální (CRH) nebo vertikální (CRV) výfuk vzdušiny. Podstavec ventilátoru

Více

3. Rozměry, hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Elektrické prvky, schéma připojení... 8

3. Rozměry, hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Elektrické prvky, schéma připojení... 8 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení pro "REGULÁTOR KONSTANTNÍHO PRŮTOKU VZDUCHU - ČTYŘHRANNÝ RPMC-K" (dále jen REGULÁTOR). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky,

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis Provedení Nastavení lopatek Směry proudění Rozměry a hmotnosti... 5

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis Provedení Nastavení lopatek Směry proudění Rozměry a hmotnosti... 5 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení vyústí s vířivým výtokem vzduchu VVM 300, 400, 500, 600, 625 a 825 (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání,

Více

1. Popis Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE Základní parametry... 6 IV. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 6 V. MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA 6

1. Popis Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE Základní parametry... 6 IV. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 6 V. MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA 6 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení stropních, lamelových, čtvercových anemostatů (dále jen anemostatů) ALCM 250, 300, 400, 500, 600, 625. Platí pro výrobu, navrhování,

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Výpočtové a určující veličiny... 12

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Výpočtové a určující veličiny... 12 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení stěnových vyústek (dále jen vyústek). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz. 1. Popis... 2 2. Provedení...

Více

Technické údaje Hlavní rozměry tlumičů a informativní hmotnosti jsou uvedeny na obr. 1 a v tab. 1. Obr. 1 Hlavní rozměry

Technické údaje Hlavní rozměry tlumičů a informativní hmotnosti jsou uvedeny na obr. 1 a v tab. 1. Obr. 1 Hlavní rozměry KATALOGOVÝ LIST KM 0028/94e TLUMIČE HLUKU PŘESLECHOVÉ Vydání: 8/07 ( SPIRO ) Strana: 1 Stran: 2 Přeslechový tlumič hluku PTH/50 (dále jen tlumič) je určen k tlumení hluku v kruhovém potrubí klimatizace

Více

Rekonstrukce větrání bytových domů CRVB ECOWATT inteligentní DCV systém

Rekonstrukce větrání bytových domů CRVB ECOWATT inteligentní DCV systém dálkový ovladač PROSYS ECOWATT Typ příslušenství Ø A B C Ø D E F G H I CRVB/4-315 ECOWATT 435 560 330 435 250 40 347 136 171 92 CRVB/4-355 ECOWATT 560 754 330 560 355 40 407 136 171 92 CRVB/4-400 ECOWATT

Více

Označování Buňkový tlumič hluku 400 x se označí: Tlumič 400 x KM 0045/97. Obr. 1 Hlavní rozměry tlumiče

Označování Buňkový tlumič hluku 400 x se označí: Tlumič 400 x KM 0045/97. Obr. 1 Hlavní rozměry tlumiče KATALOGOVÝ LIST KM 0045/97e BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU Vydání: 8/07 400 x 500-1980 Strana: 1 Stran: 6 Buňkový tlumič hluku 400 x 500-1980 (dále jen tlumič) je určen k tlumení hluku šířícího se vzduchotechnickým

Více

nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K13-0309 CZ

nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K13-0309 CZ Katalog K13-0309 CZ nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K 15-0308 CZ Obsah Všeobecné ůdaje Stručný popis konstrukce

Více

Typový klíč pro objednání. CVTT 10/10 0,75 kw 1100 H TI

Typový klíč pro objednání. CVTT 10/10 0,75 kw 1100 H TI 336 Radiální ventilátory do čtyřhranného potrubí IP55 Typový klíč pro objednání 10/10 0,75 kw 1100 H TI 1 2 3 4 5 6 1 série 2 velikost 3 motor 4 otáčky 5 výtlak (H = horizontálně, V = vertikálně) 6 řemen

Více

Střešní ventilátor. Optimální řešení pro odsávání vzduchu GEA RoofJETT. Projekční data. 02/2013 (CZ) GEA Heat Exchangers

Střešní ventilátor. Optimální řešení pro odsávání vzduchu GEA RoofJETT. Projekční data. 02/2013 (CZ) GEA Heat Exchangers Střešní ventilátor Optimální řešení pro odsávání vzduchu GEA RoofJETT Projekční data 02/203 (CZ) GEA Heat Exchangers Obsah GEA RoofJETT Obsah Typový klíč... 3 Základní popis...4 Popis konstrukčních dílů...

Více

ZVVZ MACHINERY, a.s. Tel:

ZVVZ MACHINERY, a.s. Tel: KATALOGOVÝ LIST KM 12 1417 PODAVAČE KOMOROVÉ PKA Vydání: 3/11 Strana: 1 Stran: 6 Komorové podavače PKA (dále jen podavače) jsou elementy pneumatické dopravy, používají se k dopravě práškového suchého a

Více

Kruhové tlumiče hluku. Tlumiče hluku určené pro instalaci do vzduchotechnického potrubí. ITS122-01, revize 1.1, Greif-akustika, s.r.o.

Kruhové tlumiče hluku. Tlumiče hluku určené pro instalaci do vzduchotechnického potrubí. ITS122-01, revize 1.1, Greif-akustika, s.r.o. Kruhové tlumiče hluku GD Tlumiče hluku určené pro instalaci do vzduchotechnického potrubí ITS122-01, revize 1.1, Greif-akustika, s.r.o. 1. Účel a použití: Kruhové tlumiče hluku řady GD jsou určeny pro

Více

QCM. ErP. QCM nástěnný axiální ROZMĚRY CHARAKTERISTIKA KONSTRUKCE MOTOR. NA POPTÁNÍ QCM Reverzní chod VENTILÁTORY

QCM. ErP. QCM nástěnný axiální ROZMĚRY CHARAKTERISTIKA KONSTRUKCE MOTOR. NA POPTÁNÍ QCM Reverzní chod VENTILÁTORY ErP CHARAKTERISTIKA Axiální nástěnný ventilátor Vhodný pro montáž do zdi nebo do panelu Pro rezidenční, komerční nebo průmyslové budovy Průměr od 2 do 4 mm Ventilátor je určen pro dopravu čistého vzduchu

Více

Datový list. Pozice zákazníka č.: Datum objednávky: Číslo: ES Dokument č.: Veolia Přerov Číslo položky: 200. Strana: 1 / 5

Datový list. Pozice zákazníka č.: Datum objednávky: Číslo: ES Dokument č.: Veolia Přerov Číslo položky: 200. Strana: 1 / 5 Datový list Číslo položky: 200 Strana: 1 / 5 Provozní údaje Požadované čerpané množství Požadovaná dopravní výška 35,00 m Čerpané médium voda, topná voda topná voda do max. 100 C, podle VDI 2035 s obsahem

Více

Uzavírací klapky. Typ AK-Ex. Pro vzduchotěsné uzavření průtoku vzduchu v obla stech s nebezpečím výbuchu (ATEX) 08/2015 DE/cz K5 3.

Uzavírací klapky. Typ AK-Ex. Pro vzduchotěsné uzavření průtoku vzduchu v obla stech s nebezpečím výbuchu (ATEX) 08/2015 DE/cz K5 3. . X X testregistrierung Uzavírací klapky Typ Součásti a jednotky v souladu s ATEX Pro vzduchotěsné uzavření průtoku vzduchu v obla stech s nebezpečím výbuchu (ATEX) Kruhové uzavírací klapky pro uzavírání

Více

VĚTRACÍ JEDNOTKY DVJ-450

VĚTRACÍ JEDNOTKY DVJ-450 PODNIKOVÁ NORM VĚTRCÍ JEDNOTKY PC 12 7331 1. POPIS Základní částí větrací jednotky DVJ je diagonální oběžné kolo poháněné elektromotorem. Před povětrnostními vlivy je elektromotor, oběžné kolo a odsávaný

Více

Škrtící klapky. Typ VFR. pro spolehlivé nastavení průtoků vzduchu K

Škrtící klapky. Typ VFR. pro spolehlivé nastavení průtoků vzduchu K .2 X X testregistrierung Škrtící klapky Typ Varianta pro ruční ovládání Servopohon s potenciometry pro spolehlivé nastavení průtoků vzduchu Kruhové škrtící klapky pro nastavení průtoků vzduchu a tlaků

Více

3. Nastavení lopatek Směry proudění Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry...

3. Nastavení lopatek Směry proudění Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry... Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení vyústí s vířivým výtokem vzduchu VVM 300, 400, 500, 600, 625 a 825 (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání,

Více

II. VŠEOBECNĚ 2 1. Popis Provedení... 2 III. TECHNICKÉ ÚDAJE Základní parametry... 4

II. VŠEOBECNĚ 2 1. Popis Provedení... 2 III. TECHNICKÉ ÚDAJE Základní parametry... 4 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení velkoplošných vyústí (dále jen vyústí) VPVM - K 400, 600, 800, 1000, 1200, 1480, VPVM - S 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, VPVM

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Základní parametry Materiál...

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Základní parametry Materiál... Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení stropních, lamelových, čtvercových anemostatů (dále jen anemostatů) ALCM 250, 300, 400, 500, 600, 625. Platí pro výrobu, navrhování,

Více

Technická data Ohřívač vzduchu

Technická data Ohřívač vzduchu Technická data Ohřívač vzduchu LH-EC LH Obsah Obsah... strana Základní zařízení: motory...3 Základní zařízení: skříň, ventilátory, rozměry...4 Základní zařízení LH: Elektrický topný registr...5 Základní

Více

IRE. ventilátory. IRE potrubní radiální. podmínky provozu. Rozměry INSTALACE.

IRE. ventilátory. IRE potrubní radiální. podmínky provozu. Rozměry INSTALACE. IRE Rozměry podmínky provozu Ventilátor je vhodný pro použití v kruhových i hranatých vzduchotechnických rozvodech větších délek. Ventilátor je určen pro dopravu čistého vzduchu bez prachu, mastnot, výparů

Více

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory RPK. Regulátory konstantního průtoku

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory RPK. Regulátory konstantního průtoku Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory RPK Regulátory konstantního průtoku 2 Regulátory průtoku RPK-R Montáž Regulátor se připojí

Více

II. VŠEOBECNĚ 2 1. Popis Provedení III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6 5. Základní parametry... 6

II. VŠEOBECNĚ 2 1. Popis Provedení III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6 5. Základní parametry... 6 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení vyústí se štěrbinovým výtokem (dále jen vyústí). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz. I. OBSAH II.

Více

RPK-S. Regulátory konstantního průtoku

RPK-S. Regulátory konstantního průtoku Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory RPK-S Regulátory konstantního průtoku 2 Regulátory průtoku Systemair výrobky Ventilátory

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní údaje Výpočtové a určující veličiny... 5

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní údaje Výpočtové a určující veličiny... 5 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí stropních, lamelových, kruhových anemostatů (dále jen anemostatů) ALKM 250, 300, 400, 500, 600. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky,

Více

ZVVZ MACHINERY, a.s. Tel:

ZVVZ MACHINERY, a.s. Tel: KATALOGOVÝ LIST KM 12 1419 PODAVAČE KOMOROVÉ PKJ Vydání: 3/11 Strana: 1 Stran: 9 Komorové podavače PKJ (dále jen podavače) jsou elementy pneumatické dopravy, používají se k pneumatické dopravě práškového

Více

ODPOVÍDAJÍCÍ NORMY. 1L motory jsou vyráběny v souladu s níže uvedenými normami:

ODPOVÍDAJÍCÍ NORMY. 1L motory jsou vyráběny v souladu s níže uvedenými normami: ODPOVÍDAJÍCÍ NORMY Motory řady 1L jsou konstruovány a vyráběny v souladu s požadavky průmyslových aplikací, včetně venkovního provozu, tropického prostředí a prostředí s nízkými teplotamy (pod 0 C) 1L

Více

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY S PŘÍMÝM POHONEM

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY S PŘÍMÝM POHONEM RDIÁLNÍ VENTILÁTORY S PŘÍMÝM POHONEM Technická dokumentace číslo : TD. platí od: / kontakt : LTEKO,spol. s r.o. Pod ihelnou Hostomice pod rdy zech Republic telefon: + ; + fax: + ; + email: odbyt@alteko.cz

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X A ZÁKLADNÍ INFORMACE... X Použití...X Provozní podmínky...x Materiály a konstrukce...x Rozměrová řada...x Značení...X Elektromotory a jejich ochrana...x TECHNICKÉ PARAMETRY... X, rozměry, hmotnosti...x

Více

3. Rozměry, hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Elektrické prvky, schéma připojení... 7

3. Rozměry, hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Elektrické prvky, schéma připojení... 7 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení "REGULÁTORU KONSTANTNÍHO PRŮTOKU VZDUCHU RPM-K" (dále jen REGULÁTORU). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž,

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní údaje Výpočtové a určující veličiny... 5

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní údaje Výpočtové a určující veličiny... 5 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení stropních vířivých vyústí s pevnými lamelami (dále jen vyústí) VVPM 300, 400, 500, 600, 625. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání,

Více

KATALOGOVÝ LIST KM b PODAVAČ ROTAČNÍ PRD 400 Vydání: 5/02 Strana: 1 Stran: 5

KATALOGOVÝ LIST KM b PODAVAČ ROTAČNÍ PRD 400 Vydání: 5/02 Strana: 1 Stran: 5 KATALOGOVÝ LIST KM 12 1336b PODAVAČ ROTAČNÍ PRD 400 Vydání: 5/02 Strana: 1 Stran: 5 Rotační podavač typu PRD velikosti 400 (dále jen podavač) je v protivýbušném provedení. Slouží k podávání dřevního odpadu

Více

Axiální ventilátory, nevýbušné, ZÓNA 1 HCBT/TCBT Ex

Axiální ventilátory, nevýbušné, ZÓNA 1 HCBT/TCBT Ex j 93 HCBT TCBT ozn. nevýbušnosti II2G Ex e II T3 Ød Øi Øa Ød Øc pro typy HCBT II2G Ex d IIB T5 nebo II2G Ex d IIC T4 na vyžádání g e h b HCBT Ø a a c b n Øe b e c Ø d /4 /6 /4 /6 g h Ø i Ø j 315 3 122

Více

doporučené pro instalaci v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m

doporučené pro instalaci v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m /11/TCH/ Stropní anemostaty Série DLQ ADLQ doporučené pro instalaci v místnostech s výškou od cca,6... 4, m TROX GmbH Telefon +4 8 88 8 organizační složka Telefax +4 86 881 87 Ďáblická e-mail trox@trox.cz

Více

Uzavírací klapky. Typ AK. Pro vzduchotěsné uzavření K

Uzavírací klapky. Typ AK. Pro vzduchotěsné uzavření K .1 X X testregistrierung Uzavírací klapky Typ Pro vzduchotěsné uzavření Kruhové uzavírací klapky pro uzavření průtoku vzduchu ve větracích potrubích vzduchotechnických zařízení Bezúdržbový mechanismus

Více

T 2.3/7/CZ/1. Stropní vyústě. Doporučené použití v místnostech s výškou do cca 4,0 m. The art of handling air

T 2.3/7/CZ/1. Stropní vyústě. Doporučené použití v místnostech s výškou do cca 4,0 m. The art of handling air T 2.//CZ/1 Stropní vyústě Typ DLQL Doporučené použití v místnostech s výškou do cca 4,0 m The art of handling air Popis Popis 2 Provedení Rozměry Materiál Instalace 4 Směry výfuku 5 Definice 6 Rychlý výběr

Více

Ø C Ø D. Otáčky [1/min] * EC technologie ** Dvě rychlosti, hodnoty uvedeny pro zapojení hvězda/trojúhelník. Otáčky [1/min]

Ø C Ø D. Otáčky [1/min] * EC technologie ** Dvě rychlosti, hodnoty uvedeny pro zapojení hvězda/trojúhelník. Otáčky [1/min] NA Charakteristika Nízká hladina hluku díky unikátnímu oběžnému kolu Motory vysoké účinnosti Odolné vůči všem podnebním podmínkám Všechny ventilátory jsou dodávány s mřížkou na výfuku Možnost provedení

Více

Trouby kruhové (dále jen trouby) se vyrábějí od D = 2800 do D = Používají se jako samostatné montážní díly vzduchotechnického potrubí.

Trouby kruhové (dále jen trouby) se vyrábějí od D = 2800 do D = Používají se jako samostatné montážní díly vzduchotechnického potrubí. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0315a TROUBY KRUHOVÉ Vydání: 3/96 D = 2800 až 5000 Strana: 1 Stran: 2 Trouby kruhové (dále jen trouby) se vyrábějí od D = 2800 do D = 5000. Používají se jako samostatné montážní díly

Více

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory VVKN.

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory VVKN. Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory VVKN Vířivé anemostaty Vířivé anemostaty VVKN B B ød ød Vířivý anemostat B B VVKN- Provedení

Více

Požárně bezpečnostní zařízení. Zařízení pro výbušné prostředí. Ing. Vít Dobiáš 2016

Požárně bezpečnostní zařízení. Zařízení pro výbušné prostředí. Ing. Vít Dobiáš 2016 Požárně bezpečnostní zařízení Zařízení pro výbušné prostředí Ing. Vít Dobiáš 2016 Obsah školení: 1) Legislativa 2) Požární ventilátory 3) Požární klapky 4) Kouřové klapky 5) Nevýbušné ventilátory 6) Závěr

Více

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory VVKR-B, C.

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory VVKR-B, C. entilátory zduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika zduchové clony Tunelové ventilátory KR-B, C ířivé anemostaty 2 ířivé anemostaty KR Montáž Plenum box PB se instaluje pomocí závěsů

Více

KATALOGOVÝ LIST OBJÍMKY SPIRO

KATALOGOVÝ LIST OBJÍMKY SPIRO KATALOGOVÝ LIST OBJÍMKY SPIRO KM 0058/04 Vydání: 11/04 Strana: 1 Stran: 3 Kruhové objímky spiro (dále jen objímky) jsou určeny k zavěšování kruhového potrubí sk. I, potrubí spira a flexo hadic v horizontální

Více

3. Nastavení lopatek Čelní desky - nastavení lamel Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění... 10

3. Nastavení lopatek Čelní desky - nastavení lamel Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění... 10 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení vyústí s vířivým výtokem vzduchu VVDM 300, 400, 500, 600, 625 a 825 (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání,

Více

3. Rozměry a hmotnosti Umístění a zabudování... 5

3. Rozměry a hmotnosti Umístění a zabudování... 5 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení dýz s dalekým dosahem (dále jen dýz) DDM II. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz. 1. Popis... 2 2.

Více

Speciální ventilátory Poznámky PRŮMYSLOVÉ VENTILÁTORY 1 11 OBSAH PŘEHLED VÝROBKŮ CBM CSB, CBB, CST, CBT CBTR CRT...

Speciální ventilátory Poznámky PRŮMYSLOVÉ VENTILÁTORY 1 11 OBSAH PŘEHLED VÝROBKŮ CBM CSB, CBB, CST, CBT CBTR CRT... Speciální ventilátory Poznámky PRŮMYSLOVÉ VENTILÁTORY OBSAH PŘEHLED VÝROBKŮ... 728 CBM...730 CSB, CBB, CST, CBT...740 CBTR...742 CRT...744 CMT, CMB...746 CRMT...754 CHMT...758 CXRT...762 GTLF 3...768 GTLB,

Více

Rekonstrukce větrání bytových domů CRVB ECOWATT inteligentní DCV systém

Rekonstrukce větrání bytových domů CRVB ECOWATT inteligentní DCV systém D programovací a zobrazovací jednotka PROSYS ECOWATT Typ příslušenství Ø A B C Ø D E F G H I CRVB-315 ECOWATT 435 560 330 435 250 40 347 136 171 92 CRVB-355 ECOWATT 560 754 450 560 355 40 407 136 171 92

Více

Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory AOM. 0,25-37 kw. Katalog K 13-0102 CZ

Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory AOM. 0,25-37 kw. Katalog K 13-0102 CZ Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory AOM 0,25-37 kw Katalog K 13-0102 CZ Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory Motory s kotvou nakrátko Obsah Technické informace Struèný

Více

Hluk Hodnoty hlukových parametrů jednotlivých velikostí jsou uvedeny u výkonových charakteristik.

Hluk Hodnoty hlukových parametrů jednotlivých velikostí jsou uvedeny u výkonových charakteristik. 1090 400-800 900-1250 Technické parametry Skříň je z ocelového pozinkovaného plechu, s přírubami do čtyřhranného potrubí. Skříň je uvnitř opatřena vrstvou izolačního materiálu, který podstatně snižuje

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Výpočtové a určující veličiny Materiál...

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Výpočtové a určující veličiny Materiál... Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení velkoplošných vyústí (dále jen vyústí) VPVM - K 400, 600, 800, 1000, 1200, 1480, VPVM - S 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, VPVM

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

Technická specifikace: 17K458

Technická specifikace: 17K458 Technická specifikace: 17K458 Údaje o projektu Zákazník: Název projektu: DDM - Kopřivnice Projektant: Datum: 31.03.2017 AHU Select verze: 6.7 (1382) Certifikace dle ČSN EN 1886, vydal TÜV SÜD Czech s.r.o.

Více

TD 10.10 SRPEN 2012. RFC a RFE. radiální ventilátory s přímým pohonem. vzduchotechnika

TD 10.10 SRPEN 2012. RFC a RFE. radiální ventilátory s přímým pohonem. vzduchotechnika TD 10.10 SRPEN 2012 RFC a RFE 2012 radiální ventilátory s přímým pohonem vzduchotechnika RFC vzduchotechnika a RF E OBSAH Obsah specifikace 2 obecný popis použití 3 rozměry 5 výkonové parametry ventilátorů

Více

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVK 1600 až 2500 jednostranně sací

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVK 1600 až 2500 jednostranně sací Katalogový list KP 12 3330 Strana: 1/7 VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVK 1600 až 2500 jednostranně sací Hlavní části: 1. Spirální skříň 7. Volné ložisko 2. Oběžné kolo 8. Rám 3. Sací hrdlo 9. Podpěra 4. Regulační

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení lineárních vířivých vyústí s pevnými lamelami (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 0090/97 AUTOMATICKĚ VZDUCHTĚSNÉ UZÁVĚRY Vydání: 11/08 pro jaderné elektrárny Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 0090/97 AUTOMATICKĚ VZDUCHTĚSNÉ UZÁVĚRY Vydání: 11/08 pro jaderné elektrárny Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 0090/97 AUTOMATICKĚ VZDUCHTĚSNÉ UZÁVĚRY Vydání: 11/08 pro jaderné elektrárny Strana: 1 Stran: 8 Automatické vzduchotěsné uzávěry pro jaderné elektrárny (dále jen uzávěry) jsou určeny

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní údaje Výpočtové a určující veličiny... 8

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní údaje Výpočtové a určující veličiny... 8 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení stropních vířivých vyústí s pevnými lamelami (dále jen vyústí) VVPM 300, 400, 500, 600, 625. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání,

Více

TECHNICKÁ DATA WOLF OHŘÍVAČ VZDUCHU LH-EC/LH. 30m 3 /h

TECHNICKÁ DATA WOLF OHŘÍVAČ VZDUCHU LH-EC/LH. 30m 3 /h TECHNICKÁ DATA WOLF OHŘÍVAČ VZDUCHU LH-EC/LH 30m 3 /h ŠIROKÝ VÝBĚR ZAŘÍZENÍ systémového výrobce WOLF nabízí ideální řešení pro obchodní a průmyslové objekty, pro novostavby pro renovace/modernizace staveb.

Více

Popis konstrukční řady: Wilo-Stratos PICO

Popis konstrukční řady: Wilo-Stratos PICO Popis konstrukční řady: Wilo-Stratos PICO Podobné vyobrazení Certifikát TÜV SÜD k nahlédnutí na: www.wilo.com/legal Typ konstrukce Mokroběžné oběhové čerpadlo s připojením na závit, EC motorem odolným

Více