KATALOGOVÝ LIST AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ VENTILÁTORY APW PRO PODÉLNÉ VĚTRÁNÍ TUNELŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOGOVÝ LIST AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ VENTILÁTORY APW PRO PODÉLNÉ VĚTRÁNÍ TUNELŮ"

Transkript

1 KATALOGOVÝ LIST AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ VENTILÁTORY APW PRO PODÉLNÉ VĚTRÁNÍ TUNELŮ KM Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 19 Axiální přetlakové ventilátory APW pro podélné větrání tunelů (dále jen ventilátory) jsou určeny pro větrání silničních a železničních tunelů, pro které byly vzduchotechnicky navrženy. Použití v ostatních provozech je možné při splnění prostředí a vhodnosti parametrů. Toto použití je nutné předem projednat s výrobcem ventilátoru. Názvosloví 1. Oběžné kolo 5. Ochranná mříž 2. Rozváděcí skříň 6. Bezpečnostní lana 3. Tlumič hluku s rozváděcími lopatkami 7. Tlumiče vibrací 4. Tlumič hluku 8. Závěsný rám Obr. 1 Hlavní části ventilátorů (kreslen jednosměrný ventilátor) ZVVZ MACHINERY, a.s. Tel: Sažinova 888 Fax: MILEVSKO

2 Popis Ventilátory se řadí do dvou hlavních kategorií: - APWP - jednosměrné - APWR - obousměrné (reverzní) APWP - jednosměrné APWR - obousměrné (reverzní) Obr. 2 Varianty ventilátorů Ventilátory jsou řešeny jako horizontální s ukotvením ke konstrukci stropu tunelu. Ve specifických případech mohou být ukotveny ke stěně tunelu. Případná regulace výkonu ventilátoru je prováděna natáčením lopatek oběžného kola za klidu. Pro tento úkon je nutná demontáž celého ventilátoru ze stopu tunelu a následná demontáž jednoho z tlumičů hluku. Dalším způsobem regulace vzduchotechnických parametrů je, v případě užití frekvenčního měniče, regulace plynulou změnou otáček oběžného kola ventilátoru. Oběžné kolo Základními díly oběžného kola je nosný náboj a oběžné lopatky (6, 9 nebo 12 ks - viz tab. 2). Náboj oběžného kola je vyroben z tvárné litiny, otvory pro uchycení lopatek jsou strojně obrobeny. Lopatky oběžného kola jsou vyrobeny ze slitiny hliníku. Lopatky oběžného kola jsou k náboji připevněny dvojím způsobem - viz tab. 1. Materiály lopatek jsou navrženy pro prostředí silničních tunelů se zvýšeným obsahem CO 2 a NO x. Oběžné kolo je nasazeno přímo na čepu elektromotoru. KM

3 Skříň ventilátoru Skříň ventilátoru je vyrobena z konstrukční uhlíkové oceli jako svařenec. Součástí skříně jsou přivařené patky sloužící pro ukotvení ventilátoru k závěsnému rámu nebo přímo ke stropu tunelu. Skříň je standardně žárově zinkována, dle požadavku zákazníka v objednávce lze skříň vyrobit z nerezavějící oceli. Elektromotor Podle požadavků zákazníka jsou elektromotory vyrobeny tak, aby byly schopny pracovat v případě požáru po dobu požadovanou bezpečnostními předpisy provozovatele. Elektromotor je pevně přišroubován pomocí vlastní příruby k jádru skříně ventilátoru - toto konstrukční provedení uchycení elektromotoru dovoluje k těmto ventilátorům používat elektromotory od různých dodavatelů stejné konstrukční řady: ABB, Loher, Siemens. Krytí elektromotorů je standardně IP55, na vyžádání IP65. Součástí elektromotoru je separátní svorkovnice, standardně je umístěna na vnějším plášti skříně ventilátoru (elektromotor může být dodán bez svorkovnice - v tomto případě je pak nutné uvést požadovanou délku kabelů od pláště skříně ventilátoru). Ložiska a vinutí elektromotorů mohou být kontrolována termistory - v případě požáru je nutné tyto termistory deaktivovat. Tlumiče hluku Standardní délky tlumičů jsou násobky jmenovitého průměru ventilátoru 1xD; 1,6xD nebo 2xD (dle potřeby je možno vyrobit tlumiče jiné délky v rozmezí 1xD až 2xD). Uspořádání hlavních dílů tlumičů se liší pro malé velikosti od D = 500 do D = 630, větší velikosti mají pak rozdílné uspořádaní - viz. obr. 8 a 9. Tlumiče jsou přišroubovány na obě strany skříně ventilátoru. Při určité délce tlumičů - dle tab jsou tlumiče vybaveny pomocným zavěšením v místě hrdla. Vnitřní plášť tlumičů je standardně vyroben z děrovaného pozinkovaného plechu, dle požadavku zákazníka v objednávce je možno dodat tlumič s děrovaným plechem z nerezavějící oceli. Vnější plášť tlumičů je standardně vyroben z pozinkovaného plechu. Prostor mezi děrovaným plechem a pláštěm je vyplněn hlukovou izolací z minerálních vláken, mezi děrovaným plechem a izolací je přilepena tenká textilie ze skelných vláken. Součástí tlumičů jsou aerodynamická hrdla. Podle požadavku zákazníka v objednávce je možno vyrobit celý tlumič z nerezavějící oceli. Ochranné mříže Ochranné mříže jsou pevně připevněny ve vstupní části tlumiče k vstupnímu hrdlu. Použití ochranných mříží snižuje tah a významně zvyšuje hodnoty hladin akustického výkonu - při jejich případném použití je zapotřebí kontaktovat výrobce ventilátorů. Výrobce standardně nedodává tyto ventilátory s ochrannými mřížemi. Bezpečnostní lana Při náhodném uvolnění kotevních šroubů zabrání bezpečnostní lana pádu ventilátoru na vozovku. Výrobce standardně dodává tyto ventilátory s bezpečnostními lany. Pružné uložení Podle požadavku zákazníka muže být uložení ventilátorů řešeno jako pružné dle obr. 3, namísto standardně používaného pevného uložení. V případě použití pružného uložení v kombinaci s regulací plynulou změnou otáček je nutno konzultovat tuto skutečnost s výrobcem ventilátorů - soustavu je zapotřebí naladit s dostatečným frekvenčním odstupem od vlastních rezonančních frekvencí stroje KM

4 Závěsná kotevní konstrukce Závěsná kotevní konstrukce není standardně součástí ventilátoru. Za základní tvar je považován rám dle obr. 4. Tvar a rozměry jsou přizpůsobovány požadavkům zákazníka (tunelový profil, průjezdová výška, atd.) - příkladně jako na obr. 5. Součástí kotevní konstrukce jsou kotvící hmoždinky. Závěsná kotevní konstrukce je standardně žárově zinkována, podle požadavku zákazníka v objednávce lze tuto konstrukci vyrobit z nerezavějící oceli. Tab. 1 ZPŮSOB UCHYCENÍ LOPATEK OBĚŽNÉHO KOLA Velikost ventilátoru D Aerodynamické schéma PAV1 RAV045 RAV Způsob uchycení lopatky oběžného kola Uchycení lopatky přes podložku a jedním centrálním šroubem Uchycení lopatky přes přírubu a čtyřmi šrouby Obr. 3 Pružné uložení KM

5 Obr. 4 Základní varianty závěsné konstrukce Obr. 5 Příklady možných variant závěsné konstrukce Geometrické řady ventilátorů Pro dosažení co nejširšího pásma vzduchotechnických parametrů, a to současně i při zajištění vysoké účinnosti, jsou ventilátory navrženy v kombinaci následujících hledisek: - aerodynamické schéma (profil lopatkování + nábojový poměr) - počet lopatek rotorové řady, případně statorové řady - otáčky elektromotoru, resp. počet pólů elektromotoru Tab. 2 uvádí možné kombinace schválené řady ventilátorů. V případě jednosměrného provedení je schéma PAV1 považováno za výchozí, nicméně lze na základě požadavku zákazníka využít jiného výhodnějšího aerodynamického schématu ventilátorů. V případě otáček elektromotoru je v tabulce uvedena pouze již maximální hodnota KM

6 Tab. 2 GEOMETRICKÉ ŘADY VENTILÁTORŮ Typ ventilátoru APWP APWR Maximální otáčky Aerodynamické schéma PAV1 RAV045 RAV056 oběžného kola Počet lopatek oběžného kola [min -1 ] Velikost ventilátoru 500 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 989 Pracovní podmínky Ventilátory jsou určeny pro dopravu vzdušin bez abrazivních příměsí při teplotě okolí od -20 C do +40 C a relativní vlhkosti vzduchu do 95 %. Ventilátory mohou být umístěny jen v prostředí bez nebezpečí výbuchu. Certifikát teplotní odolnosti Bezpečnostní podmínky pro provoz silničních nebo železničních tunelů dle vydané evropské direktivy 2004/54/EC ukládá výrobci ventilátorů zajistit provozuschopnost ventilátoru při zvýšeném teplotním zatížení, vyvolaným požárem v tunelu. Současně se ukládá povinnost výrobci tuto schopnost ventilátoru doložit certifikátem teplotní odolnosti. Teplotní odolnost ventilátorů byla odzkoušena dle ČSN EN autorizovanou zkušební laboratoří Pavus, a.s. a byl jim udělen příslušný certifikát pro teplotní odolnost F400. Při použití konstrukčního řešení ventilátoru certifikované teplotní odolnosti F400 a současného použití poháněcího elektromotoru spadající do nižší kategorie teplotní odolnosti než-li je kategorie F400 lze toto soustrojí ventilátoru označit a dodávat pro kategorii teplotní odolnosti odpovídající poháněcímu elektromotoru. Ventilátory lze na základě předchozího dodávat s jednou z následujících podmínek teplotní odolnosti dle klasifikace v tab. 3. Tab. 3 KATEGORIE TEPLOTNÍ ODOLNOSTI Třída teplotní odolnosti Teplota [ o C] Funkční doba [min] F 300 dle ČSN EN Minimálně 60 F 400 dle ČSN EN Minimálně o C/120 min 250 Minimálně 120 KM

7 Označování Příklad označení jednosměrného axiálního přetlakového ventilátoru APWP velikosti 800: - s aerodynamickým schématem PAV1 - se jmenovitými otáčkami 2900 min -1 - s délkou tlumičů hluku rovnající se 1,6 násobku velikosti ventilátoru - s teplotní třídou odolnosti F 400 dle ČSN EN vyroben z nerezavějící oceli - s pevným uložením - bez ochranných mříží Ventilátor APWP PAV P / 1,6D KM Název Typ Velikost Aerodynamické schéma Počet lopatek Úhel nastavení Počet pólů elektromotoru (otáčky) Délka tlumiče Číslo podkladu Teplotní odolnost (tab. 4) Povrchová ochrana (tab. 5) Uložení (tab.6) Ochranné mříže (tab. 7) Příklad označení obousměrného axiálního přetlakového ventilátoru APWR velikosti 1400: - s aerodynamickým schématem RAV045 - se jmenovitými otáčkami 1475 min -1 - s délkou tlumičů hluku rovnající se 1 násobku velikosti ventilátoru - s teplotní odolností splňující požadavek na provoz ventilátoru při 250 o C po dobu 120 minut - vyroben z konstrukční uhlíkové oceli s povrchovou ochrannou - s pružným uložením - s ochrannými mřížemi Ventilátor APWR RAV P / 1D KM Název Typ Velikost Aerodynamické schéma Počet lopatek Úhel nastavení Počet pólů elektromotoru (otáčky) Délka tlumiče Číslo podkladu Teplotní odolnost (tab. 4) Povrchová ochrana (tab. 5) Uložení (tab.6) Ochranné mříže (tab. 7) KM

8 Tab. 4 TEPLOTNÍ ODOLNOST První doplňková číslice.1xxx.2xxx.3xxx Třída teplotní odolnosti F 300 (300 o C/60 min) F 400 (400 o C/120 min) 250 o C/120 min Tab. 5 POVRCHOVÁ OCHRANA Druhá doplňková číslice Povrchová úprava.x1xx Galvanické pozinkování 120µm.x2xx Galvanické pozinkování 120µm + epoxidový nátěr.x3xx Nátěr dle specifikace zákazníka.x4xx Antikorové provedení Třetí doplňková číslice.xx0x.xx1x Tab. 6 ZPŮSOB ULOŽENÍ Uložení Pevné Pružné - silentbloky (neodolá teplotě) Tab. 7 OCHRANNÉ MŘÍŽE Čtvrtá doplňková číslice.xxx0.xxx1 Ochranné mříže Bez ochranných mříží S ochrannými mřížemi Technické náležitosti poptávky Technické náležitosti poptávky pro ventilátor: a) v případě, že ventilátorové parametry vyhovují přímo některému z uvedených ventilátorů v kapitole 3: - název a velikost + další jednoznačná označení dle předchozích příkladů - počet kusů - požadovaný tah ventilátoru T (N) - teplota prostředí, případně měrná hmotnost dopravované vzdušiny - požadavek na hluk - případně další jiné požadavky b) v případě, že zákazník nemá jasnou představu o velikosti ventilátoru a případně požaduje několik alternativních řešení: - předpokládaná velikost ventilátoru - počet kusů - požadovaný tah ventilátoru T (N) - teplota prostředí, případně měrná hmotnost dopravované vzdušiny - požadavek na teplotní odolnost - požadavek na hluk - způsob povrchové ochrany - způsob uložení - použití ochranných mříží KM

9 Technické náležitosti poptávky pro elektromotor ventilátoru: - způsob provozu resp. rozběhu (napřímo D; napřímo Y/D; frekvenční měnič; soft starter) - umístění svorkovnice (standardně na plášti ventilátoru) - požadavek na přítomnost termistorů vinutí (souvisí s požadavky na kontrolu provozu ventilátoru) - požadavek na přítomnost teploměrů ložisek (souvisí s požadavky na kontrolu provozu ventilátoru) Technické náležitosti poptávky pro kotvení ventilátoru: - počet kusů - v případě zavěšení ventilátoru dle základního provedení (viz. obr. 5) uvést přesnou specifikaci vzdálenosti osy ventilátoru od stropu - v případě zavěšení ventilátoru odlišného od základního provedení (viz. obr. 5) poskytnout výkresovou dokumentaci řezu tunelu v místě umístění ventilátorů se zakreslením průjezdového profilu - požadovaná jakost materiálu rámu a způsob povrchové ochrany - požadavek na způsob kotvení rámu ke konstrukci tunelu (volba vhodné kotvy) Technické náležitosti poptávky pro požadavky kontroly provozu ventilátoru: - vyspecifikovat požadovanou metodu kontroly chodu ventilátoru a případně její rozsah (počet čidel a jejich umístění) Technické náležitosti objednávky Při objednání ventilátoru určitého provedení a velikosti se v objednávce uvede úplné označení ventilátoru a výkonové hodnoty, potřebné pro vyplnění údajového štítku. Štítky Na každém vyrobeném ventilátoru je umístěn vyplněný údajový štítek (obr. 6), štítek shody CE dle normy ČSN EN (obr. 7) a směrový štítek udávající směr otáčení oběžného kola pro hlavní směr proudění vzdušiny. Obr. 6 Údajový štítek Obr. 7 Štítek shody CE dle normy ČSN EN KM

10 Vzduchotechnické a akustické parametry Vzduchotechnické a akustické parametry jednosměrných ventilátorů APWP. V případě jednosměrného provedení je aerodynamické schéma PAV1 považováno z pohledu vzduchotechnických parametrů za výchozí, nicméně lze na základě požadavku zákazníka využít jiného výhodnějšího aerodynamického schématu ventilátorů. Stejným způsobem je přistoupeno i k akustickým parametrům. Veškeré požadavky na tento typ ventilátoru budou výrobcem poskytnuty na vyžádání. Vzduchotechnické a akustické parametry reverzních ventilátorů APWR. V následujících grafech a tabulkách je uveden výběr několika možných variant reverzních ventilátorů a lze je považovat za orientační. Také zde platí, že lze docílit vzduchotechnických parametrů ventilátoru na základě požadavku zákazníka - změnou počtu oběžných lopatek, změnou nastavení úhlu lopatek daného aerodynamického schématu. Stejným způsobem je nutné uvažovat i s akustickými parametry. Vzduchotechnické parametry ventilátorů APWR Diagram Výkonová oblast ventilátorů APWR Tah [N] Příkon elektromotoru [kw] KM

11 Diagram 2 Tah [N] Výkonová oblast ventilátorů APWR Příkon elektromotoru [kw] Tab. 8 PARAMETRY VYBRANÝCH VENTILÁTORŮ APWR Ventilátor APWR Tah ventilátoru T [N] Velikost Označení Tlumič 1D Tlumič 1,6D Tlumič 2D Hlavní Reverzní Hlavní Reverzní Hlavní Reverzní 500 RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P Pokračuje KM

12 Pokračování tab. 8 Ventilátor APWR Tah ventilátoru T [N] Velikost Označení Tlumič 1D Tlumič 1,6D Tlumič 2D Hlavní Reverzní Hlavní Reverzní Hlavní Reverzní 900 RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P RAV P Pokračuje KM

13 Pokračování tab. 8 Ventilátor APWR Příkon elektromotoru P k [kw] Elektromotor Velikost Označení Tlumič 1D Tlumič 2D Rám Výkon Výrobce P [kw] Hlavní Reverzní Hlavní Reverzní Siemens ABB Loher WEG 500 RAV P 2,8 2,8 2,8 2, ,0 * * * * RAV P 3,8 3,9 3,9 4, ,0 * * * * RAV P 5,2 5,3 5,3 5, ,5 * * * * RAV P 6,9 7,2 7,0 7, ,5 * * * * 560 RAV P 7,1 7,4 7,3 7, ,5 * * * * RAV P 10,4 10,6 10,5 10, ,0 * * * * RAV P 13,7 13,9 13,5 13, ,0 * * * * RAV P 17,6 17,8 17,8 18, ,5 * * * * 630 RAV P 10,4 10,7 10,6 11, ,0 * * * * RAV P 14,5 15,0 14,7 15, ,0 * * * * RAV P 18,1 16,9 18,3 17, ,5 * * * * RAV P 20,5 19,6 19,7 19, ,0 * * 710 RAV P 17,5 18,1 17,6 18, ,5 * * * * RAV P 20,4 21,3 20,6 21, ,0 * * * * RAV P 28,4 29,0 28,5 29, ,0 * * RAV P 36,5 35,6 36,7 36, ,0 * * 800 RAV P 21,3 21,5 21,7 21, ,0 * * * * RAV P 29,3 29,6 29,5 30, ,0 * * * * RAV P 34,4 35,6 34,9 37, ,0 * * * * RAV P 42,3 43,8 42,8 44, ,0 * * 900 RAV P 10,5 10,3 10,5 10, ,0 * * * * RAV P 14,4 14,4 14,4 14, ,0 * * * * RAV P 18,2 17,7 17,0 16, ,5 * * * * RAV P 21,4 21,5 22,0 22, ,0 * * * * RAV P 27,7 28,0 28,1 28, ,0 * * * * 1000 RAV P 18,1 18,4 18,3 18, ,5 * * * * RAV P 21,1 21,0 21,8 21, ,0 * * * * RAV P 28,9 28,5 28,8 28, ,0 * * * * RAV P 35,0 35,3 35,2 35, ,0 * * * * RAV P 44,7 44,9 44,6 44, ,0 * * * * 1120 RAV P 21,8 22,1 21,9 22, ,0 * * * * RAV P 29,3 28,6 29,4 28, ,0 * * * * RAV P 35,6 34,5 35,9 34, ,0 * * * * RAV P 42,9 42,5 43,0 42, ,0 * * * * RAV P 54,1 54,5 52,5 53, ,0 * * * * 1250 RAV P 29,9 30,0 29,8 30, ,0 * * * * RAV P 35,2 35,4 35,4 35, ,0 * * * * RAV P 44,9 44,1 45,2 44, ,0 * * * * RAV P 54,1 52,7 54,2 53, ,0 ** * RAV P 74,6 74,8 74,9 75, ,0 * * * * RAV P 87,8 88,1 88,1 88, ,0 * * * * 1400 RAV P 54,1 54,3 54,8 55, ,0 * * * * RAV P 70,4 70,2 70,7 70, ,0 * * * * RAV P 89,0 87,2 89,7 87, ,0 * * * * RAV P 109,0 109,0 109,0 110, ,0 * * * * RAV P 125,0 126,0 126,0 127, ,0 * * * * Pokračuje KM

14 Pokračování tab. 8 Ventilátor APWR Příkon elektromotoru P k [kw] Elektromotor Velikost Označení Tlumič 1D Tlumič 2D Rám Výkon Výrobce P [kw] Hlavní Reverzní Hlavní Reverzní Siemens ABB Loher WEG 1500 RAV P 52,8 52,0 52,8 52, ,0 * * * * RAV P 72,8 73,2 73,3 73, ,0 * * * * RAV P 84,8 85,3 85,6 86, ,0 * * * * 1600 RAV P 52,7 51,5 53,0 51, ,0 * * * * RAV P 72,9 71,8 72,9 72, ,0 * * * * RAV P 88,5 88,8 88,4 88, ,0 * * * * RAV P 104,0 104,0 104,0 105, ,0 * * * * RAV P 123,0 124,0 124,0 126, ,0 * * * * Poznámky k tab. 8 a diagramům 1 a 2: Hodnoty tahu jsou vztaženy pro měrnou hmotnost vzdušiny ρ = 1,2 kg.m -3. V případě jiné požadované hodnoty měrné hmotnosti je nutné provést přepočet hodnot vzduchotechnických parametrů. V takových případech je nutné kontaktovat výrobce. * lze použít elektromotor daného výrobce se standardním rozměrem příruby. ** nutno objednat nestandardní rozměr připojovací příruby elektromotoru, zpravidla menší než je standardní. Výkonová oblast znázorněná v diagramech 1 a 2 platí pro hlavní směr proudění s tlumičem 1,6D. Vliv změny měrné hmotnosti na hodnotu požadovaného příkonu: Každý z uvedených elektromotorů v tab. 8 může být trvale používán při vyšších hodnotách požadovaného výkonu pro případ provozu při nižší teplotě dopravované vzdušiny. Procentuelní nárůst je uveden v tab. 9. Tab. 9 Teplota [ o C] Příkon ventilátoru [%] Reverzibilita ventilátorů APWR Reverzní chod těchto ventilátorů je zajišťován změnou smyslu otáčení (změnou polarity) elektromotoru. Hodnoty tahu uvedené v tab. 8 splňují 100% reverzibilitu ventilátorů. Hodnoty průtoku a tahu uvedené v tab. 8 platí pro hlavní směr proudění vzduchu, tj. elektromotor je ve směru proudění za oběžným kolem (viz. obr. 2). Akustické parametry ventilátorů APWR Hladiny akustického tlaku L pa a akustického výkonu L WA byly měřeny a zde jsou uváděny v tabulkách parametrů dle normy ČSN ISO Hladiny akustického tlaku L pa byly měřeny ve vzdálenosti 10 m v úhlu 45 od svislé osy ventilátoru. Akustické údaje jsou hodnoty změřené v uspořádání tlumič - ventilátor - tlumič bez ochranných mříží. Uvedené hodnoty hladin akustického výkonu a akustického tlaku jsou naměřené hladiny na straně výtlaku při proudění v hlavním směru. Hladiny akustického výkonu a akustického tlaku na straně sání ventilátoru jsou přibližně o 3 db nižší. Hladiny akustického výkonu a hladiny akustického tlaku v reverzním směru u ventilátorů APWR jsou oproti hladinám v hlavním směru o 1-1,5dB vyšší. Hladiny akustického výkonu a akustického tlaku v oktávových pásmech jsou pak k dispozici u výrobce. KM

15 Tab. 10 AKUSTICKÉ PARAMETRY VYBRANÝCH VENTILÁTORŮ APWR Ventilátor APWR Hladina akustického tlaku Hladina akustického výkonu L pa [db] L WA [db] Velikost Označení Tlumič 1D Tlumič 1,6D Tlumič 2D Tlumič 2D 500 RAV P 61,0 59,5 57,5 85,5 RAV P 63,0 61,5 59,5 87,5 RAV P 65,0 63,5 61,5 89,5 RAV P 66,0 64,5 62,5 90,5 560 RAV P 67,5 66,0 64,0 92,0 RAV P 69,0 67,5 65,5 93,5 RAV P 71,0 69,5 67,5 95,5 RAV P 72,5 71,0 69,0 97,0 630 RAV P 70,0 68,5 66,5 94,5 RAV P 72,0 70,5 68,5 96,5 RAV P 72,5 71,0 69,0 97,0 RAV P 73,5 72,0 70,0 98,0 710 RAV P 71,0 69,5 67,5 95,5 RAV P 71,5 70,0 68,0 96,0 RAV P 72,0 70,5 68,5 96,5 RAV P 73,5 72,0 70,0 98,0 800 RAV P 75,0 73,5 71,5 99,5 RAV P 75,5 74,0 72,0 100,0 RAV P 76,0 74,5 72,5 100,5 RAV P 76,5 75,0 73,0 101,0 900 RAV P 64,0 62,5 60,5 88,5 RAV P 66,5 65,0 63,0 90,0 RAV P 67,0 65,5 63,5 90,5 RAV P 68,5 67,0 65,0 93,0 RAV P 70,5 69,0 67,0 95, RAV P 68,0 66,5 64,5 92,5 RAV P 69,0 67,5 65,5 93,5 RAV P 71,5 69,0 67,0 95,0 RAV P 73,5 72,0 70,0 98,0 RAV P 74,5 73,0 71,0 99, RAV P 68,5 67,0 65,0 93,0 RAV P 70,5 69,0 67,0 95,0 RAV P 72,5 71,0 69,0 97,0 RAV P 73,5 72,0 70,0 98,0 RAV P 75,5 74,0 72,0 100, RAV P 70,5 69,0 67,0 95,0 RAV P 71,5 70,0 68,0 96,0 RAV P 73,0 71,5 69,5 97,5 RAV P 74,5 73,0 71,0 99,0 RAV P 76,0 74,5 72,5 100,5 RAV P 77,5 76,0 74,0 102, RAV P 74,0 72,5 70,5 98,5 RAV P 76,0 74,5 72,5 100,5 RAV P 78,0 76,5 74,5 102,5 RAV P 79,0 77,5 75,5 103,5 RAV P 80,5 79,0 77,0 105,0 Pokračuje KM

16 Pokračování tab. 10 Ventilátor APWR Hladina akustického tlaku Hladina akustického výkonu L pa [db] L WA [db] Velikost Označení Tlumič 1D Tlumič 1,6D Tlumič 2D Tlumič 2D 1500 RAV P 72,0 70,5 68,5 96,5 RAV P 74,5 73,0 71,0 99,0 RAV P 77,0 75,5 73,5 101, RAV P 72,5 71,0 69,0 97,0 RAV P 75,0 73,5 71,5 99,5 RAV P 76,0 74,5 72,5 100,5 RAV P 77,5 76,0 74,0 102,0 RAV P 79,0 77,5 75,5 103,5 Hlavní rozměry Rozměry ventilátorů jsou uvedeny na obr. 8 a 9 a v tab. 11, délky tlumičů v tab. 12. Obr. 8 Hlavní rozměry ventilátorů APWP a APWR velikostí 500 až 600 KM

17 Obr. 9 Hlavní rozměry ventilátorů APWP a APWR velikostí 710 až 1600 Tab. 11 HLAVNÍ ROZMĚRY VENTILÁTORŮ APWP A APWR Velikost Aerodynamické L A B C F NxG R S T V W ventilátoru schéma Tlumič Tlumič Tlumič D 1D 1,6D 2D 500 PAV xM RAV PAV RAV PAV xM RAV PAV RAV * RAV PAV RAV * RAV PAV xM RAV * RAV Pokračuje KM

18 Pokračování tab. 11 Velikost Aerodynamické L A B C F NxG R S T V W ventilátoru schéma Tlumič Tlumič Tlumič D 1D 1,6D 2D 1000 PAV xM RAV * RAV PAV xM RAV * RAV PAV RAV * RAV PAV xM RAV * RAV PAV xM RAV * RAV PAV xM RAV * RAV Tab. 12 DÉLKY TLUMIČŮ Velikost Délka tlumiče E / Vzdálenost pomocného zavěšení U ventilátoru D 1D 1,6D 2D /** 750/** 950/** /** 800/** 1050/** /** 950/** 1200/ /** 1120/** 1400/ /** 1250/** 1600/ /** 1400/** 1800/ /** 1600/ / /** 1790/ / /** 2000/ / /** 2240/ / /** 2400/ / /** 2500/ /3200 Poznámky k tab. 11 a 12: * v případě, že bude zavěšení ventilátoru přímo ke konstrukci stropu a současně bude užito pomocného zavěšení tlumiče hluku, bude se hodnota R (vzdálenost patky skříně od osy ventilátoru) rovnat hodnotě V (vzdálenost patky pomocného závěsu tlumiče hluku) ** tlumič je připevněn ke skříni ventilátoru pouze letmo přes přírubu, není použito pomocného závěsu Hmotnost V tab. 13 jsou uvedeny hodnoty hmotností pro varianty lopatkování s maximálním počtem rotorových lopatek. Pro konečné stanovení hmotnosti kompletního ventilátoru nutno kontaktovat výrobce. K ventilátoru bude připočtena hmotnost příslušného elektromotoru, kotevní konstrukce a případně dalšího požadovaného příslušenství. KM

19 Tab. 13 HMOTNOSTI VENTILÁTORŮ Velikost Aerodynamické Hmotnost ventilátoru D schéma Tlumič 1D Tlumič 1,6D Tlumič 2D 500 PAV1 130,- 144,- 153,- RAV ,- 146,- 155,- 560 PAV1 171,- 189,- 200,- RAV ,- 192,- 203,- 630 PAV1 230,- 252,- 267,- RAV ,- 256,- 271,- 710 PAV1 280,- 310,- 340,- RAV ,- 284,- 314,- RAV ,- 315,- 345,- 800 PAV1 360,- 398,- 438,- RAV ,- 364,- 404,- RAV ,- 405,- 445,- 900 PAV1 463,- 511,- 561,- RAV ,- 495,- 545,- RAV ,- 518,- 568, PAV1 553,- 633,- 687,- RAV ,- 591,- 645,- RAV ,- 642,- 696, PAV1 707,- 802,- 857,- RAV ,- 704,- 759,- RAV ,- 815,- 870, PAV1 958,- 1088,- 1178,- RAV ,- 965,- 1055,- RAV ,- 1107,- 1197, PAV1 1270,- 1435,- 1545,- RAV ,- 1280,- 1390,- RAV ,- 1460,- 1570, PAV1 1436,- 1626,- 1756,- RAV ,- 1487,- 1617,- RAV ,- 1655,- 1785, PAV1 1643,- 1858,- 2005,- RAV ,- 1676,- 1823,- RAV ,- 1891,- 2038,- ZVVZ MACHINERY, a.s. Tel: Sažinova 888 Fax: MILEVSKO KM

Popis Geometrické řady ventilátorů

Popis Geometrické řady ventilátorů KATALOGOVÝ LIST AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ VENTILÁTORY APH PRO PŘÍČNÉ VĚTRÁNÍ TUNELŮ KM 12 2458 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 7 Axiální přetlakové ventilátory APH pro příčné větrání tunelů (dále jen ventilátory)

Více

KATALOGOVÝ LIST. Tab. 1 PROVEDENÍ VENTILÁTORU První doplňková číslice

KATALOGOVÝ LIST. Tab. 1 PROVEDENÍ VENTILÁTORU První doplňková číslice KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTOR AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÝ APB 2240 pro větrání silničních tunelů KM 2064/94 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 5 Ventilátor axiální přetlakový APB 2240 (dále jen ventilátor) je určen speciálně

Více

KATALOGOVÝ LIST. Tab. 1 PROVEDENÍ VENTILÁTORU První doplňková číslice

KATALOGOVÝ LIST. Tab. 1 PROVEDENÍ VENTILÁTORU První doplňková číslice KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTOR AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÝ APJ 2800 pro větrání silničních tunelů KM 2063/94 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 5 Ventilátor axiální přetlakový APJ 2800 (dále jen ventilátor) je určen speciálně

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 2055/93 VENTILÁTOR AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÝ APL 6000 Vydání: 12/10 pro chladící věže Strana: 1 Stran: 6

KATALOGOVÝ LIST KM 2055/93 VENTILÁTOR AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÝ APL 6000 Vydání: 12/10 pro chladící věže Strana: 1 Stran: 6 KATALOGOVÝ LIST KM 2055/93 VENTILÁTOR AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÝ APL 6000 Vydání: 12/10 pro chladící věže Strana: 1 Stran: 6 Axiální přetlakový ventilátor APL 6000 pro chladící věže (dále jen ventilátor) se používá

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče KM 12 2521 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 6 Ventilátory axiální přetlakové APMB 1600 a 2400 pro mikrochladiče (dále jen

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 1600 až 2500 jednostranně sací s osovou regulací KM 12 3336 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 7 Ventilátory radiální vysokotlaké RVM 1600 až 2500 jednostranně

Více

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 400 až 1250 jednostranně sací

KATALOGOVÝ LIST. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 400 až 1250 jednostranně sací KATALOGOVÝ LIST VENTILÁTORY RADIÁLNÍ VYSOKOTLAKÉ RVM 400 až 1250 jednostranně sací KM 12 3334 Vydání: 12/10 Strana: 1 Stran: 10 Ventilátory radiální vysokotlaké RVM 400 až 1250 jednostranně sací (dále

Více

Názvosloví. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSB 500 až 1250. Hlavní části ventilátorů - pohon na přímo. 1. Rám ventilátoru. 2.

Názvosloví. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSB 500 až 1250. Hlavní části ventilátorů - pohon na přímo. 1. Rám ventilátoru. 2. VENTILÁTORY RADIÁLNÍ STŘEDOTLAKÉ RSB 500 až 1250 Názvosloví Hlavní části ventilátorů - pohon na přímo 1. Rám ventilátoru 2. Spirální skříň 3. Oběžné kolo 4. Sací hrdlo 5. Sací dýza 6. Elektromotor 7. Těsnění

Více

Axiální støedotlaké ventilátory

Axiální støedotlaké ventilátory AXV / AXC / AXG Výroba dle požadavku zákazníka Skříň ventilátoru zhotovená z ocelového plechu s následným pozinkováním v ponorné lázni Hliníkové lopatky aerodynamického tvaru Nastavitelný úhel natočení

Více

VENTILÁTORY AXIÁLNÍ APZA

VENTILÁTORY AXIÁLNÍ APZA Katalogový list Strana:1/6 VENTILÁTORY AXIÁLNÍ APZA Hlavní části: 1. Oběžné kolo 5. Difuzor 2. Skříň ventilátoru 6. Elektromotor 3. Rozváděcí lopatky 7. Ochranná mříž 4. Jádro 8. Závěsné dveře (u provedení.1)

Více

Věc: Technická a cenová informace č. NQ 12 0091 (uvádějte ve styku s námi)

Věc: Technická a cenová informace č. NQ 12 0091 (uvádějte ve styku s námi) ZVVZ MACHINERY, a.s. Sažinova 888 399 25 Milevsko Česká republika Vyřizuje: Ing. Veronika Foukalová E-mail: veronika.foukalova@zvvz.cz Tel.: 382 55 2890 Mob.: 737 23 2890 Fax.: 382 55 3194 PROTIS Ostrava

Více

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVK 800 až 1250 jednostranně sací

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVK 800 až 1250 jednostranně sací Katalogový list Strana: 1/9 VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVK 800 až 1250 jednostranně sací Hlavní části: 1. Oběžné kolo 6. Elektromotor 2. Spirální skříň 7. Stolička 3. Hřídel 8. Patka 4. Ložisková skříň 9. Chladící

Více

VĚTRACÍ JEDNOTKY N-RVJ-C

VĚTRACÍ JEDNOTKY N-RVJ-C PODNIKOVÁ NORMA VĚTRACÍ JEDNOTKY PC 12 7336 1. POPIS VĚTRACÍ JEDNOTKY A NÁZVOSLOVÍ Základní částí větrací jednotky N-RVJ- C je radiální oběžné kolo poháněné elektromotorem. Před povětrnostními vlivy je

Více

Tab. 1 PROVEDENÍ VLOŽEK. .0 Bez čelních plechů.1 S plechem náběhovým.2 S plechem odtokovým.3 S plechem náběhovým a odtokovým

Tab. 1 PROVEDENÍ VLOŽEK. .0 Bez čelních plechů.1 S plechem náběhovým.2 S plechem odtokovým.3 S plechem náběhovým a odtokovým KATALOGOVÝ LIST KM 12 0490d VLOŽKY TLUMIČE HLUKU Vydání: 8/07 a uspořádání vestavby pro tlumení hluku do čtyřhranného Strana: 1 potrubí skupiny I Stran: 6 Vložky tlumiče hluku (dále jen vložky) jsou základní

Více

Ex - Ventilátory DVEX 315-355

Ex - Ventilátory DVEX 315-355 DVEX 315-355 Regulovatelné otáčky Vestavěné termistorové kontakty Certifikát ATEX Vhodný k odvětrání prostorů přípraven barev, pro nabíjecí stanice akumulátorových baterií a podobná prostředí Spolehlivý,

Více

Divize Ventilátory & Megtec. Ventilátory pro Vás. Ventilátory ZVVZ a.s.

Divize Ventilátory & Megtec. Ventilátory pro Vás. Ventilátory ZVVZ a.s. Divize Ventilátory & Megtec Ventilátory pro Vás Ventilátory ZVVZ a.s. Divize Ventilátory & Megtec Profitcentrum Ventilátory Ve výrobním programu ZVVZ a.s. je rozsáhlá řada axiálních a radiálních ventilátorů,

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X Použití...X Provozní podmínky...x Materiál a konstrukce...x Rozměrová řada...x Značení...X TECHNICKÉ PARAMETRY...

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X Použití...X Provozní podmínky...x Materiál a konstrukce...x Rozměrová řada...x Značení...X TECHNICKÉ PARAMETRY... B Filtry kapsové ZÁKLADNÍ INFORMACE... X Použití...X Provozní podmínky...x Materiál a konstrukce...x Rozměrová řada...x Značení...X TECHNICKÉ PARAMETRY... X Parametry, rozměry, hmotnosti...x Charakteristiky

Více

Rekonstrukce větrání bytových domů CRVB ECOWATT inteligentní DCV systém

Rekonstrukce větrání bytových domů CRVB ECOWATT inteligentní DCV systém dálkový ovladač PROSYS ECOWATT Typ příslušenství Ø A B C Ø D E F G H I CRVB/4-315 ECOWATT 435 560 330 435 250 40 347 136 171 92 CRVB/4-355 ECOWATT 560 754 330 560 355 40 407 136 171 92 CRVB/4-400 ECOWATT

Více

Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině.

Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině. KATALOGOVÝ LIST KM 12 1317c PODAVAČE ŠNEKOVÉ Vydání: 8/00 PSC 315 Strana: 1 Stran: 6 Podavače šnekové PSC 315 (dále jen podavače) se používají k dopravě odprašků z filtrů a odlučovačů v horizontální rovině.

Více

RoofJETT. PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1

RoofJETT. PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1 PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 1 Typový klíč RoofJETT Kombinace jednotlivých pozic v typovém klíči jsou možné dle tabulek na str. 8-48. 2 PR-2009-0059-CZ Změny vyhrazeny 02/2009 Obsah Typový klíč..................................................

Více

VĚTRACÍ JEDNOTKY DVJ-450

VĚTRACÍ JEDNOTKY DVJ-450 PODNIKOVÁ NORM VĚTRCÍ JEDNOTKY PC 12 7331 1. POPIS Základní částí větrací jednotky DVJ je diagonální oběžné kolo poháněné elektromotorem. Před povětrnostními vlivy je elektromotor, oběžné kolo a odsávaný

Více

Technická data Ohřívač vzduchu

Technická data Ohřívač vzduchu Technická data Ohřívač vzduchu LH-EC LH Obsah Obsah... strana Základní zařízení: motory...3 Základní zařízení: skříň, ventilátory, rozměry...4 Základní zařízení LH: Elektrický topný registr...5 Základní

Více

nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K13-0309 CZ

nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K13-0309 CZ Katalog K13-0309 CZ nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K 15-0308 CZ Obsah Všeobecné ůdaje Stručný popis konstrukce

Více

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY S PŘÍMÝM POHONEM

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY S PŘÍMÝM POHONEM RDIÁLNÍ VENTILÁTORY S PŘÍMÝM POHONEM Technická dokumentace číslo : TD. platí od: / kontakt : LTEKO,spol. s r.o. Pod ihelnou Hostomice pod rdy zech Republic telefon: + ; + fax: + ; + email: odbyt@alteko.cz

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X A ZÁKLADNÍ INFORMACE... X Použití...X Provozní podmínky...x Materiály a konstrukce...x Rozměrová řada...x Značení...X Elektromotory a jejich ochrana...x TECHNICKÉ PARAMETRY... X, rozměry, hmotnosti...x

Více

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory RPK. Regulátory konstantního průtoku

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory RPK. Regulátory konstantního průtoku Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory RPK Regulátory konstantního průtoku 2 Regulátory průtoku RPK-R Montáž Regulátor se připojí

Více

T 2.3/7/CZ/1. Stropní vyústě. Doporučené použití v místnostech s výškou do cca 4,0 m. The art of handling air

T 2.3/7/CZ/1. Stropní vyústě. Doporučené použití v místnostech s výškou do cca 4,0 m. The art of handling air T 2.//CZ/1 Stropní vyústě Typ DLQL Doporučené použití v místnostech s výškou do cca 4,0 m The art of handling air Popis Popis 2 Provedení Rozměry Materiál Instalace 4 Směry výfuku 5 Definice 6 Rychlý výběr

Více

ISIS RECOVER REKUPERAČNÍ JEDNOTKY. ISIS RECOVER rekuperační jednotka CHARAKTERITIKA. info@multivac.cz info@multivac.sk. účinnost.

ISIS RECOVER REKUPERAČNÍ JEDNOTKY. ISIS RECOVER rekuperační jednotka CHARAKTERITIKA. info@multivac.cz info@multivac.sk. účinnost. až 60 % účinnost až 90 % účinnost plug & play rezidenční ISIS RECOVER CHARAKTERITIKA Nástěnná rekuperační jednotka pro vertikální instalace Vzduchový výkon: 00, 0 m /h Učinnost rekuperace až 90 % Deskový

Více

ODPOVÍDAJÍCÍ NORMY. 1L motory jsou vyráběny v souladu s níže uvedenými normami:

ODPOVÍDAJÍCÍ NORMY. 1L motory jsou vyráběny v souladu s níže uvedenými normami: ODPOVÍDAJÍCÍ NORMY Motory řady 1L jsou konstruovány a vyráběny v souladu s požadavky průmyslových aplikací, včetně venkovního provozu, tropického prostředí a prostředí s nízkými teplotamy (pod 0 C) 1L

Více

doporučené pro instalaci v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m

doporučené pro instalaci v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m /11/TCH/ Stropní anemostaty Série DLQ ADLQ doporučené pro instalaci v místnostech s výškou od cca,6... 4, m TROX GmbH Telefon +4 8 88 8 organizační složka Telefax +4 86 881 87 Ďáblická e-mail trox@trox.cz

Více

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60

ISIS Recover. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Charakteristika. Rozměry. Funkční schéma. Katalog produktů 2011 / 2012 HR-A-03-V-G4-E-1-60 Charakteristika Nástěnná vertikální instalace Vzduchový a 5 m /h Diagonální rekuperátor s účinností až 9 % nebo křížový rekuperátor s účinností až Rozměry HR-A--V-G4-E-1-6 6 % Elektrický drátkový dohřev

Více

TD 10.10 SRPEN 2012. RFC a RFE. radiální ventilátory s přímým pohonem. vzduchotechnika

TD 10.10 SRPEN 2012. RFC a RFE. radiální ventilátory s přímým pohonem. vzduchotechnika TD 10.10 SRPEN 2012 RFC a RFE 2012 radiální ventilátory s přímým pohonem vzduchotechnika RFC vzduchotechnika a RF E OBSAH Obsah specifikace 2 obecný popis použití 3 rozměry 5 výkonové parametry ventilátorů

Více

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6

II. VŠEOBECNĚ 3 1. Popis... 3. 2. Provedení... 3. 4. Zabudování a umístění... 6 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 5. Základní parametry... 6 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí a provedení lineárních vířivých vyústí s pevnými lamelami (dále jen vyústě). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

Atestováno dle ČSN EN ISO 11691. Žaluzie s útlumem hluku AVL. Koncový prvek vzduchotechniky určený pro útlum hluku

Atestováno dle ČSN EN ISO 11691. Žaluzie s útlumem hluku AVL. Koncový prvek vzduchotechniky určený pro útlum hluku Atestováno dle ČSN EN ISO 11691 Žaluzie s útlumem hluku AVL Koncový prvek vzduchotechniky určený pro útlum hluku ÚVOD POUŽITÍ Žaluzie s útlumem hluku se primárně používají ve ventilačních otvorech určených

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0319a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 skupiny I I I Strana: 1 Stran: 8 Díly potrubí kruhového skupiny III (dále jen díly) se rozumí trouby, oblouky, oblouky s troubou a rozbočky.

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 0090/97 AUTOMATICKĚ VZDUCHTĚSNÉ UZÁVĚRY Vydání: 11/08 pro jaderné elektrárny Strana: 1 Stran: 8

KATALOGOVÝ LIST KM 0090/97 AUTOMATICKĚ VZDUCHTĚSNÉ UZÁVĚRY Vydání: 11/08 pro jaderné elektrárny Strana: 1 Stran: 8 KATALOGOVÝ LIST KM 0090/97 AUTOMATICKĚ VZDUCHTĚSNÉ UZÁVĚRY Vydání: 11/08 pro jaderné elektrárny Strana: 1 Stran: 8 Automatické vzduchotěsné uzávěry pro jaderné elektrárny (dále jen uzávěry) jsou určeny

Více

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVK 1600 až 2500 jednostranně sací

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVK 1600 až 2500 jednostranně sací Katalogový list KP 12 3330 Strana: 1/7 VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVK 1600 až 2500 jednostranně sací Hlavní části: 1. Spirální skříň 7. Volné ložisko 2. Oběžné kolo 8. Rám 3. Sací hrdlo 9. Podpěra 4. Regulační

Více

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY S ŘEMENOVÝM PŘEVODEM

RADIÁLNÍ VENTILÁTORY S ŘEMENOVÝM PŘEVODEM RDIÁLNÍ VENTILÁTORY S ŘEMENOVÝM PŘEVODEM Technická dokumentace číslo : TD 16. platí od: 5 / kontakt : LTEKO s.r.o. Pod ihelnou 454 67 4 Hostomice pod rdy zech Republic telefon: +411 5 1 ; +411 53 1 fax:

Více

UF 600. Vzduchová clona pro velké průmyslové dveře s výtlakem z podlahy. 1 Bez ohřevu. Max. rozměry dveří (V x Š): 6 x 12 m

UF 600. Vzduchová clona pro velké průmyslové dveře s výtlakem z podlahy. 1 Bez ohřevu. Max. rozměry dveří (V x Š): 6 x 12 m Vzduchová clona pro velké průmyslové dveře s výtlakem z podlahy Max. rozměry dveří (V x Š): x m Vertikální montáž 1 Bez ohřevu Použití Speciální vzduchové clony UF jsou určeny pro průmyslové objekty s

Více

Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory AOM. 0,25-37 kw. Katalog K 13-0102 CZ

Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory AOM. 0,25-37 kw. Katalog K 13-0102 CZ Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory AOM 0,25-37 kw Katalog K 13-0102 CZ Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory Motory s kotvou nakrátko Obsah Technické informace Struèný

Více

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Yonos MAXO 40/0,5-4 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Yonos MAXO 40/0,5-4 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití V Chotejně 1/1345 12 / Praha 1 42774776611 / 42 274 783 859 Datový list: Wilo-Yonos MAXO 4/,5-4 Charakteristiky H/m 5 4 3 2 1 v,4,8 1,2 1,6 2, 2,4 m/s 2 4 6 8 1,5 1, 1,5 2, 2,5 3, Q/l/s P 1/W Δp-c 12 8

Více

Série DLQ-1... 4-AK ADLQ-1... 4-AK doporučené pro instalaci v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m

Série DLQ-1... 4-AK ADLQ-1... 4-AK doporučené pro instalaci v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m 2/12/TCH/4 Stropní anemostaty Série DLQ-1... 4-AK ADLQ-1... 4-AK pro instalaci v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881

Více

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 T 2.2/6/TCH/1 Vířivé anemostaty Série VD Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Yonos MAXO 25/0,5-12 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Yonos MAXO 25/0,5-12 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití V Chotejně 1/1345 12 / Praha 1 42774776611 / 42 274 783 859 Datový list: Wilo-Yonos MAXO 25/,5-12 Charakteristiky 1 8 6 4 2 P 1/W Δp-c 3 v 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 H/m 2 4 6 8 1 2 1 P 1/W Δp-v 3 Wilo-Yonos

Více

Nástěnné axiální ventilátory OV a OVK

Nástěnné axiální ventilátory OV a OVK VENTS OV VENTS OVK Nízkotlaký axiální ventilátor v ocelové skříní o průtoku vzduchu max. 00m3/h pro montáž na stěnu. Použití Ventilátor je vhodný pro odvětrávání prostor, kde je zapotřebí vysoká kapacita

Více

VENTILÁTOR RADIÁLNÍ RVZF 2510

VENTILÁTOR RADIÁLNÍ RVZF 2510 Katalogový list KP 3019/91 Strana: 1/6 VENTILÁTOR RADIÁLNÍ RVZF 2510 Hlavní části: 1. Oběžné kolo 7. Ložisko pevné 2. Spirální skříň 8. Spojka 3. Sací komora 9. Rám 4. Regulace 10. Kompenzátor 5. Hřídel

Více

ODLUČOVAČE MOKRÉ HLADINOVÉ MHK

ODLUČOVAČE MOKRÉ HLADINOVÉ MHK Katalogový list KP 12 4640 Strana: 1/9 ODLUČOVAČE MOKRÉ HLADINOVÉ MHK Hlavní části: 1. Nádrž odlučovače 8. Výpusť kalu spodní 2. Skříň odlučovače 9. Ventilátor RVZC 3. Štěrbina odlučovací 10. Dvířka k

Více

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVI/2 1600 až 2500 oboustranně sací

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVI/2 1600 až 2500 oboustranně sací Katalogový list Strana: 1/9 VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVI/2 1600 až 2500 oboustranně sací Hlavní části: 1. Spirální skříň 6. Spojka 2. Oběžné kolo 7. Chladící kotouč 3. Sací komora 8. Elektromotor 4. Hřídel

Více

Oběhová teplovodní čerpadla NTV. Konstrukce Čerpadla NTV jsou monobloková, bezucpávková, s elektromo torem chlazeným čerpanou kapalinou.

Oběhová teplovodní čerpadla NTV. Konstrukce Čerpadla NTV jsou monobloková, bezucpávková, s elektromo torem chlazeným čerpanou kapalinou. Použití Čerpadla NTV jsou určena k nucenému oběhu vody v nízkotla kých teplovodních soustavách ústředního vytápění. Konstruk ce této řady umožňuje dvoustupňovou regulaci výkonu. Dopravovaná kapalina l

Více

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 65/1-16 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 65/1-16 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití V Chotejně 1/1345 / Praha 1 42774776611 / 42 274 73 59 Datový list: Charakteristiky v 1 2 3 4 34 1 /min - 1 V 27 1 /min - V n= const 1 235 1 /min - 7 V 4 5 1 /min - 5 V 13 1 /min - 4 V 95 1 /min - 3 V

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu VENTILÁTORY DVS/DHS/DVSI NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ventilátory DVS/DHS/DVSI jsou vybaveny oběžnými koly s dozadu zahnutými lopatkami a motory s vnějším rotorem. Ventilátory mají asynchronní

Více

Komponenty VZT rozvodů

Komponenty VZT rozvodů Specifikace Rozměry PODMÍNKY PROVOZU Ohřívač je určen pro provoz v krytých prostorách s okolní teplotou od 30 C do +50 C (prostředí obyčejné základní dle ČSN 33 2320) k ohřevu čistého vzduchu bez prachu

Více

PREHLED VÝROBKU NÍZKOTLAKÉ VENTILÁTOTY STREDOTLAKÉ VENTILÁTORY VYSOKOTLAKÉ VENTILÁTORY DMYCHADLA DOPRAVNÍ VENTILÁTORY FD RD F

PREHLED VÝROBKU NÍZKOTLAKÉ VENTILÁTOTY STREDOTLAKÉ VENTILÁTORY VYSOKOTLAKÉ VENTILÁTORY DMYCHADLA DOPRAVNÍ VENTILÁTORY FD RD F PREHLED VÝROBKU NÍZKOTLAKÉ VENTILÁTOTY STREDOTLAKÉ VENTILÁTORY ND RD DMYCHADLA VYSOKOTLAKÉ VENTILÁTORY SD HRD DOPRAVNÍ VENTILÁTORY FD RD F NÍZKOTLAKÉ VENTILÁTOTY ND Stavební řada ND Stator ventilátoru

Více

NOVA. Komfortní mřížky a vyústky pro distribuci vzduchu

NOVA. Komfortní mřížky a vyústky pro distribuci vzduchu Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory NOVA Komfortní mřížky a vyústky pro distribuci vzduchu Obsah a vysvětlivky OBSAH Typ popis

Více

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

VÝPIS MATERIÁLU 07 DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: 0bsah

Více

Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru:

Úvod. Rozdělení podle toku energie: Rozdělení podle počtu fází: Rozdělení podle konstrukce rotoru: Rozdělení podle pohybu motoru: Indukční stroje 1 konstrukce Úvod Indukční stroj je nejpoužívanější a nejrozšířenější elektrický točivý stroj a jeho význam neustále roste (postupná náhrada stejnosměrných strojů). Rozdělení podle toku

Více

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití V Chotejně 1/1345 12 / Praha 1 42774776611 / 42 274 783 859 Datový list: Wilo-Stratos 32/1-12 Charakteristiky 8 41 1 /min - 9 V 358 6 1 /min - 8 V 4 271 1 /min - 6 V 227 1 /min - 5 V 2 184 1 /min - 4 V

Více

Projection, completation and realisation. MHH Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla

Projection, completation and realisation. MHH Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Projection, completation and realisation Horizontální odstředivá kondenzátní článková čerpadla Horizontální kondenzátní čerpadla řady Čerpadla jsou určena k čerpání čistých kondenzátů a horké čisté vody

Více

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY 1 5

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY 1 5 AXIÁLNÍ VENTILÁTORY OBSAH PŘEHLED VÝROBKŮ... 240 HXM...244 EDAV...246 HXBR/HXTR, TXBR/TXTR...248 HCFB/HCFT...268 TCBB/TCBT...292 TBT...314 TCBx2...316 TGT (nastavitelné lopatky)...320 Příslušenství...

Více

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 30/1-6 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití

www.marcomplet.cz Datový list: Wilo-Stratos 30/1-6 Charakteristiky Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání) Přípustná oblast použití V Chotejně 1/1345 12 / Praha 1 427747611 / 42 274 783 859 Datový list: Wilo-Stratos 3/1-6 Charakteristiky n= const 8 7 34 1 /min - 1 V 6 311 1 /min - 9 V 5 283 1 /min - 8 V 4 254 1 /min - 7 V 3 226 1 /min

Více

Oběhová čerpadla R2CE(D) - R4CE(D) s frekvenčním měničem

Oběhová čerpadla R2CE(D) - R4CE(D) s frekvenčním měničem Oběhová čerpadla R2CE(D) - R4CE(D) s frekvenčním měničem Samostatná a zdvojená elektronicky řízená oběhová čerpadla vhodná do topných systémů. Čerpadla jsou dalším krokem v inovativní technologii CPS,

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0318a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 TRUBKOVÉHO Strana: 1 Stran: 6

KATALOGOVÝ LIST KM 12 0318a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 TRUBKOVÉHO Strana: 1 Stran: 6 KATALOGOVÝ LIST KM 12 0318a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 TRUBKOVÉHO Strana: 1 Stran: 6 Díly kruhového trubkového potrubí (dále jen díly) se vyrábějí ve velikostech od DN 50 do 225. Používají se

Více

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU DECOR 100, 200, 300 a 100 ECOWATT

AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU DECOR 100, 200, 300 a 100 ECOWATT AXIÁLNÍ VENTILÁTORY TYPU DECOR 100, 200, 300 a 100 ECOWATT NÁVOD K POUŽITÍ, MONTÁŽI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Hendrich Martin Boleslavská 1420; 250 01 St. Boleslav 21.6.2012 Kontakty: Stará Boleslav, Boleslavská

Více

SPECIFIKACE. Další upřesňující údaje (umístění, rázy či jiné negativní a nestandardní vlivy, požadavky na dokumentaci apod.):

SPECIFIKACE. Další upřesňující údaje (umístění, rázy či jiné negativní a nestandardní vlivy, požadavky na dokumentaci apod.): Česká republika Česká republika POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ pro kompenzátory kovové Jmenovitá světlost (DN): Max. provozní tlak (bar): Zkušební tlak (bar): Protékající medium: Maximální stavební délka (pokud je

Více

QHD1 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah

QHD1 OBSAH. Katalog zubových čerpadel Obsah OBSAH Obsah POPIS... 2 ZÁKADNÍ DÍY ČEPADA... 2 TABUKA PAAMETŮ... 3 VZOCE POUŽITÉ PO VÝPOČET... 4 ÚČINNOSTI ČEPADA... 4 PACOVNÍ KAPAINA... 5 TAKOVÉ ZATÍŽENÍ... 5 DAŠÍ POŽADAVKY... 6 SMĚ OTÁČENÍ... 6 EVEZNÍ

Více

Přírubová lišta splňuje vysoké požadavky na těsnost a tuhost. Na potrubí se připevňuje pomocí prolisů nebo bodováním.

Přírubová lišta splňuje vysoké požadavky na těsnost a tuhost. Na potrubí se připevňuje pomocí prolisů nebo bodováním. KATALOGOVÝ LIST KM 0043/96h PŘÍRUBOVÁ LIŠTA Vydání: 8/07 DK 20/3; DK 30/3; DK 40/4 Strana: 1 Stran: 4 Přírubová lišta splňuje vysoké požadavky na těsnost a tuhost. Na potrubí se připevňuje pomocí prolisů

Více

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory BOR. Difuzory pro rezidenční větrání

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory BOR. Difuzory pro rezidenční větrání Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory BOR Difuzory pro rezidenční větrání 2 Difuzory Systemair výrobky pro rezidenční větrání

Více

Stropy z ocelových nos

Stropy z ocelových nos Promat Stropy z ocelových nos Masivní stropy a lehké zavěšené podhledy níků Ocelobetonové a železobetonové konstrukce Vodorovné ochranné membrány a přímé obklady z požárně ochranných desek PROMATECT. Vodorovné

Více

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST CVX ODSTŘEDIVÁ, RADIÁLNÍ ČLÁNKOVÁ, HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární č.p. 605, 753 01 Hranice I - Město, Česká republika tel.: 581 661

Více

Potrubí SPIRO je vzduchotechnické potrubí, používané zejména pro klimatizaci a větrání.

Potrubí SPIRO je vzduchotechnické potrubí, používané zejména pro klimatizaci a větrání. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0301g POTRUBÍ SPIRO Vydání: 8/07 Strana: 1 Stran: 12 Potrubí SPIRO je vzduchotechnické potrubí, používané zejména pro klimatizaci a větrání. Pracovní podmínky Maximální dovolená rychlost

Více

Tesařské kování. OKLK, s.r.o. Stříbrohorská 687 407 77 Šluknov. tel. : 724 056 930 e-mail : oklk@oklk.cz

Tesařské kování. OKLK, s.r.o. Stříbrohorská 687 407 77 Šluknov. tel. : 724 056 930 e-mail : oklk@oklk.cz OKLK, s.r.o. Stříbrohorská 687 407 77 Šluknov tel. : 724 056 930 e-mail : KOVÁNÍ PRO KONSTRUKCE ZE DŘEVA 1 OBSAH ÚVOD STR. 3 ÚHELNÍKY 90 TYP 1 4 ÚHELNÍKY 90 TYP 2 5 ÚHELNÍKY 90 TYP 3 6 ÚHELNÍKY 90 TYP

Více

XS-FLAT. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Rozměry. Charakteristika. Technické parametry

XS-FLAT. Větrací jednotky. Rekuperační jednotky. Rozměry. Charakteristika. Technické parametry Charakteristika Rozměry Horizontální podstropní instalace Vzduchový 800 až 2400 m 3 /h Kompaktní rozměry Diagonální rekuperátor s účinností až 92 % Energeticky úsporné EC motory Řízení CAV, VAV nebo DCV

Více

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVI 1600 až 2500 jednostranně sací

VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVI 1600 až 2500 jednostranně sací Katalogový list KP 12 3339 Strana: 1/9 VENTILÁTORY RADIÁLNÍ RVI 1600 až 2500 jednostranně sací Hlavní části: 1. Oběžné kolo 6. Elektromotor 2. Spirální skříň 7. Rám elektromotoru 3. Hřídel 8. Chladící

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV 484

PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV 484 PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ Přestavitelná výusť VLD/VLV Typ VLD/VLV představuje výusť, která je díky realizovatelným různým obrazům proudění vystupujícího

Více

H x L. NOVA-A-1-1-LxH. H x L. NOVA-A-2-1-LxH. H x L. H x L. H x L

H x L. NOVA-A-1-1-LxH. H x L. NOVA-A-2-1-LxH. H x L. H x L. H x L Vyústka do čtyřhranného potrubí - Jednořadá 1 Dvouřadá 2 Upínání šrouby 1 pružinami 1) 2 spec. mechanismem s rámečkem UR L x H Typ regulačního ústrojí R1, RS1 R2, RS2 R, RS Upínací rámeček UR Lamely horizontální

Více

VÝUSTĚ S VÍŘIVOU KOMOROU EMCO TYPU WKD 381

VÝUSTĚ S VÍŘIVOU KOMOROU EMCO TYPU WKD 381 VÝUSTĚ S VÍŘIVOU KOMOROU EMCO TYPU WKD 8 OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ Výustě s vířivou komorou WKD 8 Typ WKD 8 je vysoce induktivní vířivá výusť se čtvercovou čelní maskou a s vnitřní vířivou

Více

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8

EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 LUN 2132.03-8 EM Brno s.r.o. DYNAMOSPOUŠTĚČ SDS 08s/F LUN 2132.02-8 a LUN 2132.03-8 Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 Označení dynamospouštěče SDS 08s/F pro objednání: Dynamospouštěč LUN 2132.02-8 1. Dynamospouštěč LUN 2132.02-8,

Více

Ventilátory pro vyšší teploty Multibox/T

Ventilátory pro vyšší teploty Multibox/T Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory Ventilátory pro vyšší teploty Multibox/T Jeden ventilátor mnoho alternativ! 2 Ventilátory

Více

Sestavné klimatizační jednotky

Sestavné klimatizační jednotky Sestavné klimatizační jednotky AHU N 12.10.002 Range AeroMaster XP Cirrus Sestavné klimatizační jednotky Proč právě AeroMaster XP? Pro Vaše rozhodnutí hovoří 10 základních P jednotek Aeromaster XP Při

Více

Plynové teplovzdušné jednotky Monzun. Monzun VH/CV. Dodávaná výkonová řada 15-93 kw

Plynové teplovzdušné jednotky Monzun. Monzun VH/CV. Dodávaná výkonová řada 15-93 kw Plynové teplovzdušné Monzun Plynové Monzun jsou určeny pro teplovzdušné vytápění, případně větrání místností a průmyslových hal. Z hlediska plynového zařízení se jedná o otevřené nebo uzavřené spotřebiče

Více

KATALOGOVÝ LIST KM 0038/95e POTRUBÍ SPIRO Vydání: 8/07 s plochými přírubami Strana: 1 Stran: 17

KATALOGOVÝ LIST KM 0038/95e POTRUBÍ SPIRO Vydání: 8/07 s plochými přírubami Strana: 1 Stran: 17 KATALOGOVÝ LIST KM 0038/95e POTRUBÍ SPIRO Vydání: 8/07 s plochými přírubami Strana: 1 Stran: 17 Potrubí SPIRO s plochými pozinkovanými přírubami je vzduchotechnické potrubí, používané pro klimatizaci a

Více

1. Tlumící vložka 5. Podložný plech 2. Náběhový plech 6. Upevňovací šrouby 3. Odtokový plech 7. Trouba pro vestavbu 4.

1. Tlumící vložka 5. Podložný plech 2. Náběhový plech 6. Upevňovací šrouby 3. Odtokový plech 7. Trouba pro vestavbu 4. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0496b VESTAVBA TLUMIČŮ HLUKU Vydání: 1/97 do čtyřhranného potrubí skupiny I I I Strana: 1 Stran: 6 Vestavba tlumičů hluku (dále jen vestavba) se používá ve vzduchotechnických zařízeních

Více

VARYCONTROL. VVS-regulátor. pro systémy s variabilním průtokem série TVR

VARYCONTROL. VVS-regulátor. pro systémy s variabilním průtokem série TVR 5/3/TCH/5 VARYCONTROL VVS-regulátor pro systémy s variabilním průtokem série TVR TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha

Více

Vířivé anemostaty. doporučené použití v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m

Vířivé anemostaty. doporučené použití v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m 2/4/TCH/8 Vířivé anemostaty Série RFD doporučené použití v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail

Více

HLAVICE VÝFUKOVÉ ČTYŘHRANNÉ

HLAVICE VÝFUKOVÉ ČTYŘHRANNÉ KATALOGOVÝ LIST KM 0033/94d HLAVICE VÝFUKOVÉ ČTYŘHRANNÉ Vydání: 8/07 pro potrubí skupiny I Strana: 1 Stran: 2 Čtyřhranné výfukové hlavice (dále jen hlavice) zabraňují vnikání deště a sněhu do potrubí.

Více

Zpětné klapky. Přetlakové klapky s nastavitelným přetlakem série ARK2

Zpětné klapky. Přetlakové klapky s nastavitelným přetlakem série ARK2 3/5/TC/3 Zpětné klapky série ARK ARK1 Přetlakové klapky s nastavitelným přetlakem série ARK2 TROX Gmb Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz

Více

digitální regulační systém digitální regulační systém VAV-CAV-COP Digireg varianty regulace

digitální regulační systém digitální regulační systém VAV-CAV-COP Digireg varianty regulace Bypass obtok rekuperátoru Minireg digitální regulační systém Digireg Hluk Celkové hladiny akustického tlaku jsou uvedeny v tabulce technických parametrů. Celková hladina akustického tlaku vyzařovaného

Více

Axiální ventilátory s nastavitelnými lopatkami TGT 710

Axiální ventilátory s nastavitelnými lopatkami TGT 710 TGT 71 Skříň je v krátkém nebo dlouhém provedení, je svařena z ocelového plechu, s přírubami do kruhového potrubí. Provozní teplota maximálně +7 C. Hmotnosti za lomítkem v hlavní tabulce odpovídají dlouhé

Více

Ohebný tlumič hluku OTH/50 (dále jen tlumič) je určen k tlumení hluku v kruhovém potrubí klimatizace a větrání.

Ohebný tlumič hluku OTH/50 (dále jen tlumič) je určen k tlumení hluku v kruhovém potrubí klimatizace a větrání. KATALOGOVÝ LIST KM 0031/94d TLUMIČE HLUKU OHEBNÉ Vydání: 8/07 ( FLEXO ) Strana: 1 Stran: 2 Ohebný tlumič hluku OTH/50 (dále jen tlumič) je určen k tlumení hluku v kruhovém potrubí klimatizace a větrání.

Více

POŽÁRNÍ VENTILÁTORY 1 7

POŽÁRNÍ VENTILÁTORY 1 7 POŽÁRNÍ VENTILÁTORY OBSAH PŘEHLED VÝROBKŮ... 498 SILENT U90/F90...500 SILENT SXU, SXA...502 CHAT 400 C/2 hod...504 THGT 400 C/2 hod...506 TJHT...524 CTHT/CTVT 400 C/2 hod...534 ILHT...540 CVHT...556 Boleslavova

Více

Plynové filtry DN15 DN150 WWW.GAS-AS.CZ

Plynové filtry DN15 DN150 WWW.GAS-AS.CZ FG Plynové filtry DN15 DN150 WWW.GAS-AS.CZ FG Filtry pro plynná média Obsah Popis... 2 Parametry... 2 Princip filtrace a aplikace... 3 Příslušenství a doplňky... 4 Technické parametry... 4 Průtokový diagram

Více

1. Rám klapky 4. Ovládací čep 2. List klapky 5. Ložisko 3. Stavěcí páka. Obr. 1 Hlavní části klapek

1. Rám klapky 4. Ovládací čep 2. List klapky 5. Ložisko 3. Stavěcí páka. Obr. 1 Hlavní části klapek KATALOGOVÝ LIST KM 0511/08 KLAPKY REGULAČNÍ ČTYŘHRANNÉ Vydání: 11/08 pro jaderné elektrárny Strana: 1 Stran: 8 Klapky regulační čtyřhranné pro jaderné elektrárny (dále jen klapky) jsou určeny k zabudování

Více

Talířové ventily. pro přívodní a odvodní vzduch. TROX AUSTRIA GmbH. tel.: +420 283 880 380 organizační složka fax: +420 286 881 870

Talířové ventily. pro přívodní a odvodní vzduch. TROX AUSTRIA GmbH. tel.: +420 283 880 380 organizační složka fax: +420 286 881 870 T.//TCH/ Talířové ventily Série pro přívodní a odvodní vzduch TROX AUSTRIA GmbH. tel.: +0 8 880 80 organizační složka fax: +0 86 88 870 Ďáblická e-mail: trox@trox.cz 8 00 Praha 8 http:// www.trox.cz Obsah

Více

Katalog. Nízkonapěťové motory Typ General performance Motory s vyšší účinností IE2

Katalog. Nízkonapěťové motory Typ General performance Motory s vyšší účinností IE2 Katalog Nízkonapěťové motory Typ General performance Motory s vyšší Dodáváme motory a generátory, včetně expertních posudků na úspory energie a zlepšení technologických procesů během celého životního cyklu

Více

AGI AGI. Výkonná vzduchová clona pro průmyslová vrata. 1 Bez ohřevu 2 Vodní ohřev WL. Horizontální a vertikální montáž

AGI AGI. Výkonná vzduchová clona pro průmyslová vrata. 1 Bez ohřevu 2 Vodní ohřev WL. Horizontální a vertikální montáž R AGI AGI Výkonná vzduchová clona pro průmyslová vrata Horizontální a vertikální montáž Délky: 1,2, 1,8, 2,4 a 3 m 1 Bez ohřevu 2 Vodní ohřev WL Použití Robustní vzduchové clony AGI jsou díky vysoce ným

Více

PODSTROPNÍ VENTILÁTOR - DESTRATIFIKÁTOR

PODSTROPNÍ VENTILÁTOR - DESTRATIFIKÁTOR M A N D Í K TPM 048/05 PLATÍ OD: 1.2.2005 PODSTROPNÍ VENTILÁTOR - DESTRATIFIKÁTOR D1, D2, D3 Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování,

Více

BRUCHAPaneel. Protipožární stěnový WP-F

BRUCHAPaneel. Protipožární stěnový WP-F 31 61 Akustický WP-A 1 PROFIL 6 50 PROFIL 5 BRUCHAPaneel PROFIL 4 PROFIL 3 PROFIL Protipožární stěnový WP-F VIDITELNÉ UPEVNĚNÍ dobré IZOLAČNÍ PROTIHLUKOVÉ VLASTNOSTI bohatá rozmanitost profilů hospodárnější

Více

T 2.2/2/CZ/1. Vířivé anemostaty. Typ XARTO. Pro kreativní stropní design. The art of handling air

T 2.2/2/CZ/1. Vířivé anemostaty. Typ XARTO. Pro kreativní stropní design. The art of handling air T 2.2/2/CZ/1 Vířivé Typ XARTO Pro kreativní stropní design The art of handling air Obsah Popis Popis 2 Inovace 3 Provedení Rozměry 4 Instalace 5 Definice 6 Rychlý výběr 7 Rychlý výběr dle vzduchotechnických

Více