XVIII. PAŘÍZKOVY DNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XVIII. PAŘÍZKOVY DNY"

Transkript

1 Konference s mezinárodní účastí na téma Nová antikoagulancia v klinické praxi Nefrologie hematologie hyperviskozita Poporodní krvácení - Dětská hematologie Poruchy primární hemostázy v klinické praxi Hematologická morfologie pro laboranty i hematology Pod záštitou České hematologické společnosti ČLS JEP Clarion Congress Hotel Ostrava března 2012 PROGRAM KONFERENCE

2 ORGANIZACE Konferenci pořádá Fakultní nemocnice Ostrava Ústav klinické hematologie Spolek pro trombózu a hemostázu ČLS JEP Sekce pro trombózu a hemostázu ČHS ČLS JEP Okresní sdružení České lékařské komory Ostrava Předsednictvo konference Prim. MUDr. Jaromír Gumulec MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc. Vědecký výbor Prim. MUDr. Petr Kessler Prim. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. Organizační výbor Kateřina Zdražilová Bc. Jiří Hynčica RNDr. Martin Radina MUDr. Jana Zuchnická MUDr. Alexandra Ligová Bc. Anna Němcová Mgr. Markéta Ryzí Mgr. Adéla Mikošková Mgr. Karin Lichá Mgr. Magda Bílovská

3 PROGRAM PŘEHLED PROGRAMU KONFERENCE Kongresový sál Konferenční sál Galerie Rudolfův salónek Restaurace Předsálí hotelu Středa 28. března :00 Neformální setkání hostů konference Čtvrtek 29. března :40 Zahájení konference 09:00 Reologické poruchy v hematologii 10:30 Přestávka DIC jako komplikace kriticky nemocného dítěte 10:50 Poporodní krvácení Změny v krevním obraze u dětí 11:50 Oběd Kooperace hematologů v Moravskoslezském kraji 12:50 Hematologie nefrologie Adolescent 14:20 Přestávka 14:40 Nová antitrombotika 16:10 Přestávka 16:30 Imunní trombocytopenie 19:00 Společenský večer Pátek 30. března :00 Hematologická morfologie u MDS 10:30 Přestávka 10:50 Hematologická morfologie v každodenní praxi 12:20 Ukončení konference Laboratorní hematologie v dětském věku Poruchy primární hemostázy

4 Čtvrtek 29. března 2012 PODROBNÝ PROGRAM KONFERENCE 08:40-08:55 Zahájení konference 09:00-10:30 Reologické poruchy v hematologii 09:00-09:20 Reologie krve úvod do problematiky 09:20-09:35 09:35-10:50 Z.Kořístek, T.Pika Z.Kořístek Interní hematoonkologická klinika FN Brno Nekorpuskulární, plasmatické hyperviskózní syndromy v klinické praxi T.Pika III. Interní klinika - nefrologická, revmatologická, endokrinologická, LF UP a FN Olomouc Korpuskupární hyperviskozita krve a syndrom leukostázy v klinické praxi Z.Kořístek Interní hematoonkologická klinika FN Brno 10:55-10:30 Kazuistiky a mikrokazuistiky o hyperviskozním syndromu Typické symptomy hyperviskozity a jejich rychlý ústup po léčbě u pacienta s mnohočetným myelomem Z.Horáková Interní hematoonkologická klinika FN Brno Hyperviskózní syndrom u seniorky s mnohočetným myelomem T.Pika III. Interní klinika - nefrologická, revmatologická, endokrinologická, LF UP a FN Olomouc Leukostáza u pacientky s hyperleukocytární AML M.Navrátil Interní hematoonkologická klinika FN Brno Hyperviskózní syndrom u pacientky se Sjögrenovým syndromem M.Skácelová, P.Horák, A.Smržová, Z.Kosatíková III. Interní klinika - nefrologická, revmatologická, endokrinologická, LF UP a FN Olomouc

5 Čtvrtek 29. března 2012 Hemaferetický přínos v řešení hyperviskózního syndromu u kryoglobulinémie a polyglobulie Š.Blahutová, R.Hrdličková, Z.Čermáková Krevní centrum FN Ostrava 09:00-10:30 DIC jako komplikace kriticky nemocného dítěte 09:00-09:20 Pohled klinického hematologa 09:22-09:42 09:44-10:02 10:04-10:24 J.Blatný, D.Štěpánková T.Kuhn Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie, Klinika dětského lékařství FN Ostrava Nabídka transfuzních přípravků pro hemoterapii dětských pacientů s projevy DIC M.Kořístka, Z.Čermáková, Š.Blahutová Krevní centrum FN Ostrava Damage control surgery prevence DIC u dětí I.Kopáček Traumacentrum FN Ostrava DIC z praktického pohledu intenzivisty D.Štěpánková Klinika dětské anestesiologie a resuscitace, Dětská nemocnice FN Brno 10:50-11:50 Poporodní krvácení 10:50-11:15 PPH je čas změnit paradigma M.Penka, O.Šimetka J.Blatný Oddělení dětské hematologie, Dětská nemocnice FN Brno 11:20-11:45 Poporodní ŽOK mezioborový konsensus 1 D.Seidlová, 2A.Pařízek II. Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Porodnice FN Brno, 2 Gynekologicko-porodnická klinika VFN Praha 1

6 Čtvrtek 29. března :50-11:50 Změny v krevním obraze u dětí 10:50-11:08 Proč může mít dítě anemii (mimo vrozené stavy) 11:10-11:28 11:30-11:48 T.Kuhn, V.Fiamoli O.Zapletal Oddělení dětské hematologie, Dětská nemocnice FN Brno Trombocytóza a trombocyémie u dětí T.Kuhn Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie, Klinika dětského lékařství FN Ostrava Změny v počtu bílých krvinek pohled praktického lékaře Y.Tomanová PLDD Brno 11:50-12:50 Oběd 11:50-12:50 Spolupráce hematologů v Moravskoslezském kraji 12:50-14:20 Hematologie nefrologie 12:50-13:10 Trombóza a-v shuntu pro hemodialýzu 13:12-13:32 13:34-13:54 13:56-14:16 P.Kessler, J.Točík L.Brlicová II.Chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN Praha Anemie při selhání ledvin pohled hematologa P.Kessler Oddělení hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov Anemie při selhání ledvin pohled nefrologa J.Točík Interní oddělení Nemocnice Jihlava Vybrané poruchy hemostázy provázející onemocnění ledvin J.Zuchnická, J.Gumulec Ústav klinické hematologie FN Ostrava

7 Čtvrtek 29. března :50-13:50 Adolescent 12:50-13:08 Psychické a citové změny v adolescentním věku proč s námi bydlí doma cizí člověk 13:10-13:28 13:30-14:48 S.Kohlerová, L.Nopová L.Nopová Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol Trombofilní stavy a trombózy u adolescentů O.Zapletal Oddělení dětské hematologie, Dětská nemocnice FN Brno Adolescent a chronická choroba (příklad hemofilie) S.Kohlerová Oddělení dětské hematologie, Dětská nemocnice FN Brno 14:40-16:10 Nová antitrombotika 14:40-15:00 Příprava pacientů k invazivnímu výkonu 15:05-15:25 15:30-15:45 15:50-16:10 M.Penka, L.Slavík P.Kessler Oddělení hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov Řešení krvácivých komplikací M.Penka Oddělení klinické hematologie FN Brno Stanovení dabigatranu a neutralizace jeho účinku in vitro eptacogem alfa (NovoSeven) L.Slavík, J.Úlehlová, V.Krčová, A.Hluší, J.Procházková Hematoonkologická klinika FN Olomouc Převádění pacientů z jednoho antikoagulancia na další J.Gumulec Ústav klinické hematologie FN Ostrava 14:40-16:00 Laboratorní hematologie v dětském věku 14:40-15:05 Morfologický kvíz O.Zapletal, M.Kokeszová M.Kokeszová Oddělení dětské hematologie, Dětská nemocnice FN Brno

8 15:10-15:30 15:35-15:55 Čtvrtek 29. března 2012 Když má dítě vyšší bilirubin V.Fiamoli Oddělení dětské hematologie, Dětská nemocnice FN Brno Zřídka vídané morfologické nálezy ve fyziologické kostní dřeni M.Slánská Oddělení dětské hematologie, Dětská nemocnice FN Brno 16:30-17:45 Imunitní trombocytopenie 16:30-16:50 Akutní těžké nebo život ohrožující krvácení u pacientů s ITP 16:55-17:20 17:25-17:40 T.Kozák, J.Gumulec J.Gumulec, J.Ďuraš Ústav klinické hematlogie FN Ostrava Chronická ITP v naší praxi: obtížná kapitola pro pacienty i pro hematologa T.Kozák Oddělení klinické hematologe FN KV Praha Skupina pro imunitní cytopenie a Registr pacientů s ITP T.Kozák Oddělení klinické hematologe FN KV Praha 16:30-17:40 Poruchy primární hemostázy 16:30-16:50 von Willebrandova choroba a její výzvy 16:55-17:10 17:15-17:35 J.Blatný, L.Sulovská J.Blatný Oddělení dětské hematologie, Dětská nemocnice FN Brno Možnosti stanovení funkce von Willebrandova faktoru M.Ryzí, 2J.Zuchnická, 3R.Hrdličková, 1M.Matuška, 2J.Gumulec Oddělení klinické hematologie, Ústav laboratorní diagnostiky FN Ostrava 2 Ústav klinické hematologie FN Ostrava 3 Krevní centrum FN Ostrava 1 1 Wiskottův-Aldrichův syndrom ve světle nových poznatků L.Sulovská, D.Pospíšilová, B.Ravčuková, T.Freiberger, J.Litzman Dětská klinika FN Olomouc

9 09:00-10:30 09:00-09:30 09:35-09:55 Pátek 30. března 2012 Hematologická morfologie u MDS E.Faber, J.Marcinek Myelodysplázie nebo MDS? A.Buliková, J.Kissová, M.Antošová, L.Antošová Oddělení klinické hematologe FN Brno, Česká repubika WHO 2008 diagnostic criteria in MDS G.Zini Hematology Laboratory Catholic University of Sacred Heart, Rome, Italy 10:00-10:25 Morfologický obraz myelodysplastického syndrómu v biopsii kostnej drene J.Marcinek, P.Szépe, L.Plank Ústav patologickej anatómie, Univerzitná nemocnica Martin, Slovensko Sekce byla podpořena Evropským sociálním fondem v operačním programu MŠMT Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci řešení projektu CZ.1.07/2.2.00/ Inovace výuky mikroskopické morfologie v hematologii zavedením internetové virtuální interaktivní metody 10:50-12:20 Hematologická morfologie v každodenní praxi 10:50-11:10 Vyšetřování retikulocytů a jejich klinický význam J.Zuchnická, D.Mikulenková M.Pulcer Klinická hematologie, Městská nemocnice Ostrava 11:12-11:32 Nátěry periferní krve u CLL mikroskop x automat 1 A.Mikošková, 2J.Zuchnická, 1M.Matuška, 2J.Gumulec Oddělení klinické hematologie, Ústav laboratorní diagnostiky FN Ostrava 2 Ústav klinické hematologie FN Ostrava 1

10 11:34-11:54 11:56-12:16 Pátek 30. března 2012 Hodnocení nátěrů periferní krve (a kostní dřeně) každodenní rutina nebo i něco více? J.Zuchnická, A.Včelková, A.Urgasová Ústav klinické hematologie FN Ostrava Jak neprošvihnout závažný nález v nátěrech periferní krve D.Mikulenková Ústav hematologie a krevní transfuze Praha Sekce byla podpořena Evropským sociálním fondem v operačním programu MŠMT Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci řešení projektu CZ.1.07/2.2.00/ Inovace výuky mikroskopické morfologie v hematologii zavedením internetové virtuální interaktivní metody 12:30 Ukončení konference

11 Je k dispozici spolehlivý test pro stanovení vwf? Test INNOVANCE vwf Ac Test INNOVANCE vwf Ac pķináší novou revoluþní technologii pro stanovení skuteþné aktivity von Willebrandova faktoru. P Kapalné reagencie s výbornou stabilitou P PlnĊ automatizovaný test s aplikacemi pro všechny automatické koagulometry Siemens a Sysmex

12 «*// $)&-"5" / - #" 4/ n&/ )-"%*/: '&3*5*/ *n $ $) - #: */%*,07"/ 5", 6 7)0%/ $) 1"$*&/5 4.%4 4/"%/ % 7,07 / 41$ QƾQSBWLV &YKBEF /PSCFSU (BUUFSNBOO FU BM %FGFSBTJSPY JO JSPO PWFSMPBEFE QBUJFOUT XJUI USBOTGVTJPO EFQFOEFOU NZFMPEZTQMBTUJD TZOESPNFT 3FTVMUT GSPN UIF MBSHF ZFBS &1*$ TUVEZ -FVLFNJB 3FTFBSDI v $ISPOJDL» QÆFU¾~FO¾ PSHBOJTNV ~FMF[FN [QÇTPCFO» USBOTGV[FNJ LSWF LEF KF M»ºCB EFGFSPYBNJOFN LPOUSBJOEJLPW³OB OFCP OFWIPEO³ V QBDJFOUÇ TF [¾TLBOPV BOFNJ¾ T NZFMPEZTQMBTUJDLÊN TZOESPNFN T O¾[LÊN ºJ TUÆFEO¾N v SJ[JLFN EMF *144 &9+

13 &9+"%& NH UBCMFUZ QSP QƾQSBWV QFSPS³MO¾ TVTQFO[F &9+"%& NH UBCMFUZ QSP QƾQSBWV QFSPS³MO¾ TVTQFO[F &9+"%& NH UBCMFUZ QSP QƾQSBWV QFSPS³MO¾ TVTQFO[F 4MP~FO¾ -»ºJW³ M³ULB %FGFSBTJSPYVN NH NH OFCP NH *OEJLBDF $ISPOJDLº QÅFU½}FO½ PSHBOJTNV }FMF[FN [QÆTPCFOº USBOTGV[FNJ LSWF V QBDJFOUÆ XT CFUB UBMBTFNJ½ NBKPS $ISPOJDLº QÅFU½}FO½ PSHBOJTNV }FMF[FN [QÆTPCFOº USBOTGV[FNJ LSWF LEF KF Mº¹CB EFGFSPYBNJOFN LPOUSBJOEJLPW²OB OFCP OFWIPEO² V QBDJFOUÆ T KJOÉNJ UZQZ BOFNJ½ %³WLPW³O¾ %PQPSV¹FO² ÇWPEO½ EFOO½ E²WLB KF NH LH U¼MFTOº INPUOPTUJ -[F [W²}JU E²WLV NH LH V QBDJFOUÆ EPTU²WB K½D½DI NM LH N¼T½D FSZUSPDZU²SO½ NBTZ KFEOPULZ N¼T½D B T QPUÅFCPV TO½}JU IMBEJOV }FMF[B W PSHBOJTNV -[F [W²}JU E²WLV NH LH V QBDJFOUÆ LUFŽ EPTU²WBK½ NM LH N¼T½D FSZUSPDZU²SO½ NBTZ KFEOPULZ N¼T½D B LUFŽ OFQPUÅFCVK½ TO½}JU [WÉyFOPV IMBEJOV }FMF[B W PSHBOJTNV 6 QBDJFOUÆ KJ} ÇTQ¼yO¼ Mº¹FOÉDI EFGFSPYBNJOFN M[F TUBOPWJU ÇWPEO½ E²WLV KBLP OVNFSJDLPV QPMPWJOV E²WLZ EFGFSPYBNJOV %PQPSV¹VKF TF N¼T½¹O¼ NPOJUPSPWBU IMBEJOV GFSJUJOV W TºSV B VES}PWBD½ E²WLV QPTUVQO¼ VQSBWPWBU LB}EÉ B} N¼T½D QPEMF WÉTMFELV P B} NH LH 6 QBDJFOUÆ OFEPTUBUF¹O¼ Mº¹FOÉDI E²WLBNJ NH LH OBQÅ IMBEJOZ TºSPWºIP GFSJUJOV QÅFUSW²WBK½ OBE IPEOPUPV H M B OFWZLB[VK½ LMFTBK½D½ USFOE C¼IFN Mº¹CZ NPIPV CÉU [WB}PW²OZ E²WLZ EP NH LH 6ES}PWBD½ E²WLZ WZyy½ OF} NH LH TF OFEPQPSV¹VK½ 1ÅJ QPLMFTV IMBEJOZ TºSPWºIP GFSJUJOV QPE H M TF Mº¹CB QÅFSVy½ 5BCMFUZ TF V}½WBK½ KFEOPV EFOO¼ OBMB¹OP NJOVU QÅFE K½EMFN SP[N½DIBOº WF WPE¼ OFCP E}VTV 6 TUBSy½DI QBDJFOUÆ OFO½ OVUO² ÇQSBWB E²WFL OJDNºO¼ C¼IFN Mº¹CZ CZ N¼MZ CÉU QP[PSO¼ TMFEPW²OZ OF}²EPVD½ ǹJOLZ LUFSº NPIPV WZ}BEPWBU [N¼OV E²WLPW²O½ 6 E¼U½ WF W¼LV PE EP MFU OFO½ OVUO² ÇQSBWB E²WLPW²O½ #F[QF¹OPTU B ǹJOOPTU V E¼U½ PE OBSP[FO½ EP N¼T½DÆ OFCZMB EPTVE TUBOPWFOB 6 QBDJFOUÆ T U¼}LÉN QPyLP[FO½N GVOLDF KBUFS TF &YKBEF OFEPQPSV¹VKF 6 QBDJFOUÆ TF TUÅFEO¼ U¼}LÉN QPyLP[FO½N GVOLDF KBUFS $IJME 1VHI UŽEB # N² CÉU E²WLB WÉSB[O¼ TO½}FOB T O²TMFEOÉN QPTUVQOÉN [WZyPW²O½N EP WÉyF +BUFSO½ GVOLDF NVTFK½ CÉU NPOJUPSPW²OZ QÅFE Mº¹CPV LB}Eº UÉEOZ C¼IFN QSWO½IP N¼T½DF Mº¹CZ B QPUPN LB}EÉ N¼T½D,POUSBJOEJLBDF )ZQFSTFO[JUJWJUB OB Mº¹JWPV M²ULV OFCP LUFSPVLPMJ QPNPDOPV M²ULV QŽQSBWLV,PNCJOBDF T KJOÉNJ DIFM²UPSZ }FMF[B 1BDJFOUJ T DMFBSBODF LSFBUJOJOV NM NJO ;WM³zUO¾ VQP[PSO½O¾ 4ºSPWÉ LSFBUJOJO DMFBSBODF LSFBUJOJOV KF OVUOP TUBOPWJU QÅFE [BI²KFO½N Mº¹CZ B NPOJUPSPWBU LB}EÉ UÉEFO QSWO½ N¼T½D Mº¹CZ OFCP QP [N¼O¼ E²WLZ QPUº KFEOPV N¼T½¹O¼ %²WLV M[F TO½}JU P NH LH QPLVE TºSPWÉ LSFBUJOJO TUPVQOF OBE QSÆN¼S QÅFE [BI²KFO½N Mº¹CZ B OFCP DMFBSBODF LSFBUJOJOV LMFTOF QPE TQPEO½ MJNJU OPSN²MV 7 O¼LUFSÉDI QŽQBEFDI QP VWFEFO½ QŽQSBWLV OB USI WFEMP [IPSyFO½ GVOLDF MFEWJO L KFKJDI TFMI²O½ LUFSº WZ}BEPWBMP QÅFDIPEOPV OFCP USWBMPV QPUÅFCV EJBMÉ[Z 1PLVE KF QP TO½}FO½ E²WLZ QP[PSPW²OP [WZyPW²O½ TºSPWºIP LSFBUJOJOV B QPLMFT DMFBSBODF LSFBUJOJOV KF OVUOP Mº¹CV QÅFSVyJU 3FO²MO½ UVCVMPQBUJF CZMB IM²yFO² QÅFEFWy½N V E¼U½ B EPTQ½WBK½D½DI T CFUB UBMBTFNJ½ Mº¹FOÉDI QŽQSBWLFN &9+"%&.¼T½¹O¼ KF UÅFCB NPOJUPSPWBU QSPUFJOVSJJ 4ºSPWº USBOTBNJO²[Z CJMJSVCJO B BMLBMJDLPV GPTGBU²[V KF OVUOP TUBOPWJU QÅFE [BI²KFO½N Mº¹CZ B NPOJUPSPWBU LB}Eº EWB UÉEOZ QSWO½ N¼T½D B QPUº KFEOPV N¼T½¹O¼ -º¹CB CZ N¼MB CÉU QÅFSVyFOB KFTUMJ}F [WÉyFO² IMBEJOB USBOTBNJO²[ W TºSV QÅFUSW²W² OFCP TF E²MF [WZyVKF 1P VWFEFO½ QŽQSBWLV &YKBEF OB USI CZMZ IM²yFOZ QŽQBEZ TFMI²O½ KBUFS O¼LUFSº GBU²MO½ 6 QBDJFOUÆ T LS²ULPV P¹FL²WBOPV EºMLPV }JWPUB OBQŽLMBE T WZTPDF SJ[JLP WÉNJ NZFMPEZTQMBTUJDLÉNJ TZOESPNZ [FKNºOB QPLVE TPVC¼}O² POFNPDO¼O½ [WZyVK½ SJ[JLP OF}²EPVD½DI ǹJOLÆ NÆ}F CÉU QSPTQ¼DI [ Mº¹CZ PNF[FO B NÆ}F CÉU OJ}y½ OF} SJ[JLP ; U¼DIUP EÆWPEÆ OFO½ Mº¹CB EPQPSV¹FO² #ZM IM²yFO WÉTLZU WÅFEÆ B LSW²DFO½ [F [B}½WBD½IP USBLUV V EPTQ¼MÉDI EPTQ½WBK½D½DI B E¼U½ #ZMB [B[OBNFO²OB IM²yFO½ GBU²MO½ HBTUSPJOUFTUJO²MO½ IFNPSIBHJF QÅFEFWy½N V TUBSy½DI QBDJFOUÆ T IFNBUPMPHJDLÉNJ NBMJHOJUBNJ B OFCP O½[LÉNJ QP¹UZ LSFWO½DI EFTUJ¹FL +F UÅFCB W¼OPWBU QP[PSOPTU QBDJFOUÆN V}½WBK½D½N MºLZ T VMDFSP HFOO½N QPUFODJ²MFN OFCP BOUJLPBHVMBODJB 4PV¹BTOº QPE²W²O½ EFGFSBTJSPYV B SFQBHMJOJEV TVCTUS²U $:1 $ OFCP TVCTUS²UÆ $:1 " T Ç[LÉN UFSBQFVUJDLÉN JOEFYFN KBLP KF UFPGZMJO LMP[BQJO OFCP UJ[BOJEJO OFO½ EPQPSV¹FOP 1ÅJ WÉTLZUV [²WB}Oº LP}O½ WZS²}LZ TF QPE²W²O½ QŽQSBWLV &YKBEF QÅFSVy½ B QP WZNJ[FO½ TF Mº¹CB PCOPW½ OJ}y½ E²WLPV -º¹CV KF UÅFCB VLPO¹JU QÅJ WÉTLZUV [²WB}OÉDI SFBLD½ IZQFSTFO[JUJ WJUZ 1SPW²E½ TF QSBWJEFMOº SP¹O½ WZyFUÅFO½ TMVDIV B [SBLV 5BCMFUZ PCTBIVK½ MBLUÂ[V 1P VWFEFO½ OB USI CZMZ IM²yFOZ QŽQBEZ MFVLPQFOJF USPNCPDZUPQFOJF OFCP QBODZUPQFOJF 7¼UyJOB QBDJFOUÆ N¼MB QPSVDIZ LSWFUWPSCZ KJ} QÅFE Mº¹CPV QŽQSBWLFN &YKBEF QÅJTQ½WBK½D½ WMJW Mº¹CZ OJDNºO¼ OFM[F WZMPV¹JU 1ÅJ OFPCKBTO¼Oº DZUPQFOJJ CZ N¼MP CÉU [W²}FOP QÅFSVyFO½ Mº¹CZ *OUFSBLDF /FEPQPSV¹VKF TF QPE²WBU TQPMF¹O¼ T BOUBDJEZ PCTBIVK½D½NJ IMJO½L #JPMPHJDL² EPTUVQOPTU CZMB [WÉyFOB QPLVE CZM V}½W²O TQPMV T QPUSBWPV 6}½WBU OBMB¹OP OFKNºO¼ NJOVU QÅFE K½EMFN WF TUFKOPV EFOO½ EPCV ;WÉyFO² PQBUSOPTU QÅJ TPV¹BTOºN V}½W²O½ T M²ULBNJ NFUBCPMJ[PWBOÉNJ T $:1 " DZLMP TQPSJO TJNWBTUBUJO IPSNPO²MO½ LPOUSBDFQUJWB TVCTUS²UZ $:1 $ SFQBHMJOJE QBLMJUBYFM M²ULBNJ TF [O²NÉN VMDFSPHFOO½N QPUFO DJ²MFN OBQÅ /4" LPSUJLPTUFSPJEZ QFSPS²MO½ CJTGPTGPO²UZ OFCP T BOUJLPBHVMBODJJ /FM[F WZMPV¹JU TO½}FO½ QMB[NBUJDLÉDI IMBEJO QÅJ TPV¹BTOºN QPE²W²O½ TF TJMOÉNJ 6(5 JOEVLUPSZ SJGBNQJDJO LBSCBNB[FQJO GFOPCBSCJUBM GFOZUPJO SJUPOBWJS 5½IPUFOTUW¾ B LPKFO¾ 1ŽQSBWFL TF OFEPQPSV¹VKF QPE²WBU W QSÆC¼IV U¼IPUFOTUW½ QPLVE UP OFO½ OF[CZUO¼ OVUOº 7 QSÆC¼IV QPE²W²O½ QŽQSBWLV TF OFEPQPSV¹VKF LPKFO½ /F~³EPVD¾ ȺJOLZ 7FMNJ ºBTU» [WÉyFO½ LSFBUJOJOV W LSWJ BTU» CPMFTUJ IMBWZ QSÆKFN [²DQB [WSBDFO½ OBV[FB CPMFTU CÅJDIB OBEÉN²O½ EZTQFQTJF [WÉyFO² IMBEJOB USBOTBNJO²[ WZS²}LB TW¼E¼O½ QSPUFJOVSJF %BMz¾ OF~³EPVD¾ ȺJOLZ WJ[ ÈQMO³ JOGPSNBDF P QƾQSBWLV 1PEN¾OLZ VDIPW³W³O¾ 6DIPW²WFKUF W QÆWPEO½N PCBMV BCZ CZM QŽQSBWFL DIS²O¼O QÅFE WMILPTU½ %PTUVQO» M»LPW» GPSNZ WFMJLPTUJ CBMFO¾ UBCMFU 1P[O³NLB %ƾWF OF~ M»L QÆFEFQ¾zFUF QÆFºU½UF TJ QFºMJW½ ÈQMOPV JOGPSNBDJ P QƾQSBWLV 3FH ¹½TMP &YKBEF NH v &6 &YKBEF NH v &6 &YKBEF NH v &6 %BUVN SFHJTUSBDF %BUVN QPTMFEO½ SFWJ[F UFYUV 41$ %S}JUFM SP[IPEOVU½ P SFHJTUSBDJ /PWBSUJT &VSPQIBSN -JNJUFE )PSTIBN 3) "# 7FML² #SJU²OJF 7ÊEFK QƾQSBWLV KF W³[³O OB M»LBÆTLÊ QÆFEQJT &YKBEF NH KF ISB[FO [ QSPTUÆFELÇ WFÆFKO»IP [ESBWPUO¾IP QPKJzU½O¾ ISBEB QƾQSBWLV &YKBEF NH B &YKBEF NH [ QSPTUÆFELÇ WFÆFKO»IP [ESBWPUO¾IP QPKJzU½O¾ EPTVE OFCZMB TUBOPWFOB 7yJNO¼UF TJ QSPT½N [N¼OZ [N¼O W JOGPSNBD½DI P Mº¹JWºN QŽQSBWLV

14 u éê 5 Bê O ê êê d ê Bê B Zkrácená informace o přípravku Neulasta Název přípravku: Neulasta 6 mg injekční roztok. léčivá látka a léková forma: 6 mg pegfilgrastimum v 0,6 ml (10 mg/ml*) injekčního roztoku. Pegfilgrastim se vyrábí r-dna technologií pomocí E. coli (K12). terapeutické indikace: Zkrácení doby trvání neutropenie a snížení incidence febrilní neutropenie u pacientů léčených cytotoxickou chemoterapií pro maligní nádorové onemocnění (s výjimkou chronické myeloidní leukémie a myelodysplastického syndromu). Dávkování a způsob podání: Na jeden cyklus chemoterapie se doporučuje jedna dávka 6 mg Neulasty podaná subkutánní injekcí přibližně 24 hodin po aplikaci cytostatik. Zkušenosti u dětí jsou omezené. Úprava dávky u pacientů s poškozením ledvin, včetně pacientů s konečným stadiem onemocnění ledvin, není doporučena. Kontraindikace: Hypersenzitivita na pegfilgrastim, na proteiny pocházející z E. coli nebo na kteroukoliv pomocnou látku. Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití: Dosud nejsou k dispozici dostatečné údaje o dlouhodobých účincích Neulasty u pacientů s akutní myeloidní leukémií. U těchto pacientů by měla být Neulasta podávána se zvláštní opatrností. Bezpečnost a účinnost Neulasty dosud nebyly zkoumány u pacientů s myelodysplastickým syndromem, chronickou myeloidní leukémií a u pacientů se sekundární AML; proto by u těchto pacientů neměla být používána. Zvláštní pozornost by měla být věnována rozlišení blastického zvratu u chronické myeloidní leukémie od akutní myeloidní leukémie. Bezpečnost a účinnost podávání Neulasty nebyla prověřena u pacientů s nově zjištěnou AML, u pacientů mladších 55 let s cytogenetickým nálezem t(15;17) a u pacientů léčených vysokými dávkami chemoterapeutik, dále pak při mobilizaci krevních progenitorových buněk krve upacientů nebo uzdravých dárců. Vpřípadě příznaků syndromu dechové tísně u dospělých (ARDS) musí být léčba Neulastou ukončena podle rozhodnutí lékaře a musí být zahájena odpovídající terapie. Po podání G-CSF se méně často vyskytuje obvykle bezpříznaková splenomegalie. Velmi vzácně byly hlášeny případy ruptury sleziny. Velikost sleziny by měla být proto pečlivě sledována. Doporučuje se pravidelné sledování počtu krevních destiček a hematokritu. Zvláštní opatrnosti je třeba při podávání chemoterapeutik, pokud je o nich známo, že způsobují těžkou trombocytopenii. Opatrnosti je zapotřebí u pacientů se srpkovitou anémií. Pokud počet leukocytů překročí 50 x 109/l po dosažení očekávané nejnižší hodnoty, je třeba léčbu Neulastou přerušit. Léčbu Neulastou je třeba trvale ukončit u pacientů, u kterých se objeví závažná alergická reakce.* Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce: Neulasta by měla být podána přibližně za 24 hodin po aplikaci cytostatik. Současné podání Neulasty a 5-fluorouracilu nebo jiných antimetabolitů během testů na zvířecím modelu mělo za následek potenciaci myelosuprese. těhotenství a kojení: Neulasta by se neměla podávat v těhotenství (pokud to není nezbytně nutné) a kojícím ženám. Nežádoucí účinky: Nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkem byla bolest kostí a muskuloskeletální bolest (myalgie, artralgie, bolest končetin, zad a šíje). Bolest kostí byla obecně mírná až středně těžká a přechodná a u většiny pacientů zvládnutelná standardními analgetiky. Také byly hlášeny časté bolesti hlavy, nauzea, trombocytopenie a reakce v místě vpichu (včetně bolesti). Děti: U mladších dětí ve věku 0 5 let (92 %) byl pozorován ve srovnání se staršími dětmi ve věku 6 11 let (80 %) a let (67 %) a dospělými vyšší výskyt závažných nežádoucích účinků. Nejčastějším nežádoucím účinkem byla bolest kostí. Inkompatibility: Neulasta je inkompatibilní s roztoky chloridu sodného. Zvláštní opatření pro uchovávání: Uchovávejte při 2 8 C (v chladničce). Neulasta může být vystavena pokojové teplotě (do 30 oc) na maximálně jedno období ne delší než 72 hodin. Chraňte před mrazem a světlem. Druh obalu: Předplněná injekční stříkačka k jednorázovému použití ze skla typu I s jehlou z nerezavějící oceli. Jedna krabička obsahuje 1 předplněnou injekční stříkačku. DRŽItel ROZHODNutÍ O ReGIstRaCI: Amgen Europe B.V., Minervum 7061, 4817 ZK Breda, Nizozemsko. ReGIstRaČNÍ ČÍslO: EU/1/02/227/004. DatuM ReVIZe textu: 24. října Před předepsáním přípravku se, prosím, seznamte s úplným zněním Souhrnu údajů o přípravku. Přípravek je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků zdravotního pojištění. * Prosím, všímejte si změn v informacích o přípravku. ÁÞéÚçÖéêçÖ ÍæÞÜ㠺à Üë Øã Á ºãàå ÆåÚæã ² ª± ą «äþüå ê é æ ÂãàäÜåëêâ[ «ÇéØßØ ËÜã ± «ª ÝØï± «ª îîî ØäÞÜå Úñ ºÑ Åà ľ Chrání pacienty, optimalizuje chemoterapii

15 PARTNEŘI

16 Organizační a technické zajištění Sanopharm CZ s.r.o. Martinovská 257/111, Ostrava-Plesná Ing. Petr Salomon - tel.: Ing. Dana Salomonová - tel.:

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY Konference s mezinárodní účastí XVIII. PAŘÍZKOVY DNY na téma Nová antikoagulancia v klinické praxi Nefrologie hematologie hyperviskozita Poporodní krvácení Dětská hematologie Poruchy primární hemostázy

Více

Pomocné látky s uznaným účinkem: sorbitol E420, octan sodný (viz bod 4.4).

Pomocné látky s uznaným účinkem: sorbitol E420, octan sodný (viz bod 4.4). SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Neulasta 6 mg injekční roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 6 mg pegfilgrastimum* v 0,6 ml injekčního

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Neulasta 6 mg injekční roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 6 mg pegfilgrastimum* v 0,6 ml

Více

www.hematology2012.cz

www.hematology2012.cz www.hematology2012.cz 5. 8. září 2012 ČESKÁ REPUBLIKA - BRNO - VÝSTAVIŠTĚ - PAVILON E KONGRESOVÝ PAVILON E 11 Vážené dámy, vážení pánové, v pořadí XVI. Česko slovenský hematologický a transfuziologický

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ristempa 6 mg injekční roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 6 mg pegfilgrastimum* v 0,6 ml

Více

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie (AL) Představují heterogenní skupinu chorob charakterizovaných kumulací klonu nevyzrálých, nádorově

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. NEUPOGEN 0,3 mg/ml (0,3 mg/ml) Injekční roztok / koncentrát pro přípravu infuzního roztoku.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. NEUPOGEN 0,3 mg/ml (0,3 mg/ml) Injekční roztok / koncentrát pro přípravu infuzního roztoku. Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls117178/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE NEUPOGEN 0,3 mg/ml (0,3 mg/ml) Injekční roztok / koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

Více

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina Mnohočetný myelom (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké Jan Straub a kolektiv Česká myelomová skupina 12m Tato příručka je určena nemocným, kterým bylo zjištěno onemocnění

Více

Popis přípravku : Prášek: bílý lyofilizát. Rozpouštědlo: čirá bezbarvá tekutina

Popis přípravku : Prášek: bílý lyofilizát. Rozpouštědlo: čirá bezbarvá tekutina SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE A+C VACCINE Prášek pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka (0,5 ml) rozpuštěné

Více

1. CO JE PŘÍPRAVEK VIDAZA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

1. CO JE PŘÍPRAVEK VIDAZA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Vidaza 25 mg/ml prášek pro přípravu injekční suspenze Azacitidinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než vám začne být tento přípravek podáván.

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ristempa 6 mg injekční roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 6 mg pegfilgrastimum* v 0,6 ml

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 I.Úvod Sídlo: Jihlavská 20, 625 00, Brno Registrace: zapsaný od 2. března 1999 v nadačním

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

IN3/VCA12. 25 hodin seminářů. 30 hodin praktických cvičení. e-learning- samostudium

IN3/VCA12. 25 hodin seminářů. 30 hodin praktických cvičení. e-learning- samostudium Studijní program : Všeobecné lékařství Název předmětu : Vnitřní lékařství Rozvrhová zkratka : IN/VCA12 Rozvrh výuky : 5 hodin přednášek 25 hodin seminářů 0 hodin praktických cvičení e-learning- samostudium

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

CMG. 2. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele. Kongresové centrum a hotel Bellevue Poděbrady 1.-2.

CMG. 2. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele. Kongresové centrum a hotel Bellevue Poděbrady 1.-2. 2. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele Kongresové centrum a hotel Bellevue Poděbrady 1.-2. září 2006 Organizační tým Mgr. Libuše Kalvodová MUDr. Evžen Gregora

Více

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Léčba anemie Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Anemie Nedostatek červených krvinek - erytrocytů resp. krevního barviva - hemoglobinu Stupně anemie normální KO hgb 120-175 g/l lehká anemie

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Neupogen 0,3mg/ ml Injekční roztok / koncentrát pro infuzní roztok Neupogen 30 MU/0,5 ml Neupogen 48 MU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce/

Více

NEUPOGEN 48 MU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce /koncentrát pro přípravu infuzního roztoku v předplněné injekční stříkačce.

NEUPOGEN 48 MU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce /koncentrát pro přípravu infuzního roztoku v předplněné injekční stříkačce. Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls117183/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NEUPOGEN 48 MU/0,5 ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce /koncentrát pro přípravu

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Vakcína proti Haemophilus influenzae b 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Vakcína proti Haemophilus influenzae b 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Act-HIB Vaccine, prášek pro přípravu inj. roztoku s rozpouštědlem Vakcína proti Haemophilus influenzae b 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka:

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Projekt CRAB Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika hematoonkologie 1. LF-UK a VFN - Praha Lednice 8.9.2007 Stanovením m diagnózy mnohočetn etného myelomu

Více

Ataralgin tablety PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Paracetamolum, Guaifenesinum, Coffeinum

Ataralgin tablety PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Paracetamolum, Guaifenesinum, Coffeinum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Ataralgin tablety Paracetamolum, Guaifenesinum, Coffeinum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento přípravek

Více

DOPORUČENÝ POSTUP PRO ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ. Mezioborové konsensuální stanovisko

DOPORUČENÝ POSTUP PRO ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ. Mezioborové konsensuální stanovisko Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Česká společnost intenzivní medicíny Česká hematologická společnost Česká společnost pro trombózu a hemostázu Společnost pro transfuzní

Více

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA Milana Indráčková Alena Rešková Dana Novotná Dialyzační a nefrologické oddělení, Interní hepatogastroenterologické kliniky FNB

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml obsahuje: Léčivá látka: Meloxicamum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls115710/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU GLYPRESSIN 1 mg injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna ampule s 8,5 ml

Více

NOVINKY V DIABETOLOGII A ENDOKRINOLOGII

NOVINKY V DIABETOLOGII A ENDOKRINOLOGII Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář pořádaný ČLS JEP ve spolupráci s odborníky v diabetologii a endokrinologii za organizačního zajištění firmy NOVINKY V DIABETOLOGII A ENDOKRINOLOGII Termíny a

Více

Deprese u seniorů. Pohled geriatra na depresi u seniorů. Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře

Deprese u seniorů. Pohled geriatra na depresi u seniorů. Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře Deprese u seniorů Pohled geriatra na depresi u seniorů Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. Praha Léčba deprese ve stáří zdroj uspokojení i frustrace lékaře Prim. MUDr. Richard Krombholz Praha Sborník přednášek

Více

IX. národní workshop MNOHOČETNÝ MYELOM. a roční setkání České myelomové skupiny. 15. 16. dubna 2011 Hotel Galant

IX. národní workshop MNOHOČETNÝ MYELOM. a roční setkání České myelomové skupiny. 15. 16. dubna 2011 Hotel Galant IX. národní workshop MNOHOČETNÝ MYELOM a roční setkání České myelomové skupiny 15. 16. dubna 2011 Hotel Galant národní workshop IX MNOHOČETNÝ MYELOM IX.a roční setkání České myelomové skupiny 15. 16.

Více

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU, NEBO POKUD NENÍ VNĚJŠÍ OBAL NA VNITŘNÍM OBALU

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU, NEBO POKUD NENÍ VNĚJŠÍ OBAL NA VNITŘNÍM OBALU ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU, NEBO POKUD NENÍ VNĚJŠÍ OBAL NA VNITŘNÍM OBALU Papírová krabička; 1 injekční lahvička (2 ml) 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK Jeden ml roztoku

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn. sukls277451/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Azelastin COMOD 0,5 mg/ml oční kapky, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Azelastini hydrochloridum 0,05 % (0,50 mg/ml) Jedna

Více

PARAMEGAL 500 MG tablety paracetamolum

PARAMEGAL 500 MG tablety paracetamolum Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn.sukls247013/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PARAMEGAL 500 MG tablety paracetamolum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Tento souhrn údajů o přípravku a příbalová informace mohou být následně dle potřeby aktualizovány

Více

Pøedsednictvo konference Prim. MUDr. Jaromír Gumulec Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. Prim. MUDr. Petr Kessler

Pøedsednictvo konference Prim. MUDr. Jaromír Gumulec Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. Prim. MUDr. Petr Kessler XIX. PAØÍZKOVY DNY ORGANIZACE Konferenci poøádá Fakultní nemocnice Ostrava Klinika hematoonkologie Spolek pro trombózu a hemostázu ÈLS JEP Sekce pro trombózu a hemostázu ÈHS ÈLS JEP Okresní sdružení Èeské

Více

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08

2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008. 20. 21. listopadu 2008. www.congressprague.cz/csth08 ČESKÁ SPOLEČNOST PRO TROMBÓZU A HEMOSTÁZU ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J. E. PURKYNĚ Č.1190 pořádá 2. NÁRODNÍ KONGRES ČSTH ČLS JEP 2008 Hlavní téma: Trombofilie a trombotické stavy, diagnostika, prevence

Více

Hemofilie u dětí - - nedávná historie a současnost Bohumír Blažek Klinika dětského lékařství Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava 2014 1984 Haló, doktore, jede kryo!

Více

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Zevalin 1,6 mg/ml, kit pro přípravu radiofarmaka na infuzi Ibritumomab tiuxetan [ 90 Y] Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

Česká nefrologická společnost Nadační fond Jana Broda Česká asociace sester. 4. edukační sympozium

Česká nefrologická společnost Nadační fond Jana Broda Česká asociace sester. 4. edukační sympozium Česká nefrologická společnost Nadační fond Jana Broda Česká asociace sester 4. edukační sympozium "Novinky v diagnostice a terapii interních chorob pro nefrology" a 11 Jan Brod Memorial Lecture 22. - 23.

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Vidaza 25 mg/ml prášek pro injekční suspenzi Azacitidinum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Vidaza 25 mg/ml prášek pro injekční suspenzi Azacitidinum Příbalová informace: informace pro uživatele Vidaza 25 mg/ml prášek pro injekční suspenzi Azacitidinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože

Více

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 1 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice, Praha MDS Myelodysplastický syndrom (MDS) je heterogenní

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Co je amyloidóza? Co je AL amyloidóza? Příčiny AL amyloidózy

Co je amyloidóza? Co je AL amyloidóza? Příčiny AL amyloidózy Úvod Tato brožura je určena nejen pro pacienty, u nichž byla diagnostikována amyloidóza, ale také pro jejich rodinu a přátelé. Poskytuje základní přehled o tomto onemocnění a léčbě. 1 Obsah Co je amyloidóza?...3

Více

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015:

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Age related MAcular DEgeneration And MAcular Diabetic Edema USed in Patients treated with anti-vegf treatment in the Czech Republic Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Hodnocení

Více

Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata)

Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata) Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata) Stimulace imunity tam, kde je potřeba Prokázaná účinnost Mechanismus účinku přípravku Aldara (1) Stimuluje vrozenou a buněčnou

Více

Deklarace. Český národní hemofilický program

Deklarace. Český národní hemofilický program Deklarace Český národní hemofilický program PŘÍLOHY: 1. Úkoly ČNHP 2. Požadavky na centra (CCC/HTC) 3. Stratifikace center 4. Centra navržená na CCC/HTC v České republice 5. Reference Vytvořila pracovní

Více

Současné vyšetřovací metody používané k diagnóze hemofilie. Mgr. Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o.

Současné vyšetřovací metody používané k diagnóze hemofilie. Mgr. Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o. Současné vyšetřovací metody používané k diagnóze hemofilie Mgr. Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o. Seminář podpořen z projektu: Vzdělávací síť hemofilických center

Více

Koncepce oboru klinická hematologie

Koncepce oboru klinická hematologie Koncepce oboru klinická hematologie 1. Klasifikace a náplň oboru klinická hematologie 1.1. Definice: Klinická hematologie je klinicko laboratorním oborem, který se zabývá vyšetřováním krve a krvetvorných

Více

ENCEPUR PRO DĚTI. Injekční suspenze

ENCEPUR PRO DĚTI. Injekční suspenze Příbalová informace - Rp Informace pro použití, čtěte pozorně! ENCEPUR PRO DĚTI Virus encephalitidis inactivatum purificatum (K 23) Injekční suspenze Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Novartis

Více

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN

IX. TRAUMATOLOGICKÝ DEN Traumatologické centrum FNKV Praha Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV Praha s garancí České chirurgické společnosti ČLS JEP České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP pod záštitou prof. MUDr. Michala

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele

Příbalová informace: informace pro uživatele Příbalová informace: informace pro uživatele Neupogen 30 MU/0,5 ml (0,6 mg/ml) Neupogen 48 MU/0,5 ml (0,96 mg/ml) injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Neupogen 0,3 mg/ml injekční roztok filgrastimum

Více

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová

Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Cytogenetické vyšetřovací metody v onkohematologii Zuzana Zemanová Centrum nádorové cytogenetiky Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK v Praze Klinický význam cytogenetických

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ

SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Laboratoř morfologická SME 8/001/01/VERZE 01 SEZNAM LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ Cytologické vyšetření nátěru kostní dřeně Patologické změny krevního obrazu, klinická symptomatologie s možností hematologického

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA

VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CMG CZECH GROUP M Y E L O M A Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA VÝSLEDKY FISH ANALÝZY U NEMOCNÝCH S MM ZAŘAZENÝCH VE STUDII CMG 2002 VÝZKUMNÝ GRANT NR/8183-4 CZECH CMG M Y E L O M A GROUP Č ESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA Zhodnocení spolupráce Přehled molekulárně cytogenetických

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU (Summary of Product Characteristics, SPC)

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU (Summary of Product Characteristics, SPC) SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU (Summary of Product Characteristics, SPC) 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MACRO - ALBUMON kit 2. KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna lahvička obsahuje Seroalbuminum humanum macroaggregatum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU APIGUARD gel (25% Thymolum) pro podání ve včelím úlu Vyhrazený veterinární léčivý přípravek 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012. Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma

Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012. Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma Hematoonkologie součást dílčích záměrů vývoje DRG_2012 Hlavní řešitel: J. Kárníková, spoluřešitelé: P. Tůma Současný stav nezohledňují se klinická či histologická stadia onemocnění a s nimi související

Více

Občan v síti www.sdruzeniobcan.cz

Občan v síti www.sdruzeniobcan.cz dialogem k reformě Občan v síti O BČAN www.sdruzeniobcan.cz Shakespearovo obsazení krve do role zachránce libry svaloviny bankrotáře Antonia příhodně ilustruje postavení, které má krev v lidském těle.

Více

PÁSOVÝ OPAR A JEHO NÁSLEDKY. Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

PÁSOVÝ OPAR A JEHO NÁSLEDKY. Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA PÁSOVÝ OPAR A JEHO NÁSLEDKY Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA Obtíže Už se vám někdy zakousl pes do obličeje? Karel Černý, pacient se zosterem Jeden virus (VZV) dvě nemoci Pásový opar (PO) Bolestivý

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Kytril inj/inf koncentrát pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku Granisetroni hydrochloridum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Kytril inj/inf koncentrát pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku Granisetroni hydrochloridum Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls211402/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Kytril inj/inf koncentrát pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku Granisetroni hydrochloridum

Více

Příbalová informace: Informace pro pacienta. Yttrium ( 90 Y) colloid suspension for local injection YTTRII-( 90 Y) CITRAS injekční suspenze

Příbalová informace: Informace pro pacienta. Yttrium ( 90 Y) colloid suspension for local injection YTTRII-( 90 Y) CITRAS injekční suspenze sp.zn. sukls174761/2012 Příbalová informace: Informace pro pacienta Yttrium ( 90 Y) colloid suspension for local injection YTTRII-( 90 Y) CITRAS injekční suspenze (V této příbalové informaci dále nazývaný

Více

I. Ostravské urologicko-neurologické dny

I. Ostravské urologicko-neurologické dny Sekce neurourologie, urodynamiky a urogynekologie České urologické společnosti České lékařské společnosti J.E.Purkyně pořádá workshop I. Ostravské urologicko-neurologické dny Ostrava Hotel Park-Inn 23.-24.

Více

Anémie příznaky dělení

Anémie příznaky dělení Hematopatologie Hematopatologie onemocnění erytrocytů anémie polyglobulie onemocnění leukocytů leukocytóza leukopénie nádory leukémie, mnohočetný myelom onemocnění trombocytů krvácivé stavy (hemoragická

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele Rhesonativ 625 IU/ml, injekční roztok Lidský imunoglobulin anti-d

Příbalová informace: informace pro uživatele Rhesonativ 625 IU/ml, injekční roztok Lidský imunoglobulin anti-d sp.zn. sukls117295/2013 Příbalová informace: informace pro uživatele Rhesonativ 625 IU/ml, injekční roztok Lidský imunoglobulin anti-d Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls8804/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PAMBA Injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Acidum aminomethylbenzoicum 50 mg v 1 ampuli 5 ml. Úplný seznam pomocných

Více

sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014

sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014 sp.zn.: sukls132182/2010 a sp.zn.: sukls82396/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MYTELASE tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Ambenonii chloridum 10 mg v 1 tabletě. Pomocné látky

Více

Tekutý přípravek je čirý nebo slabě zakalený a bezbarvý nebo bledožlutý či světle hnědý.

Tekutý přípravek je čirý nebo slabě zakalený a bezbarvý nebo bledožlutý či světle hnědý. sp.zn. sukls7575/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU GAMMANORM 165 mg/ml, injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Immunoglobulinum humanum normale (SC/IMIg) Immunoglobulinum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp. zn. sukls8967/2013 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU METASTRON Injekční roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2 KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Strontii chloridum 89 Sr (Chlorid strontnatý ( 89 Sr)): 37 MBq/ml Roztok

Více

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

II. MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Lékařská fakulta Ostravské Univerzity v Ostravě Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP Česká kineziologická společnost Unie Fyzioterapeutů

Více

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Klimeš D., Dušek L., Kubásek J., Fínek J., Petruželka L., Zoláková A., Vyzula R. Historie projektu Snaha

Více

Perorální podání Dávkování Obvykle jedna tobolka denně. V terapii hypovitaminózy se užívají dávky vyšší, až 2000 mg denně.

Perorální podání Dávkování Obvykle jedna tobolka denně. V terapii hypovitaminózy se užívají dávky vyšší, až 2000 mg denně. sp.zn.sukls193767/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CELASKON LONG EFFECT 500 mg tvrdé tobolky s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje 500

Více

Program konference XI. workshop mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny 26.-27.4.2013 Hotel Galant, Mikulov. Program konference

Program konference XI. workshop mnohočetný myelom a roční setkání České myelomové skupiny 26.-27.4.2013 Hotel Galant, Mikulov. Program konference Program konference XI. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov 1 CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA 1 PROGRAM Pátek 26.4.2013

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

Přehled výzkumných aktivit

Přehled výzkumných aktivit Přehled výzkumných aktivit ROK 2004 Lenka Zahradová Laboratoř experimentální hematologie a buněčné imunoterapie Oddělení klinické hematologie FNB Bohunice Přednosta: prof. MUDr. M. Penka, CSc. Oddělení

Více

Polychromatická cytometrie v hemato-onkologii

Polychromatická cytometrie v hemato-onkologii Polychromatická cytometrie v hemato-onkologii Tomáš Kalina, Ester Mejstříková, Ondřej Hrušák Klinika dětské hematologie a onkologie Univerzita Karlova, 2. LF a FN Motol - cytometrie http://clip.lf2.cuni.cz

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Pregnyl 500 Pregnyl 1500 Pregnyl 5000 prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem gonadotrophinum chorionicum humanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Jak včasně podchytit kritické poruchy hemostázy? Petr Kessler, Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o. Seminář S i podpořen ř z projektu: Vzdělávací síť hemofilických

Více

IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí

IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH SESTER s mezinárodní častí Registrace: www.kardiokongresy.cz Ostrava 15.-16.října 2015 Fakultní nemocnice Ostrava Kardiovaskulární oddělení pořádá IX. KONGRES KARDIOLOGICKÝCH

Více

2. Indikace k léčbě u CLL kritéria NCI-WG (National Cancer Institute-Sponsored Working Group)

2. Indikace k léčbě u CLL kritéria NCI-WG (National Cancer Institute-Sponsored Working Group) Léčebná doporučení pro chronickou lymfocytární leukémii (CLL) Česká skupina pro chronickou lymfocytární leukémii, sekce České hematologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Více

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL)

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL) Roman Hájek Tomáš Jelínek Plazmocelulární leukémie (PCL) Definice (1) vzácná forma plazmocelulární dyskrázie nejagresivnější z lidských monoklonálních gamapatií incidence: 0,04/100 000 obyvatel evropské

Více