XVIII. PAŘÍZKOVY DNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XVIII. PAŘÍZKOVY DNY"

Transkript

1 Konference s mezinárodní účastí na téma Nová antikoagulancia v klinické praxi Nefrologie hematologie hyperviskozita Poporodní krvácení - Dětská hematologie Poruchy primární hemostázy v klinické praxi Hematologická morfologie pro laboranty i hematology Pod záštitou České hematologické společnosti ČLS JEP Clarion Congress Hotel Ostrava března 2012 PROGRAM KONFERENCE

2 ORGANIZACE Konferenci pořádá Fakultní nemocnice Ostrava Ústav klinické hematologie Spolek pro trombózu a hemostázu ČLS JEP Sekce pro trombózu a hemostázu ČHS ČLS JEP Okresní sdružení České lékařské komory Ostrava Předsednictvo konference Prim. MUDr. Jaromír Gumulec MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc. Vědecký výbor Prim. MUDr. Petr Kessler Prim. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. Organizační výbor Kateřina Zdražilová Bc. Jiří Hynčica RNDr. Martin Radina MUDr. Jana Zuchnická MUDr. Alexandra Ligová Bc. Anna Němcová Mgr. Markéta Ryzí Mgr. Adéla Mikošková Mgr. Karin Lichá Mgr. Magda Bílovská

3 PROGRAM PŘEHLED PROGRAMU KONFERENCE Kongresový sál Konferenční sál Galerie Rudolfův salónek Restaurace Předsálí hotelu Středa 28. března :00 Neformální setkání hostů konference Čtvrtek 29. března :40 Zahájení konference 09:00 Reologické poruchy v hematologii 10:30 Přestávka DIC jako komplikace kriticky nemocného dítěte 10:50 Poporodní krvácení Změny v krevním obraze u dětí 11:50 Oběd Kooperace hematologů v Moravskoslezském kraji 12:50 Hematologie nefrologie Adolescent 14:20 Přestávka 14:40 Nová antitrombotika 16:10 Přestávka 16:30 Imunní trombocytopenie 19:00 Společenský večer Pátek 30. března :00 Hematologická morfologie u MDS 10:30 Přestávka 10:50 Hematologická morfologie v každodenní praxi 12:20 Ukončení konference Laboratorní hematologie v dětském věku Poruchy primární hemostázy

4 Čtvrtek 29. března 2012 PODROBNÝ PROGRAM KONFERENCE 08:40-08:55 Zahájení konference 09:00-10:30 Reologické poruchy v hematologii 09:00-09:20 Reologie krve úvod do problematiky 09:20-09:35 09:35-10:50 Z.Kořístek, T.Pika Z.Kořístek Interní hematoonkologická klinika FN Brno Nekorpuskulární, plasmatické hyperviskózní syndromy v klinické praxi T.Pika III. Interní klinika - nefrologická, revmatologická, endokrinologická, LF UP a FN Olomouc Korpuskupární hyperviskozita krve a syndrom leukostázy v klinické praxi Z.Kořístek Interní hematoonkologická klinika FN Brno 10:55-10:30 Kazuistiky a mikrokazuistiky o hyperviskozním syndromu Typické symptomy hyperviskozity a jejich rychlý ústup po léčbě u pacienta s mnohočetným myelomem Z.Horáková Interní hematoonkologická klinika FN Brno Hyperviskózní syndrom u seniorky s mnohočetným myelomem T.Pika III. Interní klinika - nefrologická, revmatologická, endokrinologická, LF UP a FN Olomouc Leukostáza u pacientky s hyperleukocytární AML M.Navrátil Interní hematoonkologická klinika FN Brno Hyperviskózní syndrom u pacientky se Sjögrenovým syndromem M.Skácelová, P.Horák, A.Smržová, Z.Kosatíková III. Interní klinika - nefrologická, revmatologická, endokrinologická, LF UP a FN Olomouc

5 Čtvrtek 29. března 2012 Hemaferetický přínos v řešení hyperviskózního syndromu u kryoglobulinémie a polyglobulie Š.Blahutová, R.Hrdličková, Z.Čermáková Krevní centrum FN Ostrava 09:00-10:30 DIC jako komplikace kriticky nemocného dítěte 09:00-09:20 Pohled klinického hematologa 09:22-09:42 09:44-10:02 10:04-10:24 J.Blatný, D.Štěpánková T.Kuhn Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie, Klinika dětského lékařství FN Ostrava Nabídka transfuzních přípravků pro hemoterapii dětských pacientů s projevy DIC M.Kořístka, Z.Čermáková, Š.Blahutová Krevní centrum FN Ostrava Damage control surgery prevence DIC u dětí I.Kopáček Traumacentrum FN Ostrava DIC z praktického pohledu intenzivisty D.Štěpánková Klinika dětské anestesiologie a resuscitace, Dětská nemocnice FN Brno 10:50-11:50 Poporodní krvácení 10:50-11:15 PPH je čas změnit paradigma M.Penka, O.Šimetka J.Blatný Oddělení dětské hematologie, Dětská nemocnice FN Brno 11:20-11:45 Poporodní ŽOK mezioborový konsensus 1 D.Seidlová, 2A.Pařízek II. Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Porodnice FN Brno, 2 Gynekologicko-porodnická klinika VFN Praha 1

6 Čtvrtek 29. března :50-11:50 Změny v krevním obraze u dětí 10:50-11:08 Proč může mít dítě anemii (mimo vrozené stavy) 11:10-11:28 11:30-11:48 T.Kuhn, V.Fiamoli O.Zapletal Oddělení dětské hematologie, Dětská nemocnice FN Brno Trombocytóza a trombocyémie u dětí T.Kuhn Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie, Klinika dětského lékařství FN Ostrava Změny v počtu bílých krvinek pohled praktického lékaře Y.Tomanová PLDD Brno 11:50-12:50 Oběd 11:50-12:50 Spolupráce hematologů v Moravskoslezském kraji 12:50-14:20 Hematologie nefrologie 12:50-13:10 Trombóza a-v shuntu pro hemodialýzu 13:12-13:32 13:34-13:54 13:56-14:16 P.Kessler, J.Točík L.Brlicová II.Chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN Praha Anemie při selhání ledvin pohled hematologa P.Kessler Oddělení hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov Anemie při selhání ledvin pohled nefrologa J.Točík Interní oddělení Nemocnice Jihlava Vybrané poruchy hemostázy provázející onemocnění ledvin J.Zuchnická, J.Gumulec Ústav klinické hematologie FN Ostrava

7 Čtvrtek 29. března :50-13:50 Adolescent 12:50-13:08 Psychické a citové změny v adolescentním věku proč s námi bydlí doma cizí člověk 13:10-13:28 13:30-14:48 S.Kohlerová, L.Nopová L.Nopová Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol Trombofilní stavy a trombózy u adolescentů O.Zapletal Oddělení dětské hematologie, Dětská nemocnice FN Brno Adolescent a chronická choroba (příklad hemofilie) S.Kohlerová Oddělení dětské hematologie, Dětská nemocnice FN Brno 14:40-16:10 Nová antitrombotika 14:40-15:00 Příprava pacientů k invazivnímu výkonu 15:05-15:25 15:30-15:45 15:50-16:10 M.Penka, L.Slavík P.Kessler Oddělení hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov Řešení krvácivých komplikací M.Penka Oddělení klinické hematologie FN Brno Stanovení dabigatranu a neutralizace jeho účinku in vitro eptacogem alfa (NovoSeven) L.Slavík, J.Úlehlová, V.Krčová, A.Hluší, J.Procházková Hematoonkologická klinika FN Olomouc Převádění pacientů z jednoho antikoagulancia na další J.Gumulec Ústav klinické hematologie FN Ostrava 14:40-16:00 Laboratorní hematologie v dětském věku 14:40-15:05 Morfologický kvíz O.Zapletal, M.Kokeszová M.Kokeszová Oddělení dětské hematologie, Dětská nemocnice FN Brno

8 15:10-15:30 15:35-15:55 Čtvrtek 29. března 2012 Když má dítě vyšší bilirubin V.Fiamoli Oddělení dětské hematologie, Dětská nemocnice FN Brno Zřídka vídané morfologické nálezy ve fyziologické kostní dřeni M.Slánská Oddělení dětské hematologie, Dětská nemocnice FN Brno 16:30-17:45 Imunitní trombocytopenie 16:30-16:50 Akutní těžké nebo život ohrožující krvácení u pacientů s ITP 16:55-17:20 17:25-17:40 T.Kozák, J.Gumulec J.Gumulec, J.Ďuraš Ústav klinické hematlogie FN Ostrava Chronická ITP v naší praxi: obtížná kapitola pro pacienty i pro hematologa T.Kozák Oddělení klinické hematologe FN KV Praha Skupina pro imunitní cytopenie a Registr pacientů s ITP T.Kozák Oddělení klinické hematologe FN KV Praha 16:30-17:40 Poruchy primární hemostázy 16:30-16:50 von Willebrandova choroba a její výzvy 16:55-17:10 17:15-17:35 J.Blatný, L.Sulovská J.Blatný Oddělení dětské hematologie, Dětská nemocnice FN Brno Možnosti stanovení funkce von Willebrandova faktoru M.Ryzí, 2J.Zuchnická, 3R.Hrdličková, 1M.Matuška, 2J.Gumulec Oddělení klinické hematologie, Ústav laboratorní diagnostiky FN Ostrava 2 Ústav klinické hematologie FN Ostrava 3 Krevní centrum FN Ostrava 1 1 Wiskottův-Aldrichův syndrom ve světle nových poznatků L.Sulovská, D.Pospíšilová, B.Ravčuková, T.Freiberger, J.Litzman Dětská klinika FN Olomouc

9 09:00-10:30 09:00-09:30 09:35-09:55 Pátek 30. března 2012 Hematologická morfologie u MDS E.Faber, J.Marcinek Myelodysplázie nebo MDS? A.Buliková, J.Kissová, M.Antošová, L.Antošová Oddělení klinické hematologe FN Brno, Česká repubika WHO 2008 diagnostic criteria in MDS G.Zini Hematology Laboratory Catholic University of Sacred Heart, Rome, Italy 10:00-10:25 Morfologický obraz myelodysplastického syndrómu v biopsii kostnej drene J.Marcinek, P.Szépe, L.Plank Ústav patologickej anatómie, Univerzitná nemocnica Martin, Slovensko Sekce byla podpořena Evropským sociálním fondem v operačním programu MŠMT Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci řešení projektu CZ.1.07/2.2.00/ Inovace výuky mikroskopické morfologie v hematologii zavedením internetové virtuální interaktivní metody 10:50-12:20 Hematologická morfologie v každodenní praxi 10:50-11:10 Vyšetřování retikulocytů a jejich klinický význam J.Zuchnická, D.Mikulenková M.Pulcer Klinická hematologie, Městská nemocnice Ostrava 11:12-11:32 Nátěry periferní krve u CLL mikroskop x automat 1 A.Mikošková, 2J.Zuchnická, 1M.Matuška, 2J.Gumulec Oddělení klinické hematologie, Ústav laboratorní diagnostiky FN Ostrava 2 Ústav klinické hematologie FN Ostrava 1

10 11:34-11:54 11:56-12:16 Pátek 30. března 2012 Hodnocení nátěrů periferní krve (a kostní dřeně) každodenní rutina nebo i něco více? J.Zuchnická, A.Včelková, A.Urgasová Ústav klinické hematologie FN Ostrava Jak neprošvihnout závažný nález v nátěrech periferní krve D.Mikulenková Ústav hematologie a krevní transfuze Praha Sekce byla podpořena Evropským sociálním fondem v operačním programu MŠMT Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci řešení projektu CZ.1.07/2.2.00/ Inovace výuky mikroskopické morfologie v hematologii zavedením internetové virtuální interaktivní metody 12:30 Ukončení konference

11 Je k dispozici spolehlivý test pro stanovení vwf? Test INNOVANCE vwf Ac Test INNOVANCE vwf Ac pķináší novou revoluþní technologii pro stanovení skuteþné aktivity von Willebrandova faktoru. P Kapalné reagencie s výbornou stabilitou P PlnĊ automatizovaný test s aplikacemi pro všechny automatické koagulometry Siemens a Sysmex

12 «*// $)&-"5" / - #" 4/ n&/ )-"%*/: '&3*5*/ *n $ $) - #: */%*,07"/ 5", 6 7)0%/ $) 1"$*&/5 4.%4 4/"%/ % 7,07 / 41$ QƾQSBWLV &YKBEF /PSCFSU (BUUFSNBOO FU BM %FGFSBTJSPY JO JSPO PWFSMPBEFE QBUJFOUT XJUI USBOTGVTJPO EFQFOEFOU NZFMPEZTQMBTUJD TZOESPNFT 3FTVMUT GSPN UIF MBSHF ZFBS &1*$ TUVEZ -FVLFNJB 3FTFBSDI v $ISPOJDL» QÆFU¾~FO¾ PSHBOJTNV ~FMF[FN [QÇTPCFO» USBOTGV[FNJ LSWF LEF KF M»ºCB EFGFSPYBNJOFN LPOUSBJOEJLPW³OB OFCP OFWIPEO³ V QBDJFOUÇ TF [¾TLBOPV BOFNJ¾ T NZFMPEZTQMBTUJDLÊN TZOESPNFN T O¾[LÊN ºJ TUÆFEO¾N v SJ[JLFN EMF *144 &9+

13 &9+"%& NH UBCMFUZ QSP QƾQSBWV QFSPS³MO¾ TVTQFO[F &9+"%& NH UBCMFUZ QSP QƾQSBWV QFSPS³MO¾ TVTQFO[F &9+"%& NH UBCMFUZ QSP QƾQSBWV QFSPS³MO¾ TVTQFO[F 4MP~FO¾ -»ºJW³ M³ULB %FGFSBTJSPYVN NH NH OFCP NH *OEJLBDF $ISPOJDLº QÅFU½}FO½ PSHBOJTNV }FMF[FN [QÆTPCFOº USBOTGV[FNJ LSWF V QBDJFOUÆ XT CFUB UBMBTFNJ½ NBKPS $ISPOJDLº QÅFU½}FO½ PSHBOJTNV }FMF[FN [QÆTPCFOº USBOTGV[FNJ LSWF LEF KF Mº¹CB EFGFSPYBNJOFN LPOUSBJOEJLPW²OB OFCP OFWIPEO² V QBDJFOUÆ T KJOÉNJ UZQZ BOFNJ½ %³WLPW³O¾ %PQPSV¹FO² ÇWPEO½ EFOO½ E²WLB KF NH LH U¼MFTOº INPUOPTUJ -[F [W²}JU E²WLV NH LH V QBDJFOUÆ EPTU²WB K½D½DI NM LH N¼T½D FSZUSPDZU²SO½ NBTZ KFEOPULZ N¼T½D B T QPUÅFCPV TO½}JU IMBEJOV }FMF[B W PSHBOJTNV -[F [W²}JU E²WLV NH LH V QBDJFOUÆ LUFŽ EPTU²WBK½ NM LH N¼T½D FSZUSPDZU²SO½ NBTZ KFEOPULZ N¼T½D B LUFŽ OFQPUÅFCVK½ TO½}JU [WÉyFOPV IMBEJOV }FMF[B W PSHBOJTNV 6 QBDJFOUÆ KJ} ÇTQ¼yO¼ Mº¹FOÉDI EFGFSPYBNJOFN M[F TUBOPWJU ÇWPEO½ E²WLV KBLP OVNFSJDLPV QPMPWJOV E²WLZ EFGFSPYBNJOV %PQPSV¹VKF TF N¼T½¹O¼ NPOJUPSPWBU IMBEJOV GFSJUJOV W TºSV B VES}PWBD½ E²WLV QPTUVQO¼ VQSBWPWBU LB}EÉ B} N¼T½D QPEMF WÉTMFELV P B} NH LH 6 QBDJFOUÆ OFEPTUBUF¹O¼ Mº¹FOÉDI E²WLBNJ NH LH OBQÅ IMBEJOZ TºSPWºIP GFSJUJOV QÅFUSW²WBK½ OBE IPEOPUPV H M B OFWZLB[VK½ LMFTBK½D½ USFOE C¼IFN Mº¹CZ NPIPV CÉU [WB}PW²OZ E²WLZ EP NH LH 6ES}PWBD½ E²WLZ WZyy½ OF} NH LH TF OFEPQPSV¹VK½ 1ÅJ QPLMFTV IMBEJOZ TºSPWºIP GFSJUJOV QPE H M TF Mº¹CB QÅFSVy½ 5BCMFUZ TF V}½WBK½ KFEOPV EFOO¼ OBMB¹OP NJOVU QÅFE K½EMFN SP[N½DIBOº WF WPE¼ OFCP E}VTV 6 TUBSy½DI QBDJFOUÆ OFO½ OVUO² ÇQSBWB E²WFL OJDNºO¼ C¼IFN Mº¹CZ CZ N¼MZ CÉU QP[PSO¼ TMFEPW²OZ OF}²EPVD½ ǹJOLZ LUFSº NPIPV WZ}BEPWBU [N¼OV E²WLPW²O½ 6 E¼U½ WF W¼LV PE EP MFU OFO½ OVUO² ÇQSBWB E²WLPW²O½ #F[QF¹OPTU B ǹJOOPTU V E¼U½ PE OBSP[FO½ EP N¼T½DÆ OFCZMB EPTVE TUBOPWFOB 6 QBDJFOUÆ T U¼}LÉN QPyLP[FO½N GVOLDF KBUFS TF &YKBEF OFEPQPSV¹VKF 6 QBDJFOUÆ TF TUÅFEO¼ U¼}LÉN QPyLP[FO½N GVOLDF KBUFS $IJME 1VHI UŽEB # N² CÉU E²WLB WÉSB[O¼ TO½}FOB T O²TMFEOÉN QPTUVQOÉN [WZyPW²O½N EP WÉyF +BUFSO½ GVOLDF NVTFK½ CÉU NPOJUPSPW²OZ QÅFE Mº¹CPV LB}Eº UÉEOZ C¼IFN QSWO½IP N¼T½DF Mº¹CZ B QPUPN LB}EÉ N¼T½D,POUSBJOEJLBDF )ZQFSTFO[JUJWJUB OB Mº¹JWPV M²ULV OFCP LUFSPVLPMJ QPNPDOPV M²ULV QŽQSBWLV,PNCJOBDF T KJOÉNJ DIFM²UPSZ }FMF[B 1BDJFOUJ T DMFBSBODF LSFBUJOJOV NM NJO ;WM³zUO¾ VQP[PSO½O¾ 4ºSPWÉ LSFBUJOJO DMFBSBODF LSFBUJOJOV KF OVUOP TUBOPWJU QÅFE [BI²KFO½N Mº¹CZ B NPOJUPSPWBU LB}EÉ UÉEFO QSWO½ N¼T½D Mº¹CZ OFCP QP [N¼O¼ E²WLZ QPUº KFEOPV N¼T½¹O¼ %²WLV M[F TO½}JU P NH LH QPLVE TºSPWÉ LSFBUJOJO TUPVQOF OBE QSÆN¼S QÅFE [BI²KFO½N Mº¹CZ B OFCP DMFBSBODF LSFBUJOJOV LMFTOF QPE TQPEO½ MJNJU OPSN²MV 7 O¼LUFSÉDI QŽQBEFDI QP VWFEFO½ QŽQSBWLV OB USI WFEMP [IPSyFO½ GVOLDF MFEWJO L KFKJDI TFMI²O½ LUFSº WZ}BEPWBMP QÅFDIPEOPV OFCP USWBMPV QPUÅFCV EJBMÉ[Z 1PLVE KF QP TO½}FO½ E²WLZ QP[PSPW²OP [WZyPW²O½ TºSPWºIP LSFBUJOJOV B QPLMFT DMFBSBODF LSFBUJOJOV KF OVUOP Mº¹CV QÅFSVyJU 3FO²MO½ UVCVMPQBUJF CZMB IM²yFO² QÅFEFWy½N V E¼U½ B EPTQ½WBK½D½DI T CFUB UBMBTFNJ½ Mº¹FOÉDI QŽQSBWLFN &9+"%&.¼T½¹O¼ KF UÅFCB NPOJUPSPWBU QSPUFJOVSJJ 4ºSPWº USBOTBNJO²[Z CJMJSVCJO B BMLBMJDLPV GPTGBU²[V KF OVUOP TUBOPWJU QÅFE [BI²KFO½N Mº¹CZ B NPOJUPSPWBU LB}Eº EWB UÉEOZ QSWO½ N¼T½D B QPUº KFEOPV N¼T½¹O¼ -º¹CB CZ N¼MB CÉU QÅFSVyFOB KFTUMJ}F [WÉyFO² IMBEJOB USBOTBNJO²[ W TºSV QÅFUSW²W² OFCP TF E²MF [WZyVKF 1P VWFEFO½ QŽQSBWLV &YKBEF OB USI CZMZ IM²yFOZ QŽQBEZ TFMI²O½ KBUFS O¼LUFSº GBU²MO½ 6 QBDJFOUÆ T LS²ULPV P¹FL²WBOPV EºMLPV }JWPUB OBQŽLMBE T WZTPDF SJ[JLP WÉNJ NZFMPEZTQMBTUJDLÉNJ TZOESPNZ [FKNºOB QPLVE TPVC¼}O² POFNPDO¼O½ [WZyVK½ SJ[JLP OF}²EPVD½DI ǹJOLÆ NÆ}F CÉU QSPTQ¼DI [ Mº¹CZ PNF[FO B NÆ}F CÉU OJ}y½ OF} SJ[JLP ; U¼DIUP EÆWPEÆ OFO½ Mº¹CB EPQPSV¹FO² #ZM IM²yFO WÉTLZU WÅFEÆ B LSW²DFO½ [F [B}½WBD½IP USBLUV V EPTQ¼MÉDI EPTQ½WBK½D½DI B E¼U½ #ZMB [B[OBNFO²OB IM²yFO½ GBU²MO½ HBTUSPJOUFTUJO²MO½ IFNPSIBHJF QÅFEFWy½N V TUBSy½DI QBDJFOUÆ T IFNBUPMPHJDLÉNJ NBMJHOJUBNJ B OFCP O½[LÉNJ QP¹UZ LSFWO½DI EFTUJ¹FL +F UÅFCB W¼OPWBU QP[PSOPTU QBDJFOUÆN V}½WBK½D½N MºLZ T VMDFSP HFOO½N QPUFODJ²MFN OFCP BOUJLPBHVMBODJB 4PV¹BTOº QPE²W²O½ EFGFSBTJSPYV B SFQBHMJOJEV TVCTUS²U $:1 $ OFCP TVCTUS²UÆ $:1 " T Ç[LÉN UFSBQFVUJDLÉN JOEFYFN KBLP KF UFPGZMJO LMP[BQJO OFCP UJ[BOJEJO OFO½ EPQPSV¹FOP 1ÅJ WÉTLZUV [²WB}Oº LP}O½ WZS²}LZ TF QPE²W²O½ QŽQSBWLV &YKBEF QÅFSVy½ B QP WZNJ[FO½ TF Mº¹CB PCOPW½ OJ}y½ E²WLPV -º¹CV KF UÅFCB VLPO¹JU QÅJ WÉTLZUV [²WB}OÉDI SFBLD½ IZQFSTFO[JUJ WJUZ 1SPW²E½ TF QSBWJEFMOº SP¹O½ WZyFUÅFO½ TMVDIV B [SBLV 5BCMFUZ PCTBIVK½ MBLUÂ[V 1P VWFEFO½ OB USI CZMZ IM²yFOZ QŽQBEZ MFVLPQFOJF USPNCPDZUPQFOJF OFCP QBODZUPQFOJF 7¼UyJOB QBDJFOUÆ N¼MB QPSVDIZ LSWFUWPSCZ KJ} QÅFE Mº¹CPV QŽQSBWLFN &YKBEF QÅJTQ½WBK½D½ WMJW Mº¹CZ OJDNºO¼ OFM[F WZMPV¹JU 1ÅJ OFPCKBTO¼Oº DZUPQFOJJ CZ N¼MP CÉU [W²}FOP QÅFSVyFO½ Mº¹CZ *OUFSBLDF /FEPQPSV¹VKF TF QPE²WBU TQPMF¹O¼ T BOUBDJEZ PCTBIVK½D½NJ IMJO½L #JPMPHJDL² EPTUVQOPTU CZMB [WÉyFOB QPLVE CZM V}½W²O TQPMV T QPUSBWPV 6}½WBU OBMB¹OP OFKNºO¼ NJOVU QÅFE K½EMFN WF TUFKOPV EFOO½ EPCV ;WÉyFO² PQBUSOPTU QÅJ TPV¹BTOºN V}½W²O½ T M²ULBNJ NFUBCPMJ[PWBOÉNJ T $:1 " DZLMP TQPSJO TJNWBTUBUJO IPSNPO²MO½ LPOUSBDFQUJWB TVCTUS²UZ $:1 $ SFQBHMJOJE QBLMJUBYFM M²ULBNJ TF [O²NÉN VMDFSPHFOO½N QPUFO DJ²MFN OBQÅ /4" LPSUJLPTUFSPJEZ QFSPS²MO½ CJTGPTGPO²UZ OFCP T BOUJLPBHVMBODJJ /FM[F WZMPV¹JU TO½}FO½ QMB[NBUJDLÉDI IMBEJO QÅJ TPV¹BTOºN QPE²W²O½ TF TJMOÉNJ 6(5 JOEVLUPSZ SJGBNQJDJO LBSCBNB[FQJO GFOPCBSCJUBM GFOZUPJO SJUPOBWJS 5½IPUFOTUW¾ B LPKFO¾ 1ŽQSBWFL TF OFEPQPSV¹VKF QPE²WBU W QSÆC¼IV U¼IPUFOTUW½ QPLVE UP OFO½ OF[CZUO¼ OVUOº 7 QSÆC¼IV QPE²W²O½ QŽQSBWLV TF OFEPQPSV¹VKF LPKFO½ /F~³EPVD¾ ȺJOLZ 7FMNJ ºBTU» [WÉyFO½ LSFBUJOJOV W LSWJ BTU» CPMFTUJ IMBWZ QSÆKFN [²DQB [WSBDFO½ OBV[FB CPMFTU CÅJDIB OBEÉN²O½ EZTQFQTJF [WÉyFO² IMBEJOB USBOTBNJO²[ WZS²}LB TW¼E¼O½ QSPUFJOVSJF %BMz¾ OF~³EPVD¾ ȺJOLZ WJ[ ÈQMO³ JOGPSNBDF P QƾQSBWLV 1PEN¾OLZ VDIPW³W³O¾ 6DIPW²WFKUF W QÆWPEO½N PCBMV BCZ CZM QŽQSBWFL DIS²O¼O QÅFE WMILPTU½ %PTUVQO» M»LPW» GPSNZ WFMJLPTUJ CBMFO¾ UBCMFU 1P[O³NLB %ƾWF OF~ M»L QÆFEFQ¾zFUF QÆFºU½UF TJ QFºMJW½ ÈQMOPV JOGPSNBDJ P QƾQSBWLV 3FH ¹½TMP &YKBEF NH v &6 &YKBEF NH v &6 &YKBEF NH v &6 %BUVN SFHJTUSBDF %BUVN QPTMFEO½ SFWJ[F UFYUV 41$ %S}JUFM SP[IPEOVU½ P SFHJTUSBDJ /PWBSUJT &VSPQIBSN -JNJUFE )PSTIBN 3) "# 7FML² #SJU²OJF 7ÊEFK QƾQSBWLV KF W³[³O OB M»LBÆTLÊ QÆFEQJT &YKBEF NH KF ISB[FO [ QSPTUÆFELÇ WFÆFKO»IP [ESBWPUO¾IP QPKJzU½O¾ ISBEB QƾQSBWLV &YKBEF NH B &YKBEF NH [ QSPTUÆFELÇ WFÆFKO»IP [ESBWPUO¾IP QPKJzU½O¾ EPTVE OFCZMB TUBOPWFOB 7yJNO¼UF TJ QSPT½N [N¼OZ [N¼O W JOGPSNBD½DI P Mº¹JWºN QŽQSBWLV

14 u éê 5 Bê O ê êê d ê Bê B Zkrácená informace o přípravku Neulasta Název přípravku: Neulasta 6 mg injekční roztok. léčivá látka a léková forma: 6 mg pegfilgrastimum v 0,6 ml (10 mg/ml*) injekčního roztoku. Pegfilgrastim se vyrábí r-dna technologií pomocí E. coli (K12). terapeutické indikace: Zkrácení doby trvání neutropenie a snížení incidence febrilní neutropenie u pacientů léčených cytotoxickou chemoterapií pro maligní nádorové onemocnění (s výjimkou chronické myeloidní leukémie a myelodysplastického syndromu). Dávkování a způsob podání: Na jeden cyklus chemoterapie se doporučuje jedna dávka 6 mg Neulasty podaná subkutánní injekcí přibližně 24 hodin po aplikaci cytostatik. Zkušenosti u dětí jsou omezené. Úprava dávky u pacientů s poškozením ledvin, včetně pacientů s konečným stadiem onemocnění ledvin, není doporučena. Kontraindikace: Hypersenzitivita na pegfilgrastim, na proteiny pocházející z E. coli nebo na kteroukoliv pomocnou látku. Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití: Dosud nejsou k dispozici dostatečné údaje o dlouhodobých účincích Neulasty u pacientů s akutní myeloidní leukémií. U těchto pacientů by měla být Neulasta podávána se zvláštní opatrností. Bezpečnost a účinnost Neulasty dosud nebyly zkoumány u pacientů s myelodysplastickým syndromem, chronickou myeloidní leukémií a u pacientů se sekundární AML; proto by u těchto pacientů neměla být používána. Zvláštní pozornost by měla být věnována rozlišení blastického zvratu u chronické myeloidní leukémie od akutní myeloidní leukémie. Bezpečnost a účinnost podávání Neulasty nebyla prověřena u pacientů s nově zjištěnou AML, u pacientů mladších 55 let s cytogenetickým nálezem t(15;17) a u pacientů léčených vysokými dávkami chemoterapeutik, dále pak při mobilizaci krevních progenitorových buněk krve upacientů nebo uzdravých dárců. Vpřípadě příznaků syndromu dechové tísně u dospělých (ARDS) musí být léčba Neulastou ukončena podle rozhodnutí lékaře a musí být zahájena odpovídající terapie. Po podání G-CSF se méně často vyskytuje obvykle bezpříznaková splenomegalie. Velmi vzácně byly hlášeny případy ruptury sleziny. Velikost sleziny by měla být proto pečlivě sledována. Doporučuje se pravidelné sledování počtu krevních destiček a hematokritu. Zvláštní opatrnosti je třeba při podávání chemoterapeutik, pokud je o nich známo, že způsobují těžkou trombocytopenii. Opatrnosti je zapotřebí u pacientů se srpkovitou anémií. Pokud počet leukocytů překročí 50 x 109/l po dosažení očekávané nejnižší hodnoty, je třeba léčbu Neulastou přerušit. Léčbu Neulastou je třeba trvale ukončit u pacientů, u kterých se objeví závažná alergická reakce.* Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce: Neulasta by měla být podána přibližně za 24 hodin po aplikaci cytostatik. Současné podání Neulasty a 5-fluorouracilu nebo jiných antimetabolitů během testů na zvířecím modelu mělo za následek potenciaci myelosuprese. těhotenství a kojení: Neulasta by se neměla podávat v těhotenství (pokud to není nezbytně nutné) a kojícím ženám. Nežádoucí účinky: Nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkem byla bolest kostí a muskuloskeletální bolest (myalgie, artralgie, bolest končetin, zad a šíje). Bolest kostí byla obecně mírná až středně těžká a přechodná a u většiny pacientů zvládnutelná standardními analgetiky. Také byly hlášeny časté bolesti hlavy, nauzea, trombocytopenie a reakce v místě vpichu (včetně bolesti). Děti: U mladších dětí ve věku 0 5 let (92 %) byl pozorován ve srovnání se staršími dětmi ve věku 6 11 let (80 %) a let (67 %) a dospělými vyšší výskyt závažných nežádoucích účinků. Nejčastějším nežádoucím účinkem byla bolest kostí. Inkompatibility: Neulasta je inkompatibilní s roztoky chloridu sodného. Zvláštní opatření pro uchovávání: Uchovávejte při 2 8 C (v chladničce). Neulasta může být vystavena pokojové teplotě (do 30 oc) na maximálně jedno období ne delší než 72 hodin. Chraňte před mrazem a světlem. Druh obalu: Předplněná injekční stříkačka k jednorázovému použití ze skla typu I s jehlou z nerezavějící oceli. Jedna krabička obsahuje 1 předplněnou injekční stříkačku. DRŽItel ROZHODNutÍ O ReGIstRaCI: Amgen Europe B.V., Minervum 7061, 4817 ZK Breda, Nizozemsko. ReGIstRaČNÍ ČÍslO: EU/1/02/227/004. DatuM ReVIZe textu: 24. října Před předepsáním přípravku se, prosím, seznamte s úplným zněním Souhrnu údajů o přípravku. Přípravek je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků zdravotního pojištění. * Prosím, všímejte si změn v informacích o přípravku. ÁÞéÚçÖéêçÖ ÍæÞÜ㠺à Üë Øã Á ºãàå ÆåÚæã ² ª± ą «äþüå ê é æ ÂãàäÜåëêâ[ «ÇéØßØ ËÜã ± «ª ÝØï± «ª îîî ØäÞÜå Úñ ºÑ Åà ľ Chrání pacienty, optimalizuje chemoterapii

15 PARTNEŘI

16 Organizační a technické zajištění Sanopharm CZ s.r.o. Martinovská 257/111, Ostrava-Plesná Ing. Petr Salomon - tel.: Ing. Dana Salomonová - tel.:

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY

XVIII. PAŘÍZKOVY DNY Konference s mezinárodní účastí XVIII. PAŘÍZKOVY DNY na téma Nová antikoagulancia v klinické praxi Nefrologie hematologie hyperviskozita Poporodní krvácení Dětská hematologie Poruchy primární hemostázy

Více

Pomocné látky s uznaným účinkem: sorbitol E420, octan sodný (viz bod 4.4).

Pomocné látky s uznaným účinkem: sorbitol E420, octan sodný (viz bod 4.4). SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Neulasta 6 mg injekční roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 6 mg pegfilgrastimum* v 0,6 ml injekčního

Více

Projekt včasné diagnostiky myelomu - projekt CRAB

Projekt včasné diagnostiky myelomu - projekt CRAB Projekt včasné diagnostiky myelomu - projekt CRAB Velké Bílovice 4/2008 Plány do roku 2008 Projekt CRAB Oficiálně vyhlášen 20.4.2007 V rámci setkání ve Velkých Bílovicích Realizační tým projektu CRAB Časnou

Více

se konají v posluchárně III. interní kliniky 9.25-11.00 hod. skupiny 2, 4, 5 v úterý a čtvrtek skupiny 1, 3 ve středu a pátek

se konají v posluchárně III. interní kliniky 9.25-11.00 hod. skupiny 2, 4, 5 v úterý a čtvrtek skupiny 1, 3 ve středu a pátek Studijní program : Zubní lékařství Název předmětu : Vnitřní lékařství 3 Rozvrhová zkratka : IN3/ZUA22 Rozvrh výuky : 30 hodin seminářů 30 hodin praktických cvičení Zařazení výuky : 4. ročník, 7. semestr

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls19325/2006 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TYPHERIX 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka vakcíny (0,5 ml) obsahuje 25

Více

Pomocné látky s uznaným účinkem: sorbitol E420, octan sodný (viz bod 4.4).

Pomocné látky s uznaným účinkem: sorbitol E420, octan sodný (viz bod 4.4). 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Neulasta 6 mg injekční roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 6 mg pegfilgrastimum* v 0,6 ml injekčního roztoku. Koncentrace je

Více

satelitní sympozium společnosti Amgen Když ODPOVĚĎ je výjimečná

satelitní sympozium společnosti Amgen Když ODPOVĚĎ je výjimečná satelitní sympozium společnosti Amgen Když ODPOVĚĎ je výjimečná Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, rádi bychom Vás pozvali na satelitní sympozium společnosti Amgen, které proběhne u příležitosti

Více

Zkušební otázky z oboru hematologie 2. ročník bakalářského studia LF MU obor Zdravotní laborant

Zkušební otázky z oboru hematologie 2. ročník bakalářského studia LF MU obor Zdravotní laborant Zkušební otázky z oboru hematologie 2. ročník bakalářského studia LF MU obor Zdravotní laborant I. Praktická zkouška z laboratorní hematologie IA) Část morfologická 1. Hematopoéza - vývojové krevní řady

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. PNEUMO 23, injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Vakcína proti pneumokokům polysacharidová

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. PNEUMO 23, injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Vakcína proti pneumokokům polysacharidová sp.zn.sukls44523/2015 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PNEUMO 23, injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Vakcína proti pneumokokům polysacharidová 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci Příloha I Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci 1 Vědecké závěry S ohledem na hodnotící zprávu výboru PRAC týkající se pravidelně aktualizované zprávy/aktualizovaných zpráv o bezpečnosti (PSUR)

Více

Trombocytopenie v těhotenství

Trombocytopenie v těhotenství Trombocytopenie v těhotenství doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Definice normální počet trombocytů u netěhotných žen 150-400 x 10 9 /l v těhotenství

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls124916/2011. Souhrn údajů o přípravku

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls124916/2011. Souhrn údajů o přípravku Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls124916/2011 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Typherix 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka vakcíny (0,5 ml) obsahuje 25

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TETAVAX Injekční suspenze Vakcína proti tetanu (adsorbovaná) SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: 1 dávka (0,5 ml) obsahuje Tetani anatoxinum

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Neulasta 6 mg injekční roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 6 mg pegfilgrastimum* v 0,6 ml

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ristempa 6 mg injekční roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 6 mg pegfilgrastimum* v 0,6 ml

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tevagrastim 30 MIU/0,5 ml injekční nebo infúzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml injekčního nebo infuzního roztoku obsahuje

Více

Jeden ml injekčního nebo infuzního roztoku obsahuje 60 miliónů mezinárodních jednotek [MIU] (600 g) filgrastimum.

Jeden ml injekčního nebo infuzního roztoku obsahuje 60 miliónů mezinárodních jednotek [MIU] (600 g) filgrastimum. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Biograstim 48 MIU/0,8 ml injekční nebo infúzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml injekčního nebo infuzního roztoku obsahuje 60 miliónů mezinárodních jednotek [MIU]

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele

Příbalová informace: informace pro uživatele Příbalová informace: informace pro uživatele Parsabiv 2,5 mg injekční roztok Parsabiv 5 mg injekční roztok Parsabiv 10 mg injekční roztok Etelcalcetidum Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní

Více

Astma a alergie v roce 2010 a novinky pro rok 2011

Astma a alergie v roce 2010 a novinky pro rok 2011 Dne 30. 11. 2010 od 17:30 hodin Restaurace Větruše Fibichova 392 Ústí nad Labem Moderuje: Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc. 17:30 Úvodní slovo Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc. 17:45 Astma kazuistiky a novinky v léčbě

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU IMOVAX POLIO, injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce Vakcína proti poliomyelitidě (inaktivovaná) 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 dávka (0,5

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Borgal 200/40 mg/ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml obsahuje: Léčivé látky: Sulfadoxinum 200 mg Trimethoprimum

Více

www.hematology2012.cz

www.hematology2012.cz www.hematology2012.cz 5. 8. září 2012 ČESKÁ REPUBLIKA - BRNO - VÝSTAVIŠTĚ - PAVILON E KONGRESOVÝ PAVILON E 11 Vážené dámy, vážení pánové, v pořadí XVI. Česko slovenský hematologický a transfuziologický

Více

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie (AL) Představují heterogenní skupinu chorob charakterizovaných kumulací klonu nevyzrálých, nádorově

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Canigen Puppy 2b 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Složení v dávce 1 ml Léčivá látka: Parvovirus enteritidis canis attenuatum

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls20204/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls20204/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls20204/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TYPHIM Vi, injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Polysacharidová vakcína

Více

IN3/VCA hodin seminářů. 30 hodin praktických cvičení. e-learning- samostudium

IN3/VCA hodin seminářů. 30 hodin praktických cvičení. e-learning- samostudium Studijní program : Všeobecné lékařství Název předmětu : Vnitřní lékařství Rozvrhová zkratka : IN/VCA12 Rozvrh výuky : 5 hodin přednášek 25 hodin seminářů 0 hodin praktických cvičení e-learning- samostudium

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. NEUPOGEN 0,3 mg/ml (0,3 mg/ml) Injekční roztok / koncentrát pro přípravu infuzního roztoku.

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. NEUPOGEN 0,3 mg/ml (0,3 mg/ml) Injekční roztok / koncentrát pro přípravu infuzního roztoku. Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls117178/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE NEUPOGEN 0,3 mg/ml (0,3 mg/ml) Injekční roztok / koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ HOO/O13 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ ROK: 6 tkáňové zařízení: Hematologicko - onkologické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň alej Svobody 8, Plzeň 34 6 číslo tkáňové banky: odpovědná osoba:

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č.3 ke sdělení sp.zn.sukls44100/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Fucithalmic oční kapky, suspenze 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Acidum fusidicum hemihydricum 10 mg v 1

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

Injekční roztok. Tmavě hnědý, neprůhledný roztok s ph 5,0 7,0 a s přibližnou osmolaritou 400 mosm/l.

Injekční roztok. Tmavě hnědý, neprůhledný roztok s ph 5,0 7,0 a s přibližnou osmolaritou 400 mosm/l. sp.zn. sukls57833/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli

Více

1. CO JE PŘÍPRAVEK VIDAZA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

1. CO JE PŘÍPRAVEK VIDAZA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Vidaza 25 mg/ml prášek pro přípravu injekční suspenze Azacitidinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než vám začne být tento přípravek podáván.

Více

Popis přípravku : Prášek: bílý lyofilizát. Rozpouštědlo: čirá bezbarvá tekutina

Popis přípravku : Prášek: bílý lyofilizát. Rozpouštědlo: čirá bezbarvá tekutina SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE A+C VACCINE Prášek pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka (0,5 ml) rozpuštěné

Více

po 5 letech ... s excelentním kosmetickým výsledkem 2

po 5 letech ... s excelentním kosmetickým výsledkem 2 ... s excelentním kosmetickým výsledkem 2 pred lécbou 6. týden 12. týden po 1 roku po 3 letech po 5 letech Správný výber pro Vaše pacienty se superficiálními BCC - krátkodobá lécba s velice dobrým kosmetickým

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU ECOPORC SHIGA injekční suspenze pro prasata 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka 1 ml obsahuje: Léčivá látka:

Více

XIV. SETKÁNÍ JIHOČESKÝCH ANESTEZIOLOGŮ A SESTER. České Budějovice 21. dubna Program

XIV. SETKÁNÍ JIHOČESKÝCH ANESTEZIOLOGŮ A SESTER. České Budějovice 21. dubna Program XIV. SETKÁNÍ JIHOČESKÝCH ANESTEZIOLOGŮ A SESTER České Budějovice 21. dubna 2017 Program ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘSKÁ SEKCE 21. 4. 2017 / 9.00 17.00 hodin Clarion Congress Hotel České Budějovice Konferenční

Více

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina

Mnohočetný myelom. Jan Straub a kolektiv. (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké. Česká myelomová skupina Mnohočetný myelom (Morbus Kahler, plazmocytom) Stručný průvodce pro pacienty a jejich blízké Jan Straub a kolektiv Česká myelomová skupina 12m Tato příručka je určena nemocným, kterým bylo zjištěno onemocnění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ ROK: 4 tkáňové zařízení: Hematologicko - onkologické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň alej Svobody 8, Plzeň 34 6 číslo tkáňové banky: odpovědná osoba: ICCBBA

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku sp. zn. sukls208148/2014 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Influvac Injekční suspenze (vakcína proti chřipce, povrchový antigen, inaktivovaná) 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Povrchové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ HOO/O1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TKÁŇOVÉHO ZAŘÍZENÍ ROK: 15 tkáňové zařízení: Hematologicko - onkologické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň alej Svobody 8, Plzeň 4 6 číslo tkáňové banky: odpovědná osoba:

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls79980/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls79980/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls79980/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PNEUMO 23, injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Vakcína proti pneumokokům

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Procto-Glyvenol 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Čípky:Tribenosidum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Neupogen 30 MU/0,5 ml (0,6 mg/ml) Neupogen 48 MU/0,5 ml (0,96 mg/ml) Injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Neupogen 0,3mg/ ml Injekční roztok Filgrastimum

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

Dospělí: Jeden čípek ráno, večer a po každém vyprázdnění střev. Zavést do rekta zaobleným koncem.

Dospělí: Jeden čípek ráno, večer a po každém vyprázdnění střev. Zavést do rekta zaobleným koncem. sp.zn. sukls186765/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PREPARATION H čípky 23 mg / 69 mg 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivé látky: Faecis extractum fluidum 1,00 % hmot., t.j. 23

Více

Nová diagnóza = Studiová indikace. První relaps = Studiová indikace

Nová diagnóza = Studiová indikace. První relaps = Studiová indikace Velcade dostupné léčebné protokoly Nová diagnóza = Studiová indikace První relaps = Studiová indikace C M G Velcade dostupné léčebné protokoly Nová diagnóza = Studiová indikace První relaps = Studiová

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls83901/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum Přečtěte si pozorně celou

Více

Od opia k melatoninu aneb Práce s nespavým pacientem

Od opia k melatoninu aneb Práce s nespavým pacientem Soubor pøednášek ze semináøe Od opia k melatoninu aneb Práce s nespavým pacientem Semináøe se konají na 14 místech ÈR v období únor duben 2009 1. Péèe o pacienta s nespavostí Diagnostika a nefarmakologická

Více

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY

XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY XIX. ROŽNOVSKÉ ALERGOLOGICKO - IMUNOLOGICKÉ DNY Pod záštitou České společnosti alergologie a klinické imunologie ČLS JEP Rožnov pod Radhoštěm 23.-24. května 2014 SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Vážení a milí kolegové,

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls118033/2010

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls118033/2010 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls118033/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Cardioxane prášek pro přípravu infuzního roztoku. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Beskydský hotel Relax

Beskydský hotel Relax V. BILATERÁLNÍ SYMPOZIUM s mezinárodní účastí Rožnov pod Radhoštěm 4. - 6. května 2016 Projekty TAČR s názvem TraumaTech TA04011606, ONAR TA03010804, FEMUR TH01020049 Česká společnost pro úrazovou chirurgii

Více

vzácné krvácivé onemocnění podmíněné dědičným nedostatkem FVIII nebo FIX dědičnost X-recesivně vázaná, postiženi prakticky

vzácné krvácivé onemocnění podmíněné dědičným nedostatkem FVIII nebo FIX dědičnost X-recesivně vázaná, postiženi prakticky A. Hluší, M. Palová Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc HEMOFILIE vzácné krvácivé onemocnění podmíněné dědičným nedostatkem FVIII nebo FIX dědičnost X-recesivně vázaná, postiženi prakticky

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2011 P O Z V Á N K A na seminář pořádaný ve spolupráci s kanceláří Světové zdravotnické organizace v České republice a Společností pro léčbu závislosti na

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Feligen CRP Lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Lyofilizovaná složka Léčivé

Více

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci Příloha I Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci 1 Vědecké závěry S ohledem na hodnotící zprávu výboru PRAC týkající se pravidelně aktualizované zprávy (PSUR) pro bendamustin-hydrochlorid byly

Více

3. LÉKOVÁ FORMA Injekční suspenze vpředplněné injekční stříkačce; bezbarvá průhledná tekutina, v jednodávkových inj. stříkačkách (sklo, typu I).

3. LÉKOVÁ FORMA Injekční suspenze vpředplněné injekční stříkačce; bezbarvá průhledná tekutina, v jednodávkových inj. stříkačkách (sklo, typu I). Příloha č.2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls97832/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Influvac Injekční suspenze (vakcína proti chřipce, povrchový antigen, inaktivovaná) Sezóna

Více

Složení vakcíny odpovídá doporučení SZO (pro severní polokouli) a EU rozhodnutí pro sezónu2007/2008

Složení vakcíny odpovídá doporučení SZO (pro severní polokouli) a EU rozhodnutí pro sezónu2007/2008 Příbalová informace - RP Informace pro použití, čtěte pozorně! Begrivac (vakcína proti chřipce) Injekční suspenze Sezóna 2007/2008 Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Novartis Vaccines and Diagnostics

Více

Sp.zn.sukls55906/2014 A sp.zn.sukls123263/2013, sukls16683/2014, sukls126174/2014, sukls 95474/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Sp.zn.sukls55906/2014 A sp.zn.sukls123263/2013, sukls16683/2014, sukls126174/2014, sukls 95474/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn.sukls55906/2014 A sp.zn.sukls123263/2013, sukls16683/2014, sukls126174/2014, sukls 95474/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Neupogen 48 MU/0,5 ml (0,96 mg/ml) Injekční roztok v předplněné

Více

1 dávka - 0,5 ml obsahuje: Typhoidi capsulae Vi polysaccharidum purificatum (stirpe Ty2)..25 mikrogramů

1 dávka - 0,5 ml obsahuje: Typhoidi capsulae Vi polysaccharidum purificatum (stirpe Ty2)..25 mikrogramů sp.zn. sukls120097/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TYPHIM Vi, injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Polysacharidová vakcína proti břišnímu tyfu 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku Sp.zn. sukls120620/2013 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Souhrn údajů o přípravku Influvac Injekční suspenze (vakcína proti chřipce, povrchový antigen, inaktivovaná) Sezóna 2013/2014 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU KRABIČKA (předplněná injekční stříkačka se zasazenou jehlou) 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Metoject 50 mg/ml injekční roztok Methotrexatum 2. OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK

Více

Gynekologie: Metroragie, primární menoragie nebo menoragie související s nitroděložním tělískem bez prokazatelné organické příčiny.

Gynekologie: Metroragie, primární menoragie nebo menoragie související s nitroděložním tělískem bez prokazatelné organické příčiny. Sp.zn.sukls81671/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cyclonamine 500 mg Tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tobolka obsahuje etamsylatum 500 mg. Léčivý přípravek obsahuje

Více

ÚČinná chelatační léčba 1

ÚČinná chelatační léčba 1 ÚČinná chelatační léčba 1 - snížení hladiny feritinu v séru již po 3 měsících léčby 2 - indikovaný také u vhodných pacientů s mds 3 - snadné dávkování 1 1 spc přípravku exjade 2 norbert Gattermann, et

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Co je to transplantace krvetvorných buněk?

Co je to transplantace krvetvorných buněk? Co je to transplantace krvetvorných buněk? Transplantace krvetvorných buněk je přenos vlastní (autologní) nebo dárcovské (alogenní) krvetvorné tkáně. Účelem je obnova kostní dřeně po vysoce dávkové chemoterapii

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

CMG. 2. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele. Kongresové centrum a hotel Bellevue Poděbrady 1.-2.

CMG. 2. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele. Kongresové centrum a hotel Bellevue Poděbrady 1.-2. 2. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele Kongresové centrum a hotel Bellevue Poděbrady 1.-2. září 2006 Organizační tým Mgr. Libuše Kalvodová MUDr. Evžen Gregora

Více

Výroční zpráva tkáňového zařízení za rok 2015

Výroční zpráva tkáňového zařízení za rok 2015 Ústav hematologie a krevní transfuze, p. o. IČO 23736 128 20 Praha 2, U Nemocnice 1 telefon: 224 436 018, E-mail: cryo@uhkt.cz Pracoviště FN Motol, Nová budova kliniky dětské onkologie číslo 23, ulice

Více

ODBORNÝ PROGRAM. Ryska O., Šerclová Z.: Naše chyby v perioperační péči chirurgická praxe versus EBM. Chirurgická klinika FNB, Praha

ODBORNÝ PROGRAM. Ryska O., Šerclová Z.: Naše chyby v perioperační péči chirurgická praxe versus EBM. Chirurgická klinika FNB, Praha ODBORNÝ PROGRAM 10:00 18:00 Prezentace účastníků 11:30 13:00 Oběd 13:00 13:10 Zahájení setkání 13:10 13:30 Vyzvaná přednáška Prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.: Chirurg a operační trauma. 13:30 14:40 Sekce

Více

IMOVAX POLIO, injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce Vakcína proti poliomyelitidě (inaktivovaná)

IMOVAX POLIO, injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce Vakcína proti poliomyelitidě (inaktivovaná) Příloha č. 1 ke sdělení sp. zn. sukls205477/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE IMOVAX POLIO, injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce Vakcína proti poliomyelitidě (inaktivovaná)

Více

BIOVISC ORTHO M. Sterilní viskoelastický roztok kyseliny hyaluronové k intraartikulární injekci.

BIOVISC ORTHO M. Sterilní viskoelastický roztok kyseliny hyaluronové k intraartikulární injekci. Česky BIOVISC ORTHO M Sterilní viskoelastický roztok kyseliny hyaluronové k intraartikulární injekci. NÁVOD K POUŽITÍ SLOŽENÍ Jeden ml obsahuje: Kyselina hyaluronová Mannitol 20 mg 5 mg Fosfátem pufrovaný

Více

56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012

56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012 PROGRAMOVÉ SCHÉMA SJEZDU 56. sjezd českých a slovenských revmatologů 2012 Aktualizace k 5. 6. 2012, s výhradou dalších změn a úprav ÚTERÝ 18. ZÁŘÍ 18:00 23:00 INSTALACE DOPROVODNÉ VÝSTAVY I STŘEDA 19.

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Neulasta 6 mg, injekční roztok v předplněné injekční stříkačce pegfilgrastimum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Neulasta 6 mg, injekční roztok v předplněné injekční stříkačce pegfilgrastimum PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Neulasta 6 mg, injekční roztok v předplněné injekční stříkačce pegfilgrastimum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

PROGRAM - LÉKAŘI 7. EDUKAČNÍ SYMPOSIUM ČNS. Clarion Congress Hotel BLOK Č. 1: MNOHO TVÁŘÍ TROMBOTICKÉ MIKROANGIOPATIE

PROGRAM - LÉKAŘI 7. EDUKAČNÍ SYMPOSIUM ČNS. Clarion Congress Hotel BLOK Č. 1: MNOHO TVÁŘÍ TROMBOTICKÉ MIKROANGIOPATIE PROGRAM - LÉKAŘI 7. EDUKAČNÍ SYMPOSIUM ČNS Clarion Congress Hotel čtvrtek, 6. 4. 2017 10.15 Zahájení 10.20 11.35 BLOK Č. 1: MNOHO TVÁŘÍ TROMBOTICKÉ MIKROANGIOPATIE Prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., Klinika

Více

PROGRAM KONFERENCE. Poslední aktualizace: 1. listopadu 2013 S výhradou dodatečných změn a úprav

PROGRAM KONFERENCE. Poslední aktualizace: 1. listopadu 2013 S výhradou dodatečných změn a úprav PROGRAM KONFERENCE Poslední aktualizace: 1. listopadu 2013 S výhradou dodatečných změn a úprav Středa, 27. listopadu 18.00 20.00 Registrace foyer recepce, Hotel Zámek Vráž 18.00 20.00 Stavba doprovodné

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1 dávka - 0,5 ml obsahuje: Typhoidi capsulae Vi polysaccharidum purificatum (stirpe Ty2)..25 mikrogramů

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 1 dávka - 0,5 ml obsahuje: Typhoidi capsulae Vi polysaccharidum purificatum (stirpe Ty2)..25 mikrogramů sp. zn. sukls183609/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TYPHIM Vi, injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Polysacharidová vakcína proti břišnímu tyfu 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls158765/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU IMOVAX POLIO, injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce Vakcína proti poliomyelitidě

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha k sp. zn. sukls224939/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Molaxole prášek pro přípravu perorálního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden sáček obsahuje následující

Více

IN3/VCA12. 25 hodin seminářů. 30 hodin praktických cvičení. e-learning- samostudium

IN3/VCA12. 25 hodin seminářů. 30 hodin praktických cvičení. e-learning- samostudium Studijní program : Všeobecné lékařství Název předmětu : Vnitřní lékařství Rozvrhová zkratka : IN/VCA12 Rozvrh výuky : 5 hodin přednášek 25 hodin seminářů 0 hodin praktických cvičení e-learning- samostudium

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.:sukls59594/25009, a příloha k sp.zn.: sukls230271/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU MENINGOCOCCAL POLYSACCHARIDE A+C VACCINE Prášek

Více

4. setkání hrudních chirurgů. Hotel & Congress centre PRIMAVERA. Plzeň 3. 6. 2010. www.hrudnichir-plzen.cz

4. setkání hrudních chirurgů. Hotel & Congress centre PRIMAVERA. Plzeň 3. 6. 2010. www.hrudnichir-plzen.cz 4. setkání hrudních chirurgů 4. setkání hrudních chirurgů Hotel & Congress centre PRIMAVERA Plzeň 3. 6. 2010 www.hrudnichir-plzen.cz Chirurgická klinika LF UK a FN Plzeň Česká chirurgická společnost ČLS

Více

Terapie hairy-cell leukémie

Terapie hairy-cell leukémie Terapie hairy-cell leukémie David Belada, II.interní klinika, OKH FN a LF v Hradci Králové Lymfomové fórum 2010 Grand Hotel Bellevue, Vysoké Tatry 12.-14.3.2010 Úvod Poprvé popsána v roce 1958 (Bouroncle

Více

KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA ve spolupráci s Pracovní skupinou Kardiologických sester a spřízněných profesí ČKS a s Českou asociací sester Moravskoslezského regionu pořádá VII.

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ristempa 6 mg injekční roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje 6 mg pegfilgrastimum* v 0,6 ml

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Vanguard R injekční suspenze pro psy, kočky, skot, prasata, ovce, kozy, koně a fretky

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Vanguard R injekční suspenze pro psy, kočky, skot, prasata, ovce, kozy, koně a fretky SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Vanguard R injekční suspenze pro psy, kočky, skot, prasata, ovce, kozy, koně a fretky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls123741/2010

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls123741/2010 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls123741/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU VAXIGRIP, injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce. Vakcína proti chřipce (inaktivovaná,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Neupogen 0,3mg/ ml Injekční roztok Neupogen 30 MU/0,5 ml (0,6 mg/ml) Neupogen 48 MU/0,5 ml (0,96 mg/ml) Injekční roztok v injekční lahvičce/předplněné injekční

Více

Funkční Urologie Novinky 2017

Funkční Urologie Novinky 2017 Pozvánka Funkční Urologie Novinky 2017 Hotel ILF, Praha 1. 2. června 2017 Odborná garance: prim. MUDr. Miroslav Krhovský Konference Sekce pro urodynamiku, neurourologii a urogynekologii České urologické

Více

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou

MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM DĚTSKÝCH CHIRURGŮ, TRAUMATOLOGŮ A FYZIOTERAPEUTŮ s mezinárodní účastí pod záštitou Traumatologické centrum FN Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků pořádají MEZIOBOROVÉ SYMPOZIUM

Více

Kartonová krabička obsahující injekční lahvičku s práškem, předplněná injekční stříkačka s rozpouštědlem a příslušenství.

Kartonová krabička obsahující injekční lahvičku s práškem, předplněná injekční stříkačka s rozpouštědlem a příslušenství. ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU Kartonová krabička obsahující injekční lahvičku s práškem, předplněná injekční stříkačka s rozpouštědlem a příslušenství. 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Fanhdi 50 IU/ml Fanhdi

Více