XVIII. PAŘÍZKOVY DNY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XVIII. PAŘÍZKOVY DNY"

Transkript

1 Konference s mezinárodní účastí na téma Nová antikoagulancia v klinické praxi Nefrologie hematologie hyperviskozita Poporodní krvácení - Dětská hematologie Poruchy primární hemostázy v klinické praxi Hematologická morfologie pro laboranty i hematology Pod záštitou České hematologické společnosti ČLS JEP Clarion Congress Hotel Ostrava března 2012 PROGRAM KONFERENCE

2 ORGANIZACE Konferenci pořádá Fakultní nemocnice Ostrava Ústav klinické hematologie Spolek pro trombózu a hemostázu ČLS JEP Sekce pro trombózu a hemostázu ČHS ČLS JEP Okresní sdružení České lékařské komory Ostrava Předsednictvo konference Prim. MUDr. Jaromír Gumulec MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc. Vědecký výbor Prim. MUDr. Petr Kessler Prim. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. Organizační výbor Kateřina Zdražilová Bc. Jiří Hynčica RNDr. Martin Radina MUDr. Jana Zuchnická MUDr. Alexandra Ligová Bc. Anna Němcová Mgr. Markéta Ryzí Mgr. Adéla Mikošková Mgr. Karin Lichá Mgr. Magda Bílovská

3 PROGRAM PŘEHLED PROGRAMU KONFERENCE Kongresový sál Konferenční sál Galerie Rudolfův salónek Restaurace Předsálí hotelu Středa 28. března :00 Neformální setkání hostů konference Čtvrtek 29. března :40 Zahájení konference 09:00 Reologické poruchy v hematologii 10:30 Přestávka DIC jako komplikace kriticky nemocného dítěte 10:50 Poporodní krvácení Změny v krevním obraze u dětí 11:50 Oběd Kooperace hematologů v Moravskoslezském kraji 12:50 Hematologie nefrologie Adolescent 14:20 Přestávka 14:40 Nová antitrombotika 16:10 Přestávka 16:30 Imunní trombocytopenie 19:00 Společenský večer Pátek 30. března :00 Hematologická morfologie u MDS 10:30 Přestávka 10:50 Hematologická morfologie v každodenní praxi 12:20 Ukončení konference Laboratorní hematologie v dětském věku Poruchy primární hemostázy

4 Čtvrtek 29. března 2012 PODROBNÝ PROGRAM KONFERENCE 08:40-08:55 Zahájení konference 09:00-10:30 Reologické poruchy v hematologii 09:00-09:20 Reologie krve úvod do problematiky 09:20-09:35 09:35-10:50 Z.Kořístek, T.Pika Z.Kořístek Interní hematoonkologická klinika FN Brno Nekorpuskulární, plasmatické hyperviskózní syndromy v klinické praxi T.Pika III. Interní klinika - nefrologická, revmatologická, endokrinologická, LF UP a FN Olomouc Korpuskupární hyperviskozita krve a syndrom leukostázy v klinické praxi Z.Kořístek Interní hematoonkologická klinika FN Brno 10:55-10:30 Kazuistiky a mikrokazuistiky o hyperviskozním syndromu Typické symptomy hyperviskozity a jejich rychlý ústup po léčbě u pacienta s mnohočetným myelomem Z.Horáková Interní hematoonkologická klinika FN Brno Hyperviskózní syndrom u seniorky s mnohočetným myelomem T.Pika III. Interní klinika - nefrologická, revmatologická, endokrinologická, LF UP a FN Olomouc Leukostáza u pacientky s hyperleukocytární AML M.Navrátil Interní hematoonkologická klinika FN Brno Hyperviskózní syndrom u pacientky se Sjögrenovým syndromem M.Skácelová, P.Horák, A.Smržová, Z.Kosatíková III. Interní klinika - nefrologická, revmatologická, endokrinologická, LF UP a FN Olomouc

5 Čtvrtek 29. března 2012 Hemaferetický přínos v řešení hyperviskózního syndromu u kryoglobulinémie a polyglobulie Š.Blahutová, R.Hrdličková, Z.Čermáková Krevní centrum FN Ostrava 09:00-10:30 DIC jako komplikace kriticky nemocného dítěte 09:00-09:20 Pohled klinického hematologa 09:22-09:42 09:44-10:02 10:04-10:24 J.Blatný, D.Štěpánková T.Kuhn Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie, Klinika dětského lékařství FN Ostrava Nabídka transfuzních přípravků pro hemoterapii dětských pacientů s projevy DIC M.Kořístka, Z.Čermáková, Š.Blahutová Krevní centrum FN Ostrava Damage control surgery prevence DIC u dětí I.Kopáček Traumacentrum FN Ostrava DIC z praktického pohledu intenzivisty D.Štěpánková Klinika dětské anestesiologie a resuscitace, Dětská nemocnice FN Brno 10:50-11:50 Poporodní krvácení 10:50-11:15 PPH je čas změnit paradigma M.Penka, O.Šimetka J.Blatný Oddělení dětské hematologie, Dětská nemocnice FN Brno 11:20-11:45 Poporodní ŽOK mezioborový konsensus 1 D.Seidlová, 2A.Pařízek II. Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Porodnice FN Brno, 2 Gynekologicko-porodnická klinika VFN Praha 1

6 Čtvrtek 29. března :50-11:50 Změny v krevním obraze u dětí 10:50-11:08 Proč může mít dítě anemii (mimo vrozené stavy) 11:10-11:28 11:30-11:48 T.Kuhn, V.Fiamoli O.Zapletal Oddělení dětské hematologie, Dětská nemocnice FN Brno Trombocytóza a trombocyémie u dětí T.Kuhn Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie, Klinika dětského lékařství FN Ostrava Změny v počtu bílých krvinek pohled praktického lékaře Y.Tomanová PLDD Brno 11:50-12:50 Oběd 11:50-12:50 Spolupráce hematologů v Moravskoslezském kraji 12:50-14:20 Hematologie nefrologie 12:50-13:10 Trombóza a-v shuntu pro hemodialýzu 13:12-13:32 13:34-13:54 13:56-14:16 P.Kessler, J.Točík L.Brlicová II.Chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN Praha Anemie při selhání ledvin pohled hematologa P.Kessler Oddělení hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov Anemie při selhání ledvin pohled nefrologa J.Točík Interní oddělení Nemocnice Jihlava Vybrané poruchy hemostázy provázející onemocnění ledvin J.Zuchnická, J.Gumulec Ústav klinické hematologie FN Ostrava

7 Čtvrtek 29. března :50-13:50 Adolescent 12:50-13:08 Psychické a citové změny v adolescentním věku proč s námi bydlí doma cizí člověk 13:10-13:28 13:30-14:48 S.Kohlerová, L.Nopová L.Nopová Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol Trombofilní stavy a trombózy u adolescentů O.Zapletal Oddělení dětské hematologie, Dětská nemocnice FN Brno Adolescent a chronická choroba (příklad hemofilie) S.Kohlerová Oddělení dětské hematologie, Dětská nemocnice FN Brno 14:40-16:10 Nová antitrombotika 14:40-15:00 Příprava pacientů k invazivnímu výkonu 15:05-15:25 15:30-15:45 15:50-16:10 M.Penka, L.Slavík P.Kessler Oddělení hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov Řešení krvácivých komplikací M.Penka Oddělení klinické hematologie FN Brno Stanovení dabigatranu a neutralizace jeho účinku in vitro eptacogem alfa (NovoSeven) L.Slavík, J.Úlehlová, V.Krčová, A.Hluší, J.Procházková Hematoonkologická klinika FN Olomouc Převádění pacientů z jednoho antikoagulancia na další J.Gumulec Ústav klinické hematologie FN Ostrava 14:40-16:00 Laboratorní hematologie v dětském věku 14:40-15:05 Morfologický kvíz O.Zapletal, M.Kokeszová M.Kokeszová Oddělení dětské hematologie, Dětská nemocnice FN Brno

8 15:10-15:30 15:35-15:55 Čtvrtek 29. března 2012 Když má dítě vyšší bilirubin V.Fiamoli Oddělení dětské hematologie, Dětská nemocnice FN Brno Zřídka vídané morfologické nálezy ve fyziologické kostní dřeni M.Slánská Oddělení dětské hematologie, Dětská nemocnice FN Brno 16:30-17:45 Imunitní trombocytopenie 16:30-16:50 Akutní těžké nebo život ohrožující krvácení u pacientů s ITP 16:55-17:20 17:25-17:40 T.Kozák, J.Gumulec J.Gumulec, J.Ďuraš Ústav klinické hematlogie FN Ostrava Chronická ITP v naší praxi: obtížná kapitola pro pacienty i pro hematologa T.Kozák Oddělení klinické hematologe FN KV Praha Skupina pro imunitní cytopenie a Registr pacientů s ITP T.Kozák Oddělení klinické hematologe FN KV Praha 16:30-17:40 Poruchy primární hemostázy 16:30-16:50 von Willebrandova choroba a její výzvy 16:55-17:10 17:15-17:35 J.Blatný, L.Sulovská J.Blatný Oddělení dětské hematologie, Dětská nemocnice FN Brno Možnosti stanovení funkce von Willebrandova faktoru M.Ryzí, 2J.Zuchnická, 3R.Hrdličková, 1M.Matuška, 2J.Gumulec Oddělení klinické hematologie, Ústav laboratorní diagnostiky FN Ostrava 2 Ústav klinické hematologie FN Ostrava 3 Krevní centrum FN Ostrava 1 1 Wiskottův-Aldrichův syndrom ve světle nových poznatků L.Sulovská, D.Pospíšilová, B.Ravčuková, T.Freiberger, J.Litzman Dětská klinika FN Olomouc

9 09:00-10:30 09:00-09:30 09:35-09:55 Pátek 30. března 2012 Hematologická morfologie u MDS E.Faber, J.Marcinek Myelodysplázie nebo MDS? A.Buliková, J.Kissová, M.Antošová, L.Antošová Oddělení klinické hematologe FN Brno, Česká repubika WHO 2008 diagnostic criteria in MDS G.Zini Hematology Laboratory Catholic University of Sacred Heart, Rome, Italy 10:00-10:25 Morfologický obraz myelodysplastického syndrómu v biopsii kostnej drene J.Marcinek, P.Szépe, L.Plank Ústav patologickej anatómie, Univerzitná nemocnica Martin, Slovensko Sekce byla podpořena Evropským sociálním fondem v operačním programu MŠMT Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci řešení projektu CZ.1.07/2.2.00/ Inovace výuky mikroskopické morfologie v hematologii zavedením internetové virtuální interaktivní metody 10:50-12:20 Hematologická morfologie v každodenní praxi 10:50-11:10 Vyšetřování retikulocytů a jejich klinický význam J.Zuchnická, D.Mikulenková M.Pulcer Klinická hematologie, Městská nemocnice Ostrava 11:12-11:32 Nátěry periferní krve u CLL mikroskop x automat 1 A.Mikošková, 2J.Zuchnická, 1M.Matuška, 2J.Gumulec Oddělení klinické hematologie, Ústav laboratorní diagnostiky FN Ostrava 2 Ústav klinické hematologie FN Ostrava 1

10 11:34-11:54 11:56-12:16 Pátek 30. března 2012 Hodnocení nátěrů periferní krve (a kostní dřeně) každodenní rutina nebo i něco více? J.Zuchnická, A.Včelková, A.Urgasová Ústav klinické hematologie FN Ostrava Jak neprošvihnout závažný nález v nátěrech periferní krve D.Mikulenková Ústav hematologie a krevní transfuze Praha Sekce byla podpořena Evropským sociálním fondem v operačním programu MŠMT Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci řešení projektu CZ.1.07/2.2.00/ Inovace výuky mikroskopické morfologie v hematologii zavedením internetové virtuální interaktivní metody 12:30 Ukončení konference

11 Je k dispozici spolehlivý test pro stanovení vwf? Test INNOVANCE vwf Ac Test INNOVANCE vwf Ac pķináší novou revoluþní technologii pro stanovení skuteþné aktivity von Willebrandova faktoru. P Kapalné reagencie s výbornou stabilitou P PlnĊ automatizovaný test s aplikacemi pro všechny automatické koagulometry Siemens a Sysmex

12 «*// $)&-"5" / - #" 4/ n&/ )-"%*/: '&3*5*/ *n $ $) - #: */%*,07"/ 5", 6 7)0%/ $) 1"$*&/5 4.%4 4/"%/ % 7,07 / 41$ QƾQSBWLV &YKBEF /PSCFSU (BUUFSNBOO FU BM %FGFSBTJSPY JO JSPO PWFSMPBEFE QBUJFOUT XJUI USBOTGVTJPO EFQFOEFOU NZFMPEZTQMBTUJD TZOESPNFT 3FTVMUT GSPN UIF MBSHF ZFBS &1*$ TUVEZ -FVLFNJB 3FTFBSDI v $ISPOJDL» QÆFU¾~FO¾ PSHBOJTNV ~FMF[FN [QÇTPCFO» USBOTGV[FNJ LSWF LEF KF M»ºCB EFGFSPYBNJOFN LPOUSBJOEJLPW³OB OFCP OFWIPEO³ V QBDJFOUÇ TF [¾TLBOPV BOFNJ¾ T NZFMPEZTQMBTUJDLÊN TZOESPNFN T O¾[LÊN ºJ TUÆFEO¾N v SJ[JLFN EMF *144 &9+

13 &9+"%& NH UBCMFUZ QSP QƾQSBWV QFSPS³MO¾ TVTQFO[F &9+"%& NH UBCMFUZ QSP QƾQSBWV QFSPS³MO¾ TVTQFO[F &9+"%& NH UBCMFUZ QSP QƾQSBWV QFSPS³MO¾ TVTQFO[F 4MP~FO¾ -»ºJW³ M³ULB %FGFSBTJSPYVN NH NH OFCP NH *OEJLBDF $ISPOJDLº QÅFU½}FO½ PSHBOJTNV }FMF[FN [QÆTPCFOº USBOTGV[FNJ LSWF V QBDJFOUÆ XT CFUB UBMBTFNJ½ NBKPS $ISPOJDLº QÅFU½}FO½ PSHBOJTNV }FMF[FN [QÆTPCFOº USBOTGV[FNJ LSWF LEF KF Mº¹CB EFGFSPYBNJOFN LPOUSBJOEJLPW²OB OFCP OFWIPEO² V QBDJFOUÆ T KJOÉNJ UZQZ BOFNJ½ %³WLPW³O¾ %PQPSV¹FO² ÇWPEO½ EFOO½ E²WLB KF NH LH U¼MFTOº INPUOPTUJ -[F [W²}JU E²WLV NH LH V QBDJFOUÆ EPTU²WB K½D½DI NM LH N¼T½D FSZUSPDZU²SO½ NBTZ KFEOPULZ N¼T½D B T QPUÅFCPV TO½}JU IMBEJOV }FMF[B W PSHBOJTNV -[F [W²}JU E²WLV NH LH V QBDJFOUÆ LUFŽ EPTU²WBK½ NM LH N¼T½D FSZUSPDZU²SO½ NBTZ KFEOPULZ N¼T½D B LUFŽ OFQPUÅFCVK½ TO½}JU [WÉyFOPV IMBEJOV }FMF[B W PSHBOJTNV 6 QBDJFOUÆ KJ} ÇTQ¼yO¼ Mº¹FOÉDI EFGFSPYBNJOFN M[F TUBOPWJU ÇWPEO½ E²WLV KBLP OVNFSJDLPV QPMPWJOV E²WLZ EFGFSPYBNJOV %PQPSV¹VKF TF N¼T½¹O¼ NPOJUPSPWBU IMBEJOV GFSJUJOV W TºSV B VES}PWBD½ E²WLV QPTUVQO¼ VQSBWPWBU LB}EÉ B} N¼T½D QPEMF WÉTMFELV P B} NH LH 6 QBDJFOUÆ OFEPTUBUF¹O¼ Mº¹FOÉDI E²WLBNJ NH LH OBQÅ IMBEJOZ TºSPWºIP GFSJUJOV QÅFUSW²WBK½ OBE IPEOPUPV H M B OFWZLB[VK½ LMFTBK½D½ USFOE C¼IFN Mº¹CZ NPIPV CÉU [WB}PW²OZ E²WLZ EP NH LH 6ES}PWBD½ E²WLZ WZyy½ OF} NH LH TF OFEPQPSV¹VK½ 1ÅJ QPLMFTV IMBEJOZ TºSPWºIP GFSJUJOV QPE H M TF Mº¹CB QÅFSVy½ 5BCMFUZ TF V}½WBK½ KFEOPV EFOO¼ OBMB¹OP NJOVU QÅFE K½EMFN SP[N½DIBOº WF WPE¼ OFCP E}VTV 6 TUBSy½DI QBDJFOUÆ OFO½ OVUO² ÇQSBWB E²WFL OJDNºO¼ C¼IFN Mº¹CZ CZ N¼MZ CÉU QP[PSO¼ TMFEPW²OZ OF}²EPVD½ ǹJOLZ LUFSº NPIPV WZ}BEPWBU [N¼OV E²WLPW²O½ 6 E¼U½ WF W¼LV PE EP MFU OFO½ OVUO² ÇQSBWB E²WLPW²O½ #F[QF¹OPTU B ǹJOOPTU V E¼U½ PE OBSP[FO½ EP N¼T½DÆ OFCZMB EPTVE TUBOPWFOB 6 QBDJFOUÆ T U¼}LÉN QPyLP[FO½N GVOLDF KBUFS TF &YKBEF OFEPQPSV¹VKF 6 QBDJFOUÆ TF TUÅFEO¼ U¼}LÉN QPyLP[FO½N GVOLDF KBUFS $IJME 1VHI UŽEB # N² CÉU E²WLB WÉSB[O¼ TO½}FOB T O²TMFEOÉN QPTUVQOÉN [WZyPW²O½N EP WÉyF +BUFSO½ GVOLDF NVTFK½ CÉU NPOJUPSPW²OZ QÅFE Mº¹CPV LB}Eº UÉEOZ C¼IFN QSWO½IP N¼T½DF Mº¹CZ B QPUPN LB}EÉ N¼T½D,POUSBJOEJLBDF )ZQFSTFO[JUJWJUB OB Mº¹JWPV M²ULV OFCP LUFSPVLPMJ QPNPDOPV M²ULV QŽQSBWLV,PNCJOBDF T KJOÉNJ DIFM²UPSZ }FMF[B 1BDJFOUJ T DMFBSBODF LSFBUJOJOV NM NJO ;WM³zUO¾ VQP[PSO½O¾ 4ºSPWÉ LSFBUJOJO DMFBSBODF LSFBUJOJOV KF OVUOP TUBOPWJU QÅFE [BI²KFO½N Mº¹CZ B NPOJUPSPWBU LB}EÉ UÉEFO QSWO½ N¼T½D Mº¹CZ OFCP QP [N¼O¼ E²WLZ QPUº KFEOPV N¼T½¹O¼ %²WLV M[F TO½}JU P NH LH QPLVE TºSPWÉ LSFBUJOJO TUPVQOF OBE QSÆN¼S QÅFE [BI²KFO½N Mº¹CZ B OFCP DMFBSBODF LSFBUJOJOV LMFTOF QPE TQPEO½ MJNJU OPSN²MV 7 O¼LUFSÉDI QŽQBEFDI QP VWFEFO½ QŽQSBWLV OB USI WFEMP [IPSyFO½ GVOLDF MFEWJO L KFKJDI TFMI²O½ LUFSº WZ}BEPWBMP QÅFDIPEOPV OFCP USWBMPV QPUÅFCV EJBMÉ[Z 1PLVE KF QP TO½}FO½ E²WLZ QP[PSPW²OP [WZyPW²O½ TºSPWºIP LSFBUJOJOV B QPLMFT DMFBSBODF LSFBUJOJOV KF OVUOP Mº¹CV QÅFSVyJU 3FO²MO½ UVCVMPQBUJF CZMB IM²yFO² QÅFEFWy½N V E¼U½ B EPTQ½WBK½D½DI T CFUB UBMBTFNJ½ Mº¹FOÉDI QŽQSBWLFN &9+"%&.¼T½¹O¼ KF UÅFCB NPOJUPSPWBU QSPUFJOVSJJ 4ºSPWº USBOTBNJO²[Z CJMJSVCJO B BMLBMJDLPV GPTGBU²[V KF OVUOP TUBOPWJU QÅFE [BI²KFO½N Mº¹CZ B NPOJUPSPWBU LB}Eº EWB UÉEOZ QSWO½ N¼T½D B QPUº KFEOPV N¼T½¹O¼ -º¹CB CZ N¼MB CÉU QÅFSVyFOB KFTUMJ}F [WÉyFO² IMBEJOB USBOTBNJO²[ W TºSV QÅFUSW²W² OFCP TF E²MF [WZyVKF 1P VWFEFO½ QŽQSBWLV &YKBEF OB USI CZMZ IM²yFOZ QŽQBEZ TFMI²O½ KBUFS O¼LUFSº GBU²MO½ 6 QBDJFOUÆ T LS²ULPV P¹FL²WBOPV EºMLPV }JWPUB OBQŽLMBE T WZTPDF SJ[JLP WÉNJ NZFMPEZTQMBTUJDLÉNJ TZOESPNZ [FKNºOB QPLVE TPVC¼}O² POFNPDO¼O½ [WZyVK½ SJ[JLP OF}²EPVD½DI ǹJOLÆ NÆ}F CÉU QSPTQ¼DI [ Mº¹CZ PNF[FO B NÆ}F CÉU OJ}y½ OF} SJ[JLP ; U¼DIUP EÆWPEÆ OFO½ Mº¹CB EPQPSV¹FO² #ZM IM²yFO WÉTLZU WÅFEÆ B LSW²DFO½ [F [B}½WBD½IP USBLUV V EPTQ¼MÉDI EPTQ½WBK½D½DI B E¼U½ #ZMB [B[OBNFO²OB IM²yFO½ GBU²MO½ HBTUSPJOUFTUJO²MO½ IFNPSIBHJF QÅFEFWy½N V TUBSy½DI QBDJFOUÆ T IFNBUPMPHJDLÉNJ NBMJHOJUBNJ B OFCP O½[LÉNJ QP¹UZ LSFWO½DI EFTUJ¹FL +F UÅFCB W¼OPWBU QP[PSOPTU QBDJFOUÆN V}½WBK½D½N MºLZ T VMDFSP HFOO½N QPUFODJ²MFN OFCP BOUJLPBHVMBODJB 4PV¹BTOº QPE²W²O½ EFGFSBTJSPYV B SFQBHMJOJEV TVCTUS²U $:1 $ OFCP TVCTUS²UÆ $:1 " T Ç[LÉN UFSBQFVUJDLÉN JOEFYFN KBLP KF UFPGZMJO LMP[BQJO OFCP UJ[BOJEJO OFO½ EPQPSV¹FOP 1ÅJ WÉTLZUV [²WB}Oº LP}O½ WZS²}LZ TF QPE²W²O½ QŽQSBWLV &YKBEF QÅFSVy½ B QP WZNJ[FO½ TF Mº¹CB PCOPW½ OJ}y½ E²WLPV -º¹CV KF UÅFCB VLPO¹JU QÅJ WÉTLZUV [²WB}OÉDI SFBLD½ IZQFSTFO[JUJ WJUZ 1SPW²E½ TF QSBWJEFMOº SP¹O½ WZyFUÅFO½ TMVDIV B [SBLV 5BCMFUZ PCTBIVK½ MBLUÂ[V 1P VWFEFO½ OB USI CZMZ IM²yFOZ QŽQBEZ MFVLPQFOJF USPNCPDZUPQFOJF OFCP QBODZUPQFOJF 7¼UyJOB QBDJFOUÆ N¼MB QPSVDIZ LSWFUWPSCZ KJ} QÅFE Mº¹CPV QŽQSBWLFN &YKBEF QÅJTQ½WBK½D½ WMJW Mº¹CZ OJDNºO¼ OFM[F WZMPV¹JU 1ÅJ OFPCKBTO¼Oº DZUPQFOJJ CZ N¼MP CÉU [W²}FOP QÅFSVyFO½ Mº¹CZ *OUFSBLDF /FEPQPSV¹VKF TF QPE²WBU TQPMF¹O¼ T BOUBDJEZ PCTBIVK½D½NJ IMJO½L #JPMPHJDL² EPTUVQOPTU CZMB [WÉyFOB QPLVE CZM V}½W²O TQPMV T QPUSBWPV 6}½WBU OBMB¹OP OFKNºO¼ NJOVU QÅFE K½EMFN WF TUFKOPV EFOO½ EPCV ;WÉyFO² PQBUSOPTU QÅJ TPV¹BTOºN V}½W²O½ T M²ULBNJ NFUBCPMJ[PWBOÉNJ T $:1 " DZLMP TQPSJO TJNWBTUBUJO IPSNPO²MO½ LPOUSBDFQUJWB TVCTUS²UZ $:1 $ SFQBHMJOJE QBLMJUBYFM M²ULBNJ TF [O²NÉN VMDFSPHFOO½N QPUFO DJ²MFN OBQÅ /4" LPSUJLPTUFSPJEZ QFSPS²MO½ CJTGPTGPO²UZ OFCP T BOUJLPBHVMBODJJ /FM[F WZMPV¹JU TO½}FO½ QMB[NBUJDLÉDI IMBEJO QÅJ TPV¹BTOºN QPE²W²O½ TF TJMOÉNJ 6(5 JOEVLUPSZ SJGBNQJDJO LBSCBNB[FQJO GFOPCBSCJUBM GFOZUPJO SJUPOBWJS 5½IPUFOTUW¾ B LPKFO¾ 1ŽQSBWFL TF OFEPQPSV¹VKF QPE²WBU W QSÆC¼IV U¼IPUFOTUW½ QPLVE UP OFO½ OF[CZUO¼ OVUOº 7 QSÆC¼IV QPE²W²O½ QŽQSBWLV TF OFEPQPSV¹VKF LPKFO½ /F~³EPVD¾ ȺJOLZ 7FMNJ ºBTU» [WÉyFO½ LSFBUJOJOV W LSWJ BTU» CPMFTUJ IMBWZ QSÆKFN [²DQB [WSBDFO½ OBV[FB CPMFTU CÅJDIB OBEÉN²O½ EZTQFQTJF [WÉyFO² IMBEJOB USBOTBNJO²[ WZS²}LB TW¼E¼O½ QSPUFJOVSJF %BMz¾ OF~³EPVD¾ ȺJOLZ WJ[ ÈQMO³ JOGPSNBDF P QƾQSBWLV 1PEN¾OLZ VDIPW³W³O¾ 6DIPW²WFKUF W QÆWPEO½N PCBMV BCZ CZM QŽQSBWFL DIS²O¼O QÅFE WMILPTU½ %PTUVQO» M»LPW» GPSNZ WFMJLPTUJ CBMFO¾ UBCMFU 1P[O³NLB %ƾWF OF~ M»L QÆFEFQ¾zFUF QÆFºU½UF TJ QFºMJW½ ÈQMOPV JOGPSNBDJ P QƾQSBWLV 3FH ¹½TMP &YKBEF NH v &6 &YKBEF NH v &6 &YKBEF NH v &6 %BUVN SFHJTUSBDF %BUVN QPTMFEO½ SFWJ[F UFYUV 41$ %S}JUFM SP[IPEOVU½ P SFHJTUSBDJ /PWBSUJT &VSPQIBSN -JNJUFE )PSTIBN 3) "# 7FML² #SJU²OJF 7ÊEFK QƾQSBWLV KF W³[³O OB M»LBÆTLÊ QÆFEQJT &YKBEF NH KF ISB[FO [ QSPTUÆFELÇ WFÆFKO»IP [ESBWPUO¾IP QPKJzU½O¾ ISBEB QƾQSBWLV &YKBEF NH B &YKBEF NH [ QSPTUÆFELÇ WFÆFKO»IP [ESBWPUO¾IP QPKJzU½O¾ EPTVE OFCZMB TUBOPWFOB 7yJNO¼UF TJ QSPT½N [N¼OZ [N¼O W JOGPSNBD½DI P Mº¹JWºN QŽQSBWLV

14 u éê 5 Bê O ê êê d ê Bê B Zkrácená informace o přípravku Neulasta Název přípravku: Neulasta 6 mg injekční roztok. léčivá látka a léková forma: 6 mg pegfilgrastimum v 0,6 ml (10 mg/ml*) injekčního roztoku. Pegfilgrastim se vyrábí r-dna technologií pomocí E. coli (K12). terapeutické indikace: Zkrácení doby trvání neutropenie a snížení incidence febrilní neutropenie u pacientů léčených cytotoxickou chemoterapií pro maligní nádorové onemocnění (s výjimkou chronické myeloidní leukémie a myelodysplastického syndromu). Dávkování a způsob podání: Na jeden cyklus chemoterapie se doporučuje jedna dávka 6 mg Neulasty podaná subkutánní injekcí přibližně 24 hodin po aplikaci cytostatik. Zkušenosti u dětí jsou omezené. Úprava dávky u pacientů s poškozením ledvin, včetně pacientů s konečným stadiem onemocnění ledvin, není doporučena. Kontraindikace: Hypersenzitivita na pegfilgrastim, na proteiny pocházející z E. coli nebo na kteroukoliv pomocnou látku. Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití: Dosud nejsou k dispozici dostatečné údaje o dlouhodobých účincích Neulasty u pacientů s akutní myeloidní leukémií. U těchto pacientů by měla být Neulasta podávána se zvláštní opatrností. Bezpečnost a účinnost Neulasty dosud nebyly zkoumány u pacientů s myelodysplastickým syndromem, chronickou myeloidní leukémií a u pacientů se sekundární AML; proto by u těchto pacientů neměla být používána. Zvláštní pozornost by měla být věnována rozlišení blastického zvratu u chronické myeloidní leukémie od akutní myeloidní leukémie. Bezpečnost a účinnost podávání Neulasty nebyla prověřena u pacientů s nově zjištěnou AML, u pacientů mladších 55 let s cytogenetickým nálezem t(15;17) a u pacientů léčených vysokými dávkami chemoterapeutik, dále pak při mobilizaci krevních progenitorových buněk krve upacientů nebo uzdravých dárců. Vpřípadě příznaků syndromu dechové tísně u dospělých (ARDS) musí být léčba Neulastou ukončena podle rozhodnutí lékaře a musí být zahájena odpovídající terapie. Po podání G-CSF se méně často vyskytuje obvykle bezpříznaková splenomegalie. Velmi vzácně byly hlášeny případy ruptury sleziny. Velikost sleziny by měla být proto pečlivě sledována. Doporučuje se pravidelné sledování počtu krevních destiček a hematokritu. Zvláštní opatrnosti je třeba při podávání chemoterapeutik, pokud je o nich známo, že způsobují těžkou trombocytopenii. Opatrnosti je zapotřebí u pacientů se srpkovitou anémií. Pokud počet leukocytů překročí 50 x 109/l po dosažení očekávané nejnižší hodnoty, je třeba léčbu Neulastou přerušit. Léčbu Neulastou je třeba trvale ukončit u pacientů, u kterých se objeví závažná alergická reakce.* Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce: Neulasta by měla být podána přibližně za 24 hodin po aplikaci cytostatik. Současné podání Neulasty a 5-fluorouracilu nebo jiných antimetabolitů během testů na zvířecím modelu mělo za následek potenciaci myelosuprese. těhotenství a kojení: Neulasta by se neměla podávat v těhotenství (pokud to není nezbytně nutné) a kojícím ženám. Nežádoucí účinky: Nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkem byla bolest kostí a muskuloskeletální bolest (myalgie, artralgie, bolest končetin, zad a šíje). Bolest kostí byla obecně mírná až středně těžká a přechodná a u většiny pacientů zvládnutelná standardními analgetiky. Také byly hlášeny časté bolesti hlavy, nauzea, trombocytopenie a reakce v místě vpichu (včetně bolesti). Děti: U mladších dětí ve věku 0 5 let (92 %) byl pozorován ve srovnání se staršími dětmi ve věku 6 11 let (80 %) a let (67 %) a dospělými vyšší výskyt závažných nežádoucích účinků. Nejčastějším nežádoucím účinkem byla bolest kostí. Inkompatibility: Neulasta je inkompatibilní s roztoky chloridu sodného. Zvláštní opatření pro uchovávání: Uchovávejte při 2 8 C (v chladničce). Neulasta může být vystavena pokojové teplotě (do 30 oc) na maximálně jedno období ne delší než 72 hodin. Chraňte před mrazem a světlem. Druh obalu: Předplněná injekční stříkačka k jednorázovému použití ze skla typu I s jehlou z nerezavějící oceli. Jedna krabička obsahuje 1 předplněnou injekční stříkačku. DRŽItel ROZHODNutÍ O ReGIstRaCI: Amgen Europe B.V., Minervum 7061, 4817 ZK Breda, Nizozemsko. ReGIstRaČNÍ ČÍslO: EU/1/02/227/004. DatuM ReVIZe textu: 24. října Před předepsáním přípravku se, prosím, seznamte s úplným zněním Souhrnu údajů o přípravku. Přípravek je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků zdravotního pojištění. * Prosím, všímejte si změn v informacích o přípravku. ÁÞéÚçÖéêçÖ ÍæÞÜ㠺à Üë Øã Á ºãàå ÆåÚæã ² ª± ą «äþüå ê é æ ÂãàäÜåëêâ[ «ÇéØßØ ËÜã ± «ª ÝØï± «ª îîî ØäÞÜå Úñ ºÑ Åà ľ Chrání pacienty, optimalizuje chemoterapii

15 PARTNEŘI

16 Organizační a technické zajištění Sanopharm CZ s.r.o. Martinovská 257/111, Ostrava-Plesná Ing. Petr Salomon - tel.: Ing. Dana Salomonová - tel.:

Pøedsednictvo konference Prim. MUDr. Jaromír Gumulec Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. Prim. MUDr. Petr Kessler

Pøedsednictvo konference Prim. MUDr. Jaromír Gumulec Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. Prim. MUDr. Petr Kessler XIX. PAØÍZKOVY DNY ORGANIZACE Konferenci poøádá Fakultní nemocnice Ostrava Klinika hematoonkologie Spolek pro trombózu a hemostázu ÈLS JEP Sekce pro trombózu a hemostázu ÈHS ÈLS JEP Okresní sdružení Èeské

Více

XXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky

XXIII. konference dětských hematologů a onkologů České a Slovenské republiky Pracovní skupina pro dětskou hematologii ČR sekce České hematologické společnosti ČLS JEP a České pediatrické společnosti ČLS JEP Sekce pediatrické onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP Sekcia

Více

Koncepce oboru klinická hematologie

Koncepce oboru klinická hematologie Koncepce oboru klinická hematologie 1. Klasifikace a náplň oboru klinická hematologie 1.1. Definice: Klinická hematologie je klinicko laboratorním oborem, který se zabývá vyšetřováním krve a krvetvorných

Více

Občan v síti www.sdruzeniobcan.cz

Občan v síti www.sdruzeniobcan.cz dialogem k reformě Občan v síti O BČAN www.sdruzeniobcan.cz Shakespearovo obsazení krve do role zachránce libry svaloviny bankrotáře Antonia příhodně ilustruje postavení, které má krev v lidském těle.

Více

Neurologie PRO PRAXI. Abstrakta. 47. česko-slovenské dny dětské neurologie a 26. česko-slovenský epileptologický sjezd

Neurologie PRO PRAXI. Abstrakta. 47. česko-slovenské dny dětské neurologie a 26. česko-slovenský epileptologický sjezd Neurologie PRO PRAXI A 03 www.solen.cz ISBN 978-80-747-03-0 Abstrakta 47. česko-slovenské dny dětské neurologie a 6. česko-slovenský epileptologický sjezd 6. 5. 8. 5. 03, Hotel Galant, Mikulov Představujeme

Více

Kolorektální karcinom problém nás všech II.

Kolorektální karcinom problém nás všech II. Program Kolorektální karcinom problém nás všech II. Pořádají: Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice Liberec a Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice v Plzni ve spolupráci s Českou lékařskou

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cerezyme 200 jednotek Prášek na přípravu koncentrátu pro infúzní roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Každá lahvička s přípravkem Cerezyme

Více

Souhrn SPC: 57486 H-B-VAX II INJ SUS 1X0.5ML/5RG MSD USA B 59/185/89-C 59/271/02-C 59/0185/89-C/S Rp.

Souhrn SPC: 57486 H-B-VAX II INJ SUS 1X0.5ML/5RG MSD USA B 59/185/89-C 59/271/02-C 59/0185/89-C/S Rp. Souhrn SPC: 57486 H-B-VAX II INJ SUS 1X0.5ML/5RG MSD USA B 59/185/89-C 59/271/02-C 59/0185/89-C/S Rp. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU H-B-VAX (R) II 40 mikrogramů H-B-VAX (R) II (5 mikrogramů,

Více

XI. KONGRES ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH DERMATOVENEROLOGŮ

XI. KONGRES ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH DERMATOVENEROLOGŮ XI. KONGRES ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH DERMATOVENEROLOGŮ 21. 5. 23. 5. 2015 Top Hotel Praha PROGRAM KONGRESU Vážené kolegyně a kolegové, jedenácté setkání českých a slovenských dermatovenerologů proběhne od

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13 valentní, adsorbovaná). 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Abatacept je fúzní protein vytvořený rekombinantní DNA technologií z vaječníkových buněk křečka.

Abatacept je fúzní protein vytvořený rekombinantní DNA technologií z vaječníkových buněk křečka. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ORENCIA 125 mg injekční roztok v předplněném peru. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedno předplněné pero obsahuje abataceptum 125 mg v 1 ml. Abatacept je fúzní protein vytvořený

Více

Neurologie PRO PRAXI. Abstrakta. 48. česko-slovenské dny dětské neurologie a 27. český a slovenský epileptologický sjezd

Neurologie PRO PRAXI. Abstrakta. 48. česko-slovenské dny dětské neurologie a 27. český a slovenský epileptologický sjezd Neurologie PRO PRAXI B 04 www.solen.cz ISBN 978-80-747-070-4 Abstrakta 48. česko-slovenské dny dětské neurologie a 7. český a slovenský epileptologický sjezd 5. 7. 5. 04, Aquapalace Hotel Prague, Čestlice

Více

XVIII. andrologické sympozium a I. feminologické sympozium. 31. května 1. června 2013 Městské divadlo Český Krumlov Krčma U dwau Maryí

XVIII. andrologické sympozium a I. feminologické sympozium. 31. května 1. června 2013 Městské divadlo Český Krumlov Krčma U dwau Maryí Sympatibulum České společnosti pro sexuální medicínu: XVIII. andrologické sympozium a I. feminologické sympozium 31. května 1. června 2013 Městské divadlo Český Krumlov Krčma U dwau Maryí NOVÁ INDIKACE

Více

Pøedsednictvo konference Prim. MUDr. Jaromír Gumulec Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. Prim. MUDr. Petr Kessler

Pøedsednictvo konference Prim. MUDr. Jaromír Gumulec Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. Prim. MUDr. Petr Kessler XIX. PAØÍZKOVY DNY ORGANIZACE Konferenci poøádá Fakultní nemocnice Ostrava Klinika hematoonkologie Spolek pro trombózu a hemostázu ÈLS JEP Sekce pro trombózu a hemostázu ÈHS ÈLS JEP Okresní sdružení Èeské

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13-valentní, adsorbovaná). 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13valentní, adsorbovaná). 2,2 μg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13valentní, adsorbovaná). 2,2 μg. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13valentní, adsorbovaná). 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka

Více

* Insulin aspart je vyrobený rekombinantní DNA technologií na Saccharomyces cerevisiae.

* Insulin aspart je vyrobený rekombinantní DNA technologií na Saccharomyces cerevisiae. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NovoMix 30 FlexPen 100 jednotek/ml injekční suspenze v předplněném peru 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml suspenze obsahuje 100 jednotek Insulinum aspartum solubile*/insulinum

Více

Diagnostika a léčba BCR/ABL-negativních myeloproliferativních onemocnění principy a východiska doporučení CZEMP

Diagnostika a léčba BCR/ABL-negativních myeloproliferativních onemocnění principy a východiska doporučení CZEMP Přehledný referát Diagnostika a léčba BCR/ABL-negativních myeloproliferativních onemocnění principy a východiska doporučení CZEMP J. Schwarz 1, M. Penka 2, V. Campr 1,3, D. Pospíšilová 4, L. Křen 5, L.

Více

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr. Daniela Žáčková Česká leukemická skupina pro život 2012 CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr.

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ZYPADHERA 210 mg prášek a rozpouštědlo pro injekční suspenzi s prodlouženým účinkem 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna lahvička obsahuje

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Synflorix injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (adsorbovaná) 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Mezinárodní konference

Mezinárodní konference XV. PAŘÍZKOVY DNY Mezinárodní konference Konferenci pořádá Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín Využití transplantace autologních kmenových buněk v různých indikacích Prevence a léčba žilní tromboembolické

Více

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Oční klinika FN a LF UK Plzeň XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 20. 22. září 2012, Plzeň Finální program XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru KLINICKÁ HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ SLUŽBA 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní

Více

Leukemie a lymfomy v humánní medicíně. Hematologická onkologie

Leukemie a lymfomy v humánní medicíně. Hematologická onkologie Hematologická onkologie Leukemie a lymfomy v humánní medicíně Prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. mdoubek@fnbrno.cz MUDr. František Folber ffolber@fnbrno.cz Doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D. ajanikova@fnbrno.cz

Více

VALNÁ HROMADA ČKS Čas konání: neděle 16. května od 18.00 hodin Místo konání: Pavilon A, sál Rotunda

VALNÁ HROMADA ČKS Čas konání: neděle 16. května od 18.00 hodin Místo konání: Pavilon A, sál Rotunda 16. 19. května 2010 Veletrhy Brno XVIII. výroční sjezd České kardiologické společnosti Ročník 6 Rozhovory doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc. Předseda organizačního výboru (str. 4) prof. MUDr. Aleš Linhart,

Více

Redakce. Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma

Redakce. Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Září 2012 Redakce Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Šikut Medical Director, Ipsen Pharma Redakční rada: MUDr. Viera Bajčiová, CSc. Klinika dětské onkologie FN Brno MUDr. Petr Barabáš Komplexní onkologické

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls185256/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Melovis 15 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Meloxicamum 15 mg Pomocná

Více

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Remicade 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU. Remicade 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Remicade 100 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička obsahuje infliximabum 100 mg. Infliximab je chimérická lidská-myší

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls241395/2010 a příloha ke sp.zn.sukls241391/2010, sukls241393/2010

Příloha č. 3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls241395/2010 a příloha ke sp.zn.sukls241391/2010, sukls241393/2010 Příloha č. 3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls241395/2010 a příloha ke sp.zn.sukls241391/2010, sukls241393/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více