Komunikační vybavení. Pásma pro leteckou radiokomunikaci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunikační vybavení. Pásma pro leteckou radiokomunikaci"

Transkript

1 Komunikační vybavení Pásma pro leteckou radiokomunikaci V civilním letectví se využívá frekvenčních pásem velmi krátkých vln a krátkých vln. Ve vojenském letectví se využívá také pásmo velmi krátkých vln. Dále se však budeme zabývat pouze pásmy VKV a KV. Velmi krátké vlny (VKV) Pásmo velmi krátkých vln (VKV) se využívá pro komunikaci na kratší vzdálenosti tedy jako hlavní pásmo pro komunikaci při letech nad pevninou. VKV signál se šíří pouze na přímou optickou dohlednost tak zvanou přímou vlnou. Při letech v malých výškách může vlivem například kopcovitého terénu, které narušuje optickou dohlednost, ke zhoršení dosahu VKV vysílání. Proto v případě horšího příjmu od pozemní stanice může být vhodným řešením k obnovení spojení zvýšit výšku letu. Dosah vysílače v pásmu VKV tedy závisí na jeho výkonu a na výšce letounu nad terénem a činí nejvýše 200 km. Pro leteckou radiokomunikaci se využívá frekvenční rozsah VKV pásma od 118,000 MHz do 136,975 MHz. Běžná kanálová separace v pásmu VKV je 25 KHz. Jednotlivé frekvence jsou tedy od sebe odděleny po 25 KHz. Pokud je první použitelná frekvence pro leteckou radiokomunikaci 118,000 Mhz, další použitelná frekvence je 118,025 MHz, 118,050 MHz a tak dále. Jelikož dochází k nárůstu leteckého provozu a počtu potřebných stanovišť s vlastní frekvencí, nebylo by v budoucnu bez zvýšení počtu využitelných frekvencí zajistit volné frekvence tak aby se jednotlivé stanice nerušili. Menší neřízená letiště mají přidělovány stejné frekvence, a proto letoun letící nad jedním letištěm přijímá i komunikaci z jiného vzdálenějšího letiště na stejné frekvenci. Z těchto důvodu se zavádí kanálová separace 8,33 KHz což ve výsledku trojnásobí počet využitelných frekvencí. Využitelné frekvence s kanálovou separací 8,33 KHz tedy jsou 118,000 MHz, dále pak 118,008 MHz, 118,015 MHz, 118,025 MHz a tak dále. Využití kanálové separace 8,33 KHz však vyžaduje nové vybavení a proto k jejímu povinnému zavádění dochází postupně. Dnes je kanálová separace 8,33 KHz vyžadována v evropském vzdušném prostoru při letech nad letovou hladinou 195. Krátké vlny (KV) Pásmo krátkých vln (KV) se využívá pro komunikaci na delší vzdálenosti. V pásmu krátkých vln dosahuje přízemní vlna pouze vzdálenosti asi třiceti kilometrů naproti tomu prostorová vlna víckrát odražená neztrácí na své intenzitě a je vhodná především pro příjem vzdálených stanic. V prostoru za dosahem přízemní vlny, ale ještě před dopadem odražené prostorové vlny, vzniká tzv. pásmo přeslechu, kde nelze přijímat krátkovlnné vysílání. Krátké vlny jsou při respektování stavu ionosféry tedy vhodné pro dálková spojení například pro zajištění spojení mezi letounem a stanovištěm letových provozních služeb při zaoceánských letech. Na rozdíl od VKV jsou krátké vlny náchylnější k rušení a je nutné mít speciální KV radiostanici.

2 Letecká radiostanice VKV Přestože existuje nespočet modelů VKV leteckých radiostanic, jejich funkce a obsluha jsou velmi podobné. Níže je uveden příklad obsluhy VKV radiostanice s kanálovou separací 25 KHz. Pravá strana radiostanice se využívá pro radionavigaci a dále se jí nebudeme zabývat Frekvence v používání. Radiostanice přijímá a vysílá na této frekvenci. Frekvence je zobrazena pouze s prvními dvěma číslicemi za desetinnou čárkou. 2. Frekvence v pohotovosti. Tato frekvence není využívána pro vysílání nebo přijímání, ale je laděna a připravena k přepnutí do používání. 3. Kombinovaný vypínač radiostanice, ovladač hlasitosti a vypínač squelch. Otočením vypínače naplno do levé polohy se radiostanice vypne. Jinak se otáčením vypínače reguluje hlasitost příjmu rádia. Vytažením vypínače se vypne squelch (více o funkci squelch níže). 4. Přepínač frekvence v používání a frekvence v pohotovosti. Zmačknutím tohoto vypínač se vymění frekvence v pohotovosti (kterou je možno ladit) za frekvence v používání. 5. Ovladač ladění frekvence v pohotovosti. Tímto ovladačem je měněna frekvence v pohotovosti. Vnějším kolečkem jsou laděna megahertze tedy část frekvence před desetinnou čárkou (136,97 tučně označená část značí megahertze). Vnitřním kolečkem je laděna první pozice za desetinou čárkou (136,975). Naladění druhé pozice za desetinou čárkou je možně otočením vnitřního kolečka po jeho vytažení.

3 Squelch Squelch je termín, který se používá pro filtr, který odlišuje šum od vysílání. Letecká radiostanice přijímá neustálý šum. Tento šum by ve sluchátkách působil velmi rušivě. Proto je součástí letecké radiostanice filtr, který propustí pouze signál o určité intenzitě. Jelikož vysílání letecké radiostanice je silnější než šum, filtr propustí pouze toto vysílání a pilot není během letu rušen šumem. Vysílání Šum v pozadí V některých případech je však nutné filtr squelch odstranit. Například pokud je stanice, která vysílá k letounu ve velké vzdálenosti. V takovém případě je signál velmi slabý a není propuštěn filtrem. Pilot pak slyší přerušované nebo žádné vysílání. Vypnutím squelch tak může být v některých případech možné obnovit příjem za cenu přijímání rušivého šumu. Některé radiostanice mají nastavitelnou úroveň filtru squelch. Pilot musí nastavit citlivost tak, aby přijímal vysílání na dané frekvenci a zároveň neslyšel šum mezi vysíláními. Krátkodobým vypnutím filtru squelch může pilot ověřit funkci přijímače před letem. Pokud uslyší šum je přijímač radiostanice funkční.

4 Přehledové radary RADAR (Radio Detecting and Ranging) je elektronický přístroj určený k identifikaci, zaměření a určení vzdálenosti objektů. Dnes se využívají dvě technologie pro určení polohy a identifikaci letounu: Primární přehledový radar Sekundární přehledový radar Primární přehledový radar Primární radar je klasický aktivní radar, kdy radarový vysílač vysílá mikrovlnnou energii ve formě impulzů nebo stálé vlny a v čase mimo vysílání přijímá odrazy od letadel, jež se nacházejí ve směru kam je energie vyslána. Určení polohy letounu vzhledem k radarové stanici je dáno natočení radarové antény při návratu radarového odrazu a doby, za kterou se vyslaná elektromagnetická vlna vrátí. Jelikož je rychlost světa neměnná konstanta je vzdálenost letadla od radarové antény dána násobkem polovinou doby, za kterou se odraz vrátí (jelikož elektromagnetická vlna překoná vzdálenost k letadlu a zpět k anténě radaru dvakrát). Letadlo, jehož poloha je získána radarem je zobrazena pouze jako tečka na radarové obrazovce. Řídící letového provozu tedy zná jen přibližnou polohu a vzdálenost od antény radaru. Pokud je na obrazovce více letadel může být jejich identifikace obtížná a chybí informace o výšce. Sekundární přehledový radar Sekundární radar je aktivní radar, který potřebuje ke své činnosti další zařízení na palubě letadla, tzv. odpovídač. Na zemi je umístěno zařízení, které se nazývá dotazovač a dále je na zemi umístěn přijímač sekundárního radaru. Dotazovač se v pravidelných intervalech dotazuje a každý dotázaný odpovídač odpovídá svým kódem, který má přidělený pro daný let od řízení letového provozu a nastavený pilotem do odpovídače. Sekundární radar tedy dokáže identifikovat jednotlivá letadla. Při provozu v módu C nebo S je odpovídač propojen ještě s kodérem výšky (enkodérem), takže do odpovědi je vložena i výška letu letadla. Řídící letového provozu má tak mnohem více informací a přehled o situaci.

5 Módy odpovídače SSR Odpovídač SSR vysílá odpovědi v několika módech: Mód A: Je základním módem a vysílá v odpovědi kód nastavený pilotem Mód C: Vysílá současně mód A doplněný o barometrickou výšku Mod S: Vysílám mód A+C doplněný o letadlovou adresu, která je neměnná a přiděluje ji ÚCL při registraci letadla Odpovídač SSR Odpovídač SSR je palubním vybavením, které odpovídá na dotazy pozemního dotazovače. Opět existuje velké množství modelů a variant, ale jejich základní funkce a ovládání jsou velmi podobné Tlačítko ident. Po stisknutí vyšle signál ident a letoun bude na obrazovce přijímače SSR zvýrazněn. 2. Přepínač režimů funkce SSR: OFF - Vypnuto STBY Pohotovost: Odpovídač nevysílá žádné odpovědi ON Zapnuta: Odpovídač vysílá pouze mód A a S. Tedy pouze nastavený kód. ALT Odpovídač vysílá mód A, C a S (pokud je odpovídač schopen vysílat mód S). Tedy kód, barometrickou výšku a identifikaci letadla. 3. Nastavený kód módu A. 4. Ovládání dalších funkcí odpovídače, specifických podle daného modelu. 5. Přepne kód módu A na základní kód pro neřízený let VFR. V Evropě Klávesnice pro nastavování kódu módu A. Odpovídač sekundárního radaru začíná být povinným vybavením. V ČR je dnes požadováno, aby každý let nad letovou hladinou 60 a všechny lety v CTR/TMA Ruzyně byly vybaveny odpovídačem

6 sekundárního radaru s módem A a C. Všechny lety nad letovou hladinu 95 a lety v CTR/TMA Ruzyně musí být vybaveny odpovídačem s módem S. Mód S / EHS Pro určené kategorie letadel v určených vzdušných prostorech je předepsáno vybavení odpovídačem v módu S / EHS (Enhanced Surveillance - zdokonalený přehled). V tomto rozšířeném módu jsou z letadla po dotazu sekundárního radaru automaticky předávány do pozemního zařízení další údaje: magnetický (kompasový) kurz letu, indikovaná rychlost letu, svislá rychlost (klesání/stoupání), úhel příčného náklonu, rychlost změny traťového úhlu (otáčení do zatáčky), skutečný traťový úhel (proti zemi), traťová rychlost, zvolená výška letu (na voliči autopilota nebo výstražné soustavy dodržování letové hladiny). Tyto údaje umožňují pak další zpracování v pozemních soustavách ŘLP např. pro výstrahu před možnými kolizemi letadel.

7 SPOJOVACÍ POSTUPY Vysílání musí být stručné a vedeno normálním hovorovým tónem; přitom se musí v plné míře využívat stanovené frazeologie, kdekoli je tato předepsána v příslušných dokumentech a postupech ICAO. Způsob hovoru musí zaručovat nejvyšší stupeň srozumitelnosti každého vysílání. Ke splnění tohoto požadavku musí posádky letadla a pozemní personál: a) vyslovovat každé slovo jasně a srozumitelně; b) udržovat stejnou rychlost hovoru, nepřekračující 100 slov za minutu. Je- li zpráva vysílána letadlu a je nutné provést záznam jejího obsahu, musí se přizpůsobením hovoru umožnit provedení písemného záznamu. Krátká přestávka před a po číslicích usnadňuje jejich srozumitelnost; c) zachovávat stejnou výši hlasu ve všech fázích hovoru; d) být seznámeni s provozní technikou mikrofonu ve vztahu k udržování konstantní vzdálenosti od mikrofonu, není- li používán modulátor s konstantní úrovní; e) přerušit hovor po dobu, kdy je nutné odvrátit hlavu od mikrofonu. Pozn.: Vysílání dlouhých zpráv se občas na okamžik přeruší, aby si vysílající operátor mohl ověřit, že používaný kmitočet je čistý a aby, je-li to potřebné, bylo přijímajícímu operátorovi umožněno žádat opakování částí, které nepřijal.

8 Fonetická hláskovací abeceda Tato hláskovací abeceda musí být použita vždy, když je nutné označit písmena, s výjimkou určité skupiny písmen, které jsou používány denně a nemohou být zaměnitelné, např. ILS, QNH, ETA atd. Písmeno Anglicky Česky A ALPHA ADAM B BRAVO BOŽENA C CHARLIE CYRIL D DELTA DAVID E ECHO EMIL F FOXTROT FRANTIŠEK G GOLF GUSTAV H HOTEL HELENA I INDIA IVAN J JULIETT JOSEF K KILO KAREL L LIMA LUDVÍK M MIKE MARIE N NOVEMBER NORBERT O OSCAR OTO P PAPA PETR Q QUEBEC KVÍDO R ROMEO RUDOLF S SIERRA SVATOPLUK T TANGO TOMÁŠ U UNIFORM URBAN V VICTOR VÁCLAV W WHISKEY DVOJITÉ W X X- RAY XAVER Y YANKEE YPSILON Z ZULU ZUZANA Vysílání číslic Číslo Česky Anglicky Výslovnost anglicky 1 JEDNA ONE WUN 2 DVA TWO TOO 3 TŘI THREE TREE 4 ČTYRY FOUR FOW- er 5 PĚT FIVE FIFE 6 ŠEST SIX SIX 7 SEDUM SEVEN SEV- en 8 OSUM EIGHT AIT 9 DEVĚT NINE NIN- er 0 NULA ZERO ZE- RO Desetinná čárka ČÁRA DECIMAL DAY- SEE- MAL 100 STO HUNDRED HUN- dred 1000 TISÍC THOUSAND TOU- SAND

9 Vzor použití číslic PŘÍKLADY UŽITÍ Volací znak letadlové stanice OK- IUU- 12 VOLÁ SE Oskar kilo india uniform uniform jedna dva (Oto karel ivan urban urban jedna dva) Letové Hladiny (vždy se vyslovují všechny tři číslice) FL060 Letová hladina nula šest nula FL 180 FL 200 Kurz (vždy se vyslovují všechny tři číslice) 100 stupňů 080 stupňů Směr a rychlost větru 200 stupňů 70 uzlů 160 stupňů 18 uzlů náraz 30 Kódy odpovídače Dráha v používání Nastavení výškoměru 1000hPa 1010hPa 0999hPa Letová hladina jedna osum nula Letová hladina dva nula nula Kurz jedna nula nula Kurz nula osum nula Vítr dva nula nula stupňů sedum nula uzlů Vítr jedna šest nula stupňů jedna osum uzlů náraz tři nula Kód odpovídače DVA ČTYRY NULA NULA Kód odpovídače ČTYRY DVA NULA TŘI Dráha dva sedum Dráha tři nula QNH jedna nula nula nula hektopascalů QNH jedna nula jedna nula hektopascalů QNH nula devět devět devět hektopascalů

10 Používání slov sto a tisíc Všechna čísla související s nadmořskou výškou (altitude), výškou oblačnosti, dohledností a dráhovou dohledností (RVR), ve kterých se vyskytují celé stovky a celé tisíce, se vysílají odděleným vyslovováním každé číslice počtu stovek a tisíců, za kterým následuje slovo STO nebo TISÍC. Kombinace tisíců a celých stovek se vysílají odděleným vyslovováním každé číslice počtu tisíců, za kterým následuje slovo TISÍC následovaným počtem stovek, za kterým následuje slovo STO. Nadmořská výška 800 Příklad Osum set Vysílá se 3400 Tři tisíce čtyry sta Výška oblačnosti 2200 Jeden dva tisíce Dva tisíce dva sta 4300 Dohlednost Dráhová dohlednost Čtyry tisíce tři sta Dohlednost jeden tisíc Dohlednost sedum set Dráhová dohlednost šest set Dráhová dohlednost jeden tisíc sedum set 100, ,9 Čísla obsahující desetinnou čárku se vysílají vyslovováním každé číslice odděleně a desetiny se oddělí slovem ČÁRKA. Číslo Vysílá se Jedna nula nula čára tři Tři osum jedna čtyry tři čára devět 9:20 16:43 Čas se běžně vyjadřuje jen minutami každé hodiny. Každá číslice se vyslovuje odděleně. Je-li však nebezpečí vzniku omylu, vyjádří se čas hodinami i minutami. Čas Vysílá se Dva nula NEBO nula devět dva nula Čtyry tři NEBO jedna šest čtyry tři

11 Volací znaky letadel Úplné volací znaky V radiotelefonii se musí k označení letadla použít některého z těchto typů volacích znaků: Typ a) skupina písmen a/nebo číslic, odpovídající poznávací značce letadla (například OK- VIK: Oskar kilo viktor india kilo) Poznámka 1: Označení výrobce letadla nebo označení typu letadla může být použito jako radiotelefonní prefix volacího znaku typu a). Další možnosti jsou: Typ b) radiotelefonní označení provozovatele letadla, za kterým následují poslední čtyři znaky poznávací značky letadla Pozn 2 (například British Airways (volací znak speedbird) letoun G- BGAE, volací znak Speedbird Bravo Gold Echo Alpha) Typ c) radiotelefonní označení provozovatele letadla, za kterým následuje označení letu (Například let British Airway s volacím znakem 3KP = Speedbird tree kilo papa) Poznámka 2: Radiotelefonní zkratky leteckých provozovatelů, uvedené v bodech b) a c), jsou obsaženy v publikaci ICAO Designator for aircraft Operating Agencies, Aeronautical Authorities and Services, Doc Těmito volacími znaky se dále nebudeme zabývat. Zkrácené volací znaky Radiotelefonní volací znaky letadel mohou být, s výjimkou Typu c), zkráceny pouze pokud tak letadlo je zavoláno řídícím letového provozu jako první za předpokladu, že nemůže dojít k záměně s jiným letounem s podobným volacím znakem. Zkrácené volací znaky musí mít některou z těchto forem: Typ a) prvé písmeno nebo číslice a nejméně poslední dvě písmena nebo číslice volacího znaku; Poznámka 1: Označení výrobce letadla nebo označení typu letadla může být použito místo prvého písmene a/nebo číslice volacího znaku Typu a). Nezkrácený volací znak Zkrácený volací znak Typ a) OKVIK OIK nebo OVIK Cirrus OKVIK Cirrus IK nebo Cirrus VIK

12 Volací znaky pozemní stanovišť Volací znak pozemního stanoviště se skládá z místního názvu a přípony označující typ stanoviště (viz. tabulka). Například Ruzyně Věž nebo Praha Info. IDENTIFIKACE STANOVIŠŤ Stanoviště/ pracoviště/ Volací znak služby česky Volací znak služby anglicky služba Oblastní středisko řízení CONTROL Přibližovací stanoviště řízení APROACH Přibližovací radarové stanoviště PŘÍLET ARRIVAL řízení příletů Přibližovací radarové stanoviště ODLET DEPARTURE řízení odletů Letištní řídící věž (stanoviště VĚŽ TOWER letištního řízení) Řízení pohybu na zemi GROUND Radar (všeobecně) RADAR RADAR Přesný přibližovací radar PŘESNÝ PRECISION Zaměřovací stanice ZAMĚROVAČ HOMER Stanoviště letové informační INFORMACE INFORMATION služby (FIC) Stanoviště letištní letové INFO informační služby (AFIS) Výdej odletových povolení DELIVERY Řízení na odbavovací ploše APRON Operační kontrola DISPECINK DISPATCH provozovatele Letecká stanice RADIO

13 Testové otázka PPL 1. Ve volací značce oblastního střediska řízení může být název a) APPROACH b) TOWER c) CONTROL 2. Ve volací značce letecké stanice letištního stanoviště je název a) CONTROL b) APPROACH c) VĚŽ 3. Ve volací značce letecké stanice řízení pohybu na zemi je název a) APRON b) GROUND c) RADIO 4. Ve volací značce letecké stanice přibližovacího stanoviště může být název a) CONTROL b) APPROACH c) INFORMATION 5. Při navazování spojení lze použít zkrácenou značku a) Pouze po předchozí domluvě b) Nelze c) Bez omezení 6. Správné zkrácení volací značky OK- SNY je následovné a) ONY b) SNY c) OSY 7. Správné zkrácení volací značky OK- ALR je následovné a) ALR b) OAR c) OLR 8. Číslo 47 se vysílá slovy a) Čtyři sedum b) Čtyřicet sedum c) Čtyry sedum 9. Číslo se vysílá slovy a) Patnáct tisíc b) Jedna pět tisíc c) Jedna pět nula nula nula 10. Slovo APPROACH znamená a) Přibližovací stanoviště řízení b) Stanoviště oblastního střediska řízení c) Stanoviště řízení pozemního pohybu na letišti

14 Vyslovování frekvencí Frekvence s kanálovou separací 25 khz Při radiotelefonním spojení v pásmu VKV musí být věnována pozornost označení vysílacích kanálů v případě, kde se ve vzdušném prostoru, kde se používají rozestupy radiokomunikačních kanálů 25 khz, mělo by být použito prvních pět číslic číselného označení neboť u letadlových zařízení s možností rozestupů kanálů 25 a více khz je možné na panelu ovladačů rádiové soustavy zadat prvních pět číslic číselného označení. Výjimkou je případ, kdy pátá i šestá číslice jsou nuly. V takovém případě by měly být použity pouze první čtyři číslice. Kanál Vysílá se 118,000 jedna jedna osum čárka nula 118,025 jedna jedna osum čárka nula dva pět 118,100 jedna jedna osum čárka jedna Pozn.: Při radiotelefonním spojení v pásmu VKV, kde se ve vzdušném prostoru, kde se používají rozestupy radiokomunikačních kanálů 25 khz a odpovědnými orgány je požadováno použití šesti číslic, používá všech šest číslic číselného označení. Toto se nevztahuje na ČR. Při radiotelefonním spojení v pásmu VKV musí být věnována pozornost označení vysílacích kanálů v případě, kde se ve vzdušném prostoru, kde jsou provozována také letadla s možností rozestupů kanálů 8.33 / 25 khz, používá pět číslic číselného označení. U letadlových zařízení s možností rozestupů kanálů 8.33 a více khz je možné na panelu ovladačů rádiové soustavy zadat šest číslic. Mělo by se proto zajistit, aby byla nastavena pátá i šestá číslice (viz Poznámka 1). Kanál Vysílá se Nastavení na panelu ovladačů rádiové soustavy u telekomunikačního vybavení s rozestupy 25 khz (5 číslic) 8.33 khz (6 číslic) 118,000 JEDNA JEDNA OSUM ČÁRKA NULA 118,00 118, ,020 JEDNA JEDNA OSUM 118,02 118,025 ČÁRKA NULA DVA NULA 118,100 JEDNA JEDNA OSUM ČÁRKA JEDNA 118,10 118,100 Důležité frekvence Mezinárodní nouzová frekvence 121,5 MHz Komunikace letadlo- letadlo

15 Čitelnost vysílání Při provádění zkoušek slyšitelnosti /srozumitelnosti se používá k indikaci kvality vysílání následující stupnice: 1 NEČITELNÉ / NESROZUMITELNÉ 1 UNREADABLE 2 CHVÍLEMI ČITELNÉ / CHVÍLEMI SROZUMITELNÉ 3 ČITELNÉ / SROZUMITELNÉ, ALE S OBTÍŽEMI 4 ČITELNÉ / SROZUMITELNÉ 5 DOKONALE ČITELNÉ / SROZUMITELNÉ Zkušební vysílání by mělo obsahovat a) volací znak volané stanice, (Letňany Info) b) volací znak letadla, (OK-EYE) c) slova ZKOUŠKA RÁDIA, d) používaný kmitočet. (120,32) Příklad: Letňany Info, Oskar Kilo Echo Yankee Echno, Zkouška rádia, jedna dva nula čárka tři dva Odpověď na zkušební vysílání by mělo obsahovat: a) volací znak letadla, (OK-EYE) b) volací znak odpovídající letecké stanice, (Letňany Info) c) informace, týkající se čitelnosti vysílání z letadla. (dokonale čitelné nebo čitelnost 5) Příklad: Oskar Kilo Echo Yankee Echno, Letňany Info, dokonale čitelné / čitelnost 5 2 READABLE NOW AND THEN 3 READABLE BUT WITH DIFFICULTY 4 READABLE 5 PERFECTLY READABLE The form of test transmission should be as follows: a) station being called, (Letňany Info) b) the aircraft identification, (OK-EYE) c) the words RADIO CHECK, d) the frequency being used. (120,32) Příklad: Letňany Info, Oskar Kilo Echo Yankee Echno, Radio check, wun too zero decimal tree too The reply to a test transmission should be as follows: a) the identification of aircraft (OK-EYE) b) the identification of the aeronautical station replying, (Letňany Info) c) information regarding the readability of the aircraft transmission (Read you 5 or perfectly readable) Příklad: Oskar Kilo Echo Yankee Echno, Letňany Info, perfectly readable / read you five

16 Standardní fráze Fráze Anglicky Význam ANO AFFIRM Ano ČEKEJTE STANDBY Čekejte, zavolám vás Poznámka: Volající obvykle znovu navazuje spojení, jestliže prodleva je delší. ČEKEJTE není schválení nebo odmítnutí. JAK SLYŠÍTE HOW DO YOU READ Jaká je čitelnost / srozumitelnost mého vysílání? KONEC OUT Rozhovor je skončen, neočekává se odpověď. Poznámka: - Normálně se při VKV spojení nepoužívá. MEZERA BREAK Tímto se vyznačuje oddělení dvou částí zprávy. Poznámka: - Používá se jen tehdy, není-li text zřetelně oddělen od dalších částí zprávy. MEZERA MEZERA BREAK BREAK Tímto se vyznačuje oddělení dvou zpráv vysílaných různým letadlům při velmi hustém provozu. MLUVTE POMALEJI SPEAK SLOWER Snižte rychlost vaší řeči. Poznámka: Pro normální rychlost řeči viz ust. Technika řeči. MONITORUJTE MONITOR Poslouchejte na (kmitočet) NEBERTE V ÚVAHU DISREGARD Považujte toto vysílání, jako kdyby nebylo vysláno. NEGATIV NEGATIV Ne, povolení nebylo uděleno, to není správné, neschopen NEJSEM SCHOPEN UNABLE Nemohu splnit vaší žádost, instrukci nebo povolení Poznámka. Za frází NEJSEM SCHOPEN je běžně uveden důvod. OPAKUJI I SAY AGAIN Opakuji pro objasnění nebo zdůraznění OPAKUJTE SAY AGAIN Opakujte vše, opakujte následující část vašeho posledního vysílání OPAKUJTE VŠE PŘED / MEZI/ PO SAY AGAIN ALL BEFORE/ BETWEEN/ AFTER Opakujte část této zprávy před/ mezi/ po přesně tak, jak byla přijata OPAKUJTE ZPRÁVU READ BACK Opakujte zpět vše, opakujte určitou část zprávy přesně tak, jak byla přijata OPRAVA CORRECTION V tomto vysílání (nebo v označené zprávě) byla

17 učiněna chyba, správně znění je OZNAMTE REPORT Předejte mi následující informaci POKUD NEJSTE SCHOPEN (náhradní instrukce) A OZNAMTE IF UNABLE (alternative instructions) AND ADVISE Pokud nejste schopen, dodržujte náhradní isntrukce a oznamte POTVRĎTE ACKNOWLEDGE Potvrďte, že jste zprávu přijal a rozuměl jí POTVRĎTE/ POTVRZUJI CONFIRM Požaduji ověření (povolení instrukce, opatření informace) POVOLENO CLEARED Oprávněn pokračovat za určitých podmínek PROVEDU WILCO Rozumím vaší zprávě a budu podle ní postupovat PŘEJDĚTE CONTACT Navažte radiové spojení s PŘÍJEM OVER Moje vysílání skončilo, očekávám vaši odpověď Poznámka: - Normálně se při VKV spojení nepoužívá. ROZUMÍM ROGER Přijal jsem vše z vašeho posledního vysílání Poznámka: - Za žádných okolností nesmí být použito jako odpověď na frázi OPAKUJTE ZPRÁVU nebo jako přímá odpověď na souhlas ANO nebo nesouhlas NEGATIV. SCHVÁLENO APPROVED Povolení pro požadovaný úkon je schváleno SLOVA DVAKRÁT WORDS TWICE a) Jako žádost. Spojení je obtížné. Prosím, vysílejte každé slovo nebo skupinu slov dvakrát b) Jako informace. Jelikož spojení je obtížné, vysílám v této zprávě každé slovo nebo skupinu slov dvakrát SPRÁVNĚ CORRECT Správné, nebo přesné UDRŽUJTE MAINTAIN Pokračujte v souladu s danými podmínkami nebo v přesném významu, např. udržujte VFR ZKONTROLUJTE CHECK Prověřte systém nebo postup (nesmí se používat v žádném jiném kontextu. Obvykle se neočekává odpověď) ZNOVU POVOLENO RECLEARED Vaše předcházející povolení

18 bylo změněno a toto nové povolení nahrazuje vaše přecházející povolení nebo jeho část ZRUŠTĚ CANCEL Anulujte přecházející vyslané povolení ŽÁDÁM REQUEST Rád bych věděl, přeji si obdržet

19 Testové otázky PPL 11. Číslo 200,5 a) Dva nula nula čárka pět b) Dvěstě čárka pět c) Dvěstě pět 12. Dokonalá čitelnost je při zkušebním vysílání uváděná stupněm a) 1 b) 10 c) Pro klasifikaci čitelnosti vysílání se používá stupnice a) 1-5 b) 1-10 c) Při zkušebním vysílání chvílemi nečitelné označuje stupeň čitelnosti a) 4 b) 1 c) Při zkušebním vysílání stupeň 4 označuje, že zpráva je a) Čitelná b) Čitelná, ale s obtížemi c) Chvílemi nečitelná 16. Slovo opakujte znamená a) Opakujte vše, přesně tak, jak jste přijal b) Opakujte pouze čísla c) Opakujte vše nebo následující část Vašeho posledního vysílání 17. Slovo povoleno znamená a) Povolení pro požadovaný úkon je schváleno b) Oprávněn pokračovat za určitých podmínek c) Oprávněn pokračovat 18. Slovo negativ znamená a) Čekejte na povolení b) Povolení je zrušeno c) Povolení není potvrzeno, to není správné, ne 19. Slovo schváleno znamená a) Oprávněn pokračovat za určitých podmínek b) Povolení pro požadovaný úkon je schváleno c) Povoleno 20. Slovo oznamte znamená a) Předejte mi následující informaci b) Rád bych věděl c) Přeji si obdržet následující informaci 21. Slovo správně znamená a) To je správné

20 b) Oprávněn pokračovat c) Povolení je schváleno 22. Slovo čekejte znamená a) Čekejte, zavolám Vás b) Čekejte a zavolejte později c) Proveďte zatáčku o 360 proti větru 23. Slovo přejděte znamená a) Urychleně přejděte nebo přejeďte dráhu b) Přejděte na cizojazyčnou korespondenci c) Navažte rádiové spojení s 24. Slovo provedu znamená a) Rozumím Vaší zprávě a budu podle ní postupovat b) Ano c) Přijal jsem vše z Vašeho posledního vysílání 25. Slovo potvrďte znamená a) Opakujte mou poslední zprávu b) Potvrďte mi, že jste zprávu přijal a rozuměl ji c) Ověřte a odsouhlaste zprávu 26. Slovo rozumím znamená a) Ano b) Ano, provedu c) Přijal jsem vše z Vašeho posledního vysílání

21 Odpovídač SSR

22 RADIOTELEFONNÍ POSTUPY Letadlo nesmí za letu měnit svůj radiotelefonní znak, s výjimkou dočasné změny nařízené stanovištěm řízení letového provozu v zájmu bezpečnosti letu. Letadlu nesmí být během vzletu, poslední části konečného přiblížení a výběhu po přistání předávány žádné zprávy a informace vyjma odůvodněných potřeb k zajištění bezpečnosti letu. Navázání radiotelefonního spojení Spojení začíná zpravidla voláním a odpovědí. Je-li jisté, že volaná stanice volání zachytí, může volající stanice zahájit vysílání zprávy, aniž čeká na odpověď volané stanice. Při navazování spojení musí být vždy použity úplné volací znaky. Jakmile je spojení navázáno, lze nepřetržitě korespondovat v obou směrech bez dalšího použití volacích znaků nebo volání až do ukončení spojení. Ukončením spojení se rozumí ukončení dané výměny. Po přestávce je vždy nutné znovu navázat spojení s použitím volacích znaků. Navázání spojení se provádí: Volání musí obsahovat: vyslovení volacího znaku volané stanice vyslovení vlastního volací znaku pozdravu (pozdrav je oficiálně zakázaný nicméně se jedná o běžnou praxi) Pozn. Stanice, která chce vyslat zprávu všem stanicím, které jsou pravděpodobně na příjmu, musí zahájit vysílání všeobecným voláním VŠEM STANICÍM, následovaným volacím znakem volající stanice. Poznámka: Zpráva takto vyslaná nevyžaduje odpovědi, pokud posléze jednotlivé stanice nejsou vyzvány k potvrzení příjmu. Odpověď: Postup při odpovědi na výše uvedené volání musí obsahovat: vyslovení volacího volající stanice vyslovení vlastního volací znaku pozdravu (pozdrav je oficiálně zakázaný nicméně se jedná o běžnou praxi) Použití volacího znaku volající letecké stanice s následným uvedením volacího znaku odpovídající letecké stanice musí být považováno za výzvu k pokračování ve vysílání volající stanice. Pozn.: Zachytí- li stanice volání, avšak má pochybnosti o volací značce volající stanice, vyšle následující: STANICE VOLAJÍCÍ (volací znak volané stanice) OPAKUJTE SVŮJ VOLACÍ ZNAK. Příklad použití předcházejícího postupu (stanice AFIS Letiště Praha Letňany odpovídá): STANICE VOLAJÍCÍ LETŇANY INFO (krátká přestávka), OPAKUJTE SVŮJ VOLACÍ ZNAK.

23 Navázání spojení Letoun Cessna 172 registace OK- EYE navazuje spojení se stanicí AFIS Letňany Info Navázání spojení Communication iniciation: OK- EYE: Letňany info, oskar kilo echo yankee OK- EYE: Letňany info, oskar kilo echo yankee echo, (dobrý den) echo, (dobrý den) AFIS Letňany: Oskar kilo echo yankee echo, Letňany info, (dobrý den) AFIS Letňany: Oskar kilo echo yankee echo, Letňany info, (dobrý den) Použití zkrácených volacích znaků Zkrácené radiotelefonní volací znaky se použijí jedině po navázání spolehlivého spojení a za předpokladu, že nemůže vzniknout možnost omylu. Letadlová stanice použije svůj zkrácený volací znak pouze v případě, že byla tímto způsobem oslovena leteckou stanicí. Předání informací po navázání spojení Při navazování počátečního spojení letadlová stanice předává takové informace, které mohou být předepsané příslušným úřadem letových provozních služeb. Obvykle se udávají následující informace. Platí pravidlo: Kdo jsem? Kde jsem? Co chci?: Kdo?: o Registrace o Typ letadla Kde? o Vyjádření dobře známé polohy (město, jezero, traťový bod, atd.) o Výška Co chci? o Plánovaná činnost, trať letu nebo žádost o povolení v případě řízeného letu. Předání informací po navázání spojení (Letoun OK- EYE, C172 se vrací na letiště Letňany a předává základní informace o letu, jeho poloha je nad obcí Vinoř ve výšce 2000 stop) OK- EYE: Letňany info, oskar kilo echo yankee echo, cessna jedna sedum dva, poloha Vinoř, výška dva tisíce stop, pokračuji na přistání do Letňan a žádám informace o provozu OK- EYE: Letňany info, oskar kilo echo yankee echo, (dobrý den), cessna wun seven too, position Vinoř, altitude too tousand feet, landing at Letnany, requesting traffic information

24 Výměna zpráv Sdělení musí být vždy stručné, srozumitelné a jednoznačné, přičemž se vždy, když je to možné, používá standardní frazeologie. Doporučení: Zkrácených postupů by se mělo používat jen až po navázání spojení a tam, kde není pravděpodobnost vzniku omylu. Potvrzení příjmu Letadlová stanice potvrzuje příjem důležitých zpráv služby řízení letového provozu, nebo jejich částí, jejich opakováním a ukončením opakování vlastním volacím znakem. Všeobecně platí zásada, že se všechny zprávy potvrzují použitím volacího znaku letadla. Příkazové instrukce a důležité informace se potvrzují zkráceným opakováním. Níže jsou uvedení instrukce a informace, které je nutné potvrdit opakováním: Letová povolení Jakékoliv instrukce od řízení letového provozu (změny výšky, trati, kurzu, vyčkávání, atd) Přechod na jinou frekvenci Kódy odpovídače SSR Dráha v používání Směr okruhu QNH Ostatní informace se potvrzují pouze vysláním vlastního volacího znaku. Pozn.: Jestliže důležité informace, které vyžadují opakování (např. zpráva o počasí) jsou součástí jedné zprávy, provede se potvrzení opakováním hlášení o poloze, po kterém následují slova POČASÍ PŘIJAL. Stanice, která přijímá opakování zprávy, potvrdit správnost opakování vysíláním svého volacího znaku. Stanoviště AFIS Letňany předává informace o provozu na letišti (Letoun OK- EYE, C172 se vrací na letiště Letňany navázal spojení a přijímá a potvrzuje informace o počasí a provozu na letišti Letňany) AFIS Letňany: Oskar kilo echo yankee echo, Letňany info, (dobrý den), dráha v používání nula pět, okruhy pravé, vítr nula dva nula stupňů, sedum uzlů, QNH jednu nula nula čtyři, kluzák po větru OK- EYE: dráha nula pět, okruhy pravé, QNH jedna nula nula čtyři, informace o počasí a provozu přijal, oskar kilo echo yankee echo AFIS Letňany: Oskar kilo echo yankee echo, Letňany info, (dobrý den), runway in use zero five, right hand circuits, wind zero too zero degrees, zero seven knots, QNH wun zero zero fover, glider in downwind position OK- EYE: runway zero five, right hand circuits, QNH wun zero zero fover, weather and traffic information recieved, oskar kilo echo yankee echo

- Co zamýšlím udělat / jaké žádám informace / jaké žádám povolení

- Co zamýšlím udělat / jaké žádám informace / jaké žádám povolení - Kdo jsem - Poznávací značka / Volací znak - Typ letadla - Pravidla letu (VFR, IFR, výcvikový let VFR, výcvikový let IFR) - Podle letového plánu / Bez letového plánu - Odkud (letiště vzletu (pokud požadováno)),

Více

LETECKÁ AMATÉRSKÁ ASOCIACE ČR Ke Kablu 289, 100 02 Praha 10 Hostivař

LETECKÁ AMATÉRSKÁ ASOCIACE ČR Ke Kablu 289, 100 02 Praha 10 Hostivař , 100 02 Praha 10 Hostivař Soubor zkušebních otázek pro teoretické zkoušky pilotů a instruktorů aerodynamicky řízených ultralehkých letounů PŘEDMĚT 1 Vyberte správný Q kód pro tlak indikující nadmořskou

Více

ENR-6 RADIOTELEFONNÍ FRAZEOLOGIE

ENR-6 RADIOTELEFONNÍ FRAZEOLOGIE 01 MAY 14 (1) Frazeologie VFR-ENR-6-1 ENR-6 RADIOTELEFONNÍ FRAZEOLOGIE 6.1 Všeobecně Vysílání musí být stručné a vedeno normálním hovorovým tónem; přitom se musí v plné míře využívat stanovené frazeologie.

Více

KOMUNIKAČNÍ FREKVENCE IFR

KOMUNIKAČNÍ FREKVENCE IFR KOMUNIKAČNÍ FREKVENCE IFR Letiště s CTR Frekvence letišť s řízeným provozem Praha RADAR 120,525 Ruzyně RADAR VFR pod 1 000 ft. AGL 118,300 Ruzyně RADAR 119,000 Ruzyně VĚŽ 118,100 Ruzyně GROUND 121,900

Více

Letecká frazeologie. Česká fráze Anglicky Význam fráze ANO AFFIRM "Ano " ČEKEJTE STANDBY "Čekejte, zavolám Vás" "Jaká je čitelnost mého vysílání?

Letecká frazeologie. Česká fráze Anglicky Význam fráze ANO AFFIRM Ano  ČEKEJTE STANDBY Čekejte, zavolám Vás Jaká je čitelnost mého vysílání? Letecká frazeologie Česká fráze Anglicky Význam fráze ANO AFFIRM "Ano " ČEKEJTE STANDBY "Čekejte, zavolám Vás" JAK SLYŠÍTE? HOW DO YOU READ? "Jaká je čitelnost mého vysílání?" KONEC OUT "Rozhovor je skončen

Více

IV. Návrh. Pro účely této vyhlášky se rozumí:

IV. Návrh. Pro účely této vyhlášky se rozumí: IV. Návrh VYHLÁŠKA ze dne.. 2004, o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány Ministerstvo informatiky

Více

Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč

Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč Ing. Jiří Valenta Ministerstvo dopravy Odbor civilního letectví RADIOKOMUNIKACE 2014 1 Letecké radiokomunikační služby Letecká

Více

01 MAY 14 (1) Plánování letů VFR-ENR-5-1

01 MAY 14 (1) Plánování letů VFR-ENR-5-1 01 MAY 14 (1) Plánování letů VFR-ENR-5-1 ENR-5 PLÁNOVÁNÍ LETŮ 5.1 Předložení letového plánu 5.1.1 Letový plán na lety VFR musí být předložen výhradně prostřednictvím ohlašoven letových provozních služeb

Více

ACARS Aircraft communiactions Addressing & Reporting System

ACARS Aircraft communiactions Addressing & Reporting System ACARS ACARS Aircraft communiactions Addressing & Reporting System Komunikační letadlový systém Tři hlavní datové linky: digitální komunikace určená pro řízení letového provozu ATC/ATS digitální přenos

Více

(2) Omezený průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby radiokomunikační předpisy

(2) Omezený průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby radiokomunikační předpisy (2) Omezený průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby ( 2 písm. b) vyhlášky) a) radiokomunikační předpisy: 1. zákon č. 127/2005 Sb. - upravuje na základě práva Evropských společenství podmínky podnikání

Více

DPLR. Seminář FI(A) LKPR 28.3.-29.3.2008 I.Lengál

DPLR. Seminář FI(A) LKPR 28.3.-29.3.2008 I.Lengál Seminář FI(A) LKPR 28.3.-29.3.2008 I.Lengál Obsah prezentace Bezpečnostní opatření ÚCL prostory Rozdělení vzdušného prostoru ve FIR LKAA a postupy pro VFR lety, FPL, noční lety VFR apod. Změny prostorů

Více

RADIOKORESPONDENCE V PRAXI - POSTUPY

RADIOKORESPONDENCE V PRAXI - POSTUPY RADIOKORESPONDENCE V PRAXI - POSTUPY (POUZE PRO VNITŘNÍ POTŘEBU LŠ-BEMOAIR) Vzhledem k tomu,že v současné době není dostupná žádná rozumná literatura s problematikou použití letecké radiokorespondence

Více

VYHLÁŠKA. 155/2005 Sb.

VYHLÁŠKA. 155/2005 Sb. VYHLÁŠKA 155/2005 Sb. ze dne 19. dubna 2005 o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány Ministerstvo

Více

Omezený průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby ( 2 písm. b) vyhlášky) a) radiokomunikační předpisy:

Omezený průkaz radiotelefonisty letecké pohyblivé služby ( 2 písm. b) vyhlášky) a) radiokomunikační předpisy: Otázky a odpovědi pro písemné testy a osnovy ústních zkoušek pro průkaz odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení Otázky a správné odpovědi jsou zpracovány podle vyhlášky č. 157/2005

Více

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. ZZ-08-036 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. ZZ-08-036 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZZ-08-036 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vzniku incidentu letounu Cessna 172, poznávací značky

Více

Borek Stěhule věnuje všem z AVP verze 1.1

Borek Stěhule věnuje všem z AVP verze 1.1 PILOT MANUAL VFR CTRkem TAM I ZPĚT Borek Stěhule věnuje všem z AVP verze 1.1 Vzhledem k akci, 36hrs online, která je takřka za dveřmi, by bylo škoda, abychom nenavštívili také nejexponovanější letiště

Více

POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ

POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ RUP 01b POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ Časoměrné systémy: Výhody: Vysoká přesnost polohy (metry) (díky vysoké přesnosti měření časového zpoždění signálů), nenáročné antény, nízké výkony vysílačů Nevýhoda:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vzniku incidentu letounu C 152, poznávací značky OK- LEV, dne 16.03.2008.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vzniku incidentu letounu C 152, poznávací značky OK- LEV, dne 16.03.2008. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZZ-08-064 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vzniku incidentu letounu C 152, poznávací značky OK-

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 410/05/ZZ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 410/05/ZZ ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 410/05/ZZ Výtisk č. 5 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného narušení TMA

Více

SLNS BRNO. Školení pilotů 2011. Část1. Jaroslav Vašík

SLNS BRNO. Školení pilotů 2011. Část1. Jaroslav Vašík SLNS BRNO Školení pilotů 2011 Část1. Jaroslav Vašík Rozdělení vzdušného prostoru ČR SLNS BRNO Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 148/07/ZZ. o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Robin DR 400 v prostoru TMA II Praha 24.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 148/07/ZZ. o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Robin DR 400 v prostoru TMA II Praha 24. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 148/07/ZZ Výtisk č. 5 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla Robin DR 400 v prostoru TMA

Více

Školení pilotů 2015. Jaroslav Vašík

Školení pilotů 2015. Jaroslav Vašík Školení pilotů 2015 Jaroslav Vašík FIR PRAHA Třídy vzdušného prostoru Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený prostor Řízený okrsek

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA CZ-07-178

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA CZ-07-178 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-07-178 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu - nebezpečí srážky mezi letounem

Více

AeroRally Kyjov 2013 07.09.2013. Propozice soutěže

AeroRally Kyjov 2013 07.09.2013. Propozice soutěže 1. Program soutěže (čas uveden v UTC) Sobota 7.8.20132 Propozice soutěže Přílety, registrace 6:00 7:00 Brífink 7:30 Start na první disciplínu 9:00 Vyhlášení výsledků a předání cen (podle počtu posádek)

Více

SLNS BRNO. Školení pilotů 2012. Jaroslav Vašík

SLNS BRNO. Školení pilotů 2012. Jaroslav Vašík Školení pilotů 2012 Jaroslav Vašík Rozdělení vzdušného prostoru ČR SLNS BRNO Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený prostor Řízený

Více

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum. i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014

KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum. i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014 KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum i až vi 4.12.2014 Dod. 5-1 až Dod. 5-4 4.12.2014 vii / viii 5.4.2015 Dopl. A - 1 až Dopl. A - 4 4.12.2014 Změna č. 1/ČR 1-1

Více

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU 13 NOV 14 (1) PRAHA/Ruzyně VFR-AD-LKPR-TEXT-1 1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU 1.1 Řízení letadel pohybujících se na pohybové ploše 1.1.1 Na stáních 25, 50 až 75 a E1 až E7 se letadla vozidlem

Více

Č.j.:535/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. letadla L 410 MA. poznávací značky OM - SAB. v místě LKPM. dne 4.12.

Č.j.:535/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. letadla L 410 MA. poznávací značky OM - SAB. v místě LKPM. dne 4.12. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.:535/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla L 410 MA poznávací

Více

Stručný průvodce leteckou komunikací. Určeno pro nové virtuální piloty na síti virtuálního řízené letového provozu VATSIM. Let podle pravidel IFR.

Stručný průvodce leteckou komunikací. Určeno pro nové virtuální piloty na síti virtuálního řízené letového provozu VATSIM. Let podle pravidel IFR. Stručný průvodce leteckou komunikací. Určeno pro nové virtuální piloty na síti virtuálního řízené letového provozu VATSIM. Let podle pravidel IFR. Komunikace pilota ( a s ní související činnosti ) je rozdělena

Více

English for pilots 1

English for pilots 1 1 ENGLISH FOR PILOTS student workbook TOTO JE POUZE UKÁZKA Originál obsahuje cvičení na 130 stranách frazeologie spojovací postupy zkratky a kódy slovíčka na přípravě textu spolupracovali Renata Kronowetterová

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu narušení TMA Praha dne 10.5.2006

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu narušení TMA Praha dne 10.5.2006 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.:153/06/ZZ Výtisk č.1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu narušení TMA Praha dne 10.5.2006 Praha

Více

Školení pilotů 2015. Jaroslav Vašík

Školení pilotů 2015. Jaroslav Vašík Školení pilotů 2015 Jaroslav Vašík FIR PRAHA Třídy vzdušného prostoru Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený prostor Řízený okrsek

Více

Školení pilotů 2014. Jaroslav Vašík

Školení pilotů 2014. Jaroslav Vašík Školení pilotů 2014 Jaroslav Vašík FIR PRAHA Třídy vzdušného prostoru Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený prostor Řízený okrsek

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Cessna F152, poznávací značky OK-LEV, na letišti Letňany, dne 17. 4. 2009.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Cessna F152, poznávací značky OK-LEV, na letišti Letňany, dne 17. 4. 2009. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-09-080 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Cessna F152, poznávací značky OK-LEV, na

Více

Školení pilotů 2010 Část1.

Školení pilotů 2010 Část1. SLNS BRNO Školení pilotů 2010 Část1. Jaroslav Vašík Rozdělení vzdušného prostoru ČR SLNS BRNO Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený

Více

HLAVA 1 PŘEDPIS L 2. Doplněno SMČR 30.11.09 HLAVA 1 DEFINICE

HLAVA 1 PŘEDPIS L 2. Doplněno SMČR 30.11.09 HLAVA 1 DEFINICE HLAVA 1 DEFINICE Poznámka 1: V celém textu tohoto dokumentu se výrazu služba používá jako abstraktního pojmu k označení činností nebo vykonávaných služeb; výrazu stanoviště se používá k označení pracovišť

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného vstupu kluzáku VSO 10, poznávací značky OK- 9606, do CTR Brno dne 14.07.2007.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného vstupu kluzáku VSO 10, poznávací značky OK- 9606, do CTR Brno dne 14.07.2007. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 259/07/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu neoprávněného vstupu kluzáku VSO 10,

Více

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 8 PŘEDPIS L 8168

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 8 PŘEDPIS L 8168 HLAVA 8 ZOBRAZENÍ V MAPÁCH/LETECKÁ INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA (AIP) 8.1 VŠEOBECNĚ Materiál týkající se publikování map je obsažen v předpisu L 4 následovně: a) Mapa standardních přístrojových příletových tratí

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla A320-200 na letišti Praha - Ruzyně 12. 2. 2006

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla A320-200 na letišti Praha - Ruzyně 12. 2. 2006 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 040/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letadla A320-200 na letišti Praha

Více

0. Předletová kontrola : postupovat jako u ostatních letounů této kategorie +

0. Předletová kontrola : postupovat jako u ostatních letounů této kategorie + LETOVÉ POSTUPY PRO VL-3 NORMÁLNÍ ÚKONY 0. Předletová kontrola : postupovat jako u ostatních letounů této kategorie + - stav a uchycení kompozitových krytů kol hlavního podvozku - stav a uchycení hydraulických

Více

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 ČR: DOPLNĚK X BEZPILOTNÍ SYSTÉMY (Poznámka: viz Hlava 3, ust. 3.1.9 tohoto předpisu) 1. Definice Výrazy použité v tomto doplňku mají následující význam: Autonomní letadlo Bezpilotní

Více

RADIOTELEFONNÍ POSTUPY A LETECKÁ FRAZEOLOGIE A TERMINOLOGIE PRO POSKYTOVÁNÍ LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB A PROVÁDĚNÍ LETŮ

RADIOTELEFONNÍ POSTUPY A LETECKÁ FRAZEOLOGIE A TERMINOLOGIE PRO POSKYTOVÁNÍ LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB A PROVÁDĚNÍ LETŮ MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY RADIOTELEFONNÍ POSTUPY A LETECKÁ FRAZEOLOGIE A TERMINOLOGIE PRO POSKYTOVÁNÍ LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB A PROVÁDĚNÍ LETŮ Uveřejněno jako provozní příručka pod č.j. 1302/2005-220-SP/2.

Více

Důležité pojmy v letectví a jejich interpretace

Důležité pojmy v letectví a jejich interpretace Důležité pojmy v letectví a jejich interpretace Důležité pojmy v letectví - obecně S ohledem na multidisciplinárnost a nutnost komunikovat mezi různými profesními skupinami s různými mateřskými jazyky

Více

Nařízení letového ředitele na letecké veřejné vystoupení v Mladé Boleslavi na den 11. 6. 2016

Nařízení letového ředitele na letecké veřejné vystoupení v Mladé Boleslavi na den 11. 6. 2016 V Mladé Boleslavi dne 1. června 2016 Nařízení letového ředitele na letecké veřejné vystoupení v Mladé Boleslavi na den 11. 6. 2016 (Informace a závazné pokyny LŘ pro provedení 11. Dobového leteckého dne)

Více

LETIŠTNÍ ŘÁD LETIŠTĚ STICHOVICE

LETIŠTNÍ ŘÁD LETIŠTĚ STICHOVICE Aeroklub Prostějov - Stichovice Šafaříkova 5 Prostějov PSČ 796 01 LETIŠTNÍ ŘÁD LETIŠTĚ STICHOVICE V Prostějově dne. Václav Rozehnal předseda aeroklubu Aeroklub Prostějov Stichovice V Praze dne:... Ing.

Více

3.3 Seznamte se s principem systému ADS-B a ovládáním přijímače odpovědí ADS-B Kinetic Avionic SBS-1.

3.3 Seznamte se s principem systému ADS-B a ovládáním přijímače odpovědí ADS-B Kinetic Avionic SBS-1. MRAR-L ZADÁNÍ Č. úlohy 3 Navigační systémy pro civilní letectví 3.1 Seznamte se s navigačními službami řízení letového provozu. 3.2 Sledujte provoz hlasových služeb ŘLP Brno - Tuřany. 3.3 Seznamte se s

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení Praha 13. ledna 2010 Čj. 97 059/2009-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

Vlastnosti a funkce. -Upozornění-

Vlastnosti a funkce. -Upozornění- Příručka uživatele Vlastnosti a funkce o Walkie Talkie hodinky o Vícekanálové zařízení (kanály se liší v různých zemích) o Dosah až 6 km dle terénu a prostředí v otevřené krajině bez překážek, profilu

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 464/06/ZZ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Č.j.: 464/06/ZZ ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 464/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu - nedodržení koordinačního dohovoru

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozní řád plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozní řád plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR PROVOZNÍ ŘÁD plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR (katastrální území obce Chvalovice, okres Znojmo) Zpracovatel: Ing. Nádeníček Vratislav 1 celk.počet stran 32 Obsah

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 376/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu narušení CTA LKTB letadlem

Více

Divokým Slováckem 2012 2.6.2012 letiště Kunovice - propozice -

Divokým Slováckem 2012 2.6.2012 letiště Kunovice - propozice - Divokým Slováckem 2012 2.6.2012 letiště Kunovice - propozice - 1) Program soutěže (čas uveden v UTC) Pátek 1.6.2012 přílety, registrace přílety po 14:00 nutno koordinovat Západ slunce na LKKU 1.6.2012

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Květen 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Květen 2011 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-10-510 Výtisk č.6 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu nedovoleného vjezdu na aktivní RWY 13 letounem

Více

ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA

ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA AMC FCL 4.365 Kurz pro typovou kvalifikaci instruktora typové kvalifikace pro palubní inženýry (TRI(E)) Viz JAR-FCL 4.365 CÍL KURZU 1 Kurz

Více

A. ÚVOD A. INTRODUCTION

A. ÚVOD A. INTRODUCTION FRAZEOLOGIE NEŘÍZENÁ LETIŠTĚ, ZÓNY ATZ PŘEDPIS L FRAZEOLOGIE III. FRAZEOLOGIE PRO PROVOZ LETADEL NA NEŘÍZENÝCH LETIŠTÍCH A V ATZ III. PHRASEOLOGIES FOR AIRCRAFT OPERATIONS ON UNCONTROLLED AERODROMES AND

Více

SLNS BRNO. Školení pilotů 2011. Jaroslav Vašík

SLNS BRNO. Školení pilotů 2011. Jaroslav Vašík Školení pilotů 2011 Jaroslav Vašík Rozdělení vzdušného prostoru ČR SLNS BRNO Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený prostor Řízený

Více

L E T I Š T N Í Ř Á D

L E T I Š T N Í Ř Á D Výtisk č. L E T I Š T N Í Ř Á D LETIŠTĚ HOŘOVICE LKHV... Mgr. Karel Plzák VLP AD Hořovice Ing.Lukáš Kolín vedoucí.oddělení.letišť 2 Z m ě n o v ý l i s t Změna S c h v á l i l Číslo Strana Vedoucí let.provozu

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu, nenavázání spojení RNV 151 ve FIR Praha 13. listopadu 2005

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu, nenavázání spojení RNV 151 ve FIR Praha 13. listopadu 2005 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 563/05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu, nenavázání spojení RNV

Více

DOPLNĚK 6 PŘEDPIS L 4444

DOPLNĚK 6 PŘEDPIS L 4444 DOPLNĚK 6 PŘEDPIS L 4444 DOPLNĚK 6 DATOVÁ KOMUNIKACE MEZI ZAŘÍZENÍMI ATS (ATS INTERFACILITY DATA COMMUNICATIONS) AIDC 1. ÚVOD 1.1 Všeobecně 1.1.1 Tento Doplněk popisuje typy zpráv a jejich obsahy, které

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu letounu P.180 Avanti II poznávací značky OK-PIA na letišti Praha Ruzyně dne 2. 5.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu letounu P.180 Avanti II poznávací značky OK-PIA na letišti Praha Ruzyně dne 2. 5. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu P.180 Avanti II poznávací značky OK-PIA na letišti Praha

Více

Plánování letu - počasí

Plánování letu - počasí ŠKOLA PILOTŮ Plánování letu - počasí ONLY FOR FLIGHT SIMULATION USAGE NOT FOR REAL WORLD FLYING Author: Ondřej Sekal Valid from: 2009-12-01 Page 1 of 7 Úvod Tato příručka slouží jako učební materiál ke

Více

I. SPOJOVACÍ POSTUPY I. COMMUNICATION PROCEDURES

I. SPOJOVACÍ POSTUPY I. COMMUNICATION PROCEDURES SPOJOVACÍ POSTUPY PŘEDPIS L FRAZEOLOGIE I. SPOJOVACÍ POSTUPY I. COMMUNICATION PROCEDURES A. TECHNIKA ŘEČI A. SPEECH TECHNIQUE Postupy pro letové navigační služby PANS: Každá psaná zpráva se musí před začátkem

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 67/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12.

Více

USPOŘÁDÁNÍ LETOVÉHO PROVOZU

USPOŘÁDÁNÍ LETOVÉHO PROVOZU MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ČR POSTUPY PRO LETOVÉ NAVIGAČNÍ SLUŽBY USPOŘÁDÁNÍ LETOVÉHO PROVOZU Doc 4444 / L 4444 Opatření Ministerstva dopravy a spojů č.j. 184/2002-220-SP ze dne 26.2.2002 KONTROLNÍ

Více

LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s. LETIŠTNÍ LETIŠTĚ ČESKÉ ŘÁD BUDĚJOVICE LKCS Jihočeské letiště České Budějovice a.s. Schvaluji: V Českých Budějovicích dne: Ing. Ladislav Ondřich Ředitel společnosti Předseda představenstva V Praze dne:..

Více

Č.j.: 135/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. letounu L-200D MORAVA. letiště BRNO - TUŘANY. dne 9.května 2003. o odborném zjišťování příčin letecké nehody

Č.j.: 135/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. letounu L-200D MORAVA. letiště BRNO - TUŘANY. dne 9.května 2003. o odborném zjišťování příčin letecké nehody ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 135/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu L-200D MORAVA letiště BRNO

Více

LETECKÝ PŘEDPIS RADIOTELEFONNÍ POSTUPY A LETECKÁ FRAZEOLOGIE A TERMINOLOGIE PRO POSKYTOVÁNÍ LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB A PROVÁDĚNÍ LETŮ L FRAZEOLOGIE

LETECKÝ PŘEDPIS RADIOTELEFONNÍ POSTUPY A LETECKÁ FRAZEOLOGIE A TERMINOLOGIE PRO POSKYTOVÁNÍ LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB A PROVÁDĚNÍ LETŮ L FRAZEOLOGIE MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS RADIOTELEFONNÍ POSTUPY A LETECKÁ FRAZEOLOGIE A TERMINOLOGIE PRO POSKYTOVÁNÍ LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB A PROVÁDĚNÍ

Více

L-200 MORAVA NORMÁLNÍ ÚKONY

L-200 MORAVA NORMÁLNÍ ÚKONY L-200 MORAVA NORMÁLNÍ ÚKONY 1. Při vstupu do kabiny před spuštěním motorů Hlavní ovládání podvozku - neutrál, zajištěno nouzové vysunutí podvozku neutrál parkovací brzda zabržděno, zajištěno seřídit sedadlo

Více

vymezených pro CEPT PR 27 rádiová zařízení a o implementaci technických norem pro tato zařízení 4 ), c) stanice využívají tyto kmitočty: Kanál č.

vymezených pro CEPT PR 27 rádiová zařízení a o implementaci technických norem pro tato zařízení 4 ), c) stanice využívají tyto kmitočty: Kanál č. vymezených pro CEPT PR 27 rádiová zařízení a o implementaci technických norem pro tato zařízení 4 ), c) stanice využívají tyto kmitočty: 1 26,965 21 27,215 41 26,565 61 26,765 2 26,975 22 27,225 42 26,575

Více

L E T O V Ý Ř Á D. Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky a Mezinárodní výstava leteckého průmyslu FLYIN

L E T O V Ý Ř Á D. Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky a Mezinárodní výstava leteckého průmyslu FLYIN L E T O V Ý Ř Á D Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky a Mezinárodní výstava leteckého průmyslu FLYIN Letiště Leoše Janáčka Ostrava 23. - 25. 9. 2011 1. VŠEOBECNĚ 1.1. Cíl Cílem

Více

DODATEK N PŘEDPIS L 11

DODATEK N PŘEDPIS L 11 DODATEK N PŘEDPIS L 11 ČR: DODATEK N LETIŠTNÍ LETOVÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA (AFIS) 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Letiště AFIS a letištní provozní zóna ATZ 1.1.1 Letiště AFIS je neřízené letiště, o kterém bylo

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Robin DR 400 poznávací značky D-EFKV na letišti Mladá Boleslav dne 16.6.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Robin DR 400 poznávací značky D-EFKV na letišti Mladá Boleslav dne 16.6. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 241 /05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla Robin DR 400

Více

LETECKÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA RADIOTELEFONNÍ POSTUPY A LETECKÁ FRAZEOLOGIE A TERMINOLOGIE PRO POSKYTOVÁNÍ LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB A PROVÁDĚNÍ LETŮ

LETECKÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA RADIOTELEFONNÍ POSTUPY A LETECKÁ FRAZEOLOGIE A TERMINOLOGIE PRO POSKYTOVÁNÍ LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB A PROVÁDĚNÍ LETŮ LETECKÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA RADIOTELEFONNÍ POSTUPY A LETECKÁ FRAZEOLOGIE A TERMINOLOGIE PRO POSKYTOVÁNÍ LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB A PROVÁDĚNÍ LETŮ Datum účinnosti: SPOJOVACÍ POSTUPY ČESKO-ANGLICKÁ FRAZEOLOGIE

Více

ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2. 1. V tomto leteckém předpisu je použito textu jednoho dokumentu, a to:

ÚVODNÍ ČÁST PŘEDPIS L 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2. 1. V tomto leteckém předpisu je použito textu jednoho dokumentu, a to: KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ (L 2) Strana Datum Strana Datum i / ii 23.11.2006 Změna č. 39 iii až iv 1.8.2011 v 25.8.2011 1-1 až 1-3 1.8.2011 1-4 25.8.2011 1-5 až 1-6 1.8.2011 1-7 25.8.2011

Více

Zvýšení bezpečnosti provozu na letištích. Honeywell Aerospace Advanced Technology June 2014

Zvýšení bezpečnosti provozu na letištích. Honeywell Aerospace Advanced Technology June 2014 Zvýšení bezpečnosti provozu na letištích Honeywell Aerospace Advanced Technology June 2014 Obsah prezentace 1. Bezpečnostní rizika provozu na letištích 2. Potenciální řešení 3. Současná řešení 4. Budoucí

Více

L E T I Š T Ě Č E S K É B U D Ě J O V I C E LKCS

L E T I Š T Ě Č E S K É B U D Ě J O V I C E LKCS L E T I Š T N Í Ř Á D L E T I Š T Ě Č E S K É B U D Ě J O V I C E LKCS Jihočeské letiště České Budějovice a.s. Letištní řád - LKCS 1.5. 2009 0.1 Zkratky použité v Letištním řádu ACC Oblastní středisko

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 141/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C-340, pozn. zn. OK -

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu snížení minima radarového rozstupu v TMA Praha dne 13. 5. 2014.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu snížení minima radarového rozstupu v TMA Praha dne 13. 5. 2014. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-14-181 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu snížení minima radarového rozstupu v TMA Praha

Více

Letové postupy pro Rusko

Letové postupy pro Rusko ŠKOLA PILOTŮ Letové postupy pro Rusko ONLY FOR FLIGHT SIMULATION USAGE NOT FOR REAL WORLD FLYING Author: Filip Cerveny Valid from: 2010-03-13 Page 1 of 8 Úvod Tato příručka slouží jako učební materiál

Více

LETIŠTNÍ ŘÁD LETIŠTĚ Medlánky

LETIŠTNÍ ŘÁD LETIŠTĚ Medlánky LETIŠTĚ Medlánky VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ LETIŠTĚ Č.j./Ref.No.: 10/07 Datum: Date: Schválil:...... Ing. Ivan Filakovský člen Rady Ak Medlánky Předseda Ak Medlánky Approved by: Ing. Ivan Filakovský Aeroclub

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Mitsubishi MU-2B-25 poznávací značky OK-ATX dne 23.10. 2005

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Mitsubishi MU-2B-25 poznávací značky OK-ATX dne 23.10. 2005 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 539/05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Mitsubishi

Více

PROPOZICE AERO-TOUR SAZENÁ

PROPOZICE AERO-TOUR SAZENÁ Aeroklub Kralupy PROPOZICE AERO-TOUR SAZENÁ soutěž dvoučlenných posádek - rally 25. ročník Vážení přátelé, 25..ročník soutěže rally dvoučlenných posádek, pořádaný Aeroklubem Kralupy na letišti Sazená 29.8.2015

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Cessna 510, poznávací značky OE FMZ dne 11.12.2008 na LKPR. Praha červenec 2009

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Cessna 510, poznávací značky OE FMZ dne 11.12.2008 na LKPR. Praha červenec 2009 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-08-597 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu Cessna 510, poznávací značky

Více

Aastra 7444ip. IP telefon pro Aastra MX-ONE. Uživatelská příručka

Aastra 7444ip. IP telefon pro Aastra MX-ONE. Uživatelská příručka Aastra 7444ip IP telefon pro Aastra MX-ONE Uživatelská příručka Aastra 7444ip IP telefon 1 Displej 2 Programovatelná tlačítka 3 Soft tlačítka 4 Navigační tlačítko 5 Tlačítka menu 6 Tlačítka nastavení hlasitosti

Více

21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM

21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM 21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM Digitální síť GSM (globální systém pro mobilní komunikaci) je to celulární digitální radiotelefonní systém a byl uveden do provozu v roce 1991. V České republice byl systém spuštěn

Více

ZKRATKY (POUŽITÉ V TOMTO P

ZKRATKY (POUŽITÉ V TOMTO P PŘEDPIS LFRAZEOLOGIE ÚVODNÍ ČÁST ZKRATKY (POUŽITÉ V TOMTO PŘEDPISU) ACAS ACAS RA ADS-B ADS-C AFIS AFTN AIP ASMGCS ATC ATFM ATIS ATS ATZ CAVOK CFMU CPDLC CTOT CTR DES DLA DME EOBT EST FIC FIR FL Airborne

Více

HLAVA 14 PŘEDPIS L 4444

HLAVA 14 PŘEDPIS L 4444 HLAVA 14 PŘEDPIS L 4444 HLAVA 14 KOMUNIKACE DATOVÝM SPOJEM MEZI ŘÍDÍCÍM A PILOTEM (CPDLC) 14.1 Všeobecně 14.1.1 Aplikace CPDLC zajišťuje způsob spojení mezi řídícím a pilotem s pouţitím datového spoje

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu TCAS RA mezi lety AFR 1983 a DLH 1072 dne 25. ledna 2006

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu TCAS RA mezi lety AFR 1983 a DLH 1072 dne 25. ledna 2006 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 17/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu TCAS RA mezi lety AFR 1983 a DLH 1072

Více

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168 ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168 HLAVA 5 ÚSEK KONEČNÉHO PŘIBLÍŽENÍ 5.1 VŠEOBECNĚ 5.1.1 Účel Toto je úsek, kde se provádí vyrovnání do směru a klesání na přistání. Konečné přiblížení může být provedeno

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin Incidentu letounů 5-ti společností, který se stal na LKPR dne 26.1.2004

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin Incidentu letounů 5-ti společností, který se stal na LKPR dne 26.1.2004 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 25/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin Incidentu letounů 5-ti společností, který se stal

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu letounu C 172, poznávací značky OK JKF dne 22.8.2009. Praha listopad 2009

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin incidentu letounu C 172, poznávací značky OK JKF dne 22.8.2009. Praha listopad 2009 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ - 09-357 Výtisk č. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu C 172, poznávací značky OK JKF dne

Více

Otevřené mistrovství České republiky v plachtění juniorů a akademiků 2011

Otevřené mistrovství České republiky v plachtění juniorů a akademiků 2011 Místní propozice pro Otevřené mistrovství České republiky v plachtění juniorů a akademiků 2011 Soutěž pořádá ve spolupráci s Aeroklubem České republiky z pověření Plachtařské komise AeČR ve dnech 10.7.

Více

VÝŠKY A LETOVÉ HLADINY

VÝŠKY A LETOVÉ HLADINY ŠKOLA PILOTŮ ONLY FOR FLIGHT SIMULATION USAGE NOT FOR REAL WORLD FLYING ŠKOLA PILOTŮ Author: Filip Cerveny Valid from: 2010-02-01 Page 1 of 7 Úvod Tato příručka slouží jako učební materiál ke studiu pro

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla C-172H, pozn. značky OK-ACP, dne 3. 1. 2014 W LKRO. Praha Červenec 2014

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla C-172H, pozn. značky OK-ACP, dne 3. 1. 2014 W LKRO. Praha Červenec 2014 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-14-001 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla C-172H, pozn. značky OK-ACP, dne 3. 1.

Více

HLAVA 12 PŘEDPIS L 4444

HLAVA 12 PŘEDPIS L 4444 HLAVA 12 PŘEDPIS L 4444 HLAVA 12 FRAZEOLOGIE 12.1 Spojovací postupy Spojovací postupy musí být v souladu s Předpisem L 10/II Spojovací postupy. Piloti, personál ATS a ostatní pozemní personál musí být

Více

LETECKÝ ZÁKON LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY. masatm@seznam.cz

LETECKÝ ZÁKON LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY. masatm@seznam.cz Letové provozní služby Vzdušný prostor je rozdělen do tříd podle úrovně poskytovaných letových provozních služeb (ATS Air traffic service) Oblastní služba řízení Zabraňuje srážkám Udržuje rychlý a spořádaný

Více

Aastra 7433ip a Aastra 7434ip

Aastra 7433ip a Aastra 7434ip Aastra 7433ip a Aastra 7434ip IP telefony pro Aastra MX-ONE Uživatelská příručka Aastra 7433ip IP telefon 1 Displej 2 Soft tlačítka 3 Navigační tlačítka 4 Vypnutí mikrofinu 5 Funkční tlačítka 6 Tlačítka

Více