Komunikační vybavení. Pásma pro leteckou radiokomunikaci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunikační vybavení. Pásma pro leteckou radiokomunikaci"

Transkript

1 Komunikační vybavení Pásma pro leteckou radiokomunikaci V civilním letectví se využívá frekvenčních pásem velmi krátkých vln a krátkých vln. Ve vojenském letectví se využívá také pásmo velmi krátkých vln. Dále se však budeme zabývat pouze pásmy VKV a KV. Velmi krátké vlny (VKV) Pásmo velmi krátkých vln (VKV) se využívá pro komunikaci na kratší vzdálenosti tedy jako hlavní pásmo pro komunikaci při letech nad pevninou. VKV signál se šíří pouze na přímou optickou dohlednost tak zvanou přímou vlnou. Při letech v malých výškách může vlivem například kopcovitého terénu, které narušuje optickou dohlednost, ke zhoršení dosahu VKV vysílání. Proto v případě horšího příjmu od pozemní stanice může být vhodným řešením k obnovení spojení zvýšit výšku letu. Dosah vysílače v pásmu VKV tedy závisí na jeho výkonu a na výšce letounu nad terénem a činí nejvýše 200 km. Pro leteckou radiokomunikaci se využívá frekvenční rozsah VKV pásma od 118,000 MHz do 136,975 MHz. Běžná kanálová separace v pásmu VKV je 25 KHz. Jednotlivé frekvence jsou tedy od sebe odděleny po 25 KHz. Pokud je první použitelná frekvence pro leteckou radiokomunikaci 118,000 Mhz, další použitelná frekvence je 118,025 MHz, 118,050 MHz a tak dále. Jelikož dochází k nárůstu leteckého provozu a počtu potřebných stanovišť s vlastní frekvencí, nebylo by v budoucnu bez zvýšení počtu využitelných frekvencí zajistit volné frekvence tak aby se jednotlivé stanice nerušili. Menší neřízená letiště mají přidělovány stejné frekvence, a proto letoun letící nad jedním letištěm přijímá i komunikaci z jiného vzdálenějšího letiště na stejné frekvenci. Z těchto důvodu se zavádí kanálová separace 8,33 KHz což ve výsledku trojnásobí počet využitelných frekvencí. Využitelné frekvence s kanálovou separací 8,33 KHz tedy jsou 118,000 MHz, dále pak 118,008 MHz, 118,015 MHz, 118,025 MHz a tak dále. Využití kanálové separace 8,33 KHz však vyžaduje nové vybavení a proto k jejímu povinnému zavádění dochází postupně. Dnes je kanálová separace 8,33 KHz vyžadována v evropském vzdušném prostoru při letech nad letovou hladinou 195. Krátké vlny (KV) Pásmo krátkých vln (KV) se využívá pro komunikaci na delší vzdálenosti. V pásmu krátkých vln dosahuje přízemní vlna pouze vzdálenosti asi třiceti kilometrů naproti tomu prostorová vlna víckrát odražená neztrácí na své intenzitě a je vhodná především pro příjem vzdálených stanic. V prostoru za dosahem přízemní vlny, ale ještě před dopadem odražené prostorové vlny, vzniká tzv. pásmo přeslechu, kde nelze přijímat krátkovlnné vysílání. Krátké vlny jsou při respektování stavu ionosféry tedy vhodné pro dálková spojení například pro zajištění spojení mezi letounem a stanovištěm letových provozních služeb při zaoceánských letech. Na rozdíl od VKV jsou krátké vlny náchylnější k rušení a je nutné mít speciální KV radiostanici.

2 Letecká radiostanice VKV Přestože existuje nespočet modelů VKV leteckých radiostanic, jejich funkce a obsluha jsou velmi podobné. Níže je uveden příklad obsluhy VKV radiostanice s kanálovou separací 25 KHz. Pravá strana radiostanice se využívá pro radionavigaci a dále se jí nebudeme zabývat Frekvence v používání. Radiostanice přijímá a vysílá na této frekvenci. Frekvence je zobrazena pouze s prvními dvěma číslicemi za desetinnou čárkou. 2. Frekvence v pohotovosti. Tato frekvence není využívána pro vysílání nebo přijímání, ale je laděna a připravena k přepnutí do používání. 3. Kombinovaný vypínač radiostanice, ovladač hlasitosti a vypínač squelch. Otočením vypínače naplno do levé polohy se radiostanice vypne. Jinak se otáčením vypínače reguluje hlasitost příjmu rádia. Vytažením vypínače se vypne squelch (více o funkci squelch níže). 4. Přepínač frekvence v používání a frekvence v pohotovosti. Zmačknutím tohoto vypínač se vymění frekvence v pohotovosti (kterou je možno ladit) za frekvence v používání. 5. Ovladač ladění frekvence v pohotovosti. Tímto ovladačem je měněna frekvence v pohotovosti. Vnějším kolečkem jsou laděna megahertze tedy část frekvence před desetinnou čárkou (136,97 tučně označená část značí megahertze). Vnitřním kolečkem je laděna první pozice za desetinou čárkou (136,975). Naladění druhé pozice za desetinou čárkou je možně otočením vnitřního kolečka po jeho vytažení.

3 Squelch Squelch je termín, který se používá pro filtr, který odlišuje šum od vysílání. Letecká radiostanice přijímá neustálý šum. Tento šum by ve sluchátkách působil velmi rušivě. Proto je součástí letecké radiostanice filtr, který propustí pouze signál o určité intenzitě. Jelikož vysílání letecké radiostanice je silnější než šum, filtr propustí pouze toto vysílání a pilot není během letu rušen šumem. Vysílání Šum v pozadí V některých případech je však nutné filtr squelch odstranit. Například pokud je stanice, která vysílá k letounu ve velké vzdálenosti. V takovém případě je signál velmi slabý a není propuštěn filtrem. Pilot pak slyší přerušované nebo žádné vysílání. Vypnutím squelch tak může být v některých případech možné obnovit příjem za cenu přijímání rušivého šumu. Některé radiostanice mají nastavitelnou úroveň filtru squelch. Pilot musí nastavit citlivost tak, aby přijímal vysílání na dané frekvenci a zároveň neslyšel šum mezi vysíláními. Krátkodobým vypnutím filtru squelch může pilot ověřit funkci přijímače před letem. Pokud uslyší šum je přijímač radiostanice funkční.

4 Přehledové radary RADAR (Radio Detecting and Ranging) je elektronický přístroj určený k identifikaci, zaměření a určení vzdálenosti objektů. Dnes se využívají dvě technologie pro určení polohy a identifikaci letounu: Primární přehledový radar Sekundární přehledový radar Primární přehledový radar Primární radar je klasický aktivní radar, kdy radarový vysílač vysílá mikrovlnnou energii ve formě impulzů nebo stálé vlny a v čase mimo vysílání přijímá odrazy od letadel, jež se nacházejí ve směru kam je energie vyslána. Určení polohy letounu vzhledem k radarové stanici je dáno natočení radarové antény při návratu radarového odrazu a doby, za kterou se vyslaná elektromagnetická vlna vrátí. Jelikož je rychlost světa neměnná konstanta je vzdálenost letadla od radarové antény dána násobkem polovinou doby, za kterou se odraz vrátí (jelikož elektromagnetická vlna překoná vzdálenost k letadlu a zpět k anténě radaru dvakrát). Letadlo, jehož poloha je získána radarem je zobrazena pouze jako tečka na radarové obrazovce. Řídící letového provozu tedy zná jen přibližnou polohu a vzdálenost od antény radaru. Pokud je na obrazovce více letadel může být jejich identifikace obtížná a chybí informace o výšce. Sekundární přehledový radar Sekundární radar je aktivní radar, který potřebuje ke své činnosti další zařízení na palubě letadla, tzv. odpovídač. Na zemi je umístěno zařízení, které se nazývá dotazovač a dále je na zemi umístěn přijímač sekundárního radaru. Dotazovač se v pravidelných intervalech dotazuje a každý dotázaný odpovídač odpovídá svým kódem, který má přidělený pro daný let od řízení letového provozu a nastavený pilotem do odpovídače. Sekundární radar tedy dokáže identifikovat jednotlivá letadla. Při provozu v módu C nebo S je odpovídač propojen ještě s kodérem výšky (enkodérem), takže do odpovědi je vložena i výška letu letadla. Řídící letového provozu má tak mnohem více informací a přehled o situaci.

5 Módy odpovídače SSR Odpovídač SSR vysílá odpovědi v několika módech: Mód A: Je základním módem a vysílá v odpovědi kód nastavený pilotem Mód C: Vysílá současně mód A doplněný o barometrickou výšku Mod S: Vysílám mód A+C doplněný o letadlovou adresu, která je neměnná a přiděluje ji ÚCL při registraci letadla Odpovídač SSR Odpovídač SSR je palubním vybavením, které odpovídá na dotazy pozemního dotazovače. Opět existuje velké množství modelů a variant, ale jejich základní funkce a ovládání jsou velmi podobné Tlačítko ident. Po stisknutí vyšle signál ident a letoun bude na obrazovce přijímače SSR zvýrazněn. 2. Přepínač režimů funkce SSR: OFF - Vypnuto STBY Pohotovost: Odpovídač nevysílá žádné odpovědi ON Zapnuta: Odpovídač vysílá pouze mód A a S. Tedy pouze nastavený kód. ALT Odpovídač vysílá mód A, C a S (pokud je odpovídač schopen vysílat mód S). Tedy kód, barometrickou výšku a identifikaci letadla. 3. Nastavený kód módu A. 4. Ovládání dalších funkcí odpovídače, specifických podle daného modelu. 5. Přepne kód módu A na základní kód pro neřízený let VFR. V Evropě Klávesnice pro nastavování kódu módu A. Odpovídač sekundárního radaru začíná být povinným vybavením. V ČR je dnes požadováno, aby každý let nad letovou hladinou 60 a všechny lety v CTR/TMA Ruzyně byly vybaveny odpovídačem

6 sekundárního radaru s módem A a C. Všechny lety nad letovou hladinu 95 a lety v CTR/TMA Ruzyně musí být vybaveny odpovídačem s módem S. Mód S / EHS Pro určené kategorie letadel v určených vzdušných prostorech je předepsáno vybavení odpovídačem v módu S / EHS (Enhanced Surveillance - zdokonalený přehled). V tomto rozšířeném módu jsou z letadla po dotazu sekundárního radaru automaticky předávány do pozemního zařízení další údaje: magnetický (kompasový) kurz letu, indikovaná rychlost letu, svislá rychlost (klesání/stoupání), úhel příčného náklonu, rychlost změny traťového úhlu (otáčení do zatáčky), skutečný traťový úhel (proti zemi), traťová rychlost, zvolená výška letu (na voliči autopilota nebo výstražné soustavy dodržování letové hladiny). Tyto údaje umožňují pak další zpracování v pozemních soustavách ŘLP např. pro výstrahu před možnými kolizemi letadel.

7 SPOJOVACÍ POSTUPY Vysílání musí být stručné a vedeno normálním hovorovým tónem; přitom se musí v plné míře využívat stanovené frazeologie, kdekoli je tato předepsána v příslušných dokumentech a postupech ICAO. Způsob hovoru musí zaručovat nejvyšší stupeň srozumitelnosti každého vysílání. Ke splnění tohoto požadavku musí posádky letadla a pozemní personál: a) vyslovovat každé slovo jasně a srozumitelně; b) udržovat stejnou rychlost hovoru, nepřekračující 100 slov za minutu. Je- li zpráva vysílána letadlu a je nutné provést záznam jejího obsahu, musí se přizpůsobením hovoru umožnit provedení písemného záznamu. Krátká přestávka před a po číslicích usnadňuje jejich srozumitelnost; c) zachovávat stejnou výši hlasu ve všech fázích hovoru; d) být seznámeni s provozní technikou mikrofonu ve vztahu k udržování konstantní vzdálenosti od mikrofonu, není- li používán modulátor s konstantní úrovní; e) přerušit hovor po dobu, kdy je nutné odvrátit hlavu od mikrofonu. Pozn.: Vysílání dlouhých zpráv se občas na okamžik přeruší, aby si vysílající operátor mohl ověřit, že používaný kmitočet je čistý a aby, je-li to potřebné, bylo přijímajícímu operátorovi umožněno žádat opakování částí, které nepřijal.

8 Fonetická hláskovací abeceda Tato hláskovací abeceda musí být použita vždy, když je nutné označit písmena, s výjimkou určité skupiny písmen, které jsou používány denně a nemohou být zaměnitelné, např. ILS, QNH, ETA atd. Písmeno Anglicky Česky A ALPHA ADAM B BRAVO BOŽENA C CHARLIE CYRIL D DELTA DAVID E ECHO EMIL F FOXTROT FRANTIŠEK G GOLF GUSTAV H HOTEL HELENA I INDIA IVAN J JULIETT JOSEF K KILO KAREL L LIMA LUDVÍK M MIKE MARIE N NOVEMBER NORBERT O OSCAR OTO P PAPA PETR Q QUEBEC KVÍDO R ROMEO RUDOLF S SIERRA SVATOPLUK T TANGO TOMÁŠ U UNIFORM URBAN V VICTOR VÁCLAV W WHISKEY DVOJITÉ W X X- RAY XAVER Y YANKEE YPSILON Z ZULU ZUZANA Vysílání číslic Číslo Česky Anglicky Výslovnost anglicky 1 JEDNA ONE WUN 2 DVA TWO TOO 3 TŘI THREE TREE 4 ČTYRY FOUR FOW- er 5 PĚT FIVE FIFE 6 ŠEST SIX SIX 7 SEDUM SEVEN SEV- en 8 OSUM EIGHT AIT 9 DEVĚT NINE NIN- er 0 NULA ZERO ZE- RO Desetinná čárka ČÁRA DECIMAL DAY- SEE- MAL 100 STO HUNDRED HUN- dred 1000 TISÍC THOUSAND TOU- SAND

9 Vzor použití číslic PŘÍKLADY UŽITÍ Volací znak letadlové stanice OK- IUU- 12 VOLÁ SE Oskar kilo india uniform uniform jedna dva (Oto karel ivan urban urban jedna dva) Letové Hladiny (vždy se vyslovují všechny tři číslice) FL060 Letová hladina nula šest nula FL 180 FL 200 Kurz (vždy se vyslovují všechny tři číslice) 100 stupňů 080 stupňů Směr a rychlost větru 200 stupňů 70 uzlů 160 stupňů 18 uzlů náraz 30 Kódy odpovídače Dráha v používání Nastavení výškoměru 1000hPa 1010hPa 0999hPa Letová hladina jedna osum nula Letová hladina dva nula nula Kurz jedna nula nula Kurz nula osum nula Vítr dva nula nula stupňů sedum nula uzlů Vítr jedna šest nula stupňů jedna osum uzlů náraz tři nula Kód odpovídače DVA ČTYRY NULA NULA Kód odpovídače ČTYRY DVA NULA TŘI Dráha dva sedum Dráha tři nula QNH jedna nula nula nula hektopascalů QNH jedna nula jedna nula hektopascalů QNH nula devět devět devět hektopascalů

10 Používání slov sto a tisíc Všechna čísla související s nadmořskou výškou (altitude), výškou oblačnosti, dohledností a dráhovou dohledností (RVR), ve kterých se vyskytují celé stovky a celé tisíce, se vysílají odděleným vyslovováním každé číslice počtu stovek a tisíců, za kterým následuje slovo STO nebo TISÍC. Kombinace tisíců a celých stovek se vysílají odděleným vyslovováním každé číslice počtu tisíců, za kterým následuje slovo TISÍC následovaným počtem stovek, za kterým následuje slovo STO. Nadmořská výška 800 Příklad Osum set Vysílá se 3400 Tři tisíce čtyry sta Výška oblačnosti 2200 Jeden dva tisíce Dva tisíce dva sta 4300 Dohlednost Dráhová dohlednost Čtyry tisíce tři sta Dohlednost jeden tisíc Dohlednost sedum set Dráhová dohlednost šest set Dráhová dohlednost jeden tisíc sedum set 100, ,9 Čísla obsahující desetinnou čárku se vysílají vyslovováním každé číslice odděleně a desetiny se oddělí slovem ČÁRKA. Číslo Vysílá se Jedna nula nula čára tři Tři osum jedna čtyry tři čára devět 9:20 16:43 Čas se běžně vyjadřuje jen minutami každé hodiny. Každá číslice se vyslovuje odděleně. Je-li však nebezpečí vzniku omylu, vyjádří se čas hodinami i minutami. Čas Vysílá se Dva nula NEBO nula devět dva nula Čtyry tři NEBO jedna šest čtyry tři

11 Volací znaky letadel Úplné volací znaky V radiotelefonii se musí k označení letadla použít některého z těchto typů volacích znaků: Typ a) skupina písmen a/nebo číslic, odpovídající poznávací značce letadla (například OK- VIK: Oskar kilo viktor india kilo) Poznámka 1: Označení výrobce letadla nebo označení typu letadla může být použito jako radiotelefonní prefix volacího znaku typu a). Další možnosti jsou: Typ b) radiotelefonní označení provozovatele letadla, za kterým následují poslední čtyři znaky poznávací značky letadla Pozn 2 (například British Airways (volací znak speedbird) letoun G- BGAE, volací znak Speedbird Bravo Gold Echo Alpha) Typ c) radiotelefonní označení provozovatele letadla, za kterým následuje označení letu (Například let British Airway s volacím znakem 3KP = Speedbird tree kilo papa) Poznámka 2: Radiotelefonní zkratky leteckých provozovatelů, uvedené v bodech b) a c), jsou obsaženy v publikaci ICAO Designator for aircraft Operating Agencies, Aeronautical Authorities and Services, Doc Těmito volacími znaky se dále nebudeme zabývat. Zkrácené volací znaky Radiotelefonní volací znaky letadel mohou být, s výjimkou Typu c), zkráceny pouze pokud tak letadlo je zavoláno řídícím letového provozu jako první za předpokladu, že nemůže dojít k záměně s jiným letounem s podobným volacím znakem. Zkrácené volací znaky musí mít některou z těchto forem: Typ a) prvé písmeno nebo číslice a nejméně poslední dvě písmena nebo číslice volacího znaku; Poznámka 1: Označení výrobce letadla nebo označení typu letadla může být použito místo prvého písmene a/nebo číslice volacího znaku Typu a). Nezkrácený volací znak Zkrácený volací znak Typ a) OKVIK OIK nebo OVIK Cirrus OKVIK Cirrus IK nebo Cirrus VIK

12 Volací znaky pozemní stanovišť Volací znak pozemního stanoviště se skládá z místního názvu a přípony označující typ stanoviště (viz. tabulka). Například Ruzyně Věž nebo Praha Info. IDENTIFIKACE STANOVIŠŤ Stanoviště/ pracoviště/ Volací znak služby česky Volací znak služby anglicky služba Oblastní středisko řízení CONTROL Přibližovací stanoviště řízení APROACH Přibližovací radarové stanoviště PŘÍLET ARRIVAL řízení příletů Přibližovací radarové stanoviště ODLET DEPARTURE řízení odletů Letištní řídící věž (stanoviště VĚŽ TOWER letištního řízení) Řízení pohybu na zemi GROUND Radar (všeobecně) RADAR RADAR Přesný přibližovací radar PŘESNÝ PRECISION Zaměřovací stanice ZAMĚROVAČ HOMER Stanoviště letové informační INFORMACE INFORMATION služby (FIC) Stanoviště letištní letové INFO informační služby (AFIS) Výdej odletových povolení DELIVERY Řízení na odbavovací ploše APRON Operační kontrola DISPECINK DISPATCH provozovatele Letecká stanice RADIO

13 Testové otázka PPL 1. Ve volací značce oblastního střediska řízení může být název a) APPROACH b) TOWER c) CONTROL 2. Ve volací značce letecké stanice letištního stanoviště je název a) CONTROL b) APPROACH c) VĚŽ 3. Ve volací značce letecké stanice řízení pohybu na zemi je název a) APRON b) GROUND c) RADIO 4. Ve volací značce letecké stanice přibližovacího stanoviště může být název a) CONTROL b) APPROACH c) INFORMATION 5. Při navazování spojení lze použít zkrácenou značku a) Pouze po předchozí domluvě b) Nelze c) Bez omezení 6. Správné zkrácení volací značky OK- SNY je následovné a) ONY b) SNY c) OSY 7. Správné zkrácení volací značky OK- ALR je následovné a) ALR b) OAR c) OLR 8. Číslo 47 se vysílá slovy a) Čtyři sedum b) Čtyřicet sedum c) Čtyry sedum 9. Číslo se vysílá slovy a) Patnáct tisíc b) Jedna pět tisíc c) Jedna pět nula nula nula 10. Slovo APPROACH znamená a) Přibližovací stanoviště řízení b) Stanoviště oblastního střediska řízení c) Stanoviště řízení pozemního pohybu na letišti

14 Vyslovování frekvencí Frekvence s kanálovou separací 25 khz Při radiotelefonním spojení v pásmu VKV musí být věnována pozornost označení vysílacích kanálů v případě, kde se ve vzdušném prostoru, kde se používají rozestupy radiokomunikačních kanálů 25 khz, mělo by být použito prvních pět číslic číselného označení neboť u letadlových zařízení s možností rozestupů kanálů 25 a více khz je možné na panelu ovladačů rádiové soustavy zadat prvních pět číslic číselného označení. Výjimkou je případ, kdy pátá i šestá číslice jsou nuly. V takovém případě by měly být použity pouze první čtyři číslice. Kanál Vysílá se 118,000 jedna jedna osum čárka nula 118,025 jedna jedna osum čárka nula dva pět 118,100 jedna jedna osum čárka jedna Pozn.: Při radiotelefonním spojení v pásmu VKV, kde se ve vzdušném prostoru, kde se používají rozestupy radiokomunikačních kanálů 25 khz a odpovědnými orgány je požadováno použití šesti číslic, používá všech šest číslic číselného označení. Toto se nevztahuje na ČR. Při radiotelefonním spojení v pásmu VKV musí být věnována pozornost označení vysílacích kanálů v případě, kde se ve vzdušném prostoru, kde jsou provozována také letadla s možností rozestupů kanálů 8.33 / 25 khz, používá pět číslic číselného označení. U letadlových zařízení s možností rozestupů kanálů 8.33 a více khz je možné na panelu ovladačů rádiové soustavy zadat šest číslic. Mělo by se proto zajistit, aby byla nastavena pátá i šestá číslice (viz Poznámka 1). Kanál Vysílá se Nastavení na panelu ovladačů rádiové soustavy u telekomunikačního vybavení s rozestupy 25 khz (5 číslic) 8.33 khz (6 číslic) 118,000 JEDNA JEDNA OSUM ČÁRKA NULA 118,00 118, ,020 JEDNA JEDNA OSUM 118,02 118,025 ČÁRKA NULA DVA NULA 118,100 JEDNA JEDNA OSUM ČÁRKA JEDNA 118,10 118,100 Důležité frekvence Mezinárodní nouzová frekvence 121,5 MHz Komunikace letadlo- letadlo

15 Čitelnost vysílání Při provádění zkoušek slyšitelnosti /srozumitelnosti se používá k indikaci kvality vysílání následující stupnice: 1 NEČITELNÉ / NESROZUMITELNÉ 1 UNREADABLE 2 CHVÍLEMI ČITELNÉ / CHVÍLEMI SROZUMITELNÉ 3 ČITELNÉ / SROZUMITELNÉ, ALE S OBTÍŽEMI 4 ČITELNÉ / SROZUMITELNÉ 5 DOKONALE ČITELNÉ / SROZUMITELNÉ Zkušební vysílání by mělo obsahovat a) volací znak volané stanice, (Letňany Info) b) volací znak letadla, (OK-EYE) c) slova ZKOUŠKA RÁDIA, d) používaný kmitočet. (120,32) Příklad: Letňany Info, Oskar Kilo Echo Yankee Echno, Zkouška rádia, jedna dva nula čárka tři dva Odpověď na zkušební vysílání by mělo obsahovat: a) volací znak letadla, (OK-EYE) b) volací znak odpovídající letecké stanice, (Letňany Info) c) informace, týkající se čitelnosti vysílání z letadla. (dokonale čitelné nebo čitelnost 5) Příklad: Oskar Kilo Echo Yankee Echno, Letňany Info, dokonale čitelné / čitelnost 5 2 READABLE NOW AND THEN 3 READABLE BUT WITH DIFFICULTY 4 READABLE 5 PERFECTLY READABLE The form of test transmission should be as follows: a) station being called, (Letňany Info) b) the aircraft identification, (OK-EYE) c) the words RADIO CHECK, d) the frequency being used. (120,32) Příklad: Letňany Info, Oskar Kilo Echo Yankee Echno, Radio check, wun too zero decimal tree too The reply to a test transmission should be as follows: a) the identification of aircraft (OK-EYE) b) the identification of the aeronautical station replying, (Letňany Info) c) information regarding the readability of the aircraft transmission (Read you 5 or perfectly readable) Příklad: Oskar Kilo Echo Yankee Echno, Letňany Info, perfectly readable / read you five

16 Standardní fráze Fráze Anglicky Význam ANO AFFIRM Ano ČEKEJTE STANDBY Čekejte, zavolám vás Poznámka: Volající obvykle znovu navazuje spojení, jestliže prodleva je delší. ČEKEJTE není schválení nebo odmítnutí. JAK SLYŠÍTE HOW DO YOU READ Jaká je čitelnost / srozumitelnost mého vysílání? KONEC OUT Rozhovor je skončen, neočekává se odpověď. Poznámka: - Normálně se při VKV spojení nepoužívá. MEZERA BREAK Tímto se vyznačuje oddělení dvou částí zprávy. Poznámka: - Používá se jen tehdy, není-li text zřetelně oddělen od dalších částí zprávy. MEZERA MEZERA BREAK BREAK Tímto se vyznačuje oddělení dvou zpráv vysílaných různým letadlům při velmi hustém provozu. MLUVTE POMALEJI SPEAK SLOWER Snižte rychlost vaší řeči. Poznámka: Pro normální rychlost řeči viz ust. Technika řeči. MONITORUJTE MONITOR Poslouchejte na (kmitočet) NEBERTE V ÚVAHU DISREGARD Považujte toto vysílání, jako kdyby nebylo vysláno. NEGATIV NEGATIV Ne, povolení nebylo uděleno, to není správné, neschopen NEJSEM SCHOPEN UNABLE Nemohu splnit vaší žádost, instrukci nebo povolení Poznámka. Za frází NEJSEM SCHOPEN je běžně uveden důvod. OPAKUJI I SAY AGAIN Opakuji pro objasnění nebo zdůraznění OPAKUJTE SAY AGAIN Opakujte vše, opakujte následující část vašeho posledního vysílání OPAKUJTE VŠE PŘED / MEZI/ PO SAY AGAIN ALL BEFORE/ BETWEEN/ AFTER Opakujte část této zprávy před/ mezi/ po přesně tak, jak byla přijata OPAKUJTE ZPRÁVU READ BACK Opakujte zpět vše, opakujte určitou část zprávy přesně tak, jak byla přijata OPRAVA CORRECTION V tomto vysílání (nebo v označené zprávě) byla

17 učiněna chyba, správně znění je OZNAMTE REPORT Předejte mi následující informaci POKUD NEJSTE SCHOPEN (náhradní instrukce) A OZNAMTE IF UNABLE (alternative instructions) AND ADVISE Pokud nejste schopen, dodržujte náhradní isntrukce a oznamte POTVRĎTE ACKNOWLEDGE Potvrďte, že jste zprávu přijal a rozuměl jí POTVRĎTE/ POTVRZUJI CONFIRM Požaduji ověření (povolení instrukce, opatření informace) POVOLENO CLEARED Oprávněn pokračovat za určitých podmínek PROVEDU WILCO Rozumím vaší zprávě a budu podle ní postupovat PŘEJDĚTE CONTACT Navažte radiové spojení s PŘÍJEM OVER Moje vysílání skončilo, očekávám vaši odpověď Poznámka: - Normálně se při VKV spojení nepoužívá. ROZUMÍM ROGER Přijal jsem vše z vašeho posledního vysílání Poznámka: - Za žádných okolností nesmí být použito jako odpověď na frázi OPAKUJTE ZPRÁVU nebo jako přímá odpověď na souhlas ANO nebo nesouhlas NEGATIV. SCHVÁLENO APPROVED Povolení pro požadovaný úkon je schváleno SLOVA DVAKRÁT WORDS TWICE a) Jako žádost. Spojení je obtížné. Prosím, vysílejte každé slovo nebo skupinu slov dvakrát b) Jako informace. Jelikož spojení je obtížné, vysílám v této zprávě každé slovo nebo skupinu slov dvakrát SPRÁVNĚ CORRECT Správné, nebo přesné UDRŽUJTE MAINTAIN Pokračujte v souladu s danými podmínkami nebo v přesném významu, např. udržujte VFR ZKONTROLUJTE CHECK Prověřte systém nebo postup (nesmí se používat v žádném jiném kontextu. Obvykle se neočekává odpověď) ZNOVU POVOLENO RECLEARED Vaše předcházející povolení

18 bylo změněno a toto nové povolení nahrazuje vaše přecházející povolení nebo jeho část ZRUŠTĚ CANCEL Anulujte přecházející vyslané povolení ŽÁDÁM REQUEST Rád bych věděl, přeji si obdržet

19 Testové otázky PPL 11. Číslo 200,5 a) Dva nula nula čárka pět b) Dvěstě čárka pět c) Dvěstě pět 12. Dokonalá čitelnost je při zkušebním vysílání uváděná stupněm a) 1 b) 10 c) Pro klasifikaci čitelnosti vysílání se používá stupnice a) 1-5 b) 1-10 c) Při zkušebním vysílání chvílemi nečitelné označuje stupeň čitelnosti a) 4 b) 1 c) Při zkušebním vysílání stupeň 4 označuje, že zpráva je a) Čitelná b) Čitelná, ale s obtížemi c) Chvílemi nečitelná 16. Slovo opakujte znamená a) Opakujte vše, přesně tak, jak jste přijal b) Opakujte pouze čísla c) Opakujte vše nebo následující část Vašeho posledního vysílání 17. Slovo povoleno znamená a) Povolení pro požadovaný úkon je schváleno b) Oprávněn pokračovat za určitých podmínek c) Oprávněn pokračovat 18. Slovo negativ znamená a) Čekejte na povolení b) Povolení je zrušeno c) Povolení není potvrzeno, to není správné, ne 19. Slovo schváleno znamená a) Oprávněn pokračovat za určitých podmínek b) Povolení pro požadovaný úkon je schváleno c) Povoleno 20. Slovo oznamte znamená a) Předejte mi následující informaci b) Rád bych věděl c) Přeji si obdržet následující informaci 21. Slovo správně znamená a) To je správné

20 b) Oprávněn pokračovat c) Povolení je schváleno 22. Slovo čekejte znamená a) Čekejte, zavolám Vás b) Čekejte a zavolejte později c) Proveďte zatáčku o 360 proti větru 23. Slovo přejděte znamená a) Urychleně přejděte nebo přejeďte dráhu b) Přejděte na cizojazyčnou korespondenci c) Navažte rádiové spojení s 24. Slovo provedu znamená a) Rozumím Vaší zprávě a budu podle ní postupovat b) Ano c) Přijal jsem vše z Vašeho posledního vysílání 25. Slovo potvrďte znamená a) Opakujte mou poslední zprávu b) Potvrďte mi, že jste zprávu přijal a rozuměl ji c) Ověřte a odsouhlaste zprávu 26. Slovo rozumím znamená a) Ano b) Ano, provedu c) Přijal jsem vše z Vašeho posledního vysílání

21 Odpovídač SSR

22 RADIOTELEFONNÍ POSTUPY Letadlo nesmí za letu měnit svůj radiotelefonní znak, s výjimkou dočasné změny nařízené stanovištěm řízení letového provozu v zájmu bezpečnosti letu. Letadlu nesmí být během vzletu, poslední části konečného přiblížení a výběhu po přistání předávány žádné zprávy a informace vyjma odůvodněných potřeb k zajištění bezpečnosti letu. Navázání radiotelefonního spojení Spojení začíná zpravidla voláním a odpovědí. Je-li jisté, že volaná stanice volání zachytí, může volající stanice zahájit vysílání zprávy, aniž čeká na odpověď volané stanice. Při navazování spojení musí být vždy použity úplné volací znaky. Jakmile je spojení navázáno, lze nepřetržitě korespondovat v obou směrech bez dalšího použití volacích znaků nebo volání až do ukončení spojení. Ukončením spojení se rozumí ukončení dané výměny. Po přestávce je vždy nutné znovu navázat spojení s použitím volacích znaků. Navázání spojení se provádí: Volání musí obsahovat: vyslovení volacího znaku volané stanice vyslovení vlastního volací znaku pozdravu (pozdrav je oficiálně zakázaný nicméně se jedná o běžnou praxi) Pozn. Stanice, která chce vyslat zprávu všem stanicím, které jsou pravděpodobně na příjmu, musí zahájit vysílání všeobecným voláním VŠEM STANICÍM, následovaným volacím znakem volající stanice. Poznámka: Zpráva takto vyslaná nevyžaduje odpovědi, pokud posléze jednotlivé stanice nejsou vyzvány k potvrzení příjmu. Odpověď: Postup při odpovědi na výše uvedené volání musí obsahovat: vyslovení volacího volající stanice vyslovení vlastního volací znaku pozdravu (pozdrav je oficiálně zakázaný nicméně se jedná o běžnou praxi) Použití volacího znaku volající letecké stanice s následným uvedením volacího znaku odpovídající letecké stanice musí být považováno za výzvu k pokračování ve vysílání volající stanice. Pozn.: Zachytí- li stanice volání, avšak má pochybnosti o volací značce volající stanice, vyšle následující: STANICE VOLAJÍCÍ (volací znak volané stanice) OPAKUJTE SVŮJ VOLACÍ ZNAK. Příklad použití předcházejícího postupu (stanice AFIS Letiště Praha Letňany odpovídá): STANICE VOLAJÍCÍ LETŇANY INFO (krátká přestávka), OPAKUJTE SVŮJ VOLACÍ ZNAK.

23 Navázání spojení Letoun Cessna 172 registace OK- EYE navazuje spojení se stanicí AFIS Letňany Info Navázání spojení Communication iniciation: OK- EYE: Letňany info, oskar kilo echo yankee OK- EYE: Letňany info, oskar kilo echo yankee echo, (dobrý den) echo, (dobrý den) AFIS Letňany: Oskar kilo echo yankee echo, Letňany info, (dobrý den) AFIS Letňany: Oskar kilo echo yankee echo, Letňany info, (dobrý den) Použití zkrácených volacích znaků Zkrácené radiotelefonní volací znaky se použijí jedině po navázání spolehlivého spojení a za předpokladu, že nemůže vzniknout možnost omylu. Letadlová stanice použije svůj zkrácený volací znak pouze v případě, že byla tímto způsobem oslovena leteckou stanicí. Předání informací po navázání spojení Při navazování počátečního spojení letadlová stanice předává takové informace, které mohou být předepsané příslušným úřadem letových provozních služeb. Obvykle se udávají následující informace. Platí pravidlo: Kdo jsem? Kde jsem? Co chci?: Kdo?: o Registrace o Typ letadla Kde? o Vyjádření dobře známé polohy (město, jezero, traťový bod, atd.) o Výška Co chci? o Plánovaná činnost, trať letu nebo žádost o povolení v případě řízeného letu. Předání informací po navázání spojení (Letoun OK- EYE, C172 se vrací na letiště Letňany a předává základní informace o letu, jeho poloha je nad obcí Vinoř ve výšce 2000 stop) OK- EYE: Letňany info, oskar kilo echo yankee echo, cessna jedna sedum dva, poloha Vinoř, výška dva tisíce stop, pokračuji na přistání do Letňan a žádám informace o provozu OK- EYE: Letňany info, oskar kilo echo yankee echo, (dobrý den), cessna wun seven too, position Vinoř, altitude too tousand feet, landing at Letnany, requesting traffic information

24 Výměna zpráv Sdělení musí být vždy stručné, srozumitelné a jednoznačné, přičemž se vždy, když je to možné, používá standardní frazeologie. Doporučení: Zkrácených postupů by se mělo používat jen až po navázání spojení a tam, kde není pravděpodobnost vzniku omylu. Potvrzení příjmu Letadlová stanice potvrzuje příjem důležitých zpráv služby řízení letového provozu, nebo jejich částí, jejich opakováním a ukončením opakování vlastním volacím znakem. Všeobecně platí zásada, že se všechny zprávy potvrzují použitím volacího znaku letadla. Příkazové instrukce a důležité informace se potvrzují zkráceným opakováním. Níže jsou uvedení instrukce a informace, které je nutné potvrdit opakováním: Letová povolení Jakékoliv instrukce od řízení letového provozu (změny výšky, trati, kurzu, vyčkávání, atd) Přechod na jinou frekvenci Kódy odpovídače SSR Dráha v používání Směr okruhu QNH Ostatní informace se potvrzují pouze vysláním vlastního volacího znaku. Pozn.: Jestliže důležité informace, které vyžadují opakování (např. zpráva o počasí) jsou součástí jedné zprávy, provede se potvrzení opakováním hlášení o poloze, po kterém následují slova POČASÍ PŘIJAL. Stanice, která přijímá opakování zprávy, potvrdit správnost opakování vysíláním svého volacího znaku. Stanoviště AFIS Letňany předává informace o provozu na letišti (Letoun OK- EYE, C172 se vrací na letiště Letňany navázal spojení a přijímá a potvrzuje informace o počasí a provozu na letišti Letňany) AFIS Letňany: Oskar kilo echo yankee echo, Letňany info, (dobrý den), dráha v používání nula pět, okruhy pravé, vítr nula dva nula stupňů, sedum uzlů, QNH jednu nula nula čtyři, kluzák po větru OK- EYE: dráha nula pět, okruhy pravé, QNH jedna nula nula čtyři, informace o počasí a provozu přijal, oskar kilo echo yankee echo AFIS Letňany: Oskar kilo echo yankee echo, Letňany info, (dobrý den), runway in use zero five, right hand circuits, wind zero too zero degrees, zero seven knots, QNH wun zero zero fover, glider in downwind position OK- EYE: runway zero five, right hand circuits, QNH wun zero zero fover, weather and traffic information recieved, oskar kilo echo yankee echo

KOMUNIKAČNÍ FREKVENCE IFR

KOMUNIKAČNÍ FREKVENCE IFR KOMUNIKAČNÍ FREKVENCE IFR Letiště s CTR Frekvence letišť s řízeným provozem Praha RADAR 120,525 Ruzyně RADAR VFR pod 1 000 ft. AGL 118,300 Ruzyně RADAR 119,000 Ruzyně VĚŽ 118,100 Ruzyně GROUND 121,900

Více

Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč

Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč Novinky v letecké navigaci a komunikaci, přechod na novou kanálovou rozteč Ing. Jiří Valenta Ministerstvo dopravy Odbor civilního letectví RADIOKOMUNIKACE 2014 1 Letecké radiokomunikační služby Letecká

Více

Školení pilotů 2015. Jaroslav Vašík

Školení pilotů 2015. Jaroslav Vašík Školení pilotů 2015 Jaroslav Vašík FIR PRAHA Třídy vzdušného prostoru Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený prostor Řízený okrsek

Více

AeroRally Kyjov 2013 07.09.2013. Propozice soutěže

AeroRally Kyjov 2013 07.09.2013. Propozice soutěže 1. Program soutěže (čas uveden v UTC) Sobota 7.8.20132 Propozice soutěže Přílety, registrace 6:00 7:00 Brífink 7:30 Start na první disciplínu 9:00 Vyhlášení výsledků a předání cen (podle počtu posádek)

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA CZ-07-178

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA CZ-07-178 ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-07-178 Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu - nebezpečí srážky mezi letounem

Více

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU 13 NOV 14 (1) PRAHA/Ruzyně VFR-AD-LKPR-TEXT-1 1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU 1.1 Řízení letadel pohybujících se na pohybové ploše 1.1.1 Na stáních 25, 50 až 75 a E1 až E7 se letadla vozidlem

Více

Školení pilotů 2010 Část1.

Školení pilotů 2010 Část1. SLNS BRNO Školení pilotů 2010 Část1. Jaroslav Vašík Rozdělení vzdušného prostoru ČR SLNS BRNO Druhy vzdušných prostorů (v ČR požíváme třídy G,E,D,C) Letová informační oblast (FIR) neřízený prostor řízený

Více

English for pilots 1

English for pilots 1 1 ENGLISH FOR PILOTS student workbook TOTO JE POUZE UKÁZKA Originál obsahuje cvičení na 130 stranách frazeologie spojovací postupy zkratky a kódy slovíčka na přípravě textu spolupracovali Renata Kronowetterová

Více

Divokým Slováckem 2012 2.6.2012 letiště Kunovice - propozice -

Divokým Slováckem 2012 2.6.2012 letiště Kunovice - propozice - Divokým Slováckem 2012 2.6.2012 letiště Kunovice - propozice - 1) Program soutěže (čas uveden v UTC) Pátek 1.6.2012 přílety, registrace přílety po 14:00 nutno koordinovat Západ slunce na LKKU 1.6.2012

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu, nenavázání spojení RNV 151 ve FIR Praha 13. listopadu 2005

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu, nenavázání spojení RNV 151 ve FIR Praha 13. listopadu 2005 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 563/05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu, nenavázání spojení RNV

Více

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 ČR: DOPLNĚK X BEZPILOTNÍ SYSTÉMY (Poznámka: viz Hlava 3, ust. 3.1.9 tohoto předpisu) 1. Definice Výrazy použité v tomto doplňku mají následující význam: Autonomní letadlo Bezpilotní

Více

DOPLNĚK 6 PŘEDPIS L 4444

DOPLNĚK 6 PŘEDPIS L 4444 DOPLNĚK 6 PŘEDPIS L 4444 DOPLNĚK 6 DATOVÁ KOMUNIKACE MEZI ZAŘÍZENÍMI ATS (ATS INTERFACILITY DATA COMMUNICATIONS) AIDC 1. ÚVOD 1.1 Všeobecně 1.1.1 Tento Doplněk popisuje typy zpráv a jejich obsahy, které

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozní řád plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR

PROVOZNÍ ŘÁD. Provozní řád plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR PROVOZNÍ ŘÁD plochy pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení HATĚ EXCALIBUR (katastrální území obce Chvalovice, okres Znojmo) Zpracovatel: Ing. Nádeníček Vratislav 1 celk.počet stran 32 Obsah

Více

3.3 Seznamte se s principem systému ADS-B a ovládáním přijímače odpovědí ADS-B Kinetic Avionic SBS-1.

3.3 Seznamte se s principem systému ADS-B a ovládáním přijímače odpovědí ADS-B Kinetic Avionic SBS-1. MRAR-L ZADÁNÍ Č. úlohy 3 Navigační systémy pro civilní letectví 3.1 Seznamte se s navigačními službami řízení letového provozu. 3.2 Sledujte provoz hlasových služeb ŘLP Brno - Tuřany. 3.3 Seznamte se s

Více

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 8 PŘEDPIS L 8168

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 8 PŘEDPIS L 8168 HLAVA 8 ZOBRAZENÍ V MAPÁCH/LETECKÁ INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA (AIP) 8.1 VŠEOBECNĚ Materiál týkající se publikování map je obsažen v předpisu L 4 následovně: a) Mapa standardních přístrojových příletových tratí

Více

0. Předletová kontrola : postupovat jako u ostatních letounů této kategorie +

0. Předletová kontrola : postupovat jako u ostatních letounů této kategorie + LETOVÉ POSTUPY PRO VL-3 NORMÁLNÍ ÚKONY 0. Předletová kontrola : postupovat jako u ostatních letounů této kategorie + - stav a uchycení kompozitových krytů kol hlavního podvozku - stav a uchycení hydraulických

Více

L E T O V Ý Ř Á D. Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky a Mezinárodní výstava leteckého průmyslu FLYIN

L E T O V Ý Ř Á D. Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky a Mezinárodní výstava leteckého průmyslu FLYIN L E T O V Ý Ř Á D Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky a Mezinárodní výstava leteckého průmyslu FLYIN Letiště Leoše Janáčka Ostrava 23. - 25. 9. 2011 1. VŠEOBECNĚ 1.1. Cíl Cílem

Více

LETECKÝ PŘEDPIS RADIOTELEFONNÍ POSTUPY A LETECKÁ FRAZEOLOGIE A TERMINOLOGIE PRO POSKYTOVÁNÍ LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB A PROVÁDĚNÍ LETŮ L FRAZEOLOGIE

LETECKÝ PŘEDPIS RADIOTELEFONNÍ POSTUPY A LETECKÁ FRAZEOLOGIE A TERMINOLOGIE PRO POSKYTOVÁNÍ LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB A PROVÁDĚNÍ LETŮ L FRAZEOLOGIE MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS RADIOTELEFONNÍ POSTUPY A LETECKÁ FRAZEOLOGIE A TERMINOLOGIE PRO POSKYTOVÁNÍ LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB A PROVÁDĚNÍ

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu snížení minima radarového rozstupu v TMA Praha dne 13. 5. 2014.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu snížení minima radarového rozstupu v TMA Praha dne 13. 5. 2014. ÚSTAV PRO ODBORNÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 CZ-14-181 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu snížení minima radarového rozstupu v TMA Praha

Více

L E T I Š T N Í Ř Á D

L E T I Š T N Í Ř Á D Výtisk č. L E T I Š T N Í Ř Á D LETIŠTĚ HOŘOVICE LKHV... Mgr. Karel Plzák VLP AD Hořovice Ing.Lukáš Kolín vedoucí.oddělení.letišť 2 Z m ě n o v ý l i s t Změna S c h v á l i l Číslo Strana Vedoucí let.provozu

Více

Č.j.:535/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. letadla L 410 MA. poznávací značky OM - SAB. v místě LKPM. dne 4.12.

Č.j.:535/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody. letadla L 410 MA. poznávací značky OM - SAB. v místě LKPM. dne 4.12. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.:535/04/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla L 410 MA poznávací

Více

PROPOZICE AERO-TOUR SAZENÁ

PROPOZICE AERO-TOUR SAZENÁ Aeroklub Kralupy PROPOZICE AERO-TOUR SAZENÁ soutěž dvoučlenných posádek - rally 25. ročník Vážení přátelé, 25..ročník soutěže rally dvoučlenných posádek, pořádaný Aeroklubem Kralupy na letišti Sazená 29.8.2015

Více

DODATEK N PŘEDPIS L 11

DODATEK N PŘEDPIS L 11 DODATEK N PŘEDPIS L 11 ČR: DODATEK N LETIŠTNÍ LETOVÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA (AFIS) 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Letiště AFIS a letištní provozní zóna ATZ 1.1.1 Letiště AFIS je neřízené letiště, o kterém bylo

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12. března 2004 ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 67/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C 421C, OK- JIP dne 12.

Více

LETECKÝ PŘEDPIS RADIOTELEFONNÍ POSTUPY A LETECKÁ FRAZEOLOGIE A TERMINOLOGIE PRO POSKYTOVÁNÍ LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB A PROVÁDĚNÍ LETŮ L FRAZEOLOGIE

LETECKÝ PŘEDPIS RADIOTELEFONNÍ POSTUPY A LETECKÁ FRAZEOLOGIE A TERMINOLOGIE PRO POSKYTOVÁNÍ LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB A PROVÁDĚNÍ LETŮ L FRAZEOLOGIE MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS RADIOTELEFONNÍ POSTUPY A LETECKÁ FRAZEOLOGIE A TERMINOLOGIE PRO POSKYTOVÁNÍ LETOVÝCH PROVOZNÍCH SLUŽEB A PROVÁDĚNÍ

Více

ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA

ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA ČÁST 2 - HLAVA H JAR-FCL 4 AMC / IEM H - KVALIFIKACE INSTRUKTORA AMC FCL 4.365 Kurz pro typovou kvalifikaci instruktora typové kvalifikace pro palubní inženýry (TRI(E)) Viz JAR-FCL 4.365 CÍL KURZU 1 Kurz

Více

LETECKÝ ZÁKON LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY. masatm@seznam.cz

LETECKÝ ZÁKON LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY. masatm@seznam.cz Letové provozní služby Vzdušný prostor je rozdělen do tříd podle úrovně poskytovaných letových provozních služeb (ATS Air traffic service) Oblastní služba řízení Zabraňuje srážkám Udržuje rychlý a spořádaný

Více

Letecké předpisy. 11. Letiště AFIS je letiště, na kterém je známému provozu poskytována. Pravidla létání

Letecké předpisy. 11. Letiště AFIS je letiště, na kterém je známému provozu poskytována. Pravidla létání Letecké předpisy Pravidla létání 1. Definice dohlednosti zní a) dohlednost dopředu z kabiny letadla za letu b) schopnost vidět a rozeznávat význačné neosvětlené předměty ve dne a světla v noci, daná meteorologickými

Více

L E T I Š T N Í Ř Á D LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s.

L E T I Š T N Í Ř Á D LKCS. Jihočeské letiště České Budějovice a.s. L E T I Š T N Í Ř Á D L E T I Š T Ě Č E S K É B U D Ě J O V I C E LKCS Jihočeské letiště České Budějovice a.s. 2 Schvaluji: V Českých Budějovicích dne: Ing. Ladislav Ondřich Ředitel společnosti Předseda

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 141/04/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin incidentu letounu Cessna C-340, pozn. zn. OK -

Více

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168

ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168 ČÁST I DÍL 4 - HLAVA 5 PŘEDPIS L 8168 HLAVA 5 ÚSEK KONEČNÉHO PŘIBLÍŽENÍ 5.1 VŠEOBECNĚ 5.1.1 Účel Toto je úsek, kde se provádí vyrovnání do směru a klesání na přistání. Konečné přiblížení může být provedeno

Více

L-200 MORAVA NORMÁLNÍ ÚKONY

L-200 MORAVA NORMÁLNÍ ÚKONY L-200 MORAVA NORMÁLNÍ ÚKONY 1. Při vstupu do kabiny před spuštěním motorů Hlavní ovládání podvozku - neutrál, zajištěno nouzové vysunutí podvozku neutrál parkovací brzda zabržděno, zajištěno seřídit sedadlo

Více

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY SLUŽBA ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU LETOVÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA L 11 Uveřejněno

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99. Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 020/06/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letounu typu Piper

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Propozice Plachtařský pohár Vysočiny 2013

Propozice Plachtařský pohár Vysočiny 2013 Propozice Plachtařský pohár Vysočiny 2013 Soutěž pořádá aeroklub Praha-Letňany ve spolupráci s aeroklubem Havlíčkův Brod v termínu 20.7.-28.7.2013 na letišti Havlíčkův Brod pro kluzáky ve třídách klub

Více

LETECKÝ PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2

LETECKÝ PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ L 2 Uveřejněno pod číslem jednacím: 153/2014-220. KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS PRAVIDLA LÉTÁNÍ

Více

Doplňující informace ÚCL. návrhu Doplňku X leteckého předpisu L 2

Doplňující informace ÚCL. návrhu Doplňku X leteckého předpisu L 2 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ SEKCE LETOVÝCH STANDARDŮ Odbor standardizace a leteckých předpisů Doplňující informace ÚCL k návrhu Doplňku X leteckého předpisu L 2 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ, SEKCE LETOVÝCH

Více

AD 4-LKLT-1 9 JAN 14 LETŇANY

AD 4-LKLT-1 9 JAN 14 LETŇANY AIP Veřejné vnitrostátní letiště Public domestic aerodrome Neveřejné mezinárodní letiště. Private international aerodrome. AD 4-LKLT-1 LKLT - 1 Umístění/Location 7 km NE Praha - centrum 2 Provozní použitelnost/operational

Více

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 44 /05/ZZ Výtisk č. 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin letecké nehody letadla BE 35 Beechcraft

Více

LETIŠTĚ MLADÁ BOLESLAV

LETIŠTĚ MLADÁ BOLESLAV LETIŠTĚ MLADÁ BOLESLAV VEŘEJNÉ VNITROSTÁTNÍ LETIŠTĚ Č.j Datum: Date: Schválil:... Zdeněk Ježek Předseda Aeroklubu Mladá Boleslav LR Strana 1 (celkem 20) Rozdělovník Č.výtisku umístění 1 AK Ml. Boleslav

Více

1. FRAZEOLOGIE POUŽÍVANÁ NA ŘÍZENÉM LETIŠTI NEBO V JEHO BLÍZKOSTI (Phraseologies for use on and in the vicinity of the controlled aerodrome)

1. FRAZEOLOGIE POUŽÍVANÁ NA ŘÍZENÉM LETIŠTI NEBO V JEHO BLÍZKOSTI (Phraseologies for use on and in the vicinity of the controlled aerodrome) II. FRAZEOLOGIE (Phraseologies) - fráze s označením jsou doplňujícím výrazem - fráze uvedené mezi lomítky jsou alternativou - výrazy v závorkách jsou specifikacemi - fráze podbarvené šedě jsou převzaty

Více

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY SLUŽBA ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU LETOVÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA L 11 Uveřejněno

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Principy GPS mapování

Principy GPS mapování Principy GPS mapování Irena Smolová GPS GPS = globální družicový navigační systém určení polohy kdekoliv na zemském povrchu, bez ohledu na počasí a na dobu, kdy se provádí měření Vývoj systému GPS původně

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA zařízení pro automatickou evidenci letů UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA -1- Obsah Popis zařízení...3 Technická specifikace...3 První zapnutí a nastavení...4 Nabíjení a napajení...4 Základní popis obrazovek...5 Titulní

Více

Otázky včetně správných odpovědí

Otázky včetně správných odpovědí Otázky včetně správných odpovědí Čj. 36 065/2009-613 pro písemné testy a osnovy ústních zkoušek pro jednotlivé druhy průkazů odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení Otázky a správné

Více

AIP ENR 1.2 1 CZECH REPUBLIC

AIP ENR 1.2 1 CZECH REPUBLIC AIP ENR 1.2 1 19 JUL 07 ENR 1.2 PRAVIDLA PRO LETY ZA VIDITELNOSTI ENR 1.2 VISUAL FLIGHT RULES 1.2.1 PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ VFR LETŮ 1.2.1.1 S výjimkou zvláštních letů VFR se lety VFR musí provádět tak, aby

Více

A. Otázky a správné odpovědi pro písemné testy podle druhů průkazů odborné způsobilosti:

A. Otázky a správné odpovědi pro písemné testy podle druhů průkazů odborné způsobilosti: Čj. ČTÚ-111 942/2011-613 Otázky včetně správných odpovědí pro písemné testy pro jednotlivé druhy průkazů odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení Otázky a správné odpovědi jsou zpracovány

Více

A. Otázky a správné odpovědi pro písemné testy podle druhů průkazů odborné způsobilosti:

A. Otázky a správné odpovědi pro písemné testy podle druhů průkazů odborné způsobilosti: Čj. ČTÚ-3 717/2015-613 Otázky včetně správných odpovědí pro písemné testy pro jednotlivé druhy průkazů odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení Otázky a správné odpovědi jsou zpracovány

Více

Úloha D - Signál a šum v RFID

Úloha D - Signál a šum v RFID 1. Zadání: Úloha D - Signál a šum v RFID Změřte úrovně užitečného signálu a šumu v přenosovém řetězci systému RFID v závislosti na čtecí vzdálenosti. Zjistěte maximální čtecí vzdálenost daného RFID transpondéru.

Více

HLAVA 4 PŘEDPIS L 6/I

HLAVA 4 PŘEDPIS L 6/I HLAVA 4 PŘEDPIS L 6/I HLAVA 4 - LETOVÝ PROVOZ 4.1 Činnost provozních zařízení a služeb 4.1.1 Provozovatel nesmí povolit zahájení letu, dokud přiměřenými prostředky nebylo zjištěno, že pozemní, a popř.

Více

Letadlo Letecká dopravní cesta Letiště Mezinárodní veřejná Ostatní Všeobecné letectví letecké práce, letecké innosti pro pot eby státu, letecké

Letadlo Letecká dopravní cesta Letiště Mezinárodní veřejná Ostatní Všeobecné letectví letecké práce, letecké innosti pro pot eby státu, letecké Letadlo (podle Zákona o civilním letectví) se letadlem rozumí zařízení schopné vyvozovat síly nesoucí jej v atmosféře z reakcí vzduchu, které nejsou reakcemi vůči zemskému povrchu. Pro účely tohoto zákona

Více

Monitoring tlaku pneumatik (Tire pressure monitoring system)

Monitoring tlaku pneumatik (Tire pressure monitoring system) Monitoring tlaku pneumatik (Tire pressure monitoring system) Systém monitoring tlaku v pneumatikách používá tlakový sensor pro detekci tlaku v pneumatice. Tento systém se skládá ze snímače tlaku s vysílačem

Více

13. květen 2015 Úřad pro civilní letectví - konference Copernicus. oddělení bezpilotních systémů

13. květen 2015 Úřad pro civilní letectví - konference Copernicus. oddělení bezpilotních systémů oddělení bezpilotních systémů Legislativa Terminologie, definice, klasifikace Provozní omezení, jak (ne)létat Evidence a povolení procesní schéma Odpovědnost a pojištění Prosazování pravidel Národní a

Více

Otázky včetně správných odpovědí

Otázky včetně správných odpovědí Otázky včetně správných odpovědí Čj. 64 007/2008-613 pro písemné testy a osnovy ústních zkoušek pro jednotlivé druhy průkazů odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení Otázky a správné

Více

Místní propozice. letiště Mladá Boleslav 8. - 18.7.2009. GP 2009 Mladá Boleslav, 10.7.-18.7.2009. Soutěž pořádá AK Mladá Boleslav

Místní propozice. letiště Mladá Boleslav 8. - 18.7.2009. GP 2009 Mladá Boleslav, 10.7.-18.7.2009. Soutěž pořádá AK Mladá Boleslav letiště Mladá Boleslav 8. - 18.7.2009 Místní propozice Soutěž pořádá AK Mladá Boleslav Gradient & Club Grand Prix 2009 místní propozice 1/14 1. Místní propozice 1.1 Závazná ustanovení Soutěž je pořádána

Více

Provozní řád veřejné plochy SLZ Milovice

Provozní řád veřejné plochy SLZ Milovice Výtisk číslo: 3 1 Provozní řád veřejné plochy SLZ Milovice Schváleno: V Praze dne:...2012 Podpis provozovatele: Schváleno LAA-ČR V Praze dne 2012 Podpis a razítko 1 O b s a h : 2 Záznam o změnách Seznam

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů Citace pův. předpisu:

Více

Kodex leteckého modeláře

Kodex leteckého modeláře Kodex leteckého modeláře Svazu modelářů České republiky (dále jen SMČR ), s vědomím, že k jeho základním povinnostem patří vést své členy při modelářské činnosti k předcházení škodám na zdraví, majetku

Více

LETECKÉ PŘEDPISY. První přednáška 16. 1. 2010

LETECKÉ PŘEDPISY. První přednáška 16. 1. 2010 LETECKÉ PŘEDPISY První přednáška 16. 1. 2010 ICAO úmluva Úmluva o mezinárodním civilním letectví tzv. Chicagská úmluva, ICAO úmluva. Podepsána 7. 12. 1944 v Chicagu. První úmluva o spolupráci, bezpečnosti

Více

L E T I Š T N Í Ř Á D

L E T I Š T N Í Ř Á D Výtisk č. 1 L E T I Š T N Í Ř Á D LETIŠTĚ LIBEREC. Bc. Martina Rosenbergová Primátor města Liberce. Ing. Lukáš Kolín vedoucí oddělení letišť 2 Z m ě n o v ý l i s t Změna S c h v á l i l Číslo Strana Vedoucí

Více

Podmínky pro pořádání leteckých veřejných vystoupení a leteckých soutěží

Podmínky pro pořádání leteckých veřejných vystoupení a leteckých soutěží Úřad pro civilní letectví, Sekce letová a provozní Podmínky pro pořádání leteckých veřejných vystoupení a leteckých soutěží Obsahově vychází z JAA AGM Section One: General Part 3: TGL Schválil Ing. Petr

Více

Zajištění bezpečnosti leteckého provozu na letištích a v místech okolo letiště, kde letadla vzlétají nebo přistávají.

Zajištění bezpečnosti leteckého provozu na letištích a v místech okolo letiště, kde letadla vzlétají nebo přistávají. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.7.101 OCHRANNÁ

Více

Alarm proti ztrátě- návod na použití

Alarm proti ztrátě- návod na použití Alarm proti ztrátě- návod na použití Hlídání mobilního telefonu Hlídání domácích mazlíčků Hlídání dětí Volná regulace a kontrola ve vzdálenosti 0-25 metrů (tato vzdálenost je aktuální, pokud mezi přijímačem

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne... 2014,

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne... 2014, I. Návrh VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu. letounu B737-800, OK-TVA. Hurghada Airport, Egypt. dne 21.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin vážného incidentu. letounu B737-800, OK-TVA. Hurghada Airport, Egypt. dne 21. ÚSTAV PRO ODBORNĚ TECHNICKÉ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD Beranových 130 199 01 PRAHA 99 Č.j.: 154/03/ZZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o odborném zjišťování příčin vážného incidentu letounu B737-800, OK-TVA Hurghada

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR PŘEDPIS O CIVILNÍ LETECKÉ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBĚ SVAZEK II - SPOJOVACÍ POSTUPY L 10/II

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR PŘEDPIS O CIVILNÍ LETECKÉ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBĚ SVAZEK II - SPOJOVACÍ POSTUPY L 10/II MINISTERSTVO DOPRAVY ČR PŘEDPIS O CIVILNÍ LETECKÉ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBĚ SVAZEK II - SPOJOVACÍ POSTUPY L 10/II Opatření Ministerstva dopravy č.j. 1285/2003-220-SP/1 ze dne 5.12.2003 KONTROLNÍ SEZNAM STRAN

Více

PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK IR(A)

PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK IR(A) Příručky pro výcvik pilotů letounů v souladu s JAA JAR FCL1 PŘÍRUČKA PRO VÝCVIK IR(A) modulový Vydáno: 1. prosinec 2002 Poslední aktualizace : R5 8. duben 2008 Schválil: ÚCL č.j. : 16.612/02-311 Rozdělovník:

Více

Směrnice pro pořádání leteckých akcí

Směrnice pro pořádání leteckých akcí Příloha k MP Ř PČR LS č. 2/2003 Policie ČR Letecká služba Letový dokument 3 Směrnice pro pořádání leteckých akcí (leteckých dnů, propagačních leteckých akcí, leteckých ukázek a předvedení) s vrtulníky

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELMONTEX a.s.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELMONTEX a.s. Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELMONTEX a.s. Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1.1 Společnost ELMONTEX a.s. je vykonavatel a sprostředkovatel leteckých zážitků (vyhlídkových a zážitkových letů), poskytuje

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Sp. zn.: 11/730/0026/LKHN/03/14 Č. j.: 6625-13-701 V Praze dne: 7. 3. 2014 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

RADIOPROVOZ PRO JSDH PRAHA

RADIOPROVOZ PRO JSDH PRAHA RADIOPROVOZ PRO JSDH PRAHA Praha 2009 David Horák 1. Telekomunikace 1.1 Základní pojmy 1.2 Volací znaky 1.3 Analogová rádiová síť 2. Radioprovoz 3. Důležité dokumenty 1. Telekomunikace Telekomunikace je

Více

Úloha B Měření parametrů GSM

Úloha B Měření parametrů GSM Úloha B Měření parametrů GSM 1. Zadání: Změřte GSM parametry a funkčnost svého mobilního telefonu pomocí daného testeru v operačním módu AUTOTEST v operačním módu FAULT FIND 2. Vypracování: Měřený přístroj:

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne... C Návrh NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /... ze dne [ ], kterým se mění nařízení Komise (EU) č. xxxx/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Znění ze dne 15.03.2011 Změnový list, str.: 1 ZL 1 Pravidla provozu sportovních létajících zařízení: PK, ZK ZL 1

Znění ze dne 15.03.2011 Změnový list, str.: 1 ZL 1 Pravidla provozu sportovních létajících zařízení: PK, ZK ZL 1 Znění ze dne 15.03.2011 Změnový list, str.: 1 ZL 1 Pravidla provozu sportovních létajících zařízení Padákové kluzáky, závěsné kluzáky Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR Ke Kablu 289,

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.1

Android Elizabeth. Verze: 1.1 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.1 Naposledy upraveno: 15. února 2013 Aleš Razým Historie verzí Verze Datum Popis 1.0 7.1.2013 Původní verze pro OS Android

Více

Plachtařské mistrovství regionů ČR 2014

Plachtařské mistrovství regionů ČR 2014 Místní propozice pro otevřené Plachtařské mistrovství regionů ČR 2014 Soutěž pořádá ve spolupráci s Aeroklubem České republiky, o.s. z pověření Odborné sportovní komise AeČR pro bezmotorové létání (Plachtařské

Více

HPS-120. Manuál nastavení bezdrátového modemu

HPS-120. Manuál nastavení bezdrátového modemu HPS-120 Manuál nastavení bezdrátového modemu 2013 Bezdrátový modem HPS-120 umožňuje propojit dva koncové přístroje se sériovým portem RS-232 bez použití metalické cesty. Lze propojit: vyhodnocovací jednotka-tiskárna,

Více

Místní propozice. 5. Jarní pohár Jeseníků 2009. pro. Soutěž pořádá ve dnech 1.5. 9.5.2009 Aeroklub Šumperk na letišti Šumperk

Místní propozice. 5. Jarní pohár Jeseníků 2009. pro. Soutěž pořádá ve dnech 1.5. 9.5.2009 Aeroklub Šumperk na letišti Šumperk Místní propozice pro 5. Jarní pohár Jeseníků 2009 Soutěž pořádá ve dnech 1.5. 9.5.2009 Aeroklub Šumperk na letišti Šumperk 1. Místní propozice 1.1. Závazná ustanovení Soutěž je pořádána v souladu se Sportovním

Více

generální licenci č. GL-30/R/2000

generální licenci č. GL-30/R/2000 Český telekomunikační úřad Se sídlem Klimentská 27, Praha 1 Praha 21. listopadu 2000 Č.j. 502500/2000-613 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy vydává podle 95

Více

Problematika zavedení IFR provozu na malá letiště v ČR

Problematika zavedení IFR provozu na malá letiště v ČR VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ LETECKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AEROSPACE ENGINEERING Problematika zavedení IFR provozu

Více

Vítejte u prezentace pilotních výcviků poskytovaných leteckou společností

Vítejte u prezentace pilotních výcviků poskytovaných leteckou společností Vítejte u prezentace pilotních výcviků poskytovaných leteckou společností letiště Benešov u Prahy Nesvačily 0193 257 51 Bystřice u Benešova - výcvik VFR pobočka Brno - Tuřany pro výcviky IR(A) Telefony

Více

LETECKÝ PŘEDPIS METEOROLOGIE

LETECKÝ PŘEDPIS METEOROLOGIE MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS METEOROLOGIE L3 Uveřejněno pod číslem jednacím: 584/2008-220-SP/4 KONTROLNÍ SEZNAM PLATNÝCH STRAN PŘEDPIS METEOROLOGIE

Více

VÝVOJ ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ LETOVÉHO PROVOZU

VÝVOJ ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ LETOVÉHO PROVOZU VÝVOJ ŘÍZENÍ A ZABEZPEČENÍ LETOVÉHO PROVOZU VZDUCH NAŠE MOŘE T. G. MASARYK VZDUŠNÝ PROSTOR JE DŮLEŽITÝM ZDROJEM NÁRODNÍHO BOHATSTVÍ J. F. KENNEDY VYUŽÍVÁNÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU růst vytížení Délka sítě leteckých

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ LETECKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AEROSPACE ENGINEERING VYUŽITÍ SSR MÓDU S PRO ŘÍZENÍ

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letiště Ruzyně 160 08 PRAHA 6 Sp. zn.: 14/730/0004/HEUH/02/14 Č. j.: 5097-14-701 V Praze dne 6. 8. 2014 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Úřad pro civilní letectví jako

Více

Soutěž pořádá ve spolupráci s Aeroklubem České republiky z pověření Plachtařské komise AeČR ve dnech 25.7. - 7.8.2004

Soutěž pořádá ve spolupráci s Aeroklubem České republiky z pověření Plachtařské komise AeČR ve dnech 25.7. - 7.8.2004 Místní propozice prro OTEVŘENÉ PLACHTAŘSKÉ MISTROVSTVÍ REGIONŮ ČR Soutěž pořádá ve spolupráci s Aeroklubem České republiky z pověření Plachtařské komise AeČR ve dnech 25.7. - 7.8.2004 Aeroklub České Budějovice

Více

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Obsah Obsah...1 1. Úvod...2 Balení...2 Požadavky na systém...2 Vlastnosti...3 Popis...3 Klávesy...4 Konektory...4 2. Hardwarová instalace...5 3.

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY

AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY AEROKLUB ČESKÉ REPUBLIKY P - 1 S M Ě R N I C E PRO LÉTÁNÍ V AEROKLUBECH Schválil letový ředitel AeČR pod č. j.: 11/2000 dne: 21. 03. 2000 Platí od : 01. 05.2007 1 ZÁMĚRNĚ NEPOUŽITO 2 OBSAH Změny a doplňky

Více

Pozorování dalekohledy. Umožňují pozorovat vzdálenější a méně jasné objekty (až stonásobně více než pouhým okem). Dají se použít jakékoli dalekohledy

Pozorování dalekohledy. Umožňují pozorovat vzdálenější a méně jasné objekty (až stonásobně více než pouhým okem). Dají se použít jakékoli dalekohledy Vesmírná komunikace Pozorování Za nejběžnější vesmírnou komunikaci lze označit pozorování vesmíru pouhým okem (možno vidět okolo 7000 objektů- hvězdy, planety ).Je to i nejstarší a nejběžnější prostředek.

Více