Komunikační vybavení. Pásma pro leteckou radiokomunikaci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunikační vybavení. Pásma pro leteckou radiokomunikaci"

Transkript

1 Komunikační vybavení Pásma pro leteckou radiokomunikaci V civilním letectví se využívá frekvenčních pásem velmi krátkých vln a krátkých vln. Ve vojenském letectví se využívá také pásmo velmi krátkých vln. Dále se však budeme zabývat pouze pásmy VKV a KV. Velmi krátké vlny (VKV) Pásmo velmi krátkých vln (VKV) se využívá pro komunikaci na kratší vzdálenosti tedy jako hlavní pásmo pro komunikaci při letech nad pevninou. VKV signál se šíří pouze na přímou optickou dohlednost tak zvanou přímou vlnou. Při letech v malých výškách může vlivem například kopcovitého terénu, které narušuje optickou dohlednost, ke zhoršení dosahu VKV vysílání. Proto v případě horšího příjmu od pozemní stanice může být vhodným řešením k obnovení spojení zvýšit výšku letu. Dosah vysílače v pásmu VKV tedy závisí na jeho výkonu a na výšce letounu nad terénem a činí nejvýše 200 km. Pro leteckou radiokomunikaci se využívá frekvenční rozsah VKV pásma od 118,000 MHz do 136,975 MHz. Běžná kanálová separace v pásmu VKV je 25 KHz. Jednotlivé frekvence jsou tedy od sebe odděleny po 25 KHz. Pokud je první použitelná frekvence pro leteckou radiokomunikaci 118,000 Mhz, další použitelná frekvence je 118,025 MHz, 118,050 MHz a tak dále. Jelikož dochází k nárůstu leteckého provozu a počtu potřebných stanovišť s vlastní frekvencí, nebylo by v budoucnu bez zvýšení počtu využitelných frekvencí zajistit volné frekvence tak aby se jednotlivé stanice nerušili. Menší neřízená letiště mají přidělovány stejné frekvence, a proto letoun letící nad jedním letištěm přijímá i komunikaci z jiného vzdálenějšího letiště na stejné frekvenci. Z těchto důvodu se zavádí kanálová separace 8,33 KHz což ve výsledku trojnásobí počet využitelných frekvencí. Využitelné frekvence s kanálovou separací 8,33 KHz tedy jsou 118,000 MHz, dále pak 118,008 MHz, 118,015 MHz, 118,025 MHz a tak dále. Využití kanálové separace 8,33 KHz však vyžaduje nové vybavení a proto k jejímu povinnému zavádění dochází postupně. Dnes je kanálová separace 8,33 KHz vyžadována v evropském vzdušném prostoru při letech nad letovou hladinou 195. Krátké vlny (KV) Pásmo krátkých vln (KV) se využívá pro komunikaci na delší vzdálenosti. V pásmu krátkých vln dosahuje přízemní vlna pouze vzdálenosti asi třiceti kilometrů naproti tomu prostorová vlna víckrát odražená neztrácí na své intenzitě a je vhodná především pro příjem vzdálených stanic. V prostoru za dosahem přízemní vlny, ale ještě před dopadem odražené prostorové vlny, vzniká tzv. pásmo přeslechu, kde nelze přijímat krátkovlnné vysílání. Krátké vlny jsou při respektování stavu ionosféry tedy vhodné pro dálková spojení například pro zajištění spojení mezi letounem a stanovištěm letových provozních služeb při zaoceánských letech. Na rozdíl od VKV jsou krátké vlny náchylnější k rušení a je nutné mít speciální KV radiostanici.

2 Letecká radiostanice VKV Přestože existuje nespočet modelů VKV leteckých radiostanic, jejich funkce a obsluha jsou velmi podobné. Níže je uveden příklad obsluhy VKV radiostanice s kanálovou separací 25 KHz. Pravá strana radiostanice se využívá pro radionavigaci a dále se jí nebudeme zabývat Frekvence v používání. Radiostanice přijímá a vysílá na této frekvenci. Frekvence je zobrazena pouze s prvními dvěma číslicemi za desetinnou čárkou. 2. Frekvence v pohotovosti. Tato frekvence není využívána pro vysílání nebo přijímání, ale je laděna a připravena k přepnutí do používání. 3. Kombinovaný vypínač radiostanice, ovladač hlasitosti a vypínač squelch. Otočením vypínače naplno do levé polohy se radiostanice vypne. Jinak se otáčením vypínače reguluje hlasitost příjmu rádia. Vytažením vypínače se vypne squelch (více o funkci squelch níže). 4. Přepínač frekvence v používání a frekvence v pohotovosti. Zmačknutím tohoto vypínač se vymění frekvence v pohotovosti (kterou je možno ladit) za frekvence v používání. 5. Ovladač ladění frekvence v pohotovosti. Tímto ovladačem je měněna frekvence v pohotovosti. Vnějším kolečkem jsou laděna megahertze tedy část frekvence před desetinnou čárkou (136,97 tučně označená část značí megahertze). Vnitřním kolečkem je laděna první pozice za desetinou čárkou (136,975). Naladění druhé pozice za desetinou čárkou je možně otočením vnitřního kolečka po jeho vytažení.

3 Squelch Squelch je termín, který se používá pro filtr, který odlišuje šum od vysílání. Letecká radiostanice přijímá neustálý šum. Tento šum by ve sluchátkách působil velmi rušivě. Proto je součástí letecké radiostanice filtr, který propustí pouze signál o určité intenzitě. Jelikož vysílání letecké radiostanice je silnější než šum, filtr propustí pouze toto vysílání a pilot není během letu rušen šumem. Vysílání Šum v pozadí V některých případech je však nutné filtr squelch odstranit. Například pokud je stanice, která vysílá k letounu ve velké vzdálenosti. V takovém případě je signál velmi slabý a není propuštěn filtrem. Pilot pak slyší přerušované nebo žádné vysílání. Vypnutím squelch tak může být v některých případech možné obnovit příjem za cenu přijímání rušivého šumu. Některé radiostanice mají nastavitelnou úroveň filtru squelch. Pilot musí nastavit citlivost tak, aby přijímal vysílání na dané frekvenci a zároveň neslyšel šum mezi vysíláními. Krátkodobým vypnutím filtru squelch může pilot ověřit funkci přijímače před letem. Pokud uslyší šum je přijímač radiostanice funkční.

4 Přehledové radary RADAR (Radio Detecting and Ranging) je elektronický přístroj určený k identifikaci, zaměření a určení vzdálenosti objektů. Dnes se využívají dvě technologie pro určení polohy a identifikaci letounu: Primární přehledový radar Sekundární přehledový radar Primární přehledový radar Primární radar je klasický aktivní radar, kdy radarový vysílač vysílá mikrovlnnou energii ve formě impulzů nebo stálé vlny a v čase mimo vysílání přijímá odrazy od letadel, jež se nacházejí ve směru kam je energie vyslána. Určení polohy letounu vzhledem k radarové stanici je dáno natočení radarové antény při návratu radarového odrazu a doby, za kterou se vyslaná elektromagnetická vlna vrátí. Jelikož je rychlost světa neměnná konstanta je vzdálenost letadla od radarové antény dána násobkem polovinou doby, za kterou se odraz vrátí (jelikož elektromagnetická vlna překoná vzdálenost k letadlu a zpět k anténě radaru dvakrát). Letadlo, jehož poloha je získána radarem je zobrazena pouze jako tečka na radarové obrazovce. Řídící letového provozu tedy zná jen přibližnou polohu a vzdálenost od antény radaru. Pokud je na obrazovce více letadel může být jejich identifikace obtížná a chybí informace o výšce. Sekundární přehledový radar Sekundární radar je aktivní radar, který potřebuje ke své činnosti další zařízení na palubě letadla, tzv. odpovídač. Na zemi je umístěno zařízení, které se nazývá dotazovač a dále je na zemi umístěn přijímač sekundárního radaru. Dotazovač se v pravidelných intervalech dotazuje a každý dotázaný odpovídač odpovídá svým kódem, který má přidělený pro daný let od řízení letového provozu a nastavený pilotem do odpovídače. Sekundární radar tedy dokáže identifikovat jednotlivá letadla. Při provozu v módu C nebo S je odpovídač propojen ještě s kodérem výšky (enkodérem), takže do odpovědi je vložena i výška letu letadla. Řídící letového provozu má tak mnohem více informací a přehled o situaci.

5 Módy odpovídače SSR Odpovídač SSR vysílá odpovědi v několika módech: Mód A: Je základním módem a vysílá v odpovědi kód nastavený pilotem Mód C: Vysílá současně mód A doplněný o barometrickou výšku Mod S: Vysílám mód A+C doplněný o letadlovou adresu, která je neměnná a přiděluje ji ÚCL při registraci letadla Odpovídač SSR Odpovídač SSR je palubním vybavením, které odpovídá na dotazy pozemního dotazovače. Opět existuje velké množství modelů a variant, ale jejich základní funkce a ovládání jsou velmi podobné Tlačítko ident. Po stisknutí vyšle signál ident a letoun bude na obrazovce přijímače SSR zvýrazněn. 2. Přepínač režimů funkce SSR: OFF - Vypnuto STBY Pohotovost: Odpovídač nevysílá žádné odpovědi ON Zapnuta: Odpovídač vysílá pouze mód A a S. Tedy pouze nastavený kód. ALT Odpovídač vysílá mód A, C a S (pokud je odpovídač schopen vysílat mód S). Tedy kód, barometrickou výšku a identifikaci letadla. 3. Nastavený kód módu A. 4. Ovládání dalších funkcí odpovídače, specifických podle daného modelu. 5. Přepne kód módu A na základní kód pro neřízený let VFR. V Evropě Klávesnice pro nastavování kódu módu A. Odpovídač sekundárního radaru začíná být povinným vybavením. V ČR je dnes požadováno, aby každý let nad letovou hladinou 60 a všechny lety v CTR/TMA Ruzyně byly vybaveny odpovídačem

6 sekundárního radaru s módem A a C. Všechny lety nad letovou hladinu 95 a lety v CTR/TMA Ruzyně musí být vybaveny odpovídačem s módem S. Mód S / EHS Pro určené kategorie letadel v určených vzdušných prostorech je předepsáno vybavení odpovídačem v módu S / EHS (Enhanced Surveillance - zdokonalený přehled). V tomto rozšířeném módu jsou z letadla po dotazu sekundárního radaru automaticky předávány do pozemního zařízení další údaje: magnetický (kompasový) kurz letu, indikovaná rychlost letu, svislá rychlost (klesání/stoupání), úhel příčného náklonu, rychlost změny traťového úhlu (otáčení do zatáčky), skutečný traťový úhel (proti zemi), traťová rychlost, zvolená výška letu (na voliči autopilota nebo výstražné soustavy dodržování letové hladiny). Tyto údaje umožňují pak další zpracování v pozemních soustavách ŘLP např. pro výstrahu před možnými kolizemi letadel.

7 SPOJOVACÍ POSTUPY Vysílání musí být stručné a vedeno normálním hovorovým tónem; přitom se musí v plné míře využívat stanovené frazeologie, kdekoli je tato předepsána v příslušných dokumentech a postupech ICAO. Způsob hovoru musí zaručovat nejvyšší stupeň srozumitelnosti každého vysílání. Ke splnění tohoto požadavku musí posádky letadla a pozemní personál: a) vyslovovat každé slovo jasně a srozumitelně; b) udržovat stejnou rychlost hovoru, nepřekračující 100 slov za minutu. Je- li zpráva vysílána letadlu a je nutné provést záznam jejího obsahu, musí se přizpůsobením hovoru umožnit provedení písemného záznamu. Krátká přestávka před a po číslicích usnadňuje jejich srozumitelnost; c) zachovávat stejnou výši hlasu ve všech fázích hovoru; d) být seznámeni s provozní technikou mikrofonu ve vztahu k udržování konstantní vzdálenosti od mikrofonu, není- li používán modulátor s konstantní úrovní; e) přerušit hovor po dobu, kdy je nutné odvrátit hlavu od mikrofonu. Pozn.: Vysílání dlouhých zpráv se občas na okamžik přeruší, aby si vysílající operátor mohl ověřit, že používaný kmitočet je čistý a aby, je-li to potřebné, bylo přijímajícímu operátorovi umožněno žádat opakování částí, které nepřijal.

8 Fonetická hláskovací abeceda Tato hláskovací abeceda musí být použita vždy, když je nutné označit písmena, s výjimkou určité skupiny písmen, které jsou používány denně a nemohou být zaměnitelné, např. ILS, QNH, ETA atd. Písmeno Anglicky Česky A ALPHA ADAM B BRAVO BOŽENA C CHARLIE CYRIL D DELTA DAVID E ECHO EMIL F FOXTROT FRANTIŠEK G GOLF GUSTAV H HOTEL HELENA I INDIA IVAN J JULIETT JOSEF K KILO KAREL L LIMA LUDVÍK M MIKE MARIE N NOVEMBER NORBERT O OSCAR OTO P PAPA PETR Q QUEBEC KVÍDO R ROMEO RUDOLF S SIERRA SVATOPLUK T TANGO TOMÁŠ U UNIFORM URBAN V VICTOR VÁCLAV W WHISKEY DVOJITÉ W X X- RAY XAVER Y YANKEE YPSILON Z ZULU ZUZANA Vysílání číslic Číslo Česky Anglicky Výslovnost anglicky 1 JEDNA ONE WUN 2 DVA TWO TOO 3 TŘI THREE TREE 4 ČTYRY FOUR FOW- er 5 PĚT FIVE FIFE 6 ŠEST SIX SIX 7 SEDUM SEVEN SEV- en 8 OSUM EIGHT AIT 9 DEVĚT NINE NIN- er 0 NULA ZERO ZE- RO Desetinná čárka ČÁRA DECIMAL DAY- SEE- MAL 100 STO HUNDRED HUN- dred 1000 TISÍC THOUSAND TOU- SAND

9 Vzor použití číslic PŘÍKLADY UŽITÍ Volací znak letadlové stanice OK- IUU- 12 VOLÁ SE Oskar kilo india uniform uniform jedna dva (Oto karel ivan urban urban jedna dva) Letové Hladiny (vždy se vyslovují všechny tři číslice) FL060 Letová hladina nula šest nula FL 180 FL 200 Kurz (vždy se vyslovují všechny tři číslice) 100 stupňů 080 stupňů Směr a rychlost větru 200 stupňů 70 uzlů 160 stupňů 18 uzlů náraz 30 Kódy odpovídače Dráha v používání Nastavení výškoměru 1000hPa 1010hPa 0999hPa Letová hladina jedna osum nula Letová hladina dva nula nula Kurz jedna nula nula Kurz nula osum nula Vítr dva nula nula stupňů sedum nula uzlů Vítr jedna šest nula stupňů jedna osum uzlů náraz tři nula Kód odpovídače DVA ČTYRY NULA NULA Kód odpovídače ČTYRY DVA NULA TŘI Dráha dva sedum Dráha tři nula QNH jedna nula nula nula hektopascalů QNH jedna nula jedna nula hektopascalů QNH nula devět devět devět hektopascalů

10 Používání slov sto a tisíc Všechna čísla související s nadmořskou výškou (altitude), výškou oblačnosti, dohledností a dráhovou dohledností (RVR), ve kterých se vyskytují celé stovky a celé tisíce, se vysílají odděleným vyslovováním každé číslice počtu stovek a tisíců, za kterým následuje slovo STO nebo TISÍC. Kombinace tisíců a celých stovek se vysílají odděleným vyslovováním každé číslice počtu tisíců, za kterým následuje slovo TISÍC následovaným počtem stovek, za kterým následuje slovo STO. Nadmořská výška 800 Příklad Osum set Vysílá se 3400 Tři tisíce čtyry sta Výška oblačnosti 2200 Jeden dva tisíce Dva tisíce dva sta 4300 Dohlednost Dráhová dohlednost Čtyry tisíce tři sta Dohlednost jeden tisíc Dohlednost sedum set Dráhová dohlednost šest set Dráhová dohlednost jeden tisíc sedum set 100, ,9 Čísla obsahující desetinnou čárku se vysílají vyslovováním každé číslice odděleně a desetiny se oddělí slovem ČÁRKA. Číslo Vysílá se Jedna nula nula čára tři Tři osum jedna čtyry tři čára devět 9:20 16:43 Čas se běžně vyjadřuje jen minutami každé hodiny. Každá číslice se vyslovuje odděleně. Je-li však nebezpečí vzniku omylu, vyjádří se čas hodinami i minutami. Čas Vysílá se Dva nula NEBO nula devět dva nula Čtyry tři NEBO jedna šest čtyry tři

11 Volací znaky letadel Úplné volací znaky V radiotelefonii se musí k označení letadla použít některého z těchto typů volacích znaků: Typ a) skupina písmen a/nebo číslic, odpovídající poznávací značce letadla (například OK- VIK: Oskar kilo viktor india kilo) Poznámka 1: Označení výrobce letadla nebo označení typu letadla může být použito jako radiotelefonní prefix volacího znaku typu a). Další možnosti jsou: Typ b) radiotelefonní označení provozovatele letadla, za kterým následují poslední čtyři znaky poznávací značky letadla Pozn 2 (například British Airways (volací znak speedbird) letoun G- BGAE, volací znak Speedbird Bravo Gold Echo Alpha) Typ c) radiotelefonní označení provozovatele letadla, za kterým následuje označení letu (Například let British Airway s volacím znakem 3KP = Speedbird tree kilo papa) Poznámka 2: Radiotelefonní zkratky leteckých provozovatelů, uvedené v bodech b) a c), jsou obsaženy v publikaci ICAO Designator for aircraft Operating Agencies, Aeronautical Authorities and Services, Doc Těmito volacími znaky se dále nebudeme zabývat. Zkrácené volací znaky Radiotelefonní volací znaky letadel mohou být, s výjimkou Typu c), zkráceny pouze pokud tak letadlo je zavoláno řídícím letového provozu jako první za předpokladu, že nemůže dojít k záměně s jiným letounem s podobným volacím znakem. Zkrácené volací znaky musí mít některou z těchto forem: Typ a) prvé písmeno nebo číslice a nejméně poslední dvě písmena nebo číslice volacího znaku; Poznámka 1: Označení výrobce letadla nebo označení typu letadla může být použito místo prvého písmene a/nebo číslice volacího znaku Typu a). Nezkrácený volací znak Zkrácený volací znak Typ a) OKVIK OIK nebo OVIK Cirrus OKVIK Cirrus IK nebo Cirrus VIK

12 Volací znaky pozemní stanovišť Volací znak pozemního stanoviště se skládá z místního názvu a přípony označující typ stanoviště (viz. tabulka). Například Ruzyně Věž nebo Praha Info. IDENTIFIKACE STANOVIŠŤ Stanoviště/ pracoviště/ Volací znak služby česky Volací znak služby anglicky služba Oblastní středisko řízení CONTROL Přibližovací stanoviště řízení APROACH Přibližovací radarové stanoviště PŘÍLET ARRIVAL řízení příletů Přibližovací radarové stanoviště ODLET DEPARTURE řízení odletů Letištní řídící věž (stanoviště VĚŽ TOWER letištního řízení) Řízení pohybu na zemi GROUND Radar (všeobecně) RADAR RADAR Přesný přibližovací radar PŘESNÝ PRECISION Zaměřovací stanice ZAMĚROVAČ HOMER Stanoviště letové informační INFORMACE INFORMATION služby (FIC) Stanoviště letištní letové INFO informační služby (AFIS) Výdej odletových povolení DELIVERY Řízení na odbavovací ploše APRON Operační kontrola DISPECINK DISPATCH provozovatele Letecká stanice RADIO

13 Testové otázka PPL 1. Ve volací značce oblastního střediska řízení může být název a) APPROACH b) TOWER c) CONTROL 2. Ve volací značce letecké stanice letištního stanoviště je název a) CONTROL b) APPROACH c) VĚŽ 3. Ve volací značce letecké stanice řízení pohybu na zemi je název a) APRON b) GROUND c) RADIO 4. Ve volací značce letecké stanice přibližovacího stanoviště může být název a) CONTROL b) APPROACH c) INFORMATION 5. Při navazování spojení lze použít zkrácenou značku a) Pouze po předchozí domluvě b) Nelze c) Bez omezení 6. Správné zkrácení volací značky OK- SNY je následovné a) ONY b) SNY c) OSY 7. Správné zkrácení volací značky OK- ALR je následovné a) ALR b) OAR c) OLR 8. Číslo 47 se vysílá slovy a) Čtyři sedum b) Čtyřicet sedum c) Čtyry sedum 9. Číslo se vysílá slovy a) Patnáct tisíc b) Jedna pět tisíc c) Jedna pět nula nula nula 10. Slovo APPROACH znamená a) Přibližovací stanoviště řízení b) Stanoviště oblastního střediska řízení c) Stanoviště řízení pozemního pohybu na letišti

14 Vyslovování frekvencí Frekvence s kanálovou separací 25 khz Při radiotelefonním spojení v pásmu VKV musí být věnována pozornost označení vysílacích kanálů v případě, kde se ve vzdušném prostoru, kde se používají rozestupy radiokomunikačních kanálů 25 khz, mělo by být použito prvních pět číslic číselného označení neboť u letadlových zařízení s možností rozestupů kanálů 25 a více khz je možné na panelu ovladačů rádiové soustavy zadat prvních pět číslic číselného označení. Výjimkou je případ, kdy pátá i šestá číslice jsou nuly. V takovém případě by měly být použity pouze první čtyři číslice. Kanál Vysílá se 118,000 jedna jedna osum čárka nula 118,025 jedna jedna osum čárka nula dva pět 118,100 jedna jedna osum čárka jedna Pozn.: Při radiotelefonním spojení v pásmu VKV, kde se ve vzdušném prostoru, kde se používají rozestupy radiokomunikačních kanálů 25 khz a odpovědnými orgány je požadováno použití šesti číslic, používá všech šest číslic číselného označení. Toto se nevztahuje na ČR. Při radiotelefonním spojení v pásmu VKV musí být věnována pozornost označení vysílacích kanálů v případě, kde se ve vzdušném prostoru, kde jsou provozována také letadla s možností rozestupů kanálů 8.33 / 25 khz, používá pět číslic číselného označení. U letadlových zařízení s možností rozestupů kanálů 8.33 a více khz je možné na panelu ovladačů rádiové soustavy zadat šest číslic. Mělo by se proto zajistit, aby byla nastavena pátá i šestá číslice (viz Poznámka 1). Kanál Vysílá se Nastavení na panelu ovladačů rádiové soustavy u telekomunikačního vybavení s rozestupy 25 khz (5 číslic) 8.33 khz (6 číslic) 118,000 JEDNA JEDNA OSUM ČÁRKA NULA 118,00 118, ,020 JEDNA JEDNA OSUM 118,02 118,025 ČÁRKA NULA DVA NULA 118,100 JEDNA JEDNA OSUM ČÁRKA JEDNA 118,10 118,100 Důležité frekvence Mezinárodní nouzová frekvence 121,5 MHz Komunikace letadlo- letadlo

15 Čitelnost vysílání Při provádění zkoušek slyšitelnosti /srozumitelnosti se používá k indikaci kvality vysílání následující stupnice: 1 NEČITELNÉ / NESROZUMITELNÉ 1 UNREADABLE 2 CHVÍLEMI ČITELNÉ / CHVÍLEMI SROZUMITELNÉ 3 ČITELNÉ / SROZUMITELNÉ, ALE S OBTÍŽEMI 4 ČITELNÉ / SROZUMITELNÉ 5 DOKONALE ČITELNÉ / SROZUMITELNÉ Zkušební vysílání by mělo obsahovat a) volací znak volané stanice, (Letňany Info) b) volací znak letadla, (OK-EYE) c) slova ZKOUŠKA RÁDIA, d) používaný kmitočet. (120,32) Příklad: Letňany Info, Oskar Kilo Echo Yankee Echno, Zkouška rádia, jedna dva nula čárka tři dva Odpověď na zkušební vysílání by mělo obsahovat: a) volací znak letadla, (OK-EYE) b) volací znak odpovídající letecké stanice, (Letňany Info) c) informace, týkající se čitelnosti vysílání z letadla. (dokonale čitelné nebo čitelnost 5) Příklad: Oskar Kilo Echo Yankee Echno, Letňany Info, dokonale čitelné / čitelnost 5 2 READABLE NOW AND THEN 3 READABLE BUT WITH DIFFICULTY 4 READABLE 5 PERFECTLY READABLE The form of test transmission should be as follows: a) station being called, (Letňany Info) b) the aircraft identification, (OK-EYE) c) the words RADIO CHECK, d) the frequency being used. (120,32) Příklad: Letňany Info, Oskar Kilo Echo Yankee Echno, Radio check, wun too zero decimal tree too The reply to a test transmission should be as follows: a) the identification of aircraft (OK-EYE) b) the identification of the aeronautical station replying, (Letňany Info) c) information regarding the readability of the aircraft transmission (Read you 5 or perfectly readable) Příklad: Oskar Kilo Echo Yankee Echno, Letňany Info, perfectly readable / read you five

16 Standardní fráze Fráze Anglicky Význam ANO AFFIRM Ano ČEKEJTE STANDBY Čekejte, zavolám vás Poznámka: Volající obvykle znovu navazuje spojení, jestliže prodleva je delší. ČEKEJTE není schválení nebo odmítnutí. JAK SLYŠÍTE HOW DO YOU READ Jaká je čitelnost / srozumitelnost mého vysílání? KONEC OUT Rozhovor je skončen, neočekává se odpověď. Poznámka: - Normálně se při VKV spojení nepoužívá. MEZERA BREAK Tímto se vyznačuje oddělení dvou částí zprávy. Poznámka: - Používá se jen tehdy, není-li text zřetelně oddělen od dalších částí zprávy. MEZERA MEZERA BREAK BREAK Tímto se vyznačuje oddělení dvou zpráv vysílaných různým letadlům při velmi hustém provozu. MLUVTE POMALEJI SPEAK SLOWER Snižte rychlost vaší řeči. Poznámka: Pro normální rychlost řeči viz ust. Technika řeči. MONITORUJTE MONITOR Poslouchejte na (kmitočet) NEBERTE V ÚVAHU DISREGARD Považujte toto vysílání, jako kdyby nebylo vysláno. NEGATIV NEGATIV Ne, povolení nebylo uděleno, to není správné, neschopen NEJSEM SCHOPEN UNABLE Nemohu splnit vaší žádost, instrukci nebo povolení Poznámka. Za frází NEJSEM SCHOPEN je běžně uveden důvod. OPAKUJI I SAY AGAIN Opakuji pro objasnění nebo zdůraznění OPAKUJTE SAY AGAIN Opakujte vše, opakujte následující část vašeho posledního vysílání OPAKUJTE VŠE PŘED / MEZI/ PO SAY AGAIN ALL BEFORE/ BETWEEN/ AFTER Opakujte část této zprávy před/ mezi/ po přesně tak, jak byla přijata OPAKUJTE ZPRÁVU READ BACK Opakujte zpět vše, opakujte určitou část zprávy přesně tak, jak byla přijata OPRAVA CORRECTION V tomto vysílání (nebo v označené zprávě) byla

17 učiněna chyba, správně znění je OZNAMTE REPORT Předejte mi následující informaci POKUD NEJSTE SCHOPEN (náhradní instrukce) A OZNAMTE IF UNABLE (alternative instructions) AND ADVISE Pokud nejste schopen, dodržujte náhradní isntrukce a oznamte POTVRĎTE ACKNOWLEDGE Potvrďte, že jste zprávu přijal a rozuměl jí POTVRĎTE/ POTVRZUJI CONFIRM Požaduji ověření (povolení instrukce, opatření informace) POVOLENO CLEARED Oprávněn pokračovat za určitých podmínek PROVEDU WILCO Rozumím vaší zprávě a budu podle ní postupovat PŘEJDĚTE CONTACT Navažte radiové spojení s PŘÍJEM OVER Moje vysílání skončilo, očekávám vaši odpověď Poznámka: - Normálně se při VKV spojení nepoužívá. ROZUMÍM ROGER Přijal jsem vše z vašeho posledního vysílání Poznámka: - Za žádných okolností nesmí být použito jako odpověď na frázi OPAKUJTE ZPRÁVU nebo jako přímá odpověď na souhlas ANO nebo nesouhlas NEGATIV. SCHVÁLENO APPROVED Povolení pro požadovaný úkon je schváleno SLOVA DVAKRÁT WORDS TWICE a) Jako žádost. Spojení je obtížné. Prosím, vysílejte každé slovo nebo skupinu slov dvakrát b) Jako informace. Jelikož spojení je obtížné, vysílám v této zprávě každé slovo nebo skupinu slov dvakrát SPRÁVNĚ CORRECT Správné, nebo přesné UDRŽUJTE MAINTAIN Pokračujte v souladu s danými podmínkami nebo v přesném významu, např. udržujte VFR ZKONTROLUJTE CHECK Prověřte systém nebo postup (nesmí se používat v žádném jiném kontextu. Obvykle se neočekává odpověď) ZNOVU POVOLENO RECLEARED Vaše předcházející povolení

18 bylo změněno a toto nové povolení nahrazuje vaše přecházející povolení nebo jeho část ZRUŠTĚ CANCEL Anulujte přecházející vyslané povolení ŽÁDÁM REQUEST Rád bych věděl, přeji si obdržet

19 Testové otázky PPL 11. Číslo 200,5 a) Dva nula nula čárka pět b) Dvěstě čárka pět c) Dvěstě pět 12. Dokonalá čitelnost je při zkušebním vysílání uváděná stupněm a) 1 b) 10 c) Pro klasifikaci čitelnosti vysílání se používá stupnice a) 1-5 b) 1-10 c) Při zkušebním vysílání chvílemi nečitelné označuje stupeň čitelnosti a) 4 b) 1 c) Při zkušebním vysílání stupeň 4 označuje, že zpráva je a) Čitelná b) Čitelná, ale s obtížemi c) Chvílemi nečitelná 16. Slovo opakujte znamená a) Opakujte vše, přesně tak, jak jste přijal b) Opakujte pouze čísla c) Opakujte vše nebo následující část Vašeho posledního vysílání 17. Slovo povoleno znamená a) Povolení pro požadovaný úkon je schváleno b) Oprávněn pokračovat za určitých podmínek c) Oprávněn pokračovat 18. Slovo negativ znamená a) Čekejte na povolení b) Povolení je zrušeno c) Povolení není potvrzeno, to není správné, ne 19. Slovo schváleno znamená a) Oprávněn pokračovat za určitých podmínek b) Povolení pro požadovaný úkon je schváleno c) Povoleno 20. Slovo oznamte znamená a) Předejte mi následující informaci b) Rád bych věděl c) Přeji si obdržet následující informaci 21. Slovo správně znamená a) To je správné

20 b) Oprávněn pokračovat c) Povolení je schváleno 22. Slovo čekejte znamená a) Čekejte, zavolám Vás b) Čekejte a zavolejte později c) Proveďte zatáčku o 360 proti větru 23. Slovo přejděte znamená a) Urychleně přejděte nebo přejeďte dráhu b) Přejděte na cizojazyčnou korespondenci c) Navažte rádiové spojení s 24. Slovo provedu znamená a) Rozumím Vaší zprávě a budu podle ní postupovat b) Ano c) Přijal jsem vše z Vašeho posledního vysílání 25. Slovo potvrďte znamená a) Opakujte mou poslední zprávu b) Potvrďte mi, že jste zprávu přijal a rozuměl ji c) Ověřte a odsouhlaste zprávu 26. Slovo rozumím znamená a) Ano b) Ano, provedu c) Přijal jsem vše z Vašeho posledního vysílání

21 Odpovídač SSR

22 RADIOTELEFONNÍ POSTUPY Letadlo nesmí za letu měnit svůj radiotelefonní znak, s výjimkou dočasné změny nařízené stanovištěm řízení letového provozu v zájmu bezpečnosti letu. Letadlu nesmí být během vzletu, poslední části konečného přiblížení a výběhu po přistání předávány žádné zprávy a informace vyjma odůvodněných potřeb k zajištění bezpečnosti letu. Navázání radiotelefonního spojení Spojení začíná zpravidla voláním a odpovědí. Je-li jisté, že volaná stanice volání zachytí, může volající stanice zahájit vysílání zprávy, aniž čeká na odpověď volané stanice. Při navazování spojení musí být vždy použity úplné volací znaky. Jakmile je spojení navázáno, lze nepřetržitě korespondovat v obou směrech bez dalšího použití volacích znaků nebo volání až do ukončení spojení. Ukončením spojení se rozumí ukončení dané výměny. Po přestávce je vždy nutné znovu navázat spojení s použitím volacích znaků. Navázání spojení se provádí: Volání musí obsahovat: vyslovení volacího znaku volané stanice vyslovení vlastního volací znaku pozdravu (pozdrav je oficiálně zakázaný nicméně se jedná o běžnou praxi) Pozn. Stanice, která chce vyslat zprávu všem stanicím, které jsou pravděpodobně na příjmu, musí zahájit vysílání všeobecným voláním VŠEM STANICÍM, následovaným volacím znakem volající stanice. Poznámka: Zpráva takto vyslaná nevyžaduje odpovědi, pokud posléze jednotlivé stanice nejsou vyzvány k potvrzení příjmu. Odpověď: Postup při odpovědi na výše uvedené volání musí obsahovat: vyslovení volacího volající stanice vyslovení vlastního volací znaku pozdravu (pozdrav je oficiálně zakázaný nicméně se jedná o běžnou praxi) Použití volacího znaku volající letecké stanice s následným uvedením volacího znaku odpovídající letecké stanice musí být považováno za výzvu k pokračování ve vysílání volající stanice. Pozn.: Zachytí- li stanice volání, avšak má pochybnosti o volací značce volající stanice, vyšle následující: STANICE VOLAJÍCÍ (volací znak volané stanice) OPAKUJTE SVŮJ VOLACÍ ZNAK. Příklad použití předcházejícího postupu (stanice AFIS Letiště Praha Letňany odpovídá): STANICE VOLAJÍCÍ LETŇANY INFO (krátká přestávka), OPAKUJTE SVŮJ VOLACÍ ZNAK.

23 Navázání spojení Letoun Cessna 172 registace OK- EYE navazuje spojení se stanicí AFIS Letňany Info Navázání spojení Communication iniciation: OK- EYE: Letňany info, oskar kilo echo yankee OK- EYE: Letňany info, oskar kilo echo yankee echo, (dobrý den) echo, (dobrý den) AFIS Letňany: Oskar kilo echo yankee echo, Letňany info, (dobrý den) AFIS Letňany: Oskar kilo echo yankee echo, Letňany info, (dobrý den) Použití zkrácených volacích znaků Zkrácené radiotelefonní volací znaky se použijí jedině po navázání spolehlivého spojení a za předpokladu, že nemůže vzniknout možnost omylu. Letadlová stanice použije svůj zkrácený volací znak pouze v případě, že byla tímto způsobem oslovena leteckou stanicí. Předání informací po navázání spojení Při navazování počátečního spojení letadlová stanice předává takové informace, které mohou být předepsané příslušným úřadem letových provozních služeb. Obvykle se udávají následující informace. Platí pravidlo: Kdo jsem? Kde jsem? Co chci?: Kdo?: o Registrace o Typ letadla Kde? o Vyjádření dobře známé polohy (město, jezero, traťový bod, atd.) o Výška Co chci? o Plánovaná činnost, trať letu nebo žádost o povolení v případě řízeného letu. Předání informací po navázání spojení (Letoun OK- EYE, C172 se vrací na letiště Letňany a předává základní informace o letu, jeho poloha je nad obcí Vinoř ve výšce 2000 stop) OK- EYE: Letňany info, oskar kilo echo yankee echo, cessna jedna sedum dva, poloha Vinoř, výška dva tisíce stop, pokračuji na přistání do Letňan a žádám informace o provozu OK- EYE: Letňany info, oskar kilo echo yankee echo, (dobrý den), cessna wun seven too, position Vinoř, altitude too tousand feet, landing at Letnany, requesting traffic information

24 Výměna zpráv Sdělení musí být vždy stručné, srozumitelné a jednoznačné, přičemž se vždy, když je to možné, používá standardní frazeologie. Doporučení: Zkrácených postupů by se mělo používat jen až po navázání spojení a tam, kde není pravděpodobnost vzniku omylu. Potvrzení příjmu Letadlová stanice potvrzuje příjem důležitých zpráv služby řízení letového provozu, nebo jejich částí, jejich opakováním a ukončením opakování vlastním volacím znakem. Všeobecně platí zásada, že se všechny zprávy potvrzují použitím volacího znaku letadla. Příkazové instrukce a důležité informace se potvrzují zkráceným opakováním. Níže jsou uvedení instrukce a informace, které je nutné potvrdit opakováním: Letová povolení Jakékoliv instrukce od řízení letového provozu (změny výšky, trati, kurzu, vyčkávání, atd) Přechod na jinou frekvenci Kódy odpovídače SSR Dráha v používání Směr okruhu QNH Ostatní informace se potvrzují pouze vysláním vlastního volacího znaku. Pozn.: Jestliže důležité informace, které vyžadují opakování (např. zpráva o počasí) jsou součástí jedné zprávy, provede se potvrzení opakováním hlášení o poloze, po kterém následují slova POČASÍ PŘIJAL. Stanice, která přijímá opakování zprávy, potvrdit správnost opakování vysíláním svého volacího znaku. Stanoviště AFIS Letňany předává informace o provozu na letišti (Letoun OK- EYE, C172 se vrací na letiště Letňany navázal spojení a přijímá a potvrzuje informace o počasí a provozu na letišti Letňany) AFIS Letňany: Oskar kilo echo yankee echo, Letňany info, (dobrý den), dráha v používání nula pět, okruhy pravé, vítr nula dva nula stupňů, sedum uzlů, QNH jednu nula nula čtyři, kluzák po větru OK- EYE: dráha nula pět, okruhy pravé, QNH jedna nula nula čtyři, informace o počasí a provozu přijal, oskar kilo echo yankee echo AFIS Letňany: Oskar kilo echo yankee echo, Letňany info, (dobrý den), runway in use zero five, right hand circuits, wind zero too zero degrees, zero seven knots, QNH wun zero zero fover, glider in downwind position OK- EYE: runway zero five, right hand circuits, QNH wun zero zero fover, weather and traffic information recieved, oskar kilo echo yankee echo

A. Otázky a správné odpovědi pro písemné testy podle druhů průkazů odborné způsobilosti:

A. Otázky a správné odpovědi pro písemné testy podle druhů průkazů odborné způsobilosti: Čj. ČTÚ-3 717/2015-613 Otázky včetně správných odpovědí pro písemné testy pro jednotlivé druhy průkazů odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení Otázky a správné odpovědi jsou zpracovány

Více

Otázky včetně správných odpovědí

Otázky včetně správných odpovědí Otázky včetně správných odpovědí Čj. 36 065/2009-613 pro písemné testy a osnovy ústních zkoušek pro jednotlivé druhy průkazů odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení Otázky a správné

Více

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11

LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY L 11 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS LETOVÉ PROVOZNÍ SLUŽBY SLUŽBA ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU LETOVÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA L 11 Uveřejněno

Více

Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, tel.: 271 085 270, http://www.laacr.cz

Na základě pověření vydala Letecká amatérská asociace ČR, Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10, tel.: 271 085 270, http://www.laacr.cz UL 1 Výklad pravidel létání a provozu civilních letadel s odchylkami pro jednotlivé druhy SLZ. Ultralehké letouny, motorové padákové kluzáky, vírníky, ultralehké vrtulníky Na základě pověření vydala Letecká

Více

English for pilots 1

English for pilots 1 1 ENGLISH FOR PILOTS student workbook TOTO JE POUZE UKÁZKA Originál obsahuje cvičení na 130 stranách frazeologie spojovací postupy zkratky a kódy slovíčka na přípravě textu spolupracovali Renata Kronowetterová

Více

PŘEDPIS PÁTRÁNÍ A ZÁCHRANA V CIVILNÍM LETECTVÍ L 12

PŘEDPIS PÁTRÁNÍ A ZÁCHRANA V CIVILNÍM LETECTVÍ L 12 MINISTERSTVO DOPRAVY PŘEDPIS PÁTRÁNÍ A ZÁCHRANA V CIVILNÍM LETECTVÍ L 12 Opatření Ministerstva dopravy č.j. 1249/2004-220-SP/1 ze dne 8.10.2004. KONTROLNÍ SEZNAM STRAN LETECKÝ PŘEDPIS PÁTRÁNÍ A ZÁCHRANA

Více

LETECKÝ PŘEDPIS L 6 PROVOZ LETADEL ČÁST II

LETECKÝ PŘEDPIS L 6 PROVOZ LETADEL ČÁST II MINISTERSTVO DOPRAVY ČR Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS L 6 PROVOZ LETADEL ČÁST II Uveřejněno pod číslem jednacím 361/2010-220-SP/1 KONTROLNÍ SEZNAM STRAN - PŘEDPIS PROVOZ LETADEL

Více

AMC/IEM D - PROVOZNÍ POSTUPY

AMC/IEM D - PROVOZNÍ POSTUPY ČÁST 2 JAR-OPS 3 AMC/IEM D - PROVOZNÍ POSTUPY ACJ OPS 3.195 Provozní řízení Viz JAR-OPS 3.195 1 Provozní řízení, které provozovatel provádí v zájmu bezpečnosti, znamená odpovědnost za zahájení, průběh

Více

LETECKÝ PŘEDPIS LETIŠTĚ L14

LETECKÝ PŘEDPIS LETIŠTĚ L14 MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Zpracovatel: Úřad pro civilní letectví LETECKÝ PŘEDPIS LETIŠTĚ L14 Uveřejněno pod číslem jednacím: 641/2009-220-SP/4. KONTROLNÍ SEZNAM STRAN PŘEDPIS LETIŠTĚ (L14)

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2004 V Praze dne 20. října 2004 Částka: 42 O B S A H : Část I. 42.

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2004 V Praze dne 20. října 2004 Částka: 42 O B S A H : Část I. 42.

Více

Doplňující informace ÚCL. návrhu Doplňku X leteckého předpisu L 2

Doplňující informace ÚCL. návrhu Doplňku X leteckého předpisu L 2 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ SEKCE LETOVÝCH STANDARDŮ Odbor standardizace a leteckých předpisů Doplňující informace ÚCL k návrhu Doplňku X leteckého předpisu L 2 ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ, SEKCE LETOVÝCH

Více

14.11.2013 1-1 Změna č. 11-A HLAVA 1 VŠEOBECNĚ

14.11.2013 1-1 Změna č. 11-A HLAVA 1 VŠEOBECNĚ HLAVA 1 PŘEDPIS L14 HLAVA 1 VŠEOBECNĚ Úvodní poznámka: Předpis L 14 obsahuje ustanovení upravující požadované fyzické vlastnosti a překážkové plochy letišť, vybavení a popis technických služeb, které jsou

Více

Otázky a správné odpovědi pro písemné testy podle druhů průkazů odborné způsobilosti: (1) Průkaz HAREC operátora třídy A (podle 2 písm.

Otázky a správné odpovědi pro písemné testy podle druhů průkazů odborné způsobilosti: (1) Průkaz HAREC operátora třídy A (podle 2 písm. Čj. 27269/2005-613 Otázky včetně správných odpovědí pro písemné testy zkoušek pro jednotlivé druhy průkazů odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení amatérské radiokomunikační služby

Více

Konvergované služby v elektronických komunikacích

Konvergované služby v elektronických komunikacích Bankovní institut vysoká škola Praha Informačních technologií a elektronického obchodování Konvergované služby v elektronických komunikacích Diplomová práce Autor: Jaroslav Beneš Informační technologie

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Infrastruktura ISP.

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Infrastruktura ISP. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Infrastruktura ISP Bakalářská práce Autor: David Fiala, DiS. Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Vladimír

Více

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka Nokia E7 00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Změna hlasitosti telefonního hovoru, skladby nebo videoklipu 10 Zamknutí a odemknutí tlačítek a obrazovky

Více

PŘEDPIS O ODBORNÉM ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD A INCIDENTŮ L 13 MINISTERSTVO DOPRAVY ČR DOTISK

PŘEDPIS O ODBORNÉM ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD A INCIDENTŮ L 13 MINISTERSTVO DOPRAVY ČR DOTISK MINISTERSTVO DOPRAVY ČR PŘEDPIS O ODBORNÉM ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN LETECKÝCH NEHOD A INCIDENTŮ L 13 DOTISK Opatření Ministerstva dopravy a spojů č.j. 28.376/01-220 ze dne 25.10.2001. KONTROLNÍ SEZNAM STRAN

Více

AIP AD 1.1 1 CZECH REPUBLIC AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION

AIP AD 1.1 1 CZECH REPUBLIC AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION AIP AD 1.1 1 AD 1. LETIŠTĚ/HELIPORTY ÚVOD AD 1. AERODROMES/HELIPORTS INTRODUCTION AD 1.1 DOSTUPNOST A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO VYUŽÍVÁNÍ LETIŠŤ/HELIPORTŮ 1.1.1 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1.1.1.1 Druh letiště a podmínky,

Více

k Bezpečnostnímu opatření Ministerstva dopravy odboru civilního letectví č. 2/2008

k Bezpečnostnímu opatření Ministerstva dopravy odboru civilního letectví č. 2/2008 Doplňující informace ÚCL k Bezpečnostnímu opatření Ministerstva dopravy odboru civilního letectví č. 2/2008 uveřejněnému jako AIC C 13/08 ze dne 22. května 2008 (První vydání ze dne 5. června 2008) Strana

Více

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2

DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 DOPLNĚK X PŘEDPIS L 2 ČR: DOPLNĚK X BEZPILOTNÍ SYSTÉMY (Poznámka: viz Hlava 3, ust. 3.1.9 tohoto předpisu) 1. Definice Výrazy použité v tomto doplňku mají následující význam: Autonomní letadlo Bezpilotní

Více

ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD Sokolovská 219, Praha 9. Plán přidělení. kmitočtových pásem

ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD Sokolovská 219, Praha 9. Plán přidělení. kmitočtových pásem ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD Sokolovská 219, Praha 9 Plán přidělení kmitočtových pásem Praha 2004 Český telekomunikační úřad Praha 21. října 2004 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 21047/04-605 Český

Více

Bezdrátový přenos energie využívaný u technologií RFID

Bezdrátový přenos energie využívaný u technologií RFID Bezdrátový přenos energie využívaný u technologií RFID The Wireless Transmission of Energy Used in RFID Bc. Petr Hlavica Diplomová práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013 4 ABSTRAKT

Více

MATURITNÍ PRÁCE. Téma: Zabezpečení osobního vozidla

MATURITNÍ PRÁCE. Téma: Zabezpečení osobního vozidla Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Masná 18, 110 00 Praha 1 Obor vzdělání: Zaměření: 26-41-M/01 Elektrotechnika Výpočetní a komunikační technika MATURITNÍ PRÁCE

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS O tomto návodu Tento návod obsahuje důležité informace, tipy, rady a varovné pokyny pro obsluhu radionavigačního systému. Další důležité informace,

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání Nokia E5-00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 6 Síťové služby 8 Správa digitálních práv 8 Vyjmutí baterie 9 Začínáme 10 Tlačítka a části 10 Vložení karty SIM

Více

POSUDEK. dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha - Ruzyně

POSUDEK. dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha - Ruzyně POSUDEK dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Oznamovatel: Letiště Praha, a.s. Zpracovatel posudku: RNDr. Vladimír Ludvík autorizace EIA č. 2081/ENV/11 EKOTEAM Hradec Králové

Více

řízení letového provozu české republiky výroční zpráva

řízení letového provozu české republiky výroční zpráva 2 7 řízení letového provozu české republiky výroční zpráva 2 7 ř í z e n í l e t o v é h o p r o v o z u č e s k é r e p u b l i k y v ý r o č n í z p r á v a ř í z e n í l e t o v é h o p r o v o z u

Více

PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ

PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ oznamovatel: Letiště Praha, a.s. (prosinec 2009) Dokumentace

Více