Péče o nemocného na psychiatrii. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Péče o nemocného na psychiatrii. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje"

Transkript

1 Péče o nemocného na psychiatrii Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Květen 2011 Mgr. Helena Škrabová

2 Péče o nemocného na psychiatrii Vybrané problémy v pychatrii

3 Zabývá se: Psychiatrie Diagnostikou Léčbou Prevencí duševních poruch

4 Pohled společnosti na psychiatricky nemocného Je ovlivněn předsudky, které mají původ v historii Psychiatricky N má stigma blázna, nebezpečného, agresivního člověka, nemyslícího.. Tyto názory vychází z neinformovanosti, neznalosti

5 Cílem moderní podoby psychiatrické péče je: Snaha o integraci nemocných do společnosti Zmenšování či odstraňování společenských předsudků Humanizace Omezit lůžka v psychiatrických léčebnách a posílit služby ambulantní péče Začala u nás vznikat až v 80. letech, od té doby se postupně rozvíjí

6 Organizace psychiatrické péče Formy psychiatrické péče a pomoci Lůžková Akutní Následná Chronická Intermediární Ambulantní Terénní pomoci

7 Lůžková péče Akutní lůžková péče Indikace: Akutní duševní porucha Přijetí: Dobrovolné: pacient podepisuje dobrovolný vstup Nedobrovolné: pacient je nebezpečný sobě nebo svému okolí v důsledku duševní poruchy Cíl: Odstranění akutních symptomů, stabilizace, Následná lůžková péče Indikace: Pomalá kompenzace stavu

8 1. Psychiatrická oddělení v nemocnicích Most, Ústí nad Labem Uzavřená oddělní - N mají omezený styk s okolím detoxikační oddělení Otevřená oddělní - N se mohou volně pohybovat 2. Léčebny Horní Beřkovice, Petrohrad,Bohnice, Kosmonosy Poskytují psychiatrickou péči nemocným s vleklým průběhem onemocnění Zaměřují se na RHB programy usnadňující integraci těchto nemocných do společnosti Speciální léčebny pro děti, pro závislé Ústavy pro ochrannou léčbu nařízenou soudem

9 Intermediární péče Tato forma péče se posiluje, měla by nahradit lůžková zařízení Denní stacionáře K-centra /krizová centra/ určená osobám v akutní psychické krizi Terapeutické komunity mohou navazovat na ústavní léčbu Programy následné péče doléčovací programy RHB centra Centra denních aktivit Chráněná bydlení

10 Další zvláštní zdravotnická zařízení Protialkoholní záchytná stanice, Ordinace pro alkoholismus a jiné toxikomanie, Protidrogové centrum Terénní programy

11 Ambulantní péče Jejím úkolem je prvotní diagnostika, léčba, RHB, posuzování a prevence duševních chorob Poskytuje komplexní psychiatrickou péči - děti, dorost, dospělý, geronti Úzce spolupracuje s dalšími obory - psycholog ad. Má specializované ambulance ordinace pro léčbu závislostí psychiatrické ambulance pro děti a dorost ambulance psychiatrické sexuologie ambulance pro léčbu poruch příjmu potravy ambulance klinického psychologa

12 Terénní péče Konkrétní pomoc klientům v orientaci o možnostech bydlení, ve znalostech a formálních krocích při zajišťování si bydlení; Poskytování poradenské činnosti (sociální, pracovní, psychologické poradenství); Realizuje nácviku sociálních a praktických dovedností s klienty (vyjednávání s úřady a kontakty na ně, vyhledání vhodné rekvalifikace, finanční hospodaření); Usnadnění přechodu klientů z nemocnice či psychiatrické léčebny a jejich monitoring

13 Požadavky na ZA, sestru Má odborné znalosti z oboru Ovládá postupy při zvládání krizových situací Neklidný N/K, suicidní pokusy, bludy či halucinace, manipulativní chování.. Ovládá metody psychoterape a komunikace Specializační studim Dokáže vypozorovat změny v chování NPK a reagovat na ně Umí získat informace Jaké osobnostní předpoklady by ZA,sestra měla mít Zvládá své emoce Je neovlivnitelná, nestranná Rozhodná Pozorná Klidná Trpělivá Komunikativní a pozorovací schopnosti

14 Stručné dělení psychiatrických chorob ÚZKOSTNÉ PORUCHY NEUROZY AFEKTIVNÍ PORUCHY /P. NÁLADY/ PANICKÁ PORUCHA PŘECHODNÁ,, JEDNORÁZOVÁ ATAKA GENERALIZOVANÁ ÚZKOSTNÁ P. DLOUHODOBĚ ÚZKOSTNÉ STAVY DEPRESE MANIODEPRESE PSYCHOTICKÉ PORUCHY SCHIZOFRENIE DEMENCE ORGAN. DUŠ. P. ALZHEIMEROVA CHOROBA PORUCHY V PŘÍJMU POTRAVY MENTÁLNÍ ANOREXIE BULIMIE

15 Stručné dělení psychiatrických chorob 1. Afektivní poruchy Změna nálady či afektu ve smyslu snížení či zvýšení, provázená změnou aktivity Manie, deprese 2. Organické poruchy Vznikají v důsledku organických změn na CNS Různé příčiny- alkohol, úraz, hypoxie.. Schizofrenie, demence

16 3. Poruchy osobnosti NIKDO jim nerozumí... VŠICHNI jim ubližují... Lidé s poruchou osobnosti žijí mezi námi, pracují vedle nás, možná jí trpíte Vy a možná Váš partner. Porucha osobnosti nevylučuje zdánlivě normální život mezi ostatními. Jen... něco není v pořádku... Cítí to okolí dotyčného, cítí to i on sám. Určitá povahová vlastnost je zcela mimo normu a tak obtěžuje svého nositele či jeho okolí. Jedná se o povahovou vlastnost, která se objevuje u všech, pouze u lidí s poruchou osobnosti však v extrémní míře. Například: všichni jsme občas sobečtí, jen někdo však dokáže vraždit kvůli přepnutí oblíbeného televizního kanálu (disociální porucha osobnosti).

17 Porucha osobnosti Základné postoje Chování Paranoidní Lidé jsou nebezpeční Ostražitost Dissociální Kdo z koho Intrikuje, napadá Em.nestabilní Buď - anebo Miluje / nenávidí Histrionská Musím udělat dojem Dramatizace Anankastická Nesmím chybovat Perfekcionizmus Vyhýbavá Můžu si ublížit Vyhýbá se Narcistická Jsem výjimečný Sebeprosazování Závislá Potřebuji pomoc Přilnavost Schizoidní Potřebuji kolem sebe prostor Izolace

18 4. Psychozy Deformované vnímání reality V popředí bludy, halucinace,paranoia poruchy myšlení,řeči a chování, poruchy emotivity Vysoké riziko sebepoškození Schizofrenie

19 5. Úzkostné stavy hlavním příznakem úzkost s vegetativním doprovodem signalizující stav ohrožení obvykle spouštějící stresovou reakci intenzita: mírné formy úzkosti až PANICKÉ ATAKY vede k vyhýbavému chování Úzkost,fobie, panika, neurozy, somatické projevy...

20 6. Závislosti Jaké typy závislostí znáte 7. Poruchy výživy Psychicky podmíněné poruchy výživy Pokřivený obraz vnímání sebe samého Bulimie Chorobné přejídání s následným zvracením, užíváním projímadel či léků pro potlačení chuti k jídlu Mentální anorexie extrémní fyzická zátěž,hyperaktivita, držení diet s cílem snížit váhu Tyto aktivity jsou naprosto prioritní v jejich životě a myšlení

21 Riziko sebevraždy je u mentální anorexie až 200x vyšší, než u jakékoliv jiné psychické poruchy 10% úmrtnost léčba dlouhodobá a plně se podaří asi u 40% pacientek. Zbylé procentní části se buď neustále vrací k recidivě nebo mají tendenci přejít v bulimii Patologické přejídání reakce na osamělost, depresi, frustraci, napětí,

22 Zvláštní přístup vyžadují nemocní : Neurotici Velký neklid, sklony k hypochondrii Mají tendenci manipulovat s terapeutem Paranoidní nemocní V popředí bludy a halucinace Sklony vyhýbat se zdravotní péči a léčbě Intervence Nestotožňovat se s bludy N/K ale nevyvracet mu je Chování zdravotníků - jednoznačné Zajistit plnění základních potřeb Aktivizovat Dohled nad dodržováním léčby, kontroly Zajistit bezpečí

23 Dementní, dezorientovaní nemocní Snížené myšlení a vnímání Apatie, pasivita Snížená sebepéče, přispůsobivost změnám Intervence: Vést krátký, jednoduchý, neuspěchaný rozhovor, Dostatek času na odpověď Trpělivost Umožnit mít u sebe vlastní věci z domova Fotografie, ložní prádlo,.. Maximální dodržování osobního režimu Zajisti bezpečí a minimalizovat změny Zajisti základní potřeby Aktivizace, obnova soběstačnosti, trénování paměti Kontakt s rodinou

24 Depresivní nemocní Patologicky změněná nálada Uzavírání do sebe, odmítání pomoci riziko sebepoškození Ztráta zájmu o okolí Snížená sebepéče v základních potřebách Poruchy spánku Vincent van Gogh,který spáchal sebevraždu, namaloval v roce 1890 tento obraz muže, který symbolizuje zoufalství a beznaděj pociťované v depresi.

25 Intervence: Nebagatelizovat jejich obtíže, nerozveselovat Naslouchat, Doprovázet je v jejich situaci, Dohlížet na užívání léků Aktivizace Zajistit základní potřeby Zejména spánek, příjem potravy

26 Agresivní nemocní Zajistit si bezpečí Nezůstávat s N/K o samotě Nechat si možnost úniku - dveře..., Řešit situaci po uklidnění Nevhodné je fyzické násilí viz deklarace práv duševně postižených Nezastrašovat nemocného zvyšuje agresi

27 Neklidní nemocní Neklidný nemocný se bojí svého okolí tak,jako my jeho klid a jistota při komunikaci Vyjadřovat se jasně a srozumitelně Jednat s jistotou a rozhodností Naše nejistota N/K zneklidňuje Nepoužívat slang Mít pod kontrolou neverbální komunikaci Nevhodné projevy mohou vyvolat agresi

28 Nepoužívat direktivní postupy Chovat se zdvořile Planě neutěšovat, nelitovat Nezlehčovat situace a nevysmívat se Nelhat Respektovat osobní prostor klienta Pokusit se změřit FF a podat lék pozor volíme léky k nimž má N důvěru

29 Nejdůležitější zásady, které je nutné dodržovat při ošetřování duševně nemocných: Individuální přístup. Respektovat občanskou důstojnost a práva duševně nemocných - zejména povinnost mlčenlivosti. Vytvářet ovzduší naprosté tolerance, spolupráce. Vyhýbat se konkrétním radám v osobním o pracovním životě. Stanovit jasná pravidla Nenechat sebou manipulovat (manipulace ze strany nemocného). Nenavazovat soukromé vztahy s pacienty Podporovat aktivitu a soběstačnost N/K Nemocný by měl mít pocit zájmu ne, že je sledován, hlídán (s výjimkou ochranné a povinné léčení).

30 Důsledky psychických onemocnění Nemocní nevyhledávají pomoc sami od sebe, nebo ji nejsou schopni náležitě využívat. Díky stigmatizaci pomoc nevyhledávají ani lidé s lehkými a středně těžkými depresivními fázemi a neurotickými poruchami. Deprese není léčená ve vysokém procentu. Duševní onemocnění má řadu dopadů

31 Individuální dopad Duševní nemoci ovlivňují každého 4. občana Mohou vést k sebevraždám. Sociální dopad Duševní nemoci zatěžují hospodářský, sociální, vzdělávací, trestní a soudní systém Stále přetrvává stigmatizace, diskriminace, nedodržování lidských práv a nerespektování důstojnosti osob s duševním onemocněním. Ekonomický dopad Duševní nemoci jsou nejčastější příčinou odchodu do důchodu a invalidního důchodu. Kvalitní služby a péče mohou snížit dobu hospitalizace a uvolnit hospodářské zdroje na jiné účely.

32 Děkuji za pozornost

33 P. Juřeníková,J. Hůsková. Učební text pro SZŠ,2.díl. 1. vydání. Uherské Hradiště: L.V.Print,2001 Oborová studie sektoru nestátních,neziskových organizací v Pardubickém kraji. První regionální rozvojová a.s., Pardubice: listopad 2006 Šupa, J. Expertíza pro cílovou skupinu Osoby s duševním onemocněním - Podkladový materiál pro proces komunitního plánování sociálních služeb ve městě Brně. Brno,

34 Deklarace práv duševně nemocných lidí 1. Duševně postižený občan má, pokud je to jen možné, stejná práva jako ostatní občané. 2. Duševně postižený občan má nárok na přiměřené lékařské ošetření a terapii odpovídající jeho potřebám, jakož i nárok na takové vzdělání, trénink, rehabilitaci a podporu, které co nejvíce mohou rozvinout jeho možný potenciál a schopnosti. 3. Duševně postižený občan má právo na hospodářské zajištění a přiměřený životní standard. Má také právo na produktivní práci nebo odpovídající zaměstnání, které pokud možno odpovídá jeho schopnostem. 4. Tam, kde je to možné, měl by duševně postižený žít se svojí vlastní nebo opatrovnickou rodinou a s ní společně sdílet život. Rodina, ve které žije, by měla ke společnému životu obdržet podporu. Pokud je nutný pobyt v zařízení, pak by se způsob života v tomto zařízení a podmínky v něm měly přiblížit normálnímu životu, jak je to jen možné.

35 5. Duševně postižený má právo na kvalifikovaného opatrovníka, pokud je to k jeho blahu a zájmům žádoucí. 6. Duševně postižený občan má právo na ochranu před zneužíváním, pohrdáním a ponižujícím jednáním. Pokud je obžalován za přečin, pak má právo na řádné soudní vyšetření a posouzení jeho míry odpovědnosti se zřetelem na jeho postižení. 7. Pokud duševně postižený občan není v důsledku svého postižení schopen v plném rozsahu využít všechna svá práva, nebo pokud by bylo nutné některá nebo všechna práva omezit nebo odejmout, musí se při průběhu omezení či odejmutí práv prokázat příslušná právní jistota proti jakékoliv formě zneužití. Tento proces musí vycházet z odborného posouzení sociálních schopností duševně postižené osoby a musí podléhat pravidelné kontrole, jakož i právu se odvolat k vyšší instanci. Tuto rezoluci schválilo Valné shromáždění OSN dne 20. prosince 1971.

36 Centra denních aktivit Smyslem služeb je pro K/N: vyplnit volný čas pomáhat při strukturování týdne, podpořit stabilizaci zdravotního stavu, získávat nové sociální kontakty a nacházet nové přátele Posílit nezávislost a sebevědomí a Nabídnout možnost vzdělávat se,získat dovednosti a znalosti. vzdělávací a výcvikové kurzy; zájmové kluby a kroužky; terapeutické služby; zdravotně sportovní rehabilitace; kulturně společenské akce; kluby příbuzných a přátel duševně nemocných; kurzy pro nácvik praktických dovedností a domácích prací; společné zájezdy, exkurze, výlety a procházky apod.

37

38 Stimulancia Hlavní typy drog nikotin, kokain,amfetaminy methamfetaminy Depresanty Alkohol, barbituráty,bzdp Halucinogeny LSD, PCP, THC, meskalin, psylocin, harmin Narkotika: Přírodní: morfin Syntetická: fentanyl, heroin, meperidin, methadon, oxykodein Ostatní: inhalanty, sedativa a hypnotika

39 Sociální fobie Naučený strach ze sociálních kontaktů Často důsledek opakovaných zraňujících zkušenostech Specifické fobie např. strach z hadů, pavouků,velkých zvířat, tmy, výšky Úzkostná porucha Panická porucha Po vyvolávajícím podnětu dochází ke spuštění poplachové reakce dušení, úzkost,opocenost, hyperventilace Agorafobie Strach z otevřených prostranství, přeplněných míst, z opuštění domova, z obchodů, z cestování dopravními prostředky, z jízdy výtahem, z uzavřených prostor Obecně se fobie projevují Vyhýbavým chováním Strachem až panikou Vegetativní projevy

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK ZE 4. 4. 2000, ZATÍM NEPROŠLÁ DEFINITIVNÍM SCHVÁLENÍM 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU Str. 1 1.1. Číslo odbornosti dle vyhlášky MZ č. 134/1998Sb.,

Více

Psychopatologie. Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí. Distanční studijní opora. Věra Juříčková

Psychopatologie. Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí. Distanční studijní opora. Věra Juříčková ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí Věra Juříčková Psychopatologie Distanční studijní opora Opava 2011 Obecná charakteristika

Více

(dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů)

(dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů) Práva a povinnosti pacienta (dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů) Práva pacienta: 1) Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout

Více

Metodika služby sociální rehabilitace

Metodika služby sociální rehabilitace Organizační směrnice č. 1/2009_b_R2015 : Metodika služby sociální rehabilitace Zpracovali: původní verze - Mgr. Veronika Stříbrná, revize - MUDr. Petr Hejzlar Schválil, podpis: MUDr. Petr Hejzlar, ředitel

Více

Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí

Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí Marie Lukasová, Adéla Hradilová a kol. Společně k dobré správě Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí Autoři: Marie

Více

Různé problémy a co s nimi tipy a doporučení

Různé problémy a co s nimi tipy a doporučení Různé problémy a co s nimi tipy a doporučení Motto: Poradím ti, jak poradit sám sobě Hlavní zásada psychologického poradenství zní: Nikdy neradit! Dostali jste se do osobních problémů, které narušují vaše

Více

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou,

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, ale v celém regionu. Katalog je pojat netradičně. Neobsahuje

Více

Současný stav, východiska a perspektivy ústavní péče ve školských zařízeních PaedDr. Jiří Pilař pilar@cityofprague.cz

Současný stav, východiska a perspektivy ústavní péče ve školských zařízeních PaedDr. Jiří Pilař pilar@cityofprague.cz Současný stav, východiska a perspektivy ústavní péče ve školských zařízeních PaedDr. Jiří Pilař pilar@cityofprague.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti David Farrington,

Více

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1 Program podpory samostatného bydlení Operační manuál 2011 Operační manuál (verze 2011) strana 1 Obsah: 1 Poslání organizace... 5 2 Způsob zpracování, aktualizace a kontroly dodržování operačního manuálu...

Více

SBoRnÍK VÝSTUPŮ. K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz

SBoRnÍK VÝSTUPŮ. K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz SBoRnÍK SÍTĚ TÉMATICKÉ VÝSTUPŮ K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz Úvod O projektu SOUČASNÝ STAV PSYCHIATRICKÉ PÉČE V ČR Ambulantní a lůžková péče - současný stav Komunitní péče

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM Praktické informace a tipy pro zaměstnavatele www.prah-brno.cz 3 5 5 7 9 9 11 12 ÚVOD 1. KROK DO NEZNÁMA ANEB DUŠEVNÍ ONEMOCNĚNÍ Co je duševní onemocnění? Předsudky

Více

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota)

Syndrom = skupina příznaků typických pro určitou nemoc (bolest hlavy, rýma, teplota) Otázka: Psychické poruchy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Ruffy Psychická porucha je považována jako nepříjemný stav, znemožňuje úplné zapojení do běžného života, ztěžuje člověku vztahy a

Více

AUTISMUS A LIDSKÁ PRÁVA

AUTISMUS A LIDSKÁ PRÁVA AUTISMUS A LIDSKÁ PRÁVA CHARTA PRÁV OSOB S AUTISMEM Charta byla přijata na 4. kongresu AUTISM-EUROPE v Haagu dne 10. května 1992. Podpis připojila i delegátka občanského sdružení AUTISTIK Jako písemnou

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 O B S A H Metodické doporučení... 1 Metodické doporučení... 3 Preventivní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB 2014 Vážení spoluobčané a návštěvníci Prahy 12, opět po roce se Vám dostává do rukou Katalog sociálních a návazných služeb, který

Více

Nemusíte na to být sami

Nemusíte na to být sami Nemusíte na to být sami příručka pro osoby pečující o osobu blízkou Obsah Principy sdílené péče, síť sociálních služeb a možnosti využití dalších běžných služeb, úloha poskytovatelů sociálních služeb 1

Více

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Projekt Život do svých rukou se konal pod záštitou zmocněnce vlády České republiky pro lidská práva Ing. Jana Litomiského.

Více

Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami

Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami Podpora studentů a uchazečů o studium se specifickými studijními potřebami Příručka pro pedagogické pracovníky a poradce obsahující základní doporučení ohledně přístupu ke znevýhodněným studentům Určeno

Více

Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4. Bulletin 2008. Závěrečné teoretické práce

Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4. Bulletin 2008. Závěrečné teoretické práce Skálův institut, Praha 2, Apolinářská 4 Bulletin 2008 Závěrečné teoretické práce Sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii 2004 2008 Obsah (Práce zachovávají formát, který byl použit samotnými

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

Metodika spolupráce Podpůrné sítě v rámci projektu Podporované vzdělávání

Metodika spolupráce Podpůrné sítě v rámci projektu Podporované vzdělávání Metodika spolupráce Podpůrné sítě v rámci projektu Podporované vzdělávání Vypracoval: Mgr. Jiří Šupa, Ph.D. Mgr. Edita Kremláčková Úvod Tato metodika popisuje východiska pro vytvoření podpůrné sítě a spolupráci

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Skripta ke vzdělávacímu kurzu pro zdravotní sestry. Pomáhající rozhovor v rámci léčebného procesu

Skripta ke vzdělávacímu kurzu pro zdravotní sestry. Pomáhající rozhovor v rámci léčebného procesu Skripta ke vzdělávacímu kurzu pro zdravotní sestry Pomáhající rozhovor v rámci léčebného procesu 1 Tento produkt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Skripta

Více

Efektivita komunitních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné

Efektivita komunitních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné Závěrečná zpráva projektu Efektivita komunitních služeb pro dlouhodobě duševně nemocné Sdružení pro péči o duševně nemocné Fokus Projekt číslo S 0047/003 v programu Pilotních a inovativních projektů MPSV

Více

setrvává v paternalistické roli a jen nerada připouští, že se pacient má stát partnerem v léčebném procesu. Většina pacientů je ale zvyklá na takový

setrvává v paternalistické roli a jen nerada připouští, že se pacient má stát partnerem v léčebném procesu. Většina pacientů je ale zvyklá na takový 1 ÚVOD Vztah mezi nemocným a lékařem a jejich úroveň komunikace vstupují do celého diagnosticko-léčebného procesu, neboť tvoří prostředí, v němž léčba probíhá, a jsou i jedním z prostředků, jimiž se uskutečňuje.

Více

Život se schizofrenií. Příručka pro pacienty a jejich pečovatele

Život se schizofrenií. Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Život se schizofrenií Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Příručka pro pacienty a jejich pečovatele Obsah 1. Úvod do schizofrenie.......................................................... 3 Co je

Více

5 Přijímající organizace str. 16. 6 Komu pomáhají dobrovolníci str. 20. 7 Zásady přístupu ke klientům str. 27

5 Přijímající organizace str. 16. 6 Komu pomáhají dobrovolníci str. 20. 7 Zásady přístupu ke klientům str. 27 1 1 Základní pojmy str. 3 2 Zásady pro chování dobrovolníka v organizaci str. 6 3 Práva a povinnosti dobrovolníků str. 9 4 Pravidla dobrovolnického programu str. 12 5 Přijímající organizace str. 16 6

Více

Vyšší odborná škola, Střední zdravotnická škola a Základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice

Vyšší odborná škola, Střední zdravotnická škola a Základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Vyšší odborná škola, Střední zdravotnická škola a Základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Postoj mladistvých k drogám na Mladoboleslavsku Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Drahomíra Pavlíková Vypracovala:

Více