Souvisí chudoba sduševním zdravím?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Souvisí chudoba sduševním zdravím?"

Transkript

1 Konference Chudoba, záležitost nás všech. ( října 2010, Univerzita Hradec Králové) Souvisí chudoba sduševním zdravím? MUDr. Petr Hejzlar občanské sdružení Péče o duševní zdraví Psychiatrické oddělení, Pardubická krajská nemocnice

2 Obsah prezentace Je chudoba příčinou duševních nemocí? Jsou duševní nemoci jednou z příčin chudoby? Duševní nemoc a invalidita Socioekonomické dopady duševních poruch Duševní nemoc a lidé bez domova Komunitní služby pro duševně nemocné: sociální prevence

3 Je chudoba příčinou duševních nemocí?

4 Vliteratuře se odhaduje podíl duševních poruch, které vznikly až následně jako důsledek nepřizpůsobivého způsobu života, na jednu třetinu zpsychiatrické nemocnosti zjištěné u celé populace (Sullivan, 2000).

5 Teorie sociálního skluzu Faris, Dunham, 30.léta 20.st. : akumulace schizofrenních nemocných v chudinských čtvrtích velkoměst Vysvětleno teorií sociálního skluzu= lidé se schizofrenií mají nižší sociální postavení než jejich rodiče U schizofrenie již před 1. atakou, u afektivních poruch až po první epizodě

6 Deprese jako ztráta smyslu Afektivní poruchy: vysoký podíl genetických dispozic Nikoliv nízký sociální statut, ale ztráta smyslu Frommová Reichmanová: rodiny pacientů Frommová Reichmanová: rodiny pacientů jsou sociálně ambiciózní, ale izolované

7 Závislosti: na jejich vytvoření jsou potřeba peníze (často to trvá léta) Úzkostné poruchy: nevyhovující vztahy a nekvalitní rodinné prostředí není nutně vázáno na nízký socioekonomický statut Organické poruchy / demence: frekvence stoupá s věkem, kterého se dožít předpokládá spíše relativní blahobyt než chudobu Organické poruchy infekčního původu a některé příčiny mentálních retardací souvisí s chudobou a nedostatečnou zdravotní péčí

8 Je chudoba příčinou duševních nemocí? Nikoliv hlavní

9 Duševní nemoci: jedna z příčin chudoby? Často ano

10 Proč? Duševní nemoc, zvl. psychóza, často vzniká vadolescenci či ranné dospělosti, tedy vdobě, kdy nemocný nemá osvojené či rozvinuté sociálně praktické dovednosti. Jeho šance uplatnit se na trhu práce se výrazně snižuje. Duševní nemoci většinou mají chronický charakter, a proto velmi často vedou ke ztrátě zaměstnání. Psychotické poruchy za sebou zanechávají funkční postižení kognitivní funkcí.nemocný neztrácí inteligenci, ale schopnost produktivně uplatnit svou paměť, pozornost, schopnost plánování atp. Jeho šance na návrat do zaměstnání nebo získání nové práce klesá. Funkční postižení může vést knerozumnému vynakládání financí nebo k neplnění finančních závazků spojených s užíváním bytu.

11 Proč? Duševně nemocní lidí jsou často objektem zneužívání. Nejeden duševně nemocný přichází o bydlení či finance, protože je někým podveden. Funkční duševní poruchy jsou často dědičné. Trpí-li jimi více členů rodiny, ekonomický statut takové rodiny upadá. Společenská stigmatizaceznamená, že veřejnost (tedy i živnostníci, manažeři, prostě zaměstnavatelé) má nepravdivé předsudky vůči duševně nemocným lidem a podjejich vlivem těmto lidem neumožňuje využívat společenské zdroje stejně jako lidem zdravým.

12 Stoupající počty onemocnění? Dopady duševních nemocí se vpopulaci budou pravděpodobně zhoršovat Výzkumné studie WHO uvádějí, že každý čtvrtý občan EU potřebuje během svého života minimálně jedenkrát vyhledat odbornou pomoc pro řešení svých psychických problémů 30 až 40% populace EU má psychické problémy trvalejšího charakteru 2-5% lidí trpí vážnou duševní nemocí

13 Vývoj počtu hospitalizací v lůžkových psychiatrických zařízeních (na osob) zdroj: ÚZIS ČR

14 Vývoj počtu pacientů léčených v psychiatrických ambulancích (na osob) zdroj: ÚZIS ČR

15 Invalidní = chudý? Duševní poruchy byly včr vletech 2003 až 2008 třetí nejvýznamnější skupinou diagnózco do podílu na nově přiznaných invalidních důchodech. Na celkovém počtu nově přiznaných plných invalidních důchodů se podílely zhruba jednou sedminou (14%), resp. jednou desetinou u částečných důchodů (10%). Roste jejich relativní podíl na počtu přiznaných důchodů. Ve Francii či Německu je podíl duševních nemocí na přiznaných důchodech až 3x vyšší než u nás.

16 4 nejčastější okruhy nemocí pro přiznání invalidního důchodů (období ) Zdroj: Bruthansová, Jeřábková, % 25% 20% 15% 10% 5% 0% 28% Nemoci pohybové soustavy 20% Novotvary 14% Duševní poruchy 10% Nemoci oběhové soustavy

17 Duševní nemoc a invalidita Nejčastěji zastoupené diagnózy, na základě kterých je přiznán plný invalidní důchod, se včase příliš nemění. Mezi ženami a muži je významný rozdíl. U žen Mezi ženami a muži je významný rozdíl. U žen jsou nejčastějším důvodem přiznání důchodu afektivní poruchy, u mužů schizofrenie. (Bruthansová, Jeřábková, 2010)

18 20% 15% 10% 5% 0% 19% Nově přiznané invalidní důchody - muži Zdroj: Bruthansová, Jeřábková, % 12% 12% 10% 9% 8% 8% 7% 5% mentální reta... depresivní po... schizoafektiv.. organické du... schizofrenie

19 Nově přiznané invalidní důchody - ženy Zdroj: Bruthansová, Jeřábková, % 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 30% 29% 13% 12% 7% 8% 7% 8% depresivní porucha schizofrenie úzkostné poruchy mentální retardace

20 Socioekonomické dopady duševních chorob Duševní onemocnění je spjato sekonomickými dopady nejen pro jednotlivce, nýbrž i pro celou společnost. Dlouhodobý nárůst duševních onemocnění se projevuje vyšší spotřebou zdravotnických a sociálních služeba tím i vyššími nároky na společenské zdroje. Vedle výdajové složky je potřeba vnímat i ztráty plynoucí zpoklesu produktivity práce, ať už přímo u nemocných nebo u jejich rodin, které o ně musí pečovat na úkor vlastního ekonomického výkonu.

21 Ve Španělsku vroce 2002 činily výdaje a ekonomické ztráty spojené s duševními choroba přibližně 7,019 mld. euro (Oliva- Moreno et al., 2008). Na této částce se podílí tyto oblasti: Přímé medicínské výdaje (hospitalizace a ambulantní péče) 39,6% Přímé nemedicínské výdaje formální a 17,7% neformální sociální péče Ztráty v produktivitě práce 42,7%

22 Výdaje na duševní zdraví Podle mezinárodních odhadů tvořily celkové společenské výdaje na duševní zdraví ve vyspělých zemích 3-4% zhrubého národního produktu (World Health Organization, 2003). Odhad výdajů včeské republice činil za rok ,6 mld. Kč, což představovalo 0,26% hrubého národního produktu. Ve zdravotnických výdajíchčinila částka vydávaná na duševní zdraví 3,54%celkových výdajů za rok 2001.

23 Výdaje na duševní zdraví v ČR Psychiatrické léčebny 35,6% Léky na předpis 33,2% Ambulantní péče odborných lékařů 17,4% Ústavní péče v nemocnicích 9,6% Ostatní typy péče 4,2%

24 ČR: předposlední v EU ve výdajích na duševní zdraví 14% 12% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Podíl prostředků na duševní zdraví na výdajích zdravotnictví 6,3% 3,5% 3,4% Velká Británie Průměr EU Česko Slovensko

25 Duševní nemoc a lidé bez domova Bezdomovectví, život bez stálého přístřeší, postihuje především jedince zdravotně nebo sociálně znevýhodněné. Hlavní příčinou bezdomovectví je chudoba a pro ni zase významný faktor představují duševní choroby. Podle studie zmnichova dvě třetiny duševně nemocných bezdomovců se jimi stalo až po prvním nástupu duševního onemocnění (Fichter et al., 1996).

26 Šetření duševního zdraví pražských bezdomovců (Dragomirecká a kol., 2004) Dotazník SRQ (Self-reporting Questionnaire) N= 27 (z toho 32 ženy) 22,6% osob uvedlo, že se již léčilo v psychiatrické léčebně 13,2% absolvovalo protialkoholní léčbu Depresivní a úzkostné příznaky zjištěny u 21,3% mužů a 37,5% žen Psychotické příznaky zjištěny u 7,1% mužů a 18,8% žen

27 Duševní nemoci a poruchy chování u bezdomovecké populace, jež navštívila v období od ordinaci praktického lékaře pro bezdomovce 25% 23% 19% 20% 17% 16% 15% 11% 10% 8% 5% 4% 2% 0% závislost depresivní stavy poruchy spánku reakce na stres schizofrenní poruchy poruchy osobnosti úzkostné poruchy ostatní Zdroj: Šupková a kol. Zdravotní péče o bezdomovce v ČR, Praha: Grada Publishing 2007

28 Duševní nemoc a lidé bez domova Uvedená česká data odpovídají zahraničním zkušenostem. Lidé spící po noclehárnách 8x častěji postiženi duševním onemocněním ve srovnání sbydlící populací. Lidé spící na ulici jsou postiženi dokonce 11x častěji. (Bines, 1994) Vysoké riziko bezdomovectví je u pacientů sduální diagnózou, např. schizofrenií a závislostí na drogách nebo alkoholu (Koegel, 1988). Kombinace drogové závislosti, trvalých (chronických) příznaků psychózy a narušení běžného denního řádu propuštěním zhospitalizace se zvyšuje riziko, že se pacient opět stane bezdomovcem do 3 měsíců od propuštění (Olfson et al., 1999).

29 Preventivní úloha komunitních služeb pro duševně nemocné Poslání služeb: udržet klienta v komunitě, předcházet institucionalizaci Metoda I: psychosociální rehabilitace umožnit vážně duševně nemocným lidem žít v prostředí podle jejich volby s co nejmenší mírou odborné péče Metoda II: case management účinné napojování klienta na využitelné formální i neformální zdroje v komunitě koordinace a kontinuita

30 Co mobilní služby dělají Zachraňují (před debakly) -Řešení dluhů, splátkové kalendáře, jednání s veřiteli -Vyřizování soc. dávek -Pomoc při zajištění bydlení -Pomoc při řešení sporů s okolím Nahrazují (chybějící zdroje) -Mezilidské kontakty v běžném prostředí -Srozumitelné zdroje informací -Praktickou pomoc -Prostředí pro trávení volného času Učí (chybějící dovednosti) -Jak hospodařit s penězi -Jak obstarat domácnost -Jak jednat s lidmi -Jak si asertivněříct o radu a pomoc atp. -Jak si poradit s projevy nemoci Zprostředkují (dostupné zdroje) -Vhodné pracovní příležitosti včetně chráněných dílen -Příležitosti k bydlení -Příležitosti k trávení volného času

31 Síťování služeb a zdrojů Domovy se zvl. režimem, domy s pečovatelskou službou Tréninkové byty Ubytovny, azylové domy Sociálně aktivizační služby, kluby pro duševně nemocné Psychiatrická léčba Agentu ry podpor. zaměstn ávání Poradenské služby, úřady, jiné veřejné služby a zařízení Úřad práce Zaměstnavatelé Chráněné dílny

32 o.s. Péče o duševní zdraví: regionální střediska Okres Jičín 3 členný tým od roku 2009 Okres Chrudim 5 členný tým od roku 2004 Okr. Hradec Králové 5 členný tým od roku 2006 Okres Pardubice 7 členný tým od roku 1996 Okres Ústí 3 členný tým od roku 2010 Okres Rychnov 3 členný tým od roku 2009

33 Děkuji za pozornost!

Souvisí chudoba s duševním zdravím? Petr Hejzlar

Souvisí chudoba s duševním zdravím? Petr Hejzlar Konference Chudoba, záležitost nás všech. (20. 21. října 2010, Univerzita Hradec Králové Souvisí chudoba s duševním zdravím? Petr Hejzlar Je chudoba příčinou duševních nemocí? Řeklo by se, že když je někdo

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracovaná v rámci projektu SROP 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

Více

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK ZE 4. 4. 2000, ZATÍM NEPROŠLÁ DEFINITIVNÍM SCHVÁLENÍM 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU Str. 1 1.1. Číslo odbornosti dle vyhlášky MZ č. 134/1998Sb.,

Více

Metodika služby sociální rehabilitace

Metodika služby sociální rehabilitace Organizační směrnice č. 1/2009_b_R2015 : Metodika služby sociální rehabilitace Zpracovali: původní verze - Mgr. Veronika Stříbrná, revize - MUDr. Petr Hejzlar Schválil, podpis: MUDr. Petr Hejzlar, ředitel

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracovaná v rámci projektu SROP 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

Více

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č. 1) Azylové domy. Domy na půl cesty. Noclehárny. Nízkoprahová denní centra

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č. 1) Azylové domy. Domy na půl cesty. Noclehárny. Nízkoprahová denní centra Závěrečná zpráva (pracovní skupina č. 1) Azylové domy Domy na půl cesty Noclehárny Nízkoprahová denní centra projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00019

Více

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU. 1.1. Číslo odbornosti dle vyhlášky MZd č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam výkonů s bodovými hodnotami. 305 psychiatrie 306 dětská psychiatrie

Více

Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice za rok 2007

Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice za rok 2007 PRÁCE, SOCIÁLNÍ STATISTIKY Ročník 2008 Školství, kultura, zdravotnictví V Praze dne 30. dubna 2008 Kód publikace: 3309-08 Č.j.: 341/2008-63 Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora

Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Příbora na období 2008-2012 Obsah Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Příbora Úvodní slovo 3 1. Úvod do Komunitního plánování 4 2. Zpracování

Více

Závěrečná publikace Individuálního projektu Karlovarského kraje

Závěrečná publikace Individuálního projektu Karlovarského kraje Závěrečná publikace Individuálního projektu Karlovarského kraje Závěrečná publikace Individuálního projektu Karlovarského kraje OBSAH 1. ÚVOD........................................... 4 2. O PROJEKTU........................................

Více

Regionální koncepce péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

Regionální koncepce péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Regionální koncepce péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Záznam Kulatého stolu pořádaného v rámci individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území

Více

ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15

ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2013 3 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA 4 ZDRAVÍ MLADÝCH 13 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ 15 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ 21 PREVENCE INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 35

Více

navazující služby Komunitní psychiatrické sestry informační a poradenská linka

navazující služby Komunitní psychiatrické sestry informační a poradenská linka modely sociálních služeb pro OsOby s duševním OnemOcněním pro OKres KarlOvy vary 7 navazující služby Komunitní psychiatrické sestry informační a poradenská linka Publikace je financována z Individuálního

Více

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č. 1) Azylové domy. Domy na půl cesty. Noclehárny. Nízkoprahová denní centra

Závěrečná zpráva. (pracovní skupina č. 1) Azylové domy. Domy na půl cesty. Noclehárny. Nízkoprahová denní centra Závěrečná zpráva (pracovní skupina č. 1) Azylové domy Domy na půl cesty Noclehárny Nízkoprahová denní centra projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji reg. č. CZ.1.04/3.1.00/A9.00019

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracovaná v rámci projektu SROP 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 III. Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, červenec 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci

Více

sociálně terapeutická dílna

sociálně terapeutická dílna modely sociálních služeb pro OsOby s duševním OnemOcněním pro Okres karlovy Vary 4 sociálně terapeutická dílna Publikace je financována z Individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním

Více

Komunitní plán sociálních služeb ve Šluknovském výběžku

Komunitní plán sociálních služeb ve Šluknovském výběžku Komunitní plán sociálních služeb - 1 - Obsah: strana Obecný úvod 2 Sociální služby ve světle legislativy 3 Sociálně demografická situace 7 Situace v oblasti nezaměstnanosti 10 Prognóza potřeb sociálních

Více

Osoby se zdravotním postižením

Osoby se zdravotním postižením 68 69 Osoby se zdravotním postižením Vymezení cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením: Mentálně postižení Kombinovaně postižení Osoby a děti s duševním onemocněním Tělesně postižení Smyslově postižení

Více

Komunitní péče o duševně nemocné Návrh novelizace textu Koncepce oboru psychiatrie MUDr. Ondřej Pěč. Úvod

Komunitní péče o duševně nemocné Návrh novelizace textu Koncepce oboru psychiatrie MUDr. Ondřej Pěč. Úvod Komunitní péče o duševně nemocné Návrh novelizace textu Koncepce oboru psychiatrie MUDr. Ondřej Pěč Úvod Komunitní péče je široký soubor služeb, programů a zařízení, jehož cílem je pomoci lidem s duševní

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM Praktické informace a tipy pro zaměstnavatele www.prah-brno.cz 3 5 5 7 9 9 11 12 ÚVOD 1. KROK DO NEZNÁMA ANEB DUŠEVNÍ ONEMOCNĚNÍ Co je duševní onemocnění? Předsudky

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Obec. To není jen plocha ohraničená značkami, které oznamují začátek a konec daného území, komunikace na katastru té které obce, nemovitosti, obchody a další hmotná vybavenost, zeleň

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Chlebičov 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvodní

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina. Aktualizace pro rok 201

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina. Aktualizace pro rok 201 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sociálních věcí Žižkova 57, 587 33, Česká republika Pracoviště: Tolstého 15, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina Aktualizace pro rok 201 012-2014

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Dluhová problematika pacientů hospitalizovaných na Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice v Plzni

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Dluhová problematika pacientů hospitalizovaných na Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice v Plzni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Diplomová práce Dluhová problematika pacientů hospitalizovaných na Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice v Plzni Pavla Faboková

Více

Transformace systému péče o osoby trpící schizofrenií

Transformace systému péče o osoby trpící schizofrenií Vyšší odborná škola, střední zdravotní škola a základní škola MILLS, s.r.o. Transformace systému péče o osoby trpící schizofrenií Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Josef Gabriel Vypracovala: Jana Niedermayerová

Více

SBoRnÍK VÝSTUPŮ. K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz

SBoRnÍK VÝSTUPŮ. K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz SBoRnÍK SÍTĚ TÉMATICKÉ VÝSTUPŮ K tématům zaměstnávání osob s chronickým duševním onemocněnímz Úvod O projektu SOUČASNÝ STAV PSYCHIATRICKÉ PÉČE V ČR Ambulantní a lůžková péče - současný stav Komunitní péče

Více

Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb

Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb Příloha č. 4.1 Demografický vývoj, definice péče a statistická data zdravotních a sociálních služeb Obsah: DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ... 1 DEFINICE PÉČE... 5 Oblast zdravotní péče... 5 Oblast sociálních služeb...

Více