Převrat v psychoterapii

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Převrat v psychoterapii"

Transkript

1 Úvod Bez bolesti za pár minut příliš velký požadavek? Povíme vám jeden příběh. Birgit W. trpěla od dětství strachem z výšek. Tato Berlíňanka nebyla schopná vystoupat výše než na třetí příčku obyčejného domácího žebříku, mosty pro ni představovaly, stejně jako pro statisíce lidí s podobnými zábranami, téměř nepřekonatelnou překážku. Paní W. byla jednou pozvána do talkshow Jürgena Fliegeho, a musela proto podstoupit dlouhou cestu vlakem z Berlína do Mnichova, letadlem se neodvážila. A pak? Po 55 minutách tohoto pořadu už Birgit W. fobie z výšek netrápila. Nastoupila na zvedací plošinu a zcela uvolněně se nechala vyvézt do výšky šesti, sedmi metrů. Tak vysoko mohla totiž plošina vystoupat. Zázrak? Přihodilo by se to každému, kdo si dokáže představit, co jsou nuceni prožívat lidé s akrofobií (strachem z výšky). Návaly potu, bušení srdce a k tomu ještě následky: strategie vyhýbání, dramatické snížení sebevědomí jednoduše utrpení. Takovými nebo podobnými fobiemi trpí přinejmenším patnáct procent obyvatelstva. Pomoc slibují konfrontační terapie. Bývají úspěšné, ale jsou velice náročné na čas a náklady. Ale zpět k Birgit W. Rainer měl privilegium léčit ji v talkshow přibližně 20 minut technikou energie meridiánů (MET). Jedná se přitom (velice stručně řečeno) o obor energetické psychologie, metody orientované na řešení, původně pocházející z USA, která spočívá v kombinaci mechanického ovlivňování 9

2 Úvod energetických drah v těle (poklepávání) s mentálním naladěním na řešení nepříjemného problému. Rychlý a pronikavý účinek, jaký měly naše techniky meridiánové energie na paní W., mě samozřejmě nepřekvapoval. A přesto stále považuji za malý zázrak, když se naše metoda ukáže jako velice rychlá a účinná. Takové působivé úspěchy zažíváme v léčení traumatizovaných pacientů neustále. Následky traumat (zneužívání, znásilnění, prožitky z války, nehody, přírodní katastrofy a podobně) je často možné natrvalo vyřešit pouze jednou až dvěma hodinami MET. Metoda MET není vhodná jen k léčbě traumat a jejich následků, ale veškerých tíživých emocí, jako je například strach, zármutek, zlost, hněv, nenávist, pocity viny, soužení, rezignace, žárlivost, beznaděj a tak dále. MET pomáhá i při řadě fyzických onemocnění. Pomocí technik energie meridiánů si můžete kdykoli zajistit zdraví a blaho dokonce vy sami, neboť energetická léčba, a to je na věci téměř to nejkrásnější, je účinná i při působení na vlastní osobu. Jak to funguje, se dočtete na následujících stránkách. V této knize vás budeme konkrétně informovat (jak to jen bude na základě naší dlouholeté praxe možné) o léčebných postupech, takže budete schopni používat MET i tehdy, když váš specifický problém nebude patřit k těm, které vám na příkladech objasníme. Pokud nebudou naše vysvětlení v jednotlivých případech zcela dostatečná, doporučíme vám rádi nějakého terapeuta nebo terapeutku, které jsme sami vyškolili. Jsme vám s radostí k dispozici také na internetové adrese: MET nach Franke. Spojíte se s námi také pomocí u: Rainer a Regina Frankeovi 10

3 Postupně se u nás etabluje nový obor psychologie, který původně pochází z Ameriky. Označuje se jako energetická psychologie, kam lze zařadit také naše techniky energie meridiánů (MET). Rozdíly zásadní povahy vůči současným metodám psychoterapie zde představíme pouze ve stručnosti. Výchozím bodem analyticky orientované psychologie podle Sigmunda Freuda je přesvědčení, že emocionální a psychické problémy lze úspěšně léčit odhalováním jejich příčin. Podle zastánců analyticky orientované psychoterapie si pacient ve zdlouhavém, občas také bolestném procesu uvědomí původ svého problému, což následně umožní odstranit jeho emocionální a psychické poruchy, které existují v současnosti. Pacient nebo pacientka je v tomto procesu postupně přivá - děn/a zpátky k traumatu, které je příčinou jeho/jejích problémů, prožije si ho znovu, a tím také pocity, které vyvolalo často zármutek nebo zlost. Nehledě na časovou náročnost, jakou vyžadují fundované terapie rozhovorem podle různých škol hlubinné psychologie, je z hlediska jejích kritiků, k nimž se řadí zástupci energetické psychologie, nutné podotknout, že přitom bohužel příliš často dochází k závislosti klienta na terapeutovi. Pokud všechno probíhá dobře, pacient bude sice mít zkušenost, že se svých problémů zbaví, ovšem ne vlastní silou, ale jedině za pomoci svého lékaře nebo psychotera peuta. 11

4 U jiných psychoterapeutických koncepcí léčby, které podporují zdravotní pojišťovny, se jedná o takzvanou terapii behaviorální. Zde nejde o zjišťování příčin duševní poruchy, nýbrž o pokus praktickým tréninkem pozitivně ovlivňovat a/nebo odstraňovat určité chování, kterým pacient trpí. Tyto terapeutické formy se nejčastěji uplatňují u různých typů poruch týkajících se strachu (strach z výšky, agorafobie nebo také strach z určitých zvířat). Pacient je zpravidla delší dobu připravován na situaci, která v něm spouští strach, a potom je s ní konfrontován. Cílem terapie je zprostředkovat pro pacienta nebo pacientku zkušenost, že přežije, že se mu nic nestane, i když je hora, na kterou vystoupá, hodně vysoká, přestože pavouk, který je původcem paniky, vzbuzuje strach. Takové formy terapie mohou dlouhodobě vést ke zlepšení pacientova stavu. Přesto lze i v případě behaviorální terapie namítnout, že je zbytečně náročná na čas i na náklady. Kromě toho, a to je skoro ještě důležitější, nelze bohužel její pomocí zamezit posunutí symptomů v každém případě. Znamená to, že po úspěšném zakončení terapie může dojít k jinak položené poruše. Není tak například vyloučené, že pacient, který dosud trpěl strachem z výtahu, bude nyní mít panickou hrůzu, když se náhle dostane do ohromného, nepřehlédnutelného davu lidí, nebo bude najednou mít nutkavé způsoby chování. Roger Callahan, o němž za chvíli budeme hovořit, jde ve své kritice terapeutických postupů, které v současné době pře - vládají, dokonce tak daleko, že jim vytýká, že opětovným protrpěním a prožitím negativních emocionálních zkušeností aktivně přispívají ke vzniku nových traumat. Celé generace pacientů s traumaty jsou oběťmi nesprávné teorie, že utrpení je nutné a je potřeba ho snášet (Callahan, Den Spuk beenden, str. 15). K této kritice se můžeme jen připojit. 12

5 Převrat v psychoterapii Zcela jinak je to v případě energetické psychologie, kterou chceme na dalších stránkách objasňovat. Energetická psychologie vychází z toho, že každý člověk (ale právě tak jiní živočichové, viz kapitola o MET u zvířat) nemá jen tělo fyzické, ale také energetické. Propojení mezi fyzickým a energetickým tělem představují meridiány. Meridiány proudí tělem jako lymfa nebo krevní řečiště. Roger Callahan pracuje jako klinický psycholog od padesátých let minulého století. K jeho speciálním oblastem patřila od počátku terapie fobií, těch iracionálních strachů, které úplně zastíní život člověka, takže se mu se stává jedním utrpením. Stejně jako spousta tehdejších i současných profesních kolegů nebyl Callahan spokojený s léčebnými metodami, které byly k dispozici v tradiční psychoterapii. Zdály se mu zdlouhavé a také se často nedostavoval trvalý úspěch. Proto se vzdělával stále dál, rovněž v různých hraničních oblastech oboru. Počátkem osmdesátých let tak absolvoval vzdělání v apli - kované kineziologii, metodě ke zjišťování energetických blokád, vyvinuté americkým chiropraktikem Georgem Goodheartem. Tato metoda spočívá mimo jiné na poznatcích z akupunktury. Tou dobou měl Callahan pacientku jménem Mary. Ta už od dětství trpěla velmi vyhraněnou formou fobie z vody. Jakýkoli kontakt s vodou, ať už ve formě deště, sprchy nebo koupele ve vaně, dokonce i její obrazy v televizi, v ní vyvolával paniku. Dělalo se jí špatně, dokonce když na vodu jen pomyslela, objevovala se u ní nevolnost a žaludeční potíže. Rok a půl tradiční psychoterapie vedl pouze k tomu, že Mary dokázala sedět vedle bazénu doktora Callahana, ovšem aniž 13

6 se na vodu podívala. Vzhledem k tomu, že Mary si v souvislosti se svou fobií z vody vždycky stěžovala na pocit nevolnosti v žaludku, Callahan ji poprosil, aby si zlehka prsty poklepala na určitý bod pod okem. Ze svého studia kineziologie věděl, že tento bod leží na meridiánu žaludku. (Jako meridián se označují, jak bylo řečeno, dráhy v těle, jimiž proudí energie. Co to s tím má společného, se dovíte později. Zůstaňme ještě chvíli u Callahanova případu.) Poté co si Mary pouze několikrát tento bod poklepala, vyběhla z ordinace, utíkala k bazénu, který měl Callahan na zahradě, postříkala si obličej vodou a s ohromnou úlevou volala: Je to pryč, doktore, je to pryč! To byla chvíle zrodu meridiánových terapií. A Mary je dodnes, to znamená přes dvacet let, naprosto bez potíží. Terapie myšlenkového pole Po svém grandiózním úspěchu v léčbě Mary bádal Callahan intenzivně dál a výsledky této činnosti nakonec shrnul pod názvem Thought Field Therapy Callahan Techniques TM. Tento komplexní postup vyvinutý Callahanem označujeme jako Terapie myšlenkového pole. Terapeut pacienta vyzve, aby myslel na problém, který ho sužuje. Přitom poklepává na určité body meridiánů, aby odstranil základ blokád v pacientově energetickém systému. Jak Callahan během doby zjistil, tuto metodu je možné používat nejen na fobie, ale také na mnoho dalších psychických poruch, jako jsou deprese, všeobecné strachové poruchy, zpracování traumat, při zármutku, hněvu, zlosti, ale i u závislostí, poruch přijímání potravy a při stavech bo - lesti. 14

7 Zpočátku se procento úspěšnosti pohybovalo na pozoruhodných čtyřiceti až padesáti procentech. A co ta druhá polovina jeho pacientů? Zdálo se, že na ně léčba nezabírá. Callahan pro to nalézal vysvětlení ve fenoménu, který označoval jako psychologický revers, známý už Freudovi, zakladateli psychoanalýzy. Tomuto jevu se také říká vzpoura, pud k sebedestrukci, vnitřní sabotér (lidově potvora). Jestliže se člověk nachází ve stavu psychologického reversu, dělá přesně opak toho, co by pro něho mělo být dobré. V takovém stavu sabotuje vlastní pozitivní snahy a je tomuto mechanizmu bezmocně vydán. Psychologický revers je stav systému, který nedovoluje léčbu v nejširším smyslu. V první knize Klopfen Sie sich frei! jsme pro tento fenomén zvolili označení chybný energetický spoj a podrobně jsme ho zde popsali. Když Roger Callahan konečně objevil cestu jak korigovat psychologický obrat, procento úspěšnosti jeho terapií dramaticky stouplo na osmdesát až devadesát pět procent. V porovnání s výsledky jiných druhů terapie to je senzace. Jak to může začínat? Už jsme krátce naznačili, jak probíhá léčba podle Callahana. Ale v čem toto působení vlastně spočívá? Podle Callahana není strachová reakce, abychom zmínili nějaký příklad, výsledkem traumatu, ale lze ji odvodit jinak než v soudobé psycholo - gii od poruchy v myšlenkovém poli. Každá porucha myšlenkového pole je spojena s jedním nebo i několika energetickými meridiány. Určitá osoba třeba myslí na nějakou traumatickou situaci, udělá se jí nevolno a začne se potit. Vzhle - dem k tomu, že není možné základní traumatizující zážitek odestát, je proto nyní nutné, jak říká Callahan, myšlenko- 15

8 vé pole opravit, aby se tak odstranily negativní rekce na trauma. Podle Callahanovy teorie se pomocí jeho Thought Field Therapy (TFT) dají opravovat nejen myšlenková pole, ale také likvidovat příslušné blokády na meridiánech. Po léčbě dokáže pacient na své trauma myslet, aniž by u něj byly patrné dřívější problematické reakce. Je potřeba dodat, že pacient svůj traumatický prožitek nezapomene. Často si dokonce lépe vybaví detaily takové události. Aby bylo při léčbě pomocí TFT možné opravit myšlenkové pole, případně zlikvidovat blokádu v meridiánech, musí si pacient během terapie vybudovat odpovídající myšlenkové pole, to znamená, že je vyzván, aby na svůj problém neustále myslel. Trauma Vzpomínka Narušené myšlenkové pole Symptomatika, např. strach Graf 1: Znázornění výkladového modelu doktora Callahana ke vzniku negativních emocí Trauma Vzpomínka Narušené myšlenkové pole Vyléčené myšlenkové pole Žádná symptomatika Léčba TFT Graf 2: Znázornění výkladového modelu doktora Callahana k ovlivnění pomocí TFT 16

9 Energie podstata věci Už před pěti tisíci lety objevili Číňané, že tělem probíhají dráhy, v nichž neustále protéká nepatrné množství elektrické ener gie. Tyto energetické kanály, také nazývané meridiány, tvo ří spolu s tělesnými orgány a povrchem těla jednotu a staly se od té doby podstatou asijských medicínských praktik, tvoří základnu akupunktury, akupresury a dalších léčivých metod. Tradiční čínská medicína (TCM) vidí individuum, zjednodušeně řečeno, jako kompresi energie. Tento energetický poten ciál je znám ovšem i v jiných kulturách. Zatímco Číňané označují toto pole napětí energetických vlivů, které je vlastní každému člověku a které tělem proudí jako řeky a jezera, jako Qi, Indo vé hovoří o práně, Bible o duchu, který lidem vdechl Bůh, a zakladatel klasické homeopatie Samuel Hahnemann pro něj použil krásné německé slovo Lebensenergie (životní energie). V sedmdesátých letech minulého století se japonskému věd ci Dr. Hiroshi Motojamovi povedlo fyzikálně potvrdit exis - tenci akupunkturních bodů. Doložil, že existuje vzájemné působení mezi energií na konečcích prstů a elektrickým polem, které je obklopuje. Pokud může životní energie vyváženě proudit, je člověk zcela v souladu se sebou samým i se světem, cítí se dobře a je zdravý. Každé narušení rovnováhy naproti tomu vede k nepravidelnostem, z dlouhodobého hlediska k nelibosti a konečně k psychickému a somatickému onemocnění. 17

10 Zvláštní pole Pro porozumění naší teorii o způsobu účinnosti MET a dalších meridiánových terapií je nezbytné seznámení s pojmem Ruperta Sheldrakea morfická pole. Z kvantové fyziky víme, že všechno je energie, nejen v lidském těle, ale také ve všem ostatním ve vesmíru. Dokonce tuto knihu v její fyzické formě tvoří energie. Je ovšem tak pomalá, že vám kniha připadá jako hmota bez života a pohybu. Energie se projevuje v takzvaných polích. Známe napří - klad pole elektrická, magnetická nebo gravitační. A lidstvo po třebovalo poměrně dlouhou dobu, než je prokouklo, dokázalo je měřit, počítat a analyzovat. Dnes už nikdo nepochybuje o jejich existenci a pole tvoří důležitý základ kla - sické fyziky. Ovšem podle veškeré pravděpodobnosti existují také pole, která se vymaňují metodám přírodních věd, které, jak je známo, spočívají na opakovatelných experimentálních důkazech. Za zcela speciální, nicméně univerzální, tedy týkající se celého vesmíru, teorii pole vděčíme anglickému biologovi a autorovi knih Rupertu Sheldrakeovi. Co ho zpočátku zejména zajímalo, byly otázky takzvané morfogeneze: Jestliže veškeré buňky slunečnice tvoří stejný materiál, což je pravda, odkud vědí jedny, že se mají seskupit do nádherného žlutého květu, a jiné pak vytvořit silný stonek nebo kořeny? Sheldrake tuto otázku srovnává s architekturou. (Následující, stejně jako další, Sheldrakeovy citáty jsme převzali z německých internetových stránek U tohoto textu se jedná o předmluvu k jeho knize Váš pes to ví, která vyšla také v českém jazyce.) V jedné ulici města stojí různě postavené domy, ale co je odlišuje, nejsou stavební materiály. Všechny mohou být zhotoveny z chemicky identických cihel, betonových dílců, dřeva a tak dále. Jestliže 18

SHIATSU. Japonská masáž pro zdraví a dobrou kondici ELAINE LIECHTI OBSAH

SHIATSU. Japonská masáž pro zdraví a dobrou kondici ELAINE LIECHTI OBSAH SHIATSU Japonská masáž pro zdraví a dobrou kondici ELAINE LIECHTI Nakladatelství Alternativa Elišky Přemyslovny 380, 156 00 Praha 5 OBSAH 1. Co je Shiatsu?... 5 2. Historie Shiatsu... 23 3. Podstata a

Více

RUCE SVĚTLA LÉČENÍ A LIDSKÉ ENERGETICKÉ POLE. Nové paradigma pro pojetí zdraví, nemoci a mezilidských vztahů. Barbara Ann Brennan (1987)

RUCE SVĚTLA LÉČENÍ A LIDSKÉ ENERGETICKÉ POLE. Nové paradigma pro pojetí zdraví, nemoci a mezilidských vztahů. Barbara Ann Brennan (1987) Jako vše ryzí, i moudrost, je-li (asi v 90%) obsažena v textu, pochází od Stvořitele, a jako světlo Slunce je šířeno z bezpodmínečné lásky pro všechny, i moudrost obsažená zde patří každému, kdo ji je

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST. problematika volného času CO STRESUJE ADOLESCENTY? Terezie Zuntychová. Kraj: Jihočeský

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST. problematika volného času CO STRESUJE ADOLESCENTY? Terezie Zuntychová. Kraj: Jihočeský STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času CO STRESUJE ADOLESCENTY? Terezie Zuntychová Kraj: Jihočeský České Budějovice 2015 0 STŘEDOŠKOLSKÁ

Více

Psychoanalytický výklad pohádky Červená Karkulka

Psychoanalytický výklad pohádky Červená Karkulka UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Psychoanalytický výklad pohádky Červená Karkulka BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. František

Více

magazín pro skutečný život Dan Millman

magazín pro skutečný život Dan Millman magazín pro skutečný život BRIAN TRACY SANDRA EPSTEIN MARIAN JELÍNEK PETR KADLEC JAN MŰHLFEIT DAVID DEIDA DAGMAR HAVLOVÁ IVO TOMAN ELVÍRA CHADIMOVÁ PETR KOUKAL VÁCLAV MERTIN 4 Dan Millman Trauma nemusí

Více

Skripta ke vzdělávacímu kurzu pro zdravotní sestry. Pomáhající rozhovor v rámci léčebného procesu

Skripta ke vzdělávacímu kurzu pro zdravotní sestry. Pomáhající rozhovor v rámci léčebného procesu Skripta ke vzdělávacímu kurzu pro zdravotní sestry Pomáhající rozhovor v rámci léčebného procesu 1 Tento produkt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Skripta

Více

Syndrom dráždivého tračníku Susan Thornton

Syndrom dráždivého tračníku Susan Thornton Syndrom dráždivého tračníku Susan Thornton Tradičně se předpokládá, že v rozvoji řady nemocí gastrointestinálního traktu se účastní psychologické faktory. Například zánětlivé onemocnění tračníku a vředová

Více

Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a Terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu

Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a Terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a Terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu

Více

VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ

VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ Vnitřní orgány dokážou to, co nedokážou sebelépe pěstované svaly: ochránit organizmus před stárnutím a nemocí. ugonika 2005 Dr. Stephen T. Chang VNITŘNÍ CVIKY PRO ZDRAVÍ Czech

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Vliv počítačových her na děti a mládež PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce. Brno 2006 KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA. Vliv počítačových her na děti a mládež PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce. Brno 2006 KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY Vliv počítačových her na děti a mládež Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D. Vypracovala:

Více

psychiatrie minimum z psychiatrie Přílohu připravili členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím Gasset a partnery.

psychiatrie minimum z psychiatrie Přílohu připravili členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím Gasset a partnery. psychiatrie minimum z psychiatrie Přílohu připravili členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím Gasset a partnery. Obsah 2 Nad současností a budoucností české psychiatrie

Více

RONS ORG 1. Hnutí alternativní scientologie

RONS ORG 1. Hnutí alternativní scientologie RONS ORG 1 Hnutí alternativní scientologie RONS ORG 2 Milí čtenáři! Prostřednictvím této brožury vám chceme umožnit, abyste si udělali představu o základech alternativní scientologie. Ty technické termíny,

Více

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných

Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Pedagogika Jana Havlíčková Hospic a paliativní péče v životě nevyléčitelně nemocných Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Dana

Více

SISYFOS KLUB ČESKÝCH SKEPTIKŮ - 1 -

SISYFOS KLUB ČESKÝCH SKEPTIKŮ - 1 - SISYFOS KLUB ČESKÝCH SKEPTIKŮ - 1 - Určeno všem pochybujícím a přemýšlivým - 2 - Alternativní medicína a léčitelství Kritický pohled Jiří Heřt CC Creative common - 3 - Tuto knihu autor věnoval Českému

Více

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ

IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ IKS-DLOUHODOBĚ NEMOCNÍ 1. Úvod V současné době se stále více setkáváme s termínem zdravotní znevýhodnění. Osoby se zdravotním znevýhodněním spadají ve vzdělávací oblasti podle školského zákona (zákon č.

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku 150 let od narození Sigmunda Freuda Sborník textů Václav Mikota, Cyril Höschl, Jiří Raboch Marek Loužek, Ivo Čermák, Jiří Kocourek Jeroným Klimeš, Petr Klimpl Miloslav

Více

Hans Küng. Freud a budoucnost náboženství

Hans Küng. Freud a budoucnost náboženství Hans Küng Freud a budoucnost náboženství Hans Küng Freud a budoucnost náboženství VYŠEHRAD Americké psychiatrické asociaci s vděčností za udělení Ceny Oscara Pfistera 1986 Na přebalu: Lászlò Moholy-Nagy

Více

VNÍMÁNÍ DĚTÍ S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM RODIČI

VNÍMÁNÍ DĚTÍ S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM RODIČI Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Diplomová práce obor psychologie VNÍMÁNÍ DĚTÍ S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM RODIČI Vypracovala: Markéta Brožková Vedoucí práce: Mgr. Jiří

Více

MUDr. Raymond A. Moody. I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc.

MUDr. Raymond A. Moody. I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc. MUDr. Raymond A. Moody I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1978) Na závěr je přiložena též kritika z listu France Dimanche

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více

Posttraumatická stresová porucha u dospělých a dětí ohrožených domácím násilím; práce s osobami ohroženými domácím násilím s psychiatrickou diagnózou

Posttraumatická stresová porucha u dospělých a dětí ohrožených domácím násilím; práce s osobami ohroženými domácím násilím s psychiatrickou diagnózou Posttraumatická stresová porucha u dospělých a dětí ohrožených domácím násilím; práce s osobami ohroženými domácím násilím s psychiatrickou diagnózou Centrum sociálních služeb Praha 2011 Většina příspěvků

Více

Stati a zprávy z výzkumu ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA VE ŠKOLSTVÍ?

Stati a zprávy z výzkumu ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA VE ŠKOLSTVÍ? Stati a zprávy z výzkumu ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA VE ŠKOLSTVÍ? Jiří Heřt Anotace: Článek je véno ván kritické analýze nékolika metod alternativní medicíny (AM), které v posledních letech pronikají do speciálního

Více

MAGISTERSKÁ PRÁCE PSYCHOSOCIÁLNÍ DŮSLEDKY MODERNÍ VÁLKY

MAGISTERSKÁ PRÁCE PSYCHOSOCIÁLNÍ DŮSLEDKY MODERNÍ VÁLKY HUSITSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA UNIVERSITY KARLOVY V PRAZE MAGISTERSKÁ PRÁCE KATEDRA PSYCHOSOCIÁLNÍCH VĚD DANIEL ŠTROBL PSYCHOSOCIÁLNÍ DŮSLEDKY MODERNÍ VÁLKY (PSYCHOLOGICAL CONSEQUENCES OF THE MODERN WAR)

Více

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více

I. Část úvodní. 1. Proč dnes jóga

I. Část úvodní. 1. Proč dnes jóga I. Část úvodní 1. Proč dnes jóga Žijeme v moderním světě, plném technických zázraků. Technika změnila tvar i vzhled celých kontinentů, mění přírodní podmínky a určuje styl života lidí. Technické vymoženosti

Více

Edukace chlapce s Aspergerovým syndromem (případová studie) Jana Vyvlečková

Edukace chlapce s Aspergerovým syndromem (případová studie) Jana Vyvlečková Edukace chlapce s Aspergerovým syndromem (případová studie) Jana Vyvlečková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci se zabývám edukací chlapce s Aspergerovým syndromem, který je integrován

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Vyrovnání se s odchodem blízkého člověka v hospici pro pozůstalé s vyznáním a bez vyznání. DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Vlasta Sýkorová Sociální

Více

Systém pomoci v oblasti domácího násilí

Systém pomoci v oblasti domácího násilí OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE Systém pomoci v oblasti domácího násilí BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce: Vedoucí práce: Monika Benešová Mgr. Eliška Lindovská

Více

ALOIS REUTTERER PROŽÍVÁNÍ A CHOVÁNÍ ÚVOD DO PSYCHOLOGIE ČLOVĚKA

ALOIS REUTTERER PROŽÍVÁNÍ A CHOVÁNÍ ÚVOD DO PSYCHOLOGIE ČLOVĚKA ALOIS REUTTERER PROŽÍVÁNÍ A CHOVÁNÍ ÚVOD DO PSYCHOLOGIE ČLOVĚKA PŘEKLAD 1 PŘEKLAD: JAKUB HAVRÁNEK 5. ROČNÍK FHS UK UČO: 6317 EMAIL: SMILEY@MAIL.FHS.CUNI.CZ 2 Předmluva Psychologie tedy nauka o duši (psýché

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra filozofie

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra filozofie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra filozofie Magisterská diplomová práce Rozum a cit: dvě odlišná pojetí etiky Reason and Emotion: Two Different Conceptions of Ethics Vypracovala:

Více