Veselé Velikonoce plné jarní pohody a dobré nálady přeje Vám všem redakční rada

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veselé Velikonoce plné jarní pohody a dobré nálady přeje Vám všem redakční rada"

Transkript

1 V dnešním čísle najdete: zprávy z obce základní a mateřská škola kultura hasiči myslivci sport různé Veselé Velikonoce plné jarní pohody a dobré nálady přeje Vám všem redakční rada Cvičení maminek s dětmi Každé pondělí odpoledne od 16 hodin patří tělocvična maminkám s dětmi. Letos se zapsalo 16 maminek a 26 dětí. Každá hodina začíná cvičením s básničkami, pokrečuje kolektivní hrou a cvičením na nářadí. Na konci jsou děti odměněny samolepkou do svých notýsků. Cvičení přináší maminkám i dětem příjemné zpestření sychravých zimních dnů. Gábina Bečičková Foto: Nikola Vaníčková

2 Aktuálně z Místní akční skupiny ORLICKO Zprávy z Místní akční skupiny ORLICKO, která pracovala naplno: přijala a administrovala celkem 30 žádostí o dotaci, připravila další projekt na rozvoj regionu a spustila portál NeziskovkyOrlicka.cz. Úspěšné a podpořené projekty přibývají na Orlicku jako houby po dešti. Dne ukončila MAS ORLICKO příjem žádostí do již šesté vyhlášené výzvy. Celkem 30 žadatelů z řad obcí, podnikatelů i neziskových organizací předložilo své žádosti na potřebné a užitečné projekty z toho 22 projektů následně výběrová komise doporučila k podpoře z Programu rozvoje venkova. S podpořenými projekty se můžete seznámit na našich webových stránkách. Současně během podzimu ukončily realizaci projektů podpořených v loňském roce další organizace např. Římskokatolická farnost Nekoř, pan Aleš Novák, SK OEZ Testa Letohrad nebo TJ Sokol Klášterec n. Orlicí (viz. foto). Poslední šance podat žádost se svým projektovým záměrem v tomto programovacím období bude příští rok na jaře v sedmé výzvě s předpokládanou celkovou alokací cca 9 milionů korun. Seznam vhodných Římskokatolická farnost Nekoř - vytápění ve farní budově příjemců spolu s finančním plánem bude zveřejněn začátkem roku. Neotálejte a své projektové záměry konzultujte včas! NeziskovkyOrlicka spuštěny! Na webových stránkách byl spuštěn nový portál pro podporu volnočasových aktivit a spolků. Bezplatný prostor pro umístění svých dokumentů, prezentaci akcí, nebo nabídku prostor a vybavení zde tak naleznout všichni zájemci z řad neziskových organizací na území Orlicka. Široká veřejnost zde naopak již brzy najde přehled plesů, zábav a dalších akcí v regionu, stejně jako informaci o vhodných prostorách k pronájmu např. pro rodinné akce. Jedeme všichni nový projekt na podporu cestovního ruchu Na podzim letošního roku byla také zakončena celoroční práce na přípravě nového projektu na podporu cestovního ruchu. Ve spolupráci s pěti dalšími místními akčními skupinami tak MAS ORLICKO předložila žádost o dotaci na projekt v celkové hodnotě korun. Pokud budeme se svou žádostí úspěšní, již v příštím roce vás čeká mnoho nových aktivit v rámci unikátního projektu zaměřeného na využití elektrokol, jako dopravního prostředku pro všechny. Nové programovací období = větší území Již dříve avizované rozšíření MAS ORLICKO na další území je zpečetěno. Bylo o něm rozhodnuto dne na valné hromadě, která se konala v prostorách Sporthotelu v Ústí nad Orlicí. Stávající členové valné hromady rozhodli o připojení celkem 19 měst a obcí do územní působnosti MAS ORLICKO. Od roku 2013 se tak na nové pro- gramovací období budou společně se stávajícími obcemi a městy na Kralicku a Žamberecku připravovat také obce a města z Ústeckoorlicka a Českotřebovska a území, na jehož rozvoji se MAS ORLICKO svojí činností podílí, se zvýší na 50 obcí a více než obyvatel! Mimo připojení nových obcí přijala MAS ORLICKO také nové členy a tak se nyní na aktivní práci v MAS připravují takové organizace, jako např. AVENA spol. s r.o., Contripro Group s.r.o., KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí, Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Silyba a.s. nebo Domov pod hradem Žampach. Přistupující obce jsou zastoupeny členem Region Orlicko Třebovsko. 2 Zelená - původní území MAS ORLICKO Modrá - původně přistupující území MAS ORLICKO Předběžný příjem žádostí Předběžný příjem žádostí Více informací o aktivitách a činnosti MAS ORLICKO na www. mas.orlicko.cz nebo v kanceláři MAS na Divišově 669 v Žamberku Fiche 5 Fiche 1 Podpora zemědělského podnikání Podpora obcí Fiche 5 Fiche 1 Podpora zemědělského podnikání Podpora obcí Fiche 8 Podpora podnikatelů v cestovním ruchu Fiche 8 Podpora podnikatelů v cestovním ruchu - - Fiche 4 Podpora neziskových organizací Fiche 4 Podpora neziskových organizací - -

3 SLOVO STAROSTY Pošta v naší obci Stále se něco děje. Ať je nám to příjemné nebo ne. Běh některých událostí nezměníme i kdybychom chtěli. V těchto případech je nejlepší, hledat to nejméně bolestné řešení. Tak je to, myslím, i u naší pošty. V lednu 2013 přijela na obecní úřad p. Šulcová, která má na starosti pošty okresu Ústí nad Orlicí. Informovala mě o chystaných změnách v České poště. V roce 2017 by měla být provedena privatizace České pošty. Již v roce 2013 se Česká pošta rozhodla snížit své náklady a zrušit malé pošty. Na vesnicích zůstanou pošty tam, kde je více než 2500 obyvatel a kde je nejbližší pošta dál než 10 km. Větším obcím, jako je Bystřec a je v ní Konzum, Česká pošta nabízí variantu Partner. Česká pošta má sepsanou smlouvu s Konzumem Ústí nad Orlicí o provozování poštovních služeb u Konzumu. Menším obcím nabízí pouze výdejní místo. Varianta Partner znamená, že si v odděleném prostoru Konzumu můžete zaplatit složenku, převzít důchod, vybrat hotovost, odeslat balík nebo jinou listovní zásilku atd. Je to víceméně plnohodnotná pošta na jiném místě. Výhodou je, že např. doporučený dopis si můžete vyzvednout po celou dobu otevření prodejny Konzum, tedy i v sobotu a v neděli. Některé vesnice již na variantu Partner přešly např. Třebovice, Sopotnice. Od přechází k této službě městys Kunvald, který má také přibližně 1100 obyvatel. Domluvil jsem si schůzku s panem starostou z Sopotnice. Jeho zkušenost s variantou Partner je dobrá a lidé si po měsíci zvykli a hlavně dojíždějící jsou spokojeni, že doporučenou poštu dostanou i o víkendu. Navštívil jsem prodejnu konzum v Sopotnici. Poštovní služby zde vykonávají dvě prodavačky, které jsou vyškolené poštou a musejí dodžovat veškeré předpisy a zákony jako pracovnice pošty. Místo pro tyto služby bylo oddělené a příjemné. Protože se neustále množily dotazy ohledně fungování pošty pozval jsem do Bystřece Oblastního ředitele České pošty a p. Ing. Šulcovou, která má na starosti pošty okresu Ústí nad Orlicí. Dále jsem pozval ředitele Konzumu Ústí nad Orlicí pana Ing. Hlavsu a pana Ing. Motyčku, který má na starosti technické přestavby prodejen. Beseda se uskutečnila v klubovně hasičů. Sešlo se hodně občanů a to je dobře. Myslím, že beseda byla přínosem. Věřím, že řešení, které odsouhlasí obecní zastupitelstvo bude dobré a občanům naší obce, tedy nám všem, bude vyhovovat. Milí spoluobčané, začíná jaro, na které se již všichni těšíme. Vždyť v prosinci a v lednu bylo minimálně slunečních dní. Ráno již nás budí zpěv ptactva. Děkuji všem občanům, kteří s jarem přiloží ruku k dílu a pomohou uklidit po zimě nejbližší okolí svého domu. Přeji krásné jarní měsíce. Jan Votrubec, starosta Usnesení z jednání zastupitelstva konaného dne Navrhovatelé zápisu: Blanka Mrázková, Jan Votrubec Ověřovatelé zápisu: Jiří Roller a ing. Petr Stránský tový výhled dle přílohy Výsledky hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se 3. Rozpočtovou změnu č. 1 od Pardubického kraje dle přílohy Výsledky hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se - 4. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV /VB/2 (Čenkovice-Makovský chata) Výsledky hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se - 5. Nákup hasičské cisterny Cas8 Avie 31 do ,- Kč Výsledky hlasování: Pro 9 Proti - Zdrželi se 5 6. Záměr obce Bystřec o odprodej čp. 301 Výsledky hlasování: Pro 9 Proti 1 Zdrželi se 4 7. Záměr obce Bystřec o odprodej čp. 185 Výsledky hlasování: Pro 9 Proti 1 Zdrželi se 4 Zastupitelstvo ukládá: 8. Starostovi Janu Votrubcovi sezvat schůzku žadatelů o odkoupení ppč. 3624/2 se stavební komisí na Starostovi obce Janu Votrubcovi vyvolat jednání s VAKEM Jablonné nad Orlicí ohledně označení a funkčnosti hydrantů v obci. 10. Jednat s nájemcem obchodu v čp. 301 o možném odkoupení jmenované nemovitosti. Zastupitelstvo schvaluje: 1. Navrhovatele Blanku Mrázkovou a Jana Votrubce Ověřovatele Jiřího Rollera a ing. Petra Stránského Výsledky hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se - 2. Vlastní rozpočtovou změnu č. 8 dle přílohy a rozpočkonaného dne Navrhovatelé zápisu: Blanka Mrázková, Jan Votrubec Ověřovatelé zápisu: Miroslav Vašíček a Milan Vaníček Zastupitelstvo schvaluje: 11. Navrhovatele Blanku Mrázkovou a Jana Votrubce Ověřovatele Miroslava Vašíčka a Milana Vaníčka Výsledky hlasování: Pro 15 Proti - Zdrželi se Rozpočet obce na rok 2013 dle přílohy. Závaznými ukazateli rozpočtu jsou jednotlivé paragrafy. Přesuny mezi položkami v rámci paragrafů bude schvalovat starosta a místostarostka. Rozpočet sociálního fondu, plán výnosů a nákladů HČ dle přílohy. Výsledky hlasování: Pro 14 Proti 1 Zdrželi se Roční účetní uzávěrku Obce Bystřec za rok 2012 dle přílohy. Výsledky hlasování: Pro 15 Proti - Zdrželi se Hospodářská činnost obce za rok 2012 skončila ziskem ,88 Kč. Hlavní činnost skončila ziskem ,10 Kč. Zůstatky budou převedeny na účet 432. Výsledky hlasování: Pro 15 Proti - Zdrželi se Hospodaření Základní školy a mateřské školy Bystřec k skončilo ziskem ,66 Kč. Zisk bude převeden do rezervního fondu účet 413. Výsledky hlasování: Pro 15 Proti - Zdrželi se Neprodávat ani dlouhodobě nepronajímat část pozemku p.p.č manželům Miloslavě a Janu Kubínovým, Bystřec 230. Výsledky hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se Podepsat smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č.j.: UZSVM/HUO/1155/2013-HUO Sp 95/2010 Fi. Jedná se o pozemky p.p.č. 2234, 3579/1 v kú Bystřec. Smlouva je přílohou. Výsledky hlasování: Pro 15 Proti - Zdrželi se - Zastupitelstvo ukládá: 18. Obecní radě, po uvolnění většího bytu, přednostně tento byt přidělit manželům Marcele a Josefu Gáborovým, bytem Bystřec č.p Výsledky hlasování: Pro 15 Proti - Zdrželi se - Zastupitelstvo bere na vědomí: 19. Havarijní stav pronajatého bytu v č.p. 333 manželi Marcelou a Josefem Gáborovými. 20. Žádost p. Karla Muláčka o uvolnění z obecního zastupitelstva k

4 Rozpočet na rok 2013 Kapitola Příjmy Daň ze závislé činnosti Odvody za odnětí zem.a les.půdy Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu právnických osob Daň DPH Odvody z výtěžku loterií Daň z nemovitosti Dotace na volby Dotace na hřiště Odpady Poplatek ze psů Správní poplatky Splátky půjček sdružení Splátky půjček občané Z lomu Kanalizační poplatky Poplatky knihovna Kultura (dětský den, Bystřecké km) Příjmy ze hřiště Zálohy na plyn, el Pohřebnictví Prodeje pozemků Nájemné z půdy Různé Úroky Dotace Sponzorské dary Zapojení finanční rezervy Celkem příjmy Kapitola Výdaje Zasíťování Vaníčkovo Komunikace Kanalizace Provoz ZŠ a MŠ Bystřec Oprava střech čp ZŠ Horní Čermná Knihovna dětská hřiště Kultura, Bystř.okénko Dětský den,vítání občánků Podpora kriz.řízení Hřiště, tělocvična Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Odpady Rozhlas Veřejná zeleň Sociální SDH zásahová jednotka SDH cisterna SDH sport Zastupitelstvo Správa Příspěvky Poplatky z účtu Pojištění budov Volby Myslivci příspěvek Půjčky občanům Celkem výdaje Finanční úřad v Žamberku Pracovníci Finančního úřadu v Žamberku budou přebírat přiznání k dani z příjmu v Jablonném nad Orlicí dne od 12 do 17 hodin v zasedací místnosti na radnici, II. patro, dveře č. 21. Výsledky prezidentských voleb v naší obci 1. kolo a Celkový počet zapsaných voličů 884 Počet odevzdaných platných hlasů 629 Počet platných hlasů pro jednotlivé kandidáty: Zuzana Roithová 75 hlasů Miloš Zeman 104 hlasů Jan Fischer 116 hlasů Vladimír Franz 52 hlasů Jana Bobošíková 32 hlasů Jiří Dienstbier 102 hlasů Taťána Fischerová 19 hlasů Karel Schwarzenberg 96 hlasů Přemysl Sobotka 33 hlasů 2. kolo 25. a Celkový počet zapsaných voličů 881 Počet odevzdaných platných hlasů 586 Počet platných hlasů pro jednotlivé kandidáty: Miloš Zeman 320 hlasů Karel Schwarzenberg 266 hlasů Důležitá informace pro podnikatele podnikající v silniční motorové dopravě velkými vozidly (tj. nákladní vozidlo o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny a osobní vozidlo pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče) S účinností od byl zákonem č.119/2012 Sb. novelizován zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a mimo jiné i zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Uvedenou novelou došlo k některým zásadním změnám podmínek pro provozování koncesované živnosti silniční motorová doprava nákladní a osobní provozovaná velkými vozidly. Na základě uvedené novely jsou podnikatelé, kteří byli ke dni nabytí její účinnosti oprávnění provozovat silniční motorovou dopravu velkými vozidly, a hodlají ji provozovat i nadále, povinni do požádat na obecním živnostenském úřadě o změnu rozsahu předmětu podnikání a ke své žádosti přiložit následující doklady: - Osvědčení o odborné způsobilosti odpovědného zástupce (dopravní úřad vyměňuje osvědčení za nový typ na základě žádosti jejich vlastníka, předložení stávajícího osvědčení a občanského průkazu, lhůta do ) - Doklad osvědčující právní důvod užívání prostor sídla či místa podnikání (např. smlouva o pronájmu, smlouva o zápůjčce), kromě případu, kdy je podnikatel v dopravě zapsán v katastru nemovitostí jako osoba oprávněná užívat nemovitost, v níž je sídlo či místo podnikání, nebo je zapsán jako její vlastník - Osvědčení o finanční způsobilosti na příslušný kalendářní rok - Doklad o skutečné vazbě k odpovědnému zástupci, pokud ji má (např. pracovní smlouva), kromě případu, kdy tato vazba vyplývá z údajů zapsaných ve veřejně dostupných registrech (např. status jednatele společnosti) - Nebude-li žádost ve lhůtě podána, živnostenský úřad omezí podnikateli rozsah oprávnění na provozování silniční motorové dopravy pouze malými vozidly Odpovědný zástupce - Povinné ustanovení pro dopravu velkými vozidly (fyzická osoba může ustanovit sama sebe) - Nemůže vykonávat funkci pro více než 4 podnikatele v dopravě, včetně sebe - Nemůže vykonávat funkci pro více než 50 vozidel, pokud nemá k podnikateli skutečnou vazbu (např. zaměstnanec, jednatel společnosti) Doplňující informace ke změnám v silniční motorové dopravě provozované velkými vozidly Vám poskytnou pracovníci Městského úřadu Žamberk, obecního živnostenského úřadu, tel.: , , nebo na Krajském úřadě Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství paní Lucie Čiháková, tel nebo pan Ing. Miloš Klouček, tel za ObŽÚ Žamberk Bc. Hana Hamerníková 4

5 Veřejné jednání se zástupci České pošty a Konzumu Ústí nad Orlicí Dne se uskutečnila beseda se zástupci České pošty a Konzumu. Pan starosta Jan Votrubec pozval oblastního ředitele České pošty a paní Šulcovou, která má na starosti pošty okresu Ústí nad Orlicí. Besedy se zúčastnil také ing. Hlavsa, ředitel spotřebního družstva Konzum Ústí nad Orlicí a ing. Motyčka. Beseda proběhla v klubovně hasičů. Sešlo se hodně občanů. Pan starosta Jan Votrubec přivítal pozvané hosty i občany a diskuze začala. Jako první dostala slovo zástupkyně pošty p. Šulcová. (Pan ředitel České pošty se omluvil a nakonec se jednání nezúčastnil.) Z vyjádření p. Šulcové, zástupkyně České pošty Česká pošta má zpracovanou koncepci vývoje z roku 2008.V okrese Ústí nad Orlicí je nyní 55 pošt. Zachované budou pošty ve městech a ve vesnicích s více než 2500 obyvateli, dále pošty, kde je nejbližší pošta vzdálena více než 10 km a vesnice má další menší spádové vesnice. Motorizovaná pošta v Bystřeci byla zpuštěna v únoru Motorizovaná pošta doručuje a přijímá poštu. V obci Bystřec by měly pracovnice doručovat v době od 9 hodin do 13 hodin. Nyní se již situace stabilizuje. Pokud chcete poslat po motorizované poště dopis, vhoďte oznámení do poštovní schránky České pošty, pracovnice motorizované pošty se pro dopis zastaví. K tomuto kroku přistupuje Česká pošta z důvodu velkých mzdových nákladů (až 70% výdajů). Zaváděním motorizovaných pošt se mzdové náklady snižují. Vesnice Čenkovice, Bystřec a Verměřovice obslouží pouze dvě doručovatelky. Česká pošta přistupuje i k dalším změnám. V budoucnu má zůstat v celé republice asi 1000 pošt. V okrese Ústí nad Orlicí mají ze stávajících pošt být zachovány městské pošty. Z vesnických pošt budou zachovány pošty Dolní Čermná a Dobrouč. Další pošty jsou rozděleny na variantu Partner nebo výdejní místo. Obec Bystřec byla zařazena do varianty Partner, což je plnohodnotná náhrada pošty u Konzumu. Přepážka, kde by si občan mohl převzít důchod, zaplatit složenku, vybrat peníze, podat zásilku by byla otevřena 3 hodiny denně někdy dopoledne někdy odpoledne. Po celou dobu otevření prodejny by si občané mohli vyzvedávat doporučenou poštu. Česká pošta je státní podnik. K její privatizaci by mělo dojít v roce Je nucena bojovat s konkurencí a musí se zabývat ekonomickou situací. Snaží se spolupracovat se zástupci obce, proto nabízí toto řešení. Z vyjádření p. ing. Hlavsy, ředitele Konzumu Ústí nad Orlicí Spotřební družstvo Konzum se snaží zachovávat maximum služeb na vesnicích. V obci Bystřec je hodně občanů členy družstva. Zvlášť starší lidé nemají rádi změny, ale je dobré, zachovat na vesnici co nejvíce služeb tak, aby fungovaly. Konzum je připraven v Bystřeci realizovat smlouvu s Poštou Partner. Pan ing. Motyčka má připraveny dvě varianty řešení. Provozovna Pošty by byla oddělena. Pracovník by zde vykonával plnohodnotné služby 3 hodiny denně. Není to nejideálnější řešení, ale vesnice, kde to již funguje si službu chválí. Občané si mohou doporučenou poštu vybírat po celou dobu otevření konzumu. Pokud dojde k dohodě, bude proces přeměny trvat 6 měsíců. Do té doby bude fungovat dosavadní pošta. Chceme sloučit dvě věci do jednoho domu a vykonávat je k vaší co největší spokojenosti. Besedu z řad občanů uzavřela p. Eva Kyllarová. Vidí nejlepší řešení variantu Partner Konzum. Přimlouvá se, aby záležitosti poštovní přepážky vykonávala u Konzumu p. Jana Tejklová. Lepší řešení asi v tuto chvíli nenajdeme. Za obecní zastupitelstvo se besedy zúčastnili: Jan Votrubec, Blanka Mrázková, Mgr. Petra Pouková, Marie Pavlíčková, ing. Stanislava Uhrová, Miroslav Vašíček. Pan starosta Jan Votrubec poděkoval hostům za jejich názory a účast, poděkoval také občanům. Je vidět, že všem záleží na dobrém vyřešení. Za redakční radu Mgr. Petra Pouková a Ludmila Benešová Historie pošty Zřízení státní pošty v Čechách Potřeba výměny různých informací a zpráv sahá hluboko do dějin. První zprávy se původně šířily ústně a později ty důležité i písemně. Tyto prvotní výměny informací jsou předchůdcem později organizované poštovní služby. Listina ze dne 26. srpna 1535 ustanovuje první poštovní úřad, ne jen pro Čechy, ale pro celé Rakousko. K tomuto je připojena instrukce pro dvorního pošmistra v níž se nařizovalo: Poslové musí býti ve dne i v noci zaměstnáni a jejich povinností je urazit v létě 14 mil a v zimě 12 mil denně. Musí býti oděni v barvách země. Na poštovním lístku musí být zaznamenáno, kdy byly dopisy vypraveny a komu mají být doručeny. S důležitými dopisy chodili sami pošmistři. Na území Rakouska - Uherska, tedy i v Čechách a na Moravě, sloužila pošta především pro potřeby panovníka a jejími vlastníky a provozovateli se stávaly většinou šlechtické rody, a to až do roku 1722, kdy se pošta stala státem řízenou organizací. Císařovna Marie Terezie reformou v roce 1743 zestátnila poštovnictví v celé monarchii, a umožnila tak jeho jednotné řízení. S budováním prvních železničních tratí ve 30. letech 19. století dochází k velkému rozvoji poštovnictví, stavěly se nádražní poštovní úřady, které umožňovaly prostřednictvím železnice možnost rychlé a spolehlivé přepravy poštovních zásilek. Poštovní služby se staly kvalitnějšími a počet poštovních úřadů stále vzrůstal. Československá pošta za první republiky Základem československé poštovní správy se v roce 1918 stalo ministerstvo pošt a telegrafů, jemuž podléhal poštovní, telegrafní, telefonní i radiokomunikační provoz vznikl státní podnik Československá pošta. Protektorátní pošta Čech a Moravy Vážný zásah do rozvoje Československé pošty přinesla Mnichovská dohoda. 1. ledna 1939 byla Československá pošta sloučena s Československými státními drahami a vznikly Československé dráhy a pošty v zemích českých. K naprostému podřízení pošty německým zájmům došlo po okupaci 15. března Po skončení války Československá pošta navázala na předválečnou činnost. Pošta po roce července 1949 došlo ke znárodnění státního podniku Československá pošta a byla provedena reorganizace ministerstva pošt. Pošta po roce ledna 1992 byla Česká pošta oddělena od telekomunikací. 1. ledna 1993 se stala s osamostatněním České republiky novým státním podnikem. Navázala na tradice prvorepublikového státního podniku Československá pošta. Ludmila Benešová 5

6 Tříkrálová sbírka 2013 Tisková zpráva Oblastní charity Ústí nad Orlicí ze dne Tříkrálová sbírka se opět setkala s přijetím a úspěchem. V orlickoústeckém regionu se vykoledovalo celkem ,- Kč do 458 pokladniček. Sbírka může být v takovém rozsahu uskutečněna jen díky spolupráci řady subjektů a dobrovolníků. Oblastní charita je za tuto pomoc velmi vděčná a děkuje všem, kdo do sbírky přispěli. Tříkrálová sbírka si za 13 let své existence získala důvěru občanů. Pro Charitu je důležitým příjmem, ze kterého může podporovat některé své služby. Tato akce je založena na spolupráci Charity, měst a obcí, farností i spolků, např. skautů, a zejména asistentů v jednotlivých místech. Se sbírkou v regionu nezištně pomáhá cca 1600 dobrovolníků. Upřímně děkujeme všem, kdo se podíleli na průběhu Tříkrálové sbírky Děkujeme každému, kdo přispěl do sbírky, a podpořil tak Charitu, která prostřednictvím svých služeb pomáhá potřebným. Tříkrálová sbírka ale není jen samotným vybíráním peněz. Zejména starší lidé se už dlouho těší na královské přání štěstí, zdraví a pokoje do nového roku: Každý rok na ně čekám, už si to bez nich nedovedu představit. Jezdím sem na chalupu z Prahy, tam jsem to nezažila, říká paní z malé vesničky a její sousedka dodává: Taky na ně pokaždé čekám. Oceňuji, že děti stále chodí, udržují tradici svátku Tří králů i soudržnost obce. 65 % z výtěžku Tříkrálové sbírky je určeno přímo Charitám, které sbírku v daném regionu organizují. Oblastní charita Ústí nad Orlicí tento obnos v r použije k těmto záměrům: - provozní náklady Občanské poradny v Ústí nad Orlicí a čtyř jejích kontaktních míst v okrese - provozní náklady sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Šance pro rodinu - úprava suterénních prostor pro Charitní ošetřovatelskou službu v Ústí n.o. - provozní náklady Rodinného centra Kopretina Sloupnice - stavební úpravy Centra pod střechou v Letohradě - materiálové dovybavení Centra sociálních služeb v Lanškrouně - fond na rozvoj a rozšíření stávajících projektů - přímá pomoc Více informací o Tříkrálové sbírce naleznete na: Iva Marková Oblastní charita Ústí nad Orlicí Tel Tříkrálová sbírka v Bystřeci V naší obci činily příspěvky ,- Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli a všem, kteří se o zdárný průběh postarali. Blanka Mrázková, zástupce starosty Odpadový kalendář Pokud ještě odpadový kalendář nemáte, vyzvedněte si ho na obecním úřadu svoz popelnic svoz dům od domu sběrný dvůr svoz popelnic svoz popelnic svoz popelnic svoz dům od domu sběrný dvůr svoz popelnic svoz popelnic svoz dům od domu sběrný dvůr svoz popelnic svoz popelnic svoz dům od domu Poplatky v roce 2013 Odpady Poplatek je stanoven ve výši 460,- Kč na kalendářní rok a jednu fyzickou osobu. Ve stejné výši platí i vlastníci rekreační chalupy. Student, který je prokazatelně během školního roku ubytován mimo obec zaplatí 190,- Kč. Úlevu 60,- Kč může uplatnit občan, který trvale bydlí více než 200 m od svozového místa. Poplatek zaplaťte v roce 2013 na účet /0100, variabilní symbol je číslo domu nebo v hotovosti na obecním úřadu. Splatnost poplatku je Poplatek ze psa Zůstává ve stejné výši jako v předešlých letech. Poplatek zaplaťte v roce 2013 na účet /100. Variabilní symbol je číslo domu nebo v hotovosti na obecním úřadu. Splatnost poplatku je Děkujeme všem, kteří již poplatky zaplatili a všem, kteří poplatky platí včas. Ludmila Benešová, účetní A zase psi.. Chci se s Vámi podělit o jeden nepříjemný zážitek. Vracela jsem se večer potmě z jednání v hasičské klubovně. Šla jsem sama po chodníku ve středu obce a pár kroků přede mnou stál velký německý ovčák. Díval se na mě a moc se mu z chodníku nechtělo. Jeden nepříjemný zážitek a pět stehů na noze již mám, dostala jsem strach. Řečem, že tenhle pes nic nedělá, už dávno nevěřím. Nechápu majitele, který si pořídí takového psa a venčí ho tím způsobem, že ho vypustí bez koše uprostřed vesnice proběhnout. Proto znovu apeluji na majitele psů, nenechávejte své psi volně běhat po vesnici, není to každému příjemné. A jak dopadlo moje setkání. Vzdala jsem to já a zvolila cestu ústupu. Blanka Mrázková, zástupce starosty 6

7 Mateřská škola Jdu k zápisu! Zítra půjdu do školy, nemusím mít úkoly. Nejsem ještě řádným žákem, ale už jsem předškolákem. Zítra půjdu k zápisu, tašku s sebou ponesu. Budu v ní mít rodný list, u zápisu budu číst. Budu říkat básničku a zazpívám písničku. Už se na to těším moc! Teď jdu spinkat dobrou noc! se v ZŠ od hod. konal zápis dětí do 1. třídy. Děti se již od rána nemohly dočkat a čím více se blížila doba oběda, tím více přibývalo nervozity. Budu všechno umět? A co se stane, když něco nebudu znát? Nejvíce mě pobavila reakce Matouška, který řekl: když něco nebudu umět, tak to bude proto, protože jsme to ještě nebrali. Musím ale říci, že všechny děti byly šikovné a snaživé, i když u některých dětí byla tréma znát. A tak nastoupí do 1. třídy tyto děti: Milánek Křivohlávek, Terezka Vaníčková, Eriček Černohorský, Nikolka Černohorská, Natálka Macháčková, Lucinka Brychtová, Lukášek Matějka, Kačenka Dětáková, Matoušek Pavlíček, Mareček Pecháček, Karolínka Matějková a Honzík Bečička. která se nám osvědčila, a byla také cenově dostupná. Divadlo Jo-Jo a divadlo Úsměv. Obě divadla jsou velmi kreativní, spojují pohyb, mluvené slovo i hudbu. Děti celé představení ani nedutají, herci dokáží děti zaujmout příběhem, ale i kostýmy a humorem. Zápis dětí do mateřské školy na školní rok se bude konat od hod. v MŠ. J. Vašíčková, uč. MŠ Milí rodiče, chtěli bychom se s vámi podělit o zkušenosti s výběrem pohádkových představení pro naši MŠ v letošním školním roce. Nabídka je opravdu veliká a pestrá. Na základě zkušeností s některými z nich, jsme vybrali dvě divadla, Divadlo Jo-Jo dětem zahrálo pohádku Z lesní školky, O dvanácti měsíčkách, O perníkové chaloupce a v dubnu nás čeká Popletená pohádka. Divadlo Úsměv přijelo s muzikálovými pohádkami Krakonošova rýma, Krakonošovi lyže a Krakonošova píšťalka. V dubnu se budeme těšit na pohádku Krakonošův klíč. J. Krejsová, uč. MŠ 7

8 ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY Vesnice Bystřec očima dětí naší školy. Naše vesnice není moc velká, ale protože se tu pořádá hodně akcí, je známá po okolí. Bystřec má nad obyvatel. Jsou zde rodinné domy, sídliště a bytovky. Také máme mateřskou školu a základní školu. Na horním konci je areál zemědělské akciové společnosti a bioplynka. Je zde konzum, samoobsluha a pizzerie. Pracuje tu myslivecké sdružení. Máme hřiště, na kterém se hrají fotbalové zápasy a v zimě bruslí. Sjezdovka s lanovkou je tu v provozu každou zimu. Na obecním úřadě pracuje pan starosta a zastupitelstvo, jsou tu lékaři a paní zubařka. Každý rok se u nás pořádají akce, např. rozsvěcení stromečku, dětský den, Walterovy slavnosti, myslivecký táborák nebo pouť. Je u nás moc hezky. Pavla Kulhánková a Berenika Ročková, 4. ročník Bystřec Bystřec je vesnice maličká, kolem je les, potůček a v něm rybička. Též je tu rybník, v něm kapr a štika, pěstují se tu brambory, kukuřice a jablka. Chovají se zde koně, krávy a ovce, v lese potkáme myslivce. Walterovy slavnosti a Benátská noc, chodíme na ně rádi a moc. Na loukách květiny voní, v lese se zajíci honí. V zimě tu velké mrazy jsou, v létě koupaliště plná jsou. Bystřec je vesnice nejlepší, jahody jsou tu nejsladší. Tereza Pouková, Berenika Ročková,5. a 4. ročník, tř. uč. J. Mikulová Lyžařské závody Ve středu 20. února se někteří žáci naší školy zúčastnili závodu na běžkách. Závody pořádala Základní škola Těchonín. Počasí bylo dobré, organizace výborná a malí sportovci podávali skvělé výkony. Dívky a chlapci byli rozděleni do 2 kategorií podle věku (dívky 2., 3. třída; dívky 4., 5. třída; chlapci 2., 3. třída; chlapci 4., 5. třída). Děvčata a mladší chlapci měli trať dlouhou cca 500m a starší chlapci 1000m. Naše děti soupeřili s žáky Těchonína, Mistrovic a Jamného n. O. Umístění: Amálka Mikmeková 4. místo Tobias Tomeš Tomáš Pavlíček Radek Černohorský Petr Černohorský 1. místo 2. místo 4. místo 6. místo Všem závodníkům blahopřejeme a přejeme, aby se jim i příští rok vedlo minimálně stejně dobře jako letos. Petra Křivohlávková Ateliér ALTERNATIVA p. Jitky Egermaierové von Lindern Bystřec čp. 123 si Vás dovoluje pozvat na 17. LETNÍ SETKÁNÍ S UMĚNÍM A ŘEMESLY Výstava NIŤ DŘEVO KÁMEN KOV bude zahájena vernisáží v pátek v 18 hod. a dále otevřena každý den hod. Prodejní přehlídka originálních oděvů a doplňků proběhne v sobotu v 15 a 18 hod. Další informace: 8

9 ZŠ horní čermná Příspěvek do Bystřeckého okénka Druhé pololetí školního roku se rozběhlo naplno. V žákovských knížkách přibývají známky. Deváťáci sbírají síly k tomu, co je pro ně tím nejdůležitějším k přijímacím zkouškám. Zápisové lístky a přihlášky ke studiu jsou vyplněny. Nyní je skutečně nutné intenzivně a systematicky pracovat. V rámci hesla těžko na cvičišti lehko na bojišti je pro zájemce připraven přípravný kurz. Jedná se o procvičování testů z matematiky a českého jazyka. Vedle pravidelných elektronických úkolů, které jen někteří dobrovolně řeší již od října, je žákům nabízena další forma přípravy. V měsíci lednu se žáci sedmého ročníku zúčastnili lyžařského výcviku. První termín musel být pro nedostatek sněhu přeložen. Změna se vyplatila, poslední lednový týden byl na srážky bohatý. Z výcviku se všichni vrátili jako dobří lyžaři. Náš dík patří panu Milanu Kohlovi za ochotu při jednání a příjemné prostředí v jeho chalupě Na Stráni v Čenkovicích, kde byli žáci ubytováni. Děkujeme rodině i Křivohlávkových z Bystřece. Postarali se nám o chutná jídla. 30. ledna se ve škole konal zápis budoucích prvňáčků. Pro školní rok 2013/2014 jich bylo zapsáno dvanáct. Počet, na který jsme ještě v loňském roce nebyli zvyklí, je potěšující. Kéž se tato číslovka zvyšuje každým rokem. Žáci školy se v nemalém počtu účastní soutěží a různých olympiád. Jsou to právě bystřecké děti, kdo sklízejí úspěchy. Velmi pěkně se umístili v okresním kole Olympiády v dějepise a Daniel Tomeš nás spolu s Karolínou Vašíčkovou reprezentovali v angličtině. V českém jazyce se nám povedl husarský kousek díky Anetce Poukové. Ve školním kole se umístila jako druhá. Předběhla ji jen Anna Jirásková žákyně 9. ročníku. Okresní kolo je určeno pro žáky devátého a osmého ročníku či žáky víceletého gymnázia. Co dělat? Požádala jsem organizátory o výjimku. Anetce se chtělo poměřit síly se staršími dětmi. Umístila se jako třináctá, přestože polovinu zadaných úkolů nemohla jako šesťačka znát. Udělala nám velkou radost nejen svým výkonem, ale rezolutně pronesenou větou za rok jedu zas Aničce Jiráskové blahopřejeme k osmému místu. Včera se ve Vysokém Mýtě konala soutěž v SUDOKU. Jedná se o tradiční klání silně zastoupené žáky základních škol a víceletých gymnázií. Žákyně osmého ročníku Šárka Tejklová byla první z padesáti soutěžících v kategorii žáků osmých a devátých tříd. Gratulujeme jí a děkujeme paní učitelce Lídě Benešové za vzornou přípravu. Mnohé soutěže ještě máme před sebou. Čeká nás Pythagoriáda, zeměpis a mnohé další, sport nevyjímaje. Před Velikonocemi pořádáme první školní jarmark. Celá škola již nyní žije přípravami. Podílejí se opravdu všechny ročníky. Spolu se svými učitelkami připravují kraslice, misky s osením a mnoho dalších tradičních i netradičních dekorací, které dokreslují svátky jara. V úterý 26. a ve středu se budeme těšit na návštěvníky. Po oba dva dny máme otevřeno od do 18.00, k dispozici je kavárnička s velikonočními dobrotami a překvapením bude vystoupení žáků školy vždy v a v Více o programu neprozradím, snad jen to, že je motivován lidovými zvyky a obyčeji. Srdečně zveme všechny, každý bude vítán. Hodně slunných dnů přeje Drahuše Tkačíková ZŠ HČ. Regionální přebor škol v SUDOKU Soutěž proběhla v pondělí na Gymnáziu ve Vysokém Mýtě. Soutěžilo se v kategoriích jednotlivců i družstev. Soutěže se účastnily ZŠ i SŠ. Celkem asi 160 žáků z jedenácti škol. Do kategorie základních škol jsou řazeni i žáci nižšího stupně gymnázia. Školu Horní Čermná reprezentovali: Markéta Hricinová, Daniela Berková, Eliška Vaníčková, Jan Kyral, Šárka Tejklová, Tereza Šilarová, Karolína Vašíčková a Pavel Karn. Naši žáci byli rozděleni do dvou kategorií 1. kategorie: žáci 6. a 7. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků NG; 2. kategorie: žáci 8. a 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků NG. Každý účastník se snažil vyřešit danou sudoku za určitý čas. Časy ze šesti kol se sčítaly a žák s nejnižším časem vyhrál. Takovýto výborný výsledek se povedl Šárce Tejklové, která vyhrála svou kategorii. Výborného čtvrtého místa dosáhla Markéta Hricinová. Úspěšná byla i Eliška Vaníčková na sedmém místě a Daniela Berková na osmém místě. Další žáci se umístili také dobře, o čemž vypovídá i umístění naší školy na čtvrtém místě v pořadí škol. Všichni žáci si zaslouží pochvalu. Ludmila Benešová DĚTI A UČITELÉ ZE ZŠ V HORNÍ ČERMNÉ VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA VELIKONOČNÍ JARMARK KTERÝ SE BUDE KONAT VE DNECH 26. A V BUDOVĚ ŠKOLY OD DO HOD. VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ŠKOLY VELIKONOČNÍ ZVYKY A OBYČEJE ZAČÁTEK VŽDY A HODIN KAVÁRNIČKA S VELIKONOČNÍMI SPECIALITAMI PRODEJ TRADIČNÍCH I NETRADIČNÍCH VELIKONOČNÍCH DEKORACÍ PŘIJĎTE S NÁMI SPOLEČNĚ PŘIVÍTAT JARO! 9

10 Už to je 20 let, kdy se Československ rozdělilo Jak jste to dokázali takhle se rozejít! K zamyšlení a k napsání tohoto textu mne inspirovala návštěva čtyř ředitelů škol z německého Hessenska. Uvedu několik potřebných informací. Škola v Horní Čermné má již řadu let navázané partnerství se školou v Edertalu. To je svazek několika obcí v údolí řeky Eder, které mají společnou školu. Naše školy již několik let organizují výměnné pobyty žáků, samozřejmě se setkávají i pedagogové. Smyslem je navázání přátelství mezi dětmi, výměna zkušeností a posílení dobrých vztahů mezi našimi národy. Základní motto našeho partnerství je vzájemné poznávání. Historické zkušenosti našich národů nejsou vždy dobré, ale na tom nelze stavět budoucnost. Všude žijí přátelští, pracovití lidé, se kterými lze spolupracovat V globalizovaném světě by si měli Evropané uvědomit svou kulturní i politickou příbuznost a životní nutnost spolupráce. Delegace ředitelů z několika německých škol pod vedením pana Reinharda Holsteina již navštívila většinu západoevropských států s cílem, aby se seznámili s různými školskými systémy. Je zajímavé, že po těchto mnoha zkušenostech se přiklánějí k tomu, aby se děti rozdělovaly dle nadání co nejpozději. Škola v Edertalu se díky iniciativě pana ředitele Holsteina změnila z tzv. Gesamtschule na Integrovanou školu, kde se žáci učí společně do 15 let (dříve se dělili od 6. ročníku na gymnazisty, středoškoláky a žáky praktické třídy budoucí učnové). Letos poprvé skupina ředitelů zavítala do země bývalého východního bloku, do České republiky. Bohužel je to v době, kdy se naše školství ocitá ve značných problémech. Důvodů je mnoho. Školství nemá koncepci, politici o školství jen mluví před volbami, je to pro ně jen politická záležitost. Své udělaly neuvážené, nedomyšlené i čistě politické zásahy do školství. S naší návštěvou jsme diskutovali nejen o školství, ale i o jiných tematech. Hosty velice zajímalo dělení bývalého Československa před 20 lety. Chtěli vysvětlit čím to, že rozdělení republiky k proběhlo celkem v klidu, kultivovaně, bez dramatických scén, bez násilí. Rozdělení nebylo rozhodně přáním většiny obyvatel obou částí republiky. Navíc nikdo nemohl vědět, zda se situace nevymkne z rukou a někdo se nepokusí ji zneužít, jak to známe z jiných zemí. Češi, kteří byli tehdy v USA, vzpomínají, jak je varovali, aby se do republiky nevraceli, neboť tam bude občanská válka. V té době jsme si asi téměř nikdo neuvědomoval, co se může stát. Dnes se dozvídáme řadu faktů, které situaci nasměrovaly. Novinář Štefan Hríb připomíná jeden z hlavních důvodů. Slovenští politici chtěli vlastní stát, aby nebyli jen v druhé lize. Láska k moci a k vlastní důležitosti je pro mnoho politiků nejsilnějším erotickým zážitkem, říká Martin Komárek. Navíc moc jsou peníze. Že by mělo jít především o blaho lidu a službu veřejnosti, jde leckdy stranou. To platí na slovenské i české straně! Slovenský herec M. Labuda říká, že po rozdělení mohli politici na obou stranách lépe rozkrádat, hlídali se přece sami. Proč jsme se do sebe nepustili? Jak to cizinci vysvětlit? Historici se rozdělením budou dlouho zabývat. Co víme už dnes: 1. Čeština nemá příbuznější jazyk než je slovenština. 2. Naše dějiny (kromě období Československa) se vyvíjely odlišně (Slováci byli historicky součástí Uher) a na naštěstí jsme se v minulosti nedostali do střetu. V bývalé Jugoslávii byly jednotlivé národy mnohokrát v bratrovražedném konfliktu. Ať cizí nebo místní vládci štvali národy proti sobě dle hesla: Rozděl a panuj. Vyvo- lat mezi lidmi atmosféru nenávisti není až takový problém, neboť řada lidí slyší na jednoduchá hesla, určení viníka čehokoli. Vybít si zlost, závist, svést svá traumata na jiného. 3. Čeští a slovenští vlastenci v 19. století si byli vědomi naší slovanské příbuznosti a mluvili upřímně o bratrech. 4. Pro nás Čechy byla a je zajímavá slovenská příroda, mají krásné lidové písně, krásné jsou slovenské dívky. Slováci jsou srdeční, přátelští lidé, umí se veselit. Stejně tak Slováci obdivují mnohé na nás. 5. Ve společném státě nebylo ani jednomu národu skutečně ubližováno. Myslím, že když došlo na rozdělení, bylo většině lidí smutno. Pamatuji si, že to byl divný Silvestr. Dnes si ve sportu fandíme, umělci vystupují v obou státech. Když někde ve vzdálené cizině potkáme Slováky, potěší to stejně, jako když to jsou Češi. Funguje to i obráceně. Letos v létě jsme pobývali ve středním Německu. V jedné cukrárně jsme narazili na slovenskou dívku, která zde pracuje s italským přítelem. Když nás slyšela mluvit česky, byla hrozně šťastná. Říkala, že je ráda i za polštinu. I nám bylo setkání milé. Mít dobré příbuzné je velká výhoda. Vzpomínám, že když děti ve škole píší charakteristiku sourozence, většinou končí větou: Občas mě štve/ jde na nervy, ale mám ho/ji moc rád(a) a za nic bych ho/ji nevyměnil. Tak by to mělo být nejen mezi sourozenci, ale ideálně mezi národy, mezi všemi lidmi. Může nám být smutno po společném státě. Byli bychom větší rozlohou, 15 miliónů obyvatel, geopoliticky významní. Dnes téměř po sto letech připouštíme, že i bývalá monarchie ve středu Evropy měla něco do sebe. Myslím, že jak tzv. sametovou revolucí, tak klidným rozchodem jsme sklidili uznání ve vyspělé části světa. Na to můžeme být právem hrdí. Dokázat být nad věcí ve složité situaci není jednoduché. Našim německým přátelům asi stejně trochu vrtalo v hlavě, jak jsme dokázali v klidu rozdělit republiku a pak se dál kamarádit. Kdyby nic jiného, ukázali jsme světu, že i takto to je nejen možné, ale také nejlepší řešení v situaci, kdy už společné soužití není možné. (Pozn. Ředitelé navštívili partnerskou školu v Horní Čermné, zaujala je prohlídka Dětského domova v Horní Čermné. Podívali se i do málotřídky - v Bystřeci se seznámili s celou školou, která působí mile, příjemně. Velice se jim líbil Lanškroun, překvapila je krásná zimní hala.) Mgr. Drahuše Rejentová 10

11 Rozhovor s panem Josefem Marešem čp Vaše vzpomínky na dětství? Narodil jsem se na čp. 53, protože zde moje maminka sloužila. Čp. 48, kde jsem poté žil nebylo v té době obydlené a muselo se opravit. Na půlce střech ještě byly došky. Dům byl postavený v 17. století dílem z kamene a dílem z cihel. Cihly se dělaly na pozemku čp. 50. V roce 1925 jsme ještě část došků sundávali. Tatínek byl kolářem a čp. 48 získala moje maminka věnem, ale ještě z něho musela vyplatit své 3 sestry. Tatínek se vyučil u svého nevlastního bratra Kyrala v hospodě u Koruny. Po vyučení hospodařil doma a k tomu vyráběl veškeré kolářské zboží. Předtím byl ve válce v Itálii a odtud se vrátil rovnou domů. Byli jsme 3 sourozenci. Já byl nejstarší a tak jsem musel pomáhat u všeho. Pásli jsme husy a chodili jsme s nimi do potoka. Hrávali jsme kuličky, houpali jsme se na stromech a chodili do školy. 2. Vzpomínáte si na válečné období? Na podzim 1938 se vyměřovaly nové hranice a pak nastal Protektorát. Novou hranici hlídali ordneři, ale stejně se přes ni pašovalo. Někteří ordneři byli dobří, někteří přísní. Pašovalo se hlavně ve Studenci a chodívali sem pašeráci až z Písařova. Studenec hlídali jen 2 ordneři. Pašovaly se šicí stroje, máslo a jiné nedostatkové zboží. 3. Celý život jste pracoval v zemědělství, jak na toto období vzpomínáte? Od roku 1930 se vozilo mléko do mlékárny. Do roku 1939 jsem sloužil u Stehnů čp. 51 a pak jsem pracoval doma a chodil jim pomáhat. V roce 1940 byl u Stehnů namontován první senoskládač v obci koupený v Kunvaldě. V roce 1949 se začalo zakládat družstvo. Začátky byly těžké. s dnešní dobou se to nedá vůbec srovnat. Nebylo kam uskladnit krmivo a nebylo dost elektřiny. 4. Vychovali jste dvě děti, už se těšíte z pravnoučat? S pravnoučat se těším, mám jich šest a postupně budou přibývat a budou chodit do školy. 5. Jak se Vám líbí dnešní obec? Obec postupuje rychle do předu, nejvíce se mění střed obce a hodně se staví. Hasiči se hodně věnují soutěžím a vyhrávají. Za rozhovor velice děkujeme a přejeme zdraví do dalších let. redakční rada Rozhovor připravily p. Lidmila Altmanová a dcera Marie Vaníčková Koníčkáři Bystřec Vás zvou na Formanský den, který se koná v sobotu na Mrázkově kopci. Dětský den Zveme vás na dětský den, který se uskuteční v neděli Čeká na Vás vycházka, hry, soutěže a překvapení. Blanka Mrázková, zástupce starosty V. ROČNÍK MEMORIALU LÁDI KYLLARA V MINIKOPANÉ Fotbalisté se sešli v místní tělocvičně, aby změřili své síly a uctili památku našeho kamaráda Ládi Kyllara. Turnaj skončil tímto výsledkem: 1. FC BYSTŘEC B 2. FC BYSTŘEC A 3. FC JAMNÉ 4. DOROST JABLONNÉ 5. KAMARÁDI 6. REAST BYSTŘEC JARNÍ AKCE firmy Havelka je zde!!! Firma Havelka pro Vás připravila v jarní akci zajímavé ceny uhlí, briket a železného šrotu. Jarní akce trvá od pondělí 11. března do pondělí 8. dubna. Železný šrot z domácností vykupuje za pět korun a dvacet haléřů za jeden kilogram. Více informací na letácích, plakátech nebo bezplatně na telefonním čísle Pohotovostní zubní služby pro bolestivé případy Jedná se o soboty, neděle a svátky od 8 do 11 hodin MUDr. Pavlová Simona, Žamberk nám. Gen.Knopa 837 telefon MUDr. Strnadová Marie, Jablonné nad Orlicí, Na Dílech 622, telefon MUDr. Špička Jan, Králíky 414, telefon MUDr. Špičková Marie, Králíky 414, telefon MUDr. Šrámek Petr, Letohrad, U Dvora 815, telefon MUDr. Ulman Jaroslav, Tatenice čp. 268, telefon MUDr. Vacková Jana, Lanškroun, Hradební 227, telefon MUDr. Valentová Hana, Lanškroun, Strážní 151, telefon MUDr. Vebrová Zdeňka, Žamberk, Raisova 814, telefon MUDr. Vítková Eva, Červená voda 333, telefon MUDr. Vlasatá Lenka, Jablonné nad Orlicí, Na Dílech 622, telefon MUDr. Vojtová Eliška, Žamberk, nám. Gen.Knopa 837, telefon MUDr. Vídeňská Radka, Žamberk, Školská 834, telefon MUDr. Appl Martin, Dolní Čermná 222, telefon MUDr. Bílý Aleš, Lanškroun, Opletalova 567, telefon MUDr. Beranová Renata, Jablonné n.orlicí, U koupaliště 149, telefon MUDr. Filipová Jitka,Lanškroun, Strážní 151, telefon

12 Společenská kronika Vítáme tě Olivie Junková Josef Jansa Petr Vobejda Lucie Tejklová Vojtěch Čada Milé děti, vyrůstejte ve zdraví pro radost všech. Jubilanti Svá životní výročí oslavili a oslaví: 93 let Josef Mareš 92 let Jiřina Jansová 91 let František Tejkl 88 let Antonie Kalousová 87 let Anna Marešová 87 let Věra Macháčková 86 let Albína Vaníčková 85 let Alžběta Janicseková 85 let Marie Prokopcová 84 let Matilda Krejsová 84 let Marta Luxová 82 let Krista Vašíčková 80 let Vlasta Moravcová 80 let Jan Prokopec 78 let Jan Uher 78 let Jan Vašíček 78 let Anna Hrdinová 78 let Miloslava Pouková 77 let Marie Barnetová 77 let Bohuslav Maleček 76 let Jaroslav Stránský 76 let Marie Křivohlávková 76 let Marie Matějková 75 let Jaroslav Vaníček 74 let Hana Dušková 74 let Jiřina Čadová 74 let Marie Macháčková 73 let Václav Kaška 73 let Anna Seidlmanová 72 let Anna Prokopcová 72 let Zdislava Pecháčková 72 let Josef Hrdina 71 let František Matějka 71 let ing. Jiří Grunseisen 70 let Božena Applová 70 let Marta Kyralová Blahopřejeme. Vzpomínáme Ve věku nedožitých 95 let zemřel Jan Sršeň Ve věku 87 let zemřel Jan Vaníček Ve věku nedožitých 87 let zemřela Vlasta Urbanová Ve věku 75 let zemřela Milena Hrdinová Ve věku 86 let zemřela Věra Fajtová Poděkování Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit s naší maminkou paní Vlastou Urbanovou. dcery s rodinami Kultura jalonné nad Orlicí Divadlo Koule Úterý 9. dubna v 19 hodin v sále kina v Jablonném nad Orlicí. Přijede Klicperovo divadlo z Hradce Králové Jak víla Modrovláska splnila tři přání Sobota 27. dubna v 16 hodin sál kina Výstava Vitráže Josky Dyntara Vernisáž je v neděli 14. dubna v 16 hodin v kulturním centru a potrvá do ZUŠ výtvarný obor výstava prací žáků Vernisáž je v neděli 19. května 2013, v 15 hodin, kult. centrum, potrvá do ročník memoriálu Q. Štěpánka Neděle areál Malák, 10 hodin Závody v přespolním běhu pořádá atletický oddíl Koncert Jablonský medvídek Pátek sobota Areál koupaliště. XIX ročník festivalu pořádá o.s. Kamarádi, Varhanní koncert Luciano Zecca, Itálie Pátek v hodin v kostele sv. Bartoloměje. Koncert je součástí MHF Letohrad Rybářský den Sobota od 11 hodin areál rybárny. Přijďte posedět a ochutnat rybí pochoutky Kurz tance a společenské výchovy Také v letošním roce bude kurz tance a společenské výchovy. Na kurz se můžete přihlašovat v kulturním centru. Při přihlášení je potřeba zaplatit polovinu kurzovného 500,- Kč. Kurz se skládá z 10 lekcí, 2 prodloužených a věnečku. Zahájení lekcí bude v měsíci září, lekce se konají zpravidla v sobotu. Akce filmák Od 1. února se začali ke každé zakoupené vstupence rozdávat filmáky. Co to je filmák? -Je to kupón na 2D či 3D, který se dostává ke každé zakoupené vstupence v pokladně kina nebo v předprodeji na Informačním centru -Filmák se sbírá a vymění se za některé zvýhodnění -Za každých 10 filmáků se dostává jedna vstupenka na 2D nebo 3D představení zdarma. Tato akce platí průběžně během celého roku. -Platnost filmáku je omezena na rok 2013 a je možné ho uplatnit pouze na filmových představeních v městském kině Jablonné nad Orlicí. -Filmáky může sbírat kdokoliv, kdo navštěvuje kino v Jablonném nad Orlicí. Kino v 17,30 hodin Mocný vládce OZ fantasy 3D USA v 19,30 hodin Hledá se prezident dokument 2D ČR v 19,30 hodin Hašišbába komedie 2D Francie v 17,30 hodin Hledá se prezident dokument 2D ČR v 19,30 hodin Na šrot komedie 2D USA v 17,30 hodin Mocný vládce OZ fantasy 3D USA v 19,30 hodin Smrtonosná past: Opět v akci 2D USA v 17,30 hodin Croodsovi dobrodružný 3D USA v 19,30 hodin G.I.Joe: Odveta akční 3D USA 1. 4., v 18,00 hodin Croodsovi 2D USA 1. 4., ve hodin Gambit 2D USA 2.4. ve hodin Odveta 2D Kanada, USA ve hodin Odveta akční 3D Kanada, USA 6. 4., , v hodin Jack a obři 3D USA ve hodin Babovřesky 2D ČR , ve hodin Dávám tomu rok VB ve hodin Jako za starejch časů komedie, krimi 2D USA v hodin Jurský park 3D USA v hodin Čtyřlístek ve službách krále animovaný 2D ČR , ve hodin Scary movie 5 komedie USA ve hodin Šmejdi 2D ČR ve hodin Nevědomí sci-fi 2DUSA ve hodin Jako za starejch časů 2D USA ve hodin Zambezia 3D Jižní Afrika ve hodin Lesní duch horor 2D USA ve hodin Šmejdi 2D ČR v hodin Zambeziea komedie 2D Jižní Afrika ve hodin Nevědomí sci-fi 2D USA!!!Film Šmejdi je varováním převážně pro seniory a z toho důvodu je pro seniory vstup na tento film zdarma!!! 12

13 Sbor dobrovolných hasičů není zásahovou jednotkou Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí mají nenahraditelné místo v systému požární ochrany. Svým přístupem, obsluhují techniku a svými dovednostmi to denně dokazují. Vždy byly a jsou pilířem, který zabezpečuje včasnou pomoc občanům při hašení požárů, provádění záchranných pracích při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech. Je zde nutno připomenout rozdíl mezi těmito dvěma subjekty, protože dost často dochází k záměně pojmů Sbor dobrovolných hasičů s Jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce a v mnoha případech to není jasné ani zastupitelům obcí a tím dochází ke zbytečným pomluvám, že hasiči nepotřebují žádné peníze, techniku, materiál apod.. V prvním případě se jedná o organizační článek občanského Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS SDH), které také významnou měrou spolupracuje s obcemi v oblasti požární ochrany. Při zabezpečeni činnosti jednotek SDH obcí, většina členů JSDH obcí, se dobrovolně připravuje a školí právě v SDH. Každý člen zařazený do zásahového družstva jednotky sboru dobrovolných hasičů obce musí ročně absolvovat min. 40 hodin odborné přípravy s protokolárním ověřením znalostí, řidiči pravidelné roční profesní školení, každý řidič musí mít kondiční jízdy měsíčně v délce 10 km bez přerušení, tuto činnost vykonávají dobrovolně. Kdežto Jednotky SDH obcí (JSDHO) podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zřizuje obec. Zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a požární ochrany. Obec jmenuje jejího velitele (podle regulí daných zákonem) a uzavírá s jejími členy smlouvu. Tyto jednotky SDH obcí jsou významným článkem plošného pokrytí, k zásahům na místa požárů a jiných mimořádných událostí jsou často povolávány operačními a informačními středisky Hasičských záchranných sborů krajů. Využitelnost při zásazích se liší podle kategorie a vybavení jednotek technikou a věcnými prostředky požární ochrany. Způsob spolupráce asi nejlépe dokumentuje zařazení do zmíněného plošného pokrytí. Rovněž spolupráce s Hasičskými záchrannými sbory krajů je na dobré úrovni. Část pravidelné odborné přípravy (velitelů, strojníků, strojníků MP a nosičů DT) členů jednotek SDH obcí kategorie JPO II, JPO III a JPO V, ve spolupráci s Hasičskými záchrannými sbory krajů probíhá na stanicích Hasičských záchranných sborů krajů. S výše zmíněným občanským sdružením nemají jednotky nic společného, ani právně, ani fyzicky. Členové Sboru dobrovolných hasičů jsou vychováni a vedeni k hasičině v občanským sdružení SDH už od mládežnických a dorosteneckých kolektivů. O vztazích mezi dobrovolnými a profesionálními hasiči kolují více či méně zasvěcené informace o rivalitě. Ve skutečnosti jsou tyto vztahy podobné, jako vztahy mezi jinými lidmi, kteří jsou nuceni spolupracovat. Až na výjimky probíhá tato spolupráce bez problémů. Závěrem: Člen JSDHO nemusí být členem SDH a naopak člen SDH nemusí být členem JSDHO. V obci může dobře fungovat SDH i JSDHO. Pokud někomu stále není jasný rozdíl mezi JSDHO a SDH, nahraďte JSDHO zkratkou JPO tj. Jednotka požární ochrany. Nejtragičtější následky mají požáry v domácnostech Jak svou domácnost proti požáru zabezpečit? Statistické údaje jednoznačně dokládají, že požáry v soukromých domácnostech mají vůbec nejtragičtější následky. Každý rok při nich zemřou desítky lidí, zraněny jsou další stovky osob a způsobené škody dosahují stamilionů korun. Ze statistiky požárů za posledních pět let vyplývá, že hasiči likvidují každý den v průměru sedm požárů v domácnostech, denně je při nich zraněn alespoň jeden člověk a smrt člověka si požáry v domácnostech vyžádají průměrně jednou za pět dní. Požáry za sebou v domácnostech zanechaly za posled- ních pět let škody v astronomické výši 1,4 miliardy korun, lidé tak v průměru denně přichází o majetek v hodnotě korun. Na požárech v domácnosti má lví podíl lidská neopatrnost. Mezi nejčastější příčiny těchto požárů patří nedbalost při kouření nebo zacházení s otevřeným ohněm v domácnostech - ať již se jedná o zapomenuté jídlo na sporáku, nevhodně odložené nedopalky cigaret, svíčky ponechané bez dozoru v blízkosti hořlavé látky nebo užití benzínu při zapalování kamen. Jednou z příčin vysokého počtu úmrtí při požárech je také neopatrnost lidí při vytápění svých domovů. Při provozu topidel lidé ne vždy dodržují potřebná bezpečnostní pravidla, mnohdy zanedbávají údržbu topidel a kouřovodů. Jednotky požární ochrany tak během topné sezóny každý týden vyjíždějí k požárům komínů, střech, zařízení k topení nebo nevhodně uskladněných topiv. Domácnosti jsou v dnešní době doslova přeplněny vybavením z materiálů, které se snadno vznítí a rychle hoří, přičemž dochází k úniku velkého množství vysoce toxického kouře (např. čalouněný nábytek, matrace, bytové textilie). Pokud zde dojde ke vzniku požáru, tak je velká pravděpodobnost, že škody budou vyšší a roste i riziko zranění či dokonce úmrtí. Vysoký počet požárů v objektech pro bydlení obecně souvisí i s tím, že se lidé cítí doma v bezpečí a podceňují drobné nehody, byť i ty mohou vést ke vzniku požáru. I nevhodně odložená cigareta či svíčka ponechaná na okamžik bez dozoru dokáže proměnit byt v hořící past naplněnou toxickými zplodinami hoření. Nebezpečí může plynout i z běžných činností v domácnosti jako je hra dětí, vaření, kutilství apod. Pak zbývá jen málo času na záchranu a hasiči mnohdy v doutnající domácnosti naleznou již jen bezvládnou osobu, které není pomoci. Nejčastější příčiny tragických požárů v domácnostech. - Kouření - Nesprávná obsluha topidla. - Používání otevřeného ohně k osvětlování, rozehřívání. Z Vaší domácnosti se může v okamžiku stát zakouřená a rozžhavená smrtící past. Zda se stanete obětí, záleží na Vás. Proto: - Užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu s průvodní dokumentací výrobce. - Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen plynového sporáku, krbu a dbejte zvýšené opatrnosti při vaření, aby nedošlo ke vznícení připravovaných potravin. - S otevřeným ohněm zbytečně neriskujte. - Zdroje otevřeného ohně jako jsou svíčky, teplomety nenechte hořet bez dozoru, umístěte je tak, aby nemohly zapálit materiály v okolí. - Při kouření cigaret a odhazování nedopalků do odpadkových košů. Pozor na pokládání cigaret na hořlavý materiál. Nebezpečné je pak kouření v posteli, zvlášť pokud jste pod vlivem alkoholu. - Nechejte si pravidelně čistit a kontrolovat komíny. Kouřovody a topidla udržujte v řádném technickém stavu. - Žhavý popel ukládejte na bezpečné místo, nejlépe do nehořlavých nádob. - Užívejte výhradně topiva pro dané topidlo určené, nezapalujte pomocí vysoce hořlavých látek (např. benzínu). - Neumísťujte do blízkosti topidel žádné hořlavé látky, jinak hrozí vznik požáru vlivem sálavého tepla. Bezpečná vzdálenost by měla být stanovena v návodech použití nebo lze pak využít přílohu č. 8 vyhlášky č. 23/2008 Sb., kde jsou stanoveny bezpečné vzdálenosti různých spotřebičů od hořlavých hmot. - Zamezte přístupu dětí k možným zdrojům otevřeného ohně, zápalkám, zapalovačům a udělejte si čas a vysvětlete dětem, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán! a poučte své děti o nebezpečí vzniku požáru. - Nedávejte svým dětem negativní příklad při porušování zákazů a příkazů např. kouřením, rozděláváním ohňů v pří- 13

14 rodě, vypalováním trávy. - Vybavte si svou domácnost autonomními hlásiči požáru, které vás na hrozící nebezpečí včas upozorní. - Buďte vybaveni funkčními jednoduchými hasebními prostředky (přenosný hasicí přístroj, hasicí sprej). - Udržujte dobrý technický stav zdrojů vody, hasicích přístrojů (případně jiných zařízení určených pro hašení požárů). - Znejte umístění a použití přenosných hasicích přístrojů a nástěnných hydrantů. - Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody a plynu musí být řádně označené a přístupné. - Udržujte dobrý technický stav zařízení (včetně rozvodů el. energie, plynu, topidel). - Udržujte v řádném stavu elektroinstalace, elektrické spotřebiče, kryty na osvětlovacích tělesech, pohyblivá šňůrová vedení atd.. - Chodby, schodiště, únikové cesty a východy udržujte volné k evakuaci osob, materiálu či vedení hasebního zásahu. - Skladujte hořlavé, výbušné a toxické látky pouze v určeném množství a v prostorách, mimo společné prostory obytných domů, pozor na hořlavé kapalinami (benzín, nafta, barvy apod.) - Řádně a bezpečně ukládejte hořlavý materiál a látky mající sklon k samovznícení (např. seno, uhlí). - Když opouštíte domov, nezapomeňte zhasnout světla, vypnout elektrické spotřebiče, vypnout elektrický nebo plynový sporák, uhasit otevřený oheň (krb), zastavit vodu. - Nejzrádnější jsou požáry v noci, kdy lidé spí a není nikdo, kdo by si požáru včas všiml. - Tři ze čtyř obětí požárů neuhoří, ale zemřou kvůli nadýchání se toxických zplodin hoření. -Zejména v noci, protože kouř je rychlejší a tišší než oheň a již dvě, tři nadechnutí bývají smrtelná. Jednou z cest, jak preventivně předejít vzniku ničivého požáru, je vybavit si domácnost autonomními hlásiči požáru, které včas detekují vznikající požár a akustickým signálem na ně upozorní. Lidé pak mají mnohem větší šanci situaci včas vyřešit - zavolat hasiče, příp. opustit ohrožený prostor. Tyto hlásiče tak mohou zachránit lidské životy - navíc jejich cena není nikterak horentní, hlásiče požáru si lze pořídit již od 330,- Kč. Kromě jednoduchého zařízení k rychlému zjištění vzniklého požáru (autonomní hlásiče požáru, detektory plynu apod.) je vhodné si domácnost vybavit také prostředky pro hašení ( např. přenosný hasicí přístroj nebo hasicí sprej), určitě se rovněž vyplatí koupit si zařízení a vybavení s lepšími požárně bezpečnostními vlastnostmi (materiál s nižším stupněm hořlavosti). Dodržovat základní bezpečnostní pravidla a přijmout opatření, která omezují riziko vzniku požáru v domácnosti, nestačí. Každý vlastník objektu by měl zároveň pečovat také o řádný technický stav stavby včetně technických zařízení. V bytových domech by měly být chodby, schodiště, únikové cesty a východy volné k evakuaci osob, materiálu či vedení hasebního zásahu. V těchto objektech by měly být umístěny např. funkční a snadno dostupné hasicí přístroje, zařízení pro zásobování požární vodou (např. nástěnné hydranty) apod. Základní povinnosti v oblasti požární ochrany stanoví zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb a další právní předpisy. Když přece jen dojde k požáru, snažte se v prvé řadě zachovat klid a nepodlehnout panice. Nejdříve chraňte život a zdraví, teprve potom majetek. Jestliže je to možné, snažte se požár uhasit nebo alespoň zabránit jeho dalšímu šíření. Využijte hasící přístroje, hydrant na chodbě, kusy látek (z neumělých vláken) apod., dávejte si přitom pozor, aby vám oheň nezatarasil únikovou cestu. Pamatujte ale, že lidské zdraví je vždy cennější než majetek a rozhodně se nepokoušejte požár zlikvidovat za každou cenu sami. Požár co nejdříve oznamte hasičům prostřednictvím tísňové linky 150 či 112. Při ohlášení vždy nejdříve uveďte, co se stalo, kde k tomu došlo, zmiňte také důležité okolnosti které mohou napomoci či naopak zkomplikovat zásah záchranářů. Poté uveďte své jméno a přímý kontakt na sebe. Důsledně se řiďte se pokyny operátora tísňové linky. Pokud se v hořícím objektu nachází více osob, varujte je a snažte se jim pomoci (zejména dětem, starým a nemohoucím osobám). Při pohybu v zakouřeném prostoru si dávejte pozor, abyste se nenadýchali toxických zplodin hoření, držte se při zemi a dýchací cesty si chraňte navlhčenou rouškou z textilie (stačí kapesník). Hořící objekt co nejrychleji opusťte a přesuňte se do bezpečné vzdálenosti. Buďte připraveni poskytnout pomoc zasahujícím hasičům. Pamatujte, že investovat do zabezpečení své domácnosti z hlediska požární ochrany se zcela jistě vyplatí. Chráníte si tak nejen svůj život a zdraví, ale i majetek, případný požár totiž dokáže snadno způsobit mnohem větší škody než jsou stokorunové investice do hasicího přístroje nebo Hlásiče požáru. Uvědomte si, že požár ve vaší domácnosti vás může nejen zabít nebo zranit, ale také připravit o vaše věci. Oheň a kouř dokáže zničit vaše důležité dokumenty, osobní doklady, oblíbené předměty, oblečení na které jste zvyklí apod. SHD Bystřec informuje V sobotu, 2. února 2013 od 20:00 hodin náš sbor pořádal na sále hostince U Špičáků tradiční Hasičský ples. K tanci hrála skupina LETRANDO. V neděli, 3. února 2013 od 14:00 hodin proběhl Dětský maškarní ples, tentokráté za přítomnosti Pirátů. Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem sponzorům z obce Bystřec, ale i ze sousedních obcí, kteří se podíleli na cenách do tomboly na oba plesy a popřát jim pevné zdraví a mnoho podnikatelských úspěchů. V pátek dne od 16:00 hodin bude v naší obci proveden sběr starého železa. Žádáme tímto občany obce, pokud mají staré nepotřebné železo, aby ho připravili k místním komunikacím na viditelné místo. Pokud má někdo i větší množství železa u svého domu a byl by problém ho dopravit k místní komunikaci, je možné se domluvit i individuálně na tel. č p. Josef Matějka ml. a tel č p. Martin Tomeš nebo na obecní úřad tel.č nebo Sbor dobrovolných hasičů v Bystřeci dále zve spoluobčany v sobotu, dne 11. května 2013 od 13:00 hodin do prostoru koupaliště, kde proběhne I. kolo okrskové soutěže v požárním sportu v kategoriích ženy, muži I a muži II. Toto kolo se uskuteční za účasti našich družstev a družstev ze sousedních sborů z Výprachtic, Koburku, Čenkovic a Orliček. Přijďte povzbudit naše soutěžní družstva. Po této soutěži v odpoledních a večerních hodinách dále proběhne Oslava sv. Floriana, patrona hasičů, na kterou jste všichni co nejsrdečněji zváni. VÝCHODOČESKÁ HASIČSKÁ LIGA A VELKÁ CENA ÚSTECKOORLICKA Zveme všechny fanoušky a příznivce požárního sportu na neděli do naší obce do prostoru před hasičskou zbrojnicí, kde proběhne od 10:00 hodin XII. Ročník soutěže O Bystřecké poháry, zařazené do VCHL a do VCÚ v požárním útoku. Přijďte povzbudit naše soutěžní družstva. LIGA MLADÝCH HASIČŮ V sobotu od 11. hodin se budou konat v prostoru u koupaliště dětské hasičské závody. Soutěžit se bude O putovní pohár obce Bystřec v kategorií starší žáci XV. ročník a O putovní pohár SDH Bystřec v kategorií mladší žáci IX. ročník. Přijďte povzbudit nejmladší hasiče, kteří Vám na oplátku předvedou své výborné výkony. SDH Vás zve na obě soutěže. Občerstvení bude zajištěno Uzavírka silnice: Oznamujeme spoluobčanům, že v neděli dne bude z důvodů konání hasičské soutěže před hasičskou zbrojnicí zcela uzavřena silnice v úseku od křižovatky u kostela po skladiště. Uzavírka bude na dobu od 8.00 do hodin. Objížďka povede po místní komunikaci kolem fary, přes sídliště, kolem Prokopcových 102, Matějkových 112, 14

15 a bude končit u Kaškových 318. Objížďka bude vyznačena dopravními značkami. SDH děkuje za pochopení Asistenční požární hlídka při pořádání kulturní akce: Hlídka je zřizovaná dle zákona o požární ochraně 13 zák. č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Asistenční požární hlídka je složena z velitele a nejméně dvou členů. Podle povahy (rozlehlost, členitost místa, počet osob, přítomnost hořlavých látek, použití otevřeného ohně, pyrotechnika, apod.) musí být pořadatelem akce stanoven vyšší počet členů hlídky. V případě pochybnosti může rozhodnout o počtu členů hlídky obec, nebo toto může upravovat vyhláška obce. Za zajištění asistenční hlídky zodpovídá vždy pořadatel akce a v nařízeních je dáno, že u akcí podle kapacity i s méně než 200 osobami uvnitř budovy nebo s 300 osobami na volném prostranství pokud jsou použity pyroefekty. Dále pořadatel akce má za povinnost zpracovat tzv. Technicko - organizační zabezpečení, kde uvede nezbytné údaje o akci a opatření k zabezpečení bezpečnosti v případě vzniku požáru, - unik. východy, vod. zdroje, hydranty, elektro hl. vypínač, rovněž i plyn, postup evakuace, způsob prvního zásahu, dostatečný počet vhodných hasících přístrojů atd. Zpracovává jej osoba odborně způsobilá dle 11 zák. o PO, která rovněž musí proškolit požární asistenční hlídku (lidi z JSDHO, nebo SDH nebo i občany) a vydat protokol o ověření znalostí na danou akci. O asistenci se musí provést s pořadatelem zápis do požární knihy před začátkem akce, v průběhu a na závěr. Rovněž protokol o proškolení členů hlídky musí být přílohou a podpisy všech členů asistenční hlídky. Asistenční hlídka nemusí být přímo hasiči, ale mohou být osoby z pořadatelů, které jsou náležitě vyškolené s ověřenými znalostmi a označené. V průběhu akce musí mít každý člen požární hlídky na levém záloktí na červené rukávové pásce viditelné označení POŽÁRNÍ HLÍDKA. Pokud bude hlídku zajišťovat JSDHO sepíše se smlouva o akci mezi zřizovatelem (starosta obce), pokud bude zajišťovat SDH sepíše se smlouva se Statutárním zástupcem (starosta SDH) a pořadatelem akce, ostatní podmínky jsou součástí smlouvy. Asistence by měla být rovněž nahlášena na Operační středisko HZS. V případě zjištění hrubých nedostatků by akce neměla být zahájena nebo v průběhu přerušena. Pokud bude vše, tak jak má být a něco se stane, tak je hlídka krytá před problémy, ať se jedná o úraz člena JSDHO (SDH) při výkonu asistenční hlídky, nebo jiných účastníků akce, atd. Na začátku se to zdá jednoduchá záležitost, ale není tomu tak a je to velmi náročné na administrativu pro pořadatele akce. Pokud bude vše, tak jak má být a něco se stane, tak je hlídka krytá před problémy, třeba úraz člena JSDHO (SDH) při výkonu asistenční hlídky, nebo jiných účastníků akce, atd. SDH Bystřec mysliveské sdružení Soutěž ve sběru kaštanů Na podzim minulého roku byla v naší škole vyhlášena soutěž ve sběru kaštanů. Stejná soutěž byla vyhlášena i předešlý rok a tak děti věděly, že je při vyhodnocení čeká nějaká odměna. Letos se moc snažily, tak jsme se rozhodli je představit i Vám. 1. Pecháčková Eliška 155 kg 2. Hrdinová Denisa 30 kg 3. Bárnetová Bára 20 kg Bárnetová Adéla 20 kg Křivohlávková Katka 20 kg 4. Franková Eliška 18 kg 5. Pouková Tereza 10 kg 6. Matějková Vendula 8 kg 7. Hrdina Tomáš 4 kg Moc všem dětem děkujeme a věříme, že se naší soutěže zúčastní i příští rok. zlatá srnčí trofej Dne se na naší myslivecké chatě uskuteční soutěž pro děti z mysliveckých kroužků Zlatá srnčí trofej. S dětmi se na soutěž už od září pomalu připravujeme a myslíme si, že jsou šikovné, plno věcí si už pamatují a zajímají se o nové. Některé se na soutěž těší, jiné mají obavy, že je to pro ně moc těžké, ale s podporou rodičů přípravu jistě zvládnou na jedničku. Hlavní důraz klademe na poznávání zvířat, rostlin, lovecky upotřebytelných psů, zbraní a loveckých potřeb. Největší ohlas má ovšem střelba ze vzduchovky, která je na soutěži jako vedlejší disciplína. Vloni se nám soutěž moc vydařila, naše děti se umístily na předních místech a prokázaly velmi dobré vědomosti. Všem bych chtěl poděkovat za jejich přístup a do letošního ročníku jim popřát mnoho úspěchů. Jednatel MS Bystřec Milan Pouk Myslivecké sdružení Vás srdečně zve na tradiční myslivecký tá borá k, který se koná na myslivně. 15

16 16 Redakce neodpovídá za názory, mluvnické a stylistické chyby přispěvovatelů. Bystřecké okénko vydává obecní úřad Bystřec v nákladu 470 výtisků. Uzávěrka příštího čísla bude

17 velikonoční příloha Proč Velikonoce slavíme v různé dny? Velikonoce - slavnost vzkříšení Krista je vrcholem liturgického církevního roku. Vyvinuly se z židovského svátku pesach, ktery se slaví 14. a 15. dne měsíce nisanu podle židovského kalendáře. V rané církvi se slavily zprvu v den tohoto židovského svátku. Ještě dnes se považuje křesťanská slavnost velikonoční noci také za vzpomínku na starou smlouvu. Koncil nicejský (r. 325) určil datum Velikonoc na neděli po prvním jarním úplňku (tj. po 21. březnu). Tak se oddělily od židovského kalendáře. Neděle velikonoční je tedy vždy po prvním jarním úplňku, datum proto kolísá od do Slavnost vzkříšení začíná velikonočními obřady na Bílou sobotu večer, resp. v noci. Při velikonočních obřadech se světí křestní voda a věřící obnovují svůj křestní slib; v mnoha církevních obcích se křtí dospělí, kteří se připravovali na křest. V neděli (Hod Boží velikonoční) pokračuje a vrcholí slavnost Zmrtvýchvstání Páně druhou slavnou mší. Velikonocům předchází čtyřicetidenní přípravná doba - tzv. Postní doba. Velikonoce pro nás znamenají: že láska a život jsou silnější než smrt, že hrob není konečnou stanicí života, že pouta, která brání našemu životu, se rozvazují, že skrze vzkříšení můžeme objevit nový život, že ve víře v Ježíšovo vzkříšení můžeme zakoušet vzkříšení i my sami na sobě. Datum Velikonoční neděle v následujících letech: III IV IV III IV IV IV IV. Všem spoluobčanům přeji spokojené prožití svátků, hodně zdraví a sil do dalších dnů. Václav Matějka Velikonoční jídelníček den po dni Zelený čtvrtek: sbírají se kopřivy, jedí se luštěniny, jarní polévka a k ní se přikusují škvarkové placky. Pečou se pletence a preclíky. Kdo si na Zelený čtvrtek před východem dá jidáše s medem, upevní si zdraví. JIDÁŠE: 500 g pol. mouky, 100 g hery, 50 g cukru, 1/4l mléka, 1 kostka droždí, 1 vanilkový cukr, 2 vejce, sůl, 1 lžička cukru, rozinky, mandle. Připravíme kvásek. Do mísy dáme mouku, rozehřátý tuk, cukr, 2 žloutky a kvásek. Vypracujeme vláčné těsto a přidáme rozinky a nakrájené mandle. Necháme vykynout. Vykrajujeme kousky těsta a tvarujeme válečky, které stočíme. Potřeme bílky a upečeme. Při podávání mažeme medem smíchaným s rozpuštěným máslem, případně ještě sypeme strouhaným perníkem. Velký pátek: je dnem půstu. Ti kdo nevydrží být dlouho o hladu, si mohou dopřát rybu, hustou polévku z kysaného zelí, špenátu, brambor, luštěniny. POSTNÍ ZELNÁ POLÉVKA: 200 g brambor, 250 g kyselého zelí, 20 g sušených hub, 1dcl zakysané smetany, 2 vejce, sůl, kmín, pepř Sušené houby namočíme den předem. Druhý den dolijeme vodou a vaříme asi půl hodiny. Přidáme brambory, nakrájené na kostky, sůl, kmín a pepř a vaříme doměkka. Kysané zelí uvaříme zvlášť, až bude měkké přidáme k polévce. Zahustíme světlou jíškou a povaříme. Do hotové polévky zamícháme celá rozšlehaná vejce tak, aby se z nich vytvořily hrudky. Bílá sobotu: končí období půstu. Podává se nádivka, mazanec, beránek a velikonoční buchty. BANÁNOVÝ VELIKONOČNÍ BERÁNEK: 250 g pol. mouky, 250 g cukru, 250 g tuku, 250 g rozmixovaných banánů, 4 vejce, 1 prášek do pečiva, 1 vanilkový cukr V míse utřeme tuk s cukrem do pěny a postupně vmícháme žloutky, přidáme rozmixované banány a mouku a práškem do pečiva. Nakonec přidáme sníh. Lehce promícháme a upečeme ve středně vyhřáté troubě. Hotového beránka ozdobíme bílou polevou. Boží hod velikonoční: se schází rodina u jednoho stolu, aby společně snědla jedno vejce a mohla tak zůstat celý rok pohromadě. KUŘE S KOPŘIVOVOU NÁDIVKOU: 1 kuře, sůl, pepř, 1 lžíce másla, nádivka: 300 g uzeného masa, 1 cibule, 3 hrsti nasekaných kopřiv, 1 hrst nasekané petrželky, muškátový oříšek, 8 rohlíků Rohlíky nakrájíme na kostky a namočíme do mléka. Pak je zlehka vymačkáme, přidáme nakrájenou a osmaženou cibuli, žloutky, nakrájené uzené maso, kopřivy, petrželku, sůl a muškátový oříšek a dobře promícháme. Z bílků ušleháme sníh a opatrně ho přimícháme do nádivky. Kuře naplníme nádivkou. Velikonoční pondělí: se nese ve znamení pomlázky a vajec, jež jsou symbolem života. Můžete je vmíchat do nádivek, pomazánek, podávají se k salátu i k masu. ŠVÉDSKÁ VEJCE: 6 vařených vajec, 80 g másla, krabí tyčinky Uvařená vejce podélně rozkrojíme. Žloutky vybereme a rozetřeme s máslem a krabími tyčinkami. Směsí pak naplníme bílky. Dobrou chuť přeje kolektiv školní kuchyně.

18 ...Bratři! Židé si přejí zázraky, Řekové zase hledají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Židy to uráží a pohané to pokládají za hloupost. Ale pro ty, kdo jsou povoláni, ať jsou to židé nebo pohané, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. Neboť pošetilá Boží věc je moudřejší než lidé a slabá Boží věc je silnější než lidé. Pamatuj na den sobotní, že ti má být svatý... 1 Kor 1, Kolik důležitých a slavných věcí se děje na světě - a bez nás. Když se uděluje Nobelova cena, rozdělují olympijské medaile, nebo setkávají hlavy států. A mnohdy se nás to ani nijak jinak netýká. Ale když Kristus vstal z mrtvých, týkalo se to každého z nás, ač jsme ještě nebyli na světě. A slavíme-li Ježíšovo vzkříšení dnes, týká se to každého - a to jak pro dnešek, tak i pro celou věčnost. V Ježíšově smrti totiž zemřel náš hřích, v Ježíšově vzkříšení jsme i my vzkříšeni a křtem jsme byli naroubováni na nový kmen Božího života. Slavme tedy společně, že jsme pokřtěni. Že jsme přešli ze smrti do života. Že se nás sice bolestná lidská smrt týká, ale jen jakožto brána do věčnosti. Máme naději, že umřeme, abychom žili. Máme naději, že Boží život v nás nikdy nevyhasne. Máme jistotu, že Bůh je věrný, a že to, co slíbil a učinil má věčnou platnost. Velikonoce jsou svým původem svátkem jara. Již ale Židé dali kananejskému pohanskému svátku jara zcela nový význam svátkem Paschy. Křesťané pak rozpoznali v tajemství Velikonoc opravdové jaro: život je silnější než smrt. Strnulost hrobu je proměněna v kvetoucí zahradu. Pouta, která brání našemu životu, se rozvazují. Skrze vzkříšení objevujeme ve svém těle a v duši nový život. Kristovo vzkříšení nebylo ojedinělou událostí. Ve víře v Ježíšovo vzkříšení můžeme zakoušet vzkříšení i my sami na sobě a navíc můžeme k životu probouzet i druhé. Mnozí ale přesto zůstávají raději ležet v hrobu svého strachu a rezignace, svých zklamání a zranění. Zařídili se v hrobce, protože mají strach ze života. Od počátků církve byly Velikonoce hlavním a ústředním svátkem církevního roku. Po celých 50 dní slavili křesťané vzkříšení Pána, radovali se z toho, že láska zvítězila nad smrtí, a že skrze vzkříšení již máme podíl na naplněném životě Ježíše Krista. Výrazem této velikonoční radosti se staly rozmanité zpěvy Aleluja... Zpívejme Aleluja zde na zemi, kde jsme ještě plni starostí, abychom je jednou mohli zpívat tam v jistotě... Zpívejme Aleluja dnes ne proto, abychom se radovali z klidu, ale abychom našli útěchu v trápení. Tak jako zpívali poutníci: Zpívej, ale kráčej dál! Zpěvem se těš v nouzi, nebuď rozmrzelý! Zpívej a kráčej dál! (Sv. Augustin) Program bohoslužeb o velikonočních svátcích: Zelený čtvrtek 18:00 Bystřec Velký pátek 18:00 Bystřec Bílá sobota 19:00 Bystřec Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 9:00 Bystřec Pondělí velikonoční 8:00 Bystřec Na Bílou sobotu požehnáme donesené velikonoční pokrmy: Bystřec 8:00 a 11:00 Haleluja! Spasení, sláva i moc patří našemu Bohu! (Zj 19,1) Zajásejte již, zástupy andělů v nebi! Zaskvějte se v slávě, božská tajemství! K vítězství tak mocného Krále zazni polnice a zvěstuj spásu! Raduj se i ty, země, zalitá tak oslnivou září a tonoucí v jasu věčného Krále, pohleď, jak na celém světě rychle zmizely temnoty! Raduj se i ty, matko Církvi, zkrášlená leskem tak jasného světla! A v mohutném zpěvu lidu ať tento svatý dům Boží zní ozvěnou té radosti! Velikonoční Exsultet Zmrtvýchvstalý Pán ať vstoupí se svou láskou, pokojem a požehnáním i do vašeho srdce a naplní je radostí! P. Ireneusz Szocińki Blanka a Jaroslav CHLÁDKOVI Zahradnictví Jablonské Nábřeží Jablonné nad Orlicí tel.: Nabízíme: - řezané i pokojové květiny - pro jaro cibuloviny, semena, různé zeminy - svatební kytice - smuteční vazbu - sezónní květiny

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

Zápis z jednání Valné hromady

Zápis z jednání Valné hromady Zápis z jednání Valné hromady Místo konání: Dne: Městský úřad v Žamberku, zasedací místnost 14.04.2010, od 15.00 hodin Účastníci: Ing. Oldřich Žďárský, Ing. Josef Paďour, Ing. Dana Hubálková, Jan Vychplná

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ ŘEČICE

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ ŘEČICE Dokument č.: Datum vyvěšení: Datum sejmutí: ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ ŘEČICE Konaného dne: 7. 12. 2012 Číslo: 011/2012 Ověřovatelé: Ing. Petr SAMEK Martin SMĚLÝ Přítomní zastupitelé:

Více

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2015 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2015 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 Zastupitelstvo obce Doubrava se na svém 3. zasedání konaném dne 9. 2. 2015 usnesením č.91/3/2015 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č.133/1985 Sb., o

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 29. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.4.2013 od 19.00 hodin do 19.52 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova bylo zahájeno v Základní škole Harrachov dne 29.01.2014 v 17:04 hodin a ukončeno

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS ORLICKO

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS ORLICKO Zápis z jednání valné hromady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Omluven: Ověřovatel: Zapisovatelka: Sokolovna Lukavice 12.05.2011, od 13. hodin Ing.Oldřich Žďárský, Ing.Josef Paďour, Ing.Dana

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2015 Obecní úřad Libějovice Únor 2015 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email:

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Jaroslav Čech, Marcel Fiala, Pavel

Více

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 6/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 6. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10)

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10) Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10) -Přítomni: L. Daenemarková, R.Šorsák, J.Žižka, M.Žižka = členové Zastupitelstva obce

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Příjmy - 1111 Daň z příjmu FO ze ZČ a funkč. požitků 2 650 000-1112 Daň z příjmu FO ze samost.výděl.činnosti 90 000-1113 Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů 300 000-1121

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

Sdružení obcí ORLICKO

Sdružení obcí ORLICKO Sdružení obcí ORLICKO Dobrovolný svazek obcí ORL ICKO Závěrečný účet 2012 V souladu s 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Hospodaření svazku

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice U S N E S E N Í číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání : 1) B e r e n a v ě d o m í : a) Informaci

Více

Téma: Strategie MAS ORLICKO 2014 2020 v kontextu operačních programů

Téma: Strategie MAS ORLICKO 2014 2020 v kontextu operačních programů Zápis ze setkání starostů z území MAS ORLICKO Téma: Strategie MAS ORLICKO 2014 2020 v kontextu operačních programů Místo konání: restaurace Habřinka v Českých Libchavách Čas konání: 22. září 2015 od 11.00

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Sdružení obcí ORLICKO

Sdružení obcí ORLICKO Sdružení obcí ORLICKO Dobrovolný svazek obcí ORLICKO Závěrečný účet 2012 V souladu s 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Hospodaření svazku

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek, L. Marek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 27. března 2014 od 18.00 hodin v Lidovém domě

Více

Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku

Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku Jak předcházet požárům a co dělat při jejich vzniku Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru. Hasičský záchranný sbor JMK ve spolupráci s Policií ČR Krajské ředitelství Brno a

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007

Obec Křesetice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Obec Křesetice Zápis ze zasedání Zastupitelstva 11/2007 obce Křesetice, které se konalo dne 24.10.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 (p. Linhartová, Černý), 1 zastupitel omluven-odchod v průběhu jednání Hosté:

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2012 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Charitativní turnaj dvojic ve stolním fotbálku v Horní Čermné

Charitativní turnaj dvojic ve stolním fotbálku v Horní Čermné Charitativní turnaj dvojic ve stolním fotbálku v Horní Čermné konaný v sobotu 23.11.2013 6. ročník Pořadatelé a organizátoři: H.C. Foosball o.s. 6. ročník Charitativního turnaje dvojic ve stolním fotbálku

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013 Návrh rozpočtu 2013 OdPa Pol. Příjem 1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 1112 daň z příjmů fyzických osob 7900 1113 daň z příjmů FO vybíraná srážkou 327 00 1121 daň z příjmů právnických osob 302350 1211

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 332/ 2014 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č.

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 11. zasedání konaného dne 25. 3. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 *MVCRX0289LD8* MVCRX0289LD8 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 2295/26, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-282-1/PO-IZS-2015 Praha dne 6. ledna 2015

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 3.12.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2002 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA TRUTNOVA Zastupitelstvo města Trutnova vydalo dne 30. 9. 2002 v souladu s ustanovením 10 písm. a), 35 odst.

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve středu 26. října 2011 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve středu 26. října 2011 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve středu 26. října 2011 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Hájek, Jaroslav Čech, Marcel

Více