Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 09. 2011"

Transkript

1 Z Á P I S Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE Přítomni: Omluveni: p. Lukáš Pohanka starosta MUDr. Jiří Vytiska člen rady Mgr. Vladimíra Hoření členka rady David Doležal místostarosta Ing. Pavel Kuttler tajemník Ing. Vladislav Krušina člen rady p. Pohanka přivítal členy rady na 13. zasedání jednání rady v 16,30 hodin. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje program 13.jednání RMO dne Probíhající usnesení ze 13. RMO dne Usnesení č. 358/06/2011 Usnesení č. 359/06/2011 Usnesení č. 360/06/2011 Usnesení č. 373/06/2011 Usnesení č. 374/06/2011 Usnesení č. 379/06/2011 Probíhající usnesení z 18. RMO dne Usnesení č. 967/11/2009 Probíhající usnesení z 19. RMO dne Usnesení č. 1017/12/2009 Probíhající usnesení ze 6. RMO dne Usnesení č. 245/03/2010 Probíhající usnesení z 9. jednání RMO dne Usnesení č. 399/05/2010 Probíhající usnesení z 10. RMO dne Usnesení č. 419/05/2010 Probíhající usnesení z 3. mim. RMO dne Usnesení č. 583/06/2010 Usnesení č. 585/06/2010 Probíhající usnesení ze 13. RMO dne Usnesení č. 678/08/2010 Probíhající usnesení ze 14. RMO dne Usnesení č. 766/09/2010 1

2 Probíhající usnesení z 1. RMO dne Usnesení č. 02/11/2010 Probíhající usnesení z 2. RMO dne Usnesení č. 115/12/2010 Probíhající usnesení z 1. RMO dne Usnesení č. 08/01/2011 Probíhající usnesení z 2. RMO dne Usnesení č. 29/01/2011 Usnesení č. 30/01/2011 Usnesení č. 59/01/2011 Probíhající usnesení z 5. RMO dne Usnesení č. 152/02/2011 Probíhající usnesení z 6. RMO dne Usnesení č. 178/03/2011 Usnesení č. 187/03/2011 Probíhající usnesení ze 7. RMO dne Usnesení č. 202/04/2011 Usnesení č. 204/04/2011 Usnesení č. 207/04/2011 Usnesení č. 221/04/2011 Usnesení č. 222/04/2011 Usnesení č. 232/04/2011 Probíhající usnesení z 8. RMO dne Usnesení č. 244/04/2011 Usnesení č. 245/04/2011 Usnesení č. 269/04/2011 Probíhající usnesení z 10. RMO dne Usnesení č. 311/05/2011 Probíhající usnesení z 11. zasedání rady dne Usnesení č. 323/05/2011 Probíhající usnesení z 4. mimořádného jednání rady dne /06/2011 Usnesení : č. 393/06/2011 Usnesení č. 394/06/2011 Usnesení č. 395/06/2011 Usnesení č. 396/06/2011 Usnesení č. 397/06/2011 Usnesení č. 398/06/2011 Usnesení č. 399/06/2011 Usnesení č. 400/06/2011 Usnesení č. 401/06/2011 Usnesení č. 402/06/2011 Usnesení č. 403/06/2011 Usnesení č. 404/06/2011 Usnesení č. 405/06/2011 Usnesení č. 406/06/2011 Usnesení č. 407/06/ /06/2011 Usnesení č. 409/06/2011 2

3 Probíhající usnesení z 5. mimořádné rady dne Usnesení č. 411/07/2011 Usnesení č. 412/07/2011 Usnesení č.413/07/2011 Usnesení č.414/07/2011 Usnesení č. 415/07/2011 Usnesení č.416/07/2011 Usnesení č. 417/07/2011 Hlasování č. 418/07/2011 Usnesení č. 419/07/2011 Probíhající usnesení z 6. mimořádného jednání rady dne Usnesení č. 420/08/2011 Usnesení č. 421/08/2011 Usnesení č. 422/08/2011 Usnesení č. 423/08/2011 Usnesení č.424/08/2011 Usnesení č. 425/08/2011 Usnesení č. 426/08/2011 Usnesení č. 427/08/2011 Usnesení č. 428/08/2011 Usnesení č. 429/08/2011 Usnesení č. 430/08/2011 Usnesení č. 431/08/2011 Usnesení č. 432/08/2011 Usnesení č. 433/08/2011 Usnesení č. 434/08/2011 Usnesení č. 435/08/2011 Usnesení č. 436/08/2011 Usnesení č. 437/08/2011 Usnesení č. 438/08/2011 Probíhající usnesení z 2. ZMO dne Usnesení č. 36/02/2008 Probíhající usnesení z 1. mim. ZMO dne Usnesení č. 120/06/2010 Probíhající usnesení z 1. mimořádného ZMO dne Usnesení č. 18/12/2010 Probíhající usnesení z 1. ZMO dne Usnesení č. 25/12/2010 Probíhající usnesení z 2. ZMO dne č. 27/02/2011 Usnesení č. 28/02/2011 Usnesení č. 29/02/2011 Probíhající usnesení ze 4. ZMO dne Usnesení č. 58/04/2011 Probíhající usnesení ze 6. ZMO dne Usnesení č. 92/06/2011 Usnesení č. 108/06/2011 Tento materiál byl projednáván až po odboru kultury a školství. 3

4 2. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE A) ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ 1. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ - PRŮVODNÍ LIST kat. území: Vratislavice nad Nisou p.p.č. 486 Zpracovala : Michaela Dorníková, referentka TOM kontroloval : Pavel Podlipný, vedoucí TO druh pozemku / využití : zahrada ochrana : zemědělský půdní fond důvod předložení : žádost záměr : prodej pozemku využití dle územ. plánu : plochy bydlení čistého závazky a břemena : ne, kromě umístění el. trafostanice privatizace dle : Zásad postupu při privatizaci pozemků výběrové řízení urbanistický obvod : 058 cenové pásmo / kategorie: IV. / B cena dle interního předpisu : 560,- Kč/m 2 koeficient K3 : 1,30 jednotková cena : 730,- Kč/m 2 výměra: m 2 základní cena : 1, ,- KČ náklady spojené s realizací : ,- Kč (daň 3% ,- Kč, zaokrouhlení + 42,- Kč) CELKOVÁ CENA Cena dle ZP : ,- KČ : ,-Kč Dne jsme obdrželi žádost od pana Miroslava Maliarika, bytem Dopravní 613, Liberec XXX, ve věci prodeje p.p.č. 486, při ul. Dopravní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, z důvodu rozšíření zahrady. Dne jsme obdrželi dopis od pana Miroslava Maliarika, ve věci prodejní ceny p.p.č Pan Maliarik žádá o přehodnocení ceny pozemku z důvodu jeho nelukrativnosti, protože se na pozemku nachází trafostanice, zasahuje pásmo Českých drah a terén je kopcovitý. Nová informace: Dle znaleckého posudku č. 862/2011 ze dne , který vytvořil Ing. Miroslav Bureš, činí cena pozemku 1, ,- Kč (tj. o ,- Kč více než dle interního předpisu). Dle vyjádření společnosti ČEZ Distribuce není trafostanice na p.p.č. 486 v jejich vlastnictví (tato trafostanice sloužila pro napojení areálu bývalé masny, v současnosti je mimo provoz). p. Pohanka informace je uvedena již v důvodové zprávě, parcela se zájemci zdála drahá a žádal radu o přehodnocení ceny. Poslali jsme tam znalce, ten ocenil ještě více než byl interní předpis. Dorníková dle ČEZu není trafostanice v jejich vlastnictví ani není zapsaná v KN, vlastníka neznáme. p. Pohanka pan Maliarik zřejmě nebude chtít zaplatit ani tuto cenu. Mgr. Hoření žádám kus pozemku oddělit, aby nám byl zachován přístup na pozemek, např. věcným břemenem. p. Pohanka musíme kus oddělit a udělat na něm věcné břemeno a spočítat cenu dle znaleckého posudku. Rada může stanovit jakoukoliv cenu, i více než je interní předpis. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí znalecký posudek č. 862/2011 ze dne , který vytvořil znalec Ing. Miroslav Bureš a ukládá TOM zajistit geometrické oddělení části p.p.č. 486, při ul. Dopravní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou. Hlasování: 3 pro, 1 se zdržela ( Mgr. Hoření) 2. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ - PRŮVODNÍ LIST kat. území: Vratislavice nad Nisou p.p.č. 386/1 Zpracovala : Michaela Dorníková, referentka TOM kontroloval : Pavel Podlipný, vedoucí TO druh pozemku / využití : ostatní plocha, neplodná půda 4

5 ochrana : --- důvod předložení : žádost záměr : prodej pozemku využití dle územ. plánu : plochy bydlení čistého závazky a břemena : ne privatizace dle : Zásad postupu při privatizaci pozemků výběrové řízení urbanistický obvod : 063 cenové pásmo / kategorie: IV. / B cena dle interního předpisu : 560,- Kč/m 2 koeficient K3 : 1,25 jednotková cena : 700,- Kč/m 2 výměra: 113 m 2 základní cena : ,- KČ náklady spojené s realizací : 2.400,- Kč (daň 3% 2.373,- Kč, zaokrouhlení + 27,- Kč) CELKOVÁ CENA : ,- KČ Dne jsme obdrželi žádost od pana Rudolfa Breuera, bytem Zapadlá 1553, Liberec XXX, ve věci prodeje p.p.č. 386/1, při ul. Zapadlá, v k.ú. Vratislavice nad Nisou z důvodu sjednocení pozemků (p.p.č. 386/1 sousedí s p.p.č. 385/2 a 386/2 ve vlastnictví pana Breuera). p.p.č. 386/1 je nejširším místem v ulici Zapadlá - parkování a otáčení velkých vozidel (např. svoz odpadů, zimní údržba apod.), TO doprava doporučuje v případě prodeje zajistit, aby pozemek zůstal veřejně přístupným např. zřízením věcného břemene. Aby byla zachována možnost parkování a otáčení velkých vozidel uvádí pan Breuer, že by si oplotil max. polovinu z celkové plochy pozemku. Projednáno: RMO usnesení č. 06/11/2010 Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje žádost pana Rudolfa Breuera, bytem Zapadlá 1553, Liberec XXX, doručenou dne , ve věci prodeje p.p.č. 386/1, při ul. Zapadlá, v k.ú. Vratislavice nad Nisou. RMO usnesení č. 31/01/2011 Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje žádost pana Rudolfa Breuera, bytem Zapadlá 1553, Liberec XXX, doručenou dne , ve věci prodeje p.p.č. 386/1, při ul. Zapadlá, v k.ú. Vratislavice nad Nisou. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje žádost pana Rudolfa Breuera, bytem Zapadlá 1553, Liberec XXX, doručenou dne , ve věci prodeje p.p.č. 386/1, při ul. Zapadlá, v k.ú. Vratislavice nad Nisou. 3. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ - PRŮVODNÍ LIST kat. území: Vratislavice nad Nisou p.p.č a část 2772 Zpracovala : Michaela Dorníková, referentka TOM kontroloval : Pavel Podlipný, vedoucí TO p.p.č druh pozemku / využití : zastavěná plocha a nádvoří (budova bez čp/če zemědělská / hospodářská stavba) výměra : 37 m 2 ochrana : --- využití dle územ. plánu : plochy bydlení čistého p.p.č druh pozemku / využití : zahrada výměra : 444 m 2 / požadovaná výměra cca 39 m 2 ochrana : zemědělský půdní fond využití dle územ. plánu : plochy bydlení čistého důvod předložení : prodej pozemku 5

6 privatizace dle nájem : Zásad postupu při privatizaci pozemků : na části p.p.č manž. Hudcovi urbanistický obvod : 057 cenové pásmo / kategorie: IV. / C cena dle interního předpisu : 280,- Kč/m 2 koeficient K3 : 1,10 jednotková cena : 310,- Kč/m 2 výměra cca: 76 m 2 CELKOVÁ CENA: Dne jsme obdrželi žádost od paní Martiny Hrabové, bytem Vnější 1392, Liberec XXX, ve věci prodeje p.p.č a části 2772 v k.ú. Vratislavice n.n. z důvodu rozšíření pozemku. Protože ke dni , kdy byl materiál předložen radě MO, byl vlastníkem č.p. 96 na p.p.č a p.p.č pan Beneš, byl záměr prodeje pozastaven do doby než se paní Hrabová stane vlastníkem domu. Dne jsme obdrželi opětovnou žádost od paní Martiny Hrabové, bytem Tanvaldská 96, Liberec XXX, ve věci prodeje p.p.č a části 2772 v k.ú. Vratislavice n.n. z důvodu rozšíření pozemku u domu v jejím vlastnictví - č.p. 96, při ul. Tanvaldská. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje p.p.č a části p.p.č při ul. Tanvaldská v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu 310,- Kč/m 2 + náklady prodeje a ukládá TOM zajistit geometrické oddělení. 4. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ - PRŮVODNÍ LIST kat. území: Vratislavice nad Nisou p.p.č. 2030/3 a část 2031 Zpracovala : Michaela Dorníková, referentka TOM kontroloval : Pavel Podlipný, vedoucí TO důvod předložení : žádost záměr : prodej pozemku privatizace dle : Zásad postupu při privatizaci pozemků p.p.č druh pozemku / využití : trvalý travní porost výměra : celková: 543 m 2 / výměra požadovaného oddělení: cca 180 m 2 ochrana : zemědělský půdní fond využití dle územ. plánu : plochy pracovních aktivit plochy průmyslové výroby, průmyslové areály urbanistický obvod : 080 cenové pásmo / kategorie: IV. / C cena dle interního předpisu : 280,- Kč/m 2 koeficient K3 : 1,45 jednotková cena : 410,- Kč/m 2 výměra cca: 180 m 2 základní cena p.p.č. 2030/3 druh pozemku / využití ochrana : --- využití dle územ. plánu : cca ,- Kč : zastavěná plocha a nádvoří (budova bez čp/če jiná stavba na p.p.č. 2030/2 a částečně na p.p.č. 2030/3) : plochy pracovních aktivit plochy průmyslové výroby, průmyslové areály urbanistický obvod : 080 cenové pásmo / kategorie: IV. / B cena dle interního předpisu : 560,- Kč/m 2 koeficient K3 : 1,45 jednotková cena : 810,- Kč/m 2 výměra cca: 74 m 2 základní cena : ,- Kč CELKOVÁ CENA :,- KČ 6

7 Dne jsme obdrželi žádost od společnosti PIVOVAR SVIJANY DISTRIBUCE, s.r.o., IČ , se sídlem Svijany 25, Svijany, zastoupené jednatelem Ing. Tomášem Kučerou, ve věci prodeje p.p.č. 2030/3 a části p.p.č v k.ú. Vratislavice nad Nisou. Důvodem žádosti bylo zjištění, že část průmyslového objektu (skladovací haly na p.p.č. 2030/2) ve vlastnictví žadatele se nachází na p.p.č. 2030/3 ve vlastnictví města, proto by chtěli tento pozemek odkoupit. Spolu s ním žádají o část p.p.č. 2031, kde se nacházejí zpevněné plochy pro přístup k průmyslovému objektu oddělená část by odpovídala současné linii oplocení. p. Pohanka domnívám se, že se jedná o areál pivovaru. sl. Dorníková dle katastru nemovitostí se jedná o majetek Pivovaru Svijany Distribuce, s.r.o. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje p.p.č. 2030/3 za minimální prodejní cenu 810,- Kč/m 2 + náklady prodeje a části p.p.č za minimální prodejní cenu 410,- Kč/m 2 + náklady prodeje, obě při ul. Sladovnická, v k.ú. Vratislavice nad Nisou a ukládá TOM zajistit geometrické oddělení. 5. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ - PRŮVODNÍ LIST kat. území: Vratislavice nad Nisou p.p.č. 2209/106 Zpracovala : Michaela Dorníková, referentka TOM kontroloval : Pavel Podlipný, vedoucí TO druh pozemku / využití : zastavěná plocha a nádvoří (budova bez č.p./č.e. tech. vyb.) ochrana : zemědělský půdní fond důvod předložení : žádost záměr : prodej pozemku využití dle územ. plánu : plochy bydlení městského závazky a břemena : ne, kromě umístění el. trafostanice privatizace dle : Zásad postupu při privatizaci pozemků výběrové řízení urbanistický obvod : 094 cenové pásmo / kategorie: III. / A cena dle interního předpisu : 1100,- Kč/m 2 koeficient K3 : 1,20 jednotková cena : 1320,- Kč/m 2 výměra: 17 m 2 základní cena : ,- Kč náklady spojené s realizací : 660,- Kč (daň 3% 675,- Kč, zaokrouhlení - 15,- Kč) CELKOVÁ CENA : ,- KČ Dne jsme obdrželi žádost od společnosti ELMOS LIBEREC s.r.o., IČ , se sídlem Ševčíkova 982, Liberec VI, jednající na základě plné moci jménem společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ , se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, ve věci prodeje části p.p.č. 2209/47, při ul. Krajní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou. Důvodem žádosti je, že se na části p.p.č. 2209/47 nachází trafostanice č (dle GP č /2011 ze dne se z p.p.č. 2209/47 odděluje nová p.p.č. 2209/106, která je předmětem prodeje) Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje p.p.č. 2209/106, oddělené z p.p.č. 2209/47 dle GP č /2011 ze dne , při ul. Krajní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu ,- Kč, formou výběrového řízení. 6. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ - PRŮVODNÍ LIST kat. území: Vratislavice nad Nisou p.p.č Zpracovala : Michaela Dorníková, referentka TOM kontroloval : Pavel Podlipný, vedoucí TO 7

8 druh pozemku / využití : zahrada ochrana : zemědělský půdní fond důvod předložení : žádost záměr : prodej pozemku využití dle územ. plánu : plochy bydlení venkovského závazky a břemena : záplavová oblast privatizace dle : Zásad postupu při privatizaci pozemků výběrové řízení urbanistický obvod : 064 cenové pásmo / kategorie: V. / C cena dle interního předpisu : 200,- Kč/m 2 koeficient K3 : 1,20 jednotková cena : 240,- Kč/m 2 výměra: 44 m 2 základní cena : ,- Kč náklady spojené s realizací : 340,- Kč (daň 3% 318,- Kč, zaokrouhlení + 22,- Kč) Celková cena : ,- Kč Dne jsme obdrželi žádost od manželů Petra a Ludmily Balharových, bytem Prosečská 478, Liberec XXX, ve věci prodeje p.p.č. 2824, při ul. Prosečská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou za účelem rozšíření pozemku. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje p.p.č. 2824, při ul. Prosečská, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, za minimální prodejní cenu ,- Kč, formou výběrového řízení. Hlasování : 4 pro B) Záměr prodeje budovy 1) č.p p.p.č. 129, ul. Tanvaldská PRODEJ BUDOVY PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ - PRŮVODNÍ LIST Zpracovala: Michaela Dorníková, referentka TOM Kontroloval: Pavel Podlipný, vedoucí TO 1. OZNAČENÍ NEMOVITOSTÍ: a) adresa budovy: Tanvaldská 69, Liberec XXX b) stavební pozemek: č. 129 m 2 : 568 k.ú. Vratislavice nad Nisou c) pozemky související: č. --- d) správce majetku: Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou Privatizace dle: Zásad postupu při privatizaci nemovitostí, 38 formou: výběrového řízení Projednáno: RMO , , , RM , RMO RMO , FV , ZMO , RM POPIS BUDOVY: a) bytové jednotky: 5 velikosti: 1x 3+1, 3x 2+1, 1x 1+1 b) nebytové prostory: --- c) technický stav: Samostatně stojící zděný, jednopodlažní objekt s obytným podkrovím a volným půdním prostorem ve vrcholové partii krovu sedlové tesařské střechy. Stáří objektu přesně nezjištěno, uvažované datum dokončení stavby je dle typu původních konstrukcí rok Objekt byl k datu šetření užíván v nepoškozených částech jako nájemní bytový dům. V období 12/06 došlo k požáru v bytě ve 2.N.P. objektu. Vlivem této události došlo k poškození části konstrukcí (popis poškození viz Stavebně technický průzkum zpráva č. 2/06 a Zpráva statika). 8

9 Objekt je orientován podílně se silniční komunikací, hlavní vchod do objektu je z jeho zadní strany v návaznosti na zpevněnou plochu s přístupem z chodníku při ul. Tanvaldské. Část pozemkové parcely č. 129 je užívána jako související zahrádka. Objekt je napojen na elektro a veřejný plynovod, zdrojem vody je studna, odkanalizování do betonových jímek. Dispozice: 1.P.P.: sklepní prostory, schodiště 1.N.P.: chodba, schodiště, prádelna, 3x bytová jednotka 2.N.P.: chodba, 1x bytová jednotka, 1x bytová jednotka poškozená požárem, 1x půdní komora Vrcholová partie krovu: volný půdní prostor Konstrukční popis: Základy kamenné ev. zčásti betonové bez hydroizolací, zdivo keramické, smíšené, kamenné, stropy kamenné klenby, dřevěné s rovným podhledem. Krytina živičné šindele, klempířské prvky ocel. pozink. plech, vnitřní omítky vápenné hladké, ve sklepě zčásti jednovrstvé, vnitřní obklady keramické standardní, schody kamenné a dřevěné, dveře hladké plné či prosklené, okna dvojitá, vytápění individuální buď akumulační kamna nebo plynové gamaty, ohřev TUV bojler, sprchové kouty + umývadla, WC splachovací. Obvodové zdivo vykazuje trhliny i v místech nezasažených požárem, dřevěné nosné prvky krovu a stropních konstrukcí v místě požáru jsou zničené (ohořelé), v ostatních partiích bylo zjištěno jejich napadení biotickými škůdci - dřevokazným hmyzem a dřevokaznými houbami, stropní konstrukce a střešní konstrukce vykazují nevyhovující tepelně - technické parametry. Objekt není izolován proti zemní vlhkosti, na severní straně zemní vlhkost vzlíná až do úrovně oken, zdivo tl. 45 cm nevyhovuje z tepelně - technického hlediska. Bytová jednotka ve 2.N.P. poškozená požárem je zcela zničená. Zbývající uvažovaná životnost pro účely ocenění činí 20 let. 3. CENA dle znaleckého posudku č /2011 ze dne od znalce Miloše Hraby: 1, ,-Kč ostatní náklady: (7.500,- Kč za ZP, za daň, +1,- Kč zaokrouhlení) = ,- Kč výsledná cena: 1, ,- Kč Obdrželi jsme žádost manželů Tibora a Martiny Šugarových, bytem Dlážděná 1417, Liberec XXX, ve věci odkoupení domu č.p. 69, ul. Tanvaldská v k.ú. Vratislavice nad Nisou s tím, že veškeré úpravy oprava vodovodu, topení, WC, odpadů, veškerých podlah, oken a terénu by provedli na vlastní náklady. Budova již byla nabídnuta k prodeji (formou dražby v r za min. cenu 1, ,- Kč), žádný zájemce se nepřihlásil. p. Pohanka dům byl několikrát v prodeji, nikdy se neprodal. Nové je to, že tam nejsou v současné době nájemníci, navrhuji zveřejnění. Mgr. Hoření měli bychom zvažovat prodej domu č.p. 299, jedná se asi o 6 bytových jednotek. sl. Špidlenová z nájmu máme výnos zhruba tisíc ročně. Mgr. Hoření navrhuji, aby byl objekt č.p. 299 připravován k prodeji. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí se záměrem prodeje budovy č.p. 69, ul. Tanvaldská, Liberec XXX na p.p.č. 129 s příslušenstvím a pozemky, p.p.č. 129 o výměře 568 m 2 v k.ú. Vratislavice nad Nisou za cenu 1, ,- Kč, formou výběrového řízení a ukládá TOM, po předložení radě města, zajistit zveřejnění prodeje po dobu 2 měsíců. 9

10 C) Bezúplatný převod pozemku od UZSVM (hřiště) 1) p.p.č. 1302/1 Bezúplatný převod pozemku s omezujícími podmínkami od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových - hřiště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových jsme podali žádost o bezúplatný převod p.p.č. 1302/1 za účelem vybudování tří beach-volejbalových kurtů. UZSVM odsouhlasil bezúplatný převod pozemku s omezujícími podmínkami. pozemková parcela č. : 1302/1 výměra : m 2 druh pozemku / využití : ostatní plocha / zeleň ochrana : --- lokalita : ul. Vnitřní vlastník : ČR Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání souhlasí s bezúplatným převodem s omezujícími podmínkami p.p.č. 1302/1, při ul. Vnitřní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: do vlastnictví Statutárního města Liberec, IČ: a dále souhlasí se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti s omezujícími podmínkami č. 181/2011/02 a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v zastupitelstvu MO. D) Ostoupení od prodeje p.p.č PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ - PRŮVODNÍ LIST kat. území: Vratislavice nad Nisou p.p.č Zpracovala : Michaela Dorníková, referentka TOM kontroloval : Pavel Podlipný, vedoucí TO druh pozemku/ využití : zahrada ochrana : zemědělský půdní fond důvod předložení : žádost záměr : prodej pozemku využití dle územ. plánu : plochy bydlení čistého závazky a břemena : ochranné pásmo dráhy, přes pozemek prochází elektrické vedení, v současné době je pozemek neoprávněně užíván p. Proškem pronájem pozemku : ne privatizace dle : Zásad postupu při privatizaci pozemků výběrové řízení urbanistický obvod: 063 cenové pásmo/kategorie: IV / B cena dle interního předpisu: 560,- Kč/m 2 koeficient K3: 1,10 jednotková cena: 620,- Kč/m 2 výměra: 993 m 2 základní cena: ,- Kč náklady spojené s realizací prodeje: ,- Kč (ZP 2.023,-Kč, daň ,-Kč, zaokrouhlení +717,-Kč) CELKOVÁ CENA: ,- KČ Rada MO dne z důvodu dlouhodobého nezájmu o koupi snížila cenu o 30% CELKOVÁ CENA: ,- KČ Rada MO dne z důvodu dlouhodobého nezájmu o koupi snížila cenu o 10% CELKOVÁ CENA: ,- KČ Dne jsme od manželů Evy a Gustava Novotného, bytem 1. máje 147/20, Liberec III, obdrželi odstoupení od prodeje p.p.č (kupní smlouva č. 6100/2010/8524 dosud nebyla podepsána) 10

11 z důvodu nemožnosti převzít pozemek, který v současnosti neoprávněně užívá pan Prošek. Naše výzvy k vyklizení pozemku opakovaně neuposlechl, proto byl materiál předán soudu. Protože ke zmaření prodeje došlo na naší straně, žádají manželé Novotní tímto o vrácení zaplacené jistiny ve výši ,-Kč. p. Pohanka týká se to pozemku pana Proška sl. Dorníková v současné době je věc u soudu. Vrácení jistiny musí jít do zastupitelstva. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání: 1. ruší své usnesení č. 159/03/2010 ze dne ve věci prodeje p.p.č. 1021, 2. souhlasí s žádostí manželů Evy a Gustava Novotných ze dne ve věci vrácení jistiny ve výši ,- Kč, zaplacené na účet MO dne za účelem odkupu p.p.č. 1021, při ul. Prosečská v k.ú. Vratislavice nad Nisou a ukládá starostovi předložit materiál v zastupitelstvu MO. E) Oznámení o výběrovém řízení od UZSVM Oznámení o výběrovém řízení na prodej pozemků a budovy v k.ú. Vratislavice nad Nisou od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Na základě dohody o spolupráci a vzájemném poskytování informací nám Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových dává na vědomí, že od do bude zveřejněno výběrové řízení na prodej pozemků p.č. 809 a 810 a budovy č.p. 576 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, obci Liberec. Nemovitosti prodávají vlastníci (podíl ½) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ a (podíl ½) Karel Matuška, Nedbalova 661, Liberec XXV Vesec, za minimální kupní cenu 1, ,-Kč. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí oznámení o vypsání výběrového řízení na prodej pozemků p.č. 809 a 810 a budovy č.p. 576 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, obci Liberec od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: F) Žádost o směnu pozemků - p.p.č. 592/5 a 592/3 za části p.p.č PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ - PRŮVODNÍ LIST kat. území: Vratislavice nad Nisou p.p.č. 592/3 a 592/5 za části p.p.č. 594 Zpracovala : Michaela Dorníková, referentka TOM kontroloval : Pavel Podlipný, vedoucí TO druh pozemku : p.p.č. 592/3 orná půda, p.p.č. 592/5 orná půda, p.p.č. 594 orná půda ochrana : zemědělský půdní fond důvod předložení : žádost záměr : směna pozemků využití dle územ. plánu : plochy bydlení městského, plochy urbanizované zeleně - zeleň rekreační závazky a břemena : p.p.č. 594 je součástí platné kupní smlouvy č. 6100/2010/8545, uzavřené s p. B. Schmitzem, do KN bude vloženo až po zaplacení příslušné splátky kupní ceny privatizace dle : Zásad postupu při privatizaci pozemků výměra : p.p.č. 592/3 = 1187 m 2, p.p.č. 592/5 = 1187 m 2, p.p.č. 594 = 8687 m 2 (plochy bydlení zabírají na p.p.č. 592/3 cca 250 m 2 a na p.p.č. 592/5 cca 868 m 2, zbytek výměr pozemků zabírají plochy zeleně) urbanistický obvod : 064 cenové pásmo/kategorie: V / B + C koeficient K3 : 1,25 cena dle interního předpisu : p.p.č. 592/5 a 592/3 plochy bydlení - 400,- Kč/m 2, jednotková 11

12 cena dle interního předpisu cena: 500,- Kč/m 2 : p.p.č. 592/5 a 592/3 plochy zeleně - 200,- Kč/m 2, jednotková cena: 250,- Kč/m 2 urbanistický obvod : 063 cenové pásmo/kategorie: IV / B koeficient K3 : 1,20 cena dle interního předpisu : p.p.č. 594 plochy bydlení - 560,- Kč/m 2, jednotková cena: 670,- Kč/m 2 CELKOVÁ CENA :,- KČ Dne jsme obdrželi žádost od MUDr. Denisy Bartošové a paní Andrey Cvachové ve věci směny jejich pozemků p.č. 592/5 a 592/3 za část našeho p.p.č. 594 (tento pozemek je součástí platné kupní smlouvy č. 6100/2010/8545, uzavřené s panem Borisem Schmitzem, do katastru nemovitostí bude vloženo až po zaplacení části kupní ceny. Důvodem žádosti o směnu pozemků je změna územního plánu, kterou byly jejich pozemky přesunuty z kategorie bydlení do kategorie zeleně. sl. Dorníková žadatelky chtějí výměnu za pozemek naproti, ten je ale součástí platné smlouvy s p. Schmitzem, jeho vlastnictví nebude vloženo do KN, dosud nebudou zaplaceny příslušné splátky kupní ceny. MUDr.Vytiska usnesení by mohlo znít - po projednání se seznámil s žádostí nebo bere na vědomí a navrhuje. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí žádost od MUDr. Denisy Bartošové, bytem U Náspu 546, Liberec I a paní Andrey Cvachové, bytem Chelčického 138/6, Liberec V, doručenou dne , ve věci směny pozemků v jejich osobním vlastnictví (p.p.č. 592/5 a 592/3), při ul. Vyhlídková v k.ú. Vratislavice nad Nisou za části p.p.č. 594 ve vlastnictví obce a navrhuje vlastníkům nemovitostí, obrátit se, v případě nesouhlasu se změnou územního plánu, přímo na tvůrce plánu, tj. na stavební úřad oddělení územního plánování ve spolupráci s odborem strategie a územní koncepce magistrátu města Liberec. G) Žaloby 1) Žaloba na neplacení nájemného p. Krutská Od společnosti REALBYT s.r.o. jsme obdrželi žádost o schválení podání žaloby na neplacení plateb za nájemné a služby za byt v č.p. 299, ul. Tanvaldská, Liberec XXX. Dluh paní Michaely Krutské činí ,- Kč. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje podání žaloby na neplacení plateb za nájemné a služby spojené s užíváním bytu č.p. 299, ul. Tanvaldská, Liberec XXX v k.ú. Vratislavice nad Nisou a dále schvaluje podání výpovědi z nájmu tohoto bytu. 2)Žaloba na vyklizení bytu p. Urbánková (Bytová jednotka č. 60 v č.p. 1400, ul. Zámecký vrch k.ú. Vratislavice n.n.) - Nájemnici bytu č. 60 v č.p. 1400, ul. Zámecký vrch, paní Jaroslavě Urbánkové, byly v r a 2009 postupně odeslány 2 závazné nabídky k odkoupení pronajaté bytové jednotky. Paní Jaroslava Urbánková nabídky nevyužila a po její smrti v r se do bytu nastěhovala její dcera paní Milena Urbánková. Nájem na ni ale nepřešel - podmínkou přechodu nájmu je (dle občanského zákoníku 706, odst. 1) soužití přímých příbuzných v den smrti nájemce po min. dobu 3 let, s tím že příbuzní musí být 12

13 v tomto bytě přihlášeni a nesmí mít vlastní byt. Tuto podmínku paní Milena Urbánková nesplňuje (v bytě nežije dostatečně dlouho, navíc vlastní byt č. 861/2, Dobiášova 861/16, Liberec VI Rochlice.) - Dne jsme obdrželi žádost paní Mileny Urbánkové, o prodej bytu č. 60 v č.p. 1400, ul. Zámecký vrch, který užívá po zemřelé matce a to z toho důvodu, že tento byt vyhovuje potřebám její těžce postižené dcery lépe než byt v jejím vlastnictví v přízemí domu č.p. 861/16, kde není bezbariérový přístup. - Dne přesunula rada města tuto bytovou jednotku do kategorie služebních bytů. - Dne jsme od společnosti REALBYT s.r.o. obdrželi rozsudek Okresního soudu proti paní Mileně Urbánkové, ve věci vyklizení b.j. č. 1400/60 v ul. Zámecký vrch. Žalovaná se proti rozsudku odvolala. - Na tento rozsudek reaguje paní Milena Urbánková dopisem ze dne Dne jsme od společnosti REALBYT s.r.o. obdrželi rozsudek Krajského soudu, který potvrzuje rozhodnutí Okresního soudu proti paní Mileně Urbánkové, ve věci vyklizení b.j. č. 1400/60 v ul. Zámecký vrch. - Na základě tohoto rozsudku požádá společnost REALBYT s.r.o. JUDr. Šoljaka o podání návrhu na výkon rozhodnutí vyklizení příslušného bytu. Žalovaná tvrdí, že se dovolá k Nejvyššímu soudu. MUDr. Vytiska domnívám se, že všechny materiály od Realbytu se předkládají pozdě. p. Pohanka ano, protože paní Zichová je velmi často v práci nepřítomná, ať je to z důvodu nemoci, dovolené a pobytu v lázních. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí rozsudek Krajského soudu č.j. 73Co 546/ a ukládá společnosti REALBYT s.r.o. nadále pokračovat v krocích nezbytných k zajištění vyklizení bytové jednotky č. 1400/60 v budově č.p. 1400, ul. Zámecký vrch, Liberec XXX. H) PRONÁJMY POZEMKŮ 1) pronájem části p.p.č. 1292/1 staženo z programu k.ú. : Vratislavice n.n. druh pozemku : ostatní plocha /zeleň výměra/žádaná vým. : m 2 /28 m 2 oblast : ul. Tanvaldská navrh.výše nájmu : pozemek pod udírnou, ohniště 25,-Kč/1 m 2 /1 rok navrh. doba nájmu : od doba neurčitá žadatel : pan Michael Zeman, Tanvaldská 53, Liberec 30 situace : dne jsme obdrželi od p. Zemana žádost o pronájem části p.p.č. 1292/1 (pozemek pod udírnou) o výměře 28 m 2. Na této části pozemku, kterou měl v pronájmu p. Klapka dědeček p. Zemana, stojí udírna. Pan Klapka zemřel a p. Zeman by udírnu chtěl zachovat. P. Klapka měl uzavřenou nájemní smlouvu č.j. 50 na pronájem části p.p.č. 1292/1 o výměře 24 m 2, účel pronájmu - pozemek pod udírnou (25,- Kč/m 2 /rok), výše nájemného 600,-Kč/rok, od na dobu neurčitou. projednáno : rada MO dne usn.č. 250/04/ schvaluje zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 1292/1 v ul. Tanvaldská v k.ú. Vratislavice nad Nisou. rada MO dne usn.č. 362/06/ neschvaluje pronájem části p.p.č. 1292/1 při ul. Tanvaldská a ukládá TOM vyzvat pana Michaela Zemana, Tanvaldská 53, Liberec 30 k jednání ve věci možného prodeje pozemku. zveřejněno : výpočet poplatku : pozemek pod udírnou, ohniště 28 m 2 x 25,-Kč = 700,-Kč výše ročního nájemného činí 700,-Kč 13

14 Nová informace : Na základě úkolu z jednání rady MO proběhlo jednání s p. Zemanem ve věci odkupu části pozemku za 350,-Kč/1m 2 + náklady prodeje. Následně jsme od p. Zemana obdrželi žádost o znovuprojednání pronájmu z důvodu současné nemožnosti odkoupení. sl.špidlenová žádost byla projednávaná již v minulosti, nabídl se mu odprodej. Návrh byl, aby se pozemek srovnal do roviny. MUDr. Vytiska - pozemek není udržovaný. p. Podlipný fotografie vypovídá, že pozemek nebyl posekán, ale v současné době je již posekáno. MUDr. Vytiska víme, že tento pozemek je městského obvodu? p. Podlipný technické služby znají čísla našich pozemků, předpokládám, že to ví. Mgr. Hoření - navrhuji, aby v příštím roce i tento pozemek byl udržován, aby tam byla lavička a malé parkové úpravy. MUDr. Vytiska na minulé radě jsme o tom hovořili, požaduji, aby pozemek byl odprodán. p. Pohanka pan Zeman ale nemá finanční prostředky. MUDr. Vytiska předpokládám, že jste s panem Zemanem projednali pronájem, případný odkup cca 100m. Jedná se o částku zhruba ,- Kč + vyměření geometrického plánu za 6 000,-Kč. p. Pohanka jedná se o letitý problém, on se pan Zeman snaží jen situaci legalizovat. Dejme mu do smlouvy podmínku, že pozemek bude udržovat, sekat. sl. Dorníková pan Zeman nechce koupit ani těch 28 metrů a znovu si žádá o pronájem. MUDr. Vytiska máme nějakou představu co s celým pozemkem vyřešíme. Mgr. Hoření určitě by se tam hodil parčík pro děti a rodiče, kteří jdou ze školy. MUDr. Vytiska navrhuji pana Zemana pozvat do příštího jednání rady. p. Pohanka - stahuji z programu. 2) pronájem části p.p.č. 36 k.ú. : Vratislavice n.n. druh pozemku/využití : zahrada výměra/prodaj.vým. : 3049 m 2 / 390 m 2 oblast : ul. Za Kinem nájemce : paní Eva Šturmanová, Vnitřní 1415, Liberec 30 situace : dne jsem obdrželi výpověď nájemní smlouvy č.j. 564 na pronájem části p.p.č. 36 (dle čl. V odst. 1b). Pí. Šturmanová má uzavřenou nájemní smlouvu č.j. 564 na pronájem části p.p.č. 36 o výměře 390 m 2, účel pronájmu zahrada pro pěstování zeleniny, ovoce a květin 362 m 2 (7,-Kč/m 2 /rok) a zastavěná plocha pro rekreační účely 28 m 2 (15,-Kč/m 2 /rok), výše nájemného 2.954,-Kč/rok, od na dobu neurčitou. Dle čl.v odst. 1 nájemní smlouvy nájem končí : a) dohodou pronajímatele a nájemce b) výpovědí s 3měsíční výpovědní lhůtou Pozemek je dle současně platného územního plánu zařazen do ploch zahrádkových osad a zahrádek, ve kterých jsou stavby samostatných skleníků, stavby pro individuální rekreaci zahrádkářské chaty, drobné zahradní stavby (přístřešky) přípustné. Dále pozemek spadá do záplavového území. p. Pohanka v novém územním plánu bude tento pozemek navržen jako biocentrum. Je to projednáno s Ing. arch. Plášilem. Ukončil bych postupně všechny pronájmy. 14

15 Usnesení : 1) Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy č.j. 564 na pronájem části p.p.č. 36 v ul. Za Kinem, nájemce paní Eva Šturmanová, Vnitřní 1415, Liberec 30, výpovědí s 3měsíční výpovědní lhůtou, tj ) Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání neschvaluje zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 36 v ul. Za Kinem v k.ú. Vratislavice nad Nisou. 3) pronájem části p.p.č. 2582/1 změna NS č.j. 492 k.ú. : Vratislavice n.n. druh pozemku : trvalý travní porost výměra/pronaj.vým. : 3322 m 2 /210 m 2 oblast : ul. Křivá nájemce : paní Jaroslava Vojáková, Aloisina výšina 431, Liberec 5 situace : pí. Vojáková má uzavřenou nájemní smlouvu č.j. 492 na pronájem části o výměře 210 m 2, účel pronájmu pěstování zeleniny, ovoce a květin o vým. 192 m 2 (7,-Kč/m 2 /rok) a zastavěná plocha pozemek pod drobnou stavbou o vým. 18 m 2 (15,-Kč/m 2 /rok), od na dobu neurčitou výše nájemného 1.614,-Kč/rok. Z důvodu prodeje části p.p.č ( p.p.č. 2582/2) došlo ke snížení pronajaté výměry na 186 m 2. Doporučujeme změnu nájemní smlouvy dodatkem, a to od výše poplatku : pozemek pod drobnou stavbou 10 m 2 x 15,-Kč/m 2 = 150,- Kč pěstování zeleniny, ovoce a květin 176m 2 x 7,-Kč/m 2 = 1.232,-Kč výše ročního nájemného činí 1.382,- Kč sl. Špidlenová jedná se pouze o nápravu skutečného stavu. Usnesení : Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje změnu nájemní smlouvy č.j. 492 s paní Jaroslavou Vojákovou, Aloisina výšina 431, Liberec 5 dodatkem od takto : pronájem části p.p.č. 2582/1 o výměře 186 m 2, účel pronájmu pěstování zeleniny, ovoce a květin o výměře 176 m 2 a pozemek pod drobnou stavbou o výměře 10 m 2 za cenu 1.382,-Kč/rok a ukládá TOM zajistit dodatek k nájemní smlouvě č.j H) PRONÁJMY POZEMKŮ 4) pronájem p.p.č a 1623 p.p.č k.ú. : Vratislavice n.n. druh pozemku : zastavěná plocha a nádvoří, budova č.p na LV 1147 výměra/prodaj. vým. : 535 m 2 / 535 m 2 p.p.č k.ú. : Vratislavice n.n. druh pozemku : zahrada výměra/prodaj. vým. : 490 m 2 / 490 m 2 oblast : ul. U Strže nájemci : manž. Petra a Irena Mizerovi, U Strže 1374, Liberec 30 situace : dne jsme od manž. Mizerových obdrželi prosbu o zachování malého srubu v rohu p.p.č

16 Manž. Mizerovi mají uzavřenou nájemní smlouvu č.j. 642 na pronájem p.p.č o výměře 535 m 2, účel pronájmu : zastavěná plocha - pozemek pod domem o výměře 101 m 2 a zahrada o výměře 434 m 2 a p.p.č o výměře 490 m 2, účel pronájmu : zastavěná plocha pozemek pod fóliovníkem o výměře 11,5 m 2, zastavěná plocha - pozemek pod kůlnou o výměře 14,5 m 2 a zahrada o výměře 464 m 2, na dobu určitou od do a za cenu 5.519,-Kč. V současné době čekáme na vyhotovení geometrického plánu na oddělení části p.p.č sl. Dorníková byli jsme již zaměřovat, ale p. Mizera nesouhlasí s oddělením, protože mu tam jezdí nákladní auta se dřevem. Předpokládám, že od něho přijde nějaká žádost o změnu oddělení. Mgr. Hoření co udělá se všemi stavbami na pozemku? To bude muset odstranit. Sl. Špidlenová odstraňuje je, žádá o ponechání stavby kůlny srubu.nechce ji prý užívat, chce aby tam stavba jen stála. MUDr. Vytiska kolik bude stát likvidace boudy a všeho ostatního na pozemku. p. Podlipný jen mzdu pracovníků technického střediska. MUDr. Vytiska navrhuji boudu nechat stát, ale nařídit, aby vyklidili vše co je uvnitř.pamatuji se, že když jsme o tomto pozemku jednali, tak se hovořilo o zvětšení pozemku, aby to pak mohla být stavení parcela. Ty zbývající metry bychom mohli získat ze sousedního pozemku. p. Pohanka jednalo se zhruba o 535 nebo 600 metrů, oddělovalo by se z pozemku, na kterém stojí dům. p. Pohanka oddělíme na 600 nebo 535 metrů? MUDr. Vytiska já osobně bych byl na minimálně 600 metrů, aby to mohl být do budoucna stavební pozemek. sl.dorníková volný pozemek má 490 metrů. MUDr. Vytiska takže mi potřebujeme cca 110 metrů. sl. Dorníková s geodetem dohodneme nový PG na potřebné metry. p. Pohanka materiál se vrátí do rady s tím, že bude minimálně 600 metrů velký. Teď tedy jen oznámit Mizerovým, že musí boudu vyklidit. Bouda musí být prázdná, žádám znovu vyvěsit. Usnesení : Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje žádost manželů Petra a Ireny Mizerových, U Strže 1374, Liberec 30 ze dne o zachování vyklizené stavby kůlny srubu na části p.p.č v ul. U Strže i po ukončení nájemní smlouvy č.j I)STANOVISKA K VÝJEZDU 1) stanovisko k výjezdu na p.p.č. 720 k.ú. : Vratislavice n.n. druh pozemku/využití : ostatní plocha/ostatní komunikace výměra : 2453 m 2 oblast žadatel situace : ul. Souběžná : pan Tomáš Varnuška, Červeného 609, Liberec 6, zast. na základě plné moci Ing. Zdeňkem Linkou, Široká 279/7, Liberec 3, IČ : p.varnuška požádal prostřednictvím zplnomocněného Ing. Linky o povolení připojení p.p.č. 606/1 v jeho vlastnictví ke komunikaci na p.p.č. 720 v ul. Souběžná z důvodu stavby RD. Usnesení : Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr výjezdu z p.p.č. 606/1 na komunikaci na p.p.č. 720 v ul. Souběžná dle zákresu v kopii katastrální mapy pro pana Tomáše Varnušku, Červeného 609, Liberec 6 za podmínek stanovených technickým odborem. 16

17 2) stanovisko k výjezdu na p.p.č přes p.p.č. 1881/1 p.p.č. 1881/1 k.ú. : Vratislavice n.n. druh pozemku/využití : ostatní plocha/ostatní komunikace výměra : 2275 m 2 p.p.č k.ú. : Vratislavice n.n. druh pozemku/využití : ostatní plocha/ostatní komunikace výměra : 1028 m 2 oblast : ul. Pivovarská žadatel : AUTO KOUTEK s.r.o., Tanvaldská 1141, Liberec 30, IČ , zast. na základě plné moci ANTA-AG spol. s r.o., Štefánikovo nám.779/6, Liberec 1, IČ situace : spol. AUTO KOUTEK s.r.o. požádala o vyjádření k dopravnímu připojení p.p.č. 1883/59 pro akci Zpevněná plocha AUTO KOUTEK. Dle zákresu se jedná o nový výjezd přes p.p.č. 1881/1 na komunikaci na p.p.č v ul. Pivovarská. Usnesení : Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr výjezdu z p.p.č. 1883/59 přes p.p.č. 1881/1 na komunikaci na p.p.č v ul. Pivovarská dle zákresu v kopii katastrální mapy pro AUTO KOUTEK s.r.o., Tanvaldská 1141, Liberec 30, IČ za podmínek stanovených technickým odborem. Hlasování: 4pro 3) stanovisko k napojení k p.p.č. 2209/22 a 2209/23 p.p.č. 2209/22 k.ú. : Vratislavice n.n. druh pozemku/využití : ostatní plocha/ostatní komunikace výměra : 7784 m 2 p.p.č. 2209/23 k.ú. : Vratislavice n.n. druh pozemku/využití : ostatní plocha/zeleň výměra : 6264 m 2 oblast : ul. Krajní žadatel : Teplárna Liberec, a.s., tř. Dr. Milady Horákové 641/34a, Liberec 4, IČ , zast. na základě plné moci CENTROPROJEKT a.s., Štefánikova 167, Zlín, IČ situace : Teplárna Liberec, a.s. požádala prostřednictvím CENTROPROJEKT a.s. o souhlas s napojením stavby nájezdu na rampu nového objektu v areálu stávající výměníkové stanice v Zeleném údolí ( v rámci akce Energetický zdroj Zelené údolí ) na výše uvedené pozemky. Teplárna Liberec, a.s. požádala dne o odkup části p.p.č. 2209/22 a 2209/23 při ul. Krajní za účelem výstavby nového objektu lokálního zdroje tepla. Nájezd na rampu je dle zákresu umístěn na části p.p.č. 2209/23, která je součástí této žádosti. Z tohoto důvodu doporučujeme nezřizovat věcné břemeno, ale vyjadřovat se k napojení. 17

18 Usnesení : Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje záměr napojení stavby nájezdu na rampu nové budovy energetického zdroje v areálu stávající výměníkové stanice na p.p.č. 1845/1 ke komunikaci na p.p.č. 2209/22 a k p.p.č. 2209/23 v ul. Krajní dle zákresu v kopii katastrální mapy pro spol. Teplárna Liberec, a.s., tř. Dr. Milady Horákové 641/34a, Liberec 4, IČ za podmínek stanovených technickým odborem. Hlasování. 4 pro J)VĚCNÁ BŘEMENA 1. kat. území : Vratislavice nad Nisou na p.p.č zpracovala : Jitka Špidlenová kontroloval : Pavel Podlipný, vedoucí TO druh pozemku/využití: ostatní plocha /ostatní komunikace délka trasy : 3,5 bm styk s komunik. poz. : překop žadatel : ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, zast. na základě plné moci spol. BIMONT s.r.o., České mládeže 22, Liberec VIII, IČ IČ : účel : zřízení věcného břemene uložení nového kabelu NN připojení nového odběrného místa na p.p.č. 3131/4 zákonná úprava : 151n a následující Obč. zákoníku název akce : IP Vratislavice nad Nisou, Magál přípojka NN Předpokládaná cena za zřízení věcného břemene : ,-Kč bez DPH Náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí žadatel. Spol. ČEZ Distribuce, a.s. požádala prostřednictvím zplnomocněné spol. BIMONT s.r.o. o souhlas s umístěním kabelu NN z důvodu připojení nového odběrného místa. Jedná se o svod kabelu NN ze stávajícího sloupu, překopem přes vozovku do nové pojistné skříně v ul. Nad Kyselkou. sl. Špidlenová jedná se o nové odběrné místo v ul. Na Kyselkou. Cena je stanovena novým interním předpisem. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení věcného břemene zemního kabelového vedení NN, přístupu pro opravy a údržbu na p.p.č v k.ú. Vratislavice nad Nisou na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ , za podmínky složení jistiny ve výši ,- Kč a za podmínek stanovených technickým odborem a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. 2. kat. území : Vratislavice nad Nisou na p.p.č. 445/1, 445/4,1481a 1485/4 zpracovala kontroloval délka trasy styk s komunik. poz. : Jitka Špidlenová : Pavel Podlipný, vedoucí TO : 2x 147 m, celkem 294 bm : p.p.č. 445/1-2x 36 bm podélné uložení do komunikace p.p.č. 445/4-2x překop komunikace+ 2x 10bm uložení do komunikace p.p.č x překop komunikace p.p.č. 1485/4-2x 40 bm uložení do komunikace + 2x překop 18

19 oblast žadatel - oprávněný účel zákonná úprava název akce : ul. Rumburská, Dopravní : Teplárna Liberec, a.s., tř. Dr. Milady Horákové 641/34a, Liberec 4,IČ , zast. na základě plné moci CENTROPROJEKT a.s., Štefánikova 167, Zlín, IČ : zřízení věcného břemene napojení rekonstruovaného objektu zdroje tepla v areálu Intexu na stávající síť VN a NN : 151n a následující Obč. zákoníku : Rekonstrukce části soustavy CZT Liberec, Energetický zdroj Intex SO 05 a SO 06 Přípojka VN a NN Předpokládaná cena za zřízení věcného břemene : 1) NN ,-Kč bez DPH 2) VN ,-Kč bez DPH Náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí žadatel. Teplárna Liberec a.s. požádala o zřízení věcného břemene na výše uvedených pozemcích za účelem napojení rekonstruovaného objektu zdroje tepla v areálu Intexu na stávající síť VN a NN. sl. Špidlenová jednou se jedná o nízké a podruhé o vysoké napětí, proto 2 x. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení věcného břemene zemního kabelového vedení NN, přístupu pro opravy a údržbu na p.p.č. 445/1, 445/4, 1481 a 1485/4 v k.ú. Vratislavice nad Nisou na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro spol. Teplárna Liberec, a.s., tř. Dr. Milady Horákové 641/34a, Liberec 4, IČ , za podmínky složení jistiny ve výši ,- Kč a za podmínek stanovených technickým odborem a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení věcného břemene zemního kabelového vedení VN, přístupu pro opravy a údržbu na p.p.č. 445/1, 445/4, 1481 a 1485/4 v k.ú. Vratislavice nad Nisou na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro spol. Teplárna Liberec, a.s., tř. Dr. Milady Horákové 641/34a, Liberec 4, IČ , za podmínky složení jistiny ve výši ,- Kč a za podmínek stanovených technickým odborem a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. 3. kat. území : Vratislavice nad Nisou na p.p.č. 2209/22 zpracovala : Jitka Špidlenová kontroloval : Pavel Podlipný, vedoucí TO druh pozemku/využití: ostatní plocha/ostatní komunikace délka trasy : 2 x 5 m, celkem 10 bm styk s komunik. poz. : podélné uložení do komunikace c) oblast žadatel účel zákonná úprava název akce : ul. Krajní ( Zelené údolí) : Teplárna Liberec, a.s., tř. Dr. Milady Horákové 641/34a, Liberec 4,IČ , zast. na základě plné moci CENTROPROJEKT a.s., Štefánikova 167, Zlín, IČ : zřízení věcného břemene napojení nového objektu zdroje tepla v areálu stávající výměníkové stanice na vodu a kanalizaci : 151n a následující Obč. zákoníku : Rekonstrukce části soustavy CZT Liberec, Energetický zdroj Zelené údolí 19

20 Předpokládaná cena za zřízení věcného břemene : 1) voda 1.000,-Kč bez DPH 2) kanalizace 1.000,-Kč bez DPH Náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí žadatel. Teplárna Liberec a.s. požádala o zřízení věcného břemene za účelem napojení nového objektu v areálu stávající výměníkové stanice v Zeleném údolí na vodu a kanalizaci. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení věcného břemene podzemního vedení vodovodní přípojky, přístupu pro opravy a údržbu na p.p.č. 2209/22 v k.ú. Vratislavice nad Nisou na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro spol. Teplárna Liberec, a.s., tř. Dr. Milady Horákové 641/34a, Liberec 4, IČ za podmínky složení jistiny ve výši 1.000,-Kč a za podmínek stanovených technickým odborem a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení věcného břemene podzemního vedení kanalizační přípojky, přístupu pro opravy a údržbu na p.p.č. 2209/22 v k.ú. Vratislavice nad Nisou na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě pro spol. Teplárna Liberec, a.s., tř. Dr. Milady Horákové 641/34a, Liberec 4, IČ za podmínky složení jistiny ve výši 1.000,-Kč a za podmínek stanovených technickým odborem a ukládá starostovi projednat tuto majetkoprávní operaci v následných orgánech. 4. kat. území : Vratislavice nad Nisou na p.p.č a 2788 zpracovala : Jitka Špidlenová kontroloval : Pavel Podlipný, vedoucí TO druh pozemku/využití: ostatní plocha /ostatní komunikace délka trasy : celkem cca 90 bm styk s komunik. poz. : 30 bm podélné uložení do krajnice 60 bm - podélné uložení do pozemku s trvalým travním porostem oblast : ul. U Studánky žadatel : Josef Kotyk, U Studánky 503, Liberec 30 účel : zřízení věcného břemene vodovodní přípojka pro RD č.p. 503 zákonná úprava : 151n a následující Obč. zákoníku Předpokládaná cena za zřízení věcného břemene : ,-Kč bez DPH Náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí žadatel. Pan Kotyk požádal o zřízení věcného břemene na p.p.č a 2788 za účelem napojení domu č.p. 503 na p.p.č na vodovod. Usnesení : Rada Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje zřízení věcného břemene vedení vodovodní přípojky, přístupu pro opravy a údržbu na p.p.č a 2788 v k.ú. Vratislavice nad Nisou na dobu existence stavby příslušné inženýrské sítě ve prospěch vlastníka domu č.p. 503 na p.p.č a p.p.č v k.ú Vratislavice nad Nisou, pana Josefa Kotyka, U Studánky 503, Liberec 30, a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za podmínky složení jistiny ve výši 20

Starosta. Návrh usnesení. 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Bod pořadu jednání:

Starosta. Návrh usnesení. 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Bod pořadu jednání: Starosta 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 18. 1. 2012 Bod pořadu jednání: 13. PRODEJ P.P.Č. 2030/3 A 2031/2 PŘI UL. SLADOVNICKÁ Věc: Prodej p.p.č. 2030/3 a 2031/2

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 4. 2010 V. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRH USNESENÍ: 1. Prodej pozemků 1. Zastupitelstvo města po projednání

Více

kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594

kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 3. Prodej pozemků - investiční záměr 1. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 druh pozemku / využití: orná půda, zahrada, trvalý travní

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N.

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. S T A R O S T A 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 9. 2009 Bod pořadu jednání: 12. PRODEJ POZEMKŮ - INVESTIČNÍ

Více

Starosta. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 4. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 21. 4. 2010 Bod pořadu jednání: 12. Prodej pozemků lokalita Vyhlídková IZ Věc: Prodej pozemku lokalita Vyhlídková IZ

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 10. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej budov 1) Zastupitelstvo města po

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30.4.2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace MO Liberec - Vratislavice nad Nisou Zpracoval: odbor, oddělení: Městský

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Starosta. Návrh usnesení. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Bod pořadu jednání:

Starosta. Návrh usnesení. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Bod pořadu jednání: Starosta 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 02. 2011 Bod pořadu jednání: 11. PRODEJ P.P.Č. 2599/3 PŘI UL. KŘIVÁ Věc: Prodej p.p.č. 2599/3 při ul. Křivá Důvod

Více

Starosta. Návrh usnesení. 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Bod pořadu jednání:

Starosta. Návrh usnesení. 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Bod pořadu jednání: Starosta 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 15. 04. 2015 Bod pořadu jednání: 15. PRODEJ P.P.Č. 1470/3 PŘI UL. TANVALDSKÁ Věc: Prodej p.p.č. 1470/3 při ul. Tanvaldská

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N.

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. S T A R O S T A 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 9. 2009 Bod pořadu jednání: 10. PRODEJ BUDOV Věc: 1) č.p. 44,

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N.

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. S T A R O S T A 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 9. 2009 Bod pořadu jednání: 19. BEZÚPLATNÝ PŘEVOD POZEMKŮ OD

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 11. zasedání zastupitelstva města dne: 10.12.2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace MO Liberec - Vratislavice nad Nisou Zpracoval: Městský obvod Liberec

Více

Starosta. Aleš Preisler, starosta. Návrhy usnesení

Starosta. Aleš Preisler, starosta. Návrhy usnesení Starosta 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 19. 03. 2014 Bod pořadu jednání: 8. PRODEJ P.P.Č. 105/4 A 105/5 PŘI UL. NÁHORNÍ Věc: Prodej p.p.č. 105/4 a 105/5 při

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N.

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. STAROSTA 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n/n dne: 4. 3. 2009 Bod pořadu jednání: 11) Prodej bytové v č.p. 37 Věc: Prodej bytové

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE Z Á P I S Z 14. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 12. 09. 2016 Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar místostarosta Ing. Vladislav Krušina člen rady Lenka

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 1. 2009 V. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej obsazených bytových jednotek nájemníkům

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 2. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 2. 2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - bezúplatný převod pozemku Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor majetkové

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N.

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. STAROSTA 4. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n dne: 15.4.2009 Bod pořadu jednání: 12. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE Věc: A) Prodej Technického

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

Starosta. Návrh usnesení. 3. náhradní zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 10. 04. 2013. Bod pořadu jednání:

Starosta. Návrh usnesení. 3. náhradní zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 10. 04. 2013. Bod pořadu jednání: Starosta 3. náhradní zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 10. 04. 2013 Bod pořadu jednání: 10. 55. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBEREC Věc: 55. změna územního plánu města

Více

Starosta. Návrh usnesení. 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 24. 09. 2014. Bod pořadu jednání:

Starosta. Návrh usnesení. 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 24. 09. 2014. Bod pořadu jednání: Starosta 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 24. 09. 2014 Bod pořadu jednání: 13. ZRUŠENÍ USNESENÍ Věc: Zrušení usnesení č. 108/06/2014 ze dne 18.6.2014 Důvod předložení:

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE Z Á P I S Z 16. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 10. 10. 2016 Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar - místostarosta Ing. Vladislav Krušina člen rady

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne : 31.1. 2008 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace - Odbor rozvojových projektů: Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 6. 2013 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor ekonomiky a majetku Oddělení majetkové

Více

15. INFORMATIVNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPRÁVCE MAJETKU, FIRMY REALBYT S.R.O.

15. INFORMATIVNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPRÁVCE MAJETKU, FIRMY REALBYT S.R.O. Starosta 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 2. 2011 Bod pořadu jednání: 15. INFORMATIVNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPRÁVCE MAJETKU, FIRMY REALBYT S.R.O. Věc: Informativní

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE Z Á P I S Z 19. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 12. 2011 Přítomni: p. Lukáš Pohanka starosta David Doležal místostarosta MUDr. Jiří Vytiska člen rady Ing. Vladislav

Více

Ekonomický odbor. 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne:

Ekonomický odbor. 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: Ekonomický odbor 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.n. dne: 27.9.2011 Bod pořadu jednání: 10. 4. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ROKU 2011 Věc: 10. Návrh na 4. rozpočtové opatření roku

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29.10. 2009 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace Odbor rozvojových projektů Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE Z Á P I S Z 18. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 07. 11. 2016 Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar - místostarosta Ing. Vladislav Krušina člen rady

Více

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2.

Příloha č. 1. Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 2. Příloha č. 1 usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 4. března 2013 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: 3. 4. stav.p.č. 387 o výměře 15m 2 kat.území Butov kupní cena 200,-Kč/m 2 s

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29.10.2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace MO Liberec - Vratislavice nad Nisou Zpracoval: odbor, oddělení: Městský

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

D ů v o d o v á z p r á v a

D ů v o d o v á z p r á v a D ů v o d o v á z p r á v a 1. Střelecká 9/1356, Jablonec nad Nisou prodej objektu družstvu Objekt Střelecká 9/1356 v k. ú. Jablonec nad Nisou je privatizován formou družstva. V objektu je celkem 6 bytových

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 10. 2012 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor ekonomiky a majetku Oddělení majetkové

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 16

Město Broumov určeno Radě města č. 16 Město Broumov určeno Radě města č. 16 Majetkové záležitosti k jednání dne: 25.05.2015 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK, Mgr.Špůr 18.05., 19.05.2015 předloženo RM dne: 20.05. 2015 Komentář:

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 87

Město Broumov určeno Radě města č. 87 Město Broumov určeno Radě města č. 87 Majetkové záležitosti k jednání dne: 19.2. 2014 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK, starosta, Mgr.Špůr dne: 3.2.,14.2.2014 předloženo RM dne: 14.2.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 5. 2014 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - prodej stavby bez čp/če Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor majetkové

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N.

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. S T A R O S T A 9. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 11. 11. 2009 Bod pořadu jednání: 17. INFORMATIVNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

USNESENÍ Z 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU ZE DNE

USNESENÍ Z 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU ZE DNE USNESENÍ Z 14. JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU ZE DNE 12. 09. 2016 Usnesení č. 386/09/2016 Rada Městského obvodu Liberec Vratislavice nad Nisou po projednání program 14. zasedání

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor majetkové

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 245/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 17. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Důvodová zpráva. žadatel kupní cena celkem cena/m 2 body pořadí 1. ASTRON studio CZ, a.s ,- Kč 410,- Kč paní M. Ž.

Důvodová zpráva. žadatel kupní cena celkem cena/m 2 body pořadí 1. ASTRON studio CZ, a.s ,- Kč 410,- Kč paní M. Ž. Důvodová zpráva A) 1. prodej p.p.č. 1191 o výměře 262 m 2 v k.ú. Mšeno nad Nisou Statutární město Jablonec nad Nisou nabylo v lednu 2016 smlouvou o bezúplatném převodu č. 963-2015-OE/OMP bez omezujících

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 26. 6. 2014 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - záměr prodeje budovy a zřízení věcného břemene Zpracoval: odbor,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Směna p.p.č. 2689/8 za p.p.č. 2689/9 při ul. Nad Školou

Směna p.p.č. 2689/8 za p.p.č. 2689/9 při ul. Nad Školou Starosta 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 19. 02. 2014 Bod pořadu jednání: 09. SMĚNA POZEMKŮ PŘI UL. NAD ŠKOLOU Věc: Směna p.p.č. 2689/8 za p.p.č. 2689/9 při

Více

6. INFORMATIVNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPRÁVCE MAJETKU, FIRMY REALBYT S.R.O.

6. INFORMATIVNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPRÁVCE MAJETKU, FIRMY REALBYT S.R.O. Starosta 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 12. 12. 2012 Bod pořadu jednání: 6. INFORMATIVNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SPRÁVCE MAJETKU, FIRMY REALBYT S.R.O. Věc: Informativní

Více

1. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE

1. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE Z Á P I S ZE 15. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 03. 10. 2011 Přítomni: Omluveni: p. Lukáš Pohanka starosta David Doležal místostarosta MUDr. Jiří Vytiska člen rady

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 5. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 24. 3. 2015 1. Zrušení VTS ohlašovna požáru v objektu Budov 4 (telefonní

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov U S N E S E N Í Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Usnesení mim. 11. ZMO Střekov U S N E S E N Í mim. 11. jednání Zastupitelstva MO Střekov, které se konalo dne 24. 5. 2016 Projednané návrhy:

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 3. a) přesné určení nemovitosti: část poz.p.č.

Více

USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne

USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne USNESENÍ 23. zasedání Zastupitelstva města Jirkov konané dne 18.11.2009 1/23/ZM/2009 - I. návrh rozpočtu na rok 2010. I. návrh rozpočtu na rok 2010. 2/23/ZM/2009 - Rozpočtová opatření č. 31-43 I. rozpočtová

Více

Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015

Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015 Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015 Členové: Josef Šikola předseda OV, Antonín Bobek, Ing. Akad. Arch. Rostislav Šábrt,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

lllllll MMB Název:

lllllll MMB Název: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 lllllll MMB2015000000248 ZM7/ OáU, fo Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 546/1, p.č. 546/2 a p.č. 546/3 v k.ú. Starý Lískovec

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

Starosta. 9. Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 6100/2008/8490 uzavřené dne mezi SML a PROCTUS 4 s.r.o. Jana Jasa, referentka TOM

Starosta. 9. Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 6100/2008/8490 uzavřené dne mezi SML a PROCTUS 4 s.r.o. Jana Jasa, referentka TOM Starosta 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 20. 1. 2010 Bod pořadu jednání: 9. Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 6100/2008/8490 uzavřené dne 7.4.2008 mezi SML a

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne Usnesení č. 200 / /06 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 19.10.2006 Usnesení č. 200 /06-237 /06 200/06 Volba návrhové komise 201/06 Doplnění návrhové komise 202/06 Změna ověřovatelů zápisu

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 28. 5. 2015 Bod pořadu jednání: Majetkoprávní operace - směna pozemků Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor majetkové správy

Více

2. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE

2. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE Z Á P I S Z 1. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 29. 11. 2010 Přítomni: p. Lukáš Pohanka starosta David Doležal místostarosta Mgr. Vladimíra Hoření členka rady MUDr.

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Ekonomické oddělení. 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 8. 9. 2010. Bod pořadu jednání:

Ekonomické oddělení. 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 8. 9. 2010. Bod pořadu jednání: Ekonomické oddělení 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 8. 9. 2010 Bod pořadu jednání: 7. INFORMACE FINANČNÍHO VÝBORU Věc: Informace Finančního výboru z 1. 9. 2010

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011

Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011 Příloha č. 1 usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 3. října 2011 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: poz.p.č. 383/6 o výměře 798m 2, poz.p.č. 383/7 o výměře

Více

13. PRODEJ POZEMKU P.P.Č. 1851/55 PŘI UL. U CIHELNY

13. PRODEJ POZEMKU P.P.Č. 1851/55 PŘI UL. U CIHELNY Starosta 5. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 19. 5. 2010 Bod pořadu jednání: 13. PRODEJ POZEMKU P.P.Č. 1851/55 PŘI UL. U CIHELNY Věc: Prodej pozemku p.p.č. 1851/55

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N STAROSTA 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 11.2. 2009 Bod pořadu jednání: 14) Informace starosty Věc: Informace starosty

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 9. listopadu 2011 u p r a v e n á v e r z e č. 351 úhradu nákladů za ušití nových sak z poskytnutého příspěvku Spolku Městské hudby Kynšperk nad

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 17.09.2012 1) Program Program byl schválen 24 hlasy pro, 0 proti, 0 zdržení. 2) Návrhová komise USNESENÍ č. 361-16/2012/ZM ze dne 17.09.2012 Zastupitelstvo

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE Z Á P I S Z 20. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 05. 12. 2016 Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar - místostarosta Ing. Vladislav Krušina člen rady

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1568/038/2014/16

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1568/038/2014/16 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1568/038/2014/16 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD. č.p. 1454 Adresa nemovitosti: Občanská 1454, 468 51 Smržovka Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Jablonec

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 28

Město Broumov určeno Radě města č. 28 Město Broumov určeno Radě města č. 28 Majetkové záležitosti k jednání dne: 19.10.2011 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno Mgr.Špůr, MK, místostarosta dne:3.10.2011,13.10.2011 předloženo

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/10

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/10 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/10 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 503/2 Adresa nemovitosti: Náměstí 17. listopadu 503, 294 71 Benátky nad Jizerou Katastrální údaje : Kraj Středočeský,

Více

Starosta. Návrh usnesení. 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 18. 06. 2014

Starosta. Návrh usnesení. 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 18. 06. 2014 Starosta 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 18. 06. 2014 Bod pořadu jednání: 11. PRODEJ 3 GARÁŽÍ A P.P.Č. 248/5, 248/6, 248/7 A 248/16 Věc: Prodej 3 garáží vč.

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

strana 1 Popis č. 3796/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3796/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3796/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 103 na pozemku parc.č. st. 117/1 a pozemky parc.č. st. 117/1, 14/3 a 214/12 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 19.2.2013

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-12/2014 návrh smlouvy na pronájem parkovacího místa pro HUSQVARNU CTH 180 v majetku obce v místní stolárně pana Mariana Černota, b e r e n a v ě d o m í nedostatek parkovacího místa pro starý traktor

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ 3. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne: 04. 03. 2009 Bod pořadu jednání: 9. 1. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ R.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 27. 3. 2014 Bod pořadu jednání: Prodej pozemku Zpracoval: odbor, oddělení: Odbor majetkové správy oddělení majetkové evidence

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

USNESENÍ č. 23 ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic konaného dne

USNESENÍ č. 23 ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic konaného dne USNESENÍ č. 23 ze zasedání Zastupitelstva města Čelákovic konaného dne 23. 9. 2010 ------------------------------------------------------------------- ZM určuje ověřovatele zápisu Mgr. František Bodlák

Více