ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU Pečovatelská služba MČ Praha 20 je terénní sociální služba, poskytovaná dle 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována ve vymezeném čase v domácnostech osob. Organizačně je Pečovatelská služba Městské části Praha 20 začleněna pod Odbor sociálních věcí a školství, oddělení pečovatelské služby. KDE NÁS NAJDETE Budova Úřadu městské části Praha 20, Jívanská 635, Praha 9 Základní informace pro zájemce o Pečovatelskou službu Stránka 1

2 CO UMÍME ZAJISTIT Posláním pečovatelské služby je poskytovat pomoc osobám, které se z důvodu vyššího věku nebo zdravotního postižení ocitly v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc jiné osoby. Pečovatelská služba proto nabízí individuálně sestavený komplex služeb, které jsou poskytovány v domácnosti uživatele a pomáhají zajistit uživatelům možnost co nejdéle setrvávat v domácím prostředí. Například: úkony, které pomohou s péčí o vlastní osobu, např. pomoc s osobní hygienou úkony, které pomohou se zajištěním pravidelné stravy, např. pomoc s podáním a ohřátím oběda i dovoz hotových jídel úkony, které pomohou se zajištěním chodu domácnosti, např. s nákupem, s úklidem, nebo s praním prádla KOMU Cílovou skupinou osob jsou senioři a osoby se zdravotním postižením ve věku od 27 let, žijící na území Městské části Praha 20. KDE Pečovatelská služba je poskytována na základě Smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby, a to v domácnosti uživatele, výhradně na území Městské části Praha 20. Pečovatelská služba poskytuje své služby v pracovní dny v době od 7.30 hod. do hod. Základní informace pro zájemce o Pečovatelskou službu Stránka 2

3 JAK SI ZAŘÍDIT PEČOVATELSKOU SLUŽBU Můžete využít několika způsobů a to: Vytisknout žádost na a poslat ji na Úřad městské části Praha 20, Jívanská 647/10, Praha 9. Zatelefonovat na Odbor sociálních věcí a školství a požádat o návštěvu pracovníka pečovatelské služby u sebe doma Dojít osobně na Odbor sociálních věcí a školství, Jívanská 635, 1. patro, kancelář č. 202, nebo č. 204 a zde žádost vyplnit. POPIS REALIZACE SLUŽBY Se zájemcem o službu jsou projednány jeho požadavky, potřeby, očekávání a osobní cíle a na základě získaných údajů je informován o dostupných sociálních službách. Rozhodne-li se zájemce pro využití služeb Pečovatelské služby Městské části Praha 20, pomůže mu sociální pracovnice zvolit z nabídky úkonů ty, jimiž uživatel může nejlépe dosáhnout svých Základní informace pro zájemce o Pečovatelskou službu Stránka 3

4 osobních cílů. Se zájemcem o poskytnutí sociální služby uzavírá sociální pracovnice pečovatelské služby Smlouvu o poskytování pečovatelské služby, v níž je uvedeno: s kým je smlouva sjednána, jaké služby budou poskytovány, jakým způsobem a jak často, jaká je cena těchto služeb a jakým způsobem bude probíhat úhrada poskytnutých služeb. Po podepsání SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY následuje SESTAVENÍ INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU PÉČE (dohoda o tom, jak přesně se bude služba poskytovat. Co a kdy se bude dělat a podobně) POSKYTOVÁNÍ DOJEDNANÝCH ÚKONŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Základní informace pro zájemce o Pečovatelskou službu Stránka 4

5 DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE CENA Služba se hradí většinou hodinovou sazbou. Pokud netrvá poskytování služby, celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí, a to za každou započatou čtvrthodinu. Zde jsou příklady nejžádanějších úkonů a jejich cena: Dovoz, donáška jídla.20,- Kč/ 1 ks Cena jídla..58,- Kč/ 1 ks Pomoc při prostorové orientaci...80,- Kč/hod. Pomoc s úklidem, nákupem..80,- Kč/hod. Pomoc s osobní hygienou...80,- Kč/hod. Doprovázení k lékaři atd....80,- Kč/hod. Ohřátí a podání jídla...80,- Kč/hod. ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Pracovníci dodržují zásady poskytování služby, a to zejména: Respektovat lidskou důstojnost a osobní svobodu uživatelů, se zvláštním zřetelem na svobodné rozhodování a zachování soukromí. Všestranně podporovat uplatňování vlastní vůle uživatelů, včetně vytvoření podmínek pro vyjadřování jejich potřeb a stížností. Být slušní a neúplatní při jednání. Podporovat uživatele v soběstačnosti, pomáhat rozvíjet jejich samostatnost a nezávislost na poskytované službě. Základní informace pro zájemce o Pečovatelskou službu Stránka 5

6 Podporovat uživatele v osobních vztazích a aktivitách s rodinnými příslušníky a přáteli. Všichni zaměstnanci pečovatelské služby se chovají zdvořile, respektují tempo uživatelů a nespěchají. Vždy se dohodnou na době, kdy za uživatelem přijdou domů, tuto dobu mění jen po dohodě. O tom, jak budou pracovníci do bytu vstupovat, se pracovník dohodne s uživatelem předem. Způsob poskytování péče se řídí podle individuálního plánu péče, který dojedná klíčový pracovník. Pro každého pracovníka pečovatelské služby je názor uživatele velmi důležitý a záleží mu na tom, aby poskytování pečovatelské služby vyhovovalo potřebám uživatele služby. KDE SI LZE STĚŽOVAT, KDYŽ NENÍ SLUŽBA TAKOVÁ, JAKÁ BY MĚLA BÝT Uživatel nebo osoby jemu blízké, mají právo vznést stížnost na kvalitu nebo způsob poskytovaných služeb a na osoby, které je realizují. Všechny stížnosti a podněty, včetně anonymních ze schránek důvěry jsou 1x týdně vyzvednuty koordinátorkou pečovatelské služby, zaevidovány a předány k vyřízení vedoucí odboru sociálních věcí a školství. Základní informace pro zájemce o Pečovatelskou službu Stránka 6

7 STĚŽOVAT SI LZE ÚSTNĚ A PÍSEMNĚ ÚSTNÍ STÍŽNOST je možné podat : telefonicky vedoucí Odboru sociálních věcí a školství, tel.: , , nebo koordinátorce pečovatelské služby, tel.: , osobně vedoucí Odboru sociálních věcí a školství, Jívanská 635, kancelář č. 204, nebo koordinátorce pečovatelské služby, kancelář č. 202, Jívanská 635, Praha 9, případně ostatním zaměstnancům pečovatelské služby. PÍSEMNOU STÍŽNOST je možné podat takto: 1) zaslat stížnost na adresu: Úřad MČ Praha 20, Jívanská 647/10, Praha 9 2) vhodit do schránky důvěry (schránky označené Pečovatelská služba schránka důvěry) najdete je u Domu s pečovatelskou službou MČ Praha 20, Třebešovská 17 a u vchodu budovy Úřadu městské části Praha 20, Jívanská 635, Praha 9. Základní informace pro zájemce o Pečovatelskou službu Stránka 7

8 3) poslat stížnost elektronicky na adresu: nebo VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ: Stížnosti jsou vyřizovány bez zbytečných průtahů, celková lhůta pro vyřízení pak nepřekročí 30 kalendářních dní. O vyřízení stížnosti je uživatel vždy informován ve výše uvedené lhůtě. Pokud není uživatel s vyřízením stížnosti spokojen, může požádat o prošetření. KDO STÍŽNOST ZNOVU PROŠETŘÍ Stížnost prošetří tajemník Úřadu městské části Praha 20. Adresa: Tajemník Úřadu městské části Praha 20, Jívanská 647/10, Praha 9. Není-li ani po prošetření stížnosti uživatel spokojen, může se dále obrátit např. na: Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1 Veřejná ochránkyně práv, Údolní 39, Brno, telefon - informační linka: Český helsinský výbor, Štefánikova 21, Praha 5 (budova Úřadu práce MČ Praha 5, 1. patro) Základní informace pro zájemce o Pečovatelskou službu Stránka 8

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011 Sociální služba: Pečovatelská služba Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností

Více

Dům Naděje Praha-Žižkov Husitská 110/70, Žižkov, 130 00 Praha

Dům Naděje Praha-Žižkov Husitská 110/70, Žižkov, 130 00 Praha Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování NADĚJE noclehárna 5606908 ambulantní Dům Naděje Praha-Žižkov

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Strana 1 (celkem 8) PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro pracoviště: Pečovatelská služba Stříbro Třešňová 1439 349 01 Stříbro IČO 00260177 www.mustribro.cz (dále jen Poskytovatel)

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP VODŇANY Tento katalog je financován z prostředků Jihočeského kraje. Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany Katalog

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče Strany: Diakonie ČCE středisko v Rýmařově Se sídlem: v Dolní Moravici č. 25, 795 01 Rýmařov IČ: 48806749 Jednající: Mgr. Marcela Staňková, DiS. jakožto Poskytovatel a Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště:

Více

Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4. včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4

Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4. včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4 Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4 včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4 Obsah: A. Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle životních situací

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Analýza spokojenosti občanů Kopřivnice

Analýza spokojenosti občanů Kopřivnice Analýza spokojenosti občanů Kopřivnice Mapování potřeb uživatelů - senioři Závěrečná zpráva o výsledcích analýzy (období: říjen 2007 - březen 2008) Realizační tým Zpracování dotazníkového formuláře, analýza

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Tisk tohoto materiálu je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ

Více

Dotazník spokojenosti uživatele s poskytováním sociálních služeb. v CSS pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích

Dotazník spokojenosti uživatele s poskytováním sociálních služeb. v CSS pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Dotazník spokojenosti uživatele s poskytováním sociálních služeb v CSS pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Dotazník je určen pro uživatele služby DOZP a OS CSS pro osoby se zrakovým postižením

Více

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Poslání organizace: Zařízení se nachází v obci Sloup v Čechách v budovách barokního zámku. Budova odd. B je v současnosti majetkem

Více

Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Chrlické nám.2, 643 00 Brno. Standard č.

Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Chrlické nám.2, 643 00 Brno. Standard č. Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Chrlické nám.2, 643 00 Brno Standard č. 7 Pobytová služba Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Standard

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

28. SOUBOR ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍ O SLUŽBĚ

28. SOUBOR ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍ O SLUŽBĚ 28. SOUBOR ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍ O SLUŽBĚ Sociální rehabilitace APROPO Sociální rehabilitaci APROPO poskytuje Apropo Jičín, o. p. s. od roku 2014 pod registračním číslem 9767213. Statutární zástupce:

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Pečovatelská služba OASA Opava

Pečovatelská služba OASA Opava Příloha č. 2 Vnitřní pravidla pro poskytování Pečovatelská služba OASA Opava Vnitřní pravidla pro poskytování Účinnost od 15.7. 2011 Datum aktualizace 5: 1.5.2015 Adresa Poskytovatele sociální služby:

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více