První díl - Popis řízení o invalidní důchod. Obsah:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "První díl - Popis řízení o invalidní důchod. Obsah:"

Transkript

1 První díl - Popis řízení o invalidní důchod Obsah: 1. Zjišťovací lékařské prohlídky LPS 2. Vývoj zdravotního stavu v mezidobí 3. Kontrolní lékařská prohlídka LPS 4. Zjištění některých nesrovnalostí 5. Podání námitky 6. Námitkové řízení Pro úplnost bych dodala, že jsem navštěvovala tyto odborné lékaře: imunolog, ORL, psycholog, psychiatr, oční, kožní, později neurolog. Mé hlavní a primární problémy spadaly do oblasti imunitní neustálý koloběh infekcí (chronická EBV infekce, permanentní bolesti v krku, bolestivé krční uzliny, zvýšené teploty, občasné angíny, záněty nosohltanu, hlasivek, průdušek, spojivek), vysoký oční tlak, občasné kožní problémy, atd., dále naprostá vyčerpanost, která mimo jiné vyústila v silné poruchy spánku, tyto opětovně prohloubily celkovou vyčerpanost organismu, která postupně iniciovala trávicí problémy a silné úzkostné stavy. 1. Zjišťovací lékařské prohlídky LPS V době, kdy jsem žádala o ID poprvé (před novelizací zákona o důchodovém pojištění z ), jsem musela tuto žádost podat prostřednictvím svého zaměstnavatele, což byl první problém. Dotyčná pracovnice (účetní) nebyla příliš ochotná zabývat se tímto problémem, který pro ni samozřejmě znamenal práci navíc. Takže již první úkon, který spočíval v zajištění příslušného formuláře (a byl povinností zaměstnavatele) jsem si raději obstarala sama. K vyplnění formuláře daná účetní potřebovala více než jeden měsíc. V průběhu této doby ovšem došlo ke změně legislativní úpravy, dle které žadatelé o ID své žádosti sepisovali již přímo s pracovníky okresní správy sociálního zabezpečení (dále OSSZ). Tuto změnu jsem vnímala velice kladně, protože pro pracovnici OSSZ bylo vyplnění žádosti o ID záležitostí, kterou zvládla na počkání (samozřejmě při řádném doložení všech požadovaných dokumentů). Po zaregistrování žádosti příslušným pracovištěm OSSZ mi byly (jakožto žadateli) zaslány potřebné materiály (formulář, pokyny, atd.). Mou povinností bylo v několikadenní lhůtě kontaktovat svého praktického lékaře (dále jen PL) a předat mu dané materiály. V tomto formuláři měla má PL stručně vypsat zejména anamnézu pacienta, aktuální zdravotní problémy, léčbu a režimová opatření, potenciální prognózu, přiložit zprávy odborných lékařů a vše zaslat na OSSZ. Tento spis se tedy již pacientovi dále nedostává do rukou.

2 Moje PL se mnou na základě podrobnějšího rozhovoru vyplnila daný formulář. Musím říci, že tato lékařka je pečlivá a zodpovědná, takže jsem v tomto směru neměla obavy. Osobně jsem jí také předala komplexní zprávu z imunologie, kterou mi má odborná lékařka (dále jen OL) vystavila, a která uváděla diagnózu chronický únavový syndrom po prodělaných virových onemocněních. Dále jsem o komplexní zprávu požádala také svého psychiatra, který mi sdělil, že o tuto zprávu jej musí požádat OSSZ (posudkový lékař), a tudíž mi ji nemůže vystavit. K zjišťovací lékařské prohlídce lékařské posudkové služby jsem byla předvolána cca po 6 měsících od data podání žádosti o ID na OSSZ. Lékař posudkové služby stručně shrnul mé zdravotní problémy (v podstatě přečetl informace z materiálu vypsaného mou PL a imunoložkou). Na základě tohoto mi oznámil, že je mu to velmi líto, ale že mi v podstatě nemá na co ID přiznat. Začala jsem mu tedy líčit realitu svého života a lékař znovu otevřel složku s mými zdravotními materiály, aby mi dokázal, že opravdu nemá z čeho vycházet, jelikož všechna imunologická, ale i jiná laboratorní vyšetření jsou v normě, popř. jen lehce mimo normu. Neustále se vracející subfebrilie, infekce, atd., byly označeny pouze za sklon k častějším infekcím i přesto, že navzdory léčbě trvaly již více než 4 roky. Když jsem lékaře požádala o možnost nahlédnout do dokumentace, na jejímž základě rozhodoval, zjistila jsem, že zde chybí to nejdůležitější posudek (resp. komplexní zpráva psychiatra, ke kterému jsem pravidelně docházela téměř po celé 4 roky). Upozornila jsem na tuto skutečnost a posudkový lékař mi vypsal žádanku o komplexní psychiatrické vyšetření se slovy, že toto ovšem není jeho povinnost, že tuto komplexní zprávu mi měl již dát můj psychiatr, což bylo ovšem v rozporu s výše uvedeným tvrzením tohoto OL. Každý z lékařů však i nadále zastával své stanovisko a já se již více touto skutečností neměla sílu zabývat. Byla jsem ráda, že nyní díky žádance mi můj odborný lékař doporučil podrobné psychologické vyšetření, jehož výsledky společně s jeho psychiatrickou komplexní zprávou jednoznačně hovořily o mém sníženém pracovním potenciálu. Přibližně po dvou měsících jsem byla znovu předvolána k zjišťovací prohlídce lékařské posudkové služby. Tentokrát byla zdravotní dokumentace již úplná a byl mi předělen v té době částečný ID. Pokles pracovní schopnosti byl určen na 40%. Hlavní diagnóza byla stanovena (podobně jako u mnoha jiných pacientů CFS) jako těžký neurastenický syndrom. K problémům v oblasti imunity nebylo však při procentuálním hodnocení přihlédnuto vůbec. Nemusím ani dodávat, jak jsem byla nesmírně šťastná, když jsem se tento výsledek dozvěděla. Vždyť i samotná cesta k lékařům (a těch bylo v rámci vyřizování ID opravdu hodně), kteří neordinují v našem malém městě, pro mě

3 téměř pokaždé znamenala nutnost následného ležení v posteli v délce min. jednoho dne či zvýšené teploty, za nimiž většinou následoval rozvoj dalšího onemocnění. Kdybych si ovšem na prvním předvolání nebyla osobně všimla neúplnosti své zdravotní dokumentace, rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení na základě posudku LPS by již bývalo nezvratné (v té době neexistovala možnost podání námitky, pouze podání žaloby), a já bych se rovněž nebyla dozvěděla o pravé příčině zamítavého rozhodnutí. 2. Vývoj zdravotního stavu v mezidobí V průběhu cca dvouletého období mezi dvěma lékařskými kontrolami LPS zaznamenal můj zdravotní stav několik dílčích změn: Díky přiznání ID jsem získala určitou sociální jistotu alespoň minimálního finančního příjmu a také oficiální uznání svého zdravotního stavu, což bylo velmi důležité např. při jednání s úřadem práce, který mne dříve jednoznačně řadil mezi zdravé občany. Tyto skutečnosti vedly ke snížení dříve permanentní stresové zátěže, která rovněž přispívala k zhoršování mého fyzického a psychického stavu. Po dobu 18 měsíců jsem nebyla vůbec schopna pracovat. Zpětně hodnotím toto období naprostého pracovního vysazení jako důležitý mezník, který pozitivně ovlivnil neustále vzrůstající vyčerpanost organismu v důsledku permanentního přetěžování. Díky možnosti přizpůsobit denní režim a zátěž aktuálnímu zdravotnímu stavu, došlo k výraznému snížení vyčerpávajících epizod nespavosti, podařilo se minimalizovat úzkostné stavy, palpitace, křeče v břiše, pálení kůže, mozkovou mlhu apod. Nicméně v oblasti imunitních reakcí organismu nedošlo k znatelnému zlepšení, spíše naopak. V posledních letech se počaly přidávat další (nyní již objektivně podložené) nálezy: např. lehčí anémie, boréliová a streptokoková infekce (nutnost léčby ATB), tetanie. Chronická únava opakovaně střídá chronickou vyčerpanost (v létě se situace většinou poněkud zlepší). Výše uvedené skutečnosti dle mého názoru hovoří o tom, že problémy v oblasti psychiky nejsou primárními, nýbrž naopak sekundárními, tj. důsledkem nikoli příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Nejsem schopna zvládnout vyšší pracovní úvazek než 9hod/týdně a to pouze za předpokladu, že práci je možno vykonávat doma tj. bez docházení a kontaktu s lidmi (riziko infekce), navíc s možností individuálního rozložení pracovní doby. V obdobích opakujících se infektů a subfebrilií nejsem schopna zvládnout ani tento pracovní rozsah. Navíc je patrně zbytečné dodávat, že získat práci splňující výše uvedená kritéria, je velmi obtížné. 3. Kontrolní lékařská prohlídka LPS Po dvou letech a několika měsících jsem byla předvolána ke kontrolní prohlídce LPS. Poučena předchozími negativními zkušenostmi jsem se rozhodla obstarat si všechny komplexní lékařské zprávy od odborných lékařů (někdy rovněž

4 nazývané odborné posudky) sama a nespoléhat se na to, že si je LPS vyžádá. Někteří lékaři mi zprávu vystavili, ve dvou případech jsem ovšem nebyla úspěšná. Jeden lékař mi řekl, že tento úkon je zpoplatněn (konkrétně částkou cca Kč); druhým lékařem, který mi komplexní zprávu vysloveně odmítnul vystavit, byl opět můj psychiatr s již dříve uvedeným odůvodněním, že tuto komplexní zprávu (včetně celé dokumentace) si může vyžádat posudkový lékař, uzná-li toto za nutné. Neuspěla jsem ani tehdy, když jsem vylíčila předešlé negativní zkušenosti, které mne naprosto objektivně opravňovaly k obavám, že se opět bude opakovat celá situace, kdy posudkový lékař chtěl zamítnout ID na základě nedostatečné dokumentace. (Pro objektivnost musím ovšem podotknout, že nakonec jsem zjistila, že toto jednání mého psychiatra bylo oprávněné, viz druhá část. Nakonec tedy má PL opět vyplnila příslušný tiskopis, přiložila pouze lékařské zprávy, které byly k dispozici, a odeslala vše na OSSZ. Kontrolní lékařská prohlídka proběhla již v době, kdy vstoupila v platnost nová právní úprava ohledně přiznávání ID tj. (mimo jiné zvýšení hranice poklesu pracovní schopnosti z 33% na 35% pro ID 1. st.). Na tuto prohlídku LPS jsem se dostavila s obavami ohledně výsledku, na druhé straně jsem však vycházela ze skutečnosti, že můj celkový zdravotní stav se nezlepšil, spíše naopak. Jednání proběhlo poměrně rychle. Posudkový lékař mi sdělil, že zajisté vím, že došlo k celkovému zpřísnění podmínek pro uznání ID a že nyní již tyto podmínky nesplňuji. Na mou otázku, zda-li vycházel rovněž z psychiatrického posudku, odpověděl jednoznačně, že ano. (V této chvíli jsem se dopustila své první chyby pramenící z nedostatku mých zkušeností a nedostatečné informovanosti. Nevěděla jsem, že mám právo požádat o nahlédnutí do spisu s mou zdravotní dokumentací, ale také mne nenapadlo ověřovat si jasně znějící odpověď lékaře.) Na mou otázku týkající se toho, jak mám tedy normálně fungovat se všemi problémy, které mi přináší CFS, mi sdělil následující: CFS není diagnóza, jste jen častěji nemocná. Pro upřesnění uvádím, že imunologický posudek, který měl k dispozici, obsahoval kromě všech aktuálních laboratorních výsledků rovněž stanovení diagnózy CFS a výslovný výčet všech kritérií, která jsem splňovala a na jejichž základě mi byla diagnóza stanovena. (Opět jsem nebyla dostatečně informována obdobně jako většina pacientů jsem netušila, jak je obecně definována diagnóza, že existuje MKN, neznala jsem podrobně důchodovou vyhlášku, atd. Obávám se ovšem, že i kdybych tenkrát bývala argumentovala kódem G 93.3, byla bych patrně obdržela odpověď tohoto typu: Problém je nejen v tom, že daná nemoc není obsažena v příloze vyhlášky, ale rovněž v tom, že nevíme, k jakému onemocnění bychom ji měli jejím dopadem přirovnat (nejsou na to příslušné tabulky), takže na ni nelze přiznat ID. S touto odpovědí jsem se později setkala na jednom odborném pracovišti.

5 Následně jsem obdržela lékařskou zprávu, kde mi byla nově stanovena míra poklesu pracovní schopnosti na 30%. 4. Zjištění některých nesrovnalostí Při nezměněném zdravotním stavu mi tento desetiprocentní nárůst pracovní schopnosti ve srovnání s prvotně stanovenými 40% připadal podezřele vysoký. Záhy jsem na návštěvě svých OL zjistila, že posudkový lékař si opět nevyžádal odborné posudky psychiatra a psychologa (a to i navzdory skutečnosti, že ve zdravotní dokumentaci vypracované PK bylo výslovně uvedeno, že jsem již 7 let v systematické péči těchto OL. Rovněž na mou otázku, zda-li vycházel z psychiatrického posudku, mi posudkový lékař při zjišťovací kontrole nepodal správnou odpověď. Tento lékař totiž nevycházel ze žádného odborného posudku (resp. komplexní zdravotní zprávy zachycující chronologicky a systematicky vývoj nemoci, průběh léčby, potenciální prognózu a zejména doporučení ohledně tolerované pracovní zátěže), ale vycházel pouze z jedné průběžné zprávy, kterou jsem jako jedinou měla k dispozici, protože psychiatr mi automaticky tyto zprávy nedával a já nevěděla, že je mohu nárokovat (psych. dokumenty podléhají trochu jiným pravidlům), a která tedy byla jako jediná přiložena k ostatním materiálům zaslaným na OSSZ. Ke skutečnosti, že cca 5 měsíců ročně trpím infekcemi, subfebriliemi, atd. nebylo přihlédnuto vůbec. Navíc nutno dodat, že všechny lékařské zprávy, na jejichž základě posudkový lékař rozhodoval, byly 9 měsíců staré, tudíž obecně nezachycovaly aktuální stav a skutečnost, že se nemoc chronifikovala téměř o další rok. Právě tato doba totiž uplynula mezi okamžikem, kdy si OSSZ vyžádala potřebné dokumenty a termínem kontrolní prohlídky LPS. Přišlo mi velmi překvapující, že se posudkový lékař (dle neověřených zdrojů svou původní odborností chirurg), cítil natolik erudovaným odborníkem v oblasti psychiatrie a psychologie, že usoudil, že vůbec nepotřebuje žádné odborné posudky (zachycující sedmiletý vývoj nemoci) a je schopen bez těchto podkladů naprosto adekvátně posoudit zdravotní stav pacienta, (kterého nikdy předtím neviděl), a rovněž se pokládá za tak výrazného odborníka v oblasti imunologie, že je schopen zpochybnit celý odborný posudek imunologa, diagnózu chronického únavového (imunitně disfunkčního) syndromu degradovat na pouhá častější onemocnění a ještě ji navíc označit za neexistující. Následně se mi podařilo zjistit, že právě tento posudkový lékař ke svému posudku připojil písemný výrok, v němž označil předešlé rozhodnutí posudkového lékaře, který mi prvotně stanovil pokles pracovní schopnosti na 40% (stalo se tak až na podruhé, až poté, co si LPS na základě mého upozornění vyžádala ony odborné posudky viz výše), za výrazně nadhodnocené. Dále tento posudkový lékař ve svém posudku, (který mi byl oficiálně zaslán, na rozdíl od

6 výše uvedeného výroku, o kterém mne nikdo neinformoval), uvedl chybné označení diagnózy, což mi samo o osobě přišlo zarážející, protože se jedná o stěžejní údaj. 5. Podání námitky Ačkoli jsem původně pokládala za nemožné, cokoli na tomto rozhodnutí ČSSZ ohledně odnětí ID 1. st. změnit, po zjištění uvedených nesrovnalostí jsem se rozhodla k podání opravného prostředku, tj. námitky (což umožnila nová právní úprava). Dopředu jsem byla upozorněna lékaři, že se jedná o obtížný krok s poměrně nízkou pravděpodobností úspěchu. Námitku je nutno podat ve lhůtě 30 dní od obdržení rozhodnutí ČSSZ o odnětí ID. Následoval měsíc, který byl pro mne vzhledem k mému zdravotnímu stavu velmi náročný. Veškerou svou energii jsem věnovala aktivitám nutným k podání námitky, zbývající čas jsem většinou proležela. Veškeré ostatní povinnosti včetně udržování základního chodu domácnosti přešly po tuto dobu na manžela, který mi byl velkou oporou. Má finanční situace mi neumožňovala využít služeb právníka, který by mi patrně celou námitku sestavil a rovněž podal ucelený výklad včetně odkazů na příslušnou legislativní úpravu v rámci sporných bodů: např. jak má pacient získat důležitý odborný posudek z dané lékařské specializace, jestliže OL jej odmítá, resp. teoreticky nemůže vydat a posudkový lékař si jej nevyžádá; posuzování diagnózy CFS, praktická aplikace důchodové vyhlášky, přístup pacienta k jeho zdravotní dokumentaci, nedodržování lhůt ze strany OSSZ a následná otázka, zda-li je při námitkovém řízení posuzován zdravotní stav aktuální k datu tohoto řízení (neboť tento může vykazovat po téměř ročním čekání na termín námitkového řízení nové skutečnosti) nebo zdravotní stav platný k datu podání námitky), atd. Mnoho užitečných informací jsem našla na webových stránkách ME/CFS, dále pak několika jednorázovými ovými konzultacemi s dvěma právničkami (které mi poskytly zejména odkazy na příslušné části celé řady zákonů a kontrolu mnou sepsané námitky) a v neposlední řadě konzultacemi s redakcí ME/CFS. Dále následovaly hodiny strávené na internetu studiem příslušných částí zákonů a výběrem relevantních informací. V průběhu oněch 30-ti dní jsem absolvovala 16 cest (některé byly naštěstí v blízkosti bydliště, jiné vyžadovaly nutnost dojet do jiného města) k lékařům: např. konzultace mého případu s revizní lékařkou, předběžná domluva s mými ošetřujícími lékaři ohledně aktualizace lékařských zpráv (neboť lékařské zprávy, které měla LPS byly díky 9-ti měsícovému čekání na termín kontroly zastaralé, a po předešlých negativních zkušenostech jsem se vůbec nemohla spolehnout na skutečnost, že by si LPS nějaké materiály sama vyžádala), nové laboratorní odběry, vyzvednutí lékařských zpráv (zde musím velmi ocenit ochotu některých svých lékařů sestavit mi zprávy v mnou požadované lhůtě tak, abych vše stihla

7 zaslat na OSSZ v termínu 30-ti dnů, což bylo projevem jejich ochoty, rozhodně se nejednalo o jejich povinnost). V námitce samotné jsem uvedla konkrétně body, proti kterým vznáším námitku včetně svého odůvodnění, a přiložila jsem všechny aktuální průběžné i komplexní zdravotní zprávy. Bylo nutné psát věcně a stručně. Ale vzhledem ke skutečnosti, že oněch sporných bodů bylo více, námitka byla poměrně dlouhá cca 3 strany + 12 stran příloh. Námitku jsem odeslala v daném termínu. Lhůta pro vyřízení námitek je přibližně dní dle komplikovanosti případu. Na předvolání k námitkovému řízení jsem však čekala přibližně 9 měsíců. Po tuto dobu jsem samozřejmě již neměla nárok na pobírání ID, ovšem zároveň jsem tedy přestala spadat do kategorie OZZ (osob zdravotně znevýhodněných). Tato skutečnost mi velmi zkomplikovala můj pracovní poměr. Pracovala jsem (pouze na několik hod/týdně) u firmy zaměstnávající OZZ. Odebráním ID jsem přestala tedy tyto podmínky splňovat, což reálně znamenalo, že zaměstnavatel mi nebude moci prodloužit pracovní smlouvu. Takže k výše uvedené anabázi jsem navíc musela začít vyřizovat uznání osobou zdravotně znevýhodněnou, abych ke ztrátě důchodu nezaznamenala ještě také ztrátu zaměstnání umožňujícího alespoň menší výdělek. Žádost o OZZ se podává na úřadu práce, tj. nemůžete použít výsledek posouzení ohledně ID (v mém případě onen 30-ti % pokles pracovní schopnosti), ale jste posuzování úplně znova (většinou ve vaší nepřítomnosti). Váš PL musí opět vyplnit rozsáhlejší formulář, je opět nutné doložit aktuální lékařské zprávy, atd. Zde jsem byla již v úvodním dopise upozorněna, že z důvodu velkého množství žádostí, zákonem stanovená lhůta nebude dodržena. 6. Námitkové řízení Po uplynutí cca 9-ti měsíců jsem byla tedy předvolána k námitkovému řízení. Onen již tolikrát zmiňovaný psychiatrický posudek si od mého OL stále nikdo nevyžádal. Navzdory tomu, že tato skutečnost byla uvedena v námitce. Není snad nutno dodávat, že všechny lékařské nálezy doložené k námitce, byly opět zastaralé a neodrážely aktuální zdravotní stav, který se opět chronifikoval o téměř celý další rok, a navíc došlo k laboratornímu zjištění další infekce (i když mírnějšího charakteru) a další léčbě ATB. Pracovnice OSSZ mi sdělila, že k novým skutečnostem se při řešení námitky nepřihlíží, což mi rovněž potvrdila také právnička; na druhé straně toto tvrzení bylo ovšem v rozporu s pokyny na pozvánce OSSZ, kde bylo uvedeno, že pacient si má donést všechny aktuální lékařské nálezy, které má, a také v rozporu se zkušenostmi některých jiných pacientů. Pro jistotu jsem tedy opět navštívila svou imunoložku a opět ji požádala o zprávu komplexně hodnotící poslední rok. (Nemusím dodávat, jak trapně jsem se cítila, protože mi bylo jasné, že opětovné vypisování další zprávy není zdaleka její povinností.) Svého psychiatra jsem nakonec požádala o podpis prohlášení, že mi komplexní zprávu nemůže na mou žádost vydat, abych toto

8 mohla předložit LPS v případě, že budu (jak již několikrát dříve) dotazována, proč jsem si zprávu neobstarala sama. Nakonec tento OL zhodnotil stručně, ale komplexně můj zdravotní stav v průběžné zprávě z dané návštěvy. Poslední kapitolou mého případu bylo samotné námitkové řízení. Posudková lékařka nejprve převzala a prostudovala nové lékařské zprávy, které jsem donesla. Zeptala se mne, zda-li nastaly nové okolnosti, které jí nejsou známy např. z lékařských zpráv. Následně stručně shrnula hlavní body mé námitky a vyjadřovala se k nim na základě svého pečlivě připraveného zápisu, který již měla předem sestaven jako reakci na mou námitku. Vzhledem k tomu, že jsem nakonec přes všechna zmíněná úskalí dodala naprosto kompletní lékařskou dokumentaci, byl na jejím základě můj zdravotní stav přehodnocen. Posudková lékařka na rozdíl od svých předchůdců byla o existenci diagnózy chronického únavového syndromu informována. Neuznala jej sice jako hlavní diagnózu, tou byla i nadále neurastenie těžkého stupně, nicméně rovněž zohlednila ve svém hodnocení dopad neustále se opakujících infekcí nejen na pracovní výkonnost, ale také na možnost práce v kolektivu (což bylo základním předpokladem vykonávání mé dřívější pracovní profese). Můj pokles pracovní schopnosti byl stanoven na 45% (již v rámci novelizované, tedy přísnější legislativní úpravy), což opravňuje k pobírání ID 1.st. Dále bylo tímto výsledkem námitkového řízení zrušeno původní rozhodnutí o odnětí ID 1.st., a rovněž zrušen výrok předešlého lékaře LPS. *** Pokud snad tyto řádky bude číst posudkový lékař, který v nich sehrává hlavní úlohu, chtěla bych mu říci: Vážený pane doktore, svým rozhodnutím jste ublížil jedné pacientce. To velké množství energie, které jsem musela věnovat celému procesu spjatému s námitkovým řízením, mi nyní strašně chybí. Dlouhodobá zátěž, která byla neúměrná mým fyzickým možnostem, si nyní vybírá svou daň. V posledních třech měsících mi byla předepsána již troje antibiotika v důsledku neustálého koloběhu infekcí. Tyto tři měsíce trávím převážně na lůžku, kde po velmi malých částech vzniká i tento text. Nepociťuji zlobu, jen nekonečnou hořkost nad tím, jak velmi jednoduché může být rozhodnout o osudu druhého člověka, a přitom nenést za toto rozhodnutí žádnou zodpovědnost. *** Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří mi na této trnité pouti k invalidnímu důchodu podali pomocnou ruku, ať už svými odbornými znalostmi či lidským přístupem: lékařům, redakci ME/CFS, právníkům a v neposlední řadě mé rodině, která se mnou prozatím trpělivě snáší těžké břímě této nemoci.

9 Autor: DoRy Kontakt: Pozn. autorky: Na výše uvedeném u uvítám vaše ohlasy (zkušenosti, názory, atd.). Prosím vás ale o shovívavost, protože nemusí být v mých silách na všechny reagovat. Děkuji za pochopení.

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA 1. Co je invalidní důchod, kdo, kdy a kde o něj může žádat Invalidní důchod (ID) je jedním z důchodů poskytovaných státem z důchodového pojištění

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 18Ad 46/2014-39 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobce J. I., zastoupeného Mgr. Kateřinou Štěpánovou, advokátkou

Více

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření Nesprávné stanovení data vzniku invalidity posudkovým lékařem je nesprávným postupem orgánů sociálního zabezpečení podle zákona o důchodovém pojištění. Pokud tedy nově stanovené datum vzniku invalidity

Více

Informace. Invalidní důchod

Informace. Invalidní důchod Informace Invalidní důchod Invalidní důchod Žádost Žádost se podává na Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ). V Brně na Městskou zprávu sociálního zabezpečení (MSSZ). Adresu na vaši správu sociálního

Více

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti - POKYNY K VYPLNĚNÍ - Vytiskněte všechny strany formuláře. Tento formulář vyplní pojištěná osoba. Vyplněný formulář a kopii lékařem vystaveného dokladu o dočasné

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 70/2007-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Vyvěšeno: -39 Sňato: ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Plzni rozhodl samosoudkyní JUDr. Alenou Hockou v právní věci žalobce: L. P., bytem P., proti žalované: Česká správa sociálního

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 61/2005-85 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

Zdravotní deník pro sledování léčby

Zdravotní deník pro sledování léčby Zdravotní deník pro sledování léčby Péče o muže s rakovinou prostaty Proč bych měl být sledován pravidelně? Lékaři mi nedávno zjistili rakovinu prostaty, se kterou se budu dlouhodobě léčit. Můj lékař zvolil

Více

Proč právě datum 12. 5.?

Proč právě datum 12. 5.? Proč právě datum 12. 5.? Na počest narození britské reformátorky lékařské péče Florence Nightingaleové (1820-1910) osvícené, odvážné a neúnavné ženy, která byla ve druhé polovině svého života upoutána

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 58 Ad 3/2015-48 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, rozhodl samosoudkyní Mgr. Karolínou Tylovou, LL.M. v právní věci žalobkyně: Z.N., bytem XX, proti

Více

LUBOŠ JANŮ A KOLEKTIV CHRONICKÝ ÚNAVOVÝ SYNDROM

LUBOŠ JANŮ A KOLEKTIV CHRONICKÝ ÚNAVOVÝ SYNDROM LUBOŠ JANŮ A KOLEKTIV CHRONICKÝ ÚNAVOVÝ SYNDROM z pohledu imunologa, internisty, psychologa a psychiatra TRITON LUBOŠ JANÒ A KOLEKTIV Chronick únavov syndrom TRITON Luboš Janů a kolektiv Chronický únavový

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

pokračování -2-18Ad 45/2013

pokračování -2-18Ad 45/2013 18Ad 45/2013-77 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Indráčkem v právní věci žalobce R. O., zastoupeného opatrovníkem Městem Orlová, právně

Více

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet

REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet 1 REGULAČNÍ OMEZENÍ a problémy, kterým by měli poskytovatelé předcházet Ing. Ivana Jenšovská, STROFIOS a.s. Brno, 29.11. 2014 2 REGULAČNÍ OMEZENÍ amb. spec. Regulace na ZULP/ ZUM, léky a zdravotnické prostředky,

Více

ZPRÁVA O HLAVNÍCH POZNATCÍCH Z VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC ZA ROK 2006

ZPRÁVA O HLAVNÍCH POZNATCÍCH Z VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC ZA ROK 2006 Předkládá: Zpracovala: JUDr. Jaromíra Janďourková JUDr. Renata Tesařová ZPRÁVA O HLAVNÍCH POZNATCÍCH Z VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC ZA ROK 2006 Obsah: Úvod. Stížnosti. Vývoj počtu stížností.2 Charakteristika

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 531-R/03-318/140/OŠ V Praze dne 6.6.2003

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 531-R/03-318/140/OŠ V Praze dne 6.6.2003 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 531-R/03-318/140/OŠ V Praze dne 6.6.2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení, zahájeném dne 9.4.2003,

Více

VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS

VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS Rostislav Čevela, Libuše Čeledová MPSV Praha, Odbor posudkové služby X: 1 107, 2008 ISSN 1212-4117 Souhrn Počet

Více

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013 Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 25. října 2013 Legislativní změny od 1. 1. 2012 S účinností od 1. 1. 2012 novelizována ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

Informace k povinným zdravotním prohlídkám členů FBC ZŠ Uničov

Informace k povinným zdravotním prohlídkám členů FBC ZŠ Uničov Informace k povinným zdravotním prohlídkám členů FBC ZŠ Uničov Od 1. 1. 2014 platí nová Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013

Více

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění MINIMÁLNÍ OBSAH SAMOSTATNÝCH ČÁSTÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE 1. INFORMACE ZE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE VEDENÉ LÉKAŘEM

Více

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení 1.4.2010 MUDr. Dušan Gajdoštík Obsah 1. Zákon o důchodovém pojištění od 1.1.2010 2. Posuzování invalidity 3. Osoba zdravotně znevýhodněná

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

~ 1 ~ LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI. Na základě žádosti zaměstnavatele ze dne Zastoupeného (jméno a příjmení).

~ 1 ~ LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI. Na základě žádosti zaměstnavatele ze dne Zastoupeného (jméno a příjmení). ~ 1 ~ LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K PRÁCI Na základě žádosti zaměstnavatele ze dne Zastoupeného (jméno a příjmení). Poskytovatel pracovnělékařských služeb: (uvést identifikační údaje) Zaměstnavateli:

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Odsouzená osoba nemá právní nárok na předání k výkonu trestu odnětí svobody dle Úmluvy o předávání odsouzených osob. I když je vyslovení souhlasu odsuzujícího státu s předáním výsledkem jeho volné úvahy,

Více

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 37.

Více

SITUACE V RODINÁCH DĚTÍ S AUTISMEM. sdružení propas Mgr. Petra Valentová

SITUACE V RODINÁCH DĚTÍ S AUTISMEM. sdružení propas Mgr. Petra Valentová SITUACE V RODINÁCH DĚTÍ S AUTISMEM sdružení propas Mgr. Petra Valentová Průkazy OZP Zákon 329/2011 Sb. 34 průkaz TP náleží osobě se středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně

Více

ACCONTES s.r.o. Vám přináší:

ACCONTES s.r.o. Vám přináší: ACCONTES s.r.o. Vám přináší: ACCONTES s.r.o. Chcete umět vyplnit formulář "Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků"? Formulář Vám vydá účetní Vaší firmy

Více

Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému

Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému 18.11.2010 Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému MUDr.Rostislav Čevela Ředitel Odbor posudkové služby MPSV Cíl přednášky 1. Právní úprava posuzování invalidity 2. Vyhláška č. 359/2009

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Číslo jednací: - 41 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní JUDr. Ivonou Šubrtovou ve věci žalobkyně H. D., bytem X, zast. Mgr. Martinem Horákem, advokátem,

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05. Žádost o poskytnutí sociální služby v Domově důchodců Libina, p.o.

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05. Žádost o poskytnutí sociální služby v Domově důchodců Libina, p.o. Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel: 583 233 203, 583 233 204 IČO: 75 00 39 88 e-mail : ddlibina@ddlibina.cz www.ddlibina.cz Datum přijetí žádosti: Razítko DD Libina: Žádost o poskytnutí

Více

I. díl Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče)

I. díl Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče) ROZHODNUTÍ O POTŘEBĚ OŠETŘOVÁNÍ (péče) I. díl Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče) Tento díl rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování slouží jako průkaz osoby ošetřující člena domácnosti. Při ukončení

Více

Č. j. MV-20477-2/KM-2015 Praha 19. února 2015 Počet listů: 6 R O Z H O D N U T Í. rozhodlo. takto:

Č. j. MV-20477-2/KM-2015 Praha 19. února 2015 Počet listů: 6 R O Z H O D N U T Í. rozhodlo. takto: Doručeno dne: 20. 2. 2015 kancelář ministra vnitra Nad Štolou 3 Praha 7 17034 Č. j. MV-20477-2/KM-2015 Praha 19. února 2015 Počet listů: 6 R O Z H O D N U T Í Ministerstvo vnitra, jako nadřízený věcně

Více

Žádost o umístění. 1. Žadatel.. příjmení (i rodné ) jméno (křestní) titul. 2. Narozen.. den, měsíc, rok místo okres. 3. Bydliště...

Žádost o umístění. 1. Žadatel.. příjmení (i rodné ) jméno (křestní) titul. 2. Narozen.. den, měsíc, rok místo okres. 3. Bydliště... Žádost o umístění do Domova pro seniory Strážnice, příspěvková organizace o domov pro seniory o domov se zvláštním režimem Datum podání:... Číslo P: Rodné číslo: 1. Žadatel.. příjmení (i rodné ) jméno

Více

Příloha č. 9 Žádost o umístění do Domova pro seniory Předklášteří. Občanský průkaz. Číslo:

Příloha č. 9 Žádost o umístění do Domova pro seniory Předklášteří. Občanský průkaz. Číslo: Příloha č. 9 Žádost o umístění do Domova pro seniory Předklášteří (DpS DsZR) Občanský průkaz Číslo: Rodné číslo žadatele: Den podání žádosti v DpS 1. Žadatel: Příjmení (příp. i rodné) jméno (křestní) 2.

Více

Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod

Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod Systematické sledování míry porušování lidských práv a diskriminace při využívání běžných zdrojů Závěrečná zpráva Úvod Výzkumné šetření, jehož předmětem je systematické sledování míry porušování lidských

Více

OČNÍ VYŠETŘENÍ PRO POSUDKOVÉ ÚČELY

OČNÍ VYŠETŘENÍ PRO POSUDKOVÉ ÚČELY OČNÍ VYŠETŘENÍ PRO POSUDKOVÉ ÚČELY Lidmila PROCHÁZKOVÁ Oční odd. Masarykovy nemocnice Ústí n.l. prim. MUDr. Pavel Sušický CO PACIENTI ŽÁDAJÍ částečný invalidní důchod (ČID) plný invalidní důchod (PID)

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace U Lesíka 3547/ 11 669 02 Znojmo ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZVOLTE POŽADOVANOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Ads 14/2003-73 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč

Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč Žádost o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Třebíč, Koutkova Kubešova příspěvková organizace 674 01 Třebíč Den podání žádosti 1. Žadatel: příjmení jméno (křestní) 2. Datum narození: den,

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Kdo je OZP a proč ji zaměstnat? Dominika Linhartová pracovní konzultant APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8

Kdo je OZP a proč ji zaměstnat? Dominika Linhartová pracovní konzultant APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 Kdo je OZP a proč ji zaměstnat? Dominika Linhartová pracovní konzultant APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 TERMINOLOGIE OZP = Osoba se Zdravotním Postižením Druhy průkazů

Více

Správní ujednání. o podmínkách provádění Smlouvy. mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím. o sociálním zabezpečení

Správní ujednání. o podmínkách provádění Smlouvy. mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím. o sociálním zabezpečení Správní ujednání o podmínkách provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o sociálním zabezpečení Podle článku 40 odstavce 2 písmeno a) Smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburským

Více

Žádost o umístění do zařízení sociálních služeb Sociální služby města Kroměříže, p.o.

Žádost o umístění do zařízení sociálních služeb Sociální služby města Kroměříže, p.o. Žádost o umístění do zařízení sociálních služeb Sociální služby města Kroměříže, p.o. Datum podání žádosti a razítko Sociální služby města Kroměříže Rodné číslo žadatele: Evidenční číslo žádosti 1. Žadatel:

Více

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 87.

Více

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 12 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 12 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 12 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220 / 1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen

Více

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj Podle ustanovení 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 163/2011-312 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr.

Více

-Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015

-Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Vyhlášky platné od 1.1.2015: -Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 -Vyhláška č. 325/2014 Sb., o nákladových indexech věkových

Více

STATUT PODPŮRNÉHO FONDU

STATUT PODPŮRNÉHO FONDU STATUT PODPŮRNÉHO FONDU Odborového svazu ECHO O b s a h: I. ÚČEL PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO II. TVORBA PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO III. DRUHY NÁROKŮ A PODMÍNKY PRO JEJICH PLNĚNÍ A. Podpora v nezaměstnanosti

Více

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Translation into: Completed by: Email: SOC 1 Lidé s projevy RA by měli mít včasný přístup ke klinickým/zdravotnickým odborníkům kompetentním pro stanovení

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Ads 3/2004-77 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU I. ÚČEL A POSLÁNÍ NADACE TAŤÁNY KUCHAŘOVÉ - KRÁSA POMOCI Účelem nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 15. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Jihomoravském kraji

Více

Muskuloskeletární onemocnění z pohledu ČSSZ. Bc. Jitka Pirochová Úsek lékařské posudkové služby ČSSZ

Muskuloskeletární onemocnění z pohledu ČSSZ. Bc. Jitka Pirochová Úsek lékařské posudkové služby ČSSZ Muskuloskeletární onemocnění z pohledu ČSSZ Bc. Jitka Pirochová Úsek lékařské posudkové služby ČSSZ 1) Co to je muskuloskeletární onemocnění V 10. revizi MKN WHO je soubor těchto onemocnění v XIII. kap.

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12.

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12. ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S016/2007-00023/2007/550-OŠ V Praze dne 12. února 2007 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 162/2011-51 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr.

Více

PŘÍPRAVA NÁVŠTĚVY NEMOCNICE (PRO SENIORY)

PŘÍPRAVA NÁVŠTĚVY NEMOCNICE (PRO SENIORY) ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ PŘÍPRAVA NÁVŠTĚVY NEMOCNICE (PRO SENIORY) Návrh uživatelského rozhraní (A4M39NUR) Analýza tématu Autoři: Janovský Roman, Roubalová Eliška Cvičící:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 114/2011-45 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr.

Více

ZŠ a MŠ Jílovice, Jílovice 81, 373 12 Borovany. Tel: 386 325 112 www.zsjilovice.cz Email: reditel@zsjilovice.cz. Co je dobré vědět před zápisem?

ZŠ a MŠ Jílovice, Jílovice 81, 373 12 Borovany. Tel: 386 325 112 www.zsjilovice.cz Email: reditel@zsjilovice.cz. Co je dobré vědět před zápisem? ZŠ a MŠ Jílovice, Jílovice 81, 373 12 Borovany Tel: 386 325 112 www.zsjilovice.cz Email: reditel@zsjilovice.cz Co je dobré vědět před zápisem? Zápis do 1.třídy Zahájení povinné školní docházky je významným

Více

Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001

Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001 Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16.2.2001 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

Elektronická zdravotnická dokumentace 7.ledna 2008 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH

Elektronická zdravotnická dokumentace 7.ledna 2008 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Elektronická zdravotnická dokumentace 7.ledna 2008 - Praha MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Právní rámec Zákon číslo 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu V. část 67a Zpracováním

Více

Důvod předložení a cíle

Důvod předložení a cíle DŮVODOVÁ ZPRÁVA IV. I. OBECNÁ ČÁST A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE Důvod předložení a cíle Název Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně

Více

Informace k zajištění zákona č. 106/1999 Sb.

Informace k zajištění zákona č. 106/1999 Sb. Informace k zajištění zákona č. 106/1999 Sb. 1. Podávání žádostí o poskytnutí informací se řídí zákonem č. 1O6/1999 Sb., o svobodnému přístupu k informacím. 2. Informace o činnosti obce jsou přístupné

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn V Brně dne: 7. února 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn V Brně dne: 7. února 2012 *UOHSX0041DJB* UOHSX0041DJB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S9/2012/VZ-2148/2012/510/MOn V Brně dne: 7. února 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Vážený žadateli o sociální službu domov pro seniory celoroční pobyt,

Vážený žadateli o sociální službu domov pro seniory celoroční pobyt, Vážený žadateli o sociální službu domov pro seniory celoroční pobyt, právě jste obdržel ŽÁDOST, která je prvním krokem k tomu, abyste se stal naším klientem. Tímto Vás žádáme o PŘESNÉ, ČITELNÉ a SROZUMITELNÉ

Více

Pravidla pro udělování certifikační značky POSOUZENO.CZ

Pravidla pro udělování certifikační značky POSOUZENO.CZ Pravidla pro udělování certifikační značky POSOUZENO.CZ MODUL: Doplňky stravy Certifikační značku pro kvalitní výrobky POSOUZENO.CZ (dále jen logo) uděluje Iniciativa pro potraviny, doplňky stravy a krmiva,

Více

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli

ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby. Údaje o žadateli SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory Dubina Pardubice Blahoutova 646-649, 530 12 Pardubice tel.: 466 989 402 e-mail: dubina@ssmpce.cz ŽÁDOST pro zájemce o poskytování sociální služby Cílová

Více

Psychoterapie a její dostupnost

Psychoterapie a její dostupnost Psychoterapie a její dostupnost prof. MUDr. Ján Praško, CSc. Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta University Palackého Fakultní nemocnice Olomouc Témata potřebnost versus reálná dostupnost psychoterapie

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011 *UOHSX003KBFV* UOHSX003KBFV PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R16/2011/VZ-7187/2011/310-ASc V Brně dne: 3.5.2011 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 18.1.2011 (doručeného

Více

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA Preambule Podle ustanovení 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech (dále jen ZoA) je jednou z podmínek pro zápis do seznamu auditorů alespoň

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S193/2015/VZ-11020/2015/512/PMu Brno: 11. května 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S193/2015/VZ-11020/2015/512/PMu Brno: 11. května 2015 *UOHSX0072045* UOHSX0072045 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S193/2015/VZ-11020/2015/512/PMu Brno: 11. května 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ustanovení 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Kapitola 3 Výkony klinických vyšetření

Kapitola 3 Výkony klinických vyšetření Kapitola 3 Výkony klinických Výkony klinických jsou základními výkony, kterými zdravotnická zařízení vykazují zdravotním pojišťovnám zdravotní péči poskytnutou pojištěncům. Výkony klinických se dělí na

Více

Informovaný souhlas. 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví. JUDr. Milada Džupinková, MBA

Informovaný souhlas. 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví. JUDr. Milada Džupinková, MBA Informovaný souhlas 4.jarní konference prezidia ČAS Současná legislativa v českém zdravotnictví JUDr. Milada Džupinková, MBA Souhlas s výkonem Úmluva o lidských právech a biomedicíně Článek 5 Obecné pravidlo

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci Strana 1666 Sbírka zákonů č. 98 / 2012 Částka 39 98 VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Více

ŢÁDOST O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŢBY DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŢIMEM KORÝTKO

ŢÁDOST O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŢBY DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŢIMEM KORÝTKO ŢÁDOST O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŢBY DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŢIMEM KORÝTKO ŢADATEL PŘÍJMENÍ JMÉNO TITUL DATUM NAROZENÍ TRVALÉ BYDLIŠTĚ Ulice, číslo popisné Město směrovací číslo AKTUÁLNÍ BYDLIŠTĚ

Více

Výklad ČAS k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

Výklad ČAS k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Výklad ČAS k vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu (schválený předsednictvem ČAS dne 2. prosince 2014) 1. Úvod a) Vyhláška Ministerstva

Více

II. III. DRUHY PODPOR A VÝPOMOCÍ A PODMÍNKY PRO JEJICH PŘIZNÁNÍ

II. III. DRUHY PODPOR A VÝPOMOCÍ A PODMÍNKY PRO JEJICH PŘIZNÁNÍ O b s a h: STATUT PODPŮRNÉHO FONDU Odborového svazu ECHO (zkratka: OS ECHO) (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) I. ÚČEL PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO II. TVORBA PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO III. DRUHY PODPOR

Více

Vám byl soudem stanovený opatrovník / zástupce

Vám byl soudem stanovený opatrovník / zástupce Vážený pane, vážená paní, děkujeme Vám za Váš zájem o náš Domov se zvláštním režimem Senior Rezidence Chrudim. Uvědomujeme si, že prožíváte nelehké období a velice náročnou životní situaci. Abychom mohli

Více

ZPRÁVA O HLAVNÍCH POZNATCÍCH Z VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, OZNÁMENÍ, PODNĚTŮ A PETIC ZA ROK 2005

ZPRÁVA O HLAVNÍCH POZNATCÍCH Z VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, OZNÁMENÍ, PODNĚTŮ A PETIC ZA ROK 2005 Předkládá: Zpracovali: JUDr. Jaromíra Janďourková JUDr. Renata Tesařová, Ing. Pavla Vodrážková interní kontroloři s pracovištěm na KSSZ ZPRÁVA O HLAVNÍCH POZNATCÍCH Z VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, OZNÁMENÍ, PODNĚTŮ

Více

Ze zákona o příspěvku PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Komu je příspěvek na péči určený Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu

Ze zákona o příspěvku PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Komu je příspěvek na péči určený Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu Ze zákona o příspěvku PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Komu je příspěvek na péči určený Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby, a

Více

Energetický regulační úřad. Ing. Alena Vitásková předsedkyně. Rozhodnutí

Energetický regulační úřad. Ing. Alena Vitásková předsedkyně. Rozhodnutí Energetický regulační úřad Ing. Alena Vitásková předsedkyně č. j.: 10893-22/2013-ERU V Jihlavě dne 4. července 2014 Rozhodnutí o rozkladu společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., se sídlem Duhová 1/425, 140 53

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (pro zájemce s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (pro zájemce s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence) příspěvková organizace ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (pro zájemce s Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence) Razítko/den podání žádosti/číslo jednací: Žadatel...

Více

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.10.2008 Č. j.: R119/2008/02-20057/2008/310-Ku V Brně dne 9. října 2008 Ve správním řízení o rozkladu podaném dne 13.6.2008 zadavatelem Fakultní nemocnicí v Motole,

Více

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus MUDr. Pavel Frňka Praha, 18.2.2015 Zlepšení péče? Asi se shodneme, že zlepšení péče je zvýšení její kvality Kvalita = splněná očekávání, kladená

Více

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Rada města Šluknov se na své 87. schůzi dne 30.09.2013 usnesením č. XX/87R/2013 usnesla vydat v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č.

Více

Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. SMĚRNICE č. 5/ 2013

Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. SMĚRNICE č. 5/ 2013 Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY SMĚRNICE č. 5/ 2013 PRAVIDLA PRO JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU Přílohy: 1. Informace o zájemci o poskytovanou

Více

*MVCRX028BDR4* MVCRX028BDR4 prvotní identifikátor

*MVCRX028BDR4* MVCRX028BDR4 prvotní identifikátor Doručeno dne: 7. 1. 2015 *MVCRX028BDR4* MVCRX028BDR4 prvotní identifikátor Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV-170926-4/ODK-2014 Praha 6. ledna 2015 ROZHODNUTÍ

Více