PREZENTACE JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PREZENTACE JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ"

Transkript

1 PREZENTACE JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ Český jazyk a literatura Příprava na budoucnost Učíme studenty porozumět psanému textu (literárnímu i neliterárnímu) a umět ho pravopisně, stylisticky a věcně správně tvořit. Tyto schopnosti pro ně budou stěžejní na VŠ i v budoucím životě. Maturity bez obav - Studenti našeho gymnázia dosahují při státních maturitách z českého jazyka vynikajících výsledků nejen v rámci gymnázií našeho kraje, ale i v celorepublikovém srovnání. Od spuštění centrálně zadávaných státních maturit zkoušku v jarním termínu vykonali úspěšně všichni naši maturanti (s průměrným výsledkem 83% bodů). Čtení je in - Studenti mohou navštěvovat literární seminář a nově zřízenou knihovnu s téměř dvěma tisíci svazky. Proč si dát fastfoodový film, když si mohu s chutně rafinovanou knížkou sednout do křesla? Smysluplné projekty - Projekty a soutěže mají sloužit k rozvoji studentů, proto se účastníme češtinářské olympiády O češtině trochu jinak a Recitační soutěže (pravidelně postupujeme z okresního kola). S Mladou frontou spolupracujeme na projektu Studenti čtou a píší noviny, rozbíhá se diskusní klub, který cvičí umění řečnické a argumentační. Studentům nabízíme rovněž přednášky (například prof. doc. Michal Bauer, Ph.D., mluvil o obrazu druhé světové války v naší literatuře šedesátých let). Jet, či nejet, to je to, oč tu běží - Každý rok obohacujeme výuku návštěvou mnoha divadelních představení v Jihlavě, Českých Budějovicích, Táboře nebo v Praze za poslední rok to byly hry Naši furianti, Petrolejové lampy, Marie Stuartovna, Hácha 1939 a Jak je důležité míti Filipa.

2 Anglický jazyk Angličtina je nejrozšířenější jazyk na světě - Dnes se učí nejen kvůli komunikaci s rodilými mluvčími, ale plní úlohu tzv. lingua franca, celosvětového dorozumívacího prostředku. Znalost angličtiny vám umožní rozumět filmům a písničkám, můžete si také přečíst úplně nový bestseller hned a nečekat na překlad. Angličtinu oceníte při cestách do zahraničí, neboť anglicky se domluvíte téměř po celém světě (s každým pátým člověkem). Potom není problém se zeptat na cestu, zajistit si ubytování, objednat si jídlo nebo si popovídat s místními obyvateli. Angličtina nutností na VŠ i v budoucím zaměstnání Na mnoha vysokých školách dnes dostávají posluchači materiály v anglickém jazyce, navíc je v angličtině mnoho odborných publikací, které nikdy nebudou přeloženy do češtiny. Po skončení vysokoškolských studií se čerstvý absolvent s angličtinou neloučí, bude ji potřebovat k tomu, aby se uplatnil na globalizovaném trhu práce. Intenzivní studium od primy až k maturitě - Anglický jazyk je vyučován jako první cizí jazyk, již od primy. Angličtina je od prvního ročníku vyučována ve skupinách podle pokročilosti. Angličtině je věnována na gymnáziu dostatečná pozornost, tedy 3-4 hodiny týdně. V posledních dvou ročnících mohou studenti docházet na další hodiny angličtiny ve formě konverzačních seminářů v počtu 2 hodin týdně. Pro zájemce jsou také zavedeny hodiny vedoucí k mezinárodně uznávaným zkouškám. Výuka anglického jazyka je posilována i v jiných předmětech, např. výtvarné výchově, chemii a IVT, kde se používá technika CLIL. Moderní metoda, moderní technologie - Hodiny angličtiny jsou založeny na moderní dynamické a flexibilní výukové metodice, která využívá nové učebnice připravující studenty ke státní maturitě. Kromě potřebných znalostí gramatických pravidel a slovní zásoby seznamují naše učebnice studenty i se současností anglofonních zemí a s jejich reáliemi. Naše jazykové třídy jsou vybaveny moderní technologií elektronickou interaktivní tabulí a multimediální technikou. Na obou stranách La Manche - Gymnázium pořádá jazykově poznávací zájezdy do Velké Británie, díky nimž se studenti mohou seznámit s anglicky mluvícím prostředím a prakticky vyzkoušet jazykové dovednosti. Oblíbené jsou i tradiční výměnné zájezdy do Holandska, které už trvají 25 let. Pracovním jazykem tohoto výměnného zájezdu je angličtina.

3 Německý jazyk Němčina je perspektivní Z 2290 kilometrů našich hranic tvoří 56 % hranice s německy mluvícími sousedy, do Rakouska to máme z Pelhřimova 60 kilometrů. Němečtí a rakouští vlastníci ovládají hned po Češích nejvíce českých firem, a to především technologických a strojírenských. Němci nám jsou povahově nejbližší a jména jako Kafka, Remarque či Goethe by nám měla být více než jen povědomá. Proč bychom se tedy neměli učit jazyk druhého nejpočetnějšího národa v Evropě? Jazyk pro logiky Němčina nás okouzluje velmi propracovanými mluvnickými pravidly, jež do sebe velmi dobře zapadají. Vhodná je především pro matematicky nadané jedince ti ho využijí i ve svém budoucím technickém zaměstnání. Žili jsme tu spolu Protože nás osud až do konce druhé světové války vodil stejnými cestami a Němci u nás tvořili odnepaměti silnou národnostní menšinu, němčinu využije každý budoucí student historie. Dostatečná hodinová dotace i výběr konverzace Němčině je věnována na gymnáziu dostatečná pozornost, tedy 3-4 hodiny týdně. Studenti s výrazným zájmem o tento krásný jazyk mohou navíc v posledních dvou ročnících docházet na konverzační semináře. Výuky němčiny začíná již v sekundě. Deutschland, Österreich oder die Schweiz? Naše gymnázium samozřejmě pořádá jazykově poznávací zájezdy do německy mluvících zemí (Berlín, Vídeň, Drážďany). Francouzský jazyk Nejmelodičtější jazyk Francouzština krásně zní, a to nejen v nahrávkách Edith Piaf, ale i v běžném hovoru. Je mateřským jazykem v jedné z turisticky nejoblíbenějších zemí (památky, víno, výborné jídlo jsou s Francií spojeny odnepaměti) a druhým nejrozšířenějším cizím jazykem (220 milionů mluvčích). Setkáme se s ním na všech kontinentech, v knížkách od Saint Exuperyho i v básních Charlese Baudelaira či Jacquese Préverta.

4 Moderní způsob výuky Francouzština se na našem gymnáziu vyučuje již od sekundy. Studenti nižšího gymnázia používají skvěle zpracovanou interaktivní učebnici z nakladatelství Fraus, která je zaměřena především na komunikaci a rozvíjení slovní zásoby. Vyšší ročník gymnázia využívá v současnosti nejnovější metodu Adosphère. Studenti se v jejím prostřednictvím seznamují nejen s nejnovějšími trendy ve výuce tohoto krásného jazyka, ale i se současnou Francií, s jejími problémy i radostmi. Nová metoda rovněž silně podporuje projektové vyučování. Vive la France Každý druhý rok pořádáme poznávací zájezd do Francie (k nejčastěji navštěvovaným místům patří Paříž, Normandie, Provence, Camargue, Bretagne), účastníme se konverzačních soutěží a navštěvujeme Francouzský institut v Praze. Studium v zemi galského kohouta Mnozí naši studenti na rok přerušují vzdělávání na našem gymnáziu a poznávají francouzskou kulturu a jazyk přímo ve Francii. Základy společenských věd Vyznat se v sobě - Jaký jsem? Proč druhý umí malovat, a já ne, proč někdo lehce zvládá stres, a já ne, proč jiný pohotově reaguje, a já ne? Orientace v současném světě - Jaké jsou předpoklady demokracie a je naše země demokratická? Co je to ta recese a jak ji překonat? Kdy mohu a jak uzavřít manželství? Na tyto otázky by vám mohl odpovědět předmět základy společenských věd, častěji nazývaný zkratkou ZSV. Vyučuje se od prvního do čtvrtého ročníku jako dvouhodinový předmět. Plánujete studium na právnických, ekonomických, pedagogických, zdravotně sociálních fakultách, na fakultách humanitních studií a sociálních věd? Pak je pro vás nejlepší volbou společenskovědní seminář, nabízený jako dvouhodinový ve třetím a ve čtvrtém ročníku. Náplň semináře bývá volena po dohodě s vyučujícími a je směrována k přípravě na přijímací zkoušky na vysoké školy a k zvládnutí maturitní zkoušky ze ZSV. Nemáte rádi jen strohý výklad, ale jste rádi aktivní? To vše se vám splní, neboť náš předmět je opřen o vyhledávání informací a práci s texty.

5 K tomu slouží i pracovní sešity vydávané nakladatelstvím Didaktis, jehož učebnice využíváme. A ještě zajímavost pro nižší gymnázium - primáni bývají nadšeni z etické výchovy. Rádi si hrají, a tak se u nich zážitková forma výuky setkává s kladnou odezvou. Dějepis Historia magistra vitae est Říká se, že lidé, kteří neznají svou minulost (či ji nechtějí znát), nemají budoucnost. Navíc naše každodenní rozhodnutí vycházejí z minulých zkušeností předků i nás samých. Historie lidského rodu je tedy opravdu učitelkou našich současných životů. Pamatujme si ji. Člověk by totiž nikdy neměl ztrácet paměť. Od Adama po včerejšek - Studenti sledují příběh našich i světových dějin od prvních předchůdců člověka až po pád Východního bloku. Ve třetím a čtvrtém ročníku je pro zájemce výuka doplněna maturitním seminářem (regionální dějiny a dějiny 20. století, práce s odbornou literaturou, tvorba seminární práce), studenti čtvrtého ročníku mohou navštěvovat jednoletý seminář zaměřený výhradně na moderní dějiny. Při výuce je kladen velký důraz na použití prezentační techniky (obrázky, mapy, fotografie, filmové ukázky a dokumenty). Mysliti dějiny Lidský život je podobný historii lidstva. Není složený pouze z dat a pojmů, naše jednání mívá příčiny a následky, někdy o dalším vývoji rozhoduje náhoda, strach, láska i nenávist. Do dějin patří jak Rudolf II. se svou maniodepresivní psychózou, s majestáty, které vydal, a s vojsky, které vyslal proti Turkům, ale i Filip Kužel, měšťan, který se projížděl v roce 1688 po pelhřimovském náměstí na saních, tažený svými kumpány. Jaký měli život, čím se lišil? Projekty, exkurze, soutěže Dějepis je pro projektové vyučování jako stvořený. V posledních dvou letech jsme připravili projekt k 17, listopadu, k nástupu komunismu a osobnosti Klementa Gottwalda a J. V. Stalina, k Václavu Havlovi, k výročí objevu Tutanchamonovy hrobky, k poznávání historických pramenů a práci s nimi a mnohé jiné. Úzce spolupracujeme s okresním archivem, Muzeem Vysočiny Pelhřimov, s Ústavem pro studium totalitních režimů (projekty Jak učit o komunismu, Rodinná paměť) a s Člověkem v tísni (projekty Příběhy bezpráví a Jeden svět na školách diskuse o dokumentech s lidmi,

6 kterých se záběry bezprostředně týkají, jsou těmi nejsilnějšími zážitky, které pisatel tohoto příspěvku na pelhřimovském gymnáziu zažil). Pravidelnou součástí výuky jsou také exkurze do Prahy, Tábora, Terezína či Jindřichova Hradce. Každoročně u nás probíhá Dějepisná olympiáda a nově předvánoční školní soutěž pro milovníky historie (minulý rok se účastnilo 13 týmů). Zeměpis Blízké i vzdálené obzory - Zeměpis patří na našich školách k tradičním a oblíbeným předmětům. Nejinak je tomu i na našem gymnáziu. Cílem výuky zeměpisu není pouze vybavit studenty faktografickými informacemi o regionech světa, ale také to, aby studenti porozuměli nejrůznějším zákonitostem v přírodních a sociálních procesech, které významným způsobem ovlivňují život lidí na naší planetě. Mapa nás provází celým studiem - V prvním ročníku a v kvintě je zeměpisu věnována jedna hodina týdně, ve všech ostatních ročnících nižšího i vyššího gymnázia dvě hodiny týdně. Základní pomůckou studenta i vyučujícího je mapa. Využíváme nejen tradiční mapové pomůcky jako Školní atlas světa a nástěnné mapy, ale také speciální Školní atlas dnešního světa včetně jeho elektronické verze, tematicky zaměřené atlasy i mapy z internetových zdrojů. Nedílnou součástí výuky je moderní technika - používáme dataprojektory k promítání prezentací, z nichž některé vytvářejí také studenti. Soutěže - Zájemci o zeměpis se každoročně účastní nejrůznějších zeměpisných soutěží. Největších úspěchů dosahují v soutěži Eurorebus, kde míváme obvykle několik zástupců v celostátním kole, dále v Zeměpisné olympiádě (někdy postup do celostátního kola) a soutěžích Poznej Vysočinu nebo S Vysočinou do Evropy. Oblíbený maturitní předmět - Ve třetím a čtvrtém ročníku mohou studenti navštěvovat zeměpisný seminář. Jeho hlavní náplní je příprava k maturitě a dále probírání rozšiřujícího učiva vhodného pro přípravu ke studiu na vysoké škole. Zeměpis bývá při volbě maturitních předmětů poměrně oblíben, obvykle si jej volí přibližně čtvrtina studentů. Někteří naši absolventi úspěšně studují geografické obory na vysokých školách.

7 Matematika Matematika je královna věd Bez ní se neobejde nejen žádná vědní disciplína, ale ani naše každodenní životy. Matematika je jeden ze základních předmětů studia na gymnáziu. Rozvíjí samostatné logické i abstraktní myšlení a prostorovou představivost studentů, napomáhá rozvoji uvažování a učí překonávat překážky. Maturita a další studium na VŠ Studium matematiky na našem gymnáziu zahrnuje všechny základní oblasti této vědy a přesahuje rámec základních požadavků ke státní maturitě. V posledních letech se do výuky výrazně prosazuje i finanční matematika a vše, co s ní souvisí. Výuka matematiky na gymnáziu má především připravit absolventy na studium na vysoké škole libovolného typu, protože v současné době téměř nenajdeme oblast našeho života, která by nebyla s matematikou spojena. Dostatek vyučovacích hodin a kvalitní vybavení Význam matematiky na naší škole je podtržen jak zvýšenou hodinovou dotací (1. a 2. ročník 4 hodiny týdně, 3. ročník 5 hodin, v prvním pololetí 4. ročníku 2 hodiny), tak plnou odbornou způsobilostí a kvalifikovaností všech vyučujících matematiky. Své matematické myšlení si může student dále rozvíjet, pokud si zvolí matematické semináře ve třetím a čtvrtém ročníku (2 hodiny týdně). Běžně při hodinách matematiky využíváme nejen křídu a tabuli, ale i nové technické pomůcky počítače, dataprojektory a interaktivní tabule. Soutěže a další aktivity Kromě běžné výuky se mnozí studenti zapojují do různých soutěží souvisejících s matematikou. Na prvním místě je to matematická olympiáda, kde ve všech kategoriích dosahují naši studenti velmi pěkných výsledků na regionální úrovni a někdy i v celostátním srovnání. Mezi další soutěže patří Matematický klokan, Přírodovědný klokan, Logická olympiáda a další. Pro nižší stupeň gymnázia je to Pythagoriáda. Fyzika Fyzika je všude kolem nás Ač si to často ani neuvědomujeme, fyzika je naší každodenní společnicí. Neustále uvádíme věci do pohybu,

8 ohříváme je, nebo naopak chladíme, naléváme je, krájíme, hněteme, necháváme je spadnout a potom je sbíráme, pozorujeme hvězdy... žijeme fyzikou. Fyzika na našem gymnáziu Naši studenti se učí pochopit podstatu fyzikálních dějů a souvislostí mezi nimi. Díky znalosti teorie následně řeší fyzikální problémy a v rámci laboratorních prací si své poznatky ověřují v praxi provádí objektivní pozorování a měření a získaná data interpretují. Výuka fyziky začíná již v primě (respektive v 1. ročníku) a v posledních dvou ročnících je pro zájemce obohacena a seminář z fyziky, který připraví naše studenty na maturitní zkoušku a studium přírodovědných a především technických oborů na vysoké škole. Hodiny fyziky probíhají ve specializované učebně vybavené projektorem a interaktivní tabulí, jež pomáhá zvyšovat názornost učiva. Studenti se v minulých letech se zúčastnili řady akcí - Techmánie Plzeň, jaderný reaktor v Řeži u Prahy, vodní elektrárna Dalešice, JE Dukovany, větrná elektrárna Pavlov, Astronomická observatoř Kleť, dny otevřených dveří na VŠ, Jeden den s fyziku na MFF UK, přednáška Ing. Miloše Tichého z astronomické observatoře z Kleti, RNDr. Jakuba Hranička, Ph.D., z PřF UK Praha, RNDr. Zdeňka Bochníčka z MU Brno, Úžasné divadlo fyziky Brno. Úspěchy v soutěžích - Naši studenti dlouhodobě dosahují vynikajících výsledků ve fyzikální olympiádě. Od vzniku Kraje Vysočina, tj. od roku 2000, získali v krajském kole čtyř středoškolských kategorií 10 prvních, 9 druhých a 9 třetích míst. V nejvyšší kategorii se za stejnou dobu dvanáctkrát probojovali do celostátního kola a třikrát na mezinárodní fyzikální olympiádu. V celé historii soutěže do celostátního kola postoupili jednatřicetkrát, z toho devětkrátkrát byli zařazeni do širšího reprezentačního týmu, z něhož se šestkrát probojovali na mezinárodní fyzikální olympiádu (Holandsko, Island, Itálie, Jižní Korea, Velká Británie, Španělsko). Chemie Magická kyselina královny Kleopatry - Ve starověku byla známa jediná kyselina, vinný ocet. O síle této kyseliny panovaly fantastické představy. Některé mohly být i pravdivé. V této souvislosti se mluví o sázce egyptské královny Kleopatry. Údajně se vsadila, že to, co sní k obědu,

9 přijde na milion sestercií. Sázku vyhrála. Jak to královna provedla? Na tuto, ale samozřejmě na řadu dalších daleko praktičtějších a současnějších otázek, umí odpovědět právě chemie. Zatím nedošlo k explozi. Zatím - Chemie se vyučuje na našem gymnáziu od sekundy, jedná-li se o osmileté studium, a od prvního ročníku, jde-li o čtyřleté studium. Kromě klasické teoretické výuky chemie žáci absolvují i několik let praktické výuky v laboratořích, kde se seznamují se základními pokusy a postupy. V rámci těchto cvičení mají žáci možnost absolvovat i anglický kurz základní chemické terminologie. Během naší cesty chemií se studenti seznámí s obecnou, anorganickou, analytickou a organickou chemií a biochemií. Snažíme se, aby chemie byla živá věda, spojená s běžným životem, aby dokázala vysvětlovat a také nutila naše studenty přemýšlet. Projekty a budoucnost - Kromě uvedeného způsobu vzdělávání máme také velmi dobré zkušenosti se zapojováním studentů do dalších nadstavbových aktivit. Žáci se pravidelně a aktivně zúčastňují Noci vědců, dne otevřených dveří, chemické olympiády, Letní školy chemie na VŠCHT v Praze, hodin moderní chemie, přírodovědných konferencí atd. V následujících letech poběží přírodovědné projekty, kde se žáci budou formou exkurzí a prací v nově vybavených laboratořích seznamovat nejen s teorií, ale především s praxí. Díky nim budou ještě lépe připraveni na budoucí studia přírodovědných oborů. Biologie Jsme součástí biologie - Příroda člověka obklopuje už od samého počátku. Jejímu poznávání se věnuje biologie. Umožňuje pochopit její rozmanitosti i jednotný princip živé a neživé přírody a objevovat zákonitosti mezi nimi. Vede k citlivému vztahu k živým organismům i přírodě jako celku a k odpovědnému environmentálnímu přístupu. Přispívá k sebepoznání a pomáhá si volit správný životní styl. Těžko na cvičišti, lehko na bojišti - Biologie se vyučuje ve všech ročnících čtyřletého i osmiletého studia dvě hodiny týdně. Ve třetím a čtvrtém ročníku (respektive v septimě a oktávě) se vyučuje volitelný předmět Seminář a cvičení z biologie s rozšiřujícím učivem pro zájemce o vysokoškolské studium. Seminář je vhodný pro budoucí studenty biologie, biochemie, medicíny, rehabilitace a fyzioterapie, farmacie,

10 veterinárního lékařství, ekologie či zemědělských oborů. Výuka probíhá ve specializované učebně biologie vybavené dataprojektorem a počítačem. Při studiu využíváme i exponáty živé i neživé přírody. Modernizujeme se - V rámci Operačního programu (OP VK) byl škole schválen projekt Přírodní a technické obory výzva pro budoucnost. Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v oborech fyzika, chemie a biologie. V biologii je zaměřen na prohloubení praktických poznatků a badatelských dovedností žáků jak v moderně zařízené laboratoři, tak při práci přímo v terénu na exkurzích, které jsou také nedílnou součástí projektu. Měříme se s ostatními - V průběhu školního roku organizujeme několik školních kol přírodovědných soutěží (poznávání rostlin a živočichů, biologická olympiáda, ekologická olympiáda, Zelená stezka - zlatý list). Vyučující se snaží studentům biologii nejen přiblížit, ale vést je i k samostatnosti při studiu a při tvorbě a obhajobě prezentací na pravidelně konaných přírodovědných konferencích. Ve spolupráci s ostatními přírodovědnými předměty (fyzika, chemie, zeměpis) připravují dvojčlenné týmy třeťáků a terciánů prezentace na zvolená témata (biologie v kriminalistice, rakovina, modifikované potraviny, poruchy příjmu potravy, výroba papíru a mnoho jiných). Informatika a výpočetní technika Kdo neumí s počítačem, jako by ani nebyl Polemizovat na téma, zda je v dnešní době nutné umět používat výpočetní techniku či mobilní telefon, je bezpředmětné. Počítače nás obklopují, kamkoliv přijdeme, kdekoliv se objevíme a znalost jejich obsluhy je považována za standard nejen při studiu, ale hlavně v zaměstnání. Snažíme se připravit studenty tak, aby byli schopni pracovat s prostředky ICT a efektivně je využívat nejen v průběhu přípravy v jiných předmětech, ale i v dalším vzdělávání i výkonu povolání, ale i v soukromém životě. Studenti si v rámci předmětu upevní představu o výpočetní technice jako takové, naučí se pracovat s běžným základním a aplikačním vybavením, vyhledávat, třídit a zpracovávat informace, komunikovat pomocí Internetu i pracovat s dalšími prostředky ICT. Internet, to není jenom Facebook Internet se stal fenoménem dnešní doby a dalo by se říci, že je dobrým sluhou, ale může být i zlým pánem.

11 Už od primy se studenti učí být obezřetní a opatrní, uchovávat si své soukromí v tajnosti a ubránit se nástrahám sítě sítí. Ve vyšších ročnících už dokážou webové stránky také vytvářet a prezentovat své zájmy či záliby při respektování autorského zákona. Jdeme s dobou Snažíme se držet krok s IT inovacemi a seznamovat studenty s aktuálním stavem a trendy. K tomu nám slouží dvě nově vybavené učebny s nejnovějšími operačními systémy a aplikacemi posledních verzí. Současně máme k dispozici i čtyři interaktivní tabule využívané i v dalších výukových předmětech. Hojně rovněž používáme projekční techniku. Studentům jsme také umožnili přístup k Internetu a lokální síti prostřednictvím Wi-Fi signálu, kterým je pokryta většina gymnázia. Pravidelné hodiny informatiky během celého studia informatika a výpočetní technika je vyučována jako povinný předmět až do druhého ročníku čtyřletého studia a v posledních dvou předmaturitních letech si mohou studenti zvolit seminář, který jim pomůže hladce složit maturitní zkoušku z výpočetní techniky. Estetická výchova Člověk hudebně vzdělaný bude dalek každého nečestného jednání." (Plutarchos) Krása a umění jako prostředky výchovy - Estetická výchova na gymnáziu má esteticko-formativní charakter a tradičně se dělí na výchovy hudební a výtvarnou. Studenti našeho gymnázia studují na všeobecně vzdělávací škole a estetická výchova je neodmyslitelnou součástí dnešního pojetí klasického vzdělání. Umění ovlivňuje náš život hlouběji, než si někdy přiznáváme - Proto se studenti seznamují se základními uměleckými díly národní a světové kultury, s jejich tvůrci a interprety a s hlavními etapami vývoje umění. Estetická výchova učí studenty díla také prožívat a hodnotit. Hudební a výtvarná výchova se vyučuje od primy do kvarty, v kvintě a prvních ročnících si studenti volí pouze jeden z předmětů. Z nabídky volitelných předmětů si mohou studenti 3. ročníku a septimy vybrat mimo jiné i dvouletý předmět Dějiny hudebního a výtvarného umění. Tento předmět si volí především zájemci o studium na filosofických, uměleckých, pedagogických fakultách a na fakultách humanitních studií

12 a sociálních věd. V rámci nepovinné hudební výchovy mohou studenti všech ročníků navštěvovat školní hudební soubor Géčka. Co Čech, to muzikant - Na základě pěveckých, poslechových a instrumentálních činností vedeme studenty k aktivnímu vnímání a provozování hudby (všichni naši žáci hrají na zobcové flétny a učí se tak lépe vnímat základy hudby). Nejblíže k muzice má hudební soubor Géčka, který nahrál již druhé CD. Projekty, soutěže o Známe svůj kraj? Zpíváme a hrajeme písně z naší folklorní oblasti Horácko. o Studenti bývají velmi úspěšní ve výtvarných a hudebních soutěžích. o Nabyté znalosti a dovednosti využívají při přijímacím řízení na vysoké školy a při dalším studiu. Tělesná výchova Kalokagathia Toto staré řecké slovo označovalo soulad mezi tělesnou a duchovní stránkou každého z nás. Dnešní člověk, kterého pronásledují mnohé civilizační choroby, se bez pohybu neobejde. Nestačí se pouze vzdělávat, potřebujeme čerstvý vzduch a tělesnou aktivitu. Pestrá náplň pohybových aktivit Myslíme si, že sport nemá studenty nudit, proto nabízíme v hodinách tělesné výchovy i mimo ně široké spektrum pohybových aktivit: plavání, bruslení, lední hokej, cyklistiku, pěší turistiku, lyžování, snowboarding, kanoistiku, jízdu na raftech či sportovní lezení. Pozadu nezůstávají ani další oblíbené sporty jako fotbal, volejbal, florbal, košíková či atletické disciplíny. V téměř všech uvedených sportovních aktivitách probíhají okresní a krajské soutěže, v nichž naše družstva nezřídka úspěšně reprezentují naše gymnázium. Na vodě, na sněhu, na silnici Během studia se můžete zúčastnit nejen lyžařských kurzů v Pasekách nad Jizerou či v Peci pod Sněžkou (sekunda, kvinta, první ročníky), ale i kurzů v Alpách či Dolomitech (druhé ročníky / sexta, zájemci). Nezapomínáme ani na letní vysokohorskou turistiku ve dvou již zmíněných zahraničních destinacích. Ve třetím ročníku pořádáme týdenní sportovní kurz kombinující cyklistiku, pěší turistiku a vodáckou průpravu.

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Jednoduchá cesta nikam nevede Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace Platnost od 1. 9. 2014 Přehled Nabídka volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník (septimu a oktávu)...

Více

ITALSKO-ČESKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIŘÍHO GUTHA-JARKOVSKÉHO

ITALSKO-ČESKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIŘÍHO GUTHA-JARKOVSKÉHO ITALSKO-ČESKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIŘÍHO GUTHA-JARKOVSKÉHO Milí rodiče, rádi bychom vám představili italsko-českou sekci naši Základní školy Jiřího Gutha- Jarkovského. Jedná se o základní školu, od první

Více

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Jednoduchá cesta nikam nevede Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace Platnost od 1. 9. 2015 Přehled Nabídka volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník (septimu a oktávu)...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Školní vzdělávací program Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Gymnázium čtyřleté, 7941K/41 Gymnázium osmileté, 7941K/81 (vyšší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Školní vzdělávací program Úspěšná příprava pro VŠ (zpracováno podle RVP G) Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Základní charakteristika

Více

IT vzdělání pro praxi

IT vzdělání pro praxi Školní vzdělávací program IT vzdělání pro praxi zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor 18 20 M/01 Informační technologie EDUCAnet gymnázium a střední odborná škola Praha, s.r.o. Jírovcovo

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Wichterlova gymnázia. Platné od 1. 9. 2011 č.j.

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Wichterlova gymnázia. Platné od 1. 9. 2011 č.j. Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Wichterlova gymnázia Platné od 1. 9. 2011 č.j. WG/953/2011 Aktualizace 1. 9. 2012 č.j. WG/1275/2012 Obsah 1. Identifikační

Více

Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů

Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů X Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů Platí od školního roku 2014/2015 Brno, 25. 8. 2014 RNDr. Jiří Herman, Ph.D. ředitel školy strana 1 - příloha ŠVP Systém volitelných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROHGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROHGRAM Táborské soukromé gymnázium, s. r. o., 1. 9. 2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROHGRAM Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Ve škole ať cokoli se dělá, ať slouží a napomáhá budoucímu životu. Jan Amos Komenský Táborské

Více

školní vzdělávací program Informační technologie RVP 18-20-M/01 Informační technologie Zábavná škola Kompletní ŠVP VOŠ, OA a SZŠ Domažlice

školní vzdělávací program Informační technologie RVP 18-20-M/01 Informační technologie Zábavná škola Kompletní ŠVP VOŠ, OA a SZŠ Domažlice školní vzdělávací program Informační technologie Zábavná škola Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro víceleté gymnázium (prima kvarta)

Školní vzdělávací program pro víceleté gymnázium (prima kvarta) Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro víceleté gymnázium (prima kvarta) Platné od 1. 9. 2010 č.j. Gym669/683/2010 aktualizace 1. 9. 2012 č.j. WG/1275/2012

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky sady 28. října 1, Břeclav čj.1099/2009 Školní vzdělávací program Osmileté a čtyřleté všeobecné studium vyšší stupeň Motto: Rozkvétáme a dozráváme

Více

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 8 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 9 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY... 9 2.2 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

NEWS DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 14.11.2013, 27.11.2013, 15. 1. 2014

NEWS DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 14.11.2013, 27.11.2013, 15. 1. 2014 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 14.11.2013, 27.11.2013, 15. 1. 2014 Biskupské gymnázium U Klafárku 3, 591 01 Žďár nad Sázavou tel: 566 502 470, fax: 566 628 795 skola@bigyzr.cz, www.bigyzr.cz REFERENCE O ŠKOLE MASARYKOVA

Více

Školní vzdělávací program Technické lyceum

Školní vzdělávací program Technické lyceum Projekt je financován ESF a rozpočtem ČR, řídí ho MŠMT, metodicky ho vede Národní ústav odborného vzdělávání Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace Školní vzdělávací program

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2011/2012

Gymnázium Kladno Výroční zpráva 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 3 Charakteristika podmínek pro výuku dle předmětových komisí... 5 3. Školy a školská zařízení členění... 18 4. Obory vzdělání a údaje o

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň gymnázia Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Ve škole ať cokoli se dělá, ať slouží a napomáhá budoucímu životu. Jan Amos Komenský ŠVP BYL ZPRACOVÁN S PODPOROU

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/209/2013 Školní vzdělávací program pro nižší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP ZV Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium 1/335 OBSAH 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Vzdělávací program... 4 1.3 Studijní forma vzdělávání...

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM. Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM. Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat 1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Gymnázium,

Více

Gymnázium prof. Jana Patočky Praha 1, Jindřišská 36 Školní vzdělávací program Vzdělání cesta ke svobodě

Gymnázium prof. Jana Patočky Praha 1, Jindřišská 36 Školní vzdělávací program Vzdělání cesta ke svobodě GPJP Gymnázium prof. Jana Patočky Praha 1, Jindřišská 36 Školní vzdělávací program Vzdělání cesta ke svobodě Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 Ředitel školy: PaedDr. Michal Valek Školní vzdělávací program

Více