PREZENTACE JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PREZENTACE JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ"

Transkript

1 PREZENTACE JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ Český jazyk a literatura Příprava na budoucnost Učíme studenty porozumět psanému textu (literárnímu i neliterárnímu) a umět ho pravopisně, stylisticky a věcně správně tvořit. Tyto schopnosti pro ně budou stěžejní na VŠ i v budoucím životě. Maturity bez obav - Studenti našeho gymnázia dosahují při státních maturitách z českého jazyka vynikajících výsledků nejen v rámci gymnázií našeho kraje, ale i v celorepublikovém srovnání. Od spuštění centrálně zadávaných státních maturit zkoušku v jarním termínu vykonali úspěšně všichni naši maturanti (s průměrným výsledkem 83% bodů). Čtení je in - Studenti mohou navštěvovat literární seminář a nově zřízenou knihovnu s téměř dvěma tisíci svazky. Proč si dát fastfoodový film, když si mohu s chutně rafinovanou knížkou sednout do křesla? Smysluplné projekty - Projekty a soutěže mají sloužit k rozvoji studentů, proto se účastníme češtinářské olympiády O češtině trochu jinak a Recitační soutěže (pravidelně postupujeme z okresního kola). S Mladou frontou spolupracujeme na projektu Studenti čtou a píší noviny, rozbíhá se diskusní klub, který cvičí umění řečnické a argumentační. Studentům nabízíme rovněž přednášky (například prof. doc. Michal Bauer, Ph.D., mluvil o obrazu druhé světové války v naší literatuře šedesátých let). Jet, či nejet, to je to, oč tu běží - Každý rok obohacujeme výuku návštěvou mnoha divadelních představení v Jihlavě, Českých Budějovicích, Táboře nebo v Praze za poslední rok to byly hry Naši furianti, Petrolejové lampy, Marie Stuartovna, Hácha 1939 a Jak je důležité míti Filipa.

2 Anglický jazyk Angličtina je nejrozšířenější jazyk na světě - Dnes se učí nejen kvůli komunikaci s rodilými mluvčími, ale plní úlohu tzv. lingua franca, celosvětového dorozumívacího prostředku. Znalost angličtiny vám umožní rozumět filmům a písničkám, můžete si také přečíst úplně nový bestseller hned a nečekat na překlad. Angličtinu oceníte při cestách do zahraničí, neboť anglicky se domluvíte téměř po celém světě (s každým pátým člověkem). Potom není problém se zeptat na cestu, zajistit si ubytování, objednat si jídlo nebo si popovídat s místními obyvateli. Angličtina nutností na VŠ i v budoucím zaměstnání Na mnoha vysokých školách dnes dostávají posluchači materiály v anglickém jazyce, navíc je v angličtině mnoho odborných publikací, které nikdy nebudou přeloženy do češtiny. Po skončení vysokoškolských studií se čerstvý absolvent s angličtinou neloučí, bude ji potřebovat k tomu, aby se uplatnil na globalizovaném trhu práce. Intenzivní studium od primy až k maturitě - Anglický jazyk je vyučován jako první cizí jazyk, již od primy. Angličtina je od prvního ročníku vyučována ve skupinách podle pokročilosti. Angličtině je věnována na gymnáziu dostatečná pozornost, tedy 3-4 hodiny týdně. V posledních dvou ročnících mohou studenti docházet na další hodiny angličtiny ve formě konverzačních seminářů v počtu 2 hodin týdně. Pro zájemce jsou také zavedeny hodiny vedoucí k mezinárodně uznávaným zkouškám. Výuka anglického jazyka je posilována i v jiných předmětech, např. výtvarné výchově, chemii a IVT, kde se používá technika CLIL. Moderní metoda, moderní technologie - Hodiny angličtiny jsou založeny na moderní dynamické a flexibilní výukové metodice, která využívá nové učebnice připravující studenty ke státní maturitě. Kromě potřebných znalostí gramatických pravidel a slovní zásoby seznamují naše učebnice studenty i se současností anglofonních zemí a s jejich reáliemi. Naše jazykové třídy jsou vybaveny moderní technologií elektronickou interaktivní tabulí a multimediální technikou. Na obou stranách La Manche - Gymnázium pořádá jazykově poznávací zájezdy do Velké Británie, díky nimž se studenti mohou seznámit s anglicky mluvícím prostředím a prakticky vyzkoušet jazykové dovednosti. Oblíbené jsou i tradiční výměnné zájezdy do Holandska, které už trvají 25 let. Pracovním jazykem tohoto výměnného zájezdu je angličtina.

3 Německý jazyk Němčina je perspektivní Z 2290 kilometrů našich hranic tvoří 56 % hranice s německy mluvícími sousedy, do Rakouska to máme z Pelhřimova 60 kilometrů. Němečtí a rakouští vlastníci ovládají hned po Češích nejvíce českých firem, a to především technologických a strojírenských. Němci nám jsou povahově nejbližší a jména jako Kafka, Remarque či Goethe by nám měla být více než jen povědomá. Proč bychom se tedy neměli učit jazyk druhého nejpočetnějšího národa v Evropě? Jazyk pro logiky Němčina nás okouzluje velmi propracovanými mluvnickými pravidly, jež do sebe velmi dobře zapadají. Vhodná je především pro matematicky nadané jedince ti ho využijí i ve svém budoucím technickém zaměstnání. Žili jsme tu spolu Protože nás osud až do konce druhé světové války vodil stejnými cestami a Němci u nás tvořili odnepaměti silnou národnostní menšinu, němčinu využije každý budoucí student historie. Dostatečná hodinová dotace i výběr konverzace Němčině je věnována na gymnáziu dostatečná pozornost, tedy 3-4 hodiny týdně. Studenti s výrazným zájmem o tento krásný jazyk mohou navíc v posledních dvou ročnících docházet na konverzační semináře. Výuky němčiny začíná již v sekundě. Deutschland, Österreich oder die Schweiz? Naše gymnázium samozřejmě pořádá jazykově poznávací zájezdy do německy mluvících zemí (Berlín, Vídeň, Drážďany). Francouzský jazyk Nejmelodičtější jazyk Francouzština krásně zní, a to nejen v nahrávkách Edith Piaf, ale i v běžném hovoru. Je mateřským jazykem v jedné z turisticky nejoblíbenějších zemí (památky, víno, výborné jídlo jsou s Francií spojeny odnepaměti) a druhým nejrozšířenějším cizím jazykem (220 milionů mluvčích). Setkáme se s ním na všech kontinentech, v knížkách od Saint Exuperyho i v básních Charlese Baudelaira či Jacquese Préverta.

4 Moderní způsob výuky Francouzština se na našem gymnáziu vyučuje již od sekundy. Studenti nižšího gymnázia používají skvěle zpracovanou interaktivní učebnici z nakladatelství Fraus, která je zaměřena především na komunikaci a rozvíjení slovní zásoby. Vyšší ročník gymnázia využívá v současnosti nejnovější metodu Adosphère. Studenti se v jejím prostřednictvím seznamují nejen s nejnovějšími trendy ve výuce tohoto krásného jazyka, ale i se současnou Francií, s jejími problémy i radostmi. Nová metoda rovněž silně podporuje projektové vyučování. Vive la France Každý druhý rok pořádáme poznávací zájezd do Francie (k nejčastěji navštěvovaným místům patří Paříž, Normandie, Provence, Camargue, Bretagne), účastníme se konverzačních soutěží a navštěvujeme Francouzský institut v Praze. Studium v zemi galského kohouta Mnozí naši studenti na rok přerušují vzdělávání na našem gymnáziu a poznávají francouzskou kulturu a jazyk přímo ve Francii. Základy společenských věd Vyznat se v sobě - Jaký jsem? Proč druhý umí malovat, a já ne, proč někdo lehce zvládá stres, a já ne, proč jiný pohotově reaguje, a já ne? Orientace v současném světě - Jaké jsou předpoklady demokracie a je naše země demokratická? Co je to ta recese a jak ji překonat? Kdy mohu a jak uzavřít manželství? Na tyto otázky by vám mohl odpovědět předmět základy společenských věd, častěji nazývaný zkratkou ZSV. Vyučuje se od prvního do čtvrtého ročníku jako dvouhodinový předmět. Plánujete studium na právnických, ekonomických, pedagogických, zdravotně sociálních fakultách, na fakultách humanitních studií a sociálních věd? Pak je pro vás nejlepší volbou společenskovědní seminář, nabízený jako dvouhodinový ve třetím a ve čtvrtém ročníku. Náplň semináře bývá volena po dohodě s vyučujícími a je směrována k přípravě na přijímací zkoušky na vysoké školy a k zvládnutí maturitní zkoušky ze ZSV. Nemáte rádi jen strohý výklad, ale jste rádi aktivní? To vše se vám splní, neboť náš předmět je opřen o vyhledávání informací a práci s texty.

5 K tomu slouží i pracovní sešity vydávané nakladatelstvím Didaktis, jehož učebnice využíváme. A ještě zajímavost pro nižší gymnázium - primáni bývají nadšeni z etické výchovy. Rádi si hrají, a tak se u nich zážitková forma výuky setkává s kladnou odezvou. Dějepis Historia magistra vitae est Říká se, že lidé, kteří neznají svou minulost (či ji nechtějí znát), nemají budoucnost. Navíc naše každodenní rozhodnutí vycházejí z minulých zkušeností předků i nás samých. Historie lidského rodu je tedy opravdu učitelkou našich současných životů. Pamatujme si ji. Člověk by totiž nikdy neměl ztrácet paměť. Od Adama po včerejšek - Studenti sledují příběh našich i světových dějin od prvních předchůdců člověka až po pád Východního bloku. Ve třetím a čtvrtém ročníku je pro zájemce výuka doplněna maturitním seminářem (regionální dějiny a dějiny 20. století, práce s odbornou literaturou, tvorba seminární práce), studenti čtvrtého ročníku mohou navštěvovat jednoletý seminář zaměřený výhradně na moderní dějiny. Při výuce je kladen velký důraz na použití prezentační techniky (obrázky, mapy, fotografie, filmové ukázky a dokumenty). Mysliti dějiny Lidský život je podobný historii lidstva. Není složený pouze z dat a pojmů, naše jednání mívá příčiny a následky, někdy o dalším vývoji rozhoduje náhoda, strach, láska i nenávist. Do dějin patří jak Rudolf II. se svou maniodepresivní psychózou, s majestáty, které vydal, a s vojsky, které vyslal proti Turkům, ale i Filip Kužel, měšťan, který se projížděl v roce 1688 po pelhřimovském náměstí na saních, tažený svými kumpány. Jaký měli život, čím se lišil? Projekty, exkurze, soutěže Dějepis je pro projektové vyučování jako stvořený. V posledních dvou letech jsme připravili projekt k 17, listopadu, k nástupu komunismu a osobnosti Klementa Gottwalda a J. V. Stalina, k Václavu Havlovi, k výročí objevu Tutanchamonovy hrobky, k poznávání historických pramenů a práci s nimi a mnohé jiné. Úzce spolupracujeme s okresním archivem, Muzeem Vysočiny Pelhřimov, s Ústavem pro studium totalitních režimů (projekty Jak učit o komunismu, Rodinná paměť) a s Člověkem v tísni (projekty Příběhy bezpráví a Jeden svět na školách diskuse o dokumentech s lidmi,

6 kterých se záběry bezprostředně týkají, jsou těmi nejsilnějšími zážitky, které pisatel tohoto příspěvku na pelhřimovském gymnáziu zažil). Pravidelnou součástí výuky jsou také exkurze do Prahy, Tábora, Terezína či Jindřichova Hradce. Každoročně u nás probíhá Dějepisná olympiáda a nově předvánoční školní soutěž pro milovníky historie (minulý rok se účastnilo 13 týmů). Zeměpis Blízké i vzdálené obzory - Zeměpis patří na našich školách k tradičním a oblíbeným předmětům. Nejinak je tomu i na našem gymnáziu. Cílem výuky zeměpisu není pouze vybavit studenty faktografickými informacemi o regionech světa, ale také to, aby studenti porozuměli nejrůznějším zákonitostem v přírodních a sociálních procesech, které významným způsobem ovlivňují život lidí na naší planetě. Mapa nás provází celým studiem - V prvním ročníku a v kvintě je zeměpisu věnována jedna hodina týdně, ve všech ostatních ročnících nižšího i vyššího gymnázia dvě hodiny týdně. Základní pomůckou studenta i vyučujícího je mapa. Využíváme nejen tradiční mapové pomůcky jako Školní atlas světa a nástěnné mapy, ale také speciální Školní atlas dnešního světa včetně jeho elektronické verze, tematicky zaměřené atlasy i mapy z internetových zdrojů. Nedílnou součástí výuky je moderní technika - používáme dataprojektory k promítání prezentací, z nichž některé vytvářejí také studenti. Soutěže - Zájemci o zeměpis se každoročně účastní nejrůznějších zeměpisných soutěží. Největších úspěchů dosahují v soutěži Eurorebus, kde míváme obvykle několik zástupců v celostátním kole, dále v Zeměpisné olympiádě (někdy postup do celostátního kola) a soutěžích Poznej Vysočinu nebo S Vysočinou do Evropy. Oblíbený maturitní předmět - Ve třetím a čtvrtém ročníku mohou studenti navštěvovat zeměpisný seminář. Jeho hlavní náplní je příprava k maturitě a dále probírání rozšiřujícího učiva vhodného pro přípravu ke studiu na vysoké škole. Zeměpis bývá při volbě maturitních předmětů poměrně oblíben, obvykle si jej volí přibližně čtvrtina studentů. Někteří naši absolventi úspěšně studují geografické obory na vysokých školách.

7 Matematika Matematika je královna věd Bez ní se neobejde nejen žádná vědní disciplína, ale ani naše každodenní životy. Matematika je jeden ze základních předmětů studia na gymnáziu. Rozvíjí samostatné logické i abstraktní myšlení a prostorovou představivost studentů, napomáhá rozvoji uvažování a učí překonávat překážky. Maturita a další studium na VŠ Studium matematiky na našem gymnáziu zahrnuje všechny základní oblasti této vědy a přesahuje rámec základních požadavků ke státní maturitě. V posledních letech se do výuky výrazně prosazuje i finanční matematika a vše, co s ní souvisí. Výuka matematiky na gymnáziu má především připravit absolventy na studium na vysoké škole libovolného typu, protože v současné době téměř nenajdeme oblast našeho života, která by nebyla s matematikou spojena. Dostatek vyučovacích hodin a kvalitní vybavení Význam matematiky na naší škole je podtržen jak zvýšenou hodinovou dotací (1. a 2. ročník 4 hodiny týdně, 3. ročník 5 hodin, v prvním pololetí 4. ročníku 2 hodiny), tak plnou odbornou způsobilostí a kvalifikovaností všech vyučujících matematiky. Své matematické myšlení si může student dále rozvíjet, pokud si zvolí matematické semináře ve třetím a čtvrtém ročníku (2 hodiny týdně). Běžně při hodinách matematiky využíváme nejen křídu a tabuli, ale i nové technické pomůcky počítače, dataprojektory a interaktivní tabule. Soutěže a další aktivity Kromě běžné výuky se mnozí studenti zapojují do různých soutěží souvisejících s matematikou. Na prvním místě je to matematická olympiáda, kde ve všech kategoriích dosahují naši studenti velmi pěkných výsledků na regionální úrovni a někdy i v celostátním srovnání. Mezi další soutěže patří Matematický klokan, Přírodovědný klokan, Logická olympiáda a další. Pro nižší stupeň gymnázia je to Pythagoriáda. Fyzika Fyzika je všude kolem nás Ač si to často ani neuvědomujeme, fyzika je naší každodenní společnicí. Neustále uvádíme věci do pohybu,

8 ohříváme je, nebo naopak chladíme, naléváme je, krájíme, hněteme, necháváme je spadnout a potom je sbíráme, pozorujeme hvězdy... žijeme fyzikou. Fyzika na našem gymnáziu Naši studenti se učí pochopit podstatu fyzikálních dějů a souvislostí mezi nimi. Díky znalosti teorie následně řeší fyzikální problémy a v rámci laboratorních prací si své poznatky ověřují v praxi provádí objektivní pozorování a měření a získaná data interpretují. Výuka fyziky začíná již v primě (respektive v 1. ročníku) a v posledních dvou ročnících je pro zájemce obohacena a seminář z fyziky, který připraví naše studenty na maturitní zkoušku a studium přírodovědných a především technických oborů na vysoké škole. Hodiny fyziky probíhají ve specializované učebně vybavené projektorem a interaktivní tabulí, jež pomáhá zvyšovat názornost učiva. Studenti se v minulých letech se zúčastnili řady akcí - Techmánie Plzeň, jaderný reaktor v Řeži u Prahy, vodní elektrárna Dalešice, JE Dukovany, větrná elektrárna Pavlov, Astronomická observatoř Kleť, dny otevřených dveří na VŠ, Jeden den s fyziku na MFF UK, přednáška Ing. Miloše Tichého z astronomické observatoře z Kleti, RNDr. Jakuba Hranička, Ph.D., z PřF UK Praha, RNDr. Zdeňka Bochníčka z MU Brno, Úžasné divadlo fyziky Brno. Úspěchy v soutěžích - Naši studenti dlouhodobě dosahují vynikajících výsledků ve fyzikální olympiádě. Od vzniku Kraje Vysočina, tj. od roku 2000, získali v krajském kole čtyř středoškolských kategorií 10 prvních, 9 druhých a 9 třetích míst. V nejvyšší kategorii se za stejnou dobu dvanáctkrát probojovali do celostátního kola a třikrát na mezinárodní fyzikální olympiádu. V celé historii soutěže do celostátního kola postoupili jednatřicetkrát, z toho devětkrátkrát byli zařazeni do širšího reprezentačního týmu, z něhož se šestkrát probojovali na mezinárodní fyzikální olympiádu (Holandsko, Island, Itálie, Jižní Korea, Velká Británie, Španělsko). Chemie Magická kyselina královny Kleopatry - Ve starověku byla známa jediná kyselina, vinný ocet. O síle této kyseliny panovaly fantastické představy. Některé mohly být i pravdivé. V této souvislosti se mluví o sázce egyptské královny Kleopatry. Údajně se vsadila, že to, co sní k obědu,

9 přijde na milion sestercií. Sázku vyhrála. Jak to královna provedla? Na tuto, ale samozřejmě na řadu dalších daleko praktičtějších a současnějších otázek, umí odpovědět právě chemie. Zatím nedošlo k explozi. Zatím - Chemie se vyučuje na našem gymnáziu od sekundy, jedná-li se o osmileté studium, a od prvního ročníku, jde-li o čtyřleté studium. Kromě klasické teoretické výuky chemie žáci absolvují i několik let praktické výuky v laboratořích, kde se seznamují se základními pokusy a postupy. V rámci těchto cvičení mají žáci možnost absolvovat i anglický kurz základní chemické terminologie. Během naší cesty chemií se studenti seznámí s obecnou, anorganickou, analytickou a organickou chemií a biochemií. Snažíme se, aby chemie byla živá věda, spojená s běžným životem, aby dokázala vysvětlovat a také nutila naše studenty přemýšlet. Projekty a budoucnost - Kromě uvedeného způsobu vzdělávání máme také velmi dobré zkušenosti se zapojováním studentů do dalších nadstavbových aktivit. Žáci se pravidelně a aktivně zúčastňují Noci vědců, dne otevřených dveří, chemické olympiády, Letní školy chemie na VŠCHT v Praze, hodin moderní chemie, přírodovědných konferencí atd. V následujících letech poběží přírodovědné projekty, kde se žáci budou formou exkurzí a prací v nově vybavených laboratořích seznamovat nejen s teorií, ale především s praxí. Díky nim budou ještě lépe připraveni na budoucí studia přírodovědných oborů. Biologie Jsme součástí biologie - Příroda člověka obklopuje už od samého počátku. Jejímu poznávání se věnuje biologie. Umožňuje pochopit její rozmanitosti i jednotný princip živé a neživé přírody a objevovat zákonitosti mezi nimi. Vede k citlivému vztahu k živým organismům i přírodě jako celku a k odpovědnému environmentálnímu přístupu. Přispívá k sebepoznání a pomáhá si volit správný životní styl. Těžko na cvičišti, lehko na bojišti - Biologie se vyučuje ve všech ročnících čtyřletého i osmiletého studia dvě hodiny týdně. Ve třetím a čtvrtém ročníku (respektive v septimě a oktávě) se vyučuje volitelný předmět Seminář a cvičení z biologie s rozšiřujícím učivem pro zájemce o vysokoškolské studium. Seminář je vhodný pro budoucí studenty biologie, biochemie, medicíny, rehabilitace a fyzioterapie, farmacie,

10 veterinárního lékařství, ekologie či zemědělských oborů. Výuka probíhá ve specializované učebně biologie vybavené dataprojektorem a počítačem. Při studiu využíváme i exponáty živé i neživé přírody. Modernizujeme se - V rámci Operačního programu (OP VK) byl škole schválen projekt Přírodní a technické obory výzva pro budoucnost. Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v oborech fyzika, chemie a biologie. V biologii je zaměřen na prohloubení praktických poznatků a badatelských dovedností žáků jak v moderně zařízené laboratoři, tak při práci přímo v terénu na exkurzích, které jsou také nedílnou součástí projektu. Měříme se s ostatními - V průběhu školního roku organizujeme několik školních kol přírodovědných soutěží (poznávání rostlin a živočichů, biologická olympiáda, ekologická olympiáda, Zelená stezka - zlatý list). Vyučující se snaží studentům biologii nejen přiblížit, ale vést je i k samostatnosti při studiu a při tvorbě a obhajobě prezentací na pravidelně konaných přírodovědných konferencích. Ve spolupráci s ostatními přírodovědnými předměty (fyzika, chemie, zeměpis) připravují dvojčlenné týmy třeťáků a terciánů prezentace na zvolená témata (biologie v kriminalistice, rakovina, modifikované potraviny, poruchy příjmu potravy, výroba papíru a mnoho jiných). Informatika a výpočetní technika Kdo neumí s počítačem, jako by ani nebyl Polemizovat na téma, zda je v dnešní době nutné umět používat výpočetní techniku či mobilní telefon, je bezpředmětné. Počítače nás obklopují, kamkoliv přijdeme, kdekoliv se objevíme a znalost jejich obsluhy je považována za standard nejen při studiu, ale hlavně v zaměstnání. Snažíme se připravit studenty tak, aby byli schopni pracovat s prostředky ICT a efektivně je využívat nejen v průběhu přípravy v jiných předmětech, ale i v dalším vzdělávání i výkonu povolání, ale i v soukromém životě. Studenti si v rámci předmětu upevní představu o výpočetní technice jako takové, naučí se pracovat s běžným základním a aplikačním vybavením, vyhledávat, třídit a zpracovávat informace, komunikovat pomocí Internetu i pracovat s dalšími prostředky ICT. Internet, to není jenom Facebook Internet se stal fenoménem dnešní doby a dalo by se říci, že je dobrým sluhou, ale může být i zlým pánem.

11 Už od primy se studenti učí být obezřetní a opatrní, uchovávat si své soukromí v tajnosti a ubránit se nástrahám sítě sítí. Ve vyšších ročnících už dokážou webové stránky také vytvářet a prezentovat své zájmy či záliby při respektování autorského zákona. Jdeme s dobou Snažíme se držet krok s IT inovacemi a seznamovat studenty s aktuálním stavem a trendy. K tomu nám slouží dvě nově vybavené učebny s nejnovějšími operačními systémy a aplikacemi posledních verzí. Současně máme k dispozici i čtyři interaktivní tabule využívané i v dalších výukových předmětech. Hojně rovněž používáme projekční techniku. Studentům jsme také umožnili přístup k Internetu a lokální síti prostřednictvím Wi-Fi signálu, kterým je pokryta většina gymnázia. Pravidelné hodiny informatiky během celého studia informatika a výpočetní technika je vyučována jako povinný předmět až do druhého ročníku čtyřletého studia a v posledních dvou předmaturitních letech si mohou studenti zvolit seminář, který jim pomůže hladce složit maturitní zkoušku z výpočetní techniky. Estetická výchova Člověk hudebně vzdělaný bude dalek každého nečestného jednání." (Plutarchos) Krása a umění jako prostředky výchovy - Estetická výchova na gymnáziu má esteticko-formativní charakter a tradičně se dělí na výchovy hudební a výtvarnou. Studenti našeho gymnázia studují na všeobecně vzdělávací škole a estetická výchova je neodmyslitelnou součástí dnešního pojetí klasického vzdělání. Umění ovlivňuje náš život hlouběji, než si někdy přiznáváme - Proto se studenti seznamují se základními uměleckými díly národní a světové kultury, s jejich tvůrci a interprety a s hlavními etapami vývoje umění. Estetická výchova učí studenty díla také prožívat a hodnotit. Hudební a výtvarná výchova se vyučuje od primy do kvarty, v kvintě a prvních ročnících si studenti volí pouze jeden z předmětů. Z nabídky volitelných předmětů si mohou studenti 3. ročníku a septimy vybrat mimo jiné i dvouletý předmět Dějiny hudebního a výtvarného umění. Tento předmět si volí především zájemci o studium na filosofických, uměleckých, pedagogických fakultách a na fakultách humanitních studií

12 a sociálních věd. V rámci nepovinné hudební výchovy mohou studenti všech ročníků navštěvovat školní hudební soubor Géčka. Co Čech, to muzikant - Na základě pěveckých, poslechových a instrumentálních činností vedeme studenty k aktivnímu vnímání a provozování hudby (všichni naši žáci hrají na zobcové flétny a učí se tak lépe vnímat základy hudby). Nejblíže k muzice má hudební soubor Géčka, který nahrál již druhé CD. Projekty, soutěže o Známe svůj kraj? Zpíváme a hrajeme písně z naší folklorní oblasti Horácko. o Studenti bývají velmi úspěšní ve výtvarných a hudebních soutěžích. o Nabyté znalosti a dovednosti využívají při přijímacím řízení na vysoké školy a při dalším studiu. Tělesná výchova Kalokagathia Toto staré řecké slovo označovalo soulad mezi tělesnou a duchovní stránkou každého z nás. Dnešní člověk, kterého pronásledují mnohé civilizační choroby, se bez pohybu neobejde. Nestačí se pouze vzdělávat, potřebujeme čerstvý vzduch a tělesnou aktivitu. Pestrá náplň pohybových aktivit Myslíme si, že sport nemá studenty nudit, proto nabízíme v hodinách tělesné výchovy i mimo ně široké spektrum pohybových aktivit: plavání, bruslení, lední hokej, cyklistiku, pěší turistiku, lyžování, snowboarding, kanoistiku, jízdu na raftech či sportovní lezení. Pozadu nezůstávají ani další oblíbené sporty jako fotbal, volejbal, florbal, košíková či atletické disciplíny. V téměř všech uvedených sportovních aktivitách probíhají okresní a krajské soutěže, v nichž naše družstva nezřídka úspěšně reprezentují naše gymnázium. Na vodě, na sněhu, na silnici Během studia se můžete zúčastnit nejen lyžařských kurzů v Pasekách nad Jizerou či v Peci pod Sněžkou (sekunda, kvinta, první ročníky), ale i kurzů v Alpách či Dolomitech (druhé ročníky / sexta, zájemci). Nezapomínáme ani na letní vysokohorskou turistiku ve dvou již zmíněných zahraničních destinacích. Ve třetím ročníku pořádáme týdenní sportovní kurz kombinující cyklistiku, pěší turistiku a vodáckou průpravu.

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV. Informace o studiu pro žáky základních škol 2013 / 2014. www.gymnazium-pe.cz

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV. Informace o studiu pro žáky základních škol 2013 / 2014. www.gymnazium-pe.cz GYMNÁZIUM PELHŘIMOV Informace o studiu pro žáky základních škol 2013 / 2014 0 www.gymnazium-pe.cz Slovo úvodem Dovolte mi, abych si za Vás položil jednoduchou otázku. Proč jít na gympl v Pelhřimově? Odpověď

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A

1.B 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A Učební plán pro vyšší gymnázium - školní rok 200/20 dobíhající obory Učební plán byl sestaven z učebního plánu pro čtyřletá gymnázia čj. 843/2007 všeobecně vzdělávací.b 2.B/6.A 3.B/7.A 4.B/8.A celk. předměty

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018:

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018: prezentace den otevřených dveří 2017 www.gymck.cz Charakteristika gymnázia: Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů 8 20 Počet přijímaných uchazečů pro

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář literární historie (dvouhodinový) Seminář je určen především studentům, kteří chtějí dále studovat bohemistiku, jazyky, žurnalistiku, mediální komunikace, herectví,

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Studenti si volí semináře s celkovou dotací 4 hodiny týdně. Nabízené semináře mají dotaci 1 hodinu, resp. 2 hodiny týdně. Student si tedy může navolit

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Proč studovat na GJKT Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Maturitní video Co je naším hlavním cílem? poskytnout všeobecné vzdělání a rozvinout specifické dovednosti umožnit absolventům

Více

Učební plán pro šestileté studium (Brána k vysoké škole)

Učební plán pro šestileté studium (Brána k vysoké škole) OBČANSKÁ NAUKA PŘÍRODOPIS INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA Učební plán pro šestileté studium (Brána k vysoké škole) Nižší stupeň šestiletého gymnázia 1. A 4 4. A 4 4. cizí jazyk () () 1 4 1 4 1 1 1 1 ŽH

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole

Více

Průřezová témata pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV)

Průřezová témata pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV) Průřezová témata pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV) Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. 1. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 GYMNÁZIUM OTROKOVICE INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Uchazeči ke vzdělání v obou oborech vzdělání budou konat přijímací testy. Termín konání testů v rámci přijímacího

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole spojenou

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁIA) 1. Obsahové vymezení V předmětu geografie se realizuje obsah vzdělávacího oboru Geografie, část vzdělávacího oboru Geologie a části

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská Ždírec nad Doubravou Hrátky Kř

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská Ždírec nad Doubravou Hrátky Kř Základní škola a teřská škola Ždírec nad Doubravou Chrudimská 77 5 6 Ždírec nad Doubravou Učební plán školní rok 0/ Vzdělávací oblasti Vyuč. př. Český jazyk a literatura. stupeň.a.b.c.a.b.a.b.a.b 5.A 5.B.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň

Učební plán. Učební plán ročníkový. 1. stupeň PLACE HERE Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze 5 Škola, Slavětínská 00, 190 1 Praha 9 - Klánovice Název ŠVP Školní vzdělávací program Masarykovy ZŠ Praha - Klánovice, verze

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP Literární seminář Volitelný předmět doplňuje výuku předmětu Český jazyk a literatura. Je koncipován jako jednoletý, určený pouze pro žáky maturitních ročníků. Konverzace v anglickém jazyce Volitelný předmět

Více

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků.

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. PROJEKT 2 příloha Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Předpokládaný termín

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno studijní obory: pro žáky z 5. ročníků ZŠ 79-41-K/81 gymnázium přihláška do 15.3.2013 pro žáky z 9. ročníků ZŠ 79-41-K/41 gymnázium přihláška do 15.3.2013

Více

Gymnázium Prachatice Zlatá stezka 137. Kancelář školy: Ředitel školy: Zástupce ředitele školy:

Gymnázium Prachatice Zlatá stezka 137. Kancelář školy: Ředitel školy: Zástupce ředitele školy: Gymnázium Prachatice Zlatá stezka 137 Kancelář školy: 603 539 618 Ředitel školy: 606 836 029 Zástupce ředitele školy: 727 822 612 www.gympt.cz gympt@gympt.cz 1 Co o nás možná nevíte Anglický jazyk - za

Více

4.1. Učební plán 1.stupně

4.1. Učební plán 1.stupně 4.1. Učební plán 1.stupně 1. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací předmět Ročník 1. 2. 3. 4.. Celkem předměty Min dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český jazyk

Více

Učebnice do primy 2014/15

Učebnice do primy 2014/15 Učebnice do primy Hudební výchova učebnice v elektronické podobě (FRAUS) pracovní sešit - Český jazyk 6 pro ZŠ a VG (nová generace) PS (FRAUS) /papírová podoba/ Český jazyk přehled učiva ZŠ (J. Melichar,

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na UNIVERZITU, VŠ, (bakalářské studium) VOŠ (?) nebo se zatím ještě nedokáţete

Více

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech vnitřní předpis vedení školy Nová (reformovaná) maturitní zkouška se skládá

Více

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN 22 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Předměty Zk 1. stupeň 2. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník Jazyk jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace. 6. roč.

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace. 6. roč. 4 Učební plán 4.1 Forma vzdělávání: Denní - běžné třídy 4.1.1 Celkové dotace - přehled Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 2. 3. 4. 5. 1. roč. roč. roč. roč. roč. stupeň Jazyk a jazyková komunikace

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE

OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co je to didaktika? didaktické...poučné umělecké dílo přednášené rytmicky, s fantazií, půvabně nebo energicky (J. W. Goethe

Více

Povinné pro 2. ročník (sexta) - O. Odvárko: Sbírka úloh pro gymnázia Funkce (nakl. Prométheus) 84,- Kč Doporučené pro 2.

Povinné pro 2. ročník (sexta) - O. Odvárko: Sbírka úloh pro gymnázia Funkce (nakl. Prométheus) 84,- Kč Doporučené pro 2. Matematika S e z n a m u č e b n i c Povinné ve všech ročnících - J. Petáková: Matematika příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ (nakl. Prométheus) 212,- Kč - J. Mikulčák: Matematické, fyzikální

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Učebnice zapůjčuje škola Učebnice si žáci kupují sami (učebnice cizích jazyků obvykle hromadně prostřednictvím vyučujícího)

Učebnice zapůjčuje škola Učebnice si žáci kupují sami (učebnice cizích jazyků obvykle hromadně prostřednictvím vyučujícího) UČEBNICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Učebnice zapůjčuje škola Učebnice si žáci kupují sami (učebnice cizích jazyků obvykle hromadně prostřednictvím vyučujícího) Český jazyk Fraus - Český jazyk učebnice pro

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima Časová dotace seminářů 2 hodiny týdně Každý žák si volí z nabídky povinně dva semináře Pokud je z nějakého předmětu vypsáno

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Škola: Základní škola Liberec, Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6, příspěvková

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2015 2016

Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2015 2016 Nabídka volitelných předmětů pro 4. ročník a oktávu šk. roku 2015 2016 Volitelné předměty dvouleté, které pokračují ze 3. ročníku: 1. Biologický seminář 2. Cvičení z chemie 3. Cvičení z matematiky 4. Deskriptivní

Více

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn.

Žádné vyučovací předměty 2. stupně nejsou integrované, ale vzdělávací obsah v rámci předmětů jednotlivých oblastí je sladěn. Učební plán Obsah vzdělávacích oblastí, které vymezuje rámcový vzdělávací program, je realizován prostřednictvím jednotlivých předmětů. Předměty lze jednoduše dělit do 3 základních skupin: povinné předměty

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Masér sportovní a rekondiční masér Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická

Více

INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 4. ročník, oktáva

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 4. ročník, oktáva Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 4. ročník, oktáva Časová dotace seminářů 3 hodiny týdně Každý žák si volí z nabídky povinně čtyři semináře Pokud je z nějakého předmětu vypsáno

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU NĚMECKÝ JAZYK. 1. Obsahové vymezení

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU NĚMECKÝ JAZYK. 1. Obsahové vymezení CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU NĚMECKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Výuku německého jazyka na vyšším stupni gymnázia realizujeme jako výuku dalšího cizího jazyka, pokračující od úrovně A2 / B 1, k dosaţení jazykové

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace 4 Učební plán Školní vzdělávací program 4.1 Forma vzdělávání: Denní - běžné třídy 4.1.1 Celkové dotace - přehled Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 1. 2. 3. 4. 5. stupeň Jazyk a jazyková komunikace

Více

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Občanský a společenskovědní základ O7A, C3A, O8A, C4A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Cílem semináře je: - získávání rozšiřujících informací z řady humanitních

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková podá ucelenou informaci o studiu na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole spojenou

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 CHARAKTERISTIKA PŘEDĚTU ATEATIKA 1 1. Obsahové vymezení (čtyřleté a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) atematika prolíná celým základním vzděláváním a její výuka vede žáky především: k logickému, abstraktnímu

Více

příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy

příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy příprava s lehkostí Státní maturita Informace a přípravné kurzy leden 2012 Základní informace o státních maturitách Informace o povinných zkouškách Státní maturitní zkouška se skládá ze dvou částí profilové

Více

ŠUP pro 1. stupeň. Cizí jazyk Anglický jazyk - - 3 3+1 3+1 11 2. Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4. Informatika - - - - 1 1 -

ŠUP pro 1. stupeň. Cizí jazyk Anglický jazyk - - 3 3+1 3+1 11 2. Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4. Informatika - - - - 1 1 - 4. Učební plán 4.1. Tabulace učebního plánu ŠUP pro 1. stupeň oblast obor Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. CELKEM předměty Z toho DČD* Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Český

Více

Průvodce studiem. Jan Amos Komenský

Průvodce studiem. Jan Amos Komenský Průvodce studiem Učit znamená vést od věci známé k neznámé, a vést znamená činnost mírnou, a ne násilnou, plnou lásky a nikoliv nenávisti. Když totiž někoho chci vést, nehoním ho, nestrkám ho, neválím

Více

4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013

4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013 4. Učební plán ŠVP Olivín pro obor 79-41-K/41(1. až 4. ročník ) a obor 79-41-K/81( kvinta až oktáva) školní rok 2012/2013 4.1. Celkový učební plán Vzdělávací oblast / vyučovací předměty ŠVP RVP Jazyk a

Více