REHAU SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REHAU SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK"

Transkript

1 REHAU SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PLÁNOVÁNÍ A POKLÁDKA TECHNICKÉ INFORMACE Platný od ledna /6 - technické změny vyhrazeny Stavebnictví Automotive Průmysl

2 OBSAH PLÁNOVÁNÍ A POKLÁDKA SYSTÉMŮ KANALIZAČNÍCH TRUBEK REHAU Strana Obecné pokyny/oblast platnosti Oblasti použití/přehled typů systémů kanalizačních trubek REHAU Přeprava a skladování na staveništi Přeprava Skladování Pokyny k pokládce Obecné pokyny, pojmy Spojení násuvným hrdlem, zkracování potrubí Ohýbání trubek Přechod z AWADUKT PVC/PP na jiné materiály trubek Svařované spoje Spojování trubek kloubovým hrdlem REHAU AWADUKT Dodatečné boční přípojky na trubky a přípojka na šachty Podepření a ukotvení Stavební díly a materiály Vytvoření výkopu pro vedení Oblast vedení a vyztužení Zasypání Další návody k pokládce Odvodnění výkopu Betonové opláštění Minimální (ochranné) vzdálenosti od staveb a jiných vedení Zvláštní stavební konstrukce Závěrečné šetření a/nebo kontrola potrubí a šachet po zasypání Vizuální kontrola Těsnost Oblast vedení a hlavní zásyp Metody a požadavky na kontrolu volných vedení Zkouška vodou (metoda W ) Kontrola jednotlivých spojů Kvalifikace

3 Strana Statické výpočty podle pracovního listu ATV-DVWK-A 127, 3. vydání, srpen Technické podklady Přípustné výšky překrytí Podklady pro výpočty Přípustná deformace Druhy zeminy Hydraulické měření podle pracovního listu ATV-DVWK-A Úplné naplnění trubek AWADUKT PVC SN Úplné naplnění trubek AWADUKT PP SN Diagram částečného plnění pro trubky AWADUKT Chemická odolnost trubek AWADUKT z PVC-U, PP Související normy pro trubky a tvarovky Ostatní související normy, předpisy a směrnice Zkušební protokol Zkouška těsnosti podle ČSN EN Údaje k hydraulickému výpočtu volných vedení výpočet podle ATV-DVWK-A Údaje ke statickému výpočtu volných vedení výpočet podle ATV-DVWK-A PLÁNOVÁNÍ A POKLÁDKA 3

4

5 1 OBECNÉ POKYNY/OBLAST PLATNOSTI Následující informace platí pro plánování, skladování, přepravu, pokládku a používání systému kanalizačních trubek REHAU z polyvinylchloridu bez změkčovadel (PVC-U) a polypropylenu (PP). Tyto systémy kanalizačních trubek jsou určeny pro kanalizace a vedení odpadních vod, uložené v zemi při odvodňování pozemků a stavbách kanalizace, které mají sloužit k bezpečnému odvodu odpadní, smíšené a dešťové vody a zpravidla jsou provozovány jako volná gravitační vedení (bez tlaku). Při použití tlakových systémů odpadních vod je nutno dodržovat pokyny z kapitoly Tlaková kanalizace REHAU. Zpracování a pokládku trubek a částí potrubí smí provádět pouze vyškolený odborný personál. PLÁNOVÁNÍ A POKLÁDKA 5

6 Zkratky a jednotky Zkratky A Plocha profilu mm 2 ; m 2 B Hloubka výkopu na výšku vrcholu trubky m ČSN Český institut pro normy DN Jmenovitý průměr mm DN/OD Nom.průměr, kalibr. zevně mm DN/ID Nom.průměr, kalibr. uvnitř mm D Pr Stupeň zhutnění podle Proctora % d Střední průměr trubky d n - e n mm d n Nomin. vnější průměr mm di Vnitřní průměr trubky mm E B Deform. modul zeminy N/mm 2 EN Evropská norma ENV Evropský standard EPDM Etylem-propylen-dien-kaučuk (měkký těsnící materiál) e n Nomin. tloušťka stěny mm f Ohyb mm g Vlastní hmotnost N/mm 3 g Tíhové zrychlení země 9,81 m/s 2 Hw Výška hladiny podzemní vody m h T Výška dílčího plnění mm; m ISO Mezinár.org. standardů Is Sklon dna %, Ie Sklon energ. tras K Teplotní stupeň Kelvin K K Faktor konzistence betonu - KGUS Přechod.kus z KG na kameninu z PP a PVC-U kn Kilonewton kn Ks Hydraul. součinitel odporu m 1/3 /s kb Hodnota drsnosti mm MFR Index tání (Melt Flow Rate) g/10 NBR Nitril-butadien-kaučuk, těsnící mat.,odolný proti olejům a benzínu NW Jmen. délka jako charakteristický znak vzájemně vhodných částí trubek mm OD Zevně kalibrované trubky PEHD Polyetylen vysoké hustoty PEX Zesítěný polyetylen PP Polypropylen PP-QD Polypropylen, smíchaný se silikátem (Q) do práškové podoby (D) pren Provizorní evropská norma PVC Polyvinylchlorid PVC-U Polyvinylchlorid bez změkčovadel p Dodatkové zatížení kn/m 2 Q Odtok m 3 /s; l/s Q max Přípustné zatížení odtoku m 3 /s Q T Odtok při dílčím plnění m 3 /s Q V Odtok při kompletním plnění m 3 /s q Dodat. zatížení jako plošné zatížení kn/m 2 S Série (rozdělení trubek) SDR Standard Dimensio Ratio, poměr vnějšího průměru k tloušťce stěny - STZ Trubka z kameniny v Střední průtoková rychlost m/s v T Střední průtoková rychlost při dílčím plnění m/s v v Střední průtoková rychlost při kompletním plnění m/s Řecká písmena Jednotka Latinská písmena Jednotka α Koef.změny délky mm/m K β Úhel svahu γ R Součinitel odporu - ΔL Změna délky mm ΔT Rozdíl teploty C; K ε Dilatace (změna délky na jednotku délky) - σ Napětí N/mm 2 ф Vnitřní úhel tření zeminy ψ Závěr. součinitel Jednotky Přepočet jednotek tlaku Pa (N/m 2 ) N/mm 2 (MPa) bar m vodního sloupce WS kn/m 2 1Pa = ,001 1 N/mm 2 = bar = , m WS = ,01 0, kn/m 2 = ,001 0,01 0, Plochy a napětí přepočet N/mm 2 N/cm 2 kn/mm 2 kn/cm 2 kn/m 2 MN/cm 2 MN/m 2 1 N/mm 2 = N/cm 2 = kn/mm 2 = kn/cm 2 = kn/m 2 = MN/cm 2 = MN/m 2 = kp/mm 2 = kp/cm 2 = Mp/cm 2 = Mp/m 2 =

7 2 OBLASTI POUŽITÍ/PŘEHLED TYPŮ KANALIZAČNÍ TRUBKY REHAU Označení AWADUKT AWADUKT PP SN4 PVC SN8 classic Údaje / Vlastnosti Normy/ Registrace Třída zatížení Normální zatížení Vysoké zatížení Kruhová tuhost podle ČSN EN ISO [kn/m 2 ] 4 8 Kruhová tuhost podle ČSN [kn/m 2 ] - 63 Materiál PP PVC-U Střední hustota [g/cm 3 ] 0,9 1,4 Barva Zelená Červenohnědá Dodávané rozměry (DN/OD) Stavební délka (m) 0,5/1/2/5 1/3/5 Spojovací technika Násuvné hrdlo Násuvné hrdlo příp. sváření Program tvarovek ano ano (ČSN EN 1401) Přechod na jiné materiály trubek Připojení na šachty AWADUKT PP SN4 přímo AWADUKT PVC SN8 classic/blue přímo AWADUKT PP SN10 RAUSISTO přímo přímo AWADUKT PP SN16 RAUSISTO přímo přímo Kamenina Adaptér Adaptér Litinové trubky (SML) Adaptér Adaptér Betonové šachty Vložka šachty Vložka šachty AWAŠACHTA DN 315/DN 400 přímo přímo AWAŠACHTA DN 600 přímo přímo AWAŠACHTA PP DN 1000 přímo přímo Směrodatné normy ČSN EN 1852 ČSN EN 1401 * v případě jiných podmínek je nutné statistické posouzení ** použijte těsnící kroužek, odolný proti olejům/benzínu a mazivům velmi vhodné nevhodné 8

8 AWADUKT AWADUKT AWADUKT AWADUKT PVC SN8 PP SN10 PP SN10 PP SN16 blue RAUSISTO blue RAUSISTO RAUSISTO Vysoké zatížení Vysoké zatížení Vysoké zatížení Vysoké zatížení PVC-U PP PP PP 1,4 0,9 0,9 0,9 Azurově modrá Oranžově hnědá Azurově modrá Oranžově hnědá /3/5 1/3/6 1/3/6 1/3/6 Násuvné hrdlo Násuvné hrdlo Násuvné hrdlo Násuvné hrdlo příp. sváření příp. sváření příp. sváření ano ano ano ano (ČSN EN 1401) přímo přímo přímo přímo přímo přímo přímo přímo přímo přímo přímo přímo přímo přímo Adaptér Adaptér Adaptér Adaptér Adaptér Adaptér Adaptér Adaptér Vložka šachty Vložka šachty Vložka šachty Vložka šachty přímo přímo přímo přímo přímo přímo přímo přímo přímo přímo přímo přímo ČSN EN 1401 ČSN EN 1852 ČSN EN 1852 ČSN EN 1852 PLÁNOVÁNÍ A POKLÁDKA 9

9 Označení AWADUKT AWADUKT PP SN4 PVC SN8 classic Vlastnosti Doporučení pro použití Možné oblasti použití Krátkodobý modul pružnosti [N/mm 2 ] Koeficient délkové roztažnosti (1/K) 14x10-5 8x10-5 Tepelná vodivost v (W/Km) 0,2 0,15 Povrchový odpor v > 1012 > 1012 Minimální přípustný poloměr ohybu 100xd 300xd Hydraulický výkon Chemická odolnost ph 2-12 ph 2-12 Rázová tuhost ++ + Použití při dopravním zatížení* do SLW 30 do SLW 60 Výška překrytí (m)* 1-5 0,5-8 Max. možná hladina podzemních vod nad 2 5 vrcholem trubky bez dopr. zatížení (m)* Přípustný materiál zásypu podle ČSN EN 1610 podle ČSN EN 1610 až 22 mm při DN 200 až 22 mm při DN 200 až 40 mm při DN > 200 až 40 mm při DN > 200 až DN 630 až DN 630 Max. teplota odpadní Trvalé zatížení (DN/OD ) vody ( C) 40 (DN/OD ) Krátce Rozsah spádu [ ] Max. rychlost toku (m/s) 8 8 Vhodnost použití pro proplach vys. tlakem + + Stavby silnic + ++ Stavba kolejových tras - + Stavba letišť - ++ Stavba tunelů ++ Odvodnění v zemědělství + ++ Odvodnění pod půdní deskou Oblasti sesedání kopců + Močálové půdy + Čerpací stanice** + Velkokapacitní kuchyně** + Odvodnění strmých tras Oblasti vodního ochranného pásma II a III velmi vhodné nevhodné * Údaje představují pouze orientační hodnoty, v případě jiných podmínek je nutné statistické posouzení ** Použijte těsnící kroužek, odolný proti olejům/benzínu a mazivům *** U jiných materiálů zásypu a obsypu kontaktujte naše technické oddělení 10

10 AWADUKT AWADUKT AWADUKT AWADUKT PVC SN8 PP SN10 PP SN10 PP SN16 blue RAUSISTO blue RAUSISTO RAUSISTO x x x x10-5 0,15 0,2 0,2 0,2 > 1012 > 1012 > 1012 > xd 200xd 200xd 200xd ph 2-12 ph 2-12 ph 2-12 ph až SLW 60 až SLW 60 až SLW 60 až SLW 60 0,5-8 0,5-6 0,5-6 0, podle ČSN EN 1610 podle ČSN EN 1610 podle ČSN EN 1610 podle ČSN EN 1610*** až 22 mm při DN 200 až 22 mm při DN 200 až 22 mm při DN 200 až 22 mm při DN 200 až 40 mm při DN > 200 až 40 mm při DN > 200 až 40 mm při DN > 200 až 40 mm při DN > 200 až DN 630 až DN 630 až DN 630 až DN (DN/OD ) (DN/OD ) PLÁNOVÁNÍ A POKLÁDKA 11

11 3 PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ NA STAVENIŠTI 3.1 Přeprava Pro zajištění funkce kanalizačních trubek AWADUKT, tvarovek a těsnění je nutno zajistit správné skladování a řádnou přepravu. Volně ložené trubky by měly během přepravy spočívat celou svou délkou na podkladu a být zajištěny proti posunutí. Je nutno zabránit prohýbáním a nárazům Kanalizační trubky AWADUKT ve svazku Pro nakládku a vykládku kanalizačních trubek ve svazku je nutno používat vhodná přepravní zařízení (např. vysokozdvižné vozíky se širokými vidlicemi). Při skládání a přepravě se nesmí vidlice zasouvat do trubek Volně ložené kanalizační trubky AWADUKT a tvarovky Nakládka a vykládka volně ložených kanalizačních trubek a tvarovek se musí provádět manuálně. Vyklápění přepravních prostředků nebo házení není přípustné. Je nutno zabránit obrušování trubek o podklad. Rýhy a škrábance mohou způsobit netěsnost zvláště v násuvném spojení. Trubky, tvarovky a ostatní spojovací příslušenství se musí při dodání zkontrolovat, aby se zajistilo, že jsou dostatečně označeny a odpovídají projektovým požadavkům. Stavební produkty se musí pečlivě zkontrolovat jak při dodání, tak také bezprostředně před montáží,aby se zajistilo, že nejsou poškozeny. zářením např. světlými plachtami. Je nutno zabránit hromadění tepla. Je nutno zajistit dobré větrání. Vyblednutí nebo zabarvení při skladování na slunci nemá žádný negativní vliv na kvalitu trubek. Rámy dřevěného bednění (balení trubek) je nutno pokládat dřevo na dřevo. Po složení je nutno jednotlivé délky skladovat na rovné ploše a zajistit proti zborcení. Přitom je nutno dbát na to, aby spodní stranu trubek nepoškodily žádné ostré špičaté předměty. Hrdla musí ležet volně. Střídavým uspořádáním lze dosáhnout téměř úplného položení jednotlivých trubek. Při složení na sebe s prokládáním dřevem musí mít toto dřevo šířku nejméně 80 mm. Uspořádání prokládaného a podpěrného dřeva je znázorněno na obrázku Zajištění řad uložených trubek 3.2 Skladování Všechny materiály by se měly skladovat vhodným způsobem, aby se zabránilo znečištění nebo poškození. To se týká zvláště těsnících prostředků z elastomerů, které se musí chránit před mechanickým a chemickým narušením (např. olejem). Trubky je nutno zajistit, aby se zabránilo poškozením při odkutálení. Skladování s prokládáním dřevem nebo s přesazenými hrdly Mělo by se zamezit příliš velkému počtu řad trubek na sobě, aby nedocházelo k přetížení trubek ve spodní části. Trubky se nesmí skladovat v blízkosti otevřeného výkopu! Za chladného počasí by měly být všechny trubky uskladněny na podložce, aby se zabránilo přimrznutí k zemi. Trubky musí být uskladněny na rovném podkladu. Je nutno zabránit prohýbání. Veškeré části trubek musí být uskladněny tak, aby se zabránilo znečištění oblasti hrdla. Jednostranné působení tepla, např. slunečního záření, může z důvodu termoplastických vlastností plastových trubek způsobit deformace, které mohou ztížit řádnou pokládku při malém sklonu. Z tohoto důvodu by měly být trubky zakryty před přímým slunečním 12 Trubky, poskládané na sebe a ne na paletách, je nutno zajistit proti odkutálení. Výška takto uložených trubek nesmí být u všech DN vyšší než 1 m! Zajištění trubek, uložených na sebe Uložené trubky zajistěte ze stran, max. výška 1 m

12 4 POKYNY K POKLÁDCE 4.1 Obecné pokyny, pojmy Při použití spouštěcích zařízení je nutno dbát na to, aby se trubky nepoškodily. S pokládkou trubek by se mělo začít v nejnižším bodě vedení, přičemž se trubky obvykle pokládají tak, že hrdla ukazují k hornímu konci. Pokud dojde k přerušení prací na delší dobu, měly by se konce trubek přechodně uzavřít. Ochranné krytky by se měly odstranit teprve bezprostředně před vytvořením spoje trubek. Trubky by se měly chránit před vniknutím jakýchkoliv stavebních hmot atd. Všechna cizí tělesa se musí z trubek odstranit Představení pojmů Tyto definice platí také pro výkopy se svažitými stěnami a pro vedení pod násypy Orientace a výška Trubky se musí pokládat co nejpřesněji podle orientace a výšky v rámci daných mezních hodnot podle projektu. Každá potřebná úprava výšky se musí provádět doplněním nebo odebráním podkladu, přičemž je nutno zajistit, aby byly trubky položeny po celé jejich délce. U velmi malého spádu při pokládce se doporučuje pracovat s krátkými délkami 3 m, protože při každém zasunutí trubek lze snadněji vyrovnávat výšku a polohu. 1 Povrch 2 Spodní hrana silniční nebo kolejové konstrukce, pokud tam je 3 Stěny výkopu 4 Hlavní zásyp 5 Krycí obsyp 6 Boční obsyp 7 Horní vrstva lože 8 Spodní vrstva lože 9 Dno výkopu 10 Výška překrytí 11 Tloušťka lože 12 Tloušťka oblasti vedení 13 Hloubka výkopu a Tloušťka spodní vrstvy lože b Tloušťka horní vrstvy lože (viz odst. 4.10) c Tloušťka krycího obsypu OD Vnější průměr trubky v mm Spuštění do výkopu pro trubku Z bezpečnostních důvodů a aby se zabránilo poškození, je nutno používat vhodné přístroje a způsoby spouštění konstrukčních částí do výkopu pro trubky. 4.2 Spojení násuvným hrdlem, zkracování potrubí Obecně Koncové uzávěry s ochrannou funkcí se smí odstranit teprve bezprostředně před spojováním. Části povrchu trubek, které se dostanou do kontaktu se spojovacími materiály, musí být nepoškozené a čisté. Pokud nelze trubky spojovat manuálně, musí se používat vhodné přístroje. Pokud je to nutné, musí se konce trubek chránit. Trubky by se měly spojovat při stálém vyvíjení sil ve směru osy, aniž by docházelo k přetížení konstrukčních částí. Přesnost orientace se musí kontrolovat a pokud je to nutné po spojení upravit. U trubek, uložených v zemi, je nutno ostrý konec zasunout kompletně až po dno hrdla. Tam, kde má být spára mezi ostrým koncem a hrdlem následující trubky, je nutno dodržovat uvedené mezní hodnoty (viz pokládka bod 4.16). PLÁNOVÁNÍ A POKLÁDKA Trubky, části potrubního vedení a těsnící prostředky je nutno před spuštěním do výkopu pro trubky zkontrolovat, jestli nejsou poškozeny. Spouštění trubek do výkopu se provádí z důvodu jejich malé hmotnosti a průměru především manuálně. Trubky se nesmí do výkopu házet Vybrání v oblasti spojů Při pokládce trubek je nutno počítat s vybráními pro hrdla v podpěrách, aby mohlo dojít k řádnému spojení a trubka byla chráněna před uložením na spoji. Vybrání by nemělo být větší než je pro řádné spojení nutné. 13

13 Po vytvoření spojení mezi hrdly se musí hrdla podložit Vytváření spojů Trubky se musí spojovat pečlivě. Hranol Jako těsnění spoje trubek se musí používat pouze ze závodu vložené těsnící kroužky. Před každým zasunutím (trubky a tvarovky) se musí zkosený násuvný konec (ostrý konce) očistit od nečistot hadříkem nebo něčím podobným. Pro kontrolu, jestli byla při zasunutí dosažena potřebná maximální hloubka zasunutí, se hloubka hrdla (= hloubka zasunutí) pokud to není již provedeno ze závodu označí na konci zasunutí vhodnou tužkou. Těsnící kroužek, volně vložený ze závodu, se před zasouváním musí zásadně vyjmout. Nakonec se musí hrdlo, komora a těsnící kroužek očistit od nečistot. Očištěný těsnící kroužek se musí opět správně vložit do vyčištěné komory. Těsnící kroužek, pevně vložený ze závodu do hrdla, může v hrdle zůstat, ale musí se také očistit od nečistot, které případně ulpěly na těsnících jazýčcích a musí se zkontrolovat jeho řádné usazení. Těsnící kroužky se musí zkontrolovat, jestli nejsou poškozeny. Poškozené těsnící kroužky se nesmí použít. Zkosený ostrý konec se potře mazadlem REHAU (zkosená strana a ostrý konec), nesmí se používat žádné organické a petrochemické nebo neekologické prostředky. Ostrý konec se nakonec zasune u vedení v zemi až na dno hrdla (= až na doraz) do násuvného hrdla. Dosažení maximální hloubky zasunutí se zkontroluje podle předem udělaných značek. Zasunutí trubek ve směru osy trubky se musí provádět vystředěně a buď manuálně nebo pomocí pák. Při použití pák je nutno položit šikmo před trubku hranol, aby se zachovalo lepší rozložení síly při zasouvání a zabránilo se poškození trubek Zkracování trubek Ke zkracování trubek se používá pila s jemnými zuby nebo řezák trubek. Velmi vhodné jsou také přístroje k opracování dřeva (ruční okružní pily atd.). K řezání trubek PP doporučujeme použít speciální řezací kotouče z našeho výrobního programu. Zkrácený konec trubky se musí zkosit pilníkem nebo příslušným nástrojem (např. úhlová bruska s vějířovým brusným kotoučem) podle údajů v tabulce. Pro řezání a zkosení trubek v jednom kroku naleznete v našem výrobním programu speciální přístroj na bázi rozbrušovací pily. Hrany řezu zkracovaných trubek se musí zbavit otřepů. DN/OD b ca. (mm) DN/OD b ca. (mm) Tvarovky se nesmí zkracovat Opatření pro pozdější přípojky Konce trubek nebo odbočky, kde se budou provádět později přípojky teprve po zasypání, je nutno opatřit trvale vodotěsnými uzávěry a pokud je to nutné vhodnými uchyceními. 4.3 Ohýbání trubek Změny směru se provádějí obvykle příslušnými tvarovkami nebo kontrolními šachtami. Kanalizační trubky AWADUKT lze ale ohýbat. Podle poloměru ohybu r získáme následující max. rozměr h při délce vedení L. V hrdle nesmí docházet k ohybu. Řezání pomocí AWADUKT CUT 14

14 4.3.1 AWADUKT PVC SN8, AWADUKT PVC Basic h (mm) d r min L = L = L = (m) 2 m 5 m 10 m , AWADUKT PP SN4 h (mm) d r min L = L = L = (m) 2 m 5 m 10 m , AWADUKT PP SN10/16 h (mm) d r min L = L = L = (m) 2 m 5 m 10 m Litinový ostrý konec Pokud je litinové vedení zakončeno ostrým koncem, pak se přechod provede pomocí připojovacího kusu AWADUKT z litinového ostrého konce na plast KGUG. Utěsnění se provádí pomocí dvojitého gumového těsnění. Nepoužívá se žádné mazadlo. Alternativně lze použít manžetová těsnění firmy Mücher Připojení trubek AWA- DUKT PVC/PP na kameninové trubky Kameninové hrdlo podle EN 295, násuvné hrdlo L spojovací systém F (DN ) Pokud je kameninové vedení zakončeno hrdlem, pak slouží jako přechodový kus z kameninového hrdla na plast připojovací kus AWADUKT KGUSM. Těsnění mezi připojovacím kusem AWADUKT KGUSM a kameninovým hrdlem se provádí pomocí kulatého prstence nebo L-těsnění v kameninovém hrdle. Při použití L-těsnění je nutné mazadlo, u kulatých prstenců není nutné. 4.4 Přechod z AWADUKT PVC/PP na jiné materiály trubek Připojení trubek AWADUKT PVC/PP na litinové trubky Litinové hrdlo Pokud je litinové vedení zakončeno hrdlem, pak se napojí ostrý konec trubky nebo tvarovky AWADUKT pomocí dvojitého gumového těsnění. Nepoužívá se žádné mazadlo. Zalévací hmota se nesmí používat Kameninový ostrý konec (DN ) podle EN 295, TKL 160 (normální zatížení) Pokud je kameninové vedení zakončeno ostrým koncem, pak se musí použít připojovací kus AWADUKT z kameninového ostrého konce na plast KGUS. Alternativně lze použít manžetová těsnění firmy Mücher. PLÁNOVÁNÍ A POKLÁDKA KGUS PVC KGUS PP Trubka KG Dvojité těsnění Hrdlo litinové trubky 15

15 4.5 Svařované spoje K vytvoření svařovaných spojů kanalizačních trubek AWADUKT PP, odolných proti působení podélných sil, které se neuvolní, existují v podstatě dvě metody: - sváření natupo topnými prvky (sváření natupo) - sváření topnou spirálou (elektrotvarovky) Svařované spoje smí provádět zásadně pouze k tomu kvalifikovaný personál. Je nutno dodržovat příslušné směrnice, např. DVS , a také montážní návody, příp. návody k obsluze, přiložené ke tvarovkám a svářecím přístrojům. Stroje a přípravky, použité ke sváření, musí odpovídat požadavkům DVS Předpoklady pro sváření Oblast sváření musí být chráněna před nepříznivými povětrnostními vlivy, např. vyhřívaným stanem. Doporučuje se provést zkušební sváry za místních podmínek a vyzkoušet je. Pokud jsou svařované díly nestejně zahřáté v důsledku slunečního záření, je nutné včasným zakrytím na místě svárů dosáhnout vyrovnání teploty. Během sváření je nutno zabránit chlazení průvanem. Spojované plochy svařovaných dílů nesmí být poškozené a musí být zbaveny nečistot (např. maziv, špíny, třísky) Sváření natupo Obecně U sváření natupo topnými prvky se spojované plochy svařovaných dílů zahřejí topným prvkem a stlačením k sobě se natupo svaří. Sváření natupo topnými prvky Shrnutí návodu na zpracování podle DVS pro sváření natupo topnými prvky Poznámka: Pro odborné sváření je nutno dodržovat celou směrnici DVS vytvořit přípustné pracovní podmínky, např. dobu sváření - připojit svářecí přístroj do sítě nebo na alternátor a zkontrolovat funkci - svařované díly vyrovnat např. na podstavci a upnout - uzavřít konce trubek, aby se zabránilo průvanu - spojované plochy vyčistit i v oblasti sváření čistícím prostředkem podle odstavce a DVS novým, savým, nepouštějícím vlákna a nebarveným papírem - opracovat spojované plochy, u trubek např. pomocí hoblíku - hoblík vyjmout ze stroje na sváření trubek - odstranit třísky v oblasti sváření bez dotyku spojovaných ploch - zkontrolovat rovnost přiložením spojovaných ploch - zkontrolovat přesah (max. 0,1 x tloušťka stěny) - topný prvek vyčistit čistícím prostředkem podle odstavce a DVS novým, savým, nepouštějícím vlákna a nebarveným papírem a nechat vyvětrat - zkontrolovat teplotu topného prvku (210 ± 10 C) - před každým svářením zjistit pohybový tlak a pohybovou sílu a zaznamenat do protokolu o sváření - zjistit hodnotu nastavení vyrovnávacího, ohřívacího a spojovacího tlaku - stanovit směrnou hodnotu podle tabulky 2 (DVS ) - uvést topný prvek do polohy sváření - vyrovnání ploch podle topného prvku, až vznikne zesílení (podle tabulky 2, sloupec 2, DVS ) - zahřátí při sníženém tlaku 0,01 N/mm 2, doba zahřátí podle tabulky 2, sloupec 3 (DVS ) - po zahřátí svařovaných spojovaných ploch tyto oddálit od topného prvku a uvést do polohy sváření - svařované plochy plynule přibližovat během doby adaptace (tabulka 2, sloupec 4, DVS ) k sobě, až bezprostředně před tím, než se dotknou. Vlastní spojení se pak musí provést velmi pomalu. Ihned potom lineárně zvyšovat spojovací tlak v době zvyšování (tabulka 2, sloupec 5, DVS ) - po spojení tlakem 0,10 N/mm 2 musí vzniknout zesílení. Podle obrázku 4 (DVS ) musí výška zesíleného sváru K být na každém místě > 0 - ochlazení pod spojovacím tlakem podle tabulky 2, sloupec 5 (DVS ) - vypnutí svařených dílů po uplynutí doby ochlazení - doplnit protokol o sváření U této metody vzniká zesílený svár, který se vytváří na obou stranách (vnitřní strana a vnější strana trubky). Aby se zabránilo negativnímu vlivu na hydraulickou výkonnost, doporučujeme zesílený svár uvnitř trubky odstranit vhodným přípravkem. 16

16 4.5.3 Sváření topnou spirálou Obecně U sváření topnou spirálou se trubky a tvarovky zahřívají a svařují elektrickým proudem pomocí odporových drátů v elektrotvarovce. zkontrolovat ukazatel přístroje a zahájit proces sváření - Zkontrolovat správný průběh sváření, např. kontrolou ukazatele na displeji a pokud jsou k dispozici indikátory sváření. Sledovat chybová hlášení. - Uvolnit kabel z tvarovky. - Vypnutí svařených dílů po uplynutí doby ochlazení podle údajů výrobce. Odstranit použité přídržné přípravky - Doplnit protokol o sváření, pokud nebyl zapisován automaticky. Sváření topnou spirálou Oválnost trubky nesmí v oblasti sváření překročit 1,5% vnějšího průměru, max. 3 mm. Případně je nutno použít příslušné kulaté přítlačné přípravky. K odstranění vrstvy oxidu v oblasti sváření doporučujeme použít rotační škrabku Shrnutí návodu na zpracování podle DVS pro sváření topnou spirálou Poznámka: Pro odborné sváření je nutno dodržovat celou směrnici DVS Spojování trubek kloubovým hrdlem REHAU AWADUKT Kloubová hrdla REHAU DN 200 DN 315 jsou dvojitá násuvná hrdla, která umožňují plynulá vychýlení v úhlu ± 7,5. Takto lze pružně upravit např. připojení šachet na staveništi podle místních podmínek. Pokud například leží v cestě křížící vedení, lze šachtu díky pohyblivé přípojce jednoduše přesunout o pár metrů. Vychýlení se zachytí v kloubovém hrdle. Také změny sklonu lze vytvořit výkyvnými hrdly bez problémů. Zvláště na dlouhých vedeních kanalizačních trubek, která se pokládají s velkými poloměry, se nabízejí hrdla s rozpětím 0-15 stupňů jako inovační, specifické spojovací prvky. V neposlední řadě jsou tato hrdla předurčena pro oblasti ohrožené sesedáním půdy. Pokud dojde k sesedání půdy, jsou ve velké míře absorbována kloubovým hrdlem. Spojení zůstává nadále bez pnutí, tedy stále odolné proti prorůstání kořenů a vodotěsné. Při montáži kloubových hrdel je ale nutno dbát na to, aby bylo vychýlení v hrdle na obou stranách rovnoměrné! - Vytvořit přípustné pracovní podmínky, např. dobu sváření - Připojit svářecí přístroj do sítě nebo na alternátor a zkontrolovat funkci - Odstranit zevně otřepy z konce trubky, seříznutého do pravého úhlu. Při velmi výrazném vsunutí konce trubky trubku zkraťte. Viz obrázek 5 (DVS ) - Zajistit kulatost trubek, např. pomocí kulatých přítlačných svorek, přípustná oválnost 1,5%, max. 3 mm - Spojované plochy vyčistit i přes oblast sváření čistícím prostředkem podle odstavce a DVS novým, savým, nepouštějícím vlákna a nebarveným papírem - Mechanicky opracovat povrch trubky v oblasti sváření, pokud možno pomocí rotační škrabky s úběrem tloušťky stěny cca 0,2 mm - Odstranit třísky bez dotyku povrchu trubky - Opracovávaný povrch trubky pokud byl dodatečně znečištěn svářecí nástavec vyčistit uvnitř čistícím prostředkem podle odstavce a (DVS ) novým, savým, nepouštějícím vlákna a nebarveným papírem a nechat vyvětrat - Trubky zasunout do tvarovky a zkontrolovat hloubku zasunutí značkou nebo vhodným přípravkem. Trubky zajistit proti změně polohy. - Připojit kabel bez zatížení na tvarovku - Zadat údaje o sváření, např. pomocí čtečky čárového kódu, α α β φ Oboustranně rovnoměrné vychýlení v kloubovém hrdle správně špatně PLÁNOVÁNÍ A POKLÁDKA 17

17 4.7 Dodatečné boční přípojky na trubky a přípojka na šachty Přípojka pomocí odbočky Odbočka by se měla montovat ve vhodném úhlu, aby se do ní mohlo napojit budoucí potrubí. Pokud se musí odbočka vsadit do stávajícího potrubí, může dojít k přerušení provozu jedné nebo více trubek v závislosti na materiálu, délce, typech odboček a podkladu. Aby se zajistila soudržnost potrubí, měly by se pro vsazení odbočky do potrubí odstranit jen nutné délky trubek. Provedení může vyžadovat navíc k odbočce vsazení krátkého kusu trubky. Nezávisle na tom, jestli se použijí násuvné spoje nebo přesuvná hrdla, musí být vhodné pro toto potrubí, zajistit přesnou polohu a pozici a umožnit fungující utěsnění. 1 2 Pro dodatečnou montáž odboček AWADUKT se musí vyříznout kus trubky (konstrukční délka tvarovky plus asi dvojnásobek vnějšího průměru trubky). Z konců trubky se odstraní otřepy, zkosí se a nasune se odbočka. Na druhý konec trubky a na vhodný mezikus se vždy nasune přesuvné hrdlo AWADUKT KGU a vedení se uzavře. U rozměrů > DN/OD 250 mohou za podmínek na stavbě při přesunutí dvojitých hrdel vznikat větší třecí síly, které ztěžují montáž. Zde je pak nutné použít pomůcky, např. páky a lana. Je nutno dbát na to, aby se přitom přesuvná hrdla nasouvala rovnoměrně a vystředěně. Montáž přesuvných hrdel údery není přípustné

18 Ostrý konec z kameniny (DN ) podle EN AWADOCK POLYMER CONNECT Přípojka AWADOCK POLYMER CONNECT je vhodná k připojení plastových trubek DN/OD 160 na hladkostěnné plastové trubky DN/OD 200 až DN/OD 630 z PP a PVC. V šroubovací korunce je integrován kulový kloub, který umožňuje plynulé vychýlení v úhlu ± 7,5. Smykové namáhání, např. při sesedání, se tak snižuje na minimum. V objemném připojovacím těsnění je integrováno další elastomerové těsnění se schopností nabobtnání pro ten nejhorší případ AWADOCK T-Flex AWADOCK T-Flex slouží k připojení různých druhů trubek na zevně hladká hlavní vedení - vhodná na hlavní vedení DN/OD 200 až DN/OD přípojka DN/OD 110, 160, 200 K utěsnění dochází přes vnější stěnu hlavní trubky, pomocí manžety z ušlechtilé oceli a těsnění EPDM. Při vrtání díry lze tedy použít standardní vrtací korunky. Relativně velké tolerance při vrtání lze proto akceptovat. Přípojka AWADOCK T-Flex má univerzální použití. Je vhodná na všechny hladkostěnné a tenkostěnné trubky (mimo jiné PP, PVC, vláknitý cement, litina, sklolaminát atd.) DN/OD Vnější Ø (mm) Vnější-Ø (mm) Vrtání Připojovací trubka Hlavní trubka (mm) Napojení připojovacího vedení pomocí AWADOCK POLYMER CONNECT je ekonomičtější než původní varianta s odbočkou a přesuvnými hrdly. Přípojku lze použít jak při nové pokládce, tak také dodatečně pomocí vrtací korunky 162 mm. Rozměry hlavní trubky DN/OD Tloušťka stěny hlavní trubky v mm Min Max Tloušťka stěny hlavní trubky v mm Materiál připojovací trubky a hlavní trubky 200 4,9 10, ,2 12, ,7 15, ,8 19, ,2 24, ,0 33,0 Možnosti připojení 160 PVC podle EN 1401 PP podle EN 1852 PP-MD podle EN PLÁNOVÁNÍ A POKLÁDKA 19

19 Připojení pomocí sedel Sedlo z polypropylenu s možností navaření slouží k připojení odpadních vedení DN/OD 160 na trubky AWADUKT PP SN10/16 DN/OD 200 až DN/OD 400 (DN 500 a DN 630 se připravuje) při nových pokládkách nebo při dodatečném napojení. KGF DN/OD žlab Trubka AWADUKT Možnost vychýlení Rozměry vložek do šachet pro AWADUKT PVC/PP Sedlo se zafixuje pomocí speciálního upínacího přípravku na trubce a po navaření se navrtá. Spojení připojovacího vedení se sedlem se provádí pomocí vhodné elektrotvarovky (připojovací vedení AWADUKT PP SN10/16), příp. dvojitého hrdla (připojovací vedení z hladkých plastových trubek DN/OD 160). Lze použít všechny univerzální svářecí přístroje se snímací tužkou ke čtení čárového kódu, kompenzací teploty, ukládáním protokolu a připojovací zástrčkou 4 mm. Montáž a svaření sedla musí provádět odborník se svářečskou zkouškou. Je nutno dodržovat montážní návod a příslušné směrnice DVS. Konstrukční d Vnější-ø Vnitřní-ø délka mm mm mm mm DN/OD L D max di ,8 114, ,5 129, ,2 164, ,0 204, ,8 253, ,2 318, ,0 405, ,0 505, ,0 637, ,8 121, ,5 136, ,0 171, ,5 211, ,9 259, ,4 324, ,0 412, ,0 512,0 L Připojení trubek AWADUKT na betonové šachty Připojení trubek AWADUKT na betonové šachty se provádí pomocí vložek do šachet AWADUKT KGF. Vložky do šachet se musí zabetonovat tak, aby při zohlednění tloušťky stěny trubky byl spodek trubky v jedné rovině se spodkem žlabu. Díky dvojitému kónickému tvaru vložky do šachty je možné kloubové připojení na šachty. Pro AWADUKT PVC a AWADUKT PP lze použít stejné vložky do šachet. V každém případě je ale při napojení žlabu, příp. při dodatečné montáži vložek do šachet nutno zohlednit, že se různé typy trubek liší svým vnitřním průměrem. Proto je nutné přizpůsobit výšku žlabu příslušnému typu trubky. 3 di Dmax 4.8 Podepření a ukotvení Pokud během montáže existuje riziko zaplavení a hydrodynamického prokluzu, je nutno potrubí zajistit vhodným zatížením nebo ukotvením. Tyto síly mohou dosáhnout značné velikosti. V případě volných kanalizačních vedení může být nutné tvarovky dočasně během zkoušky vodotěsnosti zajistit. Další síly, které mohou vzniknout u vedení na strmých trasách, by se měly při konstrukcích zohlednit, např. vytvořením betonové opěry, betonového opláštění nebo závorou, které působí současně jako ochrana proti vyplavení nebo drenážnímu účinku podkladu. Pokud je to nutné, musí se prověřit půda/zemina. 20

20 4.9 Stavební díly a materiály Normy/Schválení Stavební díly a materiály musí odpovídat národním/evropským normám nebo schválením. Pokud normy, schválení neexistují, musí stavební díly a materiály vyhovovat požadavkům projektanta. ve výkopu v násypu Stavební materiály s hydraulickými pojivy Stavební materiály s hydraulickými pojivy jsou např.: - stabilizovaný beton - lehký beton - hubený beton - nevyztužený beton - vyztužený beton - tekutá zemina Tyto musí vyhovovat požadavkům projektu. Oblast vedení Dno výkopu Opěra * Úhel opěry 2a ** Minimální tloušťka opěry podle bodu Stavební materiály pro oblast vedení Obecně Stavební materiály pro oblast vedení musí odpovídat příslušným článkům pod 4.10, aby se zajistila trvalá stabilita a zachycení zatížení potrubí v zemi. Tyto stavební materiály nesmí mít negativní vliv na trubku, materiál trubky nebo podzemní vody. Zamrzlý materiál se nesmí použít. Stavební materiály pro oblast vedení musí vyhovovat požadavkům projektu. Tyto materiály smí být buď příslušná stávající zemina, jejíž použitelnost byla prověřena nebo dodané materiály. Stavební materiály pro podklad by neměly obsahovat žádné části, které jsou větší než: - 22 mm u DN/OD mm u DN/OD > 200 až DN/OD Stávající zemina Požadavky na opětovné použití stávající zeminy jsou: - soulad s požadavky projektu - možnost zhutnění, pokud je požadováno - bez obsahu materiálu, které by mohly poškodit trubku (např. nadměrná zrnitost podle materiálu trubky, tloušťky stěny a průměru, kořeny stromů, odpad, organický materiál, hroudy hlíny > 75 mm, sníh a led) Dodané stavební materiály Níže uvedené stavební materiály jsou vhodné. Mohou to být i recyklované materiály. Zrnité, nevazné materiály jsou mimo jiné: - stejnozrnný štěrk - materiál s odstupňovanou zrnitostí - písek - zrnité směsi (All-In) - lámané stavební materiály - tekutá zemina Ostatní stavební látky Jiné stavební látky, než ty, které jsou uvedeny v bodech až se smí použít pro oblast vedení, pokud byla jejich vhodnost prověřena. Přírodní nebo umělé materiály, které mohou poškodit potrubí a šachty, nejsou vhodné. Vliv na životní prostředí by se měl také prověřit Stavební materiály pro hlavní zásyp Stavební materiály pro hlavní zásyp musí vyhovovat požadavkům projektu. Všechny materiály, uvedené v bodě 4.8.2, se smí použít na hlavní zásyp. Vytěžená zemina s kamením do velikosti max. 300 mm nebo s tloušťkou krycího obsypu nebo odpovídající polovině tloušťky zhutňované vrstvy rozhodující je vždy nižší hodnota lze použít pro hlavní zásyp. Tato hodnota může být kromě toho ještě dále snížena v závislosti na půdních poměrech, stavu podzemní vody a materiálu trubky. Ve skalnatém prostředí mohou být dány speciální podmínky Vytvoření výkopu pro vedení Výkopy Výkopy musí být vyměřeny a provedeny tak, aby byla zaručena odborná a bezpečná montáž potrubí. Pokud je během stavebních prací nutný přístup k vnějším stěnám staveb, ležících pod zemí, např. k šachtám, je nutno dodržet bezpečný minimální pracovní prostor o šířce 0,50 m. Pokud se mají pokládat dvě nebo více trubek do stejného výkopu nebo pod stejným násypem hráze, musí se dodržet horizontální minimální pracovní prostor pro oblast mezi trubkami. Pokud není uvedeno jinak, je nutno dodržet u trubek do DN/OD 710 včetně 0,35 m a u trubek větších než DN/OD 710 0,50 m. Pokud je to nutné, musí se učinit od staveb nebo povrchů vhodná bezpečnostní opatření na ochranu před negativním vlivem na jiná zásobovací vedení, vedení odpadních vod a kanalizace Šířka výkopu Maximální šířka výkopu Šířka výkopu nesmí překročit maximální šířku podle statického výpočtu. Pokud to není možné, je nutno skutečnost sdělit projektantovi Minimální šířka výkopu Minimální šířka výkopu je uvedena v následujících tabulkách v závislosti na hloubce výkopu, příp. DN/OD. Směrodatná je větší z obou hodnot. PLÁNOVÁNÍ A POKLÁDKA 21

REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 BEZEPEČNOST PRO CELÉ GENERACE. Stavebnictví Automotive Průmysl

REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 BEZEPEČNOST PRO CELÉ GENERACE. Stavebnictví Automotive Průmysl REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 BEZEPEČNOST PRO CELÉ GENERACE Platný od ledna 2010 296050/6 - technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl OBSAH REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 Strana AWAŠACHTA

Více

REHAU AWAŠACHTA PP DN 400/315

REHAU AWAŠACHTA PP DN 400/315 REHAU AWAŠACHTA PP D 400/315 BEZEPEČOST PRO CELÉ GEERACE Platný od ledna 2010 296050/6 - technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl OBSAH REHAU AWAŠACHTA D 400/315 Strana AWAŠACHTA

Více

Kanalizační systémy. Katalog výrobků

Kanalizační systémy. Katalog výrobků Kanalizační systémy Katalog výrobků KG systém SN2 a SN4 OBSAH 1) Trubky 3 KGEM trubka s hrdlem - DN 250/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN 300/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN 400/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN

Více

DUALTEC (technický manuál pro potrubí s ochranným pláštěm)

DUALTEC (technický manuál pro potrubí s ochranným pláštěm) DUALTEC (technický manuál pro potrubí s ochranným pláštěm) V současné době se soustředíme na výrobu potrubních systémů s ochranným pláštěm v dimenzích 32 450mm při SDR 11 a 17, resp. 17,6 u plynu (viz

Více

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 15 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

RAUVIA SPECIAL SN16 SYSTÉM KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ ŘADA VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH Ø DO DN 1200 KATALOG 840050 SE-1

RAUVIA SPECIAL SN16 SYSTÉM KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ ŘADA VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH Ø DO DN 1200 KATALOG 840050 SE-1 RAUVIA SPECIAL SN16 SYSTÉM KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ ŘADA VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH Ø DO DN 1200 KATALOG 840050 SE-1 Platnost od dubna 2008 Technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavby Automotive Průmysl V BEZPROSTŘEDNÍ

Více

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 You can t beat quality STEINZEUG KERAMO, s.r.o. Tel.: 387 981 303 Fax: 387 981 487 E-mail: keramo@keramo-kamenina.cz www.keramo-kamenina.cz 2 KOMENTÁŘ Ceník 2014-03-01

Více

OBSAH: A) KANALIZACE

OBSAH: A) KANALIZACE OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Systém výrobků Alwitra 12 1 11 2 10 3 9 4 8 7 6 5 Nastavitelné podložky pod dlažbu teras Alwitra jsou součástí praxí prověřeného výrobkového systému Alwitra.

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4 5.1.1. Trasa... 4 5.1.2. Materiál... 5 5.1.3. Uložení... 6 5.1.4. Odbočky...

Více

Portoforte 170. Montážní návod

Portoforte 170. Montážní návod Portoforte 170 Montážní návod Stav 03/2012 Montážní návod přístřešku pro - Portoforte 170 Hlavní rozměry: Na vyobrazených nákresech vidíte všechny hlavní rozměry přístřešku. Kromě toho jsou zde nakresleny

Více

3.2 DRENÁŽNÍ POTRUBÍ

3.2 DRENÁŽNÍ POTRUBÍ 3.2 DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DRENÁŽNÍ TRUBKY PŘEHLED TYPŮ DRENÁŽNÍCH TRUBEK Popis Typ trubky Dodáváná Znaky Materiál Předpisy jmenovitá Normy světlost Země - Německo RAUDRIL Rail PP Částečně perforovaná trubka

Více

Návod na stavbu plastového plotu

Návod na stavbu plastového plotu Obj. č: Návod na stavbu plastového plotu 9564 9566 9567 9565 Plastový sloupek Deska Výztuha Krytka plastového pole Účelem tohoto návodu je popsání základních pravidel a doporučení, které je potřeba dodržovat

Více

VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST VSTUP KABELOVÝCH SYSTÉMŮ DO PLASTOVÝCH KOMOR

VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST VSTUP KABELOVÝCH SYSTÉMŮ DO PLASTOVÝCH KOMOR VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST Před uložením plastové komory do výkopu je důležité provést přesné zaměření finální výšky komory včetně víka (každé víko má rozdílnou výšku

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia

Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia Potrubí z tvárné litiny kanalizace Potrubie z tvárnej liatiny kanalizácia odolné spoje proti prorůstání kořenů dlouhá životnost odolné vysokému dopravnímu zatížení ucelený program tvarovek vhodné pro gravitační

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu.

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu. Návod k použití ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby 0..08_V. 08/0 edice Překlad z německého originálu Montáž u vstupu do sprchového koutu (žlab s horizontální přírubou) Montáž u stěny ve sprchovém koutu

Více

ACO Korusil drenážní systémy SN8

ACO Korusil drenážní systémy SN8 Drenážní systémy ACO Korusil drenážní systémy SN8 ACO Korusil SN8 - drenážní trubka s vysokou pevností z PE-HD Drenážní trubky Korusil slouží především k odvodnění komunikací, letišť, sportovišť a v případech,

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE Kvalitní těsnění & technická řešení Konzultace Výroba Aplikace Školení M.Gill 12/2013 UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE www.fs.cvut.cz www.techseal.cz Počet listů: 20 1. Úspěšná montáž přírubového spoje

Více

SPECIFIKACE. Další upřesňující údaje (umístění, rázy či jiné negativní a nestandardní vlivy, požadavky na dokumentaci apod.):

SPECIFIKACE. Další upřesňující údaje (umístění, rázy či jiné negativní a nestandardní vlivy, požadavky na dokumentaci apod.): Česká republika Česká republika POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ pro kompenzátory kovové Jmenovitá světlost (DN): Max. provozní tlak (bar): Zkušební tlak (bar): Protékající medium: Maximální stavební délka (pokud je

Více

BAUERNFEINDGmbH. Rakouský výrobce potrubí. www.bauernfeind.cz. NOVÉ Jaro 2011. PP-MEGA-potrubí SN16. PP-MEGA-potrubí SN12

BAUERNFEINDGmbH. Rakouský výrobce potrubí. www.bauernfeind.cz. NOVÉ Jaro 2011. PP-MEGA-potrubí SN16. PP-MEGA-potrubí SN12 BAUERNFEINDGmbH Česká republika Rakouský výrobce potrubí PP-MEGA-Potrubí Certifikováno dle ČSN EN 13476-3 PP-MEGA-potrubí SN12 NOVÉ Jaro 2011 PP-MEGA-potrubí SN16 Version: AR05_110410 www.bauernfeind.cz

Více

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační

Více

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ

Montážní návod 08/2011. Skalní kotva 15,0. Č. výrobku 581120000. Odborníci na bednení ˇ 08/2011 Montážní návod 999415015 cs Skalní kotva 15,0 Č. výrobku 581120000 Popis výrobku Skalní kotva 15,0 slouží k jednostrannému ukotvení bednění v betonu. Vícenásobné použití skalní kotvy a dočasné

Více

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice

CZ Plast s.r.o, Kostěnice 173, 530 02 Pardubice 10/stat.03/1 CZ PLAST s.r.o Kostěnice 173 530 02 Pardubice Statické posouzení jímky, na vliv podzemní vody 1,0 m až 0,3 m, a založením 1,86 m pod upraveným terénem. Číslo zakázky... 10/stat.03 Vypracoval

Více

I N O V A C E S P R O F I L E M

I N O V A C E S P R O F I L E M I N O V A C E S P R O F I L E M C Střešní terasy Konstrukční skladby 0-00 Z praxe pro praxi Jméno Schlüter-Systems představuje již od roku inteligentní řešení konstrukcí balkonů a teras. Tehdy objevil

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email. Vodotěsné izolace spodní stavby Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.cz 1 Ochrana objektů před spodní vodou Tento Zvodotěsnění

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III

Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III 1 Identifikace zboží Druh nástavby Typ nástavby Výrobní číslo Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III zdvojená podlaha valníku CTD III viz výrobní štítek 2 Návod na použití a podmínky provozu

Více

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část základní technické údaje a použití Keramické stropy HELUZ MIAKO jsou tvořené cihelnými vložkami HELUZ MIAKO a keramobetonovými

Více

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady: Předložený statický výpočet řeší založení objektu SO 206 most na přeložce silnice I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880. Obsahem tohoto výpočtu jsou pilotové základy krajních opěr O1 a O6 a středních

Více

Viega Advantix Vario: první sprchový žlábek na míru.

Viega Advantix Vario: první sprchový žlábek na míru. Viega Advantix Vario: první sprchový žlábek na míru. 0 10 20 30 Viega Advantix Vario. Na milimetr přesné zkrácení. Neomezená flexibilita. Na krátké nebo dlouhé úspěchy Viega Advantix Vario je první sprchový

Více

Velkoobjemové boxy 186

Velkoobjemové boxy 186 Zakladatel firmy Georg Utz 1916 1988 Velkoobjemové boxy 186 GLT Velko- -objemové boxy 187 Varianty KOLOX KOLOX systém skládání Po otevření mechanismu zámků... KOLOX skládací velkoobjemový box KOLOX-GLT

Více

CENÍK TOPENÍ A SANITA 2014 ČESKÁ REPUBLIKA 850310 CZ. www.rehau.cz Platnost od 04. 2014 Technické změny vyhrazeny. Stavebnictví Automotive Průmysl

CENÍK TOPENÍ A SANITA 2014 ČESKÁ REPUBLIKA 850310 CZ. www.rehau.cz Platnost od 04. 2014 Technické změny vyhrazeny. Stavebnictví Automotive Průmysl CENÍK TOPENÍ A SANITA 2014 ČESKÁ REPUBLIKA 850310 CZ www.rehau.cz Platnost od 04. 2014 Technické změny vyhrazeny Stavebnictví Automotive Průmysl 9 RAUPIANO LIGHT ODHLUČNĚNÝ SYSTÉM VNITŘNÍ DOMOVNÍ KANALIZACE

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

Návod k instalaci terasového systému

Návod k instalaci terasového systému Návod k instalaci terasového systému Tento nový typ kompozitu-terasových prken WPC je směsí dřeva s HDPE a přídavných látek. Je vyráběn extrudací za vysokého tlaku a teploty. Přestože obsahuje přírodní

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY DLAŽBA VEGETAČNÍ Dlažba vegetační dvouvrstvá betonové dlažební desky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami betonové dlažební

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 8 290 Kč - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby

Více

MEAMAX. Prosvětlení a provětrání sklepních prostor. Mimořádně flexibilní sklepní světlík. Mimořádn. www.ronn.cz

MEAMAX. Prosvětlení a provětrání sklepních prostor. Mimořádně flexibilní sklepní světlík. Mimořádn. www.ronn.cz MEAMAX Prosvětlení a provětrání sklepních prostor Mimořádně flexibilní sklepní světlík www.ronn.cz Mimořádn flexibilní sk Maximální spolehlivost plánování, flexibilita a hospodárnost Vnesení světla a komfortu

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

ULTRA-RIB 2. Katalog výrobků a montážní předpis. Žebrované kanalizační potrubí z POLYPROPYLÉNU dle ČSN EN 13476. květen 2011

ULTRA-RIB 2. Katalog výrobků a montážní předpis. Žebrované kanalizační potrubí z POLYPROPYLÉNU dle ČSN EN 13476. květen 2011 ULTRA-RIB 2 Žebrované kanalizační potrubí z POLYPROPYLÉNU dle ČSN EN 13476 květen 2011 Katalog výrobků a montážní předpis Obsah I. POUŽITÍ 2 II. TECHNICKÉ ÚDAJE Ultra-Rib 2 II. TECHNICKÉ ÚDAJE 2 III. MONTÁŽ

Více

Libenice, lokalita "U Vápenky" p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE

Libenice, lokalita U Vápenky p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE Identifikační údaje investora Investor:: OBEC LIBENICE Základní údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Obec: Stupeň: Charakter stavby: Účel objektu: Vodoprávní úřad: Stavebník: Libenice, lokalita "U

Více

Základní třída K 2 Premium

Základní třída K 2 Premium Základní třída K 2 Premium Vybavení: Integrovaný vodní filtr Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4" Vysokotlaká pistole VT hadice 6 m Vario-Power-pracovní nástavec Rotační tryska Objednací číslo: 1.673-305.0

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

Katalog produktů 2015

Katalog produktů 2015 BAUERNFEIND Rakouský výrobce potrubí Katalog produktů 2015 A-ROHR Vysoko-zátěžové plnostěnné potrubí PP-MEGA-Potrubí PP-GLATT-Potrubí A- D R Ä N P P- M E G A- Drain - 1200 mm DN/ID 100-1200 mm 12, SN16SN8,

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M

Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M Vysokotlaký čistič se spalovacím motorem Pro uživatele, kteří ocení při práci nezávislost na el. síti. Tato třída proto představuje opravdové všeuměly

Více

Přednáška 10 Ploché střechy

Přednáška 10 Ploché střechy BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 10 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1. 12. 2014 ÚVOD Ústav pozemního stavitelství 1 ÚVOD ÚVOD Střecha střešní konstrukce odděluje vnitřní (chráněné) prostředí

Více

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ flexelec specialista pro systémy udržování teploty POKYNY PRO INSTALACI TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ Hudcova 76, Brno, tel.: 541 613 629 www.revos.cz OBSAH OBSAH str. 2 ÚVOD str. 3 Všeobecné pokyny str. 3

Více

Systém žebrovaného kanalizačního potrubí z PP KATALOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁL. Ultra Rib 2

Systém žebrovaného kanalizačního potrubí z PP KATALOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁL. Ultra Rib 2 Systém žebrovaného kanalizačního potrubí z PP KATAOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁ Ultra Rib 2 Obsah Charakteristika a výhody systému..................... 4 Ultra RIB 2 SN 16...................................

Více

BRUCHAPaneel. PU střešní DP

BRUCHAPaneel. PU střešní DP PU CO-střecha PU střešní DP BRUCHAPaneel PU střešní DP sedlové a pultové střechy vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám jedinečný systém s trojnásobným těsněním vysoká nosnost použitelný od 3 (5,2

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

Prostupové tvarovky pro hladké potrubí (např. KG/HT systém)

Prostupové tvarovky pro hladké potrubí (např. KG/HT systém) Prostupové tvarovky pro hladké potrubí (např. KG/HT systém) Tvarovka Typ B Tvarovka pro bílou vanu - vodonepropustný beton, svislé konstrukce, KG/HT systém. Tvarovka Typ B s tlakovou odolností proti vodě

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Vzájemný vztah mezi objemovým a hmotnostním průtokem

Vzájemný vztah mezi objemovým a hmotnostním průtokem Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Infra systém - Tlakové systémy VODOVODNÍ SYSTÉM PVC...................................... strana 3 TRUBKY PRO VRTANÉ STUDNY... strana 3 VODOVODNÍ SYSTÉM PE.......................................

Více

www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě drain Liniové odvodňovací systémy RONN NEREZ

www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě drain Liniové odvodňovací systémy RONN NEREZ www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě Liniové odvodňovací systémy drain RONN NEREZ Nerezový odvodňovací program 3 7 Podlahové vpustě 8 15 Nerezový odvodňovací program Odvodnění firmy

Více

Upozorňujeme, že norma DIN 17 440 Tab. 6 doporučuje pro materiál DIN 1.4571 (ČSN 17 347) mezní teplotu 400 C.

Upozorňujeme, že norma DIN 17 440 Tab. 6 doporučuje pro materiál DIN 1.4571 (ČSN 17 347) mezní teplotu 400 C. tlaky tlakové údaje Použitelné provozní tlaky (PN) jsou uvedeny na každé straně katalogu v tabulce. Tlaky se uvádějí v barech a jsou vztaženy na medium: voda - statický tlak. Za normálních provozních podmínek

Více

KANALIZACE A ČOV VĚSTONICE, PŘÍPOJKY DOLNÍ VĚSTONICE

KANALIZACE A ČOV VĚSTONICE, PŘÍPOJKY DOLNÍ VĚSTONICE VH atelier, spol. s r.o. PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Lidická 960/81, 602 00 Brno Korespondenční adresa: Merhautova 1066/216, 613 00 Brno KANALIZACE A ČOV VĚSTONICE, PŘÍPOJKY DOLNÍ VĚSTONICE A. TECHNICKÁ

Více

2. Důležité rozměry a kóty čistírny. Z hlediska stavebního zabudování čistírny jsou významné rozměry a kóty uvedené v následující tabulce:

2. Důležité rozměry a kóty čistírny. Z hlediska stavebního zabudování čistírny jsou významné rozměry a kóty uvedené v následující tabulce: Příloha č.1 - Doporučený postup zabudování čistírny BIOREAL DČ3 1. Popis čistírny. Čistírna BIOREAL DČ3 je tvořena plastovou kruhovou nádrží o průměru 1,3 m a výšce dno strop čistírny: 2,20 m. Ve stropní

Více

PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD V OBLASTECH SE ZVÝŠENOU OCHRANOU VOD

PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD V OBLASTECH SE ZVÝŠENOU OCHRANOU VOD PŘÍLOHA VII SKLADOVÁNÍ KEJDY Základní informace z katalogu skladů kejdy pro oblasti se zvýšenou ochranou vod V Z O R O V Á Ř E Š E N Í ZABEZPEČENÍ SKLADOVÝCH OBJEKTŮ Z HLEDISKA OCHRANY VOD Obsah V OBLASTECH

Více

OVLÁDÁNÍ PÁSKEM NEBO ŠŇŮROU:

OVLÁDÁNÍ PÁSKEM NEBO ŠŇŮROU: 1. Překontrolujte rozměry rolety a lišt a vyznačte otvory pro uchycení lišt a otvor pro šňůrové ovládání. Pro šrouby které drží lišty předvrtejte otvory. 2. Otvor pro šňůrové ovládání vyvrtejte přes křídlo

Více

HL Vtoky. Balkony a terasy

HL Vtoky. Balkony a terasy HL Vtoky Balkony a terasy www.hutterer-lechner.com HL Balkonové a terasové vtoky Základní k projektování a montáži Jedním ze základních způsobů odvádění dešťových vod z teras a balkonů je použití vtoků.

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

Návod k použití. 1. Frézovací šablona od firmy EGGER. frézovací šablony od firmy EGGER. 1.1 Modely pracovních desek. 1.

Návod k použití. 1. Frézovací šablona od firmy EGGER. frézovací šablony od firmy EGGER. 1.1 Modely pracovních desek. 1. Návod k použití frézovací šablony od firmy EGGER Pomocí frézovací šablony od firmy EGGER, jakož i pomocí ručních horních frézek a fréz se stopkou, které jsou běžně v prodeji, mohou být bezproblémově zhotovovány

Více

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm Příslušenství pro horní frézy a přímé brusky Kleštiny Pro OFE 738, Of E 1229 Signal, FME 737 a přímé brusky Upínací otvor 3 6.31947* 1/8" (3,18 ) 6.31948* 6 6.31945* 8 6.31946* 1/4" (6,35 ) 6.31949* Pro

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

APLIKAČNÍ MANUÁL IZOLAČNÍ FÓLIE JUNIFOL - HALY

APLIKAČNÍ MANUÁL IZOLAČNÍ FÓLIE JUNIFOL - HALY APLIKAČNÍ MANUÁL IZOLAČNÍ FÓLIE JUNIFOL - HALY Obsah: Vlastnosti fólie Junifol... 2 Ochrana staveb proti radonu z podloží... 3 Volba tloušťky fólie Junifol... 4 Příprava podloží... 5 Realizace těsnícího

Více

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 NOSNOST Prosím respektujte zatížení udávané na štítku na boku nájezdu, viz. foto. V prvním řádku je udaná nosnost jednoho kusu

Více

Zarážený profil MSP-HDG-RP

Zarážený profil MSP-HDG-RP Zarážený profil MSP-HDG-RP Ražený nosný sloupek pro konstrukci pozemního solárního parku Dostupný v různých délkách 1500 až 3600 mm Přenos síly a momentů díky tvarovaným spojům. Žárově zinkované provedení

Více

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ KOMÍNOV NOVÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ ÁŠTĚM 1 ROZDĚLEN LENÍ CIKO KOMÍNŮ CIKO CIKO TEC CIKO GAS 2 URČEN ENÍ SYSTÉMU SYSTÉM JE CERTIFIKOVÁN PRO ODVOD SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA VŠECHNY DRUHY PALIV

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR

Kabelové lávky. z hliníkové slitiny. Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Kabelové lávky z hliníkové slitiny Výrobce: Elektroservis Paskov s.r.o. Zahradní 762 739 21 Paskov ČR Obsah: stránka Použití...3 Grafy zatížení...4 Dovolené zatížení...5 Hodnoty průhybu... 6 7 Kabelová

Více

Průtokoměry SITRANS F

Průtokoměry SITRANS F Přehled Konstrukce Souprava SONOKIT obsahuje všechny nezbytné součásti pro vytvoření ultrazvukového průtokoměru na existující potrubí v závislosti na výběru při objednání: Papíry k obalení potrubí pro

Více

Trubky pro hydraulické válce

Trubky pro hydraulické válce Trubky pro hydraulické válce Trubky pro hydraulické válce Přesná ocelová trubka tvoří základní nepohyblivou část přímočarého hydromotoru. Slouží k vedení pístu osazeného těsnícími manžetami a z toho vyplývají

Více

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Název akce Heřmanice oprava zpevněných ploch Vymezení plnění veřejné zakázky: Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na dvě části

Více

Řešení problematiky dilatačních spár a jejich narušení

Řešení problematiky dilatačních spár a jejich narušení BUCHBEREGER & PaM s.r.o. DILATATION PROFILSYSTEME Řešení problematiky dilatačních spár a jejich narušení 1. Uvedení do problematiky 2. Kritéria pro výběr dilatačního profilu 2.1. Šířka spáry Dilatační

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

Dešťová kanalizace základní škola březen 2012 MČ PRAHA SLIVENEC

Dešťová kanalizace základní škola březen 2012 MČ PRAHA SLIVENEC A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA a, identifikace stavby Název akce: Místo stavby: Kraj: DEŠŤOVÁ KANALIZACE ZŠ Městská část Praha - Slivenec Praha Katastrální území: Slivenec, 750590 Stupeň dokumentace: Investor: Projektant:

Více

Školení pracovníků ČEZ DS

Školení pracovníků ČEZ DS Školení pracovníků ČEZ DS pro zkoušky podle Vyhlášky 50/78 Sb, Provedení elektrických venkovních a kabelových vedení z hlediska bezpečnosti Ing. Josef Hejčl - ČENES PNE 333301 el. venkovní vedení nad 1

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Podlahy na terasy a balkóny

Podlahy na terasy a balkóny Podlahy na terasy a balkóny Inovativní Univerzální Variabilní design Příjemný, teplý a bezpečný povrch Vysoká odolnost Vyrobeno v Německu Pryžové čtverce Kraitec step nabízejí elegantní a praktické řešení

Více

SYSTÉM UPÍNÁNÍ KOLEJNIC GANTRAIL

SYSTÉM UPÍNÁNÍ KOLEJNIC GANTRAIL SYSTÉM UPÍNÁNÍ KOLEJNIC GANTRAIL Podceňovat problematiku jeřábových drah se nemusí vyplatit! Princip pružného uložení jeřábových kolejnic GANTRAIL Rotace kolejnice Nezatížený jeřáb Zatížený jeřáb Kolejnice

Více

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y?

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y? Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Anhyment je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem, umožňující srovnání podlahových konstrukcí s tolerancí

Více

PAL RACK. Vysoce kvalitní regálový systém pro skladování zboží různé velikosti a hmotnosti.

PAL RACK. Vysoce kvalitní regálový systém pro skladování zboží různé velikosti a hmotnosti. PAL RACK Vysoce kvalitní regálový systém pro skladování zboží různé velikosti a hmotnosti. PALETOVÝ REGÁLOVÝ SYSTÉM Stow Pal Rack paletový regálový systém se skládá z širokého sortimentu základních součástí

Více

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.

NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving. ČSN EN ISO 9001 NOVING s.r.o. Úlehlova 108/1 700 30 Ostrava - Hrabůvka TEL., Tel/fax: +420 595 782 426-7, 595 783 891 E-mail: noving@noving.cz http://www.noving.cz PROLAMOVANÉ NOSNÍKY SMĚRNICE 11 č. S

Více

Před montáží: Palubky před montáží neskladujte na přímém slunci. Důležité a zásadní informace

Před montáží: Palubky před montáží neskladujte na přímém slunci. Důležité a zásadní informace Před montáží: Důležité a zásadní informace Palubky před montáží neskladujte na přímém slunci Před samotnou montáží proveďte předběžné sestavení a vizuální srovnání vzhledu. Příprava a položení základu:

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více