REHAU SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REHAU SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK"

Transkript

1 REHAU SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PLÁNOVÁNÍ A POKLÁDKA TECHNICKÉ INFORMACE Platný od ledna /6 - technické změny vyhrazeny Stavebnictví Automotive Průmysl

2 OBSAH PLÁNOVÁNÍ A POKLÁDKA SYSTÉMŮ KANALIZAČNÍCH TRUBEK REHAU Strana Obecné pokyny/oblast platnosti Oblasti použití/přehled typů systémů kanalizačních trubek REHAU Přeprava a skladování na staveništi Přeprava Skladování Pokyny k pokládce Obecné pokyny, pojmy Spojení násuvným hrdlem, zkracování potrubí Ohýbání trubek Přechod z AWADUKT PVC/PP na jiné materiály trubek Svařované spoje Spojování trubek kloubovým hrdlem REHAU AWADUKT Dodatečné boční přípojky na trubky a přípojka na šachty Podepření a ukotvení Stavební díly a materiály Vytvoření výkopu pro vedení Oblast vedení a vyztužení Zasypání Další návody k pokládce Odvodnění výkopu Betonové opláštění Minimální (ochranné) vzdálenosti od staveb a jiných vedení Zvláštní stavební konstrukce Závěrečné šetření a/nebo kontrola potrubí a šachet po zasypání Vizuální kontrola Těsnost Oblast vedení a hlavní zásyp Metody a požadavky na kontrolu volných vedení Zkouška vodou (metoda W ) Kontrola jednotlivých spojů Kvalifikace

3 Strana Statické výpočty podle pracovního listu ATV-DVWK-A 127, 3. vydání, srpen Technické podklady Přípustné výšky překrytí Podklady pro výpočty Přípustná deformace Druhy zeminy Hydraulické měření podle pracovního listu ATV-DVWK-A Úplné naplnění trubek AWADUKT PVC SN Úplné naplnění trubek AWADUKT PP SN Diagram částečného plnění pro trubky AWADUKT Chemická odolnost trubek AWADUKT z PVC-U, PP Související normy pro trubky a tvarovky Ostatní související normy, předpisy a směrnice Zkušební protokol Zkouška těsnosti podle ČSN EN Údaje k hydraulickému výpočtu volných vedení výpočet podle ATV-DVWK-A Údaje ke statickému výpočtu volných vedení výpočet podle ATV-DVWK-A PLÁNOVÁNÍ A POKLÁDKA 3

4

5 1 OBECNÉ POKYNY/OBLAST PLATNOSTI Následující informace platí pro plánování, skladování, přepravu, pokládku a používání systému kanalizačních trubek REHAU z polyvinylchloridu bez změkčovadel (PVC-U) a polypropylenu (PP). Tyto systémy kanalizačních trubek jsou určeny pro kanalizace a vedení odpadních vod, uložené v zemi při odvodňování pozemků a stavbách kanalizace, které mají sloužit k bezpečnému odvodu odpadní, smíšené a dešťové vody a zpravidla jsou provozovány jako volná gravitační vedení (bez tlaku). Při použití tlakových systémů odpadních vod je nutno dodržovat pokyny z kapitoly Tlaková kanalizace REHAU. Zpracování a pokládku trubek a částí potrubí smí provádět pouze vyškolený odborný personál. PLÁNOVÁNÍ A POKLÁDKA 5

6 Zkratky a jednotky Zkratky A Plocha profilu mm 2 ; m 2 B Hloubka výkopu na výšku vrcholu trubky m ČSN Český institut pro normy DN Jmenovitý průměr mm DN/OD Nom.průměr, kalibr. zevně mm DN/ID Nom.průměr, kalibr. uvnitř mm D Pr Stupeň zhutnění podle Proctora % d Střední průměr trubky d n - e n mm d n Nomin. vnější průměr mm di Vnitřní průměr trubky mm E B Deform. modul zeminy N/mm 2 EN Evropská norma ENV Evropský standard EPDM Etylem-propylen-dien-kaučuk (měkký těsnící materiál) e n Nomin. tloušťka stěny mm f Ohyb mm g Vlastní hmotnost N/mm 3 g Tíhové zrychlení země 9,81 m/s 2 Hw Výška hladiny podzemní vody m h T Výška dílčího plnění mm; m ISO Mezinár.org. standardů Is Sklon dna %, Ie Sklon energ. tras K Teplotní stupeň Kelvin K K Faktor konzistence betonu - KGUS Přechod.kus z KG na kameninu z PP a PVC-U kn Kilonewton kn Ks Hydraul. součinitel odporu m 1/3 /s kb Hodnota drsnosti mm MFR Index tání (Melt Flow Rate) g/10 NBR Nitril-butadien-kaučuk, těsnící mat.,odolný proti olejům a benzínu NW Jmen. délka jako charakteristický znak vzájemně vhodných částí trubek mm OD Zevně kalibrované trubky PEHD Polyetylen vysoké hustoty PEX Zesítěný polyetylen PP Polypropylen PP-QD Polypropylen, smíchaný se silikátem (Q) do práškové podoby (D) pren Provizorní evropská norma PVC Polyvinylchlorid PVC-U Polyvinylchlorid bez změkčovadel p Dodatkové zatížení kn/m 2 Q Odtok m 3 /s; l/s Q max Přípustné zatížení odtoku m 3 /s Q T Odtok při dílčím plnění m 3 /s Q V Odtok při kompletním plnění m 3 /s q Dodat. zatížení jako plošné zatížení kn/m 2 S Série (rozdělení trubek) SDR Standard Dimensio Ratio, poměr vnějšího průměru k tloušťce stěny - STZ Trubka z kameniny v Střední průtoková rychlost m/s v T Střední průtoková rychlost při dílčím plnění m/s v v Střední průtoková rychlost při kompletním plnění m/s Řecká písmena Jednotka Latinská písmena Jednotka α Koef.změny délky mm/m K β Úhel svahu γ R Součinitel odporu - ΔL Změna délky mm ΔT Rozdíl teploty C; K ε Dilatace (změna délky na jednotku délky) - σ Napětí N/mm 2 ф Vnitřní úhel tření zeminy ψ Závěr. součinitel Jednotky Přepočet jednotek tlaku Pa (N/m 2 ) N/mm 2 (MPa) bar m vodního sloupce WS kn/m 2 1Pa = ,001 1 N/mm 2 = bar = , m WS = ,01 0, kn/m 2 = ,001 0,01 0, Plochy a napětí přepočet N/mm 2 N/cm 2 kn/mm 2 kn/cm 2 kn/m 2 MN/cm 2 MN/m 2 1 N/mm 2 = N/cm 2 = kn/mm 2 = kn/cm 2 = kn/m 2 = MN/cm 2 = MN/m 2 = kp/mm 2 = kp/cm 2 = Mp/cm 2 = Mp/m 2 =

7 2 OBLASTI POUŽITÍ/PŘEHLED TYPŮ KANALIZAČNÍ TRUBKY REHAU Označení AWADUKT AWADUKT PP SN4 PVC SN8 classic Údaje / Vlastnosti Normy/ Registrace Třída zatížení Normální zatížení Vysoké zatížení Kruhová tuhost podle ČSN EN ISO [kn/m 2 ] 4 8 Kruhová tuhost podle ČSN [kn/m 2 ] - 63 Materiál PP PVC-U Střední hustota [g/cm 3 ] 0,9 1,4 Barva Zelená Červenohnědá Dodávané rozměry (DN/OD) Stavební délka (m) 0,5/1/2/5 1/3/5 Spojovací technika Násuvné hrdlo Násuvné hrdlo příp. sváření Program tvarovek ano ano (ČSN EN 1401) Přechod na jiné materiály trubek Připojení na šachty AWADUKT PP SN4 přímo AWADUKT PVC SN8 classic/blue přímo AWADUKT PP SN10 RAUSISTO přímo přímo AWADUKT PP SN16 RAUSISTO přímo přímo Kamenina Adaptér Adaptér Litinové trubky (SML) Adaptér Adaptér Betonové šachty Vložka šachty Vložka šachty AWAŠACHTA DN 315/DN 400 přímo přímo AWAŠACHTA DN 600 přímo přímo AWAŠACHTA PP DN 1000 přímo přímo Směrodatné normy ČSN EN 1852 ČSN EN 1401 * v případě jiných podmínek je nutné statistické posouzení ** použijte těsnící kroužek, odolný proti olejům/benzínu a mazivům velmi vhodné nevhodné 8

8 AWADUKT AWADUKT AWADUKT AWADUKT PVC SN8 PP SN10 PP SN10 PP SN16 blue RAUSISTO blue RAUSISTO RAUSISTO Vysoké zatížení Vysoké zatížení Vysoké zatížení Vysoké zatížení PVC-U PP PP PP 1,4 0,9 0,9 0,9 Azurově modrá Oranžově hnědá Azurově modrá Oranžově hnědá /3/5 1/3/6 1/3/6 1/3/6 Násuvné hrdlo Násuvné hrdlo Násuvné hrdlo Násuvné hrdlo příp. sváření příp. sváření příp. sváření ano ano ano ano (ČSN EN 1401) přímo přímo přímo přímo přímo přímo přímo přímo přímo přímo přímo přímo přímo přímo Adaptér Adaptér Adaptér Adaptér Adaptér Adaptér Adaptér Adaptér Vložka šachty Vložka šachty Vložka šachty Vložka šachty přímo přímo přímo přímo přímo přímo přímo přímo přímo přímo přímo přímo ČSN EN 1401 ČSN EN 1852 ČSN EN 1852 ČSN EN 1852 PLÁNOVÁNÍ A POKLÁDKA 9

9 Označení AWADUKT AWADUKT PP SN4 PVC SN8 classic Vlastnosti Doporučení pro použití Možné oblasti použití Krátkodobý modul pružnosti [N/mm 2 ] Koeficient délkové roztažnosti (1/K) 14x10-5 8x10-5 Tepelná vodivost v (W/Km) 0,2 0,15 Povrchový odpor v > 1012 > 1012 Minimální přípustný poloměr ohybu 100xd 300xd Hydraulický výkon Chemická odolnost ph 2-12 ph 2-12 Rázová tuhost ++ + Použití při dopravním zatížení* do SLW 30 do SLW 60 Výška překrytí (m)* 1-5 0,5-8 Max. možná hladina podzemních vod nad 2 5 vrcholem trubky bez dopr. zatížení (m)* Přípustný materiál zásypu podle ČSN EN 1610 podle ČSN EN 1610 až 22 mm při DN 200 až 22 mm při DN 200 až 40 mm při DN > 200 až 40 mm při DN > 200 až DN 630 až DN 630 Max. teplota odpadní Trvalé zatížení (DN/OD ) vody ( C) 40 (DN/OD ) Krátce Rozsah spádu [ ] Max. rychlost toku (m/s) 8 8 Vhodnost použití pro proplach vys. tlakem + + Stavby silnic + ++ Stavba kolejových tras - + Stavba letišť - ++ Stavba tunelů ++ Odvodnění v zemědělství + ++ Odvodnění pod půdní deskou Oblasti sesedání kopců + Močálové půdy + Čerpací stanice** + Velkokapacitní kuchyně** + Odvodnění strmých tras Oblasti vodního ochranného pásma II a III velmi vhodné nevhodné * Údaje představují pouze orientační hodnoty, v případě jiných podmínek je nutné statistické posouzení ** Použijte těsnící kroužek, odolný proti olejům/benzínu a mazivům *** U jiných materiálů zásypu a obsypu kontaktujte naše technické oddělení 10

10 AWADUKT AWADUKT AWADUKT AWADUKT PVC SN8 PP SN10 PP SN10 PP SN16 blue RAUSISTO blue RAUSISTO RAUSISTO x x x x10-5 0,15 0,2 0,2 0,2 > 1012 > 1012 > 1012 > xd 200xd 200xd 200xd ph 2-12 ph 2-12 ph 2-12 ph až SLW 60 až SLW 60 až SLW 60 až SLW 60 0,5-8 0,5-6 0,5-6 0, podle ČSN EN 1610 podle ČSN EN 1610 podle ČSN EN 1610 podle ČSN EN 1610*** až 22 mm při DN 200 až 22 mm při DN 200 až 22 mm při DN 200 až 22 mm při DN 200 až 40 mm při DN > 200 až 40 mm při DN > 200 až 40 mm při DN > 200 až 40 mm při DN > 200 až DN 630 až DN 630 až DN 630 až DN (DN/OD ) (DN/OD ) PLÁNOVÁNÍ A POKLÁDKA 11

11 3 PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ NA STAVENIŠTI 3.1 Přeprava Pro zajištění funkce kanalizačních trubek AWADUKT, tvarovek a těsnění je nutno zajistit správné skladování a řádnou přepravu. Volně ložené trubky by měly během přepravy spočívat celou svou délkou na podkladu a být zajištěny proti posunutí. Je nutno zabránit prohýbáním a nárazům Kanalizační trubky AWADUKT ve svazku Pro nakládku a vykládku kanalizačních trubek ve svazku je nutno používat vhodná přepravní zařízení (např. vysokozdvižné vozíky se širokými vidlicemi). Při skládání a přepravě se nesmí vidlice zasouvat do trubek Volně ložené kanalizační trubky AWADUKT a tvarovky Nakládka a vykládka volně ložených kanalizačních trubek a tvarovek se musí provádět manuálně. Vyklápění přepravních prostředků nebo házení není přípustné. Je nutno zabránit obrušování trubek o podklad. Rýhy a škrábance mohou způsobit netěsnost zvláště v násuvném spojení. Trubky, tvarovky a ostatní spojovací příslušenství se musí při dodání zkontrolovat, aby se zajistilo, že jsou dostatečně označeny a odpovídají projektovým požadavkům. Stavební produkty se musí pečlivě zkontrolovat jak při dodání, tak také bezprostředně před montáží,aby se zajistilo, že nejsou poškozeny. zářením např. světlými plachtami. Je nutno zabránit hromadění tepla. Je nutno zajistit dobré větrání. Vyblednutí nebo zabarvení při skladování na slunci nemá žádný negativní vliv na kvalitu trubek. Rámy dřevěného bednění (balení trubek) je nutno pokládat dřevo na dřevo. Po složení je nutno jednotlivé délky skladovat na rovné ploše a zajistit proti zborcení. Přitom je nutno dbát na to, aby spodní stranu trubek nepoškodily žádné ostré špičaté předměty. Hrdla musí ležet volně. Střídavým uspořádáním lze dosáhnout téměř úplného položení jednotlivých trubek. Při složení na sebe s prokládáním dřevem musí mít toto dřevo šířku nejméně 80 mm. Uspořádání prokládaného a podpěrného dřeva je znázorněno na obrázku Zajištění řad uložených trubek 3.2 Skladování Všechny materiály by se měly skladovat vhodným způsobem, aby se zabránilo znečištění nebo poškození. To se týká zvláště těsnících prostředků z elastomerů, které se musí chránit před mechanickým a chemickým narušením (např. olejem). Trubky je nutno zajistit, aby se zabránilo poškozením při odkutálení. Skladování s prokládáním dřevem nebo s přesazenými hrdly Mělo by se zamezit příliš velkému počtu řad trubek na sobě, aby nedocházelo k přetížení trubek ve spodní části. Trubky se nesmí skladovat v blízkosti otevřeného výkopu! Za chladného počasí by měly být všechny trubky uskladněny na podložce, aby se zabránilo přimrznutí k zemi. Trubky musí být uskladněny na rovném podkladu. Je nutno zabránit prohýbání. Veškeré části trubek musí být uskladněny tak, aby se zabránilo znečištění oblasti hrdla. Jednostranné působení tepla, např. slunečního záření, může z důvodu termoplastických vlastností plastových trubek způsobit deformace, které mohou ztížit řádnou pokládku při malém sklonu. Z tohoto důvodu by měly být trubky zakryty před přímým slunečním 12 Trubky, poskládané na sebe a ne na paletách, je nutno zajistit proti odkutálení. Výška takto uložených trubek nesmí být u všech DN vyšší než 1 m! Zajištění trubek, uložených na sebe Uložené trubky zajistěte ze stran, max. výška 1 m

12 4 POKYNY K POKLÁDCE 4.1 Obecné pokyny, pojmy Při použití spouštěcích zařízení je nutno dbát na to, aby se trubky nepoškodily. S pokládkou trubek by se mělo začít v nejnižším bodě vedení, přičemž se trubky obvykle pokládají tak, že hrdla ukazují k hornímu konci. Pokud dojde k přerušení prací na delší dobu, měly by se konce trubek přechodně uzavřít. Ochranné krytky by se měly odstranit teprve bezprostředně před vytvořením spoje trubek. Trubky by se měly chránit před vniknutím jakýchkoliv stavebních hmot atd. Všechna cizí tělesa se musí z trubek odstranit Představení pojmů Tyto definice platí také pro výkopy se svažitými stěnami a pro vedení pod násypy Orientace a výška Trubky se musí pokládat co nejpřesněji podle orientace a výšky v rámci daných mezních hodnot podle projektu. Každá potřebná úprava výšky se musí provádět doplněním nebo odebráním podkladu, přičemž je nutno zajistit, aby byly trubky položeny po celé jejich délce. U velmi malého spádu při pokládce se doporučuje pracovat s krátkými délkami 3 m, protože při každém zasunutí trubek lze snadněji vyrovnávat výšku a polohu. 1 Povrch 2 Spodní hrana silniční nebo kolejové konstrukce, pokud tam je 3 Stěny výkopu 4 Hlavní zásyp 5 Krycí obsyp 6 Boční obsyp 7 Horní vrstva lože 8 Spodní vrstva lože 9 Dno výkopu 10 Výška překrytí 11 Tloušťka lože 12 Tloušťka oblasti vedení 13 Hloubka výkopu a Tloušťka spodní vrstvy lože b Tloušťka horní vrstvy lože (viz odst. 4.10) c Tloušťka krycího obsypu OD Vnější průměr trubky v mm Spuštění do výkopu pro trubku Z bezpečnostních důvodů a aby se zabránilo poškození, je nutno používat vhodné přístroje a způsoby spouštění konstrukčních částí do výkopu pro trubky. 4.2 Spojení násuvným hrdlem, zkracování potrubí Obecně Koncové uzávěry s ochrannou funkcí se smí odstranit teprve bezprostředně před spojováním. Části povrchu trubek, které se dostanou do kontaktu se spojovacími materiály, musí být nepoškozené a čisté. Pokud nelze trubky spojovat manuálně, musí se používat vhodné přístroje. Pokud je to nutné, musí se konce trubek chránit. Trubky by se měly spojovat při stálém vyvíjení sil ve směru osy, aniž by docházelo k přetížení konstrukčních částí. Přesnost orientace se musí kontrolovat a pokud je to nutné po spojení upravit. U trubek, uložených v zemi, je nutno ostrý konec zasunout kompletně až po dno hrdla. Tam, kde má být spára mezi ostrým koncem a hrdlem následující trubky, je nutno dodržovat uvedené mezní hodnoty (viz pokládka bod 4.16). PLÁNOVÁNÍ A POKLÁDKA Trubky, části potrubního vedení a těsnící prostředky je nutno před spuštěním do výkopu pro trubky zkontrolovat, jestli nejsou poškozeny. Spouštění trubek do výkopu se provádí z důvodu jejich malé hmotnosti a průměru především manuálně. Trubky se nesmí do výkopu házet Vybrání v oblasti spojů Při pokládce trubek je nutno počítat s vybráními pro hrdla v podpěrách, aby mohlo dojít k řádnému spojení a trubka byla chráněna před uložením na spoji. Vybrání by nemělo být větší než je pro řádné spojení nutné. 13

13 Po vytvoření spojení mezi hrdly se musí hrdla podložit Vytváření spojů Trubky se musí spojovat pečlivě. Hranol Jako těsnění spoje trubek se musí používat pouze ze závodu vložené těsnící kroužky. Před každým zasunutím (trubky a tvarovky) se musí zkosený násuvný konec (ostrý konce) očistit od nečistot hadříkem nebo něčím podobným. Pro kontrolu, jestli byla při zasunutí dosažena potřebná maximální hloubka zasunutí, se hloubka hrdla (= hloubka zasunutí) pokud to není již provedeno ze závodu označí na konci zasunutí vhodnou tužkou. Těsnící kroužek, volně vložený ze závodu, se před zasouváním musí zásadně vyjmout. Nakonec se musí hrdlo, komora a těsnící kroužek očistit od nečistot. Očištěný těsnící kroužek se musí opět správně vložit do vyčištěné komory. Těsnící kroužek, pevně vložený ze závodu do hrdla, může v hrdle zůstat, ale musí se také očistit od nečistot, které případně ulpěly na těsnících jazýčcích a musí se zkontrolovat jeho řádné usazení. Těsnící kroužky se musí zkontrolovat, jestli nejsou poškozeny. Poškozené těsnící kroužky se nesmí použít. Zkosený ostrý konec se potře mazadlem REHAU (zkosená strana a ostrý konec), nesmí se používat žádné organické a petrochemické nebo neekologické prostředky. Ostrý konec se nakonec zasune u vedení v zemi až na dno hrdla (= až na doraz) do násuvného hrdla. Dosažení maximální hloubky zasunutí se zkontroluje podle předem udělaných značek. Zasunutí trubek ve směru osy trubky se musí provádět vystředěně a buď manuálně nebo pomocí pák. Při použití pák je nutno položit šikmo před trubku hranol, aby se zachovalo lepší rozložení síly při zasouvání a zabránilo se poškození trubek Zkracování trubek Ke zkracování trubek se používá pila s jemnými zuby nebo řezák trubek. Velmi vhodné jsou také přístroje k opracování dřeva (ruční okružní pily atd.). K řezání trubek PP doporučujeme použít speciální řezací kotouče z našeho výrobního programu. Zkrácený konec trubky se musí zkosit pilníkem nebo příslušným nástrojem (např. úhlová bruska s vějířovým brusným kotoučem) podle údajů v tabulce. Pro řezání a zkosení trubek v jednom kroku naleznete v našem výrobním programu speciální přístroj na bázi rozbrušovací pily. Hrany řezu zkracovaných trubek se musí zbavit otřepů. DN/OD b ca. (mm) DN/OD b ca. (mm) Tvarovky se nesmí zkracovat Opatření pro pozdější přípojky Konce trubek nebo odbočky, kde se budou provádět později přípojky teprve po zasypání, je nutno opatřit trvale vodotěsnými uzávěry a pokud je to nutné vhodnými uchyceními. 4.3 Ohýbání trubek Změny směru se provádějí obvykle příslušnými tvarovkami nebo kontrolními šachtami. Kanalizační trubky AWADUKT lze ale ohýbat. Podle poloměru ohybu r získáme následující max. rozměr h při délce vedení L. V hrdle nesmí docházet k ohybu. Řezání pomocí AWADUKT CUT 14

14 4.3.1 AWADUKT PVC SN8, AWADUKT PVC Basic h (mm) d r min L = L = L = (m) 2 m 5 m 10 m , AWADUKT PP SN4 h (mm) d r min L = L = L = (m) 2 m 5 m 10 m , AWADUKT PP SN10/16 h (mm) d r min L = L = L = (m) 2 m 5 m 10 m Litinový ostrý konec Pokud je litinové vedení zakončeno ostrým koncem, pak se přechod provede pomocí připojovacího kusu AWADUKT z litinového ostrého konce na plast KGUG. Utěsnění se provádí pomocí dvojitého gumového těsnění. Nepoužívá se žádné mazadlo. Alternativně lze použít manžetová těsnění firmy Mücher Připojení trubek AWA- DUKT PVC/PP na kameninové trubky Kameninové hrdlo podle EN 295, násuvné hrdlo L spojovací systém F (DN ) Pokud je kameninové vedení zakončeno hrdlem, pak slouží jako přechodový kus z kameninového hrdla na plast připojovací kus AWADUKT KGUSM. Těsnění mezi připojovacím kusem AWADUKT KGUSM a kameninovým hrdlem se provádí pomocí kulatého prstence nebo L-těsnění v kameninovém hrdle. Při použití L-těsnění je nutné mazadlo, u kulatých prstenců není nutné. 4.4 Přechod z AWADUKT PVC/PP na jiné materiály trubek Připojení trubek AWADUKT PVC/PP na litinové trubky Litinové hrdlo Pokud je litinové vedení zakončeno hrdlem, pak se napojí ostrý konec trubky nebo tvarovky AWADUKT pomocí dvojitého gumového těsnění. Nepoužívá se žádné mazadlo. Zalévací hmota se nesmí používat Kameninový ostrý konec (DN ) podle EN 295, TKL 160 (normální zatížení) Pokud je kameninové vedení zakončeno ostrým koncem, pak se musí použít připojovací kus AWADUKT z kameninového ostrého konce na plast KGUS. Alternativně lze použít manžetová těsnění firmy Mücher. PLÁNOVÁNÍ A POKLÁDKA KGUS PVC KGUS PP Trubka KG Dvojité těsnění Hrdlo litinové trubky 15

15 4.5 Svařované spoje K vytvoření svařovaných spojů kanalizačních trubek AWADUKT PP, odolných proti působení podélných sil, které se neuvolní, existují v podstatě dvě metody: - sváření natupo topnými prvky (sváření natupo) - sváření topnou spirálou (elektrotvarovky) Svařované spoje smí provádět zásadně pouze k tomu kvalifikovaný personál. Je nutno dodržovat příslušné směrnice, např. DVS , a také montážní návody, příp. návody k obsluze, přiložené ke tvarovkám a svářecím přístrojům. Stroje a přípravky, použité ke sváření, musí odpovídat požadavkům DVS Předpoklady pro sváření Oblast sváření musí být chráněna před nepříznivými povětrnostními vlivy, např. vyhřívaným stanem. Doporučuje se provést zkušební sváry za místních podmínek a vyzkoušet je. Pokud jsou svařované díly nestejně zahřáté v důsledku slunečního záření, je nutné včasným zakrytím na místě svárů dosáhnout vyrovnání teploty. Během sváření je nutno zabránit chlazení průvanem. Spojované plochy svařovaných dílů nesmí být poškozené a musí být zbaveny nečistot (např. maziv, špíny, třísky) Sváření natupo Obecně U sváření natupo topnými prvky se spojované plochy svařovaných dílů zahřejí topným prvkem a stlačením k sobě se natupo svaří. Sváření natupo topnými prvky Shrnutí návodu na zpracování podle DVS pro sváření natupo topnými prvky Poznámka: Pro odborné sváření je nutno dodržovat celou směrnici DVS vytvořit přípustné pracovní podmínky, např. dobu sváření - připojit svářecí přístroj do sítě nebo na alternátor a zkontrolovat funkci - svařované díly vyrovnat např. na podstavci a upnout - uzavřít konce trubek, aby se zabránilo průvanu - spojované plochy vyčistit i v oblasti sváření čistícím prostředkem podle odstavce a DVS novým, savým, nepouštějícím vlákna a nebarveným papírem - opracovat spojované plochy, u trubek např. pomocí hoblíku - hoblík vyjmout ze stroje na sváření trubek - odstranit třísky v oblasti sváření bez dotyku spojovaných ploch - zkontrolovat rovnost přiložením spojovaných ploch - zkontrolovat přesah (max. 0,1 x tloušťka stěny) - topný prvek vyčistit čistícím prostředkem podle odstavce a DVS novým, savým, nepouštějícím vlákna a nebarveným papírem a nechat vyvětrat - zkontrolovat teplotu topného prvku (210 ± 10 C) - před každým svářením zjistit pohybový tlak a pohybovou sílu a zaznamenat do protokolu o sváření - zjistit hodnotu nastavení vyrovnávacího, ohřívacího a spojovacího tlaku - stanovit směrnou hodnotu podle tabulky 2 (DVS ) - uvést topný prvek do polohy sváření - vyrovnání ploch podle topného prvku, až vznikne zesílení (podle tabulky 2, sloupec 2, DVS ) - zahřátí při sníženém tlaku 0,01 N/mm 2, doba zahřátí podle tabulky 2, sloupec 3 (DVS ) - po zahřátí svařovaných spojovaných ploch tyto oddálit od topného prvku a uvést do polohy sváření - svařované plochy plynule přibližovat během doby adaptace (tabulka 2, sloupec 4, DVS ) k sobě, až bezprostředně před tím, než se dotknou. Vlastní spojení se pak musí provést velmi pomalu. Ihned potom lineárně zvyšovat spojovací tlak v době zvyšování (tabulka 2, sloupec 5, DVS ) - po spojení tlakem 0,10 N/mm 2 musí vzniknout zesílení. Podle obrázku 4 (DVS ) musí výška zesíleného sváru K být na každém místě > 0 - ochlazení pod spojovacím tlakem podle tabulky 2, sloupec 5 (DVS ) - vypnutí svařených dílů po uplynutí doby ochlazení - doplnit protokol o sváření U této metody vzniká zesílený svár, který se vytváří na obou stranách (vnitřní strana a vnější strana trubky). Aby se zabránilo negativnímu vlivu na hydraulickou výkonnost, doporučujeme zesílený svár uvnitř trubky odstranit vhodným přípravkem. 16

16 4.5.3 Sváření topnou spirálou Obecně U sváření topnou spirálou se trubky a tvarovky zahřívají a svařují elektrickým proudem pomocí odporových drátů v elektrotvarovce. zkontrolovat ukazatel přístroje a zahájit proces sváření - Zkontrolovat správný průběh sváření, např. kontrolou ukazatele na displeji a pokud jsou k dispozici indikátory sváření. Sledovat chybová hlášení. - Uvolnit kabel z tvarovky. - Vypnutí svařených dílů po uplynutí doby ochlazení podle údajů výrobce. Odstranit použité přídržné přípravky - Doplnit protokol o sváření, pokud nebyl zapisován automaticky. Sváření topnou spirálou Oválnost trubky nesmí v oblasti sváření překročit 1,5% vnějšího průměru, max. 3 mm. Případně je nutno použít příslušné kulaté přítlačné přípravky. K odstranění vrstvy oxidu v oblasti sváření doporučujeme použít rotační škrabku Shrnutí návodu na zpracování podle DVS pro sváření topnou spirálou Poznámka: Pro odborné sváření je nutno dodržovat celou směrnici DVS Spojování trubek kloubovým hrdlem REHAU AWADUKT Kloubová hrdla REHAU DN 200 DN 315 jsou dvojitá násuvná hrdla, která umožňují plynulá vychýlení v úhlu ± 7,5. Takto lze pružně upravit např. připojení šachet na staveništi podle místních podmínek. Pokud například leží v cestě křížící vedení, lze šachtu díky pohyblivé přípojce jednoduše přesunout o pár metrů. Vychýlení se zachytí v kloubovém hrdle. Také změny sklonu lze vytvořit výkyvnými hrdly bez problémů. Zvláště na dlouhých vedeních kanalizačních trubek, která se pokládají s velkými poloměry, se nabízejí hrdla s rozpětím 0-15 stupňů jako inovační, specifické spojovací prvky. V neposlední řadě jsou tato hrdla předurčena pro oblasti ohrožené sesedáním půdy. Pokud dojde k sesedání půdy, jsou ve velké míře absorbována kloubovým hrdlem. Spojení zůstává nadále bez pnutí, tedy stále odolné proti prorůstání kořenů a vodotěsné. Při montáži kloubových hrdel je ale nutno dbát na to, aby bylo vychýlení v hrdle na obou stranách rovnoměrné! - Vytvořit přípustné pracovní podmínky, např. dobu sváření - Připojit svářecí přístroj do sítě nebo na alternátor a zkontrolovat funkci - Odstranit zevně otřepy z konce trubky, seříznutého do pravého úhlu. Při velmi výrazném vsunutí konce trubky trubku zkraťte. Viz obrázek 5 (DVS ) - Zajistit kulatost trubek, např. pomocí kulatých přítlačných svorek, přípustná oválnost 1,5%, max. 3 mm - Spojované plochy vyčistit i přes oblast sváření čistícím prostředkem podle odstavce a DVS novým, savým, nepouštějícím vlákna a nebarveným papírem - Mechanicky opracovat povrch trubky v oblasti sváření, pokud možno pomocí rotační škrabky s úběrem tloušťky stěny cca 0,2 mm - Odstranit třísky bez dotyku povrchu trubky - Opracovávaný povrch trubky pokud byl dodatečně znečištěn svářecí nástavec vyčistit uvnitř čistícím prostředkem podle odstavce a (DVS ) novým, savým, nepouštějícím vlákna a nebarveným papírem a nechat vyvětrat - Trubky zasunout do tvarovky a zkontrolovat hloubku zasunutí značkou nebo vhodným přípravkem. Trubky zajistit proti změně polohy. - Připojit kabel bez zatížení na tvarovku - Zadat údaje o sváření, např. pomocí čtečky čárového kódu, α α β φ Oboustranně rovnoměrné vychýlení v kloubovém hrdle správně špatně PLÁNOVÁNÍ A POKLÁDKA 17

17 4.7 Dodatečné boční přípojky na trubky a přípojka na šachty Přípojka pomocí odbočky Odbočka by se měla montovat ve vhodném úhlu, aby se do ní mohlo napojit budoucí potrubí. Pokud se musí odbočka vsadit do stávajícího potrubí, může dojít k přerušení provozu jedné nebo více trubek v závislosti na materiálu, délce, typech odboček a podkladu. Aby se zajistila soudržnost potrubí, měly by se pro vsazení odbočky do potrubí odstranit jen nutné délky trubek. Provedení může vyžadovat navíc k odbočce vsazení krátkého kusu trubky. Nezávisle na tom, jestli se použijí násuvné spoje nebo přesuvná hrdla, musí být vhodné pro toto potrubí, zajistit přesnou polohu a pozici a umožnit fungující utěsnění. 1 2 Pro dodatečnou montáž odboček AWADUKT se musí vyříznout kus trubky (konstrukční délka tvarovky plus asi dvojnásobek vnějšího průměru trubky). Z konců trubky se odstraní otřepy, zkosí se a nasune se odbočka. Na druhý konec trubky a na vhodný mezikus se vždy nasune přesuvné hrdlo AWADUKT KGU a vedení se uzavře. U rozměrů > DN/OD 250 mohou za podmínek na stavbě při přesunutí dvojitých hrdel vznikat větší třecí síly, které ztěžují montáž. Zde je pak nutné použít pomůcky, např. páky a lana. Je nutno dbát na to, aby se přitom přesuvná hrdla nasouvala rovnoměrně a vystředěně. Montáž přesuvných hrdel údery není přípustné

18 Ostrý konec z kameniny (DN ) podle EN AWADOCK POLYMER CONNECT Přípojka AWADOCK POLYMER CONNECT je vhodná k připojení plastových trubek DN/OD 160 na hladkostěnné plastové trubky DN/OD 200 až DN/OD 630 z PP a PVC. V šroubovací korunce je integrován kulový kloub, který umožňuje plynulé vychýlení v úhlu ± 7,5. Smykové namáhání, např. při sesedání, se tak snižuje na minimum. V objemném připojovacím těsnění je integrováno další elastomerové těsnění se schopností nabobtnání pro ten nejhorší případ AWADOCK T-Flex AWADOCK T-Flex slouží k připojení různých druhů trubek na zevně hladká hlavní vedení - vhodná na hlavní vedení DN/OD 200 až DN/OD přípojka DN/OD 110, 160, 200 K utěsnění dochází přes vnější stěnu hlavní trubky, pomocí manžety z ušlechtilé oceli a těsnění EPDM. Při vrtání díry lze tedy použít standardní vrtací korunky. Relativně velké tolerance při vrtání lze proto akceptovat. Přípojka AWADOCK T-Flex má univerzální použití. Je vhodná na všechny hladkostěnné a tenkostěnné trubky (mimo jiné PP, PVC, vláknitý cement, litina, sklolaminát atd.) DN/OD Vnější Ø (mm) Vnější-Ø (mm) Vrtání Připojovací trubka Hlavní trubka (mm) Napojení připojovacího vedení pomocí AWADOCK POLYMER CONNECT je ekonomičtější než původní varianta s odbočkou a přesuvnými hrdly. Přípojku lze použít jak při nové pokládce, tak také dodatečně pomocí vrtací korunky 162 mm. Rozměry hlavní trubky DN/OD Tloušťka stěny hlavní trubky v mm Min Max Tloušťka stěny hlavní trubky v mm Materiál připojovací trubky a hlavní trubky 200 4,9 10, ,2 12, ,7 15, ,8 19, ,2 24, ,0 33,0 Možnosti připojení 160 PVC podle EN 1401 PP podle EN 1852 PP-MD podle EN PLÁNOVÁNÍ A POKLÁDKA 19

19 Připojení pomocí sedel Sedlo z polypropylenu s možností navaření slouží k připojení odpadních vedení DN/OD 160 na trubky AWADUKT PP SN10/16 DN/OD 200 až DN/OD 400 (DN 500 a DN 630 se připravuje) při nových pokládkách nebo při dodatečném napojení. KGF DN/OD žlab Trubka AWADUKT Možnost vychýlení Rozměry vložek do šachet pro AWADUKT PVC/PP Sedlo se zafixuje pomocí speciálního upínacího přípravku na trubce a po navaření se navrtá. Spojení připojovacího vedení se sedlem se provádí pomocí vhodné elektrotvarovky (připojovací vedení AWADUKT PP SN10/16), příp. dvojitého hrdla (připojovací vedení z hladkých plastových trubek DN/OD 160). Lze použít všechny univerzální svářecí přístroje se snímací tužkou ke čtení čárového kódu, kompenzací teploty, ukládáním protokolu a připojovací zástrčkou 4 mm. Montáž a svaření sedla musí provádět odborník se svářečskou zkouškou. Je nutno dodržovat montážní návod a příslušné směrnice DVS. Konstrukční d Vnější-ø Vnitřní-ø délka mm mm mm mm DN/OD L D max di ,8 114, ,5 129, ,2 164, ,0 204, ,8 253, ,2 318, ,0 405, ,0 505, ,0 637, ,8 121, ,5 136, ,0 171, ,5 211, ,9 259, ,4 324, ,0 412, ,0 512,0 L Připojení trubek AWADUKT na betonové šachty Připojení trubek AWADUKT na betonové šachty se provádí pomocí vložek do šachet AWADUKT KGF. Vložky do šachet se musí zabetonovat tak, aby při zohlednění tloušťky stěny trubky byl spodek trubky v jedné rovině se spodkem žlabu. Díky dvojitému kónickému tvaru vložky do šachty je možné kloubové připojení na šachty. Pro AWADUKT PVC a AWADUKT PP lze použít stejné vložky do šachet. V každém případě je ale při napojení žlabu, příp. při dodatečné montáži vložek do šachet nutno zohlednit, že se různé typy trubek liší svým vnitřním průměrem. Proto je nutné přizpůsobit výšku žlabu příslušnému typu trubky. 3 di Dmax 4.8 Podepření a ukotvení Pokud během montáže existuje riziko zaplavení a hydrodynamického prokluzu, je nutno potrubí zajistit vhodným zatížením nebo ukotvením. Tyto síly mohou dosáhnout značné velikosti. V případě volných kanalizačních vedení může být nutné tvarovky dočasně během zkoušky vodotěsnosti zajistit. Další síly, které mohou vzniknout u vedení na strmých trasách, by se měly při konstrukcích zohlednit, např. vytvořením betonové opěry, betonového opláštění nebo závorou, které působí současně jako ochrana proti vyplavení nebo drenážnímu účinku podkladu. Pokud je to nutné, musí se prověřit půda/zemina. 20

20 4.9 Stavební díly a materiály Normy/Schválení Stavební díly a materiály musí odpovídat národním/evropským normám nebo schválením. Pokud normy, schválení neexistují, musí stavební díly a materiály vyhovovat požadavkům projektanta. ve výkopu v násypu Stavební materiály s hydraulickými pojivy Stavební materiály s hydraulickými pojivy jsou např.: - stabilizovaný beton - lehký beton - hubený beton - nevyztužený beton - vyztužený beton - tekutá zemina Tyto musí vyhovovat požadavkům projektu. Oblast vedení Dno výkopu Opěra * Úhel opěry 2a ** Minimální tloušťka opěry podle bodu Stavební materiály pro oblast vedení Obecně Stavební materiály pro oblast vedení musí odpovídat příslušným článkům pod 4.10, aby se zajistila trvalá stabilita a zachycení zatížení potrubí v zemi. Tyto stavební materiály nesmí mít negativní vliv na trubku, materiál trubky nebo podzemní vody. Zamrzlý materiál se nesmí použít. Stavební materiály pro oblast vedení musí vyhovovat požadavkům projektu. Tyto materiály smí být buď příslušná stávající zemina, jejíž použitelnost byla prověřena nebo dodané materiály. Stavební materiály pro podklad by neměly obsahovat žádné části, které jsou větší než: - 22 mm u DN/OD mm u DN/OD > 200 až DN/OD Stávající zemina Požadavky na opětovné použití stávající zeminy jsou: - soulad s požadavky projektu - možnost zhutnění, pokud je požadováno - bez obsahu materiálu, které by mohly poškodit trubku (např. nadměrná zrnitost podle materiálu trubky, tloušťky stěny a průměru, kořeny stromů, odpad, organický materiál, hroudy hlíny > 75 mm, sníh a led) Dodané stavební materiály Níže uvedené stavební materiály jsou vhodné. Mohou to být i recyklované materiály. Zrnité, nevazné materiály jsou mimo jiné: - stejnozrnný štěrk - materiál s odstupňovanou zrnitostí - písek - zrnité směsi (All-In) - lámané stavební materiály - tekutá zemina Ostatní stavební látky Jiné stavební látky, než ty, které jsou uvedeny v bodech až se smí použít pro oblast vedení, pokud byla jejich vhodnost prověřena. Přírodní nebo umělé materiály, které mohou poškodit potrubí a šachty, nejsou vhodné. Vliv na životní prostředí by se měl také prověřit Stavební materiály pro hlavní zásyp Stavební materiály pro hlavní zásyp musí vyhovovat požadavkům projektu. Všechny materiály, uvedené v bodě 4.8.2, se smí použít na hlavní zásyp. Vytěžená zemina s kamením do velikosti max. 300 mm nebo s tloušťkou krycího obsypu nebo odpovídající polovině tloušťky zhutňované vrstvy rozhodující je vždy nižší hodnota lze použít pro hlavní zásyp. Tato hodnota může být kromě toho ještě dále snížena v závislosti na půdních poměrech, stavu podzemní vody a materiálu trubky. Ve skalnatém prostředí mohou být dány speciální podmínky Vytvoření výkopu pro vedení Výkopy Výkopy musí být vyměřeny a provedeny tak, aby byla zaručena odborná a bezpečná montáž potrubí. Pokud je během stavebních prací nutný přístup k vnějším stěnám staveb, ležících pod zemí, např. k šachtám, je nutno dodržet bezpečný minimální pracovní prostor o šířce 0,50 m. Pokud se mají pokládat dvě nebo více trubek do stejného výkopu nebo pod stejným násypem hráze, musí se dodržet horizontální minimální pracovní prostor pro oblast mezi trubkami. Pokud není uvedeno jinak, je nutno dodržet u trubek do DN/OD 710 včetně 0,35 m a u trubek větších než DN/OD 710 0,50 m. Pokud je to nutné, musí se učinit od staveb nebo povrchů vhodná bezpečnostní opatření na ochranu před negativním vlivem na jiná zásobovací vedení, vedení odpadních vod a kanalizace Šířka výkopu Maximální šířka výkopu Šířka výkopu nesmí překročit maximální šířku podle statického výpočtu. Pokud to není možné, je nutno skutečnost sdělit projektantovi Minimální šířka výkopu Minimální šířka výkopu je uvedena v následujících tabulkách v závislosti na hloubce výkopu, příp. DN/OD. Směrodatná je větší z obou hodnot. PLÁNOVÁNÍ A POKLÁDKA 21

Systém žebrovaného kanalizačního potrubí z PP KATALOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁL. Ultra Rib 2

Systém žebrovaného kanalizačního potrubí z PP KATALOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁL. Ultra Rib 2 Systém žebrovaného kanalizačního potrubí z PP KATAOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁ Ultra Rib 2 Obsah Charakteristika a výhody systému..................... 4 Ultra RIB 2 SN 16...................................

Více

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub 1 Obsah 1. 1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 6. 6.1 6.2

Více

ULTRA-RIB 2. Katalog výrobků a montážní předpis. Žebrované kanalizační potrubí z POLYPROPYLÉNU dle ČSN EN 13476. květen 2011

ULTRA-RIB 2. Katalog výrobků a montážní předpis. Žebrované kanalizační potrubí z POLYPROPYLÉNU dle ČSN EN 13476. květen 2011 ULTRA-RIB 2 Žebrované kanalizační potrubí z POLYPROPYLÉNU dle ČSN EN 13476 květen 2011 Katalog výrobků a montážní předpis Obsah I. POUŽITÍ 2 II. TECHNICKÉ ÚDAJE Ultra-Rib 2 II. TECHNICKÉ ÚDAJE 2 III. MONTÁŽ

Více

RAUVIA SPECIAL SN16 SYSTÉM KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ ŘADA VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH Ø DO DN 1200 KATALOG 840050 SE-1

RAUVIA SPECIAL SN16 SYSTÉM KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ ŘADA VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH Ø DO DN 1200 KATALOG 840050 SE-1 RAUVIA SPECIAL SN16 SYSTÉM KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ ŘADA VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH Ø DO DN 1200 KATALOG 840050 SE-1 Platnost od dubna 2008 Technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavby Automotive Průmysl V BEZPROSTŘEDNÍ

Více

Návod k montáži Doporučení Manipulace a skladování

Návod k montáži Doporučení Manipulace a skladování Návod k montáži Doporučení Manipulace a skladování ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH 1 ÚVOD 1 2 KLASIFIKACE A ROZMĚRY TRUBEK 1 3 TRANSPORT 3 4 MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ 4 5 UKLÁDÁNÍ 4 6 SKLADOVÁNÍ TĚSNĚNÍ 4 7 ORIENTACE

Více

Katalog produktů 2015

Katalog produktů 2015 BAUERNFEIND Rakouský výrobce potrubí Katalog produktů 2015 A-ROHR Vysoko-zátěžové plnostěnné potrubí PP-MEGA-Potrubí PP-GLATT-Potrubí A- D R Ä N P P- M E G A- Drain - 1200 mm DN/ID 100-1200 mm 12, SN16SN8,

Více

FLOWTITE. Návod pro montáž nad zemí se spoji bez upevnění LOW RESOLUTION!

FLOWTITE. Návod pro montáž nad zemí se spoji bez upevnění LOW RESOLUTION! FLOWTITE Návod pro montáž nad zemí se spoji bez upevnění 1 Úvodní informace 3 1.1 Předmluva... 3 1.2 Úvod... 3 1.3 Montážní technik... 3 1.4 Požární bezpečnost... 3 2 Přeprava, manipulace a skladování

Více

BAUERNFEINDGmbH. Rakouský výrobce potrubí. www.bauernfeind.cz. NOVÉ Jaro 2011. PP-MEGA-potrubí SN16. PP-MEGA-potrubí SN12

BAUERNFEINDGmbH. Rakouský výrobce potrubí. www.bauernfeind.cz. NOVÉ Jaro 2011. PP-MEGA-potrubí SN16. PP-MEGA-potrubí SN12 BAUERNFEINDGmbH Česká republika Rakouský výrobce potrubí PP-MEGA-Potrubí Certifikováno dle ČSN EN 13476-3 PP-MEGA-potrubí SN12 NOVÉ Jaro 2011 PP-MEGA-potrubí SN16 Version: AR05_110410 www.bauernfeind.cz

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL. 2.2 ODVODNĚNÍ SCHVÁLENO MD - OI č.j. 629/08-910 - IPK/1 ZE DNE 18.7.2008 S ÚČINNOSTÍ OD 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 3 ODVODNĚNÍ A CHRÁNIČKY PRO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Schváleno MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 23.

Více

BETON V KANALIZACÍCH www.betonkanalizace.cz

BETON V KANALIZACÍCH www.betonkanalizace.cz 12 důvodů proč používat BETON V KANALIZACÍCH www.betonkanalizace.cz ASOCIACE VÝROBCŮ PRO BETONOVÉ KANALIZACE CÍLE ASOCIACE Uplatňování betonových a železobetonových dílců při výstavbě kanalizačních sítí.

Více

VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY...

VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY... Technické standardy OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY... 3 3 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE... 4 3.1 POSKYTOVÁNÍ PODKLADŮ PRO PROJEKTOVOU DOKUMENTACI... 4 3.2 SCHVALOVÁNÍ A VYDÁVÁNÍ VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ

Více

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina TECHNICKÉ STANDARDY - KANALIZACE 1. Úvod Technické standardy pro síť veřejné kanalizace (dále jen standardy) jsou zpracovány jako závazný podklad projektantům, investorům a dodavatelským firmám pro navrhování

Více

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY

TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY PRO DŘEVOSTAVBY PRO ZDRAVÉ BYDLENÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍ SYSTÉMY INTHERMO PRO DŘEVOSTAVBY PŘEHLED VÝROBKŮ A ZPRACOVÁNÍ 1 OBSAH 1. Přehled 1.1

Více

ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno: MD-OPK č.j. 11/2014-120-TN/1 ze dne 6.2.2014 s účinností od 1.3.2014 se současným zrušením TP

Více

KAPITOLA 30 SPECIÁLNÍ ZEMNÍ KONSTRUKCE

KAPITOLA 30 SPECIÁLNÍ ZEMNÍ KONSTRUKCE MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor silniční infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 30 SPECIÁLNÍ ZEMNÍ KONSTRUKCE Schváleno: MD-OSI č. j. 1001/09-910-IPK/1 ze dne 17.

Více

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování FERMACELL Plánování a zpracování 1. FERMACELL Powerpanel v přehledu Požadavky na moderní stavební materiály jsou čím dál vyšší, rostou požadavky na komfort, jsou poptávána rychlá a kvalitní řešení. FERMACELL

Více

TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ

TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ Technické změny vyhrazeny Platí od: květen 2010 www.rehau.cz Stavebnictví Automobilový průmysl Průmysl TECHNICKÉ INFORMACE K TECHNICKÉMU

Více

Datum zpracování: říjen 2014

Datum zpracování: říjen 2014 TECHNICKÝ STANDARD VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB NA ÚZEMÍ VHS TURNOV Datum zpracování: říjen 2014 Tento předpis ruší následující předpisy: Technický standard vodohospodářských staveb z července 2008 A OBSAH

Více

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939.

Secochem-Ex. Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem. Originální návod k obsluze 2939. Originální návod k obsluze 2939.8/0-CS Secochem-Ex Chemické normované čerpadlo s ochranou proti výbuchu s motorem s obtékaným rotorem Připojovací rozměry podle EN 22 858/ISO 2858 Ochrana proti výbuchu

Více

Zpracování a technická data. Jednoduše originální, originálně jednoduché

Zpracování a technická data. Jednoduše originální, originálně jednoduché Zpracování a technická data Jednoduše originální, originálně jednoduché 1 OBSAH PŘEPRAVA, SKLADOVÁNÍ 4 všeobecně STANOVENÍ ROZMĚRŮ DESEK 5 všeobecně POKLÁDKA DESEK 6 všeobecně INFORMACE KE SPECIÁLNÍM

Více

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ POLO-ECO PLUS PREMIUM 12 POLO-ECO PLUS PREMIUM 10. POLO-ECO PLUS RW

KANALIZAČNÍ POTRUBÍ POLO-ECO PLUS PREMIUM 12 POLO-ECO PLUS PREMIUM 10. POLO-ECO PLUS RW TECHNICKÉ INFORMACE KANALIZAČNÍ POLO-ECO PLUS PREMIUM 12 POLO-ECO PLUS PREMIUM 10. POLO-ECO PLUS RW POTRUBNÍ SYSTÉMY OBSAH Všeobecné 1.1 Přednosti trubek POLO-ECO plus PREMIUM 12/10... 5 1.2 POLO-EHP

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR

ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR MINISTERSTVO DOPRAVY odbor pozemních komunikací ELASTICKÝ MOSTNÍ ZÁVĚR TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD-OPK čj. 14/2013-120-TN/1 ze dne 27. 2. 2013 s účinností od 1. března 2013. se současným zrušením č.j.

Více

Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí. DSO_TX_B01_04_02 Účinnost od: 15.05.2010

Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí. DSO_TX_B01_04_02 Účinnost od: 15.05.2010 Stran: 1 / 32 Tento dokument a všechny informace v něm obsažené (dále jen dokument ) jsou vlastnictvím VČP Net, s.r.o. Dokument nesmí být bez souhlasu VČP Net, s.r.o. užíván, zejména upravován, reprodukován

Více

REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 BEZEPEČNOST PRO CELÉ GENERACE. Stavebnictví Automotive Průmysl

REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 BEZEPEČNOST PRO CELÉ GENERACE. Stavebnictví Automotive Průmysl REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 BEZEPEČNOST PRO CELÉ GENERACE Platný od ledna 2010 296050/6 - technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl OBSAH REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 Strana AWAŠACHTA

Více

INFRA kanalizační systém PRAGmA+ID sn 10, sn 12, sn 16

INFRA kanalizační systém PRAGmA+ID sn 10, sn 12, sn 16 INFRA kanalizační systém PRAGMA+ID kanalizační systém PRAGMA+ID SN 10, SN 12, SN 16 PIPES FOR IFE kanalizační SYSTÉMY PP PRAGMA+ID Obsah 1. Základní údaje o systému 4 1.1 Konstrukce trubek a tvarovek 5

Více

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací Ministerstvo dopravy Odbor SILNIČNÍ INFRASTRUKTUry Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací Kapitola 16 PILOTY A PODZEMNÍ STĚNY Schváleno: MD-OSI č. j. 1126/10-910-IPK/1 ze dne 16. prosince

Více

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 Konstrukční velikost DN 32 Velikosti motoru: 2pólové: 02 Bez standardů ATEX Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Amarex N S 32-160 Originální

Více

3.2 DRENÁŽNÍ POTRUBÍ

3.2 DRENÁŽNÍ POTRUBÍ 3.2 DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DRENÁŽNÍ TRUBKY PŘEHLED TYPŮ DRENÁŽNÍCH TRUBEK Popis Typ trubky Dodáváná Znaky Materiál Předpisy jmenovitá Normy světlost Země - Německo RAUDRIL Rail PP Částečně perforovaná trubka

Více