REHAU SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REHAU SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK"

Transkript

1 REHAU SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PLÁNOVÁNÍ A POKLÁDKA TECHNICKÉ INFORMACE Platný od ledna /6 - technické změny vyhrazeny Stavebnictví Automotive Průmysl

2 OBSAH PLÁNOVÁNÍ A POKLÁDKA SYSTÉMŮ KANALIZAČNÍCH TRUBEK REHAU Strana Obecné pokyny/oblast platnosti Oblasti použití/přehled typů systémů kanalizačních trubek REHAU Přeprava a skladování na staveništi Přeprava Skladování Pokyny k pokládce Obecné pokyny, pojmy Spojení násuvným hrdlem, zkracování potrubí Ohýbání trubek Přechod z AWADUKT PVC/PP na jiné materiály trubek Svařované spoje Spojování trubek kloubovým hrdlem REHAU AWADUKT Dodatečné boční přípojky na trubky a přípojka na šachty Podepření a ukotvení Stavební díly a materiály Vytvoření výkopu pro vedení Oblast vedení a vyztužení Zasypání Další návody k pokládce Odvodnění výkopu Betonové opláštění Minimální (ochranné) vzdálenosti od staveb a jiných vedení Zvláštní stavební konstrukce Závěrečné šetření a/nebo kontrola potrubí a šachet po zasypání Vizuální kontrola Těsnost Oblast vedení a hlavní zásyp Metody a požadavky na kontrolu volných vedení Zkouška vodou (metoda W ) Kontrola jednotlivých spojů Kvalifikace

3 Strana Statické výpočty podle pracovního listu ATV-DVWK-A 127, 3. vydání, srpen Technické podklady Přípustné výšky překrytí Podklady pro výpočty Přípustná deformace Druhy zeminy Hydraulické měření podle pracovního listu ATV-DVWK-A Úplné naplnění trubek AWADUKT PVC SN Úplné naplnění trubek AWADUKT PP SN Diagram částečného plnění pro trubky AWADUKT Chemická odolnost trubek AWADUKT z PVC-U, PP Související normy pro trubky a tvarovky Ostatní související normy, předpisy a směrnice Zkušební protokol Zkouška těsnosti podle ČSN EN Údaje k hydraulickému výpočtu volných vedení výpočet podle ATV-DVWK-A Údaje ke statickému výpočtu volných vedení výpočet podle ATV-DVWK-A PLÁNOVÁNÍ A POKLÁDKA 3

4

5 1 OBECNÉ POKYNY/OBLAST PLATNOSTI Následující informace platí pro plánování, skladování, přepravu, pokládku a používání systému kanalizačních trubek REHAU z polyvinylchloridu bez změkčovadel (PVC-U) a polypropylenu (PP). Tyto systémy kanalizačních trubek jsou určeny pro kanalizace a vedení odpadních vod, uložené v zemi při odvodňování pozemků a stavbách kanalizace, které mají sloužit k bezpečnému odvodu odpadní, smíšené a dešťové vody a zpravidla jsou provozovány jako volná gravitační vedení (bez tlaku). Při použití tlakových systémů odpadních vod je nutno dodržovat pokyny z kapitoly Tlaková kanalizace REHAU. Zpracování a pokládku trubek a částí potrubí smí provádět pouze vyškolený odborný personál. PLÁNOVÁNÍ A POKLÁDKA 5

6 Zkratky a jednotky Zkratky A Plocha profilu mm 2 ; m 2 B Hloubka výkopu na výšku vrcholu trubky m ČSN Český institut pro normy DN Jmenovitý průměr mm DN/OD Nom.průměr, kalibr. zevně mm DN/ID Nom.průměr, kalibr. uvnitř mm D Pr Stupeň zhutnění podle Proctora % d Střední průměr trubky d n - e n mm d n Nomin. vnější průměr mm di Vnitřní průměr trubky mm E B Deform. modul zeminy N/mm 2 EN Evropská norma ENV Evropský standard EPDM Etylem-propylen-dien-kaučuk (měkký těsnící materiál) e n Nomin. tloušťka stěny mm f Ohyb mm g Vlastní hmotnost N/mm 3 g Tíhové zrychlení země 9,81 m/s 2 Hw Výška hladiny podzemní vody m h T Výška dílčího plnění mm; m ISO Mezinár.org. standardů Is Sklon dna %, Ie Sklon energ. tras K Teplotní stupeň Kelvin K K Faktor konzistence betonu - KGUS Přechod.kus z KG na kameninu z PP a PVC-U kn Kilonewton kn Ks Hydraul. součinitel odporu m 1/3 /s kb Hodnota drsnosti mm MFR Index tání (Melt Flow Rate) g/10 NBR Nitril-butadien-kaučuk, těsnící mat.,odolný proti olejům a benzínu NW Jmen. délka jako charakteristický znak vzájemně vhodných částí trubek mm OD Zevně kalibrované trubky PEHD Polyetylen vysoké hustoty PEX Zesítěný polyetylen PP Polypropylen PP-QD Polypropylen, smíchaný se silikátem (Q) do práškové podoby (D) pren Provizorní evropská norma PVC Polyvinylchlorid PVC-U Polyvinylchlorid bez změkčovadel p Dodatkové zatížení kn/m 2 Q Odtok m 3 /s; l/s Q max Přípustné zatížení odtoku m 3 /s Q T Odtok při dílčím plnění m 3 /s Q V Odtok při kompletním plnění m 3 /s q Dodat. zatížení jako plošné zatížení kn/m 2 S Série (rozdělení trubek) SDR Standard Dimensio Ratio, poměr vnějšího průměru k tloušťce stěny - STZ Trubka z kameniny v Střední průtoková rychlost m/s v T Střední průtoková rychlost při dílčím plnění m/s v v Střední průtoková rychlost při kompletním plnění m/s Řecká písmena Jednotka Latinská písmena Jednotka α Koef.změny délky mm/m K β Úhel svahu γ R Součinitel odporu - ΔL Změna délky mm ΔT Rozdíl teploty C; K ε Dilatace (změna délky na jednotku délky) - σ Napětí N/mm 2 ф Vnitřní úhel tření zeminy ψ Závěr. součinitel Jednotky Přepočet jednotek tlaku Pa (N/m 2 ) N/mm 2 (MPa) bar m vodního sloupce WS kn/m 2 1Pa = ,001 1 N/mm 2 = bar = , m WS = ,01 0, kn/m 2 = ,001 0,01 0, Plochy a napětí přepočet N/mm 2 N/cm 2 kn/mm 2 kn/cm 2 kn/m 2 MN/cm 2 MN/m 2 1 N/mm 2 = N/cm 2 = kn/mm 2 = kn/cm 2 = kn/m 2 = MN/cm 2 = MN/m 2 = kp/mm 2 = kp/cm 2 = Mp/cm 2 = Mp/m 2 =

7 2 OBLASTI POUŽITÍ/PŘEHLED TYPŮ KANALIZAČNÍ TRUBKY REHAU Označení AWADUKT AWADUKT PP SN4 PVC SN8 classic Údaje / Vlastnosti Normy/ Registrace Třída zatížení Normální zatížení Vysoké zatížení Kruhová tuhost podle ČSN EN ISO [kn/m 2 ] 4 8 Kruhová tuhost podle ČSN [kn/m 2 ] - 63 Materiál PP PVC-U Střední hustota [g/cm 3 ] 0,9 1,4 Barva Zelená Červenohnědá Dodávané rozměry (DN/OD) Stavební délka (m) 0,5/1/2/5 1/3/5 Spojovací technika Násuvné hrdlo Násuvné hrdlo příp. sváření Program tvarovek ano ano (ČSN EN 1401) Přechod na jiné materiály trubek Připojení na šachty AWADUKT PP SN4 přímo AWADUKT PVC SN8 classic/blue přímo AWADUKT PP SN10 RAUSISTO přímo přímo AWADUKT PP SN16 RAUSISTO přímo přímo Kamenina Adaptér Adaptér Litinové trubky (SML) Adaptér Adaptér Betonové šachty Vložka šachty Vložka šachty AWAŠACHTA DN 315/DN 400 přímo přímo AWAŠACHTA DN 600 přímo přímo AWAŠACHTA PP DN 1000 přímo přímo Směrodatné normy ČSN EN 1852 ČSN EN 1401 * v případě jiných podmínek je nutné statistické posouzení ** použijte těsnící kroužek, odolný proti olejům/benzínu a mazivům velmi vhodné nevhodné 8

8 AWADUKT AWADUKT AWADUKT AWADUKT PVC SN8 PP SN10 PP SN10 PP SN16 blue RAUSISTO blue RAUSISTO RAUSISTO Vysoké zatížení Vysoké zatížení Vysoké zatížení Vysoké zatížení PVC-U PP PP PP 1,4 0,9 0,9 0,9 Azurově modrá Oranžově hnědá Azurově modrá Oranžově hnědá /3/5 1/3/6 1/3/6 1/3/6 Násuvné hrdlo Násuvné hrdlo Násuvné hrdlo Násuvné hrdlo příp. sváření příp. sváření příp. sváření ano ano ano ano (ČSN EN 1401) přímo přímo přímo přímo přímo přímo přímo přímo přímo přímo přímo přímo přímo přímo Adaptér Adaptér Adaptér Adaptér Adaptér Adaptér Adaptér Adaptér Vložka šachty Vložka šachty Vložka šachty Vložka šachty přímo přímo přímo přímo přímo přímo přímo přímo přímo přímo přímo přímo ČSN EN 1401 ČSN EN 1852 ČSN EN 1852 ČSN EN 1852 PLÁNOVÁNÍ A POKLÁDKA 9

9 Označení AWADUKT AWADUKT PP SN4 PVC SN8 classic Vlastnosti Doporučení pro použití Možné oblasti použití Krátkodobý modul pružnosti [N/mm 2 ] Koeficient délkové roztažnosti (1/K) 14x10-5 8x10-5 Tepelná vodivost v (W/Km) 0,2 0,15 Povrchový odpor v > 1012 > 1012 Minimální přípustný poloměr ohybu 100xd 300xd Hydraulický výkon Chemická odolnost ph 2-12 ph 2-12 Rázová tuhost ++ + Použití při dopravním zatížení* do SLW 30 do SLW 60 Výška překrytí (m)* 1-5 0,5-8 Max. možná hladina podzemních vod nad 2 5 vrcholem trubky bez dopr. zatížení (m)* Přípustný materiál zásypu podle ČSN EN 1610 podle ČSN EN 1610 až 22 mm při DN 200 až 22 mm při DN 200 až 40 mm při DN > 200 až 40 mm při DN > 200 až DN 630 až DN 630 Max. teplota odpadní Trvalé zatížení (DN/OD ) vody ( C) 40 (DN/OD ) Krátce Rozsah spádu [ ] Max. rychlost toku (m/s) 8 8 Vhodnost použití pro proplach vys. tlakem + + Stavby silnic + ++ Stavba kolejových tras - + Stavba letišť - ++ Stavba tunelů ++ Odvodnění v zemědělství + ++ Odvodnění pod půdní deskou Oblasti sesedání kopců + Močálové půdy + Čerpací stanice** + Velkokapacitní kuchyně** + Odvodnění strmých tras Oblasti vodního ochranného pásma II a III velmi vhodné nevhodné * Údaje představují pouze orientační hodnoty, v případě jiných podmínek je nutné statistické posouzení ** Použijte těsnící kroužek, odolný proti olejům/benzínu a mazivům *** U jiných materiálů zásypu a obsypu kontaktujte naše technické oddělení 10

10 AWADUKT AWADUKT AWADUKT AWADUKT PVC SN8 PP SN10 PP SN10 PP SN16 blue RAUSISTO blue RAUSISTO RAUSISTO x x x x10-5 0,15 0,2 0,2 0,2 > 1012 > 1012 > 1012 > xd 200xd 200xd 200xd ph 2-12 ph 2-12 ph 2-12 ph až SLW 60 až SLW 60 až SLW 60 až SLW 60 0,5-8 0,5-6 0,5-6 0, podle ČSN EN 1610 podle ČSN EN 1610 podle ČSN EN 1610 podle ČSN EN 1610*** až 22 mm při DN 200 až 22 mm při DN 200 až 22 mm při DN 200 až 22 mm při DN 200 až 40 mm při DN > 200 až 40 mm při DN > 200 až 40 mm při DN > 200 až 40 mm při DN > 200 až DN 630 až DN 630 až DN 630 až DN (DN/OD ) (DN/OD ) PLÁNOVÁNÍ A POKLÁDKA 11

11 3 PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ NA STAVENIŠTI 3.1 Přeprava Pro zajištění funkce kanalizačních trubek AWADUKT, tvarovek a těsnění je nutno zajistit správné skladování a řádnou přepravu. Volně ložené trubky by měly během přepravy spočívat celou svou délkou na podkladu a být zajištěny proti posunutí. Je nutno zabránit prohýbáním a nárazům Kanalizační trubky AWADUKT ve svazku Pro nakládku a vykládku kanalizačních trubek ve svazku je nutno používat vhodná přepravní zařízení (např. vysokozdvižné vozíky se širokými vidlicemi). Při skládání a přepravě se nesmí vidlice zasouvat do trubek Volně ložené kanalizační trubky AWADUKT a tvarovky Nakládka a vykládka volně ložených kanalizačních trubek a tvarovek se musí provádět manuálně. Vyklápění přepravních prostředků nebo házení není přípustné. Je nutno zabránit obrušování trubek o podklad. Rýhy a škrábance mohou způsobit netěsnost zvláště v násuvném spojení. Trubky, tvarovky a ostatní spojovací příslušenství se musí při dodání zkontrolovat, aby se zajistilo, že jsou dostatečně označeny a odpovídají projektovým požadavkům. Stavební produkty se musí pečlivě zkontrolovat jak při dodání, tak také bezprostředně před montáží,aby se zajistilo, že nejsou poškozeny. zářením např. světlými plachtami. Je nutno zabránit hromadění tepla. Je nutno zajistit dobré větrání. Vyblednutí nebo zabarvení při skladování na slunci nemá žádný negativní vliv na kvalitu trubek. Rámy dřevěného bednění (balení trubek) je nutno pokládat dřevo na dřevo. Po složení je nutno jednotlivé délky skladovat na rovné ploše a zajistit proti zborcení. Přitom je nutno dbát na to, aby spodní stranu trubek nepoškodily žádné ostré špičaté předměty. Hrdla musí ležet volně. Střídavým uspořádáním lze dosáhnout téměř úplného položení jednotlivých trubek. Při složení na sebe s prokládáním dřevem musí mít toto dřevo šířku nejméně 80 mm. Uspořádání prokládaného a podpěrného dřeva je znázorněno na obrázku Zajištění řad uložených trubek 3.2 Skladování Všechny materiály by se měly skladovat vhodným způsobem, aby se zabránilo znečištění nebo poškození. To se týká zvláště těsnících prostředků z elastomerů, které se musí chránit před mechanickým a chemickým narušením (např. olejem). Trubky je nutno zajistit, aby se zabránilo poškozením při odkutálení. Skladování s prokládáním dřevem nebo s přesazenými hrdly Mělo by se zamezit příliš velkému počtu řad trubek na sobě, aby nedocházelo k přetížení trubek ve spodní části. Trubky se nesmí skladovat v blízkosti otevřeného výkopu! Za chladného počasí by měly být všechny trubky uskladněny na podložce, aby se zabránilo přimrznutí k zemi. Trubky musí být uskladněny na rovném podkladu. Je nutno zabránit prohýbání. Veškeré části trubek musí být uskladněny tak, aby se zabránilo znečištění oblasti hrdla. Jednostranné působení tepla, např. slunečního záření, může z důvodu termoplastických vlastností plastových trubek způsobit deformace, které mohou ztížit řádnou pokládku při malém sklonu. Z tohoto důvodu by měly být trubky zakryty před přímým slunečním 12 Trubky, poskládané na sebe a ne na paletách, je nutno zajistit proti odkutálení. Výška takto uložených trubek nesmí být u všech DN vyšší než 1 m! Zajištění trubek, uložených na sebe Uložené trubky zajistěte ze stran, max. výška 1 m

12 4 POKYNY K POKLÁDCE 4.1 Obecné pokyny, pojmy Při použití spouštěcích zařízení je nutno dbát na to, aby se trubky nepoškodily. S pokládkou trubek by se mělo začít v nejnižším bodě vedení, přičemž se trubky obvykle pokládají tak, že hrdla ukazují k hornímu konci. Pokud dojde k přerušení prací na delší dobu, měly by se konce trubek přechodně uzavřít. Ochranné krytky by se měly odstranit teprve bezprostředně před vytvořením spoje trubek. Trubky by se měly chránit před vniknutím jakýchkoliv stavebních hmot atd. Všechna cizí tělesa se musí z trubek odstranit Představení pojmů Tyto definice platí také pro výkopy se svažitými stěnami a pro vedení pod násypy Orientace a výška Trubky se musí pokládat co nejpřesněji podle orientace a výšky v rámci daných mezních hodnot podle projektu. Každá potřebná úprava výšky se musí provádět doplněním nebo odebráním podkladu, přičemž je nutno zajistit, aby byly trubky položeny po celé jejich délce. U velmi malého spádu při pokládce se doporučuje pracovat s krátkými délkami 3 m, protože při každém zasunutí trubek lze snadněji vyrovnávat výšku a polohu. 1 Povrch 2 Spodní hrana silniční nebo kolejové konstrukce, pokud tam je 3 Stěny výkopu 4 Hlavní zásyp 5 Krycí obsyp 6 Boční obsyp 7 Horní vrstva lože 8 Spodní vrstva lože 9 Dno výkopu 10 Výška překrytí 11 Tloušťka lože 12 Tloušťka oblasti vedení 13 Hloubka výkopu a Tloušťka spodní vrstvy lože b Tloušťka horní vrstvy lože (viz odst. 4.10) c Tloušťka krycího obsypu OD Vnější průměr trubky v mm Spuštění do výkopu pro trubku Z bezpečnostních důvodů a aby se zabránilo poškození, je nutno používat vhodné přístroje a způsoby spouštění konstrukčních částí do výkopu pro trubky. 4.2 Spojení násuvným hrdlem, zkracování potrubí Obecně Koncové uzávěry s ochrannou funkcí se smí odstranit teprve bezprostředně před spojováním. Části povrchu trubek, které se dostanou do kontaktu se spojovacími materiály, musí být nepoškozené a čisté. Pokud nelze trubky spojovat manuálně, musí se používat vhodné přístroje. Pokud je to nutné, musí se konce trubek chránit. Trubky by se měly spojovat při stálém vyvíjení sil ve směru osy, aniž by docházelo k přetížení konstrukčních částí. Přesnost orientace se musí kontrolovat a pokud je to nutné po spojení upravit. U trubek, uložených v zemi, je nutno ostrý konec zasunout kompletně až po dno hrdla. Tam, kde má být spára mezi ostrým koncem a hrdlem následující trubky, je nutno dodržovat uvedené mezní hodnoty (viz pokládka bod 4.16). PLÁNOVÁNÍ A POKLÁDKA Trubky, části potrubního vedení a těsnící prostředky je nutno před spuštěním do výkopu pro trubky zkontrolovat, jestli nejsou poškozeny. Spouštění trubek do výkopu se provádí z důvodu jejich malé hmotnosti a průměru především manuálně. Trubky se nesmí do výkopu házet Vybrání v oblasti spojů Při pokládce trubek je nutno počítat s vybráními pro hrdla v podpěrách, aby mohlo dojít k řádnému spojení a trubka byla chráněna před uložením na spoji. Vybrání by nemělo být větší než je pro řádné spojení nutné. 13

13 Po vytvoření spojení mezi hrdly se musí hrdla podložit Vytváření spojů Trubky se musí spojovat pečlivě. Hranol Jako těsnění spoje trubek se musí používat pouze ze závodu vložené těsnící kroužky. Před každým zasunutím (trubky a tvarovky) se musí zkosený násuvný konec (ostrý konce) očistit od nečistot hadříkem nebo něčím podobným. Pro kontrolu, jestli byla při zasunutí dosažena potřebná maximální hloubka zasunutí, se hloubka hrdla (= hloubka zasunutí) pokud to není již provedeno ze závodu označí na konci zasunutí vhodnou tužkou. Těsnící kroužek, volně vložený ze závodu, se před zasouváním musí zásadně vyjmout. Nakonec se musí hrdlo, komora a těsnící kroužek očistit od nečistot. Očištěný těsnící kroužek se musí opět správně vložit do vyčištěné komory. Těsnící kroužek, pevně vložený ze závodu do hrdla, může v hrdle zůstat, ale musí se také očistit od nečistot, které případně ulpěly na těsnících jazýčcích a musí se zkontrolovat jeho řádné usazení. Těsnící kroužky se musí zkontrolovat, jestli nejsou poškozeny. Poškozené těsnící kroužky se nesmí použít. Zkosený ostrý konec se potře mazadlem REHAU (zkosená strana a ostrý konec), nesmí se používat žádné organické a petrochemické nebo neekologické prostředky. Ostrý konec se nakonec zasune u vedení v zemi až na dno hrdla (= až na doraz) do násuvného hrdla. Dosažení maximální hloubky zasunutí se zkontroluje podle předem udělaných značek. Zasunutí trubek ve směru osy trubky se musí provádět vystředěně a buď manuálně nebo pomocí pák. Při použití pák je nutno položit šikmo před trubku hranol, aby se zachovalo lepší rozložení síly při zasouvání a zabránilo se poškození trubek Zkracování trubek Ke zkracování trubek se používá pila s jemnými zuby nebo řezák trubek. Velmi vhodné jsou také přístroje k opracování dřeva (ruční okružní pily atd.). K řezání trubek PP doporučujeme použít speciální řezací kotouče z našeho výrobního programu. Zkrácený konec trubky se musí zkosit pilníkem nebo příslušným nástrojem (např. úhlová bruska s vějířovým brusným kotoučem) podle údajů v tabulce. Pro řezání a zkosení trubek v jednom kroku naleznete v našem výrobním programu speciální přístroj na bázi rozbrušovací pily. Hrany řezu zkracovaných trubek se musí zbavit otřepů. DN/OD b ca. (mm) DN/OD b ca. (mm) Tvarovky se nesmí zkracovat Opatření pro pozdější přípojky Konce trubek nebo odbočky, kde se budou provádět později přípojky teprve po zasypání, je nutno opatřit trvale vodotěsnými uzávěry a pokud je to nutné vhodnými uchyceními. 4.3 Ohýbání trubek Změny směru se provádějí obvykle příslušnými tvarovkami nebo kontrolními šachtami. Kanalizační trubky AWADUKT lze ale ohýbat. Podle poloměru ohybu r získáme následující max. rozměr h při délce vedení L. V hrdle nesmí docházet k ohybu. Řezání pomocí AWADUKT CUT 14

14 4.3.1 AWADUKT PVC SN8, AWADUKT PVC Basic h (mm) d r min L = L = L = (m) 2 m 5 m 10 m , AWADUKT PP SN4 h (mm) d r min L = L = L = (m) 2 m 5 m 10 m , AWADUKT PP SN10/16 h (mm) d r min L = L = L = (m) 2 m 5 m 10 m Litinový ostrý konec Pokud je litinové vedení zakončeno ostrým koncem, pak se přechod provede pomocí připojovacího kusu AWADUKT z litinového ostrého konce na plast KGUG. Utěsnění se provádí pomocí dvojitého gumového těsnění. Nepoužívá se žádné mazadlo. Alternativně lze použít manžetová těsnění firmy Mücher Připojení trubek AWA- DUKT PVC/PP na kameninové trubky Kameninové hrdlo podle EN 295, násuvné hrdlo L spojovací systém F (DN ) Pokud je kameninové vedení zakončeno hrdlem, pak slouží jako přechodový kus z kameninového hrdla na plast připojovací kus AWADUKT KGUSM. Těsnění mezi připojovacím kusem AWADUKT KGUSM a kameninovým hrdlem se provádí pomocí kulatého prstence nebo L-těsnění v kameninovém hrdle. Při použití L-těsnění je nutné mazadlo, u kulatých prstenců není nutné. 4.4 Přechod z AWADUKT PVC/PP na jiné materiály trubek Připojení trubek AWADUKT PVC/PP na litinové trubky Litinové hrdlo Pokud je litinové vedení zakončeno hrdlem, pak se napojí ostrý konec trubky nebo tvarovky AWADUKT pomocí dvojitého gumového těsnění. Nepoužívá se žádné mazadlo. Zalévací hmota se nesmí používat Kameninový ostrý konec (DN ) podle EN 295, TKL 160 (normální zatížení) Pokud je kameninové vedení zakončeno ostrým koncem, pak se musí použít připojovací kus AWADUKT z kameninového ostrého konce na plast KGUS. Alternativně lze použít manžetová těsnění firmy Mücher. PLÁNOVÁNÍ A POKLÁDKA KGUS PVC KGUS PP Trubka KG Dvojité těsnění Hrdlo litinové trubky 15

15 4.5 Svařované spoje K vytvoření svařovaných spojů kanalizačních trubek AWADUKT PP, odolných proti působení podélných sil, které se neuvolní, existují v podstatě dvě metody: - sváření natupo topnými prvky (sváření natupo) - sváření topnou spirálou (elektrotvarovky) Svařované spoje smí provádět zásadně pouze k tomu kvalifikovaný personál. Je nutno dodržovat příslušné směrnice, např. DVS , a také montážní návody, příp. návody k obsluze, přiložené ke tvarovkám a svářecím přístrojům. Stroje a přípravky, použité ke sváření, musí odpovídat požadavkům DVS Předpoklady pro sváření Oblast sváření musí být chráněna před nepříznivými povětrnostními vlivy, např. vyhřívaným stanem. Doporučuje se provést zkušební sváry za místních podmínek a vyzkoušet je. Pokud jsou svařované díly nestejně zahřáté v důsledku slunečního záření, je nutné včasným zakrytím na místě svárů dosáhnout vyrovnání teploty. Během sváření je nutno zabránit chlazení průvanem. Spojované plochy svařovaných dílů nesmí být poškozené a musí být zbaveny nečistot (např. maziv, špíny, třísky) Sváření natupo Obecně U sváření natupo topnými prvky se spojované plochy svařovaných dílů zahřejí topným prvkem a stlačením k sobě se natupo svaří. Sváření natupo topnými prvky Shrnutí návodu na zpracování podle DVS pro sváření natupo topnými prvky Poznámka: Pro odborné sváření je nutno dodržovat celou směrnici DVS vytvořit přípustné pracovní podmínky, např. dobu sváření - připojit svářecí přístroj do sítě nebo na alternátor a zkontrolovat funkci - svařované díly vyrovnat např. na podstavci a upnout - uzavřít konce trubek, aby se zabránilo průvanu - spojované plochy vyčistit i v oblasti sváření čistícím prostředkem podle odstavce a DVS novým, savým, nepouštějícím vlákna a nebarveným papírem - opracovat spojované plochy, u trubek např. pomocí hoblíku - hoblík vyjmout ze stroje na sváření trubek - odstranit třísky v oblasti sváření bez dotyku spojovaných ploch - zkontrolovat rovnost přiložením spojovaných ploch - zkontrolovat přesah (max. 0,1 x tloušťka stěny) - topný prvek vyčistit čistícím prostředkem podle odstavce a DVS novým, savým, nepouštějícím vlákna a nebarveným papírem a nechat vyvětrat - zkontrolovat teplotu topného prvku (210 ± 10 C) - před každým svářením zjistit pohybový tlak a pohybovou sílu a zaznamenat do protokolu o sváření - zjistit hodnotu nastavení vyrovnávacího, ohřívacího a spojovacího tlaku - stanovit směrnou hodnotu podle tabulky 2 (DVS ) - uvést topný prvek do polohy sváření - vyrovnání ploch podle topného prvku, až vznikne zesílení (podle tabulky 2, sloupec 2, DVS ) - zahřátí při sníženém tlaku 0,01 N/mm 2, doba zahřátí podle tabulky 2, sloupec 3 (DVS ) - po zahřátí svařovaných spojovaných ploch tyto oddálit od topného prvku a uvést do polohy sváření - svařované plochy plynule přibližovat během doby adaptace (tabulka 2, sloupec 4, DVS ) k sobě, až bezprostředně před tím, než se dotknou. Vlastní spojení se pak musí provést velmi pomalu. Ihned potom lineárně zvyšovat spojovací tlak v době zvyšování (tabulka 2, sloupec 5, DVS ) - po spojení tlakem 0,10 N/mm 2 musí vzniknout zesílení. Podle obrázku 4 (DVS ) musí výška zesíleného sváru K být na každém místě > 0 - ochlazení pod spojovacím tlakem podle tabulky 2, sloupec 5 (DVS ) - vypnutí svařených dílů po uplynutí doby ochlazení - doplnit protokol o sváření U této metody vzniká zesílený svár, který se vytváří na obou stranách (vnitřní strana a vnější strana trubky). Aby se zabránilo negativnímu vlivu na hydraulickou výkonnost, doporučujeme zesílený svár uvnitř trubky odstranit vhodným přípravkem. 16

16 4.5.3 Sváření topnou spirálou Obecně U sváření topnou spirálou se trubky a tvarovky zahřívají a svařují elektrickým proudem pomocí odporových drátů v elektrotvarovce. zkontrolovat ukazatel přístroje a zahájit proces sváření - Zkontrolovat správný průběh sváření, např. kontrolou ukazatele na displeji a pokud jsou k dispozici indikátory sváření. Sledovat chybová hlášení. - Uvolnit kabel z tvarovky. - Vypnutí svařených dílů po uplynutí doby ochlazení podle údajů výrobce. Odstranit použité přídržné přípravky - Doplnit protokol o sváření, pokud nebyl zapisován automaticky. Sváření topnou spirálou Oválnost trubky nesmí v oblasti sváření překročit 1,5% vnějšího průměru, max. 3 mm. Případně je nutno použít příslušné kulaté přítlačné přípravky. K odstranění vrstvy oxidu v oblasti sváření doporučujeme použít rotační škrabku Shrnutí návodu na zpracování podle DVS pro sváření topnou spirálou Poznámka: Pro odborné sváření je nutno dodržovat celou směrnici DVS Spojování trubek kloubovým hrdlem REHAU AWADUKT Kloubová hrdla REHAU DN 200 DN 315 jsou dvojitá násuvná hrdla, která umožňují plynulá vychýlení v úhlu ± 7,5. Takto lze pružně upravit např. připojení šachet na staveništi podle místních podmínek. Pokud například leží v cestě křížící vedení, lze šachtu díky pohyblivé přípojce jednoduše přesunout o pár metrů. Vychýlení se zachytí v kloubovém hrdle. Také změny sklonu lze vytvořit výkyvnými hrdly bez problémů. Zvláště na dlouhých vedeních kanalizačních trubek, která se pokládají s velkými poloměry, se nabízejí hrdla s rozpětím 0-15 stupňů jako inovační, specifické spojovací prvky. V neposlední řadě jsou tato hrdla předurčena pro oblasti ohrožené sesedáním půdy. Pokud dojde k sesedání půdy, jsou ve velké míře absorbována kloubovým hrdlem. Spojení zůstává nadále bez pnutí, tedy stále odolné proti prorůstání kořenů a vodotěsné. Při montáži kloubových hrdel je ale nutno dbát na to, aby bylo vychýlení v hrdle na obou stranách rovnoměrné! - Vytvořit přípustné pracovní podmínky, např. dobu sváření - Připojit svářecí přístroj do sítě nebo na alternátor a zkontrolovat funkci - Odstranit zevně otřepy z konce trubky, seříznutého do pravého úhlu. Při velmi výrazném vsunutí konce trubky trubku zkraťte. Viz obrázek 5 (DVS ) - Zajistit kulatost trubek, např. pomocí kulatých přítlačných svorek, přípustná oválnost 1,5%, max. 3 mm - Spojované plochy vyčistit i přes oblast sváření čistícím prostředkem podle odstavce a DVS novým, savým, nepouštějícím vlákna a nebarveným papírem - Mechanicky opracovat povrch trubky v oblasti sváření, pokud možno pomocí rotační škrabky s úběrem tloušťky stěny cca 0,2 mm - Odstranit třísky bez dotyku povrchu trubky - Opracovávaný povrch trubky pokud byl dodatečně znečištěn svářecí nástavec vyčistit uvnitř čistícím prostředkem podle odstavce a (DVS ) novým, savým, nepouštějícím vlákna a nebarveným papírem a nechat vyvětrat - Trubky zasunout do tvarovky a zkontrolovat hloubku zasunutí značkou nebo vhodným přípravkem. Trubky zajistit proti změně polohy. - Připojit kabel bez zatížení na tvarovku - Zadat údaje o sváření, např. pomocí čtečky čárového kódu, α α β φ Oboustranně rovnoměrné vychýlení v kloubovém hrdle správně špatně PLÁNOVÁNÍ A POKLÁDKA 17

17 4.7 Dodatečné boční přípojky na trubky a přípojka na šachty Přípojka pomocí odbočky Odbočka by se měla montovat ve vhodném úhlu, aby se do ní mohlo napojit budoucí potrubí. Pokud se musí odbočka vsadit do stávajícího potrubí, může dojít k přerušení provozu jedné nebo více trubek v závislosti na materiálu, délce, typech odboček a podkladu. Aby se zajistila soudržnost potrubí, měly by se pro vsazení odbočky do potrubí odstranit jen nutné délky trubek. Provedení může vyžadovat navíc k odbočce vsazení krátkého kusu trubky. Nezávisle na tom, jestli se použijí násuvné spoje nebo přesuvná hrdla, musí být vhodné pro toto potrubí, zajistit přesnou polohu a pozici a umožnit fungující utěsnění. 1 2 Pro dodatečnou montáž odboček AWADUKT se musí vyříznout kus trubky (konstrukční délka tvarovky plus asi dvojnásobek vnějšího průměru trubky). Z konců trubky se odstraní otřepy, zkosí se a nasune se odbočka. Na druhý konec trubky a na vhodný mezikus se vždy nasune přesuvné hrdlo AWADUKT KGU a vedení se uzavře. U rozměrů > DN/OD 250 mohou za podmínek na stavbě při přesunutí dvojitých hrdel vznikat větší třecí síly, které ztěžují montáž. Zde je pak nutné použít pomůcky, např. páky a lana. Je nutno dbát na to, aby se přitom přesuvná hrdla nasouvala rovnoměrně a vystředěně. Montáž přesuvných hrdel údery není přípustné

18 Ostrý konec z kameniny (DN ) podle EN AWADOCK POLYMER CONNECT Přípojka AWADOCK POLYMER CONNECT je vhodná k připojení plastových trubek DN/OD 160 na hladkostěnné plastové trubky DN/OD 200 až DN/OD 630 z PP a PVC. V šroubovací korunce je integrován kulový kloub, který umožňuje plynulé vychýlení v úhlu ± 7,5. Smykové namáhání, např. při sesedání, se tak snižuje na minimum. V objemném připojovacím těsnění je integrováno další elastomerové těsnění se schopností nabobtnání pro ten nejhorší případ AWADOCK T-Flex AWADOCK T-Flex slouží k připojení různých druhů trubek na zevně hladká hlavní vedení - vhodná na hlavní vedení DN/OD 200 až DN/OD přípojka DN/OD 110, 160, 200 K utěsnění dochází přes vnější stěnu hlavní trubky, pomocí manžety z ušlechtilé oceli a těsnění EPDM. Při vrtání díry lze tedy použít standardní vrtací korunky. Relativně velké tolerance při vrtání lze proto akceptovat. Přípojka AWADOCK T-Flex má univerzální použití. Je vhodná na všechny hladkostěnné a tenkostěnné trubky (mimo jiné PP, PVC, vláknitý cement, litina, sklolaminát atd.) DN/OD Vnější Ø (mm) Vnější-Ø (mm) Vrtání Připojovací trubka Hlavní trubka (mm) Napojení připojovacího vedení pomocí AWADOCK POLYMER CONNECT je ekonomičtější než původní varianta s odbočkou a přesuvnými hrdly. Přípojku lze použít jak při nové pokládce, tak také dodatečně pomocí vrtací korunky 162 mm. Rozměry hlavní trubky DN/OD Tloušťka stěny hlavní trubky v mm Min Max Tloušťka stěny hlavní trubky v mm Materiál připojovací trubky a hlavní trubky 200 4,9 10, ,2 12, ,7 15, ,8 19, ,2 24, ,0 33,0 Možnosti připojení 160 PVC podle EN 1401 PP podle EN 1852 PP-MD podle EN PLÁNOVÁNÍ A POKLÁDKA 19

19 Připojení pomocí sedel Sedlo z polypropylenu s možností navaření slouží k připojení odpadních vedení DN/OD 160 na trubky AWADUKT PP SN10/16 DN/OD 200 až DN/OD 400 (DN 500 a DN 630 se připravuje) při nových pokládkách nebo při dodatečném napojení. KGF DN/OD žlab Trubka AWADUKT Možnost vychýlení Rozměry vložek do šachet pro AWADUKT PVC/PP Sedlo se zafixuje pomocí speciálního upínacího přípravku na trubce a po navaření se navrtá. Spojení připojovacího vedení se sedlem se provádí pomocí vhodné elektrotvarovky (připojovací vedení AWADUKT PP SN10/16), příp. dvojitého hrdla (připojovací vedení z hladkých plastových trubek DN/OD 160). Lze použít všechny univerzální svářecí přístroje se snímací tužkou ke čtení čárového kódu, kompenzací teploty, ukládáním protokolu a připojovací zástrčkou 4 mm. Montáž a svaření sedla musí provádět odborník se svářečskou zkouškou. Je nutno dodržovat montážní návod a příslušné směrnice DVS. Konstrukční d Vnější-ø Vnitřní-ø délka mm mm mm mm DN/OD L D max di ,8 114, ,5 129, ,2 164, ,0 204, ,8 253, ,2 318, ,0 405, ,0 505, ,0 637, ,8 121, ,5 136, ,0 171, ,5 211, ,9 259, ,4 324, ,0 412, ,0 512,0 L Připojení trubek AWADUKT na betonové šachty Připojení trubek AWADUKT na betonové šachty se provádí pomocí vložek do šachet AWADUKT KGF. Vložky do šachet se musí zabetonovat tak, aby při zohlednění tloušťky stěny trubky byl spodek trubky v jedné rovině se spodkem žlabu. Díky dvojitému kónickému tvaru vložky do šachty je možné kloubové připojení na šachty. Pro AWADUKT PVC a AWADUKT PP lze použít stejné vložky do šachet. V každém případě je ale při napojení žlabu, příp. při dodatečné montáži vložek do šachet nutno zohlednit, že se různé typy trubek liší svým vnitřním průměrem. Proto je nutné přizpůsobit výšku žlabu příslušnému typu trubky. 3 di Dmax 4.8 Podepření a ukotvení Pokud během montáže existuje riziko zaplavení a hydrodynamického prokluzu, je nutno potrubí zajistit vhodným zatížením nebo ukotvením. Tyto síly mohou dosáhnout značné velikosti. V případě volných kanalizačních vedení může být nutné tvarovky dočasně během zkoušky vodotěsnosti zajistit. Další síly, které mohou vzniknout u vedení na strmých trasách, by se měly při konstrukcích zohlednit, např. vytvořením betonové opěry, betonového opláštění nebo závorou, které působí současně jako ochrana proti vyplavení nebo drenážnímu účinku podkladu. Pokud je to nutné, musí se prověřit půda/zemina. 20

20 4.9 Stavební díly a materiály Normy/Schválení Stavební díly a materiály musí odpovídat národním/evropským normám nebo schválením. Pokud normy, schválení neexistují, musí stavební díly a materiály vyhovovat požadavkům projektanta. ve výkopu v násypu Stavební materiály s hydraulickými pojivy Stavební materiály s hydraulickými pojivy jsou např.: - stabilizovaný beton - lehký beton - hubený beton - nevyztužený beton - vyztužený beton - tekutá zemina Tyto musí vyhovovat požadavkům projektu. Oblast vedení Dno výkopu Opěra * Úhel opěry 2a ** Minimální tloušťka opěry podle bodu Stavební materiály pro oblast vedení Obecně Stavební materiály pro oblast vedení musí odpovídat příslušným článkům pod 4.10, aby se zajistila trvalá stabilita a zachycení zatížení potrubí v zemi. Tyto stavební materiály nesmí mít negativní vliv na trubku, materiál trubky nebo podzemní vody. Zamrzlý materiál se nesmí použít. Stavební materiály pro oblast vedení musí vyhovovat požadavkům projektu. Tyto materiály smí být buď příslušná stávající zemina, jejíž použitelnost byla prověřena nebo dodané materiály. Stavební materiály pro podklad by neměly obsahovat žádné části, které jsou větší než: - 22 mm u DN/OD mm u DN/OD > 200 až DN/OD Stávající zemina Požadavky na opětovné použití stávající zeminy jsou: - soulad s požadavky projektu - možnost zhutnění, pokud je požadováno - bez obsahu materiálu, které by mohly poškodit trubku (např. nadměrná zrnitost podle materiálu trubky, tloušťky stěny a průměru, kořeny stromů, odpad, organický materiál, hroudy hlíny > 75 mm, sníh a led) Dodané stavební materiály Níže uvedené stavební materiály jsou vhodné. Mohou to být i recyklované materiály. Zrnité, nevazné materiály jsou mimo jiné: - stejnozrnný štěrk - materiál s odstupňovanou zrnitostí - písek - zrnité směsi (All-In) - lámané stavební materiály - tekutá zemina Ostatní stavební látky Jiné stavební látky, než ty, které jsou uvedeny v bodech až se smí použít pro oblast vedení, pokud byla jejich vhodnost prověřena. Přírodní nebo umělé materiály, které mohou poškodit potrubí a šachty, nejsou vhodné. Vliv na životní prostředí by se měl také prověřit Stavební materiály pro hlavní zásyp Stavební materiály pro hlavní zásyp musí vyhovovat požadavkům projektu. Všechny materiály, uvedené v bodě 4.8.2, se smí použít na hlavní zásyp. Vytěžená zemina s kamením do velikosti max. 300 mm nebo s tloušťkou krycího obsypu nebo odpovídající polovině tloušťky zhutňované vrstvy rozhodující je vždy nižší hodnota lze použít pro hlavní zásyp. Tato hodnota může být kromě toho ještě dále snížena v závislosti na půdních poměrech, stavu podzemní vody a materiálu trubky. Ve skalnatém prostředí mohou být dány speciální podmínky Vytvoření výkopu pro vedení Výkopy Výkopy musí být vyměřeny a provedeny tak, aby byla zaručena odborná a bezpečná montáž potrubí. Pokud je během stavebních prací nutný přístup k vnějším stěnám staveb, ležících pod zemí, např. k šachtám, je nutno dodržet bezpečný minimální pracovní prostor o šířce 0,50 m. Pokud se mají pokládat dvě nebo více trubek do stejného výkopu nebo pod stejným násypem hráze, musí se dodržet horizontální minimální pracovní prostor pro oblast mezi trubkami. Pokud není uvedeno jinak, je nutno dodržet u trubek do DN/OD 710 včetně 0,35 m a u trubek větších než DN/OD 710 0,50 m. Pokud je to nutné, musí se učinit od staveb nebo povrchů vhodná bezpečnostní opatření na ochranu před negativním vlivem na jiná zásobovací vedení, vedení odpadních vod a kanalizace Šířka výkopu Maximální šířka výkopu Šířka výkopu nesmí překročit maximální šířku podle statického výpočtu. Pokud to není možné, je nutno skutečnost sdělit projektantovi Minimální šířka výkopu Minimální šířka výkopu je uvedena v následujících tabulkách v závislosti na hloubce výkopu, příp. DN/OD. Směrodatná je větší z obou hodnot. PLÁNOVÁNÍ A POKLÁDKA 21

REHAU AWADUKT PVC SN12 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1401 AWADUKT PVC SN12

REHAU AWADUKT PVC SN12 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1401 AWADUKT PVC SN12 REHAU SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1401 MODERNÍ SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ je moderní systém kanalizačních trubek pro vysoké zatížení z osvědčeného materiálu

Více

PLÁNOVÁNÍ A POKLÁDKA GRAVITAČNÍCH ROZVODŮ SYSTÉMY PRO POTRUBÍ. Plánování a pokládka

PLÁNOVÁNÍ A POKLÁDKA GRAVITAČNÍCH ROZVODŮ SYSTÉMY PRO POTRUBÍ. Plánování a pokládka PLÁNOVÁNÍ A POKLÁDKA GRAVITAČNÍCH ROZVODŮ SYSTÉMY PRO POTRUBÍ Plánování a pokládka 126 OBSAH Obecné pokyny/oblasti platnosti................................................... 128 Oblasti použití/přehled

Více

SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1401

SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1401 rehau SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1401 Výrobní program Stavebnictví Automotive Průmysl MODERNÍ SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ je moderní systém kanalizačních

Více

REHAU AWADUKT PVC SN8 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ. Stavebnictví Automotive Průmysl

REHAU AWADUKT PVC SN8 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ. Stavebnictví Automotive Průmysl REHAU AWADUKT PVC SN8 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ Platný od ledna 2010 296050/6 - technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl OBSAH REHAU AWADUKT PVC SN8

Více

REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 BEZEPEČNOST PRO CELÉ GENERACE. Stavebnictví Automotive Průmysl

REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 BEZEPEČNOST PRO CELÉ GENERACE. Stavebnictví Automotive Průmysl REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 BEZEPEČNOST PRO CELÉ GENERACE Platný od ledna 2010 296050/6 - technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl OBSAH REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 Strana AWAŠACHTA

Více

AWADUKT PVC SN8 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ

AWADUKT PVC SN8 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ VLASTNOSTI VÝROBKŮ A VÝHODY je moderní systém kanalizačních trubek pro vysoké zatížení z osvědčeného materiálu PVC-U. Trubka je homogenní a plnostěnná podle

Více

awašachta pp dn 1000 adaptér na betonový Šachtový systém dle ČSN EN 1917 (DIN 4034-1) Stavebnictví Automotive Průmysl

awašachta pp dn 1000 adaptér na betonový Šachtový systém dle ČSN EN 1917 (DIN 4034-1) Stavebnictví Automotive Průmysl awašachta pp dn 1000 adaptér na betonový Šachtový systém dle ČSN EN 1917 (DIN 4034-1) Platný od dubna 2011 Technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl awašachta PP DN 1000 ROZDĚLENÍ

Více

Instalace šachty Tegra 600

Instalace šachty Tegra 600 Instalace šachty Tegra 600 Návod k instalaci šachty 1. 2. 3. Před instalací šachty je třeba zkontrolovat všechny díly a zjistit, zda nejsou poškozené nebo znečištěné. Znečištěné těsnicí díly a komponenty

Více

ULTRA SOLID PP. dle ČSN EN 1852

ULTRA SOLID PP. dle ČSN EN 1852 ULTRA SOLID PP Kanalizační potrubí z PP s robustní plnostěnnou konstrukcí vyráběné dle ČSN EN 1852 Environment is our challenge velmi vysoká kruhová tuhost v rozsahu SN 8 - SN 16 plnostěnná konstrukce

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 08.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 08.1 SO 08.1.doc Datum: leden 2013 Projekt Paré MĚLČANY - KANALIZACE ČÁST Dokumentace stavebních objektů Měřítko SO/PS SO 08 PŘÍPOJKY VODY K ČS 01, ČS 02 Stupeň ZD Příloha Číslo přílohy Revize TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

REHAU AWAŠACHTA PP DN 400/315

REHAU AWAŠACHTA PP DN 400/315 REHAU AWAŠACHTA PP D 400/315 BEZEPEČOST PRO CELÉ GEERACE Platný od ledna 2010 296050/6 - technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl OBSAH REHAU AWAŠACHTA D 400/315 Strana AWAŠACHTA

Více

REHAU AWADUKT PP SN16 RAUSISTO

REHAU AWADUKT PP SN16 RAUSISTO REHAU AWADUKT PP SN16 RAUSISTO SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ Platný od ledna 2010 296050/6 - technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl OBSAH REHAU AWADUKT

Více

Normy a směrnice. Kapitola 11

Normy a směrnice. Kapitola 11 Normy a směrnice Kapitola 11 279 280 Normy V následujícím textu jsou uvedeny normy, směrnice a předpisy, které jsou důležité pro výrobu, pokládku a montáž kanalizačních trub z tvárné litiny. Při navrhování

Více

2.Podklady pro vypracování. 3.Napojení na sítě technické infrastruktury. 4.Vliv stavby na životní prostředí. 5.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

2.Podklady pro vypracování. 3.Napojení na sítě technické infrastruktury. 4.Vliv stavby na životní prostředí. 5.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2.Podklady pro vypracování 1.Požadavky investora 2.katastrální mapa území 3.situování stávajících sítí 4.mapové podklady 5.platné předpisy a normy 3.Napojení na sítě technické infrastruktury Dešťová i

Více

ISOPAM Systémy z tvárné litiny pro vodovody a kanalizace s tepelnou izolací

ISOPAM Systémy z tvárné litiny pro vodovody a kanalizace s tepelnou izolací ISOPAM Systémy z tvárné litiny pro vodovody a kanalizace s tepelnou izolací D N 10 0 6 0 0 m m Systémy pro vodovody a kanalizace Veškeré technické údaje, vyobrazení, hmotnosti a rozměry jsou nezávazné.

Více

Rain Bloc inspect. obj. číslo 360015

Rain Bloc inspect. obj. číslo 360015 Vsakovací blok Flexibilní a výkonný vsakovací blok 120x60x42 cm Garantia Rain Bloc (dodávaný také pod značkou SIROBLOC) nachází své uplatnění především ve veřejném a komerčním sektoru. Je možné jej použít

Více

Kanalizační potrubní systémy KATALOG VÝROBKŮ A MONTÁŽNÍ PŘEDPIS. Acaro PP SN 12

Kanalizační potrubní systémy KATALOG VÝROBKŮ A MONTÁŽNÍ PŘEDPIS. Acaro PP SN 12 Kanalizační potrubní systémy KATALOG VÝROBKŮ A MONTÁŽNÍ PŘEDPIS Acaro PP SN 12 Obsah Přednosti a výhody systému......................... 3 Vzorová statika................................... 7 Vzorová hydraulika................................

Více

Geberit Silent-PP. Montážní zásady

Geberit Silent-PP. Montážní zásady Montážní zásady Obsah Obsah 1. Popis systému........................................................ 3 1.1 Složení......................................................... 3 1.2 Oblast použití....................................................

Více

TLAKOVÉ ODPADNÍ TRUBKY REHAU

TLAKOVÉ ODPADNÍ TRUBKY REHAU TLAKOVÉ ODPADNÍ TRUBKY REHAU TECHNICKÉ INFORMACE Platný od ledna 2010 296050/6 - technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl OBSAH TLAKOVÉ ODPADNÍ TRUBKY REHAU Strana Tlakové

Více

tato trubka vám zajistí klidný spánek www.rehau.cz

tato trubka vám zajistí klidný spánek www.rehau.cz tato trubka vám zajistí klidný spánek raupiano PLUS - PRÉMIOVÁ PROTIHLUKOVÁ OCHRANA PRO VÁŠ DOMOV www.rehau.cz výrobek: RAUPIANO PLUS Prémiová protihluková ochrana pro velké objekty RAUPIANO PLUS je systém

Více

APLIKAČNÍ MANUÁL Drenážní rohož PETEXDREN

APLIKAČNÍ MANUÁL Drenážní rohož PETEXDREN APLIKAČNÍ MANUÁL Drenážní rohož PETEXDREN Obsah: Úvod... 2 Charakteristika výrobku... 2 Vlastnosti výrobku... 3 Použití rohože... 5 1. Dopravní stavby... 5 2. Ekologické stavby... 6 3. Skládky... 7 4.

Více

REHAU AWADUKT hpp - nová generace. systém kanalizačních trubek pro vysoké zatížení rausisto + cool colour

REHAU AWADUKT hpp - nová generace. systém kanalizačních trubek pro vysoké zatížení rausisto + cool colour REHAU AWADUKT hpp - nová generace systém kanalizačních trubek pro vysoké zatížení rausisto + cool colour technologie 1/10 awadukt hpp Kanaltechnik Přehled výhod: Kruhová tuhost systému SN16: - kompletní

Více

AWADUKT HPP SN16 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ AWADUKT HPP SN16

AWADUKT HPP SN16 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ AWADUKT HPP SN16 SYSTÉM KANALIZAČNÍCH TRUBEK PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ VLASTNOSTI VÝROBKU KANALIZAČNÍ TRUBKY PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1852 Systém s kruhovou tuhostí SN16 Polypropylen bez plnicích látek Přehled výhod: Kruhová

Více

VSTUPNÍ A REVIZNÍ ŠACHTY Z PROSTÉHO BETONU, DRÁTKOBETONU A ŽELEZOBETONU

VSTUPNÍ A REVIZNÍ ŠACHTY Z PROSTÉHO BETONU, DRÁTKOBETONU A ŽELEZOBETONU PN 03/2004 PN 01/2005 BETONU, DRÁTKOBETONU A ŽELEZOBETONU ZPRACOVAL : SCHVÁLIL : Funkce Tech. příprava výroby Výrobní ředitel Jméno, příjmení Tomáš Hron Jiří Veverka Podpis Datum aktualizace č.8 od 1.7.2014

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430 zak. č.141/10/2011 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ Název stavby: Místo stavby: Investor: Zhotovitel projektových prací: Rekonstrukce Kulturního domu

Více

Kanalizační systémy. Katalog výrobků

Kanalizační systémy. Katalog výrobků Kanalizační systémy Katalog výrobků KG systém SN2 a SN4 OBSAH 1) Trubky 3 KGEM trubka s hrdlem - DN 250/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN 300/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN 400/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN

Více

www.muenker.com Prosvětlovací desky

www.muenker.com Prosvětlovací desky www.muenker.com Prosvětlovací desky Prosvětlovací desky polyester Popis Polyesterové trapézové prosvětlovací desky se tvarují kontinuálním laminovacím procesem ze skelných vláken a polyesterové pryskyřice

Více

CENÍK TOPENÍ A SANITA 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 850310 CZ. www.rehau.cz Platnost od 04. 2015 Technické změny vyhrazeny. Stavebnictví Automotive Průmysl

CENÍK TOPENÍ A SANITA 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 850310 CZ. www.rehau.cz Platnost od 04. 2015 Technické změny vyhrazeny. Stavebnictví Automotive Průmysl CENÍK TOPENÍ A SANITA 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 8503 CZ www.rehau.cz Platnost od 04. 2015 Technické změny vyhrazeny Stavebnictví Automotive Průmysl 6 PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ 6.1 OBSAH 6.1.... Potrubí pro rozvody

Více

Odvodňování komunikací / víceúčelové drenážní systémy

Odvodňování komunikací / víceúčelové drenážní systémy Strabusil drenážní trubka SN 4 Částečně perforované, celoperforované vsakovací a víceúčelové trubky z PE-HD dle DIN 4262-1, typ R2, plocha perforace 50 cm²/m pro LP, TP, MP, šířka štěrbin 1,2 mm ± 0,4

Více

AS-KRECHT PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY

AS-KRECHT PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY 2 AS-KRECHT PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY Platnost od 3. 6. 2013 Tel.: 548 428 111 Fax: 548 428 100 http://www.asio.cz e-mail: asio@asio.cz ASIO, spol. s r.o. Kšírova

Více

ZHLAVÍ VRTANÉ STUDNY AS-STUDNA PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY

ZHLAVÍ VRTANÉ STUDNY AS-STUDNA PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY ZHLAVÍ VRTANÉ STUDNY AS-STUDNA PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY ZHLAVÍ VRTANÉ STUDNY AS-STUDNA PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY Platnost od 17. 10. 2017 Tel.: 548 428 111 http://www.asio.cz e-mail: asio@asio.cz

Více

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Druhy, profily, materiály a stavba kanalizačních stok. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/09 Poř. číslo v sadě 15 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

ZHLAVÍ VRTANÉ STUDNY AS-STUDNA PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY

ZHLAVÍ VRTANÉ STUDNY AS-STUDNA PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY ZHLAVÍ VRTANÉ STUDNY AS-STUDNA PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY ZHLAVÍ VRTANÉ STUDNY AS-STUDNA PROJEKČNÍ A INSTALAČNÍ PODKLADY Platnost od 22. 05. 2017 Tel.: 548 428 111 http://www.asio.cz e-mail: asio@asio.cz

Více

LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik

LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik LEGISLATIVA V OBLASTI DISTRIBUCE PITNÉ VODY A LIMITACE MATERIÁLŮ Ing. Miroslav Pfleger Ing. Juraj Barborik ÚVOD Normy, jejich postavení Požadavky na trubní materiály PROČ NORMY? Proč se věnovat normám?

Více

KONSTRUKČNÍ ZÁSADY PŘI NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VYZTUŽENÝCH KONSTRUKCÍ Lumír Miča

KONSTRUKČNÍ ZÁSADY PŘI NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VYZTUŽENÝCH KONSTRUKCÍ Lumír Miča KONSTRUKČNÍ ZÁSADY PŘI NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ VYZTUŽENÝCH KONSTRUKCÍ Lumír Miča Obsah přednášky: Opěrné konstrukce (MSEW) Svahy (RSS) Báze násypu Opěrná stěna Mostní opěra Příčný řez: Ostatní prvky Lícový

Více

TROUBY KERADRIVE PROGRAM PROTLAČOVACÍCH TRUB. . dokonalém plánování. kvalitním propočtu. čistém provedení staveb. XXX xxx

TROUBY KERADRIVE PROGRAM PROTLAČOVACÍCH TRUB. . dokonalém plánování. kvalitním propočtu. čistém provedení staveb. XXX xxx 5 XXX xxx KERADRIVE PROGRAM PROTLAČOVACÍCH TRUB Jak pro novou výstavbu kanalizačních systémů, tak pro celkové nebo částečné obnovy původních vedení bezvýkopovou metodou, nabízíme naše kameninové protlačovací

Více

Před zahájením výkopových prací a samotné montáže plastových boxů doporučujeme kompletní prostudování tohoto návodu.

Před zahájením výkopových prací a samotné montáže plastových boxů doporučujeme kompletní prostudování tohoto návodu. NÁVOD NA MONTÁŽ SYSTÉMU STORA Hidrobox Před zahájením výkopových prací a samotné montáže plastových boxů doporučujeme kompletní prostudování tohoto návodu. POPIS VÝROBKU STORA Hidrobox je komorový stavebnicový

Více

Chráničky kabelů a hadic v rolích a v trubkách z PE-HD pro pokládku do země

Chráničky kabelů a hadic v rolích a v trubkách z PE-HD pro pokládku do země HEKAPLAST Chráničky kabelů a hadic v rolích a v trubkách z PE-HD pro pokládku do země HEGLER HEKAPLAST II/ HEKAPLAST: Kabelové chráničky z ekologického PE-HD Použití: vedení elektrického napájení komunikační

Více

Návod na výstavbu a údržbu GRAF Sicker-Filterschacht 400

Návod na výstavbu a údržbu GRAF Sicker-Filterschacht 400 Návod na výstavbu a údržbu GRAF Sicker-Filterschacht 400 Vsakovací-filtrační šachta: Pojízdná: Obj.číslo: 340025 1 Body popsané v tomto návodu je třeba bezpodmínečně zohlednit, při jejich nerespektování

Více

Technická zpráva obsah

Technická zpráva obsah Technická zpráva obsah 1. Identifikační údaje investora a stavby...- 2-1. Výchozí podklady...- 3-2. Podklady pro zpracování dokumentace...- 3-2.1 Normy...- 3-3. Areálová jednotná kanalizace, kanalizační

Více

Kabuflex Ochrana kabelů uložených v zemi. Pomáhá udržet náš ztechnizovaný svět v chodu.

Kabuflex Ochrana kabelů uložených v zemi. Pomáhá udržet náš ztechnizovaný svět v chodu. Kabuflex Ochrana kabelů uložených v zemi. Pomáhá udržet náš ztechnizovaný svět v chodu. Stav: Květen 013 DRENÁŽNÍ SYSTÉMY ELEKTROSYSTÉMY DOMÁCÍ TECHNIKA PRŮMYSLOVÉ VÝROBKY Kabuflex S, Kabuflex R a Kabuflex

Více

JUMBO PP ROZMĚRY DLE DIN SN 10

JUMBO PP ROZMĚRY DLE DIN SN 10 JUMBO PP ROZMĚRY DLE DIN SN 10 Jumbo PP Řešení problémů pro investory i projektanty Úkolem kanalizačních systémů je odvedení stále rostoucího množství odpadních vod do čističek. Mají přitom sloužit jistě

Více

Tloušťka (mm) 10 kg na (m 2 ) Plastifikátor (kg. m -2 ) 40 77 0,13 45 67 0,15 50 59 0,17 55 55 0,18

Tloušťka (mm) 10 kg na (m 2 ) Plastifikátor (kg. m -2 ) 40 77 0,13 45 67 0,15 50 59 0,17 55 55 0,18 Je bezpodmínečně nutné brát do úvahy zásady a dodržovat příslušné normové předpisy a pravidla. POZOR! Důležitá je i kooperace prací topenářské, betonářské firmy a firmy pokládající krytinu. Plovoucí podlaha

Více

Plynovody a přípojky. Ing.Ilona Koubková, Ph.D. Katedra technických zařízení budov

Plynovody a přípojky. Ing.Ilona Koubková, Ph.D. Katedra technických zařízení budov Plynovody a přípojky Ing.Ilona Koubková, Ph.D. Katedra technických zařízení budov Plynovody a přípojky Schéma postupné redukce tlaku plynu Schéma zásobování STL Plynovody a přípojky Schéma zásobování NTL

Více

vlastnosti Revizní šachta Tegra 600 Technická data

vlastnosti Revizní šachta Tegra 600 Technická data Revizní šachta vlastnosti Technická data Neprůlezná kanalizační šachta Vnitřní šachty 600 Barva červenohnědá (PP), černá (PP) Možnost přímého napojení kanalizačních potrubí KG 160-400, Ultra-Rib DIN 150-300,

Více

DUALTEC (technický manuál pro potrubí s ochranným pláštěm)

DUALTEC (technický manuál pro potrubí s ochranným pláštěm) DUALTEC (technický manuál pro potrubí s ochranným pláštěm) V současné době se soustředíme na výrobu potrubních systémů s ochranným pláštěm v dimenzích 32 450mm při SDR 11 a 17, resp. 17,6 u plynu (viz

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.060.30; 93.030 Duben 2012 ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky Sewer systems and house connections Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje ČSN 75 6101

Více

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA obrubníky odvodňovací žlaby D-RainBlok

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA obrubníky odvodňovací žlaby D-RainBlok DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA obrubníky odvodňovací žlaby D-RainBlok www.kb-blok.cz DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA Dopravní infrastruktura perokresba název výrobku povrchová úprava barevné variace použití KB zahradní

Více

Wavin SiTech+ Odhlučněný systém vnitřní kanalizace

Wavin SiTech+ Odhlučněný systém vnitřní kanalizace Kanalizační systémy KATALOG VÝROBKŮ Wavin SiTech+ Odhlučněný systém vnitřní kanalizace www.wavin.cz SiTech+ Katalog výrobků 1 Obsah Výhody systému 3 Charakteristika a vlastnosti systému 4 Technické údaje

Více

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA obrubníky odvodňovací žlaby D-RainBlok.

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA obrubníky odvodňovací žlaby D-RainBlok. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA obrubníky odvodňovací žlaby D-RainBlok DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA Dopravní infrastruktura perokresba název výrobku povrchová úprava barevné variace použití str. KB zahradní obrubníky

Více

UZAVÍRACÍ KLAPKA. dvojitě excentrická, DN , PN 10 PN 16. Konstrukční charakteristiky

UZAVÍRACÍ KLAPKA. dvojitě excentrická, DN , PN 10 PN 16. Konstrukční charakteristiky UZAVÍRACÍ KAPKA dvojitě excentrická, DN -1400, PN PN 16 1 uzavírací klapka a převodovka vhodná pro instalaci na povrch, do šachet i do země, pro zemní soupravu nutné doobjednat adaptér 2 tělo aerodynamické

Více

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 You can t beat quality STEINZEUG KERAMO, s.r.o. Tel.: 387 981 303 Fax: 387 981 487 E-mail: keramo@keramo-kamenina.cz www.keramo-kamenina.cz 2 KOMENTÁŘ Ceník 2014-03-01

Více

KANÁLOVÁ ŠACHTA z polypropylenu PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC z polypropylenu

KANÁLOVÁ ŠACHTA z polypropylenu PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC z polypropylenu KANÁLOVÁ ŠACHTA z polypropylenu PRODLUŽOVACÍ NÁSTAVEC z polypropylenu Kanálová šachta je vyrobena z polypropylenu v následujících ech: 200 x 200 mm, 300 x 300 mm, 400 x 400 mm, 550 x 550 mm. Je přizpůsobena

Více

Rekonstrukce kanalizační stoky Gid v ul. Jateční, Kolín v rozsahu prováděcí dokumentace

Rekonstrukce kanalizační stoky Gid v ul. Jateční, Kolín v rozsahu prováděcí dokumentace Obsah: Technická zpráva ( inženýrské objekty ) 1. Identifikační údaje stavby 2. Související stavební objekty 3. Technický popis stavebního objektu 3.1 Stavebně technické řešení 3.1.1. Úvodní informace

Více

KABELOVÉ ŽLABY NEREZ

KABELOVÉ ŽLABY NEREZ KELOVÉ ŽLY NEREZ 2 KELOVÉ ŽLY - NEREZ PŘELED PRVKŮ SYSTÉMU NIXRD NIXKR NIXMP NIXPR NIXVKR NIXVO 90 NIXO 90 NIXV NIXT NIXK NIXKZ NIXPZ NIXR NIXVO 45 NIXO 45 NIXS NIXVKO NIXVSO NIXKO NIXSO NIXPD NIXSU NIXPS

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2. Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2

Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2. Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2 Obsah Identifikační údaje stavby... 2 Úvod... 2 Výchozí podklady... 2 Vodovod... 2 Vodovodní přípojka... 3 Popis řešení... 3 Materiály... 3 Výškové osazení přípojky vodovodu... 3 Uložení potrubí, výkopy...

Více

Intenzívní substrát Optigrün Typ i

Intenzívní substrát Optigrün Typ i 081_Intensiv-Substrat-Typ_i.xls CZ Stand: 23.01.2009 Intenzívní substrát Optigrün Typ i Oblast použití: Vegetační vrstva pro vícevrstvé intenzívní zelené střechy a kontejnery na rostliny. Materiál*: láva,

Více

Typy zlepšování zeminy. Hloubkové Mělké - povrchové

Typy zlepšování zeminy. Hloubkové Mělké - povrchové Zlepšování zemin Zlepšování základové půdy se týká především zvětšení smykové pevnosti, zmenšení deformací nebo i zmenšení propustnosti. Změnu vlastností základové půdy lze dosáhnout například jejím nahrazováním

Více

Intenzívní substrát Optigrün Typ i

Intenzívní substrát Optigrün Typ i 081_Intensiv-Substrat-Typ_i.xls CZ Stand: 23.01.2009 Intenzívní substrát Optigrün Typ i Oblast použití: Vegetační vrstva pro vícevrstvé intenzívní zelené střechy a kontejnery na rostliny. Materiál*: láva,

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. popis stavby... 3. 4.1. Čerpací stanice ČSOV 2... 3 4.2. Výtlak V1...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. popis stavby... 3. 4.1. Čerpací stanice ČSOV 2... 3 4.2. Výtlak V1... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. popis stavby... 3 4.1. Čerpací stanice ČSOV 2... 3 4.2. Výtlak V1... 4 4.2.1. Trasa... 4 4.2.2. Materiál... 5 4.2.3.

Více

Schöck Isokorb typ KS

Schöck Isokorb typ KS Schöck Isokorb typ 20 Schöck Isokorb typ 1 Obsah Strana Varianty připojení 16-165 Rozměry 166-167 Dimenzační tabulky 168 Vysvětlení k dimenzačním tabulkám 169 Příklad dimenzování/upozornění 170 Údaje pro

Více

D.1.4.A. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

D.1.4.A. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE Akce: MUZEUM PIVOVARNICTVÍ TÁBOR EXPOZICE TECHNOLOGIE VAŘENÍ TRADIČNÍHO ČESKÉHO PIVA Část: D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.A. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE D.1.4.A.A-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor:

Více

ČSN EN 1917 ( ) Vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu ze srpna 2004 se opravuje takto:

ČSN EN 1917 ( ) Vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu ze srpna 2004 se opravuje takto: ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.030 Listopad 2007 Vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu ČSN EN 1917 OPRAVA 1 72 3147 idt EN 1917:2002/AC:2006-12 Corrigendum Tato oprava ČSN

Více

2.1 Tyto odkazy jsou platné pouze po dobu platnosti odkazovaných norem, nebo pokud nejsou v rozporu s platnými národními předpisy a normami.

2.1 Tyto odkazy jsou platné pouze po dobu platnosti odkazovaných norem, nebo pokud nejsou v rozporu s platnými národními předpisy a normami. POUŽITÍ Ecopal, Mapikan, Terakan 1 Obsah Tyto informace popisují montáž, pokládku a zkoušení gravitačních kanalizačních stok a gravitačních kanalizačních přípojek, uložených v zemi, zbudovaných z kanalizačních

Více

Portoforte 170. Montážní návod

Portoforte 170. Montážní návod Portoforte 170 Montážní návod Stav 03/2012 Montážní návod přístřešku pro - Portoforte 170 Hlavní rozměry: Na vyobrazených nákresech vidíte všechny hlavní rozměry přístřešku. Kromě toho jsou zde nakresleny

Více

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US OBSAH D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby.3 D.1.2.2 Délka potrubí..4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí 4 D.1.2.4 Zkoušky

Více

BUCHBERGER & P a M s.r.o. Řešení dilatačních spár. BUCHBERGER & P a M s.r.o. DILATATION PROFILSYSTEME

BUCHBERGER & P a M s.r.o. Řešení dilatačních spár. BUCHBERGER & P a M s.r.o. DILATATION PROFILSYSTEME Řešení dilatačních spár BUCHBERGER & P a M s. r. o. Ukázka z výroby BUCHBERGER & P a M s. r. o. Ukázka z montáže 1. Úvod Nedostatečné řešení dilatačních spár 1. Úvod Nedostatečné řešení dilatačních spár

Více

INFRA PP WASTIC. kanalizační systém

INFRA PP WASTIC. kanalizační systém INFRA kanalizační systém wastic PP WASTIC kanalizační systém PP WASTIC SN 10 PIPES FOR LIFE kanalizační SYSTÉMY Obsah 1. Použití systému PP WASTIC SN 10 3 1.1 Konstrukce trubek 4 1.2. Projekční data 4

Více

Wavin Solidwall PVC SN 12

Wavin Solidwall PVC SN 12 6. kapitola Wavin Solidwall PVC SN 12 Výhody systému robustní plnostěnná konstrukce vysoká podélná tuhost vysoká kruhová tuhost SN 12 do míst s vysokým zatížením dopravou snadné napojení do všech šachet

Více

5 PŘÍRUBOVÉ TVAROVKY, TROUBY A SPOJE

5 PŘÍRUBOVÉ TVAROVKY, TROUBY A SPOJE 5 PŘÍRUBOVÉ TVAROVKY, TROUBY A SPOJE 4 NÁSUVNÉ HRDOVÉ 5 PŘÍRUBY SPOJE A TROUBY TYTON, SMU, STB; JIŠTĚNÉ HRDOVÉ SPOJE BRS 191 Úvod Přírubové spoje, které jsou popsány v této kapitole odpovídají ČSN EN1092-2.

Více

DEŠŤOVÁ KANALIZACE. Technická zpráva. Vypracoval: Ladislav Škůrek. Kontroloval: Ing. Radomír Baršč

DEŠŤOVÁ KANALIZACE. Technická zpráva. Vypracoval: Ladislav Škůrek. Kontroloval: Ing. Radomír Baršč DEŠŤOVÁ KANALIZACE Technická zpráva Vypracoval: Ladislav Škůrek Kontroloval: Ing. Radomír Baršč Datum: 15.7.2015 1 Obsah 1. ÚVOD 3 2. NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ 3 2.1. Dešťová kanalizace 3 2.2. Odvodňované plochy

Více

VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST VSTUP KABELOVÝCH SYSTÉMŮ DO PLASTOVÝCH KOMOR

VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST VSTUP KABELOVÝCH SYSTÉMŮ DO PLASTOVÝCH KOMOR VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST Před uložením plastové komory do výkopu je důležité provést přesné zaměření finální výšky komory včetně víka (každé víko má rozdílnou výšku

Více

FSC AL V-11-1, V-11-2, V-11-3

FSC AL V-11-1, V-11-2, V-11-3 Návod pro montáž termických kolektorů FSC 21-2013 AL na rovnou střechu / volnou montáž V-11-1, V-11-2, V-11-3 Platný od 1.1.2011 OBSAH 1. 2. 3. 4. VŠEOBECNÉ INFORMACE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ DÍLY KONSTRUKCE

Více

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE Kvalitní těsnění & technická řešení Konzultace Výroba Aplikace Školení M.Gill 12/2013 UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE www.fs.cvut.cz www.techseal.cz Počet listů: 20 1. Úspěšná montáž přírubového spoje

Více

prvky - - - - - - - - - -

prvky - - - - - - - - - - prvky - - - - - - - - - - PODKLADNÍ ASFALTOVÝ PÁS - - 2 1 1 L 1 2 N 2 3 PE N 3 4 4-3 4 L N PE Ø 360 mm Ø 390 mm Ø 360 mm Ø 220 mm Ø 360 mm Ø 220 mm Z ASFALTOVÉHO PÁSU VPUSTI Z ASFALTOVÉHO PÁSU min. mm

Více

Montážní příručka. Vario-Guard

Montážní příručka. Vario-Guard Montážní příručka Montážní příručka podle normy 1317 5 pro zádržný systém vozidel Výrobce: SPIG GmbH & Co. KG Schmelzer Str. 7 66839 Schmelz Spolková republika Německo Dovozce: AGROZET ZS,s.r.o. Šumavská

Více

Durélis / Populair Floor 4 PD pero / drážka

Durélis / Populair Floor 4 PD pero / drážka Durélis / Populair Floor 4 PD pero / drážka Pevnostní třída Dle normy Výrobce P5 EN 312 SPANO Použití Do vlhkého prostředí Konstrukce / podlahy Oblasti použití Vodovzdorná obkladová deska vhodná k pokládání

Více

PODZEMNÍ NÁDRŽE NA VODU AS-MONA INSTALAČNÍ PODKLADY

PODZEMNÍ NÁDRŽE NA VODU AS-MONA INSTALAČNÍ PODKLADY PODZEMNÍ NÁDRŽE NA VODU AS-MONA INSTALAČNÍ PODKLADY PODZEMNÍ NÁDRŽE NA VODU AS-MONA INSTALAČNÍ PODKLADY Platnost od 23. 9. 2016 Tel.: 548 428 111 http://www.asio.cz e-mail: asio@asio.cz Stránka 3 z 10

Více

Ultra cor sn12. kanalizační potrubí s korugovanou konstrukcí stěny dn 250-600. Environment is our challenge

Ultra cor sn12. kanalizační potrubí s korugovanou konstrukcí stěny dn 250-600. Environment is our challenge Ultra cor sn12 kanalizační potrubí s korugovanou konstrukcí stěny dn 250-600 Environment is our challenge Životní prostředí je pro NAŠÍM CÍLEM JE NEPORUŠENÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Jedním z významných problémů

Více

Odlučovač tuku - základní princip funkce

Odlučovač tuku - základní princip funkce 2 Odlučovače tuků (OT) Základní dělení gravitačních odlučovačů tuků lze provést dle jmenovitého průtoku, materiálového provedení a požadovaného zatížení krytu: 2.1 Železobetonové pro běžné průtoky (NS

Více

Čerstvé tekuté potěry

Čerstvé tekuté potěry Čerstvé tekuté potěry 2 Představení společnosti MFC - MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební fi rma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu

Více

RAUVIA PP VÍCEVRSTVÉ KANALIZAČNÍ TRUBKY. Stavebnictví Automotive Průmysl. Platné od května 2009 Technické změny vyhrazeny www.rehau.

RAUVIA PP VÍCEVRSTVÉ KANALIZAČNÍ TRUBKY. Stavebnictví Automotive Průmysl. Platné od května 2009 Technické změny vyhrazeny www.rehau. RAUVIA PP VÍCEVRSTVÉ KANALIZAČNÍ TRUBKY Platné od května 2009 Technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl OBSAH RAUVIA PP Potrubí pro dešťovou a splaškovou vodu.....................

Více

PowerDrain. collect: sbírat a pojmout

PowerDrain. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout PowerDrain 94 PowerDrain vysokozátěžové žlaby z polymerbetonu PowerDrain V 7 P 98 PowerDrain V 12 P 104 PowerDrain V 17 P 108 PowerDrain V 27 P 114 9 PowerDrain Informace k plánování

Více

S 100 K až S 300 K. collect: sbírat a pojmout

S 100 K až S 300 K. collect: sbírat a pojmout collect: sbírat a pojmout S 100 K až S 300 K 7 ACO Drain S 100 K až S 300 K vysokozátěžové žlaby z polymerbetonu S 100 K Powerlock 78 S 150 K Powerlock 82 S 200 K Powerlock 86 S 300 K Powerlock 90 75 S

Více

Červenec 2013. Wavin X-Stream. Systém korugovaného kanalizačního potrubí z polypropylenu. Katalog výrobků Technický manuál

Červenec 2013. Wavin X-Stream. Systém korugovaného kanalizačního potrubí z polypropylenu. Katalog výrobků Technický manuál Červenec 2013 Wavin X-Stream Systém korugovaného kanalizačního potrubí z polypropylenu Technický manuál Obsah Obsah Úvod Katalog Wavin X-Stream Charakteristika a výhody systému...... 4 Montáž potrubí....................

Více

Výrobek. Vlastnosti. Použití

Výrobek. Vlastnosti. Použití Výrobek Vlastnosti Použití Je samolepicí modifikovaná živičná těsnící páska s povrchovou úpravou posypu, modifikovaná elastomery "SBR. Průmyslově předem připravená, konstruovaná a vyvinutá pro efektivní

Více

Garantovaná ochrana spodní stavby

Garantovaná ochrana spodní stavby Garantovaná ochrana spodní stavby... pomocí systému opti-drän Sklepní prostory již dávno neslouží jen jako skladiště a úložiště věcí, rádi je vyžíváme také jinak. Pro sport, volný čas a rekreaci! Předpokladem

Více

Pilotové základy úvod

Pilotové základy úvod Inženýrský manuál č. 12 Aktualizace: 04/2016 Pilotové základy úvod Program: Pilota, Pilota CPT, Skupina pilot Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit praktické použití programů GEO 5 pro výpočet

Více

Návod na výstavbu a montáž GRAF Sicker-Bloc 300

Návod na výstavbu a montáž GRAF Sicker-Bloc 300 Návod na výstavbu a montáž GRAF Sicker-Bloc 300 Graf vsakovací blok 300,LKW, obj.číslo: 360014 Graf vsakovací blok 300, LKW inspect, obj.číslo: 360015 Graf vsakovací blok 300, PKW, obj. číslo: 360016 Graf

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí 1. Oblast použití suchých podlahových systémů... 2 2. Podklad a příprava... 2 2.1. Podklad... 2 2.1.1. Masivní strop... 2 2.1.2. Nepodsklepené stropy nebo

Více

Solární systémy Reflex

Solární systémy Reflex Solární systémy Reflex Záruční podmínky Záruční doba kolektorů je 5 let - pod podmínkou provedení roční údržby zařízení odbornou montážní firmou. Záruční doba ostatních komponentů solárního systému jsou

Více

14 Komíny a kouřovody

14 Komíny a kouřovody 14 Komíny a kouřovody Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/34 http://utp.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Názvosloví komínů Komín jednovrstvá nebo vícevrstvá konstrukce

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD NOSNÍKY A STROPNÍ VLOŽKY

MONTÁŽNÍ NÁVOD NOSNÍKY A STROPNÍ VLOŽKY MONTÁŽNÍ NÁVOD NOSNÍKY A STROPNÍ VLOŽKY Stránka 1 z 5 Verze 1 (duben 2008) STRUČNÝ POPIS STROPNÍ KONSTRUKCE Pokládání žebrových stropů ze železobetonu s prefabrikovanými nosníky za svařované prostorové

Více

Zemní pískový filtr RG-PF 3, RG-PF8, RG-PF12, RG-PF16

Zemní pískový filtr RG-PF 3, RG-PF8, RG-PF12, RG-PF16 Provozně manipulační řád Zemní pískový filtr RG-PF 3, RG-PF8, RG-PF12, RG-PF16 Popis zařízení Biologický zemní filtr slouží k dočištění splaškových odpadních vod z rodinných domků či rekreačních objektů

Více

Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek

Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek Technické podmínky pro výstavbu plynovodních přípojek AH-ENERGY, s.r.o. Platnost od 1. 5. 2012 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Pojmy, definice, zkratky... 2 3. Budování přípojek... 2 3.1 Napojení přípojky na

Více

D.2.4 Kanalizace dešťová - odvodnění sportoviště

D.2.4 Kanalizace dešťová - odvodnění sportoviště TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby : DOKONČENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU MEDLÁNKY, REVITALIZACE ŠKVÁROVÉHO HŘIŠTĚ Místo stavby : Brno-Medlánky, stávající sportovní areál FC Medlánky Investor : Statutární město Brno,

Více

Příruby a spojky Přírubový přechod UNIDAP DN 40-300

Příruby a spojky Přírubový přechod UNIDAP DN 40-300 Přírubový přechod UNIDAP 40-300 Přírubový přechod UNIDAP: univerzální přírubová spojka 40 300 PN 10, PN 16 přímá nebo redukovaná vhodné pro materiál potrubí: ocel, šedá litina, tvárná litina, PE, PVC,

Více

TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ

TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ TECHNICKÝ LIST TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ tvárnice z prostého vibrolisovaného betonu na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami tvárnice mají

Více