První zastavení: seznámení s Buddhou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "První zastavení: seznámení s Buddhou"

Transkript

1 První zastavení: seznámení s Buddhou Základním principem buddhismu - tedy duchovně-filozofického systému původem z indického subkontinentu - je postava historického Buddhy Šákjamuniho. Bývá zobrazován jako atletická postava oděná do mnišského roucha. V klidu spočívá na lotosovém trůnu, kde sedí se zkříženýma nohama a s chodidly obrácenými vzhůru. Pravou rukou se Buddha v okamžiku osvícení dotýká země, aby ji vyzval za svědka toho, že zasel semínka osvícení. Podle legendy se historický Buddha narodil kolem roku 563 př. n. l. do královské rodiny Šákjů. Otec z něj chtěl mít nástupce, proto syna zahrnul bohatstvím a blahobytem. Když kralevic opustil palác, okusil zcela jinou realitu: setkal se s nemocemi i smrtí a uvědomil si pomíjivost světa. Odmítl poté blahobyt a stal se potulným asketou. Po několika letech poutnictví si však uvědomil, že cesta k probuzení vede střední cestou, která se vyhýbá dvěma extrémům - jak tvrdému asketismu, tak i životu v přílišném pohodlí. Sedl si pod strom a zařekl se, že dokud nedosáhne probuzení, neodejde. Po několika dnech meditací skutečně dosáhl plného probuzení/osvícení a stal se Buddhou tohoto věku. Začal své zkušenosti vyučovat a postupně získávat žáky. Výraz Buddha v překladu znamená probuzený, osvícený a v buddhismu popisuje bytost, která dosáhla dokonalé realizace. Plně probuzené bytosti jsou osvobozené od tzv. tří jedů mysli: nevědomosti, hněvu a chtivosti. Mysl Buddhy Šákjamuniho i po jeho smrti stále provází buddhistické učení a pomáhá tím ostatním bytostem na jejich cestě k osvícení. Buddha Šákjamuni v tradičním sedu

2 1. úkol: Jaké znáte další významné postavy? Každá kultura, mytologie, náboženství či filozofie má své významné postavy, ať už se jedná o historické myslitele, bájné bohy či jiné magické bytosti. Zapátrejte nyní v paměti a pokuste se v následujících spojovačkách přiřadit jednotlivé postavy k některému z pojmů z nabídky tak, aby vznikla smysluplná dvojice. Příklad: Buddha buddhismus (např. v Indii, Tibetu, Číně, Japonsku) Mojžíš islám (např. v Saudské Arábii, Maroku, Íránu) Brahma, Višnu a Šiva Ježíš Kristus sv. Vladimír Mohamed ž í ř křesťanství (např. v Evropě, USA) hinduismus (např. v Indii) pravoslaví (např. v Řecku, Rusku) Zeus Re, Amon Jupiter Odin Thor Perun Skandinávie Řecko Starogermánská mytologie Staroslovanský bůh hromu Řím Egypt

3 Druhé zastavení: podoby Buddhy a jeho pomocníci, rituální předměty Zobrazení Buddhy nabývá mnoha podob, a to v závislosti na významu, které představuje. Vedle základního pojetí, se kterým jsme se seznámili v souvislosti s Buddhou Šákjamunim v předchozím zastavení, je velmi důležité také zpodobnění Buddhy Amitájuse, jenž ztělesňuje dlouhý a zdravý život. Tento Buddha má zkřížené ruce v meditační pozici a drží vázu s nektarem dlouhověkosti, z níž vyrůstá rozkvetlá větvička, symbolizující dokonalý květ rozvíjejícího se duchovně pojatého života. Vyjádřením esence všech Buddhů a osvíceného stavu mysli učitele-lamy, jenž vede praktikujícího na jeho cestě, je postava Vadžrahary. Buddha drží na úrovni srdce vadžru, tzv. hromoklín a zvonek. Vadžra vyjadřuje nezničitelnou, absolutní podstatu mysli a radost, vyplívající z rozpoznání této podstaty. Zvonek vyjadřuje pomíjivost běžného světa jevů, které se objevují a mizí stejně jako zvuk zvonku, případně je symbolem prostoru, v němž se osvícená mysl projevuje. Významnou roli hrají pro praktikující rovněž postavy tzv. ochránců. Ačkoliv tyto bytosti působí na první pohled hrozivě, jejich posláním je odstraňovat všelijaké překážky z duchovní cesty za osvícením. V prvním patře v zadní místnosti si právě tyto démonicky vyhlížející postavy můžete detailněji prohlédnout. Při genezi buddhistických artefaktů (obrazů i soch) buddhističtí umělci velmi dbají na tradiční pořadí jednotlivých kroků, které vytvářejí poměrně složitý rituální systém ruční výroby. Autor musí tedy disponovat značnými zkušenostmi a samozřejmě klidem a trpělivostí. Pozoruhodným krokem buddhistického umění je rituál otevírání očí. Jde o posvátný úkol namalovat sošce či obrazu oči a probudit ji tak k životu. Buddha Amitájus

4 2. úkol: Staňte se na moment buddhistickým umělcem! Nyní se můžete vžít do role buddhistického umělce a oživit svého Buddhu tím, že se zaměříte na jeho oči a dokreslíte je. V tomto případě se můžete, ale nemusíte držet tradičního pojetí, které jsme pro srovnání ponechali naznačené v levé části, zvolit se dá i zcela osobitá varianta. Následně se můžete pokusit vymyslet svou vlastní postavu - Buddhu či nějakého ochránce nebo lamu - jako opora Vám poslouží schéma obličeje určené k dotvoření dle Vaší fantazie a libosti.

5

6 Třetí zastavení: Mandaly a síla barev. Mandala je symbolický obrazec, který vyjadřuje strukturu univerza a zároveň individuální cestu k cíli buddhistické praxe - osvícení. Mandaly opět nabývají podoby mnohých rozličných forem a ornamentů a zdaleka se nevyskytují jen v tibetském umění, ba naopak, jejich rozšíření za hranice státu je srovnatelné s rozšířením samotného buddhismu. S mandalami navíc ráda pracuje např. i arteterapie a jejich tvorba je obecně oblíbena i u nebuddhistů. Mandaly jsou zkrátka formy, které si už žijí svým vlastním uměleckým životem. Existují stovky mandal: od meditačních, kosmologických, po léčivé a dodávající sílu až po obsahující porozumění. Pro tibetské mandaly je navíc typické, že jsou většinou věnovány určitému buddhovskému aspektu a představují půdorys architektury tzv. vzdušného chrámu, v jehož středu tento aspekt spočívá. Tibetské mandaly jako symboly dokonalé rovnováhy a harmonie jsou tvořeny podle přísných pravidel. Prakticky vše, co na nich můžeme vidět, má svou symbolickou výpovědní hodnotu: tak např. kolo je symbolem nebe, transcendence, vnějších sil a nekonečna, kdežto čtverec představuje vnitřní síly, to, co je spojené s člověkem a zemí. Oba tyto obrazce spojuje centrální bod, který je zároveň počátkem i koncem celého systému. Na mandalách pozorujeme také čtyři brány otevírající se do čtyř hlavních světových stran, často jsou střeženy již zmíněnými ochránci. Jistě jste si povšimli zářivých pigmentů v přízemí galerie. Takové pigmenty se používají při rituální malbě mandal a obrazů. V buddhismu mají barvy svou pevně zakotvenou symboliku, podobně také my, v naší západní kultuře, přisuzujeme barvám určitou psychologii. Západní psychologie barev (ve velmi zjednodušeném pojetí) červená: oranžová: žlutá: zelená: modrá: barva energie, vzrušení, krve, zapadajícího slunce, agrese, síly a vášně teplá, slunečná barva, též barva mnoha květin a potravin, dynamická, povzbudivá, sebevědomá i uklidňující teplá barva, poutač pro naše oči, srdečnost, veselost, vyjadřuje touhu po rozvíjení se, naděje, povzbuzuje, osvobozuje, působí otevřeně, připomíná zlato, evokuje bohatství nejběžnější barva v přírodě, je zklidňující a uvolňující. Často se používá k vyjádření souladu, rovnováhy, klidu, organičnosti barva vody a nebe, evokuje nekonečnost a pocit důvěryhodnosti, je nejvíce uklidňující barvou, příliš modré ale může způsobit sklíčenost a deprese, označuje autoritu, důstojnost, hrdost. Bývá často spojována s inteligencí a je uznávána jako firemní barva kvůli asociacím se stabilitou a konzervatismem

7 purpurová: hnědá: kdysi byla velmi vzácnou barvou a používala se na barvení luxusních látek, spojujeme ji s bohatstvím a mocí, je to směs modré a červené tedy je to vášnivá barva s náznakem smyslnosti a rozbouřených emocí. je směsicí všech barev, barva dřeva a hlíny, symbolizuje pozemskost, pohodu černá, bílá, šedá: Černá - kontrastnost, neproniknutelnost, neurčitost a nezařazenost - evokuje marnost, prázdnotu, nekonečný vesmír, smrt. Je vnímána jako formální, exkluzivní, autoritativní, povýšená a vážná. Proti tomu bílá propojuje všechny barvy světla, a proto evokuje duchovno a sílu, vyniká její čistota, pokojnost a vznešená krása. Neutrální šedá - chladná, nevýrazná, ale také formální, důstojná a autoritativní. Chybí ji barevnost, a proto v sobě nemá tolik emocí. Může evokovat rezervovanost, nedotknutelnost. Šedá je spojována také s technikou. Evokuje preciznost, kvalifikovanost, informovanost, pracovitost. Symbolika barev v buddhismu (opět jen orientačně) nebeská modř: představuje světlo zářící z Buddhových vlasů; symbolizuje všezahrnující soucit se všemi bytostmi. žlutá: červená: bílá: oranžová: světlo zářící z kůže Buddhovy; symbolizuje jak střední cestu, která překonává všechny extrémy, tak i obnovenou rovnováhu a vysvobození. světlo zářící z Buddhova svalstva; symbolizuje požehnání, které přináší praktikování Buddhova učení. světlo zářící z Buddhových kostí a zubů; symbolizuje čistotu Buddhova učení a svobodu, kterou přináší. světlo zářící z Buddhových dlaní, pat a rtů; symbolizuje neotřesitelnost Buddhovy moudrosti.

8 3. úkol: Vyzkoušejte si terapeutické účinky mandaly Použijte pastelky či fixy a pokuste se dotvořit a vybarvit níže přiložené mandaly. Nechte se vést svou intuicí a až budete cítit, že jste hotovi, můžete se pro zajímavost podívat na výše uvedené stručné srovnání západní a buddhistické psychologie barev. Co by o Vás barvy v jednotlivých kulturách vypovídaly? Máte nějakou barvu, kterou výrazně preferujete? Pokud Vás doprovází Vaše děti, použily podobné barvy jako Vy, nebo se jejich pojetí zcela liší?

9

10 Čtvrté zastavení: Tibetské vlaječky. Na dvoře si, prosím, povšimněte pověšených barevných vlaječek. Jedná se o tibetské modlitební praporky, jimiž lidé posílají modlitbu pro ostatní bytosti. Tato tradice sahá až do starověku a praktikovala se v Tibetu, Číně, Persii i Indii. Tibetsky se vertikální modlitební praporek nazývá Dar Cho. Dar znamená zlepšení života, štěstí, zdraví a hojnost. Cho znamená cítící bytost. Mezi horizontální praporky patří např. Lungta - větrný koník. Modlitební praporky dokážou pomocí větru zharmonizovat prostředí, přinesou pocit štěstí všem kolem. Skládají se ze základních pěti barev, a jak jdou za sebou je velmi důležité: /MODRÁ/ /BÍLÁ/ /ČERENÁ/ /ZELENÁ/ /ŽLUTÁ/ MODRÁ představuje 5. živel, který se nazývá Akáša (někdy také éter), náleží mu převážně barva temně fialová, ale modrá je na tom správném konci spektra, takže se dá klidně počítat místo ní. Akáša je ono neohraničené, nekonečné, všeobsahující, z čehož zbylé živly vzešly představuje tedy cosi jako nebe v přeneseném slova smyslu - onen éter - coby všeobjímající sílu. BÍLÁ ČERVENÁ ZELENÁ ŽLUTÁ představuje živel vzduch představuje živel oheň představuje živel vodu představuje živel Zemi Existuje vícero praporků, např. praporek vítězství, praporek pro zdraví, pro dlouhý život, praporek plnící přání, Lungta - praporek větrného koníka. ukázka praporku větrného koníka

11 4. úkol: Má vlastní vlaječka. Vytvořte si vlastní vlaječku pro někoho blízkého. Pokuste se do ní výtvarně vepsat svou vlastní symboliku, prostřednictvím které byste rádi popřáli něco dobrého někomu, na kom Vám záleží. Nemusíte nutně používat slova, Vaše přání mohou zůstat čitelná díky ornamentům, symbolům, piktogramům jen Vám. Důležité je Vaše soustředění během tohoto úkolu na něco pozitivního a na dotyčnou osobu. Zvolte barevnost a linie čistě podle Vaší vlastní fantazie a užijte si chvilku klidu čistě jen s Vašimi myšlenkami. Klidně se ptejte - Co je pro nás dva důležité? Proč mám danou osobu ráda? Co tato osoba potřebuje / co by se jí momentálně hodilo? Jak bych jí mohla pomoci? Vidíme se tak často, jak bychom si přáli? Jaký živel se k ní nejlépe hodí, jaký ji nejlépe vystihne? Cílem je Vaše vlastní poznání.

Barva je něčím víc, než jen zbarvením světa kolem nás a v nás. J. Baleka

Barva je něčím víc, než jen zbarvením světa kolem nás a v nás. J. Baleka Barvy v arteterapii Barva je něčím víc, než jen zbarvením světa kolem nás a v nás. J. Baleka Barvy mají v arteterapii psychologický, estetický a kulturní kontext. Je prokázán vliv barev a barevných kombinací

Více

Městský jógin. Trvalé uvědomění Boha. www.atmakriya.org 1

Městský jógin. Trvalé uvědomění Boha. www.atmakriya.org 1 Městský jógin Trvalé uvědomění Boha www.atmakriya.org 1 OBSAH Předmluva od Vamadévy... 3 Je tato elektronická kniha pro vás ta správná?... 3 Jak elektronická kniha vznikla... 3 Co se dělo potom?... 4 Úvod

Více

Barvy a další systémy Vztah mezi písmeny a barvami

Barvy a další systémy Vztah mezi písmeny a barvami Barvy a další systémy Vztah mezi písmeny a barvami A bílá P šarlatová B žlutá Q fialová C červenooranžová R oranžová D smaragdová jantarová E modrá S modrá F světlá červenooranžová T zelenožlutá G tmavomodrá

Více

Úvod do buddhismu a cvičení zazenu

Úvod do buddhismu a cvičení zazenu Úvod do buddhismu a cvičení zazenu Učení Gudó Nishijimy Roshiho Eidó Michael Luetchford L Gautama Buddha (463 383 před n. l.) Mistr Bodhidharma (470 543) Mistr Dógen (1200 1253) Mistr Kodó Sawaki (1880

Více

Hudba a pohyb v prevenci duševního a fyzického zdraví

Hudba a pohyb v prevenci duševního a fyzického zdraví JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér taneční pedagogiky Hudba a pohyb v prevenci duševního a fyzického zdraví Diplomová práce Autor práce: Hana Malíková Vedoucí práce: Mgr.

Více

O ČISTÝCH BARVÁCH A ENERGIÍCH OBRAZŮ O ČISTÝCH BARVÁCH A ENERGIÍCH OBRAZŮ PRACOVNÍ SEŠIT DANA PUCHNAROVÁ DANA PUCHNAROVÁ I. O ČISTÝCH BARVÁCH A TVARECH U barev jsem přitahována jejich vlivem na duši, tedy

Více

Dobré otázky, dobré odpovědi. Shravasti Dhammika

Dobré otázky, dobré odpovědi. Shravasti Dhammika Dobré otázky, dobré odpovědi Shravasti Dhammika Tato kniha vznikla v rámci projektu Dharma zdarma. Více o projektu najdete na dharmazdarma.wz.cz nebo na freedharma.info. Zvláštní poděkování za spolupráci

Více

ARCHETYP V RUKOU UMĚLCE

ARCHETYP V RUKOU UMĚLCE GYMNÁZIUM JANA KEPLERA ARCHETYP V RUKOU UMĚLCE Maturitní práce z předmětu Humanitní studia Praha 2012 Táňa Válková Vedoucí maturitní práce Blanka Činátlová 1 Úvod Otázka významu výtvarného umění dnes proniká

Více

Přirozeně dokonalý stav

Přirozeně dokonalý stav v Chögjal Namkhai Norbu Přirozeně dokonalý stav CIIÖGIAL Cliogjal Namkhai Norbu se narodil y ehodníni Tibetu a prošel kompletním v oborech historie a kultury lib Tato kniha obsahuje vynikající uvedení

Více

Jak se věnovat buddhismu

Jak se věnovat buddhismu Jak se věnovat buddhismu Ct. K. Sri Dhammananda Vydalo Občanské sdružení SATI Pardubice, 2007 IČO: 26997746 Tato kniha vznikla v rámci projektu Dharma zdarma. Více o projektu na: http://www.dharmazdarma.wz.cz.

Více

Tělo, mysl a smysly jsou spojeny procesem vnitřní alchymie TARTHANG TULKU TIBETSKÁ LÉČEBNÁ RELAXACE KUM NYE

Tělo, mysl a smysly jsou spojeny procesem vnitřní alchymie TARTHANG TULKU TIBETSKÁ LÉČEBNÁ RELAXACE KUM NYE Tělo, mysl a smysly jsou spojeny procesem vnitřní alchymie TARTHANG TULKU TIBETSKÁ LÉČEBNÁ RELAXACE KUM NYE Obsah Předmluva k 1. dílu... 7 Předmluva ke 2. dílu... 9 1. díl... 10 Teorie, příprava masáž...

Více

UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce

UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce UNIVERSITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Katedra křesťanské sociální práce Martin Bílek Solidarita s trpícími ve světových náboženstvích Bakalářská práce Vedoucí práce: ThLic.

Více

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním

v teoretické části ráda pokračovala vysvětlením pojmu hodnota a roztřídila hodnoty podle některých autorů. Následně se zamyslím nad duchovním Úvod Oblast axiologie mne začala zajímat v době, kdy jsem začala cítit zodpovědnost sama za sebe a za svá rozhodnutí. Přemýšlela jsem, která řešení situací jsou správná, a tím pádem mne dovedou k duševnímu

Více

OTÁZKY ODBORNÉ PŘÍPRAVY

OTÁZKY ODBORNÉ PŘÍPRAVY Český komitét INSEA OTÁZKY ODBORNÉ PŘÍPRAVY BUDOUCÍCH VÝTVARNÝCH PEDAGOGŮ A UMĚLCŮ Sborník z celostátního sympozia Pedagogická fakulta ZČU PLZEŇ 1994 1 OBSAH Úvodem 3 I. Příspěvky z prvního a třetího bloku

Více

Fenomén lidské smrti v umění

Fenomén lidské smrti v umění UNIVERZITA KARLOVA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA VÝTVARNÉ VÝCHOVY Seminární práce z předmětu PSYCHOLOGIE UMĚNÍ Fenomén lidské smrti v umění 13.12. 2007 Marie Brožová zimní semestr 2007 5. ročník 1 Téma z

Více

Moudrost nedokonalosti

Moudrost nedokonalosti DharmaGaia Knížky pro přemýšlivé lidi Rob Preece Moudrost nedokonalosti Proces individuace v životě buddhisty Rob Preece Moudrost nedokonalosti Proces individuace v životě buddhisty DharmaGaia 2009 Z angličtiny

Více

RUCE SVĚTLA LÉČENÍ A LIDSKÉ ENERGETICKÉ POLE. Nové paradigma pro pojetí zdraví, nemoci a mezilidských vztahů. Barbara Ann Brennan (1987)

RUCE SVĚTLA LÉČENÍ A LIDSKÉ ENERGETICKÉ POLE. Nové paradigma pro pojetí zdraví, nemoci a mezilidských vztahů. Barbara Ann Brennan (1987) Jako vše ryzí, i moudrost, je-li (asi v 90%) obsažena v textu, pochází od Stvořitele, a jako světlo Slunce je šířeno z bezpodmínečné lásky pro všechny, i moudrost obsažená zde patří každému, kdo ji je

Více

Okem Boha Hóra. Přepis a úprava: (2012) panda38.sweb.cz www: www.breatharian.eu

Okem Boha Hóra. Přepis a úprava: (2012) panda38.sweb.cz www: www.breatharian.eu Okem Boha Hóra Televizní dokumentární seriál "Okem Boha Hóra" (originální název "El ojo de Horus"), od společnosti Infinito, pojednává o dávných civilizacích Egypta, které svou hlubokou moudrostí v mnoha

Více

Prostorová tvorba v předškolním vzdělávání

Prostorová tvorba v předškolním vzdělávání Prostorová tvorba v předškolním vzdělávání BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Petra MOLÍKOVÁ Vedoucí bakalářské práce: PaedDr. Hana STADLEROVÁ, PhD. Brno, 2013 Bibliografický záznam MOLÍKOVÁ, Petra. Prostorová tvorba

Více

DUCHOVNÍ CESTA Průvodce k nekonečné seberealizaci a svobodě Michio Kushi &

DUCHOVNÍ CESTA Průvodce k nekonečné seberealizaci a svobodě Michio Kushi & DUCHOVNÍ CESTA Průvodce k nekonečné seberealizaci a svobodě Michio Kushi & Edward Esko Prof. Michio Kushi Z anglického originálu SPIRITUÁL JOURNEY-. Michio Kushťs Guide to Endless Self-Realization and

Více

ROZVOJ HODNOTOVÉ ORIENTACE ŽÁKŮ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Dům Ignáce Stuchlého SKM

ROZVOJ HODNOTOVÉ ORIENTACE ŽÁKŮ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Dům Ignáce Stuchlého SKM Orientační dny ROZVOJ HODNOTOVÉ ORIENTACE ŽÁKŮ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ ZÁKLADNÍ ŠKOLY Dům Ignáce Stuchlého SKM kolektiv pedagogických pracovníků OD Dům Ignáce Stuchlého SKM fotografi e DIS SKM ROZVOJ HODNOTOVÉ

Více

Využití netradičních technik kresby ve výtvarné výchově na prvním stupni základní školy

Využití netradičních technik kresby ve výtvarné výchově na prvním stupni základní školy JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta Diplomová práce Využití netradičních technik kresby ve výtvarné výchově na prvním stupni základní školy Vedoucí práce: Mgr. Karel Řepa Vypracovala:

Více

JAK JSME NA TOM SE SPIRITEM? Obsah Unitářských listů ÚNOR 2015. Unitářské listy Únor 2015 3 SLOVO NA CESTU

JAK JSME NA TOM SE SPIRITEM? Obsah Unitářských listů ÚNOR 2015. Unitářské listy Únor 2015 3 SLOVO NA CESTU SLOVO NA CESTU Obsah Unitářských listů ÚNOR 2015 3 Slovo na cestu: Jak jsme na tom se spiritem? (Josef Musil) 4 Téma: (Unitářská) spiritualita (Jája Marková) 6 Téma: Když už člověk jednou je, tak má koukat,

Více

Ramesh S. Balsekar: Aštávakragíta Duet Jediného - 1 -

Ramesh S. Balsekar: Aštávakragíta Duet Jediného - 1 - Ramesh S. Balsekar: Aštávakragíta Duet Jediného - 1 - Aštávakragíta Duet Jediného * * * * * * * * * * * * Ramesh S. Balsekar Copyright 1989 by Ramesh S. Balsekar Translation 2002 Lenka Vinklerová Ramesh

Více

PROFIL BAHÁ Í VÍRY A JEJÍHO CELOSVĚTOVÉHO SPOLEČENSTVÍ BAH Á Í

PROFIL BAHÁ Í VÍRY A JEJÍHO CELOSVĚTOVÉHO SPOLEČENSTVÍ BAH Á Í PROFIL BAHÁ Í VÍRY A JEJÍHO CELOSVĚTOVÉHO SPOLEČENSTVÍ BAH Á Í Pouze něco málo přes 150 let vyrůstá Bahá í víra z neznámého hnutí na Blízkém východě do druhého územně nejrozšířenějšího nezávislého světového

Více

AKADEMIE ALTERNATIVA Umělecké terapie Modul B: Arteterapie. Absolventská práce VYUŽITÍ ARTETERAPIE V PRÁCI S DÍTĚTEM V PĚSTOUNSKÉ PÉČI

AKADEMIE ALTERNATIVA Umělecké terapie Modul B: Arteterapie. Absolventská práce VYUŽITÍ ARTETERAPIE V PRÁCI S DÍTĚTEM V PĚSTOUNSKÉ PÉČI AKADEMIE ALTERNATIVA Umělecké terapie Modul B: Arteterapie Absolventská práce VYUŽITÍ ARTETERAPIE V PRÁCI S DÍTĚTEM V PĚSTOUNSKÉ PÉČI Ing. Jana Konířová 2014 Poděkování: Ráda na tomto místě děkuji svému

Více

Kirpal Singh K O L O Ž I V O T A

Kirpal Singh K O L O Ž I V O T A Kirpal Singh K O L O Ž I V O T A Z á k o n a k c e a r e a k c e K O L O Ž I V O T A 2 V roce 1997-2003 přeloženo z originálu "WHEEL OF LIFE (The Law of Action & Reaction)" Dillí 1965 Druhé upravené vydání

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice Bakalářská práce Brno 2012 Vedoucí práce: prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. Autor práce:

Více

Co říkají barvy o firmách

Co říkají barvy o firmách Co říkají barvy o firmách Co říkají barvy o firmách Aneb působení barev v marketingové komunikaci Obsah závěrečné zprávy I. Hlavní zjištění 1. Významy barev, barevné asociace 2. Barvy a obory podnikání

Více

PSYCHICKÁ SEBEOBRANA

PSYCHICKÁ SEBEOBRANA Dion Fortune PSYCHICKÁ SEBEOBRANA Díl 1. Stanovení diagnózy I. Znaky psychického útoku Pozorujeme-li vesmír, pak přicházíme k závěru, že zde musí být nějaký vůdčí plán tvořící koordinaci tohoto nekonečného

Více