Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "http://www.akropolis.cz/bulletin/045/bulletin_nova_akropolis.html"

Transkript

1 Page 1 of 5 Myšlenka na tento měsíc: "Jsme tím, co si pamatujeme. Bez paměti mizíme, přestáváme existovat, naše minulost je vymazána a přece věnujeme paměti jen málo pozornosti, kromě případů, kdy nás opustí." Mark Twain MINULÁ ČÍSLA BULLETINU NOVINKA! Úvodník Milí čtenáři, mnohokrát jsme se jistě setkali s tvrzením, že nesmíme zapomínat na svou minulost. Většina z nás pochází ještě ze století, které svou krutostí šokovalo každého, kdo by si snad myslel, že civilizované lidstvo už překonalo války, hromadné vyvražďování civilistů, pronásledování inteligence národů, středověké mučící praktiky A možná jsme někdy mluvili s pamětníky a zjistili jsme, jak subjektivní může být pohled na dějiny. To, co je pro někoho ve vzpomínkách velmi obtížná doba, kdy nemohl svobodně mluvit o svých postojích nebo byl dokonce za ně vězněn, jsou pro jiného "staré zlaté časy". "Pamětí", která už mnohokrát lidstvo zachránila, jsou knihy. I ony jistě obsahují subjektivní zabarvení svých autorů, ale také jejich snahu objektivně zachytit události, dobu, atmosféru a navíc si jich můžeme přečíst více, máme-li pocit, že nám jeden pohled nestačí. Můžeme se k nim i po letech vracet, konfrontovat je s našimi vlastními zkušenostmi a další četbou. Jsme rádi, že můžeme k této paměti přispět dvěma díly, která jsme vydali v posledních měsících. "Klíč k teosofii" od H. P. Blavatské nás zavede nejen do myšlenkového světa 19. století a k Teosofické společnosti, ale především k nadčasovým otázkám o smyslu lidského bytí, o morálce, o rozvoji lidské osobnosti. Román je strhujícím vyprávěním, které nás zavede na Atlantidu, dnes již ztracenou, ale o to více opředenou legendami. O potopách a kontinentech zaplavených vodami vyprávějí mýty všech národů starověkého světa. KDE HLEDAT INSPIRACI? Další vydanou knihou je "Ankor, poslední princ z Atlantidy" od J. A. Livragy, který je napsán poutavou formou románu. Ale pod povrchem napínavého příběhu se skrývá mnohem více hluboké filozofické rozpravy mezi učitelem a učedníkem, záblesky ztracené minulosti, naše vlastní hledání Rozloučím se s vámi jedinečnou myšlenkou z této knihy: "Nikdy se s nikým nesrovnávej, neboť absolutní dokonalost každé bytosti spočívá pouze ve srovnání se se sebou samým." Mgr. Ivana Hurytová Buddha z Kamakury Buddha ('Osvícený') byl velkým indickým mudrcem. Žil v 6. stol. př. n. l. Měl mnoho stoupenců a jeho učení se záhy rozšířilo z Indie do Číny a Japonska. Tato bronzová socha Buddhy Daibutsu je vysoká 11 metrů a váží asi 100 tun. Byla odlita v roce 1252 a dodnes stojí v japonském městě Kamakura, které bylo ve 13. století významným kulturním centrem. PROGRAM AKTIVIT: OD 15. KVĚTNA DO 14. ČERVENCE

2 Page 2 of 5 Podobenství o rostlině, člověku a lidstvu " Rostlina se skládá z kořenů, kmene a mnoha výhonků a listů. Lidstvo jako celek je kmen, který vyrůstá z duchovních kořenů, a stejně tak je kmen jednotou rostliny. Když poškodíte kmen, je zřejmé, že utrpí všechny výhonky a listy. Stejné je to s lidstvem Myslíte si tedy, že když ublížíte jednomu člověku, tak neublížíte lidstvu? Ale jak to můžete vědět? Uvědomujete si, že dokonce materialistická věda učí, že i lehké poranění rostliny ovlivní celý proces jejího dalšího růstu a vývoje? Proto se mýlíte a tato analogie je přesná. Jestliže přehlížíte skutečnost, že říznutí do prstu může často vyvolat onemocnění celého těla a ovlivnit celý nervový systém, musím vám tím spíše připomenout, že mohou existovat i jiné duchovní zákony působící na rostliny a zvířata stejně jako na lidstvo, i když vy můžete popírat jejich existenci vzhledem k tomu, že nevidíte jejich působení " (z knihy H. P. Blavatské: Klíč k teosofii) ZÁKLADNÍ SEMINÁŘ BACHOVY KVĚTOVÉ ESENCE Seminář Bachovy esence nám pomáhají zvládat naše stresy, napětí a nepříjemné nálady. Jedná se o přírodní metodu, jejímž autorem je uznávaný anglický lékař, dr. Edward Bach. V ceně kurzu jsou učební materiály včetně papírů na poznámky, knížka 12 léčitelů a užívací lahvička pro každého studenta. Po absolvování obdrží účastníci český certifikát od registrovaného praktika a anglický certifikát vydaný Bachovým centrem, které tento kurz schválilo. Lektor: Mgr. Lenka Samková, BFRP - praktik registrovaný v Nadaci dr. Bacha v Anglii Ze života filozofů: Pataňdžali Pataňdžali je znám jako autor Jógasútry. O samotné osobě Pataňdžaliho se vedou spory. Nejsme si ani jisti stoletím, ve kterém žil. Někteří pozdější indičtí autoři ho ztotožňují s Pataňdžalim gramatikem z 2. století př. n. l., který napsal dílo Mahábhášja, kde rozebírá gramatiku sanskrtu. Nelze ale prokázat, že Jógasútra a Mahábhášja pochází od stejného autora. Pataňdžali je považován za zakladatele jedné z šesti daršan (škol hinduistické filozofie), a to školy jógy. V textu Jógasútry shromáždil a utřídil řadu asketických cvičení a meditačních předpisů, jež znala Indie od pradávných dob. Zkompiloval tak praktickou příručku prastarých technik. Pataňdžali však není tvůrcem filozofie jógy, stejně jako není autorem jógických technik. Sám uvádí, že pouze vydává a upravuje jógické tradiční nauky a techniky. V hlavních rysech se přidržuje sánkhjové filozofie a spojuje ji se starými praktickými cvičeními jógy. Původní význam slova jóga je sjednocení a Pataňdžaliho jóga je v souladu s duchem této tradice. Je to eklektický filozofický směr propojující purušické a prakritické prvky ostatních filozofických škol a pojednávající o tom, jak v praxi dosáhnout moudrosti a osvobození. ARISTOTELES Přednáška Život a dílo slavného filozofa Praktická moudrost Etika a štěstí Jeho nejznámějším dílem je krátký text Jógasútra, jenž uspořádal a zkompiloval na základě starších textů pravděpodobně v letech 200 až 150 př. n. l. Konečná podoba Jógasútry pochází patrně až ze 4. století n. l. V textu se zdůrazňuje zachovávání mravních zásad, vláda nad smysly, zaměřování pozornosti do nitra a zvládnutí mysli meditačními technikami, které pak vyústí do stavu vnitřního soustředění (samádhi), spojeného s poznáním, po němž následuje stav osvobození zvaný kaivalja (odpoutání se od prakritického bytí). Jógasútra obsahuje celkem 196 Pataňdžaliho výroků súter o józe, které jsou rozdělené do čtyř kapitol či knih. Kniha vnitřního soustředění Samádhipáda (51 súter) popisuje cestu k zastavení proměn mysli. Kniha praxe Sadhanapáda (55 súter) MAGIE ŽENY Přednáška s videoprojekcí Duše ženy Archetyp ženy Láska Nebeská a pozemská

3 Page 3 of 5 Slovo sadhana znamená praxi nebo disciplínu. Podobně jako ve třetím zpěvu Bhagavadgíty se i tady popisují dvě cesty jógy karma jóga a radža jóga. V Sadhanapádě autor uvádí osm požadavků jógy Jógánga ánušthánád, které jsou zapotřebí, aby jogín dosáhl sjednocení individuálního bytí (átman) s universálním bytím: 1. Jama rozvoj správného jednání; 2. Nijama rozvoj duchovních hodnot; 3. Ásana rozvoj tělesného klidu (Hatha jóga); 4. Pránájáma rozvoj ovládání prány a dechu; 5. Pratjáhára rozvoj rozjímání a nelpění na objektech smyslů; 6. Dhárana rozvoj zaměření smyslů, koncentrace; 7. Dhjána rozvoj meditace; 8. Samádhi rozvoj nejvyššího poznání (vidět bez přemýšlení). Kniha sil Vibhutipáda (56 súter), v níž se popisují nejrůznější siddhi, které jogín postupně ovládá. Vibhuti je sanskrtské slovo označující sílu. Kniha osvobození Kaivaljipáda (34 súter) pojednává o samostatnosti a úplné nezávislosti ducha (puruša) na hmotě (prakriti). Na základě Pataňdžaliho Jógasútry vznikla různá odvětví jógy, mimo jiné Hatha jóga (pozice těla abeceda jógy), Karma jóga (cesta správného působení), Bhakti jóga (cesta oddanosti), Džňána jóga (cesta poznání) nebo Rádža jóga (královská jóga). Prvním, kdo seznámil Západ s Jógasútrou, byl Svámí Vivékánanda. Doporučená literatura k tomuto tématu: Mircea Eliade, Dějiny náboženského myšlení II., Praha, OIKOYMENH Mircea Eliade, Jóga, nesmrtelnost a svoboda, Praha, ARGO Karel Werner, Náboženské tradice Asie, Brno, Masarykova univerzita Svatopluk Moudrý S úsměvem jde všechno lépe... Jaká auta si pořizují lidé dle svého astrologického znamení? Beran: Něco rychlého... a červeného! Býk: Volvo... Blíženci: Jedno auto? Myslíte dvě, ne? Rak: Rodinné auto. Lev: Limuzínu... s řidičem. Panna: Ekonomické auto. Panna ho bude mít čisté a krásné a bude připravena kohokoli kamkoli zavést. Váha: Nebude se moci rozhodnout a nakonec bude jezdit s přáteli. Štír: Něco v tmavé barvě... s kouřovými skly. Nikdo nebude vědět, jak vypadá uvnitř. Střelec: Jaké auto? Střelec už je v letadle. Kozoroh: Mercedes-Benz. Vodnář: Vodnář jezdí autobusem a metrem. Auta jsou pro snoby.

4 Page 4 of 5 Ryby: To je jedno. Ryba bude stejně vždy příliš zasněná na to, aby si pamatovala, kde zaparkovala. Před mnoha staletími Podle jednoho rukopisu ze 13. století, který byl nedávno objeven ve Španělsku, žil ve městě Haifa rabín, jenž byl znám svou zbožností. Měl jednu zvláštnost, žil v domě, kde nebyl žádný nábytek. Jednoho dne šel tímto městem bohatý obchodník, který znal rabína už od dětství. Znaven cestováním po nevlídných pustinách a naplněn přáním navštívit svého starého přítele, vydal se k němu a po obvyklých zdvořilostech a hlubokých poklonách se obchodník zeptal: Řekni mi..., jak to, že tu nevidím žádný nábytek? A co tvůj nábytek?... Také ho nevidím. Člověče!... Přece bys nechtěl, abych uprostřed cesty v neustálém pohybu nosil na zádech nábytek, který by mi byl jen na obtíž. Rabín se usmál a řekl: Proč se tedy divíš, že ani já nemám žádný nábytek?... I já jsem uprostřed cesty..., v neustálém pohybu..., jako my všichni v životě. Říká se, že onen dobrý obchodník nikdy nezapomněl na toto ponaučení, a jakmile splatil všechny své dluhy na tomto světě, vydal se na pouť k posvátným místům, aby tam žil ve zbožnosti. Prof. Jorge A. Livraga Věděli jste, že... řecký filozof Aristoteles byl žákem velkého myslitele Platona. Studoval na Platonově Akademii v Athénách, kde setrval 20 let, nejprve jako student, později jako učitel a badatel. S neobyčejnou pílí se oddával knihám, a proto dostal od Platona přezdívku "čtenář". Jejich přístupy se však rozcházely, a po Platonově smrti opustil Akademii i Athény. Aristoteles byl také učitelem známého vojevůdce Alexandra Makedonského. Později se v některých názorech rozcházeli, nicméně se zachovala Alexandrova slova: "Otci vděčím za to, že žiji, díky Aristotelovi vím, jak žít." Nejznámější Aristotelovo dílo je čtrnáct pojednání, dnes známých pod názvem Metafyzika. On ale tento název, který je dnes součástí filozofické terminologie, nevytvořil; toto označení máme díky jeho vydavateli, který je zařadil za díla Fyziky a pracovně pojmenoval "metá ta fysiká (doslova "za fyzikou"). Aristoteles sám ji nazýval "první filozofie". Po Alexandrově nástupu na trůn se Aristoteles vrátil do Athén a otevřel zde vlastní filozofickou školu, zvanou Lykeion (Lyceum). Škola byla známa též pod názvem Peripatos peripatetická škola (od peripateó, procházím se), protože se tu vyučovalo během procházek kolonádou či stromořadím. Aristotelovo Lyceum se stalo po Akademii druhou nejvýznamnější antickou školou.

5 Page 5 of 5 Po smrti Alexandra se Aristoteles ocitl v nesnázích, neboť byl pokládán za sympatizanta a spojence obávané Makedonie. Obdobně jako Sokrates byl obviněn z bezbožnosti, a proto musel narychlo opustit Athény před hrozícím rozsudkem smrti. Svůj odchod komentoval slovy, že nechce zavdat Athéňanům příležitost, aby se znovu prohřešili vůči filozofii. Doufal, že se vrátí, až se politická situace uklidní, ale záhy v exilu zemřel. Tibetský buddhismus Náboženství provázelo lidstvo od pradávna. Nelze snad ani vystopovat počátek této vnitřní potřeby a touhy člověka najít jednotu uvnitř sebe sama, jednotu s vesmírem a bohem. Tato lidská touha nabývala v průběhu věků tisíců forem a bylo by pošetilé hledat mezi nimi lepší a horší, nebo snad jednu "vyvolenou", protože všechny ve svém nitru skrývají toto pradávné volání duše po pochopení smyslu a cíle existence. Zastavme se tedy na chvíli u jedné z mnoha podob, kterou na sebe náboženství během dějin vzalo, u podoby, jež dostala název "tibetský buddhismus" nebo "lamaismus". Siddhártha Gautama Buddha Na přelomu 7. a 6. století př. n. l. se v Indii objevuje "velký lékař lidstva" zvaný Buddha neboli Osvícený a přináší s sebou velké bohatství, které dodnes žije v srdcích mnoha lidí. Narozen jako princ Siddhártha Gautama v královské kolébce, prožívá dětství a rané mládí v přepychu a bohatství, vzdálen jakémukoli nedostatku, problémům a trápení. Osud mu však umožní poznat, že na světě existuje nemoc, stáří a smrt, jimž se žádný člověk nemůže vyhnout a které přinášejí každé bytosti bolest a utrpení. Hluboce zasažen tímto odhalením odchází z královského paláce hledat smysl lidského života a oddá se přísnému asketickému životu v naději, že v odříkání nalezne odpověď na své otázky. Zesláblý a vyčerpaný poznává, že stejně jako bezstarostný život v přepychu ani život v úplné askezi nepřináší vytoužené odpovědi. Opouští tedy i druhou krajnost, a když spočine pod posvátným stromem bódhi, pohroužen do svého nitra, stane se Probuzeným, Osvíceným, Buddhou tím, kdo pochopil a nalezl. Od této chvíle věnuje veškeré své úsilí tomu, aby šířil prostřednictvím svého učení čtyři vznešené pravdy: 1. Utrpení je nevyhnutelnou součástí života; 2. Utrpení pramení z naší vazby k hmotnému světu; 3. Je nutné odstranit utrpení; 4. Existuje cesta, jak odstranit utrpení je to osmerá ušlechtilá stezka založená na vlastním zdokonalování a pěstování ctností a nástrojů, s jejichž pomocí nalezneme konečné osvobození z kola sansáry, koloběhu příčin a důsledků, života a smrti. více >>> Kamila Hermannová Elektronický bulletin naleznete také na Pokud již nechcete dostávat tento bulletin, odepište prosím na tento a v předmětu uveďte "STOPINFO".

Městský jógin. Trvalé uvědomění Boha. www.atmakriya.org 1

Městský jógin. Trvalé uvědomění Boha. www.atmakriya.org 1 Městský jógin Trvalé uvědomění Boha www.atmakriya.org 1 OBSAH Předmluva od Vamadévy... 3 Je tato elektronická kniha pro vás ta správná?... 3 Jak elektronická kniha vznikla... 3 Co se dělo potom?... 4 Úvod

Více

Dobré otázky, dobré odpovědi. Shravasti Dhammika

Dobré otázky, dobré odpovědi. Shravasti Dhammika Dobré otázky, dobré odpovědi Shravasti Dhammika Tato kniha vznikla v rámci projektu Dharma zdarma. Více o projektu najdete na dharmazdarma.wz.cz nebo na freedharma.info. Zvláštní poděkování za spolupráci

Více

NÁBOŽENSTVÍ A SEKTY v České republice

NÁBOŽENSTVÍ A SEKTY v České republice NÁBOŽENSTVÍ A SEKTY v České republice PhDr. Zdeněk VOJTÍŠEK OBSAH: Úvod Církve a mimokřesťanská náboženství Postavení náboženských společností v ČR Nejdůležitější znaky sekt Nebezpečné zahraničí sekty

Více

SVOBODNÁ CESTA Č A S O P I S O B C E U N I T Á Ř Ů V P L Z N I. číslo. leden březen

SVOBODNÁ CESTA Č A S O P I S O B C E U N I T Á Ř Ů V P L Z N I. číslo. leden březen SVOBODNÁ CESTA Č A S O P I S O B C E U N I T Á Ř Ů V P L Z N I číslo 1 leden březen 2008 r o č n í k i v ****************************************** Obsah čísla 1: LOVČÍ, Radovan: Úvodník k číslu 1... s.

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Hudba a pohyb v prevenci duševního a fyzického zdraví

Hudba a pohyb v prevenci duševního a fyzického zdraví JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér taneční pedagogiky Hudba a pohyb v prevenci duševního a fyzického zdraví Diplomová práce Autor práce: Hana Malíková Vedoucí práce: Mgr.

Více

Ramesh S. Balsekar: Aštávakragíta Duet Jediného - 1 -

Ramesh S. Balsekar: Aštávakragíta Duet Jediného - 1 - Ramesh S. Balsekar: Aštávakragíta Duet Jediného - 1 - Aštávakragíta Duet Jediného * * * * * * * * * * * * Ramesh S. Balsekar Copyright 1989 by Ramesh S. Balsekar Translation 2002 Lenka Vinklerová Ramesh

Více

Přirozeně dokonalý stav

Přirozeně dokonalý stav v Chögjal Namkhai Norbu Přirozeně dokonalý stav CIIÖGIAL Cliogjal Namkhai Norbu se narodil y ehodníni Tibetu a prošel kompletním v oborech historie a kultury lib Tato kniha obsahuje vynikající uvedení

Více

Pedagogika 1. ročník Sociální činnost

Pedagogika 1. ročník Sociální činnost Pedagogika 1. ročník Sociální činnost Mgr. Eva Juríková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU a SOŠ SČMSD, Lomnice

Více

Okem Boha Hóra. Přepis a úprava: (2012) panda38.sweb.cz www: www.breatharian.eu

Okem Boha Hóra. Přepis a úprava: (2012) panda38.sweb.cz www: www.breatharian.eu Okem Boha Hóra Televizní dokumentární seriál "Okem Boha Hóra" (originální název "El ojo de Horus"), od společnosti Infinito, pojednává o dávných civilizacích Egypta, které svou hlubokou moudrostí v mnoha

Více

Svět, jak jej neznáte

Svět, jak jej neznáte Svět, jak jej neznáte Napsal: Marcel Brus Milí přátelé, dovoluji si vám předložit toto dílko, s jedinou prosbou, totiž abyste si ho přečetli. Uspokojivé vysvětlení toho, proč mi na získání vaší pozornosti

Více

Myšlenka na tento měsíc. Úvodník. 1 z 6 15.2.2010 5:44

Myšlenka na tento měsíc. Úvodník. 1 z 6 15.2.2010 5:44 1 z 6 15.2.2010 5:44 Myšlenka na tento měsíc "Přátelství je neustálý úsměv, vždy podaná ruka, pohled plný pochopení, jistá opora, věrnost, která neselhává. Znamená více dávat, než dostávat." Delia S. Guzmán

Více

Kirpal Singh K O L O Ž I V O T A

Kirpal Singh K O L O Ž I V O T A Kirpal Singh K O L O Ž I V O T A Z á k o n a k c e a r e a k c e K O L O Ž I V O T A 2 V roce 1997-2003 přeloženo z originálu "WHEEL OF LIFE (The Law of Action & Reaction)" Dillí 1965 Druhé upravené vydání

Více

Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna.

Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna. Jaro 2015 Druhý ročník Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna. Vydává: Apoštolská církev ve spolupráci s nakladatelstvím Life Publishers International obsah 1. George O. Wood

Více

KABALA. nadčasová filosofie života. Voyen Koreis

KABALA. nadčasová filosofie života. Voyen Koreis KABALA nadčasová filosofie života Voyen Koreis Booksplendour Publishing Brisbane 2011 Voyen Koreis píše a publikuje většinou v angličtině. Až doposud vydal: Anglicky: The Fools' Pilgrimage Golf Jokes and

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice

MASARYKOVA UNIVERZITA. Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE Smysl hodnot a jejich opodstatnění v křesťanské etice Bakalářská práce Brno 2012 Vedoucí práce: prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. Autor práce:

Více

I. Část úvodní. 1. Proč dnes jóga

I. Část úvodní. 1. Proč dnes jóga I. Část úvodní 1. Proč dnes jóga Žijeme v moderním světě, plném technických zázraků. Technika změnila tvar i vzhled celých kontinentů, mění přírodní podmínky a určuje styl života lidí. Technické vymoženosti

Více

RONS ORG 1. Hnutí alternativní scientologie

RONS ORG 1. Hnutí alternativní scientologie RONS ORG 1 Hnutí alternativní scientologie RONS ORG 2 Milí čtenáři! Prostřednictvím této brožury vám chceme umožnit, abyste si udělali představu o základech alternativní scientologie. Ty technické termíny,

Více

Jak se věnovat buddhismu

Jak se věnovat buddhismu Jak se věnovat buddhismu Ct. K. Sri Dhammananda Vydalo Občanské sdružení SATI Pardubice, 2007 IČO: 26997746 Tato kniha vznikla v rámci projektu Dharma zdarma. Více o projektu na: http://www.dharmazdarma.wz.cz.

Více

PROFIL BAHÁ Í VÍRY A JEJÍHO CELOSVĚTOVÉHO SPOLEČENSTVÍ BAH Á Í

PROFIL BAHÁ Í VÍRY A JEJÍHO CELOSVĚTOVÉHO SPOLEČENSTVÍ BAH Á Í PROFIL BAHÁ Í VÍRY A JEJÍHO CELOSVĚTOVÉHO SPOLEČENSTVÍ BAH Á Í Pouze něco málo přes 150 let vyrůstá Bahá í víra z neznámého hnutí na Blízkém východě do druhého územně nejrozšířenějšího nezávislého světového

Více

Motto Je-li strom mrtev, pak list, který se domnívá být naživu, je prostě k smíchu. Je-li Bůh mrtev, nemůže člověk přežít. Osho

Motto Je-li strom mrtev, pak list, který se domnívá být naživu, je prostě k smíchu. Je-li Bůh mrtev, nemůže člověk přežít. Osho 1 Motto Je-li strom mrtev, pak list, který se domnívá být naživu, je prostě k smíchu. Je-li Bůh mrtev, nemůže člověk přežít. Osho Mandala s modlitbou w 2 Předmluva Všude proti nim zvedali ploty - železné,

Více

RUCE SVĚTLA LÉČENÍ A LIDSKÉ ENERGETICKÉ POLE. Nové paradigma pro pojetí zdraví, nemoci a mezilidských vztahů. Barbara Ann Brennan (1987)

RUCE SVĚTLA LÉČENÍ A LIDSKÉ ENERGETICKÉ POLE. Nové paradigma pro pojetí zdraví, nemoci a mezilidských vztahů. Barbara Ann Brennan (1987) Jako vše ryzí, i moudrost, je-li (asi v 90%) obsažena v textu, pochází od Stvořitele, a jako světlo Slunce je šířeno z bezpodmínečné lásky pro všechny, i moudrost obsažená zde patří každému, kdo ji je

Více

MUDr. Raymond A. Moody. I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc.

MUDr. Raymond A. Moody. I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc. MUDr. Raymond A. Moody I. ŽIVOT PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1976) II. ÚVAHY O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ (Bentam Books, Inc., New York 1978) Na závěr je přiložena též kritika z listu France Dimanche

Více

Vážení čtenáři, http://www.makon.cz/pdf/sportjog.pdf

Vážení čtenáři, http://www.makon.cz/pdf/sportjog.pdf Vážení čtenáři, před dvěma roky jsem našel na internetu německou verzi této knihy s názvem Sport und Yoga. Kniha mě (stejně jako všechny knihy od Elisabeth Haich a Selvarajana Yesudiana) velmi uchvátila.

Více

SHIATSU. Japonská masáž pro zdraví a dobrou kondici ELAINE LIECHTI OBSAH

SHIATSU. Japonská masáž pro zdraví a dobrou kondici ELAINE LIECHTI OBSAH SHIATSU Japonská masáž pro zdraví a dobrou kondici ELAINE LIECHTI Nakladatelství Alternativa Elišky Přemyslovny 380, 156 00 Praha 5 OBSAH 1. Co je Shiatsu?... 5 2. Historie Shiatsu... 23 3. Podstata a

Více

Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí

Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA LITOMYŠL, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 22 Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí Seminární práce Marta Bačovská, DiS. D1B - Předškolní pedagogika 2010/2011

Více

Život v inspiraci Šrí Ramanou Mahárišim

Život v inspiraci Šrí Ramanou Mahárišim Život v inspiraci Šrí Ramanou Mahárišim Rozhovor indického akademika Maaloka s Davidem Godmanem Z angličtiny přeložil Ivo Ries /září 2008/ (Tento rozhovor byl publikován na internetových stránkách http://www.davidgodman.org/interviews/al1.shtml)

Více

JAK JSME NA TOM SE SPIRITEM? Obsah Unitářských listů ÚNOR 2015. Unitářské listy Únor 2015 3 SLOVO NA CESTU

JAK JSME NA TOM SE SPIRITEM? Obsah Unitářských listů ÚNOR 2015. Unitářské listy Únor 2015 3 SLOVO NA CESTU SLOVO NA CESTU Obsah Unitářských listů ÚNOR 2015 3 Slovo na cestu: Jak jsme na tom se spiritem? (Josef Musil) 4 Téma: (Unitářská) spiritualita (Jája Marková) 6 Téma: Když už člověk jednou je, tak má koukat,

Více

Úvod do buddhismu a cvičení zazenu

Úvod do buddhismu a cvičení zazenu Úvod do buddhismu a cvičení zazenu Učení Gudó Nishijimy Roshiho Eidó Michael Luetchford L Gautama Buddha (463 383 před n. l.) Mistr Bodhidharma (470 543) Mistr Dógen (1200 1253) Mistr Kodó Sawaki (1880

Více

Dopis rodinám. papeže JANA PAVLA II.

Dopis rodinám. papeže JANA PAVLA II. 2.2.1994 Dopis rodinám papeže JANA PAVLA II. 1994 Rok rodiny # 1 Drahé rodiny! 1. Rok rodiny, který letos slavíme, mi poskytuje vítanou příležitost zaklepat na dveře Vašich domovů. S velkou láskou bych

Více