HLAVNÍ TÉMA: Revize klíčových norem systémů managementu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HLAVNÍ TÉMA: Revize klíčových norem systémů managementu"

Transkript

1 150 Kč Odborný časopis vydává Česká společnost pro jakost, spolupracuje Slovenská spoločnosť pre kvalitu. 1/2015 HLAVNÍ TÉMA: Revize klíčových norem systémů managementu ISO 9001: nová role manažera kvality Stav revizí ISO a ISO Management rizik a ISO Integrovaný systém managementu

2 NÁRODNÍ CENA KVALITY ČR Prestižníoceněnína Vašícestě k excelenci 15 let Ná rodní politiky podpory kvality Programy Národní ceny kvality České republiky jsou určeny pro organizace podnikatelského a veřejného sektoru: Program START Jednoduché, základní sebehodnocení dle dotazníku, určené organizacím, které začínají a nemají dostatečné zkušenosti se sebehodnocením. Program START PLUS Program START PLUS je určen pro organizace, kteří chtějí získat komplexní popis v jakém stavu se organizace nachází a hodnocení tohoto stavu. Program EXCELENCE Program EXCELENCE vychází z plné verze Modelu excelence EFQM, který je osvědčeným nástrojem dlouhodobě využívanými úspěšnými organizacemi v EU. Program START EUROPE Program START EUROPE stojí mimo bodovací programy a je určen pro ty, kteří si chtějí osvojit principy sebehodnocení včetně realizace projektů zlepšování. Program CAF Program CAF (Common Assessmesment Framework) je nástroj TQM inspirovaný Modelem excelence EFQM a je určen pro organizace veřejného sektoru. Informace: Sdružení pro oceňování kvality Klára Fousková, Smetanovo nábřeží 195, Praha 1 telefon: ,

3 Úvodní slovo Vážené čtenářky a čtenáři, rok 2015 je ve znamení revizí klíčových norem systémů managementu. Revizí prochází ISO 9000, 9001, 9004, 14001, a řada dalších norem. V rámci těchto revizí dochází ke sjednocení jejich formální struktury a jejich integrování by mělo být daleko jednodušší, než tomu bylo doposud. Rozhodli jsme se věnovat první letošní číslo Perspektiv kvality několika stěžejním normám a doufám, že si každý z vás nějaký článek z této nabídky vybere. Snad jen ještě připojím informaci, že k normě ISO 9001 plánujeme vydat v letošním roce komentované vydání. Změnám v uvedených normách jsou přizpůsobeny i naše kurzy, školení apod. Máte-li zájem dozvědět se více, podívejte se na náš web Krásné jaro! Veronika Soukupová, šéfredaktorka Vážené čtenářky a vážení čtenáři, první čtvrtletí tohoto roku je pro ČSJ významné tím, že před 25 lety vznikla a prakticky od té chvíle Vás doprovází Na cestě za kvalitou : je stále více vyhledávaným a respektovaným partnerem v oblasti spolkové, vzdělávací, publikační, certifikační a motivační činnosti na poli kvality personální, produktů a procesů i služeb, v podnikatelské sféře i veřejné správě, ale i v oblastech etiky, životního prostředí, bezpečnosti práce a společenské odpovědnosti, což se dotýká celé naší společnosti. Výsledky a úspěchy, kterých jsme dosáhli, nás řadí mezi renomované subjekty i v mezinárodním měřítku. Takovéto hodnocení není ani náhodné, ani zásluhou pouze malé hrstky aktivních osob, ale přináší ho soustavná činnost množství nadšenců. A mohu Vás ujistit, že naší snahou v průběhu roku bude na všechny významné akce uplynulých dvaceti pěti let odpovídajícím způsobem vzpomenout. Vždyť bez předchozích dobře fungujících odborných subjektů v oblasti kvality, zakládajících členů, pracovníků výkonného aparátu, volených orgánů, poboček, odborných a pracovních skupin, týmů lektorů, auditorů, řešitelů a všech aktivních členů i nečlenů a spřízněných duší ČSJ by úspěchu nebylo možné dosáhnout. Za to Vám všem patří velké poděkování. Zapomenout samozřejmě nemůžeme ani na ty, kteří již nejsou mezi námi, ale významně se o vše pozitivní zasloužili. Činnost naší Společnosti není myslitelná bez podpory státních a veřejných orgánů v čele s Radou kvality České republiky, všech partnerů, spolupracujících organizací a osob. I jim všem patří upřímné poděkování. Pevně věřím, že celý plánovaný soubor akcí přispěje k důstojným oslavám našeho jubilea. Dovolte mi zde i neformální výzvu všem pobočkám, odborným skupinám a ostatním subjektům, kterým záleží na tom, aby se ČSJ i nadále úspěšně ubírala nastoupeným směrem a naplňovala tak Národní politiku kvality ČR. Pojďme všichni oslavit toto výročí dárkem ve formě uspořádání zajímavé akce, aktivity, stanovením a splněním nějakého cíle nebo úkolu. Myslím, že i úspěšné akce naplánované a realizované přímo k této příležitosti nebo ty již tradiční mohou k oslavě přispět. Vy, kdo jste se zúčastnili divadelního představení pořádaného pro naše kolektivní členy, partnery, spolupracovníky a zákazníky nebo konference SYMA 2015, mi to doufám potvrdíte. Věřím, že ani další připravované akce, jako sjezd ČSJ s navazujícím odpoledním vzpomínáním pamětníků i současníků s prezentací zajímavých událostí uplynulého čtvrtstoletí nebo akce Listopadu Měsíce kvality, nebudou výjimkou. Srdečně Vás na ně všechny zvu a těším se na setkání s Vámi v co nejhojnějším počtu. A odlište se kvalitou, prosím! Miroslav Jedlička, předseda České společnosti pro jakost 1

4 MEZINÁRODNÍ KONFERENCE KVALITA EMOCE INSPIRACE Národní dům na Vinohradech, nám. Míru 9, Praha GALAVEČER S ČESKOU KVALITOU Národní dům na Vinohradech, nám. Míru 9, Praha KONFERENCE VÍTĚZŮ CEN ZA KVALITU SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ PŘÍLEŽITOST PRO RŮST Praha NÁRODNÍ CENY KVALITY ČR A CSR PŘEDÁVÁNÍ OCENĚNÍ NA PRAŽSKÉM HRADĚ Tisková konference Slavnostní předávání Národní ceny kvality ČR a Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost a dalších ocenění AKCE JE POŘÁDÁNA V RÁMCI NÁRODNÍHO PROGRAMU KVALITY 2015 ORGANIZÁTOŘI HLAVNÍ PARTNER ČSJ

5 OBSAH Nová role manažera kvality: kouč systému řízení 4 Byli jsme při tom: Malý kaleidoskop událostí 35 Stav revizí ISO a ISO pro systémy environmentálního managementu 106 Mezinárodní soutěž inovací s českou účastí 37 Příležitosti a rizika v novelizovaných normách 14 XXI. ročník medzinárodnej konferencie pri príležitosti Svetového dňa kvality 38 Trikrát plánuj, raz rob 18 Dvacet pět let Českého svazu vědeckotechnických společností 40 Příležitost integrovat systémy řízení 20 Akreditace subjektů posuzování shody: kdo ano a kdo ne 41 Management kontinuity podnikání: proč a jak s pomocí ISO Návrh na posílení podpory dobrovolných nástrojů v oblasti ŽP 43 Principy managementu rizik z perspektivy normy ISO Učíme se celý život 47 Česká kvalita a značka kvality CG v plynárenství 29 Řízení projektů a programů vedené předmětem plnění III. 49 Rozhovor s ředitelem kvality společnosti Ahold CR 31 Recenze knihy: B. P. Moran, M. Lennington Rok za 12 týdnů 52 Reprezentace České společnosti pro jakost na Mezinárodní konferenci ISQ v Izraeli 33 Černá magie složených přídavných jmen 54 Vítězné studentské práce soutěže o Cenu Františka Egermayera Odborný čtvrtletník pro získávání poznatků a šíření znalostí o managementu Ročník 3 (v návaznosti na Perspektivy jakosti ročník 11) Číslo 1/2015 vychází v Praze Cena 150 Kč, roční předplatné 540 Kč, členové ČSJ a předplatitelé ČSN online zdarma Vydává Česká společnost pro jakost, z.s., Novotného lávka 200/5, Praha 1 IČ: Šéfredaktorka: Ing. Veronika Soukupová, Odborný redaktor: RNDr. Zdeněk Svatoš Grafika: KG ateliér Tiskne: TISKAP s.r.o. Předplatné zajišťuje jménem vydavatele firma SEND Předplatné, spol. s r.o. Inzerce: MK ČR E ISSN X (On-line) ISSN (Print) 3

6 Hlavní téma ISO 9001 Nová role manažera kvality: kouč systému řízení Milan Trčka Mnoho odborníků na management kvality vnímá očekávané změny ISO 9001 jako málo přínosné. Jedno však autorům revize nelze upřít: podstatně se zvyšuje požadavek na zapojení managementu. Nově se manažerským řízením zabývají čtyři oblasti: Kontext organizace Leadership Plánování Hodnocení výkonnosti. Jedná se o zásadní posun ve vnímání odpovědnosti za plnění požadavků; nové role managementu ukazuje obr. 1. Obrázek 1 Kontext Nové role managementu Vedení Plánování Výkonnost Manažer kvality bude odpovídat za systém kvality. Bude očekávat zapojení všech členů vrcholového managementu a v roli kouče svým spolupracovníkům umožní lépe chápat změny v systému řízení. Po mnoho let přenášená odpovědnost vrcholového vedení za plánování a hodnocení procesů se stane základní manažerskou kompetencí. Kontext a podnikatelské prostředí Vedení organizace má vnímat změny podnikatelského prostředí a pohotově na ně reagovat. K řízení manažeři čím dál více potřebují přehled o všech subjektech, které toto prostředí mohou ovlivňovat. Kromě vlastníků, konkurence a obchodních partnerů mají vliv orgány státní správy, tj. regulátoři provádějící dozor nad trhem, nebo lokální samospráva, ovlivňující komunitu a prostředí, či investoři. Makroprostředí je ovlivněno demograficky, politicky, ale i vývojem trhu (nové technologie, produktové inovace). Roste vliv sociálních aspektů jako ekologie a společenská odpovědnost. Nové výzvy a příležitosti po lídrech vyžadují citlivější přístup k vyhledávání a zvládání rizik, schopnost reagovat na změny a být dostatečně kreativní, či alespoň flexibilní. Není to učení se z chyb, musí se naučit předvídat. Katalog interních a externích aspektů nemá být samoúčelným dokumentem pro auditora: Vedení organizace je odpovědné za komunikaci se všemi partnery, má znát jejich potřeby a požadavky. Po sestavení dílčích částí kontextu jsou jednotlivé aspekty analyzovány a slouží k přehodnocení cílů, resp. zohlednění rizik a příležitostí pro nasměrování dalšího firemního rozvoje. Vedení se má neustále zdokonalovat a získávat nové podněty, kontext organizace proto musí být udržován a aktualizován. Model procesního řízení organizace Model procesního řízení obsahovala norma ISO 9001 od roku 2000, nyní lze model aplikovat bez příruček a směrnic, nebudou požadovány. V nejpoužívanější normě pro kvalitu přibyl termín dokumentovaná informace (Annex SL, [1]), zapomeňme na písemnosti uspořádané do dokumentační pyramidy. ISO 9001 nabízí rozcestí: budete mít volbu ponechat si systém, jak jste si ho kdysi vytvořili, a doplnit ho o nové požadavky, nebo začít zcela znovu. Nově založené a rozvíjející se firmy budou mít volbu: Tabulka 1 Stanovování cílů organizace Cíle organizace Management Faktory úspěchu Rozvoj organizace Zlepšování Obor Finance Bezpečnost a zdraví Ekologie Úroveň Proces Projekt Produkt 4

7 ISO 9001 Hlavní téma postavit systém řízení podporovaný informačním systémem; vytvořit systém dokumentace, jehož základem bude funkční procesní model. Model řízení organizace je postaven na procesech a jejich vlastnících, nově je nutno zohlednit vstupy a výstupy procesů a zvažovat související rizika. Odpovědností vedení bude určit a monitorovat příslušná procesní měřítka a ukazatele. Jestliže původní stanovování cílů bylo jednoznačné, po revizi ISO 9001:2015 je k dispozici celá škála uplatnění cílů: cíle manažerské reflektující kritické faktory úspěchu (KFÚ), umožňující zlepšování a rozvoj organizace; cíle podporující řízení procesů, projektů a produktů; cíle oborové, orientované na dosahování podnikatelských výsledků, zabezpečující ochranu zdraví a bezpečnost produktů či životní prostředí. Výchozím bodem pro stanovení měřítek jsou zájmy vlastníků organizace, naplňované prostřednictvím vrcholového vedení. Majitelé společnosti mají přitom jiné zájmy než její vedení. Majitelé požadují trvale udržitelné hospodaření s pozitivními výsledky; management a zaměstnanci vytvářejí hodnoty s cílem být co nejlépe odměňováni. Zatímco majitelé vyžadují výkon organizace jako celku, vedení se může zaměřit na dílčí procesy a jejich příspěvek pro tvorbu hodnot. Bude na manažerech, jakou cestu si pro tvorbu hodnot zvolí. Slovy ekonoma:,,měřítko výkonnosti je dobrým nástrojem pro řízení výkonnosti pouze v případě, že je možno efektivně zjišťovat jeho aktuální hodnotu, tuto hodnotu analyzovat a použít pro budoucí rozhodování. [2] Plánování KPI vyžaduje vybrat procesy k měření a monitorování. Nabízí se aplikovat zavedení schématu Balanced Scorecard (BSC), které pokrývá čtyři oblasti: finanční řízení, péči o zákazníka, firemní procesy a osobní rozvoj lidí. Dvě oblasti BSC představují soft faktory kulturu firmy (zákazník, lidé), další dvě tvrdá data systém řízení zahrnující procesy a finance. V době, kdy roste požadavek odpovědného podnikání, se očekává ohled na spokojenost zaměstnanců či komunity a podnikatelské prostředí. Strategické nasměrování organizace má zvažovat faktory úspěšnosti (KFÚ), viz tab. 2. Faktory úspěšnosti navazují na cíle organizace a vycházejí z kontextu. Například pro malou rodinnou firmu je kritickým faktorem řešení nástupnictví, pro jiné podniky to může být ohrožení globálním konkurentem, který sice není tak flexibilní, avšak nabízí komplexní řešení a nižší cenu dosahovanou vyšší opakovatelností zakázek. Plánování bere v úvahu rizika Procesy jsou řízeny v souladu se strategickým zaměřením organizace, manažeři také musí přihlédnout k faktorům úspěšnosti. K tomu jim napomáhá vyhodnocení interních a externích aspektů kontextu, který musí být udržován a aktualizován. Vedení organizace má při plánování firemních procesů vyhodnotit možná rizika a příležitosti, aby zabránilo nežádoucím účinkům neshod v systému. V případě procesního řízení se jedná o zmírnění rizika výskytu nezamýšlených výstupů procesů. Uvažování na základě rizik se provádí na dvou úrovních: Tabulka 2 Identifikace faktorů úspěšnosti Strategické iniciativy Systém řízení ( tvrdé faktory ) Faktory ovlivňující firemní kulturu ( měkké faktory ) Finanční výsledky Zaměření na zákazníka Spokojenost zaměstnanců Interní procesy Učení se a růst Komunita a prostředí Kritické faktory úspěchu (KFÚ) 5

8 Hlavní téma ISO 9001 procesní úroveň má ochránit produkt včetně finální fáze užívání zákazníkem; manažerská úroveň má zajistit společenskou bezpečnost, tj. jak má firma reagovat v případě ohrožení svého fungování [3]. Pokud organizace provedou správnou analýzu rizik v podnikových procesech, budou mít více jasno v tom, co musí být zdokumentováno pro zajištění efektivního fungování a řízení procesů a jaká mají být přijímána opatření pro řešení rizik. Analýza neshodných produktů (např. FTT, FTA) už proto v budoucnu nebude stačit, mnohem důležitějším bude opakovaný monitoring příčin a důsledků vad (např. FMEA procesu, FMEA produktu). ISO 9001:2015 také poskytuje návod, jak se s riziky vypořádat: vyhnout se rizikům; přijmout riziko, aby se využila příležitost; odstranit zdroj rizika; změnit pravděpodobnost nebo následky; sdílet riziko; zachovat riziko odpovědným rozhodnutím. Více popisují management rizik normy ISO pro rámec rizik [4] a ISO pro zajištění kontinuity podnikání [3], na specifická rizika projektového řízení se zaměřuje EN [5]. Hodnocení výkonnosti vedením Základem pro poznání procesů je analýza podnikatelského prostředí (Business Analysis BIA/BIC) s využitím velkých dat : shromažďování (tj. databáze CRM, SCM, SRM, ERP) a třídění dat, jejich analýza a využití pro rozhodování. Souhlasím sice s tím, že finanční výsledky nejsou v centru zájmu managementu kvality, na druhou stranu jsou pro vlastníky nejobjektivnějším měřítkem úspěchu organizace. Se znalostí kritických faktorů úspěchu můžeme optimalizovat počet firemních procesů: manažery reálně zvládnutelných je do 20 25; v rámci revize procesní mapy musí být identifikovány vstupy a výstupy procesů, jejich vlastníci a kritéria pro hodnocení procesů, viz tab. 3 [7]. Procesy jsou pravidelně monitorovány a vyhodnocovány prostřednictvím výkonových ukazatelů, klíčové Tabulka 3 Příklad definováníukazatelů výkonnosti ve výrobníorganizaci 6

9 ISO 9001 Hlavní téma Tabulka 4a Příklad výkonového reportingu Vysvětlivky: P/R plán (P) / skut. plnění(r) ukazatele výkonnosti jsou navíc shrnuty ve zprávě o přezkoumání vedením a jejich analýzy či rozbory výsledků hospodaření napomáhají k vyhledávání nových obchodních příležitostí. K tomu slouží záznamy o výkonnosti, viz příklad monitorování procesu obchodu tab. 4a. Kromě tvrdých dat v procesních ukazatelích se očekávají informace pro analýzy podnikatelského l) prostředí (např. SWOT, PEST, Porterův model 5 si ), umožňující lépe pečovat o zákazníky. Mnoho zjištění auditů bude mít podobné závěry: Širší souvislosti a podmínky podnikání nejsou zvažovány pro lepší definování dodavatelského řetězce (kooperace, subdodávky) a pro pochopení požadavků zainteresovaných stran (tj. partnerů, zákazníků, institucí na regionální úrovni, úřadů ovlivňujících podnikatelské aktivity atd.). Pro vyhledávání nových obchodních příležitostí není aktualizován podnikatelský plán (např. model CANVAS). Nové produkty vyžadují důkladnější analýzu trhu stávajících i potenciálních zákazníků. Řešení naznačuje příklad v tab. 4b. Tato tabulka obsahuje informace z jednání jednotlivých prodejců a představuje efektivnější nástroj než tradiční Dotazník spokojenosti zákazníků. Pokud má organizace hodnotit výkonnost v oblasti kvality a efektivnost systému managementu kvality, očekává se, že ukazatele výkonnosti naplňující firemní cíle. Připravte se na propojení cílů, strategických 1) Srov. např. PK 2013/3, str. 55 pozn. red. 7

10 Hlavní téma ISO 9001 iniciativ a výkonového reportingu. To představuje pravidelné monitorování a měření procesů ve vazbě na kritické faktory úspěchu (KFÚ), které z mnoha procesních ukazatelů napomohou vedení vybrat klíčové ukazatele (KPI). Pro lepší srozumitelnost se v ISO 9001:2015 efektivností QMS rozumí dosahování plánovaných ukazatelů, resp. zapojení a nasměrování všech spolupracovníků ke splnění výkonnostních cílů v oblasti kvality. Netrapte se proto účinností procesů, která je z normy vypuštěna. Tabulka 4b Příklad zjišťovánímarketingových informacíz trhu Záměry / Výhled Co brání obchodování, co se změnilo na trhu? Předpisy a normy Jsou nové nebo změněné požadavky? Co má být podporováno vedením? Všeobecné dodací podmínky hl. konkurenta rozšířeny o konsignační sklady, reakce bude vyžadovat přenastavení ukazatele obrátka zásob. Důležití zákazníci Co potřebují VIP zákazníci? Jaké jsou výstupy akvizičních jednání a přímého kontaktu se zákazníkem? Změny Zákon o dani z přidané hodnoty. Zákon č. 235/2004 Sb. nespolehliví plátci Produkty Jaké jsou nové výrobky na trhu? Jaké jsou nové trhy? Viz. konsignační sklad Produktový katalog lokality u hl. zákazníka. uloženo v CRM Prodej Příležitosti, ohrožení působením konkurence. Reklamace pohled zákazníka. Hl. konkurent rozšiřuje prodej v MS a JM kraji. Podpora prodeje Jaké jsou požadavky prodeje na marketing? Vyhodnocení marketingové komunikace. Plán marketingové komunikace 14 x akvizice u klientů, 1 nový zákazník Bez reklamací 02/2015. U dvou zákazníků rozšířen servis 8/5 na 24/7. 8

11 ISO 9001 Hlavní téma Tabulka 5 Propojení cílů, strategických iniciativ a výkonového reportingu Cíle Obecné Specifické Co? Cíle (krátkodobé) Záměry, cílové hodnoty (dlouhodobé) Jak? Strategie Akční plány, zlepšovací iniciativy Kolik? Měřítka výkonnosti Monitoring a reporting procesních ukazatelů Závěr: Cyklus P-D-C-A a model koučování GROW Nové pojetí cyklu P-D-C-A na obr. 2 více vtahuje do hry vrcholové vedení organizace: manažeři mají umět plánovat budoucnost podniku (P) na základě poznání současného postavení organizace. Dále musí provést identifikaci hrozeb a příležitostí v podnikatelském prostředí (D) a definovat celkové cíle organizace. K tomu mají alokovat potřebné zdroje, zvolit a nastavit procesní ukazatele, které je nutné systematicky monitorovat a hodnotit (C). Zavedení funkčního procesního řízení (A) vede k pochopení nových standardů, které v době vyzrálých informačních systémů umožní omezit dokumentované postupy a směrnice. Norma nemá finální podobu a mnohé se ještě může změnit. Chtěl jsem však vyzvednout jasné signály. Řízení rizik bylo zahrnuto do plánování a hlavní roli při uplatňování managementu rizik bude mít vedení; Obrázek 2 Procesnípojetícyklu P-D-C-A Zavedení procesního řízení (A) Plánování budoucnosti podniku (P) tato nová disciplína manažerům umožní předcházet problémům, šetřit čas i peníze. Pravidla pro řízení organizace má stavět celé vrcholové vedení, manažer kvality může sehrát roli kouče v populárním modelu GROW (Goal Reality Options Will), zavedeném J. Whitemorem [6]. Má vytyčit cíl (G), ukázat existující realitu (R) a naznačit možnosti (O). Bude na vedení, zda bude chtít (W). Literatura: [1] Směrnice ISO/IEC, Část 1, Dodatek SL Návrhy norem systémů managementu. Příloha 2 Závazná struktura, identický základní text, obecné termíny a základní definice. [2] Holečková J. Finanční analýza firmy. 1. vyd. ASPI, Praha S [3] ČSN ISO 22301:2013 Ochrana společnosti Systémy managementu kontinuity podnikání Požadavky. [4] ČSN ISO 31000:2010 Management rizik Principy a směrnice. [5] ČSN EN ed. 2 Management rizika projektu Směrnice pro použití. [6] Whitmore J. Koučování. Rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti. Metoda transpersonálního koučování. 3. vydání. Management Press, Praha [7] Anonym: Příklad definování ukazatelů výkonnosti ve výrobní organizaci Nastavení procesních ukazatelů (C) Porozumění podnikatelskému prostředí (D) Autor: Ing. Milan Trčka řídí zastoupení britského certifikačního orgánu NQA pro ČR. Zkušenosti s ISO 9001 uplatňuje jako hlavní auditor IRCA a vedoucí auditor EOQ pro systémy managementu kvality. Je předsedou TNK 6 Management kvality a prokazování kvality při ÚNMZ Praha, kde ve spolupráci s ČSJ připravuje Komentované vydání ISO 9001:2015. Kontakt: 9

12 Hlavní téma ISO 14001, ISO Stav revizí ISO a ISO pro systémy environmentálního managementu Zdeněk Suchánek Stávající normy ISO pro systémy environmentálního managementu ISO 14001:2004 a ISO 14001:2004 byly vydány již před deseti lety, a proto je plánováno v roce 2015 vydat normy nové. Stav projednávání návrhů norem Práce na revizi normy ISO Environmentální management Požadavky s návodem pro použití [1] probíhají v ISO od roku Hlasování o návrhu normy (DIS) proběhlo ke s výsledkem 92 % hlasů (z 59 hlasujících zemí) podpory pro převedení do konečného návrhu normy (FDIS). Nyní se vyhodnocují a zapracovávají četné připomínky (128 stran s 511 komentáři a návrhy úprav). Doprovodná sesterská norma ISO [2] je rovněž revidována a její vydání se očekává s malým fázovým zpožděním za ISO rovněž v roce V únoru 2015 je plánováno předložení návrhu normy (DIS) ke tříměsíčnímu hlasování s možností zaslání komentářů. Zdůrazněme, že ISO poskytuje podrobnější informace k systémům environmentálního managementu v podobě návodu pro implementaci, neslouží však k interpretaci specifikační normy ISO Souběžný vývoj ISO a ISO 9001 V oboru norem pro systémy managementu probíhal v posledních 20 letech souběžný vývoj normy pro systém managementu kvality (QMS) ISO 9001 [3] a normy pro systém environmentálního managementu (EMS) ISO a do určité míry i jejich vzájemné ovlivňování. Z důvodu různé doby vzniku prvních norem ISO 9001 a ISO a v souvislosti s obvykle osmiletým cyklem jejich novelizace nebylo vydávání obou norem doposud časově sladěno. Vydání normy ISO tak vždy následovalo po vydání normy ISO 9001 (viz obrázek). K časovému sladění přípravy revizí a publikování dochází až nyní po sjednocení metodiky pro obsah norem ISO pro systémy managementu, které proběhlo v roce Východiska pro revizi V posledním desetiletí se v Mezinárodní organizaci pro normalizaci (ISO) vytvořila představa postupného slaďování forem, obsahů a terminologie základních norem pro systémy managementu. Vzhledem k ne zcela identickým okruhům uživatelů a částečně rozlišným metodickým postupům (např. EMS uplatňuje koncept environmentálních aspektů a dopadů) se však ani v dalším období neuvažuje o integraci norem pro systémy managementu (zejména pro QMS a EMS) do normy jediné. Hlavní novou změnou u obou systémových norem je především respektování společné závazné struktury a použití některých identických textů a společných obecných termínů a základních definic dle Směrnic ISO/IEC [4]. Uplatněním uvedených pravidel se do budoucna zaručuje vysoká míra kompatibility s ostatními normami pro systémy managementu (např. pro energetický management, informační bezpečnost, bezpečnost potravin, udržitelné akce, ochranu zdraví a bezpečnost při práci apod.), ale především s ISO 9001 (QMS), s níž se ISO (EMS) nejčastěji uplatňuje v integrovaných systémech managementu (IMS). V přípravě revize normy pro EMS byla mj. zohledněna doporučení studijní skupiny ISO Budoucí výzvy pro EMS a v normě byly zohledněny otázky např. vztahu k obchodní strategii a obecnému managementu a propojení, resp. podpora a vzájemné souvislosti mezi ISO a ostatními normami skupiny ISO Pro zjevnou komplikovanost byly opuštěny některé ambiciózní prvky např. koncept zmírňování rizika spojeného s environmentálními problémy v dodavatelském řetězci, formulované v předchozích stádiích návrhu normy (CD). Obrázek Přehled publikování jednotlivých vydání norem ISO 9001 a ISO a plánovaného vydání revidovaných norem ISO 9001 a ISO 14001/14004 ISO ISO 14001/

13 ISO 14001, ISO Hlavní téma Hlavním rysem nové normy je zvýšený důraz na strategický environmentální management, vedení (leadership), ochranu životního prostředí, environmentální výkonnost a uvažování z pohledu životního cyklu. Příklady změn v nové normě V normě zaznamenáváme nové nebo upravené termíny a definice (kapitola 3). Jde o reflexi terminologického vývoje v posledních deseti letech a doplnění seznamu definovaných termínů o základní termíny z oblasti systémů managementu a posuzování shody. Z původní normy z roku 2004 byly vypuštěny definice termínů auditor, dokument, environmentální politika, environmentální cílová hodnota, preventivní opatření a záznam. Nově se objevují definice pro termíny vrcholové vedení, systém managementu, dokumentované informace (nahrazuje termíny dokument a záznam), stav životního prostředí, výkonnost, životní cyklus, cíl, riziko, kompetence, efektivnost, požadavek, závazná povinnost, shoda, proces, měření, monitorování, zajišťovat externě (outsource) a indikátor. V příloze A (Návod k použití této mezinárodní normy) o rozsahu 13 stran je obsaženo přínosné vysvětlení některých termínů a definic, mj. chápání termínu zúčastněná strana (stakeholder) jako synonyma k termínu zainteresovaná strana (interested party) a zavedení termínu závazné povinnosti (compliance obligation) místo původního požadavky právních předpisů a jiné požadavky, které se na organizaci vztahují (legal requirements and other requirements to which the organization subscribes). Nejmarkantnější technickou změnou je nové řazení specifických požadavků na systém managementu. Zatímco v původní normě ISO 14001:2004 byly požadavky na systém environmentálního managementu soustředěny do jediné kapitoly 4, v nové normě jsou obsaženy v kapitolách 4 až 10. Z pohledu přechodu na používání nové normy je užitečné zařazení příloh s tabulkami porovnávajícími názvy článků v původní a nové normě a naopak (příklad viz tabulka). V návrhu DIS jsme postrádali srovnávací tabulky struktury nových ISO a ISO 9001, tak jak ostatně jsou uvedeny ve stávající normě ISO 14001:2004. Tato připomínka podaná za ČR byla při hlasování k DIS akceptována. Bude to užitečné pro provázání dokumentace EMS s dokumentací QMS, zejména tam, kde jsou součástí IMS. Očekávaný přínos nové normy pro environmentální management Rozborem rozdílů dřívějších norem a aktualizované normy ISO a komentováním změn se jistě bude zabývat v následujícím implementačním období řada konzultačních, školicích a certifikačních společností. V krátkosti se pokusím o zhodnocení přínosu této systémové normy k ochraně životního prostředí. V ČR byl již počátkem 90. let s podporou MPO rozvinut program podpory environmentálního managementu, před existencí normy ISO založený na britské normě pro EMS BS S počtem zavedených systémů EMS podle normy ISO a vytvořením fungujícího trhu konzultačních a certifikačních organizací se podařilo pro tyto dobrovolné nástroje získat i podporu dalších vládních institucí a vytvořit např. národní systémy environmentálního značení a národní program EMAS, a to ještě před vstupem do EU. Zkušenosti s EMS pak po roce 2004 výrazně usnadnily implementaci EMAS systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (podle nařízení EP a Rady ES č. 1221/2009). Do roku 2010 se pak v ČR neustále zvyšoval počet zavedených a certifikovaných EMS. Přes pokles dynamiky šíření EMS (podle výsledků průzkumů ISO u certifikačních a akreditačních orgánů) v posledních čtyřech letech, vysvětlitelný reakcí podniků na ekonomickou stagnaci, se nám daří držet ve statistikách místo v popředí. V celosvětovém průzkumu počtu certifikací podle systémových norem (data za r. 2013) se u certifikací podle ISO uvádí pro ČR 11. místo a počet certifikací a zároveň 9. místo podle ročního přírůstku počtu certifikací (577). Celkový počet certifikací EMS podle ISO byl Od roku 2010 však došlo k poklesu počtu certifikací o cca Pro srovnání u QMS podle ISO 9001 se pro ČR uvádí certifikací (pokles o cca od rekordního roku 2010) z celosvětového počtu certifikací (!). Vliv EMS na celkovou ochranu životního prostředí je však třeba odvozovat od předpokladu celkového počtu zavedených EMS v českých organizacích, který zahrnuje i množinu systémů necertifikovaných třetí stranou. EMS splňující požadavky normy ISO je založen na specifickém konceptu environmentálních aspektů a environmentálních dopadů ve vztahu ke zlepšování environmentální výkonnosti organizace. Uplatňuje se zásada předcházení znečišťování a zohlednění životního cyklu produktů. Ve výsledku posilují zavedené EMS dodržování právních předpisů ochrany životního prostředí, umožňují aktivní informování o vztahu organizace k životnímu prostředí a vytváření pozitivního obrazu organizace v očích správních orgánů, spotřebitelů i obecné veřejností. Zavádění EMS v organizacích je součástí tzv. dobrovolných aktivit. V zájmu státní hospodářské i environmentální politiky je vytvářet podmínky pro co nejširší uplatnění tohoto přístupu. ISO (resp. EMAS) se v environmentálních právních přepisech ani v jiných relevantních právních předpisech (např. zákon o veřejné soutěži) jako možné kvalifikační nebo odborně podpůrné kritérium bohužel v podstatě nevyskytuje. Čestnou výjimkou je zohlednění zavedeného EMS (ISO a EMAS) při posuzování 11

14 Hlavní téma ISO 14001, ISO Tabulka Posuzování článků s požadavky na EMS v ISO 14001:2004 a ISO/DIS 14001:2015 (část příklad) 12

15 žádosti o integrované povolení viz vyhláška [5]. Na rozdíl od v EU mohutně podporovaného, ale zjevně k masivnějšímu šíření a oblibě imunního evropského systému EMAS (celkem je v EU evidováno přibližně registrací organizací a registrací míst, v ČR pak 26 org.) se normy ISO pro systémy managementu vč. ISO a další podpůrné normy tzv. rodiny ISO staly součástí hlavního proudu moderního managementu organizací a tam, kde se EMS uplatňuje, efektivním nástrojem ochrany životního prostředí. Závěr Projednávání návrhů revize ISO 14001/14004 finišuje a probíhají závěrečné redakční úpravy a hlasování. Přestože revidovaná norma ISO přináší řadu změn z pohledu struktury normy a použité terminologie, nebude (mimo nutné počáteční úsilí pro její implementaci) vyžadovat zásadní obrat v uplatňování již zavedených systémů. Umožní však lepší pochopení např. stanovování rozsahu EMS, určování významných environmentálních aspektů a významných environmentálních dopadů, určování rizik a s nimi spojených hrozeb a příležitostí a v neposlední řadě hodnocení výkonnosti. Literatura: [1] ČSN EN ISO 14001:2005 Systémy environmentálního managementu Požadavky s návodem pro použití. [2] ČSN ISO 14004:2005 Systémy environmentálního managementu Všeobecná směrnice k zásadám, systémům a podpůrným metodám. [3] ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality Požadavky. [4] ISO/IEC Directives, Part 1, Consolidated ISO Supplement, 2013, Annex SL (normative) Proposals for management system standards (Směrnice ISO/IEC, část 1, konsolidovaný doplněk, 2013, Příloha SL (normativní) Návrhy pro normy systémů managementu) [5] Vyhláška č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci (zákon č. 76/2002 Sb.). Autor: RNDr. Zdeněk Suchánek pracuje jako ředitel úseku vnitřních služeb v CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Posledních 20 let se zabývá normami v oblasti environmentálního managementu, je členem Technické pracovní skupiny ÚNMZ TNK 106 Management životního prostředí. Kontakt: DŮLEŽITÉ TERMÍNY PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA OCENĚNÍ organizovaná Českou společností pro jakost Cena za aplikaci age managementu Ocenění projektů, jejichž cíle jsou v souladu s principy age managementu. Cena Františka Egermayera Cena za nejlepší studentské práce v oblasti systémů managementu (QMS, EMS, CSR a dalších). Cena Anežky Žaludové Ocenění osob, které se mimořádným způsobem zasloužily o rozvoj péče o kvalitu v naší zemi. Manažer kvality roku Cena pro manažery kvality, kteří realizovali prokazatelná zlepšení s pozitivními výsledky na zainteresované strany. Novinářská cena Cena za publikační činnost v oblasti kvality udělovaná ve dvou kategoriích publicistický příspěvek a odborný příspěvek. Mezinárodní cena inovací Ocenění za realizovanou inovaci v rámci mezinárodní soutěže Quality Innovation of the Year. Předávání ocenění se uskuteční na Pražském hradě v rámci akcí Listopad Měsíc kvality v ČR Více na v části Spolková činnost Udílené ceny a soutěže

16 Hlavní téma Příležitosti a rizika Příležitosti a rizika v novelizovaných normách Dušan Mišík Příležitost a riziko jsou v návrhu mezinárodní normy ISO/DIS 9001:2014 často uváděná slova. Naproti tomu v současném platném vydání ČSN EN ISO 9001:2009 se tyto pojmy nevyskytuji tím je myšleno to, že nejsou vyjádřeny explicitně. Norma ČSN EN ISO 14001:2005 je na ně štědřejší: slovo příležitost uvádí jednou v článku 4.6; slovo riziko sice neuvádí, ale v článku rozebírá havarijní připravenost na vznik situace havarijního ohrožení. V obou normách je však slovo riziko obsaženo implicitně a vnímavý čtenář ho v obsahu najde. Na význam rizika v systémech řízení upozornili různí autoři ve více příspěvcích v tomto časopise ([1] až [6]). Silné a slabé stránky skutečného stavu organizace Stávající systém managementu kvality, ochrany životního prostředí a BOZP má své silné i slabé stránky. Například znalosti a zkušenosti personálu, propracované postupy práce, výborné vstupy do procesu výroby, skvělí dodavatelé, moderní a výkonné stroje nebo konstrukční návrhy, které předběhly svou dobu, mohou vykazovat znaky, které je řadí mezi silné stránky, nebo naopak mezi slabé stránky skutečného stavu podniku tyto prvky mohou být při porovnání s okolím rozvinuté, nebo mohou naopak za okolím zaostávat. Takovýmto porovnáním se zabývá benchmarking. Skutečnost je kvalitou věcí oddělených od minulosti a budoucnosti. V přítomnosti má skutečnost své uspořádání a vzájemná propojení. Existuje skrze minulost a u myslících lidí i skrze projektovanou budoucnost. Může mít rozměr nanosekundy, ale může mít i rozměr několika týdnů, měsíců, nebo i několika let. To závisí na úhlu pohledu. Jinak bude vnímán rozměr přítomné skutečnosti při srážce částic v urychlovači CERN a jinak při pohledu paleontologa na epochy vývoje živočišních druhů na planetě. Skutečnost je částečně poznaná i nepoznaná. Skutečnost v sobě obsahuje své vlastní budoucí stavy. Skutečností, dle novelizované normy, jsou předměty vstupující do pracovní operace a požadavky na výstup a celou oblast podpory uvedenou v kapitole 7. Každý skutečný započatý pracovní proces obsahuje v sobě možnosti. Chtěné i nechtěné. Plánované i neplánované. Možnost budoucího stavu Budoucnost, která je obsažena v přítomnosti, může mít jednu možnost nebo nekonečné množství možností. (Pozn.: Nekonečno je konečné. ) Závisí to na počtu mikrostavů (obr. 1) potřebných k vytvoření jednoho makrostavu. Nejpravděpodobnějším budoucím stavem je stav maximální entropie systému. Vzrůst entropie má však dvě podmínky: a) nesmí docházet k přísunu energie do systému, b) na proměnu systému je potřebný delší čas. Pokud organizace nerezignovala na vlastní existenci, přivádí do řízeného systému stále novou energii, kterou zabraňuje přechodu systému do neurčitosti. Touto energii je: Obrázek 1 Mikrostavy a makrostavy 14

17 Příležitosti a rizika Hlavní téma povědomí závažnosti dosažení kvality na výstupu, vědomá hodnota zdraví a vědomá hodnota nepoškozeného životního prostředí; stimulace pracovníků mzdou a odměnou; kontrola a hrozba uplatnění sankce za nekvalitní výrobu, poškození životního prostředí nebo způsobení úrazu. Takto přiváděná energie eliminuje zákonitý přechod od stavu málo pravděpodobného do stavu pravděpodobnějšího. Od makrostavu s malým počtem mikrostavů k makrostavu s velkým počtem mikrostavů [7]. Pravděpodobnost vzniku makrostavu je dána počtem mikrostavů viz znovu obr. 1. Vezměme čtyři kuličky, vyhoďme je do vzduchu a nechme spadnout na plochu, která je rozdělená čárou na dvě stejné poloviny. Co se může stát? Všechny čtyři kuličky padnou na jednu stranu a druhá zůstane prázdná. Nebo dvě kuličky padnou na jednu stranu a dvě kuličky na druhou stranu. Třetí možnost je, že jedna kulička padne na jednu stranu a tři kuličky na druhou stranu. Když si pojmenujeme kuličky A, B, C, D a rozkreslíme počet mikrostavů, zjistíme, že nejvíce mikrostavů obsahuje varianta, kdy jedna kulička padne na jednu půlku a tři kuličky na druhou půlku. Tato varianta 1 3 (také 3 1 ) bude mít největší pravděpodobnost. V našem případě to pak v praxi znamená, že např. při řezání kovové tyče s tolerancí plus minus jeden centimetr (velké množství mikrostavů) bude velmi pravděpodobné, že tuto toleranci nepřekročíme. Pokud bude povolená tolerance desetina milimetru (malé množství mikrostavů) a pracovník bude méně zkušený, pak možnost dosažení tohoto stavu bude velmi malá. Čím více možností má stávající stav nějakého systému, tím menší je pravděpodobnost každého jednotlivého stavu, přičemž některý možný budoucí stav má větší a jiný menší pravděpodobnost, že nastane. Krempaský [7] uvádí, že když vyhodíme větší počet kuliček do vzduchu, pak existuje nějaká pravděpodobnost, že na zemi vytvoří obraz květu (viz obr. 2). Samozřejmě, že bychom museli házet opravdu hodně dlouho, aby se obraz podobný květu vytvořil. A navíc by vždy nějaká zatoulaná kulička kazila dojem. Ve výrobní praxi je takovouto zatoulanou kuličkou nám známé ppm. Abychom na obraz květu z kuliček nečekali dny, týdny a možná roky, je lepší kuličky nevyhazovat, ale prsty je naskládat do požadovaného tvaru. Miliardu let kosmos vytvářel, ničil a přetvářel své části, až vytvořil člověka, který dokáže tuto velmi malou pravděpodobnost realizovat ve dvou minutách. A člověk to teď činí denně, po celé planetě, a zatím jen málo si uvědomuje rizika s tím spojená. U jednoduchých systémů postačí několik málo podmínek a stav vždy nastane. Když jsou dané podmínky splněny, mluvíme o deterministických přírodních zákonech. Ve složitých systémech, kde se prolíná mnoho vlivů, musí nastat velký počet podmínek, aby se zákonitost prosadila stále stejným výsledkem. V biologických systémech a v sociálních systémech nikdy (!) nenastanou všechny podmínky. Budoucí stav má vždy více variant. Budoucnost je neurčitá, ale některý stav má větší pravděpodobnost než jiný. V případě složitých systémů mluvíme o stochastických pravděpodobnostních zákonitostech. Subjekt řízení se pak snaží vytvořit všechny podmínky vedoucí k žádoucí možnosti a eliminovat podmínky, které pomáhají prosadit se nežádoucím stavům. V tomto smyslu mluvíme o příležitostech a rizicích. Riziko vzniku nežádoucího stavu v budoucnosti Riziko je stavem, který ještě nenastal. Přítomná skutečnost obsahuje v sobě potenciál prosazení nechtěné možnosti. Tato možnost má větší nebo menší pravděpodobnost. Požadavek na posuzování nebezpečí a analyzování rizik obsahuje ČSN OHSAS [8]. Riziko se od pravděpodobnosti odlišuje v tom, že souvisí se subjektem zúčastněným proměny skutečnosti v některou z možností. Pravděpodobnost nepostihuje, jestli jsme si nový stav přáli, či nepřáli. Pokud se prosadí možnost, která nás výrazně potěší, říkáme jí štěstí. Pokud se prosadí možnost, po které jsme rozhodně netoužili, která nás naopak zraní a silně poškodí, pak mluvíme o neštěstí. Pokud předvídáme, že může nastat stav, který si nepřejeme, ale ještě nenastal, pak mluvíme (v běžné řeči) o riziku. Do pojmu riziko vnesme ještě kategorii míry. Zranění způsobené pracovním nástrojem je neštěstí, ke kterému dochází velice zřídka, nemluvě o těžkém úrazu. Je velmi velká pravděpodobnost, že po skončení práce všichni pracovníci odejdou domů bez zdravotní újmy, a naopak pravděpodobnost, že dojde ke zranění nástrojem, je velmi malá. Přesto mluvíme o riziku, jako o potencionálním nežádoucím stavu. Obrázek 2 Makrostav květy Zdroj: [7] 15

18 Hlavní téma Příležitosti a rizika U kvality je pravděpodobnost, že dosáhneme požadovaného rozměru v povolené toleranci, rovněž (obvykle) velmi vysoká, ale vždy existuje nepatrná pravděpodobnost, že se stane něco nepředvídaného a prosadí se v budoucnosti možnost, která bude znamenat např. překročení povoleného tolerančního limitu. Žijeme v relativně bezpečném světě a navykli jsme si na to, že rizika jsou malá. Jednou nám ukazovali v Elitexu Třebíč (kde je mu konec...) hlavici pletacího stroje. Pracovník, který nás provázel, nám s hrdostí vysvětlovat, že pouze 40 % hlavic vycházejících z výroby je hodnoceno výstupní kontrolou jako vadné. My jsme byli zděšeni, 40 % vyrobených kusů jsou zmetky!? Pak nám vysvětlil, že průměr vadných hlavic u ostatních špičkových výrobců pletacích strojů na planetě je více než 50 %, takže v tomto porovnání je Elitex vlastně ale to je již daleká minulost. Chtěl jsem pouze ukázat, že někdy je nutné počítat i s rizikem, které má pravděpodobnost padesát na padesát. Rizika provádění libovolného pracovního postupu jsou: možnost nesplnění jednoho nebo více požadavků na kvalitu, např. překročení povoleného tolerančního limitu některého ze stanovených parametrů; možnost vypuštěni do okolí většího množství odpadních vod / emisí, vyprodukování více nebezpečných odpadů, spotřebování více surovin a energie, než je nezbytně nutné; možnost vzniku skoronehody, nehody nebo úrazu, případně možnost vzniku nemoci z povolání; únik informací k nepovolaným osobám. Příležitost vzniku žádoucího stavu v budoucnosti Příležitost je ještě neuskutečněným stavem, u kterého je pravděpodobné, že může nastat. Přitom se jedná o žádoucí stav z hlediska nějakého subjektu. Pravděpodobnost příležitosti je vždy menší než jedna. Pro prosazení žádoucí možnosti musí subjekt vytvořit příznivé podmínky, aby se prosadila zákonitost a nastal stav, který subjekt očekával. Příležitosti provádění libovolného pracovního postupu jsou: splnit požadavky na kvalitu výrobku a služby, nebo je dokonce v pozitivním smyslu překročit; nepoškodit životní prostředí nad rámec stanoveného cíle nebo nad rámec povolený legislativou, tzn. vypustit do přírody méně emisí, imisí, odpadních vod, vyprodukovat méně odpadů a spotřebovat méně zdrojů, než je nezbytně nutné na provedení potřebných pracovních operací; na konci pracovního dne uchovat zdraví všech pracovníků na stejné úrovni, jaké bylo před příchodem do práce; uchovat důležité informace, jako např. výrobní tajemství. Závěr Přítomná skutečnost je složena ze vzájemně provázaných prvků, které se navzájem ovlivňují, jsou ovlivňovány z vnějšku a samy ovlivňují své okolí. Změna je jistá. Každá přítomnost, která je zplozena minulostí, obsahuje v sobě budoucnost. Budoucnost není fatální, ale je pouze možná ve smyslu, že mohou nastat různé stavy, které mají různou pravděpodobnost. Někdy je pravděpodobnost některého stavu téměř stoprocentní, jindy je ji možno vyjádřit pouze v promile. Některé stavy požadujeme, a jiným stavům se nejraději vyhneme. Pak mluvíme o příležitostech, hrozbách a nebezpečích. Příležitosti jsou z pohledu subjektu žádoucí stavy, rizika pak nebezpečí, hrozby a jiné nežádoucí stavy, oboje kvantifikované jako pravděpodobnosti metodami matematické statistiky. Literatura: [1] Hrudka O. Management rizika při posuzovaní shody. Perspektivy kvality 2013 (2) 3, [2] Hrudka O. Management rizika a legislativa ES při posuzovaní shody. Persp. kvality 2013 (2) 4, [3] Hrudka O. Management rizika a legislativa ES při posuzovaní shody. 2. část. Perspektivy kvality 2014 (3) 1, [4] Trčka M. Auditovaní založené na rizicích. Perspektivy kvality 2013 (2) 2, [5] Schwartz A.-M., Gamzu R. Zlepšování řízení rizik a kvality na ministerstvu: padesát generických procesů za rok. Perspektivy kvality 2014 (3) 3, [6] Závodník V. Systém managementu kvality z hlediska řízení rizik. Perspektivy kvality 2013 (2) 3, [7] Krempaský J. Vesmírne metamorfózy: svet očami fyziky. 1. vyd. Smena, Bratislava Str (Též 2. vyd. tamtéž 1989) [8] ČSN OHSAS 18001:2008 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Požadavky. Autor: Dušan Mišík je jednatel Smart LED, s. r. o., Brno, konzultant a externí auditor QMS a EMS. Kontakt: 16

19 NÁ RODNÍPOLITIKA KVALITY je vládou vyhlášený program, jehož cílem je přispět k vytvoření podmínek pro bezproblémové uplatnění českých podnikatelských subjektů v rámci společného trhu EU, přispět k lepšímu uspokojovánípotřeb občanů a napomáhat k lepšíochraně životního prostředí. Cílem je i podstatná změna kvality práce veřejné správy a veřejných služeb. Koordinace aktivit v oblasti kvality v ČR je hlavním úkolem RADY KVALITY ČR. Jsou v nízastoupeny ústřední správníúřady, podnikatelská sdruženía svazy i nevládníorganizace působícív oblasti kvality. V působnosti Rady kvality ČR je zřízeno při České společnosti pro jakost NÁ RODNÍ STŘ EDISKO PODPORY KVALITY. Je pracovním orgánem Rady kvality ČR; zabezpečuje aktivity pořádané v rámci Národní politiky kvality (propagace, projekty, program Národní ceny kvality ČR, Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost, Program Česká kvalita, publikačníčinnost apod.). Rovněž poskytuje občanům a institucím kvalifikované informace z oblasti kvality zajišťuje a rozvíjí informační systém veřejnosti bezplatně přístupný na internetových stránkách Národní politiky kvality. RADA KVALITY RADA ÈKVALITY ESKÉ REPUBLIKY È ESKÉ REPUBLIKY NÁ RODNÍSTØ EDISKO PODPORY KVALITY

20 Hlavní téma Plánování v ISO 9001 Trikrát plánuj, raz rob Yulia Šurinová, Michal Kršiak Známe slovenské porekadlo hovorí: Trikrát meraj a raz rež. Základným dôvodom meraní v tomto prípade je predchádzanie nenapraviteľným chýbam. V jazyku kvalitárov to znamená kontrolné opatrenia, ktorých správne vykonanie vedie k bezporuchovému stavu vo výrobných procesoch a v konečnom dôsledku k dodaniu bezchybných výrobkov na trh a spokojnosti zákazníkov. Aj keď moderné trendy v manažérstve kvality vedú k eliminácii kontrol v snahe o zefektívnenie procesov, v skutočnosti kontrola z výrobných prevádzok nemizne. Mení sa len spôsob jej vykonania automatizácia kontrol či už použitím vyspelých technológií alebo počítačovo riadených kontrol, ktorých existencia sa stala samozrejmosťou. Ako je to teda s plánovaním? A prečo názov článku hovorí o viacnásobnom plánovaní? Podobne ako meranie je plánovanie nevyhnutné k dosiahnutiu trvalej spokojnosti všetkých zainteresovaných strán. V Demingovom jazyku plánovaním všetko začína a všetko končí. Plánovanie je skryté v každej časti novelizovanej normy ISO Priamo o tom pojednáva kapitola 6 Plánovanie systému manažérstva kvality. Avšak prvé plánovania sú skryté v každej jednej kapitole. Vezmime si kontext organizácie, ktorý nie je možné definovať bez pochopenia strategických zámerov organizácie, jej misie a hodnotenia schopnosti trvalo dosahovať plánované výsledky. Príklad: V spoločnosti zaoberajúcej sa implementáciou projektov optimalizácie výroby sa počas posledného auditu pred certifikáciou, vykonaného externým poradcom, zistilo, že generálny riaditeľ a zároveň majiteľ spoločnosti nedefinoval strategické ciele spoločnosti a marketingový plán na nasledujúce obdobie. Bol to impulzívny človek, ktorý za úspech spoločnosti vďačil najmä svojim osobným vlastnostiam a schopnosti pomerne nadväzovať kontakty a získavať zákazky. Firma mala dvoch zamestnancov a bola úspešná na trhu. Logicky, postupom času firma rástla, zamestnávala viac ľudí. Ako to býva zvykom, získala certifikát ISO O rok na internom audite sa znova vyskytol fakt, že firma nemá strategický plán. Na otázku poradcu prečo majiteľ odpovedal: Plán nepotrebujem, mám ho v hlave. Do roka firma skrachovala. Zabudneme na chvíľu na stratégiu a prejdime ku každodennej činnosti. Koľkokrát sa vám stalo, že máte v pláne spraviť niečo nesmierne dôležité, ale trvá veľmi dlho, kým k realizácii príde? Dôvod? Každodenná rutina Operatívne činnosti, ktoré sú každodennou nočnou mórou každého z nás. Skutočnou príčinou množstva operatívy je nesprávne a často žiadne plánovanie. Príklad: Oddelenie výroby potrebuje vyškoliť operátorov na ovládanie strojov, ktoré môže v zmysle interných predpisov vykonávať zamestnanec údržby v spolupráci s oddelením kvality. Školenie sa viackrát odkladá kvôli vyťaženosti školiteľov. Výsledok: nevyškolení operátori a neustále obviňovanie sa dotyčných strán. Pričom je to také jednoduché: vytvoriť plan školení a pravidelne ho obnovovať Nezabudnúť na školenie nám môže pomôcť jednoduchý nástroj ako Outlook, ktorý na blížiace sa školenie upozorní obidve strany. Chvíľku sa teraz zamyslime nad neoddeliteľnou súčasťou našich pracovných dní mítingami. Je ich veľa, sú dlhé a bohužiaľ prečasto neproduktívne. Po diskusii nenasleduje akcia. Prebrané témy nie sú premietnuté do akčného plánu. Nikto nevie, čo má robiť a do kedy to má spraviť. Na ďalšom mítingu nasleduje vlna vzájomných obviňovaní a diskusií o tom, čo sa preberalo na minulom mítingu a nevykonalo sa. Ďalším extrémom je existencia krásne vyzerajúcich Ganttov len v PC projektového manažéra, a použitie ich len pri návšteve zákazníkov a pri auditoch. V tomto prípade je riešenie nesmierne jednoduché. Vytvorenie záznamu z porady jasne definujúceho úlohy a zodpovednosti pre jednotlivé činnosti, vrátane plánovaného dátumu realizácie. Základom úspechu je stanovenie činnosti a termínov so súhlasom zodpovedných za realizáciu danej činnosti. Záznam sa má písať priamo na porade a posielať sa bezprostredne po porade. V lean systémoch je zápis z porady štandardizovaný a je predvyplnený tak, aby umožňoval aktualizovať nielen nové informácie a skutočnosti, a štruktúrovaný bod po bode tak, aby sme nepreskočili žiadny dôležitý bod. Ďalšia porada logicky začína otvorenými položkami z predchádzajúcej. A samozrejmosťou tu má byť iniciatíva a bezprostredne zapojenie sa do realizácii našich vodcov ktorí slúžia príkladom v dôslednosti pri plnení úloh. Príklad: KPI procesu v istej výrobnej spoločnosti vo výrobe špecifikuje internú hodnotu scrapu v podniku celoplošne na 3 %. Pri audite bolo zistené, že jeden z výrobných procesov si udržiava hodnotu interného scrapu stabilne pod 1 %. Pri otázke na zlepšovanie procesu sa audítor dozvie, že pracovníci nemajú snahu zlepšovať tento proces, pretože jeho ukazovatele sú predsa pod kritickou hodnotou 3 %, a teda na to nie je dôvod. To, že zníženie scrapu o 0,1 % znamená úsporu 1000 eur, im musí vysvetliť až riaditeľ spoločnosti. 18

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 Akreditace UKAS ISO 9001:2015 Požadavky UKAS Zvažování rizik se znalostí kontextu organizace Efektivní vedení (leadership) Méně dokumentace v systému managementu kvality Aplikace

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu PDCA Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A

Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu PDCA Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A Milan Trčka Kontext organizace (4) Interní a externí aspekty Rozsah zákazníků Zainteresované strany Systém managementu kvality Kontext organizace (4) Základ Kontext organizace

Více

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi ISO 9001 : 2015 Certifikační praxe po velké revizi Audit Audit z lat. auditus, slyšení Vzhledem k rozsahu prověřování se audit obvykle zabývá jen vzorky a jeho výsledek tedy neznamená naprostou jistotu,

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody ŘÍZENÍ JAKOSTI Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody Sylabus předmětu Úvod do problematiky. Vymezení pojmů.

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013,

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD.

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Cíle prezentace 1. Přiblížit důvody zavádění modelu CAF 2009 za podpory procesního řízení. 2. Shrnutí

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE GALAVEČER S ČESKOU KVALITOU KONFERENCE VÍTĚZŮ CEN ZA KVALITU NÁRODNÍ CENY KVALITY ČR A CSR zřizovatel Rady kvality ČR Záštitu

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2012 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Krnov, 2. listopadu 2016 www.zdravamesta.cz/ps2016 Tato akce byla připravena za finanční podpory SFŽP a MŽP. Podpora řízení kvality v ÚSC Ing. Lenka Švejdarová

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.020; 35.040 2008 Systém managementu bezpečnosti informací - Směrnice pro management rizik bezpečnosti informací ČSN 36 9790 Červen idt BS 7799-3:2006 Information Security Management

Více

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Litoměřice, 16. března 2016 www.zdravamesta.cz/js2016 Akce byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the

Více

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Řízení kvality Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci Předmět RJS Technická

Více

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA SKLADU MSTĚTICE

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA SKLADU MSTĚTICE ČEPRO, a.s. Vydání: 4 Revize: 0 Strana: 1 Obsah části: 1. Popis zásad a celkových cílů prevence závažných havárií... 2 2. Politika prevence závažných havárií... 4 3. Informace o veřejné přístupnosti politiky...

Více

Zvyšování kvality a udržitelnost nastavených standardů

Zvyšování kvality a udržitelnost nastavených standardů METODICKÝ MATERIÁL KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Zvyšování kvality a udržitelnost nastavených standardů Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu zvyšování kvality a udržitelnost

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

ISO 9000, 20000, Informační management VIKMA07 Mgr. Jan Matula, PhD. III. blok

ISO 9000, 20000, Informační management VIKMA07 Mgr. Jan Matula, PhD. III. blok ISO 9000, 20000, 27000 Informační management VIKMA07 Mgr. Jan Matula, PhD. jan.matula@fpf.slu.cz III. blok ITSM & Security management standard ISO 9000-1 ISO 9000:2015 Quality management systems Fundamentals

Více

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu Číslo: NPK 20 Číslo vydání: 2 Strana: 1 Název: Cena hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti Statut Celkem stran: 5 Platnost od: 2015 Počet příloh: 7 Rada kvality České republiky CENA

Více

ZVAŽOVÁNÍ RIZIKA V PROCESECH A ZPŮSOBŮ JEJICH ŘÍZENÍ. Dům techniky České Budějovice 18.11.2014

ZVAŽOVÁNÍ RIZIKA V PROCESECH A ZPŮSOBŮ JEJICH ŘÍZENÍ. Dům techniky České Budějovice 18.11.2014 ZVAŽOVÁNÍ RIZIKA V PROCESECH A ZPŮSOBŮ JEJICH ŘÍZENÍ 1 Přednášející: Ing. Jiří Moučka JM Systémy Chrudim, ČSJ-RCQ Pardubice, mobil: +420 602 413 486, moucka@jmsystemy.cz Dům techniky České Budějovice 18.11.2014

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Příručka jakosti a environmentu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.5.2005 1.5.2005 0 Dne: 13.4.2005 Dne: 25.4.2005 1 / 6 O B S A H : 1. Úvod 3 2. Oblast použití systému řízení 3 3. Politika 3 4.

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

ČSN EN ISO (únor 2012)

ČSN EN ISO (únor 2012) ČSN EN ISO 50001 (únor 2012) nahrazuje ČSN EN 16001 z 02/2010 kompatibilní s ISO 9001 a ISO 14001 Seminář: ČSN EN ISO 50001: 2012 Zadavatel: EKIS Délka přednášky: 1 hodina Přednášející: Ing. Vladimír Novotný

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

Management kvality a jeho využití v praxi MěÚ Benešov

Management kvality a jeho využití v praxi MěÚ Benešov MěÚ Benešov Management kvality a jeho využití v praxi MěÚ Benešov Mgr. Bc. Miluše Stibůrková tajemnice MěÚ Benešov E-mail: stiburkova@benesov-city.cz Telefon: 317 754 144, 317 754 145 Městský úřad Benešov

Více

Environmentální management

Environmentální management Environmentální management 1 Co je to EMS a proč ho firmy implementují do svého systému řízení? 2 Environmentální management 3 Čím se liší certifikace EMS a EMAS? Certifikací EMS nazýváme činnost certifikačního

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Zkušenosti ze souběžné implementace metod BSC, CAF a Controlling&Reporting na Ministerstvu pro místní rozvoj

Zkušenosti ze souběžné implementace metod BSC, CAF a Controlling&Reporting na Ministerstvu pro místní rozvoj Zkušenosti ze souběžné implementace metod BSC, CAF a Controlling&Reporting na Ministerstvu pro místní rozvoj Karlovy Vary, 23. - 24.1. 2008 4. Národní konference kvality ve veřejné správě Milan Půček,

Více

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE Číslo projektu: Název projektu: Jméno a adresa firmy: Jméno a příjmení, tituly studenta: Modul projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0170 Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Strategie VŠTE 2010-2015

Strategie VŠTE 2010-2015 Strategie VŠTE 2010-2015 PREAMBULE: Tento dokument vymezuje pohled vrcholového vedení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen VŠTE ) na dlouhodobé směřování vysoké školy v

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Stavba : KAPITANÁT REALIZACE STAVBY PROVOZNÍ INFRASTRUKTURY SPORTOVNÍHO PŘÍSTAVU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 1. Organizace uplatňuje integrovaný

Více

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Trlicova 64 721 164 495 Trlicova 64 2 721 164 495 Zavádíte některou z metod řízení kvality, procesní řízení, potýkáte se strategickým plánováním? Potřebujete

Více

CHARAKTERISTIKA EFQM MODELU EXCELENCE

CHARAKTERISTIKA EFQM MODELU EXCELENCE CHARAKTERISTIKA EFQM MODELU EXCELENCE A MOŽNOSTI JEHO VYUŽITÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ Model Excelence nám dal novou dimenzi řízení. Byli jsme si vědomi toho, že bychom měli dělat mnoho věcí jinak, ale až model

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

10 KROKŮ K DOKONALOSTI. Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru

10 KROKŮ K DOKONALOSTI. Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru 10 KROKŮ K DOKONALOSTI Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru Firma budoucnosti je taková firma, která se v první řadě zaměřuje na kvalitu - plní přísné

Více

Co je riziko? Řízení rizik v MHMP

Co je riziko? Řízení rizik v MHMP Co je riziko? Hrozba, že při zajišťování činností nastane určitá událost, jednání nebo stav s následnými nežádoucími dopady na plnění stanovených povinností, úkolů a schválených záměrů a cílů SPÚ. Je definováno

Více

Environmentální management a

Environmentální management a Environmentální management a certifikace EMAS Mgr. Miroslav Krčma Místní í Agenda 21 v obcích, 2. listopadu 2011 Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního

Více

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Metodický list č. 1 Název tématického celku: Základní pojmy a principy řízení jakosti Cíl: Objasnit a vyložit podstatu řízení jakosti a základní přístupy k jejímu zabezpečování. Vysvětlit podstatu systémů

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Úvod do dobrovolných nástrojů Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662 10 Brno telefon: 973

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2016

KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2016 KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2016 Katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Nové požadavky normy ISO 9001... 4 2. Nové požadavky normy ISO 14001...

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

Management rizik v životním cyklu produktu

Management rizik v životním cyklu produktu Management rizik v životním cyklu produktu ČSJ Praha Milan Trčka Cyklus rizik produktu Nové ISO 9001:2015 a požadavky na management rizik Definice Riziko (3.09, Pozn. 3,4) Riziko - účinek nejistoty Riziko

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2017

KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2017 KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2017 Katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Nové požadavky normy ISO 9001... 4 2. Nové požadavky normy ISO 14001...

Více

Energetický audit a systém manažérstva hospodárenia s energiami podľa EN / ISO 50001

Energetický audit a systém manažérstva hospodárenia s energiami podľa EN / ISO 50001 www.tuvslovakia.sk Energetický audit a systém manažérstva hospodárenia s energiami podľa EN 16001 / ISO 50001 EnMS Energy management system Systém manažmentu hospodárenia s energiami podľa EN 16001/ISO

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2011-04/2012 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

JSOU KRITÉRIA NÁRODNÍ CENY ČR ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST NÁROČNÁ?

JSOU KRITÉRIA NÁRODNÍ CENY ČR ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST NÁROČNÁ? JSOU KRITÉRIA NÁRODNÍ CENY ČR ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST NÁROČNÁ? Ing. Alena Plášková, CSc. OSTRAVA 2009 1 Národní cena kvality ČR Společenská odpovědnost organizací Cíl programu: Přispět k prosazení

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Management

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAGEMENT JAKOSTI Metodický list č. l

Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAGEMENT JAKOSTI Metodický list č. l Název tématického celku: Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAGEMENT JAKOSTI Metodický list č. l Základní pojmy a pojetí managementu jakosti a systému jakosti v podniku (SJP) Cíl: Hlavním

Více

Osnovy prezenčního studia předmětu RiJ - ŘÍZENÍ JAKOSTI

Osnovy prezenčního studia předmětu RiJ - ŘÍZENÍ JAKOSTI Osnovy prezenčního studia předmětu Obor: Řízení podniku a podnikové finance Anotace: Předmět Řízení jakosti (RiJ) je nově zaváděnou specializací na VŠFS Praha s cílem zvýšit úroveň znalostí posluchačů

Více

Zkušenosti z auditů CSR. III. Ročník konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti

Zkušenosti z auditů CSR. III. Ročník konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti Zkušenosti z auditů CSR III. Ročník konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti Lednice 19.11.2015 20.11.2015 QUALIFORM, a.s. CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU Služby certifikace

Více

Management kvality (jakosti)

Management kvality (jakosti) Management kvality (jakosti) Reforma VS modernizace ve VS Ekonomičnost účinnost - efektivita veřejných rozhodování a řízení 1. Produktové inovace (orientace na inovace produktů MHD, vzdělávání, kultura

Více

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Osnovy prezenčního studia předmětu Anotace: Problematika jakosti je ve veřejných službách klíčovou záležitostí Posluchači se seznámí se základními principy řízení jakosti, přístupem k budování systémů

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Zavádění systému EMAS na MěÚ v Chrudimi

Zavádění systému EMAS na MěÚ v Chrudimi Zavádění systému EMAS na MěÚ v Chrudimi V roce 2009 získalo Město Chrudim, které realizuje projekt Zdravé město a místní Agendu 21 Cenu za inovaci ve veřejné správě za rok 2008 díky zavádění systému EMAS

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2010-04/2011 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis:

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: SM-05 INTERNÍ AUDITY Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH... 2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ... 2 3 ÚČEL... 2 3.1 ROZSAH PLATNOSTI... 3 3.2 DEFINICE... 3 3.3 POUŽITÉ

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Model Excelence EFQM. Být dobrý v čemkoli je dobré. Máme na to? Příklad dobré praxe Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Model Excelence EFQM. Být dobrý v čemkoli je dobré. Máme na to? Příklad dobré praxe Krajský úřad Královéhradeckého kraje Model Excelence EFQM Být dobrý v čemkoli je dobré. Máme na to? Příklad dobré praxe Krajský úřad Královéhradeckého kraje Libor Košťál, vedoucí odboru kancelář ředitelky I. 1 15.9.- 16.9.2016 2 Proč jsme

Více

ČINNOSTI DOZORU NAD TRHEM ORGANIZACE A STRUKTURA

ČINNOSTI DOZORU NAD TRHEM ORGANIZACE A STRUKTURA ČINNOSTI DOZORU NAD TRHEM ORGANIZACE A STRUKTURA Strategie dozoru nad trhem Způsob, jakým je prováděn dozor nad trhem, je velmi ovlivněn souborem základních předpokladů a principů pokud jde o jeho postavení,

Více

Kvalita v ošetřovatelské péči. Irena Pejznochová Česká asociace sester Česká společnost pro jakost 30.dubna 2010

Kvalita v ošetřovatelské péči. Irena Pejznochová Česká asociace sester Česká společnost pro jakost 30.dubna 2010 Kvalita v ošetřovatelské péči Irena Pejznochová Česká asociace sester Česká společnost pro jakost 30.dubna 2010 Kvalitní péče? Jak se společnost dokáže postarat o seniory a osoby se zdravotním postižením,

Více

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní organizace (mimo obce)

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní organizace (mimo obce) DOTAZNÍK Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní organizace (mimo obce) Základní údaje o organizaci Organizace: Sídlo organizace: Odpovědný zástupce/odpovědná zástupkyně:

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI TÉMA Č. 4 ISO NORMY RODINY 27K pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky E-mail.: petr.hruza@unob.cz

Více

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek.

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek. Zpráva z auditu Firemní ES&H servis s.r.o. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11 Typ auditu Recertifikační audit 16.9.2014 Vedoucí Auditor Jan Fabiánek Auditor Vladimír Pojer Certifikace podle ČSN EN ISO

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech, teoriích,

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 236 zákona č..../... Sb., atomový zákon, k provedení 24 odst. 7, 29 odst. 7 a 30 odst. 9:

Více

Rada statutárního města Chomutova

Rada statutárního města Chomutova SMĚRNICE RSMCH Platnost od: 1.5.2013 Číslo: 038/03-13 Autor dokumentu: Správce dokumentu: Rada statutárního města Chomutova Odbor interní audit - právní úsek Název dokumentu: Pravidla pro periodické práce

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Úvod do dobrovolných nástrojů Ing. Alena OULEHLOVÁ, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta vojenského leadershipu Kounicova 65 662 10 Brno telefon: 973 44 31 55 e-mail: alena.oulehlova@unob.cz

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Certifikační proces při certifikaci obou oblastí certifikace lektora vzdělávání i manažera vzdělávání budou zajišťovat a) Kmenoví pracovníci

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost podniků chemického průmyslu

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost podniků chemického průmyslu Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost podniků chemického průmyslu Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Revoluční 84 400 01 Ústí nad

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více