HLAVNÍ TÉMA: Revize klíčových norem systémů managementu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HLAVNÍ TÉMA: Revize klíčových norem systémů managementu"

Transkript

1 150 Kč Odborný časopis vydává Česká společnost pro jakost, spolupracuje Slovenská spoločnosť pre kvalitu. 1/2015 HLAVNÍ TÉMA: Revize klíčových norem systémů managementu ISO 9001: nová role manažera kvality Stav revizí ISO a ISO Management rizik a ISO Integrovaný systém managementu

2 NÁRODNÍ CENA KVALITY ČR Prestižníoceněnína Vašícestě k excelenci 15 let Ná rodní politiky podpory kvality Programy Národní ceny kvality České republiky jsou určeny pro organizace podnikatelského a veřejného sektoru: Program START Jednoduché, základní sebehodnocení dle dotazníku, určené organizacím, které začínají a nemají dostatečné zkušenosti se sebehodnocením. Program START PLUS Program START PLUS je určen pro organizace, kteří chtějí získat komplexní popis v jakém stavu se organizace nachází a hodnocení tohoto stavu. Program EXCELENCE Program EXCELENCE vychází z plné verze Modelu excelence EFQM, který je osvědčeným nástrojem dlouhodobě využívanými úspěšnými organizacemi v EU. Program START EUROPE Program START EUROPE stojí mimo bodovací programy a je určen pro ty, kteří si chtějí osvojit principy sebehodnocení včetně realizace projektů zlepšování. Program CAF Program CAF (Common Assessmesment Framework) je nástroj TQM inspirovaný Modelem excelence EFQM a je určen pro organizace veřejného sektoru. Informace: Sdružení pro oceňování kvality Klára Fousková, Smetanovo nábřeží 195, Praha 1 telefon: ,

3 Úvodní slovo Vážené čtenářky a čtenáři, rok 2015 je ve znamení revizí klíčových norem systémů managementu. Revizí prochází ISO 9000, 9001, 9004, 14001, a řada dalších norem. V rámci těchto revizí dochází ke sjednocení jejich formální struktury a jejich integrování by mělo být daleko jednodušší, než tomu bylo doposud. Rozhodli jsme se věnovat první letošní číslo Perspektiv kvality několika stěžejním normám a doufám, že si každý z vás nějaký článek z této nabídky vybere. Snad jen ještě připojím informaci, že k normě ISO 9001 plánujeme vydat v letošním roce komentované vydání. Změnám v uvedených normách jsou přizpůsobeny i naše kurzy, školení apod. Máte-li zájem dozvědět se více, podívejte se na náš web Krásné jaro! Veronika Soukupová, šéfredaktorka Vážené čtenářky a vážení čtenáři, první čtvrtletí tohoto roku je pro ČSJ významné tím, že před 25 lety vznikla a prakticky od té chvíle Vás doprovází Na cestě za kvalitou : je stále více vyhledávaným a respektovaným partnerem v oblasti spolkové, vzdělávací, publikační, certifikační a motivační činnosti na poli kvality personální, produktů a procesů i služeb, v podnikatelské sféře i veřejné správě, ale i v oblastech etiky, životního prostředí, bezpečnosti práce a společenské odpovědnosti, což se dotýká celé naší společnosti. Výsledky a úspěchy, kterých jsme dosáhli, nás řadí mezi renomované subjekty i v mezinárodním měřítku. Takovéto hodnocení není ani náhodné, ani zásluhou pouze malé hrstky aktivních osob, ale přináší ho soustavná činnost množství nadšenců. A mohu Vás ujistit, že naší snahou v průběhu roku bude na všechny významné akce uplynulých dvaceti pěti let odpovídajícím způsobem vzpomenout. Vždyť bez předchozích dobře fungujících odborných subjektů v oblasti kvality, zakládajících členů, pracovníků výkonného aparátu, volených orgánů, poboček, odborných a pracovních skupin, týmů lektorů, auditorů, řešitelů a všech aktivních členů i nečlenů a spřízněných duší ČSJ by úspěchu nebylo možné dosáhnout. Za to Vám všem patří velké poděkování. Zapomenout samozřejmě nemůžeme ani na ty, kteří již nejsou mezi námi, ale významně se o vše pozitivní zasloužili. Činnost naší Společnosti není myslitelná bez podpory státních a veřejných orgánů v čele s Radou kvality České republiky, všech partnerů, spolupracujících organizací a osob. I jim všem patří upřímné poděkování. Pevně věřím, že celý plánovaný soubor akcí přispěje k důstojným oslavám našeho jubilea. Dovolte mi zde i neformální výzvu všem pobočkám, odborným skupinám a ostatním subjektům, kterým záleží na tom, aby se ČSJ i nadále úspěšně ubírala nastoupeným směrem a naplňovala tak Národní politiku kvality ČR. Pojďme všichni oslavit toto výročí dárkem ve formě uspořádání zajímavé akce, aktivity, stanovením a splněním nějakého cíle nebo úkolu. Myslím, že i úspěšné akce naplánované a realizované přímo k této příležitosti nebo ty již tradiční mohou k oslavě přispět. Vy, kdo jste se zúčastnili divadelního představení pořádaného pro naše kolektivní členy, partnery, spolupracovníky a zákazníky nebo konference SYMA 2015, mi to doufám potvrdíte. Věřím, že ani další připravované akce, jako sjezd ČSJ s navazujícím odpoledním vzpomínáním pamětníků i současníků s prezentací zajímavých událostí uplynulého čtvrtstoletí nebo akce Listopadu Měsíce kvality, nebudou výjimkou. Srdečně Vás na ně všechny zvu a těším se na setkání s Vámi v co nejhojnějším počtu. A odlište se kvalitou, prosím! Miroslav Jedlička, předseda České společnosti pro jakost 1

4 MEZINÁRODNÍ KONFERENCE KVALITA EMOCE INSPIRACE Národní dům na Vinohradech, nám. Míru 9, Praha GALAVEČER S ČESKOU KVALITOU Národní dům na Vinohradech, nám. Míru 9, Praha KONFERENCE VÍTĚZŮ CEN ZA KVALITU SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ PŘÍLEŽITOST PRO RŮST Praha NÁRODNÍ CENY KVALITY ČR A CSR PŘEDÁVÁNÍ OCENĚNÍ NA PRAŽSKÉM HRADĚ Tisková konference Slavnostní předávání Národní ceny kvality ČR a Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost a dalších ocenění AKCE JE POŘÁDÁNA V RÁMCI NÁRODNÍHO PROGRAMU KVALITY 2015 ORGANIZÁTOŘI HLAVNÍ PARTNER ČSJ

5 OBSAH Nová role manažera kvality: kouč systému řízení 4 Byli jsme při tom: Malý kaleidoskop událostí 35 Stav revizí ISO a ISO pro systémy environmentálního managementu 106 Mezinárodní soutěž inovací s českou účastí 37 Příležitosti a rizika v novelizovaných normách 14 XXI. ročník medzinárodnej konferencie pri príležitosti Svetového dňa kvality 38 Trikrát plánuj, raz rob 18 Dvacet pět let Českého svazu vědeckotechnických společností 40 Příležitost integrovat systémy řízení 20 Akreditace subjektů posuzování shody: kdo ano a kdo ne 41 Management kontinuity podnikání: proč a jak s pomocí ISO Návrh na posílení podpory dobrovolných nástrojů v oblasti ŽP 43 Principy managementu rizik z perspektivy normy ISO Učíme se celý život 47 Česká kvalita a značka kvality CG v plynárenství 29 Řízení projektů a programů vedené předmětem plnění III. 49 Rozhovor s ředitelem kvality společnosti Ahold CR 31 Recenze knihy: B. P. Moran, M. Lennington Rok za 12 týdnů 52 Reprezentace České společnosti pro jakost na Mezinárodní konferenci ISQ v Izraeli 33 Černá magie složených přídavných jmen 54 Vítězné studentské práce soutěže o Cenu Františka Egermayera Odborný čtvrtletník pro získávání poznatků a šíření znalostí o managementu Ročník 3 (v návaznosti na Perspektivy jakosti ročník 11) Číslo 1/2015 vychází v Praze Cena 150 Kč, roční předplatné 540 Kč, členové ČSJ a předplatitelé ČSN online zdarma Vydává Česká společnost pro jakost, z.s., Novotného lávka 200/5, Praha 1 IČ: Šéfredaktorka: Ing. Veronika Soukupová, Odborný redaktor: RNDr. Zdeněk Svatoš Grafika: KG ateliér Tiskne: TISKAP s.r.o. Předplatné zajišťuje jménem vydavatele firma SEND Předplatné, spol. s r.o. Inzerce: MK ČR E ISSN X (On-line) ISSN (Print) 3

6 Hlavní téma ISO 9001 Nová role manažera kvality: kouč systému řízení Milan Trčka Mnoho odborníků na management kvality vnímá očekávané změny ISO 9001 jako málo přínosné. Jedno však autorům revize nelze upřít: podstatně se zvyšuje požadavek na zapojení managementu. Nově se manažerským řízením zabývají čtyři oblasti: Kontext organizace Leadership Plánování Hodnocení výkonnosti. Jedná se o zásadní posun ve vnímání odpovědnosti za plnění požadavků; nové role managementu ukazuje obr. 1. Obrázek 1 Kontext Nové role managementu Vedení Plánování Výkonnost Manažer kvality bude odpovídat za systém kvality. Bude očekávat zapojení všech členů vrcholového managementu a v roli kouče svým spolupracovníkům umožní lépe chápat změny v systému řízení. Po mnoho let přenášená odpovědnost vrcholového vedení za plánování a hodnocení procesů se stane základní manažerskou kompetencí. Kontext a podnikatelské prostředí Vedení organizace má vnímat změny podnikatelského prostředí a pohotově na ně reagovat. K řízení manažeři čím dál více potřebují přehled o všech subjektech, které toto prostředí mohou ovlivňovat. Kromě vlastníků, konkurence a obchodních partnerů mají vliv orgány státní správy, tj. regulátoři provádějící dozor nad trhem, nebo lokální samospráva, ovlivňující komunitu a prostředí, či investoři. Makroprostředí je ovlivněno demograficky, politicky, ale i vývojem trhu (nové technologie, produktové inovace). Roste vliv sociálních aspektů jako ekologie a společenská odpovědnost. Nové výzvy a příležitosti po lídrech vyžadují citlivější přístup k vyhledávání a zvládání rizik, schopnost reagovat na změny a být dostatečně kreativní, či alespoň flexibilní. Není to učení se z chyb, musí se naučit předvídat. Katalog interních a externích aspektů nemá být samoúčelným dokumentem pro auditora: Vedení organizace je odpovědné za komunikaci se všemi partnery, má znát jejich potřeby a požadavky. Po sestavení dílčích částí kontextu jsou jednotlivé aspekty analyzovány a slouží k přehodnocení cílů, resp. zohlednění rizik a příležitostí pro nasměrování dalšího firemního rozvoje. Vedení se má neustále zdokonalovat a získávat nové podněty, kontext organizace proto musí být udržován a aktualizován. Model procesního řízení organizace Model procesního řízení obsahovala norma ISO 9001 od roku 2000, nyní lze model aplikovat bez příruček a směrnic, nebudou požadovány. V nejpoužívanější normě pro kvalitu přibyl termín dokumentovaná informace (Annex SL, [1]), zapomeňme na písemnosti uspořádané do dokumentační pyramidy. ISO 9001 nabízí rozcestí: budete mít volbu ponechat si systém, jak jste si ho kdysi vytvořili, a doplnit ho o nové požadavky, nebo začít zcela znovu. Nově založené a rozvíjející se firmy budou mít volbu: Tabulka 1 Stanovování cílů organizace Cíle organizace Management Faktory úspěchu Rozvoj organizace Zlepšování Obor Finance Bezpečnost a zdraví Ekologie Úroveň Proces Projekt Produkt 4

7 ISO 9001 Hlavní téma postavit systém řízení podporovaný informačním systémem; vytvořit systém dokumentace, jehož základem bude funkční procesní model. Model řízení organizace je postaven na procesech a jejich vlastnících, nově je nutno zohlednit vstupy a výstupy procesů a zvažovat související rizika. Odpovědností vedení bude určit a monitorovat příslušná procesní měřítka a ukazatele. Jestliže původní stanovování cílů bylo jednoznačné, po revizi ISO 9001:2015 je k dispozici celá škála uplatnění cílů: cíle manažerské reflektující kritické faktory úspěchu (KFÚ), umožňující zlepšování a rozvoj organizace; cíle podporující řízení procesů, projektů a produktů; cíle oborové, orientované na dosahování podnikatelských výsledků, zabezpečující ochranu zdraví a bezpečnost produktů či životní prostředí. Výchozím bodem pro stanovení měřítek jsou zájmy vlastníků organizace, naplňované prostřednictvím vrcholového vedení. Majitelé společnosti mají přitom jiné zájmy než její vedení. Majitelé požadují trvale udržitelné hospodaření s pozitivními výsledky; management a zaměstnanci vytvářejí hodnoty s cílem být co nejlépe odměňováni. Zatímco majitelé vyžadují výkon organizace jako celku, vedení se může zaměřit na dílčí procesy a jejich příspěvek pro tvorbu hodnot. Bude na manažerech, jakou cestu si pro tvorbu hodnot zvolí. Slovy ekonoma:,,měřítko výkonnosti je dobrým nástrojem pro řízení výkonnosti pouze v případě, že je možno efektivně zjišťovat jeho aktuální hodnotu, tuto hodnotu analyzovat a použít pro budoucí rozhodování. [2] Plánování KPI vyžaduje vybrat procesy k měření a monitorování. Nabízí se aplikovat zavedení schématu Balanced Scorecard (BSC), které pokrývá čtyři oblasti: finanční řízení, péči o zákazníka, firemní procesy a osobní rozvoj lidí. Dvě oblasti BSC představují soft faktory kulturu firmy (zákazník, lidé), další dvě tvrdá data systém řízení zahrnující procesy a finance. V době, kdy roste požadavek odpovědného podnikání, se očekává ohled na spokojenost zaměstnanců či komunity a podnikatelské prostředí. Strategické nasměrování organizace má zvažovat faktory úspěšnosti (KFÚ), viz tab. 2. Faktory úspěšnosti navazují na cíle organizace a vycházejí z kontextu. Například pro malou rodinnou firmu je kritickým faktorem řešení nástupnictví, pro jiné podniky to může být ohrožení globálním konkurentem, který sice není tak flexibilní, avšak nabízí komplexní řešení a nižší cenu dosahovanou vyšší opakovatelností zakázek. Plánování bere v úvahu rizika Procesy jsou řízeny v souladu se strategickým zaměřením organizace, manažeři také musí přihlédnout k faktorům úspěšnosti. K tomu jim napomáhá vyhodnocení interních a externích aspektů kontextu, který musí být udržován a aktualizován. Vedení organizace má při plánování firemních procesů vyhodnotit možná rizika a příležitosti, aby zabránilo nežádoucím účinkům neshod v systému. V případě procesního řízení se jedná o zmírnění rizika výskytu nezamýšlených výstupů procesů. Uvažování na základě rizik se provádí na dvou úrovních: Tabulka 2 Identifikace faktorů úspěšnosti Strategické iniciativy Systém řízení ( tvrdé faktory ) Faktory ovlivňující firemní kulturu ( měkké faktory ) Finanční výsledky Zaměření na zákazníka Spokojenost zaměstnanců Interní procesy Učení se a růst Komunita a prostředí Kritické faktory úspěchu (KFÚ) 5

8 Hlavní téma ISO 9001 procesní úroveň má ochránit produkt včetně finální fáze užívání zákazníkem; manažerská úroveň má zajistit společenskou bezpečnost, tj. jak má firma reagovat v případě ohrožení svého fungování [3]. Pokud organizace provedou správnou analýzu rizik v podnikových procesech, budou mít více jasno v tom, co musí být zdokumentováno pro zajištění efektivního fungování a řízení procesů a jaká mají být přijímána opatření pro řešení rizik. Analýza neshodných produktů (např. FTT, FTA) už proto v budoucnu nebude stačit, mnohem důležitějším bude opakovaný monitoring příčin a důsledků vad (např. FMEA procesu, FMEA produktu). ISO 9001:2015 také poskytuje návod, jak se s riziky vypořádat: vyhnout se rizikům; přijmout riziko, aby se využila příležitost; odstranit zdroj rizika; změnit pravděpodobnost nebo následky; sdílet riziko; zachovat riziko odpovědným rozhodnutím. Více popisují management rizik normy ISO pro rámec rizik [4] a ISO pro zajištění kontinuity podnikání [3], na specifická rizika projektového řízení se zaměřuje EN [5]. Hodnocení výkonnosti vedením Základem pro poznání procesů je analýza podnikatelského prostředí (Business Analysis BIA/BIC) s využitím velkých dat : shromažďování (tj. databáze CRM, SCM, SRM, ERP) a třídění dat, jejich analýza a využití pro rozhodování. Souhlasím sice s tím, že finanční výsledky nejsou v centru zájmu managementu kvality, na druhou stranu jsou pro vlastníky nejobjektivnějším měřítkem úspěchu organizace. Se znalostí kritických faktorů úspěchu můžeme optimalizovat počet firemních procesů: manažery reálně zvládnutelných je do 20 25; v rámci revize procesní mapy musí být identifikovány vstupy a výstupy procesů, jejich vlastníci a kritéria pro hodnocení procesů, viz tab. 3 [7]. Procesy jsou pravidelně monitorovány a vyhodnocovány prostřednictvím výkonových ukazatelů, klíčové Tabulka 3 Příklad definováníukazatelů výkonnosti ve výrobníorganizaci 6

9 ISO 9001 Hlavní téma Tabulka 4a Příklad výkonového reportingu Vysvětlivky: P/R plán (P) / skut. plnění(r) ukazatele výkonnosti jsou navíc shrnuty ve zprávě o přezkoumání vedením a jejich analýzy či rozbory výsledků hospodaření napomáhají k vyhledávání nových obchodních příležitostí. K tomu slouží záznamy o výkonnosti, viz příklad monitorování procesu obchodu tab. 4a. Kromě tvrdých dat v procesních ukazatelích se očekávají informace pro analýzy podnikatelského l) prostředí (např. SWOT, PEST, Porterův model 5 si ), umožňující lépe pečovat o zákazníky. Mnoho zjištění auditů bude mít podobné závěry: Širší souvislosti a podmínky podnikání nejsou zvažovány pro lepší definování dodavatelského řetězce (kooperace, subdodávky) a pro pochopení požadavků zainteresovaných stran (tj. partnerů, zákazníků, institucí na regionální úrovni, úřadů ovlivňujících podnikatelské aktivity atd.). Pro vyhledávání nových obchodních příležitostí není aktualizován podnikatelský plán (např. model CANVAS). Nové produkty vyžadují důkladnější analýzu trhu stávajících i potenciálních zákazníků. Řešení naznačuje příklad v tab. 4b. Tato tabulka obsahuje informace z jednání jednotlivých prodejců a představuje efektivnější nástroj než tradiční Dotazník spokojenosti zákazníků. Pokud má organizace hodnotit výkonnost v oblasti kvality a efektivnost systému managementu kvality, očekává se, že ukazatele výkonnosti naplňující firemní cíle. Připravte se na propojení cílů, strategických 1) Srov. např. PK 2013/3, str. 55 pozn. red. 7

10 Hlavní téma ISO 9001 iniciativ a výkonového reportingu. To představuje pravidelné monitorování a měření procesů ve vazbě na kritické faktory úspěchu (KFÚ), které z mnoha procesních ukazatelů napomohou vedení vybrat klíčové ukazatele (KPI). Pro lepší srozumitelnost se v ISO 9001:2015 efektivností QMS rozumí dosahování plánovaných ukazatelů, resp. zapojení a nasměrování všech spolupracovníků ke splnění výkonnostních cílů v oblasti kvality. Netrapte se proto účinností procesů, která je z normy vypuštěna. Tabulka 4b Příklad zjišťovánímarketingových informacíz trhu Záměry / Výhled Co brání obchodování, co se změnilo na trhu? Předpisy a normy Jsou nové nebo změněné požadavky? Co má být podporováno vedením? Všeobecné dodací podmínky hl. konkurenta rozšířeny o konsignační sklady, reakce bude vyžadovat přenastavení ukazatele obrátka zásob. Důležití zákazníci Co potřebují VIP zákazníci? Jaké jsou výstupy akvizičních jednání a přímého kontaktu se zákazníkem? Změny Zákon o dani z přidané hodnoty. Zákon č. 235/2004 Sb. nespolehliví plátci Produkty Jaké jsou nové výrobky na trhu? Jaké jsou nové trhy? Viz. konsignační sklad Produktový katalog lokality u hl. zákazníka. uloženo v CRM Prodej Příležitosti, ohrožení působením konkurence. Reklamace pohled zákazníka. Hl. konkurent rozšiřuje prodej v MS a JM kraji. Podpora prodeje Jaké jsou požadavky prodeje na marketing? Vyhodnocení marketingové komunikace. Plán marketingové komunikace 14 x akvizice u klientů, 1 nový zákazník Bez reklamací 02/2015. U dvou zákazníků rozšířen servis 8/5 na 24/7. 8

11 ISO 9001 Hlavní téma Tabulka 5 Propojení cílů, strategických iniciativ a výkonového reportingu Cíle Obecné Specifické Co? Cíle (krátkodobé) Záměry, cílové hodnoty (dlouhodobé) Jak? Strategie Akční plány, zlepšovací iniciativy Kolik? Měřítka výkonnosti Monitoring a reporting procesních ukazatelů Závěr: Cyklus P-D-C-A a model koučování GROW Nové pojetí cyklu P-D-C-A na obr. 2 více vtahuje do hry vrcholové vedení organizace: manažeři mají umět plánovat budoucnost podniku (P) na základě poznání současného postavení organizace. Dále musí provést identifikaci hrozeb a příležitostí v podnikatelském prostředí (D) a definovat celkové cíle organizace. K tomu mají alokovat potřebné zdroje, zvolit a nastavit procesní ukazatele, které je nutné systematicky monitorovat a hodnotit (C). Zavedení funkčního procesního řízení (A) vede k pochopení nových standardů, které v době vyzrálých informačních systémů umožní omezit dokumentované postupy a směrnice. Norma nemá finální podobu a mnohé se ještě může změnit. Chtěl jsem však vyzvednout jasné signály. Řízení rizik bylo zahrnuto do plánování a hlavní roli při uplatňování managementu rizik bude mít vedení; Obrázek 2 Procesnípojetícyklu P-D-C-A Zavedení procesního řízení (A) Plánování budoucnosti podniku (P) tato nová disciplína manažerům umožní předcházet problémům, šetřit čas i peníze. Pravidla pro řízení organizace má stavět celé vrcholové vedení, manažer kvality může sehrát roli kouče v populárním modelu GROW (Goal Reality Options Will), zavedeném J. Whitemorem [6]. Má vytyčit cíl (G), ukázat existující realitu (R) a naznačit možnosti (O). Bude na vedení, zda bude chtít (W). Literatura: [1] Směrnice ISO/IEC, Část 1, Dodatek SL Návrhy norem systémů managementu. Příloha 2 Závazná struktura, identický základní text, obecné termíny a základní definice. [2] Holečková J. Finanční analýza firmy. 1. vyd. ASPI, Praha S [3] ČSN ISO 22301:2013 Ochrana společnosti Systémy managementu kontinuity podnikání Požadavky. [4] ČSN ISO 31000:2010 Management rizik Principy a směrnice. [5] ČSN EN ed. 2 Management rizika projektu Směrnice pro použití. [6] Whitmore J. Koučování. Rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti. Metoda transpersonálního koučování. 3. vydání. Management Press, Praha [7] Anonym: Příklad definování ukazatelů výkonnosti ve výrobní organizaci Nastavení procesních ukazatelů (C) Porozumění podnikatelskému prostředí (D) Autor: Ing. Milan Trčka řídí zastoupení britského certifikačního orgánu NQA pro ČR. Zkušenosti s ISO 9001 uplatňuje jako hlavní auditor IRCA a vedoucí auditor EOQ pro systémy managementu kvality. Je předsedou TNK 6 Management kvality a prokazování kvality při ÚNMZ Praha, kde ve spolupráci s ČSJ připravuje Komentované vydání ISO 9001:2015. Kontakt: 9

12 Hlavní téma ISO 14001, ISO Stav revizí ISO a ISO pro systémy environmentálního managementu Zdeněk Suchánek Stávající normy ISO pro systémy environmentálního managementu ISO 14001:2004 a ISO 14001:2004 byly vydány již před deseti lety, a proto je plánováno v roce 2015 vydat normy nové. Stav projednávání návrhů norem Práce na revizi normy ISO Environmentální management Požadavky s návodem pro použití [1] probíhají v ISO od roku Hlasování o návrhu normy (DIS) proběhlo ke s výsledkem 92 % hlasů (z 59 hlasujících zemí) podpory pro převedení do konečného návrhu normy (FDIS). Nyní se vyhodnocují a zapracovávají četné připomínky (128 stran s 511 komentáři a návrhy úprav). Doprovodná sesterská norma ISO [2] je rovněž revidována a její vydání se očekává s malým fázovým zpožděním za ISO rovněž v roce V únoru 2015 je plánováno předložení návrhu normy (DIS) ke tříměsíčnímu hlasování s možností zaslání komentářů. Zdůrazněme, že ISO poskytuje podrobnější informace k systémům environmentálního managementu v podobě návodu pro implementaci, neslouží však k interpretaci specifikační normy ISO Souběžný vývoj ISO a ISO 9001 V oboru norem pro systémy managementu probíhal v posledních 20 letech souběžný vývoj normy pro systém managementu kvality (QMS) ISO 9001 [3] a normy pro systém environmentálního managementu (EMS) ISO a do určité míry i jejich vzájemné ovlivňování. Z důvodu různé doby vzniku prvních norem ISO 9001 a ISO a v souvislosti s obvykle osmiletým cyklem jejich novelizace nebylo vydávání obou norem doposud časově sladěno. Vydání normy ISO tak vždy následovalo po vydání normy ISO 9001 (viz obrázek). K časovému sladění přípravy revizí a publikování dochází až nyní po sjednocení metodiky pro obsah norem ISO pro systémy managementu, které proběhlo v roce Východiska pro revizi V posledním desetiletí se v Mezinárodní organizaci pro normalizaci (ISO) vytvořila představa postupného slaďování forem, obsahů a terminologie základních norem pro systémy managementu. Vzhledem k ne zcela identickým okruhům uživatelů a částečně rozlišným metodickým postupům (např. EMS uplatňuje koncept environmentálních aspektů a dopadů) se však ani v dalším období neuvažuje o integraci norem pro systémy managementu (zejména pro QMS a EMS) do normy jediné. Hlavní novou změnou u obou systémových norem je především respektování společné závazné struktury a použití některých identických textů a společných obecných termínů a základních definic dle Směrnic ISO/IEC [4]. Uplatněním uvedených pravidel se do budoucna zaručuje vysoká míra kompatibility s ostatními normami pro systémy managementu (např. pro energetický management, informační bezpečnost, bezpečnost potravin, udržitelné akce, ochranu zdraví a bezpečnost při práci apod.), ale především s ISO 9001 (QMS), s níž se ISO (EMS) nejčastěji uplatňuje v integrovaných systémech managementu (IMS). V přípravě revize normy pro EMS byla mj. zohledněna doporučení studijní skupiny ISO Budoucí výzvy pro EMS a v normě byly zohledněny otázky např. vztahu k obchodní strategii a obecnému managementu a propojení, resp. podpora a vzájemné souvislosti mezi ISO a ostatními normami skupiny ISO Pro zjevnou komplikovanost byly opuštěny některé ambiciózní prvky např. koncept zmírňování rizika spojeného s environmentálními problémy v dodavatelském řetězci, formulované v předchozích stádiích návrhu normy (CD). Obrázek Přehled publikování jednotlivých vydání norem ISO 9001 a ISO a plánovaného vydání revidovaných norem ISO 9001 a ISO 14001/14004 ISO ISO 14001/

13 ISO 14001, ISO Hlavní téma Hlavním rysem nové normy je zvýšený důraz na strategický environmentální management, vedení (leadership), ochranu životního prostředí, environmentální výkonnost a uvažování z pohledu životního cyklu. Příklady změn v nové normě V normě zaznamenáváme nové nebo upravené termíny a definice (kapitola 3). Jde o reflexi terminologického vývoje v posledních deseti letech a doplnění seznamu definovaných termínů o základní termíny z oblasti systémů managementu a posuzování shody. Z původní normy z roku 2004 byly vypuštěny definice termínů auditor, dokument, environmentální politika, environmentální cílová hodnota, preventivní opatření a záznam. Nově se objevují definice pro termíny vrcholové vedení, systém managementu, dokumentované informace (nahrazuje termíny dokument a záznam), stav životního prostředí, výkonnost, životní cyklus, cíl, riziko, kompetence, efektivnost, požadavek, závazná povinnost, shoda, proces, měření, monitorování, zajišťovat externě (outsource) a indikátor. V příloze A (Návod k použití této mezinárodní normy) o rozsahu 13 stran je obsaženo přínosné vysvětlení některých termínů a definic, mj. chápání termínu zúčastněná strana (stakeholder) jako synonyma k termínu zainteresovaná strana (interested party) a zavedení termínu závazné povinnosti (compliance obligation) místo původního požadavky právních předpisů a jiné požadavky, které se na organizaci vztahují (legal requirements and other requirements to which the organization subscribes). Nejmarkantnější technickou změnou je nové řazení specifických požadavků na systém managementu. Zatímco v původní normě ISO 14001:2004 byly požadavky na systém environmentálního managementu soustředěny do jediné kapitoly 4, v nové normě jsou obsaženy v kapitolách 4 až 10. Z pohledu přechodu na používání nové normy je užitečné zařazení příloh s tabulkami porovnávajícími názvy článků v původní a nové normě a naopak (příklad viz tabulka). V návrhu DIS jsme postrádali srovnávací tabulky struktury nových ISO a ISO 9001, tak jak ostatně jsou uvedeny ve stávající normě ISO 14001:2004. Tato připomínka podaná za ČR byla při hlasování k DIS akceptována. Bude to užitečné pro provázání dokumentace EMS s dokumentací QMS, zejména tam, kde jsou součástí IMS. Očekávaný přínos nové normy pro environmentální management Rozborem rozdílů dřívějších norem a aktualizované normy ISO a komentováním změn se jistě bude zabývat v následujícím implementačním období řada konzultačních, školicích a certifikačních společností. V krátkosti se pokusím o zhodnocení přínosu této systémové normy k ochraně životního prostředí. V ČR byl již počátkem 90. let s podporou MPO rozvinut program podpory environmentálního managementu, před existencí normy ISO založený na britské normě pro EMS BS S počtem zavedených systémů EMS podle normy ISO a vytvořením fungujícího trhu konzultačních a certifikačních organizací se podařilo pro tyto dobrovolné nástroje získat i podporu dalších vládních institucí a vytvořit např. národní systémy environmentálního značení a národní program EMAS, a to ještě před vstupem do EU. Zkušenosti s EMS pak po roce 2004 výrazně usnadnily implementaci EMAS systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (podle nařízení EP a Rady ES č. 1221/2009). Do roku 2010 se pak v ČR neustále zvyšoval počet zavedených a certifikovaných EMS. Přes pokles dynamiky šíření EMS (podle výsledků průzkumů ISO u certifikačních a akreditačních orgánů) v posledních čtyřech letech, vysvětlitelný reakcí podniků na ekonomickou stagnaci, se nám daří držet ve statistikách místo v popředí. V celosvětovém průzkumu počtu certifikací podle systémových norem (data za r. 2013) se u certifikací podle ISO uvádí pro ČR 11. místo a počet certifikací a zároveň 9. místo podle ročního přírůstku počtu certifikací (577). Celkový počet certifikací EMS podle ISO byl Od roku 2010 však došlo k poklesu počtu certifikací o cca Pro srovnání u QMS podle ISO 9001 se pro ČR uvádí certifikací (pokles o cca od rekordního roku 2010) z celosvětového počtu certifikací (!). Vliv EMS na celkovou ochranu životního prostředí je však třeba odvozovat od předpokladu celkového počtu zavedených EMS v českých organizacích, který zahrnuje i množinu systémů necertifikovaných třetí stranou. EMS splňující požadavky normy ISO je založen na specifickém konceptu environmentálních aspektů a environmentálních dopadů ve vztahu ke zlepšování environmentální výkonnosti organizace. Uplatňuje se zásada předcházení znečišťování a zohlednění životního cyklu produktů. Ve výsledku posilují zavedené EMS dodržování právních předpisů ochrany životního prostředí, umožňují aktivní informování o vztahu organizace k životnímu prostředí a vytváření pozitivního obrazu organizace v očích správních orgánů, spotřebitelů i obecné veřejností. Zavádění EMS v organizacích je součástí tzv. dobrovolných aktivit. V zájmu státní hospodářské i environmentální politiky je vytvářet podmínky pro co nejširší uplatnění tohoto přístupu. ISO (resp. EMAS) se v environmentálních právních přepisech ani v jiných relevantních právních předpisech (např. zákon o veřejné soutěži) jako možné kvalifikační nebo odborně podpůrné kritérium bohužel v podstatě nevyskytuje. Čestnou výjimkou je zohlednění zavedeného EMS (ISO a EMAS) při posuzování 11

14 Hlavní téma ISO 14001, ISO Tabulka Posuzování článků s požadavky na EMS v ISO 14001:2004 a ISO/DIS 14001:2015 (část příklad) 12

15 žádosti o integrované povolení viz vyhláška [5]. Na rozdíl od v EU mohutně podporovaného, ale zjevně k masivnějšímu šíření a oblibě imunního evropského systému EMAS (celkem je v EU evidováno přibližně registrací organizací a registrací míst, v ČR pak 26 org.) se normy ISO pro systémy managementu vč. ISO a další podpůrné normy tzv. rodiny ISO staly součástí hlavního proudu moderního managementu organizací a tam, kde se EMS uplatňuje, efektivním nástrojem ochrany životního prostředí. Závěr Projednávání návrhů revize ISO 14001/14004 finišuje a probíhají závěrečné redakční úpravy a hlasování. Přestože revidovaná norma ISO přináší řadu změn z pohledu struktury normy a použité terminologie, nebude (mimo nutné počáteční úsilí pro její implementaci) vyžadovat zásadní obrat v uplatňování již zavedených systémů. Umožní však lepší pochopení např. stanovování rozsahu EMS, určování významných environmentálních aspektů a významných environmentálních dopadů, určování rizik a s nimi spojených hrozeb a příležitostí a v neposlední řadě hodnocení výkonnosti. Literatura: [1] ČSN EN ISO 14001:2005 Systémy environmentálního managementu Požadavky s návodem pro použití. [2] ČSN ISO 14004:2005 Systémy environmentálního managementu Všeobecná směrnice k zásadám, systémům a podpůrným metodám. [3] ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality Požadavky. [4] ISO/IEC Directives, Part 1, Consolidated ISO Supplement, 2013, Annex SL (normative) Proposals for management system standards (Směrnice ISO/IEC, část 1, konsolidovaný doplněk, 2013, Příloha SL (normativní) Návrhy pro normy systémů managementu) [5] Vyhláška č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci (zákon č. 76/2002 Sb.). Autor: RNDr. Zdeněk Suchánek pracuje jako ředitel úseku vnitřních služeb v CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Posledních 20 let se zabývá normami v oblasti environmentálního managementu, je členem Technické pracovní skupiny ÚNMZ TNK 106 Management životního prostředí. Kontakt: DŮLEŽITÉ TERMÍNY PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA OCENĚNÍ organizovaná Českou společností pro jakost Cena za aplikaci age managementu Ocenění projektů, jejichž cíle jsou v souladu s principy age managementu. Cena Františka Egermayera Cena za nejlepší studentské práce v oblasti systémů managementu (QMS, EMS, CSR a dalších). Cena Anežky Žaludové Ocenění osob, které se mimořádným způsobem zasloužily o rozvoj péče o kvalitu v naší zemi. Manažer kvality roku Cena pro manažery kvality, kteří realizovali prokazatelná zlepšení s pozitivními výsledky na zainteresované strany. Novinářská cena Cena za publikační činnost v oblasti kvality udělovaná ve dvou kategoriích publicistický příspěvek a odborný příspěvek. Mezinárodní cena inovací Ocenění za realizovanou inovaci v rámci mezinárodní soutěže Quality Innovation of the Year. Předávání ocenění se uskuteční na Pražském hradě v rámci akcí Listopad Měsíc kvality v ČR Více na v části Spolková činnost Udílené ceny a soutěže

16 Hlavní téma Příležitosti a rizika Příležitosti a rizika v novelizovaných normách Dušan Mišík Příležitost a riziko jsou v návrhu mezinárodní normy ISO/DIS 9001:2014 často uváděná slova. Naproti tomu v současném platném vydání ČSN EN ISO 9001:2009 se tyto pojmy nevyskytuji tím je myšleno to, že nejsou vyjádřeny explicitně. Norma ČSN EN ISO 14001:2005 je na ně štědřejší: slovo příležitost uvádí jednou v článku 4.6; slovo riziko sice neuvádí, ale v článku rozebírá havarijní připravenost na vznik situace havarijního ohrožení. V obou normách je však slovo riziko obsaženo implicitně a vnímavý čtenář ho v obsahu najde. Na význam rizika v systémech řízení upozornili různí autoři ve více příspěvcích v tomto časopise ([1] až [6]). Silné a slabé stránky skutečného stavu organizace Stávající systém managementu kvality, ochrany životního prostředí a BOZP má své silné i slabé stránky. Například znalosti a zkušenosti personálu, propracované postupy práce, výborné vstupy do procesu výroby, skvělí dodavatelé, moderní a výkonné stroje nebo konstrukční návrhy, které předběhly svou dobu, mohou vykazovat znaky, které je řadí mezi silné stránky, nebo naopak mezi slabé stránky skutečného stavu podniku tyto prvky mohou být při porovnání s okolím rozvinuté, nebo mohou naopak za okolím zaostávat. Takovýmto porovnáním se zabývá benchmarking. Skutečnost je kvalitou věcí oddělených od minulosti a budoucnosti. V přítomnosti má skutečnost své uspořádání a vzájemná propojení. Existuje skrze minulost a u myslících lidí i skrze projektovanou budoucnost. Může mít rozměr nanosekundy, ale může mít i rozměr několika týdnů, měsíců, nebo i několika let. To závisí na úhlu pohledu. Jinak bude vnímán rozměr přítomné skutečnosti při srážce částic v urychlovači CERN a jinak při pohledu paleontologa na epochy vývoje živočišních druhů na planetě. Skutečnost je částečně poznaná i nepoznaná. Skutečnost v sobě obsahuje své vlastní budoucí stavy. Skutečností, dle novelizované normy, jsou předměty vstupující do pracovní operace a požadavky na výstup a celou oblast podpory uvedenou v kapitole 7. Každý skutečný započatý pracovní proces obsahuje v sobě možnosti. Chtěné i nechtěné. Plánované i neplánované. Možnost budoucího stavu Budoucnost, která je obsažena v přítomnosti, může mít jednu možnost nebo nekonečné množství možností. (Pozn.: Nekonečno je konečné. ) Závisí to na počtu mikrostavů (obr. 1) potřebných k vytvoření jednoho makrostavu. Nejpravděpodobnějším budoucím stavem je stav maximální entropie systému. Vzrůst entropie má však dvě podmínky: a) nesmí docházet k přísunu energie do systému, b) na proměnu systému je potřebný delší čas. Pokud organizace nerezignovala na vlastní existenci, přivádí do řízeného systému stále novou energii, kterou zabraňuje přechodu systému do neurčitosti. Touto energii je: Obrázek 1 Mikrostavy a makrostavy 14

17 Příležitosti a rizika Hlavní téma povědomí závažnosti dosažení kvality na výstupu, vědomá hodnota zdraví a vědomá hodnota nepoškozeného životního prostředí; stimulace pracovníků mzdou a odměnou; kontrola a hrozba uplatnění sankce za nekvalitní výrobu, poškození životního prostředí nebo způsobení úrazu. Takto přiváděná energie eliminuje zákonitý přechod od stavu málo pravděpodobného do stavu pravděpodobnějšího. Od makrostavu s malým počtem mikrostavů k makrostavu s velkým počtem mikrostavů [7]. Pravděpodobnost vzniku makrostavu je dána počtem mikrostavů viz znovu obr. 1. Vezměme čtyři kuličky, vyhoďme je do vzduchu a nechme spadnout na plochu, která je rozdělená čárou na dvě stejné poloviny. Co se může stát? Všechny čtyři kuličky padnou na jednu stranu a druhá zůstane prázdná. Nebo dvě kuličky padnou na jednu stranu a dvě kuličky na druhou stranu. Třetí možnost je, že jedna kulička padne na jednu stranu a tři kuličky na druhou stranu. Když si pojmenujeme kuličky A, B, C, D a rozkreslíme počet mikrostavů, zjistíme, že nejvíce mikrostavů obsahuje varianta, kdy jedna kulička padne na jednu půlku a tři kuličky na druhou půlku. Tato varianta 1 3 (také 3 1 ) bude mít největší pravděpodobnost. V našem případě to pak v praxi znamená, že např. při řezání kovové tyče s tolerancí plus minus jeden centimetr (velké množství mikrostavů) bude velmi pravděpodobné, že tuto toleranci nepřekročíme. Pokud bude povolená tolerance desetina milimetru (malé množství mikrostavů) a pracovník bude méně zkušený, pak možnost dosažení tohoto stavu bude velmi malá. Čím více možností má stávající stav nějakého systému, tím menší je pravděpodobnost každého jednotlivého stavu, přičemž některý možný budoucí stav má větší a jiný menší pravděpodobnost, že nastane. Krempaský [7] uvádí, že když vyhodíme větší počet kuliček do vzduchu, pak existuje nějaká pravděpodobnost, že na zemi vytvoří obraz květu (viz obr. 2). Samozřejmě, že bychom museli házet opravdu hodně dlouho, aby se obraz podobný květu vytvořil. A navíc by vždy nějaká zatoulaná kulička kazila dojem. Ve výrobní praxi je takovouto zatoulanou kuličkou nám známé ppm. Abychom na obraz květu z kuliček nečekali dny, týdny a možná roky, je lepší kuličky nevyhazovat, ale prsty je naskládat do požadovaného tvaru. Miliardu let kosmos vytvářel, ničil a přetvářel své části, až vytvořil člověka, který dokáže tuto velmi malou pravděpodobnost realizovat ve dvou minutách. A člověk to teď činí denně, po celé planetě, a zatím jen málo si uvědomuje rizika s tím spojená. U jednoduchých systémů postačí několik málo podmínek a stav vždy nastane. Když jsou dané podmínky splněny, mluvíme o deterministických přírodních zákonech. Ve složitých systémech, kde se prolíná mnoho vlivů, musí nastat velký počet podmínek, aby se zákonitost prosadila stále stejným výsledkem. V biologických systémech a v sociálních systémech nikdy (!) nenastanou všechny podmínky. Budoucí stav má vždy více variant. Budoucnost je neurčitá, ale některý stav má větší pravděpodobnost než jiný. V případě složitých systémů mluvíme o stochastických pravděpodobnostních zákonitostech. Subjekt řízení se pak snaží vytvořit všechny podmínky vedoucí k žádoucí možnosti a eliminovat podmínky, které pomáhají prosadit se nežádoucím stavům. V tomto smyslu mluvíme o příležitostech a rizicích. Riziko vzniku nežádoucího stavu v budoucnosti Riziko je stavem, který ještě nenastal. Přítomná skutečnost obsahuje v sobě potenciál prosazení nechtěné možnosti. Tato možnost má větší nebo menší pravděpodobnost. Požadavek na posuzování nebezpečí a analyzování rizik obsahuje ČSN OHSAS [8]. Riziko se od pravděpodobnosti odlišuje v tom, že souvisí se subjektem zúčastněným proměny skutečnosti v některou z možností. Pravděpodobnost nepostihuje, jestli jsme si nový stav přáli, či nepřáli. Pokud se prosadí možnost, která nás výrazně potěší, říkáme jí štěstí. Pokud se prosadí možnost, po které jsme rozhodně netoužili, která nás naopak zraní a silně poškodí, pak mluvíme o neštěstí. Pokud předvídáme, že může nastat stav, který si nepřejeme, ale ještě nenastal, pak mluvíme (v běžné řeči) o riziku. Do pojmu riziko vnesme ještě kategorii míry. Zranění způsobené pracovním nástrojem je neštěstí, ke kterému dochází velice zřídka, nemluvě o těžkém úrazu. Je velmi velká pravděpodobnost, že po skončení práce všichni pracovníci odejdou domů bez zdravotní újmy, a naopak pravděpodobnost, že dojde ke zranění nástrojem, je velmi malá. Přesto mluvíme o riziku, jako o potencionálním nežádoucím stavu. Obrázek 2 Makrostav květy Zdroj: [7] 15

18 Hlavní téma Příležitosti a rizika U kvality je pravděpodobnost, že dosáhneme požadovaného rozměru v povolené toleranci, rovněž (obvykle) velmi vysoká, ale vždy existuje nepatrná pravděpodobnost, že se stane něco nepředvídaného a prosadí se v budoucnosti možnost, která bude znamenat např. překročení povoleného tolerančního limitu. Žijeme v relativně bezpečném světě a navykli jsme si na to, že rizika jsou malá. Jednou nám ukazovali v Elitexu Třebíč (kde je mu konec...) hlavici pletacího stroje. Pracovník, který nás provázel, nám s hrdostí vysvětlovat, že pouze 40 % hlavic vycházejících z výroby je hodnoceno výstupní kontrolou jako vadné. My jsme byli zděšeni, 40 % vyrobených kusů jsou zmetky!? Pak nám vysvětlil, že průměr vadných hlavic u ostatních špičkových výrobců pletacích strojů na planetě je více než 50 %, takže v tomto porovnání je Elitex vlastně ale to je již daleká minulost. Chtěl jsem pouze ukázat, že někdy je nutné počítat i s rizikem, které má pravděpodobnost padesát na padesát. Rizika provádění libovolného pracovního postupu jsou: možnost nesplnění jednoho nebo více požadavků na kvalitu, např. překročení povoleného tolerančního limitu některého ze stanovených parametrů; možnost vypuštěni do okolí většího množství odpadních vod / emisí, vyprodukování více nebezpečných odpadů, spotřebování více surovin a energie, než je nezbytně nutné; možnost vzniku skoronehody, nehody nebo úrazu, případně možnost vzniku nemoci z povolání; únik informací k nepovolaným osobám. Příležitost vzniku žádoucího stavu v budoucnosti Příležitost je ještě neuskutečněným stavem, u kterého je pravděpodobné, že může nastat. Přitom se jedná o žádoucí stav z hlediska nějakého subjektu. Pravděpodobnost příležitosti je vždy menší než jedna. Pro prosazení žádoucí možnosti musí subjekt vytvořit příznivé podmínky, aby se prosadila zákonitost a nastal stav, který subjekt očekával. Příležitosti provádění libovolného pracovního postupu jsou: splnit požadavky na kvalitu výrobku a služby, nebo je dokonce v pozitivním smyslu překročit; nepoškodit životní prostředí nad rámec stanoveného cíle nebo nad rámec povolený legislativou, tzn. vypustit do přírody méně emisí, imisí, odpadních vod, vyprodukovat méně odpadů a spotřebovat méně zdrojů, než je nezbytně nutné na provedení potřebných pracovních operací; na konci pracovního dne uchovat zdraví všech pracovníků na stejné úrovni, jaké bylo před příchodem do práce; uchovat důležité informace, jako např. výrobní tajemství. Závěr Přítomná skutečnost je složena ze vzájemně provázaných prvků, které se navzájem ovlivňují, jsou ovlivňovány z vnějšku a samy ovlivňují své okolí. Změna je jistá. Každá přítomnost, která je zplozena minulostí, obsahuje v sobě budoucnost. Budoucnost není fatální, ale je pouze možná ve smyslu, že mohou nastat různé stavy, které mají různou pravděpodobnost. Někdy je pravděpodobnost některého stavu téměř stoprocentní, jindy je ji možno vyjádřit pouze v promile. Některé stavy požadujeme, a jiným stavům se nejraději vyhneme. Pak mluvíme o příležitostech, hrozbách a nebezpečích. Příležitosti jsou z pohledu subjektu žádoucí stavy, rizika pak nebezpečí, hrozby a jiné nežádoucí stavy, oboje kvantifikované jako pravděpodobnosti metodami matematické statistiky. Literatura: [1] Hrudka O. Management rizika při posuzovaní shody. Perspektivy kvality 2013 (2) 3, [2] Hrudka O. Management rizika a legislativa ES při posuzovaní shody. Persp. kvality 2013 (2) 4, [3] Hrudka O. Management rizika a legislativa ES při posuzovaní shody. 2. část. Perspektivy kvality 2014 (3) 1, [4] Trčka M. Auditovaní založené na rizicích. Perspektivy kvality 2013 (2) 2, [5] Schwartz A.-M., Gamzu R. Zlepšování řízení rizik a kvality na ministerstvu: padesát generických procesů za rok. Perspektivy kvality 2014 (3) 3, [6] Závodník V. Systém managementu kvality z hlediska řízení rizik. Perspektivy kvality 2013 (2) 3, [7] Krempaský J. Vesmírne metamorfózy: svet očami fyziky. 1. vyd. Smena, Bratislava Str (Též 2. vyd. tamtéž 1989) [8] ČSN OHSAS 18001:2008 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Požadavky. Autor: Dušan Mišík je jednatel Smart LED, s. r. o., Brno, konzultant a externí auditor QMS a EMS. Kontakt: 16

19 NÁ RODNÍPOLITIKA KVALITY je vládou vyhlášený program, jehož cílem je přispět k vytvoření podmínek pro bezproblémové uplatnění českých podnikatelských subjektů v rámci společného trhu EU, přispět k lepšímu uspokojovánípotřeb občanů a napomáhat k lepšíochraně životního prostředí. Cílem je i podstatná změna kvality práce veřejné správy a veřejných služeb. Koordinace aktivit v oblasti kvality v ČR je hlavním úkolem RADY KVALITY ČR. Jsou v nízastoupeny ústřední správníúřady, podnikatelská sdruženía svazy i nevládníorganizace působícív oblasti kvality. V působnosti Rady kvality ČR je zřízeno při České společnosti pro jakost NÁ RODNÍ STŘ EDISKO PODPORY KVALITY. Je pracovním orgánem Rady kvality ČR; zabezpečuje aktivity pořádané v rámci Národní politiky kvality (propagace, projekty, program Národní ceny kvality ČR, Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost, Program Česká kvalita, publikačníčinnost apod.). Rovněž poskytuje občanům a institucím kvalifikované informace z oblasti kvality zajišťuje a rozvíjí informační systém veřejnosti bezplatně přístupný na internetových stránkách Národní politiky kvality. RADA KVALITY RADA ÈKVALITY ESKÉ REPUBLIKY È ESKÉ REPUBLIKY NÁ RODNÍSTØ EDISKO PODPORY KVALITY

20 Hlavní téma Plánování v ISO 9001 Trikrát plánuj, raz rob Yulia Šurinová, Michal Kršiak Známe slovenské porekadlo hovorí: Trikrát meraj a raz rež. Základným dôvodom meraní v tomto prípade je predchádzanie nenapraviteľným chýbam. V jazyku kvalitárov to znamená kontrolné opatrenia, ktorých správne vykonanie vedie k bezporuchovému stavu vo výrobných procesoch a v konečnom dôsledku k dodaniu bezchybných výrobkov na trh a spokojnosti zákazníkov. Aj keď moderné trendy v manažérstve kvality vedú k eliminácii kontrol v snahe o zefektívnenie procesov, v skutočnosti kontrola z výrobných prevádzok nemizne. Mení sa len spôsob jej vykonania automatizácia kontrol či už použitím vyspelých technológií alebo počítačovo riadených kontrol, ktorých existencia sa stala samozrejmosťou. Ako je to teda s plánovaním? A prečo názov článku hovorí o viacnásobnom plánovaní? Podobne ako meranie je plánovanie nevyhnutné k dosiahnutiu trvalej spokojnosti všetkých zainteresovaných strán. V Demingovom jazyku plánovaním všetko začína a všetko končí. Plánovanie je skryté v každej časti novelizovanej normy ISO Priamo o tom pojednáva kapitola 6 Plánovanie systému manažérstva kvality. Avšak prvé plánovania sú skryté v každej jednej kapitole. Vezmime si kontext organizácie, ktorý nie je možné definovať bez pochopenia strategických zámerov organizácie, jej misie a hodnotenia schopnosti trvalo dosahovať plánované výsledky. Príklad: V spoločnosti zaoberajúcej sa implementáciou projektov optimalizácie výroby sa počas posledného auditu pred certifikáciou, vykonaného externým poradcom, zistilo, že generálny riaditeľ a zároveň majiteľ spoločnosti nedefinoval strategické ciele spoločnosti a marketingový plán na nasledujúce obdobie. Bol to impulzívny človek, ktorý za úspech spoločnosti vďačil najmä svojim osobným vlastnostiam a schopnosti pomerne nadväzovať kontakty a získavať zákazky. Firma mala dvoch zamestnancov a bola úspešná na trhu. Logicky, postupom času firma rástla, zamestnávala viac ľudí. Ako to býva zvykom, získala certifikát ISO O rok na internom audite sa znova vyskytol fakt, že firma nemá strategický plán. Na otázku poradcu prečo majiteľ odpovedal: Plán nepotrebujem, mám ho v hlave. Do roka firma skrachovala. Zabudneme na chvíľu na stratégiu a prejdime ku každodennej činnosti. Koľkokrát sa vám stalo, že máte v pláne spraviť niečo nesmierne dôležité, ale trvá veľmi dlho, kým k realizácii príde? Dôvod? Každodenná rutina Operatívne činnosti, ktoré sú každodennou nočnou mórou každého z nás. Skutočnou príčinou množstva operatívy je nesprávne a často žiadne plánovanie. Príklad: Oddelenie výroby potrebuje vyškoliť operátorov na ovládanie strojov, ktoré môže v zmysle interných predpisov vykonávať zamestnanec údržby v spolupráci s oddelením kvality. Školenie sa viackrát odkladá kvôli vyťaženosti školiteľov. Výsledok: nevyškolení operátori a neustále obviňovanie sa dotyčných strán. Pričom je to také jednoduché: vytvoriť plan školení a pravidelne ho obnovovať Nezabudnúť na školenie nám môže pomôcť jednoduchý nástroj ako Outlook, ktorý na blížiace sa školenie upozorní obidve strany. Chvíľku sa teraz zamyslime nad neoddeliteľnou súčasťou našich pracovných dní mítingami. Je ich veľa, sú dlhé a bohužiaľ prečasto neproduktívne. Po diskusii nenasleduje akcia. Prebrané témy nie sú premietnuté do akčného plánu. Nikto nevie, čo má robiť a do kedy to má spraviť. Na ďalšom mítingu nasleduje vlna vzájomných obviňovaní a diskusií o tom, čo sa preberalo na minulom mítingu a nevykonalo sa. Ďalším extrémom je existencia krásne vyzerajúcich Ganttov len v PC projektového manažéra, a použitie ich len pri návšteve zákazníkov a pri auditoch. V tomto prípade je riešenie nesmierne jednoduché. Vytvorenie záznamu z porady jasne definujúceho úlohy a zodpovednosti pre jednotlivé činnosti, vrátane plánovaného dátumu realizácie. Základom úspechu je stanovenie činnosti a termínov so súhlasom zodpovedných za realizáciu danej činnosti. Záznam sa má písať priamo na porade a posielať sa bezprostredne po porade. V lean systémoch je zápis z porady štandardizovaný a je predvyplnený tak, aby umožňoval aktualizovať nielen nové informácie a skutočnosti, a štruktúrovaný bod po bode tak, aby sme nepreskočili žiadny dôležitý bod. Ďalšia porada logicky začína otvorenými položkami z predchádzajúcej. A samozrejmosťou tu má byť iniciatíva a bezprostredne zapojenie sa do realizácii našich vodcov ktorí slúžia príkladom v dôslednosti pri plnení úloh. Príklad: KPI procesu v istej výrobnej spoločnosti vo výrobe špecifikuje internú hodnotu scrapu v podniku celoplošne na 3 %. Pri audite bolo zistené, že jeden z výrobných procesov si udržiava hodnotu interného scrapu stabilne pod 1 %. Pri otázke na zlepšovanie procesu sa audítor dozvie, že pracovníci nemajú snahu zlepšovať tento proces, pretože jeho ukazovatele sú predsa pod kritickou hodnotou 3 %, a teda na to nie je dôvod. To, že zníženie scrapu o 0,1 % znamená úsporu 1000 eur, im musí vysvetliť až riaditeľ spoločnosti. 18

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Obsah školení Základní logika modelu CAF Architektura modelu kritéria zlepšování Kvantifikace

Více

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE GALAVEČER S ČESKOU KVALITOU KONFERENCE VÍTĚZŮ CEN ZA KVALITU NÁRODNÍ CENY KVALITY ČR A CSR zřizovatel Rady kvality ČR Záštitu

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání

Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání Vysoké učení technické v Brně Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání Národný seminár Vnútorné systémy zabezpečenia kvality Bratislava, 25.4.2013 Aleš Nosek Kvalita kvalita služby/výrobku

Více

Realizace kurzu ISO 9001 Manažer procesu

Realizace kurzu ISO 9001 Manažer procesu Př íloha č. 6 Výzvy Realizace kurzu ISO 9001 Manažer procesu Tento akreditovaný vzdělávací program navazuje na projekt implementace procesního systému řízení ISO 9001 dle real. projektu z výzvy č. 53.

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti KSQ spol. s r. o. Kubatova 1240/6 370 04 České Budějovice Tel/fax: +420 387 311 504 Hot-line: +420 602 470 009 E-mail: ksq@ksq.cz Alena Klůcová, jednatel KSQ spol. s r.o. Auditor

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti DOKUMENTACE ISM V Holešovičkách 94/41, 182 00 Praha 8 Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Veřejná Verze: 01 Zpracoval: Platnost od: 1.9.2010 Schválil: Výtisk č.: Ostatní informace: E-mail: info@mkm-up.cz

Více

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Trlicova 64 721 164 495 Trlicova 64 2 721 164 495 Zavádíte některou z metod řízení kvality, procesní řízení, potýkáte se strategickým plánováním? Potřebujete

Více

MANAGEMENT Systém managementu kvality

MANAGEMENT Systém managementu kvality MANAGEMENT Systém managementu kvality doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost podniků chemického průmyslu

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost podniků chemického průmyslu Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost podniků chemického průmyslu Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Revoluční 84 400 01 Ústí nad

Více

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti Příloha č. 1: Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika ČSN IEC 50(191): 1993 ČSN IEC 60050-191/ Změna A1:2003 ČSN IEC

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE AUTOEVALUACE SLUŽEB ICT (c) Radek Maca rama@inforama.cz Druhy kontrol realizace ICT plánu Formální obsahuje všechny náležitosti předepsané pokyny má vhodný design

Více

srpen 2008 Ing. Jan Káda

srpen 2008 Ing. Jan Káda nauka o srpen 2008 Ing. Jan Káda ČSN ISO/IEC 27001:2006 (1) aktivum cokoliv, co má pro organizaci hodnotu důvěrnost zajištění, že informace jsou přístupné pouze těm, kteří jsou k přístupu oprávněni integrita

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme. MUDr.Svatopluk Němeček,MBA

Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme. MUDr.Svatopluk Němeček,MBA Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme MUDr.Svatopluk Němeček,MBA FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA základní informace - Největší lůžkové zařízení v Moravskoslezském kraji - Právní forma : příspěvková

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti

DOTAZNÍK příloha k žádosti SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

Audity systému řízení - vize

Audity systému řízení - vize Audity systému řízení - vize FÓRUM e-time 2009 Karin Ulrichová 12.5.2009 Obsah Představení Det Norske Veritas Zdůraznění hlavních změn ISO 9001:2008 Situace s ISO na trhu Máme ISO, co dál Shrnutí Slide

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY Úplný katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Interní auditor QMS základní kurz... 4 2. Interní auditor QMS udržování

Více

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org International Organization International for Standardization Organization for Standardization www.iso.org www.iso.org 1 Přehled ISO 9001 a ISO 14001 zpracoval Roger Frost e-mail frost@iso.org Manager,

Více

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz International Organization for Standardization Mezinárodní organizace Mezinárodní organizace pro normalizaci Dokumenty ISO Mezinárodní normy Technické specifikace (TS) Technické

Více

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ část 3, díl 4, kapitola 5, str. 1 ddíl 4, efektivnost ISŘ přínosy a bariéry 3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN Při práci auditora systémů managementu

Více

Úloha manažerů v řízení podniku

Úloha manažerů v řízení podniku Úloha manažerů v řízení podniku Úloha manažerů ve finančním řízení a v řízení kvality Finanční management Je tvořen v kontextu s obchodní strategií, řízením finančních vstupů a dlouhodobou koncepcí financování

Více

NÁRODNÍ POLITIKA BOZP

NÁRODNÍ POLITIKA BOZP NÁRODNÍ POLITIKA BOZP Vláda České republiky schválila svým usnesením č. 475 ze dne 19. května 2003 Národní politiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Národní politika BOZP vyjadřuje vůli nejvyšších

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Vzdělávací subjekt: HM PARTNERS s.r.o. Název programu: Projektové řízení

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Jaromír Veber a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Legislativa, systémy, metody, praxe Management Press, Praha 2006 Autorský kolektiv: Ing. Marie Hůlová, CSc. subkapitola 6.6 Ing.

Více

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments)

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Pro zapojení se do daného projektu resp. do benchmarkingové databáze je nutné provést

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Kritéria MA21 pro města a obce

Kritéria MA21 pro města a obce Kritéria pro města a obce KATEGORIE ZÁJEMCI KRITÉRIUM UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické

Více

Společenská odpovědnost firem

Společenská odpovědnost firem Společenská odpovědnost firem 15. 2. 2007 Krátce o historii... Diskuze o CSR jsou téměř 3 desetiletí staré, datují se od prvního Dne země v USA v roce 1970 1970 a 1980 CSR se posouvá dopředu pod tíhou

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014 Energetická témata pro IA Jiří Mlynář 7 November 2014 Co nás dnes čeká Představení dopadu energetické politiky Energetické efektivita a možnosti IA REMIT a možnosti IA Page 2 Energetická témata 2 Evropská

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D.

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Přednáška 6 B104KRM Krizový management Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Téma KRIZOVÁ KOMUNIKACE Krizová komunikace -shrnutí Významnost veřejného mínění Riziko ztráty dobré pověsti má vysokou pravděpodobnost

Více

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Certifikační proces při certifikaci obou oblastí certifikace lektora vzdělávání i manažera vzdělávání budou zajišťovat a) Kmenoví pracovníci

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Příloha 4 k Usnesení vlády České republiky číslo 458 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Vědomí potřeby jakosti nejen v produktivní sféře, ale ve všech oblastech života společnosti vzrůstalo počátkem devadesátých let

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Pavel Růžička Ministerstvo životního prostředí Seminář k environmentální politice pro MSP, 14.12.2007, Brno Dobrovolné nástroje Činnosti podnikatelských

Více

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2.

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno JUDr. Věra Vojáčková, ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci SILMOS-Q s.r.o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail: silmos-q@silmos-q.cz

Více

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti Ing. Simon Palupčík, MBA Snímek 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Členské státy zajistí, aby podniky, které nejsou malými a středními podniky,

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 VI/2 Rozvoj finanční

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

VÁŠ PARTNER NA CESTĚ ZA VYŠŠÍ KVALITOU ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST SLUŽBY AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL VEŘEJNÁ SPRÁVA

VÁŠ PARTNER NA CESTĚ ZA VYŠŠÍ KVALITOU ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST SLUŽBY AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL VEŘEJNÁ SPRÁVA ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Česká společnost pro jakost je občanské sdružení, které sdružuje občany, kteří pracují v oblasti jakosti nebo se o jakost zajímají jako spotřebitelé či zákazníci. Je nezávislou,

Více

Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu

Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu Český institut efektivního managementu Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu Spoluautor: Národní síť zdravých měst České republiky Certifikované společnosti: ATTN Consulting

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008

POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008 POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008 Vývoj ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality Požadavky idt ISO 9001:2008 Struktura a obsah normy Obsah normy ISO 9001:2008 0 Úvod 1 Předmět

Více

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU Druh dokumentu: Vydání č.: ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ NORMA Registrační číslo dokumentu: ZO/04 6 Účinnost vydání od: 5.9.2011 Tento dokument ruší: Název dokumentu: PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

Více

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU

3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU 3.1 Podpora kvality předškolního vzdělávání a rané péče v rámci EU Kvalita předškolního vzdělávání a rané péče se stala v rámci EU velmi diskutovaným tématem. V posledních letech proběhla řada evropských

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

MODEL PRO OVLIVŇOVÁNÍ SYSTÉMU SPOTŘEBY A VÝROBY Z POHLEDU VÝROBCE. Účel. Východiska. Tvorba modelu. Popis součástí modelu

MODEL PRO OVLIVŇOVÁNÍ SYSTÉMU SPOTŘEBY A VÝROBY Z POHLEDU VÝROBCE. Účel. Východiska. Tvorba modelu. Popis součástí modelu MODEL PRO OVLIVŇOVÁNÍ SYSTÉMU SPOTŘEBY A VÝROBY Z POHLEDU VÝROBCE Účel Vytvoření modelu, který by popisoval hlavní faktory působící na systém udržitelné spotřeby a výroby (USV) z pohledu výrobce, bylo

Více

Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah

Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah Témata školení Č.t. Téma školení Cílová skupina Rozsah I. Všeobecné požadavky I.1. Základní požadavky ISO 9001 - Procesní přístup - Vysvětlení vybraných požadavků ISO 9001 I.2. Základní požadavky ISO/TS

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VÝZNAMNOST (MATERIALITA) PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ AUDITU (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod

Více

Ing. Miroslav Staněk zástupce České republiky v technické komisi ISO/TC 176 Quality Management and Quality Assurance Continental Barum s.r.o.

Ing. Miroslav Staněk zástupce České republiky v technické komisi ISO/TC 176 Quality Management and Quality Assurance Continental Barum s.r.o. Auditování ISO 9001:2015 Výběr z nových Ing. Miroslav Staněk zástupce České republiky v technické komisi ISO/TC 176 Quality Management and Quality Assurance Continental Barum s.r.o. Přehled hlavních změn

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Certifikační schéma SYSTÉMY MANAGEMENTU ORGANIZACÍ_platné k 1.1.2015, verze 1. 8.2 Certifikační schéma pro SYSTÉMY MANAGEMENTU ORGANIZACÍ

Certifikační schéma SYSTÉMY MANAGEMENTU ORGANIZACÍ_platné k 1.1.2015, verze 1. 8.2 Certifikační schéma pro SYSTÉMY MANAGEMENTU ORGANIZACÍ Novotného Lávka 5, 116 68 Praha1 IČ: 70929432 Certifikační schéma SYSTÉMY MANAGEMENTU ORGANIZACÍ_platné k 1.1.2015, verze 1 8.2 Certifikační schéma pro SYSTÉMY MANAGEMENTU ORGANIZACÍ a) množina kategorií

Více

Katalog služeb C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu. 2012 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava DIČ : CZ64612759

Katalog služeb C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu. 2012 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava DIČ : CZ64612759 C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu 2012 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ : CZ64612759 C.Q.M., spol. s r. o. www.cqm-sro.cz Krestova 1294/1

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Jaro je již za dveřmi a my jsme si pro Vás připravili aktuální informace v Quality Austria TIMES.

Jaro je již za dveřmi a my jsme si pro Vás připravili aktuální informace v Quality Austria TIMES. Vážené dámy, vážení pánové, Jaro je již za dveřmi a my jsme si pro Vás připravili aktuální informace v Quality Austria TIMES. V krátkosti se zde dočtete informace k systému řízení kontinuity činností,

Více

Uplatnění systémů managementu podle norem ISO 9000 a ISO 14000 ve vodárenských společnostech

Uplatnění systémů managementu podle norem ISO 9000 a ISO 14000 ve vodárenských společnostech Uplatnění systémů managementu podle norem ISO 9000 a ISO 14000 ve vodárenských společnostech Ing. Hana Valdhansová, Ing. Jiří Valdhans VRV a.s. Co jsou systémy managementu? jedná se o systémy řízení organizací,

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû

2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû EFEKTIVNÍ V ROBA část 2, díl 4, kapitola 1, str. 1 2/4.1 Systémy hodnocení pracovníkû ve firmû Co se týká personální oblasti, tak právě v této oblasti můžeme konkrétně měřit jen poskromnu. Není to tak

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více