Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne č. 3/2013-SZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne 11.7.2013 č. 3/2013-SZ"

Transkript

1 Zápis z jednání skupiny komunitního plánování zaměřené na sociální začleňování ze dne č. 3/2013-SZ Program jednání: 1. Zahájení v hod, přivítání přítomných 2. Představení firmy Eduflex, s. r. o. 3. Informace o schválení Organizačního a Jednacího řádu KP v Radě města dne Informace o uskutečněných pracovních schůzkách s představiteli obcí 5. Informace o komunitním plánování při KÚ MSK z pracovní skupiny pro střednědobé plánování sociálních služeb obcí s pověřeným úřadem při KÚ MSK 6. Informace o plnění projektu 7. Informace o nové službě pro cizince ze 3. zemí 8. Struktura současného komunitního plánu včetně hodnocení metodikem KP MPSV v rámci MSK kraje 9. Schválení nové struktury komunitního plánu doporučený vzor 10. Připomínky k navrhovanému Dotazníku pro uživatele sociálních služeb, diskuse k distribuci 11. Kontrola cílů a opatření současného komunitního plánu pro jednotlivé pracovní skupiny, diskuse jak dál? tzn. monitoring aktivit 12. Zjištění zájmu o účast v pracovní skupině pro odborné analýzy (návaznost na harmonogram prací v projektu) 13. Diskuse, různé, závěr ad 1) Vedoucí pracovní skupiny, paní Krausová, přivítala všechny přítomné a zahájila 3. jednání pracovní skupiny komunitního plánování zaměřené na péči o seniory. ad 2)

2 Na jednání PS přišel představit svůj projekt sociálního podnikání (který byl podpořen dotací z EU) jednatel firmy Eduflex, s. r. o. Mgr. Stanislav Kovář. Cílem projektu je vybudování sociálního podniku na Novojičínsku, zaměřeného na poskytování služeb v rámci přípravných prací pro stavby, zemní práce, terénní úpravy, výkopové práce, úprava a údržba zeleně, úklidové a sanační práce. Pracovní činnosti jsou navrženy tak, aby odpovídaly subjektivním možnostem cílové skupiny (mládež a mladí dospělí ohrožení sociálně patologickými jevy), tak i objektivním okolnostem - vliv počasí, nestálost pracovních zakázek apod. Jedná se tedy o vytvoření životaschopného modelu sociální firmy, která bude fungovat jako běžná konkurenceschopná firma avšak na principech sociálního podniku. Obecně prospěšným cílem je tedy vybudování tržně zaměřeného sociálního podniku, jehož podstatou je vytvoření pracovních míst pro jedince znevýhodněné na trhu práce pro své sociální vyloučení nebo ohrožení sociálním vyloučením. Takové osoby v současné ekonomické situaci Moravskoslezského regionu s vysokou mírou nezaměstnanosti obtížně vstupují na pracovní trh, popř. jako první o svá zaměstnání přicházejí. Vybudovaný sociální podnik může poskytnout svým zaměstnancům z podporovaných cílových skupin delší dobu adaptace při nástupu do zaměstnání a následnou pomoc a psychosociální podporu nutnou pro jeho udržení. Zde se také otevírá prostor pro působení a spolupráci neziskových organizací působících na Novojičínsku podporujících osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením. (zdroj: ) ad 3) V Radě města byly dne schváleny Organizační i Jednací řád komunitního plánování. ad 4) Koordinátorka KP Mgr. Susíková informovala členy PS o schůzkách, které proběhly na obecních úřadech v obvodu obce NJ s rozšířenou působností. Byly navštíveny pouze obce, které projevily zájem o seznámení se s projektem komunitního plánování, na který získalo město Nový Jičín dotaci z OP LZZ. Nakonec všechny tyto navštívené obce (Bernartice n/o, Hodslavice, Jeseník n/o, Kunín, Libhošť, Mořkov, Rybí, Starý Jičín, Suchdol n/o)

3 najmenovali své zástupce do různých pracovních skupin komunitního plánování a budou se procesu KP v Novém Jičíně účastnit zejména jako aktivní pozorovatelé tohoto procesu. ad 5) Mgr. Susíková se jako zástupce města Nového Jičína účastní pracovní skupiny obcí s pověřeným obecním úřadem ke střednědobému plánování sociálních služeb v rámci MSK. Na poslední schůzi se mimo jiné řešila problematika začlenění nové služby či nového poskytovatele do již schválených komunitních plánů obcí. Ze strany KÚ MSK bylo přislíbeno zpracování metodického doporučení k řešení této situace. ad 6) Harmonogram projektu: červen a červenec 2013 KA 1 - probíhá, ustanoven realizační tým projektu KA2 - proběhly osobní schůzky se starosty s nabídkou zapojení se do procesu KP jako pozorovatelé, přijalo 9 obcí, kteří se budou účastnit jednání PS KA 3 - vzdělávání osob zapojených do procesu komunit. Plánování je předběžně plánováno na leden, únor 2014 KA 4 - Den sociálních služeb probíhá příprava, letos se zúčastní 25 organizací (sociálních i ostatních), 3 organizace se účastnit nebudou (Ranná péče Ostrava, Škola života, ZŠ a MŠ speciální), je zajišťován doprovodný program, proběhne seminář pro starosty s možnou účastí poskytovatelů sociálních služeb KA 5 - práce v pracovních skupinách probíhají KA 6 - zavedení elektronického katalogu poskytovatelů soc. služeb realizace od 09/2013 KA 7 - odborné analýzy počátek realizace 06/2013, je ustavován pracovní tým zástupce OSV, sociolog, metodik KP, zástupci z pracovních skupin - který připraví jasné zadání výběrového řízení pro dodavatele jednotlivých analýz - dotazník pro uživatele bude zpracován vlastními silami - analýza u poskytovatelů bude zpracována vlastními silami - dodavatelským způsobem bude řešeno: 1) dotazníkové šetření veřejnosti mapování potřeb občanů v rámci ORP (i pro obce zapojené do projektu)

4 2) zjišťování potřeb osob ohrožených sociálním vyloučením v rámci města Nový Jičín 3) finanční analýza poskytovatelů služeb ad 7) Členům PS byla předána informace o vzniku nové služby pro cizince ze 3. zemí viz leták Centra na podporu integrace cizinců. ad 8) Současná struktura Komunitního plánu města Nový Jičín byla podrobena hodnocení metodikem KP MPSV v rámci Individuálního projektu Plánování sociálních služeb cesta k vytvoření sítě místně a typově dostupných sociálních služeb na území MSK. Analýza střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb ve vztahu k potřebnosti, rozvoji a kvalitě sociální služeb a jejich financování v rámci MSK probíhala u 30 obcí s pověřeným obecním řadem. Metodik konstatoval, že komunitní plán města Nový Jičín je kvalitní, jedná se o příklad dobré praxe, upozorňoval na absenci monitoringu a kontroly plnění plánu. Tyto záležitosti budou dopracovány (v souvislosti s viz bod 4). ad 9) Členům PS byl předložen návrh doporučené struktury komunitního plánu. (Krajským úřadem MSK), a členové tento návrh pro práci na novém Komunitním plánu města Nového Jičína schválili. ad 10) Členové PS připomínkovali návrh Dotazníku pro uživatele sociálních služeb pro analytickou část prací na novém KP, který bude ve smyslu názorů členů PS upraven, a předložili plán ke sběru dat. Místa pro vhazování vyplněných dotazníků budou jednak u poskytovatelů sociálních služeb, tak pro zajištění objektivity při vyplňování mohou uživatelé dotazník odevzdat do schránek umístěných v prostoru vrátnic Městského úřadu NJ. ad 11)

5 Členy PS byla provedena kontrola cílů a opatření současného komunitního plánu týkající se jejich konkrétní pracovní skupiny a lehce se nastínila diskuse o tom, jak postupovat dál v rámci tvorby nového Komunitního plánu na léta K této problematice se PS ještě vrátí na svých dalších jednáních. ad 12) Koordinátorka KP Mgr. Susíková informovala o plánovaném zahájení prací na KA 7, což je zpracování odborných analýz v oblasti sociálních služeb a nabídla účast v pracovní skupině, která bude tuto klíčovou aktivitu zaštiťovat. O účast v ní projevila zájem Mgr. Ilona Šustalová. ad 13) Další jednání pracovní skupiny se uskuteční dne ve hodin. V Novém Jičíně dne Zapsala: Ing. Hana Vaňková Schválila: Mgr. Daniela Susíková koordinátorka projektu KP

VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI

VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI 1 VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI Zpracovatel: DC VISION, s.r.o. Červenec 2012 Únor 2013 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Zkratky... 4

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolín Komunitní plán sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu

Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu Rozvoje péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Zadávací dokumentace k projektu 1. Mapování 1) Definice metodologie sběru relevantních dat (měřítek), kontroly, validace a jejich

Více

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 Realizační plán byl zpracován v rámci projektu Podpora udržitelnosti

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Popis aktuální sítě sociálních služeb a vymezení cílů akčního plánu... 4 2.1. Přehled sociálních služeb... 4 2.2.

Více

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM Zpracovatelé: Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově na období 2014 2016 1. Úvod do komunitního plánování sociálních služeb obecně... 3 Metodické ukotvení procesu... 3 Legislativní ukotvení střednědobého

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

Doporučení Jihomoravskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Jihomoravskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Doporučení Jihomoravskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní Klient

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

Zajištění kvalitativní analýzy dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu Sociální integrace na Jesenicku, registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/55.

Zajištění kvalitativní analýzy dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu Sociální integrace na Jesenicku, registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/55. Zajištění kvalitativní analýzy dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu Sociální integrace na Jesenicku, registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/55.00006 ÚVOD Realizace: Sociotrendy (první etapa - 11/2011 až

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2013

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2013 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2014 1 OBSAH ÚVOD 3 ZPRACOVATELSKÝ

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012 2014 Tento dokument vznikl v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji, který je financován

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb komunitního plánování sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

Metodika zpracování aktualizace strategického plánu Statutárního města Opavy

Metodika zpracování aktualizace strategického plánu Statutárního města Opavy Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu." Statutární město Opava PŘÍLOHA Č. 1 Metodika

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Předpokládané datum

Více

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

III. AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012 2015 I. Úvod Vláda České republiky se schválením Národní strategie ochrany práv dětí (usnesením č. 4 ze dne 4. ledna 2012) zavázala vytvořit

Více

Zapojování veřejnosti, nástroj pro správu věcí veřejných

Zapojování veřejnosti, nástroj pro správu věcí veřejných CpKP střední Morava Palackého 1446/30, 750 02 Přerov tel.: (+420) 581 210 502 stredni.morava@cpkp.cz Kanceláře CpKP střední Morava: CpKP střední Čechy Kancelář Praha: Vodičkova 36, 116 02 Praha 1 tel.:

Více

Název projektu: Tři kroky pro město Hodkovice Hodkovice nad Mohelkou Finanční zdroj: OP LZZ 4.1 Doba realizace: od 01/13 do 04/14 - celkem 16 měsíců

Název projektu: Tři kroky pro město Hodkovice Hodkovice nad Mohelkou Finanční zdroj: OP LZZ 4.1 Doba realizace: od 01/13 do 04/14 - celkem 16 měsíců Tři kroky pro město Hodkovice str. 1 Název projektu: Tři kroky pro město Hodkovice Žadatel: Hodkovice nad Mohelkou Finanční zdroj: OP LZZ 4.1 Doba realizace: od 01/13 do 04/14 - celkem 16 měsíců Shrnutí

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 1 Obsah Úvod... 3 Charakteristika Žďár nad Sázavou... 4 Statistické údaje v Žďár nad Sázavou - SO ORP... 5 Žďár nad Sázavou

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v letech 2006 2014

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v letech 2006 2014 Komunitní plán rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v letech 2006 2014 ZPRACOVATELÉ: Mgr. Zlatuše Rybářová Bc. Ladislav Marek Použité studie a analýzy: - P. Karmelitová, M. Týce, Sociálně

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek 3 4 Obsah Úvod.....................................................

Více