ZPRÁVA Z MOBILITY Č. 5 POBYT VE STOCKHOLMU, ŠVÉDSKO Mgr. Lenka Pláteníková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA Z MOBILITY Č. 5 POBYT VE STOCKHOLMU, ŠVÉDSKO Mgr. Lenka Pláteníková"

Transkript

1 ZPRÁVA Z MOBILITY Č. 5 POBYT VE STOCKHOLMU, ŠVÉDSKO Mgr. Lenka Pláteníková Cílem mobility byla inspirace dobrou praxí v oblasti přístupnosti a vytváření bezbariérového prostředí pro osoby se zdravotním postižením s důrazem na zrakově postižené. Přístupné a bezbariérové prostředí chápeme jako řešení bariér na více vzájemně se ovlivňujících úrovních - architektonické, mentální a postojové. Od druhého týdne pobytu byla přítomná také nevidomá kolegyně Kamila Koncová. Spolupráce byla předem zajištěna s paní Zdenkou Šrámkovou, která působí jako konzultantka přístupnosti v KCT Stockholm. Paní Šrámková pochází z ČR a žije i pracuje ve Stockholmu. Díky její spolupráci s další organizací Ad Access, jsme se mohly zúčastnit i vzdělávacího semináře v Uppsale. Seminář byl určen pracovníkům úřadů a organizací, kteří přichází do kontaktu s handicapovanými lidmi. Součástí byl také zážitkový program pohyb se simulačními brýlemi různých typů zrakového omezení, a jízda na invalidním vozíku. Teoretická část byla zaměřena na architektonické bariéry pro osoby se zrakovým postižením a optimální řešení bariérových míst. Společně s paní Šrámkovou jsme diskutovaly témata, která se týkala přístupnosti, systému podpory ze strany státu a jednotlivých organizací, a funkčnost řešení bariérových míst. Naše další činnost spočívala v oslovení konkrétních organizací a institucí, a také v praktickém vyzkoušení přístupnosti: 1. SRF - Synskadades Riksförbund (Visually Impaired Association): je ve Švédsku hlavní organizací s celostátní působností. 2. Riksorganisationen Unga Synskadade (The National Organization for young visually impaired): organizace s podobným programem jako SRF, zaměřená na mladé lidi se zrakovým postižením. 3. Tzv. Local branch SRF (Stockholm Association of visually impaired people) - čili lokální odnož SRF. Ve všech třech organizacích jsme se sešly s jejími pracovníky, kteří nám vysvětlili organizační strukturu, obecný systém podpory zrakově postižených osob ze strany institucí, a seznámili nás s jejich konkrétní nabídkou. V Local branch SRF se nám věnovalo několik zrakově postižených pracovníků, takže jsme získaly řadu cenných a praktických informací o problematice, vnímané z pohledu uživatelů. 4. Stockholmská univerzita: tématem schůzky s pracovnicí Centra podpory pro handicapované studenty byla přístupnost v oblasti vzdělávání, integrace handicapovaných studentů do kolektivu spolužáků a podpora ze strany univerzity. Byl nám vysvětlen průběh přijímacího řízení, příprava na studium, a průběh studia. Studentům je poskytováno vhodné zázemí a speciální podpora ze strany centra po celou dobu studia. Systém je srovnatelný s vysokoškolskou podporou v naší zemi. Co jsme vnímaly odlišně byla míra aktivity samotných handicapovaných studentů, jejich schopnost se včlenit bez vnějšího zásahu ze strany centra a samozřejmost, s jakou byli přijímáni jako součást vzdělávacího systému. 5. Hlavní městská knihovna, galerie a muzea: součástí městské knihovny je speciální oddělení pro zrakově postižené návštěvníky s řadou knih v braillském tisku a v audio verzi. V galeriích a muzeích jsme zkoumaly přístupnost a otevřenost ke zrakově postiženým návštěvníkům, poskytnutí braillského tisku, zvětšeného tisku a audio průvodců. Překvapilo nás, že mnoho kulturních institucí nenabízí braillský tisk, ani zvětšený černotisk. Braillský tisk byl k dispozici na Stockholmské radnici. Na některých místech mají audio průvodce a na většině je možná prohlídka s běžným průvodcem zdarma. 6. Praktické vyzkoušení bariérových míst a hmatných vodicích linií: Díky přítomnosti nevidomé kolegyně jsme prakticky vyzkoušely orientaci na několika hlavních místech v centru Stockholmu a také v Uppsale. Ve Stockholmu jsme procházely hlavní dopravní uzel, nádraží T-Centralen, a vodicí linie

2 v centru. Jednotlivá řešení, jejich funkčnost, praktické využití, výhody a nevýhody jsme poté konzultovaly. K diskusím a konzultacím v jednotlivých organizacích jsme měly připravené dotazy (viz Příloha) a konzultace jsme nahrávaly na diktafon. Získané informace a zkušenosti bych shrnula do těchto hlavních bodů: - Systém organizací, které se věnují zrakově postiženým lidem, a jejich konkrétní náplň se ve Švédsku liší podle jednotlivých územních celků. Ty mají různě vysokou míru autonomie, a tak je složité celkový systém obecně popsat. - Sociální služby lidem se zrakovým postižením zajišťují bezplatně úřady. Organizace, které jsme navštívily (SRF a Local branches SRF nebo Riksorganisationen Unga Synskadade) jsou spíše iniciativou, politickým hlasem této cílové skupiny, a uspokojují zájmy svých členů prostřednictvím společných aktivit. V rámci této činnosti řeší i problematiku bariérovosti a přístupnosti. - Bezbariérové řešení veřejného prostoru, které je na vysoké úrovni (hmatové vodicí linie a značení, braillské popisky, audiosystémy a velmi kvalitní kontrastní značení) budí dojem, že ze strany vidící veřejnosti jsou handicapovaní lidé přijímáni jako přirozená a rovnocenná součást společnosti. Veřejnost ví, jakým způsobem potřebují upravit prostředí, aby se v něm dokázali zorientovat. Zdaleka nejde jen o osoby se zrakovým postižením, ale také s tělesným, sluchovým, nebo duševním. Handicap je součástí našeho světa, a vzdělávání v této oblasti patří k základním znalostem. Náš dojem potvrdila i paní Šrámková a pracovníci organizací, se kterými jsme mluvily. Hledaly jsme příčiny a jedním z hlavních důvodů je podle našeho mínění fakt, že samotní handicapovaní jsou více aktivní v prosazování svých potřeb a mají obecně vyšší sebevědomí. Jsou zvyklí být integrováni mezi běžnou populaci a z toho vyplývá nutnost postarat se o své potřeby. Právě proto, že je aktivní kontakt a soužití handicapovaných a zdravých lidí běžné, není potřeba setkávat se společně v rámci nabízeného zájmového programu jednotlivých organizací. Zde naopak uspokojují potřebu setkat se s lidmi, kteří mají podobné problémy, a věnovat se činnostem přizpůsobeným jejich handicapu. - V zemi existuje mnohem vyšší míra kontroly bariérových míst a sankce za nedodržení schváleného bezbariérového řešení. Součástí švédského stavebního zákona je soubor předpisů a nařízení, tzv. Snadno odstranitelné překážky. Z něj vyplývají jasné požadavky. Stát zaměstnává tzv. konzultanty přístupnosti (viz naše kolegyně Zdenka Šrámková), kteří mají vzdělání v oboru bezbariérovosti a konzultují se zodpovědnými osobami správné řešení veřejných staveb a míst. Konzultant vypracovává posudek z hlediska bariérovosti a prochází všemi fázemi procesu vzniku nebo úpravy stavby. Každá městská část má svůj vlastní plán pro bezbariérovost s programem opatření. Samozřejmě žádný systém nefunguje stoprocentně a také ve Stockholmu je řada špatně řešených míst. Z tohoto faktu vyplývá nutná potřeba vzdělávání všech, kteří se podílí na vytváření bezbariérového prostoru, včetně těch, kteří jsou na konci pomyslného řetězce dělníků, kteří staví konkrétní místo. - Vodicí linie a kontrastní značení pro slabozraké jsou na vysoké úrovni. Hmatné pásy jsou vytvořeny z odolných a funkčních materiálů. Výborně řešené vodicí pásy jsme našly zejména v Uppsale. Jsou vedeny středem chodníku, a tak odpadají problémy s volnými průchozími plochami podél zdí. Ovšem i toto řešení má svá úskalí, protože v dešti a mrazu mohou být kvůli kluzkému povrchu nebezpečné. - Finanční úlevy pro handicapované téměř neexistují. Podpora je jiného druhu, např. zdarma poskytované sociální služby ze strany místních úřadů, pro pohyb ve městě je možné objednat si speciální taxi službu, vstup do kulturních institucí je pro průvodce vždy zdarma, apod.

3 - Vzdělávání veřejnosti včetně vzdělávání prostřednictvím zážitkových aktivit provádí SRF, ale také soukromé komerční firmy. Zájem úředníků, politiků, architektů, včetně studentů o vzdělávání je mnohem vyšší, než v ČR a je důležitým požadavkem pro vytváření veřejného prostředí určeného všem. Stockholm je dobrým příkladem, jak může integrace fungovat v praxi a přirozeně. Přesto jeho systém nelze srovnávat s naším. Co lze srovnávat, a z čeho je vhodné vzít si příklad je obecný přístup lidí zdravých i handicapovaných k vytváření bezbariérové prostředí na všech úrovních. Osobně jsem si odvezla cennou zkušenost: inkluze v oblasti zrakového postižení má své limity, které jsou nepopiratelné. Naším úkolem je však změnit přístup a pracovat na tom, abychom i přes nutnost přizpůsobit prostředí, rychlost a požadavky, nepřestávali přijímat osoby se zdravotním postižením jako rovnocenné partnery, a vytvářeli jim svět, ve kterém mají možnost volby, dosažení co nejvyšší možné míry samostatnosti, projevu a uplatnění veškerých svých schopností. Vodicí linie v metru, Stockholm Orientační světelné body v metru, Stockholm Kontrastní značení, Uppsala

4 Místo k setkání s asistenem, nádraží Uppsala Seminář pro pracovníky úřadů, Uppsala (Zdenka Šrámková, účastnice semináře) Hmatové plánky, Stockholm, Uppsala - nádraží

5 T-Centrallen, Stockholm (vodicí pásy u turniketů, přes hlavní halu) Vodicí pásy, Uppsala Vodicí pásy, Stockholm

Česko-norská konference o podpoře specifi ckých potřeb handicapovaných studentů

Česko-norská konference o podpoře specifi ckých potřeb handicapovaných studentů Česko-norská konference o podpoře specifi ckých potřeb handicapovaných studentů Czech-Norwegian Conference on Support of Specifi c Needs of Handicapped Students Sborník Praha 25. 9. 2008 Česko-norská

Více

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách Vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve středních školách 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání,

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III.

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. OBSAH Úvod... 3 1. Rovné zacházení a ochrana před diskriminací... 6 2. Ženy se zdravotním postižením...

Více

Standard kvality vysokoškolského vzdělávání studentů se zdravotním postižením na vysoké škole

Standard kvality vysokoškolského vzdělávání studentů se zdravotním postižením na vysoké škole Standard kvality vysokoškolského vzdělávání studentů se zdravotním postižením na vysoké škole Zdroj: Výstup IpN Kvalita studie Kvalita v systému terciárního vzdělávání v kontetu zdravotního postižení.

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU METODIKA DENNÍ PÉČE O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZEN ÍCH NÁVRH POSTUPU PRO ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ SIT UACE V ČR TATO METO DIK A VZNI KL A V RÁM CI PRO JEKTU VÝMĚNA

Více

K VYTVÁŘENÍ PODPORY PRO STUDENTY

K VYTVÁŘENÍ PODPORY PRO STUDENTY METODICKÁ INSTRUKCE K VYTVÁŘENÍ PODPORY PRO STUDENTY SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA VYSOKÉ ŠKOLE TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH České Budějovice 2013 Tato metodická příručka vznikla

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009 Volba střední školy a spokojenost žáků se zdravotním postižením se studiem Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2009 Volba střední

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNÍ Evropská 33, Praha 6 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2007 Michaela MOLKOVÁ

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNÍ Evropská 33, Praha 6 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2007 Michaela MOLKOVÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNÍ Evropská 33, Praha 6 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2007 Michaela MOLKOVÁ Vyšší odborná škola pedagogická a sociální Evropská 33, Praha 6 Obor: Sociální pedagogika 2006/2007

Více

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko KONCEPCE ā ā ā Koncepce služeb pro orientaci pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením specifické zaměření na osoby se zrakovým postižením Zpracovala: Veronika Růžičková Obsah 1 CÍLOVÁ SKUPINA...

Více

Specifické potřeby dětí a mládeže v institucích neformálního vzdělávání (studie)

Specifické potřeby dětí a mládeže v institucích neformálního vzdělávání (studie) Junák Svaz skautů a skautek ČR Centrum vzdělávání Parvula Specifické potřeby dětí a mládeže v institucích neformálního vzdělávání (studie) 1 Struktura studie: 1. Úvod: cíle materiálu, zadavatel dokumentu

Více

I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE

I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE U n i v e r z i t a P a l a c k é h o v O l o m o u c i Filozofická fakulta katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie obor: Školský management I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á

Více

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně Úvod Tematiku integrace a prointegračních či inkluzivních snah a jejich reálných možností v aktuálních podmínkách české společnosti, jsem zvolila na základě vlastní zkušenosti a osobní angažovanosti v

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÝCH STUDIÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM V DOSPĚLÉM A SENIORSKÉM VĚKU Dita Finková, Veronika Růžičková, Kateřina

Více

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015

Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Dlouhodobý záměr Metropolitní univerzity Praha do roku 2015 Schváleno a projednáno: Správní radou MUP dne 6. září 2010 Vědeckou radou MUP dne 8. září 2010 1 Dlouhodobý záměr MUP pro roky 2011 2015 1. VÝCHODISKA

Více

Možnosti pracovního uplatnění lidí se zrakovým handicapem

Možnosti pracovního uplatnění lidí se zrakovým handicapem Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Možnosti pracovního uplatnění lidí se zrakovým handicapem Sociální práce Vedoucí práce: Gabriela Vavřinová, DiS. Vypracovala:

Více

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství Metodika přípravy k pěstounství 2011 Poprvé

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Diverzita a integrace jako součást odpovědné firmy Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky. Diplomová práce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky. Diplomová práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky Diplomová práce LEGISLATIVNÍ RÁMEC VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZŠ: VÝVOJ OD ROKU 1984 A SOUČASNÁ

Více

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Jitka Havlíčková Vypracovala: Lenka Najmanová Čelákovice

Více

Jabok Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Absolventská práce Zájmové aktivity dětí se zrakovým postižením: Základní škola pro zrakově

Jabok Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Absolventská práce Zájmové aktivity dětí se zrakovým postižením: Základní škola pro zrakově Jabok Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Absolventská práce Zájmové aktivity dětí se zrakovým postižením: Základní škola pro zrakově postižené a její zájmová činnost. Lenka Lochmanová Vedoucí

Více

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod...4 I. Obecná ustanovení Úmluvy...5 Článek 1 - Účel...5

Více

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM III. Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod... 4 I. Obecná ustanovení Úmluvy... 5 Článek 1

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Hradec Králové

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Hradec Králové Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Hradec Králové Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Hradec Králové 3 4 Obsah Úvod 7 Předmluva 8 Výchozí stav 10 Popis plánování

Více

SOUHRNNÁ ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sekundární analýza

SOUHRNNÁ ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sekundární analýza SOUHRNNÁ ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sekundární analýza na základě dotazníkových šetření mezi uživateli sociálních služeb v 11 pražských městských částech v průběhu září 2006 až května Vypracovala:

Více

Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole. Jana Halašová

Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole. Jana Halašová Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole Jana Halašová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku integrace dětí se zdravotním postižením do běžných škol

Více

Monitoring dětské problematiky II. Zpráva z kvalitativní části

Monitoring dětské problematiky II. Zpráva z kvalitativní části VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ a VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101, http: //www.median.cz, e-mail: median@median.cz oficiální partner

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia.

Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia. Školní vzdělávací program Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia Otevřená škola II Dokument vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Více

Ergonomie pracovních míst

Ergonomie pracovních míst Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením Petr Skřehot a kolektiv Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením 1. ÚVOD V České

Více