Cíle výzkumu. Výzkumné otázky:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cíle výzkumu. Výzkumné otázky:"

Transkript

1

2 Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání" Realizátor: NIDM a GAC, spol. s.r.o. duben říjen 2009

3 Cíle výzkumu Výzkumné otázky: Nakolik jsou děti se specifickými vzdělávacími potřebami zapojovány do zájmově vzdělávacích organizací, které se na ně specificky nezaměřují? Jaké jsou silné a slabé stránky současného stavu? Jakým překážkám čelí organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání? Jakým překážkám čelí děti se SVP a jejich rodiny?

4 Cílová skupina 1. Děti se specifickými vzdělávacími potřebami - děti se zdravotním postižením, zdravotním či sociálním znevýhodněním výzkum se zaměřil na postižení tělesné, mentální, smyslové (sluchové, zrakové), duševní poruchy (zejména hyperaktivita) a kombinované vady 6-18 let v rámci populace 6-7 % 2. Organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání specializující se na tyto děti bez specializace, zaměřené na širokou veřejnost

5 Metodologie Kvalitativní metody Studium a analýza dokumentů Polostrukturované rozhovory (organizace, děti) Skupinové polostrukturované rozhovory s rodiči 35 rozhovorů v organizacích - 19 speciálizovaných, 16 bez specializace, ale se zkušeností s prací s dítětem se SVP 9 rozhovorů s rodiči dětí se specifickými vzdělávacími potřebami 10 dotazníků od rodičů dětí s DS 11 rozhovorů s dětmi s handicapem Rozhovory s rodiči se ukázaly být informačně nejpřínosnější

6 Hlavní zjištění Míra zapojení dětí a mladých lidí se specifickými vzdělávacími potřebami do většinového zájmového a neformálního vzdělávání je nízká. V praxi neplatí, že by bylo zájmové vzdělávání dosažitelné všem bez rozdílu.

7 Obecné faktory ovlivňující míru inkluze Celospolečenské klima je normální, že jsou děti se specifickými vzdělávacími potřebami vzděláváni mimo skupinu vrstevníků bez handicapu rodiče neví, že je začlenění možné Role speciálních škol menší míra zapojení časově náročná výuka aktivity při škole neinformovanost dětí integrace ZŠ integrace volný čas

8 Obecné faktory ovlivňující míru inkluze Nedostatek / nedostupnost osobní asistence Lokální specifika Specifika handicapu

9 Faktory na straně organizací I. Pochyby pracovníci organizací si myslí že integrace: je módní trend pro děti nemá integrace smysl zapojení ubližuje kolektivu

10 Faktory na straně organizací II. Nespecializované organizace s dětmi s handicapem nepočítají nemají speciální kroužky pro děti se sepcifickými vzdělávacími potřebami se zapojením do běžných kroužků nepočítají inkluze není systémovou záležitostí záleží na rodičích a na vedoucím Bariéry vyplývající z neochoty, postojů a přístupu organizací odmítnutí, nevstřícný přístup zkušenost má většina rodičů osvědčilo se přijetí na zkoušku

11 Faktory na straně organizací III. Informovanost, vzdělání a průprava pracovníků pracujících s dětmi a mládeží obavy z nezvládnutí kvůli chybějící průpravě někdy je možné zapojení bez průpravy, někdy nikoli v praxi se absence průpravy řeší konzultacemi s rodiči spoluprací s odborníky (Pedagogická centra, NNO apod.) filmy dokumentují úspěšné zapojení, poskytují návod, rady doporučované řešení: praktická příprava pracovníků pracujících s dětmi a mládeží např. návštěva kroužku, kde je dítě úspěšně zapojeno nízká informovanost vede k přeceňování handicapu

12 Faktory na straně organizací IV. Nedostatek financí, personálu, materiálního vybavení Velké kolektivy pro zapojení dítěte se specifickými vzdělávacími potřebami jsou lepší menší kolektivy; v praxi jsou spíše kolektivy větší Chybějící bezbariérovost

13 Faktory na straně dětí a jejich rodin I. Přesvědčení o smyslu sociální inkluze především dětí s mentálním handicapem, částečně i u dalších obava, že dítě nezapadne, že bude v aktivitě trpět někdy stud za dítě Zájem o zapojení na straně dětí nízký zájem o účast na nespecializovaných aktivitách

14 Faktory na straně dětí a jejich rodin II. Potřebnost specifických aktivit rodiče i odborníci preferují kombinaci specifických a integrovaných aktivit; Integrované: děti se specifickými vzdělávacími potřebami se naučí komunikovat s dětmi bez handicapu Specifické: sdílení zkušenosti zažívají zde pocit být mezi svými redukce handicapu některé činnosti je dobré dělat integrovaně, některé spíše specificky např. speciální sporty

15 Faktory na straně dětí a jejich rodin III. Specifika jedince dle odborníků ne každé dítě je integrovatelné (míra handicapu, povaha) Připravenost dětí na široké kolektivy děti neuvyklé pohybu mezi dětmi bez handicapu mají problém Náročnost integrace pro rodiče najít organizaci a aktivitu časová (doprava dítěte, suplování asistence) finanční

16 Zkušenosti se zapojením dětí se specifickými vzdělávacími potřebami Vyústění předčasné ukončení paralelní existence dítěte v aktivitě dítě do aktivity dochází, ale stojí mimo kolektiv; funguje vedle ostatních dětí, nikoli s nimi plnohodnotné zapojení dítěte paralelní fungování dítěte v aktivitě se jeví jako častější

17 Faktory úspěšnosti integrace I. Vnější: Typ a míra handicapu Typ aktivity Povaha a přístup dítěte a přístup rodiny Vnitřní Přístup pedagoga / vedoucího Přístup organizace Role asistenta Těmito faktory může organizace manipulovat a ovlivnit úspěšnost zapojení dítěte.

18 Faktory úspěšnosti integrace II. Přístup vedoucího dobře znát diagnózu dítěte a specifika práce s ním před i v průběhu zapojení komunikovat s rodiči, odborníky, seznámit se s dítětem uzpůsobit aktivitu tak, aby bylo plné zapojení dítěte možné nastavit cíle aktivity (stejný cíl + jiná cesta X jiný cíl) nevydělovat dítě ze skupiny a jednat s ním jinak jen do té míry, kterou vyžaduje handicap neulevovat dítěti v nárocích na chování, nevyžaduje-li to jeho handicap

19 Faktory úspěšnosti integrace III. Přístup organizace musí být rozhodnuta dítě začlenit příprava integrace informace; domluva na komunikaci s rodiči, odborníky; materiál a pomůcky přítomnost asistenta nutnost menší skupiny pochybnosti - přijetí na zkoušku alespoň jeden či dva kroužky, kde se s jejich zapojením počítá

20 Faktory úspěšnosti integrace IV. Přístup asistenta nepracovat za dítě, nevykonávat činnosti za něj, jen jej v nezbytné míře podpořit usilovat o začlenění dítěte do kolektivu, usnadňovat mu komunikaci, ale nekomunikovat místo něj cílem by v ideálním případě mělo být takové zapojení dítěte, aby se asistent stal nadbytečným

21 Začlenění jinak Integrace naruby Děti bez handicapu mezi děti s handicapem atraktivní nabídka aktivit nízká cena / aktivita zadarmo kvalitnější aktivita, než jinde Skupinové začlenění více dětí se stejným handicapem do jedné aktivity menší obavy snížení pocitu, že budou vyčnívat

22 Potřebné změny pro navýšení míry inkluze změna přístupu organizací zlepšení finančního, personálního a materiálního vybavení organizací inkluzi vstřícné nastavení dotačních programů vzdělávání pracovníků organizací, především praktické osvěta na straně rodičů dětí se specifickými vzdělávacími potřebami osvěta u širší veřejnosti

23 Děkujeme za pozornost

Patříte mezi nás? aneb Kdy se daří začleňování dětí s handicapem do oddílů a kroužků

Patříte mezi nás? aneb Kdy se daří začleňování dětí s handicapem do oddílů a kroužků Patříte mezi nás? aneb Kdy se daří začleňování dětí s handicapem do oddílů a kroužků O výsledcích výzkumu na téma: Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami

Více

Specifické potřeby dětí a mládeže v institucích neformálního vzdělávání (studie)

Specifické potřeby dětí a mládeže v institucích neformálního vzdělávání (studie) Junák Svaz skautů a skautek ČR Centrum vzdělávání Parvula Specifické potřeby dětí a mládeže v institucích neformálního vzdělávání (studie) 1 Struktura studie: 1. Úvod: cíle materiálu, zadavatel dokumentu

Více

O DĚTECH TROCHU JINÝCH, ANEB PRÁCE S DĚTMI, KTERÉ VYŽADUJÍ INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

O DĚTECH TROCHU JINÝCH, ANEB PRÁCE S DĚTMI, KTERÉ VYŽADUJÍ INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP 1 O DĚTECH TROCHU JINÝCH, ANEB PRÁCE S DĚTMI, KTERÉ VYŽADUJÍ INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP OSNOVA: 1. Úvod 2. Legislativa a systém sociálně-právní ochrany dětí 3. Vymezení základních pojmů 4. Inkluzivní výchova

Více

Na křižovatce kultur aneb Romové, Vietnamci a Číňané mezi námi

Na křižovatce kultur aneb Romové, Vietnamci a Číňané mezi námi Na křižovatce kultur aneb Romové, Vietnamci a Číňané mezi námi O výsledcích výzkumu na téma: Multikulturalita v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže 2010 Národní institut dětí

Více

Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Inovovaná koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Tematická zpráva. Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách ve školním roce 2012/2013

Tematická zpráva. Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách ve školním roce 2012/2013 Tematická zpráva Podpora inkluzivního vzdělávání v základních a středních školách ve školním roce 2012/2013 Praha, duben 2014 Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní vzdělávání... 5 2.1 Základní údaje o žácích a

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

ANALÝZA INDIVIDUÁLNÍHO PŘÍSTUPU PEDAGOGŮ K ŽÁKŮM SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

ANALÝZA INDIVIDUÁLNÍHO PŘÍSTUPU PEDAGOGŮ K ŽÁKŮM SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 1 Analýza individuálního přístupu INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ STUDIE BYLA SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČ TEM Č ESKÉ REPUBLIKY ANALÝZA INDIVIDUÁLNÍHO PŘÍSTUPU PEDAGOGŮ

Více

Návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání v ORP Jihlava

Návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání v ORP Jihlava Návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání v ORP Jihlava Téma: Podpora žáků ohrožených školním neúspěchem nebo předčasným odchodem ze školy Název projektu: Otevřená škola Program: OPVK - Operační

Více

HODNOCENÍ DOPADŮ INTERVENCÍ V RÁMCI OPVK K PODPOŘE INKLUZÍVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

HODNOCENÍ DOPADŮ INTERVENCÍ V RÁMCI OPVK K PODPOŘE INKLUZÍVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2013 HODNOCENÍ DOPADŮ INTERVENCÍ V RÁMCI OPVK K PODPOŘE INKLUZÍVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Závěrečná zpráva z evaluace OBSAH Pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zpracoval SocioFactor s.r.o. SocioFactor

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Postoje žáků k integrované tělesné výchově

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek 3 4 Obsah Úvod.....................................................

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

Možnosti vzdělávání neslyšících na veřejných vysokých školách v České republice

Možnosti vzdělávání neslyšících na veřejných vysokých školách v České republice Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Možnosti vzdělávání neslyšících na veřejných vysokých školách v České republice Educational opportunities of adult deaf

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky. Diplomová práce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky. Diplomová práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky Diplomová práce LEGISLATIVNÍ RÁMEC VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZŠ: VÝVOJ OD ROKU 1984 A SOUČASNÁ

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY

SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, prosinec 2010 www.gac.cz PROJEKT BYL FINANČNĚ ZAJIŠTĚN Z PROSTŘEDKŮ

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009 Volba střední školy a spokojenost žáků se zdravotním postižením se studiem Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2009 Volba střední

Více

Analýza role ZŠ praktické v procesu

Analýza role ZŠ praktické v procesu Analýza role ZŠ praktické v procesu vzdělávání Analýza programu Podpora vzdělávání Závěrečná výzkumná zpráva Závěrečná výzkumná zpráva Vypracovaly: Anita Homrová, Kamila Svobodová, Anna Šťastná Plzeň,

Více

Výzkum mezi rodiči dětí se zdravotním postiţením

Výzkum mezi rodiči dětí se zdravotním postiţením VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ a VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, Národních hrdinů, 190 1 Praha 9, tel.: 5 01 111, fax: 5 01 101, http: //www.median.cz, e-mail: median@median.cz oficiální partner KANTAR MEDIA

Více

Rozvoj kompetencí pedagoga II.

Rozvoj kompetencí pedagoga II. VÝSTUPY A VÝSLEDKY PROJEKTU Rozvoj kompetencí pedagoga II. CZ.1.07/1.3.05/03.0032 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah Obsah str. 1 Úvodní

Více

Učitel 1. stupně ZŠ v Ostravě v kontextu integrace žáka s narušenou komunikační schopností

Učitel 1. stupně ZŠ v Ostravě v kontextu integrace žáka s narušenou komunikační schopností Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Učitel 1. stupně ZŠ v Ostravě v kontextu integrace žáka s narušenou komunikační schopností Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové

Více

Analýza programu Podpora vzdělávání

Analýza programu Podpora vzdělávání Analýza programu Podpora vzdělávání Analýza programu Podpora vzdělávání Závěrečná výzkumná zpráva Závěrečná výzkumná zpráva Vypracovaly: Anita Homrová, Kamila Svobodová, Anna Šťastná Plzeň, červen 2012

Více

Zhodnocení současné situace prevence předčasného ukončování školní docházky

Zhodnocení současné situace prevence předčasného ukončování školní docházky Zhodnocení současné situace prevence předčasného ukončování školní docházky V rámci projektu PREVENT Zapojení rodičů do prevence předčasného ukončování školní docházky. Zpracoval v období červen říjen

Více

ZDRAVÉ KLIMA V ZÁJMOVÉM A NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

ZDRAVÉ KLIMA V ZÁJMOVÉM A NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Závěrečná zpráva z výzkumu ZDRAVÉ KLIMA V ZÁJMOVÉM A NEFORMÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Zhotovitel: Klíče pro život Národní institut dětí a mládeže Obsah 1. Úvod...3 1.1. Pozadí výzkumu...4 2. Cíle výzkumu...6 2.1.

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

Vzdělávání pedagogů k inkluzi. Učit - znamená ukazovat, že je to možné. Paulo Coelho

Vzdělávání pedagogů k inkluzi. Učit - znamená ukazovat, že je to možné. Paulo Coelho Vzdělávání pedagogů k inkluzi Učit - znamená ukazovat, že je to možné. Paulo Coelho V posledních letech se stále častěji hovoří o nutnosti integrace a inkluze v České republice. Pojmy integrace a inkluze

Více

Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností. Renata Vrbová a kolektiv

Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností. Renata Vrbová a kolektiv Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností Renata Vrbová a kolektiv Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Metodika práce se žákem s narušenou komunikační schopností Renata

Více

Nástin možných variantních návrhů v oblasti předškolní výchovy a základního školství, v sociální oblasti a v oblasti odpadového hospodářství

Nástin možných variantních návrhů v oblasti předškolní výchovy a základního školství, v sociální oblasti a v oblasti odpadového hospodářství Nástin možných variantních návrhů v oblasti předškolní výchovy a základního školství, v sociální oblasti a v oblasti odpadového hospodářství Obsah I. VARIANTA MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: Rozšíření kapacit školských

Více

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách Vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve středních školách 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání,

Více