NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT"

Transkript

1 NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání CZ.1.07/1.5.00/ NÁZEV A ČÍSLO MATERIÁLU: VY_52_INOVACE_05.10 VYTVOŘENO: Říjen 2013 AUTOR: VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: SADA: NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU: Bc. Josef Konop, Josef Johánek Odborný výcvik Mechanik seřizovač, Obráběč kovů, Strojní mechanik OV pro 2. a 3. ročníky T1-8 Rýhování, vroubkování, leštění 1

2 ANOTACE: Prezentace slouží žákům k seznámení se s významem rýhování, vroubkování a leštění na soustruhu. Žáci se seznámí s jednotlivými druhy nástrojů, které se při těchto pracích používají. Seznámí se s jednotlivými postupy při dokončovacích pracích. OČEKÁVANÝ VÝSTUP: Žáci se naučí správnému postupu výroby u jednotlivých dokončovacích operacích. Naučí se upínat a středit obrobky a nástroje, používat různé pomůcky. Žáci se naučí rýhovat, vroubkovat povrchy obrobků a dokončovat obrobené plochy pilováním, leštěním. Volit správné řezné podmínky, kontrolovat opracování povrchu a dodržovat bezpečnost práce. ROČNÍK: DRUH UČEBNÍHO MATERIÁLU: Prezentace STUPEŇ A TYP VZDĚLÁVÁNÍ: POMŮCKY: CÍL INOVACE: METODICKÉ POKYNY: Středoškolské vzdělávání Dřevěná svěrka, smirkovací trny, plátna, pilníky, rýhovače, vroubkovače, tabulky Význam dokončovacích prací povrchů obrobků, pilování, leštění, škrabání, rýhování a vroubkování Část prezentace je zaměřena na opakování 2

3 Výchovný cíl: vést žáky k přesnému a pečlivému provádění jednotlivých pracovních úkonů a vlastní odpovědnosti za vykonanou práci, pořádku na pracovišti k šetření strojů, nářadí a nástrojů při práci vést žáky k opatrnosti při upínání a obrábění materiálu vést žáky k dodržování bezpečnosti práce Výukový cíl: seznámit žáky s jednotlivými druhy nástrojů, které se používají pro rýhování, vroubkování, pilování a leštění seznámit žáky s jednotlivými postupy při dokončovacích pracích Naučit: upínat materiál do univerzálního sklíčidla, mezi hroty žáky upínat a středit nástroje, používat různé pomůcky žáky leštit válcové, kuželové a tvarové plochy pilníkem, smirkovým plátnem a pastou žáky rýhovat a vroubkovat válcové plochy dodržovat při této práci bezpečnost práce 3

4 Učební pomůcky: dřevěná svěrka a smirkovací trny různé typy škrabáků, smirkových pláten a pilníků různé typy rýhovačů a vroubkovačů nástroje a pomůcky pro vrtání, vyhrubování a vystružování Obsah instruktáže: význam dokončovacích prací povrchu obrobku pilování povrchu obrobku na soustruhu leštění povrchu obrobku na soustruhu škrabání povrchu obrobku na soustruhu rýhování a vroubkování volba řezných podmínek posuvů a otáček kontrolní otázky 4

5 Význam dokončovacích prací: použití při výrobě obrobků s menší přesností rozměrů při obrábění zůstávají na povrchu jemné rýhy dokončovací práce proto slouží k odstranění těchto rýh na povrchu jednoduchou úpravou dosáhne povrch obrobku kvalitnější vzhled mezi dokončovací práce na soustruhu patří pilování, leštění, škrabání, rýhování a vroubkování 5

6 Pilování povrchu obrobku: pokud není kladen velký důraz na tvar a přesnost rozměru obrobku, použije se pro dokončení pilování častěji se pilováním odstraňují otřepy, sráží a zaoblují hrany, někdy se i zaoblují přechody u tvarových ploch pro pilování povrchu se používají ploché a úsečové pilníky při pilování se násada pilníku drží levou rukou, přední část se přidržuje pravou rukou 6

7 Leštění povrchu obrobku: po pilování se nerovnosti odstraňují leštěním nejběžnějším lešticím prostředkem je smirkové plátno zrnitost plátna se volí podle druhu materiálu a požadované kvality povrchu místo smirkového plátna, lze použít brusnou pastu pro leštění děr se používá tyče s podélným řezem, do kterého se zasune a navine smirkové plátno při leštění povrchu se smirkovým plátnem přejíždí podélně doleva a doprava pro větší kvalitu povrchu se volí větší řezná rychlost 7

8 Škrabání povrchu obrobku: při dokončování tvarových ploch, kuželových ploch, lze použít škrabák ten se podepře o podpěru upnutou v nožové hlavě ostří škrabáku musí být v ose soustružení vzdálenost podpěry od obrobku musí být co nejkratší, mohlo by dojít k zaseknutí škrabáku a vtažení mezi obrobek a podpěru na díry se používá tříhranný škrabák a nepodepírá se (sražení hran díry a uhlazení povrchu díry) pro zvýšenou hladkost povrchu se volí menší řezné rychlosti 8

9 Rýhování a vroubkování: pro lepší držení v ruce, se používá na zdrsnění části rukojeti měřidel (třmenový mikrometr), důlkovačů, přístrojů apod. v optice se používá pro lepší ruční utažení a povolení matic k rýhování se používá rýhovačů rýhovací kolečko svými břity vtlačuje do povrchu obrobku podélné rýhy rýhovací kolečka mají různou rozteč břitů, pro jemnější a hrubší rýhování břity jsou podélné k ose obrábění (přímé) při rýhování vzniká velký řezný odpor, proto musí být obrobek řádně upnut a při delším vysunutí ze sklíčidla se musí podepřít otočným hrotem rýhovače se středí na střed rýhovacího kolečka, aby bylo v ose obrábění k vroubkování se používá vroubkovačů s dvěma rýhovacími kolečky používají se i s několika páry rýhovacích koleček, břity mají různou rozteč břity jsou přímé a šikmé k ose obrábění a musí se křižovat (spodní kolečko musí mít břity obráceně, aby docházelo při vroubkování ke křížení břitů) vroubkovač s dvěma kolečky se středí na střed čepu výkyvné části vydatným mazáním se zabrání tření mezi rýhovacími kolečky a povrchem obrobku 9

10 Volba nástrojů: pro pilování se používají ploché a úsečové pilníky pro leštění se používají smirková plátna různých zrnitostí, dřevěné svěrky pro smirková plátna, smirkovací trny různých velikostí pro škrabání se používají různé typy škrabáků např. tříhranný) při rýhování se používají rýhovací kolečka různých roztečí s držákem (rýhovače) při vroubkování se používají kolečka s šikmými břity různých roztečí s držákem (vroubkovače) 10

11 Řezné podmínky: při pilování se volí větší řezné rychlosti, posuv je ruční při leštění se používají také větší řezné rychlosti při škrabání se používají malé řezné rychlosti posuvy se volí u všech operací ruční, protože se nářadí přidržuje v rukách pro dosažení větší kvality povrchu, lze použít k mazání řezný olej při rýhování a vroubkování se volí také malé řezné rychlosti při těchto operacích lze použít kromě ručního posuvu i strojní posuv 11

12 Upínání obrobku: při pilování povrchu obrobku se obrobek upíná do univerzálního sklíčidla pokud je obráběná plocha delší, doporučuje se obrobek podepřít otočným hrotem to samé platí i při leštění, škrabání, rýhování a vroubkování při rýhování a vroubkování musí být upnutí pevné, aby nedošlo k protočení obrobku ve sklíčidle pokud se použije k podepření otočný hrot, tak se musí řádně zajistit, aby nedocházelo k odtlačování obrobku (velký řezný odpor) při obrábění je nutné dodržovat zásady bezpečnosti práce 12

13 Kontrolní otázky: 1. Vyjmenujte všechny druhy dokončovacích prací při soustružení. 2. Jaké nástroje se používají při pilování povrchů a jak se postupuje? 3. Jak se drží při pilování pilník? 4. Jaké nástroje se používají při leštění povrchů a jak se postupuje? 5. Jaký nástroj se použije pro leštění děr? 6. Jaké nástroje se používají při škrabání povrchů a jak se postupuje? 7. Jak se ustavuje škrabák při opracování válcové nebo kuželové plochy? 8. Jaké nástroje se používají při rýhování a vroubkování? 9. Popište postup při rýhování a vroubkování. 10. Jak se ustavují rýhovače a vroubkovače při soustružení? 11. Jaké se volí řezné podmínky u dokončovacích prací? 13

14 Použité zdroje foto a obrázky: Snímek 3 - https://encryptedtbn2.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcslw9uewj8gwtnt1jrzbh2_3_r6p_64_gghlxf gh1gnrs6hyaro Snímek Snímek 5, 6, 7 a 10 - JANYŠ, B., RAFTL, K., Soustružník Technologie pro 1. ročník OU a UŠ. Praha 1: SNTL, Snímek 4 - DRIENSKY, D., FÚRYK, P., LEHMANOVÁ, T., TOMAIDES, J., Strojní obrábění I. Praha 1: SNTL, Snímek 4 - NĚMEC, D., A KOL. Strojírenská technologie 3. Praha 1: SNTL, Ostatní snímky - použité vlastní fotografie Použité zdroje: VÁVRA, P., LEINVEBER, J. Strojnické tabulky. Praha: SNTL, NĚMEC, D., A KOL. Strojírenská technologie 3. Praha 1: SNTL, JANYŠ, B., RAFTL, K., Soustružník Technologie pro 1. ročník OU a UŠ. Praha 1: SNTL, DRIENSKY, D., FÚRYK, P., LEHMANOVÁ, T., TOMAIDES, J., Strojní obrábění I. Praha 1: SNTL,

Střední škola umělecká a řemeslná

Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola umělecká a řemeslná TECHNOLOGIE 1 PRO OBORY ZPRACOVÁNÍ DŘEVA 1. ročník pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita Žák:...

Více

lu, historický přehled o zpracování nástroje,

lu, historický přehled o zpracování nástroje, 10. Úvod do technologie zpracování materiálu lu, historický přehled o zpracování dřeva, teorie obrábění a obráběcího nástroje, přehled ručního nářadn adí pro práci se dřevem,elektrické ruční nářadí a stroje

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu Posilování jazykových znalostí a praktických dovedností (CZ.1.07/1.1.02/03.0104)

Výukový materiál zpracován v rámci projektu Posilování jazykových znalostí a praktických dovedností (CZ.1.07/1.1.02/03.0104) Téma: Měření a orýsování (5.4.2.1) Cíl: přenesení rozměrů budoucího výrobku na materiál Pravidla měření a orýsování: - při obrábění kovů většinou pracujeme s menšími měřícími jednotkami a tedy větší přesností

Více

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část

TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE I TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ 3. část Interaktivní multimediální text pro bakalářský a magisterský studijní

Více

Základy programování a obsluha CNC strojů

Základy programování a obsluha CNC strojů STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, JIHLAVA Základy programování a obsluha CNC strojů Učební texty Ing. Milan Chudoba, učitel odborných předmětů strojírenství - 1 - ÚVOD Cílem těchto textů je naučit obsluhu ovládat

Více

Návod na tvorbu výrobního postupu

Návod na tvorbu výrobního postupu Návod na tvorbu výrobního postupu Následující text je pomocný studijní materiál, který by měl pomoci studentům se sestavováním výrobního postupu zadaného v předmětu Technologie II. Rozsah a zaměření tohoto

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY PROJEKT Zlepšení podmínek výuky učebních oborů CZ.1.07./1.1.06/01.0079 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY Vyučovací

Více

Výroba závitů - shrnutí

Výroba závitů - shrnutí Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Výroba závitů - shrnutí Ing. Kubíček Miroslav

Více

Přímá bruska s příslušenstvím

Přímá bruska s příslušenstvím Do tepelně lepicích pistolí je možné použít několik druhů tyčinek podle slepovaného materiálu: Univerzální (nažloutlé) jsou určeny k lepení všech běžných materiálů. Žluté určené k lepení dřeva, papíru

Více

Technologie odvalovacího frézování při výrobě ozubených kol. Jan Solařík

Technologie odvalovacího frézování při výrobě ozubených kol. Jan Solařík Technologie odvalovacího frézování při výrobě ozubených kol Jan Solařík Bakalářská práce 2013 Příjmení a jméno: Solařík Jan Obor: Technologická zařízení P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL

SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní SOUČASNÉ TRENDY V OBRÁBĚNÍ OZUBENÝCH KOL Učební text doc. Dr. Ing. Ivan Mrkvica Ostrava 2011 Tyto studijní materiály vznikly za finanční

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

Výroba ozubených kol

Výroba ozubených kol Výroba ozubených kol obrábění tvarových (evolventních) ploch vícebřitým nástrojem patří k nejnáročnějším odvětvím strojírenské výroby speciální stroje, přesné nástroje Ozubená kola součásti pohybových

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 29

Více

Obecný úvod do problematiky CNC programování

Obecný úvod do problematiky CNC programování Obecný úvod do problematiky CNC programování Část první Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace v rozvoji kompetencí ţáků dle potřeb trhu práce Registrační

Více

PROFESNÍ PROFIL PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍ PROFIL PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍ PROFIL PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ 1) Charakteristika profesní uplatnitelnosti Absolvent tříletého učebního oboru je připraven vykonávat činnosti související s povoláním provozní montér vodovodů a kanalizací,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení

Více

CAM HSM Works Referenční příručka

CAM HSM Works Referenční příručka Střední průmyslová škola Praha 10, Na Třebešíně 2299 Výuka CNC ve třídách Strojírenství a IT Střední průmyslová škola, Praha 10, Na Třebešíně 2299 CAM HSM Works Referenční příručka Podpůrné materiály pro

Více

VY_32_INOVACE_C 08 12

VY_32_INOVACE_C 08 12 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

VY_32_INOVACE_C 07 03

VY_32_INOVACE_C 07 03 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE... OBSAH: 1. ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...4 1.1 ZÁKLADNÍ POJMY...4 1.2 ZÁKLADNÍ MĚŘÍCÍ JEDNOTKY...5 1.3 CHYBY MĚŘENÍ, JEJICH PŘÍČINY A ČLENĚNÍ...8 1.4 STRUKTURA POVRCHU...13 1.4.1 Výškové parametry...14

Více

Hodnoticí standard. Zámečník (kód: 23-003-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 28.1.2009

Hodnoticí standard. Zámečník (kód: 23-003-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 28.1.2009 Zámečník (kód: 23-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Strojní zámečník; Provozní zámečník a montér; Důlní zámečník;

Více

Určení řezných podmínek pro soustružení:

Určení řezných podmínek pro soustružení: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: AlphaCAM - soustružení Definice řezných podmínek

Více

VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ

VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ UČEBNÍ TEXTY VYSOKÝCH ŠKOL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Doc. Ing. Ivan Vavřík, CSc., Ing. Petr Blecha, Ing. Josef Hampl VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ Sylabus přednášek pro kombinované

Více

Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì CAQ ØÍZENÍ KVALITY POMOCÍ MÌØENÍ A VÝPOÈETNÍ TECHNIKY

Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì CAQ ØÍZENÍ KVALITY POMOCÍ MÌØENÍ A VÝPOÈETNÍ TECHNIKY Støední prùmyslová škola a Støední odborné uèilištì Trutnov, Školní 101 tel. 499 813 071, fax 499 814 79, E-mail skola@spssoutu.cz, http : //www.spssoutu.cz CAQ ØÍZENÍ KVALITY POMOCÍ MÌØENÍ A VÝPOÈETNÍ

Více

Nemachruj, buď machr!

Nemachruj, buď machr! Nemachruj, buď machr! Výběr technických oborů středních odborných škol a učilišť v Pardubickém kraji Chemie Elektrotechnika Strojírenství Stavebnictví Doprava Automobilní průmysl Potravinářství Dřevozpracující

Více

PROFESNÍ ROZCESTNÍK. www.impulsprokarieru.cz

PROFESNÍ ROZCESTNÍK. www.impulsprokarieru.cz PROFESNÍ ROZCESTNÍK www.impulsprokarieru.cz JIHOČESKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Tento materiál vznikl díky projektu IMPULS PRO KARIÉRU, který realizuje Jihočeská hospodářská komora v rámci Operačního programu

Více

SOUHRN OTÁZEK A OD PO VĚ DÍ PRO IN STA LA TÉ RY ODBORNÉ PŘEDMĚTY. URČENO I. ROČNÍKŮM SOŠ a SOU K TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ VÝUCE

SOUHRN OTÁZEK A OD PO VĚ DÍ PRO IN STA LA TÉ RY ODBORNÉ PŘEDMĚTY. URČENO I. ROČNÍKŮM SOŠ a SOU K TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ VÝUCE SOUHRN OTÁZEK A OD PO VĚ DÍ U Č Ň O V S K Á K N I Ž N I C E PRO IN STA LA TÉ RY AUTOR: ING. LUPTÁK LADISLAV URČENO I. ROČNÍKŮM SOŠ a SOU K TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ VÝUCE ODBORNÉ PŘEDMĚTY 1. STAVEBNÍ KONSTRUKCE

Více

POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY

POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY Studijní opora Marek Sadílek Ostrava Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava POSTUPY ÚDRŽBY I. Studijní opora. Radek Čada

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava POSTUPY ÚDRŽBY I. Studijní opora. Radek Čada Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava POSTUPY ÚDRŽBY I Studijní opora Radek Čada Ostrava 2007 Recenze: doc. Dr. Ing. René Pyszko (FMMI, VŠB Technická univerzita Ostrava), prof. RNDr. Erika Mechlová,

Více