Interaktivní Šumava pro všechny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Interaktivní Šumava pro všechny"

Transkript

1 Název projektu: Interaktivní Šumava pro všechny Autoři: Dominik Předota Nikola Frühaufová Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Vimperk, Pivovarská 69

2 Obsah 1. Popis výchozího stavu Předpokládaný cíl projektu Aplikace pro běžné uživatele Aplikace pro vzdělávání škol v přírodě Indikátory úspěšnosti projektu Časový harmonogram První etapa - vývoj aplikace Druhá etapa - pořízení tabletů, vytvoření interaktivního obsahu pro školy v přírodě Příjemce podpory Národní park Šumava Svaz obcí Národního parku Šumava Popis prostředků SWOT analýza Volba zdroje financování Zdroje financování Rozpočet projektu Popis dlouhodobé udržitelnosti Popis nákladů na údržbu aplikace Možnosti budoucích inovací Partneři projektu Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Webový portál Doplňující informace Vizualizace aplikace NP Šumava

3 1. Popis výchozího stavu Šumava je ideálním místem pro turisty z celého světa. Návštěvníkům nabízí krásnou přírodu a možnost poznat přírodu ještě divokou. Nachází se zde mnoho rašelinišť a další ojedinělé biotopy. Na Šumavu ročně zamíří okolo 1,5 milionu návštěvníků. Z toho je zhruba 33 % návštěvníků zahraničních. Nejoblíbenějším informačním zdrojem návštěvníků jsou informační centra - ty využije cca. 61 % návštěvníků a propagační materiály - rovněž 61 %. Skladba turistů na Šumavě Zahraniční 33 % Domácí 77 % Informační zdroje 1 1 Studie CzechTourism - viz Doplňující informace (str. 15) 3

4 Nejlákavější aktivity 2 Z horního grafu vyplývá, že nejlákavějším cílem pro návštěvu Šumavy je poznání a turistika. Šumavský návštěvník chce tedy poznávat přírodu. Naším cílem je poskytnou návštěvníkům ucelenou informační službu a nabídnout jim tak zábavný informační kanál, ze kterého zjistí nejen informace o zajímavých bodech na Šumavě, ale budou se moci i interaktivně vzdělávat a naplno poznat Šumavu. 2. Předpokládaný cíl projektu 2.1 Aplikace pro běžné uživatele Naším cílem je zpřístupnění informací pro uživatele mobilních telefonů s OS Android a ios. Chceme vyvinout aplikaci, která ukáže návštěvníkovi jeho polohu a zároveň ho informuje o nejzajímavějších bodech v jeho okolí. Naším cílem je vytvoření atraktivní aplikace, která bude uživatele interaktivně vzdělávat zábavnou formou. 2 Studie CzechTourism - viz Doplňující informace (str. 15) 4

5 Vzorový uživatel Návštěvník NP Šumava přijíždí na Šumavu a chce se dozvědět co nejvíce o Šumavě. Stáhne si proto naší aplikaci, která mu nabízí několik zajímavých funkcí: plánování tras informace o zajímavých místech informace z historie informace o aktuálních kulturních akcích, programech NP audionahrávky + zajímavá videa informace o běžeckých trasách aktuálním počasí spolu s webkamerami z různých míst Šumavy (spolupráce s portálem sumava.eu) Quiz - ověření získaných znalostí GEOCACHING (viz. 2.2) pátrání po zapomenutých a zajímavých příbězích obyvatel Šumavy Návštěvník si zvolí body, které chce navštívit. Aplikace vytvoří optimální trasu pro pěší či cykloturisty. Uživatel poté vyráží na trasu. Aplikace ho na křižovatkách nasměruje a při přiblížení k vybranému bodu zájmu návštěvníka upozorní, že se nachází v jeho blízkosti. Poté zobrazí na displeji informace o daném bodu zájmu. Uživatel má v tuto chvíli dvě možnosti. Buď si přehraje audionahrávku, která mu sdělí všechny důležité informace o bodu, a zůstane tak v kontaktu s přírodou, nebo si informace sám přečte na displeji, popřípadě na informačních tabulích. Aplikace po celou dobu zaznamenává jeho polohu a tím zmenšuje možnost jeho ztracení. Uživatel má také možnost vyzkoušet si své nově nabyté vědomosti v automaticky vygenerovaném Quizu. Přesná vizualizace a popis aplikace v příloze č. 1. 5

6 Pátrání po zapomenutých příbězích Šumavy Další zajímavou funkcí naší aplikace je odkrývání příběhů ze staré Šumavy. Návštěvníka touto cestou chceme provést i cestami a lokalitami na Šumavě, které nejsou tak hojně navštěvované a známé. Pro návštěvníka připravíme pravdivý příběh, který sám uživatel odkryje svým pohybem po námi předem připravené trase. Na trasu umístíme několik QR Codů, které návštěvník svým chytrým telefonem vyfotografuje a tím mu aplikace odkryje další část tajuplného příběhu. Na konci trasy bude tak návštěvník znát zajímavý příběh z Šumavy. 2.2 Aplikace pro vzdělávání škol v přírodě V této části našeho projektu je naším cílem pořízení 100 tabletů (podle počtu IS), které by primárně sloužily pro vzdělávací účely škol v přírodě. Druhotně by byly využity v informačních střediscích NP, kde by si mohli i návštěvníci bez chytrého telefonu tuto aplikaci naplno vyzkoušet a tablety si vypůjčit. Tablety by se také mohly stát součástí nových interaktivních expozic v informačních střediscích. Školy v přírodě by mohly tuto aplikaci společně s tablety využít ke zpestření svého programu - např. na výletech. Součástí aplikace by byly také autentické zvuky zvířat, které by umožňovaly plnohodnotné poznání šumavské přírody. Zábavní část by naše aplikace umožňovala ve spojení s hrou GEOCACHING 3, kdy by uživatelé pomocí tabletů a naší aplikace hledali poklad. Po nasbírání určitého počtu pokladů (QR Codů v pokladech) by návštěvníci obdrželi slevu na služby poskytované NP (např. restaurace), nebo slevu na předmět s tématikou NP (např. plyšáky NP, knížky). 2.3 Indikátory úspěšnosti projektu počet stažení aplikace o stažení do 2 let počet škol využívající tablety spolu s naší aplikací k výuce o do dvou let 50 % škol v přírodě na Šumavě vytvoření pokladů pro hru GEOCACHING o v prvním roce 20 pokladů zvýšená návštěvnost NP 3 Cílem hry je pomocí GPS přístrojů nalézt poklad, který se nachází na zajímavých místech Šumavy. 6

7 Měsíce 3. Časový harmonogram 3.1. První etapa - vývoj aplikace V rámci první etapy máme v plánu vývoj aplikace. Z našeho průzkumu trhu vyplývají následující údaje. Délka první etapy: 5 měsíců 6 Doba vývoje aplikace Ackee, s.r.o. Datamix Solution, s.r.o. DAMI Development, s.r.o. Název firmy imakers, s.r.o. Reinto, s. r. o Druhá etapa - pořízení tabletů, vytvoření interaktivního obsahu pro školy v přírodě V této etapě plánujeme pořízení tabletů pro NP, který bude tyto tablety využívat pro vzdělávací účely především škol v přírodě. Tablety je možno využít v interaktivních expozicích NP nebo pro vypůjčení návštěvníkům NP (viz. 2.2.). Délka druhé etapy: 6 měsíců 4 Počet kusů je stanoven podle počtu Informačních středisek v NP Šumava (10), kdy na jedno IS připadá 10 tabletů. 7

8 4. Příjemce podpory 4.1. Národní park Šumava Příjemce dotace a zároveň spolufinancovatel projektu by byl Národní park Šumava. NP Šumava by se staral o chod aplikace, aktualizoval by data a přidával nové body zájmu Svaz obcí Národního parku Šumava Příjemcem dotace může také být Svaz obcí NP Šumava, pro který by tato aplikace byla také velkým přínosem (s hlediska turistického ruchu má tato aplikace obrovský přínos pro celý šumavský region). 5. Popis prostředků 5.1. SWOT analýza Slabé stránky projektu Slabou stránkou našeho projektu se může jevit nedostatečná informovanost o existenci naší aplikace. Tomu chceme předejít skrze upoutávky, které by se vyskytovaly v informačních střediscích, v podobě QR CODU na informačních tabulích nebo jako součást propagačních materiálů. Další slabou stránkou projektu se jeví zdánlivá komplikovanost aplikace. Návrh naší aplikace podle nás vychází z intuitivního ovládání. Neměl by se proto jevit jako komplikovaný - průměrný uživatel by neměl mít problém s obsluhou aplikace. Aplikace se může návštěvníkovi jevit nezajímavá až encyklopedická. Tomu chceme předejít pomocí odkrývání zajímavých příběhů. Chceme návštěvníkovi přivodit pocit, že něco odkrývá a tak jeho pobyt na Šumavě zatraktivnit a zpříjemnit. Pro seniory jsou nejmodernější technologie vždy problematické na ovládání a pochopení. Proto chceme i této skupině uživatelů umožnit využití naší aplikace. Na Informačních střediscích budou mít senioři možnost získat veškeré informace a pomoc s ovládáním aplikace. Zaměstnanci IS mohou také naplánovat trasu pro uživatele, který poté dále nemusí nic nastavovat. 8

9 Silné stránky projektu Aplikace nabízí ucelený systém informací o NP Šumava. Další propagační materiály (knihy, prospekty z papíru, atd.) nejsou při využití aplikace nutné. Aktuálnost informací. Aplikace umožňuje okamžitý přehled o dění v NP. Nabízí tak uživateli velké množství aktuálních informací např. o počasí, počtu volných míst v ubytovacích zařízeních, kulturním programu, běžeckých trasách, lyžařských areálech, atd.. Aplikace uživatele interaktivně vzdělává - dělá tak výuku pro školy v přírodě zajímavější viz. QUIZ a GEOCACHING (podrobný popis v příloze č. 1). Aplikace umožňuje navigaci uživatele přímo v terénu - zabraňuje tak jeho ztracení. V případě ztracení nebo volání o pomoc poskytne uživateli přesné GPS souřadnice, s číslem Horské služby, a vzdálenost nejbližších nouzových bodů. Aplikace umožňuje nejen návštěvníkovi NP získání informací o Šumavě, ale může posloužit i jako vzdělávací pomůcka při výuce biologie - obsah je využitelný i mimo NP (např. informace o zvířatech či rostlinách, otisky zvířat a jejich zvuky). Aplikace je do budoucna rozšířitelná i o další funkce a možnosti vzdělávání. 9

10 6. Volba zdroje financování 6.1 Zdroje financování Pro financování projektu jsme zvolili: Příjemce podpory: NP Šumava OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - PRIORITNÍ OSA 7 - OBLAST PODPORY 7.1 Další možný příjemce podpory: Svaz obcí Národního parku Šumava REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD ROZVOJ SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU, MARKETINGU A PRODUKTŮ CESTOVNÍHO RUCHU 6.2 Rozpočet projektu Rozpočet projektu Evidenční číslo Položka Cena Množství Cena celkem IŠ1000 Vývoj mobilní aplikace ,00 Kč/ks ,00 Kč 1) IŠ1001 Tablety 6 000,00 Kč/ks ,00 Kč 2) IŠ1002 Osobní náklady 200,00 Kč/hod ,00 Kč 3) IŠ1003 Nákup služeb překladatele NEJ 400,00 Kč/NS ,00 Kč 4) IŠ1004 Nákup služeb překladatele ANJ 400,00 Kč/NS ,00 Kč 4) Celkem ,00 Kč 0) Legenda: 1) Cena určená podle průzkumu trhu viz strana 11 - graf Cena vývoje aplikace pro jednu platformu. 2) Cena stanovena podle průměrně výkonného tabletu (cenové relaci Kč). Množství určeno na základě počtu informačních center NP Šumava, přičemž počítáme s 10 tablety na jednom informačním centru. 3) Náklady stanoveny pro pět osob - dva zpracovatelé projektu + 3 tvůrci obsahu. 10

11 Cena bez DPH ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Cena vývoje aplikace pro jednu platformu ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč - Kč Název firmy V rámci projektu jsme oslovili 35 firem zabývajících se vývojem mobilních aplikací, ze kterých nám 7 odpovědělo. Stanovení finální ceny aplikace není v této fázi projektu jednoduché. Námi získaná data se diametrálně liší (rozptyl Kč). Průměrná cena: Kč pro jednu mobilní platformu Počítáme s vývojem pro dvě mobilní platformy - ios a ANDROID. Pro vybrání vhodného dodavatele by bylo vyhlášeno výběrové řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 7. Popis dlouhodobé udržitelnosti 7.1 Popis nákladů na údržbu aplikace Z dlouhodobého hlediska je naše aplikace velice nenáročná na údržbu. Roční náklady na hosting a doménu aplikace se pohybují zhruba okolo Kč 5. Aktuálnost dat spolu s chodem aplikace by zajišťoval správce aplikace, tedy NP Šumava. 5 Uvedl Richard Hartmann - imakers, s. r. o. 11

12 7.2 Možnosti budoucích inovací Aby aplikace zůstala pro turisty atraktivní, je potřeba ji inovovat. V tomto ohledu mají mobilní aplikace velký potenciál. V tuto chvíli navrhujeme jednu budoucí inovaci. Pohled do historie Uživatele naší mobilní aplikace dovedeme na určitý bod, ze kterého bude mít možnost pozorovat dřívější osady a další již zmizelá místa. Poté uživateli pomocí naší aplikace umožníme vidět tato zmizelá místa na svém mobilním telefonu v dřívější podobě. Mobilní zařízení jednoduše namíří směrem, který bude zobrazen na příslušném místě a návštěvník daný pohled zaznamená pomocí naší aplikace. Aplikace poté rozezná snímek a převede ho do dobového snímku ze zapomenuté Šumavy. Tato funkce je velice dobře využitelná při ukázkách síly kůrovce smrkového, či již zaniklých vesnic a osad. Plešné jezero v roce 2006 a v roce 2013 po kůrovcové kalamitě. 12

13 8. Partneři projektu 8.1 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská Univerzita by se podílela na vytváření obsahu o ekosystémech na Šumavě ve spolupráci s NP Šumava. 13

14 8.2 Webový portál Portál by zprostředkovával pohledy z webkamer rozmístěných po celé Šumavě. Vyjádření portálu ze dne ; 15:31 "Projekt je podporovatelem projektu Interaktivní Šumava pro všechny zpracovaného D. Předotou a N. Frühaufovou. Je nám ctí, že můžeme být součástí projektového týmu a budeme tak moci dodávat aktuální záběry z webkamer a informace o počasí. Uživatelé této aplikace dostanou do rukou velmi moderního a pohotového pomocníka." MUDr. Marek Matoušek majitel portálu sumava.eu 14

15 9. Doplňující informace Zdroje Tabulky uvedené na straně 3 a 4. Studie - Monitoring návštevníku v turistickém regionu Šumava - Vyhodnocení etapy léto 2006; CzechTourism; Seznam uvedených firem Ackee, s. r. o. Jugoslávských partyzánů 1580/ , Praha 6 DATAMIX Solutions s.r.o. Šlechtitelů Olomouc - Holice Skymia, s.r.o. K Moravině 1871/7 Praha 9 Libeň Quantum Labs DAMI Development s.r.o. Břetislavova 1057/ Hradec Králové 2 imakers, s.r.o. Absolonova 725/ Brno Reinto, s.r.o. Skryjova 1606/ Brno 15

16 Příloha č Předběžná vizualizace aplikace NP Šumava 16

17 Příloha č Příroda Aplikace zobrazí body zájmu podle vzdálenosti od uživatele. Barva odpovídá skupině, do které položka zapadá. Tlačítko PLAY. Po zvolení přehraje multimediální obsah (audionahrávku). Tlačítko Zpět - vrátí uživatele do základního okna Příroda (viz. obrázek výše). Po vybrání zobrazí interaktivní obsah - video nebo galerii fotek. Přidá do oblíbených = aplikace stáhne interaktivní obsah (audionahrávku + otázky do Quizu). Dále není nutné připojení k internetu - aplikace funguje v offline režim. Po přidání do oblíbených se tlačítko PLAY zabarví do červena. 19

18 Příloha č. 2 Název projektu: Interaktivní Šumava Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Vimperk, Pivovarská 69 21

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Realizace tohoto materiálu byla podpořena dotací od Ministerstva pro místní rozvoj. Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Návrhová část - strategie Zadavatel: Sdružení obcí Mikroregionu

Více

všichni za Hlučínsko

všichni za Hlučínsko Jeden za všechny, všichni za Hlučínsko Jedeme v tom spolu... CESTOVNÍ RUCH: POZNEJTE KRÁSY HLUČÍNSKA- NEJSPECIFIČTĚJŠÍHO REGIONU REPUBLIKY MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE: V JEDNOTĚ JE SÍLA, SHODUJÍ SE MÍSTNÍ STAROSTOVÉ

Více

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 OLOMOUCKÝ KRAJ Návrhová část Zpracovatelé: Grant Thornton Advisory s.r.o. se sídlem Žatecká 55/14, Praha 1, Josefov Web: http://www.grantthornton.cz/

Více

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Petr Houška a kolektiv Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko

Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko Strategická část a akční plán rozvojové strategie Svazku obcí Horní Vltava - Boubínsko Strategie rozvoje mikroregionu Horní Vltava-Boubínsko byla zpracovávána v průběhu roku 2004, navazuje na výsledky

Více

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 duben 2013 Obsah Úvodem... 3 1 Východiska Koncepce... 4 2 Význam cestovního ruchu pro národní ekonomiku ČR... 6 3 Základní

Více

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EDUKACE A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Certifikovaná metodika Autorský tým: Veronika Mikešová Marie Opatrná a kol. (Kristýna Urbanová, Jarmila Valentová, Jiří Košta, Daniel Bursák, Lucie

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

Strategie rozvoje cestovního ruchu pro oblast Podkrkonoší 2011-2020

Strategie rozvoje cestovního ruchu pro oblast Podkrkonoší 2011-2020 Strategie rozvoje cestovního ruchu pro oblast Podkrkonoší 2011-2020 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SDRUŽENÍ PODZVIČINSKO... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ PODKRKONOŠÍ... 3 3. ZPRACOVÁNÍ STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Tvorba mapové aplikace

Více

Glogging - moderní způsob sebevyjadřování s využitím multimediálních prostředků

Glogging - moderní způsob sebevyjadřování s využitím multimediálních prostředků Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Petra Hývnarová Glogging - moderní způsob sebevyjadřování s využitím multimediálních prostředků

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Sborník příspěvků z konference k projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů Editoři Jakub Trojan a Pavla Zdráhalová Brno 2012 Cílené

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: únor 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod a metodika... 4 1.1 Strategická

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Informační služby Srpen 2008 GRANT ADVISOR, spol. s r.o. je držitelem certifikátu mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001 : 2001. Představení společnosti GRANT ADVISOR GRANT

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

AntiXeno. Výtah z projektu (23. 1. 2010)

AntiXeno. Výtah z projektu (23. 1. 2010) AntiXeno Výtah z projektu (23. 1. 2010) Název projektu: Název projektu anglicky: AntiXeno. Primární prevence rizikových jevů a xenofobie na SŠ AntiXeno. Primary Prevention of Xenophobia and Risk Behaviour

Více

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU STUDIJNÍ OPOR RA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Podnikání v cestovním ruchu a volnočasových aktivitách Ing. Bc. Lenka Švajdová, Ph.D.

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

MODELOVÝ PROJEKT S KOMENTÁŘEM

MODELOVÝ PROJEKT S KOMENTÁŘEM MODELOVÝ PROJEKT S KOMENTÁŘEM Modelový projekt je indikativní a má sloužit jako návod pro přípravu projektů dle metodického rámce. Jedná se o obsahový projekt v komunikačním okruhu Rozcestník pro evropské

Více