Apparatus respiratorius

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Apparatus respiratorius"

Transkript

1 Apparatus respiratorius (stavba a fce dýchacích cest a plic, mechanika dýchání) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

2 Funkce okysličování krve, zevní dýchání uvolňování pco2 tvorba a modulace hlásek napojení čichového ústrojí

3 Stavba stěny trubic a dutin (1) Sliznice cylindrický řasinkový epitel posun hlenu a nečistot směrem ven Podslizniční vazivo hojné zejména v hrtanu (prosáknutí zúžení a obstrukce průsvitu) rozptýlené lymfatické buňky = bariera proti infekci Chrupavčitý a kostěný skelet zábrana zúžení DC, zvýšení pohyblivosti orgánů navzájem

4 Stavba stěny trubic a dutin (2) vliv na tonus hlasivkových vazů Vazivo, hladká svalovina kontrakcemi ovlivňuje průchodnost DC zúžení limitováno pružností chrupavek

5 Dýchací systém Dýchací cesty horní cesty dýchací nos, dutina nosní nosohltan dolní cesty dýchací hrtan trachea bronchy Plíce (pulmo, pulmones)

6 Nasus, cavum nasi (1) kostěný podklad tvoří nosní kůstky zevní nos pokrytý kůží s bohatými mazovými a potnámi žlázami Radix nasi (kořen nosu) mezi očima Dorsum nasi (hřbet nosu) táhne se dolů od kořene nosu Apex nasi (hrot nosu) zakončení hřbetu nosu

7 Nasus, cavum nasi (2) po stranách nosní křídla vyztužená chrupavkou Nares (nosní dírky) Cavum nasi (nosní dutina) má kostěný podklad, uprostřed přepážka (septum nasi) v přední části je chrupavčitá, v zadní kostěná (svislá ploténka os ethmoidale a vomer) vpředu nares, vzadu choanae (zadní otvory do nosohltanu)

8 Nasus, cavum nasi (3) od dutiny ústní oddělena tvrdým a měkkým patrem strop tvoří nosní kůstky, kost čelní, tělo klínové kosti, dírkovaná ploténka čichové kosti z bočních stran vycházejí 3 skořepy nosní, které rozdělují dutinu na 3 průchody: concha nasalis superior součást čichové kosti úsek mezi horní a střední meatus nasi superior

9 Nasus, cavum nasi concha nasalis media (4) součást čichové kosti úsek mezi střední a dolní meatus nasi medius (střední průchod) concha nasalis inferior samostatná úsek pod ní meatus nasi inferior (dolní průchod) Horní oblast čichová oblast čichové buňky Dolní oblast respirační

10 Nasus, cavum nasi (5) vysoce prokrvená, cylindrický řasinkový epitel, četné žlázky (mukoperiost) zvlhčení, ohřátí vzduchu Sinus paranasales (vedlejší dutiny nosní) v pneumatických kostech vystlány sliznicí jako dutina nosní srůstá s periostem = MUKOPERIOST vyvíjejí se postupně v dětském věku, v dospělosti větší kapacita než vlastní nosní dutina obsahují vzduch a ústí do jednotlivých nosních průchodů

11 Nasus, cavum nasi (6) sinus maxillares dutiny v horní čelisti sinus frontales dutiny v čelní kosti sinus sphenoidales v kosti klínové sinus ethmoidales v čichové kosti

12

13 Nasopharynx (nosohltan) nálevkovitá část hltanu spojená choanami s dutinou nosní od orální části hltanu je oddělen měkkým patrem a čípkem (uvulum) na bočních stranách je ústní Eustachovy trubice (viz. sluchové ústrojí) vyrovnává tlaky středoušní dutiny Tonsila pharyngea (nosohltanová mandle) při ústní Eustachovy trubice brána proti šíření infekce do dospělosti involuje

14 -of-the-head-and-neck/nasopharynx/ %3D3&docid=FWDCcBaPHcvdVM&imgurl= cooked/15554w.jpg&w=320&h=432&ei=6bpjtp_qf4p-8qoaqo1d&zoom=1

15 Larynx (hrtan) (1) trubicovitý tvar, dlouhý cca 6 cm, plynule přechází z dolní části hltanu, dole do trachey Chrupavky tvoří skelet hrtanu spojeny navzájem vazy a klouby pružný celek cartilago thyroidea (chrupavka štítná) největší chrupavka tvoří nápadnou vyvýšeninu na přední straně krku cartilago cricoidea (chrupavka prstencová) pod chrupavkou štítnou, hmatná

16

17 Larynx (hrtan) (2) cartilagines arytenoideae (chrupavky hlasivkové) párové, po obou stranách prstencové chrupavky trojboký tvar od nich k chrupavce štítné rozepjaté hlasivkové vazy horní pár pravé dolní pár nepravé epiglottis (příklopka hrtanová) odděluje od hltanu, listový tvar při polykání se překlopí do hrtanu

18 plicae vestibulares plicae vocales

19 Larynx (hrtan) vestibulum laryngis (dutina hrtanová) (3) rozšířená horní část hrtanu spojená s hltanem rima laryngis (štěrbina hlasivková) v nich napjaté nepohyblivé komorové řasy (plicae vestibulares) pohyblivé hlasivkové vazy (plicae vocales) rozechvění pravých vazů při výdechu vzduchu = zvuk výška závisí na rychlosti proudícího vzduchu, prostornosti hrtanu, šířce štěrbiny, napětí vazů, jejich délce

20 laryngoskopický fyziologický nález

21 Larynx (hrtan) (4) základní tón jazykem, rty, zuby, patrem se přetvoří v artikulovanou řeč Podslizniční vazivo řídké vazivo s množstvím cév snadé zduření při zánětu otok rychlý uzávěr průsvitu hrtanu dušení velice akutní a dramatický stav Příčně pruhované svalstvo hrtanu inervace n.vagus

22 Trachea (průdušnice) trubice dlouhá asi 12cm uložená před jícnem (šířka cca 1,5-1,8cm) okolo krční části leží štítná žláza podkladem jsou chrupavky podkovovitého tvaru (15-20) zaručení stálého tvaru a otevřeného průsvitu vzadu jsou chrupavky doplněny vazivově svalovou stěnou (1) svalovina umožňuje změnu délky trachey připojená vazivem na dolní okraj prstencové chrupavky hrtanu

23 Trachea (průdušnice) (2) po vstupu do dutiny hrudní se větví na průdušku pravou a levou ve výši Th4

24 Bronchy (průdušky) v místě bifurkace trachey vzniká bronchus principalis dexter a sinister zanořují se do plicního hilu spolu s cévami dále se pak dělí na bronchy pro jednotlivé plicní laloky, segmenty, subsegmenty a tenkostěnné bronchioly pro plicní lalůčky a alveolární chodbičky zde výměna dýchacích plynů (1) bronchus dexter je přímým pokračováním trachey stěna bronchů je podobná stěně trachey, chrupavky nejsou tak pravidelné

25 Bronchy (průdušky) (2) spojené vazivem a hladkou svalovinou sliznice stejná jako v trachee řasinkový epitel kmitá směrem nahoru četné žlázky produkující hlen

26 intphotogallerysectionid=40000&intphotogallerylastsectionid=40000&intpage=2

27

28 Pulmo (plíce) (1) Pulmo dexter et pulmo sinister (pravá a levá plíce) uloženy v P a L části dutiny hrudní, uprostřed mediastinum vazivová přepážka od hrudní páteře až ke sternu mají tvar kužele: Apex pulmonis (hrot plíce) přesahuje 1.žebro Basis pulmonis (baze plíce)

29

30 Pulmo (plíce) (2) široká základna naléhající na bránici Žeberní plocha vypouklá Mezihrudní plocha téměř rovná Hilus pulmonis (plicní branka) na mezihrudní straně plicního křídla vstupují a vystupují bronchy, cévy, nervy a mízní cévy Radix pulmonis (plicní kořen) Barva plic je u dítěte růžová, u dospělého šedě až šedočerně mramorované

31 plicní hilus a.pulmonalis otisk aorty otisk srdeční baze

32 Pulmo (plíce) (3) jsou lesklé, vzdušné, na poklep elastické a RTG prostupné Pulmo dexter hluboké zářezy plicní křídlo dělí na 3 laloky (lobi) horní (3 segmenty), střední (2 segmenty), dolní (5 segmentů) Pulmo sinister hluboké zářezy ji dělí na 2 laloky horní (5 segmentů), dolní (4-5 segmentů) Každý lalok se pak ještě člení na segmenty

33

34 Pulmo (plíce) (4) Na obou plicích jsou v přední části zářezy pro srdce na levé plíci větší Pleura pulmonalis (poplicnice) tenká vazivová blanka na povrchu plic Pleura parietalis (pohrudnice) zevní nástěnný list v oblasti plicní stopky se odděluje od poplicnice Pohrudniční dutina prostor mezi oběma listy + minimální množství vazké tekutiny brání tření listů při dýchání

35

36 Pulmo (plíce) (5) nižší tlak než atmosférický tlak umožňuje rozvinutí plic při nádechu pneumothorax vniklý vzduch do pohrudniční dutiny, zrušení podtlaku kolaps plíce ALVEOLY PULMONIS (plicní sklípky) jemné bronchioly se větví na ductuli alveolares (sklípkové trubičky) ty končí v sacculi alveolares (sklípkové váčky) alveoly pulmonis nasedají na sklípkové váčky

37

38 Pulmo (plíce) (6) Acinus (lalůček) skupina alveolů, které patří k jedné průdušince Lobulus pulmonis (plicní lalůček) lalůčků stěna alveolů je tvořena plochým jednovrstevným respiračním epitelem vnitřní stěna v kontaktu se vzduchem vnější stěna hustá síť krevních kapilár

39 Pulmo (plíce) (7) Funkční oběh odkysličená krev do plic je přiváděna větvením truncus pulmonalis z pravé komory srdeční okysličená krev je přivedena z plic do levé síně srdeční 2 páry plicních žil (vv.pulmonales dx. et sin.) cévy probíhají hojným vazivem mezi segmenty výživa plic je zajištěna a.bronchiales odstupují z aorta descendens (hrudní část)

40 Fyziologie dýchání, mechanika dýchání

41 Zevní projevy dýchání Pohyby hrudníku při vdechu se zvedá, při výdechu klesá Zvukové fenomény a) sklípkové dýchání zvuk, který provází inspirium vzniká rozpínáním alveolů nasávaným vzduchem b) trubicové dýchání zvuk v inspiriu i expiriu příčinou je víření vzduchu ve velkých bronších

42 Stupeň ventilace plic (1) Normoventilace = fyziologická ventilace 500 ml při jednom nádechu nebo 1 výdechu mrtvý prostor 150 ml tvoří jen náplň dýchacích cest neúčastní se výměny plynů 350 ml přichází až do alveolů a opouští je účastní se alveolární ventilace Hypoventilace = patologická ventilace snížená alveolární ventilace následkem je po2 (hypoxie), pco2 (hyperkapnie) až respirační acidoza

43 Stupeň ventilace plic (2) Hyperventilace = patologická ventilace alveolární ventilace je vyšší po2 (hyperoxie), pco2 (hypokapnie) respirační alkalóza Minutová ventilace (MV) MV = DO (dechový objem)*df (dechová frekvence) MV = 500*12-15/min. alveolární ventilace = 350*12-15/min.

44 Mechanika vdechu a výdechu (1) VDECH zvětšení hrudní dutiny: a) zvedání žeber děje se činností mm.intercostales externi signál k jejich kontrakci jde z alfamotoneuronů ty jsou aktivovány z inspiračních neuronů prodloužené míchy b) posun bránice v období mezi vdechem a výdechem je přilnutá k hrudní stěně

45 Mechanika vdechu a výdechu (2) zahájení vdechu spojeno s kontrakcí svalové části diafragmy posun distálním směrem a oddálení od hrudní stěny zvětší se phrenikokostální úhel bránice klesne o 1,2-1,5cm, při usilovném nádechu o 10cm k tmu je důl. napětí břišních svalů stěna vyklene, útroby se stlačí bránicí VÝDECH zmenšení dutiny hrudní ve 2 fázích:

46 Mechanika vdechu a výdechu (3) a) postupné ochabnutí svalstva, žebra i bránice se vrací zpět zcela pasivně = díky relaxaci b) aktivací výdechových svalů mm.intercostales interni aktivace ze spinálních motorických ústředí ( α motoneurony) ty jsou aktivovány z expiračními neurony prodl.míchy Změny objemu hrudníku vdech rozpínající se hrudník pasivně sledují plíce klesá v nich tlak pod hodnoty atmosférického tlaku

47 Mechanika vdechu a výdechu (4) vznik tlakového gradientu z atmosféry do alveolů snadnější nasávání vzduchu do plic zvětšování tlaku v plicích; nádech končí, když je tlak v plicích roven atmosférickému tlaku výdech pokles žeber a vzestup bránice při výdechu stlačuje plíce, v nich narůstá tlak nad hodnoty atmosférického tlaku vytvoření tlakového spádu směrem ven z alveolů výdech končí, když tlak v plicích = tlak atmosférický

48 Mechanika vdechu a výdechu (5) Význam dýchacích svalů v usilovném vdechu se zapojují pomocné vdechové svaly m.sternocleidomastoideus m.serratus ant. m.scaleni usilovný výdech zapojuje pomocné výdechové svaly

49 Tlaky v respiračním systému (1) 1) PLEURÁLNÍ TLAK (intrapleurální) měří se mezi viscerální a parietální pleurou je nižší než atmosferický (-0,4kPa) negativní nádech = negativita se zvyšuje = až -0,8 kpa výdech = negativita se snižuje = až -0,2 kpa Relaxační poloha plic stav, kdy jsou veškeré dýchací svaly relaxované a v plicích je tlak rovný atmosférickému = stav mezi nádechem a výdechem

50 Tlaky v respiračním systému (2) Příčiny negativního tlaku v pleurální dutině: vývojové ontogenetický vývoj hrudník roste rychleji než plíce prostor je uzavřený vůči okolí, proto klesá tlak pod atmosférický retrakční síla plic síla vznikající směrem k plicnímu hilu vzniká napínáním el.vláken plicní tkáně při plnění plic vzduchem díky elasticitě se snaží vrátit zpět oddalují plíce od hrudní dutiny

51 Tlaky v respiračním systému (3) pokles plicních hrotů pokles dán hmotností plic, oddalují tak obě plicní křídla v oblasti hilu víc, než je tomu jinde prostor se tak zvětšuje a tlak klesá Význam pleurálního tlaku: a) napomáhá rozpínání plic b) zlepšuje návrat krve z oblasti břicha do oblasti hrudních cév c) usnadňuje posun sousta jícnem

52 Tlaky v respiračním systému (4) 2) ALVEOLÁRNÍ tlak (intrapulmonální) vzniká následkem 2 vlivů: a) síla, která rozpíná alveoly zevní síla daná nasátým vzduchem vnitřní síla negativní pleurální tlak zabezpečuje minimální odpor rozpínání alveolu + vazká tekutina v pleurální dutině oba listy k sobě lepí a nutí tak plíci, a tedy alveoly, rozpínat se b) síla, která zmenšuje alveoly 1. tlak elastických vláken (retrakční síla plic)

53 Tlaky v respiračním systému (5) 2. povrchové napětí mezi vzduchem v alveolech a surfaktantem funkční reziduální kapacita (FRK) množství vzduchu, které zůstane v plících po klidném výdechu alveoly tak nekolabují, ale v době mezi výdechem a vdechem jsou rozepnuté a je v nich nulový (relaxační) tlak (atmosférický) inspirium tlak nejdříve klesá pod hodnotu atmosférického (plíce jsou rozepnuté) jak se plní, tlak stoupá, na konci vdechu je roven atmosférickému

54 Tlaky v respiračním systému (6) Expirium alveolární tlak stoupá nad hodnoty atmosférického protože plíce se tlakem hrudníku zmenšují 2.fáze expiria = tlak klesá, protože tlak z plic se vypuzuje konec expiria = tlak je roven atmosférickému

55 Plicní objemy a kapacity (1) Dechový objem (DO) základní plicní objem = 500 ml při klidném výdechu a nádechu Inspirační rezervní objem (IRO) množství vzduchu, které lze vdechnout po předchozím klidném vdechu po vyvinutí maximálního úsilí = ml

56 Plicní objemy a kapacity (2) Expirační rezervní objem (ERO) množství vzduchu, které lze vydechnout po předchozím klidném výdechu po vyvinutí maximálního výdechového úsilí = 1000 ml Reziduální objem (RO) zůstává v plicích i po maximálním výdechu = cca 1000 ml kolapsový objem po kolapsu plic se část RO vypudí

57 IRO DO ERO RO KO MO

58 Plicní objemy a kapacity (3) část v plíci, která dýchala, zůstane nedá se vypudit (plíce ve vodní hladině pak plavou = soudní lékařství) PLICNÍ KAPACITY 1) Celková kapacita plic největší možné množství vzduchu, které se vejde do plic cca 6l (individuální) 2) Vitální kapacita plic množství, které se vypudí při maximálním výdechu po předchozím maximálním vdechu (DO+IRO+ERO)

59 Plicní objemy a kapacity (4) 3) Funkční reziduální kapacita množství, které zůstane v plicích po klidném výdechu Dynamické objemy množství vydechnutého objemu za nějaký časový úsek FEV1, FEV2...

60 Výměna plynů v organismu (1) Zevní dýchání výměna plynů mezi alveolárním vzduchem a krví plicních kapilár podmínkou je neustálá výměna alveolárního a atmosférického tlaku díky ventilaci (vdech x výdech) Vnitřní dýchání výměna plynů mezi krví tělních kapilár a tkáňovými buňkami

61 Výměna plynů v organismu (2) Výměna mezi zevním prostředím a tkáněmi a naopak se děje difúzí plynů po tlakovém gradientu difúze O2 atmosféra alveolární vzduch arteriální krev tkáně tlakový gradient směřuje od atmosféry ke tkáním atmosférický 21 kpa alveolární 13,5 kpa arteriální 12,5 kpa tkáně 2,5-6 kpa

62 Výměna plynů v organismu (3) difúze CO2 gradient směřuje od tkání k ven z těla tkáně venózní krev alveolární vzduch atmosféra tlakový gradient směřuje tkání k atmosféře tkáně do 6,5 kpa venózní 6,3 kpa alveolární 5,3 kpa atmosférický 0,04 kpa nejvyšší tlak je ve tkáních a nejmenší v zevní atmosféře

63 Výměna plynů v organismu (4) difúze CO2 z tkání do zevního prostředí vyžaduje menší tlakový spád než O2 CO2 lépe difunduje (20x lépe)

64 Transport O2 a CO2 krví (1) O2 v 1l arteriální krve je 200ml O2 197ml = chemicky navázáno na Hb HbO2 3ml = fyzikálně rozpuštěno v plazmě vytváří po2 fyzikálně rozpuštěný difunduje přes stěnu kapiláry klesne po2 v plazmě proto musí k vyrovnání tlaku dojít k desaturaci HbO2

65 Transport O2 a CO2 krví (2) chemicky vázaný se uvolňuje, fyzikálně se rozpustí, vytvoří potřebný po2 a difunduje opět k buňkám v klidu se tak spotřebuje jen 50ml O2 v 1l krve venózní krev tak obsahuje 150ml O2 v 1l krve = A-V rozdíl (arterio-venózní) = 50ml v zátěži se zvyšuje spotřeba O2 stoupá a HbO2 snáze desaturuje

66 Transport O2 a CO2 krví (3) CO2 a) fyzikálně rozpuštěný b) v podobě bikarbonátu v tkáni vzniká CO2 difunduje přes tkáňový mok do plazmy kapilár do ERY hydratuje se s H2O H2CO3 následná disociace na H+ a HCO3 - HCO3 - difunduje do plasmy a do ERY jde směnou Cl-

67 Transport O2 a CO2 krví (4) H+ podporuje desaturaci HbO2 PLÍCE vzniká HbO2 tím se uvolní H+ spojí se s HCO3- (v plazmě) H2CO3 rozpad na H2O a CO2 vydýchání z těla B karboanhydráza tkáň CO2 + H2O H2CO3 H+ + HCO3- Cl- PLASMA

68 Transport O2 a CO2 krví c) vazba na Hb = karbaminohemoglobin 60% je transportováno bikarbonátem (5)

69 Vznik centrální inspirační aktivity (1) dýchání je automatický děj nezávislý na naší vůli volní aktivita jej modifikuje zrychluje, zpomaluje, dočasně zastaví Inspirium vdech je zahájen aktivitou vdechových svalů podnět přichází z inspiračních neuronů prodloužené míchy tyto neurony jsou trvale aktivní, přerušení pouze ve výdechu příčinou trvalé aktivity je:

70 Vznik centrální inspirační aktivity (2) a) trvalá stimulace vzruchovou aktivitou z periferních receptorů neustále probíhá přes retikulární formaci (tyto neurony jsou její součástí) do vyšších úseků CNS b) vzruchová aktivita přichází z centrálních chemoreceptorů (těsně pod povrchem přední plochy prodl. míchy) podnětem je pco2 arteriální krve (vyživuje je) a pco2 mozkomíšního moku (omývá je) propojení k inspiračním neuronům = neustálá aktivita

71 Vznik centrální inspirační aktivity (3) vzruchová aktivita je pak vedena α motoneurony v předních rozích míšních k svalstvu Expirium dočasně je nutné utlumit aktivitu inspiračních neuronů pomocí Herring-Breuerova reflexu tzv. inflační receptory (ve stěně dýchacích cest) drážděné vdechem a rozepnutím plic cestou n.x aktivita do prodl. míchy k inspiračním neuronům působí na ně inhibičně

72 Vznik centrální inspirační aktivity (4) zároveň stejnou cestou vzruchová aktivita do pons Varoli k neuronům pneumotaxické centrum aktivují se inhibiční vliv na inspirační neurony prodl. míchy útlum inspiračních neuronů = konec aktivity vdechových svalů, hrudník se vrací do výchozího postavení a nastává výdech konečná fáze výdechu i klidového je aktivní! uskutečňují výdechové svaly aktivují se v době, kdy jsou utlumeny inspirační neurony

73 Vznik centrální inspirační aktivity (5) reciproční inhibice aktivní jsou expirační neurony (prodl. mícha) vztah mezi ex- a inspiračními neurony útlum jedněch = aktivita druhých a naopak aktivita inspiračních neuronů převyšuje aktivitu expiračních neuronů je trvalá, nelze ji přerušit ani volní aktivitou rozhodnutí nedýchat hromadění pco2 dráždění centrálních receptorů vůle NEdýchat přerušena spontánním vdechem

74 Zdroje Borovanský, L. et al. Soustavná anatomie člověka II. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, s. Dylevský, I., Trojan, S. Somatologie I. Praha: Avicenum, s. Holibková, A., Laichman, S. Přehled anatomie člověka. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, s. ISBN Klementa, J. et al Somatologie a antropologie. Praha : SPN, s. Trojan, S. et al Lékařská fyziologie. Praha: Grada, s. ISBN

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Stavba dýchací soustavy

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II.

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II. Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II. DÝCHACÍ SOUSTAVA Dolní dýchací cesty Hrtan (larynx) velikost hrtanu ženy 5 cm, muži 7 cm chrupavčitý,

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek prostor ohraničený kostěnými výběžky horní čelisti strop tvoří čelní kost s čichovou kostí a nosní kůstky od ústní dutiny je oddělena tvrdým a

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Míza Lymfa Krevní kapiláry jsou prostupné pro určité množství bílkovin

Více

základní funkce: výměna dýchacích plynů O 2 a CO 2

základní funkce: výměna dýchacích plynů O 2 a CO 2 Dýchací soustava (apparatus respiratorius) Základy dýchací soustavy základy plic vznikají již v 2.měsíci těhotenství a postupně se vyvíjejí. Během této doby zajišťuje dýchání placenta. základní funkce:

Více

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr.Jitka Fuchsová MÍZA (lymfa) Krevní kapiláry mají propustné stěny

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu: III/2 VY_32_INOVACE_TVD535 Jméno autora: Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: PŘÍRODOPIS, DÝCHACÍ SOUSTAVA

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 11 Dýchací soustava Pro potřeby

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény)

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény) Oběhová soustava - Zajišťuje stálý tělní oběh v uzavřeném cévním systému - motorem je srdce Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) - pevné (krev proudí

Více

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Předmět: ANATOMIE A FYZIOLOGIE Obor vzdělání: DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

Více

KOMPLEXNÍ MĚŘENÍ PLICNÍCH FUNKCÍ S VYUŽITÍM SPIROMETRIE

KOMPLEXNÍ MĚŘENÍ PLICNÍCH FUNKCÍ S VYUŽITÍM SPIROMETRIE KOMPLEXNÍ MĚŘENÍ PLICNÍCH FUNKCÍ S VYUŽITÍM SPIROMETRIE J. Rusz, R. Čmejla, A. Stráník, R. Janča ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, Technická, 6, Praha 6 Abstrakt Mezi základní parametry neinvazivních měření

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Lidské tělo BSP Multimedia - úvodní obrazovka = 3D laboratoř: Zobrazení systémů - v pravé části je menu: Oběhový systém 3D Lab návrat do úvodní obrazovky Rejstřík Rejstřík A-Z Rejstřík 3D modelů Rejstřík

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA - VENTILACE

DÝCHACÍ SOUSTAVA - VENTILACE Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_20_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA - VENTILACE PLICNÍ VENTILACE Plicní ventilace: mechanický proces pohyb vzduchu do plic a z plic změny

Více

ÚKOLY Z FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ

ÚKOLY Z FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ ÚKOLY Z FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ Kontrolní otázky: 1. Vyjmenujte dýchací svaly. 2. Kde nalezneme dechové centrum, jakou má funkci a na jaké změny je citlivé? 3. Jaký je mechanizmus vdechu a výdechu? 4. Čím rozumíme

Více

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

ZAMĚSTNANCŮ. Jméno předvádějícího Datum prezentace. www.zlinskedumy.cz. Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina.

ZAMĚSTNANCŮ. Jméno předvádějícího Datum prezentace. www.zlinskedumy.cz. Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina. Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_10_ZDV1_15 Zdravověda somatologie

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ 1. Doplň větu. Dýchání (respirace) je mechanismus, při kterém většina živočichů přijímá a odstraňuje ze svých tkání. 2. U většiny živočichů s druhotnou tělní dutinou

Více

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku.

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku. Anatomie I přednáška 6 Svaly hrudníku. Svaly krku. Pohyby v kloubech -při jejich popisu vycházíme ze základní polohy kloubu (základní anatomický postoj) Zmenšení nebo zvětšení úhlu mezi pohybujícími se

Více

Dýchací soustava - maturitní otázka z biologie

Dýchací soustava - maturitní otázka z biologie Dýchací soustava - maturitní otázka z biologie by Biologie - Pond?lí, Listopad 18, 2013 http://biologie-chemie.cz/dychaci-soustava/ Otázka: Dýchací soustava P?edm?t: Biologie P?idal(a): kikatyna Funkce

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Funkční vyšetření plic Spirometrie

Funkční vyšetření plic Spirometrie Funkční vyšetření plic Spirometrie Michal Huptych Úvod do biomedicínského inženýrství 27. 10. 2011 Obsah prezentace Přednáška Něco málo o plicích Něco málo z historie Spirometr Měřené veličiny Ukázky křivek

Více

Většina suchozemských obratlovců dýchá plícemi - specializovaný orgán houbovité struktury bohatě protkaný jak vzdušnými cestami, tak cévním systémem

Většina suchozemských obratlovců dýchá plícemi - specializovaný orgán houbovité struktury bohatě protkaný jak vzdušnými cestami, tak cévním systémem Jednobuněčné organismy přijímají dýchací plyny celým povrchem těla z okolní vody Také někteří mnohobuněční vodní živočichové dýchají celým povrchem těla. Krev transportuje dýchací plyny mezi povrchem těla

Více

Soustava dýchací poznámky 6.A GVN

Soustava dýchací poznámky 6.A GVN Soustava dýchací poznámky 6.A GVN Martin Konhefr, GVN 8. ledna 2008 zprostředkovává výměnu plynů mezi organismem a vnějším prostředím. Vdechem je přijímán kyslík, výdechem je z organismu uvolňován oxid

Více

Zdravotnická problematika používání prostředků individuální ochrany

Zdravotnická problematika používání prostředků individuální ochrany Zdravotnická problematika používání prostředků individuální ochrany prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. prof. RNDr. Rudolf Štětina, CSc. Katedra toxikologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové

Více

OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH

OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_16_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH SRDCE (COR, CARDIA) uloženo v mezihrudí, v dutině osrdečníkové dutý sval tvar kužele hrot

Více

Zdravotní nauka 1. díl

Zdravotní nauka 1. díl Iva Nováková Učebnice pro obor sociální činnost ISBN 978-80-247-3709-6 Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 e-mail: obchod@grada.cz, www.grada.cz

Více

Správné odpovědi Navazující magisterský studijní program N 7401 Tělesná výchova a sport 3. 6. 2008

Správné odpovědi Navazující magisterský studijní program N 7401 Tělesná výchova a sport 3. 6. 2008 PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Katedra tělesné výchovy Správné odpovědi Navazující magisterský studijní program N 7401 Tělesná výchova a sport 3. 6. 2008 Ostrava 2008 ANATOMIE 4. M.

Více

Biologie člověka souhrnné opakování 2. část metabolismus

Biologie člověka souhrnné opakování 2. část metabolismus Biologie člověka souhrnné opakování 2. část metabolismus 1. Vypište názvy krevních tělísek a jejich početní poměr: 2. Hemoglobin obsahuje důležitý prvek a váže vzdušný. 3. Krevní skupiny objevil český

Více

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 28. 10. 2009 - Bc. Eva Pazderová DÝCHACÍ CESTY použité zkratky:

Více

Variace Soustava krevního oběhu

Variace Soustava krevního oběhu Variace 1 Soustava krevního oběhu 21.7.2014 16:08:47 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SOUSTAVA KREVNÍHO OBĚHU KREV A KREVNÍ OBĚH Charakteristika krve Krev - složení fyzikální, chemické, biologické.

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD539 Mgr. Lucie

Více

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka Šablona č. 01.33 Přírodopis Opakování: Kosterní soustava člověka Anotace: Opakování učiva o kosterní soustavě člověka Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Písemné opakování učiva o kosterní soustavě.

Více

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ILEUS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ileus Neprůchodnost střevní Porucha střevní pasáže Rozepnutí střevních kliček nad překážkou NPB Nemocný je ohrožen na životě, nutnost adekvátní léčby Ileus

Více

Anatomie I přednáška 2. Pojiva. Stavba kostí. Typy kostí. Růst a vývoj kostí.

Anatomie I přednáška 2. Pojiva. Stavba kostí. Typy kostí. Růst a vývoj kostí. Anatomie I přednáška 2 Pojiva. Stavba kostí. Typy kostí. Růst a vývoj kostí. Obsah přednášek Úvod. Přehled studijní literatury. Tkáně. Epitely. Pojiva. Stavba kostí. Typy kostí. Růst a vývoj kostí. Spojení

Více

Nejdůležitější specifika. MUDr. Daniel BLAŽEK MUDr. Karel DLASK

Nejdůležitější specifika. MUDr. Daniel BLAŽEK MUDr. Karel DLASK Nejdůležitější specifika KPR dětí MUDr. Daniel BLAŽEK MUDr. Karel DLASK Rozdělení dětského věku novorozenec 0 28 dní kojenec 28 dní 1 rok batole 1 3 roky předškolní věk 3 6 let školní věk 6 15 let adolescent

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

Oběhový systém. Oběhový systém. Tunica intima. Obecná stavba cév. Tunica media. Endotelové buňky. Srdce (cor) Krevní cévy. histologie.

Oběhový systém. Oběhový systém. Tunica intima. Obecná stavba cév. Tunica media. Endotelové buňky. Srdce (cor) Krevní cévy. histologie. Oběhový systém Oběhový systém histologie Srdce (cor) Krevní cévy tepny (arteriae) kapiláry (cappilariae) žíly (venae) Lymfatické cévy čtvrtek, 27. října 2005 15:11 Obecná stavba cév tunica intima tunica

Více

pracovní list studenta

pracovní list studenta Výstup RVP: Klíčová slova: Dýchací soustava Vojtěch Beneš žák využívá znalosti o orgánových soustavách pro pochopení vztahů mezi procesy probíhajícími ve vlastním těle, usiluje o pozitivní změny ve svém

Více

Výcvikové centrum a kynologická poradna

Výcvikové centrum a kynologická poradna Stránka 1 Svalová soustava Povrchová svalovina trupu - pohled zleva 1 - kápový sval 2 - vzpřimovač hlavy a krku 3 - deltový sval 4 - trojhlavý sval 5 - nejširší zádový sval 6 - prsní svaly 7 - zevní šikmý

Více

SOUSTAVA SMYSLOVÁ UCHO (sluchový orgán)

SOUSTAVA SMYSLOVÁ UCHO (sluchový orgán) a) Stavba ucha Smyslové buňky vnímají zvukové podněty Zvuk = mechanické vlnění Ucho se skládá ze tří částí: 1. Vnější ucho (boltec a zevní zvukovod) 2. Střední ucho (středoušní dutina se středoušními kůstkami

Více

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Stavba Varlata testes = mužské pohlavní žlázy - párové vejčité orgány,

Více

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HORMONY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 21.9. 2009 Mgr. Radka Benešová Obecné zásady řízení a regulací: V organismu rozlišujeme dva základní

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2)

DÝCHACÍ SOUSTAVA. ANATOMICKÉ SOUÁSTI DÝCHACÍ SOUSTAVY (viz obr.. 1 a 2) DÝCHACÍ SOUSTAVA vysvtlí význam dýchací soustavy pro život lovka urí polohu a innost základních ástí dýchací soustavy orientuje se v základních chorobách dýchacích soustav chápe podíl kouení na vzniku

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM12260NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI

FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI FYZIOLOGIE SRDCE A KREVNÍHO OBĚHU FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU TEPNY =

Více

7 (2) Opěrná soustava KOSTRA pasivní pohybový aparát spojen pomocí vazů pohybuje se činností svalů Kostra 206

7 (2) Opěrná soustava KOSTRA pasivní pohybový aparát spojen pomocí vazů pohybuje se činností svalů Kostra 206 7 (2) Opěrná soustava KOSTRA Kostra představuje pasivní pohybový aparát, který je spojen pomocí vazů a pohybuje se činností svalů. Kostra je soustava 206 kostí, které: umožňují pohyb, nebo tvoří oporu

Více

Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno

Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Mgr. Petra Žurková prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno bránice skalenové svaly mezižeberní a pomocné dechové svaly kostní, kloubní a vazivové struktury hrudníku

Více

POHYBOVÉ ÚSTROJÍ. 10 100 svalových vláken + řídká vaziva = snopečky + snopečky = snopce + snopce = sval 18.

POHYBOVÉ ÚSTROJÍ. 10 100 svalových vláken + řídká vaziva = snopečky + snopečky = snopce + snopce = sval 18. POHYBOVÉ ÚSTROJÍ - rozlišujeme ho podle složení buněk : HLADKÉ(útrobní) PŘÍČNĚ PRUHOVANÉ ( kosterní) SRDEČNÍ - tělo obsahuje až 600 svalů, tj. 40% tělesné hmotnosti HISTORIE: - vypracované svalstvo bylo

Více

Dýchání a jeho využití v praktické medicíně. část první. MUDr. Leopold Brychta 2006

Dýchání a jeho využití v praktické medicíně. část první. MUDr. Leopold Brychta 2006 Dýchání a jeho využití v praktické medicíně část první MUDr. Leopold Brychta 2006 Dýchání se považuje se za věc tak obyčejnou, že se mu nevěnuje patřičná pozornost. Učíme se znovu to, co je známo tisíce

Více

Pacient s respirační insuficiencí na Emergency

Pacient s respirační insuficiencí na Emergency Pacient s respirační insuficiencí na Emergency Radovan Uvízl, Michaela Gehrová, Kateřina Hönigová, Marcela Dvořáková III. Olomoucký den urgentní medicíny Příčiny respirační insuficience Mozek Mícha Neuromuskulární

Více

Funkční vyšetření plic MUDr D.Dušíková TRN klinika,fn Ostrava Prim.MUDr J.Roubec,PhD

Funkční vyšetření plic MUDr D.Dušíková TRN klinika,fn Ostrava Prim.MUDr J.Roubec,PhD Funkční vyšetření plic MUDr D.Dušíková TRN klinika,fn Ostrava Prim.MUDr J.Roubec,PhD Funkční vyšetřování dýchacího ústrojí zahrnuje: I. vyšetření plicní ventilace II. mechaniky dýchání III.respirace IV.plicní

Více

Software. Medim spol. s r.o., Selská 80, 614 00 Brno

Software. Medim spol. s r.o., Selská 80, 614 00 Brno Software AM110-0356 3B ANATOMYtrainer 400 digitálních obrázků s vysokým rozlišením a 3000 relevantních anatomických struktur dává rychlý přístup k lidské anatomii; funkce kvizu výběr zkoušených oblastí,

Více

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný

Zklidňuj. MUDr.Petr Možný Zklidňuj ující dýchání MUDr.Petr Možný Příznaky hyperventilace Bušení srdce, zrychlená činnost srdce, pálení u srdce Závratě, točení hlavy; zhoršená koncentrace; rozostřené vidění; mravenčení nebo necitlivost

Více

POHLAVNÍ SOUSTAVA. PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz

POHLAVNÍ SOUSTAVA. PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz POHLAVNÍ SOUSTAVA PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz Pohlavní soustava zajišťuje vznik nového života zabezpečuje existenci biologického druhu zajišťuje přenos genetických informací dělíme

Více

Modely a simulátory pro výuku resuscitace - KPR Pokročilá resuscitace Advanced Life Support - ALS

Modely a simulátory pro výuku resuscitace - KPR Pokročilá resuscitace Advanced Life Support - ALS RA120-0257 ETView nácvik intubace vybaveno malou kamerou, obraz se přenáší pomocí USB kabelu do PC. Nácvik směru laryngoskopické intubace, porozumění anatomie horních cest dýchacích, nácvik správné pozice

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek postižení kůže a sliznic poleptáním některými chemikáliemi charakteru: 1. suché nekrózy: způsobené kyselinou 2. rozbředlé nekrózy: způsobené louhem

Více

Základní stavební složka živočišného těla TKÁŇ

Základní stavební složka živočišného těla TKÁŇ Tkáně lidského těla Základní stavební složka živočišného těla TKÁŇ buněčná složka mezibuněčná složka 1typ buněk nositel funkce extracelulární matrix Tkáně Složené ze souborů (populací) buněk, které mají

Více

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011. P. Neumann - Úrazy

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011. P. Neumann - Úrazy ÚRAZY PRVNÍ POMOC - SKRIPTA Strategie při ošetřování úrazů 1. bezpečnost zachránců? 2. mechanismus úrazu? 3. základní životní funkce? 4. příznaky? na co si zraněný sám stěžuje? co jsme na zraněném našli

Více

Biologie. Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži. Lektor: Mgr.

Biologie. Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži. Lektor: Mgr. www.projektsako.cz Biologie Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži Lektor: Mgr. Naděžda Kurowská Projekt: Reg. číslo: Student a konkurenceschopnost

Více

KOSTERNÍ SOUSTAVA. DLOUHÉ KOSTI(stehenní), PLOCHÉ ( lopatka), KRÁTKÉ ( články prstů)

KOSTERNÍ SOUSTAVA. DLOUHÉ KOSTI(stehenní), PLOCHÉ ( lopatka), KRÁTKÉ ( články prstů) KOSTERNÍ SOUSTAVA - základním projevem je pohyb, rozhodující úlohu má kostra a svalstvo - určuje základní tvar a chrání lehce zranitelná vnitřní ústrojí KOSTI - člověk má průměrně 206 kostí - nejtěžší

Více

Význam edukace rodičů dětí s astma bronchiale v předškolním věku

Význam edukace rodičů dětí s astma bronchiale v předškolním věku Význam edukace rodičů dětí s astma bronchiale v předškolním věku Silvie Staňková Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Tématem bakalářské práce je Význam edukace rodičů dětí s astma bronchiale v předškolním

Více

PRACOVNÍ LIST - Exkurze z biologie, Praha: The Human Body Exhibition

PRACOVNÍ LIST - Exkurze z biologie, Praha: The Human Body Exhibition 1. Odpovězte na zadané otázky (odpovědi se také dozvíte v průběhu exkurze): A) Kdo má silnější svaly, muži, nebo ženy? Zdůvodněte: B) Kde se nacházejí nejmenší kosti v lidském těle? C) Co je to syndrom

Více

Dýchání organism? a dýchací soustava?lov?ka

Dýchání organism? a dýchací soustava?lov?ka Dýchání organism? a dýchací soustava?lov?ka by Biologie - Ned?le, Únor 23, 2014 http://biologie-chemie.cz/dychani-organismu-a-dychaci-soustava-cloveka/ Otázka: Dýchání organism? a dýchací soustava?lov?ka

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Neodkladná resuscitace v dětském věku

Více

Šablona č. 01.26 Přírodopis Plazi opakování. Anotace: Pracovní list je vytvořen pro opakování probraného učiva o plazech.

Šablona č. 01.26 Přírodopis Plazi opakování. Anotace: Pracovní list je vytvořen pro opakování probraného učiva o plazech. Šablona č. 01.26 Přírodopis Plazi opakování Anotace: Pracovní list je vytvořen pro opakování probraného učiva o plazech. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci vypracují dané otázky v pracovním

Více

Vztah mezi pohybovým systémem a trávicím traktem. P. Bitnar, M. Smejkal, J. Dolina, J. Procházková, A. Hep, J. Soška, P. Kolář

Vztah mezi pohybovým systémem a trávicím traktem. P. Bitnar, M. Smejkal, J. Dolina, J. Procházková, A. Hep, J. Soška, P. Kolář Vztah mezi pohybovým systémem a trávicím traktem P. Bitnar, M. Smejkal, J. Dolina, J. Procházková, A. Hep, J. Soška, P. Kolář Viscerální vzorec v PS Vzniká na podkladě změny aferentace ( nocicepce) z vnitřních

Více

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití Úvod do problematiky předlékařské pomoci Předlékařská první pomoc v sobě zahrnuje soubor jednoduchých

Více

Počítač s programem Logger Pro napojený na dataprojektor, LabQuest, spirometr Vernier s bakteriálním filtrem a náustky, kolíček na nos

Počítač s programem Logger Pro napojený na dataprojektor, LabQuest, spirometr Vernier s bakteriálním filtrem a náustky, kolíček na nos Výstup RVP: Klíčová slova: Dýchací soustava Vojtěch Beneš žák využívá znalosti o orgánových soustavách pro pochopení vztahů mezi procesy probíhajícími ve vlastním těle, projevuje odolnost vůči výzvám k

Více

Biologie člověka, člověk a zdraví. Dataprojektor, vizualizér, pracovní listy, plakáty. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Biologie člověka, člověk a zdraví. Dataprojektor, vizualizér, pracovní listy, plakáty. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Biologie (BIO) Biologie člověka, člověk a zdraví Tercie 3 hodiny týdně Dataprojektor, vizualizér, pracovní listy, plakáty Etologie Odvodí na základě pozorování

Více

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření)

Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Autor Mgr. Monika Kamenářová Tematický celek Pohlavní soustava Cílová skupina žáci středních odborných škol (nezdravotnického zaměření) Anotace Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, s jeho pomocí

Více

Léčebné a vyšetřovací polohy

Léčebné a vyšetřovací polohy Léčebné a vyšetřovací polohy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Polohování nemocného Polohování ukládání N

Více

Marie Švehlová Bc. Eliška Švehlová

Marie Švehlová Bc. Eliška Švehlová Marie Švehlová Bc. Eliška Švehlová KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Plicní rehabilitace a respirační fyzioterapie v domácím prostředí Autor: Marie Švehlová, Bc. Eliška Švehlová 2.

Více

Vhled do embryologie. Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí

Vhled do embryologie. Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí Trávicí trakt Vhled do embryologie Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí Základní anatomie Dutina ústní (napojeny slinné

Více

Příručka pro praxi: HYPER KINETICKÁ DYSFONIE. MUDr. Radan Havlík, Ph.D. AUDIO-FON centr s.r.o. Brno

Příručka pro praxi: HYPER KINETICKÁ DYSFONIE. MUDr. Radan Havlík, Ph.D. AUDIO-FON centr s.r.o. Brno Příručka pro praxi: HYPER KINETICKÁ DYSFONIE MUDr. Radan Havlík, Ph.D. AUDIO-FON centr s.r.o. Brno Defi nice, základní pojmy Hyperkinetická dysfonie funkční porucha hlasu dyskoordinace aktivity jednotlivých

Více

Olomouc 2006 ZLOMENINY A DUTINOVÁ. FN Olomouc

Olomouc 2006 ZLOMENINY A DUTINOVÁ. FN Olomouc Seminář OUP Olomouc 2006 ZLOMENINY A DUTINOVÁ PORANĚNÍ Petr Hubáček Oddělen lení urgentního příjmu FN Olomouc ZLOMENINA každé porušen ení celistvosti kosti vzniklé následkem působenp sobení fyzické síly

Více

PŘÍZNAKY CHOROB KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PŘÍZNAKY CHOROB KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PŘÍZNAKY CHOROB KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové http://leccos.com/index.php/clanky/srdce Dyspnoe 1 Subjektivní pocit nedostatku vzduchu nesnadného dýchání Typický

Více

Smyslové orgány (čidla)

Smyslové orgány (čidla) Smyslové orgány (čidla) - Zisk informací o vnějším prostředí Receptory (smyslové receptorové buňky) - mají vysokou citlivost vůči některým podnětům - převádějí energii podnětů z vnějšího prostředí v nervovou

Více

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí

SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ. Vývoj a růst kostí. Tvary kostí SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ Tvoří celek, který plní několik funkcí: - je oporou těla - chrání životně důležité orgány (lebka, páteř, hrudník) - je zásobárnou minerálních látek-vápník - umožňuje pohyb KOSTRA

Více

Resuscitace dospělého a dítěte

Resuscitace dospělého a dítěte Resuscitace dospělého a dítěte První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Zdravotní tělesná výchova Obsah Zdravotní tělesná výchova Obsah Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 zpracoval: Mgr. Milan Kubic 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV vychází ze tří na sebe navazujících fází: - Fáze dechová - Fáze pohybová

Více

TYPY DÝCHÁNÍ A DECHOVÁ FREKVENCE

TYPY DÝCHÁNÍ A DECHOVÁ FREKVENCE TYPY DÝCHÁNÍ A DECHOVÁ FREKVENCE Při dýchání se nasává vzduch do plic při vdechu (inspiraci) a vypuzuje při výdechu (exspiraci). Při vdechu se rozšiřuje hrudní dutina činností svalů. Tím vzniká negativní

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_10_ZDV1_12 Zdravověda somatologie

Více

ATC urogenitální trakt a respirační systém. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

ATC urogenitální trakt a respirační systém. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ATC urogenitální trakt a respirační systém Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Listopad 2010 Mgr. Helena Kollátorová Lékopis je státem

Více

Pneumologie symptomatologie. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Pneumologie symptomatologie. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Pneumologie symptomatologie Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové TUSSIS KAŠEL (tussis) 1 Nejčastější příznak onemocnění DC Reflexní děj výbavnost podrážděním tusigenní zóny V DC hrtan, bifurkace trachey,

Více

Somatologie CZ.1.07/1.3.44/02.0009. www.kapa-ops.cz CZ.1.07/1.3.44/02.0009

Somatologie CZ.1.07/1.3.44/02.0009. www.kapa-ops.cz CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Somatologie CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Stavba a funkce lidského těla Základní stavební a funkční jednotka buňka. Tkáň vzniká dělením buněk. Histologie je věda, zabývající se mikroskopickou

Více

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m.

Svaly hlavy m. temporalis m. masseter Svaly krku m. scaleni m. sternocleidomastoideus Svaly hrudníku m. intercostales ext m. Svaly hlavy Dvě funkční skupiny: 1. žvýkací svaly - začínají na kostech lebky, překlenují kloub čelisti a upínají se na dolní čelist, kterou pohybují - spánkový sval m. temporalis - žvýkací sval m. masseter

Více

Variace Pohlavní soustava ženy

Variace Pohlavní soustava ženy Variace 1 Pohlavní soustava ženy 21.7.2014 16:03:50 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA POHLAVNÍ SOUSTAVA POHLAVNÍ SOUSTAVA ŽENY Funkce pohlavního systému ženy 1. Zrání vajíček a jejich uvolňování z kůry

Více

Vyšetřovací metody v ORL

Vyšetřovací metody v ORL Vyšetřovací metody v ORL Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Vyšetření sluchového ústrojí - vyšetření zevního

Více

Fyziologie těhotenství

Fyziologie těhotenství Fyziologie těhotenství Oplodnění K oplození vajíčka dochází ve vejcovodu - spermie jsou vstříknuty do zadní poševní klenby o odtud musí projít až k vnitřnímu ústí vejcovodu (pohyb spermií = 3-6 mm/min.)

Více

Anatomie. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz

Anatomie. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Anatomie Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Přehled uvedených systémů: Soustava kosterní Pohybový aparát Srdce a cévní systém Dýchací ústrojí Trávicí systém Neurofyziologie Specifika dětského věku Kostra

Více

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl

ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA. 1. díl ABY NÁS ZÁDA NEBOLELA Marta Benešová, lektorka sboru žen ČASPV Obrázky: Draha Horáková 1. díl Už v době, kdy se člověk naučil chodit vzpřímeně začal zřejmě velký problém se zády a s páteří, neboť vzpřímenou

Více

Ošetřování N u adenoidní vegetace

Ošetřování N u adenoidní vegetace Ošetřování N u adenoidní vegetace Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Charakteristika onemocnění: adenoidní

Více

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz

Vliv prachu v ovzduší. na lidské zdraví. MUDr.Helena Kazmarová. h.kazmarova. kazmarova@szu.cz Vliv prachu v ovzduší na lidské zdraví MUDr.Helena Kazmarová Státn tní zdravotní ústav h.kazmarova kazmarova@szu.cz O čem se bude mluvit Co je prach a kde se s ním setkáváme Kde prach vzniká Prach doma

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok

HOVÁ SOUSTAVA. Oběhová soustava. Srdce a cévy, srdeční činnost. srdce. tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok OBĚHOV HOVÁ SOUSTAVA Srdce a cévy, srdeční činnost Oběhová soustava srdce cévy tepny arterie žíly veny vlásečnice - kapiláry kapaliny krev míza tkáňový mok Tepny, žíly, vláse sečnice Průchod krve vláse

Více