Apparatus respiratorius

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Apparatus respiratorius"

Transkript

1 Apparatus respiratorius (stavba a fce dýchacích cest a plic, mechanika dýchání) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

2 Funkce okysličování krve, zevní dýchání uvolňování pco2 tvorba a modulace hlásek napojení čichového ústrojí

3 Stavba stěny trubic a dutin (1) Sliznice cylindrický řasinkový epitel posun hlenu a nečistot směrem ven Podslizniční vazivo hojné zejména v hrtanu (prosáknutí zúžení a obstrukce průsvitu) rozptýlené lymfatické buňky = bariera proti infekci Chrupavčitý a kostěný skelet zábrana zúžení DC, zvýšení pohyblivosti orgánů navzájem

4 Stavba stěny trubic a dutin (2) vliv na tonus hlasivkových vazů Vazivo, hladká svalovina kontrakcemi ovlivňuje průchodnost DC zúžení limitováno pružností chrupavek

5 Dýchací systém Dýchací cesty horní cesty dýchací nos, dutina nosní nosohltan dolní cesty dýchací hrtan trachea bronchy Plíce (pulmo, pulmones)

6 Nasus, cavum nasi (1) kostěný podklad tvoří nosní kůstky zevní nos pokrytý kůží s bohatými mazovými a potnámi žlázami Radix nasi (kořen nosu) mezi očima Dorsum nasi (hřbet nosu) táhne se dolů od kořene nosu Apex nasi (hrot nosu) zakončení hřbetu nosu

7 Nasus, cavum nasi (2) po stranách nosní křídla vyztužená chrupavkou Nares (nosní dírky) Cavum nasi (nosní dutina) má kostěný podklad, uprostřed přepážka (septum nasi) v přední části je chrupavčitá, v zadní kostěná (svislá ploténka os ethmoidale a vomer) vpředu nares, vzadu choanae (zadní otvory do nosohltanu)

8 Nasus, cavum nasi (3) od dutiny ústní oddělena tvrdým a měkkým patrem strop tvoří nosní kůstky, kost čelní, tělo klínové kosti, dírkovaná ploténka čichové kosti z bočních stran vycházejí 3 skořepy nosní, které rozdělují dutinu na 3 průchody: concha nasalis superior součást čichové kosti úsek mezi horní a střední meatus nasi superior

9 Nasus, cavum nasi concha nasalis media (4) součást čichové kosti úsek mezi střední a dolní meatus nasi medius (střední průchod) concha nasalis inferior samostatná úsek pod ní meatus nasi inferior (dolní průchod) Horní oblast čichová oblast čichové buňky Dolní oblast respirační

10 Nasus, cavum nasi (5) vysoce prokrvená, cylindrický řasinkový epitel, četné žlázky (mukoperiost) zvlhčení, ohřátí vzduchu Sinus paranasales (vedlejší dutiny nosní) v pneumatických kostech vystlány sliznicí jako dutina nosní srůstá s periostem = MUKOPERIOST vyvíjejí se postupně v dětském věku, v dospělosti větší kapacita než vlastní nosní dutina obsahují vzduch a ústí do jednotlivých nosních průchodů

11 Nasus, cavum nasi (6) sinus maxillares dutiny v horní čelisti sinus frontales dutiny v čelní kosti sinus sphenoidales v kosti klínové sinus ethmoidales v čichové kosti

12

13 Nasopharynx (nosohltan) nálevkovitá část hltanu spojená choanami s dutinou nosní od orální části hltanu je oddělen měkkým patrem a čípkem (uvulum) na bočních stranách je ústní Eustachovy trubice (viz. sluchové ústrojí) vyrovnává tlaky středoušní dutiny Tonsila pharyngea (nosohltanová mandle) při ústní Eustachovy trubice brána proti šíření infekce do dospělosti involuje

14 -of-the-head-and-neck/nasopharynx/ %3D3&docid=FWDCcBaPHcvdVM&imgurl= cooked/15554w.jpg&w=320&h=432&ei=6bpjtp_qf4p-8qoaqo1d&zoom=1

15 Larynx (hrtan) (1) trubicovitý tvar, dlouhý cca 6 cm, plynule přechází z dolní části hltanu, dole do trachey Chrupavky tvoří skelet hrtanu spojeny navzájem vazy a klouby pružný celek cartilago thyroidea (chrupavka štítná) největší chrupavka tvoří nápadnou vyvýšeninu na přední straně krku cartilago cricoidea (chrupavka prstencová) pod chrupavkou štítnou, hmatná

16

17 Larynx (hrtan) (2) cartilagines arytenoideae (chrupavky hlasivkové) párové, po obou stranách prstencové chrupavky trojboký tvar od nich k chrupavce štítné rozepjaté hlasivkové vazy horní pár pravé dolní pár nepravé epiglottis (příklopka hrtanová) odděluje od hltanu, listový tvar při polykání se překlopí do hrtanu

18 plicae vestibulares plicae vocales

19 Larynx (hrtan) vestibulum laryngis (dutina hrtanová) (3) rozšířená horní část hrtanu spojená s hltanem rima laryngis (štěrbina hlasivková) v nich napjaté nepohyblivé komorové řasy (plicae vestibulares) pohyblivé hlasivkové vazy (plicae vocales) rozechvění pravých vazů při výdechu vzduchu = zvuk výška závisí na rychlosti proudícího vzduchu, prostornosti hrtanu, šířce štěrbiny, napětí vazů, jejich délce

20 laryngoskopický fyziologický nález

21 Larynx (hrtan) (4) základní tón jazykem, rty, zuby, patrem se přetvoří v artikulovanou řeč Podslizniční vazivo řídké vazivo s množstvím cév snadé zduření při zánětu otok rychlý uzávěr průsvitu hrtanu dušení velice akutní a dramatický stav Příčně pruhované svalstvo hrtanu inervace n.vagus

22 Trachea (průdušnice) trubice dlouhá asi 12cm uložená před jícnem (šířka cca 1,5-1,8cm) okolo krční části leží štítná žláza podkladem jsou chrupavky podkovovitého tvaru (15-20) zaručení stálého tvaru a otevřeného průsvitu vzadu jsou chrupavky doplněny vazivově svalovou stěnou (1) svalovina umožňuje změnu délky trachey připojená vazivem na dolní okraj prstencové chrupavky hrtanu

23 Trachea (průdušnice) (2) po vstupu do dutiny hrudní se větví na průdušku pravou a levou ve výši Th4

24 Bronchy (průdušky) v místě bifurkace trachey vzniká bronchus principalis dexter a sinister zanořují se do plicního hilu spolu s cévami dále se pak dělí na bronchy pro jednotlivé plicní laloky, segmenty, subsegmenty a tenkostěnné bronchioly pro plicní lalůčky a alveolární chodbičky zde výměna dýchacích plynů (1) bronchus dexter je přímým pokračováním trachey stěna bronchů je podobná stěně trachey, chrupavky nejsou tak pravidelné

25 Bronchy (průdušky) (2) spojené vazivem a hladkou svalovinou sliznice stejná jako v trachee řasinkový epitel kmitá směrem nahoru četné žlázky produkující hlen

26 intphotogallerysectionid=40000&intphotogallerylastsectionid=40000&intpage=2

27

28 Pulmo (plíce) (1) Pulmo dexter et pulmo sinister (pravá a levá plíce) uloženy v P a L části dutiny hrudní, uprostřed mediastinum vazivová přepážka od hrudní páteře až ke sternu mají tvar kužele: Apex pulmonis (hrot plíce) přesahuje 1.žebro Basis pulmonis (baze plíce)

29

30 Pulmo (plíce) (2) široká základna naléhající na bránici Žeberní plocha vypouklá Mezihrudní plocha téměř rovná Hilus pulmonis (plicní branka) na mezihrudní straně plicního křídla vstupují a vystupují bronchy, cévy, nervy a mízní cévy Radix pulmonis (plicní kořen) Barva plic je u dítěte růžová, u dospělého šedě až šedočerně mramorované

31 plicní hilus a.pulmonalis otisk aorty otisk srdeční baze

32 Pulmo (plíce) (3) jsou lesklé, vzdušné, na poklep elastické a RTG prostupné Pulmo dexter hluboké zářezy plicní křídlo dělí na 3 laloky (lobi) horní (3 segmenty), střední (2 segmenty), dolní (5 segmentů) Pulmo sinister hluboké zářezy ji dělí na 2 laloky horní (5 segmentů), dolní (4-5 segmentů) Každý lalok se pak ještě člení na segmenty

33

34 Pulmo (plíce) (4) Na obou plicích jsou v přední části zářezy pro srdce na levé plíci větší Pleura pulmonalis (poplicnice) tenká vazivová blanka na povrchu plic Pleura parietalis (pohrudnice) zevní nástěnný list v oblasti plicní stopky se odděluje od poplicnice Pohrudniční dutina prostor mezi oběma listy + minimální množství vazké tekutiny brání tření listů při dýchání

35

36 Pulmo (plíce) (5) nižší tlak než atmosférický tlak umožňuje rozvinutí plic při nádechu pneumothorax vniklý vzduch do pohrudniční dutiny, zrušení podtlaku kolaps plíce ALVEOLY PULMONIS (plicní sklípky) jemné bronchioly se větví na ductuli alveolares (sklípkové trubičky) ty končí v sacculi alveolares (sklípkové váčky) alveoly pulmonis nasedají na sklípkové váčky

37

38 Pulmo (plíce) (6) Acinus (lalůček) skupina alveolů, které patří k jedné průdušince Lobulus pulmonis (plicní lalůček) lalůčků stěna alveolů je tvořena plochým jednovrstevným respiračním epitelem vnitřní stěna v kontaktu se vzduchem vnější stěna hustá síť krevních kapilár

39 Pulmo (plíce) (7) Funkční oběh odkysličená krev do plic je přiváděna větvením truncus pulmonalis z pravé komory srdeční okysličená krev je přivedena z plic do levé síně srdeční 2 páry plicních žil (vv.pulmonales dx. et sin.) cévy probíhají hojným vazivem mezi segmenty výživa plic je zajištěna a.bronchiales odstupují z aorta descendens (hrudní část)

40 Fyziologie dýchání, mechanika dýchání

41 Zevní projevy dýchání Pohyby hrudníku při vdechu se zvedá, při výdechu klesá Zvukové fenomény a) sklípkové dýchání zvuk, který provází inspirium vzniká rozpínáním alveolů nasávaným vzduchem b) trubicové dýchání zvuk v inspiriu i expiriu příčinou je víření vzduchu ve velkých bronších

42 Stupeň ventilace plic (1) Normoventilace = fyziologická ventilace 500 ml při jednom nádechu nebo 1 výdechu mrtvý prostor 150 ml tvoří jen náplň dýchacích cest neúčastní se výměny plynů 350 ml přichází až do alveolů a opouští je účastní se alveolární ventilace Hypoventilace = patologická ventilace snížená alveolární ventilace následkem je po2 (hypoxie), pco2 (hyperkapnie) až respirační acidoza

43 Stupeň ventilace plic (2) Hyperventilace = patologická ventilace alveolární ventilace je vyšší po2 (hyperoxie), pco2 (hypokapnie) respirační alkalóza Minutová ventilace (MV) MV = DO (dechový objem)*df (dechová frekvence) MV = 500*12-15/min. alveolární ventilace = 350*12-15/min.

44 Mechanika vdechu a výdechu (1) VDECH zvětšení hrudní dutiny: a) zvedání žeber děje se činností mm.intercostales externi signál k jejich kontrakci jde z alfamotoneuronů ty jsou aktivovány z inspiračních neuronů prodloužené míchy b) posun bránice v období mezi vdechem a výdechem je přilnutá k hrudní stěně

45 Mechanika vdechu a výdechu (2) zahájení vdechu spojeno s kontrakcí svalové části diafragmy posun distálním směrem a oddálení od hrudní stěny zvětší se phrenikokostální úhel bránice klesne o 1,2-1,5cm, při usilovném nádechu o 10cm k tmu je důl. napětí břišních svalů stěna vyklene, útroby se stlačí bránicí VÝDECH zmenšení dutiny hrudní ve 2 fázích:

46 Mechanika vdechu a výdechu (3) a) postupné ochabnutí svalstva, žebra i bránice se vrací zpět zcela pasivně = díky relaxaci b) aktivací výdechových svalů mm.intercostales interni aktivace ze spinálních motorických ústředí ( α motoneurony) ty jsou aktivovány z expiračními neurony prodl.míchy Změny objemu hrudníku vdech rozpínající se hrudník pasivně sledují plíce klesá v nich tlak pod hodnoty atmosférického tlaku

47 Mechanika vdechu a výdechu (4) vznik tlakového gradientu z atmosféry do alveolů snadnější nasávání vzduchu do plic zvětšování tlaku v plicích; nádech končí, když je tlak v plicích roven atmosférickému tlaku výdech pokles žeber a vzestup bránice při výdechu stlačuje plíce, v nich narůstá tlak nad hodnoty atmosférického tlaku vytvoření tlakového spádu směrem ven z alveolů výdech končí, když tlak v plicích = tlak atmosférický

48 Mechanika vdechu a výdechu (5) Význam dýchacích svalů v usilovném vdechu se zapojují pomocné vdechové svaly m.sternocleidomastoideus m.serratus ant. m.scaleni usilovný výdech zapojuje pomocné výdechové svaly

49 Tlaky v respiračním systému (1) 1) PLEURÁLNÍ TLAK (intrapleurální) měří se mezi viscerální a parietální pleurou je nižší než atmosferický (-0,4kPa) negativní nádech = negativita se zvyšuje = až -0,8 kpa výdech = negativita se snižuje = až -0,2 kpa Relaxační poloha plic stav, kdy jsou veškeré dýchací svaly relaxované a v plicích je tlak rovný atmosférickému = stav mezi nádechem a výdechem

50 Tlaky v respiračním systému (2) Příčiny negativního tlaku v pleurální dutině: vývojové ontogenetický vývoj hrudník roste rychleji než plíce prostor je uzavřený vůči okolí, proto klesá tlak pod atmosférický retrakční síla plic síla vznikající směrem k plicnímu hilu vzniká napínáním el.vláken plicní tkáně při plnění plic vzduchem díky elasticitě se snaží vrátit zpět oddalují plíce od hrudní dutiny

51 Tlaky v respiračním systému (3) pokles plicních hrotů pokles dán hmotností plic, oddalují tak obě plicní křídla v oblasti hilu víc, než je tomu jinde prostor se tak zvětšuje a tlak klesá Význam pleurálního tlaku: a) napomáhá rozpínání plic b) zlepšuje návrat krve z oblasti břicha do oblasti hrudních cév c) usnadňuje posun sousta jícnem

52 Tlaky v respiračním systému (4) 2) ALVEOLÁRNÍ tlak (intrapulmonální) vzniká následkem 2 vlivů: a) síla, která rozpíná alveoly zevní síla daná nasátým vzduchem vnitřní síla negativní pleurální tlak zabezpečuje minimální odpor rozpínání alveolu + vazká tekutina v pleurální dutině oba listy k sobě lepí a nutí tak plíci, a tedy alveoly, rozpínat se b) síla, která zmenšuje alveoly 1. tlak elastických vláken (retrakční síla plic)

53 Tlaky v respiračním systému (5) 2. povrchové napětí mezi vzduchem v alveolech a surfaktantem funkční reziduální kapacita (FRK) množství vzduchu, které zůstane v plících po klidném výdechu alveoly tak nekolabují, ale v době mezi výdechem a vdechem jsou rozepnuté a je v nich nulový (relaxační) tlak (atmosférický) inspirium tlak nejdříve klesá pod hodnotu atmosférického (plíce jsou rozepnuté) jak se plní, tlak stoupá, na konci vdechu je roven atmosférickému

54 Tlaky v respiračním systému (6) Expirium alveolární tlak stoupá nad hodnoty atmosférického protože plíce se tlakem hrudníku zmenšují 2.fáze expiria = tlak klesá, protože tlak z plic se vypuzuje konec expiria = tlak je roven atmosférickému

55 Plicní objemy a kapacity (1) Dechový objem (DO) základní plicní objem = 500 ml při klidném výdechu a nádechu Inspirační rezervní objem (IRO) množství vzduchu, které lze vdechnout po předchozím klidném vdechu po vyvinutí maximálního úsilí = ml

56 Plicní objemy a kapacity (2) Expirační rezervní objem (ERO) množství vzduchu, které lze vydechnout po předchozím klidném výdechu po vyvinutí maximálního výdechového úsilí = 1000 ml Reziduální objem (RO) zůstává v plicích i po maximálním výdechu = cca 1000 ml kolapsový objem po kolapsu plic se část RO vypudí

57 IRO DO ERO RO KO MO

58 Plicní objemy a kapacity (3) část v plíci, která dýchala, zůstane nedá se vypudit (plíce ve vodní hladině pak plavou = soudní lékařství) PLICNÍ KAPACITY 1) Celková kapacita plic největší možné množství vzduchu, které se vejde do plic cca 6l (individuální) 2) Vitální kapacita plic množství, které se vypudí při maximálním výdechu po předchozím maximálním vdechu (DO+IRO+ERO)

59 Plicní objemy a kapacity (4) 3) Funkční reziduální kapacita množství, které zůstane v plicích po klidném výdechu Dynamické objemy množství vydechnutého objemu za nějaký časový úsek FEV1, FEV2...

60 Výměna plynů v organismu (1) Zevní dýchání výměna plynů mezi alveolárním vzduchem a krví plicních kapilár podmínkou je neustálá výměna alveolárního a atmosférického tlaku díky ventilaci (vdech x výdech) Vnitřní dýchání výměna plynů mezi krví tělních kapilár a tkáňovými buňkami

61 Výměna plynů v organismu (2) Výměna mezi zevním prostředím a tkáněmi a naopak se děje difúzí plynů po tlakovém gradientu difúze O2 atmosféra alveolární vzduch arteriální krev tkáně tlakový gradient směřuje od atmosféry ke tkáním atmosférický 21 kpa alveolární 13,5 kpa arteriální 12,5 kpa tkáně 2,5-6 kpa

62 Výměna plynů v organismu (3) difúze CO2 gradient směřuje od tkání k ven z těla tkáně venózní krev alveolární vzduch atmosféra tlakový gradient směřuje tkání k atmosféře tkáně do 6,5 kpa venózní 6,3 kpa alveolární 5,3 kpa atmosférický 0,04 kpa nejvyšší tlak je ve tkáních a nejmenší v zevní atmosféře

63 Výměna plynů v organismu (4) difúze CO2 z tkání do zevního prostředí vyžaduje menší tlakový spád než O2 CO2 lépe difunduje (20x lépe)

64 Transport O2 a CO2 krví (1) O2 v 1l arteriální krve je 200ml O2 197ml = chemicky navázáno na Hb HbO2 3ml = fyzikálně rozpuštěno v plazmě vytváří po2 fyzikálně rozpuštěný difunduje přes stěnu kapiláry klesne po2 v plazmě proto musí k vyrovnání tlaku dojít k desaturaci HbO2

65 Transport O2 a CO2 krví (2) chemicky vázaný se uvolňuje, fyzikálně se rozpustí, vytvoří potřebný po2 a difunduje opět k buňkám v klidu se tak spotřebuje jen 50ml O2 v 1l krve venózní krev tak obsahuje 150ml O2 v 1l krve = A-V rozdíl (arterio-venózní) = 50ml v zátěži se zvyšuje spotřeba O2 stoupá a HbO2 snáze desaturuje

66 Transport O2 a CO2 krví (3) CO2 a) fyzikálně rozpuštěný b) v podobě bikarbonátu v tkáni vzniká CO2 difunduje přes tkáňový mok do plazmy kapilár do ERY hydratuje se s H2O H2CO3 následná disociace na H+ a HCO3 - HCO3 - difunduje do plasmy a do ERY jde směnou Cl-

67 Transport O2 a CO2 krví (4) H+ podporuje desaturaci HbO2 PLÍCE vzniká HbO2 tím se uvolní H+ spojí se s HCO3- (v plazmě) H2CO3 rozpad na H2O a CO2 vydýchání z těla B karboanhydráza tkáň CO2 + H2O H2CO3 H+ + HCO3- Cl- PLASMA

68 Transport O2 a CO2 krví c) vazba na Hb = karbaminohemoglobin 60% je transportováno bikarbonátem (5)

69 Vznik centrální inspirační aktivity (1) dýchání je automatický děj nezávislý na naší vůli volní aktivita jej modifikuje zrychluje, zpomaluje, dočasně zastaví Inspirium vdech je zahájen aktivitou vdechových svalů podnět přichází z inspiračních neuronů prodloužené míchy tyto neurony jsou trvale aktivní, přerušení pouze ve výdechu příčinou trvalé aktivity je:

70 Vznik centrální inspirační aktivity (2) a) trvalá stimulace vzruchovou aktivitou z periferních receptorů neustále probíhá přes retikulární formaci (tyto neurony jsou její součástí) do vyšších úseků CNS b) vzruchová aktivita přichází z centrálních chemoreceptorů (těsně pod povrchem přední plochy prodl. míchy) podnětem je pco2 arteriální krve (vyživuje je) a pco2 mozkomíšního moku (omývá je) propojení k inspiračním neuronům = neustálá aktivita

71 Vznik centrální inspirační aktivity (3) vzruchová aktivita je pak vedena α motoneurony v předních rozích míšních k svalstvu Expirium dočasně je nutné utlumit aktivitu inspiračních neuronů pomocí Herring-Breuerova reflexu tzv. inflační receptory (ve stěně dýchacích cest) drážděné vdechem a rozepnutím plic cestou n.x aktivita do prodl. míchy k inspiračním neuronům působí na ně inhibičně

72 Vznik centrální inspirační aktivity (4) zároveň stejnou cestou vzruchová aktivita do pons Varoli k neuronům pneumotaxické centrum aktivují se inhibiční vliv na inspirační neurony prodl. míchy útlum inspiračních neuronů = konec aktivity vdechových svalů, hrudník se vrací do výchozího postavení a nastává výdech konečná fáze výdechu i klidového je aktivní! uskutečňují výdechové svaly aktivují se v době, kdy jsou utlumeny inspirační neurony

73 Vznik centrální inspirační aktivity (5) reciproční inhibice aktivní jsou expirační neurony (prodl. mícha) vztah mezi ex- a inspiračními neurony útlum jedněch = aktivita druhých a naopak aktivita inspiračních neuronů převyšuje aktivitu expiračních neuronů je trvalá, nelze ji přerušit ani volní aktivitou rozhodnutí nedýchat hromadění pco2 dráždění centrálních receptorů vůle NEdýchat přerušena spontánním vdechem

74 Zdroje Borovanský, L. et al. Soustavná anatomie člověka II. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, s. Dylevský, I., Trojan, S. Somatologie I. Praha: Avicenum, s. Holibková, A., Laichman, S. Přehled anatomie člověka. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, s. ISBN Klementa, J. et al Somatologie a antropologie. Praha : SPN, s. Trojan, S. et al Lékařská fyziologie. Praha: Grada, s. ISBN

Anatomie dýchacích cest. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Anatomie dýchacích cest. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Anatomie dýchacích cest Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Jitka Fuchsová Související pojmy: Ventilace = výměna vzduchu

Více

Variace Dýchací soustava

Variace Dýchací soustava Variace 1 Dýchací soustava 21.7.2014 13:15:44 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA DÝCHACÍ SOUSTAVA Dýchací systém Dýchání je děj, při kterém organismus získává a spotřebovává vzdušný kyslík a vylučuje

Více

Dýchací systém - úvod

Dýchací systém - úvod Dýchací systém - úvod Pro metabolismus tkání je nutný přísun kyslíku. Při metabolismu vzniká ve tkáních oxid uhličitý a voda, tyto látky se z organismu vylučují dýchacím ústrojím. Správná funkce dýchacího

Více

PULMONÁLNÍ (DÝCHACÍ) SOUSTAVA Přednáška. Dýchání děj, při kterém organismus získává a spotřebovává vzdušný kyslík a vylučuje oxid uhličitý a vodu

PULMONÁLNÍ (DÝCHACÍ) SOUSTAVA Přednáška. Dýchání děj, při kterém organismus získává a spotřebovává vzdušný kyslík a vylučuje oxid uhličitý a vodu PULMONÁLNÍ (DÝCHACÍ) SOUSTAVA Přednáška Mgr. Martina Pokorná Dýchání děj, při kterém organismus získává a spotřebovává vzdušný kyslík a vylučuje oxid uhličitý a vodu Ve tkáních dochází k oxidaci organických

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II.

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II. Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II. DÝCHACÍ SOUSTAVA Dolní dýchací cesty Hrtan (larynx) velikost hrtanu ženy 5 cm, muži 7 cm chrupavčitý,

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Stavba dýchací soustavy

Více

Anatomie I přednáška 10. Dýchací soustava.

Anatomie I přednáška 10. Dýchací soustava. Anatomie I přednáška 10 Dýchací soustava. Funkce dýchací soustavy Zprostředkovává výměnu plynů mezi organismem a zevním prostředím. Dýchání (výměna plynů) Dýchání zevní (plicní) výměna O 2 a CO 2 v plicích

Více

Dýchání (respirace, plícní ventilace) výměna plynů mezi organismem a prostředím.

Dýchání (respirace, plícní ventilace) výměna plynů mezi organismem a prostředím. Dýchací soustava - Umožňuje okysličování krve a odvod oxidu uhličitého z organismu - Dýchací trubice tvořená hladkou svalovinou s kostěnou (dutina nosní) nebo chrupavčitá výztuž (dýchací trubice, průdušnice),

Více

Dýchací soustava lov

Dýchací soustava lov Dýchací soustava člověka Vnější dýchání výměna plynů mezi krví a okolím (vzduchem) kyslík se dostává dýchacími pohyby vdechovaným vzduchem do plicních alveol (plicní ventilace) a odtud difúzí do krevního

Více

1. vnější dýchání. 2. vnitřní dýchání

1. vnější dýchání. 2. vnitřní dýchání 1. vnější dýchání plicní ventilace = výměna vzduchu mezi vnějším prostředím a plícemi výměna plynů (O 2, CO 2 ) mezi vzduchem a krví 2. vnitřní dýchání výměna plynů (O 2, CO 2 ) mezi krví a tkáněmi dýchací

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy, Pražská 38 b

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy, Pražská 38 b Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy, Pražská 38 b Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Dýchací soustava Téma: Základy biologie orgánové soustavy člověka Autor: Mgr.

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek prostor ohraničený kostěnými výběžky horní čelisti strop tvoří čelní kost s čichovou kostí a nosní kůstky od ústní dutiny je oddělena tvrdým a

Více

Srovnávac. vací fyziologie. Ivana FELLNEROVÁ PřF UP Olomouc

Srovnávac. vací fyziologie. Ivana FELLNEROVÁ PřF UP Olomouc Plicní objemy Srovnávac vací fyziologie Větev plicní žíly (okysličená krev) Větev plicní tepny (odkysličená krev) Terminální průdušinka HLTAN HRTAN JÍCEN PRŮDUŠNICE Pravá plíce Nosní dutina Levá plíce

Více

15. DÝCHACÍ SOUSTAVA ŽIVOČICHŮ A ČLOVĚKA

15. DÝCHACÍ SOUSTAVA ŽIVOČICHŮ A ČLOVĚKA Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Klarka93 15. DÝCHACÍ SOUSTAVA ŽIVOČICHŮ A ČLOVĚKA = dýchání = výměna plynů mezi organismem a okolním prostředím úzká souvislost s oběhovou soustavou (kyslík rozváděn

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA FUNKCE

DÝCHACÍ SOUSTAVA FUNKCE EU-OP VK/SOM I/21 Předmět: Somatologie Ročník: první Autor: Mgr. Anna Milerová DÝCHACÍ SOUSTAVA FUNKCE Název školy Název projektu Reg. číslo projektu Název šablony Tematická oblast (předmět) Střední odborná

Více

máme 2 druhy dýchání: VNĚJŠÍ plicní ventilace + výměna plynů mezi vzduchem a krví VNITŘNÍ výměna plynů mezi krví a tkáněmi + tkáňové dýchání

máme 2 druhy dýchání: VNĚJŠÍ plicní ventilace + výměna plynů mezi vzduchem a krví VNITŘNÍ výměna plynů mezi krví a tkáněmi + tkáňové dýchání je děj, při kterém organismus získává kyslík a spotřebovává vzdušný kyslík a vylučuje oxid uhličitý je složeno z 3 dějů 1. PLICNÍ VENTILACE = výměna vzduchu mezi vnějším prostředím a plícemi 2. VÝMĚNA

Více

Dýchací cesty: - horní. - dolní. Respirační oddíl plic

Dýchací cesty: - horní. - dolní. Respirační oddíl plic Dýchací systém Dýchací cesty: - horní - dolní Respirační oddíl plic Dýchací cesty (vedou a upravují vdechovaný vzduch): Dutina nosní Nosohltan Hrtan (larynx) Průdušnice (trachea) Průdušky (bronchy) Průdušinky

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA. Fylogeneze dýchací soustavy

DÝCHACÍ SOUSTAVA. Fylogeneze dýchací soustavy DÝCHACÍ SOUSTAVA Funkcí dýchací soustavy je příjem kyslíku a výdej oxidu uhličitého = dýchání, které úzce souvisí s uvolňováním energie Mgr. Aleš RUDA Fylogeneze dýchací soustavy Prvoci, houby, láčkovci:

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA DÝCHACÍ SOUSTAVA Buňky živočišného organismu získávají energii pro životní děje: převážně z biologických

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

ANATOMIE A A FYZIOLOGIE

ANATOMIE A A FYZIOLOGIE ANATOMIE A FYZIOLOGIE Lidský organismus je složitý systém specializovaných orgánů. Anatomie se zabývá jejich stavbou a uspořádáním. Fyziologie se věnuje vzájemnému sladění činnosti orgánů, projevující

Více

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno. Biofyzika dýchání. Spirometrie

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno. Biofyzika dýchání. Spirometrie Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno Biofyzika dýchání. Spirometrie 1 Obsah přednášky Mechanismus výměny plynů mezi organismem a okolím (dýchací

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci dýchací soustavy

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci dýchací soustavy Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 8. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy a informacemi o stavbě a funkci dýchací soustavy člověka. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

Více

VY_32_INOVACE_11.08 1/8 3.2.11.8 Dýchací soustava Dýchací soustava

VY_32_INOVACE_11.08 1/8 3.2.11.8 Dýchací soustava Dýchací soustava 1/8 3.2.11.8 Cíl popsat stavbu a funkci dýchací soustavy - chápat princip dýchání - charakterizovat jednotlivé části dýchací soustavy - objasnit pojmy plicní ventilace, dechová frekvence, kyslíkový dluh,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD538 Mgr. Lucie

Více

Respirační systém. http://www.vscht.cz/kot/cz/studij ni-materialy.html

Respirační systém. http://www.vscht.cz/kot/cz/studij ni-materialy.html Respirační systém http://www.vscht.cz/kot/cz/studij ni-materialy.html Funkce respiračního systému Úzká spolupráce se srdcem a krví ve snaze extrahovat kyslík z vnějšího prostředí a zbavovat se nežádoucích

Více

Dý D c ý h c ac a í c sy s s y t s é t m é

Dý D c ý h c ac a í c sy s s y t s é t m é Dýchací systém Hlavní nádechové svaly: bránice, zevní mezižeberní svaly Pomocné dýchací svaly: m. sternocleidomastoideus, skupina skalenových svalů Výdechové svaly: vnitřní mezižeberní svaly, svaly přední

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Dýchací soustava. literatura: Dylevský, I.:Anatomie a fyziologie člověka. Machová, J.:Biologie člověka pro učitele. Rokyta : Somatologie

Dýchací soustava. literatura: Dylevský, I.:Anatomie a fyziologie člověka. Machová, J.:Biologie člověka pro učitele. Rokyta : Somatologie literatura: Dýchací soustava Dylevský, I.:Anatomie a fyziologie člověka Machová, J.:Biologie člověka pro učitele Rokyta : Somatologie Fce: výměna dýchacích plynů mezi krví a vnějším prostředím horní cesty

Více

Variace Smyslová soustava

Variace Smyslová soustava Variace 1 Smyslová soustava 21.7.2014 16:06:02 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ SLUCH, ČICH, CHUŤ A HMAT Receptory Umožňují přijímání podnětů (informací). Podněty jsou mechanické, tepelné,

Více

PORUCHY A VYŠETŘENÍ PLICNÍ VENTILACE. Ústav patologické fyziologie LF UK v Plzni

PORUCHY A VYŠETŘENÍ PLICNÍ VENTILACE. Ústav patologické fyziologie LF UK v Plzni PORUCHY A VYŠETŘENÍ PLICNÍ VENTILACE Ústav patologické fyziologie LF UK v Plzni 1 Plicní ventilace zajišťuje výměnu vzduchu mezi atmosférou a plicními alveoly. závisí na průchodnosti dýchacích cest, objemu

Více

Dechové techniky. Dechová cvičení a harmonizace Typy dýchání svalstvo, polohy

Dechové techniky. Dechová cvičení a harmonizace Typy dýchání svalstvo, polohy Dechové techniky Dechová cvičení a harmonizace Typy dýchání svalstvo, polohy Dýchání (respirace, ventilace) Pohybovou osu dýchání tvoří pánev páteř hlava. Dýchací pohyby slouží k ventilaci plic a současně

Více

Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. Jana SlavíKová JitKa Švíglerová. Fyziologie DÝCHÁNÍ. Karolinum

Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. Jana SlavíKová JitKa Švíglerová. Fyziologie DÝCHÁNÍ. Karolinum Učební texty Univerzity Karlovy v Praze Jana SlavíKová JitKa Švíglerová Fyziologie DÝCHÁNÍ Karolinum Fyziologie dýchání doc. MUDr. Jana Slavíková, CSc. MUDr. Jitka Švíglerová, Ph.D. Recenzovali: prof.

Více

ANATOMIE A FYZIOLOGIE

ANATOMIE A FYZIOLOGIE 1. Organismus získává energii: a) z dýchání b) z hormonů c) z živin d) ze svalové práce ANATOMIE A FYZIOLOGIE 2. Nejpohotovější zdroj energie představují: a) tuky b) cukry c) bílkoviny d) vitamíny 3. K

Více

činnost dých. ústrojí = DÝCHÁNÍ (RESPIRACE) musí být souhra dých. a a oběhové soustavy

činnost dých. ústrojí = DÝCHÁNÍ (RESPIRACE) musí být souhra dých. a a oběhové soustavy Otázka: Dýchací soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Iveta zajišťuje přívod O 2 a odvádění CO 2 = výměna dých. plynů činnost dých. ústrojí = DÝCHÁNÍ (RESPIRACE) musí být souhra dých. a a oběhové soustavy

Více

FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ. Složení ovzduší Vzduch zemské atmosféry je procentuálně složen z plynů: Dýchací cesty a dýchací orgány. Dýchání dělíme na :

FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ. Složení ovzduší Vzduch zemské atmosféry je procentuálně složen z plynů: Dýchací cesty a dýchací orgány. Dýchání dělíme na : FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ. Složení ovzduší Vzduch zemské atmosféry je procentuálně složen z plynů: 78 % dusíku 21 % kyslíku 1 % vzácné plyny (nejvíc argon), vodní páry a oxid uhličitý, Toto složení vzduchu je

Více

Respirační systém I. (mechanika dýchání, vitální kapacita, transport plynů)

Respirační systém I. (mechanika dýchání, vitální kapacita, transport plynů) Respirační systém I (mechanika dýchání, vitální kapacita, transport plynů) Dýchání Soubor procesů sloužící k výměně dýchacích a krevních plynů mezi vnějším prostředním a plícemi vnější dýchání mezi krví

Více

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE OBSAH Úvod do studia 11 1 Základní jednotky živé hmoty 13 1.1 Lékařské vědy 13 1.2 Buňka - buněčné organely 18 1.2.1 Biomembrány 20 1.2.2 Vláknité a hrudkovité struktury 21 1.2.3 Buněčná membrána 22 1.2.4

Více

Anatomické členění. Horní cesty dýchací. Dolní cesty dýchací. Nosní dutina Paranasální dutiny Nasopharynx

Anatomické členění. Horní cesty dýchací. Dolní cesty dýchací. Nosní dutina Paranasální dutiny Nasopharynx DÝCHACÍ SYSTÉM 2011 Anatomické členění Horní cesty dýchací Nosní dutina Paranasální dutiny Nasopharynx Dolní cesty dýchací Larynx Trachea Bronchiální strom Respirační oddíl Vývoj dýchacího systému Plicní

Více

Význam. Dýchací systém. Dýchání. Atmosférický vzduch. Dýchací cesty. Dýchání 15.4.2015

Význam. Dýchací systém. Dýchání. Atmosférický vzduch. Dýchací cesty. Dýchání 15.4.2015 Význam Dýchací systém Kyslík oxidace energetických substrátů za postupného uvolňování energie (ATP + teplo) Odstraňování CO 2 Michaela Popková Atmosférický vzduch Složení atmosférického vzduchu: 20,9 %

Více

Anatomie a fyziologie - ORL

Anatomie a fyziologie - ORL Anatomie a fyziologie - ORL Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára slouţí jako opakování učiva I. ročníku předmět

Více

Kosti. Dolní končetina se skládá ze stehna, bérce a nohy. Noha má shora nárt a zespoda chodidlo. čelní spánková. týlní. lícní.

Kosti. Dolní končetina se skládá ze stehna, bérce a nohy. Noha má shora nárt a zespoda chodidlo. čelní spánková. týlní. lícní. Anatomie pro účastníky kurzu ZZA Následující řádky jsou určeny těm z vás, kteří jste při hodinách biologie chyběli, už jste toho hodně zapomněli, nebo jste měli trvale otevřenou stranu s nejzajímavějšími

Více

Dýchací soustava vyšších obratlovců

Dýchací soustava vyšších obratlovců Dýchací soustava vyšších obratlovců Tematická oblast Datum vytvoření 14. 8. 2012 Ročník Stručný obsah Způsob využití Autor Kód Biologie biologie živočichů 3. ročník čtyřletého G a 7. ročník osmiletého

Více

Oběhová soustava - cirkulace krve v uzavřeném oběhu cév - pohyb krve zajišťuje srdce

Oběhová soustava - cirkulace krve v uzavřeném oběhu cév - pohyb krve zajišťuje srdce Oběhová soustava - cirkulace krve v uzavřeném oběhu cév - pohyb krve zajišťuje srdce Krevní cévy tepny (artérie), tepénky (arterioly) - silnější stěna hladké svaloviny (elastická vlákna, hladká svalovina,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy ( LF2 > Dýchací systém

Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (  LF2 > Dýchací systém Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (https://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Dýchací systém Dýchací systém Test Dýchací systém probíhá písemnou formou dle obecných pravidel písemných testů (viz

Více

RESPIRAČNÍ SYSTÉM a jeho detoxikace

RESPIRAČNÍ SYSTÉM a jeho detoxikace RESPIRAČNÍ SYSTÉM a jeho detoxikace MUDr. Josef Jonáš 1 Funkce dýchacího ústrojí Je to systém zabezpečující dodávku kyslíku do organismu a vyloučení oxidu uhličitého z organismu ven. Dýchání (respirace)

Více

Fyziologie dýchacího systému. MUDr. Kateřina Kapounková

Fyziologie dýchacího systému. MUDr. Kateřina Kapounková Fyziologie dýchacího systému MUDr. Kateřina Kapounková Anatomie dýchacího systému Dýchací cesty dutina nosní (event.dutina ústní) hltan hrtan trachea bronchy respirační bronchioly alveoly (plicní sklípky)

Více

STAVBA A FUNKCE, PŘENOS KYSLÍKU A OXIDU UHLIČITÉHO, FYLOGENEZE. -dýchací soustava umožňuje sycení krve kyslíkem a odvod CO2 z organismu

STAVBA A FUNKCE, PŘENOS KYSLÍKU A OXIDU UHLIČITÉHO, FYLOGENEZE. -dýchací soustava umožňuje sycení krve kyslíkem a odvod CO2 z organismu Otázka: Dýchací soustava Předmět: Biologie Přidal(a): t.klodnerova STAVBA A FUNKCE, PŘENOS KYSLÍKU A OXIDU UHLIČITÉHO, FYLOGENEZE -dýchací soustava umožňuje sycení krve kyslíkem a odvod CO2 z organismu

Více

Dý D c ý h c ac a í c sy s s y t s é t m é

Dý D c ý h c ac a í c sy s s y t s é t m é Dýchací systém ANATOMIE DÝCHACÍCH CEST Dutina nosní Dutina ústní Vedlejší dutiny nosní Hltan Hrtan Průdušnice Plíce Hlavní nádechové svaly: bránice, zevní mezižeberní svaly Pomocné dýchací svaly: m.

Více

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Míza Lymfa Krevní kapiláry jsou prostupné pro určité množství bílkovin

Více

Druhy tkání. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Druhy tkání. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis Druhy tkání Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 23. 10. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci si rozšíří znalosti o tkáních, z kterých se pak vytváří větší celky

Více

Nervová soustava je základním regulačním systémem organizmu psa. V organizmu plní základní funkce jako:

Nervová soustava je základním regulačním systémem organizmu psa. V organizmu plní základní funkce jako: Nervová soustava je základním regulačním systémem organizmu psa. V organizmu plní základní funkce jako: Přijímá podněty smyslovými orgány tzv. receptory (receptory), Kontroluje a poskytuje komplexní komunikační

Více

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_14. Člověk II.

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_14. Člověk II. Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_14 Člověk II. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3185 Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení učiva v rámci ŠVP

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Biologie člověka Biologie (z řeckého bio jako život a logie jako věda - tedy životověda - věda zkoumající život ) v nejširším slova smyslu je vědní obor zabývající se organismy a vším, co s nimi souvisí,

Více

KOSTRA HLAVY. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

KOSTRA HLAVY. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková KOSTRA HLAVY Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Lebka - CRANIUM Obličejová část SPLANCHNOCRANIUM -u člověka je poměrně malá - spojení kostí mají přibližně klínový tvar - horní oddíl pevně spojené kosti

Více

Fyziologie dýchacího systému. MUDr. Kateřina Kapounková

Fyziologie dýchacího systému. MUDr. Kateřina Kapounková Fyziologie dýchacího systému MUDr. Kateřina Kapounková Anatomie dýchacího systému Dýchací cesty dutina nosní (event.dutina ústní) hltan hrtan trachea bronchy respirační bronchioly alveoly (plicní sklípky)

Více

Fyziologie dýchání. Živé organismy potřebují k pokrytí svých energetických

Fyziologie dýchání. Živé organismy potřebují k pokrytí svých energetických Fyziologie dýchání Úvod Živé organismy potřebují k pokrytí svých energetických nároků neustálý přísun energie Tuto energii získávají oxidací živin Spotřebovává se kyslík Uvolňuje se oxid uhličitý Tyto

Více

Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová

Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová Fyziologie pro trenéry MUDr. Jana Picmausová Patří mezi základní biogenní prvky (spolu s C,N,H) Tvoří asi 20% složení lidského těla a 20.9% atmosferického vzduchu Současně je klíčovou molekulou pro dýchání

Více

Nervová soustava. Funkce: řízení organismu. - Centrální nervová soustava - mozek - mícha - Periferní nervy. Biologie dítěte

Nervová soustava. Funkce: řízení organismu. - Centrální nervová soustava - mozek - mícha - Periferní nervy. Biologie dítěte Funkce: řízení organismu - Centrální nervová soustava - mozek - mícha - Periferní nervy Nervová buňka - neuron Neuron zákl. stavební a funkční jednotka Složení neuronu: tělo a nervové výběžky - axon =

Více

(NS obecně, dělení, obaly, mozkomíšní mok, dutiny CNS) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

(NS obecně, dělení, obaly, mozkomíšní mok, dutiny CNS) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové NERVOVÁ SOUSTAVA (NS obecně, dělení, obaly, mozkomíšní mok, dutiny CNS) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Nervový systém obecně (1) Nervová regulace = funkce NS Zajišťuje vzájemnou souhru mezi

Více

Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy ( LF2 > Dýchací systém

Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (  LF2 > Dýchací systém Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy (http://www.lf2.cuni.cz) LF2 > Dýchací systém Dýchací systém Test Dýchací systém probíhá písemnou formou dle obecných pravidel písemných testů (viz

Více

TEPNY LIDSKÉHO TĚLA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

TEPNY LIDSKÉHO TĚLA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje TEPNY LIDSKÉHO TĚLA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr. Jitka Fuchsová TEPNY TEPNA = arteria vede krev okysličenou vede krev

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_19_NERVOVÁ SOUSTAVA ČLOVĚKA1_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

ČLOVĚK. Antropologie (z řeckého anthrópos člověk) - snaží se vytvořit celkový obraz člověka

ČLOVĚK. Antropologie (z řeckého anthrópos člověk) - snaží se vytvořit celkový obraz člověka ČLOVĚK Antropologie (z řeckého anthrópos člověk) - snaží se vytvořit celkový obraz člověka Fyzická antropologie - studuje lidské tělo, jeho vývoj a genetiku anatomie - zkoumá stavbu těla organismů fyziologie

Více

LABORATORNÍ PRÁCE 4. Fylogeneze dýchací soustavy Analýza vlastní dýchací soustavy

LABORATORNÍ PRÁCE 4. Fylogeneze dýchací soustavy Analýza vlastní dýchací soustavy LABORATORNÍ PRÁCE 4 Fylogeneze dýchací soustavy Analýza vlastní dýchací soustavy TEORIE Dýchací pohyby 1. Vdech (inspirum): aktivní děj objem hrudní dutiny se zvětšuje stahy bránice a mezižeberních svalů

Více

HLAVOVÉ NERVY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HLAVOVÉ NERVY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HLAVOVÉ NERVY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 18. 9. 2009 Mgr. Radka Benešová Nervový systém dělíme na centrální = mozek a mícha periferní

Více

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr.Jitka Fuchsová MÍZA (lymfa) Krevní kapiláry mají propustné stěny

Více

základní funkce: výměna dýchacích plynů O 2 a CO 2

základní funkce: výměna dýchacích plynů O 2 a CO 2 Dýchací soustava (apparatus respiratorius) Základy dýchací soustavy základy plic vznikají již v 2.měsíci těhotenství a postupně se vyvíjejí. Během této doby zajišťuje dýchání placenta. základní funkce:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu: III/2 VY_32_INOVACE_TVD535 Jméno autora: Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ZDRK34060FIG Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: PŘÍRODOPIS, DÝCHACÍ SOUSTAVA

Více

Lebka (cranium) význam : ochrana mozku ochrana smyslových orgánů

Lebka (cranium) význam : ochrana mozku ochrana smyslových orgánů Lebka (cranium) význam : ochrana mozku ochrana smyslových orgánů Stavba : 1. NEUROCRANIUM(mozková část) 8 kostí 1a) baze (spodina) 1b) klenba - rozhraní glabella týlní hrbol 1a)BAZE: kost čelní (os frontale)

Více

Ošetřovatelská péče u dětí a dospělých s onemocněním dýchacích cest

Ošetřovatelská péče u dětí a dospělých s onemocněním dýchacích cest Otázka: Ošetřovatelská péče s onemocněním dýchacích cest Předmět: Biologie Přidal(a): adam Ošetřovatelská péče u dětí a dospělých s onemocněním dýchacích cest ASTMA BRONCHIALE,BRONCHITIS Horní cesty dýchací

Více

13. PŘEDNÁŠKA 24. května 2018

13. PŘEDNÁŠKA 24. května 2018 13. PŘEDNÁŠKA 24. května 218 plicní objemy plicní kapacity úvod ke cvičení spirometrie elektrická aktivita žaludku elektrogastrogram potíže trávicího traktu laboratorní úloha Větev plicní žíly (okysličená

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: V/2 - inovace směřující k rozvoji odborných kompetencí Název materiálu: Fylogeneze dýchací

Více

HRDLO ÚSKALÍ DETOXIKACE

HRDLO ÚSKALÍ DETOXIKACE HRDLO ÚSKALÍ DETOXIKACE www.faqs.org MUDr. Josef Jonáš 1 Hlavní problém spočívá ve složitých anatomických poměrech hrdla Při detoxikaci je třeba rozlišit, ve kterém orgánu hrdla probíhá zánět. www.esg.montana.edu

Více

Okruh B: Orgánové soustavy (trávicí, dýchací, močová a pohlavní soustava, srdce, žlázy a kůže) zelená

Okruh B: Orgánové soustavy (trávicí, dýchací, močová a pohlavní soustava, srdce, žlázy a kůže) zelená Okruh B: Orgánové soustavy (trávicí, dýchací, močová a pohlavní soustava, srdce, žlázy a kůže) zelená Trávicí soustava 1. Zuby Hlavní body: vnější a vnitřní stavba zubu, fixace zubu v čelisti, typy zubů,

Více

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény)

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény) Oběhová soustava - Zajišťuje stálý tělní oběh v uzavřeném cévním systému - motorem je srdce Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) - pevné (krev proudí

Více

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie NÁHLÁ POSTIŽENÍ OBĚHOVÉHO SYSTÉMU NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. POSTIŽENÍ TEPEN - Onemocnění věnčitých tepen věnčité tepny zásobují srdeční sval krví a tedy i kyslíkem - Onemocnění

Více

Dýchací systém švásana sansthána

Dýchací systém švásana sansthána Dýchací systém švásana sansthána Dýchací systém švásana sansthána Dýchací systém patří mezi životně důležité orgánové systémy a jde o základním nástroj pro výměnu plynů mezi naším tělem a venkovním prostředím.

Více

Anatomie kostry. Kostra psa. 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka. 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky.

Anatomie kostry. Kostra psa. 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka. 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky. Anatomie kostry Kostra psa 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky 1 / 6 6. krční obratle 7. hrudní obratle 8. bederní obratle 9. křížové obratle 10. ocasní

Více

Stavba a funkce cév a srdce. Cévní systém těla = uzavřená soustava trubic, které se liší: stavbou vlastnostmi propustností stěn

Stavba a funkce cév a srdce. Cévní systém těla = uzavřená soustava trubic, které se liší: stavbou vlastnostmi propustností stěn Stavba a funkce cév a srdce Cévní systém těla = uzavřená soustava trubic, které se liší: stavbou vlastnostmi propustností stěn Aorta - srdečnice - silnostěnná tepna, vychází z L komory srdeční - základ

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 11 Dýchací soustava Pro potřeby

Více

OBSAH: funkce,orgány,stavba,kapacita,onemocnění, řízení, procvičování-doplň věty,oprav text,doplň graf,křížovka, popis obrázku ROK: 2010/2011

OBSAH: funkce,orgány,stavba,kapacita,onemocnění, řízení, procvičování-doplň věty,oprav text,doplň graf,křížovka, popis obrázku ROK: 2010/2011 DÝCHACÍ SOUSTAVA OBSAH: funkce,orgány,stavba,kapacita,onemocnění, řízení, procvičování-doplň věty,oprav text,doplň graf,křížovka, popis obrázku ROK: 2010/2011 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda PŘEDMĚT:

Více

Dý c h a c í s y s t é m I, s y s te m a re s pira t o riu m

Dý c h a c í s y s t é m I, s y s te m a re s pira t o riu m Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Dý c h a c í s y s t é m I, s y s te m a re s pira t o riu m A n a to m ic k ý ú s ta v A u to r: O n d ř e j N a ň k a O b o r: v š e o b e c n é lé k a

Více

EPITELOVÁ TKÁŇ. šita. guru. sthira. ušna. mridu višada. drva. laghu. čala. Epitelová tkáň potní žlázy. Vše co cítíme na rukou, je epitelová tkáň

EPITELOVÁ TKÁŇ. šita. guru. sthira. ušna. mridu višada. drva. laghu. čala. Epitelová tkáň potní žlázy. Vše co cítíme na rukou, je epitelová tkáň EPITELOVÁ TKÁŇ Epitelová tkáň potní žlázy Vše co cítíme na rukou, je epitelová tkáň Epitel tvoří vrstvy buněk, které kryjí vnější a vnitřní povrchy Epitel, kterým cítíme, je běžně nazýván kůže Sekrece

Více

Horní cesty dýchací cavitas nasi, pars nasalis pharyngis (nosohltan) Dolní cesty dýchací larynx, trachea, bronchi, pulmones

Horní cesty dýchací cavitas nasi, pars nasalis pharyngis (nosohltan) Dolní cesty dýchací larynx, trachea, bronchi, pulmones Dýchací systém Horní cesty dýchací cavitas nasi, pars nasalis pharyngis (nosohltan) Dolní cesty dýchací larynx, trachea, bronchi, pulmones Plíce v cavitas pleuralis Nosní dutina rozdělena nosní přepážkou

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_NERVOVÁ SOUSTAVA ČLOVĚKA2_P1-2 Číslo projektu: CZ

Více

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Předmět: ANATOMIE A FYZIOLOGIE Obor vzdělání: DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

Více

Praktická cvičení. Úkol č. 1: Stavba dýchací soustavy (obr.1)

Praktická cvičení. Úkol č. 1: Stavba dýchací soustavy (obr.1) Téma: Pulmonální soustava Praktická cvičení Úkol č. 1: Stavba dýchací soustavy (obr.1) Úkol č.2: Vedlejší dutiny nosní (obr.2) Úkol č. 3: Vyšetření dýchacích pohybů ve stoji pomocí palpace a aspekce Změny

Více

Anatomie I přednáška 3. Spojení kostí. Klouby.

Anatomie I přednáška 3. Spojení kostí. Klouby. Anatomie I přednáška 3 Spojení kostí. Klouby. Obsah přednášek Úvod. Přehled studijní literatury. Tkáně. Epitely. Pojiva. Stavba kostí. Typy kostí. Růst a vývoj kostí. Spojení kostí. Klouby. Páteř, spojení

Více

Přehled cév a cirkulace v malém oběhu. Systém aorty a jejich hlavních větví. Tepny orgánové, tepny trupu a končetin.

Přehled cév a cirkulace v malém oběhu. Systém aorty a jejich hlavních větví. Tepny orgánové, tepny trupu a končetin. Přehled cév a cirkulace v malém oběhu. Systém aorty a jejich hlavních větví. Tepny orgánové, tepny trupu a končetin. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Krevní oběh: Tepny těla jsou uspořádány do 2 oběhů:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Lidské tělo BSP Multimedia - úvodní obrazovka = 3D laboratoř: Zobrazení systémů - v pravé části je menu: Oběhový systém 3D Lab návrat do úvodní obrazovky Rejstřík Rejstřík A-Z Rejstřík 3D modelů Rejstřík

Více

Dýchací ústrojí a fyziologie dýchání

Dýchací ústrojí a fyziologie dýchání Dýchací ústrojí a fyziologie dýchání MUDr.Helena Kazmarová MUDr.Helena Veselská Odborná skupina hygieny ovzduší Centrum hygieny životního prostředí Státní zdravotní ústav h.kazmarova kazmarova@szu.cz http://www.szu.cz/chzp/ovzdusi/index.htm

Více

Kardiovaskulární soustava SRDCE

Kardiovaskulární soustava SRDCE Kardiovaskulární soustava - SRDCE Mgr. Martina Pokorná SRDCE (lat. COR, řec. KARDIA) srdce dospělého člověka: 260 320 g novorozenec: 20-25 g nepárový dutý svalový orgán uložený v dutině hrudní (k. hrudní,

Více