Apparatus respiratorius

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Apparatus respiratorius"

Transkript

1 Apparatus respiratorius (stavba a fce dýchacích cest a plic, mechanika dýchání) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

2 Funkce okysličování krve, zevní dýchání uvolňování pco2 tvorba a modulace hlásek napojení čichového ústrojí

3 Stavba stěny trubic a dutin (1) Sliznice cylindrický řasinkový epitel posun hlenu a nečistot směrem ven Podslizniční vazivo hojné zejména v hrtanu (prosáknutí zúžení a obstrukce průsvitu) rozptýlené lymfatické buňky = bariera proti infekci Chrupavčitý a kostěný skelet zábrana zúžení DC, zvýšení pohyblivosti orgánů navzájem

4 Stavba stěny trubic a dutin (2) vliv na tonus hlasivkových vazů Vazivo, hladká svalovina kontrakcemi ovlivňuje průchodnost DC zúžení limitováno pružností chrupavek

5 Dýchací systém Dýchací cesty horní cesty dýchací nos, dutina nosní nosohltan dolní cesty dýchací hrtan trachea bronchy Plíce (pulmo, pulmones)

6 Nasus, cavum nasi (1) kostěný podklad tvoří nosní kůstky zevní nos pokrytý kůží s bohatými mazovými a potnámi žlázami Radix nasi (kořen nosu) mezi očima Dorsum nasi (hřbet nosu) táhne se dolů od kořene nosu Apex nasi (hrot nosu) zakončení hřbetu nosu

7 Nasus, cavum nasi (2) po stranách nosní křídla vyztužená chrupavkou Nares (nosní dírky) Cavum nasi (nosní dutina) má kostěný podklad, uprostřed přepážka (septum nasi) v přední části je chrupavčitá, v zadní kostěná (svislá ploténka os ethmoidale a vomer) vpředu nares, vzadu choanae (zadní otvory do nosohltanu)

8 Nasus, cavum nasi (3) od dutiny ústní oddělena tvrdým a měkkým patrem strop tvoří nosní kůstky, kost čelní, tělo klínové kosti, dírkovaná ploténka čichové kosti z bočních stran vycházejí 3 skořepy nosní, které rozdělují dutinu na 3 průchody: concha nasalis superior součást čichové kosti úsek mezi horní a střední meatus nasi superior

9 Nasus, cavum nasi concha nasalis media (4) součást čichové kosti úsek mezi střední a dolní meatus nasi medius (střední průchod) concha nasalis inferior samostatná úsek pod ní meatus nasi inferior (dolní průchod) Horní oblast čichová oblast čichové buňky Dolní oblast respirační

10 Nasus, cavum nasi (5) vysoce prokrvená, cylindrický řasinkový epitel, četné žlázky (mukoperiost) zvlhčení, ohřátí vzduchu Sinus paranasales (vedlejší dutiny nosní) v pneumatických kostech vystlány sliznicí jako dutina nosní srůstá s periostem = MUKOPERIOST vyvíjejí se postupně v dětském věku, v dospělosti větší kapacita než vlastní nosní dutina obsahují vzduch a ústí do jednotlivých nosních průchodů

11 Nasus, cavum nasi (6) sinus maxillares dutiny v horní čelisti sinus frontales dutiny v čelní kosti sinus sphenoidales v kosti klínové sinus ethmoidales v čichové kosti

12

13 Nasopharynx (nosohltan) nálevkovitá část hltanu spojená choanami s dutinou nosní od orální části hltanu je oddělen měkkým patrem a čípkem (uvulum) na bočních stranách je ústní Eustachovy trubice (viz. sluchové ústrojí) vyrovnává tlaky středoušní dutiny Tonsila pharyngea (nosohltanová mandle) při ústní Eustachovy trubice brána proti šíření infekce do dospělosti involuje

14 -of-the-head-and-neck/nasopharynx/ %3D3&docid=FWDCcBaPHcvdVM&imgurl=http://google.nucleusinc.com/images cooked/15554w.jpg&w=320&h=432&ei=6bpjtp_qf4p-8qoaqo1d&zoom=1

15 Larynx (hrtan) (1) trubicovitý tvar, dlouhý cca 6 cm, plynule přechází z dolní části hltanu, dole do trachey Chrupavky tvoří skelet hrtanu spojeny navzájem vazy a klouby pružný celek cartilago thyroidea (chrupavka štítná) největší chrupavka tvoří nápadnou vyvýšeninu na přední straně krku cartilago cricoidea (chrupavka prstencová) pod chrupavkou štítnou, hmatná

16

17 Larynx (hrtan) (2) cartilagines arytenoideae (chrupavky hlasivkové) párové, po obou stranách prstencové chrupavky trojboký tvar od nich k chrupavce štítné rozepjaté hlasivkové vazy horní pár pravé dolní pár nepravé epiglottis (příklopka hrtanová) odděluje od hltanu, listový tvar při polykání se překlopí do hrtanu

18 plicae vestibulares plicae vocales

19 Larynx (hrtan) vestibulum laryngis (dutina hrtanová) (3) rozšířená horní část hrtanu spojená s hltanem rima laryngis (štěrbina hlasivková) v nich napjaté nepohyblivé komorové řasy (plicae vestibulares) pohyblivé hlasivkové vazy (plicae vocales) rozechvění pravých vazů při výdechu vzduchu = zvuk výška závisí na rychlosti proudícího vzduchu, prostornosti hrtanu, šířce štěrbiny, napětí vazů, jejich délce

20 laryngoskopický fyziologický nález

21 Larynx (hrtan) (4) základní tón jazykem, rty, zuby, patrem se přetvoří v artikulovanou řeč Podslizniční vazivo řídké vazivo s množstvím cév snadé zduření při zánětu otok rychlý uzávěr průsvitu hrtanu dušení velice akutní a dramatický stav Příčně pruhované svalstvo hrtanu inervace n.vagus

22 Trachea (průdušnice) trubice dlouhá asi 12cm uložená před jícnem (šířka cca 1,5-1,8cm) okolo krční části leží štítná žláza podkladem jsou chrupavky podkovovitého tvaru (15-20) zaručení stálého tvaru a otevřeného průsvitu vzadu jsou chrupavky doplněny vazivově svalovou stěnou (1) svalovina umožňuje změnu délky trachey připojená vazivem na dolní okraj prstencové chrupavky hrtanu

23 Trachea (průdušnice) (2) po vstupu do dutiny hrudní se větví na průdušku pravou a levou ve výši Th4

24 Bronchy (průdušky) v místě bifurkace trachey vzniká bronchus principalis dexter a sinister zanořují se do plicního hilu spolu s cévami dále se pak dělí na bronchy pro jednotlivé plicní laloky, segmenty, subsegmenty a tenkostěnné bronchioly pro plicní lalůčky a alveolární chodbičky zde výměna dýchacích plynů (1) bronchus dexter je přímým pokračováním trachey stěna bronchů je podobná stěně trachey, chrupavky nejsou tak pravidelné

25 Bronchy (průdušky) (2) spojené vazivem a hladkou svalovinou sliznice stejná jako v trachee řasinkový epitel kmitá směrem nahoru četné žlázky produkující hlen

26 intphotogallerysectionid=40000&intphotogallerylastsectionid=40000&intpage=2

27

28 Pulmo (plíce) (1) Pulmo dexter et pulmo sinister (pravá a levá plíce) uloženy v P a L části dutiny hrudní, uprostřed mediastinum vazivová přepážka od hrudní páteře až ke sternu mají tvar kužele: Apex pulmonis (hrot plíce) přesahuje 1.žebro Basis pulmonis (baze plíce)

29

30 Pulmo (plíce) (2) široká základna naléhající na bránici Žeberní plocha vypouklá Mezihrudní plocha téměř rovná Hilus pulmonis (plicní branka) na mezihrudní straně plicního křídla vstupují a vystupují bronchy, cévy, nervy a mízní cévy Radix pulmonis (plicní kořen) Barva plic je u dítěte růžová, u dospělého šedě až šedočerně mramorované

31 plicní hilus a.pulmonalis otisk aorty otisk srdeční baze

32 Pulmo (plíce) (3) jsou lesklé, vzdušné, na poklep elastické a RTG prostupné Pulmo dexter hluboké zářezy plicní křídlo dělí na 3 laloky (lobi) horní (3 segmenty), střední (2 segmenty), dolní (5 segmentů) Pulmo sinister hluboké zářezy ji dělí na 2 laloky horní (5 segmentů), dolní (4-5 segmentů) Každý lalok se pak ještě člení na segmenty

33

34 Pulmo (plíce) (4) Na obou plicích jsou v přední části zářezy pro srdce na levé plíci větší Pleura pulmonalis (poplicnice) tenká vazivová blanka na povrchu plic Pleura parietalis (pohrudnice) zevní nástěnný list v oblasti plicní stopky se odděluje od poplicnice Pohrudniční dutina prostor mezi oběma listy + minimální množství vazké tekutiny brání tření listů při dýchání

35

36 Pulmo (plíce) (5) nižší tlak než atmosférický tlak umožňuje rozvinutí plic při nádechu pneumothorax vniklý vzduch do pohrudniční dutiny, zrušení podtlaku kolaps plíce ALVEOLY PULMONIS (plicní sklípky) jemné bronchioly se větví na ductuli alveolares (sklípkové trubičky) ty končí v sacculi alveolares (sklípkové váčky) alveoly pulmonis nasedají na sklípkové váčky

37

38 Pulmo (plíce) (6) Acinus (lalůček) skupina alveolů, které patří k jedné průdušince Lobulus pulmonis (plicní lalůček) lalůčků stěna alveolů je tvořena plochým jednovrstevným respiračním epitelem vnitřní stěna v kontaktu se vzduchem vnější stěna hustá síť krevních kapilár

39 Pulmo (plíce) (7) Funkční oběh odkysličená krev do plic je přiváděna větvením truncus pulmonalis z pravé komory srdeční okysličená krev je přivedena z plic do levé síně srdeční 2 páry plicních žil (vv.pulmonales dx. et sin.) cévy probíhají hojným vazivem mezi segmenty výživa plic je zajištěna a.bronchiales odstupují z aorta descendens (hrudní část)

40 Fyziologie dýchání, mechanika dýchání

41 Zevní projevy dýchání Pohyby hrudníku při vdechu se zvedá, při výdechu klesá Zvukové fenomény a) sklípkové dýchání zvuk, který provází inspirium vzniká rozpínáním alveolů nasávaným vzduchem b) trubicové dýchání zvuk v inspiriu i expiriu příčinou je víření vzduchu ve velkých bronších

42 Stupeň ventilace plic (1) Normoventilace = fyziologická ventilace 500 ml při jednom nádechu nebo 1 výdechu mrtvý prostor 150 ml tvoří jen náplň dýchacích cest neúčastní se výměny plynů 350 ml přichází až do alveolů a opouští je účastní se alveolární ventilace Hypoventilace = patologická ventilace snížená alveolární ventilace následkem je po2 (hypoxie), pco2 (hyperkapnie) až respirační acidoza

43 Stupeň ventilace plic (2) Hyperventilace = patologická ventilace alveolární ventilace je vyšší po2 (hyperoxie), pco2 (hypokapnie) respirační alkalóza Minutová ventilace (MV) MV = DO (dechový objem)*df (dechová frekvence) MV = 500*12-15/min. alveolární ventilace = 350*12-15/min.

44 Mechanika vdechu a výdechu (1) VDECH zvětšení hrudní dutiny: a) zvedání žeber děje se činností mm.intercostales externi signál k jejich kontrakci jde z alfamotoneuronů ty jsou aktivovány z inspiračních neuronů prodloužené míchy b) posun bránice v období mezi vdechem a výdechem je přilnutá k hrudní stěně

45 Mechanika vdechu a výdechu (2) zahájení vdechu spojeno s kontrakcí svalové části diafragmy posun distálním směrem a oddálení od hrudní stěny zvětší se phrenikokostální úhel bránice klesne o 1,2-1,5cm, při usilovném nádechu o 10cm k tmu je důl. napětí břišních svalů stěna vyklene, útroby se stlačí bránicí VÝDECH zmenšení dutiny hrudní ve 2 fázích:

46 Mechanika vdechu a výdechu (3) a) postupné ochabnutí svalstva, žebra i bránice se vrací zpět zcela pasivně = díky relaxaci b) aktivací výdechových svalů mm.intercostales interni aktivace ze spinálních motorických ústředí ( α motoneurony) ty jsou aktivovány z expiračními neurony prodl.míchy Změny objemu hrudníku vdech rozpínající se hrudník pasivně sledují plíce klesá v nich tlak pod hodnoty atmosférického tlaku

47 Mechanika vdechu a výdechu (4) vznik tlakového gradientu z atmosféry do alveolů snadnější nasávání vzduchu do plic zvětšování tlaku v plicích; nádech končí, když je tlak v plicích roven atmosférickému tlaku výdech pokles žeber a vzestup bránice při výdechu stlačuje plíce, v nich narůstá tlak nad hodnoty atmosférického tlaku vytvoření tlakového spádu směrem ven z alveolů výdech končí, když tlak v plicích = tlak atmosférický

48 Mechanika vdechu a výdechu (5) Význam dýchacích svalů v usilovném vdechu se zapojují pomocné vdechové svaly m.sternocleidomastoideus m.serratus ant. m.scaleni usilovný výdech zapojuje pomocné výdechové svaly

49 Tlaky v respiračním systému (1) 1) PLEURÁLNÍ TLAK (intrapleurální) měří se mezi viscerální a parietální pleurou je nižší než atmosferický (-0,4kPa) negativní nádech = negativita se zvyšuje = až -0,8 kpa výdech = negativita se snižuje = až -0,2 kpa Relaxační poloha plic stav, kdy jsou veškeré dýchací svaly relaxované a v plicích je tlak rovný atmosférickému = stav mezi nádechem a výdechem

50 Tlaky v respiračním systému (2) Příčiny negativního tlaku v pleurální dutině: vývojové ontogenetický vývoj hrudník roste rychleji než plíce prostor je uzavřený vůči okolí, proto klesá tlak pod atmosférický retrakční síla plic síla vznikající směrem k plicnímu hilu vzniká napínáním el.vláken plicní tkáně při plnění plic vzduchem díky elasticitě se snaží vrátit zpět oddalují plíce od hrudní dutiny

51 Tlaky v respiračním systému (3) pokles plicních hrotů pokles dán hmotností plic, oddalují tak obě plicní křídla v oblasti hilu víc, než je tomu jinde prostor se tak zvětšuje a tlak klesá Význam pleurálního tlaku: a) napomáhá rozpínání plic b) zlepšuje návrat krve z oblasti břicha do oblasti hrudních cév c) usnadňuje posun sousta jícnem

52 Tlaky v respiračním systému (4) 2) ALVEOLÁRNÍ tlak (intrapulmonální) vzniká následkem 2 vlivů: a) síla, která rozpíná alveoly zevní síla daná nasátým vzduchem vnitřní síla negativní pleurální tlak zabezpečuje minimální odpor rozpínání alveolu + vazká tekutina v pleurální dutině oba listy k sobě lepí a nutí tak plíci, a tedy alveoly, rozpínat se b) síla, která zmenšuje alveoly 1. tlak elastických vláken (retrakční síla plic)

53 Tlaky v respiračním systému (5) 2. povrchové napětí mezi vzduchem v alveolech a surfaktantem funkční reziduální kapacita (FRK) množství vzduchu, které zůstane v plících po klidném výdechu alveoly tak nekolabují, ale v době mezi výdechem a vdechem jsou rozepnuté a je v nich nulový (relaxační) tlak (atmosférický) inspirium tlak nejdříve klesá pod hodnotu atmosférického (plíce jsou rozepnuté) jak se plní, tlak stoupá, na konci vdechu je roven atmosférickému

54 Tlaky v respiračním systému (6) Expirium alveolární tlak stoupá nad hodnoty atmosférického protože plíce se tlakem hrudníku zmenšují 2.fáze expiria = tlak klesá, protože tlak z plic se vypuzuje konec expiria = tlak je roven atmosférickému

55 Plicní objemy a kapacity (1) Dechový objem (DO) základní plicní objem = 500 ml při klidném výdechu a nádechu Inspirační rezervní objem (IRO) množství vzduchu, které lze vdechnout po předchozím klidném vdechu po vyvinutí maximálního úsilí = ml

56 Plicní objemy a kapacity (2) Expirační rezervní objem (ERO) množství vzduchu, které lze vydechnout po předchozím klidném výdechu po vyvinutí maximálního výdechového úsilí = 1000 ml Reziduální objem (RO) zůstává v plicích i po maximálním výdechu = cca 1000 ml kolapsový objem po kolapsu plic se část RO vypudí

57 IRO DO ERO RO KO MO

58 Plicní objemy a kapacity (3) část v plíci, která dýchala, zůstane nedá se vypudit (plíce ve vodní hladině pak plavou = soudní lékařství) PLICNÍ KAPACITY 1) Celková kapacita plic největší možné množství vzduchu, které se vejde do plic cca 6l (individuální) 2) Vitální kapacita plic množství, které se vypudí při maximálním výdechu po předchozím maximálním vdechu (DO+IRO+ERO)

59 Plicní objemy a kapacity (4) 3) Funkční reziduální kapacita množství, které zůstane v plicích po klidném výdechu Dynamické objemy množství vydechnutého objemu za nějaký časový úsek FEV1, FEV2...

60 Výměna plynů v organismu (1) Zevní dýchání výměna plynů mezi alveolárním vzduchem a krví plicních kapilár podmínkou je neustálá výměna alveolárního a atmosférického tlaku díky ventilaci (vdech x výdech) Vnitřní dýchání výměna plynů mezi krví tělních kapilár a tkáňovými buňkami

61 Výměna plynů v organismu (2) Výměna mezi zevním prostředím a tkáněmi a naopak se děje difúzí plynů po tlakovém gradientu difúze O2 atmosféra alveolární vzduch arteriální krev tkáně tlakový gradient směřuje od atmosféry ke tkáním atmosférický 21 kpa alveolární 13,5 kpa arteriální 12,5 kpa tkáně 2,5-6 kpa

62 Výměna plynů v organismu (3) difúze CO2 gradient směřuje od tkání k ven z těla tkáně venózní krev alveolární vzduch atmosféra tlakový gradient směřuje tkání k atmosféře tkáně do 6,5 kpa venózní 6,3 kpa alveolární 5,3 kpa atmosférický 0,04 kpa nejvyšší tlak je ve tkáních a nejmenší v zevní atmosféře

63 Výměna plynů v organismu (4) difúze CO2 z tkání do zevního prostředí vyžaduje menší tlakový spád než O2 CO2 lépe difunduje (20x lépe)

64 Transport O2 a CO2 krví (1) O2 v 1l arteriální krve je 200ml O2 197ml = chemicky navázáno na Hb HbO2 3ml = fyzikálně rozpuštěno v plazmě vytváří po2 fyzikálně rozpuštěný difunduje přes stěnu kapiláry klesne po2 v plazmě proto musí k vyrovnání tlaku dojít k desaturaci HbO2

65 Transport O2 a CO2 krví (2) chemicky vázaný se uvolňuje, fyzikálně se rozpustí, vytvoří potřebný po2 a difunduje opět k buňkám v klidu se tak spotřebuje jen 50ml O2 v 1l krve venózní krev tak obsahuje 150ml O2 v 1l krve = A-V rozdíl (arterio-venózní) = 50ml v zátěži se zvyšuje spotřeba O2 stoupá a HbO2 snáze desaturuje

66 Transport O2 a CO2 krví (3) CO2 a) fyzikálně rozpuštěný b) v podobě bikarbonátu v tkáni vzniká CO2 difunduje přes tkáňový mok do plazmy kapilár do ERY hydratuje se s H2O H2CO3 následná disociace na H+ a HCO3 - HCO3 - difunduje do plasmy a do ERY jde směnou Cl-

67 Transport O2 a CO2 krví (4) H+ podporuje desaturaci HbO2 PLÍCE vzniká HbO2 tím se uvolní H+ spojí se s HCO3- (v plazmě) H2CO3 rozpad na H2O a CO2 vydýchání z těla B karboanhydráza tkáň CO2 + H2O H2CO3 H+ + HCO3- Cl- PLASMA

68 Transport O2 a CO2 krví c) vazba na Hb = karbaminohemoglobin 60% je transportováno bikarbonátem (5)

69 Vznik centrální inspirační aktivity (1) dýchání je automatický děj nezávislý na naší vůli volní aktivita jej modifikuje zrychluje, zpomaluje, dočasně zastaví Inspirium vdech je zahájen aktivitou vdechových svalů podnět přichází z inspiračních neuronů prodloužené míchy tyto neurony jsou trvale aktivní, přerušení pouze ve výdechu příčinou trvalé aktivity je:

70 Vznik centrální inspirační aktivity (2) a) trvalá stimulace vzruchovou aktivitou z periferních receptorů neustále probíhá přes retikulární formaci (tyto neurony jsou její součástí) do vyšších úseků CNS b) vzruchová aktivita přichází z centrálních chemoreceptorů (těsně pod povrchem přední plochy prodl. míchy) podnětem je pco2 arteriální krve (vyživuje je) a pco2 mozkomíšního moku (omývá je) propojení k inspiračním neuronům = neustálá aktivita

71 Vznik centrální inspirační aktivity (3) vzruchová aktivita je pak vedena α motoneurony v předních rozích míšních k svalstvu Expirium dočasně je nutné utlumit aktivitu inspiračních neuronů pomocí Herring-Breuerova reflexu tzv. inflační receptory (ve stěně dýchacích cest) drážděné vdechem a rozepnutím plic cestou n.x aktivita do prodl. míchy k inspiračním neuronům působí na ně inhibičně

72 Vznik centrální inspirační aktivity (4) zároveň stejnou cestou vzruchová aktivita do pons Varoli k neuronům pneumotaxické centrum aktivují se inhibiční vliv na inspirační neurony prodl. míchy útlum inspiračních neuronů = konec aktivity vdechových svalů, hrudník se vrací do výchozího postavení a nastává výdech konečná fáze výdechu i klidového je aktivní! uskutečňují výdechové svaly aktivují se v době, kdy jsou utlumeny inspirační neurony

73 Vznik centrální inspirační aktivity (5) reciproční inhibice aktivní jsou expirační neurony (prodl. mícha) vztah mezi ex- a inspiračními neurony útlum jedněch = aktivita druhých a naopak aktivita inspiračních neuronů převyšuje aktivitu expiračních neuronů je trvalá, nelze ji přerušit ani volní aktivitou rozhodnutí nedýchat hromadění pco2 dráždění centrálních receptorů vůle NEdýchat přerušena spontánním vdechem

74 Zdroje Borovanský, L. et al. Soustavná anatomie člověka II. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, s. Dylevský, I., Trojan, S. Somatologie I. Praha: Avicenum, s. Holibková, A., Laichman, S. Přehled anatomie člověka. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, s. ISBN Klementa, J. et al Somatologie a antropologie. Praha : SPN, s. Trojan, S. et al Lékařská fyziologie. Praha: Grada, s. ISBN

Variace Dýchací soustava

Variace Dýchací soustava Variace 1 Dýchací soustava 21.7.2014 13:15:44 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA DÝCHACÍ SOUSTAVA Dýchací systém Dýchání je děj, při kterém organismus získává a spotřebovává vzdušný kyslík a vylučuje

Více

Dýchací systém - úvod

Dýchací systém - úvod Dýchací systém - úvod Pro metabolismus tkání je nutný přísun kyslíku. Při metabolismu vzniká ve tkáních oxid uhličitý a voda, tyto látky se z organismu vylučují dýchacím ústrojím. Správná funkce dýchacího

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II.

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II. Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II. DÝCHACÍ SOUSTAVA Dolní dýchací cesty Hrtan (larynx) velikost hrtanu ženy 5 cm, muži 7 cm chrupavčitý,

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Stavba dýchací soustavy

Více

Anatomie I přednáška 10. Dýchací soustava.

Anatomie I přednáška 10. Dýchací soustava. Anatomie I přednáška 10 Dýchací soustava. Funkce dýchací soustavy Zprostředkovává výměnu plynů mezi organismem a zevním prostředím. Dýchání (výměna plynů) Dýchání zevní (plicní) výměna O 2 a CO 2 v plicích

Více

Dýchání (respirace, plícní ventilace) výměna plynů mezi organismem a prostředím.

Dýchání (respirace, plícní ventilace) výměna plynů mezi organismem a prostředím. Dýchací soustava - Umožňuje okysličování krve a odvod oxidu uhličitého z organismu - Dýchací trubice tvořená hladkou svalovinou s kostěnou (dutina nosní) nebo chrupavčitá výztuž (dýchací trubice, průdušnice),

Více

Dýchací soustava lov

Dýchací soustava lov Dýchací soustava člověka Vnější dýchání výměna plynů mezi krví a okolím (vzduchem) kyslík se dostává dýchacími pohyby vdechovaným vzduchem do plicních alveol (plicní ventilace) a odtud difúzí do krevního

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek prostor ohraničený kostěnými výběžky horní čelisti strop tvoří čelní kost s čichovou kostí a nosní kůstky od ústní dutiny je oddělena tvrdým a

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA FUNKCE

DÝCHACÍ SOUSTAVA FUNKCE EU-OP VK/SOM I/21 Předmět: Somatologie Ročník: první Autor: Mgr. Anna Milerová DÝCHACÍ SOUSTAVA FUNKCE Název školy Název projektu Reg. číslo projektu Název šablony Tematická oblast (předmět) Střední odborná

Více

máme 2 druhy dýchání: VNĚJŠÍ plicní ventilace + výměna plynů mezi vzduchem a krví VNITŘNÍ výměna plynů mezi krví a tkáněmi + tkáňové dýchání

máme 2 druhy dýchání: VNĚJŠÍ plicní ventilace + výměna plynů mezi vzduchem a krví VNITŘNÍ výměna plynů mezi krví a tkáněmi + tkáňové dýchání je děj, při kterém organismus získává kyslík a spotřebovává vzdušný kyslík a vylučuje oxid uhličitý je složeno z 3 dějů 1. PLICNÍ VENTILACE = výměna vzduchu mezi vnějším prostředím a plícemi 2. VÝMĚNA

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA. Fylogeneze dýchací soustavy

DÝCHACÍ SOUSTAVA. Fylogeneze dýchací soustavy DÝCHACÍ SOUSTAVA Funkcí dýchací soustavy je příjem kyslíku a výdej oxidu uhličitého = dýchání, které úzce souvisí s uvolňováním energie Mgr. Aleš RUDA Fylogeneze dýchací soustavy Prvoci, houby, láčkovci:

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_18_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA DÝCHACÍ SOUSTAVA Buňky živočišného organismu získávají energii pro životní děje: převážně z biologických

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

VY_32_INOVACE_11.08 1/8 3.2.11.8 Dýchací soustava Dýchací soustava

VY_32_INOVACE_11.08 1/8 3.2.11.8 Dýchací soustava Dýchací soustava 1/8 3.2.11.8 Cíl popsat stavbu a funkci dýchací soustavy - chápat princip dýchání - charakterizovat jednotlivé části dýchací soustavy - objasnit pojmy plicní ventilace, dechová frekvence, kyslíkový dluh,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD538 Mgr. Lucie

Více

Respirační systém. http://www.vscht.cz/kot/cz/studij ni-materialy.html

Respirační systém. http://www.vscht.cz/kot/cz/studij ni-materialy.html Respirační systém http://www.vscht.cz/kot/cz/studij ni-materialy.html Funkce respiračního systému Úzká spolupráce se srdcem a krví ve snaze extrahovat kyslík z vnějšího prostředí a zbavovat se nežádoucích

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

ANATOMIE A FYZIOLOGIE

ANATOMIE A FYZIOLOGIE 1. Organismus získává energii: a) z dýchání b) z hormonů c) z živin d) ze svalové práce ANATOMIE A FYZIOLOGIE 2. Nejpohotovější zdroj energie představují: a) tuky b) cukry c) bílkoviny d) vitamíny 3. K

Více

FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ. Složení ovzduší Vzduch zemské atmosféry je procentuálně složen z plynů: Dýchací cesty a dýchací orgány. Dýchání dělíme na :

FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ. Složení ovzduší Vzduch zemské atmosféry je procentuálně složen z plynů: Dýchací cesty a dýchací orgány. Dýchání dělíme na : FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ. Složení ovzduší Vzduch zemské atmosféry je procentuálně složen z plynů: 78 % dusíku 21 % kyslíku 1 % vzácné plyny (nejvíc argon), vodní páry a oxid uhličitý, Toto složení vzduchu je

Více

Význam. Dýchací systém. Dýchání. Atmosférický vzduch. Dýchací cesty. Dýchání 15.4.2015

Význam. Dýchací systém. Dýchání. Atmosférický vzduch. Dýchací cesty. Dýchání 15.4.2015 Význam Dýchací systém Kyslík oxidace energetických substrátů za postupného uvolňování energie (ATP + teplo) Odstraňování CO 2 Michaela Popková Atmosférický vzduch Složení atmosférického vzduchu: 20,9 %

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Míza Lymfa Krevní kapiláry jsou prostupné pro určité množství bílkovin

Více

Fyziologie dýchání. Živé organismy potřebují k pokrytí svých energetických

Fyziologie dýchání. Živé organismy potřebují k pokrytí svých energetických Fyziologie dýchání Úvod Živé organismy potřebují k pokrytí svých energetických nároků neustálý přísun energie Tuto energii získávají oxidací živin Spotřebovává se kyslík Uvolňuje se oxid uhličitý Tyto

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Biologie člověka Biologie (z řeckého bio jako život a logie jako věda - tedy životověda - věda zkoumající život ) v nejširším slova smyslu je vědní obor zabývající se organismy a vším, co s nimi souvisí,

Více

Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová

Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová Fyziologie pro trenéry MUDr. Jana Picmausová Patří mezi základní biogenní prvky (spolu s C,N,H) Tvoří asi 20% složení lidského těla a 20.9% atmosferického vzduchu Současně je klíčovou molekulou pro dýchání

Více

(NS obecně, dělení, obaly, mozkomíšní mok, dutiny CNS) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

(NS obecně, dělení, obaly, mozkomíšní mok, dutiny CNS) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové NERVOVÁ SOUSTAVA (NS obecně, dělení, obaly, mozkomíšní mok, dutiny CNS) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Nervový systém obecně (1) Nervová regulace = funkce NS Zajišťuje vzájemnou souhru mezi

Více

TEPNY LIDSKÉHO TĚLA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

TEPNY LIDSKÉHO TĚLA. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje TEPNY LIDSKÉHO TĚLA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr. Jitka Fuchsová TEPNY TEPNA = arteria vede krev okysličenou vede krev

Více

Nervová soustava. Funkce: řízení organismu. - Centrální nervová soustava - mozek - mícha - Periferní nervy. Biologie dítěte

Nervová soustava. Funkce: řízení organismu. - Centrální nervová soustava - mozek - mícha - Periferní nervy. Biologie dítěte Funkce: řízení organismu - Centrální nervová soustava - mozek - mícha - Periferní nervy Nervová buňka - neuron Neuron zákl. stavební a funkční jednotka Složení neuronu: tělo a nervové výběžky - axon =

Více

základní funkce: výměna dýchacích plynů O 2 a CO 2

základní funkce: výměna dýchacích plynů O 2 a CO 2 Dýchací soustava (apparatus respiratorius) Základy dýchací soustavy základy plic vznikají již v 2.měsíci těhotenství a postupně se vyvíjejí. Během této doby zajišťuje dýchání placenta. základní funkce:

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_19_NERVOVÁ SOUSTAVA ČLOVĚKA1_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu: III/2 VY_32_INOVACE_TVD535 Jméno autora: Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr.Jitka Fuchsová MÍZA (lymfa) Krevní kapiláry mají propustné stěny

Více

Pitva prasečího srdce

Pitva prasečího srdce Pitva prasečího srdce Protokol č.2 Jméno: Matěj Přímení: Peksa Datum: 21.3/2013 Pracovní postup 1. Popis srdce (nafocení) Nástroje: 2. Vlastní pitva a) Provedení jednotlivých řezů + nafocení a popis jednotlivých

Více

Dý c h a c í s y s t é m I, s y s te m a re s pira t o riu m

Dý c h a c í s y s t é m I, s y s te m a re s pira t o riu m Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Dý c h a c í s y s t é m I, s y s te m a re s pira t o riu m A n a to m ic k ý ú s ta v A u to r: O n d ř e j N a ň k a O b o r: v š e o b e c n é lé k a

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_92_PLÍCE AUTOR: NADĚŽDA ČMELOVÁ ROČNÍK, DATUM: 8., 31. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: PŘÍRODOPIS, DÝCHACÍ SOUSTAVA

Více

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény)

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény) Oběhová soustava - Zajišťuje stálý tělní oběh v uzavřeném cévním systému - motorem je srdce Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) - pevné (krev proudí

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

Stavba a funkce cév a srdce. Cévní systém těla = uzavřená soustava trubic, které se liší: stavbou vlastnostmi propustností stěn

Stavba a funkce cév a srdce. Cévní systém těla = uzavřená soustava trubic, které se liší: stavbou vlastnostmi propustností stěn Stavba a funkce cév a srdce Cévní systém těla = uzavřená soustava trubic, které se liší: stavbou vlastnostmi propustností stěn Aorta - srdečnice - silnostěnná tepna, vychází z L komory srdeční - základ

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 11 Dýchací soustava Pro potřeby

Více

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie NÁHLÁ POSTIŽENÍ OBĚHOVÉHO SYSTÉMU NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. POSTIŽENÍ TEPEN - Onemocnění věnčitých tepen věnčité tepny zásobují srdeční sval krví a tedy i kyslíkem - Onemocnění

Více

Anatomie kostry. Kostra psa. 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka. 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky.

Anatomie kostry. Kostra psa. 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka. 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky. Anatomie kostry Kostra psa 1. lebka 2. obličej 3. dolní čelist 4. jazylka 5. hrtanové a průdušnicové chrupavky 1 / 6 6. krční obratle 7. hrudní obratle 8. bederní obratle 9. křížové obratle 10. ocasní

Více

Horní cesty dýchací cavitas nasi, pars nasalis pharyngis (nosohltan) Dolní cesty dýchací larynx, trachea, bronchi, pulmones

Horní cesty dýchací cavitas nasi, pars nasalis pharyngis (nosohltan) Dolní cesty dýchací larynx, trachea, bronchi, pulmones Dýchací systém Horní cesty dýchací cavitas nasi, pars nasalis pharyngis (nosohltan) Dolní cesty dýchací larynx, trachea, bronchi, pulmones Plíce v cavitas pleuralis Nosní dutina rozdělena nosní přepážkou

Více

Dýchací systém švásana sansthána

Dýchací systém švásana sansthána Dýchací systém švásana sansthána Dýchací systém švásana sansthána Dýchací systém patří mezi životně důležité orgánové systémy a jde o základním nástroj pro výměnu plynů mezi naším tělem a venkovním prostředím.

Více

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Předmět: ANATOMIE A FYZIOLOGIE Obor vzdělání: DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Lidské tělo BSP Multimedia - úvodní obrazovka = 3D laboratoř: Zobrazení systémů - v pravé části je menu: Oběhový systém 3D Lab návrat do úvodní obrazovky Rejstřík Rejstřík A-Z Rejstřík 3D modelů Rejstřík

Více

Anatomie I přednáška 3. Spojení kostí. Klouby.

Anatomie I přednáška 3. Spojení kostí. Klouby. Anatomie I přednáška 3 Spojení kostí. Klouby. Obsah přednášek Úvod. Přehled studijní literatury. Tkáně. Epitely. Pojiva. Stavba kostí. Typy kostí. Růst a vývoj kostí. Spojení kostí. Klouby. Páteř, spojení

Více

Dýchací ústrojí a fyziologie dýchání

Dýchací ústrojí a fyziologie dýchání Dýchací ústrojí a fyziologie dýchání MUDr.Helena Kazmarová MUDr.Helena Veselská Odborná skupina hygieny ovzduší Centrum hygieny životního prostředí Státní zdravotní ústav h.kazmarova kazmarova@szu.cz http://www.szu.cz/chzp/ovzdusi/index.htm

Více

ZAMĚSTNANCŮ. Jméno předvádějícího Datum prezentace. www.zlinskedumy.cz. Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina.

ZAMĚSTNANCŮ. Jméno předvádějícího Datum prezentace. www.zlinskedumy.cz. Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina. Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_10_ZDV1_15 Zdravověda somatologie

Více

Popis anatomie srdce: (skot, člověk) Srdeční cyklus. Proudění krve, činnost chlopní. Demonstrace srdce skotu

Popis anatomie srdce: (skot, člověk) Srdeční cyklus. Proudění krve, činnost chlopní. Demonstrace srdce skotu Katedra zoologie PřF UP Olomouc http://www.zoologie. upol.cz/zam.htm Prezentace navazuje na základní znalosti z cytologie a anatomie. Doplňující prezentace: Dynamika membrán, Řízení srdeční činnosti, EKG,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Dýchací soustava. Dolní cesty dýchací (krční a hrudní oddíl) Larynx (hrtan) tvorba hlasu Trachea (průdušnice) Bronchi

Dýchací soustava. Dolní cesty dýchací (krční a hrudní oddíl) Larynx (hrtan) tvorba hlasu Trachea (průdušnice) Bronchi Dýchací soustava Funkce: zevní dýchání přenos dýchacích plynů (CO2, O2) mezi zevním prostředím a krví, vnitřní dýchání mezi krví a tkáněmi dutina nosní obsahuje čichové buňky - regio olfactoria v hrtanu

Více

SSOS_ZD_3.01 Ústní dutina

SSOS_ZD_3.01 Ústní dutina Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZD_3.01

Více

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku.

Anatomie I přednáška 6. Svaly hrudníku. Svaly krku. Anatomie I přednáška 6 Svaly hrudníku. Svaly krku. Pohyby v kloubech -při jejich popisu vycházíme ze základní polohy kloubu (základní anatomický postoj) Zmenšení nebo zvětšení úhlu mezi pohybujícími se

Více

Variace Soustava tělního pokryvu

Variace Soustava tělního pokryvu Variace 1 Soustava tělního pokryvu 21.7.2014 16:11:18 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SOUSTAVA TĚLNÍHO POKRYVU KŮŽE A JEJÍ DERIVÁTY Kožní ústrojí Pokryv těla: Chrání každý organismus před mechanickým

Více

Obsah. Předmluva k třetímu vydání. Předmluva ke druhému vydání. 1. Obecné základy stavby lidského těla. 1.1. Obecná stavba tkání. 1.2.

Obsah. Předmluva k třetímu vydání. Předmluva ke druhému vydání. 1. Obecné základy stavby lidského těla. 1.1. Obecná stavba tkání. 1.2. Obsah Předmluva k třetímu vydání Předmluva ke druhému vydání 1. Obecné základy stavby lidského těla 1.1. Obecná stavba tkání 1.2. Epitely 1.3. Pojiva 1.4. Svalová tkáň 1.5. Nervová tkáň 1.6. Anatomické

Více

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D. IVA 2014 FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu

Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D. IVA 2014 FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu Patofyziologické procesy v dýchacím traktu Autoři: Jan Sítař a Dominik Mališ Školitel: MVDr. Jana Petrášová, Ph.D. IVA 2014 FVL/1200/004 Modelové patomechanizmy v interaktivním powerpointu Fyziologie dýchání

Více

FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ 13.3.2015. Ventilace plic. Compliance (poddajnost) plic (l/cm H 2 O)

FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ 13.3.2015. Ventilace plic. Compliance (poddajnost) plic (l/cm H 2 O) Ventilace plic FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ -výměna vzduchu mezi atmosférickým a alveolárním vzduchem -složení vzduchu atmosférického: 20.9% O2, 78% N2, 0.04% CO2, 0.9% vzácných plynů; parciální tlaky v atmosférickém

Více

Většina suchozemských obratlovců dýchá plícemi - specializovaný orgán houbovité struktury bohatě protkaný jak vzdušnými cestami, tak cévním systémem

Většina suchozemských obratlovců dýchá plícemi - specializovaný orgán houbovité struktury bohatě protkaný jak vzdušnými cestami, tak cévním systémem Jednobuněčné organismy přijímají dýchací plyny celým povrchem těla z okolní vody Také někteří mnohobuněční vodní živočichové dýchají celým povrchem těla. Krev transportuje dýchací plyny mezi povrchem těla

Více

DÝCHACÍ SOUSTAVA - VENTILACE

DÝCHACÍ SOUSTAVA - VENTILACE Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_20_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA - VENTILACE PLICNÍ VENTILACE Plicní ventilace: mechanický proces pohyb vzduchu do plic a z plic změny

Více

Test z biologie přijímací řízení FBMI ČVUT (Správná je vždy jediná odpověď.)

Test z biologie přijímací řízení FBMI ČVUT (Správná je vždy jediná odpověď.) 1 Test z biologie přijímací řízení FBMI ČVUT (Správná je vždy jediná odpověď.) 1. Povrch kosti kryje vazivová blána, která se nazývá a) okostice b) chrupavka c) kostní obal 2. Na průřezu kosti rozeznáváme

Více

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

Organa uropoetica. (stavba a funkce močových cest) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Organa uropoetica. (stavba a funkce močových cest) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organa uropoetica (stavba a funkce močových cest) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Močové cesty Calices renales (ledvinné kalichy) počínají Pelvis renales (ledvinné pánvičky) Ureter (močovod)

Více

KOMPLEXNÍ MĚŘENÍ PLICNÍCH FUNKCÍ S VYUŽITÍM SPIROMETRIE

KOMPLEXNÍ MĚŘENÍ PLICNÍCH FUNKCÍ S VYUŽITÍM SPIROMETRIE KOMPLEXNÍ MĚŘENÍ PLICNÍCH FUNKCÍ S VYUŽITÍM SPIROMETRIE J. Rusz, R. Čmejla, A. Stráník, R. Janča ČVUT FEL, Katedra teorie obvodů, Technická, 6, Praha 6 Abstrakt Mezi základní parametry neinvazivních měření

Více

ÚKOLY Z FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ

ÚKOLY Z FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ ÚKOLY Z FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ Kontrolní otázky: 1. Vyjmenujte dýchací svaly. 2. Kde nalezneme dechové centrum, jakou má funkci a na jaké změny je citlivé? 3. Jaký je mechanizmus vdechu a výdechu? 4. Čím rozumíme

Více

Dýchací soustava - maturitní otázka z biologie (2)

Dýchací soustava - maturitní otázka z biologie (2) Dýchací soustava - maturitní otázka z biologie (2) by jx.mail@centrum.cz - St?eda,?íjen 22, 2014 http://biologie-chemie.cz/dychaci-soustava-maturitni-otazka-z-biologie/ Otázka: Dýchací soustava P?edm?t:

Více

Dýchací soustava - maturitní otázka z biologie

Dýchací soustava - maturitní otázka z biologie Dýchací soustava - maturitní otázka z biologie by Biologie - Pond?lí, Listopad 18, 2013 http://biologie-chemie.cz/dychaci-soustava/ Otázka: Dýchací soustava P?edm?t: Biologie P?idal(a): kikatyna Funkce

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Hana Turoňová Název materiálu: VY_32_INOVACE_15_SOUSTAVA TRÁVICÍ_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_08_BI1 SVALOVÁ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_08_BI1 SVALOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_08_BI1 SVALOVÁ SOUSTAVA POHYBOVÁ SOUSTAVA člověk cca 600 svalů svalovina tvoří 40 až 45% hmotnosti těla hladká 3% Svalová

Více

Smyslová soustava. napojené na nervovou soustavu převádějí energii podnětů přicházejících z vnějšího světa v nervovou aktivitu

Smyslová soustava. napojené na nervovou soustavu převádějí energii podnětů přicházejících z vnějšího světa v nervovou aktivitu Otázka: Smyslová soustava Předmět: Biologie Přidal(a): zizkkl Smyslová soustava RECEPTORY (receptorové buňky, smyslové buňky) buňky smyslových orgánů = čidel buňky schopné podráždění, které přemění na

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr.

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Aleš Hejlek Cíle předmětu: Seznámit studenty s fyziologií všech systémů s

Více

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ

PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ PRACOVNÍ LIST- SOUSTAVA DÝCHACÍ A CÉVNÍ 1. Doplň větu. Dýchání (respirace) je mechanismus, při kterém většina živočichů přijímá a odstraňuje ze svých tkání. 2. U většiny živočichů s druhotnou tělní dutinou

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/5 5.2.02.18 Vnitřní stavba těla savců (př. pes domácí) - tělo pokryté kůží vrchní část pokožka, spodní část škára (cévy prokrvují, vyživují), podkožní vazivo (tuk) - srst delší - pesíky, kratší- podsada

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_10_ZDV1_13 Zdravověda somatologie

Více

Mgr. Lucie Slámová. Klinika úrazové chirurgie Spinální jednotka Rehabilitační oddělení

Mgr. Lucie Slámová. Klinika úrazové chirurgie Spinální jednotka Rehabilitační oddělení Mgr. Lucie Slámová Klinika úrazové chirurgie Spinální jednotka Rehabilitační oddělení Spinální trauma Je závažný stav s rozsáhlým dopadem jak na fyzickou tak na psychickou stránku člověka. Důsledkem tohoto

Více

Funkční vyšetření plic Spirometrie

Funkční vyšetření plic Spirometrie Funkční vyšetření plic Spirometrie Michal Huptych Úvod do biomedicínského inženýrství 27. 10. 2011 Obsah prezentace Přednáška Něco málo o plicích Něco málo z historie Spirometr Měřené veličiny Ukázky křivek

Více

Astma bronchiale v dětském věku

Astma bronchiale v dětském věku UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUC Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Renata Uhlířová V. ročník kombinované studium Obor: Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro SOŠ Astma bronchiale

Více

Chřipka a její prevence a léčba Diplomovaný farmaceutický asistent

Chřipka a její prevence a léčba Diplomovaný farmaceutický asistent Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Chřipka a její prevence a léčba Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí práce: Mgr. Heidrun Koblenová Vypracovala:

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka

Šablona č. 01.33. Přírodopis. Opakování: Kosterní soustava člověka Šablona č. 01.33 Přírodopis Opakování: Kosterní soustava člověka Anotace: Opakování učiva o kosterní soustavě člověka Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Písemné opakování učiva o kosterní soustavě.

Více

Periferní nervový systém

Periferní nervový systém Periferní nervový systém (systema nervosum periphericum) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Periferní nervový systém (1) = obvodové Propojení orgánů a tkání s CNS obousměrně Svazky výběžků nervových

Více

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!!

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!! Masáž Cena Doba trvání Masáž šíje 100 Kč 20 min Masáž zad 200 Kč 40 min Masáž zad a šíje 250 Kč 60 min Masáž horních končetin 200 Kč 20 min Masáž dolních končetin 250 Kč 40 min Masáž hrudníku a břicha

Více

2. Dýchání. Obr. 2.1. Dýchací cesty, plíce a plicní sklípky.

2. Dýchání. Obr. 2.1. Dýchací cesty, plíce a plicní sklípky. 1 2. Dýchání. Buňky ve vašem těle spotřebovávají kyslík a produkují oxid uhličitý. Rozhodujícím zdrojem kyslíku pro pozemské organismy je atmosférický vzduch, který na úrovni hladiny moře obvykle sestává

Více

OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH

OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_16_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA SRDCE, OBĚH SRDCE (COR, CARDIA) uloženo v mezihrudí, v dutině osrdečníkové dutý sval tvar kužele hrot

Více

- příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy

- příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy Trávicí soustava - příjem a zpracování potravy, rozklad na tělu potřebné látky, které jsou z TS převedeny do krve nebo lymfy děje probíhající v TS: 1) mechanické zpracování potravy - rozmělnění potravy

Více

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 28. 10. 2009 - Bc. Eva Pazderová DÝCHACÍ CESTY použité zkratky:

Více

Soustava dýchací poznámky 6.A GVN

Soustava dýchací poznámky 6.A GVN Soustava dýchací poznámky 6.A GVN Martin Konhefr, GVN 8. ledna 2008 zprostředkovává výměnu plynů mezi organismem a vnějším prostředím. Vdechem je přijímán kyslík, výdechem je z organismu uvolňován oxid

Více

Variace Pohlavní soustava muže

Variace Pohlavní soustava muže Variace 1 Pohlavní soustava muže 21.7.2014 16:01:39 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA POHLAVNÍ SOUSTAVA POHLAVNÍ SOUSTAVA MUŽE Rozmnožování Je jedním ze základních znaků živé hmoty. Schopnost reprodukce

Více

Variace Svalová soustava

Variace Svalová soustava Variace 1 Svalová soustava 21.7.2014 16:15:35 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SVALOVÁ KOSTERNÍ SOUSTAVA Stavba a funkce svalů Sval ( musculus ) hybná, aktivní část pohybového aparátu, kosterní sval

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Dodržování léčebného režimu u astmatiků Tereza Davidová Bakalářská práce 2015 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_01_BI1 TRÁVICÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_01_BI1 TRÁVICÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_01_BI1 TRÁVICÍ SOUSTAVA TRÁVICÍ SOUSTAVA Základem trávicí soustavy : trávicí trubice stěna trávicí trubice: vazivo, hladké

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD539 Mgr. Lucie

Více

Správné odpovědi Navazující magisterský studijní program N 7401 Tělesná výchova a sport 3. 6. 2008

Správné odpovědi Navazující magisterský studijní program N 7401 Tělesná výchova a sport 3. 6. 2008 PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Katedra tělesné výchovy Správné odpovědi Navazující magisterský studijní program N 7401 Tělesná výchova a sport 3. 6. 2008 Ostrava 2008 ANATOMIE 4. M.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Prameny Určeno pro 8. třída (pro 3. 9. třídy) Sekce Základní / Nemocní /

Více

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ILEUS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ileus Neprůchodnost střevní Porucha střevní pasáže Rozepnutí střevních kliček nad překážkou NPB Nemocný je ohrožen na životě, nutnost adekvátní léčby Ileus

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Biologie člověka souhrnné opakování 2. část metabolismus

Biologie člověka souhrnné opakování 2. část metabolismus Biologie člověka souhrnné opakování 2. část metabolismus 1. Vypište názvy krevních tělísek a jejich početní poměr: 2. Hemoglobin obsahuje důležitý prvek a váže vzdušný. 3. Krevní skupiny objevil český

Více

Kardiovaskulární systém

Kardiovaskulární systém Kardiovaskulární systém Funkční anatomie srdce dvě funkčně spojená čerpadla pohánějící krev jedním směrem pravá polovina srdce levá polovina srdce pravá polovina (pravá komora a síň) pohání nízkotlaký

Více

Variace Soustava krevního oběhu

Variace Soustava krevního oběhu Variace 1 Soustava krevního oběhu 21.7.2014 16:08:47 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA SOUSTAVA KREVNÍHO OBĚHU KREV A KREVNÍ OBĚH Charakteristika krve Krev - složení fyzikální, chemické, biologické.

Více

Zdravotnická problematika používání prostředků individuální ochrany

Zdravotnická problematika používání prostředků individuální ochrany Zdravotnická problematika používání prostředků individuální ochrany prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. prof. RNDr. Rudolf Štětina, CSc. Katedra toxikologie Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové

Více

Smyslová soustava čidla = analyzátory prahový podnět Čidlo = analyzátor = receptory adekvátní podněty

Smyslová soustava čidla = analyzátory prahový podnět Čidlo = analyzátor = receptory adekvátní podněty Smyslová soustava - poskytuje CNS informace o vnějším a vnitřním prostředí - čidla = analyzátory vybírají z prostředí podněty - podnět musí mít určitou intenzitu = prahový podnět Čidlo = analyzátor - informace

Více